summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSergey V. Udaltsov <svu@gnome.org>2011-05-31 20:11:28 +0100
committerSergey V. Udaltsov <svu@gnome.org>2011-05-31 20:11:28 +0100
commitd9338c0018a05b50bab8d8b70ee0a61e74c32ac3 (patch)
tree725fb3741c90b6e736b06a14a230a7037393942d
parentc89b61e2bf48fefd1b19ce55b4fd97428e61a415 (diff)
Updated translations from TP
Including https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=37565
-rw-r--r--po/bg.po3953
-rw-r--r--po/ca.po2684
-rw-r--r--po/cs.po4423
-rw-r--r--po/da.po2434
-rw-r--r--po/de.po2517
-rw-r--r--po/eo.po4185
-rw-r--r--po/fr.po4296
-rw-r--r--po/hu.po3746
-rw-r--r--po/it.po2722
-rw-r--r--po/ja.po3808
-rw-r--r--po/ko.po2419
-rw-r--r--po/nl.po4371
-rw-r--r--po/pl.po2396
-rw-r--r--po/ru.po2611
-rw-r--r--po/sv.po42
-rw-r--r--po/uk.po2566
16 files changed, 28799 insertions, 20374 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 04c813a9..29adf252 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,3101 +1,3918 @@
# Bulgarian translation of xkeyboard-config.
# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
#
+#
+# = Правила за съкращение на език: =
+#
+# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
+#
+# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
+# няма защо да сме по-малко информативни от това
+#
+# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
+# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
+# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
+#
+# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
+# взимат 2-та и третата от останалите букви.
+#
+# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
+# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
+# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
+# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
+# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
+# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
+# литовска → Лит. В много редките случаи (1) когато и това не е
+# достатъчно, се работи ad hoc.
+#
+# = Правила за означение на подредба: =
+#
+# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
+# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
+# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
+# bépo, Q.
+#
+# = Правила за знаци =
+#
+# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
+# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
+# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
+# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
+#
+# = Правила за пунктуация =
+#
+# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.1-pre1\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-12 00:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-15 16:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 21:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-19 06:23+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
+"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: bg\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../rules/base.xml.in.h:1
msgid "&lt;Less/Greater&gt;"
-msgstr "&lt;По-малко/по-голямо&gt;"
+msgstr "„&lt;&gt;“"
#: ../rules/base.xml.in.h:2
-msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "&lt;По-малко/по-голямо&gt; избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; (chooses 3rd level, latches when pressed together with "
+"another 3rd-level-chooser)"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира третото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за трето "
+"ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:3
-msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "&lt;По-малко/по-голямо&gt; избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво и го отключва при единично натискане"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level and activates level5-Lock when "
+"pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
+"и го отключва при единично натискане"
#: ../rules/base.xml.in.h:4
-msgid "(F)"
-msgstr "(F)"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with "
+"another 5th-level-chooser"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:5
-msgid "(Legacy) Alternative"
-msgstr "(остаряла) алтернативна"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with "
+"another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
+"и го отключва при единично натискане"
#: ../rules/base.xml.in.h:6
-msgid "(Legacy) Alternative, Sun dead keys"
-msgstr "(остаряла) алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
+msgid "A4Tech KB-21"
+msgstr "A4Tech KB-21"
#: ../rules/base.xml.in.h:7
-msgid "(Legacy) Alternative, eliminate dead keys"
-msgstr "(остаряла) алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "A4Tech KBS-8"
+msgstr "A4Tech KBS-8"
#: ../rules/base.xml.in.h:8
-msgid "101/104 key Compatible"
-msgstr "Съвместима със 101/104 клавиша"
+msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
+msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:9
-msgid "101/qwerty/comma/Dead keys"
-msgstr "101/qwerty/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "ATM/phone-style"
+msgstr "Като банкомат/телефон"
#: ../rules/base.xml.in.h:10
-msgid "101/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwerty/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer AirKey V"
+msgstr "Acer AirKey V"
#: ../rules/base.xml.in.h:11
-msgid "101/qwerty/dot/Dead keys"
-msgstr "101/qwerty/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer C300"
+msgstr "Acer C300"
#: ../rules/base.xml.in.h:12
-msgid "101/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwerty/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer Ferrari 4000"
+msgstr "Acer Ferrari 4000"
#: ../rules/base.xml.in.h:13
-msgid "101/qwertz/comma/Dead keys"
-msgstr "101/qwertz/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer Laptop"
+msgstr "Acer, за мобилен компютър"
#: ../rules/base.xml.in.h:14
-msgid "101/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwertz/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Add the standard behavior to Menu key"
+msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
#: ../rules/base.xml.in.h:15
-msgid "101/qwertz/dot/Dead keys"
-msgstr "101/qwertz/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
+msgstr "Добавяне на двойните ударения на Esperanto"
#: ../rules/base.xml.in.h:16
-msgid "101/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwertz/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Adding currency signs to certain keys"
+msgstr "Добавяне на знак за валута към някои клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:17
-msgid "102/qwerty/comma/Dead keys"
-msgstr "102/qwerty/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Advance Scorpius KI"
+msgstr "Advance Scorpius KI"
#: ../rules/base.xml.in.h:18
-msgid "102/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwerty/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Afghani"
+msgstr "афганистанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:19
-msgid "102/qwerty/dot/Dead keys"
-msgstr "102/qwerty/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Akan"
+msgstr "аканска"
#: ../rules/base.xml.in.h:20
-msgid "102/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwerty/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Albanian"
+msgstr "албанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:21
-msgid "102/qwertz/comma/Dead keys"
-msgstr "102/qwertz/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
+msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:22
-msgid "102/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwertz/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
+msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
#: ../rules/base.xml.in.h:23
-msgid "102/qwertz/dot/Dead keys"
-msgstr "102/qwertz/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt+Caps Lock"
+msgstr "Alt+Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:24
-msgid "102/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwertz/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt+Ctrl"
+msgstr "Alt+Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:25
-msgid "A4Tech KB-21"
-msgstr "A4Tech KB-21"
+msgid "Alt+Shift"
+msgstr "Alt+Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:26
-msgid "A4Tech KBS-8"
-msgstr "A4Tech KBS-8"
+msgid "Alt+Space"
+msgstr "Alt+Space"
#: ../rules/base.xml.in.h:27
-msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
-msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 (безжична)"
+msgid "Alt/Win key behavior"
+msgstr "Поведение на Alt/Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:28
-msgid "ATM/phone-style"
-msgstr "Като банкомат/телефон"
+msgid "Amharic"
+msgstr "амхарска"
#: ../rules/base.xml.in.h:29
-msgid "Acer AirKey V"
-msgstr "Acer AirKey V"
+msgid "Any Alt key"
+msgstr "Всеки Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:30
-msgid "Acer C300"
-msgstr "Acer C300"
+msgid "Any Win key"
+msgstr "Всеки Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:31
-msgid "Acer Ferrari 4000"
-msgstr "Acer Ferrari 4000"
+msgid "Any Win key (while pressed)"
+msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
#: ../rules/base.xml.in.h:32
-msgid "Acer Laptop"
-msgstr "Acer, за мобилен компютър"
+msgid "Apple"
+msgstr "Apple"
#: ../rules/base.xml.in.h:33
-msgid "Add the standard behavior to Menu key"
-msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ANSI"
#: ../rules/base.xml.in.h:34
-msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
-msgstr "Добавяне на двойните ударения на Esperanto"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ISO"
#: ../rules/base.xml.in.h:35
-msgid "Adding currency signs to certain keys"
-msgstr "Добавяне на знак за валута към някои клавиши"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт JIS"
#: ../rules/base.xml.in.h:36
-msgid "Advance Scorpius KI"
-msgstr "Advance Scorpius KI"
+msgid ""
+"Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num "
+"Lock)"
+msgstr ""
+"Apple Aluminium Keyboard — симулиране на клавиши за PC (Print, Scroll Lock, "
+"Pause, Num Lock)"
#: ../rules/base.xml.in.h:37
-msgid "Afg"
-msgstr "Афг"
+msgid "Apple Laptop"
+msgstr "Apple, за мобилен компютър"
#: ../rules/base.xml.in.h:38
-msgid "Afghanistan"
-msgstr "афганистанска"
+msgid "Arabic"
+msgstr "арабска"
#: ../rules/base.xml.in.h:39
-msgid "Akan"
-msgstr "акан"
+msgid "Arabic (Buckwalter)"
+msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
#: ../rules/base.xml.in.h:40
-msgid "Alb"
-msgstr "Алб"
+msgid "Arabic (Morocco)"
+msgstr "арабска — мароканска"
#: ../rules/base.xml.in.h:41
-msgid "Albania"
-msgstr "албанска"
+msgid "Arabic (Pakistan)"
+msgstr "арабска — пакистанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:42
-msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
-msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
+msgid "Arabic (Syria)"
+msgstr "арабска — сирийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:43
-msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
-msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
+msgid "Arabic (azerty)"
+msgstr "арабска — azerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:44
-msgid "Alt+Caps Lock"
-msgstr "Alt+Caps Lock"
+msgid "Arabic (azerty/digits)"
+msgstr "арабска — azerty/цифри"
#: ../rules/base.xml.in.h:45
-msgid "Alt+Ctrl"
-msgstr "Alt+Ctrl"
+msgid "Arabic (digits)"
+msgstr "арабска — цифри"
#: ../rules/base.xml.in.h:46
-msgid "Alt+Shift"
-msgstr "Alt+Shift"
+msgid "Arabic (qwerty)"
+msgstr "арабска — qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:47
-msgid "Alt+Space"
-msgstr "Alt+Space"
+msgid "Arabic (qwerty/digits)"
+msgstr "арабска — querty/цифри"
-#: ../rules/base.xml.in.h:48
-msgid "Alt-Q"
-msgstr "Alt-Q"
+#: ../rules/base.xml.in.h:48 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
+msgid "Armenian"
+msgstr "арменска"
#: ../rules/base.xml.in.h:49
-msgid "Alt/Win key behavior"
-msgstr "Поведение на Alt/Win"
+msgid "Armenian (alternative eastern)"
+msgstr "арменска — източна, алтернативна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:50
-msgid "Alternative"
-msgstr "алтернативна"
+#: ../rules/base.xml.in.h:50 ../rules/base.extras.xml.in.h:3
+msgid "Armenian (alternative phonetic)"
+msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:51
-msgid "Alternative Eastern"
-msgstr "алтернативна източна"
+msgid "Armenian (eastern)"
+msgstr "арменска — източна"
#: ../rules/base.xml.in.h:52
-msgid "Alternative Phonetic"
-msgstr "фонетична, алтернативна"
+msgid "Armenian (phonetic)"
+msgstr "арменска — фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:53
-msgid "Alternative international"
-msgstr "алтернативна, международна"
+msgid "Armenian (western)"
+msgstr "арменска — западна"
#: ../rules/base.xml.in.h:54
-msgid "Alternative, Sun dead keys"
-msgstr "алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
+msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
+msgstr "астурска — испанска с „Ḥ“ и „Ḷ“"
#: ../rules/base.xml.in.h:55
-msgid "Alternative, eliminate dead keys"
-msgstr "алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Asus Laptop"
+msgstr "Asus, за мобилен компютър"
#: ../rules/base.xml.in.h:56
-msgid "Alternative, latin-9 only"
-msgstr "алтернативна, само латиница-9"
+msgid "At bottom left"
+msgstr "Долу вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:57
-msgid "And"
-msgstr "Анд"
+msgid "At left of 'A'"
+msgstr "Вляво от „A“"
#: ../rules/base.xml.in.h:58
-msgid "Andorra"
-msgstr "андорска"
+msgid "Avatime"
+msgstr "аватимска"
#: ../rules/base.xml.in.h:59
-msgid "Any Alt key"
-msgstr "Всеки Alt"
+msgid "Azerbaijani"
+msgstr "азърбейджанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:60
-msgid "Any Win key"
-msgstr "Всеки Win"
+msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
+msgstr "азърбейджанска — кирилица"
#: ../rules/base.xml.in.h:61
-msgid "Any Win key (while pressed)"
-msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
+msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
+msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard — безжична, за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:62
-msgid "Apostrophe (') variant"
-msgstr "вариант с апостроф (')"
+msgid "BTC 5090"
+msgstr "BTC 5090"
#: ../rules/base.xml.in.h:63
-msgid "Apple"
-msgstr "Apple"
+msgid "BTC 5113RF Multimedia"
+msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
#: ../rules/base.xml.in.h:64
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (стандарт ANSI)"
+msgid "BTC 5126T"
+msgstr "BTC 5126T"
#: ../rules/base.xml.in.h:65
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (стандарт ISO)"
+msgid "BTC 6301URF"
+msgstr "BTC 6301URF"
#: ../rules/base.xml.in.h:66
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (стандарт JIS)"
+msgid "BTC 9000"
+msgstr "BTC 9000"
#: ../rules/base.xml.in.h:67
-msgid "Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard — симулиране на клавиши за PC (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
+msgid "BTC 9000A"
+msgstr "BTC 9000A"
#: ../rules/base.xml.in.h:68
-msgid "Apple Laptop"
-msgstr "Apple, за мобилен компютър"
+msgid "BTC 9001AH"
+msgstr "BTC 9001AH"
#: ../rules/base.xml.in.h:69
-msgid "Ara"
-msgstr "Ара"
+msgid "BTC 9019U"
+msgstr "BTC 9019U"
#: ../rules/base.xml.in.h:70
-msgid "Arabic"
-msgstr "арабска"
+msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
+msgstr ""
+"BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
#: ../rules/base.xml.in.h:71
-msgid "Arm"
-msgstr "Арм"
+msgid "Backslash"
+msgstr "Обратно наклонена черта"
#: ../rules/base.xml.in.h:72
-msgid "Armenia"
-msgstr "арменска"
+msgid ""
+"Backslash (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
+"level-chooser)"
+msgstr ""
+"Обратно наклонената черта избира третото ниво и го заключва заедно с друг "
+"клавиш за трето ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:73
-msgid "Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L"
-msgstr "астурски вариант с Ḥ и Ḷ (с точки отдолу)"
+msgid "Bambara"
+msgstr "бамбарска"
#: ../rules/base.xml.in.h:74
-msgid "Asus Laptop"
-msgstr "Asus, за мобилен компютър"
+msgid "Bashkirian"
+msgstr "башкирска"
#: ../rules/base.xml.in.h:75
-msgid "At bottom left"
-msgstr "Долу вляво"
+msgid "Belarusian"
+msgstr "беларуска"
#: ../rules/base.xml.in.h:76
-msgid "At left of 'A'"
-msgstr "Вляво от „A“"
+msgid "Belarusian (Latin)"
+msgstr "беларуска — латиница"
#: ../rules/base.xml.in.h:77
-msgid "Austria"
-msgstr "австрийска"
+msgid "Belarusian (legacy)"
+msgstr "беларуска — остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:78
-msgid "Aut"
-msgstr "Авс"
+msgid "Belgian"
+msgstr "белгийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:79
-msgid "Avatime"
-msgstr "аватимска"
+msgid "Belgian (ISO alternate)"
+msgstr "белгийска — алтернативна по ISO"
#: ../rules/base.xml.in.h:80
-msgid "Aze"
-msgstr "Азъ"
+msgid "Belgian (Sun dead keys)"
+msgstr "белгийска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:81
-msgid "Azerbaijan"
-msgstr "азърбейджанска"
+msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
+msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:82
-msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
-msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard (безжична, за Интернет)"
+msgid "Belgian (alternative)"
+msgstr "белгийска — алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:83
-msgid "BTC 5090"
-msgstr "BTC 5090"
+msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
+msgstr "белгийска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:84
-msgid "BTC 5113RF Multimedia"
-msgstr "BTC 5113RF Multimedia (за мултимедия)"
+msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
+msgstr "белгийска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
#: ../rules/base.xml.in.h:85
-msgid "BTC 5126T"
-msgstr "BTC 5126T"
+msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
+msgstr "белгийска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:86
-msgid "BTC 6301URF"
-msgstr "BTC 6301URF"
+msgid "BenQ X-Touch"
+msgstr "BenQ X-Touch"
#: ../rules/base.xml.in.h:87
-msgid "BTC 9000"
-msgstr "BTC 9000"
+msgid "BenQ X-Touch 730"
+msgstr "BenQ X-Touch 730"
#: ../rules/base.xml.in.h:88
-msgid "BTC 9000A"
-msgstr "BTC 9000A"
+msgid "BenQ X-Touch 800"
+msgstr "BenQ X-Touch 800"
#: ../rules/base.xml.in.h:89
-msgid "BTC 9001AH"
-msgstr "BTC 9001AH"
+msgid "Bengali"
+msgstr "бенгалска"
#: ../rules/base.xml.in.h:90
-msgid "BTC 9019U"
-msgstr "BTC 9019U"
+msgid "Bengali (Probhat)"
+msgstr "бенгалска — пробхат"
#: ../rules/base.xml.in.h:91
-msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
-msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming (безжична, за Интернет и игри)"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
+msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:92
-msgid "Backslash"
-msgstr "Обратно наклонена черта"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
+msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:93
-msgid "Bangladesh"
-msgstr "бангладешска"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
+msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
#: ../rules/base.xml.in.h:94
-msgid "Bashkirian"
-msgstr "башкирска"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
+msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
#: ../rules/base.xml.in.h:95
-msgid "Bel"
-msgstr "Бел"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
+msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
#: ../rules/base.xml.in.h:96
-msgid "Belarus"
-msgstr "беларуска"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
+msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
#: ../rules/base.xml.in.h:97
-msgid "Belgium"
-msgstr "белгийска"
+msgid "Bosnian"
+msgstr "босненска"
#: ../rules/base.xml.in.h:98
-msgid "BenQ X-Touch"
-msgstr "BenQ X-Touch"
+msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
+msgstr "босненска — американска с босненски диграфи"
#: ../rules/base.xml.in.h:99
-msgid "BenQ X-Touch 730"
-msgstr "BenQ X-Touch 730"
+msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
+msgstr "босненска — американска с босненски букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:100
-msgid "BenQ X-Touch 800"
-msgstr "BenQ X-Touch 800"
+msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
+msgstr "босненска — с босненски диграфи"
#: ../rules/base.xml.in.h:101
-msgid "Bengali"
-msgstr "бенгалска"
+msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
+msgstr "босненска — с „«»“"
#: ../rules/base.xml.in.h:102
-msgid "Bengali Probhat"
-msgstr "бенгалска — пробхат"
+msgid "Both Alt keys together"
+msgstr "Двата Alt-а заедно"
#: ../rules/base.xml.in.h:103
-msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way"
-msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак"
+msgid "Both Ctrl keys together"
+msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
#: ../rules/base.xml.in.h:104
-msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only"
-msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак, само латиница-9"
+msgid "Both Shift keys together"
+msgstr "Двата Shift-а заедно"
#: ../rules/base.xml.in.h:105
-msgid "Bgd"
-msgstr "Бан"
+msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
+msgstr ""
+"Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
#: ../rules/base.xml.in.h:106
-msgid "Bgr"
-msgstr "Бъл"
+msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
+msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:107
-msgid "Bhutan"
-msgstr "бутанска"
+msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
+msgstr "Двата Shift-а заедно превключват ShiftLock"
#: ../rules/base.xml.in.h:108
-msgid "Biblical Hebrew (Tiro)"
-msgstr "библейски иврит (Тиро)"
+msgid "Braille"
+msgstr "брайл"
#: ../rules/base.xml.in.h:109
-msgid "Bih"
-msgstr "БиХ"
+msgid "Braille (left hand)"
+msgstr "брайл за левичари"
#: ../rules/base.xml.in.h:110
-msgid "Blr"
-msgstr "Бел"
+msgid "Braille (right hand)"
+msgstr "брайл за десничари"
#: ../rules/base.xml.in.h:111
-msgid "Bosnia and Herzegovina"
-msgstr "босненска"
+msgid "Brother Internet Keyboard"
+msgstr "Brother Internet Keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:112
-msgid "Both Alt keys together"
-msgstr "Двата Alt-а заедно"
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "българска"
#: ../rules/base.xml.in.h:113
-msgid "Both Ctrl keys together"
-msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
+msgid "Bulgarian (new phonetic)"
+msgstr "българска — нова фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:114
-msgid "Both Shift keys together"
-msgstr "Двата Shift-а заедно"
+msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
+msgstr "българска — традиционна фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:115
-msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
-msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
+msgid "Burmese"
+msgstr "бурманска"
#: ../rules/base.xml.in.h:116
-msgid "Botswana"
-msgstr "ботсуанска"
+msgid "Canadian Multilingual"
+msgstr "канадска — многоезична"
#: ../rules/base.xml.in.h:117
-msgid "Bra"
-msgstr "Бра"
+msgid "Canadian Multilingual (first part)"
+msgstr "канадска — многоезична, първа част"
#: ../rules/base.xml.in.h:118
-msgid "Braille"
-msgstr "брайл"
+msgid "Canadian Multilingual (second part)"
+msgstr "канадска — многоезична, втора част"
#: ../rules/base.xml.in.h:119
-msgid "Brazil"
-msgstr "бразилска"
+msgid "Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:120
-msgid "Breton"
-msgstr "бретонска"
+msgid ""
+"Caps Lock (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
+"level-chooser)"
+msgstr ""
+"Caps Lock избира третото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за трето "
+"ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:121
-msgid "Brl"
-msgstr "Брй"
+msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
+msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
#: ../rules/base.xml.in.h:122
-msgid "Brother Internet Keyboard"
-msgstr "Brother Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid ""
+"Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
+msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:123
-msgid "Btn"
-msgstr "Бтн"
+msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:124
-msgid "Buckwalter"
-msgstr "Buckwalter"
+msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:125
-msgid "Bulgaria"
-msgstr "българска"
+msgid "Caps Lock is disabled"
+msgstr "Caps Lock е изключен"
#: ../rules/base.xml.in.h:126
-msgid "Bwa"
-msgstr "Бот"
+msgid "Caps Lock key behavior"
+msgstr "Поведение на Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:127
-msgid "COD"
-msgstr "Кнг"
+msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
+msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:128
-msgid "CRULP"
-msgstr "CRULP (урду)"
+msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
+msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:129
-msgid "Cambodia"
-msgstr "камбоджанска"
+msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя Caps "
+"Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:130
-msgid "Can"
-msgstr "Кан"
+msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:131
-msgid "Canada"
-msgstr "канадска"
+msgid "Catalan"
+msgstr "каталунска"
#: ../rules/base.xml.in.h:132
-msgid "Capewell-Dvorak (Baybayin)"
-msgstr "Дворак на Кейпуел (байбаин)"
+msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
+msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
#: ../rules/base.xml.in.h:133
-msgid "Capewell-Dvorak (Latin)"
-msgstr "Дворак на Кейпуел (латиница)"
+msgid "Cherokee"
+msgstr "черокска"
#: ../rules/base.xml.in.h:134
-msgid "Capewell-QWERF 2006 (Baybayin)"
-msgstr "QWERF 2006 на Кейпуел (байбаин)"
+msgid "Cherry B.UNLIMITED"
+msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
#: ../rules/base.xml.in.h:135
-msgid "Capewell-QWERF 2006 (Latin)"
-msgstr "QWERF 2006 на Кейпуел (латиница)"
+msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
+msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
#: ../rules/base.xml.in.h:136
-msgid "Caps Lock"
-msgstr "CapsLock"
+msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
+msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативен вариант"
#: ../rules/base.xml.in.h:137
-msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
-msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
+msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
+msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
#: ../rules/base.xml.in.h:138
-msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
-msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Expert"
+msgstr "Cherry CyMotion Expert"
#: ../rules/base.xml.in.h:139
-msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
+msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
#: ../rules/base.xml.in.h:140
-msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
+msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
#: ../rules/base.xml.in.h:141
-msgid "Caps Lock is disabled"
-msgstr "Caps Lock е изключен"
+msgid "Chicony Internet Keyboard"
+msgstr "Chicony Internet Keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:142
-msgid "Caps Lock key behavior"
-msgstr "Поведение на Caps Lock"
+msgid "Chicony KB-9885"
+msgstr "Chicony KB-9885"
#: ../rules/base.xml.in.h:143
-msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
-msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
+msgid "Chicony KU-0108"
+msgstr "Chicony KU-0108"
#: ../rules/base.xml.in.h:144
-msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
-msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
+msgid "Chicony KU-0420"
+msgstr "Chicony KU-0420"
#: ../rules/base.xml.in.h:145
-msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя Caps Lock"
+msgid "Chinese"
+msgstr "китайска"
#: ../rules/base.xml.in.h:146
-msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
+msgid "Chuvash"
+msgstr "чувашка"
#: ../rules/base.xml.in.h:147
-msgid "Catalan variant with middle-dot L"
-msgstr "каталунски вариант с Ŀ (с точка в средата)"
+msgid "Chuvash (Latin)"
+msgstr "чувашка — латиница"
#: ../rules/base.xml.in.h:148
-msgid "Cedilla"
-msgstr "седий"
+msgid "Classmate PC"
+msgstr "Classmate PC"
#: ../rules/base.xml.in.h:149
-msgid "Che"
-msgstr "Чех"
+msgid "CloGaelach"
+msgstr "келтска латиница"
#: ../rules/base.xml.in.h:150
-msgid "Cherokee"
-msgstr "черокска"
+msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
+msgstr "Compaq Easy Access Keyboard — за лесен достъп"
#: ../rules/base.xml.in.h:151
-msgid "Cherry B.UNLIMITED"
-msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
+msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
+msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
#: ../rules/base.xml.in.h:152
-msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
-msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
+msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
+msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
#: ../rules/base.xml.in.h:153
-msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
-msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (алтернативен вариант)"
+msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
+msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
#: ../rules/base.xml.in.h:154
-msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
-msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
+msgid "Compaq iPaq Keyboard"
+msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:155
-msgid "Cherry CyMotion Expert"
-msgstr "Cherry CyMotion Expert"
+msgid "Compose key position"
+msgstr "Положение на Compose"
#: ../rules/base.xml.in.h:156
-msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
-msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
+msgid "Control + Alt + Backspace"
+msgstr "Control+Alt+Backspace"
#: ../rules/base.xml.in.h:157
-msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
-msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
+msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
+msgstr "И двата Alt-а са Control, Win е Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:158
-msgid "Chicony Internet Keyboard"
-msgstr "Chicony Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
+msgstr "И двата Win-а са Control (както и клавишите Ctrl)"
#: ../rules/base.xml.in.h:159
-msgid "Chicony KB-9885"
-msgstr "Chicony KB-9885"
+msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
+msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:160
-msgid "Chicony KU-0108"
-msgstr "Chicony KU-0108"
+msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
+msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:161
-msgid "Chicony KU-0420"
-msgstr "Chicony KU-0420"
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
+msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:162
-msgid "China"
-msgstr "Китай"
+msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
+msgstr "кримски татарски — турска, „F“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:163
-msgid "Chn"
-msgstr "Кит"
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
+msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:164
-msgid "Chuvash"
-msgstr "чувашка"
+msgid "Croatian"
+msgstr "хърватска"
#: ../rules/base.xml.in.h:165
-msgid "Chuvash Latin"
-msgstr "чувашка, латиница"
+msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
+msgstr "хърватска — американска с хърватски диграфи"
#: ../rules/base.xml.in.h:166
-msgid "Classic"
-msgstr "класическа"
+msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
+msgstr "хърватска — американска с хърватски букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:167
-msgid "Classic Dvorak"
-msgstr "класическа, Дворак"
+msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
+msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
#: ../rules/base.xml.in.h:168
-msgid "Classic, eliminate dead keys"
-msgstr "класическа, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
+msgstr "хърватска — с „«»“"
#: ../rules/base.xml.in.h:169
-msgid "Classmate PC"
-msgstr "Classmate PC"
+msgid "Ctrl key position"
+msgstr "Положение на Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:170
-msgid "CloGaelach"
-msgstr "CloGaelach"
+msgid "Ctrl+Shift"
+msgstr "Ctrl+Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:171
-msgid "Colemak"
-msgstr "коулмак"
+msgid "Czech"
+msgstr "чешка"
#: ../rules/base.xml.in.h:172
-msgid "Colemak (Baybayin)"
-msgstr "коулмак (байбаин)"
+msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
+msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
#: ../rules/base.xml.in.h:173
-msgid "Colemak (Latin)"
-msgstr "коулмак (латиница)"
+msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
+msgstr "чешка — американски Дворак с поддръжка на UCW"
#: ../rules/base.xml.in.h:174
-msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
-msgstr "Compaq Easy Access Keyboard (за лесен достъп)"
+msgid "Czech (qwerty)"
+msgstr "чешка — qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:175
-msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
-msgstr "Compaq Internet Keyboard (за Интернет, 13 допълнителни клавиша)"
+msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
+msgstr "чешка — qwerty с „\\“"
#: ../rules/base.xml.in.h:176
-msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
-msgstr "Compaq Internet Keyboard (за Интернет, 18 допълнителни клавиша)"
+msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
+msgstr "чешка — с „\\|“"
#: ../rules/base.xml.in.h:177
-msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
-msgstr "Compaq Internet Keyboard (за Интернет, 7 допълнителни клавиша)"
+msgid "DTK2000"
+msgstr "DTK2000"
#: ../rules/base.xml.in.h:178
-msgid "Compaq iPaq Keyboard"
-msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
+msgid "Danish"
+msgstr "датска"
#: ../rules/base.xml.in.h:179
-msgid "Compose key position"
-msgstr "Положение на Compose"
+msgid "Danish (Dvorak)"
+msgstr "датска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:180
-msgid "Congo, Democratic Republic of the"
-msgstr "конгоанска (ДРК)"
+msgid "Danish (Macintosh)"
+msgstr "датска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:181
-msgid "Control + Alt + Backspace"
-msgstr "Control+Alt+Backspace"
+msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "датска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:182
-msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
-msgstr "И двата Alt-а са Control, Win е Alt"
+msgid "Danish (eliminate dead keys)"
+msgstr "датска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:183
-msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
-msgstr "И двата Win-а са Control (както и клавишите Ctrl)"
+msgid "Default numeric keypad keys"
+msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
#: ../rules/base.xml.in.h:184
-msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
-msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 (безжична)"
+msgid "Dell"
+msgstr "Dell"
#: ../rules/base.xml.in.h:185
-msgid "Crimean Tatar (Dobruca-1 Q)"
-msgstr "татарска (Крим) (Dobruca-1 Q)"
+msgid "Dell 101-key PC"
+msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
#: ../rules/base.xml.in.h:186
-msgid "Crimean Tatar (Dobruca-2 Q)"
-msgstr "татарска (Крим) (Dobruca-2 Q)"
+msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
+msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx — за мобилен компютър"
#: ../rules/base.xml.in.h:187
-msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
-msgstr "татарска (Крим) (турско Alt-Q)"
+msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
+msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series — за мобилен компютър"
#: ../rules/base.xml.in.h:188
-msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
-msgstr "татарска (Крим) (турско F)"
+msgid "Dell Latitude series laptop"
+msgstr "За преносим компютър Dell Latitude"
#: ../rules/base.xml.in.h:189
-msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
-msgstr "татарска (Крим) (турско Q)"
+msgid "Dell Precision M65"
+msgstr "Dell Precision M65"
#: ../rules/base.xml.in.h:190
-msgid "Croatia"
-msgstr "хърватска"
+msgid "Dell SK-8125"
+msgstr "Dell SK-8125"
#: ../rules/base.xml.in.h:191
-msgid "Ctrl key position"
-msgstr "Положение на Ctrl"
+msgid "Dell SK-8135"
+msgstr "Dell SK-8135"
#: ../rules/base.xml.in.h:192
-msgid "Ctrl+Shift"
-msgstr "Ctrl+Shift"
+msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
+msgstr "Dell USB Multimedia Keybard — за мултимедия"
#: ../rules/base.xml.in.h:193
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "кирилска"
+msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
+msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:194
-msgid "Cyrillic with guillemets"
-msgstr "кирилска с френски кавички"
+msgid "Dhivehi"
+msgstr "дивеи"
#: ../rules/base.xml.in.h:195
-msgid "Cyrillic, Z and ZHE swapped"
-msgstr "кирилска с разменени „З“ и „Ж“"
+msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
+msgstr "Diamond 9801/9802 series"
#: ../rules/base.xml.in.h:196
-msgid "Cze"
-msgstr "Чеч"
+msgid "Dutch"
+msgstr "холандска"
#: ../rules/base.xml.in.h:197
-msgid "Czechia"
-msgstr "чеченска"
+msgid "Dutch (Macintosh)"
+msgstr "холандска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:198
-msgid "DOS"
-msgstr "DOS"
+msgid "Dutch (Sun dead keys)"
+msgstr "холандска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:199
-msgid "DTK2000"
-msgstr "DTK2000"
+msgid "Dutch (standard)"
+msgstr "холандска — стандартна"
#: ../rules/base.xml.in.h:200
-msgid "Dead acute"
-msgstr "„мъртво“ ударение"
+msgid "Dzongkha"
+msgstr "дзонка"
#: ../rules/base.xml.in.h:201
-msgid "Dead grave acute"
-msgstr "„мъртво“ тежко ударение"
+msgid "Enable extra typographic characters"
+msgstr "Допълнителни типографски знаци"
#: ../rules/base.xml.in.h:202
-msgid "Default numeric keypad keys"
-msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
+msgid "English (Cameroon Dvorak)"
+msgstr "английска — камерунска, Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:203
-msgid "Dell"
-msgstr "Dell"
+msgid "English (Cameroon qwerty)"
+msgstr "английска — камерунска, qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:204
-msgid "Dell 101-key PC"
-msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
+msgid "English (Cameroon)"
+msgstr "английска — камерунска"
#: ../rules/base.xml.in.h:205
-msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
-msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx (за мобилен компютър)"
+msgid "English (Canada)"
+msgstr "английска — канадска"
#: ../rules/base.xml.in.h:206
-msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
-msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series (за мобилен компютър)"
+msgid "English (Colemak)"
+msgstr "английска — Коулмак"
+# FIXME алтернативна да е след международна
#: ../rules/base.xml.in.h:207
-msgid "Dell Latitude series laptop"
-msgstr "За преносим компютър Dell Latitude"
+msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
+msgstr "английска — Дворак, международна, алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:208
-msgid "Dell Precision M65"
-msgstr "Dell Precision M65"
+msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
+msgstr "английска — Дворак, международна, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:209
-msgid "Dell SK-8125"
-msgstr "Dell SK-8125"
+msgid "English (Dvorak)"
+msgstr "английска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:210
-msgid "Dell SK-8135"
-msgstr "Dell SK-8135"
+msgid "English (Ghana)"
+msgstr "английска — ганайска"
#: ../rules/base.xml.in.h:211
-msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
-msgstr "Dell USB Multimedia Keybard (за мултимедия)"
+msgid "English (Ghana, GILLBT)"
+msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
#: ../rules/base.xml.in.h:212
-msgid "Denmark"
-msgstr "датска"
+msgid "English (Ghana, multilingual)"
+msgstr "английска — ганайска, международна"
#: ../rules/base.xml.in.h:213
-msgid "Deu"
-msgstr "Нем"
+msgid "English (India, with RupeeSign)"
+msgstr "английска — индийска, с „₨“"
#: ../rules/base.xml.in.h:214
-msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
-msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard (безжична)"
+msgid "English (Macintosh)"
+msgstr "английска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:215
-msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
-msgstr "Diamond 9801/9802 series"
+msgid "English (Mali, US Macintosh)"
+msgstr "английска — малийска, американска за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:216
-msgid "Dnk"
-msgstr "Дат"
+msgid "English (Mali, US international)"
+msgstr "английска — малийска, американска международна"
#: ../rules/base.xml.in.h:217
-msgid "Dvorak"
-msgstr "Дворак"
+msgid "English (Nigeria)"
+msgstr "английска — нигерийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:218
-msgid "Dvorak (Baybayin)"
-msgstr "Дворак (байбаин)"
+msgid "English (South Africa)"
+msgstr "английска — южноафриканска"
#: ../rules/base.xml.in.h:219
-msgid "Dvorak (Latin)"
-msgstr "Дворак (латиница)"
+msgid "English (UK)"
+msgstr "английска — великобританска"
#: ../rules/base.xml.in.h:220
-msgid "Dvorak (UK Punctuation)"
-msgstr "Дворак (пунктуация на Обединеното кралство)"
+msgid "English (UK, Colemak)"
+msgstr "английска — великобританска, Коулмак"
#: ../rules/base.xml.in.h:221
-msgid "Dvorak alternative international (no dead keys)"
-msgstr "Дворак, алтернативна, международна (без „мъртви“ клавиши)"
+msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
+msgstr ""
+"английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:222
-msgid "Dvorak international (with dead keys)"
-msgstr "Дворак, международна (с „мъртви“ клавиши)"
+msgid "English (UK, Dvorak)"
+msgstr "английска — великобританска, Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:223
-msgid "Dvorak, Polish quotes on key 1"
-msgstr "Дворак, полски кавички на клавиша „1“"
+msgid "English (UK, Macintosh international)"
+msgstr "английска — великобританска, за Макинтош, международна"
#: ../rules/base.xml.in.h:224
-msgid "Dvorak, Polish quotes on quotemark key"
-msgstr "Дворак, полски кавички на клавиша за кавички"
+msgid "English (UK, Macintosh)"
+msgstr "английска — великобританска, за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:225
-msgid "Eastern"
-msgstr "източна"
+msgid "English (UK, extended WinKeys)"
+msgstr "английска — великобританска, разширена, с клавиши на Windows"
#: ../rules/base.xml.in.h:226
-msgid "Eliminate dead keys"
-msgstr "без „мъртви“ клавиши"
+msgid "English (UK, international with dead keys)"
+msgstr "английска — великобританска, международна, с „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:227
-msgid "Enable extra typographic characters"
-msgstr "Допълнителни типографски знаци"
+#: ../rules/base.xml.in.h:227 ../rules/base.extras.xml.in.h:7
+msgid "English (US)"
+msgstr "английска — американска"
#: ../rules/base.xml.in.h:228
-msgid "English"
-msgstr "английска"
+msgid "English (US, alternative international)"
+msgstr "английска — американска, международна, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:229
-msgid "English (USA International)"
-msgstr "английска (САЩ, международна)"
+msgid "English (US, international with dead keys)"
+msgstr "английска — американска, международна, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:230
-msgid "English (USA Macintosh)"
-msgstr "английска (САЩ, за Macintosh)"
+msgid "English (US, with euro on 5)"
+msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
#: ../rules/base.xml.in.h:231
-msgid "English with RupeeSign"
-msgstr "английска със знак на рупия (₨)"
+msgid "English (classic Dvorak)"
+msgstr "английска — класически Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:232
-msgid "Ennyah DKB-1008"
-msgstr "Ennyah DKB-1008"
+msgid "English (international AltGr dead keys)"
+msgstr "английска — международна, с „мъртви“ клавиши чрез AltGr"
#: ../rules/base.xml.in.h:233
-msgid "Enter on keypad"
-msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
+msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
+msgstr "английска — смяна на подредбата при натискане на „*“ и „/“"
#: ../rules/base.xml.in.h:234
-msgid "Epo"
-msgstr "Есп"
+msgid "English (left handed Dvorak)"
+msgstr "английска — Дворак за левичари"
#: ../rules/base.xml.in.h:235
-msgid "Ergonomic"
-msgstr "ергономична"
+msgid "English (programmer Dvorak)"
+msgstr "английска — Дворак за програмисти"
#: ../rules/base.xml.in.h:236
-msgid "Esp"
-msgstr "Исп"
+msgid "English (right handed Dvorak)"
+msgstr "английска — Дворак за десничари"
#: ../rules/base.xml.in.h:237
-msgid "Esperanto"
-msgstr "есперантска"
+msgid "Ennyah DKB-1008"
+msgstr "Ennyah DKB-1008"
#: ../rules/base.xml.in.h:238
-msgid "Est"
-msgstr "Ест"
+msgid "Enter on keypad"
+msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
#: ../rules/base.xml.in.h:239
-msgid "Estonia"
-msgstr "естонска"
+msgid "Esperanto"
+msgstr "есперантска"
#: ../rules/base.xml.in.h:240
-msgid "Eth"
-msgstr "Ети"
+msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
+msgstr "есперантска — португалска, нативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:241
-msgid "Ethiopia"
-msgstr "етиопска"
+msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
+msgstr "есперантска — разменени „;“ и „\"“, остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:242
-msgid "Euro on 2"
-msgstr "Евро (€) при „2“"
+msgid "Estonian"
+msgstr "естонска"
#: ../rules/base.xml.in.h:243
-msgid "Euro on 4"
-msgstr "Евро (€) при „4“"
+msgid "Estonian (Dvorak)"
+msgstr "естонска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:244
-msgid "Euro on 5"
-msgstr "Евро (€) при „5“"
+msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
+msgstr "естонска — американска с естонски букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:245
-msgid "Euro on E"
-msgstr "Евро (€) при „E“"
+msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
+msgstr "естонска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:246
-msgid "Everex STEPnote"
-msgstr "Everex STEPnote"
+msgid "Euro on 2"
+msgstr "„€“ при „2“"
#: ../rules/base.xml.in.h:247
-msgid "Ewe"
-msgstr "еве"
+msgid "Euro on 4"
+msgstr "„€“ при „4“"
#: ../rules/base.xml.in.h:248
-msgid "Extended"
-msgstr "разширена"
+msgid "Euro on 5"
+msgstr "„€“ при „5“"
#: ../rules/base.xml.in.h:249
-msgid "Extended - Winkeys"
-msgstr "разширена — Winkeys"
+msgid "Euro on E"
+msgstr "„€“ при „E“"
#: ../rules/base.xml.in.h:250
-msgid "Extended Backslash"
-msgstr "удължен Backslash"
+msgid "Everex STEPnote"
+msgstr "Everex STEPnote"
#: ../rules/base.xml.in.h:251
-msgid "F-letter (F) variant"
-msgstr "вариант с буква F (F)"
+msgid "Ewe"
+msgstr "еве"
#: ../rules/base.xml.in.h:252
msgid "FL90"
msgstr "FL90"
#: ../rules/base.xml.in.h:253
-msgid "Faroe Islands"
+msgid "Faroese"
msgstr "фарьорска"
#: ../rules/base.xml.in.h:254
-msgid "Fin"
-msgstr "Фин"
+msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
+msgstr "фарьорска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:255
-msgid "Finland"
-msgstr "финландска"
+msgid "Filipino"
+msgstr "филипинска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:256
+msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
+msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за байбаин"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:257
+msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
+msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за латиница"
-#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
-#. The description needs to be rewritten
#: ../rules/base.xml.in.h:258
-msgid "Four-level key with abstract separators"
-msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
+msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
+msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за байбаин"
#: ../rules/base.xml.in.h:259
-msgid "Four-level key with comma"
-msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
+msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
+msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за латиница"
#: ../rules/base.xml.in.h:260
-msgid "Four-level key with dot"
-msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
+msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
+msgstr "филипинска — Коулмак за байбаин"
#: ../rules/base.xml.in.h:261
-msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
-msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница-9"
+msgid "Filipino (Colemak Latin)"
+msgstr "филипинска — Коулмак за латиница"
#: ../rules/base.xml.in.h:262
-msgid "Four-level key with momayyez"
-msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
+msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
+msgstr "филипинска — Дворак за байбаин"
#: ../rules/base.xml.in.h:263
-msgid "Fra"
-msgstr "Фре"
+msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
+msgstr "филипинска — Дворак за латиница"
#: ../rules/base.xml.in.h:264
-msgid "France"
-msgstr "френска"
+msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
+msgstr "филипинска — QWERTY за байбаин"
#: ../rules/base.xml.in.h:265
-msgid "Français (France Alternative)"
-msgstr "френска (алтернативна)"
+msgid "Finnish"
+msgstr "финландска"
#: ../rules/base.xml.in.h:266
-msgid "French"
-msgstr "френска"
+msgid "Finnish (Macintosh)"
+msgstr "финландска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:267
-msgid "French (Macintosh)"
-msgstr "френска (за Macintosh)"
+msgid "Finnish (classic)"
+msgstr "финландска — класическа"
#: ../rules/base.xml.in.h:268
-msgid "French (legacy)"
-msgstr "френска (остаряла)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:269
-msgid "French Dvorak"
-msgstr "френска Дворак"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:270
-msgid "French, Sun dead keys"
-msgstr "френска, с „мъртвите“ клавиши на Sun"
+msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
+msgstr "финландска — класическа, без „мъртви“ клавиши"
+#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
+#. The description needs to be rewritten
#: ../rules/base.xml.in.h:271
-msgid "French, eliminate dead keys"
-msgstr "френска, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Four-level key with abstract separators"
+msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
#: ../rules/base.xml.in.h:272
-msgid "Fro"
-msgstr "Фро"
+msgid "Four-level key with comma"
+msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
#: ../rules/base.xml.in.h:273
-msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
-msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop (за мобилен компютър)"
+msgid "Four-level key with dot"
+msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
#: ../rules/base.xml.in.h:274
-msgid "Fula"
-msgstr "фула"
+msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
+msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по ISO-8859-9"
#: ../rules/base.xml.in.h:275
-msgid "GBr"
-msgstr "ВБр"
+msgid "Four-level key with momayyez"
+msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
#: ../rules/base.xml.in.h:276
-msgid "GILLBT"
-msgstr "GILLBT (Ганийски институт по лингвистика, грамотност и превод на Библията)"
+msgid "French"
+msgstr "френска"
#: ../rules/base.xml.in.h:277
-msgid "Ga"
-msgstr "га"
+msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
+msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична"
#: ../rules/base.xml.in.h:278
-msgid "Generic 101-key PC"
-msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
+msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
+msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична, само латиница по ISO 8859-9"
#: ../rules/base.xml.in.h:279
-msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
-msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша (международна)"
+msgid "French (Breton)"
+msgstr "френска — бретонска"
#: ../rules/base.xml.in.h:280
-msgid "Generic 104-key PC"
-msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
+msgid "French (Cameroon azerty)"
+msgstr "френска — камерунска, azerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:281
-msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
-msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша (международна)"
+msgid "French (Cameroon)"
+msgstr "френска — камерунска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:282
-msgid "Genius Comfy KB-12e"
-msgstr "Genius Comfy KB-12e"
+#: ../rules/base.xml.in.h:282 ../rules/base.extras.xml.in.h:10
+msgid "French (Canada)"
+msgstr "френска — канадска"
#: ../rules/base.xml.in.h:283
-msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
-msgstr "Genius Comfy KB-16M/Genius MM Keyboard KWD-910"
+msgid "French (Canada, Dvorak)"
+msgstr "френска — канадска, Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:284
-msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
-msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
+msgid "French (Canada, legacy)"
+msgstr "френска — канадска, остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:285
-msgid "Genius KB-19e NB"
-msgstr "Genius KB-19e NB"
+msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
+msgstr "френска — конгоанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:286
-msgid "Genius KKB-2050HS"
-msgstr "Genius KKB-2050HS"
+msgid "French (Dvorak)"
+msgstr "френска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:287
-msgid "Geo"
-msgstr "Гру"
+msgid "French (Guinea)"
+msgstr "френска — гвинейска"
#: ../rules/base.xml.in.h:288
-msgid "Georgia"
-msgstr "грузинска"
+msgid "French (Macintosh)"
+msgstr "френска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:289
-msgid "Georgian"
-msgstr "грузинска"
+msgid "French (Mali, alternative)"
+msgstr "френска — малийска, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:290
-msgid "Georgian AZERTY Tskapo"
-msgstr "грузинска, цкапо azerty"
+msgid "French (Morocco)"
+msgstr "френска — мароканска"
#: ../rules/base.xml.in.h:291
-msgid "German (Macintosh)"
-msgstr "немска (за Macintosh)"
+msgid "French (Sun dead keys)"
+msgstr "френска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:292
-msgid "German, Sun dead keys"
-msgstr "немска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
+msgid "French (Switzerland)"
+msgstr "френска — швейцарска"
#: ../rules/base.xml.in.h:293
-msgid "German, eliminate dead keys"
-msgstr "немска, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "френска — швейцарска, за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:294
-msgid "Germany"
-msgstr "немска"
+msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
+msgstr "френска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:295
-msgid "Gha"
-msgstr "Ган"
+msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
+msgstr "френска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:296
-msgid "Ghana"
-msgstr "ганийска"
+msgid "French (alternative)"
+msgstr "френска — алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:297
-msgid "Gin"
-msgstr "Гви"
+msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
+msgstr "френска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:298
-msgid "Grc"
-msgstr "Грц"
+msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
+msgstr "френска — алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:299
-msgid "Greece"
-msgstr "гръцка"
+msgid "French (alternative, latin-9 only)"
+msgstr "френска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
#: ../rules/base.xml.in.h:300
-msgid "Guinea"
-msgstr "гвинейска"
+msgid "French (eliminate dead keys)"
+msgstr "френска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:301
-msgid "Gujarati"
-msgstr "гуджарати"
+msgid "French (legacy, alternative)"
+msgstr "френска — алтернативна, остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:302
-msgid "Gurmukhi"
-msgstr "гурмуки"
+msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
+msgstr "френска — алтернативна, остаряла, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:303
-msgid "Gurmukhi Jhelum"
-msgstr "гурмуки джелум"
+msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
+msgstr "френска — алтернативна, остаряла, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:304
-msgid "Gyration"
-msgstr "Gyration"
+msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
+msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop — за мобилен компютър"
#: ../rules/base.xml.in.h:305
-msgid "HTC Dream"
-msgstr "HTC Dream"
+msgid "Fula"
+msgstr "фула"
#: ../rules/base.xml.in.h:306
-msgid "Happy Hacking Keyboard"
-msgstr "Happy Hacking Keyboard (за весело хакерстване)"
+msgid "Ga"
+msgstr "га"
#: ../rules/base.xml.in.h:307
-msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
-msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac (за весело хакерстване)"
+msgid "Generic 101-key PC"
+msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
#: ../rules/base.xml.in.h:308
-msgid "Hausa"
-msgstr "хауска"
+msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
+msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша — международна"
#: ../rules/base.xml.in.h:309
-msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
-msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Generic 104-key PC"
+msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
#: ../rules/base.xml.in.h:310
-msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
-msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook (за мобилен компютър)"
+msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
+msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша — международна"
#: ../rules/base.xml.in.h:311
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
+msgid "Genius Comfy KB-12e"
+msgstr "Genius Comfy KB-12e"
#: ../rules/base.xml.in.h:312
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
+msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
+msgstr "Genius Comfy KB-16M/Genius MM Keyboard KWD-910"
#: ../rules/base.xml.in.h:313
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
+msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
+msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
#: ../rules/base.xml.in.h:314
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
+msgid "Genius KB-19e NB"
+msgstr "Genius KB-19e NB"
#: ../rules/base.xml.in.h:315
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
+msgid "Genius KKB-2050HS"
+msgstr "Genius KKB-2050HS"
#: ../rules/base.xml.in.h:316
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
+msgid "Georgian"
+msgstr "грузинска"
#: ../rules/base.xml.in.h:317
-msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
-msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
+msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
+msgstr "грузинска — azerty на Цкапо"
#: ../rules/base.xml.in.h:318
-msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
-msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
+msgid "Georgian (Italy)"
+msgstr "грузинска — италианска"
#: ../rules/base.xml.in.h:319
-msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
-msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard (за мултимедия)"
+msgid "Georgian (MESS)"
+msgstr "грузинска — MESS"
#: ../rules/base.xml.in.h:320
-msgid "Hewlett-Packard nx9020"
-msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
+msgid "Georgian (ergonomic)"
+msgstr "грузинска — ергономична"
#: ../rules/base.xml.in.h:321
-msgid "Hexadecimal"
-msgstr "шестнадесетична"
+msgid "German"
+msgstr "немска"
#: ../rules/base.xml.in.h:322
-msgid "Hindi Bolnagri"
-msgstr "фонетична Болнагри за хинди"
+msgid "German (Austria)"
+msgstr "немска — австрийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:323
-msgid "Hindi Wx"
-msgstr "хинди Wx"
+msgid "German (Austria, Macintosh)"
+msgstr "немска — австрийска, за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:324
-msgid "Homophonic"
-msgstr "фонетична"
+msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
+msgstr "немска — австрийска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:325
-msgid "Honeywell Euroboard"
-msgstr "Honeywell Euroboard"
+msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
+msgstr "немска, австрийска, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:326
-msgid "Hrv"
-msgstr "Хър"
+msgid "German (Dvorak)"
+msgstr "немска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:327
-msgid "Htc Dream phone"
-msgstr "Телефон HTC Dream"
+msgid "German (Macintosh)"
+msgstr "немска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:328
-msgid "Hun"
-msgstr "Унг"
+msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "немска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:329
-msgid "Hungary"
-msgstr "унгарска"
+msgid "German (Neo 2)"
+msgstr "немска — Neo 2, добавени гръцки букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:330
-msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
-msgstr "И двата Win-а са Hyper"
+msgid "German (Sun dead keys)"
+msgstr "немска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:331
-msgid "IBM (LST 1205-92)"
-msgstr "IBM (LST 1205-92)"
+msgid "German (Switzerland)"
+msgstr "немска — швейцарска"
#: ../rules/base.xml.in.h:332
-msgid "IBM Rapid Access"
-msgstr "IBM Rapid Access"
+msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "немска — швейцарска, за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:333
-msgid "IBM Rapid Access II"
-msgstr "IBM Rapid Access II"
+msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
+msgstr "немска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:334
-msgid "IBM Space Saver"
-msgstr "IBM Space Saver"
+msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
+msgstr "немска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:335
-msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
-msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
+msgid "German (Switzerland, legacy)"
+msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:336
-msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
-msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
+msgid "German (dead acute)"
+msgstr "немска — с „мъртво“ ударение"
#: ../rules/base.xml.in.h:337
-msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
-msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
+msgid "German (dead grave acute)"
+msgstr "немска — с „мъртво“ тежко ударение"
#: ../rules/base.xml.in.h:338
-msgid "ISO Alternate"
-msgstr "ISO (алтернативна)"
+msgid "German (eliminate dead keys)"
+msgstr "немска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:339
-msgid "Iceland"
-msgstr "исландска"
+msgid "German (qwerty)"
+msgstr "немска — qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:340
-msgid "Igbo"
-msgstr "игбо"
+msgid "Greek"
+msgstr "гръцка"
#: ../rules/base.xml.in.h:341
-msgid "Include dead tilde"
-msgstr "включване на „мъртва“ тилда"
+msgid "Greek (eliminate dead keys)"
+msgstr "гръцка — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:342
-msgid "Ind"
-msgstr "Инд"
+msgid "Greek (extended)"
+msgstr "гръцка — разширена"
#: ../rules/base.xml.in.h:343
-msgid "India"
-msgstr "индийска"
+msgid "Greek (polytonic)"
+msgstr "гръцка — политонална"
#: ../rules/base.xml.in.h:344
-msgid "International (AltGr dead keys)"
-msgstr "международна, с „мъртви“ клавиши чрез AltGr"
+msgid "Greek (simple)"
+msgstr "гръцка — опростена"
#: ../rules/base.xml.in.h:345
-msgid "International (with dead keys)"
-msgstr "международна, с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Gujarati"
+msgstr "гуджарати"
#: ../rules/base.xml.in.h:346
-msgid "Inuktitut"
-msgstr "ескимоска"
+msgid "Gyration"
+msgstr "Gyration"
-#: ../rules/base.xml.in.h:347 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
-msgid "Iran"
-msgstr "иранска"
+#: ../rules/base.xml.in.h:347
+msgid "HTC Dream"
+msgstr "HTC Dream"
#: ../rules/base.xml.in.h:348
-msgid "Iraq"
-msgstr "иракска"
+msgid "Happy Hacking Keyboard"
+msgstr "Happy Hacking Keyboard — за весело хакерстване"
#: ../rules/base.xml.in.h:349
-msgid "Ireland"
-msgstr "ирландска"
+msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
+msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac — за весело хакерстване"
#: ../rules/base.xml.in.h:350
-msgid "Irl"
-msgstr "Ирл"
+msgid "Hausa"
+msgstr "хауска"
#: ../rules/base.xml.in.h:351
-msgid "Irn"
-msgstr "Ирн"
+msgid "Hebrew"
+msgstr "иврит"
#: ../rules/base.xml.in.h:352
-msgid "Irq"
-msgstr "Ирк"
+msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
+msgstr "иврит — библейска, Тиро"
#: ../rules/base.xml.in.h:353
-msgid "Isl"
-msgstr "Исл"
+msgid "Hebrew (lyx)"
+msgstr "иврит — LyX"
#: ../rules/base.xml.in.h:354
-msgid "Isr"
-msgstr "Изр"
+msgid "Hebrew (phonetic)"
+msgstr "иврит — фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:355
-msgid "Israel"
-msgstr "израелска"
+msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
+msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:356
-msgid "Ita"
-msgstr "Ита"
+msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
+msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook — за мобилен компютър"
#: ../rules/base.xml.in.h:357
-msgid "Italy"
-msgstr "италианска"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
#: ../rules/base.xml.in.h:358
-msgid "Japan"
-msgstr "японска"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
#: ../rules/base.xml.in.h:359
-msgid "Japan (PC-98xx Series)"
-msgstr "японска, серии PC-98xx"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
#: ../rules/base.xml.in.h:360
-msgid "Japanese keyboard options"
-msgstr "Настройки за японска клавиатура"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
#: ../rules/base.xml.in.h:361
-msgid "Jpn"
-msgstr "Япо"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
#: ../rules/base.xml.in.h:362
-msgid "Kalmyk"
-msgstr "калмишка"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
#: ../rules/base.xml.in.h:363
-msgid "Kana"
-msgstr "японска сричкова (кана)"
+msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
+msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
#: ../rules/base.xml.in.h:364
-msgid "Kana 86"
-msgstr "японска сричкова (кана) 86"
+msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
+msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
#: ../rules/base.xml.in.h:365
-msgid "Kana Lock key is locking"
-msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
+msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
+msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard — за мултимедия"
#: ../rules/base.xml.in.h:366
-msgid "Kannada"
-msgstr "канареска"
+msgid "Hewlett-Packard nx9020"
+msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
#: ../rules/base.xml.in.h:367
-msgid "Kashubian"
-msgstr "кашубска"
+msgid "Hexadecimal"
+msgstr "шестнадесетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:368
-msgid "Kaz"
-msgstr "Каз"
+msgid "Hindi (Bolnagri)"
+msgstr "хинди — Болнагри"
#: ../rules/base.xml.in.h:369
-msgid "Kazakh with Russian"
-msgstr "казахска с руски букви"
+msgid "Hindi (Wx)"
+msgstr "хинди — Wx"
#: ../rules/base.xml.in.h:370
-msgid "Kazakhstan"
-msgstr "казахска"
+msgid "Honeywell Euroboard"
+msgstr "Honeywell Euroboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:371
-msgid "Ken"
-msgstr "Кен"
+msgid "Htc Dream phone"
+msgstr "Телефон HTC Dream"
#: ../rules/base.xml.in.h:372
-msgid "Kenya"
-msgstr "кенийска"
+msgid "Hungarian"
+msgstr "унгарска"
#: ../rules/base.xml.in.h:373
-msgid "Key sequence to kill the X server"
-msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:374
-msgid "Key to choose 3rd level"
-msgstr "Клавиш за избор третото ниво"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:375
-msgid "Key to choose 5th level"
-msgstr "Клавиш за избор петото ниво"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:376
-msgid "Key(s) to change layout"
-msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:377
-msgid "Keytronic FlexPro"
-msgstr "Keytronic FlexPro"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:378
-msgid "Kgz"
-msgstr "Крг"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:379
-msgid "Khm"
-msgstr "Кам"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:380
-msgid "Kikuyu"
-msgstr "кикуйска"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:381
-msgid "Kinesis"
-msgstr "Кинезис"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:382
-msgid "Komi"
-msgstr "комска"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:383
-msgid "Kor"
-msgstr "Кор"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:384
-msgid "Korea, Republic of"
-msgstr "корейска (Република Корея)"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:385
-msgid "Ktunaxa"
-msgstr "ктунакса"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:386
-msgid "Kurdish, (F)"
-msgstr "кюрдска (F)"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:387
-msgid "Kurdish, Arabic-Latin"
-msgstr "кюрдска, арабски и латински букви"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:388
-msgid "Kurdish, Latin Alt-Q"
-msgstr "кюрдска, латинско Alt-Q"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:389
-msgid "Kurdish, Latin Q"
-msgstr "кюрдска, латинско Q"
+msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
+msgstr "унгарска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:390
-msgid "Kyrgyzstan"
-msgstr "киргистанска"
+msgid "Hungarian (qwerty)"
+msgstr "унгарска — qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:391
-msgid "LEKP"
-msgstr "LEKP"
+msgid "Hungarian (standard)"
+msgstr "унгарска — стандартна"
#: ../rules/base.xml.in.h:392
-msgid "LEKPa"
-msgstr "LEKPa"
+msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
+msgstr "И двата Win-а са Hyper"
#: ../rules/base.xml.in.h:393
-msgid "Lao"
-msgstr "Лао"
+msgid "IBM Rapid Access"
+msgstr "IBM Rapid Access"
#: ../rules/base.xml.in.h:394
-msgid "Laos"
-msgstr "лаоска"
+msgid "IBM Rapid Access II"
+msgstr "IBM Rapid Access II"
#: ../rules/base.xml.in.h:395
-msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
-msgstr "Laptop/notebook Compaq Laptop Keyboard (за мобилен компютър, напр. Armada)"
+msgid "IBM Space Saver"
+msgstr "IBM Space Saver"
#: ../rules/base.xml.in.h:396
-msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
-msgstr "Laptop/notebook Compaq Internet Keyboard (за мобилен компютър, напр. Presario, и Интернет)"
+msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
+msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
#: ../rules/base.xml.in.h:397
-msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
-msgstr "Laptop/notebook eMachines m68xx (за мобилен компютър)"
+msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
+msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
#: ../rules/base.xml.in.h:398
-msgid "Latin"
-msgstr "латинска"
+msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
+msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
#: ../rules/base.xml.in.h:399
-msgid "Latin American"
-msgstr "латиноамериканска"
+msgid "Icelandic"
+msgstr "исландска"
#: ../rules/base.xml.in.h:400
-msgid "Latin Unicode"
-msgstr "латинска за Уникод"
+msgid "Icelandic (Dvorak)"
+msgstr "исландска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:401
-msgid "Latin Unicode qwerty"
-msgstr "латинска за Уникод (qwerty)"
+msgid "Icelandic (Macintosh)"
+msgstr "исландска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:402
-msgid "Latin qwerty"
-msgstr "латинска (qwerty)"
+msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
+msgstr "исландска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:403
-msgid "Latin unicode"
-msgstr "латинска за Уникод"
+msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
+msgstr "исландска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:404
-msgid "Latin unicode qwerty"
-msgstr "латинска за Уникод, qwerty"
+msgid "Igbo"
+msgstr "игбо"
#: ../rules/base.xml.in.h:405
-msgid "Latin with guillemets"
-msgstr "латинска с френски кавички"
+msgid "Indian"
+msgstr "индийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:406
-msgid "Latvia"
-msgstr "латвийска"
+msgid "Inuktitut"
+msgstr "ескимоска"
#: ../rules/base.xml.in.h:407
-msgid "Layout toggle on multiply/divide key"
-msgstr "Смяна на подредбата при натискане на умножение/деление"
+msgid "Iraqi"
+msgstr "иракска"
#: ../rules/base.xml.in.h:408
-msgid "Left Alt"
-msgstr "Левият Alt"
+msgid "Irish"
+msgstr "ирландска"
#: ../rules/base.xml.in.h:409
-msgid "Left Alt (while pressed)"
-msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
+msgid "Irish (UnicodeExpert)"
+msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
#: ../rules/base.xml.in.h:410
-msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
-msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
+msgid "Italian"
+msgstr "италианска"
#: ../rules/base.xml.in.h:411
-msgid "Left Ctrl"
-msgstr "Левият Ctrl"
+msgid "Italian (Macintosh)"
+msgstr "италианска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:412
-msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
-msgstr "Левият Ctrl (към първата подредба), десният Ctrl (към последната)"
+msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
+msgstr "италианска — американска с италиански букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:413
-msgid "Left Ctrl+Left Shift"
-msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
+msgid "Italian (eliminate dead keys)"
+msgstr "италианска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:414
-msgid "Left Shift"
-msgstr "Левият Shift"
+msgid "Japanese"
+msgstr "японска"
#: ../rules/base.xml.in.h:415
-msgid "Left Win"
-msgstr "Левият Win"
+msgid "Japanese (Kana 86)"
+msgstr "японска — кана 86"
#: ../rules/base.xml.in.h:416
-msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
-msgstr "CapsLock (към първата подредба), десният Win/Menu (към последната)"
+msgid "Japanese (Kana)"
+msgstr "японска — кана"
#: ../rules/base.xml.in.h:417
-msgid "Left Win (while pressed)"
-msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
+msgid "Japanese (Macintosh)"
+msgstr "японска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:418
-msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "Левият Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
+msgid "Japanese (OADG 109A)"
+msgstr "японска — OADG 109A"
#: ../rules/base.xml.in.h:419
-msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "Левият Win избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво и го отключва при единично натискане"
+msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
+msgstr "японска — серии PC-98xx"
#: ../rules/base.xml.in.h:420
-msgid "Left hand"
-msgstr "за левичари"
+msgid "Japanese keyboard options"
+msgstr "Настройки за японска клавиатура"
#: ../rules/base.xml.in.h:421
-msgid "Left handed Dvorak"
-msgstr "Дворак за левичари"
+msgid "Kalmyk"
+msgstr "калмикска"
#: ../rules/base.xml.in.h:422
-msgid "Legacy"
-msgstr "остаряла"
+msgid "Kana Lock key is locking"
+msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
#: ../rules/base.xml.in.h:423
-msgid "Legacy Wang 724"
-msgstr "Остаряла Wang 724"
+msgid "Kannada"
+msgstr "канареска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:424
+msgid "Kashubian"
+msgstr "кашубска"
-#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
#: ../rules/base.xml.in.h:425
-msgid "Legacy key with comma"
-msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
+msgid "Kazakh"
+msgstr "казахска"
#: ../rules/base.xml.in.h:426
-msgid "Legacy key with dot"
-msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
+msgid "Kazakh (with Russian)"
+msgstr "казахска с руски букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:427
-msgid "Lithuania"
-msgstr "литовска"
+msgid "Key sequence to kill the X server"
+msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
#: ../rules/base.xml.in.h:428
-msgid "Lka"
-msgstr "ШрЛ"
+msgid "Key to choose 3rd level"
+msgstr "Клавиш за избор третото ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:429
-msgid "Logitech Access Keyboard"
-msgstr "Logitech Access Keyboard"
+msgid "Key to choose 5th level"
+msgstr "Клавиш за избор петото ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:430
-msgid "Logitech Cordless Desktop"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop (безжична)"
+msgid "Key(s) to change layout"
+msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
#: ../rules/base.xml.in.h:431
-msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop (алтернативен вариант)"
+msgid "Keytronic FlexPro"
+msgstr "Keytronic FlexPro"
#: ../rules/base.xml.in.h:432
-msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
+msgid "Khmer (Cambodia)"
+msgstr "кхмерска — камбоджанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:433
-msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 (безжична)"
+msgid "Kikuyu"
+msgstr "кикуйска"
#: ../rules/base.xml.in.h:434
-msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator (безжична)"
+msgid "Kinesis"
+msgstr "Кинезис"
#: ../rules/base.xml.in.h:435
-msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical (оптична)"
+msgid "Komi"
+msgstr "комска"
#: ../rules/base.xml.in.h:436
-msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (алтернативен вариант 2)"
+msgid "Korean"
+msgstr "корейска"
#: ../rules/base.xml.in.h:437
-msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch (безжична)"
+msgid "Korean (101/104 key compatible)"
+msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
#: ../rules/base.xml.in.h:438
-msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
-msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator (безжична)"
+msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
+msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:439
-msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
-msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
+msgid "Kurdish (Iran, F)"
+msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:440
-msgid "Logitech Generic Keyboard"
-msgstr "Logitech Generic Keyboard (стандартна)"
+msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
+msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:441
-msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
-msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
+msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:442
-msgid "Logitech Internet Keyboard"
-msgstr "Logitech Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
+msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:443
-msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
-msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Kurdish (Iraq, F)"
+msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:444
-msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
-msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
+msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
+msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:445
-msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
-msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard (безжична, за мултимедия)"
+msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
+msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:446
-msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
-msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
+msgid "Kurdish (Syria, F)"
+msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:447
-msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
-msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
+msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
+msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:448
-msgid "Logitech diNovo Keyboard"
-msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
+msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
+msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:449
-msgid "Logitech iTouch"
-msgstr "Logitech iTouch"
+msgid "Kurdish (Turkey, F)"
+msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:450
-msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
-msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6) (безжична)"
+msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
+msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:451
-msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
-msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (за Интернет)"
+msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
+msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:452
-msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
-msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB) (за Интернет)"
+msgid "Kyrgyz"
+msgstr "киргистанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:453
-msgid "Lower Sorbian"
-msgstr "долно сорбска"
+msgid "Kyrgyz (phonetic)"
+msgstr "киргистанска — фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:454
-msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
-msgstr "долно сорбска (qwertz)"
+msgid "Lao"
+msgstr "лаоска"
#: ../rules/base.xml.in.h:455
-msgid "Ltu"
-msgstr "Лит"
+msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
+msgstr "лаоска — стандартна подредба по STEA"
#: ../rules/base.xml.in.h:456
-msgid "Lva"
-msgstr "Лат"
+msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
+msgstr ""
+"Laptop/notebook Compaq Laptop Keyboard — за мобилен компютър, напр. Armada"
#: ../rules/base.xml.in.h:457
-msgid "MESS"
-msgstr "MESS"
+msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
+msgstr ""
+"Laptop/notebook Compaq Internet Keyboard — за мобилен компютър, напр. "
+"Presario, и Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:458
-msgid "MNE"
-msgstr "Чгр"
+msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
+msgstr "Laptop/notebook eMachines m68xx — за мобилен компютър"
-#: ../rules/base.xml.in.h:459
-msgid "MacBook/MacBook Pro"
-msgstr "MacBook/MacBook Pro"
+#: ../rules/base.xml.in.h:459 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
+msgid "Latvian"
+msgstr "латвийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:460
-msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
-msgstr "MacBook/MacBook Pro (международна)"
+msgid "Latvian (F variant)"
+msgstr "латвийска — с „F“"
#: ../rules/base.xml.in.h:461
-msgid "Macedonia"
-msgstr "македонска"
+msgid "Latvian (adapted)"
+msgstr "латвийска — адаптирана"
#: ../rules/base.xml.in.h:462
-msgid "Macintosh"
-msgstr "Macintosh"
+msgid "Latvian (apostrophe variant)"
+msgstr "латвийска — с „'“"
#: ../rules/base.xml.in.h:463
-msgid "Macintosh (International)"
-msgstr "Macintosh (международна)"
+msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
+msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
#: ../rules/base.xml.in.h:464
-msgid "Macintosh Old"
-msgstr "Macintosh Old (стар вариант)"
+msgid "Latvian (modern)"
+msgstr "латвийска — модерна"
#: ../rules/base.xml.in.h:465
-msgid "Macintosh, Sun dead keys"
-msgstr "Macintosh, с „мъртви“ клавиши на Sun"
+msgid "Latvian (tilde variant)"
+msgstr "латвийска — с „~“"
#: ../rules/base.xml.in.h:466
-msgid "Macintosh, eliminate dead keys"
-msgstr "Macintosh, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Left Alt"
+msgstr "Левият Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:467
-msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
-msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
+msgid "Left Alt (while pressed)"
+msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
#: ../rules/base.xml.in.h:468
-msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
-msgstr "Caps Lock е допълнителен Ctrl"
+msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
+msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:469
-msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
-msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
+msgid "Left Ctrl"
+msgstr "Левият Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:470
-msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
-msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
+msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
+msgstr "Левият Ctrl (към първата подредба), десният Ctrl (към последната)"
#: ../rules/base.xml.in.h:471
-msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
-msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
+msgid "Left Ctrl+Left Shift"
+msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:472
-msgid "Make Caps Lock an additional Super"
-msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
+msgid "Left Shift"
+msgstr "Левият Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:473
-msgid "Malayalam"
-msgstr "малаяламска"
+msgid "Left Win"
+msgstr "Левият Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:474
-msgid "Malayalam Lalitha"
-msgstr "малаяламска лалита"
+msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
+msgstr "Левият Win (към първата подредба), десният Win/Menu (към последната)"
#: ../rules/base.xml.in.h:475
-msgid "Maldives"
-msgstr "малдивска"
+msgid "Left Win (while pressed)"
+msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
#: ../rules/base.xml.in.h:476
-msgid "Mali"
-msgstr "малийска"
+msgid ""
+"Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
+"level-chooser"
+msgstr ""
+"Левият Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:477
-msgid "Malta"
-msgstr "малтийска"
+msgid ""
+"Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
+"level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"Левият Win избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
+"и го отключва при единично натискане"
#: ../rules/base.xml.in.h:478
-msgid "Maltese keyboard with US layout"
-msgstr "малтийска с американска подредба"
+msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
+msgstr ""
+"Левият Ctrl+левият Win (към първата подредба), десният Ctrl+Menu (към "
+"последната)"
#: ../rules/base.xml.in.h:479
-msgid "Mao"
-msgstr "Мао"
+msgid "Legacy"
+msgstr "остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:480
-msgid "Maori"
-msgstr "маорска"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:481
-msgid "Mari"
-msgstr "марийска"
+msgid "Legacy Wang 724"
+msgstr "Остаряла Wang 724"
+#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
#: ../rules/base.xml.in.h:482
-msgid "Mdv"
-msgstr "Мдв"
+msgid "Legacy key with comma"
+msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
#: ../rules/base.xml.in.h:483
-msgid "Memorex MX1998"
-msgstr "Memorex MX1998"
+msgid "Legacy key with dot"
+msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:484
-msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
-msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard (за лесен достъп)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:484 ../rules/base.extras.xml.in.h:21
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "литовска"
#: ../rules/base.xml.in.h:485
-msgid "Memorex MX2750"
-msgstr "Memorex MX2750"
+msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
+msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
#: ../rules/base.xml.in.h:486
-msgid "Menu"
-msgstr "Menu"
+msgid "Lithuanian (LEKP)"
+msgstr "литовска — LEKP"
#: ../rules/base.xml.in.h:487
-msgid "Meta is mapped to Left Win"
-msgstr "Левият Win е Meta"
+msgid "Lithuanian (LEKPa)"
+msgstr "литовска — LEKPa"
#: ../rules/base.xml.in.h:488
-msgid "Meta is mapped to Win keys"
-msgstr "И двата Win-а са Meta"
+msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
+msgstr "литовска — американска с литовски букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:489
-msgid "Meta on Left Ctrl"
-msgstr "Левият Ctrl отговаря на Meta"
+msgid "Lithuanian (standard)"
+msgstr "литовска — стандартна"
#: ../rules/base.xml.in.h:490
-msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
-msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
+msgid "Logitech Access Keyboard"
+msgstr "Logitech Access Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:491
-msgid "Microsoft Internet Keyboard"
-msgstr "Microsoft Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Logitech Cordless Desktop"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:492
-msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
-msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish (за Интернет, шведска)"
+msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативен вариант"
#: ../rules/base.xml.in.h:493
-msgid "Microsoft Natural"
-msgstr "Microsoft Natural"
+msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
#: ../rules/base.xml.in.h:494
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
+msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:495
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro/Microsoft Internet Keyboard Pro (за Интернет)"
+msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:496
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
+msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
#: ../rules/base.xml.in.h:497
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB/Microsoft Internet Keyboard Pro (за Интернет)"
+msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативен вариант 2"
#: ../rules/base.xml.in.h:498
-msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
-msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000 (безжична, ергономична)"
+msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:499
-msgid "Microsoft Office Keyboard"
-msgstr "Microsoft Office Keyboard (за офиса)"
+msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
+msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:500
-msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
-msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A (безжична, за мултимедия)"
+msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
+msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
#: ../rules/base.xml.in.h:501
-msgid "Miscellaneous compatibility options"
-msgstr "Разни настройки за съвместимост"
+msgid "Logitech Generic Keyboard"
+msgstr "Logitech Generic Keyboard — стандартна"
#: ../rules/base.xml.in.h:502
-msgid "Mkd"
-msgstr "Мак"
+msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
+msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:503
-msgid "Mli"
-msgstr "Мли"
+msgid "Logitech Internet Keyboard"
+msgstr "Logitech Internet Keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:504
-msgid "Mlt"
-msgstr "Мал"
+msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
+msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:505
-msgid "Mmr"
-msgstr "Миа"
+msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
+msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:506
-msgid "Mng"
-msgstr "Мон"
+msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
+msgstr ""
+"Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard — безжична, за мултимедия"
#: ../rules/base.xml.in.h:507
-msgid "Mongolia"
-msgstr "монголска"
+msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
+msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:508
-msgid "Montenegro"
-msgstr "черногорска"
+msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
+msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:509
-msgid "Morocco"
-msgstr "мароканска"
+msgid "Logitech diNovo Keyboard"
+msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:510
-msgid "Multilingual"
-msgstr "многоезична"
+msgid "Logitech iTouch"
+msgstr "Logitech iTouch"
#: ../rules/base.xml.in.h:511
-msgid "Multilingual, first part"
-msgstr "многоезична, първа част"
+msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
+msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard — model Y-RB6, безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:512
-msgid "Multilingual, second part"
-msgstr "многоезична, втора част"
+msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
+msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:513
-msgid "Myanmar"
-msgstr "мианмарска"
+msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
+msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — USB, за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:514
-msgid "NICOLA-F style Backspace"
-msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
+msgid "Lower Sorbian"
+msgstr "долно сорбска"
#: ../rules/base.xml.in.h:515
-msgid "NLA"
-msgstr "NLA"
+msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
+msgstr "долно сорбска — qwertz"
#: ../rules/base.xml.in.h:516
-msgid "Nativo"
-msgstr "нативна"
+msgid "MacBook/MacBook Pro"
+msgstr "MacBook/MacBook Pro"
#: ../rules/base.xml.in.h:517
-msgid "Nativo for Esperanto"
-msgstr "нативна за есперанто"
+msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
+msgstr "MacBook/MacBook Pro — международна"
#: ../rules/base.xml.in.h:518
-msgid "Nativo for USA keyboards"
-msgstr "нативна за САЩ"
+msgid "Macedonian"
+msgstr "македонска"
#: ../rules/base.xml.in.h:519
-msgid "Neo 2"
-msgstr "Neo 2"
+msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
+msgstr "македонска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:520
-msgid "Nepal"
-msgstr "непалска"
+msgid "Macintosh"
+msgstr "Macintosh"
#: ../rules/base.xml.in.h:521
-msgid "Netherlands"
-msgstr "холандска"
+msgid "Macintosh Old"
+msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
#: ../rules/base.xml.in.h:522
-msgid "New phonetic"
-msgstr "фонетична, нова"
+msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
+msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
#: ../rules/base.xml.in.h:523
-msgid "Nga"
-msgstr "Ниг"
+msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
+msgstr ""
+"Caps Lock е допълнителен Control, запазване на клавишния символ Caps_Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:524
-msgid "Nigeria"
-msgstr "нигерийска"
+msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
+msgstr "Caps Lock е допълнителен Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:525
-msgid "Nld"
-msgstr "Хол"
+msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
+msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
#: ../rules/base.xml.in.h:526
-msgid "Non-breakable space character at fourth level"
-msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво"
+msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
+msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
#: ../rules/base.xml.in.h:527
-msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
-msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на шесто ниво"
+msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
+msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:528
-msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
-msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на шесто ниво (с Ctrl+Shift)"
+msgid "Make Caps Lock an additional Super"
+msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
#: ../rules/base.xml.in.h:529
-msgid "Non-breakable space character at second level"
-msgstr "Интервал без разделяне на второ ниво"
+msgid "Malayalam"
+msgstr "малаяламска"
#: ../rules/base.xml.in.h:530
-msgid "Non-breakable space character at third level"
-msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво"
+msgid "Malayalam (Lalitha)"
+msgstr "малаяламска — лалита"
#: ../rules/base.xml.in.h:531
-msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
-msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
+msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
+msgstr "малаяламска — разширена писменост с „₨“"
#: ../rules/base.xml.in.h:532
-msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
-msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
+msgid "Maltese"
+msgstr "малтийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:533
-msgid "Nor"
-msgstr "Нор"
+msgid "Maltese (with US layout)"
+msgstr "малтийска — американска подредба"
#: ../rules/base.xml.in.h:534
-msgid "Northern Saami"
-msgstr "северносамска (Норвегия)"
+msgid "Maori"
+msgstr "маорска"
#: ../rules/base.xml.in.h:535
-msgid "Northern Saami, eliminate dead keys"
-msgstr "северносамска, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Mari"
+msgstr "марийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:536
-msgid "Northgate OmniKey 101"
-msgstr "Northgate OmniKey 101"
+msgid "Memorex MX1998"
+msgstr "Memorex MX1998"
#: ../rules/base.xml.in.h:537
-msgid "Norway"
-msgstr "норвежка"
+msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
+msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard — за лесен достъп"
#: ../rules/base.xml.in.h:538
-msgid "Npl"
-msgstr "Нпл"
+msgid "Memorex MX2750"
+msgstr "Memorex MX2750"
#: ../rules/base.xml.in.h:539
-msgid "Num Lock"
-msgstr "Num Lock"
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
#: ../rules/base.xml.in.h:540
-msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
-msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
+msgid "Meta is mapped to Left Win"
+msgstr "Левият Win е Meta"
#: ../rules/base.xml.in.h:541
-msgid "Numeric keypad keys work as with Mac"
-msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Macintosh"
+msgid "Meta is mapped to Win keys"
+msgstr "И двата Win-а са Meta"
#: ../rules/base.xml.in.h:542
-msgid "Numeric keypad layout selection"
-msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
+msgid "Meta on Left Ctrl"
+msgstr "Левият Ctrl отговаря на Meta"
#: ../rules/base.xml.in.h:543
-msgid "OADG 109A"
-msgstr "OADG 109A"
+msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
+msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
#: ../rules/base.xml.in.h:544
-msgid "OLPC"
-msgstr "OLPC"
+msgid "Microsoft Internet Keyboard"
+msgstr "Microsoft Internet Keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:545
-msgid "OLPC Dari"
-msgstr "дарийска за OLPC (фарси)"
+msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
+msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish — за Интернет, шведска"
#: ../rules/base.xml.in.h:546
-msgid "OLPC Pashto"
-msgstr "пащунска за OLPC"
+msgid "Microsoft Natural"
+msgstr "Microsoft Natural"
#: ../rules/base.xml.in.h:547
-msgid "OLPC Southern Uzbek"
-msgstr "южно узбекска за OLPC"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
+msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
#: ../rules/base.xml.in.h:548
-msgid "Occitan"
-msgstr "провансалска"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
+msgstr ""
+"Microsoft Natural Keyboard Pro/Microsoft Internet Keyboard Pro — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:549
-msgid "Ogham"
-msgstr "огамска"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
+msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
#: ../rules/base.xml.in.h:550
-msgid "Ogham IS434"
-msgstr "огамска IS434"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
+msgstr ""
+"Microsoft Natural Keyboard Pro USB/Microsoft Internet Keyboard Pro — за "
+"Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:551
-msgid "Oriya"
-msgstr "орийска"
+msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
+msgstr ""
+"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000 — безжична, ергономична"
#: ../rules/base.xml.in.h:552
-msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
-msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard (за Интернет)"
+msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
+msgstr ""
+"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000 — безжична, ергономична"
#: ../rules/base.xml.in.h:553
-msgid "Ossetian"
-msgstr "осетинска"
+msgid "Microsoft Office Keyboard"
+msgstr "Microsoft Office Keyboard — за офиса"
#: ../rules/base.xml.in.h:554
-msgid "Ossetian, Winkeys"
-msgstr "осетинска, клавиши Win"
+msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
+msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A — безжична, за мултимедия"
#: ../rules/base.xml.in.h:555
-msgid "Ossetian, legacy"
-msgstr "осетинска, остаряла"
+msgid "Miscellaneous compatibility options"
+msgstr "Разни настройки за съвместимост"
#: ../rules/base.xml.in.h:556
-msgid "PC-98xx Series"
-msgstr "Серии PC-98xx"
+msgid "Mongolian"
+msgstr "монголска"
#: ../rules/base.xml.in.h:557
-msgid "Pak"
-msgstr "Пак"
+msgid "Montenegrin"
+msgstr "черногорска"
#: ../rules/base.xml.in.h:558
-msgid "Pakistan"
-msgstr "пакистанска"
+msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
+msgstr "черногорска — кирилица с „«»“"
#: ../rules/base.xml.in.h:559
-msgid "Pannonian Rusyn Homophonic"
-msgstr "русинска, фонетична"
+msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
+msgstr "черногорска — кирилица"
#: ../rules/base.xml.in.h:560
-msgid "Pashto"
-msgstr "пащунска"
+msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
+msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
#: ../rules/base.xml.in.h:561
-msgid "Pattachote"
-msgstr "патачотска"
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
+msgstr "черногорска — латиница за Уникод, qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:562
-msgid "Pause"
-msgstr "Pause"
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
+msgstr "черногорска — латиница за Уникод"
#: ../rules/base.xml.in.h:563
-msgid "Persian, with Persian Keypad"
-msgstr "персийска, с персийска цифрова клавиатура"
+msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
+msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:564
-msgid "Phi"
-msgstr "Фил"
+msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
+msgstr "черногорска — латиница с „«»“"
#: ../rules/base.xml.in.h:565
-msgid "Philippines"
-msgstr "филипинска"
+msgid "NICOLA-F style Backspace"
+msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
#: ../rules/base.xml.in.h:566
-msgid "Phonetic"
-msgstr "фонетична"
+msgid "Nepali"
+msgstr "непалска"
#: ../rules/base.xml.in.h:567
-msgid "Phonetic Winkeys"
-msgstr "фонетична, клавиши Win"
+msgid "Non-breakable space character at fourth level"
+msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:568
-msgid "Pol"
-msgstr "Пол"
+msgid ""
+"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
+"character at sixth level"
+msgstr ""
+"Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на "
+"шесто ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:569
-msgid "Poland"
-msgstr "полска"
+msgid ""
+"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
+"character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
+msgstr ""
+"Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на "
+"шесто ниво (с Ctrl+Shift)"
#: ../rules/base.xml.in.h:570
-msgid "Polytonic"
-msgstr "политонална"
+msgid "Non-breakable space character at second level"
+msgstr "Интервал без разделяне на второ ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:571
-msgid "Portugal"
-msgstr "португалска"
+msgid "Non-breakable space character at third level"
+msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:572
-msgid "Probhat"
-msgstr "пробхатска"
+msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
+msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:573
-msgid "Programmer Dvorak"
-msgstr "Дворак за програмисти"
+msgid ""
+"Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space "
+"character at fourth level"
+msgstr ""
+"Интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на "
+"четвърто ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:574
-msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
-msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
+msgid "Northern Saami (Finland)"
+msgstr "северносамска — финландска"
#: ../rules/base.xml.in.h:575
-msgid "Prt"
-msgstr "Пор"
+msgid "Northern Saami (Norway)"
+msgstr "северносамска — норвежка"
#: ../rules/base.xml.in.h:576
-msgid "PrtSc"
-msgstr "PrtSc"
+msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
+msgstr "северносамска — норвежка, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:577
-msgid "QTronix Scorpius 98N+"
-msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
+msgid "Northern Saami (Sweden)"
+msgstr "северносамска — шведска"
#: ../rules/base.xml.in.h:578
-msgid "QWERTY (Baybayin)"
-msgstr "QWERTY (байбаин)"
+msgid "Northgate OmniKey 101"
+msgstr "Northgate OmniKey 101"
#: ../rules/base.xml.in.h:579
-msgid "Right Alt"
-msgstr "Десният Alt"
+msgid "Norwegian"
+msgstr "норвежка"
#: ../rules/base.xml.in.h:580
-msgid "Right Alt (while pressed)"
-msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
+msgid "Norwegian (Dvorak)"
+msgstr "норвежка — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:581
-msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "Десният Alt избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
+msgid "Norwegian (Macintosh)"
+msgstr "норвежка — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:582
-msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "Десният Alt избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво и го отключва при единично натискане"
+msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "норвежка — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:583
-msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
-msgstr "Десният Alt никога не избира третото ниво"
+msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
+msgstr "норвежка — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:584
-msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
-msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Multi"
+msgid "Num Lock"
+msgstr "Num Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:585
-msgid "Right Ctrl"
-msgstr "Десният Ctrl"
+msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
+msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
#: ../rules/base.xml.in.h:586
-msgid "Right Ctrl (while pressed)"
-msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
+msgid "Numeric keypad keys work as with Macintosh"
+msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:587
-msgid "Right Ctrl as Right Alt"
-msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
+msgid "Numeric keypad layout selection"
+msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
#: ../rules/base.xml.in.h:588
-msgid "Right Ctrl+Right Shift"
-msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
+msgid "OLPC"
+msgstr "OLPC"
#: ../rules/base.xml.in.h:589
-msgid "Right Shift"
-msgstr "Десният Shift"
+msgid "Occitan"
+msgstr "провансалска"
#: ../rules/base.xml.in.h:590
-msgid "Right Win"
-msgstr "Десният Win"
+msgid "Ogham"
+msgstr "огамска"
#: ../rules/base.xml.in.h:591
-msgid "Right Win (while pressed)"
-msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
+msgid "Ogham (IS434)"
+msgstr "огамска — IS434"
#: ../rules/base.xml.in.h:592
-msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "Десният Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
+msgid "Oriya"
+msgstr "орийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:593
-msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "Десният Win избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво и го отключва при единично натискане"
+msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
+msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard — за Интернет"
#: ../rules/base.xml.in.h:594
-msgid "Right hand"
-msgstr "за десничари"
+msgid "Ossetian (Georgia)"
+msgstr "осетинска — грузинска"
#: ../rules/base.xml.in.h:595
-msgid "Right handed Dvorak"
-msgstr "Дворак за десничари"
+msgid "Ossetian (WinKeys)"
+msgstr "осетинска — с клавиши на Windows"
#: ../rules/base.xml.in.h:596
-msgid "Romania"
-msgstr "румънска"
+msgid "Ossetian (legacy)"
+msgstr "осетинска — остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:597
-msgid "Romanian keyboard with German letters"
-msgstr "румънска клавиатура с немски букви"
+msgid "PC-98xx Series"
+msgstr "Серии PC-98xx"
#: ../rules/base.xml.in.h:598
-msgid "Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys"
-msgstr "румънска клавиатура с немски букви, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
+msgstr "панонска русинска — еднозвучна"
#: ../rules/base.xml.in.h:599
-msgid "Rou"
-msgstr "Рум"
+msgid "Pashto"
+msgstr "пащунска"
#: ../rules/base.xml.in.h:600
-msgid "Rupee on 4"
-msgstr "Рупия (₨) при „4“"
+msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
+msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
#: ../rules/base.xml.in.h:601
-msgid "Rus"
-msgstr "Рус"
+msgid "Pause"
+msgstr "Pause"
-#: ../rules/base.xml.in.h:602
-msgid "Russia"
-msgstr "руска"
+#: ../rules/base.xml.in.h:602 ../rules/base.extras.xml.in.h:23
+msgid "Persian"
+msgstr "персийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:603
-msgid "Russian"
-msgstr "руска"
+msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
+msgstr "персийска — афганистанска, дарийски OLPC"
#: ../rules/base.xml.in.h:604
-msgid "Russian phonetic"
-msgstr "руска фонетична"
+msgid "Persian (with Persian Keypad)"
+msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
-#: ../rules/base.xml.in.h:605
-msgid "Russian phonetic Dvorak"
-msgstr "руска фонетична, Дворак"
+#: ../rules/base.xml.in.h:605 ../rules/base.extras.xml.in.h:24
+msgid "Polish"
+msgstr "палска"
#: ../rules/base.xml.in.h:606
-msgid "Russian phonetic, eliminate dead keys"
-msgstr "руска фонетична, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Polish (Dvorak)"
+msgstr "полска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:607
-msgid "Russian with Kazakh"
-msgstr "руска с казахски букви"
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
+msgstr "полска — Дворак, «„”» при «1»"
#: ../rules/base.xml.in.h:608
-msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
-msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard (безжична, за мултимедия)"
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
+msgstr "полска — Дворак, «„”» при «'\"»"
#: ../rules/base.xml.in.h:609
-msgid "SK-1300"
-msgstr "SK-1300"
+msgid "Polish (programmer Dvorak)"
+msgstr "полска — Дворак за програмисти"
#: ../rules/base.xml.in.h:610
-msgid "SK-2500"
-msgstr "SK-2500"
+msgid "Polish (qwertz)"
+msgstr "полска — qwertz"
#: ../rules/base.xml.in.h:611
-msgid "SK-6200"
-msgstr "SK-6200"
+msgid "Portuguese"
+msgstr "португалска"
#: ../rules/base.xml.in.h:612
-msgid "SK-7100"
-msgstr "SK-7100"
+msgid "Portuguese (Brazil)"
+msgstr "португалска — бразилска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:613 ../rules/base.extras.xml.in.h:9
-msgid "SRB"
-msgstr "Срб"
+#: ../rules/base.xml.in.h:613
+msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
+msgstr "португалска — бразилска, Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:614
-msgid "SVEN Ergonomic 2500"
-msgstr "SVEN Ergonomic 2500 (ергономична)"
+msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
+msgstr "португалска — бразилска, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:615
-msgid "SVEN Slim 303"
-msgstr "SVEN Slim 303"
+msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
+msgstr "португалска — бразилска, нативна за есперанто"
#: ../rules/base.xml.in.h:616
-msgid "Samsung SDM 4500P"
-msgstr "Samsung SDM 4500P"
+msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
+msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
#: ../rules/base.xml.in.h:617
-msgid "Samsung SDM 4510P"
-msgstr "Samsung SDM 4510P"
+msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
+msgstr "португалска — бразилска, нативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:618
-msgid "Scroll Lock"
-msgstr "ScrollLock"
+msgid "Portuguese (Macintosh)"
+msgstr "португалска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:619
-msgid "Secwepemctsin"
-msgstr "шъкуъпмъктчин"
+msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
+msgstr "португалска — за Макинтош, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:620
-msgid "Semi-colon on third level"
-msgstr "Точка и запетая на третото ниво"
+msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "португалска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:621
-msgid "Sen"
-msgstr "Сен"
+msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
+msgstr "португалска — нативна за САЩ"
#: ../rules/base.xml.in.h:622
-msgid "Senegal"
-msgstr "сенегалска"
+msgid "Portuguese (Nativo)"
+msgstr "португалска — нативна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:623 ../rules/base.extras.xml.in.h:10
-msgid "Serbia"
-msgstr "сръбска"
+#: ../rules/base.xml.in.h:623
+msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
+msgstr "португалска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:624
-msgid "Serbian"
-msgstr "сръбска"
+msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
+msgstr "португалска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:625
-msgid "Serbo-Croatian"
-msgstr "сърбохърватска"
+msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
+msgstr "Propeller Voyager — KTEZ-1000"
#: ../rules/base.xml.in.h:626
-msgid "Shift cancels Caps Lock"
-msgstr "Shift отменя Caps Lock"
+msgid "PrtSc"
+msgstr "PrtSc"
#: ../rules/base.xml.in.h:627
-msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
-msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира третото ниво"
+msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
+msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
#: ../rules/base.xml.in.h:628
-msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
-msgstr "Shift за цифровата клавиатура както в MS Windows"
+msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
+msgstr "панджаби — гурмуки"
#: ../rules/base.xml.in.h:629
-msgid "Shift+Caps Lock"
-msgstr "Shift+Caps Lock"
+msgid "QTronix Scorpius 98N+"
+msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
#: ../rules/base.xml.in.h:630
-msgid "Simple"
-msgstr "Обикновена"
+msgid "Right Alt"
+msgstr "Десният Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:631
-msgid "Sindhi"
-msgstr "синдхи"
+msgid "Right Alt (while pressed)"
+msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
#: ../rules/base.xml.in.h:632
-msgid "Slovakia"
-msgstr "словашка"
+msgid ""
+"Right Alt chooses 5th level and activates level5-Lock when pressed together "
+"with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"Десният Alt избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето "
+"ниво и го отключва при единично натискане"
#: ../rules/base.xml.in.h:633
-msgid "Slovenia"
-msgstr "словенска"
+msgid ""
+"Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
+"level-chooser"
+msgstr ""
+"Десният Alt избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето "
+"ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:634
-msgid "South Africa"
-msgstr "южноафриканска"
+msgid ""
+"Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
+"level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"Десният Alt избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето "
+"ниво и го отключва при единично натискане"
#: ../rules/base.xml.in.h:635
-msgid "Southern Uzbek"
-msgstr "южно узбекска"
+msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
+msgstr "Десният Alt никога не избира третото ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:636
-msgid "Spain"
-msgstr "испанска"
+msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
+msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Multi"
#: ../rules/base.xml.in.h:637
-msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
-msgstr "Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
+msgid "Right Ctrl"
+msgstr "Десният Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:638
-msgid "Sri Lanka"
-msgstr "шриланкска"
+msgid "Right Ctrl (while pressed)"
+msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
#: ../rules/base.xml.in.h:639
-msgid "Standard"
-msgstr "стандартна"
+msgid "Right Ctrl as Right Alt"
+msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:640
-msgid "Standard (Cedilla)"
-msgstr "стандартна (седий)"
+msgid "Right Ctrl is mapped to Menu"
+msgstr "Десният Ctrl е Meta"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:641
+msgid "Right Ctrl+Right Shift"
+msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
-#. RSTU 2019-91
#: ../rules/base.xml.in.h:642
-msgid "Standard RSTU"
-msgstr "стандартна украинска"
+msgid "Right Shift"
+msgstr "Десният Shift"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:643
+msgid "Right Win"
+msgstr "Десният Win"
-#. RSTU 2019-91
#: ../rules/base.xml.in.h:644
-msgid "Standard RSTU on Russian layout"
-msgstr "стандартна украинска, руска подредба"
+msgid "Right Win (while pressed)"
+msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
#: ../rules/base.xml.in.h:645
-msgid "Sun Type 5/6"
-msgstr "На Sun, вид 5/6"
+msgid ""
+"Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
+"level-chooser"
+msgstr ""
+"Десният Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето "
+"ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:646
-msgid "Sun dead keys"
-msgstr "Sun, без „мъртви“ клавиши"
+msgid ""
+"Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
+"level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"Десният Win избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето "
+"ниво и го отключва при единично натискане"
-#: ../rules/base.xml.in.h:647
-msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
-msgstr "Super Power Multimedia Keyboard (за мултимедия)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:647 ../rules/base.extras.xml.in.h:26
+msgid "Romanian"
+msgstr "румънска"
#: ../rules/base.xml.in.h:648
-msgid "Svdvorak"
-msgstr "Свдворак"
+msgid "Romanian (Germany)"
+msgstr "румънска — немска"
#: ../rules/base.xml.in.h:649
-msgid "Svk"
-msgstr "Свш"
+msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
+msgstr "немска — немска, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:650
-msgid "Svn"
-msgstr "Свн"
+msgid "Romanian (WinKeys)"
+msgstr "румънска — с клавиши на Windows"
#: ../rules/base.xml.in.h:651
-msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
-msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
+msgid "Romanian (cedilla)"
+msgstr "румънска — букви с „¸“"
#: ../rules/base.xml.in.h:652
-msgid "Swap ESC and Caps Lock"
-msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
+msgid "Romanian (standard cedilla)"
+msgstr "румънска — стандартна, букви с „¸“"
#: ../rules/base.xml.in.h:653
-msgid "Swe"
-msgstr "Шве"
+msgid "Romanian (standard)"
+msgstr "румънска — стандартна"
#: ../rules/base.xml.in.h:654
-msgid "Sweden"
-msgstr "шведска"
+msgid "Rupee on 4"
+msgstr "„₨“ при „4“"
-#: ../rules/base.xml.in.h:655
-msgid "Switzerland"
-msgstr "швейцарска"
+#: ../rules/base.xml.in.h:655 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
+msgid "Russian"
+msgstr "руска"
#: ../rules/base.xml.in.h:656
-msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
-msgstr "Symplon PaceBook (за таблет)"
+msgid "Russian (DOS)"
+msgstr "руска — DOS"
#: ../rules/base.xml.in.h:657
-msgid "Syr"
-msgstr "Сир"
+msgid "Russian (Georgia)"
+msgstr "руска — грузинска"
#: ../rules/base.xml.in.h:658
-msgid "Syria"
-msgstr "сирийска"
+msgid "Russian (Germany, phonetic)"
+msgstr "руска — германска, фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:659
-msgid "Syriac"
-msgstr "сириакска (арамейска)"
+msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
+msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
#: ../rules/base.xml.in.h:660
-msgid "Syriac phonetic"
-msgstr "сириакска фонетична (арамейска)"
+msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
+msgstr "руска — полска, фонетична, Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:661
-msgid "TIS-820.2538"
-msgstr "TIS-820.2538"
+msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
+msgstr "руска — шведска, фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:662
-msgid "Tajikistan"
-msgstr "таджикска"
+msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
+msgstr "руска — шведска, фонетична, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:663
-msgid "Tamil"
-msgstr "тамилска"
+msgid "Russian (US, phonetic)"
+msgstr "руска — американска, фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:664
-msgid "Tamil Keyboard with Numerals"
-msgstr "Тамилска клавиатура с цифри"
+msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
+msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
#: ../rules/base.xml.in.h:665
-msgid "Tamil TAB Typewriter"
-msgstr "тамилска машинописна с табулация"
+msgid "Russian (legacy)"
+msgstr "руска — остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:666
-msgid "Tamil TSCII Typewriter"
-msgstr "тамилска машинописна — TSCII"
+msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
+msgstr "руска — фонетична, с клавиши на Windows"
#: ../rules/base.xml.in.h:667
-msgid "Tamil Unicode"
-msgstr "тамилска за Уникод"
+msgid "Russian (phonetic)"
+msgstr "руска — фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:668
-msgid "Tanzania"
-msgstr "танзанийска"
+msgid "Russian (typewriter)"
+msgstr "руска — за пишеща машина"
#: ../rules/base.xml.in.h:669
-msgid "Targa Visionary 811"
-msgstr "Targa Visionary 811"
+msgid "Russian (typewriter, legacy)"
+msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:670
-msgid "Tatar"
-msgstr "татарска"
+msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
+msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard — безжична, за мултимедия"
#: ../rules/base.xml.in.h:671
-msgid "Telugu"
-msgstr "телугу"
+msgid "SK-1300"
+msgstr "SK-1300"
#: ../rules/base.xml.in.h:672
-msgid "Tha"
-msgstr "Тай"
+msgid "SK-2500"
+msgstr "SK-2500"
#: ../rules/base.xml.in.h:673
-msgid "Thailand"
-msgstr "тайландска"
+msgid "SK-6200"
+msgstr "SK-6200"
#: ../rules/base.xml.in.h:674
-msgid "Tibetan"
-msgstr "тибетска"
+msgid "SK-7100"
+msgstr "SK-7100"
#: ../rules/base.xml.in.h:675
-msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
-msgstr "тибетска (с цифри от ASCII)"
+msgid "SVEN Ergonomic 2500"
+msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
#: ../rules/base.xml.in.h:676
-msgid "Tifinagh"
-msgstr "тифинах"
+msgid "SVEN Slim 303"
+msgstr "SVEN Slim 303"
#: ../rules/base.xml.in.h:677
-msgid "Tifinagh alternative"
-msgstr "алтернативна за тифинах"
+msgid "Saisiyat (Taiwan)"
+msgstr "сайсиятска — тайванска"
#: ../rules/base.xml.in.h:678
-msgid "Tifinagh alternative phonetic"
-msgstr "алтернативна, фонетична за тифинах"
+msgid "Samsung SDM 4500P"
+msgstr "Samsung SDM 4500P"
#: ../rules/base.xml.in.h:679
-msgid "Tifinagh extended"
-msgstr "разширена за тифинах"
+msgid "Samsung SDM 4510P"
+msgstr "Samsung SDM 4510P"
#: ../rules/base.xml.in.h:680
-msgid "Tifinagh extended phonetic"
-msgstr "разширена фонетична за тифинах"
+msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
+msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
#: ../rules/base.xml.in.h:681
-msgid "Tifinagh phonetic"
-msgstr "фонетична за тифинах"
+msgid "Scroll Lock"
+msgstr "Scroll Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:682
-msgid "Tilde (~) variant"
-msgstr "вариант с тилда (~)"
+msgid "Semi-colon on third level"
+msgstr "Точка и запетая на третото ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:683
-msgid "Tjk"
-msgstr "Тдж"
+#: ../rules/base.xml.in.h:683 ../rules/base.extras.xml.in.h:31
+msgid "Serbian"
+msgstr "сръбска"
#: ../rules/base.xml.in.h:684
-msgid "Tkm"
-msgstr "Ткм"
+msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
+msgstr "сръбска — латиница за Уникод, qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:685
-msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
-msgstr "към съответния клавиш в Dvorak"
+msgid "Serbian (Latin Unicode)"
+msgstr "сръбска — латиница за Уникод"
#: ../rules/base.xml.in.h:686
-msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
-msgstr "към съответния клавиш Qwerty"
+msgid "Serbian (Latin qwerty)"
+msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:687
-msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
-msgstr "Включване на клавиши за придвижване чрез Shift+NumLock"
+msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
+msgstr "сръбска — латиница с „«»“"
#: ../rules/base.xml.in.h:688
-msgid "Toshiba Satellite S3000"
-msgstr "Toshiba Satellite S3000"
+msgid "Serbian (Latin)"
+msgstr "сръбска — латиница"
#: ../rules/base.xml.in.h:689
-msgid "Traditional phonetic"
-msgstr "фонетична, традиционна"
+msgid "Serbian (Russia)"
+msgstr "сръбска — руска"
#: ../rules/base.xml.in.h:690
-msgid "Trust Direct Access Keyboard"
-msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
+msgid "Serbian (Z and ZHE swapped)"
+msgstr "сръбска — разменени „З“ и „Ж“"
#: ../rules/base.xml.in.h:691
-msgid "Trust Slimline"
-msgstr "Trust Slimline"
+msgid "Serbian (with guillemets)"
+msgstr "сръбска — с „«»“"
#: ../rules/base.xml.in.h:692
-msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
-msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic (безжична)"
+msgid "Serbo-Croatian (US)"
+msgstr "сърбохърватска — американска"
#: ../rules/base.xml.in.h:693
-msgid "Tur"
-msgstr "Тур"
+msgid "Shift cancels Caps Lock"
+msgstr "Shift отменя Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:694
-msgid "Turkey"
-msgstr "турска"
+msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
+msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира третото ниво"
#: ../rules/base.xml.in.h:695
-msgid "Turkmenistan"
-msgstr "туркменистанска"
+msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
+msgstr "Shift за цифровата клавиатура както в MS Windows"
#: ../rules/base.xml.in.h:696
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
+msgid "Shift+Caps Lock"
+msgstr "Shift+Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:697
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
+msgid "Sindhi"
+msgstr "синдхи"
#: ../rules/base.xml.in.h:698
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
+msgid "Sinhala"
+msgstr "синхала"
#: ../rules/base.xml.in.h:699
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (режим 102/105:EU)"
+msgid "Slovak"
+msgstr "словашка"
#: ../rules/base.xml.in.h:700
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (режим 106:JP)"
+msgid "Slovak (extended Backslash)"
+msgstr "словашка — с „\\“"
#: ../rules/base.xml.in.h:701
-msgid "Typewriter"
-msgstr "машинописна"
+msgid "Slovak (qwerty)"
+msgstr "словашка — qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:702
-msgid "Typewriter, legacy"
-msgstr "машинописна (остаряла)"
+msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
+msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
#: ../rules/base.xml.in.h:703
-msgid "Tza"
-msgstr "Тнз"
+msgid "Slovenian"
+msgstr "словенска"
#: ../rules/base.xml.in.h:704
-msgid "UCW layout (accented letters only)"
-msgstr "Подредба UCW (само ударени букви)"
+msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
+msgstr "словенска — американска със словенски букви"
#: ../rules/base.xml.in.h:705
-msgid "US Dvorak with CZ UCW support"
-msgstr "US Dvorak с поддръжка на CZ UCW"
+msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
+msgstr "словенска — с „«»“"
#: ../rules/base.xml.in.h:706
-msgid "US keyboard with Bosnian digraphs"
-msgstr "американска с босненски диграфи"
+msgid "Spanish"
+msgstr "испанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:707
-msgid "US keyboard with Bosnian letters"
-msgstr "американска с босненски букви"
+msgid "Spanish (Dvorak)"
+msgstr "испанска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:708
-msgid "US keyboard with Croatian digraphs"
-msgstr "американска с хърватски диграфи"
+msgid "Spanish (Latin American)"
+msgstr "испанска — латиноамериканска"
#: ../rules/base.xml.in.h:709
-msgid "US keyboard with Croatian letters"
-msgstr "американска с хърватски букви"
+msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
+msgstr "испанска — латиноамериканска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:710
-msgid "US keyboard with Estonian letters"
-msgstr "американска с естонски букви"
+msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
+msgstr "испанска — латиноамериканска, без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:711
-msgid "US keyboard with Italian letters"
-msgstr "американска с италиански букви"
+msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
+msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
#: ../rules/base.xml.in.h:712
-msgid "US keyboard with Lithuanian letters"
-msgstr "американска с литовски букви"
+msgid "Spanish (Macintosh)"
+msgstr "испанска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:713
-msgid "US keyboard with Slovenian letters"
-msgstr "американска със словенски букви"
+msgid "Spanish (Sun dead keys)"
+msgstr "испанска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:714 ../rules/base.extras.xml.in.h:11
-msgid "USA"
-msgstr "Аме"
+#: ../rules/base.xml.in.h:714
+msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
+msgstr "испанска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:715
-msgid "Udmurt"
-msgstr "удмурт"
+msgid "Spanish (include dead tilde)"
+msgstr "испанска — с „мъртва“ тилда"
#: ../rules/base.xml.in.h:716
-msgid "Ukr"
-msgstr "Укр"
+msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
+msgstr ""
+"Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
#: ../rules/base.xml.in.h:717
-msgid "Ukraine"
-msgstr "украинска"
+msgid "Sun Type 5/6"
+msgstr "На Sun, вид 5/6"
#: ../rules/base.xml.in.h:718
-msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
-msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
+msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
+msgstr "Super Power Multimedia Keyboard — за мултимедия"
#: ../rules/base.xml.in.h:719
-msgid "Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
-msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
+msgid "Swahili (Kenya)"
+msgstr "суахили — кенийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:720
-msgid "UnicodeExpert"
-msgstr "експертна за Уникод"
+msgid "Swahili (Tanzania)"
+msgstr "суахили — танзанийска"
#: ../rules/base.xml.in.h:721
-msgid "United Kingdom"
-msgstr "британска"
+msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
+msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:722
-msgid "Unitek KB-1925"
-msgstr "Unitek KB-1925"
+msgid "Swap ESC and Caps Lock"
+msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:723
-msgid "Urdu, Alternative phonetic"
-msgstr "урду, фонетична, алтернативна"
+msgid "Swedish"
+msgstr "шведска"
#: ../rules/base.xml.in.h:724
-msgid "Urdu, Phonetic"
-msgstr "урду, фонетична"
+msgid "Swedish (Dvorak)"
+msgstr "шведска — Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:725
-msgid "Urdu, Winkeys"
-msgstr "урду, клавиши Win"
+msgid "Swedish (Macintosh)"
+msgstr "шведска — за Макинтош"
#: ../rules/base.xml.in.h:726
-msgid "Use Bosnian digraphs"
-msgstr "с босненски диграфи"
+msgid "Swedish (Svdvorak)"
+msgstr "шведска — шведски Дворак"
#: ../rules/base.xml.in.h:727
-msgid "Use Croatian digraphs"
-msgstr "с хърватски диграфи"
+msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
+msgstr "шведска — без „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:728
-msgid "Use guillemets for quotes"
-msgstr "със френски кавички"
+msgid "Swedish Sign Language"
+msgstr "шведска — жестомимична"
#: ../rules/base.xml.in.h:729
-msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
-msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
+msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
+msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
#: ../rules/base.xml.in.h:730
-msgid "Using space key to input non-breakable space character"
-msgstr "Генериране на интервал без разделяне с клавишa за интервал"
+msgid "Syriac"
+msgstr "сириакска"
#: ../rules/base.xml.in.h:731
-msgid "Usual space at any level"
-msgstr "Нормален интервал на всички нива"
+msgid "Syriac (phonetic)"
+msgstr "сириакска — фонетична"
#: ../rules/base.xml.in.h:732
-msgid "Uzb"
-msgstr "Узб"
+msgid "Taiwanese"
+msgstr "тайванска"
#: ../rules/base.xml.in.h:733
-msgid "Uzbekistan"
-msgstr "узбекистанска"
+msgid "Taiwanese (indigenous)"
+msgstr "тайванска — туземна"
#: ../rules/base.xml.in.h:734
-msgid "Vietnam"
-msgstr "виетнамска"
+msgid "Tajik"
+msgstr "таджикска"
#: ../rules/base.xml.in.h:735
-msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
-msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Tajik (legacy)"
+msgstr "таджикска — остаряла"
#: ../rules/base.xml.in.h:736
-msgid "Vnm"
-msgstr "Вие"
+msgid "Tamil"
+msgstr "тамилска"
#: ../rules/base.xml.in.h:737
-msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
-msgstr "Цифрова клавиатура — Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
+msgid "Tamil (Sri Lanka, TAB Typewriter)"
+msgstr "тамилска — шриланкска, за пишеща машина, кодиране TAB"
#: ../rules/base.xml.in.h:738
-msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
-msgstr "Цифрова клавиатура Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
+msgid "Tamil (Sri Lanka, Unicode)"
+msgstr "тамилска — шриланкска, Уникод"
#: ../rules/base.xml.in.h:739
-msgid "Wang model 724 azerty"
-msgstr "Wang model 724 azerty"
+msgid "Tamil (TAB typewriter)"
+msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TAB"
#: ../rules/base.xml.in.h:740
-msgid "Western"
-msgstr "западна"
+msgid "Tamil (TSCII typewriter)"
+msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TSCII"
#: ../rules/base.xml.in.h:741
-msgid "Winbook Model XP5"
-msgstr "Winbook Model XP5"
+msgid "Tamil (Unicode)"
+msgstr "тамилска — Уникод"
#: ../rules/base.xml.in.h:742
-msgid "Winkeys"
-msgstr "клавиши Win"
+msgid "Tamil (keyboard with numerals)"
+msgstr "тамилска — с таймилски цифри"
#: ../rules/base.xml.in.h:743
-msgid "With &lt;\\|&gt; key"
-msgstr "клавиш &lt;\\|&gt;"
+msgid "Targa Visionary 811"
+msgstr "Targa Visionary 811"
#: ../rules/base.xml.in.h:744
-msgid "With EuroSign on 5"
-msgstr "Евро (€) при „5“"
+msgid "Tatar"
+msgstr "татарска"
#: ../rules/base.xml.in.h:745
-msgid "With guillemets"
-msgstr "френски кавички"
+msgid "Telugu"
+msgstr "телугу"
#: ../rules/base.xml.in.h:746
-msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
-msgstr "Yahoo! Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid "Thai"
+msgstr "тайландска"
#: ../rules/base.xml.in.h:747
-msgid "Yakut"
-msgstr "якутска"
+msgid "Thai (Pattachote)"
+msgstr "тайландска — патачотска"
#: ../rules/base.xml.in.h:748
-msgid "Yoruba"
-msgstr "йоруба"
+msgid "Thai (TIS-820.2538)"
+msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
#: ../rules/base.xml.in.h:749
-msgid "Z and ZHE swapped"
-msgstr "разменени „З“ и „Ж“"
+msgid "Tibetan"
+msgstr "тибетска"
#: ../rules/base.xml.in.h:750
-msgid "Zaf"
-msgstr "ЮАф"
+msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
+msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
#: ../rules/base.xml.in.h:751
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво"
+msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
+msgstr "към съответния клавиш в Dvorak"
#: ../rules/base.xml.in.h:752
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво и интервал без разделяне на трето ниво"
+msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
+msgstr "към съответния клавиш Qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:753
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
+msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
+msgstr "Включване на клавиши за придвижване чрез Shift+Num Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:754
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
+msgid "Toshiba Satellite S3000"
+msgstr "Toshiba Satellite S3000"
#: ../rules/base.xml.in.h:755
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, zero-width joiner at fourth level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето ниво и съединител с нулева широчина на четвърто ниво"
+msgid "Trust Direct Access Keyboard"
+msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:756
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво и съединител с нулева широчина на трето ниво"
+msgid "Trust Slimline"
+msgstr "Trust Slimline"
#: ../rules/base.xml.in.h:757
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level, non-breakable space character at fourth level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, съединител с нулева широчина на трето ниво и интервал без разделяне на четвърто ниво"
+msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
+msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic — безжична"
#: ../rules/base.xml.in.h:758
-msgid "Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth level"
-msgstr "Разделител с нулева широчина на трето ниво и съединител с нулева широчина на четвърто ниво"
+msgid "Tswana"
+msgstr "тсуанска"
#: ../rules/base.xml.in.h:759
-msgid "azerty"
-msgstr "azerty"
+msgid "Turkish"
+msgstr "турска"
#: ../rules/base.xml.in.h:760
-msgid "azerty/digits"
-msgstr "azerty/цифри"
+msgid "Turkish (Alt-Q)"
+msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:761
-msgid "digits"
-msgstr "цифри"
+msgid "Turkish (F)"
+msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
#: ../rules/base.xml.in.h:762
-msgid "displaced semicolon and quote (obsolete)"
-msgstr "разменени точка и запетая и кавички (остаряла)"
+msgid "Turkish (Sun dead keys)"
+msgstr "турска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:763
-msgid "lyx"
-msgstr "lyx"
+msgid "Turkish (international with dead keys)"
+msgstr "турска — международна, с „мъртви“ клавиши"
#: ../rules/base.xml.in.h:764
-msgid "qwerty"
-msgstr "qwerty"
+msgid "Turkmen"
+msgstr "тюркменска"
#: ../rules/base.xml.in.h:765
-msgid "qwerty, extended Backslash"
-msgstr "qwerty с удължен Backslash"
+msgid "Turkmen (Alt-Q)"
+msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
#: ../rules/base.xml.in.h:766
-msgid "qwerty/digits"
-msgstr "qwerty/цифри"
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
#: ../rules/base.xml.in.h:767
-msgid "qwertz"
-msgstr "qwertz"
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:768
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:769
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:770
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:771
+msgid "Udmurt"
+msgstr "удмуртска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:772
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "украинска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:773
+msgid "Ukrainian (WinKeys)"
+msgstr "украинска — с клавиши на Windows"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:774
+msgid "Ukrainian (homophonic)"
+msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:775
+msgid "Ukrainian (legacy)"
+msgstr "украинска — остаряла"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:776
+msgid "Ukrainian (phonetic)"
+msgstr "украинска — фонетична"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:777
+msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
+msgstr "украинска — републикански стандарт"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:778
+msgid "Ukrainian (typewriter)"
+msgstr "украинска — за пишеща машина"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:779
+msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
+msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:780
+msgid ""
+"Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default "
+"level"
+msgstr ""
+"Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на "
+"стандартното ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:781
+msgid "Unitek KB-1925"
+msgstr "Unitek KB-1925"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:782
+msgid "Urdu (Pakistan)"
+msgstr "урду — пакистанска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:783
+msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
+msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:784
+msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
+msgstr "урду — пакистанска, NLA"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:785
+msgid "Urdu (WinKeys)"
+msgstr "урду — с клавиши на Windows"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:786
+msgid "Urdu (alternative phonetic)"
+msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:787
+msgid "Urdu (phonetic)"
+msgstr "урду — фонетична"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:788
+msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
+msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:789
+msgid "Using space key to input non-breakable space character"
+msgstr "Генериране на интервал без разделяне с клавишa за интервал"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:790
+msgid "Usual space at any level"
+msgstr "Нормален интервал на всички нива"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:791
+msgid "Uyghur"
+msgstr "уйгурска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:792
+msgid "Uzbek"
+msgstr "узбекска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:793
+msgid "Uzbek (Afghanistan)"
+msgstr "узбекска — афганистанска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:794
+msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
+msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:795
+msgid "Uzbek (Latin)"
+msgstr "узбекска — латиница"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:796
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "виетнамска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:797
+msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
+msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard — за Интернет"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:798
+msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators)"
+msgstr ""
+"Цифрова клавиатура — Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и "
+"математически операции)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:799
+msgid ""
+"Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators). Math "
+"operators on default level"
+msgstr ""
+"Цифрова клавиатура Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и "
+"математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:800
+msgid "Winbook Model XP5"
+msgstr "Winbook Model XP5"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:801
+msgid "Wolof"
+msgstr "Уолоф"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:802
+msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
+msgstr "Yahoo! Internet Keyboard — за Интернет"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:803
+msgid "Yakut"
+msgstr "якутска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:804
+msgid "Yoruba"
+msgstr "йоруба"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:805
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
+msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:806
+msgid ""
+"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
+"character at third level"
+msgstr ""
+"Разделител с нулева широчина на второ ниво и интервал без разделяне на трето "
+"ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:807
+msgid ""
+"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
+"character at third level, nothing at fourth level"
+msgstr ""
+"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
+"ниво и нищо на четвърто ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:808
+msgid ""
+"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
+"character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
+msgstr ""
+"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
+"ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:809
+msgid ""
+"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
+"character at third level, zero-width joiner at fourth level"
+msgstr ""
+"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
+"ниво и съединител с нулева широчина на четвърто ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:810
+msgid ""
+"Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character "
+"at third level"
+msgstr ""
+"Разделител с нулева широчина на второ ниво и съединител с нулева широчина на "
+"трето ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:811
+msgid ""
+"Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character "
+"at third level, non-breakable space character at fourth level"
+msgstr ""
+"Разделител с нулева широчина на второ ниво, съединител с нулева широчина на "
+"трето ниво и интервал без разделяне на четвърто ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:812
+msgid ""
+"Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth "
+"level"
+msgstr ""
+"Разделител с нулева широчина на трето ниво и съединител с нулева широчина на "
+"четвърто ниво"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:813
+msgid "ak"
+msgstr "Акн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:814
+msgid "am"
+msgstr "Амх"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:815
+msgid "ar"
+msgstr "Арб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:816
+msgid "avn"
+msgstr "Авт"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:817
+msgid "az"
+msgstr "Азр"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:818
+msgid "be"
+msgstr "Бел"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:819
+msgid "ber"
+msgstr "Брб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:820
+msgid "bg"
+msgstr "Бъл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:821
+msgid "bm"
+msgstr "Бмб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:822
+msgid "bn"
+msgstr "Бнг"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:823
+msgid "brl"
+msgstr "Брл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:824
+msgid "bs"
+msgstr "Бсн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:825
+msgid "ca"
+msgstr "Ктл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:826
+msgid "chr"
+msgstr "Чрк"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:827
+msgid "cm"
+msgstr "Кмр"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:828
+msgid "crh"
+msgstr "Ттр"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:829
+msgid "cs"
+msgstr "Чшк"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:830
+msgid "da"
+msgstr "Дтс"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:831
+msgid "de"
+msgstr "Нмс"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:832
+msgid "dv"
+msgstr "Две"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:833
+msgid "dz"
+msgstr "Дзн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:834
+msgid "ee"
+msgstr "Еве"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:835 ../rules/base.extras.xml.in.h:34
+msgid "en"
+msgstr "Анг"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:836
+msgid "eo"
+msgstr "Есп"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:837
+msgid "es"
+msgstr "Исп"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:838
+msgid "et"
+msgstr "Ест"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:839 ../rules/base.extras.xml.in.h:35
+msgid "fa"
+msgstr "Прс"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:840
+msgid "ff"
+msgstr "Фла"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:841
+msgid "fi"
+msgstr "Фнл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:842
+msgid "fo"
+msgstr "Фрр"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:843 ../rules/base.extras.xml.in.h:36
+msgid "fr"
+msgstr "Фрн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:844
+msgid "gaa"
+msgstr "Га "
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:845
+msgid "gr"
+msgstr "Грц"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:846
+msgid "gu"
+msgstr "Гдж"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:847
+msgid "ha"
+msgstr "Хск"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:848
+msgid "he"
+msgstr "Ивр"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:849
+msgid "hi"
+msgstr "Хнд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:850
+msgid "hr"
+msgstr "Хрв"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:851
+msgid "hu"
+msgstr "Унг"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:852 ../rules/base.extras.xml.in.h:37
+msgid "hy"
+msgstr "Арм"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:853
+msgid "ie"
+msgstr "Ирл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:854
+msgid "ig"
+msgstr "Игб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:855
+msgid "ike"
+msgstr "Еск"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:856
+msgid "in"
+msgstr "Инд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:857
+msgid "is"
+msgstr "Еск"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:858
+msgid "it"
+msgstr "Итл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:859
+msgid "ja"
+msgstr "Япн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:860
+msgid "ka"
+msgstr "Грз"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:861
+msgid "ki"
+msgstr "Крг"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:862
+msgid "kk"
+msgstr "Кзх"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:863
+msgid "km"
+msgstr "Кхм"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:864
+msgid "kn"
+msgstr "Кнр"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:865
+msgid "ko"
+msgstr "Крс"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:866
+msgid "ku"
+msgstr "Крд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:867
+msgid "lo"
+msgstr "Лск"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:868 ../rules/base.extras.xml.in.h:39
+msgid "lt"
+msgstr "Лит"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:869 ../rules/base.extras.xml.in.h:40
+msgid "lv"
+msgstr "Лат"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:870
+msgid "mi"
+msgstr "Мрс"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:871
+msgid "mk"
+msgstr "Мкд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:872
+msgid "ml"
+msgstr "Млл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:873
+msgid "mn"
+msgstr "Мнг"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:874
+msgid "mt"
+msgstr "Млт"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:875
+msgid "my"
+msgstr "Брм"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:876
+msgid "ne"
+msgstr "Нпл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:877
+msgid "nl"
+msgstr "Хлн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:878
+msgid "no"
+msgstr "Нрв"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:879
+msgid "or"
+msgstr "Ори"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:880
+msgid "pa"
+msgstr "Пнд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:881
+msgid "ph"
+msgstr "Флп"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:882 ../rules/base.extras.xml.in.h:41
+msgid "pl"
+msgstr "Плс"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:883
+msgid "ps"
+msgstr "Пщн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:884
+msgid "pt"
+msgstr "Прт"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:885 ../rules/base.extras.xml.in.h:42
+msgid "ro"
+msgstr "Рмн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:886 ../rules/base.extras.xml.in.h:43
+msgid "ru"
+msgstr "Рск"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:887
+msgid "sd"
+msgstr "Снд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:888
+msgid "si"
+msgstr "Снх"
+
+# славашка
+#: ../rules/base.xml.in.h:889
+msgid "sk"
+msgstr "Слш"
+
+# славенска
+#: ../rules/base.xml.in.h:890
+msgid "sl"
+msgstr "Слн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:891
+msgid "sq"
+msgstr "Алб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:892 ../rules/base.extras.xml.in.h:45
+msgid "sr"
+msgstr "Срб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:893
+msgid "sv"
+msgstr "Швд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:894
+msgid "sw"
+msgstr "Схл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:895
+msgid "syc"
+msgstr "Срк"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:896
+msgid "ta"
+msgstr "Тмл"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:897
+msgid "te"
+msgstr "Тлг"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:898
+msgid "tg"
+msgstr "Тдж"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:899
+msgid "th"
+msgstr "Тск"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:900
+msgid "tk"
+msgstr "Трк"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:901
+msgid "tn"
+msgstr "Тсн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:902
+msgid "tr"
+msgstr "Трс"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:903
+msgid "uk"
+msgstr "Укр"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:904
+msgid "ur"
+msgstr "Урд"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:905
+msgid "uz"
+msgstr "Узб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:906
+msgid "vi"
+msgstr "Втн"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:907
+msgid "wo"
+msgstr "Улф"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:908
+msgid "xsy"
+msgstr "Сст"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:909
+msgid "yo"
+msgstr "Йрб"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:910
+msgid "zh"
+msgstr "Ктс"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
-msgid "APL"
-msgstr "APL"
+msgid "APL Keyboard Symbols"
+msgstr "знаци на клавишите в APL"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:2
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
msgid "Atsina"
-msgstr "ацинска"
+msgstr " ацинска"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
msgid "Avestan"
msgstr "авестийска"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
-msgid "Combining accents instead of dead keys"
-msgstr "комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
-
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
msgid "Couer D'alene Salish"
msgstr "селиш на кор дален"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
-msgid "International (AltGr Unicode combining)"
-msgstr "международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:8
+msgid "English (US, international AltGr Unicode combining)"
+msgstr "английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
+msgid "English (US, international AltGr Unicode combining, alternative)"
+msgstr ""
+"английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr, алтернативна"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:11
+msgid "Kutenai"
+msgstr "кутенейска"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
+msgid "Latvian (US Colemak)"
+msgstr "латвийска — американска, Коулмак"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
+msgid "Latvian (US Colemak, apostrophe variant)"
+msgstr "латвийска — американска, Коулмак, с „'“"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
+msgid "Latvian (US Dvorak)"
+msgstr "латвийска — американска, Дворак"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:16
+msgid "Latvian (US Dvorak, Y variant)"
+msgstr "латвийска — американска, Дворак, „Y“ при интервала"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
+msgid "Latvian (US Dvorak, minus variant)"
+msgstr "латвийска — американска, Дворак, „-“ при интервала"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak)"
+msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak, Y variant)"
+msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „Y“ при интервала"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:20
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak, minus variant)"
+msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „-“ при интервала"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:22
+msgid "Lithuanian (US Dvorak with Lithuanian letters)"
+msgstr "литовска — американска, Дворак с литовски букви"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:25
+msgid "Polish (international with dead keys)"
+msgstr "полска — международна, с „мъртви“ клавиши"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:27
+msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
+msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:29
+msgid "Russian (with UKR and BEL layout)"
+msgstr "руска — с украинска и белоруска подредби"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:30
+msgid "Secwepemctsin"
+msgstr "шъкуъпмъктчин"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:32
+msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
+msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:33
+msgid "apl"
+msgstr "APL"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:38
+msgid "kut"
+msgstr "Ктн"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
-msgid "International (AltGr Unicode combining, alternative)"
-msgstr "международна, с алтернативни комбинации по Уникод чрез AltGr"
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:44
+msgid "shs"
+msgstr "Шкп"
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 53b0bf89..5a7d737e 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -5,10 +5,10 @@
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.1.99\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-25 22:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-26 23:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 21:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-19 21:32+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"Language: ca\n"
@@ -87,153 +87,153 @@ msgid "Advance Scorpius KI"
msgstr "Advance Scorpius KI"
#: ../rules/base.xml.in.h:18
-msgid "Afg"
-msgstr "Afg"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:19
msgid "Afghani"
msgstr "Afganès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:20
+#: ../rules/base.xml.in.h:19
msgid "Akan"
msgstr "Akan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:21
+#: ../rules/base.xml.in.h:20
msgid "Albanian"
msgstr "Albanès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:22
+#: ../rules/base.xml.in.h:21
msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
msgstr "Alt i Meta són a les tecles Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:23
+#: ../rules/base.xml.in.h:22
msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
msgstr "Alt s'assigna a la tecla Win dreta i Super a Menú"
-#: ../rules/base.xml.in.h:24
+#: ../rules/base.xml.in.h:23
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:25
+#: ../rules/base.xml.in.h:24
msgid "Alt+Ctrl"
msgstr "Alt+Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:26
+#: ../rules/base.xml.in.h:25
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:27
+#: ../rules/base.xml.in.h:26
msgid "Alt+Space"
msgstr "Alt+Espai"
-#: ../rules/base.xml.in.h:28
+#: ../rules/base.xml.in.h:27
msgid "Alt/Win key behavior"
msgstr "Comportament de la tecla Alt/Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:29
+#: ../rules/base.xml.in.h:28
msgid "Amharic"
msgstr "Amhàric"
-#: ../rules/base.xml.in.h:30
+#: ../rules/base.xml.in.h:29
msgid "Any Alt key"
msgstr "Qualsevol tecla Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:31
+#: ../rules/base.xml.in.h:30
msgid "Any Win key"
msgstr "Qualsevol tecla Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:32
+#: ../rules/base.xml.in.h:31
msgid "Any Win key (while pressed)"
msgstr "Qualsevol tecla Win (mentre estan premudes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:33
+#: ../rules/base.xml.in.h:32
msgid "Apple"
msgstr "Apple"
-#: ../rules/base.xml.in.h:34
+#: ../rules/base.xml.in.h:33
msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
msgstr "Teclat Apple Aluminium (ANSI)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:35
+#: ../rules/base.xml.in.h:34
msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
msgstr "Teclat Apple Aluminium (ISO)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:36
+#: ../rules/base.xml.in.h:35
msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
msgstr "Teclat Apple Aluminium (JIS)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:37
+#: ../rules/base.xml.in.h:36
msgid "Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
msgstr "Teclat Apple Aluminium: emula les tecles del PC (Impr, Bloq Despl, Pausa, Bloq Núm)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:38
+#: ../rules/base.xml.in.h:37
msgid "Apple Laptop"
msgstr "Portàtil Apple"
-#: ../rules/base.xml.in.h:39
+#: ../rules/base.xml.in.h:38
msgid "Arabic"
msgstr "Àrab"
-#: ../rules/base.xml.in.h:40
+#: ../rules/base.xml.in.h:39
msgid "Arabic (Buckwalter)"
msgstr "Àrab (Buckwalter)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:41
+#: ../rules/base.xml.in.h:40
msgid "Arabic (Morocco)"
msgstr "Àrab (Marroc)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:42
+#: ../rules/base.xml.in.h:41
msgid "Arabic (Pakistan)"
msgstr "Àrab (Pakistan)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:43
+#: ../rules/base.xml.in.h:42
msgid "Arabic (Syria)"
msgstr "Àrab (Síria)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:44
+#: ../rules/base.xml.in.h:43
msgid "Arabic (azerty)"
msgstr "Àrab (azerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:45
+#: ../rules/base.xml.in.h:44
msgid "Arabic (azerty/digits)"
msgstr "Àrab (azerty/dígits)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:46
+#: ../rules/base.xml.in.h:45
msgid "Arabic (digits)"
msgstr "Àrab (dígits)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:47
+#: ../rules/base.xml.in.h:46
msgid "Arabic (qwerty)"
msgstr "Àrab (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:48
+#: ../rules/base.xml.in.h:47
msgid "Arabic (qwerty/digits)"
msgstr "Àrab (qwerty/dígits)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:49
+#: ../rules/base.xml.in.h:48 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
msgid "Armenian"
msgstr "Armeni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:50
+#: ../rules/base.xml.in.h:49
msgid "Armenian (alternative eastern)"
msgstr "Armeni (oriental alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:51
+#: ../rules/base.xml.in.h:50 ../rules/base.extras.xml.in.h:3
msgid "Armenian (alternative phonetic)"
msgstr "Armeni (fonètic alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:52
+#: ../rules/base.xml.in.h:51
msgid "Armenian (eastern)"
msgstr "Armeni (oriental)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:53
+#: ../rules/base.xml.in.h:52
msgid "Armenian (phonetic)"
msgstr "Armeni (fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:54
+#: ../rules/base.xml.in.h:53
msgid "Armenian (western)"
msgstr "Armeni (occidental)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:54
+msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
+msgstr "Asturià (Espanya, amb H punt baix i L amb punt baix)"
+
#: ../rules/base.xml.in.h:55
msgid "Asus Laptop"
msgstr "Portàtil Asus"
@@ -251,13 +251,13 @@ msgid "Avatime"
msgstr "Avatime"
#: ../rules/base.xml.in.h:59
-msgid "Azerbaijan (Cyrillic)"
-msgstr "Azerbaitjan (ciríl·lic)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:60
msgid "Azerbaijani"
msgstr "Àzeri"
+#: ../rules/base.xml.in.h:60
+msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
+msgstr "Àzeri (ciríl·lic)"
+
#: ../rules/base.xml.in.h:61
msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Azona RF2300 wireless Internet"
@@ -303,3456 +303,3616 @@ msgid "Backslash"
msgstr "Barra inversa"
#: ../rules/base.xml.in.h:72
-msgid "Backslash chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
-msgstr "La barra inversa selecciona el nivell 3r, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 3r"
+msgid "Backslash (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
+msgstr "Barra inversa (selecciona el nivell 3r, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de 3r nivell)"
#: ../rules/base.xml.in.h:73
msgid "Bambara"
msgstr "Bambara"
#: ../rules/base.xml.in.h:74
+msgid "Bashkirian"
+msgstr "Baixkir"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:75
msgid "Belarusian"
msgstr "Bielorús"
-#: ../rules/base.xml.in.h:75
+#: ../rules/base.xml.in.h:76
msgid "Belarusian (Latin)"
msgstr "Bielorús (llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:76
+#: ../rules/base.xml.in.h:77
msgid "Belarusian (legacy)"
msgstr "Bielorús (antic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:77
+#: ../rules/base.xml.in.h:78
msgid "Belgian"
msgstr "Belga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:78
+#: ../rules/base.xml.in.h:79
msgid "Belgian (ISO alternate)"
msgstr "Belga (alternatiu ISO)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:79
+#: ../rules/base.xml.in.h:80
msgid "Belgian (Sun dead keys)"
msgstr "Belga (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:80
+#: ../rules/base.xml.in.h:81
msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
msgstr "Belga (Wang model 724 azerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:81
+#: ../rules/base.xml.in.h:82
msgid "Belgian (alternative)"
msgstr "Belga (alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:82
+#: ../rules/base.xml.in.h:83
msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
msgstr "Belga (alternatiu, tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:83
+#: ../rules/base.xml.in.h:84
msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
msgstr "Belga (alternatiu, només latin-9)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:84
+#: ../rules/base.xml.in.h:85
msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
msgstr "Belga (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:85
+#: ../rules/base.xml.in.h:86
msgid "BenQ X-Touch"
msgstr "BenQ X-Touch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:86
+#: ../rules/base.xml.in.h:87
msgid "BenQ X-Touch 730"
msgstr "BenQ X-Touch 730"
-#: ../rules/base.xml.in.h:87
+#: ../rules/base.xml.in.h:88
msgid "BenQ X-Touch 800"
msgstr "BenQ X-Touch 800"
-#: ../rules/base.xml.in.h:88
+#: ../rules/base.xml.in.h:89
msgid "Bengali"
msgstr "Bengalí"
-#: ../rules/base.xml.in.h:89
+#: ../rules/base.xml.in.h:90
msgid "Bengali (Probhat)"
msgstr "Bengalí (Probhat)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:90
+#: ../rules/base.xml.in.h:91
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
msgstr "Berber (Marroc, Tifinagh fonètic alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:91
+#: ../rules/base.xml.in.h:92
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
msgstr "Berber (Marroc, Tifinagh alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:92
+#: ../rules/base.xml.in.h:93
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
msgstr "Berber (Marroc, Tifinagh fonètic ampliat)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:93
+#: ../rules/base.xml.in.h:94
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
msgstr "Berber (Marroc, Tifinagh ampliat)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:94
+#: ../rules/base.xml.in.h:95
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
msgstr "Berber (Marroc, Tifinagh fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:95
+#: ../rules/base.xml.in.h:96
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
msgstr "Berber (Marroc, Tifinagh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:96
+#: ../rules/base.xml.in.h:97
msgid "Bosnian"
msgstr "Bosnià"
-#: ../rules/base.xml.in.h:97
+#: ../rules/base.xml.in.h:98
msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
-msgstr "Bosnià (teclat US amb dígrafs bosnians)"
+msgstr "Bosnià (teclat EUA amb dígrafs bosnians)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:98
+#: ../rules/base.xml.in.h:99
msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
-msgstr "Bosnià (teclat US amb lletres bosnianes)"
+msgstr "Bosnià (teclat EUA amb lletres bosnianes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:99
+#: ../rules/base.xml.in.h:100
msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
msgstr "Bosnià (usa dígrafs bosnians)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:100
+#: ../rules/base.xml.in.h:101
msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
msgstr "Bosnià (usa cometes angulars per les cometes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:101
+#: ../rules/base.xml.in.h:102
msgid "Both Alt keys together"
msgstr "Les dues tecles Alt juntes"
-#: ../rules/base.xml.in.h:102
+#: ../rules/base.xml.in.h:103
msgid "Both Ctrl keys together"
msgstr "Les dues tecles Ctrl juntes"
-#: ../rules/base.xml.in.h:103
+#: ../rules/base.xml.in.h:104
msgid "Both Shift keys together"
msgstr "Les dues tecles Maj juntes"
-#: ../rules/base.xml.in.h:104
+#: ../rules/base.xml.in.h:105
msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
msgstr "Les dues tecles Maj juntes commuten Bloq Maj, una tecla Maj ho desactiva"
-#: ../rules/base.xml.in.h:105
+#: ../rules/base.xml.in.h:106
msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
msgstr "Les dues tecles Maj juntes commuten Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:106
+#: ../rules/base.xml.in.h:107
msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
msgstr "Les dues tecles Maj juntes commuten Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:107
+#: ../rules/base.xml.in.h:108
msgid "Braille"
msgstr "Braille"
-#: ../rules/base.xml.in.h:108
+#: ../rules/base.xml.in.h:109
msgid "Braille (left hand)"
msgstr "Braille (ma esquerra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:109
+#: ../rules/base.xml.in.h:110
msgid "Braille (right hand)"
msgstr "Braille (ma dretà)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:110
+#: ../rules/base.xml.in.h:111
msgid "Brother Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Brother Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:111
+#: ../rules/base.xml.in.h:112
msgid "Bulgarian"
msgstr "Búlgar"
-#: ../rules/base.xml.in.h:112
+#: ../rules/base.xml.in.h:113
msgid "Bulgarian (new phonetic)"
msgstr "Búlgar (fonètic nou)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:113
+#: ../rules/base.xml.in.h:114
msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
msgstr "Búlgar (fonètic tradicional)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:114
+#: ../rules/base.xml.in.h:115
msgid "Burmese"
msgstr "Birmà"
-#: ../rules/base.xml.in.h:115
+#: ../rules/base.xml.in.h:116
msgid "Canadian Multilingual"
msgstr "Canadenc multilingüe"
-#: ../rules/base.xml.in.h:116
+#: ../rules/base.xml.in.h:117
msgid "Canadian Multilingual (first part)"
msgstr "Canadenc multilingüe (primera part)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:117
+#: ../rules/base.xml.in.h:118
msgid "Canadian Multilingual (second part)"
msgstr "Canadenc multilingüe (segona part)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:118
+#: ../rules/base.xml.in.h:119
msgid "Caps Lock"
msgstr "Bloq Majús"
-#: ../rules/base.xml.in.h:119
+#: ../rules/base.xml.in.h:120
msgid "Caps Lock (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
msgstr "Bloq Maj (selecciona el nivell 3r, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 3r)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:120
+#: ../rules/base.xml.in.h:121
msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
msgstr "Bloq Maj (a la primera disposició), Maj+Bloq Maj (a la darrera disposició)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:121
+#: ../rules/base.xml.in.h:122
msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
msgstr "Bloq Maj (mentre està premuda), Alt+Bloq Maj efectua l'acció de Bloq Maj original"
-#: ../rules/base.xml.in.h:122
+#: ../rules/base.xml.in.h:123
msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
msgstr "Bloq Maj actua com a Maj amb bloqueig. Maj «pausa» Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:123
+#: ../rules/base.xml.in.h:124
msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
msgstr "Bloq Maj actua com a Maj amb bloqueig. Maj no afecta a Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:124
+#: ../rules/base.xml.in.h:125
msgid "Caps Lock is disabled"
msgstr "Bloq Maj està deshabilitat"
-#: ../rules/base.xml.in.h:125
+#: ../rules/base.xml.in.h:126
msgid "Caps Lock key behavior"
msgstr "Comportament de la tecla Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:126
+#: ../rules/base.xml.in.h:127
msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
msgstr "Bloq Maj commuta Maj, de manera que afecta a totes les tecles"
-#: ../rules/base.xml.in.h:127
+#: ../rules/base.xml.in.h:128
msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
msgstr "Bloq Maj commuta les majúscules normals dels caràcters alfabètics"
-#: ../rules/base.xml.in.h:128
+#: ../rules/base.xml.in.h:129
msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
msgstr "Bloq Maj usa internament les majúscules. Maj «pausa» Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:129
+#: ../rules/base.xml.in.h:130
msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
msgstr "Bloq Maj usa internament les majúscules. Maj no afecta a Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:130
+#: ../rules/base.xml.in.h:131
msgid "Catalan"
msgstr "Català"
-#: ../rules/base.xml.in.h:131
+#: ../rules/base.xml.in.h:132
+msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
+msgstr "Català (Espanya, L amb punt volat)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:133
msgid "Cherokee"
msgstr "Cherokee"
-#: ../rules/base.xml.in.h:132
+#: ../rules/base.xml.in.h:134
msgid "Cherry B.UNLIMITED"
msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
-#: ../rules/base.xml.in.h:133
+#: ../rules/base.xml.in.h:135
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:134
+#: ../rules/base.xml.in.h:136
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (opció alternativa)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:135
+#: ../rules/base.xml.in.h:137
msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
-#: ../rules/base.xml.in.h:136
+#: ../rules/base.xml.in.h:138
msgid "Cherry CyMotion Expert"
msgstr "Cherry CyMotion Expert"
-#: ../rules/base.xml.in.h:137
+#: ../rules/base.xml.in.h:139
msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
-#: ../rules/base.xml.in.h:138
+#: ../rules/base.xml.in.h:140
msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
-#: ../rules/base.xml.in.h:139
+#: ../rules/base.xml.in.h:141
msgid "Chicony Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Chicony Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:140
+#: ../rules/base.xml.in.h:142
msgid "Chicony KB-9885"
msgstr "Chicony KB-9885"
-#: ../rules/base.xml.in.h:141
+#: ../rules/base.xml.in.h:143
msgid "Chicony KU-0108"
msgstr "Chicony KU-0108"
-#: ../rules/base.xml.in.h:142
+#: ../rules/base.xml.in.h:144
msgid "Chicony KU-0420"
msgstr "Chicony KU-0420"
-#: ../rules/base.xml.in.h:143
+#: ../rules/base.xml.in.h:145
msgid "Chinese"
msgstr "Xinès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:144
-msgid "Chinese (Tibetan with ASCII numerals)"
-msgstr "Xinès (Tibetà amb nombres ASCII)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:145
-msgid "Chinese (Tibetan)"
-msgstr "Xinès (Tibetà)"
-
#: ../rules/base.xml.in.h:146
-msgid "Chinese (Uyghur)"
-msgstr "Xinès (Uigur)"
+msgid "Chuvash"
+msgstr "Chuvash"
#: ../rules/base.xml.in.h:147
+msgid "Chuvash (Latin)"
+msgstr "Chuvash (llatí)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:148
msgid "Classmate PC"
msgstr "Classmate PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:148
+#: ../rules/base.xml.in.h:149
+msgid "CloGaelach"
+msgstr "CloGaelach"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:150
msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
msgstr "Teclat Compaq Easy Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:149
+#: ../rules/base.xml.in.h:151
msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
msgstr "Teclat Compaq Internet (13 tecles)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:150
+#: ../rules/base.xml.in.h:152
msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
msgstr "Teclat Compaq Internet (18 tecles)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:151
+#: ../rules/base.xml.in.h:153
msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
msgstr "Teclat Compaq Internet (7 tecles)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:152
+#: ../rules/base.xml.in.h:154
msgid "Compaq iPaq Keyboard"
msgstr "Teclat Compaq iPaq"
-#: ../rules/base.xml.in.h:153
+#: ../rules/base.xml.in.h:155
msgid "Compose key position"
msgstr "Posició de la tecla Compose"
-#: ../rules/base.xml.in.h:154
+#: ../rules/base.xml.in.h:156
msgid "Control + Alt + Backspace"
msgstr "Control + Alt + Retrocés"
-#: ../rules/base.xml.in.h:155
+#: ../rules/base.xml.in.h:157
msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
msgstr "Control s'assigna a les tecles Alt, Alt s'assigna a les tecles Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:156
+#: ../rules/base.xml.in.h:158
msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
msgstr "Control s'assigna a les tecles Win (i a les tecles Ctrl habituals)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:157
+#: ../rules/base.xml.in.h:159
msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
msgstr "Creative Desktop Wireless 7000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:158
+#: ../rules/base.xml.in.h:160
+msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
+msgstr "Tàtar de Crimea (Dobruja Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:161
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
+msgstr "Tàtar de Crimea (Turc Alt-Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:162
+msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
+msgstr "Tàtar de Crimea (Turc F)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:163
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
+msgstr "Tàtar de Crimea (Turc Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:164
msgid "Croatian"
msgstr "Croat"
-#: ../rules/base.xml.in.h:159
+#: ../rules/base.xml.in.h:165
msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
-msgstr "Croat (teclat US amb dígrafs croats)"
+msgstr "Croat (teclat EUA amb dígrafs croats)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:160
+#: ../rules/base.xml.in.h:166
msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
-msgstr "Croat (teclat US amb lletres croates)"
+msgstr "Croat (teclat EUA amb lletres croates)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:161
-msgid "Croatian (Use Croatian digraphs)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:167
+msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
msgstr "Croat (usa dígrafs croats)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:162
-msgid "Croatian (Use guillemets for quotes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:168
+msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
msgstr "Croat (usa cometes angulars per les cometes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:163
+#: ../rules/base.xml.in.h:169
msgid "Ctrl key position"
msgstr "Posició de la tecla Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:164
+#: ../rules/base.xml.in.h:170
msgid "Ctrl+Shift"
msgstr "Ctrl+Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:165
+#: ../rules/base.xml.in.h:171
msgid "Czech"
msgstr "Txec"
-#: ../rules/base.xml.in.h:166
-msgid "Czech (UCW layout accented letters only)"
-msgstr "Txec (disposició UCW només lletres accentuades)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:172
+msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
+msgstr "Txec (disposició UCW, només lletres accentuades)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:167
+#: ../rules/base.xml.in.h:173
msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
-msgstr "Txec (Dvorak US que permet UCW CZ)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:168
-msgid "Czech (With &lt;\\|&gt; key)"
-msgstr "Txec (amb la tecla &lt;\\|&gt;)"
+msgstr "Txec (dvorak EUA que permet UCW CZ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:169
+#: ../rules/base.xml.in.h:174
msgid "Czech (qwerty)"
msgstr "Txec (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:170
+#: ../rules/base.xml.in.h:175
msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
msgstr "Txec (qwerty, barra inversa ampliada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:171
+#: ../rules/base.xml.in.h:176
+msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
+msgstr "Txec (amb la tecla &lt;\\|&gt;)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:177
msgid "DTK2000"
msgstr "DTK2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:172
+#: ../rules/base.xml.in.h:178
msgid "Danish"
msgstr "Danès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:173
+#: ../rules/base.xml.in.h:179
msgid "Danish (Dvorak)"
-msgstr "Danès (Dvorak)"
+msgstr "Danès (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:174
-msgid "Danish (Mac)"
-msgstr "Danès (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:180
+msgid "Danish (Macintosh)"
+msgstr "Danès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:175
-msgid "Danish (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Danès (Mac, elimina les tecles mortes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:181
+msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Danès (Macintosh, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:176
+#: ../rules/base.xml.in.h:182
msgid "Danish (eliminate dead keys)"
msgstr "Danès (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:177
+#: ../rules/base.xml.in.h:183
msgid "Default numeric keypad keys"
msgstr "Tecles del teclat numèric per defecte"
-#: ../rules/base.xml.in.h:178
+#: ../rules/base.xml.in.h:184
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:179
+#: ../rules/base.xml.in.h:185
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Dell PC 101 tecles"
-#: ../rules/base.xml.in.h:180
+#: ../rules/base.xml.in.h:186
msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
msgstr "Portàtil Dell Inspiron 6xxx/8xxx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:181
+#: ../rules/base.xml.in.h:187
msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
msgstr "Portàtil Dell sèrie Precision M"
-#: ../rules/base.xml.in.h:182
+#: ../rules/base.xml.in.h:188
msgid "Dell Latitude series laptop"
msgstr "Portàtil Dell sèrie Latitude"
-#: ../rules/base.xml.in.h:183
+#: ../rules/base.xml.in.h:189
msgid "Dell Precision M65"
msgstr "Dell Precision M65"
-#: ../rules/base.xml.in.h:184
+#: ../rules/base.xml.in.h:190
msgid "Dell SK-8125"
msgstr "Dell SK-8125"
-#: ../rules/base.xml.in.h:185
+#: ../rules/base.xml.in.h:191
msgid "Dell SK-8135"
msgstr "Dell SK-8135"
-#: ../rules/base.xml.in.h:186
+#: ../rules/base.xml.in.h:192
msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
msgstr "Teclat Dell USB Multimedia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:187
+#: ../rules/base.xml.in.h:193
msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
msgstr "Teclat Dexxa Wireless Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:188
+#: ../rules/base.xml.in.h:194
msgid "Dhivehi"
msgstr "Diveí"
-#: ../rules/base.xml.in.h:189
+#: ../rules/base.xml.in.h:195
msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
msgstr "Diamond sèries 9801 / 9802"
-#: ../rules/base.xml.in.h:190
+#: ../rules/base.xml.in.h:196
msgid "Dutch"
msgstr "Holandès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:191
-msgid "Dutch (Mac)"
-msgstr "Holandès (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:197
+msgid "Dutch (Macintosh)"
+msgstr "Holandès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:192
+#: ../rules/base.xml.in.h:198
msgid "Dutch (Sun dead keys)"
msgstr "Holandès (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:193
+#: ../rules/base.xml.in.h:199
msgid "Dutch (standard)"
msgstr "Holandès (estàndard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:194
+#: ../rules/base.xml.in.h:200
msgid "Dzongkha"
msgstr "Dzongkha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:195
+#: ../rules/base.xml.in.h:201
msgid "Enable extra typographic characters"
msgstr "Habilita els caràcters tipogràfics extres"
-#: ../rules/base.xml.in.h:196
+#: ../rules/base.xml.in.h:202
+msgid "English (Cameroon Dvorak)"
+msgstr "Anglès (dvorak del Camerun)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:203
+msgid "English (Cameroon qwerty)"
+msgstr "Anglès (qwerty del Camerun)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:204
+msgid "English (Cameroon)"
+msgstr "Anglès (Camerun)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:205
msgid "English (Canada)"
msgstr "Anglès (Canadà)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:197
+#: ../rules/base.xml.in.h:206
msgid "English (Colemak)"
msgstr "Anglès (Colemak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:198
+#: ../rules/base.xml.in.h:207
msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
-msgstr "Anglès (Dvorak internacional alternatiu sense tecles mortes)"
+msgstr "Anglès (dvorak internacional alternatiu sense tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:199
+#: ../rules/base.xml.in.h:208
msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
-msgstr "Anglès (Dvorak internacional amb tecles mortes)"
+msgstr "Anglès (dvorak internacional amb tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:200
+#: ../rules/base.xml.in.h:209
msgid "English (Dvorak)"
-msgstr "Anglès (Dvorak)"
+msgstr "Anglès (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:201
+#: ../rules/base.xml.in.h:210
msgid "English (Ghana)"
msgstr "Anglès (Ghana)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:202
+#: ../rules/base.xml.in.h:211
msgid "English (Ghana, GILLBT)"
msgstr "Anglès (Ghana, GILLBT)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:203
+#: ../rules/base.xml.in.h:212
msgid "English (Ghana, multilingual)"
msgstr "Anglès (Ghana, multilingüe)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:204
+#: ../rules/base.xml.in.h:213
msgid "English (India, with RupeeSign)"
msgstr "Anglès (Índia, amb signe de rupia)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:205
+#: ../rules/base.xml.in.h:214
msgid "English (Macintosh)"
msgstr "Anglès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:206
-msgid "English (Mali, USA Mac)"
-msgstr "Anglès (Mali, Mac EUA)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:215
+msgid "English (Mali, US Macintosh)"
+msgstr "Anglès (Mali, Macintosh EUA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:207
-msgid "English (Mali, USA international)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:216
+msgid "English (Mali, US international)"
msgstr "Anglès (Mali, internacional EUA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:208
+#: ../rules/base.xml.in.h:217
msgid "English (Nigeria)"
msgstr "Anglès (Nigèria)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:209
+#: ../rules/base.xml.in.h:218
msgid "English (South Africa)"
msgstr "Anglès (Sud-àfrica)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:210
+#: ../rules/base.xml.in.h:219
msgid "English (UK)"
msgstr "Anglès (RU)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:211
+#: ../rules/base.xml.in.h:220
msgid "English (UK, Colemak)"
msgstr "Anglès (RU, Colemak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:212
-msgid "English (UK, Dvorak UK punctuation)"
-msgstr "Anglès (RU, Dvorak amb puntuació RU)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:221
+msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
+msgstr "Anglès (RU, dvorak amb puntuació RU)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:213
+#: ../rules/base.xml.in.h:222
msgid "English (UK, Dvorak)"
-msgstr "Anglès (RU, Dvorak)"
+msgstr "Anglès (RU, dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:214
-msgid "English (UK, Mac international)"
-msgstr "Anglès (RU, Mac internacional)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:223
+msgid "English (UK, Macintosh international)"
+msgstr "Anglès (RU, Macintosh internacional)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:215
-msgid "English (UK, Mac)"
-msgstr "Anglès (RU, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:224
+msgid "English (UK, Macintosh)"
+msgstr "Anglès (RU, Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:216
-msgid "English (UK, extended, WinKeys)"
-msgstr "Anglès (RU, ampliat, tecles Win)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:225
+msgid "English (UK, extended WinKeys)"
+msgstr "Anglès (RU, tecles Win ampliades)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:217
+#: ../rules/base.xml.in.h:226
msgid "English (UK, international with dead keys)"
msgstr "Anglès (RU, internacional amb tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:218
+#: ../rules/base.xml.in.h:227 ../rules/base.extras.xml.in.h:7
msgid "English (US)"
-msgstr "Anglès (US)"
+msgstr "Anglès (EUA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:219
+#: ../rules/base.xml.in.h:228
msgid "English (US, alternative international)"
-msgstr "Anglès (US, internacional alternatiu)"
+msgstr "Anglès (EUA, internacional alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:220
+#: ../rules/base.xml.in.h:229
msgid "English (US, international with dead keys)"
-msgstr "Anglès (US, internacional amb tecles mortes)"
+msgstr "Anglès (EUA, internacional amb tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:221
+#: ../rules/base.xml.in.h:230
msgid "English (US, with euro on 5)"
-msgstr "Anglès (US, amb l'euro en el 5)"
+msgstr "Anglès (EUA, amb l'euro en el 5)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:222
+#: ../rules/base.xml.in.h:231
msgid "English (classic Dvorak)"
-msgstr "Anglès (Dvorak clàssic)"
+msgstr "Anglès (dvorak clàssic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:223
+#: ../rules/base.xml.in.h:232
msgid "English (international AltGr dead keys)"
msgstr "Anglès (internacional tecles mortes AltGr)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:224
+#: ../rules/base.xml.in.h:233
msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
msgstr "Anglès (commutació de disposició en la tecla de multiplicació/divisió)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:225
+#: ../rules/base.xml.in.h:234
msgid "English (left handed Dvorak)"
-msgstr "Anglès (Dvorak esquerrà)"
+msgstr "Anglès (dvorak esquerrà)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:226
+#: ../rules/base.xml.in.h:235
msgid "English (programmer Dvorak)"
-msgstr "Anglès (Dvorak de programador)"
+msgstr "Anglès (dvorak de programador)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:227
+#: ../rules/base.xml.in.h:236
msgid "English (right handed Dvorak)"
-msgstr "Anglès (Dvorak dretà)"
+msgstr "Anglès (dvorak dretà)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:228
+#: ../rules/base.xml.in.h:237
msgid "Ennyah DKB-1008"
msgstr "Ennyah DKB-1008"
-#: ../rules/base.xml.in.h:229
+#: ../rules/base.xml.in.h:238
msgid "Enter on keypad"
msgstr "Retorn en el teclat numèric"
-#: ../rules/base.xml.in.h:230
+#: ../rules/base.xml.in.h:239
msgid "Esperanto"
msgstr "Esperanto"
-#: ../rules/base.xml.in.h:231
+#: ../rules/base.xml.in.h:240
+msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
+msgstr "Esperanto (Portugal, natiu)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:241
msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
msgstr "Esperanto (punt i coma i cometa desplaçats, obsolet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:232
+#: ../rules/base.xml.in.h:242
msgid "Estonian"
msgstr "Estonià"
-#: ../rules/base.xml.in.h:233
+#: ../rules/base.xml.in.h:243
msgid "Estonian (Dvorak)"
-msgstr "Estonià (Dvorak)"
+msgstr "Estonià (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:234
+#: ../rules/base.xml.in.h:244
msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
-msgstr "Estonià (teclat US amb lletres estonianes)"
+msgstr "Estonià (teclat EUA amb lletres estonianes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:235
+#: ../rules/base.xml.in.h:245
msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
msgstr "Estonià (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:236
+#: ../rules/base.xml.in.h:246
msgid "Euro on 2"
msgstr "Euro en el 2"
-#: ../rules/base.xml.in.h:237
+#: ../rules/base.xml.in.h:247
msgid "Euro on 4"
msgstr "Euro en el 4"
-#: ../rules/base.xml.in.h:238
+#: ../rules/base.xml.in.h:248
msgid "Euro on 5"
msgstr "Euro en el 5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:239
+#: ../rules/base.xml.in.h:249
msgid "Euro on E"
msgstr "Euro en la E "
-#: ../rules/base.xml.in.h:240
+#: ../rules/base.xml.in.h:250
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"
-#: ../rules/base.xml.in.h:241
+#: ../rules/base.xml.in.h:251
msgid "Ewe"
msgstr "Ewe"
-#: ../rules/base.xml.in.h:242
+#: ../rules/base.xml.in.h:252
msgid "FL90"
msgstr "FL90"
-#: ../rules/base.xml.in.h:243
+#: ../rules/base.xml.in.h:253
msgid "Faroese"
msgstr "Feroès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:244
+#: ../rules/base.xml.in.h:254
msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
msgstr "Feroès (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:245
+#: ../rules/base.xml.in.h:255
msgid "Filipino"
msgstr "Filipí"
-#: ../rules/base.xml.in.h:246
+#: ../rules/base.xml.in.h:256
msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
-msgstr "Filipí (Capewell-Dvorak Baybayin)"
+msgstr "Filipí (Capewell-dvorak Baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:247
+#: ../rules/base.xml.in.h:257
msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
-msgstr "Filipí (Capewell-Dvorak llatí)"
+msgstr "Filipí (Capewell-dvorak llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:248
+#: ../rules/base.xml.in.h:258
msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
msgstr "Filipí (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:249
+#: ../rules/base.xml.in.h:259
msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
msgstr "Filipí (Capewell-QWERF 2006 llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:250
+#: ../rules/base.xml.in.h:260
msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
msgstr "Filipí (Colemak Baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:251
+#: ../rules/base.xml.in.h:261
msgid "Filipino (Colemak Latin)"
msgstr "Filipí (Colemak llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:252
+#: ../rules/base.xml.in.h:262
+msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
+msgstr "Filipí (dvorak Baybayin)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:263
msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
-msgstr "Filipí (Dvorak llatí)"
+msgstr "Filipí (dvorak llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:253
+#: ../rules/base.xml.in.h:264
msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
msgstr "Filipí (QWERTY Baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:254
+#: ../rules/base.xml.in.h:265
msgid "Finnish"
msgstr "Finès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:255
-msgid "Finnish (Mac)"
-msgstr "Finès (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:266
+msgid "Finnish (Macintosh)"
+msgstr "Finès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:256
+#: ../rules/base.xml.in.h:267
msgid "Finnish (classic)"
msgstr "Finès (clàssic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:257
+#: ../rules/base.xml.in.h:268
msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
msgstr "Finès (clàssic, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:258
-msgid "Finnish (northern Saami)"
-msgstr "Finès (Sami del nord)"
-
#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
#. The description needs to be rewritten
-#: ../rules/base.xml.in.h:261
+#: ../rules/base.xml.in.h:271
msgid "Four-level key with abstract separators"
msgstr "Tecla de quatre nivells amb separadors abstractes"
-#: ../rules/base.xml.in.h:262
+#: ../rules/base.xml.in.h:272
msgid "Four-level key with comma"
msgstr "Tecla de quatre nivells amb coma"
-#: ../rules/base.xml.in.h:263
+#: ../rules/base.xml.in.h:273
msgid "Four-level key with dot"
msgstr "Tecla de quatre nivells amb punt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:264
+#: ../rules/base.xml.in.h:274
msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
msgstr "Tecla de quatre nivells amb punt, restricció de latin-9"
# Què collons és momayyez? jm
-#: ../rules/base.xml.in.h:265
+#: ../rules/base.xml.in.h:275
msgid "Four-level key with momayyez"
msgstr "Tecla de quatre nivells amb momayyez"
-#: ../rules/base.xml.in.h:266
+#: ../rules/base.xml.in.h:276
msgid "French"
msgstr "Francès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:267
+#: ../rules/base.xml.in.h:277
msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
-msgstr "Francès (Bepo, ergonòmic, tipus Dvorak)"
+msgstr "Francès (Bepo, ergonòmic, tipus dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:268
+#: ../rules/base.xml.in.h:278
msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
-msgstr "Francès (Bepo, ergonòmic, tipus Dvorak, només latin-9)"
+msgstr "Francès (Bepo, ergonòmic, tipus dvorak, només latin-9)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:269
+#: ../rules/base.xml.in.h:279
msgid "French (Breton)"
msgstr "Francès (Bretó)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:270
+#: ../rules/base.xml.in.h:280
+msgid "French (Cameroon azerty)"
+msgstr "Francès (azerty del Camerun)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:281
+msgid "French (Cameroon)"
+msgstr "Francès (Camerun)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:282 ../rules/base.extras.xml.in.h:10
+msgid "French (Canada)"
+msgstr "Francès (Canadà)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:283
msgid "French (Canada, Dvorak)"
-msgstr "Francès (Canadà, Dvorak)"
+msgstr "Francès (Canadà, dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:271
+#: ../rules/base.xml.in.h:284
msgid "French (Canada, legacy)"
msgstr "Francès (Canadà, antic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:272
+#: ../rules/base.xml.in.h:285
msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
msgstr "Francès (República Democràtica del Congo)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:273
+#: ../rules/base.xml.in.h:286
msgid "French (Dvorak)"
-msgstr "Francès (Dvorak)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:274
-msgid "French (Georgian AZERTY Tskapo)"
-msgstr "Francès (Georgià AZERTY Tskapo)"
+msgstr "Francès (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:275
+#: ../rules/base.xml.in.h:287
msgid "French (Guinea)"
msgstr "Francès (Guinea)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:276
-msgid "French (Mac)"
-msgstr "Francès (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:288
+msgid "French (Macintosh)"
+msgstr "Francès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:277
+#: ../rules/base.xml.in.h:289
msgid "French (Mali, alternative)"
msgstr "Francès (Mali, alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:278
+#: ../rules/base.xml.in.h:290
msgid "French (Morocco)"
msgstr "Francès (Marroc)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:279
-msgid "French (Occitan)"
-msgstr "Francès (Occità)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:280
+#: ../rules/base.xml.in.h:291
msgid "French (Sun dead keys)"
msgstr "Francès (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:281
+#: ../rules/base.xml.in.h:292
msgid "French (Switzerland)"
msgstr "Francès (Suïssa)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:282
-msgid "French (Switzerland, Mac)"
-msgstr "Francès (Suïssa, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:293
+msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "Francès (Suïssa, Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:283
+#: ../rules/base.xml.in.h:294
msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
msgstr "Francès (Suïssa, tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:284
+#: ../rules/base.xml.in.h:295
msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
msgstr "Francès (Suïssa, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:285
+#: ../rules/base.xml.in.h:296
msgid "French (alternative)"
msgstr "Francès (alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:286
+#: ../rules/base.xml.in.h:297
msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
msgstr "Francès (alternatiu, tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:287
+#: ../rules/base.xml.in.h:298
msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
msgstr "Francès (alternatiu, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:288
+#: ../rules/base.xml.in.h:299
msgid "French (alternative, latin-9 only)"
msgstr "Francès (alternatiu, només latin-9)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:289
+#: ../rules/base.xml.in.h:300
msgid "French (eliminate dead keys)"
msgstr "Francès (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:290
-msgid "French (legacy alternative)"
-msgstr "Francès (alternatiu antic)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:301
+msgid "French (legacy, alternative)"
+msgstr "Francès (antic, alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:291
+#: ../rules/base.xml.in.h:302
msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
msgstr "Francès (antic, alternatiu, tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:292
+#: ../rules/base.xml.in.h:303
msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
msgstr "Francès (antic, alternatiu, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:293
+#: ../rules/base.xml.in.h:304
msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO portàtil"
-#: ../rules/base.xml.in.h:294
+#: ../rules/base.xml.in.h:305
msgid "Fula"
msgstr "Fula"
-#: ../rules/base.xml.in.h:295
-msgid "GBr"
-msgstr "GBr"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:296
+#: ../rules/base.xml.in.h:306
msgid "Ga"
msgstr "Ga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:297
+#: ../rules/base.xml.in.h:307
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "PC genèric de 101 tecles"
-#: ../rules/base.xml.in.h:298
+#: ../rules/base.xml.in.h:308
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "PC genèric de 102 tecles (intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:299
+#: ../rules/base.xml.in.h:309
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "PC genèric de 104 tecles"
-#: ../rules/base.xml.in.h:300
+#: ../rules/base.xml.in.h:310
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "PC genèric de 105 tecles (intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:301
+#: ../rules/base.xml.in.h:311
msgid "Genius Comfy KB-12e"
msgstr "Genius Comfy KB-12e"
-#: ../rules/base.xml.in.h:302
+#: ../rules/base.xml.in.h:312
msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
msgstr "Genius Comfy KB-16M / Teclat Genius MM KWD-910"
-#: ../rules/base.xml.in.h:303
+#: ../rules/base.xml.in.h:313
msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
-#: ../rules/base.xml.in.h:304
+#: ../rules/base.xml.in.h:314
msgid "Genius KB-19e NB"
msgstr "Genius KB-19e NB"
-#: ../rules/base.xml.in.h:305
+#: ../rules/base.xml.in.h:315
msgid "Genius KKB-2050HS"
msgstr "Genius KKB-2050HS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:306
+#: ../rules/base.xml.in.h:316
msgid "Georgian"
msgstr "Georgià"
-#: ../rules/base.xml.in.h:307
+#: ../rules/base.xml.in.h:317
+msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
+msgstr "Georgià (França, AZERTY Tskapo)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:318
+msgid "Georgian (Italy)"
+msgstr "Georgià (Itàlia)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:319
msgid "Georgian (MESS)"
msgstr "Georgià (MESS)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:308
-msgid "Georgian (Ossetian)"
-msgstr "Georgià (Osseta)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:309
+#: ../rules/base.xml.in.h:320
msgid "Georgian (ergonomic)"
msgstr "Georgià (ergonòmic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:310
+#: ../rules/base.xml.in.h:321
msgid "German"
msgstr "Alemany"
-#: ../rules/base.xml.in.h:311
+#: ../rules/base.xml.in.h:322
msgid "German (Austria)"
msgstr "Alemany (Àustria)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:312
-msgid "German (Austria, Mac)"
-msgstr "Alemany (Àustria, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:323
+msgid "German (Austria, Macintosh)"
+msgstr "Alemany (Àustria, Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:313
+#: ../rules/base.xml.in.h:324
msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
msgstr "Alemany (Àustria, tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:314
+#: ../rules/base.xml.in.h:325
msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
msgstr "Alemany (Àustria, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:315
+#: ../rules/base.xml.in.h:326
msgid "German (Dvorak)"
-msgstr "Alemany (Dvorak)"
+msgstr "Alemany (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:316
-msgid "German (Mac)"
-msgstr "Alemany (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:327
+msgid "German (Macintosh)"
+msgstr "Alemany (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:317
-msgid "German (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Alemany (Mac, elimina les tecles mortes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:328
+msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Alemany (Macintosh, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:318
+#: ../rules/base.xml.in.h:329
msgid "German (Neo 2)"
msgstr "Alemany (Neo 2)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:319
-msgid "German (Romanian keyboard with German letters)"
-msgstr "Alemany (teclat romanès amb lletres alemanyes)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:320
-msgid "German (Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys)"
-msgstr "Alemany (teclat romanès amb lletres alemanyes, elimina les tecles mortes)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:321
+#: ../rules/base.xml.in.h:330
msgid "German (Sun dead keys)"
msgstr "Alemany (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:322
-msgid "German (Switzerland, Mac)"
-msgstr "Alemany (Suïssa, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:331
+msgid "German (Switzerland)"
+msgstr "Alemany (Suïssa)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:323
+#: ../rules/base.xml.in.h:332
+msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "Alemany (Suïssa, Macintosh)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:333
msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
msgstr "Alemany (Suïssa, tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:324
+#: ../rules/base.xml.in.h:334
msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
msgstr "Alemany (Suïssa, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:325
+#: ../rules/base.xml.in.h:335
+msgid "German (Switzerland, legacy)"
+msgstr "Alemany (Suïssa, antic)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:336
msgid "German (dead acute)"
msgstr "Alemany (accent mort)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:326
+#: ../rules/base.xml.in.h:337
msgid "German (dead grave acute)"
msgstr "Alemany (accent greu mort)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:327
+#: ../rules/base.xml.in.h:338
msgid "German (eliminate dead keys)"
msgstr "Alemany (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:328
-msgid "German (lower Sorbian qwertz)"
-msgstr "Alemany (baix sòrab qwertz)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:329
-msgid "German (lower Sorbian)"
-msgstr "Alemany (baix sòrab)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:330
+#: ../rules/base.xml.in.h:339
msgid "German (qwerty)"
msgstr "Alemany (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:331
+#: ../rules/base.xml.in.h:340
msgid "Greek"
msgstr "Grec"
-#: ../rules/base.xml.in.h:332
+#: ../rules/base.xml.in.h:341
msgid "Greek (eliminate dead keys)"
msgstr "Grec (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:333
+#: ../rules/base.xml.in.h:342
msgid "Greek (extended)"
msgstr "Grec (ampliat)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:334
+#: ../rules/base.xml.in.h:343
msgid "Greek (polytonic)"
msgstr "Grec (politònic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:335
+#: ../rules/base.xml.in.h:344
msgid "Greek (simple)"
msgstr "Grec (senzill)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:336
+#: ../rules/base.xml.in.h:345
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"
-#: ../rules/base.xml.in.h:337
+#: ../rules/base.xml.in.h:346
msgid "Gyration"
msgstr "Gyration"
-#: ../rules/base.xml.in.h:338
+#: ../rules/base.xml.in.h:347
msgid "HTC Dream"
msgstr "HTC Dream"
-#: ../rules/base.xml.in.h:339
+#: ../rules/base.xml.in.h:348
msgid "Happy Hacking Keyboard"
msgstr "Teclat Happy Hacking"
-#: ../rules/base.xml.in.h:340
+#: ../rules/base.xml.in.h:349
msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
msgstr "Teclat Happy Hacking per a Mac"
-#: ../rules/base.xml.in.h:341
+#: ../rules/base.xml.in.h:350
msgid "Hausa"
msgstr "Haussa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:342
+#: ../rules/base.xml.in.h:351
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:343
-msgid "Hebrew (Phonetic)"
-msgstr "Hebreu (fonètic)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:344
-msgid "Hebrew (Tiro)"
-msgstr "Hebreu (Tiro)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:352
+msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
+msgstr "Hebreu (bíblic, Tiro)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:345
+#: ../rules/base.xml.in.h:353
msgid "Hebrew (lyx)"
msgstr "Hebreu (lyx)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:346
+#: ../rules/base.xml.in.h:354
+msgid "Hebrew (phonetic)"
+msgstr "Hebreu (fonètic)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:355
msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Hewlett-Packard Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:347
+#: ../rules/base.xml.in.h:356
msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
-#: ../rules/base.xml.in.h:348
+#: ../rules/base.xml.in.h:357
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
-#: ../rules/base.xml.in.h:349
+#: ../rules/base.xml.in.h:358
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:350
+#: ../rules/base.xml.in.h:359
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:351
+#: ../rules/base.xml.in.h:360
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:352
+#: ../rules/base.xml.in.h:361
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
-#: ../rules/base.xml.in.h:353
+#: ../rules/base.xml.in.h:362
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:354
+#: ../rules/base.xml.in.h:363
msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:355
+#: ../rules/base.xml.in.h:364
msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:356
+#: ../rules/base.xml.in.h:365
msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
msgstr "Teclat Hewlett-Packard SK-250x Multimedia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:357
+#: ../rules/base.xml.in.h:366
msgid "Hewlett-Packard nx9020"
msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
-#: ../rules/base.xml.in.h:358
+#: ../rules/base.xml.in.h:367
msgid "Hexadecimal"
msgstr "Hexadecimal"
-#: ../rules/base.xml.in.h:359
+#: ../rules/base.xml.in.h:368
msgid "Hindi (Bolnagri)"
msgstr "Hindi (Bolnagri)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:360
+#: ../rules/base.xml.in.h:369
msgid "Hindi (Wx)"
msgstr "Hindi (Wx)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:361
+#: ../rules/base.xml.in.h:370
msgid "Honeywell Euroboard"
msgstr "Honeywell Euroboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:362
+#: ../rules/base.xml.in.h:371
msgid "Htc Dream phone"
msgstr "Telèfon HTC Dream"
-#: ../rules/base.xml.in.h:363
+#: ../rules/base.xml.in.h:372
msgid "Hungarian"
msgstr "Hongarès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:364
+#: ../rules/base.xml.in.h:373
msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwerty/coma/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:365
+#: ../rules/base.xml.in.h:374
msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwerty/coma/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:366
+#: ../rules/base.xml.in.h:375
msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwerty/punt/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:367
+#: ../rules/base.xml.in.h:376
msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwerty/punt/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:368
+#: ../rules/base.xml.in.h:377
msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwertz/coma/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:369
+#: ../rules/base.xml.in.h:378
msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwertz/coma/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:370
+#: ../rules/base.xml.in.h:379
msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwertz/punt/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:371
+#: ../rules/base.xml.in.h:380
msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (101/qwertz/punt/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:372
+#: ../rules/base.xml.in.h:381
msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwerty/coma/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:373
+#: ../rules/base.xml.in.h:382
msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwerty/coma/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:374
+#: ../rules/base.xml.in.h:383
msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwerty/punt/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:375
+#: ../rules/base.xml.in.h:384
msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwerty/punt/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:376
+#: ../rules/base.xml.in.h:385
msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwertz/coma/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:377
+#: ../rules/base.xml.in.h:386
msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwertz/coma/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:378
+#: ../rules/base.xml.in.h:387
msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwertz/punt/tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:379
+#: ../rules/base.xml.in.h:388
msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (102/qwertz/punt/elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:380
+#: ../rules/base.xml.in.h:389
msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
msgstr "Hongarès (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:381
+#: ../rules/base.xml.in.h:390
msgid "Hungarian (qwerty)"
msgstr "Hongarès (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:382
+#: ../rules/base.xml.in.h:391
msgid "Hungarian (standard)"
msgstr "Hongarès (estàndard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:383
+#: ../rules/base.xml.in.h:392
msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
msgstr "Hyper s'assigna a les tecles Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:384
+#: ../rules/base.xml.in.h:393
msgid "IBM Rapid Access"
msgstr "IBM Rapid Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:385
+#: ../rules/base.xml.in.h:394
msgid "IBM Rapid Access II"
msgstr "IBM Rapid Access II"
-#: ../rules/base.xml.in.h:386
+#: ../rules/base.xml.in.h:395
msgid "IBM Space Saver"
msgstr "IBM Space Saver"
-#: ../rules/base.xml.in.h:387
+#: ../rules/base.xml.in.h:396
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:388
+#: ../rules/base.xml.in.h:397
msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
-#: ../rules/base.xml.in.h:389
+#: ../rules/base.xml.in.h:398
msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
-#: ../rules/base.xml.in.h:390
+#: ../rules/base.xml.in.h:399
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:391
+#: ../rules/base.xml.in.h:400
msgid "Icelandic (Dvorak)"
-msgstr "Islandès (Dvorak)"
+msgstr "Islandès (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:392
-msgid "Icelandic (Mac)"
-msgstr "Islandès (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:401
+msgid "Icelandic (Macintosh)"
+msgstr "Islandès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:393
+#: ../rules/base.xml.in.h:402
msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
msgstr "Islandès (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:394
+#: ../rules/base.xml.in.h:403
msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
msgstr "Islandès (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:395
+#: ../rules/base.xml.in.h:404
msgid "Igbo"
msgstr "Igbo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:396
+#: ../rules/base.xml.in.h:405
msgid "Indian"
msgstr "Indi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:397
+#: ../rules/base.xml.in.h:406
msgid "Inuktitut"
msgstr "Inuktitut"
-#: ../rules/base.xml.in.h:398
+#: ../rules/base.xml.in.h:407
msgid "Iraqi"
msgstr "Iraquià"
-#: ../rules/base.xml.in.h:399
+#: ../rules/base.xml.in.h:408
msgid "Irish"
msgstr "Irlandès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:400
-msgid "Irish (CloGaelach)"
-msgstr "Irlandès (CloGaelach)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:401
-msgid "Irish (Ogham IS434)"
-msgstr "Irlandès (Ogham IS434)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:402
-msgid "Irish (Ogham)"
-msgstr "Irlandès (Ogham)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:403
+#: ../rules/base.xml.in.h:409
msgid "Irish (UnicodeExpert)"
msgstr "Irlandès (UnicodeExpert)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:404
+#: ../rules/base.xml.in.h:410
msgid "Italian"
msgstr "Italià"
-#: ../rules/base.xml.in.h:405
-msgid "Italian (Georgian)"
-msgstr "Italià (Georgià)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:406
-msgid "Italian (Mac)"
-msgstr "Italià (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:411
+msgid "Italian (Macintosh)"
+msgstr "Italià (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:407
+#: ../rules/base.xml.in.h:412
msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
-msgstr "Italià (teclat US amb lletres italianes)"
+msgstr "Italià (teclat EUA amb lletres italianes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:408
+#: ../rules/base.xml.in.h:413
msgid "Italian (eliminate dead keys)"
msgstr "Italià (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:409
+#: ../rules/base.xml.in.h:414
msgid "Japanese"
msgstr "Japonès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:410
+#: ../rules/base.xml.in.h:415
msgid "Japanese (Kana 86)"
msgstr "Japonès (Kana 86)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:411
+#: ../rules/base.xml.in.h:416
msgid "Japanese (Kana)"
msgstr "Japonès (Kana)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:412
-msgid "Japanese (Mac)"
-msgstr "Japonès (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:417
+msgid "Japanese (Macintosh)"
+msgstr "Japonès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:413
+#: ../rules/base.xml.in.h:418
msgid "Japanese (OADG 109A)"
msgstr "Japonès (OADG 109A)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:414
+#: ../rules/base.xml.in.h:419
msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
msgstr "Japonès (sèries PC-98xx)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:415
+#: ../rules/base.xml.in.h:420
msgid "Japanese keyboard options"
msgstr "Opcions del teclat japonès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:416
+#: ../rules/base.xml.in.h:421
+msgid "Kalmyk"
+msgstr "Calmuc"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:422
msgid "Kana Lock key is locking"
msgstr "La tecla de bloqueig Kana està blocant"
-#: ../rules/base.xml.in.h:417
+#: ../rules/base.xml.in.h:423
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: ../rules/base.xml.in.h:418
+#: ../rules/base.xml.in.h:424
+msgid "Kashubian"
+msgstr "Caixubi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:425
msgid "Kazakh"
msgstr "Kazakh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:419
+#: ../rules/base.xml.in.h:426
msgid "Kazakh (with Russian)"
msgstr "Kazakh (amb rus)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:420
+#: ../rules/base.xml.in.h:427
msgid "Key sequence to kill the X server"
msgstr "Seqüència de tecles per a matar el servidor X"
-#: ../rules/base.xml.in.h:421
+#: ../rules/base.xml.in.h:428
msgid "Key to choose 3rd level"
msgstr "Tecla per a seleccionar el 3r nivell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:422
+#: ../rules/base.xml.in.h:429
msgid "Key to choose 5th level"
msgstr "Tecla per a seleccionar el 5è nivell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:423
+#: ../rules/base.xml.in.h:430
msgid "Key(s) to change layout"
msgstr "Tecla(es) per a canviar la disposició"
-#: ../rules/base.xml.in.h:424
+#: ../rules/base.xml.in.h:431
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:425
-msgid "Khmer (Cambodian)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:432
+msgid "Khmer (Cambodia)"
msgstr "Khmer (Cambotja)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:426
+#: ../rules/base.xml.in.h:433
msgid "Kikuyu"
msgstr "Kikuyu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:427
+#: ../rules/base.xml.in.h:434
msgid "Kinesis"
msgstr "Kinesis"
-#: ../rules/base.xml.in.h:428
+#: ../rules/base.xml.in.h:435
+msgid "Komi"
+msgstr "Komi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:436
msgid "Korean"
msgstr "Coreà"
-#: ../rules/base.xml.in.h:429
+#: ../rules/base.xml.in.h:437
msgid "Korean (101/104 key compatible)"
msgstr "Coreà (compatible de 101/104 tecles)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:430
+#: ../rules/base.xml.in.h:438
msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
msgstr "Kurd (Iran, àrab-llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:431
+#: ../rules/base.xml.in.h:439
msgid "Kurdish (Iran, F)"
msgstr "Kurd (Iran, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:432
+#: ../rules/base.xml.in.h:440
+msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
+msgstr "Kurd (Iran, llatí Alt-Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:441
msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
msgstr "Kurd (Iran, llatí Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:433
-msgid "Kurdish (Iran, latin alt-Q)"
-msgstr "Kurd (Iran, llatí Alt-Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:434
+#: ../rules/base.xml.in.h:442
msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
msgstr "Kurd (Iraq, àrab-llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:435
+#: ../rules/base.xml.in.h:443
msgid "Kurdish (Iraq, F)"
msgstr "Kurd (Iraq, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:436
+#: ../rules/base.xml.in.h:444
msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
msgstr "Kurd (Iraq, llatí Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:437
+#: ../rules/base.xml.in.h:445
msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
msgstr "Kurd (Iraq, llatí Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:438
+#: ../rules/base.xml.in.h:446
msgid "Kurdish (Syria, F)"
msgstr "Kurd (Síria, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:439
+#: ../rules/base.xml.in.h:447
msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
msgstr "Kurd (Síria, llatí Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:440
+#: ../rules/base.xml.in.h:448
msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
msgstr "Kurd (Síria, llatí Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:441
+#: ../rules/base.xml.in.h:449
msgid "Kurdish (Turkey, F)"
msgstr "Kurd (Turquia, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:442
+#: ../rules/base.xml.in.h:450
msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
msgstr "Kurd (Turquia, llatí Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:443
+#: ../rules/base.xml.in.h:451
msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
msgstr "Kurd (Turquia, llatí Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:444
-msgid "Kutenai"
-msgstr "Kutenai"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:445
+#: ../rules/base.xml.in.h:452
msgid "Kyrgyz"
msgstr "Kirguís"
-#: ../rules/base.xml.in.h:446
+#: ../rules/base.xml.in.h:453
msgid "Kyrgyz (phonetic)"
msgstr "Kirguís (fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:447
+#: ../rules/base.xml.in.h:454
msgid "Lao"
msgstr "Laosià"
-#: ../rules/base.xml.in.h:448
+#: ../rules/base.xml.in.h:455
msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
msgstr "Laosià (disposició estàndard proposada per STEA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:449
+#: ../rules/base.xml.in.h:456
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
msgstr "Teclat de portàtil Compaq (p.ex. Armada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:450
+#: ../rules/base.xml.in.h:457
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Internet de portàtil Compaq (p.ex. Presario)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:451
+#: ../rules/base.xml.in.h:458
msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
msgstr "Portàtil eMachines m68xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:452
+#: ../rules/base.xml.in.h:459 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
msgid "Latvian"
msgstr "Letó"
-#: ../rules/base.xml.in.h:453
-msgid "Latvian (Apostrophe ' variant)"
-msgstr "Letó (variant amb apòstrof ')"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:454
+#: ../rules/base.xml.in.h:460
msgid "Latvian (F variant)"
msgstr "Letó (variant F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:455
-msgid "Latvian (Tilde ~ variant)"
-msgstr "Letó (variant titlla ~)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:461
+msgid "Latvian (adapted)"
+msgstr "Letó (adaptat)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:456
+#: ../rules/base.xml.in.h:462
+msgid "Latvian (apostrophe variant)"
+msgstr "Letó (variant amb apòstrof)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:463
+msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
+msgstr "Letó (ergonòmic, ŪGJRMV)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:464
+msgid "Latvian (modern)"
+msgstr "Letó (modern)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:465
+msgid "Latvian (tilde variant)"
+msgstr "Letó (variant titlla)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:466
msgid "Left Alt"
msgstr "Alt esquerra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:457
+#: ../rules/base.xml.in.h:467
msgid "Left Alt (while pressed)"
msgstr "Alt esquerra (mentre està premuda)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:458
+#: ../rules/base.xml.in.h:468
msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
msgstr "Alt esquerra està intercanviada amb la tecla Win esquerra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:459
+#: ../rules/base.xml.in.h:469
msgid "Left Ctrl"
msgstr "Ctrl esquerra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:460
+#: ../rules/base.xml.in.h:470
msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
msgstr "Ctrl esquerra (a la primera disposició), Ctrl dreta (a la darrera disposició)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:461
+#: ../rules/base.xml.in.h:471
msgid "Left Ctrl+Left Shift"
msgstr "Ctrl esquerra + Maj esquerra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:462
+#: ../rules/base.xml.in.h:472
msgid "Left Shift"
msgstr "Maj esquerra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:463
+#: ../rules/base.xml.in.h:473
msgid "Left Win"
msgstr "Win esquerra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:464
+#: ../rules/base.xml.in.h:474
msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
msgstr "Win esquerra (a la primera disposició), Win/Menú dreta (a la darrera disposició)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:465
+#: ../rules/base.xml.in.h:475
msgid "Left Win (while pressed)"
msgstr "Win esquerra (mentre està premuda)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:466
+#: ../rules/base.xml.in.h:476
msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
msgstr "Win esquerra selecciona el nivell 5è, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 5è"
-#: ../rules/base.xml.in.h:467
+#: ../rules/base.xml.in.h:477
msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Win esquerra selecciona el nivell 5è, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 5è, una pulsació allibera el bloqueig"
-#: ../rules/base.xml.in.h:468
+#: ../rules/base.xml.in.h:478
msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
msgstr "Ctrl esquerra+Win esquerra (a la primera disposició), Ctrl dreta+Menú (a la segona disposició)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:469
+#: ../rules/base.xml.in.h:479
msgid "Legacy"
msgstr "Antic"
-#: ../rules/base.xml.in.h:470
+#: ../rules/base.xml.in.h:480
msgid "Legacy Wang 724"
msgstr "Wang 724 antic"
#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
-#: ../rules/base.xml.in.h:472
+#: ../rules/base.xml.in.h:482
msgid "Legacy key with comma"
msgstr "Tecla antiga amb coma"
-#: ../rules/base.xml.in.h:473
+#: ../rules/base.xml.in.h:483
msgid "Legacy key with dot"
msgstr "Tecla antiga amb punt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:474
+#: ../rules/base.xml.in.h:484 ../rules/base.extras.xml.in.h:21
msgid "Lithuanian"
msgstr "Lituà"
-#: ../rules/base.xml.in.h:475
+#: ../rules/base.xml.in.h:485
msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
msgstr "Lituà (IBM LST 1205-92)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:476
+#: ../rules/base.xml.in.h:486
msgid "Lithuanian (LEKP)"
msgstr "Lituà (LEKP)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:477
+#: ../rules/base.xml.in.h:487
msgid "Lithuanian (LEKPa)"
msgstr "Lituà (LEKPa)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:478
+#: ../rules/base.xml.in.h:488
msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
-msgstr "Lituà (teclat US amb lletres lituanes)"
+msgstr "Lituà (teclat EUA amb lletres lituanes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:479
+#: ../rules/base.xml.in.h:489
msgid "Lithuanian (standard)"
msgstr "Lituà (estàndard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:480
+#: ../rules/base.xml.in.h:490
msgid "Logitech Access Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:481
+#: ../rules/base.xml.in.h:491
msgid "Logitech Cordless Desktop"
msgstr "Logitech Cordless Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:482
+#: ../rules/base.xml.in.h:492
msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop (opció alternativa)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:483
+#: ../rules/base.xml.in.h:493
msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
-#: ../rules/base.xml.in.h:484
+#: ../rules/base.xml.in.h:494
msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:485
+#: ../rules/base.xml.in.h:495
msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:486
+#: ../rules/base.xml.in.h:496
msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"
-#: ../rules/base.xml.in.h:487
+#: ../rules/base.xml.in.h:497
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (opció alternativa 2)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:488
+#: ../rules/base.xml.in.h:498
msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:489
+#: ../rules/base.xml.in.h:499
msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:490
+#: ../rules/base.xml.in.h:500
msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
msgstr "Logitech G15 amb tecles extres via G15daemon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:491
+#: ../rules/base.xml.in.h:501
msgid "Logitech Generic Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech genèric"
-#: ../rules/base.xml.in.h:492
+#: ../rules/base.xml.in.h:502
msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech Internet 350"
-#: ../rules/base.xml.in.h:493
+#: ../rules/base.xml.in.h:503
msgid "Logitech Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:494
+#: ../rules/base.xml.in.h:504
msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech Internet Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:495
+#: ../rules/base.xml.in.h:505
msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech Media Elite"
-#: ../rules/base.xml.in.h:496
+#: ../rules/base.xml.in.h:506
msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:497
+#: ../rules/base.xml.in.h:507
msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech Ultra-X"
-#: ../rules/base.xml.in.h:498
+#: ../rules/base.xml.in.h:508
msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech diNovo Edge"
-#: ../rules/base.xml.in.h:499
+#: ../rules/base.xml.in.h:509
msgid "Logitech diNovo Keyboard"
msgstr "Teclat Logitech diNovo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:500
+#: ../rules/base.xml.in.h:510
msgid "Logitech iTouch"
msgstr "Logitech iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:501
+#: ../rules/base.xml.in.h:511
msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
msgstr "Teclat Logitech iTouch Cordless (model Y-RB6)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:502
+#: ../rules/base.xml.in.h:512
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
msgstr "Teclat Logitech iTouch Internet Navigator SE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:503
+#: ../rules/base.xml.in.h:513
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
msgstr "Teclat Logitech iTouch Internet Navigator SE (USB)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:504
+#: ../rules/base.xml.in.h:514
+msgid "Lower Sorbian"
+msgstr "Baix sòrab"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:515
+msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
+msgstr "Baix sòrab (qwertz)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:516
msgid "MacBook/MacBook Pro"
msgstr "MacBook/MacBook Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:505
+#: ../rules/base.xml.in.h:517
msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
msgstr "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:506
+#: ../rules/base.xml.in.h:518
msgid "Macedonian"
msgstr "Macedoni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:507
+#: ../rules/base.xml.in.h:519
msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
msgstr "Macedoni (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:508
+#: ../rules/base.xml.in.h:520
msgid "Macintosh"
msgstr "Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:509
+#: ../rules/base.xml.in.h:521
msgid "Macintosh Old"
msgstr "Macintosh antic"
-#: ../rules/base.xml.in.h:510
+#: ../rules/base.xml.in.h:522
msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
msgstr "Converteix Bloq Maj en un Retrocés addicional"
-#: ../rules/base.xml.in.h:511
+#: ../rules/base.xml.in.h:523
msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
msgstr "Converteix Bloq Maj en un Bloq Núm addicional però manté el «keysym» «Caps_Lock»"
-#: ../rules/base.xml.in.h:512
+#: ../rules/base.xml.in.h:524
msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
msgstr "Converteix Bloq Maj en un Ctrl addicional"
-#: ../rules/base.xml.in.h:513
+#: ../rules/base.xml.in.h:525
msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
msgstr "Converteix Bloq Maj en un Esc addicional"
-#: ../rules/base.xml.in.h:514
+#: ../rules/base.xml.in.h:526
msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
msgstr "Converteix Bloq Maj en un Hyper addicional"
-#: ../rules/base.xml.in.h:515
+#: ../rules/base.xml.in.h:527
msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
msgstr "Converteix Bloq Maj en un Bloq Núm addicional"
-#: ../rules/base.xml.in.h:516
+#: ../rules/base.xml.in.h:528
msgid "Make Caps Lock an additional Super"
msgstr "Converteix Bloq Maj en un Super addicional"
-#: ../rules/base.xml.in.h:517
+#: ../rules/base.xml.in.h:529
msgid "Malayalam"
msgstr "Malaiàlam"
-#: ../rules/base.xml.in.h:518
+#: ../rules/base.xml.in.h:530
msgid "Malayalam (Lalitha)"
msgstr "Malaiàlam (Lalitha)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:519
+#: ../rules/base.xml.in.h:531
msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
msgstr "Malaiàlam (Inscript realçat, amb el signe de rupia)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:520
+#: ../rules/base.xml.in.h:532
msgid "Maltese"
msgstr "Maltès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:521
+#: ../rules/base.xml.in.h:533
msgid "Maltese (with US layout)"
-msgstr "Maltès (amb disposició US)"
+msgstr "Maltès (amb disposició EUA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:522
+#: ../rules/base.xml.in.h:534
+msgid "Maori"
+msgstr "Maori"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:535
+msgid "Mari"
+msgstr "Mari"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:536
msgid "Memorex MX1998"
msgstr "Memorex MX1998"
-#: ../rules/base.xml.in.h:523
+#: ../rules/base.xml.in.h:537
msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
msgstr "Teclat Memorex MX2500 EZ-Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:524
+#: ../rules/base.xml.in.h:538
msgid "Memorex MX2750"
msgstr "Memorex MX2750"
-#: ../rules/base.xml.in.h:525
+#: ../rules/base.xml.in.h:539
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
-#: ../rules/base.xml.in.h:526
+#: ../rules/base.xml.in.h:540
msgid "Meta is mapped to Left Win"
msgstr "Meta s'assigna a la tecla Win esquerra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:527
+#: ../rules/base.xml.in.h:541
msgid "Meta is mapped to Win keys"
msgstr "Meta s'assigna a les tecles Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:528
+#: ../rules/base.xml.in.h:542
msgid "Meta on Left Ctrl"
msgstr "Meta en el Ctrl esquerre"
-#: ../rules/base.xml.in.h:529
+#: ../rules/base.xml.in.h:543
msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:530
+#: ../rules/base.xml.in.h:544
msgid "Microsoft Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Microsoft Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:531
+#: ../rules/base.xml.in.h:545
msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Suec"
-#: ../rules/base.xml.in.h:532
+#: ../rules/base.xml.in.h:546
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Microsoft Natural"
-#: ../rules/base.xml.in.h:533
+#: ../rules/base.xml.in.h:547
msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
msgstr "Teclat Microsoft Natural Elite"
-#: ../rules/base.xml.in.h:534
+#: ../rules/base.xml.in.h:548
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Teclat Microsoft Natural Pro / Teclat Microsoft Internet Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:535
+#: ../rules/base.xml.in.h:549
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
msgstr "Teclat Microsoft Natural Pro OEM"
-#: ../rules/base.xml.in.h:536
+#: ../rules/base.xml.in.h:550
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Teclat Microsoft Natural Pro USB / Teclat Microsoft Internet Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:537
+#: ../rules/base.xml.in.h:551
msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
msgstr "Teclat Microsoft Natural Wireless Ergonomic 4000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:538
+#: ../rules/base.xml.in.h:552
msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
msgstr "Teclat Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:539
+#: ../rules/base.xml.in.h:553
msgid "Microsoft Office Keyboard"
msgstr "Teclat Microsoft Office"
-#: ../rules/base.xml.in.h:540
+#: ../rules/base.xml.in.h:554
msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
msgstr "Teclat Microsoft Wireless Multimedia 1.0A"
-#: ../rules/base.xml.in.h:541
+#: ../rules/base.xml.in.h:555
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Opcions de compatibilitat diverses"
-#: ../rules/base.xml.in.h:542
+#: ../rules/base.xml.in.h:556
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongol"
-#: ../rules/base.xml.in.h:543
+#: ../rules/base.xml.in.h:557
msgid "Montenegrin"
msgstr "Montenegrí"
-#: ../rules/base.xml.in.h:544
+#: ../rules/base.xml.in.h:558
msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
msgstr "Montenegrí (ciríl·lic amb cometes angulars)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:545
+#: ../rules/base.xml.in.h:559
msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
msgstr "Montenegrí (ciríl·lic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:546
+#: ../rules/base.xml.in.h:560
msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
msgstr "Montenegrí (ciríl·lic, Z i ZHE intercanviades)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:547
-msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
-msgstr "Montenegrí (llatí qwerty)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:561
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
+msgstr "Montenegrí (llatí Unicode qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:548
-msgid "Montenegrin (Latin unicode qwerty)"
-msgstr "Montenegrí (llatí unicode qwerty)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:562
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
+msgstr "Montenegrí (llatí Unicode)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:549
-msgid "Montenegrin (Latin unicode)"
-msgstr "Montenegrí (llatí unicode)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:563
+msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
+msgstr "Montenegrí (llatí qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:550
+#: ../rules/base.xml.in.h:564
msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
msgstr "Montenegrí (llatí amb cometes angulars)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:551
-msgid "Māori"
-msgstr "Maori"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:552
+#: ../rules/base.xml.in.h:565
msgid "NICOLA-F style Backspace"
msgstr "Retrocés estil NICOLA-F"
-#: ../rules/base.xml.in.h:553
+#: ../rules/base.xml.in.h:566
msgid "Nepali"
msgstr "Nepalès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:554
+#: ../rules/base.xml.in.h:567
msgid "Non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Caràcter d'espai sense salt al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:555
+#: ../rules/base.xml.in.h:568
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
msgstr "Caràcter d'espai sense salt al nivell quart, i un caràcter d'espai fi sense salt al nivell sisè"
-#: ../rules/base.xml.in.h:556
+#: ../rules/base.xml.in.h:569
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
msgstr "Caràcter d'espai sense salt al nivell quart, un caràcter d'espai fi sense salt al nivell sisè (via Ctrl+Maj)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:557
+#: ../rules/base.xml.in.h:570
msgid "Non-breakable space character at second level"
msgstr "La tecla d'espai produeix un caràcter d'espai sense salt al nivell segon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:558
+#: ../rules/base.xml.in.h:571
msgid "Non-breakable space character at third level"
msgstr "La tecla d'espai produeix un caràcter d'espai sense salt al nivell tercer"
-#: ../rules/base.xml.in.h:559
+#: ../rules/base.xml.in.h:572
msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
msgstr "La tecla d'espai produeix un caràcter d'espai sense salt al nivell tercer, i res al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:560
+#: ../rules/base.xml.in.h:573
msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
msgstr "La tecla d'espai produeix un caràcter d'espai sense salt al nivell tercer, i un caràcter d'espai fi sense salt al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:561
+#: ../rules/base.xml.in.h:574
+msgid "Northern Saami (Finland)"
+msgstr "Sami Nord (Finlàndia)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:575
+msgid "Northern Saami (Norway)"
+msgstr "Sami Nord (Noruega)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:576
+msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
+msgstr "Sami Nord (Noruega, elimina les tecles mortes)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:577
+msgid "Northern Saami (Sweden)"
+msgstr "Sami del nord (Suècia)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:578
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"
-#: ../rules/base.xml.in.h:562
+#: ../rules/base.xml.in.h:579
msgid "Norwegian"
msgstr "Noruec"
-#: ../rules/base.xml.in.h:563
+#: ../rules/base.xml.in.h:580
msgid "Norwegian (Dvorak)"
-msgstr "Noruec (Dvorak)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:564
-msgid "Norwegian (Mac)"
-msgstr "Noruec (Mac)"
+msgstr "Noruec (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:565
-msgid "Norwegian (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Noruec (Mac, elimina les tecles mortes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:581
+msgid "Norwegian (Macintosh)"
+msgstr "Noruec (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:566
-msgid "Norwegian (Northern Saami"
-msgstr "Noruec (Sami del nord)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:582
+msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Noruec (Macintosh, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:567
+#: ../rules/base.xml.in.h:583
msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
msgstr "Noruec (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:568
-msgid "Norwegian (northern Saami, eliminate dead keys)"
-msgstr "Noruec (Sami del nord, elimina les tecles mortes)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:569
+#: ../rules/base.xml.in.h:584
msgid "Num Lock"
msgstr "Bloq Núm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:570
+#: ../rules/base.xml.in.h:585
msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
msgstr "Comportament de la tecla de supressió del teclat numèric"
-#: ../rules/base.xml.in.h:571
-msgid "Numeric keypad keys work as with Mac"
-msgstr "Les tecles del teclat numèric funcionen com al Mac"
+#: ../rules/base.xml.in.h:586
+msgid "Numeric keypad keys work as with Macintosh"
+msgstr "Les tecles del teclat numèric funcionen com al Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:572
+#: ../rules/base.xml.in.h:587
msgid "Numeric keypad layout selection"
msgstr "Selecció de la disposició del teclat numèric"
-#: ../rules/base.xml.in.h:573
+#: ../rules/base.xml.in.h:588
msgid "OLPC"
msgstr "OLPC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:574
+#: ../rules/base.xml.in.h:589
+msgid "Occitan"
+msgstr "Occità"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:590
+msgid "Ogham"
+msgstr "Ogham"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:591
+msgid "Ogham (IS434)"
+msgstr "Ogham (IS434)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:592
msgid "Oriya"
msgstr "Oriya"
-#: ../rules/base.xml.in.h:575
+#: ../rules/base.xml.in.h:593
msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
msgstr "Teclat Ortek MCK-800 MM/Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:576
+#: ../rules/base.xml.in.h:594
+msgid "Ossetian (Georgia)"
+msgstr "Osset (Geòrgia)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:595
+msgid "Ossetian (WinKeys)"
+msgstr "Osset (tecles Win)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:596
+msgid "Ossetian (legacy)"
+msgstr "Osset (antic)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:597
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "Sèries PC-98xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:577
+#: ../rules/base.xml.in.h:598
+msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
+msgstr "Rutè Pannònic (homofònic)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:599
msgid "Pashto"
msgstr "Paixtu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:578
+#: ../rules/base.xml.in.h:600
msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
msgstr "Paixtu (Afganistan, OLPC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:579
+#: ../rules/base.xml.in.h:601
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:580
+#: ../rules/base.xml.in.h:602 ../rules/base.extras.xml.in.h:23
msgid "Persian"
msgstr "Persa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:581
+#: ../rules/base.xml.in.h:603
msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
msgstr "Persa (Afganistan, Dari OLPC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:582
+#: ../rules/base.xml.in.h:604
msgid "Persian (with Persian Keypad)"
msgstr "Persa (amb teclat persa)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:583
-msgid "Philippines - Dvorak (Baybayin)"
-msgstr "Filipines - Dvorak (Baybayin)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:584
+#: ../rules/base.xml.in.h:605 ../rules/base.extras.xml.in.h:24
msgid "Polish"
msgstr "Polonès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:585
+#: ../rules/base.xml.in.h:606
msgid "Polish (Dvorak)"
-msgstr "Polonès (Dvorak)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:586
-msgid "Polish (Dvorak, polish quotes on key 1)"
-msgstr "Polonès (Dvorak, cometes poloneses a la tecla 1)"
+msgstr "Polonès (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:587
-msgid "Polish (Dvorak, polish quotes on quotemark key)"
-msgstr "Polonès (Dvorak, cometes poloneses a la tecla cometes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:607
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
+msgstr "Polonès (dvorak, cometes poloneses a la tecla 1)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:588
-msgid "Polish (Kashubian)"
-msgstr "Polonès (Caixubi)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:608
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
+msgstr "Polonès (dvorak, cometes poloneses a la tecla cometes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:589
+#: ../rules/base.xml.in.h:609
msgid "Polish (programmer Dvorak)"
-msgstr "Polonès (Dvorak de programador)"
+msgstr "Polonès (dvorak de programador)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:590
+#: ../rules/base.xml.in.h:610
msgid "Polish (qwertz)"
msgstr "Polonès (qwertz)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:591
+#: ../rules/base.xml.in.h:611
msgid "Portuguese"
msgstr "Portuguès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:592
+#: ../rules/base.xml.in.h:612
msgid "Portuguese (Brazil)"
msgstr "Portuguès (Brasil)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:593
+#: ../rules/base.xml.in.h:613
msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
-msgstr "Portuguès (Brasil, Dvorak)"
+msgstr "Portuguès (Brasil, dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:594
+#: ../rules/base.xml.in.h:614
msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
msgstr "Portuguès (Brasil, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:595
+#: ../rules/base.xml.in.h:615
msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
msgstr "Portuguès (Brasil, natiu per a l'esperanto)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:596
+#: ../rules/base.xml.in.h:616
msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
msgstr "Portuguès (Brasil, natiu per als teclats EUA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:597
+#: ../rules/base.xml.in.h:617
msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
msgstr "Portuguès (Brasil, natiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:598
-msgid "Portuguese (Mac)"
-msgstr "Portuguès (Mac)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:599
-msgid "Portuguese (Mac, Sun dead keys)"
-msgstr "Portuguès (Mac, tecles mortes de Sun)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:618
+msgid "Portuguese (Macintosh)"
+msgstr "Portuguès (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:600
-msgid "Portuguese (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Portuguès (Mac, elimina les tecles mortes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:619
+msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
+msgstr "Portuguès (Macintosh, tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:601
-msgid "Portuguese (Nativo for Esperanto)"
-msgstr "Portuguès (natiu per a l'esperanto)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:620
+msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Portuguès (Macintosh, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:602
+#: ../rules/base.xml.in.h:621
msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
msgstr "Portuguès (natiu per als teclats EUA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:603
+#: ../rules/base.xml.in.h:622
msgid "Portuguese (Nativo)"
msgstr "Portuguès (natiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:604
+#: ../rules/base.xml.in.h:623
msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
msgstr "Portuguès (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:605
+#: ../rules/base.xml.in.h:624
msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
msgstr "Portuguès (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:606
+#: ../rules/base.xml.in.h:625
msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:607
+#: ../rules/base.xml.in.h:626
msgid "PrtSc"
msgstr "ImprPant"
-#: ../rules/base.xml.in.h:608
+#: ../rules/base.xml.in.h:627
msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
msgstr "Panjabi (Gurmukhi Jhelum)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:609
+#: ../rules/base.xml.in.h:628
msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
msgstr "Panjabi (Gurmukhi)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:610
+#: ../rules/base.xml.in.h:629
msgid "QTronix Scorpius 98N+"
msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
-#: ../rules/base.xml.in.h:611
+#: ../rules/base.xml.in.h:630
msgid "Right Alt"
msgstr "Alt dreta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:612
+#: ../rules/base.xml.in.h:631
msgid "Right Alt (while pressed)"
msgstr "Alt dreta (mentre està premuda)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:613
+#: ../rules/base.xml.in.h:632
msgid "Right Alt chooses 5th level and activates level5-Lock when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Alt dreta selecciona el nivell 5è i activa el bloqueig de nivell 5è en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 5è, una pulsació allibera el bloqueig"
-#: ../rules/base.xml.in.h:614
+#: ../rules/base.xml.in.h:633
msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
msgstr "Alt dreta selecciona el nivell 5è, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 5è"
-#: ../rules/base.xml.in.h:615
+#: ../rules/base.xml.in.h:634
msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Alt dreta selecciona el nivell 5è, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 5è, una pulsació allibera el bloqueig"
-#: ../rules/base.xml.in.h:616
+#: ../rules/base.xml.in.h:635
msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
msgstr "La tecla Alt dreta mai selecciona el 3r nivell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:617
+#: ../rules/base.xml.in.h:636
msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
msgstr "Alt dreta, Maj+Alt dreta és la Multi_Key"
-#: ../rules/base.xml.in.h:618
+#: ../rules/base.xml.in.h:637
msgid "Right Ctrl"
msgstr "Ctrl dreta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:619
+#: ../rules/base.xml.in.h:638
msgid "Right Ctrl (while pressed)"
msgstr "Ctrl dreta (mentre està premuda)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:620
+#: ../rules/base.xml.in.h:639
msgid "Right Ctrl as Right Alt"
msgstr "Ctrl dreta com a Alt dreta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:621
+#: ../rules/base.xml.in.h:640
msgid "Right Ctrl is mapped to Menu"
msgstr "Ctrl dreta s'assigna a Menú"
-#: ../rules/base.xml.in.h:622
+#: ../rules/base.xml.in.h:641
msgid "Right Ctrl+Right Shift"
msgstr "Ctrl dreta+Maj dreta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:623
+#: ../rules/base.xml.in.h:642
msgid "Right Shift"
msgstr "Maj dreta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:624
+#: ../rules/base.xml.in.h:643
msgid "Right Win"
msgstr "Win dreta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:625
+#: ../rules/base.xml.in.h:644
msgid "Right Win (while pressed)"
msgstr "Win dreta (mentre està premuda)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:626
+#: ../rules/base.xml.in.h:645
msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
msgstr "Win dreta selecciona el nivell 5è, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 5è"
-#: ../rules/base.xml.in.h:627
+#: ../rules/base.xml.in.h:646
msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Win dreta selecciona el nivell 5è, bloqueja en prémer conjuntament amb un altre selector de nivell 5è, una pulsació allibera el bloqueig"
-#: ../rules/base.xml.in.h:628
+#: ../rules/base.xml.in.h:647 ../rules/base.extras.xml.in.h:26
msgid "Romanian"
msgstr "Romanès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:629
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Dobruca-1 Q)"
-msgstr "Romanès (Tàtar de Crimea Dobruca-1 Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:630
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Dobruca-2 Q)"
-msgstr "Romanès (Tàtar de Crimea Dobruca-2 Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:631
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
-msgstr "Romanès (Tàtar de Crimea Turc Alt-Q)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:648
+msgid "Romanian (Germany)"
+msgstr "Romanès (Alemanya)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:632
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish F)"
-msgstr "Romanès (Tàtar de Crimea Turc F)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:649
+msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
+msgstr "Romanès (Alemanya, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:633
+#: ../rules/base.xml.in.h:650
msgid "Romanian (WinKeys)"
msgstr "Romanès (tecles Win)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:634
+#: ../rules/base.xml.in.h:651
msgid "Romanian (cedilla)"
msgstr "Romanès (ce trencada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:635
+#: ../rules/base.xml.in.h:652
msgid "Romanian (standard cedilla)"
msgstr "Romanès (ce trencada estàndard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:636
+#: ../rules/base.xml.in.h:653
msgid "Romanian (standard)"
msgstr "Romanès (estàndard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:637
+#: ../rules/base.xml.in.h:654
msgid "Rupee on 4"
msgstr "Rupia en el 4"
-#: ../rules/base.xml.in.h:638
+#: ../rules/base.xml.in.h:655 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
msgid "Russian"
msgstr "Rus"
-#: ../rules/base.xml.in.h:639
-msgid "Russian (Bashkirian)"
-msgstr "Rus (Baixkir)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:640
-msgid "Russian (Chuvash Latin)"
-msgstr "Rus (Chuvash llatí)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:641
-msgid "Russian (Chuvash)"
-msgstr "Rus (Chuvash)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:642
+#: ../rules/base.xml.in.h:656
msgid "Russian (DOS)"
msgstr "Rus (DOS)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:643
+#: ../rules/base.xml.in.h:657
msgid "Russian (Georgia)"
msgstr "Rus (Geòrgia)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:644
+#: ../rules/base.xml.in.h:658
msgid "Russian (Germany, phonetic)"
msgstr "Rus (alemany, fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:645
-msgid "Russian (Kalmyk)"
-msgstr "Rus (Calmuc)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:646
+#: ../rules/base.xml.in.h:659
msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
msgstr "Rus (Kazakhstan amb Kazakh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:647
-msgid "Russian (Komi)"
-msgstr "Rus (Komi)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:648
-msgid "Russian (Mari)"
-msgstr "Rus (Mari)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:649
-msgid "Russian (Ossetian, WinKeys)"
-msgstr "Rus (Osset, tecles Win)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:650
-msgid "Russian (Ossetian, legacy)"
-msgstr "Rus (Osset, antic)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:651
+#: ../rules/base.xml.in.h:660
msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
-msgstr "Rus (Polònia, fonètic Dvorak)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:652
-msgid "Russian (Serbian)"
-msgstr "Rus (Sèrbia)"
+msgstr "Rus (Polònia, fonètic dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:653
+#: ../rules/base.xml.in.h:661
msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
msgstr "Rus (Suècia, fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:654
+#: ../rules/base.xml.in.h:662
msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
msgstr "Rus (Suècia, fonètic, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:655
-msgid "Russian (Tatar)"
-msgstr "Rus (Tàtar)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:656
+#: ../rules/base.xml.in.h:663
msgid "Russian (US, phonetic)"
-msgstr "Rus (US, fonètic)"
+msgstr "Rus (EUA, fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:657
-msgid "Russian (Udmurt)"
-msgstr "Rus (Udmurt)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:658
-msgid "Russian (Yakut)"
-msgstr "Rus (Iacut)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:664
+msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
+msgstr "Rus (Ucraïna, estàndard RSTU)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:659
+#: ../rules/base.xml.in.h:665
msgid "Russian (legacy)"
msgstr "Rus (antic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:660
+#: ../rules/base.xml.in.h:666
msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
msgstr "Rus (fonètic tecles Win)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:661
+#: ../rules/base.xml.in.h:667
msgid "Russian (phonetic)"
msgstr "Rus (fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:662
+#: ../rules/base.xml.in.h:668
msgid "Russian (typewriter)"
msgstr "Rus (màquina d'escriure)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:663
+#: ../rules/base.xml.in.h:669
msgid "Russian (typewriter, legacy)"
msgstr "Rus (màquina d'escriure, antic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:664
+#: ../rules/base.xml.in.h:670
msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
msgstr "Teclat SILVERCREST Multimedia Wireless"
-#: ../rules/base.xml.in.h:665
+#: ../rules/base.xml.in.h:671
msgid "SK-1300"
msgstr "SK-1300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:666
+#: ../rules/base.xml.in.h:672
msgid "SK-2500"
msgstr "SK-2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:667
+#: ../rules/base.xml.in.h:673
msgid "SK-6200"
msgstr "SK-6200"
-#: ../rules/base.xml.in.h:668
+#: ../rules/base.xml.in.h:674
msgid "SK-7100"
msgstr "SK-7100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:669
+#: ../rules/base.xml.in.h:675
msgid "SVEN Ergonomic 2500"
msgstr "SVEN Ergonomic 2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:670
+#: ../rules/base.xml.in.h:676
msgid "SVEN Slim 303"
msgstr "SVEN Slim 303"
-#: ../rules/base.xml.in.h:671
+#: ../rules/base.xml.in.h:677
msgid "Saisiyat (Taiwan)"
msgstr "Saisiyat (Taiwan)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:672
+#: ../rules/base.xml.in.h:678
msgid "Samsung SDM 4500P"
msgstr "Samsung SDM 4500P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:673
+#: ../rules/base.xml.in.h:679
msgid "Samsung SDM 4510P"
msgstr "Samsung SDM 4510P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:674
+#: ../rules/base.xml.in.h:680
msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
-#: ../rules/base.xml.in.h:675
+#: ../rules/base.xml.in.h:681
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Bloq Despl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:676
-msgid "Secwepemctsin"
-msgstr "Secwepemctsin"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:677
+#: ../rules/base.xml.in.h:682
msgid "Semi-colon on third level"
msgstr "Punt i coma al tercer nivell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:678
+#: ../rules/base.xml.in.h:683 ../rules/base.extras.xml.in.h:31
msgid "Serbian"
msgstr "Serbi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:679
+#: ../rules/base.xml.in.h:684
msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
msgstr "Serbi (llatí Unicode qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:680
+#: ../rules/base.xml.in.h:685
msgid "Serbian (Latin Unicode)"
msgstr "Serbi (llatí Unicode)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:681
+#: ../rules/base.xml.in.h:686
msgid "Serbian (Latin qwerty)"
msgstr "Serbi (llatí qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:682
+#: ../rules/base.xml.in.h:687
msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
msgstr "Serbi (llatí amb cometes angulars)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:683
+#: ../rules/base.xml.in.h:688
msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Serbi (llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:684
-msgid "Serbian (Pannonian Rusyn Homophonic)"
-msgstr "Serbi (Rutè Pannònic homofònic"
+#: ../rules/base.xml.in.h:689
+msgid "Serbian (Russia)"
+msgstr "Serbi (Rússia)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:685
+#: ../rules/base.xml.in.h:690
msgid "Serbian (Z and ZHE swapped)"
msgstr "Serbi (Z i ZHE intercanviades)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:686
+#: ../rules/base.xml.in.h:691
msgid "Serbian (with guillemets)"
msgstr "Serbi (llatí amb cometes angulars)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:687
+#: ../rules/base.xml.in.h:692
msgid "Serbo-Croatian (US)"
-msgstr "Serbocroat (US)"
+msgstr "Serbocroat (EUA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:688
+#: ../rules/base.xml.in.h:693
msgid "Shift cancels Caps Lock"
msgstr "Maj cancel·la Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:689
+#: ../rules/base.xml.in.h:694
msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
msgstr "Maj no cancel·la Bloq Núm, en el seu lloc selecciona el 3r nivell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:690
+#: ../rules/base.xml.in.h:695
msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
msgstr "Maj amb el teclat numèric funciona com al MS Windows"
-#: ../rules/base.xml.in.h:691
+#: ../rules/base.xml.in.h:696
msgid "Shift+Caps Lock"
msgstr "Maj+Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:692
+#: ../rules/base.xml.in.h:697
msgid "Sindhi"
msgstr "Sindhi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:693
+#: ../rules/base.xml.in.h:698
msgid "Sinhala"
msgstr "Singalès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:694
+#: ../rules/base.xml.in.h:699
msgid "Slovak"
msgstr "Eslovac"
-#: ../rules/base.xml.in.h:695
+#: ../rules/base.xml.in.h:700
msgid "Slovak (extended Backslash)"
msgstr "Eslovac (barra inversa ampliada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:696
+#: ../rules/base.xml.in.h:701
msgid "Slovak (qwerty)"
msgstr "Eslovac (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:697
+#: ../rules/base.xml.in.h:702
msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
msgstr "Eslovac (qwerty, barra inversa ampliada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:698
-msgid "Slovene"
+#: ../rules/base.xml.in.h:703
+msgid "Slovenian"
msgstr "Eslovè"
-#: ../rules/base.xml.in.h:699
-msgid "Slovene (US keyboard with Slovenian letters)"
-msgstr "Eslovè (teclat US amb lletres eslovenes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:704
+msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
+msgstr "Eslovè (teclat EUA amb lletres eslovenes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:700
-msgid "Slovene (use guillemets for quotes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:705
+msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
msgstr "Eslovè (usa cometes angulars per les cometes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:701
+#: ../rules/base.xml.in.h:706
msgid "Spanish"
msgstr "Espanyol"
-#: ../rules/base.xml.in.h:702
-msgid "Spanish (Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L)"
-msgstr "Espanyol (variant asturiana amb H punt baix i L amb punt)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:703
-msgid "Spanish (Catalan variant with middle-dot L)"
-msgstr "Espanyol (variant catalana amb L amb punt volat)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:704
+#: ../rules/base.xml.in.h:707
msgid "Spanish (Dvorak)"
-msgstr "Espanyol (Dvorak)"
+msgstr "Espanyol (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:705
+#: ../rules/base.xml.in.h:708
msgid "Spanish (Latin American)"
msgstr "Espanyol (llatinoamericà)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:706
+#: ../rules/base.xml.in.h:709
+msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
+msgstr "Espanyol (llatinoamericà, tecles mortes de Sun)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:710
msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
msgstr "Espanyol (llatinoamericà, elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:707
+#: ../rules/base.xml.in.h:711
msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
msgstr "Espanyol (llatinoamericà, inclou la titlla morta)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:708
-msgid "Spanish (Latin American, sun dead keys)"
-msgstr "Espanyol (llatinoamericà, tecles mortes de Sun)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:709
-msgid "Spanish (Mac)"
-msgstr "Espanyol (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:712
+msgid "Spanish (Macintosh)"
+msgstr "Espanyol (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:710
+#: ../rules/base.xml.in.h:713
msgid "Spanish (Sun dead keys)"
msgstr "Espanyol (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:711
+#: ../rules/base.xml.in.h:714
msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
msgstr "Espanyol (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:712
+#: ../rules/base.xml.in.h:715
msgid "Spanish (include dead tilde)"
msgstr "Espanyol (inclou la titlla morta)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:713
+#: ../rules/base.xml.in.h:716
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
msgstr "Tecles especials (Ctrl+Alt+&lt;tecla&gt;) gestionades en un servidor"
-#: ../rules/base.xml.in.h:714
+#: ../rules/base.xml.in.h:717
msgid "Sun Type 5/6"
msgstr "Sun Type 5/6"
-#: ../rules/base.xml.in.h:715
+#: ../rules/base.xml.in.h:718
msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
msgstr "Teclat Super Power Multimedia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:716
+#: ../rules/base.xml.in.h:719
msgid "Swahili (Kenya)"
msgstr "Suahili (Kenya)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:717
+#: ../rules/base.xml.in.h:720
msgid "Swahili (Tanzania)"
msgstr "Suahili (Tanzània)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:718
+#: ../rules/base.xml.in.h:721
msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
msgstr "Intercanvia Ctrl i Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:719
+#: ../rules/base.xml.in.h:722
msgid "Swap ESC and Caps Lock"
msgstr "Intercanvia Esc i Bloq Maj"
-#: ../rules/base.xml.in.h:720
+#: ../rules/base.xml.in.h:723
msgid "Swedish"
msgstr "Suec"
-#: ../rules/base.xml.in.h:721
+#: ../rules/base.xml.in.h:724
msgid "Swedish (Dvorak)"
-msgstr "Suec (Dvorak)"
+msgstr "Suec (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:722
-msgid "Swedish (Mac)"
-msgstr "Suec (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:725
+msgid "Swedish (Macintosh)"
+msgstr "Suec (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:723
+#: ../rules/base.xml.in.h:726
msgid "Swedish (Svdvorak)"
msgstr "Suec (Svdvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:724
+#: ../rules/base.xml.in.h:727
msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
msgstr "Suec (elimina les tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:725
-msgid "Swedish (northern Saami)"
-msgstr "Suec (Sami del nord)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:726
-msgid "Swiss"
-msgstr "Suís"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:727
-msgid "Swiss (legacy)"
-msgstr "Suís (antic)"
-
#: ../rules/base.xml.in.h:728
+msgid "Swedish Sign Language"
+msgstr "Idioma de signes suec"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:729
msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
msgstr "Symplon PaceBook (tablet PC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:729
+#: ../rules/base.xml.in.h:730
msgid "Syriac"
msgstr "Siri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:730
+#: ../rules/base.xml.in.h:731
msgid "Syriac (phonetic)"
msgstr "Siríac (fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:731
+#: ../rules/base.xml.in.h:732
msgid "Taiwanese"
msgstr "Taiwanès"
-#: ../rules/base.xml.in.h:732
+#: ../rules/base.xml.in.h:733
msgid "Taiwanese (indigenous)"
msgstr "Taiwanès (indígena)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:733
+#: ../rules/base.xml.in.h:734
msgid "Tajik"
msgstr "Tadjik"
-#: ../rules/base.xml.in.h:734
+#: ../rules/base.xml.in.h:735
msgid "Tajik (legacy)"
msgstr "Tadjik (antic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:735
+#: ../rules/base.xml.in.h:736
msgid "Tamil"
msgstr "Tàmil"
-#: ../rules/base.xml.in.h:736
+#: ../rules/base.xml.in.h:737
msgid "Tamil (Sri Lanka, TAB Typewriter)"
msgstr "Tàmil (Sri Lanka, tipus d'escriptura TAB)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:737
+#: ../rules/base.xml.in.h:738
msgid "Tamil (Sri Lanka, Unicode)"
msgstr "Tàmil (Sri Lanka, Unicode)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:738
+#: ../rules/base.xml.in.h:739
msgid "Tamil (TAB typewriter)"
msgstr "Tàmil (tipus d'escriptura TAB)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:739
+#: ../rules/base.xml.in.h:740
msgid "Tamil (TSCII typewriter)"
msgstr "Tàmil (tipus d'escriptura TSCII)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:740
+#: ../rules/base.xml.in.h:741
msgid "Tamil (Unicode)"
msgstr "Tàmil (Unicode)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:741
+#: ../rules/base.xml.in.h:742
msgid "Tamil (keyboard with numerals)"
msgstr "Tàmil (teclat amb nombres)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:742
+#: ../rules/base.xml.in.h:743
msgid "Targa Visionary 811"
msgstr "Targa Visionary 811"
-#: ../rules/base.xml.in.h:743
+#: ../rules/base.xml.in.h:744
+msgid "Tatar"
+msgstr "Tàtar"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:745
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:744
+#: ../rules/base.xml.in.h:746
msgid "Thai"
msgstr "Tai"
-#: ../rules/base.xml.in.h:745
+#: ../rules/base.xml.in.h:747
msgid "Thai (Pattachote)"
msgstr "Tai (Pattachote)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:746
+#: ../rules/base.xml.in.h:748
msgid "Thai (TIS-820.2538)"
msgstr "Tai (TIS-820.2538)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:747
+#: ../rules/base.xml.in.h:749
+msgid "Tibetan"
+msgstr "Tibetà"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:750
+msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
+msgstr "Tibetà (amb nombres ASCII)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:751
msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
-msgstr "A la tecla corresponent en un teclat Dvorak."
+msgstr "A la tecla corresponent en un teclat dvorak."
-#: ../rules/base.xml.in.h:748
+#: ../rules/base.xml.in.h:752
msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
-msgstr "A la tecla corresponent en un teclat Qwerty."
+msgstr "A la tecla corresponent en un teclat qwerty."
-#: ../rules/base.xml.in.h:749
+#: ../rules/base.xml.in.h:753
msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
msgstr "Commuta les tecles de cursor amb Maj + BloqNum."
-#: ../rules/base.xml.in.h:750
+#: ../rules/base.xml.in.h:754
msgid "Toshiba Satellite S3000"
msgstr "Toshiba Satellite S3000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:751
+#: ../rules/base.xml.in.h:755
msgid "Trust Direct Access Keyboard"
msgstr "Teclat Trust Direct Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:752
+#: ../rules/base.xml.in.h:756
msgid "Trust Slimline"
msgstr "Trust Slimline"
-#: ../rules/base.xml.in.h:753
+#: ../rules/base.xml.in.h:757
msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
msgstr "Teclat Trust Wireless Classic"
-#: ../rules/base.xml.in.h:754
+#: ../rules/base.xml.in.h:758
msgid "Tswana"
msgstr "Tswana"
-#: ../rules/base.xml.in.h:755
+#: ../rules/base.xml.in.h:759
msgid "Turkish"
msgstr "Turc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:756
+#: ../rules/base.xml.in.h:760
msgid "Turkish (Alt-Q)"
msgstr "Turc (Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:757
-msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
-msgstr "Turc (Tàtar de Crimea Turc Alt-Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:758
-msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish F)"
-msgstr "Turc (Tàtar de Crimea Turc F)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:759
-msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish Q)"
-msgstr "Turc (Tàtar de Crimea Turc Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:760
+#: ../rules/base.xml.in.h:761
msgid "Turkish (F)"
msgstr "Turc (F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:761
+#: ../rules/base.xml.in.h:762
msgid "Turkish (Sun dead keys)"
msgstr "Turc (tecles mortes de Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:762
+#: ../rules/base.xml.in.h:763
msgid "Turkish (international with dead keys)"
msgstr "Turc (internacional amb tecles mortes)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:763
+#: ../rules/base.xml.in.h:764
msgid "Turkmen"
msgstr "Turcman"
-#: ../rules/base.xml.in.h:764
+#: ../rules/base.xml.in.h:765
msgid "Turkmen (Alt-Q)"
msgstr "Turcman (Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:765
+#: ../rules/base.xml.in.h:766
msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
-#: ../rules/base.xml.in.h:766
+#: ../rules/base.xml.in.h:767
msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
-#: ../rules/base.xml.in.h:767
+#: ../rules/base.xml.in.h:768
msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
-#: ../rules/base.xml.in.h:768
+#: ../rules/base.xml.in.h:769
msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (mode 102/105:EU)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:769
+#: ../rules/base.xml.in.h:770
msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (mode 106:JP)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:770
-msgid "Ukrainian"
-msgstr "Ucraïnès"
-
#: ../rules/base.xml.in.h:771
-msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
-msgstr "Ucraïnès (Tàtar de Crimea Turc Alt-Q)"
+msgid "Udmurt"
+msgstr "Udmurt"
#: ../rules/base.xml.in.h:772
-msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish F)"
-msgstr "Ucraïnès (Tàtar de Crimea Turc F)"
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ucraïnès"
#: ../rules/base.xml.in.h:773
-msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish Q)"
-msgstr "Ucraïnès (Tàtar de Crimea Turc Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:774
msgid "Ukrainian (WinKeys)"
msgstr "Ucraïnès (tecles Win)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:775
+#: ../rules/base.xml.in.h:774
msgid "Ukrainian (homophonic)"
msgstr "Ucraïnès (homofònic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:776
+#: ../rules/base.xml.in.h:775
msgid "Ukrainian (legacy)"
msgstr "Ucraïnès (antic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:777
+#: ../rules/base.xml.in.h:776
msgid "Ukrainian (phonetic)"
msgstr "Ucraïnès (fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:778
-msgid "Ukrainian (standard RSTU on Russian layout)"
-msgstr "Ucraïnès (estàndard RSTU en una disposició russa)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:779
+#: ../rules/base.xml.in.h:777
msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
msgstr "Ucraïnès (estàndard RSTU)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:780
+#: ../rules/base.xml.in.h:778
msgid "Ukrainian (typewriter)"
msgstr "Ucraïnès (màquina d'escriure)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:781
+#: ../rules/base.xml.in.h:779
msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
msgstr "Addicions Unicode (fletxes i operadors matemàtics)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:782
+#: ../rules/base.xml.in.h:780
msgid "Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
msgstr "Addicions Unicode (fletxes i operadors matemàtics). Els operadors matemàtics al nivell per defecte"
-#: ../rules/base.xml.in.h:783
+#: ../rules/base.xml.in.h:781
msgid "Unitek KB-1925"
msgstr "Unitek KB-1925"
-#: ../rules/base.xml.in.h:784
+#: ../rules/base.xml.in.h:782
msgid "Urdu (Pakistan)"
msgstr "Urdú (Pakistan)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:785
+#: ../rules/base.xml.in.h:783
msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
msgstr "Urdú (Pakistan, CRULP)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:786
+#: ../rules/base.xml.in.h:784
msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
msgstr "Urdú (Pakistan, NLA)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:787
+#: ../rules/base.xml.in.h:785
msgid "Urdu (WinKeys)"
msgstr "Urdú (tecles Win)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:788
+#: ../rules/base.xml.in.h:786
msgid "Urdu (alternative phonetic)"
msgstr "Urdú (fonètic alternatiu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:789
+#: ../rules/base.xml.in.h:787
msgid "Urdu (phonetic)"
msgstr "Urdú (fonètic)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:790
+#: ../rules/base.xml.in.h:788
msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
msgstr "Usa el LED del teclat per a mostrar la disposició alternativa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:791
+#: ../rules/base.xml.in.h:789
msgid "Using space key to input non-breakable space character"
msgstr "Usa la tecla d'espai per a introduir un caràcter d'espai sense salt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:792
+#: ../rules/base.xml.in.h:790
msgid "Usual space at any level"
msgstr "Espai normal en qualsevol nivell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:793
+#: ../rules/base.xml.in.h:791
+msgid "Uyghur"
+msgstr "Uigur"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:792
msgid "Uzbek"
msgstr "Uzbek"
-#: ../rules/base.xml.in.h:794
+#: ../rules/base.xml.in.h:793
msgid "Uzbek (Afghanistan)"
msgstr "Uzbek (Afganistan)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:795
+#: ../rules/base.xml.in.h:794
msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
msgstr "Uzbek (Afganistan, OLPC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:796
-msgid "Uzbek (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
-msgstr "Uzbek (Tàtar de Crimea Turc Alt-Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:797
-msgid "Uzbek (Crimean Tatar Turkish F)"
-msgstr "Uzbek (Tàtar de Crimea Turc F)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:798
-msgid "Uzbek (Crimean Tatar Turkish Q)"
-msgstr "Uzbek (Tàtar de Crimea Turc Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:799
+#: ../rules/base.xml.in.h:795
msgid "Uzbek (Latin)"
msgstr "Uzbek (llatí)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:800
+#: ../rules/base.xml.in.h:796
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamita"
-#: ../rules/base.xml.in.h:801
+#: ../rules/base.xml.in.h:797
msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
msgstr "Teclat ViewSonic KU-306 Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:802
-msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:798
+msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators)"
msgstr "Teclat numèric Wang 724 amb addicions Unicode (fletxes i operadors matemàtics)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:803
-msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
+#: ../rules/base.xml.in.h:799
+msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
msgstr "Teclat numèric Wang 724 amb addicions Unicode (fletxes i operadors matemàtics). Els operadors matemàtics en el nivell per defecte"
-#: ../rules/base.xml.in.h:804
+#: ../rules/base.xml.in.h:800
msgid "Winbook Model XP5"
msgstr "Winbook Model XP5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:805
+#: ../rules/base.xml.in.h:801
msgid "Wolof"
msgstr "Wolof"
-#: ../rules/base.xml.in.h:806
+#: ../rules/base.xml.in.h:802
msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
msgstr "Teclat Yahoo! Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:807
+#: ../rules/base.xml.in.h:803
+msgid "Yakut"
+msgstr "Iacut"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:804
msgid "Yoruba"
msgstr "Ioruba"
-#: ../rules/base.xml.in.h:808
+#: ../rules/base.xml.in.h:805
msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell segon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:809
+#: ../rules/base.xml.in.h:806
msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell segon, i un caràcter d'espai sense salt al nivell tercer"
-#: ../rules/base.xml.in.h:810
+#: ../rules/base.xml.in.h:807
msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell segon, un caràcter d'espai sense salt al nivell tercer, i res al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:811
+#: ../rules/base.xml.in.h:808
msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell segon, un caràcter d'espai sense salt al nivell tercer, i un caràcter d'espai fi sense salt al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:812
+#: ../rules/base.xml.in.h:809
msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, zero-width joiner at fourth level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell segon, un caràcter d'espai sense salt al nivell tercer, i un enllaç d'amplada zero al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:813
+#: ../rules/base.xml.in.h:810
msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell segon, un caràcter d'enllaç d'amplada zero al nivell tercer"
-#: ../rules/base.xml.in.h:814
+#: ../rules/base.xml.in.h:811
msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level, non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell segon, un caràcter d'enllaç d'amplada zero al nivell tercer, i un caràcter d'espai sense salt al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:815
+#: ../rules/base.xml.in.h:812
msgid "Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth level"
msgstr "Caràcter separador d'amplada zero al nivell tercer, un enllaç d'amplada zero al nivell quart"
-#: ../rules/base.xml.in.h:816
+#: ../rules/base.xml.in.h:813
msgid "ak"
msgstr "ak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:817
+#: ../rules/base.xml.in.h:814
msgid "am"
msgstr "am"
-#: ../rules/base.xml.in.h:818
+#: ../rules/base.xml.in.h:815
msgid "ar"
msgstr "ar"
-#: ../rules/base.xml.in.h:819
+#: ../rules/base.xml.in.h:816
msgid "avn"
msgstr "avn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:820
+#: ../rules/base.xml.in.h:817
msgid "az"
msgstr "az"
-#: ../rules/base.xml.in.h:821
+#: ../rules/base.xml.in.h:818
msgid "be"
msgstr "be"
-#: ../rules/base.xml.in.h:822
+#: ../rules/base.xml.in.h:819
msgid "ber"
msgstr "ber"
-#: ../rules/base.xml.in.h:823
+#: ../rules/base.xml.in.h:820
msgid "bg"
msgstr "bg"
-#: ../rules/base.xml.in.h:824
+#: ../rules/base.xml.in.h:821
msgid "bm"
msgstr "bm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:825
+#: ../rules/base.xml.in.h:822
msgid "bn"
msgstr "bn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:826
+#: ../rules/base.xml.in.h:823
msgid "brl"
msgstr "brl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:827
+#: ../rules/base.xml.in.h:824
msgid "bs"
msgstr "bs"
-#: ../rules/base.xml.in.h:828
+#: ../rules/base.xml.in.h:825
msgid "ca"
msgstr "ca"
-#: ../rules/base.xml.in.h:829
-msgid "che"
-msgstr "che"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:830
+#: ../rules/base.xml.in.h:826
msgid "chr"
msgstr "chr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:831
+#: ../rules/base.xml.in.h:827
+msgid "cm"
+msgstr "cm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:828
+msgid "crh"
+msgstr "crh"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:829
msgid "cs"
msgstr "cs"
-#: ../rules/base.xml.in.h:832
+#: ../rules/base.xml.in.h:830
msgid "da"
msgstr "da"
-#: ../rules/base.xml.in.h:833
+#: ../rules/base.xml.in.h:831
msgid "de"
msgstr "de"
-#: ../rules/base.xml.in.h:834
+#: ../rules/base.xml.in.h:832
msgid "dv"
msgstr "dv"
-#: ../rules/base.xml.in.h:835
+#: ../rules/base.xml.in.h:833
msgid "dz"
msgstr "dz"
-#: ../rules/base.xml.in.h:836
+#: ../rules/base.xml.in.h:834
msgid "ee"
msgstr "ee"
-#: ../rules/base.xml.in.h:837
+#: ../rules/base.xml.in.h:835 ../rules/base.extras.xml.in.h:34
msgid "en"
msgstr "en"
-#: ../rules/base.xml.in.h:838
+#: ../rules/base.xml.in.h:836
msgid "eo"
msgstr "eo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:839
+#: ../rules/base.xml.in.h:837
msgid "es"
msgstr "es"
-#: ../rules/base.xml.in.h:840
+#: ../rules/base.xml.in.h:838
msgid "et"
msgstr "et"
-#: ../rules/base.xml.in.h:841
+#: ../rules/base.xml.in.h:839 ../rules/base.extras.xml.in.h:35
msgid "fa"
msgstr "fa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:842
+#: ../rules/base.xml.in.h:840
msgid "ff"
msgstr "ff"
-#: ../rules/base.xml.in.h:843
+#: ../rules/base.xml.in.h:841
msgid "fi"
msgstr "fi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:844
+#: ../rules/base.xml.in.h:842
msgid "fo"
msgstr "fo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:845
+#: ../rules/base.xml.in.h:843 ../rules/base.extras.xml.in.h:36
msgid "fr"
msgstr "fr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:846
+#: ../rules/base.xml.in.h:844
msgid "gaa"
msgstr "gaa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:847
+#: ../rules/base.xml.in.h:845
msgid "gr"
msgstr "gr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:848
+#: ../rules/base.xml.in.h:846
msgid "gu"
msgstr "gu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:849
+#: ../rules/base.xml.in.h:847
msgid "ha"
msgstr "ha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:850
+#: ../rules/base.xml.in.h:848
msgid "he"
msgstr "he"
-#: ../rules/base.xml.in.h:851
+#: ../rules/base.xml.in.h:849
msgid "hi"
msgstr "hi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:852
+#: ../rules/base.xml.in.h:850
msgid "hr"
msgstr "hr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:853
+#: ../rules/base.xml.in.h:851
msgid "hu"
msgstr "hu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:854
+#: ../rules/base.xml.in.h:852 ../rules/base.extras.xml.in.h:37
msgid "hy"
msgstr "hy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:855
+#: ../rules/base.xml.in.h:853
msgid "ie"
msgstr "ie"
-#: ../rules/base.xml.in.h:856
+#: ../rules/base.xml.in.h:854
msgid "ig"
msgstr "ig"
-#: ../rules/base.xml.in.h:857
+#: ../rules/base.xml.in.h:855
msgid "ike"
msgstr "ike"
-#: ../rules/base.xml.in.h:858
+#: ../rules/base.xml.in.h:856
msgid "in"
msgstr "in"
-#: ../rules/base.xml.in.h:859
-msgid "irq"
-msgstr "irq"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:860
+#: ../rules/base.xml.in.h:857
msgid "is"
msgstr "is"
-#: ../rules/base.xml.in.h:861
+#: ../rules/base.xml.in.h:858
msgid "it"
msgstr "it"
-#: ../rules/base.xml.in.h:862
+#: ../rules/base.xml.in.h:859
msgid "ja"
msgstr "ja"
-#: ../rules/base.xml.in.h:863
+#: ../rules/base.xml.in.h:860
msgid "ka"
msgstr "ka"
-#: ../rules/base.xml.in.h:864
+#: ../rules/base.xml.in.h:861
msgid "ki"
msgstr "ki"
-#: ../rules/base.xml.in.h:865
+#: ../rules/base.xml.in.h:862
msgid "kk"
msgstr "kk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:866
+#: ../rules/base.xml.in.h:863
msgid "km"
msgstr "km"
-#: ../rules/base.xml.in.h:867
+#: ../rules/base.xml.in.h:864
msgid "kn"
msgstr "kn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:868
+#: ../rules/base.xml.in.h:865
msgid "ko"
msgstr "ko"
-#: ../rules/base.xml.in.h:869
+#: ../rules/base.xml.in.h:866
msgid "ku"
msgstr "ku"
-#: ../rules/base.xml.in.h:870
-msgid "kut"
-msgstr "kut"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:871
+#: ../rules/base.xml.in.h:867
msgid "lo"
msgstr "lo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:872
+#: ../rules/base.xml.in.h:868 ../rules/base.extras.xml.in.h:39
msgid "lt"
msgstr "lt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:873
+#: ../rules/base.xml.in.h:869 ../rules/base.extras.xml.in.h:40
msgid "lv"
msgstr "lv"
-#: ../rules/base.xml.in.h:874
+#: ../rules/base.xml.in.h:870
msgid "mi"
msgstr "mi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:875
+#: ../rules/base.xml.in.h:871
msgid "mk"
msgstr "mk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:876
+#: ../rules/base.xml.in.h:872
msgid "ml"
msgstr "ml"
-#: ../rules/base.xml.in.h:877
+#: ../rules/base.xml.in.h:873
msgid "mn"
msgstr "mn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:878
+#: ../rules/base.xml.in.h:874
msgid "mt"
msgstr "mt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:879
+#: ../rules/base.xml.in.h:875
msgid "my"
msgstr "my"
-#: ../rules/base.xml.in.h:880
+#: ../rules/base.xml.in.h:876
msgid "ne"
msgstr "ne"
-#: ../rules/base.xml.in.h:881
+#: ../rules/base.xml.in.h:877
msgid "nl"
msgstr "nl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:882
+#: ../rules/base.xml.in.h:878
msgid "no"
msgstr "no"
-#: ../rules/base.xml.in.h:883
+#: ../rules/base.xml.in.h:879
msgid "or"
msgstr "or"
-#: ../rules/base.xml.in.h:884
+#: ../rules/base.xml.in.h:880
msgid "pa"
msgstr "pa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:885
+#: ../rules/base.xml.in.h:881
msgid "ph"
msgstr "ph"
-#: ../rules/base.xml.in.h:886
+#: ../rules/base.xml.in.h:882 ../rules/base.extras.xml.in.h:41
msgid "pl"
msgstr "pl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:887
+#: ../rules/base.xml.in.h:883
msgid "ps"
msgstr "ps"
-#: ../rules/base.xml.in.h:888
+#: ../rules/base.xml.in.h:884
msgid "pt"
msgstr "pt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:889
+#: ../rules/base.xml.in.h:885 ../rules/base.extras.xml.in.h:42
msgid "ro"
msgstr "ro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:890
+#: ../rules/base.xml.in.h:886 ../rules/base.extras.xml.in.h:43
msgid "ru"
msgstr "ru"
-#: ../rules/base.xml.in.h:891
+#: ../rules/base.xml.in.h:887
msgid "sd"
msgstr "sd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:892
-msgid "shs"
-msgstr "shs"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:893
+#: ../rules/base.xml.in.h:888
msgid "si"
msgstr "si"
-#: ../rules/base.xml.in.h:894
+#: ../rules/base.xml.in.h:889
msgid "sk"
msgstr "sk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:895
+#: ../rules/base.xml.in.h:890
msgid "sl"
msgstr "sl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:896
+#: ../rules/base.xml.in.h:891
msgid "sq"
msgstr "sq"
-#: ../rules/base.xml.in.h:897
+#: ../rules/base.xml.in.h:892 ../rules/base.extras.xml.in.h:45
msgid "sr"
msgstr "sr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:898
-msgid "srp"
-msgstr "srp"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:899
+#: ../rules/base.xml.in.h:893
msgid "sv"
msgstr "sv"
-#: ../rules/base.xml.in.h:900
+#: ../rules/base.xml.in.h:894
msgid "sw"
msgstr "sw"
-#: ../rules/base.xml.in.h:901
+#: ../rules/base.xml.in.h:895
msgid "syc"
msgstr "syc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:902
+#: ../rules/base.xml.in.h:896
msgid "ta"
msgstr "ta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:903
+#: ../rules/base.xml.in.h:897
msgid "te"
msgstr "te"
-#: ../rules/base.xml.in.h:904
+#: ../rules/base.xml.in.h:898
msgid "tg"
msgstr "tg"
-#: ../rules/base.xml.in.h:905
+#: ../rules/base.xml.in.h:899
msgid "th"
msgstr "th"
-#: ../rules/base.xml.in.h:906
+#: ../rules/base.xml.in.h:900
msgid "tk"
msgstr "tk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:907
+#: ../rules/base.xml.in.h:901
msgid "tn"
msgstr "tn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:908
+#: ../rules/base.xml.in.h:902
msgid "tr"
msgstr "tr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:909
-msgid "twn"
-msgstr "twn"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:910
+#: ../rules/base.xml.in.h:903
msgid "uk"
msgstr "uk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:911
+#: ../rules/base.xml.in.h:904
msgid "ur"
msgstr "ur"
-#: ../rules/base.xml.in.h:912
+#: ../rules/base.xml.in.h:905
msgid "uz"
msgstr "uz"
-#: ../rules/base.xml.in.h:913
+#: ../rules/base.xml.in.h:906
msgid "vi"
msgstr "vi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:914
+#: ../rules/base.xml.in.h:907
msgid "wo"
msgstr "wo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:915
+#: ../rules/base.xml.in.h:908
msgid "xsy"
msgstr "xsy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:916
+#: ../rules/base.xml.in.h:909
msgid "yo"
msgstr "yo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:917
+#: ../rules/base.xml.in.h:910
msgid "zh"
msgstr "zh"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
-msgid "APL"
-msgstr "APL"
-
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:2
-msgid "Iran"
-msgstr "Iran"
-
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
-msgid "Iran - Avestan"
-msgstr "Iran - Avèstic"
+msgid "APL Keyboard Symbols"
+msgstr "Símbols de teclat APL"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
-msgid "Lithuania"
-msgstr "Lituània"
+msgid "Atsina"
+msgstr "Atsina"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
-msgid "Lithuania - Dvorak"
-msgstr "Lituània - Dvorak"
+msgid "Avestan"
+msgstr "Avèstic"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
-msgid "Ltu"
-msgstr "Ltu"
-
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
-msgid "Romania"
-msgstr "Romania"
+msgid "Couer D'alene Salish"
+msgstr "Couer D'alene Salish"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:8
-msgid "Romania - Ergonomic Touchtype"
-msgstr "Romania - Ergonomic Touchtype"
+msgid "English (US, international AltGr Unicode combining)"
+msgstr "Anglès (EUA, combinació internacional Unicode AltGr)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
-msgid "Rou"
-msgstr "Rou"
-
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:10
-msgid "Rus"
-msgstr "Rus"
+msgid "English (US, international AltGr Unicode combining, alternative)"
+msgstr "Anglès (EUA, combinació internacional Unicode AltGr, alternativa)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:11
-msgid "Russia"
-msgstr "Rússia"
-
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:12
-msgid "Serbia"
-msgstr "Sèrbia"
+msgid "Kutenai"
+msgstr "Kutenai"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
-msgid "Serbia - Combining accents instead of dead keys"
-msgstr "Sèrbia - Combinació d'accents en lloc de tecles mortes"
+msgid "Latvian (US Colemak)"
+msgstr "Letó (Colemak EUA)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
-msgid "Srb"
-msgstr "Srb"
+msgid "Latvian (US Colemak, apostrophe variant)"
+msgstr "Letó (Colemak EUA, variant amb apòstrof)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
-msgid "USA"
-msgstr "EUA"
+msgid "Latvian (US Dvorak)"
+msgstr "Letó (dvorak EUA)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:16
-msgid "USA - Atsina"
-msgstr "EUA - Atsina"
+msgid "Latvian (US Dvorak, Y variant)"
+msgstr "Letó (dvorak EUA, variant Y)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
-msgid "USA - Couer D'alene Salish"
-msgstr "EUA - Couer D'alene Salish"
+msgid "Latvian (US Dvorak, minus variant)"
+msgstr "Letó (dvorak EUA, variant menys)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
-msgid "USA - International (AltGr Unicode combining)"
-msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr)"
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak)"
+msgstr "Letó (dvorak de programador EUA)"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
-msgid "USA - International (AltGr Unicode combining, alternative)"
-msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr, alternativa)"
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak, Y variant)"
+msgstr "Letó (dvorak de programador EUA, variant Y)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:20
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak, minus variant)"
+msgstr "Letó (dvorak de programador EUA, variant menys)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:22
+msgid "Lithuanian (US Dvorak with Lithuanian letters)"
+msgstr "Lituà (dvorak EUA amb lletres lituanes)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:25
+msgid "Polish (international with dead keys)"
+msgstr "Polonès (internacional amb tecles mortes)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:27
+msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
+msgstr "Romanès (ergonòmic Touchtype)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:29
+msgid "Russian (with UKR and BEL layout)"
+msgstr "Rus (amb disposicions UKR i BEL)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:30
+msgid "Secwepemctsin"
+msgstr "Secwepemctsin"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:32
+msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
+msgstr "Serbi (combinació d'accents en lloc de tecles mortes)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:33
+msgid "apl"
+msgstr "apl"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:38
+msgid "kut"
+msgstr "kut"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:44
+msgid "shs"
+msgstr "shs"
+
+#~ msgid "Afg"
+#~ msgstr "Afg"
+
+#~ msgid "Chinese (Tibetan)"
+#~ msgstr "Xinès (Tibetà)"
+
+#~ msgid "Chinese (Uyghur)"
+#~ msgstr "Xinès (Uigur)"
+
+#~ msgid "Danish (Mac)"
+#~ msgstr "Danès (Mac)"
+
+#~ msgid "English (UK, Mac)"
+#~ msgstr "Anglès (RU, Mac)"
+
+#~ msgid "Finnish (Mac)"
+#~ msgstr "Finès (Mac)"
+
+#~ msgid "Finnish (northern Saami)"
+#~ msgstr "Finès (Sami del nord)"
+
+#~ msgid "French (Occitan)"
+#~ msgstr "Francès (Occità)"
+
+#~ msgid "GBr"
+#~ msgstr "GBr"
+
+#~ msgid "German (Romanian keyboard with German letters)"
+#~ msgstr "Alemany (teclat romanès amb lletres alemanyes)"
+
+#~ msgid "German (Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys)"
+#~ msgstr "Alemany (teclat romanès amb lletres alemanyes, elimina les tecles mortes)"
+
+#~ msgid "Irish (Ogham)"
+#~ msgstr "Irlandès (Ogham)"
+
+#~ msgid "Italian (Georgian)"
+#~ msgstr "Italià (Georgià)"
+
+#~ msgid "Kurdish (Iran, latin alt-Q)"
+#~ msgstr "Kurd (Iran, llatí Alt-Q)"
+
+#~ msgid "Māori"
+#~ msgstr "Maori"
+
+#~ msgid "Norwegian (Northern Saami"
+#~ msgstr "Noruec (Sami del nord)"
+
+#~ msgid "Philippines - Dvorak (Baybayin)"
+#~ msgstr "Filipines - Dvorak (Baybayin)"
+
+#~ msgid "Portuguese (Nativo for Esperanto)"
+#~ msgstr "Portuguès (natiu per a l'esperanto)"
+
+#~ msgid "Romanian (Crimean Tatar Dobruca-2 Q)"
+#~ msgstr "Romanès (Tàtar de Crimea Dobruca-2 Q)"
+
+#~ msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
+#~ msgstr "Romanès (Tàtar de Crimea Turc Alt-Q)"
+
+#~ msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish F)"
+#~ msgstr "Romanès (Tàtar de Crimea Turc F)"
+
+#~ msgid "Russian (Chuvash)"
+#~ msgstr "Rus (Chuvash)"
+
+#~ msgid "Russian (Kalmyk)"
+#~ msgstr "Rus (Calmuc)"
+
+#~ msgid "Russian (Komi)"
+#~ msgstr "Rus (Komi)"
+
+#~ msgid "Russian (Mari)"
+#~ msgstr "Rus (Mari)"
+
+#~ msgid "Russian (Ossetian, legacy)"
+#~ msgstr "Rus (Osset, antic)"
+
+#~ msgid "Russian (Serbian)"
+#~ msgstr "Rus (Sèrbia)"
+
+#~ msgid "Russian (Tatar)"
+#~ msgstr "Rus (Tàtar)"
+
+#~ msgid "Russian (Udmurt)"
+#~ msgstr "Rus (Udmurt)"
+
+#~ msgid "Russian (Yakut)"
+#~ msgstr "Rus (Iacut)"
+
+#~ msgid "Spanish (Mac)"
+#~ msgstr "Espanyol (Mac)"
+
+#~ msgid "Swedish (northern Saami)"
+#~ msgstr "Suec (Sami del nord)"
+
+#~ msgid "Swiss"
+#~ msgstr "Suís"
+
+#~ msgid "Swiss (legacy)"
+#~ msgstr "Suís (antic)"
+
+#~ msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
+#~ msgstr "Turc (Tàtar de Crimea Turc Alt-Q)"
+
+#~ msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish F)"
+#~ msgstr "Turc (Tàtar de Crimea Turc F)"
+
+#~ msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish Q)"
+#~ msgstr "Turc (Tàtar de Crimea Turc Q)"
+
+#~ msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
+#~ msgstr "Ucraïnès (Tàtar de Crimea Turc Alt-Q)"
+
+#~ msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish F)"
+#~ msgstr "Ucraïnès (Tàtar de Crimea Turc F)"
+
+#~ msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish Q)"
+#~ msgstr "Ucraïnès (Tàtar de Crimea Turc Q)"
+
+#~ msgid "Ukrainian (standard RSTU on Russian layout)"
+#~ msgstr "Ucraïnès (estàndard RSTU en una disposició russa)"
+
+#~ msgid "irq"
+#~ msgstr "irq"
+
+#~ msgid "srp"
+#~ msgstr "srp"
+
+#~ msgid "twn"
+#~ msgstr "twn"
+
+#~ msgid "APL"
+#~ msgstr "APL"
+
+#~ msgid "Iran"
+#~ msgstr "Iran"
+
+#~ msgid "Lithuania"
+#~ msgstr "Lituània"
+
+#~ msgid "Lithuania - Dvorak"
+#~ msgstr "Lituània - Dvorak"
+
+#~ msgid "Ltu"
+#~ msgstr "Ltu"
+
+#~ msgid "Romania"
+#~ msgstr "Romania"
+
+#~ msgid "Rou"
+#~ msgstr "Rou"
+
+#~ msgid "Rus"
+#~ msgstr "Rus"
+
+#~ msgid "Russia"
+#~ msgstr "Rússia"
+
+#~ msgid "Serbia"
+#~ msgstr "Sèrbia"
+
+#~ msgid "Srb"
+#~ msgstr "Srb"
+
+#~ msgid "USA"
+#~ msgstr "EUA"
#~ msgid "(F)"
#~ msgstr "(F)"
@@ -3838,9 +3998,6 @@ msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr, alternativa)"
#~ msgid "Chn"
#~ msgstr "Chn"
-#~ msgid "Chuvash"
-#~ msgstr "Chuvash"
-
#~ msgid "Classic"
#~ msgstr "Clàssic"
@@ -3943,9 +4100,6 @@ msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr, alternativa)"
#~ msgid "Jpn"
#~ msgstr "Jpn"
-#~ msgid "Kalmyk"
-#~ msgstr "Calmuc"
-
#~ msgid "Kana"
#~ msgstr "Kana"
@@ -4003,9 +4157,6 @@ msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr, alternativa)"
#~ msgid "Mao"
#~ msgstr "Mao"
-#~ msgid "Maori"
-#~ msgstr "Maori"
-
#~ msgid "Mkd"
#~ msgstr "Mkd"
@@ -4054,12 +4205,6 @@ msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr, alternativa)"
#~ msgid "OLPC Southern Uzbek"
#~ msgstr "OLPC Uzbek del sud"
-#~ msgid "Occitan"
-#~ msgstr "Occità"
-
-#~ msgid "Ogham"
-#~ msgstr "Ogham"
-
#~ msgid "Ossetian"
#~ msgstr "Osset"
@@ -4117,15 +4262,9 @@ msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr, alternativa)"
#~ msgid "Syria"
#~ msgstr "Síria"
-#~ msgid "Tatar"
-#~ msgstr "Tàtar"
-
#~ msgid "Tha"
#~ msgstr "Tha"
-#~ msgid "Tibetan"
-#~ msgstr "Tibetà"
-
#~ msgid "Tifinagh"
#~ msgstr "Tifinagh"
@@ -4138,9 +4277,6 @@ msgstr "EUA - Internacional (combinació Unicode AltGr, alternativa)"
#~ msgid "Tza"
#~ msgstr "Tza"
-#~ msgid "Udmurt"
-#~ msgstr "Udmurt"
-
#~ msgid "Ukr"
#~ msgstr "Ukr"
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 4d9769b8..f54aa517 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,3095 +5,4394 @@
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.1-pre1\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-12 00:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 21:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-30 00:55+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: ../rules/base.xml.in.h:1
msgid "&lt;Less/Greater&gt;"
msgstr "&lt;Menší než/větší než&gt;"
#: ../rules/base.xml.in.h:2
-msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "&lt;Menší než/Větší než&gt; vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
+msgid "&lt;Less/Greater&gt; (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
+msgstr "&lt;Menší než/Větší než&gt; vybírá 3. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 3. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:3
-msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "&lt;Menší než/Větší než&gt; vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
+msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level and activates level5-Lock when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr "&lt;Menší než/Větší než&gt; vybírá 5. úroveň a uzamyká 5. úroveň při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
#: ../rules/base.xml.in.h:4
-msgid "(F)"
-msgstr "(F)"
+msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
+msgstr "&lt;Menší než/Větší než&gt; vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:5
-msgid "(Legacy) Alternative"
-msgstr "(Zděděné) alternativní"
+msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr "&lt;Menší než/Větší než&gt; vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
#: ../rules/base.xml.in.h:6
-msgid "(Legacy) Alternative, Sun dead keys"
-msgstr "(Zděděné) alternativní, mrtvé klávesy Sun"
+msgid "A4Tech KB-21"
+msgstr "A4Tech KB-21"
#: ../rules/base.xml.in.h:7
-msgid "(Legacy) Alternative, eliminate dead keys"
-msgstr "(Zděděné) alternativní, vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "A4Tech KBS-8"
+msgstr "A4Tech KBS-8"
#: ../rules/base.xml.in.h:8
-msgid "101/104 key Compatible"
-msgstr "101/104klávesové, kompatibilní"
+msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
+msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
#: ../rules/base.xml.in.h:9
-msgid "101/qwerty/comma/Dead keys"
-msgstr "101/qwerty/čárka/mrtvé klávesy"
+msgid "ATM/phone-style"
+msgstr "ATM/telefonní typ"
#: ../rules/base.xml.in.h:10
-msgid "101/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwerty/čárka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Acer AirKey V"
+msgstr "Acer AirKey V"
#: ../rules/base.xml.in.h:11
-msgid "101/qwerty/dot/Dead keys"
-msgstr "101/qwerty/tečka/mrtvé klávesy"
+msgid "Acer C300"
+msgstr "Acer C300"
#: ../rules/base.xml.in.h:12
-msgid "101/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwerty/tečka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Acer Ferrari 4000"
+msgstr "Acer Ferrari 4000"
#: ../rules/base.xml.in.h:13
-msgid "101/qwertz/comma/Dead keys"
-msgstr "101/qwertz/čárka/mrtvé klávesy"
+msgid "Acer Laptop"
+msgstr "Acer Laptop"
#: ../rules/base.xml.in.h:14
-msgid "101/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwertz/čárka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Add the standard behavior to Menu key"
+msgstr "Přidá standardní chování ke klávese Menu"
#: ../rules/base.xml.in.h:15
-msgid "101/qwertz/dot/Dead keys"
-msgstr "101/qwertz/tečka/mrtvé klávesy"
+msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
+msgstr "Přidává diakritiku jazyka esperanto (supersigno)"
#: ../rules/base.xml.in.h:16
-msgid "101/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwertz/tečka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Adding currency signs to certain keys"
+msgstr "Přidává znaky měny k určitým klávesám"
#: ../rules/base.xml.in.h:17
-msgid "102/qwerty/comma/Dead keys"
-msgstr "102/qwerty/čárka/mrtvé klávesy"
+msgid "Advance Scorpius KI"
+msgstr "Advance Scorpius KI"
#: ../rules/base.xml.in.h:18
-msgid "102/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwerty/čárka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Afghani"
+msgstr "Afghánské"
#: ../rules/base.xml.in.h:19
-msgid "102/qwerty/dot/Dead keys"
-msgstr "102/qwerty/tečka/mrtvé klávesy"
+msgid "Akan"
+msgstr "Akan"
#: ../rules/base.xml.in.h:20
-msgid "102/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwerty/tečka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Albanian"
+msgstr "Albánské"
#: ../rules/base.xml.in.h:21
-msgid "102/qwertz/comma/Dead keys"
-msgstr "102/qwertz/čárka/mrtvé klávesy"
+msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
+msgstr "Alt a Meta na klávesách Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:22
-msgid "102/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwertz/čárka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
+msgstr "Alt je přiřazena k pravé klávese Win a Super k Menu"
#: ../rules/base.xml.in.h:23
-msgid "102/qwertz/dot/Dead keys"
-msgstr "102/qwertz/tečka/mrtvé klávesy"
+msgid "Alt+Caps Lock"
+msgstr "Alt+Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:24
-msgid "102/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwertz/tečka/vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Alt+Ctrl"
+msgstr "Alt+Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:25
-msgid "A4Tech KB-21"
-msgstr "A4Tech KB-21"
+msgid "Alt+Shift"
+msgstr "Alt+Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:26
-msgid "A4Tech KBS-8"
-msgstr "A4Tech KBS-8"
+msgid "Alt+Space"
+msgstr "Alt+Mezerník"
#: ../rules/base.xml.in.h:27
-msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
-msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
+msgid "Alt/Win key behavior"
+msgstr "Chování klávesy Alt/Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:28
-msgid "ATM/phone-style"
-msgstr "ATM/telefonní typ"
+msgid "Amharic"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:29
-msgid "Acer AirKey V"
-msgstr "Acer AirKey V"
+msgid "Any Alt key"
+msgstr "Libovolná klávesa Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:30
-msgid "Acer C300"
-msgstr "Acer C300"
+msgid "Any Win key"
+msgstr "Libovolná klávesa Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:31
-msgid "Acer Ferrari 4000"
-msgstr "Acer Ferrari 4000"
+msgid "Any Win key (while pressed)"
+msgstr "Libovolná klávesa Win (při stisknutí)"
#: ../rules/base.xml.in.h:32
-msgid "Acer Laptop"
-msgstr "Acer Laptop"
+msgid "Apple"
+msgstr "Apple"
#: ../rules/base.xml.in.h:33
-msgid "Add the standard behavior to Menu key"
-msgstr "Přidá standardní chování ke klávese Menu"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
#: ../rules/base.xml.in.h:34
-msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
-msgstr "Přidává průtažný přízvuk v esperantu (supersigno)"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
#: ../rules/base.xml.in.h:35
-msgid "Adding currency signs to certain keys"
-msgstr "Přidává znaky měny k určitým klávesám"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
#: ../rules/base.xml.in.h:36
-msgid "Advance Scorpius KI"
-msgstr "Advance Scorpius KI"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard: emulovat klávesy PC (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
#: ../rules/base.xml.in.h:37
-msgid "Afg"
-msgstr "AFG"
+msgid "Apple Laptop"
+msgstr "Apple Laptop"
#: ../rules/base.xml.in.h:38
-msgid "Afghanistan"
-msgstr "Afghánistán"
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabské"
#: ../rules/base.xml.in.h:39
-msgid "Akan"
-msgstr "Akan"
+msgid "Arabic (Buckwalter)"
+msgstr "Arabské (Buckwalter)"
#: ../rules/base.xml.in.h:40
-msgid "Alb"
-msgstr "ALB"
+msgid "Arabic (Morocco)"
+msgstr "Arabské (Maroko)"
#: ../rules/base.xml.in.h:41
-msgid "Albania"
-msgstr "Albánie"
+msgid "Arabic (Pakistan)"
+msgstr "Arabské (Pákistán)"
#: ../rules/base.xml.in.h:42
-msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
-msgstr "Alt a Meta na klávesách Alt"
+msgid "Arabic (Syria)"
+msgstr "Arabské (Sýrie)"
#: ../rules/base.xml.in.h:43
-msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
-msgstr "Alt je přiřazena k pravé klávese Win a Super k Menu"
+msgid "Arabic (azerty)"
+msgstr "Arabské (azerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:44
-msgid "Alt+Caps Lock"
-msgstr "Alt+Caps Lock"
+msgid "Arabic (azerty/digits)"
+msgstr "Arabské (azerty/číslice)"
#: ../rules/base.xml.in.h:45
-msgid "Alt+Ctrl"
-msgstr "Alt+Ctrl"
+msgid "Arabic (digits)"
+msgstr "Arabské (číslice)"
#: ../rules/base.xml.in.h:46
-msgid "Alt+Shift"
-msgstr "Alt+Shift"
+msgid "Arabic (qwerty)"
+msgstr "Arabské (qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:47
-msgid "Alt+Space"
-msgstr "Alt+Mezerník"
+msgid "Arabic (qwerty/digits)"
+msgstr "Arabské (qwerty/číslice)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:48
-msgid "Alt-Q"
-msgstr "Alt-Q"
+#: ../rules/base.xml.in.h:48 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
+msgid "Armenian"
+msgstr "Arménské"
#: ../rules/base.xml.in.h:49
-msgid "Alt/Win key behavior"
-msgstr "Chování klávesy Alt/Win"
+msgid "Armenian (alternative eastern)"
+msgstr "Arménské (alternativní východní)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:50
-msgid "Alternative"
-msgstr "Alternativní"
+#: ../rules/base.xml.in.h:50 ../rules/base.extras.xml.in.h:3
+msgid "Armenian (alternative phonetic)"
+msgstr "Arménské (alternativní fonetické)"
#: ../rules/base.xml.in.h:51
-msgid "Alternative Eastern"
-msgstr "Alternativní východní"
+msgid "Armenian (eastern)"
+msgstr "Arménské (východní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:52
-msgid "Alternative Phonetic"
-msgstr "Alternativní fonetické"
+msgid "Armenian (phonetic)"
+msgstr "Arménské (fonetické)"
#: ../rules/base.xml.in.h:53
-msgid "Alternative international"
-msgstr "Alternativní mezinárodní"
+msgid "Armenian (western)"
+msgstr "Arménské (západní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:54
-msgid "Alternative, Sun dead keys"
-msgstr "Alternativní, mrtvé klávesy Sun"
+msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
+msgstr "Asturské (Španělsko, s H s tečkou pod a L s tečkou pod)"
#: ../rules/base.xml.in.h:55
-msgid "Alternative, eliminate dead keys"
-msgstr "Alternativní, vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Asus Laptop"
+msgstr "Asus Laptop"
#: ../rules/base.xml.in.h:56
-msgid "Alternative, latin-9 only"
-msgstr "Alternativní, pouze Latin-9"
+msgid "At bottom left"
+msgstr "Vlevo dole"
#: ../rules/base.xml.in.h:57
-msgid "And"
-msgstr "AND"
+msgid "At left of 'A'"
+msgstr "Nalevo od \"A\""
#: ../rules/base.xml.in.h:58
-msgid "Andorra"
-msgstr "Andorra"
+msgid "Avatime"
+msgstr "Avatime"
#: ../rules/base.xml.in.h:59
-msgid "Any Alt key"
-msgstr "Libovolná klávesa Alt"
+#, fuzzy
+msgid "Azerbaijani"
+msgstr "Ázerbájdžán"
#: ../rules/base.xml.in.h:60
-msgid "Any Win key"
-msgstr "Libovolná klávesa Win"
+#, fuzzy
+msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
+msgstr "Ázerbájdžán"
#: ../rules/base.xml.in.h:61
-msgid "Any Win key (while pressed)"
-msgstr "Libovolná klávesa Win (při stisknutí)"
+msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
+msgstr "Azona RF2300 Internet Keyboard, bezdrátová"
#: ../rules/base.xml.in.h:62
-msgid "Apostrophe (') variant"
-msgstr "Varianta s apostrofem (')"
+msgid "BTC 5090"
+msgstr "BTC 5090"
#: ../rules/base.xml.in.h:63
-msgid "Apple"
-msgstr "Apple"
+msgid "BTC 5113RF Multimedia"
+msgstr "BTC 5113RF Multimedia"
#: ../rules/base.xml.in.h:64
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
+msgid "BTC 5126T"
+msgstr "BTC 5126T"
#: ../rules/base.xml.in.h:65
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
+msgid "BTC 6301URF"
+msgstr "BTC 6301URF"
#: ../rules/base.xml.in.h:66
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
+msgid "BTC 9000"
+msgstr "BTC 9000"
#: ../rules/base.xml.in.h:67
-msgid "Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard: emulovat klávesy PC (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
+msgid "BTC 9000A"
+msgstr "BTC 9000A"
#: ../rules/base.xml.in.h:68
-msgid "Apple Laptop"
-msgstr "Apple Laptop"
+msgid "BTC 9001AH"
+msgstr "BTC 9001AH"
#: ../rules/base.xml.in.h:69
-msgid "Ara"
-msgstr "ARA"
+msgid "BTC 9019U"
+msgstr "BTC 9019U"
#: ../rules/base.xml.in.h:70
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabské"
+msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
+msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
#: ../rules/base.xml.in.h:71
-msgid "Arm"
-msgstr "ARM"
+msgid "Backslash"
+msgstr "Zpětné lomítko"
#: ../rules/base.xml.in.h:72
-msgid "Armenia"
-msgstr "Arménie"
+msgid "Backslash (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
+msgstr "Zpětné lomítko vybírá 3. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 3. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:73
-msgid "Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L"
-msgstr "Asturská varianta s H s tečkou pod a L s tečkou pod"
+msgid "Bambara"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:74
-msgid "Asus Laptop"
-msgstr "Asus Laptop"
+msgid "Bashkirian"
+msgstr "Baškirské"
#: ../rules/base.xml.in.h:75
-msgid "At bottom left"
-msgstr "Vlevo dole"
+#, fuzzy
+msgid "Belarusian"
+msgstr "Bělorusko"
#: ../rules/base.xml.in.h:76
-msgid "At left of 'A'"
-msgstr "Nalevo od \"A\""
+#, fuzzy
+msgid "Belarusian (Latin)"
+msgstr "Dvorak (latinka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:77
-msgid "Austria"
-msgstr "Rakousko"
+#, fuzzy
+msgid "Belarusian (legacy)"
+msgstr "Francouzské (zděděné)"
#: ../rules/base.xml.in.h:78
-msgid "Aut"
-msgstr "AUT"
+msgid "Belgian"
+msgstr "Belgické"
#: ../rules/base.xml.in.h:79
-msgid "Avatime"
-msgstr "Avatime"
+msgid "Belgian (ISO alternate)"
+msgstr "Belgické (ISO alternativní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:80
-msgid "Aze"
-msgstr "AZE"
+msgid "Belgian (Sun dead keys)"
+msgstr "Belgické (mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:81
-msgid "Azerbaijan"
-msgstr "Ázerbájdžán"
+msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
+msgstr "Belgické (Wang, model 724 azerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:82
-msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
-msgstr "Azona RF2300 Internet Keyboard, bezdrátová"
+msgid "Belgian (alternative)"
+msgstr "Belgické (alternativní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:83
-msgid "BTC 5090"
-msgstr "BTC 5090"
+msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
+msgstr "Belgické (alternativní, mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:84
-msgid "BTC 5113RF Multimedia"
-msgstr "BTC 5113RF Multimedia"
+msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
+msgstr "Belgické (alternativní, pouze Latin-9)"
#: ../rules/base.xml.in.h:85
-msgid "BTC 5126T"
-msgstr "BTC 5126T"
+msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
+msgstr "Belgické (vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:86
-msgid "BTC 6301URF"
-msgstr "BTC 6301URF"
+msgid "BenQ X-Touch"
+msgstr "BenQ X-Touch"
#: ../rules/base.xml.in.h:87
-msgid "BTC 9000"
-msgstr "BTC 9000"
+msgid "BenQ X-Touch 730"
+msgstr "BenQ X-Touch 730"
#: ../rules/base.xml.in.h:88
-msgid "BTC 9000A"
-msgstr "BTC 9000A"
+msgid "BenQ X-Touch 800"
+msgstr "BenQ X-Touch 800"
#: ../rules/base.xml.in.h:89
-msgid "BTC 9001AH"
-msgstr "BTC 9001AH"
+msgid "Bengali"
+msgstr "Bengálské"
#: ../rules/base.xml.in.h:90
-msgid "BTC 9019U"
-msgstr "BTC 9019U"
+#, fuzzy
+msgid "Bengali (Probhat)"
+msgstr "Bengálské Probhat"
#: ../rules/base.xml.in.h:91
-msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
-msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
+#, fuzzy
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
+msgstr "Tifinagh alternativní fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:92
-msgid "Backslash"
-msgstr "Zpětné lomítko"
+#, fuzzy
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
+msgstr "Tifinagh alternativní"
#: ../rules/base.xml.in.h:93
-msgid "Bangladesh"
-msgstr "Bangladéš"
+#, fuzzy
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
+msgstr "Tifinagh rozšířené fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:94
-msgid "Bashkirian"
-msgstr "Baškirské"
+#, fuzzy
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
+msgstr "Tifinagh rozšířené"
#: ../rules/base.xml.in.h:95
-msgid "Bel"
-msgstr "BEL"
+#, fuzzy
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
+msgstr "Tifinagh fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:96
-msgid "Belarus"
-msgstr "Bělorusko"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:97
-msgid "Belgium"
-msgstr "Belgie"
+msgid "Bosnian"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:98
-msgid "BenQ X-Touch"
-msgstr "BenQ X-Touch"
+#, fuzzy
+msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
+msgstr "Americká klávesnice s bosenskými spřežkami"
#: ../rules/base.xml.in.h:99
-msgid "BenQ X-Touch 730"
-msgstr "BenQ X-Touch 730"
+#, fuzzy
+msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
+msgstr "Americká klávesnice s bosenskými znaky"
#: ../rules/base.xml.in.h:100
-msgid "BenQ X-Touch 800"
-msgstr "BenQ X-Touch 800"
+#, fuzzy
+msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
+msgstr "Používat bosenské spřežky"
#: ../rules/base.xml.in.h:101
-msgid "Bengali"
-msgstr "Bengálské"
+#, fuzzy
+msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
+msgstr "Používat francouzské uvozovky"
#: ../rules/base.xml.in.h:102
-msgid "Bengali Probhat"
-msgstr "Bengálské Probhat"
+msgid "Both Alt keys together"
+msgstr "Obě klávesy Alt dohromady"
#: ../rules/base.xml.in.h:103
-msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way"
-msgstr "Bepo, ergonomické, typ Dvorak"
+msgid "Both Ctrl keys together"
+msgstr "Obě klávesy Ctrl dohromady"
#: ../rules/base.xml.in.h:104
-msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only"
-msgstr "Bepo, ergonomické, typ Dvorak, pouze Latin-9"
+msgid "Both Shift keys together"
+msgstr "Obě klávesy Shift dohromady"
#: ../rules/base.xml.in.h:105
-msgid "Bgd"
-msgstr "BGD"
+#, fuzzy
+msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
+msgstr "Obě klávesy Shift dohromady přepnou Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:106
-msgid "Bgr"
-msgstr "BGR"
+msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
+msgstr "Obě klávesy Shift dohromady přepnou Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:107
-msgid "Bhutan"
-msgstr "Bhútán"
+#, fuzzy
+msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
+msgstr "Obě klávesy Shift dohromady přepnou Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:108
-msgid "Biblical Hebrew (Tiro)"
-msgstr "Biblická hebrejština (Tiro)"
+msgid "Braille"
+msgstr "Braillovo písmo"
#: ../rules/base.xml.in.h:109
-msgid "Bih"
-msgstr "BIH"
+msgid "Braille (left hand)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:110
-msgid "Blr"
-msgstr "BLR"
+#, fuzzy
+msgid "Braille (right hand)"
+msgstr "Pravoruké"
#: ../rules/base.xml.in.h:111
-msgid "Bosnia and Herzegovina"
-msgstr "Bosna a Hercegovina"
+msgid "Brother Internet Keyboard"
+msgstr "Brother Internet Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:112
-msgid "Both Alt keys together"
-msgstr "Obě klávesy Alt dohromady"
+#, fuzzy
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bulharsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:113
-msgid "Both Ctrl keys together"
-msgstr "Obě klávesy Ctrl dohromady"
+#, fuzzy
+msgid "Bulgarian (new phonetic)"
+msgstr "Ruské fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:114
-msgid "Both Shift keys together"
-msgstr "Obě klávesy Shift dohromady"
+#, fuzzy
+msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
+msgstr "Tradiční fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:115
-msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
-msgstr "Obě klávesy Shift dohromady přepnou Caps Lock"
+msgid "Burmese"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:116
-msgid "Botswana"
-msgstr "Botswana"
+#, fuzzy
+msgid "Canadian Multilingual"
+msgstr "Vícejazyčné"
#: ../rules/base.xml.in.h:117
-msgid "Bra"
-msgstr "BRA"
+#, fuzzy
+msgid "Canadian Multilingual (first part)"
+msgstr "Vícejazyčné, první část"
#: ../rules/base.xml.in.h:118
-msgid "Braille"
-msgstr "Braillovo písmo"
+#, fuzzy
+msgid "Canadian Multilingual (second part)"
+msgstr "Vícejazyčné, druhá část"
#: ../rules/base.xml.in.h:119
-msgid "Brazil"
-msgstr "Brazílie"
+msgid "Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:120
-msgid "Breton"
-msgstr "Bretonské"
+#, fuzzy
+msgid "Caps Lock (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
+msgstr "Levá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:121
-msgid "Brl"
-msgstr "BRL"
+msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
+msgstr "Caps Lock (na první rozložení), Shift+Caps Lock (na poslední rozložení)"
#: ../rules/base.xml.in.h:122
-msgid "Brother Internet Keyboard"
-msgstr "Brother Internet Keyboard"
+msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
+msgstr "Caps Lock (při stisknutí), Alt+Caps Lock provádí původní akci Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:123
-msgid "Btn"
-msgstr "BTN"
+msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock funguje jako Shift s uzamčením. Shift přerušuje Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:124
-msgid "Buckwalter"
-msgstr "Buckwalter"
+msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock funguje jako Shift s uzamčením. Shift neovlivňuje Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:125
-msgid "Bulgaria"
-msgstr "Bulharsko"
+msgid "Caps Lock is disabled"
+msgstr "Klávesa Caps Lock je vypnuta"
#: ../rules/base.xml.in.h:126
-msgid "Bwa"
-msgstr "BWA"
+msgid "Caps Lock key behavior"
+msgstr "Chování klávesy Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:127
-msgid "COD"
-msgstr "COD"
+msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
+msgstr "Caps Lock přepne Shift, takže budou dotčeny všechny klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:128
-msgid "CRULP"
-msgstr "CRULP"
+msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
+msgstr "Caps Lock přepne běžný převod abecedních znaků na verzálky"
#: ../rules/base.xml.in.h:129
-msgid "Cambodia"
-msgstr "Kambodža"
+msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock používá vnitřní převod na verzálky. Shift přerušuje Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:130
-msgid "Can"
-msgstr "CAN"
+msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock používá vnitřní převod na verzálky. Shift neovlivňuje Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:131
-msgid "Canada"
-msgstr "Kanada"
+msgid "Catalan"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:132
-msgid "Capewell-Dvorak (Baybayin)"
-msgstr "Capewell-Dvorak (baybayin)"
+#, fuzzy
+msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
+msgstr "Katalánská varianta s ela geminada"
#: ../rules/base.xml.in.h:133
-msgid "Capewell-Dvorak (Latin)"
-msgstr "Capewell-Dvorak (latinka)"
+msgid "Cherokee"
+msgstr "Čerokí"
#: ../rules/base.xml.in.h:134
-msgid "Capewell-QWERF 2006 (Baybayin)"
-msgstr "Capewell-QWERF 2006 (baybayin)"
+msgid "Cherry B.UNLIMITED"
+msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
#: ../rules/base.xml.in.h:135
-msgid "Capewell-QWERF 2006 (Latin)"
-msgstr "Capewell-QWERF 2006 (latinka)"
+msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
+msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
#: ../rules/base.xml.in.h:136
-msgid "Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock"
+msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
+msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternativní volba)"
#: ../rules/base.xml.in.h:137
-msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
-msgstr "Caps Lock (na první rozložení), Shift+Caps Lock (na poslední rozložení)"
+msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
+msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
#: ../rules/base.xml.in.h:138
-msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
-msgstr "Caps Lock (při stisknutí), Alt+Caps Lock provádí původní akci Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Expert"
+msgstr "Cherry CyMotion Expert"
#: ../rules/base.xml.in.h:139
-msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock funguje jako Shift s uzamčením. Shift přerušuje Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
+msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
#: ../rules/base.xml.in.h:140
-msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock funguje jako Shift s uzamčením. Shift neovlivňuje Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
+msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
#: ../rules/base.xml.in.h:141
-msgid "Caps Lock is disabled"
-msgstr "Klávesa Caps Lock je vypnuta"
+msgid "Chicony Internet Keyboard"
+msgstr "Chicony Internet Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:142
-msgid "Caps Lock key behavior"
-msgstr "Chování klávesy Caps Lock"
+msgid "Chicony KB-9885"
+msgstr "Chicony KB-9885"
#: ../rules/base.xml.in.h:143
-msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
-msgstr "Caps Lock přepne Shift, takže budou dotčeny všechny klávesy"
+msgid "Chicony KU-0108"
+msgstr "Chicony KU-0108"
#: ../rules/base.xml.in.h:144
-msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
-msgstr "Caps Lock přepne běžný převod abecedních znaků na verzálky"
+msgid "Chicony KU-0420"
+msgstr "Chicony KU-0420"
#: ../rules/base.xml.in.h:145
-msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock používá vnitřní převod na verzálky. Shift přerušuje Caps Lock"
+#, fuzzy
+msgid "Chinese"
+msgstr "Čína"
#: ../rules/base.xml.in.h:146
-msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock používá vnitřní převod na verzálky. Shift neovlivňuje Caps Lock"
+msgid "Chuvash"
+msgstr "Čuvašské"
#: ../rules/base.xml.in.h:147
-msgid "Catalan variant with middle-dot L"
-msgstr "Katalánská varianta s ela geminada"
+#, fuzzy
+msgid "Chuvash (Latin)"
+msgstr "Čuvašské latinské"
#: ../rules/base.xml.in.h:148
-msgid "Cedilla"
-msgstr "Cédille"
+msgid "Classmate PC"
+msgstr "Classmate PC"
#: ../rules/base.xml.in.h:149
-msgid "Che"
-msgstr "CHE"
+msgid "CloGaelach"
+msgstr "CloGaelach"
#: ../rules/base.xml.in.h:150
-msgid "Cherokee"
-msgstr "Čerokí"
+msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
+msgstr "Compaq Easy Access Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:151
-msgid "Cherry B.UNLIMITED"
-msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
+msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
+msgstr "Compaq Internet Keyboard (13 kláves)"
#: ../rules/base.xml.in.h:152
-msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
-msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
+msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
+msgstr "Compaq Internet Keyboard (18 kláves)"
#: ../rules/base.xml.in.h:153
-msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
-msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternativní volba)"
+msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
+msgstr "Compaq Internet Keyboard (7 kláves)"
#: ../rules/base.xml.in.h:154
-msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
-msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
+msgid "Compaq iPaq Keyboard"
+msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:155
-msgid "Cherry CyMotion Expert"
-msgstr "Cherry CyMotion Expert"
+msgid "Compose key position"
+msgstr "Umístění klávesy Compose"
#: ../rules/base.xml.in.h:156
-msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
-msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
+msgid "Control + Alt + Backspace"
+msgstr "Ctrl + Alt + Backspace"
#: ../rules/base.xml.in.h:157
-msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
-msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
+msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
+msgstr "Ctrl je přiřazena ke klávesám Alt, Alt je přiřazena ke klávesám Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:158
-msgid "Chicony Internet Keyboard"
-msgstr "Chicony Internet Keyboard"
+msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
+msgstr "Ctrl je přiřazena ke klávesám Win (a obvyklým klávesám Ctrl)"
#: ../rules/base.xml.in.h:159
-msgid "Chicony KB-9885"
-msgstr "Chicony KB-9885"
+msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
+msgstr "Creative Desktop Wireless 7000"
#: ../rules/base.xml.in.h:160
-msgid "Chicony KU-0108"
-msgstr "Chicony KU-0108"
+#, fuzzy
+msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
+msgstr "Krymskotatarské (Dobruca-1 Q)"
#: ../rules/base.xml.in.h:161
-msgid "Chicony KU-0420"
-msgstr "Chicony KU-0420"
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
+msgstr "Krymskotatarské (turecké Alt-Q)"
#: ../rules/base.xml.in.h:162
-msgid "China"
-msgstr "Čína"
+msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
+msgstr "Krymskotatarské (turecké F)"
#: ../rules/base.xml.in.h:163
-msgid "Chn"
-msgstr "CHN"
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
+msgstr "Krymskotatarské (turecké Q)"
#: ../rules/base.xml.in.h:164
-msgid "Chuvash"
-msgstr "Čuvašské"
+#, fuzzy
+msgid "Croatian"
+msgstr "Chorvatsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:165
-msgid "Chuvash Latin"
-msgstr "Čuvašské latinské"
+#, fuzzy
+msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
+msgstr "Americká klávesnice s chorvatskými spřežkami"
#: ../rules/base.xml.in.h:166
-msgid "Classic"
-msgstr "Klasické"
+#, fuzzy
+msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
+msgstr "Americká klávesnice s chorvatskými znaky"
#: ../rules/base.xml.in.h:167
-msgid "Classic Dvorak"
-msgstr "Klasické Dvorak"
+#, fuzzy
+msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
+msgstr "Používat chorvatské spřežky"
#: ../rules/base.xml.in.h:168
-msgid "Classic, eliminate dead keys"
-msgstr "Klasické, vyloučit mrtvé klávesy"
+#, fuzzy
+msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
+msgstr "Používat francouzské uvozovky"
#: ../rules/base.xml.in.h:169
-msgid "Classmate PC"
-msgstr "Classmate PC"
+msgid "Ctrl key position"
+msgstr "Umístění klávesy Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:170
-msgid "CloGaelach"
-msgstr "CloGaelach"
+msgid "Ctrl+Shift"
+msgstr "Ctrl+Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:171
-msgid "Colemak"
-msgstr "Colemak"
+msgid "Czech"
+msgstr "České"
#: ../rules/base.xml.in.h:172
-msgid "Colemak (Baybayin)"
-msgstr "Colemak (baybayin)"
+msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
+msgstr "České (rozložení UCW, pouze znaky s diakritikou)"
#: ../rules/base.xml.in.h:173
-msgid "Colemak (Latin)"
-msgstr "Colemak (latinka)"
+msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
+msgstr "České (americké Dvorak s podporou CZ UCW)"
#: ../rules/base.xml.in.h:174
-msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
-msgstr "Compaq Easy Access Keyboard"
+msgid "Czech (qwerty)"
+msgstr "České (qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:175
-msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
-msgstr "Compaq Internet Keyboard (13 kláves)"
+msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
+msgstr "České (qwerty, rozšířená klávesa zpětného lomítka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:176
-msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
-msgstr "Compaq Internet Keyboard (18 kláves)"
+msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
+msgstr "České (s klávesou &lt;\\|&gt;)"
#: ../rules/base.xml.in.h:177
-msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
-msgstr "Compaq Internet Keyboard (7 kláves)"
+msgid "DTK2000"
+msgstr "DTK2000"
#: ../rules/base.xml.in.h:178
-msgid "Compaq iPaq Keyboard"
-msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
+msgid "Danish"
+msgstr "Dánské"
#: ../rules/base.xml.in.h:179
-msgid "Compose key position"
-msgstr "Umístění klávesy Compose"
+msgid "Danish (Dvorak)"
+msgstr "Dánské (Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:180
-msgid "Congo, Democratic Republic of the"
-msgstr "Konžská demokratická republika"
+msgid "Danish (Macintosh)"
+msgstr "Dánské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:181
-msgid "Control + Alt + Backspace"
-msgstr "Ctrl + Alt + Backspace"
+msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Dánské (Macintosh, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:182
-msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
-msgstr "Ctrl je přiřazena ke klávesám Alt, Alt je přiřazena ke klávesám Win"
+msgid "Danish (eliminate dead keys)"
+msgstr "Dánské (vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:183
-msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
-msgstr "Ctrl je přiřazena ke klávesám Win (a obvyklým klávesám Ctrl)"
+msgid "Default numeric keypad keys"
+msgstr "Výchozí numerická klávesnice"
#: ../rules/base.xml.in.h:184
-msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
-msgstr "Creative Desktop Wireless 7000"
+msgid "Dell"
+msgstr "Dell"
#: ../rules/base.xml.in.h:185
-msgid "Crimean Tatar (Dobruca-1 Q)"
-msgstr "Krymskotatarské (Dobruca-1 Q)"
+msgid "Dell 101-key PC"
+msgstr "Dell PC 101klávesové"
#: ../rules/base.xml.in.h:186
-msgid "Crimean Tatar (Dobruca-2 Q)"
-msgstr "Krymskotatarské (Dobruca-2 Q)"
+msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
+msgstr "Notebook Dell Inspiron 6xxx/8xxx"
#: ../rules/base.xml.in.h:187
-msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
-msgstr "Krymskotatarské (turecké Alt-Q)"
+msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
+msgstr "Notebook Dell řady Precision M"
#: ../rules/base.xml.in.h:188
-msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
-msgstr "Krymskotatarské (turecké F)"
+msgid "Dell Latitude series laptop"
+msgstr "Notebook řady Dell Latitude"
#: ../rules/base.xml.in.h:189
-msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
-msgstr "Krymskotatarské (turecké Q)"
+msgid "Dell Precision M65"
+msgstr "Dell Precision M65"
#: ../rules/base.xml.in.h:190
-msgid "Croatia"
-msgstr "Chorvatsko"
+msgid "Dell SK-8125"
+msgstr "Dell SK-8125"
#: ../rules/base.xml.in.h:191
-msgid "Ctrl key position"
-msgstr "Umístění klávesy Ctrl"
+msgid "Dell SK-8135"
+msgstr "Dell SK-8135"
#: ../rules/base.xml.in.h:192
-msgid "Ctrl+Shift"
-msgstr "Ctrl+Shift"
+msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
+msgstr "Dell USB Multimedia Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:193
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "Cyrilice"
+msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
+msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:194
-msgid "Cyrillic with guillemets"
-msgstr "Cyrilice s francouzskými uvozovkami"
+msgid "Dhivehi"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:195
-msgid "Cyrillic, Z and ZHE swapped"
-msgstr "Cyrilice, prohozené Z a Ž"
+msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
+msgstr "Řada Diamond 9801 / 9802"
#: ../rules/base.xml.in.h:196
-msgid "Cze"
-msgstr "CZE"
+msgid "Dutch"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:197
-msgid "Czechia"
-msgstr "Česko"
+#, fuzzy
+msgid "Dutch (Macintosh)"
+msgstr "Francouzské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:198
-msgid "DOS"
-msgstr "DOS"
+#, fuzzy
+msgid "Dutch (Sun dead keys)"
+msgstr "Mrtvé klávesy Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:199
-msgid "DTK2000"
-msgstr "DTK2000"
+msgid "Dutch (standard)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:200
-msgid "Dead acute"
-msgstr "Mrtvá čárka"
+msgid "Dzongkha"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:201
-msgid "Dead grave acute"
-msgstr "Mrtvá opačná čárka (gravis)"
+msgid "Enable extra typographic characters"
+msgstr "Povolit přídavné znaky hladké sazby"
#: ../rules/base.xml.in.h:202
-msgid "Default numeric keypad keys"
-msgstr "Výchozí numerická klávesnice"
+msgid "English (Cameroon Dvorak)"
+msgstr "Anglické (Kamerun Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:203
-msgid "Dell"
-msgstr "Dell"
+msgid "English (Cameroon qwerty)"
+msgstr "Anglické (Kamerun qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:204
-msgid "Dell 101-key PC"
-msgstr "Dell PC 101klávesové"
+msgid "English (Cameroon)"
+msgstr "Anglické (Kamerun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:205
-msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
-msgstr "Notebook Dell Inspiron 6xxx/8xxx"
+msgid "English (Canada)"
+msgstr "Anglické (Kanada)"
#: ../rules/base.xml.in.h:206
-msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
-msgstr "Notebook Dell řady Precision M"
+msgid "English (Colemak)"
+msgstr "Anglické (Colemak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:207
-msgid "Dell Latitude series laptop"
-msgstr "Notebook řady Dell Latitude"
+msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
+msgstr "Anglické (alternativní mezinárodní Dvorak bez mrtvých kláves)"
#: ../rules/base.xml.in.h:208
-msgid "Dell Precision M65"
-msgstr "Dell Precision M65"
+msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
+msgstr "Anglické (mezinárodní Dvorak s mrtvými klávesami)"
#: ../rules/base.xml.in.h:209
-msgid "Dell SK-8125"
-msgstr "Dell SK-8125"
+msgid "English (Dvorak)"
+msgstr "Anglické (Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:210
-msgid "Dell SK-8135"
-msgstr "Dell SK-8135"
+msgid "English (Ghana)"
+msgstr "Anglické (Ghana)"
#: ../rules/base.xml.in.h:211
-msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
-msgstr "Dell USB Multimedia Keyboard"
+msgid "English (Ghana, GILLBT)"
+msgstr "Anglické (Ghana, GILLBT)"
#: ../rules/base.xml.in.h:212
-msgid "Denmark"
-msgstr "Dánsko"
+msgid "English (Ghana, multilingual)"
+msgstr "Anglické (Ghana, vícejazyčné)"
#: ../rules/base.xml.in.h:213
-msgid "Deu"
-msgstr "DEU"
+msgid "English (India, with RupeeSign)"
+msgstr "Anglické (Indie, s RupeeSign)"
#: ../rules/base.xml.in.h:214
-msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
-msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
+msgid "English (Macintosh)"
+msgstr "Anglické (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:215
-msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
-msgstr "Řada Diamond 9801 / 9802"
+msgid "English (Mali, US Macintosh)"
+msgstr "Anglické (Mali, americké Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:216
-msgid "Dnk"
-msgstr "DNK"
+msgid "English (Mali, US international)"
+msgstr "Anglické (Mali, americké mezinárodní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:217
-msgid "Dvorak"
-msgstr "Dvorak"
+msgid "English (Nigeria)"
+msgstr "Anglické (Nigérie)"
#: ../rules/base.xml.in.h:218
-msgid "Dvorak (Baybayin)"
-msgstr "Dvorak (baybayin)"
+msgid "English (South Africa)"
+msgstr "Anglické (Jižní Afrika)"
#: ../rules/base.xml.in.h:219
-msgid "Dvorak (Latin)"
-msgstr "Dvorak (latinka)"
+msgid "English (UK)"
+msgstr "Anglické (Británie)"
#: ../rules/base.xml.in.h:220
-msgid "Dvorak (UK Punctuation)"
-msgstr "Dvorak (britská interpunkce)"
+msgid "English (UK, Colemak)"
+msgstr "Anglické (Británie, Colemak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:221
-msgid "Dvorak alternative international (no dead keys)"
-msgstr "Alternativní mezinárodní Dvorak (bez mrtvých kláves)"
+msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
+msgstr "Anglické (Británie, Dvorak s britskou interpunkcí)"
#: ../rules/base.xml.in.h:222
-msgid "Dvorak international (with dead keys)"
-msgstr "Mezinárodní Dvorak (s mrtvými klávesami)"
+msgid "English (UK, Dvorak)"
+msgstr "Anglické (Británie, Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:223
-msgid "Dvorak, Polish quotes on key 1"
-msgstr "Dvorak, polské uvozovky na klávese 1"
+msgid "English (UK, Macintosh international)"
+msgstr "Anglické (Británie, mezinárodní Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:224
-msgid "Dvorak, Polish quotes on quotemark key"
-msgstr "Dvorak, polské uvozovky na klávese uvozovky"
+msgid "English (UK, Macintosh)"
+msgstr "Anglické (Británie, Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:225
-msgid "Eastern"
-msgstr "Východní"
+msgid "English (UK, extended WinKeys)"
+msgstr "Anglické (Británie, rozšířené - klávesy Win)"
#: ../rules/base.xml.in.h:226
-msgid "Eliminate dead keys"
-msgstr "Vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "English (UK, international with dead keys)"
+msgstr "Anglické (Británie, mezinárodní s mrtvými klávesami)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:227
-msgid "Enable extra typographic characters"
-msgstr "Povolit přídavné znaky hladké sazby"
+#: ../rules/base.xml.in.h:227 ../rules/base.extras.xml.in.h:7
+msgid "English (US)"
+msgstr "Anglické (USA)"
#: ../rules/base.xml.in.h:228
-msgid "English"
-msgstr "Anglické"
+msgid "English (US, alternative international)"
+msgstr "Anglické (USA, alternativní mezinárodní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:229
-msgid "English (USA International)"
-msgstr "Anglické (americké mezinárodní)"
+msgid "English (US, international with dead keys)"
+msgstr "Anglické (USA, mezinárodní s mrtvými klávesami)"
#: ../rules/base.xml.in.h:230
-msgid "English (USA Macintosh)"
-msgstr "Anglické (americké Macintosh)"
+msgid "English (US, with euro on 5)"
+msgstr "Anglické (USA, Euro na 5)"
#: ../rules/base.xml.in.h:231
-msgid "English with RupeeSign"
-msgstr "Anglické s RupeeSign"
+msgid "English (classic Dvorak)"
+msgstr "Anglické (klasické Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:232
-msgid "Ennyah DKB-1008"
-msgstr "Ennyah DKB-1008"
+msgid "English (international AltGr dead keys)"
+msgstr "Anglické (mezinárodní mrtvé klávesy AltGr)"
#: ../rules/base.xml.in.h:233
-msgid "Enter on keypad"
-msgstr "Enter na numerické klávesnici"
+msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
+msgstr "Anglické (přepínání rozložení klávesou násobení/dělení)"
#: ../rules/base.xml.in.h:234
-msgid "Epo"
-msgstr "EPO"
+msgid "English (left handed Dvorak)"
+msgstr "Anglické (levoruké Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:235
-msgid "Ergonomic"
-msgstr "Ergonomické"
+msgid "English (programmer Dvorak)"
+msgstr "Anglické (programátorské Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:236
-msgid "Esp"
-msgstr "ESP"
+msgid "English (right handed Dvorak)"
+msgstr "Anglické (pravoruké Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:237
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
+msgid "Ennyah DKB-1008"
+msgstr "Ennyah DKB-1008"
#: ../rules/base.xml.in.h:238
-msgid "Est"
-msgstr "EST"
+msgid "Enter on keypad"
+msgstr "Enter na numerické klávesnici"
#: ../rules/base.xml.in.h:239
-msgid "Estonia"
-msgstr "Estonsko"
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
#: ../rules/base.xml.in.h:240
-msgid "Eth"
-msgstr "ETH"
+msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:241
-msgid "Ethiopia"
-msgstr "Etiopie"
+msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
+msgstr "Esperanto (posunutý středník a uvozovka, zastaralé)"
#: ../rules/base.xml.in.h:242
-msgid "Euro on 2"
-msgstr "Euro na 2"
+#, fuzzy
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estonsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:243
-msgid "Euro on 4"
-msgstr "Euro na 4"
+msgid "Estonian (Dvorak)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:244
-msgid "Euro on 5"
-msgstr "Euro na 5"
+#, fuzzy
+msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
+msgstr "Americká klávesnice s estonskými znaky"
#: ../rules/base.xml.in.h:245
-msgid "Euro on E"
-msgstr "Euro na E"
+#, fuzzy
+msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
+msgstr "Vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:246
-msgid "Everex STEPnote"
-msgstr "Everex STEPnote"
+msgid "Euro on 2"
+msgstr "Euro na 2"
#: ../rules/base.xml.in.h:247
-msgid "Ewe"
-msgstr "Ewe"
+msgid "Euro on 4"
+msgstr "Euro na 4"
#: ../rules/base.xml.in.h:248
-msgid "Extended"
-msgstr "Rozšířené"
+msgid "Euro on 5"
+msgstr "Euro na 5"
#: ../rules/base.xml.in.h:249
-msgid "Extended - Winkeys"
-msgstr "Rozšířené - klávesy Win"
+msgid "Euro on E"
+msgstr "Euro na E"
#: ../rules/base.xml.in.h:250
-msgid "Extended Backslash"
-msgstr "Rozšířená klávesa zpětného lomítka"
+msgid "Everex STEPnote"
+msgstr "Everex STEPnote"
#: ../rules/base.xml.in.h:251
-msgid "F-letter (F) variant"
-msgstr "Varianta se znakem F"
+msgid "Ewe"
+msgstr "Ewe"
#: ../rules/base.xml.in.h:252
msgid "FL90"
msgstr "FL90"
#: ../rules/base.xml.in.h:253
-msgid "Faroe Islands"
+#, fuzzy
+msgid "Faroese"
msgstr "Faerské ostrovy"
#: ../rules/base.xml.in.h:254
-msgid "Fin"
-msgstr "FIN"
+#, fuzzy
+msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:255
-msgid "Finland"
-msgstr "Finsko"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino"
+msgstr "Filipíny"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:256
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
+msgstr "Capewell-Dvorak (baybayin)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:257
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
+msgstr "Capewell-Dvorak (latinka)"
-#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
-#. The description needs to be rewritten
#: ../rules/base.xml.in.h:258
-msgid "Four-level key with abstract separators"
-msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s abstraktními oddělovači"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
+msgstr "Capewell-QWERF 2006 (baybayin)"
#: ../rules/base.xml.in.h:259
-msgid "Four-level key with comma"
-msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s čárkou"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
+msgstr "Capewell-QWERF 2006 (latinka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:260
-msgid "Four-level key with dot"
-msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s tečkou"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
+msgstr "Colemak (baybayin)"
#: ../rules/base.xml.in.h:261
-msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
-msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s tečkou, omezení Latin-9"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Colemak Latin)"
+msgstr "Colemak (latinka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:262
-msgid "Four-level key with momayyez"
-msgstr "Klávesa čtvrté úrovně se znakem momajjez"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
+msgstr "Dvorak (baybayin)"
#: ../rules/base.xml.in.h:263
-msgid "Fra"
-msgstr "FRA"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
+msgstr "Dvorak (latinka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:264
-msgid "France"
-msgstr "Francie"
+#, fuzzy
+msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
+msgstr "QWERTY (baybayin)"
#: ../rules/base.xml.in.h:265
-msgid "Français (France Alternative)"
-msgstr "Français (francouzské alternativní)"
+msgid "Finnish"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:266
-msgid "French"
-msgstr "Francouzské"
+#, fuzzy
+msgid "Finnish (Macintosh)"
+msgstr "Francouzské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:267
-msgid "French (Macintosh)"
-msgstr "Francouzské (Macintosh)"
+msgid "Finnish (classic)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:268
-msgid "French (legacy)"
-msgstr "Francouzské (zděděné)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:269
-msgid "French Dvorak"
-msgstr "Francouzské Dvorak"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:270
-msgid "French, Sun dead keys"
-msgstr "Francouzské, mrtvé klávesy Sun"
+#, fuzzy
+msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
+msgstr "Klasické, vyloučit mrtvé klávesy"
+#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
+#. The description needs to be rewritten
#: ../rules/base.xml.in.h:271
-msgid "French, eliminate dead keys"
-msgstr "Francouzské, vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Four-level key with abstract separators"
+msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s abstraktními oddělovači"
#: ../rules/base.xml.in.h:272
-msgid "Fro"
-msgstr "FRO"
+msgid "Four-level key with comma"
+msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s čárkou"
#: ../rules/base.xml.in.h:273
-msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
-msgstr "Notebook Fujitsu-Siemens Computers AMILO"
+msgid "Four-level key with dot"
+msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s tečkou"
#: ../rules/base.xml.in.h:274
-msgid "Fula"
-msgstr "Fula"
+msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
+msgstr "Klávesa čtvrté úrovně s tečkou, omezení Latin-9"
#: ../rules/base.xml.in.h:275
-msgid "GBr"
-msgstr "GBR"
+msgid "Four-level key with momayyez"
+msgstr "Klávesa čtvrté úrovně se znakem momajjez"
#: ../rules/base.xml.in.h:276
-msgid "GILLBT"
-msgstr "GILLBT"
+msgid "French"
+msgstr "Francouzské"
#: ../rules/base.xml.in.h:277
-msgid "Ga"
-msgstr "GA"
+msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
+msgstr "Francouzské (Bepo, ergonomické, typ Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:278
-msgid "Generic 101-key PC"
-msgstr "Obecné PC 101klávesové"
+msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
+msgstr "Francouzské (Bepo, ergonomické, typ Dvorak, pouze Latin-9)"
#: ../rules/base.xml.in.h:279
-msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
-msgstr "Obecné PC 102klávesové (mez.)"
+msgid "French (Breton)"
+msgstr "Francouzské (bretonština)"
#: ../rules/base.xml.in.h:280
-msgid "Generic 104-key PC"
-msgstr "Obecné PC 104klávesové"
+msgid "French (Cameroon azerty)"
+msgstr "Francouzské (Kamerun azerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:281
-msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
-msgstr "Obecné PC 105klávesové (mez.)"
+msgid "French (Cameroon)"
+msgstr "Francouzské (Kamerun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:282
-msgid "Genius Comfy KB-12e"
-msgstr "Genius Comfy KB-12e"
+#: ../rules/base.xml.in.h:282 ../rules/base.extras.xml.in.h:10
+msgid "French (Canada)"
+msgstr "Francouzské (Kanada)"
#: ../rules/base.xml.in.h:283
-msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
-msgstr "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
+msgid "French (Canada, Dvorak)"
+msgstr "Francouzské (Kanada, Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:284
-msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
-msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
+msgid "French (Canada, legacy)"
+msgstr "Francouzské (Kanada, zděděné)"
#: ../rules/base.xml.in.h:285
-msgid "Genius KB-19e NB"
-msgstr "Genius KB-19e NB"
+msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
+msgstr "Francouzské (Konžská demokratická republika)"
#: ../rules/base.xml.in.h:286
-msgid "Genius KKB-2050HS"
-msgstr "Genius KKB-2050HS"
+msgid "French (Dvorak)"
+msgstr "Francouzské (Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:287
-msgid "Geo"
-msgstr "GEO"
+msgid "French (Guinea)"
+msgstr "Francouzské (Guinea)"
#: ../rules/base.xml.in.h:288
-msgid "Georgia"
-msgstr "Gruzie"
+msgid "French (Macintosh)"
+msgstr "Francouzské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:289
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruzínské"
+msgid "French (Mali, alternative)"
+msgstr "Francouzské (Mali, alternativní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:290
-msgid "Georgian AZERTY Tskapo"
-msgstr "Gruzínské AZERTY Tskapo"
+msgid "French (Morocco)"
+msgstr "Francouzské (Maroko)"
#: ../rules/base.xml.in.h:291
-msgid "German (Macintosh)"
-msgstr "Německé (Macintosh)"
+msgid "French (Sun dead keys)"
+msgstr "Francouzské (mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:292
-msgid "German, Sun dead keys"
-msgstr "Německé, mrtvé klávesy Sun"
+msgid "French (Switzerland)"
+msgstr "Francouzské (Švýcarsko)"
#: ../rules/base.xml.in.h:293
-msgid "German, eliminate dead keys"
-msgstr "Německé, vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "Francouzské (Švýcarsko, Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:294
-msgid "Germany"
-msgstr "Německo"
+msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
+msgstr "Francouzské (Švýcarsko, mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:295
-msgid "Gha"
-msgstr "GHA"
+msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské (Švýcarsko, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:296
-msgid "Ghana"
-msgstr "Ghana"
+msgid "French (alternative)"
+msgstr "Francouzské (alternativní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:297
-msgid "Gin"
-msgstr "GIN"
+msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
+msgstr "Francouzské (alternativní, mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:298
-msgid "Grc"
-msgstr "GRC"
+msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské (alternativní, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:299
-msgid "Greece"
-msgstr "Řecko"
+msgid "French (alternative, latin-9 only)"
+msgstr "Francouzské (alternativní, pouze Latin-9)"
#: ../rules/base.xml.in.h:300
-msgid "Guinea"
-msgstr "Guinea"
+msgid "French (eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské (vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:301
-msgid "Gujarati"
-msgstr "Gudžarátské"
+msgid "French (legacy, alternative)"
+msgstr "Francouzské (zděděné, alternativní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:302
-msgid "Gurmukhi"
-msgstr "Gurmuchské"
+msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
+msgstr "Francouzské (zděděné, alternativní, mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:303
-msgid "Gurmukhi Jhelum"
-msgstr "Gurmuchské (Jhelum)"
+msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské (zděděné, alternativní, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:304
-msgid "Gyration"
-msgstr "Gyration"
+msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
+msgstr "Notebook Fujitsu-Siemens Computers AMILO"
#: ../rules/base.xml.in.h:305
-msgid "HTC Dream"
-msgstr "HTC Dream"
+msgid "Fula"
+msgstr "Fula"
#: ../rules/base.xml.in.h:306
-msgid "Happy Hacking Keyboard"
-msgstr "Happy Hacking Keyboard"
+msgid "Ga"
+msgstr "GA"
#: ../rules/base.xml.in.h:307
-msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
-msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac"
+msgid "Generic 101-key PC"
+msgstr "Obecné PC 101klávesové"
#: ../rules/base.xml.in.h:308
-msgid "Hausa"
-msgstr "Hausa"
+msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
+msgstr "Obecné PC 102klávesové (mez.)"
#: ../rules/base.xml.in.h:309
-msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
-msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
+msgid "Generic 104-key PC"
+msgstr "Obecné PC 104klávesové"
#: ../rules/base.xml.in.h:310
-msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
-msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
+msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
+msgstr "Obecné PC 105klávesové (mez.)"
#: ../rules/base.xml.in.h:311
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
+msgid "Genius Comfy KB-12e"
+msgstr "Genius Comfy KB-12e"
#: ../rules/base.xml.in.h:312
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
+msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
+msgstr "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
#: ../rules/base.xml.in.h:313
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
+msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
+msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
#: ../rules/base.xml.in.h:314
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
+msgid "Genius KB-19e NB"
+msgstr "Genius KB-19e NB"
#: ../rules/base.xml.in.h:315
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
+msgid "Genius KKB-2050HS"
+msgstr "Genius KKB-2050HS"
#: ../rules/base.xml.in.h:316
-msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
-msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruzínské"
#: ../rules/base.xml.in.h:317
-msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
-msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
+#, fuzzy
+msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
+msgstr "Gruzínské AZERTY Tskapo"
#: ../rules/base.xml.in.h:318
-msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
-msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
+#, fuzzy
+msgid "Georgian (Italy)"
+msgstr "Gruzínské"
#: ../rules/base.xml.in.h:319
-msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
-msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Georgian (MESS)"
+msgstr "Gruzínské"
#: ../rules/base.xml.in.h:320
-msgid "Hewlett-Packard nx9020"
-msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
+msgid "Georgian (ergonomic)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:321
-msgid "Hexadecimal"
-msgstr "Hexadecimální"
+msgid "German"
+msgstr "Německé"
#: ../rules/base.xml.in.h:322
-msgid "Hindi Bolnagri"
-msgstr "Hindské bolnagri"
+msgid "German (Austria)"
+msgstr "Německé (Rakousko)"
#: ../rules/base.xml.in.h:323
-msgid "Hindi Wx"
-msgstr "Hindské Wx"
+msgid "German (Austria, Macintosh)"
+msgstr "Německé (Rakousko, Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:324
-msgid "Homophonic"
-msgstr "Stejně znějící"
+msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
+msgstr "Německé (Rakousko, mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:325
-msgid "Honeywell Euroboard"
-msgstr "Honeywell Euroboard"
+msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
+msgstr "Německé (Rakousko, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:326
-msgid "Hrv"
-msgstr "HRV"
+msgid "German (Dvorak)"
+msgstr "Německé (Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:327
-msgid "Htc Dream phone"
-msgstr "Telefon HTC Dream"
+msgid "German (Macintosh)"
+msgstr "Německé (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:328
-msgid "Hun"
-msgstr "HUN"
+msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Německé (Macintosh, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:329
-msgid "Hungary"
-msgstr "Maďarsko"
+msgid "German (Neo 2)"
+msgstr "Německé (Neo 2)"
#: ../rules/base.xml.in.h:330
-msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
-msgstr "Hyper je přiřazena ke klávesám Win"
+msgid "German (Sun dead keys)"
+msgstr "Německé (mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:331
-msgid "IBM (LST 1205-92)"
-msgstr "IBM (LST 1205-92)"
+msgid "German (Switzerland)"
+msgstr "Německé (Švýcarsko)"
#: ../rules/base.xml.in.h:332
-msgid "IBM Rapid Access"
-msgstr "IBM Rapid Access"
+msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "Německé (Švýcarsko, Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:333
-msgid "IBM Rapid Access II"
-msgstr "IBM Rapid Access II"
+msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
+msgstr "Německé (Švýcarsko, mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:334
-msgid "IBM Space Saver"
-msgstr "IBM Space Saver"
+msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
+msgstr "Německé (Švýcarsko, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:335
-msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
-msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
+msgid "German (Switzerland, legacy)"
+msgstr "Německé (Švýcarsko, zděděné)"
#: ../rules/base.xml.in.h:336
-msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
-msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
+msgid "German (dead acute)"
+msgstr "Německé (mrtvá čárka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:337
-msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
-msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
+msgid "German (dead grave acute)"
+msgstr "Německé (mrtvá opačná čárka - gravis)"
#: ../rules/base.xml.in.h:338
-msgid "ISO Alternate"
-msgstr "ISO alternativní"
+msgid "German (eliminate dead keys)"
+msgstr "Německé (vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:339
-msgid "Iceland"
-msgstr "Island"
+msgid "German (qwerty)"
+msgstr "Německé (qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:340
-msgid "Igbo"
-msgstr "Igbo"
+#, fuzzy
+msgid "Greek"
+msgstr "Řecko"
#: ../rules/base.xml.in.h:341
-msgid "Include dead tilde"
-msgstr "Zahrnout mrtvou klávesu vlnovky"
+#, fuzzy
+msgid "Greek (eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:342
-msgid "Ind"
-msgstr "IND"
+msgid "Greek (extended)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:343
-msgid "India"
-msgstr "Indie"
+#, fuzzy
+msgid "Greek (polytonic)"
+msgstr "Polytonické"
#: ../rules/base.xml.in.h:344
-msgid "International (AltGr dead keys)"
-msgstr "Mezinárodní (mrtvé klávesy AltGr)"
+msgid "Greek (simple)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:345
-msgid "International (with dead keys)"
-msgstr "Mezinárodní (s mrtvými klávesami)"
+msgid "Gujarati"
+msgstr "Gudžarátské"
#: ../rules/base.xml.in.h:346
-msgid "Inuktitut"
-msgstr "Inuktitut"
+msgid "Gyration"
+msgstr "Gyration"
-#: ../rules/base.xml.in.h:347 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
-msgid "Iran"
-msgstr "Írán"
+#: ../rules/base.xml.in.h:347
+msgid "HTC Dream"
+msgstr "HTC Dream"
#: ../rules/base.xml.in.h:348
-msgid "Iraq"
-msgstr "Irák"
+msgid "Happy Hacking Keyboard"
+msgstr "Happy Hacking Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:349
-msgid "Ireland"
-msgstr "Irsko"
+msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
+msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac"
#: ../rules/base.xml.in.h:350
-msgid "Irl"
-msgstr "IRL"
+msgid "Hausa"
+msgstr "Hausa"
#: ../rules/base.xml.in.h:351
-msgid "Irn"
-msgstr "IRN"
+msgid "Hebrew"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:352
-msgid "Irq"
-msgstr "IRQ"
+#, fuzzy
+msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
+msgstr "Biblická hebrejština (Tiro)"
#: ../rules/base.xml.in.h:353
-msgid "Isl"
-msgstr "ISL"
+msgid "Hebrew (lyx)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:354
-msgid "Isr"
-msgstr "ISR"
+#, fuzzy
+msgid "Hebrew (phonetic)"
+msgstr "Nové fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:355
-msgid "Israel"
-msgstr "Izrael"
+msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
+msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:356
-msgid "Ita"
-msgstr "ITA"
+msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
+msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
#: ../rules/base.xml.in.h:357
-msgid "Italy"
-msgstr "Itálie"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
#: ../rules/base.xml.in.h:358
-msgid "Japan"
-msgstr "Japonsko"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
#: ../rules/base.xml.in.h:359
-msgid "Japan (PC-98xx Series)"
-msgstr "Japonsko (řada PC-98xx)"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
#: ../rules/base.xml.in.h:360
-msgid "Japanese keyboard options"
-msgstr "Volby japonské klávesnice"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
#: ../rules/base.xml.in.h:361
-msgid "Jpn"
-msgstr "JPN"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
#: ../rules/base.xml.in.h:362
-msgid "Kalmyk"
-msgstr "Kalmycké"
+msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
+msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
#: ../rules/base.xml.in.h:363
-msgid "Kana"
-msgstr "Kana"
+msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
+msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
#: ../rules/base.xml.in.h:364
-msgid "Kana 86"
-msgstr "Kana 86"
+msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
+msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
#: ../rules/base.xml.in.h:365
-msgid "Kana Lock key is locking"
-msgstr "Klávesa Kana Lock uzamyká"
+msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
+msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:366
-msgid "Kannada"
-msgstr "Kannadské"
+msgid "Hewlett-Packard nx9020"
+msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
#: ../rules/base.xml.in.h:367
-msgid "Kashubian"
-msgstr "Kašubské"
+msgid "Hexadecimal"
+msgstr "Hexadecimální"
#: ../rules/base.xml.in.h:368
-msgid "Kaz"
-msgstr "KAZ"
+#, fuzzy
+msgid "Hindi (Bolnagri)"
+msgstr "Hindské bolnagri"
#: ../rules/base.xml.in.h:369
-msgid "Kazakh with Russian"
-msgstr "Kazašská s ruštinou"
+#, fuzzy
+msgid "Hindi (Wx)"
+msgstr "Hindské Wx"
#: ../rules/base.xml.in.h:370
-msgid "Kazakhstan"
-msgstr "Kazachstán"
+msgid "Honeywell Euroboard"
+msgstr "Honeywell Euroboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:371
-msgid "Ken"
-msgstr "KEN"
+msgid "Htc Dream phone"
+msgstr "Telefon HTC Dream"
#: ../rules/base.xml.in.h:372
-msgid "Kenya"
-msgstr "Keňa"
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Maďarské"
#: ../rules/base.xml.in.h:373
-msgid "Key sequence to kill the X server"
-msgstr "Pořadí kláves zabíjející server X"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwerty/čárka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:374
-msgid "Key to choose 3rd level"
-msgstr "Klávesa umožňující výběr 3. úrovně"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwerty/čárka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:375
-msgid "Key to choose 5th level"
-msgstr "Klávesa umožňující výběr 5. úrovně"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwerty/tečka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:376
-msgid "Key(s) to change layout"
-msgstr "Klávesa měnící rozložení"
+msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwerty/tečka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:377
-msgid "Keytronic FlexPro"
-msgstr "Keytronic FlexPro"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwertz/čárka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:378
-msgid "Kgz"
-msgstr "KGZ"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwertz/čárka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:379
-msgid "Khm"
-msgstr "KHM"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwertz/tečka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:380
-msgid "Kikuyu"
-msgstr "Kukujské"
+msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (101/qwertz/tečka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:381
-msgid "Kinesis"
-msgstr "Kinesis"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwerty/čárka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:382
-msgid "Komi"
-msgstr "Komi"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwerty/čárka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:383
-msgid "Kor"
-msgstr "KOR"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwerty/tečka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:384
-msgid "Korea, Republic of"
-msgstr "Korejská republika"
+msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwerty/tečka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:385
-msgid "Ktunaxa"
-msgstr "Ktunaxa"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwertz/čárka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:386
-msgid "Kurdish, (F)"
-msgstr "Kurdské, (F)"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwertz/čárka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:387
-msgid "Kurdish, Arabic-Latin"
-msgstr "Kurdské, arabsko-latinské"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwertz/tečka/mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:388
-msgid "Kurdish, Latin Alt-Q"
-msgstr "Kurdské, latinské Alt-Q"
+msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (102/qwertz/tečka/vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:389
-msgid "Kurdish, Latin Q"
-msgstr "Kurdské, latinské Q"
+msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
+msgstr "Maďarské (vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:390
-msgid "Kyrgyzstan"
-msgstr "Kyrgyzstán"
+msgid "Hungarian (qwerty)"
+msgstr "Maďarské (qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:391
-msgid "LEKP"
-msgstr "LEKP"
+msgid "Hungarian (standard)"
+msgstr "Maďarské (standardní)"
#: ../rules/base.xml.in.h:392
-msgid "LEKPa"
-msgstr "LEKPa"
+msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
+msgstr "Hyper je přiřazena ke klávesám Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:393
-msgid "Lao"
-msgstr "LAO"
+msgid "IBM Rapid Access"
+msgstr "IBM Rapid Access"
#: ../rules/base.xml.in.h:394
-msgid "Laos"
-msgstr "Laos"
+msgid "IBM Rapid Access II"
+msgstr "IBM Rapid Access II"
#: ../rules/base.xml.in.h:395
-msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
-msgstr "Laptop Keyboard pro notebook Compaq (např. Armada)"
+msgid "IBM Space Saver"
+msgstr "IBM Space Saver"
#: ../rules/base.xml.in.h:396
-msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
-msgstr "Internet Keyboard pro notebook Compaq (např. Presario)"
+msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
+msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
#: ../rules/base.xml.in.h:397
-msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
-msgstr "Notebook eMachines m68xx"
+msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
+msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
#: ../rules/base.xml.in.h:398
-msgid "Latin"
-msgstr "Latinské"
+msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
+msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
#: ../rules/base.xml.in.h:399
-msgid "Latin American"
-msgstr "Latinskoamerické"
+#, fuzzy
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Island"
#: ../rules/base.xml.in.h:400
-msgid "Latin Unicode"
-msgstr "Latinské Unicode"
+#, fuzzy
+msgid "Icelandic (Dvorak)"
+msgstr "Klasické Dvorak"
#: ../rules/base.xml.in.h:401
-msgid "Latin Unicode qwerty"
-msgstr "Latinské Unicode qwerty"
+#, fuzzy
+msgid "Icelandic (Macintosh)"
+msgstr "Francouzské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:402
-msgid "Latin qwerty"
-msgstr "Latinské qwerty"
+#, fuzzy
+msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
+msgstr "Francouzské, mrtvé klávesy Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:403
-msgid "Latin unicode"
-msgstr "Latinské Unicode"
+#, fuzzy
+msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
+msgstr "Klasické, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:404
-msgid "Latin unicode qwerty"
-msgstr "Latinské Unicode qwerty"
+msgid "Igbo"
+msgstr "Igbo"
#: ../rules/base.xml.in.h:405
-msgid "Latin with guillemets"
-msgstr "Latinské s francouzskými uvozovkami"
+#, fuzzy
+msgid "Indian"
+msgstr "Indie"
#: ../rules/base.xml.in.h:406
-msgid "Latvia"
-msgstr "Lotyšsko"
+msgid "Inuktitut"
+msgstr "Inuktitut"
#: ../rules/base.xml.in.h:407
-msgid "Layout toggle on multiply/divide key"
-msgstr "Přepínání rozložení klávesou násobení/dělení"
+#, fuzzy
+msgid "Iraqi"
+msgstr "Irák"
#: ../rules/base.xml.in.h:408
-msgid "Left Alt"
-msgstr "Levá klávesa Alt"
+msgid "Irish"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:409
-msgid "Left Alt (while pressed)"
-msgstr "Levá klávesa Alt (při stisknutí)"
+#, fuzzy
+msgid "Irish (UnicodeExpert)"
+msgstr "UnicodeExpert"
#: ../rules/base.xml.in.h:410
-msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
-msgstr "Levá klávesa Alt je prohozena s levou klávesou Win"
+msgid "Italian"
+msgstr "Italské"
#: ../rules/base.xml.in.h:411
-msgid "Left Ctrl"
-msgstr "Levá klávesa Ctrl"
+msgid "Italian (Macintosh)"
+msgstr "Italské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:412
-msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
-msgstr "Levá klávesa Ctrl (na první rozložení), pravá klávesa Ctrl (na poslední rozložení)"
+msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
+msgstr "Italské (americká klávesnice s italskými znaky)"
#: ../rules/base.xml.in.h:413
-msgid "Left Ctrl+Left Shift"
-msgstr "Levá klávesa Ctrl + levá klávesa Shift"
+msgid "Italian (eliminate dead keys)"
+msgstr "Italské (vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:414
-msgid "Left Shift"
-msgstr "Levá klávesa Shift"
+#, fuzzy
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:415
-msgid "Left Win"
-msgstr "Levá klávesa Win"
+msgid "Japanese (Kana 86)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:416
-msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
-msgstr "Levá klávesa Win (na první rozložení), pravá klávesa Win/Menu (na poslední rozložení)"
+msgid "Japanese (Kana)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:417
-msgid "Left Win (while pressed)"
-msgstr "Levá klávesa Win (při stisknutí)"
+#, fuzzy
+msgid "Japanese (Macintosh)"
+msgstr "Německé (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:418
-msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "Levá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
+#, fuzzy
+msgid "Japanese (OADG 109A)"
+msgstr "OADG 109A"
#: ../rules/base.xml.in.h:419
-msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "Levá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
+#, fuzzy
+msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
+msgstr "Japonsko (řada PC-98xx)"
#: ../rules/base.xml.in.h:420
-msgid "Left hand"
-msgstr "Levoruké"
+msgid "Japanese keyboard options"
+msgstr "Volby japonské klávesnice"
#: ../rules/base.xml.in.h:421
-msgid "Left handed Dvorak"
-msgstr "Levoruké Dvorak"
+msgid "Kalmyk"
+msgstr "Kalmycké"
#: ../rules/base.xml.in.h:422
-msgid "Legacy"
-msgstr "Zděděné"
+msgid "Kana Lock key is locking"
+msgstr "Klávesa Kana Lock uzamyká"
#: ../rules/base.xml.in.h:423
-msgid "Legacy Wang 724"
-msgstr "Zděděná Wang 724"
+msgid "Kannada"
+msgstr "Kannadské"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:424
+msgid "Kashubian"
+msgstr "Kašubské"
-#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
#: ../rules/base.xml.in.h:425
-msgid "Legacy key with comma"
-msgstr "Zděděná klávesa s čárkou"
+#, fuzzy
+msgid "Kazakh"
+msgstr "Kazachstán"
#: ../rules/base.xml.in.h:426
-msgid "Legacy key with dot"
-msgstr "Zděděná klávesa s tečkou"
+#, fuzzy
+msgid "Kazakh (with Russian)"
+msgstr "Kazašská s ruštinou"
#: ../rules/base.xml.in.h:427
-msgid "Lithuania"
-msgstr "Litva"
+msgid "Key sequence to kill the X server"
+msgstr "Pořadí kláves zabíjející server X"
#: ../rules/base.xml.in.h:428
-msgid "Lka"
-msgstr "LKA"
+msgid "Key to choose 3rd level"
+msgstr "Klávesa umožňující výběr 3. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:429
-msgid "Logitech Access Keyboard"
-msgstr "Logitech Access Keyboard"
+msgid "Key to choose 5th level"
+msgstr "Klávesa umožňující výběr 5. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:430
-msgid "Logitech Cordless Desktop"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop"
+msgid "Key(s) to change layout"
+msgstr "Klávesa měnící rozložení"
#: ../rules/base.xml.in.h:431
-msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop (alternativní volba)"
+msgid "Keytronic FlexPro"
+msgstr "Keytronic FlexPro"
#: ../rules/base.xml.in.h:432
-msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
+#, fuzzy
+msgid "Khmer (Cambodia)"
+msgstr "Kambodža"
#: ../rules/base.xml.in.h:433
-msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300"
+msgid "Kikuyu"
+msgstr "Kukujské"
#: ../rules/base.xml.in.h:434
-msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"
+msgid "Kinesis"
+msgstr "Kinesis"
#: ../rules/base.xml.in.h:435
-msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"
+msgid "Komi"
+msgstr "Komi"
#: ../rules/base.xml.in.h:436
-msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (alternativní volba 2)"
+msgid "Korean"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:437
-msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"
+#, fuzzy
+msgid "Korean (101/104 key compatible)"
+msgstr "101/104klávesové, kompatibilní"
#: ../rules/base.xml.in.h:438
-msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
-msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
+msgstr "Kurdské, arabsko-latinské"
#: ../rules/base.xml.in.h:439
-msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
-msgstr "Přídavné klávesy Logitech G15 pomocí G15daemon"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iran, F)"
+msgstr "Kurdské, (F)"
#: ../rules/base.xml.in.h:440
-msgid "Logitech Generic Keyboard"
-msgstr "Logitech Generic Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Alt-Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:441
-msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
-msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:442
-msgid "Logitech Internet Keyboard"
-msgstr "Logitech Internet Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
+msgstr "Kurdské, arabsko-latinské"
#: ../rules/base.xml.in.h:443
-msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
-msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iraq, F)"
+msgstr "Kurdské, (F)"
#: ../rules/base.xml.in.h:444
-msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
-msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Alt-Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:445
-msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
-msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:446
-msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
-msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Syria, F)"
+msgstr "Kurdské, (F)"
#: ../rules/base.xml.in.h:447
-msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
-msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Alt-Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:448
-msgid "Logitech diNovo Keyboard"
-msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:449
-msgid "Logitech iTouch"
-msgstr "Logitech iTouch"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Turkey, F)"
+msgstr "Kurdské, (F)"
#: ../rules/base.xml.in.h:450
-msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
-msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Alt-Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:451
-msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
-msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
+#, fuzzy
+msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
+msgstr "Kurdské, latinské Q"
#: ../rules/base.xml.in.h:452
-msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
-msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
+#, fuzzy
+msgid "Kyrgyz"
+msgstr "Kyrgyzstán"
#: ../rules/base.xml.in.h:453
-msgid "Lower Sorbian"
-msgstr "Dolnolužické"
+#, fuzzy
+msgid "Kyrgyz (phonetic)"
+msgstr "Syrské fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:454
-msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
-msgstr "Dolnolužické (qwertz)"
+msgid "Lao"
+msgstr "LAO"
#: ../rules/base.xml.in.h:455
-msgid "Ltu"
-msgstr "LTU"
+msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:456
-msgid "Lva"
-msgstr "LVA"
+msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
+msgstr "Laptop Keyboard pro notebook Compaq (např. Armada)"
#: ../rules/base.xml.in.h:457
-msgid "MESS"
-msgstr "MESS"
+msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
+msgstr "Internet Keyboard pro notebook Compaq (např. Presario)"
#: ../rules/base.xml.in.h:458
-msgid "MNE"
-msgstr "MNE"
+msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
+msgstr "Notebook eMachines m68xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:459
-msgid "MacBook/MacBook Pro"
-msgstr "MacBook/MacBook Pro"
+#: ../rules/base.xml.in.h:459 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
+#, fuzzy
+msgid "Latvian"
+msgstr "Lotyšsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:460
-msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
-msgstr "MacBook/MacBook Pro (mez.)"
+#, fuzzy
+msgid "Latvian (F variant)"
+msgstr "Varianta se znakem F"
#: ../rules/base.xml.in.h:461
-msgid "Macedonia"
-msgstr "Makedonie"
+msgid "Latvian (adapted)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:462
-msgid "Macintosh"
-msgstr "Macintosh"
+#, fuzzy
+msgid "Latvian (apostrophe variant)"
+msgstr "Varianta s apostrofem (')"
#: ../rules/base.xml.in.h:463
-msgid "Macintosh (International)"
-msgstr "Macintosh (mezinárodní)"
+msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:464
-msgid "Macintosh Old"
-msgstr "Macintosh staré"
+msgid "Latvian (modern)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:465
-msgid "Macintosh, Sun dead keys"
-msgstr "Macintosh, mrtvé klávesy Sun"
+#, fuzzy
+msgid "Latvian (tilde variant)"
+msgstr "Varianta s vlnovkou (~)"
#: ../rules/base.xml.in.h:466
-msgid "Macintosh, eliminate dead keys"
-msgstr "Macintosh, vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Left Alt"
+msgstr "Levá klávesa Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:467
-msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
-msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Backspace"
+msgid "Left Alt (while pressed)"
+msgstr "Levá klávesa Alt (při stisknutí)"
#: ../rules/base.xml.in.h:468
-msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
-msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Ctrl"
+msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
+msgstr "Levá klávesa Alt je prohozena s levou klávesou Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:469
-msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
-msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Esc"
+msgid "Left Ctrl"
+msgstr "Levá klávesa Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:470
-msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
-msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Hyper"
+msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
+msgstr "Levá klávesa Ctrl (na první rozložení), pravá klávesa Ctrl (na poslední rozložení)"
#: ../rules/base.xml.in.h:471
-msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
-msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Num Lock"
+msgid "Left Ctrl+Left Shift"
+msgstr "Levá klávesa Ctrl + levá klávesa Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:472
-msgid "Make Caps Lock an additional Super"
-msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Super"
+msgid "Left Shift"
+msgstr "Levá klávesa Shift"
#: ../rules/base.xml.in.h:473
-msgid "Malayalam"
-msgstr "Malajálamské"
+msgid "Left Win"
+msgstr "Levá klávesa Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:474
-msgid "Malayalam Lalitha"
-msgstr "Malajálamské lalitha"
+msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
+msgstr "Levá klávesa Win (na první rozložení), pravá klávesa Win/Menu (na poslední rozložení)"
#: ../rules/base.xml.in.h:475
-msgid "Maldives"
-msgstr "Maledivy"
+msgid "Left Win (while pressed)"
+msgstr "Levá klávesa Win (při stisknutí)"
#: ../rules/base.xml.in.h:476
-msgid "Mali"
-msgstr "Mali"
+msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
+msgstr "Levá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:477
-msgid "Malta"
-msgstr "Malta"
+msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr "Levá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
#: ../rules/base.xml.in.h:478
-msgid "Maltese keyboard with US layout"
-msgstr "Maltézská klávesnice s americkým rozložením"
+#, fuzzy
+msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
+msgstr "Levá klávesa Ctrl (na první rozložení), pravá klávesa Ctrl (na poslední rozložení)"
#: ../rules/base.xml.in.h:479
-msgid "Mao"
-msgstr "MAO"
+msgid "Legacy"
+msgstr "Zděděné"
#: ../rules/base.xml.in.h:480
-msgid "Maori"
-msgstr "Maorské"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:481
-msgid "Mari"
-msgstr "Marijské"
+msgid "Legacy Wang 724"
+msgstr "Zděděná Wang 724"
+#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
#: ../rules/base.xml.in.h:482
-msgid "Mdv"
-msgstr "MDV"
+msgid "Legacy key with comma"
+msgstr "Zděděná klávesa s čárkou"
#: ../rules/base.xml.in.h:483
-msgid "Memorex MX1998"
-msgstr "Memorex MX1998"
+msgid "Legacy key with dot"
+msgstr "Zděděná klávesa s tečkou"
-#: ../rules/base.xml.in.h:484
-msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
-msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
+#: ../rules/base.xml.in.h:484 ../rules/base.extras.xml.in.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litva"
#: ../rules/base.xml.in.h:485
-msgid "Memorex MX2750"
-msgstr "Memorex MX2750"
+#, fuzzy
+msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
+msgstr "IBM (LST 1205-92)"
#: ../rules/base.xml.in.h:486
-msgid "Menu"
-msgstr "Menu"
+#, fuzzy
+msgid "Lithuanian (LEKP)"
+msgstr "Litva"
#: ../rules/base.xml.in.h:487
-msgid "Meta is mapped to Left Win"
-msgstr "Meta je přiřazena k levé klávese Win"
+#, fuzzy
+msgid "Lithuanian (LEKPa)"
+msgstr "Litva"
#: ../rules/base.xml.in.h:488
-msgid "Meta is mapped to Win keys"
-msgstr "Meta je přiřazena ke klávesám Win"
+#, fuzzy
+msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
+msgstr "Americká klávesnice s litevskými znaky"
#: ../rules/base.xml.in.h:489
-msgid "Meta on Left Ctrl"
-msgstr "Meta na levé klávese Ctrl"
+#, fuzzy
+msgid "Lithuanian (standard)"
+msgstr "Litva"
#: ../rules/base.xml.in.h:490
-msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
-msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
+msgid "Logitech Access Keyboard"
+msgstr "Logitech Access Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:491
-msgid "Microsoft Internet Keyboard"
-msgstr "Microsoft Internet Keyboard"
+msgid "Logitech Cordless Desktop"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop"
#: ../rules/base.xml.in.h:492
-msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
-msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, švédská"
+msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop (alternativní volba)"
#: ../rules/base.xml.in.h:493
-msgid "Microsoft Natural"
-msgstr "Microsoft Natural"
+msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
#: ../rules/base.xml.in.h:494
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
+msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300"
#: ../rules/base.xml.in.h:495
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
+msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"
#: ../rules/base.xml.in.h:496
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
+msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"
#: ../rules/base.xml.in.h:497
-msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
+msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (alternativní volba 2)"
#: ../rules/base.xml.in.h:498
-msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
-msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
+msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"
#: ../rules/base.xml.in.h:499
-msgid "Microsoft Office Keyboard"
-msgstr "Microsoft Office Keyboard"
+msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
+msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
#: ../rules/base.xml.in.h:500
-msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
-msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
+msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
+msgstr "Přídavné klávesy Logitech G15 pomocí G15daemon"
#: ../rules/base.xml.in.h:501
-msgid "Miscellaneous compatibility options"
-msgstr "Dodatečné volby kompatibility"
+msgid "Logitech Generic Keyboard"
+msgstr "Logitech Generic Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:502
-msgid "Mkd"
-msgstr "MKD"
+msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
+msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:503
-msgid "Mli"
-msgstr "MLI"
+msgid "Logitech Internet Keyboard"
+msgstr "Logitech Internet Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:504
-msgid "Mlt"
-msgstr "MLT"
+msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
+msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:505
-msgid "Mmr"
-msgstr "MMR"
+msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
+msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:506
-msgid "Mng"
-msgstr "MNG"
+msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
+msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:507
-msgid "Mongolia"
-msgstr "Mongolsko"
+msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
+msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:508
-msgid "Montenegro"
-msgstr "Černá Hora"
+msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
+msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:509
-msgid "Morocco"
-msgstr "Maroko"
+msgid "Logitech diNovo Keyboard"
+msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:510
-msgid "Multilingual"
-msgstr "Vícejazyčné"
+msgid "Logitech iTouch"
+msgstr "Logitech iTouch"
#: ../rules/base.xml.in.h:511
-msgid "Multilingual, first part"
-msgstr "Vícejazyčné, první část"
+msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
+msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
#: ../rules/base.xml.in.h:512
-msgid "Multilingual, second part"
-msgstr "Vícejazyčné, druhá část"
+msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
+msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
#: ../rules/base.xml.in.h:513
-msgid "Myanmar"
-msgstr "Myanmar"
+msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
+msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
#: ../rules/base.xml.in.h:514
-msgid "NICOLA-F style Backspace"
-msgstr "Backspace typu NICOLA-F"
+msgid "Lower Sorbian"
+msgstr "Dolnolužické"
#: ../rules/base.xml.in.h:515
-msgid "NLA"
-msgstr "NLA"
+msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
+msgstr "Dolnolužické (qwertz)"
#: ../rules/base.xml.in.h:516
-msgid "Nativo"
-msgstr "Nativo"
+msgid "MacBook/MacBook Pro"
+msgstr "MacBook/MacBook Pro"
#: ../rules/base.xml.in.h:517
-msgid "Nativo for Esperanto"
-msgstr "Nativo pro esperanto"
+msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
+msgstr "MacBook/MacBook Pro (mez.)"
#: ../rules/base.xml.in.h:518
-msgid "Nativo for USA keyboards"
-msgstr "Nativo pro americké klávesnice"
+#, fuzzy
+msgid "Macedonian"
+msgstr "Makedonie"
#: ../rules/base.xml.in.h:519
-msgid "Neo 2"
-msgstr "Neo 2"
+#, fuzzy
+msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
+msgstr "Macintosh, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:520
-msgid "Nepal"
-msgstr "Nepál"
+msgid "Macintosh"
+msgstr "Macintosh"
#: ../rules/base.xml.in.h:521
-msgid "Netherlands"
-msgstr "Nizozemsko"
+msgid "Macintosh Old"
+msgstr "Macintosh staré"
#: ../rules/base.xml.in.h:522
-msgid "New phonetic"
-msgstr "Nové fonetické"
+msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
+msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Backspace"
#: ../rules/base.xml.in.h:523
-msgid "Nga"
-msgstr "NGA"
+#, fuzzy
+msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
+msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Num Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:524
-msgid "Nigeria"
-msgstr "Nigérie"
+msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
+msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:525
-msgid "Nld"
-msgstr "NLD"
+msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
+msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Esc"
#: ../rules/base.xml.in.h:526
-msgid "Non-breakable space character at fourth level"
-msgstr "Na čtvrté úrovni znak nedělitelné mezery"
+msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
+msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Hyper"
#: ../rules/base.xml.in.h:527
-msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
-msgstr "Na čtvrté úrovni znak nedělitelné mezery, tenká nedělitelná mezera na šesté úrovni"
+msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
+msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Num Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:528
-msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
-msgstr "Na čtvrté úrovni znak nedělitelné mezery, tenká nedělitelná mezera na šesté úrovni (přes Ctrl+Shift)"
+msgid "Make Caps Lock an additional Super"
+msgstr "Vytvořit z klávesy Caps Lock další Super"
#: ../rules/base.xml.in.h:529
-msgid "Non-breakable space character at second level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nedělitelné mezery"
+msgid "Malayalam"
+msgstr "Malajálamské"
#: ../rules/base.xml.in.h:530
-msgid "Non-breakable space character at third level"
-msgstr "Na třetí úrovni znak nedělitelné mezery"
+#, fuzzy
+msgid "Malayalam (Lalitha)"
+msgstr "Malajálamské lalitha"
#: ../rules/base.xml.in.h:531
-msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
-msgstr "Na třetí úrovni znak nedělitelné mezery, nic na úrovni čtvrté"
+msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:532
-msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
-msgstr "Na třetí úrovni znak nedělitelné mezery, tenká nedělitelná mezera na čtvrté úrovni"
+#, fuzzy
+msgid "Maltese"
+msgstr "Malta"
#: ../rules/base.xml.in.h:533
-msgid "Nor"
-msgstr "NOR"
+#, fuzzy
+msgid "Maltese (with US layout)"
+msgstr "Maltézská klávesnice s americkým rozložením"
#: ../rules/base.xml.in.h:534
-msgid "Northern Saami"
-msgstr "Severolaponské"
+msgid "Maori"
+msgstr "Maorské"
#: ../rules/base.xml.in.h:535
-msgid "Northern Saami, eliminate dead keys"
-msgstr "Severolaponské, vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Mari"
+msgstr "Marijské"
#: ../rules/base.xml.in.h:536
-msgid "Northgate OmniKey 101"
-msgstr "Northgate OmniKey 101"
+msgid "Memorex MX1998"
+msgstr "Memorex MX1998"
#: ../rules/base.xml.in.h:537
-msgid "Norway"
-msgstr "Norsko"
+msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
+msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:538
-msgid "Npl"
-msgstr "NPL"
+msgid "Memorex MX2750"
+msgstr "Memorex MX2750"
#: ../rules/base.xml.in.h:539
-msgid "Num Lock"
-msgstr "Num Lock"
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
#: ../rules/base.xml.in.h:540
-msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
-msgstr "Chování klávesy Delete na numerické klávesnici"
+msgid "Meta is mapped to Left Win"
+msgstr "Meta je přiřazena k levé klávese Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:541
-msgid "Numeric keypad keys work as with Mac"
-msgstr "Klávesy numerické klávesnice fungují stejně jako u počítače Mac"
+msgid "Meta is mapped to Win keys"
+msgstr "Meta je přiřazena ke klávesám Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:542
-msgid "Numeric keypad layout selection"
-msgstr "Výběr rozložení numerické klávesnice"
+msgid "Meta on Left Ctrl"
+msgstr "Meta na levé klávese Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:543
-msgid "OADG 109A"
-msgstr "OADG 109A"
+msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
+msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
#: ../rules/base.xml.in.h:544
-msgid "OLPC"
-msgstr "OLPC"
+msgid "Microsoft Internet Keyboard"
+msgstr "Microsoft Internet Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:545
-msgid "OLPC Dari"
-msgstr "OLPC, darí"
+msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
+msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, švédská"
#: ../rules/base.xml.in.h:546
-msgid "OLPC Pashto"
-msgstr "OLPC, paštó"
+msgid "Microsoft Natural"
+msgstr "Microsoft Natural"
#: ../rules/base.xml.in.h:547
-msgid "OLPC Southern Uzbek"
-msgstr "OLPC, jihouzbecké"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
+msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
#: ../rules/base.xml.in.h:548
-msgid "Occitan"
-msgstr "Okcitánské"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
+msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
#: ../rules/base.xml.in.h:549
-msgid "Ogham"
-msgstr "Ogam"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
+msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
#: ../rules/base.xml.in.h:550
-msgid "Ogham IS434"
-msgstr "Ogham IS434"
+msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
+msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
#: ../rules/base.xml.in.h:551
-msgid "Oriya"
-msgstr "Urijské"
+msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
+msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
#: ../rules/base.xml.in.h:552
-msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
-msgstr "Internet keyboard pro Ortek MCK-800 MM"
+msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
+msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
#: ../rules/base.xml.in.h:553
-msgid "Ossetian"
-msgstr "Osetinské"
+msgid "Microsoft Office Keyboard"
+msgstr "Microsoft Office Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:554
-msgid "Ossetian, Winkeys"
-msgstr "Osetinské, klávesy Win"
+msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
+msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
#: ../rules/base.xml.in.h:555
-msgid "Ossetian, legacy"
-msgstr "Osetinské, zděděné"
+msgid "Miscellaneous compatibility options"
+msgstr "Dodatečné volby kompatibility"
#: ../rules/base.xml.in.h:556
-msgid "PC-98xx Series"
-msgstr "Řada PC-98xx"
+#, fuzzy
+msgid "Mongolian"
+msgstr "Mongolsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:557
-msgid "Pak"
-msgstr "PAK"
+#, fuzzy
+msgid "Montenegrin"
+msgstr "Černá Hora"
#: ../rules/base.xml.in.h:558
-msgid "Pakistan"
-msgstr "Pákistán"
+#, fuzzy
+msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
+msgstr "Cyrilice s francouzskými uvozovkami"
#: ../rules/base.xml.in.h:559
-msgid "Pannonian Rusyn Homophonic"
-msgstr "Panonsko-rusínské stejně znějící"
+msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:560
-msgid "Pashto"
-msgstr "Paštské"
+#, fuzzy
+msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
+msgstr "Cyrilice, prohozené Z a Ž"
#: ../rules/base.xml.in.h:561
-msgid "Pattachote"
-msgstr "Pattachote"
+#, fuzzy
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
+msgstr "Latinské Unicode qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:562
-msgid "Pause"
-msgstr "Pause (Pauza)"
+#, fuzzy
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
+msgstr "Latinské Unicode"
#: ../rules/base.xml.in.h:563
-msgid "Persian, with Persian Keypad"
-msgstr "Perské, s perskou numerickou klávesnicí"
+#, fuzzy
+msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
+msgstr "Latinské qwerty"
#: ../rules/base.xml.in.h:564
-msgid "Phi"
-msgstr "PHI"
+#, fuzzy
+msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
+msgstr "Latinské s francouzskými uvozovkami"
#: ../rules/base.xml.in.h:565
-msgid "Philippines"
-msgstr "Filipíny"
+msgid "NICOLA-F style Backspace"
+msgstr "Backspace typu NICOLA-F"
#: ../rules/base.xml.in.h:566
-msgid "Phonetic"
-msgstr "Fonetické"
+#, fuzzy
+msgid "Nepali"
+msgstr "Nepál"
#: ../rules/base.xml.in.h:567
-msgid "Phonetic Winkeys"
-msgstr "Fonetické klávesy Win"
+msgid "Non-breakable space character at fourth level"
+msgstr "Na čtvrté úrovni znak nedělitelné mezery"
#: ../rules/base.xml.in.h:568
-msgid "Pol"
-msgstr "POL"
+msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
+msgstr "Na čtvrté úrovni znak nedělitelné mezery, tenká nedělitelná mezera na šesté úrovni"
#: ../rules/base.xml.in.h:569
-msgid "Poland"
-msgstr "Polsko"
+msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
+msgstr "Na čtvrté úrovni znak nedělitelné mezery, tenká nedělitelná mezera na šesté úrovni (přes Ctrl+Shift)"
#: ../rules/base.xml.in.h:570
-msgid "Polytonic"
-msgstr "Polytonické"
+msgid "Non-breakable space character at second level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nedělitelné mezery"
#: ../rules/base.xml.in.h:571
-msgid "Portugal"
-msgstr "Portugalsko"
+msgid "Non-breakable space character at third level"
+msgstr "Na třetí úrovni znak nedělitelné mezery"
#: ../rules/base.xml.in.h:572
-msgid "Probhat"
-msgstr "Prt"
+msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
+msgstr "Na třetí úrovni znak nedělitelné mezery, nic na úrovni čtvrté"
#: ../rules/base.xml.in.h:573
-msgid "Programmer Dvorak"
-msgstr "Programátorské Dvorak"
+msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
+msgstr "Na třetí úrovni znak nedělitelné mezery, tenká nedělitelná mezera na čtvrté úrovni"
#: ../rules/base.xml.in.h:574
-msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
-msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
+#, fuzzy
+msgid "Northern Saami (Finland)"
+msgstr "Severolaponské"
#: ../rules/base.xml.in.h:575
-msgid "Prt"
-msgstr "PRT"
+#, fuzzy
+msgid "Northern Saami (Norway)"
+msgstr "Severolaponské"
#: ../rules/base.xml.in.h:576
-msgid "PrtSc"
-msgstr "PrtSc"
+#, fuzzy
+msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
+msgstr "Severolaponské, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:577
-msgid "QTronix Scorpius 98N+"
-msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
+#, fuzzy
+msgid "Northern Saami (Sweden)"
+msgstr "Severolaponské"
#: ../rules/base.xml.in.h:578
-msgid "QWERTY (Baybayin)"
-msgstr "QWERTY (baybayin)"
+msgid "Northgate OmniKey 101"
+msgstr "Northgate OmniKey 101"
#: ../rules/base.xml.in.h:579
-msgid "Right Alt"
-msgstr "Pravá klávesa Alt"
+#, fuzzy
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Gruzínské"
#: ../rules/base.xml.in.h:580
-msgid "Right Alt (while pressed)"
-msgstr "Pravá klávesa Alt (při stisknutí)"
+#, fuzzy
+msgid "Norwegian (Dvorak)"
+msgstr "Francouzské Dvorak"
#: ../rules/base.xml.in.h:581
-msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "Pravá klávesa Alt vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
+#, fuzzy
+msgid "Norwegian (Macintosh)"
+msgstr "Německé (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:582
-msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "Pravá klávesa Alt vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
+#, fuzzy
+msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Macintosh, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:583
-msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
-msgstr "Pravá klávesa Alt nikdy neumožní výběr 3. úrovně"
+#, fuzzy
+msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:584
-msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
-msgstr "Pravá klávesa Alt, Shift a pravá klávesa Alt je Multi_Key"
+msgid "Num Lock"
+msgstr "Num Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:585
-msgid "Right Ctrl"
-msgstr "Pravá klávesa Ctrl"
+msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
+msgstr "Chování klávesy Delete na numerické klávesnici"
#: ../rules/base.xml.in.h:586
-msgid "Right Ctrl (while pressed)"
-msgstr "Pravá klávesa Ctrl (při stisknutí)"
+#, fuzzy
+msgid "Numeric keypad keys work as with Macintosh"
+msgstr "Klávesy numerické klávesnice fungují stejně jako u počítače Mac"
#: ../rules/base.xml.in.h:587
-msgid "Right Ctrl as Right Alt"
-msgstr "Pravá klávesa Ctrl funguje jako pravá klávesa Alt"
+msgid "Numeric keypad layout selection"
+msgstr "Výběr rozložení numerické klávesnice"
#: ../rules/base.xml.in.h:588
-msgid "Right Ctrl+Right Shift"
-msgstr "Pravá klávesa Ctrl + pravá klávesa Shift"
+msgid "OLPC"
+msgstr "OLPC"
#: ../rules/base.xml.in.h:589
-msgid "Right Shift"
-msgstr "Pravá klávesa Shift"
+msgid "Occitan"
+msgstr "Okcitánské"
#: ../rules/base.xml.in.h:590
-msgid "Right Win"
-msgstr "Pravá klávesa Win"
+msgid "Ogham"
+msgstr "Ogam"
#: ../rules/base.xml.in.h:591
-msgid "Right Win (while pressed)"
-msgstr "Pravá klávesa Win (při stisknutí)"
+#, fuzzy
+msgid "Ogham (IS434)"
+msgstr "Ogham IS434"
#: ../rules/base.xml.in.h:592
-msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "Pravá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
+msgid "Oriya"
+msgstr "Urijské"
#: ../rules/base.xml.in.h:593
-msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "Pravá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
+msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
+msgstr "Internet keyboard pro Ortek MCK-800 MM"
#: ../rules/base.xml.in.h:594
-msgid "Right hand"
-msgstr "Pravoruké"
+#, fuzzy
+msgid "Ossetian (Georgia)"
+msgstr "Osetinské, zděděné"
#: ../rules/base.xml.in.h:595
-msgid "Right handed Dvorak"
-msgstr "Pravoruké Dvorak"
+#, fuzzy
+msgid "Ossetian (WinKeys)"
+msgstr "Osetinské, klávesy Win"
#: ../rules/base.xml.in.h:596
-msgid "Romania"
-msgstr "Rumunsko"
+#, fuzzy
+msgid "Ossetian (legacy)"
+msgstr "Osetinské, zděděné"
#: ../rules/base.xml.in.h:597
-msgid "Romanian keyboard with German letters"
-msgstr "Rumunská klávesnice s německými znaky"
+msgid "PC-98xx Series"
+msgstr "Řada PC-98xx"
#: ../rules/base.xml.in.h:598
-msgid "Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys"
-msgstr "Rumunská klávesnice s německými znaky, vyloučit mrtvé klávesy"
+#, fuzzy
+msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
+msgstr "Panonsko-rusínské stejně znějící"
#: ../rules/base.xml.in.h:599
-msgid "Rou"
-msgstr "ROU"
+msgid "Pashto"
+msgstr "Paštské"
#: ../rules/base.xml.in.h:600
-msgid "Rupee on 4"
-msgstr "Rupie na 4"
+msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:601
-msgid "Rus"
-msgstr "RUS"
+msgid "Pause"
+msgstr "Pause (Pauza)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:602
-msgid "Russia"
-msgstr "Rusko"
+#: ../rules/base.xml.in.h:602 ../rules/base.extras.xml.in.h:23
+msgid "Persian"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:603
-msgid "Russian"
-msgstr "Ruské"
+msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:604
-msgid "Russian phonetic"
-msgstr "Ruské fonetické"
+#, fuzzy
+msgid "Persian (with Persian Keypad)"
+msgstr "Perské, s perskou numerickou klávesnicí"
-#: ../rules/base.xml.in.h:605
-msgid "Russian phonetic Dvorak"
-msgstr "Ruské fonetické Dvorak"
+#: ../rules/base.xml.in.h:605 ../rules/base.extras.xml.in.h:24
+msgid "Polish"
+msgstr "Polské"
#: ../rules/base.xml.in.h:606
-msgid "Russian phonetic, eliminate dead keys"
-msgstr "Ruské fonetické, vyloučit mrtvé klávesy"
+msgid "Polish (Dvorak)"
+msgstr "Polské (Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:607
-msgid "Russian with Kazakh"
-msgstr "Ruská s kazaštinou"
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
+msgstr "Polské (Dvorak, polské uvozovky na klávese 1)"
#: ../rules/base.xml.in.h:608
-msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
-msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
+msgstr "Polské (Dvorak, polské uvozovky na klávese uvozovky)"
#: ../rules/base.xml.in.h:609
-msgid "SK-1300"
-msgstr "SK-1300"
+msgid "Polish (programmer Dvorak)"
+msgstr "Polské (programátorské Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:610
-msgid "SK-2500"
-msgstr "SK-2500"
+msgid "Polish (qwertz)"
+msgstr "Polské (qwertz)"
#: ../rules/base.xml.in.h:611
-msgid "SK-6200"
-msgstr "SK-6200"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugalsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:612
-msgid "SK-7100"
-msgstr "SK-7100"
+msgid "Portuguese (Brazil)"
+msgstr ""
-#: ../rules/base.xml.in.h:613 ../rules/base.extras.xml.in.h:9
-msgid "SRB"
-msgstr "SRB"
+#: ../rules/base.xml.in.h:613
+msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:614
-msgid "SVEN Ergonomic 2500"
-msgstr "SVEN Ergonomic 2500"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
+msgstr "Severolaponské, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:615
-msgid "SVEN Slim 303"
-msgstr "SVEN Slim 303"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
+msgstr "Nativo pro esperanto"
#: ../rules/base.xml.in.h:616
-msgid "Samsung SDM 4500P"
-msgstr "Samsung SDM 4500P"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
+msgstr "Nativo pro americké klávesnice"
#: ../rules/base.xml.in.h:617
-msgid "Samsung SDM 4510P"
-msgstr "Samsung SDM 4510P"
+msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:618
-msgid "Scroll Lock"
-msgstr "Scroll Lock"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Macintosh)"
+msgstr "Francouzské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:619
-msgid "Secwepemctsin"
-msgstr "Secwepemctsin"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
+msgstr "Macintosh, mrtvé klávesy Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:620
-msgid "Semi-colon on third level"
-msgstr "Středník na třetí úrovni"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Macintosh, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:621
-msgid "Sen"
-msgstr "SEN"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
+msgstr "Nativo pro americké klávesnice"
#: ../rules/base.xml.in.h:622
-msgid "Senegal"
-msgstr "Senegal"
+msgid "Portuguese (Nativo)"
+msgstr ""
-#: ../rules/base.xml.in.h:623 ../rules/base.extras.xml.in.h:10
-msgid "Serbia"
-msgstr "Srbsko"
+#: ../rules/base.xml.in.h:623
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
+msgstr "Francouzské, mrtvé klávesy Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:624
-msgid "Serbian"
-msgstr "Srbské"
+#, fuzzy
+msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:625
-msgid "Serbo-Croatian"
-msgstr "Srbochorvatské"
+msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
+msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
#: ../rules/base.xml.in.h:626
-msgid "Shift cancels Caps Lock"
-msgstr "Shift ruší Caps Lock"
+msgid "PrtSc"
+msgstr "PrtSc"
#: ../rules/base.xml.in.h:627
-msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
-msgstr "Shift neruší Num Lock, namísto toho vybírá 3. úroveň"
+#, fuzzy
+msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
+msgstr "Gurmuchské (Jhelum)"
#: ../rules/base.xml.in.h:628
-msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
-msgstr "Shift s numerickými klávesami funguje jako v MS Windows"
+#, fuzzy
+msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
+msgstr "Gurmuchské"
#: ../rules/base.xml.in.h:629
-msgid "Shift+Caps Lock"
-msgstr "Shift+Caps Lock"
+msgid "QTronix Scorpius 98N+"
+msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
#: ../rules/base.xml.in.h:630
-msgid "Simple"
-msgstr "Jednoduché"
+msgid "Right Alt"
+msgstr "Pravá klávesa Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:631
-msgid "Sindhi"
-msgstr "Sindhské"
+msgid "Right Alt (while pressed)"
+msgstr "Pravá klávesa Alt (při stisknutí)"
#: ../rules/base.xml.in.h:632
-msgid "Slovakia"
-msgstr "Slovensko"
+#, fuzzy
+msgid "Right Alt chooses 5th level and activates level5-Lock when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr "Pravá klávesa Alt vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
#: ../rules/base.xml.in.h:633
-msgid "Slovenia"
-msgstr "Slovinsko"
+msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
+msgstr "Pravá klávesa Alt vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:634
-msgid "South Africa"
-msgstr "Jihoafrická republika"
+msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr "Pravá klávesa Alt vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
#: ../rules/base.xml.in.h:635
-msgid "Southern Uzbek"
-msgstr "Jihouzbecké"
+msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
+msgstr "Pravá klávesa Alt nikdy neumožní výběr 3. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:636
-msgid "Spain"
-msgstr "Španělsko"
+msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
+msgstr "Pravá klávesa Alt, Shift a pravá klávesa Alt je Multi_Key"
#: ../rules/base.xml.in.h:637
-msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
-msgstr "Speciální klávesy (Ctrl+Alt+&lt;klávesa&gt;) zpracovány v serveru"
+msgid "Right Ctrl"
+msgstr "Pravá klávesa Ctrl"
#: ../rules/base.xml.in.h:638
-msgid "Sri Lanka"
-msgstr "Srí Lanka"
+msgid "Right Ctrl (while pressed)"
+msgstr "Pravá klávesa Ctrl (při stisknutí)"
#: ../rules/base.xml.in.h:639
-msgid "Standard"
-msgstr "Standardní"
+msgid "Right Ctrl as Right Alt"
+msgstr "Pravá klávesa Ctrl funguje jako pravá klávesa Alt"
#: ../rules/base.xml.in.h:640
-msgid "Standard (Cedilla)"
-msgstr "Standardní (cédille)"
+#, fuzzy
+msgid "Right Ctrl is mapped to Menu"
+msgstr "Meta je přiřazena k levé klávese Win"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:641
+msgid "Right Ctrl+Right Shift"
+msgstr "Pravá klávesa Ctrl + pravá klávesa Shift"
-#. RSTU 2019-91
#: ../rules/base.xml.in.h:642
-msgid "Standard RSTU"
-msgstr "Standardní RSTU"
+msgid "Right Shift"
+msgstr "Pravá klávesa Shift"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:643
+msgid "Right Win"
+msgstr "Pravá klávesa Win"
-#. RSTU 2019-91
#: ../rules/base.xml.in.h:644
-msgid "Standard RSTU on Russian layout"
-msgstr "Standardní RSTU s ruským rozložením"
+msgid "Right Win (while pressed)"
+msgstr "Pravá klávesa Win (při stisknutí)"
#: ../rules/base.xml.in.h:645
-msgid "Sun Type 5/6"
-msgstr "Sun Type 5/6"
+msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
+msgstr "Pravá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně"
#: ../rules/base.xml.in.h:646
-msgid "Sun dead keys"
-msgstr "Mrtvé klávesy Sun"
+msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr "Pravá klávesa Win vybírá 5. úroveň, uzamyká při stisknutí společně s jinou výběrovou klávesou 5. úrovně, jedno stisknutí ruší uzamčení"
-#: ../rules/base.xml.in.h:647
-msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
-msgstr "Super Power Multimedia Keyboard"
+#: ../rules/base.xml.in.h:647 ../rules/base.extras.xml.in.h:26
+#, fuzzy
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumunsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:648
-msgid "Svdvorak"
-msgstr "Svdvorak"
+msgid "Romanian (Germany)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:649
-msgid "Svk"
-msgstr "SVK"
+#, fuzzy
+msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
+msgstr "Německé, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:650
-msgid "Svn"
-msgstr "SVN"
+msgid "Romanian (WinKeys)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:651
-msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
-msgstr "Zaměnit Ctrl a Caps Lock"
+#, fuzzy
+msgid "Romanian (cedilla)"
+msgstr "Standardní (cédille)"
#: ../rules/base.xml.in.h:652
-msgid "Swap ESC and Caps Lock"
-msgstr "Zaměnit Esc a Caps Lock"
+#, fuzzy
+msgid "Romanian (standard cedilla)"
+msgstr "Standardní (cédille)"
#: ../rules/base.xml.in.h:653
-msgid "Swe"
-msgstr "SWE"
+msgid "Romanian (standard)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:654
-msgid "Sweden"
-msgstr "Švédsko"
+msgid "Rupee on 4"
+msgstr "Rupie na 4"
-#: ../rules/base.xml.in.h:655
-msgid "Switzerland"
-msgstr "Švýcarsko"
+#: ../rules/base.xml.in.h:655 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
+msgid "Russian"
+msgstr "Ruské"
#: ../rules/base.xml.in.h:656
-msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
-msgstr "Symplon PaceBook (tablet PC)"
+msgid "Russian (DOS)"
+msgstr "Ruské (DOS)"
#: ../rules/base.xml.in.h:657
-msgid "Syr"
-msgstr "SYR"
+msgid "Russian (Georgia)"
+msgstr "Ruské (Gruzie)"
#: ../rules/base.xml.in.h:658
-msgid "Syria"
-msgstr "Sýrie"
+msgid "Russian (Germany, phonetic)"
+msgstr "Ruské (Německo, fonetické)"
#: ../rules/base.xml.in.h:659
-msgid "Syriac"
-msgstr "Syrské"
+msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
+msgstr "Ruské (Kazachstán, s kazaštinou)"
#: ../rules/base.xml.in.h:660
-msgid "Syriac phonetic"
-msgstr "Syrské fonetické"
+msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
+msgstr "Ruské (Polsko, fonetické Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:661
-msgid "TIS-820.2538"
-msgstr "TIS-820.2538"
+msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
+msgstr "Ruské (Švédsko, fonetické)"
#: ../rules/base.xml.in.h:662
-msgid "Tajikistan"
-msgstr "Tádžikistán"
+msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
+msgstr "Ruské (Švédsko, fonetické, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:663
-msgid "Tamil"
-msgstr "Tamilské"
+msgid "Russian (US, phonetic)"
+msgstr "Ruské (USA, fonetické)"
#: ../rules/base.xml.in.h:664
-msgid "Tamil Keyboard with Numerals"
-msgstr "Tamilská klávesnice s číselnými znaky"
+msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
+msgstr "Ruské (Ukrajina, standardní RSTU)"
#: ../rules/base.xml.in.h:665
-msgid "Tamil TAB Typewriter"
-msgstr "Tamil TAB Typewriter"
+msgid "Russian (legacy)"
+msgstr "Ruské (zděděné)"
#: ../rules/base.xml.in.h:666
-msgid "Tamil TSCII Typewriter"
-msgstr "Tamil TSCII Typewriter"
+msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
+msgstr "Ruské (fonetické klávesy Win)"
#: ../rules/base.xml.in.h:667
-msgid "Tamil Unicode"
-msgstr "Tamilské Unicode"
+msgid "Russian (phonetic)"
+msgstr "Ruské (fonetické)"
#: ../rules/base.xml.in.h:668
-msgid "Tanzania"
-msgstr "Tanzanie"
+msgid "Russian (typewriter)"
+msgstr "Ruské (psací stroj)"
#: ../rules/base.xml.in.h:669
-msgid "Targa Visionary 811"
-msgstr "Targa Visionary 811"
+msgid "Russian (typewriter, legacy)"
+msgstr "Ruské (psací stroj, zděděné)"
#: ../rules/base.xml.in.h:670
-msgid "Tatar"
-msgstr "Tatarské"
+msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
+msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:671
-msgid "Telugu"
-msgstr "Tegulské"
+msgid "SK-1300"
+msgstr "SK-1300"
#: ../rules/base.xml.in.h:672
-msgid "Tha"
-msgstr "THA"
+msgid "SK-2500"
+msgstr "SK-2500"
#: ../rules/base.xml.in.h:673
-msgid "Thailand"
-msgstr "Thajsko"
+msgid "SK-6200"
+msgstr "SK-6200"
#: ../rules/base.xml.in.h:674
-msgid "Tibetan"
-msgstr "Tibetské"
+msgid "SK-7100"
+msgstr "SK-7100"
#: ../rules/base.xml.in.h:675
-msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
-msgstr "Tibetské (s číslicemi ASCII)"
+msgid "SVEN Ergonomic 2500"
+msgstr "SVEN Ergonomic 2500"
#: ../rules/base.xml.in.h:676
-msgid "Tifinagh"
-msgstr "Tifinagh"
+msgid "SVEN Slim 303"
+msgstr "SVEN Slim 303"
#: ../rules/base.xml.in.h:677
-msgid "Tifinagh alternative"
-msgstr "Tifinagh alternativní"
+msgid "Saisiyat (Taiwan)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:678
-msgid "Tifinagh alternative phonetic"
-msgstr "Tifinagh alternativní fonetické"
+msgid "Samsung SDM 4500P"
+msgstr "Samsung SDM 4500P"
#: ../rules/base.xml.in.h:679
-msgid "Tifinagh extended"
-msgstr "Tifinagh rozšířené"
+msgid "Samsung SDM 4510P"
+msgstr "Samsung SDM 4510P"
#: ../rules/base.xml.in.h:680
-msgid "Tifinagh extended phonetic"
-msgstr "Tifinagh rozšířené fonetické"
+msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
+msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
#: ../rules/base.xml.in.h:681
-msgid "Tifinagh phonetic"
-msgstr "Tifinagh fonetické"
+msgid "Scroll Lock"
+msgstr "Scroll Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:682
-msgid "Tilde (~) variant"
-msgstr "Varianta s vlnovkou (~)"
+msgid "Semi-colon on third level"
+msgstr "Středník na třetí úrovni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:683
-msgid "Tjk"
-msgstr "TJK"
+#: ../rules/base.xml.in.h:683 ../rules/base.extras.xml.in.h:31
+msgid "Serbian"
+msgstr "Srbské"
#: ../rules/base.xml.in.h:684
-msgid "Tkm"
-msgstr "TKM"
+msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
+msgstr "Srbské (latinka Unicode qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:685
-msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
-msgstr "K odpovídající klávese na klávesnici Dvorak."
+msgid "Serbian (Latin Unicode)"
+msgstr "Srbské (latinka Unicode)"
#: ../rules/base.xml.in.h:686
-msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
-msgstr "K odpovídající klávese na klávesnici Qwerty."
+msgid "Serbian (Latin qwerty)"
+msgstr "Srbské (latinka qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:687
-msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
-msgstr "Přepnout PointerKeys klávesou Shift + Num Lock."
+msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
+msgstr "Srbské (latinka s francouzskými uvozovkami)"
#: ../rules/base.xml.in.h:688
-msgid "Toshiba Satellite S3000"
-msgstr "Toshiba Satellite S3000"
+msgid "Serbian (Latin)"
+msgstr "Srbské (latinka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:689
-msgid "Traditional phonetic"
-msgstr "Tradiční fonetické"
+msgid "Serbian (Russia)"
+msgstr "Srbské (Rusko)"
#: ../rules/base.xml.in.h:690
-msgid "Trust Direct Access Keyboard"
-msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
+msgid "Serbian (Z and ZHE swapped)"
+msgstr "Srbské (prohozené Z a Ž)"
#: ../rules/base.xml.in.h:691
-msgid "Trust Slimline"
-msgstr "Trust Slimline"
+msgid "Serbian (with guillemets)"
+msgstr "Srbské (s francouzskými uvozovkami)"
#: ../rules/base.xml.in.h:692
-msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
-msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic"
+msgid "Serbo-Croatian (US)"
+msgstr "Srbochorvatské (USA)"
#: ../rules/base.xml.in.h:693
-msgid "Tur"
-msgstr "TUR"
+msgid "Shift cancels Caps Lock"
+msgstr "Shift ruší Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:694
-msgid "Turkey"
-msgstr "Turecko"
+msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
+msgstr "Shift neruší Num Lock, namísto toho vybírá 3. úroveň"
#: ../rules/base.xml.in.h:695
-msgid "Turkmenistan"
-msgstr "Turkmenistán"
+msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
+msgstr "Shift s numerickými klávesami funguje jako v MS Windows"
#: ../rules/base.xml.in.h:696
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
+msgid "Shift+Caps Lock"
+msgstr "Shift+Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:697
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
+msgid "Sindhi"
+msgstr "Sindhské"
#: ../rules/base.xml.in.h:698
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
+msgid "Sinhala"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:699
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (režim 102/105:EU)"
+msgid "Slovak"
+msgstr "Slovenské"
#: ../rules/base.xml.in.h:700
-msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
-msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (režim 106:JP)"
+msgid "Slovak (extended Backslash)"
+msgstr "Slovenské (rozšířená klávesa zpětného lomítka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:701
-msgid "Typewriter"
-msgstr "Psací stroj"
+msgid "Slovak (qwerty)"
+msgstr "Slovenské (qwerty)"
#: ../rules/base.xml.in.h:702
-msgid "Typewriter, legacy"
-msgstr "Psací stroj, zděděné"
+msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
+msgstr "Slovenské (qwerty, rozšířená klávesa zpětného lomítka)"
#: ../rules/base.xml.in.h:703
-msgid "Tza"
-msgstr "TZA"
+#, fuzzy
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Slovinsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:704
-msgid "UCW layout (accented letters only)"
-msgstr "Rozložení UCW (pouze znaky s diakritikou)"
+#, fuzzy
+msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
+msgstr "Americká klávesnice se slovinskými znaky"
#: ../rules/base.xml.in.h:705
-msgid "US Dvorak with CZ UCW support"
-msgstr "Americké Dvorak s podporou CZ UCW"
+#, fuzzy
+msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
+msgstr "Používat francouzské uvozovky"
#: ../rules/base.xml.in.h:706
-msgid "US keyboard with Bosnian digraphs"
-msgstr "Americká klávesnice s bosenskými spřežkami"
+msgid "Spanish"
+msgstr "Španělské"
#: ../rules/base.xml.in.h:707
-msgid "US keyboard with Bosnian letters"
-msgstr "Americká klávesnice s bosenskými znaky"
+msgid "Spanish (Dvorak)"
+msgstr "Španělské (Dvorak)"
#: ../rules/base.xml.in.h:708
-msgid "US keyboard with Croatian digraphs"
-msgstr "Americká klávesnice s chorvatskými spřežkami"
+msgid "Spanish (Latin American)"
+msgstr "Španělské (latinskoamerické)"
#: ../rules/base.xml.in.h:709
-msgid "US keyboard with Croatian letters"
-msgstr "Americká klávesnice s chorvatskými znaky"
+msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
+msgstr "Španělské (latinskoamerické, mrtvé klávesy Sun)"
#: ../rules/base.xml.in.h:710
-msgid "US keyboard with Estonian letters"
-msgstr "Americká klávesnice s estonskými znaky"
+msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
+msgstr "Španělské (latinskoamerické, vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:711
-msgid "US keyboard with Italian letters"
-msgstr "Americká klávesnice s italskými znaky"
+msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
+msgstr "Španělské (latinskoamerické, zahrnout mrtvou klávesu vlnovky)"
#: ../rules/base.xml.in.h:712
-msgid "US keyboard with Lithuanian letters"
-msgstr "Americká klávesnice s litevskými znaky"
+msgid "Spanish (Macintosh)"
+msgstr "Španělské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:713
-msgid "US keyboard with Slovenian letters"
-msgstr "Americká klávesnice se slovinskými znaky"
+msgid "Spanish (Sun dead keys)"
+msgstr "Španělské (mrtvé klávesy Sun)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:714 ../rules/base.extras.xml.in.h:11
-msgid "USA"
-msgstr "USA"
+#: ../rules/base.xml.in.h:714
+msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
+msgstr "Španělské (vyloučit mrtvé klávesy)"
#: ../rules/base.xml.in.h:715
-msgid "Udmurt"
-msgstr "Udmurtské"
+msgid "Spanish (include dead tilde)"
+msgstr "Španělské (zahrnout mrtvou klávesu vlnovky)"
#: ../rules/base.xml.in.h:716
-msgid "Ukr"
-msgstr "UKR"
+msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
+msgstr "Speciální klávesy (Ctrl+Alt+&lt;klávesa&gt;) zpracovány v serveru"
#: ../rules/base.xml.in.h:717
-msgid "Ukraine"
-msgstr "Ukrajina"
+msgid "Sun Type 5/6"
+msgstr "Sun Type 5/6"
#: ../rules/base.xml.in.h:718
-msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
-msgstr "Doplňky Unicode (šipky a matematické operátory)"
+msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
+msgstr "Super Power Multimedia Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:719
-msgid "Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
-msgstr "Doplňky Unicode (šipky a matematické operátory). Matematické operátory na výchozí úrovni"
+msgid "Swahili (Kenya)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:720
-msgid "UnicodeExpert"
-msgstr "UnicodeExpert"
+#, fuzzy
+msgid "Swahili (Tanzania)"
+msgstr "Tanzanie"
#: ../rules/base.xml.in.h:721
-msgid "United Kingdom"
-msgstr "Spojené království"
+msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
+msgstr "Zaměnit Ctrl a Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:722
-msgid "Unitek KB-1925"
-msgstr "Unitek KB-1925"
+msgid "Swap ESC and Caps Lock"
+msgstr "Zaměnit Esc a Caps Lock"
#: ../rules/base.xml.in.h:723
-msgid "Urdu, Alternative phonetic"
-msgstr "Urdské, alternativní fonetické"
+#, fuzzy
+msgid "Swedish"
+msgstr "Švédsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:724
-msgid "Urdu, Phonetic"
-msgstr "Urdské, fonetické"
+#, fuzzy
+msgid "Swedish (Dvorak)"
+msgstr "Francouzské Dvorak"
#: ../rules/base.xml.in.h:725
-msgid "Urdu, Winkeys"
-msgstr "Urdské, klávesy Win"
+#, fuzzy
+msgid "Swedish (Macintosh)"
+msgstr "Francouzské (Macintosh)"
#: ../rules/base.xml.in.h:726
-msgid "Use Bosnian digraphs"
-msgstr "Používat bosenské spřežky"
+#, fuzzy
+msgid "Swedish (Svdvorak)"
+msgstr "Svdvorak"
#: ../rules/base.xml.in.h:727
-msgid "Use Croatian digraphs"
-msgstr "Používat chorvatské spřežky"
+#, fuzzy
+msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
+msgstr "Francouzské, vyloučit mrtvé klávesy"
#: ../rules/base.xml.in.h:728
-msgid "Use guillemets for quotes"
-msgstr "Používat francouzské uvozovky"
+msgid "Swedish Sign Language"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:729
-msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
-msgstr "Použít LED klávesnice k zobrazení alternativního rozložení"
+msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
+msgstr "Symplon PaceBook (tablet PC)"
#: ../rules/base.xml.in.h:730
-msgid "Using space key to input non-breakable space character"
-msgstr "Používání mezerníku k zadávání znaku nedělitelné mezery"
+msgid "Syriac"
+msgstr "Syrské"
#: ../rules/base.xml.in.h:731
-msgid "Usual space at any level"
-msgstr "Na jakékoliv úrovni znak běžné mezery"
+#, fuzzy
+msgid "Syriac (phonetic)"
+msgstr "Syrské fonetické"
#: ../rules/base.xml.in.h:732
-msgid "Uzb"
-msgstr "UZB"
+msgid "Taiwanese"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:733
-msgid "Uzbekistan"
-msgstr "Uzbekistán"
+msgid "Taiwanese (indigenous)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:734
-msgid "Vietnam"
-msgstr "Vietnam"
+#, fuzzy
+msgid "Tajik"
+msgstr "Tádžikistán"
#: ../rules/base.xml.in.h:735
-msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
-msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Tajik (legacy)"
+msgstr "Francouzské (zděděné)"
#: ../rules/base.xml.in.h:736
-msgid "Vnm"
-msgstr "VNM"
+msgid "Tamil"
+msgstr "Tamilské"
#: ../rules/base.xml.in.h:737
-msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
-msgstr "Numerická klávesnice Wang 724 s doplňky Unicode (šipky a matematické operátory)"
+#, fuzzy
+msgid "Tamil (Sri Lanka, TAB Typewriter)"
+msgstr "Tamil TAB Typewriter"
#: ../rules/base.xml.in.h:738
-msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
-msgstr "Numerická klávesnice Wang 724 s doplňky Unicode (šipky a matematické operátory). Matematické operátory na výchozí úrovni"
+#, fuzzy
+msgid "Tamil (Sri Lanka, Unicode)"
+msgstr "Tamilské Unicode"
#: ../rules/base.xml.in.h:739
-msgid "Wang model 724 azerty"
-msgstr "Wang, model 724 azerty"
+#, fuzzy
+msgid "Tamil (TAB typewriter)"
+msgstr "Tamil TAB Typewriter"
#: ../rules/base.xml.in.h:740
-msgid "Western"
-msgstr "Západní"
+#, fuzzy
+msgid "Tamil (TSCII typewriter)"
+msgstr "Tamil TSCII Typewriter"
#: ../rules/base.xml.in.h:741
-msgid "Winbook Model XP5"
-msgstr "Winbook Model XP5"
+#, fuzzy
+msgid "Tamil (Unicode)"
+msgstr "Tamilské Unicode"
#: ../rules/base.xml.in.h:742
-msgid "Winkeys"
-msgstr "Klávesy Win"
+#, fuzzy
+msgid "Tamil (keyboard with numerals)"
+msgstr "Tamilská klávesnice s číselnými znaky"
#: ../rules/base.xml.in.h:743
-msgid "With &lt;\\|&gt; key"
-msgstr "S klávesou &lt;\\|&gt;"
+msgid "Targa Visionary 811"
+msgstr "Targa Visionary 811"
#: ../rules/base.xml.in.h:744
-msgid "With EuroSign on 5"
-msgstr "Se znakem eura na klávese 5"
+msgid "Tatar"
+msgstr "Tatarské"
#: ../rules/base.xml.in.h:745
-msgid "With guillemets"
-msgstr "S francouzskými uvozovkami"
+msgid "Telugu"
+msgstr "Tegulské"
#: ../rules/base.xml.in.h:746
-msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
-msgstr "Yahoo! Internet Keyboard"
+#, fuzzy
+msgid "Thai"
+msgstr "Thajsko"
#: ../rules/base.xml.in.h:747
-msgid "Yakut"
-msgstr "jakutské"
+#, fuzzy
+msgid "Thai (Pattachote)"
+msgstr "Pattachote"
#: ../rules/base.xml.in.h:748
-msgid "Yoruba"
-msgstr "Jorubské"
+#, fuzzy
+msgid "Thai (TIS-820.2538)"
+msgstr "TIS-820.2538"
#: ../rules/base.xml.in.h:749
-msgid "Z and ZHE swapped"
-msgstr "Prohozené Z a Ž"
+msgid "Tibetan"
+msgstr "Tibetské"
#: ../rules/base.xml.in.h:750
-msgid "Zaf"
-msgstr "ZAF"
+msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
+msgstr "Tibetské (s číslicemi ASCII)"
#: ../rules/base.xml.in.h:751
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky"
+msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
+msgstr "K odpovídající klávese na klávesnici Dvorak."
#: ../rules/base.xml.in.h:752
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, nedělitelná mezera na třetí úrovni"
+msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
+msgstr "K odpovídající klávese na klávesnici Qwerty."
#: ../rules/base.xml.in.h:753
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, na třetí úrovni nedělitelná mezera, nic na úrovni čtvrté"
+msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
+msgstr "Přepnout PointerKeys klávesou Shift + Num Lock."
#: ../rules/base.xml.in.h:754
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, nedělitelná mezera na třetí úrovni, tenká nedělitelná mezera na čtvrté úrovni"
+msgid "Toshiba Satellite S3000"
+msgstr "Toshiba Satellite S3000"
#: ../rules/base.xml.in.h:755
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, zero-width joiner at fourth level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, nedělitelná mezera na třetí úrovni, spojovač nulové šířky na úrovni čtvrté"
+msgid "Trust Direct Access Keyboard"
+msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
#: ../rules/base.xml.in.h:756
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, znak spojovače nulové šířky na třetí úrovni"
+msgid "Trust Slimline"
+msgstr "Trust Slimline"
#: ../rules/base.xml.in.h:757
-msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level, non-breakable space character at fourth level"
-msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, znak spojovače nulové šířky na třetí úrovni, nedělitelná mezera na čtvrté úrovni"
+msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
+msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic"
#: ../rules/base.xml.in.h:758
-msgid "Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth level"
-msgstr "Na třetí úrovni znak nespojovače nulové šířky, znak spojovače nulové šířky na úrovni čtvrté"
+#, fuzzy
+msgid "Tswana"
+msgstr "Botswana"
#: ../rules/base.xml.in.h:759
-msgid "azerty"
-msgstr "azerty"
+#, fuzzy
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turkmenistán"
#: ../rules/base.xml.in.h:760
-msgid "azerty/digits"
-msgstr "azerty/číslice"
+#, fuzzy
+msgid "Turkish (Alt-Q)"
+msgstr "Krymskotatarské (turecké Alt-Q)"
#: ../rules/base.xml.in.h:761
-msgid "digits"
-msgstr "číslice"
+#, fuzzy
+msgid "Turkish (F)"
+msgstr "Kurdské, (F)"
#: ../rules/base.xml.in.h:762
-msgid "displaced semicolon and quote (obsolete)"
-msgstr "posunutý středník a uvozovka (zastaralé)"
+#, fuzzy
+msgid "Turkish (Sun dead keys)"
+msgstr "Francouzské, mrtvé klávesy Sun"
#: ../rules/base.xml.in.h:763
-msgid "lyx"
-msgstr "lyx"
+#, fuzzy
+msgid "Turkish (international with dead keys)"
+msgstr "Mezinárodní Dvorak (s mrtvými klávesami)"
#: ../rules/base.xml.in.h:764
-msgid "qwerty"
-msgstr "qwerty"
+#, fuzzy
+msgid "Turkmen"
+msgstr "Turecko"
#: ../rules/base.xml.in.h:765
-msgid "qwerty, extended Backslash"
-msgstr "qwerty, rozšířená klávesa zpětného lomítka"
+msgid "Turkmen (Alt-Q)"
+msgstr ""
#: ../rules/base.xml.in.h:766
-msgid "qwerty/digits"
-msgstr "qwerty/číslice"
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
#: ../rules/base.xml.in.h:767
-msgid "qwertz"
-msgstr "qwertz"
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:768
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:769
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (režim 102/105:EU)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:770
+msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
+msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (režim 106:JP)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:771
+msgid "Udmurt"
+msgstr "Udmurtské"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:772
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukrajinské"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:773
+msgid "Ukrainian (WinKeys)"
+msgstr "Ukrajinské (klávesy Win)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:774
+#, fuzzy
+msgid "Ukrainian (homophonic)"
+msgstr "Ukrajinské (stejně znějící)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:775
+msgid "Ukrainian (legacy)"
+msgstr "Ukrajinské (zděděné)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:776
+msgid "Ukrainian (phonetic)"
+msgstr "Ukrajinské (fonetické)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:777
+msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
+msgstr "Ukrajinské (standardní RSTU)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:778
+msgid "Ukrainian (typewriter)"
+msgstr "Ukrajinské (psací stroj)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:779
+msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
+msgstr "Doplňky Unicode (šipky a matematické operátory)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:780
+msgid "Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
+msgstr "Doplňky Unicode (šipky a matematické operátory). Matematické operátory na výchozí úrovni"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:781
+msgid "Unitek KB-1925"
+msgstr "Unitek KB-1925"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:782
+#, fuzzy
+msgid "Urdu (Pakistan)"
+msgstr "Pákistán"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:783
+msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:784
+msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:785
+#, fuzzy
+msgid "Urdu (WinKeys)"
+msgstr "Urdské, klávesy Win"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:786
+#, fuzzy
+msgid "Urdu (alternative phonetic)"
+msgstr "Urdské, alternativní fonetické"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:787
+#, fuzzy
+msgid "Urdu (phonetic)"
+msgstr "Urdské, fonetické"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:788
+msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
+msgstr "Použít LED klávesnice k zobrazení alternativního rozložení"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:789
+msgid "Using space key to input non-breakable space character"
+msgstr "Používání mezerníku k zadávání znaku nedělitelné mezery"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:790
+msgid "Usual space at any level"
+msgstr "Na jakékoliv úrovni znak běžné mezery"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:791
+msgid "Uyghur"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:792
+#, fuzzy
+msgid "Uzbek"
+msgstr "Uzbekistán"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:793
+#, fuzzy
+msgid "Uzbek (Afghanistan)"
+msgstr "Afghánistán"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:794
+#, fuzzy
+msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
+msgstr "Afghánistán"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:795
+#, fuzzy
+msgid "Uzbek (Latin)"
+msgstr "Colemak (latinka)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:796
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "Vietnamské"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:797
+msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
+msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:798
+msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators)"
+msgstr "Numerická klávesnice Wang 724 s doplňky Unicode (šipky a matematické operátory)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:799
+msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
+msgstr "Numerická klávesnice Wang 724 s doplňky Unicode (šipky a matematické operátory). Matematické operátory na výchozí úrovni"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:800
+msgid "Winbook Model XP5"
+msgstr "Winbook Model XP5"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:801
+msgid "Wolof"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:802
+msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
+msgstr "Yahoo! Internet Keyboard"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:803
+msgid "Yakut"
+msgstr "jakutské"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:804
+msgid "Yoruba"
+msgstr "Jorubské"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:805
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:806
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, nedělitelná mezera na třetí úrovni"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:807
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, na třetí úrovni nedělitelná mezera, nic na úrovni čtvrté"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:808
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, nedělitelná mezera na třetí úrovni, tenká nedělitelná mezera na čtvrté úrovni"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:809
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, zero-width joiner at fourth level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, nedělitelná mezera na třetí úrovni, spojovač nulové šířky na úrovni čtvrté"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:810
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, znak spojovače nulové šířky na třetí úrovni"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:811
+msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level, non-breakable space character at fourth level"
+msgstr "Na druhé úrovni znak nespojovače nulové šířky, znak spojovače nulové šířky na třetí úrovni, nedělitelná mezera na čtvrté úrovni"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:812
+msgid "Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth level"
+msgstr "Na třetí úrovni znak nespojovače nulové šířky, znak spojovače nulové šířky na úrovni čtvrté"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:813
+msgid "ak"
+msgstr "ak"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:814
+msgid "am"
+msgstr "am"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:815
+msgid "ar"
+msgstr "ar"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:816
+msgid "avn"
+msgstr "avn"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:817
+msgid "az"
+msgstr "az"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:818
+msgid "be"
+msgstr "be"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:819
+msgid "ber"
+msgstr "ber"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:820
+msgid "bg"
+msgstr "bg"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:821
+msgid "bm"
+msgstr "bm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:822
+msgid "bn"
+msgstr "bn"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:823
+msgid "brl"
+msgstr "brl"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:824
+msgid "bs"
+msgstr "bs"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:825
+msgid "ca"
+msgstr "ca"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:826
+msgid "chr"
+msgstr "chr"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:827
+msgid "cm"
+msgstr "cm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:828
+msgid "crh"
+msgstr "crh"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:829
+msgid "cs"
+msgstr "cs"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:830
+msgid "da"
+msgstr "da"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:831
+msgid "de"
+msgstr "de"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:832
+msgid "dv"
+msgstr "dv"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:833
+msgid "dz"
+msgstr "dz"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:834
+msgid "ee"
+msgstr "ee"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:835 ../rules/base.extras.xml.in.h:34
+msgid "en"
+msgstr "en"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:836
+msgid "eo"
+msgstr "eo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:837
+msgid "es"
+msgstr "es"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:838
+msgid "et"
+msgstr "et"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:839 ../rules/base.extras.xml.in.h:35
+msgid "fa"
+msgstr "fa"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:840
+msgid "ff"
+msgstr "ff"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:841
+msgid "fi"
+msgstr "fi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:842
+msgid "fo"
+msgstr "fo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:843 ../rules/base.extras.xml.in.h:36
+msgid "fr"
+msgstr "fr"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:844
+msgid "gaa"
+msgstr "gaa"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:845
+msgid "gr"
+msgstr "gr"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:846
+msgid "gu"
+msgstr "gu"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:847
+msgid "ha"
+msgstr "ha"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:848
+msgid "he"
+msgstr "he"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:849
+msgid "hi"
+msgstr "hi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:850
+msgid "hr"
+msgstr "hr"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:851
+msgid "hu"
+msgstr "hu"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:852 ../rules/base.extras.xml.in.h:37
+msgid "hy"
+msgstr "hy"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:853
+msgid "ie"
+msgstr "ie"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:854
+msgid "ig"
+msgstr "ig"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:855
+msgid "ike"
+msgstr "ike"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:856
+msgid "in"
+msgstr "in"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:857
+msgid "is"
+msgstr "is"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:858
+msgid "it"
+msgstr "it"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:859
+msgid "ja"
+msgstr "ja"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:860
+msgid "ka"
+msgstr "ka"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:861
+msgid "ki"
+msgstr "ki"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:862
+msgid "kk"
+msgstr "kk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:863
+msgid "km"
+msgstr "km"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:864
+msgid "kn"
+msgstr "kn"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:865
+msgid "ko"
+msgstr "ko"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:866
+msgid "ku"
+msgstr "ku"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:867
+msgid "lo"
+msgstr "lo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:868 ../rules/base.extras.xml.in.h:39
+msgid "lt"
+msgstr "lt"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:869 ../rules/base.extras.xml.in.h:40
+msgid "lv"
+msgstr "lv"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:870
+msgid "mi"
+msgstr "mi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:871
+msgid "mk"
+msgstr "mk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:872
+msgid "ml"
+msgstr "ml"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:873
+msgid "mn"
+msgstr "mn"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:874
+msgid "mt"
+msgstr "mt"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:875
+msgid "my"
+msgstr "my"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:876
+msgid "ne"
+msgstr "ne"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:877
+msgid "nl"
+msgstr "nl"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:878
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:879
+msgid "or"
+msgstr "or"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:880
+msgid "pa"
+msgstr "pa"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:881
+msgid "ph"
+msgstr "ph"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:882 ../rules/base.extras.xml.in.h:41
+msgid "pl"
+msgstr "pl"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:883
+msgid "ps"
+msgstr "ps"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:884
+msgid "pt"
+msgstr "pt"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:885 ../rules/base.extras.xml.in.h:42
+msgid "ro"
+msgstr "ro"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:886 ../rules/base.extras.xml.in.h:43
+msgid "ru"
+msgstr "ru"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:887
+msgid "sd"
+msgstr "sd"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:888
+msgid "si"
+msgstr "si"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:889
+msgid "sk"
+msgstr "sk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:890
+msgid "sl"
+msgstr "sl"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:891
+msgid "sq"
+msgstr "sq"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:892 ../rules/base.extras.xml.in.h:45
+msgid "sr"
+msgstr "sr"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:893
+msgid "sv"
+msgstr "sv"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:894
+msgid "sw"
+msgstr "sw"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:895
+msgid "syc"
+msgstr "syc"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:896
+msgid "ta"
+msgstr "ta"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:897
+msgid "te"
+msgstr "te"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:898
+msgid "tg"
+msgstr "tg"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:899
+msgid "th"
+msgstr "th"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:900
+msgid "tk"
+msgstr "tk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:901
+msgid "tn"
+msgstr "tn"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:902
+msgid "tr"
+msgstr "tr"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:903
+msgid "uk"
+msgstr "uk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:904
+msgid "ur"
+msgstr "ur"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:905
+msgid "uz"
+msgstr "uz"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:906
+msgid "vi"
+msgstr "vi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:907
+msgid "wo"
+msgstr "wo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:908
+msgid "xsy"
+msgstr "xsy"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:909
+msgid "yo"
+msgstr "yo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:910
+msgid "zh"
+msgstr "zh"
#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
-msgid "APL"
-msgstr "APL"
+msgid "APL Keyboard Symbols"
+msgstr ""
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:2
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
msgid "Atsina"
msgstr "Atsina"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
msgid "Avestan"
msgstr "Avestské"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
-msgid "Combining accents instead of dead keys"
-msgstr "Místo mrtvých kláves kombinovaná diakritika"
-
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
msgid "Couer D'alene Salish"
msgstr "Salishské (Coeur d'Alene)"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
-msgid "International (AltGr Unicode combining)"
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:8
+#, fuzzy
+msgid "English (US, international AltGr Unicode combining)"
msgstr "Mezinárodní (AltGr kombinované Unicode)"
-#: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
-msgid "International (AltGr Unicode combining, alternative)"
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
+#, fuzzy
+msgid "English (US, international AltGr Unicode combining, alternative)"
msgstr "Mezinárodní (AltGr kombinované Unicode, alternativní)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:11
+msgid "Kutenai"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
+msgid "Latvian (US Colemak)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
+msgid "Latvian (US Colemak, apostrophe variant)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
+msgid "Latvian (US Dvorak)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:16
+msgid "Latvian (US Dvorak, Y variant)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
+msgid "Latvian (US Dvorak, minus variant)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak)"
+msgstr "Programátorské Dvorak"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak, Y variant)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:20
+msgid "Latvian (programmer US Dvorak, minus variant)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:22
+#, fuzzy
+msgid "Lithuanian (US Dvorak with Lithuanian letters)"
+msgstr "Americká klávesnice s litevskými znaky"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:25
+msgid "Polish (international with dead keys)"
+msgstr "Polské (mezinárodní s mrtvými klávesami)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:27
+msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
+msgstr ""
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:29
+msgid "Russian (with UKR and BEL layout)"
+msgstr "Ruské (s rozloženími UKR a BEL)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:30
+msgid "Secwepemctsin"
+msgstr "Secwepemctsin"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:32
+msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
+msgstr "Srbské (místo mrtvých kláves kombinovaná diakritika)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:33
+msgid "apl"
+msgstr "apl"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:38
+msgid "kut"
+msgstr "kut"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:44
+msgid "shs"
+msgstr "shs"
+
+#~ msgid "(F)"
+#~ msgstr "(F)"
+
+#~ msgid "Afg"
+#~ msgstr "AFG"
+
+#~ msgid "Alb"
+#~ msgstr "ALB"
+
+#~ msgid "Alt-Q"
+#~ msgstr "Alt-Q"
+
+#~ msgid "Alternative"
+#~ msgstr "Alternativní"
+
+#~ msgid "Alternative Phonetic"
+#~ msgstr "Alternativní fonetické"
+
+#~ msgid "Alternative international"
+#~ msgstr "Alternativní mezinárodní"
+
+#~ msgid "And"
+#~ msgstr "AND"
+
+#~ msgid "Andorra"
+#~ msgstr "Andorra"
+
+#~ msgid "Ara"
+#~ msgstr "ARA"
+
+#~ msgid "Arm"
+#~ msgstr "ARM"
+
+#~ msgid "Aut"
+#~ msgstr "AUT"
+
+#~ msgid "Aze"
+#~ msgstr "AZE"
+
+#~ msgid "Bangladesh"
+#~ msgstr "Bangladéš"
+
+#~ msgid "Bel"
+#~ msgstr "BEL"
+
+#~ msgid "Bgd"
+#~ msgstr "BGD"
+
+#~ msgid "Bhutan"
+#~ msgstr "Bhútán"
+
+#~ msgid "Bih"
+#~ msgstr "BIH"
+
+#~ msgid "Blr"
+#~ msgstr "BLR"
+
+#~ msgid "Bosnia and Herzegovina"
+#~ msgstr "Bosna a Hercegovina"
+
+#~ msgid "Bra"
+#~ msgstr "BRA"
+
+#~ msgid "Brazil"
+#~ msgstr "Brazílie"
+
+#~ msgid "Breton"
+#~ msgstr "Bretonské"
+
+#~ msgid "Bwa"
+#~ msgstr "BWA"
+
+#~ msgid "COD"
+#~ msgstr "COD"
+
+#~ msgid "CRULP"
+#~ msgstr "CRULP"
+
+#~ msgid "Canada"
+#~ msgstr "Kanada"
+
+#~ msgid "Cedilla"
+#~ msgstr "Cédille"
+
+#~ msgid "Chn"
+#~ msgstr "CHN"
+
+#~ msgid "Classic"
+#~ msgstr "Klasické"
+
+#~ msgid "Colemak"
+#~ msgstr "Colemak"
+
+#~ msgid "Crimean Tatar (Dobruca-2 Q)"
+#~ msgstr "Krymskotatarské (Dobruca-2 Q)"
+
+#~ msgid "Cyrillic"
+#~ msgstr "Cyrilice"
+
+#~ msgid "Cze"
+#~ msgstr "CZE"
+
+#~ msgid "DOS"
+#~ msgstr "DOS"
+
+#~ msgid "Dead acute"
+#~ msgstr "Mrtvá čárka"
+
+#~ msgid "Denmark"
+#~ msgstr "Dánsko"
+
+#~ msgid "Deu"
+#~ msgstr "DEU"
+
+#~ msgid "Dnk"
+#~ msgstr "DNK"
+
+#~ msgid "Dvorak"
+#~ msgstr "Dvorak"
+
+#~ msgid "Eastern"
+#~ msgstr "Východní"
+
+#~ msgid "Epo"
+#~ msgstr "EPO"
+
+#~ msgid "Ergonomic"
+#~ msgstr "Ergonomické"
+
+#~ msgid "Esp"
+#~ msgstr "ESP"
+
+#~ msgid "Est"
+#~ msgstr "EST"
+
+#~ msgid "Ethiopia"
+#~ msgstr "Etiopie"
+
+#~ msgid "Extended"
+#~ msgstr "Rozšířené"
+
+#~ msgid "Finland"
+#~ msgstr "Finsko"
+
+#~ msgid "Fra"
+#~ msgstr "FRA"
+
+#~ msgid "France"
+#~ msgstr "Francie"
+
+#~ msgid "GBr"
+#~ msgstr "GBR"
+
+#~ msgid "GILLBT"
+#~ msgstr "GILLBT"
+
+#~ msgid "Georgia"
+#~ msgstr "Gruzie"
+
+#~ msgid "Ghana"
+#~ msgstr "Ghana"
+
+#~ msgid "Gin"
+#~ msgstr "GIN"
+
+#~ msgid "Grc"
+#~ msgstr "GRC"
+
+#~ msgid "Guinea"
+#~ msgstr "Guinea"
+
+#~ msgid "Homophonic"
+#~ msgstr "Stejně znějící"
+
+#~ msgid "Hrv"
+#~ msgstr "HRV"
+
+#~ msgid "Hun"
+#~ msgstr "HUN"
+
+#~ msgid "Ind"
+#~ msgstr "IND"
+
+#~ msgid "Iran"
+#~ msgstr "Írán"
+
+#~ msgid "Ireland"
+#~ msgstr "Irsko"
+
+#~ msgid "Irl"
+#~ msgstr "IRL"
+
+#~ msgid "Irn"
+#~ msgstr "IRN"
+
+#~ msgid "Irq"
+#~ msgstr "IRQ"
+
+#~ msgid "Israel"
+#~ msgstr "Izrael"
+
+#~ msgid "Jpn"
+#~ msgstr "JPN"
+
+#~ msgid "Kana"
+#~ msgstr "Kana"
+
+#~ msgid "Kana 86"
+#~ msgstr "Kana 86"
+
+#~ msgid "Kenya"
+#~ msgstr "Keňa"
+
+#~ msgid "Kgz"
+#~ msgstr "KGZ"
+
+#~ msgid "Khm"
+#~ msgstr "KHM"
+
+#~ msgid "Korea, Republic of"
+#~ msgstr "Korejská republika"
+
+#~ msgid "Ktunaxa"
+#~ msgstr "Ktunaxa"
+
+#~ msgid "LEKP"
+#~ msgstr "LEKP"
+
+#~ msgid "LEKPa"
+#~ msgstr "LEKPa"
+
+#~ msgid "Laos"
+#~ msgstr "Laos"
+
+#~ msgid "Latin"
+#~ msgstr "Latinské"
+
+#~ msgid "Latin unicode"
+#~ msgstr "Latinské Unicode"
+
+#~ msgid "Latin unicode qwerty"
+#~ msgstr "Latinské Unicode qwerty"
+
+#~ msgid "Left hand"
+#~ msgstr "Levoruké"
+
+#~ msgid "Ltu"
+#~ msgstr "LTU"
+
+#~ msgid "Lva"
+#~ msgstr "LVA"
+
+#~ msgid "MESS"
+#~ msgstr "MESS"
+
+#~ msgid "MNE"
+#~ msgstr "MNE"
+
+#~ msgid "Macintosh (International)"
+#~ msgstr "Macintosh (mezinárodní)"
+
+#~ msgid "Maldives"
+#~ msgstr "Maledivy"
+
+#~ msgid "Mali"
+#~ msgstr "Mali"
+
+#~ msgid "Mao"
+#~ msgstr "MAO"
+
+#~ msgid "Mkd"
+#~ msgstr "MKD"
+
+#~ msgid "Mli"
+#~ msgstr "MLI"
+
+#~ msgid "Mmr"
+#~ msgstr "MMR"
+
+#~ msgid "Mng"
+#~ msgstr "MNG"
+
+#~ msgid "Myanmar"
+#~ msgstr "Myanmar"
+
+#~ msgid "NLA"
+#~ msgstr "NLA"
+
+#~ msgid "Nativo"
+#~ msgstr "Nativo"
+
+#~ msgid "Neo 2"
+#~ msgstr "Neo 2"
+
+#~ msgid "Netherlands"
+#~ msgstr "Nizozemsko"
+
+#~ msgid "Nigeria"
+#~ msgstr "Nigérie"
+
+#~ msgid "Nld"
+#~ msgstr "NLD"
+
+#~ msgid "Nor"
+#~ msgstr "NOR"
+
+#~ msgid "Norway"
+#~ msgstr "Norsko"
+
+#~ msgid "OLPC Dari"
+#~ msgstr "OLPC, darí"
+
+#~ msgid "OLPC Pashto"
+#~ msgstr "OLPC, paštó"
+
+#~ msgid "OLPC Southern Uzbek"
+#~ msgstr "OLPC, jihouzbecké"
+
+#~ msgid "Ossetian"
+#~ msgstr "Osetinské"
+
+#~ msgid "Phonetic"
+#~ msgstr "Fonetické"
+
+#~ msgid "Phonetic Winkeys"
+#~ msgstr "Fonetické klávesy Win"
+
+#~ msgid "Pol"
+#~ msgstr "POL"
+
+#~ msgid "Poland"
+#~ msgstr "Polsko"
+
+#~ msgid "Probhat"
+#~ msgstr "Prt"
+
+#~ msgid "Prt"
+#~ msgstr "PRT"
+
+#~ msgid "Romanian keyboard with German letters"
+#~ msgstr "Rumunská klávesnice s německými znaky"
+
+#~ msgid "Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys"
+#~ msgstr "Rumunská klávesnice s německými znaky, vyloučit mrtvé klávesy"
+
+#~ msgid "Rou"
+#~ msgstr "ROU"
+
+#~ msgid "Rus"
+#~ msgstr "RUS"
+
+#~ msgid "Russia"
+#~ msgstr "Rusko"
+
+#~ msgid "SRB"
+#~ msgstr "SRB"
+
+#~ msgid "Sen"
+#~ msgstr "SEN"
+
+#~ msgid "Senegal"
+#~ msgstr "Senegal"
+
+#~ msgid "Serbia"
+#~ msgstr "Srbsko"
+
+#~ msgid "Simple"
+#~ msgstr "Jednoduché"
+
+#~ msgid "Southern Uzbek"
+#~ msgstr "Jihouzbecké"
+
+#~ msgid "Spain"
+#~ msgstr "Španělsko"
+
+#~ msgid "Sri Lanka"
+#~ msgstr "Srí Lanka"
+
+#~ msgid "Standard"
+#~ msgstr "Standardní"
+
+#~ msgid "Standard RSTU on Russian layout"
+#~ msgstr "Standardní RSTU s ruským rozložením"
+
+#~ msgid "Svk"
+#~ msgstr "SVK"
+
+#~ msgid "Svn"
+#~ msgstr "SVN"
+
+#~ msgid "Swe"
+#~ msgstr "SWE"
+
+#~ msgid "Syr"
+#~ msgstr "SYR"
+
+#~ msgid "Syria"
+#~ msgstr "Sýrie"
+
+#~ msgid "Tha"
+#~ msgstr "THA"
+
+#~ msgid "Tifinagh"
+#~ msgstr "Tifinagh"
+
+#~ msgid "Tjk"
+#~ msgstr "TJK"
+
+#~ msgid "Typewriter"
+#~ msgstr "Psací stroj"
+
+#~ msgid "Tza"
+#~ msgstr "TZA"
+
+#~ msgid "USA"
+#~ msgstr "USA"
+
+#~ msgid "Ukr"
+#~ msgstr "UKR"
+
+#~ msgid "United Kingdom"
+#~ msgstr "Spojené království"
+
+#~ msgid "Uzb"
+#~ msgstr "UZB"
+
+#~ msgid "Vnm"
+#~ msgstr "VNM"
+
+#~ msgid "Western"
+#~ msgstr "Západní"
+
+#~ msgid "With EuroSign on 5"
+#~ msgstr "Se znakem eura na klávese 5"
+
+#~ msgid "With guillemets"
+#~ msgstr "S francouzskými uvozovkami"
+
+#~ msgid "Zaf"
+#~ msgstr "ZAF"
+
+#~ msgid "azerty"
+#~ msgstr "azerty"
+
+#~ msgid "digits"
+#~ msgstr "číslice"
+
+#~ msgid "lyx"
+#~ msgstr "lyx"
+
+#~ msgid "qwertz"
+#~ msgstr "qwertz"
+
+#~ msgid "APL"
+#~ msgstr "APL"
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index d4300ace..de1e7f96 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -31,10 +31,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.1.99\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-25 22:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-01 23:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 21:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-24 23:06+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
@@ -112,154 +112,158 @@ msgid "Advance Scorpius KI"
msgstr "Advance Scorpius KI"
#: ../rules/base.xml.in.h:18
-msgid "Afg"
-msgstr "Afg"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:19
msgid "Afghani"
msgstr "Afghansk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:20
+#: ../rules/base.xml.in.h:19
msgid "Akan"
msgstr "Akan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:21
+#: ../rules/base.xml.in.h:20
msgid "Albanian"
msgstr "Albansk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:22
+#: ../rules/base.xml.in.h:21
msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
msgstr "Alt og Meta er på Alt-tasterne"
-#: ../rules/base.xml.in.h:23
+#: ../rules/base.xml.in.h:22
msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
msgstr "Alt ligger på den højre Win-tast og Super på Menu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:24
+#: ../rules/base.xml.in.h:23
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:25
+#: ../rules/base.xml.in.h:24
msgid "Alt+Ctrl"
msgstr "Alt+Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:26
+#: ../rules/base.xml.in.h:25
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Skift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:27
+#: ../rules/base.xml.in.h:26
msgid "Alt+Space"
msgstr "Alt+Mellemrum"
-#: ../rules/base.xml.in.h:28
+#: ../rules/base.xml.in.h:27
msgid "Alt/Win key behavior"
msgstr "Alt/Win-tasteopførsel"
# http://da.wikipedia.org/wiki/Amharisk
-#: ../rules/base.xml.in.h:29
+#: ../rules/base.xml.in.h:28
msgid "Amharic"
msgstr "Amharisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:30
+#: ../rules/base.xml.in.h:29
msgid "Any Alt key"
msgstr "Enhver Alt-tast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:31
+#: ../rules/base.xml.in.h:30
msgid "Any Win key"
msgstr "Enhver Win-tast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:32
+#: ../rules/base.xml.in.h:31
msgid "Any Win key (while pressed)"
msgstr "Enhver Win-tast (mens trykket ned)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:33
+#: ../rules/base.xml.in.h:32
msgid "Apple"
msgstr "Apple"
-#: ../rules/base.xml.in.h:34
+#: ../rules/base.xml.in.h:33
msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
msgstr "Apples aluminiumstastatur (ANSI)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:35
+#: ../rules/base.xml.in.h:34
msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
msgstr "Apples aluminiumstastatur (ISO)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:36
+#: ../rules/base.xml.in.h:35
msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
msgstr "Apples aluminiumstastatur (JIS)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:37
+#: ../rules/base.xml.in.h:36
msgid "Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
msgstr "Apples aluminiumstastatur: Emuler PC-taster (Udskriv, Scroll Lock, Pause, NumLock)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:38
+#: ../rules/base.xml.in.h:37
msgid "Apple Laptop"
msgstr "Apple bærbar"
-#: ../rules/base.xml.in.h:39
+#: ../rules/base.xml.in.h:38
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:40
+#: ../rules/base.xml.in.h:39
msgid "Arabic (Buckwalter)"
msgstr "Arabisk (Buckwalter)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:41
+#: ../rules/base.xml.in.h:40
msgid "Arabic (Morocco)"
msgstr "Arabisk (Marokko)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:42
+#: ../rules/base.xml.in.h:41
msgid "Arabic (Pakistan)"
msgstr "Arabisk (Pakistan)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:43
+#: ../rules/base.xml.in.h:42
msgid "Arabic (Syria)"
msgstr "Arabisk (Syrien)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:44
+#: ../rules/base.xml.in.h:43
msgid "Arabic (azerty)"
msgstr "Arabisk (azerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:45
+#: ../rules/base.xml.in.h:44
msgid "Arabic (azerty/digits)"
msgstr "Arabisk (azerty/cifre)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:46
+#: ../rules/base.xml.in.h:45
msgid "Arabic (digits)"
msgstr "Arabisk (cifre)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:47
+#: ../rules/base.xml.in.h:46
msgid "Arabic (qwerty)"
msgstr "Arabisk (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:48
+#: ../rules/base.xml.in.h:47
msgid "Arabic (qwerty/digits)"
msgstr "Arabisk (qwerty/cifre)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:49
+#: ../rules/base.xml.in.h:48 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
msgid "Armenian"
msgstr "Armensk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:50
+#: ../rules/base.xml.in.h:49
msgid "Armenian (alternative eastern)"
msgstr "Armensk (alternativ østlig)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:51
+#: ../rules/base.xml.in.h:50 ../rules/base.extras.xml.in.h:3
msgid "Armenian (alternative phonetic)"
msgstr "Armensk (alternativ fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:52
+#: ../rules/base.xml.in.h:51
msgid "Armenian (eastern)"
msgstr "Armensk (østlig)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:53
+#: ../rules/base.xml.in.h:52
msgid "Armenian (phonetic)"
msgstr "Armensk (fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:54
+#: ../rules/base.xml.in.h:53
msgid "Armenian (western)"
msgstr "Armensk (vestlig)"
+# Asturian (Asturian: Asturianu or Bable) is a Romance
+# language of the West Iberian group, Astur-Leonese
+# Subgroup, spoken in the Spanish province of Asturias
+# by the Asturian people.
+#: ../rules/base.xml.in.h:54
+msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
+msgstr "Asturisk (Spanien, med bundpunktum H og bundpunktum L)"
+
#: ../rules/base.xml.in.h:55
msgid "Asus Laptop"
msgstr "Asus bærbar"
@@ -279,13 +283,13 @@ msgid "Avatime"
msgstr "Avatime"
#: ../rules/base.xml.in.h:59
-msgid "Azerbaijan (Cyrillic)"
-msgstr "Aserbajdsjansk (kyrillisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:60
msgid "Azerbaijani"
msgstr "Aserbajdsjansk"
+#: ../rules/base.xml.in.h:60
+msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
+msgstr "Aserbajdsjansk (kyrillisk)"
+
#: ../rules/base.xml.in.h:61
msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
@@ -330,662 +334,701 @@ msgstr "BTC 9116U minitrådløst internet og spil"
msgid "Backslash"
msgstr "Omvendt skråstreg"
-# engelsk fejl )
#: ../rules/base.xml.in.h:72
-msgid "Backslash chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
-msgstr "Omvendt skråstreg vælger tredje niveau, låser når trykket ned sammen med en anden tredje niveauvælger"
+msgid "Backslash (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
+msgstr "Omvendt skråstreg (vælger tredje niveau, låser når trykket ned sammen med en anden tredje niveauvælger)"
#: ../rules/base.xml.in.h:73
msgid "Bambara"
msgstr "Bambara"
#: ../rules/base.xml.in.h:74
+msgid "Bashkirian"
+msgstr "Bashkirisk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:75
msgid "Belarusian"
msgstr "Hviderussisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:75
+#: ../rules/base.xml.in.h:76
msgid "Belarusian (Latin)"
msgstr "Hviderussisk (latin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:76
+#: ../rules/base.xml.in.h:77
msgid "Belarusian (legacy)"
msgstr "Hviderussisk (forældet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:77
+#: ../rules/base.xml.in.h:78
msgid "Belgian"
msgstr "Belgisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:78
+#: ../rules/base.xml.in.h:79
msgid "Belgian (ISO alternate)"
msgstr "Belgisk (ISO-alternativ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:79
+#: ../rules/base.xml.in.h:80
msgid "Belgian (Sun dead keys)"
msgstr "Belgisk (Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:80
+#: ../rules/base.xml.in.h:81
msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
msgstr "Belgisk (Wang model 724 azerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:81
+#: ../rules/base.xml.in.h:82
msgid "Belgian (alternative)"
msgstr "Belgisk (alternativ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:82
+#: ../rules/base.xml.in.h:83
msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
msgstr "Belgisk (alternativ, Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:83
+#: ../rules/base.xml.in.h:84
msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
msgstr "Belgisk (alternativ, kun latin-9)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:84
+#: ../rules/base.xml.in.h:85
msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
msgstr "Belgisk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:85
+#: ../rules/base.xml.in.h:86
msgid "BenQ X-Touch"
msgstr "BenQ X-Touch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:86
+#: ../rules/base.xml.in.h:87
msgid "BenQ X-Touch 730"
msgstr "BenQ X-Touch 730"
-#: ../rules/base.xml.in.h:87
+#: ../rules/base.xml.in.h:88
msgid "BenQ X-Touch 800"
msgstr "BenQ X-Touch 800"
-#: ../rules/base.xml.in.h:88
+#: ../rules/base.xml.in.h:89
msgid "Bengali"
msgstr "Bengali"
-#: ../rules/base.xml.in.h:89
+#: ../rules/base.xml.in.h:90
msgid "Bengali (Probhat)"
msgstr "Bengali (probhat)"
# http://retskrivningsordbogen.dk/ro/ro.htm?q=berb
-#: ../rules/base.xml.in.h:90
+#: ../rules/base.xml.in.h:91
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
msgstr "Berbisk (Marokko, tifinagh alternativ fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:91
+#: ../rules/base.xml.in.h:92
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
msgstr "Berbisk (Marokko, Tifinagh alternativ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:92
+#: ../rules/base.xml.in.h:93
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
msgstr "Berbisk (Marokko, Tifinagh udvidet fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:93
+#: ../rules/base.xml.in.h:94
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
msgstr "Berbisk (Marokko, Tifinagh udvidet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:94
+#: ../rules/base.xml.in.h:95
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
msgstr "Berbisk (Marokko, Tifinagh fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:95
+#: ../rules/base.xml.in.h:96
msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
msgstr "Berbisk (Marokko, Tifinagh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:96
+#: ../rules/base.xml.in.h:97
msgid "Bosnian"
msgstr "Bosnisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:97
+#: ../rules/base.xml.in.h:98
msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
msgstr "Bosnisk (US-tastatur med bosniske digrafer)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:98
+#: ../rules/base.xml.in.h:99
msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
msgstr "Bosnisk (US-tastatur med bosniske bogstaver)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:99
+#: ../rules/base.xml.in.h:100
msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
msgstr "Bosnisk (anvend bosniske digrafer)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:100
+#: ../rules/base.xml.in.h:101
msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
msgstr "Bosnisk (anvend »« som anførelsestegn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:101
+#: ../rules/base.xml.in.h:102
msgid "Both Alt keys together"
msgstr "Begge Alt-taster sammen"
-#: ../rules/base.xml.in.h:102
+#: ../rules/base.xml.in.h:103
msgid "Both Ctrl keys together"
msgstr "Begge Ctrl-taster sammen"
-#: ../rules/base.xml.in.h:103
+#: ../rules/base.xml.in.h:104
msgid "Both Shift keys together"
msgstr "Begge skift-taster sammen"
-#: ../rules/base.xml.in.h:104
+#: ../rules/base.xml.in.h:105
msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
msgstr "Begge skift-taster sammen aktiverer Caps Lock, en Skift-tast deaktiverer"
-#: ../rules/base.xml.in.h:105
+#: ../rules/base.xml.in.h:106
msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
msgstr "Begge skift-taster sammen skifter Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:106
+#: ../rules/base.xml.in.h:107
msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
msgstr "Begge skift-taster sammen skifter SkiftLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:107
+#: ../rules/base.xml.in.h:108
msgid "Braille"
msgstr "Blindeskrift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:108
+#: ../rules/base.xml.in.h:109
msgid "Braille (left hand)"
msgstr "Blindeskrift (venstre hånd)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:109
+#: ../rules/base.xml.in.h:110
msgid "Braille (right hand)"
msgstr "Blindeskrift (højre hånd)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:110
+#: ../rules/base.xml.in.h:111
msgid "Brother Internet Keyboard"
msgstr "Brother Internet Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:111
+#: ../rules/base.xml.in.h:112
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgarsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:112
+#: ../rules/base.xml.in.h:113
msgid "Bulgarian (new phonetic)"
msgstr "Bulgarsk (ny fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:113
+#: ../rules/base.xml.in.h:114
msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
msgstr "Bulgarsk (traditionel fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:114
+#: ../rules/base.xml.in.h:115
msgid "Burmese"
msgstr "Burmesisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:115
+#: ../rules/base.xml.in.h:116
msgid "Canadian Multilingual"
msgstr "Canadisk flersproget"
-#: ../rules/base.xml.in.h:116
+#: ../rules/base.xml.in.h:117
msgid "Canadian Multilingual (first part)"
msgstr "Canadisk flersproget (første del)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:117
+#: ../rules/base.xml.in.h:118
msgid "Canadian Multilingual (second part)"
msgstr "Canadisk flersproget (anden del)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:118
+#: ../rules/base.xml.in.h:119
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:119
+#: ../rules/base.xml.in.h:120
msgid "Caps Lock (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-level-chooser)"
msgstr "Caps Lock (vælger tredje niveau, låser når trykket ned sammen med en anden tredje niveauvælger)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:120
+#: ../rules/base.xml.in.h:121
msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
msgstr "Caps Lock (skifter til første layout), Skift+Caps Lock (skifter til sidste layout)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:121
+#: ../rules/base.xml.in.h:122
msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
msgstr "Caps Lock (mens presset ned), Alt+Caps Lock udfører den oprindleige capslockhandling"
-#: ../rules/base.xml.in.h:122
+#: ../rules/base.xml.in.h:123
msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
msgstr "Caps Lock agerer som skiftetasten med lås. Skift »pauser« Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:123
+#: ../rules/base.xml.in.h:124
msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
msgstr "Caps Lock agerer som skiftetasten med lås. Skift påvirker ikke Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:124
+#: ../rules/base.xml.in.h:125
msgid "Caps Lock is disabled"
msgstr "Caps Lock er slået fra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:125
+#: ../rules/base.xml.in.h:126
msgid "Caps Lock key behavior"
msgstr "Opførsel for Caps Lock-tast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:126
+#: ../rules/base.xml.in.h:127
msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
msgstr "Caps Lock ændrer Skift så alle taster bliver påvirket"
-#: ../rules/base.xml.in.h:127
+#: ../rules/base.xml.in.h:128
msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
msgstr "Caps Lock slår små/store bogstaver til/fra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:128
+#: ../rules/base.xml.in.h:129
msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
msgstr "Caps Lock bruger intern forstørrelse af bogstaver. Skift sætter Caps Lock »på hold«"
-#: ../rules/base.xml.in.h:129
+#: ../rules/base.xml.in.h:130
msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
msgstr "Caps Lock bruger intern forstørrelse af bogstaver. Skift påvirker ikke Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:130
+#: ../rules/base.xml.in.h:131
msgid "Catalan"
msgstr "Katalansk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:131
+#: ../rules/base.xml.in.h:132
+msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
+msgstr "Catalansk (Spanien, med midterpunktum L)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:133
msgid "Cherokee"
msgstr "Cherokee"
-#: ../rules/base.xml.in.h:132
+#: ../rules/base.xml.in.h:134
msgid "Cherry B.UNLIMITED"
msgstr "Cherry B.UBEGRÆNSET"
-#: ../rules/base.xml.in.h:133
+#: ../rules/base.xml.in.h:135
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:134
+#: ../rules/base.xml.in.h:136
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternativ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:135
+#: ../rules/base.xml.in.h:137
msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
msgstr "Cherry CyBo@rd USB-hub"
-#: ../rules/base.xml.in.h:136
+#: ../rules/base.xml.in.h:138
msgid "Cherry CyMotion Expert"
msgstr "Cherry CyMotion Expert"
-#: ../rules/base.xml.in.h:137
+#: ../rules/base.xml.in.h:139
msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
-#: ../rules/base.xml.in.h:138
+#: ../rules/base.xml.in.h:140
msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
-#: ../rules/base.xml.in.h:139
+#: ../rules/base.xml.in.h:141
msgid "Chicony Internet Keyboard"
msgstr "Chicony Internet Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:140
+#: ../rules/base.xml.in.h:142
msgid "Chicony KB-9885"
msgstr "Chicony KB-9885"
-#: ../rules/base.xml.in.h:141
+#: ../rules/base.xml.in.h:143
msgid "Chicony KU-0108"
msgstr "Chicony KU-0108"
-#: ../rules/base.xml.in.h:142
+#: ../rules/base.xml.in.h:144
msgid "Chicony KU-0420"
msgstr "Chicony KU-0420"
-#: ../rules/base.xml.in.h:143
+#: ../rules/base.xml.in.h:145
msgid "Chinese"
msgstr "Kinesisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:144
-msgid "Chinese (Tibetan with ASCII numerals)"
-msgstr "Kinesisk (tibetansk med ASCII-numre)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:145
-msgid "Chinese (Tibetan)"
-msgstr "Kinesisk (tibetansk)"
-
#: ../rules/base.xml.in.h:146
-msgid "Chinese (Uyghur)"
-msgstr "Kinesisk (uyghur)"
+msgid "Chuvash"
+msgstr "Chuvash"
#: ../rules/base.xml.in.h:147
+msgid "Chuvash (Latin)"
+msgstr "Chuvash (latin)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:148
msgid "Classmate PC"
msgstr "Classmate PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:148
+#: ../rules/base.xml.in.h:149
+msgid "CloGaelach"
+msgstr "CloGaelach"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:150
msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
msgstr "Compaq Easy Access Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:149
+#: ../rules/base.xml.in.h:151
msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
msgstr "Compaq Internet Keyboard (13 taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:150
+#: ../rules/base.xml.in.h:152
msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
msgstr "Compaq Internet Keyboard (18 taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:151
+#: ../rules/base.xml.in.h:153
msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
msgstr "Compaq Internet Keyboard (7 taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:152
+#: ../rules/base.xml.in.h:154
msgid "Compaq iPaq Keyboard"
msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:153
+#: ../rules/base.xml.in.h:155
msgid "Compose key position"
msgstr "Placering af Composetast"
# Backspace kunne også være Slet tilbage
-#: ../rules/base.xml.in.h:154
+#: ../rules/base.xml.in.h:156
msgid "Control + Alt + Backspace"
msgstr "Control + Alt + Rettelsestast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:155
+#: ../rules/base.xml.in.h:157
msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
msgstr "Kontrol ligger på Alt-tasterne, Alt ligger på Win-tasterne"
-#: ../rules/base.xml.in.h:156
+#: ../rules/base.xml.in.h:158
msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
msgstr "Kontrol ligger på Win-tasterne (og de normale Ctrl-taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:157
+#: ../rules/base.xml.in.h:159
msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
msgstr "Creative Desktop Wireless 7000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:158
+#: ../rules/base.xml.in.h:160
+msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
+msgstr "Krimtatarsk (Dobruja Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:161
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
+msgstr "Krimtatarsk (tyrkisk Alt-Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:162
+msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
+msgstr "Krimtatarsk (tyrkisk F)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:163
+msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
+msgstr "Krimtatarsk (tyrkisk Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:164
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:159
+#: ../rules/base.xml.in.h:165
msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
msgstr "Kroatisk (US-tastatur med kroatiske digrafer)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:160
+#: ../rules/base.xml.in.h:166
msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
msgstr "Kroatisk (US-tastatur med kroatiske bogstaver)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:161
-msgid "Croatian (Use Croatian digraphs)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:167
+msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
msgstr "Kroatisk (anvend kroatiske digrafer)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:162
-msgid "Croatian (Use guillemets for quotes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:168
+msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
msgstr "Kroatisk (anvend »« som anførelsestegn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:163
+#: ../rules/base.xml.in.h:169
msgid "Ctrl key position"
msgstr "Ctrl-tast placering"
-#: ../rules/base.xml.in.h:164
+#: ../rules/base.xml.in.h:170
msgid "Ctrl+Shift"
msgstr "Ctrl+Skift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:165
+#: ../rules/base.xml.in.h:171
msgid "Czech"
msgstr "Tjekkisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:166
-msgid "Czech (UCW layout accented letters only)"
-msgstr "Tjekkisk (UCW-layout kun bogstaver med accent)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:172
+msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
+msgstr "Tjekkisk (UCW-layout, kun bogstaver med accent)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:167
+#: ../rules/base.xml.in.h:173
msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
msgstr "Tjekkisk (US Dvorak med CZ UCW-understøttelse)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:168
-msgid "Czech (With &lt;\\|&gt; key)"
-msgstr "Tjekkisk (med &lt;\\|&gt;-tast)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:169
+#: ../rules/base.xml.in.h:174
msgid "Czech (qwerty)"
msgstr "Tjekkisk (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:170
+#: ../rules/base.xml.in.h:175
msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
msgstr "Tjekkisk (qwerty, udvidet omvendt skråstreg)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:171
+#: ../rules/base.xml.in.h:176
+msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
+msgstr "Tjekkisk (med &lt;\\|&gt;-tast)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:177
msgid "DTK2000"
msgstr "DTK2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:172
+#: ../rules/base.xml.in.h:178
msgid "Danish"
msgstr "Dansk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:173
+#: ../rules/base.xml.in.h:179
msgid "Danish (Dvorak)"
msgstr "Dansk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:174
-msgid "Danish (Mac)"
-msgstr "Dansk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:180
+msgid "Danish (Macintosh)"
+msgstr "Dansk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:175
-msgid "Danish (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Dansk (Mac, slå døde taster fra)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:181
+msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Dansk (Macintosh, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:176
+#: ../rules/base.xml.in.h:182
msgid "Danish (eliminate dead keys)"
msgstr "Dansk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:177
+#: ../rules/base.xml.in.h:183
msgid "Default numeric keypad keys"
msgstr "Standard numerisk tastatur taster"
-#: ../rules/base.xml.in.h:178
+#: ../rules/base.xml.in.h:184
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:179
+#: ../rules/base.xml.in.h:185
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Dell 101-taster PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:180
+#: ../rules/base.xml.in.h:186
msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
msgstr "Dell bærbar/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:181
+#: ../rules/base.xml.in.h:187
msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
msgstr "Dell bærbar/notebook Precision M serie"
-#: ../rules/base.xml.in.h:182
+#: ../rules/base.xml.in.h:188
msgid "Dell Latitude series laptop"
msgstr "Dell Latitude serie bærbar"
-#: ../rules/base.xml.in.h:183
+#: ../rules/base.xml.in.h:189
msgid "Dell Precision M65"
msgstr "Dell Precision M65"
-#: ../rules/base.xml.in.h:184
+#: ../rules/base.xml.in.h:190
msgid "Dell SK-8125"
msgstr "Dell Sk-8125"
-#: ../rules/base.xml.in.h:185
+#: ../rules/base.xml.in.h:191
msgid "Dell SK-8135"
msgstr "Dell SK-8135"
-#: ../rules/base.xml.in.h:186
+#: ../rules/base.xml.in.h:192
msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
msgstr "Dell USB Multimedia tastatur"
-#: ../rules/base.xml.in.h:187
+#: ../rules/base.xml.in.h:193
msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:188
+#: ../rules/base.xml.in.h:194
msgid "Dhivehi"
msgstr "Dhivehi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:189
+#: ../rules/base.xml.in.h:195
msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
msgstr "Diamond 9801 / 9802-serie"
-#: ../rules/base.xml.in.h:190
+#: ../rules/base.xml.in.h:196
msgid "Dutch"
msgstr "Hollandsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:191
-msgid "Dutch (Mac)"
-msgstr "Hollandsk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:197
+msgid "Dutch (Macintosh)"
+msgstr "Hollandsk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:192
+#: ../rules/base.xml.in.h:198
msgid "Dutch (Sun dead keys)"
msgstr "Hollandsk (Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:193
+#: ../rules/base.xml.in.h:199
msgid "Dutch (standard)"
msgstr "Hollandsk (standard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:194
+#: ../rules/base.xml.in.h:200
msgid "Dzongkha"
msgstr "Dzongkha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:195
+#: ../rules/base.xml.in.h:201
msgid "Enable extra typographic characters"
msgstr "Slå ekstra typografiske karakterer til"
-#: ../rules/base.xml.in.h:196
+#: ../rules/base.xml.in.h:202
+msgid "English (Cameroon Dvorak)"
+msgstr "Engelsk (camerounsk dvorak)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:203
+msgid "English (Cameroon qwerty)"
+msgstr "Engelsk (camerounsk qwerty)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:204
+msgid "English (Cameroon)"
+msgstr "Engelsk (camerounsk)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:205
msgid "English (Canada)"
msgstr "Engelsk (Canada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:197
+#: ../rules/base.xml.in.h:206
msgid "English (Colemak)"
msgstr "Engelsk (Colemak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:198
+#: ../rules/base.xml.in.h:207
msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
msgstr "Engelsk (Dvorak alternativ international ingen døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:199
+#: ../rules/base.xml.in.h:208
msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
msgstr "Engelsk (Dvorak international med døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:200
+#: ../rules/base.xml.in.h:209
msgid "English (Dvorak)"
msgstr "Engelsk (Dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:201
+#: ../rules/base.xml.in.h:210
msgid "English (Ghana)"
msgstr "Engelsk (Ghana)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:202
+#: ../rules/base.xml.in.h:211
msgid "English (Ghana, GILLBT)"
msgstr "Engelsk (Ghana, GILLBT)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:203
+#: ../rules/base.xml.in.h:212
msgid "English (Ghana, multilingual)"
msgstr "Engelsk (Ghana, flersproget)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:204
+#: ../rules/base.xml.in.h:213
msgid "English (India, with RupeeSign)"
msgstr "Engelsk (Indien, med rupeetegn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:205
+#: ../rules/base.xml.in.h:214
msgid "English (Macintosh)"
msgstr "Engelsk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:206
-msgid "English (Mali, USA Mac)"
-msgstr "Engelsk (Mali, USA Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:215
+msgid "English (Mali, US Macintosh)"
+msgstr "Engelsk (Mali, US Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:207
-msgid "English (Mali, USA international)"
-msgstr "Engelsk (Mali, USA international)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:216
+msgid "English (Mali, US international)"
+msgstr "Engelsk (Mali, US international)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:208
+#: ../rules/base.xml.in.h:217
msgid "English (Nigeria)"
msgstr "Engelsk (Nigeria)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:209
+#: ../rules/base.xml.in.h:218
msgid "English (South Africa)"
msgstr "Engelsk (Sydafrika)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:210
+#: ../rules/base.xml.in.h:219
msgid "English (UK)"
msgstr "Engelsk (UK)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:211
+#: ../rules/base.xml.in.h:220
msgid "English (UK, Colemak)"
msgstr "Engelsk (UK, Colemak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:212
-msgid "English (UK, Dvorak UK punctuation)"
-msgstr "Engelsk (UK, Dvoraktegnsætning)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:221
+msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
+msgstr "Engelsk (UK, Dvorak med UK-tegnsætning)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:213
+#: ../rules/base.xml.in.h:222
msgid "English (UK, Dvorak)"
msgstr "Engelsk (UK, Dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:214
-msgid "English (UK, Mac international)"
-msgstr "Engelsk (UK, Mac international)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:223
+msgid "English (UK, Macintosh international)"
+msgstr "Engelsk (UK, Macintosh international)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:215
-msgid "English (UK, Mac)"
-msgstr "Engelsk (UK, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:224
+msgid "English (UK, Macintosh)"
+msgstr "Engelsk (UK, Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:216
-msgid "English (UK, extended, WinKeys)"
-msgstr "Engelsk (UK, udvidet, Wintaster)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:225
+msgid "English (UK, extended WinKeys)"
+msgstr "Engelsk (UK, udvidede Wintaster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:217
+#: ../rules/base.xml.in.h:226
msgid "English (UK, international with dead keys)"
msgstr "Engelsk (UK, international med døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:218
+#: ../rules/base.xml.in.h:227 ../rules/base.extras.xml.in.h:7
msgid "English (US)"
msgstr "Engelsk (US)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:219
+#: ../rules/base.xml.in.h:228
msgid "English (US, alternative international)"
msgstr "Engelsk (US, alternativ international)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:220
+#: ../rules/base.xml.in.h:229
msgid "English (US, international with dead keys)"
msgstr "Engelsk (US, international med døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:221
+#: ../rules/base.xml.in.h:230
msgid "English (US, with euro on 5)"
msgstr "Engelsk (US, med euro på 5)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:222
+#: ../rules/base.xml.in.h:231
msgid "English (classic Dvorak)"
msgstr "Engelsk (klassisk dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:223
+#: ../rules/base.xml.in.h:232
msgid "English (international AltGr dead keys)"
msgstr "Engelsk (international AltGr døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:224
+#: ../rules/base.xml.in.h:233
msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
msgstr "Engelsk (skift layout på gange-/divideretast)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:225
+#: ../rules/base.xml.in.h:234
msgid "English (left handed Dvorak)"
msgstr "Engelsk (venstrehåndet dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:226
+#: ../rules/base.xml.in.h:235
msgid "English (programmer Dvorak)"
msgstr "Engelsk (programmørdvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:227
+#: ../rules/base.xml.in.h:236
msgid "English (right handed Dvorak)"
msgstr "Engelsk (højrehåndet dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:228
+#: ../rules/base.xml.in.h:237
msgid "Ennyah DKB-1008"
msgstr "Ennyah DKB-1008"
-#: ../rules/base.xml.in.h:229
+#: ../rules/base.xml.in.h:238
msgid "Enter on keypad"
msgstr "Retur på numerisk tastatur"
-#: ../rules/base.xml.in.h:230
+#: ../rules/base.xml.in.h:239
msgid "Esperanto"
msgstr "Esperanto"
-#: ../rules/base.xml.in.h:231
+#: ../rules/base.xml.in.h:240
+msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
+msgstr "Esperanto (Portugal, Nativo)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:241
msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
msgstr "Esperanto (forkert placeret semikolon og anførelsestegn, forældet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:232
+#: ../rules/base.xml.in.h:242
msgid "Estonian"
msgstr "Estisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:233
+#: ../rules/base.xml.in.h:243
msgid "Estonian (Dvorak)"
msgstr "Estisk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:234
+#: ../rules/base.xml.in.h:244
msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
msgstr "Estisk (US-tastatur med estiske bogstaver)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:235
+#: ../rules/base.xml.in.h:245
msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
msgstr "Estisk (slå døde taster fra)"
@@ -994,2301 +1037,2244 @@ msgstr "Estisk (slå døde taster fra)"
# på to" mere beskrivende, selv om strengen isoleret set stadig kan være
# forvirrende. Når teksten står i en sammenhæng, er det nok ikke så
# vigtigt om det er det ene eller det andet.
-#: ../rules/base.xml.in.h:236
+#: ../rules/base.xml.in.h:246
msgid "Euro on 2"
msgstr "Euro på 2"
-#: ../rules/base.xml.in.h:237
+#: ../rules/base.xml.in.h:247
msgid "Euro on 4"
msgstr "Euro på 4"
-#: ../rules/base.xml.in.h:238
+#: ../rules/base.xml.in.h:248
msgid "Euro on 5"
msgstr "Euro på 5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:239
+#: ../rules/base.xml.in.h:249
msgid "Euro on E"
msgstr "Euro på E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:240
+#: ../rules/base.xml.in.h:250
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"
-#: ../rules/base.xml.in.h:241
+#: ../rules/base.xml.in.h:251
msgid "Ewe"
msgstr "Ewe"
-#: ../rules/base.xml.in.h:242
+#: ../rules/base.xml.in.h:252
msgid "FL90"
msgstr "FL90"
-#: ../rules/base.xml.in.h:243
+#: ../rules/base.xml.in.h:253
msgid "Faroese"
msgstr "Færøsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:244
+#: ../rules/base.xml.in.h:254
msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
msgstr "Færøsk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:245
+#: ../rules/base.xml.in.h:255
msgid "Filipino"
msgstr "Filippinsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:246
+#: ../rules/base.xml.in.h:256
msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
msgstr "Filippinsk (Capewell-dvorak baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:247
+#: ../rules/base.xml.in.h:257
msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
msgstr "Filippinsk (Capewell-dvorak latin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:248
+#: ../rules/base.xml.in.h:258
msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
msgstr "Filippinsk (Capewell-QWERF 2006 baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:249
+#: ../rules/base.xml.in.h:259
msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
msgstr "Filippinsk (Capewell-QWERF 2006 latin)"
# http://en.wikipedia.org/wiki/Baybayin
-#: ../rules/base.xml.in.h:250
+#: ../rules/base.xml.in.h:260
msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
msgstr "Filippinsk (Colemak baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:251
+#: ../rules/base.xml.in.h:261
msgid "Filipino (Colemak Latin)"
msgstr "Filippinsk (Colemak latin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:252
+# http://en.wikipedia.org/wiki/Baybayin
+#: ../rules/base.xml.in.h:262
+msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
+msgstr "Filippinsk (Dvorak baybayin)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:263
msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
msgstr "Filippinsk (Dvorak latin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:253
+#: ../rules/base.xml.in.h:264
msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
msgstr "Filippinsk (QWERTY baybayin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:254
+#: ../rules/base.xml.in.h:265
msgid "Finnish"
msgstr "Finsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:255
-msgid "Finnish (Mac)"
-msgstr "Finsk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:266
+msgid "Finnish (Macintosh)"
+msgstr "Finsk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:256
+#: ../rules/base.xml.in.h:267
msgid "Finnish (classic)"
msgstr "Finsk (klassisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:257
+#: ../rules/base.xml.in.h:268
msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
msgstr "Finsk (klassisk, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:258
-msgid "Finnish (northern Saami)"
-msgstr "Finsk (nordligt samisk)"
-
#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
#. The description needs to be rewritten
-#: ../rules/base.xml.in.h:261
+#: ../rules/base.xml.in.h:271
msgid "Four-level key with abstract separators"
msgstr "Niveau fire tast med abstrakt adskillelser"
-#: ../rules/base.xml.in.h:262
+#: ../rules/base.xml.in.h:272
msgid "Four-level key with comma"
msgstr "Niveau fire tast med komma"
-#: ../rules/base.xml.in.h:263
+#: ../rules/base.xml.in.h:273
msgid "Four-level key with dot"
msgstr "Niveau fire tast med punktum"
-#: ../rules/base.xml.in.h:264
+#: ../rules/base.xml.in.h:274
msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
msgstr "Niveau fire tast med punktum, latin-9 begrænsning"
-#: ../rules/base.xml.in.h:265
+#: ../rules/base.xml.in.h:275
msgid "Four-level key with momayyez"
msgstr "Niveau fire tast med momayyez"
-#: ../rules/base.xml.in.h:266
+#: ../rules/base.xml.in.h:276
msgid "French"
msgstr "Fransk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:267
+#: ../rules/base.xml.in.h:277
msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
msgstr "Fransk (Bepo, ergonomisk, dvorakmåde)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:268
+#: ../rules/base.xml.in.h:278
msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
msgstr "Fransk (Bepo, ergonomisk, dvorakmåde, kun latin-9)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:269
+#: ../rules/base.xml.in.h:279
msgid "French (Breton)"
msgstr "Fransk (bretonsk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:270
+#: ../rules/base.xml.in.h:280
+msgid "French (Cameroon azerty)"
+msgstr "Fransk (camerounsk azerty)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:281
+msgid "French (Cameroon)"
+msgstr "Fransk (camerounsk)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:282 ../rules/base.extras.xml.in.h:10
+msgid "French (Canada)"
+msgstr "Fransk (Canada)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:283
msgid "French (Canada, Dvorak)"
msgstr "Fransk (Canada, dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:271
+#: ../rules/base.xml.in.h:284
msgid "French (Canada, legacy)"
msgstr "Fransk (Canada, forældet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:272
+#: ../rules/base.xml.in.h:285
msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
msgstr "Fransk (Congo, Den Demokratiske Republik)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:273
+#: ../rules/base.xml.in.h:286
msgid "French (Dvorak)"
msgstr "Fransk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:274
-msgid "French (Georgian AZERTY Tskapo)"
-msgstr "Fransk (georgisk AZERTY Tskapo)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:275
+#: ../rules/base.xml.in.h:287
msgid "French (Guinea)"
msgstr "Fransk (Guinea)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:276
-msgid "French (Mac)"
-msgstr "Fransk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:288
+msgid "French (Macintosh)"
+msgstr "Fransk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:277
+#: ../rules/base.xml.in.h:289
msgid "French (Mali, alternative)"
msgstr "Fransk (Mali, alternativ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:278
+#: ../rules/base.xml.in.h:290
msgid "French (Morocco)"
msgstr "Fransk (Marokko)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:279
-msgid "French (Occitan)"
-msgstr "Fransk (Occitansk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:280
+#: ../rules/base.xml.in.h:291
msgid "French (Sun dead keys)"
msgstr "Fransk (Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:281
+#: ../rules/base.xml.in.h:292
msgid "French (Switzerland)"
msgstr "Fransk (Schweiz)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:282
-msgid "French (Switzerland, Mac)"
-msgstr "Fransk (Schweiz, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:293
+msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "Fransk (Schweiz, Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:283
+#: ../rules/base.xml.in.h:294
msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
msgstr "Fransk (Schweiz, Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:284
+#: ../rules/base.xml.in.h:295
msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
msgstr "Fransk (Schweiz, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:285
+#: ../rules/base.xml.in.h:296
msgid "French (alternative)"
msgstr "Fransk (alternativ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:286
+#: ../rules/base.xml.in.h:297
msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
msgstr "Fransk (alternativ, Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:287
+#: ../rules/base.xml.in.h:298
msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
msgstr "Fransk (alternativ, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:288
+#: ../rules/base.xml.in.h:299
msgid "French (alternative, latin-9 only)"
msgstr "Fransk (alternativ, kun latin-9)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:289
+#: ../rules/base.xml.in.h:300
msgid "French (eliminate dead keys)"
msgstr "Fransk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:290
-msgid "French (legacy alternative)"
-msgstr "Fransk (forældet alternativ)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:301
+msgid "French (legacy, alternative)"
+msgstr "Fransk (forældet, alternativ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:291
+#: ../rules/base.xml.in.h:302
msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
msgstr "Fransk (forældet, alternativ, Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:292
+#: ../rules/base.xml.in.h:303
msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
msgstr "Fransk (forældet, alternativ, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:293
+#: ../rules/base.xml.in.h:304
msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO bærbar"
-#: ../rules/base.xml.in.h:294
+#: ../rules/base.xml.in.h:305
msgid "Fula"
msgstr "Fula"
-#: ../rules/base.xml.in.h:295
-msgid "GBr"
-msgstr "GBr"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:296
+#: ../rules/base.xml.in.h:306
msgid "Ga"
msgstr "Ga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:297
+#: ../rules/base.xml.in.h:307
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "Generisk 101-taster PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:298
+#: ../rules/base.xml.in.h:308
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "Generisk 102-taster (Intl) PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:299
+#: ../rules/base.xml.in.h:309
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "Generisk 104-taster PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:300
+#: ../rules/base.xml.in.h:310
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "Generisk 105-taster (Intl) PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:301
+#: ../rules/base.xml.in.h:311
msgid "Genius Comfy KB-12e"
msgstr "Genius Comfy KB-12e"
-#: ../rules/base.xml.in.h:302
+#: ../rules/base.xml.in.h:312
msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
msgstr "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
-#: ../rules/base.xml.in.h:303
+#: ../rules/base.xml.in.h:313
msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
-#: ../rules/base.xml.in.h:304
+#: ../rules/base.xml.in.h:314
msgid "Genius KB-19e NB"
msgstr "Genius KB-19e NB"
-#: ../rules/base.xml.in.h:305
+#: ../rules/base.xml.in.h:315
msgid "Genius KKB-2050HS"
msgstr "Genius KKB-2050HS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:306
+#: ../rules/base.xml.in.h:316
msgid "Georgian"
msgstr "Georgisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:307
+#: ../rules/base.xml.in.h:317
+msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
+msgstr "Geogrisk (Frankrig, AZERTY Tskapo)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:318
+msgid "Georgian (Italy)"
+msgstr "Georgisk (Italien)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:319
msgid "Georgian (MESS)"
msgstr "Georgisk (MESS)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:308
-msgid "Georgian (Ossetian)"
-msgstr "Georgisk (ossetisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:309
+#: ../rules/base.xml.in.h:320
msgid "Georgian (ergonomic)"
msgstr "Georgisk (ergonomisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:310
+#: ../rules/base.xml.in.h:321
msgid "German"
msgstr "Tysk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:311
+#: ../rules/base.xml.in.h:322
msgid "German (Austria)"
msgstr "Tysk (Østrig)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:312
-msgid "German (Austria, Mac)"
-msgstr "Tysk (Østrig, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:323
+msgid "German (Austria, Macintosh)"
+msgstr "Tysk (Østrig, Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:313
+#: ../rules/base.xml.in.h:324
msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
msgstr "Tysk (Østrig, Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:314
+#: ../rules/base.xml.in.h:325
msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
msgstr "Tysk (Østrig, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:315
+#: ../rules/base.xml.in.h:326
msgid "German (Dvorak)"
msgstr "Tysk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:316
-msgid "German (Mac)"
-msgstr "Tysk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:327
+msgid "German (Macintosh)"
+msgstr "Tysk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:317
-msgid "German (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Tysk (Mac, slå døde taster fra)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:328
+msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Tysk (Macintosh, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:318
+#: ../rules/base.xml.in.h:329
msgid "German (Neo 2)"
msgstr "Tysk (Neo 2)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:319
-msgid "German (Romanian keyboard with German letters)"
-msgstr "Tysk (rumænsk tastatur med tyske bogstaver)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:320
-msgid "German (Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys)"
-msgstr "Tysk (rumænsk tastatur med tyske bogstaver, eliminer døde taster)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:321
+#: ../rules/base.xml.in.h:330
msgid "German (Sun dead keys)"
msgstr "Tysk (Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:322
-msgid "German (Switzerland, Mac)"
-msgstr "Tysk (Schweiz, Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:331
+msgid "German (Switzerland)"
+msgstr "Tysk (Schweiz)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:323
+#: ../rules/base.xml.in.h:332
+msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
+msgstr "Tysk (Schweiz, Macintosh)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:333
msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
msgstr "Tysk (Schweiz, Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:324
+#: ../rules/base.xml.in.h:334
msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
msgstr "Tysk (Schweiz, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:325
+#: ../rules/base.xml.in.h:335
+msgid "German (Switzerland, legacy)"
+msgstr "Tysk (Schweiz, forældet)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:336
msgid "German (dead acute)"
msgstr "Tysk (død accent)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:326
+#: ../rules/base.xml.in.h:337
msgid "German (dead grave acute)"
msgstr "Tysk (død accent grave)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:327
+#: ../rules/base.xml.in.h:338
msgid "German (eliminate dead keys)"
msgstr "Tysk (slå døde taster fra)"
-# nedersorbisk, tror jeg
-# (el. nedre Lausitz)
-#: ../rules/base.xml.in.h:328
-msgid "German (lower Sorbian qwertz)"
-msgstr "Tysk (nedersorbisk qwertz)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:329
-msgid "German (lower Sorbian)"
-msgstr "Tysk (nedersorbisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:330
+#: ../rules/base.xml.in.h:339
msgid "German (qwerty)"
msgstr "Tysk (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:331
+#: ../rules/base.xml.in.h:340
msgid "Greek"
msgstr "Græsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:332
+#: ../rules/base.xml.in.h:341
msgid "Greek (eliminate dead keys)"
msgstr "Græsk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:333
+#: ../rules/base.xml.in.h:342
msgid "Greek (extended)"
msgstr "Græsk (udvidet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:334
+#: ../rules/base.xml.in.h:343
msgid "Greek (polytonic)"
msgstr "Græsk (polytonisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:335
+#: ../rules/base.xml.in.h:344
msgid "Greek (simple)"
msgstr "Græsk (simpel)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:336
+#: ../rules/base.xml.in.h:345
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"
-#: ../rules/base.xml.in.h:337
+#: ../rules/base.xml.in.h:346
msgid "Gyration"
msgstr "Roteren"
# http://en.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream
-#: ../rules/base.xml.in.h:338
+#: ../rules/base.xml.in.h:347
msgid "HTC Dream"
msgstr "HTC-Dream"
-#: ../rules/base.xml.in.h:339
+#: ../rules/base.xml.in.h:348
msgid "Happy Hacking Keyboard"
msgstr "Glædelig hacking tastatur"
-#: ../rules/base.xml.in.h:340
+#: ../rules/base.xml.in.h:349
msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
msgstr "Glædelig hacking tastatur til Mac"
-#: ../rules/base.xml.in.h:341
+#: ../rules/base.xml.in.h:350
msgid "Hausa"
msgstr "Hausa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:342
+#: ../rules/base.xml.in.h:351
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebraisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:343
-msgid "Hebrew (Phonetic)"
-msgstr "Hebraisk (fonetisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:344
-msgid "Hebrew (Tiro)"
-msgstr "Hebraisk (Tiro)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:352
+msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
+msgstr "Hebraisk (bibelsk, Tiro)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:345
+#: ../rules/base.xml.in.h:353
msgid "Hebrew (lyx)"
msgstr "Hebraisk (lyx)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:346
+#: ../rules/base.xml.in.h:354
+msgid "Hebrew (phonetic)"
+msgstr "Hebraisk (fonetisk)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:355
msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:347
+#: ../rules/base.xml.in.h:356
msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
-#: ../rules/base.xml.in.h:348
+#: ../rules/base.xml.in.h:357
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
-#: ../rules/base.xml.in.h:349
+#: ../rules/base.xml.in.h:358
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:350
+#: ../rules/base.xml.in.h:359
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:351
+#: ../rules/base.xml.in.h:360
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:352
+#: ../rules/base.xml.in.h:361
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
-#: ../rules/base.xml.in.h:353
+#: ../rules/base.xml.in.h:362
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:354
+#: ../rules/base.xml.in.h:363
msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:355
+#: ../rules/base.xml.in.h:364
msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:356
+#: ../rules/base.xml.in.h:365
msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia tastatur"
-#: ../rules/base.xml.in.h:357
+#: ../rules/base.xml.in.h:366
msgid "Hewlett-Packard nx9020"
msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
-#: ../rules/base.xml.in.h:358
+#: ../rules/base.xml.in.h:367
msgid "Hexadecimal"
msgstr "Sekstentals"
-#: ../rules/base.xml.in.h:359
+#: ../rules/base.xml.in.h:368
msgid "Hindi (Bolnagri)"
msgstr "Hindi (bolnagri)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:360
+#: ../rules/base.xml.in.h:369
msgid "Hindi (Wx)"
msgstr "Hindi (wx)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:361
+#: ../rules/base.xml.in.h:370
msgid "Honeywell Euroboard"
msgstr "Honeywell Euroboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:362
+#: ../rules/base.xml.in.h:371
msgid "Htc Dream phone"
msgstr "Htc Dream-telefon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:363
+#: ../rules/base.xml.in.h:372
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungarsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:364
+#: ../rules/base.xml.in.h:373
msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwerty/komma/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:365
+#: ../rules/base.xml.in.h:374
msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwerty/komma/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:366
+#: ../rules/base.xml.in.h:375
msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwerty/punktum/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:367
+#: ../rules/base.xml.in.h:376
msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwerty/punktum/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:368
+#: ../rules/base.xml.in.h:377
msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwertz/komma/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:369
+#: ../rules/base.xml.in.h:378
msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwertz/komma/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:370
+#: ../rules/base.xml.in.h:379
msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwertz/punktum/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:371
+#: ../rules/base.xml.in.h:380
msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (101/qwertz/punktum/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:372
+#: ../rules/base.xml.in.h:381
msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwerty/komma/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:373
+#: ../rules/base.xml.in.h:382
msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwerty/komma/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:374
+#: ../rules/base.xml.in.h:383
msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwerty/punktum/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:375
+#: ../rules/base.xml.in.h:384
msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwerty/punktum/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:376
+#: ../rules/base.xml.in.h:385
msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwertz/komma/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:377
+#: ../rules/base.xml.in.h:386
msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwertz/komma/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:378
+#: ../rules/base.xml.in.h:387
msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwertz/punktum/døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:379
+#: ../rules/base.xml.in.h:388
msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (102/qwertz/punktum/slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:380
+#: ../rules/base.xml.in.h:389
msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
msgstr "Ungarsk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:381
+#: ../rules/base.xml.in.h:390
msgid "Hungarian (qwerty)"
msgstr "Ungarsk (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:382
+#: ../rules/base.xml.in.h:391
msgid "Hungarian (standard)"
msgstr "Ungarsk (standard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:383
+#: ../rules/base.xml.in.h:392
msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
msgstr "Hyper ligger på Win-tasterne"
-#: ../rules/base.xml.in.h:384
+#: ../rules/base.xml.in.h:393
msgid "IBM Rapid Access"
msgstr "IBM Rapid Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:385
+#: ../rules/base.xml.in.h:394
msgid "IBM Rapid Access II"
msgstr "IBM Rapid Access II"
-#: ../rules/base.xml.in.h:386
+#: ../rules/base.xml.in.h:395
msgid "IBM Space Saver"
msgstr "IBM Space Saver"
-#: ../rules/base.xml.in.h:387
+#: ../rules/base.xml.in.h:396
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:388
+#: ../rules/base.xml.in.h:397
msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
-#: ../rules/base.xml.in.h:389
+#: ../rules/base.xml.in.h:398
msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
-#: ../rules/base.xml.in.h:390
+#: ../rules/base.xml.in.h:399
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:391
+#: ../rules/base.xml.in.h:400
msgid "Icelandic (Dvorak)"
msgstr "Islandsk (Dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:392
-msgid "Icelandic (Mac)"
-msgstr "Islandsk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:401
+msgid "Icelandic (Macintosh)"
+msgstr "Islandsk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:393
+#: ../rules/base.xml.in.h:402
msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
msgstr "Islandsk (Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:394
+#: ../rules/base.xml.in.h:403
msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
msgstr "Islandsk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:395
+#: ../rules/base.xml.in.h:404
msgid "Igbo"
msgstr "Igbo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:396
+#: ../rules/base.xml.in.h:405
msgid "Indian"
msgstr "Indisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:397
+#: ../rules/base.xml.in.h:406
msgid "Inuktitut"
msgstr "Inuktitut"
-#: ../rules/base.xml.in.h:398
+#: ../rules/base.xml.in.h:407
msgid "Iraqi"
msgstr "Irakisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:399
+#: ../rules/base.xml.in.h:408
msgid "Irish"
msgstr "Irsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:400
-msgid "Irish (CloGaelach)"
-msgstr "Irsk (CloGaelach)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:401
-msgid "Irish (Ogham IS434)"
-msgstr "Irsk (Ogham IS434)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:402
-msgid "Irish (Ogham)"
-msgstr "Irsk (Ogham)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:403
+#: ../rules/base.xml.in.h:409
msgid "Irish (UnicodeExpert)"
msgstr "Irsk (UnicodeExpert)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:404
+#: ../rules/base.xml.in.h:410
msgid "Italian"
msgstr "Italiensk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:405
-msgid "Italian (Georgian)"
-msgstr "Italiensk (georgisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:406
-msgid "Italian (Mac)"
-msgstr "Italiensk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:411
+msgid "Italian (Macintosh)"
+msgstr "Italiensk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:407
+#: ../rules/base.xml.in.h:412
msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
msgstr "Italiensk (US-tastatur med italienske bogstaver)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:408
+#: ../rules/base.xml.in.h:413
msgid "Italian (eliminate dead keys)"
msgstr "Italiensk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:409
+#: ../rules/base.xml.in.h:414
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:410
+#: ../rules/base.xml.in.h:415
msgid "Japanese (Kana 86)"
msgstr "Japansk (Kana 86)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:411
+#: ../rules/base.xml.in.h:416
msgid "Japanese (Kana)"
msgstr "Japansk (Kana)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:412
-msgid "Japanese (Mac)"
-msgstr "Japansk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:417
+msgid "Japanese (Macintosh)"
+msgstr "Japansk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:413
+#: ../rules/base.xml.in.h:418
msgid "Japanese (OADG 109A)"
msgstr "Japansk (OADG 109A)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:414
+#: ../rules/base.xml.in.h:419
msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
msgstr "Japansk (pc-98xx-serie)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:415
+#: ../rules/base.xml.in.h:420
msgid "Japanese keyboard options"
msgstr "Japanske tastaturvalg"
-#: ../rules/base.xml.in.h:416
+#: ../rules/base.xml.in.h:421
+msgid "Kalmyk"
+msgstr "Kalmyk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:422
msgid "Kana Lock key is locking"
msgstr "Kana låsetast låser"
-#: ../rules/base.xml.in.h:417
+#: ../rules/base.xml.in.h:423
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: ../rules/base.xml.in.h:418
+#: ../rules/base.xml.in.h:424
+msgid "Kashubian"
+msgstr "Kashubian"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:425
msgid "Kazakh"
msgstr "Kasakhisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:419
+#: ../rules/base.xml.in.h:426
msgid "Kazakh (with Russian)"
msgstr "Kasakhisk (med russisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:420
+#: ../rules/base.xml.in.h:427
msgid "Key sequence to kill the X server"
msgstr "Tastsekvens for at slå X-serveren ned"
-#: ../rules/base.xml.in.h:421
+#: ../rules/base.xml.in.h:428
msgid "Key to choose 3rd level"
msgstr "Tast for at vælge tredje niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:422
+#: ../rules/base.xml.in.h:429
msgid "Key to choose 5th level"
msgstr "Tast for at vælge femte niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:423
+#: ../rules/base.xml.in.h:430
msgid "Key(s) to change layout"
msgstr "Tast(er) for at skifte layout"
-#: ../rules/base.xml.in.h:424
+#: ../rules/base.xml.in.h:431
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:425
-msgid "Khmer (Cambodian)"
-msgstr "Khmerisk (cambodiansk)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:432
+msgid "Khmer (Cambodia)"
+msgstr "Khmerisk (Cambodja)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:426
+#: ../rules/base.xml.in.h:433
msgid "Kikuyu"
msgstr "Kikuyu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:427
+#: ../rules/base.xml.in.h:434
msgid "Kinesis"
msgstr "Kinesis"
-#: ../rules/base.xml.in.h:428
+#: ../rules/base.xml.in.h:435
+msgid "Komi"
+msgstr "Komi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:436
msgid "Korean"
msgstr "Koreansk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:429
+#: ../rules/base.xml.in.h:437
msgid "Korean (101/104 key compatible)"
msgstr "Koreansk (101/104 tastkompatibel)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:430
+#: ../rules/base.xml.in.h:438
msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
msgstr "Kurdisk (Iran, arabisk-latin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:431
+#: ../rules/base.xml.in.h:439
msgid "Kurdish (Iran, F)"
msgstr "Kurdisk (Iran, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:432
+#: ../rules/base.xml.in.h:440
+msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
+msgstr "Kurdisk (Iran, latin Alt-Q)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:441
msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
msgstr "Kurdisk (Iran, latin Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:433
-msgid "Kurdish (Iran, latin alt-Q)"
-msgstr "Kurdisk (Iran, latin Alt-Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:434
+#: ../rules/base.xml.in.h:442
msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
msgstr "Kurdisk (Irak, arabisk-latin)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:435
+#: ../rules/base.xml.in.h:443
msgid "Kurdish (Iraq, F)"
msgstr "Kurdisk (Irak, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:436
+#: ../rules/base.xml.in.h:444
msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
msgstr "Kurdisk (Irak, latin Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:437
+#: ../rules/base.xml.in.h:445
msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
msgstr "Kurdisk (Irak, latin Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:438
+#: ../rules/base.xml.in.h:446
msgid "Kurdish (Syria, F)"
msgstr "Kurdisk (Syrien, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:439
+#: ../rules/base.xml.in.h:447
msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
msgstr "Kurdisk (Syrien, latin Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:440
+#: ../rules/base.xml.in.h:448
msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
msgstr "Kurdisk (Syrien, latin Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:441
+#: ../rules/base.xml.in.h:449
msgid "Kurdish (Turkey, F)"
msgstr "Kurdisk (Tyrkiet, F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:442
+#: ../rules/base.xml.in.h:450
msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
msgstr "Kurdisk (Tyrkiet, latin Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:443
+#: ../rules/base.xml.in.h:451
msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
msgstr "Kurdisk (Tyrkiet, latin Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:444
-msgid "Kutenai"
-msgstr "Kutenai"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:445
+#: ../rules/base.xml.in.h:452
msgid "Kyrgyz"
msgstr "Kirgisisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:446
+#: ../rules/base.xml.in.h:453
msgid "Kyrgyz (phonetic)"
msgstr "Kirgisisk (fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:447
+#: ../rules/base.xml.in.h:454
msgid "Lao"
msgstr "Lao"
-#: ../rules/base.xml.in.h:448
+#: ../rules/base.xml.in.h:455
msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
msgstr "Lao (STEA-foreslået standardlayout)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:449
+#: ../rules/base.xml.in.h:456
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
msgstr "Bærbar Compaq (fx Armada) Laptop Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:450
+#: ../rules/base.xml.in.h:457
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
msgstr "Bærbar/notebook Compaq (fx Presario) Internet Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:451
+#: ../rules/base.xml.in.h:458
msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
msgstr "Bærbar/notebook eMachines m68xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:452
+#: ../rules/base.xml.in.h:459 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
msgid "Latvian"
msgstr "Lettisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:453
-msgid "Latvian (Apostrophe ' variant)"
-msgstr "Lettisk (apostrofvariant ')"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:454
+#: ../rules/base.xml.in.h:460
msgid "Latvian (F variant)"
msgstr "Lettisk (F-variant)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:455
-msgid "Latvian (Tilde ~ variant)"
-msgstr "Lettisk (tildevariant ~)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:461
+msgid "Latvian (adapted)"
+msgstr "Lettisk (adapteret)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:456
+#: ../rules/base.xml.in.h:462
+msgid "Latvian (apostrophe variant)"
+msgstr "Lettisk (apostrofvariant)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:463
+msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
+msgstr "Lettisk (ergonomisk, ŪGJRMV)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:464
+msgid "Latvian (modern)"
+msgstr "Lettisk (moderne)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:465
+msgid "Latvian (tilde variant)"
+msgstr "Lettisk (tildevariant)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:466
msgid "Left Alt"
msgstr "Venstre Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:457
+#: ../rules/base.xml.in.h:467
msgid "Left Alt (while pressed)"
msgstr "Venstre Alt (mens trykket ned)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:458
+#: ../rules/base.xml.in.h:468
msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
msgstr "Venstre Alt ombyttes med venstre Win-tast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:459
+#: ../rules/base.xml.in.h:469
msgid "Left Ctrl"
msgstr "Venstre Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:460
+#: ../rules/base.xml.in.h:470
msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
msgstr "Venstre Ctrl (skifter til første layout), Højre Ctrl (skifter til sidste layout)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:461
+#: ../rules/base.xml.in.h:471
msgid "Left Ctrl+Left Shift"
msgstr "Venstre Ctrl+Venstre Skift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:462
+#: ../rules/base.xml.in.h:472
msgid "Left Shift"
msgstr "Venstre Skift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:463
+#: ../rules/base.xml.in.h:473
msgid "Left Win"
msgstr "Venstre Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:464
+#: ../rules/base.xml.in.h:474
msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
msgstr "Venstre Win (skifter til første layout), Højre Win/Menu (skifter til sidste layout)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:465
+#: ../rules/base.xml.in.h:475
msgid "Left Win (while pressed)"
msgstr "Venstre Win-tast (mens trykket ned)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:466
+#: ../rules/base.xml.in.h:476
msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
msgstr "Venstre Win-tast vælger femte niveau, låser når trykket ned sammen med en anden femte niveauvælger"
-#: ../rules/base.xml.in.h:467
+#: ../rules/base.xml.in.h:477
msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Venstre Win-tast vælger femte niveau, låser når trykket ned sammen med en anden femte niveauvælger, et tryk frigiver låsen"
-#: ../rules/base.xml.in.h:468
+#: ../rules/base.xml.in.h:478
msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
msgstr "Venstre Ctrl+Venstre Win (til første layout), Højre Ctrl+Menu (til andet layout)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:469
+#: ../rules/base.xml.in.h:479
msgid "Legacy"
msgstr "Forældet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:470
+#: ../rules/base.xml.in.h:480
msgid "Legacy Wang 724"
msgstr "Forældet Wang 724"
#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
-#: ../rules/base.xml.in.h:472
+#: ../rules/base.xml.in.h:482
msgid "Legacy key with comma"
msgstr "Forældet tast med komma"
-#: ../rules/base.xml.in.h:473
+#: ../rules/base.xml.in.h:483
msgid "Legacy key with dot"
msgstr "Forældet tast med punktum"
-#: ../rules/base.xml.in.h:474
+#: ../rules/base.xml.in.h:484 ../rules/base.extras.xml.in.h:21
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litauisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:475
+#: ../rules/base.xml.in.h:485
msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
msgstr "Litauisk (IBM LST 1205-92)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:476
+#: ../rules/base.xml.in.h:486
msgid "Lithuanian (LEKP)"
msgstr "Litauisk (LEKP)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:477
+#: ../rules/base.xml.in.h:487
msgid "Lithuanian (LEKPa)"
msgstr "Litauisk (LEKPa)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:478
+#: ../rules/base.xml.in.h:488
msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
msgstr "Litauisk (US-tastatur med litauiske bogstaver)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:479
+#: ../rules/base.xml.in.h:489
msgid "Lithuanian (standard)"
msgstr "Litauisk (standard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:480
+#: ../rules/base.xml.in.h:490
msgid "Logitech Access Keyboard"
msgstr "Logitech Access Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:481
+#: ../rules/base.xml.in.h:491
msgid "Logitech Cordless Desktop"
msgstr "Logitech Cordless Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:482
+#: ../rules/base.xml.in.h:492
msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop (alternativ valg)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:483
+#: ../rules/base.xml.in.h:493
msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
-#: ../rules/base.xml.in.h:484
+#: ../rules/base.xml.in.h:494
msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:485
+#: ../rules/base.xml.in.h:495
msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:486
+#: ../rules/base.xml.in.h:496
msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"
-#: ../rules/base.xml.in.h:487
+#: ../rules/base.xml.in.h:497
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (alternativ tilvalg 2)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:488
+#: ../rules/base.xml.in.h:498
msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:489
+#: ../rules/base.xml.in.h:499
msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:490
+#: ../rules/base.xml.in.h:500
msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
msgstr "Logitech G15 ekstra taster via G15daemon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:491
+#: ../rules/base.xml.in.h:501
msgid "Logitech Generic Keyboard"
msgstr "Logitech Generic Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:492
+#: ../rules/base.xml.in.h:502
msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:493
+#: ../rules/base.xml.in.h:503
msgid "Logitech Internet Keyboard"
msgstr "Logitech Internet Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:494
+#: ../rules/base.xml.in.h:504
msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:495
+#: ../rules/base.xml.in.h:505
msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:496
+#: ../rules/base.xml.in.h:506
msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:497
+#: ../rules/base.xml.in.h:507
msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:498
+#: ../rules/base.xml.in.h:508
msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:499
+#: ../rules/base.xml.in.h:509
msgid "Logitech diNovo Keyboard"
msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:500
+#: ../rules/base.xml.in.h:510
msgid "Logitech iTouch"
msgstr "Logitech iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:501
+#: ../rules/base.xml.in.h:511
msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:502
+#: ../rules/base.xml.in.h:512
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:503
+#: ../rules/base.xml.in.h:513
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:504
+#: ../rules/base.xml.in.h:514
+msgid "Lower Sorbian"
+msgstr "Nedersorbisk"
+
+# nedersorbisk, tror jeg
+# (el. nedre Lausitz)
+#: ../rules/base.xml.in.h:515
+msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
+msgstr "Nedersorbisk (qwertz)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:516
msgid "MacBook/MacBook Pro"
msgstr "MacBook/MacBook Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:505
+#: ../rules/base.xml.in.h:517
msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
msgstr "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:506
+#: ../rules/base.xml.in.h:518
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:507
+#: ../rules/base.xml.in.h:519
msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
msgstr "Makedonsk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:508
+#: ../rules/base.xml.in.h:520
msgid "Macintosh"
msgstr "Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:509
+#: ../rules/base.xml.in.h:521
msgid "Macintosh Old"
msgstr "Macintosh gammel"
-#: ../rules/base.xml.in.h:510
+#: ../rules/base.xml.in.h:522
msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
msgstr "Gør Caps Lock til en ekstra rettelsestast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:511
+#: ../rules/base.xml.in.h:523
msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
msgstr "Gør Caps Lock til en ekstra Control men behold Caps_Lock keysym"
-#: ../rules/base.xml.in.h:512
+#: ../rules/base.xml.in.h:524
msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
msgstr "Gør Caps Lock til en ekstra Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:513
+#: ../rules/base.xml.in.h:525
msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
msgstr "Gør Caps Lock til en ekstra Esc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:514
+#: ../rules/base.xml.in.h:526
msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
msgstr "Gør Caps Lock til en ekstra Hyper"
-#: ../rules/base.xml.in.h:515
+#: ../rules/base.xml.in.h:527
msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
msgstr "Gør Caps Lock til en ekstra NumLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:516
+#: ../rules/base.xml.in.h:528
msgid "Make Caps Lock an additional Super"
msgstr "Gør Caps Lock til en ekstra Super"
-#: ../rules/base.xml.in.h:517
+#: ../rules/base.xml.in.h:529
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
-#: ../rules/base.xml.in.h:518
+#: ../rules/base.xml.in.h:530
msgid "Malayalam (Lalitha)"
msgstr "Malayalamsk (Lalitha)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:519
+#: ../rules/base.xml.in.h:531
msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
msgstr "Malayalamsk (udvidet inscript med Rupeetegn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:520
+#: ../rules/base.xml.in.h:532
msgid "Maltese"
msgstr "Maltesisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:521
+#: ../rules/base.xml.in.h:533
msgid "Maltese (with US layout)"
msgstr "Maltesisk (med US-layout)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:522
+#: ../rules/base.xml.in.h:534
+msgid "Maori"
+msgstr "Maori"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:535
+msgid "Mari"
+msgstr "Mari"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:536
msgid "Memorex MX1998"
msgstr "Memorex MX1998"
-#: ../rules/base.xml.in.h:523
+#: ../rules/base.xml.in.h:537
msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:524
+#: ../rules/base.xml.in.h:538
msgid "Memorex MX2750"
msgstr "Memorex MX2750"
-#: ../rules/base.xml.in.h:525
+#: ../rules/base.xml.in.h:539
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:526
+#: ../rules/base.xml.in.h:540
msgid "Meta is mapped to Left Win"
msgstr "Meta ligger på venstre Win-tast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:527
+#: ../rules/base.xml.in.h:541
msgid "Meta is mapped to Win keys"
msgstr "Meta ligger på Win-tasterne"
-#: ../rules/base.xml.in.h:528
+#: ../rules/base.xml.in.h:542
msgid "Meta on Left Ctrl"
msgstr "Meta på venstre Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:529
+#: ../rules/base.xml.in.h:543
msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:530
+#: ../rules/base.xml.in.h:544
msgid "Microsoft Internet Keyboard"
msgstr "Microsoft Internet Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:531
+#: ../rules/base.xml.in.h:545
msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, svensk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:532
+#: ../rules/base.xml.in.h:546
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Microsoft Natural"
-#: ../rules/base.xml.in.h:533
+#: ../rules/base.xml.in.h:547
msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
-#: ../rules/base.xml.in.h:534
+#: ../rules/base.xml.in.h:548
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:535
+#: ../rules/base.xml.in.h:549
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
-#: ../rules/base.xml.in.h:536
+#: ../rules/base.xml.in.h:550
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:537
+#: ../rules/base.xml.in.h:551
msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:538
+#: ../rules/base.xml.in.h:552
msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:539
+#: ../rules/base.xml.in.h:553
msgid "Microsoft Office Keyboard"
msgstr "Microsoft Office Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:540
+#: ../rules/base.xml.in.h:554
msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
-#: ../rules/base.xml.in.h:541
+#: ../rules/base.xml.in.h:555
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Diverse kompatibilitetsvalg"
-#: ../rules/base.xml.in.h:542
+#: ../rules/base.xml.in.h:556
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongolsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:543
+#: ../rules/base.xml.in.h:557
msgid "Montenegrin"
msgstr "Montenegrinsk"
# guillemets er dem her: »«
-#: ../rules/base.xml.in.h:544
+#: ../rules/base.xml.in.h:558
msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
msgstr "Montenegrinsk (kyrillisk med anførelsestegnene »«)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:545
+#: ../rules/base.xml.in.h:559
msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
msgstr "Montenegrinsk (kyrillisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:546
+#: ../rules/base.xml.in.h:560
msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
msgstr "Montenegrinsk (kyrillisk, Z og ZHE ombyttet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:547
-msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
-msgstr "Montenegrinsk (latin qwerty)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:561
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
+msgstr "Montenegrinsk (latin Unicode qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:548
-msgid "Montenegrin (Latin unicode qwerty)"
-msgstr "Montenegrinsk (latin unicode qwerty)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:562
+msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
+msgstr "Montenegrinsk (latin Unicode)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:549
-msgid "Montenegrin (Latin unicode)"
-msgstr "Montenegrinsk (latin unicode)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:563
+msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
+msgstr "Montenegrinsk (latin qwerty)"
# guillemets er dem her: »«
-#: ../rules/base.xml.in.h:550
+#: ../rules/base.xml.in.h:564
msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
msgstr "Montenegrinsk (latin med anførelsestegnene »«)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:551
-msgid "Māori"
-msgstr "Māori"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:552
+#: ../rules/base.xml.in.h:565
msgid "NICOLA-F style Backspace"
msgstr "NICOLA-F-stil rettelsestast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:553
+#: ../rules/base.xml.in.h:566
msgid "Nepali"
msgstr "Nepalesisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:554
+#: ../rules/base.xml.in.h:567
msgid "Non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Ubrydelig mellemrumskarakter på fjerde niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:555
+#: ../rules/base.xml.in.h:568
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
msgstr "Ubrydelig mellemrumskarakter på fjerde niveau, tynd ubrydelige mellemrumskarakter på sjette niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:556
+#: ../rules/base.xml.in.h:569
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
msgstr "Ubrydelig mellemrumskarakter på fjerde niveau, tynd ubrydelige mellemrumskarakter på sjette niveau (via Ctrl+Skift)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:557
+#: ../rules/base.xml.in.h:570
msgid "Non-breakable space character at second level"
msgstr "Ubrydelig mellemrumskarakter på andet niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:558
+#: ../rules/base.xml.in.h:571
msgid "Non-breakable space character at third level"
msgstr "Ubrydelig mellemrumskarakter på tredje niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:559
+#: ../rules/base.xml.in.h:572
msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
msgstr "Ubrydelig mellemrumskarakter på tredje niveau, intet på fjerde niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:560
+#: ../rules/base.xml.in.h:573
msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Ubrydelig mellemrumskarakter på tredje niveau, tynd ubrydelig mellemrumskarakter på fjerde niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:561
+#: ../rules/base.xml.in.h:574
+msgid "Northern Saami (Finland)"
+msgstr "Nordligt samisk (Finland)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:575
+msgid "Northern Saami (Norway)"
+msgstr "Nordligt samisk (Norge)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:576
+msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
+msgstr "Nordligt samisk (Norge, slå døde taster fra)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:577
+msgid "Northern Saami (Sweden)"
+msgstr "Nordligt samisk (Sverige)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:578
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"
-#: ../rules/base.xml.in.h:562
+#: ../rules/base.xml.in.h:579
msgid "Norwegian"
msgstr "Norsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:563
+#: ../rules/base.xml.in.h:580
msgid "Norwegian (Dvorak)"
msgstr "Norsk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:564
-msgid "Norwegian (Mac)"
-msgstr "Norsk (Mac)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:565
-msgid "Norwegian (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Norsk (Mac, slå døde taster fra)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:581
+msgid "Norwegian (Macintosh)"
+msgstr "Norsk (Macintosh)"
-# engelsk fejl
-#: ../rules/base.xml.in.h:566
-msgid "Norwegian (Northern Saami"
-msgstr "Norsk (nordligt samisk)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:582
+msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Norsk (Macintosh, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:567
+#: ../rules/base.xml.in.h:583
msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
msgstr "Norsk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:568
-msgid "Norwegian (northern Saami, eliminate dead keys)"
-msgstr "Norsk (nordligt samisk, slå døde taster fra)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:569
+#: ../rules/base.xml.in.h:584
msgid "Num Lock"
msgstr "Num Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:570
+#: ../rules/base.xml.in.h:585
msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
msgstr "Numerisk tastatur slettetast opførsel"
-#: ../rules/base.xml.in.h:571
-msgid "Numeric keypad keys work as with Mac"
-msgstr "Numerisk tastatur taster fungerer som med Mac"
+#: ../rules/base.xml.in.h:586
+msgid "Numeric keypad keys work as with Macintosh"
+msgstr "Numerisk tastatur taster fungerer som med Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:572
+#: ../rules/base.xml.in.h:587
msgid "Numeric keypad layout selection"
msgstr "Numerisk tastatur layout udvælgelse"
-#: ../rules/base.xml.in.h:573
+#: ../rules/base.xml.in.h:588
msgid "OLPC"
msgstr "OLPC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:574
+#: ../rules/base.xml.in.h:589
+msgid "Occitan"
+msgstr "Occitansk"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:590
+msgid "Ogham"
+msgstr "Ogham"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:591
+msgid "Ogham (IS434)"
+msgstr "Ogham (IS434)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:592
msgid "Oriya"
msgstr "Oriya"
-#: ../rules/base.xml.in.h:575
+#: ../rules/base.xml.in.h:593
msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:576
+#: ../rules/base.xml.in.h:594
+msgid "Ossetian (Georgia)"
+msgstr "Occitansk (Georgien)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:595
+msgid "Ossetian (WinKeys)"
+msgstr "Occitansk (Wintaster)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:596
+msgid "Ossetian (legacy)"
+msgstr "Occitansk (forældet)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:597
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "PC-98xx-serie"
-#: ../rules/base.xml.in.h:577
+# Pannonian Rusyn or simply Rusyn (Ruthenian) is a Slavic language or dialect spoken
+# in north-western Serbia and eastern Croatia
+#: ../rules/base.xml.in.h:598
+msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
+msgstr "Pannonisk rusyn (homofonisk)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:599
msgid "Pashto"
msgstr "Pashto"
-#: ../rules/base.xml.in.h:578
+#: ../rules/base.xml.in.h:600
msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
msgstr "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:579
+#: ../rules/base.xml.in.h:601
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
-#: ../rules/base.xml.in.h:580
+#: ../rules/base.xml.in.h:602 ../rules/base.extras.xml.in.h:23
msgid "Persian"
msgstr "Persisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:581
+#: ../rules/base.xml.in.h:603
msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
msgstr "Persisk (Afghanistan, Dari OLPC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:582
+#: ../rules/base.xml.in.h:604
msgid "Persian (with Persian Keypad)"
msgstr "Persisk (med persisk numerisk tastatur)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:583
-msgid "Philippines - Dvorak (Baybayin)"
-msgstr "Filippinsk - dvorak (baybarin)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:584
+#: ../rules/base.xml.in.h:605 ../rules/base.extras.xml.in.h:24
msgid "Polish"
msgstr "Polsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:585
+#: ../rules/base.xml.in.h:606
msgid "Polish (Dvorak)"
msgstr "Polsk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:586
-msgid "Polish (Dvorak, polish quotes on key 1)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:607
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
msgstr "Polsk (dvorak, polske anførelsestegn på tast 1)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:587
-msgid "Polish (Dvorak, polish quotes on quotemark key)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:608
+msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
msgstr "Polsk (dvorak, polske anførelsestegn på anførelsestast)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:588
-msgid "Polish (Kashubian)"
-msgstr "Polsk (kashubian)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:589
+#: ../rules/base.xml.in.h:609
msgid "Polish (programmer Dvorak)"
msgstr "Polsk (programmørdvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:590
+#: ../rules/base.xml.in.h:610
msgid "Polish (qwertz)"
msgstr "Polsk (qwertz)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:591
+#: ../rules/base.xml.in.h:611
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:592
+#: ../rules/base.xml.in.h:612
msgid "Portuguese (Brazil)"
msgstr "Portugisisk (brasiliansk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:593
+#: ../rules/base.xml.in.h:613
msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
msgstr "Portugisisk (brasiliansk, dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:594
+#: ../rules/base.xml.in.h:614
msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
msgstr "Portugisisk (brasiliansk, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:595
+#: ../rules/base.xml.in.h:615
msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
msgstr "Portugisisk (brasiliansk, nativo for esperanto)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:596
+#: ../rules/base.xml.in.h:616
msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
msgstr "Portugisisk (brasiliansk, nativo for USA-tastaturer)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:597
+#: ../rules/base.xml.in.h:617
msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
msgstr "Portugisisk (brasiliansk, nativo)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:598
-msgid "Portuguese (Mac)"
-msgstr "Portugisisk (Mac)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:599
-msgid "Portuguese (Mac, Sun dead keys)"
-msgstr "Portugisisk (Mac, Sun døde taster)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:618
+msgid "Portuguese (Macintosh)"
+msgstr "Portugisisk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:600
-msgid "Portuguese (Mac, eliminate dead keys)"
-msgstr "Portugisisk (Mac, slå døde taster fra)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:619
+msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
+msgstr "Portugisisk (Macintosh, Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:601
-msgid "Portuguese (Nativo for Esperanto)"
-msgstr "Portugisisk (nativo for esperanto)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:620
+msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
+msgstr "Portugisisk (Macintosh, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:602
+#: ../rules/base.xml.in.h:621
msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
msgstr "Portugisisk (nativo for USA-tastaturer)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:603
+#: ../rules/base.xml.in.h:622
msgid "Portuguese (Nativo)"
msgstr "Portugisisk (nativo)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:604
+#: ../rules/base.xml.in.h:623
msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
msgstr "Portugisisk (Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:605
+#: ../rules/base.xml.in.h:624
msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
msgstr "Portugisisk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:606
+#: ../rules/base.xml.in.h:625
msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:607
+#: ../rules/base.xml.in.h:626
msgid "PrtSc"
msgstr "Prtsc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:608
+#: ../rules/base.xml.in.h:627
msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
msgstr "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:609
+#: ../rules/base.xml.in.h:628
msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
msgstr "Punjabi (Gurmukhi)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:610
+#: ../rules/base.xml.in.h:629
msgid "QTronix Scorpius 98N+"
msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
-#: ../rules/base.xml.in.h:611
+#: ../rules/base.xml.in.h:630
msgid "Right Alt"
msgstr "Højre Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:612
+#: ../rules/base.xml.in.h:631
msgid "Right Alt (while pressed)"
msgstr "Højre Alt (mens trykket ned)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:613
+#: ../rules/base.xml.in.h:632
msgid "Right Alt chooses 5th level and activates level5-Lock when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Højre Alt vælger femte niveau og låser niveau 5-lås når trykket ned sammen med en anden femte niveauvælger, et tryk frigiver låsen"
-#: ../rules/base.xml.in.h:614
+#: ../rules/base.xml.in.h:633
msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
msgstr "Højre Alt vælge femte niveau, låser når trykket ned sammen med en anden femte niveauvælger"
-#: ../rules/base.xml.in.h:615
+#: ../rules/base.xml.in.h:634
msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Højre Alt vælge femte niveau, låser når trykket ned sammen med en anden femte niveauvælger, et tryk frigiver låsen"
-#: ../rules/base.xml.in.h:616
+#: ../rules/base.xml.in.h:635
msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
msgstr "Højre Alt-tast vælger aldrig tredje niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:617
+#: ../rules/base.xml.in.h:636
msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
msgstr "Højre Alt-tast, Skift+højre Alt-tast er fler_tast"
-#: ../rules/base.xml.in.h:618
+#: ../rules/base.xml.in.h:637
msgid "Right Ctrl"
msgstr "Højre Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:619
+#: ../rules/base.xml.in.h:638
msgid "Right Ctrl (while pressed)"
msgstr "Højre Ctrl-tast (mens trykket ned)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:620
+#: ../rules/base.xml.in.h:639
msgid "Right Ctrl as Right Alt"
msgstr "Højre Ctrl-tast virker som højre Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:621
+#: ../rules/base.xml.in.h:640
msgid "Right Ctrl is mapped to Menu"
msgstr "Højre Ctrl ligger på Menu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:622
+#: ../rules/base.xml.in.h:641
msgid "Right Ctrl+Right Shift"
msgstr "Højre Ctrl+Højre Skift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:623
+#: ../rules/base.xml.in.h:642
msgid "Right Shift"
msgstr "Højre Skift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:624
+#: ../rules/base.xml.in.h:643
msgid "Right Win"
msgstr "Højre Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:625
+#: ../rules/base.xml.in.h:644
msgid "Right Win (while pressed)"
msgstr "Højre Win-tast (mens trykket ned)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:626
+#: ../rules/base.xml.in.h:645
msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
msgstr "Højre Win-tast vælger femte niveau, låser når trykket ned sammen med en anden femte niveauvælger"
-#: ../rules/base.xml.in.h:627
+#: ../rules/base.xml.in.h:646
msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
msgstr "Højre Win-tast vælger femte niveau, låser når trykket ned sammen med en anden femte niveauvælger, et tryk frigiver låsen"
-#: ../rules/base.xml.in.h:628
+#: ../rules/base.xml.in.h:647 ../rules/base.extras.xml.in.h:26
msgid "Romanian"
msgstr "Rumænsk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:629
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Dobruca-1 Q)"
-msgstr "Rumænsk (krimtatarsk Dobruca-1 Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:630
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Dobruca-2 Q)"
-msgstr "Rumænsk (krimtatarsk Dobruca-2 Q)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:631
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
-msgstr "Rumænsk (krimtatarsk tyrkisk Alt-Q)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:648
+msgid "Romanian (Germany)"
+msgstr "Rumænsk (Tyskland)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:632
-msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish F)"
-msgstr "Rumænsk (krimtatarsk tyrkisk F)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:649
+msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
+msgstr "Rumænsk (Tyskland, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:633
+#: ../rules/base.xml.in.h:650
msgid "Romanian (WinKeys)"
msgstr "Rumænsk (Wintaster)"
# http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%87
-#: ../rules/base.xml.in.h:634
+#: ../rules/base.xml.in.h:651
msgid "Romanian (cedilla)"
msgstr "Rumænsk (cedille)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:635
+#: ../rules/base.xml.in.h:652
msgid "Romanian (standard cedilla)"
msgstr "Rumænsk (standardcedille)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:636
+#: ../rules/base.xml.in.h:653
msgid "Romanian (standard)"
msgstr "Rumænsk (standard)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:637
+#: ../rules/base.xml.in.h:654
msgid "Rupee on 4"
msgstr "Rupee på 4"
-#: ../rules/base.xml.in.h:638
+#: ../rules/base.xml.in.h:655 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
msgid "Russian"
msgstr "Russisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:639
-msgid "Russian (Bashkirian)"
-msgstr "Russisk (bashkirisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:640
-msgid "Russian (Chuvash Latin)"
-msgstr "Russisk (chuvash latin)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:641
-msgid "Russian (Chuvash)"
-msgstr "Russisk (chuvash)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:642
+#: ../rules/base.xml.in.h:656
msgid "Russian (DOS)"
msgstr "Russisk (DOS)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:643
+#: ../rules/base.xml.in.h:657
msgid "Russian (Georgia)"
msgstr "Russisk (georgisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:644
+#: ../rules/base.xml.in.h:658
msgid "Russian (Germany, phonetic)"
msgstr "Russisk (Tyskland, fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:645
-msgid "Russian (Kalmyk)"
-msgstr "Russisk (kalmykisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:646
+#: ../rules/base.xml.in.h:659
msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
msgstr "Russisk (Kasakhstan, med kazakhisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:647
-msgid "Russian (Komi)"
-msgstr "Russisk (komi)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:648
-msgid "Russian (Mari)"
-msgstr "Russisk (mari)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:649
-msgid "Russian (Ossetian, WinKeys)"
-msgstr "Russisk (ossetisk, Wintaster)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:650
-msgid "Russian (Ossetian, legacy)"
-msgstr "Russisk (ossetisk, forældet)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:651
+#: ../rules/base.xml.in.h:660
msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
msgstr "Russisk (Polen, fonetisk dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:652
-msgid "Russian (Serbian)"
-msgstr "Russisk (Serbisk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:653
+#: ../rules/base.xml.in.h:661
msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
msgstr "Russisk (Sverige, fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:654
+#: ../rules/base.xml.in.h:662
msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
msgstr "Russisk (Sverige, fonetisk, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:655
-msgid "Russian (Tatar)"
-msgstr "Russisk (tatarsk)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:656
+#: ../rules/base.xml.in.h:663
msgid "Russian (US, phonetic)"
msgstr "Russisk (US, fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:657
-msgid "Russian (Udmurt)"
-msgstr "Russisk (udmurt)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:658
-msgid "Russian (Yakut)"
-msgstr "Russisk (yakut)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:664
+msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
+msgstr "Russisk (Ukraine, standard RSTU)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:659
+#: ../rules/base.xml.in.h:665
msgid "Russian (legacy)"
msgstr "Russisk (forældet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:660
+#: ../rules/base.xml.in.h:666
msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
msgstr "Russisk (fonetisk Wintaster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:661
+#: ../rules/base.xml.in.h:667
msgid "Russian (phonetic)"
msgstr "Russisk (fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:662
+#: ../rules/base.xml.in.h:668
msgid "Russian (typewriter)"
msgstr "Russisk (skrivemaskine)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:663
+#: ../rules/base.xml.in.h:669
msgid "Russian (typewriter, legacy)"
msgstr "Russisk (skrivemaskine, forældet)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:664
+#: ../rules/base.xml.in.h:670
msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:665
+#: ../rules/base.xml.in.h:671
msgid "SK-1300"
msgstr "SK-1300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:666
+#: ../rules/base.xml.in.h:672
msgid "SK-2500"
msgstr "SK-2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:667
+#: ../rules/base.xml.in.h:673
msgid "SK-6200"
msgstr "SK-6200"
-#: ../rules/base.xml.in.h:668
+#: ../rules/base.xml.in.h:674
msgid "SK-7100"
msgstr "SK-7100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:669
+#: ../rules/base.xml.in.h:675
msgid "SVEN Ergonomic 2500"
msgstr "SVEN Ergonomic 2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:670
+#: ../rules/base.xml.in.h:676
msgid "SVEN Slim 303"
msgstr "SVEN Slim 303"
-#: ../rules/base.xml.in.h:671
+#: ../rules/base.xml.in.h:677
msgid "Saisiyat (Taiwan)"
msgstr "Saisiyat (Taiwan)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:672
+#: ../rules/base.xml.in.h:678
msgid "Samsung SDM 4500P"
msgstr "Samsung SDM 4500P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:673
+#: ../rules/base.xml.in.h:679
msgid "Samsung SDM 4510P"
msgstr "Samsung SDM 4510P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:674
+#: ../rules/base.xml.in.h:680
msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
-#: ../rules/base.xml.in.h:675
+#: ../rules/base.xml.in.h:681
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Scroll Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:676
-msgid "Secwepemctsin"
-msgstr "Secwepemctsin"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:677
+#: ../rules/base.xml.in.h:682
msgid "Semi-colon on third level"
msgstr "Semikolon på tredje niveau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:678
+#: ../rules/base.xml.in.h:683 ../rules/base.extras.xml.in.h:31
msgid "Serbian"
msgstr "Serbisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:679
+#: ../rules/base.xml.in.h:684
msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
msgstr "Serbisk (latin unicode qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:680
+#: ../rules/base.xml.in.h:685
msgid "Serbian (Latin Unicode)"
msgstr "Serbisk (latin unicode)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:681
+#: ../rules/base.xml.in.h:686
msgid "Serbian (Latin qwerty)"
msgstr "Serbisk (latin qwerty)"
# guillemets er dem her: »«
-#: ../rules/base.xml.in.h:682
+#: ../rules/base.xml.in.h:687
msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
msgstr "Serbisk (latin med anførelsestegnene »«)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:683
+#: ../rules/base.xml.in.h:688
msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Serbisk (latin)"
-# Pannonian Rusyn or simply Rusyn (Ruthenian) is a Slavic language or dialect spoken
-# in north-western Serbia and eastern Croatia
-#: ../rules/base.xml.in.h:684
-msgid "Serbian (Pannonian Rusyn Homophonic)"
-msgstr "Serbisk (pannonisk rusyn homofonisk)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:689
+msgid "Serbian (Russia)"
+msgstr "Serbisk (Rusland)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:685
+#: ../rules/base.xml.in.h:690
msgid "Serbian (Z and ZHE swapped)"
msgstr "Serbisk (Z og ZHE ombyttet)"
# guillemets er dem her: »«
-#: ../rules/base.xml.in.h:686
+#: ../rules/base.xml.in.h:691
msgid "Serbian (with guillemets)"
msgstr "Serbisk (med anførelsestegnene »«)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:687
+#: ../rules/base.xml.in.h:692
msgid "Serbo-Croatian (US)"
msgstr "Serbisk-kroatisk (US)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:688
+#: ../rules/base.xml.in.h:693
msgid "Shift cancels Caps Lock"
msgstr "Skift afbryder Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:689
+#: ../rules/base.xml.in.h:694
msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
msgstr "Skift afbryder ikke Num Lock, vælger tredje niveau i steden for"
-#: ../rules/base.xml.in.h:690
+#: ../rules/base.xml.in.h:695
msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
msgstr "Skift med numeriske taster virker som i MS Windows"
-#: ../rules/base.xml.in.h:691
+#: ../rules/base.xml.in.h:696
msgid "Shift+Caps Lock"
msgstr "Skift+Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:692
+#: ../rules/base.xml.in.h:697
msgid "Sindhi"
msgstr "Sindhi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:693
+#: ../rules/base.xml.in.h:698
msgid "Sinhala"
msgstr "Sinhala"
-#: ../rules/base.xml.in.h:694
+#: ../rules/base.xml.in.h:699
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:695
+#: ../rules/base.xml.in.h:700
msgid "Slovak (extended Backslash)"
msgstr "Slovakisk (udvidet omvendt skråstreg)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:696
+#: ../rules/base.xml.in.h:701
msgid "Slovak (qwerty)"
msgstr "Slovakisk (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:697
+#: ../rules/base.xml.in.h:702
msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
msgstr "Slovakisk (qwerty, udvidet omvendt skråstreg)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:698
-msgid "Slovene"
+#: ../rules/base.xml.in.h:703
+msgid "Slovenian"
msgstr "Slovensk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:699
-msgid "Slovene (US keyboard with Slovenian letters)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:704
+msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
msgstr "Slovensk (US-tastatur med slovenske bogstaver)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:700
-msgid "Slovene (use guillemets for quotes)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:705
+msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
msgstr "Slovensk (anvend »« som anførelsestegn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:701
+#: ../rules/base.xml.in.h:706
msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"
-# Asturian (Asturian: Asturianu or Bable) is a Romance
-# language of the West Iberian group, Astur-Leonese
-# Subgroup, spoken in the Spanish province of Asturias
-# by the Asturian people.
-#: ../rules/base.xml.in.h:702
-msgid "Spanish (Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L)"
-msgstr "Spansk (asturisk variant med bundpunktum H og bundpunktum L)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:703
-msgid "Spanish (Catalan variant with middle-dot L)"
-msgstr "Spansk (katalansk variant med midterpunktum L)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:704
+#: ../rules/base.xml.in.h:707
msgid "Spanish (Dvorak)"
msgstr "Spansk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:705
+#: ../rules/base.xml.in.h:708
msgid "Spanish (Latin American)"
msgstr "Spansk (latinamerikansk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:706
+#: ../rules/base.xml.in.h:709
+msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
+msgstr "Spansk (latinamerikansk, Sun døde taster)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:710
msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
msgstr "Spansk (latinamerikansk, slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:707
+#: ../rules/base.xml.in.h:711
msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
msgstr "Spansk (latinamerikansk, inkluder død tilde)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:708
-msgid "Spanish (Latin American, sun dead keys)"
-msgstr "Spansk (latinamerikansk, sun døde taster)"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:709
-msgid "Spanish (Mac)"
-msgstr "Spansk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:712
+msgid "Spanish (Macintosh)"
+msgstr "Spansk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:710
+#: ../rules/base.xml.in.h:713
msgid "Spanish (Sun dead keys)"
msgstr "Spansk (Sun døde taster)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:711
+#: ../rules/base.xml.in.h:714
msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
msgstr "Spansk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:712
+#: ../rules/base.xml.in.h:715
msgid "Spanish (include dead tilde)"
msgstr "Spansk (inkluder død tilde)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:713
+#: ../rules/base.xml.in.h:716
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
msgstr "Specialtaster (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) håndteret i en server"
-#: ../rules/base.xml.in.h:714
+#: ../rules/base.xml.in.h:717
msgid "Sun Type 5/6"
msgstr "Sun type 5/6"
-#: ../rules/base.xml.in.h:715
+#: ../rules/base.xml.in.h:718
msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
msgstr "Super Power Multimedia Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:716
+#: ../rules/base.xml.in.h:719
msgid "Swahili (Kenya)"
msgstr "Swahili (Kenya)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:717
+#: ../rules/base.xml.in.h:720
msgid "Swahili (Tanzania)"
msgstr "Swahili (Tanzania)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:718
+#: ../rules/base.xml.in.h:721
msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
msgstr "Ombyt Ctrl og Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:719
+#: ../rules/base.xml.in.h:722
msgid "Swap ESC and Caps Lock"
msgstr "Ombyt ESC og Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:720
+#: ../rules/base.xml.in.h:723
msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:721
+#: ../rules/base.xml.in.h:724
msgid "Swedish (Dvorak)"
msgstr "Svensk (dvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:722
-msgid "Swedish (Mac)"
-msgstr "Svensk (Mac)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:725
+msgid "Swedish (Macintosh)"
+msgstr "Svensk (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:723
+#: ../rules/base.xml.in.h:726
msgid "Swedish (Svdvorak)"
msgstr "Svensk (svdvorak)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:724
+#: ../rules/base.xml.in.h:727
msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
msgstr "Svensk (slå døde taster fra)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:725
-msgid "Swedish (northern Saami)"
-msgstr "Svensk (nordligt samisk)"
-
-# der er da ikke noget sprog der hedder det her!!!
-#: ../rules/base.xml.in.h:726
-msgid "Swiss"
-msgstr "Schweiz"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:727
-msgid "Swiss (legacy)"
-msgstr "Schweiz (forældet)"
-
#: ../rules/base.xml.in.h:728
+msgid "Swedish Sign Language"
+msgstr "Svensk tegnsprog"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:729
msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
msgstr "Symplon PaceBook (tablet-pc)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:729
+#: ../rules/base.xml.in.h:730
msgid "Syriac"
msgstr "Syrisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:730
+#: ../rules/base.xml.in.h:731
msgid "Syriac (phonetic)"
msgstr "Syrisk (fonetisk)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:731
+#: ../rules/base.xml.in.h:732
msgid "Taiwanese"
msgstr "Taiwanesisk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:732
+#: ../rules/base.xml.in.h:733
msgid "Taiwanese (indigenous)"
msgstr "Taiwanesisk (indfødte)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:7