summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>2014-09-27 23:30:15 +0200
committerZbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>2014-09-27 19:14:18 -0400
commitd6740361f2d7cd148856ca4f6f4610c1c71880c8 (patch)
treef0ac7d7a779c22a48d7bca2bf6e17b17995b979d
parentc2026f28bdc64c608e9b00e8f7916c82f44ec610 (diff)
catalog: add Polish translation
-rw-r--r--Makefile.am3
-rw-r--r--catalog/systemd.pl.catalog261
2 files changed, 263 insertions, 1 deletions
diff --git a/Makefile.am b/Makefile.am
index e0cba7632..7bb7f7591 100644
--- a/Makefile.am
+++ b/Makefile.am
@@ -4140,8 +4140,9 @@ dist_pkgsysconf_DATA += \
dist_catalog_DATA = \
catalog/systemd.fr.catalog \
- catalog/systemd.ru.catalog \
catalog/systemd.it.catalog \
+ catalog/systemd.pl.catalog \
+ catalog/systemd.ru.catalog \
catalog/systemd.catalog
SOCKETS_TARGET_WANTS += \
diff --git a/catalog/systemd.pl.catalog b/catalog/systemd.pl.catalog
new file mode 100644
index 000000000..0a172a2e3
--- /dev/null
+++ b/catalog/systemd.pl.catalog
@@ -0,0 +1,261 @@
+# This file is part of systemd.
+#
+# Copyright 2012 Lennart Poettering
+# Copyright 2014 Piotr Drąg
+#
+# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
+# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
+# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
+# (at your option) any later version.
+#
+# systemd is distributed in the hope that it will be useful, but
+# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+# Lesser General Public License for more details.
+#
+# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
+# along with systemd; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+# Message catalog for systemd's own messages
+# Polish translation
+
+# The catalog format is documented on
+# http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
+
+# For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
+
+-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
+Subject: Uruchomiono Journal
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Systemowy proces dziennika został uruchomiony, otworzył pliki dziennika do
+zapisu i jest gotowy do przetwarzania żądań.
+
+-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
+Subject: Zatrzymano Journal
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Systemowy proces dziennika został wyłączony i zamknął wszystkie obecnie
+aktywne pliki dziennika.
+
+-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
+Subject: Ograniczono komunikaty z usługi
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+Documentation: man:journald.conf(5)
+
+Usługa zapisała za dużo komunikatów w określonym czasie. Komunikaty z usługi
+zostały pominięte.
+
+Proszę zauważyć, że tylko komunikaty z danej usługi zostały pominięte. Nie ma
+to wpływu na komunikaty innych usług.
+
+Ograniczenia komunikatów mogą być konfigurowane za pomocą opcji
+RateLimitInterval= i RateLimitBurst= w pliku
+/etc/systemd/journald.conf. Strona journald.conf(5) zawiera więcej informacji.
+
+-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
+Subject: Utracono komunikaty Journal
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Komunikaty jądra zostały utracone, ponieważ system dziennika nie mógł
+przetworzyć ich odpowiednio szybko.
+
+-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
+Subject: Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) zrzucił plik core
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+Documentation: man:core(5)
+
+Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) uległ awarii i zrzucił plik core.
+
+Zwykle wskazuje to na błąd programistyczny w danym programie i powinno zostać zgłoszone jego producentowi jako błąd.
+
+-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
+Subject: Utworzono nową sesję @SESSION_ID@ dla użytkownika @USER_ID@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
+
+Nowa sesja o identyfikatorze @SESSION_ID@ została utworzona dla użytkownika
+@USER_ID@.
+
+Proces prowadzący sesji: @LEADER@.
+
+-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
+Subject: Zakończono sesję @SESSION_ID@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
+
+Sesja o identyfikatorze @SESSION_ID@ została zakończona.
+
+-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
+Subject: Dostępne jest nowe stanowisko @SEAT_ID@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
+
+Nowe stanowisko @SEAT_ID@ zostało skonfigurowane i jest teraz dostępne.
+
+-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
+Subject: Usunięto stanowisko @SEAT_ID@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
+
+Stanowisko @SEAT_ID@ zostało usunięte i nie jest już dostępne.
+
+-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
+Subject: Zmiana czasu
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Zegar systemowy został zmieniony na @REALTIME@ μs po 1 stycznia 1970.
+
+-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
+Subject: Zmiana strefy czasowej na @TIMEZONE@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Systemowa strefa czasowa została zmieniona na @TIMEZONE@.
+
+-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
+Subject: Ukończono uruchamianie systemu
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Wszystkie usługi systemowe obowiązkowo zakolejkowane do włączenia podczas
+uruchamiania systemu zostały pomyślnie uruchomione. Proszę zauważyć, że nie
+oznacza to, że komputer jest bezczynny, jako że usługi mogą wciąż kończyć
+proces uruchamiania.
+
+Uruchamianie jądra zajęło @KERNEL_USEC@ μs.
+
+Uruchamianie początkowego dysku RAM zajęło @INITRD_USEC@ μs.
+
+Uruchamianie przestrzeni użytkownika zajęło @USERSPACE_USEC@ μs.
+
+-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
+Subject: Przejście do stanu uśpienia @SLEEP@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+System przeszedł do stanu uśpienia @SLEEP@.
+
+-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
+Subject: Wyjście ze stanu uśpienia @SLEEP@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+System wyszedł ze stanu uśpienia @SLEEP@.
+
+-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
+Subject: Zainicjowano wyłączenie systemu
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Zainicjowano wyłączenie systemd. Wyłączenie zostało rozpoczęte i wszystkie
+usługi systemowe zostały zakończone, a wszystkie systemy plików odmontowane.
+
+-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
+Subject: Rozpoczęto uruchamianie jednostki @UNIT@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jednostka @UNIT@ rozpoczęła uruchamianie.
+
+-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
+Subject: Ukończono uruchamianie jednostki @UNIT@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jednostka @UNIT@ ukończyła uruchamianie.
+
+Wynik uruchamiania: @RESULT@.
+
+-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
+Subject: Rozpoczęto wyłączanie jednostki @UNIT@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jednostka @UNIT@ rozpoczęła wyłączanie.
+
+-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
+Subject: Ukończono wyłączanie jednostki @UNIT@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jednostka @UNIT@ ukończyła wyłączanie.
+
+-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
+Subject: Jednostka @UNIT@ się nie powiodła
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jednostka @UNIT@ się nie powiodła.
+
+Wynik: @RESULT@.
+
+-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
+Subject: Rozpoczęto ponowne wczytywanie konfiguracji jednostki @UNIT@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jednostka @UNIT@ rozpoczęła ponowne wczytywanie swojej konfiguracji.
+
+-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
+Subject: Ukończono ponowne wczytywanie konfiguracji jednostki @UNIT@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jednostka @UNIT@ ukończyła ponowne wczytywanie swojej konfiguracji.
+
+Wynik: @RESULT@.
+
+-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
+Subject: Nie można wykonać procesu @EXECUTABLE@
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Proces @EXECUTABLE@ nie mógł zostać wykonany i się nie powiódł.
+
+Numer błędu zwrócony podczas wykonywania tego procesu: @ERRNO@.
+
+-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
+Subject: Nie można przekazać jednego lub więcej komunikatów do syslog
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Jeden lub więcej komunikatów nie może zostać przekazanych do usługi syslog
+uruchomionej obok journald. Zwykle oznacza to, że implementacja syslog nie
+jest w stanie nadążyć za prędkością kolejki komunikatów.
+
+-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
+Subject: Punkt montowania nie jest pusty
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Katalog @WHERE@ został podany jako punkt montowania (drugie pole w pliku
+/etc/fstab lub pole Where= w pliku jednostki systemd) i nie jest pusty. Nie
+wpływa to na montowanie, ale wcześniej istniejące pliki w tym katalogu stają
+się niedostępne. Aby zobaczyć te pliki, proszę ręcznie zamontować system
+plików w innym położeniu.
+
+-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
+Subject: Uruchomiono maszynę wirtualną lub kontener
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Maszyna wirtualna @NAME@ (PID prowadzący @LEADER@) została uruchomiona i jest
+gotowa do użycia.
+
+-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
+Subject: Zakończono maszynę wirtualną lub kontener
+Defined-By: systemd
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
+
+Maszyna wirtualna @NAME@ (PID prowadzący @LEADER@) została wyłączona.