summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorLászló Németh <nemeth@numbertext.org>2018-01-04 13:45:44 +0100
committerLászló Németh <nemeth@numbertext.org>2018-01-05 01:58:33 +0100
commit6247c966942a0e43320a234302a67c1f92c2eea7 (patch)
tree27c2aca9d3fbaea30b65588655c452fa7c3fc772
parent10e8e0ed18a832318722cefa5e8ba5f141370b58 (diff)
tdf#95024 Add user dictionary for hu dict package
supporting old Hungarian orthography optionally, according to the official 3-year transitional period in schools. Change-Id: Ifbc5583c1e53bc4ac07e73a90e0dd02e159f83e6 Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/47398 Reviewed-by: László Németh <nemeth@numbertext.org> Tested-by: László Németh <nemeth@numbertext.org>
-rw-r--r--extras/Package_wordbook.mk1
-rw-r--r--extras/source/wordbook/hu_AkH11.dic207
-rw-r--r--officecfg/registry/schema/org/openoffice/Office/Linguistic.xcs1
-rw-r--r--scp2/source/ooo/file_extra_ooo.scp7
-rw-r--r--scp2/source/ooo/module_ooo.scp2
5 files changed, 217 insertions, 1 deletions
diff --git a/extras/Package_wordbook.mk b/extras/Package_wordbook.mk
index 0923d0a55e78..83b1c25bec9a 100644
--- a/extras/Package_wordbook.mk
+++ b/extras/Package_wordbook.mk
@@ -14,6 +14,7 @@ $(eval $(call gb_Package_add_files,extras_wordbook,$(LIBO_SHARE_FOLDER)/wordbook
en-US.dic \
sl.dic \
technical.dic \
+ hu_AkH11.dic \
))
# vim: set noet sw=4 ts=4:
diff --git a/extras/source/wordbook/hu_AkH11.dic b/extras/source/wordbook/hu_AkH11.dic
new file mode 100644
index 000000000000..7a6f9087f56f
--- /dev/null
+++ b/extras/source/wordbook/hu_AkH11.dic
@@ -0,0 +1,207 @@
+OOoUserDict1
+lang: hu-HU
+type: positive
+title: Régi helyesírás (AkH. 11.)
+---
+Adriennel
+Adriennek
+Adriennél
+Anettal
+Anettá
+Anettel
+Anettól
+Anettől
+Bernadettel
+Bernadettől
+Ivettel
+Ivettől
+Marcellel
+Marcellal
+Marcellá
+Mariannal
+Marianná
+Mariannak
+Mariannál
+Nikolettel
+Nikolettől
+Zsanettel
+Zsanettal
+Zsanettá
+Zsanettól
+Zsanettől
+Kamillal
+Kamillá
+Annabellel
+Babettel
+Babettől
+Babettal
+Babettá
+Babettól
+Henriettel
+Henriettől
+árboc==árbóc
+bedekker==bédekker
+Bentley==Kölcsey
+Berkeley==Kölcsey
+berkeleyi==régi
+biennále==biennálé
+bura==búra
+célratörés==túlvég
+charme==lime
+charme-os==okos
+chili==csili
+chips==caries
+cigánygyerekek
+Cirillel
+Constanța==Casablanca
+copfstílus==kiskutyus
+cserbenhagy==jóltartat
+csodaszép==szép
+disc-jockey==Ady
+Disney==Kölcsey
+elektroencefalogram==elektroenkefalogram
+élethalálharc==álarc
+eszencia==esszencia
+ésszerű==észszerű
+ésszerűsít==észszerűsít
+fantaziál==fantáziál
+fejbelövés==túlvég
+fejbentartás==álarc
+fejbeütés==túlvég
+frizsider==fridzsider
+golf-árambeli
+gúzsbakötés==túlvég
+harcbavetés==túlvég
+házinyúl==kisnyúl
+házinyulak==kisnyulak
+himnusszerű==észszerű
+Huxley==Ady
+immúnis==immunis
+Internet==Ethernet
+irreverzíbilis==irreverzibilis
+Jersey==Kölcsey
+jerseyi==régi
+Kaszás-csillag==Kaszáscsillag
+kerékbetörés==túlvég
+kezelésbevétel==úthenger
+kisalakú==hiú
+kisméretű==keserű
+légiforgalmi==alkalmi
+magasrendű==keserű
+mésszerű==észszerű
+metropolis==opus
+mortále==mangrove
+nagyfokú==hiú
+Nagymedve==Szentendre
+nagyméretű==keserű
+napéjegyenlőség==túlvég
+nemzetiszínű==keserű
+Niamey==Kölcsey
+niameyi==régi
+nüánsz==nüansz
+nyakoncsapás==álarc
+nyakoncsípés==túlvég
+nyakonvágás==álarc
+okarína==okarina
+on-line==online
+örökkön-örökké
+parallel==paralel
+partraszállás==álarc
+penésszerű==észszerű
+piercing==pirszing
+Párizs–Dakar-rali==rali
+reváns==revans
+reverzíbilis==reverzibilis
+rubeóla==rubeola
+samanizmus==sámánizmus
+sarlatanizmus==sarlatánizmus
+satanizmus==sátánizmus
+savanyútojás-leves==túlvég
+sete-suta==setesuta
+Shelley==Kölcsey
+síkraszáll==karbantart
+sorbaállás==álarc
+sóskifli==búrkifli
+sósperec==túlvég
+Stanley==Kölcsey
+svábbál==álarc
+Sydney==Kölcsey
+sydneyi==régi
+szárazbab-főzelék==főzelék
+szóvégi==régi
+szt.
+sztyep==sztyepp
+taj-szám==tajszám
+talián==talján
+tervbevétel==úthenger
+útbaigazít==alulteljesít
+valószínűség-számítás==valószínűségszámítás
+véghezvíve
+véghezvívén
+véghezviszek
+véghezviszem
+véghezviszlek
+véghezviszel
+véghezviszed
+véghezvisz
+véghezviszi
+véghezviszünk
+véghezvisszük
+véghezvisztek
+véghezviszitek
+véghezvisznek
+véghezviszik
+véghezvittem
+véghezvittem
+véghezvittelek
+véghezvittél
+véghezvitted
+véghezvitt
+véghezvitte
+véghezvittünk
+véghezvittük
+véghezvittetek
+véghezvittétek
+véghezvittek
+véghezvitték
+véghezvinnék
+véghezvinném
+véghezvinnélek
+véghezvinnél
+véghezvinnéd
+véghezvinne
+véghezvinné
+véghezvinnénk
+véghezvinnénk
+véghezvinnétek
+véghezvinnétek
+véghezvinnének
+véghezvinnék
+véghezvigyek
+véghezvigyem
+véghezvigyelek
+véghezvigyél
+véghezvígy
+véghezvigyed
+véghezvidd
+véghezvigyen
+véghezvigye
+véghezvigyünk
+véghezvigyük
+véghezvigyetek
+véghezvigyétek
+véghezvigyenek
+véghezvigyék
+véghezvinni
+véghezvinnem
+véghezvinned
+véghezvinnie
+véghezvinnünk
+véghezvinnetek
+véghezvinniük
+véghezvinniök
+vendéglátó-ipari==ipari
+viasszerű==észszerű
+Vietnam==Vietnám
+vízbefúlás==álarc
+zártkörű==keserű
diff --git a/officecfg/registry/schema/org/openoffice/Office/Linguistic.xcs b/officecfg/registry/schema/org/openoffice/Office/Linguistic.xcs
index c8e0f00fdb29..8233544d1654 100644
--- a/officecfg/registry/schema/org/openoffice/Office/Linguistic.xcs
+++ b/officecfg/registry/schema/org/openoffice/Office/Linguistic.xcs
@@ -222,6 +222,7 @@
<it>en-GB.dic</it>
<it>sl.dic</it>
<it>technical.dic</it>
+ <it>hu_AkH11.dic</it>
</value>
</prop>
<prop oor:name="IsUseDictionaryList" oor:type="xs:boolean" oor:nillable="false">
diff --git a/scp2/source/ooo/file_extra_ooo.scp b/scp2/source/ooo/file_extra_ooo.scp
index 0dc16b1ce1a4..b752d79d283f 100644
--- a/scp2/source/ooo/file_extra_ooo.scp
+++ b/scp2/source/ooo/file_extra_ooo.scp
@@ -78,3 +78,10 @@ File gid_File_Extra_Wordbook_sl
Styles = (PACKED, FORCELANGUAGEPACK);
Name = "sl.dic";
End
+
+File gid_File_Extra_Wordbook_hu_AkH11
+ Dir = gid_Dir_Wordbook;
+ TXT_FILE_BODY;
+ Styles = (PACKED, FORCELANGUAGEPACK);
+ Name = "hu_AkH11.dic";
+End
diff --git a/scp2/source/ooo/module_ooo.scp b/scp2/source/ooo/module_ooo.scp
index 41b7e0ea7a4d..abfd1a824cb1 100644
--- a/scp2/source/ooo/module_ooo.scp
+++ b/scp2/source/ooo/module_ooo.scp
@@ -381,7 +381,7 @@ End
Module gid_Module_Root_Extension_Dictionary_Hu
MOD_NAME_DESC ( MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_HU );
- Files = (gid_File_Extension_Dictionary_Hu);
+ Files = (gid_File_Extension_Dictionary_Hu, gid_File_Extra_Wordbook_hu_AkH11);
InstallOrder = "2000";
Sortkey = "600";
Spellcheckerlanguage = "hu";