summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/mesa/drivers/dri/common/xmlpool/sv.po
blob: d1cb56bba750a54036d46619e591c0dca675d205 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
# Swedish translation of DRI driver options.
# Copyright (C) Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Mesa package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mesa DRI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-11 23:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-18 10:56+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: t_options.h:53
msgid "Debugging"
msgstr "Felsökning"

#: t_options.h:57
msgid "Disable 3D acceleration"
msgstr "Inaktivera 3D-accelerering"

#: t_options.h:62
msgid "Show performance boxes"
msgstr "Visa prestandarutor"

#: t_options.h:69
msgid "Image Quality"
msgstr "Bildkvalitet"

#: t_options.h:77
msgid "Texture color depth"
msgstr "Färgdjup för texturer"

#: t_options.h:78
msgid "Prefer frame buffer color depth"
msgstr "Föredra färgdjupet för framebuffer"

#: t_options.h:79
msgid "Prefer 32 bits per texel"
msgstr "Föredra 32 bitar per texel"

#: t_options.h:80
msgid "Prefer 16 bits per texel"
msgstr "Föredra 16 bitar per texel"

#: t_options.h:81
msgid "Force 16 bits per texel"
msgstr "Tvinga 16 bitar per texel"

#: t_options.h:87
msgid "Initial maximum value for anisotropic texture filtering"
msgstr "Initialt maximalt värde för anisotropisk texturfiltrering"

#: t_options.h:92
msgid "Forbid negative texture LOD bias"
msgstr "Förbjud negativ LOD-kompensation för texturer"

#: t_options.h:97
msgid "Enable S3TC texture compression even if software support is not available"
msgstr "Aktivera S3TC-texturkomprimering även om programvarustöd saknas"

#: t_options.h:104
msgid "Initial color reduction method"
msgstr "Initial färgminskningsmetod"

#: t_options.h:105
msgid "Round colors"
msgstr "Avrunda färger"

#: t_options.h:106
msgid "Dither colors"
msgstr "Utjämna färger"

#: t_options.h:114
msgid "Color rounding method"
msgstr "Färgavrundningsmetod"

#: t_options.h:115
msgid "Round color components downward"
msgstr "Avrunda färdkomponenter nedåt"

#: t_options.h:116
msgid "Round to nearest color"
msgstr "Avrunda till närmsta färg"

#: t_options.h:125
msgid "Color dithering method"
msgstr "Färgutjämningsmetod"

#: t_options.h:126
msgid "Horizontal error diffusion"
msgstr "Horisontell felspridning"

#: t_options.h:127
msgid "Horizontal error diffusion, reset error at line start"
msgstr "Horisontell felspridning, återställ fel vid radbörjan"

#: t_options.h:128
msgid "Ordered 2D color dithering"
msgstr "Ordnad 2D-färgutjämning"

#: t_options.h:134
msgid "Floating point depth buffer"
msgstr "Buffert för flytande punktdjup"

#: t_options.h:140
msgid "Performance"
msgstr "Prestanda"

#: t_options.h:148
msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
msgstr "TCL-läge (Transformation, Clipping, Lighting)"

#: t_options.h:149
msgid "Use software TCL pipeline"
msgstr "Använd programvaru-TCL-rörledning"

#: t_options.h:150
msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
msgstr "Använd maskinvaru-TCL som första TCL-rörledningssteg"

#: t_options.h:151
msgid "Bypass the TCL pipeline"
msgstr "Kringgå TCL-rörledningen"

#: t_options.h:152
msgid "Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
msgstr "Kringgå TCL-rörledningen med tillståndsbaserad maskinkod som direktgenereras"

#: t_options.h:161
msgid "Method to limit rendering latency"
msgstr "Metod för att begränsa renderingslatens"

#: t_options.h:162
msgid "Busy waiting for the graphics hardware"
msgstr "Upptagen med att vänta på grafikhårdvaran"

#: t_options.h:163
msgid "Sleep for brief intervals while waiting for the graphics hardware"
msgstr "Sov i korta intervall under väntan på grafikhårdvaran"

#: t_options.h:164
msgid "Let the graphics hardware emit a software interrupt and sleep"
msgstr "Låt grafikhårdvaran sända ut ett programvaruavbrott och sov"

#: t_options.h:174
msgid "Synchronization with vertical refresh (swap intervals)"
msgstr "Synkronisering med vertikal uppdatering (växlingsintervall)"

#: t_options.h:175
msgid "Never synchronize with vertical refresh, ignore application's choice"
msgstr "Synkronisera aldrig med vertikal uppdatering, ignorera programmets val"

#: t_options.h:176
msgid "Initial swap interval 0, obey application's choice"
msgstr "Initialt växlingsintervall 0, följ programmets val"

#: t_options.h:177
msgid "Initial swap interval 1, obey application's choice"
msgstr "Initialt växlingsintervall 1, följ programmets val"

#: t_options.h:178
msgid "Always synchronize with vertical refresh, application chooses the minimum swap interval"
msgstr "Synkronisera alltid med vertikal uppdatering, programmet väljer den minsta växlingsintervallen"

#: t_options.h:186
msgid "Use HyperZ to boost performance"
msgstr "Använd HyperZ för att maximera prestandan"

#: t_options.h:191
msgid "Number of texture units used"
msgstr "Antal använda texturenheter"

#: t_options.h:196
msgid "Support larger textures not guaranteed to fit into graphics memory"
msgstr "Stöd för större texturer är inte garanterat att passa i grafikminnet"

#: t_options.h:197
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: t_options.h:198
msgid "At least 1 texture must fit under worst-case assumptions"
msgstr "Åtminstone en textur måste passa för antaget sämsta förhållande"

#: t_options.h:199
msgid "Announce hardware limits"
msgstr "Annonsera hårdvarubegränsningar"

#: t_options.h:205
msgid "Texture filtering quality vs. speed, AKA “brilinear” texture filtering"
msgstr "Texturfiltreringskvalitet mot hastighet, även kallad \"brilinear\"-texturfiltrering"

#: t_options.h:213
msgid "Used types of texture memory"
msgstr "Använda typer av texturminne"

#: t_options.h:214
msgid "All available memory"
msgstr "Allt tillgängligt minne"

#: t_options.h:215
msgid "Only card memory (if available)"
msgstr "Endast kortminne (om tillgängligt)"

#: t_options.h:216
msgid "Only GART (AGP/PCIE) memory (if available)"
msgstr "Endast GART-minne (AGP/PCIE) (om tillgängligt)"

#: t_options.h:224
msgid "Features that are not hardware-accelerated"
msgstr "Funktioner som inte är hårdvaruaccelererade"

#: t_options.h:228
msgid "Enable extension GL_ARB_vertex_program"
msgstr "Aktivera tillägget GL_ARB_vertex_program"