index
NameDescriptionOwnerIdleLinks
~aplattner/libX11libX11aplattner7 yearssummarylogtree
~aplattner/libvdpauVideo Decode and Presentation API for UNIXaplattner16 monthssummarylogtree
~aplattner/modularX.org modular utilities.aplattner7 yearssummarylogtree
~aplattner/nvidia-installerNVIDIA driver installeraplattner20 monthssummarylogtree
~aplattner/nvidia-settingsNVIDIA driver control panelaplattner20 monthssummarylogtree
~aplattner/nvidia-xconfigNVIDIA X configuration file editoraplattner20 monthssummarylogtree
~aplattner/vdpauinfoVDPAU info toolaplattner15 monthssummarylogtree
~aplattner/xorg-manifestTest repo manifest for X.Orgaplattner15 monthssummarylogtree
~aplattner/xrenderbenchmarkSimple RENDER benchmarkaplattner2 yearssummarylogtree
~aplattner/xserverX Serveraplattner7 yearssummarylogtree
~aplattner/xtestThe X Test Suiteaplattner7 yearssummarylogtree