summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po2262
1 files changed, 1593 insertions, 669 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 715fffd..99d8f63 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,1802 +1,2711 @@
-# translation of xkeyboard-config-0.5.po to Vietnamese
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Vietnamese translation for X Keyboard Config.
+# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Phan Vinh Thinh <teppi82@gmail.com>, 2005.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config 0.5\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config 1.1-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-04 23:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-22 16:58+0400\n"
-"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi82@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 22:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-13 23:56+0930\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"
#: ../rules/base.xml.in.h:1
msgid "(F)"
msgstr "(F)"
#: ../rules/base.xml.in.h:2
+msgid "(Legacy) Alternative"
+msgstr "(Thừa tự) Tương đương"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:3
+msgid "(Legacy) Alternative, Sun dead keys"
+msgstr "(Thừa tự) Tương đương, phím chết Sun"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:4
+msgid "(Legacy) Alternative, eliminate dead keys"
+msgstr "(Thừa tự) Tương đương, phím chết loại trừ"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:5
+msgid "(Legacy) Dvorak"
+msgstr "(Thừa tự) Dvorak"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:6
+msgid "101/104 key Compatible"
+msgstr "Tương thích với kiểu 101/104 phím"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:7 ../rules/sun.xml.in.h:2
msgid "101/qwerty/comma/Dead keys"
msgstr "101/qwerty/dấu phẩy/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:3
+#: ../rules/base.xml.in.h:8 ../rules/sun.xml.in.h:3
msgid "101/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
msgstr "101/qwerty/dấu phẩy/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:4
+#: ../rules/base.xml.in.h:9 ../rules/sun.xml.in.h:4
msgid "101/qwerty/dot/Dead keys"
msgstr "101/qwerty/dấu chấm/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:5
+#: ../rules/base.xml.in.h:10 ../rules/sun.xml.in.h:5
msgid "101/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
msgstr "101/qwerty/dấu chấm/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:6
+#: ../rules/base.xml.in.h:11 ../rules/sun.xml.in.h:6
msgid "101/qwertz/comma/Dead keys"
msgstr "101/qwertz/dấu phẩy/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:7
+#: ../rules/base.xml.in.h:12
msgid "101/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
msgstr "101/qwertz/dấu phẩy/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:8
+#: ../rules/base.xml.in.h:13 ../rules/sun.xml.in.h:7
msgid "101/qwertz/dot/Dead keys"
msgstr "101/qwertz/dấu chấm/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:9
+#: ../rules/base.xml.in.h:14 ../rules/sun.xml.in.h:8
msgid "101/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
msgstr "101/qwertz/dấu chấm/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:10
+#: ../rules/base.xml.in.h:15 ../rules/sun.xml.in.h:9
msgid "102/qwerty/comma/Dead keys"
msgstr "102/qwerty/dấu phẩy/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:11
+#: ../rules/base.xml.in.h:16 ../rules/sun.xml.in.h:10
msgid "102/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
msgstr "102/qwerty/dấu phẩy/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:12
+#: ../rules/base.xml.in.h:17 ../rules/sun.xml.in.h:11
msgid "102/qwerty/dot/Dead keys"
msgstr "102/qwerty/dấu chấm/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:13
+#: ../rules/base.xml.in.h:18 ../rules/sun.xml.in.h:12
msgid "102/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
msgstr "102/qwerty/dấu chấm/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:14
+#: ../rules/base.xml.in.h:19 ../rules/sun.xml.in.h:13
msgid "102/qwertz/comma/Dead keys"
msgstr "102/qwertz/dấu phẩy/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:15
+#: ../rules/base.xml.in.h:20 ../rules/sun.xml.in.h:14
msgid "102/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
msgstr "102/qwertz/dấu phẩy/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:16
+#: ../rules/base.xml.in.h:21 ../rules/sun.xml.in.h:15
msgid "102/qwertz/dot/Dead keys"
msgstr "102/qwertz/dấu chấm/Phím chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:17
+#: ../rules/base.xml.in.h:22 ../rules/sun.xml.in.h:16
msgid "102/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
msgstr "102/qwertz/dấu chấm/Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:18
+#: ../rules/base.xml.in.h:23
msgid "A4Tech KB-21"
msgstr "A4Tech KB-21"
-#: ../rules/base.xml.in.h:19
+#: ../rules/base.xml.in.h:24
msgid "A4Tech KBS-8"
msgstr "A4Tech KBS-8"
-#: ../rules/base.xml.in.h:20
+#: ../rules/base.xml.in.h:25
+msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
+msgstr "Không dây Để bàn RFKB-23 A4Tech"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:26
msgid "ACPI Standard"
msgstr "ACPI Tiêu chuẩn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:21
+#: ../rules/base.xml.in.h:27
+msgid "AZERTY Tskapo"
+msgstr "AZERTY Tskapo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:28
msgid "Acer AirKey V"
msgstr "Acer AirKey V"
-#: ../rules/base.xml.in.h:22
-msgid "Acer TravelMate 800"
-msgstr ""
+#: ../rules/base.xml.in.h:29
+msgid "Acer C300"
+msgstr "Acer C300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:23
+#: ../rules/base.xml.in.h:30
+msgid "Acer Ferrari 4000"
+msgstr "Acer Ferrari 4000"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:31
+msgid "Acer Laptop"
+msgstr "Xách tay Acer"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:32
msgid "Add the EuroSign to the 2 key."
msgstr "Thêm ký hiệu đồng Euro vào phím 2."
-#: ../rules/base.xml.in.h:24
+#: ../rules/base.xml.in.h:33
msgid "Add the EuroSign to the 5 key."
msgstr "Thêm ký hiệu đồng Euro vào phím 5."
-#: ../rules/base.xml.in.h:25
+#: ../rules/base.xml.in.h:34
msgid "Add the EuroSign to the E key."
msgstr "Thêm ký hiệu đồng Euro vào phím E."
-#: ../rules/base.xml.in.h:26
+#: ../rules/base.xml.in.h:35
msgid "Add the standard behavior to Menu key."
msgstr "Thêm tính năng cơ bản vào phím Menu."
-#: ../rules/base.xml.in.h:27
+#: ../rules/base.xml.in.h:36
msgid "Adding the EuroSign to certain keys"
msgstr "Thêm ký hiệu đồng Euro vào các phím chắc chắn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:28
+#: ../rules/base.xml.in.h:37
msgid "Advance Scorpius KI"
msgstr "Nâng cao Scorpius KI"
-#: ../rules/base.xml.in.h:29
+#: ../rules/base.xml.in.h:38
+msgid "Afg"
+msgstr "Afg"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:39
+msgid "Afghanistan"
+msgstr "A Phú Hãn"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:40
+msgid "Akan"
+msgstr "Akan"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:41
msgid "Alb"
msgstr "Alb"
-#: ../rules/base.xml.in.h:30
+#: ../rules/base.xml.in.h:42
msgid "Albania"
msgstr "Al-ba-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:31
-msgid "Alt and Meta are on the Alt keys (default)."
-msgstr "Alt và Meta trên phím các Alt (mặc định)."
+#: ../rules/base.xml.in.h:43
+msgid "Alt and Meta are on the Alt keys."
+msgstr "Alt và Meta trên phím các Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:32
+#: ../rules/base.xml.in.h:44
msgid "Alt is mapped to the right Win-key and Super to Menu."
msgstr "Ánh xạ Alt sang phím Win bên phải và Super sang Menu."
-#: ../rules/base.xml.in.h:33
-#, fuzzy
-msgid "Alt+Ctrl changes group."
-msgstr "Alt+Control thay đổi ngôn ngữ nhập."
+#: ../rules/base.xml.in.h:45
+msgid "Alt+CapsLock changes layout."
+msgstr "Alt+CapsLock thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:34
-msgid "Alt+Shift changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:46
+msgid "Alt+Ctrl change layout."
+msgstr "Alt+Ctrl thay đổi ngôn ngữ nhập."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:47
+msgid "Alt+Shift change layout."
msgstr "Alt+Shift thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:35
+#: ../rules/base.xml.in.h:48
msgid "Alt-Q"
msgstr "Alt-Q"
-#: ../rules/base.xml.in.h:36
+#: ../rules/base.xml.in.h:49
msgid "Alt/Win key behavior"
msgstr "Các làm việc của Alt/Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:37
+#: ../rules/base.xml.in.h:50
msgid "Alternative"
msgstr "Tương đương"
-#: ../rules/base.xml.in.h:38
+#: ../rules/base.xml.in.h:51
+msgid "Alternative Eastern"
+msgstr "Đông tương đương"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:52
+msgid "Alternative Phonetic"
+msgstr "Ngữ âm tương đương"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:53
msgid "Alternative international (former us_intl)"
msgstr "Quốc tế tương đương (cũ us_intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:39
+#: ../rules/base.xml.in.h:54
msgid "Alternative, Sun dead keys"
msgstr "Tương đương, phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:40
+#: ../rules/base.xml.in.h:55
msgid "Alternative, eliminate dead keys"
msgstr "Tương đương, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:41
+#: ../rules/base.xml.in.h:56
+msgid "Alternative, latin-9 only"
+msgstr "Tương đương, chỉ Latin-9"
+
+# Literal: don't translate/Nghĩa chữ : đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:57
+msgid "And"
+msgstr "And"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:58
+msgid "Andorra"
+msgstr "An-đoa-ra"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:59
msgid "Apostrophe (') variant"
msgstr "Phương án hô ngữ (')"
-#: ../rules/base.xml.in.h:42
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:60
+msgid "Apple"
+msgstr "Apple"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:61
+msgid "Apple Laptop"
+msgstr "Xách tay Apple"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:62
msgid "Ara"
msgstr "Ara"
-#: ../rules/base.xml.in.h:43
+#: ../rules/base.xml.in.h:63
msgid "Arabic"
msgstr "Ả Rập"
-#: ../rules/base.xml.in.h:44
+#: ../rules/base.xml.in.h:64
msgid "Arm"
msgstr "Arm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:45
+#: ../rules/base.xml.in.h:65
msgid "Armenia"
msgstr "Ác-mê-ni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:46
+#: ../rules/base.xml.in.h:66
+msgid "Asus Laptop"
+msgstr "Xách tay Asus"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:67
msgid "Aze"
msgstr "Aze"
-#: ../rules/base.xml.in.h:47
+#: ../rules/base.xml.in.h:68
msgid "Azerbaijan"
msgstr "A-zéc-bai-gian"
-#: ../rules/base.xml.in.h:48
+#: ../rules/base.xml.in.h:69
msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím không dây Internet Azona RF2300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:49
+#: ../rules/base.xml.in.h:70
msgid "BTC 5090"
msgstr "BTC 5090"
-#: ../rules/base.xml.in.h:50
+#: ../rules/base.xml.in.h:71
msgid "BTC 5113RF Multimedia"
msgstr "BTC 5113RF Phim nhạc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:51
+#: ../rules/base.xml.in.h:72
msgid "BTC 5126T"
msgstr "BTC 5126T"
-#: ../rules/base.xml.in.h:52
+#: ../rules/base.xml.in.h:73
msgid "BTC 9000"
msgstr "BTC 9000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:53
+#: ../rules/base.xml.in.h:74
msgid "BTC 9000A"
msgstr "BTC 9000A"
-#: ../rules/base.xml.in.h:54
+#: ../rules/base.xml.in.h:75
msgid "BTC 9001AH"
msgstr "BTC 9001AH"
-#: ../rules/base.xml.in.h:55
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:76
+msgid "BTC 9019U"
+msgstr "BTC 9019U"
+
+# Literal: don't translate/Nghĩa chữ : đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:77
msgid "Ban"
-msgstr "Kan"
+msgstr "Ban"
-#: ../rules/base.xml.in.h:56
+#: ../rules/base.xml.in.h:78
msgid "Bangladesh"
-msgstr ""
+msgstr "Băng-la-đexợ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:57
+#: ../rules/base.xml.in.h:79 ../rules/sun.xml.in.h:22
msgid "Bel"
msgstr "Bel"
-#: ../rules/base.xml.in.h:58
+#: ../rules/base.xml.in.h:80
msgid "Belarus"
msgstr "Bê-la-rút"
-#: ../rules/base.xml.in.h:59
+#: ../rules/base.xml.in.h:81
msgid "Belgium"
msgstr "Bỉ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:60
-#, fuzzy
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:82
+msgid "BenQ X-Touch"
+msgstr "BenQ X-Touch"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:83
msgid "Bengali"
-msgstr "Probhat"
+msgstr "Băng-gan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:61
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:84
msgid "Bengali Probhat"
-msgstr "Probhat"
+msgstr "Ben-ga-li Probhat"
-#: ../rules/base.xml.in.h:62
+#: ../rules/base.xml.in.h:85
+msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way"
+msgstr "Bepo, tối ưu nhân tố, cách Dvorak"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:86
+msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only"
+msgstr "Bepo, tối ưu nhân tố, cách Dvorak, chỉ Latin-9"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:87 ../rules/sun.xml.in.h:24
msgid "Bgr"
msgstr "Bgr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:63
-#, fuzzy
+# Literal: don't translate/Nghĩa chữ : đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:88
msgid "Bhu"
-msgstr "Bih"
+msgstr "Bhu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:64
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:89
msgid "Bhutan"
-msgstr "Kan"
+msgstr "Bhu-tan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:65
+#: ../rules/base.xml.in.h:90
+msgid "Biblical Hebrew (Tiro)"
+msgstr "Do Thái kinh thánh (Tiro)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:91
msgid "Bih"
msgstr "Bih"
-#: ../rules/base.xml.in.h:66
+#: ../rules/base.xml.in.h:92
msgid "Blr"
msgstr "Blr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:67
+#: ../rules/base.xml.in.h:93
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr "Bosnia và Herzegovina"
-#: ../rules/base.xml.in.h:68
-msgid "Both Alt keys together change group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:94
+msgid "Both Alt keys together change layout."
msgstr "Nhấn đồng thời hai phím Alt thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:69
-msgid "Both Ctrl keys together change group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:95
+msgid "Both Ctrl keys together change layout."
msgstr "Nhấn đồng thời hai phím Ctrl thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:70
-msgid "Both Shift keys together change group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:96
+msgid "Both Shift keys together change layout."
msgstr "Nhấn đồng thời hai phím Shift thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:71
-msgid "Both Win-keys switch group while pressed."
+#: ../rules/base.xml.in.h:97
+msgid "Both Win-keys switch layout while pressed."
msgstr "Cả hai phím Win chuyển ngôn ngữ nhập khi nhấn."
-#: ../rules/base.xml.in.h:72
+#: ../rules/base.xml.in.h:98
msgid "Bra"
msgstr "Bra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:73
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:99
+msgid "Braille"
+msgstr "Braille"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:100
msgid "Brazil"
msgstr "Bra-zil"
-#: ../rules/base.xml.in.h:74
+#: ../rules/base.xml.in.h:101
msgid "Brazilian ABNT2"
msgstr "ABNT2 của Bra-zil"
-#: ../rules/base.xml.in.h:75
+# Literal: don't translate/Nghĩa chữ : đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:102
+msgid "Brl"
+msgstr "Brl"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:103
msgid "Brother Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Brother"
-#: ../rules/base.xml.in.h:76
+#: ../rules/base.xml.in.h:104
+msgid "Buckwalter"
+msgstr "Buckwalter"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:105
msgid "Bulgaria"
msgstr "Bun-ga-ri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:77
+#: ../rules/base.xml.in.h:106
+msgid "Cambodia"
+msgstr "Căm Bốt"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:107 ../rules/sun.xml.in.h:29
msgid "Can"
msgstr "Can"
-#: ../rules/base.xml.in.h:78
+#: ../rules/base.xml.in.h:108
msgid "Canada"
msgstr "Ca-na-da"
-#: ../rules/base.xml.in.h:79
-msgid "CapsLock LED shows alternative group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:109
+msgid "Caps Lock is Compose."
+msgstr "Caps Lock là Soạn thảo."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:110
+msgid "CapsLock LED shows alternative layout."
msgstr "Đèn CapsLock cho biết ngôn ngữ nhập tương đương."
-#: ../rules/base.xml.in.h:80
-msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift cancels CapsLock."
-msgstr "CapsLock hoạt động như Shift với việc khóa. Shift dừng CapsLock."
+#: ../rules/base.xml.in.h:111
+msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" CapsLock."
+msgstr "CapsLock hoạt động như Shift với việc khóa. Shift « tạm dừng » CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:81
-msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel CapsLock."
-msgstr "CapsLock hoạt động như Shift với việc khóa. Shift không dừng CapsLock."
+#: ../rules/base.xml.in.h:112
+msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect CapsLock."
+msgstr "CapsLock hoạt động như Shift với việc khóa. Shift không có tác động CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:82
+#: ../rules/base.xml.in.h:113
msgid "CapsLock just locks the Shift modifier."
msgstr "CapsLock khóa tính năng của Shift."
-#: ../rules/base.xml.in.h:83
+#: ../rules/base.xml.in.h:114 ../rules/sun.xml.in.h:33
msgid "CapsLock key behavior"
msgstr "Đặc điểm của phím CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:84
-msgid "CapsLock key changes group."
-msgstr "Phím CapsLock thay đổi nhóm."
+#: ../rules/base.xml.in.h:115
+msgid "CapsLock key changes layout."
+msgstr "CapsLock thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:85
+#: ../rules/base.xml.in.h:116
msgid "CapsLock toggles Shift so all keys are affected."
msgstr "CapsLock bật tắt Shift vì thế mọi phím đều bị ảnh hưởng."
-#: ../rules/base.xml.in.h:86
+#: ../rules/base.xml.in.h:117
msgid "CapsLock toggles normal capitalization of alphabetic characters."
msgstr "CapsLock bật tắt viết hoa thông thường của các ký tự chữ cái."
-#: ../rules/base.xml.in.h:87
-msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift cancels CapsLock."
-msgstr "CapsLock sử dụng viết hoa nội bộ. Shift dừng CapsLock."
+#: ../rules/base.xml.in.h:118
+msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" CapsLock."
+msgstr "CapsLock sử dụng viết hoa nội bộ. Shift « tạm dừng » CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:88
-msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't cancel CapsLock."
-msgstr "CapsLock sử dụng viết hoa nội bộ. Shift không dừng CapsLock."
+#: ../rules/base.xml.in.h:119
+msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't affect CapsLock."
+msgstr "CapsLock sử dụng viết hoa nội bộ. Shift không có tác động CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:89
+#: ../rules/base.xml.in.h:120
+msgid "Catalan variant with middle-dot L"
+msgstr "Biến thể Ca-ta-lan có chữ L chấm giữa"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:121
msgid "Che"
msgstr "Che"
-#: ../rules/base.xml.in.h:90
+#: ../rules/base.xml.in.h:122
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:91
+#: ../rules/base.xml.in.h:123
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (luân phiên tùy chọn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:92
+#: ../rules/base.xml.in.h:124
+msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
+msgstr "Cherry CyBo@rd Cái Nối USB"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:125
msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
-msgstr ""
+msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
-#: ../rules/base.xml.in.h:93
+#: ../rules/base.xml.in.h:126
+msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
+msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:127
msgid "Chicony Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Chicony"
-#: ../rules/base.xml.in.h:94
+#: ../rules/base.xml.in.h:128
msgid "Chicony KB-9885"
msgstr "Chicony KB-9885"
-#: ../rules/base.xml.in.h:95
+#: ../rules/base.xml.in.h:129
+msgid "China"
+msgstr "Trung Quốc"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:130
+msgid "Chuvash"
+msgstr "Chu-vasợ"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:131
+msgid "Chuvash Latin"
+msgstr "Chu-vasợ La-tinh"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:132
+msgid "Classic Dvorak"
+msgstr "Dvorak kinh điển"
+
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:133
+msgid "Classmate PC"
+msgstr "Classmate PC"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:134
msgid "CloGaelach"
msgstr "CloGaelach"
-#: ../rules/base.xml.in.h:96
+#: ../rules/base.xml.in.h:135
+msgid "Colemak"
+msgstr "Colemak"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:136
+msgid "Commabelow"
+msgstr "Dấu phẩy dưới"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:137
msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Truy cập Dễ dàng của Compaq"
-#: ../rules/base.xml.in.h:97
+#: ../rules/base.xml.in.h:138
msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
msgstr "Bàn phím Internet Compaq (13 phím)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:98
+#: ../rules/base.xml.in.h:139
msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
msgstr "Bàn phím Internet Compaq (18 phím)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:99
+#: ../rules/base.xml.in.h:140
msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
msgstr "Bàn phím Internet Compaq (7 phím)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:100
+#: ../rules/base.xml.in.h:141
msgid "Compaq iPaq Keyboard"
msgstr "Bàn phím iPaq Compaq"
-#: ../rules/base.xml.in.h:101
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:142
msgid "Compose key position"
-msgstr "Vị trí phím điều khiển Control"
+msgstr "Vị trí phím Soạn thảo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:102
+#: ../rules/base.xml.in.h:143
+msgid "Congo, Democratic Republic of the"
+msgstr "Cộng Hoà Dân Chủ Công-gô"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:144
+msgid "Control is mapped to the Win-keys (and the usual Ctrl keys)."
+msgstr "Control được ánh xạ tới các phím Win (và các phím Ctrl thường dùng)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:145
msgid "Croatia"
msgstr "Croátia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:103
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:146
msgid "Ctrl key at bottom left"
-msgstr "Phím Control ở phía dưới bên trái"
+msgstr "Phím Ctrl ở phía dưới bên trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:104
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:147
msgid "Ctrl key at left of 'A'"
-msgstr "Phím Control ở bên trái của 'A'"
+msgstr "Phím Ctrl ở bên trái của 'A'"
-#: ../rules/base.xml.in.h:105
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:148
msgid "Ctrl key position"
-msgstr "Vị trí phím điều khiển Control"
+msgstr "Vị trí phím Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:106
-#, fuzzy
-msgid "Ctrl+Shift changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:149
+msgid "Ctrl+Shift change layout."
msgstr "Control+Shift thay đổi ngôn ngữ nhập vào."
-#: ../rules/base.xml.in.h:107
+#: ../rules/base.xml.in.h:150
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cyrillic"
-#: ../rules/base.xml.in.h:108
+#: ../rules/base.xml.in.h:151 ../rules/sun.xml.in.h:39
msgid "Cze"
msgstr "Séc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:109
+#: ../rules/base.xml.in.h:152
msgid "Czechia"
msgstr "Czechia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:110
+#: ../rules/base.xml.in.h:153
+msgid "DRC"
+msgstr "DRC"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:154
msgid "DTK2000"
msgstr "DTK2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:111
+#: ../rules/base.xml.in.h:155 ../rules/sun.xml.in.h:42
msgid "Dead acute"
msgstr "Chết sâu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:112
+#: ../rules/base.xml.in.h:156 ../rules/sun.xml.in.h:43
msgid "Dead grave acute"
msgstr "Chết non sâu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:113
+#: ../rules/base.xml.in.h:157
+msgid "Default numeric keypad keys."
+msgstr "Các phím vùng số mặc định."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:158
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:114
+#: ../rules/base.xml.in.h:159
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Dell PC 101 phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:115
+#: ../rules/base.xml.in.h:160
+msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
+msgstr "Xách tay Dell Inspiron 6xxx/8xxx"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:161
+msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
+msgstr "Xách tay Dell dãy Precision M"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:162
+msgid "Dell Latitude series laptop"
+msgstr "Xách tay Dell dãy Latitude"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:163
+msgid "Dell Precision M65"
+msgstr "Dell Precision M65"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:164
+msgid "Dell USB Multimedia Keybard"
+msgstr "Bàn phím Đa phương tiện USB Dell"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:165
msgid "Denmark"
msgstr "Đan Mạch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:116
+#: ../rules/base.xml.in.h:166 ../rules/sun.xml.in.h:44
msgid "Deu"
msgstr "Deu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:117
+#: ../rules/base.xml.in.h:167
msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
msgstr "Bàn phím Không dây Dexxa cho Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:118
+#: ../rules/base.xml.in.h:168
msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
msgstr "Sê ri Diamond 9801 / 9802"
-#: ../rules/base.xml.in.h:119
+#: ../rules/base.xml.in.h:169 ../rules/sun.xml.in.h:46
msgid "Dnk"
msgstr "Dnk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:120
+#: ../rules/base.xml.in.h:170 ../rules/sun.xml.in.h:48
msgid "Dvorak"
msgstr "Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:121
+#: ../rules/base.xml.in.h:171
msgid "Dvorak, Polish quotes on key \"1/!\""
msgstr "Dvorak, dấu ngoặc Polish trên phím \"1/!\""
-#: ../rules/base.xml.in.h:122
+#: ../rules/base.xml.in.h:172
msgid "Dvorak, Polish quotes on quotemark key"
msgstr "Dvorak, dấu ngoặc Polish trên phím đánh dấu ngoặc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:123
+#: ../rules/base.xml.in.h:173
+msgid "Eastern"
+msgstr "Đông"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:174 ../rules/sun.xml.in.h:49
msgid "Eliminate dead keys"
msgstr "Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:124
+#: ../rules/base.xml.in.h:175
msgid "Ennyah DKB-1008"
msgstr "Ennyah DKB-1008"
-#: ../rules/base.xml.in.h:125
+#: ../rules/base.xml.in.h:176
+msgid "Epo"
+msgstr "Epo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:177
+msgid "Ergonomic"
+msgstr "Tối ưu nhân tố"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:178 ../rules/sun.xml.in.h:50
msgid "Esp"
msgstr "Esp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:126
+#: ../rules/base.xml.in.h:179
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Ét-pe-ran-tô"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:180
msgid "Est"
msgstr "Est"
-#: ../rules/base.xml.in.h:127
+#: ../rules/base.xml.in.h:181
msgid "Estonia"
msgstr "Ex-tô-nhia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:128
+#: ../rules/base.xml.in.h:182
+msgid "Eth"
+msgstr "Eth"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:183
+msgid "Ethiopia"
+msgstr "Ê-ti-ô-pi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:184
+msgid "Evdev-managed keyboard"
+msgstr "Bàn phím quản lý bằng Evdev"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:185
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"
-#: ../rules/base.xml.in.h:129
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:186
+msgid "Ewe"
+msgstr "Ewe"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:187
msgid "Extended"
msgstr "Mở rộng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:130
+#: ../rules/base.xml.in.h:188
msgid "Extended Backslash"
msgstr "Gạch chéo ngược Mở rộng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:131
+#: ../rules/base.xml.in.h:189
msgid "F-letter (F) variant"
msgstr "Phương án chữ cái F (F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:132
+#: ../rules/base.xml.in.h:190
msgid "Fao"
msgstr "Fao"
-#: ../rules/base.xml.in.h:133
+#: ../rules/base.xml.in.h:191
msgid "Faroe Islands"
msgstr "Faroe Islands"
-#: ../rules/base.xml.in.h:134
+#: ../rules/base.xml.in.h:192 ../rules/sun.xml.in.h:51
msgid "Fin"
msgstr "Fin"
-#: ../rules/base.xml.in.h:135
+#: ../rules/base.xml.in.h:193
msgid "Finland"
msgstr "Phần Lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:136
+#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
+#. The description needs to be rewritten
+#: ../rules/base.xml.in.h:196
+msgid "Four-level key with abstract separators"
+msgstr "Phím bốn bậc có bộ phân cách ảo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:197
+msgid "Four-level key with comma"
+msgstr "Phím bốn bậc có dấu phẩy"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:198
+msgid "Four-level key with dot"
+msgstr "Phím bốn bậc có chấm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:199
+msgid "Four-level key with momayyez"
+msgstr "Phím bốn bậc có momayyez"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:200 ../rules/sun.xml.in.h:53
msgid "Fra"
msgstr "Fra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:137
+#: ../rules/base.xml.in.h:201
msgid "France"
msgstr "Pháp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:138
+#: ../rules/base.xml.in.h:202 ../rules/sun.xml.in.h:55
msgid "French"
msgstr "Pháp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:139
+#: ../rules/base.xml.in.h:203
+msgid "French (Macintosh)"
+msgstr "Pháp (Macintosh)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:204 ../rules/sun.xml.in.h:56
msgid "French (legacy)"
msgstr "Pháp (di sản)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:140
+#: ../rules/base.xml.in.h:205
msgid "French Dvorak"
msgstr "Pháp Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:141
+#: ../rules/base.xml.in.h:206
msgid "French, Sun dead keys"
msgstr "Pháp, phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:142
+#: ../rules/base.xml.in.h:207
msgid "French, eliminate dead keys"
msgstr "Pháp, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:143
+#: ../rules/base.xml.in.h:208
+msgid "Fula"
+msgstr "Fula"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:209
msgid "GBr"
msgstr "GBr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:144
+#: ../rules/base.xml.in.h:210
+msgid "Ga"
+msgstr "Ga"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:211
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "PC chung 101 phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:145
+#: ../rules/base.xml.in.h:212
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "PC chung 102 phím (Intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:146
+#: ../rules/base.xml.in.h:213
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "PC chung 104 phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:147
+#: ../rules/base.xml.in.h:214
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "PC chung 105 phím (Intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:148
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:215
+msgid "Genius Comfy KB-12e"
+msgstr "Genius Comfy KB-12e"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:216
msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
msgstr "Genius Tiện lợi KB-16M / Bàn phím Genius MM KWD-910"
-#: ../rules/base.xml.in.h:149
+#: ../rules/base.xml.in.h:217
msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
-#: ../rules/base.xml.in.h:150
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:218
+msgid "Genius KB-19e NB"
+msgstr "Genius KB-19e NB"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:219
msgid "Geo"
msgstr "Geo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:151
+#: ../rules/base.xml.in.h:220
msgid "Georgia"
msgstr "Georgia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:152
+#: ../rules/base.xml.in.h:221
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gi-oa-gi-a"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:222
+msgid "German (Macintosh)"
+msgstr "Đức (Macintosh)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:223
msgid "German, Sun dead keys"
msgstr "Đức, phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:153
+#: ../rules/base.xml.in.h:224
msgid "German, eliminate dead keys"
msgstr "Đức, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:154
+#: ../rules/base.xml.in.h:225
msgid "Germany"
msgstr "Đức"
-#: ../rules/base.xml.in.h:155
+#: ../rules/base.xml.in.h:226
+msgid "Gha"
+msgstr "Gha"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:227
+msgid "Ghana"
+msgstr "Gha-na"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:228
msgid "Gre"
msgstr "Gre"
-#: ../rules/base.xml.in.h:156
+#: ../rules/base.xml.in.h:229
msgid "Greece"
msgstr "Hy Lạp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:157
-msgid "Group Shift/Lock behavior"
-msgstr "Đặc điểm của nhóm Shift/Lock"
+#: ../rules/base.xml.in.h:230
+msgid "Gui"
+msgstr "Gui"
-#: ../rules/base.xml.in.h:158
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:231
+msgid "Guinea"
+msgstr "Ghi-nê"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:232
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"
-#: ../rules/base.xml.in.h:159
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:233
msgid "Gurmukhi"
-msgstr "Guru"
+msgstr "Gurmukhi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:160
+#: ../rules/base.xml.in.h:234
msgid "Gyration"
msgstr "Sự chuyển hồi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:161
+#: ../rules/base.xml.in.h:235
+msgid "Happy Hacking Keyboard"
+msgstr "Bàn phím Happy Hacking"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:236
+msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
+msgstr "Bàn phím Happy Hacking cho Mac"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:237
+msgid "Hausa"
+msgstr "Hau-xa"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:238
msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Hewlett-Packard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:162
+#: ../rules/base.xml.in.h:239
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
-#: ../rules/base.xml.in.h:163
+#: ../rules/base.xml.in.h:240
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:164
+#: ../rules/base.xml.in.h:241
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:165
+#: ../rules/base.xml.in.h:242
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:166
+#: ../rules/base.xml.in.h:243
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
-#: ../rules/base.xml.in.h:167
+#: ../rules/base.xml.in.h:244
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:168
+#: ../rules/base.xml.in.h:245
msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:169
+#: ../rules/base.xml.in.h:246
msgid "Hewlett-Packard SK-2501 Multimedia Keyboard"
msgstr "Bàn phím phim nhạc Hewlett-Packard SK-2501"
-#: ../rules/base.xml.in.h:170
+#: ../rules/base.xml.in.h:247
msgid "Hewlett-Packard SK-2505 Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Hewlett-Packard SK-2505"
-#: ../rules/base.xml.in.h:171
+#: ../rules/base.xml.in.h:248
+msgid "Hindi Bolnagri"
+msgstr "Hin-đi Bolnagri"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:249
msgid "Honeywell Euroboard"
msgstr "Honeywell Euroboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:172
+#: ../rules/base.xml.in.h:250
msgid "Hrv"
msgstr "Hrv"
-#: ../rules/base.xml.in.h:173
+#: ../rules/base.xml.in.h:251 ../rules/sun.xml.in.h:59
msgid "Hun"
msgstr "Hun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:174
+#: ../rules/base.xml.in.h:252
msgid "Hungary"
msgstr "Hungary"
-#: ../rules/base.xml.in.h:175
+#: ../rules/base.xml.in.h:253
msgid "Hyper is mapped to the Win-keys."
msgstr "Hyper được gắn tới các phím Win."
-#: ../rules/base.xml.in.h:176
+#: ../rules/base.xml.in.h:254
+msgid "IBM (LST 1205-92)"
+msgstr "IBM (LST 1205-92)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:255
msgid "IBM Rapid Access"
msgstr "Truy cập nhanh IBM"
-#: ../rules/base.xml.in.h:177
+#: ../rules/base.xml.in.h:256
msgid "IBM Rapid Access II"
msgstr "Truy cập nhanh IBM II"
-#: ../rules/base.xml.in.h:178
+#: ../rules/base.xml.in.h:257
msgid "IBM Rapid Access II (alternate option)"
msgstr "Truy cập nhanh IBM II (luân phiên tùy chọn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:179
+#: ../rules/base.xml.in.h:258
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:180
+#: ../rules/base.xml.in.h:259
+msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E, Intl"
+msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E, quốc tế"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:260 ../rules/sun.xml.in.h:61
msgid "ISO Alternate"
msgstr "ISO Xen kẽ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:181
+#: ../rules/base.xml.in.h:261
msgid "Iceland"
msgstr "Iceland"
-#: ../rules/base.xml.in.h:182
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:262
+msgid "Igbo"
+msgstr "Ig-bô"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:263
msgid "Ind"
-msgstr "Irn"
+msgstr "Ind"
-#: ../rules/base.xml.in.h:183
+#: ../rules/base.xml.in.h:264
msgid "India"
-msgstr ""
+msgstr "Ấn Độ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:184
+#: ../rules/base.xml.in.h:265
+msgid "International (AltGr dead keys)"
+msgstr "Quốc tế (với phím chết AltGr)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:266 ../rules/sun.xml.in.h:62
msgid "International (with dead keys)"
msgstr "Quốc tế (với phím chết)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:185
+#: ../rules/base.xml.in.h:267
msgid "Inuktitut"
msgstr "Inuktitut"
-#: ../rules/base.xml.in.h:186
+#: ../rules/base.xml.in.h:268
msgid "Iran"
msgstr "Iran"
-#: ../rules/base.xml.in.h:187
+#: ../rules/base.xml.in.h:269
+msgid "Iraq"
+msgstr "I-rắc"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:270
msgid "Ireland"
msgstr "Ireland"
-#: ../rules/base.xml.in.h:188
+#: ../rules/base.xml.in.h:271
msgid "Irl"
msgstr "Irl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:189
+#: ../rules/base.xml.in.h:272
msgid "Irn"
msgstr "Irn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:190
+#: ../rules/base.xml.in.h:273
+msgid "Irq"
+msgstr "Irq"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:274
msgid "Isl"
msgstr "Isl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:191
+#: ../rules/base.xml.in.h:275
msgid "Isr"
msgstr "Isr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:192
+#: ../rules/base.xml.in.h:276
msgid "Israel"
msgstr "Israel"
-#: ../rules/base.xml.in.h:193
+#: ../rules/base.xml.in.h:277 ../rules/sun.xml.in.h:63
msgid "Ita"
msgstr "Ita"
-#: ../rules/base.xml.in.h:194
+#: ../rules/base.xml.in.h:278
msgid "Italy"
msgstr "Italy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:195
+#: ../rules/base.xml.in.h:279
msgid "Japan"
msgstr "Nhật Bản"
-#: ../rules/base.xml.in.h:196
+#: ../rules/base.xml.in.h:280
+msgid "Japan (PC-98xx Series)"
+msgstr "Nhật (dãy PC-98xx)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:281
msgid "Japanese 106-key"
msgstr "Nhật bản 106 phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:197
+#: ../rules/base.xml.in.h:282
+msgid "Japanese keyboard options"
+msgstr "Tùy chọn bàn phím tiếng Nhật"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:283 ../rules/sun.xml.in.h:66
msgid "Jpn"
msgstr "Jpn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:198
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:284
+msgid "Kana"
+msgstr "Kana"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:285
+msgid "Kana Lock key is locking"
+msgstr "Phím Kana Lock sẽ khoá"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:286
msgid "Kannada"
-msgstr "Ca-na-da"
+msgstr "Kannada"
-#: ../rules/base.xml.in.h:199
+#: ../rules/base.xml.in.h:287
+msgid "Kashubian"
+msgstr "Kha-su-bi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:288
+msgid "Kaz"
+msgstr "Kaz"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:289
+msgid "Kazakh with Russian"
+msgstr "Kha-xắc với tiếng Nga"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:290
+msgid "Kazakhstan"
+msgstr "Kha-xắc-x-tanh"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:291
msgid "Keypad"
-msgstr ""
+msgstr "Vùng phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:200
+#: ../rules/base.xml.in.h:292
+msgid "Keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
+msgstr "Vùng phím có phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:293
+msgid "Keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level."
+msgstr "Vùng phím có phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học). Bậc mặc định thì nhập các toán tử toán học."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:294
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:201
+#: ../rules/base.xml.in.h:295
+msgid "Khm"
+msgstr "Khm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:296
+msgid "Kor"
+msgstr "Kor"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:297
+msgid "Korea, Republic of"
+msgstr "Cộng hoà Nam Hàn"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:298
+msgid "Korean 106-key"
+msgstr "Hàn 106 phím"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:299
+msgid "Kotoistus"
+msgstr "Kotoistus"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:300
+msgid "Kurdish, (F)"
+msgstr "Kuổ-đít (F)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:301
+msgid "Kurdish, Arabic-Latin"
+msgstr "Kuổ-đít, A Rập/La-tinh"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:302
+msgid "Kurdish, Latin Alt-Q"
+msgstr "Kuổ-đít, La-tinh Alt-Q"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:303
+msgid "Kurdish, Latin Q"
+msgstr "Kuổ-đít, La-tinh Q"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:304
msgid "Kyr"
msgstr "Kyr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:202
+#: ../rules/base.xml.in.h:305
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr "Kyrgyzstan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:203
+#: ../rules/base.xml.in.h:306
msgid "LAm"
msgstr "LAm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:204
+#: ../rules/base.xml.in.h:307
+msgid "LCtrl+LShift change layout."
+msgstr "Ctrl+Shift bên trái thay đổi ngôn ngữ nhập vào."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:308
msgid "Lao"
msgstr "Lào"
-#: ../rules/base.xml.in.h:205
+#: ../rules/base.xml.in.h:309
msgid "Laos"
msgstr "Lào"
-#: ../rules/base.xml.in.h:206
+#: ../rules/base.xml.in.h:310
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
msgstr "Bàn phím nhỏ gọn cho máy xách tay/notebook Compaq (ví dụ Armada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:207
+#: ../rules/base.xml.in.h:311
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet cho máy xách tay/notebook Compaq (ví dụ Presario)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:208
-msgid "Laptop/notebook Dell Inspiron 8xxx"
-msgstr "Laptop/notebook Dell Inspiron 8xxx"
+#: ../rules/base.xml.in.h:312
+msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
+msgstr "Xách tay eMachines m68xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:209
+#: ../rules/base.xml.in.h:313
msgid "Latin"
msgstr "La tinh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:210
+#: ../rules/base.xml.in.h:314
msgid "Latin American"
msgstr "La tinh Mỹ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:211
+#: ../rules/base.xml.in.h:315
msgid "Latin Unicode"
msgstr "La tinh Unicode"
-#: ../rules/base.xml.in.h:212
+#: ../rules/base.xml.in.h:316
msgid "Latin Unicode qwerty"
msgstr "La tinh Unicode qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:213
+#: ../rules/base.xml.in.h:317
msgid "Latin qwerty"
msgstr "La tinh qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:214
-msgid "Latin with guillemots"
-msgstr "La tinh với chim guillemot"
+#: ../rules/base.xml.in.h:318
+msgid "Latin with guillemets"
+msgstr "La-tinh với « chim uria »"
-#: ../rules/base.xml.in.h:215
+#: ../rules/base.xml.in.h:319
msgid "Latvia"
msgstr "Lát-via"
-#: ../rules/base.xml.in.h:216
-msgid "Left Alt key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:320
+msgid "Layout switching"
+msgstr "Chuyển đổi ngôn ngữ nhập"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:321
+msgid "Left Alt is swapped with left Win-key."
+msgstr "Alt bên trái được trao đổi với phím Win bên trái."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:322
+msgid "Left Alt key changes layout."
msgstr "Phím Alt bên trái thay đổi ngôn ngữ nhập vào."
-#: ../rules/base.xml.in.h:217
-msgid "Left Alt key switches group while pressed."
+#: ../rules/base.xml.in.h:323
+msgid "Left Alt key switches layout while pressed."
msgstr "Phím Alt bên trái chuyển đổi ngôn ngữ khi được nhấn."
-#: ../rules/base.xml.in.h:218
-msgid "Left Ctrl key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:324
+msgid "Left Ctrl key changes layout."
msgstr "Phím Ctrl bên trái thay đổi ngôn ngữ nhập vào."
-#: ../rules/base.xml.in.h:219
-msgid "Left Shift key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:325
+msgid "Left Shift key changes layout."
msgstr "Phím Shift bên trái thay đổi ngôn ngữ nhập vào."
-#: ../rules/base.xml.in.h:220
-msgid "Left Win-key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:326
+msgid "Left Win-key changes layout."
msgstr "Phím Win bên trái thay đổi ngôn ngữ nhập vào."
-#: ../rules/base.xml.in.h:221
-msgid "Left Win-key switches group while pressed."
+#: ../rules/base.xml.in.h:327
+msgid "Left Win-key is Compose."
+msgstr "Phím Win bên trái là Soạn thảo."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:328
+msgid "Left Win-key switches layout while pressed."
msgstr "Phím Win bên trái chuyển đổi ngôn ngữ khi được nhấn."
-#: ../rules/base.xml.in.h:222
+#: ../rules/base.xml.in.h:329
+msgid "Left hand"
+msgstr "Thuận tay trái"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:330
+msgid "Left handed Dvorak"
+msgstr "Dvorak thuận tay trái"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:331
+msgid "Legacy Wang 724 keypad"
+msgstr "Vùng phím Wang 724 thừa tự"
+
+#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
+#: ../rules/base.xml.in.h:333
+msgid "Legacy key with comma"
+msgstr "Phím thừa tự có dấu phẩy"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:334
+msgid "Legacy key with dot"
+msgstr "Phím thừa tự có chấm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:335
+msgid "Legacy keypad"
+msgstr "Vùng phím thừa tự"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:336
msgid "Lithuania"
msgstr "Li-tu-a-ni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:223
+#: ../rules/base.xml.in.h:337
msgid "Logitech Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Truy cập Logitech"
-#: ../rules/base.xml.in.h:224
+#: ../rules/base.xml.in.h:338
msgid "Logitech Cordless Desktop"
msgstr "Logitech Cordless Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:225
-msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"
+#: ../rules/base.xml.in.h:339
+msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop (tùy chọn thay thế)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:226
-msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"
+#: ../rules/base.xml.in.h:340
+msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
-#: ../rules/base.xml.in.h:227
-msgid "Logitech Cordless Desktop Pro"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro"
+#: ../rules/base.xml.in.h:341
+msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:228
-msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option)"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (luân phiên tùy chọn)"
+#: ../rules/base.xml.in.h:342
+msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
+msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:229
+#: ../rules/base.xml.in.h:343
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option2)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (luân phiên tùy chọn2)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:230
-msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:231
+#: ../rules/base.xml.in.h:344
msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:232
-msgid "Logitech Deluxe Access Keyboard"
-msgstr "Logitech Deluxe Access Keyboard"
+#: ../rules/base.xml.in.h:345
+msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
+msgstr "Logitech G15 các phím thêm thông qua G15daemon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:233
+#: ../rules/base.xml.in.h:346
msgid "Logitech Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Logitech"
-#: ../rules/base.xml.in.h:234
+#: ../rules/base.xml.in.h:347
msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
msgstr "Bàn phím Logitech Internet Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:235
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:348
msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
-msgstr "Bàn phím Internet Logitech"
+msgstr "Bàn phím Logitech Ultra-X"
-#: ../rules/base.xml.in.h:236
+#: ../rules/base.xml.in.h:349
+msgid "Logitech diNovo Keyboard"
+msgstr "Bàn phím Logitech diNovo"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:350
msgid "Logitech iTouch"
msgstr "Logitech iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:237
+#: ../rules/base.xml.in.h:351
msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
msgstr "Bàn phím Không dây Logitech iTouch (mẫu mã Y-RB6)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:238
-msgid "Logitech iTouch keyboard Internet Navigator"
-msgstr "Logitech iTouch keyboard Internet Navigator"
+#: ../rules/base.xml.in.h:352
+msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
+msgstr "Bàn phím Logitech iTouch Internet Navigator SE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:239
+#: ../rules/base.xml.in.h:353
+msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
+msgstr "Bàn phím Logitech iTouch Internet Navigator SE (USB)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:354
msgid "Ltu"
msgstr "Ltu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:240
+#: ../rules/base.xml.in.h:355
msgid "Lva"
msgstr "Lva"
-#: ../rules/base.xml.in.h:241
-#, fuzzy
-msgid "Macedonia (FYROM)"
-msgstr "Mác-kê-đô-nhia"
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../rules/base.xml.in.h:356
+msgid "MESS"
+msgstr "MESS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:242
+#: ../rules/base.xml.in.h:357
+msgid "MacBook/MacBook Pro"
+msgstr "MacBook/MacBook Pro"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:358
+msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
+msgstr "MacBook/MacBook Pro (quốc tế)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:359
+msgid "Macedonia"
+msgstr "Ma-xê-đô-ni-a"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:360
msgid "Macintosh"
msgstr "Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:243
+#: ../rules/base.xml.in.h:361
msgid "Macintosh Old"
msgstr "Macintosh Cũ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:244
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:362
+msgid "Macintosh, Sun dead keys"
+msgstr "Macintosh, phím chết Sun"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:363
+msgid "Macintosh, eliminate dead keys"
+msgstr "Macintosh, phím chết loại trừ"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:364
msgid "Make CapsLock an additional Ctrl."
-msgstr "Dùng CapsLock làm một Control bổ sung."
+msgstr "Dùng CapsLock làm một Ctrl bổ sung."
-#: ../rules/base.xml.in.h:245
+#: ../rules/base.xml.in.h:365
msgid "Mal"
msgstr "Mal"
-#: ../rules/base.xml.in.h:246
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:366
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
-#: ../rules/base.xml.in.h:247
+#: ../rules/base.xml.in.h:367
msgid "Maldives"
-msgstr ""
+msgstr "Man-đi-vơ-xợ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:248
+#: ../rules/base.xml.in.h:368
msgid "Malta"
msgstr "Malta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:249
+#: ../rules/base.xml.in.h:369
+msgid "Maltese keyboard with US layout"
+msgstr "Bàn phím Man-tơ có bố trí Mỹ"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:370
msgid "Mao"
msgstr "Mao"
-#: ../rules/base.xml.in.h:250
+#: ../rules/base.xml.in.h:371
msgid "Maori"
msgstr "Maori"
-#: ../rules/base.xml.in.h:251
+#: ../rules/base.xml.in.h:372
msgid "Memorex MX1998"
msgstr "Memorex MX1998"
-#: ../rules/base.xml.in.h:252
+#: ../rules/base.xml.in.h:373
msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Memorex MX2500 EZ-Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:253
+#: ../rules/base.xml.in.h:374
msgid "Memorex MX2750"
msgstr "Memorex MX2750"
-#: ../rules/base.xml.in.h:254
+#: ../rules/base.xml.in.h:375
msgid "Menu is Compose."
msgstr "Menu là Soạn thảo."
-#: ../rules/base.xml.in.h:255
-msgid "Menu key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:376
+msgid "Menu key changes layout."
msgstr "Phím Menu thay đổi ngôn ngữ nhập vào."
-#: ../rules/base.xml.in.h:256
+#: ../rules/base.xml.in.h:377
msgid "Meta is mapped to the Win-keys."
msgstr "Meta được gắn với các phím Win."
-#: ../rules/base.xml.in.h:257
+#: ../rules/base.xml.in.h:378
msgid "Meta is mapped to the left Win-key."
msgstr "Meta được gắn với phím Win bên trái."
-#: ../rules/base.xml.in.h:258
+#: ../rules/base.xml.in.h:379
msgid "Microsoft Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Microsoft"
-#: ../rules/base.xml.in.h:259
+#: ../rules/base.xml.in.h:380
msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
msgstr "Bàn phím Internet Microsoft Pro, Thụy Điển"
-#: ../rules/base.xml.in.h:260
+#: ../rules/base.xml.in.h:381
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Microsoft Natural"
-#: ../rules/base.xml.in.h:261
+#: ../rules/base.xml.in.h:382
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:262
+#: ../rules/base.xml.in.h:383
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
-#: ../rules/base.xml.in.h:263
+#: ../rules/base.xml.in.h:384
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:264
+#: ../rules/base.xml.in.h:385
msgid "Microsoft Office Keyboard"
msgstr "Bàn phím Văn phòng Microsoft"
-#: ../rules/base.xml.in.h:265
+#: ../rules/base.xml.in.h:386
msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
-#: ../rules/base.xml.in.h:266
+#: ../rules/base.xml.in.h:387 ../rules/sun.xml.in.h:72
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Tùy chọn tương thích khác"
-#: ../rules/base.xml.in.h:267
+#: ../rules/base.xml.in.h:388
msgid "Mkd"
msgstr "Mkd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:268
+#: ../rules/base.xml.in.h:389
msgid "Mlt"
msgstr "Mlt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:269
+#: ../rules/base.xml.in.h:390
msgid "Mmr"
msgstr "Mmr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:270
+#: ../rules/base.xml.in.h:391
msgid "Mng"
msgstr "Mng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:271
+#: ../rules/base.xml.in.h:392
msgid "Mongolia"
msgstr "Mông cổ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:272
+#: ../rules/base.xml.in.h:393
+msgid "Morocco"
+msgstr "Ma-rốc"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:394 ../rules/sun.xml.in.h:73
msgid "Multilingual"
msgstr "Đa ngôn ngữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:273
+#: ../rules/base.xml.in.h:395
+msgid "Multilingual, first part"
+msgstr "Đa ngôn ngữ, phần đầu"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:396 ../rules/sun.xml.in.h:74
msgid "Multilingual, second part"
msgstr "Đa ngôn ngữ, phần hai"
-#: ../rules/base.xml.in.h:274
+#: ../rules/base.xml.in.h:397
msgid "Myanmar"
msgstr "Myanmar"
-#: ../rules/base.xml.in.h:275
+#: ../rules/base.xml.in.h:398
+msgid "NICOLA-F style Backspace"
+msgstr "Xoá lùi kiểu NICOLA-F"
+
+# Name or category? Tên hay phân loại?
+#: ../rules/base.xml.in.h:399
+msgid "Neostyle"
+msgstr "Neostyle"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:400
+msgid "Nep"
+msgstr "Nep"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:401
+msgid "Nepal"
+msgstr "Ne-pan"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:402
msgid "Netherlands"
msgstr "Hà Lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:276
+#: ../rules/base.xml.in.h:403
+msgid "Nig"
+msgstr "Nig"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:404
+msgid "Nigeria"
+msgstr "Ni-gê-ri-a"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:405
msgid "Nld"
msgstr "Nld"
-#: ../rules/base.xml.in.h:277
+#: ../rules/base.xml.in.h:406 ../rules/sun.xml.in.h:75
msgid "Nor"
msgstr "Nor"
-#: ../rules/base.xml.in.h:278
+#: ../rules/base.xml.in.h:407
msgid "Northern Saami"
msgstr "Bắc Saami"
-#: ../rules/base.xml.in.h:279
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:408
msgid "Northern Saami, eliminate dead keys"
-msgstr "Tương đương, phím chết loại trừ"
+msgstr "Bắc Xa-mi, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:280
+#: ../rules/base.xml.in.h:409
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"
-#: ../rules/base.xml.in.h:281
+#: ../rules/base.xml.in.h:410
msgid "Norway"
msgstr "Na Uy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:282
-msgid "NumLock LED shows alternative group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:411
+msgid "NumLock LED shows alternative layout."
msgstr "Đèn NumLock cho biết ngôn ngữ tương đương."
-#: ../rules/base.xml.in.h:283
+#: ../rules/base.xml.in.h:412
+msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
+msgstr "Ứng xử phím xoá của vùng số"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:413
+msgid "Numeric keypad keys work as with Mac."
+msgstr "Phím vùng số hoạt động như trên Mac."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:414
+msgid "Numeric keypad layout selection"
+msgstr "Chọn bố trí vùng phím số"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:415
+msgid "OADG 109A"
+msgstr "OADG 109A"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:416
msgid "Ogham"
msgstr "Ogham"
-#: ../rules/base.xml.in.h:284
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:417
msgid "Ogham IS434"
-msgstr "IS434"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:285
-msgid "Oretec MCK-800 MM/Internet keyboard"
-msgstr "Bàn phím Oretec MCK-800 MM/Internet"
+msgstr "Ogam IS434"
-#: ../rules/base.xml.in.h:286
+#: ../rules/base.xml.in.h:418
msgid "Oriya"
msgstr "Oriya"
-#: ../rules/base.xml.in.h:287
+#: ../rules/base.xml.in.h:419
+msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
+msgstr "Bàn phím Ortek MCK-800 MM/Internet"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:420
+msgid "Ossetian"
+msgstr "O-xét"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:421
+msgid "Ossetian, Winkeys"
+msgstr "O-xét, phím Win"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:422
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "Sê ri PC-98xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:288
+#: ../rules/base.xml.in.h:423
msgid "Pak"
-msgstr ""
+msgstr "Pak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:289
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:424
msgid "Pakistan"
-msgstr "Ta-zi-kix-tan"
+msgstr "Pa-khi-x-tanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:290
+#: ../rules/base.xml.in.h:425
+msgid "Pashto"
+msgstr "Pas-tô"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:426
msgid "Pattachote"
-msgstr ""
+msgstr "Pa-ta-chô-te"
-#: ../rules/base.xml.in.h:291
+#: ../rules/base.xml.in.h:427 ../rules/sun.xml.in.h:78
msgid "Phonetic"
msgstr "Ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:292
+#: ../rules/base.xml.in.h:428 ../rules/sun.xml.in.h:79
msgid "Pol"
msgstr "Pol"
-#: ../rules/base.xml.in.h:293
+#: ../rules/base.xml.in.h:429
msgid "Poland"
msgstr "Phần Lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:294
+#: ../rules/base.xml.in.h:430
msgid "Polytonic"
msgstr "Nhiều âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:295
+#: ../rules/base.xml.in.h:431
msgid "Portugal"
msgstr "Bồ Đào Nha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:296
-#, fuzzy
-msgid "Power G5"
-msgstr "PowerPC PS/2"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:297
-msgid "PowerPC PS/2"
-msgstr "PowerPC PS/2"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:298
+#: ../rules/base.xml.in.h:432
msgid "Press Left Alt key to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Alt bên trái để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:299
+#: ../rules/base.xml.in.h:433
msgid "Press Left Win-key to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Win bên trái để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:300
+#: ../rules/base.xml.in.h:434
msgid "Press Menu key to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Menu để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:301
+#: ../rules/base.xml.in.h:435
+msgid "Press Right Alt key to choose 3rd level, Shift+Right Alt key is Multi_Key."
+msgstr "Nhấn phím Alt bên phải để chọn ngôn ngữ thứ 3, phím Shift+Right Alt là Multi_Key."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:436
msgid "Press Right Alt key to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Alt bên phải để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:302
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:437
msgid "Press Right Ctrl to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Control bên phải để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:303
+#: ../rules/base.xml.in.h:438
msgid "Press Right Win-key to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Win bên phải để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:304
+#: ../rules/base.xml.in.h:439
msgid "Press any of Alt keys to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Alt bất kỳ để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:305
+#: ../rules/base.xml.in.h:440
msgid "Press any of Win-keys to choose 3rd level."
msgstr "Nhấn phím Win bất kỳ để chọn ngôn ngữ thứ 3."
-#: ../rules/base.xml.in.h:306
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:441
msgid "Pro"
-msgstr "Prt"
+msgstr "Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:307
+#: ../rules/base.xml.in.h:442
msgid "Pro Keypad"
-msgstr ""
+msgstr "Vùng phím Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:308
+#: ../rules/base.xml.in.h:443
msgid "Probhat"
msgstr "Probhat"
-#: ../rules/base.xml.in.h:309
+#: ../rules/base.xml.in.h:444
msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:310
+#: ../rules/base.xml.in.h:445 ../rules/sun.xml.in.h:88
msgid "Prt"
msgstr "Prt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:311
+#: ../rules/base.xml.in.h:446
msgid "QTronix Scorpius 98N+"
msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
-#: ../rules/base.xml.in.h:312
-msgid "R-Alt switches group while pressed."
-msgstr "R-Alt thay đổi ngôn ngữ nhập vào khi được nhấn."
+#: ../rules/base.xml.in.h:447
+msgid "R-Alt switches layout while pressed."
+msgstr "Phím Alt bên phải chuyển đổi ngôn ngữ nhập vào khi được nhấn."
-#: ../rules/base.xml.in.h:313
+#: ../rules/base.xml.in.h:448
msgid "Right Alt is Compose."
msgstr "Alt bên phải là Soạn thảo."
-#: ../rules/base.xml.in.h:314
-msgid "Right Alt key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:449
+msgid "Right Alt key changes layout."
msgstr "Phím Alt bên phải thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:315
+#: ../rules/base.xml.in.h:450 ../rules/sun.xml.in.h:90
+msgid "Right Alt key never chooses 3rd level."
+msgstr "Phím Alt bên phải không bao giờ chọn ngôn ngữ thứ 3."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:451
msgid "Right Ctrl is Compose."
msgstr "Ctrl bên phải là Soạn thảo."
-#: ../rules/base.xml.in.h:316
-msgid "Right Ctrl key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:452
+msgid "Right Ctrl key changes layout."
msgstr "Phím Ctrl bên phải thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:317
-msgid "Right Ctrl key switches group while pressed."
-msgstr "Ctrl bên phải thay đổi ngôn ngữ nhập vào khi được nhấn."
+#: ../rules/base.xml.in.h:453
+msgid "Right Ctrl key switches layout while pressed."
+msgstr "Phím Ctrl bên phải chuyển đổi ngôn ngữ nhập vào khi được nhấn."
-#: ../rules/base.xml.in.h:318
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:454
msgid "Right Ctrl key works as Right Alt."
-msgstr "Control bên phải làm việc như Alt bên phải."
+msgstr "Phím Ctrl bên phải làm việc như Alt bên phải."
-#: ../rules/base.xml.in.h:319
-msgid "Right Shift key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:455
+msgid "Right Shift key changes layout."
msgstr "Phím Shift bên phải thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:320
-msgid "Right Win-key changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:456
+msgid "Right Win-key changes layout."
msgstr "Phím Win bên phải thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:321
+#: ../rules/base.xml.in.h:457
msgid "Right Win-key is Compose."
msgstr "Phím Win bên phải là Soạn thảo."
-#: ../rules/base.xml.in.h:322
-msgid "Right Win-key switches group while pressed."
-msgstr "Phím Alt bên phải thay đổi ngôn ngữ nhập vào khi được nhấn."
+#: ../rules/base.xml.in.h:458
+msgid "Right Win-key switches layout while pressed."
+msgstr "Phím Win bên phải chuyển đổi ngôn ngữ nhập vào khi được nhấn."
-#: ../rules/base.xml.in.h:323
+#: ../rules/base.xml.in.h:459
+msgid "Right hand"
+msgstr "Thuận tay phải"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:460
+msgid "Right handed Dvorak"
+msgstr "Dvorak thuận tay phải"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:461
msgid "Romania"
msgstr "Rô-ma-ni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:324
+#: ../rules/base.xml.in.h:462
msgid "Romanian keyboard with German letters"
msgstr "Bàn phím Rô-ma-ni với các chữ cái Đức"
-#: ../rules/base.xml.in.h:325
+#: ../rules/base.xml.in.h:463
msgid "Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys"
msgstr "Bàn phím Rô-ma-ni với các chữ cái Đức, các phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:326
+#: ../rules/base.xml.in.h:464
msgid "Rou"
msgstr "Rou"
-#: ../rules/base.xml.in.h:327
+#: ../rules/base.xml.in.h:465 ../rules/sun.xml.in.h:95
msgid "Rus"
msgstr "Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:328
+#: ../rules/base.xml.in.h:466
msgid "Russia"
msgstr "Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:329
+#: ../rules/base.xml.in.h:467 ../rules/sun.xml.in.h:96
msgid "Russian"
msgstr "Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:330
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:468
msgid "Russian phonetic"
-msgstr "Nga"
+msgstr "Nga ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:331
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:469
msgid "Russian phonetic, eliminate dead keys"
-msgstr "Pháp, phím chết loại trừ"
+msgstr "Nga ngữ âm, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:332
+#: ../rules/base.xml.in.h:470
+msgid "Russian with Kazakh"
+msgstr "Nga có Kha-xắc"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:471
msgid "SCG"
-msgstr ""
+msgstr "SCG"
-#: ../rules/base.xml.in.h:333
+#: ../rules/base.xml.in.h:472
+msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
+msgstr "Bàn phím Không dây Đa phương tiện SILVERCREST"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:473
msgid "SK-1300"
msgstr "SK-1300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:334
+#: ../rules/base.xml.in.h:474
msgid "SK-2500"
msgstr "SK-2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:335
+#: ../rules/base.xml.in.h:475
msgid "SK-6200"
msgstr "SK-6200"
-#: ../rules/base.xml.in.h:336
+#: ../rules/base.xml.in.h:476
msgid "SK-7100"
msgstr "SK-7100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:337
+#: ../rules/base.xml.in.h:477
msgid "SVEN Ergonomic 2500"
msgstr "SVEN Ergonomic 2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:338
+#: ../rules/base.xml.in.h:478
msgid "Samsung SDM 4500P"
msgstr "Samsung SDM 4500P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:339
+#: ../rules/base.xml.in.h:479
msgid "Samsung SDM 4510P"
msgstr "Samsung SDM 4510P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:340
-msgid "ScrollLock LED shows alternative group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:480
+msgid "ScrollLock LED shows alternative layout."
msgstr "Đèn ScrollLock cho biết ngôn ngữ tương đương."
-#: ../rules/base.xml.in.h:341
+#: ../rules/base.xml.in.h:481
msgid "Serbia and Montenegro"
-msgstr ""
+msgstr "Xéc-bi và Mon-te-nê-gợ-rô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:342
-msgid "Shift with numpad keys works as in MS Windows."
-msgstr "Shift với các phím của bàn phím số làm việc như trong MS Windows."
+#: ../rules/base.xml.in.h:482
+msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows."
+msgstr "Shift với các phím vùng số làm việc như trong MS Windows."
-#: ../rules/base.xml.in.h:343
-msgid "Shift+CapsLock changes group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:483
+msgid "Shift+CapsLock changes layout."
msgstr "Shift+CapsLock thay đổi ngôn ngữ nhập."
-#: ../rules/base.xml.in.h:344
+#: ../rules/base.xml.in.h:484
msgid "Slovakia"
msgstr "Slovakia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:345
+#: ../rules/base.xml.in.h:485
msgid "Slovenia"
msgstr "Slovenia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:346
+#: ../rules/base.xml.in.h:486
+msgid "South Africa"
+msgstr "Nam Phi"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:487
+msgid "Southern Uzbek"
+msgstr "Nam Ux-béc"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:488
+msgid "Space key outputs non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
+msgstr "Phím dài nhập ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ tư, ký tự dấu cách không thể ngắt mảnh ở bậc thứ sáu."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:489
+msgid "Space key outputs non-breakable space character at fourth level."
+msgstr "Phím dài nhập ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ tư."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:490
+msgid "Space key outputs non-breakable space character at second level."
+msgstr "Phím dài nhập ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ hai."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:491
+msgid "Space key outputs non-breakable space character at third level, nothing at fourth level."
+msgstr "Phím dài nhập ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ ba, không nhập gì ở bậc thứ tư."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:492
+msgid "Space key outputs non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
+msgstr "Phím dài nhập ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ ba, ký tự dấu cách không thể ngắt mảnh ở bậc thứ tư."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:493
+msgid "Space key outputs non-breakable space character at third level."
+msgstr "Phím dài nhập ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ ba."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:494
+msgid "Space key outputs usual space at any level."
+msgstr "Phím dài nhập ký tự dấu cách bình thường ở mọi bậc."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:495
msgid "Spain"
msgstr "Tây Ban Nha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:347
+#: ../rules/base.xml.in.h:496 ../rules/sun.xml.in.h:103
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server."
msgstr "Điều khiển các phím đặt biệt (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) trên một máy chủ."
-#: ../rules/base.xml.in.h:348
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:497
msgid "SrL"
-msgstr "Syr"
+msgstr "SrL"
-#: ../rules/base.xml.in.h:349
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:498
msgid "Sri Lanka"
-msgstr "Séc-bia"
+msgstr "Tích-lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:350
+#: ../rules/base.xml.in.h:499 ../rules/sun.xml.in.h:104
msgid "Standard"
msgstr "Tiêu chuẩn"
+#: ../rules/base.xml.in.h:500
+msgid "Standard (Commabelow)"
+msgstr "Chuẩn (dấu phẩy dưới)"
+
#. RSTU 2019-91
-#: ../rules/base.xml.in.h:352
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:502
msgid "Standard RSTU"
-msgstr "Tiêu chuẩn"
+msgstr "RSTU chuẩn"
#. RSTU 2019-91
-#: ../rules/base.xml.in.h:354
+#: ../rules/base.xml.in.h:504
msgid "Standard RSTU on Russian layout"
-msgstr ""
+msgstr "RSTU chuẩn trên bố trí tiếng Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:355
+#: ../rules/base.xml.in.h:505 ../rules/sun.xml.in.h:112
msgid "Sun dead keys"
msgstr "Phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:356
+#: ../rules/base.xml.in.h:506
msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
msgstr "Bàn phím Phim nhạc Siêu Năng Lực"
-#: ../rules/base.xml.in.h:357
-msgid "Super is mapped to the Win-keys (default)."
-msgstr "Super được ánh xạ tới các phím Win (mặc định)."
+#: ../rules/base.xml.in.h:507
+msgid "Super is mapped to the Win-keys."
+msgstr "Super được ánh xạ tới các phím Win."
-#: ../rules/base.xml.in.h:358
+#: ../rules/base.xml.in.h:508
+msgid "Svdvorak"
+msgstr "Svdvorak"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:509 ../rules/sun.xml.in.h:113
msgid "Svk"
msgstr "Svk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:359
+#: ../rules/base.xml.in.h:510
msgid "Svn"
msgstr "Svn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:360
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:511
msgid "Swap Ctrl and CapsLock."
-msgstr "Trao đổi Control và CapsLock."
+msgstr "Trao đổi Ctrl và CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:361
+#: ../rules/base.xml.in.h:512
+msgid "Swap keycodes of two keys when Mac keyboards are misdetected by kernel."
+msgstr "Trao đổi mã phím của hai phím khi bàn phím Mac bị hạt nhân phát hiện sai."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:513 ../rules/sun.xml.in.h:115
msgid "Swe"
msgstr "Swe"
-#: ../rules/base.xml.in.h:362
+#: ../rules/base.xml.in.h:514
msgid "Sweden"
msgstr "Thụy Điển"
-#: ../rules/base.xml.in.h:363
+#: ../rules/base.xml.in.h:515
msgid "Switzerland"
msgstr "Thụy Sĩ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:364
+#: ../rules/base.xml.in.h:516
msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
msgstr "Symplon PaceBook (tablet PC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:365
+#: ../rules/base.xml.in.h:517
msgid "Syr"
msgstr "Syr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:366
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:518
msgid "Syria"
-msgstr "Syriac"
+msgstr "Xy-ri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:367
+#: ../rules/base.xml.in.h:519
msgid "Syriac"
msgstr "Syriac"
-#: ../rules/base.xml.in.h:368
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:520
msgid "Syriac phonetic"
-msgstr "Nga"
+msgstr "Xy-ri ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:369
+#: ../rules/base.xml.in.h:521
msgid "TIS-820.2538"
msgstr "TIS-820.2538"
-#: ../rules/base.xml.in.h:370
+#: ../rules/base.xml.in.h:522
msgid "Tajikistan"
msgstr "Ta-zi-kix-tan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:371
+#: ../rules/base.xml.in.h:523
msgid "Tamil"
msgstr "Tamil"
-#: ../rules/base.xml.in.h:372
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:524
msgid "Tamil TAB Typewriter"
-msgstr "\"Máy chữ\""
+msgstr "Ta-min TAB máy chữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:373
+#: ../rules/base.xml.in.h:525
msgid "Tamil TSCII Typewriter"
-msgstr ""
+msgstr "Ta-min TSCII máy chữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:374
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:526
msgid "Tamil Unicode"
-msgstr "La tinh Unicode"
+msgstr "Ta-min Unicode"
-#: ../rules/base.xml.in.h:375
+#: ../rules/base.xml.in.h:527
+msgid "Tatar"
+msgstr "Ta-tă"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:528
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:376
+#: ../rules/base.xml.in.h:529
msgid "Tha"
msgstr "Tha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:377
+#: ../rules/base.xml.in.h:530
msgid "Thailand"
msgstr "Thái Lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:378
+#: ../rules/base.xml.in.h:531 ../rules/sun.xml.in.h:119
msgid "Third level choosers"
msgstr "Trình chọn ngôn ngữ thứ ba"
-#: ../rules/base.xml.in.h:379
+#: ../rules/base.xml.in.h:532
+msgid "Tibetan"
+msgstr "Tây Tạng"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:533
+msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
+msgstr "Tây Tạng (có chữ số ASCII)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:534
+msgid "Tifinagh"
+msgstr "Ti-phi-nac"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:535
+msgid "Tifinagh Alternative"
+msgstr "Ti-phi-nac tương đương"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:536
+msgid "Tifinagh Alternative Phonetic"
+msgstr "Ti-phi-nac ngữ âm tương đương"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:537
+msgid "Tifinagh Extended"
+msgstr "Ti-phi-nac mở rộng"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:538
+msgid "Tifinagh Extended Phonetic"
+msgstr "Ti-phi-nac mở rộng ngữ âm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:539
+msgid "Tifinagh Phonetic"
+msgstr "Ti-phi-nac ngữ âm"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:540
msgid "Tilde (~) variant"
msgstr "Phương án dấu sóng (~)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:380
+#: ../rules/base.xml.in.h:541
msgid "Tjk"
msgstr "Tjk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:381
+#: ../rules/base.xml.in.h:542
msgid "Toshiba Satellite S3000"
msgstr "Toshiba Satellite S3000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:382
+#: ../rules/base.xml.in.h:543
msgid "Trust Direct Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Truy cập Thẳng Tin tưởng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:383
+#: ../rules/base.xml.in.h:544
msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
msgstr "Bàn Phím Cổ điển Không dây Tin tưởng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:384
+#: ../rules/base.xml.in.h:545 ../rules/sun.xml.in.h:120
msgid "Tur"
msgstr "Tur"
-#: ../rules/base.xml.in.h:385
-msgid "Turkish"
+#: ../rules/base.xml.in.h:546
+msgid "Turkey"
msgstr "Thổ Nhĩ Kỳ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:386
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:547
msgid "Typewriter"
-msgstr "\"Máy chữ\""
+msgstr "Máy chữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:387
+#: ../rules/base.xml.in.h:548 ../rules/sun.xml.in.h:124
msgid "U.S. English"
msgstr "Anh Mỹ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:388
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:549
msgid "US keyboard with Bosnian digraphs"
-msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Ro-ma-ni"
+msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ ghép Bo-x-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:389
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:550
msgid "US keyboard with Bosnian letters"
-msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Ro-ma-ni"
+msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Bo-x-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:390
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:551
msgid "US keyboard with Croatian digraphs"
-msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Croát-chi-a"
+msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ ghép Cợ-rô-a-ti-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:391
+#: ../rules/base.xml.in.h:552
msgid "US keyboard with Croatian letters"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Croát-chi-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:392
+#: ../rules/base.xml.in.h:553
msgid "US keyboard with Lithuanian letters"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Li-tu-a-nia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:393
-msgid "US keyboard with Maltian letters"
-msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Mal-chi-a"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:394
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:554
msgid "US keyboard with Slovenian digraphs"
-msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Ro-ma-ni"
+msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ ghép Xlô-ven"
-#: ../rules/base.xml.in.h:395
-#, fuzzy
+#: ../rules/base.xml.in.h:555
msgid "US keyboard with Slovenian letters"
-msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Ro-ma-ni"
+msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Xlô-ven"
-#: ../rules/base.xml.in.h:396
+#: ../rules/base.xml.in.h:556 ../rules/sun.xml.in.h:126
msgid "USA"
msgstr "Mỹ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:397
+#: ../rules/base.xml.in.h:557
+msgid "Udmurt"
+msgstr "U-đ-muổt"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:558
msgid "Ukr"
msgstr "Ukr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:398
+#: ../rules/base.xml.in.h:559
msgid "Ukraine"
msgstr "U-cra-in"
-#: ../rules/base.xml.in.h:399
+#: ../rules/base.xml.in.h:560
msgid "UnicodeExpert"
msgstr "Unicode Chuyên môn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:400
+#: ../rules/base.xml.in.h:561 ../rules/sun.xml.in.h:127
msgid "United Kingdom"
msgstr "Vương Quốc Anh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:401
+#: ../rules/base.xml.in.h:562
msgid "Urdu"
msgstr "Ur-du"
-#: ../rules/base.xml.in.h:402
+#: ../rules/base.xml.in.h:563
msgid "Use Bosnian digraphs"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng chữ ghép Bo-x-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:403
+#: ../rules/base.xml.in.h:564
msgid "Use Croatian digraphs"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng chữ ghép Cợ-rô-a-ti-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:404
+#: ../rules/base.xml.in.h:565
msgid "Use Slovenian digraphs"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng chữ ghép Xlô-ven"
-#: ../rules/base.xml.in.h:405
-msgid "Use guillemots for quotes"
-msgstr ""
+#: ../rules/base.xml.in.h:566
+msgid "Use guillemets for quotes"
+msgstr "Dùng « chim uria » làm dấu trích dẫn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:406
-msgid "Use keyboard LED to show alternative group."
+#: ../rules/base.xml.in.h:567
+msgid "Use keyboard LED to show alternative layout."
msgstr "Sử dụng đèn bàn phím để chỉ ra ngôn ngữ tương đương."
-#: ../rules/base.xml.in.h:407
+#: ../rules/base.xml.in.h:568
+msgid "Using space key to input non-breakable space character"
+msgstr "Dùng phím dài để nhập ký tự dấu cách không thể ngắt"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:569
msgid "Uzb"
msgstr "Uzb"
-#: ../rules/base.xml.in.h:408
+#: ../rules/base.xml.in.h:570
msgid "Uzbekistan"
msgstr "Uz-bê-kix-tan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:409
+#: ../rules/base.xml.in.h:571
msgid "Vietnam"
msgstr "Việt nam"
-#: ../rules/base.xml.in.h:410
+#: ../rules/base.xml.in.h:572
msgid "Vnm"
msgstr "Vnm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:411
+#: ../rules/base.xml.in.h:573
+msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
+msgstr "Vùng phím Wang 724 có phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:574
+msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level."
+msgstr "Vùng phím Wang 724 có phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học). Mặc định thì nhập toán tử toán học."
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:575
+msgid "Wang model 724 azerty"
+msgstr "Wang mô hình 724 azerty"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:576
+msgid "Western"
+msgstr "Phương Tây"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:577
msgid "Winbook Model XP5"
msgstr "Winbook kiểu mẫu XP5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:412
+#: ../rules/base.xml.in.h:578
msgid "Winkeys"
msgstr "Phím Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:413
+#: ../rules/base.xml.in.h:579
msgid "With &lt;\\|&gt; key"
msgstr "Với phím &lt;\\|&gt;"
-#: ../rules/base.xml.in.h:414
-msgid "With guillemots"
-msgstr "Với chim guillemot"
+#: ../rules/base.xml.in.h:580
+msgid "With EuroSign on 5"
+msgstr "Thêm ký hiệu đồng Euro vào phím 5."
-#: ../rules/base.xml.in.h:415
+#: ../rules/base.xml.in.h:581
+msgid "With guillemets"
+msgstr "Với « chim uria »"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:582
msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
-msgstr "Bàn phím Internet Yahoo! "
+msgstr "Bàn phím Internet Yahoo!"
-#: ../rules/base.xml.in.h:416
+#: ../rules/base.xml.in.h:583
+msgid "Yoruba"
+msgstr "Yoa-ru-ba"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:584
msgid "Z and ZHE swapped"
msgstr "Đổi chỗ Z và ZHE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:417
+#: ../rules/base.xml.in.h:585
+msgid "Zar"
+msgstr "Zar"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:586
msgid "azerty"
msgstr "azerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:418
+#: ../rules/base.xml.in.h:587
msgid "azerty/digits"
msgstr "azerty/chữ số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:419
+#: ../rules/base.xml.in.h:588
msgid "digits"
msgstr "chữ số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:420
+#: ../rules/base.xml.in.h:589
+msgid "displaced semicolon and quote (obsolete)"
+msgstr "dấu chấm phẩy và dấu trích dẫn bị dịch (quá cũ)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:590
msgid "lyx"
msgstr "lyx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:421
+#: ../rules/base.xml.in.h:591 ../rules/sun.xml.in.h:132
msgid "qwerty"
msgstr "qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:422
+#: ../rules/base.xml.in.h:592
msgid "qwerty, extended Backslash"
msgstr "qwerty, Gạch ngược mở rộng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:423
+#: ../rules/base.xml.in.h:593
msgid "qwerty/digits"
msgstr "qwerty/chữ số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:424
+#: ../rules/base.xml.in.h:594
msgid "qwertz"
msgstr "qwertz"
-#: ../rules/base.xml.in.h:425
-msgid "si1452"
-msgstr "si1452"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:1
+msgid "\"Typewriter\""
+msgstr "\"Máy chữ\""
-#~ msgid "\"Standard\""
-#~ msgstr "\"Tiêu chuẩn\""
+#: ../rules/sun.xml.in.h:17
+msgid "Acts as Shift with locking. Shift cancels Caps."
+msgstr "Hoạt động như Shift với việc khóa. Shift dừng CapsLock."
-#, fuzzy
-#~ msgid "Romanian keyboard with MS layout"
-#~ msgstr "Bàn phím Rô-ma-ni với các chữ cái Đức"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:18
+msgid "Acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel Caps."
+msgstr "Hoạt động như Shift với việc khóa. Shift không dừng CapsLock."
-#, fuzzy
-#~ msgid "Romanian standard keyboard"
-#~ msgstr "U-cra-in tiêu chuẩn RSTU"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:19
+msgid "Alt+Control changes group"
+msgstr "Alt+Control thay đổi nhóm"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Serbia"
-#~ msgstr "Séc-bia"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:20
+msgid "Alt+Shift changes group"
+msgstr "Alt+Shift thay đổi nhóm"
-#~ msgid "Srp"
-#~ msgstr "Srp"
+# Or is this the code? Là từ hay tên mã không?
+#: ../rules/sun.xml.in.h:21
+msgid "Basic"
+msgstr "Cơ bản"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Tamil INSCRIPT"
-#~ msgstr "Băng-gan"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:23
+msgid "Belgian"
+msgstr "Bỉ"
-#~ msgid "US keyboard with Romanian letters"
-#~ msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Ro-ma-ni"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:25
+msgid "Both Alt keys together change group"
+msgstr "Nhấn đồng thời hai phím Alt thay đổi nhóm"
-#~ msgid "CloGaelach Laptop"
-#~ msgstr "Máy xách tay CloGaelach"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:26
+msgid "Both Ctrl keys together change group"
+msgstr "Nhấn đồng thời hai phím Ctrl thay đổi nhóm"
-#~ msgid "Laptop"
-#~ msgstr "Xách tay"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:27
+msgid "Both Shift keys together change group"
+msgstr "Nhấn đồng thời hai phím Shift thay đổi nhóm"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ogham IS434 laptop"
-#~ msgstr "IS434 xách tay"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:28
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bun-ga-ri"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Sinhala phonetic"
-#~ msgstr "Nga"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:30
+msgid "Canadian"
+msgstr "Ca-na-đa"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Malayalam with Malayalam digits"
-#~ msgstr "Với các chữ số Malayalam"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:31
+msgid "Caps Lock is Compose"
+msgstr "Phím Caps Lock là Soạn thảo."
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:32
+msgid "Caps Lock key changes group"
+msgstr "Phím CapsLock thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:34
+msgid "Caps_Lock LED shows alternative group"
+msgstr "Đèn CapsLock cho biết nhóm tương đương"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:35
+msgid "Control Key Position"
+msgstr "Vị trí phím điều khiển Control"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:36
+msgid "Control key at bottom left"
+msgstr "Phím Control ở phía dưới bên trái"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:37
+msgid "Control key at left of 'A'"
+msgstr "Phím Control ở bên trái của 'A'"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:38
+msgid "Control+Shift changes group"
+msgstr "Control+Shift thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:40
+msgid "Czech"
+msgstr "Séc"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:41
+msgid "Danish"
+msgstr "Đan Mạch"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:45
+msgid "DeuCH"
+msgstr "DeuCH"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:47
+msgid "Dvo"
+msgstr "Dvo"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:52
+msgid "Finnish"
+msgstr "Phần Lan"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:54
+msgid "FraCH"
+msgstr "FraCH"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:57
+msgid "German"
+msgstr "Đức"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:58
+msgid "Group Shift/Lock behavior"
+msgstr "Đặc điểm của nhóm Shift/Lock"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:60
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Hun-ga-ri"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:64
+msgid "Italian"
+msgstr "Ý"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:65
+msgid "Japanese"
+msgstr "Nhật"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:67
+msgid "Left Alt key changes group"
+msgstr "Phím Alt bên trái thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:68
+msgid "Left Alt key switches group while pressed"
+msgstr "Phím Alt bên trái chuyển đổi nhóm khi được nhấn."
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:69
+msgid "Left Ctrl key changes group"
+msgstr "Phím Ctrl bên trái thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:70
+msgid "Left Shift key changes group"
+msgstr "Phím Shift bên trái thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:71
+msgid "Make CapsLock an additional Control"
+msgstr "Dùng CapsLock làm một Control bổ sung."
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:76
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Na Uy"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:77
+msgid "Num_Lock LED shows alternative group"
+msgstr "Đèn NumLock cho biết nhóm tương đương"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:80
+msgid "Polish"
+msgstr "Ba Lan"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:81
+msgid "Polish with Polish quotes on key \"1/!\""
+msgstr "Ba Lan, dấu trích dẫn Ba Lan trên phím \"1/!\""
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:82
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Bồ Đào Nha"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:83
+msgid "Press Left Alt key to choose 3rd level"
+msgstr "Nhấn phím Alt bên trái để chọn ngôn ngữ thứ 3"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:84
+msgid "Press Right Alt key to choose 3rd level"
+msgstr "Nhấn phím Alt bên phải để chọn ngôn ngữ thứ 3"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:85
+msgid "Press Right Alt-key to choose 3rd level, Shift+Right Alt-key is Multi_Key"
+msgstr "Nhấn phím Alt bên phải để chọn ngôn ngữ thứ 3, Shift+Right-Alt là Multi_Key"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:86
+msgid "Press Right Control to choose 3rd level"
+msgstr "Nhấn phím Control bên phải để chọn ngôn ngữ thứ 3"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:87
+msgid "Press any of Alt keys to choose 3rd level"
+msgstr "Nhấn phím Alt bất kỳ để chọn ngôn ngữ thứ 3"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:89
+msgid "Right Alt key changes group"
+msgstr "Phím Alt bên phải thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:91
+msgid "Right Alt switches group while pressed"
+msgstr "Phím Alt bên phải chuyển đổi nhóm khi được nhấn"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:92
+msgid "Right Control key works as Right Alt"
+msgstr "Phím Control bên phải làm việc như phím Alt bên phải."
-#, fuzzy
-#~ msgid "Devanagari INSCRIPT"
+#: ../rules/sun.xml.in.h:93
+msgid "Right Ctrl key changes group"
+msgstr "Phím Ctrl bên phải thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:94
+msgid "Right Shift key changes group"
+msgstr "Phím Shift bên phải thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:97
+msgid "Scroll Lock changes group"
+msgstr "Scroll Lock thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:98
+msgid "Scroll_Lock LED shows alternative group"
+msgstr "Đèn Scroll_Lock cho biết nhóm tương đương"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:99
+msgid "Shift with numpad keys works as in MS Windows"
+msgstr "Shift với các phím vùng số làm việc như trong MS Windows"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:100
+msgid "Shift+CapsLock changes group"
+msgstr "Shift+CapsLock thay đổi nhóm"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:101
+msgid "Slovak"
+msgstr "Xlô-vác"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:102
+msgid "Spanish"
+msgstr "Tây Ban Nha"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:105
+msgid "Sun Type 4"
+msgstr "Sun kiểu 4"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:106
+msgid "Sun Type 5"
+msgstr "Sun kiểu 5"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:107
+msgid "Sun Type 5 European"
+msgstr "Sun kiểu 5 Châu Âu"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:108
+msgid "Sun Type 5 Unix"
+msgstr "Sun kiểu 5 UNIX"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:109
+msgid "Sun Type 6"
+msgstr "Sun kiểu 6"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:110
+msgid "Sun Type 6 Unix"
+msgstr "Sun kiểu 6 UNIX"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:111
+msgid "Sun Type 6 with Euro key"
+msgstr "Sun kiểu 6 có phím đồng Euro"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:114
+msgid "Swap Control and Caps Lock"
+msgstr "Trao đổi Control và CapsLock"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:116
+msgid "Swedish"
+msgstr "Thụy Điển"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:117
+msgid "Swiss French"
+msgstr "Pháp Thuỵ Sĩ"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:118
+msgid "Swiss German"
+msgstr "Đức Thuỵ Sĩ"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:121
+msgid "Turkish"
+msgstr "Thổ Nhĩ Kỳ"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:122
+msgid "Turkish (F)"
+msgstr "Thổ Nhĩ Kỳ (F)"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:123
+msgid "Turkish Alt-Q Layout"
+msgstr "Thổ Nhĩ Kỳ bố trí Alt-Q"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:125
+msgid "U.S. English w/ ISO9995-3"
+msgstr "Anh Mỹ có ISO9995-3"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:128
+msgid "Use keyboard LED to show alternative group"
+msgstr "Sử dụng đèn bàn phím để chỉ ra nhóm tương đương"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:129
+msgid "Uses internal capitalization. Shift cancels Caps."
+msgstr "Sử dụng viết hoa nội bộ. Shift dừng CapsLock."
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:130
+msgid "Uses internal capitalization. Shift doesn't cancel Caps."
+msgstr "Sử dụng viết hoa nội bộ. Shift không dừng CapsLock."
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:131
+msgid "bksl"
+msgstr "bksl"
+
+#: ../rules/sun.xml.in.h:133
+msgid "type4"
+msgstr "kiểu4"
+
+#~ msgid "\"Standard\""
+#~ msgstr "\"Tiêu chuẩn\""
+
+#~ msgid "CloGaelach Laptop"
+#~ msgstr "Máy xách tay CloGaelach"
+
+#~ msgid "Deva"
+#~ msgstr "Deva"
+
+#~ msgid "Devanagari"
#~ msgstr "Devanagari"
#~ msgid "Dzo"
@@ -1808,31 +2717,32 @@ msgstr "si1452"
#~ msgid "Finish and Swedish"
#~ msgstr "Phần Lan và Thụy Sỹ"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gurmukhi INSCRIPT"
-#~ msgstr "Gurmukhi"
+#~ msgid "Guru"
+#~ msgstr "Guru"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Kannada INSCRIPT"
-#~ msgstr "Kannada"
+#~ msgid "INSCRIPT layout"
+#~ msgstr "Sự bố trí INSCRIPT"
-#~ msgid "Smi"
-#~ msgstr "Smi"
+#~ msgid "IS434 laptop"
+#~ msgstr "IS434 xách tay"
-#~ msgid "Ben"
-#~ msgstr "Ben"
+#~ msgid "Iku"
+#~ msgstr "Iku"
-#~ msgid "Deva"
-#~ msgstr "Deva"
+#~ msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
+#~ msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"
-#~ msgid "Guj"
-#~ msgstr "Guj"
+#~ msgid "Logitech Cordless Desktop Pro"
+#~ msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro"
-#~ msgid "INSCRIPT layout"
-#~ msgstr "Sự bố trí INSCRIPT"
+#~ msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
+#~ msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-#~ msgid "Iku"
-#~ msgstr "Iku"
+#~ msgid "Logitech Deluxe Access Keyboard"
+#~ msgstr "Logitech Deluxe Access Keyboard"
+
+#~ msgid "Logitech iTouch keyboard Internet Navigator"
+#~ msgstr "Logitech iTouch keyboard Internet Navigator"
#~ msgid "Ogam"
#~ msgstr "Ogam"
@@ -1840,12 +2750,18 @@ msgstr "si1452"
#~ msgid "Ori"
#~ msgstr "Ori"
+#~ msgid "PowerPC PS/2"
+#~ msgstr "PowerPC PS/2"
+
#~ msgid "Sin"
#~ msgstr "Sin"
#~ msgid "Sinhala"
#~ msgstr "Sinhala"
+#~ msgid "Smi"
+#~ msgstr "Smi"
+
#~ msgid "Tam"
#~ msgstr "Tam"
@@ -1855,12 +2771,20 @@ msgstr "si1452"
#~ msgid "Typewrite-style keymap; TAB encoding"
#~ msgstr "Bàn phím dạng máy chữ; bảng mã TAB"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Typewrite-style keymap; TSCII encoding"
-#~ msgstr "Bàn phím dạng máy chữ; bảng mã TAB"
+#~ msgid "Typewrite-style keymap; Unicode encoding"
+#~ msgstr "Bàn phím dạng máy chữ; bảng mã Unicode"
+
+#~ msgid "US keyboard with Maltian letters"
+#~ msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Mal-chi-a"
+
+#~ msgid "Ukrainian standard RSTU"
+#~ msgstr "U-cra-in tiêu chuẩn RSTU"
#~ msgid "Urd"
#~ msgstr "Urd"
-#~ msgid "Typewrite-style keymap; Unicode encoding"
-#~ msgstr "Bàn phím dạng máy chữ; bảng mã Unicode"
+#~ msgid "With Malayalam digits"
+#~ msgstr "Với các chữ số Malayalam"
+
+#~ msgid "si1452"
+#~ msgstr "si1452"