summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorSergey V. Udaltsov <svu@gnome.org>2009-09-29 21:12:36 +0100
committerSergey V. Udaltsov <svu@gnome.org>2009-09-29 21:14:11 +0100
commitbd8147054ed1f467b2ccade25fd890bc05a60034 (patch)
tree4d0b0c28670355a76b695615f348b22a3a98231f /po/bg.po
parent1d05eda8dfc706d6450cab5883120e0d5e1100c0 (diff)
release 1.7v_1_7
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po1260
1 files changed, 652 insertions, 608 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 4263f655..351b69f6 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config-1.6pre1\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config-1.6.99\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-12 23:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-14 06:15+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-15 23:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-19 11:42+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -369,2378 +369,2422 @@ msgid "Bangladesh"
msgstr "бангладешска"
#: ../rules/base.xml.in.h:89
+msgid "Bashkirian"
+msgstr "башкирска"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:90
msgid "Bel"
msgstr "Бел"
-#: ../rules/base.xml.in.h:90
+#: ../rules/base.xml.in.h:91
msgid "Belarus"
msgstr "беларуска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:91
+#: ../rules/base.xml.in.h:92
msgid "Belgium"
msgstr "белгийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:92
+#: ../rules/base.xml.in.h:93
msgid "BenQ X-Touch"
msgstr "BenQ X-Touch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:93
+#: ../rules/base.xml.in.h:94
msgid "BenQ X-Touch 730"
msgstr "BenQ X-Touch 730"
-#: ../rules/base.xml.in.h:94
+#: ../rules/base.xml.in.h:95
msgid "BenQ X-Touch 800"
msgstr "BenQ X-Touch 800"
-#: ../rules/base.xml.in.h:95
+#: ../rules/base.xml.in.h:96
msgid "Bengali"
msgstr "бенгалска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:96
+#: ../rules/base.xml.in.h:97
msgid "Bengali Probhat"
msgstr "бенгалска — пробхат"
-#: ../rules/base.xml.in.h:97
+#: ../rules/base.xml.in.h:98
msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way"
msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:98
+#: ../rules/base.xml.in.h:99
msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only"
msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак, само латиница-9"
-#: ../rules/base.xml.in.h:99
+#: ../rules/base.xml.in.h:100
msgid "Bgr"
msgstr "Бъл"
-#: ../rules/base.xml.in.h:100
+#: ../rules/base.xml.in.h:101
msgid "Bhu"
msgstr "Бут"
-#: ../rules/base.xml.in.h:101
+#: ../rules/base.xml.in.h:102
msgid "Bhutan"
msgstr "бутанска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:102
+#: ../rules/base.xml.in.h:103
msgid "Biblical Hebrew (Tiro)"
msgstr "библейски иврит (Тиро)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:103
+#: ../rules/base.xml.in.h:104
msgid "Bih"
msgstr "БиХ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:104
+#: ../rules/base.xml.in.h:105
msgid "Blr"
msgstr "Бел"
-#: ../rules/base.xml.in.h:105
+#: ../rules/base.xml.in.h:106
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr "босненска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:106
+#: ../rules/base.xml.in.h:107
msgid "Both Alt keys together"
msgstr "Двата Alt-а заедно"
-#: ../rules/base.xml.in.h:107
+#: ../rules/base.xml.in.h:108
msgid "Both Ctrl keys together"
msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
-#: ../rules/base.xml.in.h:108
+#: ../rules/base.xml.in.h:109
msgid "Both Shift keys together"
msgstr "Двата Shift-а заедно"
-#: ../rules/base.xml.in.h:109
+#: ../rules/base.xml.in.h:110
msgid "Bra"
msgstr "Бра"
-#: ../rules/base.xml.in.h:110
+#: ../rules/base.xml.in.h:111
msgid "Braille"
msgstr "брайл"
-#: ../rules/base.xml.in.h:111
+#: ../rules/base.xml.in.h:112
msgid "Brazil"
msgstr "бразилска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:112
+#: ../rules/base.xml.in.h:113
msgid "Breton"
msgstr "бретонска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:113
+#: ../rules/base.xml.in.h:114
msgid "Brl"
msgstr "Брй"
-#: ../rules/base.xml.in.h:114
+#: ../rules/base.xml.in.h:115
msgid "Brother Internet Keyboard"
msgstr "Brother Internet Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:115
+#: ../rules/base.xml.in.h:116
msgid "Buckwalter"
msgstr "Buckwalter"
-#: ../rules/base.xml.in.h:116
+#: ../rules/base.xml.in.h:117
msgid "Bulgaria"
msgstr "българска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:117
+#: ../rules/base.xml.in.h:118
msgid "CRULP"
msgstr "CRULP (урду)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:118
+#: ../rules/base.xml.in.h:119
msgid "Cambodia"
msgstr "камбоджанска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:119
+#: ../rules/base.xml.in.h:120
msgid "Can"
msgstr "Кан"
-#: ../rules/base.xml.in.h:120
+#: ../rules/base.xml.in.h:121
msgid "Canada"
msgstr "канадска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:121
+#: ../rules/base.xml.in.h:122
msgid "Caps Lock"
msgstr "CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:122
+#: ../rules/base.xml.in.h:123
msgid "CapsLock"
msgstr "CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:123
+#: ../rules/base.xml.in.h:124
msgid "CapsLock (to first layout), Shift+CapsLock (to last layout)"
msgstr "CapsLock (към първата подредба), Shift+CapsLock (към последната)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:124
+#: ../rules/base.xml.in.h:125
msgid "CapsLock (while pressed), Alt+CapsLock does the original capslock action"
msgstr "CapsLock (докато е натиснат), Alt+CapsLock замества CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:125
+#: ../rules/base.xml.in.h:126
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" CapsLock"
msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:126
+#: ../rules/base.xml.in.h:127
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect CapsLock"
msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:127
+#: ../rules/base.xml.in.h:128
+msgid "CapsLock is disabled"
+msgstr "CapsLock е изключен"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:129
msgid "CapsLock key behavior"
msgstr "Поведение на CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:128
+#: ../rules/base.xml.in.h:130
msgid "CapsLock toggles Shift so all keys are affected"
msgstr "CapsLock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:129
+#: ../rules/base.xml.in.h:131
msgid "CapsLock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
msgstr "CapsLock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:130
+#: ../rules/base.xml.in.h:132
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" CapsLock"
msgstr "CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:131
+#: ../rules/base.xml.in.h:133
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't affect CapsLock"
msgstr "CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:132
+#: ../rules/base.xml.in.h:134
msgid "Catalan variant with middle-dot L"
msgstr "каталунски вариант с Ŀ (с точка в средата)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:133
+#: ../rules/base.xml.in.h:135
msgid "Cedilla"
msgstr "седий"
-#: ../rules/base.xml.in.h:134
+#: ../rules/base.xml.in.h:136
msgid "Che"
msgstr "Чех"
-#: ../rules/base.xml.in.h:135
+#: ../rules/base.xml.in.h:137
msgid "Cherokee"
msgstr "черокска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:136
+#: ../rules/base.xml.in.h:138
msgid "Cherry B.UNLIMITED"
msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
-#: ../rules/base.xml.in.h:137
+#: ../rules/base.xml.in.h:139
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:138
+#: ../rules/base.xml.in.h:140
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (алтернативен вариант)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:139
+#: ../rules/base.xml.in.h:141
msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
-#: ../rules/base.xml.in.h:140
+#: ../rules/base.xml.in.h:142
msgid "Cherry CyMotion Expert"
msgstr "Cherry CyMotion Expert"
-#: ../rules/base.xml.in.h:141
+#: ../rules/base.xml.in.h:143
msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
-#: ../rules/base.xml.in.h:142
+#: ../rules/base.xml.in.h:144
msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
-#: ../rules/base.xml.in.h:143
+#: ../rules/base.xml.in.h:145
msgid "Chicony Internet Keyboard"
msgstr "Chicony Internet Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:144
+#: ../rules/base.xml.in.h:146
msgid "Chicony KB-9885"
msgstr "Chicony KB-9885"
-#: ../rules/base.xml.in.h:145
+#: ../rules/base.xml.in.h:147
msgid "Chicony KU-0108"
msgstr "Chicony KU-0108"
-#: ../rules/base.xml.in.h:146
+#: ../rules/base.xml.in.h:148
msgid "Chicony KU-0420"
msgstr "Chicony KU-0420"
-#: ../rules/base.xml.in.h:147
+#: ../rules/base.xml.in.h:149
msgid "China"
msgstr "Кит"
-#: ../rules/base.xml.in.h:148
+#: ../rules/base.xml.in.h:150
msgid "Chuvash"
msgstr "чувашка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:149
+#: ../rules/base.xml.in.h:151
msgid "Chuvash Latin"
msgstr "чувашка, латиница"
-#: ../rules/base.xml.in.h:150
+#: ../rules/base.xml.in.h:152
msgid "Classic"
msgstr "класическа"
-#: ../rules/base.xml.in.h:151
+#: ../rules/base.xml.in.h:153
msgid "Classic Dvorak"
msgstr "класическа, Дворак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:152
+#: ../rules/base.xml.in.h:154
msgid "Classmate PC"
msgstr "Classmate PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:153
+#: ../rules/base.xml.in.h:155
msgid "CloGaelach"
msgstr "CloGaelach"
-#: ../rules/base.xml.in.h:154
+#: ../rules/base.xml.in.h:156
msgid "Colemak"
msgstr "коулмак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:155
+#: ../rules/base.xml.in.h:157
msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
msgstr "Compaq Easy Access Keyboard (за лесен достъп)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:156
+#: ../rules/base.xml.in.h:158
msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
msgstr "Compaq Internet Keyboard (за Интернет, 13 допълнителни клавиша)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:157
+#: ../rules/base.xml.in.h:159
msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
msgstr "Compaq Internet Keyboard (за Интернет, 18 допълнителни клавиша)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:158
+#: ../rules/base.xml.in.h:160
msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
msgstr "Compaq Internet Keyboard (за Интернет, 7 допълнителни клавиша)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:159
+#: ../rules/base.xml.in.h:161
msgid "Compaq iPaq Keyboard"
msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:160
+#: ../rules/base.xml.in.h:162
msgid "Compose key position"
msgstr "Положение на Compose"
-#: ../rules/base.xml.in.h:161
+#: ../rules/base.xml.in.h:163
msgid "Congo, Democratic Republic of the"
msgstr "конгоанска (ДРК)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:162
+#: ../rules/base.xml.in.h:164
msgid "Control + Alt + Backspace"
msgstr "Control+Alt+Backspace"
-#: ../rules/base.xml.in.h:163
+#: ../rules/base.xml.in.h:165
msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
msgstr "И двата Alt-а са Control, Win е Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:164
+#: ../rules/base.xml.in.h:166
msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
msgstr "И двата Win-а са Control (както и клавишите Ctrl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:165
+#: ../rules/base.xml.in.h:167
+msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
+msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 (безжична)"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:168
msgid "Crimean Tatar (Dobruca-1 Q)"
msgstr "татарска (Крим) (Dobruca-1 Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:166
+#: ../rules/base.xml.in.h:169
msgid "Crimean Tatar (Dobruca-2 Q)"
msgstr "татарска (Крим) (Dobruca-2 Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:167
+#: ../rules/base.xml.in.h:170
msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
msgstr "татарска (Крим) (турско Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:168
+#: ../rules/base.xml.in.h:171
msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
msgstr "татарска (Крим) (турско F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:169
+#: ../rules/base.xml.in.h:172
msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
msgstr "татарска (Крим) (турско Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:170
+#: ../rules/base.xml.in.h:173
msgid "Croatia"
msgstr "хърватска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:171
+#: ../rules/base.xml.in.h:174
msgid "Ctrl key position"
msgstr "Положение на Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:172
+#: ../rules/base.xml.in.h:175
msgid "Ctrl+Shift"
msgstr "Ctrl+Shift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:173
+#: ../rules/base.xml.in.h:176
msgid "Cyrillic"
msgstr "кирилска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:174
+#: ../rules/base.xml.in.h:177
msgid "Cyrillic with guillemets"
msgstr "кирилска с френски кавички"
-#: ../rules/base.xml.in.h:175
+#: ../rules/base.xml.in.h:178
msgid "Cyrillic, Z and ZHE swapped"
msgstr "кирилска с разменени „З“ и „Ж“"
-#: ../rules/base.xml.in.h:176
+#: ../rules/base.xml.in.h:179
msgid "Cze"
msgstr "Чеч"
-#: ../rules/base.xml.in.h:177
+#: ../rules/base.xml.in.h:180
msgid "Czechia"
msgstr "чеченска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:178
+#: ../rules/base.xml.in.h:181
msgid "DOS"
msgstr "DOS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:179
+#: ../rules/base.xml.in.h:182
msgid "DRC"
msgstr "Кнг"
-#: ../rules/base.xml.in.h:180
+#: ../rules/base.xml.in.h:183
msgid "DTK2000"
msgstr "DTK2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:181
+#: ../rules/base.xml.in.h:184
msgid "Dan"
msgstr "Дат"
-#: ../rules/base.xml.in.h:182
+#: ../rules/base.xml.in.h:185
msgid "Dead acute"
msgstr "„мъртво“ ударение"
-#: ../rules/base.xml.in.h:183
+#: ../rules/base.xml.in.h:186
msgid "Dead grave acute"
msgstr "„мъртво“ тежко ударение"
-#: ../rules/base.xml.in.h:184
+#: ../rules/base.xml.in.h:187
msgid "Default numeric keypad keys"
msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
-#: ../rules/base.xml.in.h:185
+#: ../rules/base.xml.in.h:188
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:186
+#: ../rules/base.xml.in.h:189
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:187
+#: ../rules/base.xml.in.h:190
msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx (за мобилен компютър)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:188
+#: ../rules/base.xml.in.h:191
msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series (за мобилен компютър)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:189
+#: ../rules/base.xml.in.h:192
msgid "Dell Latitude series laptop"
msgstr "За преносим компютър Dell Latitude"
-#: ../rules/base.xml.in.h:190
+#: ../rules/base.xml.in.h:193
msgid "Dell Precision M65"
msgstr "Dell Precision M65"
-#: ../rules/base.xml.in.h:191
+#: ../rules/base.xml.in.h:194
msgid "Dell SK-8125"
msgstr "Dell SK-8125"
-#: ../rules/base.xml.in.h:192
+#: ../rules/base.xml.in.h:195
msgid "Dell SK-8135"
msgstr "Dell SK-8135"
-#: ../rules/base.xml.in.h:193
+#: ../rules/base.xml.in.h:196
msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
msgstr "Dell USB Multimedia Keybard (за мултимедия)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:194
+#: ../rules/base.xml.in.h:197
msgid "Denmark"
msgstr "датска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:195
+#: ../rules/base.xml.in.h:198
msgid "Deu"
msgstr "Нем"
-#: ../rules/base.xml.in.h:196
+#: ../rules/base.xml.in.h:199
msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:197
+#: ../rules/base.xml.in.h:200
msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
msgstr "Diamond 9801/9802 series"
-#: ../rules/base.xml.in.h:198
+#: ../rules/base.xml.in.h:201
msgid "Dvorak"
msgstr "Дворак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:199
+#: ../rules/base.xml.in.h:202
msgid "Dvorak (UK Punctuation)"
msgstr "Дворак, (пунктуация на Обединеното кралство)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:200
+#: ../rules/base.xml.in.h:203
msgid "Dvorak international"
msgstr "Дворак, международна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:201
+#: ../rules/base.xml.in.h:204
msgid "Dvorak, Polish quotes on key 1"
msgstr "Дворак, полски кавички на клавиша „1“"
-#: ../rules/base.xml.in.h:202
+#: ../rules/base.xml.in.h:205
msgid "Dvorak, Polish quotes on quotemark key"
msgstr "Дворак, полски кавички на клавиша за кавички"
-#: ../rules/base.xml.in.h:203
+#: ../rules/base.xml.in.h:206
msgid "E"
msgstr "E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:204
+#: ../rules/base.xml.in.h:207
msgid "Eastern"
msgstr "източна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:205
+#: ../rules/base.xml.in.h:208
msgid "Eliminate dead keys"
msgstr "без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:206
+#: ../rules/base.xml.in.h:209
msgid "Enable extra typographic characters"
msgstr "Допълнителни типографски знаци"
-#: ../rules/base.xml.in.h:207
+#: ../rules/base.xml.in.h:210
msgid "English"
msgstr "английска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:208
+#: ../rules/base.xml.in.h:211
msgid "Ennyah DKB-1008"
msgstr "Ennyah DKB-1008"
-#: ../rules/base.xml.in.h:209
+#: ../rules/base.xml.in.h:212
msgid "Enter on keypad"
msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
-#: ../rules/base.xml.in.h:210
+#: ../rules/base.xml.in.h:213
msgid "Epo"
msgstr "Есп"
-#: ../rules/base.xml.in.h:211
+#: ../rules/base.xml.in.h:214
msgid "Ergonomic"
msgstr "ергономична"
-#: ../rules/base.xml.in.h:212
+#: ../rules/base.xml.in.h:215
msgid "Esp"
msgstr "Исп"
-#: ../rules/base.xml.in.h:213
+#: ../rules/base.xml.in.h:216
msgid "Esperanto"
msgstr "есперантска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:214
+#: ../rules/base.xml.in.h:217
msgid "Est"
msgstr "Ест"
-#: ../rules/base.xml.in.h:215
+#: ../rules/base.xml.in.h:218
msgid "Estonia"
msgstr "естонска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:216
+#: ../rules/base.xml.in.h:219
msgid "Eth"
msgstr "Ети"
-#: ../rules/base.xml.in.h:217
+#: ../rules/base.xml.in.h:220
msgid "Ethiopia"
msgstr "етиопска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:218
+#: ../rules/base.xml.in.h:221
msgid "Evdev-managed keyboard"
msgstr "Клавиатура управлявана от Evdev"
-#: ../rules/base.xml.in.h:219
+#: ../rules/base.xml.in.h:222
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"
-#: ../rules/base.xml.in.h:220
+#: ../rules/base.xml.in.h:223
msgid "Ewe"
msgstr "еве"
-#: ../rules/base.xml.in.h:221
+#: ../rules/base.xml.in.h:224
msgid "Extended"
msgstr "разширена"
-#: ../rules/base.xml.in.h:222
+#: ../rules/base.xml.in.h:225
msgid "Extended - Winkeys"
msgstr "разширена — Winkeys"
-#: ../rules/base.xml.in.h:223
+#: ../rules/base.xml.in.h:226
msgid "Extended Backslash"
msgstr "удължен Backslash"
-#: ../rules/base.xml.in.h:224
+#: ../rules/base.xml.in.h:227
msgid "F-letter (F) variant"
msgstr "вариант с буква F (F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:225
+#: ../rules/base.xml.in.h:228
msgid "FL90"
msgstr "FL90"
-#: ../rules/base.xml.in.h:226
+#: ../rules/base.xml.in.h:229
msgid "Fao"
msgstr "Фар"
-#: ../rules/base.xml.in.h:227
+#: ../rules/base.xml.in.h:230
msgid "Faroe Islands"
msgstr "фарьорска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:228
+#: ../rules/base.xml.in.h:231
msgid "Fin"
msgstr "Фин"
-#: ../rules/base.xml.in.h:229
+#: ../rules/base.xml.in.h:232
msgid "Finland"
msgstr "финландска"
#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
#. The description needs to be rewritten
-#: ../rules/base.xml.in.h:232
+#: ../rules/base.xml.in.h:235
msgid "Four-level key with abstract separators"
msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
-#: ../rules/base.xml.in.h:233
+#: ../rules/base.xml.in.h:236
msgid "Four-level key with comma"
msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
-#: ../rules/base.xml.in.h:234
+#: ../rules/base.xml.in.h:237
msgid "Four-level key with dot"
msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:235
+#: ../rules/base.xml.in.h:238
msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница-9"
-#: ../rules/base.xml.in.h:236
+#: ../rules/base.xml.in.h:239
msgid "Four-level key with momayyez"
msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
-#: ../rules/base.xml.in.h:237
+#: ../rules/base.xml.in.h:240
msgid "Fra"
msgstr "Фре"
-#: ../rules/base.xml.in.h:238
+#: ../rules/base.xml.in.h:241
msgid "France"
msgstr "френска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:239
+#: ../rules/base.xml.in.h:242
msgid "French"
msgstr "френска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:240
+#: ../rules/base.xml.in.h:243
msgid "French (Macintosh)"
msgstr "френска (за Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:241
+#: ../rules/base.xml.in.h:244
msgid "French (legacy)"
msgstr "френска (остаряла)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:242
+#: ../rules/base.xml.in.h:245
msgid "French Dvorak"
msgstr "френска Дворак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:243
+#: ../rules/base.xml.in.h:246
msgid "French, Sun dead keys"
msgstr "френска, с „мъртвите“ клавиши на Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:244
+#: ../rules/base.xml.in.h:247
msgid "French, eliminate dead keys"
msgstr "френска, без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:245
+#: ../rules/base.xml.in.h:248
msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop (за мобилен компютър)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:246
+#: ../rules/base.xml.in.h:249
msgid "Fula"
msgstr "фула"
-#: ../rules/base.xml.in.h:247
+#: ../rules/base.xml.in.h:250
msgid "GBr"
msgstr "ВБр"
-#: ../rules/base.xml.in.h:248
+#: ../rules/base.xml.in.h:251
msgid "Ga"
msgstr "га"
-#: ../rules/base.xml.in.h:249
+#: ../rules/base.xml.in.h:252
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
-#: ../rules/base.xml.in.h:250
+#: ../rules/base.xml.in.h:253
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша (международна)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:251
+#: ../rules/base.xml.in.h:254
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
-#: ../rules/base.xml.in.h:252
+#: ../rules/base.xml.in.h:255
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша (международна)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:253
+#: ../rules/base.xml.in.h:256
msgid "Genius Comfy KB-12e"
msgstr "Genius Comfy KB-12e"
-#: ../rules/base.xml.in.h:254
+#: ../rules/base.xml.in.h:257
msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
msgstr "Genius Comfy KB-16M/Genius MM Keyboard KWD-910"
-#: ../rules/base.xml.in.h:255
+#: ../rules/base.xml.in.h:258
msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
-#: ../rules/base.xml.in.h:256
+#: ../rules/base.xml.in.h:259
msgid "Genius KB-19e NB"
msgstr "Genius KB-19e NB"
-#: ../rules/base.xml.in.h:257
+#: ../rules/base.xml.in.h:260
msgid "Genius KKB-2050HS"
msgstr "Genius KKB-2050HS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:258
+#: ../rules/base.xml.in.h:261
msgid "Geo"
msgstr "Гру"
-#: ../rules/base.xml.in.h:259
+#: ../rules/base.xml.in.h:262
msgid "Georgia"
msgstr "грузинска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:260
+#: ../rules/base.xml.in.h:263
msgid "Georgian"
msgstr "грузинска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:261
+#: ../rules/base.xml.in.h:264
msgid "Georgian AZERTY Tskapo"
msgstr "грузинска, цкапо azerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:262
+#: ../rules/base.xml.in.h:265
msgid "German (Macintosh)"
msgstr "немска (за Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:263
+#: ../rules/base.xml.in.h:266
msgid "German, Sun dead keys"
msgstr "немска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:264
+#: ../rules/base.xml.in.h:267
msgid "German, eliminate dead keys"
msgstr "немска, без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:265
+#: ../rules/base.xml.in.h:268
msgid "Germany"
msgstr "немска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:266
+#: ../rules/base.xml.in.h:269
msgid "Gha"
msgstr "Ган"
-#: ../rules/base.xml.in.h:267
+#: ../rules/base.xml.in.h:270
msgid "Ghana"
msgstr "ганийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:268
+#: ../rules/base.xml.in.h:271
msgid "Gre"
msgstr "Гръ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:269
+#: ../rules/base.xml.in.h:272
msgid "Greece"
msgstr "гръцка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:270
+#: ../rules/base.xml.in.h:273
msgid "Group toggle on multiply/divide key"
msgstr "сменяне на състоянието при натискането на умножение/деление"
-#: ../rules/base.xml.in.h:271
+#: ../rules/base.xml.in.h:274
msgid "Gui"
msgstr "гвй"
-#: ../rules/base.xml.in.h:272
+#: ../rules/base.xml.in.h:275
msgid "Guinea"
msgstr "гвинейска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:273
+#: ../rules/base.xml.in.h:276
msgid "Gujarati"
msgstr "гуджарати"
-#: ../rules/base.xml.in.h:274
+#: ../rules/base.xml.in.h:277
msgid "Gurmukhi"
msgstr "гурмуки"
-#: ../rules/base.xml.in.h:275
+#: ../rules/base.xml.in.h:278
msgid "Gurmukhi Jhelum"
msgstr "гурмуки джелум"
-#: ../rules/base.xml.in.h:276
+#: ../rules/base.xml.in.h:279
msgid "Gyration"
msgstr "Gyration"
-#: ../rules/base.xml.in.h:277
+#: ../rules/base.xml.in.h:280
msgid "Happy Hacking Keyboard"
msgstr "Happy Hacking Keyboard (за весело хакерстване)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:278
+#: ../rules/base.xml.in.h:281
msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac (за весело хакерстване)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:279
+#: ../rules/base.xml.in.h:282
msgid "Hausa"
msgstr "хауска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:280
+#: ../rules/base.xml.in.h:283
msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:281
+#: ../rules/base.xml.in.h:284
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
-#: ../rules/base.xml.in.h:282
+#: ../rules/base.xml.in.h:285
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:283
+#: ../rules/base.xml.in.h:286
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:284
+#: ../rules/base.xml.in.h:287
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:285
+#: ../rules/base.xml.in.h:288
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
-#: ../rules/base.xml.in.h:286
+#: ../rules/base.xml.in.h:289
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:287
+#: ../rules/base.xml.in.h:290
msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:288
+#: ../rules/base.xml.in.h:291
msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:289
+#: ../rules/base.xml.in.h:292
msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard (за мултимедия)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:290
+#: ../rules/base.xml.in.h:293
msgid "Hewlett-Packard nx9020"
msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
-#: ../rules/base.xml.in.h:291
+#: ../rules/base.xml.in.h:294
msgid "Hexadecimal"
msgstr "шестнадесетична"
-#: ../rules/base.xml.in.h:292
+#: ../rules/base.xml.in.h:295
msgid "Hindi Bolnagri"
msgstr "фонетична Болнагри за хинди"
-#: ../rules/base.xml.in.h:293
+#: ../rules/base.xml.in.h:296
msgid "Hindi Wx"
msgstr "хинди Wx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:294
+#: ../rules/base.xml.in.h:297
msgid "Homophonic"
msgstr "фонетична"
-#: ../rules/base.xml.in.h:295
+#: ../rules/base.xml.in.h:298
msgid "Honeywell Euroboard"
msgstr "Honeywell Euroboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:296
+#: ../rules/base.xml.in.h:299
msgid "Hrv"
msgstr "Хър"
-#: ../rules/base.xml.in.h:297
+#: ../rules/base.xml.in.h:300
msgid "Hun"
msgstr "Унг"
-#: ../rules/base.xml.in.h:298
+#: ../rules/base.xml.in.h:301
msgid "Hungary"
msgstr "унгарска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:299
+#: ../rules/base.xml.in.h:302
msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
msgstr "И двата Win-а са Hyper"
-#: ../rules/base.xml.in.h:300
+#: ../rules/base.xml.in.h:303
msgid "IBM (LST 1205-92)"
msgstr "IBM (LST 1205-92)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:301
+#: ../rules/base.xml.in.h:304
msgid "IBM Rapid Access"
msgstr "IBM Rapid Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:302
+#: ../rules/base.xml.in.h:305
msgid "IBM Rapid Access II"
msgstr "IBM Rapid Access II"
-#: ../rules/base.xml.in.h:303
+#: ../rules/base.xml.in.h:306
msgid "IBM Space Saver"
msgstr "IBM Space Saver"
-#: ../rules/base.xml.in.h:304
+#: ../rules/base.xml.in.h:307
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:305
+#: ../rules/base.xml.in.h:308
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E, Intl"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E, Intl (международна)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:306
+#: ../rules/base.xml.in.h:309
msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
-#: ../rules/base.xml.in.h:307
+#: ../rules/base.xml.in.h:310
msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
-#: ../rules/base.xml.in.h:308
+#: ../rules/base.xml.in.h:311
msgid "ISO Alternate"
msgstr "ISO (алтернативна)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:309
+#: ../rules/base.xml.in.h:312
msgid "Iceland"
msgstr "исландска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:310
+#: ../rules/base.xml.in.h:313
msgid "Igbo"
msgstr "игбо"
-#: ../rules/base.xml.in.h:311
+#: ../rules/base.xml.in.h:314
msgid "Include dead tilde"
msgstr "включване на „мъртва“ тилда"
-#: ../rules/base.xml.in.h:312
+#: ../rules/base.xml.in.h:315
msgid "Ind"
msgstr "Инд"
-#: ../rules/base.xml.in.h:313
+#: ../rules/base.xml.in.h:316
msgid "India"
msgstr "индийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:314
+#: ../rules/base.xml.in.h:317
msgid "International (AltGr dead keys)"
msgstr "международна, с „мъртви“ клавиши чрез AltGr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:315
+#: ../rules/base.xml.in.h:318
msgid "International (with dead keys)"
msgstr "международна, с „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:316
+#: ../rules/base.xml.in.h:319
msgid "Inuktitut"
msgstr "ескимоска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:317
+#: ../rules/base.xml.in.h:320
msgid "Iran"
msgstr "иранска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:318
+#: ../rules/base.xml.in.h:321
msgid "Iraq"
msgstr "иракска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:319
+#: ../rules/base.xml.in.h:322
msgid "Ireland"
msgstr "ирландска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:320
+#: ../rules/base.xml.in.h:323
msgid "Irl"
msgstr "Ирл"
-#: ../rules/base.xml.in.h:321
+#: ../rules/base.xml.in.h:324
msgid "Irn"
msgstr "Ирн"
-#: ../rules/base.xml.in.h:322
+#: ../rules/base.xml.in.h:325
msgid "Irq"
msgstr "Ирк"
-#: ../rules/base.xml.in.h:323
+#: ../rules/base.xml.in.h:326
msgid "Isl"
msgstr "Исл"
-#: ../rules/base.xml.in.h:324
+#: ../rules/base.xml.in.h:327
msgid "Isr"
msgstr "Изр"
-#: ../rules/base.xml.in.h:325
+#: ../rules/base.xml.in.h:328
msgid "Israel"
msgstr "израелска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:326
+#: ../rules/base.xml.in.h:329
msgid "Ita"
msgstr "Ита"
-#: ../rules/base.xml.in.h:327
+#: ../rules/base.xml.in.h:330
msgid "Italy"
msgstr "италианска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:328
+#: ../rules/base.xml.in.h:331
msgid "Japan"
msgstr "японска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:329
+#: ../rules/base.xml.in.h:332
msgid "Japan (PC-98xx Series)"
msgstr "японска, серии PC-98xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:330
+#: ../rules/base.xml.in.h:333
msgid "Japanese keyboard options"
msgstr "Настройки за японска клавиатура"
-#: ../rules/base.xml.in.h:331
+#: ../rules/base.xml.in.h:334
msgid "Jpn"
msgstr "Япо"
-#: ../rules/base.xml.in.h:332
+#: ../rules/base.xml.in.h:335
msgid "Kalmyk"
msgstr "калмишка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:333
+#: ../rules/base.xml.in.h:336
msgid "Kana"
msgstr "японска сричкова (кана)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:334
+#: ../rules/base.xml.in.h:337
msgid "Kana Lock key is locking"
msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
-#: ../rules/base.xml.in.h:335
+#: ../rules/base.xml.in.h:338
msgid "Kannada"
msgstr "канареска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:336
+#: ../rules/base.xml.in.h:339
msgid "Kashubian"
msgstr "кашубска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:337
+#: ../rules/base.xml.in.h:340
msgid "Kaz"
msgstr "Каз"
-#: ../rules/base.xml.in.h:338
+#: ../rules/base.xml.in.h:341
msgid "Kazakh with Russian"
msgstr "казахска с руски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:339
+#: ../rules/base.xml.in.h:342
msgid "Kazakhstan"
msgstr "казахска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:340
+#: ../rules/base.xml.in.h:343
msgid "Key sequence to kill the X server"
msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
-#: ../rules/base.xml.in.h:341
+#: ../rules/base.xml.in.h:344
msgid "Key to choose 3rd level"
msgstr "Клавиш за избор третото ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:342
+#: ../rules/base.xml.in.h:345
msgid "Key(s) to change layout"
msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
-#: ../rules/base.xml.in.h:343
-msgid "Keypad"
-msgstr "цифрова клавиатура"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:344
+#: ../rules/base.xml.in.h:346
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:345
+#: ../rules/base.xml.in.h:347
msgid "Kgz"
msgstr "Крг"
-#: ../rules/base.xml.in.h:346
+#: ../rules/base.xml.in.h:348
msgid "Khm"
msgstr "Кам"
-#: ../rules/base.xml.in.h:347
+#: ../rules/base.xml.in.h:349
msgid "Komi"
msgstr "комска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:348
+#: ../rules/base.xml.in.h:350
msgid "Kor"
msgstr "Кор"
-#: ../rules/base.xml.in.h:349
+#: ../rules/base.xml.in.h:351
msgid "Korea, Republic of"
msgstr "корейска (Република Корея)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:350
+#: ../rules/base.xml.in.h:352
msgid "Ktunaxa"
msgstr "ктунакса"
-#: ../rules/base.xml.in.h:351
+#: ../rules/base.xml.in.h:353
msgid "Kurdish, (F)"
msgstr "кюрдска, (Ф)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:352
+#: ../rules/base.xml.in.h:354
msgid "Kurdish, Arabic-Latin"
msgstr "кюрдска, арабски и латински букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:353
+#: ../rules/base.xml.in.h:355
msgid "Kurdish, Latin Alt-Q"
msgstr "кюрдска, латинско Alt-Q"
-#: ../rules/base.xml.in.h:354
+#: ../rules/base.xml.in.h:356
msgid "Kurdish, Latin Q"
msgstr "кюрдска, латинско Q"
-#: ../rules/base.xml.in.h:355
+#: ../rules/base.xml.in.h:357
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr "киргистанска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:356
+#: ../rules/base.xml.in.h:358
msgid "LAm"
msgstr "ЛАм"
-#: ../rules/base.xml.in.h:357
+#: ../rules/base.xml.in.h:359
msgid "LEKP"
msgstr "LEKP"
-#: ../rules/base.xml.in.h:358
+#: ../rules/base.xml.in.h:360
msgid "LEKPa"
msgstr "LEKPa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:359
+#: ../rules/base.xml.in.h:361
msgid "Lao"
msgstr "Лао"
-#: ../rules/base.xml.in.h:360
+#: ../rules/base.xml.in.h:362
msgid "Laos"
msgstr "лаоска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:361
+#: ../rules/base.xml.in.h:363
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
msgstr "Laptop/notebook Compaq Laptop Keyboard (за мобилен компютър, напр. Armada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:362
+#: ../rules/base.xml.in.h:364
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
msgstr "Laptop/notebook Compaq Internet Keyboard (за мобилен компютър, напр. Presario, и Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:363
+#: ../rules/base.xml.in.h:365
msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
msgstr "Laptop/notebook eMachines m68xx (за мобилен компютър)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:364
+#: ../rules/base.xml.in.h:366
msgid "Latin"
msgstr "латинска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:365
+#: ../rules/base.xml.in.h:367
msgid "Latin American"
msgstr "латиноамериканска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:366
+#: ../rules/base.xml.in.h:368
msgid "Latin Unicode"
msgstr "латинска за Уникод"
-#: ../rules/base.xml.in.h:367
+#: ../rules/base.xml.in.h:369
msgid "Latin Unicode qwerty"
msgstr "латинска за Уникод (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:368
+#: ../rules/base.xml.in.h:370
msgid "Latin qwerty"
msgstr "латинска (qwerty)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:369
+#: ../rules/base.xml.in.h:371
msgid "Latin unicode"
msgstr "латинска за Уникод"
-#: ../rules/base.xml.in.h:370
+#: ../rules/base.xml.in.h:372
msgid "Latin unicode qwerty"
msgstr "латинска за Уникод, qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:371
+#: ../rules/base.xml.in.h:373
msgid "Latin with guillemets"
msgstr "латинска с френски кавички"
-#: ../rules/base.xml.in.h:372
+#: ../rules/base.xml.in.h:374
msgid "Latvia"
msgstr "латвийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:373
+#: ../rules/base.xml.in.h:375
msgid "Lav"
msgstr "Лат"
-#: ../rules/base.xml.in.h:374
+#: ../rules/base.xml.in.h:376
msgid "Left Alt"
msgstr "Левият Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:375
+#: ../rules/base.xml.in.h:377
msgid "Left Alt (while pressed)"
msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:376
+#: ../rules/base.xml.in.h:378
msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:377
+#: ../rules/base.xml.in.h:379
msgid "Left Ctrl"
msgstr "Левият Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:378
+#: ../rules/base.xml.in.h:380
msgid "Left Ctrl+Left Shift"
msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:379
+#: ../rules/base.xml.in.h:381
msgid "Left Shift"
msgstr "Левият Shift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:380
+#: ../rules/base.xml.in.h:382
msgid "Left Win"
msgstr "Левият Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:381
+#: ../rules/base.xml.in.h:383
msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
msgstr "CapsLock (към първата подредба), десният Win/Menu (към последната)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:382
+#: ../rules/base.xml.in.h:384
msgid "Left Win (while pressed)"
msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:383
+#: ../rules/base.xml.in.h:385
msgid "Left hand"
msgstr "за левичари"
-#: ../rules/base.xml.in.h:384
+#: ../rules/base.xml.in.h:386
msgid "Left handed Dvorak"
msgstr "Дворак за левичари"
-#: ../rules/base.xml.in.h:385
+#: ../rules/base.xml.in.h:387
msgid "Legacy"
msgstr "остаряла"
-#: ../rules/base.xml.in.h:386
+#: ../rules/base.xml.in.h:388
msgid "Legacy Wang 724"
msgstr "Остаряла Wang 724"
#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
-#: ../rules/base.xml.in.h:388
+#: ../rules/base.xml.in.h:390
msgid "Legacy key with comma"
msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
-#: ../rules/base.xml.in.h:389
+#: ../rules/base.xml.in.h:391
msgid "Legacy key with dot"
msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:390
+#: ../rules/base.xml.in.h:392
msgid "Less-than/Greater-than"
msgstr "По-малко/по-голямо"
-#: ../rules/base.xml.in.h:391
+#: ../rules/base.xml.in.h:393
msgid "Lithuania"
msgstr "литовска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:392
+#: ../rules/base.xml.in.h:394
msgid "Logitech Access Keyboard"
msgstr "Logitech Access Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:393
+#: ../rules/base.xml.in.h:395
msgid "Logitech Cordless Desktop"
msgstr "Logitech Cordless Desktop (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:394
+#: ../rules/base.xml.in.h:396
msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop (алтернативен вариант)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:395
+#: ../rules/base.xml.in.h:397
msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
-#: ../rules/base.xml.in.h:396
+#: ../rules/base.xml.in.h:398
msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:397
+#: ../rules/base.xml.in.h:399
msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:398
+#: ../rules/base.xml.in.h:400
msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical (оптична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:399
+#: ../rules/base.xml.in.h:401
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (алтернативен вариант 2)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:400
+#: ../rules/base.xml.in.h:402
msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:401
+#: ../rules/base.xml.in.h:403
msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:402
+#: ../rules/base.xml.in.h:404
msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:403
+#: ../rules/base.xml.in.h:405
msgid "Logitech Generic Keyboard"
msgstr "Logitech Generic Keyboard (стандартна)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:404
+#: ../rules/base.xml.in.h:406
msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:405
+#: ../rules/base.xml.in.h:407
msgid "Logitech Internet Keyboard"
msgstr "Logitech Internet Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:406
+#: ../rules/base.xml.in.h:408
msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:407
+#: ../rules/base.xml.in.h:409
msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:408
+#: ../rules/base.xml.in.h:410
msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard (безжична, за мултимедия)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:409
+#: ../rules/base.xml.in.h:411
msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:410
+#: ../rules/base.xml.in.h:412
msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:411
+#: ../rules/base.xml.in.h:413
msgid "Logitech diNovo Keyboard"
msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:412
+#: ../rules/base.xml.in.h:414
msgid "Logitech iTouch"
msgstr "Logitech iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:413
+#: ../rules/base.xml.in.h:415
msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6) (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:414
+#: ../rules/base.xml.in.h:416
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:415
+#: ../rules/base.xml.in.h:417
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB) (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:416
+#: ../rules/base.xml.in.h:418
msgid "Lower Sorbian"
msgstr "долно сорбска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:417
+#: ../rules/base.xml.in.h:419
msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
msgstr "долно сорбска (qwertz)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:418
+#: ../rules/base.xml.in.h:420
msgid "Ltu"
msgstr "Лит"
-#: ../rules/base.xml.in.h:419
+#: ../rules/base.xml.in.h:421
msgid "MESS"
msgstr "MESS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:420
+#: ../rules/base.xml.in.h:422
msgid "MNE"
msgstr "Чгр"
-#: ../rules/base.xml.in.h:421
+#: ../rules/base.xml.in.h:423
msgid "MacBook/MacBook Pro"
msgstr "MacBook/MacBook Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:422
+#: ../rules/base.xml.in.h:424
msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
msgstr "MacBook/MacBook Pro (международна)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:423
+#: ../rules/base.xml.in.h:425
msgid "Macedonia"
msgstr "македонска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:424
+#: ../rules/base.xml.in.h:426
msgid "Macintosh"
msgstr "Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:425
+#: ../rules/base.xml.in.h:427
msgid "Macintosh Old"
msgstr "Macintosh Old (стар вариант)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:426
+#: ../rules/base.xml.in.h:428
msgid "Macintosh, Sun dead keys"
msgstr "Macintosh, с „мъртви“ клавиши на Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:427
+#: ../rules/base.xml.in.h:429
msgid "Macintosh, eliminate dead keys"
msgstr "Macintosh, без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:428
+#: ../rules/base.xml.in.h:430
msgid "Make CapsLock an additional Backspace"
msgstr "CapsLock е допълнителен Backspace"
-#: ../rules/base.xml.in.h:429
+#: ../rules/base.xml.in.h:431
msgid "Make CapsLock an additional Ctrl"
msgstr "CapsLock е допълнителен Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:430
+#: ../rules/base.xml.in.h:432
msgid "Make CapsLock an additional ESC"
msgstr "CapsLock е допълнителен Esc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:431
+#: ../rules/base.xml.in.h:433
+msgid "Make CapsLock an additional Hyper"
+msgstr "CapsLock е допълнителен Hyper"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:434
+msgid "Make CapsLock an additional NumLock"
+msgstr "CapsLock е допълнителен NumLock"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:435
+msgid "Make CapsLock an additional Super"
+msgstr "CapsLock е допълнителен Super"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:436
msgid "Mal"
msgstr "Млд"
-#: ../rules/base.xml.in.h:432
+#: ../rules/base.xml.in.h:437
msgid "Malayalam"
msgstr "малаяламска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:433
+#: ../rules/base.xml.in.h:438
msgid "Malayalam Lalitha"
msgstr "малаяламска лалита"
-#: ../rules/base.xml.in.h:434
+#: ../rules/base.xml.in.h:439
msgid "Maldives"
msgstr "малдивска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:435
+#: ../rules/base.xml.in.h:440
msgid "Malta"
msgstr "малтийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:436
+#: ../rules/base.xml.in.h:441
msgid "Maltese keyboard with US layout"
msgstr "малтийска с американска подредба"
-#: ../rules/base.xml.in.h:437
+#: ../rules/base.xml.in.h:442
msgid "Mao"
msgstr "Мао"
-#: ../rules/base.xml.in.h:438
+#: ../rules/base.xml.in.h:443
msgid "Maori"
msgstr "маорска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:439
+#: ../rules/base.xml.in.h:444
msgid "Memorex MX1998"
msgstr "Memorex MX1998"
-#: ../rules/base.xml.in.h:440
+#: ../rules/base.xml.in.h:445
msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard (за лесен достъп)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:441
+#: ../rules/base.xml.in.h:446
msgid "Memorex MX2750"
msgstr "Memorex MX2750"
-#: ../rules/base.xml.in.h:442
+#: ../rules/base.xml.in.h:447
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:443
+#: ../rules/base.xml.in.h:448
msgid "Meta is mapped to Left Win"
msgstr "Левият Win е Meta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:444
+#: ../rules/base.xml.in.h:449
msgid "Meta is mapped to Win keys"
msgstr "И двата Win-а са Meta"
-#: ../rules/base.xml.in.h:445
+#: ../rules/base.xml.in.h:450
msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:446
+#: ../rules/base.xml.in.h:451
msgid "Microsoft Internet Keyboard"
msgstr "Microsoft Internet Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:447
+#: ../rules/base.xml.in.h:452
msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish (за Интернет, шведска)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:448
+#: ../rules/base.xml.in.h:453
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Microsoft Natural"
-#: ../rules/base.xml.in.h:449
+#: ../rules/base.xml.in.h:454
msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
-#: ../rules/base.xml.in.h:450
+#: ../rules/base.xml.in.h:455
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro/Microsoft Internet Keyboard Pro (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:451
+#: ../rules/base.xml.in.h:456
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
-#: ../rules/base.xml.in.h:452
+#: ../rules/base.xml.in.h:457
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB/Microsoft Internet Keyboard Pro (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:453
+#: ../rules/base.xml.in.h:458
msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000 (безжична, ергономична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:454
+#: ../rules/base.xml.in.h:459
msgid "Microsoft Office Keyboard"
msgstr "Microsoft Office Keyboard (за офиса)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:455
+#: ../rules/base.xml.in.h:460
msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A (безжична, за мултимедия)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:456
+#: ../rules/base.xml.in.h:461
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Разни настройки за съвместимост"
-#: ../rules/base.xml.in.h:457
+#: ../rules/base.xml.in.h:462
msgid "Mkd"
msgstr "Мак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:458
+#: ../rules/base.xml.in.h:463
msgid "Mlt"
msgstr "Мал"
-#: ../rules/base.xml.in.h:459
+#: ../rules/base.xml.in.h:464
msgid "Mmr"
msgstr "Миа"
-#: ../rules/base.xml.in.h:460
+#: ../rules/base.xml.in.h:465
msgid "Mng"
msgstr "Мон"
-#: ../rules/base.xml.in.h:461
+#: ../rules/base.xml.in.h:466
msgid "Mongolia"
msgstr "монголска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:462
+#: ../rules/base.xml.in.h:467
msgid "Montenegro"
msgstr "черногорска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:463
+#: ../rules/base.xml.in.h:468
msgid "Morocco"
msgstr "мароканска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:464
+#: ../rules/base.xml.in.h:469
msgid "Multilingual"
msgstr "многоезична"
-#: ../rules/base.xml.in.h:465
+#: ../rules/base.xml.in.h:470
msgid "Multilingual, first part"
msgstr "многоезична, първа част"
-#: ../rules/base.xml.in.h:466
+#: ../rules/base.xml.in.h:471
msgid "Multilingual, second part"
msgstr "многоезична, втора част"
-#: ../rules/base.xml.in.h:467
+#: ../rules/base.xml.in.h:472
msgid "Myanmar"
msgstr "мианмарска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:468
+#: ../rules/base.xml.in.h:473
msgid "NICOLA-F style Backspace"
msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
-#: ../rules/base.xml.in.h:469
+#: ../rules/base.xml.in.h:474
msgid "NLA"
msgstr "NLA"
-#: ../rules/base.xml.in.h:470
+#: ../rules/base.xml.in.h:475
msgid "Nativo"
msgstr "нативна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:471
+#: ../rules/base.xml.in.h:476
msgid "Nativo for Esperanto"
msgstr "нативна за есперанто"
-#: ../rules/base.xml.in.h:472
+#: ../rules/base.xml.in.h:477
msgid "Nativo for USA keyboards"
msgstr "нативна за САЩ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:473
+#: ../rules/base.xml.in.h:478
msgid "Neo 2"
msgstr "Neo 2"
-#: ../rules/base.xml.in.h:474
+#: ../rules/base.xml.in.h:479
msgid "Nep"
msgstr "Неп"
-#: ../rules/base.xml.in.h:475
+#: ../rules/base.xml.in.h:480
msgid "Nepal"
msgstr "непалска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:476
+#: ../rules/base.xml.in.h:481
msgid "Netherlands"
msgstr "холандска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:477
+#: ../rules/base.xml.in.h:482
+msgid "New phonetic"
+msgstr "фонетична, нова"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:483
msgid "Nig"
msgstr "Ниг"
-#: ../rules/base.xml.in.h:478
+#: ../rules/base.xml.in.h:484
msgid "Nigeria"
msgstr "нигерийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:479
+#: ../rules/base.xml.in.h:485
msgid "Nld"
msgstr "Хол"
-#: ../rules/base.xml.in.h:480
+#: ../rules/base.xml.in.h:486
msgid "Non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:481
+#: ../rules/base.xml.in.h:487
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на шесто ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:482
+#: ../rules/base.xml.in.h:488
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на шесто ниво (с Ctrl+Shift)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:483
+#: ../rules/base.xml.in.h:489
msgid "Non-breakable space character at second level"
msgstr "Интервал без разделяне на второ ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:484
+#: ../rules/base.xml.in.h:490
msgid "Non-breakable space character at third level"
msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:485
+#: ../rules/base.xml.in.h:491
msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:486
+#: ../rules/base.xml.in.h:492
msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:487
+#: ../rules/base.xml.in.h:493
msgid "Nor"
msgstr "Нор"
-#: ../rules/base.xml.in.h:488
+#: ../rules/base.xml.in.h:494
msgid "Northern Saami"
msgstr "северносамска (Норвегия)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:489
+#: ../rules/base.xml.in.h:495
msgid "Northern Saami, eliminate dead keys"
msgstr "северносамска, без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:490
+#: ../rules/base.xml.in.h:496
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"
-#: ../rules/base.xml.in.h:491
+#: ../rules/base.xml.in.h:497
msgid "Norway"
msgstr "норвежка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:492
+#: ../rules/base.xml.in.h:498
msgid "NumLock"
msgstr "NumLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:493
+#: ../rules/base.xml.in.h:499
msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
-#: ../rules/base.xml.in.h:494
+#: ../rules/base.xml.in.h:500
msgid "Numeric keypad keys work as with Mac"
msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:495
+#: ../rules/base.xml.in.h:501
msgid "Numeric keypad layout selection"
msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
-#: ../rules/base.xml.in.h:496
+#: ../rules/base.xml.in.h:502
msgid "OADG 109A"
msgstr "OADG 109A"
-#: ../rules/base.xml.in.h:497
+#: ../rules/base.xml.in.h:503
msgid "OLPC"
msgstr "OLPC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:498
+#: ../rules/base.xml.in.h:504
msgid "OLPC Dari"
msgstr "дарийска за OLPC (фарси)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:499
+#: ../rules/base.xml.in.h:505
msgid "OLPC Pashto"
msgstr "пащунска за OLPC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:500
+#: ../rules/base.xml.in.h:506
msgid "OLPC Southern Uzbek"
msgstr "южно узбекска за OLPC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:501
+#: ../rules/base.xml.in.h:507
msgid "Occitan"
msgstr "провансалска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:502
+#: ../rules/base.xml.in.h:508
msgid "Ogham"
msgstr "огамска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:503
+#: ../rules/base.xml.in.h:509
msgid "Ogham IS434"
msgstr "огамска IS434"
-#: ../rules/base.xml.in.h:504
+#: ../rules/base.xml.in.h:510
msgid "Oriya"
msgstr "орийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:505
+#: ../rules/base.xml.in.h:511
msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:506
+#: ../rules/base.xml.in.h:512
msgid "Ossetian"
msgstr "осетинска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:507
+#: ../rules/base.xml.in.h:513
msgid "Ossetian, Winkeys"
msgstr "осетинска, клавиши Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:508
+#: ../rules/base.xml.in.h:514
msgid "Ossetian, legacy"
msgstr "осетинска, остаряла"
-#: ../rules/base.xml.in.h:509
+#: ../rules/base.xml.in.h:515
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "Серии PC-98xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:510
+#: ../rules/base.xml.in.h:516
msgid "Pak"
msgstr "Пак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:511
+#: ../rules/base.xml.in.h:517
msgid "Pakistan"
msgstr "пакистанска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:512
+#: ../rules/base.xml.in.h:518
msgid "Pashto"
msgstr "пащунска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:513
+#: ../rules/base.xml.in.h:519
msgid "Pattachote"
msgstr "патачотска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:514
+#: ../rules/base.xml.in.h:520
+msgid "Persian, with Persian Keypad"
+msgstr "персийска, с персийска цифрова клавиатура"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:521
msgid "Phonetic"
msgstr "фонетична"
-#: ../rules/base.xml.in.h:515
+#: ../rules/base.xml.in.h:522
msgid "Phonetic Winkeys"
msgstr "фонетична, клавиши Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:516
+#: ../rules/base.xml.in.h:523
msgid "Pol"
msgstr "Пол"
-#: ../rules/base.xml.in.h:517
+#: ../rules/base.xml.in.h:524
msgid "Poland"
msgstr "полска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:518
+#: ../rules/base.xml.in.h:525
msgid "Polytonic"
msgstr "политонална"
-#: ../rules/base.xml.in.h:519
+#: ../rules/base.xml.in.h:526
msgid "Portugal"
msgstr "португалска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:520
-msgid "Pro"
-msgstr "про"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:521
-msgid "Pro Keypad"
-msgstr "цифрова клавиатура про"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:522
+#: ../rules/base.xml.in.h:527
msgid "Probhat"
msgstr "пробхатска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:523
+#: ../rules/base.xml.in.h:528
msgid "Programmer Dvorak"
msgstr "Дворак за програмисти"
-#: ../rules/base.xml.in.h:524
+#: ../rules/base.xml.in.h:529
msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:525
+#: ../rules/base.xml.in.h:530
msgid "Prt"
msgstr "Пор"
-#: ../rules/base.xml.in.h:526
+#: ../rules/base.xml.in.h:531
msgid "QTronix Scorpius 98N+"
msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
-#: ../rules/base.xml.in.h:527
+#: ../rules/base.xml.in.h:532
msgid "Right Alt"
msgstr "Десният Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:528
+#: ../rules/base.xml.in.h:533
msgid "Right Alt (while pressed)"
msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:529
+#: ../rules/base.xml.in.h:534
msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
msgstr "Десният Alt никога не избира третото ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:530
+#: ../rules/base.xml.in.h:535
msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Multi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:531
+#: ../rules/base.xml.in.h:536
msgid "Right Ctrl"
msgstr "Десният Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:532
+#: ../rules/base.xml.in.h:537
msgid "Right Ctrl (while pressed)"
msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:533
+#: ../rules/base.xml.in.h:538
msgid "Right Ctrl as Right Alt"
msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:534
+#: ../rules/base.xml.in.h:539
msgid "Right Shift"
msgstr "Десният Shift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:535
+#: ../rules/base.xml.in.h:540
msgid "Right Win"
msgstr "Десният Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:536
+#: ../rules/base.xml.in.h:541
msgid "Right Win (while pressed)"
msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:537
+#: ../rules/base.xml.in.h:542
msgid "Right hand"
msgstr "за десничари"
-#: ../rules/base.xml.in.h:538
+#: ../rules/base.xml.in.h:543
msgid "Right handed Dvorak"
msgstr "Дворак за десничари"
-#: ../rules/base.xml.in.h:539
+#: ../rules/base.xml.in.h:544
msgid "Romania"
msgstr "румънска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:540
+#: ../rules/base.xml.in.h:545
msgid "Romanian keyboard with German letters"
msgstr "румънска клавиатура с немски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:541
+#: ../rules/base.xml.in.h:546
msgid "Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys"
msgstr "румънска клавиатура с немски букви, без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:542
+#: ../rules/base.xml.in.h:547
msgid "Rou"
msgstr "Рум"
-#: ../rules/base.xml.in.h:543
+#: ../rules/base.xml.in.h:548
msgid "Rus"
msgstr "Рус"
-#: ../rules/base.xml.in.h:544
+#: ../rules/base.xml.in.h:549
msgid "Russia"
msgstr "руска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:545
+#: ../rules/base.xml.in.h:550
msgid "Russian"
msgstr "руска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:546
+#: ../rules/base.xml.in.h:551
msgid "Russian phonetic"
msgstr "руска фонетична"
-#: ../rules/base.xml.in.h:547
+#: ../rules/base.xml.in.h:552
msgid "Russian phonetic Dvorak"
msgstr "руска фонетична, Дворак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:548
+#: ../rules/base.xml.in.h:553
msgid "Russian phonetic, eliminate dead keys"
msgstr "руска фонетична, без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:549
+#: ../rules/base.xml.in.h:554
msgid "Russian with Kazakh"
msgstr "руска с казахски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:550
+#: ../rules/base.xml.in.h:555
msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard (безжична, за мултимедия)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:551
+#: ../rules/base.xml.in.h:556
msgid "SK-1300"
msgstr "SK-1300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:552
+#: ../rules/base.xml.in.h:557
msgid "SK-2500"
msgstr "SK-2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:553
+#: ../rules/base.xml.in.h:558
msgid "SK-6200"
msgstr "SK-6200"
-#: ../rules/base.xml.in.h:554
+#: ../rules/base.xml.in.h:559
msgid "SK-7100"
msgstr "SK-7100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:555
+#: ../rules/base.xml.in.h:560 ../rules/base.extras.xml.in.h:7
msgid "SRB"
msgstr "Срб"
-#: ../rules/base.xml.in.h:556
+#: ../rules/base.xml.in.h:561
msgid "SVEN Ergonomic 2500"
msgstr "SVEN Ergonomic 2500 (ергономична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:557
+#: ../rules/base.xml.in.h:562
msgid "SVEN Slim 303"
msgstr "SVEN Slim 303"
-#: ../rules/base.xml.in.h:558
+#: ../rules/base.xml.in.h:563
msgid "Samsung SDM 4500P"
msgstr "Samsung SDM 4500P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:559
+#: ../rules/base.xml.in.h:564
msgid "Samsung SDM 4510P"
msgstr "Samsung SDM 4510P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:560
+#: ../rules/base.xml.in.h:565
msgid "Scroll Lock"
msgstr "ScrollLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:561
+#: ../rules/base.xml.in.h:566
msgid "ScrollLock"
msgstr "ScrollLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:562
+#: ../rules/base.xml.in.h:567
msgid "Secwepemctsin"
msgstr "шъкуъпмъктчин"
-#: ../rules/base.xml.in.h:563
+#: ../rules/base.xml.in.h:568
msgid "Semi-colon on third level"
msgstr "Точка и запетая на третото ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:564
+#: ../rules/base.xml.in.h:569 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
msgid "Serbia"
msgstr "сръбска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:565
+#: ../rules/base.xml.in.h:570
msgid "Shift cancels CapsLock"
msgstr "Shift отменя CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:566
+#: ../rules/base.xml.in.h:571
msgid "Shift does not cancel NumLock, chooses 3d level instead"
msgstr "Shift не отменя CapsLock, а избира третото ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:567
+#: ../rules/base.xml.in.h:572
msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
msgstr "Shift за цифровата клавиатура както в MS Windows"
-#: ../rules/base.xml.in.h:568
+#: ../rules/base.xml.in.h:573
msgid "Shift+CapsLock"
msgstr "Shift+CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:569
+#: ../rules/base.xml.in.h:574
msgid "Simple"
msgstr "Обикновена"
-#: ../rules/base.xml.in.h:570
+#: ../rules/base.xml.in.h:575
msgid "Slovakia"
msgstr "словашка"
-#: ../rules/base.xml.in.h:571
+#: ../rules/base.xml.in.h:576
msgid "Slovenia"
msgstr "словенска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:572
+#: ../rules/base.xml.in.h:577
msgid "South Africa"
msgstr "южноафриканска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:573
+#: ../rules/base.xml.in.h:578
msgid "Southern Uzbek"
msgstr "южно узбекска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:574
+#: ../rules/base.xml.in.h:579
msgid "Spain"
msgstr "испанска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:575
+#: ../rules/base.xml.in.h:580
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
msgstr "Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
-#: ../rules/base.xml.in.h:576
+#: ../rules/base.xml.in.h:581
msgid "SrL"
msgstr "Шри"
-#: ../rules/base.xml.in.h:577
+#: ../rules/base.xml.in.h:582
msgid "Sri Lanka"
msgstr "шриланкска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:578
+#: ../rules/base.xml.in.h:583
msgid "Standard"
msgstr "стандартна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:579
+#: ../rules/base.xml.in.h:584
msgid "Standard (Cedilla)"
msgstr "стандартна (седий)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:580
-msgid "Standard Phonetic"
-msgstr "стандартна фонетична"
-
#. RSTU 2019-91
-#: ../rules/base.xml.in.h:582
+#: ../rules/base.xml.in.h:586
msgid "Standard RSTU"
msgstr "стандартна украинска"
#. RSTU 2019-91
-#: ../rules/base.xml.in.h:584
+#: ../rules/base.xml.in.h:588
msgid "Standard RSTU on Russian layout"
msgstr "стандартна украинска, руска подредба"
-#: ../rules/base.xml.in.h:585
+#: ../rules/base.xml.in.h:589
msgid "Sun Type 5/6"
msgstr "На Sun, вид 5/6"
-#: ../rules/base.xml.in.h:586
+#: ../rules/base.xml.in.h:590
msgid "Sun dead keys"
msgstr "Sun, без „мъртви“ клавиши"
-#: ../rules/base.xml.in.h:587
+#: ../rules/base.xml.in.h:591
msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
msgstr "Super Power Multimedia Keyboard (за мултимедия)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:588
+#: ../rules/base.xml.in.h:592
msgid "Svdvorak"
msgstr "Свдворак"
-#: ../rules/base.xml.in.h:589
+#: ../rules/base.xml.in.h:593
msgid "Svk"
msgstr "Свш"
-#: ../rules/base.xml.in.h:590
+#: ../rules/base.xml.in.h:594
msgid "Svn"
msgstr "Свн"
-#: ../rules/base.xml.in.h:591
+#: ../rules/base.xml.in.h:595
msgid "Swap Ctrl and CapsLock"
msgstr "Размяна на Ctrl и CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:592
+#: ../rules/base.xml.in.h:596
msgid "Swap ESC and CapsLock"
msgstr "Размяна на Esc и CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:593
+#: ../rules/base.xml.in.h:597
msgid "Swe"
msgstr "Шве"
-#: ../rules/base.xml.in.h:594
+#: ../rules/base.xml.in.h:598
msgid "Sweden"
msgstr "шведска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:595
+#: ../rules/base.xml.in.h:599
msgid "Switzerland"
msgstr "швейцарска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:596
+#: ../rules/base.xml.in.h:600
msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
msgstr "Symplon PaceBook (за таблет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:597
+#: ../rules/base.xml.in.h:601
msgid "Syr"
msgstr "Сир"
-#: ../rules/base.xml.in.h:598
+#: ../rules/base.xml.in.h:602
msgid "Syria"
msgstr "сирийска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:599
+#: ../rules/base.xml.in.h:603
msgid "Syriac"
msgstr "сириакска (арамейска)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:600
+#: ../rules/base.xml.in.h:604
msgid "Syriac phonetic"
msgstr "сириакска фонетична (арамейска)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:601
+#: ../rules/base.xml.in.h:605
msgid "TIS-820.2538"
msgstr "TIS-820.2538"
-#: ../rules/base.xml.in.h:602
+#: ../rules/base.xml.in.h:606
msgid "Tajikistan"
msgstr "таджикска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:603
+#: ../rules/base.xml.in.h:607
msgid "Tamil"
msgstr "тамилска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:604
+#: ../rules/base.xml.in.h:608
msgid "Tamil TAB Typewriter"
msgstr "тамилска машинописна с табулация"
-#: ../rules/base.xml.in.h:605
+#: ../rules/base.xml.in.h:609
msgid "Tamil TSCII Typewriter"
msgstr "тамилска машинописна — TSCII"
-#: ../rules/base.xml.in.h:606
+#: ../rules/base.xml.in.h:610
msgid "Tamil Unicode"
msgstr "тамилска за Уникод"
-#: ../rules/base.xml.in.h:607
+#: ../rules/base.xml.in.h:611
msgid "Targa Visionary 811"
msgstr "Targa Visionary 811"
-#: ../rules/base.xml.in.h:608
+#: ../rules/base.xml.in.h:612
msgid "Tatar"
msgstr "татарска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:609
+#: ../rules/base.xml.in.h:613
msgid "Telugu"
msgstr "телугу"
-#: ../rules/base.xml.in.h:610
+#: ../rules/base.xml.in.h:614
msgid "Tha"
msgstr "Тай"
-#: ../rules/base.xml.in.h:611
+#: ../rules/base.xml.in.h:615
msgid "Thailand"
msgstr "тайландска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:612
+#: ../rules/base.xml.in.h:616
msgid "Tibetan"
msgstr "тибетска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:613
+#: ../rules/base.xml.in.h:617
msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
msgstr "тибетска (с цифри от ASCII)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:614
+#: ../rules/base.xml.in.h:618
msgid "Tifinagh"
msgstr "тифинах"
-#: ../rules/base.xml.in.h:615
+#: ../rules/base.xml.in.h:619
msgid "Tifinagh Alternative"
msgstr "алтернативна за тифинах"
-#: ../rules/base.xml.in.h:616
+#: ../rules/base.xml.in.h:620
msgid "Tifinagh Alternative Phonetic"
msgstr "алтернативна, фонетична за тифинах"
-#: ../rules/base.xml.in.h:617
+#: ../rules/base.xml.in.h:621
msgid "Tifinagh Extended"
msgstr "разширена за тифинах"
-#: ../rules/base.xml.in.h:618
+#: ../rules/base.xml.in.h:622
msgid "Tifinagh Extended Phonetic"
msgstr "разширена фонетична за тифинах"
-#: ../rules/base.xml.in.h:619
+#: ../rules/base.xml.in.h:623
msgid "Tifinagh Phonetic"
msgstr "фонетична за тифинах"
-#: ../rules/base.xml.in.h:620
+#: ../rules/base.xml.in.h:624
msgid "Tilde (~) variant"
msgstr "вариант с тилда (~)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:621
+#: ../rules/base.xml.in.h:625
msgid "Tjk"
msgstr "Тдж"
-#: ../rules/base.xml.in.h:622
+#: ../rules/base.xml.in.h:626
msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
msgstr "към съответния клавиш в Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:623
+#: ../rules/base.xml.in.h:627
msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
msgstr "към съответния клавиш Qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:624
+#: ../rules/base.xml.in.h:628
msgid "Toshiba Satellite S3000"
msgstr "Toshiba Satellite S3000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:625
-msgid "Traditional Phonetic"
+#: ../rules/base.xml.in.h:629
+msgid "Traditional phonetic"
msgstr "фонетична, традиционна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:626
+#: ../rules/base.xml.in.h:630
msgid "Trust Direct Access Keyboard"
msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:627
+#: ../rules/base.xml.in.h:631
msgid "Trust Slimline"
msgstr "Trust Slimline"
-#: ../rules/base.xml.in.h:628
+#: ../rules/base.xml.in.h:632
msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic (безжична)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:629
+#: ../rules/base.xml.in.h:633
msgid "Tur"
msgstr "Тур"
-#: ../rules/base.xml.in.h:630
+#: ../rules/base.xml.in.h:634
msgid "Turkey"
msgstr "турска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:631
+#: ../rules/base.xml.in.h:635
msgid "Turkmenistan"
msgstr "туркменистанска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:632
+#: ../rules/base.xml.in.h:636
msgid "Typewriter"
msgstr "машинописна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:633
+#: ../rules/base.xml.in.h:637
msgid "UCW layout (accented letters only)"
msgstr "Подредба UCW (само ударени букви)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:634
+#: ../rules/base.xml.in.h:638
msgid "US keyboard with Bosnian digraphs"
msgstr "американска с босненски диграфи"
-#: ../rules/base.xml.in.h:635
+#: ../rules/base.xml.in.h:639
msgid "US keyboard with Bosnian letters"
msgstr "американска с босненски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:636
+#: ../rules/base.xml.in.h:640
msgid "US keyboard with Croatian digraphs"
msgstr "американска с хърватски диграфи"
-#: ../rules/base.xml.in.h:637
+#: ../rules/base.xml.in.h:641
msgid "US keyboard with Croatian letters"
msgstr "американска с хърватски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:638
+#: ../rules/base.xml.in.h:642
msgid "US keyboard with Estonian letters"
msgstr "американска с естонски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:639
+#: ../rules/base.xml.in.h:643
+msgid "US keyboard with Italian letters"
+msgstr "американска с италиански букви"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:644
msgid "US keyboard with Lithuanian letters"
msgstr "американска с литовски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:640
+#: ../rules/base.xml.in.h:645
msgid "US keyboard with Slovenian letters"
msgstr "американска със словенски букви"
-#: ../rules/base.xml.in.h:641
+#: ../rules/base.xml.in.h:646 ../rules/base.extras.xml.in.h:9
msgid "USA"
msgstr "Аме"
-#: ../rules/base.xml.in.h:642
+#: ../rules/base.xml.in.h:647
msgid "Udmurt"
msgstr "удмурт"
-#: ../rules/base.xml.in.h:643
+#: ../rules/base.xml.in.h:648
msgid "Ukr"
msgstr "Укр"
-#: ../rules/base.xml.in.h:644
+#: ../rules/base.xml.in.h:649
msgid "Ukraine"
msgstr "украинска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:645
+#: ../rules/base.xml.in.h:650
msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:646
+#: ../rules/base.xml.in.h:651
msgid "Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:647
+#: ../rules/base.xml.in.h:652
msgid "UnicodeExpert"
msgstr "експертна за Уникод"
-#: ../rules/base.xml.in.h:648
+#: ../rules/base.xml.in.h:653
msgid "United Kingdom"
msgstr "британска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:649
+#: ../rules/base.xml.in.h:654
msgid "Unitek KB-1925"
msgstr "Unitek KB-1925"
-#: ../rules/base.xml.in.h:650
+#: ../rules/base.xml.in.h:655
msgid "Urdu, Alternative phonetic"
msgstr "урду, фонетична, алтернативна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:651
+#: ../rules/base.xml.in.h:656
msgid "Urdu, Phonetic"
msgstr "урду, фонетична"
-#: ../rules/base.xml.in.h:652
+#: ../rules/base.xml.in.h:657
msgid "Urdu, Winkeys"
msgstr "урду, клавиши Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:653
+#: ../rules/base.xml.in.h:658
msgid "Use Bosnian digraphs"
msgstr "с босненски диграфи"
-#: ../rules/base.xml.in.h:654
+#: ../rules/base.xml.in.h:659
msgid "Use Croatian digraphs"
msgstr "с хърватски диграфи"
-#: ../rules/base.xml.in.h:655
+#: ../rules/base.xml.in.h:660
msgid "Use guillemets for quotes"
msgstr "със френски кавички"
-#: ../rules/base.xml.in.h:656
+#: ../rules/base.xml.in.h:661
msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
-#: ../rules/base.xml.in.h:657
+#: ../rules/base.xml.in.h:662
msgid "Using space key to input non-breakable space character"
msgstr "Генериране на интервал без разделяне с клавишa за интервал"
-#: ../rules/base.xml.in.h:658
+#: ../rules/base.xml.in.h:663
msgid "Usual space at any level"
msgstr "Нормален интервал на всички нива"
-#: ../rules/base.xml.in.h:659
+#: ../rules/base.xml.in.h:664
msgid "Uzb"
msgstr "Узб"
-#: ../rules/base.xml.in.h:660
+#: ../rules/base.xml.in.h:665
msgid "Uzbekistan"
msgstr "узбекистанска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:661
+#: ../rules/base.xml.in.h:666
msgid "Vietnam"
msgstr "виетнамска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:662
+#: ../rules/base.xml.in.h:667
msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:663
+#: ../rules/base.xml.in.h:668
msgid "Vnm"
msgstr "Вие"
-#: ../rules/base.xml.in.h:664
+#: ../rules/base.xml.in.h:669
msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
msgstr "Цифрова клавиатура — Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:665
+#: ../rules/base.xml.in.h:670
msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
msgstr "Цифрова клавиатура Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
-#: ../rules/base.xml.in.h:666
+#: ../rules/base.xml.in.h:671
msgid "Wang model 724 azerty"
msgstr "Wang model 724 azerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:667
+#: ../rules/base.xml.in.h:672
msgid "Western"
msgstr "западна"
-#: ../rules/base.xml.in.h:668
+#: ../rules/base.xml.in.h:673
msgid "Winbook Model XP5"
msgstr "Winbook Model XP5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:669
+#: ../rules/base.xml.in.h:674
msgid "Winkeys"
msgstr "клавиши Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:670
+#: ../rules/base.xml.in.h:675
msgid "With &lt;\\|&gt; key"
msgstr "клавиш &lt;\\|&gt;"
-#: ../rules/base.xml.in.h:671
+#: ../rules/base.xml.in.h:676
msgid "With EuroSign on 5"
msgstr "€ е при „5“"
-#: ../rules/base.xml.in.h:672
+#: ../rules/base.xml.in.h:677
msgid "With guillemets"
msgstr "френски кавички"
-#: ../rules/base.xml.in.h:673
+#: ../rules/base.xml.in.h:678
msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
msgstr "Yahoo! Internet Keyboard (за Интернет)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:674
+#: ../rules/base.xml.in.h:679
msgid "Yakut"
msgstr "якутска"
-#: ../rules/base.xml.in.h:675
+#: ../rules/base.xml.in.h:680
msgid "Yoruba"
msgstr "йоруба"
-#: ../rules/base.xml.in.h:676
+#: ../rules/base.xml.in.h:681
msgid "Z and ZHE swapped"
msgstr "разменени „З“ и „Ж“"
-#: ../rules/base.xml.in.h:677
+#: ../rules/base.xml.in.h:682
msgid "Zar"
msgstr "ЮАф"
-#: ../rules/base.xml.in.h:678
+#: ../rules/base.xml.in.h:683
msgid "azerty"
msgstr "azerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:679
+#: ../rules/base.xml.in.h:684
msgid "azerty/digits"
msgstr "azerty/цифри"
-#: ../rules/base.xml.in.h:680
+#: ../rules/base.xml.in.h:685
msgid "digits"
msgstr "цифри"
-#: ../rules/base.xml.in.h:681
+#: ../rules/base.xml.in.h:686
msgid "displaced semicolon and quote (obsolete)"
msgstr "разменени точка и запетая и кавички (остаряла)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:682
+#: ../rules/base.xml.in.h:687
msgid "lyx"
msgstr "lyx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:683
+#: ../rules/base.xml.in.h:688
msgid "qwerty"
msgstr "qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:684
+#: ../rules/base.xml.in.h:689
msgid "qwerty, extended Backslash"
msgstr "qwerty с удължен Backslash"
-#: ../rules/base.xml.in.h:685
+#: ../rules/base.xml.in.h:690
msgid "qwerty/digits"
msgstr "qwerty/цифри"
-#: ../rules/base.xml.in.h:686
+#: ../rules/base.xml.in.h:691
msgid "qwertz"
msgstr "qwertz"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
+msgid "APL"
+msgstr "APL"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:2
+msgid "Atsina"
+msgstr "ацинска"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
+msgid "Combining accents instead of dead keys"
+msgstr "комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
+msgid "Couer D'alene Salish"
+msgstr "селиш на кор дален"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
+msgid "International (AltGr Unicode combining)"
+msgstr "международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
+msgid "International (AltGr Unicode combining, alternative)"
+msgstr "международна, с алтернативни комбинации по Уникод чрез AltGr"