summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/LINGUAS1
-rw-r--r--po/sv.po94
2 files changed, 95 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 17f9f0f..cb66d2b 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -1,4 +1,5 @@
# please keep this list sorted alphabetically
#
it
+sv
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
new file mode 100644
index 0000000..5ef9d7a
--- /dev/null
+++ b/po/sv.po
@@ -0,0 +1,94 @@
+# Swedish translation for devicekit-power.
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the devicekit-power package.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: devicekit-power\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-06 09:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-06 10:13+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.policy.in.h:1
+msgid "Authentication is required to hibernate the system"
+msgstr "Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to suspend the system"
+msgstr "Autentisering krävs för att försätta systemet i vänteläge"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.policy.in.h:3
+msgid "Hibernate the system"
+msgstr "Försätt systemet i viloläge"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.policy.in.h:4
+msgid "Suspend the system"
+msgstr "Försätt systemet i vänteläge"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:1
+msgid "Authentication is required to cancel a latency request"
+msgstr "Autentisering krävs för att avbryta en fördröjningsbegäran"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to set a persistent latency setting"
+msgstr "Autentisering krävs för att ställa in en bestående fördröjningsinställning"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:3
+msgid "Authentication is required to set administrator settings for latency control"
+msgstr "Autentisering krävs för att ställa in administratörsinställningar för fördröjningskontroll"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required to set the required latency of an application"
+msgstr "Autentisering krävs för att ställa in nödvändig fördröjning för ett program"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:5
+msgid "Cancel a latency request"
+msgstr "Avbryt en fördröjningsbegäran"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:6
+msgid "Set a persistent latency setting"
+msgstr "Ställ in en bestående fördröjningsinställning"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:7
+msgid "Set administrator settings for latency control"
+msgstr "Ställ in administratörsinställningar för fördröjningskontroll"
+
+#: ../policy/org.freedesktop.devicekit.power.qos.policy.in.h:8
+msgid "Set the required latency of an application"
+msgstr "Ställ in nödvändig fördröjning för ett program"
+
+#: ../src/dkp-main.c:134
+#: ../tools/dkp-tool.c:213
+msgid "Show extra debugging information"
+msgstr "Visa extra felsökningsinformation"
+
+#: ../tools/dkp-tool.c:214
+msgid "Enumerate objects paths for devices"
+msgstr "Räkna upp objektsökvägar för enheter"
+
+#: ../tools/dkp-tool.c:215
+msgid "Dump all parameters for all objects"
+msgstr "Dumpa alla parametrar för alla objekt"
+
+#: ../tools/dkp-tool.c:216
+msgid "Get the wakeup data"
+msgstr "Hämta uppvakningsdata"
+
+#: ../tools/dkp-tool.c:217
+msgid "Monitor activity from the power daemon"
+msgstr "Övervaka aktivitet från strömdemonen"
+
+#: ../tools/dkp-tool.c:218
+msgid "Monitor with detail"
+msgstr "Övervaka i detalj"
+
+#: ../tools/dkp-tool.c:219
+msgid "Show information about object path"
+msgstr "Visa information om objektsökväg"
+