summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
blob: 64fc5d19baa9c22ba59c0534e2116a04cbdb7106 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
# translation of pl.po to Polish
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015.
# Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-19 16:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-19 16:15+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
"systemu."

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Zarządzanie usługami lub innymi jednostkami systemu"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub innymi "
"jednostkami systemu."

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Zarządzanie plikami usług lub jednostek systemu"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać plikami usług lub jednostek "
"systemu."

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr ""
"Ustawienie lub usunięcie zmiennych środowiskowych menedżera systemu i usług"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lub usunąć zmienne środowiskowe "
"menedżera systemu i usług."

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
msgid "Set host name"
msgstr "Ustawienie nazwy komputera"

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the local host name."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
msgid "Set static host name"
msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local host name, "
"as well as the pretty host name."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
"lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
msgid "Set machine information"
msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."

#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Pobranie obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"

#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby pobrać obraz maszyny wirtualnej lub "
"kontenera"

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
msgid "Set system locale"
msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać wyłączenie systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić wyłączenie systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać uśpienie systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić uśpienie systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać automatyczne uśpienie systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza zasilania "
"przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza uśpienia "
"przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza hibernacji "
"przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę przełącznika pokrywy "
"przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchamiać programy jako niezalogowany "
"użytkownik."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
msgid ""
"Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
"urządzeń do stanowisk."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
msgid "Power off the system"
msgstr "Wyłączenie systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
msgid "Authentication is required for powering off the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
"inni użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program zażądał "
"jego wstrzymania."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
msgid "Reboot the system"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
msgid "Authentication is required for rebooting the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
"zalogowani inni użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
"zażądał jego wstrzymania."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
msgid "Suspend the system"
msgstr "Uśpienie systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
msgid "Authentication is required for suspending the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
"użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program zażądał jego "
"wstrzymania."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Hibernacja systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
msgid "Authentication is required for hibernating the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
"inni użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program zażądał jej wstrzymania"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
"zażądał jej wstrzymania."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Zarządzanie aktywnymi sesjami, użytkownikami i stanowiskami"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
msgid ""
"Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać aktywnymi sesjami, "
"użytkownikami i stanowiskami."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Zablokowanie lub odblokowanie aktywnych sesji"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zablokować lub odblokować aktywne sesje."

#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
msgid "Log into a local container"
msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"

#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera."

#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Zarządzanie lokalnymi maszynami wirtualnymi i kontenerami"

#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi maszynami "
"wirtualnymi i kontenerami."

#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Zarządzanie lokalnymi obrazami maszyn wirtualnych i kontenerów"

#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi obrazami maszyn "
"wirtualnych i kontenerów."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
msgid "Set system time"
msgstr "Ustawienie czasu systemu"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
msgid "Set system timezone"
msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
"lokalny lub czas UTC."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
"czasu przez sieć."

#: ../src/fsckd/fsckd.c:186
msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
msgstr ""
"Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C anuluje wszystkie trwające procesy sprawdzania "
"systemów plików"

#: ../src/fsckd/fsckd.c:227
#, c-format
msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
msgstr[0] "Trwa sprawdzanie %d dysku (ukończono %3.1f%%)"
msgstr[1] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"
msgstr[2] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"