summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/sl')
-rw-r--r--source/sl/basctl/messages.po194
-rw-r--r--source/sl/chart2/messages.po1170
-rw-r--r--source/sl/cui/messages.po4628
-rw-r--r--source/sl/dbaccess/messages.po600
-rw-r--r--source/sl/desktop/messages.po82
-rw-r--r--source/sl/extensions/messages.po316
-rw-r--r--source/sl/filter/messages.po496
-rw-r--r--source/sl/formula/messages.po32
-rw-r--r--source/sl/fpicker/messages.po20
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po132
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/scalc/00.po8
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/scalc/01.po12
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po18
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/sdraw.po54
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/sdraw/01.po10
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po70
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/01.po54
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/02.po38
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/guide.po536
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po190
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/simpress/02.po24
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/swriter.po14
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/swriter/00.po4
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/swriter/01.po426
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po378
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/swriter/menu.po4
-rw-r--r--source/sl/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po29
-rw-r--r--source/sl/reportdesign/messages.po150
-rw-r--r--source/sl/sc/messages.po3902
-rw-r--r--source/sl/sd/messages.po1786
-rw-r--r--source/sl/sfx2/messages.po664
-rw-r--r--source/sl/starmath/messages.po1001
-rw-r--r--source/sl/svtools/messages.po756
-rw-r--r--source/sl/svx/messages.po1792
-rw-r--r--source/sl/sw/messages.po5398
-rw-r--r--source/sl/uui/messages.po40
-rw-r--r--source/sl/vcl/messages.po192
-rw-r--r--source/sl/writerperfect/messages.po44
-rw-r--r--source/sl/xmlsecurity/messages.po154
39 files changed, 13041 insertions, 12377 deletions
diff --git a/source/sl/basctl/messages.po b/source/sl/basctl/messages.po
index 91107b931bd..ed4ee6f09e9 100644
--- a/source/sl/basctl/messages.po
+++ b/source/sl/basctl/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-09 15:24+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
@@ -504,112 +504,112 @@ msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|ok"
msgid "Runs or saves the current macro."
msgstr "Zažene ali shrani trenutni makro."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:160
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:161
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|macros"
msgid "Lists the macros that are contained in the module selected in the Macro from list."
msgstr "Naniza makre, ki so vsebovani v izbranem modulu s seznama Makro iz."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:173
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:174
msgctxt "basicmacrodialog|existingmacrosft"
msgid "Existing Macros In:"
msgstr "Obstoječi makri v:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:242
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:243
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|libraries"
msgid "Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog."
msgstr "Izpiše knjižnice in module, kjer lahko odprete ali shranite svoje makre. Za shranjevanje makra z določenim dokumentom odprite dokument in nato odprite to pogovorno okno."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:260
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:261
msgctxt "basicmacrodialog|macrofromft"
msgid "Macro From"
msgstr "Makro iz"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:276
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:277
msgctxt "basicmacrodialog|macrotoft"
msgid "Save Macro In"
msgstr "Shrani makro v"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:317
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:318
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|macronameedit"
msgid "Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here."
msgstr "Prikaže ime izbranega makra. Če želite ustvariti ali spremeniti ime makra, tukaj vnesite ime."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:328
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:329
msgctxt "basicmacrodialog|libraryft1"
msgid "Macro Name"
msgstr "Ime makra"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:351
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:352
msgctxt "basicmacrodialog|assign"
msgid "Assign..."
msgstr "Dodeli ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:358
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:359
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|assign"
msgid "Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event."
msgstr "Odpre pogovorno okno Prilagodi, kjer lahko izbrani makro dodelite menijskemu ukazu, orodni vrstici ali dogodku."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:370
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:371
msgctxt "basicmacrodialog|edit"
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:377
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:378
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|edit"
msgid "Starts the %PRODUCTNAME Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing."
msgstr "Zažene se urejevalnik %PRODUCTNAME Basic, izbrani makro ali pogovorno okno pa se odpre za urejanje."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:389
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:390
msgctxt "basicmacrodialog|delete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:396
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:397
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|delete"
msgid "Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module."
msgstr "Ustvari nov makro, ustvari nov modul ali izbriše izbrani makro oz. izbrani modul."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:408
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:409
msgctxt "basicmacrodialog|new"
msgid "_New"
msgstr "_Nov"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:415
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:416
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|new"
msgid "Creates a new library."
msgstr "Ustvari novo knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:427
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:428
msgctxt "basicmacrodialog|organize"
msgid "Organizer..."
msgstr "Organizator ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:434
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:435
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|organize"
msgid "Opens the Macro Organizer dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries."
msgstr "Odpre pogovorno okno Organizator makrov, kjer lahko dodajate, urejate ali izbrišete obstoječe module, pogovorna okna in knjižnice makrov."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:446
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:447
msgctxt "basicmacrodialog|newlibrary"
msgid "New Library"
msgstr "Nova knjižnica"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:453
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:454
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|newlibrary"
msgid "Saves the recorded macro in a new library."
msgstr "Posneti makro shrani v novi knjižnici."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:465
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:466
msgctxt "basicmacrodialog|newmodule"
msgid "New Module"
msgstr "Nov modul"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:472
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:473
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|newmodule"
msgid "Saves the recorded macro in a new module."
msgstr "Posneti makro shrani v novem modulu."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:520
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/basicmacrodialog.ui:521
msgctxt "basicmacrodialog|extended_tip|BasicMacroDialog"
msgid "Opens a dialog to organize macros."
msgstr "Odpre pogovorno okno, namenjeno organiziranju makrov."
@@ -649,27 +649,27 @@ msgctxt "defaultlanguage|DefaultLanguageDialog"
msgid "Set Default User Interface Language"
msgstr "Nastavi privzeti jezik uporabniškega vmesnika"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:117
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:119
msgctxt "defaultlanguage|defaultlabel"
msgid "Default language:"
msgstr "Privzeti jezik:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:224
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:226
msgctxt "defaultlanguage|checkedlabel"
msgid "Available languages:"
msgstr "Jeziki na voljo:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:261
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:263
msgctxt "defaultlanguage|defined"
msgid "Select a language to define the default user interface language. All currently present strings will be assigned to the resources created for the selected language."
msgstr "Izberite privzeti jezik za uporabniški vmesnik. Vsi trenutno prisotni nizi bodo dodeljeni novoustvarjenim virom za izbrani jezik."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:276
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:278
msgctxt "defaultlanguage|added"
msgid "Select languages to be added. Resources for these languages will be created in the library. Strings of the current default user interface language will be copied to these new resources by default."
msgstr "Izberite jezike za dodajanje. Sredstva za te jezike bodo ustvarjena v knjižnici. Nizi trenutnega privzetega jezika uporabniškega vmesnika bodo samodejno kopirani v te nove vire."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:291
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/defaultlanguage.ui:293
msgctxt "defaultlanguage|alttitle"
msgid "Add User Interface Languages"
msgstr "Dodaj jezike uporabniškega vmesnika"
@@ -689,82 +689,82 @@ msgctxt "deletelangdialog|DeleteLangDialog"
msgid "You are about to delete the resources for the selected language(s). All user interface strings for this language(s) will be deleted."
msgstr "Ste pred tem, da pobrišete vsa sredstva izbranih jezikov. Vsi nizi uporabniškega vmesnika za te jezike bodo izbrisani."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:38
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:41
msgctxt "dialogpage|label1"
msgid "Dialog:"
msgstr "Pogovorno okno:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:92
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:95
msgctxt "dialogpage|extended_tip|library"
msgid "Deletes the selected element or elements after confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:126
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:129
msgctxt "dialogpage|extended_tip|edit"
msgid "Opens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library."
msgstr "Odpre urejevalnik %PRODUCTNAME Basic, tako da lahko spremenite izbrano knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:138
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:141
msgctxt "dialogpage|newmodule"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:145
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:148
msgctxt "dialogpage|extended_tip|newmodule"
msgid "Opens the editor and creates a new module."
msgstr "Odpre urejevalnik in ustvari nov modul."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:158
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:161
msgctxt "dialogpage|newdialog"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:181
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:184
msgctxt "dialogpage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:194
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:197
msgctxt "dialogpage|password"
msgid "_Password..."
msgstr "_Geslo ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:201
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:204
msgctxt "dialogpage|extended_tip|password"
msgid "Assigns or edits the password for the selected library."
msgstr "Dodelite ali uredite geslo za izbrano knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:213
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:216
msgctxt "dialogpage|import"
msgid "_Import..."
msgstr "Uvoz_i ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:220
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:223
msgctxt "dialogpage|extended_tip|import"
msgid "Locate that %PRODUCTNAME Basic library that you want to add to the current list, and then click Open."
msgstr "Poiščite tisto knjižnico %PRODUCTNAME Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, nato kliknite Odpri."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:232
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:235
msgctxt "dialogpage|export"
msgid "_Export..."
msgstr "Izv_ozi ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:258
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dialogpage.ui:261
msgctxt "dialogpage|extended_tip|DialogPage"
msgid "Lists the existing modules or dialogs."
msgstr "Vrne seznam obstoječih modulov oz. pogovornih oken."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dockingwatch.ui:110
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dockingwatch.ui:112
msgctxt "dockingwatch|RID_STR_WATCHVARIABLE"
msgid "Variable"
msgstr "Spremenljivka"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dockingwatch.ui:122
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dockingwatch.ui:124
msgctxt "dockingwatch|RID_STR_WATCHVALUE"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dockingwatch.ui:136
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/dockingwatch.ui:138
msgctxt "dockingwatch|RID_STR_WATCHTYPE"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
@@ -774,12 +774,12 @@ msgctxt "exportdialog|ExportDialog"
msgid "Export Basic library"
msgstr "Izvozi knjižnico Basic"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/exportdialog.ui:89
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/exportdialog.ui:90
msgctxt "exportdialog|extension"
msgid "Export as _extension"
msgstr "Izvozi kot razširit_ev"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/exportdialog.ui:105
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/exportdialog.ui:106
msgctxt "exportdialog|basic"
msgid "Export as BASIC library"
msgstr "Izvozi kot knjižnico BASIC"
@@ -789,7 +789,7 @@ msgctxt "gotolinedialog|GotoLineDialog"
msgid "Go to Line"
msgstr "V vrstico"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/gotolinedialog.ui:87
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/gotolinedialog.ui:88
msgctxt "gotolinedialog|area"
msgid "_Line number:"
msgstr "_Številka vrstice:"
@@ -799,102 +799,102 @@ msgctxt "importlibdialog|ImportLibDialog"
msgid "Import Libraries"
msgstr "Uvozi knjižnice"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:116
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:118
msgctxt "importlibdialog|ref"
msgid "Insert as reference (read-only)"
msgstr "Vstavi kot sklic (samo za branje)"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:125
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:127
msgctxt "importlibdialog|extended_tip|ref"
msgid "Adds the selected library as a read-only file. The library is reloaded each time you start %PRODUCTNAME."
msgstr "Doda izbrano knjižnico kot datoteko, namenjeno samo branju. Knjižnica se ponovno naloži vsakič, ko zaženete %PRODUCTNAME."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:136
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:138
msgctxt "importlibdialog|replace"
msgid "Replace existing libraries"
msgstr "Zamenjaj obstoječe knjižnice"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:145
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:147
msgctxt "importlibdialog|extended_tip|replace"
msgid "Replaces a library that has the same name with the current library."
msgstr "Zamenja istoimensko knjižnico s trenutno knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:162
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:164
msgctxt "importlibdialog|label1"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:277
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/importlibdialog.ui:279
msgctxt "importlibdialog|extended_tip|ImportLibDialog"
msgid "Enter a name or the path to the library that you want to append. You can also select a library from the list."
msgstr "Vnesite ime ali pot do knjižnice, ki jo želite dodati. Knjižnico lahko izberete tudi s seznama."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:41
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:44
msgctxt "libpage|label1"
msgid "L_ocation:"
msgstr "_Mesto:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:58
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:61
msgctxt "libpage|extended_tip|location"
msgid "Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize."
msgstr "Izberite program ali dokument, ki vsebuje knjižnice makrov, ki jih želite organizirati."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:85
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:89
msgctxt "libpage|lingudictsft"
msgid "_Library:"
msgstr "_Knjižnica:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:149
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:153
msgctxt "libpage|extended_tip|library"
msgid "Deletes the selected element or elements after confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:183
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:187
msgctxt "libpage|extended_tip|edit"
msgid "Opens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library."
msgstr "Odpre urejevalnik %PRODUCTNAME Basic, tako da lahko spremenite izbrano knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:195
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:199
msgctxt "libpage|password"
msgid "_Password..."
msgstr "_Geslo ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:202
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:206
msgctxt "libpage|extended_tip|password"
msgid "Assigns or edits the password for the selected library."
msgstr "Dodelite ali uredite geslo za izbrano knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:214
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:218
msgctxt "libpage|new"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:221
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:225
msgctxt "libpage|extended_tip|new"
msgid "Creates a new library."
msgstr "Ustvari novo knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:234
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:238
msgctxt "libpage|import"
msgid "_Import..."
msgstr "Uvoz_i ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:241
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:245
msgctxt "libpage|extended_tip|import"
msgid "Locate that %PRODUCTNAME Basic library that you want to add to the current list, and then click Open."
msgstr "Poiščite tisto knjižnico %PRODUCTNAME Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, nato kliknite Odpri."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:254
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:258
msgctxt "libpage|export"
msgid "_Export..."
msgstr "Izv_ozi ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:277
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:281
msgctxt "libpage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:303
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/libpage.ui:307
msgctxt "libpage|extended_tip|LibPage"
msgid "Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize."
msgstr "Izberite program ali dokument, ki vsebuje knjižnice makrov, ki jih želite organizirati."
@@ -914,37 +914,37 @@ msgctxt "managebreakpoints|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected breakpoint."
msgstr "Izbriše izbrano prekinitveno točko."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:146
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:147
msgctxt "managebreakpoints|active"
msgid "Active"
msgstr "Aktivno"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:155
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:156
msgctxt "managebreakpoints|extended_tip|active"
msgid "Activates or deactivates the current breakpoint."
msgstr "Aktivira ali deaktivira trenutno prekinitveno točko."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:218
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:220
msgctxt "managebreakpoints|extended_tip|entries"
msgid "Enter the line number for a new breakpoint, then click New."
msgstr "Vnesite številko vrstice za novo prekinitveno točko, nato kliknite Nov."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:245
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:248
msgctxt "managebreakpoints|extended_tip|pass"
msgid "Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect."
msgstr "Navedite število zank, ki jih je potrebno izvesti, preden se prekinitvena točka aktivira."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:258
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:261
msgctxt "managebreakpoints|label2"
msgid "Pass count:"
msgstr "Števec prehodov:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:281
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:284
msgctxt "managebreakpoints|label1"
msgid "Breakpoints"
msgstr "Prekinitvene točke"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:308
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managebreakpoints.ui:311
msgctxt "managebreakpoints|extended_tip|ManageBreakpointsDialog"
msgid "Specifies the options for breakpoints."
msgstr "Določa možnosti za prekinitvene točke."
@@ -954,92 +954,92 @@ msgctxt "managelanguages|ManageLanguagesDialog"
msgid "Manage User Interface Languages [$1]"
msgstr "Upravljaj z jeziki uporabniškega vmesnika [$1]"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:80
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:81
msgctxt "managelanguages|label1"
msgid "Present languages:"
msgstr "Prisotni jeziki:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:94
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:95
msgctxt "managelanguages|label2"
msgid "The default language is used if no localization for a user interface locale is present. Furthermore all strings from the default language are copied to resources of newly added languages."
msgstr "Privzeti jezik se uporabi, če ni prisoten prevod za področno nastavitev uporabniškega vmesnika. Vsi nizi privzetega jezika se tudi kopirajo v vire novo dodanih jezikov."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:120
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:122
msgctxt "managelanguages|add"
msgid "Add..."
msgstr "Dodaj ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:148
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/managelanguages.ui:150
msgctxt "managelanguages|default"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:38
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:41
msgctxt "modulepage|label1"
msgid "M_odule:"
msgstr "M_odul:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:92
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:95
msgctxt "modulepage|extended_tip|library"
msgid "Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents."
msgstr "Izpiše seznam obstoječih knjižnic makrov za trenuten modul in vse odprte dokumente."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:126
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:129
msgctxt "modulepage|extended_tip|edit"
msgid "Opens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library."
msgstr "Odpre urejevalnik %PRODUCTNAME Basic, tako da lahko spremenite izbrano knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:138
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:141
msgctxt "modulepage|newmodule"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:145
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:148
msgctxt "modulepage|extended_tip|newmodule"
msgid "Opens the editor and creates a new module."
msgstr "Odpre urejevalnik in ustvari nov modul."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:158
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:161
msgctxt "modulepage|newdialog"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:165
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:168
msgctxt "modulepage|extended_tip|newdialog"
msgid "Lets you manage the macro libraries."
msgstr "Omogoča upravljanje knjižnice makrov."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:186
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:189
msgctxt "modulepage|extended_tip|delete"
msgid "Creates a new macro, or deletes the selected macro."
msgstr "Ustvari nov makro ali izbriše izbrani makro."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:199
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:202
msgctxt "modulepage|password"
msgid "_Password..."
msgstr "_Geslo ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:206
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:209
msgctxt "modulepage|extended_tip|password"
msgid "Assigns or edits the password for the selected library."
msgstr "Dodelite ali uredite geslo za izbrano knjižnico."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:218
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:221
msgctxt "modulepage|import"
msgid "_Import..."
msgstr "Uvoz_i ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:225
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:228
msgctxt "modulepage|extended_tip|import"
msgid "Locate that %PRODUCTNAME Basic library that you want to add to the current list, and then click Open."
msgstr "Poiščite tisto knjižnico %PRODUCTNAME Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, nato kliknite Odpri."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:237
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:240
msgctxt "modulepage|export"
msgid "_Export..."
msgstr "Izv_ozi ..."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:263
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/modulepage.ui:266
msgctxt "modulepage|extended_tip|ModulePage"
msgid "Lists the existing modules or dialogs."
msgstr "Vrne seznam obstoječih modulov oz. pogovornih oken."
@@ -1049,12 +1049,12 @@ msgctxt "newlibdialog|extended_tip|ok"
msgid "Runs or saves the current macro."
msgstr "Zažene ali shrani trenutni makro."
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/newlibdialog.ui:91
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/newlibdialog.ui:92
msgctxt "newlibdialog|area"
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/newlibdialog.ui:131
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/newlibdialog.ui:132
msgctxt "newlibdialog|extended_tip|NewLibDialog"
msgid "Enter a name for the new library or module."
msgstr "Vnesite ime za nov modul ali knjižnico."
@@ -1064,17 +1064,17 @@ msgctxt "organizedialog|OrganizeDialog"
msgid "Basic Macro Organizer"
msgstr "Organizator makrov Basic"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/organizedialog.ui:110
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/organizedialog.ui:111
msgctxt "organizedialog|modules"
msgid "Modules"
msgstr "Moduli"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/organizedialog.ui:156
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/organizedialog.ui:158
msgctxt "organizedialog|dialogs"
msgid "Dialogs"
msgstr "Pogovorna okna"
-#: basctl/uiconfig/basicide/ui/organizedialog.ui:203
+#: basctl/uiconfig/basicide/ui/organizedialog.ui:206
msgctxt "organizedialog|libraries"
msgid "Libraries"
msgstr "Knjižnice"
diff --git a/source/sl/chart2/messages.po b/source/sl/chart2/messages.po
index dee768f04da..81d3f4edfbb 100644
--- a/source/sl/chart2/messages.po
+++ b/source/sl/chart2/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-09 15:32+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
@@ -886,17 +886,17 @@ msgctxt "chardialog|CharDialog"
msgid "Character"
msgstr "Znak"
-#: chart2/uiconfig/ui/chardialog.ui:134
+#: chart2/uiconfig/ui/chardialog.ui:135
msgctxt "chardialog|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: chart2/uiconfig/ui/chardialog.ui:180
+#: chart2/uiconfig/ui/chardialog.ui:182
msgctxt "chardialog|fonteffects"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: chart2/uiconfig/ui/chardialog.ui:227
+#: chart2/uiconfig/ui/chardialog.ui:230
msgctxt "chardialog|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
@@ -906,97 +906,97 @@ msgctxt "chartdatadialog|ChartDataDialog"
msgid "Data Table"
msgstr "Podatkovna tabela"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:72
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:73
msgctxt "chartdatadialog|InsertRow"
msgid "Insert Row"
msgstr "Vstavi vrstico"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:77
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:78
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|InsertRow"
msgid "Inserts a new row below the current row."
msgstr "Vstavi novo vrstico pod trenutno vrstico."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:90
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:91
msgctxt "chartdatadialog|InsertColumn"
msgid "Insert Series"
msgstr "Vstavi niz"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:95
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:96
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|InsertColumn"
msgid "Inserts a new data series after the current column."
msgstr "Vstavi nov niz podatkov za trenutnim stolpcem."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:108
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:109
msgctxt "chartdatadialog|InsertTextColumn"
msgid "Insert Text Column"
msgstr "Vstavi stolpec z besedilom"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:113
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:114
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|InsertTextColumn"
msgid "Inserts a new text column after the current column for hierarchical axes descriptions."
msgstr "Za trenutnim stolpcem vstavi nov stolpec z besedilom za hierarhične opise osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:126
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:127
msgctxt "chartdatadialog|RemoveRow"
msgid "Delete Row"
msgstr "Izbriši vrstico"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:131
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:132
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|RemoveRow"
msgid "Deletes the current row. It is not possible to delete the label row."
msgstr "Izbriše trenutno vrstico. Vrstice z oznako ni mogoče izbrisati."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:144
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:145
msgctxt "chartdatadialog|RemoveColumn"
msgid "Delete Series"
msgstr "Izbriši niz"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:149
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:150
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|RemoveColumn"
msgid "Deletes the current series or text column. It is not possible to delete the first text column."
msgstr "Izbriše trenutni niz podatkov ali stolpec z besedilom. Prvega stolpca z besedilom ni mogoče izbrisati."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:172
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:173
msgctxt "chartdatadialog|MoveLeftColumn"
msgid "Move Series Left"
msgstr "Premakni niz levo"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:177
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:178
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|MoveLeftColumn"
msgid "Switches the current column with its neighbor at the left."
msgstr "Zamenja trenutni stolpec z njegovim levim sosedom."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:190
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:191
msgctxt "chartdatadialog|MoveRightColumn"
msgid "Move Series Right"
msgstr "Premakni niz desno"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:195
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:196
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|MoveRightColumn"
msgid "Switches the current column with its neighbor at the right."
msgstr "Zamenja trenutni stolpec z njegovim desnim sosedom."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:208
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:209
msgctxt "chartdatadialog|MoveUpRow"
msgid "Move Row Up"
msgstr "Premakni vrstico navzgor"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:213
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:214
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|MoveUpRow"
msgid "Switches the current row with its neighbor above."
msgstr "Zamenja trenutno vrstico s prvo vrstico nad njo."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:226
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:227
msgctxt "chartdatadialog|MoveDownRow"
msgid "Move Row Down"
msgstr "Premakni vrstico navzdol"
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:231
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:232
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|MoveDownRow"
msgid "Switches the current row with its neighbor below."
msgstr "Zamenja trenutno vrstico s prvo vrstico pod njo."
-#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:365
+#: chart2/uiconfig/ui/chartdatadialog.ui:366
msgctxt "chartdatadialog|extended_tip|ChartDataDialog"
msgid "Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data."
msgstr "Odpre pogovorno okno Podatkovna tabela, kjer lahko urejate podatke grafikona."
@@ -1011,12 +1011,12 @@ msgctxt "datarangedialog|DataRangeDialog"
msgid "Data Ranges"
msgstr "Obsegi podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/datarangedialog.ui:124
+#: chart2/uiconfig/ui/datarangedialog.ui:125
msgctxt "datarangedialog|range"
msgid "Data Range"
msgstr "Obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/datarangedialog.ui:170
+#: chart2/uiconfig/ui/datarangedialog.ui:172
msgctxt "datarangedialog|series"
msgid "Data Series"
msgstr "Niz podatkov"
@@ -1026,247 +1026,247 @@ msgctxt "dlg_DataLabel|dlg_DataLabels"
msgid "Data Labels for all Data Series"
msgstr "Oznake podatkov za vse nize podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:105
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:106
msgctxt "dlg_DataLabel|CB_VALUE_AS_NUMBER"
msgid "Show value as _number"
msgstr "Pokaži vrednost kot _številko"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:114
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:115
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|CB_VALUE_AS_NUMBER"
msgid "Displays the absolute values of the data points."
msgstr "Prikaže absolutne vrednosti podatkovnih točk."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:125
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:126
msgctxt "dlg_DataLabel|CB_VALUE_AS_PERCENTAGE"
msgid "Show value as _percentage"
msgstr "Pokaži vrednost kot _odstotek"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:134
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:135
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|CB_VALUE_AS_PERCENTAGE"
msgid "Displays the percentage of the data points in each column."
msgstr "Prikaže odstotni delež podatkovnih točk glede na vsak stolpec."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:145
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:146
msgctxt "dlg_DataLabel|CB_CATEGORY"
msgid "Show _category"
msgstr "Pokaži _kategorijo"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:154
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:155
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|CB_CATEGORY"
msgid "Shows the data point text labels."
msgstr "Pokaže oznake podatkovnih točk."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:165
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:166
msgctxt "dlg_DataLabel|CB_SYMBOL"
msgid "Show _legend key"
msgstr "Pokaži ključ _legende"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:174
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:175
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|CB_SYMBOL"
msgid "Displays the legend icons next to each data point label."
msgstr "Pokaže ikone legende poleg vsake oznake podatkovne točke."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:185
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:186
msgctxt "dlg_DataLabel|CB_WRAP_TEXT"
msgid "Auto text _wrap"
msgstr "Samodejno prelo_mi besedilo"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:200
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:201
msgctxt "dlg_DataLabel|PB_NUMBERFORMAT"
msgid "Number _format..."
msgstr "_Oblika števil ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:208
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:209
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|PB_NUMBERFORMAT"
msgid "Opens a dialog to select the number format."
msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor oblike zapisa števil."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:219
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:220
msgctxt "dlg_DataLabel|PB_PERCENT_NUMBERFORMAT"
msgid "Percentage f_ormat..."
msgstr "O_blika odstotkov ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:227
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:228
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|PB_PERCENT_NUMBERFORMAT"
msgid "Opens a dialog to select the percentage format."
msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor oblike odstotkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:240
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:241
msgctxt "dlg_DataLabel|CT_LABEL_DIAL"
msgid "ABCD"
msgstr "ABCD"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:259
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:260
msgctxt "dlg_DataLabel|FT_TEXT_SEPARATOR"
msgid "_Separator"
msgstr "_Ločilo"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:276
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:277
msgctxt "dlg_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Space"
msgstr "Presledek"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:277
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:278
msgctxt "dlg_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Comma"
msgstr "Vejica"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:278
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:279
msgctxt "dlg_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Semicolon"
msgstr "Podpičje"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:279
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:280
msgctxt "dlg_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "New line"
msgstr "Nova vrstica"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:280
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:281
msgctxt "dlg_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Period"
msgstr "Pika"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:284
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:285
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|LB_TEXT_SEPARATOR"
msgid "Selects the separator between multiple text strings for the same object."
msgstr "Določa ločilo med več besedilnimi nizi istega predmeta."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:310
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:311
msgctxt "dlg_DataLabel|FT_LABEL_PLACEMENT"
msgid "Place_ment"
msgstr "Pos_tavitev"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:327
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:328
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Best fit"
msgstr "Prilegajoče"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:328
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:329
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Center"
msgstr "Na sredini"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:329
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:330
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Above"
msgstr "Nad"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:330
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:331
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Top left"
msgstr "Levo zgoraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:331
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:332
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:332
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:333
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Bottom left"
msgstr "Levo spodaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:333
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:334
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Below"
msgstr "Pod"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:334
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:335
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Bottom right"
msgstr "Desno spodaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:335
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:336
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:336
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:337
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Top right"
msgstr "Desno zgoraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:337
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:338
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Inside"
msgstr "Znotraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:338
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:339
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Outside"
msgstr "Zunaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:339
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:340
msgctxt "dlg_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Near origin"
msgstr "Ob izvoru"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:343
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:344
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|LB_LABEL_PLACEMENT"
msgid "Selects the placement of data labels relative to the objects."
msgstr "Določa postavitev oznak podatkov glede na predmete."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:363
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:364
msgctxt "dlg_DataLabel|STR_DLG_NUMBERFORMAT_FOR_PERCENTAGE_VALUE"
msgid "Number Format for Percentage Value"
msgstr "Oblika števil pri odstotkovnih vrednostih"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:381
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:382
msgctxt "dlg_DataLabel|label1"
msgid "Text Attributes"
msgstr "Atributi besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:425
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:426
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|CT_DIAL"
msgid "Click in the dial to set the text orientation for the data labels."
msgstr "Če želite nastaviti usmerjenost besedila podatkovnih oznak, kliknite ustrezni del številčnice."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:445
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:446
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|NF_LABEL_DEGREES"
msgid "Enter the counterclockwise rotation angle for the data labels."
msgstr "Vnesite kot sukanja podatkovnih oznak v smeri, nasprotni smeri urinega kazalca."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:459
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:460
msgctxt "dlg_DataLabel|FT_LABEL_DEGREES"
msgid "_Degrees"
msgstr "_stopinj"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:484
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:485
msgctxt "dlg_DataLabel|FT_LABEL_TEXTDIR"
msgid "Te_xt direction"
msgstr "Smer _besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:501
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:502
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|LB_LABEL_TEXTDIR"
msgid "Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled."
msgstr "Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:526
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:527
msgctxt "dlg_DataLabel|label2"
msgid "Rotate Text"
msgstr "Zasukaj besedilo"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:559
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:560
msgctxt "dlg_DataLabel|CB_CUSTOM_LEADER_LINES"
msgid "_Connect displaced data labels to data points"
msgstr "_Poveži razpostrte oznake podatkov s podatkovnimi točkami"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:568
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:569
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|CB_CUSTOM_LEADER_LINES"
msgid "Draws a line connecting the data labels to the data points"
msgstr "Nariše črto, ki povezuje podatkovne oznake s podatkovnimi točkami."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:586
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:587
msgctxt "dlg_DataLabel|label3"
msgid "Leader Lines"
msgstr "Vodilne črte"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:602
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:603
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|tp_DataLabel"
msgid "Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels."
msgstr "Odpre pogovorno okno Oznake podatkov, ki omogoča nastavljanje oznak podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:624
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_DataLabel.ui:625
msgctxt "dlg_DataLabel|extended_tip|dlg_DataLabels"
msgid "Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels."
msgstr "Odpre pogovorno okno Oznake podatkov, ki omogoča nastavljanje oznak podatkov."
@@ -1351,117 +1351,117 @@ msgctxt "dlg_InsertErrorBars|label1"
msgid "Error Category"
msgstr "Kategorija napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:309
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:310
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|RB_BOTH"
msgid "Positive _and Negative"
msgstr "Pozitivno _in negativno"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:318
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:319
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|RB_BOTH"
msgid "Shows positive and negative error bars."
msgstr "Pokaže pozitivne in negativne stolpce napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:329
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:330
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|RB_POSITIVE"
msgid "Pos_itive"
msgstr "Po_zitivno"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:339
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:340
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|RB_POSITIVE"
msgid "Shows only positive error bars."
msgstr "Pokaže le pozitivne stolpce napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:350
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:351
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|RB_NEGATIVE"
msgid "Ne_gative"
msgstr "Ne_gativno"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:360
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:361
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|RB_NEGATIVE"
msgid "Shows only negative error bars."
msgstr "Pokaže le negativne stolpce napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:410
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:411
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|label2"
msgid "Error Indicator"
msgstr "Pokazatelj napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:458
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:459
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|FT_POSITIVE"
msgid "P_ositive (+)"
msgstr "P_ozitivno (+)"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:476
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:477
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|MF_POSITIVE"
msgid "Enter the value to add to the displayed value as the positive error value."
msgstr "Vnesite vrednost za prištevanje prikazani vrednosti kot pozitivne vrednosti napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:494
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:495
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|ED_RANGE_POSITIVE"
msgid "Enter the address range from where to get the positive error values. Use the Shrink button to select the range from a sheet."
msgstr "Vnesite obseg naslovov, iz katerih želite pridobiti pozitivne vrednosti napake. Uporabite gumb Skrči za izbor obsega iz delovnega lista."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:509
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:510
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|IB_RANGE_POSITIVE|tooltip_text"
msgid "Select data range"
msgstr "Izberi obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:513
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:514
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|IB_RANGE_POSITIVE"
msgid "Click a button to shrink the dialog, then use the mouse to select the cell range in the spreadsheet. Click the button again to restore the dialog to full size."
msgstr "S klikom gumba skrčite pogovorno okno, nato uporabite miško in z njo izberite obseg celic v preglednici. Znova kliknite gumb, pogovorno okno se prikaže v polni velikosti."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:539
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:540
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|FT_NEGATIVE"
msgid "_Negative (-)"
msgstr "_Negativno (-)"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:557
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:558
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|MF_NEGATIVE"
msgid "Enter the value to subtract from the displayed value as the negative error value."
msgstr "Vnesite vrednost za odštevanje od prikazane vrednosti kot negativne vrednosti napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:575
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:576
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|ED_RANGE_NEGATIVE"
msgid "Enter the address range from where to get the negative error values. Use the Shrink button to select the range from a sheet."
msgstr "Vnesite obseg naslovov, iz katerih želite pridobiti negativne vrednosti napake. Uporabite gumb Skrči za izbor obsega iz delovnega lista."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:590
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:591
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|IB_RANGE_NEGATIVE|tooltip_text"
msgid "Select data range"
msgstr "Izberi obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:594
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:595
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|IB_RANGE_NEGATIVE"
msgid "Click a button to shrink the dialog, then use the mouse to select the cell range in the spreadsheet. Click the button again to restore the dialog to full size."
msgstr "S klikom gumba skrčite pogovorno okno, nato uporabite miško in z njo izberite obseg celic v preglednici. Znova kliknite gumb, pogovorno okno se prikaže v polni velikosti."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:613
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:614
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|CB_SYN_POS_NEG"
msgid "Same value for both"
msgstr "Enaka vrednost za oba"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:622
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:623
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|extended_tip|CB_SYN_POS_NEG"
msgid "Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the \"Positive (+)\" box. That value gets copied to the \"Negative (-)\" box automatically."
msgstr "Omogočite za rabo pozitivnih vrednosti napake tudi kot negativnih vrednosti napake. Spremenite lahko le vrednosti polja »Pozitivno (+)«. Ta vrednost se samodejno kopira v polje »Negativno (-)«."
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:640
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:641
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|label3"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:657
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:658
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_POSITIVE_ERRORBARS"
msgid "Select Range for Positive Error Bars"
msgstr "Izberite obseg za pozitivne stolpce napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:668
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:669
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_NEGATIVE_ERRORBARS"
msgid "Select Range for Negative Error Bars"
msgstr "Izberite obseg za negativne stolpce napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:679
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertErrorBars.ui:680
msgctxt "dlg_InsertErrorBars|STR_CONTROLTEXT_ERROR_BARS_FROM_DATA"
msgid "From Data Table"
msgstr "Iz podatkovne tabele"
@@ -1476,27 +1476,27 @@ msgctxt "dlg_InsertLegend|show"
msgid "_Display legend"
msgstr "_Pokaži legendo"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:128
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:129
msgctxt "dlg_InsertLegend|left"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:144
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:145
msgctxt "dlg_InsertLegend|right"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:160
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:161
msgctxt "dlg_InsertLegend|top"
msgid "_Top"
msgstr "Na _vrhu"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:176
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:177
msgctxt "dlg_InsertLegend|bottom"
msgid "_Bottom"
msgstr "Na _dnu"
-#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:205
+#: chart2/uiconfig/ui/dlg_InsertLegend.ui:206
msgctxt "dlg_InsertLegend|TXT_POSITION"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
@@ -1661,87 +1661,87 @@ msgctxt "inserttitledlg|InsertTitleDialog"
msgid "Titles"
msgstr "Naslovi"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:91
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:92
msgctxt "inserttitledlg|labelMainTitle"
msgid "_Title"
msgstr "_Naslov"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:105
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:106
msgctxt "inserttitledlg|labelSubTitle"
msgid "_Subtitle"
msgstr "Podna_slov"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:123
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:124
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|maintitle"
msgid "Enter the desired title for the chart."
msgstr "Vnesite želeni naslov grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:140
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:141
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|subtitle"
msgid "Enter the desired subtitle for the chart."
msgstr "Vnesite želeni podnaslov grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:178
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:180
msgctxt "inserttitledlg|labelPrimaryXaxis"
msgid "_X axis"
msgstr "Os _X"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:192
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:194
msgctxt "inserttitledlg|labelPrimaryYaxis"
msgid "_Y axis"
msgstr "Os _Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:206
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:208
msgctxt "inserttitledlg|labelPrimaryZaxis"
msgid "_Z axis"
msgstr "Os _Z"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:224
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:226
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|primaryXaxis"
msgid "Enter the desired title for the X axis of the chart."
msgstr "Vnesite želeni naslov za os X grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:241
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:243
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|primaryYaxis"
msgid "Enter the desired title for the Y axis of the chart."
msgstr "Vnesite želeni naslov za os Y grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:258
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:260
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|primaryZaxis"
msgid "Enter the desired title for the Z axis of the chart."
msgstr "Vnesite želeni naslov za os Z grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:275
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:277
msgctxt "inserttitledlg|Axe"
msgid "Axes"
msgstr "Osi"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:310
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:313
msgctxt "inserttitledlg|labelSecondaryXAxis"
msgid "X _axis"
msgstr "O_s X"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:324
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:327
msgctxt "inserttitledlg|labelSecondaryYAxis"
msgid "Y ax_is"
msgstr "_Os Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:342
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:345
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|secondaryXaxis"
msgid "Enter the desired secondary title for the X axis of the chart."
msgstr "Vnesite želeni drugotni naslov za os X grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:359
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:362
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|secondaryYaxis"
msgid "Enter the desired secondary title for the Y axis of the chart."
msgstr "Vnesite želeni drugotni naslov za os Y grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:376
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:379
msgctxt "inserttitledlg|label2"
msgid "Secondary Axes"
msgstr "Drugotne osi"
-#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:408
+#: chart2/uiconfig/ui/inserttitledlg.ui:411
msgctxt "inserttitledlg|extended_tip|InsertTitleDialog"
msgid "Opens a dialog to enter or modify the titles in a chart."
msgstr "Odpre pogovorno okno za vnos ali spreminjanje naslovov grafikona."
@@ -1751,447 +1751,447 @@ msgctxt "paradialog|ParagraphDialog"
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavek"
-#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:134
+#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:135
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_STD"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:180
+#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:182
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_ALIGN"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:228
+#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:231
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_ASIAN"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:275
+#: chart2/uiconfig/ui/paradialog.ui:279
msgctxt "paradialog|labelTP_TABULATOR"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:22
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:24
msgctxt "sidebaraxis|checkbutton_show_label"
msgid "Show labels"
msgstr "Pokaži oznake"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:37
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:39
msgctxt "sidebaraxis|checkbutton_reverse"
msgid "Reverse direction"
msgstr "Nasprotna smer"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:62
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:65
msgctxt "sidebaraxis|label1"
msgid "_Label position:"
msgstr "Položaj _oznake:"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:76
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:79
msgctxt "sidebaraxis|comboboxtext_label_position"
msgid "Near Axis"
msgstr "Ob os"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:77
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:80
msgctxt "sidebaraxis|comboboxtext_label_position"
msgid "Near Axis (other side)"
msgstr "Ob os (z druge strani)"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:78
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:81
msgctxt "sidebaraxis|comboboxtext_label_position"
msgid "Outside start"
msgstr "Na zunanji začetek"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:79
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:82
msgctxt "sidebaraxis|comboboxtext_label_position"
msgid "Outside end"
msgstr "Na zunanji konec"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:93
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebaraxis.ui:96
msgctxt "sidebaraxis|label2"
msgid "_Text orientation:"
msgstr "_Usmerjenost besedila:"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:36
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:38
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_title"
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:54
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:56
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_subtitle"
msgid "Subtitle"
msgstr "Podnaslov"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:106
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:108
msgctxt "sidebarelements|l"
msgid "Titles"
msgstr "Naslovi"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:139
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:141
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_legend"
msgid "Show legend"
msgstr "Pokaži legendo"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:143
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:145
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_legend|tooltip_text"
msgid "Show Legend"
msgstr "Pokaži legendo"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:165
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:167
msgctxt "sidebarelements|placement_label"
msgid "_Placement:"
msgstr "_Postavitev:"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:181
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:183
msgctxt "sidebarelements|comboboxtext_legend"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:182
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:184
msgctxt "sidebarelements|comboboxtext_legend"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:183
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:185
msgctxt "sidebarelements|comboboxtext_legend"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:184
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:186
msgctxt "sidebarelements|comboboxtext_legend"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:202
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:204
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_no_overlay"
msgid "Show the legend without overlapping the chart"
msgstr "Pokaži legendo brez prekrivanja grafikona"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:224
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:226
msgctxt "sidebarelements|label_legen"
msgid "Legend"
msgstr "Legenda"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:257
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:260
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_x_axis"
msgid "X axis"
msgstr "Os X"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:272
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:275
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_x_axis_title"
msgid "X axis title"
msgstr "Naslov osi X"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:287
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:290
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_y_axis"
msgid "Y axis"
msgstr "Os Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:302
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:305
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_y_axis_title"
msgid "Y axis title"
msgstr "Naslov osi Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:317
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:320
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_z_axis"
msgid "Z axis"
msgstr "Os Z"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:332
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:335
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_z_axis_title"
msgid "Z axis title"
msgstr "Naslov osi Z"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:347
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:350
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_2nd_x_axis"
msgid "2nd X axis"
msgstr "Druga os X"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:361
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:364
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_2nd_x_axis_title"
msgid "2nd X axis title"
msgstr "Naslov druge osi X"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:375
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:378
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_2nd_y_axis"
msgid "2nd Y axis"
msgstr "Druga os Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:389
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:392
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_2nd_y_axis_title"
msgid "2nd Y axis title"
msgstr "Naslov druge osi Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:409
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:412
msgctxt "sidebarelements|label_axes"
msgid "Axes"
msgstr "Osi"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:442
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:446
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_gridline_horizontal_major"
msgid "Horizontal major"
msgstr "Vodoravne glavne"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:457
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:461
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_gridline_vertical_major"
msgid "Vertical major"
msgstr "Navpične glavne"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:472
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:476
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_gridline_horizontal_minor"
msgid "Horizontal minor"
msgstr "Vodoravne pomožne"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:487
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:491
msgctxt "sidebarelements|checkbutton_gridline_vertical_minor"
msgid "Vertical minor"
msgstr "Navpične pomožne"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:508
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:512
msgctxt "sidebarelements|label_gri"
msgid "Gridlines"
msgstr "Mrežne črte"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:528
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:533
msgctxt "sidebarelements|text_title"
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:539
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarelements.ui:544
msgctxt "sidebarelements|text_subtitle"
msgid "Subtitle"
msgstr "Podnaslov"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:58
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:60
msgctxt "sidebarerrorbar|label2"
msgid "Category:"
msgstr "Kategorija:"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:72
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:74
msgctxt "sidebarerrorbar|comboboxtext_type"
msgid "Constant"
msgstr "Konstanta"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:73
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:75
msgctxt "sidebarerrorbar|comboboxtext_type"
msgid "Percentage"
msgstr "Odstotek"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:74
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:76
msgctxt "sidebarerrorbar|comboboxtext_type"
msgid "Cell Range or Data Table"
msgstr "Obseg celic ali podatkovna tabela"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:75
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:77
msgctxt "sidebarerrorbar|comboboxtext_type"
msgid "Standard deviation"
msgstr "Standardni odklon"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:76
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:78
msgctxt "sidebarerrorbar|comboboxtext_type"
msgid "Standard error"
msgstr "Standardna napaka"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:77
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:79
msgctxt "sidebarerrorbar|comboboxtext_type"
msgid "Variance"
msgstr "Varianca"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:78
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:80
msgctxt "sidebarerrorbar|comboboxtext_type"
msgid "Error margin"
msgstr "Toleranca napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:91
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:93
msgctxt "sidebarerrorbar|label3"
msgid "Positive (+):"
msgstr "Pozitivno (+):"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:103
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:105
msgctxt "sidebarerrorbar|label4"
msgid "Negative (-):"
msgstr "Negativno (-):"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:115
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:117
msgctxt "sidebarerrorbar|spinbutton_pos"
msgid "0.00"
msgstr "0,00"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:129
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:131
msgctxt "sidebarerrorbar|spinbutton_neg"
msgid "0.00"
msgstr "0,00"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:149
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:151
msgctxt "sidebarerrorbar|radiobutton_positive_negative|tooltip_text"
msgid "Positive and Negative"
msgstr "Pozitivno in negativno"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:167
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:169
msgctxt "sidebarerrorbar|radiobutton_positive|tooltip_text"
msgid "Positive"
msgstr "Pozitivno"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:185
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:187
msgctxt "sidebarerrorbar|radiobutton_negative|tooltip_text"
msgid "Negative"
msgstr "Negativno"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:209
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarerrorbar.ui:211
msgctxt "sidebarerrorbar|label5"
msgid "Indicator"
msgstr "Pokazatelj"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:44
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:45
msgctxt "sidebarseries|checkbutton_label"
msgid "Show data labels"
msgstr "Pokaži oznake podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:68
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:69
msgctxt "sidebarseries|label_box"
msgid "P_lacement:"
msgstr "Po_stavitev:"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:83
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:84
msgctxt "sidebarseries|comboboxtext_label"
msgid "Above"
msgstr "Nad"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:84
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:85
msgctxt "sidebarseries|comboboxtext_label"
msgid "Below"
msgstr "Pod"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:85
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:86
msgctxt "sidebarseries|comboboxtext_label"
msgid "Center"
msgstr "Na sredini"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:86
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:87
msgctxt "sidebarseries|comboboxtext_label"
msgid "Outside"
msgstr "Zunaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:87
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:88
msgctxt "sidebarseries|comboboxtext_label"
msgid "Inside"
msgstr "Znotraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:88
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:89
msgctxt "sidebarseries|comboboxtext_label"
msgid "Near origin"
msgstr "Ob izvoru"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:113
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:114
msgctxt "sidebarseries|checkbutton_trendline"
msgid "Show trendline"
msgstr "Pokaži trendno črto"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:149
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:150
msgctxt "sidebarseries|checkbutton_y_error"
msgid "Y error bars"
msgstr "Stolpci napake Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:165
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:166
msgctxt "sidebarseries|checkbutton_x_error"
msgid "X error bars"
msgstr "Stolpci napake X"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:187
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:188
msgctxt "sidebarseries|label1"
msgid "Error Bars"
msgstr "Stolpci napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:220
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:221
msgctxt "sidebarseries|radiobutton_primary_axis"
msgid "Primary Y axis"
msgstr "Prvotno os Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:237
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:238
msgctxt "sidebarseries|radiobutton_secondary_axis"
msgid "Secondary Y axis"
msgstr "Drugotno os Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:261
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:262
msgctxt "sidebarseries|axis_label"
msgid "Align Series to Axis"
msgstr "Poravnaj nize podatkov na os"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:277
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebarseries.ui:278
msgctxt "sidebarseries|label_series_tmpl"
msgid "Data series '%1'"
msgstr "Niz podatkov »%1«"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:81
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:85
msgctxt "sidebartype|3dlook"
msgid "_3D Look"
msgstr "Videz _3D"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:101
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:105
msgctxt "sidebartype|3dscheme"
msgid "Simple"
msgstr "Enostavno"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:102
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:106
msgctxt "sidebartype|3dscheme"
msgid "Realistic"
msgstr "Realistično"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:123
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:127
msgctxt "sidebartype|shapeft"
msgid "Sh_ape"
msgstr "Obli_ka"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:184
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:189
msgctxt "sidebartype|stack"
msgid "_Stack series"
msgstr "_Naloži nize"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:208
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:214
msgctxt "sidebartype|ontop"
msgid "On top"
msgstr "Na vrh"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:223
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:229
msgctxt "sidebartype|percent"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:238
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:244
msgctxt "sidebartype|deep"
msgid "Deep"
msgstr "Globoko"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:268
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:275
msgctxt "sidebartype|linetypeft"
msgid "_Line type"
msgstr "Vrsta _črte"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:283
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:290
msgctxt "sidebartype|linetype"
msgid "Straight"
msgstr "Ravno"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:284
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:291
msgctxt "sidebartype|linetype"
msgid "Smooth"
msgstr "Gladko"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:285
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:292
msgctxt "sidebartype|linetype"
msgid "Stepped"
msgstr "Stopnjevito"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:295
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:302
msgctxt "sidebartype|properties"
msgid "Properties..."
msgstr "Lastnosti ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:313
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:320
msgctxt "sidebartype|sort"
msgid "_Sort by X values"
msgstr "_Razvrsti po vrednostih X"
-#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:335
+#: chart2/uiconfig/ui/sidebartype.ui:343
msgctxt "sidebartype|nolinesft"
msgid "_Number of lines"
msgstr "Š_tevilo črt"
@@ -2221,117 +2221,117 @@ msgctxt "smoothlinesdlg|extended_tip|SplineTypeComboBox"
msgid "Apply a line curve model."
msgstr "Dodeli črtni model krivulje."
-#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:170
+#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:171
msgctxt "smoothlinesdlg|ResolutionLabel"
msgid "_Resolution:"
msgstr "_Ločljivost:"
-#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:184
+#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:185
msgctxt "smoothlinesdlg|PolynomialsLabel"
msgid "_Degree of polynomials:"
msgstr "_Stopnja polinomov:"
-#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:201
+#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:202
msgctxt "smoothlinesdlg|extended_tip|ResolutionSpinbutton"
msgid "Set the resolution."
msgstr "Nastavite ločljivost."
-#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:218
+#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:219
msgctxt "smoothlinesdlg|extended_tip|PolynomialsSpinButton"
msgid "Set the degree of the polynomials."
msgstr "Določite stopnjo polinomov."
-#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:252
+#: chart2/uiconfig/ui/smoothlinesdlg.ui:253
msgctxt "smoothlinesdlg|extended_tip|SmoothLinesDialog"
msgid "Apply a line curve model."
msgstr "Dodeli črtni model krivulje."
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:131
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:132
msgctxt "steppedlinesdlg|step_start_rb"
msgid "_Start with horizontal line"
msgstr "_Začni z vodoravno črto"
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:141
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:142
msgctxt "steppedlinesdlg|extended_tip|step_start_rb"
msgid "Start with horizontal line and step up vertically at the end."
msgstr "Začni z vodoravno črto in korači navpično navzgor na njenem koncu."
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:152
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:153
msgctxt "steppedlinesdlg|step_center_x_rb"
msgid "Step at the _horizontal mean"
msgstr "Prestopi pri _vodoravni srednji vrednosti"
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:163
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:164
msgctxt "steppedlinesdlg|extended_tip|step_center_x_rb"
msgid "Start to step up vertically and end with horizontal line."
msgstr "Začni z navpičnim korakom navzgor in končaj z vodoravno črto."
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:174
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:175
msgctxt "steppedlinesdlg|step_end_rb"
msgid "_End with horizontal line"
msgstr "_Končaj z vodoravno črto"
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:185
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:186
msgctxt "steppedlinesdlg|extended_tip|step_end_rb"
msgid "Start with horizontal line, step up vertically in the middle of the X values and end with horizontal line."
msgstr "Začni z vodoravno črto, navpično korači navzgor na sredi vrednosti X in končaj z vodoravno črto."
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:196
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:197
msgctxt "steppedlinesdlg|step_center_y_rb"
msgid "Step to the _vertical mean"
msgstr "Prestopi pri _navpični srednji vrednosti"
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:207
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:208
msgctxt "steppedlinesdlg|extended_tip|step_center_y_rb"
msgid "Start to step up vertically to the middle of the Y values, draw a horizontal line and finish by stepping vertically to the end."
msgstr "Začni z navpičnim korakom na sredi vrednosti Y, nariši vodoravno črto in končaj z navpičnim korakom do konca."
-#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:235
+#: chart2/uiconfig/ui/steppedlinesdlg.ui:236
msgctxt "steppedlinesdlg|label2"
msgid "Type of Stepping"
msgstr "Vrsta koračenja"
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:44
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:46
msgctxt "titlerotationtabpage|extended_tip|OrientDegree"
msgid "Allows you to manually enter the orientation angle."
msgstr "Omogoča ročni vnos kota postavitve."
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:58
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:60
msgctxt "titlerotationtabpage|degreeL"
msgid "_Degrees"
msgstr "_stopinj"
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:92
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:95
msgctxt "titlerotationtabpage|stackedCB"
msgid "Ve_rtically stacked"
msgstr "Navpi_čno naloženo"
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:102
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:105
msgctxt "titlerotationtabpage|extended_tip|stackedCB"
msgid "Assigns vertical text orientation for cell contents."
msgstr "Dodeli navpično usmerjenost besedila za vsebino celic."
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:114
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:117
msgctxt "titlerotationtabpage|labelABCD"
msgid "ABCD"
msgstr "ABCD"
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:131
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:134
msgctxt "titlerotationtabpage|textdirL"
msgid "Te_xt direction:"
msgstr "Smer _besedila:"
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:145
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:148
msgctxt "titlerotationtabpage|extended_tip|textdirLB"
msgid "Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled."
msgstr "Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila."
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:164
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:167
msgctxt "titlerotationtabpage|extended_tip|dialCtrl"
msgid "Clicking anywhere on the wheel defines the variable text orientation."
msgstr "Za določitev spremenljive usmerjenosti besedila kliknite kamor koli na kolesu."
-#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:181
+#: chart2/uiconfig/ui/titlerotationtabpage.ui:184
msgctxt "titlerotationtabpage|labelTextOrient"
msgid "Text Orientation"
msgstr "Usmerjenost besedila"
@@ -2391,192 +2391,192 @@ msgctxt "tp_3D_SceneAppearance|extended_tip|CB_ROUNDEDEDGE"
msgid "Edges are rounded by 5%."
msgstr "Robovi so zaobljeni za 5 %."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:36
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:37
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|CBX_RIGHT_ANGLED_AXES"
msgid "_Right-angled axes"
msgstr "_Desno-kotne osi"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:45
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:46
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|extended_tip|CBX_RIGHT_ANGLED_AXES"
msgid "If Right-angled axes is enabled, you can rotate the chart contents only in X and Y direction, that is, parallel to the chart borders. Right-angled axes is enabled by default for newly created 3D charts. Pie and Donut charts do not support right-angled axes."
msgstr "Če so pravokotne osi vključene, lahko vsebino grafikona sukate le v smereh X in Y, torej le vzporedno z robovi grafikona. Pravokotne osi so privzeto vključene za novo ustvarjene 3D-grafikone. Tortni in kolobarni grafikoni ne podpirajo pravokotnih osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:59
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:60
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|FT_X_ROTATION"
msgid "_X rotation"
msgstr "Sukanje _X"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:73
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:74
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|FT_Y_ROTATION"
msgid "_Y rotation"
msgstr "Sukanje _Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:87
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:88
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|FT_Z_ROTATION"
msgid "_Z rotation"
msgstr "Sukanje _Z"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:99
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:100
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|CBX_PERSPECTIVE"
msgid "_Perspective"
msgstr "_Perspektiva"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:111
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:112
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|extended_tip|CBX_PERSPECTIVE"
msgid "Mark the Perspective box to view the chart as through a camera lens. Use the spin button to set the percentage. With a high percentage nearer objects look bigger than more distant objects."
msgstr "Označite polje Perspektiva, da vidite grafikon, kot bi ga gledali skozi objektiv kamere. Uporabite vrtilni gumb za nastavitev odstotkov. Pri višji vrednosti so bližnji predmeti videti večji od bolj oddaljenih."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:131
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:132
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|MTR_FLD_PERSPECTIVE-atkobject"
msgid "Perspective"
msgstr "Perspektiva"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:132
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:133
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|extended_tip|MTR_FLD_PERSPECTIVE"
msgid "Mark the Perspective box to view the chart as through a camera lens. Use the spin button to set the percentage. With a high percentage nearer objects look bigger than more distant objects."
msgstr "Označite polje Perspektiva, da vidite grafikon, kot bi ga gledali skozi objektiv kamere. Uporabite vrtilni gumb za nastavitev odstotkov. Pri višji vrednosti so bližnji predmeti videti večji od bolj oddaljenih."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:150
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:151
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|extended_tip|MTR_FLD_Z_ROTATION"
msgid "Sets the rotation of the chart on the z axis. The preview responds to the new settings."
msgstr "Nastavi sukanje grafikona po osi Z. Predogled se odzove na nove nastavitve."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:167
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:168
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|extended_tip|MTR_FLD_Y_ROTATION"
msgid "Sets the rotation of the chart on the y axis. The preview responds to the new settings."
msgstr "Nastavi sukanje grafikona po osi Y. Predogled se odzove na nove nastavitve."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:184
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneGeometry.ui:185
msgctxt "tp_3D_SceneGeometry|extended_tip|MTR_FLD_X_ROTATION"
msgid "Sets the rotation of the chart on the x axis. The preview responds to the new settings."
msgstr "Nastavi sukanje grafikona po osi X. Predogled se odzove na nove nastavitve."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:95
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:96
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_1|tooltip_text"
msgid "Light source 1"
msgstr "Svetlobni izvor 1"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:100
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:101
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_1"
msgid "Click to enable or disable the specular light source with highlights."
msgstr "Kliknite da omogočite ali onemogočite zrcalni vir svetlobe s poudarki."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:114
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:115
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_2|tooltip_text"
msgid "Light source 2"
msgstr "Svetlobni izvor 2"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:119
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:120
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_2"
msgid "Click to enable or disable the uniform light source."
msgstr "Kliknite, da omogočite ali onemogočite enoten vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:133
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:134
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_3|tooltip_text"
msgid "Light source 3"
msgstr "Svetlobni izvor 3"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:138
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:139
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_3"
msgid "Click to enable or disable the uniform light source."
msgstr "Kliknite, da omogočite ali onemogočite enoten vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:152
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:153
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_4|tooltip_text"
msgid "Light source 4"
msgstr "Svetlobni izvor 4"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:157
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:158
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_4"
msgid "Click to enable or disable the uniform light source."
msgstr "Kliknite, da omogočite ali onemogočite enoten vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:171
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:172
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_5|tooltip_text"
msgid "Light source 5"
msgstr "Svetlobni izvor 5"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:176
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:177
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_5"
msgid "Click to enable or disable the uniform light source."
msgstr "Kliknite, da omogočite ali onemogočite enoten vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:190
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:191
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_6|tooltip_text"
msgid "Light source 6"
msgstr "Svetlobni izvor 6"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:195
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:196
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_6"
msgid "Click to enable or disable the uniform light source."
msgstr "Kliknite, da omogočite ali onemogočite enoten vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:209
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:210
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_7|tooltip_text"
msgid "Light source 7"
msgstr "Svetlobni izvor 7"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:214
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:215
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_7"
msgid "Click to enable or disable the uniform light source."
msgstr "Kliknite, da omogočite ali onemogočite enoten vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:228
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:229
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHT_8|tooltip_text"
msgid "Light source 8"
msgstr "Svetlobni izvor 8"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:233
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:234
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHT_8"
msgid "Click to enable or disable the uniform light source."
msgstr "Kliknite, da omogočite ali onemogočite enoten vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:267
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:268
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|LB_LIGHTSOURCE"
msgid "Select a color for the selected light source."
msgstr "Izberite barvo za izbrani vir svetlobe."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:282
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:283
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_LIGHTSOURCE_COLOR|tooltip_text"
msgid "Select a color using the color dialog"
msgstr "Izberite barvo z uporabo pogovornega okna za barve"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:286
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:287
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_LIGHTSOURCE_COLOR"
msgid "Select a color using the color dialog."
msgstr "Izberite barvo z uporabo pogovornega okna za barve."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:311
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:312
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|FT_LIGHTSOURCE"
msgid "_Light Source"
msgstr "_Vir svetlobe"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:357
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:358
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|LB_AMBIENTLIGHT"
msgid "Select a color for the ambient light."
msgstr "Izberite barvo za svetlobo okolja."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:372
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:373
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|BTN_AMBIENT_COLOR|tooltip_text"
msgid "Select a color using the color dialog"
msgstr "Izberite barvo z uporabo pogovornega okna za barve"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:376
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:377
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|BTN_AMBIENT_COLOR"
msgid "Select a color using the color dialog."
msgstr "Izberite barvo z uporabo pogovornega okna za barve."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:394
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:395
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|FT_AMBIENTLIGHT"
msgid "_Ambient Light"
msgstr "_Ambientalna svetloba"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:437
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:439
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|CTL_LIGHT_PREVIEW|tooltip_text"
msgid "Light Preview"
msgstr "Predogled osvetlitve"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:495
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_3D_SceneIllumination.ui:497
msgctxt "tp_3D_SceneIllumination|extended_tip|tp_3D_SceneIllumination"
msgid "Set the light sources for the 3D view."
msgstr "Nastavite izvore svetlobe za pogled 3D."
@@ -2631,172 +2631,172 @@ msgctxt "tp_AxisPositions|TXT_AXIS_LINE"
msgid "Axis Line"
msgstr "Osovnica"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:185
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:186
msgctxt "tp_AxisPositions|RB_ON"
msgid "_On tick marks"
msgstr "Na _črticah"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:194
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:195
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|RB_ON"
msgid "Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis."
msgstr "Določa, da je os umeščena na prve/zadnje črtice. S tem se vizualizacija podatkovnih točk začne/konča na vrednostih osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:205
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:206
msgctxt "tp_AxisPositions|RB_BETWEEN"
msgid "_Between tick marks"
msgstr "_Med črticami"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:215
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:216
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|RB_BETWEEN"
msgid "Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis."
msgstr "Določa, da je os umeščena med črticami. S tem se vizualizacija podatkovnih točk začne/konča stran od vrednosti osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:232
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:233
msgctxt "tp_AxisPositions|TXT_POSITION"
msgid "Position Axis"
msgstr "Umesti os"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:273
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:274
msgctxt "tp_AxisPositions|FT_PLACE_LABELS"
msgid "_Place labels"
msgstr "_Postavi nalepke"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:289
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:290
msgctxt "tp_AxisPositions|LB_PLACE_LABELS"
msgid "Near axis"
msgstr "Ob os"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:290
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:291
msgctxt "tp_AxisPositions|LB_PLACE_LABELS"
msgid "Near axis (other side)"
msgstr "Ob os (z druge strani)"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:291
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:292
msgctxt "tp_AxisPositions|LB_PLACE_LABELS"
msgid "Outside start"
msgstr "Na zunanji začetek"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:292
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:293
msgctxt "tp_AxisPositions|LB_PLACE_LABELS"
msgid "Outside end"
msgstr "Na zunanji konec"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:296
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:297
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|LB_PLACE_LABELS"
msgid "Select where to place the labels: near axis, near axis (other side), outside start, or outside end."
msgstr "Izberite, kam želite postaviti nalepke: ob os, ob os (z druge strani), na zunanji začetek ali zunanji konec."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:321
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:322
msgctxt "tp_AxisPositions|FT_AXIS_LABEL_DISTANCE"
msgid "_Distance"
msgstr "Raz_dalja"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:359
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:360
msgctxt "tp_AxisPositions|TXT_FL_LABELS"
msgid "Labels"
msgstr "Nalepke"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:401
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:403
msgctxt "tp_AxisPositions|FT_MAJOR"
msgid "Major:"
msgstr "Glavne:"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:417
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:419
msgctxt "tp_AxisPositions|FT_MINOR"
msgid "Minor:"
msgstr "Pomožne:"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:431
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:433
msgctxt "tp_AxisPositions|CB_TICKS_INNER"
msgid "_Inner"
msgstr "_Notranje"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:443
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:445
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|CB_TICKS_INNER"
msgid "Specifies that marks are placed on the inner side of the axis."
msgstr "Določa postavitev oznak na notranjo stran osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:454
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:456
msgctxt "tp_AxisPositions|CB_TICKS_OUTER"
msgid "_Outer"
msgstr "_Zunanje"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:466
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:468
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|CB_TICKS_OUTER"
msgid "Specifies that marks are placed on the outer side of the axis."
msgstr "Določi oznake na zunanji strani osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:477
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:479
msgctxt "tp_AxisPositions|CB_MINOR_INNER"
msgid "I_nner"
msgstr "Notran_je"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:489
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:491
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|CB_MINOR_INNER"
msgid "Specifies that minor interval marks are placed on the inner side of the axis."
msgstr "Določa postavitev pomožnih intervalnih oznak na notranjo stran osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:500
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:502
msgctxt "tp_AxisPositions|CB_MINOR_OUTER"
msgid "O_uter"
msgstr "Z_unanje"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:512
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:514
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|CB_MINOR_OUTER"
msgid "Specifies that minor interval marks are placed on the outer side of the axis."
msgstr "Določa postavitev pomožnih intervalnih oznak na zunanjo stran osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:537
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:539
msgctxt "tp_AxisPositions|FT_PLACE_TICKS"
msgid "Place _marks"
msgstr "Postavi _oznake"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:553
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:555
msgctxt "tp_AxisPositions|LB_PLACE_TICKS"
msgid "At labels"
msgstr "Na nalepke"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:554
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:556
msgctxt "tp_AxisPositions|LB_PLACE_TICKS"
msgid "At axis"
msgstr "Na os"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:555
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:557
msgctxt "tp_AxisPositions|LB_PLACE_TICKS"
msgid "At axis and labels"
msgstr "Na os in nalepke"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:559
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:561
msgctxt "tp_AxisPositions|extended_tip|LB_PLACE_TICKS"
msgid "Select where to place the marks: at labels, at axis, or at axis and labels."
msgstr "Izberite, kam želite postaviti oznake: na nalepke, na os ali na os in nalepke."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:584
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:586
msgctxt "tp_AxisPositions|TXT_FL_TICKS"
msgid "Interval Marks"
msgstr "Oznake intervalov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:617
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:620
msgctxt "tp_AxisPositions|CB_MAJOR_GRID"
msgid "Show major _grid"
msgstr "Pokaži glavno _mrežo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:633
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:636
msgctxt "tp_AxisPositions|CB_MINOR_GRID"
msgid "_Show minor grid"
msgstr "_Pokaži pomožno mrežo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:648
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:651
msgctxt "tp_AxisPositions|PB_MAJOR_GRID"
msgid "Mo_re..."
msgstr "_Dodatno ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:661
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:664
msgctxt "tp_AxisPositions|PB_MINOR_GRID"
msgid "Mor_e..."
msgstr "Doda_tno ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:681
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_AxisPositions.ui:684
msgctxt "tp_AxisPositions|label2"
msgid "Grids"
msgstr "Mreže"
@@ -2806,377 +2806,377 @@ msgctxt "tp_ChartType|FT_CAPTION_FOR_WIZARD"
msgid "Choose a Chart Type"
msgstr "Izberite vrsto grafikona"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:94
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:96
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|subtype"
msgid "Select a sub type of the basic chart type."
msgstr "Izberite podvrsto osnovne vrste grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:119
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:123
msgctxt "tp_ChartType|3dlook"
msgid "_3D Look"
msgstr "Videz _3D"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:130
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:134
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|3dlook"
msgid "Enables a 3D look for the data values."
msgstr "Omogoča 3D-videz podatkovnih vrednosti."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:144
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:148
msgctxt "tp_ChartType|3dscheme"
msgid "Simple"
msgstr "Enostavno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:145
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:149
msgctxt "tp_ChartType|3dscheme"
msgid "Realistic"
msgstr "Realistično"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:152
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:156
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|3dscheme"
msgid "Select the type of 3D look."
msgstr "Izberite vrsto videza 3D."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:170
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:174
msgctxt "tp_ChartType|shapeft"
msgid "Sh_ape"
msgstr "Obli_ka"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:213
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:217
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|shape"
msgid "Select a shape from the list."
msgstr "Izberite obliko s seznama."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:237
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:242
msgctxt "tp_ChartType|stack"
msgid "_Stack series"
msgstr "_Naloži nize"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:245
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:250
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|stack"
msgid "Displays stacked series for Line charts."
msgstr "Prikaže naložene nize v črtnih grafikonih."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:266
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:272
msgctxt "tp_ChartType|ontop"
msgid "On top"
msgstr "Na vrh"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:275
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:281
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|ontop"
msgid "Stack series display values on top of each other."
msgstr "Naloženi nizi prikazujejo vrednosti eno nad drugo."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:286
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:292
msgctxt "tp_ChartType|percent"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:295
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:301
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|percent"
msgid "Stack series display values as percent."
msgstr "Naloženi nizi prikazujejo vrednosti v odstotkih."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:306
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:312
msgctxt "tp_ChartType|deep"
msgid "Deep"
msgstr "Globoko"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:335
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:342
msgctxt "tp_ChartType|linetypeft"
msgid "_Line type"
msgstr "Vrsta _črte"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:349
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:356
msgctxt "tp_ChartType|linetype"
msgid "Straight"
msgstr "Ravno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:350
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:357
msgctxt "tp_ChartType|linetype"
msgid "Smooth"
msgstr "Gladko"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:351
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:358
msgctxt "tp_ChartType|linetype"
msgid "Stepped"
msgstr "Stopnjevito"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:355
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:362
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|linetype"
msgid "Choose the type of line to draw."
msgstr "Izberite vrsto črte za risanje."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:366
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:373
msgctxt "tp_ChartType|properties"
msgid "Properties..."
msgstr "Lastnosti ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:372
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:379
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|properties"
msgid "Opens a dialog to set the line or curve properties."
msgstr "Odpre pogovorno okno za nastavitev lastnosti črte ali krivulje."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:389
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:396
msgctxt "tp_ChartType|sort"
msgid "_Sort by X values"
msgstr "_Razvrsti po vrednostih X"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:397
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:404
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|sort"
msgid "Connects points by ascending X values, even if the order of values is different, in an XY scatter diagram."
msgstr "V razpršenem grafikonu XY poveže točke z naraščajočimi vrednostmi X, čeprav je zaporedje vrednosti drugačno."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:415
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:423
msgctxt "tp_ChartType|nolinesft"
msgid "_Number of lines"
msgstr "Š_tevilo črt"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:434
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:442
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|nolines"
msgid "Set the number of lines for the Column and Line chart type."
msgstr "Nastavite število vrstic za navpični stolpčni in črtni grafikon."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:503
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ChartType.ui:511
msgctxt "tp_ChartType|extended_tip|charttype"
msgid "Select a basic chart type."
msgstr "Izberite osnovno vrsto grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:37
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:38
msgctxt "tp_DataLabel|CB_VALUE_AS_NUMBER"
msgid "Show value as _number"
msgstr "Pokaži vrednost kot _številko"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:46
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:47
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|CB_VALUE_AS_NUMBER"
msgid "Displays the absolute values of the data points."
msgstr "Prikaže absolutne vrednosti podatkovnih točk."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:57
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:58
msgctxt "tp_DataLabel|CB_VALUE_AS_PERCENTAGE"
msgid "Show value as _percentage"
msgstr "Pokaži vrednost kot _odstotek"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:66
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:67
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|CB_VALUE_AS_PERCENTAGE"
msgid "Displays the percentage of the data points in each column."
msgstr "Prikaže odstotni delež podatkovnih točk glede na vsak stolpec."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:77
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:78
msgctxt "tp_DataLabel|CB_CATEGORY"
msgid "Show _category"
msgstr "Pokaži _kategorijo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:86
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:87
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|CB_CATEGORY"
msgid "Shows the data point text labels."
msgstr "Pokaže oznake podatkovnih točk."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:97
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:98
msgctxt "tp_DataLabel|CB_SYMBOL"
msgid "Show _legend key"
msgstr "Pokaži ključ _legende"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:106
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:107
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|CB_SYMBOL"
msgid "Displays the legend icons next to each data point label."
msgstr "Pokaže ikone legende poleg vsake oznake podatkovne točke."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:117
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:118
msgctxt "tp_DataLabel|CB_WRAP_TEXT"
msgid "Auto text _wrap"
msgstr "Samodejno prelo_mi besedilo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:132
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:133
msgctxt "tp_DataLabel|PB_NUMBERFORMAT"
msgid "Number _format..."
msgstr "_Oblika števil ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:140
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:141
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|PB_NUMBERFORMAT"
msgid "Opens a dialog to select the number format."
msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor oblike zapisa števil."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:151
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:152
msgctxt "tp_DataLabel|PB_PERCENT_NUMBERFORMAT"
msgid "Percentage f_ormat..."
msgstr "O_blika odstotkov ..."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:159
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:160
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|PB_PERCENT_NUMBERFORMAT"
msgid "Opens a dialog to select the percentage format."
msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor oblike odstotkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:172
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:173
msgctxt "tp_DataLabel|CT_LABEL_DIAL"
msgid "ABCD"
msgstr "ABCD"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:191
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:192
msgctxt "tp_DataLabel|FT_TEXT_SEPARATOR"
msgid "_Separator"
msgstr "_Ločilo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:208
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:209
msgctxt "tp_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Space"
msgstr "Presledek"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:209
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:210
msgctxt "tp_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Comma"
msgstr "Vejica"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:210
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:211
msgctxt "tp_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Semicolon"
msgstr "Podpičje"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:211
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:212
msgctxt "tp_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "New line"
msgstr "Nova vrstica"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:212
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:213
msgctxt "tp_DataLabel|liststoreSEPARATOR"
msgid "Period"
msgstr "Pika"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:216
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:217
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|LB_TEXT_SEPARATOR"
msgid "Selects the separator between multiple text strings for the same object."
msgstr "Določa ločilo med več besedilnimi nizi istega predmeta."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:242
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:243
msgctxt "tp_DataLabel|FT_LABEL_PLACEMENT"
msgid "Place_ment"
msgstr "Pos_tavitev"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:259
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:260
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Best fit"
msgstr "Prilegajoče"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:260
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:261
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Center"
msgstr "Na sredini"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:261
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:262
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Above"
msgstr "Nad"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:262
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:263
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Top left"
msgstr "Levo zgoraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:263
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:264
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:264
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:265
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Bottom left"
msgstr "Levo spodaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:265
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:266
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Below"
msgstr "Pod"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:266
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:267
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Bottom right"
msgstr "Desno spodaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:267
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:268
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:268
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:269
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Top right"
msgstr "Desno zgoraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:269
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:270
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Inside"
msgstr "Znotraj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:270
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:271
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Outside"
msgstr "Zunaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:271
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:272
msgctxt "tp_DataLabel|liststorePLACEMENT"
msgid "Near origin"
msgstr "Ob izvoru"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:275
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:276
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|LB_LABEL_PLACEMENT"
msgid "Selects the placement of data labels relative to the objects."
msgstr "Določa postavitev oznak podatkov glede na predmete."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:295
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:296
msgctxt "tp_DataLabel|STR_DLG_NUMBERFORMAT_FOR_PERCENTAGE_VALUE"
msgid "Number Format for Percentage Value"
msgstr "Oblika števil pri odstotkovnih vrednostih"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:313
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:314
msgctxt "tp_DataLabel|label1"
msgid "Text Attributes"
msgstr "Atributi besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:357
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:358
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|CT_DIAL"
msgid "Click in the dial to set the text orientation for the data labels."
msgstr "Če želite nastaviti usmerjenost besedila podatkovnih oznak, kliknite ustrezni del številčnice."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:377
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:378
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|NF_LABEL_DEGREES"
msgid "Enter the counterclockwise rotation angle for the data labels."
msgstr "Vnesite kot sukanja podatkovnih oznak v smeri, nasprotni smeri urinega kazalca."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:391
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:392
msgctxt "tp_DataLabel|FT_LABEL_DEGREES"
msgid "_Degrees"
msgstr "_stopinj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:416
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:417
msgctxt "tp_DataLabel|FT_LABEL_TEXTDIR"
msgid "Te_xt direction"
msgstr "Smer _besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:433
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:434
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|LB_LABEL_TEXTDIR"
msgid "Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled."
msgstr "Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:458
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:459
msgctxt "tp_DataLabel|label2"
msgid "Rotate Text"
msgstr "Zasukaj besedilo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:491
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:492
msgctxt "tp_DataLabel|CB_CUSTOM_LEADER_LINES"
msgid "_Connect displaced data labels to data points"
msgstr "_Poveži razpostrte oznake podatkov s podatkovnimi točkami"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:500
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:501
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|CB_CUSTOM_LEADER_LINES"
msgid "Draws a line connecting the data labels to the data points"
msgstr "Nariše črto, ki povezuje podatkovne oznake s podatkovnimi točkami."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:518
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:519
msgctxt "tp_DataLabel|label3"
msgid "Leader Lines"
msgstr "Vodilne črte"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:534
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataLabel.ui:535
msgctxt "tp_DataLabel|extended_tip|tp_DataLabel"
msgid "Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels."
msgstr "Odpre pogovorno okno Oznake podatkov, ki omogoča nastavljanje oznak podatkov."
@@ -3206,102 +3206,102 @@ msgctxt "tp_DataSource|imageIMB_RANGE_MAIN|tooltip_text"
msgid "Select data range"
msgstr "Izberi obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:70
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:73
msgctxt "tp_DataSource|FT_SERIES"
msgid "Data _series:"
msgstr "Ni_z podatkov:"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:113
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:116
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|LB_SERIES"
msgid "Shows a list of all data series in the chart. Click an entry to view and edit that data series. Click Add to insert a new series into the list after the selected entry."
msgstr "Pokaže seznam vseh nizov podatkov grafikona. Kliknite vnos, da si ogledate ali uredite izbrani niz podatkov. Kliknite Dodaj, da vstavite nov niz na seznam neposredno pod izbrani vnos."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:133
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:137
msgctxt "tp_DataSource|BTN_ADD"
msgid "_Add"
msgstr "Doda_j"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:141
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:145
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|BTN_ADD"
msgid "Adds a new entry below the current entry in the Data Series list. If an entry is selected, the new data series gets the same chart type."
msgstr "Doda nov vnos pod trenutnim vnosom v seznamu Nizi podatkov. Če je izbran vnos, je novi niz podatkov iste vrste kot izbrani vnos."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:159
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:163
msgctxt "tp_DataSource|BTN_UP-atkobject"
msgid "Up"
msgstr "Navzgor"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:160
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:164
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|BTN_UP"
msgid "Moves up the selected entry in the Data Series list."
msgstr "Premakne izbrani vnos navzgor po seznamu Nizi podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:171
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:175
msgctxt "tp_DataSource|BTN_REMOVE"
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rani"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:179
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:183
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|BTN_REMOVE"
msgid "Removes the selected entry from the Data Series list."
msgstr "Odstrani izbrani vnos s seznama Nizi podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:197
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:201
msgctxt "tp_DataSource|BTN_DOWN-atkobject"
msgid "Down"
msgstr "Navzdol"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:198
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:202
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|BTN_DOWN"
msgid "Moves down the selected entry in the Data Series list."
msgstr "Premakne izbrani vnos navzdol po seznamu Nizi podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:238
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:244
msgctxt "tp_DataSource|FT_ROLE"
msgid "_Data ranges:"
msgstr "O_bsegi podatkov:"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:291
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:297
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|LB_ROLE"
msgid "Shows all the data ranges used by the data series that is selected in the Data Series list box. Each data range shows the role name and the source range address."
msgstr "Pokaže vse obsege podatkov, ki jih uporablja izbrani niz podatkov v seznamskem polju Nizi podatkov. Vsak obseg podatkov pokaže ime vloge in naslovni obseg vira."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:306
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:312
msgctxt "tp_DataSource|FT_RANGE"
msgid "Ran_ge for %VALUETYPE"
msgstr "_Obseg za %VALUETYPE"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:330
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:337
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|EDT_RANGE"
msgid "Shows the source range address from the second column of the Data Range list box. You can change the range in the text box or by dragging in the document. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the Select data range button."
msgstr "Pokaže naslovni obseg vira iz drugega stolpca seznamskega polja Obseg podatkov. Obseg lahko spremenite v polju z besedilom ali z vlečenjem po dokumentu. Pogovorno okno med izbiranjem obsega podatkov v Calcu pomanjšate s klikom na gumb Izberi obseg podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:347
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:354
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|IMB_RANGE_MAIN"
msgid "Shows the source range address from the second column of the Data Range list box. You can change the range in the text box or by dragging in the document. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the Select data range button."
msgstr "Pokaže naslovni obseg vira iz drugega stolpca seznamskega polja Obseg podatkov. Obseg lahko spremenite v polju z besedilom ali z vlečenjem po dokumentu. Pogovorno okno med izbiranjem obsega podatkov v Calcu pomanjšate s klikom na gumb Izberi obseg podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:371
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:379
msgctxt "tp_DataSource|FT_CATEGORIES"
msgid "_Categories"
msgstr "_Kategorije"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:385
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:393
msgctxt "tp_DataSource|FT_DATALABELS"
msgid "Data _labels"
msgstr "Oz_nake podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:414
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:423
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|EDT_CATEGORIES"
msgid "Shows the source range address of the categories (the texts you can see on the x-axis of a category chart). For an XY-chart, the text box contains the source range of the data labels which are displayed for the data points. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the Select data range button."
msgstr "Pokaže naslovni obseg vira kategorij (besedil, ki so izpisana na osi X grafikona kategorij). Za grafikon XY polje z besedilom vsebuje obseg vira za oznake podatkov, ki so prikazane s podatkovnimi točkami. Pogovorno okno med izbiranjem obsega podatkov v Calcu pomanjšate s klikom gumba Izberi obseg podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:431
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:440
msgctxt "tp_DataSource|extended_tip|IMB_RANGE_CAT"
msgid "Shows the source range address of the categories (the texts you can see on the x-axis of a category chart). For an XY-chart, the text box contains the source range of the data labels which are displayed for the data points. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the Select data range button."
msgstr "Pokaže naslovni obseg vira kategorij (besedil, ki so izpisana na osi X grafikona kategorij). Za grafikon XY polje z besedilom vsebuje obseg vira za oznake podatkov, ki so prikazane s podatkovnimi točkami. Pogovorno okno med izbiranjem obsega podatkov v Calcu pomanjšate s klikom gumba Izberi obseg podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:468
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_DataSource.ui:477
msgctxt "tp_DataSource|FT_CAPTION_FOR_WIZARD"
msgid "Customize Data Ranges for Individual Data Series"
msgstr "Prilagodi obsege podatkov za posamezne nize podatkov"
@@ -3381,192 +3381,192 @@ msgctxt "tp_ErrorBars|label1"
msgid "Error Category"
msgstr "Kategorija napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:245
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:246
msgctxt "tp_ErrorBars|RB_BOTH"
msgid "Positive _and Negative"
msgstr "Pozitivno _in negativno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:256
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:257
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|RB_BOTH"
msgid "Shows positive and negative error bars."
msgstr "Pokaže pozitivne in negativne stolpce napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:267
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:268
msgctxt "tp_ErrorBars|RB_POSITIVE"
msgid "Pos_itive"
msgstr "Po_zitivno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:278
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:279
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|RB_POSITIVE"
msgid "Shows only positive error bars."
msgstr "Pokaže le pozitivne stolpce napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:289
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:290
msgctxt "tp_ErrorBars|RB_NEGATIVE"
msgid "Ne_gative"
msgstr "Ne_gativno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:300
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:301
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|RB_NEGATIVE"
msgid "Shows only negative error bars."
msgstr "Pokaže le negativne stolpce napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:350
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:351
msgctxt "tp_ErrorBars|label2"
msgid "Error Indicator"
msgstr "Pokazatelj napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:398
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:399
msgctxt "tp_ErrorBars|FT_POSITIVE"
msgid "P_ositive (+)"
msgstr "P_ozitivno (+)"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:416
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:417
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|MF_POSITIVE"
msgid "Enter the value to add to the displayed value as the positive error value."
msgstr "Vnesite vrednost za prištevanje prikazani vrednosti kot pozitivne vrednosti napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:434
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:435
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|ED_RANGE_POSITIVE"
msgid "Enter the address range from where to get the positive error values. Use the Shrink button to select the range from a sheet."
msgstr "Vnesite obseg naslovov, iz katerih želite pridobiti pozitivne vrednosti napake. Uporabite gumb Skrči za izbor obsega iz delovnega lista."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:449
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:450
msgctxt "tp_ErrorBars|IB_RANGE_POSITIVE|tooltip_text"
msgid "Select data range"
msgstr "Izberi obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:453
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:454
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|IB_RANGE_POSITIVE"
msgid "Click a button to shrink the dialog, then use the mouse to select the cell range in the spreadsheet. Click the button again to restore the dialog to full size."
msgstr "S klikom gumba skrčite pogovorno okno, nato uporabite miško in z njo izberite obseg celic v preglednici. Znova kliknite gumb, pogovorno okno se prikaže v polni velikosti."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:479
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:480
msgctxt "tp_ErrorBars|FT_NEGATIVE"
msgid "_Negative (-)"
msgstr "_Negativno (-)"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:497
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:498
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|MF_NEGATIVE"
msgid "Enter the value to subtract from the displayed value as the negative error value."
msgstr "Vnesite vrednost za odštevanje od prikazane vrednosti kot negativne vrednosti napake."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:514
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:515
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|ED_RANGE_NEGATIVE"
msgid "Enter the address range from where to get the negative error values. Use the Shrink button to select the range from a sheet."
msgstr "Vnesite obseg naslovov, iz katerih želite pridobiti negativne vrednosti napake. Uporabite gumb Skrči za izbor obsega iz delovnega lista."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:529
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:530
msgctxt "tp_ErrorBars|IB_RANGE_NEGATIVE|tooltip_text"
msgid "Select data range"
msgstr "Izberi obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:533
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:534
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|IB_RANGE_NEGATIVE"
msgid "Click a button to shrink the dialog, then use the mouse to select the cell range in the spreadsheet. Click the button again to restore the dialog to full size."
msgstr "S klikom gumba skrčite pogovorno okno, nato uporabite miško in z njo izberite obseg celic v preglednici. Znova kliknite gumb, pogovorno okno se prikaže v polni velikosti."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:552
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:553
msgctxt "tp_ErrorBars|CB_SYN_POS_NEG"
msgid "Same value for both"
msgstr "Enaka vrednost za oba"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:561
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:562
msgctxt "tp_ErrorBars|extended_tip|CB_SYN_POS_NEG"
msgid "Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the \"Positive (+)\" box. That value gets copied to the \"Negative (-)\" box automatically."
msgstr "Omogočite za rabo pozitivnih vrednosti napake tudi kot negativnih vrednosti napake. Spremenite lahko le vrednosti polja »Pozitivno (+)«. Ta vrednost se samodejno kopira v polje »Negativno (-)«."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:579
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:580
msgctxt "tp_ErrorBars|label3"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:596
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:597
msgctxt "tp_ErrorBars|STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_POSITIVE_ERRORBARS"
msgid "Select Range for Positive Error Bars"
msgstr "Izberite obseg za pozitivne stolpce napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:607
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:608
msgctxt "tp_ErrorBars|STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_NEGATIVE_ERRORBARS"
msgid "Select Range for Negative Error Bars"
msgstr "Izberite obseg za negativne stolpce napake"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:618
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_ErrorBars.ui:619
msgctxt "tp_ErrorBars|STR_CONTROLTEXT_ERROR_BARS_FROM_DATA"
msgid "From Data Table"
msgstr "Iz podatkovne tabele"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:30
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:31
msgctxt "tp_LegendPosition|left"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:39
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:40
msgctxt "tp_LegendPosition|extended_tip|left"
msgid "Positions the legend at the left of the chart."
msgstr "Postavi legendo na levo stran grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:50
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:51
msgctxt "tp_LegendPosition|right"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:60
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:61
msgctxt "tp_LegendPosition|extended_tip|right"
msgid "Positions the legend at the right of the chart."
msgstr "Postavi legendo na desno stran grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:71
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:72
msgctxt "tp_LegendPosition|top"
msgid "_Top"
msgstr "Na _vrhu"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:81
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:82
msgctxt "tp_LegendPosition|extended_tip|top"
msgid "Positions the legend at the top of the chart."
msgstr "Postavi legendo v zgornji del grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:92
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:93
msgctxt "tp_LegendPosition|bottom"
msgid "_Bottom"
msgstr "Na _dnu"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:102
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:103
msgctxt "tp_LegendPosition|extended_tip|bottom"
msgid "Positions the legend at the bottom of the chart."
msgstr "Postavi legendo v spodnji del grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:119
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:120
msgctxt "tp_LegendPosition|TXT_POSITION"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:154
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:155
msgctxt "tp_LegendPosition|FT_LEGEND_TEXTDIR"
msgid "Te_xt direction"
msgstr "Smer _besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:170
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:171
msgctxt "tp_LegendPosition|extended_tip|LB_LEGEND_TEXTDIR"
msgid "Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled."
msgstr "Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:188
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:189
msgctxt "tp_LegendPosition|TXT_ORIENTATION"
msgid "Text Orientation"
msgstr "Usmerjenost besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:221
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:222
msgctxt "tp_LegendPosition|CB_NO_OVERLAY"
msgid "Show the legend without overlapping the chart"
msgstr "Pokaži legendo brez prekrivanja grafikona"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:230
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:231
msgctxt "tp_LegendPosition|extended_tip|CB_NO_OVERLAY"
msgid "Specifies whether the legend should overlap the chart."
msgstr "Določa, ali naj legenda prekriva grafikon."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:248
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_LegendPosition.ui:249
msgctxt "tp_LegendPosition|TXT_OVERLAY"
msgid "Overlay"
msgstr "Prekrivanje"
@@ -3621,87 +3621,87 @@ msgctxt "tp_RangeChooser|imageIB_RANGE|tooltip_text"
msgid "Select data range"
msgstr "Izberi obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:26
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:28
msgctxt "tp_RangeChooser|FT_CAPTION_FOR_WIZARD"
msgid "Choose a Data Range"
msgstr "Izberite obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:47
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:50
msgctxt "tp_RangeChooser|FT_RANGE"
msgid "_Data range:"
msgstr "_Obseg podatkov:"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:65
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:68
msgctxt "tp_RangeChooser|extended_tip|ED_RANGE"
msgid "Enter the data range that you want to include in your chart. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the Select data range button."
msgstr "Vnesite obseg podatkov, ki ga želite vključiti v svoj grafikon. Pogovorno okno med izbiranje obsega podatkov v Calcu pomanjšate s klikom na gumb Izberi obseg podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:79
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:82
msgctxt "tp_RangeChooser|IB_RANGE|tooltip_text"
msgid "Select data range"
msgstr "Izberi obseg podatkov"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:83
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:86
msgctxt "tp_RangeChooser|extended_tip|IB_RANGE"
msgid "Enter the data range that you want to include in your chart. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the Select data range button."
msgstr "Vnesite obseg podatkov, ki ga želite vključiti v svoj grafikon. Pogovorno okno med izbiranje obsega podatkov v Calcu pomanjšate s klikom na gumb Izberi obseg podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:100
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:103
msgctxt "tp_RangeChooser|RB_DATAROWS"
msgid "Data series in _rows"
msgstr "Niz podatkov v vr_sticah"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:110
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:113
msgctxt "tp_RangeChooser|extended_tip|RB_DATAROWS"
msgid "Data series get their data from consecutive rows in the selected range. For scatter charts, the first data series will contain x-values for all series. All other data series are used as y-values, one for each series."
msgstr "Nizi podatkov svoje podatke pridobijo iz zaporednih vrstic v izbranem obsegu. Za razpršene grafikone vsebuje prvi niz podatkov vrednosti X za vse nize. Vsi drugi nizi podatkov vsebujejo vrednosti Y, eden za vsak niz."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:121
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:124
msgctxt "tp_RangeChooser|RB_DATACOLS"
msgid "Data series in _columns"
msgstr "Niz podatkov v _stolpcih"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:131
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:134
msgctxt "tp_RangeChooser|extended_tip|RB_DATACOLS"
msgid "Data series get their data from consecutive columns in the selected range. For scatter charts, the first data column will contain x-values for all series. All other data columns are used as y-values, one for each series."
msgstr "Nizi podatkov svoje podatke pridobijo iz zaporednih stolpcev v izbranem obsegu. Za razpršene grafikone vsebuje prvi stolpec podatkov vrednosti X za vse nize. Vsi drugi stolpci podatkov vsebujejo vrednosti Y, eden za vsak niz."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:142
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:145
msgctxt "tp_RangeChooser|CB_FIRST_ROW_ASLABELS"
msgid "_First row as label"
msgstr "_Prva vrstica kot oznaka"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:151
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:154
msgctxt "tp_RangeChooser|extended_tip|CB_FIRST_ROW_ASLABELS"
msgid "For data series in columns: The first row in the range is used as names for data series. For data series in rows: The first row in the range is used as categories. The remaining rows comprise the data series. If this check box is not selected, all rows are data series."
msgstr "Za nize podatkov v stolpcih: prva vrstica v obsegu služi za poimenovanje niza podatkov. Za nize podatkov v vrsticah: Prva vrstica v obsegu služi za kategorije. Preostale vrstice sestavljajo niz podatkov. Če to potrditveno polje ni izbrano, so vse vrstice nizi podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:162
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:165
msgctxt "tp_RangeChooser|CB_FIRST_COLUMN_ASLABELS"
msgid "F_irst column as label"
msgstr "Prvi stolp_ec kot oznaka"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:171
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:174
msgctxt "tp_RangeChooser|extended_tip|CB_FIRST_COLUMN_ASLABELS"
msgid "For data series in columns: The first column in the range is used as names for data series. For data series in rows: The first column in the range is used as categories. The remaining columns comprise the data columns. If this check box is not selected, all columns are data columns."
msgstr "Za nize podatkov v stolpcih: prvi stolpec v obsegu služi za poimenovanje niza podatkov. Za nize podatkov v vrsticah: Prvi stolpec v obsegu služi za kategorije. Preostali stolpci sestavljajo niz podatkov. Če to potrditveno polje ni izbrano, so vsi stolpci nizi podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:192
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:195
msgctxt "tp_RangeChooser|CB_TIME_BASED"
msgid "Time based charting"
msgstr "Risanje grafikona na osnovi časa"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:242
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:246
msgctxt "tp_RangeChooser|label1"
msgid "Start Table Index"
msgstr "Začetni indeks tabele"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:256
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:260
msgctxt "tp_RangeChooser|label2"
msgid "End Table Index"
msgstr "Končni indeks tabele"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:274
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_RangeChooser.ui:278
msgctxt "tp_RangeChooser|STR_PAGE_DATA_RANGE"
msgid "Data Range"
msgstr "Obseg podatkov"
@@ -3751,140 +3751,140 @@ msgctxt "tp_Scale|extended_tip|LB_AXIS_TYPE"
msgid "For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically."
msgstr "Pri nekaterih vrstah osi lahko izberete, ali bodo oblikovane kot besedilo ali datum ali pa bodo prepoznane samodejno."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:164
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:165
msgctxt "tp_Scale|TXT_MIN"
msgid "_Minimum"
msgstr "N_ajmanj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:178
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:179
msgctxt "tp_Scale|TXT_MAX"
msgid "Ma_ximum"
msgstr "Na_jveč"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:190
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:191
msgctxt "tp_Scale|CBX_AUTO_MIN"
msgid "_Automatic"
msgstr "S_amodejno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:205
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:206
msgctxt "tp_Scale|CBX_AUTO_MAX"
msgid "A_utomatic"
msgstr "Sa_modejno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:227
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:228
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|EDT_MIN"
msgid "Defines the minimum value for the beginning of the axis."
msgstr "Določa najmanjšo vrednost na začetku osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:245
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:246
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|EDT_MAX"
msgid "Defines the maximum value for the end of the axis."
msgstr "Določa največjo vrednost na koncu osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:270
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:271
msgctxt "tp_Scale|TXT_TIME_RESOLUTION"
msgid "R_esolution"
msgstr "Lo_čljivost"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:286 chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:378
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:519
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:287 chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:379
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:520
msgctxt "tp_Scale|liststoreDATE"
msgid "Days"
msgstr "Dnevi"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:287 chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:379
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:520
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:288 chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:380
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:521
msgctxt "tp_Scale|liststoreDATE"
msgid "Months"
msgstr "Meseci"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:288 chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:380
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:521
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:289 chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:381
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:522
msgctxt "tp_Scale|liststoreDATE"
msgid "Years"
msgstr "Leta"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:292
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:293
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|LB_TIME_RESOLUTION"
msgid "Resolution can be set to show days, months, or years as interval steps."
msgstr "Ločljivost lahko nastavite, tako da so kot koraki intervala prikazani dnevi, meseci ali leta."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:304
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:305
msgctxt "tp_Scale|CBX_AUTO_TIME_RESOLUTION"
msgid "Automat_ic"
msgstr "Samode_jno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:334
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:335
msgctxt "tp_Scale|TXT_STEP_MAIN"
msgid "Ma_jor interval"
msgstr "_Glavni interval"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:363
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:364
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|MT_MAIN_DATE_STEP"
msgid "Major interval can be set to show a certain number of days, months, or years."
msgstr "Glavni interval lahko nastavite, da prikaže določeno število dni, mesecev ali let."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:384
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:385
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|LB_MAIN_TIME_UNIT"
msgid "Major interval can be set to show a certain number of days, months, or years."
msgstr "Glavni interval lahko nastavite, da prikaže določeno število dni, mesecev ali let."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:410
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:411
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|EDT_STEP_MAIN"
msgid "Defines the interval for the main division of the axes."
msgstr "Določa interval za glavne razdelke na osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:429
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:430
msgctxt "tp_Scale|CBX_AUTO_STEP_MAIN"
msgid "Au_tomatic"
msgstr "Samo_dejno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:464
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:465
msgctxt "tp_Scale|TXT_STEP_HELP"
msgid "Minor inter_val"
msgstr "Pomožni inter_val"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:478
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:479
msgctxt "tp_Scale|TXT_STEP_HELP_COUNT"
msgid "Minor inter_val count"
msgstr "Števec pomožnega inter_vala"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:504
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:505
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|MT_STEPHELP"
msgid "Defines the interval for the subdivision of the axes."
msgstr "Določa interval za dodatno delitev osi na manjše razdelke."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:525
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:526
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|LB_HELP_TIME_UNIT"
msgid "Minor interval can be set to show a certain number of days, months, or years."
msgstr "Pomožni interval lahko nastavite, da prikaže določeno število dni, mesecev ali let."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:537
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:538
msgctxt "tp_Scale|CBX_AUTO_STEP_HELP"
msgid "Aut_omatic"
msgstr "Sam_odejno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:567
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:568
msgctxt "tp_Scale|TXT_ORIGIN"
msgid "Re_ference value"
msgstr "Re_ferenčna vrednost"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:586
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:587
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|EDT_ORIGIN"
msgid "Specifies at which position to display the values along the axis."
msgstr "Določa položaj prikaza vrednosti vzdolž osi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:598
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:599
msgctxt "tp_Scale|CBX_AUTO_ORIGIN"
msgid "Automat_ic"
msgstr "Samode_jno"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:607
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:608
msgctxt "tp_Scale|extended_tip|CBX_AUTO_ORIGIN"
msgid "You must first deselect the Automatic option in order to modify the values."
msgstr "Če hočete spremeniti vrednosti, morate najprej onemogočiti možnost Samodejno."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:632
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Scale.ui:633
msgctxt "tp_Scale|FL_SCALE"
msgid "Scale"
msgstr "Merilo"
@@ -3914,312 +3914,312 @@ msgctxt "tp_SeriesToAxis|label1"
msgid "Align Data Series to"
msgstr "Poravnaj nize podatkov na"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:135
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:136
msgctxt "tp_SeriesToAxis|FT_GAP"
msgid "_Spacing"
msgstr "_Razmik"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:148
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:149
msgctxt "tp_SeriesToAxis|FT_OVERLAP"
msgid "_Overlap"
msgstr "Pre_krij"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:164
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:165
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|MT_GAP"
msgid "Defines the spacing between the columns in percent."
msgstr "Določa razmik med stolpci v odstotkih."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:180
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:181
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|MT_OVERLAP"
msgid "Defines the necessary settings for overlapping data series."
msgstr "Določa potrebne nastavitve za prekrivajoče se nize podatkov."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:198
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:199
msgctxt "tp_SeriesToAxis|CB_BARS_SIDE_BY_SIDE"
msgid "Show _bars side by side"
msgstr "Pokaži _stolpce enega ob drugem"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:207
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:208
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|CB_BARS_SIDE_BY_SIDE"
msgid "The bars from different data series are shown as if they were attached only to one axis."
msgstr "Stolpci različnih nizov podatkov so prikazani, kot da so povezani le z eno osjo."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:219
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:220
msgctxt "tp_SeriesToAxis|CB_CONNECTOR"
msgid "Connection lines"
msgstr "Povezovalne črte"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:228
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:229
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|CB_CONNECTOR"
msgid "For \"stacked\" and \"percent\" column (vertical bar) charts, mark this check box to connect the column layers that belong together with lines."
msgstr "Pri »naloženih« in »odstotkovnih« navpičnih stolpčnih grafikonih označite to potrditveno polje, če želite s črto povezati ravni stolpcev, ki sodijo skupaj."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:246
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:247
msgctxt "tp_SeriesToAxis|label2"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:287
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:289
msgctxt "tp_SeriesToAxis|FT_MISSING_VALUES"
msgid "Plot missing values"
msgstr "Izriši manjkajoče vrednosti"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:297
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:299
msgctxt "tp_SeriesToAxis|RB_DONT_PAINT"
msgid "_Leave gap"
msgstr "_Pusti vrzel"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:307
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:309
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|RB_DONT_PAINT"
msgid "For a missing value, no data will be shown. This is the default for chart types Column, Bar, Line, Net."
msgstr "Če vrednost manjka, ne bodo prikazani nikakršni podatki. To je privzeta nastavitev za vodoravne in navpične stolpčne, črtne in mrežne grafikone."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:318
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:320
msgctxt "tp_SeriesToAxis|RB_ASSUME_ZERO"
msgid "_Assume zero"
msgstr "Pre_dpostavi nič"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:329
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:331
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|RB_ASSUME_ZERO"
msgid "For a missing value, the y-value will be shown as zero. This is the default for chart type Area."
msgstr "Če vrednost manjka, bo vrednost y prikazana kot nič. To je privzeta nastavitev za ploščinske grafikone."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:340
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:342
msgctxt "tp_SeriesToAxis|RB_CONTINUE_LINE"
msgid "_Continue line"
msgstr "_Nadaljuj črto"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:351
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:353
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|RB_CONTINUE_LINE"
msgid "For a missing value, the interpolation from the neighbor values will be shown. This is the default for chart type XY."
msgstr "Če vrednost manjka, bo prikazana interpolacija sosednjih vrednosti. To je privzeta nastavitev za XY-grafikone."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:375
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:377
msgctxt "tp_SeriesToAxis|CB_INCLUDE_HIDDEN_CELLS"
msgid "Include _values from hidden cells"
msgstr "Vključi v_rednosti iz skritih celic"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:384
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:386
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|CB_INCLUDE_HIDDEN_CELLS"
msgid "Check to also show values of currently hidden cells within the source cell range."
msgstr "Potrdite, če želite prikaz vrednosti trenutno skritih celic v izvornem obsegu celic."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:402
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:404
msgctxt "tp_SeriesToAxis|label3"
msgid "Plot Options"
msgstr "Možnosti risanja"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:435
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:437
msgctxt "tp_SeriesToAxis|CB_LEGEND_ENTRY_HIDDEN"
msgid "Hide legend entry"
msgstr "Skrij vnos legende"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:443
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:445
msgctxt "tp_SeriesToAxis|extended_tip|CB_LEGEND_ENTRY_HIDDEN"
msgid "Do not show legend entry for the selected data series or data point."
msgstr "Ne pokaži vnosa legende za izbrani niz podatkov ali podatkovno točko."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:461
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_SeriesToAxis.ui:463
msgctxt "tp_SeriesToAxis|label4"
msgid "Legend Entry"
msgstr "Vnos legende"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:65
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:66
msgctxt "tp_Trendline|linear"
msgid "_Linear"
msgstr "_Linearna"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:75
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:76
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|linear"
msgid "A linear trend line is shown."
msgstr "Prikazana je linearna trendna črta (regresijska krivulja)."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:86
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:87
msgctxt "tp_Trendline|logarithmic"
msgid "L_ogarithmic"
msgstr "L_ogaritemska"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:97
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:98
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|logarithmic"
msgid "A logarithmic trend line is shown."
msgstr "Prikazana je logaritmična trendna črta (regresijska krivulja)."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:108
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:109
msgctxt "tp_Trendline|exponential"
msgid "_Exponential"
msgstr "_Eksponentna"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:119
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:120
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|exponential"
msgid "An exponential trend line is shown."
msgstr "Prikazana je eksponentna trendna črta (regresijska krivulja)."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:130
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:131
msgctxt "tp_Trendline|power"
msgid "Po_wer"
msgstr "Po_tenčna"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:141
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:142
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|power"
msgid "A power trend line is shown."
msgstr "Prikazana je potenčna trendna črta (regresijska krivulja)."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:152
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:153
msgctxt "tp_Trendline|polynomial"
msgid "_Polynomial"
msgstr "_Polinomska"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:163
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:164
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|polynomial"
msgid "A polynomial trend line is shown with a given degree."
msgstr "Prikazana je polinomska trendna črta (regresijska krivulja) s podano stopnjo."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:174
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:175
msgctxt "tp_Trendline|movingAverage"
msgid "_Moving Average"
msgstr "_Drseče povprečje"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:185
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:186
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|movingAverage"
msgid "A moving average trend line is shown with a given period."
msgstr "Prikazana je trendna črta drsečega povprečja s podanim obdobjem."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:203
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:205
msgctxt "tp_Trendline|label3"
msgid "Degree"
msgstr "Stopnja"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:208
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:210
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|label3"
msgid "Degree of polynomial trend line."
msgstr "Stopnja polinomske trendne črte."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:225
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:227
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|degree"
msgid "Degree of polynomial trend line."
msgstr "Stopnja polinomske trendne črte."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:249
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:252
msgctxt "tp_Trendline|label4"
msgid "Period"
msgstr "Obdobje"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:254
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:257
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|label4"
msgid "Number of points to calculate average of moving average trend line."
msgstr "Število točk za izračun povprečja trendne črte drsečega povprečja."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:271
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:274
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|period"
msgid "Number of points to calculate average of moving average trend line."
msgstr "Število točk za izračun povprečja trendne črte drsečega povprečja."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:366
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:369
msgctxt "tp_Trendline|label1"
msgid "Regression Type"
msgstr "Vrsta regresije"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:402
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:406
msgctxt "tp_Trendline|label7"
msgid "Extrapolate Forward"
msgstr "Ekstrapoliraj naprej"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:408
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:412
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|label7"
msgid "Trend line is extrapolated for higher x-values."
msgstr "Trendna črta se ekstrapolira za višje vrednosti x."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:421
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:425
msgctxt "tp_Trendline|label8"
msgid "Extrapolate Backward"
msgstr "Ekstrapoliraj nazaj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:427
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:431
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|label8"
msgid "Trend line is extrapolated for lower x-values."
msgstr "Trendna črta se ekstrapolira za nižje vrednosti x."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:465
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:469
msgctxt "tp_Trendline|setIntercept"
msgid "Force _Intercept"
msgstr "Vsili _presečišče"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:477
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:481
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|setIntercept"
msgid "For linear, polynomial and exponential trend lines, intercept value is forced to a given value."
msgstr "Pri linearnih, polinomskih in potenčnih trendnih črtah je vrednost presečišča vsiljena na podano vrednost."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:488
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:492
msgctxt "tp_Trendline|showEquation"
msgid "Show E_quation"
msgstr "Pokaži ena_čbo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:497
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:501
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|showEquation"
msgid "Shows the trend line equation next to the trend line."
msgstr "Ob trendni črti pokaže enačbo trendne črte."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:509
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:513
msgctxt "tp_Trendline|showCorrelationCoefficient"
msgid "Show _Coefficient of Determination (R²)"
msgstr "Pokaži _koeficient determinacije (R²)"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:518
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:522
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|showCorrelationCoefficient"
msgid "Shows the coefficient of determination next to the trend line."
msgstr "Ob trendni črti pokaže koeficient determinacije."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:532
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:536
msgctxt "tp_Trendline|label5"
msgid "Trendline _Name"
msgstr "I_me trendne črte"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:538
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:542
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|label5"
msgid "Name of trend line in legend."
msgstr "Ime trendne črte v legendi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:554
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:558
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|entry_name"
msgid "Name of trend line in legend."
msgstr "Ime trendne črte v legendi."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:578
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:582
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|interceptValue"
msgid "Value of intercept if it is forced."
msgstr "Vrednost presečišča, če je vsiljeno."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:591
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:595
msgctxt "tp_Trendline|label6"
msgid "_X Variable Name"
msgstr "Ime spremenljivke _X"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:597
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:601
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|label6"
msgid "Name of X variable in trend line equation."
msgstr "Ime spremenljivke X v enačbi trendne črte."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:613
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:617
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|entry_Xname"
msgid "Name of X variable in trend line equation."
msgstr "Ime spremenljivke X v enačbi trendne črte."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:626
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:630
msgctxt "tp_Trendline|label9"
msgid "_Y Variable Name"
msgstr "Ime spremenljivke _Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:632
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:636
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|label9"
msgid "Name of Y variable in trend line equation."
msgstr "Ime spremenljivke Y v enačbi trendne črte."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:648
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:652
msgctxt "tp_Trendline|extended_tip|entry_Yname"
msgid "Name of Y variable in trend line equation."
msgstr "Ime spremenljivke Y v enačbi trendne črte."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:665
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_Trendline.ui:669
msgctxt "tp_Trendline|label2"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
@@ -4304,202 +4304,202 @@ msgctxt "tp_axisLabel|textflowL"
msgid "Text Flow"
msgstr "Potek besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:301
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:303
msgctxt "tp_axisLabel|extended_tip|OrientDegree"
msgid "Allows you to manually enter the orientation angle."
msgstr "Omogoča ročni vnos kota postavitve."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:315
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:317
msgctxt "tp_axisLabel|degreeL"
msgid "_Degrees"
msgstr "_stopinj"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:349
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:352
msgctxt "tp_axisLabel|stackedCB"
msgid "Ve_rtically stacked"
msgstr "Navpi_čno naloženo"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:359
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:362
msgctxt "tp_axisLabel|extended_tip|stackedCB"
msgid "Assigns vertical text orientation for cell contents."
msgstr "Dodeli navpično usmerjenost besedila za vsebino celic."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:371
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:374
msgctxt "tp_axisLabel|labelABCD"
msgid "ABCD"
msgstr "ABCD"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:388
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:391
msgctxt "tp_axisLabel|textdirL"
msgid "Te_xt direction:"
msgstr "Smer _besedila:"
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:402
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:405
msgctxt "tp_axisLabel|extended_tip|textdirLB"
msgid "Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled."
msgstr "Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:421
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:424
msgctxt "tp_axisLabel|extended_tip|dialCtrl"
msgid "Clicking anywhere on the wheel defines the variable text orientation."
msgstr "Za določitev spremenljive usmerjenosti besedila kliknite kamor koli na kolesu."
-#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:438
+#: chart2/uiconfig/ui/tp_axisLabel.ui:441
msgctxt "tp_axisLabel|labelTextOrient"
msgid "Text Orientation"
msgstr "Usmerjenost besedila"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:43
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:45
msgctxt "wizelementspage|labelPrimaryXaxis"
msgid "_X axis"
msgstr "Os _X"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:57
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:59
msgctxt "wizelementspage|labelPrimaryYaxis"
msgid "_Y axis"
msgstr "Os _Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:71
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:73
msgctxt "wizelementspage|labelPrimaryZaxis"
msgid "_Z axis"
msgstr "Os _Z"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:89
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:91
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|primaryXaxis"
msgid "Enter a label for the x-axis (horizontal)."
msgstr "Vnesite oznako za os X (vodoravno)."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:106
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:108
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|primaryYaxis"
msgid "Enter a label for the y-axis (vertical)."
msgstr "Vnesite oznako za os Y (navpično)."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:123
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:125
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|primaryZaxis"
msgid "Enter a label for the z-axis. This option is only available for three-dimensional charts."
msgstr "Vnesite oznako za os Z. Ta možnost je na voljo le za tridimenzionalne grafikone."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:136
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:138
msgctxt "wizelementspage|labelMainTitle"
msgid "_Title"
msgstr "_Naslov"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:150
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:152
msgctxt "wizelementspage|labelSubTitle"
msgid "_Subtitle"
msgstr "Podna_slov"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:168
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:170
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|maintitle"
msgid "Enter a title for your chart."
msgstr "Vnesite naslov grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:185
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:187
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|subtitle"
msgid "Enter a subtitle for your chart."
msgstr "Vnesite podnaslov grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:198
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:200
msgctxt "wizelementspage|labelSecondaryXAxis"
msgid "X _axis"
msgstr "O_s X"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:212
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:214
msgctxt "wizelementspage|labelSecondaryYAxis"
msgid "Y ax_is"
msgstr "_Os Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:230
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:232
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|secondaryXaxis"
msgid "Enter a label for the secondary x-axis. This option is only available for charts that support a secondary x-axis."
msgstr "Vnesite oznako za drugotno os X. Ta možnost je na voljo le za grafikone, ki podpirajo drugotno os X."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:264
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:267
msgctxt "wizelementspage|show"
msgid "_Display legend"
msgstr "_Pokaži legendo"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:273
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:276
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|show"
msgid "Specifies whether to display a legend for the chart."
msgstr "Določa, ali naj bo legenda grafikona prikazana."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:294
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:298
msgctxt "wizelementspage|left"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:304
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:308
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|left"
msgid "Positions the legend at the left of the chart."
msgstr "Postavi legendo na levo stran grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:315
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:319
msgctxt "wizelementspage|right"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:325
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:329
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|right"
msgid "Positions the legend at the right of the chart."
msgstr "Postavi legendo na desno stran grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:336
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:340
msgctxt "wizelementspage|top"
msgid "_Top"
msgstr "Na _vrhu"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:346
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:350
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|top"
msgid "Positions the legend at the top of the chart."
msgstr "Postavi legendo v zgornji del grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:357
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:361
msgctxt "wizelementspage|bottom"
msgid "_Bottom"
msgstr "Na _dnu"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:367
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:371
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|bottom"
msgid "Positions the legend at the bottom of the chart."
msgstr "Postavi legendo v spodnji del grafikona."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:398
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:402
msgctxt "wizelementspage|Axe"
msgid "Choose Titles, Legend, and Grid Settings"
msgstr "Izberite nastavitve naslovov, legende in mreže"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:431
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:436
msgctxt "wizelementspage|x"
msgid "X axis"
msgstr "Os X"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:440
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:445
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|x"
msgid "Displays grid lines that are perpendicular to the x-axis."
msgstr "Prikaže mrežne črte, ki so pravokotne na os X."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:451
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:456
msgctxt "wizelementspage|y"
msgid "Y ax_is"
msgstr "_Os Y"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:460
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:465
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|y"
msgid "Displays grid lines that are perpendicular to the y-axis."
msgstr "Prikaže mrežne črte, ki so pravokotne na os Y."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:471
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:476
msgctxt "wizelementspage|z"
msgid "Z axi_s"
msgstr "Os _Z"
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:480
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:485
msgctxt "wizelementspage|extended_tip|z"
msgid "Displays grid lines that are perpendicular to the z-axis. This option is only available for three-dimensional charts."
msgstr "Prikaže mrežne črte, ki so pravokotne na os Z. Ta možnost je na voljo le za tridimenzionalne grafikone."
-#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:497
+#: chart2/uiconfig/ui/wizelementspage.ui:502
msgctxt "wizelementspage|label2"
msgid "Display Grids"
msgstr "Prikaži mrežo"
diff --git a/source/sl/cui/messages.po b/source/sl/cui/messages.po
index 8b81c024fbc..ecf97584f7c 100644
--- a/source/sl/cui/messages.po
+++ b/source/sl/cui/messages.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 18:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-14 21:40+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
"Language: sl\n"
@@ -2855,7 +2855,7 @@ msgstr "Sloga celice po meri ni mogoče spreminjati ali izbrisati? Preverite vse
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:259
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You need to fill a series? Select the cell range and Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Series and choose between Linear, Growth, Date and AutoFill."
-msgstr "Želite zapolniti niz? Izberite obseg celic in ukaz Delovni list ▸ Zapolni celice ▸ Nizi ter med vrstami niza izberite Linearno, Rast, Datum ali Samozapolni."
+msgstr "Želite zapolniti niz? Izberite obseg celic in ukaz Delovni list ▸ Zapolni celice ▸ Zapolni nize ter med vrstami niza izberite Linearno, Rast, Datum ali Samozapolni."
#. local help missing
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:260
@@ -3539,257 +3539,257 @@ msgctxt "aboutdialog|AboutDialog"
msgid "About %PRODUCTNAME"
msgstr "O programu %PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:106
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:108
msgctxt "aboutdialog|lbVersion"
msgid "Version:"
msgstr "Različica:"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:125
msgctxt "aboutdialog|lbBuild"
msgid "Build:"
msgstr "Gradnja:"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:139
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:141
msgctxt "aboutdialog|lbEnvironment"
msgid "Environment:"
msgstr "Okolje:"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:204
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:206
msgctxt "aboutdialog|lbExtra"
msgid "Misc:"
msgstr "Razno:"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:239
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:241
msgctxt "aboutdialog|lbLocale"
msgid "Locale:"
msgstr "Področna nastavitev:"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:270
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:272
msgctxt "aboutdialog|lbUI"
msgid "User Interface:"
msgstr "Uporabniški vmesnik:"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:310
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:312
msgctxt "aboutdialog|description"
msgid "%PRODUCTNAME is a modern, easy-to-use, open source productivity suite for word processing, spreadsheets, presentations and more."
msgstr "%PRODUCTNAME je sodoben in enostaven odprtokodni pisarniški paket za urejanje dokumentov, preglednic, predstavitev in drugega."
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:349
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:351
msgctxt "aboutdialog|credits"
msgid "Credits"
msgstr "Zasluge"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:365
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:367
msgctxt "aboutdialog|website"
msgid "Website"
msgstr "Spletno mesto"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:381
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:383
msgctxt "aboutdialog|releasenotes"
msgid "Release Notes"
msgstr "Opombe ob izdaji"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:409
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:411
msgctxt "aboutdialog|lbVersionInfo"
msgid "Version Information"
msgstr "Podatki o izdaji"
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:428
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:430
msgctxt "aboutdialog|btnCopyVersionTooltip"
msgid "Copy all version information in English"
msgstr "Kopiraj vse podatke o različici v angleškem jeziku"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:124
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:126
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|shortcuts"
msgid "Lists the shortcut keys and the associated commands. To assign or modify the shortcut key for the command selected in the Function list, click a shortcut in this list, and then click Modify."
msgstr "Na seznamu se prikažejo tipke za bližnjico in z njimi povezani ukazi. Če želite ukazu, ki je izbran na seznamu Funkcija, dodeliti ali spremeniti tipke za bližnjico, na tem seznamu kliknite bližnjico, nato pa Spremeni."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:139
msgctxt "accelconfigpage|label21"
msgid "Shortcu_t Keys"
msgstr "_Tipke za bližnjico"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:163
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:165
msgctxt "accelconfigpage|office"
msgid "%PRODUCTNAME"
msgstr "%PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:173
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:175
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|office"
msgid "Displays shortcut keys that are common to all %PRODUCTNAME applications."
msgstr "Prikažejo se tipke za bližnjico, ki so skupne vsem modulom programa %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:185
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:187
msgctxt "accelconfigpage|module"
msgid "$(MODULE)"
msgstr "$(MODULE)"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:195
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:197
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|module"
msgid "Displays shortcut keys for the current %PRODUCTNAME application."
msgstr "Prikaže tipke za bližnjice za trenutni modul %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:222
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:224
msgctxt "accelconfigpage|change"
msgid "_Modify"
msgstr "_Spremeni"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:229
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:231
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|change"
msgid "Assigns the key combination selected in the Shortcut keys list to the command selected in the Function list."
msgstr "Ukazu, ki je izbran na seznamu Funkcija se dodeli kombinacija ključa, ki je izbrana ne seznamu Tipke za bližnjice."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:248
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:250
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:260
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:262
msgctxt "accelconfigpage|load"
msgid "_Load..."
msgstr "_Naloži ..."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:267
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:269
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|load"
msgid "Replaces the shortcut key configuration with one that was previously saved."
msgstr "Prilagoditev tipk za bližnjice nadomesti prilagoditev, ki ste jo prej shranili."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:280
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:282
msgctxt "accelconfigpage|save"
msgid "_Save..."
msgstr "_Shrani ..."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:287
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:289
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|save"
msgid "Saves the current shortcut key configuration, so that you can load it later."
msgstr "Shrani trenutno prilagoditev tipk za bližnjice, da jo lahko kasneje naložite."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:308
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:310
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|reset"
msgid "Resets modified values back to the default values."
msgstr "Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:365
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:367
msgctxt "accelconfigpage|searchEntry"
msgid "Type to search"
msgstr "Vnesite iskano besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:385
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:388
msgctxt "accelconfigpage|label23"
msgid "_Category"
msgstr "_Kategorija"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:399
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:402
msgctxt "accelconfigpage|label24"
msgid "_Function"
msgstr "_Funkcija"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:413
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:416
msgctxt "accelconfigpage|label25"
msgid "_Keys"
msgstr "_Tipke"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:457
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:460
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|category"
msgid "Lists the available function categories. To assign shortcuts to Styles, open the \"Styles\" category."
msgstr "Prikaže se seznam funkcijskih kategorij, ki so na voljo. Če želite slogom dodeliti bližnjico, odprite kategorijo »Slogi«."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:504
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:507
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|function"
msgid "Select a function that you want to assign a shortcut key to, click a key combination in the Shortcut keys list, and then click Modify. If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list."
msgstr "Izberite funkcijo, kateri želite dodeliti tipko za bližnjico, v seznam Tipke za bližnjico kliknite kombinacijo ključa, nato pa kliknite Spremeni. Če ima izbrana funkcija že tipko za bližnjico, se prikaže na seznamu Tipke."
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:571
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:574
msgctxt "accelconfigpage|label22"
msgid "F_unctions"
msgstr "Funkcije"
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:584
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:587
msgctxt "accelconfigpage|extended_tip|AccelConfigPage"
msgid "Assigns or edits the shortcut keys for %PRODUCTNAME commands, or %PRODUCTNAME Basic macros."
msgstr "Ukazom %PRODUCTNAME ali makrom %PRODUCTNAME Basic dodeli ali uredi tipke za bližnjico."
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:60
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:61
msgctxt "acorexceptpage|extended_tip|abbrev"
msgid "Type an abbreviation followed by a period, and then click New. This prevents %PRODUCTNAME from automatically capitalizing the first letter of the word that comes after the period at the end of the abbreviation."
msgstr "Vnesite okrajšavo, ki ji sledi pika, nato pa kliknite Nov. S tem onemogočite %PRODUCTNAME, da bi samodejno zapisal prvo črko v besedi, ki sledi piki na koncu okrajšave, z veliko začetnico."
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:71
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:72
msgctxt "acorexceptpage|autoabbrev"
msgid "_AutoInclude"
msgstr "S_amodejno vključi"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:80
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:81
msgctxt "acorexceptpage|extended_tip|autoabbrev"
msgid "Automatically adds abbreviations or words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions. This feature only works if the Correct TWo INitial CApitals option or the Capitalize first letter of every sentence option are selected in the [T] column onOptions tab of this dialog."
msgstr "Ustreznemu seznamu izjem samodejno dodaja okrajšave ali besede, ki se začnejo z dvema velikima začetnicama. Ta funkcija deluje le, če je izbrana možnost Popravi DVe VEliki ZAčetnici ali možnost Vsako poved začni z veliko začetnico v stolpcu [V] na zavihku Možnosti v tem pogovornem oknu."
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:107
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:108
msgctxt "acorexceptpage|newabbrev-atkobject"
msgid "New abbreviations"
msgstr "Nove okrajšave"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:120
msgctxt "acorexceptpage|replace"
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:144
msgctxt "acorexceptpage|delabbrev-atkobject"
msgid "Delete abbreviations"
msgstr "Izbriši okrajšave"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:194
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:195
msgctxt "acorexceptpage|extended_tip|abbrevlist"
msgid "Lists the abbreviations that are not automatically corrected."
msgstr "Prikaže seznam okrajšav, ki niso samodejno popravljene."
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:213
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:214
msgctxt "acorexceptpage|label1"
msgid "Abbreviations (no Subsequent Capital)"
msgstr "Okrajšave (brez naknadnih velikih črk)"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:258
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:260
msgctxt "acorexceptpage|extended_tip|double"
msgid "Type the word or abbreviation that starts with two capital letters that you do not want %PRODUCTNAME to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent %PRODUCTNAME from changing PC to Pc."
msgstr "Vnesite besedo ali okrajšavo, ki se začne z dvema velikima črkama, za kateri nočete, da jih %PRODUCTNAME zamenja z veliko začetnico. Vnesite npr. PC, če želite %PRODUCTNAME onemogočiti, da spremeni PC v Pc."
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:269
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:271
msgctxt "acorexceptpage|autodouble"
msgid "A_utoInclude"
msgstr "Sa_modejno vključi"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:278
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:280
msgctxt "acorexceptpage|extended_tip|autodouble"
msgid "Automatically adds abbreviations or words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions. This feature only works if the Correct TWo INitial CApitals option or the Capitalize first letter of every sentence option are selected in the [T] column onOptions tab of this dialog."
msgstr "Ustreznemu seznamu izjem samodejno dodaja okrajšave ali besede, ki se začnejo z dvema velikima začetnicama. Ta funkcija deluje le, če je izbrana možnost Popravi DVe VEliki ZAčetnici ali možnost Vsako poved začni z veliko začetnico v stolpcu [V] na zavihku Možnosti v tem pogovornem oknu."
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:305
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:307
msgctxt "acorexceptpage|newdouble-atkobject"
msgid "New words with two initial capitals or small initial"
msgstr "Nove besede z dvema velikima začetnicama ali z malo začetnico"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:317
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:319
msgctxt "acorexceptpage|replace1"
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:341
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:343
msgctxt "acorexceptpage|deldouble-atkobject"
msgid "Delete words with two initial capitals or small initial"
msgstr "Izbriši besede z dvema velikima začetnicama ali z malo začetnico"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:392
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:394
msgctxt "acorexceptpage|extended_tip|doublelist"
msgid "Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters are listed in the field."
msgstr "Prikaže seznam besed ali okrajšav, ki se začnejo z dvema velikima začetnicama in niso samodejno popravljene. Vse besede, ki se začnejo z dvema velikima začetnicama, so navedene v tem polju."
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:411
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:413
msgctxt "acorexceptpage|label2"
msgid "Words With TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL"
msgstr "Besede z DVema VElikima ZAčetnicama ali z mALO zAČETNICO"
-#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:426
+#: cui/uiconfig/ui/acorexceptpage.ui:428
msgctxt "acorexceptpage|extended_tip|AcorExceptPage"
msgid "Specify the abbreviations or letter combinations that you do not want %PRODUCTNAME to correct automatically."
msgstr "Navedite okrajšave ali kombinacije črk, ki naj jih %PRODUCTNAME ne popravlja samodejno."
@@ -3799,62 +3799,62 @@ msgctxt "acoroptionspage|extended_tip|AutocorrectOptionsPage"
msgid "Select the options for automatically correcting errors as you type, and then click OK."
msgstr "Izberite možnosti za samodejno popravljanje napak med tipkanjem, nato pa kliknite V redu."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:39
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:40
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|new"
msgid "Adds or replaces an entry in the replacement table."
msgstr "V tabeli zamenjav ureja ali zamenjuje vnose."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:51
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:52
msgctxt "acorreplacepage|replace"
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:59
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:60
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|replace"
msgid "Adds or replaces an entry in the replacement table."
msgstr "V tabeli zamenjav ureja ali zamenjuje vnose."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:78
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:79
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:146
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|tabview"
msgid "Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete."
msgstr "Prikaže se seznam vnosov za samodejno zamenjevanje besed, okrajšav ali delov besed med tipkanjem. Če želite dodati vnos, v polji Zamenjaj in Z vnesite besedilo, nato pa kliknite Nov. Če želite urediti vnos, v polju Z spremenite besedilo, nato pa kliknite Zamenjaj. Če želite izbrisati vnos, ga izberite, nato pa kliknite Izbriši."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:166
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:167
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|newtext"
msgid "Enter the replacement text, graphic, frame, or OLE object that you want to replace the text in the Replace box. If you have selected text, a graphic, a frame, or an OLE object in your document, the relevant information is already entered here."
msgstr "V polje Zamenjaj vnesite besedilo, grafiko, okvir ali predmet OLE, s katerim želite zamenjati besedilo. Če ste v dokumentu izbrali besedilo, sliko, okvir ali predmet OLE, je tu že vnesena relevantna informacija."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:184
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:185
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|origtext"
msgid "Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern \"i18n.*\" with the replacement text \"internationalization\" finds and replaces \"i18ns\" with \"internationalizations\", or the pattern \".*...\" with the replacement text \"…\" finds and replaces three dots in \"word...\" with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis (\"word…\")."
msgstr "Vnesite besedo, okrajšavo ali del besede, ki naj se med tipkanjem zamenja. Znaka .* na koncu besede pomenita, da bo beseda zamenjana tudi pred poljubnimi priponami, .* pred besedo pa pomeni zamenjavo tudi za poljubnimi priponami. Primer: vzorec »i18n*« z nadomestnim besedilom »internacionalizacija« poišče in zamenja »i18m.*« z »internacionalizacijam«, vzorec ».*...« z nadomestnim besedilom »…« poišče in zamenja tri pike v »beseda ...« s tipografsko pravilnim vnaprej oblikovanim vodoravnim tripičjem v zapisu Unicode (»beseda …«)."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:197
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:198
msgctxt "acorreplacepage|label1"
msgid "Repla_ce"
msgstr "Zame_njaj"
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:214
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:215
msgctxt "acorreplacepage|label2"
msgid "_With"
msgstr "_Z"
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:229
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:230
msgctxt "acorreplacepage|textonly"
msgid "_Text only"
msgstr "Samo _besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:238
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:239
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|textonly"
msgid "Saves the entry in the With box without formatting. When the replacement is made, the text uses the same format as the document text."
msgstr "V polju Z se vnos shrani brez oblikovanja. Po zamenjavi besedilo uporablja isto obliko kot besedilo dokumenta."
-#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:252
+#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:253
msgctxt "acorreplacepage|extended_tip|AcorReplacePage"
msgid "Edits the replacement table for automatically correcting or replacing words or abbreviations in your document."
msgstr "Uredi tabelo zamenjav za samodejno popravljanje in zamenjevanje besed ali okrajšav v dokumentih."
@@ -3985,222 +3985,222 @@ msgctxt "agingdialog|AgingDialog"
msgid "Aging"
msgstr "Staranje"
-#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:149
msgctxt "agingdialog|extended_tip|value"
msgid "Specifies the number of colors to which the image is to be reduced."
msgstr "Določa število barv, na katere bo slika reducirana."
-#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:160
+#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:162
msgctxt "agingdialog|label2"
msgid "Aging degree:"
msgstr "Stopnja staranja:"
-#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:184
+#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:186
msgctxt "agingdialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:209
+#: cui/uiconfig/ui/agingdialog.ui:211
msgctxt "agingdialog|extended_tip|AgingDialog"
msgid "All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed."
msgstr "Vse slikovne točke imajo nastavljene svoje sivinske vrednosti, kasneje pa se zelena in modra barvna komponenta reducirata v navedeni meri. Komponenta rdeče barve ostane nespremenjena."
-#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:53
+#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:55
msgctxt "applyautofmtpage|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Uredi ..."
-#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:62
+#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:64
msgctxt "applyautofmtpage|extended_tip|edit"
msgid "Modifies the selected AutoCorrect option."
msgstr "Spremeni izbrano možnost Samopopravkov."
-#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:76
+#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:78
msgctxt "applyautofmtpage|label1"
msgid "[M]: Replace while modifying existing text"
msgstr "[S]: Zamenjaj med spreminjanjem obstoječega besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:88
+#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:90
msgctxt "applyautofmtpage|label2"
msgid "[T]: AutoCorrect while typing"
msgstr "[V]: Uporabi samopopravke že med vnosom"
-#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:133
+#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:136
msgctxt "applyautofmtpage|m"
msgid "[M]"
msgstr "[S]"
-#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:155
+#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:158
msgctxt "applyautofmtpage|t"
msgid "[T]"
msgstr "[V]"
-#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:202
+#: cui/uiconfig/ui/applyautofmtpage.ui:205
msgctxt "applyautofmtpage|extended_tip|ApplyAutoFmtPage"
msgid "Select the options for automatically correcting errors as you type, and then click OK."
msgstr "Izberite možnosti za samodejno popravljanje napak med tipkanjem, nato pa kliknite V redu."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:90
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:92
msgctxt "applylocalizedpage|m"
msgid "[M]"
msgstr "[S]"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:114
msgctxt "applylocalizedpage|t"
msgid "[T]"
msgstr "[V]"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:139
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|list"
msgid "Select to apply the replacements while you type [T], or when you modify existing text [M]."
msgstr "Potrdite polje, če želite uveljaviti zamenjave med vnašanjem [V] ali med spreminjanjem obstoječega besedila [S]."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:200
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|checklist"
msgid "Select to apply the replacements while you type [T], or when you modify existing text [M]."
msgstr "Potrdite polje, če želite uveljaviti zamenjave med vnašanjem [V] ali med spreminjanjem obstoječega besedila [S]."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:241
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:245
msgctxt "applylocalizedpage|singlereplace"
msgid "Repla_ce"
msgstr "Zame_njaj"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:250
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:254
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|singlereplace"
msgid "Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify."
msgstr "Privzet sistemski simbol za podano vrsto narekovajev samodejno nadomesti s posebnim znakom, ki ga določite."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:265
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:269
msgctxt "applylocalizedpage|startquoteft"
msgid "_Start quote:"
msgstr "Za_četni narekovaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:288
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:293
msgctxt "applylocalizedpage|startsingle-atkobject"
msgid "Start quote of single quotes"
msgstr "Začetni narekovaj enojnih narekovajev"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:289
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:294
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|startsingle"
msgid "Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply."
msgstr "Izberite posebni znak, ki bo v dokumentu samodejno nadomestil trenutni začetni narekovaj, ko izberete Orodja – Samopopravki – Uporabi."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:302
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:307
msgctxt "applylocalizedpage|singlestartex"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:318
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:323
msgctxt "applylocalizedpage|defaultsingle"
msgid "_Default"
msgstr "_Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:326
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:331
msgctxt "applylocalizedpage|defaultsingle-atkobject"
msgid "Single quotes default"
msgstr "Privzeti enojni narekovaji"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:332
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|defaultsingle"
msgid "Resets the quotation marks to the default symbols."
msgstr "Narekovaje ponastavi na privzete simbole."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:341
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:346
msgctxt "applylocalizedpage|endquoteft"
msgid "_End quote:"
msgstr "_Končni narekovaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:364
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:370
msgctxt "applylocalizedpage|endsingle-atkobject"
msgid "End quote of single quotes"
msgstr "Končni narekovaj enojnih narekovajev"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:365
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:371
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|endsingle"
msgid "Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply."
msgstr "Izberite posebni znak, ki bo v dokumentu samodejno nadomestil trenutni končni narekovaj, ko izberete Orodja – Samopopravki – Uporabi."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:378
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:384
msgctxt "applylocalizedpage|singleendex"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:403
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:409
msgctxt "applylocalizedpage|label1"
msgid "Single Quotes"
msgstr "Enojni narekovaji"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:434
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:441
msgctxt "applylocalizedpage|doublereplace"
msgid "Repla_ce"
msgstr "Zame_njaj"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:443
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:450
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|doublereplace"
msgid "Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify."
msgstr "Privzet sistemski simbol za podano vrsto narekovajev samodejno nadomesti s posebnim znakom, ki ga določite."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:458
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:465
msgctxt "applylocalizedpage|label6"
msgid "_Start quote:"
msgstr "Za_četni narekovaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:481
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:489
msgctxt "applylocalizedpage|startdouble-atkobject"
msgid "Start quote of double quotes"
msgstr "Začetni narekovaj dvojnih narekovajev"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:482
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:490
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|startdouble"
msgid "Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply."
msgstr "Izberite posebni znak, ki bo v dokumentu samodejno nadomestil trenutni začetni narekovaj, ko izberete Orodja – Samopopravki – Uporabi."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:495
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:503
msgctxt "applylocalizedpage|doublestartex"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:511
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:519
msgctxt "applylocalizedpage|defaultdouble"
msgid "_Default"
msgstr "_Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:519
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:527
msgctxt "applylocalizedpage|defaultdouble-atkobject"
msgid "Double quotes default"
msgstr "Privzeti dvojni narekovaji"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:520
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:528
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|defaultdouble"
msgid "Resets the quotation marks to the default symbols."
msgstr "Narekovaje ponastavi na privzete simbole."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:534
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:542
msgctxt "applylocalizedpage|label8"
msgid "_End quote:"
msgstr "_Končni narekovaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:557
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:566
msgctxt "applylocalizedpage|enddouble-atkobject"
msgid "End quote of double quotes"
msgstr "Končni narekovaj dvojnih narekovajev"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:558
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:567
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|enddouble"
msgid "Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply."
msgstr "Izberite posebni znak, ki bo v dokumentu samodejno nadomestil trenutni končni narekovaj, ko izberete Orodja – Samopopravki – Uporabi."
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:571
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:580
msgctxt "applylocalizedpage|doubleendex"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:596
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:605
msgctxt "applylocalizedpage|label10"
msgid "Double Quotes"
msgstr "Dvojni narekovaji"
-#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:623
+#: cui/uiconfig/ui/applylocalizedpage.ui:632
msgctxt "applylocalizedpage|extended_tip|ApplyLocalizedPage"
msgid "Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text."
msgstr "Navedite možnosti Samopopravkov za narekovaje in možnosti, specifične za jezik besedila."
@@ -4210,22 +4210,22 @@ msgctxt "areadialog|AreaDialog"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:135
msgctxt "areadialog|RID_SVXPAGE_AREA"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:180
+#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:182
msgctxt "areadialog|RID_SVXPAGE_SHADOW"
msgid "Shadow"
msgstr "Senca"
-#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:227
+#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:230
msgctxt "areadialog|RID_SVXPAGE_TRANSPARENCE"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/areadialog.ui:257
msgctxt "areadialog|extended_tip|AreaDialog"
msgid "Sets the fill properties of the selected drawing object."
msgstr "Za izbrani risani predmet nastavi možnosti polnjenja."
@@ -4375,37 +4375,37 @@ msgctxt "autocorrectdialog|extended_tip|lang"
msgid "Select the language for which you want to create or edit the replacement rules."
msgstr "Izberite jezik, za katerega želite ustvariti ali urediti pravila za zamenjavo."
-#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:199
msgctxt "autocorrectdialog|replace"
msgid "Replace"
msgstr "Zamenjaj"
-#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:244
+#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:246
msgctxt "autocorrectdialog|exceptions"
msgid "Exceptions"
msgstr "Izjeme"
-#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:291
+#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:294
msgctxt "autocorrectdialog|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:338
+#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:342
msgctxt "autocorrectdialog|apply"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:385
+#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:390
msgctxt "autocorrectdialog|localized"
msgid "Localized Options"
msgstr "Posebnosti jezika"
-#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:432
+#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:438
msgctxt "autocorrectdialog|wordcompletion"
msgid "Word Completion"
msgstr "Dopolnjevanje besed"
-#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:479
+#: cui/uiconfig/ui/autocorrectdialog.ui:486
msgctxt "autocorrectdialog|smarttags"
msgid "Smart Tags"
msgstr "Pametne značke"
@@ -4470,47 +4470,47 @@ msgctxt "baselinksdialog|extended_tip|TB_LINKS"
msgid "Double-click a link in the list to open a file dialog where you can select another object for this link."
msgstr "Dvokliknite povezavo na seznamu, če želite odpreti pogovorno okno datoteke, v katerem lahko izberete drug predmet za to povezavo."
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:251
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:252
msgctxt "baselinksdialog|FILES2"
msgid "Source file"
msgstr "Izvorna datoteka"
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:265
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:266
msgctxt "baselinksdialog|SOURCE2"
msgid "Element:"
msgstr "Element:"
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:277
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:278
msgctxt "baselinksdialog|TYPE2"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:289
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:290
msgctxt "baselinksdialog|UPDATE"
msgid "Update:"
msgstr "Posodobitev:"
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:354
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:356
msgctxt "baselinksdialog|AUTOMATIC"
msgid "_Automatic"
msgstr "S_amodejno"
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:364
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:366
msgctxt "baselinksdialog|extended_tip|AUTOMATIC"
msgid "Automatically updates the contents of the link when you open the file. Any changes made in the source file are then displayed in the file containing the link. Linked graphic files can only be updated manually."
msgstr "Samodejno posodobi vsebino povezave, ko odprete datoteko. Vse spremembe izvorne datoteke so tako prikazane v datoteki, ki vsebuje povezavo. Povezane grafične datoteke lahko posodobite samo ročno."
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:375
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:377
msgctxt "baselinksdialog|MANUAL"
msgid "Ma_nual"
msgstr "Roč_no"
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:385
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:387
msgctxt "baselinksdialog|extended_tip|MANUAL"
msgid "Only updates the link when you click the Update button."
msgstr "Povezavo posodobi samo takrat, ko kliknete gumb Posodobi."
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:427
msgctxt "baselinksdialog|extended_tip|BaseLinksDialog"
msgid "Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files."
msgstr "Omogoča urejanje lastnosti za vsako povezavo v trenutnem dokumentu, vključno s potjo do izvorne datoteke. Ta ukaz ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami."
@@ -4675,17 +4675,17 @@ msgctxt "borderareatransparencydialog|BorderAreaTransparencyDialog"
msgid "Border / Background"
msgstr "Obroba / ozadje"
-#: cui/uiconfig/ui/borderareatransparencydialog.ui:109
+#: cui/uiconfig/ui/borderareatransparencydialog.ui:110
msgctxt "borderareatransparencydialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: cui/uiconfig/ui/borderareatransparencydialog.ui:131
+#: cui/uiconfig/ui/borderareatransparencydialog.ui:133
msgctxt "borderareatransparencydialog|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: cui/uiconfig/ui/borderareatransparencydialog.ui:154
+#: cui/uiconfig/ui/borderareatransparencydialog.ui:157
msgctxt "borderareatransparencydialog|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
@@ -4695,132 +4695,132 @@ msgctxt "borderbackgrounddialog|BorderBackgroundDialog"
msgid "Border / Background"
msgstr "Obroba / ozadje"
-#: cui/uiconfig/ui/borderbackgrounddialog.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/borderbackgrounddialog.ui:113
msgctxt "borderbackgrounddialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: cui/uiconfig/ui/borderbackgrounddialog.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/borderbackgrounddialog.ui:136
msgctxt "borderbackgrounddialog|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:92
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:94
msgctxt "borderpage|userdefft"
msgid "_User-defined:"
msgstr "_Uporabniško določeno:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:96
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:98
msgctxt "borderpage|userdefft"
msgid "Click edge or corner to cycle through three states: set, unchanged, remove."
msgstr "Kliknite rob ali kot, da krožite med tremi stanji: določeno, nespremenjeno, odstrani."
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:109
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:111
msgctxt "borderpage|label14"
msgid "Pr_esets:"
msgstr "Pr_ednastavitve:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:136
msgctxt "borderpage|rmadjcellbordersft"
msgid "_Adjacent Cells:"
msgstr "_Soležne celice:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:149
msgctxt "borderpage|rmadjcellborders"
msgid "Remove border"
msgstr "Odstrani obrobo"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:172
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:174
msgctxt "borderpage|label8"
msgid "Line Arrangement"
msgstr "Razporeditev črt"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:209
msgctxt "borderpage|label15"
msgid "St_yle:"
msgstr "Slo_g:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:223
msgctxt "borderpage|label16"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:237
msgctxt "borderpage|label17"
msgid "_Color:"
msgstr "_Barva:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:301
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:304
msgctxt "borderpage|label9"
msgid "Line"
msgstr "Črta"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:389
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:393
msgctxt "borderpage|leftft"
msgid "_Left:"
msgstr "_Levo:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:403
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:407
msgctxt "borderpage|rightft"
msgid "Right:"
msgstr "Desno:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:421
msgctxt "borderpage|topft"
msgid "_Top:"
msgstr "_Zgoraj:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:431
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:435
msgctxt "borderpage|bottomft"
msgid "_Bottom:"
msgstr "S_podaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:443
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:447
msgctxt "borderpage|sync"
msgid "Synchronize"
msgstr "Sinhroniziraj"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:465
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:469
msgctxt "borderpage|label10"
msgid "Padding"
msgstr "Odmik vsebine"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:524
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:529
msgctxt "borderpage|label22"
msgid "_Position:"
msgstr "_Položaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:538
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:543
msgctxt "borderpage|distanceft"
msgid "Distan_ce:"
msgstr "Raz_dalja:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:542
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:547
msgctxt "borderpage|distanceft"
msgid "Width of shadow"
msgstr "Širina sence"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:567
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:572
msgctxt "borderpage|shadowcolorft"
msgid "C_olor:"
msgstr "B_arva:"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:602
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:607
msgctxt "borderpage|label11"
msgid "Shadow Style"
msgstr "Slog senčenja"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:634
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:640
msgctxt "borderpage|mergewithnext"
msgid "_Merge with next paragraph"
msgstr "_Združi z naslednjim odstavkom"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:649
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:655
msgctxt "borderpage|mergeadjacent"
msgid "_Merge adjacent line styles"
msgstr "_Spoji sloge sosednjih črt"
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:670
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:676
msgctxt "borderpage|label12"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
@@ -4830,32 +4830,32 @@ msgctxt "breaknumberoption|BreakNumberOption"
msgid "Hyphenation"
msgstr "Deljenje besed"
-#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:94
+#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:95
msgctxt "beforebreak"
msgid "Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line."
msgstr "Določa najmanjše število znakov deljene besede, ki morajo ostati na koncu vrstice."
-#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:105
+#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:106
msgctxt "breaknumberoption|beforelabel"
msgid "Characters Before Break"
msgstr "Znaki pred prelomom"
-#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:139
msgctxt "afterbreak"
msgid "Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line."
msgstr "Določa najmanjše število znakov deljene besede, potrebnih v naslednji vrstici."
-#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:149
+#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:150
msgctxt "breaknumberoption|afterlabel"
msgid "Characters After Break"
msgstr "Znaki po prelomu"
-#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:183
msgctxt "wordlength"
msgid "Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied."
msgstr "Določa najmanjše število znakov, potrebnih za izvedbo samodejnega deljenja besed."
-#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/breaknumberoption.ui:194
msgctxt "breaknumberoption|minimallabel"
msgid "Minimal Word Length"
msgstr "Najkrajša dolžina besede"
@@ -4880,147 +4880,147 @@ msgctxt "bulletandposition|label1"
msgid "Level"
msgstr "Raven"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:275
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:276
msgctxt "bulletandposition|label4"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:300
msgctxt "bulletandposition|startatft"
msgid "Start at:"
msgstr "Začni z:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:316
msgctxt "bulletandposition|startat"
msgid "1"
msgstr "1"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:328
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:329
msgctxt "bulletandposition|bulletft"
msgid "Character:"
msgstr "Znak:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:341
msgctxt "bulletandposition|bullet"
msgid "Select..."
msgstr "Izberi ..."
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:352
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:353
msgctxt "bulletandposition|bitmap"
msgid "Select image..."
msgstr "Izberi sliko ..."
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:373
msgctxt "bulletandposition|colorft"
msgid "Color:"
msgstr "Barva:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:418
msgctxt "bulletandposition|label2"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:452
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:454
msgctxt "bulletandposition|prefixft"
msgid "Before:"
msgstr "Pred:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:466
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:468
msgctxt "bulletandposition|suffixft"
msgid "After:"
msgstr "Za:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:506
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:508
msgctxt "bulletandposition|beforeafter"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilo"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:552
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:556
msgctxt "bulletandposition|widthft"
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:566
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:570
msgctxt "bulletandposition|heightft"
msgid "Height:"
msgstr "Višina:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:626
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:631
msgctxt "bulletandposition|relsize"
msgid "100"
msgstr "100"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:639
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:644
msgctxt "bulletandposition|relsizeft"
msgid "_Rel. size:"
msgstr "_Rel. velikost:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:657
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:662
msgctxt "bulletandposition|keepratio"
msgid "Keep ratio"
msgstr "Ohrani razmerje"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:695
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:700
msgctxt "bulletandposition|beforeafter"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:730
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:736
msgctxt "bulletandposition|indent"
msgid "Indent:"
msgstr "Zamik:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:744
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:750
msgctxt "bulletandposition|numberingwidth"
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:759
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:765
msgctxt "bulletandposition|indentmf"
msgid "0,00"
msgstr "0,00"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:773
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:779
msgctxt "bulletandposition|numberingwidthmf"
msgid "0,00"
msgstr "0,00"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:784
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:790
msgctxt "bulletandposition|relative"
msgid "Relati_ve"
msgstr "Relati_vno"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:851
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:858
msgctxt "bulletandposition|ALlabel"
msgid "Alignment:"
msgstr "Poravnava:"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:870
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:877
msgctxt "bulletandposition|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:903
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:911
msgctxt "bulletandposition|sliderb"
msgid "Slide"
msgstr "Prosojnica"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:918
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:926
msgctxt "bulletandposition|selectionrb"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:934
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:942
msgctxt "bulletandposition|applytomaster"
msgid "Apply to Master"
msgstr "Uporabi za matrico"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:954
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:962
msgctxt "bulletandposition|scopelb"
msgid "Scope"
msgstr "Doseg"
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:1011
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:1019
msgctxt "bulletandposition|label"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
@@ -5030,17 +5030,17 @@ msgctxt "calloutdialog|CalloutDialog"
msgid "Position and Size"
msgstr "Položaj in velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutdialog.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/calloutdialog.ui:136
msgctxt "calloutdialog|RID_SVXPAGE_POSITION_SIZE"
msgid "Position and Size"
msgstr "Položaj in velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutdialog.ui:181
+#: cui/uiconfig/ui/calloutdialog.ui:183
msgctxt "calloutdialog|RID_SVXPAGE_SWPOSSIZE"
msgid "Position and Size"
msgstr "Položaj in velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutdialog.ui:228
+#: cui/uiconfig/ui/calloutdialog.ui:231
msgctxt "calloutdialog|RID_SVXPAGE_CAPTION"
msgid "Callout"
msgstr "Oblaček"
@@ -5050,352 +5050,352 @@ msgctxt "calloutpage|extended_tip|valueset"
msgid "Click the Callout style that you want to apply to the selected callout."
msgstr "Kliknite slog Oblaček, ki ga želite uveljaviti na izbranem oblačku."
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:64
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:66
msgctxt "calloutpage|label2"
msgid "_Extension:"
msgstr "_Podaljšek:"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:79
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:81
msgctxt "calloutpage|liststore1"
msgid "Optimal"
msgstr "Optimalno"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:80
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:82
msgctxt "calloutpage|liststore1"
msgid "From top"
msgstr "Z vrha"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:81
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:83
msgctxt "calloutpage|liststore1"
msgid "From left"
msgstr "Z leve"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:82
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:84
msgctxt "calloutpage|liststore1"
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodoravno"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:85
msgctxt "calloutpage|liststore1"
msgid "Vertical"
msgstr "Navpično"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:87
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:89
msgctxt "calloutpage|extended_tip|extension"
msgid "Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box."
msgstr "Izberite, od kod želite razširiti črto oblačka glede na polje oblačka."
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:117
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:120
msgctxt "calloutpage|extended_tip|length"
msgid "Enter the length of the callout line segment that extends from the callout box to the inflection point of the line."
msgstr "Vnesite dolžino odseka črte oblačka, ki se razširja od polja oblačka do inflekcijske točke črte."
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:130
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:133
msgctxt "calloutpage|lengthft"
msgid "_Length:"
msgstr "Do_lžina:"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:148
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:151
msgctxt "calloutpage|optimal"
msgid "_Optimal"
msgstr "_Optimalno"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:160
msgctxt "calloutpage|extended_tip|optimal"
msgid "Click here to display a single-angled line in an optimal way."
msgstr "Če želite enojno lomljeno črto prikazati na optimalen način, kliknite tukaj."
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:176
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:180
msgctxt "calloutpage|positionft"
msgid "_Position:"
msgstr "_Položaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:190
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:194
msgctxt "calloutpage|byft"
msgid "_By:"
msgstr "_Za:"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:205
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:209
msgctxt "calloutpage|position"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:210
msgctxt "calloutpage|position"
msgid "Middle"
msgstr "Sredina"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:207
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:211
msgctxt "calloutpage|position"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:208
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:212
msgctxt "calloutpage|position"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:209
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:213
msgctxt "calloutpage|position"
msgid "Center"
msgstr "Sredina"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:214
msgctxt "calloutpage|position"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:214
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:218
msgctxt "calloutpage|extended_tip|position"
msgid "Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box."
msgstr "Izberite, od kod želite razširiti črto oblačka glede na polje oblačka."
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:233
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:237
msgctxt "calloutpage|extended_tip|by"
msgid "Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box."
msgstr "Izberite, od kod želite razširiti črto oblačka glede na polje oblačka."
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:257
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:262
msgctxt "calloutpage|label1"
msgid "_Spacing:"
msgstr "_Razmik:"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:277
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:282
msgctxt "calloutpage|extended_tip|spacing"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the end of the callout line, and the callout box."
msgstr "Vnesite velikost razmika, ki ga želite med koncem črte oblačka in poljem oblačka."
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:297
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:302
msgctxt "calloutpage|linetypes"
msgid "Straight Line"
msgstr "Ravna črta"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:298
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:303
msgctxt "calloutpage|linetypes"
msgid "Angled Line"
msgstr "Lomljena črta"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:304
msgctxt "calloutpage|linetypes"
msgid "Angled Connector Line"
msgstr "Lomljena povezovalna črta"
-#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:316
+#: cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:321
msgctxt "calloutpage|extended_tip|CalloutPage"
msgid "Click the Callout style that you want to apply to the selected callout."
msgstr "Kliknite slog Oblaček, ki ga želite uveljaviti na izbranem oblačku."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:50
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:53
msgctxt "cellalignment|labelDegrees"
msgid "_Degrees:"
msgstr "Sto_pinje:"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:64
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:67
msgctxt "cellalignment|labelRefEdge"
msgid "_Reference edge:"
msgstr "_Referenčni rob:"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:86
msgctxt "cellalignment|extended_tip|spinDegrees"
msgid "Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s)."
msgstr "Vnesite kot vrtenja od 0 do 360 za besedilo v izbrane celice."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:100
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:103
msgctxt "cellalignment|extended_tip|references"
msgid "Specify the cell edge from which to write the rotated text."
msgstr "Navedite rob celice, od katerega se zasukano besedilo zapiše."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:126
msgctxt "cellalignment|checkVertStack"
msgid "Vertically s_tacked"
msgstr "_Navpično naloženo"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:136
msgctxt "cellalignment|extended_tip|checkVertStack"
msgid "Aligns text vertically."
msgstr "Navpično poravna besedilo."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:147
msgctxt "cellalignment|checkAsianMode"
msgid "Asian layout _mode"
msgstr "Azijski _način postavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:154
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:158
msgctxt "cellalignment|extended_tip|checkAsianMode"
msgid "Aligns Asian characters one below the other in the selected cell(s). If the cell contains more than one line of text, the lines are converted to text columns that are arranged from right to left. Western characters in the converted text are rotated 90 degrees to the right. Asian characters are not rotated."
msgstr "Azijski znaki se v izbrani celici ali izbranih celicah poravnajo eden pod drugega. Če so v celici dve ali več vrstice, se vrstice pretvorijo v besedilne stolpce, ki so razporejeni od desne proti levi. Zahodni znaki v pretvorjenem besedilu se zasukajo za 90 stopinj v desno. Azijski znaki se ne zasukajo."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:182
msgctxt "cellalignment|extended_tip|dialcontrol"
msgid "Click in the dial to set the text orientation."
msgstr "Če želite nastaviti usmerjenost besedila podatkovnih oznak, kliknite ustrezni del številčnice."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:200
msgctxt "cellalignment|labelTextOrient"
msgid "Text Orientation"
msgstr "Usmerjenost besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:235
msgctxt "cellalignment|checkWrapTextAuto"
msgid "_Wrap text automatically"
msgstr "Samodejno _prelomi besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:241
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:246
msgctxt "cellalignment|extended_tip|checkWrapTextAuto"
msgid "Wraps text onto another line at the cell border. The number of lines depends on the width of the cell."
msgstr "Besedilo se na robu celice prelomi v drugo vrstico. Število vrstic je odvisno od širine celice."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:252
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:257
msgctxt "cellalignment|checkShrinkFitCellSize"
msgid "_Shrink to fit cell size"
msgstr "_Skrči na velikost celice"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:267
msgctxt "cellalignment|extended_tip|checkShrinkFitCellSize"
msgid "Reduces the apparent size of the font so that the contents of the cell fit into the current cell width. You cannot apply this command to a cell that contains line breaks."
msgstr "Zmanjša vidno velikost pisave, tako da se vsebina celice prilagodi trenutni širini celice. Tega ukaza ni mogoče uporabiti v celici, ki vsebuje prelome vrstic."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:273
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:278
msgctxt "cellalignment|checkHyphActive"
msgid "Hyphenation _active"
msgstr "Deljenje besed je _vklopljeno"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:285
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:290
msgctxt "cellalignment|extended_tip|checkHyphActive"
msgid "Enables word hyphenation for text wrapping to the next line."
msgstr "Omogoči deljenje besed za prelom besedila v naslednjo vrstico."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:303
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:308
msgctxt "cellalignment|LabelTxtDir"
msgid "Te_xt direction:"
msgstr "Smer _besedila:"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:339
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:344
msgctxt "cellalignment|labelProperties"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:377
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:383
msgctxt "cellalignment|extended_tip|spinIndentFrom"
msgid "Indents from the left edge of the cell by the amount that you enter."
msgstr "Z levega roba celice se zamakne za količino, ki ste jo vnesli."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:390
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:396
msgctxt "cellalignment|labelHorzAlign"
msgid "Hori_zontal:"
msgstr "Vodo_ravno:"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:410
msgctxt "cellalignment|labelVertAlign"
msgid "_Vertical:"
msgstr "_Navpično:"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:418
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:424
msgctxt "cellalignment|labelIndent"
msgid "I_ndent:"
msgstr "_Zamik:"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:433
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:439
msgctxt "cellalignment|liststoreHorzAlign"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:434
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:440
msgctxt "cellalignment|liststoreHorzAlign"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:435
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:441
msgctxt "cellalignment|liststoreHorzAlign"
msgid "Center"
msgstr "Na sredini"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:436
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:442
msgctxt "cellalignment|liststoreHorzAlign"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:437
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:443
msgctxt "cellalignment|liststoreHorzAlign"
msgid "Justified"
msgstr "Obojestransko"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:438
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:444
msgctxt "cellalignment|liststoreHorzAlign"
msgid "Filled"
msgstr "Zapolnjeno"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:439
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:445
msgctxt "cellalignment|liststoreHorzAlign"
msgid "Distributed"
msgstr "Porazdeljeno"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:443
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:449
msgctxt "cellalignment|extended_tip|comboboxHorzAlign"
msgid "Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents."
msgstr "Izberite možnost vodoravne poravnave, ki jo želite uveljaviti za vsebino celice."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:457
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:463
msgctxt "cellalignment|liststoreVertAlign"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:458
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:464
msgctxt "cellalignment|liststoreVertAlign"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:459
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:465
msgctxt "cellalignment|liststoreVertAlign"
msgid "Middle"
msgstr "Sredina"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:460
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:466
msgctxt "cellalignment|liststoreVertAlign"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:461
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:467
msgctxt "cellalignment|liststoreVertAlign"
msgid "Justified"
msgstr "Obojestransko"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:462
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:468
msgctxt "cellalignment|liststoreVertAlign"
msgid "Distributed"
msgstr "Porazdeljeno"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:466
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:472
msgctxt "cellalignment|extended_tip|comboboxVertAlign"
msgid "Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents."
msgstr "Izberite možnost navpične poravnave, ki jo želite uveljaviti za vsebino celice."
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:489
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:495
msgctxt "cellalignment|LabelTextAlig"
msgid "Text Alignment"
msgstr "Poravnava besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:509
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:515
msgctxt "cellalignment|labelSTR_BOTTOMLOCK"
msgid "Text Extension From Lower Cell Border"
msgstr "Podaljšano besedilo s spodnjega roba celic"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:520
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:526
msgctxt "cellalignment|labelSTR_TOPLOCK"
msgid "Text Extension From Upper Cell Border"
msgstr "Podaljšano besedilo iz zgornjega roba celic"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:531
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:537
msgctxt "cellalignment|labelSTR_CELLLOCK"
msgid "Text Extension Inside Cell"
msgstr "Podaljšano besedilo znotraj celice"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:542
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:548
msgctxt "cellalignment|labelABCD"
msgid "ABCD"
msgstr "ABCD"
-#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:558
+#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:564
msgctxt "cellalignment|extended_tip|CellAlignPage"
msgid "Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells."
msgstr "Določijo se možnosti poravnave za vsebino trenutne celice ali izbranih celic."
@@ -5415,627 +5415,627 @@ msgctxt "certdialog|extended_tip|add"
msgid "Opens a file picker dialog to add a new Network Security Services Certificate directory to the list."
msgstr "Odpre izbirnik datotek, da na seznam dodate novo mapo s potrdili omrežnih varnostnih storitev (NSSC)."
-#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:139
msgctxt "certdialog|label2"
msgid "Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures:"
msgstr "Izberite ali dodajte pravilno mapo s potrdili omrežnih varnostnih storitev (NSSC), ki bo uporabljena za digitalne podpise:"
-#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:161
+#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:163
msgctxt "certdialog|manual"
msgid "manual"
msgstr "ročno"
-#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:172
+#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:174
msgctxt "certdialog|certdir"
msgid "Select a Certificate directory"
msgstr "Izberite mapo digitalnega potrdila"
-#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:209
+#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:211
msgctxt "certdialog|profile"
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
-#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:233
msgctxt "certdialog|dir"
msgid "Directory"
msgstr "Mapa"
-#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:258
msgctxt "certdialog|label1"
msgid "Certificate Path"
msgstr "Pot digitalnega potrdila"
-#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:282
+#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:284
msgctxt "certdialog|extended_tip|CertDialog"
msgid "Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures."
msgstr "Izberite ali dodajte pravilno mapo s potrdili omrežnih varnostnih storitev (NSSC), ki bo uporabljena za digitalne podpise."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:246
msgctxt "charnamepage|extended_tip|weststylelb-nocjk"
msgid "Select the formatting that you want to apply."
msgstr "Izberite oblikovanje, ki ga želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:339
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:343
msgctxt "charnamepage|extended_tip|westsizelb-nocjk"
msgid "Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values."
msgstr "Vnesite ali izberite velikost pisave, ki jo želite uporabiti. Pri nastavljivih pisavah lahko vnesete tudi decimalne vrednosti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:370
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:374
msgctxt "charnamepage|westsizeft-nocjk"
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:396
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:400
msgctxt "charnamepage|westlangft-nocjk"
msgid "Language:"
msgstr "Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:431
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:435
msgctxt "charnamepage|extended_tip|westlanglb-nocjk"
msgid "Sets the language that the spellchecker uses for the selected text or the text that you type. Available language modules have a check mark in front of them."
msgstr "Nastavi jezik, ki ga črkovalnik uporablja za izbrano besedilo ali besedilo, ki ga vnašate. Jezikovni moduli, ki so na voljo, imajo pred svojim imenom kljukico."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:450
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:454
msgctxt "charnamepage|west_features_button-nocjk"
msgid "Features..."
msgstr "Funkcionalnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:529
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:534
msgctxt "charnamepage|westsizeft-cjk"
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:543
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:548
msgctxt "charnamepage|westlangft-cjk"
msgid "Language:"
msgstr "Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:584
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:589
msgctxt "charnamepage|extended_tip|weststylelb-cjk"
msgid "Select the formatting that you want to apply."
msgstr "Izberite oblikovanje, ki ga želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:606
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:611
msgctxt "charnamepage|extended_tip|westsizelb-cjk"
msgid "Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values."
msgstr "Vnesite ali izberite velikost pisave, ki jo želite uporabiti. Pri nastavljivih pisavah lahko vnesete tudi decimalne vrednosti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:637
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:642
msgctxt "charnamepage|extended_tip|westlanglb-cjk"
msgid "Sets the language that the spellchecker uses for the selected text or the text that you type. Available language modules have a check mark in front of them."
msgstr "Nastavi jezik, ki ga črkovalnik uporablja za izbrano besedilo ali besedilo, ki ga vnašate. Jezikovni moduli, ki so na voljo, imajo pred svojim imenom kljukico."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:665
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:671
msgctxt "charnamepage|west_features_button-cjk"
msgid "Features..."
msgstr "Funkcionalnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:691
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:697
msgctxt "charnamepage|label4"
msgid "Western Text Font"
msgstr "Pisava za zahodno besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:756
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:763
msgctxt "charnamepage|eastsizeft"
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:770
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:777
msgctxt "charnamepage|eastlangft"
msgid "Language:"
msgstr "Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:811
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:818
msgctxt "charnamepage|extended_tip|eaststylelb"
msgid "Select the formatting that you want to apply."
msgstr "Izberite oblikovanje, ki ga želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:833
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:840
msgctxt "charnamepage|extended_tip|eastsizelb"
msgid "Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values."
msgstr "Vnesite ali izberite velikost pisave, ki jo želite uporabiti. Pri nastavljivih pisavah lahko vnesete tudi decimalne vrednosti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:863
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:870
msgctxt "charnamepage|extended_tip|eastlanglb"
msgid "Sets the language that the spellchecker uses for the selected text or the text that you type. Available language modules have a check mark in front of them."
msgstr "Nastavi jezik, ki ga črkovalnik uporablja za izbrano besedilo ali besedilo, ki ga vnašate. Jezikovni moduli, ki so na voljo, imajo pred svojim imenom kljukico."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:890
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:898
msgctxt "charnamepage|east_features_button"
msgid "Features..."
msgstr "Funkcionalnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:916
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:924
msgctxt "charnamepage|label5"
msgid "Asian Text Font"
msgstr "Pisava za azijsko besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:981
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:990
msgctxt "charnamepage|ctlsizeft"
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:995
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1004
msgctxt "charnamepage|ctllangft"
msgid "Language:"
msgstr "Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1036
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1045
msgctxt "charnamepage|extended_tip|ctlstylelb"
msgid "Select the formatting that you want to apply."
msgstr "Izberite oblikovanje, ki ga želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1058
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1067
msgctxt "charnamepage|extended_tip|ctlsizelb"
msgid "Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values."
msgstr "Vnesite ali izberite velikost pisave, ki jo želite uporabiti. Pri nastavljivih pisavah lahko vnesete tudi decimalne vrednosti."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1088
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1097
msgctxt "charnamepage|extended_tip|ctllanglb"
msgid "Sets the language that the spellchecker uses for the selected text or the text that you type. Available language modules have a check mark in front of them."
msgstr "Nastavi jezik, ki ga črkovalnik uporablja za izbrano besedilo ali besedilo, ki ga vnašate. Jezikovni moduli, ki so na voljo, imajo pred svojim imenom kljukico."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1116
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1126
msgctxt "charnamepage|ctl_features_button"
msgid "Features..."
msgstr "Funkcionalnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1142
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1152
msgctxt "charnamepage|label6"
msgid "CTL Font"
msgstr "Pisava CTL"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1180
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1190
msgctxt "charnamepage|preview-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1199
+#: cui/uiconfig/ui/charnamepage.ui:1209
msgctxt "charnamepage|extended_tip|CharNamePage"
msgid "Specify the formatting and the font that you want to apply."
msgstr "Določite oblikovanje in pisavo, ki jo želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:13
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:14
msgctxt "colorconfigwin|docboundaries"
msgid "Text boundaries"
msgstr "Meje besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:33
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:34
msgctxt "colorconfigwin|doccolor"
msgid "Document background"
msgstr "Ozadje dokumenta"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:79
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:80
msgctxt "colorconfigwin|general"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:113
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:114
msgctxt "colorconfigwin|appback"
msgid "Application background"
msgstr "Ozadje aplikacije/programa"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:123
msgctxt "colorconfigwin|objboundaries"
msgid "Object boundaries"
msgstr "Meje predmetov"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:155
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:156
msgctxt "colorconfigwin|tblboundaries"
msgid "Table boundaries"
msgstr "Meje tabele"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:193
msgctxt "colorconfigwin|font"
msgid "Font color"
msgstr "Barva pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:218
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:219
msgctxt "colorconfigwin|unvisitedlinks"
msgid "Unvisited links"
msgstr "Neobiskane povezave"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:251
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:252
msgctxt "colorconfigwin|visitedlinks"
msgid "Visited links"
msgstr "Obiskane povezave"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:288
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:289
msgctxt "colorconfigwin|autospellcheck"
msgid "AutoSpellcheck"
msgstr "Samodejno preverjanje črkovanja"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:301
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:302
msgctxt "colorconfigwin|smarttags"
msgid "Smart Tags"
msgstr "Pametne značke"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:364
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:365
msgctxt "colorconfigwin|writer"
msgid "Text Document"
msgstr "Dokument z besedilom"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:398
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:399
msgctxt "colorconfigwin|writergrid"
msgid "Grid"
msgstr "Mreža"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:462
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:463
msgctxt "colorconfigwin|script"
msgid "Script Indicator"
msgstr "Indikator skripta"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:471
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:472
msgctxt "colorconfigwin|field"
msgid "Field shadings"
msgstr "Senčenja polja"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:487
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:488
msgctxt "colorconfigwin|index"
msgid "Index and table shadings"
msgstr "Senčenje kazala in tabel"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:503
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:504
msgctxt "colorconfigwin|section"
msgid "Section boundaries"
msgstr "Meje odseka"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:557
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:558
msgctxt "colorconfigwin|hdft"
msgid "Headers and Footer delimiter"
msgstr "Ločilo glave in noge"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:587
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:588
msgctxt "colorconfigwin|pagebreak"
msgid "Page and column breaks"
msgstr "Prelomi strani in stolpcev"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:617
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:618
msgctxt "colorconfigwin|direct"
msgid "Direct Cursor"
msgstr "Neposredna kazalka"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:629
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:630
msgctxt "colorconfigwin|html"
msgid "HTML Document"
msgstr "Dokument HTML"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:663
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:664
msgctxt "colorconfigwin|sgml"
msgid "SGML syntax highlighting"
msgstr "Označevanje skladnje SGML"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:693
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:694
msgctxt "colorconfigwin|htmlcomment"
msgid "Comment highlighting"
msgstr "Označevanje komentarjev"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:723
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:724
msgctxt "colorconfigwin|htmlkeyword"
msgid "Keyword highlighting"
msgstr "Označevanje ključnih besed"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:753
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:754
msgctxt "colorconfigwin|unknown"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:765
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:766
msgctxt "colorconfigwin|calc"
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Preglednica"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:799
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:800
msgctxt "colorconfigwin|calcgrid"
msgid "Grid lines"
msgstr "Mrežne črte"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:829
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:830
msgctxt "colorconfigwin|brk"
msgid "Page breaks"
msgstr "Prelomi strani"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:859
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:860
msgctxt "colorconfigwin|brkmanual"
msgid "Manual page breaks"
msgstr "Ročni prelomi strani"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:889
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:890
msgctxt "colorconfigwin|brkauto"
msgid "Automatic page breaks"
msgstr "Samodejni prelomi strani"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:919
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:920
msgctxt "colorconfigwin|det"
msgid "Detective"
msgstr "Detektiv"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:949
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:950
msgctxt "colorconfigwin|deterror"
msgid "Detective error"
msgstr "Napaka v detektivu"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:979
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:980
msgctxt "colorconfigwin|ref"
msgid "References"
msgstr "Sklici"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1009
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1010
msgctxt "colorconfigwin|notes"
msgid "Notes background"
msgstr "Ozadje opomb"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1039
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1040
msgctxt "colorconfigwin|values"
msgid "Values"
msgstr "Vrednosti"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1069
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1070
msgctxt "colorconfigwin|formulas"
msgid "Formulas"
msgstr "Formule"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1099
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1100
msgctxt "colorconfigwin|text"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1129
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1130
msgctxt "colorconfigwin|protectedcells"
msgid "Protected cells background"
msgstr "Ozadje zaščitenih celic"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1141
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1142
msgctxt "colorconfigwin|draw"
msgid "Drawing / Presentation"
msgstr "Risba / predstavitev"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1175
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1176
msgctxt "colorconfigwin|drawgrid"
msgid "Grid"
msgstr "Mreža"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1187
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1188
msgctxt "colorconfigwin|basic"
msgid "Basic Syntax Highlighting"
msgstr "Poudarjanje skladnje Basica"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1221
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1222
msgctxt "colorconfigwin|basicid"
msgid "Identifier"
msgstr "Identifikator"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1251
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1252
msgctxt "colorconfigwin|basiccomment"
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1281
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1282
msgctxt "colorconfigwin|basicnumber"
msgid "Number"
msgstr "Število"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1311
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1312
msgctxt "colorconfigwin|basicstring"
msgid "String"
msgstr "Niz"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1341
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1342
msgctxt "colorconfigwin|basicop"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1371
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1372
msgctxt "colorconfigwin|basickeyword"
msgid "Reserved expression"
msgstr "Rezervirani izraz"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1401
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1402
msgctxt "colorconfigwin|error"
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1413
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1414
msgctxt "colorconfigwin|sql"
msgid "SQL Syntax Highlighting"
msgstr "Poudarjanje skladnje SQL"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1447
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1448
msgctxt "colorconfigwin|sqlid"
msgid "Identifier"
msgstr "Identifikator"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1477
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1478
msgctxt "colorconfigwin|sqlnumber"
msgid "Number"
msgstr "Število"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1507
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1508
msgctxt "colorconfigwin|sqlstring"
msgid "String"
msgstr "Niz"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1537
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1538
msgctxt "colorconfigwin|sqlop"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1567
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1568
msgctxt "colorconfigwin|sqlkeyword"
msgid "Keyword"
msgstr "Ključna beseda"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1597
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1598
msgctxt "colorconfigwin|sqlparam"
msgid "Parameter"
msgstr "Parameter"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1627
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1628
msgctxt "colorconfigwin|sqlcomment"
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
-#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1636
+#: cui/uiconfig/ui/colorconfigwin.ui:1637
msgctxt "colorconfigwin|shadows"
msgid "Shadows"
msgstr "Sence"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:82
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:83
msgctxt "colorpage|label21"
msgid "Palette:"
msgstr "Paleta:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:123
msgctxt "colorpage|label20"
msgid "Recent Colors"
msgstr "Nedavne barve"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:175
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:177
msgctxt "colorpage|RGB"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:190
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:192
msgctxt "colorpage|CMYK"
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:205
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:207
msgctxt "colorpage|delete"
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:211
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:213
msgctxt "colorpage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:225
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:227
msgctxt "colorpage|label22"
msgid "Custom Palette"
msgstr "Paleta po meri"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:291
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:293
msgctxt "colorpage|label1"
msgid "Colors"
msgstr "Barve"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:350
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:352
msgctxt "colorpage|oldpreview-atkobject"
msgid "Old Color"
msgstr "Stara barva"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:384
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:387
msgctxt "colorpage|label7"
msgid "B"
msgstr "B"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:397
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:400
msgctxt "colorpage|label8"
msgid "G"
msgstr "G"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:410
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:413
msgctxt "colorpage|label9"
msgid "R"
msgstr "R"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:423
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:426
msgctxt "colorpage|label18"
msgid "Hex"
msgstr "Šestn. št."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:499
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:503
msgctxt "colorpage|label10"
msgid "_C"
msgstr "_C"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:512
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:516
msgctxt "colorpage|label16"
msgid "_K"
msgstr "_K"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:525
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:529
msgctxt "colorpage|label17"
msgid "_Y"
msgstr "_Y"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:586
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:590
msgctxt "colorpage|label15"
msgid "_M"
msgstr "_M"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:610
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:614
msgctxt "colorpage|label5"
msgid "Active"
msgstr "Aktivno"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:669
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:673
msgctxt "colorpage|newpreview-atkobject"
msgid "New Color"
msgstr "Nova barva"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:704
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:709
msgctxt "colorpage|B_custom"
msgid "Blue"
msgstr "Modra"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:717
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:722
msgctxt "colorpage|R_custom"
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:729
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:734
msgctxt "colorpage|label4"
msgid "_B"
msgstr "_B"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:742
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:747
msgctxt "colorpage|label3"
msgid "_G"
msgstr "_G"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:755
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:760
msgctxt "colorpage|label2"
msgid "_R"
msgstr "_R"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:769
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:774
msgctxt "colorpage|G_custom"
msgid "Green"
msgstr "Zelena"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:781
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:786
msgctxt "colorpage|label19"
msgid "_Hex"
msgstr "_Šestn. št."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:823
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:829
msgctxt "colorpage|label11"
msgid "_C"
msgstr "_C"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:836
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:842
msgctxt "colorpage|label12"
msgid "_M"
msgstr "_M"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:849
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:855
msgctxt "colorpage|label13"
msgid "_K"
msgstr "_K"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:886
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:892
msgctxt "colorpage|label14"
msgid "_Y"
msgstr "_Y"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:928
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:934
msgctxt "colorpage|edit"
msgid "Pick"
msgstr "Izberi"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:951
+#: cui/uiconfig/ui/colorpage.ui:957
msgctxt "colorpage|label6"
msgid "New"
msgstr "Novo"
@@ -6045,182 +6045,182 @@ msgctxt "colorpickerdialog|ColorPicker"
msgid "Pick a Color"
msgstr "Izberi barvo"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:158
msgctxt "extended tip | preview"
msgid "In the left part of the bottom bar, the current result of your work in this dialog is visible."
msgstr "V levem delu spodnje vrstice je viden trenutni rezultat vašega dela v tem pogovornem oknu."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:173
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:174
msgctxt "extended tip | previous"
msgid "In the right part of the bottom bar, you will see the original color from the parent tab, Colors."
msgstr "V desnem delu spodnje vrstice vidite izvorno barvo iz nadrejenega zavihka Barve."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:199
msgctxt "extended tip | colorField"
msgid "Click in the big color area on the left to select a new color. Using this selector area you can modify two components of the color as represented in the RGB or HSB color models. Note that these are the two components not selected with the radio buttons on the right side of the dialog."
msgstr "Kliknite v veliko barvno območje na levi, da izberete novo barvo. Z uporabo te izborne površine lahko spremenite dve komponenti barve, kot je predstavljena v barvnih modelih RGB ali HSB. Upoštevajte, da sta to tudi komponenti, ki nista izbrani z izbirnimi gumbi na desni strani pogovornega okna."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:215
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:216
msgctxt "extended tip | colorSlider"
msgid "With the vertical color component slider you can modify the value of each component of the color."
msgstr "Z navpičnim drsnikom barvnih komponent lahko spreminjate vrednosti vsake komponente barve."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:298
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:300
msgctxt "colorpickerdialog|redRadiobutton"
msgid "_Red:"
msgstr "_Rdeča:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:308
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:310
msgctxt "extended tip | redRadiobutton"
msgid "Sets the Red component modifiable on the vertical color slider, and the Green and Blue components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255."
msgstr "Določa rdečo komponento, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti zelene in modre v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:319
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:321
msgctxt "colorpickerdialog|greenRadiobutton"
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelena:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:329
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:331
msgctxt "extended tip | greenRadiobutton"
msgid "Sets the Green component modifiable on the vertical color slider, and the Red and Blue components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255."
msgstr "Določa zeleno komponento, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti rdeče in modre v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:342
msgctxt "colorpickerdialog|blueRadiobutton"
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modra:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:350
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:352
msgctxt "extended tip | blueRadiobutton"
msgid "Sets the Blue component modifiable on the vertical color slider, and the Green and Red components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255."
msgstr "Določa modro komponento, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti rdeče in zelene v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:368
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:370
msgctxt "extended tip | redSpinbutton"
msgid "Set the Red color value directly. Allowed values are 0 to 255."
msgstr "Neposredno določite vrednost rdeče barve. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:388
msgctxt "extended tip | greenSpinbutton"
msgid "Set the Green color value directly. Allowed values are 0 to 255."
msgstr "Neposredno določite vrednost zelene barve. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:406
msgctxt "extended tip | blueSpinbutton"
msgid "Set the Blue color value directly. Allowed values are 0 to 255."
msgstr "Neposredno določite vrednost modre barve. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:419
msgctxt "colorpickerdialog|label2"
msgid "Hex _#:"
msgstr "Šestn. _št.:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:435
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:437
msgctxt "extended tip | hexEntry"
msgid "Displays and sets the color value in the RGB color model expressed as a hexadecimal number."
msgstr "Prikaže in določi barvno vrednost v barvnem modelu RGB, izraženo kot šestnajstiško vrednost."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:452
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:454
msgctxt "colorpickerdialog|label1"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:491
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:494
msgctxt "colorpickerdialog|hueRadiobutton"
msgid "H_ue:"
msgstr "_Odtenek:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:501
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:504
msgctxt "extended tip | hueRadiobutton"
msgid "Sets the Hue component modifiable on the vertical color slider, and the Saturation and Brightness components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in degrees from 0 to 359."
msgstr "Določa komponento odtenka, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti nasičenosti in svetlosti v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so v stopinjah, od 0 do 359."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:512
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:515
msgctxt "colorpickerdialog|satRadiobutton"
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Nasičenost:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:522
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:525
msgctxt "extended tip | satRadiobutton"
msgid "Sets the Saturation component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Brightness components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in percent (0 to 100)."
msgstr "Določa komponento nasičenosti, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti odtenka in svetlosti v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so v odstotkih, od 0 do 100."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:533
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:536
msgctxt "colorpickerdialog|brightRadiobutton"
msgid "Bright_ness:"
msgstr "_Svetlost:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:543
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:546
msgctxt "extended tip | brightRadiobutton"
msgid "Sets the Brightness component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Saturation components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in percent (0 to 100)."
msgstr "Določa komponento svetlosti, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti odtenka in nasičenosti v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so v odstotkih, od 0 do 100."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:561
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:564
msgctxt "extended tip | hueSpinbutton"
msgid "Set the Hue directly in the HSB color model. Values are expressed in degrees from 0 to 359."
msgstr "Določite odtenek neposredno v barvnem modelu HSB. Vrednosti so izražene v stopinjah od 0 do 359."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:579
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:582
msgctxt "extended tip | satSpinbutton"
msgid "Set the Saturation directly in the HSB color model. Values are expressed in percent (0 to 100)."
msgstr "Določite nasičenost neposredno v barvnem modelu HSB. Vrednosti so izražene v odstotkih (od 0 do 100)."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:597
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:600
msgctxt "extended tip | brightSpinbutton"
msgid "Set the Brightness directly in the HSB color model. Values are expressed in percent (0 to 100)."
msgstr "Določite svetlost neposredno v barvnem modelu HSB. Vrednosti so izražene v odstotkih (od 0 do 100)."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:614
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:617
msgctxt "colorpickerdialog|label3"
msgid "HSB"
msgstr "HSB"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:654
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:658
msgctxt "colorpickerdialog|label5"
msgid "_Cyan:"
msgstr "_Cijan:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:669
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:673
msgctxt "colorpickerdialog|label6"
msgid "_Magenta:"
msgstr "Ma_genta:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:684
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:688
msgctxt "colorpickerdialog|label7"
msgid "_Yellow:"
msgstr "R_umena:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:699
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:703
msgctxt "colorpickerdialog|label8"
msgid "_Key:"
msgstr "_Črna:"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:718
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:722
msgctxt "extended tip | cyanSpinbutton"
msgid "Set the Cyan color value as expressed in the CMYK color model."
msgstr "Nastavi vrednost cijanske barve v barvnem modelu CMYK."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:736
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:740
msgctxt "extended tip | magSpinbutton"
msgid "Set the Magenta color value as expressed in the CMYK color model."
msgstr "Nastavi vrednost magente v barvnem modelu CMYK."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:754
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:758
msgctxt "extended tip | yellowSpinbutton"
msgid "Set the Yellow color value as expressed in the CMYK color model."
msgstr "Nastavi vrednost rumene barve v barvnem modelu CMYK."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:772
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:776
msgctxt "extended tip | keySpinbutton"
msgid "Set the Black color value or key (black) as expressed in the CMYK color model."
msgstr "Nastavi vrednost črne barve (angl. key) v barvnem modelu CMYK."
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:789
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:793
msgctxt "colorpickerdialog|label4"
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
-#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:828
+#: cui/uiconfig/ui/colorpickerdialog.ui:832
msgctxt "extended tip | ColorPicker"
msgid "%PRODUCTNAME lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog."
msgstr "%PRODUCTNAME omogoča, da določite lastne barve s pomočjo dvodimenzionalnega grafičnega in številskega grafikona prelivov v pogovornem oknu Izberi barvo."
@@ -6230,42 +6230,42 @@ msgctxt "comment|CommentDialog"
msgid "Insert Comment"
msgstr "Vstavi komentar"
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:163
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:164
msgctxt "comment|label2"
msgid "Author"
msgstr "Avtor"
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:195
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:196
msgctxt "comment|label4"
msgid "_Text"
msgstr "_Besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:222
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:223
msgctxt "comment|extended_tip|edit"
msgid "Enter a comment for the recorded change."
msgstr "Vnesite komentar za zabeleženo spremembo."
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:245
msgctxt "comment|label5"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:255
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:257
msgctxt "comment|author"
msgid "Author"
msgstr "Avtor"
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:276
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:278
msgctxt "comment|alttitle"
msgid "Edit Comment"
msgstr "Uredi komentar"
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:292
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:294
msgctxt "comment|label1"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:317
+#: cui/uiconfig/ui/comment.ui:319
msgctxt "comment|extended_tip|CommentDialog"
msgid "Enter a comment for the recorded change."
msgstr "Vnesite komentar za zabeleženo spremembo."
@@ -6280,227 +6280,227 @@ msgctxt "connectortabpage|extended_tip|LB_TYPE"
msgid "Lists the types of connectors that are available."
msgstr "Izpiše vrste konektorjev, ki so na voljo."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:118
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:119
msgctxt "connectortabpage|FT_LINE_1"
msgid "Line _1:"
msgstr "Črta _1:"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:133
msgctxt "connectortabpage|FT_LINE_2"
msgid "Line _2:"
msgstr "Črta _2:"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:146
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:147
msgctxt "connectortabpage|FT_LINE_3"
msgid "Line _3:"
msgstr "Črta _3:"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:166
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|MTR_FLD_LINE_1"
msgid "Enter a skew value for Line 1."
msgstr "Vnesite vrednost nagiba za črto 1."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:183
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:184
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|MTR_FLD_LINE_2"
msgid "Enter a skew value for Line 2."
msgstr "Vnesite vrednost nagiba za črto 2."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:201
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:202
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|MTR_FLD_LINE_3"
msgid "Enter a skew value for Line 3."
msgstr "Vnesite vrednost nagiba za črto 3."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:218
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:219
msgctxt "connectortabpage|label2"
msgid "Line Skew"
msgstr "Nagib črte"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:256
msgctxt "connectortabpage|FT_HORZ_1"
msgid "_Begin horizontal:"
msgstr "_Začetek vodoravno:"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:268
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:270
msgctxt "connectortabpage|FT_HORZ_2"
msgid "End _horizontal:"
msgstr "Konec _vodoravno:"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:282
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:284
msgctxt "connectortabpage|FT_VERT_1"
msgid "Begin _vertical:"
msgstr "Začetek _navpično:"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:296
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:298
msgctxt "connectortabpage|FT_VERT_2"
msgid "_End vertical:"
msgstr "_Konec navpično:"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:317
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|MTR_FLD_HORZ_1"
msgid "Enter the amount of horizontal space you want at the beginning of the connector."
msgstr "Vnesite količino vodoravnega prostora, ki ga želite na začetku konektorja."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:333
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:335
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|MTR_FLD_HORZ_2"
msgid "Enter the amount of horizontal space you want at the end of the connector."
msgstr "Vnesite količino vodoravnega prostora, ki ga želite na koncu konektorja."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:351
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:353
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|MTR_FLD_VERT_1"
msgid "Enter the amount of vertical space you want at the beginning of the connector."
msgstr "Vnesite količino navpičnega prostora, ki ga želite na začetku konektorja."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:369
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:371
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|MTR_FLD_VERT_2"
msgid "Enter the amount of vertical space you want at the end of the connector."
msgstr "Vnesite količino navpičnega prostora, ki ga želite na koncu konektorja."
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:388
msgctxt "connectortabpage|label3"
msgid "Line Spacing"
msgstr "Razmik med črtami"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:427
msgctxt "connectortabpage|CTL_PREVIEW|tooltip_text"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:430
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:432
msgctxt "connectortabpage|CTL_PREVIEW-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
-#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:446
+#: cui/uiconfig/ui/connectortabpage.ui:448
msgctxt "connectortabpage|extended_tip|ConnectorTabPage"
msgid "Sets the properties of a connector."
msgstr "Nastavi lastnosti konektorja."
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:57
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:59
msgctxt "connpooloptions|connectionpooling"
msgid "Connection pooling enabled"
msgstr "Zbiranje povezav je omogočeno"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:66
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:68
msgctxt "extended_tip|connectionpooling"
msgid "Specifies whether the chosen connections are pooled."
msgstr "Določa, ali se izbrane povezave zbirajo."
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:87
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:90
msgctxt "connpooloptions|driverslabel"
msgid "Drivers known in %PRODUCTNAME"
msgstr "Znani gonilniki v %PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:106
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:109
msgctxt "connpooloptions|driverlabel"
msgid "Current driver:"
msgstr "Trenutni gonilnik:"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:139
msgctxt "connpooloptions|enablepooling"
msgid "Enable pooling for this driver"
msgstr "Omogoči zbiranje povezav za ta gonilnik"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:148
msgctxt "extended_tip|enablepooling"
msgid "Select a driver from the list and mark the Enable pooling for this driver checkbox in order to pool its connection."
msgstr "Izberite gonilnik s seznama in označite potrditveno polje Omogoči zbiranje povezav za ta gonilnik, da zberete njegove povezave."
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:167
msgctxt "connpooloptions|timeoutlabel"
msgid "_Timeout (seconds)"
msgstr "_Časovna omejitev (sek.)"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:185
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:188
msgctxt "extended_tip|timeout"
msgid "Defines the time in seconds after which a pooled connection is freed."
msgstr "Določa čas v sekundah, po katerem je zbrana povezava osvobojena."
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:232
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:235
msgctxt "connpooloptions|drivername"
msgid "Driver name"
msgstr "Ime gonilnika"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:245
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:248
msgctxt "connpooloptions|pool"
msgid "Pool"
msgstr "Zaloga"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:258
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:261
msgctxt "connpooloptions|timeout"
msgid "Timeout"
msgstr "Časovna omejitev"
-#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:296
+#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:299
msgctxt "connpooloptions|label1"
msgid "Connection Pool"
msgstr "Zaloga povezav"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:85
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:87
msgctxt "croppage|keepscale"
msgid "Keep _scale"
msgstr "Obdrži _merilo"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:102
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:104
msgctxt "croppage|keepsize"
msgid "Keep image si_ze"
msgstr "Obdrži ve_likost slike"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:126
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:129
msgctxt "croppage|label2"
msgid "_Left:"
msgstr "_Levo:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:153
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:156
msgctxt "croppage|label3"
msgid "_Right:"
msgstr "_Desno:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:196
msgctxt "croppage|label4"
msgid "_Top:"
msgstr "_Zgoraj:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:210
msgctxt "croppage|label5"
msgid "_Bottom:"
msgstr "S_podaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:302
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:307
msgctxt "croppage|origsize"
msgid "_Original Size"
msgstr "_Izvirna velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:332
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:337
msgctxt "croppage|label1"
msgid "Crop"
msgstr "Obreži"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:367
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:373
msgctxt "croppage|label6"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:393
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:399
msgctxt "croppage|label7"
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:423
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:429
msgctxt "croppage|label10"
msgid "Scale"
msgstr "Merilo"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:457
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:464
msgctxt "croppage|label8"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:484
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:491
msgctxt "croppage|label9"
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
-#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:515
+#: cui/uiconfig/ui/croppage.ui:522
msgctxt "croppage|label11"
msgid "Image Size"
msgstr "Velikost slike"
@@ -6570,32 +6570,32 @@ msgctxt "customizedialog|CustomizeDialog"
msgid "Customize"
msgstr "Prilagodi"
-#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:138
msgctxt "customizedialog|menus"
msgid "Menus"
msgstr "Meniji"
-#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:183
+#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:185
msgctxt "customizedialog|toolbars"
msgid "Toolbars"
msgstr "Orodne vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:233
msgctxt "customizedialog|notebookbar"
msgid "Notebookbar"
msgstr "Zloženka"
-#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:277
+#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:281
msgctxt "customizedialog|contextmenus"
msgid "Context Menus"
msgstr "Kontekstni meniji"
-#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:324
+#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:329
msgctxt "customizedialog|keyboard"
msgid "Keyboard"
msgstr "Tipkovnica"
-#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:371
+#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:377
msgctxt "customizedialog|events"
msgid "Events"
msgstr "Dogodki"
@@ -6605,222 +6605,222 @@ msgctxt "databaselinkdialog|DatabaseLinkDialog"
msgid "Create Database Link"
msgstr "Ustvari povezavo zbirke podatkov"
-#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:90
+#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:92
msgctxt "databaselinkdialog|browse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:97
+#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:99
msgctxt "extended_tip|browse"
msgid "Opens a file dialog where you can select the database file."
msgstr "Odpre pogovorno okno izbirnika datotek, kjer lahko izberete datoteko zbirke podatkov."
-#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:110
+#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:112
msgctxt "databaselinkdialog|label1"
msgid "_Database file:"
msgstr "_Datoteka zbirke podatkov:"
-#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:159
msgctxt "databaselinkdialog|label4"
msgid "Registered _name:"
msgstr "Registrira_no ime:"
-#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:175
+#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:178
msgctxt "extended_tip|name"
msgid "Enter a name for the database. %PRODUCTNAME uses this name to access the database."
msgstr "Vnesite ime za zbirko podatkov. %PRODUCTNAME uporablja to ime za dostop do zbirke podatkov."
-#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:194
+#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:197
msgctxt "databaselinkdialog|alttitle"
msgid "Edit Database Link"
msgstr "Uredi povezavo zbirke podatkov"
-#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/databaselinkdialog.ui:223
msgctxt "extended_tip|DatabaseLinkDialog"
msgid "Creates or edits an entry in the Databases tab page."
msgstr "Ustvari ali uredi vnos na zavihku Zbirke podatkov."
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:73
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:74
msgctxt "dbregisterpage|type"
msgid "Registered name"
msgstr "Registrirano ime"
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:95
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:96
msgctxt "dbregisterpage|path"
msgid "Database file"
msgstr "Datoteka zbirke podatkov"
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:124
msgctxt "dbregisterpage|new"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:130
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:131
msgctxt "extended_tip|new"
msgid "Opens the Database Link dialog to create a new entry."
msgstr "Odpre pogovorno okno Ustvari povezavo zbirke podatkov, kjer lahko ustvarite nov vnos."
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:142
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:143
msgctxt "dbregisterpage|delete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:149
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:150
msgctxt "extended_tip|delete"
msgid "Removes the selected entry from the list."
msgstr "Izbrani vnos odstrani s seznama."
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:161
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:162
msgctxt "dbregisterpage|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Uredi ..."
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:169
msgctxt "extended_tip|edit"
msgid "Opens the Database Link dialog to edit the selected entry."
msgstr "Odpre pogovorno okno Ustvari povezavo zbirke podatkov, kjer lahko uredite izbrani vnos."
-#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/dbregisterpage.ui:194
msgctxt "dbregisterpage|label1"
msgid "Registered Databases"
msgstr "Registrirane zbirke podatkov"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:76
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:77
msgctxt "dimensionlinestabpage|FT_LINE_DIST"
msgid "Line _distance:"
msgstr "_Razdalja med črtami:"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:91
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:92
msgctxt "dimensionlinestabpage|FT_HELPLINE_OVERHANG"
msgid "Guide _overhang:"
msgstr "_Previs vodila:"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:105
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:106
msgctxt "dimensionlinestabpage|FT_HELPLINE_DIST"
msgid "_Guide distance:"
msgstr "Razdalja _vodila:"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:120
msgctxt "dimensionlinestabpage|FT_HELPLINE1_LEN"
msgid "_Left guide:"
msgstr "_Levo vodilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:133
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:134
msgctxt "dimensionlinestabpage|FT_HELPLINE2_LEN"
msgid "_Right guide:"
msgstr "_Desno vodilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:148
msgctxt "dimensionlinestabpage|FT_DECIMALPLACES"
msgid "Decimal _places:"
msgstr "_Decimalna mesta:"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:159
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:160
msgctxt "dimensionlinestabpage|TSB_BELOW_REF_EDGE"
msgid "Measure _below object"
msgstr "Izmeri p_od predmetom"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:170
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:171
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|TSB_BELOW_REF_EDGE"
msgid "Reverses the properties set in the Line area."
msgstr "Preobrne nastavitve, nastavljene v področju Črta."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:189
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:190
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|MTR_LINE_DIST"
msgid "Specifies the distance between the dimension line and the baseline (line distance = 0)."
msgstr "Določa razdaljo med dimenzijsko črto in osnovnico (širina črte = 0)."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:207
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:208
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|MTR_FLD_HELPLINE_OVERHANG"
msgid "Specifies the length of the left and right guides starting at the baseline (line distance = 0). Positive values extend the guides above the baseline and negative values extend the guides below the baseline."
msgstr "Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na osnovnici (oddaljenost črte = 0). Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo nad osnovnico, negativne pod njo."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:225
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:226
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|MTR_FLD_HELPLINE_DIST"
msgid "Specifies the length of the right and left guides starting at the dimension line. Positive values extend the guides above the dimension line and negative values extend the guides below the dimension line."
msgstr "Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na dimenzijski črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo nad dimenzijsko črto, negativne pod njo."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:244
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|MTR_FLD_HELPLINE1_LEN"
msgid "Specifies the length of the left guide starting at the dimension line. Positive values extend the guide below the dimension line and negative values extend the guide above the dimension line."
msgstr "Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na dimenzijski črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo pod dimenzijsko črto in negativne nad njo."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:261
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:262
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|MTR_FLD_HELPLINE2_LEN"
msgid "Specifies the length of the right guide starting at the dimension line. Positive values extend the guide below the dimension line and negative values extend the guide above the dimension line."
msgstr "Določa dolžino desnega vodila z začetkom na dimenzijski črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo pod dimenzijsko črto in negativne nad njo."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:278
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:279
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|MTR_FLD_DECIMALPLACES"
msgid "Specifies the number of decimal places used for the display of line properties."
msgstr "Določa število decimalnih mest za prikaz lastnosti črte."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:295
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:296
msgctxt "dimensionlinestabpage|label1"
msgid "Line"
msgstr "Črta"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:331
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:332
msgctxt "dimensionlinestabpage|FT_POSITION"
msgid "_Text position"
msgstr "Položaj _besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:375
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|CTL_POSITION"
msgid "Determines the position of the dimension text with respect to the dimension line and the guides."
msgstr "Določa položaj dimenzijskega besedila glede na dimenzijsko črto in na vodila."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:390
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:391
msgctxt "dimensionlinestabpage|TSB_AUTOPOSV"
msgid "_AutoVertical"
msgstr "S_amodejno navpično"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:400
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:401
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|TSB_AUTOPOSV"
msgid "Determines the optimal vertical position for the dimension text."
msgstr "Določi optimalen navpični položaj za dimenzijsko (kotirno) besedilo."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:412
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:413
msgctxt "dimensionlinestabpage|TSB_AUTOPOSH"
msgid "A_utoHorizontal"
msgstr "Sa_modejno vodoravno"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:422
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:423
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|TSB_AUTOPOSH"
msgid "Determines the optimal horizontal position for the dimension text."
msgstr "Določi optimalen vodoravni položaj za dimenzijsko (kotirno) besedilo."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:443
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:444
msgctxt "dimensionlinestabpage|TSB_PARALLEL"
msgid "_Parallel to line"
msgstr "_Vzporedno s črto"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:453
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:454
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|TSB_PARALLEL"
msgid "Displays the text parallel to or at 90 degrees to the dimension line."
msgstr "Prikaže besedilo vzporedno z ali pod pravim kotom glede na dimenzijsko črto."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:465
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:466
msgctxt "dimensionlinestabpage|TSB_SHOW_UNIT"
msgid "Show _measurement units"
msgstr "Pokaži _merske enote"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:475
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:476
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|TSB_SHOW_UNIT"
msgid "Shows or hides the dimension measurement units. You can also select a measurement unit you want to display from the list."
msgstr "Pokaže ali skrije merske enote. Mersko enoto, ki jo želite prikazati, lahko tudi izberete s seznama kombiniranega polja."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:493
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:494
msgctxt "dimensionlinestabpage|extended_tip|LB_UNIT"
msgid "Shows or hides the dimension measurement units. You can also select a measurement unit you want to display from the list."
msgstr "Pokaže ali skrije merske enote. Mersko enoto, ki jo želite prikazati, lahko tudi izberete s seznama kombiniranega polja."
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:511
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:512
msgctxt "dimensionlinestabpage|label2"
msgid "Legend"
msgstr "Legenda"
-#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:535
+#: cui/uiconfig/ui/dimensionlinestabpage.ui:536
msgctxt "dimensionlinestabpage|STR_MEASURE_AUTOMATIC"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
@@ -6830,67 +6830,67 @@ msgctxt "editdictionarydialog|EditDictionaryDialog"
msgid "Edit Custom Dictionary"
msgstr "Uredi slovar po meri"
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:93
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:94
msgctxt "book"
msgid "Specifies the book to be edited."
msgstr "Določa slovar, ki ga želite urediti."
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:109
msgctxt "lang"
msgid "Assigns a new language to the current custom dictionary."
msgstr "Trenutnemu osebnemu slovarju dodeli nov jezik."
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:121
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:122
msgctxt "editdictionarydialog|book_label"
msgid "_Book:"
msgstr "_Knjiga:"
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:136
msgctxt "editdictionarydialog|lang_label"
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:180
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:183
msgctxt "replace"
msgid "This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the \"Word\" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc."
msgstr "To vnosno polje je na voljo le, če urejate slovar izjem ali slovar po meri določenega jezika. V slovarjih izjem to polje predlaga zamenjavo za besedo v polju »Beseda«. V slovarjih po meri za določen jezik to polje vsebuje korensko besedo, ki bo služila kot model oz. kateri bodo samodejno dodana obrazila za nove besede ali bo uporabljena v sestavljenkah. Primer iz nemščine: če bo nova beseda »Litschi« (liči) in slovnično enakovredno jedro »Gummi« (žvečilni gumi), bodo prepoznane tudi besede »Litschis« (ličiji), »Litschibaum« (drevo liči), »Litschifrucht« (sadež liči) itn."
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:197
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:200
msgctxt "word"
msgid "You can type a new word for inclusion in the dictionary. In the list below you will see the contents of the current custom dictionary."
msgstr "Vnesete lahko novo besedo, ki bo dodana v slovar. Na spodnjem seznamu je prikazana vsebina trenutnega slovarja po meri."
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:213
msgctxt "editdictionarydialog|word_label"
msgid "_Word"
msgstr "_Beseda"
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:224
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:227
msgctxt "editdictionarydialog|replace_label"
msgid "_Replace By"
msgstr "Zamenjaj _z"
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:353
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:356
msgctxt "editdictionarydialog|newreplace"
msgid "_New"
msgstr "_Nov"
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:360
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:363
msgctxt "newreplace"
msgid "Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries."
msgstr "Doda besedo iz polja z besedilom Beseda v vaš trenutni osebni slovar. Beseda v polju Predlog je dodana tudi takrat, ko delate s slovarjem izjem."
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:375
msgctxt "editdictionarydialog|delete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:379
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:382
msgctxt "delete"
msgid "Removes the marked word from the current custom dictionary."
msgstr "Odstrani označeno besedo iz trenutnega slovarja po meri."
-#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:414
+#: cui/uiconfig/ui/editdictionarydialog.ui:417
msgctxt "EditDictionaryDialog"
msgid "In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries."
msgstr "V pogovornem oknu Uredi slovar po meri imate možnost vnesti nove izraze ali urediti obstoječe vnose."
@@ -6900,412 +6900,412 @@ msgctxt "editmodulesdialog|EditModulesDialog"
msgid "Edit Modules"
msgstr "Uredi module"
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:113
msgctxt "editmodulesdialog|moredictslink"
msgid "Get more dictionaries online..."
msgstr "Prenesite dodatne slovarje s spleta ..."
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:135
msgctxt "editmodulesdialog|label2"
msgid "Language:"
msgstr "Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:166
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:167
msgctxt "language"
msgid "Specifies the language of the module."
msgstr "Določa jezik modula."
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:200
msgctxt "editmodulesdialog|up"
msgid "Move Up"
msgstr "Premakni navzgor"
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:205
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:207
msgctxt "up"
msgid "Increases the priority of the module selected in the list box by one level."
msgstr "Za eno stopnjo poveča prioriteto modula, izbranega v seznamskem polju."
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:217
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:219
msgctxt "editmodulesdialog|down"
msgid "Move Down"
msgstr "Premakni navzdol"
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:224
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:226
msgctxt "down"
msgid "Decreases the priority of the module selected in the list box by one level."
msgstr "Za eno stopnjo zmanjša prioriteto modula, izbranega v seznamskem polju."
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:236
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:238
msgctxt "editmodulesdialog|back"
msgid "_Back"
msgstr "N_azaj"
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:245
msgctxt "back"
msgid "Click here to undo the current changes in the list box."
msgstr "Kliknite tukaj, da odstranite trenutni kontekst, ki je dodeljen za izbrani slog."
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:309
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:311
msgctxt "lingudicts"
msgid "Specifies the language and the available spelling, hyphenation and Thesaurus sub-modules for the selected module."
msgstr "Določa jezik in razpoložljivo črkovanje, deljenje besed in podmodule slovarja sopomenk za izbrani modul."
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:334
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:336
msgctxt "editmodulesdialog|label1"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:45
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:46
msgctxt "effectspage|preview-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:85
msgctxt "effectspage|effectsft"
msgid "Case:"
msgstr "Velikost črk:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:97
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:99
msgctxt "effectspage|reliefft"
msgid "Relief:"
msgstr "Relief:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:114
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "(Without)"
msgstr "(Brez)"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:113
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:115
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "UPPERCASE"
msgstr "VELIKE ČRKE"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:116
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "lowercase"
msgstr "male črke"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:115
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:117
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "Capitalize Every Word"
msgstr "Velike Začetnice Besed"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:116
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:118
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "Small capitals"
msgstr "Pomanjšane velike črke"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:120
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:122
msgctxt "effectspage|extended_tip|effectslb"
msgid "Select the font effects that you want to apply."
msgstr "Izberite učinke pisave, ki jih želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:136
msgctxt "effectspage|liststore2"
msgid "(Without)"
msgstr "(Brez)"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:137
msgctxt "effectspage|liststore2"
msgid "Embossed"
msgstr "Izbočeno"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:138
msgctxt "effectspage|liststore2"
msgid "Engraved"
msgstr "Vrezano"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:140
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:142
msgctxt "effectspage|extended_tip|relieflb"
msgid "Select a relief effect to apply to the selected text. The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page. The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page."
msgstr "Izberite učinek reliefa, ki se uporabi za izbrano besedilo. Izbočeni relief povzroči, da so znaki videti, kot če bi bili dvignjeni nad stranjo. Vrezani relief povzroči, da so znaki videti, kot če bi bili vtisnjeni v stran."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:154
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:156
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "(Without)"
msgstr "(Brez)"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:155
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:157
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Dot"
msgstr "Pika"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:158
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Circle"
msgstr "Krožec"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:159
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Disc"
msgstr "Plošča"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:158
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:160
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Accent"
msgstr "Naglas"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:162
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:164
msgctxt "effectspage|extended_tip|emphasislb"
msgid "Select a character to display over or below the entire length of the selected text."
msgstr "Izberite znak, ki naj se prikaže preko ali pod celotno dolžino izbranega besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:176
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:178
msgctxt "effectspage|liststore4"
msgid "Above text"
msgstr "Nad besedilom"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:177
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:179
msgctxt "effectspage|liststore4"
msgid "Below text"
msgstr "Pod besedilom"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:181
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:183
msgctxt "effectspage|extended_tip|positionlb"
msgid "Specify where to display the emphasis marks."
msgstr "Določite, kje naj se prikažejo poudarna znamenja."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:194
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:196
msgctxt "effectspage|positionft"
msgid "Position:"
msgstr "Položaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:208
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:210
msgctxt "effectspage|emphasisft"
msgid "Emphasis mark:"
msgstr "Poudarno znamenje:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:222
msgctxt "effectspage|outlinecb"
msgid "Outline"
msgstr "Oris"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:232
msgctxt "effectspage|extended_tip|outlinecb"
msgid "Displays the outline of the selected characters. This effect does not work with every font."
msgstr "Prikaže oris izbranih znakov. Ta učinek ne deluje pri vsaki pisavi."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:241
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:243
msgctxt "effectspage|shadowcb"
msgid "Shadow"
msgstr "Senca"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:251
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:253
msgctxt "effectspage|extended_tip|shadowcb"
msgid "Adds a shadow that casts below and to the right of the selected characters."
msgstr "Doda senco, ki pada pod in na desno od izbranih znakov."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:264
msgctxt "effectspage|hiddencb"
msgid "Hidden"
msgstr "Skrito"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:272
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:274
msgctxt "effectspage|extended_tip|hiddencb"
msgid "Hides the selected characters."
msgstr "Skrije izbrane znake."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:304
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:306
msgctxt "effectspage|effectsft2"
msgid "Effects"
msgstr "Učinki"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:341
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:344
msgctxt "effectspage|label46"
msgid "Overlining:"
msgstr "Nadčrtovanje:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:355
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:358
msgctxt "effectspage|label47"
msgid "Strikethrough:"
msgstr "Prečrtano:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:369
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:372
msgctxt "effectspage|label48"
msgid "Underlining:"
msgstr "Podčrtovanje:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:384 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:418
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:387 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:421
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "(Without)"
msgstr "(Brez)"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:385 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:419
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:388 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:422
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Single"
msgstr "Enojno"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:386 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:420
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:389 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:423
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Double"
msgstr "Dvojno"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:387 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:421
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:390 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:424
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Bold"
msgstr "Krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:388 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:422
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:391 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:425
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dotted"
msgstr "Pikasto"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:389 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:423
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:392 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:426
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dotted (Bold)"
msgstr "Pikasto, krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:390 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:424
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:393 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:427
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dash"
msgstr "Črtkano"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:391 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:394 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:428
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dash (Bold)"
msgstr "Črtkano, krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:392 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:426
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:395 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:429
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Long Dash"
msgstr "Dolge črtice"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:393 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:427
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:396 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:430
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Long Dash (Bold)"
msgstr "Dolge črtice, krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:394 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:428
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:397 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:431
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dash"
msgstr "Pika črta"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:395 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:429
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:398 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:432
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dash (Bold)"
msgstr "Pika črta, krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:396 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:430
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:399 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:433
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dot Dash"
msgstr "Pika pika črta"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:397 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:431
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:400 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:434
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dot Dash (Bold)"
msgstr "Pika pika črta, krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:398 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:432
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:401 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:435
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Wave"
msgstr "Valovito"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:399 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:433
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:402 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:436
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Wave (Bold)"
msgstr "Valovito, krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:400 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:434
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:403 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:437
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Double Wave"
msgstr "Valovito, dvojno"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:407
msgctxt "effectspage|extended_tip|overlinelb"
msgid "Select the overlining style that you want to apply. To apply the overlining to words only, select the Individual Words box."
msgstr "Izberite slog nadčrtovanja, ki ga želite uporabiti. Če želite imeti nadčrtane samo besede, potrdite polje Posamezne besede."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:438
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:441
msgctxt "effectspage|extended_tip|underlinelb"
msgid "Select the underlining style that you want to apply. To apply the underlining to words only, select the Individual Words box."
msgstr "Izberite slog nadčrtovanja, ki ga želite uporabiti. Če želite imeti nadčrtane samo besede, potrdite polje Posamezne besede."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:452
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:455
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "(Without)"
msgstr "(Brez)"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:453
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:456
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "Single"
msgstr "Enojno"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:454
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:457
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "Double"
msgstr "Dvojno"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:455
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:458
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "Bold"
msgstr "Krepko"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:456
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:459
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "With /"
msgstr "Z /"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:457
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:460
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "With X"
msgstr "Z X"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:461
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:464
msgctxt "effectspage|extended_tip|strikeoutlb"
msgid "Select a strikethrough style for the selected text."
msgstr "Izberite slog prečrtanja za izbrano besedilo."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:483
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:486
msgctxt "effectspage|extended_tip|underlinecolorlb"
msgid "Select the color for the underlining."
msgstr "Izberite barvo podčrtovanja."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:505
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:508
msgctxt "effectspage|extended_tip|overlinecolorlb"
msgid "Select the color for the overlining."
msgstr "Izberite barvo za nadčrtovanje."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:516
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:519
msgctxt "effectspage|individualwordscb"
msgid "Individual words"
msgstr "Posamezne besede"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:525
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:528
msgctxt "effectspage|extended_tip|individualwordscb"
msgid "Applies the selected effect only to words and ignores spaces."
msgstr "Uporabi izbrani učinek samo za besede in prezre presledke."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:571
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:574
msgctxt "effectspage|textdecoration"
msgid "Text Decoration"
msgstr "Okraski besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:607
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:611
msgctxt "effectspage|fontcolorft"
msgid "Font color:"
msgstr "Barva pisave:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:630
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:634
msgctxt "effectspage|extended_tip|fontcolorlb"
msgid "Sets the color for the selected text. If you select Automatic, the text color is set to black for light backgrounds and to white for dark backgrounds."
msgstr "Nastavi barvo za izbrano besedilo. Če izberete Samodejno, je barva besedila nastavljena na črno pri svetlih ozadjih in na belo pri temnih ozadjih."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:642
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:646
msgctxt "effectspage|a11ywarning"
msgid "Accessibility option \"Use automatic font color for screen display\" is active. Font color attributes are not currently used to display text."
msgstr "Možnost dostopnosti »Uporabi samodejno barvo pisave za prikaz na zaslonu« je aktivirana. Atributi barve pisave trenutno niso uporabljeni za prikaz besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:656
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:660
msgctxt "effectspage|fonttransparencyft"
msgid "_Transparency:"
msgstr "_Prosojnost:"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:689
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:693
msgctxt "effectspage|fontcolorft3"
msgid "Font Color"
msgstr "Barva pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:705
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:709
msgctxt "effectspage|extended_tip|EffectsPage"
msgid "Specify the font effects that you want to use."
msgstr "Določite učinke pisave, ki jih želite uporabiti."
@@ -7315,17 +7315,17 @@ msgctxt "embossdialog|EmbossDialog"
msgid "Emboss"
msgstr "Izboči"
-#: cui/uiconfig/ui/embossdialog.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/embossdialog.ui:140
msgctxt "embossdialog|label2"
msgid "_Light source:"
msgstr "_Vir svetlobe:"
-#: cui/uiconfig/ui/embossdialog.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/embossdialog.ui:194
msgctxt "embossdialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: cui/uiconfig/ui/embossdialog.ui:217
+#: cui/uiconfig/ui/embossdialog.ui:219
msgctxt "embossdialog|extended_tip|EmbossDialog"
msgid "Displays a dialog for creating reliefs."
msgstr "Prikaže pogovorno okno za ustvarjanje reliefa."
@@ -7365,122 +7365,122 @@ msgctxt "eventassigndialog|EventAssignDialog"
msgid "Assign Macro"
msgstr "Dodeli makro"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:84
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:85
msgctxt "eventassignpage|eventft"
msgid "Event"
msgstr "Dogodek"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:97
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:98
msgctxt "eventassignpage|assignft"
msgid "Assigned Action"
msgstr "Dodeljeno dejanje"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:109
msgctxt "eventassignpage|extended_tip|assignments"
msgid "Lists the events that can trigger a macro."
msgstr "Prikaže dogodke, ki lahko sprožijo makro."
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:121
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:122
msgctxt "eventassignpage|libraryft1"
msgid "Assignments"
msgstr "Dodelitve"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:142
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:143
msgctxt "eventassignpage|assign"
msgid "Assign"
msgstr "Dodeli"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:150
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:151
msgctxt "eventassignpage|extended_tip|assign"
msgid "Assigns the selected macro to the selected event."
msgstr "Premakne izbrani element po seznamu navzdol."
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:162
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:163
msgctxt "eventassignpage|delete"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:170
msgctxt "eventassignpage|extended_tip|delete"
msgid "Removes the macro assignment from the selected entry."
msgstr "Dodelitev makra odstrani iz izbranega vnosa."
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:249
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:251
msgctxt "eventassignpage|extended_tip|libraries"
msgid "Lists the %PRODUCTNAME program and any open %PRODUCTNAME document."
msgstr "Našteje programe %PRODUCTNAME in vse odprte dokumente %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:264
msgctxt "eventassignpage|macrotoft"
msgid "Macro From"
msgstr "Makro iz"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:330
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:332
msgctxt "eventassignpage|extended_tip|macros"
msgid "Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign."
msgstr "Našteje makre, ki so na voljo. Izberite makro, ki ga želite dodeliti izbranemu dogodku in nato kliknite Dodeli."
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:343
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:345
msgctxt "eventassignpage|existingmacrosft"
msgid "Existing Macros"
msgstr "Obstoječi makri"
-#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:364
+#: cui/uiconfig/ui/eventassignpage.ui:366
msgctxt "eventassignpage|extended_tip|EventAssignPage"
msgid "Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object."
msgstr "Določi zagon makra, ko kliknete sliko, okvir ali predmet OLE."
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:41
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:43
msgctxt "eventsconfigpage|label1"
msgid "Assign:"
msgstr "Dodeli:"
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:60
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:62
msgctxt "eventsconfigpage|macro"
msgid "M_acro..."
msgstr "M_akro ..."
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:67
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:69
msgctxt "eventsconfigpage|extended_tip|macro"
msgid "Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event."
msgstr "Odpre Izbirnik makrov, s katerim lahko izbranemu dogodku dodelite makro."
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:79
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:81
msgctxt "eventsconfigpage|delete"
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rani"
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:86
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:88
msgctxt "eventsconfigpage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the macro or component assignment for the selected event."
msgstr "Izbriše dodelitve makra ali komponente za izbrani dogodek."
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:126
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:130
msgctxt "eventsconfigpage|label2"
msgid "Save in:"
msgstr "Shrani v:"
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:147
msgctxt "eventsconfigpage|extended_tip|savein"
msgid "Select first where to save the event binding, in the current document or in %PRODUCTNAME."
msgstr "Najprej izberite, kje želite shraniti dogodkovno vezavo; v trenutnem dokumentu ali v programu %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:186
msgctxt "eventsconfigpage|eventft"
msgid "Event"
msgstr "Dogodek"
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:210
msgctxt "eventsconfigpage|actionft"
msgid "Assigned Action"
msgstr "Dodeljeno dejanje"
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:217
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:221
msgctxt "eventsconfigpage|extended_tip|events"
msgid "The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro."
msgstr "Veliko seznamsko polje naredi seznam dogodkov in dodeljenih makrov. Potem ko ste v seznamskem polju Shrani v izbrali mesto, v velikem seznamskem polju izberite dogodek. Nato kliknite Dodeli makro."
-#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:242
+#: cui/uiconfig/ui/eventsconfigpage.ui:246
msgctxt "eventsconfigpage|extended_tip|EventsConfigPage"
msgid "Assigns macros to program events. The assigned macro runs automatically every time the selected event occurs."
msgstr "Programskim dogodkom se dodelijo makri. Vsakokrat, ko se pojavi izbrani dogodek, se dodeljeni makro samodejno zažene."
@@ -7505,227 +7505,227 @@ msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|close"
msgid "Closes the dialog. The settings of the last search will be saved until you quit %PRODUCTNAME."
msgstr "Zapre pogovorno okno. Nastavitve zadnjega iskanja bodo shranjene, dokler ne izidete iz %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:146
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:148
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cmbSearchText"
msgid "Enter the search term in the box or select it from the list."
msgstr "Vnesite iskalni pogoj v polje ali ga izberite s seznama."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:159
msgctxt "fmsearchdialog|rbSearchForText"
msgid "_Text:"
msgstr "_Besedilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:167
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:169
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|rbSearchForText"
msgid "Enter the search term in the box or select it from the list."
msgstr "Vnesite iskalni pogoj v polje ali ga izberite s seznama."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:185
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:187
msgctxt "fmsearchdialog|rbSearchForNull"
msgid "Field content is _NULL"
msgstr "Vsebina polja je _NIČ"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:198
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|rbSearchForNull"
msgid "Specifies that fields will be found that contain no data."
msgstr "Določi, da bodo najdena polja, ki ne vsebujejo nikakršnih podatkov."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:208
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:210
msgctxt "fmsearchdialog|rbSearchForNotNull"
msgid "Field content is not NU_LL"
msgstr "Vsebina polja ni NI_Č"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:219
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:221
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|rbSearchForNotNull"
msgid "Specifies that fields will be found that contain data."
msgstr "Določi, da bodo najdena polja, ki vsebujejo podatke."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:245
msgctxt "fmsearchdialog|flSearchFor"
msgid "_Search for"
msgstr "_Išči"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:304
msgctxt "fmsearchdialog|rbSingleField"
msgid "_Single field:"
msgstr "_Eno polje:"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:309
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:314
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|rbSingleField"
msgid "Searches through a specified data field."
msgstr "Išče po določenem podatkovnem polju."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:332
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|lbField"
msgid "Searches through a specified data field."
msgstr "Išče po določenem podatkovnem polju."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:350
msgctxt "fmsearchdialog|rbAllFields"
msgid "_All fields"
msgstr "_Vsa polja"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:356
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:361
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|rbAllFields"
msgid "Searches through all fields."
msgstr "Išče po vseh poljih."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:380
msgctxt "fmsearchdialog|ftForm"
msgid "Form:"
msgstr "Obrazec:"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:391
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:397
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|lbForm"
msgid "Specifies the logical form in which you want the search to take place."
msgstr "Določi logični obrazec, kjer želite, da se izvede iskanje."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:454
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:460
msgctxt "fmsearchdialog|label2"
msgid "Where to Search"
msgstr "Kje iskati"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:504
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:511
msgctxt "fmsearchdialog|ftPosition"
msgid "_Position:"
msgstr "_Položaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:522
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:529
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|lbPosition"
msgid "Specifies the relationship of the search term and the field contents."
msgstr "Določa odnos med iskalnim pogojem ter vsebino polja."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:546
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:554
msgctxt "fmsearchdialog|HalfFullFormsCJK"
msgid "Match character wi_dth"
msgstr "Razlikuj znake po ši_rini"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:555
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:563
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|HalfFullFormsCJK"
msgid "Distinguishes between half-width and full-width character forms."
msgstr "Razlikuje med znakovnimi oblikami polovične in polne širine."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:571
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:580
msgctxt "fmsearchdialog|SoundsLikeCJK"
msgid "Sounds like (_Japanese)"
msgstr "Zveni kot (_japonščina)"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:580
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:589
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|SoundsLikeCJK"
msgid "Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options."
msgstr "Omogoča, da določite iskalne možnosti za podobno zapisovanje, ki se uporablja v japonskem besedilu. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Zvoki za določitev iskalnih možnosti."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:591
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:600
msgctxt "fmsearchdialog|SoundsLikeCJKSettings"
msgid "Similarities..."
msgstr "Podobnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:599
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:608
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|SoundsLikeCJKSettings"
msgid "Sets the search options for similar notation used in Japanese text."
msgstr "Nastavi iskalne možnosti za podobno zapisovanje, ki se uporablja v japonskem besedilu."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:621
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:631
msgctxt "fmsearchdialog|cbApprox"
msgid "S_imilarity search"
msgstr "Iskanje p_odobnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:630
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:640
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cbApprox"
msgid "Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options."
msgstr "Poiščite izraze, ki so podobni besedilu v polju Najdi. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Podobnosti za določitev možnosti iskanja po podobnosti."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:641
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:651
msgctxt "fmsearchdialog|pbApproxSettings"
msgid "Similarities..."
msgstr "Podobnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:650
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:660
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|pbApproxSettings"
msgid "Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options."
msgstr "Poiščite izraze, ki so podobni besedilu v polju Najdi. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Podobnosti za določitev možnosti iskanja po podobnosti."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:667
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:677
msgctxt "fmsearchdialog|cbCase"
msgid "_Match case"
msgstr "Ra_zlikuj velike in male črke"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:676
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:686
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cbCase"
msgid "Specifies that upper and lower case are taken into consideration during the search."
msgstr "Določi, da se med iskanjem upoštevajo velike in male črke."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:687
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:697
msgctxt "fmsearchdialog|cbStartOver"
msgid "Fr_om top"
msgstr "Z vr_ha"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:696
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:706
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cbStartOver"
msgid "Restarts the search. A forward search restarts with the first record. A backwards search restarts with the last record."
msgstr "Ponovno začne iskanje. Iskanje naprej se ponovno začne s prvim zapisom. Iskanje nazaj se ponovno začne s zadnjim zapisom."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:707
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:717
msgctxt "fmsearchdialog|cbRegular"
msgid "_Regular expression"
msgstr "_Regularni izraz"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:716
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:726
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cbRegular"
msgid "Searches with regular expressions."
msgstr "Išče z regularnimi izrazi."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:727
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:737
msgctxt "fmsearchdialog|cbUseFormat"
msgid "Appl_y field format"
msgstr "Upora_bi obliko polja"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:736
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:746
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cbUseFormat"
msgid "Specifies that all field formats are considered when searching in the current document."
msgstr "Določa, da so pri iskanju v trenutnem dokumentu upoštevane vse oblike polj."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:747
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:757
msgctxt "fmsearchdialog|cbBackwards"
msgid "Search _backwards"
msgstr "Išči _nazaj"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:756
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:766
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cbBackwards"
msgid "Specifies that the search process will run in reverse direction, from the last to the first record."
msgstr "Določi, da bo proces iskanja potekal v obratni smeri, od zadnjega do prvega zapisa."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:767
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:777
msgctxt "fmsearchdialog|cbWildCard"
msgid "_Wildcard expression"
msgstr "I_zraz z nadomestnimi znaki"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:776
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:786
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|cbWildCard"
msgid "Allows a search with a * or ? wildcard."
msgstr "Dovoljuje iskanje z nadomestnima znakoma * in ?."
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:800
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:810
msgctxt "fmsearchdialog|flOptions"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:835
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:846
msgctxt "fmsearchdialog|ftRecordLabel"
msgid "Record:"
msgstr "Zapis:"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:847
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:858
msgctxt "fmsearchdialog|ftRecord"
msgid "record count"
msgstr "števec zapisov"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:873
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:884
msgctxt "fmsearchdialog|flState"
msgid "State"
msgstr "Stanje"
-#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:904
+#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:915
msgctxt "fmsearchdialog|extended_tip|RecordSearchDialog"
msgid "Searches database tables and forms."
msgstr "Išče po tabelah zbirk podatkov in obrazcih."
@@ -7735,12 +7735,12 @@ msgctxt "fontfeaturesdialog|FontFeaturesDialog"
msgid "Font Features"
msgstr "Funkcionalnosti pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/fontfeaturesdialog.ui:163
+#: cui/uiconfig/ui/fontfeaturesdialog.ui:164
msgctxt "fontfeaturesdialog|preview-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/fontfeaturesdialog.ui:199
+#: cui/uiconfig/ui/fontfeaturesdialog.ui:200
msgctxt "fontfeaturesdialog|extended_tip|FontFeaturesDialog"
msgid "Select and apply font typographical features to characters."
msgstr "Izberite in uporabite tipografske funkcionalnosti pisav za znake."
@@ -7750,22 +7750,22 @@ msgctxt "formatcellsdialog|FormatCellsDialog"
msgid "Table Properties"
msgstr "Lastnosti tabele"
-#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:138
msgctxt "formatcellsdialog|name"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:183
+#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:185
msgctxt "formatcellsdialog|effects"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:233
msgctxt "formatcellsdialog|border"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:277
+#: cui/uiconfig/ui/formatcellsdialog.ui:281
msgctxt "formatcellsdialog|area"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
@@ -7780,92 +7780,92 @@ msgctxt "galleryapplyprogress|GalleryApplyProgress"
msgid "Apply"
msgstr "Uporabi"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryapplyprogress.ui:77
+#: cui/uiconfig/ui/galleryapplyprogress.ui:78
msgctxt "galleryapplyprogress|label2"
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:37
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:40
msgctxt "galleryfilespage|label1"
msgid "_File type:"
msgstr "Vrsta _datoteke:"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:62
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:65
msgctxt "galleryfilespage|extended_tip|filetype"
msgid "Select the type of file that you want to add."
msgstr "Izberite vrsto datoteke, ki jo želite dodati."
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:115
msgctxt "galleryfilespage|files-atkobject"
msgid "Files Found"
msgstr "Najdene datoteke"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:113
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:116
msgctxt "galleryfilespage|extended_tip|files"
msgid "Lists the available files. Select the file(s) that you want to add, and then click Add. To add all of the files in the list, click Add All."
msgstr "Prikaže seznam datotek, ki so na voljo. Izberite datoteko/-e, ki jo/jih želite dodati in kliknite Dodaj. Če želite dodati vse datoteke s seznama, kliknite Dodaj vse."
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:142
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:147
msgctxt "galleryfilespage|preview"
msgid "Pr_eview"
msgstr "Pr_edogled"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:151
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:156
msgctxt "galleryfilespage|extended_tip|preview"
msgid "Displays or hides a preview of the selected file."
msgstr "Prikaže ali skrije predogled izbrane datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:177
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:182
msgctxt "galleryfilespage|image-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:205
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:210
msgctxt "galleryfilespage|findfiles"
msgid "_Find Files..."
msgstr "_Najdi datoteke ..."
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:212
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:217
msgctxt "galleryfilespage|extended_tip|findfiles"
msgid "Locate the directory containing the files that you want to add, and then click OK."
msgstr "Poiščite mapo z datotekami, ki jih želite dodati, in kliknite V redu."
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:236
msgctxt "galleryfilespage|extended_tip|add"
msgid "Adds the selected file(s) to the current theme."
msgstr "Doda izbrano/-e datotek/-e trenutni temi."
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:248
msgctxt "galleryfilespage|addall"
msgid "A_dd All"
msgstr "Do_daj vse"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:250
+#: cui/uiconfig/ui/galleryfilespage.ui:255
msgctxt "galleryfilespage|extended_tip|addall"
msgid "Adds all of the files in the list to the current theme."
msgstr "Doda vse datoteke s seznama k trenutni temi."
-#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:21
+#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:23
msgctxt "gallerygeneralpage|label1"
msgid "Modified:"
msgstr "Spremenjeno:"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:56
+#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:59
msgctxt "gallerygeneralpage|label2"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:79
+#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:82
msgctxt "gallerygeneralpage|label3"
msgid "Location:"
msgstr "Mesto:"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:91
+#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:94
msgctxt "gallerygeneralpage|label4"
msgid "Contents:"
msgstr "Vsebina:"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:149
+#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:153
msgctxt "gallerygeneralpage|image-atkobject"
msgid "Theme Name"
msgstr "Ime teme"
@@ -7875,12 +7875,12 @@ msgctxt "gallerysearchprogress|GallerySearchProgress"
msgid "Find"
msgstr "Najdi"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerysearchprogress.ui:82
+#: cui/uiconfig/ui/gallerysearchprogress.ui:83
msgctxt "gallerysearchprogress|label1"
msgid "File Type"
msgstr "Vrsta datoteke"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerysearchprogress.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/gallerysearchprogress.ui:120
msgctxt "gallerysearchprogress|label2"
msgid "Directory"
msgstr "Mapa"
@@ -7891,12 +7891,12 @@ msgctxt "gallerythemedialog|GalleryThemeDialog"
msgid "Properties of %1"
msgstr "Lastnosti %1"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:137
msgctxt "gallerythemedialog|general"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:184
msgctxt "gallerythemedialog|files"
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
@@ -7926,12 +7926,12 @@ msgctxt "galleryupdateprogress|GalleryUpdateProgress"
msgid "Update"
msgstr "Posodobi"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryupdateprogress.ui:74
+#: cui/uiconfig/ui/galleryupdateprogress.ui:75
msgctxt "galleryupdateprogress|label2"
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
-#: cui/uiconfig/ui/galleryupdateprogress.ui:103
+#: cui/uiconfig/ui/galleryupdateprogress.ui:104
msgctxt "galleryupdateprogress|extended_tip|GalleryUpdateProgress"
msgid "Updates the view in the window or in the selected object."
msgstr "Posodobi pogled okna ali izbranega predmeta."
@@ -7996,117 +7996,117 @@ msgctxt "gradientpage|extended_tip|gradienttypelb"
msgid "Select the gradient that you want to apply."
msgstr "Izberite preliv, ki ga želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:267
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:268
msgctxt "gradientpage|incrementft"
msgid "Increment:"
msgstr "Prirastek:"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:292
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:293
msgctxt "gradientpage|autoincrement"
msgid "A_utomatic"
msgstr "Sa_modejno"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:324
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:326
msgctxt "gradientpage|centerft"
msgid "Center ( X / Y ):"
msgstr "Sredina (X/Y):"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:347
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:349
msgctxt "gradientpage|extended_tip|centerxmtr"
msgid "Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box."
msgstr "Vnesite vodoravni odmik za preliv, pri čemer 0 % ustreza trenutnemu vodoravnemu položaju končne barve v prelivu. Končna barva je barva končne točke, ki je izbrana v polju Končna barva."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:365
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:367
msgctxt "gradientpage|extended_tip|centerymtr"
msgid "Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box."
msgstr "Vnesite navpični odmik za preliv, pri čemer 0 % ustreza trenutnemu navpičnemu položaju končne barve v prelivu. Končna barva je barva končne točke, ki je izbrana v polju Končna barva."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:399
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:402
msgctxt "gradientpage|borderft"
msgid "_Border:"
msgstr "O_broba:"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:432
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:435
msgctxt "gradientpage|extended_tip|bordermtr"
msgid "Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box."
msgstr "Vnesite količino, za katero želite prilagoditi področje barve končne točke preliva. Barva končne točke je barva, ki je izbrana v polju Končna barva."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:448
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:451
msgctxt "gradientpage|extended_tip|anglemtr"
msgid "Enter a rotation angle for the selected gradient."
msgstr "Vnesite kot sukanja za izbran preliv."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:462
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:465
msgctxt "gradientpage|angleft"
msgid "A_ngle:"
msgstr "_Kot:"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:480
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:483
msgctxt "gradientpage|extended_tip|colortomtr"
msgid "Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color."
msgstr "V polje Končna barva vnesite intenzivnost barve, pri čemer 0 % pomeni črno, 100 % pa izbrano barvo."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:502
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:505
msgctxt "gradientpage|extended_tip|colortolb"
msgid "Select a color for the endpoint of the gradient."
msgstr "Izberite barvo za konec preliva."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:515
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:518
msgctxt "gradientpage|colortoft"
msgid "_To Color:"
msgstr "_Končna barva:"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:539
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:542
msgctxt "gradientpage|extended_tip|colorfromlb"
msgid "Select a color for the beginning point of the gradient."
msgstr "Izberite barvo za začetno točko preliva."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:555
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:558
msgctxt "gradientpage|extended_tip|colorfrommtr"
msgid "Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color."
msgstr "V polje Začetna barva vnesite intenzivnost barve, pri čemer 0 % pomeni črno, 100 % pa izbrano barvo."
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:568
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:571
msgctxt "gradientpage|colorfromft"
msgid "_From Color:"
msgstr "_Začetna barva:"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:606
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:609
msgctxt "gradientpage|a11y_center_x"
msgid "Center X"
msgstr "Sredina X"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:620
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:623
msgctxt "gradientpage|a11y_center_y"
msgid "Center Y"
msgstr "Sredina Y"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:634
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:637
msgctxt "gradientpage|a11y_percentage_from"
msgid "From color percentage"
msgstr "Odstotek začetne barve"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:648
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:651
msgctxt "gradientpage|a11y_percentage_to"
msgid "To color percentage"
msgstr "Odstotek končne barve"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:673
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:676
msgctxt "gradientpage|propfl"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:722
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:725
msgctxt "gradientpage|previewctl-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:744
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:747
msgctxt "gradientpage|label2"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:760
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:763
msgctxt "gradientpage|extended_tip|GradientPage"
msgid "Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient."
msgstr "Izberite preliv, spremenite lastnosti preliva ali shranite nov preliv."
@@ -8136,202 +8136,202 @@ msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|HangulHanjaConversionDialog"
msgid "Hangul/Hanja Conversion"
msgstr "Pretvorba med hangulskim/Hanja"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:102
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:103
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|label1"
msgid "Original"
msgstr "Izvirno"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:120
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|originalword"
msgid "Displays the current selection."
msgstr "Pokaže trenuten izbor."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:133
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|label3"
msgid "Word"
msgstr "Beseda"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:154
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:155
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|wordinput"
msgid "Displays the first replacement suggestion from the dictionary."
msgstr "Prikaže se prvi predlog za zamenjavo iz slovarja."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:166
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:167
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|find"
msgid "_Find"
msgstr "_Najdi"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:173
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:174
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|find"
msgid "Finds your Hangul input in the dictionary and replaces it with the corresponding Hanja."
msgstr "Najde vaš hangulski vnos v slovarju in ga nadomesti z ustreznim vnosom Hanja."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:194
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|label4"
msgid "Suggestions"
msgstr "Predlogi"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:286
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:287
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|label5"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:308
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hanja_above"
msgid "Hanja above"
msgstr "Hanja zgoraj"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:313
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:315
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hanja_above"
msgid "The Hangul part will be displayed as ruby text above the Hanja part."
msgstr "Hangulski del bo nad delom Hanja prikazan kot fonetični zapis."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:329
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hanja_below"
msgid "Hanja below"
msgstr "Hanja spodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:334
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:336
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hanja_below"
msgid "The Hangul part will be displayed as ruby text below the Hanja part."
msgstr "Hangulski del bo pod delom Hanja prikazan kot fonetični zapis."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:348
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:350
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hangul_above"
msgid "Hangul above"
msgstr "Hangulska zgoraj"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:355
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:357
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hangul_above"
msgid "The Hanja part will be displayed as ruby text above the Hangul part."
msgstr "Del Hanja bo nad hangulskim delom prikazan kot fonetični zapis."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:369
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:371
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hangul_below"
msgid "Hangul below"
msgstr "Hangulska spodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:376
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:378
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hangul_below"
msgid "The Hanja part will be displayed as ruby text below the Hangul part."
msgstr "Del Hanja bo pod hangulskim delom prikazan kot fonetični zapis."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:387
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:389
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|simpleconversion"
msgid "_Hangul/Hanja"
msgstr "_Hangulski/Hanja"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:398
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:400
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|simpleconversion"
msgid "The original characters are replaced by the suggested characters."
msgstr "Prvotne znake zamenjajo predlagani znaki."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:409
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:411
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hangulbracket"
msgid "Hanja (Han_gul)"
msgstr "Hanja (han_gulski)"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:419
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:421
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hangulbracket"
msgid "The Hangul part will be displayed in brackets after the Hanja part."
msgstr "Hangulski del bo za delom Hanja prikazan v oklepajih."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:430
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:432
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hanjabracket"
msgid "Hang_ul (Hanja)"
msgstr "Hang_ulski (Hanja)"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:440
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:442
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hanjabracket"
msgid "The Hanja part will be displayed in brackets after the Hangul part."
msgstr "Del Hanja bo za hangulskim delom prikazan v oklepajih."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:465
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:467
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|label6"
msgid "Conversion"
msgstr "Pretvorba"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:482
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:484
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hangulonly"
msgid "Hangul _only"
msgstr "Sam_o hangulski"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:491
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:493
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hangulonly"
msgid "Check to convert only Hangul. Do not convert Hanja."
msgstr "Označite, če želite pretvoriti le hangulske znake. Ne pretvori znakov Hanja."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:503
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:505
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|hanjaonly"
msgid "Hanja onl_y"
msgstr "Sa_mo Hanja"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:512
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:514
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|hanjaonly"
msgid "Check to convert only Hanja. Do not convert Hangul."
msgstr "Označite, če želite pretvoriti le Hanja. Ne pretvori hangulskih znakov."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:545
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:547
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|ignore"
msgid "_Ignore"
msgstr "Prezr_i"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:554
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:556
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|ignore"
msgid "No changes will be made to the current selection. The next word or character will be selected for conversion."
msgstr "V trenutnem izboru ne pride do sprememb. Naslednja beseda ali znak bo izbran za pretvorbo."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:566
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:568
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|ignoreall"
msgid "Always I_gnore"
msgstr "Vedno p_rezri"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:573
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:575
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|ignoreall"
msgid "No changes will be made to the current selection, and every time the same selection is detected it will be skipped automatically."
msgstr "Trenutni izbor ne bo spremenjen in vsakič, ko bo zaznan enak izbor, ga program samodejno preskoči."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:585
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:587
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|replace"
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:592
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:594
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|replace"
msgid "Replaces the selection with the suggested characters or word according to the format options."
msgstr "Zamenja izbor s predlagano besedo ali znak, glede na možnosti samooblikovanja."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:604
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:606
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|replaceall"
msgid "Always R_eplace"
msgstr "Vedno z_amenjaj"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:611
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:613
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|replaceall"
msgid "Replaces the selection with the suggested characters or word according to the format options. Every time the same selection is detected it will be replaced automatically."
msgstr "Zamenja izbor s predlaganimi znaki ali besedo, glede na možnosti samooblikovanja. Vsakič, ko bo zaznan enak izbor, bo samodejno zamenjan."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:623
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:625
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|replacebychar"
msgid "Replace b_y character"
msgstr "Zamenjaj _z znakom"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:632
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:634
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|replacebychar"
msgid "Check to move character-by-character through the selected text. If not checked, full words are replaced."
msgstr "Potrdi za premikanje črko po črko skozi izbrano besedilo. Če ni potrjeno, bodo zamenjane cele besede."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:644
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:646
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|options"
msgid "Options..."
msgstr "Možnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:650
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:652
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|options"
msgid "Opens the Hangul/Hanja Options dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Možnosti za hangulski/Hanja."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:686
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaconversiondialog.ui:688
msgctxt "hangulhanjaconversiondialog|extended_tip|HangulHanjaConversionDialog"
msgid "Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul."
msgstr "Izbrano korejsko besedilo se iz hangulskega pretvori v Hanja ali pa iz Hanja v hangulskega."
@@ -8351,47 +8351,47 @@ msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|label4"
msgid "Book"
msgstr "Knjiga"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:165
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|extended_tip|original"
msgid "Select the entry in the current dictionary that you want to edit. If you want, you can also type a new entry in this box."
msgstr "Izberite vnos v trenutnem slovarju, ki ga želite urediti. Če želite lahko v to polje vpišete nov vnos."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:190
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:191
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|extended_tip|new"
msgid "Adds the current replacement definition to the dictionary."
msgstr "Doda razlago trenutne predlagane zamenjave v slovar."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:211
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected entry."
msgstr "Izbriše izbran vnos."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:235
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|label2"
msgid "Original"
msgstr "Izvirno"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:291
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:292
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|extended_tip|edit1"
msgid "Type a suggested replacement for the entry that is selected in the Original text box. The replacement word can contain a maximum of eight characters."
msgstr "Vnesite predlagano zamenjavo za izbrani vnos v besedilnem polju Izvirnik. Nadomestna beseda lahko vsebuje največ osem znakov."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:309
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:310
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|extended_tip|edit2"
msgid "Type a suggested replacement for the entry that is selected in the Original text box. The replacement word can contain a maximum of eight characters."
msgstr "Vnesite predlagano zamenjavo za izbrani vnos v besedilnem polju Izvirnik. Nadomestna beseda lahko vsebuje največ osem znakov."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:328
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|extended_tip|edit3"
msgid "Type a suggested replacement for the entry that is selected in the Original text box. The replacement word can contain a maximum of eight characters."
msgstr "Vnesite predlagano zamenjavo za izbrani vnos v besedilnem polju Izvirnik. Nadomestna beseda lahko vsebuje največ osem znakov."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:346
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|extended_tip|edit4"
msgid "Type a suggested replacement for the entry that is selected in the Original text box. The replacement word can contain a maximum of eight characters."
msgstr "Vnesite predlagano zamenjavo za izbrani vnos v besedilnem polju Izvirnik. Nadomestna beseda lahko vsebuje največ osem znakov."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:367
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaeditdictdialog.ui:368
msgctxt "hangulhanjaeditdictdialog|label3"
msgid "Suggestions"
msgstr "Predlogi"
@@ -8401,72 +8401,72 @@ msgctxt "hangulhanjaoptdialog|HangulHanjaOptDialog"
msgid "Hangul/Hanja Options"
msgstr "Možnosti za hangulski/Hanja"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:124
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:126
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|new"
msgid "New..."
msgstr "Nov ..."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:131
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:133
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|extended_tip|new"
msgid "Opens the New dictionary dialog box, where you can create a new dictionary."
msgstr "Odpre pogovorno okno Nov slovar, kjer lahko ustvarite nov slovar."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:145
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|edit"
msgid "Edit..."
msgstr "Uredi ..."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:149
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:151
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|extended_tip|edit"
msgid "Opens the Edit Custom Dictionary dialog where you can edit any user-defined dictionary."
msgstr "Odpre pogovorno okno Uredi slovar po meri, kjer lahko urejate vse uporabniško določene slovarje."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:170
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected user-defined dictionary."
msgstr "Izbriše izbrane uporabniško določene slovarje."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:233
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:235
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|extended_tip|dicts"
msgid "Lists all user-defined dictionaries. Select the check box next to the dictionary that you want to use. Clear the check box next to the dictionary that you do not want to use."
msgstr "Prikaže seznam vseh uporabniško določenih slovarjev. Izberite in označite polje ob slovarju, ki ga želite uporabiti. Odznačite polje ob slovarju, ki ga ne želite uporabiti."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:252
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:254
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|label1"
msgid "User-defined Dictionaries"
msgstr "Uporabniško določeni slovarji"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:283
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:286
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|ignorepost"
msgid "Ignore post-positional word"
msgstr "Prezri pojavitve besede po tem mestu"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:292
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:295
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|extended_tip|ignorepost"
msgid "Ignores positional characters at the end of Korean words when you search a dictionary."
msgstr "Prezre znake, ki označujejo položaj na koncu korejskih besed, kadar brskate po slovarju."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:303
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:306
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|showrecentfirst"
msgid "Show recently used entries first"
msgstr "Najprej prikaži nazadnje uporabljene vnose"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:312
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:315
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|extended_tip|showrecentfirst"
msgid "Shows the replacement suggestion that you selected the last time as the first entry on the list."
msgstr "Prvi na seznamu se prikaže nadomestni predlog, ki ste izbrali nazadnje."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:323
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:326
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|autoreplaceunique"
msgid "Replace all unique entries automatically"
msgstr "Samodejno zamenjaj vse edinstvene vnose"
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:332
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:335
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|extended_tip|autoreplaceunique"
msgid "Automatically replaces words that only have one suggested word replacement."
msgstr "Samodejno zamenja besede, ki imajo le eno predlagano zamenjavo."
-#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:349
+#: cui/uiconfig/ui/hangulhanjaoptdialog.ui:352
msgctxt "hangulhanjaoptdialog|label2"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
@@ -8601,387 +8601,387 @@ msgctxt "hyperlinkdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes the dialog without saving."
msgstr "Zapre pogovorno okno brez shranjevanja."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:169
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLINETTP_HELP"
msgid "This is where you create a hyperlink to a Web page or FTP server connection."
msgstr "Tukaj ustvarite hiperpovezavo na spletno stran ali strežnik FTP."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:183
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLINETTP"
msgid "Internet"
msgstr "Internet"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:240
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:242
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLMAILTP_HELP"
msgid "This is where you create a hyperlink to an email address."
msgstr "Tukaj ustvarite hiperpovezavo na e-poštni naslov."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:256
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLMAILTP"
msgid "Mail"
msgstr "Pošta"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:313
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:316
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCTP_HELP"
msgid "This is where you create a hyperlink to an existing document or a target within a document."
msgstr "Tukaj ustvarite hiperpovezavo do obstoječega dokumenta ali cilja znotraj dokumenta."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:330
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCTP"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:390
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCNTP_HELP"
msgid "This is where you create a new document to which the new link points."
msgstr "Tukaj ustvarite nov dokument, na katerega kaže povezava."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:400
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:404
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCNTP"
msgid "New Document"
msgstr "Nov dokument"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:48
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:49
msgctxt "hyperlinkdocpage|path_label"
msgid "_Path:"
msgstr "_Pot:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:63
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:64
msgctxt "hyperlinkdocpage|fileopen|tooltip_text"
msgid "Open File"
msgstr "Odpri datoteko"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:68
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:69
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|fileopen"
msgid "Opens the Open dialog, where you can select a file."
msgstr "Odpre pogovorno okno Odpri, kjer lahko izberete datoteko."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:91
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:92
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|path"
msgid "Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame."
msgstr "Vnesite URL datoteke, ki jo želite odpreti s klikom hiperpovezave. Če ne navedete ciljnega okvira, se datoteka odpre v trenutnem dokumentu ali okviru."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:109
msgctxt "hyperlinkdocpage|label2"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:144
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:146
msgctxt "hyperlinkdocpage|target_label"
msgid "Targ_et:"
msgstr "Cil_j:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:159
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:161
msgctxt "hyperlinkdocpage|url_label"
msgid "URL:"
msgstr "URL:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:173
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:175
msgctxt "hyperlinkdocpage|browse|tooltip_text"
msgid "Target in Document"
msgstr "Cilj v dokumentu"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:180
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|browse"
msgid "Opens the Target in Document dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Cilj v dokumentu."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:194
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:196
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|target"
msgid "Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame."
msgstr "Vnesite URL datoteke, ki jo želite odpreti s klikom hiperpovezave. Če ne navedete ciljnega okvira, se datoteka odpre v trenutnem dokumentu ali okviru."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:209
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:211
msgctxt "hyperlinkdocpage|url"
msgid "Test text"
msgstr "Preizkusno besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:227
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:229
msgctxt "hyperlinkdocpage|label3"
msgid "Target in Document"
msgstr "Cilj v dokumentu"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:266
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:269
msgctxt "hyperlinkdocpage|frame_label"
msgid "F_rame:"
msgstr "O_kvir:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:281
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:284
msgctxt "hyperlinkdocpage|indication_label"
msgid "Te_xt:"
msgstr "Be_sedilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:296
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:299
msgctxt "hyperlinkdocpage|name_label"
msgid "N_ame:"
msgstr "I_me:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:313
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:316
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|indication"
msgid "Specifies the visible text or button caption for the hyperlink."
msgstr "Določi vidno besedilo ali napis gumba za hiperpovezavo."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:329
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:332
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|name"
msgid "Enter a name for the hyperlink."
msgstr "Vnesite ime hiperpovezave."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:349
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:353
msgctxt "hyperlinkdocpage|form_label"
msgid "F_orm:"
msgstr "O_brazec:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:366
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:370
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|form"
msgid "Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button."
msgstr "Določi, ali je hiperpovezava vstavljena kot besedilo ali kot gumb."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:380
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:384
msgctxt "hyperlinkdocpage|script|tooltip_text"
msgid "Events"
msgstr "Dogodki"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:384
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:388
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|script"
msgid "Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as \"mouse over object\" or \"trigger hyperlink\" their own program codes."
msgstr "Odpre pogovorno okno Dodeli makro, kjer lahko dogodkom, kot so »miška preko predmeta« ali »sproži hiperpovezavo«, dodelite njihove lastne programske kode."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:407
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:411
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|frame"
msgid "Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window."
msgstr "Vnesite ime okvira, v katerem želite, da se odpre povezana datoteka, ali izberite vnaprej določen okvir iz seznama. Če pustite to polje prazno, se bo povezana datoteka odprla v trenutnem oknu brskalnika."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:430
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:434
msgctxt "hyperlinkdocpage|label1"
msgid "Further Settings"
msgstr "Dodatne nastavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:445
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:449
msgctxt "hyperlinkdocpage|extended_tip|HyperlinkDocPage"
msgid "Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog."
msgstr "Hiperpovezave na poljuben dokument ali cilje v dokumentih lahko urejate z uporabo zavihka Dokument v pogovornem oknu Hiperpovezava."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:41
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:43
msgctxt "hyperlinkinternetpage|linktyp_internet"
msgid "_Web"
msgstr "_Splet"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:51
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:53
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|linktyp_internet"
msgid "Creates an \"http://\" hyperlink."
msgstr "Ustvari hiperpovezavo »http://«."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:62
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:64
msgctxt "hyperlinkinternetpage|linktyp_ftp"
msgid "_FTP"
msgstr "_FTP"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:73
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:75
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|linktyp_ftp"
msgid "Creates an \"FTP://\" hyperlink."
msgstr "Ustvari hiperpovezavo »ftp://«."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:93
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:95
msgctxt "hyperlinkinternetpage|target_label"
msgid "_URL:"
msgstr "_URL:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:110
msgctxt "hyperlinkinternetpage|login_label"
msgid "_Login name:"
msgstr "_Prijavno ime:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:125
msgctxt "hyperlinkinternetpage|password_label"
msgid "_Password:"
msgstr "_Geslo:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:141
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:143
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|login"
msgid "Specifies your login name, if you are working with FTP addresses."
msgstr "Določi vaše prijavno ime, če delate z naslovi FTP."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:158
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:160
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|password"
msgid "Specifies your password, if you are working with FTP addresses."
msgstr "Določi vaše geslo, če delate z naslovi FTP."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:171
msgctxt "hyperlinkinternetpage|anonymous"
msgid "Anonymous _user"
msgstr "Anonimni _uporabnik"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:180
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|anonymous"
msgid "Allows you to log in to the FTP address as an anonymous user."
msgstr "Omogoča, da se prijavite na naslov FTP kot anonimni uporabnik."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:201
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:203
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|target"
msgid "Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame."
msgstr "Vnesite URL datoteke, ki jo želite odpreti s klikom hiperpovezave. Če ne navedete ciljnega okvira, se datoteka odpre v trenutnem dokumentu ali okviru."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:214
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:216
msgctxt "hyperlinkinternetpage|indication_label"
msgid "Te_xt:"
msgstr "Be_sedilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:233
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|indication"
msgid "Specifies the visible text or button caption for the hyperlink."
msgstr "Določi vidno besedilo ali napis gumba za hiperpovezavo."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:245
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:247
msgctxt "hyperlinkinternetpage|protocol_label"
msgid "Proto_col:"
msgstr "Proto_kol:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:266
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:268
msgctxt "hyperlinkinternetpage|label2"
msgid "Hyperlink Type"
msgstr "Vrsta hiperpovezave"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:305
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:308
msgctxt "hyperlinkinternetpage|frame_label"
msgid "F_rame:"
msgstr "O_kvir:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:320
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:323
msgctxt "hyperlinkinternetpage|name_label"
msgid "Na_me:"
msgstr "I_me:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:337
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:340
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|name"
msgid "Enter a name for the hyperlink."
msgstr "Vnesite ime hiperpovezave."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:357
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:361
msgctxt "hyperlinkinternetpage|form_label"
msgid "F_orm:"
msgstr "O_brazec:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:378
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|form"
msgid "Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button."
msgstr "Določi, ali je hiperpovezava vstavljena kot besedilo ali kot gumb."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:388
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:392
msgctxt "hyperlinkinternetpage|script|tooltip_text"
msgid "Events"
msgstr "Dogodki"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:392
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:396
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|script"
msgid "Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as \"mouse over object\" or \"trigger hyperlink\" their own program codes."
msgstr "Odpre pogovorno okno Dodeli makro, kjer lahko dogodkom, kot so »miška preko predmeta« ali »sproži hiperpovezavo«, dodelite njihove lastne programske kode."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:415
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:419
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|frame"
msgid "Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window."
msgstr "Vnesite ime okvira, v katerem želite, da se odpre povezana datoteka, ali izberite vnaprej določen okvir iz seznama. Če pustite to polje prazno, se bo povezana datoteka odprla v trenutnem oknu brskalnika."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:438
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:442
msgctxt "hyperlinkinternetpage|label1"
msgid "Further Settings"
msgstr "Dodatne nastavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:453
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:457
msgctxt "hyperlinkinternetpage|extended_tip|HyperlinkInternetPage"
msgid "Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses."
msgstr "Za urejanje hiperpovezav z naslovi WWW in FTP uporabite zavihek Internet pogovornega okna Hiperpovezava."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:43
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:44
msgctxt "hyperlinkmailpage|receiver_label"
msgid "Re_cipient:"
msgstr "Preje_mnik:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:58
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:59
msgctxt "hyperlinkmailpage|addressbook|tooltip_text"
msgid "Data Sources..."
msgstr "Viri podatkov ..."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:63
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:64
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|addressbook"
msgid "Hides or shows the data source browser."
msgstr "Skrije ali pokaže brskalnik po viru podatkov."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:78
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:79
msgctxt "hyperlinkmailpage|subject_label"
msgid "_Subject:"
msgstr "_Zadeva:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:96
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:97
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|subject"
msgid "Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document."
msgstr "Določi zadevo, ki se vstavi v vrstico Zadeva v novem sporočilnem dokumentu."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:120
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|receiver"
msgid "Assigns the specified email address to the hyperlink."
msgstr "Povezavi dodeli določen e-poštni naslov."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:148
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:149
msgctxt "hyperlinkmailpage|label2"
msgid "Mail"
msgstr "Pošta"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:187
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:189
msgctxt "hyperlinkmailpage|frame_label"
msgid "F_rame:"
msgstr "O_kvir:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:202
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:204
msgctxt "hyperlinkmailpage|indication_label"
msgid "Te_xt:"
msgstr "Be_sedilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:217
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:219
msgctxt "hyperlinkmailpage|name_label"
msgid "N_ame:"
msgstr "I_me:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:236
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|indication"
msgid "Specifies the visible text or button caption for the hyperlink."
msgstr "Določi vidno besedilo ali napis gumba za hiperpovezavo."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:250
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:252
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|name"
msgid "Enter a name for the hyperlink."
msgstr "Vnesite ime hiperpovezave."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:270
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:273
msgctxt "hyperlinkmailpage|form_label"
msgid "F_orm:"
msgstr "O_brazec:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:287
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:290
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|form"
msgid "Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button."
msgstr "Določi, ali je hiperpovezava vstavljena kot besedilo ali kot gumb."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:301
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:304
msgctxt "hyperlinkmailpage|script|tooltip_text"
msgid "Events"
msgstr "Dogodki"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:305
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:308
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|script"
msgid "Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as \"mouse over object\" or \"trigger hyperlink\" their own program codes."
msgstr "Odpre pogovorno okno Dodeli makro, kjer lahko dogodkom, kot so »miška preko predmeta« ali »sproži hiperpovezavo«, dodelite njihove lastne programske kode."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:328
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:331
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|frame"
msgid "Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window."
msgstr "Vnesite ime okvira, v katerem želite, da se odpre povezana datoteka, ali izberite vnaprej določen okvir iz seznama. Če pustite to polje prazno, se bo povezana datoteka odprla v trenutnem oknu brskalnika."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:351
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:354
msgctxt "hyperlinkmailpage|label1"
msgid "Further Settings"
msgstr "Dodatne nastavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:366
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkmailpage.ui:369
msgctxt "hyperlinkmailpage|extended_tip|HyperlinkMailPage"
msgid "On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses."
msgstr "Na zavihku Pošta v pogovornem oknu Hiperpovezava lahko urejate hiperpovezave za e-poštne naslove."
@@ -9016,117 +9016,117 @@ msgctxt "hyperlinkmarkdialog|extended_tip|TreeListBox"
msgid "Specifies the position in the target document where you wish to jump to."
msgstr "Določi položaj v ciljnem dokumentu, kamor želite skočiti."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:57
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:59
msgctxt "hyperlinknewdocpage|editnow"
msgid "Edit _now"
msgstr "Uredi _zdaj"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:67
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:69
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|editnow"
msgid "Specifies that the new document is created and immediately opened for editing."
msgstr "Določa, da se novo ustvarjeni dokument takoj samodejno odpre za urejanje."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:78
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:80
msgctxt "hyperlinknewdocpage|editlater"
msgid "Edit _later"
msgstr "Uredi _kasneje"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:89
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:91
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|editlater"
msgid "Specifies that the document is created but it is not immediately opened."
msgstr "Določa, da se novo ustvarjeni dokument ne odpre takoj za urejanje."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:109
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:111
msgctxt "hyperlinknewdocpage|file_label"
msgid "_File:"
msgstr "_Datoteka:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:124
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:126
msgctxt "hyperlinknewdocpage|create|tooltip_text"
msgid "Select Path"
msgstr "Izberi pot"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:129
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:131
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|create"
msgid "Opens the Select Path dialog, where you can select a path."
msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi pot, kjer lahko izberete pot."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:144
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:146
msgctxt "hyperlinknewdocpage|types_label"
msgid "File _type:"
msgstr "Vrsta _datoteke:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:171
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|path"
msgid "Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink."
msgstr "Vnesite naslov URL datoteke, ki jo želite odpreti, ko kliknete hiperpovezavo."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:209
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:211
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|types"
msgid "Specifies the file type for the new document."
msgstr "Določa vrsto datoteke novega dokumenta."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:237
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:239
msgctxt "hyperlinknewdocpage|label2"
msgid "New Document"
msgstr "Nov dokument"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:276
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:279
msgctxt "hyperlinknewdocpage|frame_label"
msgid "F_rame:"
msgstr "O_kvir:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:291
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:294
msgctxt "hyperlinknewdocpage|indication_label"
msgid "Te_xt:"
msgstr "Be_sedilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:309
msgctxt "hyperlinknewdocpage|name_label"
msgid "N_ame:"
msgstr "I_me:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:323
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:326
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|indication"
msgid "Specifies the visible text or button caption for the hyperlink."
msgstr "Določi vidno besedilo ali napis gumba za hiperpovezavo."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:339
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:342
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|name"
msgid "Enter a name for the hyperlink."
msgstr "Vnesite ime hiperpovezave."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:359
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:363
msgctxt "hyperlinknewdocpage|form_label"
msgid "F_orm:"
msgstr "O_brazec:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:375
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:379
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|form"
msgid "Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button."
msgstr "Določi, ali je hiperpovezava vstavljena kot besedilo ali kot gumb."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:389
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:393
msgctxt "hyperlinknewdocpage|script|tooltip_text"
msgid "Events"
msgstr "Dogodki"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:393
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:397
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|script"
msgid "Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as \"mouse over object\" or \"trigger hyperlink\" their own program codes."
msgstr "Odpre pogovorno okno Dodeli makro, kjer lahko dogodkom, kot so »miška preko predmeta« ali »sproži hiperpovezavo«, dodelite njihove lastne programske kode."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:416
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:420
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|frame"
msgid "Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window."
msgstr "Vnesite ime okvira, v katerem želite, da se odpre povezana datoteka, ali izberite vnaprej določen okvir iz seznama. Če pustite to polje prazno, se bo povezana datoteka odprla v trenutnem oknu brskalnika."
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:439
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:443
msgctxt "hyperlinknewdocpage|label1"
msgid "Further Settings"
msgstr "Dodatne nastavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:454
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinknewdocpage.ui:458
msgctxt "hyperlinknewdocpage|extended_tip|HyperlinkNewDocPage"
msgid "Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously."
msgstr "Uporabite zavihek Nov dokument v pogovornem oknu Hiperpovezava, da nastavite hiperpovezavo na nov dokument in istočasno ustvari ta nov dokument."
@@ -9141,57 +9141,57 @@ msgctxt "hyphenate|hyphall"
msgid "Hyphenate All"
msgstr "Deli vse besede"
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:100
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:101
msgctxt "hyphenate|ok"
msgid "Hyphenate"
msgstr "Deli besedo"
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:109
msgctxt "hyphenate|extended_tip|ok"
msgid "Inserts the hyphen at the indicated position."
msgstr "Vezaj vstavi na nakazano mesto."
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:120
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:121
msgctxt "hyphenate|continue"
msgid "Skip"
msgstr "Preskoči"
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:126
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:127
msgctxt "hyphenate|extended_tip|continue"
msgid "Ignores the hyphenation suggestion and finds the next word to hyphenate."
msgstr "Prezre predlog za deljenje besede in najde novo besedo za deljenje."
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:146
msgctxt "hyphenate|extended_tip|delete"
msgid "Removes the current hyphenation point from the displayed word."
msgstr "Odstrani trenutno mesto deljenja besede iz prikazane besede."
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:166
msgctxt "hyphenate|label1"
msgid "Word:"
msgstr "Besede:"
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:195
msgctxt "hyphenate|extended_tip|worded"
msgid "Displays the hyphenation suggestion(s) for the selected word."
msgstr "Za izbrano besedo prikaže predlog za deljenje besede."
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:212
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:214
msgctxt "hyphenate|extended_tip|left"
msgid "Set the position of the hyphen. This option is only available if more than one hyphenation suggestion is displayed."
msgstr "Nastavite položaj vezaja. Ta možnost je na voljo samo, če je prikazanih več predlogov za deljenje."
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:232
msgctxt "hyphenate|extended_tip|right"
msgid "Set the position of the hyphen. This option is only available if more than one hyphenation suggestion is displayed."
msgstr "Nastavite položaj vezaja. Ta možnost je na voljo samo, če je prikazanih več predlogov za deljenje."
-#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:268
+#: cui/uiconfig/ui/hyphenate.ui:270
msgctxt "hyphenate|extended_tip|HyphenateDialog"
msgid "Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line."
msgstr "V besede, ki so predolge za na konec vrstice, vstavi vezaje."
-#: cui/uiconfig/ui/iconchangedialog.ui:61
+#: cui/uiconfig/ui/iconchangedialog.ui:62
msgctxt "iconchangedialog|label1"
msgid ""
"The files listed below could not be imported.\n"
@@ -9246,142 +9246,142 @@ msgctxt "insertfloatingframe|InsertFloatingFrameDialog"
msgid "Floating Frame Properties"
msgstr "Lastnosti plavajočega okvira"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:105
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:106
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|edname"
msgid "Enter a name for the floating frame. The name cannot contain spaces, special characters, or begin with an underscore (_)."
msgstr "Vnesite ime za plavajoči okvir. Ime ne sme vsebovati presledkov, posebnih znakov ali se začeti s podčrtajem (_)."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:125
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:126
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|edurl"
msgid "Enter the path and the name of the file that you want to display in the floating frame. You can also click the Browse button and locate the file that you want to display."
msgstr "Vnesite pot do datoteke in ime datoteke, ki jo želite videti v plavajočem okviru. Kliknete lahko tudi gumb Prebrskaj in tako poiščete datoteko, ki jo želite videti."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:140
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:141
msgctxt "insertfloatingframe|label6"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:153
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:154
msgctxt "insertfloatingframe|label7"
msgid "Contents:"
msgstr "Vsebina:"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:162
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:163
msgctxt "insertfloatingframe|buttonbrowse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:170
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|buttonbrowse"
msgid "Locate the file that you want to display in the selected floating frame, and then click Open."
msgstr "Najdite datoteko, ki jo želite imeti prikazano v plavajočem okviru, in kliknite Odpri."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:211
msgctxt "insertfloatingframe|scrollbaron"
msgid "On"
msgstr "Vključeno"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:221
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|scrollbaron"
msgid "Displays the scrollbar for the floating frame."
msgstr "Prikaže drsni trak za plavajoči okvir."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:232
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:233
msgctxt "insertfloatingframe|scrollbaroff"
msgid "Off"
msgstr "Izključeno"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:242
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:243
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|scrollbaroff"
msgid "Hides the scrollbar for the floating frame."
msgstr "Skrije drsni trak za plavajoči okvir."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:255
msgctxt "insertfloatingframe|scrollbarauto"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:264
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:265
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|scrollbarauto"
msgid "Mark this option if the currently active floating frame can have a scrollbar when needed."
msgstr "Označite to možnost, če ima trenutni aktivni plavajoči okvir lahko na voljo drsni trak, ko se ga potrebuje."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:282
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:283
msgctxt "insertfloatingframe|label1"
msgid "Scroll Bar"
msgstr "Drsni trak"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:316
msgctxt "insertfloatingframe|borderon"
msgid "On"
msgstr "Vključeno"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:325
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:326
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|borderon"
msgid "Displays the border of the floating frame."
msgstr "Prikaže obrobo plavajočega okvira."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:337
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:338
msgctxt "insertfloatingframe|borderoff"
msgid "Off"
msgstr "Izključeno"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:347
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:348
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|borderoff"
msgid "Hides the border of the floating frame."
msgstr "Skrije obrobo plavajočega okvira."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:368
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:369
msgctxt "insertfloatingframe|label2"
msgid "Border"
msgstr "Obroba"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:406
msgctxt "insertfloatingframe|widthlabel"
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:419
msgctxt "insertfloatingframe|heightlabel"
msgid "Height:"
msgstr "Višina:"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:434
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:436
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|width"
msgid "Enter the amount of horizontal space that you want to leave between the right and the left edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents."
msgstr "Vnesite velikost vodoravnega razmika, ki ga želite imeti med desnimi in levimi robovi plavajočega okvira in vsebino okvira. Oba dokumenta znotraj in zunaj plavajočega okvira morata biti dokumenta HTML."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:452
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:454
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|height"
msgid "Enter the amount of vertical space that you want to leave between the top and bottom edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents."
msgstr "Vnesite velikost navpičnega razmika, ki ga želite imeti med zgornjimi in spodnjimi robovi plavajočega okvira in vsebino okvira. Oba dokumenta znotraj in zunaj plavajočega okvira morata biti dokumenta HTML."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:463
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:465
msgctxt "insertfloatingframe|defaultwidth"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:472
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:474
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|defaultwidth"
msgid "Applies the default horizontal spacing."
msgstr "Uporabi privzeti vodoravni razmik."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:483
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:485
msgctxt "insertfloatingframe|defaultheight"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:492
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:494
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|defaultheight"
msgid "Applies the default vertical spacing."
msgstr "Uporabi privzeti vodoravni razmik."
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:509
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:511
msgctxt "insertfloatingframe|label3"
msgid "Padding"
msgstr "Odmik vsebine"
-#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:549
+#: cui/uiconfig/ui/insertfloatingframe.ui:551
msgctxt "insertfloatingframe|extended_tip|InsertFloatingFrameDialog"
msgid "Changes the properties of the selected floating frame. Floating frames work best when they contain an html document, and when they are inserted in another html document."
msgstr "Spremeni lastnosti izbranega plavajočega okvira. Plavajoči okviri delujejo najbolje, ko vsebujejo dokument HTML in ko so vstavljeni v drug dokument HTML."
@@ -9406,32 +9406,32 @@ msgctxt "insertoleobject|label1"
msgid "Object Type"
msgstr "Vrsta predmeta"
-#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:244
msgctxt "insertoleobject|urlbtn"
msgid "Search…"
msgstr "Išči ..."
-#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:257
msgctxt "insertoleobject|linktofile"
msgid "Link to file"
msgstr "Poveži z datoteko"
-#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:265
+#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:266
msgctxt "insertoleobject|extended_tip|linktofile"
msgid "Enable this checkbox to insert the OLE object as a link to the original file. If this checkbox is not enabled, the OLE object will be embedded into your document."
msgstr "Potrdite to polje, če želite vstaviti predmet OLE kot povezavo na izvorno datoteko. Če to potrditveno polje ni omogočeno, bo predmet OLE vdelan v dokument."
-#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:276
+#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:277
msgctxt "insertoleobject|asicon"
msgid "Display as icon"
msgstr "Prikaži kot ikono"
-#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:298
+#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:299
msgctxt "insertoleobject|label2"
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
-#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:331
+#: cui/uiconfig/ui/insertoleobject.ui:332
msgctxt "insertoleobject|extended_tip|InsertOLEObjectDialog"
msgid "Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object."
msgstr "Vstavi predmet OLE v trenutni dokument. Predmet OLE je vstavljen kot povezava ali vdelan predmet."
@@ -9441,42 +9441,42 @@ msgctxt "insertrowcolumn|InsertRowColumnDialog"
msgid "Insert Row"
msgstr "Vstavi vrstico"
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:109
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:111
msgctxt "insertrowcolumn|label3"
msgid "_Number:"
msgstr "Š_tevilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:128
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:130
msgctxt "insertrowcolumn|extended_tip|insert_number"
msgid "Enter the number of columns or rows that you want."
msgstr "Vnesite želeno število stolpcev in vrstic."
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:147
msgctxt "insertrowcolumn|label1"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:176
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:179
msgctxt "insertrowcolumn|insert_before"
msgid "_Before"
msgstr "Pre_d"
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:186
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:189
msgctxt "insertrowcolumn|extended_tip|insert_before"
msgid "Adds new columns to the left of the current column, or adds new rows above the current row."
msgstr "Nove stolpce doda na levo stran od trenutnega stolpca ali pa nove vrstice doda nad trenutno vrstico."
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:201
msgctxt "insertrowcolumn|insert_after"
msgid "A_fter"
msgstr "_Za"
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:208
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:211
msgctxt "insertrowcolumn|extended_tip|insert_after"
msgid "Adds new columns to the right of the current column, or adds new rows below the current row."
msgstr "Nove stolpce doda na desno stran od trenutnega stolpca ali pa nove vrstice doda pod trenutno vrstico."
-#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:226
+#: cui/uiconfig/ui/insertrowcolumn.ui:229
msgctxt "insertrowcolumn|label2"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
@@ -9536,57 +9536,57 @@ msgctxt "javastartparametersdialog|JavaStartParameters"
msgid "Java Start Parameters"
msgstr "Zagonski parametri Jave"
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:104
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:105
msgctxt "javastartparametersdialog|label4"
msgid "Java start _parameter"
msgstr "Zagonski _parameter Java"
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:123
msgctxt "extended_tip|parameterfield"
msgid "Enter a start parameter for a JRE as you would on a command line. Click Assign to add the parameter to the list of available start parameters."
msgstr "Vnesite zagonski parameter za JRE, kot bi to storili v ukazni vrstici. Kliknite Dodeli, da dodate parameter na seznam zagonskih parametrov, ki so na voljo."
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:136
msgctxt "javastartparametersdialog|label5"
msgid "Assig_ned start parameters"
msgstr "Dodelje_ni zagonski parametri"
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:177
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:178
msgctxt "extended_tip|assignlist"
msgid "Lists the assigned JRE start parameters. To remove a start parameter, select the parameter, and then click Remove."
msgstr "Navede dodeljene zagonske parametre JRE. Če želite odstraniti zagonski parameter, izberite parameter in nato kliknite Odstrani."
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:193
msgctxt "javastartparametersdialog|label6"
msgid "For example: -Dmyprop=c:\\\\program files\\\\java"
msgstr "Primer: -Dmyprop=c:\\\\program files\\\\java"
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:202
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:203
msgctxt "javastartparametersdialog|assignbtn"
msgid "_Add"
msgstr "Doda_j"
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:211
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:212
msgctxt "extended_tip|assignbtn"
msgid "Adds the current JRE start parameter to the list."
msgstr "Na seznam doda trenutni zagonski parameter JRE."
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:228
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:229
msgctxt "javastartparametersdialog|editbtn"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:236
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:237
msgctxt "extended_tip|editbtn"
msgid "Opens a dialog where the selected JRE start parameter can be edited."
msgstr "Odpre pogovorno okno, v katerem lahko uredite izbrani zagonski parameter JRE."
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:248
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:249
msgctxt "javastartparametersdialog|removebtn"
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rani"
-#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/javastartparametersdialog.ui:257
msgctxt "extended_tip|removebtn"
msgid "Deletes the selected JRE start parameter."
msgstr "Izbriše izbrani zagonski parameter JRE."
@@ -9596,129 +9596,129 @@ msgctxt "linedialog|LineDialog"
msgid "Line"
msgstr "Črta"
-#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:139
msgctxt "linedialog|RID_SVXPAGE_LINE"
msgid "Line"
msgstr "Črta"
-#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:184
+#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:186
msgctxt "linedialog|RID_SVXPAGE_SHADOW"
msgid "Shadow"
msgstr "Senca"
-#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:234
msgctxt "linedialog|RID_SVXPAGE_LINE_DEF"
msgid "Line Styles"
msgstr "Slogi črt"
-#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:278
+#: cui/uiconfig/ui/linedialog.ui:282
msgctxt "linedialog|RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF"
msgid "Arrow Styles"
msgstr "Slogi puščic"
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:71
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:72
msgctxt "lineendstabpage|FT_TITLE"
msgid "_Title:"
msgstr "_Naslov:"
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:85
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:86
msgctxt "lineendstabpage|FT_LINE_END_STYLE"
msgid "Arrow _style:"
msgstr "_Slog puščic:"
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:135
msgctxt "lineendstabpage|FI_TIP"
msgid "Add a selected object to create new arrow styles."
msgstr "Dodaj izbrani predmet za ustvarjanje novega sloga puščic."
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:175
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:176
msgctxt "lineendstabpage|BTN_MODIFY"
msgid "_Modify"
msgstr "_Spremeni"
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:197
msgctxt "lineendstabpage|extended_tip|BTN_DELETE"
msgid "Deletes the selected element or elements after confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:218
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:220
msgctxt "lineendstabpage|BTN_LOAD|tooltip_text"
msgid "Load arrow styles"
msgstr "Naloži sloge puščic"
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:232
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:234
msgctxt "lineendstabpage|BTN_SAVE|tooltip_text"
msgid "Save arrow styles"
msgstr "Shrani sloge puščic"
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:311
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:313
msgctxt "lineendstabpage|label1"
msgid "Organize Arrow Styles"
msgstr "Organiziraj sloge puščic"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:104
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:105
msgctxt "linestyletabpage|FT_TYPE"
msgid "_Type:"
msgstr "_Vrsta:"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:118
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:119
msgctxt "linestyletabpage|FT_NUMBER"
msgid "_Number:"
msgstr "Š_tevilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:133
msgctxt "linestyletabpage|FT_LENGTH"
msgid "_Length:"
msgstr "Do_lžina:"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:146
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:147
msgctxt "linestyletabpage|FT_DISTANCE"
msgid "_Spacing:"
msgstr "_Razmik:"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:162
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:177
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:163
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:178
msgctxt "linestyletabpage|liststoreTYPE"
msgid "Dots"
msgstr "Pike"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:163
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:179
msgctxt "linestyletabpage|liststoreTYPE"
msgid "Dash"
msgstr "Črtkano"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:251
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:252
msgctxt "linestyletabpage|CBX_SYNCHRONIZE"
msgid "_Fit to line width"
msgstr "_Prilagodi širini črte"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:269
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:270
msgctxt "linestyletabpage|FT_LINESTYLE"
msgid "Line _style:"
msgstr "Slog _črte:"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:347
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:348
msgctxt "linestyletabpage|BTN_MODIFY"
msgid "_Modify"
msgstr "_Spremeni"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:368
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:369
msgctxt "linestyletabpage|extended_tip|BTN_DELETE"
msgid "Deletes the selected element or elements after confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:390
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:392
msgctxt "linestyletabpage|BTN_LOAD|tooltip_text"
msgid "Load Line Styles"
msgstr "Naloži sloge črt"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:406
msgctxt "linestyletabpage|BTN_SAVE|tooltip_text"
msgid "Save Line Styles"
msgstr "Shrani sloge črt"
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:469
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:471
msgctxt "linestyletabpage|label1"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
@@ -9748,147 +9748,147 @@ msgctxt "linetabpage|menuitem5"
msgid "_Symbols"
msgstr "_Simboli"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:169
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_STYLE"
msgid "_Style:"
msgstr "_Slog:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:221
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:222
msgctxt "linetabpage|FT_COLOR"
msgid "Colo_r:"
msgstr "Ba_rva:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:266
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:267
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_WIDTH"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:307
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:308
msgctxt "linetabpage|FT_TRANSPARENT"
msgid "_Transparency:"
msgstr "_Prosojnost:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:346
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:347
msgctxt "linetabpage|label1"
msgid "Line Properties"
msgstr "Lastnosti črte"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:392
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:394
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_ENDS_STYLE"
msgid "Start st_yle:"
msgstr "Začetni s_log:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:435
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:438
msgctxt "linetabpage|TSB_CENTER_START"
msgid "Ce_nter"
msgstr "Sredi_na"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:453
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:456
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_START_WIDTH"
msgid "Wi_dth:"
msgstr "Ši_rina:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:478
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:481
msgctxt "linetabpage|CBX_SYNCHRONIZE"
msgid "Synchroni_ze ends"
msgstr "Sinhroni_ziraj konce"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:546
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:550
msgctxt "linetabpage|label5"
msgid "End sty_le:"
msgstr "Končni sl_og:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:566
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:571
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_END_WIDTH"
msgid "W_idth:"
msgstr "Š_irina:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:591
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:596
msgctxt "linetabpage|TSB_CENTER_END"
msgid "C_enter"
msgstr "Sre_dina"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:637
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:642
msgctxt "linetabpage|label2"
msgid "Arrow Styles"
msgstr "Slogi puščic"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:672
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:678
msgctxt "linetabpage|FT_EDGE_STYLE"
msgid "_Corner style:"
msgstr "Slog preloma _črt:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:686
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:692
msgctxt "linetabpage|FT_CAP_STYLE"
msgid "Ca_p style:"
msgstr "Slog _konic:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:701
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:707
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "Rounded"
msgstr "zaobljeno"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:702
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:708
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "- none -"
msgstr "- brez -"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:703
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:709
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "Mitered"
msgstr "nazobčano"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:704
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:710
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "Beveled"
msgstr "dvojno obrobljeno"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:717
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:723
msgctxt "linetabpage|liststoreCAP_STYLE"
msgid "Flat"
msgstr "Plosko"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:718
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:724
msgctxt "linetabpage|liststoreCAP_STYLE"
msgid "Round"
msgstr "Zaobljeno"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:719
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:725
msgctxt "linetabpage|liststoreCAP_STYLE"
msgid "Square"
msgstr "Kvadratno"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:735
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:741
msgctxt "linetabpage|label3"
msgid "Corner and Cap Styles"
msgstr "Slogi preloma črt in konic"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:767
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:773
msgctxt "linetabpage|MB_SYMBOL_BITMAP"
msgid "Select..."
msgstr "Izberi ..."
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:795
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:802
msgctxt "linetabpage|FT_SYMBOL_WIDTH"
msgid "Widt_h:"
msgstr "Širi_na:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:819
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:826
msgctxt "linetabpage|CB_SYMBOL_RATIO"
msgid "_Keep ratio"
msgstr "_Ohrani razmerje"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:837
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:844
msgctxt "linetabpage|FT_SYMBOL_HEIGHT"
msgid "Hei_ght:"
msgstr "V_išina:"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:874
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:881
msgctxt "linetabpage|label4"
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:916
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:923
msgctxt "linetabpage|CTL_PREVIEW-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
@@ -9903,57 +9903,57 @@ msgctxt "macroassigndialog|extended_tip|MacroAssignDialog"
msgid "Assigns macros to program events. The assigned macro runs automatically every time the selected event occurs."
msgstr "Programskim dogodkom se dodelijo makri. Vsakokrat, ko se pojavi izbrani dogodek, se dodeljeni makro samodejno zažene."
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:64
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:65
msgctxt "macroassignpage|eventft"
msgid "Event"
msgstr "Dogodek"
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:88
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:89
msgctxt "macroassignpage|assignft"
msgid "Assigned Action"
msgstr "Dodeljeno dejanje"
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:99
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:100
msgctxt "macroassignpage|extended_tip|assignments"
msgid "The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro."
msgstr "Veliko seznamsko polje naredi seznam dogodkov in dodeljenih makrov. Potem ko ste v seznamskem polju Shrani v izbrali mesto, v velikem seznamskem polju izberite dogodek. Nato kliknite Dodeli makro."
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:113
msgctxt "macroassignpage|libraryft1"
msgid "Assignments"
msgstr "Dodelitve"
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:146
msgctxt "macroassignpage|assign"
msgid "M_acro..."
msgstr "M_akro ..."
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:152
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:153
msgctxt "macroassignpage|extended_tip|assign"
msgid "Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event."
msgstr "Odpre Izbirnik makrov, s katerim lahko izbranemu dogodku dodelite makro."
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:165
msgctxt "macroassignpage|component"
msgid "Com_ponent..."
msgstr "Kom_ponenta ..."
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:179
msgctxt "macroassignpage|delete"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:185
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:186
msgctxt "macroassignpage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the macro or component assignment for the selected event."
msgstr "Izbriše dodelitve makra ali komponente za izbrani dogodek."
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:203
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:204
msgctxt "macroassignpage|label1"
msgid "Assign"
msgstr "Dodeli"
-#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:217
+#: cui/uiconfig/ui/macroassignpage.ui:218
msgctxt "macroassignpage|extended_tip|MacroAssignPage"
msgid "Assigns macros to program events. The assigned macro runs automatically every time the selected event occurs."
msgstr "Programskim dogodkom se dodelijo makri. Vsakokrat, ko se pojavi izbrani dogodek, se dodeljeni makro samodejno zažene."
@@ -10068,172 +10068,172 @@ msgctxt "menuassignpage|gear_textOnly"
msgid "_Text only"
msgstr "Samo _besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:264
msgctxt "menuassignpage|contentslabel"
msgid "_Search"
msgstr "_Išči"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:280
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:281
msgctxt "menuassignpage|desc"
msgid "Description of the currently selected function."
msgstr "Opis trenutno izbrane funkcije."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:290
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:291
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|desc"
msgid "The text box contains a short description of the selected command."
msgstr "Besedilno polje vsebuje kratek opis za izbrani ukaz."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:307
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:308
msgctxt "menuassignpage|label33"
msgid "D_escription"
msgstr "_Opis"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:360
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:361
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|functions"
msgid "Displays the results of the combination of the search string and category of the desired function."
msgstr "Prikaže rezultate kombinacije iskalnega niza in kategorije želene funkcije."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:377
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:378
msgctxt "menuassignpage|contentslabel"
msgid "_Available Commands"
msgstr "_Razpoložljivi ukazi"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:393
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:394
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|commandcategorylist"
msgid "Select the menu command category in the drop-down list to restrict the search of commands or scroll the list below. Macros and styles commands are in the bottom of the list."
msgstr "Izberite kategorijo menijskega ukaza v spustnem seznamu, da omejite iskanje ukazov, ali podrsajte po seznamu navzdol. Makri in slogovni ukazi se nahajajo na koncu seznama."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:408
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:409
msgctxt "menuassignpage|contentslabel"
msgid "Categor_y"
msgstr "Kategori_ja"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:422
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:423
msgctxt "menuassignpage|searchEntry"
msgid "Type to search"
msgstr "Vnesite iskano besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:426
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|searchEntry"
msgid "Enter a string in the text box to narrow the search of commands."
msgstr "Vnesite niz v besedilno polje, da zožite iskanje ukazov."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:448
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:450
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|savein"
msgid "Select the location where the menu is to be attached. If attached to a %PRODUCTNAME module, the menu is available for all files opened in that module. If attached to the file, the menu will be available only when that file is opened and active."
msgstr "Izberite mesto, kamor naj bo pripet meni. Če je pripet na modul %PRODUCTNAME, je meni na voljo za vse datoteke, odprte s tistim modulom. Če je pripet na datoteko, bo meni na voljo le, če tista datoteka odprta in aktivna."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:459
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:461
msgctxt "menuassignpage|functionbtn"
msgid "_Function"
msgstr "_Funkcija"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:490
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:493
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|toplevellist"
msgid "Select the menu where the customization is to be applied. The current set of functions is displayed in the box below."
msgstr "Izberite meni, kjer želite uveljaviti prilagoditev. Trenutni nabor funkcij je prikazan v spodnjem polju."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:511
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:514
msgctxt "menuassignpage|menugearbtn"
msgid "Gear Menu"
msgstr "Meni Zobnik"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:512
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:515
msgctxt "menuassignpage|menugearbtn"
msgid "Contains commands to modify or delete the selected top level menu, and the command to add new top level menus."
msgstr "Vsebuje ukaze za spreminjanje in brisanje vrhnjega menija ter ukaz za dodajanje novih vrhnjih menijev."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:533
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:536
msgctxt "menuassignpage|toolbargearbtn"
msgid "Gear Menu"
msgstr "Meni Zobnik"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:534
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:537
msgctxt "menuassignpage|toolbargearbtn"
msgid "Contains commands to modify or delete the selected toolbar, and the command to add new toolbars."
msgstr "Vsebuje ukaze za spreminjanje in brisanje izbrane orodne vrstice ter ukaz za dodajanje novih orodnih vrstic."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:687
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:691
msgctxt "menuassignpage|insert"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:711
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:715
msgctxt "menuassignpage|modify"
msgid "_Modify"
msgstr "_Spremeni"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:735
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:739
msgctxt "menuassignpage|defaultsbtn"
msgid "_Defaults"
msgstr "_Privzete vrednosti"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:746
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:750
msgctxt "menuassignpage|defaultsbtn"
msgid "Resets the selected toolbar, menu, or context menu to its default state."
msgstr "Ponastavi izbrano orodno vrstico, meni ali kontekstni meni na njegovo privzeto stanje."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:780
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:786
msgctxt "menuassignpage|add"
msgid "Add item"
msgstr "Dodaj element"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:790
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:796
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|add"
msgid "Click on the right arrow button to select a function on the left display box and copy to the right display box. This will add the function to the selected menu."
msgstr "Kliknite gumb s puščico desno, da izberete funkcijo v levem polju in jo kopirate v desno polje. S tem dodate funkcijo v izbrani meni."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:815
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:822
msgctxt "menuassignpage|remove"
msgid "Remove item"
msgstr "Odstrani element"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:825
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:832
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|remove"
msgid "Click on the left arrow button to remove the selected command from the current menu."
msgstr "Kliknite gumb s puščico levo, da odstranite izbrani ukaz iz trenutnega menija."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:857
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:865
msgctxt "menuassignpage|moveupbtn"
msgid "Move up"
msgstr "Premakni navzgor"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:861
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:869
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|up"
msgid "Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands."
msgstr "Kliknite enega od gumbov s puščico navzgor ali navzdol, da izbrani ukaz premaknete po seznamu prikazanih menijskih ukazov navzgor ali navzdol."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:875
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:883
msgctxt "menuassignpage|movedownbtn"
msgid "Move down"
msgstr "Premakni navzdol"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:879
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:887
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|down"
msgid "Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands."
msgstr "Kliknite enega od gumbov s puščico navzgor ali navzdol, da izbrani ukaz premaknete po seznamu prikazanih menijskih ukazov navzgor ali navzdol."
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:899
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:907
msgctxt "menuassignpage|scopelabel"
msgid "S_cope"
msgstr "_Doseg"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:912
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:920
msgctxt "menuassignpage|targetlabel"
msgid "_Target"
msgstr "_Cilj"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:925
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:933
msgctxt "menuassignpage|functionlabel"
msgid "Assi_gned Commands"
msgstr "Dodel_jeni ukazi"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:938
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:946
msgctxt "menuassignpage|customizelabel"
msgid "_Customize"
msgstr "Pri_lagodi"
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:997
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:1005
msgctxt "menuassignpage|extended_tip|MenuAssignPage"
msgid "Lets you customize %PRODUCTNAME menus for all modules."
msgstr "Omogoča prilagoditev menijev %PRODUCTNAME za vse module paketa."
@@ -10243,47 +10243,47 @@ msgctxt "mosaicdialog|MosaicDialog"
msgid "Mosaic"
msgstr "Mozaik"
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:160
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:163
msgctxt "mosaicdialog|extended_tip|width"
msgid "Defines the width of the individual tiles."
msgstr "Določi širino posameznih ploščic."
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:173
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:176
msgctxt "mosaicdialog|label2"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:202
msgctxt "mosaicdialog|height"
msgid "2"
msgstr "2"
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:203
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:207
msgctxt "mosaicdialog|extended_tip|height"
msgid "Defines the height of the individual tiles."
msgstr "Določi višino posameznih ploščic."
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:216
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:220
msgctxt "mosaicdialog|label3"
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:238
msgctxt "mosaicdialog|edges"
msgid "E_nhance edges"
msgstr "Po_udari robove"
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:247
msgctxt "mosaicdialog|extended_tip|edges"
msgid "Enhances, or sharpens, the edges of the object."
msgstr "Poudari ali izostri robove predmeta."
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:266
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:270
msgctxt "mosaicdialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:291
+#: cui/uiconfig/ui/mosaicdialog.ui:295
msgctxt "mosaicdialog|extended_tip|MosaicDialog"
msgid "Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color."
msgstr "Združi majhne skupine slikovnih točk v pravokotna področja istih barv."
@@ -10338,32 +10338,32 @@ msgctxt "multipathdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:130
+#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:131
msgctxt "multipathdialog|add"
msgid "_Add..."
msgstr "_Dodaj ..."
-#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:138
msgctxt "cui/ui/multipathdialog/add"
msgid "Opens the Select Path dialog to select another folder or the Open dialog to select another file."
msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi pot za izbiro dodatne mape ali pogovorno okno Odpri za izbiro dodatne datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:157
msgctxt "multipathdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:201
+#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:203
msgctxt "multipathdialog|pathlist"
msgid "Path list"
msgstr "Seznam poti"
-#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:221
+#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:223
msgctxt "cui/ui/multipathdialog/paths"
msgid "Contains a list of the paths that have already been added. Mark the default path for new files."
msgstr "Vsebuje seznam poti, ki so že bile dodane. Označite privzeto pot za nove datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:246
+#: cui/uiconfig/ui/multipathdialog.ui:248
msgctxt "multipathdialog|label1"
msgid "Mark the Default Path for New Files"
msgstr "Označi privzeto pot za nove datoteke"
@@ -10378,27 +10378,27 @@ msgctxt "newlibdialog|NewLibDialog"
msgid "Create Library"
msgstr "Ustvari knjižnico"
-#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:74
+#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:75
msgctxt "newlibdialog|newlibft"
msgid "Enter the name for the new library."
msgstr "Vnesite ime za novo knjižnico."
-#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:100
+#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:101
msgctxt "newlibdialog|newmacroft"
msgid "Enter the name for the new macro."
msgstr "Vnesite ime za novi makro."
-#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:115
msgctxt "newlibdialog|renameft"
msgid "Enter the new name for the selected object."
msgstr "Vnesite novo ime za izbrani predmet."
-#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:128
+#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:129
msgctxt "newlibdialog|altmacrotitle"
msgid "Create Macro"
msgstr "Ustvari makro"
-#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:139
+#: cui/uiconfig/ui/newlibdialog.ui:140
msgctxt "newlibdialog|altrenametitle"
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
@@ -10408,12 +10408,12 @@ msgctxt "newtabledialog|NewTableDialog"
msgid "Insert Table"
msgstr "Vstavi tabelo"
-#: cui/uiconfig/ui/newtabledialog.ui:101
+#: cui/uiconfig/ui/newtabledialog.ui:102
msgctxt "newtabledialog|columns_label"
msgid "_Number of columns:"
msgstr "_Število stolpcev:"
-#: cui/uiconfig/ui/newtabledialog.ui:116
+#: cui/uiconfig/ui/newtabledialog.ui:117
msgctxt "newtabledialog|rows_label"
msgid "_Number of rows:"
msgstr "_Število vrstic:"
@@ -10433,172 +10433,172 @@ msgctxt "newtoolbardialog|label2"
msgid "_Save in:"
msgstr "_Shrani v:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:88
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:90
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|formatted"
msgid "Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format."
msgstr "Prikaže kodo za obliko številke za izbrano obliko. Vnesete lahko tudi obliko po meri."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:102
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:104
msgctxt "numberingformatpage|add|tooltip_text"
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:107
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:109
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|add"
msgid "Adds the number format code that you entered to the user-defined category."
msgstr "Doda kodo za obliko številke, ki ste jo vnesli v uporabniško določeno kategorijo."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:121
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:123
msgctxt "numberingformatpage|edit|tooltip_text"
msgid "Edit Comment"
msgstr "Uredi komentar"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:126
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:128
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|edit"
msgid "Enter a comment for the selected number format, and then click outside this box."
msgstr "Vnesite komentar za izbrano obliko številke in kliknite izven tega polja."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:140
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:142
msgctxt "numberingformatpage|delete|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:147
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected number format."
msgstr "Izbriše izbrano obliko številke."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:170
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:172
msgctxt "numberingformatpage|commented|tooltip_text"
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:173
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:175
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|commented"
msgid "Adds a comment to the selected number format."
msgstr "Doda komentar k izbrani obliki številke."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:191
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:193
msgctxt "numberingformatpage|formatf"
msgid "_Format Code"
msgstr "Koda _oblike"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:237
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:240
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|decimalsed"
msgid "Enter the number of decimal places that you want to display."
msgstr "Vnesite število decimalnih mest, ki jih želite prikazati."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:257
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|denominatored"
msgid "With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display."
msgstr "Vnesite število mest imenovalca, ki jih želite prikazati v obliki ulomka."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:277
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:280
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|leadzerosed"
msgid "Enter the maximum number of zeroes to display in front of the decimal point."
msgstr "Vnesite najvišje število ničel, ki naj bodo prikazane pred decimalno vejico."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:298
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:301
msgctxt "numberingformatpage|decimalsft"
msgid "_Decimal places:"
msgstr "_Decimalna mesta:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:312
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:315
msgctxt "numberingformatpage|denominatorft"
msgid "Den_ominator places:"
msgstr "Mesta imen_ovalca:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:333
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:336
msgctxt "numberingformatpage|leadzerosft"
msgid "Leading _zeroes:"
msgstr "Vodilne ni_čle:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:348
msgctxt "numberingformatpage|negnumred"
msgid "_Negative numbers red"
msgstr "_Negativna števila označi rdeče"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:354
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:357
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|negnumred"
msgid "Changes the font color of negative numbers to red."
msgstr "Spremeni barvo pisave negativnih števil v rdečo."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:375
msgctxt "numberingformatpage|engineering"
msgid "_Engineering notation"
msgstr "_Inženirski zapis"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:380
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:383
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|engineering"
msgid "With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3."
msgstr "Inženirski zapis, ki je vrsta znanstvenega zapisa, zagotavlja, da je eksponent večkratnik števila 3."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:392
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:395
msgctxt "numberingformatpage|thousands"
msgid "_Thousands separator"
msgstr "Ločilo _tisočic"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:401
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:404
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|thousands"
msgid "Inserts a separator between thousands. The type of separator that is used depends on your language settings."
msgstr "Vstavi ločilo med tisočice. Vrsta ločila, ki je uporabljen, je odvisna od vaših nastavitev jezika."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:428
msgctxt "numberingformatpage|optionsft"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:490
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:494
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|categorylb"
msgid "Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box."
msgstr "Na seznamu izberite kategorijo, nato pa izberite slog oblikovanja v polju Oblika."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:503
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:507
msgctxt "numberingformatpage|categoryft"
msgid "C_ategory"
msgstr "K_ategorija"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:547
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:552
msgctxt "numberingformatpage|liststore2"
msgid "Automatically"
msgstr "Samodejno"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:551
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:556
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|currencylb"
msgid "Select a currency, and then scroll to the top of the Format list to view the formatting options for the currency."
msgstr "Izberite valuto in se premaknite na vrh seznama Oblika, če si želite ogledati možnosti za oblikovanje valute."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:592
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:597
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|formatlb"
msgid "Select how you want the contents of the selected field to be displayed."
msgstr "Izberite, kako želite prikazati vsebino izbranega polja."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:611
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:616
msgctxt "numberingformatpage|formatft"
msgid "Fo_rmat"
msgstr "Ob_lika"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:651
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:657
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|languagelb"
msgid "Specifies the language setting for the selected field."
msgstr "Določi nastavitev jezika za izbrano polje."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:662
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:668
msgctxt "numberingformatpage|sourceformat"
msgid "So_urce format"
msgstr "Iz_vorna oblika"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:671
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:677
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|sourceformat"
msgid "Uses the same number format as the cells containing the data for the chart."
msgstr "Uporablja enako obliko številk kot celice, ki vsebujejo podatke za grafikon."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:714
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:720
msgctxt "numberingformatpage|languageft"
msgid "_Language"
msgstr "_Jezik"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:736
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:742
msgctxt "numberingformatpage|extended_tip|NumberingFormatPage"
msgid "Specify the formatting options for the selected cell(s)."
msgstr "Določite možnosti oblikovanja za izbrane celice."
@@ -10623,327 +10623,327 @@ msgctxt "numberingoptionspage|label1"
msgid "Level"
msgstr "Raven"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:176
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:177
msgctxt "numberingoptionspage|label4"
msgid "Number:"
msgstr "Število:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:193
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|charstyle"
msgid "Select the Character Style that you want to use in the numbered list."
msgstr "Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti na oštevilčenem seznamu."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:211
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|sublevels"
msgid "Enter the number of previous levels to include in the numbering style. For example, if you enter \"2\" and the previous level uses the \"A, B, C...\" numbering style, the numbering scheme for the current level becomes: \"A.1\"."
msgstr "Vnesite število prejšnjih ravni, ki jih želite vključiti v slog oštevilčevanja. Če npr. vnesete »2«, prejšnja raven pa uporablja slog oštevilčevanja »A, B, C...«, se shema oštevilčevanja trenutne ravni spremeni v: »A.1«."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:227
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:228
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|startat"
msgid "Enter a new starting number for the current level."
msgstr "Za trenutno raven vnesi novo začetno številko."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:240
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:241
msgctxt "numberingoptionspage|startatft"
msgid "Start at:"
msgstr "Začni z:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:257
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|numfmtlb"
msgid "Select a numbering style for the selected levels."
msgstr "Izberite slog oštevilčevanja za izbrane ravni."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:269
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:270
msgctxt "numberingoptionspage|bitmapft"
msgid "Graphics:"
msgstr "Grafika:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:283
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:284
msgctxt "numberingoptionspage|widthft"
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:302
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:303
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|widthmf"
msgid "Enter a width for the graphic."
msgstr "Vnesite širino grafike."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:316
msgctxt "numberingoptionspage|heightft"
msgid "Height:"
msgstr "Višina:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:335
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:336
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|heightmf"
msgid "Enter a height for the graphic."
msgstr "Vnesite višino grafike."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:346
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:347
msgctxt "numberingoptionspage|keepratio"
msgid "Keep ratio"
msgstr "Ohrani razmerje"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:355
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:356
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|keepratio"
msgid "Maintains the size proportions of the graphic."
msgstr "Razmerje mer izbrane grafike se ne spremeni."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:368
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:369
msgctxt "numberingoptionspage|orientft"
msgid "Alignment:"
msgstr "Poravnava:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:384
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:385
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Top of baseline"
msgstr "Na vrhu osnovne vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:385
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:386
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Center of baseline"
msgstr "Na sredini osnovne vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:387
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Bottom of baseline"
msgstr "Na dnu osnovne vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:387
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:388
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Top of character"
msgstr "Nad znakom"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:388
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:389
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Center of character"
msgstr "Na sredini znaka"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:389
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:390
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Bottom of character"
msgstr "Pod znakom"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:390
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:391
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Top of line"
msgstr "Nad vrstico"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:391
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:392
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Center of line"
msgstr "Na sredini vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:392
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:393
msgctxt "numberingoptionspage|orientlb"
msgid "Bottom of line"
msgstr "Na dnu vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:396
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:397
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|orientlb"
msgid "Select the alignment option for the graphic."
msgstr "Izberite možnosti poravnave grafike."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:407
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:408
msgctxt "numberingoptionspage|bitmap"
msgid "Select..."
msgstr "Izberi ..."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:419
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:420
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|bitmap"
msgid "Select the graphic, or locate the graphic file that you want to use as a bullet."
msgstr "Izberite grafiko ali pa poiščite grafično datoteko, ki jo želite uporabiti kot oznako."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:441
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:442
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|color"
msgid "Select a color for the current numbering style."
msgstr "Izberite barvo za trenutni slog oštevilčevanja."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:458
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:459
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|relsize"
msgid "Enter the amount by which you want to resize the bullet character with respect to the font height of the current paragraph."
msgstr "Določite količino, za katero naj izbrani označevalni znak spremeni velikost glede na višino pisave trenutnega odstavka."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:469
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:470
msgctxt "numberingoptionspage|bullet"
msgid "Select..."
msgstr "Izberi ..."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:475
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:476
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|bullet"
msgid "Select the graphic, or locate the graphic file that you want to use as a bullet."
msgstr "Izberite grafiko ali pa poiščite grafično datoteko, ki jo želite uporabiti kot oznako."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:493
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:494
msgctxt "numberingoptionspage|prefixft"
msgid "Before:"
msgstr "Pred:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:514
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:515
msgctxt "numberingoptionspage|separator"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilo"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:531
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:532
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|suffix"
msgid "Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create a numbered list that uses the style \"1.)\", enter \".)\" in this box."
msgstr "Vnesite znak ali besedilo, ki naj se pojavi za številko na seznamu. Če želite ustvariti oštevilčen seznam, ki uporablja slog »1.)«, v to polje vnesite ».)«."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:547
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:548
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|prefix"
msgid "Enter a character or the text to display in front of the number in the list."
msgstr "Vnesite znak ali besedilo, ki naj se pojavi pred številko na seznamu."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:560
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:561
msgctxt "numberingoptionspage|suffixft"
msgid "After:"
msgstr "Za:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:574
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:575
msgctxt "numberingoptionspage|sublevelsft"
msgid "Show sublevels:"
msgstr "Pokaži podravni:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:589
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:590
msgctxt "numberingoptionspage|bulletft"
msgid "Character:"
msgstr "Znak:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:603
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:604
msgctxt "numberingoptionspage|relsizeft"
msgid "_Relative size:"
msgstr "_Relativna velikost:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:617
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:618
msgctxt "numberingoptionspage|colorft"
msgid "Color:"
msgstr "Barva:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:631
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:632
msgctxt "numberingoptionspage|charstyleft"
msgid "Character style:"
msgstr "Znakovni slog:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:668
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:669
msgctxt "numberingoptionspage|label2"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:695
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:696
msgctxt "numberingoptionspage|allsame"
msgid "_Consecutive numbering"
msgstr "_Zaporedno oštevilčevanje"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:705
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:706
msgctxt "numberingoptionspage|extended_tip|allsame"
msgid "Increases the numbering by one as you go down each level in the list hierarchy."
msgstr "Vsakič, ko se na seznamu hierarhije spustite za eno raven, se za eno poveča oštevilčenje."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:716
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:717
msgctxt "numberingoptionspage|label3"
msgid "All Levels"
msgstr "Vse ravni"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:777
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:778
msgctxt "numberingoptionspage|previewlabel"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:88
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:89
msgctxt "numberingpositionpage|numfollowedby"
msgid "Numbering followed by:"
msgstr "Oštevilčenju sledi:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:102
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:103
msgctxt "numberingpositionpage|num2align"
msgid "N_umbering alignment:"
msgstr "Poravnava ošt_evilčenja:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:116
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:117
msgctxt "numberingpositionpage|alignedat"
msgid "Aligned at:"
msgstr "Poravnano na:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:130
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:131
msgctxt "numberingpositionpage|indentat"
msgid "Indent at:"
msgstr "Zamaknjeno na:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:149
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:150
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|indentatmf"
msgid "Enter the distance from the left page margin to the start of all lines in the numbered paragraph that follow the first line."
msgstr "Vnesite razdaljo od levega roba strani do začetka vseh vrstic oštevilčenega odstavka, ki sledijo prvi vrstici."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:162
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:163
msgctxt "numberingpositionpage|at"
msgid "Tab stop at:"
msgstr "Tab. mesto pri:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:181
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:182
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|atmf"
msgid "If you select a tab stop to follow the numbering, you can enter a non-negative value as the tab stop position."
msgstr "Če izberete, da bo oštevilčenju sledilo tabulatorsko mesto, lahko vnesete ne negativno vrednost, ki predstavlja položaj tabulatorskega mesta."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:199
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:200
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|alignedatmf"
msgid "Enter the distance from the left page margin at which the numbering symbol will be aligned."
msgstr "Vnesite razdaljo od levega roba strani, na katero bo poravnan simbol oštevilčevanja."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:213
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:214
msgctxt "numberingpositionpage|liststore2"
msgid "Tab stop"
msgstr "Tab. mesto"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:214
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:215
msgctxt "numberingpositionpage|liststore2"
msgid "Space"
msgstr "Presledek"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:215
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:216
msgctxt "numberingpositionpage|liststore2"
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:219
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:220
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|numfollowedbylb"
msgid "Enter the distance from the left page margin at which the numbering symbol will be aligned."
msgstr "Vnesite razdaljo od levega roba strani, na katero bo poravnan simbol oštevilčevanja."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:232
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:233
msgctxt "numberingpositionpage|indent"
msgid "Indent:"
msgstr "Zamik:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:251
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:252
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|indentmf"
msgid "Enter the amount of space to leave between the left page margin (or the left edge of the text object) and the left edge of the numbering area. If the current paragraph style uses an indent, the amount you enter here is added to the indent."
msgstr "Določite presledek, ki naj ostane med levim robom strani (ali levim robom predmeta besedila) in levim robom oštevilčenega področja. Če trenutni odstavek uporablja zamik, se vrednost, ki jo tukaj vnesete, doda temu zamiku."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:263
msgctxt "numberingpositionpage|relative"
msgid "Relati_ve"
msgstr "Relati_vno"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:272
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:273
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|relative"
msgid "Indents the current level relative to the previous level in the list hierarchy."
msgstr "Trenutna raven se zamakne relativno glede na prejšnjo raven v seznamu hierarhije."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:286
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:287
msgctxt "numberingpositionpage|numberingwidth"
msgid "Width of numbering:"
msgstr "Širina oštevilčenja:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:305
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:306
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|numberingwidthmf"
msgid "Enter the width of the numbering area. The numbering symbol can be left, center or right in this area."
msgstr "Vnesite širino področja oštevilčevanja. Simbol oštevilčevanja je lahko v tem območju levo, na sredini ali desno."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:323
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:324
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|numdistmf"
msgid "The alignment of the numbering symbol is adjusted to get the desired minimum space. If it is not possible because the numbering area is not wide enough, then the start of the text is adjusted."
msgstr "Poravnava simbola oštevilčevanja je prilagojena želenemu najmanjšemu prostoru. Če to ni možno, ker področje oštevilčevanja ni dovolj široko, se prilagodi začetek besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:336
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:337
msgctxt "numberingpositionpage|numdist"
msgid ""
"Minimum space between\n"
@@ -10952,62 +10952,62 @@ msgstr ""
"Najmanjši razmik med\n"
"oštevilčenjem in besedilom:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:352
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:353
msgctxt "numberingpositionpage|numalign"
msgid "N_umbering alignment:"
msgstr "Poravnava ošt_evilčenja:"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:367
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:368
msgctxt "numberingpositionpage|liststore1"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:368
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:369
msgctxt "numberingpositionpage|liststore1"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:369
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:370
msgctxt "numberingpositionpage|liststore1"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:373
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:374
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|numalignlb"
msgid "Set the alignment of the numbering symbols. Select \"Left\" to align the numbering symbol to start directly at the \"Aligned at\" position. Select \"Right\" to align the symbol to end directly before the \"Aligned at\" position. Select \"Centered\" to center the symbol around the \"Aligned at\" position."
msgstr "Nastavite poravnavo simbolov oštevilčevanja. Izberite »Levo«, če želite poravnati simbol oštevilčevanja tako, da se začne neposredno na položaju »Poravnano na«. Izberite »Desno«, če želite poravnati simbol s koncem, neposredno pred položaj »Poravnano na«. Izberite »Sredinsko« za sredinsko poravnavo simbola okrog položaja »Poravnano na«."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:388
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:389
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|num2alignlb"
msgid "Set the alignment of the numbering symbols. Select \"Left\" to align the numbering symbol to start directly at the \"Aligned at\" position. Select \"Right\" to align the symbol to end directly before the \"Aligned at\" position. Select \"Centered\" to center the symbol around the \"Aligned at\" position."
msgstr "Nastavite poravnavo simbolov oštevilčevanja. Izberite »Levo«, če želite poravnati simbol oštevilčevanja tako, da se začne neposredno na položaju »Poravnano na«. Izberite »Desno«, če želite poravnati simbol s koncem, neposredno pred položaj »Poravnano na«. Izberite »Sredinsko« za sredinsko poravnavo simbola okrog položaja »Poravnano na«."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:405
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:406
msgctxt "numberingpositionpage|label10"
msgid "Position and Spacing"
msgstr "Položaj in razmik"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:439
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:441
msgctxt "numberingpositionpage|standard"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:446
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:448
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|standard"
msgid "Resets the indent and the spacing values to the default values."
msgstr "Vrednosti zamika in razmika se ponastavijo na privzete vrednosti."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:494
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:496
msgctxt "numberingpositionpage|previewframe"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:555
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:557
msgctxt "numberingpositionpage|extended_tip|levellb"
msgid "Select the level(s) that you want to modify."
msgstr "Izberite raven oz. ravni, ki jih želite spremeniti."
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:568
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:570
msgctxt "numberingpositionpage|1"
msgid "Level"
msgstr "Raven"
@@ -11152,347 +11152,347 @@ msgctxt "extended_tip|javaenabled"
msgid "Allows you to run Java applications in %PRODUCTNAME."
msgstr "Omogoča izvajanje programov Java v %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:101
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:102
msgctxt "optadvancedpage|label2"
msgid "_Java runtime environments (JRE) already installed:"
msgstr "Že nameščena izvajalna okolja _Java (JRE):"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:126
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:128
msgctxt "optadvancedpage|add"
msgid "_Add..."
msgstr "_Dodaj ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:133
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:135
msgctxt "extended_tip|add"
msgid "Add a path to the root folder of a JRE on your computer."
msgstr "Dodajte pot do korenske mape JRE na svojem računalniku."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:147
msgctxt "optadvancedpage|parameters"
msgid "_Parameters..."
msgstr "_Parametri ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:152
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:154
msgctxt "extended_tip|parameters"
msgid "Opens the Java Start Parameters dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Zagonski parametri Jave."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:166
msgctxt "optadvancedpage|classpath"
msgid "_Class Path..."
msgstr "_Pot do razredov ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:171
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:173
msgctxt "extended_tip|classpath"
msgid "Opens the Class Path dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Pot do razredov."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:245
msgctxt "optadvancedpage|vendor"
msgid "Vendor"
msgstr "Ponudnik"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:258
msgctxt "optadvancedpage|version"
msgid "Version"
msgstr "Različica"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:267
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:269
msgctxt "extended_tip|javas"
msgid "Select the JRE that you want to use. On some systems, you must wait a minute until the list gets populated. On some systems, you must restart %PRODUCTNAME to use your changed setting."
msgstr "Izberite javansko izvajalno okolje JRE, ki ga želite uporabljati. Na nekaterih sistemih morate malo počakati, da se seznam izpiše. Na nekaterih sistemih morate ponovno zagnati %PRODUCTNAME, da spremenjena nastavitev začne veljati."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:295
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:297
msgctxt "optadvancedpage|javapath"
msgid "Location: "
msgstr "Mesto: "
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:312
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:315
msgctxt "optadvancedpage|selectruntime"
msgid "Select a Java Runtime Environment"
msgstr "Izberite izvajalno okolje Java"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:348
msgctxt "optadvancedpage|label1"
msgid "Java Options"
msgstr "Možnosti Java"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:380
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:384
msgctxt "optadvancedpage|experimental"
msgid "Enable experimental features (may be unstable)"
msgstr "Omogoči poskusne funkcionalnosti (lahko je nestabilno)"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:389
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:393
msgctxt "extended_tip|experimental"
msgid "Enable experimental features"
msgstr "Omogoči poskusne funkcionalnosti."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:400
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:404
msgctxt "optadvancedpage|macrorecording"
msgid "Enable macro recording (may be limited)"
msgstr "Omogoči snemanje makrov (lahko je omejeno)"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:409
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:413
msgctxt "extended_tip|macrorecording"
msgid "Enable macro recording"
msgstr "Omogoči snemanje makrov."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:420
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:424
msgctxt "optadvancedpage|expertconfig"
msgid "Open Expert Configuration"
msgstr "Odpri strokovno prilagoditev"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:428
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:432
msgctxt "extended_tip|expertconfig"
msgid "Opens the Expert Configuration dialog for advanced settings and configuration of %PRODUCTNAME."
msgstr "Odpre pogovorno okno Strokovna prilagoditev za napredne nastavitve in prilagajanje %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:445
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:449
msgctxt "optadvancedpage|label12"
msgid "Optional Features"
msgstr "Dodatne funkcionalnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:461
+#: cui/uiconfig/ui/optadvancedpage.ui:465
msgctxt "extended_tip|OptAdvancedPage"
msgid "Allows you to run Java applications in %PRODUCTNAME."
msgstr "Omogoča izvajanje programov Java v %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:37
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:38
msgctxt "optappearancepage|label3"
msgid "_Scheme:"
msgstr "_Shema:"
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:55
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:56
msgctxt "extended_tip|save"
msgid "Saves the current settings as a color scheme that you can reload later."
msgstr "Shrani trenutne nastavitve kot barvno shemo, ki jo lahko ponovno naložite kasneje."
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:73
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:74
msgctxt "extended_tip|delete"
msgid "Deletes the color scheme shown in the Scheme box. You cannot delete the Default scheme."
msgstr "Izbriše barvno shemo, prikazano v polju Shema. Privzete sheme ne morete izbrisati."
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:89
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:90
msgctxt "extended_tip|colorschemelb"
msgid "Selects the color scheme you want to use."
msgstr "Izbere barvno shemo, ki jo želite uporabljati."
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:106
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:107
msgctxt "optappearancepage|label1"
msgid "Color Scheme"
msgstr "Barvna shema"
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:199
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:202
msgctxt "extended_tip|colorconfig"
msgid "Select the colors for the user interface elements."
msgstr "Določite barve za elemente uporabniškega vmesnika."
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:235
msgctxt "optappearancepage|uielements"
msgid "User interface elements"
msgstr "Elementi upor. vmesnika"
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:246
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:250
msgctxt "optappearancepage|colorsetting"
msgid "Color setting"
msgstr "Nastavitve barv"
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:259
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:263
msgctxt "optappearancepage|on"
msgid "On"
msgstr "Vključeno"
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:280
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:284
msgctxt "optappearancepage|label2"
msgid "Custom Colors"
msgstr "Barve po meri"
-#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:295
+#: cui/uiconfig/ui/optappearancepage.ui:299
msgctxt "extended_tip|OptAppearancePage"
msgid "Sets the colors for the %PRODUCTNAME user interface."
msgstr "Določa barve uporabniškega vmesnika %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:30
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:31
msgctxt "optasianpage|charkerning"
msgid "_Western text only"
msgstr "Samo za_hodno besedilo"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:40
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:41
msgctxt "extended_tip|charkerning"
msgid "Specifies that kerning is only applied to western text."
msgstr "Določa, da se spodsekavanje uporablja samo za zahodno besedilo."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:52
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:53
msgctxt "optasianpage|charpunctkerning"
msgid "Western _text and Asian punctuation"
msgstr "Zahodno _besedilo in azijska ločila"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:62
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:63
msgctxt "extended_tip|charpunctkerning"
msgid "Specifies that kerning is applied to both western text and Asian punctuation."
msgstr "Določa, da se spodsekavanje uporablja tako za zahodno besedilo kot za azijska ločila."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:80
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:81
msgctxt "optasianpage|label1"
msgid "Kerning"
msgstr "Spodsekavanje"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:113
msgctxt "optasianpage|nocompression"
msgid "_No compression"
msgstr "_Brez stiskanja"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:123
msgctxt "extended_tip|nocompression"
msgid "Specifies that no compression at all will occur."
msgstr "Določa, da ne bo prišlo do nikakršnega stiskanja."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:135
msgctxt "optasianpage|punctcompression"
msgid "_Compress punctuation only"
msgstr "_Stisni samo ločila"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:144
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:145
msgctxt "extended_tip|punctcompression"
msgid "Specifies that only the punctuation is compressed."
msgstr "Določa, da so stisnjena samo ločila."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:157
msgctxt "optasianpage|punctkanacompression"
msgid "Compress punctuation and Japanese Kana"
msgstr "Stisni ločila in japonsko kano"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:166
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:167
msgctxt "extended_tip|punctkanacompression"
msgid "Specifies that punctuation and Japanese Kana are compressed."
msgstr "Določa, da so stisnjena ločila in japonska kana."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:184
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:185
msgctxt "optasianpage|label2"
msgid "Character Spacing"
msgstr "Razmik med znaki"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:238
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:240
msgctxt "extended_tip|language"
msgid "Specifies the language for which you want to define first and last characters."
msgstr "Določa jezik, za katerega želite določiti prvi in zadnji znak."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:250
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:252
msgctxt "optasianpage|standard"
msgid "_Default"
msgstr "_Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:259
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:261
msgctxt "extended_tip|standard"
msgid "When you mark Default, the following two text boxes are filled with the default characters for the selected language:"
msgstr "Ko označite Privzeto, sta naslednji dve polji z besedilom zapolnjeni s privzetimi znaki za izbrani jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:279
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:281
msgctxt "optasianpage|languageft"
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:293
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:295
msgctxt "optasianpage|startft"
msgid "Not _at start of line:"
msgstr "Ne na za_četku vrstice:"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:307
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:309
msgctxt "optasianpage|endft"
msgid "Not at _end of line:"
msgstr "Ne na _koncu vrstice:"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:325
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:327
msgctxt "extended_tip|start"
msgid "Specifies the characters that should not appear alone at the beginning of a line."
msgstr "Določa znake, ki naj se ne bi pojavljali sami na začetku vrstice."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:342
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:344
msgctxt "extended_tip|end"
msgid "Specifies the characters that should not appear alone at the end of a line."
msgstr "Določa znake, ki naj se ne bi pojavljali sami na koncu vrstice."
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:362
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:364
msgctxt "optasianpage|hintft"
msgid "Without user-defined line break symbols"
msgstr "Brez uporabniško določenih simbolov za prelom vrstic"
-#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:379
+#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:381
msgctxt "optasianpage|label3"
msgid "First and Last Characters"
msgstr "Prvi in zadnji znaki"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:29
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:30
msgctxt "optbasicidepage|codecomplete_enable"
msgid "Enable code completion"
msgstr "Omogoči dopolnjevanje kode"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:38
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:39
msgctxt "extended_tip|codecomplete_enable"
msgid "Display methods of a Basic object."
msgstr "Prikaže metode predmeta Basic."
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:55
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:56
msgctxt "optbasicidepage|label1"
msgid "Code Completion"
msgstr "Dopolnjevanje kode"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:87
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:89
msgctxt "optbasicidepage|autoclose_proc"
msgid "Autoclose procedures"
msgstr "Samozaključi podprograme"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:96
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:98
msgctxt "extended_tip|autoclose_proc"
msgid "Automatically insert closing statements for procedures."
msgstr "Samodejno vstavi zaključne ukaze za podprograme."
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:107
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:109
msgctxt "optbasicidepage|autoclose_paren"
msgid "Autoclose parenthesis"
msgstr "Samozaključi oklepaje"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:116
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:118
msgctxt "extended_tip|autoclose_paren"
msgid "Automatically close open parenthesis."
msgstr "Samodejno dopolni nezaključene oklepaje."
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:127
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:129
msgctxt "optbasicidepage|autoclose_quotes"
msgid "Autoclose quotes"
msgstr "Samozaključi narekovaje"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:138
msgctxt "extended_tip|autoclose_quotes"
msgid "Automatically close open quotes."
msgstr "Samodejno doda zaključni narekovaj."
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:149
msgctxt "optbasicidepage|autocorrect"
msgid "Autocorrection"
msgstr "Samodejno popravljanje"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:159
msgctxt "extended_tip|autocorrect"
msgid "Correct cases of Basic variables and keywords while typing."
msgstr "Popravlja velike in male črke spremenljivk in ključnih besed jezika Basic med tipkanjem."
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:174
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:176
msgctxt "optbasicidepage|label2"
msgid "Code Suggestion"
msgstr "Predlogi kode"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:209
msgctxt "optbasicidepage|extendedtypes_enable"
msgid "Use extended types"
msgstr "Uporabi razširjene vrste"
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:215
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:218
msgctxt "extended_tip|extendedtypes_enable"
msgid "Allow UNO object types as valid Basic types."
msgstr "Dovoli vrsto predmetov UNO kot veljavno vrsto Basic."
-#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:232
+#: cui/uiconfig/ui/optbasicidepage.ui:235
msgctxt "optbasicidepage|label3"
msgid "Language Features"
msgstr "Jezikovne funkcije"
@@ -11507,761 +11507,761 @@ msgctxt "optchartcolorspage|label20"
msgid "Chart Colors"
msgstr "Barve grafikona"
-#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:166
msgctxt "optchartcolorspage|default"
msgid "_Default"
msgstr "_Privzeto"
-#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:172
+#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:173
msgctxt "extended_tip|default"
msgid "Restores the color settings that were defined when the program was installed."
msgstr "Obnovi nastavitve barv, ki so bile določene ob namestitvi programa."
-#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:240
+#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:241
msgctxt "optchartcolorspage|label1"
msgid "Color Table"
msgstr "Barvna tabela"
-#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:255
+#: cui/uiconfig/ui/optchartcolorspage.ui:256
msgctxt "extended_tip|OptChartColorsPage"
msgid "Displays all the colors available for the data series."
msgstr "Prikaže vse barve, ki so na voljo za nize podatkov."
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:31
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:32
msgctxt "optctlpage|sequencechecking"
msgid "Use se_quence checking"
msgstr "Uporabi pre_verjanje niza"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:40
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:41
msgctxt "extended_tip|sequencechecking"
msgid "Enables sequence input checking for languages such as Thai."
msgstr "Omogoči preverjanje vhodnega zaporedja pri jezikih, kot je tajski."
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:61
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:63
msgctxt "optctlpage|restricted"
msgid "Restricted"
msgstr "Omejeno"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:70
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:72
msgctxt "extended_tip|restricted"
msgid "Prevents the use as well as the printing of illegal character combinations."
msgstr "Preprečuje uporabo kot tudi tiskanje nedovoljenih kombinacij znakov."
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:81
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:83
msgctxt "optctlpage|typeandreplace"
msgid "_Type and replace"
msgstr "_Zamenjaj ob vnosu"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:110
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:112
msgctxt "optctlpage|label1"
msgid "Sequence Checking"
msgstr "Preverjanje niza"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:148
msgctxt "optctlpage|label3"
msgid "Movement:"
msgstr "Gibanje:"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:155
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:158
msgctxt "optctlpage|movementlogical"
msgid "Lo_gical"
msgstr "Lo_gično"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:168
msgctxt "extended_tip|movementlogical"
msgid "Pressing the Right Arrow key moves the text cursor toward the end of the current text. Pressing the Left Arrow key moves the text cursor toward the beginning of the current text."
msgstr "S smerno tipko desno pomaknete kazalko proti koncu trenutnega besedila, s smerno tipko levo pa proti začetku trenutnega besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:176
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:179
msgctxt "optctlpage|movementvisual"
msgid "_Visual"
msgstr "_Vidno"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:186
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:189
msgctxt "extended_tip|movementvisual"
msgid "Pressing the Right Arrow key moves the text cursor in the right-hand direction. Pressing the Left Arrow key moves the text cursor in the left-hand direction."
msgstr "S pritiskom smerne tipke desno pomaknete kazalko v desno, s smerno tipko levo pa v levo."
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:209
msgctxt "optctlpage|label2"
msgid "Cursor Control"
msgstr "Nadzor kazalke"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:240
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:244
msgctxt "optctlpage|label5"
msgid "_Numerals:"
msgstr "_Številski sistem:"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:255
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:259
msgctxt "optctlpage|numerals"
msgid "Arabic (1, 2, 3…)"
msgstr "arabski (1, 2, 3 ...)"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:260
msgctxt "optctlpage|numerals"
msgid "Eastern Arabic (٣ ,٢ ,١…)"
msgstr "vzhodno arabski (٣ ,٢ ,١ ...)"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:257
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:261
msgctxt "optctlpage|numerals"
msgid "System"
msgstr "sistemski"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:258
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:262
msgctxt "optctlpage|numerals"
msgid "Context"
msgstr "Kontekst"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:266
msgctxt "extended_tip|numerals"
msgid "Selects the type of numerals used within text, text in objects, fields, and controls, in all %PRODUCTNAME modules. Only cell contents of %PRODUCTNAME Calc are not affected."
msgstr "Izbere številski sistem, ki velja v besedilu, besedilu v predmetih, poljih in kontrolnikih, v vseh modulih %PRODUCTNAME. To ne vpliva samo na vsebino celic %PRODUCTNAME Calc."
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:279
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:283
msgctxt "optctlpage|label4"
msgid "General Options"
msgstr "Splošne možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:294
+#: cui/uiconfig/ui/optctlpage.ui:298
msgctxt "extended_tip|OptCTLPage"
msgid "Defines the options for documents with complex text layouts."
msgstr "Določa možnosti za dokumente s kompleksno postavitvijo besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:34
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:35
msgctxt "optemailpage|label2"
msgid "_Email program:"
msgstr "_E-poštni program:"
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:53
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:54
msgctxt "extended_tip|url"
msgid "Enter the email program path and name."
msgstr "Vnesite pot programa za e-pošto in njegovo ime."
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:64
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:65
msgctxt "optemailpage|browse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:71
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:72
msgctxt "extended_tip|browse"
msgid "Opens a file dialog to select the email program."
msgstr "Odpre raziskovalca datotek, da izberete program za e-pošto."
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:97
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:98
msgctxt "optemailpage|browsetitle"
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:124
msgctxt "optemailpage|suppress"
msgid "Suppress hidden elements of documents"
msgstr "Izpusti skrite elemente dokumentov"
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:191
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:193
msgctxt "optemailpage|label1"
msgid "Sending Documents as Email Attachments"
msgstr "Pošiljanje dokumentov kot e-poštnih priponk"
-#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:199
+#: cui/uiconfig/ui/optemailpage.ui:201
msgctxt "extended_tip|OptEmailPage"
msgid "Enter the email program path and name."
msgstr "Vnesite pot programa za e-pošto in njegovo ime."
#. A column title, short for Load. This string is repeated as a prefix to an explanatory note under the widget
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:88
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:89
msgctxt "optfltrembedpage|column1"
msgid "[L]"
msgstr "[N]"
#. A column title, short for Save. This string is repeated as a prefix to an explanatory note under the widget
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:110
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:111
msgctxt "optfltrembedpage|column2"
msgid "[S]"
msgstr "[S]"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:136
msgctxt "extended_tip|checklbcontainer"
msgid "The [L] and [S] checkbox displays the entries for the pair of OLE objects that can be converted when loading into %PRODUCTNAME [L] and/or when saving into a Microsoft format [S]. "
msgstr "Potrditveni polji [N] in [S] prikažeta vnose za par predmetov OLE, ki jih je mogoče pretvoriti med nalaganjem v %PRODUCTNAME [N] in/ali med shranjevanjem v Microsoftovi obliki [S]."
#. The [L] here is repeated as the column title for the "Load" column of this options page
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:157
msgctxt "optfltrembedpage|label2"
msgid "[L]: Load and convert the object"
msgstr "[N]: Naloži in pretvori predmet"
#. The [S] here is repeated as the column title for the "Save" column of this options page
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:170
msgctxt "optfltrembedpage|label3"
msgid "[S]: Convert and save the object"
msgstr "[S]: Pretvori in shrani predmet"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:194
msgctxt "optfltrembedpage|label1"
msgid "Embedded Objects"
msgstr "Vdelani predmeti"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:227
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:228
msgctxt "optfltrembedpage|label5"
msgid "Export as:"
msgstr "Izvozi kot:"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:242
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:243
msgctxt "optfltrembedpage|highlighting"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:252
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:253
msgctxt "extended_tip|highlighting"
msgid "Microsoft Office has two character attributes similar to %PRODUCTNAME character background. Select the appropriate attribute (highlighting or shading) which you would like to use during export to Microsoft Office file formats."
msgstr "Pisarniški paket Microsoft Office pozna dva atributa znaka, ki sta podobna ozadju znaka v %PRODUCTNAME. Izberite ustrezni atribut (poudarjanje ali senčenje), ki ga želite uporabiti ob izvozu v zapise paketa Microsoft Office."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:264
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:265
msgctxt "optfltrembedpage|shading"
msgid "Shading"
msgstr "Senčenje"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:274
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:275
msgctxt "extended_tip|shading"
msgid "Microsoft Office has two character attributes similar to %PRODUCTNAME character background. Select the appropriate attribute (highlighting or shading) which you would like to use during export to Microsoft Office file formats."
msgstr "Pisarniški paket Microsoft Office pozna dva atributa znaka, ki sta podobna ozadju znaka v %PRODUCTNAME. Izberite ustrezni atribut (poudarjanje ali senčenje), ki ga želite uporabiti ob izvozu v zapise paketa Microsoft Office."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:300
msgctxt "optfltrembedpage|label4"
msgid "Character Highlighting"
msgstr "Poudarjanje znakov"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:330
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:331
msgctxt "optfltrembedpage|mso_lockfile"
msgid "Create MSO lock file"
msgstr "Ustvari datoteko zaklepa MSO"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:341
msgctxt "extended_tip|mso_lockfile"
msgid "Mark this checkbox to generate a Microsoft Office lock file in addition to %PRODUCTNAME own lock file."
msgstr "Potrdite to polje, da poleg lastne datoteke zaklepa programa %PRODUCTNAME ustvarite tudi datoteko zaklepa Microsoft Office."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:358
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:359
msgctxt "optfltrembedpage|label5"
msgid "Lock Files"
msgstr "Datoteke zaklepa"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:373
msgctxt "extended_tip|OptFilterPage"
msgid "Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents."
msgstr "Določa nastavitve za uvažanje in izvažanje dokumentov programa Microsoft Office."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:30
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:31
msgctxt "optfltrpage|wo_basic"
msgid "Load Basic _code"
msgstr "Naloži _kodo Basic"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:39
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:40
msgctxt "extended_tip|wo_basic"
msgid "Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special %PRODUCTNAME Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the %PRODUCTNAME Basic IDE between Sub and End Sub."
msgstr "Naloži in shrani kodo Basic iz dokumenta Microsoft kot poseben modul %PRODUCTNAME Basic z dokumentom. Onemogočena koda Microsoft Basic je vidna v %PRODUCTNAME Basic IDE med Sub in End Sub."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:50
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:51
msgctxt "optfltrpage|wo_exec"
msgid "E_xecutable code"
msgstr "I_zvajalna koda"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:60
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:61
msgctxt "extended_tip|wo_exec"
msgid "The VBA (Visual Basic for Applications) code will be loaded ready to be executed. If this checkbox is not checked, the VBA code will be commented out so it can be inspected, but will not run."
msgstr "Koda VBA (Visual Basic for Applications) bo naložena v obliki, da jo je mogoče izvesti. Če to polje ni potrjeno, bo koda VBA označena kot komentar, tako da jo lahko proučujete, ne pa izvajate."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:71
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:72
msgctxt "optfltrpage|wo_saveorig"
msgid "Save _original Basic code"
msgstr "Shrani _izvirno kodo Basic"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:80
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:81
msgctxt "extended_tip|wo_saveorig"
msgid "Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in %PRODUCTNAME. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form."
msgstr "Določa, da izvirna koda Microsoft Basic, vsebovana v dokumentu, ostane v posebnem notranjem pomnilniku toliko časa, dokler je dokument naložen v %PRODUCTNAME. Če shranjujete dokument v zapisu Microsoft, se Microsoft Basic ponovno shrani s kodo v nespremenjeni obliki."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:97
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:98
msgctxt "optfltrpage|label1"
msgid "Microsoft Word"
msgstr "Microsoft Word"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:129
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:131
msgctxt "optfltrpage|ex_basic"
msgid "Lo_ad Basic code"
msgstr "N_aloži kodo Basic"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:140
msgctxt "extended_tip|ex_basic"
msgid "Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special %PRODUCTNAME Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the %PRODUCTNAME Basic IDE between Sub and End Sub."
msgstr "Naloži in shrani kodo Basic iz dokumenta Microsoft kot poseben modul %PRODUCTNAME Basic z dokumentom. Onemogočena koda Microsoft Basic je vidna v %PRODUCTNAME Basic IDE med Sub in End Sub."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:149
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:151
msgctxt "optfltrpage|ex_exec"
msgid "E_xecutable code"
msgstr "I_zvajalna koda"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:159
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:161
msgctxt "extended_tip|ex_exec"
msgid "The VBA (Visual Basic for Applications) code will be loaded ready to be executed. If this checkbox is not checked, the VBA code will be commented out so it can be inspected, but will not run."
msgstr "Koda VBA (Visual Basic for Applications) bo naložena v obliki, da jo je mogoče izvesti. Če to polje ni potrjeno, bo koda VBA označena kot komentar, tako da jo lahko proučujete, ne pa izvajate."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:170
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:172
msgctxt "optfltrpage|ex_saveorig"
msgid "Sa_ve original Basic code"
msgstr "S_hrani izvirno kodo Basic"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:179
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:181
msgctxt "extended_tip|ex_saveorig"
msgid "Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in %PRODUCTNAME. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form."
msgstr "Določa, da izvirna koda Microsoft Basic, vsebovana v dokumentu, ostane v posebnem notranjem pomnilniku toliko časa, dokler je dokument naložen v %PRODUCTNAME. Če shranjujete dokument v zapisu Microsoft, se Microsoft Basic ponovno shrani s kodo v nespremenjeni obliki."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:198
msgctxt "optfltrpage|label2"
msgid "Microsoft Excel"
msgstr "Microsoft Excel"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:228
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:231
msgctxt "optfltrpage|pp_basic"
msgid "Load Ba_sic code"
msgstr "Nalo_ži kodo Basic"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:237
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:240
msgctxt "extended_tip|pp_basic"
msgid "Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special %PRODUCTNAME Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the %PRODUCTNAME Basic IDE between Sub and End Sub."
msgstr "Naloži in shrani kodo Basic iz dokumenta Microsoft kot poseben modul %PRODUCTNAME Basic z dokumentom. Onemogočena koda Microsoft Basic je vidna v %PRODUCTNAME Basic IDE med Sub in End Sub."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:248
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:251
msgctxt "optfltrpage|pp_saveorig"
msgid "Sav_e original Basic code"
msgstr "Sh_rani izvirno kodo Basic"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:257
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:260
msgctxt "extended_tip|pp_saveorig"
msgid "Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in %PRODUCTNAME. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form."
msgstr "Določa, da izvirna koda Microsoft Basic, vsebovana v dokumentu, ostane v posebnem notranjem pomnilniku toliko časa, dokler je dokument naložen v %PRODUCTNAME. Če shranjujete dokument v zapisu Microsoft, se Microsoft Basic ponovno shrani s kodo v nespremenjeni obliki."
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:274
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:277
msgctxt "optfltrpage|label3"
msgid "Microsoft PowerPoint"
msgstr "Microsoft PowerPoint"
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:289
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:292
msgctxt "extended_tip|OptFltrPage"
msgid "Specifies the general properties for loading and saving Microsoft Office documents with VBA (Visual Basic for Applications) code."
msgstr "Določa splošne lastnosti za nalaganje in shranjevanje dokumentov Microsoft Office s kodo VBA (Visual Basic for Applications)."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:86
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:87
msgctxt "optfontspage|label2"
msgid "_Font:"
msgstr "_Pisava:"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:100
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:101
msgctxt "optfontspage|label3"
msgid "Re_place with:"
msgstr "Za_menjaj z:"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:140
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:141
msgctxt "optfontspage|always"
msgid "Always"
msgstr "Vedno"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:161
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:162
msgctxt "optfontspage|screenonly"
msgid "Screen only"
msgstr "Samo zaslon"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:175
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:176
msgctxt "optfontspage|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:189
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:190
msgctxt "optfontspage|replacewith"
msgid "Replace with"
msgstr "Zamenjaj z"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:201
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:202
msgctxt "extended_tip | checklb"
msgid "Lists the original font and the font that will replace it. Select Always to replace the font, even if the original font is installed on your system. Select Screen only to replace the screen font only and never replace the font for printing."
msgstr "Prikaže izvirno pisavo in pisavo, ki jo bo zamenjala. Izberite Vedno za zamenjavo pisave na zaslonu in na tiskalniku, tudi če je izvirna pisava nameščena v vaš sistem. Izberite Samo zaslon za zamenjavo pisave zgolj na zaslonu."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:231
msgctxt "extended_tip | apply"
msgid "Applies the selected font replacement."
msgstr "Uporabi izbrano nadomestno pisavo."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:249
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:250
msgctxt "extended_tip | delete"
msgid "Deletes the selected font replacement."
msgstr "Izbriše izbrano nadomestno pisavo."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:272
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:273
msgctxt "extended_tip | font2"
msgid "Enter or select the name of the replacement font."
msgstr "Vnesite ali izberite ime nadomestne pisave."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:295
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:296
msgctxt "extended_tip | font1"
msgid "Enter or select the name of the font that you want to replace."
msgstr "Vnesite ali izberite ime pisave, ki jo želite zamenjati."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:307
msgctxt "extended_tip | replacements"
msgid "Substitutes a font with a font of your choice. The substitution replaces a font only when it is displayed on screen, or on screen and when printing. The replacement does not change the font settings that are saved in the document."
msgstr "Pisavo zamenja s pisavo po vašem izboru. Zamenjava nadomesti pisavo samo, ko je prikazana na zaslonu ali pri tiskanju. Zamenjava ne zamenja nastavitev pisav, ki so shranjene z dokumentom."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:318
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:319
msgctxt "optfontspage|usetable"
msgid "_Apply replacement table"
msgstr "_Uporabi tabelo zamenjav"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:328
msgctxt "extended_tip | usetable"
msgid "Enables the font replacement settings that you define."
msgstr "Omogoči nastavitve nadomestnih pisav, ki jih določite sami."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:346
msgctxt "optfontspage|label4"
msgid "Replacement Table"
msgstr "Tabela zamenjav"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:383
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:385
msgctxt "optfontspage|label8"
msgid "Fon_ts:"
msgstr "P_isave:"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:398
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:400
msgctxt "optfontspage|label9"
msgid "_Size:"
msgstr "_Velikost:"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:413
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:415
msgctxt "optfontspage|fontname"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:419
msgctxt "extended_tip | fontname"
msgid "Select the font for the display of HTML and Basic source code."
msgstr "Izberite pisavo za prikaz izvorne kode HTML in Basic."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:428
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:430
msgctxt "optfontspage|nonpropfontonly"
msgid "_Non-proportional fonts only"
msgstr "Samo pisave z e_nako širino črk"
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:437
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:439
msgctxt "extended_tip | nonpropfontonly"
msgid "Check to display only non-proportional fonts in the Fonts list box."
msgstr "Če želite zgolj prikaz pisav z enako širino črk, to potrdite v seznamskem polju Pisave."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:454
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:456
msgctxt "extended_tip | fontheight"
msgid "Select a font size for the display of HTML and Basic source code."
msgstr "Izberite velikost pisave za prikaz izvorne kode HTML in Basic."
-#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:474
+#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:476
msgctxt "optfontspage|label1"
msgid "Font Settings for HTML, Basic and SQL Sources"
msgstr "Nastavitve pisave za izvorno kodo HTML, Basic in SQL"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:35
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:37
msgctxt "optgeneralpage|exthelp"
msgid "_Extended tips"
msgstr "Raz_širjeni namigi"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:44
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:46
msgctxt "extended_tip | exthelp"
msgid "Displays a help text when you rest the cursor on an icon, a menu command, or a control on a dialog."
msgstr "Prikaže kratko besedilo pomoči, ko se s kazalko ustavite na ikoni, menijskem ukazu ali kontrolniku pogovornega okna."
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:55
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:57
msgctxt "optgeneralpage|popupnohelp"
msgid "Show \"No offline help installed\" popup"
msgstr "Pokaži pojavno sporočilo »Krajevna pomoč ni nameščena«"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:69
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:71
msgctxt "optgeneralpage|TipOfTheDayCheckbox"
msgid "Show \"Tip of the Day\" dialog on start-up"
msgstr "Ob zagonu pokaži »Namig dneva«"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:90
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:92
msgctxt "optgeneralpage|label1"
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:121
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:124
msgctxt "optgeneralpage|filedlg"
msgid "_Use %PRODUCTNAME dialogs"
msgstr "_Uporabi pogovorna okna %PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:155
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:158
msgctxt "optgeneralpage|label2"
msgid "Open/Save Dialogs"
msgstr "Pogovorna okna Odpri/Shrani"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:181
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:184
msgctxt "optgeneralpage|printdlg"
msgid "Use %PRODUCTNAME _dialogs"
msgstr "Uporabi pogovorna o_kna %PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:199
msgctxt "optgeneralpage|label3"
msgid "Print Dialogs"
msgstr "Pogovorna okna za tiskanje"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:222
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:225
msgctxt "optgeneralpage|docstatus"
msgid "_Printing sets \"document modified\" status"
msgstr "_Tiskanje povzroči stanje »dokument spremenjen«"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:234
msgctxt "extended_tip | docstatus"
msgid "Specifies whether the printing of the document counts as a modification."
msgstr "Določa, ali naj tiskanje dokumenta velja kot sprememba."
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:242
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:245
msgctxt "optgeneralpage|label4"
msgid "Document Status"
msgstr "Stanje dokumenta"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:275
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:279
msgctxt "optgeneralpage|label6"
msgid "_Interpret as years between "
msgstr "_Tolmači kot letnice med "
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:293
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:297
msgctxt "extended_tip | year"
msgid "Defines a date range, within which the system recognizes a two-digit year."
msgstr "Določa obseg datumov, znotraj katerega sistem prepozna dvomestno letnico."
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:310
msgctxt "optgeneralpage|toyear"
msgid "and "
msgstr "in "
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:321
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:325
msgctxt "optgeneralpage|label5"
msgid "Year (Two Digits)"
msgstr "Letnica (dvomestna)"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:351
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:356
msgctxt "optgeneralpage|collectusageinfo"
msgid "Collect usage data and send it to The Document Foundation"
msgstr "Zbiraj podatke o uporabi in jih pošlji The Document Foundation"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:361
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:366
msgctxt "extended_tip | collectusageinfo"
msgid "Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability."
msgstr "Pošljite podatke o rabi, da pomagate The Document Foundation izboljšati uporabnost tega programa."
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:377
msgctxt "optgeneralpage|crashreport"
msgid "Sen_d crash reports to The Document Foundation"
msgstr "Poro_čila o sesutju pošlji The Document Foundation"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:394
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:399
msgctxt "optgeneralpage|label7"
msgid "Help Improve %PRODUCTNAME"
msgstr "Pomagajte izboljšati %PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:431
msgctxt "optgeneralpage|quicklaunch"
msgid "Load %PRODUCTNAME during system start-up"
msgstr "Naloži %PRODUCTNAME med zagonom sistema"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:440
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:446
msgctxt "optgeneralpage|systray"
msgid "Enable systray Quickstarter"
msgstr "Omogoči Hitri zaganjalnik v opravilni vrstici"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:461
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:467
msgctxt "optgeneralpage|label8"
msgid "%PRODUCTNAME Quickstarter"
msgstr "Hitri zaganjalnik %PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:491
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:498
msgctxt "optgeneralpage|fileassoc"
msgid "Windows Default apps"
msgstr "Privzeti programi Windows"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:511
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:518
msgctxt "optgeneralpage|fileassoc"
msgid "%PRODUCTNAME File Associations"
msgstr "Povezave datotek %PRODUCTNAME"
-#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:525
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:532
msgctxt "extended_tip | OptGeneralPage"
msgid "Specifies the general settings for %PRODUCTNAME."
msgstr "Določa splošne nastavitve za %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:89
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:90
msgctxt "opthtmlpage|size7FT"
msgid "Size _7:"
msgstr "Velikost _7:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:105
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:106
msgctxt "extended_tip|size7"
msgid "Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags."
msgstr "Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:118
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:119
msgctxt "opthtmlpage|size6FT"
msgid "Size _6:"
msgstr "Velikost _6:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:135
msgctxt "extended_tip|size6"
msgid "Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags."
msgstr "Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:148
msgctxt "opthtmlpage|size5FT"
msgid "Size _5:"
msgstr "Velikost _5:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:163
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:164
msgctxt "extended_tip|size5"
msgid "Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags."
msgstr "Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:176
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:177
msgctxt "opthtmlpage|size4FT"
msgid "Size _4:"
msgstr "Velikost _4:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:193
msgctxt "extended_tip|size4"
msgid "Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags."
msgstr "Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:205
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:206
msgctxt "opthtmlpage|size3FT"
msgid "Size _3:"
msgstr "Velikost _3:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:221
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:222
msgctxt "extended_tip|size3"
msgid "Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags."
msgstr "Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:235
msgctxt "opthtmlpage|size2FT"
msgid "Size _2:"
msgstr "Velikost _2:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:250
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:251
msgctxt "extended_tip|size2"
msgid "Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags."
msgstr "Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:264
msgctxt "opthtmlpage|size1FT"
msgid "Size _1:"
msgstr "Velikost _1:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:279
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:280
msgctxt "extended_tip|size1"
msgid "Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags."
msgstr "Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:296
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:297
msgctxt "opthtmlpage|label1"
msgid "Font Sizes"
msgstr "Velikosti pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:347
msgctxt "opthtmlpage|ignorefontnames"
msgid "Ignore _font settings"
msgstr "Prezri nastavitve _pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:355
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:357
msgctxt "extended_tip|ignorefontnames"
msgid "Mark this check box to ignore all font settings when importing. The fonts that were defined in the HTML Page Style will be the fonts that will be used. "
msgstr "Označite to polje, da bodo ob uvozu prezrte vse nastavitve pisav. Uporabljene bodo pisave, ki so določene v Slog strani HTML."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:366
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:368
msgctxt "opthtmlpage|unknowntag"
msgid "_Import unknown HTML tags as fields"
msgstr "Neznane značke HTML uvoz_i kot polja"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:376
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:378
msgctxt "extended_tip|unknowntag"
msgid "Mark this check box if you want tags that are not recognized by %PRODUCTNAME to be imported as fields."
msgstr "Označite to polje, če želite, da so oznake, ki jih %PRODUCTNAME ne prepozna, uvožene kot polja."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:387
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:389
msgctxt "opthtmlpage|numbersenglishus"
msgid "_Use '%ENGLISHUSLOCALE' locale for numbers"
msgstr "Za številke _uporabi »%ENGLISHUSLOCALE«"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:397
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:399
msgctxt "extended_tip|numbersenglishus"
msgid "If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Language Settings - Language of - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale."
msgstr "Če polje ni označeno, bodo številke tolmačene glede na nastavitve v Nastavitve jezika – Jeziki – Jezik za – Področna nastavitev v pogovornem oknu Možnosti. Če je označeno, bodo številke tolmačene kot pri področni nastavitvi »angleški (ZDA)«."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:414
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:416
msgctxt "opthtmlpage|label2"
msgid "Import"
msgstr "Uvoz"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:458
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:462
msgctxt "opthtmlpage|charsetFT"
msgid "Character _set:"
msgstr "Na_bor znakov:"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:476
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:480
msgctxt "extended_tip|charset"
msgid "Select the appropriate character set for the export"
msgstr "Izberite primeren nabor znakov za izvoz."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:493
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:497
msgctxt "opthtmlpage|savegrflocal"
msgid "_Copy local images to Internet"
msgstr "_Kopiraj slike na internet"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:503
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:507
msgctxt "extended_tip|savegrflocal"
msgid "Mark this check box to automatically upload the embedded pictures to the Internet server when uploading using FTP. Use the Save As dialog to save the document and enter a complete FTP URL as the file name in the Internet."
msgstr "Označite to potrditveno polje za samodejni prenos vstavljenih slik na spletni strežnik z uporabo FTP. Uporabite pogovorno okno Shrani kot za shranjevanje dokumenta in vnesite popoln naslov URL za FTP kot ime spletne datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:514
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:518
msgctxt "opthtmlpage|printextension"
msgid "_Print layout"
msgstr "_Pogled postavitve tiskanja"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:524
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:528
msgctxt "extended_tip|printextension"
msgid "If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well."
msgstr "Če označite to polje, potem se izvozi tudi postavitev tiskanja trenutnega dokumenta (npr. kazalo vsebine z obojestransko poravnanimi številkami strani in vodilnimi pikami)."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:535
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:539
msgctxt "opthtmlpage|starbasicwarning"
msgid "Display _warning"
msgstr "Prikaži _opozorilo"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:546
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:550
msgctxt "extended_tip|starbasicwarning"
msgid "If this field is marked, when exporting to HTML a warning is shown that %PRODUCTNAME Basic macros will be lost."
msgstr "Če je to polje označeno, bo med izvažanjem v HTML prikazano opozorilo, da bodo makri %PRODUCTNAME Basic izgubljeni."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:557
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:561
msgctxt "opthtmlpage|starbasic"
msgid "LibreOffice _Basic"
msgstr "LibreOffice _Basic"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:567
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:571
msgctxt "extended_tip|starbasic"
msgid "Mark this check box to include the %PRODUCTNAME Basic instructions when exporting to HTML format."
msgstr "Označite to potrditveno polje, če želite pri izvozu v obliko HTML vključiti ukaze %PRODUCTNAME Basic."
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:584
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:588
msgctxt "opthtmlpage|label3"
msgid "Export"
msgstr "Izvoz"
-#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:606
+#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:610
msgctxt "extended_tip|OptHtmlPage"
msgid "Defines settings for HTML pages."
msgstr "Določa nastavitve za strani HTML."
@@ -12286,342 +12286,342 @@ msgctxt "optionsdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:34
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:35
msgctxt "optjsearchpage|matchcase"
msgid "_uppercase/lowercase"
msgstr "_velike/male črke"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:43
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:44
msgctxt "extended_tip|matchcase"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:54
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:55
msgctxt "optjsearchpage|matchfullhalfwidth"
msgid "_full-width/half-width forms"
msgstr "obrazci _polne/polovične širine"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:63
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:64
msgctxt "extended_tip|matchfullhalfwidth"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:74
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:75
msgctxt "optjsearchpage|matchhiraganakatakana"
msgid "_hiragana/katakana"
msgstr "_hiragana/katakana"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:84
msgctxt "extended_tip|matchhiraganakatakana"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:94
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:95
msgctxt "optjsearchpage|matchcontractions"
msgid "_contractions (yo-on, sokuon)"
msgstr "_skrajšave (yo-on, sokuon)"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:103
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:104
msgctxt "extended_tip|matchcontractions"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:115
msgctxt "optjsearchpage|matchminusdashchoon"
msgid "_minus/dash/cho-on"
msgstr "_minus/črtica/cho-on"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:124
msgctxt "extended_tip|matchminusdashchoon"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:135
msgctxt "optjsearchpage|matchrepeatcharmarks"
msgid "'re_peat character' marks"
msgstr "oznake za »po_novi znak«"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:144
msgctxt "extended_tip|matchrepeatcharmarks"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:154
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:155
msgctxt "optjsearchpage|matchvariantformkanji"
msgid "_variant-form kanji (itaiji)"
msgstr "_variantna oblika kandži (itaidži)"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:163
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:164
msgctxt "extended_tip|matchvariantformkanji"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:174
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:175
msgctxt "optjsearchpage|matcholdkanaforms"
msgid "_old Kana forms"
msgstr "_stare oblike kana"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:183
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:184
msgctxt "extended_tip|matcholdkanaforms"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:194
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:195
msgctxt "optjsearchpage|matchdiziduzu"
msgid "_di/zi, du/zu"
msgstr "_di/zi, du/zu"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:203
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:204
msgctxt "extended_tip|matchdiziduzu"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:214
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:215
msgctxt "optjsearchpage|matchbavahafa"
msgid "_ba/va, ha/fa"
msgstr "_ba/va, ha/fa"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:223
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:224
msgctxt "extended_tip|matchbavahafa"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:235
msgctxt "optjsearchpage|matchtsithichidhizi"
msgid "_tsi/thi/chi, dhi/zi"
msgstr "_tsi/thi/chi, dhi/zi"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:244
msgctxt "extended_tip|matchtsithichidhizi"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:255
msgctxt "optjsearchpage|matchhyuiyubyuvyu"
msgid "h_yu/fyu, byu/vyu"
msgstr "h_yu/fyu, byu/vyu"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:264
msgctxt "extended_tip|matchhyuiyubyuvyu"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:274
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:275
msgctxt "optjsearchpage|matchseshezeje"
msgid "_se/she, ze/je"
msgstr "_se/she, ze/je"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:283
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:284
msgctxt "extended_tip|matchseshezeje"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:294
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:295
msgctxt "optjsearchpage|matchiaiya"
msgid "_ia/iya (piano/piyano)"
msgstr "_ia/iya (piano/piyano)"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:303
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:304
msgctxt "extended_tip|matchiaiya"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:314
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:315
msgctxt "optjsearchpage|matchkiku"
msgid "_ki/ku (tekisuto/tekusuto)"
msgstr "_ki/ku (tekisuto/tekusuto)"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:323
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:324
msgctxt "extended_tip|matchkiku"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:334
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:335
msgctxt "optjsearchpage|matchprolongedsoundmark"
msgid "Prolon_ged vowels (ka-/kaa)"
msgstr "Poda_ljšani samoglasniki (ka-/kaa)"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:343
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:344
msgctxt "extended_tip|matchprolongedsoundmark"
msgid "Specifies the options to be treated as equal in a search."
msgstr "Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:360
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:361
msgctxt "optjsearchpage|label1"
msgid "Treat as Equal"
msgstr "Obravnavaj kot enako"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:394
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:396
msgctxt "optjsearchpage|ignorepunctuation"
msgid "Pu_nctuation characters"
msgstr "Znaki za lo_čila"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:403
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:405
msgctxt "extended_tip|ignorepunctuation"
msgid "Specifies the characters to be ignored."
msgstr "Določa znake, ki naj bodo prezrti."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:414
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:416
msgctxt "optjsearchpage|ignorewhitespace"
msgid "_Whitespace characters"
msgstr "_Presledki"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:423
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:425
msgctxt "extended_tip|ignorewhitespace"
msgid "Specifies the characters to be ignored."
msgstr "Določa znake, ki naj bodo prezrti."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:434
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:436
msgctxt "optjsearchpage|ignoremiddledot"
msgid "Midd_le dots"
msgstr "Sred_nje pike"
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:443
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:445
msgctxt "extended_tip|ignoremiddledot"
msgid "Specifies the characters to be ignored."
msgstr "Določa znake, ki naj bodo prezrti."
-#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:463
+#: cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:465
msgctxt "optjsearchpage|label2"
msgid "Ignore"
msgstr "Prezri"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:65
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:67
msgctxt "optlanguagespage|label4"
msgid "_User interface:"
msgstr "_Uporabniški vmesnik:"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:85
msgctxt "extended_tip|userinterface"
msgid "Select the language used for the user interface, for example menus, dialogs, help files. You must have installed at least one additional language pack or a multi-language version of %PRODUCTNAME."
msgstr "Izberite jezik uporabniškega vmesnika, torej jezik menijev, pogovornih oken, datotek pomoči. Nameščen mora biti vsaj še en dodaten jezikovni paket ali pa večjezična različica %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:100
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:102
msgctxt "optlanguagespage|label1"
msgid "Language Of"
msgstr "Jezik za"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:159
msgctxt "extended_tip|westernlanguage"
msgid "Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets."
msgstr "Določa jezik, ki se uporablja za funkcijo preverjanja črkovanja v zahodni abecedi."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:188
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:191
msgctxt "extended_tip|asianlanguage"
msgid "Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets."
msgstr "Določa jezik, ki se uporablja za funkcijo preverjanja črkovanja v azijski abecedi."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:223
msgctxt "extended_tip|complexlanguage"
msgid "Specifies the language for the complex text layout spellcheck."
msgstr "Določa jezik za preverjanje črkovanja kompleksne postavitve besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:234
msgctxt "optlanguagespage|currentdoc"
msgid "For the current document only"
msgstr "Samo za trenutni dokument"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:241
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:244
msgctxt "extended_tip|currentdoc"
msgid "Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document."
msgstr "Določa, da nastavitve za privzete jezike veljajo samo za trenutni dokument."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:252
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:255
msgctxt "optlanguagespage|ctlsupport"
msgid "Complex _text layout:"
msgstr "_Kompleksna postavitev besedila (CTL):"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:261
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:264
msgctxt "extended_tip|ctlsupport"
msgid "Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in %PRODUCTNAME."
msgstr "Aktivira podporo za kompleksno postavitev besedila (angl. CTL – Complex Text Layout). Sedaj lahko v %PRODUCTNAME spremenite nastavitve za kompleksno postavitev besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:272
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:275
msgctxt "optlanguagespage|asiansupport"
msgid "Asian:"
msgstr "Azijski:"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:281
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:284
msgctxt "extended_tip|asiansupport"
msgid "Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in %PRODUCTNAME."
msgstr "Aktivira podporo za azijske jezike. Sedaj lahko spremenite ustrezne nastavitve za azijske jezike v %PRODUCTNAME."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:294
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:297
msgctxt "optlanguagespage|western"
msgid "Western:"
msgstr "Zahodni:"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:318
msgctxt "optlanguagespage|label2"
msgid "Default Languages for Documents"
msgstr "Privzeti jeziki za dokumente"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:346
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:350
msgctxt "optlanguagespage|ignorelanguagechange"
msgid "Ignore s_ystem input language"
msgstr "Prezri _sistemski vnosni jezik"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:355
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:359
msgctxt "extended_tip|ignorelanguagechange"
msgid "Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language."
msgstr "Določa, ali bodo spremembe sistemskega vnosnega jezika/tipkovnice prezrte. Če bodo prezrte, bo vneseno besedilo upoštevalo jezik dokumenta ali trenutnega odstavka in ne trenutnega sistemsko nastavljenega jezika."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:376
msgctxt "optlanguagespage|label3"
msgid "Enhanced Language Support"
msgstr "Napredna jezikovna podpora"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:409
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:414
msgctxt "optlanguagespage|localesettingFT"
msgid "Locale setting:"
msgstr "Področna nastavitev:"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:423
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:428
msgctxt "optlanguagespage|label6"
msgid "Decimal separator key:"
msgstr "Decimalno ločilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:437
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:442
msgctxt "optlanguagespage|defaultcurrency"
msgid "_Default currency:"
msgstr "_Privzeta valuta:"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:451
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:456
msgctxt "optlanguagespage|dataaccpatterns"
msgid "Date acceptance _patterns:"
msgstr "Vzor_ci prepoznavanja datuma:"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:469
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:474
msgctxt "extended_tip|localesetting"
msgid "Specifies the locale setting of the country setting. This influences settings for numbering, currency and units of measure."
msgstr "Določa področno nastavitev nastavitve države. To vpliva na nastavitve oštevilčevanja, valute in na merske enote."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:486
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:491
msgctxt "extended_tip|currencylb"
msgid "Specifies the default currency that is used for the currency format and the currency fields."
msgstr "Določa privzeto valuto, ki je uporabljena za izpis valute in za valutna polja."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:504
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:509
msgctxt "extended_tip|datepatterns"
msgid "Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date."
msgstr "Določa vzorce prepoznavanja datuma za trenutno krajevno nastavitev. Vnos v celico preglednice programa Calc in tabele programa Writer se mora ujemati z od krajevnih nastavitev odvisnimi vzorci prepoznavanja datuma, preden so prepoznani kot veljaven datum."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:515
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:520
msgctxt "optlanguagespage|decimalseparator"
msgid "_Same as locale setting ( %1 )"
msgstr "_Enako kot področna nastavitev ( %1 )"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:524
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:529
msgctxt "extended_tip|decimalseparator"
msgid "Specifies to use the decimal separator key that is set in your system when you press the respective key on the number pad."
msgstr "Določa, da se ob kliku ustrezne tipke na številski tipkovnici uporabi decimalno ločilo, ki je nastavljeno v vašem sistemu."
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:541
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:546
msgctxt "optlanguagespage|label7"
msgid "Formats"
msgstr "Oblike"
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:555
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:560
msgctxt "extended_tip|OptLanguagesPage"
msgid "Defines the default languages and some other locale settings for documents."
msgstr "Določa privzete jezike in nekatere druge področne nastavitve za dokumente."
@@ -12736,172 +12736,172 @@ msgctxt "optnewdictionarydialog|OptNewDictionaryDialog"
msgid "New Dictionary"
msgstr "Nov slovar"
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:104
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:105
msgctxt "nameedit"
msgid "Specifies the name of the new custom dictionary."
msgstr "Določa ime novega osebnega slovarja."
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:117
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:118
msgctxt "optnewdictionarydialog|name_label"
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:131
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:132
msgctxt "optnewdictionarydialog|language_label"
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:144
msgctxt "optnewdictionarydialog|except"
msgid "_Exception (-)"
msgstr "_Izjema (-)"
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:152
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:153
msgctxt "except"
msgid "Specifies whether you wish to avoid certain words in your documents."
msgstr "Določa besede, ki se jim želite v dokumentih izogniti."
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:175
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:176
msgctxt "language"
msgid "By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary."
msgstr "Z izbiro določenega jezika lahko omejite uporabo osebnega slovarja."
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:193
msgctxt "optnewdictionarydialog|label1"
msgid "Dictionary"
msgstr "Slovar"
-#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:217
+#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:218
msgctxt "OptNewDictionaryDialog"
msgid "In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language."
msgstr "V odseku Slovar lahko poimenujete nov uporabniško določen slovar ali slovar izjem in določite jezik."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:34
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:35
msgctxt "optonlineupdatepage|autocheck"
msgid "_Check for updates automatically"
msgstr "_Samodejno preveri stanje posodobitev"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:43
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:44
msgctxt "extended_tip|autocheck"
msgid "Mark to check for online updates periodically, then select the time interval how often %PRODUCTNAME will check for online updates."
msgstr "Potrdite to polje, če želite, da %PRODUCTNAME občasno preveri obstoj posodobitev na spletu, in določite časovni razmik."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:64
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:66
msgctxt "optonlineupdatepage|everyday"
msgid "Every da_y"
msgstr "Vsak _dan"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:74
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:76
msgctxt "extended_tip|everyday"
msgid "A check will be performed once a day."
msgstr "Preverjanje bo izvedeno enkrat na dan."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:85
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:87
msgctxt "optonlineupdatepage|everyweek"
msgid "Every _week"
msgstr "Vsak _teden"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:95
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:97
msgctxt "extended_tip|everyweek"
msgid "A check will be performed once a week. This is the default setting."
msgstr "Preverjanje bo izvedeno enkrat na teden. To je privzeta nastavitev."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:106
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:108
msgctxt "optonlineupdatepage|everymonth"
msgid "Every _month"
msgstr "Vsak _mesec"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:116
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:118
msgctxt "extended_tip|everymonth"
msgid "A check will be performed once a month."
msgstr "Preverjanje bo izvedeno enkrat na mesec."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:138
msgctxt "optonlineupdatepage|checknow"
msgid "Check _Now"
msgstr "Preveri _zdaj"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:144
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:146
msgctxt "extended_tip|checknow"
msgid "A check will be performed now."
msgstr "Preverjanje bo izvedeno zdaj."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:171
msgctxt "optonlineupdatepage|lastchecked"
msgid "Last checked: %DATE%, %TIME%"
msgstr "Nazadnje preverjeno: %DATE%, %TIME%"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:184
msgctxt "optonlineupdatepage|neverchecked"
msgid "Last checked: Not yet"
msgstr "Nazadnje preverjeno: še nikoli"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:233
msgctxt "optonlineupdatepage|autodownload"
msgid "_Download updates automatically"
msgstr "Samodejno _prenesi posodobitve"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:239
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:242
msgctxt "extended_tip|autodownload"
msgid "Enable the automatic download of updates to the specified folder."
msgstr "Omogočite samodejni prenos posodobitev v navedeno mapo."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:266
msgctxt "optonlineupdatepage|changepath"
msgid "Ch_ange..."
msgstr "_Spremeni ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:270
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:274
msgctxt "extended_tip|changepath"
msgid "Click to select the destination folder for downloaded files."
msgstr "Kliknite, da izberete ciljno mapo, kamor želite prenesti datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:288
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:292
msgctxt "optonlineupdatepage|destpathlabel"
msgid "Download destination:"
msgstr "Cilj prenosa:"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:292
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:296
msgctxt "extended_tip|destpathlabel"
msgid "Click to select the destination folder for downloaded files."
msgstr "Kliknite, da izberete ciljno mapo, kamor želite prenesti datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:338
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:342
msgctxt "optonlineupdatepage|labeldest"
msgid "Download Destination"
msgstr "Cilj prenosa"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:377
msgctxt "optonlineupdatepage|extrabits"
msgid "_Send OS version and basic hardware information"
msgstr "Po_šlji podatke o sistemu in strojni opremi"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:376
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:381
msgctxt "optonlineupdatepage|extrabits|tooltip_text"
msgid "This information lets us make optimizations for your hardware and operating system."
msgstr "Ti podatki pomagajo razvijalcem pri optimizaciji paketa za vašo strojno opremo in operacijski sistem."
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:401
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:406
msgctxt "optonlineupdatepage|useragent_label"
msgid "User Agent:"
msgstr "Uporabniški agent:"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:413
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:418
msgctxt "optonlineupdatepage|useragent_changed"
msgid "Hit apply to update"
msgstr "Kliknite Uporabi za posodobitev"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:451
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:456
msgctxt "optonlineupdatepage|labelagent"
msgid "User Agent"
msgstr "Uporabniški agent"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:470
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:475
msgctxt "optonlineupdatepage|label1"
msgid "Online Update Options"
msgstr "Možnosti spletne posodobitve"
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:478
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:483
msgctxt "extended_tip|OptOnlineUpdatePage"
msgid "Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to %PRODUCTNAME."
msgstr "Določa nekaj možnosti za samodejno opozarjanje in prenos spletnih posodobitev za %PRODUCTNAME."
@@ -12976,418 +12976,418 @@ msgctxt "OptPathsPage"
msgid "This section contains the default paths to important folders in %PRODUCTNAME. These paths can be edited by the user."
msgstr "Ta odsek vsebuje privzete poti do pomembnih map v %PRODUCTNAME. Te poti lahko uporabnik ureja."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:30
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:31
msgctxt "optproxypage|label2"
msgid "Proxy s_erver:"
msgstr "Posr_edovalni strežnik:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:49
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:50
msgctxt "extended_tip|http"
msgid "Type the name of the proxy server for HTTP."
msgstr "Vnesite ime posredovalnega strežnika za HTTP."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:67
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:68
msgctxt "extended_tip|https"
msgid "Type the name of the proxy server for HTTPS. Type the port in the right-hand field."
msgstr "Vnesite ime posredovalnega strežnika za HTTPS. Vrata vnesite v polje na desni."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:85
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:86
msgctxt "extended_tip|ftp"
msgid "Type the name of the proxy server for FTP."
msgstr "Vnesite ime posredovalnega strežnika za FTP."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:103
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:104
msgctxt "extended_tip|noproxy"
msgid "Specifies the names of the servers that do not require any proxy servers, separated by semicolons."
msgstr "Določa imena strežnikov, ki ne zahtevajo posredovalnega strežnika, in sicer jih med seboj loči s podpičji."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:124
msgctxt "extended_tip|httpport"
msgid "Type the port for the corresponding proxy server."
msgstr "Vnesite vrata za ustrezni posredovalni strežnik."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:144
msgctxt "extended_tip|httpsport"
msgid "Type the port for the corresponding proxy server."
msgstr "Vnesite vrata za ustrezni posredovalni strežnik."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:163
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:164
msgctxt "extended_tip|ftpport"
msgid "Type the port for the corresponding proxy server."
msgstr "Vnesite vrata za ustrezni posredovalni strežnik."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:177
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:178
msgctxt "optproxypage|proxymode"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:179
msgctxt "optproxypage|proxymode"
msgid "System"
msgstr "Sistemski"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:179
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:180
msgctxt "optproxypage|proxymode"
msgid "Manual"
msgstr "Ročno"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:183
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:184
msgctxt "extended_tip|proxymode"
msgid "Specifies the type of proxy definition."
msgstr "Določa vrsto definicije posredovanja."
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:197
msgctxt "optproxypage|httpft"
msgid "HT_TP proxy:"
msgstr "Posredovanje HT_TP:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:211
msgctxt "optproxypage|httpportft"
msgid "_Port:"
msgstr "_Vrata:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:223
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:224
msgctxt "optproxypage|httpsft"
msgid "HTTP_S proxy:"
msgstr "Posredovanje HTTP_S:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:237
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:238
msgctxt "optproxypage|ftpft"
msgid "_FTP proxy:"
msgstr "Posredovanje _FTP:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:251
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:252
msgctxt "optproxypage|noproxyft"
msgid "_No proxy for:"
msgstr "_Brez posredovanja za:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:265
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:266
msgctxt "optproxypage|httpsportft"
msgid "P_ort:"
msgstr "Vr_ata:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:278
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:279
msgctxt "optproxypage|ftpportft"
msgid "P_ort:"
msgstr "Vr_ata:"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:291
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:292
msgctxt "optproxypage|noproxydesc"
msgid "Separator ;"
msgstr "Ločilo je ;"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:314
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:315
msgctxt "optproxypage|label1"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:322
+#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:323
msgctxt "extended_tip|OptProxyPage"
msgid "Specifies the type of proxy definition."
msgstr "Določa vrsto definicije posredovanja."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:36
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:38
msgctxt "optsavepage|load_docprinter"
msgid "Load printer settings with the document"
msgstr "Z dokumentom naloži tudi nastavitve tiskalnika"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:45
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:47
msgctxt "load_docprinter"
msgid "If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked."
msgstr "Če je omogočeno, bodo z dokumentom naložene nastavitve tiskalnika. To lahko povzroči tiskanje dokumenta na oddaljenem tiskalniku, če tiskalnika ročno ne zamenjate v pogovornem oknu Natisni. Če ni omogočeno, bo za tisk tega dokumenta uporabljen vaš privzeti tiskalnik. Trenutne nastavitve tiskalnika bodo shranjene z dokumentom, ne glede na to, ali je to polje potrjeno ali ne."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:56
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:58
msgctxt "optsavepage|load_settings"
msgid "Load user-specific settings with the document"
msgstr "Z dokumentom naloži tudi uporabniško določene nastavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:65
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:67
msgctxt "load_settings"
msgid "Loads the user-specific settings saved in a document with the document."
msgstr "Z dokumentom naloži uporabniško določene nastavitve, shranjene v dokumentu."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:82
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:84
msgctxt "optsavepage|label1"
msgid "Load"
msgstr "Naloži"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:123
msgctxt "optsavepage|autosave"
msgid "Save _AutoRecovery information every:"
msgstr "Shrani podatke za _samoobnovitev vsakih:"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:128
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:132
msgctxt "autosave"
msgid "Specifies that %PRODUCTNAME saves the information needed to restore all open documents in case of a crash. You can specify the saving time interval."
msgstr "Določa, da %PRODUCTNAME shrani podatke, potrebne za obnovitev vseh odprtih dokumentov, če bi se sistem sesul. Določite lahko časovni interval shranjevanja."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:146
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:150
msgctxt "autosave_spin"
msgid "Specifies the time interval in minutes for the automatic recovery option."
msgstr "V minutah določi časovni interval za možnost samodejne obnovitve."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:159
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:163
msgctxt "optsavepage|autosave_mins"
msgid "minutes"
msgstr "minut"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:174
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:178
msgctxt "optsavepage|userautosave"
msgid "Automatically save the document too"
msgstr "Samodejno shrani tudi dokument"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:183
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:187
msgctxt "userautosave"
msgid "Specifies that %PRODUCTNAME saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does."
msgstr "Določa, da %PRODUCTNAME ob shranjevanju podatkov za samoobnovo shrani vse odprte dokumente. Uporablja isti časovni interval kot samoobnova."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:194
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:198
msgctxt "optsavepage|relative_fsys"
msgid "Save URLs relative to file system"
msgstr "Shrani URL-je glede na datotečni sistem"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:203
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:207
msgctxt "relative_fsys"
msgid "Select this box for relative saving of URLs in the file system."
msgstr "Izberite to polje za relativno shranjevanje URL-jev v datotečnem sistemu."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:214
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:218
msgctxt "optsavepage|docinfo"
msgid "_Edit document properties before saving"
msgstr "_Uredi lastnosti dokumenta pred shranjevanjem"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:223
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:227
msgctxt "docinfo"
msgid "Specifies that the Properties dialog will appear every time you select the Save As command."
msgstr "Določa, da se pogovorno okno Lastnosti pojavi vsakič, ko izberete ukaz Shrani kot."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:238
msgctxt "optsavepage|relative_inet"
msgid "Save URLs relative to internet"
msgstr "Shrani URL-je glede na internet"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:247
msgctxt "relative_inet"
msgid "Select this box for relative saving of URLs to the Internet."
msgstr "Izberite to polje za relativno shranjevanje URL-jev za internet."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:258
msgctxt "optsavepage|backup"
msgid "Al_ways create backup copy"
msgstr "Ve_dno ustvari varnostno kopijo"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:267
msgctxt "backup"
msgid "Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time %PRODUCTNAME creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK."
msgstr "Prejšnjo različico dokumenta shrani kot varnostno kopijo vedno, ko shranite dokument. Vsakič ko %PRODUCTNAME ustvari varnostno kopijo, ta zamenja prejšnjo varnostno kopijo. Varnostna kopija dobi pripono .BAK."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:280
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:284
msgctxt "optsavepage|label2"
msgid "Save"
msgstr "Shrani"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:312
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:317
msgctxt "optsavepage|warnalienformat"
msgid "Warn when not saving in ODF or default format"
msgstr "Opozori, ko shranjevanje ne poteka v zapisu ODF ali privzeti vrsti datotek"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:321
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:326
msgctxt "warnalienformat"
msgid "You can choose to get a warning message when you save a document in a format that is not OpenDocument or which you did not set as default format in Load/Save - General in the Options dialog box."
msgstr "Izberete lahko, da se pri shranjevanju dokumenta v obliki zapisa, ki ni OpenDocument, ali v obliki zapisa, ki je niste izbrali kot privzete v Nalaganje/shranjevanje – Splošno v pogovornem oknu Možnosti, prikaže opozorilo."
#. EN-US, the term 'extended' must not be translated.
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:341
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:347
msgctxt "optsavepage|odfwarning_label"
msgid "Not using ODF 1.3 Extended may cause information to be lost."
msgstr "Če ne uporabite razširjenega ODF 1.3, bodo podatki morda izgubljeni."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:371
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:377
msgctxt "optsavepage|odfversion"
msgid "1.0/1.1"
msgstr "1.0/1.1"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:378
msgctxt "optsavepage|odfversion"
msgid "1.2"
msgstr "1.2"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:373
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:379
msgctxt "optsavepage|odfversion"
msgid "1.2 Extended (compatibility mode)"
msgstr "1.2 – razširjeni (združljivostni način)"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:380
msgctxt "optsavepage|odfversion"
msgid "1.2 Extended"
msgstr "1.2 – razširjeni"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:375
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:381
msgctxt "optsavepage|odfversion"
msgid "1.3"
msgstr "1.3"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:376
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:382
msgctxt "optsavepage|odfversion"
msgid "1.3 Extended (recommended)"
msgstr "1.3 – razširjeni (priporočeno)"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:380
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:386
msgctxt "odfversion"
msgid "Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible."
msgstr "Nekatera podjetja ali organizacije morda zahtevajo dokumente ODF v standardu ODF 1.0/1.1 ali 1.2. Vrsto zapisa izberete v seznamskem polju. S starejšim zapisom ni mogoče shraniti vseh novih lastnosti dokumenta, tako da, kjer je to mogoče, priporočamo novi zapis ODF 1.3 (razširjeni)."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:393
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:399
msgctxt "optsavepage|label5"
msgid "ODF format version:"
msgstr "Različica zapisa ODF:"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:407
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:413
msgctxt "optsavepage|saveas_label"
msgid "Always sa_ve as:"
msgstr "Vedno s_hrani kot:"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:422
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:428
msgctxt "optsavepage|doctype"
msgid "Text document"
msgstr "Dokument z besedilom"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:423
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:429
msgctxt "optsavepage|doctype"
msgid "HTML document"
msgstr "Dokument HTML"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:424
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:430
msgctxt "optsavepage|doctype"
msgid "Master document"
msgstr "Glavni dokument"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:431
msgctxt "optsavepage|doctype"
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Preglednica"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:426
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:432
msgctxt "optsavepage|doctype"
msgid "Presentation"
msgstr "Predstavitev"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:427
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:433
msgctxt "optsavepage|doctype"
msgid "Drawing"
msgstr "Risba"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:428
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:434
msgctxt "optsavepage|doctype"
msgid "Formula"
msgstr "Formula"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:432
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:438
msgctxt "doctype"
msgid "Specifies the document type for which you want to define the default file format."
msgstr "Določa vrsto dokumenta, za katerega hočete določiti privzeto obliko zapisa datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:447
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:453
msgctxt "saveas"
msgid "Specifies how documents of the type selected on the left will always be saved as this file type. You may select another file type for the current document in the Save as dialog."
msgstr "Določa, kako bodo dokumenti vrste, izbrane na levi, vedno shranjeni kot izbrana vrsta datoteke. Za trenutni dokument lahko drugo vrsto datoteke izberete v pogovornem oknu Shrani kot."
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:460
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:466
msgctxt "optsavepage|label6"
msgid "D_ocument type:"
msgstr "Vrsta d_okumenta:"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:478
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:484
msgctxt "optsavepage|label3"
msgid "Default File Format and ODF Settings"
msgstr "Privzeta vrsta datotek in nastavitve ODF"
-#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:492
+#: cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:498
msgctxt "OptSavePage"
msgid "In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats."
msgstr "V odseku Splošno lahko izberete privzete nastavitve za shranjevanje dokumentov in privzete vrste datotek."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:35
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:37
msgctxt "optsecuritypage|label9"
msgid "Maintain a list of Time Stamping Authority (TSA) URLs to be used for digital signatures in PDF export."
msgstr "Hrani seznam URL-jev overiteljev časovnih žigov, ki bodo uporabljeni za digitalni podpis pri izvozu PDF."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:48
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:50
msgctxt "optsecuritypage|tsas"
msgid "_TSAs..."
msgstr "Overitelji časovnih _žigov ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:56
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:58
msgctxt "extended_tip|tsas"
msgid "Opens the Time Stamping Authority URLs dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno URL-ji overiteljev časovnih žigov."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:73
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:75
msgctxt "optsecuritypage|label10"
msgid "TSAs"
msgstr "Overitelji časovnih žigov"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:110
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:113
msgctxt "optsecuritypage|label7"
msgid "Select the Network Security Services certificate directory to use for digital signatures."
msgstr "Izberite mapo s potrdili omrežnih varnostnih storitev (NSSC), ki bo uporabljena za digitalne podpise."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:126
msgctxt "optsecuritypage|cert"
msgid "_Certificate..."
msgstr "Potr_dilo ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:131
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:134
msgctxt "extended_tip|cert"
msgid "Opens the Certificate Path dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Pot digitalnega potrdila."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:148
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:151
msgctxt "optsecuritypage|label8"
msgid "Certificate Path"
msgstr "Pot digitalnega potrdila"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:185
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:189
msgctxt "optsecuritypage|label5"
msgid "Adjust the security level for executing macros and specify trusted macro developers."
msgstr "Nastavite raven zaščite za izvrševanje makrov in določite razvijalce makrov, ki jim zaupate."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:202
msgctxt "optsecuritypage|macro"
msgid "Macro Securit_y..."
msgstr "Varnost ma_krov ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:210
msgctxt "extended_tip|macro"
msgid "Opens the Macro Security dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Varnost makrov."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:223
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:227
msgctxt "optsecuritypage|label3"
msgid "Macro Security"
msgstr "Varnost makrov"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:269
msgctxt "optsecuritypage|savepassword"
msgid "Persistently _save passwords for web connections"
msgstr "Vztrajno _shranjuj gesla za spletne povezave"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:272
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:278
msgctxt "extended_tip|savepassword"
msgid "If enabled, %PRODUCTNAME will securely store all passwords that you use to access files from web servers. You can retrieve the passwords from the list after you enter the master password."
msgstr "Če je vključeno, %PRODUCTNAME varno shrani vsa gesla, ki jih uporabljate za dostop do datotek na spletnih strežnikih. Gesla s seznama lahko uporabite, če vnesete glavno geslo."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:295
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:302
msgctxt "optsecuritypage|usemasterpassword"
msgid "Protected _by a master password (recommended)"
msgstr "Zaš_čiteno z glavnim geslom (priporočeno)"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:313
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:320
msgctxt "optsecuritypage|masterpasswordtext"
msgid "Passwords are protected by a master password. You will be asked to enter it once per session, if %PRODUCTNAME retrieves a password from the protected password list."
msgstr "Gesla so zaščitena z glavnim geslom. Vnesti ga boste morali za vsako sejo, ko %PRODUCTNAME dostopa do gesla s seznama zaščitenih gesel."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:329
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:336
msgctxt "optsecuritypage|nopasswordsave"
msgid ""
"Disabling the function to persistently store passwords deletes the list of passwords stored and resets the master password.\n"
@@ -13398,422 +13398,422 @@ msgstr ""
"\n"
"Resnično želite izbrisati seznam gesel in ponastaviti glavno geslo?"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:367
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:376
msgctxt "optsecuritypage|connections"
msgid "Connect_ions..."
msgstr "Povez_ave ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:375
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:384
msgctxt "extended_tip|connections"
msgid "Asks for the master password. If master password is correct, shows the Stored Web Connection Information dialog."
msgstr "Povpraša po glavnem geslu. Če je glavno geslo pravilno, odpre pogovorno okno Shranjeni podatki spletne povezave."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:396
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:406
msgctxt "optsecuritypage|masterpassword"
msgid "_Master Password..."
msgstr "_Glavno geslo ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:414
msgctxt "extended_tip|masterpassword"
msgid "Opens the Enter Master Password dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Vnesite glavno geslo."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:433
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:443
msgctxt "optsecuritypage|label2"
msgid "Passwords for Web Connections"
msgstr "Gesla za spletne povezave"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:470
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:481
msgctxt "optsecuritypage|label4"
msgid "Adjust security related options and define warnings for hidden information in documents. "
msgstr "Prilagodite varnostne možnosti in določite opozorila za prikrite podatke v dokumentih."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:483
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:494
msgctxt "optsecuritypage|options"
msgid "O_ptions..."
msgstr "Mo_žnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:491
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:502
msgctxt "extended_tip|options"
msgid "Opens the \"Security Options and Warnings\" dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno »Varnostne možnosti in opozorila«."
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:508
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:519
msgctxt "optsecuritypage|label1"
msgid "Security Options and Warnings"
msgstr "Varnostne možnosti in opozorila"
-#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:522
+#: cui/uiconfig/ui/optsecuritypage.ui:533
msgctxt "extended_tip|OptSecurityPage"
msgid "Defines the security options for saving documents, for web connections, and for opening documents that contain macros."
msgstr "Določa varnostne možnosti za shranjevanje dokumentov, za spletne povezave in za odpiranje dokumentov, ki vsebujejo makre."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:34
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:35
msgctxt "optuserpage|companyft"
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:49
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:50
msgctxt "optuserpage|nameft"
msgid "First/last _name/initials:"
msgstr "_Ime/priimek/začetnice:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:64
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:65
msgctxt "optuserpage|streetft"
msgid "_Street:"
msgstr "_Ulica:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:79
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:80
msgctxt "optuserpage|cityft"
msgid "City/state/_zip:"
msgstr "_Kraj/zvezna država/pošta:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:94
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:95
msgctxt "optuserpage|countryft"
msgid "Country/re_gion:"
msgstr "Država/re_gija:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:109
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:110
msgctxt "optuserpage|titleft"
msgid "_Title/position:"
msgstr "Na_ziv/funkcija:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:124
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:125
msgctxt "optuserpage|phoneft"
msgid "Telephone (home/_work):"
msgstr "Tel. (doma/slu_žba):"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:130
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:131
msgctxt "phoneft-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Tel. (doma)"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:144
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:145
msgctxt "optuserpage|faxft"
msgid "Fa_x/email:"
msgstr "Fa_ks / e-pošta:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:170
msgctxt "optuserpage|firstname-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Ime"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:171
msgctxt "extended tip | firstname"
msgid "Type your first name."
msgstr "Vnesite svoje ime."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:187
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:189
msgctxt "lastname-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Priimek"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:188
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:190
msgctxt "extended tip | lastname"
msgid "Type your last name."
msgstr "Vnesite svoj priimek."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:208
msgctxt "shortname-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Začetnice"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:207
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:209
msgctxt "extended tip | shortname"
msgid "Type your initials."
msgstr "Vnesite svoje začetnice."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:236
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:239
msgctxt "city-atkobject"
msgid "City"
msgstr "Kraj"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:237
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:240
msgctxt "extended tip | city"
msgid "Type the city where you live."
msgstr "Vnesite kraj bivanja."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:255
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:258
msgctxt "state-atkobject"
msgid "State"
msgstr "Pokrajina / zvezna država"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:259
msgctxt "extended tip | state"
msgid "Type your state."
msgstr "Vnesite pokrajino oz. zvezno državo."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:274
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:277
msgctxt "zip-atkobject"
msgid "Zip code"
msgstr "Poštna številka"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:275
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:278
msgctxt "extended tip | zip"
msgid "Type your ZIP in this field."
msgstr "V to polje vnesite poštno številko."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:305
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:309
msgctxt "title-atkobject"
msgid "Title"
msgstr "Naziv"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:310
msgctxt "extended tip | title"
msgid "Type your title in this field."
msgstr "V to polje vnesite svoj naziv."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:324
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:328
msgctxt "position-atkobject"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:325
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:329
msgctxt "extended tip | position"
msgid "Type your position in the company in this field."
msgstr "V to polje vnesite svoj položaj v podjetju."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:354
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:359
msgctxt "home-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Tel. (doma)"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:355
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:360
msgctxt "extended tip | home"
msgid "Type your private telephone number in this field."
msgstr "V to polje vnesite svojo domačo telefonsko številko."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:373
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:378
msgctxt "work-atkobject"
msgid "Work telephone number"
msgstr "Tel. (služba)"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:379
msgctxt "extended tip | work"
msgid "Type your work number in this field."
msgstr "V to polje vnesite številko svojega službenega telefona."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:410
msgctxt "fax-atkobject"
msgid "Fax number"
msgstr "Številka faksa"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:405
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:411
msgctxt "extended tip | fax"
msgid "Type your fax number in this field."
msgstr "V to polje vnesite številko svojega faksa."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:423
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:429
msgctxt "email-atkobject"
msgid "email address"
msgstr "E-poštni naslov"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:424
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:430
msgctxt "extended tip | email"
msgid "Type your email address."
msgstr "V to polje vnesite svoj e-poštni naslov."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:441
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:447
msgctxt "optuserpage|usefordocprop"
msgid "Use data for document properties"
msgstr "Uporabi podatke za lastnosti dokumenta"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:450
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:456
msgctxt "extended tips | usefordoprop"
msgid "Mark to use the data in document properties"
msgstr "Potrdite, če želite podatke uporabljati za lastnosti dokumenta."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:465
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:471
msgctxt "optuserpage|rusnameft"
msgid "Last/first/father’s _name/initials:"
msgstr "Priimek/ime/ime _očeta/začetnice:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:489
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:496
msgctxt "ruslastname-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Priimek"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:490
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:497
msgctxt "extended tip | ruslastname"
msgid "Type your last name."
msgstr "Vnesite svoj priimek."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:508
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:515
msgctxt "rusfathersname-atkobject"
msgid "Father's name"
msgstr "Ime očeta"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:509
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:516
msgctxt "extended tips | rusfathersname"
msgid "Type your father's name"
msgstr "Vnesite ime svojega očeta."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:527
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:534
msgctxt "russhortname-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Začetnice"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:528
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:535
msgctxt "extended tip | russhortname"
msgid "Type your initials."
msgstr "Vnesite svoje začetnice."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:546
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:553
msgctxt "rusfirstname-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Ime"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:547
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:554
msgctxt "extended tip | rusfirstname"
msgid "Type your first name."
msgstr "Vnesite svoje ime."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:567
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:574
msgctxt "optuserpage|eastnameft"
msgid "Last/first _name/initials:"
msgstr "Pr_iimek/ime/začetnice:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:591
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:599
msgctxt "eastlastname-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Priimek"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:592
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:600
msgctxt "extended tip | eastlastname"
msgid "Type your last name."
msgstr "Vnesite svoj priimek."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:610
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:618
msgctxt "eastfirstname-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Ime"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:611
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:619
msgctxt "extended tip | eastfirstname"
msgid "Type your first name."
msgstr "Vnesite svoje ime."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:629
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:637
msgctxt "eastshortname-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Začetnice"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:630
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:638
msgctxt "extended tip | eastshortname"
msgid "Type your initials."
msgstr "Vnesite svoje začetnice."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:650
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:658
msgctxt "optuserpage|russtreetft"
msgid "_Street/apartment number:"
msgstr "_Ulica/številka stanovanja:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:674
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:683
msgctxt "russtreet-atkobject"
msgid "Street"
msgstr "Ulica"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:675
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:684
msgctxt "extended tips | russrteet"
msgid "Type the name of your street in this field."
msgstr "V to polje vnesite ime ulice."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:693
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:702
msgctxt "ruslastname-atkobject"
msgid "Apartment number"
msgstr "Številka stanovanja"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:694
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:703
msgctxt "extended tips | apartnum"
msgid "Type your apartment number"
msgstr "V to polje vnesite številko stanovanja."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:714
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:723
msgctxt "optuserpage|icityft"
msgid "_Zip/city:"
msgstr "Po_šta/kraj:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:738
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:748
msgctxt "icity-atkobject"
msgid "City"
msgstr "Mesto"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:739
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:749
msgctxt "extended tip | icity"
msgid "Type the city where you live."
msgstr "Vnesite kraj bivanja."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:757
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:767
msgctxt "izip-atkobject"
msgid "Zip code"
msgstr "Poštna številka"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:758
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:768
msgctxt "extended tip | izip"
msgid "Type your ZIP in this field."
msgstr "V to polje vnesite poštno številko."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:787
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:798
msgctxt "extended tip | street"
msgid "Type the name of your street in this field."
msgstr "V to polje vnesite ime ulice."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:816
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:828
msgctxt "extended tips | country"
msgid "Type your country and region"
msgstr "V to polje vnesite svojo državo in regijo oz. zvezno državo."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:845
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:858
msgctxt "extended tip | company"
msgid "Type the name of your company in this field."
msgstr "V to polje vnesite ime svojega podjetja."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:868
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:881
msgctxt "optuserpage|label1"
msgid "Address"
msgstr "Naslov"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:903
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:917
msgctxt "optuserpage|signingkeylabel"
msgid "OpenPGP signing key:"
msgstr "Podpisni ključ OpenPGP:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:917
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:931
msgctxt "optuserpage|encryptionkeylabel"
msgid "OpenPGP encryption key:"
msgstr "Šifrirni ključ OpenPGP:"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:933 cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:952
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:947 cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:966
msgctxt "optuserpage|liststore1"
msgid "No key"
msgstr "Brez ključa"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:937
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:951
msgctxt "extended tip | encryptionkey"
msgid "Select your OpenPGP key from the drop-down list for encrypting ODF documents."
msgstr "S spustnega seznama izberite svoj ključ OpenPGP za šifriranje dokumentov ODF."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:956
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:970
msgctxt "extended tip | signingkey"
msgid "Select your OpenPGP key from the drop-down list for signing ODF documents."
msgstr "S spustnega seznama izberite svoj ključ OpenPGP za podpisovanje dokumentov ODF."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:967
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:981
msgctxt "optuserpage|encrypttoself"
msgid "When encrypting documents, always encrypt to self"
msgstr "Pri šifriranju dokumentov vedno šifriraj nase"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:976
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:990
msgctxt "extended tip | encrypttoself"
msgid "Mark this checkbox to also encrypt the file with your public key, so you can open the document with your private key."
msgstr "Potrdite to polje, da bo datoteka tudi šifrirana z vašim javnim ključem in da boste lahko dokument odprli s svojim zasebnim ključem."
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:994
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:1008
msgctxt "optuserpage|cryptographylabel"
msgid "Cryptography"
msgstr "Kriptografija"
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:1010
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:1024
msgctxt "extended tip | OptUserPage"
msgid "Use this tab page to enter or edit user data."
msgstr "Ta zavihek uporabite za vnos ali urejanje uporabniških podatkov."
@@ -14056,7 +14056,7 @@ msgstr "Slo_g ikon:"
#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:481
msgctxt "optviewpage|btnMoreIcons"
msgid "Add more icon themes via extension"
-msgstr "Dodaj več tem ikon z razširitvami"
+msgstr "Dodaj več tem ikon prek razširitev"
#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:499
msgctxt "optviewpage|label1"
@@ -14153,163 +14153,163 @@ msgctxt "optviewpage|label5"
msgid "Font Lists"
msgstr "Seznami pisav"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:43
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:46
msgctxt "pageformatpage|labelFormat"
msgid "_Format:"
msgstr "_Oblika:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:67
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:70
msgctxt "pageformatpage|labelWidth"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:93
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:96
msgctxt "pageformatpage|labelHeight"
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:122
msgctxt "pageformatpage|labelOrientation"
msgid "_Orientation:"
msgstr "_Usmerjenost:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:131
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:134
msgctxt "pageformatpage|radiobuttonPortrait"
msgid "_Portrait"
msgstr "_Pokončno"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:151
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:154
msgctxt "pageformatpage|radiobuttonLandscape"
msgid "L_andscape"
msgstr "L_ežeče"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:174
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:177
msgctxt "pageformatpage|labelTextFlow"
msgid "_Text direction:"
msgstr "Smer _besedila:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:233
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:237
msgctxt "pageformatpage|labelPaperTray"
msgid "Paper _tray:"
msgstr "_Pladenj za papir:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:269
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:273
msgctxt "pageformatpage|labelPaperFormat"
msgid "Paper Format"
msgstr "Oblika papirja"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:317
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:323
msgctxt "pageformatpage|labelLeftMargin"
msgid "Left:"
msgstr "Levo:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:331
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:337
msgctxt "pageformatpage|labelInner"
msgid "I_nner:"
msgstr "_Notranje:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:368
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:374
msgctxt "pageformatpage|labelRightMargin"
msgid "Right:"
msgstr "Desno:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:382
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:388
msgctxt "pageformatpage|labelOuter"
msgid "O_uter:"
msgstr "Z_unanje:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:414
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:420
msgctxt "pageformatpage|labelTopMargin"
msgid "Top:"
msgstr "Zgoraj:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:439
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:445
msgctxt "pageformatpage|labelBottomMargin"
msgid "Bottom:"
msgstr "Spodaj:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:468
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:474
msgctxt "pageformatpage|labelMargins"
msgid "Margins"
msgstr "Robovi"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:504
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:511
msgctxt "pageformatpage|labelPageLayout"
msgid "_Page layout:"
msgstr "_Postavitev strani:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:518
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:525
msgctxt "pageformatpage|labelPageNumbers"
msgid "Page numbers:"
msgstr "Številke strani:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:530
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:537
msgctxt "pageformatpage|checkRegisterTrue"
msgid "Use page li_ne-spacing"
msgstr "Uporabi razmik vrstic g_lede na stran"
#. xdds
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:534
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:541
msgctxt "pageformatpage|checkRegisterTrue"
msgid "Enables page line-spacing (register-true) using the selected Reference Style"
msgstr "Omogoči razmik vrstic glede na stran (zvesto registru) z uporabo izbranega sklicnega sloga."
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:540
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:547
msgctxt "extended_tip|checkRegisterTrue"
msgid "If enabled, then all paragraph styles with the option page line-spacing activated will be affected, assuming the line spacing of the Reference Style. This will align them to an invisible vertical page grid, regardless of their font size, so that each line is the same height."
msgstr "Če je možnost potrjena, bodo prizadeti vsi slogi strani z vključeno možnostjo razmika vrstic glede na stran, skladno z razmikom vrstic sklicnega sloga. S to nastavitvijo se poravnajo na nevidno navpično mrežo strani, ne glede na njihovo velikost pisave, tako da ima vsaka vrstica isto višino."
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:554
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:561
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Right and left"
msgstr "Desno in levo"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:555
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:562
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Mirrored"
msgstr "Zrcaljeno"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:556
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:563
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Only right"
msgstr "Samo desno"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:557
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:564
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Only left"
msgstr "Samo levo"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:579
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:586
msgctxt "pageformatpage|labelTblAlign"
msgid "Table alignment:"
msgstr "Poravnava tabele:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:591
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:598
msgctxt "pageformatpage|checkbuttonHorz"
msgid "Hori_zontal"
msgstr "Vodo_ravno"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:606
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:613
msgctxt "pageformatpage|checkbuttonVert"
msgid "_Vertical"
msgstr "_Navpično"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:621
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:628
msgctxt "pageformatpage|checkAdaptBox"
msgid "_Fit object to paper format"
msgstr "_Prilagodi predmet obliki papirja"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:640
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:647
msgctxt "pageformatpage|labelRegisterStyle"
msgid "Reference _Style:"
msgstr "_Slog sklicevanja:"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:674
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:681
msgctxt "pageformatpage|label5"
msgid "Layout Settings"
msgstr "Nastavitve postavitve"
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:695
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:702
msgctxt "pageformatpage|labelMsg"
msgid ""
"The margin settings are out of print range.\n"
@@ -14320,323 +14320,323 @@ msgstr ""
"\n"
"Želite kljub temu uveljaviti spremembe?"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:40
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:41
msgctxt "paragalignpage|drawingareaWN_EXAMPLE-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:86
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_LEFTALIGN"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:99
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:102
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_RIGHTALIGN"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:115
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:118
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_CENTERALIGN"
msgid "_Center"
msgstr "_Sredina"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:135
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_JUSTIFYALIGN"
msgid "_Justified"
msgstr "O_bojestransko"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:148
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:151
msgctxt "paragalignpage|checkCB_EXPAND"
msgid "_Expand single word"
msgstr "_Razširi eno besedo"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:168
msgctxt "paragalignpage|checkCB_SNAP"
msgid "_Snap to text grid (if active)"
msgstr "_Pripni na besedilno mrežo (če je aktivna)"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:187
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:190
msgctxt "paragalignpage|labelST_RIGHTALIGN_ASIAN"
msgid "Righ_t/Bottom"
msgstr "Des_no/spodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:200
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:203
msgctxt "paragalignpage|labelST_LEFTALIGN_ASIAN"
msgid "_Left/Top"
msgstr "_Levo/zgoraj"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:229
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:232
msgctxt "paragalignpage|labelLB_LASTLINE"
msgid "_Last line:"
msgstr "_Zadnja vrstica:"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:246 cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:247
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:249 cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:250
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_LASTLINE"
msgid "Start"
msgstr "Na začetku"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:248
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:251
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_LASTLINE"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:249
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:252
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_LASTLINE"
msgid "Justified"
msgstr "Obojestransko"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:274
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:277
msgctxt "paragalignpage|label1"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:307
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:310
msgctxt "paragalignpage|labelFT_VERTALIGN"
msgid "_Alignment:"
msgstr "_Poravnava:"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:324
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:327
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:325
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:328
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Base line"
msgstr "Osnovna vrstica"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:326
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:329
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:330
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Middle"
msgstr "Sredina"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:328
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:331
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:348
msgctxt "paragalignpage|labelFL_VERTALIGN"
msgid "Text-to-text"
msgstr "Med besedilom"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:378
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:381
msgctxt "paragalignpage|label2"
msgid "_Text direction:"
msgstr "Smer _besedila:"
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:408
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:411
msgctxt "paragalignpage|labelFL_PROPERTIES"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:76
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:77
msgctxt "paraindentspacing|drawingareaWN_EXAMPLE-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:125
msgctxt "paraindentspacing|labelFT_LEFTINDENT"
msgid "_Before text:"
msgstr "Pred _besedilom:"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:139
msgctxt "paraindentspacing|labelFT_RIGHTINDENT"
msgid "After _text:"
msgstr "Za bese_dilom:"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:150
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:153
msgctxt "paraindentspacing|labelFT_FLINEINDENT"
msgid "_First line:"
msgstr "_Prva vrstica:"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:162
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:165
msgctxt "paraindentspacing|checkCB_AUTO"
msgid "_Automatic"
msgstr "S_amodejno"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:167
msgctxt "paraindentspacing|checkCB_AUTO|tooltip_text"
msgid "Indent paragraph automatically according to font size and line spacing."
msgstr "Samodejno zamakne odstavek glede na velikost pisave in razmik med vrsticami."
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:215
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:218
msgctxt "paraindentspacing|labelST_LINEDIST_ABS"
msgid "Fixed"
msgstr "Fiksno"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:233
msgctxt "paraindentspacing|label1"
msgid "Indent"
msgstr "Zamik"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:270
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:274
msgctxt "paraindentspacing|labelFT_TOPDIST"
msgid "Ab_ove paragraph:"
msgstr "Na_d odstavkom:"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:284
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:288
msgctxt "paraindentspacing|labelFT_BOTTOMDIST"
msgid "Below _paragraph:"
msgstr "Pod ods_tavkom:"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:331
msgctxt "paraindentspacing|checkCB_CONTEXTUALSPACING"
msgid "Do not add space between paragraphs of the same style"
msgstr "Ne dodaj razmika med odstavke istega sloga"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:349
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:353
msgctxt "paraindentspacing|labelFL_VERTALIGN"
msgid "Spacing"
msgstr "Razmik"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:394
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:399
msgctxt "paraindentspacing|liststoreLB_LINEDIST"
msgid "Single"
msgstr "Enojno"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:395
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:400
msgctxt "paraindentspacing|liststoreLB_LINEDIST"
msgid "1.15 Lines"
msgstr "1,15 vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:396
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:401
msgctxt "paraindentspacing|liststoreLB_LINEDIST"
msgid "1.5 Lines"
msgstr "1,5 vrstice"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:397
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:402
msgctxt "paraindentspacing|liststoreLB_LINEDIST"
msgid "Double"
msgstr "Dvojno"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:398
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:403
msgctxt "paraindentspacing|liststoreLB_LINEDIST"
msgid "Proportional"
msgstr "Sorazmerno"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:399
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:404
msgctxt "paraindentspacing|liststoreLB_LINEDIST"
msgid "At least"
msgstr "Najmanj"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:400
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:405
msgctxt "paraindentspacing|liststoreLB_LINEDIST"
msgid "Leading"
msgstr "Vodilno"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:413
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:418
msgctxt "paraindentspacing|labelFT_LINEDIST"
msgid "of"
msgstr "od"
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:474
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:479
msgctxt "paraindentspacing|checkCB_REGISTER"
msgid "Activate page li_ne-spacing"
msgstr "Vklopi razmik vrstic g_lede na stran"
#. xdds
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:477
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:482
msgctxt "paraindentspacing|checkCB_REGISTER|tooltip_text"
msgid "Applies page line-spacing (register-true) if set for the Page Style."
msgstr "Uporabi razmik vrstic glede na stran (zvesto registru), če je ta nastavljen za slog strani."
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:483
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:488
msgctxt "paraindentspacing|extended_tip|checkCB_REGISTER"
msgid "If page line-spacing is activated and the Page style uses page line-spacing, then this paragraph will align to an invisible vertical page grid, regardless of their font size, so that each line is the same height."
msgstr "Če je možnost razmika strani glede na stran potrjena in slog strani uporablja razmik strani glede na stran, se bo ta odstavek poravnal na nevidno navpično mrežo strani, ne glede na njegovo velikost pisave, tako da ima vsaka vrstica isto višino."
-#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:501
+#: cui/uiconfig/ui/paraindentspacing.ui:506
msgctxt "paraindentspacing|labelFL_PROPERTIES"
msgid "Line Spacing"
msgstr "Razmik med vrsticami"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:118
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:119
msgctxt "paratabspage|label1"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:153
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:155
msgctxt "paratabspage|radiobuttonBTN_TABTYPE_DECIMAL"
msgid "Deci_mal"
msgstr "Deci_malno"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:225
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:227
msgctxt "paratabspage|radiobuttonBTN_TABTYPE_LEFT"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:241
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:243
msgctxt "paratabspage|radiobuttonST_LEFTTAB_ASIAN"
msgid "_Left/Top"
msgstr "_Levo/zgoraj"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:268
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:270
msgctxt "paratabspage|radiobuttonBTN_TABTYPE_RIGHT"
msgid "Righ_t"
msgstr "Des_no"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:284
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:286
msgctxt "paratabspage|radiobuttonST_RIGHTTAB_ASIAN"
msgid "Righ_t/Bottom"
msgstr "Des_no/spodaj"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:308
msgctxt "paratabspage|radiobuttonBTN_TABTYPE_CENTER"
msgid "C_entered"
msgstr "Na s_redini"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:330
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:332
msgctxt "paratabspage|labelFT_TABTYPE_DECCHAR"
msgid "_Character"
msgstr "_Znak"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:350
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:352
msgctxt "paratabspage|label2"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:384
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:387
msgctxt "paratabspage|radiobuttonBTN_FILLCHAR_NO"
msgid "N_one"
msgstr "Br_ez"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:452
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:455
msgctxt "paratabspage|radiobuttonBTN_FILLCHAR_OTHER"
msgid "C_haracter"
msgstr "Zna_k"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:491
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:494
msgctxt "paratabspage|label3"
msgid "Fill Character"
msgstr "Zapolnitveni znak"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:529
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:532
msgctxt "paratabspage|buttonBTN_DELALL"
msgid "Delete _all"
msgstr "Izbriši _vse"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:550
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:553
msgctxt "paratabspage|extended_tip|buttonBTN_DEL"
msgid "Deletes the selected element or elements after confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:563
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:566
msgctxt "paratabspage|label4"
msgid "points"
msgstr "pike"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:576
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:579
msgctxt "paratabspage|label5"
msgid "dashes"
msgstr "pomišljaji"
-#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:589
+#: cui/uiconfig/ui/paratabspage.ui:592
msgctxt "paratabspage|label6"
msgid "underscores"
msgstr "podčrtaji"
@@ -14646,62 +14646,62 @@ msgctxt "password|PasswordDialog"
msgid "Set Password"
msgstr "Nastavitev gesla"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:100
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:101
msgctxt "password|extended_tip|newpassEntry"
msgid "Type a password. A password is case sensitive."
msgstr "Vpišite geslo. V geslih velja razlikovanje med velikimi in malimi črkami."
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:120
msgctxt "password|extended_tip|confirmpassEntry"
msgid "Re-enter the password."
msgstr "Ponovno vnesite geslo."
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:133
msgctxt "password|label1"
msgid "Note: After a password has been set, the document will only open with the password. Should you lose the password, there will be no way to recover the document. Please also note that this password is case-sensitive."
msgstr "Opomba: ko je geslo nastavljeno, boste dokument lahko odprli le z geslom. Če geslo pozabite, dokumenta ni mogoče povrniti. Upoštevajte tudi, da je v geslih treba razlikovati med velikimi in malimi črkami."
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:167
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:169
msgctxt "password|readonly"
msgid "Open file read-only"
msgstr "Odpri datoteko samo za branje"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:216
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:219
msgctxt "password|label7"
msgid "Enter password to allow editing"
msgstr "Vnesite geslo, ki omogoča urejanje"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:260
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:264
msgctxt "password|label8"
msgid "Confirm password"
msgstr "Potrdite geslo"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:304
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:308
msgctxt "password|label6"
msgid "File Sharing Password"
msgstr "Geslo za souporabo datoteke"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:316
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:320
msgctxt "password|label3"
msgid "_Options"
msgstr "_Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:322
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:326
msgctxt "password|extended_tip|expander"
msgid "Click to show or hide the file sharing password options."
msgstr "Vključite ali izključite prikaz možnosti gesla za skupno rabo datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:339
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:344
msgctxt "password|label4"
msgid "_Enter password to open"
msgstr "_Vnesite geslo za odpiranje"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:383
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:389
msgctxt "password|label5"
msgid "Confirm password"
msgstr "Potrdite geslo"
-#: cui/uiconfig/ui/password.ui:427
+#: cui/uiconfig/ui/password.ui:433
msgctxt "password|label2"
msgid "File Encryption Password"
msgstr "Geslo za šifriranje datoteke"
@@ -14836,7 +14836,7 @@ msgctxt "personalization_tab|default_persona"
msgid "Preinstalled Theme"
msgstr "Vnaprej nameščena tema"
-#: cui/uiconfig/ui/personalization_tab.ui:188
+#: cui/uiconfig/ui/personalization_tab.ui:189
msgctxt "personalization_tab|personas_label"
msgid "LibreOffice Themes"
msgstr "Teme LibreOffice"
@@ -14856,27 +14856,27 @@ msgctxt "pickbulletpage|extended_tip|PickBulletPage"
msgid "Displays the different bullet styles that you can apply."
msgstr "Prikažejo se različni slogi oznak, ki jih lahko uporabite."
-#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:49
+#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:50
msgctxt "pickgraphicpage|extended_tip|valueset"
msgid "Click the graphics that you want to use as bullets."
msgstr "Izbere grafični znak, ki ga želite uporabiti za oznake."
-#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:66
+#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:67
msgctxt "pickgraphicpage|errorft"
msgid "The Gallery theme 'Bullets' is empty (no images)."
msgstr "Galerijska tema »Oznake« je prazna (ni slik)."
-#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:76
+#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:77
msgctxt "pickgraphicpage|browseBtn"
msgid "Add and Resize"
msgstr "Dodaj in spremeni velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:104
+#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:105
msgctxt "pickgraphicpage|label25"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:112
+#: cui/uiconfig/ui/pickgraphicpage.ui:113
msgctxt "pickgraphicpage|extended_tip|PickGraphicPage"
msgid "Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list."
msgstr "Prikažejo se različni grafični znaki, ki jih lahko uporabite kot oznake v označenem seznamu."
@@ -14926,77 +14926,77 @@ msgctxt "positionpage|subscript"
msgid "Subscript"
msgstr "Podpisano"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:133
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:134
msgctxt "positionpage|raiselower"
msgid "Raise/lower by"
msgstr "Zvišaj/znižaj za"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:167
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:168
msgctxt "positionpage|automatic"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:184
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:185
msgctxt "positionpage|relativefontsize"
msgid "Relative font size"
msgstr "Relativna velikost pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:212
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:213
msgctxt "positionpage|label20"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:250
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:251
msgctxt "positionpage|0deg"
msgid "0 degrees"
msgstr "0 stopinj"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:266
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:267
msgctxt "positionpage|90deg"
msgid "90 degrees"
msgstr "90 stopinj"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:283
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:284
msgctxt "positionpage|270deg"
msgid "270 degrees"
msgstr "270 stopinj"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:316
msgctxt "positionpage|label24"
msgid "Scale width"
msgstr "Spremeni širino"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:341
msgctxt "positionpage|fittoline"
msgid "Fit to line"
msgstr "Prilagodi vrstici"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:375
msgctxt "positionpage|rotateandscale"
msgid "Rotation / Scaling"
msgstr "Vrtenje / spreminjanje merila"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:390
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:391
msgctxt "positionpage|scale"
msgid "Scaling"
msgstr "Spreminjanje merila"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:431
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:432
msgctxt "positionpage|label7"
msgid "Character spacing"
msgstr "Razmik med znaki"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:470
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:471
msgctxt "positionpage|pairkerning"
msgid "Pair kerning"
msgstr "Parno spodsekavanje"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:492
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:493
msgctxt "positionpage|label22"
msgid "Spacing"
msgstr "Razmik"
-#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:532
+#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:533
msgctxt "positionpage|preview-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
@@ -15006,157 +15006,157 @@ msgctxt "positionsizedialog|PositionAndSizeDialog"
msgid "Position and Size"
msgstr "Položaj in velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:139
msgctxt "positionsizedialog|RID_SVXPAGE_POSITION_SIZE"
msgid "Position and Size"
msgstr "Položaj in velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:184
+#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:186
msgctxt "positionsizedialog|RID_SVXPAGE_SWPOSSIZE"
msgid "Position and Size"
msgstr "Položaj in velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:234
msgctxt "positionsizedialog|RID_SVXPAGE_ANGLE"
msgid "Rotation"
msgstr "Vrtenje"
-#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:278
+#: cui/uiconfig/ui/positionsizedialog.ui:282
msgctxt "positionsizedialog|RID_SVXPAGE_SLANT"
msgid "Slant & Corner Radius"
msgstr "Nagnjenost in polmer kota"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:61
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:62
msgctxt "possizetabpage|FT_POS_X"
msgid "Position _X:"
msgstr "Položaj _X:"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:75
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:76
msgctxt "possizetabpage|FT_POS_Y"
msgid "Position _Y:"
msgstr "Položaj _Y:"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:95
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:96
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|MTR_FLD_POS_X"
msgid "Enter the horizontal distance that you want to move the object relative to the base point selected in the grid."
msgstr "Vnesite vodoravno razdaljo, za katero naj se predmet premakne glede na temeljno točko, ki je izbrana v mreži."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:115
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|MTR_FLD_POS_Y"
msgid "Enter the vertical distance that you want to move the object relative to the base point selected in the grid."
msgstr "Vnesite navpično razdaljo, za katero naj se predmet premakne glede na temeljno točko, ki je izbrana v mreži."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:157
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|CTL_POSRECT"
msgid "Click a base point in the grid, and then enter the amount that you want to shift the object relative to the base point that you selected in the Position Y and Position X boxes. The base points correspond to the selection handles on an object."
msgstr "Kliknite temeljno točko v mreži, nato pa vnesite količino, za katero naj se predmet premakne relativno na temeljno točko, ki ste jo izbrali v poljih Položaj Y in Položaj X. Temeljne točke ustrezajo izbranim ročicam na predmetu."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:174
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:175
msgctxt "possizetabpage|FT_POSREFERENCE"
msgid "_Base point:"
msgstr "_Temeljna točka:"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:199
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:200
msgctxt "possizetabpage|label1"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:241
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:243
msgctxt "possizetabpage|FT_WIDTH"
msgid "Wi_dth:"
msgstr "Ši_rina:"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:255
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:257
msgctxt "possizetabpage|FT_HEIGHT"
msgid "H_eight:"
msgstr "V_išina:"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:275
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:277
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|MTR_FLD_WIDTH"
msgid "Enter a width for the selected object."
msgstr "Vnesite širino za izbrani predmet."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:294
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:296
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|MTR_FLD_HEIGHT"
msgid "Enter a height for the selected object."
msgstr "Vnesite višino za izbrani predmet."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:305
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:307
msgctxt "possizetabpage|CBX_SCALE"
msgid "_Keep ratio"
msgstr "_Ohrani razmerje"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:314
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:316
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|CBX_SCALE"
msgid "Maintains proportions when you resize the selected object."
msgstr "Ko spremenite velikost izbranega predmeta, se sorazmerja ohranijo."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:357
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:359
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|CTL_SIZERECT"
msgid "Click a base point in the grid, and then enter the new size dimensions for the selected object in the Width and Height boxes."
msgstr "Kliknite temeljno točko v mreži, nato pa v polji Širina in Višina vnesite nove dimenzije velikosti za izbrani predmet."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:375
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:377
msgctxt "possizetabpage|FT_SIZEREFERENCE"
msgid "Base _point:"
msgstr "_Temeljna točka:"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:400
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:402
msgctxt "possizetabpage|label2"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:440
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:442
msgctxt "possizetabpage|TSB_POSPROTECT"
msgid "Positio_n"
msgstr "Polo_žaj"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:450
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:452
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|TSB_POSPROTECT"
msgid "Prevents changes to the position or the size of the selected object."
msgstr "Prepreči spreminjanje položaja ali velikosti izbranega predmeta."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:462
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:464
msgctxt "possizetabpage|TSB_SIZEPROTECT"
msgid "_Size"
msgstr "Veliko_st"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:472
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:474
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|TSB_SIZEPROTECT"
msgid "Prevents you from resizing the object."
msgstr "Prepreči spreminjanje velikosti izbranega predmeta."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:490
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:492
msgctxt "possizetabpage|label3"
msgid "Protect"
msgstr "Zaščiti"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:524
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:526
msgctxt "possizetabpage|TSB_AUTOGROW_WIDTH"
msgid "_Fit width to text"
msgstr "_Prilagodi širino besedilu"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:534
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:536
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|TSB_AUTOGROW_WIDTH"
msgid "Expands the width of the object to the width of the text, if the object is smaller than the text."
msgstr "Če je predmet manjši kot besedilo, se širina predmeta razširi do širine besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:546
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:548
msgctxt "possizetabpage|TSB_AUTOGROW_HEIGHT"
msgid "Fit _height to text"
msgstr "Prilagodi _višino besedilu"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:556
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:558
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|TSB_AUTOGROW_HEIGHT"
msgid "Expands the height of the object to the height of the text, if the object is smaller than the text."
msgstr "Če je predmet manjši kot besedilo, se višina predmeta razširi do višine besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:574
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:576
msgctxt "possizetabpage|label4"
msgid "Adapt"
msgstr "Prilagodi"
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:597
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:599
msgctxt "possizetabpage|extended_tip|PositionAndSize"
msgid "Resizes or moves the selected object."
msgstr "Izbranemu predmetu spremeni velikost ali ga premakne."
@@ -15166,22 +15166,22 @@ msgctxt "posterdialog|PosterDialog"
msgid "Posterize"
msgstr "Posterizacija"
-#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:146
+#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:148
msgctxt "posterdialog|extended_tip|value"
msgid "Specifies the number of colors to which the image is to be reduced."
msgstr "Določi število barv, ki bodo uporabljene v sliki."
-#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:159
+#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:161
msgctxt "posterdialog|label2"
msgid "Poster colors:"
msgstr "Barve za posterizacijo:"
-#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:183
+#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:185
msgctxt "posterdialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:208
+#: cui/uiconfig/ui/posterdialog.ui:210
msgctxt "posterdialog|extended_tip|PosterDialog"
msgid "Opens a dialog to determine the number of poster colors."
msgstr "Odpre pogovorno okno, ki določi število barv za posterizacijo."
@@ -15191,85 +15191,85 @@ msgctxt "qrcodegen|QrCodeGenDialog"
msgid "QR Code Generator"
msgstr "Generator kode QR"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:116
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:118
msgctxt "qrcodegen|edit_name"
msgid "www.libreoffice.org"
msgstr "sl.libreoffice.org"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:119
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:121
msgctxt "qr text"
msgid "The text from which to generate the QR code."
msgstr "Besedilo, iz katerega želite tvoriti kodo QR."
#. Text to be stored in the QR
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:133
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:135
msgctxt "qrcodegen|label_text"
msgid "URL/Text :"
msgstr "URL/besedilo:"
#. Set Border around QR
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:148
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:150
msgctxt "qrcodegen|label_border"
msgid "Border :"
msgstr "Obroba:"
#. Error Correction Level of QR code
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:171
msgctxt "qrcodegen|label_ecc"
msgid "Error Correction:"
msgstr "Poprava napak:"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:199
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:202
msgctxt "edit border"
msgid "The width in dots of the border surrounding the QR code."
msgstr "Širina obrobe okoli kode QR v točkah."
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:215
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:219
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "Low"
msgstr "nizka"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:228
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:232
msgctxt "button_low"
msgid "7% of codewords can be restored."
msgstr "Obnoviti je mogoče 7 % kodiranega besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:239
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:243
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "Medium"
msgstr "srednja"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:253
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:257
msgctxt "button_medium"
msgid "15% of codewords can be restored."
msgstr "Obnoviti je mogoče 15 % kodiranega besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:264
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:268
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "Quartile"
msgstr "kvartilna"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:278
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:282
msgctxt "button_quartile"
msgid "25% of codewords can be restored."
msgstr "Obnoviti je mogoče 25 % kodiranega besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:289
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:293
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "High"
msgstr "visoka"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:303
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:307
msgctxt "button_high"
msgid "30% of codewords can be restored."
msgstr "Obnoviti je mogoče 30 % kodiranega besedila."
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:326
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:330
msgctxt "qrcodegen|QR Code Properties"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:357
+#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:361
msgctxt "qr code dialog title"
msgid "Generate QR Code for any text or URL."
msgstr "Izdelajte kodo QR za poljubno besedilo ali URL."
@@ -15454,77 +15454,77 @@ msgctxt "recordnumberdialog|label2"
msgid "go to record"
msgstr "pojdi na zapis"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:56
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:57
msgctxt "rotationtabpage|FT_POS_X"
msgid "Position _X:"
msgstr "Položaj _X:"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:70
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:71
msgctxt "rotationtabpage|FT_POS_Y"
msgid "Position _Y:"
msgstr "Položaj _Y:"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:89
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:90
msgctxt "rotationtabpage|extended_tip|MTR_FLD_POS_X"
msgid "Enter the horizontal distance from the left edge of the page to the pivot point."
msgstr "Vnesite vodoravno razdaljo od levega roba strani do vrtišča."
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:107
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:108
msgctxt "rotationtabpage|extended_tip|MTR_FLD_POS_Y"
msgid "Enter the vertical distance from the top edge of the page to the pivot point."
msgstr "Vnesite navpično razdaljo od zgornjega roba strani do vrtišča."
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:148
msgctxt "rotationtabpage|CTL_RECT|tooltip_text"
msgid "Rotation point"
msgstr "Točka vrtenja"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:150
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:151
msgctxt "rotationtabpage|extended_tip|CTL_RECT"
msgid "Click where you want to place the pivot point."
msgstr "Kliknite, kam želite postaviti vrtišče."
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:169
msgctxt "rotationtabpage|FT_POSPRESETS"
msgid "_Default settings:"
msgstr "Privze_te nastavitve:"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:194
msgctxt "rotationtabpage|label1"
msgid "Pivot Point"
msgstr "Vrtišče"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:235
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:236
msgctxt "rotationtabpage|FT_ANGLE"
msgid "_Angle:"
msgstr "_Kot:"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:257
msgctxt "rotationtabpage|extended_tip|NF_ANGLE"
msgid "Enter the number of degrees that you want to rotate the selected object."
msgstr "Vnesite število stopinj, za kolikor želite zavrteti izbrani predmet."
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:284
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:285
msgctxt "rotationtabpage|CTL_ANGLE|tooltip_text"
msgid "Rotation Angle"
msgstr "Kot vrtenja"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:288
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:289
msgctxt "rotationtabpage|extended_tip|CTL_ANGLE"
msgid "Click to specify the rotation angle in multiples of 45 degrees."
msgstr "Kliknite, če želite navesti kot vrtenja v večkratnikih 45 stopinj."
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:302
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:303
msgctxt "rotationtabpage|FT_ANGLEPRESETS"
msgid "Default _settings:"
msgstr "Privzete _nastavitve:"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:327
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:328
msgctxt "rotationtabpage|label2"
msgid "Rotation Angle"
msgstr "Kot vrtenja"
-#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:343
+#: cui/uiconfig/ui/rotationtabpage.ui:344
msgctxt "rotationtabpage|extended_tip|Rotation"
msgid "Rotates the selected object."
msgstr "Zasuka izbrani predmet."
@@ -15559,47 +15559,47 @@ msgctxt "scriptorganizer|run"
msgid "Run"
msgstr "Zaženi"
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:161
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:162
msgctxt "scriptorganizer|create"
msgid "Create..."
msgstr "Ustvari ..."
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:167
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:168
msgctxt "scriptorganizer|extended_tip|create"
msgid "Creates a new script."
msgstr "Ustvari nov skript."
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:186
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:187
msgctxt "scriptorganizer|extended_tip|edit"
msgid "Opens the default script editor for your operating system."
msgstr "Odpre privzeti urejevalnik skriptov za vaš operacijski sistem."
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:199
msgctxt "scriptorganizer|rename"
msgid "Rename..."
msgstr "Preimenuj ..."
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:204
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:205
msgctxt "scriptorganizer|extended_tip|rename"
msgid "Opens a dialog where you can change the name of the selected script."
msgstr "Odpre pogovorno okno, v katerem lahko spremenite ime izbranega skripta."
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:216
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:217
msgctxt "scriptorganizer|delete"
msgid "Delete..."
msgstr "Izbriši ..."
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:222
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:223
msgctxt "scriptorganizer|extended_tip|delete"
msgid "Prompts you to delete the selected script."
msgstr "Opozorjeni ste, da izbrišete izbrani skript."
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:246
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:247
msgctxt "scriptorganizer|macrosft"
msgid "Macros"
msgstr "Makri"
-#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:271
+#: cui/uiconfig/ui/scriptorganizer.ui:272
msgctxt "scriptorganizer|extended_tip|ScriptOrganizerDialog"
msgid "Select a macro or script from My Macros, %PRODUCTNAME Macros, or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry."
msgstr "Iz Moji makri, Makri %PRODUCTNAME ali odprtega dokumenta izberite makro ali skript. Če želite videti makre ali skripte, ki so na voljo, dvokliknite vnos."
@@ -15619,47 +15619,47 @@ msgctxt "searchformatdialog|SearchFormatDialog"
msgid "Text Format "
msgstr "Oblika besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:136
msgctxt "searchformatdialog|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:181
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:183
msgctxt "searchformatdialog|fonteffects"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:228
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:231
msgctxt "searchformatdialog|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:275
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:279
msgctxt "searchformatdialog|asianlayout"
msgid "Asian Layout"
msgstr "Azijska postavitev"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:322
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:327
msgctxt "searchformatdialog|labelTP_PARA_STD"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:369
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:375
msgctxt "searchformatdialog|labelTP_PARA_ALIGN"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:424
msgctxt "searchformatdialog|labelTP_PARA_EXT"
msgid "Text Flow"
msgstr "Potek besedila"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:465
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:473
msgctxt "searchformatdialog|labelTP_PARA_ASIAN"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:512
+#: cui/uiconfig/ui/searchformatdialog.ui:521
msgctxt "searchformatdialog|background"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
@@ -15669,102 +15669,102 @@ msgctxt "securityoptionsdialog|SecurityOptionsDialog"
msgid "Security Options and Warnings"
msgstr "Varnostne možnosti in opozorila"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:110
msgctxt "securityoptionsdialog|savesenddocs"
msgid "_When saving or sending"
msgstr "pri s_hranjevanju ali pošiljanju"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:117
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:119
msgctxt "extended_tip|savesenddocs"
msgid "Select to see a warning dialog when you try to save or send a document that contains recorded changes, versions, or comments."
msgstr "Izberite, da se prikaže opozorilo, ko poskušate shraniti ali poslati dokument, ki vsebuje zapisane spremembe, različice ali komentarje."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:128
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:130
msgctxt "securityoptionsdialog|whensigning"
msgid "When _signing"
msgstr "pri _podpisovanju"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:139
msgctxt "extended_tip|whensigning"
msgid "Select to see a warning dialog when you try to sign a document that contains recorded changes, versions, fields, references to other sources (for example linked sections or linked pictures), or comments."
msgstr "Izberite, da se prikaže opozorilo, ko poskušate podpisati dokument, ki vsebuje zapisane spremembe, različice, polja, sklice na druge vire (npr. povezane odseke ali povezane slike) ali komentarje."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:148
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:150
msgctxt "securityoptionsdialog|whenprinting"
msgid "When _printing"
msgstr "pri _tiskanju"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:159
msgctxt "extended_tip|whenprinting"
msgid "Select to see a warning dialog when you try to print a document that contains recorded changes or comments."
msgstr "Izberite, da se prikaže opozorilo, ko poskušate natisniti dokument, ki vsebuje zapisane spremembe ali komentarje."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:170
msgctxt "securityoptionsdialog|whenpdf"
msgid "When creating PDF _files"
msgstr "pri tvorbi _datotek PDF"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:177
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:179
msgctxt "extended_tip|whenpdf"
msgid "Select to see a warning dialog when you try to export a document to PDF format that displays recorded changes in Writer, or that displays comments."
msgstr "Izberite, da se prikaže opozorilno okno, ko poskušate izvoziti dokument v zapisu PDF, ki prikazuje zapisane spremembe v modulu Writer ali komentarje."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:249
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:251
msgctxt "securityoptionsdialog|label3"
msgid "Warn if document contains recorded changes, versions, hidden information or notes:"
msgstr "Opozori, če dokument vsebuje shranjene spremembe, različice, prikrite podatke ali opombe:"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:265
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:267
msgctxt "securityoptionsdialog|label1"
msgid "Security Warnings"
msgstr "Varnostna opozorila"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:302
msgctxt "securityoptionsdialog|removepersonal"
msgid "_Remove personal information on saving"
msgstr "Pri shranjevanju _odstrani zasebne podatke"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:309
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:312
msgctxt "extended_tip|removepersonal"
msgid "Select to always remove user data from the file properties. If this option is not selected, you can still remove the personal information for the current document with the Reset Properties button on File - Properties - General."
msgstr "Izberite, če želite, da so uporabniški podatki vedno odstranjeni iz lastnosti datoteke. Če ta možnost ni izbrana, še vedno lahko odstranite osebne podatke iz trenutnega dokumenta z gumbom Ponastavi lastnosti v Datoteka – Lastnosti – Splošno."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:320
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:323
msgctxt "securityoptionsdialog|password"
msgid "Recommend password protection on sa_ving"
msgstr "Ob s_hranjevanju priporoči zaščito z geslom"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:330
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:333
msgctxt "extended_tip|password"
msgid "Select to always enable the Save with password option in the file save dialogs. Deselect the option to save files by default without password."
msgstr "Izberite, če želite v pogovornih oknih za shranjevanje dokumentov vedno omogočiti možnost Shrani z geslom. Počistite to možnost, če želite datoteke privzeto shranjevati brez gesla."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:341
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:344
msgctxt "securityoptionsdialog|ctrlclick"
msgid "Ctrl-click required _to open hyperlinks"
msgstr "Hiperpovezavo o_dprete s krmilko in klikom"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:351
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:354
msgctxt "extended_tip|ctrlclick"
msgid "If enabled, you must hold down the Ctrl key while clicking a hyperlink to follow that link. If not enabled, a click opens the hyperlink."
msgstr "Če je vključeno, morate ob kliku hiperpovezave držati pritisnjeno krmilko, da ji sledite. Če ni vključeno, odprete povezavo zgolj s klikom."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:362
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:365
msgctxt "securityoptionsdialog|blockuntrusted"
msgid "Block any links from documents not among the trusted locations (see Macro Security)"
msgstr "Blokiraj vse povezave dokumentov, ki ne usmerjajo na zaupanja vredne naslove (glejte Varnost makrov)"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:375
msgctxt "extended_tip|blockuntrusted"
msgid "Blocks the use of linked images by documents not in the trusted locations defined on the Trusted Sources tab of the Macro Security dialog."
msgstr "V dokumentih blokira uporabo povezanih slik, ki niso na zaupanja vrednih mestih datotek, določenih na zavihku Zaupanja vredni viri pogovornega okna Varnost makrov."
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:438
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:441
msgctxt "securityoptionsdialog|label2"
msgid "Security Options"
msgstr "Varnostne možnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:470
+#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:473
msgctxt "extended_tip|SecurityOptionsDialog"
msgid "Set security related options and warnings about hidden information in documents."
msgstr "Prilagodite varnostne možnosti in določite opozorila za prikrite podatke v dokumentih."
@@ -15784,27 +15784,27 @@ msgctxt "selectpathdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:127
+#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:128
msgctxt "selectpathdialog|add"
msgid "_Add..."
msgstr "_Dodaj ..."
-#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:135
msgctxt "cui/ui/selectpathdialog/add"
msgid "Opens the Select Path dialog to select another folder or the Open dialog to select another file."
msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi pot za izbiro dodatne mape ali pogovorno okno Odpri za izbiro dodatne datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:153
+#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:154
msgctxt "selectpathdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:201
+#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:202
msgctxt "cui/ui/selectpathdialog/paths"
msgid "Contains a list of the paths that have already been added. Mark the default path for new files."
msgstr "Vsebuje seznam poti, ki so že bile dodane. Označite privzeto pot za nove datoteke."
-#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/selectpathdialog.ui:221
msgctxt "selectpathdialog|label1"
msgid "Paths"
msgstr "Poti"
@@ -15819,62 +15819,62 @@ msgctxt "shadowtabpage|extended_tip|TSB_SHOW_SHADOW"
msgid "Adds a shadow to the selected drawing object."
msgstr "Izbranemu risanemu predmetu doda senco."
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:85
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:86
msgctxt "shadowtabpage|extended_tip|MTR_SHADOW_TRANSPARENT"
msgid "Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow."
msgstr "Če želite navesti prosojnost sence, vnesite odstotek od 0 % (neprozorno) do 100 % (prosojno)."
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:116
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:117
msgctxt "shadowtabpage|extended_tip|MTR_FLD_DISTANCE"
msgid "Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object."
msgstr "Vnesite razdaljo, za katero naj se senca odmakne od izbranega predmeta."
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:144
msgctxt "shadowtabpage|extended_tip|CTL_POSITION"
msgid "Click where you want to cast the shadow."
msgstr "Kliknite, kamor želite, da pada senca."
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:170
msgctxt "shadowtabpage|extended_tip|LB_SHADOW_COLOR"
msgid "Select a color for the shadow."
msgstr "Izberite barvo za senco."
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:183
msgctxt "shadowtabpage|FT_DISTANCE"
msgid "_Distance:"
msgstr "_Razdalja:"
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:197
msgctxt "shadowtabpage|FT_SHADOW_COLOR"
msgid "_Color:"
msgstr "_Barva:"
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:211
msgctxt "shadowtabpage|FT_SHADOW_BLUR"
msgid "_Blur:"
msgstr "_Zabrisanost:"
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:224
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:225
msgctxt "shadowtabpage|FT_TRANSPARENT"
msgid "_Transparency:"
msgstr "_Prosojnost:"
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:255
msgctxt "shadowtabpage|label"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:303
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:304
msgctxt "shadowtabpage|CTL_COLOR_PREVIEW-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:325
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:326
msgctxt "shadowtabpage|label"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:341
msgctxt "shadowtabpage|extended_tip|ShadowTabPage"
msgid "Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow."
msgstr "Izbranemu risanemu predmetu dodajte senco in določite lastnosti sence."
@@ -15884,7 +15884,7 @@ msgctxt "showcoldialog|ShowColDialog"
msgid "Show Columns"
msgstr "Pokaži stolpce"
-#: cui/uiconfig/ui/showcoldialog.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/showcoldialog.ui:84
msgctxt "showcoldialog|label1"
msgid "The following columns are currently hidden. Please mark the fields you want to show and choose OK."
msgstr "Nadaljnji stolpci so trenutno skriti. Označite polja, ki jih želite pokazati, in izberite V redu."
@@ -15894,90 +15894,90 @@ msgctxt "signatureline|SignatureLineDialog"
msgid "Signature Line"
msgstr "Črta za podpis"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:111
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:113
msgctxt "signatureline|edit_name"
msgid "John Doe"
msgstr "Janez Novak"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:116
msgctxt "signatureline|extended_tip|edit_name"
msgid "Enter your name as signer of the document. Your name will be inserted above the signature horizontal line."
msgstr "Vnesite svoje ime kot podpisnik dokumenta. Vaše ime bo vstavljeno na vodoravno podpisno črto."
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:129
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:131
msgctxt "signatureline|edit_title"
msgid "Director"
msgstr "Direktor"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:134
msgctxt "signatureline|extended_tip|edit_title"
msgid "Enter the title of the signer. The title is displayed in the signature line graphic box."
msgstr "Vnesite naziv podpisnika. Naziv se prikaže v grafičnem polju črte za podpis."
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:149
msgctxt "signatureline|edit_email"
msgid "john.doe@example.org"
msgstr "janez.novak@primer.org"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:150
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:152
msgctxt "signatureline|extended_tip|edit_email"
msgid "Enter the email of the signer. The email is not displayed in the signature line graphic box, but is used for the digital signature."
msgstr "Vnesite e-poštni naslov podpisnika. E-poštni naslov se ne prikaže v samem grafičnem polju črte za podpis, uporabi se za digitalni podpis."
#. Suggested Signer Name
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:166
msgctxt "signatureline|label_name"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
#. Suggested Signer Title
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:180
msgctxt "signatureline|label_title"
msgid "Title:"
msgstr "Naziv:"
#. Suggested Signer email
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:194
msgctxt "signatureline|label_email"
msgid "Email:"
msgstr "E-naslov:"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:209
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:211
msgctxt "signatureline|label_suggestedsigner"
msgid "Suggested Signer"
msgstr "Predlagani podpisnik"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:246
msgctxt "signatureline|checkbox_can_add_comments"
msgid "Signer can add comments"
msgstr "Podpisnik lahko komentira"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:252
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:255
msgctxt "signatureline|extended_tip|checkbox_can_add_comments"
msgid "Enable signer to insert comments in the Sign Signature Line dialog at time of signature."
msgstr "Podpisniku omogoča, da ob podpisu v pogovornem oknu Podpiši črto za podpis vstavi komentar."
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:266
msgctxt "signatureline|checkbox_show_sign_date"
msgid "Show sign date in signature line"
msgstr "Pokaži datum podpisa ob črti za podpis"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:272
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:275
msgctxt "signatureline|extended_tip|checkbox_show_sign_date"
msgid "Mark this checkbox to display the date of the signature, at the time when the document is digitally signed."
msgstr "Če potrdite to polje, se prikaže datum oz. čas, ko je bil dokument digitalno podpisan."
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:286
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:289
msgctxt "signatureline|label_instructions"
msgid "Instructions to the signer:"
msgstr "Napotki za podpisnika:"
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:311
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:314
msgctxt "signatureline|extended_tip|edit_instructions"
msgid "Insert instructions for the signer. The instructions appears in the Sign Signature Line dialog box, at the time of signature."
msgstr "Vstavi napotke za podpisnika. Napotki se izpišejo v pogovornem oknu Podpiši črto za podpis v času podpisovanja."
-#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:330
+#: cui/uiconfig/ui/signatureline.ui:333
msgctxt "signatureline|label_more"
msgid "More"
msgstr "Dodatno"
@@ -15992,85 +15992,85 @@ msgctxt "signsignatureline|ok"
msgid "Sign"
msgstr "Podpiši"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:110
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:112
msgctxt "signsignatureline|edit_name"
msgid "Type your name here"
msgstr "Svoje ime vnesite tukaj"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:113
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:115
msgctxt "signsignatureline|extended_tip|edit_name"
msgid "Enter your name as signer of the document. Your name will be inserted above the signature horizontal line."
msgstr "Vnesite svoje ime kot podpisnik dokumenta. Vaše ime bo vstavljeno na vodoravno podpisno črto."
#. Name of the signer
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:127
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:129
msgctxt "signsignatureline|label_name"
msgid "Your Name:"
msgstr "Vaše ime:"
#. Certificate to be used for signing
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:141
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:143
msgctxt "signsignatureline|label_certificate"
msgid "Certificate:"
msgstr "Potrdilo:"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:152
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:154
msgctxt "signsignatureline|btn_select_certificate"
msgid "Select Certificate"
msgstr "Izberi potrdilo"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:158
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:160
msgctxt "signsignatureline|extended_tip|btn_select_certificate"
msgid "Click on the Select Certificate button to open the Select Certificate dialog box, where your certificates are listed. Select the certificate suitable for signing the document."
msgstr "Z gumbom Izberi potrdilo odprete istoimensko pogovorno okno s seznamom vaših potrdil, v katerem lahko izberete ustrezno potrdilo za podpis dokumenta."
#. Name of the signer
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:173
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:175
msgctxt "signsignatureline|label_name"
msgid "or"
msgstr "ali"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:184
msgctxt "signsignatureline|btn_load_image"
msgid "Use Signature Image"
msgstr "Uporabo sliko podpisa"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:197
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:199
msgctxt "signsignatureline|btn_clear_image"
msgid "Clear"
msgstr "Počisti"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:213
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:215
msgctxt "signsignatureline|label_image_dimensions"
msgid "Best image size: 600 x 100 px"
msgstr "Najboljša velikost slike: 600 x 100 slik. točk"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:244
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:246
msgctxt "signsignatureline|label_sign"
msgid "Sign"
msgstr "Podpiši"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:281
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:284
msgctxt "signsignatureline|label_add_comment"
msgid "Add comment:"
msgstr "Dodaj komentar:"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:309
msgctxt "signsignatureline|extended_tip|edit_comment"
msgid "Enter comments about the signature. The comments are displayed in the Description field of the certificate."
msgstr "Vnesite komentar k podpisu. Komentarji bodo prikazani v polju potrdila Opis."
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:322
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:325
msgctxt "signsignatureline|label_hint"
msgid "Instructions from the document creator:"
msgstr "Navodila avtorja dokumenta:"
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:343
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:346
msgctxt "signsignatureline|extended_tip|label_hint_text"
msgid "This area displays the instructions entered by the document creator when adding the signature line."
msgstr "To področje prikaže navodila, ki jih je vnesel avtor dokumenta, ko je dodal črto za podpis."
-#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:360
+#: cui/uiconfig/ui/signsignatureline.ui:363
msgctxt "signsignatureline|label_more"
msgid "More"
msgstr "Dodatno"
@@ -16080,162 +16080,162 @@ msgctxt "similaritysearchdialog|SimilaritySearchDialog"
msgid "Similarity Search"
msgstr "Iskanje podobnosti"
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:109
msgctxt "similaritysearchdialog|label2"
msgid "_Exchange characters:"
msgstr "_Izmenjaj znake:"
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:123
msgctxt "similaritysearchdialog|label3"
msgid "_Add characters:"
msgstr "_Dodaj znake:"
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:137
msgctxt "similaritysearchdialog|label4"
msgid "_Remove characters:"
msgstr "Odst_rani znake:"
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:148
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:149
msgctxt "similaritysearchdialog|relaxbox"
msgid "_Combine"
msgstr "_Sestavi"
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:158
msgctxt "similaritysearchdialog|extended_tip|relaxbox"
msgid "Searches for a term that matches any combination of the similarity search settings."
msgstr "Išče izraz, ki se ujema s katerokoli kombinacijo v nastavitvah iskanja podobnosti."
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:174
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:175
msgctxt "similaritysearchdialog|extended_tip|otherfld"
msgid "Enter the number of characters in the search term that can be exchanged."
msgstr "Vnesite število znakov v iskanem izrazu, ki jih je mogoče izmenjati."
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:190
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:191
msgctxt "similaritysearchdialog|extended_tip|longerfld"
msgid "Enter the maximum number of characters by which a word can exceed the number of characters in the search term."
msgstr "Vnesite najvišje število znakov, za kolikor beseda lahko preseže število znakov v iskanem izrazu."
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:206
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:207
msgctxt "similaritysearchdialog|extended_tip|shorterfld"
msgid "Enter the number of characters by which a word can be shorter than the search term."
msgstr "Vnesite število znakov, za kolikor je beseda lahko krajša od iskanega izraza."
-#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/similaritysearchdialog.ui:235
msgctxt "similaritysearchdialog|extended_tip|SimilaritySearchDialog"
msgid "Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options."
msgstr "Poiščite izraze, ki so podobni besedilu v polju Najdi. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Podobnosti za določitev možnosti iskanja po podobnosti."
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:70
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:72
msgctxt "slantcornertabpage|label5"
msgid "_X:"
msgstr "_X:"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:90
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:92
msgctxt "slantcornertabpage|extended_tip|controlx1"
msgid "Enter the X coordinate of the control point 1"
msgstr "Vnesite koordinato X nadzorne točke 1."
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:115
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:117
msgctxt "slantcornertabpage|label6"
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:137
msgctxt "slantcornertabpage|extended_tip|controly1"
msgid "Enter the Y coordinate of the control point 1"
msgstr "Vnesite koordinato Y nadzorne točke 1."
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:159
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:161
msgctxt "slantcornertabpage|label3"
msgid "Control Point 1"
msgstr "Kontrolna točka 1"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:196
msgctxt "slantcornertabpage|FT_RADIUS"
msgid "_Radius:"
msgstr "_Polmer:"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:212
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:215
msgctxt "slantcornertabpage|extended_tip|MTR_FLD_RADIUS"
msgid "Enter the radius of the circle that you want to use to round the corners."
msgstr "Vnesite polmer kroga, s katerim želite zaobliti kote."
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:229
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:232
msgctxt "slantcornertabpage|label1"
msgid "Corner Radius"
msgstr "Polmer kota"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:267
msgctxt "slantcornertabpage|FT_ANGLE"
msgid "_Angle:"
msgstr "_Kot:"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:282
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:286
msgctxt "slantcornertabpage|extended_tip|MTR_FLD_ANGLE"
msgid "Enter the angle of the slant axis."
msgstr "Vnesite kot nagnjenosti osi."
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:303
msgctxt "slantcornertabpage|label2"
msgid "Slant"
msgstr "Nagnjenost"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:345
msgctxt "slantcornertabpage|label4"
msgid "_X:"
msgstr "_X:"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:360
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:365
msgctxt "slantcornertabpage|extended_tip|controlx2"
msgid "Enter the X coordinate of the control point 2"
msgstr "Vnesite koordinato X nadzorne točke 2."
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:385
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:390
msgctxt "slantcornertabpage|label7"
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:405
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:410
msgctxt "slantcornertabpage|extended_tip|controly2"
msgid "Enter the Y coordinate of the control point 2"
msgstr "Vnesite koordinato Y nadzorne točke 2."
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:429
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:434
msgctxt "slantcornertabpage|label8"
msgid "Control Point 2"
msgstr "Kontrolna točka 2"
-#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:444
+#: cui/uiconfig/ui/slantcornertabpage.ui:449
msgctxt "slantcornertabpage|extended_tip|SlantAndCornerRadius"
msgid "Slants the selected object, or rounds the corners of a rectangular object."
msgstr "Izbrani predmet se nagne ali pa se robovi pravokotnega predmeta zaoblijo."
-#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:34
+#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:36
msgctxt "smarttagoptionspage|main"
msgid "Label text with smart tags"
msgstr "Označi besedilo s pametnimi značkami"
-#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:43
+#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:45
msgctxt "smarttagoptionspage|extended_tip|main"
msgid "Enables Smart Tags to be evaluated and shown in your text document."
msgstr "Omogoči ovrednotenje in prikazovanje pametnih značk v besedilnem dokumentu."
-#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:77
+#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:80
msgctxt "smarttagoptionspage|properties"
msgid "Properties..."
msgstr "Lastnosti ..."
-#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:85
+#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:88
msgctxt "smarttagoptionspage|extended_tip|properties"
msgid "To configure a Smart Tag, select the name of the Smart Tag, then click Properties. Not all Smart Tags can be configured."
msgstr "Pametno značko prilagodite tako, da izberete njeno ime, nato kliknite Lastnosti. Nekaterih pametnih značk ni mogoče prilagajati."
-#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:160
msgctxt "smarttagoptionspage|label1"
msgid "Currently Installed Smart Tags"
msgstr "Trenutno nameščene pametne značke"
-#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:177
+#: cui/uiconfig/ui/smarttagoptionspage.ui:180
msgctxt "smarttagoptionspage|extended_tip|SmartTagOptionsPage"
msgid "When you have installed at least one Smart Tag extension, you see the Smart Tags page."
msgstr "Če ste namestili vsaj eno razširitev pametnih značk, se prikaže stran Pametne značke."
@@ -16245,17 +16245,17 @@ msgctxt "smoothdialog|SmoothDialog"
msgid "Smooth"
msgstr "Zgladi"
-#: cui/uiconfig/ui/smoothdialog.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/smoothdialog.ui:158
msgctxt "smoothdialog|label2"
msgid "_Smooth radius:"
msgstr "Polmer _glajenja:"
-#: cui/uiconfig/ui/smoothdialog.ui:180
+#: cui/uiconfig/ui/smoothdialog.ui:182
msgctxt "smoothdialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: cui/uiconfig/ui/smoothdialog.ui:205
+#: cui/uiconfig/ui/smoothdialog.ui:207
msgctxt "smoothdialog|extended_tip|SmoothDialog"
msgid "Softens or blurs the image by applying a low pass filter."
msgstr "Zmehča, zamegli ali razostri sliko z uporabo nizkopasovnega filtra."
@@ -16265,32 +16265,32 @@ msgctxt "solarizedialog|SolarizeDialog"
msgid "Solarization"
msgstr "Solarizacija"
-#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:147
msgctxt "solarizedialog|extended_tip|value"
msgid "Specifies the number of colors to which the image is to be reduced."
msgstr "Določi število barv, ki bodo uporabljene v sliki."
-#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:158
+#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:160
msgctxt "solarizedialog|label2"
msgid "Threshold _value:"
msgstr "_Vrednost praga:"
-#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:170
+#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:172
msgctxt "solarizedialog|invert"
msgid "_Invert"
msgstr "_Obrni"
-#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:179
+#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:181
msgctxt "solarizedialog|extended_tip|invert"
msgid "Specifies to also invert all pixels."
msgstr "Določa preobrnitev svetlobnih vrednosti vseh slikovnih točk."
-#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:202
+#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:204
msgctxt "solarizedialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:227
+#: cui/uiconfig/ui/solarizedialog.ui:229
msgctxt "solarizedialog|extended_tip|SolarizeDialog"
msgid "Opens a dialog for defining solarization. Solarization refers to an effect that looks like what can happen when there is too much light during photo development. The colors become partly inverted."
msgstr "Odpre pogovorno okno za nastavitve solarizacije. Sol