summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/sc/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/sl/sc/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/sc/messages.po3902
1 files changed, 1956 insertions, 1946 deletions
diff --git a/source/sl/sc/messages.po b/source/sl/sc/messages.po
index 65f9419ab18..43dfa2d9541 100644
--- a/source/sl/sc/messages.po
+++ b/source/sl/sc/messages.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 18:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-14 22:46+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
"Language: sl\n"
@@ -12280,7 +12280,7 @@ msgstr "Rezultat funkcije, če logični preizkus vrne TRUE."
#: sc/inc/scfuncs.hrc:3606
msgctxt "SC_OPCODE_SWITCH_MS"
msgid "Compares expression against list of value/result pairs, and returns result for first value that matches the expression. If expression does not match any value, a default result is returned, if it is placed as final item in parameter list without a value."
-msgstr "Primerja izraz s seznamom parov vrednost/rezultat in vrne kot rezultat prvo vrednost, ki ustreza izrazu. Če se izraz ne ujema z nobeno vrednostjo, je vrnjen privzeti rezultat, če je postavljen kot končni element na seznamu parametrov brez vrednosti."
+msgstr "Primerja izraz s seznamom parov vrednost/rezultat in vrne kot rezultat prvo vrednost, ki ustreza izrazu. Če se izraz ne ujema z nobeno vrednostjo, vrne privzeti rezultat, če je postavljen kot končni element na seznamu parametrov brez vrednosti."
#: sc/inc/scfuncs.hrc:3607
msgctxt "SC_OPCODE_SWITCH_MS"
@@ -12290,7 +12290,7 @@ msgstr "Izraz"
#: sc/inc/scfuncs.hrc:3608
msgctxt "SC_OPCODE_SWITCH_MS"
msgid "Value to be compared against value1…valueN (N ≤ 127)"
-msgstr "Vrednost, ki bo primerjana z vrednost1-vrednostN (N ≤ 127)."
+msgstr "Vrednost, ki bo primerjana z vrednost1...vrednostN (N ≤ 127)."
#: sc/inc/scfuncs.hrc:3609
msgctxt "SC_OPCODE_SWITCH_MS"
@@ -15463,172 +15463,172 @@ msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:124
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:125
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|rbfilterarea"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:139
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:140
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|lbfilterarea"
msgid "Select the named range, or enter the cell range that contains the filter criteria that you want to use."
msgstr "Izberite poimenovani obseg ali vnesite obseg celice, ki vsebuje pogoje filtriranja, ki jih želite uporabiti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:157
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:158
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|edfilterarea"
msgid "Select the named range, or enter the cell range that contains the filter criteria that you want to use."
msgstr "Izberite poimenovani obseg ali vnesite obseg celice, ki vsebuje pogoje filtriranja, ki jih želite uporabiti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:174
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:175
msgctxt "advancedfilterdialog|label1"
msgid "Read _Filter Criteria From"
msgstr "Preberi pogoje _filtra iz"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:215
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:218
msgctxt "advancedfilterdialog|case"
msgid "_Case sensitive"
msgstr "Raz_likuj velike in male črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:225
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:228
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|case"
msgid "Distinguishes between uppercase and lowercase letters when filtering the data."
msgstr "Pri filtriranju razloči med velikimi in malimi črkami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:236
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:239
msgctxt "advancedfilterdialog|header"
msgid "Range c_ontains column labels"
msgstr "Obseg vs_ebuje oznake stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:246
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:249
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|header"
msgid "Includes the column labels in the first row of a cell range."
msgstr "Vključi oznake stolpcev v prvo vrstico obsega celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:257
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:260
msgctxt "advancedfilterdialog|regexp"
msgid "Regular _expressions"
msgstr "Re_gularni izrazi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:267
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:270
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|regexp"
msgid "Allows you to use regular expressions in the filter definition."
msgstr "Omogoča uporabo regularnih izrazov v definiciji filtra."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:278
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:281
msgctxt "advancedfilterdialog|unique"
msgid "_No duplications"
msgstr "Brez podvaja_nja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:288
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:291
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|unique"
msgid "Excludes duplicate rows in the list of filtered data."
msgstr "Izključi dvojnike vrstic s seznama filtriranih podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:299
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:302
msgctxt "advancedfilterdialog|copyresult"
msgid "Co_py results to:"
msgstr "Ko_piraj rezultate v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:313
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:316
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|copyresult"
msgid "Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results."
msgstr "Izberite potrditveno polje in nato obseg celice, kjer želite prikazati rezultate filtriranja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:324
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:327
msgctxt "advancedfilterdialog|destpers"
msgid "_Keep filter criteria"
msgstr "Ob_drži pogoje filtriranja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:334
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:337
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|destpers"
msgid "Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range."
msgstr "Potrdite polje Kopiraj rezultate v in nato podajte obseg mesta, kjer želite, da se prikažejo filtrirani podatki. Če je to polje potrjeno, ostane obseg mesta povezan z obsegom vira. Obseg vira v Podatki – Določi obseg morate določiti kot obseg zbirke podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:365
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:369
msgctxt "advancedfilterdialog|lbcopyarea-atkobject"
msgid "Copy results to:"
msgstr "Kopiraj rezultate v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:366
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:370
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|lbcopyarea"
msgid "Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results."
msgstr "Izberite potrditveno polje in nato obseg celice, kjer želite prikazati rezultate filtriranja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:387
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:391
msgctxt "advancedfilterdialog|edcopyarea-atkobject"
msgid "Copy results to:"
msgstr "Kopiraj rezultate v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:388
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:392
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|edcopyarea"
msgid "Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results."
msgstr "Izberite potrditveno polje in nato obseg celice, kjer želite prikazati rezultate filtriranja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:407
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:411
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|rbcopyarea"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:431
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:436
msgctxt "advancedfilterdialog|dbarealabel"
msgid "Data range:"
msgstr "Obseg podatkov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:444
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:449
msgctxt "advancedfilterdialog|dbarea"
msgid "dummy"
msgstr "lažno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:464
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:469
msgctxt "advancedfilterdialog|label2"
msgid "Op_tions"
msgstr "Mo_žnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:470
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:475
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|more"
msgid "Shows additional filter options."
msgstr "Pokaže dodatne možnosti filtra."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:492
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/advancedfilterdialog.ui:497
msgctxt "advancedfilterdialog|extended_tip|AdvancedFilterDialog"
msgid "Defines an advanced filter."
msgstr "Določi napredni filter."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:22
msgctxt "aggregatefunctionentry|name"
msgid "Aggregate Functions"
msgstr "Združevalne funkcije"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:39
msgctxt "aggregatefunctionentry|type"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:53
msgctxt "aggregatefunctionentry|columns"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:68
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:70
msgctxt "aggregatefunctionentry|sum"
msgid "Sum"
msgstr "Vsota"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:69
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:71
msgctxt "aggregatefunctionentry|average"
msgid "Average"
msgstr "Povprečje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:70
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:72
msgctxt "aggregatefunctionentry|min"
msgid "Minimum Value"
msgstr "Najmanjša vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:71
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:73
msgctxt "aggregatefunctionentry|max"
msgid "Maximum Value"
msgstr "Največja vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/aggregatefunctionentry.ui:106
msgctxt "aggregatefunctionentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
@@ -15638,22 +15638,22 @@ msgctxt "allheaderfooterdialog|AllHeaderFooterDialog"
msgid "Headers/Footers"
msgstr "Glave/noge"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:139
msgctxt "allheaderfooterdialog|headerright"
msgid "Header (right)"
msgstr "Glava (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:186
msgctxt "allheaderfooterdialog|headerleft"
msgid "Header (left)"
msgstr "Glava (levo)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:231
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:234
msgctxt "allheaderfooterdialog|footerright"
msgid "Footer (right)"
msgstr "Noga (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:278
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/allheaderfooterdialog.ui:282
msgctxt "allheaderfooterdialog|footerleft"
msgid "Footer (left)"
msgstr "Noga (levo)"
@@ -15663,72 +15663,72 @@ msgctxt "analysisofvariancedialog|AnalysisOfVarianceDialog"
msgid "Analysis of Variance (ANOVA)"
msgstr "Analiza variance (ANOVA)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:107
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:108
msgctxt "analysisofvariancedialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:121
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:122
msgctxt "analysisofvariancedialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:189
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:190
msgctxt "analysisofvariancedialog|label4"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:224
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:226
msgctxt "analysisofvariancedialog|radio-single-factor"
msgid "Single factor"
msgstr "En faktor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:240
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:242
msgctxt "analysisofvariancedialog|radio-two-factor"
msgid "Two factor"
msgstr "Dva faktorja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:262
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:264
msgctxt "analysisofvariancedialog|label3"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:297
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:300
msgctxt "analysisofvariancedialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:313
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:316
msgctxt "analysisofvariancedialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:336
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:339
msgctxt "analysisofvariancedialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:373
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:377
msgctxt "analysisofvariancedialog|alpha-label"
msgid "Alpha:"
msgstr "Alfa:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:388
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:392
msgctxt "analysisofvariancedialog|alpha-spin"
msgid "0,05"
msgstr "0,05"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:402
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:406
msgctxt "analysisofvariancedialog|rows-per-sample-label"
msgid "Rows per sample:"
msgstr "Vrstic na vzorec:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:433
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:437
msgctxt "analysisofvariancedialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:458
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/analysisofvariancedialog.ui:462
msgctxt "analysisofvariancedialog|extended_tip|AnalysisOfVarianceDialog"
msgid "Produces the analysis of variance (ANOVA) of a given data set"
msgstr "Izdela analizo variance (ANOVA) za dano množico podatkov."
@@ -15748,107 +15748,107 @@ msgctxt "autoformattable|extended_tip|ok"
msgid "Saves all changes and closes dialog."
msgstr "Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:133
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:135
msgctxt "autoformattable|extended_tip|preview"
msgid "Displays a preview of the current selection."
msgstr "Pokaže predogled trenutnega izbora."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:175
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:177
msgctxt "autoformattable|extended_tip|formatlb"
msgid "Choose a predefined AutoFormat to apply to a selected area in your sheet."
msgstr "Izberite vnaprej določeno samooblikovanje, da uveljavite izbrano območje na vašem listu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:208
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:210
msgctxt "autoformattable|extended_tip|add"
msgid "Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats."
msgstr "Omogoča, da dodate trenutno oblikovanje obsega z najmanj 4 x 4 celicami na seznam vnaprej določenih samooblikovanj."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:227
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:229
msgctxt "autoformattable|extended_tip|remove"
msgid "Deletes the selected element or elements after confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:241
msgctxt "autoformattable|rename"
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:245
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:247
msgctxt "autoformattable|extended_tip|rename"
msgid "Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat."
msgstr "Odpre pogovorno okno, v katerem lahko spremenite ime izbranega samooblikovanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:269
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:271
msgctxt "autoformattable|label1"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:302
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:305
msgctxt "autoformattable|numformatcb"
msgid "Number format"
msgstr "Oblika številk"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:311
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:314
msgctxt "autoformattable|extended_tip|numformatcb"
msgid "When marked, specifies that you want to retain the number format of the selected format."
msgstr "Če je možnost označena, to pomeni, da želite ohraniti obliko številk izbrane oblike."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:322
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:325
msgctxt "autoformattable|bordercb"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:331
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:334
msgctxt "autoformattable|extended_tip|bordercb"
msgid "When marked, specifies that you want to retain the border of the selected format."
msgstr "Če je možnost označena, to pomeni, da želite ohraniti rob izbrane oblike."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:342
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:345
msgctxt "autoformattable|fontcb"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:351
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:354
msgctxt "autoformattable|extended_tip|fontcb"
msgid "When marked, specifies that you want to retain the font of the selected format."
msgstr "Če je možnost označena, to pomeni, da želite ohraniti pisavo izbrane oblike."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:362
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:365
msgctxt "autoformattable|patterncb"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:371
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:374
msgctxt "autoformattable|extended_tip|patterncb"
msgid "When marked, specifies that you want to retain the pattern of the selected format."
msgstr "Če je možnost označena, to pomeni, da želite ohraniti vzorec izbrane oblike."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:382
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:385
msgctxt "autoformattable|alignmentcb"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:391
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:394
msgctxt "autoformattable|extended_tip|alignmentcb"
msgid "When marked, specifies that you want to retain the alignment of the selected format."
msgstr "Če je možnost označena, to pomeni, da želite ohraniti poravnavo izbrane oblike."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:402
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:405
msgctxt "autoformattable|autofitcb"
msgid "A_utoFit width and height"
msgstr "Sa_moprilagodi širino in višino"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:411
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:414
msgctxt "autoformattable|extended_tip|autofitcb"
msgid "When marked, specifies that you want to retain the width and height of the selected cells of the selected format."
msgstr "Če je možnost označena, to pomeni, da želite ohraniti širino in višino izbranih celic izbrane oblike."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:428
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:431
msgctxt "autoformattable|label2"
msgid "Formatting"
msgstr "Oblikovanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:461
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/autoformattable.ui:464
msgctxt "autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog"
msgid "Use this command to apply an AutoFormat to a selected sheet area or to define your own AutoFormats."
msgstr "Ta ukaz uporabite, da uveljavite Samooblikovanje na izbranem območju lista ali da določite vaša lastna Samooblikovanja."
@@ -15878,37 +15878,37 @@ msgctxt "autosum|count"
msgid "Count"
msgstr "Števec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:35
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:37
msgctxt "cellprotectionpage|checkProtected"
msgid "_Protected"
msgstr "_Zaščiteno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:47
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:49
msgctxt "cellprotectionpage|extended_tip|checkProtected"
msgid "Prevents the selected cells from being modified."
msgstr "Prepreči, da bi se vsebina izbranih celic spremenila."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:58
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:60
msgctxt "cellprotectionpage|checkHideFormula"
msgid "Hide _formula"
msgstr "Skrij _formulo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:69
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:71
msgctxt "cellprotectionpage|extended_tip|checkHideFormula"
msgid "Hides formulas in the selected cells."
msgstr "Skrije formulo v izbranih celicah."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:80
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:82
msgctxt "cellprotectionpage|checkHideAll"
msgid "Hide _all"
msgstr "Skrij _vse"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:91
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:93
msgctxt "cellprotectionpage|extended_tip|checkHideAll"
msgid "Hides formulas and contents of the selected cells."
msgstr "Skrije formule in vsebino izbranih celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:106
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:108
msgctxt "cellprotectionpage|label1"
msgid ""
"Cell protection is only effective after the current sheet has been protected.\n"
@@ -15919,32 +15919,32 @@ msgstr ""
"\n"
"V meniju »Orodja« izberite »Zaščiti delovni list«."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:127
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:129
msgctxt "cellprotectionpage|LabelProtection"
msgid "Protection"
msgstr "Zaščita"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:160
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:163
msgctxt "cellprotectionpage|checkHidePrinting"
msgid "Hide _when printing"
msgstr "Skrij _med tiskanjem"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:170
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:173
msgctxt "cellprotectionpage|extended_tip|checkHidePrinting"
msgid "Keeps the selected cells from being printed."
msgstr "Onemogoča tiskanje izbranih celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:185
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:188
msgctxt "cellprotectionpage|label4"
msgid "The cells selected will be omitted when printing."
msgstr "Izbrane celice bodo pri tiskanju izpuščene."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:203
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:206
msgctxt "cellprotectionpage|label3"
msgid "Print"
msgstr "Tiskanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/cellprotectionpage.ui:220
msgctxt "cellprotectionpage|extended_tip|CellProtectionPage"
msgid "Defines protection options for selected cells."
msgstr "Določi možnosti zaščite za izbrane celice."
@@ -15954,17 +15954,17 @@ msgctxt "changesourcedialog|ChangeSourceDialog"
msgid "Change Source Data Range"
msgstr "Spremeni obseg izvornih podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/changesourcedialog.ui:98
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/changesourcedialog.ui:99
msgctxt "changesourcedialog|col"
msgid "First _column as label"
msgstr "Prvi _stolpec kot oznaka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/changesourcedialog.ui:113
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/changesourcedialog.ui:114
msgctxt "changesourcedialog|row"
msgid "First _row as label"
msgstr "Prva v_rstica kot oznaka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/changesourcedialog.ui:134
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/changesourcedialog.ui:135
msgctxt "changesourcedialog|label1"
msgid "Labels"
msgstr "Oznake"
@@ -15974,22 +15974,22 @@ msgctxt "chardialog|CharDialog"
msgid "Character"
msgstr "Znak"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:135
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:136
msgctxt "chardialog|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:183
msgctxt "chardialog|fonteffects"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:228
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:231
msgctxt "chardialog|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:275
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chardialog.ui:279
msgctxt "chardialog|background"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
@@ -16014,37 +16014,37 @@ msgctxt "chisquaretestdialog|ChiSquareTestDialog"
msgid "Chi Square Test"
msgstr "Preizkus hi-kvadrat"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:100
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:101
msgctxt "chisquaretestdialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:139
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:140
msgctxt "chisquaretestdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:182
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:183
msgctxt "chisquaretestdialog|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:219
msgctxt "chisquaretestdialog|groupedby-columns-radio"
msgid "_Columns"
msgstr "_Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:233
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:235
msgctxt "chisquaretestdialog|groupedby-rows-radio"
msgid "_Rows"
msgstr "V_rstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:255
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:257
msgctxt "chisquaretestdialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/chisquaretestdialog.ui:282
msgctxt "chisquaretestdialog|extended_tip|ChiSquareTestDialog"
msgid "Calculates the Chi-square test of a data sample."
msgstr "Izračuna hi-kvadrat-preizkus dveh podatkovnih vzorcev."
@@ -16089,27 +16089,27 @@ msgctxt "colwidthdialog|ColWidthDialog"
msgid "Column Width"
msgstr "Širina stolpca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:89
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:90
msgctxt "colwidthdialog|label1"
msgid "Width"
msgstr "Širina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:109
msgctxt "colwidthdialog|extended_tip|value"
msgid "Enter the column width that you want to use."
msgstr "Vnesite želeno širino stolpca."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:119
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:120
msgctxt "colwidthdialog|default"
msgid "_Default value"
msgstr "_Privzeta vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:128
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:129
msgctxt "colwidthdialog|extended_tip|default"
msgid "Automatically adjusts the column width based on the current font."
msgstr "Samodejno prilagodi širino stolpca glede na trenutno pisavo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:159
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/colwidthdialog.ui:160
msgctxt "colwidthdialog|extended_tip|ColWidthDialog"
msgid "Changes the width of the current column, or the selected columns."
msgstr "Spremeni širino trenutnega stolpca ali izbranih stolpcev."
@@ -16174,477 +16174,477 @@ msgctxt "condformatmanager|extended_tip|CondFormatManager"
msgid "This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet."
msgstr "S tem pogovornim oknom vidite vse pogojno oblikovanje, določeno v preglednici."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:72
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:75
msgctxt "conditionalentry|styleft"
msgid "Apply Style:"
msgstr "Uporabi slog:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:90
msgctxt "conditionalentry|style"
msgid "New Style..."
msgstr "Nov slog ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:99
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:102
msgctxt "conditionalentry|valueft"
msgid "Enter a value:"
msgstr "Vnesite vrednost:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:194
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:197
msgctxt "conditionalentry|options"
msgid "More Options..."
msgstr "Dodatne možnosti ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:209
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:212
msgctxt "conditionalentry|colscalemin"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:210
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:213
msgctxt "conditionalentry|colscalemin"
msgid "Min"
msgstr "Najmanj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:211
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:214
msgctxt "conditionalentry|colscalemin"
msgid "Max"
msgstr "Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:212
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:215
msgctxt "conditionalentry|colscalemin"
msgid "Percentile"
msgstr "Percentil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:213
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:216
msgctxt "conditionalentry|colscalemin"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:214
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:217
msgctxt "conditionalentry|colscalemin"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:215
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:218
msgctxt "conditionalentry|colscalemin"
msgid "Formula"
msgstr "Formula"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:228
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:231
msgctxt "conditionalentry|colscalemiddle"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:229
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:232
msgctxt "conditionalentry|colscalemiddle"
msgid "Min"
msgstr "Najmanj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:230
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:233
msgctxt "conditionalentry|colscalemiddle"
msgid "Max"
msgstr "Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:231
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:234
msgctxt "conditionalentry|colscalemiddle"
msgid "Percentile"
msgstr "Percentil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:232
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:235
msgctxt "conditionalentry|colscalemiddle"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:233
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:236
msgctxt "conditionalentry|colscalemiddle"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:234
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:237
msgctxt "conditionalentry|colscalemiddle"
msgid "Formula"
msgstr "Formula"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:247
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:250
msgctxt "conditionalentry|colscalemax"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:248
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:251
msgctxt "conditionalentry|colscalemax"
msgid "Min"
msgstr "Najmanj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:249
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:252
msgctxt "conditionalentry|colscalemax"
msgid "Max"
msgstr "Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:250
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:253
msgctxt "conditionalentry|colscalemax"
msgid "Percentile"
msgstr "Percentil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:251
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:254
msgctxt "conditionalentry|colscalemax"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:252
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:255
msgctxt "conditionalentry|colscalemax"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:253
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:256
msgctxt "conditionalentry|colscalemax"
msgid "Formula"
msgstr "Formula"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:303
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:307
msgctxt "conditionalentry|Label_minimum"
msgid "Minimum"
msgstr "Najmanj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:314
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:318
msgctxt "conditionalentry|Label_maximum"
msgid "Maximum"
msgstr "Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:337
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:341
msgctxt "conditionalentry|preview|tooltip_text"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:374
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:379
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is equal to"
msgstr "je enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:375
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:380
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is less than"
msgstr "je manjše kot"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:376
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:381
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is greater than"
msgstr "je večje kot"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:377
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:382
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is less than or equal to"
msgstr "je manjše ali enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:378
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:383
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is greater than or equal to"
msgstr "je večje ali enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:379
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:384
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is not equal to"
msgstr "ni enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:380
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:385
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is between"
msgstr "je med"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:386
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is not between"
msgstr "ni med"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:382
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:387
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is duplicate"
msgstr "je podvojeno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:383
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:388
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is not duplicate"
msgstr "ni podvojeno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:384
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:389
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is in top N elements"
msgstr "je med N vrhnjih elementov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:385
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:390
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is in bottom N elements"
msgstr "je med N spodnjih elementov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:386
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:391
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is in top N percent"
msgstr "je med vrhnjih N odstotkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:387
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:392
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is in bottom N percent"
msgstr "je med spodnjih N odstotkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:388
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:393
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is above average"
msgstr "je nad povprečjem"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:389
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:394
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is below average"
msgstr "je pod povprečjem"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:390
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:395
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is above or equal average"
msgstr "je nad ali enako povprečju"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:391
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:396
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is below or equal average"
msgstr "je pod ali enako povprečju"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:392
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:397
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is error"
msgstr "je napaka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:393
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:398
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "is not error"
msgstr "ni napaka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:394
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:399
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "begins with"
msgstr "se začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:395
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:400
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "ends with"
msgstr "se konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:396
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:401
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "contains"
msgstr "vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:397
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:402
msgctxt "conditionalentry|typeis"
msgid "does not contain"
msgstr "ne vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:409
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:414
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Today"
msgstr "Danes"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:410
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:415
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Yesterday"
msgstr "Včeraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:411
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:416
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Tomorrow"
msgstr "Jutri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:412
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:417
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Last 7 days"
msgstr "Preteklih 7 dni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:413
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:418
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "This week"
msgstr "Ta teden"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:414
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:419
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Last week"
msgstr "Pretekli teden"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:415
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:420
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Next week"
msgstr "Prihodnji teden"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:416
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:421
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "This month"
msgstr "Ta mesec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:417
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:422
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Last month"
msgstr "Pretekli mesec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:418
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:423
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Next month"
msgstr "Prihodnji mesec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:419
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:424
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "This year"
msgstr "Letos"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:420
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:425
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Last year"
msgstr "Lani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:421
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:426
msgctxt "conditionalentry|datetype"
msgid "Next year"
msgstr "Prihodnje leto"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:433
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:438
msgctxt "conditionalentry|colorformat"
msgid "Color Scale (2 Entries)"
msgstr "Barvna lestvica (dva vnosa)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:434
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:439
msgctxt "conditionalentry|colorformat"
msgid "Color Scale (3 Entries)"
msgstr "Barvna lestvica (trije vnosi)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:435
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:440
msgctxt "conditionalentry|colorformat"
msgid "Data Bar"
msgstr "Podatkovna vrstica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:436
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:441
msgctxt "conditionalentry|colorformat"
msgid "Icon Set"
msgstr "Nabor ikon"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:461
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:466
msgctxt "conditionalentry|type"
msgid "All Cells"
msgstr "Vse celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:462
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:467
msgctxt "conditionalentry|type"
msgid "Cell value"
msgstr "Vrednost celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:463
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:468
msgctxt "conditionalentry|type"
msgid "Formula is"
msgstr "Formula"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:464
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:469
msgctxt "conditionalentry|type"
msgid "Date is"
msgstr "Datum"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:514
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:520
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Arrows"
msgstr "3 – puščice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:515
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:521
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Gray Arrows"
msgstr "3 – sive puščice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:516
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:522
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Flags"
msgstr "3 – zastavice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:517
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:523
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Traffic Lights 1"
msgstr "3 – semaforji 1"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:518
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:524
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Traffic Lights 2"
msgstr "3 – semaforji 2"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:519
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:525
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Signs"
msgstr "3 – znaki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:520
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:526
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Symbols 1"
msgstr "3 – simboli 1"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:521
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:527
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Symbols 2"
msgstr "3 – simboli 2"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:522
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:528
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Smileys"
msgstr "3 – smeški"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:523
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:529
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Stars"
msgstr "3 – zvezde"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:524
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:530
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Triangles"
msgstr "3 – trikotniki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:525
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:531
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "3 Colored Smileys"
msgstr "3 – barvni smeški"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:526
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:532
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "4 Arrows"
msgstr "4 – puščice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:527
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:533
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "4 Gray Arrows"
msgstr "4 – sive puščice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:528
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:534
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "4 Circles Red to Black"
msgstr "4 – krožci, od rdeče do črne"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:529
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:535
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "4 Ratings"
msgstr "4 – ocene"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:530
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:536
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "4 Traffic Lights"
msgstr "4 – semaforji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:531
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:537
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "5 Arrows"
msgstr "5 – puščice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:532
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:538
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "5 Gray Arrows"
msgstr "5 – sive puščice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:533
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:539
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "5 Ratings"
msgstr "5 – ocene"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:534
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:540
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "5 Quarters"
msgstr "5 – četrtine"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:535
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalentry.ui:541
msgctxt "conditionalentry|iconsettype"
msgid "5 Boxes"
msgstr "5 – škatle"
@@ -16664,77 +16664,77 @@ msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:161
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:162
msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|list"
msgid "List of the conditions defined for the cell range in order of evaluation."
msgstr "Seznam pogojev, določenih za obseg celic v zaporedju ovrednotenja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:190
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:191
msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|add"
msgid "Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings."
msgstr "Tukaj lahko dodate, uredite in odstranite eno ali več pogojnih oblikovanj."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:209
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:210
msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:228
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:229
msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|up"
msgid "Increase priority of the selected condition."
msgstr "Poviša prioriteto izbranega pogoja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:247
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:248
msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|down"
msgid "Decrease priority of the selected condition."
msgstr "Zniža prioriteto izbranega pogoja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:272
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:273
msgctxt "conditionalformatdialog|label1"
msgid "Conditions"
msgstr "Pogoji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:309
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:310
msgctxt "conditionalformatdialog|ftassign"
msgid "Range:"
msgstr "Obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:341
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:342
msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|rbassign"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:359
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:360
msgctxt "conditionalformatdialog|label2"
msgid "Cell Range"
msgstr "Obseg celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:384
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionalformatdialog.ui:385
msgctxt "conditionalformatdialog|extended_tip|ConditionalFormatDialog"
msgid "Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions."
msgstr "Izberite Pogojno oblikovanje, da določite sloge oblikovanja glede na določene pogoje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:20
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:22
msgctxt "conditionaliconset|label"
msgid " >= "
msgstr " >= "
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:43
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:45
msgctxt "conditionaliconset|listbox"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:44
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:46
msgctxt "conditionaliconset|listbox"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:45
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:47
msgctxt "conditionaliconset|listbox"
msgid "Percentile"
msgstr "Percentil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:46
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/conditionaliconset.ui:48
msgctxt "conditionaliconset|listbox"
msgid "Formula"
msgstr "Formula"
@@ -16804,182 +16804,182 @@ msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:109
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:110
msgctxt "consolidatedialog|label1"
msgid "_Function:"
msgstr "_Funkcija:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:124
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:125
msgctxt "consolidatedialog|label2"
msgid "_Consolidation ranges:"
msgstr "Ob_segi uskladitve:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:140
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:141
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Sum"
msgstr "Vsota"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:141
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:142
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Count"
msgstr "Števec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:142
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:143
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Average"
msgstr "Povprečje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:143
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:144
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Max"
msgstr "Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:145
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Min"
msgstr "Najmanj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:145
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:146
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Product"
msgstr "Produkt"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:146
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:147
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Count (numbers only)"
msgstr "Števec (samo števila)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:147
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:148
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "StDev (sample)"
msgstr "Stand. odklon (vzorec)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:148
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:149
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "StDevP (population)"
msgstr "Stand. odklon pop. (celotna populacija)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:149
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:150
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "Var (sample)"
msgstr "Varianca (vzorec)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:150
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:151
msgctxt "consolidatedialog|func"
msgid "VarP (population)"
msgstr "Varianca pop. (celotna populacija)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:154
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:155
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|func"
msgid "Select the function that you want to use to consolidate the data."
msgstr "Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti za uskladitev podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:198
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:199
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|consareas"
msgid "Displays the cell ranges that you want to consolidate."
msgstr "Prikaže obsege celice, ki jih želite uskladiti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:235
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:238
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|lbdataarea"
msgid "Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list."
msgstr "Poda obseg celice, ki ga želite uskladiti z obsegi celice, navedenimi v oknu Obsegi uskladitve. Izberite obseg celice v listu in nato kliknite Dodaj. Ime vnaprej določene celice lahko prav tako izberete s seznama Obseg izvornih podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:253
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:256
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|eddataarea"
msgid "Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list."
msgstr "Poda obseg celice, ki ga želite uskladiti z obsegi celice, navedenimi v oknu Obsegi uskladitve. Izberite obseg celice v listu in nato kliknite Dodaj. Ime vnaprej določene celice lahko prav tako izberete s seznama Obseg izvornih podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:272
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:275
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|rbdataarea"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:301
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:305
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|lbdestarea"
msgid "Displays the first cell in the range where the consolidation results will be displayed."
msgstr "Prikaže prvo celico v obsegu, kjer bodo prikazani rezultati uskladitve."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:319
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:323
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|eddestarea"
msgid "Displays the first cell in the range where the consolidation results will be displayed."
msgstr "Prikaže prvo celico v obsegu, kjer bodo prikazani rezultati uskladitve."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:338
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:342
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|rbdestarea"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:370
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:374
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|add"
msgid "Adds the cell range specified in the Source data range box to the Consolidation ranges box."
msgstr "Doda obseg celice, podan v oknu Obseg izvornih podatkov, v okno Obsegi uskladitve."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:390
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:394
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:410
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:414
msgctxt "consolidatedialog|ftdataarea"
msgid "_Source data ranges:"
msgstr "_Obsegi izvornih podatkov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:424
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:428
msgctxt "consolidatedialog|ftdestarea"
msgid "Copy results _to:"
msgstr "Kopiraj rezultate _v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:481
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:486
msgctxt "consolidatedialog|byrow"
msgid "_Row labels"
msgstr "Oznake v_rstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:491
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:496
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|byrow"
msgid "Uses the row labels to arrange the consolidated data."
msgstr "Uporabi oznake vrstic za urejanje usklajenih podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:502
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:507
msgctxt "consolidatedialog|bycol"
msgid "C_olumn labels"
msgstr "Oznake st_olpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:512
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:517
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|bycol"
msgid "Uses the column labels to arrange the consolidated data."
msgstr "Uporabi oznake stolpcev za urejanje usklajenih podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:529
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:534
msgctxt "consolidatedialog|label3"
msgid "Consolidate by"
msgstr "Uskladi z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:561
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:566
msgctxt "consolidatedialog|refs"
msgid "_Link to source data"
msgstr "_Poveži z izvornimi podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:571
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:576
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|refs"
msgid "Links the data in the consolidation range to the source data, and automatically updates the results of the consolidation when the source data is changed."
msgstr "Podatke v obsegu uskladitve poveže z izvornimi podatki in samodejno posodobi rezultate uskladitve, ko se izvorni podatki spremenijo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:582
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:587
msgctxt "consolidatedialog|label4"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:601
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:606
msgctxt "consolidatedialog|more_label"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:606
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:611
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|more"
msgid "Shows additional options."
msgstr "Pokaže dodatne možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:628
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/consolidatedialog.ui:633
msgctxt "consolidatedialog|extended_tip|ConsolidateDialog"
msgid "Combines data from one or more independent cell ranges and calculates a new range using the function that you specify."
msgstr "Združi podatke iz enega ali več neodvisnih obsegov celice in izračuna nov obseg z uporabo funkcije, ki jo podate."
@@ -16989,37 +16989,37 @@ msgctxt "correlationdialog|CorrelationDialog"
msgid "Correlation"
msgstr "Korelacija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:99
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:100
msgctxt "correlationdialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:113
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:114
msgctxt "correlationdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:182
msgctxt "correlationdialog|label4"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:216
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:218
msgctxt "correlationdialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:232
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:234
msgctxt "correlationdialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:256
msgctxt "correlationdialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:279
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/correlationdialog.ui:281
msgctxt "correlationdialog|extended_tip|CorrelationDialog"
msgid "Calculates the correlation of two sets of numeric data."
msgstr "Izračuna korelacijo dveh množic numeričnih podatkov."
@@ -17029,37 +17029,37 @@ msgctxt "covariancedialog|CovarianceDialog"
msgid "Covariance"
msgstr "Kovarianca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:99
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:100
msgctxt "covariancedialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:139
msgctxt "covariancedialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:182
msgctxt "covariancedialog|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:216
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:218
msgctxt "covariancedialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:232
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:234
msgctxt "covariancedialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:256
msgctxt "covariancedialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:279
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/covariancedialog.ui:281
msgctxt "covariancedialog|extended_tip|CovarianceDialog"
msgid "Calculates the covariance of two sets of numeric data."
msgstr "Izračuna kovarianco dveh množic numeričnih podatkov."
@@ -17124,32 +17124,32 @@ msgctxt "dapiservicedialog|DapiserviceDialog"
msgid "External Source"
msgstr "Zunanji vir"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:109
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:110
msgctxt "dapiservicedialog|label2"
msgid "_Service"
msgstr "_Storitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:123
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:124
msgctxt "dapiservicedialog|label3"
msgid "So_urce"
msgstr "_Vir"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:137
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:138
msgctxt "dapiservicedialog|label4"
msgid "_Name"
msgstr "_Ime"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:151
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:152
msgctxt "dapiservicedialog|label5"
msgid "Us_er"
msgstr "Up_orabnik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:165
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:166
msgctxt "dapiservicedialog|label6"
msgid "_Password"
msgstr "_Geslo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:241
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dapiservicedialog.ui:242
msgctxt "dapiservicedialog|label1"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
@@ -17159,172 +17159,172 @@ msgctxt "databaroptions|DataBarOptions"
msgid "Data Bar"
msgstr "Podatkovna vrstica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:94
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:95
msgctxt "databaroptions|label4"
msgid "Minimum:"
msgstr "Najmanj:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:109
msgctxt "databaroptions|label5"
msgid "Maximum:"
msgstr "Največ:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:123
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:124
msgctxt "databaroptions|min"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:124
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:125
msgctxt "databaroptions|min"
msgid "Minimum"
msgstr "Najmanj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:125
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:126
msgctxt "databaroptions|min"
msgid "Maximum"
msgstr "Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:126
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:127
msgctxt "databaroptions|min"
msgid "Percentile"
msgstr "Percentil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:127
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:128
msgctxt "databaroptions|min"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:128
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:129
msgctxt "databaroptions|min"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:129
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:130
msgctxt "databaroptions|min"
msgid "Formula"
msgstr "Formula"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:143
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:144
msgctxt "databaroptions|max"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:145
msgctxt "databaroptions|max"
msgid "Minimum"
msgstr "Najmanj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:145
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:146
msgctxt "databaroptions|max"
msgid "Maximum"
msgstr "Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:146
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:147
msgctxt "databaroptions|max"
msgid "Percentile"
msgstr "Percentil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:147
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:148
msgctxt "databaroptions|max"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:148
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:149
msgctxt "databaroptions|max"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:149
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:150
msgctxt "databaroptions|max"
msgid "Formula"
msgstr "Formula"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:187
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:188
msgctxt "databaroptions|label1"
msgid "Entry Values"
msgstr "Vstopne vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:225
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:227
msgctxt "databaroptions|label6"
msgid "Positive:"
msgstr "Pozitivno:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:241
msgctxt "databaroptions|label7"
msgid "Negative:"
msgstr "Negativno:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:281
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:283
msgctxt "databaroptions|label10"
msgid "Fill:"
msgstr "Polnilo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:295
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:297
msgctxt "databaroptions|fill_type"
msgid "Color"
msgstr "Barva"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:296
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:298
msgctxt "databaroptions|fill_type"
msgid "Gradient"
msgstr "Preliv"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:312
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:314
msgctxt "databaroptions|label2"
msgid "Bar Colors"
msgstr "Barve stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:350
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:353
msgctxt "databaroptions|label8"
msgid "Position of vertical axis:"
msgstr "Položaj navpične osi:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:364
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:367
msgctxt "databaroptions|label9"
msgid "Color of vertical axis:"
msgstr "Barva navpične osi:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:379
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:382
msgctxt "databaroptions|axis_pos"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:380
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:383
msgctxt "databaroptions|axis_pos"
msgid "Middle"
msgstr "Sredina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:384
msgctxt "databaroptions|axis_pos"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:411
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:414
msgctxt "databaroptions|label3"
msgid "Axis"
msgstr "Os"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:449
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:453
msgctxt "databaroptions|label12"
msgid "Minimum bar length (%):"
msgstr "Najmanjša dolžina stolpca (%):"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:463
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:467
msgctxt "databaroptions|label13"
msgid "Maximum bar length (%):"
msgstr "Največja dolžina stolpca (%):"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:502
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:506
msgctxt "databaroptions|label11"
msgid "Bar Lengths"
msgstr "Dolžine stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:517
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:521
msgctxt "databaroptions|only_bar"
msgid "Display bar only"
msgstr "Prikaži le stolpec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:534
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/databaroptions.ui:538
msgctxt "databaroptions|str_same_value"
msgid "The minimum value must be less than the maximum value."
msgstr "Najmanjša vrednost mora biti manjša od največje vrednosti."
@@ -17334,122 +17334,122 @@ msgctxt "datafielddialog|DataFieldDialog"
msgid "Data Field"
msgstr "Podatkovno polje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:150
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:152
msgctxt "datafielddialog|extended_tip|functions"
msgid "Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected."
msgstr "Kliknite vrsto delnih vsot, ki jih želite izračunati. Ta možnost je na voljo samo, če je izbrana možnost Uporabniško določeno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:169
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:171
msgctxt "datafielddialog|label1"
msgid "Function"
msgstr "Funkcija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:183
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:185
msgctxt "datafielddialog|checkbutton1"
msgid "Show it_ems without data"
msgstr "Pokaži elemente br_ez podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:192
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:194
msgctxt "datafielddialog|extended_tip|checkbutton1"
msgid "Includes empty columns and rows in the results table."
msgstr "V tabelo rezultatov vključi prazne stolpce in vrstice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:210
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:213
msgctxt "datafielddialog|label2"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:262
msgctxt "datafielddialog|label4"
msgid "_Type:"
msgstr "_Vrsta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:273
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:277
msgctxt "datafielddialog|basefieldft"
msgid "_Base field:"
msgstr "_Temeljno polje:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:288
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:292
msgctxt "datafielddialog|baseitemft"
msgid "Ba_se item:"
msgstr "Teme_ljni element:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:304
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:308
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "Normal"
msgstr "Navadno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:305
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:309
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "Difference from"
msgstr "Razlika od"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:306
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:310
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "% of"
msgstr "% od"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:307
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:311
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "% difference from"
msgstr "% razlike od"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:308
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:312
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "Running total in"
msgstr "Skupna vsota za"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:309
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:313
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "% of row"
msgstr "% vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:310
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:314
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "% of column"
msgstr "% stolpca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:311
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:315
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "% of total"
msgstr "% celote"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:312
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:316
msgctxt "datafielddialog|type"
msgid "Index"
msgstr "Kazalo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:316
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:320
msgctxt "datafielddialog|extended_tip|type"
msgid "Select the type of calculating of the displayed value for the data field."
msgstr "Izberite vrsto izračuna prikazane vrednosti za podatkovno polje podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:331
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:335
msgctxt "datafielddialog|extended_tip|basefield"
msgid "Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation."
msgstr "Izberite polje, iz katerega je vzeta ustrezna vrednost kot osnova za izračun."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:345
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:349
msgctxt "datafielddialog|baseitem"
msgid "- previous item -"
msgstr "- prejšnji element -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:346
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:350
msgctxt "datafielddialog|baseitem"
msgid "- next item -"
msgstr "- naslednji element -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:350
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:354
msgctxt "datafielddialog|extended_tip|baseitem"
msgid "Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation."
msgstr "Izberite element temeljnega polja, iz katerega je vzeta ustrezna vrednost kot osnova za izračun."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:367
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:371
msgctxt "datafielddialog|label3"
msgid "Displayed Value"
msgstr "Prikazana vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:372
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafielddialog.ui:376
msgctxt "datafielddialog|extended_tip|expander"
msgid "Expands or reduces the dialog. The More button is visible for data fields only."
msgstr "Razširi ali zmanjša pogovorno okno. Gumb Dodatno je viden samo za polja podatkov."
@@ -17459,162 +17459,162 @@ msgctxt "datafieldoptionsdialog|DataFieldOptionsDialog"
msgid "Data Field Options"
msgstr "Možnosti podatkovnega polja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:127
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:129
msgctxt "datafieldoptionsdialog|ascending"
msgid "_Ascending"
msgstr "N_araščajoče"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:137
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:139
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|ascending"
msgid "Sorts the values from the lowest value to the highest value. If the selected field is the field for which the dialog was opened, the items are sorted by name. If a data field was selected, the items are sorted by the resultant value of the selected data field."
msgstr "Razvrsti vrednosti od najnižje vrednosti do najvišje vrednosti. Če gre pri izbranem polju za polje, za katerega se je odprlo pogovorno okno, postavke razvrsti po imenu. Če gre za podatkovno polje, razvrsti postavke po vrednosti rezultata izbranega podatkovnega polja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:148
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:150
msgctxt "datafieldoptionsdialog|descending"
msgid "_Descending"
msgstr "_Padajoče"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:158
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:160
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|descending"
msgid "Sorts the values descending from the highest value to the lowest value. If the selected field is the field for which the dialog was opened, the items are sorted by name. If a data field was selected, the items are sorted by the resultant value of the selected data field."
msgstr "Razvrsti vrednosti padajoče od najvišje vrednosti do najnižje vrednosti. Če gre pri izbranem polju za polje, za katerega je bilo odprto pogovorno okno, razvrsti postavke po imenu. Če gre za podatkovno polje, razvrsti postavke po vrednosti rezultata izbranega podatkovnega polja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:169
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:171
msgctxt "datafieldoptionsdialog|manual"
msgid "_Manual"
msgstr "_Ročno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:179
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:181
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|manual"
msgid "Sorts values alphabetically."
msgstr "Razvrsti vrednosti po abecednem redu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:196
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:198
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|sortby"
msgid "Select the data field that you want to sort columns or rows by."
msgstr "Izberite polje podatkov, po katerem želite razvrstiti stolpce ali vrstice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:219
msgctxt "datafieldoptionsdialog|label1"
msgid "Sort by"
msgstr "Razvrsti po"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:249
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:252
msgctxt "datafieldoptionsdialog|repeatitemlabels"
msgid "_Repeat item labels"
msgstr "_Ponovi oznake elementa"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:265
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:268
msgctxt "datafieldoptionsdialog|emptyline"
msgid "_Empty line after each item"
msgstr "_Prazna vrstica po vsakem elementu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:274
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:277
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|emptyline"
msgid "Adds an empty row after the data for each item in the pivot table."
msgstr "Doda prazno vrstico za podatki za vsak element v vrtilni tabeli."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:288
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:291
msgctxt "datafieldoptionsdialog|label3"
msgid "_Layout:"
msgstr "_Postavitev:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:304
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:307
msgctxt "datafieldoptionsdialog|layout"
msgid "Tabular layout"
msgstr "Tabelarična postavitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:305
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:308
msgctxt "datafieldoptionsdialog|layout"
msgid "Outline layout with subtotals at the top"
msgstr "Orisna postavitev z vmesnimi rezultati na vrhu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:306
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:309
msgctxt "datafieldoptionsdialog|layout"
msgid "Outline layout with subtotals at the bottom"
msgstr "Orisna postavitev z vmesnimi rezultati na dnu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:310
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:313
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|layout"
msgid "Select the layout mode for the field in the list box."
msgstr "Izberite način postavitve za seznamsko polje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:327
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:330
msgctxt "datafieldoptionsdialog|label2"
msgid "Display Options"
msgstr "Možnosti prikaza"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:359
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:363
msgctxt "datafieldoptionsdialog|show"
msgid "_Show:"
msgstr "_Pokaži:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:371
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:375
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|show"
msgid "Turns on the automatic show feature."
msgstr "Vključi funkcijo samodejnega prikaza."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:384
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:388
msgctxt "datafieldoptionsdialog|showfromft"
msgid "_From:"
msgstr "_Od:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:398
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:402
msgctxt "datafieldoptionsdialog|usingft"
msgid "_Using field:"
msgstr "_Uporaba polja:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:417
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:422
msgctxt "datafieldoptionsdialog|showft"
msgid "items"
msgstr "elementov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:437
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:442
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|items"
msgid "Enter the maximum number of items that you want to show automatically."
msgstr "Vnesite največje število elementov, ki jih želite samodejno prikazati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:457
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:462
msgctxt "datafieldoptionsdialog|from"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:458
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:463
msgctxt "datafieldoptionsdialog|from"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:462
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:467
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|from"
msgid "Shows the top or bottom items in the specified sort order."
msgstr "Prikaže zgornje ali spodnje elemente v podanem vrstnem redu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:477
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:482
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|using"
msgid "Select the data field that you want to sort the data by."
msgstr "Izberite polje podatkov, po katerem želite razvrstiti podatke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:494
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:499
msgctxt "datafieldoptionsdialog|label4"
msgid "Show Automatically"
msgstr "Samodejno pokaži"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:571
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:576
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|hideitems"
msgid "Select the items that you want to hide from the calculations."
msgstr "Izberite elemente, ki jih želite skriti pred izračuni."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:584
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:589
msgctxt "datafieldoptionsdialog|label9"
msgid "Hide Items"
msgstr "Skrij elemente"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:607
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:613
msgctxt "datafieldoptionsdialog|extended_tip|hierarchy"
msgid "Select the hierarchy that you want to use. The pivot table must be based on an external source data that contains data hierarchies."
msgstr "Izberite hierarhijo, ki jo želite uporabiti. Vrtilna tabela mora temeljiti na zunanjem viru podatkov, ki vsebuje hierarhije podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:620
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datafieldoptionsdialog.ui:626
msgctxt "datafieldoptionsdialog|hierarchyft"
msgid "Hierarch_y:"
msgstr "_Hierarhija:"
@@ -17629,62 +17629,62 @@ msgctxt "dataform|close"
msgid "_Close"
msgstr "Z_apri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:164
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:166
msgctxt "dataform|label"
msgid "New Record"
msgstr "Nov zapis"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:175
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:177
msgctxt "dataform|new"
msgid "_New"
msgstr "_Nov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:191
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:193
msgctxt "dataform|delete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:205
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:207
msgctxt "dataform|restore"
msgid "_Restore"
msgstr "_Obnovi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:221
msgctxt "dataform|prev"
msgid "_Previous Record"
msgstr "_Prejšnji zapis"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:234
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:236
msgctxt "dataform|next"
msgid "Ne_xt Record"
msgstr "_Naslednji zapis"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:271
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataform.ui:273
msgctxt "dataform|extended_tip|DataFormDialog"
msgid "Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets."
msgstr "Obrazec za vnos podatkov je orodje, ki poenostavi vnos podatkov v preglednicah."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderdlg.ui:111
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderdlg.ui:112
msgctxt "dataproviderdlg|db_name"
msgid "Database Range: "
msgstr "Obseg zbirke podatkov: "
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:52
msgctxt "dataproviderentry|url"
msgid "URL:"
msgstr "URL:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:62
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:63
msgctxt "dataproviderentry|id"
msgid "ID:"
msgstr "ID:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:74
msgctxt "dataproviderentry|provider"
msgid "Data Provider:"
msgstr "Ponudnik podatkov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:85
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/dataproviderentry.ui:86
msgctxt "dataproviderentry|apply"
msgid "Apply Changes"
msgstr "Uveljavi spremembe"
@@ -17709,177 +17709,177 @@ msgctxt "datastreams|browse"
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:178
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:179
msgctxt "datastreams|valuesinline"
msgid "value1,value2,...,valueN, and fill into range:"
msgstr "vrednost1,vrednost2,...,vrednostN in zapolni v obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:194
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:195
msgctxt "datastreams|addressvalue"
msgid "address,value"
msgstr "naslov,vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:231
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:232
msgctxt "datastreams|label4"
msgid "Interpret stream data as"
msgstr "Tolmači podatke toka kot"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:244
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:245
msgctxt "datastreams|refresh_ui"
msgid "Empty lines trigger UI refresh"
msgstr "Prazne vrstice sprožijo osvežitev vmesnika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:267
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:268
msgctxt "datastreams|label"
msgid "Source Stream"
msgstr "Izvirni tok"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:308
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:309
msgctxt "datastreams|datadown"
msgid "Move existing data down"
msgstr "Premakni obstoječe podatke navzdol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:324
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:325
msgctxt "datastreams|rangedown"
msgid "Move the range down"
msgstr "Premakni obseg navzdol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:342
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:343
msgctxt "datastreams|nomove"
msgid "Overwrite existing data"
msgstr "Prepiši obstoječe podatke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:365
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:366
msgctxt "datastreams|label2"
msgid "When New Data Arrives"
msgstr "Ko prispejo novi podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:399
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:401
msgctxt "datastreams|maxlimit"
msgid "Limit to:"
msgstr "Omeji na:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:428
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:430
msgctxt "datastreams|unlimited"
msgid "_Unlimited"
msgstr "_Neomejeno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:454
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:456
msgctxt "datastreams|label3"
msgid "Maximal Amount of Rows"
msgstr "Največje število vrstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:493
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datastreams.ui:495
msgctxt "datastreams|extended_tip|DataStreamDialog"
msgid "Live data stream for spreadsheets"
msgstr "Živi tok podatkov za preglednice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:22
msgctxt "datetimetransformationentry|name"
msgid "Date Time Transformations"
msgstr "Preoblikovanje datuma in časa"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:39
msgctxt "datetimetransformationentry|type"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:53
msgctxt "datetimetransformationentry|columns"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:68
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:70
msgctxt "datetimetransformationentry|datestring"
msgid "Date String"
msgstr "Datumski niz"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:69
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:71
msgctxt "datetimetransformationentry|year"
msgid "Year"
msgstr "Leto"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:70
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:72
msgctxt "datetimetransformationentry|startofyear"
msgid "Start of Year"
msgstr "Začetek leta"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:71
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:73
msgctxt "datetimetransformationentry|endofyear"
msgid "End of Year"
msgstr "Konec leta"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:72
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:74
msgctxt "datetimetransformationentry|month"
msgid "Month"
msgstr "Mesec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:75
msgctxt "datetimetransformationentry|monthname"
msgid "Month Name"
msgstr "Ime meseca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:74
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:76
msgctxt "datetimetransformationentry|startofmonth"
msgid "Start of Month"
msgstr "Začetek meseca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:75
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:77
msgctxt "datetimetransformationentry|endofmonth"
msgid "End of Month"
msgstr "Konec meseca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:76
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:78
msgctxt "datetimetransformationentry|day"
msgid "Day"
msgstr "Dan"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:77
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:79
msgctxt "datetimetransformationentry|dayofweek"
msgid "Day of Week"
msgstr "Dan v tednu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:80
msgctxt "datetimetransformationentry|dayofyear"
msgid "Day of Year"
msgstr "Dan v letu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:79
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:81
msgctxt "datetimetransformationentry|quarter"
msgid "Quarter"
msgstr "Četrtletje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:80
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:82
msgctxt "datetimetransformationentry|startofquarter"
msgid "Start of Quarter"
msgstr "Začetek četrtletja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:81
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:83
msgctxt "datetimetransformationentry|endofquarter"
msgid "End of Quarter"
msgstr "Konec četrtletja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:82
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:84
msgctxt "datetimetransformationentry|hour"
msgid "Hour"
msgstr "Ura"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:83
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:85
msgctxt "datetimetransformationentry|minute"
msgid "Minute"
msgstr "Minuta"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:84
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:86
msgctxt "datetimetransformationentry|second"
msgid "Second"
msgstr "Sekunda"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:85
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:87
msgctxt "datetimetransformationentry|time"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:118
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/datetimetransformationentry.ui:120
msgctxt "datetimetransformationentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
@@ -17899,117 +17899,117 @@ msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:174
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:175
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|entry"
msgid "Enter a name for the database range that you want to define, or select an existing name from the list."
msgstr "Vnesite ime za obseg podatkovne zbirke, ki ga želite določiti, ali izberite obstoječe ime s seznama."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:191
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:192
msgctxt "definedatabaserangedialog|Name"
msgid "Name"
msgstr "Ime"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:231
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:232
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|assign"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:248
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:249
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|assignrb"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:266
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:267
msgctxt "definedatabaserangedialog|Range"
msgid "Range"
msgstr "Obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:294
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:295
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|add"
msgid "Adds the selected cell range to the database range list, or modifies an existing database range."
msgstr "Doda izbrani obseg celice v seznam obsega podatkovne zbirke ali prilagodi obstoječi obseg podatkovne zbirke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:306
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:307
msgctxt "definedatabaserangedialog|modify"
msgid "M_odify"
msgstr "S_premeni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:327
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:328
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:365
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:366
msgctxt "definedatabaserangedialog|ContainsColumnLabels"
msgid "Co_ntains column labels"
msgstr "V_sebuje oznake stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:374
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:375
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|ContainsColumnLabels"
msgid "Selected cell ranges contains labels."
msgstr "Izbrani obsegi celice vsebujejo oznake."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:386
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:387
msgctxt "definedatabaserangedialog|ContainsTotalsRow"
msgid "Contains _totals row"
msgstr "Vsebuje vrstico v_sote"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:402
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:403
msgctxt "definedatabaserangedialog|InsertOrDeleteCells"
msgid "Insert or delete _cells"
msgstr "Vstavi ali izbriši _celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:411
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:412
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|InsertOrDeleteCells"
msgid "Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database."
msgstr "Samodejno vstavi nove vrstice in stolpce v obseg podatkovne zbirke vašega dokumenta, ko dodate v podatkovno zbirko nove zapise."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:423
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:424
msgctxt "definedatabaserangedialog|KeepFormatting"
msgid "Keep _formatting"
msgstr "Obdrži o_blikovanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:432
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:433
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|KeepFormatting"
msgid "Applies the existing cell format of headers and first data row to the whole database range."
msgstr "Uveljavi obstoječo obliko celice za glavo in prvo vrstico podatkov v celotnem obsegu zbirke podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:444
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:445
msgctxt "definedatabaserangedialog|DontSaveImportedData"
msgid "Don't save _imported data"
msgstr "Ne shrani uvožen_ih podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:453
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:454
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|DontSaveImportedData"
msgid "Only saves a reference to the database, and not the contents of the cells."
msgstr "Shrani samo sklic do zbirke podatkov in ne vsebine celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:467
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:468
msgctxt "definedatabaserangedialog|Source"
msgid "Source:"
msgstr "Vir:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:480
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:481
msgctxt "definedatabaserangedialog|Operations"
msgid "Operations:"
msgstr "Operacije:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:493
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:494
msgctxt "definedatabaserangedialog|invalid"
msgid "Invalid range"
msgstr "Neveljaven obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:510
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:511
msgctxt "definedatabaserangedialog|label1"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:515
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:516
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|more"
msgid "Shows additional options."
msgstr "Pokaže dodatne možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:544
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definedatabaserangedialog.ui:545
msgctxt "definedatabaserangedialog|extended_tip|DefineDatabaseRangeDialog"
msgid "Defines a database range based on the selected cells in your sheet."
msgstr "Določi obseg podatkovne zbirke glede na izbrane celice v vašem delovnem listu."
@@ -18024,92 +18024,92 @@ msgctxt "definename|extended_tip|add"
msgid "Click the Add button to add a new defined name."
msgstr "Kliknite gumb Dodaj, da dodate novo določeno ime."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:95
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:96
msgctxt "definename|label2"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:109
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:110
msgctxt "definename|label3"
msgid "Range or formula expression:"
msgstr "Obseg ali izraz formule:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:123
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:124
msgctxt "definename|label4"
msgid "Scope:"
msgstr "Območje:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:140
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:141
msgctxt "definename|extended_tip|edit"
msgid "Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression."
msgstr "Vnesite ime območja, za katerega želite določiti sklic ali izraz formule."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:163
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:164
msgctxt "definename|extended_tip|range"
msgid "The reference of the selected area name is shown here as an absolute value."
msgstr "Sklic izbranega imena območja je tukaj prikazan kot absolutna vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:198
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:199
msgctxt "definename|extended_tip|scope"
msgid "Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document."
msgstr "Izberite doseg poimenovanega obsega ali poimenovane formule. Dokument(globalno) pomeni, da je ime veljavno za celoten dokument."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:211
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:212
msgctxt "definename|label"
msgid "Define the name and range or formula expression."
msgstr "Določite ime in obseg izraza formule."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:242
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:244
msgctxt "definename|printarea"
msgid "_Print range"
msgstr "Obseg _tiskanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:251
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:253
msgctxt "definename|extended_tip|printarea"
msgid "Defines the area as a print range."
msgstr "Določi področje kot obseg tiskanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:262
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:264
msgctxt "definename|filter"
msgid "_Filter"
msgstr "_Filtriraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:271
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:273
msgctxt "definename|extended_tip|filter"
msgid "Defines the selected area to be used in an advanced filter."
msgstr "Določi izbrano območje, ki se bo uporabljalo v naprednem filtru."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:282
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:284
msgctxt "definename|colheader"
msgid "Repeat _column"
msgstr "Ponovi _stolpec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:291
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:293
msgctxt "definename|extended_tip|colheader"
msgid "Defines the area as a repeating column."
msgstr "Določi območje kot ponavljajoči se stolpec."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:302
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:304
msgctxt "definename|rowheader"
msgid "Repeat _row"
msgstr "Ponovi v_rstico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:311
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:313
msgctxt "definename|extended_tip|rowheader"
msgid "Defines the area as a repeating row."
msgstr "Določi območje kot ponavljajočo se vrstico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:326
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:328
msgctxt "definename|label5"
msgid "Range _Options"
msgstr "Možnosti _obsega"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:332
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:334
msgctxt "definename|extended_tip|more"
msgid "Allows you to specify the Area type (optional) for the reference."
msgstr "Omogoča vam, da podate vrsto območja (neobvezno) za sklic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:361
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/definename.ui:363
msgctxt "definename|extended_tip|DefineNameDialog"
msgid "Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression."
msgstr "Odpre pogovorno okno, v katerem lahko podate ime za izbrano področje ali ime za izraz formule."
@@ -18169,17 +18169,17 @@ msgctxt "deletecells|extended_tip|DeleteCellsDialog"
msgid "Completely deletes selected cells, columns or rows. The cells below or to the right of the deleted cells will fill the space."
msgstr "Popolnoma izbriše izbrane celice, stolpce ali vrstice. Spodnje celice ali celice na desni bodo zapolnile prostor."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecolumnentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecolumnentry.ui:22
msgctxt "deletecolumnentry|name"
msgid "Delete Columns Action"
msgstr "Dejanje brisanja stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecolumnentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecolumnentry.ui:39
msgctxt "deletecolumnentry|separator"
msgid "Columns (List of ';' separated columns)"
msgstr "Stolpci (seznam s podpičjem ločenih stolpcev)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecolumnentry.ui:63
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecolumnentry.ui:65
msgctxt "deletecolumnentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
@@ -18199,82 +18199,82 @@ msgctxt "deletecontents|extended_tip|deleteall"
msgid "Deletes all content from the selected cell range."
msgstr "Izbriše vso vsebino izbranega obsega celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:124
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:125
msgctxt "deletecontents|text"
msgid "_Text"
msgstr "_Besedilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:133
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:134
msgctxt "deletecontents|extended_tip|text"
msgid "Deletes text only. Formats, formulas, numbers and dates are not affected."
msgstr "Izbriše le besedilo. Oblike, formule, številke in datumi niso prizadeti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:145
msgctxt "deletecontents|numbers"
msgid "_Numbers"
msgstr "Š_tevila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:154
msgctxt "deletecontents|extended_tip|numbers"
msgid "Deletes numbers only. Formats and formulas remain unchanged."
msgstr "Izbriše samo številke. Oblike in formule se ne spremenijo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:164
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:165
msgctxt "deletecontents|datetime"
msgid "_Date & time"
msgstr "_Datum in čas"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:173
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:174
msgctxt "deletecontents|extended_tip|datetime"
msgid "Deletes date and time values. Formats, text, numbers and formulas remain unchanged."
msgstr "Izbriše vrednosti datuma in časa. Oblike, besedilo, številke in formule se ne spremenijo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:185
msgctxt "deletecontents|formulas"
msgid "_Formulas"
msgstr "_Formule"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:193
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:194
msgctxt "deletecontents|extended_tip|formulas"
msgid "Deletes formulas. Text, numbers, formats, dates and times remain unchanged."
msgstr "Izbriše formule. Besedilo, številke, oblike, datumi in časi se ne spremenijo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:204
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:205
msgctxt "deletecontents|comments"
msgid "_Comments"
msgstr "_Komentarji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:213
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:214
msgctxt "deletecontents|extended_tip|comments"
msgid "Deletes comments added to cells. All other elements remain unchanged."
msgstr "Izbriše komentarje, ki so dodani k celicam. Noben drug element se ne spremeni."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:224
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:225
msgctxt "deletecontents|formats"
msgid "For_mats"
msgstr "Ob_like"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:233
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:234
msgctxt "deletecontents|extended_tip|formats"
msgid "Deletes format attributes applied to cells. All cell content remains unchanged."
msgstr "Izbriše oblikovne atribute celic. Vsebina celic se ne spremeni."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:244
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:245
msgctxt "deletecontents|objects"
msgid "_Objects"
msgstr "_Predmeti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:253
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:254
msgctxt "deletecontents|extended_tip|objects"
msgid "Deletes objects. All cell content remains unchanged."
msgstr "Izbriše predmete. Vsebina celic se ne spremeni."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:281
msgctxt "deletecontents|label2"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:305
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/deletecontents.ui:306
msgctxt "deletecontents|extended_tip|DeleteContentsDialog"
msgid "Specifies the contents to be deleted from the active cell or from a selected cell range."
msgstr "Določi vsebino, ki bo izbrisana iz aktivne celice ali izbranega obsega celic."
@@ -18284,37 +18284,37 @@ msgctxt "descriptivestatisticsdialog|DescriptiveStatisticsDialog"
msgid "Descriptive Statistics"
msgstr "Opisna statistika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:100
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:101
msgctxt "descriptivestatisticsdialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:139
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:140
msgctxt "descriptivestatisticsdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:182
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:183
msgctxt "descriptivestatisticsdialog|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:219
msgctxt "descriptivestatisticsdialog|groupedby-columns-radio"
msgid "_Columns"
msgstr "_Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:233
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:235
msgctxt "descriptivestatisticsdialog|groupedby-rows-radio"
msgid "_Rows"
msgstr "V_rstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:255
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:257
msgctxt "descriptivestatisticsdialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/descriptivestatisticsdialog.ui:282
msgctxt "descriptivestatisticsdialog|extended_tip|DescriptiveStatisticsDialog"
msgid "Fill a table in the spreadsheet with the main statistical properties of the data set."
msgstr "Zapolnite tabelo v preglednici z glavnimi statističnimi lastnostmi množice podatkov."
@@ -18374,37 +18374,37 @@ msgctxt "erroralerttabpage-mobile|tsbshow"
msgid "Show error _message when invalid values are entered"
msgstr "Pokaži _sporočilo o napaki, kadar so vnesene neveljavne vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:43
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:44
msgctxt "erroralerttabpage-mobile|action_label"
msgid "_Action:"
msgstr "_Dejanje:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:57
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:58
msgctxt "erroralerttabpage-mobile|title_label"
msgid "_Title:"
msgstr "_Naslov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:105
msgctxt "erroralerttabpage-mobile|errormsg_label"
msgid "_Error message:"
msgstr "S_poročilo o napaki:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:117
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:118
msgctxt "erroralerttabpage-mobile|browseBtn"
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:133
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:134
msgctxt "erroralerttabpage-mobile|actionCB"
msgid "Stop"
msgstr "Ustavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:134
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:135
msgctxt "erroralerttabpage-mobile|actionCB"
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:135
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage-mobile.ui:136
msgctxt "erroralerttabpage-mobile|actionCB"
msgid "Information"
msgstr "Informacije"
@@ -18419,67 +18419,67 @@ msgctxt "erroralerttabpage|extended_tip|tsbshow"
msgid "Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell."
msgstr "Prikaže sporočilo o napaki, ki ga vnesete v območje Vsebina, ob vnosu neveljavnih podatkov v celico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:64
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:65
msgctxt "erroralerttabpage|action_label"
msgid "_Action:"
msgstr "_Dejanje:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:79
msgctxt "erroralerttabpage|title_label"
msgid "_Title:"
msgstr "_Naslov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:102
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:103
msgctxt "erroralerttabpage|extended_tip|errorMsg"
msgid "Enter the message that you want to display when invalid data is entered in a cell."
msgstr "Vnesite sporočilo, za katerega želite, da se prikaže ob vnosu neveljavnih podatkov v celico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:130
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:131
msgctxt "erroralerttabpage|errormsg_label"
msgid "_Error message:"
msgstr "S_poročilo o napaki:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:143
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:144
msgctxt "erroralerttabpage|browseBtn"
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:150
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:151
msgctxt "erroralerttabpage|extended_tip|browseBtn"
msgid "Opens the Macro dialog where you can select the macro that is executed when invalid data is entered in a cell. The macro is executed after the error message is displayed."
msgstr "Odpre pogovorno okno Makro, kjer lahko izberete makro, ki se izvrši ob vnosu neveljavnih podatkov v celico. Makro se izvrši po prikazu sporočila o napaki."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:165
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:166
msgctxt "erroralerttabpage|actionCB"
msgid "Stop"
msgstr "Ustavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:166
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:167
msgctxt "erroralerttabpage|actionCB"
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:167
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:168
msgctxt "erroralerttabpage|actionCB"
msgid "Information"
msgstr "Informacije"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:168
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:169
msgctxt "erroralerttabpage|actionCB"
msgid "Macro"
msgstr "Makro"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:172
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:173
msgctxt "erroralerttabpage|extended_tip|actionCB"
msgid "Select the action that you want to occur when invalid data is entered in a cell."
msgstr "Izberite dejanje, ki se bo zgodilo ob vnosu neveljavnih podatkov v celico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:189
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:190
msgctxt "erroralerttabpage|label1"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:204
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/erroralerttabpage.ui:205
msgctxt "erroralerttabpage|extended_tip|ErrorAlertTabPage"
msgid "Define the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell."
msgstr "Določite sporočilo o napaki, ki bo prikazano ob vnosu neveljavnih podatkov v celico."
@@ -18489,47 +18489,47 @@ msgctxt "exponentialsmoothingdialog|ExponentialSmoothingDialog"
msgid "Exponential Smoothing"
msgstr "Eksponentno glajenje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:106
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:107
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:145
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:146
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:188
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:189
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|label5"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:223
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:225
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:241
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:261
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:263
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:298
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:301
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|smoothing-factor-label"
msgid "Smoothing factor:"
msgstr "Faktor glajenja:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:331
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:334
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:356
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/exponentialsmoothingdialog.ui:359
msgctxt "exponentialsmoothingdialog|extended_tip|ExponentialSmoothingDialog"
msgid "Results in a smoothed data series"
msgstr "Vrne glajeni niz podatkov."
@@ -18604,172 +18604,172 @@ msgctxt "filldlg|FillSeriesDialog"
msgid "Fill Series"
msgstr "Zapolni nize"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:105
msgctxt "filldlg|down"
msgid "_Down"
msgstr "Navz_dol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:114
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:115
msgctxt "filldlg|extended_tip|down"
msgid "Creates a downward series in the selected cell range for the column using the defined increment to the end value."
msgstr "V izbranem obsegu celic ustvari padajoči niz z določenim prirastom do končne vrednosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:126
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:127
msgctxt "filldlg|right"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:136
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:137
msgctxt "filldlg|extended_tip|right"
msgid "Creates a series running from left to right within the selected cell range using the defined increment to the end value."
msgstr "V izbranem obsegu celic ustvari niz od leve proti desni z določenim prirastkom do končne vrednosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:148
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:149
msgctxt "filldlg|up"
msgid "_Up"
msgstr "Navz_gor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:158
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:159
msgctxt "filldlg|extended_tip|up"
msgid "Creates an upward series in the cell range of the column using the defined increment to the end value."
msgstr "V obsegu celic v stolpcu ustvari naraščajoči niz z določenim prirastkom do končne vrednosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:170
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:171
msgctxt "filldlg|left"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:180
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:181
msgctxt "filldlg|extended_tip|left"
msgid "Creates a series running from right to left in the selected cell range using the defined increment to the end value."
msgstr "V izbranem obsegu celic ustvari niz od desne proti levi z določenim prirastkom do končne vrednosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:199
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:200
msgctxt "filldlg|label1"
msgid "Direction"
msgstr "Smer"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:234
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:235
msgctxt "filldlg|linear"
msgid "Li_near"
msgstr "Li_nearno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:244
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:245
msgctxt "filldlg|extended_tip|linear"
msgid "Creates a linear number series using the defined increment and end value."
msgstr "Ustvari linearen niz številk z določenim prirastkom in končno vrednostjo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:256
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:257
msgctxt "filldlg|growth"
msgid "_Growth"
msgstr "_Rast"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:266
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:267
msgctxt "filldlg|extended_tip|growth"
msgid "Creates a growth series using the defined increment and end value."
msgstr "Ustvari niz rasti z določenim prirastkom in končno vrednostjo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:278
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:279
msgctxt "filldlg|date"
msgid "Da_te"
msgstr "Da_tum"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:288
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:289
msgctxt "filldlg|extended_tip|date"
msgid "Creates a date series using the defined increment and end date."
msgstr "Ustvari niz datumov z določenim prirastkom in končnim datumom."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:300
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:301
msgctxt "filldlg|autofill"
msgid "_AutoFill"
msgstr "S_amozapolni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:310
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:311
msgctxt "filldlg|extended_tip|autofill"
msgid "Forms a series directly in the sheet."
msgstr "Oblikuje niz neposredno v delovnem listu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:329
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:330
msgctxt "filldlg|label2"
msgid "Series Type"
msgstr "Vrsta niza"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:364
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:365
msgctxt "filldlg|day"
msgid "Da_y"
msgstr "Da_n"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:374
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:375
msgctxt "filldlg|extended_tip|day"
msgid "Use the Date series type and this option to create a series using all seven days of the week. Unit of Increment is day."
msgstr "Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko naredite niz vseh sedmih dni tedna. Enota za Prirastek je dan."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:386
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:387
msgctxt "filldlg|week"
msgid "_Weekday"
msgstr "Del_avnik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:397
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:398
msgctxt "filldlg|extended_tip|week"
msgid "Use the Date series type and this option to create a series only using the five weekdays. Unit of Increment is day."
msgstr "Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko naredite niz le s petimi delavniki. Enota za Prirastek je dan."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:409
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:410
msgctxt "filldlg|month"
msgid "_Month"
msgstr "_Mesec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:419
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:420
msgctxt "filldlg|extended_tip|month"
msgid "Use the Date series type and this option to form a series which unit of Increment is month."
msgstr "Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko oblikujete niz, katerega enota za Prirastek je mesec."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:431
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:432
msgctxt "filldlg|year"
msgid "Y_ear"
msgstr "L_eto"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:441
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:442
msgctxt "filldlg|extended_tip|year"
msgid "Use the Date series type and this option to create a series which unit of Increment is year."
msgstr "Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko naredite niz, katerega enota za Prirastek je leto."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:460
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:461
msgctxt "filldlg|tuL"
msgid "Time Unit"
msgstr "Časovna enota"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:482
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:484
msgctxt "filldlg|startL"
msgid "_Start value:"
msgstr "_Začetna vrednost:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:496
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:498
msgctxt "filldlg|endL"
msgid "End _value:"
msgstr "Končna _vrednost:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:510
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:512
msgctxt "filldlg|incrementL"
msgid "In_crement:"
msgstr "Priras_tek:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:527
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:529
msgctxt "filldlg|extended_tip|startValue"
msgid "Determines the start value for the series."
msgstr "Določi začetno vrednost niza."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:543
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:545
msgctxt "filldlg|extended_tip|endValue"
msgid "Determines the end value for the series."
msgstr "Določi končno vrednost niza."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:559
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:561
msgctxt "filldlg|extended_tip|increment"
msgid "Determines the value by which the series of the selected type increases by each step."
msgstr "Določi, za kakšno vrednost se niz izbrane vrste poveča pri vsakem koraku."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:597
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/filldlg.ui:599
msgctxt "filldlg|extended_tip|FillSeriesDialog"
msgid "Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type."
msgstr "Samodejno ustvarjajte nize z možnostmi v tem pogovornem oknu. Določite smer, prirast, časovno enoto in vrsto niza."
@@ -18795,87 +18795,87 @@ msgctxt "filterdropdown|STR_BTN_UNSELECT_CURRENT"
msgid "Hide only the current item."
msgstr "Skrij le trenutni element."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:33
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:34
msgctxt "floatingborderstyle|none|tooltip_text"
msgid "No Border"
msgstr "Brez roba"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:45
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:46
msgctxt "floatingborderstyle|all|tooltip_text"
msgid "All Borders"
msgstr "Vsi robovi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:57
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:58
msgctxt "floatingborderstyle|outside|tooltip_text"
msgid "Outside Borders"
msgstr "Zunanji robovi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:69
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:70
msgctxt "floatingborderstyle|thickbox|tooltip_text"
msgid "Thick Box Border"
msgstr "Debela obroba celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:93
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:94
msgctxt "floatingborderstyle|thickbottom|tooltip_text"
msgid "Thick Bottom Border"
msgstr "Debel spodnji rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:105
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:106
msgctxt "floatingborderstyle|doublebottom|tooltip_text"
msgid "Double Bottom Border"
msgstr "Dvojni spodnji rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:117
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:118
msgctxt "floatingborderstyle|topthickbottom|tooltip_text"
msgid "Top and Thick Bottom Borders"
msgstr "Vrhnji in debel spodnji rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:129
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:130
msgctxt "floatingborderstyle|topdoublebottom|tooltip_text"
msgid "Top and Double Bottom Borders"
msgstr "Vrhnji in dvojni spodnji rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:154
msgctxt "floatingborderstyle|left|tooltip_text"
msgid "Left Border"
msgstr "Levi rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:165
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:166
msgctxt "floatingborderstyle|right|tooltip_text"
msgid "Right Border"
msgstr "Desni rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:177
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:178
msgctxt "floatingborderstyle|top|tooltip_text"
msgid "Top Border"
msgstr "Zgornji rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:189
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:190
msgctxt "floatingborderstyle|bottom|tooltip_text"
msgid "Bottom Border"
msgstr "Spodnji rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:213
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:214
msgctxt "floatingborderstyle|diagup|tooltip_text"
msgid "Diagonal Up Border"
msgstr "Diagonalni rob navzgor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:226
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:227
msgctxt "floatingborderstyle|diagdown|tooltip_text"
msgid "Diagonal Down Border"
msgstr "Diagonalni rob navzdol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:240
msgctxt "floatingborderstyle|topbottom|tooltip_text"
msgid "Top and Bottom Borders"
msgstr "Vrhnji in spodnji rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:252
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatingborderstyle.ui:253
msgctxt "floatingborderstyle|leftright|tooltip_text"
msgid "Left and Right Borders"
msgstr "Levi in desni rob"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatinglinestyle.ui:25
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/floatinglinestyle.ui:26
msgctxt "floatinglinestyle|more"
msgid "_More Options..."
msgstr "Dodatne _možnosti ..."
@@ -18885,12 +18885,12 @@ msgctxt "footerdialog|FooterDialog"
msgid "Footers"
msgstr "Noge"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/footerdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/footerdialog.ui:139
msgctxt "footerdialog|footerright"
msgid "Footer (right)"
msgstr "Noga (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/footerdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/footerdialog.ui:186
msgctxt "footerdialog|footerleft"
msgid "Footer (left)"
msgstr "Noga (levo)"
@@ -18900,42 +18900,42 @@ msgctxt "formatcellsdialog|FormatCellsDialog"
msgid "Format Cells"
msgstr "Oblikuj celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:137
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:138
msgctxt "formatcellsdialog|numbers"
msgid "Numbers"
msgstr "Števila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:183
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:185
msgctxt "formatcellsdialog|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:230
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:233
msgctxt "formatcellsdialog|fonteffects"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:277
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:281
msgctxt "formatcellsdialog|alignment"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:324
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:329
msgctxt "formatcellsdialog|asiantypography"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:371
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:377
msgctxt "formatcellsdialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:418
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:425
msgctxt "formatcellsdialog|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:465
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formatcellsdialog.ui:473
msgctxt "formatcellsdialog|cellprotection"
msgid "Cell Protection"
msgstr "Zaščita celice"
@@ -18945,57 +18945,57 @@ msgctxt "formulacalculationoptions|FormulaCalculationOptions"
msgid "Detailed Calculation Settings"
msgstr "Nastavitve podrobnih izračunov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:98
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:99
msgctxt "formulacalculationoptions|labelConvT2N"
msgid "Conversion from text to number:"
msgstr "Pretvorba iz besedila v število:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:110
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:111
msgctxt "formulacalculationoptions|checkEmptyAsZero"
msgid "Treat _empty string as zero"
msgstr "Obravnavaj pra_zen niz kot nič"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:128
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:129
msgctxt "formulacalculationoptions|labelSyntaxRef"
msgid "Reference syntax for string reference:"
msgstr "Skladnja sklica za sklice v nizih:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:142
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:143
msgctxt "formulacalculationoptions|comboSyntaxRef"
msgid "Use formula syntax"
msgstr "Uporabi skladnjo formul"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:159
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:160
msgctxt "formulacalculationoptions|comboConversion"
msgid "Generate #VALUE! error"
msgstr "Tvori napako #VALUE!"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:160
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:161
msgctxt "formulacalculationoptions|comboConversion"
msgid "Treat as zero"
msgstr "Obravnavaj kot nič"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:161
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:162
msgctxt "formulacalculationoptions|comboConversion"
msgid "Convert only if unambiguous"
msgstr "Pretvori samo nedvoumne"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:162
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:163
msgctxt "formulacalculationoptions|comboConversion"
msgid "Convert also locale dependent"
msgstr "Pretvori tudi odvisne od področnih nastavitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:172
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:173
msgctxt "formulacalculationoptions|current_doc"
msgid "Apply those settings to current document only"
msgstr "Uporabi te nastavitve samo za trenutni dokument"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:194
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:195
msgctxt "formulacalculationoptions|label3"
msgid "Contents to Numbers"
msgstr "Vsebina v števila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/formulacalculationoptions.ui:220
msgctxt "extended_tip|FormulaCalculationOptions"
msgid "Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats."
msgstr "Določa pravila za pretvorbo iz vrednosti nizov v numerične vrednosti, iz vrednosti nizov v sklice celic in iz vrednosti nizov v datumske in časovne vrednosti. To vpliva na vgrajene funkcije, kot je INDIRECT, ki jemlje sklic kot vrednost niza, ali datumske in časovne funkcije, ki jemljejo argumente kot vrednosti nizov v krajevnih zapisih ali standardu ISO 8601."
@@ -19005,147 +19005,147 @@ msgctxt "fourieranalysisdialog|FourierAnalysisDialog"
msgid "Fourier Analysis"
msgstr "Fourierova analiza"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:107
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:108
msgctxt "fourieranalysisdialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:146
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:147
msgctxt "fourieranalysisdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:183
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:184
msgctxt "fourieranalysisdialog|withlabels-check"
msgid "Input range has label"
msgstr "Vhodni obseg ima oznako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:207
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:208
msgctxt "fourieranalysisdialog|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:242
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:244
msgctxt "fourieranalysisdialog|groupedby-columns-radio"
msgid "_Columns"
msgstr "_Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:260
msgctxt "fourieranalysisdialog|groupedby-rows-radio"
msgid "_Rows"
msgstr "V_rstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:282
msgctxt "fourieranalysisdialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:311
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:314
msgctxt "fourieranalysisdialog|inverse-check"
msgid "Inverse"
msgstr "Inverzna"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:327
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:330
msgctxt "fourieranalysisdialog|polar-check"
msgid "Output in polar form"
msgstr "Izhod v polarni obliki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:348
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:351
msgctxt "fourieranalysisdialog|label4"
msgid "Minimum magnitude for polar form output (in dB)"
msgstr "Najmanjša magnituda za izhod v polarni obliki (v dB)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:382
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:385
msgctxt "fourieranalysisdialog|label3"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:419
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/fourieranalysisdialog.ui:422
msgctxt "fourieranalysisdialog|extended_tip|FourierAnalysisDialog"
msgid "Produces the Fourier analysis of a data set by computing the Discrete Fourier Transform (DFT) of an input array of complex numbers using a couple of Fast Fourier Transform (FFT) algorithms."
msgstr "Izračuna Fourierovo analizo množice podatkov z izračunom diskretne Fourierove transformacije (DFT) vhodne matrike kompleksnih števil z uporabo več algoritmov hitre Fourierove transformacije (FFT)."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:59
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:63
msgctxt "functionpanel|insert|tooltip_text"
msgid "Insert Function into calculation sheet"
msgstr "Vstavi funkcijo v delovni list"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:77
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Last Used"
msgstr "Nazadnje uporabljeno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:74
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:78
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "All"
msgstr "Vse"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:75
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:79
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Database"
msgstr "Zbirka podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:76
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:80
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Date&Time"
msgstr "Datum in čas"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:77
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:81
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Financial"
msgstr "Finance"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:82
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Information"
msgstr "Informacije"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:79
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:83
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Logical"
msgstr "Logika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:80
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:84
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Mathematical"
msgstr "Matematika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:81
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:85
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Array"
msgstr "Matrika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:82
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:86
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Statistical"
msgstr "Statistika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:83
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:87
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Preglednica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:84
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:88
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:85
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:89
msgctxt "functionpanel|category"
msgid "Add-in"
msgstr "Dodatek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:89
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:93
msgctxt "functionpanel|extended_tip|category"
msgid "Displays the available functions."
msgstr "Prikaže razpoložljive funkcije."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:136
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:140
msgctxt "functionpanel|extended_tip|funclist"
msgid "Displays the available functions."
msgstr "Prikaže razpoložljive funkcije."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:170
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/functionpanel.ui:174
msgctxt "functionpanel|funcdesc"
msgid "label"
msgstr "oznaka"
@@ -19165,52 +19165,52 @@ msgctxt "goalseekdlg|extended_tip|ok"
msgid "Saves all changes and closes dialog."
msgstr "Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:109
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:110
msgctxt "goalseekdlg|formulatext"
msgid "_Formula cell:"
msgstr "Celica s _formulo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:122
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:123
msgctxt "goalseekdlg|label3"
msgid "Target _value:"
msgstr "Ciljna _vrednost:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:135
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:136
msgctxt "goalseekdlg|vartext"
msgid "Variable _cell:"
msgstr "Spremenljiva _celica:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:154
msgctxt "goalseekdlg|extended_tip|formulaedit"
msgid "In the formula cell, enter the reference of the cell which contains the formula. It contains the current cell reference."
msgstr "V celico s formulo vnesite sklic celice, ki vsebuje formulo. Vsebuje trenutni sklic celice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:171
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:172
msgctxt "goalseekdlg|extended_tip|target"
msgid "Specifies the value you want to achieve as a new result."
msgstr "Poda vrednost, ki jo želite doseči kot nov rezultat."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:189
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:190
msgctxt "goalseekdlg|extended_tip|varedit"
msgid "Specifies the reference for the cell that contains the value you want to adjust in order to reach the target."
msgstr "Poda sklic za celico, ki vsebuje vrednost, ki jo želite prilagoditi, da dosežete cilj."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:205
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:206
msgctxt "goalseekdlg|extended_tip|formulabutton"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:221
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:222
msgctxt "goalseekdlg|extended_tip|varbutton"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:241
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:242
msgctxt "goalseekdlg|label1"
msgid "Default Settings"
msgstr "Privzete nastavitve"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:266
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/goalseekdlg.ui:267
msgctxt "goalseekdlg|extended_tip|GoalSeekDialog"
msgid "Opens a dialog where you can solve an equation with a variable."
msgstr "Odpre se pogovorno okno, kjer lahko rešite enačbo s spremenljivko."
@@ -19220,47 +19220,47 @@ msgctxt "groupbydate|PivotTableGroupByDate"
msgid "Grouping"
msgstr "Združevanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:125
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:126
msgctxt "groupbydate|auto_start"
msgid "_Automatically"
msgstr "_Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:141
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:142
msgctxt "groupbydate|manual_start"
msgid "_Manually at:"
msgstr "_Ročno:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:182
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:183
msgctxt "groupbydate|label1"
msgid "Start"
msgstr "Na začetku"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:219
msgctxt "groupbydate|auto_end"
msgid "A_utomatically"
msgstr "Sa_modejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:233
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:235
msgctxt "groupbydate|manual_end"
msgid "Ma_nually at:"
msgstr "Roč_no:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:275
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:277
msgctxt "groupbydate|label2"
msgid "End"
msgstr "Na koncu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:314
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:317
msgctxt "groupbydate|days"
msgid "Number of _days:"
msgstr "Število _dni:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:333
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:336
msgctxt "groupbydate|intervals"
msgid "_Intervals:"
msgstr "_Intervali:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:433
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbydate.ui:436
msgctxt "groupbydate|label3"
msgid "Group by"
msgstr "Združi po"
@@ -19270,37 +19270,37 @@ msgctxt "groupbynumber|PivotTableGroupByNumber"
msgid "Grouping"
msgstr "Združevanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:107
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:108
msgctxt "groupbynumber|auto_start"
msgid "_Automatically"
msgstr "_Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:123
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:124
msgctxt "groupbynumber|manual_start"
msgid "_Manually at:"
msgstr "_Ročno:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:166
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:167
msgctxt "groupbynumber|label1"
msgid "Start"
msgstr "Na začetku"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:201
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:203
msgctxt "groupbynumber|auto_end"
msgid "A_utomatically"
msgstr "Sa_modejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:219
msgctxt "groupbynumber|manual_end"
msgid "Ma_nually at:"
msgstr "Roč_no:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:259
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:261
msgctxt "groupbynumber|label2"
msgid "End"
msgstr "Na koncu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:297
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/groupbynumber.ui:299
msgctxt "groupbynumber|label3"
msgid "Group by"
msgstr "Združi po"
@@ -19330,12 +19330,12 @@ msgctxt "headerdialog|HeaderDialog"
msgid "Headers"
msgstr "Glave"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerdialog.ui:139
msgctxt "headerdialog|headerright"
msgid "Header (right)"
msgstr "Glava (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerdialog.ui:186
msgctxt "headerdialog|headerleft"
msgid "Header (left)"
msgstr "Glava (levo)"
@@ -19355,177 +19355,177 @@ msgctxt "headerfootercontent|pathname"
msgid "Path/File Name"
msgstr "Pot/ime datoteke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:85
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:86
msgctxt "headerfootercontent|labelFT_LEFT"
msgid "_Left area"
msgstr "_Levo območje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:99
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:100
msgctxt "headerfootercontent|labelFT_CENTER"
msgid "_Center area"
msgstr "_Sredinsko območje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:113
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:114
msgctxt "headerfootercontent|labelFT_RIGHT"
msgid "R_ight area"
msgstr "_Desno območje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:140
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:141
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|textviewWND_LEFT"
msgid "Enter the text to be displayed at the left side of the header or footer."
msgstr "Vnesite besedilo, ki naj bo prikazano na levi strani glave ali noge."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:170
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:171
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|textviewWND_CENTER"
msgid "Enter the text to be displayed at the center of the header or footer."
msgstr "Vnesite besedilo, ki naj bo prikazano na sredini glave ali noge."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:200
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:201
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|textviewWND_RIGHT"
msgid "Enter the text to be displayed at the right side of the header or footer."
msgstr "Vnesite besedilo, ki naj bo prikazano na desni strani glave ali noge."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:236
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:238
msgctxt "headerfootercontent|labelFT_H_DEFINED"
msgid "_Header"
msgstr "_Glava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:251
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:253
msgctxt "headerfootercontent|labelFT_F_DEFINED"
msgid "_Footer"
msgstr "_Noga"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:278
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:280
msgctxt "headerfootercontent|labelFT_H_CUSTOM"
msgid "Custom header"
msgstr "Glava po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:291
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:293
msgctxt "headerfootercontent|labelFT_F_CUSTOM"
msgid "Custom footer"
msgstr "Noga po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:316
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:318
msgctxt "headerfootercontent|buttonBTN_TEXT|tooltip_text"
msgid "Text Attributes"
msgstr "Atributi besedila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:320
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:322
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|buttonBTN_TEXT"
msgid "Opens a dialog to assign formats to new or selected text."
msgstr "Odpre pogovorno okno, ki omogoča izbor oblik za novo ali izbrano besedilo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:335
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:337
msgctxt "headerfootercontent|buttonBTN_FILE|tooltip_text"
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:343
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:345
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|buttonBTN_FILE"
msgid "Inserts a file name placeholder in the selected area."
msgstr "V izbranem območju vstavi ogrado za ime datoteke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:358
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:360
msgctxt "headerfootercontent|buttonBTN_TABLE|tooltip_text"
msgid "Sheet Name"
msgstr "Ime delovnega lista"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:362
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:364
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|buttonBTN_TABLE"
msgid "Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the sheet name in the header/footer of the actual document."
msgstr "V izbrano območje glave/noge vstavi ogrado, ki jo v glavi/nogi dejanskega dokumenta nadomesti ime delovnega lista."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:377
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:379
msgctxt "headerfootercontent|buttonBTN_PAGE|tooltip_text"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:383
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|buttonBTN_PAGE"
msgid "Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by page numbering. This allows continuous page numbering in a document."
msgstr "V izbrano območje glave/noge vstavi ogrado, ki jo nadomesti številčenje strani. To omogoča neprekinjeno številčenje strani v dokumentu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:396
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:398
msgctxt "headerfootercontent|buttonBTN_PAGES|tooltip_text"
msgid "Pages"
msgstr "Strani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:400
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:402
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|buttonBTN_PAGES"
msgid "Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the total number of pages in the document."
msgstr "V izbrano območje glave/noge vstavi ogrado, ki jo v dokumentu nadomesti skupno število strani."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:415
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:417
msgctxt "headerfootercontent|buttonBTN_DATE|tooltip_text"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:419
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:421
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|buttonBTN_DATE"
msgid "Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the current date which will be repeated in the header/footer on each page of the document."
msgstr "V izbrano območje glave/noge vstavi ogrado, ki jo v vsaki glavi/nogi na vsaki strani dokumenta nadomesti trenutni datum."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:434
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:436
msgctxt "headerfootercontent|buttonBTN_TIME|tooltip_text"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:438
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:440
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|buttonBTN_TIME"
msgid "Inserts a placeholder in the selected header/footer area, which is replaced by the current time in the header/footer on each page of the document."
msgstr "V izbrano območje glave/noge vstavi ogrado, ki jo na v glavi/nogi na vsaki strani dokumenta nadomesti trenutni čas."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:460
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:462
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|comboLB_DEFINED"
msgid "Select a predefined header or footer from the list."
msgstr "S seznama izberite vnaprej določeno glavo ali nogo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:492
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:494
msgctxt "headerfootercontent|label2"
msgid "Use the buttons to change the font or insert field commands such as date, time, etc."
msgstr "Uporabi gumbe za spreminjanje pisave ali vstavljanje ukazov polj, kot so datum, čas itn."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:501
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:503
msgctxt "headerfootercontent|label1"
msgid "Note"
msgstr "Opomba"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:523
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:525
msgctxt "headerfootercontent|labelSTR_HF_NONE_IN_BRACKETS"
msgid "(none)"
msgstr "(brez)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:535
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:537
msgctxt "headerfootercontent|labelSTR_PAGE"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:547
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:549
msgctxt "headerfootercontent|labelSTR_HF_OF_QUESTION"
msgid "of ?"
msgstr "od ?"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:559
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:561
msgctxt "headerfootercontent|labelSTR_HF_CONFIDENTIAL"
msgid "Confidential"
msgstr "Zaupno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:571
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:573
msgctxt "headerfootercontent|labelSTR_HF_CREATED_BY"
msgid "Created by"
msgstr "Ustvaril"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:583
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:585
msgctxt "headerfootercontent|labelSTR_HF_CUSTOMIZED"
msgid "Customized"
msgstr "Po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:595
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:597
msgctxt "headerfootercontent|labelSTR_HF_OF"
msgid "of"
msgstr "od"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:612
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfootercontent.ui:614
msgctxt "headerfootercontent|extended_tip|HeaderFooterContent"
msgid "Defines or formats a header or footer for a Page Style."
msgstr "Določa ali oblikuje glavo/nogo za slog strani."
@@ -19535,12 +19535,12 @@ msgctxt "headerfooterdialog|HeaderFooterDialog"
msgid "Headers/Footers"
msgstr "Glave/noge"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfooterdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfooterdialog.ui:139
msgctxt "headerfooterdialog|header"
msgid "Header"
msgstr "Glava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfooterdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/headerfooterdialog.ui:186
msgctxt "headerfooterdialog|footer"
msgid "Footer"
msgstr "Noga"
@@ -19550,77 +19550,77 @@ msgctxt "imoptdialog|ImOptDialog"
msgid "Import File"
msgstr "Uvozi datoteko"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:109
msgctxt "imoptdialog|charsetft"
msgid "_Character set:"
msgstr "_Nabor znakov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:121
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:122
msgctxt "imoptdialog|fieldft"
msgid "_Field delimiter:"
msgstr "Ločilo _polj:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:135
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:136
msgctxt "imoptdialog|textft"
msgid "Strin_g delimiter:"
msgstr "Ločilo ni_za:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:147
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:148
msgctxt "imoptdialog|asshown"
msgid "Save cell content as _shown"
msgstr "Shrani vsebino celice kot _prikazano"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:156
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:157
msgctxt "imoptdialog|extended_tip|asshown"
msgid "Enabled by default, data will be saved as displayed, including applied number formats. If this checkbox is not marked, raw data content will be saved, as in older versions of the software."
msgstr "Podatki bodo privzeto shranjeni tako, kot so prikazani, vključno z oblikami številk. Če polje ni potrjeno, bo shranjena vsebina brez oblikovanja, kot v starejših različicah programa."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:168
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:169
msgctxt "imoptdialog|formulas"
msgid "Save cell fo_rmulas instead of calculated values"
msgstr "Shrani for_mule celic namesto izračunanih vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:185
msgctxt "imoptdialog|quoteall"
msgid "_Quote all text cells"
msgstr "_Obdaj vse besedilne celice v narekovaje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:193
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:194
msgctxt "imoptdialog|extended_tip|quoteall"
msgid "Exports all text cells with leading and trailing quote characters as set in the Text delimiter box. If not checked, only those text cells get quoted that contain the Field delimiter character."
msgstr "Izvozi vse besedilne celice z vodilnimi in sledilnimi narekovaji, kot so določeni v polju Ločilo besedila. Če polje ni potrjeno, bodo v navedkih le polja, ki vsebujejo znak ločila."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:205
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:206
msgctxt "imoptdialog|fixedwidth"
msgid "Fixed column _width"
msgstr "Fiksna _širina stolpca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:214
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:215
msgctxt "imoptdialog|extended_tip|fixedwidth"
msgid "Exports all data fields with a fixed width."
msgstr "Izvozi vsa podatkovna polja v fiksni širini."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:237
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:238
msgctxt "imoptdialog|extended_tip|field"
msgid "Choose or enter the field delimiter, which separates data fields."
msgstr "Izberite ali vnesite ločilo polj, ki bo v datoteki ločevalo podatkovna polja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:259
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:260
msgctxt "imoptdialog|extended_tip|text"
msgid "Choose or enter the text delimiter, which encloses every data field."
msgstr "Izberite ali vnesite ločilo besedila, ki obkroža vsako podatkovno polje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:282
msgctxt "imoptdialog|extended_tip|charsetdropdown"
msgid "Specifies the character set for text export."
msgstr "Določa nabor znakov za izvoz besedila."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:325
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:327
msgctxt "imoptdialog|extended_tip|charsetlist"
msgid "Select the character set from the options used for import/export."
msgstr "Izberite nabor znakov med možnostmi za uvoz/izvoz."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:350
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/imoptdialog.ui:352
msgctxt "imoptdialog|label"
msgid "Field Options"
msgstr "Možnosti polja"
@@ -19775,77 +19775,77 @@ msgctxt "insertsheet|extended_tip|new"
msgid "Creates a new sheet. Enter a sheet name in the Name field. Allowed characters are letters, numbers, spaces, and the underline character."
msgstr "Ustvari nov delovni list. V polje Ime vnesite ime delovnega lista. Dovoljeni znaki so črke, števke, presledki in podčrtaj."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:250
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:251
msgctxt "insertsheet|countft"
msgid "N_o. of sheets:"
msgstr "Št. delovnih list_ov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:264
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:265
msgctxt "insertsheet|nameft"
msgid "Na_me:"
msgstr "I_me:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:283
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:284
msgctxt "insertsheet|extended_tip|countnf"
msgid "Specifies the number of sheets to be created."
msgstr "Določi število listov, ki bodo ustvarjeni."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:299
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:300
msgctxt "insertsheet|nameed"
msgid "Sheet..."
msgstr "Delovni list ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:302
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:303
msgctxt "insertsheet|extended_tip|nameed"
msgid "Specifies the name of the new sheet."
msgstr "Določa ime novega delovnega lista."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:337
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:338
msgctxt "insertsheet|fromfile"
msgid "_From file"
msgstr "_Iz datoteke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:347
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:348
msgctxt "insertsheet|extended_tip|fromfile"
msgid "Inserts a sheet from an existing file into the current document."
msgstr "V trenutni dokument vstavi delovni list iz obstoječe datoteke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:415
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:417
msgctxt "insertsheet|tables-atkobject"
msgid "Tables in file"
msgstr "Tabele iz datoteke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:416
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:418
msgctxt "insertsheet|extended_tip|tables"
msgid "If you selected a file by using the Browse button, the sheets contained in it are displayed in the list box. The file path is displayed below this box. Select the sheet to be inserted from the list box."
msgstr "Če ste izbrali datoteko s pomočjo gumba Prebrskaj, so listi, ki so v tej datoteki, prikazani v seznamskem polju. Pot do datoteke je prikazana pod tem oknom. V oknu s seznamom izberite želeni list."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:434
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:437
msgctxt "insertsheet|browse"
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:441
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:444
msgctxt "insertsheet|extended_tip|browse"
msgid "Opens a dialog for selecting a file."
msgstr "Odpre pogovorno okno, kjer izberete datoteko."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:452
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:455
msgctxt "insertsheet|link"
msgid "Lin_k"
msgstr "Po_vezava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:463
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:466
msgctxt "insertsheet|extended_tip|link"
msgid "Select to insert the sheet as a link instead as a copy. The links can be updated to show the current contents."
msgstr "Izberite to možnost, če želite vstaviti delovni list v obliki povezave, ne kopije. Povezave so lahko posodobljene, tako da prikazujejo trenutno vsebino."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:502
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:505
msgctxt "insertsheet|label2"
msgid "Sheet"
msgstr "Delovni list"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:534
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/insertsheet.ui:537
msgctxt "insertsheet|extended_tip|InsertSheetDialog"
msgid "Defines the options to be used to insert a new sheet."
msgstr "Določi možnosti za vstavljanje novega delovnega lista."
@@ -19865,7 +19865,7 @@ msgctxt "leftfooterdialog|LeftFooterDialog"
msgid "Footer (left)"
msgstr "Noga (levo)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/leftfooterdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/leftfooterdialog.ui:139
msgctxt "leftfooterdialog|footerleft"
msgid "Footer (left)"
msgstr "Noga (levo)"
@@ -19875,7 +19875,7 @@ msgctxt "leftheaderdialog|Left Header"
msgid "Header (left)"
msgstr "Glava (levo)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/leftheaderdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/leftheaderdialog.ui:139
msgctxt "leftheaderdialog|headerleft"
msgid "Header (left)"
msgstr "Glava (levo)"
@@ -19920,107 +19920,107 @@ msgctxt "managenamesdialog|info"
msgid "Select cells in the document to update the range."
msgstr "Izberite celice v dokumentu, da posodobite obseg."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:214
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:215
msgctxt "managenamesdialog|label2"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:228
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:229
msgctxt "managenamesdialog|label4"
msgid "Scope:"
msgstr "Območje:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:245
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:246
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|scope"
msgid "Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document."
msgstr "Izberite doseg poimenovanega obsega ali poimenovane formule. Dokument(globalno) pomeni, da je ime veljavno za celoten dokument."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:269
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:270
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|range"
msgid "The reference of the selected area name is shown here as an absolute value."
msgstr "Sklic izbranega imena območja je tukaj prikazan kot absolutna vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:286
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:287
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|assign"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:307
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:308
msgctxt "managenamesdialog|label3"
msgid "Range or formula expression:"
msgstr "Obseg ali izraz formule:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:325
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:326
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|name"
msgid "Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression."
msgstr "Vnesite ime območja, za katerega želite določiti sklic ali izraz formule."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:361
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:363
msgctxt "managenamesdialog|printrange"
msgid "_Print range"
msgstr "Obseg _tiskanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:370
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:372
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|printrange"
msgid "Defines the area as a print range."
msgstr "Določi področje kot obseg tiskanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:383
msgctxt "managenamesdialog|filter"
msgid "_Filter"
msgstr "_Filtriraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:390
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:392
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|filter"
msgid "Defines the selected area to be used in an advanced filter."
msgstr "Določi izbrano območje, ki se bo uporabljalo v naprednem filtru."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:401
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:403
msgctxt "managenamesdialog|colheader"
msgid "Repeat _column"
msgstr "Ponovi _stolpec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:410
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:412
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|colheader"
msgid "Defines the area as a repeating column."
msgstr "Določi območje kot ponavljajoči se stolpec."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:421
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:423
msgctxt "managenamesdialog|rowheader"
msgid "Repeat _row"
msgstr "Ponovi v_rstico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:430
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:432
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|rowheader"
msgid "Defines the area as a repeating row."
msgstr "Določi območje kot ponavljajočo se vrstico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:447
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:449
msgctxt "managenamesdialog|label1"
msgid "Range _Options"
msgstr "Možnosti _obsega"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:453
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:455
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|more"
msgid "Allows you to specify the Area type (optional) for the reference."
msgstr "Omogoča vam, da podate vrsto območja (neobvezno) za sklic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:478
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:480
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|add"
msgid "Click the Add button to add a new defined name."
msgstr "Kliknite gumb Dodaj, da dodate novo določeno ime."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:497
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:499
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:533
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:535
msgctxt "managenamesdialog|extended_tip|ManageNamesDialog"
msgid "Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression."
msgstr "Odpre pogovorno okno, v katerem lahko podate ime za izbrano področje ali ime za izraz formule."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:538
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/managenamesdialog.ui:540
msgctxt "managenamesdialog|treeviewcolumn1"
msgid "column"
msgstr "stolpec"
@@ -20035,42 +20035,42 @@ msgctxt "mergecellsdialog|label"
msgid "Some cells are not empty."
msgstr "Nekatere celice niso prazne."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:95
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:96
msgctxt "mergecellsdialog|move-cells-radio"
msgid "Move the contents of the hidden cells into the first cell"
msgstr "Premakni vsebino skritih celic v prvo celico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:111
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:112
msgctxt "mergecellsdialog|empty-cells-radio"
msgid "Empty the contents of the hidden cells"
msgstr "Izprazni vsebino skritih celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:127
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:128
msgctxt "mergecellsdialog|keep-content-radio"
msgid "Keep the contents of the hidden cells"
msgstr "Ohrani vsebino skritih celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:204
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecellsdialog.ui:205
msgctxt "mergecellsdialog|extended_tip|MergeCellsDialog"
msgid "Combines the selected cells into a single cell or splits merged cells. Aligns cell content centered."
msgstr "Združi izbrane celice v eno samo celico ali razdeli spojene celice. Vsebino celice poravna sredinsko."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:22
msgctxt "mergecolumnentry|name"
msgid "Merge Column Action"
msgstr "Dejanje spajanja stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:39
msgctxt "mergecolumnentry|separator"
msgid "Separator:"
msgstr "Ločilo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:58
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:60
msgctxt "mergecolumnentry|columns"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:84
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/mergecolumnentry.ui:86
msgctxt "mergecolumnentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
@@ -20165,52 +20165,52 @@ msgctxt "movingaveragedialog|MovingAverageDialog"
msgid "Moving Average"
msgstr "Drseča sredina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:107
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:108
msgctxt "movingaveragedialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:146
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:147
msgctxt "movingaveragedialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:183
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:184
msgctxt "movingaveragedialog|trimrange-check"
msgid "Trim input range to actual data content"
msgstr "Poreži vhodni obseg na dejansko vsebnost podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:207
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:208
msgctxt "movingaveragedialog|label3"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:242
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:244
msgctxt "movingaveragedialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:260
msgctxt "movingaveragedialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:282
msgctxt "movingaveragedialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:317
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:320
msgctxt "movingaveragedialog|interval-label"
msgid "Interval:"
msgstr "Interval:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:348
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:351
msgctxt "movingaveragedialog|label1"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:373
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/movingaveragedialog.ui:376
msgctxt "movingaveragedialog|extended_tip|MovingAverageDialog"
msgid "Calculates the moving average of a time series"
msgstr "Izračuna drsečo sredino oz. drseče povprečje časovnega niza."
@@ -20230,57 +20230,57 @@ msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:109
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:110
msgctxt "multipleoperationsdialog|formulasft"
msgid "_Formulas:"
msgstr "_Formule:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:123
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:124
msgctxt "multipleoperationsdialog|rowft"
msgid "_Row input cell:"
msgstr "Vnos. celica v_rstice:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:137
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:138
msgctxt "multipleoperationsdialog|colft"
msgid "_Column input cell:"
msgstr "Vnos. celica _stolpca:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:156
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:157
msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|formulas"
msgid "Enter the cell references for the cells containing the formulas that you want to use in the multiple operation."
msgstr "Vnesite sklice za celice, ki vsebujejo formule, ki jih želite uporabiti v večkratni operaciji."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:174
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:175
msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|row"
msgid "Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the rows in the data table."
msgstr "Vnesite sklic celice vnosa, ki ga želite uporabiti kot spremenljivko za vrstice v podatkovni tabeli."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:192
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:193
msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|col"
msgid "Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the columns in the data table."
msgstr "Vnesite sklic celice vnosa, ki ga želite uporabiti kot spremenljivko za stolpce v podatkovni tabeli."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:208
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:209
msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|formulasref"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:224
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:225
msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|rowref"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:240
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:241
msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|colref"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:257
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:258
msgctxt "multipleoperationsdialog|label1"
msgid "Default Settings"
msgstr "Privzete nastavitve"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:282
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/multipleoperationsdialog.ui:283
msgctxt "multipleoperationsdialog|extended_tip|MultipleOperationsDialog"
msgid "Applies the same formula to different cells, but with different parameter values."
msgstr "Uveljavi isto formulo v različne celice, a z različnimi vrednostmi parametrov."
@@ -20300,72 +20300,72 @@ msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:134
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:136
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|edassign"
msgid "Displays the cell reference of each label range."
msgstr "Prikaže sklic celice vsakega obsega oznake."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:155
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|rbassign"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:176
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:179
msgctxt "namerangesdialog|colhead"
msgid "Contains _column labels"
msgstr "Vsebuje oznake _stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:187
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:190
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|colhead"
msgid "Includes column labels in the current label range."
msgstr "Vključuje oznake stolpcev v trenutnem obsegu oznake."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:198
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:201
msgctxt "namerangesdialog|rowhead"
msgid "Contains _row labels"
msgstr "Vsebuje oznake v_rstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:209
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:212
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|rowhead"
msgid "Includes row labels in the current label range."
msgstr "Vključuje oznake vrstic v trenutnem obsegu oznake."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:228
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:231
msgctxt "namerangesdialog|datarange"
msgid "For _data range"
msgstr "Za obseg po_datkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:252
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:256
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|edassign2"
msgid "Sets the data range for which the selected label range is valid. To modify it, click in the sheet and select another range with the mouse."
msgstr "Nastavi obseg podatkov, za katerega je veljaven izbrani obseg oznake. Če ga želite spremeniti, kliknite v delovni list in z miško izberite drug obseg."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:271
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:275
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|rbassign2"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:302
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:306
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|add"
msgid "Adds the current label range to the list."
msgstr "Doda trenutni obseg oznake v seznam."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:321
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:325
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:373
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:377
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|range"
msgid "Displays the cell reference of each label range."
msgstr "Prikaže sklic celice vsakega obsega oznake."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:392
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:396
msgctxt "namerangesdialog|label1"
msgid "Range"
msgstr "Obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:417
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/namerangesdialog.ui:421
msgctxt "namerangesdialog|extended_tip|NameRangesDialog"
msgid "Opens a dialog in which you can define a label range."
msgstr "Odpre pogovorno okno, v katerem lahko določite obseg oznake."
@@ -20400,122 +20400,122 @@ msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|copy"
msgid "Generates a copy when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document."
msgstr "Ustvari kopijo, ko povlečete in izpustite predmet iz Krmarja v dokument."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:112
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:115
msgctxt "navigatorpanel|label1"
msgid "Column:"
msgstr "Stolpec:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:126
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:129
msgctxt "navigatorpanel|label2"
msgid "Row:"
msgstr "Vrstica:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:139
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:142
msgctxt "navigatorpanel|column|tooltip_text"
msgid "Column"
msgstr "Stolpec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:147
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|column"
msgid "Enter the column letter. Press Enter to reposition the cell cursor to the specified column in the same row."
msgstr "Vpišite črko stolpca. Pritisnite vnašalko, da kazalko celice prestavite na navedeni stolpec v isti vrstici."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:157
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:160
msgctxt "navigatorpanel|row|tooltip_text"
msgid "Row"
msgstr "Vrstica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:162
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:165
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|row"
msgid "Enter a row number. Press Enter to reposition the cell cursor to the specified row in the same column."
msgstr "Vpišite številko vrstice. Pritisnite vnašalko, da kazalko celice prestavite v navedeno vrstico v istem stolpcu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:182
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:185
msgctxt "navigatorpanel|datarange|tooltip_text"
msgid "Data Range"
msgstr "Obseg podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:186
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:189
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|datarange"
msgid "Specifies the current data range denoted by the position of the cell cursor."
msgstr "Določa trenuten obseg podatkov, ki ga označuje položaj kazalke v celici."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:199
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:202
msgctxt "navigatorpanel|start|tooltip_text"
msgid "Start"
msgstr "Začetek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:203
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:206
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|start"
msgid "Moves to the cell at the beginning of the current data range, which you can highlight using the Data Range button."
msgstr "Se premakne na celico na začetek trenutnega obsega podatkov, ki ga lahko poudarite z gumbom Obseg podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:216
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:219
msgctxt "navigatorpanel|end|tooltip_text"
msgid "End"
msgstr "Konec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:220
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:223
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|end"
msgid "Moves to the cell at the end of the current data range, which you can highlight using the Data Range button."
msgstr "Se premakne na celico na konec trenutnega obsega podatkov, ki ga lahko poudarite z gumbom Obseg podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:233
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:236
msgctxt "navigatorpanel|contents|tooltip_text"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:261
msgctxt "navigatorpanel|toggle|tooltip_text"
msgid "Toggle"
msgstr "Preklopi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:262
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:265
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|toggle"
msgid "Allows you to hide/show the contents."
msgstr "Omogoča vam, da prikažete/skrijete vsebino."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:275
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:278
msgctxt "navigatorpanel|scenarios|tooltip_text"
msgid "Scenarios"
msgstr "Scenariji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:279
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:282
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|scenarios"
msgid "Displays all available scenarios. Double-click a name to apply that scenario."
msgstr "Prikaže vse scenarije, ki so na voljo. Dvokliknite ime scenarija, da bi ga uporabili."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:292
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:295
msgctxt "navigatorpanel|dragmode|tooltip_text"
msgid "Drag Mode"
msgstr "Vlečni način"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:296
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:299
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|dragmode"
msgid "Opens a submenu for selecting the drag mode. You decide which action is performed when dragging and dropping an object from the Navigator into a document. Depending on the mode you select, the icon indicates whether a hyperlink, link or a copy is created."
msgstr "Odpre podmeni, kjer lahko izberete vlečni način. Sami izberete, katero dejanje se izvede, ko povlečete in spustite predmet iz Krmarja v dokument. Glede na način, ki ga izberete, ikona pokaže, ali je bila ustvarjena hiperpovezava, povezava ali kopija."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:321
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:324
msgctxt "navigatorpanel|documents|tooltip_text"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:324
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:327
msgctxt "navigatorpanel|documents-atkobject"
msgid "Active Window"
msgstr "Aktivno okno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:325
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:328
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|documents"
msgid "Displays the names of all open documents."
msgstr "Prikaže imena vseh odprtih dokumentov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:378
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:381
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|contentbox"
msgid "Displays all objects in your document."
msgstr "Prikaže vse predmete, ki se nahajajo v vašem dokumentu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:476
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/navigatorpanel.ui:479
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|NavigatorPanel"
msgid "Activates and deactivates the Navigator."
msgstr "Aktivira in deaktivira Krmarja."
@@ -20525,521 +20525,521 @@ msgctxt "nosolutiondialog|NoSolutionDialog"
msgid "No Solution"
msgstr "Rešitve ni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/nosolutiondialog.ui:61
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/nosolutiondialog.ui:62
msgctxt "nosolutiondialog|label1"
msgid "No solution was found."
msgstr "Rešitve ni mogoče najti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3002
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3003
msgctxt "CalcNotebookbar|FileMenuButton"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3022
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3023
msgctxt "CalcNotebookbar|HelpMenuButton"
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3078
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3079
msgctxt "CalcNotebookbar|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3542
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3555
msgctxt "CalcNotebookbar|bordertype|tooltip_text"
msgid "Specify the borders of the selected cells."
msgstr "Določite robove izbranih celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3823
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3842
msgctxt "CalcNotebookbar|increaseindent1|tooltip_text"
msgid "Increase Indent"
msgstr "Povečaj zamik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3837
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:3856
msgctxt "CalcNotebookbar|decreaseindent1|tooltip_text"
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Zmanjšaj zamik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:4811
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:4843
msgctxt "CalcNotebookbar|HomeMenuButton"
msgid "_Home"
msgstr "_Osnovno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:4920
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:4952
msgctxt "CalcNotebookbar|HomeLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:5479
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:5511
msgctxt "CalcNotebookbar|FieldMenuButton"
msgid "Fiel_d"
msgstr "Pol_je"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6000
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6032
msgctxt "CalcNotebookbar|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6140
msgctxt "CalcNotebookbar|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6519
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6545
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6983
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6551
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:6577
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:7015
msgctxt "CalcNotebookbar|objectalign|tooltip_text"
msgid "Object Align"
msgstr "Poravnava predmetov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:7208
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:7240
msgctxt "CalcNotebookbar|LayoutMenuButton"
msgid "_Layout"
msgstr "_Postavitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:7293
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:7325
msgctxt "CalcNotebookbar|PageLayoutLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:8399
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:8431
msgctxt "CalcNotebookbar|StatisticsMenuButton"
msgid "_Statistics"
msgstr "_Statistika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:8450
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:8482
msgctxt "CalcNotebookbar|DataMenuButton"
msgid "_Data"
msgstr "Po_datki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:8559
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:8591
msgctxt "CalcNotebookbar|DataLabel"
msgid "~Data"
msgstr "Po~datki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:9381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:9413
msgctxt "CalcNotebookbar|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:9467
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:9499
msgctxt "CalcNotebookbar|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:10373
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:10405
msgctxt "CalcNotebookbar|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:10459
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:10491
msgctxt "CalcNotebookbar|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pog~led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:11513
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:11544
msgctxt "CalcNotebookbar|ImageMenuButton"
msgid "Ima_ge"
msgstr "_Slika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:11638
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:11669
msgctxt "CalcNotebookbar|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "~Slika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:12857
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:12889
msgctxt "CalcNotebookbar|DrawMenuButton"
msgid "_Draw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:12967
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:12999
msgctxt "CalcNotebookbar|DrawLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:13439
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:13471
msgctxt "CalcNotebookbar|ConvertMenuButton"
msgid "Convert"
msgstr "Pretvori"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:13739
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:13772
msgctxt "CalcNotebookbar|ObjectMenuButton"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:13849
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:13882
msgctxt "CalcNotebookbar|FrameLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:14424
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:14458
msgctxt "CalcNotebookbar|MediaMenuButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:14532
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:14566
msgctxt "CalcNotebookbar|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:14933
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:14967
msgctxt "CalcNotebookbar|PrintMenuButton"
msgid "_Print"
msgstr "_Tiskanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:15017
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:15051
msgctxt "CalcNotebookbar|PrintLabel"
msgid "~Print"
msgstr "~Tiskanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:15852
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:15886
msgctxt "CalcNotebookbar|FormMenuButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:15937
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:15971
msgctxt "CalcNotebookbar|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:15994
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:16028
msgctxt "CalcNotebookbar|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:16068
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:16102
msgctxt "CalcNotebookbar|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:17296
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:17330
msgctxt "CalcNotebookbar|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:17381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar.ui:17415
msgctxt "CalcNotebookbar|ToolsLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:3039
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:3040
msgctxt "notebookbar_compact|FileLabel"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:3089
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:3090
msgctxt "notebookbar_compact|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:3569
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:6249
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:3570
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:6250
msgctxt "notebookbar_compact|bordertype|tooltip_text"
msgid "Specify the borders of the selected cells."
msgstr "Določite robove izbranih celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:4646
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:4647
msgctxt "notebookbar_compact|HomeMenuButton"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:4698
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:4699
msgctxt "notebookbar_compact|CalcLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:5205
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:5206
msgctxt "notebookbar_compact|FieldMenuButton"
msgid "Fiel_d"
msgstr "Pol_je"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:5723
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:5724
msgctxt "notebookbar_compact|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:5778
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:5779
msgctxt "notebookbar_compact|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:6412
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:6413
msgctxt "notebookbar_compact|PageMenuButton"
msgid "_Layout"
msgstr "_Postavitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:6464
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:6465
msgctxt "notebookbar_compact|LayoutLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:7323
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:7324
msgctxt "notebookbar_compact|Statistics"
msgid "_Statistics"
msgstr "_Statistika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:7389
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:7390
msgctxt "notebookbar_compact|DataMenuButton"
msgid "_Data"
msgstr "Po_datki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:7440
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:7441
msgctxt "notebookbar_compact|DataLabel"
msgid "~Data"
msgstr "Po~datki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8139
msgctxt "notebookbar_compact|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8190
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8191
msgctxt "notebookbar_compact|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8872
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8873
msgctxt "notebookbar_compact|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8924
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:8925
msgctxt "notebookbar_compact|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pog~led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:10314
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:10315
msgctxt "notebookbar_compact|GraphicMenuButton"
msgid "Im_age"
msgstr "Sl_ika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:10366
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:10367
msgctxt "notebookbar_compact|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "~Slika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:11779
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:11780
msgctxt "notebookbar_compact|DrawMenuButton"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:11831
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:11832
msgctxt "notebookbar_compact|ShapeLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:12809
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:12810
msgctxt "notebookbar_compact|ObjectMenuButton"
msgid "Object"
msgstr "Predmet"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:12861
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:12862
msgctxt "notebookbar_compact|FrameLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:13581
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:13582
msgctxt "notebookbar_compact|MediaButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:13634
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:13635
msgctxt "notebookbar_compact|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:14208
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:14209
msgctxt "notebookbar_compact|PrintPreviewButton"
msgid "Print"
msgstr "Tiskanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:14260
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:14261
msgctxt "notebookbar_compact|FormLabel"
msgid "~Print"
msgstr "~Tiskanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15615
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15616
msgctxt "notebookbar_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15667
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15668
msgctxt "notebookbar_compact|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15747
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15748
msgctxt "notebookbar_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15805
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:15806
msgctxt "notebookbar_compact|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:16838
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:16839
msgctxt "notebookbar_compact|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:16890
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_compact.ui:16891
msgctxt "notebookbar_compact|DevLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3300
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3301
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|fileb"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3411
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3412
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|editb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3530
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5118
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3531
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5119
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|paragraphstyleb"
msgid "St_yles"
msgstr "Slo_gi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3684
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3685
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|formatb"
msgid "F_ont"
msgstr "P_isava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3919
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3920
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|paragraphb"
msgid "_Paragraph"
msgstr "_Odstavek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4333
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4334
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|numberb"
msgid "_Number"
msgstr "Š_tevila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4447
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4448
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|datab"
msgid "_Data"
msgstr "Po_datki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4561
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4562
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|insertb"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4675
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4676
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|reviewb"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4789
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4790
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|viewb"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4901
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11441
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4902
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11442
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4994
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4995
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5272
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5273
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|FormatButton"
msgid "F_ont"
msgstr "P_isava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5505
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5506
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|paragraphS"
msgid "_Paragraph"
msgstr "_Odstavek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5763
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5764
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|viewS"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5901
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5902
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|editdrawb"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6339
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7925
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8996
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9617
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10451
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6340
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7926
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8997
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9618
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10452
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ArrangeButton"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6623
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6624
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|draw"
msgid "_Shape"
msgstr "_Lik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6879
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10708
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6880
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10709
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|viewDrawb"
msgid "Grou_p"
msgstr "_Združi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7005
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7006
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|3Db"
msgid "3_D"
msgstr "3_D"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7240
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7241
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Fontwork"
msgstr "Sta_vec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7354
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8430
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9253
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9875
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10823
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7355
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8431
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9876
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10824
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7487
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7488
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ImageButton"
msgid "Im_age"
msgstr "Sl_ika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8159
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8160
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ColorButton"
msgid "Fi_lter"
msgstr "_Filtriraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8558
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8559
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9382
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9383
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10013
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10014
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|editdrawb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11308
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11309
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|PrintMenuButton"
msgid "_Print"
msgstr "_Tiskanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12225
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12226
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|MenuButton"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
@@ -21109,192 +21109,192 @@ msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|note"
msgid "Note"
msgstr "Opomba"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3220
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|menub"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3273
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3274
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|toolsb"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3329
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3330
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|helpb"
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3438
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3439
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|fileb"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3676
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3677
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|editb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3873
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3874
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|paragraphstyleb"
msgid "St_yles"
msgstr "Slo_gi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4146
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4147
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|formatb"
msgid "F_ont"
msgstr "P_isava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4392
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4393
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|numberb"
msgid "_Number"
msgstr "Š_tevila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4608
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4609
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|paragraphb"
msgid "_Alignment"
msgstr "_Poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4842
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4843
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|cellb"
msgid "_Cells"
msgstr "_Celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5003
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5004
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|insertb"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5186
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5187
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|datab"
msgid "_Data"
msgstr "Po_datki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5358
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5359
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|reviewb"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5530
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5531
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewb"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5755
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5756
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|graphicB"
msgid "Im_age"
msgstr "Sl_ika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6107
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6108
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|arrange"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6259
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|colorb"
msgid "C_olor"
msgstr "B_arva"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6509
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6510
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|GridB"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6646
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6647
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|languageb"
msgid "_Language"
msgstr "_Jezik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6875
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6876
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|revieb"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7088
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7089
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|commentsb"
msgid "_Comments"
msgstr "_Komentarji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7291
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7292
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|compareb"
msgid "Com_pare"
msgstr "P_rimerjaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7493
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7494
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewa"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7939
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7940
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|drawb"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8308
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8309
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|editdrawb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8649
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8650
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|arrangedrawb"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8816
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8817
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|GridDrawB"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9018
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9019
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewDrawb"
msgid "Grou_p"
msgstr "_Združi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9168
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9169
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|3Db"
msgid "3_D"
msgstr "3_D"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9477
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9478
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|formatd"
msgid "F_ont"
msgstr "P_isava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9742
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9743
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|paragraphTextb"
msgid "_Alignment"
msgstr "_Poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9944
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9945
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewd"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10098
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10099
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|insertTextb"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10243
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10244
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|media"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10480
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10481
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|oleB"
msgid "F_rame"
msgstr "O_kvir"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10911
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10912
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|arrageOLE"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11077
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11078
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|OleGridB"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11279
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11280
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewf"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
@@ -21419,562 +21419,562 @@ msgctxt "notebookbar_groups|tablestyle4"
msgid "Style 4"
msgstr "Slog 4"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:535
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:536
msgctxt "notebookbar_groups|filegrouplabel"
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:691
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:692
msgctxt "notebookbar_groups|clipboardgrouplabel"
msgid "Clipboard"
msgstr "Odložišče"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:737
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:738
msgctxt "notebookbar_groups|paragraphstyleb"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:947
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:948
msgctxt "notebookbar_groups|growb"
msgid " "
msgstr " "
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:970
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:971
msgctxt "notebookbar_groups|shrinkb"
msgid " "
msgstr " "
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1012
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1013
msgctxt "notebookbar_groups|leftb"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1030
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1031
msgctxt "notebookbar_groups|centerb"
msgid "Center"
msgstr "Na sredini"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1048
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1049
msgctxt "notebookbar_groups|rightb"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1255
msgctxt "notebookbar_groups|formatgrouplabel"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1357
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1358
msgctxt "notebookbar_groups|mergeb"
msgid "Merge"
msgstr "Spoji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1376
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1377
msgctxt "notebookbar_groups|splitb"
msgid "Split"
msgstr "Razdeli"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1442
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1443
msgctxt "notebookbar_groups|conditionalb"
msgid "Conditional"
msgstr "Pogojno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1566
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1567
msgctxt "notebookbar_groups|topb"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1584
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1585
msgctxt "notebookbar_groups|vcenterb"
msgid "Center"
msgstr "Na sredini"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1602
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1603
msgctxt "notebookbar_groups|bottomb"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1649
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1650
msgctxt "notebookbar_groups|tablegrouplabel"
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Preglednica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1726
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1727
msgctxt "notebookbar_groups|shapesb"
msgid "Shapes"
msgstr "Liki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1742
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1743
msgctxt "notebookbar_groups|linksb"
msgid "Links"
msgstr "Povezave"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1854
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1855
msgctxt "notebookbar_groups|insertgrouplabel"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1890
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1891
msgctxt "notebookbar_groups|imagestyleb"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1932
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1933
msgctxt "notebookbar_groups|resetb"
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1978
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1979
msgctxt "notebookbar_groups|wrapb"
msgid "Wrap"
msgstr "Oblivanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1994
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:1995
msgctxt "notebookbar_groups|lockb"
msgid "Lock"
msgstr "Zaklenjeno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2039
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2040
msgctxt "notebookbar_groups|imagegrouplabel"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2095
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2096
msgctxt "notebookbar_groups|wrapoff"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2105
msgctxt "notebookbar_groups|wrapideal"
msgid "Optimal"
msgstr "Optimalno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2113
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2114
msgctxt "notebookbar_groups|wrapon"
msgid "Parallel"
msgstr "Vzporedno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2122
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2123
msgctxt "notebookbar_groups|wrapleft"
msgid "Before"
msgstr "Pred"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2131
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2132
msgctxt "notebookbar_groups|wrapright"
msgid "After"
msgstr "Za"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2140
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2141
msgctxt "notebookbar_groups|wrapthrough"
msgid "Through"
msgstr "Skozi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2155
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2156
msgctxt "notebookbar_groups|wrapcontour"
msgid "Contour"
msgstr "Obris"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2164
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/notebookbar_groups.ui:2165
msgctxt "notebookbar_groups|contourdialog"
msgid "Edit Contour"
msgstr "Uredi obris"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:22
msgctxt "numbertransformationentry|name"
msgid "Number Transformations"
msgstr "Preoblikovanje števil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:39
msgctxt "numbertransformationentry|type"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:53
msgctxt "numbertransformationentry|columns"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:68
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:70
msgctxt "numbertransformationentry|sign"
msgid "Sign"
msgstr "Predznak"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:69
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:71
msgctxt "numbertransformationentry|round"
msgid "Round"
msgstr "Zaokroženo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:70
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:72
msgctxt "numbertransformationentry|roundup"
msgid "Round Up"
msgstr "Zaokroženo navzgor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:71
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:73
msgctxt "numbertransformationentry|rounddown"
msgid "Round Down"
msgstr "Zaokroženo navzdol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:72
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:74
msgctxt "numbertransformationentry|absolute"
msgid "Absolute Value"
msgstr "Absolutna vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:75
msgctxt "numbertransformationentry|loge"
msgid "Log with base e"
msgstr "Naravni logaritem"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:74
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:76
msgctxt "numbertransformationentry|log10"
msgid "Log with base 10"
msgstr "Desetiški logaritem"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:75
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:77
msgctxt "numbertransformationentry|cube"
msgid "Cube"
msgstr "Kubično"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:76
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:78
msgctxt "numbertransformationentry|square"
msgid "Square"
msgstr "Kvadratno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:77
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:79
msgctxt "numbertransformationentry|squareroot"
msgid "Square Root"
msgstr "Kvadratni koren"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:80
msgctxt "numbertransformationentry|exponent"
msgid "Exponent"
msgstr "Eksponentno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:79
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:81
msgctxt "numbertransformationentry|iseven"
msgid "Is Even"
msgstr "Je sodo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:80
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:82
msgctxt "numbertransformationentry|isodd"
msgid "Is Odd"
msgstr "Je liho"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:113
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/numbertransformationentry.ui:115
msgctxt "numbertransformationentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:45
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:47
msgctxt "optcalculatepage|threadingenabled"
msgid "Enable multi-threaded calculation"
msgstr "Omogoči večnitne izračune"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:49
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:51
msgctxt "optcalculatepage|threadingenabled|tooltip_text"
msgid "Enable multi-threaded calculation of formula-groups"
msgstr "Omogoči večnitne izračune skupin formul"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:68
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:70
msgctxt "optcalculatepage|label4"
msgid "CPU Threading Settings"
msgstr "Nastavitve nitenja CPE"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:100
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:103
msgctxt "optcalculatepage|case"
msgid "Case se_nsitive"
msgstr "Razl_ikuj velike in male črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:107
msgctxt "optcalculatepage|case|tooltip_text"
msgid "Disable case sensitivity for interoperability with Microsoft Excel"
msgstr "Onemogoči razlikovanje med velikimi in malimi črkami za boljšo združljivost z Microsoft Excel"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:110
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:113
msgctxt "extended_tip|case"
msgid "Specifies whether to distinguish between upper and lower case in texts when comparing cell contents."
msgstr "Določa, ali naj se pri primerjavi vsebine celic v besedilu razlikuje med velikimi in malimi črkami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:121
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:124
msgctxt "optcalculatepage|calc"
msgid "_Precision as shown"
msgstr "Natančnost kot _prikazano"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:130
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:133
msgctxt "extended_tip|calc"
msgid "Specifies whether to make calculations using the rounded values displayed in the sheet. Charts will be shown with the displayed values. If the Precision as shown option is not marked, the displayed numbers are rounded, but they are calculated internally using the non-rounded number."
msgstr "Določa, ali naj se za izračune uporabljajo zaokrožene vrednosti, prikazane v preglednici. V grafikonih bodo uporabljene prikazane vrednosti. Če možnost Natančnost kot prikazano ni označena, so prikazane številke zaokrožene, interno pa so izračunane kot ne-zaokrožene številke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:141
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:144
msgctxt "optcalculatepage|match"
msgid "Search criteria = and <> must apply to _whole cells"
msgstr "Iskalna pogoja = in <> morata biti upora_bljena za cele celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:145
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:148
msgctxt "optcalculatepage|match|tooltip_text"
msgid "Enable this for interoperability with Microsoft Excel"
msgstr "Potrdite to možnost za združljivost z Microsoft Excel"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:151
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:154
msgctxt "extended_tip|match"
msgid "Specifies that the search criteria you set for the Calc database functions must match the whole cell exactly. When both, the Search criteria = and <> must apply to whole cells box and the Enable wildcards in formulas box are marked, %PRODUCTNAME Calc behaves exactly as Microsoft Excel when searching cells in the database functions."
msgstr "Določa, da iskalni pogoj, ki ste ga nastavili za funkcije za zbirke podatkov Calc, odgovarja vsebini cele celice. Če sta hkrati potrjeni možnosti Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice in V formulah omogoči nadomestne znake, %PRODUCTNAME Calc pri iskanju celic v funkcijah zbirk podatkov ravna enako kot Microsoft Excel."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:162
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:165
msgctxt "optcalculatepage|lookup"
msgid "_Automatically find column and row labels"
msgstr "_Samodejno poišči oznake stolpcev in vrstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:171
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:174
msgctxt "extended_tip|lookup"
msgid "Specifies that you can use the text in any cell as a label for the column below the text or the row to the right of the text. The text must consist of at least one word and must not contain any operators."
msgstr "Določa, da lahko uporabite besedilo v poljubni celici kot oznako stolpca pod besedilom ali vrstice desno od besedila. Besedilo mora vsebovati vsaj eno besedo in ne sme vsebovati operatorjev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:182
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:185
msgctxt "optcalculatepage|generalprec"
msgid "_Limit decimals for general number format"
msgstr "_Omeji decimalke za splošno obliko števil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:191
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:194
msgctxt "extended_tip|generalprec"
msgid "You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows."
msgstr "Določite lahko največje število decimalk, privzeto prikazanih v celicah s splošno obliko zapisa. Če možnost ni aktivirana, bodo v celicah s splošno številsko obliko prikazana števila s toliko decimalkami, kolikor jih omogoča prikazati širina stolpca."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:214
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:217
msgctxt "optcalculatepage|precft"
msgid "_Decimal places:"
msgstr "_Decimalna mesta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:232
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:235
msgctxt "extended_tip|prec"
msgid "Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers."
msgstr "Določa število decimalnih mest, ki naj se prikažejo za števila s splošno obliko. Števila so prikazana zaokroženo, vendar niso tako shranjena."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:261
msgctxt "optcalculatepage|label1"
msgid "General Calculations"
msgstr "Splošni izračuni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:291
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:294
msgctxt "optcalculatepage|iterate"
msgid "_Iterations"
msgstr "Ponov_itve"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:300
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:303
msgctxt "extended_tip|iterate"
msgid "Specifies whether formulas with iterative references (formulas that are continuously repeated until the problem is solved) are calculated after a specific number of repetitions."
msgstr "Določa, ali so formule s ponavljalnimi sklici (formule, ki se nenehno ponavljajo, dokler problem ni rešen) izračunane po določenem številu ponovitev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:325
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:329
msgctxt "optcalculatepage|stepsft"
msgid "_Steps:"
msgstr "_Koraki:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:339
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:343
msgctxt "optcalculatepage|minchangeft"
msgid "_Minimum change:"
msgstr "Naj_manjša sprememba:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:357
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:361
msgctxt "extended_tip|steps"
msgid "Sets the maximum number of iteration steps."
msgstr "Nastavi največje število korakov iteracije."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:374
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:378
msgctxt "extended_tip|minchange"
msgid "Specifies the difference between two consecutive iteration step results. If the result of the iteration is lower than the minimum change value, then the iteration will stop."
msgstr "Določa razliko med rezultatoma dveh zaporednih korakov iteracije. Če je rezultat iteracije manjši od najmanjše vrednosti spremembe, se bo iteracija končala."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:400
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:404
msgctxt "optcalculatepage|label2"
msgid "Iterative References"
msgstr "Ponavljalni sklici"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:431
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:436
msgctxt "optcalculatepage|datestd"
msgid "12/30/1899 (defa_ult)"
msgstr "30. 12. 1899 (privzeto)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:435
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:440
msgctxt "optcalculatepage|datestd|tooltip_text"
msgid "Value 0 corresponds to 12/30/1899"
msgstr "Vrednost 0 pomeni 30. 12. 1899"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:442
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:447
msgctxt "extended_tip|datestd"
msgid "Sets 12/30/1899 as day zero."
msgstr "Nastavi 30. 12. 1899 kot ničelni datum."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:453
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:458
msgctxt "optcalculatepage|datesc10"
msgid "01/01/1900 (Star_Calc 1.0)"
msgstr "01. 01. 1900 (StarCalc 1.0)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:457
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:462
msgctxt "optcalculatepage|datesc10|tooltip_text"
msgid "Value 0 corresponds to 01/01/1900"
msgstr "Vrednost 0 pomeni 1. 1. 1900"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:464
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:469
msgctxt "extended_tip|datesc10"
msgid "Sets 1/1/1900 as day zero. Use this setting for StarCalc 1.0 spreadsheets containing date entries."
msgstr "Nastavi 1. 1. 1900 kot ničelni datum. To nastavitev uporabite za preglednice StarCalc 1.0, ki vsebujejo vnose datumov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:475
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:480
msgctxt "optcalculatepage|date1904"
msgid "_01/01/1904"
msgstr "_01. 01. 1904"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:479
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:484
msgctxt "optcalculatepage|date1904|tooltip_text"
msgid "0 corresponds to 01/01/1904"
msgstr "0 pomeni 1. 1. 1904"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:486
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:491
msgctxt "extended_tip|date1904"
msgid "Sets 1/1/1904 as day zero. Use this setting for spreadsheets that are imported in a foreign format."
msgstr "Nastavi 1. 1. 1904 kot ničelni datum. To nastavitev uporabite za preglednice, ki so uvožene v tuji obliki."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:503
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:508
msgctxt "optcalculatepage|label3"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:533
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:539
msgctxt "optcalculatepage|formulawildcards"
msgid "Enable w_ildcards in formulas"
msgstr "V formulah omogoči _nadomestne znake"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:537
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:543
msgctxt "optcalculatepage|formulawildcards|tooltip_text"
msgid "Enable wildcards for interoperability with Microsoft Excel"
msgstr "Omogoči nadomestne znake za združljivost z Microsoft Excel"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:544
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:550
msgctxt "extended_tip|formulawildcards"
msgid "Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons."
msgstr "Določa, da so nadomestni znaki omogočeni pri iskanju kot tudi za primerjave znakovnih nizov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:555
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:561
msgctxt "optcalculatepage|formularegex"
msgid "Enable r_egular expressions in formulas"
msgstr "V formulah omogoči _regularne izraze"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:565
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:571
msgctxt "extended_tip|formularegex"
msgid "Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons."
msgstr "Določa, da so regularni izrazi namesto enostavnih nadomestnih znakov omogočeni pri iskanju kot tudi za primerjave znakovnih nizov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:576
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:582
msgctxt "optcalculatepage|formulaliteral"
msgid "No wildcards or regular expressions in formulas"
msgstr "V formulah ne omogoči nadomestnih znakov ne regularnih izrazov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:586
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:592
msgctxt "extended_tip|formulaliteral"
msgid "Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons."
msgstr ">Določa, da so uporabljeni zgolj dobesedni nizi pri iskanju kot tudi za primerjave znakovnih nizov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:603
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcalculatepage.ui:609
msgctxt "optcalculatepage|label5"
msgid "Formulas Wildcards"
msgstr "Nadomestni znaki formul"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:36
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:37
msgctxt "optchangespage|label2"
msgid "Chan_ges:"
msgstr "Spre_membe:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:50
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:51
msgctxt "optchangespage|label3"
msgid "_Deletions:"
msgstr "_Izbrisi:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:64
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:65
msgctxt "optchangespage|label4"
msgid "_Insertions:"
msgstr "_Vstavki:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:79
msgctxt "optchangespage|label5"
msgid "_Moved entries:"
msgstr "_Prestavljeni vnosi:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:102
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:103
msgctxt "extended_tip|changes"
msgid "Specifies the color for changes of cell contents."
msgstr "Določa barvo za spremembe vsebin celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:125
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:126
msgctxt "extended_tip|deletions"
msgid "Specifies the color to highlight deletions in a document."
msgstr "Določa barvo za poudarjanje izbrisov v dokumentu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:148
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:149
msgctxt "extended_tip|entries"
msgid "Specifies the color to highlight moved cell contents."
msgstr "Določa barvo za poudarjanje prestavljenih vsebin celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:171
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:172
msgctxt "extended_tip|insertions"
msgid "Specifies the color to highlight insertions in a document."
msgstr "Določa barvo za poudarjanje vstavkov v dokumentu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:188
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:189
msgctxt "optchangespage|label1"
msgid "Colors for Changes"
msgstr "Barve za spremembe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:203
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optchangespage.ui:204
msgctxt "extended_tip|OptChangesPage"
msgid "The Changes dialog specifies various options for highlighting recorded changes in documents."
msgstr "Pogovorno okno Spremembe določa različne možnosti za poudarjanje zabeleženih sprememb v dokumentu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:41
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:42
msgctxt "optcompatibilitypage|label2"
msgid "Select desired _key binding type. Changing the key binding type may overwrite some of the existing key bindings."
msgstr "Izberite želeno vrsto navezave tip_k. S spremembo vrste navezave lahko prepišete nekatere od obstoječih navezav."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:61
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:62
msgctxt "optcompatibilitypage|keybindings"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:62
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:63
msgctxt "optcompatibilitypage|keybindings"
msgid "OpenOffice.org legacy"
msgstr "Kot v OpenOffice.org"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:79
msgctxt "optcompatibilitypage|label1"
msgid "Key Bindings"
msgstr "Navezave tipk"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:93
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optcompatibilitypage.ui:94
msgctxt "extended_tip|OptCompatibilityPage"
msgid "Defines compatibility options for %PRODUCTNAME Calc."
msgstr "Določa nastavitve združljivosti za program %PRODUCTNAME Calc."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:39
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:40
msgctxt "optdefaultpage|textsheetsnumber"
msgid "_Number of worksheets in new document:"
msgstr "_Število delovnih listov v dokumentu:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:53
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:54
msgctxt "optdefaultpage|textsheetprefix"
msgid "_Prefix name for new worksheet:"
msgstr "Pre_dpona imena za nov delovni list:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:90
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:91
msgctxt "optdefaultpage|jumbo_sheets"
msgid "_Enable very large spreadsheets (16m rows, 16384 cols)"
msgstr "_Omogoči ogromne preglednice (16 mio. vrstic, 16384 stolpcev)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:111
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:112
msgctxt "optdefaultpage|label1"
msgid "New Spreadsheet"
msgstr "Nova preglednica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:126
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optdefaultpage.ui:127
msgctxt "extended_tip|OptDefaultPage"
msgid "Defines default settings for new spreadsheet documents."
msgstr "Določa privzete nastavitve za nove preglednice."
@@ -22019,112 +22019,112 @@ msgctxt "extended_tip|optCalcPrintPage"
msgid "Determines the printer settings for spreadsheets."
msgstr "Določa nastavitve tiskanja za preglednice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:30
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:32
msgctxt "optformula|englishfuncname"
msgid "Use English function names"
msgstr "Uporabi angleška imena funkcij"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:64
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:67
msgctxt "optformula|formulasyntaxlabel"
msgid "Formula _syntax:"
msgstr "_Skladnja formule:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:90
msgctxt "optformula|label1"
msgid "Formula Options"
msgstr "Možnosti formule"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:121
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:125
msgctxt "optformula|label9"
msgid "Excel 2007 and newer:"
msgstr "Excel 2007 in novejši:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:135
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:139
msgctxt "optformula|label10"
msgid "ODF spreadsheet (not saved by %PRODUCTNAME):"
msgstr "Preglednica ODF (ni shranjena z %PRODUCTNAME):"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:151
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:155
msgctxt "optformula|ooxmlrecalc"
msgid "Always recalculate"
msgstr "Vedno preračunaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:152
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:156
msgctxt "optformula|ooxmlrecalc"
msgid "Never recalculate"
msgstr "Nikoli ne preračunaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:157
msgctxt "optformula|ooxmlrecalc"
msgid "Prompt user"
msgstr "Vprašaj uporabnika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:167
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:171
msgctxt "optformula|odfrecalc"
msgid "Always recalculate"
msgstr "Vedno preračunaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:168
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:172
msgctxt "optformula|odfrecalc"
msgid "Never recalculate"
msgstr "Nikoli ne preračunaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:169
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:173
msgctxt "optformula|odfrecalc"
msgid "Prompt user"
msgstr "Vprašaj uporabnika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:185
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:189
msgctxt "optformula|label4"
msgid "Recalculation on File Load"
msgstr "Ponoven preračun ob nalaganju datoteke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:224
msgctxt "optformula|calcdefault"
msgid "Default settings"
msgstr "Privzete nastavitve"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:240
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:246
msgctxt "optformula|calccustom"
msgid "Custom (conversion of text to numbers and more):"
msgstr "Po meri (pretvorba besedila v števila in drugo):"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:256
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:262
msgctxt "optformula|details"
msgid "Details…"
msgstr "Podrobnosti ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:281
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:287
msgctxt "optformula|label2"
msgid "Detailed Calculation Settings"
msgstr "Nastavitve podrobnih izračunov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:318
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:325
msgctxt "optformula|label6"
msgid "_Function:"
msgstr "_Funkcija:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:332
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:339
msgctxt "optformula|label7"
msgid "Array co_lumn:"
msgstr "Sto_lpec matrike:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:346
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:353
msgctxt "optformula|label8"
msgid "Array _row:"
msgstr "V_rstica matrike:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:400
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:407
msgctxt "optformula|reset"
msgid "Rese_t Separators Settings"
msgstr "Ponastavi nastavitve _ločil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:426
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:433
msgctxt "optformula|label3"
msgid "Separators"
msgstr "Ločila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:440
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optformula.ui:447
msgctxt "extended_tip|OptFormula"
msgid "Defines formula syntax options and loading options for %PRODUCTNAME Calc."
msgstr "Določa nastavitve skladnje formul in možnosti nalaganja za program %PRODUCTNAME Calc."
@@ -22134,27 +22134,27 @@ msgctxt "optimalcolwidthdialog|OptimalColWidthDialog"
msgid "Optimal Column Width"
msgstr "Optimalna širina stolpca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:90
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:91
msgctxt "optimalcolwidthdialog|label1"
msgid "Add:"
msgstr "Dodaj:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:109
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:110
msgctxt "optimalcolwidthdialog|extended_tip|value"
msgid "Defines additional spacing between the longest entry in a column and the vertical column borders."
msgstr "Določi dodatne presledke med najdaljšim vnosom v stolpcu in navpičnimi mejami stolpcev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:120
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:121
msgctxt "optimalcolwidthdialog|default"
msgid "_Default value"
msgstr "_Privzeta vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:129
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:130
msgctxt "optimalcolwidthdialog|extended_tip|default"
msgid "Defines the optimal column width in order to display the entire contents of the column."
msgstr "Določi optimalno širino stolpca za prikaz celotne vsebine stolpca."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:160
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalcolwidthdialog.ui:161
msgctxt "optimalcolwidthdialog|extended_tip|OptimalColWidthDialog"
msgid "Defines the optimal column width for selected columns."
msgstr "Določi najprimernejšo širino stolpca za izbrane stolpce."
@@ -22164,112 +22164,112 @@ msgctxt "optimalrowheightdialog|OptimalRowHeightDialog"
msgid "Optimal Row Height"
msgstr "Optimalna višina vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:89
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:90
msgctxt "optimalrowheightdialog|label1"
msgid "Add:"
msgstr "Dodaj:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:109
msgctxt "optimalrowheightdialog|extended_tip|value"
msgid "Sets additional spacing between the largest character in a row and the cell boundaries."
msgstr "Nastavi dodatne presledke med največjimi znaki v vrstici in mejami celice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:119
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:120
msgctxt "optimalrowheightdialog|default"
msgid "_Default value"
msgstr "_Privzeta vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:128
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:129
msgctxt "optimalrowheightdialog|extended_tip|default"
msgid "Restores the default value for the optimal row height."
msgstr "Določa privzeto vrednost za vstavljanje vrstic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:159
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optimalrowheightdialog.ui:160
msgctxt "optimalrowheightdialog|extended_tip|OptimalRowHeightDialog"
msgid "Determines the optimal row height for the selected rows."
msgstr "Določi najustreznejšo višino vrstice za izbrane vrstice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:30
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:31
msgctxt "optsortlists|copy"
msgid "_Copy"
msgstr "Kopira_j"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:38
msgctxt "extended_tip|copy"
msgid "Copies the contents of the cells in the Copy list from box. If you select a reference to related rows and columns, the Copy List dialog appears after clicking the button. You can use this dialog to define if the reference is converted to sort lists by row or by column."
msgstr "Kopira vsebino celic v polje Kopiraj seznam iz. Če izberete sklic na povezane vrstice in stolpce, se po kliku gumba pojavi pogovorno okno Kopiraj seznam. To pogovorno okno uporabite za določitev, ali je sklic pretvorjen, tako da uredi sezname glede na vrstice ali glede na stolpce."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:56
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:57
msgctxt "optsortlists|copyfromlabel"
msgid "Copy list _from:"
msgstr "Kopiraj se_znam iz:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:75
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:76
msgctxt "extended_tip|copyfrom"
msgid "Defines the spreadsheet and the cells to copy, in order to include them in the Lists box. The currently selected range in the spreadsheet is the default."
msgstr "Določa preglednico in celice za kopiranje, tako da jih lahko vključite v polje Seznami. Privzeto območje je trenutno izbrano območje v preglednici."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:106
msgctxt "optsortlists|listslabel"
msgid "_Lists"
msgstr "_Seznami"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:118
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:120
msgctxt "optsortlists|entrieslabel"
msgid "_Entries"
msgstr "_Vnosi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:160
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:162
msgctxt "extended_tip|lists"
msgid "Displays all the available lists. These lists can be selected for editing."
msgstr "Prikaže vse razpoložljive sezname. Vsakega izmed prikazanih seznamov lahko izberete za urejanje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:186
msgctxt "extended_tip|entries"
msgid "Displays the content of the currently selected list. This content can be edited."
msgstr "Prikaže vsebino trenutno izbranega seznama. To vsebino je mogoče urejati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:210
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:212
msgctxt "optsortlists|new"
msgid "_New"
msgstr "_Nov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:219
msgctxt "extended_tip|new"
msgid "Enters the contents of a new list into the Entries box."
msgstr "Vnese vsebino novega seznama v polje Vnosi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:229
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:231
msgctxt "optsortlists|discard"
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:243
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:245
msgctxt "optsortlists|add"
msgid "_Add"
msgstr "Doda_j"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:250
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:252
msgctxt "extended_tip|add"
msgid "Adds a new list into the Lists box."
msgstr "Doda nov seznam v polje Seznami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:262
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:264
msgctxt "optsortlists|modify"
msgid "Modif_y"
msgstr "Sp_remeni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:276
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:278
msgctxt "optsortlists|delete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:283
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:285
msgctxt "optsortlists|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected element or elements without requiring confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:308
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/optsortlists.ui:310
msgctxt "extended_tip|OptSortLists"
msgid "All user-defined lists are displayed in the Sort Lists dialog. You can also define and edit your own lists. Only text can be used as sort lists, no numbers."
msgstr "Vsi uporabniško določeni seznami so prikazani v pogovornem oknu Razvrščevalni seznami. Določate in urejate lahko tudi svoje osebne sezname. Za razvrščevalne sezname lahko uporabite le besedilo brez številk."
@@ -22279,37 +22279,37 @@ msgctxt "pagetemplatedialog|PageTemplateDialog"
msgid "Page Style"
msgstr "Slog strani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:152
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:153
msgctxt "pagetemplatedialog|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:198
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:200
msgctxt "pagetemplatedialog|page"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:245
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:248
msgctxt "pagetemplatedialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:292
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:296
msgctxt "pagetemplatedialog|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:339
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:344
msgctxt "pagetemplatedialog|header"
msgid "Header"
msgstr "Glava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:386
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:392
msgctxt "pagetemplatedialog|footer"
msgid "Footer"
msgstr "Noga"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:433
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pagetemplatedialog.ui:440
msgctxt "pagetemplatedialog|sheet"
msgid "Sheet"
msgstr "Delovni list"
@@ -22319,22 +22319,22 @@ msgctxt "paradialog|ParagraphDialog"
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:135
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:136
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_STD"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:183
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_ALIGN"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:229
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:232
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_ASIAN"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:276
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paradialog.ui:280
msgctxt "paradialog|labelTP_TABULATOR"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
@@ -22344,47 +22344,47 @@ msgctxt "paratemplatedialog|ParaTemplateDialog"
msgid "Cell Style"
msgstr "Slog celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:151
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:152
msgctxt "paratemplatedialog|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:197
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:199
msgctxt "paratemplatedialog|numbers"
msgid "Numbers"
msgstr "Številke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:244
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:247
msgctxt "paratemplatedialog|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:291
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:295
msgctxt "paratemplatedialog|fonteffects"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:338
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:343
msgctxt "paratemplatedialog|alignment"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:385
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:391
msgctxt "paratemplatedialog|asiantypo"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:432
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:439
msgctxt "paratemplatedialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:479
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:487
msgctxt "paratemplatedialog|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:526
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/paratemplatedialog.ui:535
msgctxt "paratemplatedialog|protection"
msgid "Cell Protection"
msgstr "Zaščita celice"
@@ -22409,222 +22409,222 @@ msgctxt "pastespecial|paste_transpose|tooltip_text"
msgid "Transpose"
msgstr "Transponiraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:174
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:175
msgctxt "pastespecial|paste_all"
msgid "_Paste all"
msgstr "P_rilepi vse"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:185
msgctxt "pastespecial|extended_tip|paste_all"
msgid "Pastes all cell contents, comments, formats, and objects into the current document."
msgstr "Prilepi vsebino, komentarje, oblike in predmete vseh celic v trenutni dokument."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:196
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:197
msgctxt "pastespecial|text"
msgid "Te_xt"
msgstr "Be_sedilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:205
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:206
msgctxt "pastespecial|extended_tip|text"
msgid "Inserts cells containing text."
msgstr "Vstavi celice, ki vsebujejo besedilo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:218
msgctxt "pastespecial|numbers"
msgid "_Numbers"
msgstr "Š_tevila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:226
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:227
msgctxt "pastespecial|extended_tip|numbers"
msgid "Inserts cells containing numbers."
msgstr "Vstavi celice, ki vsebujejo števila."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:238
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:239
msgctxt "pastespecial|datetime"
msgid "_Date & time"
msgstr "_Datum in čas"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:247
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:248
msgctxt "pastespecial|extended_tip|datetime"
msgid "Inserts cells containing date and time values."
msgstr "Vstavi celice, ki vsebujejo datumske in časovne vrednosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:259
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:260
msgctxt "pastespecial|formulas"
msgid "_Formulas"
msgstr "_Formule"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:268
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:269
msgctxt "pastespecial|extended_tip|formulas"
msgid "Inserts cells containing formulae."
msgstr "Vstavi celice, ki vsebujejo formule."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:281
msgctxt "pastespecial|comments"
msgid "_Comments"
msgstr "_Komentarji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:289
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:290
msgctxt "pastespecial|extended_tip|comments"
msgid "Inserts comments that are attached to cells. If you want to add the comments to the existing cell content, select the \"Add\" operation."
msgstr "Vstavi komentarje, ki so priloženi k celicam. Če želite k obstoječi vsebini celice dodati komentar, izberite ukaz »Dodaj«."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:301
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:302
msgctxt "pastespecial|formats"
msgid "For_mats"
msgstr "Ob_like"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:310
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:311
msgctxt "pastespecial|extended_tip|formats"
msgid "Inserts cell format attributes."
msgstr "Vstavi atribute oblikovanja celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:322
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:323
msgctxt "pastespecial|objects"
msgid "_Objects"
msgstr "_Predmeti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:331
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:332
msgctxt "pastespecial|extended_tip|objects"
msgid "Inserts objects contained within the selected cell range. These can be OLE objects, chart objects, or drawing objects."
msgstr "Vstavi predmete, ki jih vsebuje izbran obseg celic. Ti so lahko predmeti OLE, predmeti grafikona ali risani predmeti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:349
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:350
msgctxt "pastespecial|label1"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:383
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:384
msgctxt "pastespecial|none"
msgid "Non_e"
msgstr "Br_ez"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:393
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:394
msgctxt "pastespecial|extended_tip|none"
msgid "Does not apply an operation when you insert the cell range from the clipboard. The contents of the clipboard will replace existing cell contents."
msgstr "Ne uporabi nobene operacije, ko vstavljate obseg celic iz odložišča. Vsebina odložišča nadomesti obstoječo vsebino celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:405
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:406
msgctxt "pastespecial|add"
msgid "_Add"
msgstr "Doda_j"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:415
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:416
msgctxt "pastespecial|extended_tip|add"
msgid "Adds the values in the clipboard cells to the values in the target cells. Also, if the clipboard only contains comments, adds the comments to the target cells."
msgstr "Doda vrednosti iz celic odložišča k vrednostim ciljnih celic. Tudi če odložišče vsebuje samo komentarje, jih doda ciljnim celicam."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:427
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:428
msgctxt "pastespecial|subtract"
msgid "_Subtract"
msgstr "Od_štej"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:437
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:438
msgctxt "pastespecial|extended_tip|subtract"
msgid "Subtracts the values in the clipboard cells from the values in the target cells."
msgstr "Odšteje vrednosti v celicah odložišča od vrednosti v ciljnih celicah."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:449
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:450
msgctxt "pastespecial|multiply"
msgid "Multipl_y"
msgstr "Pom_noži"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:459
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:460
msgctxt "pastespecial|extended_tip|multiply"
msgid "Multiplies the values in the clipboard cells with the values in the target cells."
msgstr "Pomnoži vrednosti v celicah odložišča z vrednostmi v ciljnih celicah."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:471
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:472
msgctxt "pastespecial|divide"
msgid "Di_vide"
msgstr "Del_i"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:481
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:482
msgctxt "pastespecial|extended_tip|divide"
msgid "Divides the values in the target cells by the values in the clipboard cells."
msgstr "Deli vrednosti v ciljnih celicah z vrednostmi celic odložišča."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:499
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:500
msgctxt "pastespecial|label2"
msgid "Operations"
msgstr "Operacije"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:533
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:534
msgctxt "pastespecial|skip_empty"
msgid "S_kip empty cells"
msgstr "Pres_koči prazne celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:537
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:538
msgctxt "pastespecial|skip_empty"
msgid "If enabled, blank cells in source will not override the target."
msgstr "Če je omogočeno, prazne celice vira ne preglasijo cilja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:543
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:544
msgctxt "pastespecial|extended_tip|skip_empty"
msgid "Empty cells from the clipboard do not replace target cells. If you use this option in conjunction with the \"Multiply\" or the \"Divide\" operation, the operation is not applied to the target cell of an empty cell in the clipboard."
msgstr "Prazne celice z odložišča ne nadomestijo ciljnih celic. Če uporabljate to možnost skupaj z operacijo »Pomnoži« ali »Deli«, se operacija v ciljni celici prazne celice odložišča ne izvrši."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:555
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:556
msgctxt "pastespecial|transpose"
msgid "_Transpose"
msgstr "_Transponiraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:564
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:565
msgctxt "pastespecial|extended_tip|transpose"
msgid "The rows of the range in the clipboard are pasted to become columns of the output range. The columns of the range in the clipboard are pasted to become rows."
msgstr "Vrstice obsega na odložišču se prilepijo tako, da postanejo stolpci izhodnega obsega. Stolpci obsega na odložišču so prilepijo tako, da postanejo vrstice izhodnega obsega."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:576
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:577
msgctxt "pastespecial|link"
msgid "_Link"
msgstr "_Povezava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:585
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:586
msgctxt "pastespecial|extended_tip|link"
msgid "Inserts the cell range as a link, so that changes made to the cells in the source file are updated in the target file. To ensure that changes made to empty cells in the source file are updated in the target file, ensure that the \"Paste All\" option is also selected."
msgstr "Vstavi obseg celic v obliki povezave, tako da so spremembe celic v izvorni datoteki posodobljene tudi v ciljni datoteki. Če želite zagotoviti, da so spremembe praznih celic v izvorni datoteki posodobljene tudi v ciljni datoteki, poskrbite, da je izbrana tudi možnost »Vstavi vse«."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:603
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:604
msgctxt "pastespecial|label3"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:637
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:638
msgctxt "pastespecial|no_shift"
msgid "Don't sh_ift"
msgstr "Ne premakn_i"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:647
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:648
msgctxt "pastespecial|extended_tip|no_shift"
msgid "Inserted cells replace the target cells."
msgstr "Vstavljene celice nadomestijo ciljne celice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:659
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:660
msgctxt "pastespecial|move_down"
msgid "Do_wn"
msgstr "Nav_zdol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:669
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:670
msgctxt "pastespecial|extended_tip|move_down"
msgid "Target cells are shifted downward when you insert cells from the clipboard."
msgstr "Ko vstavite celice iz odložišča, se ciljne celice premaknejo navzdol."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:681
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:682
msgctxt "pastespecial|move_right"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:691
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:692
msgctxt "pastespecial|extended_tip|move_right"
msgid "Target cells are shifted to the right when you insert cells from the clipboard."
msgstr "Ko vstavite celice iz odložišča, se ciljne celice premaknejo na desno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:709
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:710
msgctxt "pastespecial|label4"
msgid "Shift Cells"
msgstr "Premakni celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:740
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pastespecial.ui:741
msgctxt "pastespecial|extended_tip|PasteSpecial"
msgid "Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify."
msgstr "Vstavi vsebino odložišča v trenutno datoteko v obliki, ki jo določite."
@@ -22644,42 +22644,42 @@ msgctxt "pivotfielddialog|extended_tip|options"
msgid "Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for column, row, or page fields only."
msgstr "Odpre se pogovorno okno Možnosti polja podatkov. Gumb Možnosti je viden samo za polja stolpcev, vrstic ali strani."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:140
msgctxt "pivotfielddialog|none"
msgid "_None"
msgstr "_Brez"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:155
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:157
msgctxt "pivotfielddialog|auto"
msgid "_Automatic"
msgstr "S_amodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:171
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:173
msgctxt "pivotfielddialog|user"
msgid "_User-defined"
msgstr "_Uporabniško določeno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:220
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:222
msgctxt "pivotfielddialog|extended_tip|functions"
msgid "Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected."
msgstr "Kliknite vrsto delnih vsot, ki jih želite izračunati. Ta možnost je na voljo samo, če je izbrana možnost Uporabniško določeno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:241
msgctxt "pivotfielddialog|label1"
msgid "Subtotals"
msgstr "Delne vsote"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:253
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:255
msgctxt "pivotfielddialog|showall"
msgid "Show it_ems without data"
msgstr "Pokaži elemente br_ez podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:262
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:264
msgctxt "pivotfielddialog|extended_tip|showall"
msgid "Includes empty columns and rows in the results table."
msgstr "V tabelo rezultatov vključi prazne stolpce in vrstice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfielddialog.ui:283
msgctxt "pivotfielddialog|label2"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
@@ -22689,152 +22689,152 @@ msgctxt "pivotfilterdialog|PivotFilterDialog"
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:107
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:108
msgctxt "pivotfilterdialog|connect1"
msgid "AND"
msgstr "IN"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:109
msgctxt "pivotfilterdialog|connect1"
msgid "OR"
msgstr "ALI"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:115
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:116
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|connect1"
msgid "Select a logical operator for the filter."
msgstr "Izberite logični operator za filter."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:129
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:130
msgctxt "pivotfilterdialog|connect2"
msgid "AND"
msgstr "IN"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:130
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:131
msgctxt "pivotfilterdialog|connect2"
msgid "OR"
msgstr "ALI"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:134
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:135
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|connect2"
msgid "Select a logical operator for the filter."
msgstr "Izberite logični operator za filter."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:147
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:148
msgctxt "pivotfilterdialog|label2"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:158
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:159
msgctxt "pivotfilterdialog|label3"
msgid "Field name"
msgstr "Ime polja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:169
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:170
msgctxt "pivotfilterdialog|label4"
msgid "Condition"
msgstr "Pogoj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:180
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:181
msgctxt "pivotfilterdialog|label5"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:196
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:197
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|field1"
msgid "Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed."
msgstr "Izberite polje, ki ga želite uporabiti v filtru. Če imena polj niso na voljo, se prikažejo oznake stolpcev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:214
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:215
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|field2"
msgid "Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed."
msgstr "Izberite polje, ki ga želite uporabiti v filtru. Če imena polj niso na voljo, se prikažejo oznake stolpcev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:232
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:233
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|field3"
msgid "Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed."
msgstr "Izberite polje, ki ga želite uporabiti v filtru. Če imena polj niso na voljo, se prikažejo oznake stolpcev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:259
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|cond1"
msgid "Select an operator to compare the Field name and Value entries."
msgstr "Izberite operator za primerjanje vnosov Ime polja in Vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:284
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:285
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|cond2"
msgid "Select an operator to compare the Field name and Value entries."
msgstr "Izberite operator za primerjanje vnosov Ime polja in Vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:310
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:311
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|cond3"
msgid "Select an operator to compare the Field name and Value entries."
msgstr "Izberite operator za primerjanje vnosov Ime polja in Vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:336
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:337
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|val1"
msgid "Select the value that you want to compare to the selected field."
msgstr "Izberite vrednost, ki jo želite primerjati z izbranim poljem."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:362
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:363
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|val2"
msgid "Select the value that you want to compare to the selected field."
msgstr "Izberite vrednost, ki jo želite primerjati z izbranim poljem."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:388
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:389
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|val3"
msgid "Select the value that you want to compare to the selected field."
msgstr "Izberite vrednost, ki jo želite primerjati z izbranim poljem."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:408
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:409
msgctxt "pivotfilterdialog|label1"
msgid "Filter Criteria"
msgstr "Pogoji filtra"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:446
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:449
msgctxt "pivotfilterdialog|case"
msgid "_Case sensitive"
msgstr "Raz_likuj velike in male črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:456
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:459
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|case"
msgid "Distinguishes between uppercase and lowercase letters."
msgstr "Razlikuje med velikimi in malimi črkami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:467
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:470
msgctxt "pivotfilterdialog|regexp"
msgid "Regular _expressions"
msgstr "Re_gularni izrazi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:477
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:480
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|regexp"
msgid "Allows you to use regular expressions in the filter definition."
msgstr "Omogoča uporabo regularnih izrazov v definiciji filtra."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:488
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:491
msgctxt "pivotfilterdialog|unique"
msgid "_No duplications"
msgstr "Brez podvaja_nja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:498
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:501
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|unique"
msgid "Excludes duplicate rows in the list of filtered data."
msgstr "Izključi dvojnike vrstic s seznama filtriranih podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:525
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:529
msgctxt "pivotfilterdialog|dbarealabel"
msgid "Data range:"
msgstr "Obseg podatkov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:538
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:542
msgctxt "pivotfilterdialog|dbarea"
msgid "dummy"
msgstr "lažno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:542
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:546
msgctxt "pivotfilterdialog|extended_tip|dbarea"
msgid "Displays the name of the filtered data range in the table."
msgstr "Prikaže ime filtriranega obsega podatkov v tabeli."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:563
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivotfilterdialog.ui:567
msgctxt "pivotfilterdialog|label6"
msgid "Op_tions"
msgstr "Mo_žnosti"
@@ -22854,197 +22854,197 @@ msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:163
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:164
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label3"
msgid "Column Fields:"
msgstr "Polja stolpca:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:214
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:215
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|listbox-column"
msgid "To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Page Fields, Row Fields, Column Fields, and Data Fields areas."
msgstr "Če želite določiti postavitev vrtilne tabele, povlecite in spustite gumbe podatkovnega polja na območja Polja strani, Polja vrstic, Polja stolpcev, in Polja podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:245
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:246
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label5"
msgid "Data Fields:"
msgstr "Podatkovna polja:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:296
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:297
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|listbox-data"
msgid "To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Page Fields, Row Fields, Column Fields, and Data Fields areas."
msgstr "Če želite določiti postavitev vrtilne tabele, povlecite in spustite gumbe podatkovnega polja na območja Polja strani, Polja vrstic, Polja stolpcev, in Polja podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:327
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:328
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label4"
msgid "Row Fields:"
msgstr "Polja vrstice:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:376
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:377
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|listbox-row"
msgid "To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Page Fields, Row Fields, Column Fields, and Data Fields areas."
msgstr "Če želite določiti postavitev vrtilne tabele, povlecite in spustite gumbe podatkovnega polja na območja Polja strani, Polja vrstic, Polja stolpcev, in Polja podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:407
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:408
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label2"
msgid "Filters:"
msgstr "Filtri:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:458
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:459
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|listbox-page"
msgid "To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Page Fields, Row Fields, Column Fields, and Data Fields areas."
msgstr "Če želite določiti postavitev vrtilne tabele, povlecite in spustite gumbe podatkovnega polja na območja Polja strani, Polja vrstic, Polja stolpcev, in Polja podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:495
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:496
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label1"
msgid "Available Fields:"
msgstr "Polja na voljo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:545
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:546
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|listbox-fields"
msgid "To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Page Fields, Row Fields, Column Fields, and Data Fields areas."
msgstr "Če želite določiti postavitev vrtilne tabele, povlecite in spustite gumbe podatkovnega polja na območja Polja strani, Polja vrstic, Polja stolpcev, in Polja podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:576
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:577
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label6"
msgid "Drag the Items into the Desired Position"
msgstr "Povlecite elemente na želeno mesto."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:603
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:605
msgctxt "pivottablelayoutdialog|check-ignore-empty-rows"
msgid "Ignore empty rows"
msgstr "Prezri prazne vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:612
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:614
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|check-ignore-empty-rows"
msgid "Ignores empty fields in the data source."
msgstr "Ne upošteva praznih polj v podatkovnem viru."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:623
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:625
msgctxt "pivottablelayoutdialog|check-identify-categories"
msgid "Identify categories"
msgstr "Ugotovi kategorije"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:632
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:634
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|check-identify-categories"
msgid "Automatically assigns rows without labels to the category of the row above."
msgstr "Samodejno dodeli vrstice brez oznak kategoriji zgornje vrstice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:643
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:645
msgctxt "pivottablelayoutdialog|check-total-rows"
msgid "Total rows"
msgstr "Vrstice skupaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:652
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:654
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|check-total-rows"
msgid "Calculates and displays the grand total of the row calculation."
msgstr "Izračuna in prikaže celoten rezultat izračuna vrstic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:663
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:665
msgctxt "pivottablelayoutdialog|check-total-columns"
msgid "Total columns"
msgstr "Stolpci skupaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:672
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:674
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|check-total-columns"
msgid "Calculates and displays the grand total of the column calculation."
msgstr "Izračuna in prikaže celoten rezultat izračuna stolpcev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:683
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:685
msgctxt "pivottablelayoutdialog|check-add-filter"
msgid "Add filter"
msgstr "Dodaj filter"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:692
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:694
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|check-add-filter"
msgid "Adds a Filter button to pivot tables that are based on spreadsheet data."
msgstr "Doda gumb Filter v vrtilne tabele, ki temeljijo na podatkih preglednice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:703
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:705
msgctxt "pivottablelayoutdialog|check-drill-to-details"
msgid "Enable drill to details"
msgstr "Omogoči vrtanje k podrobnostim"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:712
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:714
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|check-drill-to-details"
msgid "Select this check box and double-click an item label in the table to show or hide details for the item. Clear this check box and double-click a cell in the table to edit the contents of the cell."
msgstr "Izberite to potrditveno okno in dvokliknite oznako elementa v tabeli, da prikažete ali skrijete podrobnosti za element. Potrditveno okno pustite prazno in dvokliknite celico v tabeli, da uredite vsebino celice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:727
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:729
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label11"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:777
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:781
msgctxt "pivottablelayoutdialog|destination-radio-new-sheet"
msgid "New sheet"
msgstr "Nov delovni list"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:794
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:798
msgctxt "pivottablelayoutdialog|destination-radio-selection"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:815
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:819
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|destination-edit"
msgid "Select the area where you want to display the results of the pivot table."
msgstr "Izberite območje, kjer želite prikazati rezultate vrtilne tabele."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:831
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:835
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|destination-button"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:846
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:850
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|destination-list"
msgid "Select the area where you want to display the results of the pivot table."
msgstr "Izberite območje, kjer želite prikazati rezultate vrtilne tabele."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:858
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:862
msgctxt "pivottablelayoutdialog|destination-radio-named-range"
msgid "Named range"
msgstr "Poimenovani obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:880
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:884
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label8"
msgid "Destination"
msgstr "Cilj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:914
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:919
msgctxt "pivottablelayoutdialog|source-radio-selection"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:936
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:941
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|source-edit"
msgid "Select the area that contains the data for the current pivot table."
msgstr "Izberite območje, ki vsebuje podatke za trenutno vrtilno tabelo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:952
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:957
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|source-button"
msgid "Select the area that contains the data for the current pivot table."
msgstr "Izberite območje, ki vsebuje podatke za trenutno vrtilno tabelo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:963
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:968
msgctxt "pivottablelayoutdialog|source-radio-named-range"
msgid "Named range"
msgstr "Poimenovani obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:996
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:1001
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label9"
msgid "Source"
msgstr "Vir"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:1014
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:1019
msgctxt "pivottablelayoutdialog|label7"
msgid "Source and Destination"
msgstr "Vir in cilj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:1023
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:1028
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|more"
msgid "Displays or hides additional options for defining the pivot table."
msgstr "Prikaže ali skrije dodatne možnosti za določanje vrtilne tabele."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:1049
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/pivottablelayoutdialog.ui:1054
msgctxt "pivottablelayoutdialog|extended_tip|PivotTableLayout"
msgid "Specify the layout of the table that is generated by the pivot table."
msgstr "Podajte postavitev tabele, ki jo generira vrtilna tabela."
@@ -23064,107 +23064,107 @@ msgctxt "printareasdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:123
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:124
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|rbprintarea"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:141
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:142
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|edprintarea"
msgid "Allows you to modify a defined print range."
msgstr "Omogoča vam, da prilagodite določen obseg tiskanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:155
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:156
msgctxt "printareasdialog|lbprintarea"
msgid "- none -"
msgstr "- brez -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:156
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:157
msgctxt "printareasdialog|lbprintarea"
msgid "- entire sheet -"
msgstr "- celotni list -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:157
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:158
msgctxt "printareasdialog|lbprintarea"
msgid "- user defined -"
msgstr "- uporabniško določeno -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:158
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:159
msgctxt "printareasdialog|lbprintarea"
msgid "- selection -"
msgstr "- izbor -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:162
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:163
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|lbprintarea"
msgid "Allows you to modify a defined print range."
msgstr "Omogoča vam, da prilagodite določen obseg tiskanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:179
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:180
msgctxt "printareasdialog|label1"
msgid "Print Range"
msgstr "Obseg tiskanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:222
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:224
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|edrepeatrow"
msgid "Choose one or more rows to print on every page. In the right text box enter the row reference, for example, \"1\" or \"$1\" or \"$2:$3\"."
msgstr "Izberite eno ali več vrstic, ki bodo natisnjene na vsaki strani. V desnem polju z besedilom vnesite sklic vrstice, npr. »1« ali »$1« ali »$2:$3«."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:241
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:243
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|rbrepeatrow"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:255
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:257
msgctxt "printareasdialog|lbrepeatrow"
msgid "- none -"
msgstr "- brez -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:256
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:258
msgctxt "printareasdialog|lbrepeatrow"
msgid "- user defined -"
msgstr "- uporabniško določeno -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:260
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:262
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|lbrepeatrow"
msgid "Choose one or more rows to print on every page. In the right text box enter the row reference, for example, \"1\" or \"$1\" or \"$2:$3\"."
msgstr "Izberite eno ali več vrstic, ki bodo natisnjene na vsaki strani. V desnem polju z besedilom vnesite sklic vrstice, npr. »1« ali »$1« ali »$2:$3«."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:277
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:279
msgctxt "printareasdialog|label2"
msgid "Rows to Repeat"
msgstr "Vrstice, ki naj se ponovijo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:320
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:323
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|edrepeatcol"
msgid "Choose one or more columns to print on every page. In the right text box enter the column reference, for example, \"A\" or \"AB\" or \"$C:$E\"."
msgstr "Izberite enega ali več stolpcev, ki bodo natisnjeni na vsaki strani. V desnem oknu z besedilom vnesite sklic stolpca, npr. »A« ali »AB« ali »$C:$E«."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:339
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:342
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|rbrepeatcol"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:353
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:356
msgctxt "printareasdialog|lbrepeatcol"
msgid "- none -"
msgstr "- brez -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:354
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:357
msgctxt "printareasdialog|lbrepeatcol"
msgid "- user defined -"
msgstr "- uporabniško določeno -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:358
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:361
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|lbrepeatcol"
msgid "Choose one or more columns to print on every page. In the right text box enter the column reference, for example, \"A\" or \"AB\" or \"$C:$E\"."
msgstr "Izberite enega ali več stolpcev, ki bodo natisnjeni na vsaki strani. V desnem oknu z besedilom vnesite sklic stolpca, npr. »A« ali »AB« ali »$C:$E«."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:375
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:378
msgctxt "printareasdialog|label3"
msgid "Columns to Repeat"
msgstr "Stolpci, ki naj se ponovijo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:407
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/printareasdialog.ui:410
msgctxt "printareasdialog|extended_tip|PrintAreasDialog"
msgid "Opens a dialog where you can specify the print range."
msgstr "Odpre pogovorno okno, kjer lahko podate obseg tiskanja."
@@ -23189,52 +23189,52 @@ msgctxt "protectsheetdlg|protect"
msgid "P_rotect this sheet and the contents of protected cells"
msgstr "_Zaščiti ta delovni list in vsebino zaščitenih celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:132
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:133
msgctxt "protectsheetdlg|label1"
msgid "_Password:"
msgstr "_Geslo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:147
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:148
msgctxt "protectsheetdlg|label2"
msgid "_Confirm:"
msgstr "Po_trdi:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:213
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:214
msgctxt "protectsheetdlg|label4"
msgid "Allow all users of this sheet to:"
msgstr "Vsem uporabnikom tega delovnega lista dovoli:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:291
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:292
msgctxt "protectsheetdlg|protected"
msgid "Select protected cells"
msgstr "Izberi zaščitene celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:303
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:304
msgctxt "protectsheetdlg|delete-columns"
msgid "Delete columns"
msgstr "Izbriši stolpce"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:315
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:316
msgctxt "protectsheetdlg|delete-rows"
msgid "Delete rows"
msgstr "Izbriši vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:327
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:328
msgctxt "protectsheetdlg|insert-columns"
msgid "Insert columns"
msgstr "Vstavi stolpce"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:339
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:340
msgctxt "protectsheetdlg|insert-rows"
msgid "Insert rows"
msgstr "Vstavi vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:351
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:352
msgctxt "protectsheetdlg|unprotected"
msgid "Select unprotected cells"
msgstr "Izberi nezaščitene celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:392
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/protectsheetdlg.ui:393
msgctxt "protectsheetdlg|extended_tip|ProtectSheetDialog"
msgid "Protects the cells in the current sheet from being modified."
msgstr "Zaščiti celice v trenutnem listu tako, da spremembe niso mogoče."
@@ -23264,122 +23264,122 @@ msgctxt "randomnumbergenerator|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:225
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:226
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-label"
msgid "Distribution:"
msgstr "Porazdelitev:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:242
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:243
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Uniform"
msgstr "Enakomerna porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:243
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:244
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Uniform Integer"
msgstr "Enakomerna celoštevilska porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:244
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:245
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Normal"
msgstr "Navadna porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:245
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:246
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Cauchy"
msgstr "Cauchyjeva porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:246
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:247
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Bernoulli"
msgstr "Bernoullijeva porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:247
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:248
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Binomial"
msgstr "Binomska porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:248
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:249
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Chi Squared"
msgstr "Porazdelitev hi-kvadrat"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:249
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:250
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Geometric"
msgstr "Geometrična porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:250
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:251
msgctxt "randomnumbergenerator|distribution-liststore"
msgid "Negative Binomial"
msgstr "Negativna binomska porazdelitev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:255
msgctxt "randomnumbergenerator|extended_tip|distribution-combo"
msgid "The distribution function for the random number generator."
msgstr "Funkcija porazdelitve za generator naključnih števil."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:268
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:269
msgctxt "randomnumbergenerator|parameter1-label"
msgid "..."
msgstr "..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:283
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:284
msgctxt "randomnumbergenerator|parameter2-label"
msgid "..."
msgstr "..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:332
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:333
msgctxt "randomnumbergenerator|label2"
msgid "Random Number Generator"
msgstr "Generator naključnih števil"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:367
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:369
msgctxt "randomnumbergenerator|enable-seed-check"
msgid "Enable custom seed"
msgstr "Omogoči seme po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:376
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:378
msgctxt "randomnumbergenerator|extended_tip|enable-seed-check"
msgid "Set the initial value of the random number generator to a known value Seed."
msgstr "Določite začetno vrednost generatorja naključnih števil na znano vrednost semena."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:391
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:393
msgctxt "randomnumbergenerator|seed-label"
msgid "Seed:"
msgstr "Seme:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:410
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:412
msgctxt "randomnumbergenerator|extended_tip|seed-spin"
msgid "Value set to initiate the random number generator algorithm. It is used to initialize (seed) the random number generator in order to reproduce the same sequence of pseudorandom numbers. Specify a positive integer number (1, 2, ...) to produce a specific sequence, or leave the field blank if you don't need this particular feature."
msgstr "Določena vrednost, ki iniciira algoritem generiranja naključnih števil. Uporablja se za inicializacijo (sejanje) generatorja naključnih števil, da bi reproducirali enak niz psevdo-naključnih števil. Določite pozitivno celo število (1, 2, ...), da povzročite določeno zaporedje ali pustite polje prazno, če te posebne funkcije ne potrebujete."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:421
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:423
msgctxt "randomnumbergenerator|enable-rounding-check"
msgid "Enable rounding"
msgstr "Omogoči zaokroževanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:430
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:432
msgctxt "randomnumbergenerator|extended_tip|enable-rounding-check"
msgid "Truncate the number to a given number of Decimal Places."
msgstr "Okrajša število na podano število decimalnih mest."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:446
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:448
msgctxt "randomnumbergenerator|decimal-places-label"
msgid "Decimal places:"
msgstr "Decimalna mesta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:467
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:469
msgctxt "randomnumbergenerator|extended_tip|decimal-places-spin"
msgid "Number of decimal places of the numbers generated."
msgstr "Števil decimalke tvorjenih števil."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:484
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:486
msgctxt "randomnumbergenerator|label4"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:510
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/randomnumbergenerator.ui:512
msgctxt "randomnumbergenerator|extended_tip|RandomNumberGeneratorDialog"
msgid "Populate a cell range with automatically generated pseudo random numbers with the selected distribution function and its parameters."
msgstr "Zapolni obseg celic s samodejno izdelanimi naključnimi števili z izbrano funkcijo porazdelitve in njenimi parametri."
@@ -23394,107 +23394,107 @@ msgctxt "regressiondialog|RegressionDialog"
msgid "Regression"
msgstr "Regresija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:105
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:106
msgctxt "regressiondialog|variable1-range-label"
msgid "Independent variable(s) (X) range:"
msgstr "Obseg neodvisne_ih spremenljivk_e (X):"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:145
msgctxt "regressiondialog|variable2-range-label"
msgid "Dependent variable (Y) range:"
msgstr "Obseg odvisne spremenljivke (Y):"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:182
msgctxt "regressiondialog|withlabels-check"
msgid "Both X and Y ranges have labels"
msgstr "Obsega X in Y imata oznake"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:198
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:199
msgctxt "regressiondialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:241
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:242
msgctxt "regressiondialog|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:276
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:278
msgctxt "regressiondialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:292
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:294
msgctxt "regressiondialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:314
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:316
msgctxt "regressiondialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:349
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:352
msgctxt "regressiondialog|linear-radio"
msgid "Linear Regression"
msgstr "Linearna regresija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:366
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:369
msgctxt "regressiondialog|logarithmic-radio"
msgid "Logarithmic Regression"
msgstr "Logaritemska regresija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:383
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:386
msgctxt "regressiondialog|power-radio"
msgid "Power Regression"
msgstr "Potenčna regresija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:406
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:409
msgctxt "regressiondialog|label3"
msgid "Output Regression Types"
msgstr "Vrste izhodne regresije"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:442
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:446
msgctxt "regressiondialog|label5"
msgid "Confidence level"
msgstr "Raven zaupanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:452
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:456
msgctxt "regressiondialog|calcresiduals-check"
msgid "Calculate residuals"
msgstr "Izračunaj preostanke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:484
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:488
msgctxt "regressiondialog|nointercept-check"
msgid "Force intercept to be zero"
msgstr "Vsili nič za presečišče"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:503
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:507
msgctxt "regressiondialog|label4"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:541
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/regressiondialog.ui:545
msgctxt "regressiondialog|extended_tip|RegressionDialog"
msgid "Produces the regression analysis of a data set"
msgstr "Izdela regresijsko analizo množice podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:22
msgctxt "replacenulltransformationentry|name"
msgid "Replace Null Transformation"
msgstr "Zamenjava ničtih vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:39
msgctxt "replacenulltransformationentry|type"
msgid "Replace with"
msgstr "Zamenjaj z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:53
msgctxt "replacenulltransformationentry|columns"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:96
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/replacenulltransformationentry.ui:98
msgctxt "replacenulltransformationentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
@@ -23539,22 +23539,22 @@ msgctxt "retypepassworddialog|retypepassword"
msgid "Re-type password"
msgstr "Ponovno vnesite geslo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:148
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:149
msgctxt "retypepassworddialog|label4"
msgid "Pa_ssword:"
msgstr "Ge_slo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:162
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:163
msgctxt "retypepassworddialog|label5"
msgid "Confi_rm:"
msgstr "Po_trdi:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:174
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:175
msgctxt "retypepassworddialog|mustmatch"
msgid "New password must match the original password"
msgstr "Novo geslo se mora ujemati z izvirnim geslom."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:199
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/retypepassworddialog.ui:200
msgctxt "retypepassworddialog|removepassword"
msgid "Remove password from this protected item"
msgstr "Odstrani geslo s tega zaščitenega elementa."
@@ -23564,7 +23564,7 @@ msgctxt "rightfooterdialog|RightFooterDialog"
msgid "Footer (right)"
msgstr "Noga (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/rightfooterdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/rightfooterdialog.ui:139
msgctxt "rightfooterdialog|footerright"
msgid "Footer (right)"
msgstr "Noga (desno)"
@@ -23574,7 +23574,7 @@ msgctxt "rightheaderdialog|RightHeaderDialog"
msgid "Header (right)"
msgstr "Glava (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/rightheaderdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/rightheaderdialog.ui:139
msgctxt "rightheaderdialog|headerright"
msgid "Header (right)"
msgstr "Glava (desno)"
@@ -23584,27 +23584,27 @@ msgctxt "rowheightdialog|RowHeightDialog"
msgid "Row Height"
msgstr "Višina vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:89
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:90
msgctxt "rowheightdialog|label1"
msgid "Height:"
msgstr "Višina:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:109
msgctxt "rowheightdialog|extended_tip|value"
msgid "Enter the row height that you want to use."
msgstr "Vnesite želeno višino vrstice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:119
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:120
msgctxt "rowheightdialog|default"
msgid "_Default value"
msgstr "_Privzeta vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:128
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:129
msgctxt "rowheightdialog|extended_tip|default"
msgid "Adjusts the row height to the size based on the default template. Existing contents may be shown vertically cropped. The height no longer increases automatically when you enter larger contents."
msgstr "Prilagodi višino vrstice na velikost, ki temelji na trenutni predlogi. Obstoječa vsebina je lahko prikazana obrezano. Ob dodajanju vsebine se višina samodejno več ne povečuje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:159
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/rowheightdialog.ui:160
msgctxt "rowheightdialog|extended_tip|RowHeightDialog"
msgid "Changes the height of the current row, or the selected rows."
msgstr "Spremeni višino trenutne vrstice ali izbranih vrstic."
@@ -23614,57 +23614,57 @@ msgctxt "samplingdialog|SamplingDialog"
msgid "Sampling"
msgstr "Vzorčenje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:112
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:113
msgctxt "samplingdialog|input-range-label"
msgid "Input range:"
msgstr "Vhodni obseg:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:151
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:152
msgctxt "samplingdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:194
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:195
msgctxt "samplingdialog|label4"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:249
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:251
msgctxt "samplingdialog|label1"
msgid "Sample size:"
msgstr "Velikost vzorca:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:262
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:264
msgctxt "samplingdialog|random-method-radio"
msgid "Random"
msgstr "Naključno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:279
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:281
msgctxt "samplingdialog|periodic-method-radio"
msgid "Periodic"
msgstr "Periodično"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:316
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:318
msgctxt "samplingdialog|label3"
msgid "Period:"
msgstr "Perioda:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:328
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:330
msgctxt "samplingdialog|with-replacement"
msgid "With replacement"
msgstr "Z zamenjavo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:344
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:346
msgctxt "samplingdialog|keep-order"
msgid "Keep order"
msgstr "Ohrani zaporedje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:366
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:368
msgctxt "samplingdialog|label2"
msgid "Sampling Method"
msgstr "Način vzorčenja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:391
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/samplingdialog.ui:393
msgctxt "samplingdialog|extended_tip|SamplingDialog"
msgid "Create a table with data sampled from another table."
msgstr "Ustvarite tabelo s podatki, vzorčenimi iz druge tabele."
@@ -23674,92 +23674,92 @@ msgctxt "scenariodialog|ScenarioDialog"
msgid "Create Scenario"
msgstr "Ustvari scenarij"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:108
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:109
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|name"
msgid "Defines the name for the scenario. Use a clear and unique name so you can easily identify the scenario."
msgstr "Določi ime za scenarij. Uporabite jasno in enkratno ime, tako da lahko zlahka prepoznate scenarij."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:119
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:120
msgctxt "scenariodialog|label1"
msgid "Name of Scenario"
msgstr "Ime scenarija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:168
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:169
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|comment"
msgid "Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario."
msgstr "Poda dodatne informacije o scenariju. Te informacije se bodo prikazale v Krmarju, ko kliknete ikono Scenariji in izberete želeni scenarij."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:183
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:184
msgctxt "scenariodialog|label2"
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:217
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:219
msgctxt "scenariodialog|copyback"
msgid "Copy _back"
msgstr "Kopiraj _nazaj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:226
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:228
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|copyback"
msgid "Copies the values of cells that you change into the active scenario. If you do not select this option, the scenario is not changed when you change cell values. The behavior of the Copy back setting depends on the cell protection, the sheet protection, and the Prevent changes settings."
msgstr "Prekopira vrednosti celic, ki jih spremenite v aktivni scenarij. Če ne izberete te možnosti, se scenarij ne spremeni, ko spremenite vrednosti celice. Vedenje nastavitve Kopiraj nazaj je odvisno od zaščite celice, zaščite lista in nastavitev Prepreči spreminjanje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:237
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:239
msgctxt "scenariodialog|copysheet"
msgid "Copy _entire sheet"
msgstr "Kopiraj c_el delovni list"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:246
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:248
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|copysheet"
msgid "Copies the entire sheet into an additional scenario sheet."
msgstr "Prekopira celoten delovni list v dodatni list scenarija."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:257
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:259
msgctxt "scenariodialog|preventchanges"
msgid "_Prevent changes"
msgstr "_Prepreči spreminjanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:266
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:268
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|preventchanges"
msgid "Prevents changes to the active scenario. The behavior of the Copy back setting depends on the cell protection, the sheet protection, and the Prevent changes settings."
msgstr "Prepreči spreminjanje aktivnega scenarija. Vedenje nastavitve Kopiraj nazaj je odvisno od zaščite celice, zaščite delovnega lista in nastavitev Prepreči spreminjanje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:282
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:285
msgctxt "scenariodialog|showframe"
msgid "_Display border"
msgstr "_Prikaži obrobo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:294
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:297
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|showframe"
msgid "Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option."
msgstr "Označi scenarij v tabeli z obrobo. Barva obrobe je podana v polju desno od te možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:319
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:322
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|bordercolor"
msgid "Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option."
msgstr "Označi scenarij v tabeli z obrobo. Barva obrobe je podana v polju desno od te možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:342
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:345
msgctxt "scenariodialog|label3"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:358
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:361
msgctxt "scenariodialog|alttitle"
msgid "Edit Scenario"
msgstr "Uredi scenarij"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:374
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:378
msgctxt "scenariodialog|createdft"
msgid "Created by"
msgstr "Ustvaril(a)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:385
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:389
msgctxt "scenariodialog|onft"
msgid "on"
msgstr "dne"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:417
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scenariodialog.ui:421
msgctxt "scenariodialog|extended_tip|ScenarioDialog"
msgid "Defines a scenario for the selected sheet area."
msgstr "Določi scenarij za izbrano območje delovnega lista."
@@ -23784,157 +23784,162 @@ msgctxt "scenariomenu|extended_tip|edit"
msgid "Opens the Edit scenario dialog, where you can edit the scenario properties."
msgstr "Odpre pogovorno okno Uredi scenarij, kjer lahko urejate lastnosti scenarija."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:40
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:41
msgctxt "scgeneralpage|label4"
msgid "Measurement _unit:"
msgstr "Merska _enota:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:54
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:55
msgctxt "scgeneralpage|label5"
msgid "_Tab stops:"
msgstr "_Tabulatorska mesta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:72
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:73
msgctxt "extended_tip|tabmf"
msgid "Defines the tab stops distance."
msgstr "Določa razdaljo med tabulatorskimi mesti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:88
msgctxt "extended_tip|unitlb"
msgid "Defines the unit of measure in spreadsheets."
msgstr "Določa merske enote v preglednicah."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:105
msgctxt "scgeneralpage|label1"
msgid "Metrics"
msgstr "Metrika"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:137
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:138
msgctxt "scgeneralpage|alwaysrb"
msgid "_Always (from trusted locations)"
msgstr "_Vedno (iz zaupanja vrednih mest)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:154
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:155
msgctxt "scgeneralpage|requestrb"
msgid "_On request"
msgstr "Na zahtev_o"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:172
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:173
msgctxt "scgeneralpage|neverrb"
msgid "_Never"
msgstr "_Nikoli"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:196
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:197
msgctxt "scgeneralpage|label6"
msgid "Update links when opening"
msgstr "Med odpiranjem posodobi povezave"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:230
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:232
msgctxt "scgeneralpage|editmodecb"
msgid "Press Enter to switch to _edit mode"
msgstr "Z vnašalko preklopi v _urejevalni način"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:241
msgctxt "extended_tip|editmodecb"
msgid "Allows you to immediately edit the selected cell after pressing the Enter key."
msgstr "Dovoljuje takojšnje urejanje izbrane celice po pritisku vnašalke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:251
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:253
msgctxt "scgeneralpage|formatcb"
msgid "Expand _formatting"
msgstr "Razširi _oblikovanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:260
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:262
msgctxt "extended_tip|formatcb"
msgid "Specifies whether to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells."
msgstr "Določa, ali naj se samodejno uporabijo atributi oblikovanja izbrane celice tudi za prazne sosednje celice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:272
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:274
msgctxt "scgeneralpage|exprefcb"
msgid "Expand _references when new columns/rows are inserted"
msgstr "Razširi _sklice ob vstavljanju novih stolpcev/vrstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:281
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:283
msgctxt "extended_tip|exprefcb"
msgid "Specifies whether to expand references when inserting columns or rows adjacent to the reference range. This is only possible if the reference range, where the column or row is inserted, originally spanned at least two cells in the desired direction."
msgstr "Določa, ali se bodo sklici razširili, ko vstavljate stolpce ali vrstice ob obseg, na katerega se sklicujejo. To je možno samo, če se referenčni obseg, v katerega vstavljate stolpce ali vrstice, obsega vsaj dve celici v želeno smer."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:298
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:300
msgctxt "scgeneralpage|alignlb"
msgid "Down"
msgstr "Navzdol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:299
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:301
msgctxt "scgeneralpage|alignlb"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:300
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:302
msgctxt "scgeneralpage|alignlb"
msgid "Up"
msgstr "Navzgor"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:301
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:303
msgctxt "scgeneralpage|alignlb"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:305
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:307
msgctxt "extended_tip|alignlb"
msgid "Determines the direction that the cursor in the spreadsheet will move after you press the Enter key."
msgstr "Določa smer, v katero se bo kazalka v preglednici premaknila po pritisku vnašalke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:316
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:318
msgctxt "scgeneralpage|aligncb"
msgid "Press Enter to _move selection"
msgstr "Z vnašalko se izbor pre_makne"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:331
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:333
msgctxt "scgeneralpage|legacy_cell_selection_cb"
msgid "Position cell reference with selection"
msgstr "Umesti sklic celice z izborom"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:340
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:342
msgctxt "extended_tip|legacy_cell_selection_cb"
msgid "With the option set, expanding a selection (with Ctrl + Shift + Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with Ctrl + Shift + Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with Ctrl + Shift + Left/Right."
msgstr "S potrjeno možnostjo ob razširjanju izbora (s krmilko/tipko Cmd + dvigalko + navzgor/navzdol) preskočite na konec obsega v stolpcu, ki je dodan kot zadnji začetnemu izboru. Če možnost ni potrjena, ob razširjanju izbora (s krmilko/tipko Cmd + dvigalko + navzgor/navzdol) preskočite na konec obsega v stolpcu, kjer se je začelo izbiranje obsega celic. Enako velja pri razširjanju izbora na vrsticah, s krmilko oz. tipko Cmd + dvigalko + levo/desno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:352
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:354
msgctxt "scgeneralpage|replwarncb"
msgid "Show overwrite _warning when pasting data"
msgstr "Pri _lepljenju pokaži opozorilo o prepisu podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:361
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:363
msgctxt "extended_tip|replwarncb"
msgid "Specifies that, when you paste cells from the clipboard to a cell range that is not empty, a warning appears."
msgstr "Določa, ali naj se ob lepljenju celic iz odložišča v območje celic, ki ni prazno, prikaže opozorilo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:373
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:375
+msgctxt "scgeneralpage|enter_paste_mode_cb"
+msgid "Press Enter to paste and clear clipboard"
+msgstr "Z vnašalko prilepite in počistite odložišče"
+
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:391
msgctxt "scgeneralpage|textfmtcb"
msgid "Use printer metrics for text formatting"
msgstr "Za oblikovanje besedila uporabi tiskalnikovo metriko"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:399
msgctxt "extended_tip|textfmtcb"
msgid "Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen."
msgstr "Določa, da je metrika tiskalnika uporabljena za tiskanje in tudi za oblikovanje prikaza na ekranu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:393
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:411
msgctxt "scgeneralpage|markhdrcb"
msgid "Highlight sele_ction in column/row headers"
msgstr "Označi iz_bor v glavah stolpcev/vrstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:402
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:420
msgctxt "extended_tip|markhdrcb"
msgid "Specifies whether to highlight column and row headers in the selected columns or rows."
msgstr "Določa, ali bodo glave stolpcev in vrstic v izbranih stolpcih ali vrsticah poudarjene."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:414
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:432
msgctxt "scgeneralpage|sortrefupdatecb"
msgid "Update references when sorting range of cells"
msgstr "Posodobi sklice ob razvrščanju obsega celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:435
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/scgeneralpage.ui:453
msgctxt "scgeneralpage|label3"
msgid "Input Settings"
msgstr "Nastavitve vhoda"
@@ -23974,57 +23979,57 @@ msgctxt "selectdatasource|SelectDataSourceDialog"
msgid "Select Data Source"
msgstr "Izberi vir podatkov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:100
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:101
msgctxt "selectdatasource|label2"
msgid "_Database:"
msgstr "Zbirka pod_atkov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:114
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:115
msgctxt "selectdatasource|label4"
msgid "_Type:"
msgstr "_Vrsta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:131
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:132
msgctxt "selectdatasource|extended_tip|database"
msgid "Select the database that contains the data source that you want to use."
msgstr "Izberite zbirko podatkov, ki vsebuje podatkovni vir, ki ga želite uporabiti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:146
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:147
msgctxt "selectdatasource|type"
msgid "Table"
msgstr "Tabela"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:147
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:148
msgctxt "selectdatasource|type"
msgid "Query"
msgstr "Poizvedba"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:148
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:149
msgctxt "selectdatasource|type"
msgid "Sql"
msgstr "Sql"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:149
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:150
msgctxt "selectdatasource|type"
msgid "Sql [Native]"
msgstr "Sql [izvirni]"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:154
msgctxt "selectdatasource|extended_tip|type"
msgid "Click the source type of for the selected data source."
msgstr "Kliknite vrsto vira za izbrani podatkovni vir."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:166
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:167
msgctxt "selectdatasource|label3"
msgid "Data so_urce:"
msgstr "_Vir podatkov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:190
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:191
msgctxt "selectdatasource|extended_tip|datasource"
msgid "Select the data source that you want to use."
msgstr "Izberite podatkovni vir, ki ga želite uporabiti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:207
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/selectdatasource.ui:208
msgctxt "selectdatasource|label1"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
@@ -24104,17 +24109,17 @@ msgctxt "sharedfooterdialog|SharedFooterDialog"
msgid "Headers/Footers"
msgstr "Glave/noge"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedfooterdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedfooterdialog.ui:139
msgctxt "sharedfooterdialog|headerright"
msgid "Header (right)"
msgstr "Glava (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedfooterdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedfooterdialog.ui:186
msgctxt "sharedfooterdialog|headerleft"
msgid "Header (left)"
msgstr "Glava (levo)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedfooterdialog.ui:231
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedfooterdialog.ui:234
msgctxt "sharedfooterdialog|footer"
msgid "Footer"
msgstr "Noga"
@@ -24124,17 +24129,17 @@ msgctxt "sharedheaderdialog|SharedHeaderDialog"
msgid "Headers/Footers"
msgstr "Glave/noge"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedheaderdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedheaderdialog.ui:139
msgctxt "sharedheaderdialog|header"
msgid "Header"
msgstr "Glava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedheaderdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedheaderdialog.ui:186
msgctxt "sharedheaderdialog|footerright"
msgid "Footer (right)"
msgstr "Noga (desno)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedheaderdialog.ui:231
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sharedheaderdialog.ui:234
msgctxt "sharedheaderdialog|footerleft"
msgid "Footer (left)"
msgstr "Noga (levo)"
@@ -24184,202 +24189,202 @@ msgctxt "sharedwarningdialog|ask"
msgid "Do not show warning again."
msgstr "Ne kaži več opozorila."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:75
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:77
msgctxt "sheetprintpage|radioBTN_TOPDOWN"
msgid "_Top to bottom, then right"
msgstr "Od _vrha navzdol, nato desno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:86
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:88
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|radioBTN_TOPDOWN"
msgid "Prints vertically from the left column to the bottom of the sheet."
msgstr "Natisne navpično od levega stolpca proti dnu lista."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:97
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:99
msgctxt "sheetprintpage|radioBTN_LEFTRIGHT"
msgid "_Left to right, then down"
msgstr "Z _leve na desno, nato navzdol"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:110
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:112
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|radioBTN_LEFTRIGHT"
msgid "Prints horizontally from the top row of the sheet to the right column."
msgstr "Natisne vodoravno od zgornje vrstice lista proti desnemu stolpcu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:121
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:123
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_PAGENO"
msgid "First _page number:"
msgstr "Številka prve s_trani:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:133
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:135
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_PAGENO"
msgid "Select this option if you want the first page to start with a number other than 1."
msgstr "Izberite to možnost, če ne želite, da se prva stran začne z 1."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:154
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:156
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|spinED_PAGENO"
msgid "Enter the number of the first page."
msgstr "Vnesite številko prve strani."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:200
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:202
msgctxt "sheetprintpage|labelPageOrder"
msgid "Page Order"
msgstr "Vrstni red strani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:234
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:237
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_HEADER"
msgid "_Column and row headers"
msgstr "Glave _stolpcev in vrstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:243
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:246
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_HEADER"
msgid "Specifies whether you want the column and row headers to be printed."
msgstr "Določi, ali želite natisnite glave stolpcev in vrstic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:257
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_GRID"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:264
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:267
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_GRID"
msgid "Prints out the borders of the individual cells as a grid."
msgstr "Natisne robove posameznih celic kot mrežo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:275
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:278
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_NOTES"
msgid "_Comments"
msgstr "_Komentarji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:284
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:287
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_NOTES"
msgid "Prints the comments defined in your spreadsheet."
msgstr "Natisne komentarje, določene v vaši preglednici."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:295
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:298
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_OBJECTS"
msgid "_Objects/Images"
msgstr "_Predmeti/slike"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:304
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:307
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_OBJECTS"
msgid "Includes all inserted objects (if printable) and graphics with the printed document."
msgstr "Natisnjeni dokument vključuje vse vstavljene predmete (če jih je mogoče natisniti) in slike."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:315
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:318
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_CHARTS"
msgid "Charts"
msgstr "Grafikoni"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:324
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:327
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_CHARTS"
msgid "Prints the charts that have been inserted into your spreadsheet."
msgstr "Natisne grafikone, ki so bili vstavljeni v vašo preglednico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:335
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:338
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_DRAWINGS"
msgid "_Drawing objects"
msgstr "_Risani predmeti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:344
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:347
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_DRAWINGS"
msgid "Includes all drawing objects in the printed document."
msgstr "Vključuje vse risane predmete v tiskanem dokumentu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:355
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:358
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_FORMULAS"
msgid "_Formulas"
msgstr "_Formule"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:364
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:367
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_FORMULAS"
msgid "Prints the formulas contained in the cells, instead of the results."
msgstr "Natisne formule, ki so v celicah, namesto rezultatov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:375
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:378
msgctxt "sheetprintpage|checkBTN_NULLVALS"
msgid "_Zero values"
msgstr "Ni_čelne vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:384
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:387
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|checkBTN_NULLVALS"
msgid "Specifies that cells with a zero value are printed."
msgstr "Določi, da se natisnejo celice z ničelno vrednostjo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:413
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:416
msgctxt "sheetprintpage|labelPrint"
msgid "Print"
msgstr "Tiskanje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:446
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:450
msgctxt "sheetprintpage|labelScalingMode"
msgid "Scaling _mode:"
msgstr "Povečevalni _način:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:471
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:475
msgctxt "sheetprintpage|labelSF"
msgid "_Scaling factor:"
msgstr "_Odstotek povečave/pomanjšave:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:490
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:494
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|spinED_SCALEALL"
msgid "Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages."
msgstr "Vnesite faktor povečave oz. pomanjšave. Vrednosti, manjše od 100, pomanjšajo strani, večje pa povečajo strani."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:516
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:521
msgctxt "sheetprintpage|labelWP"
msgid "_Width in pages:"
msgstr "_Širina v straneh:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:534
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:539
msgctxt "sheetprintpage|labelHP"
msgid "_Height in pages:"
msgstr "_Višina v straneh:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:562
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:567
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|spinED_SCALEPAGEWIDTH"
msgid "Enter the maximum number of pages to be printed horizontally across."
msgstr "Vnesite največje število strani, ki bodo natisnjene vodoravno počez."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:583
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:588
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|spinED_SCALEPAGEHEIGHT"
msgid "Enter the maximum number of pages to be printed vertically stacked."
msgstr "Vnesite največje število strani, ki bodo natisnjene navpično na kup."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:608
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:613
msgctxt "sheetprintpage|labelNP"
msgid "N_umber of pages:"
msgstr "Š_tevilo strani:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:627
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:632
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|spinED_SCALEPAGENUM"
msgid "Enter the maximum number of pages to be printed."
msgstr "Vnesite največje število strani, ki bodo natisnjene."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:655
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:660
msgctxt "sheetprintpage|comboLB_SCALEMODE"
msgid "Reduce/enlarge printout"
msgstr "Zmanjšaj/povečaj izpis"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:656
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:661
msgctxt "sheetprintpage|comboLB_SCALEMODE"
msgid "Fit print range(s) to width/height"
msgstr "Prilagodi obseg tiskanja širini/višini"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:657
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:662
msgctxt "sheetprintpage|comboLB_SCALEMODE"
msgid "Fit print range(s) on number of pages"
msgstr "Prilagodi obseg tiskanja številu strani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:661
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:666
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|comboLB_SCALEMODE"
msgid "Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box."
msgstr "Izberite način merila v oknu s seznamom. Ustrezni gumbi bodo prikazani pod seznamskim poljem."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:681
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:686
msgctxt "sheetprintpage|labelScale"
msgid "Scale"
msgstr "Merilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:695
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sheetprintpage.ui:700
msgctxt "sheetprintpage|extended_tip|SheetPrintPage"
msgid "Specifies the elements to be included in the printout of all sheets with the current Page Style. Additionally, you can set the print order, the first page number, and the page scale."
msgstr "Določi elemente, ki bodo vključeni v tiskanih straneh vseh listov s trenutnim Slogom strani. Nastavite lahko tudi vrstni red tiskanja, številko prve strani in merilo strani."
@@ -24389,42 +24394,42 @@ msgctxt "showchangesdialog|ShowChangesDialog"
msgid "Show Changes"
msgstr "Pokaži spremembe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:89
msgctxt "showchangesdialog|showchanges"
msgid "_Show changes in spreadsheet"
msgstr "_Pokaži spremembe v preglednici"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:96
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:98
msgctxt "showchangesdialog|extended_tip|showchanges"
msgid "Shows or hides recorded changes."
msgstr "Prikaže ali skrije zabeležene spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:124
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:127
msgctxt "showchangesdialog|showaccepted"
msgid "Show _accepted changes"
msgstr "Pokaži spr_ejete spremembe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:133
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:136
msgctxt "showchangesdialog|extended_tip|showaccepted"
msgid "Shows or hides the changes that were accepted."
msgstr "Prikaže ali skrije spremembe, ki so bile sprejete."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:147
msgctxt "showchangesdialog|showrejected"
msgid "Show _rejected changes"
msgstr "Pokaži zav_rnjene spremembe"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:156
msgctxt "showchangesdialog|extended_tip|showrejected"
msgid "Shows or hides the changes that were rejected."
msgstr "Prikaže ali skrije spremembe, ki so bile zavrnjene."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:187
msgctxt "showchangesdialog|label1"
msgid "Filter Settings"
msgstr "Nastavitve filtra"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:257
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/showchangesdialog.ui:261
msgctxt "showchangesdialog|extended_tip|ShowChangesDialog"
msgid "Shows or hides recorded changes."
msgstr "Prikaže ali skrije zabeležene spremembe."
@@ -24459,262 +24464,262 @@ msgctxt "showsheetdialog|extended_tip|ShowSheetDialog"
msgid "Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document."
msgstr "Prikaže seznam vseh skritih delovnih listov v preglednici."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:53
msgctxt "sidebaralignment|horizontalalignment|tooltip_text"
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Vodoravna poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:112
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:114
msgctxt "sidebaralignment|verticalalignment|tooltip_text"
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Navpična poravnava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:206
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:208
msgctxt "sidebaralignment|orientationdegrees|tooltip_text"
msgid "Select the angle for rotation."
msgstr "Izberite kot za vrtenje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:212
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:214
msgctxt "sidebaralignment|orientationdegrees-atkobject"
msgid "Text Orientation"
msgstr "Usmerjenost besedila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:225
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:227
msgctxt "sidebaralignment|leftindent|tooltip_text"
msgid "Indents from the left edge."
msgstr "Zamiki od levega roba."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:231
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:233
msgctxt "sidebaralignment|leftindent-atkobject"
msgid "Left Indent"
msgstr "Levi zamik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:292
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:294
msgctxt "sidebaralignment|orientationlabel"
msgid "Text _orientation:"
msgstr "_Usmerjenost besedila:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:309
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:311
msgctxt "sidebaralignment|stacked"
msgid "Vertically stacked"
msgstr "Navpično naloženo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:335
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:337
msgctxt "sidebaralignment|bottom|tooltip_text"
msgid "Text Extension From Lower Cell Border"
msgstr "Podaljšano besedilo s spodnjega roba celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:355
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:357
msgctxt "sidebaralignment|top|tooltip_text"
msgid "Text Extension From Upper Cell Border"
msgstr "Podaljšano besedilo iz zgornjega roba celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:375
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:377
msgctxt "sidebaralignment|standard|tooltip_text"
msgid "Text Extension Inside Cell"
msgstr "Podaljšano besedilo znotraj celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:406
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:408
msgctxt "sidebaralignment|wraptext"
msgid "Wrap text"
msgstr "Prelomi besedilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:410
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:412
msgctxt "sidebaralignment|wraptext|tooltip_text"
msgid "Wrap texts automatically."
msgstr "Samodejno prelomi besedilo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:423
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:425
msgctxt "sidebaralignment|mergecells"
msgid "Merge cells"
msgstr "Spoji celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:427
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:429
msgctxt "sidebaralignment|mergecells|tooltip_text"
msgid "Joins the selected cells into one."
msgstr "Spoji izbrane celice v eno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:441
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebaralignment.ui:443
msgctxt "sidebaralignment|leftindentlabel"
msgid "_Indent:"
msgstr "_Zamik:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:23
msgctxt "sidebarcellappearance|cellbackgroundlabel"
msgid "_Background:"
msgstr "_Ozadje:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:35
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:37
msgctxt "sidebarcellappearance|cellbackgroundcolor|tooltip_text"
msgid "Select the background color of the selected cells."
msgstr "Določite barvo ozadja izbranih celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:45
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:47
msgctxt "sidebarcellappearance|cellbackground|tooltip_text"
msgid "Select the background color of the selected cells."
msgstr "Določite barvo ozadja izbranih celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:71
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:73
msgctxt "sidebarcellappearance|bordertype|tooltip_text"
msgid "Specify the borders of the selected cells."
msgstr "Določite robove izbranih celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:92
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:94
msgctxt "sidebarcellappearance|borderlinecolor|tooltip_text"
msgid "Select the line color of the borders."
msgstr "Izberite barvo črte za robove."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:102
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:104
msgctxt "sidebarcellappearance|linecolor|tooltip_text"
msgid "Select the line color of the borders."
msgstr "Izberite barvo črte za robove."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:112
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:114
msgctxt "sidebarcellappearance|borderlinecolor-atkobject"
msgid "Border Line Color"
msgstr "Barva obrobne črte"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:134
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:136
msgctxt "sidebarcellappearance|linestyle|tooltip_text"
msgid "Select the line style of the borders."
msgstr "Izberite slog črte za robove."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarcellappearance.ui:146
msgctxt "sidebarcellappearance|borderlinestyle-atkobject"
msgid "Border Line Style"
msgstr "Slog obrobne črte"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:74
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox|tooltip_text"
msgid "Select a category of contents."
msgstr "Izberite kategorijo vsebine."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:77
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:78
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:79
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Number"
msgstr "Število"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:79
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:80
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Percent"
msgstr "Odstotek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:80
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:81
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Currency"
msgstr "Valuta"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:81
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:82
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Date "
msgstr "Datum"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:82
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:83
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:83
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:84
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Scientific"
msgstr "Znanstveno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:84
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:85
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Fraction"
msgstr "Ulomek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:85
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:86
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Boolean Value"
msgstr "Logična vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:86
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:87
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:90
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:91
msgctxt "sidebarnumberformat|numberformatcombobox-atkobject"
msgid "Category"
msgstr "Kategorija"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:122
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:123
msgctxt "sidebarnumberformat|decimalplaceslabel"
msgid "_Decimal places:"
msgstr "_Decimalna mesta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:136
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:137
msgctxt "sidebarnumberformat|denominatorplaceslabel"
msgid "Den_ominator places:"
msgstr "Mesta imen_ovalca:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:164
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:165
msgctxt "sidebarnumberformat|denominatorplaces|tooltip_text"
msgid "Enter the number of places for the denominator that you want to display."
msgstr "Vnesite število mest imenovalca, ki jih želite prikazati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:168
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:169
msgctxt "sidebarnumberformat|denominatorplaces-atkobject"
msgid "Denominator Places"
msgstr "Mesta imenovalca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:182
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:183
msgctxt "sidebarnumberformat|decimalplaces|tooltip_text"
msgid "Enter the number of decimal places that you want to display."
msgstr "Vnesite število decimalnih mest, ki jih želite prikazati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:186
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:187
msgctxt "sidebarnumberformat|decimalplaces-atkobject"
msgid "Decimal Places"
msgstr "Decimalna mesta"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:220
msgctxt "sidebarnumberformat|leadingzeroeslabel"
msgid "Leading _zeroes:"
msgstr "Vodilne ni_čle:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:234
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:235
msgctxt "sidebarnumberformat|leadingzeroes|tooltip_text"
msgid "Enter the maximum number of zeroes to display before the decimal point."
msgstr "Vnesite največje število ničel, ki naj bodo prikazane pred decimalno vejico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:240
msgctxt "sidebarnumberformat|leadingzeroes-atkobject"
msgid "Leading Zeroes"
msgstr "Vodilne ničle"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:259
msgctxt "sidebarnumberformat|negativenumbersred"
msgid "_Negative numbers in red"
msgstr "_Negativna števila v rdeči barvi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:262
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:263
msgctxt "sidebarnumberformat|negativenumbersred|tooltip_text"
msgid "Changes the font color of negative numbers to red."
msgstr "Spremeni barvo pisave negativnih števil v rdečo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:275
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:276
msgctxt "sidebarnumberformat|thousandseparator"
msgid "_Thousands separator"
msgstr "Ločilo _tisočic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:279
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:280
msgctxt "sidebarnumberformat|thousandseparator|tooltip_text"
msgid "Inserts a separator between thousands."
msgstr "Vstavi ločilo po tisočicah."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:292
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:293
msgctxt "sidebarnumberformat|engineeringnotation"
msgid "_Engineering notation"
msgstr "_Inženirski zapis"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:295
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sidebarnumberformat.ui:296
msgctxt "sidebarnumberformat|engineeringnotation|tooltip_text"
msgid "Ensures that exponent is a multiple of 3."
msgstr "Zagotavlja, da je eksponent večkratnik števila 3."
@@ -24724,12 +24729,12 @@ msgctxt "simplerefdialog|SimpleRefDialog"
msgid "Set range"
msgstr "Določite obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/simplerefdialog.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/simplerefdialog.ui:88
msgctxt "simplerefdialog|area"
msgid "Area:"
msgstr "Področje:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/simplerefdialog.ui:140
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/simplerefdialog.ui:141
msgctxt "simplerefdialog|extended_tip|SimpleRefDialog"
msgid "Filters the list of changes according to the range of cells that you specify. To select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...)."
msgstr "Filtrira seznam sprememb glede na obseg celic, ki ga določite. Če želite izbrati obseg celic na vašem delovnem listu, kliknite gumb Nastavi sklic (...)."
@@ -24739,282 +24744,287 @@ msgctxt "solverdlg|SolverDialog"
msgid "Solver"
msgstr "Reševalec"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:24
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:39
+msgctxt "solverdlg|resetall"
+msgid "_Reset All"
+msgstr "Po_nastavi vse"
+
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:53
msgctxt "solverdlg|options"
msgid "O_ptions..."
msgstr "Mo_žnosti ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:31
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:60
msgctxt "solverdlg|extended_tip|options"
msgid "Opens the Solver Options dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Možnosti reševalca."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:58
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:72
msgctxt "solverdlg|solve"
msgid "_Solve"
msgstr "_Reši"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:113
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:128
msgctxt "solverdlg|targetlabel"
msgid "_Target cell"
msgstr "_Ciljna celica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:126
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:141
msgctxt "solverdlg|result"
msgid "Optimize result to"
msgstr "Optimiziraj rezultat na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:140
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:155
msgctxt "solverdlg|changelabel"
msgid "_By changing cells"
msgstr "_S spreminjanjem celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:151
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:166
msgctxt "solverdlg|min"
msgid "Minim_um"
msgstr "Naj_manj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:164
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:179
msgctxt "solverdlg|extended_tip|min"
msgid "Enter the cell range that can be changed."
msgstr "Vnesite obseg celic, ki jih je mogoče spreminjati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:175
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:190
msgctxt "solverdlg|max"
msgid "_Maximum"
msgstr "_Največ"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:189
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:204
msgctxt "solverdlg|extended_tip|max"
msgid "Enter the cell range that can be changed."
msgstr "Vnesite obseg celic, ki jih je mogoče spreminjati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:213
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:228
msgctxt "solverdlg|extended_tip|changeedit"
msgid "Enter the cell range that can be changed."
msgstr "Vnesite obseg celic, ki jih je mogoče spreminjati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:255
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:270
msgctxt "solverdlg|extended_tip|targetedit"
msgid "Enter or click the cell reference of the target cell. This field takes the address of the cell whose value is to be optimized."
msgstr "Vnesite ali kliknite sklic celice na ciljno celico. To polje hrani naslov celice, katere vrednost želite optimizirati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:291
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:306
msgctxt "solverdlg|value"
msgid "_Value of"
msgstr "_vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:304
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:319
msgctxt "solverdlg|extended_tip|value"
msgid "Enter the cell range that can be changed."
msgstr "Vnesite obseg celic, ki jih je mogoče spreminjati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:328
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:343
msgctxt "solverdlg|extended_tip|valueedit"
msgid "Enter the cell range that can be changed."
msgstr "Vnesite obseg celic, ki jih je mogoče spreminjati."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:418
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:435
msgctxt "solverdlg|cellreflabel"
msgid "_Cell reference"
msgstr "Skli_c na celico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:432
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:449
msgctxt "solverdlg|oplabel"
msgid "_Operator"
msgstr "_Operator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:446
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:463
msgctxt "solverdlg|constraintlabel"
msgid "V_alue"
msgstr "Vre_dnost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:465
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:482
msgctxt "solverdlg|ref1edit-atkobject"
msgid "Cell reference"
msgstr "Sklic na celico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:483
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:500
msgctxt "solverdlg|ref2edit-atkobject"
msgid "Cell reference"
msgstr "Sklic na celico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:501
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:518
msgctxt "solverdlg|ref3edit-atkobject"
msgid "Cell reference"
msgstr "Sklic na celico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:519
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:536
msgctxt "solverdlg|ref4edit-atkobject"
msgid "Cell reference"
msgstr "Sklic na celico"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:577
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:594
msgctxt "solverdlg|op1list"
msgid "<="
msgstr "<="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:578
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:595
msgctxt "solverdlg|op1list"
msgid "="
msgstr "="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:579
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:596
msgctxt "solverdlg|op1list"
msgid "=>"
msgstr "=>"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:580
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:597
msgctxt "solverdlg|op1list"
msgid "Integer"
msgstr "Celo število"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:581
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:598
msgctxt "solverdlg|op1list"
msgid "Binary"
msgstr "Dvojiško"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:585
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:602
msgctxt "solverdlg|op1list-atkobject"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:599
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:616
msgctxt "solverdlg|op2list"
msgid "<="
msgstr "<="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:600
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:617
msgctxt "solverdlg|op2list"
msgid "="
msgstr "="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:601
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:618
msgctxt "solverdlg|op2list"
msgid "=>"
msgstr "=>"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:602
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:619
msgctxt "solverdlg|op2list"
msgid "Integer"
msgstr "Celo število"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:603
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:620
msgctxt "solverdlg|op2list"
msgid "Binary"
msgstr "Dvojiško"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:607
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:624
msgctxt "solverdlg|op2list-atkobject"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:621
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:638
msgctxt "solverdlg|op3list"
msgid "<="
msgstr "<="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:622
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:639
msgctxt "solverdlg|op3list"
msgid "="
msgstr "="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:623
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:640
msgctxt "solverdlg|op3list"
msgid "=>"
msgstr "=>"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:624
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:641
msgctxt "solverdlg|op3list"
msgid "Integer"
msgstr "Celo število"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:625
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:642
msgctxt "solverdlg|op3list"
msgid "Binary"
msgstr "Dvojiško"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:629
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:646
msgctxt "solverdlg|op3list-atkobject"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:643
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:660
msgctxt "solverdlg|op4list"
msgid "<="
msgstr "<="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:644
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:661
msgctxt "solverdlg|op4list"
msgid "="
msgstr "="
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:645
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:662
msgctxt "solverdlg|op4list"
msgid "=>"
msgstr "=>"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:646
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:663
msgctxt "solverdlg|op4list"
msgid "Integer"
msgstr "Celo število"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:647
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:664
msgctxt "solverdlg|op4list"
msgid "Binary"
msgstr "Dvojiško"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:651
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:668
msgctxt "solverdlg|op4list-atkobject"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:670
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:687
msgctxt "solverdlg|val1edit-atkobject"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:689
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:706
msgctxt "solverdlg|val2edit-atkobject"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:708
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:725
msgctxt "solverdlg|val3edit-atkobject"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:727
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:744
msgctxt "solverdlg|val4edit-atkobject"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:785
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:802
msgctxt "solverdlg|del2|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:797
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:814
msgctxt "solverdlg|del1|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:809
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:826
msgctxt "solverdlg|del3|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:821
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:838
msgctxt "solverdlg|del4|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:846
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:863
msgctxt "solverdlg|label1"
msgid "Limiting Conditions"
msgstr "Mejni pogoji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:879
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverdlg.ui:896
msgctxt "solverdlg|extended_tip|SolverDialog"
msgid "Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods."
msgstr "Odpre pogovorno okno Reševalec. Reševalec omogoča reševanje matematičnih enačb z več neznankami z uporabo metod iskanja cilja z omejevanjem spremenljivk."
@@ -25024,27 +25034,27 @@ msgctxt "solveroptionsdialog|SolverOptionsDialog"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:103
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:105
msgctxt "solveroptionsdialog|label2"
msgid "Solver engine:"
msgstr "Pogon reševalca:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:119
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:121
msgctxt "solveroptionsdialog|extended_tip|engine"
msgid "Select a solver engine. The listbox is disabled if only one solver engine is installed."
msgstr "Izberite pogon reševalca. Seznamsko polje je onemogočeno, če je nameščen le en pogon reševalca."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:145
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:148
msgctxt "solveroptionsdialog|label1"
msgid "Settings:"
msgstr "Nastavitve:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:212
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:215
msgctxt "solveroptionsdialog|edit"
msgid "Edit..."
msgstr "Uredi ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:221
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solveroptionsdialog.ui:224
msgctxt "solveroptionsdialog|extended_tip|edit"
msgid "If the current entry in the Settings listbox allows you to edit a value, you can click the Edit button. A dialog opens where you can change the value."
msgstr "Če trenutni vnos v seznamskem polju Nastavitve dovoljuje urejanje vrednosti, lahko kliknete gumb Uredi. Odpre se pogovorno okno, kjer lahko spremenite vrednost."
@@ -25054,12 +25064,12 @@ msgctxt "solverprogressdialog|SolverProgressDialog"
msgid "Solving..."
msgstr "Reševanje ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverprogressdialog.ui:26
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverprogressdialog.ui:27
msgctxt "solverprogressdialog|label2"
msgid "Solving in progress..."
msgstr "Reševanje poteka ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverprogressdialog.ui:38
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solverprogressdialog.ui:39
msgctxt "solverprogressdialog|progress"
msgid "(time limit # seconds)"
msgstr "(časovna omejitev # sekund)"
@@ -25079,17 +25089,17 @@ msgctxt "solversuccessdialog|cancel"
msgid "Restore Previous"
msgstr "Obnovi prejšnjega"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solversuccessdialog.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solversuccessdialog.ui:74
msgctxt "solversuccessdialog|label1"
msgid "Do you want to keep the result or do you want to restore previous values?"
msgstr "Želite obdržati rezultat ali obnoviti prejšnje vrednosti?"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solversuccessdialog.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solversuccessdialog.ui:88
msgctxt "solversuccessdialog|label2"
msgid "Solving successfully finished."
msgstr "Reševanje uspešno zaključeno."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/solversuccessdialog.ui:99
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/solversuccessdialog.ui:100
msgctxt "solversuccessdialog|result"
msgid "Result:"
msgstr "Rezultat:"
@@ -25104,222 +25114,222 @@ msgctxt "sortdialog|SortDialog"
msgid "Sort"
msgstr "Razvrsti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortdialog.ui:138
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortdialog.ui:139
msgctxt "sortdialog|criteria"
msgid "Sort Criteria"
msgstr "Pogoji razvrščanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortdialog.ui:184
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortdialog.ui:186
msgctxt "sortdialog|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:32
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:33
msgctxt "sortkey|extended_tip|sortlb"
msgid "Select the column that you want to use as the primary sort key."
msgstr "Izberite stolpec, ki ga želite uporabiti kot primarni ključ razvrščanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:44
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:45
msgctxt "sortkey|up"
msgid "_Ascending"
msgstr "N_araščajoče"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:54
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:55
msgctxt "sortkey|extended_tip|up"
msgid "Sorts the selection from the lowest value to the highest value. The sorting rules are given by the locale. You can define the sort rules on Data - Sort - Options."
msgstr "Razvrsti izbor od najmanjše do največje vrednosti. Pravila razvrščanja določa področna nastavitev. Pravila za razvrščanje lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:65
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:66
msgctxt "sortkey|down"
msgid "_Descending"
msgstr "_Padajoče"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:75
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:76
msgctxt "sortkey|extended_tip|down"
msgid "Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options."
msgstr "Razvrsti izbor od največje do najmanjše vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:92
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:93
msgctxt "sortkey|sortft"
msgid "Sort Key "
msgstr "Ključ razvrščanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:100
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortkey.ui:101
msgctxt "sortkey|extended_tip|SortKeyFrame"
msgid "Select the column that you want to use as the primary sort key."
msgstr "Izberite stolpec, ki ga želite uporabiti kot primarni ključ razvrščanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:31
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:32
msgctxt "sortoptionspage|case"
msgid "Case _sensitive"
msgstr "Ra_zlikuj velike in male črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:40
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:41
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|case"
msgid "Sorts first by uppercase letters and then by lowercase letters. For Asian languages, special handling applies."
msgstr "Najprej razvrsti po velikih črkah, nato po malih. Pri azijskih jezikih veljajo drugačna pravila."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:52
msgctxt "sortoptionspage|header"
msgid "Range contains..."
msgstr "Obseg vsebuje ..."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:60
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:61
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|header"
msgid "Omits the first row or the first column in the selection from the sort."
msgstr "Izpusti prvo vrstico ali prvi stolpec v izboru razvrstitve."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:71
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:72
msgctxt "sortoptionspage|formats"
msgid "Include formats"
msgstr "Vključi oblike"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:80
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:81
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|formats"
msgid "Preserves the current cell formatting."
msgstr "Ohrani trenutno oblikovanje celice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:91
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:92
msgctxt "sortoptionspage|naturalsort"
msgid "Enable natural sort"
msgstr "Omogoči naravni algoritem razvrščanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:100
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:101
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|naturalsort"
msgid "Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings."
msgstr "Naravno razvrščanje je algoritem razvrščanja, ki razvršča števila z znakovnimi predponami po vrednosti numeričnega elementa v vsakem razvrščenem številu in ne po tradicionalnem načinu razvrščanja kot običajnih nizov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:111
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:112
msgctxt "sortoptionspage|includenotes"
msgid "Include boundary column(s) containing only comments"
msgstr "Vključi robne stolpce, ki vsebujejo samo komentarje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:126
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:127
msgctxt "sortoptionspage|includeimages"
msgid "Include boundary column(s) containing only images"
msgstr "Vključi robne stolpce, ki vsebujejo samo slike"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:141
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:142
msgctxt "sortoptionspage|copyresult"
msgid "Copy sort results to:"
msgstr "Kopiraj rezultate razvrščanja v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:154
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|copyresult"
msgid "Copies the sorted list to the cell range that you specify."
msgstr "Prekopira razvrščen seznam v obseg celic, ki ga določite."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:173
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:174
msgctxt "sortoptionspage|outarealb-atkobject"
msgid "Copy sort results to:"
msgstr "Kopiraj rezultate razvrščanja v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:174
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:175
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|outarealb"
msgid "Select a named cell range where you want to display the sorted list, or enter a cell range in the input box."
msgstr "Vnesite obseg celic, kjer želite prikazati razvrščen seznam ali izbrati poimenovan obseg s seznama."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:194
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:195
msgctxt "sortoptionspage|outareaed-atkobject"
msgid "Copy sort results to:"
msgstr "Kopiraj rezultate razvrščanja v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:195
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:196
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|outareaed"
msgid "Enter the cell range where you want to display the sorted list, or select a named range from the list."
msgstr "Vnesite obseg celic, kjer želite prikazati razvrščen seznam ali izbrati poimenovan obseg s seznama."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:206
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:207
msgctxt "sortoptionspage|sortuser"
msgid "Custom sort order"
msgstr "Vrstni red po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:218
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:219
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|sortuser"
msgid "Click here and then select the custom sort order that you want."
msgstr "Kliknite tukaj in izberite želeni vrstni red razvrščanja po meri."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:237
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:238
msgctxt "sortoptionspage|sortuserlb-atkobject"
msgid "Custom sort order"
msgstr "Vrstni red po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:238
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:239
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|sortuserlb"
msgid "Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose Tools - Options - %PRODUCTNAME Calc - Sort Lists ."
msgstr "Uporabi prilagojen vrstni red razvrščanja, ki ste ga določili v pogovornem oknu Možnosti pri %PRODUCTNAME Calc – Razvrščevalni seznami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:253
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:254
msgctxt "sortoptionspage|label6"
msgid "Language"
msgstr "Jezik"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:267
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:268
msgctxt "sortoptionspage|algorithmft"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:282
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:283
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|algorithmlb"
msgid "Select a sorting option for the language."
msgstr "Izberite možnost razvrščanja za jezik."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:303
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:304
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|language"
msgid "Select the language for the sorting rules."
msgstr "Izberite jezik za pravila razvrščanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:344
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:345
msgctxt "sortoptionspage|label2"
msgid "Sort Options"
msgstr "Možnosti razvrščanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:375
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:377
msgctxt "sortoptionspage|topdown"
msgid "_Top to bottom (sort rows)"
msgstr "Od _zgoraj navzdol (razvrsti vrstice)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:385
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:387
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|topdown"
msgid "Sorts rows by the values in the active columns of the selected range."
msgstr "Razvrsti vrstice po vrednostih v aktivnih stolpcih izbranega obsega."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:396
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:398
msgctxt "sortoptionspage|leftright"
msgid "L_eft to right (sort columns)"
msgstr "Od l_eve proti desni (razvrsti stolpce)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:406
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:408
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|leftright"
msgid "Sorts columns by the values in the active rows of the selected range."
msgstr "Razvrsti stolpce po vrednostih v aktivnih vrsticah izbranega obsega."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:423
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:425
msgctxt "sortoptionspage|label1"
msgid "Direction"
msgstr "Smer"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:438
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sortoptionspage.ui:440
msgctxt "sortoptionspage|extended_tip|SortOptionsPage"
msgid "Sets additional sorting options."
msgstr "Nastavi dodatne možnosti za razvrščanje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:22
msgctxt "sorttransformationentry|name"
msgid "Sort Transformation"
msgstr "Preoblikovanje z razvrščanjem"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:35
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:37
msgctxt "sorttransformationentry|type"
msgid "Ascending Order"
msgstr "Naraščajoče zaporedje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:50
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:52
msgctxt "sorttransformationentry|column"
msgid "Column:"
msgstr "Stolpec:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:85
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/sorttransformationentry.ui:87
msgctxt "sorttransformationentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
@@ -25349,22 +25359,22 @@ msgctxt "sortwarning|sorttip"
msgid "Tip: The sort range can be detected automatically. Place the cell cursor inside a list and execute sort. The whole range of neighboring non-empty cells will then be sorted."
msgstr "Nasvet: Obseg razvrščanja je mogoče zaznati samodejno. Postavite kazalko v seznam in izvršite razvrščanje. Razvrščen bo celoten obseg sosednih celic, ki niso prazne."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:22
msgctxt "splitcolumnentry|name"
msgid "Split Column Action"
msgstr "Dejanje deljenja stolpca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:39
msgctxt "splitcolumnentry|separator"
msgid "Separator:"
msgstr "Ločilo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:48
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:50
msgctxt "splitcolumnentry|max_num_columns"
msgid "Maximum Number of Columns"
msgstr "Največje število stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/splitcolumnentry.ui:89
msgctxt "splitcolumnentry|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
@@ -25384,557 +25394,557 @@ msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:173
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:175
msgctxt "standardfilterdialog|connect1"
msgid "AND"
msgstr "IN"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:174
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:176
msgctxt "standardfilterdialog|connect1"
msgid "OR"
msgstr "ALI"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:183
msgctxt "standardfilterdialog|connect1-atkobject"
msgid "Operator 1"
msgstr "Operator 1"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:182
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:184
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|connect1"
msgid "For the following arguments, you can choose between the logical operators AND / OR."
msgstr "Pri naslednjih argumentih lahko izbirate med logičnima operatorjema IN / ALI."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:196
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:198
msgctxt "standardfilterdialog|connect2"
msgid "AND"
msgstr "IN"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:197
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:199
msgctxt "standardfilterdialog|connect2"
msgid "OR"
msgstr "ALI"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:204
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:206
msgctxt "standardfilterdialog|connect2-atkobject"
msgid "Operator 2"
msgstr "Operator 2"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:205
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:207
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|connect2"
msgid "For the following arguments, you can choose between the logical operators AND / OR."
msgstr "Pri naslednjih argumentih lahko izbirate med logičnima operatorjema IN / ALI."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:221
msgctxt "standardfilterdialog|connect3"
msgid "AND"
msgstr "IN"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:220
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:222
msgctxt "standardfilterdialog|connect3"
msgid "OR"
msgstr "ALI"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:224
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:226
msgctxt "standardfilterdialog|connect3-atkobject"
msgid "Operator 3"
msgstr "Operator 3"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:238
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:240
msgctxt "standardfilterdialog|connect4"
msgid "AND"
msgstr "IN"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:239
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:241
msgctxt "standardfilterdialog|connect4"
msgid "OR"
msgstr "ALI"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:243
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:245
msgctxt "standardfilterdialog|connect4-atkobject"
msgid "Operator 4"
msgstr "Operator 4"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:256
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:258
msgctxt "standardfilterdialog|label2"
msgid "Operator"
msgstr "Operator"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:267
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:269
msgctxt "standardfilterdialog|label3"
msgid "Field name"
msgstr "Ime polja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:278
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:280
msgctxt "standardfilterdialog|label4"
msgid "Condition"
msgstr "Pogoj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:289
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:291
msgctxt "standardfilterdialog|label5"
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:305
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:307
msgctxt "standardfilterdialog|field1-atkobject"
msgid "Field Name 1"
msgstr "Ime polja 1"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:306
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:308
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|field1"
msgid "Specifies the field names from the current table to set them in the argument."
msgstr "Določi imena polj iz trenutne tabele, da jih nastavi v argument."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:324
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:326
msgctxt "standardfilterdialog|field2-atkobject"
msgid "Field Name 2"
msgstr "Ime polja 2"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:325
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:327
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|field2"
msgid "Specifies the field names from the current table to set them in the argument."
msgstr "Določi imena polj iz trenutne tabele, da jih nastavi v argument."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:343
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:345
msgctxt "standardfilterdialog|field3-atkobject"
msgid "Field Name 3"
msgstr "Ime polja 3"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:344
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:346
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|field3"
msgid "Specifies the field names from the current table to set them in the argument."
msgstr "Določi imena polj iz trenutne tabele, da jih nastavi v argument."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:359
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:361
msgctxt "standardfilterdialog|field4-atkobject"
msgid "Field Name 4"
msgstr "Ime polja 4"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:379
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:381
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Largest"
msgstr "Največji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:380
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:382
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Smallest"
msgstr "Najmanjši"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:381
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:383
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Largest %"
msgstr "Največji %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:382
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:384
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Smallest %"
msgstr "Najmanjši %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:383
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:385
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Contains"
msgstr "Vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:384
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:386
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Does not contain"
msgstr "Ne vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:385
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:387
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Begins with"
msgstr "Se začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:386
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:388
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Does not begin with"
msgstr "Se ne začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:387
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:389
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Ends with"
msgstr "Se konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:388
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:390
msgctxt "standardfilterdialog|cond1"
msgid "Does not end with"
msgstr "Se ne konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:395
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:397
msgctxt "standardfilterdialog|cond1-atkobject"
msgid "Condition 1"
msgstr "Pogoj 1"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:396
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:398
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|cond1"
msgid "Specifies the comparative operators through which the entries in the Field name and Value fields can be linked."
msgstr "Določi primerjalne operatorje, preko katerih so lahko povezani vnosi v Ime polja in Vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:416
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:418
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Largest"
msgstr "Največji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:417
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:419
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Smallest"
msgstr "Najmanjši"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:418
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:420
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Largest %"
msgstr "Največji %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:419
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:421
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Smallest %"
msgstr "Najmanjši %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:420
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:422
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Contains"
msgstr "Vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:421
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:423
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Does not contain"
msgstr "Ne vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:422
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:424
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Begins with"
msgstr "Se začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:423
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:425
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Does not begin with"
msgstr "Se ne začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:424
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:426
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Ends with"
msgstr "Se konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:425
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:427
msgctxt "standardfilterdialog|cond2"
msgid "Does not end with"
msgstr "Se ne konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:432
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:434
msgctxt "standardfilterdialog|cond2-atkobject"
msgid "Condition 2"
msgstr "Pogoj 2"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:433
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:435
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|cond2"
msgid "Specifies the comparative operators through which the entries in the Field name and Value fields can be linked."
msgstr "Določi primerjalne operatorje, preko katerih so lahko povezani vnosi v Ime polja in Vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:453
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:455
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Largest"
msgstr "Največji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:454
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:456
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Smallest"
msgstr "Najmanjši"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:455
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:457
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Largest %"
msgstr "Največji %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:456
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:458
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Smallest %"
msgstr "Najmanjši %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:457
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:459
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Contains"
msgstr "Vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:458
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:460
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Does not contain"
msgstr "Ne vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:459
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:461
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Begins with"
msgstr "Se začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:460
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:462
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Does not begin with"
msgstr "Se ne začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:461
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:463
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Ends with"
msgstr "Se konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:462
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:464
msgctxt "standardfilterdialog|cond3"
msgid "Does not end with"
msgstr "Se ne konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:469
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:471
msgctxt "standardfilterdialog|cond3-atkobject"
msgid "Condition 3"
msgstr "Pogoj 3"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:470
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:472
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|cond3"
msgid "Specifies the comparative operators through which the entries in the Field name and Value fields can be linked."
msgstr "Določi primerjalne operatorje, preko katerih so lahko povezani vnosi v Ime polja in Vrednost."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:490
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:492
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Largest"
msgstr "Največji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:491
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:493
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Smallest"
msgstr "Najmanjši"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:492
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:494
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Largest %"
msgstr "Največji %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:493
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:495
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Smallest %"
msgstr "Najmanjši %"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:494
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:496
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Contains"
msgstr "Vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:495
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:497
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Does not contain"
msgstr "Ne vsebuje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:496
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:498
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Begins with"
msgstr "Se začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:497
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:499
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Does not begin with"
msgstr "Se ne začne z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:498
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:500
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Ends with"
msgstr "Se konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:499
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:501
msgctxt "standardfilterdialog|cond4"
msgid "Does not end with"
msgstr "Se ne konča z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:503
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:505
msgctxt "standardfilterdialog|cond4-atkobject"
msgid "Condition 4"
msgstr "Pogoj 4"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:529
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:531
msgctxt "standardfilterdialog|val1-atkobject"
msgid "Value 1"
msgstr "Vrednost 1"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:530
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:532
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|val1"
msgid "Specifies a value to filter the field."
msgstr "Določa vrednost za filtriranje polj."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:556
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:558
msgctxt "standardfilterdialog|val2-atkobject"
msgid "Value 2"
msgstr "Vrednost 2"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:557
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:559
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|val2"
msgid "Specifies a value to filter the field."
msgstr "Določa vrednost za filtriranje polj."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:583
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:585
msgctxt "standardfilterdialog|val3-atkobject"
msgid "Value 3"
msgstr "Vrednost 3"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:584
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:586
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|val3"
msgid "Specifies a value to filter the field."
msgstr "Določa vrednost za filtriranje polj."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:607
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:609
msgctxt "standardfilterdialog|val4-atkobject"
msgid "Value 4"
msgstr "Vrednost 4"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:621
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:623
msgctxt "standardfilterdialog|remove1|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:635
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:637
msgctxt "standardfilterdialog|remove2|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:649
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:651
msgctxt "standardfilterdialog|remove3|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:663
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:665
msgctxt "standardfilterdialog|remove4|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:693
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:695
msgctxt "standardfilterdialog|label1"
msgid "Filter Criteria"
msgstr "Pogoji filtra"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:731
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:735
msgctxt "standardfilterdialog|case"
msgid "_Case sensitive"
msgstr "Raz_likuj velike in male črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:741
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:745
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|case"
msgid "Distinguishes between uppercase and lowercase letters when filtering the data."
msgstr "Pri filtriranju razloči med velikimi in malimi črkami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:752
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:756
msgctxt "standardfilterdialog|header"
msgid "Range c_ontains column labels"
msgstr "Obseg vs_ebuje oznake stolpcev"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:762
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:766
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|header"
msgid "Includes the column labels in the first row of a cell range."
msgstr "Vključi oznake stolpcev v prvo vrstico obsega celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:773
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:777
msgctxt "standardfilterdialog|regexp"
msgid "Regular _expressions"
msgstr "Re_gularni izrazi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:783
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:787
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|regexp"
msgid "Allows you to use regular expressions in the filter definition."
msgstr "Omogoča uporabo regularnih izrazov v definiciji filtra."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:794
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:798
msgctxt "standardfilterdialog|unique"
msgid "_No duplications"
msgstr "Brez podvaja_nja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:804
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:808
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|unique"
msgid "Excludes duplicate rows in the list of filtered data."
msgstr "Izključi dvojnike vrstic s seznama filtriranih podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:815
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:819
msgctxt "standardfilterdialog|copyresult"
msgid "Co_py results to:"
msgstr "Ko_piraj rezultate v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:829
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:833
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|copyresult"
msgid "Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results."
msgstr "Izberite potrditveno polje in nato obseg celice, kjer želite prikazati rezultate filtriranja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:840
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:844
msgctxt "standardfilterdialog|destpers"
msgid "_Keep filter criteria"
msgstr "Ob_drži pogoje filtriranja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:850
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:854
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|destpers"
msgid "Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range."
msgstr "Potrdite polje Kopiraj rezultate v in nato podajte obseg mesta, kjer želite, da se prikažejo filtrirani podatki. Če je to polje potrjeno, ostane obseg mesta povezan z obsegom vira. Obseg vira v Podatki – Določi obseg morate določiti kot obseg zbirke podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:881
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:886
msgctxt "standardfilterdialog|lbcopyarea-atkobject"
msgid "Copy results to"
msgstr "Kopiraj rezultate v"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:882
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:887
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|lbcopyarea"
msgid "Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results."
msgstr "Izberite potrditveno polje in nato obseg celice, kjer želite prikazati rezultate filtriranja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:903
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:908
msgctxt "standardfilterdialog|edcopyarea-atkobject"
msgid "Copy results to"
msgstr "Kopiraj rezultate v"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:904
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:909
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|edcopyarea"
msgid "Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results."
msgstr "Izberite potrditveno polje in nato obseg celice, kjer želite prikazati rezultate filtriranja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:923
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:928
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|rbcopyarea"
msgid "Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size."
msgstr "Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:947
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:953
msgctxt "standardfilterdialog|dbarealabel"
msgid "Data range:"
msgstr "Obseg podatkov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:960
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:966
msgctxt "standardfilterdialog|dbarea"
msgid "dummy"
msgstr "lažno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:980
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:986
msgctxt "standardfilterdialog|label6"
msgid "Op_tions"
msgstr "Mo_žnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:986
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:992
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|more"
msgid "Shows additional filter options."
msgstr "Pokaže dodatne možnosti filtra."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:1009
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/standardfilterdialog.ui:1015
msgctxt "standardfilterdialog|extended_tip|StandardFilterDialog"
msgid "Specifies the logical conditions to filter your table data."
msgstr "Določi logične pogoje za filtriranje podatkov v tabeli."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:27
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:28
msgctxt "statisticsinfopage|label6"
msgid "Pages:"
msgstr "Strani:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:53
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:54
msgctxt "statisticsinfopage|label5"
msgid "Cells:"
msgstr "Celice:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:79
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:80
msgctxt "statisticsinfopage|label2"
msgid "Sheets:"
msgstr "Delovni listi:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:106
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:107
msgctxt "statisticsinfopage|label3"
msgid "Formula groups:"
msgstr "Skupine formul:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:136
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/statisticsinfopage.ui:137
msgctxt "statisticsinfopage|label1"
msgid "Document: "
msgstr "Dokument: "
@@ -25944,22 +25954,22 @@ msgctxt "subtotaldialog|SubTotalDialog"
msgid "Subtotals"
msgstr "Delne vsote"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:154
msgctxt "subtotaldialog|1stgroup"
msgid "1st Group"
msgstr "1. skupina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:199
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:201
msgctxt "subtotaldialog|2ndgroup"
msgid "2nd Group"
msgstr "2. skupina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:246
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:249
msgctxt "subtotaldialog|3rdgroup"
msgid "3rd Group"
msgstr "3. skupina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:293
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaldialog.ui:297
msgctxt "subtotaldialog|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
@@ -25979,117 +25989,117 @@ msgctxt "subtotalgrppage|select_all_columns_button"
msgid "Select all columns"
msgstr "Izberi vse stolpce"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:105
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:106
msgctxt "subtotalgrppage|label2"
msgid "Calculate subtotals for:"
msgstr "Izračunaj delne vsote za:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:119
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:120
msgctxt "subtotalgrppage|label3"
msgid "Use function:"
msgstr "Uporabi funkcijo:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:177
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:178
msgctxt "subtotalgrppage|extended_tip|columns"
msgid "Select the column(s) containing the values that you want to subtotal."
msgstr "Izberite stolpec ali stolpce, ki vsebujejo vrednosti, za katere želite izračunati delne vsote."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:223
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:224
msgctxt "subtotalgrppage|extended_tip|functions"
msgid "Select the mathematical function that you want to use to calculate the subtotals."
msgstr "Izberite matematično funkcijo, ki jo želite uporabiti za izračun delnih vsot."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:243
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotalgrppage.ui:244
msgctxt "subtotalgrppage|extended_tip|SubTotalGrpPage"
msgid "Specify the settings for up to three subtotal groups. Each tab has the same layout."
msgstr "Podajte nastavitve za do tri skupine delnih vsot. Vsak zavihek ima enako postavitev."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:35
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:36
msgctxt "subtotaloptionspage|pagebreak"
msgid "_Page break between groups"
msgstr "Prelom s_trani med skupinami"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:45
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:46
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|pagebreak"
msgid "Inserts a new page after each group of subtotaled data."
msgstr "Vstavi novo stran za vsako skupino podatkov z delnimi vrednostmi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:56
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:57
msgctxt "subtotaloptionspage|case"
msgid "_Case sensitive"
msgstr "Raz_likuj velike in male črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:66
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:67
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|case"
msgid "Recalculates subtotals when you change the case of a data label."
msgstr "Ponovno izračuna delne vrednosti, ko spremenite velikost črk oznake podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:77
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:78
msgctxt "subtotaloptionspage|sort"
msgid "Pre-_sort area according to groups"
msgstr "Pred_razvrsti območje glede na skupine"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:87
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:88
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|sort"
msgid "Sorts the area that you selected in the Group by box of the Group tabs according to the columns that you selected."
msgstr "Razvrsti območje, ki ste ga izbrali v polju Združi po zavihkov Skupine glede na stolpce, ki ste jih izbrali."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:105
msgctxt "subtotaloptionspage|label1"
msgid "Groups"
msgstr "Skupine"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:142
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:144
msgctxt "subtotaloptionspage|ascending"
msgid "_Ascending"
msgstr "N_araščajoče"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:155
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|ascending"
msgid "Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options."
msgstr "Razvrsti izbor od najmanjše do največje vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:164
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:166
msgctxt "subtotaloptionspage|descending"
msgid "D_escending"
msgstr "Padajoč_e"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:176
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:178
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|descending"
msgid "Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options."
msgstr "Razvrsti izbor od največje do najmanjše vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:187
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:189
msgctxt "subtotaloptionspage|formats"
msgid "I_nclude formats"
msgstr "V_ključi oblike"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:197
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:199
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|formats"
msgid "Considers formatting attributes when sorting."
msgstr "Upošteva atribute oblikovanja pri razvrščanju."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:208
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:210
msgctxt "subtotaloptionspage|btnuserdef"
msgid "C_ustom sort order"
msgstr "Vrstni _red po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:221
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:223
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|btnuserdef"
msgid "Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at %PRODUCTNAME Calc - Sort Lists."
msgstr "Uporabi prilagojen vrstni red razvrščanja, ki ste ga določili v pogovornem oknu Možnosti pri %PRODUCTNAME Calc – Razvrščevalni seznami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:240
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:242
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|lbuserdef"
msgid "Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at %PRODUCTNAME Calc - Sort Lists."
msgstr "Uporabi prilagojen vrstni red razvrščanja, ki ste ga določili v pogovornem oknu Možnosti pri %PRODUCTNAME Calc – Razvrščevalni seznami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:257
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:259
msgctxt "subtotaloptionspage|label2"
msgid "Sort"
msgstr "Razvrsti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:272
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/subtotaloptionspage.ui:274
msgctxt "subtotaloptionspage|extended_tip|SubTotalOptionsPage"
msgid "Specify the settings for calculating and presenting subtotals."
msgstr "Podajte nastavitve za izračun in predstavitev delnih vsot."
@@ -26104,217 +26114,217 @@ msgctxt "textimportcsv|TextImportCsvDialog"
msgid "Text Import"
msgstr "Uvoz besedila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:122
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:123
msgctxt "textimportcsv|textcharset"
msgid "Ch_aracter set:"
msgstr "N_abor znakov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:136
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:137
msgctxt "textimportcsv|textlanguage"
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:150
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:151
msgctxt "textimportcsv|textfromrow"
msgid "From ro_w:"
msgstr "Od v_rstice:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:166
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:167
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|charset"
msgid "Specifies the character set to be used in the imported file."
msgstr "Določi nabor znakov, ki bo uporabljen za uvožene datoteke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:182
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|language"
msgid "Determines how the number strings are imported."
msgstr "Določa, kako bodo uvoženi številski nizi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:199
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:200
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|fromrow"
msgid "Specifies the row where you want to start the import."
msgstr "Določa vrstico, s katero želite začeti uvoz."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:216
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:217
msgctxt "textimportcsv|label1"
msgid "Import"
msgstr "Uvoz"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:259
msgctxt "textimportcsv|tofixedwidth"
msgid "_Fixed width"
msgstr "_Fiksna širina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:268
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:269
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|tofixedwidth"
msgid "Separates fixed-width data (equal number of characters) into columns."
msgstr "Podatke razmeji v stolpce glede na fiksno širino (enako število znakov)."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:280
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:281
msgctxt "textimportcsv|toseparatedby"
msgid "_Separated by"
msgstr "_Ločeno z"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:290
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:291
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|toseparatedby"
msgid "Select the separator used in your data."
msgstr "Izberite ločilo, ki je uporabljeno za razmejitev podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:322
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:324
msgctxt "textimportcsv|tab"
msgid "_Tab"
msgstr "_Tabulatorji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:332
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:334
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|tab"
msgid "Separates data delimited by tabs into columns."
msgstr "S tabulatorji ločene podatke porazdeli v stolpce."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:343
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:345
msgctxt "textimportcsv|mergedelimiters"
msgid "Merge _delimiters"
msgstr "Spo_ji ločila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:354
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:356
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|mergedelimiters"
msgid "Combines consecutive delimiters and removes blank data fields."
msgstr "Združi zaporedna ločila in odstrani prazna podatkovna polja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:366
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:368
msgctxt "textimportcsv|removespace"
msgid "Tr_im spaces"
msgstr "_Oklesti presledke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:377
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:379
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|removespace"
msgid "Removes starting and trailing spaces from data fields."
msgstr "Iz podatkovnih polj odstrani vodilne in končne presledke."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:389
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:391
msgctxt "textimportcsv|comma"
msgid "_Comma"
msgstr "Veji_ca"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:399
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:401
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|comma"
msgid "Separates data delimited by commas into columns."
msgstr "Po stolpcih loči podatke, razmejene z vejicami."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:410
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:412
msgctxt "textimportcsv|semicolon"
msgid "S_emicolon"
msgstr "Podpi_čje"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:420
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:422
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|semicolon"
msgid "Separates data delimited by semicolons into columns."
msgstr "Po stolpcih loči podatke, razmejene s podpičji."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:431
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:433
msgctxt "textimportcsv|space"
msgid "S_pace"
msgstr "Pres_ledek"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:441
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:443
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|space"
msgid "Separates data delimited by spaces into columns."
msgstr "Po stolpcih loči podatke, razmejene s presledki."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:458
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:461
msgctxt "textimportcsv|other"
msgid "Othe_r"
msgstr "D_rugo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:470
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:473
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|other"
msgid "Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data."
msgstr "Po stolpcih loči podatke, razmejene z ločilom, ki ga navedete. Opomba: Ločilo po meri mora biti tudi vsebovano v teh podatkih."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:492
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:495
msgctxt "textimportcsv|inputother-atkobject"
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:493
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:496
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|inputother"
msgid "Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data."
msgstr "Po stolpcih loči podatke, razmejene z ločilom, ki ga navedete. Opomba: Ločilo po meri mora biti tudi vsebovano v teh podatkih."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:518
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:522
msgctxt "textimportcsv|texttextdelimiter"
msgid "Strin_g delimiter:"
msgstr "Ločilo ni_za:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:543
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:547
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|textdelimiter"
msgid "Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box."
msgstr "Izberite znak, ki razmejuje besedilne podatke. V polje z besedilom lahko tudi vnesete znak."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:575
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:579
msgctxt "textimportcsv|separatoroptions"
msgid "Separator Options"
msgstr "Možnosti ločila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:609
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:613
msgctxt "textimportcsv|quotedfieldastext"
msgid "F_ormat quoted field as text"
msgstr "Oblikuj _navedeno polje kot besedilo"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:618
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:622
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|quotedfieldastext"
msgid "When this option is enabled, fields or cells whose values are quoted in their entirety (the first and last characters of the value equal the text delimiter) are imported as text."
msgstr "Ko je ta možnost omogočena, se polja ali celice, katerih vrednosti so v celoti v navedkih (prvi in zadnji znak vrednosti sta enaka ločilu besedila), uvozijo kot besedilo."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:630
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:634
msgctxt "textimportcsv|detectspecialnumbers"
msgid "Detect special _numbers"
msgstr "Zaznaj posebna š_tevila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:639
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:643
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|detectspecialnumbers"
msgid "When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates, time, and scientific notation."
msgstr "Ko je ta možnost omogočena, Calc samodejno zazna vse številske zapise, vključno s posebnimi oblikami zapisa, kot so datum, čas in znanstveni zapis."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:651
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:655
msgctxt "textimportcsv|skipemptycells"
msgid "S_kip empty cells"
msgstr "Pres_koči prazne celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:655
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:659
msgctxt "textimportcsv|skipemptycells"
msgid "If enabled, blank cells in source will not override the target."
msgstr "Če je omogočeno, prazne celice vira ne preglasijo cilja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:661
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:665
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|skipemptycells"
msgid "When this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells."
msgstr "Ko je ta možnost omogočena, program Calc pri lepljenju praznih celic ohrani prejšnjo vsebino celic. Sicer program Calc izbriše prejšnjo vsebino celic."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:679
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:683
msgctxt "textimportcsv|label3"
msgid "Other Options"
msgstr "Razne možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:721
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:725
msgctxt "textimportcsv|textcolumntype"
msgid "Column t_ype:"
msgstr "V_rsta stolpca:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:737
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:741
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|columntype"
msgid "Choose a column in the preview window and select the data type to be applied the imported data."
msgstr "V oknu predogleda izberite stolpec in izberite vrsto podatkov, ki naj bo upoštevana ob uvozu podatkov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:816
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:820
msgctxt "textimportcsv|textalttitle"
msgid "Text to Columns"
msgstr "Besedilo v stolpce"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:832
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:836
msgctxt "textimportcsv|label4"
msgid "Fields"
msgstr "Polja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:864
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportcsv.ui:868
msgctxt "textimportcsv|extended_tip|TextImportCsvDialog"
msgid "Sets the import options for delimited data."
msgstr "Nastavi možnosti za uvoz razmejenih podatkov."
@@ -26324,387 +26334,387 @@ msgctxt "textimportoptions|TextImportOptionsDialog"
msgid "Import Options"
msgstr "Možnosti uvoza"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:105
msgctxt "textimportoptions|custom"
msgid "Custom:"
msgstr "Po meri:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:120
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:121
msgctxt "textimportoptions|automatic"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:154
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:155
msgctxt "textimportoptions|label2"
msgid "Select the Language to Use for Import"
msgstr "Izberite jezik, ki ga želite uporabiti pri uvozu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:181
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:182
msgctxt "textimportoptions|convertdata"
msgid "Detect special numbers (such as dates)"
msgstr "Zaznaj posebna števila (kot so datumi)"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:196
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/textimportoptions.ui:197
msgctxt "textimportoptions|label3"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:21
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:22
msgctxt "texttransformationentry|name"
msgid "Text Transformation"
msgstr "Preoblikovanje besedila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:37
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:39
msgctxt "texttransformationentry|type"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:53
msgctxt "texttransformationentry|columns"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:81
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:83
msgctxt "texttransformation_type|tolower"
msgid "To Lower"
msgstr "V male črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:82
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:84
msgctxt "texttransformation_type|toupper"
msgid "To Upper"
msgstr "V velike črke"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:83
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:85
msgctxt "texttransformation_type|capitalize"
msgid "Capitalize"
msgstr "Velike začetnice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:84
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:86
msgctxt "texttransformation_type|trim"
msgid "Trim"
msgstr "Poreži"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:104
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/texttransformationentry.ui:106
msgctxt "texttransformation_type|delete"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:33
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:35
msgctxt "tpviewpage|formula"
msgid "_Formulas"
msgstr "_Formule"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:42
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:44
msgctxt "extended_tip|formula"
msgid "Specifies whether to show formulas instead of results in the cells."
msgstr "Določa, ali naj bodo v celicah prikazane formule namesto rezultatov."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:53
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:55
msgctxt "tpviewpage|nil"
msgid "Zero val_ues"
msgstr "Ničelne _vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:62
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:64
msgctxt "extended_tip|nil"
msgid "Specifies whether to show numbers with the value of 0."
msgstr "Določa, ali naj bodo številke z vrednostjo 0 prikazane."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:75
msgctxt "tpviewpage|annot"
msgid "_Comment indicator"
msgstr "_Indikator komentarja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:82
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:84
msgctxt "extended_tip|annot"
msgid "Specifies that a small rectangle in the top right corner of the cell indicates that a comment exists. The comment will be shown only when you enable tips under %PRODUCTNAME - General in the Options dialog box."
msgstr "Določa, da majhen pravokotnik v desnem zgornjem kotu celice nakazuje, da obstaja komentar. Komentar bo prikazan le, če omogočite namige pod %PRODUCTNAME – Splošno v pogovornem oknu Možnosti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:93
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:95
msgctxt "tpviewpage|value"
msgid "Value h_ighlighting"
msgstr "Po_udarjanje vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:102
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:104
msgctxt "extended_tip|value"
msgid "Mark the Value highlighting box to show the cell contents in different colors, depending on type. Text cells are formatted in black, formulas in green, number cells in blue, and protected cells are shown with light grey background, no matter how their display is formatted."
msgstr "Označite potrditveno polje Poudarjanje vrednosti, če želite poudariti vsebino celic v različnih barvah glede na vrsto. Celice z besedilom so oblikovane s črno barvo, formule z zeleno in celice s številkami z modro, ne glede na to, kako je oblikovan njihov prikaz."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:113
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:115
msgctxt "tpviewpage|anchor"
msgid "_Anchor"
msgstr "Za_sidraj"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:122
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:124
msgctxt "extended_tip|anchor"
msgid "Specifies whether the anchor icon is displayed when an inserted object, such as a graphic, is selected."
msgstr "Določa, ali je prikazana ikona sidra, ko je izbran vstavljen predmet, npr. slika."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:133
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:135
msgctxt "tpviewpage|clipmark"
msgid "Te_xt overflow"
msgstr "Prekoračitev _besedila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:142
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:144
msgctxt "extended_tip|clipmark"
msgid "If a cell contains text that is wider than the width of the cell, the text is displayed over empty neighboring cells in the same row. If there is no empty neighboring cell, a small triangle at the cell border indicates that the text continues."
msgstr "Če celica vsebuje besedilo, ki je širše od širine celice, bo besedilo prikazano preko prazne sosednje celice v isti vrstici. Če ni nobene prazne sosednje celice, bo majhen trikotnik, ki se pojavi na robu celice, označeval, da se besedilo nadaljuje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:153
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:155
msgctxt "tpviewpage|rangefind"
msgid "_Show references in color"
msgstr "Po_kaži sklice v barvah"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:162
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:164
msgctxt "extended_tip|rangefind"
msgid "Specifies that each reference is highlighted in color in the formula. The cell range is also enclosed by a colored border as soon as the cell containing the reference is selected for editing."
msgstr "Določa, da je vsak sklic v formuli poudarjen z barvo. Območje celice je obdano z obarvanim robom takoj, ko celico, ki vsebuje sklic, izberete za urejanje."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:179
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:181
msgctxt "tpviewpage|label4"
msgid "Display"
msgstr "Prikaz"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:209
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:212
msgctxt "tpviewpage|rowcolheader"
msgid "Colu_mn/row headers"
msgstr "Glave stolp_cev/vrstic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:218
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:221
msgctxt "extended_tip|rowcolheader"
msgid "Specifies whether to display row and column headers."
msgstr "Določa, ali naj se prikažejo naslovne vrstice in stolpci (glave stolpcev oz. vrstic)."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:229
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:232
msgctxt "tpviewpage|hscroll"
msgid "Hori_zontal scroll bar"
msgstr "Vodoravni drsni tra_k"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:238
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:241
msgctxt "extended_tip|hscroll"
msgid "Specifies whether to display a horizontal scrollbar at the bottom of the document window."
msgstr "Določa, ali se bo vodoravni drsni trak prikazal na spodnjem robu okna dokumenta."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:249
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:252
msgctxt "tpviewpage|vscroll"
msgid "_Vertical scroll bar"
msgstr "_Navpični drsni trak"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:258
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:261
msgctxt "extended_tip|vscroll"
msgid "Specifies whether to display a vertical scrollbar at the right of the document window."
msgstr "Določa, ali se bo navpični drsni trak prikazal na desnem robu okna dokumenta."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:269
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:272
msgctxt "tpviewpage|tblreg"
msgid "Sh_eet tabs"
msgstr "_Jezički delovnih listov"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:278
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:281
msgctxt "extended_tip|tblreg"
msgid "Specifies whether to display the sheet tabs at the bottom of the spreadsheet document."
msgstr "Določa, ali se bodo zavihki delovnih listov prikazali na spodnjem robu dokumenta preglednice."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:289
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:292
msgctxt "tpviewpage|outline"
msgid "_Outline symbols"
msgstr "Simboli _orisa"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:298
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:301
msgctxt "extended_tip|outline"
msgid "If you have defined an outline, the Outline symbols option specifies whether to view the outline symbols at the border of the sheet."
msgstr "Če ste določili oris, možnost Simboli orisa določa, ali bodo na robu delovnega lista prikazani simboli orisa."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:309
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:312
msgctxt "tpviewpage|summary"
msgid "Summary o_n search"
msgstr "Povzete_k iskanja"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:331
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:334
msgctxt "tpviewpage|label5"
msgid "Window"
msgstr "Okno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:357
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:360
msgctxt "tpviewpage|synczoom"
msgid "S_ynchronize sheets"
msgstr "Sin_hroniziraj delovne liste"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:366
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:369
msgctxt "extended_tip|synczoom"
msgid "If checked, all sheets are shown with the same zoom factor. If not checked, each sheet can have its own zoom factor."
msgstr "Če je možnost izbrana, so vsi delovni listi prikazani z istim faktorjem povečave. Če ni izbrana, ima lahko vsak delovni list svoj lasten faktor povečave."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:377
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:380
msgctxt "tpviewpage|label3"
msgid "Zoom"
msgstr "Povečava"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:425
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:430
msgctxt "extended_tip|color"
msgid "Specifies a color for the grid lines in the current document."
msgstr "Določa barvo mrežnih črt v trenutnem dokumentu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:438
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:443
msgctxt "tpviewpage|grid_label"
msgid "_Grid lines:"
msgstr "_Mrežne črte:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:452
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:457
msgctxt "tpviewpage|color_label"
msgid "_Color:"
msgstr "_Barva:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:467
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:472
msgctxt "tpviewpage|grid"
msgid "Show"
msgstr "Pokaži"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:468
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:473
msgctxt "tpviewpage|grid"
msgid "Show on colored cells"
msgstr "Pokaži v obarvanih celicah"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:469
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:474
msgctxt "tpviewpage|grid"
msgid "Hide"
msgstr "Skrij"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:473
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:478
msgctxt "extended_tip|grid"
msgid "Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them."
msgstr "Določa prikaz mrežnih črt med celicami. Privzeto so mrežne črte prikazane le v celicah brez barvnega ozadja. Mrežne črte lahko prikažete tudi v celicah z barvo ozadja ali pa jih skrijete."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:490
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:495
msgctxt "tpviewpage|break"
msgid "_Page breaks"
msgstr "Prelomi s_trani"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:499
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:504
msgctxt "extended_tip|break"
msgid "Specifies whether to view the page breaks within a defined print area."
msgstr "Določa, ali bodo prelomi strani vidni v določenem področju tiskanja."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:510
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:515
msgctxt "tpviewpage|guideline"
msgid "Helplines _while moving"
msgstr "Vo_dila med premikanjem"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:519
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:524
msgctxt "extended_tip|guideline"
msgid "Specifies whether to view guides when moving drawings, frames, graphics and other objects."
msgstr "Določa, ali naj bodo vodila med premikanjem risb, okvirov, grafik in ostalih predmetov vidna."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:536
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:541
msgctxt "tpviewpage|label1"
msgid "Visual Aids"
msgstr "Vizualni pripomočki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:570
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:576
msgctxt "tpviewpage|objgrf_label"
msgid "Ob_jects/Images:"
msgstr "_Predmeti/slike:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:584
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:590
msgctxt "tpviewpage|diagram_label"
msgid "Cha_rts:"
msgstr "_Grafikoni:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:598
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:604
msgctxt "tpviewpage|draw_label"
msgid "_Drawing objects:"
msgstr "_Risani predmeti:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:613
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:619
msgctxt "tpviewpage|objgrf"
msgid "Show"
msgstr "Pokaži"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:614
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:620
msgctxt "tpviewpage|objgrf"
msgid "Hide"
msgstr "Skrij"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:618
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:624
msgctxt "extended_tip|objgrf"
msgid "Defines if objects and graphics are shown or hidden."
msgstr "Določa, ali so predmeti in slike prikazani ali skriti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:632
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:638
msgctxt "tpviewpage|diagram"
msgid "Show"
msgstr "Pokaži"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:633
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:639
msgctxt "tpviewpage|diagram"
msgid "Hide"
msgstr "Skrij"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:637
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:643
msgctxt "extended_tip|diagram"
msgid "Defines if charts in your document are shown or hidden."
msgstr "Določa, ali so grafikoni v dokumentu prikazani ali skriti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:651
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:657
msgctxt "tpviewpage|draw"
msgid "Show"
msgstr "Pokaži"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:652
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:658
msgctxt "tpviewpage|draw"
msgid "Hide"
msgstr "Skrij"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:656
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:662
msgctxt "extended_tip|draw"
msgid "Defines if drawing objects in your document are shown or hidden."
msgstr "Določa, ali so risani predmeti v dokumentu prikazani ali skriti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:673
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:679
msgctxt "tpviewpage|label2"
msgid "Objects"
msgstr "Predmeti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:697
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/tpviewpage.ui:703
msgctxt "extended_tip|TpViewPage"
msgid "Defines which elements of the %PRODUCTNAME Calc main window are displayed. You can also show or hide highlighting of values in tables."
msgstr "Določa, kateri elementi osnovnega okna %PRODUCTNAME Calc so prikazani. Poudarjanje vrednosti v tabelah lahko prikažete ali skrijete."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:98
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:99
msgctxt "ttestdialog|variable1-range-label"
msgid "Variable 1 range:"
msgstr "Obseg spremenljivke 1:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:137
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:138
msgctxt "ttestdialog|variable2-range-label"
msgid "Variable 2 range:"
msgstr "Obseg spremenljivke 2:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:176
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:177
msgctxt "ttestdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:220
msgctxt "ttestdialog|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:256
msgctxt "ttestdialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:270
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:272
msgctxt "ttestdialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:292
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:294
msgctxt "ttestdialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:317
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ttestdialog.ui:319
msgctxt "ttestdialog|extended_tip|TTestDialog"
msgid "Calculates the paired t-Test of two data samples."
msgstr "Izračuna parni t-preizkus dveh podatkovnih vzorcev."
@@ -26729,172 +26739,172 @@ msgctxt "ungroupdialog|includeLabel"
msgid "Deactivate for"
msgstr "Deaktiviraj za"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:17
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:18
msgctxt "validationcriteriapage|label1"
msgid "_Allow:"
msgstr "_Dovoli:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:31
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:32
msgctxt "validationcriteriapage|valueft"
msgid "_Data:"
msgstr "_Podatki:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:46
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:47
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "All values"
msgstr "Vse vrednosti"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:47
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:48
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "Whole Numbers"
msgstr "Cela števila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:48
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:49
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "Decimal"
msgstr "Decimalno"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:49
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:50
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:50
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:51
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:51
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:52
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "Cell range"
msgstr "Obseg celic"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:52
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:53
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "List"
msgstr "Seznam"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:53
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:54
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "Text length"
msgstr "Dolžina besedila"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:54
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:55
msgctxt "validationcriteriapage|liststore1"
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:58
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:59
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|allow"
msgid "Click a validation option for the selected cell(s)."
msgstr "Kliknite možnost preverjanja za izbrano celico (celice)."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:72
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:73
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "equal"
msgstr "enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:73
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:74
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "less than"
msgstr "manjše kot"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:74
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:75
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "greater than"
msgstr "večje kot"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:75
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:76
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "less than or equal"
msgstr "manjše ali enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:76
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:77
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "greater than or equal to"
msgstr "večje ali enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:77
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:78
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "not equal"
msgstr "ni enako"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:78
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:79
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "valid range"
msgstr "veljaven obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:79
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:80
msgctxt "validationcriteriapage|liststore2"
msgid "invalid range"
msgstr "neveljaven obseg"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:83
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:84
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|data"
msgid "Select the comparative operator that you want to use."
msgstr "Izberite primerjalnostnega operatorja, ki ga želite uporabiti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:96
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:97
msgctxt "validationcriteriapage|minft"
msgid "_Minimum:"
msgstr "N_ajmanj:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:125
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:128
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|min"
msgid "Enter the minimum value for the data validation option that you selected in the Allow box."
msgstr "Vnesite najmanjšo vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:168
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:171
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|minlist"
msgid "Enter the entries that will be valid values or text strings."
msgstr "Vnesite vnose, ki so veljavne vrednosti ali besedilni nizi."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:189
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:192
msgctxt "validationcriteriapage|maxft"
msgid "Ma_ximum:"
msgstr "Na_jveč:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:201
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:204
msgctxt "validationcriteriapage|allowempty"
msgid "Allow _empty cells"
msgstr "Dovoli _prazne celice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:210
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:213
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|allowempty"
msgid "In conjunction with Tools - Detective - Mark invalid Data, this defines that blank cells are shown as invalid data (disabled) or not (enabled)."
msgstr "V povezavi z Orodja – Detektiv – Označi neveljavne podatke določa, da so prazne celice prikazane kot neveljavni podatki (onemogočeno) ali ne (omogočeno)."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:221
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:224
msgctxt "validationcriteriapage|showlist"
msgid "Show selection _list"
msgstr "Pokaži _seznam izbir"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:230
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:233
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|showlist"
msgid "Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing Ctrl+D."
msgstr "Pokaže seznam vseh veljavnih nizov ali vrednosti, izmed katerih lahko izbirate. Seznam lahko odprete tudi tako, da izberete celico in pritisnete kombinacijo tipk krmilka+D (na sistemih macOS tipka Cmd+D)."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:241
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:244
msgctxt "validationcriteriapage|sortascend"
msgid "Sor_t entries ascending"
msgstr "Razvrs_ti vnose v naraščajočem vrstnem redu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:252
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:255
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|sortascend"
msgid "Sorts the selection list in ascending order and filters duplicates from the list. If not checked, the order from the data source is taken."
msgstr "Seznam izbora razvrsti v naraščajočem vrstnem redu in filtrira dvojnike v seznamu. Če možnost ni odkljukana, se uporabi vrstni red iz podatkovnega vira."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:265
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:268
msgctxt "validationcriteriapage|hintft"
msgid "A valid source can only consist of a contiguous selection of rows and columns, or a formula that results in an area or array."
msgstr "Veljaven vir je lahko sestavljen le iz zveznega izbora vrstic in stolpcev ali pa formule, ki vrne za rezultat področje ali matriko."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:284
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:287
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|max"
msgid "Enter the maximum value for the data validation option that you selected in the Allow box."
msgstr "Vnesite največjo vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:307
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationcriteriapage.ui:310
msgctxt "validationcriteriapage|extended_tip|ValidationCriteriaPage"
msgid "Specify the validation rules for the selected cell(s)."
msgstr "Podajte pravila za preverjanje veljavnosti podatkov za izbrano celico (celice)."
@@ -26904,17 +26914,17 @@ msgctxt "validationdialog|ValidationDialog"
msgid "Validity"
msgstr "Veljavnost"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationdialog.ui:143
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationdialog.ui:144
msgctxt "validationdialog|criteria"
msgid "Criteria"
msgstr "Pogoji"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationdialog.ui:189
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationdialog.ui:191
msgctxt "validationdialog|inputhelp"
msgid "Input Help"
msgstr "Pomoč pri vnosu"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationdialog.ui:236
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationdialog.ui:239
msgctxt "validationdialog|erroralert"
msgid "Error Alert"
msgstr "Opozorilo o napaki"
@@ -26924,12 +26934,12 @@ msgctxt "validationhelptabpage-mobile|tsbhelp"
msgid "_Show input help when cell is selected"
msgstr "Po_kaži pomoč pri vnosu, kadar je izbrana celica"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage-mobile.ui:55
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage-mobile.ui:56
msgctxt "validationhelptabpage-mobile|title_label"
msgid "_Title:"
msgstr "_Naslov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage-mobile.ui:69
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage-mobile.ui:70
msgctxt "validationhelptabpage-mobile|inputhelp_label"
msgid "_Input help:"
msgstr "_Pomoč pri vnosu:"
@@ -26944,32 +26954,32 @@ msgctxt "validationhelptabpage|extended_tip|tsbhelp"
msgid "Displays the message that you enter in the Contents box when the cell or cell range is selected in the sheet."
msgstr "Prikaže sporočilo, ki ga vnesete v oknu Vsebina, ob izbiri celice ali njenega obsega v listu."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:68
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:69
msgctxt "validationhelptabpage|extended_tip|title"
msgid "Enter the title that you want to display when the cell or cell range is selected."
msgstr "Vnesite naslov, ki ga želite prikazati, ko v listu izberete celico ali njen obseg."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:81
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:82
msgctxt "validationhelptabpage|title_label"
msgid "_Title:"
msgstr "_Naslov:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:95
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:96
msgctxt "validationhelptabpage|inputhelp_label"
msgid "_Input help:"
msgstr "_Pomoč pri vnosu:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:121
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:122
msgctxt "validationhelptabpage|extended_tip|inputhelp"
msgid "Enter the message that you want to display when the cell or cell range is selected."
msgstr "Vnesite obseg celic, kjer želite prikazati razvrščen seznam ali izbrati poimenovan obseg s seznama."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:140
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:141
msgctxt "validationhelptabpage|label1"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:155
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/validationhelptabpage.ui:156
msgctxt "validationhelptabpage|extended_tip|ValidationHelpTabPage"
msgid "Enter the message that you want to display when the cell or cell range is selected in the sheet."
msgstr "Vnesite sporočilo, ki ga želite prikazati, ko v listu izberete celico ali njen obseg."
@@ -26984,72 +26994,72 @@ msgctxt "xmlsourcedialog|ok"
msgid "_Import"
msgstr "_Uvozi"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:115
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:116
msgctxt "xmlsourcedialog|selectsource|tooltip_text"
msgid "Browse to set source file."
msgstr "Poiščite izvorno datoteko, da jo nastavite."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:128
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:129
msgctxt "xmlsourcedialog|sourcefile"
msgid "- not set -"
msgstr "- ni nastavljeno -"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:144
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:145
msgctxt "xmlsourcedialog|label1"
msgid "Source File"
msgstr "Izvorna datoteka"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:190
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:193
msgctxt "xmlsourcedialog|label5"
msgid "Mapped cell:"
msgstr "Preslikana celica:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:283
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:286
msgctxt "xmlsourcedialog|label4"
msgid "Map to Document"
msgstr "Preslikaj v dokument"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:308
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/xmlsourcedialog.ui:311
msgctxt "xmlsourcedialog|extended_tip|XMLSourceDialog"
msgid "Import XML data in a spreadsheet."
msgstr "Uvozi podatke XML v preglednico."
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:98
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:99
msgctxt "ztestdialog|variable1-range-label"
msgid "Variable 1 range:"
msgstr "Obseg spremenljivke 1:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:137
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:138
msgctxt "ztestdialog|variable2-range-label"
msgid "Variable 2 range:"
msgstr "Obseg spremenljivke 2:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:176
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:177
msgctxt "ztestdialog|output-range-label"
msgid "Results to:"
msgstr "Rezultati v:"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:219
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:220
msgctxt "ztestdialog|label1"
msgid "Data"
msgstr "Podatki"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:254
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:256
msgctxt "ztestdialog|groupedby-columns-radio"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:270
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:272
msgctxt "ztestdialog|groupedby-rows-radio"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:292
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:294
msgctxt "ztestdialog|label2"
msgid "Grouped by"
msgstr "Razvrščeni v skupine glede na"
-#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:317
+#: sc/uiconfig/scalc/ui/ztestdialog.ui:319
msgctxt "ztestdialog|extended_tip|ZTestDialog"
msgid "Calculates the z-Test of two data samples."
msgstr "Izračuna Z-preizkus dveh podatkovnih vzorcev."