summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/helpcontent2/source/text/shared
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/sl/helpcontent2/source/text/shared')
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po70
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/01.po54
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/02.po38
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/guide.po536
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po190
5 files changed, 380 insertions, 508 deletions
diff --git a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
index 48baff18b2c..f259ea9d483 100644
--- a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
+++ b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 11:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-16 17:16+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -2372,66 +2372,42 @@ msgstr "Dober primer relacijske zbirke podatkov je zbirka podatkov, ki vsebuje t
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"hd_id551604189872115\n"
-"help.text"
-msgid "Page line-spacing (register-true)"
-msgstr "Razmik vrstic glede na stran (zvesto registru)"
-
-#: 00000005.xhp
-msgctxt ""
-"00000005.xhp\n"
-"par_id3154223\n"
-"help.text"
-msgid "<variable id=\"registertrue_intro\">Register-true is a typography term that is used in printing.</variable> This term refers to the congruent imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The register-true feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text."
-msgstr "<variable id=\"registertrue_intro\">Zvesto registru je tipografski izraz, ki se uporablja pri tiskanju.</variable> Ta izraz se nanaša na skladen odtis črt znotraj tipografskega področja na sprednji in zadnji strani knjige, časopisnih straneh in straneh revij. Lastnost zvesto registru omogoča, da se te strani lažje bere, saj preprečuje, da bi se sive sence svetile med črtami besedila."
-
-#: 00000005.xhp
-msgctxt ""
-"00000005.xhp\n"
-"par_id441604191438775\n"
+"bm_id3147315\n"
"help.text"
-msgid "The register-true term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other."
-msgstr "Izraz zvesto registru se nanaša tudi na vrstice v soležnih besedilnih stolpcih, kjer vrstice v različnih stolpcih uporabljajo isto navpično mrežo, tako da se navpično poravnavajo med seboj."
+msgid "<bookmark_value>register-true; definition</bookmark_value><bookmark_value>page line-spacing; definition</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>zvesto registru; definicija</bookmark_value><bookmark_value>razmik vrstic glede na stran; definicija</bookmark_value>"
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"par_id761604345191168\n"
+"hd_id551604189872115\n"
"help.text"
-msgid "<variable id=\"register_purpose\">Register-true printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (e.g., in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.</variable>"
-msgstr "<variable id=\"register_purpose\">Tiskanje zvesto registru je še posebej priročno za dokumente, ki imajo strani postavljeni eno ob drugi (npr. v knjigi ali brošuri), za več stolpčne postavitve in za dokumente, namenjene dvostranskemu tisku.</variable>"
+msgid "Page line-spacing (register-true)"
+msgstr "Razmik vrstic glede na stran (zvesto registru)"
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
"par_id3145230\n"
"help.text"
-msgid "<variable id=\"registertrue_in_LO\">In %PRODUCTNAME, this feature is called</variable> <link href=\"text/swriter/guide/registertrue.xhp\" name=\"pagelinespacinghelp\"><emph>Page line-spacing</emph></link>."
-msgstr "<variable id=\"registertrue_in_LO\">V %PRODUCTNAME se ta funkcionalnost imenuje</variable> <link href=\"text/swriter/guide/registertrue.xhp\" name=\"Razmik vrstic glede na stran\"><emph>Razmik vrstic glede na stran</emph></link>."
-
-#: 00000005.xhp
-msgctxt ""
-"00000005.xhp\n"
-"bm_id3147315\n"
-"help.text"
-msgid "<bookmark_value>register-true; definition</bookmark_value>"
-msgstr "<bookmark_value>zvesto registru; definicija</bookmark_value>"
+msgid "In %PRODUCTNAME, the register-true feature is called <emph>Page line-spacing</emph>."
+msgstr "V %PRODUCTNAME se funkcionalnost zvesto registru imenuje <emph>razmik vrstic glede na stran</emph>."
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"hd_id3147315\n"
+"par_id3154223\n"
"help.text"
-msgid "Register-true"
-msgstr "Zvesto registru"
+msgid "Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other."
+msgstr "Razmik vrstic glede na stran se nanaša na naključen potisk vrstic znotraj površine tiskanja med prednjo in zadnjo platjo lista ali strani. Funkcija razmika vrstic glede na stran olajša branje strani, saj preprečuje, da bi se med vrsticami besedila pojavljale sive sence. Pojem pa se nanaša tudi na vrstice v soležnih besedilnih stolpcih, kjer vrstice v različnih stolpcih uporabljajo isto navpično mrežo, zato so ena z drugo navpično poravnane."
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"par_id961604191800181\n"
+"par_id761604345191168\n"
"help.text"
-msgid "<embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_intro\"/> <embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_in_LO\"/> <variable id=\"glossary-pagelinespacing\"><link href=\"text/shared/00/00000005.xhp#page line-spacing\" name=\"pagelinespacingsection\">Page line-spacing</link></variable>."
-msgstr "<embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_intro\"/><embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_in_LO\"/> <variable id=\"glossary-pagelinespacing\"><link href=\"text/shared/00/00000005.xhp#page line-spacing\" name=\"pagelinespacingsection\">Razmik vrstic glede na stran</link></variable>."
+msgid "Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing."
+msgstr "Tiskanje zvesto registru je še posebej priročno za dokumente, ki imajo strani postavljeni eno ob drugi (npr. v knjigi ali brošuri), za več stolpčne postavitve in za dokumente, namenjene dvostranskemu tisku."
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
@@ -6319,7 +6295,7 @@ msgctxt ""
"par_id3163421\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Digital Signatures</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Digitalni podpisi</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Digitalni podpisi</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6327,7 +6303,7 @@ msgctxt ""
"par_id671574090639995\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Security</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Varnost</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Varnost</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6335,7 +6311,7 @@ msgctxt ""
"par_id211574090645188\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - General</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Splošno</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF zavihek – Splošno</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6343,7 +6319,7 @@ msgctxt ""
"par_id601574090650587\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Initial View</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Začetni pogled</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – Začetni pogled</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6351,7 +6327,7 @@ msgctxt ""
"par_id51574090655835\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Links</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Povezave</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Povezave</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6359,7 +6335,7 @@ msgctxt ""
"par_id541574090661437\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - User Interface</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Uporabniški vmesnik</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Uporabniški vmesnik</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
diff --git a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/01.po b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/01.po
index 852f9b9f1c2..520f995afb6 100644
--- a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/01.po
+++ b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/01.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 19:06+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-16 00:25+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
"Language: sl\n"
@@ -4556,22 +4556,6 @@ msgstr "Pri nekaterih vrstah dokumentov lahko izberete tiskanje brošure."
#: 01130000.xhp
msgctxt ""
"01130000.xhp\n"
-"hd_id0818200912285138\n"
-"help.text"
-msgid "More Options"
-msgstr "Dodatne možnosti"
-
-#: 01130000.xhp
-msgctxt ""
-"01130000.xhp\n"
-"par_id0818200912285146\n"
-"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\".\">In the <emph>More Options</emph> window you can set some additional options for the current print job.</ahelp>"
-msgstr "<ahelp hid=\".\">Odpre pogovorno okno <emph>Dodatne možnosti</emph>, kjer lahko določite nekatere napredne možnosti za trenutno tiskalniško opravilo.</ahelp>"
-
-#: 01130000.xhp
-msgctxt ""
-"01130000.xhp\n"
"hd_id0819200910481678\n"
"help.text"
msgid "<switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"UNIX\">Unix hints</caseinline></switchinline>"
@@ -7134,7 +7118,7 @@ msgctxt ""
"02100001.xhp\n"
"par_id3159252\n"
"help.text"
-msgid "For certain symbol fonts the Unicode code for special characters may depend on the font in use. The Unicode codes can be viewed by choosing <menuitem>Insert - Special Character</menuitem>."
+msgid "For certain symbol fonts the symbol (glyph) that you see on screen may look related to a different Unicode code than that is actually used for it in the font. The Unicode codes can be viewed by choosing <menuitem>Insert - Special Character</menuitem>, or using <link href=\"text/shared/04/01010000.xhp#unicode_shortcut\">Unicode conversion shortcut</link>."
msgstr "Koda za posebni znak je odvisna od uporabljene pisave. Kode Unicode si lahko ogledate s klikom na <menuitem>Vstavi – Poseben znak</menuitem>."
#: 02100001.xhp
@@ -8358,8 +8342,8 @@ msgctxt ""
"02110000.xhp\n"
"par_id3145313\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3155535\" src=\"sw/res/sc20244.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3155535\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3155535\" src=\"sw/res/sc20244.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3155535\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3155535\" src=\"sw/res/sc20244.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3155535\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3155535\" src=\"sw/res/sc20244.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3155535\">Ikona</alt></image>"
#: 02110000.xhp
msgctxt ""
@@ -8390,8 +8374,8 @@ msgctxt ""
"02110000.xhp\n"
"par_id3153716\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3145416\" src=\"sw/res/sc20245.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3145416\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3145416\" src=\"sw/res/sc20245.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3145416\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3145416\" src=\"sw/res/sc20245.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3145416\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3145416\" src=\"sw/res/sc20245.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3145416\">Ikona</alt></image>"
#: 02110000.xhp
msgctxt ""
@@ -8422,8 +8406,8 @@ msgctxt ""
"02110000.xhp\n"
"par_id3159166\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3153146\" src=\"sw/res/sc20246.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3153146\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3153146\" src=\"sw/res/sc20246.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3153146\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3153146\" src=\"sw/res/sc20246.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3153146\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3153146\" src=\"sw/res/sc20246.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3153146\">Ikona</alt></image>"
#: 02110000.xhp
msgctxt ""
@@ -8542,8 +8526,8 @@ msgctxt ""
"02110000.xhp\n"
"par_id3153951\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3146984\" src=\"sw/res/sc20247.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3146984\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3146984\" src=\"sw/res/sc20247.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3146984\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3146984\" src=\"sw/res/sc20247.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3146984\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3146984\" src=\"sw/res/sc20247.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3146984\">Ikona</alt></image>"
#: 02110000.xhp
msgctxt ""
@@ -8638,8 +8622,8 @@ msgctxt ""
"02110000.xhp\n"
"par_id3151351\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3152885\" src=\"sw/res/sc20248.png\" width=\"0.2228in\" height=\"0.2228in\"><alt id=\"alt_id3152885\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3152885\" src=\"sw/res/sc20248.png\" width=\"0.2228in\" height=\"0.2228in\"><alt id=\"alt_id3152885\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3152885\" src=\"sw/res/sc20248.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3152885\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3152885\" src=\"sw/res/sc20248.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3152885\">Ikona</alt></image>"
#: 02110000.xhp
msgctxt ""
@@ -8670,8 +8654,8 @@ msgctxt ""
"02110000.xhp\n"
"par_id3156178\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3155083\" src=\"sw/res/sc20174.png\" width=\"0.2228in\" height=\"0.2228in\"><alt id=\"alt_id3155083\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3155083\" src=\"sw/res/sc20174.png\" width=\"0.2228in\" height=\"0.2228in\"><alt id=\"alt_id3155083\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3155083\" src=\"sw/res/sc20174.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3155083\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3155083\" src=\"sw/res/sc20174.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3155083\">Ikona</alt></image>"
#: 02110000.xhp
msgctxt ""
@@ -8702,8 +8686,8 @@ msgctxt ""
"02110000.xhp\n"
"par_id3154790\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3166413\" src=\"sw/res/sc20171.png\" width=\"0.2228in\" height=\"0.2228in\"><alt id=\"alt_id3166413\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3166413\" src=\"sw/res/sc20171.png\" width=\"0.2228in\" height=\"0.2228in\"><alt id=\"alt_id3166413\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3166413\" src=\"sw/res/sc20171.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3166413\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3166413\" src=\"sw/res/sc20171.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3166413\">Ikona</alt></image>"
#: 02110000.xhp
msgctxt ""
@@ -18303,7 +18287,7 @@ msgctxt ""
"par_id3154823\n"
"help.text"
msgid "You can also <link href=\"text/swriter/guide/ruler.xhp\" name=\"ruler\">set indents using the ruler</link>. To display the ruler, choose <menuitem>View - Ruler</menuitem>."
-msgstr "<link href=\"text/swriter/guide/ruler.xhp\" name=\"ruler\">Zamike lahko nastavite tudi z ravnilom.</link> Za prikaz ravnila izberite <menuitem\">Pogled – Ravnilo</menuitem>."
+msgstr "<link href=\"text/swriter/guide/ruler.xhp\" name=\"ruler\">Zamike lahko nastavite tudi z ravnilom.</link> Za prikaz ravnila izberite <menuitem>Pogled – Ravnilo</menuitem>."
#: 05030100.xhp
msgctxt ""
@@ -19910,7 +19894,7 @@ msgctxt ""
"05040200.xhp\n"
"bm_id3150620\n"
"help.text"
-msgid "<bookmark_value>pages;formatting and numbering</bookmark_value><bookmark_value>formatting;pages</bookmark_value><bookmark_value>paper formats</bookmark_value><bookmark_value>paper trays</bookmark_value><bookmark_value>printers;paper trays</bookmark_value><bookmark_value>layout;pages</bookmark_value><bookmark_value>binding space</bookmark_value><bookmark_value>margins;pages</bookmark_value><bookmark_value>gutter</bookmark_value>"
+msgid "<bookmark_value>pages;formatting and numbering</bookmark_value><bookmark_value>formatting;pages</bookmark_value><bookmark_value>paper formats</bookmark_value><bookmark_value>paper trays</bookmark_value><bookmark_value>printers;paper trays</bookmark_value><bookmark_value>layout;pages</bookmark_value><bookmark_value>binding space</bookmark_value><bookmark_value>margins;pages</bookmark_value><bookmark_value>gutter</bookmark_value><bookmark_value>changing;page size</bookmark_value><bookmark_value>changing;page margins</bookmark_value><bookmark_value>page margins</bookmark_value><bookmark_value>margins;defining</bookmark_value><bookmark_value>page size;defining</bookmark_value>"
msgstr "<bookmark_value>strani;oblikovanje in oštevilčevanje</bookmark_value><bookmark_value>oblikovanje;strani</bookmark_value><bookmark_value>papir različnih mer</bookmark_value><bookmark_value>podajalniki papirja</bookmark_value><bookmark_value>tiskalniki;podajalniki papirja</bookmark_value><bookmark_value>postavitev;strani</bookmark_value><bookmark_value>povezovanje presledkov;strani</bookmark_value><bookmark_value>robovi;strani</bookmark_value>"
#: 05040200.xhp
diff --git a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/02.po b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/02.po
index 8394cc4ac82..74b0240ce92 100644
--- a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/02.po
+++ b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/02.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 11:14+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-15 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -9814,8 +9814,8 @@ msgctxt ""
"02130000.xhp\n"
"hd_id3154228\n"
"help.text"
-msgid "<link href=\"text/shared/02/02130000.xhp\" name=\"Decrease Indent\">Decrease Indent</link>"
-msgstr "<link href=\"text/shared/02/02130000.xhp\" name=\"Zmanjšaj zamik\">Zmanjšaj zamik</link>"
+msgid "<variable id=\"decreaseindent_h1\"> <link href=\"text/shared/02/02130000.xhp\" name=\"Decrease Indent\">Decrease Indent</link></variable>"
+msgstr "<variable id=\"decreaseindent_h1\"> <link href=\"text/shared/02/02130000.xhp\" name=\"Zmanjšaj zamik\">Zmanjšaj zamik</link></variable>"
#: 02130000.xhp
msgctxt ""
@@ -9838,8 +9838,8 @@ msgctxt ""
"02130000.xhp\n"
"par_id3155338\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3150506\" src=\"cmd/sc_decrementindent.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"><alt id=\"alt_id3150506\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3150506\" src=\"cmd/sc_decrementindent.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"><alt id=\"alt_id3150506\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3150506\" src=\"cmd/sc_decrementindent.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3150506\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3150506\" src=\"cmd/sc_decrementindent.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3150506\">Ikona</alt></image>"
#: 02130000.xhp
msgctxt ""
@@ -9878,8 +9878,8 @@ msgctxt ""
"02140000.xhp\n"
"hd_id3148520\n"
"help.text"
-msgid "<link href=\"text/shared/02/02140000.xhp\" name=\"Increase Indent\">Increase Indent</link>"
-msgstr "<link href=\"text/shared/02/02140000.xhp\" name=\"Povečaj zamik\">Povečaj zamik</link>"
+msgid "<variable id=\"increaseindent_h1\"><link href=\"text/shared/02/02140000.xhp\" name=\"Increase Indent\">Increase Indent</link></variable>"
+msgstr "<variable id=\"increaseindent_h1\"><link href=\"text/shared/02/02140000.xhp\" name=\"Povečaj zamik\">Povečaj zamik</link></variable>"
#: 02140000.xhp
msgctxt ""
@@ -9902,8 +9902,8 @@ msgctxt ""
"02140000.xhp\n"
"par_id3147576\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3149388\" src=\"cmd/sc_incrementindent.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3149388\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3149388\" src=\"cmd/sc_incrementindent.png\" width=\"0.1665in\" height=\"0.1665in\"><alt id=\"alt_id3149388\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3149388\" src=\"cmd/sc_incrementindent.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3149388\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3149388\" src=\"cmd/sc_incrementindent.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3149388\">Ikona</alt></image>"
#: 02140000.xhp
msgctxt ""
@@ -14820,6 +14820,14 @@ msgstr "<bookmark_value>meje; nastavljanje z miško</bookmark_value><bookmark_va
#: 13020000.xhp
msgctxt ""
"13020000.xhp\n"
+"bm_id571605452705033\n"
+"help.text"
+msgid "<bookmark_value>cell widths; using ruler</bookmark_value><bookmark_value>cell widths; using mouse</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>širine celic; z ravnilom</bookmark_value><bookmark_value>širine celic; z miško</bookmark_value>"
+
+#: 13020000.xhp
+msgctxt ""
+"13020000.xhp\n"
"hd_id3148668\n"
"help.text"
msgid "<link href=\"text/shared/02/13020000.xhp\" name=\"Setting Indents, Margins, and Columns\">Setting Indents, Margins, and Columns</link>"
@@ -14862,8 +14870,8 @@ msgctxt ""
"13020000.xhp\n"
"par_id3156136\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3153750\" src=\"media/helpimg/linleft.png\" width=\"0.1665inch\" height=\"0.2291inch\"><alt id=\"alt_id3153750\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3153750\" src=\"media/helpimg/linleft.png\" width=\"0.1665inch\" height=\"0.2291inch\"><alt id=\"alt_id3153750\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3153750\" src=\"media/helpimg/linleft.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3153750\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3153750\" src=\"media/helpimg/linleft.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3153750\">Ikona</alt></image>"
#: 13020000.xhp
msgctxt ""
@@ -14878,8 +14886,8 @@ msgctxt ""
"13020000.xhp\n"
"par_id3150774\n"
"help.text"
-msgid "<image id=\"img_id3145071\" src=\"media/helpimg/linright.png\" width=\"0.3646inch\" height=\"0.2602inch\"><alt id=\"alt_id3145071\">Icon</alt></image>"
-msgstr "<image id=\"img_id3145071\" src=\"media/helpimg/linright.png\" width=\"0.3646inch\" height=\"0.2602inch\"><alt id=\"alt_id3145071\">Ikona</alt></image>"
+msgid "<image id=\"img_id3145071\" src=\"media/helpimg/linright.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3145071\">Icon</alt></image>"
+msgstr "<image id=\"img_id3145071\" src=\"media/helpimg/linright.png\" width=\"1cm\" height=\"1cm\"><alt id=\"alt_id3145071\">Ikona</alt></image>"
#: 13020000.xhp
msgctxt ""
diff --git a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/guide.po b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/guide.po
index 5eb4598c35c..0fee64cb75a 100644
--- a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/guide.po
+++ b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/guide.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-09 18:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-15 23:39+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -92,6 +92,14 @@ msgstr "<link href=\"text/shared/guide/main.xhp\" name=\"Delo z %PRODUCTNAME\">D
#: aaa_start.xhp
msgctxt ""
"aaa_start.xhp\n"
+"par_id401607339239056\n"
+"help.text"
+msgid "<switchinline select=\"appl\"><caseinline select=\"WRITER\"><link href=\"text/swriter/guide/template_styles.xhp\" name=\"Working with Templates\">Working with Templates</link></caseinline></switchinline>"
+msgstr "<switchinline select=\"appl\"><caseinline select=\"WRITER\"><link href=\"text/swriter/guide/template_styles.xhp\" name=\"Delo s predlogami\">Delo s predlogami</link></caseinline></switchinline>"
+
+#: aaa_start.xhp
+msgctxt ""
+"aaa_start.xhp\n"
"par_id3149095\n"
"help.text"
msgid "<switchinline select=\"appl\"><caseinline select=\"WRITER\"><link href=\"text/swriter/guide/main.xhp\" name=\"Working with Text Documents\">Working with Text Documents</link></caseinline></switchinline>"
@@ -3140,14 +3148,6 @@ msgstr "FictionBook 2.0"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_writer18\n"
-"help.text"
-msgid "HTML Document"
-msgstr "Dokument HTML"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_writer21\n"
"help.text"
msgid "HTML Document"
@@ -3364,22 +3364,6 @@ msgstr "Besedilo OpenDocument (enostavni XML)"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_writer90\n"
-"help.text"
-msgid "OpenOffice.org 1.0 Text Document"
-msgstr "Dokument z besedilom OpenOffice.org 1.0"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_writer93\n"
-"help.text"
-msgid "OpenOffice.org 1.0 Text Document"
-msgstr "Dokument z besedilom OpenOffice.org 1.0"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_writer96\n"
"help.text"
msgid "OpenOffice.org 1.0 Text Document"
@@ -3388,22 +3372,6 @@ msgstr "Dokument z besedilom OpenOffice.org 1.0"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_writer99\n"
-"help.text"
-msgid "PDF - Portable Document Format"
-msgstr "PDF – Portable Document Format"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_writer102\n"
-"help.text"
-msgid "PDF - Portable Document Format"
-msgstr "PDF – Portable Document Format"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_writer105\n"
"help.text"
msgid "PDF - Portable Document Format"
@@ -3452,22 +3420,6 @@ msgstr "Dokument T602"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_writer123\n"
-"help.text"
-msgid "Text"
-msgstr "Besedilo"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_writer126\n"
-"help.text"
-msgid "Text"
-msgstr "Besedilo"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_writer129\n"
"help.text"
msgid "Text"
@@ -4596,14 +4548,6 @@ msgstr "Filtri za GRAPHICFILTER"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter0\n"
-"help.text"
-msgid "BMP - Windows Bitmap"
-msgstr "BMP – Windows Bitmap"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter3\n"
"help.text"
msgid "BMP - Windows Bitmap"
@@ -4628,14 +4572,6 @@ msgstr "DXF – AutoCAD Interchange Format"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter12\n"
-"help.text"
-msgid "EMF - Enhanced Meta File"
-msgstr "EMF – Enhanced Metafile"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter15\n"
"help.text"
msgid "EMF - Enhanced Meta File"
@@ -4644,14 +4580,6 @@ msgstr "EMF – Enhanced Metafile"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter18\n"
-"help.text"
-msgid "EPS - Encapsulated PostScript"
-msgstr "EPS – Encapsulated PostScript"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter21\n"
"help.text"
msgid "EPS - Encapsulated PostScript"
@@ -4660,14 +4588,6 @@ msgstr "EPS – Encapsulated PostScript"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter24\n"
-"help.text"
-msgid "GIF - Graphics Interchange"
-msgstr "GIF – Graphics Interchange Format"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter27\n"
"help.text"
msgid "GIF - Graphics Interchange"
@@ -4676,22 +4596,6 @@ msgstr "GIF – Graphics Interchange Format"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter30\n"
-"help.text"
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter31\n"
-"help.text"
-msgid "text/html"
-msgstr "text/html"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter33\n"
"help.text"
msgid "HTML"
@@ -4708,22 +4612,6 @@ msgstr "text/html"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter36\n"
-"help.text"
-msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
-msgstr "JPEG – Joint Photographic Experts Group"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter39\n"
-"help.text"
-msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
-msgstr "JPEG – Joint Photographic Experts Group"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter42\n"
"help.text"
msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
@@ -4732,14 +4620,6 @@ msgstr "JPEG – Joint Photographic Experts Group"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter45\n"
-"help.text"
-msgid "MET - OS/2 Metafile"
-msgstr "MET – OS/2 Metafile"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter48\n"
"help.text"
msgid "MET - OS/2 Metafile"
@@ -4756,14 +4636,6 @@ msgstr "MOV – vrsta datoteke QuickTime"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter60\n"
-"help.text"
-msgid "PBM - Portable Bitmap"
-msgstr "PBM – Portable Bitmap"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter63\n"
"help.text"
msgid "PBM - Portable Bitmap"
@@ -4796,14 +4668,6 @@ msgstr "PCD – Photo CD Base4"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter75\n"
-"help.text"
-msgid "PCT - Mac Pict"
-msgstr "PCT – Mac Pict"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter78\n"
"help.text"
msgid "PCT - Mac Pict"
@@ -4820,14 +4684,6 @@ msgstr "PCX – Zsoft Paintbrush"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter84\n"
-"help.text"
-msgid "PGM - Portable Graymap"
-msgstr "PGM – Portable Graymap"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter87\n"
"help.text"
msgid "PGM - Portable Graymap"
@@ -4836,30 +4692,6 @@ msgstr "PGM – Portable Graymap"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter90\n"
-"help.text"
-msgid "PNG - Portable Network Graphic"
-msgstr "PNG – Portable Network Graphic"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter93\n"
-"help.text"
-msgid "PNG - Portable Network Graphic"
-msgstr "PNG – Portable Network Graphic"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter96\n"
-"help.text"
-msgid "PNG - Portable Network Graphic"
-msgstr "PNG – Portable Network Graphic"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter99\n"
"help.text"
msgid "PNG - Portable Network Graphic"
@@ -4868,14 +4700,6 @@ msgstr "PNG – Portable Network Graphic"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter102\n"
-"help.text"
-msgid "PPM - Portable Pixelmap"
-msgstr "PPM – Portable Pixelmap"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter105\n"
"help.text"
msgid "PPM - Portable Pixelmap"
@@ -4892,14 +4716,6 @@ msgstr "PSD – Adobe Photoshop"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter111\n"
-"help.text"
-msgid "RAS - Sun Raster Image"
-msgstr "RAS – Sun Raster Image"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter114\n"
"help.text"
msgid "RAS - Sun Raster Image"
@@ -4908,30 +4724,6 @@ msgstr "RAS – Sun Raster Image"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter117\n"
-"help.text"
-msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
-msgstr "SVG – Scalable Vector Graphics"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter120\n"
-"help.text"
-msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
-msgstr "SVG – Scalable Vector Graphics"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter123\n"
-"help.text"
-msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
-msgstr "SVG – Scalable Vector Graphics"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter126\n"
"help.text"
msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
@@ -4956,14 +4748,6 @@ msgstr "SVG – Scalable Vector Graphics Draw"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter135\n"
-"help.text"
-msgid "SVM - StarView Meta File"
-msgstr "SVM – StarView Meta File"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter138\n"
"help.text"
msgid "SVM - StarView Meta File"
@@ -4980,14 +4764,6 @@ msgstr "TGA – Truevision Targa"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter144\n"
-"help.text"
-msgid "TIFF - Tagged Image File Format"
-msgstr "TIFF – Tagged Image File Format"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter147\n"
"help.text"
msgid "TIFF - Tagged Image File Format"
@@ -4996,14 +4772,6 @@ msgstr "TIFF – Tagged Image File Format"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter150\n"
-"help.text"
-msgid "WMF - Windows Metafile"
-msgstr "WMF – Windows Metafile"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter153\n"
"help.text"
msgid "WMF - Windows Metafile"
@@ -5020,14 +4788,6 @@ msgstr "XBM – X Bitmap"
#: convertfilters.xhp
msgctxt ""
"convertfilters.xhp\n"
-"par_graphicfilter159\n"
-"help.text"
-msgid "XPM - X PixMap"
-msgstr "XPM – X PixMap"
-
-#: convertfilters.xhp
-msgctxt ""
-"convertfilters.xhp\n"
"par_graphicfilter162\n"
"help.text"
msgid "XPM - X PixMap"
@@ -9431,7 +9191,7 @@ msgctxt ""
"par_id3148797\n"
"help.text"
msgid "Select the command to be added in the <emph>Available Commands</emph> box. (Use the <emph>Category</emph> and/or <emph>Search</emph> boxes to restrict possibilities.)"
-msgstr "V polju <emph>Ukazi na voljo</emph> izberite ukaz, ki bo dodan (uporabite polji <emph>Kategorija</emph> in/ali <emph>Išči</emph>, da zožite možnosti)."
+msgstr "V polju <emph>Ukazi na voljo</emph> izberite ukaz, ki bo dodan (uporabite polji <emph>Kategorija</emph> in/ali <emph>Išči</emph>, da zožite nabor možnosti)."
#: edit_symbolbar.xhp
msgctxt ""
@@ -9455,7 +9215,7 @@ msgctxt ""
"par_id3152922\n"
"help.text"
msgid "You can rearrange the <emph>Assigned Commands</emph> list by selecting a command name and clicking <emph>Move Up</emph> and <emph>Move Down</emph>."
-msgstr "Če želite, lahko z izbiro imena ukaza in klikom na <emph>Premakni navzgor</emph> in <emph>Premakni navzdol</emph> spremenite seznam <emph>Dodeljeni ukazi</emph>."
+msgstr "Seznam <emph>Dodeljeni ukazi</emph> lahko prerazporedite z izbiro imena ukaza in klikom <emph>Premakni navzgor</emph> in <emph>Premakni navzdol</emph>."
#: edit_symbolbar.xhp
msgctxt ""
@@ -9534,128 +9294,120 @@ msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"tit\n"
"help.text"
-msgid "Error Report Tool"
-msgstr "Orodje za poročanje o napakah"
+msgid "Crash Report Tool"
+msgstr "Orodje za poročanje o sesutju"
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"bm_id3150616\n"
"help.text"
-msgid "<bookmark_value>Error Report Tool</bookmark_value> <bookmark_value>reports;error reports</bookmark_value> <bookmark_value>crash reports</bookmark_value> <bookmark_value>activating;Error Report Tool</bookmark_value>"
-msgstr "<bookmark_value>orodje za poročanje o napakah</bookmark_value><bookmark_value>poročila;poročila o napakah</bookmark_value><bookmark_value>sesutja in poročila</bookmark_value><bookmark_value>aktiviranje;Orodje za poročanje o napakah</bookmark_value>"
+msgid "<bookmark_value>Crash Report Tool</bookmark_value> <bookmark_value>reports;crash reports</bookmark_value> <bookmark_value>crash reports</bookmark_value> <bookmark_value>activating;Crash Report Tool</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>orodje za poročanje o sesutju</bookmark_value><bookmark_value>poročila;poročila o sesutju</bookmark_value><bookmark_value>sesutja in poročila</bookmark_value><bookmark_value>aktiviranje;Orodje za poročanje o sesutju</bookmark_value>"
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"hd_id3150616\n"
"help.text"
-msgid "<variable id=\"error_report\"><link href=\"text/shared/guide/error_report.xhp\" name=\"Error Report Tool\">Error Report Tool</link></variable>"
-msgstr "<variable id=\"error_report\"><link href=\"text/shared/guide/error_report.xhp\" name=\"Orodje za poročanje o napakah\">Orodje za poročanje o napakah</link></variable>"
+msgid "<variable id=\"error_report\"><link href=\"text/shared/guide/error_report.xhp\" name=\"Error Report Tool\">Crash Report Tool</link></variable>"
+msgstr "<variable id=\"error_report\"><link href=\"text/shared/guide/error_report.xhp\" name=\"Orodje za poročanje o sesutju\">Orodje za poročanje o sesutju</link></variable>"
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"par_id3153345\n"
"help.text"
-msgid "The Error Report Tool starts automatically when a program crash occurs."
-msgstr "Orodje za poročanje o napakah se samodejno zažene, ko se program sesuje."
+msgid "The Crash Report Tool starts automatically after a program crash occurs."
+msgstr "Orodje za poročanje o sesutju se samodejno zažene, ko se program sesuje."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"par_id3147088\n"
"help.text"
-msgid "The Error Report Tool gathers all necessary information that can help the program developers to improve the code, so that in later versions this error can possibly be avoided. Please help us to improve the software and send the generated error report."
-msgstr "Orodje za poročanje o napakah zbere vse potrebne informacije, ki razvijalcem programov pomagajo pri izboljšavah, tako da v se v kasnejših različicah podobne napake ne pojavijo. Pomagajte nam izboljšati programsko opremo in pošljite poročilo o napakah."
+msgid "The Crash Report Tool gathers necessary information that can help the program developers to improve the code, so that in later versions this error can possibly be avoided. Please help us to improve the software and send the generated crash report."
+msgstr "Orodje za poročanje o sesutju zbere potrebne informacije, ki razvijalcem programov pomagajo pri izboljšavah, tako da v se v kasnejših različicah podobne napake ne pojavijo. Pomagajte nam izboljšati programsko opremo in pošljite poročilo o sesutju."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"hd_id3148538\n"
"help.text"
-msgid "Starting the Error Report Tool"
-msgstr "Zagon Orodja za poročanje o napakah"
+msgid "Starting the Crash Report Tool"
+msgstr "Zagon Orodja za poročanje o sesutju"
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"par_id3149811\n"
"help.text"
-msgid "With most program crashes the Error Report Tool will start automatically."
-msgstr "Pri večini sesutij programa se Orodje za poročanje o napakah zažene samodejno."
+msgid "With most program crashes the Crash Report Tool will start automatically."
+msgstr "Pri večini sesutij programa se Orodje za poročanje o sesutju zažene samodejno."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
-"hd_id3154046\n"
-"help.text"
-msgid "Completing the Report"
-msgstr "Izpolnjevanje poročila"
-
-#: error_report.xhp
-msgctxt ""
-"error_report.xhp\n"
-"par_id3147335\n"
+"hd_id3159399\n"
"help.text"
-msgid "On the main Error Report Tool dialog, you can enter some additional information that may help the developers to localize the error. For example, if the error only appears after a change in your hardware or software environment, or if you clicked on a button, please include that information."
-msgstr "V glavnem pogovornem oknu Orodja za poročanje o napakah lahko vnesete dodatne informacije, ki bodo razvijalcem pomagale pri določitvi vzroka ali mesta napake. Če se npr. napaka pojavi le takrat, ko je bilo spremenjeno okolje strojne ali programske opreme, in če ste kliknili na gumb, vključite to informacijo."
+msgid "Sending the Crash Report"
+msgstr "Pošiljanje poročila o sesutju"
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
-"hd_id3159399\n"
+"par_id711605615413339\n"
"help.text"
-msgid "Sending the Error Report"
-msgstr "Pošiljanje poročila o napaki"
+msgid "Select the checkbox if you want to restart %PRODUCTNAME in safe mode. Then click the <widget>Send Crash Report</widget> button."
+msgstr "Potrdite polje, če želite ponovno %PRODUCTNAME zagnati v varnem načinu. Nato kliknite gumb <widget>Pošlji poročilo o sesutju</widget>."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
-"par_id3150504\n"
+"par_id521605621252890\n"
"help.text"
-msgid "The Error Report Tool uses the HTTP PUT / SOAP protocol to send the report data. You may optionally enter some descriptive text that will help us to identify the context of the program crash. Then click the <emph>Send</emph> button."
-msgstr "Orodje za poročanje o napakah za pošiljanje poročil uporablja protokol HTTP PUT/SOAP. Če želite, lahko vnesete opisno besedilo, ki nam bo pomagalo pri ugotavljanju vzrokov za sesutje programa. Nato kliknite gumb <emph>Pošlji</emph>."
+msgid "If a crash report is sent successfully, then a dialog box will provide a URL for the report. To see the report, copy the URL and paste into a webbrowser."
+msgstr "Če je poročilo o sesutju uspešno poslano, se pojavi pogovorno okno z naslovom URL poročila. Poročilo si ogledate tako, da URL kopirate in prilepite v spletni brskalnik."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
"par_id3149670\n"
"help.text"
-msgid "You will not get an answer to your error report. If you need support, please visit the <link href=\"text/shared/main0108.xhp\">support forum</link> on the Internet."
-msgstr "Na vaše poročilo o napaki ne boste dobili odgovora. Če potrebujete podporo, obiščite <link href=\"text/shared/main0108.xhp\">podporni forum</link> na svetovnem spletu."
+msgid "You will not get an answer to your crash report. If you need support, please visit <link href=\"https://www.libreoffice.org/get-help/community-support/\">Community Assistance</link> for an overview of different possibilities."
+msgstr "Na vaše poročilo o sesutju ne boste dobili odgovora. Če potrebujete podporo, obiščite spletno stran <link href=\"https://sl.libreoffice.org/po-pomoc/podpora-skupnosti/\">Podpora skupnosti</link> za pregled različnih možnosti."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
-"par_id3153526\n"
+"hd_id3150792\n"
"help.text"
-msgid "You may choose to respond to questions that the developers may have about the reported error. Mark the check box if you want to be contacted by email, should additional information be required. By default this box is not marked, so you will not get any email."
-msgstr "Lahko tudi odgovorite na vprašanja razvijalcev o napaki, o kateri ste poročali. Če želite v primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, prejeti e-pošto, označite potrditveno polje. Polje ni označeno privzeto, zato ne boste dobili e-pošte."
+msgid "What Data are Sent?"
+msgstr "Kateri podatki so poslani?"
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
-"hd_id3150792\n"
+"par_id3154366\n"
"help.text"
-msgid "What Data is Sent?"
-msgstr "Kateri podatki bodo poslani?"
+msgid "The crash report sends information about the error type that caused the crash and the process memory contents at the time of the crash. The memory contents include: a list of loaded libraries and their version number; a list of the current threads with the contents of their stack memory and processor register states. The memory trace is gathered locally by standard system tools: <literal>dbghelp.dll</literal> on Windows systems; <literal>clone()</literal>, <literal>ptrace()</literal> and <literal>/proc</literal> directory on Linux systems; Apple's Crash Reporter on Mac systems."
+msgstr "Poročilo o sesutju pošlje podatke o vrsti napake, ki je povzročila sesutje, ter vsebino pomnilnika procesa v trenutku sesutja. Vsebina pomnilnika vsebuje: seznam naloženih knjižnic in številko njihove različice, seznam trenutnih niti z vsebino njihovega pomnilniškega sklada ter s stanji registra procesorja. Sledenje pomnilnika se zbere krajevno s standardnimi sistemskimi orodji: <literal>dbghelp.dll</literal> na sistemih Windows, <literal>clone()</literal>, <literal>ptrace()</literal> in mapa <literal>/proc</literal> na sistemih GNU/Linux ter Apple Crash Reporter na sistemih macOS."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
-"par_id3154366\n"
+"par_id731607157836334\n"
"help.text"
-msgid "The error report consists of several files. The main file contains information about the error type, operating system name and version, memory usage, and the description that you entered. You can click the <emph>Show Report</emph> button on the main dialog of the Error Report Tool to view what will get sent in the main file."
-msgstr "Poročilo o napakah vsebuje več datotek. Glavni dokument vsebuje informacije o vrsti napake, imenu in različici operacijskega sistema, uporabi pomnilnika in opis, ki ste ga vnesli. Če želite pogledati, kaj boste poslali v glavnem dokumentu, kliknite gumb <emph>Pokaži poročilo</emph> v glavnem pogovornem oknu Orodja za poročanje o napakah."
+msgid "Information is also sent about the %PRODUCTNAME version, the operating system name and version, and the computing hardware (CPU identification; graphics device and driver)."
+msgstr "Pošlje tudi podatke o različici %PRODUCTNAME, imenu in različici operacijskega sistema ter strojni opremi računalnika (identifikator CPE, grafični vmesnik in gonilnik)."
#: error_report.xhp
msgctxt ""
"error_report.xhp\n"
-"par_id3151177\n"
+"par_id3150504\n"
"help.text"
-msgid "In addition, relevant memory contents and stack traces are gathered by some system standard tools (\"dbhhelp.dll\" on Windows systems, \"pstack\" on UNIX systems). This information will be sent also."
-msgstr "Poleg tega nekatera sistemska standardna orodja (»dbhhelp.dll« v sistemih Windows, »pstack« v sistemih UNIX) zberejo pomembne vsebine pomnilnika in sledi skladov. Poslane bodo tudi te informacije."
+msgid "The crash report is anonymous. No identification information is sent and no document content is sent. The report data are sent as a multipart HTTP POST request."
+msgstr "Poročilo o sesutju je anonimno. Poslani podatki ne omogočajo identifikacije, prav tako se dokumenti ne pošiljajo. Podatki poročila se pošljejo kot večdelna zahteva HTTP POST."
#: export_ms.xhp
msgctxt ""
@@ -19630,24 +19382,24 @@ msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"tit\n"
"help.text"
-msgid "Changing Default Templates"
-msgstr "Spreminjanje privzetih predlog"
+msgid "Creating and Changing Default and Custom Templates"
+msgstr "Ustvarjanje in spreminjanje privzetih predlog in predlog po meri"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"bm_id3154285\n"
"help.text"
-msgid "<bookmark_value>modifying, see changing</bookmark_value><bookmark_value>changing, see also editing and replacing</bookmark_value><bookmark_value>default templates; changing</bookmark_value><bookmark_value>defaults;documents</bookmark_value><bookmark_value>custom templates</bookmark_value><bookmark_value>updating; templates</bookmark_value><bookmark_value>editing;templates</bookmark_value><bookmark_value>templates;editing and saving</bookmark_value><bookmark_value>saving;templates</bookmark_value><bookmark_value>resetting;templates</bookmark_value>"
-msgstr "<bookmark_value>prilagajanje, glejte spreminjanje</bookmark_value><bookmark_value>spreminjanje, glejte tudi urejanje in zamenjevanje</bookmark_value><bookmark_value>privzete predloge; spreminjanje</bookmark_value><bookmark_value>privzete vrednosti;dokumenti</bookmark_value><bookmark_value>predloge po meri</bookmark_value><bookmark_value>posodabljanje; predloge</bookmark_value><bookmark_value>urejanje;predloge</bookmark_value><bookmark_value>predloge;urejanje in shranjevanje</bookmark_value><bookmark_value>shranjevanje;predloge</bookmark_value><bookmark_value>ponastavljanje;predloge</bookmark_value>"
+msgid "<bookmark_value>modifying, see changing</bookmark_value><bookmark_value>changing, see also editing and replacing</bookmark_value><bookmark_value>default templates; changing</bookmark_value><bookmark_value>default templates; creating</bookmark_value><bookmark_value>defaults;documents</bookmark_value><bookmark_value>custom templates</bookmark_value><bookmark_value>updating; templates</bookmark_value><bookmark_value>editing;templates</bookmark_value><bookmark_value>templates;editing and saving</bookmark_value><bookmark_value>saving;templates</bookmark_value><bookmark_value>resetting;templates</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>prilagajanje, glejte spreminjanje</bookmark_value><bookmark_value>spreminjanje, glejte tudi urejanje in zamenjevanje</bookmark_value><bookmark_value>privzete predloge; spreminjanje</bookmark_value><bookmark_value>privzete predloge; ustvarjanje</bookmark_value><bookmark_value>privzete vrednosti;dokumenti</bookmark_value><bookmark_value>predloge po meri</bookmark_value><bookmark_value>posodabljanje; predloge</bookmark_value><bookmark_value>urejanje;predloge</bookmark_value><bookmark_value>predloge;urejanje in shranjevanje</bookmark_value><bookmark_value>shranjevanje;predloge</bookmark_value><bookmark_value>ponastavljanje;predloge</bookmark_value>"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"hd_id3154285\n"
"help.text"
-msgid "<variable id=\"standard_template\"><link href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp\" name=\"Changing Default Templates\">Changing Default Templates</link></variable>"
-msgstr "<variable id=\"standard_template\"><link href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp\" name=\"Spreminjanje privzetih predlog\">Spreminjanje privzetih predlog</link></variable>"
+msgid "<variable id=\"standard_template\"><link href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp\" name=\"Changing Default Templates\">Creating and Changing Default and Custom Templates</link></variable>"
+msgstr "<variable id=\"standard_template\"><link href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp\" name=\"Ustvarjanje in spreminjanje privzetih predlog in predlog po meri\">Ustvarjanje in spreminjanje privzetih predlog in predlog po meri</link></variable>"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
@@ -19660,98 +19412,210 @@ msgstr "Ko odprete nov dokument z <emph>Datoteka – Nova</emph>, se pojavi praz
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
+"par_id3159152\n"
+"help.text"
+msgid "You can define document templates for each $[officename] module."
+msgstr "Predlogo dokumenta lahko določite za vsak $[officename] modul."
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
"hd_id3150792\n"
"help.text"
-msgid "Modifying Default Templates"
-msgstr "Spreminjanje privzetih predlog"
+msgid "Creating a Default Template"
+msgstr "Ustvarjanje privzete predloge"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"par_id3154365\n"
"help.text"
-msgid "First, open either an existing $[officename] template and modify it, or open a new document and edit it as necessary to create the desired template."
-msgstr "Najprej odprite obstoječo predlogo $[officename] in jo spremenite ali pa odprite nove dokument in ga uredite kot je potrebno, da ustvarite želeno predlogo."
+msgid "<variable id=\"create_template\">First, open either an existing $[officename] template and modify it, or open a new document and edit it as necessary to create the desired template.</variable>"
+msgstr "<variable id=\"create_template\">Najprej odprite obstoječo predlogo $[officename] in jo spremenite ali pa odprite nove dokument in ga uredite kot je potrebno, da ustvarite želeno predlogo.</variable>"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
-"par_id3159152\n"
+"par_id3145748\n"
"help.text"
-msgid "You can define a document template for each $[officename] module. The following describes how to proceed for text documents."
-msgstr "Predlogo dokumenta lahko določite za vsak $[officename] modul. Tule je opisano, kaj je potrebno storiti za dokumente z besedilom."
+msgid "Save the document by choosing <menuitem>File - Templates - Save as Template</menuitem>, then enter the template name, click the <emph>Set as default template</emph> checkbox, and save in the <emph>My Templates</emph> category."
+msgstr "Shranite dokument, tako da izberete <menuitem>Datoteka – Predloge – Shrani kot predlogo</menuitem>, vnesete ime predloge, kliknete polje <emph>Nastavi kot privzeto predlogo</emph> in shranite dokument v kategorijo <emph>Moje predloge</emph>."
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
-"par_id3145748\n"
+"par_id3146901\n"
+"help.text"
+msgid "The next time you open a new text document, the new document will be based on this new default template."
+msgstr "Naslednjič, ko odprete nov dokument z besedilom, bo le-ta temeljil na novi privzeti predlogi."
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"hd_id751605458425017\n"
"help.text"
-msgid "Save the document by choosing <emph>File - Templates - Save As Template</emph> and saving the document in the <emph>My Templates</emph> category."
-msgstr "Shranite dokument, tako da izberete <emph>Datoteka – Predloge – Shrani kot predlogo</emph> in shranite dokument v kategorijo <emph>Moje predloge</emph>."
+msgid "Modifying a Default Template"
+msgstr "Spreminjanje privzete predloge"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"par_id3154011\n"
"help.text"
-msgid "Choose <emph>File - New - Templates</emph>."
-msgstr "Izberite ukaz <emph>Datoteka – Nov – Predloge</emph>."
+msgid "<variable id=\"edit_template\">Choose <menuitem>File - Templates - Manage Templates</menuitem>.</variable>"
+msgstr "<variable id=\"edit_template\">Izberite <menuitem>Datoteka – Predloge – Upravljaj predloge</menuitem>.</variable>"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
-"par_id3145799\n"
+"par_id531605464645795\n"
"help.text"
-msgid "Double-click <emph>My Templates</emph> in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under <switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Paths</emph>. Select the template you have just saved."
-msgstr "Dvokliknite v seznam <emph>Moje predloge</emph>. Videli boste uporabniško določene predloge v uporabniški mapi, navedeni pod <switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\"><emph>%PRODUCTNAME – Nastavitve</emph></caseinline><defaultinline><emph>Orodja – Možnosti</emph></defaultinline></switchinline><emph> – %PRODUCTNAME – Poti</emph>. Izberite predlogo, ki ste jo pravkar shranili."
+msgid "Use <emph>Filter</emph> to select the type of document."
+msgstr "V seznamskem polju <emph>Filter</emph> oz. <emph>Vrsta datoteke</emph> izberite želeno vrsto datoteke."
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
-"par_id3146901\n"
+"par_id981605464830645\n"
+"help.text"
+msgid "The default template is marked with a green check mark. Right-click that template and choose <menuitem>Edit</menuitem>."
+msgstr "Privzeta predloga je označena z zeleno kljukico. Desno kliknite predlogo in izberite <menuitem>Uredi</menuitem>."
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id211605464919603\n"
+"help.text"
+msgid "<variable id=\"save_template\">Make desired changes, choose <menuitem>File - Save</menuitem>, and close the document.</variable>"
+msgstr "<variable id=\"save_template\">Opravite želene spremembe, izberite <menuitem>Datoteka – Shrani</menuitem> in zaprite dokument.</variable>"
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id851605464921341\n"
+"help.text"
+msgid "When you open a new document, the modified default template will be used."
+msgstr "Ko odprete nov dokument, bo uporabljena spremenjena privzeta predloga."
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id131605483428241\n"
+"help.text"
+msgid "%PRODUCTNAME provides built-in presentation templates, which cannot be edited, renamed, or deleted. To modify a built-in presentation template, open a document using the template, modify, then save as a new template."
+msgstr "%PRODUCTNAME ponuja vgrajene predloge predstavitev, ki jih ni mogoče urejati, preimenovati ali izbrisati. Če želite spremeniti vgrajeno predlogo predstavitve, odprite dokument prek predloge, ga spremenite in ga nato shranite kot novo predlogo."
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id461605483905608\n"
"help.text"
-msgid "Choose <emph>Set as default</emph>. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template."
-msgstr "Izberite <emph>Nastavi kot privzeto</emph>. Naslednjič, ko odprete nov dokument z besedilom, bo le-ta temeljil na novi privzeti predlogi."
+msgid "%PRODUCTNAME provides built-in templates for Writer, which cannot be edited, renamed, or deleted. To modify a built-in template, open a document using the template, modify, then save as a new template."
+msgstr "%PRODUCTNAME ponuja vgrajene predloge za program Writer, ki jih ni mogoče urejati, preimenovati ali izbrisati. Če želite spremeniti vgrajeno predlogo, odprite dokument prek predloge, ga spremenite in ga nato shranite kot novo predlogo."
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"hd_id891605476755142\n"
+"help.text"
+msgid "Setting a Template as Default"
+msgstr "Nastavljanje predloge za privzeto"
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id501605476796634\n"
+"help.text"
+msgid "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#edit_template\"/>"
+msgstr "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#edit_template\"/>"
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id711605476873605\n"
+"help.text"
+msgid "Right-click on template to be made default, choose <menuitem>Set as Default</menuitem>."
+msgstr "Desno kliknite predlogo, ki jo želite določiti za privzeto, in izberite <menuitem>Določi za privzeto</menuitem>."
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"hd_id3153764\n"
"help.text"
-msgid "Using Custom Templates"
-msgstr "Uporaba predlog po meri"
+msgid "Creating a Custom Template"
+msgstr "Ustvarjanje predloge po meri"
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id231605475396242\n"
+"help.text"
+msgid "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#create_template\"/>"
+msgstr "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#create_template\"/>"
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id251605475503009\n"
+"help.text"
+msgid "Choose <menuitem>File - Templates - Save As Template</menuitem>, then enter the template name, choose a <emph>Template category</emph>, and save."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Predloge – Shrani kot predlogo</menuitem>, nato vnesite ime predloge, izberite <emph>Kategorijo predloge</emph> in shranite."
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"hd_id311605475738848\n"
+"help.text"
+msgid "Modifying a Custom Template"
+msgstr "Spreminjanje predloge po meri"
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id901605475822840\n"
+"help.text"
+msgid "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#edit_template\"/>"
+msgstr "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#edit_template\"/>"
+
+#: standard_template.xhp
+msgctxt ""
+"standard_template.xhp\n"
+"par_id51605476162735\n"
+"help.text"
+msgid "Right-click on the template to be modified, and choose <menuitem>Edit</menuitem>."
+msgstr "Desno kliknite predlogo, ki jo želite spremeniti, in izberite <menuitem>Uredi</menuitem>."
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
-"par_id3150386\n"
+"par_id191605477448444\n"
"help.text"
-msgid "There are several ways to make your work easier by using your own custom templates."
-msgstr "Obstaja več načinov, da si olajšate delo z uporabo lastnih predlog po meri."
+msgid "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#save_template\"/>"
+msgstr "<embedvar href=\"text/shared/guide/standard_template.xhp#save_template\"/>"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"hd_id3149109\n"
"help.text"
-msgid "Templates in the Template Folder"
-msgstr "Predloge v mapi s predlogami"
+msgid "Saving a Template in the Template Folder"
+msgstr "Shranjevanje predloge v mapi s predlogami"
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
"par_id3146918\n"
"help.text"
-msgid "You can save a new template with <emph>File - Templates - Save As Template</emph> or by selecting \"Template\" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under <switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Paths</emph> to be able to access the template from within the <emph>File - New - Templates</emph> dialog."
-msgstr "Novo predlogo lahko shranite z <emph>Datoteka – Predloge – Shrani kot predlogo</emph> ali z izbiro vrste datoteke »Predloga« v poljubnem pogovornem oknu Shrani. Shranite predlogo v uporabniško mapo, navedeno pod <switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\"><emph>%PRODUCTNAME – Nastavitve</emph></caseinline><defaultinline><emph>Orodja – Možnosti</emph></defaultinline></switchinline><emph> – %PRODUCTNAME – Poti</emph>, da boste imeli dostop do predloge iz pogovornega okna <emph>Datoteka – Nov – Predloge</emph>."
+msgid "You can save any document as a template by selecting \"Template\" file type in the Save dialog. To access the template from the Template Manager, save the template in the <emph>User Paths</emph> directory specified for <emph>Templates</emph> in <switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Paths</emph>. It is often easier to save a document with <menuitem>File - Templates - Save As Template</menuitem>, because it automatically places the template in the appropriate directory."
+msgstr "Vsak dokument lahko shranite kot predlogo, če v pogovornem oknu Shrani izberete vrsto dokumenta »Predloga«. Če želite dostopati do predloge prek Upravitelja predlog, shranite predlogo v <emph>uporabniško</emph> mapo, določeno za <emph>Predloge</emph>, v <switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\"><emph>%PRODUCTNAME – Nastavitve</emph></caseinline><defaultinline><emph>Orodja – Možnosti</emph></defaultinline></switchinline><emph> – %PRODUCTNAME – Poti</emph>. Pogosteje je shraniti dokument z ukazom <menuitem>Datoteka – Predloge – Shrani kot predlogo</menuitem>, saj samodejno postavi predlogo v ustrezno mapo."
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
"standard_template.xhp\n"
-"par_id3147343\n"
+"par_id271605485719890\n"
"help.text"
-msgid "To open the template for editing, choose <emph>File - New - Templates</emph>, select the template and click the <emph>Edit</emph> button."
-msgstr "Če želite odpreti predlogo za urejanje, izberite <emph>Datoteka – Nov – Predloge</emph>, izberite predlogo in kliknite gumb <emph>Uredi</emph>."
+msgid "The <link href=\"text/shared/guide/template_manager\" name=\"templatemanager\">Template Manager</link> is the preferred method for working with templates. <menuitem>File - New - Templates</menuitem> and <menuitem>File - Templates - Manage Templates</menuitem> are equivalent for opening the <emph>Template Manager</emph>. <keycode>Ctrl+Shift+N</keycode> is the predefined shortcut key."
+msgstr "<link href=\"text/shared/guide/template_manager\" name=\"Upravitelj predlog\">Upravitelj predlog</link> predstavlja zaželeni način za delo s predlogami. <menuitem>Datoteka – Nov – Predloge</menuitem> in <menuitem>Datoteka – Predloge – Upravljaj predloge</menuitem> sta enakovredna menijska ukaza za priklic <emph>Upravitelja predlog</emph>. Vnaprej določena kombinacija tipk za bližnjico je <keycode>krmilka+dvigalka+N</keycode>."
#: standard_template.xhp
msgctxt ""
@@ -21566,8 +21430,8 @@ msgctxt ""
"template_manager.xhp\n"
"par_id041620170723523966\n"
"help.text"
-msgid "See <link href=\"text/swriter/guide/template_create.xhp\">Creating a Document Template</link> for related information."
-msgstr "Glejte <link href=\"text/swriter/guide/template_create.xhp\">Ustvarjanje predloge dokumenta</link> za podrobnejše informacije."
+msgid "See <link href=\"text/swriter/guide/standard_template.xhp\">Creating a Document Template</link> for related information."
+msgstr "Glejte <link href=\"text/swriter/guide/standard_template.xhp\">Ustvarjanje predloge dokumenta</link> za podrobnejše informacije."
#: template_manager.xhp
msgctxt ""
diff --git a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
index 321f2a9c118..19746dc7fbe 100644
--- a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
+++ b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 11:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-15 23:55+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -3054,8 +3054,8 @@ msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"bm_id3155341\n"
"help.text"
-msgid "<bookmark_value>views; defaults</bookmark_value> <bookmark_value>defaults; views</bookmark_value> <bookmark_value>settings; views</bookmark_value> <bookmark_value>icons; sizes</bookmark_value> <bookmark_value>icons; styles</bookmark_value> <bookmark_value>WYSIWYG in fonts lists</bookmark_value> <bookmark_value>previews; fonts lists</bookmark_value> <bookmark_value>font lists</bookmark_value> <bookmark_value>font name box</bookmark_value> <bookmark_value>mouse; positioning</bookmark_value> <bookmark_value>clipboard; selection clipboard</bookmark_value> <bookmark_value>selection clipboard</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL;settings</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL;blacklist</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL;whitelist</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL;graphics output</bookmark_value> <bookmark_value>notebook bar;icon size</bookmark_value>"
-msgstr "<bookmark_value>pogledi; privzete vrednosti</bookmark_value><bookmark_value>privzete vrednosti; pogledi</bookmark_value><bookmark_value>nastavitve; pogledi</bookmark_value><bookmark_value>ikone; velikosti</bookmark_value><bookmark_value>ikone; slogi</bookmark_value><bookmark_value>velikosti pisav; spreminjanje razmerja na zaslonu</bookmark_value><bookmark_value>WYSIWYG v seznamih pisav</bookmark_value><bookmark_value>predogledi; seznami pisav</bookmark_value><bookmark_value>seznami pisav</bookmark_value><bookmark_value>polje z imeni pisav</bookmark_value><bookmark_value>miška; pozicioniranje</bookmark_value><bookmark_value>odložišče; odložišče izbora</bookmark_value><bookmark_value>odložišče izbora</bookmark_value><bookmark_value>OpenGL;nastavitve</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL;odsvetovano</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL;priporočeno</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL;grafični izhod</bookmark_value><bookmark_value>zloženka;velikost ikon</bookmark_value>"
+msgid "<bookmark_value>views; defaults</bookmark_value> <bookmark_value>defaults; views</bookmark_value> <bookmark_value>settings; views</bookmark_value> <bookmark_value>icons; sizes</bookmark_value> <bookmark_value>icons; styles</bookmark_value> <bookmark_value>WYSIWYG in fonts lists</bookmark_value> <bookmark_value>previews; fonts lists</bookmark_value> <bookmark_value>font lists</bookmark_value> <bookmark_value>font name box</bookmark_value> <bookmark_value>mouse; positioning</bookmark_value> <bookmark_value>mouse; middle button</bookmark_value> <bookmark_value>clipboard; selection clipboard</bookmark_value> <bookmark_value>selection clipboard</bookmark_value> <bookmark_value>Skia;settings</bookmark_value> <bookmark_value>Skia;graphics output</bookmark_value> <bookmark_value>notebook bar;icon size</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>pogledi; privzete vrednosti</bookmark_value><bookmark_value>privzete vrednosti; pogledi</bookmark_value><bookmark_value>nastavitve; pogledi</bookmark_value><bookmark_value>ikone; velikosti</bookmark_value><bookmark_value>ikone; slogi</bookmark_value><bookmark_value>velikosti pisav; spreminjanje razmerja na zaslonu</bookmark_value><bookmark_value>WYSIWYG v seznamih pisav</bookmark_value><bookmark_value>predogledi; seznami pisav</bookmark_value><bookmark_value>seznami pisav</bookmark_value><bookmark_value>polje z imeni pisav</bookmark_value><bookmark_value>miška; pozicioniranje</bookmark_value><bookmark_value>miška; srednji gumb</bookmark_value><bookmark_value>odložišče; odložišče izbora</bookmark_value><bookmark_value>izbor v odložišče</bookmark_value><bookmark_value>Skia;nastavitve</bookmark_value><bookmark_value>Skia;grafični izhod</bookmark_value><bookmark_value>zloženka;velikost ikon</bookmark_value>"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
@@ -3076,50 +3076,50 @@ msgstr "Določite možnosti pogleda."
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"hd_id310720161612581529\n"
+"hd_id310720161555238963\n"
"help.text"
-msgid "User Interface"
-msgstr "Uporabniški vmesnik"
+msgid "Icon style"
+msgstr "Slog ikon"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"hd_id3149123\n"
+"par_id310720161555341027\n"
"help.text"
-msgid "Toolbar icon size"
-msgstr "Velikost ikon orodne vrstice"
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconstyle\">Specifies the icon style for icons in toolbars and dialogs.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconstyle\">Izberite slog ikon v orodnih vrsticah in pogovornih oknih.</ahelp>"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_id3153947\n"
+"hd_id310720161612581529\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconsize\">Specifies the display size of toolbar icons.</ahelp><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"WIN\"> The <emph>Automatic</emph> option uses the font size settings of your operating system for menus.</caseinline></switchinline>"
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconsize\">Določa velikost prikaza ikon orodne vrstice.</ahelp><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"WIN\"> Možnost <emph>Samodejno</emph> uporablja za menije nastavitve velikosti pisav vašega operacijskega sistema.</caseinline></switchinline>"
+msgid "Icon Size"
+msgstr "Velikost ikon"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"hd_id310720161555082010\n"
+"hd_id3149123\n"
"help.text"
-msgid "Sidebar icon size"
-msgstr "Velikost ikon stranske vrstice"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Orodna vrstica"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_id310720161554582186\n"
+"par_id3153947\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/sidebariconsize\">Specifies the display size of sidebar icons.</ahelp>"
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/sidebariconsize\">Določa velikost prikaza ikon stranske vrstice.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconsize\">Specifies the display size of toolbar icons.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconsize\">Določa velikost prikaza ikon orodne vrstice.</ahelp>"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"hd_id190920161822223888\n"
"help.text"
-msgid "Notebook bar icon size"
-msgstr "Velikost ikon zloženke"
+msgid "Notebookbar"
+msgstr "Zloženka"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
@@ -3132,42 +3132,58 @@ msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/notebookbariconsize\">Določa velikost p
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"hd_id310720161555238963\n"
+"hd_id310720161555082010\n"
"help.text"
-msgid "Icon style"
-msgstr "Slog ikon"
+msgid "Sidebar"
+msgstr "Stranska vrstica"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_id310720161555341027\n"
+"par_id310720161554582186\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconstyle\">Specifies the icon style for icons in toolbars and dialogs.</ahelp>"
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/iconstyle\">Izberite slog ikon v orodnih vrsticah in pogovornih oknih.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/sidebariconsize\">Specifies the display size of sidebar icons.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/sidebariconsize\">Določa velikost prikaza ikon stranske vrstice.</ahelp>"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"hd_id3400982\n"
+"par_idN107A3\n"
"help.text"
-msgid "Screen font antialiasing"
-msgstr "Glajenje zaslonske pisave"
+msgid "Visibility"
+msgstr "Vidnost"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_id6649372\n"
+"hd_id3156056\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aafont\">Select to smooth the screen appearance of text.</ahelp>"
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aafont\">Izberite za glajenje videza besedila na zaslonu.</ahelp>"
+msgid "Menu icons"
+msgstr "Menijske ikone"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_id4743797\n"
+"par_id3155766\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aanf\">Enter the smallest font size to apply antialiasing.</ahelp>"
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aanf\">Vnesite najmanjšo velikost pisave za uporabo glajenja.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/menuicons\">Displays icons next to the corresponding menu items. Select from \"Automatic\", \"Hide\" and \"Show\". \"Automatic\" displays icons according to system settings and themes.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/menuicons\">Prikaže ikone poleg ustreznih menijskih izbir. Izberite med »Samodejno«, »Skrij« in »Pokaži«. »Samodejno« prikaže ikone glede na sistemske nastavitve in teme.</ahelp>"
+
+#: 01010800.xhp
+msgctxt ""
+"01010800.xhp\n"
+"hd_id311605831089020\n"
+"help.text"
+msgid "Shortcuts"
+msgstr "Tipke za bližnjice"
+
+#: 01010800.xhp
+msgctxt ""
+"01010800.xhp\n"
+"par_id261605832091566\n"
+"help.text"
+msgid "Displays shortcut keys next to corresponding menu items. Select from \"Automatic\", \"Hide\", and \"Show\". \"Automatic\" displays shortcut keys according to system settings."
+msgstr "Prikaže tipke za bližnjice poleg ustreznih menijskih izbir. Izberite med »Samodejno«, »Skrij« in »Pokaži«. »Samodejno« prikaže tipke za bližnjice glede na sistemske nastavitve."
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
@@ -3182,8 +3198,8 @@ msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"hd_id3166432\n"
"help.text"
-msgid "Mouse positioning"
-msgstr "Določanje položaja miške"
+msgid "Positioning"
+msgstr "Umestitev"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
@@ -3198,8 +3214,8 @@ msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"hd_id3146982\n"
"help.text"
-msgid "Middle mouse button"
-msgstr "Srednja miškina tipka"
+msgid "Middle button"
+msgstr "Srednji gumb"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
@@ -3324,18 +3340,18 @@ msgstr "Zadnji označeni izbor je vsebina odložišča izbora."
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_idN10AC8\n"
+"par_idN10A1D\n"
"help.text"
-msgid "Graphics output"
-msgstr "Grafični izhod"
+msgid "<ahelp hid=\"20201\">Press Shift+Ctrl+R to restore or refresh the view of the current document.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"20201\">Za obnovo ali osvežitev pogleda trenutnega dokumenta pritisnite tipke dvigalka+krmilka+R.</ahelp>"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_idN10A1D\n"
+"par_idN10AC8\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"20201\">Press Shift+Ctrl+R to restore or refresh the view of the current document.</ahelp>"
-msgstr "<ahelp hid=\"20201\">Za obnovo ali osvežitev pogleda trenutnega dokumenta pritisnite tipke dvigalka+krmilka+R.</ahelp>"
+msgid "Graphics Output"
+msgstr "Grafični izhod"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
@@ -3374,56 +3390,48 @@ msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"hd_id1208200812004471\n"
"help.text"
-msgid "Use OpenGL for all rendering (on restart)"
-msgstr "Uporabi OpenGL za vse upodabljanje (po ponovnem zagonu)"
+msgid "Use Skia for all rendering (on restart)"
+msgstr "Uporabi Skia za vse upodabljanje (po ponovnem zagonu)"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"par_id1208200812004445\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/useopengl\">Use the high performance Open Graphics Library (<link href=\"text/shared/00/00000005.xhp\" name=\"opengl\">OpenGL</link>) to render all visual elements of the application, including windows, menus, toolbars and icons.</ahelp> OpenGL uses the computer graphics device to accelerate the graphics rendering. If the device is blacklisted (see below) this option will not be effective."
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/useopengl\">Uporabite zmogljivo knjižnico Open Graphics Library (<link href=\"text/shared/00/00000005.xhp\" name=\"opengl\">OpenGL</link>) za upodobitev vseh grafičnih elementov programa, vključno z okni, meniji, orodnimi vrsticami in ikonami.</ahelp> OpenGL uporablja grafični vmesnik računalnika za pospeševanje upodabljanja grafike. Če je naprava na seznamu odsvetovanih (glejte spodaj), ta možnost ne bo učinkovala."
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/useopengl\">Use the high performance Skia graphics engine to render all visual elements of the application, including windows, menus, toolbars and icons.</ahelp> Skia uses the computer graphics device to accelerate the graphics rendering."
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/useopengl\">Uporabite zmogljivo knjižnico Skia za upodobitev vseh grafičnih elementov programa, vključno z okni, meniji, orodnimi vrsticami in ikonami.</ahelp> Skia uporablja grafični vmesnik računalnika za pospeševanje upodabljanja grafike."
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"hd_id1208200812004472\n"
"help.text"
-msgid "Force OpenGL even if blacklisted (on restart)"
-msgstr "Vsili OpenGL, četudi ni priporočen (po ponovnem zagonu)"
+msgid "Force Skia software rendering (on restart)"
+msgstr "Vsili programsko upodabljanje z grafičnim mehanizmom Skia (po ponovnem zagonu)"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
"par_id1208200812004446\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/forceopengl\">Forces the use of OpenGL even if the graphics device is blacklisted.</ahelp> A device is blacklisted when it is buggy or may render graphics with poor quality."
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/forceopengl\">Vsili uporabo OpenGL, četudi grafična naprava ni priporočena.</ahelp> Naprava ni priporočena oz. je odsvetovana, če je znano, da ima veliko hroščev ali da upodablja grafiko v slabi kakovosti."
-
-#: 01010800.xhp
-msgctxt ""
-"01010800.xhp\n"
-"par_idN107A3\n"
-"help.text"
-msgid "Menu"
-msgstr "Meni"
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/forceopengl\">Select this control to disable Skia's use of the computer graphics device.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/forceopengl\">Potrdite to polje, da grafičnemu mehanizmu Skia onemogočite uporabo grafičnega vmesnika računalnika.</ahelp>"
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"hd_id3156056\n"
+"par_id951606170938129\n"
"help.text"
-msgid "Icons in menus"
-msgstr "Ikone v menijih"
+msgid "During installation, %PRODUCTNAME chooses the best options for configuring the Skia graphics engine. Normally you do not need to change the default settings if Skia is enabled."
+msgstr "Med nameščanjem %PRODUCTNAME izbira najboljše možnosti za prilagajanje grafičnega mehanizma Skia. Običajno ni potrebno spreminjati privzetih nastavitev, če je omogočena Skia."
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
"01010800.xhp\n"
-"par_id3155766\n"
+"par_id361606171335950\n"
"help.text"
-msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/menuicons\">Displays icons next to the corresponding menu items. Select from \"Automatic\", \"Hide\" and \"Show\". \"Automatic\" displays icons according to system settings and themes.</ahelp>"
-msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/menuicons\">Prikaže ikone poleg ustreznih menijskih izbir. Izberite med »Samodejno«, »Skrij« in »Pokaži«. »Samodejno« prikaže ikone glede na sistemske nastavitve in teme.</ahelp>"
+msgid "If you experience graphical display problems (e.g., with the appearance of toolbar icons or drawing objects) and Skia is enabled, then you can try to disable <emph>Force Skia software rendering</emph> or disable Skia entirely."
+msgstr "Če naletite na težave s prikazom grafike (npr. pri upodobitvi ikon orodne vrstice ali risanih predmetov) in je Skia omogočena, lahko poskusite onemogočiti funkcijo <emph>Vsili programsko upodabljanje z grafičnim mehanizmom Skia</emph> ali v celoti onemogočite Skia."
#: 01010800.xhp
msgctxt ""
@@ -3449,6 +3457,38 @@ msgctxt ""
msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/showfontpreview\">Displays the names of selectable fonts in the corresponding font, for example, fonts in the Font box on the <emph>Formatting</emph> bar.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/showfontpreview\">Prikaže imena pisav, ki jih lahko izberete v ustrezni nastavitvi pisave, npr. pisave v polju Pisava v vrstici <emph>Oblikovanje</emph>.</ahelp>"
+#: 01010800.xhp
+msgctxt ""
+"01010800.xhp\n"
+"hd_id3400982\n"
+"help.text"
+msgid "Screen font antialiasing"
+msgstr "Glajenje zaslonske pisave"
+
+#: 01010800.xhp
+msgctxt ""
+"01010800.xhp\n"
+"par_id6649372\n"
+"help.text"
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aafont\">Select to smooth the screen appearance of text.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aafont\">Izberite za glajenje videza besedila na zaslonu.</ahelp>"
+
+#: 01010800.xhp
+msgctxt ""
+"01010800.xhp\n"
+"hd_id451605831585825\n"
+"help.text"
+msgid "from"
+msgstr "od"
+
+#: 01010800.xhp
+msgctxt ""
+"01010800.xhp\n"
+"par_id4743797\n"
+"help.text"
+msgid "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aanf\">Enter the smallest font size to apply antialiasing.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"cui/ui/optviewpage/aanf\">Vnesite najmanjšo velikost pisave za uporabo glajenja.</ahelp>"
+
#: 01010900.xhp
msgctxt ""
"01010900.xhp\n"
@@ -10550,24 +10590,24 @@ msgctxt ""
"01070300.xhp\n"
"hd_id3163802\n"
"help.text"
-msgid "To snap lines"
-msgstr "Na črte za pripenjanje"
+msgid "To snap guides"
+msgstr "Na vodila za pripenjanje"
#: 01070300.xhp
msgctxt ""
"01070300.xhp\n"
"par_id3149516\n"
"help.text"
-msgid "<variable id=\"anlinie\"><ahelp hid=\".\">Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.</ahelp></variable>"
-msgstr "<variable id=\"anlinie\"><ahelp hid=\".\">Pripne rob povlečenega predmeta na najbližjo črto za pripenjanje, ko spustite miško.</ahelp></variable>"
+msgid "<variable id=\"anlinie\"><ahelp hid=\".\">Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.</ahelp></variable>"
+msgstr "<variable id=\"anlinie\"><ahelp hid=\".\">Pripne rob povlečenega predmeta na najbližjo vodilo za pripenjanje, ko spustite miško.</ahelp></variable>"
#: 01070300.xhp
msgctxt ""
"01070300.xhp\n"
"par_id3154142\n"
"help.text"
-msgid "You can also define this setting by using the <switchinline select=\"appl\"><caseinline select=\"IMPRESS\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Snap to Snap Lines\"><emph>Snap to Snap Lines</emph></link></caseinline><caseinline select=\"DRAW\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Snap to Snap Lines\"><emph>Snap to Snap Lines</emph></link></caseinline><defaultinline><emph>Snap to Snap Lines</emph></defaultinline></switchinline> icon, which is available in the <emph>Options</emph> bar in a presentation or drawing document."
-msgstr "To nastavitev lahko določite tudi z ikono <switchinline select=\"appl\"><caseinline select=\"IMPRESS\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Pripni na črte za pripenjanje\"><emph>Pripni na črte za pripenjanje</emph></link></caseinline><caseinline select=\"DRAW\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Pripni na črte za pripenjanje\"><emph>Pripni na črte za pripenjanje</emph></link></caseinline><defaultinline><emph>Pripni na črte za pripenjanje</emph></defaultinline></switchinline> v vrstici <emph>Možnosti</emph> v predstavitvi ali risbi."
+msgid "You can also define this setting by using the <switchinline select=\"appl\"><caseinline select=\"IMPRESS\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Snap to Snap Lines\"><emph>Snap to Snap Guides</emph></link></caseinline><caseinline select=\"DRAW\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Snap to Snap Lines\"><emph>Snap to Snap Guides</emph></link></caseinline><defaultinline><emph>Snap to Snap Guides</emph></defaultinline></switchinline> icon, which is available in the <emph>Options</emph> bar in a presentation or drawing document."
+msgstr "To nastavitev lahko določite tudi z ikono <switchinline select=\"appl\"><caseinline select=\"IMPRESS\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Pripni na vodila za pripenjanje\"><emph>Pripni na vodila za pripenjanje</emph></link></caseinline><caseinline select=\"DRAW\"><link href=\"text/simpress/02/13140000.xhp\" name=\"Pripni na vodila za pripenjanje\"><emph>Pripni na vodila za pripenjanje</emph></link></caseinline><defaultinline><emph>Pripni na vodila za pripenjanje</emph></defaultinline></switchinline> v vrstici <emph>Možnosti</emph> v predstavitvi ali risbi."
#: 01070300.xhp
msgctxt ""