summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po')
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po80
1 files changed, 67 insertions, 13 deletions
diff --git a/source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po b/source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po
index 47da7ff216f..917c4686678 100644
--- a/source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po
+++ b/source/sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 5.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-20 10:15+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-11 11:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-08 23:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-11 11:39+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -13051,8 +13051,24 @@ msgctxt ""
"03030107.xhp\n"
"par_id3151097\n"
"help.text"
-msgid "Returns the date in ISO format from a serial date number that is generated by the DateSerial or the DateValue function."
-msgstr "Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in DateValue, vrne datum v zapisu ISO."
+msgid "Returns the date in ISO format without separators (YYYYMMDD) from a serial date number that is generated by the DateSerial or the DateValue or the CDateFromIso function."
+msgstr "Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in CDateFromIso, vrne datum v zapisu ISO brez ločil (LLLLMMDD)."
+
+#: 03030107.xhp
+msgctxt ""
+"03030107.xhp\n"
+"par_id3151098\n"
+"help.text"
+msgid "The year part consists of at least four digits, with leading zeros if the absolute value is less than 1000, it can be negative with a leading minus sign if the date passed denotes a year before the common area (BCE) and it can have more than four digits if the absolute value is greater than 9999. The formatted string returned can be in the range \"-327680101\" to \"327671231\"."
+msgstr "Letnico sestavljajo vsaj štiri števke, če je absolutna vrednost manj kot 1000, tudi vodilne ničle. Lahko je negativna z vodilnim minusom, če podani datum označuje letnico pred našim štetjem (pr.n.št.) in ima lahko več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz je lahko v obsegu od »-327680101« do »327671231«."
+
+#: 03030107.xhp
+msgctxt ""
+"03030107.xhp\n"
+"par_id3151099\n"
+"help.text"
+msgid "Years less than 100 and greater than 9999 are supported since %PRODUCTNAME 5.4"
+msgstr "Letnice, manjše od 100 in večje od 9999, so podprte od različice %PRODUCTNAME 5.4 naprej."
#: 03030107.xhp
msgctxt ""
@@ -13149,8 +13165,40 @@ msgctxt ""
"par_id3148550\n"
"2\n"
"help.text"
-msgid "Returns the internal date number from a string that contains a date in ISO format."
-msgstr "Pretvori niz z datumom iz zapisa ISO v interno število za datume."
+msgid "Returns the internal date number from a string that contains a date in ISO format (YYYYMMDD or YYYY-MM-DD)."
+msgstr "Pretvori niz z datumom iz zapisa ISO (LLLLMMDD ali LLLL-MM-DD) v interno število za datume."
+
+#: 03030108.xhp
+msgctxt ""
+"03030108.xhp\n"
+"par_id3148551\n"
+"help.text"
+msgid "The year part must consist of either two (supported only in YYMMDD format without separators for compatibility) or at least four digits. With four digits leading zeros must be given if the absolute value is less than 1000, it can be negative with a leading minus sign if the date passed denotes a year before the common area (BCE) and it can have more than four digits if the absolute value is greater than 9999. The formatted string can be in the range \"-327680101\" to \"327671231\", or \"-32768-01-01\" to \"32767-12-31\"."
+msgstr "Letnico sestavljata dve (podprto le v obliki zapisa LLMMDD brez ločil zaradi združljivosti) ali najmanj štiri števke. Pri štirih števkah morajo biti podane vodilne ničle, če je absolutna vrednost manjša kot 1000, lahko pa je negativna z vodilnim minusom, če podani datum označuje leto pred našim štetjem (pr.n.št.) in ima lahko več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz je lahko v obsegu »-327680101« do »327671231« oz. od »-32768-01-01« do »32767-12-31«."
+
+#: 03030108.xhp
+msgctxt ""
+"03030108.xhp\n"
+"par_id3148552\n"
+"help.text"
+msgid "An invalid date results in an error. Year 0 is not accepted, the last day BCE is -0001-12-31 and the next day CE is 0001-01-01. Dates before 1582-10-15 are in the proleptic Gregorian calendar."
+msgstr "Neveljaven datum povzroči napako. Letnica 0 ni sprejemljiva, zadnji dan pred našim štetjem je -0001-12-31 in naslednji dan je 0001-01-01. Datumi pred 1582-10-15 so v proleptičnem gregorijanskem koledarju."
+
+#: 03030108.xhp
+msgctxt ""
+"03030108.xhp\n"
+"par_id3148553\n"
+"help.text"
+msgid "When converting a date serial number to a printable string, for example for the Print or MsgBox command, the locale's default calendar is used and at that 1582-10-15 cutover date may switch to the Julian calendar, which can result in a different date being displayed than expected. Use the <link href=\"text/sbasic/shared/03030107.xhp\" name=\"CDateToIso Function [Runtime]\">CDateToIso Function [Runtime]</link> to convert such date number to a string representation in the proleptic Gregorian calendar."
+msgstr "Pri pretvorbi serijske številke datuma v natisljivi niz (npr. z ukazoma Print in MsgBox) se uporabi privzeti koledar krajevnih nastavitev, pri čemer lahko ob prelomnem datumu 15. 10. 1582 preklopi na julijanski koledar, to pa lahko povzroči drug prikazan datum od pričakovanega. Uporabite <link href=\"text/sbasic/shared/03030107.xhp\" name=\"Funkcija CDateToIso [med izvajanjem]\">funkcijo CDateToIso [med izvajanjem]</link>, da pretvorite takšno datumsko številko v predstavitveni niz v proleptičnem gregorijanskem koledarju."
+
+#: 03030108.xhp
+msgctxt ""
+"03030108.xhp\n"
+"par_id3148554\n"
+"help.text"
+msgid "The YYYY-MM-DD format with separators is supported since %PRODUCTNAME 5.3.4. Years less than 100 or greater than 9999 are accepted since %PRODUCTNAME 5.4 if not in VBA compatibility mode."
+msgstr "Oblika zapisa LLLL-MM-DD z ločili je podprta od različice %PRODUCTNAME 5.3.4 naprej. Letnice, manjše od 100 ali večje od 9999 so podprte od %PRODUCTNAME 5.4 naprej, če program ne deluje v združljivostnem načinu VBA."
#: 03030108.xhp
msgctxt ""
@@ -13203,8 +13251,8 @@ msgctxt ""
"par_id3154685\n"
"8\n"
"help.text"
-msgid "<emph>String:</emph> A string that contains a date in ISO format. The year may have two or four digits."
-msgstr "<emph>String:</emph> Niz, ki vsebuje datum v zapisu ISO. Leto ima lahko dve ali štiri cifre."
+msgid "<emph>String:</emph> A string that contains a date in ISO format."
+msgstr "<emph>Niz:</emph> niz, ki vsebuje datum v zapisu ISO."
#: 03030108.xhp
msgctxt ""
@@ -13219,7 +13267,6 @@ msgstr "Primer:"
msgctxt ""
"03030108.xhp\n"
"par_id3147318\n"
-"10\n"
"help.text"
msgid "dateval = CDateFromIso(\"20021231\")"
msgstr "dateval = CDateFromIso(\"20021231\")"
@@ -13227,11 +13274,18 @@ msgstr "dateval = CDateFromIso(\"20021231\")"
#: 03030108.xhp
msgctxt ""
"03030108.xhp\n"
+"par_id3147319\n"
+"help.text"
+msgid "dateval = CDateFromIso(\"2002-12-31\")"
+msgstr "dateval = CDateFromIso(\"2002-12-31\")"
+
+#: 03030108.xhp
+msgctxt ""
+"03030108.xhp\n"
"par_id3146921\n"
-"11\n"
"help.text"
-msgid "returns 12/31/2002 in the date format of your system"
-msgstr "vrne 12/31/2002 v sistemski datumski obliki."
+msgid "return both 12/31/2002 in the date format of your system"
+msgstr "obe vrneta 31. 12. 2002 v sistemski datumski obliki"
#: 03030110.xhp
msgctxt ""