summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/desktop/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/sl/desktop/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/desktop/messages.po82
1 files changed, 41 insertions, 41 deletions
diff --git a/source/sl/desktop/messages.po b/source/sl/desktop/messages.po
index c7272d1b999..66f81c88051 100644
--- a/source/sl/desktop/messages.po
+++ b/source/sl/desktop/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-10-23 20:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 12:41+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
@@ -713,107 +713,107 @@ msgctxt "extensionmanager|ExtensionManagerDialog"
msgid "Extension Manager"
msgstr "Upravitelj razširitev"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:84
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:85
msgctxt "extensionmanager|shared"
msgid "Installed for all users"
msgstr "Nameščeno za vse uporabnike"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:94
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:95
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|shared"
msgid "Filter extensions available for all users of this computer."
msgstr "Filtrirajte razširitve, ki so na voljo vsem uporabnikom tega računalnika."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:105
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:106
msgctxt "extensionmanager|user"
msgid "Installed for current user"
msgstr "Nameščeno za trenutnega uporabnika"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:115
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:116
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|user"
msgid "Filter extensions only available for the currently logged in user."
msgstr "Filtrirajte razširitve, ki so na voljo le trenutno prijavljenemu uporabniku."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:126
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:127
msgctxt "extensionmanager|bundled"
msgid "Bundled with %PRODUCTNAME"
msgstr "Vključeno v %PRODUCTNAME"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:136
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:137
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|bundled"
msgid "Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here."
msgstr "Razširitve, vključene v paket, skrbnik sistema namesti s potrebnimi namestitvenimi paketi za določen operacijski sistem. Slednjih na tem mestu ni mogoče namestiti, posodobiti ali odstraniti."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:153
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:154
msgctxt "extensionmanager|label1"
msgid "Display Extensions"
msgstr "Pokaži razširitve"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:187
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:188
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|extensions"
msgid "Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog."
msgstr "Izberite razširitev, ki jo želite odstraniti, omogočiti ali onemogočiti. Pri nekaterih razširitvah lahko odprete tudi pogovorno okno Možnosti."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:209
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:210
msgctxt "extensionmanager|optionsbtn"
msgid "_Options"
msgstr "_Možnosti"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:216
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:217
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|optionsbtn"
msgid "Select an installed extension, then click to open the Options dialog for the extension."
msgstr "Izberite nameščeno razširitev, nato jo kliknite, da zanjo odprete pogovorno okno Možnosti."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:228
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:229
msgctxt "extensionmanager|updatebtn"
msgid "Check for _Updates"
msgstr "Preveri _stanje posodobitev"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:235
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:236
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|updatebtn"
msgid "Click to check for online updates of all installed extensions. To check for updates of the selected extension only, choose the Update command from the context menu. The check for availability of updates starts immediately."
msgstr "Kliknite, če želite preveriti, ali obstajajo spletne posodobitve za vse nameščene razširitve. Če želite preveriti obstoj posodobitev le za izbrane razširitve, izberite ukaz Posodobi v kontekstnem meniju. Preverjanje dostopnosti posodobitev se prične nemudoma."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:248
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:249
msgctxt "extensionmanager|addbtn"
msgid "_Add"
msgstr "Doda_j"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:257
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:258
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|addbtn"
msgid "Click Add to add an extension."
msgstr "Če želite dodati razširitev, kliknite Dodaj."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:270
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:271
msgctxt "extensionmanager|removebtn"
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rani"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:277
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:278
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|removebtn"
msgid "Select the extension that you want to remove, and then click Remove."
msgstr "Izberite razširitev, ki jo želite odstraniti, nato kliknite Odstrani."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:290
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:291
msgctxt "extensionmanager|enablebtn"
msgid "_Enable"
msgstr "_Omogoči"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:319
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:321
msgctxt "extensionmanager|progressft"
msgid "Adding %EXTENSION_NAME"
msgstr "Dodajanje razširitve %EXTENSION_NAME"
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:354
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:356
msgctxt "extensionmanager|getextensions"
msgid "Get more extensions online..."
msgstr "Več razširitev s spleta ..."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:362
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:364
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|getextensions"
msgid "You can find a collection of extensions on the Web."
msgstr "Na spletu lahko najdete cel nabor razširitev."
-#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:397
+#: desktop/uiconfig/ui/extensionmanager.ui:399
msgctxt "extensionmanager|extended_tip|ExtensionManagerDialog"
msgid "The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates %PRODUCTNAME extensions."
msgstr "Upravitelj razširitev doda, odstrani, onemogoči, omogoči ali posodobi razširitve za %PRODUCTNAME."
@@ -853,32 +853,32 @@ msgctxt "licensedialog|decline"
msgid "Decline"
msgstr "Ne sprejmem"
-#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:69
+#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:70
msgctxt "licensedialog|head"
msgid "Please follow these steps to proceed with the installation of the extension:"
msgstr "Sledite naslednjim korakom za nadaljevanje namestitve razširitve:"
-#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:90
+#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:92
msgctxt "licensedialog|label2"
msgid "1."
msgstr "1."
-#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:103
+#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:105
msgctxt "licensedialog|label3"
msgid "2."
msgstr "2."
-#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:141
+#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:143
msgctxt "licensedialog|label4"
msgid "Read the complete License Agreement. Use the scroll bar or the 'Scroll Down' button in this dialog to view the entire license text."
msgstr "Preberite celo licenčno pogodbo. Uporabite drsnik ali gumb »Naslednja stran« v tem pogovornem oknu, da pregledate celotno besedilo pogodbe."
-#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:158
+#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:160
msgctxt "licensedialog|label5"
msgid "Accept the License Agreement for the extension by pressing the 'Accept' button."
msgstr "Sprejmite licenčno pogodbo za razširitev s klikom na gumb »Sprejmi«."
-#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:171
+#: desktop/uiconfig/ui/licensedialog.ui:173
msgctxt "licensedialog|down"
msgid "_Scroll Down"
msgstr "_Nasl. stran"
@@ -903,57 +903,57 @@ msgctxt "updatedialog|INSTALL"
msgid "_Install"
msgstr "_Namesti"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:120
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:122
msgctxt "updatedialog|UPDATE_LABEL"
msgid "_Available extension updates"
msgstr "Posodobitve _razširitev, ki so na voljo"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:133
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:135
msgctxt "updatedialog|UPDATE_CHECKING"
msgid "Checking..."
msgstr "Preverjanje ..."
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:217
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:219
msgctxt "updatedialog|UPDATE_ALL"
msgid "_Show all updates"
msgstr "_Pokaži vse posodobitve"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:227
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:229
msgctxt "updatedialog|extended_tip|UPDATE_ALL"
msgid "By default, only the downloadable extensions are shown in the dialog. Mark Show all Updates to see also other extensions and error messages."
msgstr "V pogovornem oknu so privzeto prikazane le razširitve, ki jih je mogoče prenesti. Če potrdite polje Pokaži vse posodobitve, boste videli tudi druge razširitve in sporočila o napakah."
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:256
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:258
msgctxt "updatedialog|DESCRIPTION_LABEL"
msgid "Description"
msgstr "Opis"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:274
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:277
msgctxt "updatedialog|PUBLISHER_LABEL"
msgid "Publisher:"
msgstr "Izdajatelj:"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:285
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:288
msgctxt "updatedialog|PUBLISHER_LINK"
msgid "button"
msgstr "gumb"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:301
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:304
msgctxt "updatedialog|RELEASE_NOTES_LABEL"
msgid "What is new:"
msgstr "Novosti:"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:312
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:315
msgctxt "updatedialog|RELEASE_NOTES_LINK"
msgid "Release notes"
msgstr "Opombe ob izdaji"
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:350
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:353
msgctxt "updatedialog|extended_tip|DESCRIPTIONS"
msgid "While checking for updates, you see a progress indicator. Wait for some messages to show up in the dialog, or click Cancel to abort the update check."
msgstr "Ob preverjanju stanja posodobitev se prikaže stanje napredka. Počakajte, da se v pogovornem oknu prikažejo sporočila ali kliknite Prekliči za preklic preverjanja obstoja posodobitev."
-#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:387
+#: desktop/uiconfig/ui/updatedialog.ui:390
msgctxt "updatedialog|extended_tip|UpdateDialog"
msgid "Click the Check for Updates button in the Extension Manager to check for online updates for all installed extensions. To check for online updates for only the selected extension, right-click to open the context menu, then choose Update."
msgstr "Kliknite gumb Preveri stanje posodobitev v Upravitelju razširitev, če želite preveriti, ali obstajajo spletne posodobitve za vse nameščene razširitve. Če želite preveriti obstoj posodobitev le za izbrano razširitev, z desnim klikom odprite kontekstni meni in izberite ukaz Posodobi."
@@ -993,12 +993,12 @@ msgctxt "updaterequireddialog|disable"
msgid "Disable all"
msgstr "Onemogoči vse"
-#: desktop/uiconfig/ui/updaterequireddialog.ui:101
+#: desktop/uiconfig/ui/updaterequireddialog.ui:102
msgctxt "updaterequireddialog|updatelabel"
msgid "%PRODUCTNAME has been updated to a new version. Some installed %PRODUCTNAME extensions are not compatible with this version and need to be updated before they can be used."
msgstr "%PRODUCTNAME je bil posodobljen na novejšo različico. Nekatere nameščene razširitve za %PRODUCTNAME niso združljive s to različico, zato jih je potrebno posodobiti, preden jih lahko uporabite."
-#: desktop/uiconfig/ui/updaterequireddialog.ui:151
+#: desktop/uiconfig/ui/updaterequireddialog.ui:153
msgctxt "updaterequireddialog|progresslabel"
msgid "Adding %EXTENSION_NAME"
msgstr "Dodajanje razširitve %EXTENSION_NAME"