summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/fy/readlicense_oo/docs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/fy/readlicense_oo/docs.po')
-rw-r--r--source/fy/readlicense_oo/docs.po26
1 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/source/fy/readlicense_oo/docs.po b/source/fy/readlicense_oo/docs.po
index 59a0e8433f7..6eb8c8c0c88 100644
--- a/source/fy/readlicense_oo/docs.po
+++ b/source/fy/readlicense_oo/docs.po
@@ -3,10 +3,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-11-05 14:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-10-14 12:54+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-12-24 18:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-24 17:03+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Frisian <https://vm137.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/readlicense_oodocs/fy/>\n"
+"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/readlicense_oodocs/fy/>\n"
"Language: fy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -25,14 +25,14 @@ msgctxt ""
msgid "${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} ReadMe"
msgstr "${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} Lêsmy"
-#. AsP7G
+#. wHdDE
#: readme.xrm
msgctxt ""
"readme.xrm\n"
"LatestUpdates\n"
"readmeitem.text"
-msgid "For the latest updates to this readme file, see <a href=\"https://www.libreoffice.org/welcome/readme.html\">https://www.libreoffice.org/welcome/readme.html</a>"
-msgstr "Foar de lêste fernijinens fan dit readme-triem, sjoch <a href=\"https://www.libreoffice.org/welcome/readme.html\">https://www.libreoffice.org/welcome/readme.html</a>"
+msgid "For the latest updates to this readme file, see <a href=\"https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md\">https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md</a>"
+msgstr ""
#. PUvpE
#: readme.xrm
@@ -131,7 +131,7 @@ msgctxt ""
"macxiOSX\n"
"readmeitem.text"
msgid "macOS 10.10 (Yosemite) or higher"
-msgstr ""
+msgstr "macOS 10.10 (Yosemite) of heger"
#. zfLqy
#: readme.xrm
@@ -203,7 +203,7 @@ msgctxt ""
"s2we35\n"
"readmeitem.text"
msgid "Linux Kernel version 3.10 or higher;"
-msgstr ""
+msgstr "Linux Kernel ferzje 3.10 of heger;"
#. pNgKX
#: readme.xrm
@@ -212,7 +212,7 @@ msgctxt ""
"s253we\n"
"readmeitem.text"
msgid "glibc2 version 2.17 or higher;"
-msgstr ""
+msgstr "glibc2 ferzje 2.17 of heger;"
#. rstw9
#: readme.xrm
@@ -221,7 +221,7 @@ msgctxt ""
"s255we\n"
"readmeitem.text"
msgid "FreeType version 2.8.0 or higher;"
-msgstr ""
+msgstr "FreeType ferzje 2.8.0 of heger;"
#. sJ48T
#: readme.xrm
@@ -230,7 +230,7 @@ msgctxt ""
"s256we\n"
"readmeitem.text"
msgid "GTK version 3.18 or higher;"
-msgstr ""
+msgstr "GTK ferzje 3.18 of heger;"
#. nA9h9
#: readme.xrm
@@ -239,7 +239,7 @@ msgctxt ""
"wd2dff\n"
"readmeitem.text"
msgid "Gnome 3.18 or higher, with the at-spi2 1.32 package (required for support for assistive technology [AT] tools), or another compatible GUI (such as KDE, among others)."
-msgstr ""
+msgstr "Gnome 3.18 of heger, mei de at-spi2 1.32 pakket (fereaske foar stipe foar helpmiddel foar stipe technology [AT]), of in oare komptabele GUI (lykas ûnder oare KDE)."
#. q9SJs
#: readme.xrm
@@ -833,7 +833,7 @@ msgctxt ""
"howtostart1\n"
"readmeitem.text"
msgid "The best way to start contributing is to subscribe to one or more of the mailing lists, lurk for a while, and gradually use the mail archives to familiarize yourself with many of the topics covered since the ${PRODUCTNAME} source code was released back in October 2000. When you're comfortable, all you need to do is send an email self-introduction and jump right in. If you are familiar with Open Source Projects, check out our To-Dos list and see if there is anything you would like to help with at <a href=\"https://www.libreoffice.org/community/developers/\">the LibreOffice website</a>."
-msgstr "De bêste manier om mei it bydragen te begjinnen is om yn te skriuwen by ien of mear ferstjoerlisten, en folgje dizzen foar in tiid om fertroud te reitsjen mei de ferskate ûnderwerpen dy, sûnt de boarnekoade fan ${PRODUCTNAME} útkaam is yn oktober 2000, behannele is. Wannear jo fertroud fiele, kinne jo in e-post stjoere wêryn jo je foarstelle en begjin kalm oan. As jo fertroud binne mei Iepenboarne projekten, sjoch dan ris op de Takenlist en sjoch of der wat is wêrmei jo helpe wolle op <a href=\"https://www.libreoffice.org/community/developers/\">the LibreOffice website</a>."
+msgstr "De bêste manier om mei it bydragen te begjinnen is om yn te skriuwen by ien of mear ferstjoerlisten, en folgje dissen foar in tiid om fertroud te reitsjen mei de ferskate ûnderwerpen dy, sûnt de boarnekoade fan ${PRODUCTNAME} útkaam is yn oktober 2000, behannele is. Wannear jo fertroud fiele, kinne jo in e-post stjoere wêryn jo je foarstelle en begjin kalm oan. As jo fertroud binne mei Iepenboarne projekten, sjoch dan ris op de Takenlist en sjoch of der wat is wêrmei jo helpe wolle op <a href=\"https://www.libreoffice.org/community/developers/\">the LibreOffice website</a>."
#. LGEzy
#: readme.xrm