summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/fy/cui/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/fy/cui/messages.po')
-rw-r--r--source/fy/cui/messages.po3385
1 files changed, 1753 insertions, 1632 deletions
diff --git a/source/fy/cui/messages.po b/source/fy/cui/messages.po
index 91264585b21..7ef5942409f 100644
--- a/source/fy/cui/messages.po
+++ b/source/fy/cui/messages.po
@@ -3,10 +3,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-11-13 13:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-11-08 18:49+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-01-22 12:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-17 18:07+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Frisian <https://vm137.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/cuimessages/fy/>\n"
+"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/cuimessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr "Help"
#: cui/inc/strings.hrc:35
msgctxt "RID_SVXSTR_KEY_GALLERY_DIR"
msgid "Gallery"
-msgstr "Gallery"
+msgstr "Galery"
#. 2umbs
#: cui/inc/strings.hrc:36
@@ -2017,11 +2017,11 @@ msgctxt "aboutdialog|textbuffer1"
msgid "Version: %ABOUTBOXPRODUCTVERSION%ABOUTBOXPRODUCTVERSIONSUFFIX"
msgstr "Ferzje: %ABOUTBOXPRODUCTVERSION%ABOUTBOXPRODUCTVERSIONSUFFIX"
-#. ABgJx
+#. XtUDA
#: cui/inc/strings.hrc:385
msgctxt "aboutdialog|copyright"
-msgid "Copyright © 2000–2019 LibreOffice contributors."
-msgstr "Copyright © 2000–2019 LibreOffice bydragers."
+msgid "Copyright © 2000–2020 LibreOffice contributors."
+msgstr "Copyright © 2000–2020 LibreOffice bydragers."
#. GesDU
#: cui/inc/strings.hrc:386
@@ -2089,1314 +2089,1435 @@ msgctxt "optpathspage|editpaths"
msgid "Edit Paths: %1"
msgstr "Paden bewurkje: %1"
+#. 8ZaCL
+#: cui/inc/strings.hrc:399
+msgctxt "RID_SVXSTR_COMMANDLABEL"
+msgid "Label"
+msgstr "Lebel"
+
+#. GceL6
+#: cui/inc/strings.hrc:400
+msgctxt "RID_SVXSTR_COMMANDLABEL"
+msgid "Command"
+msgstr "Opdracht"
+
+#. dRqYc
+#: cui/inc/strings.hrc:401
+msgctxt "RID_SVXSTR_COMMANDLABEL"
+msgid "Tooltip"
+msgstr "Arktip"
+
#. m8rYd
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:46
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:48
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Need to allow changes to parts of a read-only document in Writer? Insert frames or sections that can authorize changes."
msgstr "Wolle jo feroaringen yn dielen fan in allinne lêzen dokumint tastean yn Writer? Ramten of seksjes dy feroaringen tastean kinne taheakje."
-#. q8fo2
+#. BDEBo
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:47
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:49
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To print the notes of your slides go to File > Print > Impress tab and select Notes under Document > Type."
-msgstr "Om de notysjes fan jo dia's te printsjen geane jo nei Triem > Print > ljepper Algemien en selektearje jo notysjes by Dokumint."
+msgid "To print the notes of your slides go to File ▸ Print ▸ Impress tab and select Notes under Document ▸ Type."
+msgstr "Om de taljochtingen fan jo dia's te printsjen, gean nei Triem ▸ Printsje ▸ Impress ljepper en selektearje Taljochtingen by Dokumint ▸ Type."
-#. UvZA9
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:48
+#. TWjA5
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:50
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To temporarily start with a fresh user profile, or to restore a non-working %PRODUCTNAME instance, go to Help > Restart in Safe Mode."
-msgstr ""
+msgid "To start temporarily with a fresh user profile, or to restore a non-working %PRODUCTNAME, use Help ▸ Restart in Safe Mode."
+msgstr "Om tydlik mei in nij brûker profyl te begjinnen, of in net wurkjende %PRODUCTNAME te werstellen, brûk Help ▸ Werstart yn feilige modus."
#. Hv5Ff
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/01/profile_safe_mode.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:49
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:51
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Writing a book? %PRODUCTNAME master document lets you manage large documents as a container for individual %PRODUCTNAME Writer files."
msgstr "Skriuwe jo in boek? Mei %PRODUCTNAME haad dokumint kinne jo grutte dokuminten beheare as in kontener foar ôfsûnderlike %PRODUCTNAME Writer triemmen."
#. ZZtD5
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:50
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:52
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Create editable Hybrid PDFs with %PRODUCTNAME."
msgstr "Meitsje bewurkbere hybride PDF's mei %PRODUCTNAME."
-#. 7JRpP
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:51
-msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to sum a cell through several sheets? Refer to the range of sheets e.g. =SUM(Sheet1.A1:Sheet3.A1)."
-msgstr ""
-
-#. HMuwE
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:52
-msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Create fillable form documents (even PDF's) with %PRODUCTNAME."
-msgstr "Meitsje formulier dokuminten om yn te foljen (sels PDF's) mei %PRODUCTNAME."
-
-#. oTcn3
+#. LBkjN
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:53
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Can't see all the text in a cell? Expand the input line in the formula bar and you can scroll."
-msgstr ""
+msgid "Explore the ten different functions in the status bar (at the bottom of the document window). Place the cursor over each field for an explanation. If not visible, use View ▸ Status Bar."
+msgstr "Ferken de tsien ferskillende funksjes yn de tastânbalke (op de boaiem fan it dokumint finster). Set it rinnerke op elk fjild foar in útlis. As it net sichtber is, brûk Byld ▸Tastânbalk."
-#. bY97E
+#. 7JRpP
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:54
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can easily optimize your table per Table > Size > Distribute Rows / Columns Evenly."
-msgstr ""
+msgid "Want to sum a cell through several sheets? Refer to the range of sheets e.g. =SUM(Sheet1.A1:Sheet3.A1)."
+msgstr "Wolle jo in sel optelle fan meardere blêden? Ferwiis nei it berik fan blêden, bgl. =SOM(Blêd1.A1:Blêd3.A1)."
-#. K8HjK
+#. D7uEG
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:55
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Find all expressions in brackets per Edit > Find & Replace > Find > \\([^)]+\\) (check ‘Regular expressions’)"
-msgstr ""
+msgid "Create fillable form documents (even PDFs) with %PRODUCTNAME."
+msgstr "Meitsje formulier dokuminten om yn te foljen (sels PDF's) mei %PRODUCTNAME."
-#. oefGx
+#. BSUoN
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:56
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Select a different icon set from Tools > Options > %PRODUCTNAME > View > User Interface > Icon style."
-msgstr ""
+msgid "Cannot see all the text in a cell? Expand the input line in the formula bar and you can scroll."
+msgstr "Jo kinne net alle tekst yn in sel sjen? Breid de ynfier rigel yn de formule balke út en jo kinne skowe."
-#. PdQNF
+#. 3JyGD
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:57
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can display a number as a fraction (0.125 = 1/8): Format > Cells, Number > Fraction."
-msgstr ""
+msgid "Optimize your table layout with Table ▸ Size ▸ Distribute Rows / Columns Evenly."
+msgstr "Optimalisearje jo tabel yndieling mei Tabel > Grutte > Rigen / Kolommen lykweardich ferdiele."
-#. kbNhV
+#. yMLJB
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:58
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to keep the text from, but remove a hyperlink, in Writer? Right click the link and ‘Remove Hyperlink’."
-msgstr "Wolle jo de tekst behâlde, mar in ferwizing wiskje yn Writer? Klik mei de rjochter mûs knop op de selektearre ferwizing en kies 'Ferwizing wiskje'."
+msgid "Find all expressions in brackets per Edit ▸ Find & Replace ▸ Find ▸ \\([^)]+\\) (check “Regular expressions”)"
+msgstr ""
-#. rxScp
+#. DUvk6
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:59
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To quickly zoom in the selection, press / (divide key) on the number pad. Press * to restore entire page in screen."
+msgid "Select a different icon set from Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ View ▸ User Interface ▸ Icon style."
msgstr ""
-#. xfHwX
+#. RejqP
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:60
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Click a column field (row) PivotTable and press F12 to group data. Choices adapt to content: Date (month, quarter, year), number (classes)"
+msgid "You can display a number as a fraction (0.125 = 1/8): Format ▸ Cells, Number ▸ Fraction."
msgstr ""
-#. zk8hh
+#. VxuFm
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:61
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can restarts the slide show after a pause specified at Slide Show > Slide Show Settings > Loop and repeat."
+msgid "To remove a hyperlink but keep its text, right-click on the hyperlink, and use “Remove Hyperlink”."
msgstr ""
-#. 6CUNH
+#. FeNXF
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:62
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To distribute some text in multi-columns select the text and apply Format > Columns."
+msgid "To remove several hyperlinks at once, select the text with the hyperlinks, then right-click and use “Remove Hyperlink”."
msgstr ""
-#. adhXC
+#. VnFnz
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:63
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use View > Value Highlighting to display cell contents in colors: Text/black, Formulas/green, Numbers/blue, Protected cells/grey background."
-msgstr "Brûk Byld > Wearde markearring om sel ynhâld yn kleuren sjen te litten: tekst / swart, formulen / grien, sifers / blau, beskerme sellen / grize eftergrûn."
+msgid "To zoom a selection to fit the entire window in Draw, use the / (divide key) on the number pad."
+msgstr "Om in seleksje it hiele finster yn Draw te foljen mei zoom, brûk de / (diel toets) op it numerike kaaiboerd."
-#. qkupC
-#. local help missing
+#. xfHwX
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:64
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Create different master pages in a presentation template: View > Master Slide and Slide > New Master (or per toolbar or right click in slide pane)."
-msgstr "Meitsje ferskillende haad siden yn in presintaasje sjabloan: Byld > Diamodel en Nij model (of mei de arkbalke of rjochts klikke yn it dia paniel)."
+msgid "Click a column field (row) PivotTable and press F12 to group data. Choices adapt to content: Date (month, quarter, year), number (classes)"
+msgstr "Klik op in kolom fjild (rige) yn in draaitabel en druk op F12 om gegevens te groepearjen. Kar oanpasse oan ynhâld: datum (moanne, kwartaal, jier), tal (klassen)"
-#. SqN7S
+#. 5r66g
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:65
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to sort a pivot table? Click on drop-list's arrow in the row/col header and select sort method: ascending, descending, or custom."
+msgid "You can restarts the slide show after a pause specified at Slide Show ▸ Slide Show Settings ▸ Loop and repeat."
msgstr ""
-#. mkCBj
+#. 5SoBD
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:66
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Page/Slide > Properties > 'Fit object to paper format' in Draw/Impress to resize the objects so that they fit on your chosen paper format."
-msgstr "Brûk Side/Dia > Eigenskippen > 'Objekt oanpasse oan papier formaat' yn Draw/Impress om de grutte fan objekten sa oan te passen dat se passe op it troch jo keazen papier formaat."
+msgid "To distribute some text in multi-columns select the text and apply Format ▸ Columns."
+msgstr ""
-#. 2JEeU
+#. hr7ym
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:67
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To automatically number your table rows in Writer, select the relevant column, then apply a numbering style from List Styles."
+msgid "Use View ▸ Value Highlighting to display cell contents in colors: Text/black, Formulas/green, Numbers/blue, Protected cells/grey background."
msgstr ""
-#. AzNEm
+#. y5bEE
+#. local help missing
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:68
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME allows you to use assistive tools, such as external screen readers, Braille devices or speech recognition input devices."
-msgstr "Mei %PRODUCTNAME kinne jo assistearjende ark brûke, lykas eksterne skerm lêzers, braille apparaten of spraak werkenning ynfier apparaten."
+msgid "Create different master pages in a presentation template: View ▸ Master Slide and Slide ▸ New Master (or per toolbar or right click in slide pane)."
+msgstr ""
-#. SiwUL
+#. b3KPF
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:69
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to sort a series in %PRODUCTNAME Calc such as A1, A2, A3, A11, A15, not in alphabetical order but on the number? Enable natural sort in the Options tab."
-msgstr "Wolle jo in searje sortearje yn %PRODUCTNAME Calc, lykas A1, A2, A3, A11, A15, net yn alfabetyske oarder mar op it getal? Skeakelje natuerlike sortearring yn op de ljepper Opsjes."
+msgid "Want to sort a pivot table? Click on drop-list’s arrow in the row/col header and select sort method: ascending, descending, or custom."
+msgstr ""
-#. Wx8QG
-#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/scalc/01/12030200.html
+#. CvgZt
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:70
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can change the default function in the status bar: right click on the area."
+msgid "Display photos or images with different shapes in Writer. Insert and select shape, then Insert ▸ Image. To adjust image, right-click on selected shape and choose Area."
msgstr ""
-#. 6soFJ
+#. si5Y9
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:71
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to add many of the same shapes in Draw/Impress? Double-click a tool in the drawing toolbar to use it for repeated tasks."
+msgid "Use Page/Slide ▸ Properties ▸ “Fit object to paper format” in Draw/Impress to resize the objects so that they fit on your chosen paper format."
msgstr ""
-#. XjPKb
+#. hj7H4
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:72
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Ctrl+Shift+F9 recalculates all formulas in all spreadsheets."
-msgstr ""
+msgid "Fit the entire page in a Draw window, use * on the number pad."
+msgstr "De hiele side yn in Draw finster passe, brûk * op it numerike kaaiboerd."
-#. KtRU8
+#. pESS4
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:73
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use the Backspace key instead of Delete in Calc. You can choose what to delete."
+msgid "In a Draw page, use “-” to zoom out; “+” to zoom in."
msgstr ""
-#. CBWKE
+#. PJFH2
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:74
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Best way to fix bad-looking MS Word table cells via Table > Size > Optimal Row Height / Column Width."
-msgstr ""
+msgid "Want to show the contents of another document within your document? Use Insert ▸ Section and select Link."
+msgstr "Wolle jo de ynhâld fan in oar dokumint yn jo dokumint sjen litte? Brûk Ynfoegje ▸ Seksje en selektearje Keppeling."
-#. uSwBE
+#. VvEKg
+#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/swriter/guide/section_insert.html#par_id3153404
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:75
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Repeat the heading on a subsequent page when a table spans over more than one page with Table > Table Properties > Text Flow > Repeat heading."
-msgstr "Werhelje de kop op in folgjende side wannear in tabel mear dan ien side is mei Tabel > Eigenskippen > Tekst ferrin > Koptekst werhelje."
+msgid "To automatically number table rows in Writer, select the relevant column, then apply a numbering style from List Styles."
+msgstr ""
-#. R3UCa
+#. AzNEm
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:76
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To quickly insert or delete rows, select the desired number of rows (or columns) and press Ctrl+ to add or Ctrl- to delete."
-msgstr ""
+msgid "%PRODUCTNAME allows you to use assistive tools, such as external screen readers, Braille devices or speech recognition input devices."
+msgstr "Mei %PRODUCTNAME kinne jo assistearjende ark brûke, lykas eksterne skerm lêzers, braille apparaten of spraak werkenning ynfier apparaten."
-#. DtGX7
+#. SiwUL
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:77
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To repeat rows/columns on every pages use Format > Print Ranges > Edit."
-msgstr ""
+msgid "Want to sort a series in %PRODUCTNAME Calc such as A1, A2, A3, A11, A15, not in alphabetical order but on the number? Enable natural sort in the Options tab."
+msgstr "Wolle jo in searje sortearje yn %PRODUCTNAME Calc, lykas A1, A2, A3, A11, A15, net yn alfabetyske oarder mar op it getal? Skeakelje natuerlike sortearring yn op de ljepper Opsjes."
-#. 2MkMr
+#. Wx8QG
+#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/scalc/01/12030200.html
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:78
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Need to insert the date in a spreadsheet cell? Type Ctrl+; or Shift+Ctrl+; to insert the time."
-msgstr "Datum yn in sel ynfoegje? Typ Ctrl+; (Shift+Ctrl+; foar it taheakjen fan de tiid)."
+msgid "You can change the default function in the status bar: right click on the area."
+msgstr "Jo kinne de standert funksje yn de tastânbalke feroarje: rjochts klikke op it gebiet."
-#. iDe8y
+#. 6soFJ
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:79
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Insert your metadata in your document with Insert > Fields > More Fields… > Document or DocInformation."
-msgstr ""
+msgid "Want to add many of the same shapes in Draw/Impress? Double-click a tool in the drawing toolbar to use it for repeated tasks."
+msgstr "Wolle jo in soad deselde foarmen taheakje yn Draw/Impress? Dûbelklik op in stik ark yn de tekenbalke om it foar werheljende taken te brûken."
-#. FHorg
+#. DDGnC
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:80
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Get help from the community via the Ask portal."
-msgstr "Krij help fan de mienskip fia it Ask portaal."
+msgid "%MOD1+Shift+F9 recalculates all formulas in all spreadsheets."
+msgstr ""
-#. p4AK6
+#. U5wE4
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:81
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Shift+Space to select the current row and Ctrl+Space to select the current column."
-msgstr ""
+msgid "Want to keep a part of an editable document as read-only? Insert ▸ Section. Add text to the section, then right-click “Edit Section” and check “Protect”."
+msgstr "Wolle jo in part fan in bewurkber dokumint as allinne-lêze hâlde. Ynfoegje ▸ Seksje. Tekst oan de seksje taheakje, dan rjochts klik \"Seksje bewurkje\" en selektearje \"Befeiligje\"."
-#. uCVAM
+#. KtRU8
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:82
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Sections in %PRODUCTNAME Writer to protect part of a text, show/hide text, reuse parts from other documents, use different column layout."
-msgstr "Brûk seksjes yn %PRODUCTNAME Writer om parten fan in tekst te beskermjen, sjen litte/ferbergje fan tekst, parten út oare dokuminten op 'e nij te brûken, ferskillende kolommen opmaak te brûken."
+msgid "Use the Backspace key instead of Delete in Calc. You can choose what to delete."
+msgstr "Brûk de Wisk knop ynplak fan Wiskjen yn Calc. Jo kinne kieze wat jo wiskje wolle."
-#. MFv5S
-#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/swriter/01/04020100.html
+#. UuWHK
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:83
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can move an object to another layer by holding it until its edges flash, then drag it to the tab of the layer you want to move it to."
+msgid "Best way to fix bad-looking MS Word table cells via Table ▸ Size ▸ Optimal Row Height / Column Width."
msgstr ""
-#. BrjwF
+#. HEfCq
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:84
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Data > Validity allows you to create drop-down lists where the user selects a value instead of typing."
-msgstr "Mei Gegevens > Jildigens kinne jo kar listen meitsje wêryn de brûker in wearde selektearret ynstee fan te typen."
+msgid "To repeat a table heading when a table spans over a page, use Table ▸ Table Properties ▸ Text Flow ▸ Repeat heading."
+msgstr ""
-#. BeyEb
-#. local help missing
+#. wBMUD
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:85
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Hold down Ctrl and turn the mouse wheel to change the zoom factor."
-msgstr "Hâld Ctrl fêst en draai in it tsjil fan de mûs foar it oanpassen fan it zoom nivo."
+msgid "To quickly insert or delete rows, select the desired number of rows (or columns) and press %MOD1+ to add or %MOD1- to delete."
+msgstr ""
-#. EBF4S
+#. gEysu
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:86
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME has great extensions to increase your productivity - check them out."
+msgid "To repeat rows/columns on every pages use Format ▸ Print Ranges ▸ Edit."
msgstr ""
-#. CAu5B
+#. S8KZH
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:87
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to count words for just one particular paragraph style? Use Edit > Find & Replace > Paragraph Styles, select the style > Find All and read the number from the status bar."
+msgid "Insert images and photos into shapes in Draw and Impress. Right-click on a shape, choose Area ▸ Bitmap ▸ Add/Import, and use Options to adjust appearance."
msgstr ""
-#. CYdVM
+#. W6E2A
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:88
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Generate fully customized PDF documents with the exact format, image compression, comments, access rights, password, etc., via File > Export as PDF."
-msgstr "Generearje folsleine oanpaste PDF dokuminten mei de eksakte pdf yndieling, de byld kompresje, taljochtingen, tagongsrjochten en wachtwurden, ensfh. fia Triem > Eksportearje nei PDF."
+msgid "Need to insert the date in a spreadsheet cell? Type %MOD1+; or Shift+%MOD1+; to insert the time."
+msgstr ""
-#. XWchY
+#. vAFKt
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:89
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Writer includes LibreLogo: simple Logo-like programming environment with turtle vector graphics, DTP and graphic design."
-msgstr "Writer befettet LibreLogo: ienfâldich logo-lykjend programmearre omjouwing mei turtle fektor ôfbyldingen, DTP en grafysk ûntwerp."
+msgid "Insert your metadata in your document with Insert ▸ Fields ▸ More Fields… ▸ Document or DocInformation."
+msgstr ""
-#. f6Lan
-#. local help missing
+#. FHorg
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:90
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Do you plan to change your computer and want to recover your customizations? See:"
-msgstr ""
+msgid "Get help from the community via the Ask portal."
+msgstr "Krij help fan de mienskip fia it Ask portaal."
-#. XS2jF
+#. qnAAh
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:91
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can toggle between the field names and the actual value with View > Fields Names (or Ctrl + F9)."
+msgid "Use Shift+Space to select the current row and %MOD1+Space to select the current column."
msgstr ""
-#. 5ZVTy
+#. MFv5S
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:92
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Show or hide comments in Writer by clicking the comment toggle button in the ruler."
-msgstr "Taljochtingen ferbergje of sjen litte yn Writer troch op de skeakel knop Notysjes, rjochts op de liniaal te klikken."
+msgid "You can move an object to another layer by holding it until its edges flash, then drag it to the tab of the layer you want to move it to."
+msgstr "Jo kinne in objekt nei in oare laach ferpleatse troch it fêst te hâlden, oant de rânen kniperje en fan it nei de ljepper fan de laach te slepen wêrhinne jo it ferpleatse wolle."
-#. 4dSh2
+#. 3NRDt
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:93
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To enable macro recording, check Tools > Options > %PRODUCTNAME > Advanced > Enable macro recording."
+msgid "Data ▸ Validity allows you to create drop-down lists where the user selects a value instead of typing."
msgstr ""
-#. CnGrD
+#. uikxZ
+#. local help missing
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:94
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Make it easy to insert a picture in a Writer template by Insert > Fields > More fields > Functions > PlaceHolder > Image. One click to select an image."
+msgid "Hold down %MOD1 and turn the mouse wheel to change the zoom factor."
msgstr ""
-#. sSeTz
+#. 7QLxF
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:95
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME supports four macro security levels (from low to very high) and trusted sources."
-msgstr "%PRODUCTNAME stipet fjouwer makro befeiliging nivo's (fan leech ta hiel heech) en fertroude boarnen."
+msgid "%PRODUCTNAME has great extensions to increase your productivity—check them out."
+msgstr ""
-#. FnWjD
-#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/optionen/01030300.html
+#. 8Bccs
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:96
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME intends to apply as an organization for Google Summer of Code (GSoC) see:"
-msgstr "%PRODUCTNAME wol fan tapassing wêze as in organisaasje foar Google Summer of COde (GSoC) sjoch:"
+msgid "Want to count words for just one particular paragraph style? Use Edit ▸ Find & Replace, click Paragraph Styles, select the style in Find, and click Find All. Read the result in the status bar."
+msgstr ""
-#. gz4PH
+#. VBCF7
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:97
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Did you know that you can attach comments to portions of text? Just use the shortcut Ctrl+Alt+C."
+msgid "Generate fully customized PDF documents with the exact format, image compression, comments, access rights, password, etc., via File ▸ Export as PDF."
msgstr ""
-#. 9hZeb
+#. XWchY
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:98
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Need to move one or more paragraphs? No need to cut and paste: Use the keyboard shortcut Ctrl+Alt+Arrow (Up/Down)"
-msgstr "Moatte jo ien of mear alinea's ferpleatse? Knippe en pakke is net nedich: brûk de fluchtoets Ctrl+Alt+Pylk (omheech/omleech)"
+msgid "Writer includes LibreLogo: simple Logo-like programming environment with turtle vector graphics, DTP and graphic design."
+msgstr "Writer befettet LibreLogo: ienfâldich logo-lykjend programmearre omjouwing mei turtle fektor ôfbyldingen, DTP en grafysk ûntwerp."
-#. GT8hz
+#. 8x8QZ
+#. local help missing
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:99
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Change the basic fonts for the predefined template or current document per Tools > Options > %PRODUCTNAME Writer > Basic Fonts."
-msgstr "Feroarje de basis lettertypen foar de Foardefiniearre sjabloan of it aktive dokumint fia Ark > Opsjes > %PRODUCTNAME Writer > Basis lettertypen."
+msgid "Construct your own 2D shapes in Draw. Select two or more objects, and explore possibilities with Shape ▸ Combine, Shape ▸ Merge, Shape ▸ Subtract, and Shape ▸ Intersect."
+msgstr ""
-#. GB4SU
-#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/optionen/01040300.html
+#. f6Lan
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:100
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to find words containing more than 10 characters? Edit > Find & Replace > Search > [a-z]{10,} > Other Options > check Regular expressions."
-msgstr ""
+msgid "Do you plan to change your computer and want to recover your customizations? See:"
+msgstr "Binne jo fan plan om jo kompjûter te feroarjen en wolle jo oanpassingen meinimme? Sjoch:"
-#. CKiHn
+#. EkpTG
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:101
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Open a CSV file as a new sheet in the current spreadsheet via Sheet > Sheet from file."
-msgstr "Brûk Blêd > Blêd út triem ynfoegje om in CSV triem as nij blêd yn de aktive rekkenblêd te iepenjen."
+msgid "You can toggle between the field names and the actual value with View ▸ Fields Names (or %MOD1+F9)."
+msgstr ""
-#. FuG8M
+#. 5ZVTy
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:102
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Typing in bold, italics, or underlined in Writer you can continue with the default attributes using just the shortcut Ctrl+Shift+X (remove direct character formats)."
-msgstr ""
+msgid "Show or hide comments in Writer by clicking the comment toggle button in the ruler."
+msgstr "Taljochtingen ferbergje of sjen litte yn Writer troch op de skeakel knop Notysjes, rjochts op de liniaal te klikken."
-#. RnLN7
+#. YQ8cC
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:103
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Ctrl+Alt+Shift+V to paste the contents of the clipboard as unformatted text."
+msgid "To enable macro recording, check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ Advanced ▸ Enable macro recording."
msgstr ""
-#. fB69s
+#. EnQur
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:104
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Customize your footnotes page with Tools > Footnotes and Endnotes…"
+msgid "Want to insert a placeholder for an image in a Writer template? Use Insert ▸ Fields ▸ More fields, click Functions tab, choose PlaceHolder for Type and Image for Format."
msgstr ""
-#. CiFD6
+#. sSeTz
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:105
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "With ‘Slide Show > Custom Slide Show’, reorder and pick slides to fit a slideshow to the needs of your viewers."
-msgstr ""
+msgid "%PRODUCTNAME supports four macro security levels (from low to very high) and trusted sources."
+msgstr "%PRODUCTNAME stipet fjouwer makro befeiliging nivo's (fan leech ta hiel heech) en fertroude boarnen."
-#. ZZZZo
+#. FnWjD
+#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/optionen/01030300.html
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:106
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to change spell checking for some part of the text? Click in the language zone of the status bar or better, apply a style."
-msgstr ""
+msgid "%PRODUCTNAME intends to apply as an organization for Google Summer of Code (GSoC) see:"
+msgstr "%PRODUCTNAME wol fan tapassing wêze as in organisaasje foar Google Summer of COde (GSoC) sjoch:"
-#. Hf65u
+#. SNTbc
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:107
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Writer can insert a blank page between two odd (even) pages that follow. Check ‘Print automatically inserted blank pages’ in the print dialog’s %PRODUCTNAME Writer tab."
+msgid "Did you know that you can attach comments to portions of text? Just use the shortcut %MOD1+%MOD2+C."
msgstr ""
-#. YVF2y
+#. wZDsJ
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:108
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You do not want to print all columns? Hide or group the ones you do not need."
+msgid "Need to move one or more paragraphs? No need to cut and paste: Use the keyboard shortcut %MOD1+%MOD2+Arrow (Up/Down)"
msgstr ""
-#. pZZxV
+#. JDGDc
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:109
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To modify an AutoPlay presentation, open it and after it starts, right click and select Edit in the context menu."
-msgstr "Om in AutoPlay presintaasje te feroarjen, iepenje jo dizze en klikke jo mei de rjochter mûsknop en selektearje jo Bewurkje yn it kontekst menu."
+msgid "Change the basic fonts for the predefined template or current document per Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Basic Fonts."
+msgstr ""
-#. 6ToPj
+#. fgxU6
+#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/optionen/01040300.html
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:110
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Need to precisely position? Alt+arrow Keys move objects (shapes, pictures, formulas) by one pixel."
+msgid "Want to find words containing more than 10 characters? Edit ▸ Find & Replace ▸ Search ▸ [a-z]{10,} ▸ Other Options ▸ check Regular expressions."
msgstr ""
-#. vAZPa
+#. 7dDjc
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:111
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Embedded help is available by pressing F1, if you've installed it. Otherwise check online at:"
+msgid "Open a CSV file as a new sheet in the current spreadsheet via Sheet ▸ Sheet from file."
msgstr ""
-#. wpFXv
+#. aJtLS
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:112
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Right-click in the status bar in %PRODUCTNAME Calc and select 'Selection count' to display the number of selected cells."
-msgstr "Rjochts klik yn de tastânbalke yn %PRODUCTNAME Calc en selektearje \"Seleksje telling' om it ta selektearre sellen sjen te litten."
+msgid "Typing in bold, italics, or underlined in Writer you can continue with the default attributes using just the shortcut %MOD1+Shift+X (remove direct character formats)."
+msgstr ""
-#. fBiG6
+#. iXjDF
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:113
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Data > Statistics for sampling, descriptive statistics, analysis of variance, correlation, and much more in %PRODUCTNAME Calc."
-msgstr "Brûk Gegevens > Statistiken foar stekproeven, beskriuwende statistiken, fariaasje analyze, korrelaasje en noch in soad yn %PRODUCTNAME Calc."
+msgid "Use %MOD1+%MOD2+Shift+V to paste the contents of the clipboard as unformatted text."
+msgstr ""
-#. mBeyc
+#. TD8Ux
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:114
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can copy from one sheet to another without the clipboard. Select the area to copy, Ctrl+click the target sheet's tab and use Sheet > Fill Cells > Fill Sheets."
+msgid "Customize footnote appearance with Tools ▸ Footnotes and Endnotes…"
msgstr ""
-#. 7qKkg
+#. muc5F
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:115
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can change the look of %PRODUCTNAME via Tools > Options > View > User Interface."
+msgid "With Slide Show ▸ Custom Slide Show, reorder and pick slides to fit a slideshow to the needs of your viewers."
msgstr ""
-#. 8iM9G
+#. ZZZZo
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:116
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "In %PRODUCTNAME Impress, use Insert > Media > Photo Album to create a slideshow from a series of pictures with the 'Photo Album' feature."
-msgstr ""
+msgid "Want to change spell checking for some part of the text? Click in the language zone of the status bar or better, apply a style."
+msgstr "Wolle jo staveringshifker foar in part fan de tekst feroarje? Klik yn de taal sône fan de tastânbalke of better, pas in styl ta."
-#. W5Tge
+#. oTX4L
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:117
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can show formulas instead of results with View > Show Formula (or Tools > Options > %PRODUCTNAME Calc > View > Display > Formulas)."
+msgid "Writer can insert a blank page between two odd (even) pages that follow. Check “Print automatically inserted blank pages” in the print dialog’s %PRODUCTNAME Writer tab."
msgstr ""
-#. bY8ve
+#. YVF2y
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:118
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME is developed by a friendly community, made up of hundreds of contributors around the world. Join us with your skills beyond coding."
-msgstr "%PRODUCTNAME is ûntwikkele troch in freonlik mienskip, dy bestiet út hûnderten dy't bydragen leverje oer de hiele wrâld. Doch mei mei jo feardichheden, oars dan kodearjen."
+msgid "You do not want to print all columns? Hide or group the ones you do not need."
+msgstr "Jo wolle net alle kolommen printsje? Ferbergje of groepearje dyjinge dy 't jo net nedich ha."
-#. sesCH
+#. pZZxV
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:119
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Left-handed? Enable Tools > Options > Language Settings > Languages > Asian and check Tools > Options > %PRODUCTNAME Writer > View > Ruler > Right-aligned, which displays the scrollbar to the left."
-msgstr ""
+msgid "To modify an AutoPlay presentation, open it and after it starts, right click and select Edit in the context menu."
+msgstr "Om in AutoPlay presintaasje te feroarjen, iepenje jo dizze en klikke jo mei de rjochter mûsknop en selektearje jo Bewurkje yn it kontekst menu."
-#. fAEo4
+#. WZi38
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:120
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want your chapter titles to always begin a page? Edit Heading1 (paragraph style) > Text Flow > Breaks and check Insert > Page > Before."
-msgstr "Wolle jo dat haadstik titels altyd in side begjinne? Bewurkje Kop1 (alinea styl) > Tekst ferrin > Rigeleinen en skeakel ynfoegje > Side > Derfoar."
+msgid "Need to precisely position? %MOD2+arrow Keys move objects (shapes, pictures, formulas) by one pixel."
+msgstr ""
-#. sjzXg
+#. FhocH
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:121
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Date/time value is just a number of days since a chosen day zero; in the number, integer part represents date, and fractional part is time (elapsed part of a day), with 0.5 representing noon."
+msgid "Embedded help is available by pressing F1, if you have installed it. Otherwise check online at:"
msgstr ""
-#. PTWfR
+#. n3b6P
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:122
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Shift+Ctrl+Del deletes from cursor to the end of the current sentence."
+msgid "Right-click in the status bar in %PRODUCTNAME Calc and select “Selection count” to display the number of selected cells."
msgstr ""
-#. 8EnFo
+#. h7afF
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:123
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use column or row labels in formulas. For example, if you have two columns, ‘Time’ and ‘KM’, use =Time/KM to get minutes per kilometer."
-msgstr "Brûk kolom of rige labels yn formulen. As jo bygelyks twa kolommen ha, 'Tiid' en 'KM', brûke jo =Tiid/KM om minuten de kilometer te krijen."
+msgid "Want to have two or more columns for just a part of a %PRODUCTNAME Writer page? Insert ▸ Section, set with Columns tab, and place text in that section."
+msgstr "Wolle jo twa of mear kolommen ha foar gewoan in part fan in %PRODUCTNAME Writer side? Ynfoegje ▸ Seksje, ynstelle mei kolommen tab, en set tekst yn dy seksje."
-#. rC8Cj
+#. DmbfV
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:124
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Annoyed by the 'marching ants' around cells in Calc? Press escape to stop them; the copied content will remain available for pasting."
+msgid "Use Data ▸ Statistics for sampling, descriptive statistics, analysis of variance, correlation, and much more in %PRODUCTNAME Calc."
msgstr ""
-#. fsDVc
+#. cVaQ3
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:125
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to become a %PRODUCTNAME Ambassador? There are certifications for developers, admins, and trainers."
-msgstr "Wolle jo in ambassadeur wurde fan %PRODUCTNAME? Der binne sertifiseatringen foar ûntwikkelders, behearders en trainers."
+msgid "You can copy from one sheet to another without the clipboard. Select the area to copy, %MOD1+click the target sheet’s tab and use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Sheets."
+msgstr ""
-#. VWNyB
+#. QDmWG
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:126
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Mix portrait and landscape orientations in a Calc spreadsheet by applying different page styles on sheets."
-msgstr "Miks portret en lânskip oriïntaasjes yn in Calc rekkenblêd troch ferskillende side opmaak stilen op blêd ta te passen."
+msgid "You can change the look of %PRODUCTNAME via Tools ▸ Options ▸ View ▸ User Interface."
+msgstr ""
-#. 79aDb
+#. J853i
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:127
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Choose ‘Hierarchical View’ in the Styles sidebar to see the relation between styles."
+msgid "In %PRODUCTNAME Impress, use Insert ▸ Media ▸ Photo Album to create a slideshow from a series of pictures with the “Photo Album” feature."
msgstr ""
-#. oQspb
+#. BcK3A
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:128
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can use styles to make the tables in your document consistent. Choose one from the predefined per Styles (F11) or via Table > AutoFormat."
+msgid "You can show formulas instead of results with View ▸ Show Formula (or Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ View ▸ Display ▸ Formulas)."
msgstr ""
-#. CSTuK
+#. bY8ve
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:129
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Configure use of the Ctrl key to open hyperlinks? Tools > Options > %PRODUCTNAME > Security > Options > ‘Ctrl+click required to open hyperlinks’."
-msgstr ""
+msgid "%PRODUCTNAME is developed by a friendly community, made up of hundreds of contributors around the world. Join us with your skills beyond coding."
+msgstr "%PRODUCTNAME is ûntwikkele troch in freonlik mienskip, dy bestiet út hûnderten dy't bydragen leverje oer de hiele wrâld. Doch mei mei jo feardichheden, oars dan kodearjen."
-#. cCnpG
+#. GEJXj
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:130
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You would like to view the calculation of individual elements of a formula, select the respective elements and press F9."
+msgid "Left-handed? Enable Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Asian and check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ View ▸ Ruler ▸ Right-aligned, which displays the scrollbar to the left."
msgstr ""
-#. UUMkw
+#. Bs9w9
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:131
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can protect cells with Format > Cells > Protection. To prevent insert, delete, rename, move/copy of sheets use Tools > Protect Sheet."
-msgstr "Jo kinne sellen befeiligje mei Opmaak > Sellen > Sel befeiliging om ynfoegje, wiskjen, omneame, ferpleatse / kopiearje fan blêden foar te kommen."
+msgid "Want your chapter titles to always begin a page? Edit Heading1 (paragraph style) ▸ Text Flow ▸ Breaks and check Insert ▸ Page ▸ Before."
+msgstr ""
-#. 5PZKX
-#. local help missing
+#. UVRgV
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:132
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Write along a curve? Draw the line, double click, type the text, Format > Text Box and Shape > Fontwork."
+msgid "Date/time value is just a number of days since a chosen day zero; in the number, integer part represents date, and fractional part is time (elapsed part of a day), with 0.5 representing noon."
msgstr ""
-#. kUidG
+#. o2fy3
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:133
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to display only the highest values in a spreadsheet? Select menu Data > AutoFilter, click the drop-down arrow, and chose ‘Top10’."
-msgstr "Wolle jo allinne de heechste wearden sjen litte yn in rekkenblêd? Selektearje menu Gegevens > AutoFilter, klik op de dellûk pylk en kies ‘Top10’."
+msgid "Shift+%MOD1+Del deletes from cursor to the end of the current sentence."
+msgstr ""
-#. KobgM
+#. XDhNo
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:134
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To remove the page number from your table of contents go to Insert > Table of Contents (or right-click and Edit the previously inserted index). In the Entries tab delete the page number (#) from Structure line."
+msgid "Use column or row labels in formulas. For example, if you have two columns, “Time” and “KM”, use =Time/KM to get minutes per kilometer."
msgstr ""
-#. JPu6C
+#. E7GZz
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:135
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "With the Navigator you can select & move up/down headings and the text below the heading, in the Navigator and in the document."
+msgid "Annoyed by the “marching ants” around cells in Calc? Press escape to stop them; the copied content will remain available for pasting."
msgstr ""
-#. S9hNt
+#. fsDVc
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:136
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To quickly get a math object in Writer type your formula, mark it, and use Insert > Object > Formula to convert the text."
-msgstr "Om fluch in wiskundich objekt yn Writer te setten, fiere jo jo formule yn, markearje dizze en brûke jo Ynfoegje > Objekt > Formule om de tekst om te setten."
+msgid "Want to become a %PRODUCTNAME Ambassador? There are certifications for developers, admins, and trainers."
+msgstr "Wolle jo in ambassadeur wurde fan %PRODUCTNAME? Der binne sertifiseatringen foar ûntwikkelders, behearders en trainers."
-#. Zj7NA
+#. VWNyB
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:137
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "With %PRODUCTNAME it is very easy to install a new dictionary: they are supplied as extensions."
-msgstr ""
+msgid "Mix portrait and landscape orientations in a Calc spreadsheet by applying different page styles on sheets."
+msgstr "Miks portret en lânskip oriïntaasjes yn in Calc rekkenblêd troch ferskillende side opmaak stilen op blêd ta te passen."
-#. 7kaMQ
+#. eRzRG
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:138
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME has a portable version which gives you mobility. Even without administrator rights on your computer you can install %PRODUCTNAME Portable to your hard drive too."
-msgstr "%PRODUCTNAME hat in draachbere ferzje as jo draachber wêze wolle. Sels sûnder behearsrjochten op jo kompjûter kinne jo %PRODUCTNAME draachber op jo fêste skiif ynstallearjen."
+msgid "Click on the special character icon in the toolbar to get quick access to favorite and recent characters to insert."
+msgstr "Klik op it spesjale teken ikoan yn de arkbalke om flugge tagong te krijen foar it ynfoegjen fan jo favorite en koartlyn brûkte tekens."
-#. 4gt6a
+#. 7UE7V
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:139
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Writer lets you number your footnotes per page, chapter, document: Tools > Footnotes and Endnotes > Footnotes tab > Counting."
+msgid "Choose “Hierarchical View” in the Styles sidebar to see the relation between styles."
msgstr ""
-#. XYC2P
+#. CJFeK
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:140
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Your Writer document didn’t reopen with the text cursor at the same editing position it was when you saved it? Check Tools > Options > %PRODUCTNAME > User Data > First/Last name is not empty."
+msgid "You can use styles to make the tables in your document consistent. Choose one from the predefined per Styles (F11) or via Table ▸ AutoFormat."
msgstr ""
-#. udDRb
+#. UuBRE
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:141
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Citation management? Use a 3rd party extension."
+msgid "Configure use of the %MOD1 key to open hyperlinks? Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ Security ▸ Options ▸ “%MOD1+click required to open hyperlinks”."
msgstr ""
-#. XKg8b
+#. cCnpG
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:142
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to insert a value in the same place on several sheets? Select the sheets: hold down Ctrl key and click their tabs before entering."
-msgstr ""
+msgid "You would like to view the calculation of individual elements of a formula, select the respective elements and press F9."
+msgstr "Wolle jo de berekkening fan aparte eleminten fan in formule besjen, selektearje de respektive eleminten en druk op F9."
-#. Nxc6G
+#. 9HtDt
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:143
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can customize the middle mouse button per Tools > Options > %PRODUCTNAME > View > Middle Mouse button."
+msgid "You can protect cells with Format ▸ Cells ▸ Protection. To prevent insert, delete, rename, move/copy of sheets use Tools ▸ Protect Sheet."
msgstr ""
-#. wL6Qs
+#. L6brZ
+#. local help missing
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:144
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to print two portrait pages on a landscape one (reducing A4 to A5)? File > Print and select 2 at ‘Pages per sheet’."
-msgstr "Wolle jo twa steande siden printsje yn in lizzende (Ferlytset fan a4 ne a5)? Triem > Printsje en selektearje 2 by ‘Siden it blêd’."
+msgid "Write along a curve? Draw the line, double click, type the text, Format ▸ Text Box and Shape ▸ Fontwork."
+msgstr ""
-#. Eb85a
+#. ZE6D5
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:145
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Want to display only the highest values in a spreadsheet? Select menu Data ▸ AutoFilter, click the drop-down arrow, and choose “Top10”."
+msgstr ""
+
+#. wAQLx
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:146
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "To remove the page number from your table of contents go to Insert ▸ Table of Contents (or right-click and Edit the previously inserted index). In the Entries tab delete the page number (#) from Structure line."
+msgstr ""
+
+#. JPu6C
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:147
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "With the Navigator you can select & move up/down headings and the text below the heading, in the Navigator and in the document."
+msgstr "Mei de Navigator kinne koppen omheech/omleech, en de tekst ûnder de kop, yn de navigator en yn it dokumint selektearje en ferpleatse."
+
+#. 8qYrk
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:148
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "To quickly get a math object in Writer type your formula, mark it, and use Insert ▸ Object ▸ Formula to convert the text."
+msgstr ""
+
+#. Zj7NA
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:149
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "With %PRODUCTNAME it is very easy to install a new dictionary: they are supplied as extensions."
+msgstr "Mei %PRODUCTNAME it is hiel ienfâldich om in nije biblioteek te ynstallearjen: se wurde as tafoeging krigen."
+
+#. 7kaMQ
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:150
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "%PRODUCTNAME has a portable version which gives you mobility. Even without administrator rights on your computer you can install %PRODUCTNAME Portable to your hard drive too."
+msgstr "%PRODUCTNAME hat in draachbere ferzje as jo draachber wêze wolle. Sels sûnder behearsrjochten op jo kompjûter kinne jo %PRODUCTNAME draachber op jo fêste skiif ynstallearjen."
+
+#. GSVYQ
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:151
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Writer lets you number your footnotes per page, chapter, document: Tools ▸ Footnotes and Endnotes ▸ Footnotes tab ▸ Counting."
+msgstr ""
+
+#. xGxZx
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:152
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Your Writer document does not reopen with the text cursor at the same editing position it was when you saved it? Add First or Last name in Check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ User Data ▸ First/last name."
+msgstr ""
+
+#. udDRb
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:153
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Citation management? Use a 3rd party extension."
+msgstr "Sitaat behear? Brûk in tafoegingen fan tredden."
+
+#. ALczh
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:154
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Want to insert a value in the same place on several sheets? Select the sheets: hold down %MOD1 key and click their tabs before entering."
+msgstr ""
+
+#. XsdGx
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:155
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Want to hide some text in a document? Select the text. Insert ▸ Section, and select “Hide”."
+msgstr "Wolle jo wat tekst ferbergje yn in dokumint? Selektearje de tekst. Ynfoegje ▸ Seksje, en selektearje \"Ferbergje\"."
+
+#. WMnj2
+#. online help is different https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/swriter/guide/hidden_text.html#hd_id3148675
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:156
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "You can customize the middle mouse button per Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ View ▸ Middle Mouse button."
+msgstr ""
+
+#. qQsXD
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:157
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Want to print two portrait pages on a landscape one (reducing A4 to A5)? File ▸ Print and select 2 at “Pages per sheet”."
+msgstr ""
+
+#. GmBZk
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:158
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "For quick access to your document bookmarks, right-click on the page number of the status bar (lower-left corner of document window)."
+msgstr "Foar flugge tagong ta jo blêdwizers yn it dokumint,rjochts klik op de side nûmer yn de tastânbalke (legere linker hoeke fan it dokumint finster)."
+
+#. Eb85a
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:159
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Select an object in the document background via the Select tool in the Drawing toolbar to surround the object to select."
msgstr "Selektearje in objekt op de eftergrûn fan it dokumint mei de Seleksje ark yn de teken arkbalke om de te selektearjende objekt te markearjen."
#. T3RSB
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:146
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:160
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Define texts that you often use as AutoText. You will be able to insert them by their name, shortcut or toolbar in any Writer document."
msgstr "Teksten dy't jo faaks brûke as AutoTekst oantsjutte. Jo kinne se ynfoegje op namme, fluchkeppeling of arkbalke yn elk Writer dokumint."
-#. FMgGi
+#. 7CjmG
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/swriter/guide/autotext.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:147
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:161
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Play music throughout a slideshow by assigning the sound to the first slide transition without clicking the ‘Apply to All Slides’ button."
-msgstr "Muzyk yn in diafoarstelling ôfspylje, troch it lûd ta te wizen oan de earste dia oergong sûnder op de knop ‘Tapasse op alle dia's’ te klikken."
+msgid "Play music throughout a slideshow by assigning the sound to the first slide transition without clicking the “Apply to All Slides” button."
+msgstr ""
-#. 3FFoG
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:148
+#. Xrnns
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:162
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME doesn't calculate from left to right but respects the order Parentheses > Exponents > Multiplication > Division > Addition > Subtraction."
+msgid "%PRODUCTNAME Calc does not calculate from left to right but respects the order Parentheses – Exponents – Multiplication – Division – Addition – Subtraction."
msgstr ""
#. heb7V
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:149
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:163
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Get %PRODUCTNAME documentation and free user guide books at:"
msgstr "Krij %PRODUCTNAME dokumintaasje en fergees hantliedingen by:"
-#. vg9TK
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:150
+#. MSXPW
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:164
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit > Find & Replace: Search = [<|>], Replace = blank and check ‘Regular expressions’ under Other options."
-msgstr "Wolle jo alle <> yn ien kear wiskje en de tekst dertusken behâlde? Bewurkje > Sykje en ferfange: Sykje = [<|>], ferfange = leech en finkje 'reguliere ekspresjes' oan by Oare opsjes."
+msgid "Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit ▸ Find & Replace: Search = [<>], Replace = blank and check “Regular expressions” under Other options."
+msgstr ""
-#. FrtoH
+#. e3dfT
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:151
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:165
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Need to present a report written with Writer? File > Send > Outline to Presentation automatically creates a slideshow from the outline."
-msgstr "Moatte jo in rapport yntsjinje dat skreaun is mei Writer? Triem > Ferstjoere > Oersicht nei Presintaasje makket automatysk in diafoarstelling fan it oersicht."
+msgid "Need to present a report written with Writer? File ▸ Send ▸ Outline to Presentation automatically creates a slideshow from the outline."
+msgstr ""
#. ZdyGi
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:152
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:166
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to manage the presentation of hyperlinks in a spreadsheet? Insert them with the HYPERLINK function."
msgstr "Wolle jo de presintaasje fan ferwizingen yn in rekkenblêd beheare? Set se dan mei de FERWIZING funksje."
-#. ts3sj
+#. qyyJ4
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:153
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:167
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Uncheck Tools > Options > %PRODUCTNAME Calc > View > Zoom: 'Synchronize sheets' so that each sheet in Calc has its own zoom factor."
-msgstr "Set karfakje Ark > Opsjes > %PRODUCTNAME Calc > Byld > ynzoomen: 'Syngronisearje rekkenblêden' út, sadat elk blêd yn Calc in eigen zoom nivo had."
+msgid "Uncheck Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ View ▸ Zoom: “Synchronize sheets” so that each sheet in Calc has its own zoom factor."
+msgstr ""
-#. DYcFu
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:154
+#. qK7Xz
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:168
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can set a color for each tab: right-click the tab or use Sheet > Sheet Tab Color."
+msgid "You can set a color for each tab: right-click the tab or use Sheet ▸ Sheet Tab Color."
msgstr ""
-#. Ao94h
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:155
+#. YGUAo
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:169
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Trace cells used in a formula, precedents (Shift+F9) or dependants (Shift+F5) (or use Tools > Detective). For each hit you go one more step in the chain."
-msgstr "Folgje sellen dy't brûkt wurde yn in formule, foargongers (shift+F9) of ôfhinklikens (shift+F5) (of brûk Ark > Detektive). By elke hit gean jo ien stap fierder yn de keten."
+msgid "Trace cells used in a formula, precedents (Shift+F9) or dependents (Shift+F5) (or use Tools ▸ Detective). For each hit you go one more step in the chain."
+msgstr ""
#. mJ6Gu
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:156
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:170
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Insert and number your formulas in one step: type fn then F3. An AutoText is inserted with formula and number aligned in a table."
-msgstr ""
+msgstr "Foegje jo formulen yn en nûmerje se yn ien stap: typ fn en dan F3. In AutoTekst wurdt ynfoege mei formule en nûmer rjochte yn in tabel."
#. 8rA8u
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:157
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:171
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can create an illustration index from object names, not only from captions."
msgstr "Jo kinne in yllustraasje yndeks meitsje fan objekt nammen, net allinne fan byskriften."
#. Bqtz5
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/01/05190000.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:158
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:172
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Use your Android or iPhone to remotely control your Impress presentation."
msgstr "Brûk jo Android of iPhone om jo Impress presintaasje op ôfstân te betsjinjen."
#. GgzTh
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:159
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:173
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to know how many days there are in the current month? Use the DAYSINMONTH(TODAY()) function."
msgstr "Wolle jo witte hoefolle dagen der yn de aktive moanne sitte? Brûk de DAGENYNMOANNE(HJOED()) funksje."
#. z72JP
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:160
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:174
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Your numbers are displayed as ### in your spreadsheet? The column is too narrow to display all digits."
-msgstr ""
+msgstr "Jo nûmers wurde werjûn as ### yn jo rekkenblêd? De kolom is te smel om alle sifers sjen te litten."
-#. CZfBh
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:161
+#. REoF7
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:175
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Enable massive parallel calculations of formula cells via Tools > Options > OpenCL."
-msgstr "Skeakelje grute parallelle berekkeningen fan formule sellen yn fia Ark > Opsjes > OpenCL."
+msgid "Enable massive parallel calculations of formula cells via Tools ▸ Options ▸ OpenCL."
+msgstr ""
#. zAqfX
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/optionen/opencl.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:162
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:176
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Use the Connector tool from the Drawing toolbar in Draw/Impress to create nice flow charts and optionally copy/paste the object into Writer."
msgstr "Brûk it helpmiddel Ferbining op de Arkbalke Tekenje yn Draw/Impress om moaie stream diagrammen te meitsjen en as opsje it objekt yn Writer te kopiearjen/plakke."
#. Uq3tZ
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:163
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:177
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Your donations support our worldwide community."
msgstr "Jo donaasjes stypje ús wrâldwide mienskip."
#. V2QjS
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:164
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:178
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You want to add x months to a date? Use =EDATE(date;months)."
msgstr "Wolle jo X moannen oan in datum taheakje? Brûk =SELDE.DEI(datum;moannen)."
-#. hgkux
+#. uYpVp
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:165
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:179
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To select a contiguous range of cells containing data and bounded by empty row and columns use Ctrl+* (numeric key pad)."
+msgid "To select a contiguous range of cells containing data and bounded by empty row and columns use %MOD1+* (numeric key pad)."
msgstr ""
-#. AaWGA
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:166
+#. u4FZP
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:180
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Your date acceptance pattern is inappropriate? Tools > Options > Language Settings > Language > Date acceptance patterns allows to tweak the pattern."
+msgid "Your date acceptance pattern is inappropriate? Use Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Language ▸ Date acceptance patterns to tweak the pattern."
msgstr ""
-#. yDLpQ
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:167
+#. MZyXB
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:181
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to export formulas to CSV? File > Save As > Type:Text CSV, check ‘Edit filter settings’, and check ‘Save cell formulas’ in the next dialog."
+msgid "Want to export formulas to CSV? File ▸ Save As ▸ Type:Text CSV, check “Edit filter settings”, and check “Save cell formulas” in the next dialog."
msgstr ""
#. XLN9z
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:168
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:182
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "The presenter console is a great feature when working with %PRODUCTNAME Impress. Have you checked it out?"
msgstr "Presintaasje console is in geweldige funksje by it presintearjen mei %PRODUCTNAME Impress. Ha jo it al sjoen?"
-#. KuGKF
+#. PFGhM
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:169
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:183
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To delete multiple comments, select cells with comments and use Sheet > Cell Comments > Delete Comment."
+msgid "To delete multiple comments, select cells with comments and use Sheet ▸ Cell Comments ▸ Delete Comment."
msgstr ""
#. SMLUg
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:170
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:184
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Easily convert your documents to PDF with one click by clicking on the PDF icon in the toolbar."
msgstr "Dokuminten ienfâldich nei PDF oersette, mei ien klik troch op it PDF ikoan op de arkbalke te klikken."
#. UwBoZ
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:171
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:185
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to select a large range of cells without scrolling? Type the range reference (e.g. A1:A1000) in the name box then Enter."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo in grut tal sellen selektearje sûnder te skowen? Fier it berik referinsje (bgl A1:A1000) yn it fak Namme en druk dernei op Enter."
#. Tc7Nf
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:172
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:186
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to know the valid command line parameters? Start soffice with --help or -h or -?"
msgstr "Wolle jo de jildige parameters fan de opdrachtrigel witte? Start soffice mei --help of -h of -?"
-#. wh9AU
+#. pmP5i
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:173
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:187
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Fit your sheet or print ranges to a page with Format > Page > Sheet Tab > Scaling Mode."
-msgstr "Pas jo wurkblêd of print berikken oan op in side mei Yndieling > Side > Blêd > Skaal modus."
+msgid "Fit your sheet or print ranges to a page with Format ▸ Page ▸ Sheet Tab ▸ Scaling Mode."
+msgstr ""
-#. f7XDu
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:174
+#. AFuSB
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:188
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Need an unnumbered item in a list? Use 'Insert Unnumbered Entry' in the Bullets and Numbering toolbar."
+msgid "Need an unnumbered item in a list? Use “Insert Unnumbered Entry” in the Bullets and Numbering toolbar."
msgstr ""
-#. SJQZu
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:175
+#. ZacQo
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:189
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can rotate cells table orientation with Table > Properties… > Text Flow > Text orientation."
+msgid "You can rotate cells table orientation with Table ▸ Properties… ▸ Text Flow ▸ Text orientation."
msgstr ""
#. Vi6L8
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:176
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:190
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "In %PRODUCTNAME Draw to change the 0/0 point of the rulers, drag the intersection of the two rulers in the top left corner into the workspace."
msgstr "Sleep yn %PRODUCTNAME Draw, om in 0 punt fan de linialen oan te passen, de krusing fan de twa linialen yn de linkerboppehoek nei de wurkromte."
-#. GCVdS
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:177
+#. Fcnsr
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:191
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Move a column in Calc between two others in one step? Click the header then a cell in the column, keep mouse button and move to the target with Alt key."
-msgstr "Ferpleats in kolom yn Calc tusken twa oaren yn ien stap? Klik op de kop, hâld de ALT toets yndrukt en klik dan op in sel yn de kolom en sleep, mei de ALT toets yndrukt, de kolom nei it doel."
+msgid "Move a column in Calc between two others in one step? Click the header then a cell in the column, keep mouse button and move to the target with %MOD2 key."
+msgstr ""
#. 3xJeA
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:178
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:192
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Automatically mark alphabetical index entries using a concordance file."
msgstr "Automatyske alfabetyske yndeks ynfier markearje mei help fan in konkordânsje triem."
-#. PDnMn
+#. BnMpb
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:179
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:193
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Format > Align (or the context menu) for precise positioning of objects in Draw/Impress: it centers on the page if one object is selected or works on the group respectively."
-msgstr "Brûk Yndieling > Rjochtsje (of it kontekst menu) foar in presise posisjonearre fan objekten yn Draw/Impress: it sintrearret op de side as in objekt selektearre is of wurket op de groep."
+msgid "Use Format ▸ Align (or the context menu) for precise positioning of objects in Draw/Impress: it centers on the page if one object is selected or works on the group respectively."
+msgstr ""
-#. 8EHG6
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:180
+#. TijVG
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:194
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Don't use tabs to space items on a Writer document. Depending on what you are trying to do, a borderless table can be a better choice."
-msgstr "Brûk gjin ljeppers om items yn in Writer dokumint te setten. Ofhinklik fan wat jo besykje te dwaan, kin in rânleaze tabel in bettere kar wêze."
+msgid "Do not use tabs to space items on a Writer document. Depending on what you are trying to do, a borderless table can be a better choice."
+msgstr ""
-#. QBFCi
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:181
+#. 6GtGH
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:195
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "No need to scroll through the list at Tools > Customize > Keyboard to find a shortcut: just type it."
+msgid "No need to scroll through the list at Tools ▸ Customize ▸ Keyboard to find a shortcut: just type it."
msgstr ""
-#. tRiF9
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:182
+#. 63noP
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:196
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME can automatically add a numbered caption when you insert objects. See Tools > Options > %PRODUCTNAME Writer > AutoCaption."
-msgstr "%PRODUCTNAME kin automatysk in nûmere byskrift taheakje as jo objekten ynfoegje. Sjoch Ark > Opsjes > %PRODUCTNAME Writer > Automatysk byskrift."
+msgid "%PRODUCTNAME can automatically add a numbered caption when you insert objects. See Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ AutoCaption."
+msgstr ""
-#. CK78J
+#. 8kpGG
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/optionen/01041100.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:183
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:197
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "With %PRODUCTNAME you can use your Google Mail account to do a mail merge. Fill in Tools > Options > %PRODUCTNAME Writer > Mail Merge Email."
-msgstr "Mei %PRODUCTNAME kinne jo jo gmail akkount brûke om in standertbrief ta te passen. Folje Ark > Opsjes > %PRODUCTNAME Writer > Standertbrief e-post yn."
+msgid "With %PRODUCTNAME you can use your Google Mail account to do a mail merge. Fill in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Mail Merge Email."
+msgstr ""
-#. AFkCA
+#. 87ozj
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:184
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:198
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Keep column headers of a sheet visible when scrolling lines via View > Freeze Cells > Freeze First Row."
-msgstr "Hâld kolom koppen fan in blêd sichtber wannear jo linen skowe mei Byld > Sellen fêstsette > Earste rige fêstsette."
+msgid "Keep column headers of a sheet visible when scrolling lines via View ▸ Freeze Cells ▸ Freeze First Row."
+msgstr ""
-#. DKgo9
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:185
+#. mCfdK
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:199
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You want to start working with Basic macros? Take a look at the examples under Tools > Macros > Edit Macros."
+msgid "You want to start working with Basic macros? Take a look at the examples under Tools ▸ Macros ▸ Edit Macros."
msgstr ""
-#. 2DgbJ
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:186
+#. 5fYgo
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:200
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Apply Heading paragraph styles in Writer with shortcut keys: Ctrl+1 applies Heading 1, Ctrl+2 applies Heading 2, etc."
-msgstr "Pas alinea opmaak stilen foar koppen yn Writer ta mei fluchtoetsen: Ctrl+1 past Kop 1 ta, Ctrl+2 past Kop 2 ta, ensfh."
+msgid "Apply Heading paragraph styles in Writer with shortcut keys: %MOD1+1 applies Heading 1, %MOD1+2 applies Heading 2, etc."
+msgstr ""
-#. ZPCG5
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:187
+#. DA82R
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:201
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Don't get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content."
+msgid "Do not get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content."
msgstr ""
-#. mbSCR
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:188
+#. iApEo
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:202
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Edit > Find & Replace lets you insert special characters directly: right click in input fields or press Shift+Ctrl+S."
-msgstr "Mei Sykje en ferfange kinne jo spesjale tekens rjochtstreekst ynfoegje: klik mei rjochts yn it sykfjild of druk op Shift+Ctrl+S."
+msgid "Edit ▸ Find & Replace lets you insert special characters directly: right click in input fields or press Shift+%MOD1+S."
+msgstr ""
-#. KzFc9
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:189
+#. vNBR3
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:203
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Need custom contents for metadata properties? File > Properties > Custom Properties tab lets you create what you want."
+msgid "Need custom contents for metadata properties? File ▸ Properties ▸ Custom Properties tab lets you create what you want."
msgstr ""
-#. K7wCz
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:190
+#. 9TnEA
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:204
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to see, but not print, an object in Draw? Draw it on a layer for which the ‘Printable’ flag is not set (right click on the tab and ‘Modify Layer’)."
-msgstr "Wolle jo in objekt yn Draw sjen, mar net printsje? Tekenje it op in laach wêrfoar de flagge ‘Te printsjen’ net ynsteld is (rjochts klikke op de ljepper en kies ‘Laach oanpasse’)."
+msgid "Want to see, but not print, an object in Draw? Draw it on a layer for which the “Printable” flag is not set (right click on the tab and “Modify Layer”)."
+msgstr ""
-#. MprUW
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:191
+#. CGQaY
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:205
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To insert the current date in your document, use Insert > Field > Date."
+msgid "To insert the current date in your document, use Insert ▸ Field ▸ Date."
msgstr ""
-#. CnFFa
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:192
+#. vGKBe
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:206
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Got many images in your Writer document? Speed up the display by disabling View > Images and charts."
+msgid "Got many images in your Writer document? Speed up the display by disabling View ▸ Images and charts."
msgstr ""
-#. tJ8Yf
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:193
+#. Y85ij
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:207
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Sheet > Fill Cells > Random Number to generate a random series based on various distributions."
-msgstr "Brûk Blêd > Sellen folje > Samar in nûmer, om in rige te generearjen fan samar wat nûmers basearre op ferskate distribúsjes."
+msgid "Use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Random Number to generate a random series based on various distributions."
+msgstr ""
-#. Cs3QP
+#. Y24mZ
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/scalc/01/02140700.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:194
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:208
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Rename your slides in Impress to help you define 'Go to page' interactions and to have a summary more explicit than Slide1, Slide2…"
-msgstr "Jo dia's yn Impress omneame om te helpen de 'Gean nei side' ynteraksjes fêst te stellen en in gearfetting te krijen dy better is dan Dia1, Dia2…"
+msgid "Rename your slides in Impress to help you define “Go to page” interactions and to have a summary more explicit than Slide1, Slide2…"
+msgstr ""
-#. 2LDLr
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:195
+#. JBgEb
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:209
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Chapter numbering dialog lets you set text to be displayed before the chapter number. For example, type 'Chapter ' to display 'Chapter 1'"
+msgid "Chapter numbering dialog lets you set text to be displayed before the chapter number. For example, type “Chapter ” to display “Chapter 1”"
msgstr ""
-#. HAJzv
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:196
+#. LARaD
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:210
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Transpose a writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special > Formatted text in Writer."
+msgid "Transpose a writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special ▸ Formatted text in Writer."
msgstr ""
-#. kf2qS
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:197
+#. DKBCg
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:211
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To get the ‘Vertical Text’ tool in the Drawing toolbar, check Tools > Options > Language Settings > Languages > Default languages > Asian (and make the button visible with right click)."
-msgstr "Om mei ‘Fertikale tekst’ te wurkjen yn de Tekenje arkbalke, sette jo yn Ark > Opsjes > Taal ynstellingen > Talen > Standert talen foar dokuminten oan (en meitsje dizze knop sichtber mei rjochts klik)."
+msgid "To get the “Vertical Text” tool in the Drawing toolbar, check Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Default languages ▸ Asian (and make the button visible with right-click)."
+msgstr ""
#. mmG7g
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:198
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:212
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "To quickly zoom in on range selection, right click on the zoom part of the status bar and choose Optimal."
-msgstr ""
+msgstr "Om fluch yn te zoomen op berik seleksje, klikke jo mei rjochts op it zoom persintaazje fan de tastânballke en kieze jo Optimale werjefte."
#. FDNiA
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:199
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:213
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can sign existing PDF files and also verify those signatures."
msgstr "Jo kinne de besteande PDF triemmen ûndertekenje en ek dy ûndertekeningen neigean."
#. hDiRV
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:200
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:214
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Often create one document from another? Consider using a template."
-msgstr ""
+msgstr "Faak in dokumint fan in oare meitsje? Tink der oer nei om sjabloanen te brûken."
-#. G67DB
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:201
+#. nESeG
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:215
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use Format > Conditional Formatting > Manage in Calc to find out which cells have been defined with conditional formatting."
-msgstr "Brûk Styl > Opmaak mei betingst > Behear yn Calc om te efterheljen hokker sellen oantsjut binne as opmaak mei betingst."
+msgid "Use Format ▸ Conditional Formatting ▸ Manage in Calc to find out which cells have been defined with conditional formatting."
+msgstr ""
-#. PXeKp
+#. tWQPD
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/scalc/01/05120000.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:202
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:216
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Tools > Detective > Mark Invalid Data highlights all cells in the sheet that contain values outside the validation rules."
-msgstr "Ark > Detective > Unjildige gegevens markearje, markearret alle sellen yn it blêd dy de wearden befetsje dy bûten de jildigens regels falle."
+msgid "Tools ▸ Detective ▸ Mark Invalid Data highlights all cells in the sheet that contain values outside the validation rules."
+msgstr ""
-#. vxF2B
+#. 4V4Vw
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:203
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:217
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Use font embedding for greater interoperability with other office suites at File > Properties > Font."
-msgstr "Brûk it ynsluten fan lettertypen foar bettere ynteroperabiliteit mei oare kantoar pakketten fia Triem > Eigenskippen > Lettertype."
+msgid "Use font embedding for greater interoperability with other office suites at File ▸ Properties ▸ Font."
+msgstr ""
-#. jAcd5
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:204
+#. 9Uy9Q
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:218
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To convert a formula into static values you don’t need to copy/paste; use Data > Calculate > Formula to Value."
+msgid "To convert a formula into static values you do not need to copy/paste; use Data ▸ Calculate ▸ Formula to Value."
msgstr ""
-#. EB2Af
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:205
+#. rxKUR
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:219
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can reformat all comments in a document by clicking the down arrow in a comment and choose 'Format all Comments'."
+msgid "You can reformat all comments in a document by clicking the down arrow in a comment and choose “Format all Comments”."
msgstr ""
-#. e9NoK
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:206
+#. 3masz
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:220
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want the same layout for the screen display and printing? Check Tools > Options > %PRODUCTNAME Calc > General > Use printer metrics for text formatting."
+msgid "Want the same layout for the screen display and printing? Check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ General ▸ Use printer metrics for text formatting."
msgstr ""
-#. VRgAw
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:207
+#. zD57W
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:221
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Writer helps you to make backups: with File > Save a Copy you create a new document continuing to work on the original."
-msgstr "Writer helpt jo by it meitsjen fan reservekopyen: Mei triem > Kopy bewarje meitsje jo in nij dokumint oan en bliuwe jo wurkje yn it orizjineel."
+msgid "Writer helps you to make backups: with File ▸ Save a Copy you create a new document continuing to work on the original."
+msgstr ""
-#. pA7RB
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:208
-#, c-format
+#. fkvVZ
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:222
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "When you're creating a Style based on another, you can enter a percentage value or a point value (e.g. 110% or -2pt or +5pt)."
+msgid "When you have created a Style based on another, you can enter a percentage value or a point value (e.g. 110% or −2pt or +5pt)."
msgstr ""
-#. fPRWC
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:209
+#. PBjFr
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:223
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To copy a comment without losing the content of the target cell you should use Paste Special and uncheck everything except ‘Comments’ in dialog. Use Operations ‘Add’ to not override existing content."
-msgstr "Om in taljochting te kopiearjen sûnder de ynhâld fan de doel sel te ferliezen, moatte jo Plakke spesjaal brûke en alles útsette, útsein 'Taljochtingen' yn it dialoochskerm. Brûk bewurkingen 'Optelle' om in besteande ynhâld net te oerskriuwen."
+msgid "To copy a comment without losing the content of the target cell you should use Paste Special and uncheck everything except “Comments” in dialog. Use Operations “Add” to not override existing content."
+msgstr ""
-#. xjw6K
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:210
+#. Mu27G
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:224
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Batch convert your MS Office documents to OpenDocument format by the Document Converter wizard in menu File > Wizards > Document converter."
-msgstr "Batch konvertearje jo Ms Office dokuminten nei OpenDocument yndieling mei it omsetprogramma yn menu Triem > Assistinten > Omsetprogramma foar dokuminten"
+msgid "Batch convert your MS Office documents to OpenDocument format by the Document Converter wizard in menu File ▸ Wizards ▸ Document converter."
+msgstr ""
-#. 6BkfD
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:211
+#. WMueE
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:225
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "When editing a cell in place, you can right click and Insert fields: Date, Sheet name, Document title etc."
+msgid "When editing a cell in place, you can right click and Insert fields: Date, Sheet name, Document title, etc."
msgstr ""
-#. Kbxu5
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:212
+#. qAVmk
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:226
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Need to move a Writer table? Table > Select > Table and Insert > Frame > Frame and move where you want."
+msgid "Need to move a Writer table? Table ▸ Select ▸ Table and Insert ▸ Frame ▸ Frame and move where you want."
msgstr ""
-#. TQVRS
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:213
+#. TmaSP
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:227
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "With Tools > AutoText > AutoText > Import you can select a Word document or a template containing the AutoText entries that you want to import."
+msgid "With Tools ▸ AutoText ▸ AutoText ▸ Import you can select a Word document or a template containing the AutoText entries that you want to import."
msgstr ""
-#. QfRph
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:214
+#. kwxqQ
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:228
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Do not insert manual breaks to separate two paragraphs. Rather change Indents & Spacing > Spacing > Below paragraph at the style/paragraph properties."
+msgid "Do not insert manual breaks to separate two paragraphs. Rather change Indents & Spacing ▸ Spacing ▸ Below paragraph at the style/paragraph properties."
msgstr ""
-#. pWFvY
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:215
+#. rxTGc
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:229
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Keep the zeros before a number by using the 'leading zeroes' cell format option or format the cell as text before entering the number."
-msgstr "Hâld de nullen foar in getal troch de opmaak opsje 'Foarrin nullen' te brûken of troch de sel as tekst te meitsjen foar it ynfieren fan it getal."
+msgid "Keep the zeros before a number by using the “leading zeroes” cell format option or format the cell as text before entering the number."
+msgstr ""
#. jkXFE
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:216
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:230
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to return to default after applying a list style? Click Bullets or Numbering On/Off tool on the Formatting toolbar."
+msgstr "Wolle jo werom gean nei de standert ynstelling neidat jo in list styl tapast ha? Klik op de list mei opsommingstekens of nûmere list wikselje om de arkbalke Yndieling."
+
+#. wAFRP
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:231
+msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
+msgid "Delete all of your printing areas in one step: select all sheets, then Format ▸ Print Ranges ▸ Clear."
msgstr ""
-#. ZkFQK
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:217
+#. Cqtjg
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:232
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Delete all of your printing areas in one step: select all sheets, then Format > Print Ranges > Clear."
+msgid "Add background images to spreadsheets via Insert ▸ Image or drag a background from the Gallery, then Format ▸ Arrange ▸ To Background."
msgstr ""
-#. F6GrT
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:218
+#. khFDu
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:233
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Add background images to spreadsheets via Insert > Image or drag a background from the Gallery, then Format > Arrange > To Background."
-msgstr "Eftergrûn ôfbyldingen taheakje oan rekkenblêden mei Ynfoegje > Ofbylding of sleep in eftergrûn fanút de galerij en dan Yndieling > Skikke > Nei eftergrûn"
+msgid "Having trouble pasting text from PDF files or webpages into documents? Try to paste as unformatted text (%MOD1+%MOD2+Shift+V)."
+msgstr ""
#. BtaBD
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:219
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:234
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "In Calc use TRIMMEAN() to return the mean of a data set excluding the highest and lowest values."
msgstr "Brûk yn Calc TRIMMEAN() om in trochsneed fan in gegevens set werom te jaan mei útsûndering fan de heechste en leechste wearden."
#. U2cxc
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:220
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:235
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "The 4th optional parameter of VLOOKUP Calc function indicates whether the first column of data is sorted. If not, enter FALSE or zero."
msgstr "De 4de opsjonele parameter fan de funksje FERT.SYKJE fan Calc jout oan of de earste kolom mei gegevens sortearre is. As dat sa is, fiere jo UNWIER of nul yn."
-#. PVW26
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:221
+#. LThNS
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:236
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Toolbars are contextual - they open depending on the context. If you do not want that, uncheck them from View > Toolbars."
+msgid "Toolbars are contextual—they open depending on the context. If you do not want that, uncheck them from View ▸ Toolbars."
msgstr ""
-#. QPCrg
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:222
+#. XzmhB
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:237
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Create a master document from the current Writer document? File > Send > Create Master Document (sub-documents are created depending of outline)."
+msgid "Create a master document from the current Writer document? File ▸ Send ▸ Create Master Document (sub-documents are created depending of outline)."
msgstr ""
-#. pCVDm
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:223
+#. cPNVv
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:238
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to center cells on a printed page in Calc? Format > Page, Page > Layout settings > Table alignment."
+msgid "Want to center cells on a printed page in Calc? Format ▸ Page, Page ▸ Layout settings ▸ Table alignment."
msgstr ""
#. dpyeU
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:224
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:239
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Frames can be linked so that the text can flow from one to the other as in desktop publishing."
msgstr "Ramten kinne keppele wurde, sadat de tekst fan de iene nei de iene floeie kin, lykas by desktop publishing."
-#. cH5p2
+#. GB8vo
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:225
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:240
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Create a chart based on a Writer table by clicking in the table and choosing Insert > Chart."
-msgstr "Meitsje in diagram op basis fan in Writer tabel troch yn de tabel te klikken en ynfoegje > Diagram te kiezen."
+msgid "Create a chart based on a Writer table by clicking in the table and choosing Insert ▸ Chart."
+msgstr ""
-#. JrZ68
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:226
+#. j4m6F
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:241
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Select options in Tools > Options > %PRODUCTNAME Writer > Formatting Aids > Display to specify which non-printing characters are displayed."
+msgid "Select options in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Formatting Aids ▸ Display to specify which non-printing characters are displayed."
msgstr ""
-#. 5sBZ6
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:227
+#. 9cyVB
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:242
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to jump to a particular page by its number? Click the left-most statusbar entry or use Edit > Go To Page… or press Ctrl+G."
+msgid "Want to jump to a particular page by its number? Click the left-most statusbar entry or use Edit ▸ Go To Page… or press %MOD1+G."
msgstr ""
#. ULATG
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:228
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:243
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "%PRODUCTNAME supports over 150 languages."
msgstr "%PRODUCTNAME stipet mear as 150 talen."
-#. iCa4C
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:229
+#. SLU8G
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:244
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Uncheck Slide Show > Settings > Presentation always on top if you need another program displays its window to the front of your presentation."
+msgid "Uncheck Slide Show ▸ Settings ▸ Presentation always on top if you need another program displays its window to the front of your presentation."
msgstr ""
-#. WAUSY
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:230
+#. 2mLjT
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:245
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to find the words in bold in a Writer document? Edit > Find & Replace > Other options > Attributes > Font weight."
-msgstr "Wolle jo de fette wurden yn in Writer dokumint sykje? Bewurkje > Sykje en ferfange > Oare opsjes > Attributen > Teken dikte."
+msgid "Want to find the words in bold in a Writer document? Edit ▸ Find & Replace ▸ Other options ▸ Attributes ▸ Font weight."
+msgstr ""
-#. 4FepF
+#. ppAeT
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:231
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:246
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can sort paragraphs or table rows alphabetically or numerically per Tools > Sort."
-msgstr "Jo kinne alinea's of tabel rigen alfabetysk of Numeryk sortearje mei Ark > Sortearje."
+msgid "You can sort paragraphs or table rows alphabetically or numerically per Tools ▸ Sort."
+msgstr ""
-#. xBnL6
+#. 26HAu
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/swriter/01/06100000.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:232
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:247
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Click at the beginning (end) of a section and press Alt+Enter to insert a paragraph before (after) the section."
+msgid "To insert a paragraph before (after) a section, press %MOD2+Enter at the beginning (end) of the section."
msgstr ""
-#. GDXZ2
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:233
+#. 7dGQR
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:248
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME has a template center to create good looking documents - check it out."
+msgid "%PRODUCTNAME has a template center to create good looking documents—check it out."
msgstr ""
#. tvpFN
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:234
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:249
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Calculate loan repayments with Calc: eg. PMT(2%/12;36;2500) interest rate per payment period 2%/12, 36 months, loan amount 2500."
msgstr "Berekken mei Calc werombetellingen fan liningen: Bygl. PMT(2%/12;36;2500) rinte persintaazje de betellings perioade 2%/12, 36 moanne, it liende bedrach 2500."
-#. CGTuj
+#. evDnS
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:235
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:250
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Can not get what you want with VLOOKUP? With INDEX and MATCH you can do everything!"
-msgstr "Krije jo net wat jo wolle mei FERT.SYKJE? Mei YNDEKS en FERLYKJE kinne jo alles dwaan!"
+msgid "Cannot find what you want with the VLOOKUP function in Calc? With INDEX and MATCH you can do everything!"
+msgstr ""
-#. RREkY
+#. ARJgA
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:236
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:251
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to show hidden column A? Click a cell in column B, press the left mouse button, move the mouse to the left, release. Then switch it on via Format > Columns > Show."
-msgstr "Wolle jo de Ferburgen kolom A sjen litte? Klik dan op in sel yn kolom B, druk op de linker mûsknop, beweech de mûs nei links, lit los. Skeakelje it dan yn fia Yndieling > Kolommen > Sjen litte."
+msgid "Want to show hidden column A? Click a cell in column B, press the left mouse button, move the mouse to the left, release. Then switch it on via Format ▸ Columns ▸ Show."
+msgstr ""
-#. TCaop
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:237
+#. Wzpbw
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:252
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To change the number of a page in Writer, go to the properties of the first paragraph and at the Text Flow tab check Break > Insert and enter the number."
-msgstr "As jo in nûmer fan in side yn Writer feroarje wolle, gean jo nei eigenskippen fan de earste alinea en finke jo op de ljepper tekstferrin ûnder rigeleinen, ynfoegje oan en fiere jo it nûmer yn."
+msgid "To change the number of a page in Writer, go to the properties of the first paragraph and at the Text Flow tab check Break ▸ Insert and enter the number."
+msgstr ""
#. AgQyA
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:238
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:253
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Run %PRODUCTNAME in any browser via rollApp."
msgstr "%PRODUCTNAME útfiere yn elke sneuper fia rollApp."
#. mPz5B
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:239
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:254
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Strange error code in Calc, Err: followed by a number? This page gives the explanation:"
msgstr "Frjemde flater koade yn Calc, FlaterL folge troch in sifer? Dizze side jout mear ynformaasje:"
#. BJ5aN
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:240
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:255
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Include a paragraph that is not a title in the table of contents by changing Outline & Numbering in the paragraph settings to an outline level."
msgstr "Foegje in alinea ta dy gjin titel is yn de ynhâldsopjefte troch Oersicht en Nûmering yn de alinea ynstellingen te feroarjen nei in oersicht nivo."
#. Jx7Fr
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:241
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:256
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Apart from table of contents, %PRODUCTNAME can create Alphabetical, Illustrations, Tables, Objects, Bibliography, User-Defined indexes."
msgstr "Neist de ynhâldsopjefte kin %PRODUCTNAME ek alfabetysk, yllustraasje, tabellen, objekten, bibliografy en troch brûkers sels yndeksen meitsje."
#. 2DrYx
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/swriter/guide/indices_toc.html
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:242
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:257
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Unable to modify or delete a custom cell style? Check all sheets, none should be protected."
msgstr "Kinne jo in oanpaste sel syl profyl net feroarje of wiskje? Kontrolearje alle blêden, der mei net ien befeilige wêze."
-#. gPJMT
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:243
+#. DGCZW
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:258
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You need to fill a serie? Select the cell range and Sheet > Fill Cells > Fill Series and choose between Linear, Growth, Date and AutoFill."
-msgstr "Jo moatte in searje folje? Selektearje it sel berik en gean nei Blêd > Sellen folje > Rigen en kies tusken lineêr, eksponinsjeel, Datum en Auto folje."
+msgid "You need to fill a serie? Select the cell range and Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Series and choose between Linear, Growth, Date and AutoFill."
+msgstr ""
-#. BZQeF
+#. BiSJM
#. local help missing
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:244
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:259
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to know if a cell is referred in formulas of other cells? Tools > Detective > Trace Dependents (Shift+F5)."
+msgid "Want to know if a cell is referred in formulas of other cells? Tools ▸ Detective ▸ Trace Dependents (Shift+F5)."
msgstr ""
#. QeBjt
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:245
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:260
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "In the replace input field of auto correct options you can use the wildcards .*"
-msgstr ""
+msgstr "Yn it fjild ferfangen fan AutoKorreksje kinne jo de jokertekens brûke. *"
-#. Gb6qN
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:246
+#. G7J8m
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:261
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to duplicate the above line? Press Ctrl + D or use Sheet > Fill Cells > Fill Down."
+msgid "Want to duplicate the above line? Press %MOD1+D or use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Down."
msgstr ""
#. MG7Pu
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:247
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:262
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "To search in several spreadsheets, select them before you start the search."
-msgstr ""
+msgstr "Om yn ferskate rekkenblêden te sykjen, selektearje jo dissen foardat jo úteinsetten mei sykjen."
#. Jd6KJ
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:248
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:263
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Drag & drop cells from Calc into the normal view of a slide creates a table; into the outline view, each cell creates a line in the outline."
msgstr "It slepen fan sellen fan Calc nei in normale werjefte fan in dia makket in tabel, yn de oersicht werjefte makket elke sel in regel yn it oersicht."
-#. oLfsS
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:249
+#. DgSwJ
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:264
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "%PRODUCTNAME helps you not to enter two or more spaces in Writer. Check Tools > AutoCorrect > AutoCorrect Options > Options > Ignore double spaces."
+msgid "%PRODUCTNAME helps you not to enter two or more spaces in Writer. Check Tools ▸ AutoCorrect ▸ AutoCorrect Options ▸ Options ▸ Ignore double spaces."
msgstr ""
#. 3Fjtd
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:250
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:265
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want the cursor to go into the cell to the right, after entering a value in Calc? Use the Tab key instead of Enter."
msgstr "Wolle jo dat it rinnerke nei de sel rjochts giet, neidat jo in wearde yn Calc ynfierd ha? Brûk de Tab toets ynplak fan Enter."
-#. 3igBz
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:251
+#. UggLQ
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:266
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "To display the scrollbar to the left, enable Tools > Options > Language Settings > Languages > Complex text and check Sheet > Right-To-Left."
+msgid "To display the scrollbar to the left, enable Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Complex text and check Sheet ▸ Right-To-Left."
msgstr ""
#. gqs9W
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:252
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:267
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Drag a formatted object to the Styles and Formatting window. A dialog box opens, just enter the name of the new style."
msgstr "Sleep in opmakke objekt nei it stilen en opmaak paniel fan de sydbalke. Der wurd in dialooch finster makke, fier de namme fan it nije opmaak profyl yn."
-#. 3HqPJ
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:253
+#. voTvB
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:268
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "New versions of %PRODUCTNAME don't only bring new features and bug fixes. They also include security patches. Stay safe, and keep yourself updated!"
+msgid "New versions of %PRODUCTNAME do not only bring new features and bug fixes. They also include security patches. Stay safe, and keep yourself updated!"
msgstr ""
#. cmz6r
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:254
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:269
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Developing new XSLT and XML filters?"
-msgstr ""
+msgstr "Nije XSLT en XML filters ûntwikkelje?"
#. hsZPg
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:257
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:272
msgctxt "STR_HELP_LINK"
msgid "%PRODUCTNAME Help"
-msgstr ""
+msgstr "Help foar %PRODUCTNAME"
#. NG4jW
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:258
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:273
msgctxt "STR_MORE_LINK"
msgid "More info"
-msgstr ""
+msgstr "Mear ynformaasje"
#. CB6ie
-#: cui/inc/tipoftheday.hrc:259
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:274
msgctxt "STR_TITLE"
msgid "Tip of the Day"
+msgstr "Tip dan de dei"
+
+#. C6Dsn
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:275
+msgctxt "STR_CMD"
+msgid "⌘ Cmd"
+msgstr ""
+
+#. RpVWs
+#. use narrow no-break space U+202F here
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:276
+msgctxt "STR_CTRL"
+msgid "Ctrl"
+msgstr ""
+
+#. mZWSR
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:277
+msgctxt "STR_CMD"
+msgid "Alt"
+msgstr ""
+
+#. QtEGa
+#: cui/inc/tipoftheday.hrc:278
+msgctxt "STR_CTRL"
+msgid "⌥ Opt"
msgstr ""
#. Xnz8J
@@ -3421,7 +3542,7 @@ msgstr "Algemien"
#: cui/inc/treeopt.hrc:37
msgctxt "SID_GENERAL_OPTIONS_RES"
msgid "View"
-msgstr "Werjefte"
+msgstr "Byld"
#. HCLxc
#: cui/inc/treeopt.hrc:38
@@ -3643,7 +3764,7 @@ msgstr "%PRODUCTNAME Writer/Web"
#: cui/inc/treeopt.hrc:90
msgctxt "SID_SW_ONLINEOPTIONS_RES"
msgid "View"
-msgstr "Werjefte"
+msgstr "Byld"
#. 3q8qM
#: cui/inc/treeopt.hrc:91
@@ -3703,13 +3824,13 @@ msgstr "Algemien"
#: cui/inc/treeopt.hrc:108
msgctxt "SID_SC_EDITOPTIONS_RES"
msgid "Defaults"
-msgstr "Standerts"
+msgstr "Standerten"
#. ufTM2
#: cui/inc/treeopt.hrc:109
msgctxt "SID_SC_EDITOPTIONS_RES"
msgid "View"
-msgstr "Werjefte"
+msgstr "Byld"
#. QMCfy
#: cui/inc/treeopt.hrc:110
@@ -3769,7 +3890,7 @@ msgstr "Algemien"
#: cui/inc/treeopt.hrc:123
msgctxt "SID_SD_EDITOPTIONS_RES"
msgid "View"
-msgstr "Werjefte"
+msgstr "Byld"
#. UxXLE
#: cui/inc/treeopt.hrc:124
@@ -3799,7 +3920,7 @@ msgstr "Algemien"
#: cui/inc/treeopt.hrc:132
msgctxt "SID_SD_GRAPHIC_OPTIONS_RES"
msgid "View"
-msgstr "Werjefte"
+msgstr "Byld"
#. et8PK
#: cui/inc/treeopt.hrc:133
@@ -4084,7 +4205,7 @@ msgid "_Keys"
msgstr "_Toetsen"
#. CqdJF
-#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:521
+#: cui/uiconfig/ui/accelconfigpage.ui:522
msgctxt "accelconfigpage|label22"
msgid "F_unctions"
msgstr "F_unksjes"
@@ -4165,7 +4286,7 @@ msgstr "Ferfan_ge"
#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:182
msgctxt "acorreplacepage|label2"
msgid "_With"
-msgstr ""
+msgstr "_Mei"
#. 25PQc
#: cui/uiconfig/ui/acorreplacepage.ui:197
@@ -4702,263 +4823,191 @@ msgid "Update:"
msgstr "Fernije:"
#. NpTPK
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:338
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:337
msgctxt "baselinksdialog|AUTOMATIC"
msgid "_Automatic"
msgstr "_Automatysk"
#. GzGG5
-#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:354
+#: cui/uiconfig/ui/baselinksdialog.ui:353
msgctxt "baselinksdialog|MANUAL"
msgid "Ma_nual"
msgstr "Selsbe_hear"
#. D264D
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:67
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:66
msgctxt "bitmaptabpage|BTN_IMPORT"
msgid "Add / Import"
msgstr "Taheakje / ymportearje"
#. UYRCn
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:86
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:85
msgctxt "bitmaptabpage|label1"
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmap"
#. CFtG8
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:133
msgctxt "bitmaptabpage|label3"
msgid "Style:"
msgstr "Styl:"
#. 875YL
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:150
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:149
msgctxt "bitmaptabpage|bitmapstyle"
msgid "Custom position/size"
msgstr "Oanpaste posysje/grutte"
#. exzsR
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:151
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:150
msgctxt "bitmaptabpage|bitmapstyle"
msgid "Tiled"
msgstr "Tegele"
#. tksrC
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:152
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:151
msgctxt "bitmaptabpage|bitmapstyle"
msgid "Stretched"
msgstr "Utrekt"
#. dHVHq
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:177
msgctxt "bitmaptabpage|label4"
msgid "Size:"
msgstr "Grutte:"
#. qVMh8
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:195
msgctxt "bitmaptabpage|label5"
msgid "Width:"
msgstr "Breedte:"
#. CQHCj
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:233
msgctxt "bitmaptabpage|label6"
msgid "Height:"
msgstr "Hichte:"
#. D7XC6
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:265
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:264
msgctxt "bitmaptabpage|scaletsb"
msgid "Scale"
msgstr "Skealje"
#. r9QEy
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:296
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:295
msgctxt "bitmaptabpage|label7"
msgid "Position:"
msgstr "Posysje:"
#. qqHXj
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:312
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:311
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Top Left"
msgstr "Linksboppe"
#. SuAZu
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:313
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:312
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Top Center"
msgstr "Sintraal boppe"
#. CiwFK
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:314
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:313
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Top Right"
msgstr "Rjochtsboppe"
#. gB3qr
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:314
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Center Left"
msgstr "Links sintraal"
#. 6nG4k
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:316
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:315
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Center"
msgstr "Sintraal"
#. 5uwBi
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:317
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:316
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Center Right"
msgstr "Rjochts sintraal"
#. 9bWMT
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:318
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:317
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Bottom Left"
msgstr "Linksûnder"
#. BFD9u
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:319
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:318
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Bottom Center"
msgstr "Links sintraal"
#. TGk6s
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:320
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:319
msgctxt "bitmaptabpage|positionlb"
msgid "Bottom Right"
msgstr "Rjochtsûnder"
-#. CAdor
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:344
-msgctxt "bitmaptabpage|label2"
-msgid "Options"
-msgstr "Opsjes"
-
-#. EqVUn
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:394
-msgctxt "bitmaptabpage|CTL_BITMAP_PREVIEW-atkobject"
-msgid "Example"
-msgstr "Foarbyld"
-
#. s3kat
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:418
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:345
msgctxt "bitmaptabpage|label9"
msgid "Tiling Position:"
msgstr "Tegel posysje:"
#. 9ddbX
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:437
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:364
msgctxt "bitmaptabpage|label10"
msgid "X-Offset:"
msgstr "X ôfstân:"
#. C6HnD
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:475
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:402
msgctxt "bitmaptabpage|label11"
msgid "Y-Offset:"
msgstr "Y ôfstân:"
#. oDXfi
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:520
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:447
msgctxt "bitmaptabpage|label15"
msgid "Tiling Offset:"
msgstr "Tegel ôfstân:"
#. GEMsd
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:543
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:470
msgctxt "bitmaptabpage|tileofflb"
msgid "Row"
msgstr "Rige"
#. NFEF6
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:544
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:471
msgctxt "bitmaptabpage|tileofflb"
msgid "Column"
msgstr "Kolom"
-#. 574Ma
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:558
-msgctxt "bitmaptabpage|tileoffmtr"
-msgid "0"
-msgstr ""
+#. CAdor
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:515
+msgctxt "bitmaptabpage|label2"
+msgid "Options"
+msgstr "Opsjes"
+
+#. EqVUn
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:564
+msgctxt "bitmaptabpage|CTL_BITMAP_PREVIEW-atkobject"
+msgid "Example"
+msgstr "Foarbyld"
#. uFFCW
-#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:589
+#: cui/uiconfig/ui/bitmaptabpage.ui:586
msgctxt "bitmaptabpage|label8"
msgid "Preview"
msgstr "Foarbyld"
-#. DETYD
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:14
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|os-liststore"
-msgid "Any"
-msgstr "Elke"
-
-#. E3FFR
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:192
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|label4"
-msgid "Operating system:"
-msgstr "Bestjoeringssysteem:"
-
-#. TCSFy
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:205
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|label5"
-msgid "Version:"
-msgstr "Ferzje:"
-
-#. Bm5M5
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:218
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|label6"
-msgid "OpenCL vendor:"
-msgstr "OpenCL leveransier:"
-
-#. Mu3FY
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:231
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|label7"
-msgid "Device:"
-msgstr "Apparaat:"
-
-#. MQ4B7
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:244
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|label8"
-msgid "Driver version:"
-msgstr "Ferzje fan it stjoerprogramma:"
-
-#. VxVBK
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:262
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|bledittitle"
-msgid "Edit OpenCL Blacklist Entry"
-msgstr "OpenCL Swartelist ynfier bewurkje"
-
-#. 87CDw
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:273
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|bladdtitle"
-msgid "Create OpenCL Blacklist Entry"
-msgstr "OpenCL Swartelist ynfier oanmeitsje"
-
-#. QWF5M
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:284
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|wledittitle"
-msgid "Edit OpenCL Whitelist Entry"
-msgstr "OpenCL Witelist ynfier bewurkje"
-
-#. Y5tn9
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:295
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|wladdtitle"
-msgid "Create OpenCL Whitelist Entry"
-msgstr "OpenCL Witelist ynfier oanmeitsje"
-
-#. 7mQJL
-#: cui/uiconfig/ui/blackorwhitelistentrydialog.ui:310
-msgctxt "blackorwhitelistentrydialog|label1"
-msgid "OpenCL Information"
-msgstr "OpenCL ynformaasje"
-
#. AYRA3
#: cui/uiconfig/ui/borderareatransparencydialog.ui:8
msgctxt "borderareatransparencydialog|BorderAreaTransparencyDialog"
@@ -5002,31 +5051,31 @@ msgid "Background"
msgstr "Eftergrûn"
#. 8B7Rg
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:100
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:92
msgctxt "borderpage|userdefft"
msgid "_User-defined:"
msgstr "_Brûker fêststeld:"
#. sRXeg
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:108
msgctxt "borderpage|label14"
msgid "Pr_esets:"
msgstr "Foar _ynstellingen:"
#. WTqFr
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:139
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:133
msgctxt "borderpage|rmadjcellbordersft"
msgid "_Adjacent Cells:"
msgstr "_Neistlizzende sellen:"
#. FHdEF
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:151
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:146
msgctxt "borderpage|rmadjcellborders"
msgid "Remove border"
msgstr "Rânen wiskje"
#. 2PwAL
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:172
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:171
msgctxt "borderpage|label8"
msgid "Line Arrangement"
msgstr "Rige skikking"
@@ -5050,43 +5099,43 @@ msgid "_Color:"
msgstr "_Kleur:"
#. uwByw
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:300
msgctxt "borderpage|label9"
msgid "Line"
msgstr "Line"
#. VeC3F
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:387
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:388
msgctxt "borderpage|leftft"
msgid "_Left:"
msgstr "_Links:"
#. nULKu
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:401
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:402
msgctxt "borderpage|rightft"
msgid "Right:"
msgstr "Rjochts:"
#. aFSka
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:415
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:416
msgctxt "borderpage|topft"
msgid "_Top:"
msgstr "_Boppe:"
#. fRE8t
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:429
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:430
msgctxt "borderpage|bottomft"
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Under:"
#. M8CGp
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:441
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:442
msgctxt "borderpage|sync"
msgid "Synchronize"
msgstr "Syngronisearje"
#. AeGqA
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:463
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:464
msgctxt "borderpage|label10"
msgid "Padding"
msgstr "Folling"
@@ -5098,37 +5147,37 @@ msgid "_Position:"
msgstr "_Posysje:"
#. C7T8B
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:553
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:537
msgctxt "borderpage|distanceft"
msgid "Distan_ce:"
msgstr "Of_stân:"
#. gEF6E
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:603
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:565
msgctxt "borderpage|shadowcolorft"
msgid "C_olor:"
msgstr "K_leur:"
#. RsGNr
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:646
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:600
msgctxt "borderpage|label11"
msgid "Shadow Style"
msgstr "Skaadstyl"
#. BLQ4v
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:679
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:632
msgctxt "borderpage|mergewithnext"
msgid "_Merge with next paragraph"
msgstr "_Mei folgjende alinea gearfoegje"
#. xkm5N
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:694
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:647
msgctxt "borderpage|mergeadjacent"
msgid "_Merge adjacent line styles"
msgstr "Oangrinzjende line stilen _gearfoegje"
#. b2Ym7
-#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:715
+#: cui/uiconfig/ui/borderpage.ui:668
msgctxt "borderpage|label12"
msgid "Properties"
msgstr "Eigenskippen"
@@ -5161,199 +5210,199 @@ msgstr "Minimale wurd lingte"
#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:12
msgctxt "bulletandposition|fromfile"
msgid "From file..."
-msgstr ""
+msgstr "Fan triem..."
#. 2gLSb
#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:20
msgctxt "bulletandposition|gallery"
msgid "Gallery"
-msgstr ""
+msgstr "Galery"
#. C42Ac
#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:57
msgctxt "bulletandposition|DrawPRTLDialog"
msgid "Bullets and Numbering"
-msgstr ""
+msgstr "Opsommingtekens en nûmering"
#. aatWZ
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:197
msgctxt "bulletandposition|label1"
msgid "Level"
-msgstr ""
+msgstr "Nivo"
#. rYDvK
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:245
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:243
msgctxt "bulletandposition|label4"
msgid "Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Type:"
#. mp5Si
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:270
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:267
msgctxt "bulletandposition|startatft"
msgid "Start at:"
-msgstr ""
+msgstr "Begjin by:"
#. cfuBf
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:286
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:283
msgctxt "bulletandposition|startat"
msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
#. Jtk6d
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:298
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:295
msgctxt "bulletandposition|bulletft"
msgid "Character:"
-msgstr ""
+msgstr "Teken:"
#. GVt7U
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:310
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:307
msgctxt "bulletandposition|bullet"
msgid "Select..."
-msgstr ""
+msgstr "Selektearje..."
#. oJgFH
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:323
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:319
msgctxt "bulletandposition|bitmap"
msgid "Select image..."
-msgstr ""
+msgstr "Ofbydling selektearje..."
#. Cv7BZ
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:343
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:338
msgctxt "bulletandposition|colorft"
msgid "Color:"
-msgstr ""
+msgstr "Kleur:"
#. jxFmf
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:389
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:382
msgctxt "bulletandposition|label2"
msgid "Properties"
-msgstr ""
+msgstr "Eigenskippen"
#. CrtKB
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:424
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:417
msgctxt "bulletandposition|prefixft"
msgid "Before:"
-msgstr ""
+msgstr "Derfoar:"
#. VhHma
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:438
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:431
msgctxt "bulletandposition|suffixft"
msgid "After:"
-msgstr ""
+msgstr "Nei:"
#. GAS5v
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:478
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:471
msgctxt "bulletandposition|beforeafter"
msgid "Separator"
-msgstr ""
+msgstr "Skiedingsteken"
#. KjiTB
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:525
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:517
msgctxt "bulletandposition|widthft"
msgid "Width:"
-msgstr ""
+msgstr "Breedte:"
#. AjgW8
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:539
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:531
msgctxt "bulletandposition|heightft"
msgid "Height:"
-msgstr ""
-
-#. abzh8
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:595
-msgctxt "bulletandposition|keepratio"
-msgid "Keep ratio"
-msgstr ""
+msgstr "Hichte:"
#. vqDku
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:626
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:589
msgctxt "bulletandposition|relsize"
msgid "100"
-msgstr ""
+msgstr "100"
#. pGXFi
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:638
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:601
msgctxt "bulletandposition|relsizeft"
msgid "_Rel. size:"
-msgstr ""
+msgstr "_Rel. grutte:"
+
+#. abzh8
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:619
+msgctxt "bulletandposition|keepratio"
+msgid "Keep ratio"
+msgstr "Ferhâlding behâlde"
#. EhFU7
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:663
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:657
msgctxt "bulletandposition|beforeafter"
msgid "Size"
-msgstr ""
+msgstr "Grutte"
#. NoZdN
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:698
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:692
msgctxt "bulletandposition|indent"
msgid "Indent:"
-msgstr ""
+msgstr "Ynsprong:"
#. mW5ef
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:712
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:706
msgctxt "bulletandposition|numberingwidth"
msgid "Width:"
-msgstr ""
+msgstr "Breedte:"
#. SDhv3
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:727
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:721
msgctxt "bulletandposition|indentmf"
msgid "0,00"
-msgstr ""
+msgstr "0,00"
#. eeDkR
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:740
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:734
msgctxt "bulletandposition|numberingwidthmf"
msgid "0,00"
-msgstr ""
+msgstr "0,00"
#. CRdNb
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:750
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:744
msgctxt "bulletandposition|relative"
msgid "Relati_ve"
-msgstr ""
+msgstr "Relat_yf"
#. FhAfv
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:821
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:811
msgctxt "bulletandposition|ALlabel"
msgid "Alignment:"
-msgstr ""
+msgstr "Rjochting:"
#. BfBBW
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:837
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:830
msgctxt "bulletandposition|position"
msgid "Position"
-msgstr ""
+msgstr "Posysje"
#. MSmfX
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:870
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:863
msgctxt "bulletandposition|sliderb"
msgid "Slide"
-msgstr ""
+msgstr "Dia"
#. dBWa8
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:885
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:878
msgctxt "bulletandposition|selectionrb"
msgid "Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Seleksje"
#. ATaHy
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:901
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:894
msgctxt "bulletandposition|applytomaster"
msgid "Apply to Master"
-msgstr ""
+msgstr "Op haadside tapasse"
#. DiEaB
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:921
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:914
msgctxt "bulletandposition|scopelb"
msgid "Scope"
-msgstr ""
+msgstr "Berik"
#. GHYEV
-#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:978
+#: cui/uiconfig/ui/bulletandposition.ui:971
msgctxt "bulletandposition|label"
msgid "Preview"
-msgstr ""
+msgstr "Foarbyld"
#. 3C4Fe
#: cui/uiconfig/ui/calloutdialog.ui:8
@@ -5563,19 +5612,19 @@ msgstr "Eigenskippen"
#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:378
msgctxt "cellalignment|labelHorzAlign"
msgid "Hori_zontal:"
-msgstr ""
+msgstr "Hori_zontaal:"
#. Ck3KU
#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:392
msgctxt "cellalignment|labelVertAlign"
msgid "_Vertical:"
-msgstr ""
+msgstr "_Fertikaal:"
#. mF2bB
#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:406
msgctxt "cellalignment|labelIndent"
msgid "I_ndent:"
-msgstr ""
+msgstr "Y_nsprong:"
#. FUsYk
#: cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:421
@@ -5695,7 +5744,7 @@ msgstr "Paad fan sertifikaat"
#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:43
msgctxt "certdialog|add"
msgid "_Select NSS path..."
-msgstr ""
+msgstr "_Selektearje NSS paad..."
#. GFGjC
#: cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:137
@@ -6595,19 +6644,19 @@ msgstr "_Tiid ferrûn (sekonden)"
#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:217
msgctxt "connpooloptions|drivername"
msgid "Driver name"
-msgstr ""
+msgstr "Namme fan stjoerprogramma"
#. pQGCs
#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:230
msgctxt "connpooloptions|pool"
msgid "Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Pool"
#. 7Svws
#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:243
msgctxt "connpooloptions|timeout"
msgid "Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Skoft"
#. 9ctBe
#: cui/uiconfig/ui/connpooloptions.ui:281
@@ -6757,7 +6806,7 @@ msgstr "Arkbalken"
#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:230
msgctxt "customizedialog|notebookbar"
msgid "Notebookbar"
-msgstr ""
+msgstr "Symboalbân"
#. CGNCy
#: cui/uiconfig/ui/customizedialog.ui:277
@@ -7066,370 +7115,376 @@ msgid "Get more dictionaries online..."
msgstr "Helje mear biblioteken fan 't ynternet..."
#. ibDJj
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:137
msgctxt "editmodulesdialog|label2"
msgid "Language:"
msgstr "Taal:"
#. 9zC9B
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:197
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:196
msgctxt "editmodulesdialog|up"
msgid "Move Up"
msgstr "Omheech ferpleatse"
#. aGo9M
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:211
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:210
msgctxt "editmodulesdialog|down"
msgid "Move Down"
msgstr "Omleech ferpleatse"
#. Vr5kM
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:225
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:224
msgctxt "editmodulesdialog|back"
msgid "_Back"
msgstr "_Tebek"
#. ZF8AG
-#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:313
+#: cui/uiconfig/ui/editmodulesdialog.ui:312
msgctxt "editmodulesdialog|label1"
msgid "Options"
msgstr "Opsjes"
#. j6j4Y
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:38
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:40
msgctxt "effectspage|preview-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Foarbyld"
#. wAeT3
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:76
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:78
msgctxt "effectspage|effectsft"
msgid "Case:"
-msgstr ""
+msgstr "Saak:"
#. ce9M4
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:90
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:92
msgctxt "effectspage|reliefft"
msgid "Relief:"
msgstr "Reliëf:"
#. HSdYT
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:105
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:107
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "(Without)"
msgstr "(Sûnder)"
#. aR6FC
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:106
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:108
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "Capitals"
msgstr "Haadletters"
#. BtCF3
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:107
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:109
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "Lowercase"
msgstr "Lyste letters"
#. qA8Rb
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:108
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:110
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. uuZUC
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:109
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:111
msgctxt "effectspage|liststore1"
msgid "Small capitals"
msgstr "Lytse haadletters"
#. GJExJ
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:122
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:124
msgctxt "effectspage|liststore2"
msgid "(Without)"
msgstr "(Sûnder)"
#. 2zc6A
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:125
msgctxt "effectspage|liststore2"
msgid "Embossed"
msgstr "Reliëf"
#. Vq3YD
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:124
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:126
msgctxt "effectspage|liststore2"
msgid "Engraved"
msgstr "Grafearre"
#. G8SPK
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:139
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "(Without)"
msgstr "(Sûnder)"
#. V3aSU
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:138
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:140
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Dot"
msgstr "Punt"
#. sek6h
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:139
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:141
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Circle"
msgstr "Sirkel"
#. rbdan
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:140
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:142
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Disc"
msgstr "Skiif"
#. CCKAv
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:141
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:143
msgctxt "effectspage|liststore3"
msgid "Accent"
msgstr "Aksint"
#. Z6WHC
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:154
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:156
msgctxt "effectspage|liststore4"
msgid "Above text"
msgstr "Boppe tekst"
#. 4dQqG
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:155
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:157
msgctxt "effectspage|liststore4"
msgid "Below text"
msgstr "Under tekst"
#. D848F
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:167
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:169
msgctxt "effectspage|positionft"
msgid "Position:"
msgstr "Posysje:"
#. QBQPF
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:181
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:183
msgctxt "effectspage|emphasisft"
msgid "Emphasis mark:"
msgstr "Aksint teken:"
#. 5pMfK
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:193
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:195
msgctxt "effectspage|outlinecb"
msgid "Outline"
msgstr "Omtrek"
#. umH7r
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:209
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:211
msgctxt "effectspage|shadowcb"
msgid "Shadow"
msgstr "Skaad"
#. 3NAaA
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:225
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:227
msgctxt "effectspage|blinkingcb"
msgid "Blinking"
msgstr "Knipperend"
#. KraW7
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:241
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:243
msgctxt "effectspage|hiddencb"
msgid "Hidden"
msgstr "Ferburgen"
#. GZX6U
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:275
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:277
msgctxt "effectspage|effectsft2"
msgid "Effects"
-msgstr ""
+msgstr "Effekten"
#. BD3Ka
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:312
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:314
msgctxt "effectspage|label46"
msgid "Overlining:"
msgstr "Boppe streek:"
#. WtjES
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:326
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:328
msgctxt "effectspage|label47"
msgid "Strikethrough:"
msgstr "Trochstreekje:"
#. tCP45
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:342
msgctxt "effectspage|label48"
msgid "Underlining:"
msgstr "Under streek:"
#. EGta9
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:355 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:384
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:357 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:386
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "(Without)"
msgstr "(Sûnder)"
#. wvpKK
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:356 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:385
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:358 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:387
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Single"
msgstr "Inkel"
#. dCubb
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:357 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:359 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:388
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Double"
msgstr "Dûbel"
#. JFKfG
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:358 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:387
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:360 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:389
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Bold"
msgstr "Fet"
#. m7Jwh
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:359 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:388
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:361 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:390
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dotted"
msgstr "Stippele"
#. iC5t6
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:360 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:389
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:362 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:391
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dotted (Bold)"
msgstr "Stippele (fet)"
#. uGcdw
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:361 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:390
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:363 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:392
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dash"
msgstr "Streek"
#. BLRCY
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:362 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:391
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:364 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:393
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dash (Bold)"
msgstr "Streek (fet)"
#. FCcKo
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:363 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:392
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:365 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:394
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Long Dash"
msgstr "Lange streek"
#. 7UBEL
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:364 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:393
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:366 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:395
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Long Dash (Bold)"
msgstr "Lange streek (fet)"
#. a58XD
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:365 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:394
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:367 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:396
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dash"
msgstr "Punt streek"
#. MhBD8
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:366 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:395
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:368 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:397
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dash (Bold)"
msgstr "Punt streek (fet)"
#. AcyEi
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:367 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:396
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:369 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:398
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dot Dash"
msgstr "Punt punt streek"
#. BRq6u
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:368 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:397
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:370 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:399
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Dot Dot Dash (Bold)"
msgstr "Punt punt streek (fet)"
#. kEEBv
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:369 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:398
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:371 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:400
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Wave"
msgstr "Golf"
#. XDicz
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:370 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:399
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:372 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:401
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Wave (Bold)"
msgstr "Golf (fet)"
#. ZxdxD
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:371 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:400
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:373 cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:402
msgctxt "effectspage|liststore6"
msgid "Double Wave"
msgstr "Dûbele golf"
#. FgNij
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:413
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:415
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "(Without)"
msgstr "(Sûnder)"
#. Q4YtH
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:414
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:416
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "Single"
msgstr "Inkel"
#. 9ndBZ
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:415
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:417
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "Double"
msgstr "Dûbel"
#. p5Q9A
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:416
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:418
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "Bold"
msgstr "Fet"
#. bcZBk
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:419
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "With /"
msgstr "Mei /"
#. GJKbv
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:418
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:420
msgctxt "effectspage|liststore5"
msgid "With X"
msgstr "Mei X"
#. VYaEr
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:460
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:462
msgctxt "effectspage|individualwordscb"
msgid "Individual words"
msgstr "Wurd foar wurd"
#. oFKJN
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:510
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:512
msgctxt "effectspage|textdecoration"
msgid "Text Decoration"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst dekoraasje"
#. omW2n
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:546
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:548
msgctxt "effectspage|fontcolorft"
msgid "Font color:"
msgstr "Tekst kleur:"
#. aAbzm
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:575
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:577
msgctxt "effectspage|a11ywarning"
msgid "Accessibility option \"Use automatic font color for screen display\" is active. Font color attributes are not currently used to display text."
msgstr "Tagonklikens opsje \"Automatyske lettertype kleur foar skerm werjefte brûke\" is aktyf. Lettertype kleur attributen wurde op it stuit net brûkt om tekst sjen te litten."
+#. AZF8Q
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:591
+msgctxt "effectspage|fonttransparencyft"
+msgid "_Transparency:"
+msgstr ""
+
#. vELSr
-#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:596
+#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:623
msgctxt "effectspage|fontcolorft3"
msgid "Font Color"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst kleur"
#. GypUU
#: cui/uiconfig/ui/embossdialog.ui:8
@@ -7675,7 +7730,7 @@ msgstr "Ynstelling"
#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:729
msgctxt "fmsearchdialog|ftRecordLabel"
msgid "Record:"
-msgstr "Record:"
+msgstr "Rekord:"
#. UBLpq
#: cui/uiconfig/ui/fmsearchdialog.ui:741
@@ -7841,13 +7896,13 @@ msgid "Properties of %1"
msgstr "Eigenskippen fan %1"
#. GG8AX
-#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:135
+#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:136
msgctxt "gallerythemedialog|general"
msgid "General"
msgstr "Algemien"
#. BfeDE
-#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:181
+#: cui/uiconfig/ui/gallerythemedialog.ui:182
msgctxt "gallerythemedialog|files"
msgid "Files"
msgstr "Triemmen"
@@ -7889,163 +7944,139 @@ msgid "File"
msgstr "Triem"
#. QfZFH
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:130
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:129
msgctxt "gradientpage|modify"
msgid "_Modify"
msgstr "_Oanpasse"
#. 7ipyi
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:156
msgctxt "gradientpage|label1"
msgid "Gradient"
msgstr "Kleurferrin"
#. GPnwG
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:205
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:204
msgctxt "gradientpage|typeft"
msgid "_Type:"
msgstr "_Type:"
#. 8Qjgv
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:221
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:220
msgctxt "gradientpage|gradienttypelb"
msgid "Linear"
msgstr "Lineêr"
#. fgBSm
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:222
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:221
msgctxt "gradientpage|gradienttypelb"
msgid "Axial"
msgstr "Aksiaal"
#. FGjhA
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:223
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:222
msgctxt "gradientpage|gradienttypelb"
msgid "Radial"
msgstr "Radiaal"
#. VGtK3
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:224
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:223
msgctxt "gradientpage|gradienttypelb"
msgid "Ellipsoid"
msgstr "Ellipsoïde"
#. 7FRe4
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:225
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:224
msgctxt "gradientpage|gradienttypelb"
msgid "Quadratic"
msgstr "Kwadratysk"
#. wQDTv
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:226
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:225
msgctxt "gradientpage|gradienttypelb"
msgid "Square"
msgstr "Fjouwerkant"
#. BBKZM
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:253
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:252
msgctxt "gradientpage|incrementft"
msgid "Increment:"
msgstr "Stapgrutte:"
#. F5dVt
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:278
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:277
msgctxt "gradientpage|autoincrement"
msgid "A_utomatic"
msgstr "A_utomatysk"
#. LAhqj
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:310
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:309
msgctxt "gradientpage|centerft"
msgid "Center ( X / Y ):"
msgstr "Sintrearre ( X /Y ):"
#. ZZ7yo
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:375
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:374
msgctxt "gradientpage|borderft"
msgid "_Border:"
msgstr "_Rânen:"
#. cGXmA
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:428
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:427
msgctxt "gradientpage|angleft"
msgid "A_ngle:"
msgstr "H_oek:"
+#. tFEUh
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:470
+msgctxt "gradientpage|colortoft"
+msgid "_To Color:"
+msgstr "_Doel kleur:"
+
+#. TQFE8
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:513
+msgctxt "gradientpage|colorfromft"
+msgid "_From Color:"
+msgstr "_Boarne kleur:"
+
#. RNhur
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:466
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:551
msgctxt "gradientpage|a11y_center_x"
msgid "Center X"
msgstr "Sintraal X"
#. qkLcz
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:480
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:565
msgctxt "gradientpage|a11y_center_y"
msgid "Center Y"
msgstr "Sintraal Y"
#. VX2bJ
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:494
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:579
msgctxt "gradientpage|a11y_percentage_from"
msgid "From color percentage"
msgstr "Kleur persintaazje boarne"
#. 3qVyC
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:507
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:593
msgctxt "gradientpage|a11y_percentage_to"
msgid "To color percentage"
msgstr "Kleur persintaazje doel"
#. 58WB2
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:531
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:618
msgctxt "gradientpage|propfl"
msgid "Options"
msgstr "Opsjes"
#. 5mDZm
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:580
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:667
msgctxt "gradientpage|previewctl-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Foarbyld"
-#. TQFE8
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:611
-msgctxt "gradientpage|colorfromft"
-msgid "_From Color:"
-msgstr "_Boarne kleur:"
-
-#. YxeKA
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:642
-msgctxt "gradientpage|colorfrommtr"
-msgid "0"
-msgstr ""
-
-#. rNnnX
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:643
-msgctxt "gradientpage|colorfrommtr-from"
-msgid "From color"
-msgstr ""
-
-#. tFEUh
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:671
-msgctxt "gradientpage|colortoft"
-msgid "_To Color:"
-msgstr "_Doel kleur:"
-
-#. RxpDg
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:702
-msgctxt "gradientpage|colortomtr"
-msgid "0"
-msgstr ""
-
-#. SJXvD
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:703
-msgctxt "gradientpage|colortomtr-to"
-msgid "To color"
-msgstr ""
-
#. e2Ai2
-#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:736
+#: cui/uiconfig/ui/gradientpage.ui:689
msgctxt "gradientpage|label2"
msgid "Preview"
msgstr "Foarbyld"
@@ -8273,79 +8304,79 @@ msgid "Options"
msgstr "Opsjes"
#. TGiD7
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:97
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:96
msgctxt "hatchpage|modify"
msgid "_Modify"
msgstr "_Oanpasse"
#. U8bWc
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:124
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:123
msgctxt "hatchpage|label2"
msgid "Hatch"
msgstr "Markearring"
#. HNCBu
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:164
msgctxt "hatchpage|distanceft"
msgid "_Spacing:"
msgstr "Of_stân:"
#. spGWy
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:191
msgctxt "hatchpage|angleft"
msgid "A_ngle:"
msgstr "H_oek:"
#. sEriJ
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:245
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:244
msgctxt "hatchpage|linetypeft"
msgid "_Line type:"
msgstr "_Line type:"
#. mv3sN
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:261
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:260
msgctxt "hatchpage|linetypelb"
msgid "Single"
msgstr "Inkel"
#. 7DR7B
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:261
msgctxt "hatchpage|linetypelb"
msgid "Crossed"
msgstr "Krúst"
#. EBDMC
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:263
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:262
msgctxt "hatchpage|linetypelb"
msgid "Triple"
msgstr "Trijefâldich"
#. VyTto
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:276
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:275
msgctxt "hatchpage|linecolorft"
msgid "Line _color:"
msgstr "Line _kleur:"
#. 3hgCJ
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:309
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:308
msgctxt "hatchpage|backgroundcolor"
msgid "Background Color"
msgstr "Eftergrûnkleur"
#. uvmDA
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:357
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:356
msgctxt "hatchpage|propfl"
msgid "Options"
msgstr "Opsjes"
#. D8ovo
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:407
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:406
msgctxt "hatchpage|previewctl-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Foarbyld"
#. GbfFA
-#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:429
+#: cui/uiconfig/ui/hatchpage.ui:428
msgctxt "hatchpage|label1"
msgid "Preview"
msgstr "Foarbyld"
@@ -8372,49 +8403,49 @@ msgstr "Tapasse"
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:156
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLINETTP_HELP"
msgid "This is where you create a hyperlink to a Web page or FTP server connection."
-msgstr ""
+msgstr "Hjir meitsje jo in ferwizing nei in Web side of FTP tsjinner ferbining."
#. 2H6BD
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:170
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLINETTP"
msgid "Internet"
-msgstr ""
+msgstr "Ynternet"
#. TwuBW
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:228
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLMAILTP_HELP"
msgid "This is where you create a hyperlink to an email address."
-msgstr ""
+msgstr "Hjir meitsje jo in ferwizing nei in e-postadres."
#. nocMA
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:242
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLMAILTP"
msgid "Mail"
-msgstr ""
+msgstr "E-post"
#. MXhAV
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:301
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCTP_HELP"
msgid "This is where you create a hyperlink to an existing document or a target within a document."
-msgstr ""
+msgstr "Hjir meitsje jo in ferwizing nei in besteand dokumint of in doel binnen in dokumint."
#. HkUh2
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:315
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCTP"
msgid "Document"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumint"
#. xFvuL
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:374
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCNTP_HELP"
msgid "This is where you create a new document to which the new link points."
-msgstr ""
+msgstr "Hjir meitsje jo in nij dokumint wêrnei de nije keppeling ferwiist."
#. ZprBE
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdialog.ui:388
msgctxt "hyperlinkdialog|RID_SVXSTR_HYPERDLG_HLDOCNTP"
msgid "New Document"
-msgstr ""
+msgstr "Nij dokumint"
#. rYEqo
#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkdocpage.ui:48
@@ -8501,79 +8532,85 @@ msgid "Further Settings"
msgstr "Oare ynstellingen"
#. BpE9F
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:42
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:41
msgctxt "hyperlinkinternetpage|linktyp_internet"
msgid "_Web"
msgstr "_Web"
#. HybDr
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:58
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:57
msgctxt "hyperlinkinternetpage|linktyp_ftp"
msgid "_FTP"
msgstr "_FTP"
#. qgyrE
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:84
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:83
msgctxt "hyperlinkinternetpage|target_label"
msgid "_URL:"
msgstr "_URL-adres:"
#. YLtwS
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:99
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:98
msgctxt "hyperlinkinternetpage|login_label"
msgid "_Login name:"
msgstr "_Brûkersnamme:"
#. GGnn8
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:113
msgctxt "hyperlinkinternetpage|password_label"
msgid "_Password:"
msgstr "_Wachtwurd:"
#. HHhGY
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:150
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:149
msgctxt "hyperlinkinternetpage|anonymous"
msgid "Anonymous _user"
msgstr "Anonime br_ûker"
+#. XhMm4
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:184
+msgctxt "hyperlinkinternetpage|indication_label"
+msgid "Te_xt:"
+msgstr "Tek_st:"
+
+#. ABK2n
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:210
+msgctxt "hyperlinkinternetpage|protocol_label"
+msgid "Proto_col:"
+msgstr ""
+
#. MoZP7
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:195
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:231
msgctxt "hyperlinkinternetpage|label2"
msgid "Hyperlink Type"
msgstr "Keppeling type"
#. x4GDd
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:234
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:270
msgctxt "hyperlinkinternetpage|frame_label"
msgid "F_rame:"
msgstr "R_amt:"
-#. XhMm4
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:249
-msgctxt "hyperlinkinternetpage|indication_label"
-msgid "Te_xt:"
-msgstr "Tek_st:"
-
#. wiRZD
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:264
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:285
msgctxt "hyperlinkinternetpage|name_label"
msgid "Na_me:"
msgstr "Na_mme:"
#. UG2wE
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:307
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:317
msgctxt "hyperlinkinternetpage|form_label"
msgid "F_orm:"
msgstr "F_ormulier:"
#. MyGFB
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:333
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:343
msgctxt "hyperlinkinternetpage|script|tooltip_text"
msgid "Events"
msgstr "Barren"
#. UKQMX
-#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:373
+#: cui/uiconfig/ui/hyperlinkinternetpage.ui:383
msgctxt "hyperlinkinternetpage|label1"
msgid "Further Settings"
msgstr "Oare ynstellingen"
@@ -9105,31 +9142,31 @@ msgid "Arrow _style:"
msgstr "Pylkstyl:"
#. y6SSb
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:134
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:137
msgctxt "lineendstabpage|FI_TIP"
msgid "Add a selected object to create new arrow styles."
msgstr "In selektearre objekt taheakje om nije pylkstilen oan te meitsjen."
#. rgBEv
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:175
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:178
msgctxt "lineendstabpage|BTN_MODIFY"
msgid "_Modify"
msgstr "_Oanpasse"
#. V4C5Z
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:214
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:216
msgctxt "lineendstabpage|BTN_LOAD|tooltip_text"
msgid "Load arrow styles"
msgstr "Pylkstilen lade"
#. CUTxx
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:229
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:230
msgctxt "lineendstabpage|BTN_SAVE|tooltip_text"
msgid "Save arrow styles"
msgstr "Pylkstilen bewarje"
#. hEYzS
-#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:308
+#: cui/uiconfig/ui/lineendstabpage.ui:309
msgctxt "lineendstabpage|label1"
msgid "Organize Arrow Styles"
msgstr "Pylkstilen beheare"
@@ -9185,25 +9222,25 @@ msgid "Line _style:"
msgstr "Line_styl:"
#. MAsFg
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:347
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:350
msgctxt "linestyletabpage|BTN_MODIFY"
msgid "_Modify"
msgstr "_Oanpasse"
#. FmGAy
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:388
msgctxt "linestyletabpage|BTN_LOAD|tooltip_text"
msgid "Load Line Styles"
msgstr "Linestilen lade"
#. JCDCi
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:401
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:402
msgctxt "linestyletabpage|BTN_SAVE|tooltip_text"
msgid "Save Line Styles"
msgstr "Linestilen bewarje"
#. VGiHW
-#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:466
+#: cui/uiconfig/ui/linestyletabpage.ui:467
msgctxt "linestyletabpage|label1"
msgid "Properties"
msgstr "Eigenskippen"
@@ -9245,169 +9282,169 @@ msgid "_Style:"
msgstr "_Styl:"
#. WBP2J
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:222
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:221
msgctxt "linetabpage|FT_COLOR"
msgid "Colo_r:"
msgstr "Kleu_r:"
#. PtQxP
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:267
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:266
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_WIDTH"
msgid "_Width:"
msgstr "_Breedte:"
#. MzAeD
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:308
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:307
msgctxt "linetabpage|FT_TRANSPARENT"
msgid "_Transparency:"
msgstr "_Trochsichtich:"
#. 6TFWn
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:347
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:346
msgctxt "linetabpage|label1"
msgid "Line Properties"
msgstr "Line eigenskippen"
#. HyxSJ
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:394
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:392
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_ENDS_STYLE"
msgid "Start st_yle:"
msgstr "Startstyl:"
-#. cCsuG
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:458
-msgctxt "linetabpage|label5"
-msgid "End sty_le:"
-msgstr "Einstyl:"
+#. aZYyn
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:435
+msgctxt "linetabpage|TSB_CENTER_START"
+msgid "Ce_nter"
+msgstr "Si_ntraal"
#. 5RYtu
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:478
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:453
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_START_WIDTH"
msgid "Wi_dth:"
msgstr "Bree_dte:"
-#. aZYyn
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:505
-msgctxt "linetabpage|TSB_CENTER_START"
-msgid "Ce_nter"
-msgstr "Si_ntraal"
+#. pQfyE
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:478
+msgctxt "linetabpage|CBX_SYNCHRONIZE"
+msgid "Synchroni_ze ends"
+msgstr "Einen syngronisearje"
+
+#. cCsuG
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:546
+msgctxt "linetabpage|label5"
+msgid "End sty_le:"
+msgstr "Einstyl:"
#. zm8Ga
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:536
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:566
msgctxt "linetabpage|FT_LINE_END_WIDTH"
msgid "W_idth:"
msgstr "Bree_dte:"
#. g2gLY
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:563
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:591
msgctxt "linetabpage|TSB_CENTER_END"
msgid "C_enter"
msgstr "Si_ntraal"
-#. pQfyE
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:593
-msgctxt "linetabpage|CBX_SYNCHRONIZE"
-msgid "Synchroni_ze ends"
-msgstr "Einen syngronisearje"
-
#. sged5
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:615
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:637
msgctxt "linetabpage|label2"
msgid "Arrow Styles"
msgstr "Pylkstilen"
#. BdoBN
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:650
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:672
msgctxt "linetabpage|FT_EDGE_STYLE"
msgid "_Corner style:"
msgstr "_Hoekstyl:"
#. kCtQm
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:664
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:686
msgctxt "linetabpage|FT_CAP_STYLE"
msgid "Ca_p style:"
msgstr "Ofkapstyl:"
#. Qx3Ur
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:679
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:701
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "Rounded"
msgstr "Ofrûne"
#. XH7Z6
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:680
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:702
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "- none -"
msgstr "- gjint -"
#. HZoVf
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:681
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:703
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "Mitered"
msgstr "Ferstek"
#. RjDyz
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:682
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:704
msgctxt "linetabpage|liststoreEDGE_STYLE"
msgid "Beveled"
msgstr "Ofskeane"
#. biCBC
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:695
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:717
msgctxt "linetabpage|liststoreCAP_STYLE"
msgid "Flat"
msgstr "Plat"
#. GqrYS
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:696
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:718
msgctxt "linetabpage|liststoreCAP_STYLE"
msgid "Round"
msgstr "Rûn"
#. 3hNSB
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:697
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:719
msgctxt "linetabpage|liststoreCAP_STYLE"
msgid "Square"
msgstr "Fjouwerkant"
#. Y4Gmw
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:713
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:735
msgctxt "linetabpage|label3"
msgid "Corner and Cap Styles"
msgstr "Hoek- en ôfkapstilen"
#. 4YTBE
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:746
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:767
msgctxt "linetabpage|MB_SYMBOL_BITMAP"
msgid "Select..."
msgstr "Selektearje..."
#. LaBcU
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:773
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:794
msgctxt "linetabpage|FT_SYMBOL_WIDTH"
msgid "Widt_h:"
msgstr "Breed_te:"
#. yhVmm
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:797
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:818
msgctxt "linetabpage|CB_SYMBOL_RATIO"
msgid "_Keep ratio"
msgstr "_Ferhâlding behâlde"
#. oV6GJ
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:815
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:836
msgctxt "linetabpage|FT_SYMBOL_HEIGHT"
msgid "Hei_ght:"
msgstr "Hic_hte:"
#. 9eaQs
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:852
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:873
msgctxt "linetabpage|label4"
msgid "Icon"
msgstr "Ikoan"
#. vPJAG
-#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:904
+#: cui/uiconfig/ui/linetabpage.ui:915
msgctxt "linetabpage|CTL_PREVIEW-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Foarbyld"
@@ -9611,49 +9648,49 @@ msgid "D_escription"
msgstr "B_eskriuwing"
#. wYjEi
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:366
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:367
msgctxt "menuassignpage|contentslabel"
msgid "_Available Commands"
-msgstr ""
+msgstr "_Beskikbere opdrachten"
#. ZrMmi
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:392
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:393
msgctxt "menuassignpage|contentslabel"
msgid "Categor_y"
msgstr "Kategor_y"
#. trbSd
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:406
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:407
msgctxt "menuassignpage|searchEntry"
msgid "Type to search"
msgstr "Typ om te sykjen"
#. D35vJ
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:433
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:434
msgctxt "menuassignpage|functionbtn"
msgid "_Function"
msgstr "_Funksje"
#. QN5Bd
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:480
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:481
msgctxt "menuassignpage|menugearbtn"
msgid "Gear Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Tosktsjil menu"
#. rnmCf
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:481
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:482
msgctxt "menuassignpage|menugearbtn"
msgid "Contains commands to modify or delete the selected top level menu, and the command to add new top level menus."
msgstr "Befettet opdrachten foar it oanpassen of wiskjen fan it selektearre haadnivo menu, en de opdracht foar it taheakjen fan nije haadnivo menu's."
#. 7PE7X
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:502
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:503
msgctxt "menuassignpage|toolbargearbtn"
msgid "Gear Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Tosktsjil menu"
#. L7fQq
-#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:503
+#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:504
msgctxt "menuassignpage|toolbargearbtn"
msgid "Contains commands to modify or delete the selected toolbar, and the command to add new toolbars."
msgstr "Befettet opdrachten foar it oanpassen of wiskjen fan de selektearre arkbalke, en de opdracht foar it taheakjen fan nije arkbalken."
@@ -9722,7 +9759,7 @@ msgstr "_Doel"
#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:889
msgctxt "menuassignpage|functionlabel"
msgid "Assi_gned Commands"
-msgstr ""
+msgstr "Taw_iisde opdrachten"
#. AZQ8V
#: cui/uiconfig/ui/menuassignpage.ui:902
@@ -9899,103 +9936,103 @@ msgid "_Save in:"
msgstr "_Bewarje yn:"
#. 5ATKM
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:98
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:97
msgctxt "numberingformatpage|add|tooltip_text"
msgid "Add"
msgstr "Taheakje"
#. Sjx7f
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:113
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:111
msgctxt "numberingformatpage|edit|tooltip_text"
msgid "Edit Comment"
msgstr "Notysje bewurkje"
#. YidmA
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:128
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:125
msgctxt "numberingformatpage|delete|tooltip_text"
msgid "Remove"
msgstr "Wiskje"
#. BFF82
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:153
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:150
msgctxt "numberingformatpage|commented|tooltip_text"
msgid "Comment"
msgstr "Taljochting"
#. uz2qX
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:169
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:166
msgctxt "numberingformatpage|formatf"
msgid "_Format code"
msgstr "_Opmaak koade"
#. jQQZk
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:260
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:257
msgctxt "numberingformatpage|denominatorft"
msgid "Den_ominator places:"
msgstr "Tal des_imalen:"
#. ZiPyf
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:275
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:272
msgctxt "numberingformatpage|decimalsft"
msgid "_Decimal places:"
msgstr "_Tal desimalen:"
#. EXEbk
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:296
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:293
msgctxt "numberingformatpage|leadzerosft"
msgid "Leading _zeroes:"
msgstr "Foarrin _nullen:"
#. BRPVs
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:308
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:305
msgctxt "numberingformatpage|negnumred"
msgid "_Negative numbers red"
msgstr "_Negatieve getallen read"
#. 9DhkC
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:330
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:327
msgctxt "numberingformatpage|engineering"
msgid "_Engineering notation"
msgstr "T_echnyske skriuwwize"
#. rrDFo
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:345
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:342
msgctxt "numberingformatpage|thousands"
msgid "_Thousands separator"
msgstr "Skiedingsteken foar _tûzenen"
#. rsmBU
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:373
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:370
msgctxt "numberingformatpage|optionsft"
msgid "Options"
msgstr "Opsjes"
#. NTAb6
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:446
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:443
msgctxt "numberingformatpage|categoryft"
msgid "C_ategory"
msgstr "K_ategory"
#. zCSmH
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:490
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:487
msgctxt "numberingformatpage|liststore2"
msgid "Automatically"
msgstr "Automatysk"
#. Wxkzd
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:544
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:541
msgctxt "numberingformatpage|formatft"
msgid "Fo_rmat"
msgstr "Op_maak"
#. hx9FX
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:590
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:587
msgctxt "numberingformatpage|sourceformat"
msgid "So_urce format"
msgstr "Bo_arne opmaak"
#. iCX4U
-#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:637
+#: cui/uiconfig/ui/numberingformatpage.ui:634
msgctxt "numberingformatpage|languageft"
msgid "_Language"
msgstr "_Taal"
@@ -10010,7 +10047,7 @@ msgstr "Ut triem..."
#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:50
msgctxt "numberingoptionspage|gallery"
msgid "Gallery"
-msgstr "Gallery"
+msgstr "Galery"
#. iHsAJ
#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:124
@@ -10175,97 +10212,97 @@ msgid "Character style:"
msgstr "Tekenstyl:"
#. S9jNu
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:620
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:592
msgctxt "numberingoptionspage|label2"
msgid "Numbering"
msgstr "Nûmering"
#. kcgWM
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:647
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:619
msgctxt "numberingoptionspage|allsame"
msgid "_Consecutive numbering"
msgstr "_Opfolgjende nûmering"
#. 9VSpp
-#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:663
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:635
msgctxt "numberingoptionspage|label3"
msgid "All Levels"
msgstr "Alle nivo's"
-#. jRE6s
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:100
-msgctxt "numberingpositionpage|1"
-msgid "Level"
-msgstr "Nivo"
+#. DJptx
+#: cui/uiconfig/ui/numberingoptionspage.ui:696
+msgctxt "numberingoptionspage|previewlabel"
+msgid "Preview"
+msgstr ""
#. Azcrg
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:150
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:88
msgctxt "numberingpositionpage|numfollowedby"
msgid "Numbering followed by:"
msgstr "Nûmering folge troch:"
#. Ef8hG
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:102
msgctxt "numberingpositionpage|num2align"
msgid "N_umbering alignment:"
msgstr "N_ûmering rjochtsje:"
#. xFfvt
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:116
msgctxt "numberingpositionpage|alignedat"
msgid "Aligned at:"
msgstr "Rjochte op:"
#. XGzNx
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:130
msgctxt "numberingpositionpage|indentat"
msgid "Indent at:"
msgstr "Ynsprong op:"
#. FW9wv
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:219
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:157
msgctxt "numberingpositionpage|at"
msgid "Tab stop at:"
msgstr "Tab stop op:"
#. tsTNP
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:260
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:198
msgctxt "numberingpositionpage|liststore2"
msgid "Tab stop"
msgstr "Tab stop"
#. 3EFaG
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:261
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:199
msgctxt "numberingpositionpage|liststore2"
msgid "Space"
msgstr "Romte"
#. GviqT
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:262
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:200
msgctxt "numberingpositionpage|liststore2"
msgid "Nothing"
msgstr "Neat"
#. fXRT2
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:274
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:212
msgctxt "numberingpositionpage|indent"
msgid "Indent:"
msgstr "Ynsprong:"
#. YCZDg
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:299
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:237
msgctxt "numberingpositionpage|relative"
msgid "Relati_ve"
msgstr "Relatie_f"
#. bt7Fj
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:318
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:256
msgctxt "numberingpositionpage|numberingwidth"
msgid "Width of numbering:"
msgstr "Breedte fan nûmering:"
#. EJUm3
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:358
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:296
msgctxt "numberingpositionpage|numdist"
msgid ""
"Minimum space between\n"
@@ -10275,41 +10312,53 @@ msgstr ""
"nûmering en tekst:"
#. 8FbxK
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:312
msgctxt "numberingpositionpage|numalign"
msgid "N_umbering alignment:"
msgstr "N_ûmering rjochtsje:"
#. Bu2uC
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:389
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:327
msgctxt "numberingpositionpage|liststore1"
msgid "Left"
msgstr "Links"
#. FzFuR
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:390
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:328
msgctxt "numberingpositionpage|liststore1"
msgid "Centered"
msgstr "Sintraal"
#. BF5Nt
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:391
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:329
msgctxt "numberingpositionpage|liststore1"
msgid "Right"
msgstr "Rjochts"
#. 6DLtp
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:355
msgctxt "numberingpositionpage|label10"
msgid "Position and Spacing"
msgstr "Posysje en ôfstân"
#. x2AGL
-#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:439
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:389
msgctxt "numberingpositionpage|standard"
msgid "Default"
msgstr "Standert"
+#. eLFGG
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:439
+msgctxt "numberingpositionpage|previewframe"
+msgid "Preview"
+msgstr ""
+
+#. jRE6s
+#: cui/uiconfig/ui/numberingpositionpage.ui:508
+msgctxt "numberingpositionpage|1"
+msgid "Level"
+msgstr "Nivo"
+
#. tGB4m
#: cui/uiconfig/ui/objectnamedialog.ui:8
msgctxt "objectnamedialog|ObjectNameDialog"
@@ -10542,7 +10591,7 @@ msgstr "Westerske _tekst en Aziatyske ynterpunksje"
#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:70
msgctxt "optasianpage|label1"
msgid "Kerning"
-msgstr "Spasjearje"
+msgstr "Ofspasjearje"
#. mboKG
#: cui/uiconfig/ui/optasianpage.ui:102
@@ -10792,70 +10841,70 @@ msgstr "Dokuminten as e-post taheakke ferstjoere"
#. CnnM7
#. A column title, short for Load. This string is repeated as a prefix to an explanatory note under the widget
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:81
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:82
msgctxt "optfltrembedpage|column1"
msgid "[L]"
-msgstr ""
+msgstr "[L]"
#. 66D6D
#. A column title, short for Save. This string is repeated as a prefix to an explanatory note under the widget
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:96
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:97
msgctxt "optfltrembedpage|column2"
msgid "[S]"
-msgstr ""
+msgstr "[S]"
#. x5kfq
#. The [L] here is repeated as the column title for the "Load" column of this options page
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:138
msgctxt "optfltrembedpage|label2"
msgid "[L]: Load and convert the object"
msgstr "[L]: Objekt lade en omsette"
#. PiDB7
#. The [S] here is repeated as the column title for the "Save" column of this options page
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:151
msgctxt "optfltrembedpage|label3"
msgid "[S]: Convert and save the object"
msgstr "[S]: Objekt omsetten en bewarje"
#. f2hGQ
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:162
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:175
msgctxt "optfltrembedpage|label1"
msgid "Embedded Objects"
msgstr "Ynbêde objekten"
#. nvE89
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:195
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:209
msgctxt "optfltrembedpage|label5"
msgid "Export as:"
msgstr "Eksportearje as:"
#. FEeH6
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:210
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:224
msgctxt "optfltrembedpage|highlighting"
msgid "Highlighting"
msgstr "Markearring"
#. Dnrx7
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:227
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:241
msgctxt "optfltrembedpage|shading"
msgid "Shading"
msgstr "Skaad"
#. gKwdG
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:257
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:271
msgctxt "optfltrembedpage|label4"
msgid "Character Highlighting"
msgstr "Teken markearje"
#. tyACF
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:288
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:302
msgctxt "optfltrembedpage|mso_lockfile"
msgid "Create MSO lock file"
msgstr "Meitsje in MSO beskouttel triem"
#. WkpLv
-#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:311
+#: cui/uiconfig/ui/optfltrembedpage.ui:325
msgctxt "optfltrembedpage|label5"
msgid "Lock files"
msgstr "Beskouttel triemmen"
@@ -10878,11 +10927,11 @@ msgctxt "optfltrpage|wo_saveorig"
msgid "Save _original Basic code"
msgstr "_Orizjinele Basic koade bewarje"
-#. QEZED
+#. W6nED
#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:87
msgctxt "optfltrpage|label1"
-msgid "Microsoft Word 97/2000/XP"
-msgstr "Microsoft Word 97/2000/XP"
+msgid "Microsoft Word"
+msgstr "Microsoft Word"
#. Z88Ms
#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:119
@@ -10902,11 +10951,11 @@ msgctxt "optfltrpage|ex_saveorig"
msgid "Sa_ve original Basic code"
msgstr "Ori_zjinele Basic koade bewarje"
-#. EiCAN
+#. a5EkB
#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:177
msgctxt "optfltrpage|label2"
-msgid "Microsoft Excel 97/2000/XP"
-msgstr "Microsoft Excel 97/2000/XP"
+msgid "Microsoft Excel"
+msgstr "Microsoft Excel"
#. z9TKA
#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:209
@@ -10920,11 +10969,11 @@ msgctxt "optfltrpage|pp_saveorig"
msgid "Sav_e original Basic code"
msgstr "Orizjin_ele Basic koade bewarje"
-#. csr26
+#. sazZt
#: cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:249
msgctxt "optfltrpage|label3"
-msgid "Microsoft PowerPoint 97/2000/XP"
-msgstr "Microsoft PowerPoint 97/2000/XP"
+msgid "Microsoft PowerPoint"
+msgstr "Microsoft PowerPoint"
#. Q8yvt
#: cui/uiconfig/ui/optfontspage.ui:85
@@ -11020,7 +11069,7 @@ msgstr "\"Gjin help help sûnder ferbining ynstallearre\" popup sjen litte"
#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:64
msgctxt "optgeneralpage|TipOfTheDayCheckbox"
msgid "Show \"Tip of the Day\" dialog on start-up"
-msgstr ""
+msgstr "Lit \"Tip fan de dei\" dialoochskerm sjen by it úteinsetten"
#. BR6gf
#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:85
@@ -11092,7 +11141,7 @@ msgstr "Gegevens brûkme fersamelje en stjoer it nei The Dokument Foudation ta"
#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:352
msgctxt "optgeneralpage|crashreport"
msgid "Sen_d crash reports to The Document Foundation"
-msgstr ""
+msgstr "Stjoe_r ferûngelike rapporten nei The Document Foundation"
#. rS3dG
#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:374
@@ -11118,6 +11167,18 @@ msgctxt "optgeneralpage|label8"
msgid "%PRODUCTNAME Quickstarter"
msgstr "%PRODUCTNAME Fluchstarter"
+#. FvigS
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:472
+msgctxt "optgeneralpage|fileassoc"
+msgid "Windows Default apps"
+msgstr ""
+
+#. fXjVB
+#: cui/uiconfig/ui/optgeneralpage.ui:491
+msgctxt "optgeneralpage|fileassoc"
+msgid "%PRODUCTNAME File Associations"
+msgstr ""
+
#. FsiDE
#: cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:89
msgctxt "opthtmlpage|size7FT"
@@ -11364,107 +11425,107 @@ msgctxt "optlanguagespage|label4"
msgid "_User interface:"
msgstr "_Brûkersynterfaasje:"
-#. XqCkq
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:79
-msgctxt "optlanguagespage|localesettingFT"
-msgid "Locale setting:"
-msgstr "Lokale ynstellingen:"
-
-#. Zyao3
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:93
-msgctxt "optlanguagespage|label6"
-msgid "Decimal separator key:"
-msgstr "Desimaal skiedingsteken:"
-
-#. cuqUB
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:107
-msgctxt "optlanguagespage|defaultcurrency"
-msgid "_Default currency:"
-msgstr "_Standert muntienheid:"
-
-#. XmgPh
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:121
-msgctxt "optlanguagespage|dataaccpatterns"
-msgid "Date acceptance _patterns:"
-msgstr "Datum oanfaardings_patroanen:"
-
-#. WoNAA
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:182
-msgctxt "optlanguagespage|decimalseparator"
-msgid "_Same as locale setting ( %1 )"
-msgstr "_Lyk oan lokale ynstelling ( %1 )"
-
#. e8VE3
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:203
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:95
msgctxt "optlanguagespage|label1"
msgid "Language Of"
msgstr "Taal fan"
#. 3JLVm
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:319
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:211
msgctxt "optlanguagespage|currentdoc"
msgid "For the current document only"
msgstr "Allinne foar it aktuele dokumint"
#. zeaKX
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:335
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:227
msgctxt "optlanguagespage|ctlsupport"
msgid "Complex _text layout:"
msgstr "Komplekse _tekst yndieling:"
#. mpLF7
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:350
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:242
msgctxt "optlanguagespage|asiansupport"
msgid "Asian:"
msgstr "Aziatyske:"
#. QwDAK
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:367
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:259
msgctxt "optlanguagespage|western"
msgid "Western:"
msgstr "Westerske:"
#. K62Ex
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:388
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:280
msgctxt "optlanguagespage|label2"
msgid "Default Languages for Documents"
msgstr "Standerttalen foar dokuminten"
#. 25J4E
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:419
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:311
msgctxt "optlanguagespage|ignorelanguagechange"
msgid "Ignore s_ystem input language"
msgstr "S_ysteem ynfiertaal negearje"
#. 83eTv
-#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:440
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:332
msgctxt "optlanguagespage|label3"
msgid "Enhanced Language Support"
msgstr "Utwreide taalstipe"
-#. qGqtr
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:90
-msgctxt "optlingupage|lingumodulesft"
-msgid "_Available language modules:"
-msgstr "_Beskikbere taalmodulen:"
+#. XqCkq
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:369
+msgctxt "optlanguagespage|localesettingFT"
+msgid "Locale setting:"
+msgstr "Lokale ynstellingen:"
+
+#. Zyao3
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:383
+msgctxt "optlanguagespage|label6"
+msgid "Decimal separator key:"
+msgstr "Desimaal skiedingsteken:"
+
+#. cuqUB
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:397
+msgctxt "optlanguagespage|defaultcurrency"
+msgid "_Default currency:"
+msgstr "_Standert muntienheid:"
+
+#. XmgPh
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:411
+msgctxt "optlanguagespage|dataaccpatterns"
+msgid "Date acceptance _patterns:"
+msgstr "Datum oanfaardings_patroanen:"
+
+#. WoNAA
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:460
+msgctxt "optlanguagespage|decimalseparator"
+msgid "_Same as locale setting ( %1 )"
+msgstr "_Lyk oan lokale ynstelling ( %1 )"
+
+#. BGtpx
+#: cui/uiconfig/ui/optlanguagespage.ui:481
+msgctxt "optlanguagespage|label7"
+msgid "Formats"
+msgstr ""
#. 8kxYC
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:141
msgctxt "optlingupage|lingumodulesedit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Bewurkje..."
#. va3tH
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:149
msgctxt "optlingupage|lingumodulesedit-atkobject"
msgid "Edit Available language modules"
msgstr "Beskikbere taalmodulen bewurkje"
-#. QfwG5
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:195
-msgctxt "optlingupage|lingudictsft"
-msgid "_User-defined dictionaries:"
-msgstr "_Brûker fêststelde wurdlisten:"
+#. 2LJ2C
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:172
+msgctxt "optlingupage|lingumodulesft"
+msgid "_Available language modules"
+msgstr "_Beskikbere taal modulen"
#. qBrCR
#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:269
@@ -11490,35 +11551,35 @@ msgctxt "optlingupage|lingudictsdelete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Wiskje"
-#. cZpBx
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:341
-msgctxt "optlingupage|label4"
-msgid "_Options:"
-msgstr "_Opsjes:"
+#. hUBdn
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:328
+msgctxt "optlingupage|lingudictsft"
+msgid "_User-defined dictionaries"
+msgstr "_Brûker fêststelde wurdboeken"
#. XCpcE
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:353
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:365
msgctxt "optlingupage|moredictslink"
msgid "Get more dictionaries online..."
msgstr "Helje mear biblioteken fan 't ynternet..."
#. 58e5v
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:425
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:436
msgctxt "optlingupage|linguoptionsedit"
msgid "Edi_t..."
msgstr "_Bewurkje..."
#. 5MSSC
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:433
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:444
msgctxt "optlingupage|linguoptionsedit-atkobject"
msgid "Edit Options"
msgstr "Opsjes bewurkje"
-#. ZEoNA
-#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:459
-msgctxt "optlingupage|label1"
-msgid "Writing Aids"
-msgstr "Skriuw helpmiddels"
+#. gardH
+#: cui/uiconfig/ui/optlingupage.ui:461
+msgctxt "optlingupage|label4"
+msgid "_Options"
+msgstr "_Opsjes"
#. ADZ8E
#: cui/uiconfig/ui/optnewdictionarydialog.ui:8
@@ -11551,91 +11612,103 @@ msgid "Dictionary"
msgstr "Wurdlist"
#. n6vQH
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:28
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:34
msgctxt "optonlineupdatepage|autocheck"
msgid "_Check for updates automatically"
msgstr "_Automatysk op fernijingen kontrolearje"
#. Hbe2C
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:54
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:60
msgctxt "optonlineupdatepage|everyday"
msgid "Every da_y"
msgstr "Elke de_i"
#. 3zd7m
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:70
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:76
msgctxt "optonlineupdatepage|everyweek"
msgid "Every _week"
msgstr "Elke _wike"
#. 29exv
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:86
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:92
msgctxt "optonlineupdatepage|everymonth"
msgid "Every _month"
msgstr "Elke _moanne"
+#. pGuvH
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:117
+msgctxt "optonlineupdatepage|checknow"
+msgid "Check _Now"
+msgstr "_No kontrolearje"
+
#. UvuAC
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:113
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:145
msgctxt "optonlineupdatepage|lastchecked"
msgid "Last checked: %DATE%, %TIME%"
msgstr "Lêst kontrolearre: %DATE%, %TIME%"
-#. pGuvH
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:124
-msgctxt "optonlineupdatepage|checknow"
-msgid "Check _Now"
-msgstr "_No kontrolearje"
+#. rw57A
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:158
+msgctxt "optonlineupdatepage|neverchecked"
+msgid "Last checked: Not yet"
+msgstr "Lêst kontrolearre: Noch net"
#. DWDdu
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:139
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:206
msgctxt "optonlineupdatepage|autodownload"
msgid "_Download updates automatically"
msgstr "_Fernijingen automatysk ynlade"
+#. AmVMh
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:233
+msgctxt "optonlineupdatepage|changepath"
+msgid "Ch_ange..."
+msgstr "Fero_arje..."
+
#. iCVFj
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:171
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:254
msgctxt "optonlineupdatepage|destpathlabel"
msgid "Download destination:"
msgstr "Ynlaadbestimming:"
-#. AmVMh
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:181
-msgctxt "optonlineupdatepage|changepath"
-msgid "Ch_ange..."
-msgstr "Fero_arje..."
+#. vDRC5
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:299
+msgctxt "optonlineupdatepage|labeldest"
+msgid "Download Destination"
+msgstr "Ynlaad bestimming"
#. JqAh4
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:333
msgctxt "optonlineupdatepage|extrabits"
msgid "_Send OS version and basic hardware information"
msgstr "_OS ferzje en basis hardware ynformaasje stjoere"
#. b95Sc
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:224
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:337
msgctxt "optonlineupdatepage|extrabits|tooltip_text"
msgid "This information lets us make optimizations for your hardware and operating system."
msgstr "Dizze ynformaasje makket it ús mooglik om optimalisaasjes te meitsjen foar jo hardware en bestjoeringssysteem."
#. f2Wtr
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:244
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:362
msgctxt "optonlineupdatepage|useragent_label"
msgid "User Agent:"
msgstr "Brûkersagint:"
#. agWbu
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:256
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:374
msgctxt "optonlineupdatepage|useragent_changed"
msgid "Hit apply to update"
msgstr "Klik op tapasse om te fernijen"
-#. rw57A
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:288
-msgctxt "optonlineupdatepage|neverchecked"
-msgid "Last checked: Not yet"
-msgstr "Lêst kontrolearre: Noch net"
+#. ZC9EF
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:412
+msgctxt "optonlineupdatepage|labelagent"
+msgid "User Agent"
+msgstr "Brûker agint"
#. 3J5As
-#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:305
+#: cui/uiconfig/ui/optonlineupdatepage.ui:431
msgctxt "optonlineupdatepage|label1"
msgid "Online Update Options"
msgstr "Opsjes foar fernijen mei't ynternet"
@@ -11674,13 +11747,13 @@ msgstr "Type"
#: cui/uiconfig/ui/optpathspage.ui:102
msgctxt "optpathspage|user_paths"
msgid "User Paths"
-msgstr ""
+msgstr "Brûker paden"
#. xPUYD
#: cui/uiconfig/ui/optpathspage.ui:117
msgctxt "optpathspage|internal_paths"
msgid "Internal Paths"
-msgstr ""
+msgstr "Ynterne paden"
#. rfDum
#: cui/uiconfig/ui/optpathspage.ui:145
@@ -11746,7 +11819,7 @@ msgstr "HTTP_S proxy:"
#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:197
msgctxt "optproxypage|ftpft"
msgid "_FTP proxy:"
-msgstr "_FTP proxy:"
+msgstr "_FTP proksy:"
#. ZaUmG
#: cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:211
@@ -12074,757 +12147,793 @@ msgid "_Company:"
msgstr "_Bedriuw:"
#. 33C7p
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:48
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:49
msgctxt "optuserpage|nameft"
msgid "First/last _name/initials:"
msgstr "Foar-/efter_namme/inisjalen:"
#. Rgktm
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:62
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:64
msgctxt "optuserpage|streetft"
msgid "_Street:"
msgstr "_Strjitte:"
#. 3P3Eq
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:76
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:79
msgctxt "optuserpage|cityft"
msgid "City/state/_zip:"
msgstr "Pos_tkoade/plak:"
#. 63aAc
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:90
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:94
msgctxt "optuserpage|countryft"
msgid "Country/re_gion:"
msgstr "Lân/re_gio:"
#. bBdEE
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:104
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:109
msgctxt "optuserpage|titleft"
msgid "_Title/position:"
msgstr "_Titel/funksje:"
#. AmX9k
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:118
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:124
msgctxt "optuserpage|phoneft"
msgid "Telephone (home/_work):"
msgstr "Tillefoan (privee/_wurk):"
#. pkps7
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:123
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:130
msgctxt "phoneft-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Privee tillefoannûmer"
#. S7Yqk
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:137
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:144
msgctxt "optuserpage|faxft"
msgid "Fa_x/email:"
msgstr "Fa_ks/e-post:"
#. ZYaYQ
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:160
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:168
msgctxt "optuserpage|firstname-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Foarnamme"
#. kW7rP
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:178
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:186
msgctxt "lastname-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Namme"
#. DuFHY
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:196
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:204
msgctxt "shortname-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Inisjalen"
#. Emfwm
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:225
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:233
msgctxt "city-atkobject"
msgid "City"
msgstr "Wenplak"
#. CnJ3K
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:243
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:251
msgctxt "state-atkobject"
msgid "State"
msgstr "Steat"
#. ADpC7
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:261
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:269
msgctxt "zip-atkobject"
msgid "Zip code"
msgstr "Postkoade"
#. p45Kt
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:291
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:299
msgctxt "title-atkobject"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. HCiNt
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:309
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:317
msgctxt "position-atkobject"
msgid "Position"
msgstr "Posysje"
#. qhkwG
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:338
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:346
msgctxt "home-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Privee tillefoannûmer"
#. SfmfD
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:356
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:364
msgctxt "work-atkobject"
msgid "Work telephone number"
msgstr "Wurk tillefoannûmer"
#. VEhd3
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:394
msgctxt "fax-atkobject"
msgid "Fax number"
msgstr "Faksnûmer"
#. 8BG5j
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:404
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:412
msgctxt "email-atkobject"
msgid "email address"
msgstr "e-postadres"
#. eygE2
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:421
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:429
msgctxt "optuserpage|usefordocprop"
msgid "Use data for document properties"
msgstr "Gegevens brûke foar dokumint eigenskippen"
-#. 9GAjr
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:439
+#. ZngAH
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:447
msgctxt "optuserpage|rusnameft"
-msgid "Last name/first _name/father’s name/initials:"
-msgstr "Namme/Foar_namme/namme fan heit/inisjalen:"
+msgid "Last/first/father’s _name/initials:"
+msgstr "Lêste/earste/heit's _namme/inisjalen:"
#. 9GPga
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:462
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:471
msgctxt "ruslastname-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Namme"
#. gCfx3
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:480
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:489
msgctxt "rusfathersname-atkobject"
msgid "Father's name"
msgstr "Namme fan heit"
#. pAF2D
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:498
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:507
msgctxt "russhortname-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Inisjalen"
#. byLGz
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:516
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:525
msgctxt "rusfirstname-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Foarnamme"
#. 4qdC2
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:536
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:545
msgctxt "optuserpage|eastnameft"
msgid "Last/first _name/initials:"
msgstr "Efter-/foar_namme/inisjalen:"
#. Emtmj
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:559
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:569
msgctxt "eastlastname-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Namme"
#. 6MrBD
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:577
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:587
msgctxt "eastfirstname-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Foarnamme"
#. mebNB
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:595
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:605
msgctxt "eastshortname-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Inisjalen"
#. NGEU9
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:615
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:625
msgctxt "optuserpage|russtreetft"
msgid "_Street/apartment number:"
msgstr "_Strjitte/appartemint:"
#. oxw3f
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:638
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:649
msgctxt "russtreet-atkobject"
msgid "Street"
msgstr "Strjitte"
#. QxpMF
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:656
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:667
msgctxt "ruslastname-atkobject"
msgid "Apartment number"
msgstr "Appartemint"
#. 8kEFB
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:676
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:687
msgctxt "optuserpage|icityft"
msgid "_Zip/city:"
msgstr "Pos_tkoade/plak:"
#. RhK5j
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:699
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:711
msgctxt "icity-atkobject"
msgid "City"
msgstr "Wenplak"
#. Hdniz
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:717
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:729
msgctxt "izip-atkobject"
msgid "Zip code"
msgstr "Postkoade"
#. 9v6o6
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:815
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:827
msgctxt "optuserpage|label1"
msgid "Address"
msgstr "Adres"
#. QfCBu
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:851
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:862
msgctxt "optuserpage|signingkeylabel"
msgid "OpenPGP signing key:"
msgstr "OpenPGP ûndertekening kaai:"
#. 4KEFW
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:865
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:876
msgctxt "optuserpage|encryptionkeylabel"
msgid "OpenPGP encryption key:"
msgstr "OpenPGP fersifering kaai:"
#. GCS8p
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:880 cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:894
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:892 cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:906
msgctxt "optuserpage|liststore1"
msgid "No key"
msgstr "Gjin kaai"
#. 8USbk
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:904
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:916
msgctxt "optuserpage|encrypttoself"
msgid "When encrypting documents, always encrypt to self"
msgstr "As jo dokuminten fersiferje, fersiferje dan altyd mei jo persoanlike kaai"
#. P5BBC
-#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:928
+#: cui/uiconfig/ui/optuserpage.ui:940
msgctxt "optuserpage|cryptographylabel"
msgid "Cryptography"
msgstr "Kryptografy"
-#. stYtM
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:40
-msgctxt "optviewpage|grid3|tooltip_text"
-msgid "Requires restart"
-msgstr "Fereasket in werstart"
+#. DryvE
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:50
+msgctxt "optviewpage|label11"
+msgid "_Positioning:"
+msgstr "_Posisjonearring:"
-#. R2ZAF
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:44
-msgctxt "optviewpage|useaccel"
-msgid "Use hard_ware acceleration"
-msgstr "Hard_ware-fersnelling brûke"
+#. E6zhJ
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:64
+msgctxt "optviewpage|label12"
+msgid "Middle _button:"
+msgstr "Middelste _knop:"
-#. 2MWvd
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:59
-msgctxt "optviewpage|useaa"
-msgid "Use anti-a_liasing"
-msgstr "Anti-a_liasing brûke"
+#. 3rdJa
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:81
+msgctxt "optviewpage|mousepos"
+msgid "Default button"
+msgstr "Standertknop"
-#. XDTwA
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:74
-msgctxt "optviewpage|useopengl"
-msgid "Use OpenGL for all rendering"
-msgstr "OpenGL foar alle rendearring brûke"
+#. 6UedG
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:82
+msgctxt "optviewpage|mousepos"
+msgid "Dialog center"
+msgstr "Dialoochskerm sintrearre"
-#. u3QCS
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:89
-msgctxt "optviewpage|forceopengl"
-msgid "Ignore OpenGL blacklist"
-msgstr "Swartelist OpenGL negearje"
+#. UHeFm
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:83
+msgctxt "optviewpage|mousepos"
+msgid "No automatic positioning"
+msgstr "Gjin automatyske lizzing"
-#. 5ty3F
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:93
-msgctxt "optviewpage|forceopengl|tooltip_text"
-msgid "Requires restart. Enabling this may expose driver bugs"
-msgstr "Op 'e nij úteinsetten is fereaske. It ynskeakeljen kin stjoerprogramma flaters feroarsaakje"
+#. GCAp5
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:98
+msgctxt "optviewpage|mousemiddle"
+msgid "No function"
+msgstr "Gjin funksje"
-#. tP52B
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:108
-msgctxt "optviewpage|openglenabled"
-msgid "GL is currently enabled."
-msgstr "GL is op it stuit ynskeakele."
+#. 2b59y
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:99
+msgctxt "optviewpage|mousemiddle"
+msgid "Automatic scrolling"
+msgstr "Automatysk skowe"
-#. zyf37
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:120
-msgctxt "optviewpage|opengldisabled"
-msgid "GL is currently disabled."
-msgstr "GL is op it stuit útskeakele."
+#. 8ELrc
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:100
+msgctxt "optviewpage|mousemiddle"
+msgid "Paste clipboard"
+msgstr "Ynhâld klamboerd plakke"
-#. sy9iz
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:136
-msgctxt "optviewpage|label2"
-msgid "Graphics Output"
-msgstr "Werjefte fan ôfbyldingen"
+#. NbJKy
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:116
+msgctxt "optviewpage|label4"
+msgid "Mouse"
+msgstr "Mûs"
-#. MkBGP
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:175
+#. uocGg
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:154
msgctxt "optviewpage|label13"
-msgid "Icons in men_us:"
-msgstr "Ikoanen yn men_u's:"
+msgid "Menubar icons:"
+msgstr "Menubalke ikoanen:"
#. XKRM7
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:190
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:170
msgctxt "optviewpage|menuicons"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatysk"
#. Fbyi9
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:191
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:171
msgctxt "optviewpage|menuicons"
msgid "Hide"
msgstr "Ferbergje"
#. WTgFx
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:192
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:172
msgctxt "optviewpage|menuicons"
msgid "Show"
msgstr "Sjen litte"
-#. MmGQL
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:216
-msgctxt "optviewpage|label10"
-msgid "Shortcuts in context menus:"
-msgstr "Fluchtoets yn kontekst menu's:"
-
#. evVAC
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:231
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:197
msgctxt "optviewpage|contextmenushortcuts"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatysk"
#. 36Dg2
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:232
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:198
msgctxt "optviewpage|contextmenushortcuts"
msgid "Hide"
msgstr "Ferbergje"
#. aE3Cq
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:233
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:199
msgctxt "optviewpage|contextmenushortcuts"
msgid "Show"
msgstr "Sjen litte"
-#. FC7XW
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:255
+#. ZutFR
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:211
+msgctxt "optviewpage|label10"
+msgid "Shortcuts:"
+msgstr "Fluchtoets:"
+
+#. EWdHF
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:235
msgctxt "optviewpage|label3"
-msgid "Menu"
-msgstr "Menu"
+msgid "Visibility"
+msgstr "Sichtberens"
-#. B6DLD
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:286
-msgctxt "optviewpage|showfontpreview"
-msgid "Show p_review of fonts"
-msgstr "Foa_rbyld fan lettertypen sjen litte"
+#. LxFLY
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:274
+msgctxt "optviewpage|notebookbariconsize"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatysk"
-#. uZALs
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:307
-msgctxt "optviewpage|label5"
-msgid "Font Lists"
-msgstr "Lettertype list"
+#. oKQEA
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:275
+msgctxt "optviewpage|notebookbariconsize"
+msgid "Small"
+msgstr "Lyts"
+
+#. JHk7X
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:276
+msgctxt "optviewpage|notebookbariconsize"
+msgid "Large"
+msgstr "Grut"
+
+#. G8qAD
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:288
+msgctxt "optviewpage|label7"
+msgid "_Notebookbar:"
+msgstr "_Symboalbân:"
+
+#. CsRM4
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:304
+msgctxt "optviewpage|sidebariconsize"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatysk"
-#. mjFDT
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:362
+#. wMYTk
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:305
+msgctxt "optviewpage|sidebariconsize"
+msgid "Small"
+msgstr "Lyts"
+
+#. AFBcQ
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:306
+msgctxt "optviewpage|sidebariconsize"
+msgid "Large"
+msgstr "Grut"
+
+#. kPSBA
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:318
+msgctxt "optviewpage|label9"
+msgid "Sidebar:"
+msgstr "Sydbalke:"
+
+#. R5bS2
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:334
+msgctxt "optviewpage|iconsize"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatysk"
+
+#. LEpgg
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:335
+msgctxt "optviewpage|iconsize"
+msgid "Small"
+msgstr "Lyts"
+
+#. q4LX3
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:336
+msgctxt "optviewpage|iconsize"
+msgid "Large"
+msgstr "Grut"
+
+#. oYDs8
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:337
+msgctxt "optviewpage|iconsize"
+msgid "Extra Large"
+msgstr "Ekstra grut"
+
+#. PdeBj
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:349
msgctxt "optviewpage|label8"
-msgid "Toolbar icon _size:"
-msgstr "Arkbalke ikoan _grutte:"
+msgid "Toolbar:"
+msgstr "Arkbalke:"
+
+#. hZsaQ
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:367
+msgctxt "optviewpage|label1"
+msgid "Icon size"
+msgstr "Ikoan grutte"
#. 8CiB5
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:377
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:405
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatysk"
#. HEZbQ
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:378
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:406
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "Galaxy"
msgstr "Galaxy"
#. RNRKB
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:379
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:407
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "High Contrast"
msgstr "Heech kontrast"
#. GYEwo
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:380
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:408
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "Tango"
msgstr "Tango"
#. fr4NS
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:381
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:409
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "Oxygen"
msgstr "Oxygen"
#. CGhUk
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:382
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:410
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "Classic"
msgstr "Klassyk"
#. biYuj
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:383
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:411
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "Sifr"
msgstr "Sifr"
#. Erw8o
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:384
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:412
msgctxt "optviewpage|iconstyle"
msgid "Breeze"
msgstr "Sêfte wyn"
-#. R5bS2
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:397
-msgctxt "optviewpage|iconsize"
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatysk"
-
-#. LEpgg
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:398
-msgctxt "optviewpage|iconsize"
-msgid "Small"
-msgstr "Lyts"
-
-#. q4LX3
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:399
-msgctxt "optviewpage|iconsize"
-msgid "Large"
-msgstr "Grut"
-
-#. oYDs8
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:400
-msgctxt "optviewpage|iconsize"
-msgid "Extra Large"
-msgstr "Ekstra grut"
-
#. anMTd
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:413
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:424
msgctxt "optviewpage|label6"
msgid "Icon s_tyle:"
msgstr "Ikoan s_tyl:"
-#. 2FKuk
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:424
-msgctxt "optviewpage|aafont"
-msgid "Screen font antialiasin_g"
-msgstr "Antyaliasin_g lettertype foar skerm"
-
-#. dZtx2
+#. a86VJ
#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:442
-msgctxt "optviewpage|label9"
-msgid "Sidebar _icon size:"
-msgstr "Sydbalke _ikoan grutte:"
+msgctxt "optviewpage|label1"
+msgid "Icon style"
+msgstr "Ikoan styl"
-#. CsRM4
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:456
-msgctxt "optviewpage|sidebariconsize"
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatysk"
+#. stYtM
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:481
+msgctxt "optviewpage|grid3|tooltip_text"
+msgid "Requires restart"
+msgstr "Fereasket in werstart"
-#. wMYTk
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:457
-msgctxt "optviewpage|sidebariconsize"
-msgid "Small"
-msgstr "Lyts"
+#. R2ZAF
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:485
+msgctxt "optviewpage|useaccel"
+msgid "Use hard_ware acceleration"
+msgstr "Hard_ware-fersnelling brûke"
-#. AFBcQ
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:458
-msgctxt "optviewpage|sidebariconsize"
-msgid "Large"
-msgstr "Grut"
+#. 2MWvd
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:500
+msgctxt "optviewpage|useaa"
+msgid "Use anti-a_liasing"
+msgstr "Anti-a_liasing brûke"
-#. 7VF5A
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:471
-msgctxt "optviewpage|label7"
-msgid "_Notebookbar icon size:"
-msgstr "_Klamboerdbalke ikoan grutte:"
+#. XDTwA
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:515
+msgctxt "optviewpage|useopengl"
+msgid "Use OpenGL for all rendering"
+msgstr "OpenGL foar alle rendearring brûke"
-#. LxFLY
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:485
-msgctxt "optviewpage|notebookbariconsize"
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatysk"
+#. u3QCS
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:530
+msgctxt "optviewpage|forceopengl"
+msgid "Ignore OpenGL blacklist"
+msgstr "Swartelist OpenGL negearje"
-#. oKQEA
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:486
-msgctxt "optviewpage|notebookbariconsize"
-msgid "Small"
-msgstr "Lyts"
+#. 5ty3F
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:534
+msgctxt "optviewpage|forceopengl|tooltip_text"
+msgid "Requires restart. Enabling this may expose driver bugs"
+msgstr "Op 'e nij úteinsetten is fereaske. It ynskeakeljen kin stjoerprogramma flaters feroarsaakje"
-#. JHk7X
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:487
-msgctxt "optviewpage|notebookbariconsize"
-msgid "Large"
-msgstr "Grut"
+#. tP52B
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:550
+msgctxt "optviewpage|openglenabled"
+msgid "GL is currently enabled."
+msgstr "GL is op it stuit ynskeakele."
-#. 7dYGb
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:506
-msgctxt "optviewpage|aafrom"
-msgid "fro_m:"
-msgstr "fa_n:"
+#. zyf37
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:562
+msgctxt "optviewpage|opengldisabled"
+msgid "GL is currently disabled."
+msgstr "GL is op it stuit útskeakele."
-#. sdcEk
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:547
-msgctxt "optviewpage|label1"
-msgid "User Interface"
-msgstr "Brûkersynterfaasje"
+#. ppJKg
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:571
+msgctxt "optviewpage|useskia"
+msgid "Use Skia for all rendering"
+msgstr ""
-#. gCyzZ
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:584
-msgctxt "optviewpage|label11"
-msgid "Mouse _positioning:"
-msgstr "Lizzing fan _mûs:"
+#. NaqGG
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:586
+msgctxt "optviewpage|forceskia"
+msgid "Ignore Skia blacklist"
+msgstr ""
-#. aiFQd
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:598
-msgctxt "optviewpage|label12"
-msgid "Middle mouse _button:"
-msgstr "Middelste mûs_knop:"
+#. v9eeZ
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:590
+msgctxt "optviewpage|forceskia|tooltip_text"
+msgid "Requires restart. Enabling this may expose driver bugs"
+msgstr ""
-#. 3rdJa
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:614
-msgctxt "optviewpage|mousepos"
-msgid "Default button"
-msgstr "Standertknop"
+#. 5pA7K
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:605
+msgctxt "optviewpage|skiaenabled"
+msgid "Skia is currently enabled."
+msgstr ""
-#. 6UedG
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:615
-msgctxt "optviewpage|mousepos"
-msgid "Dialog center"
-msgstr "Dialoochskerm sintrearre"
+#. yDGEV
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:617
+msgctxt "optviewpage|skiadisabled"
+msgid "Skia is currently disabled."
+msgstr ""
-#. UHeFm
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:616
-msgctxt "optviewpage|mousepos"
-msgid "No automatic positioning"
-msgstr "Gjin automatyske lizzing"
+#. sy9iz
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:633
+msgctxt "optviewpage|label2"
+msgid "Graphics Output"
+msgstr "Werjefte fan ôfbyldingen"
-#. GCAp5
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:631
-msgctxt "optviewpage|mousemiddle"
-msgid "No function"
-msgstr "Gjin funksje"
+#. B6DLD
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:664
+msgctxt "optviewpage|showfontpreview"
+msgid "Show p_review of fonts"
+msgstr "Foa_rbyld fan lettertypen sjen litte"
-#. 2b59y
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:632
-msgctxt "optviewpage|mousemiddle"
-msgid "Automatic scrolling"
-msgstr "Automatysk skowe"
+#. 2FKuk
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:679
+msgctxt "optviewpage|aafont"
+msgid "Screen font antialiasin_g"
+msgstr "Antyaliasin_g lettertype foar skerm"
-#. 8ELrc
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:633
-msgctxt "optviewpage|mousemiddle"
-msgid "Paste clipboard"
-msgstr "Ynhâld klamboerd plakke"
+#. 7dYGb
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:703
+msgctxt "optviewpage|aafrom"
+msgid "fro_m:"
+msgstr "fa_n:"
-#. NbJKy
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:649
-msgctxt "optviewpage|label4"
-msgid "Mouse"
-msgstr "Mûs"
+#. uZALs
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:738
+msgctxt "optviewpage|label5"
+msgid "Font Lists"
+msgstr "Lettertype list"
#. 872fQ
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:44
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:43
msgctxt "pageformatpage|labelFormat"
msgid "_Format:"
msgstr "_Formaat:"
#. WTZ5A
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:68
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:67
msgctxt "pageformatpage|labelWidth"
msgid "_Width:"
msgstr "_Breedte:"
#. HY4h6
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:94
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:93
msgctxt "pageformatpage|labelHeight"
msgid "_Height:"
msgstr "_Hichte:"
#. VjuAf
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:120
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:119
msgctxt "pageformatpage|labelOrientation"
msgid "_Orientation:"
msgstr "_Oriïntaasje:"
#. mtFWf
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:131
msgctxt "pageformatpage|radiobuttonPortrait"
msgid "_Portrait"
msgstr "_Steand"
#. LGkU8
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:152
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:151
msgctxt "pageformatpage|radiobuttonLandscape"
msgid "L_andscape"
msgstr "L_izzend"
#. PTwDK
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:175
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:174
msgctxt "pageformatpage|labelTextFlow"
msgid "_Text direction:"
msgstr "_Tekstrjochting:"
#. FmMdc
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:236
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:233
msgctxt "pageformatpage|labelPaperTray"
msgid "Paper _tray:"
msgstr "Papier_lade:"
#. u8DFb
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:272
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:269
msgctxt "pageformatpage|labelPaperFormat"
msgid "Paper Format"
msgstr "Papier grutte"
#. 479hs
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:321
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:317
msgctxt "pageformatpage|labelLeftMargin"
msgid "Left:"
msgstr "Links:"
#. EoGm2
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:335
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:331
msgctxt "pageformatpage|labelInner"
msgid "I_nner:"
msgstr "Bi_nnenste:"
#. 7FFiR
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:372
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:368
msgctxt "pageformatpage|labelRightMargin"
msgid "Right:"
msgstr "Rjochts:"
#. RfnGu
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:386
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:382
msgctxt "pageformatpage|labelOuter"
msgid "O_uter:"
msgstr "B_ûtenste:"
#. tGMLA
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:418
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:414
msgctxt "pageformatpage|labelTopMargin"
msgid "Top:"
msgstr "Boppe:"
#. eaqBS
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:443
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:439
msgctxt "pageformatpage|labelBottomMargin"
msgid "Bottom:"
msgstr "Under:"
#. Tvwu6
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:472
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:468
msgctxt "pageformatpage|labelMargins"
msgid "Margins"
msgstr "Marzjes"
#. WcuCU
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:509
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:504
msgctxt "pageformatpage|labelPageLayout"
msgid "_Page layout:"
msgstr "_Papier yndieling:"
#. vnXWF
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:524
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:518
msgctxt "pageformatpage|labelPageNumbers"
msgid "Page numbers:"
-msgstr ""
+msgstr "Side nûmers:"
#. RNDFy
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:536
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:530
msgctxt "pageformatpage|checkRegisterTrue"
msgid "Register-tr_ue"
msgstr "Yn re_gister"
-#. bqcXW
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:565
-msgctxt "pageformatpage|labelRegisterStyle"
-msgid "Reference _Style:"
-msgstr "Ferbûn _mei yndieling styl:"
-
#. 46djR
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:601
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:548
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Right and left"
msgstr "Rjochts en links"
#. xetCH
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:602
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:549
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Mirrored"
msgstr "Spegele"
#. 47EHF
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:603
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:550
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Only right"
msgstr "Allinne rjochts"
#. ALSy9
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:604
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:551
msgctxt "pageformatpage|liststorePageLayout"
msgid "Only left"
msgstr "Allinne links"
#. Fhvzk
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:627
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:573
msgctxt "pageformatpage|labelTblAlign"
msgid "Table alignment:"
msgstr "Tabel rjochting:"
#. 79BH9
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:639
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:585
msgctxt "pageformatpage|checkbuttonHorz"
msgid "Hori_zontal"
msgstr "Hori_zontaal"
#. krxQZ
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:654
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:600
msgctxt "pageformatpage|checkbuttonVert"
msgid "_Vertical"
msgstr "_Fertikaal"
#. FPLFK
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:669
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:615
msgctxt "pageformatpage|checkAdaptBox"
msgid "_Fit object to paper format"
msgstr "_Objekt oanpasse oan papier grutte"
+#. bqcXW
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:634
+msgctxt "pageformatpage|labelRegisterStyle"
+msgid "Reference _Style:"
+msgstr "Ferbûn _mei yndieling styl:"
+
#. xdECe
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:696
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:668
msgctxt "pageformatpage|label5"
msgid "Layout Settings"
msgstr "Yndieling ynstellingen"
#. eBMbb
-#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:717
+#: cui/uiconfig/ui/pageformatpage.ui:689
msgctxt "pageformatpage|labelMsg"
msgid ""
"The margin settings are out of print range.\n"
@@ -12836,139 +12945,139 @@ msgstr ""
"Wolle jo dizze ynstellingen tapasse?"
#. s5bTT
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:39
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:38
msgctxt "paragalignpage|drawingareaWN_EXAMPLE-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Foarbyld"
#. DBsFP
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:82
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:77
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_LEFTALIGN"
msgid "_Left"
msgstr "_Links"
#. uuHyT
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:98
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:93
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_RIGHTALIGN"
msgid "_Right"
msgstr "_Rjochts"
#. anEQu
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:109
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_CENTERALIGN"
msgid "_Center"
msgstr "_Sintrearre"
#. DRzV5
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:131
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:126
msgctxt "paragalignpage|radioBTN_JUSTIFYALIGN"
msgid "_Justified"
msgstr "_Utfolle"
#. 84xvZ
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:142
msgctxt "paragalignpage|checkCB_EXPAND"
msgid "_Expand single word"
msgstr "_Inkel wurd útwreidzje"
#. rWghT
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:164
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:159
msgctxt "paragalignpage|checkCB_SNAP"
msgid "_Snap to text grid (if active)"
msgstr "_Kleevje oan tekstroaster (as aktyf)"
+#. CNoLa
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:181
+msgctxt "paragalignpage|labelST_RIGHTALIGN_ASIAN"
+msgid "Righ_t/Bottom"
+msgstr "Rjoch_ts/Underoan"
+
+#. hpARG
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:194
+msgctxt "paragalignpage|labelST_LEFTALIGN_ASIAN"
+msgid "_Left/Top"
+msgstr "_Links/Boppe-oan"
+
#. tRWTe
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:195
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:223
msgctxt "paragalignpage|labelLB_LASTLINE"
msgid "_Last line:"
msgstr "_Lêste rigel:"
#. AgkBK
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:219 cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:240 cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:241
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_LASTLINE"
msgid "Start"
msgstr "Start"
#. d23Ct
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:221
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:242
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_LASTLINE"
msgid "Centered"
msgstr "Sintrearre"
#. QJdX9
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:222
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:243
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_LASTLINE"
msgid "Justified"
msgstr "Utfolle"
-#. CNoLa
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:245
-msgctxt "paragalignpage|labelST_RIGHTALIGN_ASIAN"
-msgid "Righ_t/Bottom"
-msgstr "Rjoch_ts/Underoan"
-
-#. hpARG
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:258
-msgctxt "paragalignpage|labelST_LEFTALIGN_ASIAN"
-msgid "_Left/Top"
-msgstr "_Links/Boppe-oan"
-
#. nFwD6
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:281
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:268
msgctxt "paragalignpage|label1"
msgid "Options"
msgstr "Opsjes"
#. 4gLpc
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:315
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:301
msgctxt "paragalignpage|labelFT_VERTALIGN"
msgid "_Alignment:"
msgstr "_Rjochting:"
#. XsDLG
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:332
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:318
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatysk"
#. fPsyD
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:333
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:319
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Base line"
msgstr "Basisline"
#. 34jBi
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:334
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:320
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Top"
msgstr "Boppe"
#. hKVxK
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:335
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:321
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Middle"
msgstr "Midden"
#. 5robg
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:336
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:322
msgctxt "paragalignpage|liststoreLB_VERTALIGN"
msgid "Bottom"
msgstr "Under"
#. JPEFz
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:353
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:339
msgctxt "paragalignpage|labelFL_VERTALIGN"
msgid "Text-to-text"
msgstr "Tekst-nei-tekst"
#. wcho5
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:387
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:372
msgctxt "paragalignpage|label2"
msgid "_Text direction:"
msgstr "_Tekstrjochting:"
#. pfaYp
-#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:417
+#: cui/uiconfig/ui/paragalignpage.ui:402
msgctxt "paragalignpage|labelFL_PROPERTIES"
msgid "Properties"
msgstr "Eigenskippen"
@@ -13280,55 +13389,55 @@ msgid "Selection"
msgstr "Seleksje"
#. 68KjX
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:83
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:82
msgctxt "patterntabpage|BTN_MODIFY"
msgid "_Modify"
msgstr "_Oanpasse"
#. SnESZ
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:110
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:109
msgctxt "patterntabpage|label3"
msgid "Pattern"
msgstr "Patroan"
#. qr5PS
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:157
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:156
msgctxt "patterntabpage|label4"
msgid "Pattern Editor:"
msgstr "Patroan bewurker:"
#. 7nWqN
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:188
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:187
msgctxt "patterntabpage|CTL_PIXEL-atkobject"
msgid "Pattern Editor"
msgstr "Patroan bewurker"
-#. hg7RL
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:217
-msgctxt "patterntabpage|label1"
-msgid "Options"
-msgstr "Opsjes"
-
-#. 2U7Pc
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:266
-msgctxt "patterntabpage|CTL_PREVIEW-atkobject"
-msgid "Example"
-msgstr "Foarbyld"
-
#. BvHTn
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:290
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:218
msgctxt "patterntabpage|label5"
msgid "Foreground Color:"
msgstr "Eftergrûnkleur:"
#. S8mpk
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:336
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:264
msgctxt "patterntabpage|label6"
msgid "Background Color:"
msgstr "Eftergrûnkleur:"
+#. hg7RL
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:308
+msgctxt "patterntabpage|label1"
+msgid "Options"
+msgstr "Opsjes"
+
+#. 2U7Pc
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:357
+msgctxt "patterntabpage|CTL_PREVIEW-atkobject"
+msgid "Example"
+msgstr "Foarbyld"
+
#. wCrAc
-#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:380
+#: cui/uiconfig/ui/patterntabpage.ui:379
msgctxt "patterntabpage|label2"
msgid "Preview"
msgstr "Foarbyld"
@@ -13337,7 +13446,7 @@ msgstr "Foarbyld"
#: cui/uiconfig/ui/percentdialog.ui:14
msgctxt "percentdialog|PercentDialog"
msgid "Combine"
-msgstr "Gearfoegje"
+msgstr "Kombinearje"
#. ane2B
#: cui/uiconfig/ui/percentdialog.ui:98
@@ -13361,7 +13470,7 @@ msgstr "Foar ynstallearre tema"
#: cui/uiconfig/ui/personalization_tab.ui:188
msgctxt "personalization_tab|personas_label"
msgid "LibreOffice Themes"
-msgstr ""
+msgstr "LibreOffice Tema's"
#. K4D8E
#: cui/uiconfig/ui/pickbulletpage.ui:53
@@ -13493,7 +13602,7 @@ msgstr "Teken ôfstân"
#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:470
msgctxt "positionpage|pairkerning"
msgid "Pair kerning"
-msgstr "Paar kerning"
+msgstr "Ofspasjearje foar pearen"
#. ZKU6Z
#: cui/uiconfig/ui/positionpage.ui:492
@@ -13550,79 +13659,79 @@ msgid "Position _Y:"
msgstr "Posysje _Y:"
#. 35vDU
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:128
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:130
msgctxt "possizetabpage|FT_POSREFERENCE"
msgid "_Base point:"
msgstr "_Basispunt:"
#. Vxpqo
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:182
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:184
msgctxt "possizetabpage|label1"
msgid "Position"
msgstr "Posysje"
#. pFULX
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:224
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:226
msgctxt "possizetabpage|FT_WIDTH"
msgid "Wi_dth:"
msgstr "Bree_dte:"
#. jGiQW
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:238
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:240
msgctxt "possizetabpage|FT_HEIGHT"
msgid "H_eight:"
msgstr "H_ichte:"
#. VTzYW
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:276
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:280
msgctxt "possizetabpage|CBX_SCALE"
msgid "_Keep ratio"
msgstr "_Ferhâlding behâlde"
#. 4A7Le
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:307
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:311
msgctxt "possizetabpage|FT_SIZEREFERENCE"
msgid "Base _point:"
msgstr "Basispunt:"
#. C2Xds
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:361
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:365
msgctxt "possizetabpage|label2"
msgid "Size"
msgstr "Grutte"
#. 2mfBD
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:401
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:405
msgctxt "possizetabpage|TSB_POSPROTECT"
msgid "Positio_n"
msgstr "Posy_sje"
#. qD3T7
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:418
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:422
msgctxt "possizetabpage|TSB_SIZEPROTECT"
msgid "_Size"
msgstr "_Grutte"
#. 4Ezcc
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:441
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:445
msgctxt "possizetabpage|label3"
msgid "Protect"
msgstr "Befeiligje"
#. vpzXL
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:475
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:479
msgctxt "possizetabpage|TSB_AUTOGROW_WIDTH"
msgid "_Fit width to text"
msgstr "_Breedte oanpasse oan tekst"
#. XPXA3
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:492
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:496
msgctxt "possizetabpage|TSB_AUTOGROW_HEIGHT"
msgid "Fit _height to text"
msgstr "_Hichte oanpasse oan tekst"
#. A4B3x
-#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:515
+#: cui/uiconfig/ui/possizetabpage.ui:519
msgctxt "possizetabpage|label4"
msgid "Adapt"
msgstr "Oanpasse"
@@ -13649,64 +13758,64 @@ msgstr "Parameters"
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:15
msgctxt "qrcodegen|QrCodeGenDialog"
msgid "QR Code Generator"
-msgstr ""
+msgstr "QR koade generator"
#. CCQhf
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:117
msgctxt "qrcodegen|edit_name"
msgid "www.libreoffice.org"
-msgstr ""
+msgstr "www.libreoffice.org"
#. PFE57
#. Text to be stored in the QR
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:129
msgctxt "qrcodegen|label_text"
msgid "URL/Text :"
-msgstr ""
+msgstr "URL/Tekst :"
#. HYC7f
#. Set Border around QR
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:144
msgctxt "qrcodegen|label_border"
msgid "Border :"
-msgstr ""
+msgstr "Râne:"
#. i2kkj
#. Error Correction Level of QR code
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:164
msgctxt "qrcodegen|label_ecc"
msgid "Error Correction:"
-msgstr ""
+msgstr "Flater korreksje:"
#. vUJPT
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:203
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "Low"
-msgstr ""
+msgstr "Leech"
#. 2gaf5
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:220
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "Medium"
-msgstr ""
+msgstr "Middeld"
#. GBf3R
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:237
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "Quartile"
-msgstr ""
+msgstr "Kwartiel"
#. WS3ER
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:254
msgctxt "qrcodegen|ErrorCorrection"
msgid "High"
-msgstr ""
+msgstr "Heech"
#. VCCGD
#: cui/uiconfig/ui/qrcodegen.ui:283
msgctxt "qrcodegen|QR Code Properties"
msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Opsjes"
#. 3HNDZ
#: cui/uiconfig/ui/querychangelineenddialog.ui:7
@@ -14162,7 +14271,7 @@ msgstr "Wachtwurdbefeiliging oanrikkemandearje by it be_warjen"
#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:311
msgctxt "securityoptionsdialog|ctrlclick"
msgid "Ctrl-click required _to open hyperlinks"
-msgstr ""
+msgstr "Ctrl-klik fereaske om _ferwizingen te iepenjen"
#. Ubb9Q
#: cui/uiconfig/ui/securityoptionsdialog.ui:327
@@ -14195,28 +14304,34 @@ msgid "Paths"
msgstr "Paden"
#. UzFeh
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:47
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:40
msgctxt "shadowtabpage|TSB_SHOW_SHADOW"
msgid "_Use shadow"
msgstr "_Skaad brûke"
#. 4BFuT
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:147
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:139
msgctxt "shadowtabpage|FT_DISTANCE"
msgid "_Distance:"
msgstr "Of_stân:"
+#. 5ZBde
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:153
+msgctxt "shadowtabpage|FT_SHADOW_COLOR"
+msgid "_Color:"
+msgstr "_Kleur:"
+
#. DMAGP
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:168
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:167
msgctxt "shadowtabpage|FT_TRANSPARENT"
msgid "_Transparency:"
msgstr "_Trochsichtich:"
-#. 5ZBde
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:189
-msgctxt "shadowtabpage|FT_SHADOW_COLOR"
-msgid "_Color:"
-msgstr "_Kleur:"
+#. JsPjd
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:197
+msgctxt "shadowtabpage|label"
+msgid "Properties"
+msgstr "Eigenskippen"
#. SYFAn
#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:246
@@ -14224,11 +14339,11 @@ msgctxt "shadowtabpage|CTL_COLOR_PREVIEW-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Foarbyld"
-#. JsPjd
-#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:275
+#. HcTUC
+#: cui/uiconfig/ui/shadowtabpage.ui:268
msgctxt "shadowtabpage|label"
-msgid "Properties"
-msgstr "Eigenskippen"
+msgid "Preview"
+msgstr "Foarbyld"
#. C7Ct3
#: cui/uiconfig/ui/showcoldialog.ui:16
@@ -14639,103 +14754,103 @@ msgid "More..."
msgstr "Mear..."
#. 4E4ES
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:179
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:178
msgctxt "spellingdialog|suggestionsft"
msgid "_Suggestions"
msgstr "_Suggestjes"
#. 7Lgq7
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:230
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:229
msgctxt "spellingdialog|checkgrammar"
msgid "Chec_k grammar"
msgstr "Gra_mmatika hifkje"
#. gPGys
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:254
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:253
msgctxt "spellingdialog|notindictft"
msgid "_Not in dictionary"
msgstr "_Net yn wurdboek"
#. R7k8J
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:274
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:273
msgctxt "spellingdialog|paste"
msgid "Paste"
msgstr "Plakke"
#. vTAkA
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:287
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:286
msgctxt "spellingdialog|insert"
msgid "Special Character"
msgstr "Spesjale tekens"
#. qLx9c
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:318
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:317
msgctxt "spellingdialog|languageft"
msgid "Text languag_e:"
msgstr "T_ekst taal:"
#. bxC8G
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:369
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:368
msgctxt "spellingdialog|resumeft"
msgid "Res_ume"
msgstr "Fer_fetsje"
#. D2E4f
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:381
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:380
msgctxt "spellingdialog|nosuggestionsft"
msgid "(no suggestions)"
msgstr "(gjin suggestjes)"
#. dCCnN
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:393
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:392
msgctxt "spellingdialog|alttitleft"
msgid "Spelling: $LANGUAGE ($LOCATION)"
msgstr "Stavering: $LANGUAGE ($LOCATION)"
#. 5LDdh
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:416
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:415
msgctxt "spellingdialog|change"
msgid "Co_rrect"
msgstr "Ko_rrisjearje"
#. dZvFo
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:431
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:430
msgctxt "spellingdialog|changeall"
msgid "Correct A_ll"
msgstr "Alles k_orrisjearje"
#. GYcSJ
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:446
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:445
msgctxt "spellingdialog|autocorrect"
msgid "Alwa_ys Correct"
msgstr "Korrisjearje alt_yd"
#. DoqLo
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:473
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:472
msgctxt "spellingdialog|ignore"
msgid "_Ignore Once"
msgstr "_Ien kear negearje"
#. 32F96
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:488
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:487
msgctxt "spellingdialog|ignoreall"
msgid "I_gnore All"
msgstr "Alles _negearje"
#. ZZNQM
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:503
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:502
msgctxt "spellingdialog|ignorerule"
msgid "I_gnore Rule"
msgstr "Regel ne_gearje"
#. evAcz
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:518
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:517
msgctxt "spellingdialog|add"
msgid "_Add to Dictionary"
msgstr "_Oan wurdboek taheakje"
#. CEWcz
-#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:533
+#: cui/uiconfig/ui/spellingdialog.ui:532
msgctxt "spellingdialog|addmb"
msgid "_Add to Dictionary"
msgstr "_Oan wurdboek taheakje"
@@ -14993,109 +15108,109 @@ msgid "Direction:"
msgstr "Rjochting:"
#. XD5iJ
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:114
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:113
msgctxt "textanimtabpage|BTN_UP|tooltip_text"
msgid "To top"
msgstr "Nei boppe"
#. bz7eu
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:121
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:120
msgctxt "textanimtabpage|BTN_UP-atkobject"
msgid "Up"
msgstr "Omheech"
#. xD7QC
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:136
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:134
msgctxt "textanimtabpage|BTN_RIGHT|tooltip_text"
msgid "To right"
msgstr "Nei rjochts"
#. VN5hz
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:143
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:141
msgctxt "textanimtabpage|BTN_RIGHT-atkobject"
msgid "Right"
msgstr "Rjochts"
#. qufE7
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:158
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:155
msgctxt "textanimtabpage|BTN_LEFT|tooltip_text"
msgid "To left"
msgstr "Nei links"
#. XGbGL
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:165
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:162
msgctxt "textanimtabpage|BTN_LEFT-atkobject"
msgid "Left"
msgstr "Links"
#. Y9HDp
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:180
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:176
msgctxt "textanimtabpage|BTN_DOWN|tooltip_text"
msgid "To bottom"
msgstr "Nei ûnderen"
#. AaxJ6
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:187
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:183
msgctxt "textanimtabpage|BTN_DOWN-atkobject"
msgid "Down"
msgstr "Omleech"
#. C8qts
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:233
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:229
msgctxt "textanimtabpage|FT_EFFECTS"
msgid "E_ffect"
-msgstr ""
+msgstr "E_ffekt"
#. yTfAi
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:268
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:264
msgctxt "textanimtabpage|TSB_START_INSIDE"
msgid "S_tart inside"
msgstr "S_tart binnenyn"
#. AojvU
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:285
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:281
msgctxt "textanimtabpage|TSB_STOP_INSIDE"
msgid "Text _visible when exiting"
msgstr "Tekst _sichtber by it útgean"
#. mH7ec
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:304
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:300
msgctxt "textanimtabpage|FT_COUNT"
msgid "Animation cycles:"
msgstr "Animaasje syklus:"
#. r33uA
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:321
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:317
msgctxt "textanimtabpage|TSB_ENDLESS"
msgid "_Continuous"
msgstr "_Trochrinnend"
#. FGuFE
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:365
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:361
msgctxt "textanimtabpage|FT_AMOUNT"
msgid "Increment:"
msgstr "Stapgrutte:"
#. D2oYy
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:382
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:378
msgctxt "textanimtabpage|TSB_PIXEL"
msgid "_Pixels"
msgstr "_Byldpunten"
#. n9msn
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:426
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:422
msgctxt "textanimtabpage|FT_DELAY"
msgid "Delay:"
msgstr "Fertraging:"
#. cKvSH
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:443
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:439
msgctxt "textanimtabpage|TSB_AUTO"
msgid "_Automatic"
msgstr "_Automatysk"
#. pbjT5
-#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:491
+#: cui/uiconfig/ui/textanimtabpage.ui:487
msgctxt "textanimtabpage|label2"
msgid "Properties"
msgstr "Eigenskippen"
@@ -15209,139 +15324,145 @@ msgid "Text Animation"
msgstr "Tekst animaasje"
#. N89ek
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:77
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:71
msgctxt "textflowpage|checkAuto"
msgid "A_utomatically"
msgstr "A_utomatysk"
#. c6KN2
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:142
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:135
msgctxt "textflowpage|labelLineEnd"
msgid "C_haracters at line end"
msgstr "Tal _tekens oan rigel ein"
#. AGfNV
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:156
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:149
msgctxt "textflowpage|labelLineBegin"
msgid "Cha_racters at line begin"
msgstr "Tal te_kens oan rigel begjin"
#. FTX7o
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:170
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:163
msgctxt "textflowpage|labelMaxNum"
msgid "_Maximum number of consecutive hyphens"
msgstr "_Maksimum tal opienfolgjende ôfbrekstreken"
+#. GgHhP
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:174
+msgctxt "textflowpage|checkNoCaps"
+msgid "Don't hyphenate words in _CAPS"
+msgstr "Wurden yn _HAADLETTERS net ôfbrekke"
+
#. stYh3
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:187
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:197
msgctxt "textflowpage|LabelHyphenation"
msgid "Hyphenation"
msgstr "Wurdôfbrekking"
#. ZLB8K
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:220
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:229
msgctxt "textflowpage|checkInsert"
msgid "_Insert"
msgstr "_Ynfoegje"
#. JiDat
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:236
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:245
msgctxt "textflowpage|checkPageStyle"
msgid "With page st_yle:"
msgstr "Mei side st_yl:"
#. fMeRA
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:258
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:266
msgctxt "textflowpage|labelType"
msgid "_Type:"
msgstr "_Type:"
#. nrtWo
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:285
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:293
msgctxt "textflowpage|labelPageNum"
msgid "Page _number:"
msgstr "Side_nûmer:"
#. xNBLd
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:306
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:314
msgctxt "textflowpage|labelPosition"
msgid "Position:"
msgstr "Posysje:"
#. bFKWE
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:326
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:334
msgctxt "textflowpage|comboPageStyle-atkobject"
msgid "Page Style"
msgstr "Side styl"
#. aziF3
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:348
msgctxt "textflowpage|comboBreakType"
msgid "Page"
msgstr "Side"
#. MeAgB
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:341
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:349
msgctxt "textflowpage|comboBreakType"
msgid "Column"
msgstr "Kolom"
#. 8RF2z
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:354
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:362
msgctxt "textflowpage|comboBreakPosition"
msgid "Before"
msgstr "Derfoar"
#. vMWKU
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:355
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:363
msgctxt "textflowpage|comboBreakPosition"
msgid "After"
msgstr "Dêrnei"
#. B657G
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:374
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:382
msgctxt "textflowpage|label3"
msgid "Breaks"
msgstr "Rigeleinen"
#. MEpn4
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:406
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:414
msgctxt "textflowpage|checkSplitPara"
msgid "_Do not split paragraph"
msgstr "_Alinea's net spjalte"
#. vWpZR
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:422
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:431
msgctxt "textflowpage|checkKeepPara"
msgid "_Keep with next paragraph"
msgstr "_By folgjende alinea hâlde"
#. dQZQ7
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:438
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:448
msgctxt "textflowpage|checkOrphan"
msgid "_Orphan control"
msgstr "_Wêzen kontrôle"
#. pnW52
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:457
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:467
msgctxt "textflowpage|checkWidow"
msgid "_Widow control"
msgstr "_Widdo kontrôle"
#. dcEiB
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:509
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:519
msgctxt "textflowpage|labelOrphan"
msgid "lines"
msgstr "rigels"
#. 6swWD
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:521
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:531
msgctxt "textflowpage|labelWidow"
msgid "lines"
msgstr "rigels"
#. nXryi
-#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:549
+#: cui/uiconfig/ui/textflowpage.ui:547
msgctxt "textflowpage|labelOptions"
msgid "Options"
msgstr "Opsjes"
@@ -15380,43 +15501,43 @@ msgstr "Ferfange mei:"
#: cui/uiconfig/ui/thesaurus.ui:259
msgctxt "thesaurus|RID_SVXSTR_ERR_TEXTNOTFOUND"
msgid "No alternatives found."
-msgstr ""
+msgstr "Gjin alternativen fûn."
#. BeTCk
#: cui/uiconfig/ui/tipofthedaydialog.ui:8
msgctxt "TipOfTheDayDialog|Name"
msgid "Tip of the day"
-msgstr ""
+msgstr "Tip fan de dei"
#. 7cEFq
#: cui/uiconfig/ui/tipofthedaydialog.ui:28
msgctxt "TipOfTheDay|Checkbox"
msgid "_Show tips on startup"
-msgstr ""
+msgstr "_Lit tips ûnder úteinsetten sjen"
#. VKaJE
#: cui/uiconfig/ui/tipofthedaydialog.ui:32
msgctxt "TipOfTheDay|Checkbox_Tooltip"
msgid "Enable the dialog again at Tools > Options > General"
-msgstr ""
+msgstr "Iepenje it dialoochskerm op 'e nij mei Ark > Opsjes > LibreOffice > Algemien"
#. GALqP
#: cui/uiconfig/ui/tipofthedaydialog.ui:46
msgctxt "TipOfTheDayDialog|Next_Button"
msgid "_Next Tip"
-msgstr ""
+msgstr "_Folgjende tip"
#. 7GFVf
#: cui/uiconfig/ui/tipofthedaydialog.ui:114
msgctxt "TipOfTheDayDialog|Title"
msgid "Did you know?"
-msgstr ""
+msgstr "Wisten jo dat?"
#. oaRzT
#: cui/uiconfig/ui/tipofthedaydialog.ui:154
msgctxt "TipOfTheDayDialog|Link_Button"
msgid "Link"
-msgstr ""
+msgstr "Keppeling"
#. WChLB
#: cui/uiconfig/ui/transparencytabpage.ui:77
@@ -15602,7 +15723,7 @@ msgstr "Foarbyld"
#: cui/uiconfig/ui/wordcompletionpage.ui:57
msgctxt "wordcompletionpage|wordcompletion"
msgid "Word Completion"
-msgstr ""
+msgstr "Wurd ynfolling"
#. WFeum
#: cui/uiconfig/ui/wordcompletionpage.ui:70
@@ -15644,7 +15765,7 @@ msgstr "Aks_eptearje mei:"
#: cui/uiconfig/ui/wordcompletionpage.ui:253
msgctxt "acorreplacepage|collectedwords"
msgid "Collected Words"
-msgstr ""
+msgstr "Sammele wurden"
#. Akygd
#: cui/uiconfig/ui/wordcompletionpage.ui:307
@@ -15662,7 +15783,7 @@ msgstr "W_urden sammelje"
#: cui/uiconfig/ui/wordcompletionpage.ui:343
msgctxt "wordcompletionpage|delete"
msgid "_Delete"
-msgstr ""
+msgstr "_Wiskje"
#. gzUCC
#: cui/uiconfig/ui/zoomdialog.ui:19