summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/vcl/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMartin Srebotnjak <miles@filmsi.net>2021-06-07 07:03:43 +0200
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2021-06-07 07:03:43 +0200
commitc856f9a26324096ca38ffea04bd282e37ec661ea (patch)
treea1f1f8fc65d3e75a6eda78e61e711fe0a583cb97 /source/sl/vcl/messages.po
parent387ea1005f554dadedc7073e947bbd93dfa38c25 (diff)
Update Slovenian translation
Change-Id: I02198f187bd48f4f3d7ce6cda65a0389d210d606
Diffstat (limited to 'source/sl/vcl/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/vcl/messages.po197
1 files changed, 111 insertions, 86 deletions
diff --git a/source/sl/vcl/messages.po b/source/sl/vcl/messages.po
index 90d610af7fc..a1ca2f939fc 100644
--- a/source/sl/vcl/messages.po
+++ b/source/sl/vcl/messages.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-04-22 16:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-04-07 15:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-06-02 12:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-06-06 14:23+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -508,8 +508,8 @@ msgstr "Natisni samo trenutni izbor"
#: vcl/inc/strings.hrc:25
msgctxt "SV_RESID_STRING_NOSELECTIONPOSSIBLE"
-msgid "<No selection possible>"
-msgstr "<Izbor ni možen>"
+msgid "[No selection possible]"
+msgstr "[Izbor ni možen]"
#: vcl/inc/strings.hrc:27
msgctxt "SV_MENU_MAC_SERVICES"
@@ -1636,402 +1636,427 @@ msgctxt "printdialog|lastpage"
msgid "Last page"
msgstr "Zadnja stran"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:204
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:193
+msgctxt "printdialog|extended_tip|btnLast"
+msgid "Shows preview of the last page."
+msgstr "Pokaže predogled zadnje strani."
+
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:209
msgctxt "printdialog|forward"
msgid "Next page"
msgstr "Naslednja stran"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:208
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:213
msgctxt "printdialog|extended_tip|forward"
msgid "Shows preview of the next page."
msgstr "Pokaže predogled naslednje strani."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:223
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:228
msgctxt "printdialog|totalnumpages"
msgid "/ %n"
msgstr "/ %n"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:241
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:246
msgctxt "printdialog|extended_tip|pageedit"
msgid "Enter the number of page to be shown in the preview."
msgstr "Vnesite želeno število prikazanih strani v predogledu."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:257
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:262
msgctxt "printdialog|backward"
msgid "Previous page"
msgstr "Prejšnja stran"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:261
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:266
msgctxt "printdialog|extended_tip|backward"
msgid "Shows preview of the previous page."
msgstr "Pokaže predogled prejšnje strani."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:277
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:282
msgctxt "printdialog|firstpage"
msgid "First page"
msgstr "Prva stran"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:302
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:286
+msgctxt "printdialog|extended_tip|btnFirst"
+msgid "Shows preview of the first page."
+msgstr "Pokaže predogled prve strani."
+
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:312
msgctxt "printdialog|previewbox"
msgid "Pre_view"
msgstr "Predo_gled"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:312
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:322
msgctxt "printdialog|extended_tip|previewbox"
msgid "Turn on or off display of the print preview."
msgstr "Vključite ali izključite prikaz predogleda tiskanja."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:388
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:398
msgctxt "printdialog|extended_tip|printersbox"
msgid "The list box shows the installed printers. Click the printer to use for the current print job. Click the Properties button to change some of the printer properties."
msgstr "Seznamsko polje prikaže nameščene tiskalnike. Kliknite tiskalnik, ki ga želite uporabiti za trenutno tiskalniško opravilo. Kliknite gumb Lastnosti, če želite spremeniti katero od lastnosti tiskalnika."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:407
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:417
msgctxt "printdialog|labelstatus"
msgid "Status:"
msgstr "Stanje:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:422
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:432
msgctxt "printdialog|status"
msgid "Default Printer"
msgstr "Privzeti tiskalnik"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:428
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:438
msgctxt "printdialog|extended_tip|status"
msgid "Shows the availability of the selected printer."
msgstr "Pokaže dosegljivost izbranega tiskalnika."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:440
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:450
msgctxt "printdialog|setup"
msgid "Properties..."
msgstr "Lastnosti ..."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:447
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:457
msgctxt "printdialog|extended_tip|setup"
msgid "Opens the Printer Properties dialog. The printer properties vary according to the printer that you select."
msgstr "Odpre pogovorno okno Lastnosti tiskalnika. Lastnosti tiskalnika se razlikujejo glede na izbrani tiskalnik."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:471
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:481
msgctxt "printdialog|labelprinter"
msgid "Printer"
msgstr "Tiskalnik"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:509
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:519
msgctxt "printdialog|rbAllPages"
msgid "_All pages"
msgstr "_Vse strani"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:520
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:530
msgctxt "printdialog|extended_tip|rbAllPages"
msgid "Prints the entire document."
msgstr "Natisne celoten dokument."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:531
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:541
msgctxt "printdialog|rbPageRange"
msgid "_Pages:"
msgstr "_Stran(i):"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:543
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:553
msgctxt "printdialog|extended_tip|rbRangePages"
msgid "Prints only the pages or slides that you specify in the Pages box."
msgstr "Natisne le tiste strani ali prosojnice, ki jih navedete v polju Strani."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:558
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:569
msgctxt "printdialog|pagerange"
msgid "e.g.: 1, 3-5, 7, 9"
msgstr "npr.: 1, 3-5, 7, 9"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:562
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:572
msgctxt "printdialog|extended_tip|pagerange"
msgid "To print a range of pages, use a format like 3-6. To print single pages, use a format like 7;9;11. You can print a combination of page ranges and single pages, by using a format like 3-6;8;10;12."
msgstr "Če želite natisniti obseg strani, uporabite obliko 3-6. Če želite natisniti posamezne strani, uporabite obliko 7;9;11. Če želite, lahko natisnete kombinacijo obsega strani in posameznih strani, tako da uporabite obliko 3-6;8;10;12."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:573
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:583
msgctxt "printdialog|rbRangeSelection"
msgid "_Selection"
msgstr "_Izbor"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:592
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:593
+msgctxt "printdialog|extended_tip|rbRangeSelection"
+msgid "Prints only the selected area(s) or object(s) in the current document."
+msgstr "Natisne le izbrana območja ali predmete v trenutnem dokumentu."
+
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:607
msgctxt "printdialog|includeevenodd"
msgid "Include:"
msgstr "Vključi:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:609
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:624
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Odd and Even Pages"
msgstr "Lihe in sode strani"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:610
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:625
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Odd Pages"
msgstr "Lihe strani"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:611
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:626
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Even Pages"
msgstr "Sode strani"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:641
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:630
+msgctxt "printdialog|extended_tip|evenoddbox"
+msgid "Select the subset of pages to print."
+msgstr "Izberite podmnožico strani, ki jih želite natisniti."
+
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:661
msgctxt "printdialog|fromwhich"
msgid "_From which print:"
msgstr "_Od tega natisni:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:666
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:686
msgctxt "printdialog|labelpapersides"
msgid "Paper _sides:"
msgstr "P_lati papirja:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:682
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:702
msgctxt "printdialog|liststore4"
msgid "Print on one side (simplex)"
msgstr "Natisni le na eni plati"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:683
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:703
msgctxt "printdialog|liststore4"
msgid "Print on both sides (duplex long edge)"
msgstr "Natisni na obeh plateh (dolgi rob)"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:684
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:704
msgctxt "printdialog|liststore4"
msgid "Print on both sides (duplex short edge)"
msgstr "Natisni na obeh plateh (kratki rob)"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:688
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:708
msgctxt "printdialog|extended_tip|sidesbox"
msgid "If the printer is capable of duplex printing it's possible to choose between using only one side of the paper or both."
msgstr "Če tiskalnik podpira dvostranski tisk, lahko izberete med enostranskim ali dvostranskim stikom na papir."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:702
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:722
msgctxt "printdialog|labelcopies"
msgid "_Number of copies:"
msgstr "Število _kopij:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:725
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:745
msgctxt "printdialog|extended_tip|copycount"
msgid "Enter the number of copies that you want to print."
msgstr "Vnesite število kopij, ki jih želite natisniti."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:739
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:759
msgctxt "printdialog|cbPrintOrder"
msgid "Order:"
msgstr "Zaporedje:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:752
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:772
msgctxt "printdialog|reverseorder"
msgid "Print in _reverse order"
msgstr "Tiskanje v _obratnem vrstnem redu"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:761
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:781
msgctxt "printdialog|extended_tip|reverseorder"
msgid "Check to print pages in reverse order."
msgstr "Potrdite, če želite tiskati strani v obratnem vrstnem redu."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:778
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:798
msgctxt "printdialog|collate"
msgid "_Collate"
msgstr "_Zbiranje kopij"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:786
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:806
msgctxt "printdialog|extended_tip|collate"
msgid "Preserves the page order of the original document."
msgstr "Ohrani zaporedje strani izvirnega dokumenta."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:816
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:836
msgctxt "printdialog|singlejobs"
msgid "Create separate print jobs for collated output"
msgstr "Ustvari ločena tiskalniška opravila pri zbiranju kopij"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:824
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:844
msgctxt "printdialog|extended_tip|collate"
msgid "Check to not rely on the printer to create collated copies but create a print job for each copy instead."
msgstr "Potrdite, če se pri ustvarjanju zbranih kopij ne želite zanesti na tiskalnik, temveč želite za vsako kopijo ustvariti ločeno tiskalniško opravilo."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:845
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:865
msgctxt "printdialog|rangeexpander"
msgid "_More"
msgstr "_Dodatno"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:861
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:881
msgctxt "printdialog|label2"
msgid "Range and Copies"
msgstr "Obseg in kopije"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:900
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:920
msgctxt "printdialog|labelorientation"
msgid "Orientation:"
msgstr "Usmerjenost:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:915
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:935
msgctxt "printdialog|labelsize"
msgid "Paper size:"
msgstr "Velikost papirja:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:932
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:952
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:933
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:953
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Portrait"
msgstr "Pokončno"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:934
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:954
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Landscape"
msgstr "Ležeče"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:938
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:958
msgctxt "printdialog|extended_tip|pageorientationbox"
msgid "Select the orientation of the paper."
msgstr "Izberite postavitev papirja."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:954
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:974
msgctxt "printdialog|extended_tip|papersizebox"
msgid "Set the paper size you would like to use. The preview will show how the document would look on a paper of the given size."
msgstr "Določite velikost papirja, ki ga želite uporabiti. Predogled prikaže videz dokumenta na papirja dane velikosti."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:989
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1009
msgctxt "printdialog|pagespersheetbtn"
msgid "Pages per sheet:"
msgstr "Strani na list:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1003
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1023
msgctxt "printdialog|extended_tip|pagespersheetbtn"
msgid "Print multiple pages per sheet of paper."
msgstr "Natisnite več strani na en list papirja."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1044
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1064
msgctxt "printdialog|liststore1"
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1051
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1071
msgctxt "printdialog|extended_tip|pagespersheetbox"
msgid "Select how many pages to print per sheet of paper."
msgstr "Izberite, koliko strani želite natisniti na posamezen list."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1064
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1084
msgctxt "printdialog|pagespersheettxt"
msgid "Pages:"
msgstr "Stran(i):"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1084
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1104
msgctxt "printdialog|extended_tip|pagerows"
msgid "Select number of rows."
msgstr "Izberite število vrstic."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1096
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1116
msgctxt "printdialog|by"
msgid "by"
-msgstr "od"
+msgstr "krat"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1115
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1135
msgctxt "printdialog|extended_tip|pagecols"
msgid "Select number of columns."
msgstr "Izberite število stolpcev."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1127
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1147
msgctxt "printdialog|pagemargintxt1"
msgid "Margin:"
msgstr "Rob:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1146
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1166
msgctxt "printdialog|extended_tip|pagemarginsb"
msgid "Select margin between individual pages on each sheet of paper."
msgstr "Izberite razmik med posameznimi stranmi na vsakem listu papirja."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1159
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1179
msgctxt "printdialog|pagemargintxt2"
msgid "between pages"
msgstr "med stranmi"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1170
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1190
msgctxt "printdialog|sheetmargintxt1"
msgid "Distance:"
msgstr "Razdalja:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1189
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1209
msgctxt "printdialog|extended_tip|sheetmarginsb"
msgid "Select margin between the printed pages and paper edge."
msgstr "Določite razdaljo med robom natisnjenih strani in robom papirja."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1202
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1222
msgctxt "printdialog|sheetmargintxt2"
msgid "to sheet border"
msgstr "do roba lista"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1215
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1235
msgctxt "printdialog|labelorder"
msgid "Order:"
msgstr "Zaporedje:"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1232
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1252
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Left to right, then down"
msgstr "Z leve na desno, nato navzdol"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1233
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1253
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Top to bottom, then right"
msgstr "Od zgoraj navzdol, nato desno"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1234
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1254
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Top to bottom, then left"
msgstr "Od zgoraj navzdol, nato levo"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1235
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1255
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Right to left, then down"
msgstr "Z desne na levo, nato navzdol"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1239
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1259
msgctxt "printdialog|extended_tip|orderbox"
msgid "Select order in which pages are to be printed."
msgstr "Izberite vrstni red tiskanja strani."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1251
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1271
msgctxt "printdialog|bordercb"
msgid "Draw a border around each page"
msgstr "Nariši rob okoli vsake strani"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1260
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1280
msgctxt "printdialog|extended_tip|bordercb"
msgid "Check to draw a border around each page."
msgstr "Potrdite, če želite narisati rob okoli vsake strani."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1272
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1292
msgctxt "printdialog|brochure"
msgid "Brochure"
msgstr "Brošura"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1300
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1302
+msgctxt "printdialog|extended_tip|brochure"
+msgid "Select to print the document in brochure format."
+msgstr "Izberite to možnost, če želite dokument natisniti v obliki brošure."
+
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1325
msgctxt "printdialog|collationpreview"
msgid "Collation preview"
msgstr "Predogled zbiranja kopij"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1305
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1330
msgctxt "printdialog|extended_tip|orderpreview"
msgid "Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look."
msgstr "Spremenite razporeditev strani, ki naj bodo natisnjene na vsakem listu papirja. Predogled prikazuje videz vsakega končnega lista."
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1327
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1352
msgctxt "printdialog|layoutexpander"
msgid "M_ore"
msgstr "_Dodatno"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1343
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1368
msgctxt "printdialog|label3"
msgid "Page Layout"
msgstr "Postavitev strani"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1366
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1391
msgctxt "printdialog|generallabel"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1418
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1440
msgctxt "printdialog|extended_tip|PrintDialog"
msgid "Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document."
msgstr "Natisne trenutni dokument, izbor ali strani, ki jih določite. Za trenutni dokument lahko nastavite tudi možnosti tiskanja."