summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/uui/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorCaolán McNamara <caolanm@redhat.com>2017-09-14 16:45:12 +0100
committerCaolán McNamara <caolanm@redhat.com>2017-09-14 16:46:56 +0100
commitf9607e1846ae6a05aad52980c2c02bc553d6c57b (patch)
tree7eab9af52c3675defe47874837598813102f75cd /source/sl/uui/messages.po
parentd317414f8297e51842dc450bfaf5eeff5cb164ff (diff)
convert to gettext format
Change-Id: Ia83ea50b4c7feb94685cfa385094b3fbce8a4056
Diffstat (limited to 'source/sl/uui/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/uui/messages.po1143
1 files changed, 1143 insertions, 0 deletions
diff --git a/source/sl/uui/messages.po b/source/sl/uui/messages.po
new file mode 100644
index 00000000000..dca5d281367
--- /dev/null
+++ b/source/sl/uui/messages.po
@@ -0,0 +1,1143 @@
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: LibreOffice 5.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-27 10:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-17 18:16+0200\n"
+"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
+"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"X-Accelerator-Marker: ~\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
+"X-Project-Style: openoffice\n"
+
+#. sdbEf
+#: alreadyopen.src
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_TITLE"
+msgid "Document in Use"
+msgstr "Dokument je v rabi"
+
+#. ckcJc
+#: alreadyopen.src
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_MSG"
+msgid ""
+"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by yourself on a different system since $(ARG2)\n"
+"\n"
+"Open document read-only, or ignore own file locking and open the document for editing.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« ste za urejanje zaklenili na drugem sistemu ($(ARG2)).\n"
+"\n"
+"Odprite dokument samo za branje ali pa prezrite svoj zaklep datoteke in odprite dokument za urejanje.\n"
+"\n"
+
+#. 8mKMg
+#: alreadyopen.src
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_READONLY_BTN"
+msgid "Open ~Read-Only"
+msgstr "Odpri ~samo za branje"
+
+#. ThAZk
+#: alreadyopen.src
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_OPEN_BTN"
+msgid "~Open"
+msgstr "~Odpri"
+
+#. omvEC
+#: alreadyopen.src
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_SAVE_MSG"
+msgid ""
+"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by yourself on a different system since $(ARG2)\n"
+"\n"
+"Close document on other system and retry saving or ignore own file locking and save current document.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« ste za urejanje zaklenili na drugem sistemu ($(ARG2)).\n"
+"\n"
+"Zaprite dokument na drugem sistemu in poskusite znova s shranjevanjem ali pa prezrite lasten zaklep datoteke in shranite trenutni dokument.\n"
+"\n"
+
+#. ZCJGW
+#: alreadyopen.src
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_RETRY_SAVE_BTN"
+msgid "~Retry Saving"
+msgstr "~Znova poskusi shraniti"
+
+#. EVEQx
+#: alreadyopen.src
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_SAVE_BTN"
+msgid "~Save"
+msgstr "~Shrani"
+
+#. PFEwD
+#: filechanged.src
+msgctxt "STR_FILECHANGED_TITLE"
+msgid "Document Has Been Changed by Others"
+msgstr "Dokument so spremenili drugi"
+
+#. XGC5m
+#: filechanged.src
+msgctxt "STR_FILECHANGED_MSG"
+msgid ""
+"The file has been changed since it was opened for editing in %PRODUCTNAME. Saving your version of the document will overwrite changes made by others.\n"
+"\n"
+"Do you want to save anyway?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Datoteka je bila spremenjena, odkar ste jo odprli v %PRODUCTNAME. Če boste shranili svojo različico dokumenta, boste prepisali spremembe, ki so jih opravili drugi.\n"
+"\n"
+"Jo želite kljub temu shraniti?\n"
+"\n"
+
+#. DGYmK
+#: filechanged.src
+msgctxt "STR_FILECHANGED_SAVEANYWAY_BTN"
+msgid "~Save Anyway"
+msgstr "~Vseeno shrani"
+
+#. SZb7E
+#: ids.src
+msgctxt "RID_KEEP_PASSWORD"
+msgid "~Remember password until end of session"
+msgstr "~Zapomni si geslo do konca seje"
+
+#. 7HtCZ
+#: ids.src
+msgctxt "RID_SAVE_PASSWORD"
+msgid "~Remember password"
+msgstr "~Zapomni si geslo"
+
+#. CV6Ci
+#: ids.src
+msgctxt "STR_WARNING_INCOMPLETE_ENCRYPTION_TITLE"
+msgid "Non-Encrypted Streams"
+msgstr "Nešifrirani tokovi"
+
+#. DLY8p
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The operation executed on $(ARG1) was aborted."
+msgstr "Operacija na $(ARG1) je bila prekinjena."
+
+#. Q448y
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Access to $(ARG1) was denied."
+msgstr "Dostop do $(ARG1) je bil zavrnjen."
+
+#. w6rpp
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) already exists."
+msgstr "$(ARG1) že obstaja."
+
+#. a6BBm
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Target already exists."
+msgstr "Cilj že obstaja."
+
+#. KgnBz
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"You are about to save/export a password protected basic library containing module(s) \n"
+"$(ARG1)\n"
+"which are too large to store in binary format. If you wish users that don't have access to the library password to be able to run macros in those module(s) you must split those modules into a number of smaller modules. Do you wish to continue to save/export this library?"
+msgstr ""
+"Shraniti/izvoziti nameravate z geslom zaščiteno knjižnico v basicu, ki vsebuje modul(e) \n"
+"$(ARG1)\n"
+"Ti so preveliki, da bi bili shranjeni v binarni obliki. Če želite, da imajo uporabniki, ki ne poznajo gesla za dostop do knjižnice, možnost poganjanja makrov v tem modulu, morate te module razbiti na več manjših. Ali želite nadaljevati s shranjevanjem/izvozom knjižnice?"
+
+#. v6bPE
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The data from $(ARG1) has an incorrect checksum."
+msgstr "Podatki v $(ARG1) imajo napačno nadzorno vsoto."
+
+#. AGF5W
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The object $(ARG1) cannot be created in directory $(ARG2)."
+msgstr "Predmeta $(ARG1) ni mogoče ustvariti v mapi $(ARG2)."
+
+#. Dw4Ff
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Data of $(ARG1) could not be read."
+msgstr "Podatkov iz $(ARG1) ni mogoče brati."
+
+#. Qc4E9
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The seek operation on $(ARG1) could not be performed."
+msgstr "Iskanja na $(ARG1) ni mogoče izvesti."
+
+#. CD7zU
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The tell operation on $(ARG1) could not be performed."
+msgstr "Določanja položaja na $(ARG1) ni mogoče izvesti."
+
+#. AkGXL
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Data for $(ARG1) could not be written."
+msgstr "Podatkov za $(ARG1) ni mogoče zapisati."
+
+#. ndib2
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Action impossible: $(ARG1) is the current directory."
+msgstr "Dejanje ni možno: $(ARG1) je trenutna mapa."
+
+#. wWVF2
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) is not ready."
+msgstr "$(ARG1) ni pripravljen."
+
+#. C7iGB
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Action impossible: $(ARG1) and $(ARG2) are different devices (drives)."
+msgstr ""
+"Dejanje ni možno: $(ARG1) in $(ARG2) sta različni napravi (različna pogona)."
+
+#. ic2pB
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "General input/output error while accessing $(ARG1)."
+msgstr "Pri dostopu do $(ARG1) je prišlo do splošne vhodno/izhodne napake."
+
+#. r6GVi
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "An attempt was made to access $(ARG1) in an invalid way."
+msgstr "Poskus dostopa do $(ARG1) je bil izveden na neveljaven način."
+
+#. Y6bwq
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) contains invalid characters."
+msgstr "$(ARG1) vsebuje neveljavne znake."
+
+#. 5HEak
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The device (drive) $(ARG1) is invalid."
+msgstr "Naprava (pogon) $(ARG1) je neveljavena."
+
+#. Ykhp2
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The data from $(ARG1) has an invalid length."
+msgstr "Podatki v $(ARG1) imajo neveljavno dolžino."
+
+#. CbZfa
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The operation on $(ARG1) was started with an invalid parameter."
+msgstr "Operacija na $(ARG1) se je začela z neveljavnim parametrom."
+
+#. fEQmj
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The operation cannot be performed because $(ARG1) contains wildcards."
+msgstr "Operacije ni mogoče izvesti, ker $(ARG1) vsebuje nadomestne znake."
+
+#. v2dLh
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Error during shared access to $(ARG1)."
+msgstr "Napaka pri skupnem dostopu do $(ARG1)."
+
+#. AEtU6
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) contains misplaced characters."
+msgstr "$(ARG1) vsebuje napačno postavljene znake."
+
+#. fD986
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The name $(ARG1) contains too many characters."
+msgstr "Ime $(ARG1) vsebuje preveč znakov."
+
+#. U3tMN
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) does not exist."
+msgstr "$(ARG1) ne obstaja."
+
+#. nB6UA
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The path $(ARG1) does not exist."
+msgstr "Pot $(ARG1) ne obstaja."
+
+#. FMV9Y
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The operation on $(ARG1) is not supported on this operating system."
+msgstr "Ta operacijski sistem ne podpira operacije na $(ARG1)."
+
+#. zzACo
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) is not a directory."
+msgstr "$(ARG1) ni mapa."
+
+#. YW5vM
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) is not a file."
+msgstr "$(ARG1) ni datoteka."
+
+#. khxN3
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "There is no space left on device $(ARG1)."
+msgstr "Na napravi $(ARG1) ni več prostora."
+
+#. zehX6
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The operation on $(ARG1) cannot be performed because too many files are "
+"already open."
+msgstr ""
+"Operacije na $(ARG1) ni mogoče izvesti, ker je odprtih preveč datotek."
+
+#. ctFbB
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The operation on $(ARG1) cannot be performed because there is no more memory"
+" available."
+msgstr "Operacije na $(ARG1) ni mogoče izvesti, ker ni več pomnilnika."
+
+#. jpzJG
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The operation on $(ARG1) cannot continue because more data is pending."
+msgstr "Operacije na $(ARG1) ni mogoče nadaljevati, ker več podatkov čaka."
+
+#. 6DVTU
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) cannot be copied into itself."
+msgstr "$(ARG1) ni mogoče kopirati samega vase."
+
+#. zyCVE
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Unknown input/output error while accessing $(ARG1)."
+msgstr "Pri dostopu do $(ARG1) je prišlo do neznane vhodno/izhodne napake."
+
+#. cVa9F
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) is write protected."
+msgstr "$(ARG1) je zaščiten pred pisanjem."
+
+#. JARZx
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) is not in the correct format."
+msgstr "$(ARG1) nima pravilne oblike zapisa."
+
+#. NJNyn
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The version of $(ARG1) is not correct."
+msgstr "Ni pravilna različica $(ARG1)."
+
+#. uBqiR
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Drive $(ARG1) does not exist."
+msgstr "Pogon $(ARG1) ne obstaja."
+
+#. zemAv
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Folder $(ARG1) does not exist."
+msgstr "Mapa $(ARG1) ne obstaja."
+
+#. aRCFc
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The installed Java version is not supported."
+msgstr "Ne podpira nameščene različice Jave."
+
+#. DbH3p
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The installed Java version $(ARG1) is not supported."
+msgstr "Ne podpira nameščene različice Jave $(ARG1)."
+
+#. 7NCGk
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The installed Java version is not supported, at least version $(ARG1) is "
+"required."
+msgstr ""
+"Ne podpira nameščene različice Jave, potrebna je vsaj različica $(ARG1)."
+
+#. bNWmn
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The installed Java version $(ARG1) is not supported, at least version "
+"$(ARG2) is required."
+msgstr ""
+"Ne podpira nameščene različice Jave $(ARG1), potrebna je vsaj različica "
+"$(ARG2)."
+
+#. 5MfGQ
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The data associated with the partnership is corrupted."
+msgstr "Podatki, povezani z združbo, so pokvarjeni."
+
+#. fKMdA
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The data associated with the partnership $(ARG1) is corrupted."
+msgstr "Podatki, povezani z združbo $(ARG1), so pokvarjeni."
+
+#. sBGBF
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Volume $(ARG1) is not ready."
+msgstr "Vsebina $(ARG1) ni pripravljena."
+
+#. yKKd9
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "$(ARG1) is not ready; please insert a storage medium."
+msgstr "$(ARG1) ni pripravljen; vstavite pomnilniški medij."
+
+#. RogFv
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Volume $(ARG1) is not ready; please insert a storage medium."
+msgstr "Vsebina $(ARG1) ni pripravljena; vstavite pomnilniški medij."
+
+#. AqFh4
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Please insert disk $(ARG1)."
+msgstr "Vstavite disk $(ARG1)."
+
+#. WbB7f
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The object cannot be created in directory $(ARG1)."
+msgstr "Predmeta ni mogoče ustvariti v mapi $(ARG1)."
+
+#. cSCj6
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"%PRODUCTNAME cannot keep files from being overwritten when this transmission"
+" protocol is used. Do you want to continue anyway?"
+msgstr ""
+"%PRODUCTNAME ne more preprečiti prepisovanja datotek, če uporabite ta "
+"protokol za prenos. Ali vseeno želite nadaljevati?"
+
+#. CUbSR
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The file '$(ARG1)' is corrupt and therefore cannot be opened. %PRODUCTNAME can try to repair the file.\n"
+"\n"
+"The corruption could be the result of document manipulation or of structural document damage due to data transmission.\n"
+"\n"
+"We recommend that you do not trust the content of the repaired document.\n"
+"Execution of macros is disabled for this document.\n"
+"\n"
+"Should %PRODUCTNAME repair the file?\n"
+msgstr ""
+"Datoteka »$(ARG1)« je okvarjena in je zato ni mogoče odpreti. %PRODUCTNAME lahko poskusi popraviti datoteko.\n"
+"\n"
+"Okvarjenost je lahko rezultat prikrojevanja dokumenta ali okvare strukture dokumenta pri prenosu podatkov.\n"
+"\n"
+"Priporočamo, da vsebini popravljenega dokumenta ne zaupate.\n"
+"Za ta dokument je izvajanje makrov onemogočeno.\n"
+"\n"
+"Naj %PRODUCTNAME popravi datoteko?\n"
+
+#. KeFss
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The file '$(ARG1)' could not be repaired and therefore cannot be opened."
+msgstr "Datoteke »$(ARG1)« ni mogoče popraviti, zato je ne bo mogoče odpreti."
+
+#. JCpTn
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"Configuration data in '$(ARG1)' is corrupted. Without this data some functions may not operate correctly.\n"
+"Do you want to continue startup of %PRODUCTNAME without the corrupted configuration data?"
+msgstr ""
+"Konfiguracijski podatki v »$(ARG1)« so okvarjeni. Brez teh podatkov nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.\n"
+"Želite nadaljevati zagon %PRODUCTNAME brez okvarjenih konfiguracijskih podatkov?"
+
+#. QCACp
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The personal configuration file '$(ARG1)' is corrupted and must be deleted to continue. Some of your personal settings may be lost.\n"
+"Do you want to continue startup of %PRODUCTNAME without the corrupted configuration data?"
+msgstr ""
+"Osebna konfiguracijska datoteka »$(ARG1)« je okvarjena in jo je potrebno za nadaljevanje zbrisati. Nekatere osebne nastavitve so morda izgubljene.\n"
+"Želite nadaljevati zagon %PRODUCTNAME brez okvarjenih konfiguracijskih podatkov?"
+
+#. e5Rft
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The configuration data source '$(ARG1)' is unavailable. Without this data "
+"some functions may not operate correctly."
+msgstr ""
+"Konfiguracijski vir podatkov »$(ARG1)« ni dosegljiv. Brez teh podatkov "
+"nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno."
+
+#. 4gRCA
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The configuration data source '$(ARG1)' is unavailable. Without this data some functions may not operate correctly.\n"
+"Do you want to continue startup of %PRODUCTNAME without the missing configuration data?"
+msgstr ""
+"Vir konfiguracijskih podatkov »$(ARG1)« ni na voljo. Brez teh podatkov nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.\n"
+"Želite nadaljevati zagon %PRODUCTNAME brez manjkajočih konfiguracijskih podatkov?"
+
+#. DAUhe
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The form contains invalid data. Do you still want to continue?"
+msgstr "Obrazec vsebuje neveljavne podatke. Želite vseeno nadaljevati?"
+
+#. DSoD4
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The file $(ARG1) is locked by another user. Currently, another write access "
+"to this file cannot be granted."
+msgstr ""
+"Datoteko $(ARG1) je zaklenil drug uporabnik. Trenutno ji ni mogoče dodeliti "
+"dodatnega dostopa s pisanjem."
+
+#. k6aHT
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The file $(ARG1) is locked by yourself. Currently, another write access to "
+"this file cannot be granted."
+msgstr ""
+"Datoteko $(ARG1) ste zaklenili sami. Trenutno ji ni mogoče dodeliti "
+"dodatnega dostopa s pisanjem."
+
+#. ZoUzb
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "The file $(ARG1) is currently not locked by yourself."
+msgstr "Datoteke $(ARG1) je trenutno zaklenil nekdo drug."
+
+#. L9PCQ
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The previously obtained lock for file $(ARG1) has expired.\n"
+"This can happen due to problems on the server managing the file lock. It cannot be guaranteed that write operations on this file will not overwrite changes done by other users!"
+msgstr ""
+"Predhodno odobren zaklep za datoteko $(ARG1) je potekel.\n"
+"To se lahko zgodi zaradi težav na strežniku, ki upravlja z zaklepom datoteke. Ni mogoče zagotoviti, da operacije pisanja v to datoteko ne bodo prepisale sprememb, ki jih opravijo drugi uporabniki!"
+
+#. uxveA
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"Unable to verify the identity of $(ARG1) site.\n"
+"\n"
+"Before accepting this certificate, you should examine this site's certificate carefully. Are you willing to accept this certificate for the purpose of identifying the Web site $(ARG1)?"
+msgstr ""
+"Identitete spletnega mesta $(ARG1) ni mogoče preveriti.\n"
+"\n"
+"Preden sprejmete to potrdilo, bi morali pozorno preučiti digitalno potrdilo spletnega mesta. Ste pripravljeni sprejeti to potrdilo za namen identifikacije spletnega mesta $(ARG1)?"
+
+#. wWG6p
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"$(ARG1) is a site that uses a security certificate to encrypt data during transmission, but its certificate expired on $(ARG2).\n"
+"\n"
+"You should check to make sure that your computer's time is correct."
+msgstr ""
+"$(ARG1) je spletno mesto, ki za šifriranje podatkov med prenosom uporablja varnostno potrdilo, vendar je to potrdilo poteklo $(ARG2).\n"
+"\n"
+"Preverite, če je sistemski čas vašega računalnika točen."
+
+#. xGm8W
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"You have attempted to establish a connection with $(ARG1). However, the security certificate presented belongs to $(ARG2). It is possible, though unlikely, that someone may be trying to intercept your communication with this web site.\n"
+"\n"
+"If you suspect the certificate shown does not belong to $(ARG1), please cancel the connection and notify the site administrator.\n"
+"\n"
+"Would you like to continue anyway?"
+msgstr ""
+"Vzpostaviti ste poskušali povezavo s $(ARG1). Vendar ponujeno varnostno potrdilo pripada $(ARG2). Možno je, čeprav je malo verjetno, da nekdo poskuša prestreči vašo komunikacijo s tem spletnim mestom.\n"
+"\n"
+"Če sumite, da prikazano potrdilo ne pripada $(ARG1), prekličite povezavo in obvestite skrbnika spletnega mesta.\n"
+"\n"
+"Želite kljub temu nadaljevati?"
+
+#. L2HXU
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"The certificate could not be validated. You should examine this site's certificate carefully.\n"
+"\n"
+"If you suspect the certificate shown, please cancel the connection and notify the site administrator."
+msgstr ""
+"Tega potrdila ni mogoče overiti. Previdno proučite potrdilo tega spletnega mesta.\n"
+"\n"
+"Če sumite v prikazano potrdilo, prekličite povezavo in obvestite skrbnika spletnega mesta."
+
+#. dfLHZ
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Security Warning: Domain Name Mismatch"
+msgstr "Varnostno opozorilo: Neujemanje imena domene"
+
+#. Ayvg9
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Security Warning: Server Certificate Expired"
+msgstr "Varnostno opozorilo: Potrdilo strežnika je poteklo"
+
+#. 3zFuc
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid "Security Warning: Server Certificate Invalid"
+msgstr "Varnostno opozorilo: Potrdilo strežnika ni veljavno"
+
+#. gZzEy
+#: ids.src
+msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+msgid ""
+"Component cannot be loaded, possibly broken or incomplete installation.\n"
+"Full error message:\n"
+"\n"
+" $(ARG1)."
+msgstr ""
+"Komponente ni mogoče naložiti, najverjetneje okvarjena ali nepopolna namestitev.\n"
+"Celotno sporočilo o napaki:\n"
+"\n"
+" $(ARG1)."
+
+#. P7Bd8
+#: lockfailed.src
+msgctxt "STR_LOCKFAILED_TITLE"
+msgid "Document Could Not Be Locked"
+msgstr "Dokumenta ni mogoče zakleniti"
+
+#. s576b
+#: lockfailed.src
+msgctxt "STR_LOCKFAILED_MSG"
+msgid ""
+"The file could not be locked for exclusive access by %PRODUCTNAME, due to "
+"missing permission to create a lock file on that file location."
+msgstr ""
+"Datoteke ni mogoče zakleniti za ekskluziven dostop %PRODUCTNAME, saj nimate "
+"dovoljenja za ustvarjanje zaklenjene datoteke na tem mestu."
+
+#. sqm2R
+#: lockfailed.src
+msgctxt "STR_LOCKFAILED_DONTSHOWAGAIN"
+msgid "~Do not show this message again"
+msgstr "Tega sporočila ~ne kaži več"
+
+#. nqrvC
+#: nameclashdlg.src
+msgctxt "STR_RENAME_OR_REPLACE"
+msgid ""
+"A file with the name \"%NAME\" already exists in the location \"%FOLDER\".\n"
+"Choose Replace to overwrite the existing file or provide a new name."
+msgstr ""
+"Datoteka z imenom »%NAME« že obstaja na mestu »%FOLDER«.\n"
+"Izberite Zamenjaj, da prepišete obstoječo datoteko, ali podajte novo ime."
+
+#. 3bJvA
+#: nameclashdlg.src
+msgctxt "STR_NAME_CLASH_RENAME_ONLY"
+msgid ""
+"A file with the name \"%NAME\" already exists in the location \"%FOLDER\".\n"
+"Please enter a new name."
+msgstr ""
+"Datoteka z imenom »%NAME« že obstaja na mestu »%FOLDER«.\n"
+"Vnesite novo ime."
+
+#. Bapqc
+#: nameclashdlg.src
+msgctxt "STR_SAME_NAME_USED"
+msgid "Please provide a different file name!"
+msgstr "Podajte drugo ime za datoteko!"
+
+#. u5nuY
+#: openlocked.src
+msgctxt "STR_OPENLOCKED_TITLE"
+msgid "Document in Use"
+msgstr "Dokument je v rabi"
+
+#. WkcaX
+#: openlocked.src
+msgctxt "STR_OPENLOCKED_MSG"
+msgid ""
+"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by:\n"
+"\n"
+"$(ARG2)\n"
+"\n"
+"Open document read-only or open a copy of the document for editing.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« je za urejanje zaklenil uporabnik:\n"
+"\n"
+"$(ARG2)\n"
+"\n"
+"Odprite dokument samo za branje ali pa odprite kopijo dokumenta za urejanje.\n"
+"\n"
+
+#. tc7YZ
+#: openlocked.src
+msgctxt "STR_OPENLOCKED_OPENREADONLY_BTN"
+msgid "Open ~Read-Only"
+msgstr "Odpri ~samo za branje"
+
+#. TsA54
+#: openlocked.src
+msgctxt "STR_OPENLOCKED_OPENCOPY_BTN"
+msgid "Open ~Copy"
+msgstr "Odpri ~kopijo"
+
+#. EXAAf
+#: openlocked.src
+msgctxt "STR_UNKNOWNUSER"
+msgid "Unknown User"
+msgstr "Neznan uporabnik"
+
+#. RaCss
+#: passworddlg.src
+msgctxt "STR_ENTER_PASSWORD_TO_OPEN"
+msgid "Enter password to open file: \n"
+msgstr "Vnesite geslo, če želite odpreti datoteko: \n"
+
+#. rmDwa
+#: passworddlg.src
+msgctxt "STR_ENTER_PASSWORD_TO_MODIFY"
+msgid "Enter password to modify file: \n"
+msgstr "Vnesite geslo, če želite spremeniti datoteko: \n"
+
+#. BVofP
+#: passworddlg.src
+msgctxt "STR_ENTER_SIMPLE_PASSWORD"
+msgid "Enter password: "
+msgstr "Vnesite geslo: "
+
+#. UTuR2
+#: passworddlg.src
+msgctxt "STR_CONFIRM_SIMPLE_PASSWORD"
+msgid "Confirm password: "
+msgstr "Potrdite geslo: "
+
+#. wydLC
+#: passworddlg.src
+msgctxt "STR_TITLE_CREATE_PASSWORD"
+msgid "Set Password"
+msgstr "Nastavitev gesla"
+
+#. 8fcsq
+#: passworddlg.src
+msgctxt "STR_TITLE_ENTER_PASSWORD"
+msgid "Enter Password"
+msgstr "Vnesite geslo"
+
+#. hggFL
+#: passworddlg.src
+msgctxt "STR_PASSWORD_MISMATCH"
+msgid ""
+"The confirmation password did not match the password. Set the password again"
+" by entering the same password in both boxes."
+msgstr ""
+"Potrditveno geslo se ne ujema z geslom. Znova nastavite geslo, tako da v obe"
+" polji vnesete isto geslo."
+
+#. BsaWY
+#: passworderrs.src
+msgctxt "STR_ERROR_PASSWORD_TO_OPEN_WRONG"
+msgid "The password is incorrect. The file cannot be opened."
+msgstr "Geslo ni pravilno. Datoteke ni mogoče odpreti."
+
+#. WQbYF
+#: passworderrs.src
+msgctxt "STR_ERROR_PASSWORD_TO_MODIFY_WRONG"
+msgid "The password is incorrect. The file cannot be modified."
+msgstr "Geslo ni pravilno. Datoteke ni mogoče spremeniti."
+
+#. Gq9FJ
+#: passworderrs.src
+msgctxt "STR_ERROR_MASTERPASSWORD_WRONG"
+msgid "The master password is incorrect."
+msgstr "Glavno geslo ni pravilno."
+
+#. pRwHM
+#: passworderrs.src
+msgctxt "STR_ERROR_SIMPLE_PASSWORD_WRONG"
+msgid "The password is incorrect."
+msgstr "Geslo ni pravilno."
+
+#. DwdJn
+#: passworderrs.src
+msgctxt "STR_ERROR_PASSWORDS_NOT_IDENTICAL"
+msgid "The password confirmation does not match."
+msgstr "Potrditveno geslo se ne ujema."
+
+#. YBz5F
+#: trylater.src
+msgctxt "STR_TRYLATER_TITLE"
+msgid "Document in Use"
+msgstr "Dokument je v rabi"
+
+#. RJBwE
+#: trylater.src
+msgctxt "STR_TRYLATER_MSG"
+msgid ""
+"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by:\n"
+"\n"
+"$(ARG2)\n"
+"\n"
+"Try again later to save document or save a copy of that document.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« je za urejanje zaklenil uporabnik:\n"
+"\n"
+"$(ARG2)\n"
+"\n"
+"Dokument poskusite znova shraniti kasneje ali pa shranite kopijo dokumenta.\n"
+"\n"
+
+#. 8JFLZ
+#: trylater.src
+msgctxt "STR_TRYLATER_RETRYSAVING_BTN"
+msgid "~Retry Saving"
+msgstr "~Znova poskusi shraniti"
+
+#. 6iCzM
+#: trylater.src
+msgctxt "STR_TRYLATER_SAVEAS_BTN"
+msgid "~Save As..."
+msgstr "~Shrani kot ..."
+
+#. 45x3T
+#: authfallback.ui
+msgctxt "authfallback|AuthFallbackDlg"
+msgid "Authentication Code"
+msgstr "Overovitvena koda"
+
+#. oHHac
+#: authfallback.ui
+msgctxt "authfallback|label1"
+msgid "Enter the 6 digit PIN:"
+msgstr "Vnesite šest številčno kodo PIN:"
+
+#. vkXiS
+#: filterselect.ui
+msgctxt "filterselect|FilterSelectDialog"
+msgid "Filter Selection"
+msgstr "Izberi filter"
+
+#. 8o9Bq
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|LoginDialog"
+msgid "Authentication Required"
+msgstr "Obvezno preverjanje pristnosti"
+
+#. SjxPP
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|syscreds"
+msgid "_Use system credentials"
+msgstr "_Uporabi sistemsko poverilnico"
+
+#. J7CWF
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|remember"
+msgid "_Remember password"
+msgstr "_Zapomni si geslo"
+
+#. pryAC
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|accountft"
+msgid "A_ccount:"
+msgstr "R_ačun:"
+
+#. QccHg
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|passwordft"
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "Ges_lo:"
+
+#. NF3CG
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|nameft"
+msgid "_User name:"
+msgstr "_Uporabniško ime:"
+
+#. RHVAi
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|pathft"
+msgid "_Path:"
+msgstr "_Pot:"
+
+#. MGeqB
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|pathbtn"
+msgid "_Browse…"
+msgstr "Pre_brskaj ..."
+
+#. mD36F
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|loginrealm"
+msgid ""
+"Enter user name and password for:\n"
+"“%2” on %1"
+msgstr ""
+"Vnesite ime in geslo uporabnika:\n"
+"»%2« na %1"
+
+#. kRDiF
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|wrongloginrealm"
+msgid ""
+"Wrong user name and password for:\n"
+"“%2” on %1"
+msgstr ""
+"Napačno ime in geslo uporabnika:\n"
+"»%2« na %1"
+
+#. ARsSU
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|wrongrequestinfo"
+msgid ""
+"Wrong user name and password for:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"Napačno ime in geslo uporabnika:\n"
+"%1"
+
+#. WJkga
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|requestinfo"
+msgid ""
+"Enter user name and password for:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"Vnesite ime in geslo uporabnika:\n"
+"%1"
+
+#. FGAvy
+#: logindialog.ui
+msgctxt "logindialog|errorft"
+msgid "Message from server:"
+msgstr "Sporočilo s strežnika:"
+
+#. Q7Cb9
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|MacroWarnMedium"
+msgid "%PRODUCTNAME - Security Warning"
+msgstr "%PRODUCTNAME – Varnostno opozorilo"
+
+#. o4c9e
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|ok"
+msgid "_Enable Macros"
+msgstr "O_mogoči makre"
+
+#. svTn6
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|cancel"
+msgid "_Disable Macros"
+msgstr "O_nemogoči makre"
+
+#. tYAFs
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|descr1Label"
+msgid "The document contains document macros signed by:"
+msgstr "Dokument vsebuje makre, njihov podpisnik je:"
+
+#. EDTCF
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|descr1aLabel"
+msgid "The document contains document macros."
+msgstr "Dokument vsebuje makre dokumenta."
+
+#. hWGP7
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|viewSignsButton"
+msgid "_View Signatures…"
+msgstr "_Pokaži podpise ..."
+
+#. 3q4wC
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|descr2Label"
+msgid ""
+"Macros may contain viruses. Disabling macros for a document is always safe. "
+"If you disable macros you may lose functionality provided by the document "
+"macros."
+msgstr ""
+"Makri lahko vsebujejo viruse. Če onemogočite makre v dokumentih, je to vedno"
+" varno. Če makre onemogočite, funkcionalnosti, ki so vsebovane v makrih, ne "
+"bodo na voljo."
+
+#. SBMFJ
+#: macrowarnmedium.ui
+msgctxt "macrowarnmedium|alwaysTrustCheckbutton"
+msgid "_Always trust macros from this source"
+msgstr "_Vedno zaupaj makrom iz tega vira"
+
+#. BABeG
+#: masterpassworddlg.ui
+msgctxt "masterpassworddlg|MasterPasswordDialog"
+msgid "Enter Master Password"
+msgstr "Vnesite glavno geslo"
+
+#. REFvG
+#: masterpassworddlg.ui
+msgctxt "masterpassworddlg|label1"
+msgid "_Enter password:"
+msgstr "_Vnesite geslo:"
+
+#. qAMT2
+#: password.ui
+msgctxt "password|PasswordDialog"
+msgid "Set Password"
+msgstr "Nastavitev gesla"
+
+#. ioiyr
+#: setmasterpassworddlg.ui
+msgctxt "setmasterpassworddlg|SetMasterPasswordDialog"
+msgid "Set Master Password"
+msgstr "Nastavi glavno geslo"
+
+#. eBpmB
+#: setmasterpassworddlg.ui
+msgctxt "setmasterpassworddlg|label1"
+msgid ""
+"Passwords for web connections are protected by a master password. You will "
+"be asked to enter it once per session, if %PRODUCTNAME retrieves a password "
+"from the protected password list."
+msgstr ""
+"Gesla za spletne povezave so zaščitena z glavnim geslom. Če %PRODUCTNAME "
+"pridobi geslo s seznama zaščitenih gesel, boste morali vnesti glavno geslo "
+"enkrat na sejo."
+
+#. G2dce
+#: setmasterpassworddlg.ui
+msgctxt "setmasterpassworddlg|label2"
+msgid "_Enter password:"
+msgstr "_Vnesite geslo:"
+
+#. yaAhh
+#: setmasterpassworddlg.ui
+msgctxt "setmasterpassworddlg|label3"
+msgid "_Reenter password:"
+msgstr "_Ponovno vnesite geslo:"
+
+#. aNzdJ
+#: setmasterpassworddlg.ui
+msgctxt "setmasterpassworddlg|label4"
+msgid ""
+"Caution: If you forget the master password, you will be unable to access any"
+" of the information protected by it. Passwords are case sensitive."
+msgstr ""
+"Pozor: Če pozabite glavno geslo, ne boste mogli dostopati do z njim "
+"zaščitenih podatkov. Gesla razlikujejo med velikimi in malimi črkami."
+
+#. dAeLu
+#: simplenameclash.ui
+msgctxt "simplenameclash|SimpleNameClashDialog"
+msgid "File Exists"
+msgstr "Datoteka obstaja"
+
+#. tCDZh
+#: simplenameclash.ui
+msgctxt "simplenameclash|replace"
+msgid "Replace"
+msgstr "Zamenjaj"
+
+#. j4y9t
+#: simplenameclash.ui
+msgctxt "simplenameclash|rename"
+msgid "Rename"
+msgstr "Preimenuj"
+
+#. iX6rE
+#: sslwarndialog.ui
+msgctxt "sslwarndialog|SSLWarnDialog"
+msgid "Security Warning: "
+msgstr "Varnostno opozorilo: "
+
+#. e7vJt
+#: sslwarndialog.ui
+msgctxt "sslwarndialog|ok"
+msgid "Continue"
+msgstr "Nadaljuj"
+
+#. e2CMr
+#: sslwarndialog.ui
+msgctxt "sslwarndialog|cancel"
+msgid "Cancel Connection"
+msgstr "Prekliči povezavo"
+
+#. jMfYF
+#: sslwarndialog.ui
+msgctxt "sslwarndialog|view"
+msgid "View Certificate"
+msgstr "Pokaži potrdilo"
+
+#. rrW2e
+#: unknownauthdialog.ui
+msgctxt "unknownauthdialog|UnknownAuthDialog"
+msgid "Website Certified by an Unknown Authority"
+msgstr "Spletno mesto je overil neznan izdajatelj"
+
+#. incLD
+#: unknownauthdialog.ui
+msgctxt "unknownauthdialog|accept"
+msgid "Accept this certificate temporarily for this session"
+msgstr "Sprejmi to digitalno potrdilo začasno za to sejo"
+
+#. fGDzR
+#: unknownauthdialog.ui
+msgctxt "unknownauthdialog|reject"
+msgid "Do not accept this certificate and do not connect to this Web site"
+msgstr ""
+"Ne sprejmi tega digitalnega potrdila in se ne poveži s tem spletnim mestom"
+
+#. LWUhA
+#: unknownauthdialog.ui
+msgctxt "unknownauthdialog|examine"
+msgid "Examine Certificate…"
+msgstr "Preuči potrdilo ..."