summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/uui/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2017-09-17 20:22:01 +0200
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2017-09-17 20:22:44 +0200
commitdb1be6fc22a2376bd591f94b0268817e4beb1464 (patch)
treea1e4c320946f4b5996dc6708ac3128b0945e45dd /source/sl/uui/messages.po
parenta6fff45b6a770e18755c2ea1ed52f92d3231802f (diff)
Updated Slovenian translation
Change-Id: I9a5ce2c6cf300c520cb0ab8b33fb53fbc49da7dd
Diffstat (limited to 'source/sl/uui/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/uui/messages.po914
1 files changed, 360 insertions, 554 deletions
diff --git a/source/sl/uui/messages.po b/source/sl/uui/messages.po
index dca5d281367..b1592a4f52a 100644
--- a/source/sl/uui/messages.po
+++ b/source/sl/uui/messages.po
@@ -1,150 +1,41 @@
-#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: LibreOffice 5.4\n"
+"Project-Id-Version: LibreOffice 6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-27 10:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-17 18:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-09-11 17:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-09-12 12:46+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
-"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language-Team: sl.libreoffice.org <users@sl.libreoffice.org>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
-"X-Project-Style: openoffice\n"
-#. sdbEf
-#: alreadyopen.src
-msgctxt "STR_ALREADYOPEN_TITLE"
-msgid "Document in Use"
-msgstr "Dokument je v rabi"
-
-#. ckcJc
-#: alreadyopen.src
-msgctxt "STR_ALREADYOPEN_MSG"
-msgid ""
-"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by yourself on a different system since $(ARG2)\n"
-"\n"
-"Open document read-only, or ignore own file locking and open the document for editing.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« ste za urejanje zaklenili na drugem sistemu ($(ARG2)).\n"
-"\n"
-"Odprite dokument samo za branje ali pa prezrite svoj zaklep datoteke in odprite dokument za urejanje.\n"
-"\n"
-
-#. 8mKMg
-#: alreadyopen.src
-msgctxt "STR_ALREADYOPEN_READONLY_BTN"
-msgid "Open ~Read-Only"
-msgstr "Odpri ~samo za branje"
-
-#. ThAZk
-#: alreadyopen.src
-msgctxt "STR_ALREADYOPEN_OPEN_BTN"
-msgid "~Open"
-msgstr "~Odpri"
-
-#. omvEC
-#: alreadyopen.src
-msgctxt "STR_ALREADYOPEN_SAVE_MSG"
-msgid ""
-"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by yourself on a different system since $(ARG2)\n"
-"\n"
-"Close document on other system and retry saving or ignore own file locking and save current document.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« ste za urejanje zaklenili na drugem sistemu ($(ARG2)).\n"
-"\n"
-"Zaprite dokument na drugem sistemu in poskusite znova s shranjevanjem ali pa prezrite lasten zaklep datoteke in shranite trenutni dokument.\n"
-"\n"
-
-#. ZCJGW
-#: alreadyopen.src
-msgctxt "STR_ALREADYOPEN_RETRY_SAVE_BTN"
-msgid "~Retry Saving"
-msgstr "~Znova poskusi shraniti"
-
-#. EVEQx
-#: alreadyopen.src
-msgctxt "STR_ALREADYOPEN_SAVE_BTN"
-msgid "~Save"
-msgstr "~Shrani"
-
-#. PFEwD
-#: filechanged.src
-msgctxt "STR_FILECHANGED_TITLE"
-msgid "Document Has Been Changed by Others"
-msgstr "Dokument so spremenili drugi"
-
-#. XGC5m
-#: filechanged.src
-msgctxt "STR_FILECHANGED_MSG"
-msgid ""
-"The file has been changed since it was opened for editing in %PRODUCTNAME. Saving your version of the document will overwrite changes made by others.\n"
-"\n"
-"Do you want to save anyway?\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Datoteka je bila spremenjena, odkar ste jo odprli v %PRODUCTNAME. Če boste shranili svojo različico dokumenta, boste prepisali spremembe, ki so jih opravili drugi.\n"
-"\n"
-"Jo želite kljub temu shraniti?\n"
-"\n"
-
-#. DGYmK
-#: filechanged.src
-msgctxt "STR_FILECHANGED_SAVEANYWAY_BTN"
-msgid "~Save Anyway"
-msgstr "~Vseeno shrani"
-
-#. SZb7E
-#: ids.src
-msgctxt "RID_KEEP_PASSWORD"
-msgid "~Remember password until end of session"
-msgstr "~Zapomni si geslo do konca seje"
-
-#. 7HtCZ
-#: ids.src
-msgctxt "RID_SAVE_PASSWORD"
-msgid "~Remember password"
-msgstr "~Zapomni si geslo"
-
-#. CV6Ci
-#: ids.src
-msgctxt "STR_WARNING_INCOMPLETE_ENCRYPTION_TITLE"
-msgid "Non-Encrypted Streams"
-msgstr "Nešifrirani tokovi"
-
-#. DLY8p
-#: ids.src
+#: ids.hrc:27
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The operation executed on $(ARG1) was aborted."
msgstr "Operacija na $(ARG1) je bila prekinjena."
-#. Q448y
-#: ids.src
+#: ids.hrc:29
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Access to $(ARG1) was denied."
msgstr "Dostop do $(ARG1) je bil zavrnjen."
-#. w6rpp
-#: ids.src
+#: ids.hrc:31
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) already exists."
msgstr "$(ARG1) že obstaja."
-#. a6BBm
-#: ids.src
+#: ids.hrc:33
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Target already exists."
msgstr "Cilj že obstaja."
-#. KgnBz
-#: ids.src
+#: ids.hrc:35
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid ""
"You are about to save/export a password protected basic library containing module(s) \n"
@@ -155,307 +46,242 @@ msgstr ""
"$(ARG1)\n"
"Ti so preveliki, da bi bili shranjeni v binarni obliki. Če želite, da imajo uporabniki, ki ne poznajo gesla za dostop do knjižnice, možnost poganjanja makrov v tem modulu, morate te module razbiti na več manjših. Ali želite nadaljevati s shranjevanjem/izvozom knjižnice?"
-#. v6bPE
-#: ids.src
+#: ids.hrc:37
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The data from $(ARG1) has an incorrect checksum."
msgstr "Podatki v $(ARG1) imajo napačno nadzorno vsoto."
-#. AGF5W
-#: ids.src
+#: ids.hrc:39
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The object $(ARG1) cannot be created in directory $(ARG2)."
msgstr "Predmeta $(ARG1) ni mogoče ustvariti v mapi $(ARG2)."
-#. Dw4Ff
-#: ids.src
+#: ids.hrc:41
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Data of $(ARG1) could not be read."
msgstr "Podatkov iz $(ARG1) ni mogoče brati."
-#. Qc4E9
-#: ids.src
+#: ids.hrc:43
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The seek operation on $(ARG1) could not be performed."
msgstr "Iskanja na $(ARG1) ni mogoče izvesti."
-#. CD7zU
-#: ids.src
+#: ids.hrc:45
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The tell operation on $(ARG1) could not be performed."
msgstr "Določanja položaja na $(ARG1) ni mogoče izvesti."
-#. AkGXL
-#: ids.src
+#: ids.hrc:47
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Data for $(ARG1) could not be written."
msgstr "Podatkov za $(ARG1) ni mogoče zapisati."
-#. ndib2
-#: ids.src
+#: ids.hrc:49
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Action impossible: $(ARG1) is the current directory."
msgstr "Dejanje ni možno: $(ARG1) je trenutna mapa."
-#. wWVF2
-#: ids.src
+#: ids.hrc:51
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) is not ready."
msgstr "$(ARG1) ni pripravljen."
-#. C7iGB
-#: ids.src
+#: ids.hrc:53
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Action impossible: $(ARG1) and $(ARG2) are different devices (drives)."
-msgstr ""
-"Dejanje ni možno: $(ARG1) in $(ARG2) sta različni napravi (različna pogona)."
+msgstr "Dejanje ni možno: $(ARG1) in $(ARG2) sta različni napravi (različna pogona)."
-#. ic2pB
-#: ids.src
+#: ids.hrc:55
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "General input/output error while accessing $(ARG1)."
msgstr "Pri dostopu do $(ARG1) je prišlo do splošne vhodno/izhodne napake."
-#. r6GVi
-#: ids.src
+#: ids.hrc:57
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "An attempt was made to access $(ARG1) in an invalid way."
msgstr "Poskus dostopa do $(ARG1) je bil izveden na neveljaven način."
-#. Y6bwq
-#: ids.src
+#: ids.hrc:59
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) contains invalid characters."
msgstr "$(ARG1) vsebuje neveljavne znake."
-#. 5HEak
-#: ids.src
+#: ids.hrc:61
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The device (drive) $(ARG1) is invalid."
msgstr "Naprava (pogon) $(ARG1) je neveljavena."
-#. Ykhp2
-#: ids.src
+#: ids.hrc:63
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The data from $(ARG1) has an invalid length."
msgstr "Podatki v $(ARG1) imajo neveljavno dolžino."
-#. CbZfa
-#: ids.src
+#: ids.hrc:65
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The operation on $(ARG1) was started with an invalid parameter."
msgstr "Operacija na $(ARG1) se je začela z neveljavnim parametrom."
-#. fEQmj
-#: ids.src
+#: ids.hrc:67
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The operation cannot be performed because $(ARG1) contains wildcards."
msgstr "Operacije ni mogoče izvesti, ker $(ARG1) vsebuje nadomestne znake."
-#. v2dLh
-#: ids.src
+#: ids.hrc:69
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Error during shared access to $(ARG1)."
msgstr "Napaka pri skupnem dostopu do $(ARG1)."
-#. AEtU6
-#: ids.src
+#: ids.hrc:71
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) contains misplaced characters."
msgstr "$(ARG1) vsebuje napačno postavljene znake."
-#. fD986
-#: ids.src
+#: ids.hrc:73
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The name $(ARG1) contains too many characters."
msgstr "Ime $(ARG1) vsebuje preveč znakov."
-#. U3tMN
-#: ids.src
+#: ids.hrc:75
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) does not exist."
msgstr "$(ARG1) ne obstaja."
-#. nB6UA
-#: ids.src
+#: ids.hrc:77
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The path $(ARG1) does not exist."
msgstr "Pot $(ARG1) ne obstaja."
-#. FMV9Y
-#: ids.src
+#: ids.hrc:79
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The operation on $(ARG1) is not supported on this operating system."
msgstr "Ta operacijski sistem ne podpira operacije na $(ARG1)."
-#. zzACo
-#: ids.src
+#: ids.hrc:81
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) is not a directory."
msgstr "$(ARG1) ni mapa."
-#. YW5vM
-#: ids.src
+#: ids.hrc:83
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) is not a file."
msgstr "$(ARG1) ni datoteka."
-#. khxN3
-#: ids.src
+#: ids.hrc:85
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "There is no space left on device $(ARG1)."
msgstr "Na napravi $(ARG1) ni več prostora."
-#. zehX6
-#: ids.src
+#: ids.hrc:87
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The operation on $(ARG1) cannot be performed because too many files are "
-"already open."
-msgstr ""
-"Operacije na $(ARG1) ni mogoče izvesti, ker je odprtih preveč datotek."
+msgid "The operation on $(ARG1) cannot be performed because too many files are already open."
+msgstr "Operacije na $(ARG1) ni mogoče izvesti, ker je odprtih preveč datotek."
-#. ctFbB
-#: ids.src
+#: ids.hrc:89
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The operation on $(ARG1) cannot be performed because there is no more memory"
-" available."
+msgid "The operation on $(ARG1) cannot be performed because there is no more memory available."
msgstr "Operacije na $(ARG1) ni mogoče izvesti, ker ni več pomnilnika."
-#. jpzJG
-#: ids.src
+#: ids.hrc:91
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The operation on $(ARG1) cannot continue because more data is pending."
msgstr "Operacije na $(ARG1) ni mogoče nadaljevati, ker več podatkov čaka."
-#. 6DVTU
-#: ids.src
+#: ids.hrc:93
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) cannot be copied into itself."
msgstr "$(ARG1) ni mogoče kopirati samega vase."
-#. zyCVE
-#: ids.src
+#: ids.hrc:95
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Unknown input/output error while accessing $(ARG1)."
msgstr "Pri dostopu do $(ARG1) je prišlo do neznane vhodno/izhodne napake."
-#. cVa9F
-#: ids.src
+#: ids.hrc:97
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) is write protected."
msgstr "$(ARG1) je zaščiten pred pisanjem."
-#. JARZx
-#: ids.src
+#: ids.hrc:99
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) is not in the correct format."
msgstr "$(ARG1) nima pravilne oblike zapisa."
-#. NJNyn
-#: ids.src
+#: ids.hrc:101
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The version of $(ARG1) is not correct."
msgstr "Ni pravilna različica $(ARG1)."
-#. uBqiR
-#: ids.src
+#: ids.hrc:103
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Drive $(ARG1) does not exist."
msgstr "Pogon $(ARG1) ne obstaja."
-#. zemAv
-#: ids.src
+#: ids.hrc:105
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Folder $(ARG1) does not exist."
msgstr "Mapa $(ARG1) ne obstaja."
-#. aRCFc
-#: ids.src
+#: ids.hrc:107
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The installed Java version is not supported."
msgstr "Ne podpira nameščene različice Jave."
-#. DbH3p
-#: ids.src
+#: ids.hrc:109
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The installed Java version $(ARG1) is not supported."
msgstr "Ne podpira nameščene različice Jave $(ARG1)."
-#. 7NCGk
-#: ids.src
+#: ids.hrc:111
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The installed Java version is not supported, at least version $(ARG1) is "
-"required."
-msgstr ""
-"Ne podpira nameščene različice Jave, potrebna je vsaj različica $(ARG1)."
+msgid "The installed Java version is not supported, at least version $(ARG1) is required."
+msgstr "Ne podpira nameščene različice Jave, potrebna je vsaj različica $(ARG1)."
-#. bNWmn
-#: ids.src
+#: ids.hrc:113
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The installed Java version $(ARG1) is not supported, at least version "
-"$(ARG2) is required."
-msgstr ""
-"Ne podpira nameščene različice Jave $(ARG1), potrebna je vsaj različica "
-"$(ARG2)."
+msgid "The installed Java version $(ARG1) is not supported, at least version $(ARG2) is required."
+msgstr "Ne podpira nameščene različice Jave $(ARG1), potrebna je vsaj različica $(ARG2)."
-#. 5MfGQ
-#: ids.src
+#: ids.hrc:115
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The data associated with the partnership is corrupted."
msgstr "Podatki, povezani z združbo, so pokvarjeni."
-#. fKMdA
-#: ids.src
+#: ids.hrc:117
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The data associated with the partnership $(ARG1) is corrupted."
msgstr "Podatki, povezani z združbo $(ARG1), so pokvarjeni."
-#. sBGBF
-#: ids.src
+#: ids.hrc:119
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Volume $(ARG1) is not ready."
msgstr "Vsebina $(ARG1) ni pripravljena."
-#. yKKd9
-#: ids.src
+#: ids.hrc:121
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "$(ARG1) is not ready; please insert a storage medium."
msgstr "$(ARG1) ni pripravljen; vstavite pomnilniški medij."
-#. RogFv
-#: ids.src
+#: ids.hrc:123
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Volume $(ARG1) is not ready; please insert a storage medium."
msgstr "Vsebina $(ARG1) ni pripravljena; vstavite pomnilniški medij."
-#. AqFh4
-#: ids.src
+#: ids.hrc:125
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "Please insert disk $(ARG1)."
msgstr "Vstavite disk $(ARG1)."
-#. WbB7f
-#: ids.src
+#: ids.hrc:127
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The object cannot be created in directory $(ARG1)."
msgstr "Predmeta ni mogoče ustvariti v mapi $(ARG1)."
-#. cSCj6
-#: ids.src
+#: ids.hrc:129
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"%PRODUCTNAME cannot keep files from being overwritten when this transmission"
-" protocol is used. Do you want to continue anyway?"
-msgstr ""
-"%PRODUCTNAME ne more preprečiti prepisovanja datotek, če uporabite ta "
-"protokol za prenos. Ali vseeno želite nadaljevati?"
+msgid "%PRODUCTNAME cannot keep files from being overwritten when this transmission protocol is used. Do you want to continue anyway?"
+msgstr "%PRODUCTNAME ne more preprečiti prepisovanja datotek, če uporabite ta protokol za prenos. Ali vseeno želite nadaljevati?"
-#. CUbSR
-#: ids.src
+#: ids.hrc:131
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid ""
"The file '$(ARG1)' is corrupt and therefore cannot be opened. %PRODUCTNAME can try to repair the file.\n"
@@ -476,15 +302,12 @@ msgstr ""
"\n"
"Naj %PRODUCTNAME popravi datoteko?\n"
-#. KeFss
-#: ids.src
+#: ids.hrc:133
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The file '$(ARG1)' could not be repaired and therefore cannot be opened."
+msgid "The file '$(ARG1)' could not be repaired and therefore cannot be opened."
msgstr "Datoteke »$(ARG1)« ni mogoče popraviti, zato je ne bo mogoče odpreti."
-#. JCpTn
-#: ids.src
+#: ids.hrc:135
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid ""
"Configuration data in '$(ARG1)' is corrupted. Without this data some functions may not operate correctly.\n"
@@ -493,8 +316,7 @@ msgstr ""
"Konfiguracijski podatki v »$(ARG1)« so okvarjeni. Brez teh podatkov nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.\n"
"Želite nadaljevati zagon %PRODUCTNAME brez okvarjenih konfiguracijskih podatkov?"
-#. QCACp
-#: ids.src
+#: ids.hrc:137
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid ""
"The personal configuration file '$(ARG1)' is corrupted and must be deleted to continue. Some of your personal settings may be lost.\n"
@@ -503,18 +325,12 @@ msgstr ""
"Osebna konfiguracijska datoteka »$(ARG1)« je okvarjena in jo je potrebno za nadaljevanje zbrisati. Nekatere osebne nastavitve so morda izgubljene.\n"
"Želite nadaljevati zagon %PRODUCTNAME brez okvarjenih konfiguracijskih podatkov?"
-#. e5Rft
-#: ids.src
+#: ids.hrc:139
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The configuration data source '$(ARG1)' is unavailable. Without this data "
-"some functions may not operate correctly."
-msgstr ""
-"Konfiguracijski vir podatkov »$(ARG1)« ni dosegljiv. Brez teh podatkov "
-"nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno."
+msgid "The configuration data source '$(ARG1)' is unavailable. Without this data some functions may not operate correctly."
+msgstr "Konfiguracijski vir podatkov »$(ARG1)« ni dosegljiv. Brez teh podatkov nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno."
-#. 4gRCA
-#: ids.src
+#: ids.hrc:141
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid ""
"The configuration data source '$(ARG1)' is unavailable. Without this data some functions may not operate correctly.\n"
@@ -523,40 +339,27 @@ msgstr ""
"Vir konfiguracijskih podatkov »$(ARG1)« ni na voljo. Brez teh podatkov nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.\n"
"Želite nadaljevati zagon %PRODUCTNAME brez manjkajočih konfiguracijskih podatkov?"
-#. DAUhe
-#: ids.src
+#: ids.hrc:143
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The form contains invalid data. Do you still want to continue?"
msgstr "Obrazec vsebuje neveljavne podatke. Želite vseeno nadaljevati?"
-#. DSoD4
-#: ids.src
+#: ids.hrc:145
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The file $(ARG1) is locked by another user. Currently, another write access "
-"to this file cannot be granted."
-msgstr ""
-"Datoteko $(ARG1) je zaklenil drug uporabnik. Trenutno ji ni mogoče dodeliti "
-"dodatnega dostopa s pisanjem."
+msgid "The file $(ARG1) is locked by another user. Currently, another write access to this file cannot be granted."
+msgstr "Datoteko $(ARG1) je zaklenil drug uporabnik. Trenutno ji ni mogoče dodeliti dodatnega dostopa s pisanjem."
-#. k6aHT
-#: ids.src
+#: ids.hrc:147
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid ""
-"The file $(ARG1) is locked by yourself. Currently, another write access to "
-"this file cannot be granted."
-msgstr ""
-"Datoteko $(ARG1) ste zaklenili sami. Trenutno ji ni mogoče dodeliti "
-"dodatnega dostopa s pisanjem."
+msgid "The file $(ARG1) is locked by yourself. Currently, another write access to this file cannot be granted."
+msgstr "Datoteko $(ARG1) ste zaklenili sami. Trenutno ji ni mogoče dodeliti dodatnega dostopa s pisanjem."
-#. ZoUzb
-#: ids.src
+#: ids.hrc:149
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid "The file $(ARG1) is currently not locked by yourself."
msgstr "Datoteke $(ARG1) je trenutno zaklenil nekdo drug."
-#. L9PCQ
-#: ids.src
+#: ids.hrc:151
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid ""
"The previously obtained lock for file $(ARG1) has expired.\n"
@@ -565,10 +368,22 @@ msgstr ""
"Predhodno odobren zaklep za datoteko $(ARG1) je potekel.\n"
"To se lahko zgodi zaradi težav na strežniku, ki upravlja z zaklepom datoteke. Ni mogoče zagotoviti, da operacije pisanja v to datoteko ne bodo prepisale sprememb, ki jih opravijo drugi uporabniki!"
-#. uxveA
-#: ids.src
+#: ids.hrc:153
msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
msgid ""
+"Component cannot be loaded, possibly broken or incomplete installation.\n"
+"Full error message:\n"
+"\n"
+" $(ARG1)."
+msgstr ""
+"Komponente ni mogoče naložiti, najverjetneje okvarjena ali nepopolna namestitev.\n"
+"Celotno sporočilo o napaki:\n"
+"\n"
+" $(ARG1)."
+
+#: ids.hrc:158
+msgctxt "STR_UUI_UNKNOWNAUTH_UNTRUSTED"
+msgid ""
"Unable to verify the identity of $(ARG1) site.\n"
"\n"
"Before accepting this certificate, you should examine this site's certificate carefully. Are you willing to accept this certificate for the purpose of identifying the Web site $(ARG1)?"
@@ -577,9 +392,8 @@ msgstr ""
"\n"
"Preden sprejmete to potrdilo, bi morali pozorno preučiti digitalno potrdilo spletnega mesta. Ste pripravljeni sprejeti to potrdilo za namen identifikacije spletnega mesta $(ARG1)?"
-#. wWG6p
-#: ids.src
-msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+#: ids.hrc:159
+msgctxt "STR_UUI_SSLWARN_EXPIRED"
msgid ""
"$(ARG1) is a site that uses a security certificate to encrypt data during transmission, but its certificate expired on $(ARG2).\n"
"\n"
@@ -589,9 +403,13 @@ msgstr ""
"\n"
"Preverite, če je sistemski čas vašega računalnika točen."
-#. xGm8W
-#: ids.src
-msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+#: ids.hrc:160
+msgctxt "STR_UUI_SSLWARN_EXPIRED_TITLE"
+msgid "Security Warning: Server Certificate Invalid"
+msgstr "Varnostno opozorilo: Potrdilo strežnika ni veljavno"
+
+#: ids.hrc:161
+msgctxt "STR_UUI_SSLWARN_DOMAINMISMATCH"
msgid ""
"You have attempted to establish a connection with $(ARG1). However, the security certificate presented belongs to $(ARG2). It is possible, though unlikely, that someone may be trying to intercept your communication with this web site.\n"
"\n"
@@ -605,9 +423,13 @@ msgstr ""
"\n"
"Želite kljub temu nadaljevati?"
-#. L2HXU
-#: ids.src
-msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+#: ids.hrc:162
+msgctxt "STR_UUI_SSLWARN_DOMAINMISMATCH_TITLE"
+msgid "Security Warning: Server Certificate Expired"
+msgstr "Varnostno opozorilo: Potrdilo strežnika je poteklo"
+
+#: ids.hrc:163
+msgctxt "STR_UUI_SSLWARN_INVALID"
msgid ""
"The certificate could not be validated. You should examine this site's certificate carefully.\n"
"\n"
@@ -617,94 +439,133 @@ msgstr ""
"\n"
"Če sumite v prikazano potrdilo, prekličite povezavo in obvestite skrbnika spletnega mesta."
-#. dfLHZ
-#: ids.src
-msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+#: ids.hrc:164
+msgctxt "STR_UUI_SSLWARN_INVALID_TITLE"
msgid "Security Warning: Domain Name Mismatch"
msgstr "Varnostno opozorilo: Neujemanje imena domene"
-#. Ayvg9
-#: ids.src
-msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid "Security Warning: Server Certificate Expired"
-msgstr "Varnostno opozorilo: Potrdilo strežnika je poteklo"
+#: strings.hrc:25
+msgctxt "STR_ENTER_PASSWORD_TO_OPEN"
+msgid "Enter password to open file: \n"
+msgstr "Vnesite geslo, če želite odpreti datoteko: \n"
-#. 3zFuc
-#: ids.src
-msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
-msgid "Security Warning: Server Certificate Invalid"
-msgstr "Varnostno opozorilo: Potrdilo strežnika ni veljavno"
+#: strings.hrc:26
+msgctxt "STR_ENTER_PASSWORD_TO_MODIFY"
+msgid "Enter password to modify file: \n"
+msgstr "Vnesite geslo, če želite spremeniti datoteko: \n"
-#. gZzEy
-#: ids.src
-msgctxt "RID_UUI_ERRHDL"
+#: strings.hrc:27
+msgctxt "STR_ENTER_SIMPLE_PASSWORD"
+msgid "Enter password: "
+msgstr "Vnesite geslo: "
+
+#: strings.hrc:28
+msgctxt "STR_CONFIRM_SIMPLE_PASSWORD"
+msgid "Confirm password: "
+msgstr "Potrdite geslo: "
+
+#: strings.hrc:29
+msgctxt "STR_TITLE_CREATE_PASSWORD"
+msgid "Set Password"
+msgstr "Nastavitev gesla"
+
+#: strings.hrc:30
+msgctxt "STR_TITLE_ENTER_PASSWORD"
+msgid "Enter Password"
+msgstr "Vnesite geslo"
+
+#: strings.hrc:31
+msgctxt "STR_PASSWORD_MISMATCH"
+msgid "The confirmation password did not match the password. Set the password again by entering the same password in both boxes."
+msgstr "Potrditveno geslo se ne ujema z geslom. Znova nastavite geslo, tako da v obe polji vnesete isto geslo."
+
+#: strings.hrc:33
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_TITLE"
+msgid "Document in Use"
+msgstr "Dokument je v rabi"
+
+#: strings.hrc:34
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_MSG"
msgid ""
-"Component cannot be loaded, possibly broken or incomplete installation.\n"
-"Full error message:\n"
+"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by yourself on a different system since $(ARG2)\n"
+"\n"
+"Open document read-only, or ignore own file locking and open the document for editing.\n"
"\n"
-" $(ARG1)."
msgstr ""
-"Komponente ni mogoče naložiti, najverjetneje okvarjena ali nepopolna namestitev.\n"
-"Celotno sporočilo o napaki:\n"
+"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« ste za urejanje zaklenili na drugem sistemu ($(ARG2)).\n"
+"\n"
+"Odprite dokument samo za branje ali pa prezrite svoj zaklep datoteke in odprite dokument za urejanje.\n"
"\n"
-" $(ARG1)."
-#. P7Bd8
-#: lockfailed.src
-msgctxt "STR_LOCKFAILED_TITLE"
-msgid "Document Could Not Be Locked"
-msgstr "Dokumenta ni mogoče zakleniti"
+#: strings.hrc:35
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_READONLY_BTN"
+msgid "Open ~Read-Only"
+msgstr "Odpri ~samo za branje"
-#. s576b
-#: lockfailed.src
-msgctxt "STR_LOCKFAILED_MSG"
+#: strings.hrc:36
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_OPEN_BTN"
+msgid "~Open"
+msgstr "~Odpri"
+
+#: strings.hrc:37
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_SAVE_MSG"
msgid ""
-"The file could not be locked for exclusive access by %PRODUCTNAME, due to "
-"missing permission to create a lock file on that file location."
+"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by yourself on a different system since $(ARG2)\n"
+"\n"
+"Close document on other system and retry saving or ignore own file locking and save current document.\n"
+"\n"
msgstr ""
-"Datoteke ni mogoče zakleniti za ekskluziven dostop %PRODUCTNAME, saj nimate "
-"dovoljenja za ustvarjanje zaklenjene datoteke na tem mestu."
+"Datoteko dokumenta »$(ARG1)« ste za urejanje zaklenili na drugem sistemu ($(ARG2)).\n"
+"\n"
+"Zaprite dokument na drugem sistemu in poskusite znova s shranjevanjem ali pa prezrite lasten zaklep datoteke in shranite trenutni dokument.\n"
+"\n"
-#. sqm2R
-#: lockfailed.src
-msgctxt "STR_LOCKFAILED_DONTSHOWAGAIN"
-msgid "~Do not show this message again"
-msgstr "Tega sporočila ~ne kaži več"
+#: strings.hrc:38
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_RETRY_SAVE_BTN"
+msgid "~Retry Saving"
+msgstr "~Znova poskusi shraniti"
-#. nqrvC
-#: nameclashdlg.src
-msgctxt "STR_RENAME_OR_REPLACE"
-msgid ""
-"A file with the name \"%NAME\" already exists in the location \"%FOLDER\".\n"
-"Choose Replace to overwrite the existing file or provide a new name."
-msgstr ""
-"Datoteka z imenom »%NAME« že obstaja na mestu »%FOLDER«.\n"
-"Izberite Zamenjaj, da prepišete obstoječo datoteko, ali podajte novo ime."
+#: strings.hrc:39
+msgctxt "STR_ALREADYOPEN_SAVE_BTN"
+msgid "~Save"
+msgstr "~Shrani"
-#. 3bJvA
-#: nameclashdlg.src
-msgctxt "STR_NAME_CLASH_RENAME_ONLY"
-msgid ""
-"A file with the name \"%NAME\" already exists in the location \"%FOLDER\".\n"
-"Please enter a new name."
-msgstr ""
-"Datoteka z imenom »%NAME« že obstaja na mestu »%FOLDER«.\n"
-"Vnesite novo ime."
+#: strings.hrc:41
+msgctxt "RID_KEEP_PASSWORD"
+msgid "~Remember password until end of session"
+msgstr "~Zapomni si geslo do konca seje"
-#. Bapqc
-#: nameclashdlg.src
-msgctxt "STR_SAME_NAME_USED"
-msgid "Please provide a different file name!"
-msgstr "Podajte drugo ime za datoteko!"
+#: strings.hrc:42
+msgctxt "RID_SAVE_PASSWORD"
+msgid "~Remember password"
+msgstr "~Zapomni si geslo"
+
+#: strings.hrc:43
+msgctxt "STR_WARNING_INCOMPLETE_ENCRYPTION_TITLE"
+msgid "Non-Encrypted Streams"
+msgstr "Nešifrirani tokovi"
-#. u5nuY
-#: openlocked.src
+#: strings.hrc:45
+msgctxt "STR_LOCKFAILED_TITLE"
+msgid "Document Could Not Be Locked"
+msgstr "Dokumenta ni mogoče zakleniti"
+
+#: strings.hrc:46
+msgctxt "STR_LOCKFAILED_MSG"
+msgid "The lock file could not be created for exclusive access by %PRODUCTNAME, due to missing permission to create a lock file on that file location or lack of free disk space."
+msgstr "Datoteke ni mogoče zakleniti za ekskluziven dostop %PRODUCTNAME, saj nimate dovoljenja za ustvarjanje zaklenjene datoteke na tem mestu."
+
+#: strings.hrc:47
+msgctxt "STR_LOCKFAILED_OPENREADONLY_BTN"
+msgid "Open ~Read-Only"
+msgstr "Odpri ~samo za branje"
+
+#: strings.hrc:49
msgctxt "STR_OPENLOCKED_TITLE"
msgid "Document in Use"
msgstr "Dokument je v rabi"
-#. WkcaX
-#: openlocked.src
+#: strings.hrc:50
msgctxt "STR_OPENLOCKED_MSG"
msgid ""
"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by:\n"
@@ -721,108 +582,50 @@ msgstr ""
"Odprite dokument samo za branje ali pa odprite kopijo dokumenta za urejanje.\n"
"\n"
-#. tc7YZ
-#: openlocked.src
+#: strings.hrc:51
msgctxt "STR_OPENLOCKED_OPENREADONLY_BTN"
msgid "Open ~Read-Only"
msgstr "Odpri ~samo za branje"
-#. TsA54
-#: openlocked.src
+#: strings.hrc:52
msgctxt "STR_OPENLOCKED_OPENCOPY_BTN"
msgid "Open ~Copy"
msgstr "Odpri ~kopijo"
-#. EXAAf
-#: openlocked.src
+#: strings.hrc:53
msgctxt "STR_UNKNOWNUSER"
msgid "Unknown User"
msgstr "Neznan uporabnik"
-#. RaCss
-#: passworddlg.src
-msgctxt "STR_ENTER_PASSWORD_TO_OPEN"
-msgid "Enter password to open file: \n"
-msgstr "Vnesite geslo, če želite odpreti datoteko: \n"
-
-#. rmDwa
-#: passworddlg.src
-msgctxt "STR_ENTER_PASSWORD_TO_MODIFY"
-msgid "Enter password to modify file: \n"
-msgstr "Vnesite geslo, če želite spremeniti datoteko: \n"
-
-#. BVofP
-#: passworddlg.src
-msgctxt "STR_ENTER_SIMPLE_PASSWORD"
-msgid "Enter password: "
-msgstr "Vnesite geslo: "
-
-#. UTuR2
-#: passworddlg.src
-msgctxt "STR_CONFIRM_SIMPLE_PASSWORD"
-msgid "Confirm password: "
-msgstr "Potrdite geslo: "
-
-#. wydLC
-#: passworddlg.src
-msgctxt "STR_TITLE_CREATE_PASSWORD"
-msgid "Set Password"
-msgstr "Nastavitev gesla"
-
-#. 8fcsq
-#: passworddlg.src
-msgctxt "STR_TITLE_ENTER_PASSWORD"
-msgid "Enter Password"
-msgstr "Vnesite geslo"
+#: strings.hrc:55
+msgctxt "STR_FILECHANGED_TITLE"
+msgid "Document Has Been Changed by Others"
+msgstr "Dokument so spremenili drugi"
-#. hggFL
-#: passworddlg.src
-msgctxt "STR_PASSWORD_MISMATCH"
+#: strings.hrc:56
+msgctxt "STR_FILECHANGED_MSG"
msgid ""
-"The confirmation password did not match the password. Set the password again"
-" by entering the same password in both boxes."
+"The file has been changed since it was opened for editing in %PRODUCTNAME. Saving your version of the document will overwrite changes made by others.\n"
+"\n"
+"Do you want to save anyway?\n"
+"\n"
msgstr ""
-"Potrditveno geslo se ne ujema z geslom. Znova nastavite geslo, tako da v obe"
-" polji vnesete isto geslo."
-
-#. BsaWY
-#: passworderrs.src
-msgctxt "STR_ERROR_PASSWORD_TO_OPEN_WRONG"
-msgid "The password is incorrect. The file cannot be opened."
-msgstr "Geslo ni pravilno. Datoteke ni mogoče odpreti."
-
-#. WQbYF
-#: passworderrs.src
-msgctxt "STR_ERROR_PASSWORD_TO_MODIFY_WRONG"
-msgid "The password is incorrect. The file cannot be modified."
-msgstr "Geslo ni pravilno. Datoteke ni mogoče spremeniti."
-
-#. Gq9FJ
-#: passworderrs.src
-msgctxt "STR_ERROR_MASTERPASSWORD_WRONG"
-msgid "The master password is incorrect."
-msgstr "Glavno geslo ni pravilno."
-
-#. pRwHM
-#: passworderrs.src
-msgctxt "STR_ERROR_SIMPLE_PASSWORD_WRONG"
-msgid "The password is incorrect."
-msgstr "Geslo ni pravilno."
+"Datoteka je bila spremenjena, odkar ste jo odprli v %PRODUCTNAME. Če boste shranili svojo različico dokumenta, boste prepisali spremembe, ki so jih opravili drugi.\n"
+"\n"
+"Jo želite kljub temu shraniti?\n"
+"\n"
-#. DwdJn
-#: passworderrs.src
-msgctxt "STR_ERROR_PASSWORDS_NOT_IDENTICAL"
-msgid "The password confirmation does not match."
-msgstr "Potrditveno geslo se ne ujema."
+#: strings.hrc:57
+msgctxt "STR_FILECHANGED_SAVEANYWAY_BTN"
+msgid "~Save Anyway"
+msgstr "~Vseeno shrani"
-#. YBz5F
-#: trylater.src
+#: strings.hrc:59
msgctxt "STR_TRYLATER_TITLE"
msgid "Document in Use"
msgstr "Dokument je v rabi"
-#. RJBwE
-#: trylater.src
+#: strings.hrc:60
msgctxt "STR_TRYLATER_MSG"
msgid ""
"Document file '$(ARG1)' is locked for editing by:\n"
@@ -839,86 +642,137 @@ msgstr ""
"Dokument poskusite znova shraniti kasneje ali pa shranite kopijo dokumenta.\n"
"\n"
-#. 8JFLZ
-#: trylater.src
+#: strings.hrc:61
msgctxt "STR_TRYLATER_RETRYSAVING_BTN"
msgid "~Retry Saving"
msgstr "~Znova poskusi shraniti"
-#. 6iCzM
-#: trylater.src
+#: strings.hrc:62
msgctxt "STR_TRYLATER_SAVEAS_BTN"
msgid "~Save As..."
msgstr "~Shrani kot ..."
-#. 45x3T
-#: authfallback.ui
+#: strings.hrc:64
+msgctxt "STR_RENAME_OR_REPLACE"
+msgid ""
+"A file with the name \"%NAME\" already exists in the location \"%FOLDER\".\n"
+"Choose Replace to overwrite the existing file or provide a new name."
+msgstr ""
+"Datoteka z imenom »%NAME« že obstaja na mestu »%FOLDER«.\n"
+"Izberite Zamenjaj, da prepišete obstoječo datoteko, ali podajte novo ime."
+
+#: strings.hrc:65
+msgctxt "STR_NAME_CLASH_RENAME_ONLY"
+msgid ""
+"A file with the name \"%NAME\" already exists in the location \"%FOLDER\".\n"
+"Please enter a new name."
+msgstr ""
+"Datoteka z imenom »%NAME« že obstaja na mestu »%FOLDER«.\n"
+"Vnesite novo ime."
+
+#: strings.hrc:66
+msgctxt "STR_SAME_NAME_USED"
+msgid "Please provide a different file name!"
+msgstr "Podajte drugo ime za datoteko!"
+
+#: strings.hrc:68
+msgctxt "STR_ERROR_PASSWORD_TO_OPEN_WRONG"
+msgid "The password is incorrect. The file cannot be opened."
+msgstr "Geslo ni pravilno. Datoteke ni mogoče odpreti."
+
+#: strings.hrc:69
+msgctxt "STR_ERROR_PASSWORD_TO_MODIFY_WRONG"
+msgid "The password is incorrect. The file cannot be modified."
+msgstr "Geslo ni pravilno. Datoteke ni mogoče spremeniti."
+
+#: strings.hrc:70
+msgctxt "STR_ERROR_MASTERPASSWORD_WRONG"
+msgid "The master password is incorrect."
+msgstr "Glavno geslo ni pravilno."
+
+#: strings.hrc:71
+msgctxt "STR_ERROR_SIMPLE_PASSWORD_WRONG"
+msgid "The password is incorrect."
+msgstr "Geslo ni pravilno."
+
+#: strings.hrc:72
+msgctxt "STR_ERROR_PASSWORDS_NOT_IDENTICAL"
+msgid "The password confirmation does not match."
+msgstr "Potrditveno geslo se ne ujema."
+
+#: strings.hrc:74
+#, fuzzy
+msgctxt "STR_LOCKCORRUPT_TITLE"
+msgid "Lock file is corrupted"
+msgstr "Zaklep datoteke je okvarjen"
+
+#: strings.hrc:75
+#, fuzzy
+msgctxt "STR_LOCKCORRUPT_MSG"
+msgid "The lock file is corrupted and probably empty. Opening the document read-only and closing it again removes the corrupted lock file."
+msgstr "Zaklep datoteke je okvarjen in najverjetneje prazen. Če dokument odprete samo za branje in ga znova zaprete, odstranite okvarjeni zaklep datoteke."
+
+#: strings.hrc:76
+msgctxt "STR_LOCKCORRUPT_OPENREADONLY_BTN"
+msgid "Open ~Read-Only"
+msgstr "Odpri ~samo za branje"
+
+#: authfallback.ui:8
msgctxt "authfallback|AuthFallbackDlg"
msgid "Authentication Code"
msgstr "Overovitvena koda"
-#. oHHac
-#: authfallback.ui
+#: authfallback.ui:130
msgctxt "authfallback|label1"
msgid "Enter the 6 digit PIN:"
msgstr "Vnesite šest številčno kodo PIN:"
-#. vkXiS
-#: filterselect.ui
+#: filterselect.ui:7
msgctxt "filterselect|FilterSelectDialog"
msgid "Filter Selection"
msgstr "Izberi filter"
-#. 8o9Bq
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:8
msgctxt "logindialog|LoginDialog"
msgid "Authentication Required"
msgstr "Obvezno preverjanje pristnosti"
-#. SjxPP
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:80
msgctxt "logindialog|syscreds"
msgid "_Use system credentials"
msgstr "_Uporabi sistemsko poverilnico"
-#. J7CWF
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:96
msgctxt "logindialog|remember"
msgid "_Remember password"
msgstr "_Zapomni si geslo"
-#. pryAC
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:127
msgctxt "logindialog|accountft"
msgid "A_ccount:"
msgstr "R_ačun:"
-#. QccHg
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:141
msgctxt "logindialog|passwordft"
msgid "Pass_word:"
msgstr "Ges_lo:"
-#. NF3CG
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:180
msgctxt "logindialog|nameft"
msgid "_User name:"
msgstr "_Uporabniško ime:"
-#. RHVAi
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:194
msgctxt "logindialog|pathft"
msgid "_Path:"
msgstr "_Pot:"
-#. MGeqB
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:222
msgctxt "logindialog|pathbtn"
msgid "_Browse…"
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#. mD36F
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:244
msgctxt "logindialog|loginrealm"
msgid ""
"Enter user name and password for:\n"
@@ -927,8 +781,7 @@ msgstr ""
"Vnesite ime in geslo uporabnika:\n"
"»%2« na %1"
-#. kRDiF
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:258
msgctxt "logindialog|wrongloginrealm"
msgid ""
"Wrong user name and password for:\n"
@@ -937,8 +790,7 @@ msgstr ""
"Napačno ime in geslo uporabnika:\n"
"»%2« na %1"
-#. ARsSU
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:272
msgctxt "logindialog|wrongrequestinfo"
msgid ""
"Wrong user name and password for:\n"
@@ -947,8 +799,7 @@ msgstr ""
"Napačno ime in geslo uporabnika:\n"
"%1"
-#. WJkga
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:286
msgctxt "logindialog|requestinfo"
msgid ""
"Enter user name and password for:\n"
@@ -957,187 +808,142 @@ msgstr ""
"Vnesite ime in geslo uporabnika:\n"
"%1"
-#. FGAvy
-#: logindialog.ui
+#: logindialog.ui:300
msgctxt "logindialog|errorft"
msgid "Message from server:"
msgstr "Sporočilo s strežnika:"
-#. Q7Cb9
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:9
msgctxt "macrowarnmedium|MacroWarnMedium"
msgid "%PRODUCTNAME - Security Warning"
msgstr "%PRODUCTNAME – Varnostno opozorilo"
-#. o4c9e
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:25
msgctxt "macrowarnmedium|ok"
msgid "_Enable Macros"
msgstr "O_mogoči makre"
-#. svTn6
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:39
msgctxt "macrowarnmedium|cancel"
msgid "_Disable Macros"
msgstr "O_nemogoči makre"
-#. tYAFs
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:127
msgctxt "macrowarnmedium|descr1Label"
msgid "The document contains document macros signed by:"
msgstr "Dokument vsebuje makre, njihov podpisnik je:"
-#. EDTCF
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:141
msgctxt "macrowarnmedium|descr1aLabel"
msgid "The document contains document macros."
msgstr "Dokument vsebuje makre dokumenta."
-#. hWGP7
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:168
msgctxt "macrowarnmedium|viewSignsButton"
msgid "_View Signatures…"
msgstr "_Pokaži podpise ..."
-#. 3q4wC
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:196
msgctxt "macrowarnmedium|descr2Label"
-msgid ""
-"Macros may contain viruses. Disabling macros for a document is always safe. "
-"If you disable macros you may lose functionality provided by the document "
-"macros."
-msgstr ""
-"Makri lahko vsebujejo viruse. Če onemogočite makre v dokumentih, je to vedno"
-" varno. Če makre onemogočite, funkcionalnosti, ki so vsebovane v makrih, ne "
-"bodo na voljo."
+msgid "Macros may contain viruses. Disabling macros for a document is always safe. If you disable macros you may lose functionality provided by the document macros."
+msgstr "Makri lahko vsebujejo viruse. Če onemogočite makre v dokumentih, je to vedno varno. Če makre onemogočite, funkcionalnosti, ki so vsebovane v makrih, ne bodo na voljo."
-#. SBMFJ
-#: macrowarnmedium.ui
+#: macrowarnmedium.ui:208
msgctxt "macrowarnmedium|alwaysTrustCheckbutton"
msgid "_Always trust macros from this source"
msgstr "_Vedno zaupaj makrom iz tega vira"
-#. BABeG
-#: masterpassworddlg.ui
+#: masterpassworddlg.ui:8
msgctxt "masterpassworddlg|MasterPasswordDialog"
msgid "Enter Master Password"
msgstr "Vnesite glavno geslo"
-#. REFvG
-#: masterpassworddlg.ui
+#: masterpassworddlg.ui:86
msgctxt "masterpassworddlg|label1"
msgid "_Enter password:"
msgstr "_Vnesite geslo:"
-#. qAMT2
-#: password.ui
+#: password.ui:8
msgctxt "password|PasswordDialog"
msgid "Set Password"
msgstr "Nastavitev gesla"
-#. ioiyr
-#: setmasterpassworddlg.ui
+#: setmasterpassworddlg.ui:8
msgctxt "setmasterpassworddlg|SetMasterPasswordDialog"
msgid "Set Master Password"
msgstr "Nastavi glavno geslo"
-#. eBpmB
-#: setmasterpassworddlg.ui
+#: setmasterpassworddlg.ui:84
msgctxt "setmasterpassworddlg|label1"
-msgid ""
-"Passwords for web connections are protected by a master password. You will "
-"be asked to enter it once per session, if %PRODUCTNAME retrieves a password "
-"from the protected password list."
-msgstr ""
-"Gesla za spletne povezave so zaščitena z glavnim geslom. Če %PRODUCTNAME "
-"pridobi geslo s seznama zaščitenih gesel, boste morali vnesti glavno geslo "
-"enkrat na sejo."
+msgid "Passwords for web connections are protected by a master password. You will be asked to enter it once per session, if %PRODUCTNAME retrieves a password from the protected password list."
+msgstr "Gesla za spletne povezave so zaščitena z glavnim geslom. Če %PRODUCTNAME pridobi geslo s seznama zaščitenih gesel, boste morali vnesti glavno geslo enkrat na sejo."
-#. G2dce
-#: setmasterpassworddlg.ui
+#: setmasterpassworddlg.ui:100
msgctxt "setmasterpassworddlg|label2"
msgid "_Enter password:"
msgstr "_Vnesite geslo:"
-#. yaAhh
-#: setmasterpassworddlg.ui
+#: setmasterpassworddlg.ui:128
msgctxt "setmasterpassworddlg|label3"
msgid "_Reenter password:"
msgstr "_Ponovno vnesite geslo:"
-#. aNzdJ
-#: setmasterpassworddlg.ui
+#: setmasterpassworddlg.ui:157
msgctxt "setmasterpassworddlg|label4"
-msgid ""
-"Caution: If you forget the master password, you will be unable to access any"
-" of the information protected by it. Passwords are case sensitive."
-msgstr ""
-"Pozor: Če pozabite glavno geslo, ne boste mogli dostopati do z njim "
-"zaščitenih podatkov. Gesla razlikujejo med velikimi in malimi črkami."
+msgid "Caution: If you forget the master password, you will be unable to access any of the information protected by it. Passwords are case sensitive."
+msgstr "Pozor: Če pozabite glavno geslo, ne boste mogli dostopati do z njim zaščitenih podatkov. Gesla razlikujejo med velikimi in malimi črkami."
-#. dAeLu
-#: simplenameclash.ui
+#: simplenameclash.ui:8
msgctxt "simplenameclash|SimpleNameClashDialog"
msgid "File Exists"
msgstr "Datoteka obstaja"
-#. tCDZh
-#: simplenameclash.ui
+#: simplenameclash.ui:37
msgctxt "simplenameclash|replace"
msgid "Replace"
msgstr "Zamenjaj"
-#. j4y9t
-#: simplenameclash.ui
+#: simplenameclash.ui:51
msgctxt "simplenameclash|rename"
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
-#. iX6rE
-#: sslwarndialog.ui
+#: sslwarndialog.ui:8
msgctxt "sslwarndialog|SSLWarnDialog"
msgid "Security Warning: "
msgstr "Varnostno opozorilo: "
-#. e7vJt
-#: sslwarndialog.ui
+#: sslwarndialog.ui:24
msgctxt "sslwarndialog|ok"
msgid "Continue"
msgstr "Nadaljuj"
-#. e2CMr
-#: sslwarndialog.ui
+#: sslwarndialog.ui:38
msgctxt "sslwarndialog|cancel"
msgid "Cancel Connection"
msgstr "Prekliči povezavo"
-#. jMfYF
-#: sslwarndialog.ui
+#: sslwarndialog.ui:52
msgctxt "sslwarndialog|view"
msgid "View Certificate"
msgstr "Pokaži potrdilo"
-#. rrW2e
-#: unknownauthdialog.ui
+#: unknownauthdialog.ui:8
msgctxt "unknownauthdialog|UnknownAuthDialog"
msgid "Website Certified by an Unknown Authority"
msgstr "Spletno mesto je overil neznan izdajatelj"
-#. incLD
-#: unknownauthdialog.ui
+#: unknownauthdialog.ui:80
msgctxt "unknownauthdialog|accept"
msgid "Accept this certificate temporarily for this session"
msgstr "Sprejmi to digitalno potrdilo začasno za to sejo"
-#. fGDzR
-#: unknownauthdialog.ui
+#: unknownauthdialog.ui:97
msgctxt "unknownauthdialog|reject"
msgid "Do not accept this certificate and do not connect to this Web site"
-msgstr ""
-"Ne sprejmi tega digitalnega potrdila in se ne poveži s tem spletnim mestom"
+msgstr "Ne sprejmi tega digitalnega potrdila in se ne poveži s tem spletnim mestom"
-#. LWUhA
-#: unknownauthdialog.ui
+#: unknownauthdialog.ui:112
msgctxt "unknownauthdialog|examine"
msgid "Examine Certificate…"
msgstr "Preuči potrdilo ..."