summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/uui/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-11-15 13:55:11 +0100
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-11-15 13:55:49 +0100
commit62ec2612b30811402b61f57d97558f4cb852e6dc (patch)
tree621d0b129bc5a03a2ba3efa77cf1c47ba3bf1ad9 /source/sl/uui/messages.po
parentc5f9a42b10e393fe6b295117427e088ff3279187 (diff)
Updated Slovenian translation
Change-Id: I16a6a331b46a5d59ed9a40e310b9a963debec760
Diffstat (limited to 'source/sl/uui/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/uui/messages.po56
1 files changed, 48 insertions, 8 deletions
diff --git a/source/sl/uui/messages.po b/source/sl/uui/messages.po
index 8d3097b5002..bd606bd1b34 100644
--- a/source/sl/uui/messages.po
+++ b/source/sl/uui/messages.po
@@ -1,10 +1,10 @@
#. extracted from uui/inc
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: LibreOffice 6.3\n"
+"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-02-26 23:56+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-29 09:34+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-10-23 20:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-14 22:05+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -765,6 +765,11 @@ msgctxt "filterselect|FilterSelectDialog"
msgid "Filter Selection"
msgstr "Izberi filter"
+#: uui/uiconfig/ui/filterselect.ui:137
+msgctxt "filterselect|extended_tip|filters"
+msgid "Select the import filter for the file that you want to open."
+msgstr "Izberite uvozni filter za datoteko, ki jo želite odpreti."
+
#: uui/uiconfig/ui/logindialog.ui:8
msgctxt "logindialog|LoginDialog"
msgid "Authentication Required"
@@ -882,41 +887,76 @@ msgctxt "masterpassworddlg|MasterPasswordDialog"
msgid "Enter Master Password"
msgstr "Vnesite glavno geslo"
-#: uui/uiconfig/ui/masterpassworddlg.ui:90
+#: uui/uiconfig/ui/masterpassworddlg.ui:87
msgctxt "masterpassworddlg|label1"
msgid "_Enter password:"
msgstr "_Vnesite geslo:"
+#: uui/uiconfig/ui/masterpassworddlg.ui:109
+msgctxt "masterpassworddlg|extended_tip|password"
+msgid "Type a password. A password is case sensitive."
+msgstr "Vpišite geslo. V geslih velja razlikovanje med velikimi in malimi črkami."
+
+#: uui/uiconfig/ui/masterpassworddlg.ui:138
+msgctxt "extended_tip|MasterPasswordDialog"
+msgid "Enter the master password to continue."
+msgstr "Vnesite glavno geslo za nadaljevanje."
+
#: uui/uiconfig/ui/password.ui:8
msgctxt "password|PasswordDialog"
msgid "Set Password"
msgstr "Nastavitev gesla"
+#: uui/uiconfig/ui/password.ui:118
+msgctxt "password|extended_tip|newpassEntry"
+msgid "Type a password. A password is case sensitive."
+msgstr "Vpišite geslo. V geslih velja razlikovanje med velikimi in malimi črkami."
+
+#: uui/uiconfig/ui/password.ui:136
+msgctxt "password|extended_tip|confirmpassEntry"
+msgid "Re-enter the password."
+msgstr "Ponovno vnesite geslo."
+
#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:8
msgctxt "setmasterpassworddlg|SetMasterPasswordDialog"
msgid "Set Master Password"
msgstr "Nastavi glavno geslo"
-#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:89
+#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:86
msgctxt "setmasterpassworddlg|label1"
msgid "Passwords for web connections are protected by a master password. You will be asked to enter it once per session, if %PRODUCTNAME retrieves a password from the protected password list."
msgstr "Gesla za spletne povezave so zaščitena z glavnim geslom. Če %PRODUCTNAME pridobi geslo s seznama zaščitenih gesel, boste morali vnesti glavno geslo enkrat na sejo."
-#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:105
+#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:102
msgctxt "setmasterpassworddlg|label2"
msgid "_Enter password:"
msgstr "_Vnesite geslo:"
-#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:133
+#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:121
+msgctxt "extended_tip|password1"
+msgid "Enter the master password."
+msgstr "Vnesite glavno geslo."
+
+#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:135
msgctxt "setmasterpassworddlg|label3"
msgid "_Reenter password:"
msgstr "_Ponovno vnesite geslo:"
-#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:163
+#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:155
+msgctxt "extended_tip|password2"
+msgid "Enter the master password again."
+msgstr "Znova vnesite glavno geslo."
+
+#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:170
msgctxt "setmasterpassworddlg|label4"
msgid "Caution: If you forget the master password, you will be unable to access any of the information protected by it. Passwords are case sensitive."
msgstr "Pozor: Če pozabite glavno geslo, ne boste mogli dostopati do z njim zaščitenih podatkov. Gesla razlikujejo med velikimi in malimi črkami."
+#: uui/uiconfig/ui/setmasterpassworddlg.ui:200
+msgctxt "setmasterpassworddlg|extended_tip|SetMasterPasswordDialog"
+msgid "Assign a master password to protect the access to a saved password."
+msgstr "Dodeli glavno geslo za zaščito dostopa do shranjenega gesla."
+
#: uui/uiconfig/ui/simplenameclash.ui:8
msgctxt "simplenameclash|SimpleNameClashDialog"
msgid "File Exists"