summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/sw
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-12-16 18:24:47 +0100
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-12-17 14:03:13 +0100
commit0c5bce2255d6cab360e066c391a14d85d7e7d115 (patch)
tree99bf1f9204a00ac0d195841c090c3e667093c1e2 /source/sl/sw
parent129365b9a82c839c794b7747e6148dd0073779cb (diff)
Updated Slovenian translation
Change-Id: Ia1898aa1b2659422d96c1997dac7436f123d12f6
Diffstat (limited to 'source/sl/sw')
-rw-r--r--source/sl/sw/messages.po5398
1 files changed, 2699 insertions, 2699 deletions
diff --git a/source/sl/sw/messages.po b/source/sl/sw/messages.po
index a0052a7e140..d545cdc6efb 100644
--- a/source/sl/sw/messages.po
+++ b/source/sl/sw/messages.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 18:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:02+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-14 23:10+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
"Language: sl\n"
@@ -89,8 +89,8 @@ msgstr "Vzdržujte hierarhijo ravni naslovov. Naslov ravni %LEVEL_CURRENT% se ne
#: sw/inc/AccessibilityCheckStrings.hrc:30
msgctxt "STR_FONTWORKS"
-msgid "Avoid fontworks in your documents. Be sure you're using it in order to show a sample or another meaningless text."
-msgstr "Izogibajte se elementom Stavca v dokumentih. Preverite, da se uporabljajo zgolj za vzorec ali za drugo nepomembno besedilo."
+msgid "Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text."
+msgstr "V dokumentih se izogibajte elementom Stavca. Preverite, da se uporabljajo zgolj za vzorec ali za drugo nepomembno besedilo."
#: sw/inc/AccessibilityCheckStrings.hrc:32
msgctxt "STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE"
@@ -8169,37 +8169,37 @@ msgctxt "abstractdialog|AbstractDialog"
msgid "Create AutoAbstract"
msgstr "Ustvari samopovzetek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:118
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:119
msgctxt "abstractdialog|label2"
msgid "Included outline levels"
msgstr "Vključene ravni orisa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:134
msgctxt "abstractdialog|label3"
msgid "Paragraphs per level"
msgstr "Odstavkov na raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:148
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:149
msgctxt "abstractdialog|label4"
msgid "The abstract contains the selected number of paragraphs from the included outline levels."
msgstr "Povzetek vsebuje izbrano število odstavkov iz vključenih ravni orisa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:169
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:170
msgctxt "abstractdialog|extended_tip|outlines"
msgid "Enter the extent of the outline levels to be copied to the new document."
msgstr "Vnesite velikost ravni orisa za kopiranje v nov dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:186
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:187
msgctxt "abstractdialog|extended_tip|paras"
msgid "Specify the maximum number of consecutive paragraphs to be included in the AutoAbstract document after each heading."
msgstr "Po vsakem naslovu določite največje število zaporednih odstavkov za vključitev v dokument samopovzetka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:203
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:204
msgctxt "abstractdialog|label1"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:228
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/abstractdialog.ui:229
msgctxt "abstractdialog|extended_tip|AbstractDialog"
msgid "Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents."
msgstr "Kopira naslove in sledeče odstavke iz aktivnega dokumenta v nov dokument s samopovzetkom. Samopovzetek je uporaben za pregled dolgih dokumentov."
@@ -8224,97 +8224,97 @@ msgctxt "addressblockdialog|AddressBlockDialog"
msgid "New Address Block"
msgstr "Nov naslovni blok"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:128
msgctxt "addressblockdialog|addressesft"
msgid "Address _elements"
msgstr "_Elementi naslova"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:172
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:173
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|addresses"
msgid "Select a field and drag the field to the other list."
msgstr "Izberite polje in ga povlecite na drug seznam."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:188
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:189
msgctxt "addressblockdialog|addressdestft"
msgid "1. Drag address elements here"
msgstr "1. Povlecite elemente naslova sem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:213
msgctxt "addressblockdialog|up|tooltip_text"
msgid "Move up"
msgstr "Premakni navzgor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:215
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:217
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|up"
msgid "Select an item in the list and click an arrow button to move the item."
msgstr "Iz seznama izberite element in kliknite na gumb s puščico, da ga premaknete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:229
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:231
msgctxt "addressblockdialog|left|tooltip_text"
msgid "Move left"
msgstr "Premakni levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:235
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|left"
msgid "Select an item in the list and click an arrow button to move the item."
msgstr "Iz seznama izberite element in kliknite na gumb s puščico, da ga premaknete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:249
msgctxt "addressblockdialog|right|tooltip_text"
msgid "Move right"
msgstr "Premakni desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:251
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:253
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|right"
msgid "Select an item in the list and click an arrow button to move the item."
msgstr "Iz seznama izberite element in kliknite na gumb s puščico, da ga premaknete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:267
msgctxt "addressblockdialog|down|tooltip_text"
msgid "Move down"
msgstr "Premakni navzdol"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:269
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:271
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|down"
msgid "Select an item in the list and click an arrow button to move the item."
msgstr "Iz seznama izberite element in kliknite na gumb s puščico, da ga premaknete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:305
msgctxt "addressblockdialog|label3"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:317
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:319
msgctxt "addressblockdialog|customft"
msgid "2. Customi_ze salutation"
msgstr "2. Po_zdrav po meri ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:340
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:342
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|custom"
msgid "Select a value from the list for the salutation and the punctuation mark fields."
msgstr "Iz seznama izberite vrednost za pozdrav in polja ločil."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:373
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|addressdest"
msgid "Arrange the fields by drag-and-drop or use the arrow buttons."
msgstr "Uredite polja z načinom povleci in spusti ali pa uporabite gumbe s puščicami."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:404
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:406
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|addrpreview"
msgid "Displays a preview of the first database record with the current salutation layout."
msgstr "Prikaže predogled za prvi zapis zbirke podatkov skupaj s trenutno postavitvijo pozdrava."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:428
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:431
msgctxt "addressblockdialog|fromaddr|tooltip_text"
msgid "Remove from address"
msgstr "Odstrani iz naslova"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:435
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|fromaddr"
msgid "Removes the selected field from the other list."
msgstr "Izbrano polje odstrani iz drugega seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:449
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/addressblockdialog.ui:452
msgctxt "addressblockdialog|extended_tip|toaddr"
msgid "Adds the selected field from the list of salutation elements to the other list. You can add a field more than once."
msgstr "Izbrano polje iz seznama za elemente pozdravov doda na drug seznam. Polje lahko dodate več kot enkrat."
@@ -8334,7 +8334,7 @@ msgctxt "alreadyexistsdialog|textbuffer2"
msgid "Please save this document under a different name."
msgstr "Prosimo, shranite ta dokument pod drugim imenom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/alreadyexistsdialog.ui:81
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/alreadyexistsdialog.ui:82
msgctxt "alreadyexistsdialog|label1"
msgid "Subject:"
msgstr "Zadeva:"
@@ -8394,77 +8394,77 @@ msgctxt "asciifilterdialog|AsciiFilterDialog"
msgid "ASCII Filter Options"
msgstr "Možnosti filtra za ASCII"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:101
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:102
msgctxt "asciifilterdialog|label2"
msgid "_Character set:"
msgstr "_Nabor znakov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:115
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:116
msgctxt "asciifilterdialog|fontft"
msgid "Default fonts:"
msgstr "Privzete pisave:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:129
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:130
msgctxt "asciifilterdialog|languageft"
msgid "Lan_guage:"
msgstr "_Jezik:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:143
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:144
msgctxt "asciifilterdialog|label5"
msgid "_Paragraph break:"
msgstr "_Prelom odstavka:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:159
msgctxt "asciifilterdialog|extended_tip|charset"
msgid "Specifies the character set of the file for export or import."
msgstr "Določi nabor znakov, ki bo uporabljen za uvožene ali izvožene datoteke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:174
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:175
msgctxt "asciifilterdialog|extended_tip|font"
msgid "By setting a default font, you specify that the text should be displayed in a specific font. The default fonts can only be selected when importing."
msgstr "Z nastavitvijo privzete pisave določite, da naj bo besedilo prikazano v izbrani pisavi. Privzeto pisavo lahko izberete le pri uvozu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:191
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:192
msgctxt "asciifilterdialog|crlf"
msgid "_CR & LF"
msgstr "_CR in LF"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:202
msgctxt "asciifilterdialog|extended_tip|crlf"
msgid "Produces a \"Carriage Return\" and a \"Linefeed\". This option is the default."
msgstr "Vstavi kodo za prehod na začetek vrstice (»Carriage Return«) in kodo za pomik v novo vrstico (»Linefeed«) na mesto preloma odstavka. Ta možnost je privzeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:214
msgctxt "asciifilterdialog|cr"
msgid "C_R"
msgstr "C_R"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:225
msgctxt "asciifilterdialog|extended_tip|cr"
msgid "Produces a \"Carriage Return\" as the paragraph break."
msgstr "Vstavi kodo za prehod na začetek vrstice (»Carriage Return«) na mesto preloma odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:236
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:237
msgctxt "asciifilterdialog|lf"
msgid "_LF"
msgstr "_LF"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:248
msgctxt "asciifilterdialog|extended_tip|lf"
msgid "Produces a \"Linefeed\" as the paragraph break."
msgstr "Vstavi kodo za pomik v novo vrstico (»Linefeed«) za prelom odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:278
msgctxt "asciifilterdialog|extended_tip|language"
msgid "Specifies the language of the text, if this has not already been defined. This setting is only available when importing."
msgstr "Določa jezik besedila, če ta še ni bil določen. Ta nastavitev je na voljo le pri uvozu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:288
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:289
msgctxt "asciifilterdialog|includebom"
msgid "Include byte-order mark"
msgstr "Vključi oznako za vrstni red bajtov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:311
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/asciifilterdialog.ui:312
msgctxt "asciifilterdialog|label1"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
@@ -8484,37 +8484,37 @@ msgctxt "assignfieldsdialog|MATCHING_LABEL"
msgid "Assign the fields from your data source to match the address elements."
msgstr "Določite polja iz podatkovnega vira, ki se ujemajo z elementi naslova."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:157
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:160
msgctxt "assignfieldsdialog|extended_tip|FIELDS"
msgid "Select a field name in your database for each logical address element."
msgstr "Izberite ime polja v svoji zbirki podatkov za vsak logični element naslova."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:187
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:191
msgctxt "assignfieldsdialog|ST_ADDRESSELEMENT"
msgid "Address elements"
msgstr "Elementi naslova"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:199
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:203
msgctxt "assignfieldsdialog|ST_PREVIEW"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:216
msgctxt "assignfieldsdialog|ST_MATCHESTO"
msgid "Matches to field"
msgstr "Polja, ki naj se ujemajo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:238
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:242
msgctxt "assignfieldsdialog|PREVIEW_LABEL"
msgid "Address block preview"
msgstr "Predogled naslovnega bloka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:269
msgctxt "assignfieldsdialog|extended_tip|PREVIEW"
msgid "Displays a preview of the values of the first data record."
msgstr "Pokaže predogled vrednosti prvega zapisa podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:298
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignfieldsdialog.ui:302
msgctxt "assignfieldsdialog|extended_tip|AssignFieldsDialog"
msgid "Matches the logical field names of the layout dialog to the field names in your database when you create new address blocks or salutations."
msgstr "Logična imena polj, ki so v pogovornem oknu postavitve, se ujemajo z imeni polj v vaši zbirki podatkov, ko ustvarite nove naslovne bloke ali pozdrave."
@@ -8524,47 +8524,47 @@ msgctxt "assignstylesdialog|AssignStylesDialog"
msgid "Assign Styles"
msgstr "Dodeli sloge"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:202
msgctxt "assignstylesdialog|left|tooltip_text"
msgid "Promote level"
msgstr "Povišaj raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:204
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:206
msgctxt "assignstylesdialog|left-atkobject"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:205
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:207
msgctxt "assignstylesdialog|extended_tip|left"
msgid "Moves the selected paragraph style up one level in the index hierarchy."
msgstr "Premakne izbrani odstavek eno raven više v hierarhiji oštevilčenja ali oznak."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:220
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:222
msgctxt "assignstylesdialog|right|tooltip_text"
msgid "Demote level"
msgstr "Ponižaj raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:226
msgctxt "assignstylesdialog|right-atkobject"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:227
msgctxt "assignstylesdialog|extended_tip|right"
msgid "Moves the selected paragraph style down one level in the index hierarchy."
msgstr "Premakne izbrani odstavek eno raven niže v hierarhiji oštevilčenja ali oznak."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:273
msgctxt "assignstylesdialog|stylecolumn"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:463
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:465
msgctxt "assignstylesdialog|label3"
msgid "Styles"
msgstr "Slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:488
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/assignstylesdialog.ui:490
msgctxt "assignstylesdialog|extended_tip|AssignStylesDialog"
msgid "Creates index entries from specific paragraph styles."
msgstr "Ustvari vnose v kazalo iz posebnih slogov odstavka."
@@ -8584,7 +8584,7 @@ msgctxt "attachnamedialog|textbuffer2"
msgid "If you would like to provide one, please type it now."
msgstr "Če želite podati novo, jo vnesite zdaj."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/attachnamedialog.ui:81
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/attachnamedialog.ui:82
msgctxt "attachnamedialog|label1"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
@@ -8594,127 +8594,127 @@ msgctxt "authenticationsettingsdialog|AuthenticationSettingsDialog"
msgid "Server Authentication"
msgstr "Overitev strežnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:92
msgctxt "authenticationsettingsdialog|authentication"
msgid "The outgoing mail server (SMTP) requires au_thentication"
msgstr "Strežnik odhodne pošte (SMTP) zahteva overi_tev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:101
msgctxt "extended_tip|authentication"
msgid "Enables the authentication that is required to send email by SMTP."
msgstr "Omogoča overitev, ki je potrebna za pošiljanje e-pošte prek SMTP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:112
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:113
msgctxt "authenticationsettingsdialog|separateauthentication"
msgid "The outgoing mail server (SMTP) requires _separate authentication"
msgstr "Strežnik odhodne pošte (SMTP) zahteva _ločeno overitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:123
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:124
msgctxt "extended_tip|separateauthentication"
msgid "Select if your SMTP server requires a user name and password."
msgstr "Izberite, če vaš strežnik SMTP zahteva uporabniško ime in geslo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:139
msgctxt "authenticationsettingsdialog|label1"
msgid "Outgoing mail server:"
msgstr "Strežnik odhodne pošte:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:157
msgctxt "extended_tip|username"
msgid "Enter the user name for the SMTP server."
msgstr "Vnesite uporabniško ime za strežnik SMTP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:170
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:171
msgctxt "authenticationsettingsdialog|username_label"
msgid "_User name:"
msgstr "_Uporabniško ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:191
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:192
msgctxt "extended_tip|outpassword"
msgid "Enter the password for the user name."
msgstr "Vnesite geslo za uporabniško ime."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:205
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:206
msgctxt "authenticationsettingsdialog|outpassword_label"
msgid "_Password:"
msgstr "_Geslo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:218
msgctxt "authenticationsettingsdialog|smtpafterpop"
msgid "The outgoing mail server uses the same authentication as the _incoming mail server"
msgstr "Strežnik za odhodno pošto uporablja isto overitev kot strežnik za _dohodno pošto."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:229
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:230
msgctxt "extended_tip|smtpafterpop"
msgid "Select if you are required to first read your email before you can send email."
msgstr "Izberite, če morate najprej prebrati svojo e-pošto, preden jo lahko pošljete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:244
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:245
msgctxt "authenticationsettingsdialog|label2"
msgid "Incoming mail server:"
msgstr "Strežnik dohodne pošte:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:262
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:263
msgctxt "extended_tip|server"
msgid "Enter the server name of your POP 3 or IMAP mail server."
msgstr "Vnesite ime svojega poštnega strežnika POP 3 ali IMAP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:276
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:277
msgctxt "authenticationsettingsdialog|server_label"
msgid "Server _name:"
msgstr "Ime strež_nika:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:295
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:296
msgctxt "extended_tip|port"
msgid "Enter the port on the POP3 or IMAP server."
msgstr "Vnesite vrata strežnika POP3 ali IMAP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:308
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:309
msgctxt "authenticationsettingsdialog|port_label"
msgid "P_ort:"
msgstr "Vr_ata:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:323
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:324
msgctxt "authenticationsettingsdialog|label3"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:333
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:334
msgctxt "authenticationsettingsdialog|pop3"
msgid "_POP3"
msgstr "_POP3"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:343
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:344
msgctxt "extended_tip|pop3"
msgid "Specifies that the incoming mail server uses POP 3."
msgstr "Določa, da strežnik dohodne pošte uporablja POP 3."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:354
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:355
msgctxt "authenticationsettingsdialog|imap"
msgid "_IMAP"
msgstr "_IMAP"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:365
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:366
msgctxt "extended_tip|imap"
msgid "Specifies that the incoming mail server uses IMAP."
msgstr "Določa, da strežnik dohodne pošte uporablja IMAP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:383
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:384
msgctxt "extended_tip|inusername"
msgid "Enter the user name for the IMAP server."
msgstr "Vnesite uporabniško ime za strežnik IMAP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:403
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:404
msgctxt "extended_tip|inpassword"
msgid "Enter the password."
msgstr "Vnesite geslo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:417
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:418
msgctxt "authenticationsettingsdialog|inusername_label"
msgid "Us_er name:"
msgstr "_Uporabniško ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/authenticationsettingsdialog.ui:433
msgctxt "authenticationsettingsdialog|inpassword_label"
msgid "Pass_word:"
msgstr "Ges_lo:"
@@ -8734,92 +8734,92 @@ msgctxt "autoformattable|extended_tip|ok"
msgid "Saves all changes and closes dialog."
msgstr "Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:135
msgctxt "autoformattable|extended_tip|preview"
msgid "Displays a preview of the current selection."
msgstr "Pokaže predogled trenutnega izbora."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:175
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:177
msgctxt "autoformattable|extended_tip|formatlb"
msgid "Lists the available formatting styles for tables. Click the format that you want to apply, and then click OK."
msgstr "Za tabele našteje sloge oblikovanja, ki so na voljo. Kliknite obliko, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite V redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:208
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:210
msgctxt "autoformattable|extended_tip|add"
msgid "Adds a new table style to the list."
msgstr "Na seznam doda nov slog tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:227
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:229
msgctxt "autoformattable|extended_tip|remove"
msgid "Deletes the selected element or elements after confirmation."
msgstr "Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:239
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:241
msgctxt "autoformattable|rename"
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:264
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:266
msgctxt "autoformattable|label1"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:297
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:300
msgctxt "autoformattable|numformatcb"
msgid "Number format"
msgstr "Oblika številk"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:309
msgctxt "autoformattable|extended_tip|numformatcb"
msgid "Includes numbering formats in the selected table style."
msgstr "V izbrani slog tabele vključi oblike oštevilčevanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:317
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:320
msgctxt "autoformattable|bordercb"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:326
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:329
msgctxt "autoformattable|extended_tip|bordercb"
msgid "Includes border styles in the selected table style."
msgstr "V izbrani slog tabele vključi sloge obrob."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:337
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:340
msgctxt "autoformattable|fontcb"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:346
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:349
msgctxt "autoformattable|extended_tip|fontcb"
msgid "Includes font formatting in the selected table style."
msgstr "V izbrani slog tabele vključi oblikovanje pisave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:357
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:360
msgctxt "autoformattable|patterncb"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:366
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:369
msgctxt "autoformattable|extended_tip|patterncb"
msgid "Includes background styles in the selected table style."
msgstr "V izbrani slog tabele vključi sloge ozadja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:377
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:380
msgctxt "autoformattable|alignmentcb"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:386
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:389
msgctxt "autoformattable|extended_tip|alignmentcb"
msgid "Includes alignment settings in the selected table style."
msgstr "V izbrani slog tabele vključi nastavitve za poravnavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:406
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:409
msgctxt "autoformattable|label2"
msgid "Formatting"
msgstr "Oblikovanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:439
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autoformattable.ui:442
msgctxt "autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog"
msgid "Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders."
msgstr "Samodejno uporabi oblike za trenutne tabele, vključno s pisavo, senčenjem in robovi."
@@ -8954,67 +8954,67 @@ msgctxt "autotext|insert"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:314
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:316
msgctxt "autotext|relfile"
msgid "_File system"
msgstr "_Datotečni sistem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:323
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:325
msgctxt "autotext|extended_tip|relfile"
msgid "Links to AutoText directories on your computer are relative."
msgstr "Povezave na mape samobesedil na vašem računalniku so relativne."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:334
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:336
msgctxt "autotext|relnet"
msgid "Inter_net"
msgstr "I_nternet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:343
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:345
msgctxt "autotext|extended_tip|relnet"
msgid "Links to files on the Internet are relative."
msgstr "Povezave na datoteke z interneta so relativne."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:360
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:362
msgctxt "autotext|label1"
msgid "Save Links Relative To"
msgstr "Shrani povezave glede na"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:388
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:391
msgctxt "autotext|inserttip"
msgid "_Display remainder of name as suggestion while typing"
msgstr "_Pokaži ostanek imena kot predlog med vnašanjem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:413
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:417
msgctxt "autotext|nameft"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:426
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:430
msgctxt "autotext|shortnameft"
msgid "Shortcut:"
msgstr "Bližnjica:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:444
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:448
msgctxt "autotext|extended_tip|name"
msgid "Displays the name of the selected AutoText category. To change the name of the category, type a new name, and then click Rename. To create a new category, type a name, and then click New."
msgstr "Prikaže ime izbrane kategorije samobesedila. Za spremembo imena kategorije vnesite novo ime in nato kliknite Preimenuj. Če želite ustvariti novo kategorijo, vnesite ime in kliknite Nova."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:463
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:467
msgctxt "autotext|extended_tip|shortname"
msgid "Displays the shortcut for the selected AutoText entry. If you are creating a new AutoText entry, type the shortcut that you want to use for the entry."
msgstr "Prikaže bližnjico za izbran vnos v samobesedilo. Če ustvarjate nov vnos v samobesedilo, vtipkajte bližnjico, ki jo želite uporabiti za vnos."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:513
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:517
msgctxt "autotext|category-atkobject"
msgid "Category"
msgstr "Kategorija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:548
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:553
msgctxt "autotext|example-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:584
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:589
msgctxt "autotext|extended_tip|AutoTextDialog"
msgid "Creates, edits, or inserts AutoText. You can store formatted text, text with graphics, tables, and fields as AutoText. To quickly insert AutoText, type the shortcut for the AutoText in your document, and then press F3."
msgstr "Ustvari, uredi ali vstavi samobesedilo. Shranite lahko oblikovano besedilo, besedila z grafiko, tabele in polja kot samobesedilo. Za hitro vstavitev samobesedila v dokument vtipkajte bližnjico za samobesedilo in nato pritisnite F3."
@@ -9054,62 +9054,62 @@ msgctxt "bibliographyentry|modify"
msgid "Apply"
msgstr "Uporabi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:153
msgctxt "bibliographyentry|frombibliography"
msgid "Bibliography Database"
msgstr "Bibliografska zbirka podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:162
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:163
msgctxt "bibliographyentry|extended_tip|frombibliography"
msgid "Inserts a reference from the bibliography database."
msgstr "Vstavi sklic iz bibliografske zbirke podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:173
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:174
msgctxt "bibliographyentry|fromdocument"
msgid "Document Content"
msgstr "Vsebina dokumenta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:184
msgctxt "bibliographyentry|extended_tip|fromdocument"
msgid "Inserts a reference from the bibliography records that are stored in the current document."
msgstr "Sklic vstavi iz bibliografskih zapisov, ki so shranjeni v trenutnem dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:201
msgctxt "bibliographyentry|label1"
msgid "Bibliography Source"
msgstr "Bibliografski vir"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:237
msgctxt "bibliographyentry|label2"
msgid "Author"
msgstr "Avtor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:249
msgctxt "bibliographyentry|label3"
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:284
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:286
msgctxt "bibliographyentry|extended_tip|entrylb"
msgid "Select the short name of the bibliography record that you want to insert."
msgstr "Izberite kratko ime za bibliografski zapis, ki ga želite vstaviti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:302
msgctxt "bibliographyentry|extended_tip|entryed"
msgid "Select the short name of the bibliography record that you want to insert."
msgstr "Izberite kratko ime za bibliografski zapis, ki ga želite vstaviti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:313
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:315
msgctxt "bibliographyentry|label5"
msgid "Short name"
msgstr "Kratko ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:334
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:336
msgctxt "bibliographyentry|label4"
msgid "Entry"
msgstr "Vnos"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:358
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bibliographyentry.ui:360
msgctxt "bibliographyentry|extended_tip|BibliographyEntryDialog"
msgid "Inserts a bibliography reference."
msgstr "Vstavi bibliografski sklic."
@@ -9129,217 +9129,217 @@ msgctxt "bulletsandnumbering|reset"
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:161
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:162
msgctxt "bulletsandnumbering|bullets"
msgid "Bullets"
msgstr "Oznake"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:207
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:209
msgctxt "bulletsandnumbering|singlenum"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:254
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:257
msgctxt "bulletsandnumbering|outlinenum"
msgid "Outline"
msgstr "Oris"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:301
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:305
msgctxt "bulletsandnumbering|graphics"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:348
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:353
msgctxt "bulletsandnumbering|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:395
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/bulletsandnumbering.ui:401
msgctxt "bulletsandnumbering|customize"
msgid "Customize"
msgstr "Prilagodi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:29
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:30
msgctxt "businessdatapage|label5"
msgid "Company:"
msgstr "Podjetje:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:43
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:44
msgctxt "businessdatapage|streetft"
msgid "Slogan:"
msgstr "Moto:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:57
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:58
msgctxt "businessdatapage|countryft"
msgid "Co_untry/state:"
msgstr "Dr_žava/zvezna država:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:71
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:72
msgctxt "businessdatapage|label8"
msgid "Position:"
msgstr "Položaj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:85
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:86
msgctxt "businessdatapage|phoneft"
msgid "Fa_x:"
msgstr "Fa_ks:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:92
msgctxt "businessdatapage|phoneft-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Tel. (doma)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:105
msgctxt "businessdatapage|faxft"
msgid "Homepage/email:"
msgstr "Domača stran / e-pošta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:129
msgctxt "businessdatapage|company-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:128
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:130
msgctxt "extended tip | company"
msgid "Type the name of your company in this field."
msgstr "V to polje vnesite ime svojega podjetja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:157
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:160
msgctxt "businessdatapage|position-atkobject"
msgid "Title"
msgstr "Naziv"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:161
msgctxt "extended tip | position"
msgid "Type your position in the company in this field."
msgstr "V to polje vnesite svoj položaj v podjetju."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:186
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:190
msgctxt "businessdatapage|fax-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Tel. (doma)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:187
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:191
msgctxt "extended tip | fax"
msgid "Type company fax number in this field."
msgstr "V to polje vnesite številko svojega službenega faksa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:222
msgctxt "businessdatapage|url-atkobject"
msgid "Fax number"
msgstr "Številka faksa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:218
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:223
msgctxt "extended tips | url"
msgid "Company homepage"
msgstr "Domača stran podjetja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:240
msgctxt "businessdatapage|email-atkobject"
msgid "email address"
msgstr "E-poštni naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:236
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:241
msgctxt "extended tip | email"
msgid "Type your company email address."
msgstr "V to polje vnesite svoj službeni e-poštni naslov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:255
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:260
msgctxt "businessdatapage|eastnameft"
msgid "Company 2nd line:"
msgstr "Podjetje 2. vrstica:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:278
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:284
msgctxt "businessdatapage|company2-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Priimek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:279
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:285
msgctxt "extended tips | company2"
msgid "Company second line"
msgstr "Druga vrstica o podjetju."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:298
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:304
msgctxt "businessdatapage|icityft"
msgid "_Zip/city:"
msgstr "Po_šta/kraj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:321
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:328
msgctxt "businessdatapage|icity-atkobject"
msgid "City"
msgstr "Mesto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:322
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:329
msgctxt "extended tip | icity"
msgid "Type the company city"
msgstr "V to polje vnesite kraj sedeža podjetja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:339
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:346
msgctxt "businessdatapage|izip-atkobject"
msgid "Zip code"
msgstr "Poštna številka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:340
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:347
msgctxt "extended tip | izip"
msgid "Type company ZIP in this field."
msgstr "V to polje vnesite poštno številko podjetja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:368
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:376
msgctxt "extended tips | slogan"
msgid "Company slogan"
msgstr "Slogan podjetja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:397
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:406
msgctxt "extended tips | country"
msgid "Company country"
msgstr "Država podjetja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:414
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:423
msgctxt "extended tip | state"
msgid "Type company state."
msgstr "V to polje vnesite zvezno državo oz. pokrajino sedeža podjetja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:433
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:442
msgctxt "businessdatapage|titleft1"
msgid "Phone/mobile:"
msgstr "Telefon/mobilni:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:457
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:467
msgctxt "businessdatapage|phone-atkobject"
msgid "Title"
msgstr "Naziv"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:458
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:468
msgctxt "extended tips | phone"
msgid "Type business phone"
msgstr "V to polje vnesite službeno telefonsko številko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:475
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:485
msgctxt "businessdatapage|mobile-atkobject"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:476
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:486
msgctxt "extended tips | mobile"
msgid "Type company mobile"
msgstr "V to polje vnesite službeno mobilno telefonsko številko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:495
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:505
msgctxt "businessdatapage|streetft1"
msgid "Street:"
msgstr "Ulica:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:518
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:529
msgctxt "extended tip | street"
msgid "Type the name of company street in this field."
msgstr "V to polje vnesite ime ulice podjetja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:541
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:552
msgctxt "businessdatapage|label1"
msgid "Business Data"
msgstr "Poslovni podatki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:549
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/businessdatapage.ui:560
msgctxt "businessdatapage|extended_tip|BusinessDataPage"
msgid "Contains contact information for business cards that use a layout from a 'Business Card, Work' category. Business card layouts are selected on the Business Cards tab."
msgstr "Vsebuje kontaktne podatke za vizitke z izbrano postavitvijo iz kategorije »Vizitke, poslovne«. Postavitve vizitk lahko izberete na zavihku Vizitke."
@@ -9369,187 +9369,187 @@ msgctxt "captionoptions|CaptionOptionsDialog"
msgid "Caption Options"
msgstr "Možnosti napisa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:110
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:111
msgctxt "captionoptions|extended_tip|level"
msgid "Select the number of outline levels from the top of the chapter hierarchy down to include in the caption label."
msgstr "Izberite številko ravni orisa iz začetka hierarhije poglavja, da se vključijo v oznako napisa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:128
msgctxt "captionoptions|extended_tip|separator"
msgid "Enter the character that you want to insert between the chapter number and the caption number."
msgstr "Vnesite znak, ki ga želite vstaviti med številko poglavja in številko naslova."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:140
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:141
msgctxt "captionoptions|label5"
msgid "_Level:"
msgstr "_Raven:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:155
msgctxt "captionoptions|label6"
msgid "_Separator:"
msgstr "_Ločilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:172
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:173
msgctxt "captionoptions|label1"
msgid "Numbering Captions by Chapter"
msgstr "Številčenje naslovov po poglavjih"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:209
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:211
msgctxt "captionoptions|label4"
msgid "Character style:"
msgstr "Znakovni slog:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:226
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:228
msgctxt "captionoptions|extended_tip|style"
msgid "Specifies the character style."
msgstr "Določa znakovni slog."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:239
msgctxt "captionoptions|border_and_shadow"
msgid "_Apply border and shadow"
msgstr "_Uporabi obrobe in senčenje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:249
msgctxt "captionoptions|extended_tip|border_and_shadow"
msgid "Applies the border and shadow of the object to the caption frame."
msgstr "Uporabi obrobe in senčenje predmeta za okvir naslova."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:267
msgctxt "captionoptions|label2"
msgid "Category and Frame Format"
msgstr "Kategorija in oblika okvirov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:302
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:305
msgctxt "captionoptions|label7"
msgid "Caption order:"
msgstr "Zaporedje napisov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:318
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:321
msgctxt "captionoptions|liststore1"
msgid "Category first"
msgstr "Najprej kategorija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:319
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:322
msgctxt "captionoptions|liststore1"
msgid "Numbering first"
msgstr "Najprej zap. številka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:335
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/captionoptions.ui:338
msgctxt "captionoptions|label3"
msgid "Caption"
msgstr "Napis"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:62
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:65
msgctxt "cardmediumpage|address"
msgid "Address"
msgstr "Naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:72
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:75
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|address"
msgid "Creates a label with your return address. Text that is currently in the Label text box is overwritten."
msgstr "Ustvari nalepko z vašim povratnim naslovom. Besedilo, ki je trenutno v polju Besedilo nalepke je prepisano."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:86
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:89
msgctxt "cardmediumpage|label2"
msgid "Label text:"
msgstr "Besedilo nalepke:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:120
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|textview"
msgid "Enter the text that you want to appear on the label. You can also insert a database field."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite imeti na nalepki. Prav tako lahko vstavite polje zbirke podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:151
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:156
msgctxt "cardmediumpage|label4"
msgid "Database:"
msgstr "Zbirka podatkov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:168
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:173
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|database"
msgid "Select the database that you want to use as the data source for your label."
msgstr "Izberite zbirko podatkov, ki jo želite uporabiti kot vir podatkov za vašo nalepko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:194
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:200
msgctxt "cardmediumpage|label7"
msgid "Table:"
msgstr "Tabela:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:217
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|table"
msgid "Select the database table containing the field(s) that you want to use in your label."
msgstr "Izberite tabelo zbirke podatkov s poljem oz. polji, ki jih želite uporabiti na vaši nalepki."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:244
msgctxt "cardmediumpage|label8"
msgid "Database field:"
msgstr "Polje zbirke podatkov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:254
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:261
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|field"
msgid "Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box."
msgstr "Izberite polje zbirke podatkov, ki ga želite, in kliknite puščico na njegovi levi strani, da bi polje vstavili v okno Besedilo nalepke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:280
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:287
msgctxt "cardmediumpage|insert|tooltip_text"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:286
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:293
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|insert"
msgid "Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box."
msgstr "Izberite polje zbirke podatkov, ki ga želite, in kliknite puščico na njegovi levi strani, da bi polje vstavili v okno Besedilo nalepke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:310
msgctxt "cardmediumpage|label6"
msgid "Inscription"
msgstr "Napis"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:350
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:360
msgctxt "cardmediumpage|continuous"
msgid "_Continuous"
msgstr "_Zvezno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:360
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:370
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|continuous"
msgid "Prints labels on continuous paper."
msgstr "Natisne vizitke na neskončni papir."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:381
msgctxt "cardmediumpage|sheet"
msgid "_Sheet"
msgstr "Delovni li_st"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:403
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:414
msgctxt "cardmediumpage|label5"
msgid "Brand:"
msgstr "Znamka:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:417
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:428
msgctxt "cardmediumpage|label3"
msgid "_Type:"
msgstr "_Vrsta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:435
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:446
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|brand"
msgid "Select the brand of paper that you want to use."
msgstr "Izberite znamko papirja, ki ga želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:452
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:463
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|type"
msgid "Select the size format that you want to use. The available formats depend on the brand on what you selected in the Brand list. If you want to use a custom label format, select [User], and then click the Format tab to define the format."
msgstr "Izberite velikost formata, ki ga želite uporabiti. Razpoložljive oblike so odvisne od tega, kar ste izbrali na seznamu Znamka. Če želite uporabiti izmero formata po meri, izberite [Uporabniško] in kliknite zavihek Oblika, da določite obliko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:480
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:491
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|formatinfo"
msgid "The paper type and the dimensions of the business card are displayed at the bottom of the Format area."
msgstr "Vrsta papirja in dimenzije vizitke so prikazane na dnu področja Oblika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:507
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:518
msgctxt "cardmediumpage|label1"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:522
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/cardmediumpage.ui:533
msgctxt "cardmediumpage|extended_tip|CardMediumPage"
msgid "Specify the label text and choose the paper size for the label."
msgstr "Določite besedilo nalepke in izberite velikost papirja za nalepko."
@@ -9559,32 +9559,32 @@ msgctxt "ccdialog|CCDialog"
msgid "Copy To"
msgstr "Kopija za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:102
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:103
msgctxt "ccdialog|label2"
msgid "_Cc:"
msgstr "_Kp:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:116
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:117
msgctxt "ccdialog|label3"
msgid "_Bcc:"
msgstr "_Skp:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:131
msgctxt "ccdialog|label4"
msgid "Note: Separate email addresses with a semicolon (;)."
msgstr "Opomba: E-poštne naslove ločite s podpičjem (;)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:148
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:149
msgctxt "ccdialog|extended_tip|cc"
msgid "Enter the recipients of email copies, separated by a semicolon (;)."
msgstr "Vpišite imena prejemnikov kopij e-pošte in jih ločite s podpičjem (;)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:166
msgctxt "ccdialog|extended_tip|bcc"
msgid "Enter the recipients of email blind copies, separated by a semicolon (;)."
msgstr "Vnesite prejemnike e-poštnih skritih kopij in jih ločite s podpičjem (;)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/ccdialog.ui:183
msgctxt "ccdialog|label1"
msgid "Send a Copy of This Mail To..."
msgstr "Kopijo tega sporočila pošlji ..."
@@ -9594,132 +9594,132 @@ msgctxt "characterproperties|CharacterPropertiesDialog"
msgid "Character"
msgstr "Znak"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:153
msgctxt "characterproperties|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:198
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:200
msgctxt "characterproperties|fonteffects"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:248
msgctxt "characterproperties|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:292
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:296
msgctxt "characterproperties|asianlayout"
msgid "Asian Layout"
msgstr "Azijska postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:339
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:344
msgctxt "characterproperties|hyperlink"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hiperpovezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:386
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:392
msgctxt "characterproperties|background"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:433
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/characterproperties.ui:440
msgctxt "characterproperties|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:33
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:34
msgctxt "charurlpage|label36"
msgid "URL:"
msgstr "URL:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:47
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:48
msgctxt "charurlpage|label37"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:61
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:62
msgctxt "charurlpage|textft"
msgid "Text:"
msgstr "Besedilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:75
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:76
msgctxt "charurlpage|label39"
msgid "Target frame:"
msgstr "Ciljni okvir:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:87
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:88
msgctxt "charurlpage|eventpb"
msgid "Events..."
msgstr "Dogodki ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:94
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:95
msgctxt "charurlpage|extended_tip|eventpb"
msgid "Specify an event that triggers when you click the hyperlink."
msgstr "Navedite, kaj se zgodi, ko kliknete hiperpovezavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:112
msgctxt "charurlpage|extended_tip|urled"
msgid "Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink."
msgstr "Vnesite naslov URL datoteke, ki jo želite odpreti, ko kliknete hiperpovezavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:128
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:129
msgctxt "charurlpage|extended_tip|nameed"
msgid "Enter a name for the hyperlink."
msgstr "Vnesite ime hiperpovezave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:146
msgctxt "charurlpage|extended_tip|texted"
msgid "Enter the text that you want to display for the hyperlink."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za hiperpovezavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:157
msgctxt "charurlpage|urlpb"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:164
msgctxt "charurlpage|extended_tip|urlpb"
msgid "Locate the file that you want to link to, and then click Open."
msgstr "Poiščite datoteko, ki jo želite povezati, in kliknite Odpri."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:185
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:186
msgctxt "charurlpage|extended_tip|targetfrmlb"
msgid "Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list."
msgstr "Vnesite ime okvira, v katerem želite, da se odpre povezana datoteka, ali izberite vnaprej določen okvir iz seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:218
msgctxt "charurlpage|label32"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hiperpovezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:252
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:254
msgctxt "charurlpage|label34"
msgid "Visited links:"
msgstr "Obiskane povezave:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:268
msgctxt "charurlpage|label10"
msgid "Unvisited links:"
msgstr "Neobiskane povezave:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:284
msgctxt "charurlpage|extended_tip|visitedlb"
msgid "Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar."
msgstr "Izberite sloge oblikovanja za obiskane povezave s seznama. Če želite na seznam dodati ali spremeniti slog, zaprite to pogovorno okno in kliknite ikono Slogi v orodni vrstici Oblikovanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:297
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:299
msgctxt "charurlpage|extended_tip|unvisitedlb"
msgid "Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar."
msgstr "Izberite sloge oblikovanja za neobiskane povezave s seznama. Če želite na seznam dodati ali spremeniti slog, zaprite to pogovorno okno in kliknite ikono Slogi v orodni vrstici Oblikovanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:314
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:316
msgctxt "charurlpage|label33"
msgid "Character Styles"
msgstr "Znakovni slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:329
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/charurlpage.ui:331
msgctxt "charurlpage|extended_tip|CharURLPage"
msgid "Assigns a new hyperlink or edits the selected hyperlink."
msgstr "Dodeli se nova hiperpovezavo ali uredi izbrana hiperpovezava."
@@ -9729,202 +9729,202 @@ msgctxt "columndialog|ColumnDialog"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:87
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:88
msgctxt "columnpage|autowidth"
msgid "Auto_Width"
msgstr "Samodejno prilagodi _širino"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:96
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:97
msgctxt "columnpage|extended_tip|autowidth"
msgid "Creates columns of equal width."
msgstr "Ustvari enako široke stolpce."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:127
msgctxt "columnpage|columnft"
msgid "Column:"
msgstr "Stolpec:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:185
msgctxt "columnpage|widthft"
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:210
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:212
msgctxt "columnpage|extended_tip|width3mf"
msgid "Enter the width of the column."
msgstr "Vnesite širino stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:235
msgctxt "columnpage|extended_tip|width2mf"
msgid "Enter the width of the column."
msgstr "Vnesite širino stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:256
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:258
msgctxt "columnpage|extended_tip|width1mf"
msgid "Enter the width of the column."
msgstr "Vnesite širino stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:269
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:271
msgctxt "columnpage|distft"
msgid "Spacing:"
msgstr "Razmik:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:303
msgctxt "columnpage|extended_tip|spacing1mf"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the columns."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med stolpci."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:322
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:325
msgctxt "columnpage|extended_tip|spacing2mf"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the columns."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med stolpci."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:349
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:352
msgctxt "columnpage|extended_tip|back"
msgid "Moves the column display one column to the left."
msgstr "Prikaz stolpca premakne za en stolpec v levo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:372
msgctxt "columnpage|extended_tip|next"
msgid "Moves the column display one column to the right."
msgstr "Prikaz stolpca premakne za en stolpec v desno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:405
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:408
msgctxt "columnpage|label4"
msgid "Width and Spacing"
msgstr "Širina in razmik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:442
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:446
msgctxt "columnpage|linestyleft"
msgid "St_yle:"
msgstr "Slo_g:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:456
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:460
msgctxt "columnpage|linewidthft"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:470
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:474
msgctxt "columnpage|lineheightft"
msgid "H_eight:"
msgstr "V_išina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:484
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:488
msgctxt "columnpage|lineposft"
msgid "_Position:"
msgstr "_Položaj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:507
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:511
msgctxt "columnpage|extended_tip|linestylelb"
msgid "Select the formatting style for the column separator line. If you do not want a separator line, choose \"None\"."
msgstr "Izberite slog oblikovanja za ločilno črto stolpca. Če je ne želite, izberite »Brez«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:521
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:525
msgctxt "columnpage|lineposlb"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:522
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:526
msgctxt "columnpage|lineposlb"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:523
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:527
msgctxt "columnpage|lineposlb"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:527
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:531
msgctxt "columnpage|extended_tip|lineposlb"
msgid "Select the vertical alignment of the separator line. This option is only available if Height value of the line is less than 100%."
msgstr "Izberite navpično poravnavo ločilne črte. Ta možnost je na voljo, če je vrednost višine črte manjša kot 100 %."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:544
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:548
msgctxt "columnpage|extended_tip|lineheightmf"
msgid "Enter the length of the separator line as a percentage of the height of the column area."
msgstr "Vnesite dolžino ločilne črte v odstotkih višine področja stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:587
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:591
msgctxt "columnpage|linecolorft"
msgid "_Color:"
msgstr "_Barva:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:623
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:627
msgctxt "columnpage|label11"
msgid "Separator Line"
msgstr "Ločilna črta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:674
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:681
msgctxt "columnpage|label3"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:692
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:699
msgctxt "columnpage|extended_tip|colsnf"
msgid "Enter the number of columns that you want in the page, frame, or section."
msgstr "Vnesite število stolpcev, ki jih želite imeti na strani, v okviru ali v odseku."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:714
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:722
msgctxt "columnpage|balance"
msgid "Evenly distribute contents _to all columns"
msgstr "Enakomerno porazdeli vsebino _v vse stolpce"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:723
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:731
msgctxt "columnpage|extended_tip|balance"
msgid "Distributes the text in multi-column sections. The text flows into all columns to the same height. The height of the section adjusts automatically."
msgstr "Porazdeli besedilo v večstolpčnih odsekih. Besedilo v vseh stolpcih sega do enake višine. Višina odseka se samodejno prilagaja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:742
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:751
msgctxt "columnpage|liststore2"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:743
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:752
msgctxt "columnpage|liststore2"
msgid "Current Section"
msgstr "Trenutni odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:744
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:753
msgctxt "columnpage|liststore2"
msgid "Selected section"
msgstr "Izbrani odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:745
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:754
msgctxt "columnpage|liststore2"
msgid "Frame"
msgstr "Okvir"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:746
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:755
msgctxt "columnpage|liststore2"
msgid "Page Style: "
msgstr "Slog strani: "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:750
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:759
msgctxt "columnpage|extended_tip|applytolb"
msgid "Select the item that you want to apply the column layout to."
msgstr "Izberite predmet, ki ga želite uporabiti v postavitvi stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:763
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:772
msgctxt "columnpage|applytoft"
msgid "_Apply to:"
msgstr "_Uporabi za:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:789
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:799
msgctxt "columnpage|textdirectionft"
msgid "Text _direction:"
msgstr "_Smer besedila:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:833
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:843
msgctxt "columnpage|extended_tip|valueset"
msgid "Enter the number of columns that you want in the page, frame, or section."
msgstr "Vnesite število stolpcev, ki jih želite imeti na strani, v okviru ali v odseku."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:850
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:860
msgctxt "columnpage|label2"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:904
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnpage.ui:915
msgctxt "columnpage|extended_tip|ColumnPage"
msgid "Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section."
msgstr "Določi število stolpcev in postavitev stolpcev za slog strani, okvir ali odsek."
@@ -9934,222 +9934,222 @@ msgctxt "columnwidth|ColumnWidthDialog"
msgid "Column Width"
msgstr "Širina stolpca"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:106
msgctxt "columnwidth|label2"
msgid "Column:"
msgstr "Stolpec:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:119
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:120
msgctxt "columnwidth|label3"
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:137
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:138
msgctxt "columnwidth|extended_tip|column"
msgid "Enter the column number of the column you want to change the width of."
msgstr "Vnesite številko stolpca, katerega širino želite spremeniti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:155
msgctxt "columnwidth|extended_tip|width"
msgid "Enter the width that you want for the selected column(s)."
msgstr "Vnesite želeno širino za izbrane stolpce."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:171
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:172
msgctxt "columnwidth|label1"
msgid "Width"
msgstr "Širina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:196
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/columnwidth.ui:197
msgctxt "columnwidth|extended_tip|ColumnWidthDialog"
msgid "Changes the width of the selected column(s)."
msgstr "Spremeni širino izbranih stolpcev."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:57
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:59
msgctxt "conditionpage|condstyle"
msgid "_Conditional Style"
msgstr "_Pogojni slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:70
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:72
msgctxt "conditionpage|extended_tip|condstyle"
msgid "Check this box to define a new style as a conditional style."
msgstr "Označite to polje za določitev novega sloga kot pogojnega sloga."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:106
msgctxt "conditionpage|contextft"
msgid "Context"
msgstr "Kontekst"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:119
msgctxt "conditionpage|usedft"
msgid "Applied Styles"
msgstr "Uporabljeni slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:131
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:133
msgctxt "conditionpage|extended_tip|links"
msgid "Here you can see the %PRODUCTNAME predefined contexts, including outline levels 1 to 10, numbering/bullets levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer."
msgstr "Tukaj lahko vidite vnaprej določene kontekste %PRODUCTNAME, vključno z ravnmi orisa od 1 do 10, ravnmi oštevilčevanja/označevanja od 1 do 10, glavo tabele, vsebino tabele, odsekom, robom, sprotnimi opombami, glavo in nogo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:160
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:162
msgctxt "conditionpage|extended_tip|remove"
msgid "Click here to remove the current context assigned to the selected style."
msgstr "Kliknite tukaj, da odstranite trenutni kontekst, ki je dodeljen za izbrani slog."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:182
msgctxt "conditionpage|extended_tip|apply"
msgid "Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context."
msgstr "Kliknite Dodeli, da uporabite izbrani slog odstavka v določenem kontekstu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:228
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:230
msgctxt "conditionpage|styleft"
msgid "Paragraph Styles"
msgstr "Slogi odstavka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:239
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:241
msgctxt "conditionpage|extended_tip|styles"
msgid "A list of all Paragraph Styles which can be assigned to a context is contained in the list box."
msgstr "Seznam vseh slogov odstavka, ki jih je možno dodeliti kontekstu, se nahaja v seznamskem polju."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:257
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:259
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Table Header"
msgstr "Glava tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:258
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:260
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Table"
msgstr "Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:261
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Frame"
msgstr "Okvir"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:260
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:262
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Section"
msgstr "Odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:261
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:263
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Footnote"
msgstr "Sprotna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:262
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:264
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Endnote"
msgstr "Končna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:263
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:265
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Header"
msgstr "Glava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:264
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:266
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "Footer"
msgstr "Noga"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:267
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 1st Outline Level"
msgstr "Raven orisa 1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:268
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 2nd Outline Level"
msgstr "Raven orisa 2"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:267
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:269
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 3rd Outline Level"
msgstr "Raven orisa 3"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:268
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:270
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 4th Outline Level"
msgstr "Raven orisa 4"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:269
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:271
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 5th Outline Level"
msgstr "Raven orisa 5"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:270
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:272
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 6th Outline Level"
msgstr "Raven orisa 6"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:273
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 7th Outline Level"
msgstr "Raven orisa 7"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:274
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 8th Outline Level"
msgstr "Raven orisa 8"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:273
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:275
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 9th Outline Level"
msgstr "Raven orisa 9"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:274
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:276
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "10th Outline Level"
msgstr "Raven orisa 10"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:275
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:277
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 1st Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:276
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:278
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 2nd Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 2"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:279
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 3rd Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 3"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:278
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:280
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 4th Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 4"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:279
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:281
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 5th Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 5"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:280
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:282
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 6th Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 6"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:283
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 7th Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 7"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:284
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 8th Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 8"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:283
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:285
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid " 9th Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 9"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:284
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:286
msgctxt "conditionpage|filter"
msgid "10th Numbering Level"
msgstr "Oštevilčevanje 10"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:307
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/conditionpage.ui:309
msgctxt "conditionpage|label11"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
@@ -10159,132 +10159,132 @@ msgctxt "converttexttable|ConvertTextTableDialog"
msgid "Convert Table to Text"
msgstr "Pretvori tabelo v besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:112
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:113
msgctxt "converttexttable|tabs"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:123
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:124
msgctxt "converttexttable|extended_tip|tabs"
msgid "Converts the text to a table using tabs as column markers."
msgstr "Pretvori besedilo v tabelo z uporabo tabulatorjev kot oznak stolpcev."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:135
msgctxt "converttexttable|semicolons"
msgid "Semicolons"
msgstr "Podpičja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:144
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:145
msgctxt "converttexttable|extended_tip|semicolons"
msgid "Converts the text to a table using semi-colons (;) as column markers."
msgstr "Pretvori besedilo v tabelo z uporabo podpičij (;) kot oznak stolpcev."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:157
msgctxt "converttexttable|paragraph"
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:167
msgctxt "converttexttable|extended_tip|paragraph"
msgid "Converts the text to a table using paragraphs as column markers."
msgstr "Pretvori besedilo v tabelo z uporabo odstavkov kot oznak stolpcev."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:177
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:178
msgctxt "converttexttable|other"
msgid "Other:"
msgstr "Drugo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:190
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:191
msgctxt "converttexttable|extended_tip|other"
msgid "Converts the text to a table using the character that you type in the box as a column marker."
msgstr "Pretvori besedilo v tabelo z upoštevanjem znaka, ki ga vnesete v polje kot oznako stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:207
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:208
msgctxt "converttexttable|othered"
msgid ","
msgstr ","
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:214
msgctxt "converttexttable|othered-atkobject"
msgid "Symbol"
msgstr "Simbol"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:214
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:215
msgctxt "converttexttable|extended_tip|othered"
msgid "Type the character that you want to use as a column marker."
msgstr "Vnesite znak, ki naj predstavlja oznako stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:226
msgctxt "converttexttable|keepcolumn"
msgid "Equal width for all columns"
msgstr "Enake širine stolpcev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:234
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:235
msgctxt "converttexttable|extended_tip|keepcolumn"
msgid "Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker."
msgstr "Ustvari stolpce enake širine, ne glede na položaj oznake stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:252
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:253
msgctxt "converttexttable|label1"
msgid "Separate Text At"
msgstr "Loči besedilo pri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:285
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:287
msgctxt "converttexttable|headingcb"
msgid "Heading"
msgstr "Naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:294
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:296
msgctxt "converttexttable|extended_tip|headingcb"
msgid "Formats the first row of the new table as a heading."
msgstr "Oblikuje prvo vrstico nove tabele kot naslov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:305
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:307
msgctxt "converttexttable|repeatheading"
msgid "Repeat heading"
msgstr "Ponovi naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:316
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:318
msgctxt "converttexttable|extended_tip|repeatheading"
msgid "Repeats the table header on each page that the table spans."
msgstr "Ponovi naslov tabele na vsaki strani, čez katere se razteza tabela."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:327
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:329
msgctxt "converttexttable|dontsplitcb"
msgid "Don't split table"
msgstr "Ne razdeli tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:336
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:338
msgctxt "converttexttable|extended_tip|dontsplitcb"
msgid "Does not divide the table across pages."
msgstr "Ne razdeli tabele prek več strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:356
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:359
msgctxt "converttexttable|label3"
msgid "The first "
msgstr "Prvih "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:372
msgctxt "converttexttable|label4"
msgid "rows"
msgstr "vrstic"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:397
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:400
msgctxt "converttexttable|autofmt"
msgid "AutoFormat..."
msgstr "Samooblikovanje ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:402
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:405
msgctxt "converttexttable|extended_tip|autofmt"
msgid "Opens the AutoFormat dialog, where you can select a predefined layout for table."
msgstr "Odpre pogovorno okno Samooblikovanje, kjer lahko izberete vnaprej določeno postavitev tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:419
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:422
msgctxt "converttexttable|label2"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:451
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/converttexttable.ui:454
msgctxt "converttexttable|extended_tip|ConvertTextTableDialog"
msgid "Converts the selected text into a table, or the selected table into text."
msgstr "Pretvori izbrano besedilo v tabelo ali izbrano tabelo v besedilo."
@@ -10294,112 +10294,112 @@ msgctxt "createaddresslist|CreateAddressList"
msgid "New Address List"
msgstr "Nov seznam naslovov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:97
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:98
msgctxt "createaddresslist|ADDRESS_INFORMATION"
msgid "Address Information"
msgstr "Podatki o naslovu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:159
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:161
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|CONTAINER"
msgid "Enter or edit the field contents for each mail merge recipient."
msgstr "Vnesite ali uredite vsebino polj za vsakega prejemnika spojenega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:185
msgctxt "createaddresslist|VIEW_ENTRIES"
msgid "Sho_w entry number"
msgstr "Pokaži _številko vnosa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:203
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:206
msgctxt "createaddresslist|START"
msgid "|<"
msgstr "|<"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:209
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:212
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|START"
msgid "Click the buttons to navigate through the records or enter a record number to display a record."
msgstr "Kliknite gumbe za krmarjenje po zapisih ali pa vnesite številko zapisa, da prikažete zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:220
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:223
msgctxt "createaddresslist|PREV"
msgid "<"
msgstr "<"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:226
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:229
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|PREV"
msgid "Click the buttons to navigate through the records or enter a record number to display a record."
msgstr "Kliknite gumbe za krmarjenje po zapisih ali pa vnesite številko zapisa, da prikažete zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:240
msgctxt "createaddresslist|END"
msgid ">|"
msgstr ">|"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:243
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:246
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|END"
msgid "Click the buttons to navigate through the records or enter a record number to display a record."
msgstr "Kliknite gumbe za krmarjenje po zapisih ali pa vnesite številko zapisa, da prikažete zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:254
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:257
msgctxt "createaddresslist|NEXT"
msgid ">"
msgstr ">"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:260
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:263
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|NEXT"
msgid "Click the buttons to navigate through the records or enter a record number to display a record."
msgstr "Kliknite gumbe za krmarjenje po zapisih ali pa vnesite številko zapisa, da prikažete zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:286
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|SETNOSB"
msgid "Click the buttons to navigate through the records or enter a record number to display a record."
msgstr "Kliknite gumbe za krmarjenje po zapisih ali pa vnesite številko zapisa, da prikažete zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:299
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:303
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|SETNOED"
msgid "Click the buttons to navigate through the records or enter a record number to display a record."
msgstr "Kliknite gumbe za krmarjenje po zapisih ali pa vnesite številko zapisa, da prikažete zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:343
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:347
msgctxt "createaddresslist|NEW"
msgid "_New"
msgstr "_Nov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:350
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:354
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|NEW"
msgid "Adds a new blank record to the address list."
msgstr "Na seznam naslovov doda nov prazen zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:362
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:366
msgctxt "createaddresslist|DELETE"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:373
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|DELETE"
msgid "Deletes the selected record."
msgstr "Izbriše izbran zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:381
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:385
msgctxt "createaddresslist|FIND"
msgid "_Find..."
msgstr "_Najdi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:388
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:392
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|FIND"
msgid "Opens the Find Entry dialog. You can leave the dialog open while you edit the entries."
msgstr "Odpre pogovorno okno Poišči vnos. Medtem ko urejate vnose, lahko pogovorno okno pustite odprto."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:404
msgctxt "createaddresslist|CUSTOMIZE"
msgid "C_ustomize..."
msgstr "Prila_godi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:407
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:411
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|CUSTOMIZE"
msgid "Opens the Customize Address List dialog where you can rearrange, rename, add, and delete fields."
msgstr "Odpre pogovorno okno Seznam naslovov po meri, kjer lahko preurejate, preimenujete, dodajate in brišete polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:442
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createaddresslist.ui:446
msgctxt "createaddresslist|extended_tip|CreateAddressList"
msgid "Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents."
msgstr "nesite nove naslove ali pa jih uredite za spojene dokumente."
@@ -10409,12 +10409,12 @@ msgctxt "createauthorentry|CreateAuthorEntryDialog"
msgid "Define Bibliography Entry"
msgstr "Določi bibliografski vnos"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createauthorentry.ui:189
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createauthorentry.ui:191
msgctxt "createauthorentry|label1"
msgid "Entry Data"
msgstr "Podatki o vnosu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/createauthorentry.ui:214
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/createauthorentry.ui:216
msgctxt "createauthorentry|extended_tip|CreateAuthorEntryDialog"
msgid "Change the content of a bibliography entry."
msgstr "Spremenite vsebino bibliografskega vnosa."
@@ -10439,37 +10439,37 @@ msgctxt "customizeaddrlistdialog|CustomizeAddrListDialog"
msgid "Customize Address List"
msgstr "Seznam naslovov po meri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:110
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:111
msgctxt "customizeaddrlistdialog|add"
msgid "_Add..."
msgstr "_Dodaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:118
msgctxt "customizeaddrlistdialog|extended_tip|add"
msgid "Inserts a new text field."
msgstr "Vstavi novo polje z besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:137
msgctxt "customizeaddrlistdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected field."
msgstr "Izbriše izbrano polje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:148
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:149
msgctxt "customizeaddrlistdialog|rename"
msgid "_Rename..."
msgstr "P_reimenuj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:155
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:156
msgctxt "customizeaddrlistdialog|extended_tip|rename"
msgid "Renames the selected text field."
msgstr "Preimenuje izbrano polje z besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:184
msgctxt "customizeaddrlistdialog|label1"
msgid "A_ddress list elements:"
msgstr "Elementi seznama _naslovov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/customizeaddrlistdialog.ui:226
msgctxt "customizeaddrlistdialog|extended_tip|treeview"
msgid "Select the fields that you want to move, delete, or rename."
msgstr "Izbere polja, ki jih želite premakniti, izbrisati ali preimenovati."
@@ -10494,92 +10494,92 @@ msgctxt "dateformfielddialog|DateFormFieldDialog"
msgid "Date Picker Content Control"
msgstr "Kontrolnik izbirnika datuma"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dateformfielddialog.ui:89
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dateformfielddialog.ui:90
msgctxt "dateformfielddialog|date_format_list_label"
msgid "Date Format"
msgstr "Oblika datuma"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:59
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:62
msgctxt "dropcapspage|checkCB_SWITCH"
msgid "_Display drop caps"
msgstr "Prikaži ozalj_šano začetnico"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:68
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:71
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|checkCB_SWITCH"
msgid "Applies the drop cap settings to the selected paragraph."
msgstr "Nastavitve za ozaljšano začetnico uporabi v izbranem odstavku."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:80
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:83
msgctxt "dropcapspage|checkCB_WORD"
msgid "_Whole word"
msgstr "_Cela beseda"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:89
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:92
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|checkCB_WORD"
msgid "Displays the first letter of the first word in the paragraph as a drop cap, and the remaining letters of the word as large type."
msgstr "Prvo črko prve besede oblikuje kot ozaljšano začetnico, ostale črke pa v velikosti, ki je izbrana."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:106
msgctxt "dropcapspage|labelFT_DROPCAPS"
msgid "Number of _characters:"
msgstr "Število _znakov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:120
msgctxt "dropcapspage|labelTXT_LINES"
msgid "_Lines:"
msgstr "_Vrstice:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:131
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:134
msgctxt "dropcapspage|labelTXT_DISTANCE"
msgid "_Space to text:"
msgstr "Raz_mik do besedila:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:150
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:153
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|spinFLD_DROPCAPS"
msgid "Enter the number of characters to convert to drop caps."
msgstr "Vnesite število znakov za pretvorbo v ozaljšano začetnico."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:168
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:171
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|spinFLD_LINES"
msgid "Enter the number of lines that you want the drop cap to extend downward from the first line of the paragraph. Shorter paragraphs will not get drop caps."
msgstr "Vnesite število vrstic, čez katere naj se po višini razteza ozaljšana začetnica odstavka. Krajši odstavki ne bodo imeli ozaljšane začetnice."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:187
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:190
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|spinFLD_DISTANCE"
msgid "Enter the amount of space to leave between the drop caps and the rest of the text in the paragraph."
msgstr "Vnesite razmik do besedila med ozaljšano začetnico in ostalim besedilom v odstavku."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:204
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:207
msgctxt "dropcapspage|labelFL_SETTING"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:238
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:242
msgctxt "dropcapspage|labelTXT_TEXT"
msgid "_Text:"
msgstr "_Besedilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:252
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:256
msgctxt "dropcapspage|labelTXT_TEMPLATE"
msgid "Character st_yle:"
msgstr "Znakovni slo_g:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:270
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:274
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|entryEDT_TEXT"
msgid "Enter the text that you want to display as drop caps instead of the first letters of the paragraph."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati kot ozaljšano začetnico namesto prvih črk odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:285
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:289
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|comboBOX_TEMPLATE"
msgid "Select the formatting style that you want to apply to the drop caps."
msgstr "Izberite slog oblikovanja, ki ga želite uporabiti za ozaljšano začetnico."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:302
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:306
msgctxt "dropcapspage|labelFL_CONTENT"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:358
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropcapspage.ui:362
msgctxt "dropcapspage|extended_tip|DropCapPage"
msgid "Formats the first letter of a paragraph with a large capital letter, that can span several lines. The paragraph must span at least as many lines as you specify in the Lines box."
msgstr "Oblikuje prvo črko odstavka kot veliko začetnico, ki se lahko razteza čez več vrstic. Odstavek mora biti dolg najmanj toliko vrstic, kolikor določite v polju Vrstice."
@@ -10589,17 +10589,17 @@ msgctxt "dropdownfielddialog|DropdownFieldDialog"
msgid "Choose Item: "
msgstr "Izberi element: "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownfielddialog.ui:58
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownfielddialog.ui:59
msgctxt "dropdownfielddialog|extended_tip|next"
msgid "Closes the current Input list and displays the next, if available."
msgstr "Zapre trenutni Vhodni seznam in prikaže naslednjega, če je na voljo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownfielddialog.ui:83
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownfielddialog.ui:84
msgctxt "dropdownfielddialog|extended_tip|edit"
msgid "Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list."
msgstr "Prikaže pogovorno okno Uredi Polja: Funkcije, kjer lahko urejate Vhodni seznam."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownfielddialog.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownfielddialog.ui:219
msgctxt "dropdownfielddialog|label1"
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
@@ -10609,22 +10609,22 @@ msgctxt "dropdownformfielddialog|DropDownFormFieldDialog"
msgid "Drop-down Form Field"
msgstr "Spustno polje obrazca"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:98
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:100
msgctxt "dropdownformfielddialog|item_label"
msgid "Item"
msgstr "Element"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:149
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:152
msgctxt "dropdownformfielddialog|listitem_label"
msgid "Items on list"
msgstr "Elementi na seznamu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:221
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:224
msgctxt "dropdownformfielddialog|up"
msgid "Move Up"
msgstr "Premakni navzgor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/dropdownformfielddialog.ui:238
msgctxt "dropdownformfielddialog|down"
msgid "Move Down"
msgstr "Premakni navzdol"
@@ -10649,37 +10649,37 @@ msgctxt "editcategories|extended_tip|rename"
msgid "Changes the name of the selected AutoText category to the name that you enter in the Name box."
msgstr "Ime izbrane kategorije samobesedila preimenuje, če vnesete novo ime v polje Ime."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:153
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:154
msgctxt "editcategories|label3"
msgid "Selection list"
msgstr "Izbirni seznam"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:212
msgctxt "editcategories|extended_tip|group"
msgid "Lists the existing AutoText categories and the corresponding paths."
msgstr "Navede obstoječe kategorije samobesedila in ustrezne poti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:231
msgctxt "editcategories|extended_tip|pathlb"
msgid "Displays the current path to the directory where the selected AutoText category files are stored. If you are creating an AutoText category, select where you want to store the category files."
msgstr "Prikaže trenutno pot do mape, kjer so shranjeni izbrani dokumenti kategorije samobesedila. Če ustvarjate kategorijo samobesedila, določite, kje želite shraniti datoteke kategorij."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:243
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:244
msgctxt "editcategories|label2"
msgid "Path"
msgstr "Pot"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:257
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:258
msgctxt "editcategories|label1"
msgid "Category"
msgstr "Kategorija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:275
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:276
msgctxt "editcategories|extended_tip|name"
msgid "Displays the name of the selected AutoText category. To change the name of the category, type a new name, and then click Rename. To create a new category, type a name, and then click New."
msgstr "Prikaže ime izbrane kategorije samobesedila. Za spremembo imena kategorije vnesite novo ime in nato kliknite Preimenuj. Če želite ustvariti novo kategorijo, vnesite ime in kliknite Nova."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editcategories.ui:307
msgctxt "editcategories|extended_tip|EditCategoriesDialog"
msgid "Adds, renames, or deletes AutoText categories."
msgstr "Doda, preimenuje ali izbriše kategorije samobesedila."
@@ -10689,42 +10689,42 @@ msgctxt "editfielddialog|EditFieldDialog"
msgid "Edit Fields"
msgstr "Uredi polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:96
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:97
msgctxt "editfielddialog|prev_tip"
msgid "Previous field of same type"
msgstr "Prejšnje istovrstno polje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:104
msgctxt "editfielddialog|extended_tip|prev"
msgid "Edit field contents."
msgstr "Uredite vsebino polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:118
msgctxt "editfielddialog|next_tip"
msgid "Next field of same type"
msgstr "Naslednje istovrstno polje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:122
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:123
msgctxt "editfielddialog|extended_tip|next"
msgid "Edit field contents."
msgstr "Uredite vsebino polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:134
msgctxt "editfielddialog|edit"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:139
msgctxt "editfielddialog|edit_tip"
msgid "Edit variable field content"
msgstr "Uredi vsebino polja spremenljivke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:143
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:144
msgctxt "editfielddialog|extended_tip|edit"
msgid "Edit field contents."
msgstr "Uredite vsebino polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:175
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editfielddialog.ui:176
msgctxt "editfielddialog|extended_tip|EditFieldDialog"
msgid "Edit field contents."
msgstr "Uredite vsebino polja."
@@ -10744,317 +10744,317 @@ msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|remove"
msgid "Removes the selected section from the document, and inserts the contents of the section into the document."
msgstr "Odstrani izbrani odsek iz dokumenta, njegovo vsebino pa vstavi v dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:157
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:159
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|curname"
msgid "Type a name for the new section."
msgstr "Vnesite ime za nov odsek."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:205
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:207
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|tree"
msgid "Type the name of the section that you want to edit, or click a name in the Section list."
msgstr "Vnesite ime odseka, ki ga želite urediti ali kliknite ime na seznamu Odsek."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:226
msgctxt "editsectiondialog|label1"
msgid "Section"
msgstr "Odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:267
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:271
msgctxt "editsectiondialog|link"
msgid "_Link"
msgstr "_Povezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:278
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:282
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|link"
msgid "Inserts the contents of another document or section from another document in the current section."
msgstr "Vstavi vsebino dokumenta ali odseka iz drugega dokumenta v trenutnem odseku."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:289
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:293
msgctxt "editsectiondialog|dde"
msgid "DD_E"
msgstr "DD_E"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:304
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|dde"
msgid "Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected."
msgstr "Ustvari povezavo DDE. Izberite potrditveno polje in nato vnesite ukaz DDE, ki ga želite uporabiti. Možnost DDE je na voljo samo, če potrdite polje Povezava."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:324
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:329
msgctxt "editsectiondialog|file"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:331
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:336
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|file"
msgid "Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert."
msgstr "Poiščite datoteko, ki jo želite vstaviti kot povezavo, in nato kliknite Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:348
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:353
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|filename"
msgid "Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file."
msgstr "V polje Ime datoteke vnesite ime datoteke, ki jo želite vstaviti, ali pa kliknite gumb Prebrskaj in poiščite datoteko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:361
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:366
msgctxt "editsectiondialog|sectionft"
msgid "_Section"
msgstr "_Odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:385
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:390
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|section"
msgid "Select the section in the file that you want to insert as a link."
msgstr "Izberite odsek v dokumentu, ki ga želite vstaviti kot povezavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:404
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:409
msgctxt "editsectiondialog|filenameft"
msgid "_File name"
msgstr "Ime _datoteke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:419
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:424
msgctxt "editsectiondialog|ddeft"
msgid "DDE _Command"
msgstr "_Ukaz DDE"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:452
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:457
msgctxt "editsectiondialog|label8"
msgid "Link"
msgstr "Povezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:489
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:495
msgctxt "editsectiondialog|protect"
msgid "_Protect"
msgstr "_Zaščiti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:501
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:507
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|protect"
msgid "Prevents the selected section from being edited."
msgstr "Prepreči urejanje izbranega odseka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:522
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:529
msgctxt "editsectiondialog|withpassword"
msgid "Wit_h password"
msgstr "Z _geslom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:535
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:542
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|withpassword"
msgid "Protects the selected section with a password. The password must have a minimum of 5 characters."
msgstr "Izbran odsek je zaščiten z geslom. Geslo mora imeti najmanj 5 znakov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:546
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:553
msgctxt "editsectiondialog|password"
msgid "Password..."
msgstr "Geslo ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:556
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:563
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|password"
msgid "Opens a dialog where you can change the current password."
msgstr "Odpre pogovorno okno, kjer lahko spremenite trenutno geslo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:581
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:588
msgctxt "editsectiondialog|label6"
msgid "Write Protection"
msgstr "Zaščita pred pisanjem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:618
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:626
msgctxt "editsectiondialog|hide"
msgid "Hide"
msgstr "Skrij"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:629
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:637
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|hide"
msgid "Hides and prevents the selected section from being printed."
msgstr "Izbran odsek skrije in prepreči, da bi se natisnil."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:654
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:663
msgctxt "editsectiondialog|conditionft"
msgid "_With Condition"
msgstr "S _pogojem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:673
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:682
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|condition"
msgid "Enter the condition that must be met to hide the section."
msgstr "Vnesite pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bo odsek skrit."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:698
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:707
msgctxt "editsectiondialog|label4"
msgid "Hide"
msgstr "Skrij"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:734
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:744
msgctxt "editsectiondialog|editinro"
msgid "E_ditable in read-only document"
msgstr "Za _urejanje v dokumentu, ki je samo za branje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:757
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:767
msgctxt "editsectiondialog|label9"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:796
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/editsectiondialog.ui:806
msgctxt "editsectiondialog|extended_tip|EditSectionDialog"
msgid "Sets the properties of the section."
msgstr "Določi lastnosti izbranega odseka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:40
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:42
msgctxt "endnotepage|label19"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:52
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:54
msgctxt "endnotepage|label22"
msgid "Before"
msgstr "Pred"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:64
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:66
msgctxt "endnotepage|offset"
msgid "Start at"
msgstr "Začni z"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:76
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:78
msgctxt "endnotepage|label25"
msgid "After"
msgstr "Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:93
msgctxt "endnotepage|extended_tip|offsetnf"
msgid "Enter the number for the first endnote in the document."
msgstr "Vnesite številko za prvo končno opombo v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:107
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:109
msgctxt "endnotepage|extended_tip|prefix"
msgid "Enter the text that you want to display in front of the endnote number in the note text."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati pred številko končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:123
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:125
msgctxt "endnotepage|extended_tip|suffix"
msgid "Enter the text that you want to display after the endnote number in the note text."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:140
msgctxt "endnotepage|extended_tip|numberinglb"
msgid "Enter the number for the first endnote in the document."
msgstr "Vnesite številko za prvo končno opombo v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:155
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:157
msgctxt "endnotepage|label26"
msgid "Autonumbering"
msgstr "Samodejno oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:189
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:192
msgctxt "endnotepage|label20"
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:204
msgctxt "endnotepage|pagestyleft"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:219
msgctxt "endnotepage|extended_tip|parastylelb"
msgid "Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected."
msgstr "Izberite slog odstavka za besedilo končnih opomb. Izberete lahko le posebne sloge."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:232
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:235
msgctxt "endnotepage|extended_tip|pagestylelb"
msgid "Select the page style that you want to use for endnotes."
msgstr "Izberite slog strani, ki ga želite uporabiti za končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:248
msgctxt "endnotepage|label27"
msgid "Text area"
msgstr "Področje besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:257
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:260
msgctxt "endnotepage|label28"
msgid "Endnote area"
msgstr "Področje končne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:275
msgctxt "endnotepage|extended_tip|charanchorstylelb"
msgid "Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document."
msgstr "Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za sidra končnih opomb na področju besedila svojega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:288
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:291
msgctxt "endnotepage|extended_tip|charstylelb"
msgid "Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area."
msgstr "Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za številke končnih opomb na področju končnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:305
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:308
msgctxt "endnotepage|label23"
msgid "Styles"
msgstr "Slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:319
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/endnotepage.ui:322
msgctxt "endnotepage|extended_tip|EndnotePage"
msgid "Specifies the formatting for endnotes."
msgstr "Določi oblikovanje za končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:47
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:49
msgctxt "envaddresspage|extended_tip|addredit"
msgid "Enter the delivery address."
msgstr "Vnesite naslovnika s polnim naslovom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:63
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:65
msgctxt "envaddresspage|label2"
msgid "Addr_essee"
msgstr "Na_slovnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:96
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:100
msgctxt "envaddresspage|label4"
msgid "Database"
msgstr "Zbirka podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:113
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:117
msgctxt "envaddresspage|extended_tip|database"
msgid "Select the database containing the address data that you want to insert."
msgstr "Izberite zbirko podatkov s podatki o naslovu, ki ga želite vstaviti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:139
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:144
msgctxt "envaddresspage|label7"
msgid "Table"
msgstr "Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:161
msgctxt "envaddresspage|extended_tip|table"
msgid "Select the database table containing the address data that you want to insert."
msgstr "Izberite tabelo zbirke podatkov s podatki o naslovu, ki ga želite vstaviti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:188
msgctxt "envaddresspage|label8"
msgid "Database field"
msgstr "Polje zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:199
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:205
msgctxt "envaddresspage|extended_tip|field"
msgid "Select the database field containing the address data that you want to insert, and then click the left arrow button. The data is added to the address box containing the cursor."
msgstr "Izberite zbirko podatkov, ki vsebuje podatke o naslovu, ki ga želite vstaviti, in nato kliknite gumb s puščico levo. Podatki se dodajo v polje z naslovom, ki vsebuje kazalko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:231
msgctxt "envaddresspage|insert|tooltip_text"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:231
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:237
msgctxt "envaddresspage|extended_tip|insert"
msgid "Select the database field containing the address data that you want to insert, and then click the left arrow button. The data is added to the address box containing the cursor."
msgstr "Izberite zbirko podatkov, ki vsebuje podatke o naslovu, ki ga želite vstaviti, in nato kliknite gumb s puščico levo. Podatki se dodajo v polje z naslovom, ki vsebuje kazalko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:279
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:287
msgctxt "envaddresspage|extended_tip|senderedit"
msgid "Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address."
msgstr "Povratni naslov vključi na kuverto. Potrdite polje Pošiljatelj in nato vnesite povratni naslov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:292
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:300
msgctxt "envaddresspage|sender"
msgid "_Sender"
msgstr "_Pošiljatelj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:334
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:342
msgctxt "envaddresspage|preview-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:352
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envaddresspage.ui:360
msgctxt "envaddresspage|extended_tip|EnvAddressPage"
msgid "Enter the delivery and return addresses for the envelope. You can also insert address fields from a database, for example from the Addresses database."
msgstr "Vnesite naslovnika s polnim naslovom in povratni naslov, kot bosta izpisana na kuverti. Vnesete lahko tudi polja naslova iz zbirke podatkov (npr. iz zbirke podatkov Naslovi)."
@@ -11079,17 +11079,17 @@ msgctxt "envdialog|modify"
msgid "_Modify"
msgstr "_Spremeni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envdialog.ui:162
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envdialog.ui:163
msgctxt "envdialog|envelope"
msgid "Envelope"
msgstr "Kuverta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envdialog.ui:208
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envdialog.ui:210
msgctxt "envdialog|format"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envdialog.ui:255
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envdialog.ui:258
msgctxt "envdialog|printer"
msgid "Printer"
msgstr "Tiskalnik"
@@ -11114,267 +11114,267 @@ msgctxt "envformatpage|paragraph2"
msgid "P_aragraph..."
msgstr "Odst_avek ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:129
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:132
msgctxt "envformatpage|extended_tip|leftaddr"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the left edge of the envelope and the addressee field."
msgstr "Določite, koliko prostora želite pustiti med levim robom kuverte in poljem naslovnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:150
msgctxt "envformatpage|extended_tip|topaddr"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the top edge of the envelope and the addressee field."
msgstr "Določite, koliko prostora želite pustiti med zgornjim robom kuverte in poljem naslovnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:169
msgctxt "envformatpage|label5"
msgid "from left"
msgstr "z leve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:196
msgctxt "envformatpage|label6"
msgid "from top"
msgstr "z vrha"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:226
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:230
msgctxt "envformatpage|label7"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:238
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:242
msgctxt "envformatpage|addredit"
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:249
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:253
msgctxt "envformatpage|extended_tip|addredit"
msgid "Click and choose the text formatting style for the addressee field that you want to edit."
msgstr "Kliknite in izberite slog oblikovanja besedila v polju naslovnika, ki ga želite urejati."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:276
msgctxt "envformatpage|label4"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:283
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:287
msgctxt "envformatpage|label1"
msgid "Addressee"
msgstr "Naslovnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:348
msgctxt "envformatpage|extended_tip|leftsender"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the left edge of the envelope and the sender field."
msgstr "Določite, koliko prostora želite pustiti med levim robom kuverte in poljem pošiljatelja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:360
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:366
msgctxt "envformatpage|extended_tip|topsender"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the top edge of the envelope and the sender field."
msgstr "Določite, koliko prostora želite pustiti med zgornjim robom kuverte in poljem pošiljatelja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:379
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:385
msgctxt "envformatpage|label8"
msgid "from left"
msgstr "z leve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:406
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:412
msgctxt "envformatpage|label9"
msgid "from top"
msgstr "z vrha"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:439
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:446
msgctxt "envformatpage|label10"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:451
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:458
msgctxt "envformatpage|senderedit"
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:462
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:469
msgctxt "envformatpage|extended_tip|senderedit"
msgid "Click and choose the text formatting style for the sender field that you want to edit."
msgstr "Kliknite in izberite slog oblikovanja besedila za polje pošiljatelja, ki ga želite urejati."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:485
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:492
msgctxt "envformatpage|label11"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:496
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:503
msgctxt "envformatpage|label2"
msgid "Sender"
msgstr "Pošiljatelj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:539
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:548
msgctxt "envformatpage|label12"
msgid "F_ormat"
msgstr "O_blika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:553
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:562
msgctxt "envformatpage|label13"
msgid "_Width"
msgstr "_Širina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:567
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:576
msgctxt "envformatpage|label14"
msgid "_Height"
msgstr "_Višina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:587
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:596
msgctxt "envformatpage|extended_tip|width"
msgid "Enter the width of the envelope."
msgstr "Vnesite širino kuverte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:606
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:615
msgctxt "envformatpage|extended_tip|height"
msgid "Enter the height of the envelope."
msgstr "Vnesite višino kuverte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:621
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:630
msgctxt "envformatpage|extended_tip|format"
msgid "Select the envelope size that want, or select \"User Defined\", and then enter the width and the height of the custom size."
msgstr "Izberite želeno velikost kuverte ali pa izberite »Uporabniško določeno«, nato vnesite širino in višino po meri."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:642
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:651
msgctxt "envformatpage|preview-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:659
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:668
msgctxt "envformatpage|label3"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:673
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envformatpage.ui:682
msgctxt "envformatpage|extended_tip|EnvFormatPage"
msgid "Specifies the layout and the dimension of the envelope."
msgstr "Določa postavitev in mere kuverte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:104
msgctxt "envprinterpage|top"
msgid "_Print from top"
msgstr "_Natisni z vrha"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:113
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:114
msgctxt "envprinterpage|extended_tip|top"
msgid "Feeds the envelope with the print side face up in the printer tray."
msgstr "Vstavi kuverto v pladenj za papir s stranjo za potiskanje obrnjeno navzgor."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:126
msgctxt "envprinterpage|bottom"
msgid "Print from _bottom"
msgstr "N_atisni z dna"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:136
msgctxt "envprinterpage|extended_tip|bottom"
msgid "Feeds the envelope with the print side face down in the printer tray."
msgstr "Vstavi kuverto v pladenj za papir s stranjo za potiskanje obrnjeno navzdol."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:149
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:150
msgctxt "envprinterpage|label3"
msgid "_Shift right"
msgstr "_Premakni na desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:164
msgctxt "envprinterpage|label4"
msgid "Shift _down"
msgstr "Premakni navzd_ol"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:183
msgctxt "envprinterpage|extended_tip|right"
msgid "Enter the amount to shift the print area to the right."
msgstr "Vnesite, za koliko se tiskanje zamakne v desno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:201
msgctxt "envprinterpage|extended_tip|down"
msgid "Enter the amount to shift the print area down."
msgstr "Vnesite, za koliko se tiskanje zamakne navzdol."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:218
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:220
msgctxt "envprinterpage|horileftl|tooltip_text"
msgid "Horizontal Left"
msgstr "Vodoravno levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:234
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:236
msgctxt "envprinterpage|horicenterl|tooltip_text"
msgid "Horizontal Center"
msgstr "Vodoravno na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:250
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:252
msgctxt "envprinterpage|horirightl|tooltip_text"
msgid "Horizontal Right"
msgstr "Vodoravno desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:268
msgctxt "envprinterpage|vertleftl|tooltip_text"
msgid "Vertical Left"
msgstr "Navpično levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:284
msgctxt "envprinterpage|vertcenterl|tooltip_text"
msgid "Vertical Center"
msgstr "Navpično na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:298
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:300
msgctxt "envprinterpage|vertrightl|tooltip_text"
msgid "Vertical Right"
msgstr "Navpično desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:326
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:329
msgctxt "envprinterpage|horileftu|tooltip_text"
msgid "Horizontal Left"
msgstr "Vodoravno levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:345
msgctxt "envprinterpage|horicenteru|tooltip_text"
msgid "Horizontal Center"
msgstr "Vodoravno na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:358
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:361
msgctxt "envprinterpage|horirightu|tooltip_text"
msgid "Horizontal Right"
msgstr "Vodoravno desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:374
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:377
msgctxt "envprinterpage|vertleftu|tooltip_text"
msgid "Vertical Left"
msgstr "Navpično levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:390
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:393
msgctxt "envprinterpage|vertcenteru|tooltip_text"
msgid "Vertical Center"
msgstr "Navpično na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:406
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:409
msgctxt "envprinterpage|vertrightu|tooltip_text"
msgid "Vertical Right"
msgstr "Navpično desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:435
msgctxt "envprinterpage|label1"
msgid "Envelope Orientation"
msgstr "Usmerjenost kuverte"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:467
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:471
msgctxt "envprinterpage|setup"
msgid "Setup..."
msgstr "Nastavi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:474
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:478
msgctxt "envprinterpage|extended_tip|setup"
msgid "Opens the Print Setup dialog where you can define additional printer settings, such as paper format and orientation."
msgstr "Odpre pogovorno okno Nastavitve tiskalnika, kjer lahko določite dodatne nastavitve tiskalnika, kot sta oblika papirja in usmerjenost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:488
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:492
msgctxt "envprinterpage|printername"
msgid "Printer Name"
msgstr "Ime tiskalnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:506
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:510
msgctxt "envprinterpage|label2"
msgid "Current Printer"
msgstr "Trenutni tiskalnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:521
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/envprinterpage.ui:525
msgctxt "envprinterpage|extended_tip|EnvPrinterPage"
msgid "Set the print options for the envelope."
msgstr "Nastavite možnosti za tiskanje kuvert."
@@ -11389,27 +11389,27 @@ msgctxt "exchangedatabases|define"
msgid "Define"
msgstr "Določi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:126
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:127
msgctxt "exchangedatabases|label5"
msgid "Databases in Use"
msgstr "Uporabljene zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:140
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:141
msgctxt "exchangedatabases|label6"
msgid "_Available Databases"
msgstr "Zbirke podatkov na vo_ljo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:153
msgctxt "exchangedatabases|browse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:160
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:161
msgctxt "exchangedatabases|extended_tip|browse"
msgid "Opens a file open dialog to select a database file (*.odb). The selected file is added to the Available Databases list."
msgstr "Odpre pogovorno okno datoteka – odpri, da izberete datoteko zbirke podatkov (*.odb). Izbrana datoteka se doda na seznam Zbirke podatkov na voljo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:175
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:176
msgctxt "exchangedatabases|label7"
msgid ""
"Use this dialog to replace the databases you access in your document via database fields, with other databases. You can only make one change at a time. Multiple selection is possible in the list on the left.\n"
@@ -11418,27 +11418,27 @@ msgstr ""
"To pogovorno okno uporabite, če želite zamenjati zbirko podatkov, do katere v svojem dokumentu dostopate preko polj te zbirke podatkov. Naenkrat lahko naredite samo eno spremembo. V seznamu na levi strani je mogoča večkratna izbira.\n"
"Za izbor datoteke zbirke podatkov uporabite gumb za brskanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:229
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:230
msgctxt "exchangedatabases|extended_tip|inuselb"
msgid "Lists the databases that are currently in use."
msgstr "Našteje zbirke podatkov, ki so trenutno v uporabi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:282
msgctxt "exchangedatabases|extended_tip|availablelb"
msgid "Lists the databases that are registered in %PRODUCTNAME."
msgstr "Prikaže seznam z zbirkami podatkov, ki so registrirane v %PRODUCTNAME."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:304
msgctxt "exchangedatabases|label1"
msgid "Exchange Databases"
msgstr "Zamenjaj zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:325
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:326
msgctxt "exchangedatabases|label2"
msgid "Database applied to document:"
msgstr "V dokumentu uporabljena zbirka podatkov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/exchangedatabases.ui:372
msgctxt "exchangedatabases|extended_tip|ExchangeDatabasesDialog"
msgid "Change the data sources for the current document."
msgstr "Spremenite vire podatkov za trenutni dokument."
@@ -11463,37 +11463,37 @@ msgctxt "fielddialog|extended_tip|cancel"
msgid "Closes the dialog."
msgstr "Zapre pogovorno okno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:143
msgctxt "fielddialog|document"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:188
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:190
msgctxt "fielddialog|ref"
msgid "Cross-references"
msgstr "Navzkrižni sklici"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:238
msgctxt "fielddialog|functions"
msgid "Functions"
msgstr "Funkcije"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:286
msgctxt "fielddialog|docinfo"
msgid "DocInformation"
msgstr "Podatki o dokumentu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:329
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:334
msgctxt "fielddialog|variables"
msgid "Variables"
msgstr "Spremenljivke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:376
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:382
msgctxt "fielddialog|database"
msgid "Database"
msgstr "Zbirka podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:403
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fielddialog.ui:409
msgctxt "fielddialog|extended_tip|FieldDialog"
msgid "Inserts a field at the current cursor position."
msgstr "Vstavi polje na trenutni položaj kazalke."
@@ -11503,122 +11503,122 @@ msgctxt "findentrydialog|extended_tip|find"
msgid "Displays the next record that contains the search text."
msgstr "Prikaže naslednji zapis, ki vsebuje iskano besedilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:95
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:97
msgctxt "findentrydialog|label1"
msgid "F_ind"
msgstr "Najd_i"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:113
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:115
msgctxt "findentrydialog|extended_tip|entry"
msgid "Enter the search term."
msgstr "Vnesite iskani pojem."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:138
msgctxt "findentrydialog|findin"
msgid "Find _only in"
msgstr "Najdi le _v"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:150
msgctxt "findentrydialog|extended_tip|findin"
msgid "Restricts the search to one data field."
msgstr "Iskanje omeji na eno podatkovno polje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:169
msgctxt "findentrydialog|extended_tip|area"
msgid "Select the data field where you want to search for the text."
msgstr "Izberite podatkovno polje, v katerem želite iskati besedilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/findentrydialog.ui:203
msgctxt "findentrydialog|extended_tip|FindEntryDialog"
msgid "Searches for a record or recipient in the mail merge address list."
msgstr "Išče zapis ali prejemnika v seznamu naslovov spajanja dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:93
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:94
msgctxt "flddbpage|extended_tip|type"
msgid "Lists the available field types. To add a field to your document, click a field type, click a field in the Select list, and then click Insert."
msgstr "Našteje vrste polj, ki so na voljo. Če želite v dokument dodati polje, kliknite vrsto polja, nato polje s seznama Izberi in nato kliknite še Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:106
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:107
msgctxt "flddbpage|label1"
msgid "_Type"
msgstr "_Vrsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:138
msgctxt "flddbpage|label5"
msgid "_Condition"
msgstr "_Pogoj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:155
msgctxt "flddbpage|extended_tip|condition"
msgid "For fields linked to a condition, enter the criteria here."
msgstr "Za polja, povezana s pogojem, tukaj vnesite pogoje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:179
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:183
msgctxt "flddbpage|extended_tip|recnumber"
msgid "Enter the number of the record that you want to insert when the condition that you specify is met."
msgstr "Vnesite številko zapisa, ki ga želite vnesti, ko je pogoj, ki ga določite, izpolnjen."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:192
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:196
msgctxt "flddbpage|label4"
msgid "Record number"
msgstr "Številka zapisa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:283
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:287
msgctxt "flddbpage|extended_tip|select"
msgid "Select the database table or the database query that you want the field to refer to."
msgstr "Izberite tabelo zbirke podatkov ali pa poizvedbo zbirke podatkov, na katero naj se polje nanaša."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:300
msgctxt "flddbpage|label2"
msgid "Database S_election"
msgstr "_Izbor zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:321
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:326
msgctxt "flddbpage|browseft"
msgid "Add database file"
msgstr "Dodaj datoteko zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:333
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:338
msgctxt "flddbpage|browse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:339
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:344
msgctxt "flddbpage|extended_tip|browse"
msgid "Opens a file open dialog where you can select a database file (*.odb). The selected file is added to the Databases Selection list."
msgstr "Odpre pogovorno okno odpri datoteko, kjer lahko izberete datoteko zbirke podatkov (*.odb). Izbrana datoteka se doda na seznam Izbora zbirke podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:377
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:383
msgctxt "flddbpage|fromdatabasecb"
msgid "From database"
msgstr "Iz zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:387
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:393
msgctxt "flddbpage|extended_tip|fromdatabasecb"
msgid "Uses the format defined in the selected database."
msgstr "Uporabi obliko, ki je določena v izbrani zbirki podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:399
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:405
msgctxt "flddbpage|userdefinedcb"
msgid "User-defined"
msgstr "Uporabniško določeno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:412
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:418
msgctxt "flddbpage|extended_tip|userdefinedcb"
msgid "Applies the format that you select in the List of user-defined formats."
msgstr "Uporabi obliko, ki jo izberete na Seznamu uporabniško določenih oblik."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:438
msgctxt "flddbpage|extended_tip|format"
msgid "Lists the available user-defined formats."
msgstr "Našteje uporabniško določene oblike, ki so na voljo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:452
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:458
msgctxt "flddbpage|extended_tip|numformat"
msgid "Lists the available user-defined formats."
msgstr "Našteje uporabniško določene oblike, ki so na voljo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:476
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddbpage.ui:482
msgctxt "flddbpage|label3"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
@@ -11683,57 +11683,57 @@ msgctxt "flddocumentpage|label2"
msgid "_Select"
msgstr "_Izberi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:267
msgctxt "flddocumentpage|extended_tip|format"
msgid "Click the format that you want to apply to the selected field, or click \"Additional formats\" to define a custom format."
msgstr "Kliknite obliko, ki jo želite uporabiti za izbrano polje ali pa kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:326
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:327
msgctxt "flddocumentpage|label3"
msgid "_Format"
msgstr "_Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:343
msgctxt "flddocumentpage|fixed"
msgid "Fi_xed content"
msgstr "_Fiksna vsebina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:351
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:352
msgctxt "flddocumentpage|extended_tip|fixed"
msgid "Inserts the field as static content, that is, the field cannot be updated."
msgstr "Polje vstavi kot nespremenljivo vsebino, to pomeni, da polja ni mogoče posodobiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:371
msgctxt "flddocumentpage|levelft"
msgid "_Level"
msgstr "_Raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:386
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:388
msgctxt "flddocumentpage|extended_tip|level"
msgid "Select the chapter heading level that you want to include in the selected field."
msgstr "Izberite raven naslova poglavja, ki ga želite vstaviti v izbrano polje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:403
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:405
msgctxt "flddocumentpage|extended_tip|offset"
msgid "Enter the offset that you want to apply to a date or time field."
msgstr "Vnesite odmik, ki ga želite uporabiti za datumsko in časovno polje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:416
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:418
msgctxt "flddocumentpage|daysft"
msgid "Offs_et in days"
msgstr "O_dmik v dnevih"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:430
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:432
msgctxt "flddocumentpage|minutesft"
msgid "Offs_et in minutes"
msgstr "Od_mik v minutah"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:455
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:458
msgctxt "flddocumentpage|valueft"
msgid "_Value"
msgstr "_Vrednost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:472
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/flddocumentpage.ui:475
msgctxt "flddocumentpage|extended_tip|value"
msgid "Enter the offset value that you want to apply to a page number field, for example \"+1\"."
msgstr "Vnesite vrednost odmika, ki ga želite uporabiti za polje številke strani, npr. »+1«."
@@ -11763,397 +11763,397 @@ msgctxt "fldfuncpage|label2"
msgid "_Format"
msgstr "_Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:267
msgctxt "fldfuncpage|macro"
msgid "_Macro..."
msgstr "_Makro ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:274
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:275
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|macro"
msgid "Opens the Macro Selector, where you can choose the macro that will run when you click the selected field in the document."
msgstr "Odpre Izbirnik makrov, kjer lahko izberete makro, ki se bo zagnal, ko boste kliknili izbrano polje v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:293
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:295
msgctxt "fldfuncpage|valueft"
msgid "_Value"
msgstr "_Vrednost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:311
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:313
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|value"
msgid "Sets additional function parameters for fields. The type of parameter depends on the field type that you select."
msgstr "Nastavi dodatne parametre funkcije za polja. Vrsta parametra je odvisna od vrste polja, ki ga izberete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:336
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:339
msgctxt "fldfuncpage|nameft"
msgid "Na_me"
msgstr "I_me"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:374
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:378
msgctxt "fldfuncpage|cond1ft"
msgid "Then"
msgstr "Potem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:392
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:396
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|cond1"
msgid "Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box."
msgstr "Vnesite besedilo za prikaz, ko je pogoj izpolnjen, v polje Potem in besedilo za prikaz, ko pogoj ni izpolnjen, v polje Sicer."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:416
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:421
msgctxt "fldfuncpage|cond2ft"
msgid "Else"
msgstr "Sicer"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:434
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:439
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|cond2"
msgid "Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box."
msgstr "Vnesite besedilo za prikaz, ko je pogoj izpolnjen, v polje Potem in besedilo za prikaz, ko pogoj ni izpolnjen, v polje Sicer."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:464
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:471
msgctxt "fldfuncpage|itemft"
msgid "It_em"
msgstr "_Element"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:482
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:489
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|item"
msgid "Enter a new item."
msgstr "Vstavite nov element."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:507
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:514
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|add"
msgid "Adds the Item to the list."
msgstr "Na seznam doda Element."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:525
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:533
msgctxt "fldfuncpage|listitemft"
msgid "Items on _list"
msgstr "Elementi na _seznamu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:568
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:576
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|listitems"
msgid "Lists the items. The topmost item is shown in the document."
msgstr "Našteje elemente. Prvega prikaže v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:597
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:605
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|remove"
msgid "Removes the selected item from the list."
msgstr "Izbrani element odstrani iz seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:609
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:617
msgctxt "fldfuncpage|up"
msgid "Move _Up"
msgstr "Premakni navz_gor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:616
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:624
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|up"
msgid "Moves the selected item up in the list."
msgstr "Premakne izbrani element po seznamu navzgor."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:628
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:636
msgctxt "fldfuncpage|down"
msgid "Move Do_wn"
msgstr "Premakni navz_dol"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:635
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:643
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|down"
msgid "Moves the selected item down in the list."
msgstr "Premakne izbrani element po seznamu navzdol."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:660
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:669
msgctxt "fldfuncpage|listnameft"
msgid "Na_me"
msgstr "I_me"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:678
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldfuncpage.ui:687
msgctxt "fldfuncpage|extended_tip|listname"
msgid "Enter a unique name for the Input list."
msgstr "Vnesite edinstveno ime za Vhodni seznam."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:106
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:107
msgctxt "fldrefpage|extended_tip|type"
msgid "Lists the available field types. To add a field to your document, click a field type, click a field in the Selection list, and then click Insert."
msgstr "Našteje vrste polj, ki so na voljo. Če želite v dokument dodati polje, kliknite vrsto polja, nato polje s seznama Izberi in nato kliknite še Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:119
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:120
msgctxt "fldrefpage|label1"
msgid "_Type"
msgstr "Vrs_ta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:181
msgctxt "fldrefpage|extended_tip|format"
msgid "Select the format that you want to use for the selected reference field."
msgstr "Izberite obliko, ki jo želite uporabiti za izbrano sklicno polje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:194
msgctxt "fldrefpage|label3"
msgid "Insert _reference to"
msgstr "Vstavi _sklic v"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:239
msgctxt "fldrefpage|label4"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:260
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:262
msgctxt "fldrefpage|filter"
msgid "Filter Selection"
msgstr "Filtriraj izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:326
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:328
msgctxt "fldrefpage|extended_tip|selecttip"
msgid "Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the \"Insert reference to\" list, and then click Insert."
msgstr "Izpiše polja, na voljo za vrsto polja, ki je določena v seznamu Vrsta. Če želite vstaviti polje, kliknite polje, izberite obliko v seznamu »Vstavi sklic v« in nato kliknite Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:373
msgctxt "fldrefpage|extended_tip|select"
msgid "Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the \"Insert reference to\" list, and then click Insert."
msgstr "Izpiše polja, na voljo za vrsto polja, ki je določena v seznamu Vrsta. Če želite vstaviti polje, kliknite polje, izberite obliko v seznamu »Vstavi sklic v« in nato kliknite Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:390
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:392
msgctxt "fldrefpage|label2"
msgid "S_election"
msgstr "_Izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:417
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:420
msgctxt "fldrefpage|valueft"
msgid "_Value"
msgstr "_Vrednost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:436
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:439
msgctxt "fldrefpage|extended_tip|value"
msgid "Enter the contents that you want to add to a user-defined fields."
msgstr "Vnesite vsebino, ki jo želite dodati v uporabniško določena polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:449
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:452
msgctxt "fldrefpage|nameft"
msgid "Na_me"
msgstr "I_me"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:467
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:470
msgctxt "fldrefpage|extended_tip|name"
msgid "Type the name of the user-defined field that you want to create."
msgstr "Vnesite ime uporabniško določenega polja, ki ga želite ustvariti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:499
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldrefpage.ui:502
msgctxt "fldrefpage|extended_tip|FieldRefPage"
msgid "This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master document."
msgstr "Tukaj vstavljate sklice oz. sklicna polja v trenutni dokument. Sklici so sklicna polja znotraj istega dokumenta ali znotraj poddokumentov glavnega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:112
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|type"
msgid "Lists the available field types. To add a field to your document, click a field type, click a field in the Select list, and then click Insert."
msgstr "Našteje vrste polj, ki so na voljo. Če želite v dokument dodati polje, kliknite vrsto polja, nato polje s seznama Izberi in nato kliknite še Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:124
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:125
msgctxt "fldvarpage|label1"
msgid "_Type"
msgstr "Vrs_ta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:201
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|select"
msgid "Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert."
msgstr "Našteje polja, na voljo za vrsto polja, izbrano v seznamu Vrsta. Če želite vstaviti polje, kliknite polje s seznama in nato še Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:214
msgctxt "fldvarpage|label2"
msgid "_Select"
msgstr "_Izberi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:305
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:306
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|numformat"
msgid "Click the format that you want to apply to the selected field, or click \"Additional formats\" to define a custom format."
msgstr "Kliknite obliko, ki jo želite uporabiti za izbrano polje ali pa kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:350
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:351
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|format"
msgid "In the Format list, define if the value is inserted as text or a number."
msgstr "Na seznamu Oblika določite, ali se vrednost vstavi kot besedilo ali kot številka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:370
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:371
msgctxt "fldvarpage|label3"
msgid "_Format"
msgstr "_Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:387
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:388
msgctxt "fldvarpage|invisible"
msgid "Invisi_ble"
msgstr "_Nevidno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:396
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:397
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|invisible"
msgid "Hides the field contents in the document."
msgstr "Skrije vsebino polja v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:430
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:432
msgctxt "fldvarpage|label5"
msgid "_Level"
msgstr "_Raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:443
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:445
msgctxt "fldvarpage|separatorft"
msgid "Se_parator"
msgstr "_Ločilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:458
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:460
msgctxt "fldvarpage|level"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:462
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:464
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|level"
msgid "Choose the heading or chapter level at which to restart numbering in the document."
msgstr "Izberite naslov oz. raven poglavja, kjer se prične ponovno oštevilčevanje v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:477
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:479
msgctxt "fldvarpage|separator"
msgid "."
msgstr "."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:480
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:482
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|separator"
msgid "Type the character that you want to use as a separator between the heading or chapter levels."
msgstr "Vnesite znak, ki ga želite uporabiti kot ločilo med naslovom in ravnmi poglavij."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:497
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:499
msgctxt "fldvarpage|label4"
msgid "Numbering by Chapter"
msgstr "Oštevilčevanje po poglavjih"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:536
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:539
msgctxt "fldvarpage|nameft"
msgid "Na_me"
msgstr "I_me"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:554
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:557
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|name"
msgid "Type the name of the user-defined field that you want to create."
msgstr "Vnesite ime uporabniško določenega polja, ki ga želite ustvariti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:567
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:570
msgctxt "fldvarpage|valueft"
msgid "_Value"
msgstr "_Vrednost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:586
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:589
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|value"
msgid "Enter the contents that you want to add to a user-defined field."
msgstr "Vnesite vsebino, ki jo želite dodati uporabniško določenim poljem."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:606
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:610
msgctxt "fldvarpage|apply|tooltip_text"
msgid "Apply"
msgstr "Uporabi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:611
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:615
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|apply"
msgid "Adds the user-defined field to the Select list."
msgstr "Doda uporabniško določeno polje na seznam Izberi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:625
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:629
msgctxt "fldvarpage|delete|tooltip_text"
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:630
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/fldvarpage.ui:634
msgctxt "fldvarpage|extended_tip|delete"
msgid "Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document."
msgstr "Iz seznama izbora odstrani uporabniško določeno polje. Odstranite lahko samo tista polja, ki niso uporabljena v trenutnem dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:35
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:36
msgctxt "floatingnavigation|ST_TBL"
msgid "Table"
msgstr "Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:49
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:50
msgctxt "floatingnavigation|ST_FRM"
msgid "Text Frame"
msgstr "Okvir besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:63
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:64
msgctxt "floatingnavigation|ST_GRF"
msgid "Graphics"
msgstr "Grafika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:77
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:78
msgctxt "floatingnavigation|ST_OLE"
msgid "OLE object"
msgstr "Predmet OLE"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:92
msgctxt "floatingnavigation|ST_PGE"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:106
msgctxt "floatingnavigation|ST_OUTL"
msgid "Headings"
msgstr "Naslovi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:119
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:120
msgctxt "floatingnavigation|ST_MARK"
msgid "Reminder"
msgstr "Opomnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:134
msgctxt "floatingnavigation|ST_DRW"
msgid "Drawing"
msgstr "Risba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:148
msgctxt "floatingnavigation|ST_CTRL"
msgid "Control"
msgstr "Kontrolnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:161
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:162
msgctxt "floatingnavigation|STR_IMGBTN_PGE_UP"
msgid "Previous page"
msgstr "Prejšnja stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:188
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:189
msgctxt "floatingnavigation|ST_REG"
msgid "Section"
msgstr "Odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:202
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:203
msgctxt "floatingnavigation|ST_BKM"
msgid "Bookmark"
msgstr "Zaznamek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:217
msgctxt "floatingnavigation|ST_SEL"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:231
msgctxt "floatingnavigation|ST_FTN"
msgid "Footnote"
msgstr "Sprotna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:244
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:245
msgctxt "floatingnavigation|ST_POSTIT"
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:258
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:259
msgctxt "floatingnavigation|ST_SRCH_REP"
msgid "Repeat search"
msgstr "Ponovi iskanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:273
msgctxt "floatingnavigation|ST_INDEX_ENTRY"
msgid "Index entry"
msgstr "Vnos v kazalo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:286
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:287
msgctxt "floatingnavigation|ST_TABLE_FORMULA"
msgid "Table formula"
msgstr "Formula tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:301
msgctxt "floatingnavigation|ST_TABLE_FORMULA_ERROR"
msgid "Wrong table formula"
msgstr "Napačna formula tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:314
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:315
msgctxt "floatingnavigation|STR_IMGBTN_PGE_DOWN"
msgid "Next page"
msgstr "Naslednja stran"
@@ -12173,447 +12173,447 @@ msgctxt "footendnotedialog|FootEndnoteDialog"
msgid "Footnotes/Endnotes Settings"
msgstr "Nastavitve sprotnih/končnih opomb"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footendnotedialog.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footendnotedialog.ui:135
msgctxt "footendnotedialog|footnotes"
msgid "Footnotes"
msgstr "Sprotne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footendnotedialog.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footendnotedialog.ui:182
msgctxt "footendnotedialog|endnotes"
msgid "Endnotes"
msgstr "Končne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:65
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:66
msgctxt "footnoteareapage|maxheightpage"
msgid "_Not larger than page area"
msgstr "_Ne večje kot področje strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:77
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:78
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|maxheightpage"
msgid "Automatically adjusts the height of the footnote area depending on the number of footnotes."
msgstr "Samodejno prilagodi višino področja sprotnih opomb, odvisno od števila sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:89
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:90
msgctxt "footnoteareapage|maxheight"
msgid "Maximum footnote _height"
msgstr "Največja _višina sprotne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:104
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|maxheight"
msgid "Sets a maximum height for the footnote area. Enable this option, then enter the height."
msgstr "Nastavi največjo višino območja sprotnih opomb. Izberite to potrditveno polje in nato vnesite višino."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:118
msgctxt "footnoteareapage|label3"
msgid "Space to text"
msgstr "Razmik do besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:139
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|spacetotext"
msgid "Enter the amount of space to leave between the bottom page margin and the first line of text in the footnote area."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med spodnjim robom strani in prvo vrstico besedila v področju sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:161
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:162
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|maxheightsb"
msgid "Enter the maximum height for the footnote area."
msgstr "Vnesite največjo višino področja sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:178
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:179
msgctxt "footnoteareapage|label1"
msgid "Footnote Area"
msgstr "Področje sprotne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:219
msgctxt "footnoteareapage|label4"
msgid "_Position"
msgstr "_Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:232
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:234
msgctxt "footnoteareapage|label5"
msgid "_Style"
msgstr "_Slog"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:249
msgctxt "footnoteareapage|label6"
msgid "_Thickness"
msgstr "_Debelina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:262
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:264
msgctxt "footnoteareapage|label7"
msgid "_Color"
msgstr "_Barva"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:279
msgctxt "footnoteareapage|label8"
msgid "_Length"
msgstr "Do_lžina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:292
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:294
msgctxt "footnoteareapage|label9"
msgid "_Spacing to footnote contents"
msgstr "_Razmik do vsebine sprotne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:309
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:311
msgctxt "footnoteareapage|position"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:310
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:312
msgctxt "footnoteareapage|position"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:311
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:313
msgctxt "footnoteareapage|position"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:315
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:317
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|position"
msgid "Select the horizontal alignment for the line that separates the main text from the footnote area."
msgstr "Za črto, ki ločuje glavno besedilo od področja sprotnih opomb, izberite vodoravno poravnavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:339
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:341
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|style"
msgid "Select the formatting style for the separator line. If you do not want a separator line, choose \"None\"."
msgstr "Izberite slog oblikovanja za ločilno črto. Če črte ne želite, izberite »Brez«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:363
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:365
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|color"
msgid "Select the color of the separator line."
msgstr "Izberite barvo ločilne črte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:382
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:384
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|length"
msgid "Enter the length of the separator line as a percentage of the page width area."
msgstr "Vnesite dolžino ločilne črte v odstotkih širine strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:402
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:404
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|spacingtocontents"
msgid "Enter the amount of space to leave between the separator line and the first line of the footnote area."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med ločilno črto in prvo vrstico v področju sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:422
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:424
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|thickness"
msgid "Select the thickness of the separator line."
msgstr "Izberite debelino ločilne črte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:439
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:441
msgctxt "footnoteareapage|label2"
msgid "Separator Line"
msgstr "Ločilna črta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:454
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnoteareapage.ui:456
msgctxt "footnoteareapage|extended_tip|FootnoteAreaPage"
msgid "Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document."
msgstr "Določi možnosti postavitve za sprotne opombe, vključno s črto, ki ločuje sprotno opombo in telo dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:40
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:42
msgctxt "footnotepage|label6"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:52
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:54
msgctxt "footnotepage|label7"
msgid "Counting"
msgstr "Štetje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:64
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:66
msgctxt "footnotepage|label8"
msgid "Before"
msgstr "Pred"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:76
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:78
msgctxt "footnotepage|pos"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:88
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:90
msgctxt "footnotepage|offset"
msgid "Start at"
msgstr "Začni z"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:102
msgctxt "footnotepage|label11"
msgid "After"
msgstr "Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:110
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:112
msgctxt "footnotepage|pospagecb"
msgid "End of page"
msgstr "Konec strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:123
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:125
msgctxt "footnotepage|extended_tip|pospagecb"
msgid "Displays footnotes at the bottom of the page."
msgstr "Sprotne opombe prikaže na dnu strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:136
msgctxt "footnotepage|posdoccb"
msgid "End of document"
msgstr "Konec dokumenta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:149
msgctxt "footnotepage|extended_tip|posdoccb"
msgid "Displays footnotes at the end of the document as endnotes."
msgstr "Sprotne opombe prikaže kot končne opombe na koncu dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:164
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:166
msgctxt "footnotepage|extended_tip|offsetnf"
msgid "Enter the number for the first footnote in the document. This option is only available if you selected \"Per Document\" in the Counting box."
msgstr "Vnesite številko za prvo sprotno opombo v dokumentu. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali možnost »na dokument« v polju Štetje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:178
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:180
msgctxt "footnotepage|liststore1"
msgid "Per page"
msgstr "na stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:179
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:181
msgctxt "footnotepage|liststore1"
msgid "Per chapter"
msgstr "na poglavje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:182
msgctxt "footnotepage|liststore1"
msgid "Per document"
msgstr "na dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:184
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:186
msgctxt "footnotepage|extended_tip|countinglb"
msgid "Select the numbering option for the footnotes."
msgstr "Izberite možnost oštevilčevanja sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:202
msgctxt "footnotepage|extended_tip|prefix"
msgid "Enter the text that you want to display in front of the footnote number in the note text."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati pred številko sprotne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:218
msgctxt "footnotepage|extended_tip|suffix"
msgid "Enter the text that you want to display after the footnote number in the note text."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko sprotne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:231
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:233
msgctxt "footnotepage|extended_tip|numberinglb"
msgid "Select the numbering style that you want to use."
msgstr "Izberite slog oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:251
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:253
msgctxt "footnotepage|label3"
msgid "Autonumbering"
msgstr "Samodejno oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:287
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:290
msgctxt "footnotepage|label17"
msgid "End of footnote"
msgstr "Konec sprotne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:299
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:302
msgctxt "footnotepage|label18"
msgid "Start of next page"
msgstr "Začetek nove strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:316
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:319
msgctxt "footnotepage|extended_tip|contfromed"
msgid "Enter the text that you want to display on the page where the footnotes are continued, for example, \"Continued from Page \". %PRODUCTNAME Writer automatically inserts the number of the previous page."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na strani, kjer se sprotne opombe nadaljujejo, npr. »Nadaljevanje iz strani «. %PRODUCTNAME Writer samodejno vstavi številko prejšnje strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:334
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:337
msgctxt "footnotepage|extended_tip|conted"
msgid "Enter the text that you want to display when the footnotes are continued on the next page, for example, \"Continued on Page \". %PRODUCTNAME Writer automatically inserts the number of the following page."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati, kadar se sprotne opombe nadaljujejo na naslednji strani, npr. »Nadaljevanje na strani «. %PRODUCTNAME Writer samodejno vstavi številko naslednje strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:351
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:354
msgctxt "footnotepage|label5"
msgid "Continuation Notice"
msgstr "Obvestilo o nadaljevanju"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:385
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:389
msgctxt "footnotepage|label4"
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:397
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:401
msgctxt "footnotepage|pagestyleft"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:412
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:416
msgctxt "footnotepage|extended_tip|parastylelb"
msgid "Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected."
msgstr "Izberite slog odstavka za besedilo sprotnih opomb. Izberete lahko le posebne sloge."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:428
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:432
msgctxt "footnotepage|extended_tip|pagestylelb"
msgid "Select the page style that you want to use for footnotes."
msgstr "Izberite slog strani, ki ga želite uporabiti za sprotne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:444
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:448
msgctxt "footnotepage|extended_tip|charanchorstylelb"
msgid "Select the character style that you want to use for footnote anchors in the text area of your document."
msgstr "Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za sidra sprotnih opomb na območju besedila svojega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:460
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:464
msgctxt "footnotepage|extended_tip|charstylelb"
msgid "Select the character style that you want to use for the footnote numbers in the footnote area."
msgstr "Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za številke sprotnih opomb na območju sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:473
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:477
msgctxt "footnotepage|label15"
msgid "Text area"
msgstr "Področje besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:485
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:489
msgctxt "footnotepage|label16"
msgid "Footnote area"
msgstr "Področje sprotne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:501
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:505
msgctxt "footnotepage|label12"
msgid "Styles"
msgstr "Slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:515
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotepage.ui:519
msgctxt "footnotepage|extended_tip|FootnotePage"
msgid "Specifies the formatting for footnotes."
msgstr "Določi oblikovanje za sprotne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:55
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:57
msgctxt "footnotesendnotestabpage|ftnntnum"
msgid "_Restart numbering"
msgstr "_Ponovno začni oštevilčevati"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:65
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:67
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|ftnntnum"
msgid "Restarts the footnote numbering at the number that you specify."
msgstr "Znova začne z oštevilčevanjem sprotnih opomb s številko, ki jo določite."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:89
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:92
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|ftnoffset"
msgid "Enter the number that you want to assign the footnote."
msgstr "Vnesite številko, ki jo želite dodeliti sprotni opombi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:106
msgctxt "footnotesendnotestabpage|ftnoffset_label"
msgid "_Start at:"
msgstr "Z_ačni z:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:124
msgctxt "footnotesendnotestabpage|ftnntnumfmt"
msgid "Custom _format"
msgstr "O_blika po meri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:156
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|ftnsuffix"
msgid "Enter the text that you want to display after the footnote number."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko sprotne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:169
msgctxt "footnotesendnotestabpage|ftnsuffix_label"
msgid "Aft_er:"
msgstr "Z_a:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:181
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:185
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|ftnnumviewbox"
msgid "Select the numbering style for the footnotes."
msgstr "Izberite slog oštevilčevanja sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:199
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:203
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|ftnprefix"
msgid "Enter the text that you want to display in front of the footnote number."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite v besedilu opombe prikazati pred številko sprotne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:217
msgctxt "footnotesendnotestabpage|ftnprefix_label"
msgid "Be_fore:"
msgstr "P_red:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:241
msgctxt "footnotesendnotestabpage|ftnntattextend"
msgid "Collec_t at end of text"
msgstr "_Zberi na koncu besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:251
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|ftnntattextend"
msgid "Adds footnotes at the end of the section. If the section spans more than one page, the footnotes are added to the bottom of the page on which the footnote anchors appear."
msgstr "Na konec odseka doda sprotne opombe. Če se odsek razteza čez več kot eno stran, se sprotne opombe dodajo na dno strani, na kateri se pojavi sidro sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:264
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:268
msgctxt "footnotesendnotestabpage|label1"
msgid "Footnotes"
msgstr "Sprotne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:301
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:306
msgctxt "footnotesendnotestabpage|endntattextend"
msgid "C_ollect at end of section"
msgstr "Zberi na _koncu odseka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:311
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:316
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|endntattextend"
msgid "Adds endnotes at the end of the section."
msgstr "Končne opombe doda na konec odseka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:330
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:336
msgctxt "footnotesendnotestabpage|endntnum"
msgid "_Restart numbering"
msgstr "_Ponovno začni oštevilčevati"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:340
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:346
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|endntnum"
msgid "Restarts the endnote numbering at the number that you specify."
msgstr "Ponovno začne z oštevilčevanjem končnih opomb s številko, ki jo določite."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:364
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:371
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|endoffset"
msgid "Enter the number that you want to assign the endnote."
msgstr "Vnesite številko, ki jo želite dodeliti končni opombi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:378
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:385
msgctxt "footnotesendnotestabpage|endoffset_label"
msgid "_Start at:"
msgstr "Z_ačni z:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:396
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:403
msgctxt "footnotesendnotestabpage|endntnumfmt"
msgid "_Custom format"
msgstr "O_blika po meri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:407
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:414
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|endntnumfmt"
msgid "Specifies a custom numbering format for endnotes."
msgstr "Določi privzeto obliko oštevilčevanja končnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:440
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|endsuffix"
msgid "Enter the text that you want to display after the endnote number."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:445
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:453
msgctxt "footnotesendnotestabpage|endsuffix_label"
msgid "Aft_er:"
msgstr "Z_a:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:461
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:469
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|endnumviewbox"
msgid "Select the numbering style for the endnotes."
msgstr "Izberite slog oštevilčevanja končnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:479
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:487
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|endprefix"
msgid "Enter the text that you want to display in front of the endnote number"
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite v besedilu opombe prikazati pred številko končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:493
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:501
msgctxt "footnotesendnotestabpage|endprefix_label"
msgid "Be_fore:"
msgstr "P_red:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:523
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:531
msgctxt "footnotesendnotestabpage|label2"
msgid "Endnotes"
msgstr "Končne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:538
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/footnotesendnotestabpage.ui:546
msgctxt "footnotesendnotestabpage|extended_tip|FootnotesEndnotesTabPage"
msgid "Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats."
msgstr "Določi, kje so prikazane sprotne in končne opombe in njihova oblika oštevilčevanja."
@@ -12623,182 +12623,182 @@ msgctxt "formatsectiondialog|FormatSectionDialog"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:139
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:140
msgctxt "formatsectiondialog|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:185
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:187
msgctxt "formatsectiondialog|indents"
msgid "Indents"
msgstr "Zamiki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:232
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:235
msgctxt "formatsectiondialog|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:279
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formatsectiondialog.ui:283
msgctxt "formatsectiondialog|notes"
msgid "Footnotes/Endnotes"
msgstr "Sprotne/končne opombe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:77
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:81
msgctxt "formattablepage|nameft"
msgid "_Name"
msgstr "_Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:95
msgctxt "formattablepage|widthft"
msgid "W_idth"
msgstr "Š_irina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:109
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:113
msgctxt "formattablepage|extended_tip|name"
msgid "Enter an internal name for the table. You can use this name to quickly locate the table in the Navigator."
msgstr "Vnesite notranje ime za tabelo. To ime lahko uporabite za to, da tabelo hitro najdete v Krmarju."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:130
msgctxt "formattablepage|relwidth"
msgid "Relati_ve"
msgstr "Relati_vno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:139
msgctxt "formattablepage|extended_tip|relwidth"
msgid "Displays the width of the table as a percentage of the page width."
msgstr "Širino tabele prikaže v odstotkih širine strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:157
msgctxt "formattablepage|extended_tip|widthmf"
msgid "Enter the width of the table."
msgstr "Vnesite širino tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:175
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:180
msgctxt "formattablepage|label45"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:210
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:216
msgctxt "formattablepage|leftft"
msgid "Lef_t"
msgstr "L_evo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:231
msgctxt "formattablepage|rightft"
msgid "Ri_ght"
msgstr "Desn_o"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:247
msgctxt "formattablepage|aboveft"
msgid "_Above"
msgstr "_Nad"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:256
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:262
msgctxt "formattablepage|belowft"
msgid "_Below"
msgstr "_Spodaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:275
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:281
msgctxt "formattablepage|extended_tip|leftmf"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the left page margin and the edge of the table."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med levim robom strani in robom tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:293
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:299
msgctxt "formattablepage|extended_tip|rightmf"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the right page margin and the edge of the table."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med desnim robom strani in robom tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:311
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:317
msgctxt "formattablepage|extended_tip|abovemf"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the top edge of the table and the text above the table."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med zgornjim robom tabele in besedilom nad tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:329
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:335
msgctxt "formattablepage|extended_tip|belowmf"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the bottom edge of the table and the text below the table."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med spodnjim robom tabele in besedilom pod tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:346
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:352
msgctxt "formattablepage|label46"
msgid "Spacing"
msgstr "Razmik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:384
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:391
msgctxt "formattablepage|full"
msgid "A_utomatic"
msgstr "Sa_modejno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:394
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:401
msgctxt "formattablepage|extended_tip|full"
msgid "Extends the table horizontally to the left and to the right page margins."
msgstr "Tabelo raztegne vodoravno proti levemu in desnemu robu strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:405
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:412
msgctxt "formattablepage|left"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:415
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:422
msgctxt "formattablepage|extended_tip|left"
msgid "Aligns the left edge of the table to the left page margin."
msgstr "Levi rob tabele poravna na levi rob strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:426
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:433
msgctxt "formattablepage|fromleft"
msgid "_From left"
msgstr "_Z leve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:436
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:443
msgctxt "formattablepage|extended_tip|fromleft"
msgid "Aligns the left edge of the table to the indent that you enter in the Left box in the Spacing area."
msgstr "Levi rob tabele poravna do zamika, ki ga vnesete v polje Levo, ki se nahaja pod Razmikom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:454
msgctxt "formattablepage|right"
msgid "R_ight"
msgstr "_Desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:457
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:464
msgctxt "formattablepage|extended_tip|right"
msgid "Aligns the right edge of the table to the right page margin."
msgstr "Desni rob tabele poravna na desni rob strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:468
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:475
msgctxt "formattablepage|center"
msgid "_Center"
msgstr "_Sredina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:478
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:485
msgctxt "formattablepage|extended_tip|center"
msgid "Centers the table horizontally on the page."
msgstr "Tabelo postavi vodoravno na sredino strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:489
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:496
msgctxt "formattablepage|free"
msgid "_Manual"
msgstr "_Ročno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:499
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:506
msgctxt "formattablepage|extended_tip|free"
msgid "Horizontally aligns the table based on the values that you enter in the Left and Right boxes in the Spacing area."
msgstr "Tabelo poravna vodoravno glede na vrednosti, ki jih vnesete v polji Levo in Desno, ki se nahajata pod Razmikom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:517
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:524
msgctxt "formattablepage|label43"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:556
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:564
msgctxt "formattablepage|label53"
msgid "Text _direction"
msgstr "_Smer besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:584
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:592
msgctxt "formattablepage|label44"
msgid "Properties "
msgstr "Lastnosti "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:598
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/formattablepage.ui:606
msgctxt "formattablepage|extended_tip|FormatTablePage"
msgid "Specify the size, position, spacing, and alignment options for the selected table."
msgstr "Za izbrano tabelo določite možnosti velikosti, položaja, razmika in poravnave."
@@ -12808,532 +12808,532 @@ msgctxt "framedialog|FrameDialog"
msgid "Frame"
msgstr "Okvir"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:136
msgctxt "framedialog|type"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:181
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:183
msgctxt "framedialog|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:228
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:231
msgctxt "framedialog|wrap"
msgid "Wrap"
msgstr "Oblivanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:275
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:279
msgctxt "framedialog|hyperlink"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hiperpovezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:322
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:327
msgctxt "framedialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:375
msgctxt "framedialog|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:416
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:423
msgctxt "framedialog|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:463
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:471
msgctxt "framedialog|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:510
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/framedialog.ui:519
msgctxt "framedialog|macro"
msgid "Macro"
msgstr "Makro"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:52
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:54
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|name"
msgid "Enter a name for the selected item."
msgstr "Za izbrani predmet vnesite ime."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:70
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:72
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|altname"
msgid "Enter the text to display in a web browser when the selected item is unavailable. Alternate text is also used to assist people with disabilities."
msgstr "Vnesite besedilo za prikaz v spletnem brskalniku, kadar izbrani predmet ni na voljo. Pojasnjevalno besedilo pomaga ljudem, ki tega ne razumejo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:83
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:85
msgctxt "frmaddpage|name_label"
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:97
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:99
msgctxt "frmaddpage|altname_label"
msgid "_Alternative (Text only):"
msgstr "_Alternativno (samo besedilo):"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:113
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:115
msgctxt "frmaddpage|prev"
msgid "<None>"
msgstr "<Brez>"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:119
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|prev"
msgid "Displays the item (object, graphic, or frame) that comes before the current item in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the current frame and the target frame must be empty."
msgstr "Prikaže predmet (predmet, grafika ali okvir) pred trenutnim predmetom v povezanem zaporedju. Če želite dodati ali spremeniti prejšnjo povezavo, iz seznama izberite ime. Če povezujete okvire, morata biti trenutni in ciljni okvir prazna."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:132
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:134
msgctxt "frmaddpage|next"
msgid "<None>"
msgstr "<Brez>"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:138
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|next"
msgid "Displays the item (object, graphic, or frame) that comes after the current item in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty."
msgstr "Prikaže predmet (predmet, grafika ali okvir) za trenutnim predmetom v povezanem zaporedju. Če želite dodati ali spremeniti naslednjo povezavo, iz seznama izberite ime. Če povezujete okvire, mora biti ciljni okvir prazen."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:149
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:151
msgctxt "frmaddpage|prev_label"
msgid "_Previous link:"
msgstr "_Prejšnja povezava:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:165
msgctxt "frmaddpage|next_label"
msgid "_Next link:"
msgstr "_Naslednja povezava:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:177
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:179
msgctxt "frmaddpage|description_label"
msgid "_Description:"
msgstr "_Opis:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:218
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:220
msgctxt "frmaddpage|label1"
msgid "Names"
msgstr "Imena"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:250
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:253
msgctxt "frmaddpage|protectcontent"
msgid "_Contents"
msgstr "_Vsebina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:262
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|protectcontent"
msgid "Prevents changes to the contents of the selected item."
msgstr "Prepreči, da bi se za izbrani predmet vsebina spreminjala."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:270
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:273
msgctxt "frmaddpage|protectframe"
msgid "P_osition"
msgstr "P_oložaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:279
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:282
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|protectframe"
msgid "Locks the position of the selected item in the current document."
msgstr "V trenutnem dokumentu zaklene položaj izbranega predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:290
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:293
msgctxt "frmaddpage|protectsize"
msgid "_Size"
msgstr "Veliko_st"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:299
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:302
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|protectsize"
msgid "Locks the size of the selected item."
msgstr "Zaklene velikost izbranega predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:316
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:319
msgctxt "frmaddpage|label8"
msgid "Protect"
msgstr "Zaščiti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:349
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:353
msgctxt "frmaddpage|label2"
msgid "_Vertical alignment"
msgstr "_Navpična poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:362
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:366
msgctxt "frmaddpage|liststore"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:363
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:367
msgctxt "frmaddpage|liststore"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:364
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:368
msgctxt "frmaddpage|liststore"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:368
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:372
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|vertalign"
msgid "Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings."
msgstr "Določa navpično poravnavo vsebine okvira. Velja pretežno za besedilno vsebino, vpliva pa tudi na tabele in druge predmete, sidrane na območje besedila (sidrane kot znak, na znak ali na odstavek), npr. okvire, slike ali risbe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:385
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:389
msgctxt "frmaddpage|label7"
msgid "Content Alignment"
msgstr "Poravnava vsebine"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:421
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:426
msgctxt "frmaddpage|editinreadonly"
msgid "_Editable in read-only document"
msgstr "Za _urejanje v dokumentu, ki je samo za branje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:430
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:435
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|editinreadonly"
msgid "Allows you to edit the contents of a frame in a document that is read-only (write-protected)."
msgstr "Omogoča urejanje vsebine okvira v dokumentu, ki je samo za branje (zaščiten pred pisanjem)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:442
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:447
msgctxt "frmaddpage|printframe"
msgid "Prin_t"
msgstr "Na_tisni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:451
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:456
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|printframe"
msgid "Includes the selected item when you print the document."
msgstr "Ko tiskate dokument, vključi izbrani predmet."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:468
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:473
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|textflow"
msgid "Specifies the preferred text flow direction in a frame. To use the default text flow settings for the page, select Use superordinate object settings from the list."
msgstr "Določi želeno smer poteka besedila v okviru. Za uporabo privzetih nastavitev poteka besedila na strani s seznama izberite Uporabi nastavitve nadrejenega predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:481
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:486
msgctxt "frmaddpage|textflow_label"
msgid "_Text direction:"
msgstr "Smer _besedila:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:499
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:504
msgctxt "frmaddpage|label3"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:514
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmaddpage.ui:519
msgctxt "frmaddpage|extended_tip|FrameAddPage"
msgid "Specifies properties for the selected object, graphic or frame."
msgstr "Za izbrani predmet, grafiko ali okvir določi lastnosti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:79
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:83
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|width"
msgid "Enter the width that you want for the selected object."
msgstr "Vnesite želeno širino izbranega predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:90
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:94
msgctxt "frmtypepage|autowidth"
msgid "AutoSize"
msgstr "Samodejno prilagodi velikost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:104
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|autowidth"
msgid "Automatically adjusts the width or height of a frame to match the contents of the frame. If you want, you can specify a minimum width or minimum height for the frame."
msgstr "Samodejno poravna širino in višino okvira za ujemanje vsebine okvira. Če želite, lahko določite najmanjšo širino ali višino za okvir."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:119
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:124
msgctxt "frmtypepage|autowidthft"
msgid "_Width (at least)"
msgstr "_Širina (najmanj)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:138
msgctxt "frmtypepage|widthft"
msgid "_Width"
msgstr "_Širina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:161
msgctxt "frmtypepage|relwidth"
msgid "Relat_ive to"
msgstr "Relat_ivno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:169
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:174
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|relwidth"
msgid "Calculates the width of the selected object as a percentage of the width of the page text area."
msgstr "Izračuna širino izbranega predmeta kot odstotek širine območja besedila na strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:186
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:191
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|relwidthrelation"
msgid "Decides what 100% width means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins)."
msgstr "Določa, kaj pomeni 100 % širine: ali območje z besedilom (brez robov) ali celo stran (vključno z robovi)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:230
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|height"
msgid "Enter the height that you want for the selected object."
msgstr "Vnesite želeno višino izbranega predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:241
msgctxt "frmtypepage|autoheight"
msgid "AutoSize"
msgstr "Samodejno prilagodi velikost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:251
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|autoheight"
msgid "Automatically adjusts the width or height of a frame to match the contents of the frame. If you want, you can specify a minimum width or minimum height for the frame."
msgstr "Samodejno poravna širino in višino okvira za ujemanje vsebine okvira. Če želite, lahko določite najmanjšo širino ali višino za okvir."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:264
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:271
msgctxt "frmtypepage|autoheightft"
msgid "H_eight (at least)"
msgstr "_Višina (najmanj)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:278
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:285
msgctxt "frmtypepage|heightft"
msgid "H_eight"
msgstr "_Višina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:301
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:308
msgctxt "frmtypepage|relheight"
msgid "Re_lative to"
msgstr "Re_lativno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:314
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:321
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|relheight"
msgid "Calculates the height of the selected object as a percentage of the height of the page text area."
msgstr "Izračuna višino izbranega predmeta kot odstotek višine območja besedila na strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:331
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:338
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|relheightrelation"
msgid "Decides what 100% height means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins)."
msgstr "Določa, kaj pomeni 100 % višine: ali območje z besedilom (brez robov) ali celo stran (vključno z robovi)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:356
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:363
msgctxt "frmtypepage|ratio"
msgid "_Keep ratio"
msgstr "_Ohrani razmerje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:365
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:372
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|ratio"
msgid "Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting."
msgstr "Ohrani razmerje višine in širine, ko spremenite nastavitev širine in višine."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:376
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:383
msgctxt "frmtypepage|origsize"
msgid "_Original Size"
msgstr "_Izvirna velikost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:384
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:391
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|origsize"
msgid "Resets the size settings of the selected object to the original values."
msgstr "Ponastavi nastavitve velikosti izbranega predmeta na izvirne vrednosti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:401
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:408
msgctxt "frmtypepage|label2"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:457
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:466
msgctxt "frmtypepage|topage"
msgid "To _page"
msgstr "Na s_tran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:467
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:476
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|topage"
msgid "Anchors the selection to the current page."
msgstr "Zasidra izbor na trenutno stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:478
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:487
msgctxt "frmtypepage|topara"
msgid "To paragrap_h"
msgstr "Na ods_tavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:488
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:497
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|topara"
msgid "Anchors the selection to the current paragraph."
msgstr "Zasidra izbor na trenutni odstavek."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:499
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:508
msgctxt "frmtypepage|tochar"
msgid "To cha_racter"
msgstr "Na _znak"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:509
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:518
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|tochar"
msgid "Anchors the selection to a character."
msgstr "Zasidra izbor na znak."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:520
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:529
msgctxt "frmtypepage|aschar"
msgid "_As character"
msgstr "Kot z_nak"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:530
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:539
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|aschar"
msgid "Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection."
msgstr "Izbor zasidra kot znak. Višina trenutne vrstice je spremenjena, da se ujema z višino izbora."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:541
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:550
msgctxt "frmtypepage|toframe"
msgid "To _frame"
msgstr "Na _okvir"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:563
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:572
msgctxt "frmtypepage|label1"
msgid "Anchor"
msgstr "Zasidraj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:603
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:613
msgctxt "frmtypepage|horiposft"
msgid "Hori_zontal"
msgstr "Vodo_ravno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:617
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:627
msgctxt "frmtypepage|horibyft"
msgid "b_y"
msgstr "z_a"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:631
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:641
msgctxt "frmtypepage|vertbyft"
msgid "by"
msgstr "za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:645
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:655
msgctxt "frmtypepage|horitoft"
msgid "_to"
msgstr "_do"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:664
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:674
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|byhori"
msgid "Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box."
msgstr "Vnesite, koliko prostora boste pustili med levim robom izbranega predmeta in sklicno točko, ki jo izberete v polju »do«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:679
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:689
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|horianchor"
msgid "Select the reference point for the selected horizontal alignment option."
msgstr "Izberite sklicno točko za izbrano možnost vodoravne poravnave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:694
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:704
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|horipos"
msgid "Select the horizontal alignment option for the object."
msgstr "Izberite možnost navpične poravnave za predmet."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:707
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:717
msgctxt "frmtypepage|vertposft"
msgid "_Vertical"
msgstr "_Navpično"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:723
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:733
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|vertpos"
msgid "Select the vertical alignment option for the object."
msgstr "Izberite možnost navpične poravnave za predmet."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:741
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:751
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|byvert"
msgid "Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box."
msgstr "Vnesite, koliko prostora boste pustili med zgornjim robom izbranega predmeta in sklicno točko, ki jo izberete v polju »do«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:754
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:764
msgctxt "frmtypepage|verttoft"
msgid "t_o"
msgstr "d_o"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:770
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:780
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|vertanchor"
msgid "Select the reference point for the selected vertical alignment option."
msgstr "Izberite referenčno točko za izbrano možnost navpične poravnave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:781
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:791
msgctxt "frmtypepage|mirror"
msgid "_Mirror on even pages"
msgstr "_Zrcali na sodih straneh"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:791
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:801
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|mirror"
msgid "Reverses the current horizontal alignment settings on even pages."
msgstr "Nastavitve trenutne vodoravne poravnave obrne na sode strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:803
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:813
msgctxt "frmtypepage|followtextflow"
msgid "Keep inside text boundaries"
msgstr "Ohrani v mejah besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:813
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:823
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|followtextflow"
msgid "Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option."
msgstr "Izbrani predmet ohrani znotraj mej postavitve besedila, v katerem je zasidran predmet. Te možnosti ne izberite, če želite imeti predmet kjerkoli v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:831
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:841
msgctxt "frmtypepage|label11"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:845
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmtypepage.ui:855
msgctxt "frmtypepage|extended_tip|FrameTypePage"
msgid "Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page."
msgstr "Določi velikost in mesto za izbrani predmet ali okvir na strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:44
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:45
msgctxt "frmurlpage|extended_tip|url"
msgid "Enter the complete path to the file that you want to open."
msgstr "Vnesite polno pot do datoteke, ki jo želite odpreti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:61
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:62
msgctxt "frmurlpage|extended_tip|name"
msgid "Enter a name for the hyperlink."
msgstr "Vnesite ime hiperpovezave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:75
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:76
msgctxt "frmurlpage|url_label"
msgid "_URL:"
msgstr "_URL:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:89
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:90
msgctxt "frmurlpage|name_label"
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:104
msgctxt "frmurlpage|frame_label"
msgid "_Frame:"
msgstr "_Okvir:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:122
msgctxt "frmurlpage|search"
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:128
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:129
msgctxt "frmurlpage|extended_tip|search"
msgid "Locate the file that you want the hyperlink to open, and then click Open."
msgstr "Poiščite datoteko, za katero želite, da se odpre hiperpovezava in nato kliknite Odpri."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:159
msgctxt "frmurlpage|extended_tip|frame"
msgid "Specify the name of the frame where you want to open the targeted file."
msgstr "Določite ime okvira, kjer želite odpreti ciljno datoteko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:176
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:177
msgctxt "frmurlpage|label1"
msgid "Link to"
msgstr "Poveži z"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:214
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:216
msgctxt "frmurlpage|server"
msgid "_Server-side image map"
msgstr "Slika s povezavami na strani _strežnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:226
msgctxt "frmurlpage|extended_tip|server"
msgid "Uses a server-side image map."
msgstr "Uporabi sliko s povezavami na strani strežnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:237
msgctxt "frmurlpage|client"
msgid "_Client-side image map"
msgstr "Slika s povezavami na strani _uporabnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:247
msgctxt "frmurlpage|extended_tip|client"
msgid "Uses the image map that you created for the selected object."
msgstr "Uporabi sliko s povezavami, ki jo ustvarite za izbrani predmet."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:262
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:264
msgctxt "frmurlpage|label2"
msgid "Image Map"
msgstr "Slika s povezavami"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/frmurlpage.ui:279
msgctxt "frmurlpage|extended_tip|FrameURLPage"
msgid "Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object."
msgstr "Določite lastnosti hiperpovezave za izbrano grafiko, okvir ali predmet OLE."
@@ -13343,12 +13343,12 @@ msgctxt "gotopagedialog|GotoPageDialog"
msgid "Go to Page"
msgstr "Pojdi na stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/gotopagedialog.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/gotopagedialog.ui:74
msgctxt "gotopagedialog|page_count"
msgid "of $1"
msgstr "od $1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/gotopagedialog.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/gotopagedialog.ui:101
msgctxt "gotopagedialog|page_label"
msgid "Page:"
msgstr "Stran:"
@@ -13368,32 +13368,32 @@ msgctxt "headerfootermenu|insert_pagecount"
msgid "Insert Page Count"
msgstr "Vstavi število strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:57
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:60
msgctxt "indentpage|label1"
msgid "_Before section"
msgstr "Pred odse_kom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:71
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:74
msgctxt "indentpage|label3"
msgid "_After section"
msgstr "Za o_dsekom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:90
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:93
msgctxt "indentpage|extended_tip|before"
msgid "Specifies the indents before the section, at the left margin."
msgstr "Pred odsekom določi zamike ob levem robu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:108
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:111
msgctxt "indentpage|extended_tip|after"
msgid "Specifies the indents after the section, at the right margin."
msgstr "Za odsekom določi zamike ob desnem robu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:128
msgctxt "indentpage|label2"
msgid "Indent"
msgstr "Zamik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indentpage.ui:168
msgctxt "indentpage|preview-atkobject"
msgid "Example"
msgstr "Primer"
@@ -13413,97 +13413,97 @@ msgctxt "indexentry|insert"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:172
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:174
msgctxt "indexentry|typeft"
msgid "Index"
msgstr "Kazalo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:198
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:200
msgctxt "indexentry|new|tooltip_text"
msgid "New User-defined Index"
msgstr "Novo uporabniško določeno kazalo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:214
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:216
msgctxt "indexentry|label3"
msgid "Entry"
msgstr "Vnos"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:232
msgctxt "indexentry|key1ft"
msgid "1st key"
msgstr "1. ključ"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:246
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:248
msgctxt "indexentry|key2ft"
msgid "2nd key"
msgstr "2. ključ"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:261
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:263
msgctxt "indexentry|levelft"
msgid "Level"
msgstr "Raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:291
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:293
msgctxt "indexentry|phonetic0ft"
msgid "Phonetic reading"
msgstr "Fonetična transkripcija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:307
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:309
msgctxt "indexentry|phonetic1ft"
msgid "Phonetic reading"
msgstr "Fonetična transkripcija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:323
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:325
msgctxt "indexentry|phonetic2ft"
msgid "Phonetic reading"
msgstr "Fonetična transkripcija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:408
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:410
msgctxt "indexentry|sync|tooltip_text"
msgid "Update entry from selection"
msgstr "Posodobi vnos iz izbora"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:454
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:457
msgctxt "indexentry|mainentrycb"
msgid "Main entry"
msgstr "Glavni vnos"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:469
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:472
msgctxt "indexentry|applytoallcb"
msgid "Apply to all similar texts"
msgstr "Uporabi v vseh podobnih besedilih"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:484
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:487
msgctxt "indexentry|searchcasesensitivecb"
msgid "Match case"
msgstr "Razlikuj velike in male črke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:500
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:503
msgctxt "indexentry|searchcasewordonlycb"
msgid "Whole words only"
msgstr "Samo cele besede"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:535
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:539
msgctxt "indexentry|extended_tip|previous"
msgid "Jumps to the previous index entry of the same type in the document."
msgstr "Skoči na prejšnji vnos v kazalo iste vrste v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:554
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:558
msgctxt "indexentry|extended_tip|next"
msgid "Jumps to the next index entry of the same type in the document."
msgstr "Skoči na naslednji vnos v kazalo iste vrste v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:573
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:577
msgctxt "indexentry|extended_tip|first"
msgid "Jumps to the first index entry of the same type in the document."
msgstr "Skoči na prvi vnos v kazalo iste vrste v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:592
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:596
msgctxt "indexentry|extended_tip|last"
msgid "Jumps to the last index entry of the same type in the document."
msgstr "Skoči na zadnji vnos v kazalo iste vrste v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:622
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/indexentry.ui:626
msgctxt "indexentry|label1"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
@@ -13538,22 +13538,22 @@ msgctxt "inputfielddialog|InputFieldDialog"
msgid "Review Fields"
msgstr "Polja pregleda"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:51
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:52
msgctxt "inputfielddialog|extended_tip|next"
msgid "Jumps to the next input field in the document."
msgstr "Skoči na naslednje vnosno polje v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:135
msgctxt "inputfielddialog|inputfieldname"
msgid "Reference:"
msgstr "Sklic:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:173
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:175
msgctxt "inputfielddialog|extended_tip|text"
msgid "This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field."
msgstr "To polje prikaže ime, ki ga vnesete v polje Sklic, ki se nahaja na zavihku Funkcije oz. Spremenljivke v pogovornem oknu Polja. Polje pod njim prikaže vsebino polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:204
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inputfielddialog.ui:206
msgctxt "inputfielddialog|extended_tip|InputFieldDialog"
msgid "Inserts a text field that you can open and edit by clicking it in the document."
msgstr "Vstavi polje z besedilom, ki ga lahko urejate, če v dokumentu kliknete nanj."
@@ -13873,82 +13873,82 @@ msgctxt "insertbookmark|InsertBookmarkDialog"
msgid "Bookmark"
msgstr "Zaznamek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:106
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:107
msgctxt "insertbookmark|extended_tip|name"
msgid "Type the name of the bookmark that you want to create. Then press Insert."
msgstr "Vnesite ime zaznamka, ki ga želite ustvariti. Nato kliknite Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:118
msgctxt "insertbookmark|insert"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:135
msgctxt "insertbookmark|name"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:146
msgctxt "insertbookmark|hide"
msgid "H_ide"
msgstr "Skr_ij"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:164
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:165
msgctxt "insertbookmark|condlabel"
msgid "_Condition:"
msgstr "_Pogoj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:192
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:193
msgctxt "insertbookmark|bookmarks"
msgid "_Bookmarks:"
msgstr "_Zaznamki:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:226
msgctxt "insertbookmark|page"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:239
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:240
msgctxt "insertbookmark|name"
msgid "Name"
msgstr "Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:253
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:254
msgctxt "insertbookmark|text"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:267
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:268
msgctxt "insertbookmark|hidden"
msgid "Hidden"
msgstr "Skrito"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:282
msgctxt "insertbookmark|condition"
msgid "Condition"
msgstr "Pogoj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:326
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:327
msgctxt "insertbookmark|goto"
msgid "Go to"
msgstr "Pojdi na"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:340
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:341
msgctxt "insertbookmark|delete"
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:346
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:347
msgctxt "insertbookmark|extended_tip|delete"
msgid "To delete a bookmark, select the bookmark and click the Delete button. No confirmation dialog will follow."
msgstr "Zaznamek izbrišete tako, da ga izberete in kliknete gumb Izbriši. Potrditveno okno se ne pojavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:359
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:360
msgctxt "insertbookmark|rename"
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:389
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbookmark.ui:390
msgctxt "insertbookmark|extended_tip|InsertBookmarkDialog"
msgid "Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time."
msgstr "Vstavi zaznamek na trenutni položaj kazalke. Krmarja lahko nato uporabite za hitro skakanje na označena mesta."
@@ -14053,82 +14053,82 @@ msgctxt "insertcaption|label1"
msgid "Caption"
msgstr "Napis"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:179
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:180
msgctxt "insertcaption|numbering_label"
msgid "Numbering:"
msgstr "Oštevilčevanje:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:194
msgctxt "insertcaption|separator_label"
msgid "Separator:"
msgstr "Ločilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:207
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:208
msgctxt "insertcaption|position_label"
msgid "Position:"
msgstr "Položaj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:223
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:224
msgctxt "insertcaption|extended_tip|numbering"
msgid "Select the type of numbering that you want to use in the caption."
msgstr "Izberite vrsto oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za napis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:238
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:239
msgctxt "insertcaption|separator_edit"
msgid ": "
msgstr ": "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:242
msgctxt "insertcaption|extended_tip|separator_edit"
msgid "Enter optional text characters to appear between the number and the caption text."
msgstr "Vnesite izbirne besedilne znake, ki se pojavijo med številko in besedilom napisa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:255
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:256
msgctxt "insertcaption|num_separator"
msgid "Numbering separator:"
msgstr "Ločilo oštevilčevanja:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:270
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:271
msgctxt "insertcaption|num_separator_edit"
msgid ". "
msgstr ". "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:273
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:274
msgctxt "insertcaption|extended_tip|num_separator_edit"
msgid "Type the text that you want to appear after the caption number."
msgstr "Vnesite besedilo, za katerega želite, da se pojavi za številko napisa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:289
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:290
msgctxt "insertcaption|extended_tip|position"
msgid "Adds the caption above or below the selected item. This option is only available for some objects."
msgstr "Napis doda nad ali pod izbranim elementom. Ta možnost je na voljo samo za nekatere predmete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:304
msgctxt "insertcaption|label4"
msgid "Category:"
msgstr "Kategorija:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:325
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:326
msgctxt "insertcaption|extended_tip|category"
msgid "Select the caption category, or type a name to create a new category. The category text appears before the caption number in the caption label. Each predefined caption category is formatted with a paragraph style of the same name."
msgstr "Izberite kategorijo napisa ali pa vnesite ime, da ustvarite novo kategorijo. Kategorija besedila se pokaže pred številko napisa v oznaki napisa. Vsaka vnaprej določena kategorija napisa se oblikuje glede na istoimenski slog odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:343
msgctxt "insertcaption|label2"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:395
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:396
msgctxt "insertcaption|label3"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:429
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:430
msgctxt "insertcaption|extended_tip|InsertCaptionDialog"
msgid "Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape."
msgstr "Oštevilčen napis doda izbrani sliki, tabeli, okviru, besedilnemu okviru ali risanemu predmetu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertcaption.ui:448
msgctxt "insertcaption|liststore1"
msgid "[None]"
msgstr "[brez]"
@@ -14138,177 +14138,177 @@ msgctxt "insertdbcolumnsdialog|InsertDbColumnsDialog"
msgid "Insert Database Columns"
msgstr "Vstavi stolpce zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:141
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:143
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|label1"
msgid "Insert data as:"
msgstr "Vstavi podatke kot:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:159
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:162
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|astable"
msgid "T_able"
msgstr "T_abela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:169
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:172
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|astable"
msgid "Inserts data selected from the data source browser into the document as a table."
msgstr "Vstavi podatke, izbrane iz brskalnika vira podatkov v dokument kot tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:183
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|asfields"
msgid "_Fields"
msgstr "_Polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:190
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:193
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|asfields"
msgid "Inserts data selected from the data source browser into the document as fields."
msgstr "Vstavi podatke, izbrane iz brskalnika vira podatkov v dokument kot polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:204
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|astext"
msgid "_Text"
msgstr "_Besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:214
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|astext"
msgid "Inserts data selected from the data source browser into the document as text."
msgstr "Vstavi podatke, izbrane iz brskalnika vira podatkov v dokument kot besedilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:258
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:262
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|label4"
msgid "Database _columns"
msgstr "_Stolpci zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:276
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|tablecolft"
msgid "Tab_le column(s)"
msgstr "Stolpci tabe_le"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:298
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:302
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|allright"
msgid "Moves all listed database fields into the Table column(s) list box."
msgstr "Premakne vsa navedena polja v seznamsko polje Stolpci tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:316
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:320
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|oneright"
msgid "Moves the selected database field into the Table column(s) list box."
msgstr "Premakne izbrano polje zbirke podatkov v seznamsko polje Stolpci tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:334
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:338
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|toedit"
msgid "Moves the fields that you selected in the Database columns list box into the selection field."
msgstr "Premakne polja, ki ste jih izbrali v seznamskem polju Stolpci zbirke podatkov v polje za izbor."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:352
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:356
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|oneleft"
msgid "Removes the selected database field from the Table column(s) list box"
msgstr "Odstrani izbrano polje zbirke podatkov iz seznamskega polja Stolpci tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:375
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|allleft"
msgid "Removes all database fields from the Table column(s) list box."
msgstr "Odstrani vsa polja zbirke podatkov iz seznamskega polja Stolpci tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:428
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:432
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|tablecols"
msgid "Lists all database columns to be inserted into the document."
msgstr "Navede vse stolpce zbirke podatkov, ki bodo vstavljeni v dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:455
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:459
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|textview"
msgid "Lists the database columns that you selected to be inserted into the document. You can also enter text here. This text will be also inserted into the document."
msgstr "Navede stolpce zbirke podatkov, ki ste jih izbrali, da bodo vstavljeni v dokument. Tu lahko vnesete tudi besedilo. To besedilo bo prav tako vstavljeno v dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:513
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:517
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|tabledbcols"
msgid "Specifies the database columns to be inserted into the text table."
msgstr "Določi stolpce zbirke podatkov, ki bodo vstavljeni kot besedilna tabela."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:558
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:562
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|tabletxtcols"
msgid "Select the database columns that you want to insert it in the document."
msgstr "Izberite stolpce zbirke podatkov, ki jih želite vstaviti v dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:627
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:633
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|tableheading"
msgid "Insert table heading"
msgstr "Vstavi naslov tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:636
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:642
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|tableheading"
msgid "Specifies whether to insert a heading line for the columns in the text table."
msgstr "Določi, ali se vstavi naslovna vrstica za stolpce v besedilni tabeli."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:647
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:653
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|columnname"
msgid "Apply column _name"
msgstr "Uporabi _ime stolpca"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:657
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:663
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|columnname"
msgid "Uses the field names of the database table as headings for each of the text table columns."
msgstr "Uporabi imena polj tabele zbirke podatkov kot naslove za vsakega od stolpcev besedilne tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:668
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:674
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|rowonly"
msgid "Create row only"
msgstr "Ustvari samo vrstico"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:679
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:685
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|rowonly"
msgid "Inserts an empty heading line into the text table."
msgstr "Vstavi prazno naslovno vrstico v besedilno tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:690
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:696
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|tableformat"
msgid "Pr_operties..."
msgstr "Lastn_osti ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:697
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:703
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|tableformat"
msgid "Opens the Table Format dialog, which enables you to define the table properties such as borders, background, and column width."
msgstr "Odpre pogovorno okno Oblika tabele, ki vam omogoča, da določite lastnosti tabele, kot so obrobe, ozadje in širina stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:708
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:714
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|autoformat"
msgid "Aut_oFormat..."
msgstr "S_amooblikovanje ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:715
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:721
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|autoformat"
msgid "Opens the AutoFormat dialog, in which you can select format styles that are immediately applied when inserting the table."
msgstr "Odpre pogovorno okno Samooblikovanje, kjer lahko izberete sloge oblik, ki se uporabijo takoj, ko vstavite tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:728
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:734
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|parastylelabel"
msgid "Paragraph _style:"
msgstr "_Slog odstavka:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:748
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:754
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|parastyle"
msgid "This is where you can select other Paragraph Styles to apply to the paragraph you want to insert into the document."
msgstr "Tu lahko izberete druge sloge odstavkov, da se uporabijo za odstavek, ki ga želite vstaviti v dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:773
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:780
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|fromdatabase"
msgid "From _database"
msgstr "Iz zbirke pod_atkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:783
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:790
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|fromdatabase"
msgid "Accepts the database formats."
msgstr "Sprejme oblike zbirke podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:794
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:801
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|userdefined"
msgid "_User-defined"
msgstr "_Uporabniško določeno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:807
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:814
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|extended_tip|userdefined"
msgid "Specifies a format from the list, if the format information of certain data fields is not accepted."
msgstr "Določi obliko s seznama, če informacije o obliki določenih podatkovnih polj niso sprejete."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:844
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog.ui:851
msgctxt "insertdbcolumnsdialog|label3"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
@@ -14318,97 +14318,97 @@ msgctxt "insertfootnote|InsertFootnoteDialog"
msgid "Insert Footnote/Endnote"
msgstr "Vstavi sprotno/končno opombo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:42
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:43
msgctxt "insertfootnote|prev"
msgid "Previous footnote/endnote"
msgstr "Prejšnja sprotna/končna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:47
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:48
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|prev"
msgid "Moves to the previous footnote or endnote anchor in the document."
msgstr "Skoči na sidro prejšnje sprotne ali končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:60
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:61
msgctxt "insertfootnote|next"
msgid "Next footnote/endnote"
msgstr "Naslednja sprotna/končna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:64
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:65
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|next"
msgid "Moves to the next footnote or endnote anchor in the document."
msgstr "Skoči na naslednje sidro sprotne ali končne opombe v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:160
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:162
msgctxt "insertfootnote|automatic"
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:171
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:173
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|automatic"
msgid "Automatically assigns consecutive numbers to the footnotes or endnotes that you insert."
msgstr "Samodejno dodeli zaporedno številko opombi, ki jo vstavite."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:185
msgctxt "insertfootnote|character"
msgid "Character:"
msgstr "Znak:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:197
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:199
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|character"
msgid "Choose this option to define a character or symbol for the current footnote."
msgstr "Izberite to možnost, da določite znak ali simbol za trenutno sprotno opombo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:220
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:222
msgctxt "insertfootnote|characterentry-atkobject"
msgid "Character"
msgstr "Znak"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:221
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:223
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|characterentry"
msgid "Choose this option to define a character or symbol for the current footnote."
msgstr "Izberite to možnost, da določite znak ali simbol za trenutno sprotno opombo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:232
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:234
msgctxt "insertfootnote|choosecharacter"
msgid "Choose…"
msgstr "Izberi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:240
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:242
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|choosecharacter"
msgid "Inserts a special character as a footnote or endnote anchor."
msgstr "Vstavi poseben znak kot sidro sprotne ali končne opombe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:257
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:259
msgctxt "insertfootnote|label1"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:290
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:292
msgctxt "insertfootnote|footnote"
msgid "Footnote"
msgstr "Sprotna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:301
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:303
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|footnote"
msgid "Inserts a footnote anchor at the current cursor position in the document, and adds a footnote to the bottom of the page."
msgstr "Vstavi sidro sprotne opombe, kjer se v dokumentu trenutno nahaja kazalka, in na dno strani doda sprotno opombo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:313
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:315
msgctxt "insertfootnote|endnote"
msgid "Endnote"
msgstr "Končna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:324
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:326
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|endnote"
msgid "Inserts an endnote anchor at the current cursor position in the document, and adds an endnote at the end of the document."
msgstr "Vstavi sidro končne opombe, kjer se v dokumentu trenutno nahaja kazalka, in na konec dokumenta doda končno opombo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:344
msgctxt "insertfootnote|label2"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:374
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:376
msgctxt "insertfootnote|extended_tip|InsertFootnoteDialog"
msgid "Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position."
msgstr "Vstavi sprotno ali končno opombo v dokument. Sidro opombe je vstavljeno na trenutni položaj kazalke."
@@ -14418,72 +14418,72 @@ msgctxt "insertscript|InsertScriptDialog"
msgid "Insert Script"
msgstr "Vstavi skript"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:47
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:48
msgctxt "insertscript|extended_tip|previous"
msgid "Jump to Previous Script."
msgstr "Skoči na prejšnji skript."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:64
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:65
msgctxt "insertscript|extended_tip|next"
msgid "Jump to Next Script."
msgstr "Skoči na naslednji skript."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:146
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:148
msgctxt "insertscript|label1"
msgid "Script type:"
msgstr "Vrsta skripta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:160
msgctxt "insertscript|scripttype"
msgid "JavaScript"
msgstr "JavaScript"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:161
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:163
msgctxt "insertscript|extended_tip|scripttype"
msgid "Enter the type of script that you want to insert."
msgstr "Vnesite vrsto skripta, ki ga želite vstaviti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:173
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:175
msgctxt "insertscript|url"
msgid "URL:"
msgstr "URL:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:184
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:186
msgctxt "insertscript|extended_tip|url"
msgid "Adds a link to a script file. Click the URL radio button, and then enter the link in the box. You can also click the Browse button, locate the file, and then click Insert."
msgstr "Skriptni datoteki doda povezavo. Kliknite izbirni gumb URL in nato vnesite povezavo v polje. Lahko kliknete tudi gumb Prebrskaj, poiščete datoteko in kliknete Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:203
msgctxt "insertscript|extended_tip|urlentry"
msgid "Adds a link to a script file. Click the URL radio button, and then enter the link in the box. You can also click the Browse button, locate the file, and then click Insert."
msgstr "Skriptni datoteki doda povezavo. Kliknite izbirni gumb URL in nato vnesite povezavo v polje. Lahko kliknete tudi gumb Prebrskaj, poiščete datoteko in kliknete Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:214
msgctxt "insertscript|browse"
msgid "Browse…"
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:219
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:221
msgctxt "insertscript|extended_tip|browse"
msgid "Locate the script file that you want to link to, and then click Insert."
msgstr "Poiščite skriptno datoteko, ki jo želite povezati, in kliknite Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:232
msgctxt "insertscript|text"
msgid "Text:"
msgstr "Besedilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:243
msgctxt "insertscript|extended_tip|text"
msgid "Enter the script code that you want to insert."
msgstr "Vnesite kodo skripta, ki jo želite vstaviti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:268
msgctxt "insertscript|extended_tip|textentry"
msgid "Enter the script code that you want to insert."
msgstr "Vnesite kodo skripta, ki jo želite vstaviti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertscript.ui:305
msgctxt "insertscript|extended_tip|InsertScriptDialog"
msgid "Inserts a script at the current cursor position in an HTML or text document."
msgstr "Vstavi skript na trenutni položaj kazalke v dokumentu HTML ali dokumentu z besedilom."
@@ -14498,27 +14498,27 @@ msgctxt "insertsectiondialog|ok"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:112
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:113
msgctxt "insertsectiondialog|section"
msgid "Section"
msgstr "Odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:136
msgctxt "insertsectiondialog|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:157
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:160
msgctxt "insertsectiondialog|indents"
msgid "Indents"
msgstr "Zamiki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:184
msgctxt "insertsectiondialog|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:203
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertsectiondialog.ui:208
msgctxt "insertsectiondialog|notes"
msgid "Footnotes/Endnotes"
msgstr "Sprotne/končne opombe"
@@ -14543,102 +14543,107 @@ msgctxt "inserttable|extended_tip|cancel"
msgid "Closes dialog and discards all changes."
msgstr "Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:151
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:152
msgctxt "inserttable|extended_tip|nameedit"
msgid "Enter a name for the table."
msgstr "Vnesite ime tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:166
msgctxt "inserttable|label3"
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:179
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:180
msgctxt "inserttable|3"
msgid "_Columns:"
msgstr "S_tolpci:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:199
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:200
msgctxt "inserttable|extended_tip|colspin"
msgid "Enter the number of columns that you want in the table."
msgstr "Vnesite število stolpcev, ki jih želite imeti v tabeli."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:213
msgctxt "inserttable|4"
msgid "_Rows:"
msgstr "V_rstice:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:232
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:233
msgctxt "inserttable|extended_tip|rowspin"
msgid "Enter the number of rows that you want in the table."
msgstr "Vnesite število vrstic, ki jih želite imeti v tabeli."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:249
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:245
+msgctxt "inserttable|lbwarning"
+msgid "Warning : Large tables may adversely affect performance and compatibility"
+msgstr "Opozorilo: velike tabele lahko neugodno vplivajo na hitrost delovanja in združljivost."
+
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:261
msgctxt "inserttable|label1"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:287
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:300
msgctxt "inserttable|headercb"
msgid "Hea_ding"
msgstr "Nas_lov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:309
msgctxt "inserttable|extended_tip|headercb"
msgid "Includes a heading row in the table."
msgstr "Naslovno vrstico vključi v tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:307
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:320
msgctxt "inserttable|repeatcb"
msgid "Repeat heading rows on new _pages"
msgstr "_Ponovi naslovne vrstice na novih straneh"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:319
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:332
msgctxt "inserttable|extended_tip|repeatcb"
msgid "Repeats the heading of the table at the top of subsequent page if the table spans more than one page."
msgstr "Naslov tabele ponovi na vrhu naslednje strani, če se tabela razteza čez več kot eno stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:330
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:343
msgctxt "inserttable|dontsplitcb"
msgid "Don’t _split table over pages"
msgstr "Ne raz_deli tabele na več strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:339
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:352
msgctxt "inserttable|extended_tip|dontsplitcb"
msgid "Prevents the table from spanning more than one page."
msgstr "Prepreči, da bi se tabela raztegnila čez več kot eno stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:364
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:378
msgctxt "inserttable|extended_tip|repeatheaderspin"
msgid "Select the number of rows that you want to use for the heading."
msgstr "Določite število vrstic, ki jih želite uporabiti za naslov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:377
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:391
msgctxt "inserttable|repeatheaderafter"
msgid "Heading ro_ws:"
msgstr "Naslovne _vrstice:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:414
msgctxt "inserttable|label2"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:443
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:458
msgctxt "inserttable|extended_tip|previewinstable"
msgid "Displays a preview of the current selection."
msgstr "Pokaže predogled trenutnega izbora."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:485
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:500
msgctxt "inserttable|extended_tip|formatlbinstable"
msgid "Select a predefined style for the new table."
msgstr "S seznama izberite vnaprej določen slog za novo tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:504
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:519
msgctxt "inserttable|lbTableStyle"
msgid "Styles"
msgstr "Slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:536
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/inserttable.ui:551
msgctxt "inserttable|extended_tip|InsertTableDialog"
msgid "Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell."
msgstr "V dokument vstavi tabelo. Lahko tudi kliknete puščico, z vlečenjem izberete število vrstic in stolpcev, ki jih želite vključiti v tabelo, in nato kliknete zadnjo celico."
@@ -14658,227 +14663,227 @@ msgctxt "labeldialog|extended_tip|ok"
msgid "Creates a new document for editing."
msgstr "Ustvari nov dokument za urejanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:140
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:141
msgctxt "labeldialog|medium"
msgid "Medium"
msgstr "Medij"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:186
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:188
msgctxt "labeldialog|labels"
msgid "Labels"
msgstr "Nalepke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:236
msgctxt "labeldialog|private"
msgid "Private"
msgstr "Zasebno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:280
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:284
msgctxt "labeldialog|business"
msgid "Business"
msgstr "Poslovno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:327
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:332
msgctxt "labeldialog|format"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:374
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:380
msgctxt "labeldialog|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:401
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeldialog.ui:407
msgctxt "labeldialog|extended_tip|LabelDialog"
msgid "Allows you to create labels. Labels are created in a text document."
msgstr "Omogoča izdelavo nalepk. Nalepke so ustvarjene v dokumentu z besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:35
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:36
msgctxt "labelformatpage|label1"
msgid "Hori_zontal pitch:"
msgstr "Vodo_ravni korak:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:49
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:50
msgctxt "labelformatpage|label2"
msgid "_Vertical pitch:"
msgstr "_Navpični korak:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:63
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:64
msgctxt "labelformatpage|label3"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:77
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:78
msgctxt "labelformatpage|label4"
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:92
msgctxt "labelformatpage|label5"
msgid "_Left margin:"
msgstr "_Levi rob:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:106
msgctxt "labelformatpage|label6"
msgid "_Top margin:"
msgstr "_Zgornji rob:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:119
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:120
msgctxt "labelformatpage|label7"
msgid "_Columns:"
msgstr "S_tolpci:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:134
msgctxt "labelformatpage|label8"
msgid "R_ows:"
msgstr "Vrst_ice:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:148
msgctxt "labelformatpage|label9"
msgid "P_age width:"
msgstr "_Širina strani:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:161
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:162
msgctxt "labelformatpage|label10"
msgid "Pa_ge height:"
msgstr "Višin_a strani:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:173
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:174
msgctxt "labelformatpage|save"
msgid "_Save..."
msgstr "_Shrani ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:181
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:182
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|save"
msgid "Saves the current label or business card format."
msgstr "Shrani trenutno obliko nalepke ali vizitke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:199
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:200
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|hori"
msgid "Displays the distance between the left edges of adjacent labels or business cards. If you are defining a custom format, enter a value here."
msgstr "Prikaže razdaljo med levimi robovi sosednjih nalepk ali vizitk. Če določate obliko po meri, tukaj vnesite novo vrednost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:217
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|vert"
msgid "Displays the distance between the upper edge of a label or a business card and the upper edge of the label or the business card directly below. If you are defining a custom format, enter a value here."
msgstr "Prikaže razdaljo med zgornjim robom nalepke ali vizitke in zgornjim robom nalepke ali vizitke takoj pod njo. Če določate obliko po meri, tukaj vnesite novo vrednost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:234
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|width"
msgid "Displays the width for the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here."
msgstr "Prikaže širino nalepke ali vizitke. Če določate obliko po meri, tukaj vnesite novo vrednost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:250
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:251
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|height"
msgid "Displays the height for the label or business card. If you are defining a custom format, enter a value here."
msgstr "Prikaže višino nalepke ali vizitke. Če določate obliko po meri, tukaj vnesite novo vrednost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:267
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:268
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|left"
msgid "Displays the distance from the left edge of the page to the left edge of the first label or business card. If you are defining a custom format, enter a value here."
msgstr "Prikaže razdaljo od levega roba strani do levega roba prve nalepke ali vizitke. Če določate obliko po meri, tukaj vnesite novo vrednost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:284
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:285
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|top"
msgid "Displays distance from the top edge of the page to the top of the first label or business card. If you are defining a custom format, enter a value here."
msgstr "Prikaže razdaljo od zgornjega roba strani do vrha prve nalepke ali vizitke. Če določate obliko po meri, tukaj vnesite novo vrednost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:301
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:302
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|cols"
msgid "Enter the number of labels or business cards that you want to span the width of the page."
msgstr "Vnesite število nalepk ali vizitk, ki jih želite nanesti po širini strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:318
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:319
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|rows"
msgid "Enter the number of labels or business cards that you want to span the height of the page."
msgstr "Vnesite število nalepk ali vizitk, ki jih želite nanesti po višini strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:402
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:404
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|type"
msgid "Enter or select a label type."
msgstr "Vnesite ali izberite vrsto nalepke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:420
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labelformatpage.ui:422
msgctxt "labelformatpage|extended_tip|LabelFormatPage"
msgid "Set paper formatting options."
msgstr "Nastavi možnosti oblikovanja papirja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:47
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:48
msgctxt "labeloptionspage|entirepage"
msgid "_Entire page"
msgstr "C_ela stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:57
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:58
msgctxt "labeloptionspage|extended_tip|entirepage"
msgid "Creates a full page of labels or business cards."
msgstr "Ustvari polno stran nalepk ali vizitk."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:69
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:70
msgctxt "labeloptionspage|singlelabel"
msgid "_Single label"
msgstr "_Ena sama nalepka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:80
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:81
msgctxt "labeloptionspage|extended_tip|singlelabel"
msgid "Prints a single label or business card on a page."
msgstr "Na strani natisne eno samo nalepko ali vizitko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:106
msgctxt "labeloptionspage|label4"
msgid "Colu_mn"
msgstr "Sto_lpec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:124
msgctxt "labeloptionspage|extended_tip|cols"
msgid "Enter the number of labels or business cards that you want to have in a row on your page."
msgstr "Vnesite število nalepk ali vizitk, ki jih želite imeti v eni vrstici na strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:149
msgctxt "labeloptionspage|label5"
msgid "Ro_w"
msgstr "Vrsti_ca"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:167
msgctxt "labeloptionspage|extended_tip|rows"
msgid "Enter the number of rows of labels or business cards that you want to have on your page."
msgstr "Vnesite število vrstic z nalepkami ali vizitkami, ki jih želite imeti na strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:186
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:190
msgctxt "labeloptionspage|synchronize"
msgid "Synchroni_ze contents"
msgstr "Sin_hroniziraj vsebino"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:195
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:199
msgctxt "labeloptionspage|extended_tip|synchronize"
msgid "Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button."
msgstr "Omogoča urejanje ene same nalepke ali vizitke in posodobi vsebino preostalih nalepk ali vizitk na strani, ko kliknete gumb Sinhroniziraj nalepke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:217
msgctxt "labeloptionspage|label1"
msgid "Distribute"
msgstr "Porazdeli"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:248
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:253
msgctxt "labeloptionspage|setup"
msgid "Setup..."
msgstr "Nastavi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:255
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:260
msgctxt "labeloptionspage|extended_tip|setup"
msgid "Opens the Printer Setup dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Nastavitve tiskalnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:269
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:274
msgctxt "labeloptionspage|printername"
msgid "Printer Name"
msgstr "Ime tiskalnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:287
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:292
msgctxt "labeloptionspage|label2"
msgid "Printer"
msgstr "Tiskalnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:302
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/labeloptionspage.ui:307
msgctxt "labeloptionspage|extended_tip|LabelOptionsPage"
msgid "Sets additional options for your labels or business cards, including text synchronization and printer settings."
msgstr "Nastavi dodatne možnosti za vaše nalepke ali vizitke, vključno s sinhronizacijo besedila in nastavitvami tiskalnika."
@@ -14898,257 +14903,257 @@ msgctxt "linenumbering|extended_tip|shownumbering"
msgid "Adds line numbers to the current document."
msgstr "Doda številke vrstic v trenutni dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:150
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:152
msgctxt "linenumbering|characterstyle"
msgid "Character style:"
msgstr "Znakovni slog:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:164
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:166
msgctxt "linenumbering|format"
msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:176
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:178
msgctxt "linenumbering|position"
msgid "Position:"
msgstr "Položaj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:190
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:192
msgctxt "linenumbering|spacing"
msgid "Spacing:"
msgstr "Razmik:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:204
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:206
msgctxt "linenumbering|interval"
msgid "Interval:"
msgstr "Interval:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:220
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:222
msgctxt "linenumbering|extended_tip|styledropdown"
msgid "Select the formatting style that you want to use for the line numbers."
msgstr "Izberite slog oblikovanja, ki ga želite uporabiti za številke vrstic."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:236
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:238
msgctxt "linenumbering|extended_tip|formatdropdown"
msgid "Select the numbering style that you want to use."
msgstr "Izberite slog oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:251
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:253
msgctxt "linenumbering|positionstore"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:252
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:254
msgctxt "linenumbering|positionstore"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:253
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:255
msgctxt "linenumbering|positionstore"
msgid "Inner"
msgstr "Notranje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:254
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:256
msgctxt "linenumbering|positionstore"
msgid "Outer"
msgstr "Zunanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:258
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:260
msgctxt "linenumbering|extended_tip|positiondropdown"
msgid "Select where you want the line numbers to appear."
msgstr "Izberite, kje želite, da se pojavijo številke vrstic."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:279
msgctxt "linenumbering|extended_tip|spacingspin"
msgid "Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text."
msgstr "Vnesite število presledkov, ki naj bodo med številkami vrstic in besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:299
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:301
msgctxt "linenumbering|extended_tip|intervalspin"
msgid "Enter the counting interval for the line numbers."
msgstr "Vnesite interval številčenja za številke vrstic."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:313
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:315
msgctxt "linenumbering|intervallines"
msgid "lines"
msgstr "vrstic"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:337
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:339
msgctxt "linenumbering|view"
msgid "View"
msgstr "Pogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:374
msgctxt "linenumbering|text"
msgid "Text:"
msgstr "Besedilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:385
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:388
msgctxt "linenumbering|every"
msgid "Every:"
msgstr "Vsakih:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:404
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:407
msgctxt "linenumbering|extended_tip|textentry"
msgid "Enter the text that you want to use as a separator."
msgstr "Vnesite besedilo, ki bi ga radi uporabili kot ločilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:426
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:429
msgctxt "linenumbering|extended_tip|linesspin"
msgid "Enter the number of lines to leave between the separators."
msgstr "Vnesite število vrstic, ki naj bodo med ločili."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:440
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:443
msgctxt "linenumbering|lines"
msgid "lines"
msgstr "vrstic"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:464
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:467
msgctxt "linenumbering|separator"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:496
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:499
msgctxt "linenumbering|blanklines"
msgid "Blank lines"
msgstr "Prazne vrstice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:506
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:509
msgctxt "linenumbering|extended_tip|blanklines"
msgid "Includes empty paragraphs in the line count."
msgstr "Pri štetju vrstic upošteva prazne odstavke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:518
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:521
msgctxt "linenumbering|linesintextframes"
msgid "Lines in text frames"
msgstr "Vrstice v okvirih besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:527
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:530
msgctxt "linenumbering|extended_tip|linesintextframes"
msgid "Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document."
msgstr "Doda številke vrstic v besedilo v okvirih. Številčenje se začne znova v vsakem okviru in je izključeno iz štetja vrstic v glavnem področju besedila dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:539
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:542
msgctxt "linenumbering|showfooterheadernumbering"
msgid "Include header and footer"
msgstr "Vključi glavo in nogo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:555
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:558
msgctxt "linenumbering|restarteverynewpage"
msgid "Restart every new page"
msgstr "Ponovno začni na vsaki novi strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:564
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:567
msgctxt "linenumbering|extended_tip|restarteverynewpage"
msgid "Restarts line numbering at the top of each page in the document."
msgstr "Začne ponovno številčiti na vrhu vsake strani v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:583
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/linenumbering.ui:586
msgctxt "linenumbering|count"
msgid "Count"
msgstr "Števec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:48
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:49
msgctxt "extended_tip|displayname"
msgid "Enter your name."
msgstr "Vnesite svoje ime."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:65
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:66
msgctxt "extended_tip|address"
msgid "Enter your email address for replies."
msgstr "Vnesite svoj e-poštni naslov za odgovore."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:82
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:83
msgctxt "extended_tip|replyto"
msgid "Enter the address to use for email replies."
msgstr "Vnesite naslov, ki bo služil za odgovore na e-pošto."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:96
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:97
msgctxt "mailconfigpage|displayname_label"
msgid "_Your name:"
msgstr "Va_še ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:110
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:111
msgctxt "mailconfigpage|address_label"
msgid "_Email address:"
msgstr "_E-poštni naslov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:122
msgctxt "mailconfigpage|replytocb"
msgid "Send replies to _different email address"
msgstr "Pošlji odgovore na _različne e-poštne naslove"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:131
msgctxt "extended_tip|replytocb"
msgid "Uses the email address that you enter in the Reply address text box as the reply-to email address."
msgstr "Uporabi e-poštni naslov, ki ga vnesete v polje z besedilom Naslov za odgovor kot e-poštni naslov za odgovore."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:144
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:145
msgctxt "mailconfigpage|replyto_label"
msgid "_Reply address:"
msgstr "Naslov za od_govor:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:164
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:165
msgctxt "mailconfigpage|label1"
msgid "User Information"
msgstr "Podatki o uporabniku"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:205
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:207
msgctxt "extended_tip|server"
msgid "Enter the SMTP server name."
msgstr "Vnesite ime strežnika SMTP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:227
msgctxt "mailconfigpage|serverauthentication"
msgid "Ser_ver Authentication…"
msgstr "Overi_tev strežnika ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:235
msgctxt "extended_tip|serverauthentication"
msgid "Opens the Server Authentication dialog where you can specify the server authentication settings for secure email."
msgstr "Odpre pogovorno okno Overitev strežnika, kjer lahko določite nastavitve overitve strežnika za varno e-pošto."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:256
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:258
msgctxt "extended_tip|port"
msgid "Enter the SMTP port."
msgstr "Vnesite vrata SMTP."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:273
msgctxt "mailconfigpage|server_label"
msgid "_Server name:"
msgstr "Ime _strežnika:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:285
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:287
msgctxt "mailconfigpage|port_label"
msgid "_Port:"
msgstr "_Vrata:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:298
msgctxt "mailconfigpage|secure"
msgid "_Use secure connection (SSL)"
msgstr "_Uporabi varno povezavo (SSL)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:308
msgctxt "extended_tip|secure"
msgid "When available, uses a secure connection to send emails."
msgstr "Kadar je na voljo, uporabi varno povezavo za pošiljanje e-pošte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:325
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:327
msgctxt "mailconfigpage|test"
msgid "_Test Settings"
msgstr "_Preveri nastavitve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:332
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:334
msgctxt "extended_tip|test"
msgid "Opens the Test Account Settings dialog to test the current settings."
msgstr "Odpre pogovorno okno Preveri nastavitve računa, da preizkusi trenutne nastavitve."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:362
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:364
msgctxt "mailconfigpage|label2"
msgid "Outgoing Server (SMTP) Settings"
msgstr "Nastavitve odhodnega strežnika (SMTP)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:377
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailconfigpage.ui:379
msgctxt "extended_tip|MailConfigPage"
msgid "Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages."
msgstr "Določa podatke o uporabniku in nastavitve strežnika za pošiljanje tipskih pisem kot e-poštnih sporočil."
@@ -15238,122 +15243,122 @@ msgctxt "mailmerge|singlejobs"
msgid "_Single print jobs"
msgstr "_Posamezna tiskalniška opravila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:427
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:428
msgctxt "mailmerge|generate"
msgid "Generate file name from _database"
msgstr "Ime datoteke izdelaj iz _zbirke podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:436
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:437
msgctxt "mailmerge|extended_tip|generate"
msgid "Generate each file name from data contained in a database."
msgstr "Ime sleherne datoteke tvori iz podatkov, hranjenih v zbirki podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:451
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:452
msgctxt "mailmerge|fieldlabel"
msgid "Field:"
msgstr "Polje:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:464
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:465
msgctxt "mailmerge|pathlabel"
msgid "_Path:"
msgstr "_Pot:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:479
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:480
msgctxt "mailmerge|fileformatlabel"
msgid "F_ile format:"
msgstr "_Vrsta datoteke:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:495
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:496
msgctxt "mailmerge|extended_tip|field"
msgid "Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter."
msgstr "Vsebino izbranega polja zbirke podatkov uporabi kot ime datoteke za tipsko pismo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:511
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:512
msgctxt "mailmerge|extended_tip|fileformat"
msgid "Select the file format to store the resulting document."
msgstr "Izberite vrsto datoteke za shranjevanje končnega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:530
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:531
msgctxt "mailmerge|extended_tip|pathpb"
msgid "Opens the Select Path dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi pot."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:546
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:547
msgctxt "mailmerge|extended_tip|path"
msgid "Specifies the path to store the form letters."
msgstr "Določi pot za shranitev tipskih pisem."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:561
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:562
msgctxt "mailmerge|subjectlabel"
msgid "_Subject:"
msgstr "_Zadeva:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:589
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:590
msgctxt "mailmerge|attachmentslabel"
msgid "Attachments:"
msgstr "Priponke:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:630
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:631
msgctxt "mailmerge|mailformatlabel"
msgid "Mail format:"
msgstr "Oblika poštnih sporočil:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:651
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:652
msgctxt "mailmerge|html"
msgid "HTM_L"
msgstr "HTM_L"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:667
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:668
msgctxt "mailmerge|rtf"
msgid "RT_F"
msgstr "RT_F"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:683
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:684
msgctxt "mailmerge|swriter"
msgid "%PRODUCTNAME Writer"
msgstr "%PRODUCTNAME Writer"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:699
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:700
msgctxt "mailmerge|passwd-check"
msgid "Save with password"
msgstr "Shrani z geslom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:716
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:717
msgctxt "mailmerge|passwd-label"
msgid "Password field:"
msgstr "Polje gesla:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:778
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:779
msgctxt "mailmerge|singledocument"
msgid "S_ave as single document"
msgstr "Shr_ani kot en sam dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:788
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:789
msgctxt "mailmerge|extended_tip|singledocument"
msgid "Create one big document containing all data records."
msgstr "Ustvarite en sam velik dokument, ki vsebuje vse podatkovne zapise."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:800
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:801
msgctxt "mailmerge|individualdocuments"
msgid "Sa_ve as individual documents"
msgstr "Shrani kot posami_čne dokumente"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:810
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:811
msgctxt "mailmerge|extended_tip|individualdocuments"
msgid "Create one document for every one data record."
msgstr "Ustvarite en dokument za vsak posamezen podatkovni zapis."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:830
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:831
msgctxt "mailmerge|savemergeddoclabel"
msgid "Save Merged Document"
msgstr "Shrani spojeni dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:851
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:852
msgctxt "mailmerge|outputlabel"
msgid "Output"
msgstr "Izhod"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:890
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmerge.ui:891
msgctxt "mailmerge|extended_tip|MailmergeDialog"
msgid "The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters."
msgstr "Pogovorno okno Spajanje dokumentov je namenjeno tiskanju in shranjevanju tipskega pisma."
@@ -15363,72 +15368,72 @@ msgctxt "mailmergedialog|MailMergeDialog"
msgid "Mail Merge"
msgstr "Spajanje dokumentov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmergedialog.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmergedialog.ui:101
msgctxt "mailmergedialog|document"
msgid "From this _document"
msgstr "Iz tega _dokumenta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmergedialog.ui:116
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmergedialog.ui:117
msgctxt "mailmergedialog|template"
msgid "From a _template"
msgstr "Iz _predloge"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmergedialog.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mailmergedialog.ui:139
msgctxt "mailmergedialog|label1"
msgid "Create"
msgstr "Ustvari"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:48
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:51
msgctxt "managechangessidebar|accept"
msgid "_Accept"
msgstr "_Sprejmi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:64
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:67
msgctxt "managechangessidebar|reject"
msgid "_Reject"
msgstr "_Zavrni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:80
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:83
msgctxt "managechangessidebar|acceptall"
msgid "A_ccept All"
msgstr "S_prejmi vse"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:96
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:99
msgctxt "managechangessidebar|rejectall"
msgid "R_eject All"
msgstr "Za_vrni vse"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:159
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:162
msgctxt "managechangessidebar|writeredit"
msgid "Edit Comment..."
msgstr "Uredi komentar ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:169
msgctxt "managechangessidebar|writersort"
msgid "Sort By"
msgstr "Razvrsti po"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:176
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:179
msgctxt "managechangessidebar|writeraction"
msgid "Action"
msgstr "Dejanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:184
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:187
msgctxt "managechangessidebar|writerauthor"
msgid "Author"
msgstr "Avtor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:196
msgctxt "managechangessidebar|writerdate"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:202
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:205
msgctxt "managechangessidebar|writerdesc"
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/managechangessidebar.ui:214
msgctxt "managechangessidebar|writerposition"
msgid "Document Position"
msgstr "Položaj dokumenta"
@@ -15503,22 +15508,22 @@ msgctxt "mergeconnectdialog|MergeConnectDialog"
msgid "Data Source Connection"
msgstr "Povezava z virom podatkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:98
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:99
msgctxt "mergeconnectdialog|existing"
msgid "_Use existing"
msgstr "_Uporabi obstoječe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:114
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:115
msgctxt "mergeconnectdialog|new"
msgid "_Create new connection"
msgstr "U_stvari novo povezavo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:132
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:133
msgctxt "mergeconnectdialog|label2"
msgid "Fields are used to personalize form letters. The fields are placeholders for data from a data source, such as a database. The fields in the form letter must be connected to the data source."
msgstr "Polja se uporabljajo za poosebitev tipskih pisem. Polja so ograde, v katere bodo vstavljeni podatki iz vira podatkov, npr. iz zbirke podatkov. Polja v tipskem pismu morajo biti povezana z virom podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:151
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:152
msgctxt "mergeconnectdialog|label1"
msgid "Connect"
msgstr "Poveži"
@@ -15528,162 +15533,162 @@ msgctxt "mergetabledialog|MergeTableDialog"
msgid "Merge Tables"
msgstr "Spoji tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:95
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:96
msgctxt "mergetabledialog|prev"
msgid "Join with _previous table"
msgstr "Združi s _prejšnjo tabelo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:112
msgctxt "mergetabledialog|next"
msgid "Join with _next table"
msgstr "Združi z _naslednjo tabelo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:134
msgctxt "mergetabledialog|label1"
msgid "Mode"
msgstr "Način"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergetabledialog.ui:159
msgctxt "mergetabledialog|extended_tip|MergeTableDialog"
msgid "Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph."
msgstr "Dve zaporedni tabeli združi v eno samo. Tabeli morata biti druga za drugo in ne smeta biti ločeni s praznim odstavkom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:61
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:64
msgctxt "mmaddressblockpage|addresslist"
msgid "Select A_ddress List..."
msgstr "_Izberi seznam naslovov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:68
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:71
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|addresslist"
msgid "Opens the Select Address List dialog, where you can choose a data source for the addresses, add new addresses, or type in a new address list."
msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi seznam naslovov, kjer lahko izberete vir podatkov za naslove, dodajate nove naslove ali vnesete nov seznam naslovov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:79
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:82
msgctxt "mmaddressblockpage|differentlist"
msgid "Select Different A_ddress List..."
msgstr "Izberi _drug seznam naslovov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:103
msgctxt "mmaddressblockpage|currentaddress"
msgid "Current address list: %1"
msgstr "Trenutni seznam naslovov: %1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:120
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:124
msgctxt "mmaddressblockpage|label2"
msgid "Select the address list containing the address data you want to use. This data is needed to create the address block."
msgstr "Izberite seznam naslovov, ki vsebuje podatke o naslovih, ki jih želite uporabiti. Ti podatki so potrebni za naslovni blok."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:140
msgctxt "mmaddressblockpage|label3"
msgid "1."
msgstr "1."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:170
msgctxt "mmaddressblockpage|assign"
msgid "Match _Fields..."
msgstr "Ujemanje _polj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:173
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:178
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|assign"
msgid "Opens the Match Fields dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Ujemanje polj."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:199
msgctxt "mmaddressblockpage|label4"
msgid "Match the field name used in the mail merge to the column headers in your data source."
msgstr "Ujemanje imena polja, uporabljenega pri spajanju dokumentov, z imenom stolpca v viru podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:209
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:215
msgctxt "mmaddressblockpage|settingsft1"
msgid "3."
msgstr "3."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:242
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:249
msgctxt "mmaddressblockpage|settingsft"
msgid "2."
msgstr "2."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:254
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:261
msgctxt "mmaddressblockpage|address"
msgid "_This document shall contain an address block"
msgstr "_Ta dokument naj vsebuje naslovni blok"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:263
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:270
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|address"
msgid "Adds an address block to the mail merge document."
msgstr "Naslovni blok se doda spojenemu dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:295
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:304
msgctxt "mmaddressblockpage|settings"
msgid "_More..."
msgstr "_Dodatno ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:312
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|settings"
msgid "Opens the Select Address Block dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi naslovni blok."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:332
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:341
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|settingspreview"
msgid "Select the address block layout that you want to use."
msgstr "Izberite postavitev naslovnega bloka, ki jo želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:362
msgctxt "mmaddressblockpage|hideempty"
msgid "_Suppress lines with just empty fields"
msgstr "P_repreči izpis vrstic le s praznimi polji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:362
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:371
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|hideempty"
msgid "Enable to leave empty lines out of the address."
msgstr "Omogočite izpuščanje praznih vrstic iz naslovov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:426
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:437
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|addresspreview"
msgid "Shows a preview of the address block template filled with data."
msgstr "Pokaže predogled predloge naslovnega bloka, izpolnjenega s podatki."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:449
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:461
msgctxt "mmaddressblockpage|prev|tooltip_text"
msgid "Preview Previous Address Block"
msgstr "Predogled prejšnjega naslovnega bloka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:453
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:465
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|prev"
msgid "Use the browse buttons to preview the information from the previous or next data record."
msgstr "Uporabite gumbe za brskanje, da si predogledate podatke iz prejšnjega ali naslednjega zapisa v zbirki podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:467
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:479
msgctxt "mmaddressblockpage|next|tooltip_text"
msgid "Preview Next Address Block"
msgstr "Predogled naslednjega naslovnega bloka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:471
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:483
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|next"
msgid "Use the browse buttons to preview the information from the previous or next data record."
msgstr "Uporabite gumbe za brskanje, da si predogledate podatke iz prejšnjega ali naslednjega zapisa v zbirki podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:485
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:497
msgctxt "mmaddressblockpage|documentindex"
msgid "Document: %1"
msgstr "Dokument: %1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:518
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:531
msgctxt "mmaddressblockpage|label6"
msgid "Check if the address data matches correctly."
msgstr "Preveri, če se naslovni podatki ujemajo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:533
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:546
msgctxt "mmaddressblockpage|settingsft2"
msgid "4."
msgstr "4."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:562
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:575
msgctxt "mmaddressblockpage|label1"
msgid "Insert Address Block"
msgstr "Vstavi naslovni blok"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:577
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmaddressblockpage.ui:590
msgctxt "mmaddressblockpage|extended_tip|MMAddressBlockPage"
msgid "Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block."
msgstr "Določite prejemnike spojenega dokumenta in tudi postavitev naslovnega bloka."
@@ -15693,132 +15698,132 @@ msgctxt "mmcreatingdialog|MMCreatingDialog"
msgid "Mail Merge"
msgstr "Spajanje dokumentov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:53
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:54
msgctxt "mmcreatingdialog|label1"
msgid "Status:"
msgstr "Stanje:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:67
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:68
msgctxt "mmcreatingdialog|label2"
msgid "Progress:"
msgstr "Napredek:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:81
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:82
msgctxt "mmcreatingdialog|label3"
msgid "Creating documents..."
msgstr "Ustvarjanje dokumentov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:95
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmcreatingdialog.ui:96
msgctxt "mmcreatingdialog|progress"
msgid "%X of %Y"
msgstr "%X od %Y"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:78
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:82
msgctxt "mmlayoutpage|label6"
msgid "_From top"
msgstr "_Z vrha"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:93
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:97
msgctxt "mmlayoutpage|top"
msgid "2.00"
msgstr "2,00"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:99
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:103
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|top"
msgid "Enter the amount of space to leave between the top edge of the page and the top edge of the address block."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med zgornjim robom strani in zgornjim robom naslovnega bloka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:126
msgctxt "mmlayoutpage|align"
msgid "Align to text body"
msgstr "Poravnaj na telo besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:135
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|align"
msgid "Aligns the frame that contains the address block to the left page margin."
msgstr "Poravna okvir, ki vsebuje blok naslovov, na levi rob strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:155
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:161
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|left"
msgid "Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the address block."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med levim robom strani in levim robom naslovnega bloka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:174
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:180
msgctxt "mmlayoutpage|leftft"
msgid "From _left"
msgstr "Z _leve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:217
msgctxt "mmlayoutpage|label2"
msgid "Address Block Position"
msgstr "Položaj naslovnega bloka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:252
msgctxt "mmlayoutpage|label4"
msgid "Move"
msgstr "Premakni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:266
msgctxt "mmlayoutpage|label5"
msgid "Move"
msgstr "Premakni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:278
msgctxt "mmlayoutpage|up"
msgid "_Up"
msgstr "Navz_gor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:278
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:285
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|up"
msgid "Moves the salutation up."
msgstr "Pozdrav premakne navzgor."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:289
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:296
msgctxt "mmlayoutpage|down"
msgid "_Down"
msgstr "Navz_dol"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:303
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|down"
msgid "Moves the salutation down."
msgstr "Pozdrav premakne navzdol."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:313
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:320
msgctxt "mmlayoutpage|label3"
msgid "Salutation Position"
msgstr "Položaj pozdrava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:348
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:357
msgctxt "mmlayoutpage|label7"
msgid "_Zoom"
msgstr "_Povečava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:363
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:372
msgctxt "mmlayoutpage|zoom"
msgid "Entire page"
msgstr "Cela stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:367
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:376
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|zoom"
msgid "Select a magnification for the print preview."
msgstr "Izberite povečavo za predogled tiskanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:405
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:414
msgctxt "mmlayoutpage|example-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:406
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:415
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|example"
msgid "Provides a preview of the salutation positioning on the page."
msgstr "Prikaže predogled pozdrava, umeščenega na stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:433
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:442
msgctxt "mmlayoutpage|label1"
msgid "Adjust Layout of Address Block and Salutation"
msgstr "Nastavi postavitev naslovnega bloka in pozdrava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:448
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmlayoutpage.ui:457
msgctxt "mmlayoutpage|extended_tip|MMLayoutPage"
msgid "Specify the position of the address blocks and salutations on the documents."
msgstr "Določite položaj naslovnega bloka in pozdravov v dokumentih."
@@ -15828,152 +15833,152 @@ msgctxt "mmmailbody|MailBodyDialog"
msgid "Email Message"
msgstr "E-poštno sporočilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:87
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:89
msgctxt "mmmailbody|bodyft"
msgid "Write your message here"
msgstr "Svoje sporočilo napišite tukaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:115
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:117
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|bodymle"
msgid "Enter the main text of the email."
msgstr "Vpišite osrednje besedilo e-pošte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:140
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:143
msgctxt "mmmailbody|greeting"
msgid "This email should contain a salutation"
msgstr "To e-pismo naj vsebuje pozdrav"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:149
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:152
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|greeting"
msgid "Adds a salutation to the email."
msgstr "E-pošti doda uvodni pozdrav."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:174
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:178
msgctxt "mmmailbody|generalft"
msgid "General salutation"
msgstr "Splošni pozdrav"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:198
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:202
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|general"
msgid "Select the default greeting to use if a personalized salutation cannot be created."
msgstr "Izberite privzet pozdrav, ki ga uporabite, če poosebljenega pozdrava ni mogoče ustvariti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:231
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:237
msgctxt "mmmailbody|femalefi"
msgid "Address list field indicating a female recipient"
msgstr "Polje naslova, ki nakazuje prejemnika ženskega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:244
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:250
msgctxt "mmmailbody|femaleft"
msgid "_Female"
msgstr "_Ženski"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:258
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:264
msgctxt "mmmailbody|maleft"
msgid "_Male"
msgstr "_Moški"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:278
msgctxt "mmmailbody|femalecolft"
msgid "Field name"
msgstr "Ime polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:285
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:291
msgctxt "mmmailbody|femalefieldft"
msgid "Field value"
msgstr "Vrednost polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:302
msgctxt "mmmailbody|newfemale"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:304
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:310
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|newfemale"
msgid "Opens the Custom Salutation dialog for a female recipient."
msgstr "Odpre pogovorno okno Pozdrav po meri za prejemnika ženskega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:315
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:321
msgctxt "mmmailbody|newmale"
msgid "N_ew..."
msgstr "N_ov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:323
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:329
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|newmale"
msgid "Opens the Custom Salutation dialog for a male recipient."
msgstr "Odpre pogovorno okno Pozdrav po meri za prejemnika moškega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:340
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:346
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|female"
msgid "Select the personalized greeting for a female recipient."
msgstr "Izberite poosebljen pozdrav za prejemnika ženskega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:357
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:363
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|male"
msgid "Select the personalized greeting for a male recipient."
msgstr "Izberite poosebljen pozdrav za prejemnika moškega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:374
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:380
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|femalecol"
msgid "Select the field name of the address database field that contains the gender information."
msgstr "Izberite ime polja za polje iz adresarja, ki vsebuje podatke o spolu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:398
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:404
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|femalefield"
msgid "Select the field value that indicates the gender of the recipient."
msgstr "Izberite vrednost polja, ki določa spol prejemnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:423
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:429
msgctxt "mmmailbody|personalized"
msgid "Insert personalized salutation"
msgstr "Vstavi poosebljen pozdrav"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:438
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|personalized"
msgid "Adds a personalized salutation. To use the default salutation, clear this check box."
msgstr "Doda poosebljen pozdrav. Počistite to potrditveno polje, če želite uporabiti pozdrav po meri."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:480
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmmailbody.ui:486
msgctxt "mmmailbody|extended_tip|MailBodyDialog"
msgid "Type the message and the salutation for files that you send as email attachments."
msgstr "Vnesite sporočilo in pozdrav za dokumente, ki jih pošljete kot e-poštne priloge."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:43
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:44
msgctxt "mmoutputtypepage|letterft"
msgid "Send letters to a group of recipients. The letters can contain an address block and a salutation. The letters can be personalized for each recipient."
msgstr "Pošljite pisma skupini prejemnikov. Pisma lahko vsebujejo naslovni blok in pozdrav. Pisma lahko za vsakega prejemnika posebej poosebite."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:61
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:62
msgctxt "mmoutputtypepage|emailft"
msgid "Send email messages to a group of recipients. The email messages can contain a salutation. The email messages can be personalized for each recipient."
msgstr "Pošljite e-poštna sporočila skupini prejemnikov. E-poštno sporočilo lahko vsebuje pozdrav. E-poštna sporočila lahko poosebite za vsakega prejemnika posebej."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:80
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:82
msgctxt "mmoutputtypepage|letter"
msgid "_Letter"
msgstr "_Pismo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:90
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:92
msgctxt "mmoutputtypepage|extended_tip|letter"
msgid "Creates a printable mail merge document."
msgstr "Ustvari natisljiv spojeni dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:101
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:103
msgctxt "mmoutputtypepage|email"
msgid "_Email message"
msgstr "_E-poštno sporočilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:113
msgctxt "mmoutputtypepage|extended_tip|email"
msgid "Creates mail merge documents that you can send as an email message or an email attachment."
msgstr "Ustvari spojene dokumente, ki jih lahko pošljete kot e-poštna sporočila ali kot e-poštne priponke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:146
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:148
msgctxt "mmoutputtypepage|label1"
msgid "What Type of Document Do You Want to Create?"
msgstr "Kakšno vrsto dokumenta želite ustvariti?"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:161
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmoutputtypepage.ui:163
msgctxt "mmoutputtypepage|extended_tip|MMOutputTypePage"
msgid "Specify the type of mail merge document to create."
msgstr "Določite vrsto spojenega dokumenta, ki bo ustvarjen."
@@ -15993,147 +15998,147 @@ msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|ok"
msgid "Click to start sending emails."
msgstr "Kliknite za pričetek pošiljanja e-pošte."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:123
msgctxt "mmresultemaildialog|mailtoft"
msgid "T_o"
msgstr "Z_a"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:140
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|mailto"
msgid "Select the database field that contains the email address of the recipient."
msgstr "Izberite polje zbirke podatkov, ki vsebuje e-poštni naslov prejemnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:149
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:151
msgctxt "mmresultemaildialog|copyto"
msgid "_Copy to..."
msgstr "Kopi_ja za ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:158
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|copyto"
msgid "Opens the Copy To dialog where you can specify one or more CC or BCC addresses."
msgstr "Odpre pogovorno okno Kopija za, kjer lahko določite enega ali več naslovnikov kopij ali skritih kopij."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:169
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:171
msgctxt "mmresultemaildialog|subjectft"
msgid "S_ubject"
msgstr "Zade_va"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:187
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:189
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|subject"
msgid "Enter the subject line for the email messages."
msgstr "Vnesite zadevo za e-poštno sporočilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:202
msgctxt "mmresultemaildialog|sendasft"
msgid "Sen_d as"
msgstr "Pošlji _kot"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:218
msgctxt "mmresultemaildialog|liststore1"
msgid "OpenDocument Text"
msgstr "Dokument z besedilom OpenDocument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:219
msgctxt "mmresultemaildialog|liststore1"
msgid "Adobe PDF-Document"
msgstr "Dokument Adobe PDF"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:218
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:220
msgctxt "mmresultemaildialog|liststore1"
msgid "Microsoft Word Document"
msgstr "Dokument programa Microsoft Word"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:219
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:221
msgctxt "mmresultemaildialog|liststore1"
msgid "HTML Message"
msgstr "Sporočilo HTML"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:220
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:222
msgctxt "mmresultemaildialog|liststore1"
msgid "Plain Text"
msgstr "Navadno besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:226
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|sendas"
msgid "Select the mail format for the email messages."
msgstr "Izberite obliko e-pošte za e-poštna sporočila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:237
msgctxt "mmresultemaildialog|sendassettings"
msgid "Pr_operties..."
msgstr "Lastn_osti ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:243
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:245
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|sendassettings"
msgid "Opens the E-Mail Message dialog where you can enter the email message for the mail merge files that are sent as attachments."
msgstr "Odpre pogovorno okno E-poštno sporočilo, kjer lahko vnašate e-poštna sporočila za spojene dokumente, ki so poslani kot priloge."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:256
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:258
msgctxt "mmresultemaildialog|passwordft"
msgid "Password"
msgstr "Geslo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:279
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:281
msgctxt "mmresultemaildialog|passwordcb"
msgid "Save with password"
msgstr "Shrani z geslom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:325
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:327
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|attach"
msgid "Shows the name of the attachment."
msgstr "Pokaže ime priponke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:336
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:338
msgctxt "mmresultemaildialog|attachft"
msgid "Name of the a_ttachment"
msgstr "Ime pripon_ke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:356
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:358
msgctxt "mmresultemaildialog|label2"
msgid "Email Options"
msgstr "Možnosti e-pošiljanja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:388
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:390
msgctxt "mmresultemaildialog|sendallrb"
msgid "S_end all documents"
msgstr "Pošlji vs_e dokumente"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:398
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:400
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|sendallrb"
msgid "Select to send emails to all recipients."
msgstr "Izberite za pošiljanje e-pošte vsem prejemnikom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:415
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:418
msgctxt "mmresultemaildialog|fromrb"
msgid "_From"
msgstr "_Od"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:428
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:431
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|fromrb"
msgid "Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box."
msgstr "Izbere obseg zapisov, ki se začne pri zapisu s številko v polju Od in končajo pri zapisu s številko v polju Do."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:441
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:444
msgctxt "mmresultemaildialog|toft"
msgid "_To"
msgstr "_Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:462
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:465
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|from"
msgid "Enter the number of the first record to include in the mail merge."
msgstr "Vnesite številko prvega zapisa, ki bo vključen v spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:480
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:483
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|to"
msgid "Enter the number of the last record to include in the mail merge."
msgstr "Vnesite številko zadnjega zapisa, ki bo vključen v spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:504
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:507
msgctxt "mmresultemaildialog|label1"
msgid "Send Records"
msgstr "Pošlji zapise"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:529
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultemaildialog.ui:532
msgctxt "mmresultemaildialog|extended_tip|MMResultEmailDialog"
msgid "Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients."
msgstr "Pošlje spojene dokumente kot e-poštna sporočila vsem prejemnikom."
@@ -16153,72 +16158,72 @@ msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|ok"
msgid "Prints the mail merge documents."
msgstr "Natisne spojene dokumente."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:118
msgctxt "mmresultprintdialog|printerft"
msgid "_Printer"
msgstr "_Tiskalnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:135
msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|printers"
msgid "Select the printer."
msgstr "Izberite tiskalnik."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:146
msgctxt "mmresultprintdialog|printersettings"
msgid "P_roperties..."
msgstr "_Lastnosti ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:153
msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|printersettings"
msgid "Changes the printer properties."
msgstr "Spremeni lastnosti tiskalnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:169
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:170
msgctxt "mmresultprintdialog|label2"
msgid "Printer Options"
msgstr "Možnosti tiskalnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:205
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:206
msgctxt "mmresultprintdialog|printallrb"
msgid "Print _all documents"
msgstr "Natisni _vse dokumente"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:217
msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|printallrb"
msgid "Prints documents for all recipients."
msgstr "Natisne dokumente za vse prejemnike."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:237
msgctxt "mmresultprintdialog|fromrb"
msgid "_From"
msgstr "_Od"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:248
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:250
msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|fromrb"
msgid "Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box."
msgstr "Izbere obseg zapisov, ki se začne pri zapisu s številko v polju Od in končajo pri zapisu s številko v polju Do."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:261
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:263
msgctxt "mmresultprintdialog|toft"
msgid "_To"
msgstr "_Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:284
msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|from"
msgid "Enter the number of the first record to include in the mail merge."
msgstr "Vnesite številko prvega zapisa, ki bo vključen v spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:302
msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|to"
msgid "Enter the number of the last record to include in the mail merge."
msgstr "Vnesite številko zadnjega zapisa, ki bo vključen v spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:324
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:326
msgctxt "mmresultprintdialog|label1"
msgid "Print Records"
msgstr "Natisni zapise"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:349
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultprintdialog.ui:351
msgctxt "mmresultprintdialog|extended_tip|MMResultPrintDialog"
msgid "Prints the mail merge output for all or some recipients."
msgstr "Natisne spojene dokumente za vse ali samo nekatere prejemnike."
@@ -16238,292 +16243,292 @@ msgctxt "mmresultsavedialog|extended_tip|ok"
msgid "Saves the documents."
msgstr "Shrani dokumente."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:118
msgctxt "mmresultsavedialog|singlerb"
msgid "S_ave as a single large document"
msgstr "Shr_ani kot en sam velik dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:128
msgctxt "mmresultsavedialog|extended_tip|singlerb"
msgid "Saves the merged document as a single file."
msgstr "Spojen dokument shrani kot en sam dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:139
msgctxt "mmresultsavedialog|individualrb"
msgid "Sa_ve as individual documents"
msgstr "Shrani kot posami_čne dokumente"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:148
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:149
msgctxt "mmresultsavedialog|extended_tip|individualrb"
msgid "Saves the merged document as a separate file for each recipient. The file names of the documents are constructed from the name that you enter, followed by an underscore, and the number of the current record."
msgstr "Shrani spojeni dokument kot ločeno datoteko za vsakega prejemnika. Imena datotek dokumentov so sestavljena iz imena, ki ga vnesete, sledi podčrtaj in številka trenutnega zapisa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:164
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:166
msgctxt "mmresultsavedialog|fromrb"
msgid "_From"
msgstr "_Od"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:177
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:179
msgctxt "mmresultsavedialog|extended_tip|fromrb"
msgid "Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box."
msgstr "Izbere obseg zapisov, ki se začne pri zapisu s številko v polju Od in končajo pri zapisu s številko v polju Do."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:190
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:192
msgctxt "mmresultsavedialog|toft"
msgid "_To"
msgstr "_Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:213
msgctxt "mmresultsavedialog|extended_tip|from"
msgid "Enter the number of the first record to include in the mail merge."
msgstr "Vnesite številko prvega zapisa, ki bo vključen v spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:229
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:231
msgctxt "mmresultsavedialog|extended_tip|to"
msgid "Enter the number of the last record to include in the mail merge."
msgstr "Vnesite številko zadnjega zapisa, ki bo vključen v spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:252
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:254
msgctxt "mmresultsavedialog|label2"
msgid "Save As Options"
msgstr "Možnosti shranjevanja pod drugim imenom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmresultsavedialog.ui:279
msgctxt "mmresultsavedialog|extended_tip|MMResultSaveDialog"
msgid "Save the mail merge output to file."
msgstr "Shrani spojeni dokument v datoteko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:59
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:61
msgctxt "mmsalutationpage|previewft"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:79
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:82
msgctxt "mmsalutationpage|assign"
msgid "_Match fields..."
msgstr "Uje_manje polj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:87
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:90
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|assign"
msgid "Opens the Match Fields dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Ujemanje polj."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:120
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|preview"
msgid "Displays a preview of the salutation."
msgstr "Prikaže predogled pozdrava."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:140
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:144
msgctxt "mmsalutationpage|prev|tooltip_text"
msgid "Preview Previous Address Block"
msgstr "Predogled prejšnjega naslovnega bloka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:144
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:148
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|prev"
msgid "Use the browse buttons to preview the information from the previous or next data record."
msgstr "Uporabite gumbe za brskanje, da si predogledate podatke iz prejšnjega ali naslednjega zapisa v zbirki podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:162
msgctxt "mmsalutationpage|next|tooltip_text"
msgid "Preview Next Address Block"
msgstr "Predogled naslednjega naslovnega bloka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:162
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:166
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|next"
msgid "Use the browse buttons to preview the information from the previous or next data record."
msgstr "Uporabite gumbe za brskanje, da si predogledate podatke iz prejšnjega ali naslednjega zapisa v zbirki podatkov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:176
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:180
msgctxt "mmsalutationpage|documentindex"
msgid "Document: %1"
msgstr "Dokument: %1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:210
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:215
msgctxt "mmsalutationpage|greeting"
msgid "This document should contain a salutation"
msgstr "Ta dokument naj vsebuje pozdrav"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:219
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:224
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|greeting"
msgid "Adds a salutation."
msgstr "Doda pozdrav."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:244
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:250
msgctxt "mmsalutationpage|generalft"
msgid "General salutation"
msgstr "Splošni pozdrav"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:267
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:273
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|general"
msgid "Select the default salutation that is used when you do not specify a personalized salutation."
msgstr "Izberite privzeti pozdrav, ki se uporabi, kadar poosebljenega pozdrava ne določite."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:308
msgctxt "mmsalutationpage|femalefi"
msgid "Address list field indicating a female recipient"
msgstr "Polje naslova, ki nakazuje prejemnika ženskega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:313
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:321
msgctxt "mmsalutationpage|femaleft"
msgid "_Female"
msgstr "_Ženski"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:327
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:335
msgctxt "mmsalutationpage|maleft"
msgid "_Male"
msgstr "_Moški"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:341
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:349
msgctxt "mmsalutationpage|femalecolft"
msgid "Field name"
msgstr "Ime polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:355
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:363
msgctxt "mmsalutationpage|femalefieldft"
msgid "Field value"
msgstr "Vrednost polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:367
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:375
msgctxt "mmsalutationpage|newfemale"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:375
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:383
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|newfemale"
msgid "Opens the Custom Salutation (Female recipient) dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Pozdrav po meri za prejemnika ženskega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:386
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:394
msgctxt "mmsalutationpage|newmale"
msgid "N_ew..."
msgstr "N_ov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:394
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:402
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|newmale"
msgid "Opens the Custom Salutation (Male recipient) dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno Pozdrav po meri za prejemnika moškega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:411
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:419
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|female"
msgid "Select the personalized greeting for a female recipient."
msgstr "Izberite poosebljen pozdrav za prejemnika ženskega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:428
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:436
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|male"
msgid "Select the personalized greeting for a male recipient."
msgstr "Izberite poosebljen pozdrav za prejemnika moškega spola."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:445
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:453
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|femalecol"
msgid "Select the field name of the address database field that contains the gender information."
msgstr "Izberite ime polja za polje iz adresarja, ki vsebuje podatke o spolu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:468
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:476
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|femalefield"
msgid "Select the field value that indicates the gender of the recipient."
msgstr "Izberite vrednost polja, ki določa spol prejemnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:493
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:501
msgctxt "mmsalutationpage|personalized"
msgid "Insert personalized salutation"
msgstr "Vstavi poosebljen pozdrav"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:502
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:510
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|personalized"
msgid "Adds a personalized salutation to the mail merge document. To use the default salutation, clear this check box."
msgstr "V spojeni dokument doda poosebljen pozdrav. Če želite uporabiti privzeti pozdrav, počistite to potrditveno polje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:539
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:547
msgctxt "mmsalutationpage|label1"
msgid "Create a Salutation"
msgstr "Ustvari pozdrav"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:554
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmsalutationpage.ui:562
msgctxt "mmsalutationpage|extended_tip|MMSalutationPage"
msgid "Specify the properties for the salutation."
msgstr "Določite lastnosti pozdrava."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:31
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:32
msgctxt "mmselectpage|currentdoc"
msgid "Use the current _document"
msgstr "Uporabi trenutni _dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:41
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:42
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|currentdoc"
msgid "Uses the current Writer document as the base for the mail merge document."
msgstr "Trenutni dokument programa Writer uporabi kot osnovo za spojeni dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:52
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:53
msgctxt "mmselectpage|newdoc"
msgid "Create a ne_w document"
msgstr "Us_tvari nov dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:62
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:63
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|newdoc"
msgid "Creates a new Writer document to use for the mail merge."
msgstr "Ustvari nov dokument programa Writer za spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:74
msgctxt "mmselectpage|loaddoc"
msgid "Start from _existing document"
msgstr "Začni z _obstoječim dokumentom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:84
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:85
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|loaddoc"
msgid "Select an existing Writer document to use as the base for the mail merge document."
msgstr "Izberite obstoječi besedilni dokument, ki bo služil kot osnova za spojeni dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:95
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:96
msgctxt "mmselectpage|template"
msgid "Start from a t_emplate"
msgstr "Začni iz predlo_ge"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:106
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:107
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|template"
msgid "Select the template that you want to create your mail merge document with."
msgstr "Izberite predlogo, s katero želite ustvariti svoj spojeni dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:118
msgctxt "mmselectpage|recentdoc"
msgid "Start fro_m a recently saved starting document"
msgstr "Začni iz nedavno shranjenega začetnega doku_menta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:128
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|recentdoc"
msgid "Use an existing mail merge document as the base for a new mail merge document."
msgstr "Uporabite obstoječi spojeni dokument kot osnova za nov spojeni dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:143
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:144
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|recentdoclb"
msgid "Select the document."
msgstr "Izberite dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:155
msgctxt "mmselectpage|browsedoc"
msgid "B_rowse..."
msgstr "P_rebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:164
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|browsedoc"
msgid "Locate the Writer document that you want to use, and then click Open."
msgstr "Poiščite dokument z besedilom, ki ga želite vstaviti, in nato kliknite V redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:174
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:175
msgctxt "mmselectpage|browsetemplate"
msgid "B_rowse..."
msgstr "P_rebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:184
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|browsetemplate"
msgid "Opens a template selector dialog."
msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor predloge."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:201
msgctxt "mmselectpage|label1"
msgid "Select Starting Document for the Mail Merge"
msgstr "Izberite začetni dokument za spajanje pisem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:215
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mmselectpage.ui:216
msgctxt "mmselectpage|extended_tip|MMSelectPage"
msgid "Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document."
msgstr "Določite dokument, ki ga želite uporabiti kot podlago za spajanje dokumentov."
@@ -16733,242 +16738,242 @@ msgctxt "navigatorpanel|STR_INSERT_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:264
msgctxt "navigatorpanel|contenttoggle|tooltip_text"
msgid "Toggle Master View"
msgstr "Preklopi pogled matrice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:263
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:268
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|contenttoggle"
msgid "Switches between master view and normal view if a master document is open."
msgstr "Preklopi med matričnim in navadnim pogledom, če je glavni dokument odprt."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:336
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:374
msgctxt "navigatorpanel|spinbutton|tooltip_text"
msgid "Go to Page"
msgstr "Pojdi na stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:339
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:380
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|spinbutton"
msgid "Enter page number and press Enter. Use arrows to move to next page forward or backward."
msgstr "Vnesite številko strani in pritisnite vnašalko. S smernimi tipkami se pomikate na naslednjo ali predhodno stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:366
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:413
msgctxt "navigatorpanel|root|tooltip_text"
msgid "Content Navigation View"
msgstr "Pogled krmarjenja po vsebini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:370
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:417
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|root"
msgid "Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category."
msgstr "Preklaplja med prikazi vseh kategorij v Krmarju in izbranimi kategorijami."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:393
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:440
msgctxt "navigatorpanel|header|tooltip_text"
msgid "Header"
msgstr "Glava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:397
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:444
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|header"
msgid "Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area."
msgstr "Kazalko premakne v glavo ali pa iz glave v področje besedila dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:410
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:457
msgctxt "navigatorpanel|footer|tooltip_text"
msgid "Footer"
msgstr "Noga"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:414
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:461
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|footer"
msgid "Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area."
msgstr "Kazalko premakne v nogo ali pa iz noge na področje besedila dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:427
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:474
msgctxt "navigatorpanel|anchor|tooltip_text"
msgid "Anchor<->Text"
msgstr "Sidro <-> besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:431
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:478
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|anchor"
msgid "Jumps between the footnote text and the footnote anchor."
msgstr "Skače med besedilom sprotnih opomb in sidrom sprotnih opomb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:444
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:491
msgctxt "navigatorpanel|reminder|tooltip_text"
msgid "Set Reminder"
msgstr "Nastavi opomnik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:448
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:495
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|reminder"
msgid "Click here to set a reminder at the current cursor position. You can define up to five reminders. To jump to a reminder, click the Navigation icon, in the Navigation window click the Reminder icon, and then click the Previous or Next button."
msgstr "Kliknite tukaj, da nastavite opomnik na trenutnem položaju kazalke. Določite lahko največ pet opomnikov. Za skok nanj kliknite ikono Krmarjenje, v oknu Krmarjenje kliknite ikono Opomnik in nato še gumb Prejšnji ali Naslednji."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:471
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:518
msgctxt "navigatorpanel|headings|tooltip_text"
msgid "Heading Levels Shown"
msgstr "Prikazane ravni naslovov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:475
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:522
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|headings"
msgid "Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window."
msgstr "Kliknite to ikono in nato izberite številko naslova ravni orisov, ki jih želite prikazati v oknu Krmarja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:500
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:547
msgctxt "navigatorpanel|listbox|tooltip_text"
msgid "List Box On/Off"
msgstr "Pokaži/skrij seznamsko polje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:504
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:551
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|listbox"
msgid "Shows or hides the Navigator list."
msgstr "Prikaže ali skrije seznam Krmarja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:527
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:574
msgctxt "navigatorpanel|promote|tooltip_text"
msgid "Promote Level"
msgstr "Povišaj raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:531
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:578
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|promote"
msgid "Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon."
msgstr "Za en nivo poveča orisni nivo izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo povečanje orisnega nivoja izbranega naslova, držite krmilko in kliknite na to ikono."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:544
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:591
msgctxt "navigatorpanel|demote|tooltip_text"
msgid "Demote Level"
msgstr "Ponižaj raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:548
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:595
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|demote"
msgid "Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon."
msgstr "Za eno raven zmanjša orisno raven izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo zmanjšanje orisne ravni izbranega naslova, držite pritisnjeno krmilko in kliknite to ikono."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:561
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:608
msgctxt "navigatorpanel|chapterup|tooltip_text"
msgid "Promote Chapter"
msgstr "Povišaj poglavje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:565
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:612
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|chapterup"
msgid "Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon."
msgstr "V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven višje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, pritisnite krmilko in nato kliknite to ikono."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:578
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:625
msgctxt "navigatorpanel|chapterdown|tooltip_text"
msgid "Demote Chapter"
msgstr "Ponižaj poglavje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:582
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:629
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|chapterdown"
msgid "Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon."
msgstr "V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven nižje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, pritisnite krmilko in nato kliknite to ikono."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:605
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:652
msgctxt "navigatorpanel|dragmode|tooltip_text"
msgid "Drag Mode"
msgstr "Vlečni način"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:609
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:656
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|dragmode"
msgid "Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use."
msgstr "Nastavi možnost povleci in spusti za vstavljanje elementov iz Krmarja v dokument, npr. kot hiperpovezavo. Kliknite ikono in izberite možnost, ki jo želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:641
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:688
msgctxt "navigatorpanel|documents|tooltip_text"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:644
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:691
msgctxt "navigatorpanel|documents-atkobject"
msgid "Active Window"
msgstr "Aktivno okno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:729
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:776
msgctxt "navigatorpanel|globaltoggle|tooltip_text"
msgid "Toggle Master View"
msgstr "Preklopi pogled matrice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:733
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:780
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|globaltoggle"
msgid "Switches between master view and normal view if a master document is open."
msgstr "Preklopi med matričnim in navadnim pogledom, če je glavni dokument odprt."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:756
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:803
msgctxt "navigatorpanel|edit|tooltip_text"
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:760
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:807
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|edit"
msgid "Edit the contents of the component selected in the Navigator list. If the selection is a file, the file is opened for editing. If the selection is an index, the Index dialog is opened."
msgstr "Uredite vsebino komponente, ki jo izberete na seznamu v Krmarju. Če izberete datoteko, jo program odpre za urejanje. Če izberete kazalo, se odpre pogovorno okno za kazala."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:773
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:820
msgctxt "navigatorpanel|update|tooltip_text"
msgid "Update"
msgstr "Posodobi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:777
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:824
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|update"
msgid "Click and choose the contents that you want to update."
msgstr "Kliknite in izberite vsebino, ki jo želite posodobiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:790
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:837
msgctxt "navigatorpanel|insert|tooltip_text"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:794
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:841
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|insert"
msgid "Inserts a file, an index, or a new document into the master document."
msgstr "V glavni dokument vstavi datoteko, kazalo ali nov dokument."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:817
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:864
msgctxt "navigatorpanel|save|tooltip_text"
msgid "Save Contents as well"
msgstr "Shrani tudi vsebino"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:821
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:868
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|save"
msgid "Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed."
msgstr "Shrani kopijo vsebine povezanih datotek v glavni dokument. To zagotovi, da je trenutna vsebina na voljo, ko povezane datoteke niso dostopne."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:844
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:891
msgctxt "navigatorpanel|moveup|tooltip_text"
msgid "Move Up"
msgstr "Premakni navzgor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:848
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:895
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|moveup"
msgid "Moves the selection up one position in the Navigator list."
msgstr "Kar ste izbrali, na seznamu krmarja premakne za eno mesto navzgor."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:861
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:908
msgctxt "navigatorpanel|movedown|tooltip_text"
msgid "Move Down"
msgstr "Premakni navzdol"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:865
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:912
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|movedown"
msgid "Moves the selection down one position in the Navigator list."
msgstr "Kar ste izbrali, na seznamu krmarja premakne za eno mesto navzdol."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:964
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:1004
msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_SEL"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:972
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:1012
msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_INDEX"
msgid "Indexes"
msgstr "Kazala"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:980
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:1020
msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_SEL"
msgid "Links"
msgstr "Povezave"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:988
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:1028
msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_ALL"
msgid "All"
msgstr "Vse"
@@ -16978,337 +16983,337 @@ msgctxt "newuserindexdialog|NewUserIndexDialog"
msgid "Create New User-defined Index"
msgstr "Ustvari novo uporabniško določeno kazalo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/newuserindexdialog.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/newuserindexdialog.ui:104
msgctxt "newuserindexdialog|label2"
msgid "_Name"
msgstr "_Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/newuserindexdialog.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/newuserindexdialog.ui:134
msgctxt "newuserindexdialog|label1"
msgid "New User Index"
msgstr "Novo uporabniško kazalo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:3137
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:3138
msgctxt "WriterNotebookbar|FileMenuButton"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:3157
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:3158
msgctxt "WriterNotebookbar|HelpMenuButton"
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:3213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:3214
msgctxt "WriterNotebookbar|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:4586
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:4604
msgctxt "WriterNotebookbar|HomeMenuButton"
msgid "_Home"
msgstr "_Osnovno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:4674
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:4692
msgctxt "WriterNotebookbar|HomeLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:5854
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:5872
msgctxt "WriterNotebookbar|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:5962
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:5980
msgctxt "WriterNotebookbar|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7056
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7074
msgctxt "WriterNotebookbar|LayoutMenuButton"
msgid "_Layout"
msgstr "_Postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7160
msgctxt "WriterNotebookbar|LayoutLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7873
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7891
msgctxt "WriterNotebookbar|ReferencesMenuButton"
msgid "Reference_s"
msgstr "Skli_ci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7958
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:7976
msgctxt "WriterNotebookbar|ReferencesLabel"
msgid "Reference~s"
msgstr "Skli~ci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:8895
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:8913
msgctxt "WriterNotebookbar|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:8981
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:8999
msgctxt "WriterNotebookbar|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:9851
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:9869
msgctxt "WriterNotebookbar|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:9937
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:9955
msgctxt "WriterNotebookbar|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pog~led"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:11117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:11135
msgctxt "WriterNotebookbar|TableMenuButton"
msgid "_Table"
msgstr "_Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:11202
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:11220
msgctxt "WriterNotebookbar|TableLabel"
msgid "~Table"
msgstr "~Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:12380
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:12395
msgctxt "WriterNotebookbar|ImageMenuButton"
msgid "Ima_ge"
msgstr "_Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:12480
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:12494
msgctxt "WriterNotebookbar|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "~Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:13843
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:13858
msgctxt "WriterNotebookbar|DrawMenuButton"
msgid "_Draw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:13953
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:13968
msgctxt "WriterNotebookbar|DrawLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:14847
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:14863
msgctxt "WriterNotebookbar|ObjectMenuButton"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:14933
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:14949
msgctxt "WriterNotebookbar|ObjectLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:15738
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:15755
msgctxt "WriterNotebookbar|MediaMenuButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:15845
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:15862
msgctxt "WriterNotebookbar|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:16298
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:16315
msgctxt "WriterNotebookbar|PrintMenuButton"
msgid "_Print"
msgstr "_Tiskanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:16381
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:16398
msgctxt "WriterNotebookbar|PrintLabel"
msgid "~Print"
msgstr "~Tiskanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17233
msgctxt "WriterNotebookbar|FormMenuButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17301
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17318
msgctxt "WriterNotebookbar|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17358
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17375
msgctxt "WriterNotebookbar|FormMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:17449
msgctxt "WriterNotebookbar|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:18412
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:18429
msgctxt "WriterNotebookbar|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:18497
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar.ui:18514
msgctxt "WriterNotebookbar|ToolsLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:3104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:3105
msgctxt "notebookbar_compact|FileMenuButton"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:3154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:3155
msgctxt "notebookbar_compact|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:4698
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:4699
msgctxt "notebookbar_compact|HomeMenuButton"
msgid "_Home"
msgstr "_Osnovno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:4750
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:4751
msgctxt "notebookbar_compact|HomeLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:5844
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:5845
msgctxt "notebookbar_compact|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:5899
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:5900
msgctxt "notebookbar_compact|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:6697
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:6698
msgctxt "notebookbar_compact|LayoutMenuButton"
msgid "Layout"
msgstr "Postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:6749
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:6750
msgctxt "notebookbar_compact|LayoutLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:7514
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:7515
msgctxt "notebookbar_compact|ReferencesMenuButton"
msgid "Reference_s"
msgstr "Skli_ci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:7565
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:7566
msgctxt "notebookbar_compact|ReferencesLabel"
msgid "Reference~s"
msgstr "Skli~ci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:8405
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:8406
msgctxt "notebookbar_compact|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:8457
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:8458
msgctxt "notebookbar_compact|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:9139
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:9140
msgctxt "notebookbar_compact|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:9191
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:9192
msgctxt "notebookbar_compact|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pog~led"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:10539
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:10540
msgctxt "notebookbar_compact|TableMenuButton"
msgid "T_able"
msgstr "T_abela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:10591
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:10592
msgctxt "notebookbar_compact|TableLabel"
msgid "~Table"
msgstr "~Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:11972
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:11973
msgctxt "notebookbar_compact|ImageMenuButton"
msgid "Im_age"
msgstr "Sl_ika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:12025
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:12026
msgctxt "notebookbar_compact|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "~Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:13453
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:13454
msgctxt "notebookbar_compact|DrawMenuButton"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:13508
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:13509
msgctxt "notebookbar_compact|ShapeLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:14574
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:14575
msgctxt "notebookbar_compact|ObjectMenuButton"
msgid "Object"
msgstr "Predmet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:14630
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:14631
msgctxt "notebookbar_compact|FrameLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:15395
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:15396
msgctxt "notebookbar_compact|MediaButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:15451
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:15452
msgctxt "notebookbar_compact|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:16128
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:16129
msgctxt "notebookbar_compact|PrintPreviewButton"
msgid "Print"
msgstr "Tiskanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:16183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:16184
msgctxt "notebookbar_compact|FormLabel"
msgid "~Print"
msgstr "~Tiskanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17612
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17613
msgctxt "notebookbar_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17667
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17668
msgctxt "notebookbar_compact|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17747
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17748
msgctxt "notebookbar_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17805
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:17806
msgctxt "notebookbar_compact|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:18838
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:18839
msgctxt "notebookbar_compact|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:18890
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_compact.ui:18891
msgctxt "notebookbar_compact|DevLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
@@ -17323,174 +17328,174 @@ msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|MenubarView"
msgid "Menubar"
msgstr "Menijska vrstica"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3669
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3670
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|FileButton"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3783
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3784
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|EditButton"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3883
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5231
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3884
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5232
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|StyleButton"
msgid "St_yles"
msgstr "Slo_gi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4075
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5421
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4076
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5422
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|FormatButton"
msgid "F_ont"
msgstr "P_isava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4295
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5675
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5676
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ParagraphButton"
msgid "_Paragraph"
msgstr "_Odstavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4541
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6458
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4542
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6459
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|InsertButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4693
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4694
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ReferenceButton"
msgid "Reference_s"
msgstr "Skli_ci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4808
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4809
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ReviewButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4923
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10422
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12240
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4924
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10423
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12241
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ViewButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5034
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12370
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5035
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12371
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5128
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5853
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5854
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|rowscolumnst"
msgid "_Table"
msgstr "_Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6344
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6345
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|CalculateButton"
msgid "_Calc"
msgstr "_Calc"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6607
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6608
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|editdrawb"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6992
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8642
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9773
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10797
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6993
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8643
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9774
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10798
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ArrangeButton"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7411
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7412
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|draw"
msgid "_Shape"
msgstr "_Lik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7668
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7669
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|viewDrawb"
msgid "Grou_p"
msgstr "_Združi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7793
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7794
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|3Db"
msgid "3_D"
msgstr "3_D"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8027
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8028
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Fontwork"
msgstr "Sta_vec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8141
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9288
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10308
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9289
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10309
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8283
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ImageButton"
msgid "_Image"
msgstr "Sl_ika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9012
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9013
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ColorButton"
msgid "Fi_lter"
msgstr "_Filtriraj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9430
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9431
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10192
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10193
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "F_rame"
msgstr "O_kvir"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10562
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10563
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11214
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11215
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|PrintMenuButton"
msgid "_Layout"
msgstr "_Postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11616
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11617
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|PrintMenuButton"
msgid "_Print"
msgstr "_Tiskanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11764
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11765
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|LanguageButton"
msgid "_Language"
msgstr "_Jezik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11892
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11893
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|reviewButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12028
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12029
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|CommentsButton"
msgid "_Comments"
msgstr "_Komentarji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12135
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|CompareButton"
msgid "Com_pare"
msgstr "P_rimerjaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13137
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|MenuButton"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
@@ -17500,191 +17505,191 @@ msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|MenubarAction"
msgid "Menubar"
msgstr "Menijska vrstica"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3883
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3884
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|MenuButton"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3936
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3937
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|ToolsButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3991
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3992
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|HelpButton"
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4099
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4100
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|FileButton"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4337
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4338
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|EditButton"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4534
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6334
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4535
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6335
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|StyleButton"
msgid "St_yles"
msgstr "Slo_gi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4820
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6620
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9502
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4821
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6621
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9503
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|FormatButton"
msgid "F_ormat"
msgstr "O_blika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5159
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6959
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9767
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5160
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6960
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9768
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|ParagraphButton"
msgid "_Paragraph"
msgstr "_Odstavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5398
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10098
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5399
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10099
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|InsertButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5627
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5628
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8273
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|ReferenceButton"
msgid "Referen_ce"
msgstr "Skli_c"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5829
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8638
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5830
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8639
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|ReviewButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5979
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9204
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9944
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15024
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:16104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5980
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9205
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9945
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15027
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:16108
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|ViewButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6155
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:16281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:16285
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7184
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7185
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|TableButton"
msgid "T_able"
msgstr "T_abela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7383
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7384
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|RowsColumnsButton"
msgid "R_ows"
msgstr "Vrst_ice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7585
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7586
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|MergeButton"
msgid "_Merge"
msgstr "Spo_ji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7814
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7815
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|SelectButton"
msgid "Sele_ct"
msgstr "Izb_eri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8043
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8044
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|CalculateButton"
msgid "_Calc"
msgstr "_Calc"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8409
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8410
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|LanguageButton"
msgid "_Language"
msgstr "_Jezik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8851
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8852
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|CommentsButton"
msgid "_Comments"
msgstr "_Komentarji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9054
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9055
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|CompareButton"
msgid "Com_pare"
msgstr "P_rimerjaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10428
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10429
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|DrawButton"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10739
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12597
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:14129
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15489
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10740
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12599
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:14131
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15492
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|ArrangeButton"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11457
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11459
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|DrawEditButton"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11642
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:13656
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:14874
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15954
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11644
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:13658
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:14877
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15958
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|GridButton"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11844
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11846
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|GroupButton"
msgid "Grou_p"
msgstr "_Združi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12021
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12023
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|3DButton"
msgid "3_D"
msgstr "3_D"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12318
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12320
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|GraphicButton"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:13302
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:13304
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|ColorButton"
msgid "C_olor"
msgstr "B_arva"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:13832
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:13834
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|FrameButton"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:14711
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:14714
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|FrameButton"
msgid "F_rame"
msgstr "O_kvir"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15192
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:15195
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|MediaButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:17064
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:17068
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|PrintMenuButton"
msgid "Slide Layout"
msgstr "Postavitev prosojnice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:17549
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:17553
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|PrintMenuButton"
msgid "_Print"
msgstr "_Tiskanje"
@@ -17899,147 +17904,142 @@ msgctxt "notebookbar_groups|rowmenudistribute"
msgid "Distribute Rows Evenly"
msgstr "Enakomerno razporedi vrstice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:750
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:751
msgctxt "notebookbar_groups|filegrouplabel"
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:906
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:907
msgctxt "notebookbar_groups|clipboardgrouplabel"
msgid "Clipboard"
msgstr "Odložišče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:952
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:953
msgctxt "notebookbar_groups|paragraphstyleb"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1444
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1445
msgctxt "notebookbar_groups|formatgrouplabel"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1571
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1572
msgctxt "notebookbar_groups|linksb"
msgid "Links"
msgstr "Povezave"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1616
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1617
msgctxt "notebookbar_groups|shapesb"
msgid "Shapes"
msgstr "Liki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1725
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1726
msgctxt "notebookbar_groups|insertgrouplabel"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1761
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1762
msgctxt "notebookbar_groups|tablestyleb"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1784
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1785
msgctxt "notebookbar_groups|tablerowsb"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1803
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:1804
msgctxt "notebookbar_groups|tablecolumnsb"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2008
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2009
msgctxt "notebookbar_groups|tablegrouplabel"
msgid "Table"
msgstr "Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2044
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2045
msgctxt "notebookbar_groups|imagestyleb"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2087
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2088
msgctxt "notebookbar_groups|resetb"
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2137
msgctxt "notebookbar_groups|wrapb"
msgid "Wrap"
msgstr "Oblivanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2155
msgctxt "notebookbar_groups|lockb"
msgid "Lock"
msgstr "Zaklenjeno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2202
msgctxt "notebookbar_groups|imagegrouplabel"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2260
msgctxt "notebookbar_groups|wrapoff"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2268
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2269
msgctxt "notebookbar_groups|wrapideal"
msgid "Optimal"
msgstr "Optimalno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2278
msgctxt "notebookbar_groups|wrapon"
msgid "Parallel"
msgstr "Vzporedno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2286
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2287
msgctxt "notebookbar_groups|wrapleft"
msgid "Before"
msgstr "Pred"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2295
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2296
msgctxt "notebookbar_groups|wrapright"
msgid "After"
msgstr "Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2304
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2305
msgctxt "notebookbar_groups|wrapthrough"
msgid "Through"
msgstr "Skozi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2319
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2320
msgctxt "notebookbar_groups|wrapcontour"
msgid "Contour"
msgstr "Obris"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2328
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_groups.ui:2329
msgctxt "notebookbar_groups|contourdialog"
msgid "Edit Contour"
msgstr "Uredi obris"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/notebookbar_single.ui:1756
-msgctxt "notebookbar_single|ExtensionMenuButton"
-msgid "E_xtension"
-msgstr "Raz_širitev"
-
#: sw/uiconfig/swriter/ui/numberingnamedialog.ui:16
msgctxt "numberingnamedialog|NumberingNameDialog"
msgid "Save As"
msgstr "Shrani kot"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/numberingnamedialog.ui:142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/numberingnamedialog.ui:143
msgctxt "numberingnamedialog|extended_tip|form"
msgid "Click a numbering style in the list, and then enter a name for the style. The numbers correspond to the outline level that the styles are assigned to."
msgstr "Kliknite na slog seznama in nato vnesite ime za slog. Številke ustrezajo ravni orisa, v kateri so uporabljeni slogi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/numberingnamedialog.ui:160
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/numberingnamedialog.ui:161
msgctxt "numberingnamedialog|extended_tip|entry"
msgid "Click a numbering style in the list, and then enter a name for the style. The numbers correspond to the outline level that the styles are assigned to."
msgstr "Kliknite na slog seznama in nato vnesite ime za slog. Številke ustrezajo ravni orisa, v kateri so uporabljeni slogi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/numberingnamedialog.ui:177
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/numberingnamedialog.ui:178
msgctxt "numberingnamedialog|label1"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
@@ -18214,167 +18214,167 @@ msgctxt "objectdialog|ObjectDialog"
msgid "Object"
msgstr "Predmet"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:108
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:109
msgctxt "objectdialog|type"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:132
msgctxt "objectdialog|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:153
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:156
msgctxt "objectdialog|wrap"
msgid "Wrap"
msgstr "Oblivanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:176
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:180
msgctxt "objectdialog|hyperlink"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hiperpovezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:199
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:204
msgctxt "objectdialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:222
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:228
msgctxt "objectdialog|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:252
msgctxt "objectdialog|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:268
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/objectdialog.ui:276
msgctxt "objectdialog|macro"
msgid "Macro"
msgstr "Makro"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:62
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:65
msgctxt "optcaptionpage|label7"
msgid "Category:"
msgstr "Kategorija:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:76
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:79
msgctxt "optcaptionpage|numberingft"
msgid "_Numbering:"
msgstr "Oš_tevilčevanje:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:90
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:93
msgctxt "optcaptionpage|numseparatorft"
msgid "Numbering separator:"
msgstr "Ločilo oštevilčevanja:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:107
msgctxt "optcaptionpage|separatorft"
msgid "Separator:"
msgstr "Ločilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:118
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:121
msgctxt "optcaptionpage|label18"
msgid "Position:"
msgstr "Položaj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:139
msgctxt "extended_tip|position"
msgid "Determines the position of the caption with respect to the object."
msgstr "Določa položaj naslova glede na predmet."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:157
msgctxt "extended_tip|separator"
msgid "Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level."
msgstr "Določa znak, ki bo prikazan za številko naslova ali ravnijo poglavja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:170
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:173
msgctxt "optcaptionpage|numseparator"
msgid ". "
msgstr ". "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:185
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:188
msgctxt "extended_tip|numbering"
msgid "Specifies the type of numbering required."
msgstr "Določa vrsto oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:209
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:212
msgctxt "extended_tip|category"
msgid "Specifies the category of the selected object."
msgstr "Določa kategorijo izbranega predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:226
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:229
msgctxt "optcaptionpage|label2"
msgid "Caption"
msgstr "Napis"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:263
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:267
msgctxt "optcaptionpage|label4"
msgid "Level:"
msgstr "Raven:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:277
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:281
msgctxt "optcaptionpage|label6"
msgid "Separator:"
msgstr "Ločilo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:300
msgctxt "extended_tip|chapseparator"
msgid "Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level."
msgstr "Določa znak, ki bo prikazan za številko naslova ali ravnijo poglavja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:312
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:316
msgctxt "optcaptionpage|level"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:316
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:320
msgctxt "extended_tip|level"
msgid "Specifies the headings or chapter levels where you want the numbering to start."
msgstr "Določa ravni naslovov ali poglavij, kjer želite začeti z oštevilčevanjem."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:333
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:337
msgctxt "optcaptionpage|label11"
msgid "Numbering Captions by Chapter"
msgstr "Številčenje naslovov po poglavjih"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:370
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:375
msgctxt "optcaptionpage|label3"
msgid "Character style:"
msgstr "Znakovni slog:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:386
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:391
msgctxt "optcaptionpage|charstyle"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:390
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:395
msgctxt "extended_tip|charstyle"
msgid "Specifies the character style of the caption paragraph."
msgstr "Določa slog znakov naslovnega odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:401
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:406
msgctxt "optcaptionpage|applyborder"
msgid "Apply border and shadow"
msgstr "Uporabi obrobe in senčenje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:410
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:415
msgctxt "extended_tip|applyborder"
msgid "Applies the border and shadow of the object to the caption frame."
msgstr "Uporabi obrobe in senčenje predmeta za okvir naslova."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:428
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:433
msgctxt "optcaptionpage|label10"
msgid "Category and Frame Format"
msgstr "Kategorija in oblika okvirov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:516
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:522
msgctxt "extended_tip|objects"
msgid "Select the object type for which the AutoCaption settings are to be valid."
msgstr "Izberite vrste predmetov, za katere bo veljalo Samopoimenovanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:529
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:535
msgctxt "optcaptionpage|label1"
msgid ""
"Add captions automatically\n"
@@ -18383,352 +18383,352 @@ msgstr ""
"Samodejno dodaj naslov\n"
"med vstavljanjem:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:592
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:598
msgctxt "optcaptionpage|captionorder"
msgid "Category first"
msgstr "Najprej kategorija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:593
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:599
msgctxt "optcaptionpage|captionorder"
msgid "Numbering first"
msgstr "Najprej zap. številka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:603
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:609
msgctxt "optcaptionpage|label13"
msgid "Caption Order"
msgstr "Zaporedje napisov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:630
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcaptionpage.ui:636
msgctxt "extended_tip|OptCaptionPage"
msgid "Select the object type for which the AutoCaption settings are to be valid."
msgstr "Izberite vrste predmetov, za katere bo veljalo Samopoimenovanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:37
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:38
msgctxt "optcomparison|auto"
msgid "A_uto"
msgstr "Sa_modejno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:53
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:54
msgctxt "optcomparison|byword"
msgid "By w_ord"
msgstr "Po _besedah"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:69
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:70
msgctxt "optcomparison|bycharacter"
msgid "By _character"
msgstr "Po _znakih"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:92
msgctxt "optcomparison|label1"
msgid "Compare Documents"
msgstr "Primerjaj dokumente"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:124
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:126
msgctxt "optcomparison|ignore"
msgid "Ignore _pieces of length"
msgstr "Prezri _kose z dolžino"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:139
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:141
msgctxt "optcomparison|useRSID"
msgid "Take it into account when comparing"
msgstr "Upoštevaj pri primerjavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:167
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:169
msgctxt "optcomparison|storeRSID"
msgid "Store it when changing the document"
msgstr "Shrani ob spreminjanju dokumenta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:195
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcomparison.ui:197
msgctxt "optcomparison|setting"
msgid "Random number to improve accuracy of document comparison"
msgstr "Naključno število natančnejšo primerjavo dokumentov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:122
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:123
msgctxt "optcompatpage|globalcompatoptions"
msgid "Reorganize Form menu to have it MS compatible"
msgstr "Reorganiziraj meni Obrazec za združljivost z MS Office"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:139
msgctxt "optcompatpage|label2"
msgid "Global Compatibility Options"
msgstr "Splošne možnosti združljivosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:235
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Use printer metrics for document formatting"
msgstr "Za oblikovanje dokumenta uporabi metriko tiskalnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:234
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:236
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Add spacing between paragraphs and tables"
msgstr "Dodaj razmike med odstavke in tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:235
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:237
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Add paragraph and table spacing at tops of pages"
msgstr "Razmik odstavkov in tabel dodaj na vrh strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:236
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:238
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Use OpenOffice.org 1.1 tabstop formatting"
msgstr "Uporabi oblikovanje tabulatorskih mest OpenOffice.org 1.1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:239
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Do not add leading (extra space) between lines of text"
msgstr "Ne dodajaj vodilnega (dodatnega) prostora med vrstice besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:238
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:240
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Use OpenOffice.org 1.1 line spacing"
msgstr "Uporabi razmik med vrsticami OpenOffice.org 1.1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:239
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:241
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Add paragraph and table spacing at bottom of table cells"
msgstr "Razmik odstavkov in tabel dodaj na dno celic tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:240
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:242
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Use OpenOffice.org 1.1 object positioning"
msgstr "Uporabi postavitev predmetov OpenOffice.org 1.1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:243
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Use OpenOffice.org 1.1 text wrapping around objects"
msgstr "Uporabi ovijanje besedila okoli predmetov OpenOffice.org 1.1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:242
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:244
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Consider wrapping style when positioning objects"
msgstr "Pri postavljanju predmetov upoštevaj slog ovijanja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:243
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:245
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Expand word space on lines with manual line breaks in justified paragraphs"
msgstr "Povečaj razmik med besedami v ročno prelomljenih vrsticah v obojestransko poravnanih odstavkih"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:244
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:246
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Protect form (no longer protects whole document. Insert write protected section instead)"
msgstr "Zaščiti obrazec (nič več ne ščiti celega dokumenta; namesto tega vstavite odsek, zaščiten pred pisanjem)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:247
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Word-compatible trailing blanks"
msgstr "Končni presledki, združljivi z MS Word"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:246
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:248
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents"
msgstr "Dopusti bele črte ozadij strani PDF zavoljo združljivosti s starejšimi dokumenti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:249
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "Hide paragraphs of database fields (e.g., mail merge) with an empty value"
msgstr "Skrij odstavke polj zbirke podatkov (npr. pri spajanju dokumentov) s prazno vrednostjo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:248
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:250
msgctxt "optcompatpage|format"
msgid "<User settings>"
msgstr "<nastavitve uporabnika>"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:258
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:260
msgctxt "optcompatpage|default"
msgid "Use as _Default"
msgstr "Uporabi kot _privzeto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:268
msgctxt "extended_tip|default"
msgid "Click to use the current settings on this tab page as the default for further sessions with %PRODUCTNAME."
msgstr "Kliknite, če želite uporabiti trenutne nastavitve na tem zavihku strani kot privzete nastavitve za prihodnja opravila v %PRODUCTNAME."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:283
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:285
msgctxt "optcompatpage|label11"
msgid "Compatibility options for “%DOCNAME”"
msgstr "Možnosti združljivosti za »%DOCNAME«"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:298
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optcompatpage.ui:300
msgctxt "extended_tip|OptCompatPage"
msgid "Specifies compatibility settings for text documents. These options help in fine-tuning %PRODUCTNAME when importing Microsoft Word documents."
msgstr "Določa nastavitve združljivosti za dokumente z besedilom. Te možnosti pomagajo pri podrobni nastavitvi %PRODUCTNAME za uvažanje dokumentov programa Microsoft Word."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:39
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:40
msgctxt "optfonttabpage|font_label"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:51
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:52
msgctxt "optfonttabpage|size_label"
msgid "_Size"
msgstr "Veliko_st"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:65
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:66
msgctxt "optfonttabpage|default_label"
msgid "De_fault:"
msgstr "P_rivzeto:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:79
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:80
msgctxt "optfonttabpage|heading_label"
msgid "Headin_g:"
msgstr "_Naslov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:93
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:94
msgctxt "optfonttabpage|list_label"
msgid "_List:"
msgstr "Se_znam:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:107
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:108
msgctxt "optfonttabpage|caption_label"
msgid "C_aption:"
msgstr "N_apis:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:122
msgctxt "optfonttabpage|index_label"
msgid "_Index:"
msgstr "_Kazalo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:146
msgctxt "extended_tip|standardbox"
msgid "Specifies the font to be used for the Default Paragraph Style."
msgstr "Določa pisavo, ki bo uporabljena za slog odstavka Privzeti slog odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:168
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:169
msgctxt "extended_tip|titlebox"
msgid "Specifies the font to be used for headings."
msgstr "Določa pisavo, ki bo uporabljena za naslove."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:191
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:192
msgctxt "extended_tip|listbox"
msgid "Specifies the fonts for lists and numbering and all derived styles."
msgstr "Določa pisave za sezname, oštevilčevanje in vse izvedene sloge."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:214
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:215
msgctxt "extended_tip|labelbox"
msgid "Specifies the font used for the captions of images and tables."
msgstr "Določa pisavo, ki bo uporabljena za naslove slik in tabel."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:238
msgctxt "extended_tip|idxbox"
msgid "Specifies the font used for indexes, alphabetical indexes, and tables of contents."
msgstr "Določa pisavo, ki bo uporabljena za kazala, abecedna kazala in kazala vsebine."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:260
msgctxt "extended_tip|standardheight"
msgid "Specifies the size of the font."
msgstr "Določa velikost pisave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:282
msgctxt "extended_tip|titleheight"
msgid "Specifies the size of the font."
msgstr "Določa velikost pisave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:304
msgctxt "extended_tip|listheight"
msgid "Specifies the size of the font."
msgstr "Določa velikost pisave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:325
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:326
msgctxt "extended_tip|labelheight"
msgid "Specifies the size of the font."
msgstr "Določa velikost pisave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:347
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:348
msgctxt "extended_tip|indexheight"
msgid "Specifies the size of the font."
msgstr "Določa velikost pisave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:367
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:368
msgctxt "optfonttabpage|label1"
msgid "Basic Fonts (%1)"
msgstr "Osnovne pisave (%1)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:390
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:391
msgctxt "optfonttabpage|standard"
msgid "_Default"
msgstr "_Privzeto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:411
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optfonttabpage.ui:412
msgctxt "extended_tip|OptFontTabPage"
msgid "Specifies the settings for the basic fonts in your documents."
msgstr "Določa nastavitve za osnovne pisave v vaših dokumentih."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:36
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:38
msgctxt "optformataidspage|paragraph"
msgid "Pa_ragraph end"
msgstr "_Konec odstavka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:45
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:47
msgctxt "extended_tip|paragraph"
msgid "Specifies whether paragraph delimiters are displayed. The paragraph delimiters also contain paragraph format information."
msgstr "Določa, ali so prikazana ločila odstavka. Ločila odstavka vsebujejo tudi informacijo o obliki odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:56
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:58
msgctxt "optformataidspage|hyphens"
msgid "Soft h_yphens"
msgstr "Delilni _vezaji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:65
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:67
msgctxt "extended_tip|hyphens"
msgid "Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Ctrl+Hyphen(-). Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated."
msgstr "Določa, ali so prikazani uporabniško določeni delilni vezaji. To so skrita ločila, ki jih vnesete v besedo, če pritisnete tipki krmilka+vezaj(-) (na sistemih macOS: Cmd+vezaj). Besede z delilnimi vezaji so ločene le na koncu vrstice na mestu, kjer je vstavljen delilni vezaj, ne glede na to, ali je samodejno deljenje besed vključeno ali ne."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:76
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:78
msgctxt "optformataidspage|spaces"
msgid "Spac_es"
msgstr "Pr_esledki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:85
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:87
msgctxt "extended_tip|spaces"
msgid "Specifies whether to represent every space in the text with a dot."
msgstr "Določa, ali naj bo vsak presledek v besedilu prikazan s piko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:96
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:98
msgctxt "optformataidspage|nonbreak"
msgid "Non-breaking s_paces"
msgstr "Nedeljivi _presledki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:107
msgctxt "extended_tip|nonbreak"
msgid "Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the Ctrl+Shift+Spacebar shortcut keys."
msgstr "Določa, da so nedeljivi presledki prikazani kot siva polja. Nedeljivi presledki niso deljeni na koncu vrstice in jih vnesete s kombinacijo tipk krmilka+dvigalka+preslednica (na sistemih macOS: Cmd+dvigalka+preslednica)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:116
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:118
msgctxt "optformataidspage|tabs"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:127
msgctxt "extended_tip|tabs"
msgid "Specifies that tab stops are displayed as small arrows."
msgstr "Določa, da so tabulatorska mesta prikazana kot majhne puščice."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:138
msgctxt "optformataidspage|break"
msgid "Brea_ks"
msgstr "Pre_lomi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:147
msgctxt "extended_tip|break"
msgid "Displays all line breaks inserted with the Shift+Enter shortcut. These breaks create a new line, but do not start a new paragraph."
msgstr "Prikaže vse prelome vrstic, vstavljene s kombinacijo tipk dvigalka+vnašalka. Ti prelomi ustvarijo novo vrstico, vendar ne začnejo novega odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:158
msgctxt "optformataidspage|hiddentext"
msgid "Hidden characters"
msgstr "Skriti znaki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:167
msgctxt "extended_tip|hiddentext"
msgid "Displays text that uses the character format \"hidden\", when View - Formatting Marks is enabled."
msgstr "Prikaže besedilo, ki uporablja obliko znakov »skrito«, kadar je vključena možnost Pogled – Oblikovalne oznake."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:176
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:178
msgctxt "optformataidspage|bookmarks"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zaznamki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:248
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:250
msgctxt "optformataidspage|bookmarks_label|tooltip_text"
msgid ""
"| indicates a point bookmark\n"
@@ -18737,607 +18737,607 @@ msgstr ""
"| označuje točkovni zaznamek\n"
"[ ] označuje začetek in konec zaznamka za obseg besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:273
msgctxt "optformataidspage|displayfl"
msgid "Display Formatting"
msgstr "Prikaži oblikovanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:302
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:305
msgctxt "optformataidspage|mathbaseline"
msgid "Math baseline alignment"
msgstr "Poravnava formul na osnovnico"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:323
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:326
msgctxt "optformataidspage|layoutopt"
msgid "Layout Assistance"
msgstr "Pomoč pri postavitvi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:354
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:358
msgctxt "optformataidspage|cursoronoff"
msgid "_Direct cursor"
msgstr "Neposre_dna kazalka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:363
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:367
msgctxt "extended_tip|cursoronoff"
msgid "Activates the direct cursor."
msgstr "Vklopi neposredno kazalko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:382
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:386
msgctxt "optformataidspage|fillmode"
msgid "Insert:"
msgstr "Vstavi:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:399
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:403
msgctxt "optformataidspage|filltab"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:404
msgctxt "optformataidspage|filltabandspace"
msgid "Tabs and spaces"
msgstr "Tabulatorji in presledki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:401
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:405
msgctxt "optformataidspage|fillspace"
msgid "Spaces"
msgstr "Presledki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:402
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:406
msgctxt "optformataidspage|fillindent"
msgid "Left paragraph margin"
msgstr "Levi rob odstavka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:403
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:407
msgctxt "optformataidspage|fillmargin"
msgid "Paragraph alignment"
msgstr "Poravnava odstavka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:426
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:430
msgctxt "optformataidspage|cursorlabel"
msgid "Direct Cursor"
msgstr "Neposredna kazalka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:457
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:462
msgctxt "optformataidspage|cursorinprot"
msgid "Enable cursor"
msgstr "Omogoči kazalko"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:466
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:471
msgctxt "extended_tip|cursorinprot"
msgid "Specifies that you can set the cursor in a protected area, but cannot make any changes."
msgstr "Določa, da lahko postavite kazalko v zaščiteno območje, ne morete pa ničesar spreminjati."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:483
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:488
msgctxt "optformataidspage|cursoropt"
msgid "Protected Areas"
msgstr "Zaščitena območja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:504
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:509
msgctxt "extended_tip|OptFormatAidsPage"
msgid "In %PRODUCTNAME text and HTML documents, defines the display for certain characters and for the direct cursor."
msgstr "V dokumentih z besedilom in v dokumentih HTML %PRODUCTNAME določa prikaz nekaterih znakov in neposredne kazalke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:46
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:47
msgctxt "optgeneralpage|updatefields"
msgid "_Fields"
msgstr "_Polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:55
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:56
msgctxt "extended_tip|updatefields"
msgid "The contents of all fields are updated automatically whenever the screen contents are displayed as new. Even with this box unchecked, some fields are updated each time a special condition takes place."
msgstr "Vsebina vseh polj je posodobljena samodejno, kadarkoli je vsebina zaslona na novo prikazana. Tudi če to polje ni označeno kot izbrano, so nekatera polja posodobljena vsakič, ko je izpolnjen določen pogoj."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:66
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:67
msgctxt "optgeneralpage|updatecharts"
msgid "_Charts"
msgstr "_Grafikoni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:75
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:76
msgctxt "extended_tip|updatecharts"
msgid "Specifies whether to automatically update charts. Whenever a Writer table cell value changes and the cursor leaves that cell, the chart that displays the cell value is updated automatically."
msgstr "Določa, ali bodo grafikoni samodejno posodobljeni. Ko se spremeni vrednost celice ali ko kazalka zapusti celico, grafikon samodejno posodobi vrednost celice."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:92
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:93
msgctxt "optgeneralpage|label2"
msgid "Automatically Update"
msgstr "Samodejno posodobi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:127
msgctxt "optgeneralpage|always"
msgid "_Always"
msgstr "_Vedno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:137
msgctxt "extended_tip|always"
msgid "Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended)."
msgstr "Vedno posodobi povezave med nalaganjem dokumenta, vendar le če je dokument na zaupanja vrednem mestu datotek ali če je splošna raven varnostni nizka (česar ne priporočamo)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:146
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:148
msgctxt "optgeneralpage|onrequest"
msgid "_On request"
msgstr "Na zahtev_o"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:158
msgctxt "extended_tip|onrequest"
msgid "Updates links only on request while loading a document."
msgstr "Samo na zahtevo posodobi povezave med nalaganjem dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:167
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:169
msgctxt "optgeneralpage|never"
msgid "_Never"
msgstr "_Nikoli"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:177
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:179
msgctxt "extended_tip|never"
msgid "Links are never updated while loading a document."
msgstr "Povezave niso nikoli posodobljene med nalaganjem dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:194
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:196
msgctxt "optgeneralpage|label1"
msgid "Update Links when Loading"
msgstr "Posodobi povezave med nalaganjem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:234
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:238
msgctxt "optgeneralpage|label5"
msgid "_Measurement unit:"
msgstr "_Merska enota:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:252
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:256
msgctxt "extended_tip|metric"
msgid "Specifies the unit of measurement for text documents."
msgstr "Določa mersko enoto v dokumentih z besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:269
msgctxt "optgeneralpage|tablabel"
msgid "_Tab stops:"
msgstr "_Tabulatorska mesta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:287
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:291
msgctxt "extended_tip|tab"
msgid "Specifies the spacing between the individual tab stops."
msgstr "Določa razmik med posameznimi tabulatorskimi mesti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:309
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:314
msgctxt "optgeneralpage|usecharunit"
msgid "_Enable char unit"
msgstr "Pri_kaz merskih enot"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:319
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:324
msgctxt "extended_tip|usecharunit"
msgid "When this setting is enabled, the measurement units of indents and spacing on Format - Paragraph - Indents & Spacing tab will be character (ch) and line."
msgstr "Če je ta možnost vključena, bosta merski enoti za zamike in razmike na zavihku Oblika – Odstavek – Zamiki in razmiki znak (zn) in vrstica."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:330
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:335
msgctxt "optgeneralpage|squaremode"
msgid "_Use square page mode for text grid"
msgstr "_Uporabi način kvadratne strani za mrežo besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:340
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:345
msgctxt "extended_tip|squaremode"
msgid "When this setting is enabled, the text grid will look like square page."
msgstr "Če je ta možnost vključena, bo mreža besedila videti kot kvadratna stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:363
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:368
msgctxt "optgeneralpage|label3"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:406
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:413
msgctxt "optgeneralpage|label7"
msgid "_Additional separators:"
msgstr "_Dodatna ločila:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:440
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:448
msgctxt "optgeneralpage|standardizedpageshow"
msgid "Show standardized page count"
msgstr "Pokaži število standardiziranih strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:467
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:476
msgctxt "optgeneralpage|labelstandardpages"
msgid "Characters per standardized page:"
msgstr "Znakov na standardizirano stran:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:514
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:523
msgctxt "optgeneralpage|label4"
msgid "Word Count"
msgstr "Štetje besed"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:529
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optgeneralpage.ui:538
msgctxt "extended_tip|OptGeneralPage"
msgid "Specifies general settings for text documents."
msgstr "Določa splošne nastavitve za dokumente z besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:37
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:39
msgctxt "optredlinepage|insert_label"
msgid "_Attributes:"
msgstr "_Atributi:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:51
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:53
msgctxt "optredlinepage|insertcolor_label"
msgid "Co_lor:"
msgstr "_Barva:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:67
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:69
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "[None]"
msgstr "[brez]"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:68
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:70
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Bold"
msgstr "Krepko"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:69
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:71
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Italic"
msgstr "Ležeče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:70
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:72
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Underlined"
msgstr "Podčrtano"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:71
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:73
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Underlined: double"
msgstr "Dvojno podčrtano"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:72
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:74
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Strikethrough"
msgstr "Prečrtano"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:75
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Uppercase"
msgstr "Velike črke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:74
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:76
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Lowercase"
msgstr "Male črke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:75
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:77
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Small caps"
msgstr "Pomanjšane velike črke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:76
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:78
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Title font"
msgstr "Naslovna pisava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:77
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:79
msgctxt "optredlinepage|insert"
msgid "Background color"
msgstr "Barva ozadja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:81
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:83
msgctxt "extended_tip|insert"
msgid "Specifies how changes in the document are displayed when text is inserted."
msgstr "Določa, kako so prikazane spremembe v dokumentu, če je besedilo vstavljeno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:106
msgctxt "optredlinepage|insertcolor-atkobject"
msgid "Color of Insertions"
msgstr "Barva vstavljenega"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:107
msgctxt "extended_tip|insertcolor"
msgid "You can also choose a color to display each type of recorded change. When you choose the condition \"By author\" in the list, the color is automatically determined by %PRODUCTNAME, then modified to match to the author of each change."
msgstr "Izberete lahko tudi barvo za prikaz posamezne vrste zapisane spremembe. Če na seznamu izberete pogoj »Po avtorju«, barvo samodejno določi %PRODUCTNAME, ta pa bo prilagojena glede na avtorja posamezne spremembe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:150
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:152
msgctxt "optredlinepage|label2"
msgid "Insertions"
msgstr "Vstavki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:188
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:191
msgctxt "optredlinepage|deleted_label"
msgid "Attri_butes:"
msgstr "Atr_ibuti:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:202
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:205
msgctxt "optredlinepage|deletedcolor_label"
msgid "Col_or:"
msgstr "Bar_va:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:219
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:222
msgctxt "extended_tip|deleted"
msgid "Specifies how changes in the document are displayed when text is deleted. If you record text deletions, the text is displayed with the selected attribute (for example, strikethrough) and is not deleted."
msgstr "Določa, kako so prikazane spremembe v dokumentu, če je besedilo izbrisano. Če izbrise besedila beležite, potem je besedilo prikazano z izbranimi atributi (npr. prečrtano) in ni izbrisano."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:242
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:245
msgctxt "optredlinepage|deletedcolor-atkobject"
msgid "Color of Deletions"
msgstr "Barva izbrisanega"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:243
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:246
msgctxt "extended_tip|deletedcolor"
msgid "You can also choose a color to display each type of recorded change. When you choose the condition \"By author\" in the list, the color is automatically determined by %PRODUCTNAME, then modified to match to the author of each change."
msgstr "Izberete lahko tudi barvo za prikaz posamezne vrste zapisane spremembe. Če na seznamu izberete pogoj »Po avtorju«, barvo samodejno določi %PRODUCTNAME, ta pa bo prilagojena glede na avtorja posamezne spremembe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:288
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:291
msgctxt "optredlinepage|label3"
msgid "Deletions"
msgstr "Izbrisi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:326
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:330
msgctxt "optredlinepage|changed_label"
msgid "Attrib_utes:"
msgstr "Atrib_uti:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:340
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:344
msgctxt "optredlinepage|changedcolor_label"
msgid "Colo_r:"
msgstr "Ba_rva:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:357
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:361
msgctxt "extended_tip|changed"
msgid "Defines how changes to text attributes are displayed in the document. These changes affect attributes such as bold, italic or underline."
msgstr "Določa, kako so spremembe lastnosti besedila prikazane v dokumentu. Te spremembe vplivajo na lastnosti, kot so krepko, ležeče ali podčrtano."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:380
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:384
msgctxt "optredlinepage|changedcolor-atkobject"
msgid "Color of Changed Attributes"
msgstr "Barva spremenjenih atributov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:381
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:385
msgctxt "extended_tip|changedcolor"
msgid "You can also choose a color to display each type of recorded change. When you choose the condition \"By author\" in the list, the color is automatically determined by %PRODUCTNAME, then modified to match to the author of each change."
msgstr "Izberete lahko tudi barvo za prikaz posamezne vrste zapisane spremembe. Če na seznamu izberete pogoj »Po avtorju«, barvo samodejno določi %PRODUCTNAME, ta pa bo prilagojena glede na avtorja posamezne spremembe."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:426
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:430
msgctxt "optredlinepage|label4"
msgid "Changed Attributes"
msgstr "Spremenjeni atributi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:474
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:479
msgctxt "optredlinepage|markcolor-atkobject"
msgid "Color of Mark"
msgstr "Barva oznak"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:475
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:480
msgctxt "extended_tip|markcolor"
msgid "Specifies the color for highlighting the changed lines in the text."
msgstr "Določa barvo za označevanje spremenjenih vrstic v besedilu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:488
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:493
msgctxt "optredlinepage|markpos_label"
msgid "Mar_k:"
msgstr "_Oznaka:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:502
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:507
msgctxt "optredlinepage|markcolor_label"
msgid "_Color:"
msgstr "_Barva:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:546
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:551
msgctxt "optredlinepage|markpos"
msgid "[None]"
msgstr "[brez]"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:547
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:552
msgctxt "optredlinepage|markpos"
msgid "Left margin"
msgstr "Levi rob"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:548
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:553
msgctxt "optredlinepage|markpos"
msgid "Right margin"
msgstr "Desni rob"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:549
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:554
msgctxt "optredlinepage|markpos"
msgid "Outer margin"
msgstr "Zunanji rob"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:550
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:555
msgctxt "optredlinepage|markpos"
msgid "Inner margin"
msgstr "Notranji rob"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:554
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:559
msgctxt "extended_tip|markpos"
msgid "Defines if and where changed lines in the document are marked."
msgstr "Določa, ali in kje so označene spremenjene vrstice v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:571
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:576
msgctxt "optredlinepage|label5"
msgid "Lines Changed"
msgstr "Spremenjene vrstice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:585
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/optredlinepage.ui:590
msgctxt "extended_tip|OptRedLinePage"
msgid "Defines the appearance of changes in the document."
msgstr "Določa videz sprememb v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:64
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:65
msgctxt "opttablepage|header"
msgid "H_eading"
msgstr "_Naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:74
msgctxt "extended_tip|header"
msgid "Specifies that the first row of the table is formatted with the \"Table heading\" Paragraph Style."
msgstr "Določa, da je prva vrstica v tabeli oblikovana s slogom odstavka »Naslov tabele«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:84
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:85
msgctxt "opttablepage|repeatheader"
msgid "Re_peat on each page"
msgstr "_Ponovi na vsaki strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:94
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:95
msgctxt "extended_tip|repeatheader"
msgid "Specifies whether the table heading is carried over onto the new page after a page break."
msgstr "Določa, ali naj se glava tabele po prelomu strani prenaša na vsako novo stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:106
msgctxt "opttablepage|dontsplit"
msgid "_Do not split"
msgstr "Ne _deli"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:114
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:115
msgctxt "extended_tip|dontsplit"
msgid "Specifies that tables are not split by any type of text flow break."
msgstr "Določa, da se tabele ne razdelijo ne glede na vrsto preloma poteka besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:126
msgctxt "opttablepage|border"
msgid "B_order"
msgstr "_Obroba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:135
msgctxt "extended_tip|border"
msgid "Specifies that table cells have a border by default."
msgstr "Določa privzeto lastnost, da imajo celice v tabeli obrobo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:151
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:152
msgctxt "opttablepage|label1"
msgid "New Table Defaults"
msgstr "Privzeto za nove tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:187
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:189
msgctxt "opttablepage|numformatting"
msgid "_Number recognition"
msgstr "Prepo_znavanje števil"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:196
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:198
msgctxt "extended_tip|numformatting"
msgid "Specifies that numbers in a text table are recognized and formatted as numbers."
msgstr "Določa, da so števila v besedilni tabeli prepoznana in oblikovana kot števila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:207
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:209
msgctxt "opttablepage|numfmtformatting"
msgid "N_umber format recognition"
msgstr "Prepoznavanje o_blike števil"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:219
msgctxt "extended_tip|numfmtformatting"
msgid "If Number format recognition is not marked, only input in the format that has been set at the cell is accepted. Any other input resets the format to Text."
msgstr "Če možnost Prepoznavanje oblike števil ni izbrana, potem je sprejet samo vnos v obliki, ki je bila nastavljena za posamezno celico. Katerikoli drug vnos samodejno prevzame obliko Besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:228
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:230
msgctxt "opttablepage|numalignment"
msgid "_Alignment"
msgstr "_Poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:238
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:240
msgctxt "extended_tip|numalignment"
msgid "Specifies that numbers are always bottom right aligned in the cell."
msgstr "Določa, da so številke v celici vedno poravnane na dno in na desno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:255
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:257
msgctxt "opttablepage|label2"
msgid "Input in Tables"
msgstr "Vnosi v tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:308
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:312
msgctxt "opttablepage|label10"
msgid "Behavior of rows/columns"
msgstr "Vedenje vrstic/stolpcev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:319
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:323
msgctxt "opttablepage|fix"
msgid "_Fixed"
msgstr "_Fiksno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:330
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:334
msgctxt "extended_tip|fix"
msgid "Specifies that changes to a row or column only affect the corresponding adjacent area."
msgstr "Določa, ali naj spremembe vrstice ali stolpca vplivajo le na določeno sosednje območje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:341
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:345
msgctxt "opttablepage|fixprop"
msgid "Fi_xed, proportional"
msgstr "Fi_ksno, sorazmerno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:357
msgctxt "extended_tip|fixprop"
msgid "Specifies that changes to a row or column have an effect on the entire table."
msgstr "Določa, da spremembe določene vrstice ali stolpca vplivajo na celotno tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:364
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:368
msgctxt "opttablepage|var"
msgid "_Variable"
msgstr "_Spremenljivo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:376
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:380
msgctxt "extended_tip|var"
msgid "Specifies that changes to a row or column affect the table size."
msgstr "Določa, da spremembe vrstice ali stolpca vplivajo na velikost tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:390
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:394
msgctxt "opttablepage|label11"
msgid "Changes affect the adjacent area only"
msgstr "Spremembe zajamejo samo sosednja področja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:407
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:411
msgctxt "opttablepage|label12"
msgid "Changes affect the entire table"
msgstr "Spremembe zajamejo celotno tabelo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:423
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:427
msgctxt "opttablepage|label13"
msgid "Changes affect the table size"
msgstr "Spremembe vplivajo na velikost tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:460
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:465
msgctxt "opttablepage|label4"
msgid "Move cells"
msgstr "Premakni celice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:478
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:483
msgctxt "extended_tip|rowmove"
msgid "Specifies the value to be used for moving a row."
msgstr "Določa vrednost za premikanje vrstice."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:496
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:501
msgctxt "extended_tip|colmove"
msgid "Specifies the value to be used for moving a column."
msgstr "Določa vrednost za premikanje stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:510
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:515
msgctxt "opttablepage|label5"
msgid "_Row:"
msgstr "V_rstica:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:525
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:530
msgctxt "opttablepage|label6"
msgid "_Column:"
msgstr "_Stolpec:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:560
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:566
msgctxt "extended_tip|rowinsert"
msgid "Specifies the default value for inserting rows."
msgstr "Določa privzeto vrednost za vstavljanje vrstic."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:578
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:584
msgctxt "extended_tip|colinsert"
msgid "Specifies the default value for inserting columns."
msgstr "Določa privzeto vrednost za vstavljanje stolpcev."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:592
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:598
msgctxt "opttablepage|label15"
msgid "Ro_w:"
msgstr "Vrsti_ca:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:607
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:613
msgctxt "opttablepage|label16"
msgid "Colu_mn:"
msgstr "Sto_lpec:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:621
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:627
msgctxt "opttablepage|label14"
msgid "Insert cell"
msgstr "Vstavi celico"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:651
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:657
msgctxt "opttablepage|label3"
msgid "Keyboard Handling"
msgstr "Upravljanje s tipkovnico"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:666
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/opttablepage.ui:672
msgctxt "extended_tip|OptTablePage"
msgid "Defines the attributes of tables in text documents."
msgstr "Določa lastnosti tabel v dokumentih z besedilom."
@@ -19417,112 +19417,112 @@ msgctxt "outlinenumbering|user"
msgid "L_oad/Save"
msgstr "Nala_ganje/shranjevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumbering.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumbering.ui:260
msgctxt "outlinenumbering|numbering"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumbering.ui:305
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumbering.ui:307
msgctxt "outlinenumbering|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumbering.ui:332
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumbering.ui:334
msgctxt "outlinenumbering|extended_tip|OutlineNumberingDialog"
msgid "Specifies the number format and the hierarchy for chapter numbering in the current document."
msgstr "V trenutnem dokumentu določi obliko številke in hierarhijo za oštevilčevanje poglavij."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:74
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|level"
msgid "Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level."
msgstr "Izberite raven poglavja in orisa, ki jo želite spremeniti, nato pa določite možnosti oštevilčevanja za raven."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:86
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:87
msgctxt "outlinenumberingpage|label1"
msgid "Level"
msgstr "Raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:122
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:124
msgctxt "outlinenumberingpage|label3"
msgid "Paragraph style:"
msgstr "Slog odstavka:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:139
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:141
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|style"
msgid "Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level."
msgstr "Izberite slog odstavka, ki ga želite uporabiti v izbrani ravni poglavja in orisa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:154
msgctxt "outlinenumberingpage|label4"
msgid "Number:"
msgstr "Število:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:168
msgctxt "outlinenumberingpage|label5"
msgid "Character style:"
msgstr "Znakovni slog:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:182
msgctxt "outlinenumberingpage|sublevelsft"
msgid "Show sublevels:"
msgstr "Pokaži podravni:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:197
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:199
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|numbering"
msgid "Select the numbering style that you want to apply to the selected outline level."
msgstr "Izberite slog oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za izbrano raven orisa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:215
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|charstyle"
msgid "Select the format of the numbering character."
msgstr "Izberite obliko znaka za oštevilčevanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:235
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|sublevelsnf"
msgid "Select the number of outline levels to include in the chapter numbering. For example, select \"3\" to display three levels of chapter numbering: 1.1.1"
msgstr "Izberite številko ravni orisa, ki jih boste vključili v oštevilčevanje poglavja. Npr. izberite »3« za prikaz treh ravni oštevilčevanja poglavja: 1.1.1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:246
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:248
msgctxt "outlinenumberingpage|label10"
msgid "Start at:"
msgstr "Začni z:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:267
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|startat"
msgid "Enter the number that you want to restart the chapter numbering at."
msgstr "Vnesite številko, pri kateri želite pričeti s ponovnim oštevilčevanjem poglavij."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:284
msgctxt "outlinenumberingpage|label2"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:336
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:338
msgctxt "outlinenumberingpage|label17"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:375
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:378
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|prefix"
msgid "Enter the text that you want to display before the chapter number."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati pred številko poglavja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:392
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:395
msgctxt "outlinenumberingpage|extended_tip|suffix"
msgid "Enter the text that you want to display after the chapter number."
msgstr "Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko poglavja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:405
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:408
msgctxt "outlinenumberingpage|label8"
msgid "Before:"
msgstr "Pred:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:419
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:422
msgctxt "outlinenumberingpage|label9"
msgid "After:"
msgstr "Za:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:437
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinenumberingpage.ui:440
msgctxt "outlinenumberingpage|label7"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilo"
@@ -19537,32 +19537,32 @@ msgctxt "outlinepositionpage|1"
msgid "Level"
msgstr "Raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:146
msgctxt "outlinepositionpage|numalign"
msgid "Numbering alignment:"
msgstr "Poravnava oštevilčenja:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:161
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:162
msgctxt "outlinepositionpage|liststore1"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:162
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:163
msgctxt "outlinepositionpage|liststore1"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:164
msgctxt "outlinepositionpage|liststore1"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:167
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:168
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|numalignlb"
msgid "Set the alignment of the numbering symbols. Select \"Left\" to align the numbering symbol to start directly at the \"Aligned at\" position. Select \"Right\" to align the symbol to end directly before the \"Aligned at\" position. Select \"Centered\" to center the symbol around the \"Aligned at\" position."
msgstr "Nastavite poravnavo simbolov oštevilčevanja. Izberite »Levo«, če želite poravnati simbol oštevilčevanja tako, da se začne neposredno na položaju »Poravnano na«. Izberite »Desno«, če želite poravnati simbol s koncem, neposredno pred položaj »Poravnano na«. Izberite »Sredinsko« za sredinsko poravnavo simbola okrog položaja »Poravnano na«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:180
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:181
msgctxt "outlinepositionpage|numdist"
msgid ""
"Minimum space between\n"
@@ -19571,127 +19571,127 @@ msgstr ""
"Najmanjši razmik med\n"
"oštevilčenjem in besedilom:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:202
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|numdistmf"
msgid "The alignment of the numbering symbol is adjusted to get the desired minimum space. If it is not possible because the numbering area is not wide enough, then the start of the text is adjusted."
msgstr "Poravnava simbola oštevilčevanja je prilagojena želenemu najmanjšemu prostoru. Če to ni možno, ker področje oštevilčevanja ni dovolj široko, se prilagodi začetek besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:214
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:215
msgctxt "outlinepositionpage|numberingwidth"
msgid "Width of numbering:"
msgstr "Širina oštevilčenja:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:234
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:235
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|numberingwidthmf"
msgid "Enter the width of the numbering area. The numbering symbol can be left, center or right in this area."
msgstr "Vnesite širino področja oštevilčevanja. Simbol oštevilčevanja je lahko v tem območju levo, na sredini ali desno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:246
msgctxt "outlinepositionpage|relative"
msgid "Relative"
msgstr "Relativno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:254
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:255
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|relative"
msgid "Indents the current level relative to the previous level in the list hierarchy."
msgstr "Trenutna raven se zamakne relativno glede na prejšnjo raven v seznamu hierarhije."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:267
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:268
msgctxt "outlinepositionpage|indent"
msgid "Indent:"
msgstr "Zamik:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:287
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:288
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|indentmf"
msgid "Enter the amount of space to leave between the left page margin (or the left edge of the text object) and the left edge of the numbering area. If the current paragraph style uses an indent, the amount you enter here is added to the indent."
msgstr "Določite presledek, ki naj ostane med levim robom strani (ali levim robom predmeta besedila) in levim robom oštevilčenega področja. Če trenutni odstavek uporablja zamik, se vrednost, ki jo tukaj vnesete, doda temu zamiku."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:301
msgctxt "outlinepositionpage|indentat"
msgid "Indent at:"
msgstr "Zamaknjeno na:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:320
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:321
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|indentatmf"
msgid "Enter the distance from the left page margin to the start of all lines in the numbered paragraph that follow the first line."
msgstr "Vnesite razdaljo od levega roba strani do začetka vseh vrstic oštevilčenega odstavka, ki sledijo prvi vrstici."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:333
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:334
msgctxt "outlinepositionpage|num2align"
msgid "Numbering alignment:"
msgstr "Poravnava oštevilčenja:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:350
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:351
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|num2alignlb"
msgid "Set the alignment of the numbering symbols. Select \"Left\" to align the numbering symbol to start directly at the \"Aligned at\" position. Select \"Right\" to align the symbol to end directly before the \"Aligned at\" position. Select \"Centered\" to center the symbol around the \"Aligned at\" position."
msgstr "Nastavite poravnavo simbolov oštevilčevanja. Izberite »Levo«, če želite poravnati simbol oštevilčevanja tako, da se začne neposredno na položaju »Poravnano na«. Izberite »Desno«, če želite poravnati simbol s koncem, neposredno pred položaj »Poravnano na«. Izberite »Sredinsko« za sredinsko poravnavo simbola okrog položaja »Poravnano na«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:363
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:364
msgctxt "outlinepositionpage|alignedat"
msgid "Aligned at:"
msgstr "Poravnano na:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:383
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:384
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|alignedatmf"
msgid "Enter the distance from the left page margin at which the numbering symbol will be aligned."
msgstr "Vnesite razdaljo od levega roba strani, na katero bo poravnan simbol oštevilčevanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:396
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:397
msgctxt "outlinepositionpage|at"
msgid "Tab stop at:"
msgstr "Tab. mesto pri:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:416
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:417
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|atmf"
msgid "If you select a tab stop to follow the numbering, you can enter a non-negative value as the tab stop position."
msgstr "Če izberete, da bo oštevilčenju sledilo tabulatorsko mesto, lahko vnesete ne negativno vrednost, ki predstavlja položaj tabulatorskega mesta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:431
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:432
msgctxt "outlinepositionpage|liststore2"
msgid "Tab stop"
msgstr "Tab. mesto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:432
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:433
msgctxt "outlinepositionpage|liststore2"
msgid "Space"
msgstr "Presledek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:433
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:434
msgctxt "outlinepositionpage|liststore2"
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:434
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:435
msgctxt "outlinepositionpage|liststore2"
msgid "New Line"
msgstr "Nova vrstica"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:438
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:439
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|numfollowedbylb"
msgid "Enter the distance from the left page margin at which the numbering symbol will be aligned."
msgstr "Vnesite razdaljo od levega roba strani, na katero bo poravnan simbol oštevilčevanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:451
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:452
msgctxt "outlinepositionpage|numfollowedby"
msgid "Numbering followed by:"
msgstr "Oštevilčenju sledi:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:463
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:464
msgctxt "outlinepositionpage|standard"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:473
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:474
msgctxt "outlinepositionpage|extended_tip|standard"
msgid "Resets the indent and the spacing values to the default values."
msgstr "Vrednosti zamika in razmika se ponastavijo na privzete vrednosti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:496
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:497
msgctxt "outlinepositionpage|label10"
msgid "Position and Spacing"
msgstr "Položaj in razmik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:545
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/outlinepositionpage.ui:547
msgctxt "outlinepositionpage|label17"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
@@ -19791,52 +19791,52 @@ msgctxt "PageHeaderPanel|footertoggle-atkobject"
msgid "Enable footer"
msgstr "Omogoči nogo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:22
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:24
msgctxt "pageformatpanel|size"
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:35
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:37
msgctxt "pageformatpanel|width"
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:48
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:50
msgctxt "pageformatpanel|height"
msgid "Height:"
msgstr "Višina:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:61
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:63
msgctxt "pageformatpanel|orientation"
msgid "Orientation:"
msgstr "Usmerjenost:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:74
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:76
msgctxt "pageformatpanel|paperwidth|tooltip_text"
msgid "Paper Width"
msgstr "Širina lista"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:87
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:89
msgctxt "pageformatpanel|paperheight|tooltip_text"
msgid "Paper Height"
msgstr "Višina lista"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:102
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:104
msgctxt "pageformatpanel|paperorientation"
msgid "Portrait"
msgstr "Pokončno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:105
msgctxt "pageformatpanel|paperorientation"
msgid "Landscape"
msgstr "Ležeče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:126
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:128
msgctxt "pageformatpanel|margin"
msgid "Margins:"
msgstr "Robovi:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:150
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pageformatpanel.ui:152
msgctxt "pageformatpanel|customlabel"
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
@@ -19916,37 +19916,37 @@ msgctxt "pagemargincontrol|lastL"
msgid "Last Custom Value"
msgstr "Zadnja vrednost po meri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:283
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:284
msgctxt "pagemargincontrol|label4"
msgid "_Top"
msgstr "Na _vrhu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:297
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:298
msgctxt "pagemargincontrol|label5"
msgid "_Bottom"
msgstr "Na _dnu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:315
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:316
msgctxt "pagemargincontrol|leftLabel"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:330
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:331
msgctxt "pagemargincontrol|innerLabel"
msgid "I_nner"
msgstr "Notran_je"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:355
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:356
msgctxt "pagemargincontrol|rightLabel"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:370
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:371
msgctxt "pagemargincontrol|outerLabel"
msgid "O_uter"
msgstr "Z_unanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagemargincontrol.ui:448
msgctxt "pagemargincontrol|label1"
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
@@ -19971,72 +19971,72 @@ msgctxt "pagesizecontrol|moreoptions|tooltip_text"
msgid "More Options"
msgstr "Dodatne možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:46
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:48
msgctxt "pagestylespanel|numberslabel"
msgid "Number:"
msgstr "Število:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:60
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:62
msgctxt "pagestylespanel|backgroundlabel"
msgid "Background:"
msgstr "Ozadje:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:85
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:87
msgctxt "pagestylespanel|layoutlabel"
msgid "Layout:"
msgstr "Postavitev:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:101
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:103
msgctxt "pagestylespanel|liststorePageLayout"
msgid "Right and left"
msgstr "Desno in levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:102
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:104
msgctxt "pagestylespanel|liststorePageLayout"
msgid "Mirrored"
msgstr "Zrcaljeno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:105
msgctxt "pagestylespanel|liststorePageLayout"
msgid "Only right"
msgstr "Samo desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:106
msgctxt "pagestylespanel|liststorePageLayout"
msgid "Only left"
msgstr "Samo levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:116
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:118
msgctxt "pagestylespanel|columnlabel"
msgid "Columns:"
msgstr "Stolpci:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:132
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:134
msgctxt "pagestylespanel|columnbox"
msgid "1 Column"
msgstr "1 stolpec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:135
msgctxt "pagestylespanel|columnbox"
msgid "2 Columns"
msgstr "2 stolpca"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:136
msgctxt "pagestylespanel|columnbox"
msgid "3 Columns"
msgstr "3 stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:137
msgctxt "pagestylespanel|columnbox"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:138
msgctxt "pagestylespanel|columnbox"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:251
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/pagestylespanel.ui:253
msgctxt "pagestylespanel|customlabel"
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
@@ -20046,52 +20046,52 @@ msgctxt "paradialog|ParagraphPropertiesDialog"
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:153
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_STD"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:198
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:200
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_ALIGN"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:246
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:249
msgctxt "paradialog|textflow"
msgid "Text Flow"
msgstr "Potek besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:294
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:298
msgctxt "paradialog|labelTP_PARA_ASIAN"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:341
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:346
msgctxt "paradialog|labelTP_NUMPARA"
msgid "Outline & Numbering"
msgstr "Oris in oštevilčevanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:388
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:394
msgctxt "paradialog|labelTP_TABULATOR"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:435
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:442
msgctxt "paradialog|labelTP_DROPCAPS"
msgid "Drop Caps"
msgstr "Ozaljšana začetnica"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:482
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:490
msgctxt "paradialog|labelTP_BORDER"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:529
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:538
msgctxt "paradialog|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:576
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/paradialog.ui:586
msgctxt "paradialog|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
@@ -20101,157 +20101,157 @@ msgctxt "picturedialog|PictureDialog"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:136
msgctxt "picturedialog|type"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:181
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:183
msgctxt "picturedialog|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:228
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:231
msgctxt "picturedialog|wrap"
msgid "Wrap"
msgstr "Oblivanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:275
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:279
msgctxt "picturedialog|hyperlink"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hiperpovezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:322
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:327
msgctxt "picturedialog|picture"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:375
msgctxt "picturedialog|crop"
msgid "Crop"
msgstr "Obreži"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:416
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:423
msgctxt "picturedialog|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:463
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:471
msgctxt "picturedialog|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:510
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:519
msgctxt "picturedialog|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:557
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturedialog.ui:567
msgctxt "picturedialog|macro"
msgid "Macro"
msgstr "Makro"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:37
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:39
msgctxt "picturepage|browse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:43
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:45
msgctxt "picturepage|extended_tip|browse"
msgid "Locate the new graphic file that you want to link to, and then click Open."
msgstr "Poiščite grafično datoteko, ki jo želite vstaviti, in nato kliknite Odpri."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:60
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:62
msgctxt "picturepage|extended_tip|entry"
msgid "Displays the path to the linked graphic file. To change the link, click the Browse button and then locate the file that you want to link to."
msgstr "Prikaže pot do povezave grafične datoteke. Za spremembo povezave kliknite gumb Prebrskaj in nato poiščite datoteko, za katero želite imeti povezavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:75
msgctxt "picturepage|label1"
msgid "_File name"
msgstr "Ime _datoteke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:93
msgctxt "picturepage|label11"
msgid "Link"
msgstr "Povezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:130
msgctxt "picturepage|vert"
msgid "_Vertically"
msgstr "_Navpično"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:139
msgctxt "picturepage|extended_tip|vert"
msgid "Flips the selected image vertically."
msgstr "Obrne izbrano sliko navpično."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:150
msgctxt "picturepage|hori"
msgid "Hori_zontally"
msgstr "Vodo_ravno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:156
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:159
msgctxt "picturepage|extended_tip|hori"
msgid "Flips the selected image horizontally."
msgstr "Obrne izbrano sliko vodoravno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:167
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:170
msgctxt "picturepage|allpages"
msgid "On all pages"
msgstr "Na vseh straneh"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:178
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:181
msgctxt "picturepage|extended_tip|allpages"
msgid "Flips the selected image horizontally on all pages."
msgstr "Obrne izbrano sliko vodoravno na vseh straneh."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:189
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:192
msgctxt "picturepage|leftpages"
msgid "On left pages"
msgstr "Na levih straneh"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:200
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:203
msgctxt "picturepage|extended_tip|leftpages"
msgid "Flips the selected image horizontally only on even pages."
msgstr "Izbrano sliko prezrcali navpično samo na sodih straneh."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:214
msgctxt "picturepage|rightpages"
msgid "On right pages"
msgstr "Na desnih straneh"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:222
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:225
msgctxt "picturepage|extended_tip|rightpages"
msgid "Flips the selected image horizontally only on odd pages."
msgstr "Izbrano sliko zrcali navpično samo na lihih straneh."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:274
msgctxt "picturepage|label2"
msgid "Flip"
msgstr "Obrni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:311
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:314
msgctxt "picturepage|FT_ANGLE"
msgid "_Angle:"
msgstr "_Kot:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:355
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:358
msgctxt "picturepage|CTL_ANGLE|tooltip_text"
msgid "Rotation Angle"
msgstr "Kot vrtenja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:368
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:371
msgctxt "picturepage|FT_ANGLEPRESETS"
msgid "Default _settings:"
msgstr "Privzete _nastavitve:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:393
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:396
msgctxt "picturepage|label2"
msgid "Rotation Angle"
msgstr "Kot vrtenja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:409
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/picturepage.ui:412
msgctxt "picturepage|extended_tip|PicturePage"
msgid "Specify the flip and the link options for the selected image."
msgstr "Določite možnosti zrcaljenja in povezovanja za izbrano sliko."
@@ -20261,27 +20261,27 @@ msgctxt "previewzoomdialog|PreviewZoomDialog"
msgid "Multiple Pages"
msgstr "Več strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:104
msgctxt "previewzoomdialog|label1"
msgid "_Rows"
msgstr "V_rstice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:117
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:118
msgctxt "previewzoomdialog|label2"
msgid "_Columns"
msgstr "_Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:137
msgctxt "previewzoomdialog|extended_tip|rows"
msgid "Defines the number of rows of pages."
msgstr "Določa število vrstic na strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:155
msgctxt "previewzoomdialog|extended_tip|cols"
msgid "Defines the number of pages shown in columns."
msgstr "Določa število strani, prikazanih v stolpcih."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/previewzoomdialog.ui:183
msgctxt "previewzoomdialog|extended_tip|PreviewZoomDialog"
msgid "Defines the number of pages displayed on screen. Click the arrow next to the icon to open a grid to select the number of pages to be displayed as rows and columns in the preview."
msgstr "Določa število strani, prikazanih na zaslonu. Kliknite na puščico poleg ikone in odpre se mreža, na kateri lahko izberete število strani, ki naj se prikažejo kot vrstice in stolpci v predogledu."
@@ -20361,437 +20361,437 @@ msgctxt "printmonitordialog|printing"
msgid "is being prepared for printing on"
msgstr "je sredi priprav na tiskanje na"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:36
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:38
msgctxt "printoptionspage|graphics"
msgid "_Images and objects"
msgstr "_Slike in predmeti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:45
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:47
msgctxt "extended_tip|graphics"
msgid "Specifies whether the graphics of your text document are printed."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjeni komentarji iz vašega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:56
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:58
msgctxt "printoptionspage|formcontrols"
msgid "Form control_s"
msgstr "_Kontrolniki obrazcev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:65
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:67
msgctxt "extended_tip|formcontrols"
msgid "Specifies whether the form control fields of the text document are printed."
msgstr "Določa, ali bodo natisnjena tudi polja kontrolnika obrazca, ki se nahajajo v dokumentu z besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:76
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:78
msgctxt "printoptionspage|background"
msgid "Page ba_ckground"
msgstr "Oza_dje strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:85
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:87
msgctxt "extended_tip|background"
msgid "Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page - Background) in the printed document."
msgstr "Določa, ali bodo natisnjene tudi barve in predmeti, ki so vstavljeni v ozadje strani (Oblika – Stran – Ozadje) tiskanega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:96
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:98
msgctxt "printoptionspage|inblack"
msgid "Print text in blac_k"
msgstr "Natisni besedilo v _črni barvi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:107
msgctxt "extended_tip|inblack"
msgid "Specifies whether to always print text in black."
msgstr "Določa, ali naj bo besedilo vedno natisnjeno v črni barvi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:116
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:118
msgctxt "printoptionspage|hiddentext"
msgid "Hidden te_xt"
msgstr "Skrito _besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:127
msgctxt "extended_tip|hiddentext"
msgid "Enable this option to print text that is marked as hidden."
msgstr "Vključite to možnost, če želite natisniti besedilo, označeno kot skrito."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:138
msgctxt "printoptionspage|textplaceholder"
msgid "Text _placeholder"
msgstr "_Ograda z besedilom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:147
msgctxt "extended_tip|textplaceholder"
msgid "Enable this option to print text placeholders. Disable this option to leave the text placeholders blank in the printout."
msgstr "Vključite to možnost, če želite natisniti ograde z besedilom. Izključite to možnost, če želite v izpisu pustiti ograde z besedilom prazne."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:162
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:164
msgctxt "printoptionspage|label2"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:196
msgctxt "printoptionspage|leftpages"
msgid "_Left pages"
msgstr "_Leve strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:202
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:205
msgctxt "extended_tip|leftpages"
msgid "Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjene vse leve (sode) strani dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:216
msgctxt "printoptionspage|rightpages"
msgid "_Right pages"
msgstr "_Desne strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:222
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:225
msgctxt "extended_tip|rightpages"
msgid "Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjene vse desne (lihe) strani dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:236
msgctxt "printoptionspage|brochure"
msgid "Broch_ure"
msgstr "_Brošura"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:242
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:245
msgctxt "extended_tip|brochure"
msgid "Select the Brochure option to print your document in brochure format."
msgstr "Izberite možnost Brošura, če želite dokument natisniti v obliki brošure."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:253
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:256
msgctxt "printoptionspage|rtl"
msgid "Right to Left"
msgstr "Od desne proti levi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:263
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:266
msgctxt "extended_tip|rtl"
msgid "Check to print the pages of the brochure in the correct order for a right-to-left script."
msgstr "Potrdite za tiskanje strani brošure v pravilnem vrstnem redu za pisave od desne proti levi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:280
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:283
msgctxt "printoptionspage|label10"
msgid "Pages"
msgstr "Strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:311
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:315
msgctxt "printoptionspage|none"
msgid "_None"
msgstr "_Brez"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:321
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:325
msgctxt "extended_tip|none"
msgid "Specifies whether comments in your document are printed."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjeni komentarji iz vašega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:332
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:336
msgctxt "printoptionspage|only"
msgid "Comments _only"
msgstr "_Samo komentarji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:346
msgctxt "extended_tip|only"
msgid "Specifies whether comments in your document are printed."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjeni komentarji iz vašega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:357
msgctxt "printoptionspage|end"
msgid "End of docu_ment"
msgstr "_Konec dokumenta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:363
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:367
msgctxt "extended_tip|end"
msgid "Specifies whether comments in your document are printed."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjeni komentarji iz vašega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:374
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:378
msgctxt "printoptionspage|endpage"
msgid "_End of page"
msgstr "Kone_c strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:384
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:388
msgctxt "extended_tip|endpage"
msgid "Specifies whether comments in your document are printed."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjeni komentarji iz vašega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:395
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:399
msgctxt "printoptionspage|inmargins"
msgid "In margins"
msgstr "V okviru robov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:405
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:409
msgctxt "extended_tip|inmargins"
msgid "Specifies whether comments in your document are printed."
msgstr "Določa, ali naj bodo natisnjeni komentarji iz vašega dokumenta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:422
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:426
msgctxt "printoptionspage|4"
msgid "Comments"
msgstr "Komentarji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:470
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:476
msgctxt "printoptionspage|label5"
msgid "_Fax:"
msgstr "_Faks:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:475
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:481
msgctxt "extended_tip|label5"
msgid "If you have installed fax software on your computer and wish to fax directly from the text document, select the desired fax machine."
msgstr "Če ste na računalnik namestili program za pošiljanje faks-sporočil in želite poslati faks-sporočilo neposredno iz dokumenta z besedilom, potem namesto tiskalnika za tiskanje izberete želeni faks."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:490
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:496
msgctxt "extended_tip|fax"
msgid "If you have installed fax software on your computer and wish to fax directly from the text document, select the desired fax machine."
msgstr "Če ste na računalnik namestili program za pošiljanje faks-sporočil in želite poslati faks-sporočilo neposredno iz dokumenta z besedilom, potem namesto tiskalnika za tiskanje izberete želeni faks."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:507
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:513
msgctxt "printoptionspage|blankpages"
msgid "Print _automatically inserted blank pages"
msgstr "Natisni s_amodejno vstavljene prazne strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:516
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:522
msgctxt "extended_tip|blankpages"
msgid "If this option is enabled, automatically-inserted blank pages are being printed. This is best if you are printing double-sided. For example, in a book, a \"chapter\" paragraph style has been set to always start with an odd numbered page. If the previous chapter ends on an odd page, %PRODUCTNAME inserts an even numbered blank page. This option controls whether to print that even numbered page or not."
msgstr "Če je ta možnost izbrana, bodo samodejno vstavljene prazne strani tudi natisnjene. To možnost priporočamo, kadar tiskate obojestransko. V knjigi je npr. slog odstavka »poglavje« nastavljen tako, da se vedno začne na liho oštevilčeni strani. Če se na lihi strani konča tudi prejšnje poglavje, bo %PRODUCTNAME vstavil sodo oštevilčeno prazno stran. Ta možnost določa, ali bo natisnjena tudi ta oštevilčena prazna stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:527
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:533
msgctxt "printoptionspage|papertray"
msgid "_Paper tray from printer settings"
msgstr "_Pladenj za papir iz nastavitev tiskalnika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:536
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:542
msgctxt "extended_tip|papertray"
msgid "For printers with multiple trays, the \"Paper tray from printer settings\" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer."
msgstr "Pri tiskalnikih z več pladnji možnost »Pladenj za papir iz nastavitev tiskalnika« določa, če tiskalniški pladenj, ki naj bo uporabljen, določajo sistemske nastavitve tiskalnika."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:553
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:559
msgctxt "printoptionspage|label1"
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:568
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/printoptionspage.ui:574
msgctxt "extended_tip|PrintOptionsPage"
msgid "Specifies print settings within a text or HTML document."
msgstr "Določa nastavitve tiskanja v dokumentu z besedilom ali HTML."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:29
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:30
msgctxt "privateuserpage|nameft"
msgid "First/last _name/initials:"
msgstr "_Ime/priimek/začetnice:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:43
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:44
msgctxt "privateuserpage|streetft"
msgid "_Street:"
msgstr "_Ulica:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:57
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:58
msgctxt "privateuserpage|countryft"
msgid "Co_untry/state:"
msgstr "Dr_žava/zvezna država:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:71
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:72
msgctxt "privateuserpage|titleft"
msgid "_Title/profession:"
msgstr "Na_ziv/poklic:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:85
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:86
msgctxt "privateuserpage|phoneft"
msgid "Fa_x:"
msgstr "Fa_ks:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:91
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:92
msgctxt "privateuserpage|phoneft-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Tel. (doma)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:104
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:105
msgctxt "privateuserpage|faxft"
msgid "Homepage/email:"
msgstr "Domača stran / e-pošta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:129
msgctxt "privateuserpage|firstname-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:128
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:130
msgctxt "extended tip | firstname"
msgid "Type your first name."
msgstr "Vnesite svoje ime."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:147
msgctxt "privateuserpage|lastname-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Priimek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:146
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:148
msgctxt "extended tip | lastname"
msgid "Type your last name."
msgstr "Vnesite svoj priimek."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:165
msgctxt "privateuserpage|shortname-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Začetnice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:164
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:166
msgctxt "extended tip | shortname"
msgid "Type your initials."
msgstr "Vnesite svoje začetnice."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:196
msgctxt "privateuserpage|title-atkobject"
msgid "Title"
msgstr "Naziv"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:194
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:197
msgctxt "extended tip | title"
msgid "Type your title in this field."
msgstr "V to polje vnesite svoj naziv."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:214
msgctxt "privateuserpage|job-atkobject"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:215
msgctxt "extended tips | job"
msgid "Type your profession"
msgstr "V to polje vnesite svoj poklic oz. položaj v službi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:240
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:244
msgctxt "privateuserpage|fax-atkobject"
msgid "Home telephone number"
msgstr "Tel. (doma)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:245
msgctxt "extended tip | fax"
msgid "Type your fax number in this field."
msgstr "V to polje vnesite številko svojega faksa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:276
msgctxt "privateuserpage|url-atkobject"
msgid "Fax number"
msgstr "Številka faksa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:277
msgctxt "extended tips | url"
msgid "Enter your home page"
msgstr "V to polje vnesite svojo domačo stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:289
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:294
msgctxt "privateuserpage|email-atkobject"
msgid "email address"
msgstr "E-poštni naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:290
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:295
msgctxt "extended tip | email"
msgid "Type your email address."
msgstr "V to polje vnesite svoj e-poštni naslov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:309
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:314
msgctxt "privateuserpage|eastnameft"
msgid "First/last _name/initials 2:"
msgstr "_Ime/priimek/začetnice 2:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:332
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:338
msgctxt "privateuserpage|firstname2-atkobject"
msgid "Last name"
msgstr "Priimek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:333
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:339
msgctxt "extended tips | firstname2"
msgid "Type your first name"
msgstr "Vnesite svoje ime."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:350
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:356
msgctxt "privateuserpage|lastname2-atkobject"
msgid "First name"
msgstr "Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:351
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:357
msgctxt "extended tips | lastname2"
msgid "Type your last name "
msgstr "Vnesite svoj priimek."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:368
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:374
msgctxt "privateuserpage|shortname2-atkobject"
msgid "Initials"
msgstr "Začetnice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:375
msgctxt "extended tips | shortname2"
msgid "Type your initials"
msgstr "Vnesite svoje začetnice."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:388
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:394
msgctxt "privateuserpage|icityft"
msgid "_Zip/city:"
msgstr "Po_šta/kraj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:411
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:418
msgctxt "privateuserpage|icity-atkobject"
msgid "City"
msgstr "Mesto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:412
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:419
msgctxt "extended tip | icity"
msgid "Type the city where you live."
msgstr "Vnesite kraj bivanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:429
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:436
msgctxt "privateuserpage|izip-atkobject"
msgid "Zip code"
msgstr "Poštna številka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:430
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:437
msgctxt "extended tip | izip"
msgid "Type your ZIP in this field."
msgstr "V to polje vnesite poštno številko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:458
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:466
msgctxt "extended tip | street"
msgid "Type the name of your street in this field."
msgstr "V to polje vnesite ime ulice."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:487
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:496
msgctxt "extended tips | country"
msgid "Type the country name"
msgstr "V to polje vnesite ime države."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:504
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:513
msgctxt "extended tip | state"
msgid "Type your state."
msgstr "Vnesite pokrajino oz. zvezno državo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:523
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:532
msgctxt "privateuserpage|titleft1"
msgid "Phone/mobile:"
msgstr "Telefon/mobilni:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:547
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:557
msgctxt "privateuserpage|phone-atkobject"
msgid "Title"
msgstr "Naziv"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:548
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:558
msgctxt "extended tips | phone"
msgid "Type your phone number"
msgstr "V to polje vnesite svojo telefonsko številko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:565
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:575
msgctxt "privateuserpage|mobile-atkobject"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:566
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:576
msgctxt "extended tips | mobile"
msgid "Type your mobile phone number"
msgstr "V to polje vnesite svojo mobilno telefonsko številko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:589
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:599
msgctxt "privateuserpage|label1"
msgid "Private Data"
msgstr "Osebni podatki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:597
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/privateuserpage.ui:607
msgctxt "privateuserpage|extended_tip|PrivateUserPage"
msgid "Contains personal contact information for business cards. Business card layouts are selected on the Business Cards tab."
msgstr "Vsebuje osebne kontaktne podatke za vizitke. Postavitve poslovnih vizitk lahko izberete na zavihku Vizitke."
@@ -21015,42 +21015,42 @@ msgctxt "renameautotextdialog|RenameAutoTextDialog"
msgid "Rename AutoText"
msgstr "Preimenuj samobesedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:79
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:81
msgctxt "renameautotextdialog|label2"
msgid "Na_me"
msgstr "I_me"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:94
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:96
msgctxt "renameautotextdialog|label3"
msgid "_New"
msgstr "_Nov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:114
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:116
msgctxt "renameautotextdialog|extended_tip|oldname"
msgid "Displays the current name of the selected AutoText item."
msgstr "Prikaže trenutno ime izbranega elementa samobesedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:135
msgctxt "renameautotextdialog|extended_tip|newname"
msgid "Type the new name for the selected AutoText component."
msgstr "Vnesite novo ime za izbrano komponento samobesedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:159
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:162
msgctxt "renameautotextdialog|label4"
msgid "Short_cut"
msgstr "Bližnji_ca"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:174
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:177
msgctxt "renameautotextdialog|label5"
msgid "_Shortcut"
msgstr "_Bližnjica"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:196
msgctxt "renameautotextdialog|extended_tip|oldsc"
msgid "Assigns a shortcut to the selected AutoText entry."
msgstr "Dodeli bližnjico za izbran vnos samobesedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:210
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameautotextdialog.ui:213
msgctxt "renameautotextdialog|extended_tip|newsc"
msgid "Assigns a shortcut to the selected AutoText entry."
msgstr "Dodeli bližnjico za izbran vnos samobesedila."
@@ -21070,12 +21070,12 @@ msgctxt "renameobjectdialog|RenameObjectDialog"
msgid "Rename object: "
msgstr "Preimenuj predmet: "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameobjectdialog.ui:103
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameobjectdialog.ui:104
msgctxt "renameobjectdialog|label2"
msgid "New name:"
msgstr "Novo ime:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameobjectdialog.ui:133
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameobjectdialog.ui:134
msgctxt "renameobjectdialog|label1"
msgid "Change Name"
msgstr "Spremeni ime"
@@ -21130,32 +21130,32 @@ msgctxt "savelabeldialog|SaveLabelDialog"
msgid "Save Label Format"
msgstr "Shrani obliko nalepke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:99
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:100
msgctxt "savelabeldialog|label2"
msgid "Brand"
msgstr "Znamka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:112
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:113
msgctxt "savelabeldialog|label3"
msgid "T_ype"
msgstr "V_rsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:129
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:130
msgctxt "savelabeldialog|extended_tip|type"
msgid "Enter or select a label type."
msgstr "Vnesite ali izberite vrsto nalepke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:153
msgctxt "savelabeldialog|extended_tip|brand"
msgid "Enter or select the desired brand."
msgstr "Vnesite ali izberite želeno blagovno znamko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:169
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:170
msgctxt "savelabeldialog|label1"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:194
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/savelabeldialog.ui:195
msgctxt "savelabeldialog|extended_tip|SaveLabelDialog"
msgid "Enter or select the desired brand."
msgstr "Vnesite ali izberite želeno blagovno znamko."
@@ -21170,147 +21170,147 @@ msgctxt "printmonitordialog|saving"
msgid "is being saved to"
msgstr "se shranjuje v"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:102
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:104
msgctxt "sectionpage|label4"
msgid "New Section"
msgstr "Nov odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:110
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:112
msgctxt "sectionpage|extended_tip|section"
msgid "Select the section in the file that you want to insert as a link."
msgstr "Izberite odsek v dokumentu, ki ga želite vstaviti kot povezavo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:148
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:152
msgctxt "sectionpage|link"
msgid "_Link"
msgstr "_Povezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:157
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:161
msgctxt "sectionpage|extended_tip|link"
msgid "Inserts the contents of another document or section from another document in the current section."
msgstr "Vstavi vsebino dokumenta ali odseka iz drugega dokumenta v trenutnem odseku."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:168
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:172
msgctxt "sectionpage|dde"
msgid "DD_E"
msgstr "DD_E"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:178
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:182
msgctxt "sectionpage|extended_tip|dde"
msgid "Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected."
msgstr "Ustvari povezavo DDE. Izberite potrditveno polje in nato vnesite ukaz DDE, ki ga želite uporabiti. Možnost DDE je na voljo samo, če potrdite polje Povezava."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:208
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:213
msgctxt "sectionpage|filelabel"
msgid "_File name"
msgstr "Ime _datoteke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:223
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:228
msgctxt "sectionpage|ddelabel"
msgid "DDE _command"
msgstr "_Ukaz DDE"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:250
msgctxt "sectionpage|sectionlabel"
msgid "_Section"
msgstr "_Odsek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:257
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:262
msgctxt "sectionpage|selectfile"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:270
msgctxt "sectionpage|extended_tip|selectfile"
msgid "Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert."
msgstr "Poiščite datoteko, ki jo želite vstaviti kot povezavo, in nato kliknite Vstavi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:284
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:289
msgctxt "sectionpage|extended_tip|filename"
msgid "Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file."
msgstr "V polje Ime datoteke vnesite ime datoteke, ki jo želite vstaviti, ali pa kliknite gumb Prebrskaj in poiščite datoteko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:309
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:314
msgctxt "sectionpage|extended_tip|sectionname"
msgid "Type a name for the new section."
msgstr "Vnesite ime za nov odsek."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:335
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:340
msgctxt "sectionpage|label1"
msgid "Link"
msgstr "Povezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:370
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:376
msgctxt "sectionpage|protect"
msgid "_Protect"
msgstr "_Zaščiti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:380
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:386
msgctxt "sectionpage|extended_tip|protect"
msgid "Prevents the selected section from being edited."
msgstr "Prepreči urejanje izbranega odseka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:401
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:408
msgctxt "sectionpage|withpassword"
msgid "Wit_h password"
msgstr "Z _geslom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:415
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:422
msgctxt "sectionpage|extended_tip|withpassword"
msgid "Protects the selected section with a password. The password must have a minimum of 5 characters."
msgstr "Izbran odsek je zaščiten z geslom. Geslo mora imeti najmanj 5 znakov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:426
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:433
msgctxt "sectionpage|selectpassword"
msgid "Password..."
msgstr "Geslo ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:436
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:443
msgctxt "sectionpage|extended_tip|selectpassword"
msgid "Opens a dialog where you can change the current password."
msgstr "Odpre pogovorno okno, kjer lahko spremenite trenutno geslo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:461
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:468
msgctxt "sectionpage|label2"
msgid "Write Protection"
msgstr "Zaščita pred pisanjem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:496
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:504
msgctxt "sectionpage|hide"
msgid "H_ide"
msgstr "Skr_ij"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:506
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:514
msgctxt "sectionpage|extended_tip|hide"
msgid "Hides and prevents the selected section from being printed."
msgstr "Izbran odsek skrije in prepreči, da bi se natisnil."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:531
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:540
msgctxt "sectionpage|condlabel"
msgid "_With Condition"
msgstr "S _pogojem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:551
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:560
msgctxt "sectionpage|extended_tip|withcond"
msgid "Enter the condition that must be met to hide the section."
msgstr "Vnesite pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bo odsek skrit."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:576
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:585
msgctxt "sectionpage|label3"
msgid "Hide"
msgstr "Skrij"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:604
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:613
msgctxt "sectionpage|editable"
msgid "E_ditable in read-only document"
msgstr "Za _urejanje v dokumentu, ki je samo za branje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:619
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:628
msgctxt "sectionpage|label5"
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:639
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sectionpage.ui:648
msgctxt "sectionpage|extended_tip|SectionPage"
msgid "Sets the properties of the section."
msgstr "Določi lastnosti izbranega odseka."
@@ -21320,87 +21320,87 @@ msgctxt "selectaddressdialog|SelectAddressDialog"
msgid "Select Address List"
msgstr "Izberite seznam naslovov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:95
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:96
msgctxt "selectaddressdialog|desc"
msgid "Select an address list. Click '%1' to select recipients from a different list. If you do not have an address list you can create one by clicking '%2'."
msgstr "Izberite seznam naslovov. Kliknite »%1« za izbor prejemnikov iz različnega seznama. Če seznama naslovov nimate, ga lahko ustvarite s klikom na »%2«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:118
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:120
msgctxt "selectaddressdialog|label2"
msgid "Your recipients are currently selected from:"
msgstr "Prejemniki so trenutno izbrani iz:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:137
msgctxt "selectaddressdialog|add"
msgid "_Add..."
msgstr "_Dodaj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:144
msgctxt "selectaddressdialog|extended_tip|add"
msgid "Select the database file that contains the addresses that you want to use as an address list."
msgstr "Izberite dokument zbirke podatkov, ki vsebuje naslove, ki jih želite uporabiti kot seznam naslovov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:156
msgctxt "selectaddressdialog|remove"
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:168
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:170
msgctxt "selectaddressdialog|create"
msgid "_Create..."
msgstr "_Ustvari ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:175
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:177
msgctxt "selectaddressdialog|extended_tip|create"
msgid "Opens the New Address List dialog, where you can create a new address list."
msgstr "Odpre pogovorno okno Nov seznam naslovov, kjer lahko ustvarite nov seznam naslovov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:187
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:189
msgctxt "selectaddressdialog|filter"
msgid "_Filter..."
msgstr "_Filtriraj ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:194
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:196
msgctxt "selectaddressdialog|extended_tip|filter"
msgid "Opens the Standard Filter dialog , where you can apply filters to the address list to display the recipients that you want to see."
msgstr "Odpre pogovorno okno Standardni filter, kjer lahko na seznamu naslovov uporabite filtre, da se izpišejo želeni prejemniki."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:206
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:208
msgctxt "selectaddressdialog|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Uredi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:213
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:215
msgctxt "selectaddressdialog|extended_tip|edit"
msgid "Opens the New Address List dialog, where you can edit the selected address list."
msgstr "Odpre pogovorno okno Nov seznam naslovov, kjer lahko urejate izbrani seznam naslovov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:227
msgctxt "selectaddressdialog|changetable"
msgid "Change _Table..."
msgstr "Spremeni _tabelo ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:232
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:234
msgctxt "selectaddressdialog|extended_tip|changetable"
msgid "Opens the Select Table dialog, where you can select another table to use for mail merge."
msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi tabelo, kjer lahko izberete še eno tabelo, ki bo služila za spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:252
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:254
msgctxt "selectaddressdialog|connecting"
msgid "Connecting to data source..."
msgstr "Povezovanje z virom podatkov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:283
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:285
msgctxt "selectaddressdialog|name"
msgid "Name"
msgstr "Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:298
msgctxt "selectaddressdialog|table"
msgid "Table"
msgstr "Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:338
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectaddressdialog.ui:340
msgctxt "selectaddressdialog|extended_tip|SelectAddressDialog"
msgid "Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK."
msgstr "Izberite seznam naslovov, ki jih želite uporabiti za spajanje dokumentov, nato pa kliknite V redu."
@@ -21420,87 +21420,87 @@ msgctxt "selectblockdialog|SelectBlockDialog"
msgid "Select Address Block"
msgstr "Izberite naslovni blok"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:92
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:93
msgctxt "selectblockdialog|new"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:99
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:100
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|new"
msgid "Opens the New Address Block dialog where you can define a new address block layout."
msgstr "Odpre pogovorno okno Nov naslovni blok, kjer lahko določite novo postavitev naslovnega bloka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:112
msgctxt "selectblockdialog|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Uredi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:118
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:119
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|edit"
msgid "Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout."
msgstr "Odpre pogovorno okno Nov naslovni blok, kjer lahko urejate izbrano postavitev naslovnega bloka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:131
msgctxt "selectblockdialog|delete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:137
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:138
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected address block layout."
msgstr "Izbriše izbrane postavitve naslovnega bloka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:159
msgctxt "selectblockdialog|label1"
msgid "_Select your preferred address block"
msgstr "_Izberite svoj priljubljeni naslovni blok"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:188
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:190
msgctxt "selectblockdialog|never"
msgid "N_ever include the country/region"
msgstr "Nikoli n_e vključi države/regije"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:198
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:200
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|never"
msgid "Excludes country or regional information from the address block."
msgstr "Izključi podatke o državi ali regiji iz bloka naslovov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:209
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:211
msgctxt "selectblockdialog|always"
msgid "_Always include the country/region"
msgstr "Vedno vključi drž_avo/regijo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:219
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:221
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|always"
msgid "Includes country or regional information in the address block."
msgstr "Vključi podatke o državi ali regiji iz bloka naslovov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:232
msgctxt "selectblockdialog|dependent"
msgid "Only _include the country/region if it is not:"
msgstr "Vključ_i državo/regijo, samo če ni:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:243
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:245
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|dependent"
msgid "Only includes country or regional information in the address block if the value differs from the value that you enter in the text box."
msgstr "V naslovni blok vključi samo podatke o državi ali regiji, če se vrednost razlikuje od vrednosti, ki ste jo vnesli v polje z besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:264
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:266
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|country"
msgid "Enter the country/region string that shall not be printed."
msgstr "Vnesite niz država/regija, ki se ne bo natisnil."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:283
msgctxt "selectblockdialog|label2"
msgid "Address Block Settings"
msgstr "Nastavitve naslovnega bloka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:314
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:316
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|preview"
msgid "Select the block in the list that you want to use for mail merge addresses, and click OK."
msgstr "Izberite blok iz seznama, katerega želite uporabiti za spajanje dokumentov, in kliknite V redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:346
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/selectblockdialog.ui:348
msgctxt "selectblockdialog|extended_tip|SelectBlockDialog"
msgid "Select, edit, or delete an address block layout for mail merge."
msgstr "Izberite, uredite ali izbrišite postavitev naslovnega bloka za spajanje dokumentov."
@@ -21560,102 +21560,102 @@ msgctxt "selecttabledialog|extended_tip|SelectTableDialog"
msgid "Select the table that you want to use for mail merge addresses."
msgstr "Izberite tabelo, iz katere želite uporabiti naslove za spajanje dokumentov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:32
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:34
msgctxt "sidebatableedit|rowheight|tooltip_text"
msgid "Row Height"
msgstr "Višina vrstice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:47
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:49
msgctxt "sidebartableedit|insert_label"
msgid "Insert:"
msgstr "Vstavi:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:118
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:120
msgctxt "sidebartableedit|select_label"
msgid "Select:"
msgstr "Izberi:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:199
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:201
msgctxt "sidebatableedit|columnwidth|tooltip_text"
msgid "Column Width"
msgstr "Širina stolpca"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:215
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:217
msgctxt "sidebartableedit|row_height_label"
msgid "Row height:"
msgstr "Višina vrstice:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:232
msgctxt "sidebartableedit|column_width_label"
msgid "Column width:"
msgstr "Širina stolpca:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:336
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:338
msgctxt "sidebartableedit|delete_label"
msgid "Delete:"
msgstr "Izbriši:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:396
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:398
msgctxt "sidebartableedit|split_merge_label"
msgid "Split/Merge:"
msgstr "Razdeli/spoji:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:503
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartableedit.ui:505
msgctxt "sidebartableedit|misc_label"
msgid "Miscellaneous:"
msgstr "Razno:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartheme.ui:36
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartheme.ui:38
msgctxt "sidebartheme|label1"
msgid "Fonts"
msgstr "Pisave"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartheme.ui:89
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebartheme.ui:91
msgctxt "sidebartheme|label2"
msgid "Colors"
msgstr "Barve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:21
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:23
msgctxt "sidebarwrap|label1"
msgid "Spacing:"
msgstr "Razmik:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:35
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:37
msgctxt "sidebarwrap|spacingLB|tooltip_text"
msgid "Set the amount of space between the image and surrounding text"
msgstr "Določite razmik med robovi slike ter obkrožajočim besedilom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:47
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:49
msgctxt "sidebarwrap|label2"
msgid "Wrap:"
msgstr "Oblivanje:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:75
msgctxt "sidebarwrap|wrapoff|tooltip_text"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:86
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:88
msgctxt "sidebarwrap|wrapon|tooltip_text"
msgid "Parallel"
msgstr "Vzporedno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:99
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:101
msgctxt "sidebarwrap|wrapideal|tooltip_text"
msgid "Optimal"
msgstr "Optimalno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:112
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:114
msgctxt "sidebarwrap|wrapbefore|tooltip_text"
msgid "Before"
msgstr "Pred"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:127
msgctxt "sidebarwrap|wrapafter|tooltip_text"
msgid "After"
msgstr "Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:140
msgctxt "sidebarwrap|wrapthrough|tooltip_text"
msgid "Through"
msgstr "Skozi"
@@ -21665,252 +21665,252 @@ msgctxt "sortdialog|SortDialog"
msgid "Sort"
msgstr "Razvrsti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:128
msgctxt "sortdialog|column"
msgid "Column"
msgstr "Stolpec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:143
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:144
msgctxt "sortdialog|keytype"
msgid "Key type"
msgstr "Vrsta ključa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:159
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:160
msgctxt "sortdialog|order"
msgid "Order"
msgstr "Razvrsti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:173
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:175
msgctxt "sortdialog|up1"
msgid "Ascending"
msgstr "Naraščajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:186
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:188
msgctxt "sortdialog|extended_tip|up1"
msgid "Sorts in ascending order, (for example, 1, 2, 3 or a, b, c)."
msgstr "Razvrsti po naraščajočem vrstnem redu (npr. 1, 2, 3 ali a, b, c)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:197
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:199
msgctxt "sortdialog|down1"
msgid "Descending"
msgstr "Padajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:213
msgctxt "sortdialog|extended_tip|down1"
msgid "Sorts in descending order (for example, 9, 8, 7 or z, y, x)."
msgstr "Razvrsti po padajočem vrstnem redu (npr. 9, 8, 7 ali ž, z, v)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:233
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:236
msgctxt "sortdialog|up2"
msgid "Ascending"
msgstr "Naraščajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:246
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:249
msgctxt "sortdialog|extended_tip|up2"
msgid "Sorts in ascending order, (for example, 1, 2, 3 or a, b, c)."
msgstr "Razvrsti po naraščajočem vrstnem redu (npr. 1, 2, 3 ali a, b, c)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:257
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:260
msgctxt "sortdialog|down2"
msgid "Descending"
msgstr "Padajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:271
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:274
msgctxt "sortdialog|extended_tip|down2"
msgid "Sorts in descending order (for example, 9, 8, 7 or z, y, x)."
msgstr "Razvrsti po padajočem vrstnem redu (npr. 9, 8, 7 ali ž, z, v)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:293
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:297
msgctxt "sortdialog|up3"
msgid "Ascending"
msgstr "Naraščajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:310
msgctxt "sortdialog|extended_tip|up3"
msgid "Sorts in ascending order, (for example, 1, 2, 3 or a, b, c)."
msgstr "Razvrsti po naraščajočem vrstnem redu (npr. 1, 2, 3 ali a, b, c)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:317
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:321
msgctxt "sortdialog|down3"
msgid "Descending"
msgstr "Padajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:331
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:335
msgctxt "sortdialog|extended_tip|down3"
msgid "Sorts in descending order (for example, 9, 8, 7 or z, y, x)."
msgstr "Razvrsti po padajočem vrstnem redu (npr. 9, 8, 7 ali ž, z, v)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:348
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:352
msgctxt "sortdialog|key1"
msgid "Key 1"
msgstr "Ključ 1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:359
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:363
msgctxt "sortdialog|extended_tip|key1"
msgid "Specifies additional sorting criteria. You can also combine sort keys."
msgstr "Določi dodatne pogoje razvrščanja. Kombinirate lahko tudi ključe razvrščanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:370
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:374
msgctxt "sortdialog|key2"
msgid "Key 2"
msgstr "Ključ 2"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:380
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:384
msgctxt "sortdialog|extended_tip|key2"
msgid "Specifies additional sorting criteria. You can also combine sort keys."
msgstr "Določi dodatne pogoje razvrščanja. Kombinirate lahko tudi ključe razvrščanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:391
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:395
msgctxt "sortdialog|key3"
msgid "Key 3"
msgstr "Ključ 3"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:401
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:405
msgctxt "sortdialog|extended_tip|key3"
msgid "Specifies additional sorting criteria. You can also combine sort keys."
msgstr "Določi dodatne pogoje razvrščanja. Kombinirate lahko tudi ključe razvrščanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:423
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:427
msgctxt "sortdialog|extended_tip|colsb1"
msgid "Enter the number of the table column that you want to use as a basis for sorting."
msgstr "Vnesite številko stolpca tabele, ki ga želite uporabiti kot osnovo za razvrščanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:445
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:449
msgctxt "sortdialog|extended_tip|colsb2"
msgid "Enter the number of the table column that you want to use as a basis for sorting."
msgstr "Vnesite številko stolpca tabele, ki ga želite uporabiti kot osnovo za razvrščanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:467
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:471
msgctxt "sortdialog|extended_tip|colsb3"
msgid "Enter the number of the table column that you want to use as a basis for sorting."
msgstr "Vnesite številko stolpca tabele, ki ga želite uporabiti kot osnovo za razvrščanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:488
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:492
msgctxt "sortdialog|typelb1-atkobject"
msgid "Key type"
msgstr "Vrsta ključa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:489
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:493
msgctxt "sortdialog|extended_tip|typelb1"
msgid "Select the sorting option that you want to use."
msgstr "Izberite možnost razvrščanja, ki jo želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:511
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:515
msgctxt "sortdialog|typelb2-atkobject"
msgid "Key type"
msgstr "Vrsta ključa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:512
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:516
msgctxt "sortdialog|extended_tip|typelb2"
msgid "Select the sorting option that you want to use."
msgstr "Izberite možnost razvrščanja, ki jo želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:533
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:537
msgctxt "sortdialog|typelb3-atkobject"
msgid "Key type"
msgstr "Vrsta ključa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:534
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:538
msgctxt "sortdialog|extended_tip|typelb3"
msgid "Select the sorting option that you want to use."
msgstr "Izberite možnost razvrščanja, ki jo želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:554
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:558
msgctxt "sortdialog|1"
msgid "Sort Criteria"
msgstr "Pogoji razvrščanja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:594
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:600
msgctxt "sortdialog|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:604
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:610
msgctxt "sortdialog|extended_tip|columns"
msgid "Sorts the columns in the table according to the current sort options."
msgstr "Stolpce v tabeli razvrsti glede na trenutne možnosti razvrščanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:615
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:621
msgctxt "sortdialog|rows"
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:625
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:631
msgctxt "sortdialog|extended_tip|rows"
msgid "Sorts the rows in the table or the paragraphs in the selection according to the current sort options."
msgstr "Vrstice v tabeli ali odstavke v izboru razvrsti glede na trenutne možnosti razvrščanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:642
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:648
msgctxt "sortdialog|label3"
msgid "Direction"
msgstr "Smer"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:675
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:682
msgctxt "sortdialog|tabs"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:685
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:692
msgctxt "sortdialog|extended_tip|tabs"
msgid "If the selected paragraphs correspond to a list separated by tabs, select this option."
msgstr "Če izbrani odstavki ustrezajo seznamu, ki je ločen s tabulatorji, potem izberite to možnost."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:697
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:704
msgctxt "sortdialog|character"
msgid "Character "
msgstr "Znak "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:711
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:718
msgctxt "sortdialog|extended_tip|character"
msgid "Enter the character that you want to use as a separator in the selected area."
msgstr "Vnesite znak, ki ga želite na izbranem področju uporabiti kot ločilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:739
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:747
msgctxt "sortdialog|extended_tip|separator"
msgid "Enter the character that you want to use as a separator in the selected area."
msgstr "Vnesite znak, ki ga želite na izbranem področju uporabiti kot ločilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:750
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:758
msgctxt "sortdialog|delimpb"
msgid "Select..."
msgstr "Izberi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:760
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:768
msgctxt "sortdialog|extended_tip|delimpb"
msgid "Opens the Special Characters dialog, where you can select the character that you want to use as a separator."
msgstr "Odpre pogovorno okno Posebni znaki, kjer lahko izberete znak, ki ga želite uporabiti kot ločilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:783
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:791
msgctxt "sortdialog|label4"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:833
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:842
msgctxt "sortdialog|extended_tip|langlb"
msgid "Select the language that defines the sorting rules."
msgstr "Izberite jezik, ki določa pravila razvrščanja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:844
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:853
msgctxt "sortdialog|label1"
msgid "Language"
msgstr "Jezik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:870
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:879
msgctxt "sortdialog|matchcase"
msgid "Match case"
msgstr "Razlikuj velike in male črke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:879
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:888
msgctxt "sortdialog|extended_tip|matchcase"
msgid "Distinguishes between uppercase and lowercase letters when you sort a table. For Asian languages special handling applies."
msgstr "Razlikuje med velikimi in malimi črkami pri razvrščanju tabele. Za azijske jezike se uporabljajo posebna pravila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:890
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:899
msgctxt "sortdialog|label2"
msgid "Setting"
msgstr "Nastavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:928
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:937
msgctxt "sortdialog|extended_tip|SortDialog"
msgid "Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically."
msgstr "Izbrane odstavke ali vrstice tabel razvrsti po abecedi ali po številčnem vrstnem redu."
@@ -21970,117 +21970,117 @@ msgctxt "splittable|SplitTableDialog"
msgid "Split Table"
msgstr "Razdeli tabelo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:94
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:95
msgctxt "splittable|copyheading"
msgid "Copy heading"
msgstr "Kopiraj naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:106
msgctxt "splittable|extended_tip|copyheading"
msgid "Includes the first row of the original table as the first row of the second table."
msgstr "Prvo vrstico prvotne tabele vključi kot prvo vrstico druge tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:116
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:117
msgctxt "splittable|customheadingapplystyle"
msgid "Custom heading (apply Style)"
msgstr "Naslov po meri (uporabi slog)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:126
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:127
msgctxt "splittable|extended_tip|customheadingapplystyle"
msgid "Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table."
msgstr "Prazno vrstico za naslov vstavi v drugo tabelo, ki je oblikovana s slogom prve vrstice prvotne tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:137
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:138
msgctxt "splittable|customheading"
msgid "Custom heading"
msgstr "Naslov po meri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:148
msgctxt "splittable|extended_tip|customheading"
msgid "Inserts an additional blank row in the second table."
msgstr "V drugo tabelo vstavi dodatno prazno vrstico."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:159
msgctxt "splittable|noheading"
msgid "No heading"
msgstr "Brez naslova"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:168
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:169
msgctxt "splittable|extended_tip|noheading"
msgid "Splits the table without copying the header row."
msgstr "Tabelo razdeli, ne da bi kopiral vrstico za naslov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:185
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:186
msgctxt "splittable|label1"
msgid "Mode"
msgstr "Način"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:210
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/splittable.ui:211
msgctxt "splittable|extended_tip|SplitTableDialog"
msgid "Splits the current table into two separate tables at the cursor position."
msgstr "Trenutno tabelo razdeli na dve ločeni tabeli na trenutnem položaju kazalke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:16
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:17
msgctxt "statisticsinfopage|label4"
msgid "Pages:"
msgstr "Strani:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:30
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:31
msgctxt "statisticsinfopage|label5"
msgid "Tables:"
msgstr "Tabele:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:44
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:45
msgctxt "statisticsinfopage|label6"
msgid "Images:"
msgstr "Slike:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:58
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:59
msgctxt "statisticsinfopage|label31"
msgid "OLE objects:"
msgstr "Predmeti OLE:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:72
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:73
msgctxt "statisticsinfopage|label32"
msgid "Paragraphs:"
msgstr "Odstavki:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:86
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:87
msgctxt "statisticsinfopage|label33"
msgid "Words:"
msgstr "Besede:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:101
msgctxt "statisticsinfopage|label34"
msgid "Characters:"
msgstr "Znaki:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:114
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:115
msgctxt "statisticsinfopage|label35"
msgid "Characters excluding spaces:"
msgstr "Znaki brez presledkov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:128
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:129
msgctxt "statisticsinfopage|lineft"
msgid "Lines:"
msgstr "Vrstice:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:239
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:240
msgctxt "statisticsinfopage|update"
msgid "Update"
msgstr "Posodobi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:255
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/statisticsinfopage.ui:256
msgctxt "statisticsinfopage|extended_tip|StatisticsInfoPage"
msgid "Displays statistics for the current file."
msgstr "Pokaže statistiko trenutne datoteke."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/stringinput.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/stringinput.ui:74
msgctxt "stringinput|name"
msgid "Name"
msgstr "Ime"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/stringinput.ui:94
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/stringinput.ui:95
msgctxt "stringinput|extended_tip|edit"
msgid "Enter a name for the new AutoFormat, and then click OK."
msgstr "Vnesite ime za novo Samooblikovanje, nato kliknite V redu."
@@ -22100,112 +22100,112 @@ msgctxt "subjectdialog|textbuffer2"
msgid "If you would like to provide one, please type it now."
msgstr "Če želite podati novo, jo vnesite zdaj."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/subjectdialog.ui:82
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/subjectdialog.ui:83
msgctxt "subjectdialog|label1"
msgid "Subject:"
msgstr "Zadeva:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:66
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:67
msgctxt "tablecolumnpage|adaptwidth"
msgid "Adapt table _width"
msgstr "Prilagodi _širino tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:75
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:76
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|adaptwidth"
msgid "Reduces or increases table width with modified column width."
msgstr "Širino tabele spremeni glede na spremenjeno širino stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:86
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:87
msgctxt "tablecolumnpage|adaptcolumns"
msgid "Ad_just columns proportionally"
msgstr "Sorazmerno pri_lagodi stolpce"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:95
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:96
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|adaptcolumns"
msgid "If possible, change in column width will be equal for each column."
msgstr "Če je mogoče, ohranja širino stolpca enako za vse stolpce."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:113
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:115
msgctxt "tablecolumnpage|spaceft"
msgid "Remaining space:"
msgstr "Preostali prostor:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:147
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|space"
msgid "Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab."
msgstr "Prikaže, koliko prostora je na voljo za poravnavo širin stolpcev. Za nastavitev širine tabele kliknite zavihek Tabela."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:193
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:196
msgctxt "tablecolumnpage|width2-atkobject"
msgid "Column 2 Width"
msgstr "Širina stolpca 2"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:194
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:197
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|width2"
msgid "Enter the width that you want for the column."
msgstr "Vnesite želeno širino za stolpec."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:215
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:218
msgctxt "tablecolumnpage|width3-atkobject"
msgid "Column 3 Width"
msgstr "Širina stolpca 3"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:216
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:219
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|width3"
msgid "Enter the width that you want for the column."
msgstr "Vnesite želeno širino za stolpec."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:237
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:240
msgctxt "tablecolumnpage|width4-atkobject"
msgid "Column 4 Width"
msgstr "Širina stolpca 4"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:238
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:241
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|width4"
msgid "Enter the width that you want for the column."
msgstr "Vnesite želeno širino za stolpec."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:262
msgctxt "tablecolumnpage|width5-atkobject"
msgid "Column 5 Width"
msgstr "Širina stolpca 5"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:260
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:263
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|width5"
msgid "Enter the width that you want for the column."
msgstr "Vnesite želeno širino za stolpec."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:284
msgctxt "tablecolumnpage|width6-atkobject"
msgid "Column 6 Width"
msgstr "Širina stolpca 6"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:285
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|width6"
msgid "Enter the width that you want for the column."
msgstr "Vnesite želeno širino za stolpec."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:391
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:394
msgctxt "tablecolumnpage|width1-atkobject"
msgid "Column 1 Width"
msgstr "Širina stolpca 1"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:392
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:395
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|width1"
msgid "Enter the width that you want for the column."
msgstr "Vnesite želeno širino za stolpec."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:413
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:416
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|back"
msgid "Displays the table columns found to the left of the current column."
msgstr "Prikaže stolpce tabele, ki so levo od trenutnega stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:433
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:436
msgctxt "tablecolumnpage|extended_tip|next"
msgid "Displays the table columns found to the right of the current column."
msgstr "Prikaže stolpce tabele, ki so desno od trenutnega stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:450
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tablecolumnpage.ui:453
msgctxt "tablecolumnpage|label26"
msgid "Column Width"
msgstr "Širina stolpca"
@@ -22225,232 +22225,232 @@ msgctxt "tableproperties|TablePropertiesDialog"
msgid "Table Properties"
msgstr "Lastnosti tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:136
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:137
msgctxt "tableproperties|table"
msgid "Table"
msgstr "Tabela"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:184
msgctxt "tableproperties|textflow"
msgid "Text Flow"
msgstr "Potek besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:229
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:232
msgctxt "tableproperties|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:276
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:280
msgctxt "tableproperties|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:323
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tableproperties.ui:328
msgctxt "tableproperties|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:53
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:56
msgctxt "tabletextflowpage|break"
msgid "_Break"
msgstr "Pre_lomi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:62
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:65
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|break"
msgid "Select this check box, and then select the type of break that you want to associate with the table."
msgstr "Izberite to potrditveno polje, nato pa izberite vrsto preloma, ki ga želite priključiti k tabeli."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:76
msgctxt "tabletextflowpage|page"
msgid "_Page"
msgstr "S_tran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:86
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:89
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|page"
msgid "Inserts a page break before or after the table."
msgstr "Prelom strani vstavi pred oz. za tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:97
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:100
msgctxt "tabletextflowpage|column"
msgid "Col_umn"
msgstr "Stol_pec"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:110
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:113
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|column"
msgid "Inserts a column break before or after the table on a multi-column page."
msgstr "Na strani, ki ima več stolpcev, pred in za tabelo vstavi prelom stolpca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:124
msgctxt "tabletextflowpage|before"
msgid "Be_fore"
msgstr "P_red"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:134
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:137
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|before"
msgid "Inserts a page or column break before the table."
msgstr "Vstavi prelom strani ali prelom stolpca pred tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:148
msgctxt "tabletextflowpage|after"
msgid "_After"
msgstr "_Za"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:158
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:161
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|after"
msgid "Inserts a page or column break after the table."
msgstr "Prelom strani ali stolpca vstavi za tabelo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:187
msgctxt "tabletextflowpage|pagestyle"
msgid "With Page St_yle"
msgstr "S slo_gom strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:196
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:200
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|pagestyle"
msgid "Applies the page style that you specify to the first page that follows the page break."
msgstr "Uporabi slog strani, ki ga določite prvi strani za prelomom strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:207
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:211
msgctxt "tabletextflowpage|pagenoft"
msgid "Page _number"
msgstr "Š_tevilka strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:234
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|pagenonf"
msgid "Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked."
msgstr "Vnesite številko strani, za katero želite, da se prikaže na prvi strani po prelomu. Če želite uporabiti trenutno oštevilčevanje strani, pustite polje nepotrjeno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:248
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:252
msgctxt "tabletextflowpage|pagestylelb-atkobject"
msgid "With Page Style"
msgstr "S slogom strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:249
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:253
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|pagestylelb"
msgid "Select the page style that you want to apply to the first page that follows the break."
msgstr "Izberite slog strani, ki ga želite uporabiti na prvi strani za prelomom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:266
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:270
msgctxt "tabletextflowpage|split"
msgid "Allow _table to split across pages and columns"
msgstr "Dovoli prelom _tabele prek strani in stolpcev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:275
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:279
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|split"
msgid "Allows a page break or column break between the rows of a table."
msgstr "Dovoli prelom strani ali stolpca med vrsticami tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:286
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:290
msgctxt "tabletextflowpage|splitrow"
msgid "Allow row to break a_cross pages and columns"
msgstr "Dovoli prelom _vrstice prek strani in stolpcev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:297
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:301
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|splitrow"
msgid "Allows a page break or column break inside a row of the table."
msgstr "Dovoli prelom strani ali prelom stolpca znotraj vrstice tabele."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:308
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:312
msgctxt "tabletextflowpage|keep"
msgid "_Keep with next paragraph"
msgstr "_Obdrži z naslednjim odstavkom"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:317
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:321
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|keep"
msgid "Keeps the table and the following paragraph together when you insert the break."
msgstr "Ko vstavite prelom, tabele in sledečega odstavka ne razdruži."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:335
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:340
msgctxt "tabletextflowpage|label40"
msgid "Text _orientation"
msgstr "Usmerjenost _besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:349
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:354
msgctxt "tabletextflowpage|liststore1"
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodoravno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:350
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:355
msgctxt "tabletextflowpage|liststore1"
msgid "Vertical (top to bottom)"
msgstr "Navpično (od vrha proti dnu)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:351
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:356
msgctxt "tabletextflowpage|liststore1"
msgid "Vertical (bottom to top)"
msgstr "Navpično (od dna proti vrhu)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:352
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:357
msgctxt "tabletextflowpage|liststore1"
msgid "Use superordinate object settings"
msgstr "Uporabi nastavitve nadrejenega predmeta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:356
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:361
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|textorientation"
msgid "Select the orientation for the text in the cells."
msgstr "Določite smer besedila v celicah."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:378
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:384
msgctxt "tabletextflowpage|headline"
msgid "R_epeat heading"
msgstr "P_onovi naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:387
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:393
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|headline"
msgid "Repeats the table heading on a new page when the table spans more than one page."
msgstr "Naslov tabele ponovi na novi strani, če se tabela razteza čez več kot eno stran."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:405
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:412
msgctxt "tabletextflowpage|label38"
msgid "The first "
msgstr "v prvi(h) "
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:418
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:425
msgctxt "tabletextflowpage|label39"
msgid "rows"
msgstr "vrsticah"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:433
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:440
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|repeatheadernf"
msgid "Enter the number of rows to include in the heading."
msgstr "Vnesite število vrstic, ki jih boste vključili v naslov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:462
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:469
msgctxt "tabletextflowpage|label35"
msgid "Text Flow"
msgstr "Potek besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:495
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:503
msgctxt "tabletextflowpage|label41"
msgid "_Vertical alignment"
msgstr "_Navpična poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:509
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:517
msgctxt "tabletextflowpage|liststore2"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:510
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:518
msgctxt "tabletextflowpage|liststore2"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:511
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:519
msgctxt "tabletextflowpage|liststore2"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:515
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:523
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|vertorient"
msgid "Specify the vertical text alignment for the cells in the table."
msgstr "Za celice v tabelah določite navpično poravnavo besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:532
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:540
msgctxt "tabletextflowpage|label36"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:546
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tabletextflowpage.ui:554
msgctxt "tabletextflowpage|extended_tip|TableTextFlowPage"
msgid "Set the text flow options for the text before and after the table."
msgstr "Za besedilo, ki se nahaja pred in za tabelo, nastavite možnosti poteka besedila."
@@ -22460,37 +22460,37 @@ msgctxt "templatedialog1|TemplateDialog1"
msgid "Character Style"
msgstr "Znakovni slog"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:167
msgctxt "templatedialog1|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:214
msgctxt "templatedialog1|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:262
msgctxt "templatedialog1|fonteffect"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:310
msgctxt "templatedialog1|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:358
msgctxt "templatedialog1|asianlayout"
msgid "Asian Layout"
msgstr "Azijska postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:406
msgctxt "templatedialog1|background"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog1.ui:454
msgctxt "templatedialog1|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
@@ -22500,37 +22500,37 @@ msgctxt "templatedialog16|TemplateDialog16"
msgid "Numbering Style"
msgstr "Slog oštevilčevanja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:167
msgctxt "templatedialog16|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:214
msgctxt "templatedialog16|bullets"
msgid "Bullets"
msgstr "Oznake"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:262
msgctxt "templatedialog16|numbering"
msgid "Numbering Style"
msgstr "Slog oštevilčevanja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:310
msgctxt "templatedialog16|outline"
msgid "Outline"
msgstr "Oris"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:358
msgctxt "templatedialog16|graphics"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:406
msgctxt "templatedialog16|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog16.ui:454
msgctxt "templatedialog16|customize"
msgid "Customize"
msgstr "Prilagodi"
@@ -22540,87 +22540,87 @@ msgctxt "templatedialog2|TemplateDialog2"
msgid "Paragraph Style"
msgstr "Slog odstavka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:167
msgctxt "templatedialog2|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:214
msgctxt "templatedialog2|indents"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:262
msgctxt "templatedialog2|alignment"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:310
msgctxt "templatedialog2|textflow"
msgid "Text Flow"
msgstr "Potek besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:358
msgctxt "templatedialog2|asiantypo"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:406
msgctxt "templatedialog2|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:454
msgctxt "templatedialog2|fonteffect"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:494
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:502
msgctxt "templatedialog2|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:541
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:550
msgctxt "templatedialog2|asianlayout"
msgid "Asian Layout"
msgstr "Azijska postavitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:588
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:598
msgctxt "templatedialog2|highlighting"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:635
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:646
msgctxt "templatedialog2|tabs"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:682
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:694
msgctxt "templatedialog2|dropcaps"
msgid "Drop Caps"
msgstr "Ozaljšana začetnica"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:729
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:742
msgctxt "templatedialog2|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:776
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:790
msgctxt "templatedialog2|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:823
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:838
msgctxt "templatedialog2|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:870
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:886
msgctxt "templatedialog2|condition"
msgid "Condition"
msgstr "Pogoj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:917
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog2.ui:934
msgctxt "templatedialog2|outline"
msgid "Outline & Numbering"
msgstr "Oris in oštevilčevanje"
@@ -22630,47 +22630,47 @@ msgctxt "templatedialog4|TemplateDialog4"
msgid "Frame Style"
msgstr "Slog okvira"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:167
msgctxt "templatedialog4|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:214
msgctxt "templatedialog4|type"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:262
msgctxt "templatedialog4|options"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:310
msgctxt "templatedialog4|wrap"
msgid "Wrap"
msgstr "Oblivanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:358
msgctxt "templatedialog4|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:406
msgctxt "templatedialog4|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:454
msgctxt "templatedialog4|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:494
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:502
msgctxt "templatedialog4|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:541
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog4.ui:550
msgctxt "templatedialog4|macros"
msgid "Macro"
msgstr "Makro"
@@ -22685,52 +22685,52 @@ msgctxt "templatedialog8|standard"
msgid "Standard"
msgstr "Standardno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:167
msgctxt "templatedialog8|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:212
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:214
msgctxt "templatedialog8|page"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:259
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:262
msgctxt "templatedialog8|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:306
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:310
msgctxt "templatedialog8|transparence"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:358
msgctxt "templatedialog8|header"
msgid "Header"
msgstr "Glava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:400
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:406
msgctxt "templatedialog8|footer"
msgid "Footer"
msgstr "Noga"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:454
msgctxt "templatedialog8|borders"
msgid "Borders"
msgstr "Obrobe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:494
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:502
msgctxt "templatedialog8|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:541
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:550
msgctxt "templatedialog8|footnotes"
msgid "Footnote"
msgstr "Sprotna opomba"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:588
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/templatedialog8.ui:598
msgctxt "templatedialog8|textgrid"
msgid "Text Grid"
msgstr "Mreža besedila"
@@ -22750,177 +22750,177 @@ msgctxt "extended_tip|stop"
msgid "Click the Stop button to stop a test session manually."
msgstr "Kliknite na gumb Ustavi, da ročno ustavite preverjanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:106
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:107
msgctxt "testmailsettings|establish"
msgid "Establish network connection"
msgstr "Vzpostavljanje mrežne povezave"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:118
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:119
msgctxt "testmailsettings|find"
msgid "Find outgoing mail server"
msgstr "Iskanje strežnika odhodne pošte"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:131
msgctxt "testmailsettings|result1"
msgid "Successful"
msgstr "Uspešno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:143
msgctxt "testmailsettings|result2"
msgid "Failed"
msgstr "Neuspešno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:226
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:227
msgctxt "testmailsettings|label8"
msgid "%PRODUCTNAME is testing the email account settings..."
msgstr "%PRODUCTNAME preizkuša nastavitve e-poštnega računa ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:278
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:280
msgctxt "extended_tip|errors"
msgid "In the Errors list box you can read an explanation of any errors encountered while testing the settings."
msgstr "Na seznamskem polju Napake lahko preberete razlago vseh napak, zaznanih med preverjanjem nastavitev."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:297
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/testmailsettings.ui:299
msgctxt "testmailsettings|label1"
msgid "Errors"
msgstr "Napake"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:69
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:70
msgctxt "textgridpage|radioRB_NOGRID"
msgid "No grid"
msgstr "Brez mreže"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:79
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:80
msgctxt "textgridpage|extended_tip|radioRB_NOGRID"
msgid "Adds or removes a text grid for lines or characters to the current page style."
msgstr "Doda ali odstrani mrežo besedila za črte ali znake v oz. iz trenutnega sloga strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:90
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:91
msgctxt "textgridpage|radioRB_LINESGRID"
msgid "Grid (lines only)"
msgstr "Mreža (samo črte)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:101
msgctxt "textgridpage|extended_tip|radioRB_LINESGRID"
msgid "Adds or removes a text grid for lines or characters to the current page style."
msgstr "Doda ali odstrani mrežo besedila za črte ali znake v oz. iz trenutnega sloga strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:112
msgctxt "textgridpage|radioRB_CHARSGRID"
msgid "Grid (lines and characters)"
msgstr "Mreža (črte in znaki)"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:121
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:122
msgctxt "textgridpage|extended_tip|radioRB_CHARSGRID"
msgid "Adds or removes a text grid for lines or characters to the current page style."
msgstr "Doda ali odstrani mrežo besedila za črte ali znake v oz. iz trenutnega sloga strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:132
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:133
msgctxt "textgridpage|checkCB_SNAPTOCHARS"
msgid "_Snap to characters"
msgstr "_Pripni na znake"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:175
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:176
msgctxt "textgridpage|labelGrid"
msgid "Grid"
msgstr "Mreža"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:228
msgctxt "textgridpage|labelFT_CHARSPERLINE"
msgid "Characters per line:"
msgstr "Znakov v vrstici:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:244
msgctxt "textgridpage|extended_tip|spinNF_CHARSPERLINE"
msgid "Enter the maximum number of characters that you want on a line."
msgstr "Vnesite največje število znakov, ki jih želite imeti v vrstici."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:268
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:271
msgctxt "textgridpage|labelFT_LINESPERPAGE"
msgid "Lines per page:"
msgstr "Vrstic na stran:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:286
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:289
msgctxt "textgridpage|extended_tip|spinNF_LINESPERPAGE"
msgid "Enter the maximum number of lines that you want on a page."
msgstr "Vnesite največje število vrstic, ki jih želite imeti na strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:339
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:343
msgctxt "textgridpage|labelFT_CHARWIDTH"
msgid "Character _width:"
msgstr "_Širina znakov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:353
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:357
msgctxt "textgridpage|labelFT_RUBYSIZE"
msgid "Max. Ruby text size:"
msgstr "Maks. velikost fonetičnega besedila:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:375
msgctxt "textgridpage|extended_tip|spinMF_RUBYSIZE"
msgid "Enter the font size for the Ruby text."
msgstr "Vnesite velikost črk za fonetično besedilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:385
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:389
msgctxt "textgridpage|labelFT_TEXTSIZE"
msgid "Max. base text size:"
msgstr "Maks. velikost vodilnega besedila:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:403
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:407
msgctxt "textgridpage|extended_tip|spinMF_TEXTSIZE"
msgid "Enter the maximum base text size. A large value results in less characters per line."
msgstr "Vnesite največjo velikost vodilnega besedila. Velika vrednost se odraža v manjšem številu znakov na vrstico."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:427
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:431
msgctxt "textgridpage|checkCB_RUBYBELOW"
msgid "Ruby text below/left from base text"
msgstr "Fonetično besedilo pod/levo od vodilnega besedila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:438
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:442
msgctxt "textgridpage|extended_tip|checkCB_RUBYBELOW"
msgid "Displays Ruby text to the left of or below the base text."
msgstr "Fonetično besedilo prikaže levo ali pod vodilnim besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:456
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:460
msgctxt "textgridpage|labelGridLayout"
msgid "Grid Layout"
msgstr "Postavitev mreže"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:489
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:494
msgctxt "textgridpage|checkCB_DISPLAY"
msgid "Display grid"
msgstr "Prikaži mrežo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:499
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:504
msgctxt "textgridpage|extended_tip|checkCB_DISPLAY"
msgid "Specifies the printing and color options of the text grid."
msgstr "Določi možnosti tiskanja in barv mreže besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:510
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:515
msgctxt "textgridpage|checkCB_PRINT"
msgid "Print grid"
msgstr "Natisni mrežo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:521
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:526
msgctxt "textgridpage|extended_tip|checkCB_PRINT"
msgid "Specifies the printing and color options of the text grid."
msgstr "Določi možnosti tiskanja in barv mreže besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:535
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:540
msgctxt "textgridpage|labelFT_COLOR"
msgid "Grid color:"
msgstr "Barva mreže:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:559
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:564
msgctxt "textgridpage|extended_tip|listLB_COLOR"
msgid "Specifies the printing and color options of the text grid."
msgstr "Določi možnosti tiskanja in barv mreže besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:582
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:587
msgctxt "textgridpage|labelFL_DISPLAY"
msgid "Grid Display"
msgstr "Prikaz mreže"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:597
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/textgridpage.ui:602
msgctxt "textgridpage|extended_tip|TextGridPage"
msgid "Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Language Settings - Languages in the Options dialog box."
msgstr "Doda mrežo besedila k trenutnemu slogu strani. Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za azijske jezike pod Nastavitve jezika – Jeziki v pogovornem oknu Možnosti."
@@ -22930,82 +22930,82 @@ msgctxt "titlepage|DLG_TITLEPAGE"
msgid "Title Page"
msgstr "Naslovnica"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:131
msgctxt "titlepage|label6"
msgid "Number of title pages:"
msgstr "Število naslovnic:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:144
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:145
msgctxt "titlepage|label7"
msgid "Place title pages at:"
msgstr "Postavi naslovnice na:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:192
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:193
msgctxt "titlepage|RB_USE_EXISTING_PAGES"
msgid "Converting existing pages to title pages"
msgstr "Pretvarjanje obstoječih strani v naslovnice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:211
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:212
msgctxt "titlepage|RB_INSERT_NEW_PAGES"
msgid "Insert new title pages"
msgstr "Vstavi nove naslovnice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:230
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:231
msgctxt "titlepage|RB_DOCUMENT_START"
msgid "Document start"
msgstr "Začetek dokumenta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:250
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:251
msgctxt "titlepage|RB_PAGE_START"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:281
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:282
msgctxt "titlepage|label1"
msgid "Make Title Pages"
msgstr "Izdelaj naslovnice"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:314
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:315
msgctxt "titlepage|CB_RESTART_NUMBERING"
msgid "Reset page numbering after title pages"
msgstr "Ponastavi oštevilčevanje strani po naslovnicah"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:343
msgctxt "titlepage|FT_PAGE_COUNT"
msgid "Page number:"
msgstr "Številka strani:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:379
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:380
msgctxt "titlepage|CB_SET_PAGE_NUMBER"
msgid "Set page number for first title page"
msgstr "Določite številko strani za prvo naslovnico"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:407
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:408
msgctxt "titlepage|FT_PAGE_PAGES"
msgid "Page number:"
msgstr "Številka strani:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:450
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:451
msgctxt "titlepage|label2"
msgid "Page Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:484
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:485
msgctxt "titlepage|label4"
msgid "_Style:"
msgstr "_Slog:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:507
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:508
msgctxt "titlepage|PB_PAGE_PROPERTIES"
msgid "Edit..."
msgstr "Uredi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:526
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:527
msgctxt "titlepage|label3"
msgid "Edit Page Properties"
msgstr "Uredi lastnosti strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:558
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/titlepage.ui:559
msgctxt "titlepage|extended_tip|DLG_TITLEPAGE"
msgid "Insert title pages in your document."
msgstr "V dokument vstavite naslovnico."
@@ -23020,427 +23020,427 @@ msgctxt "tocdialog|showexample"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:164
msgctxt "tocdialog|index"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:209
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:211
msgctxt "tocdialog|entries"
msgid "Entries"
msgstr "Vnosi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:256
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:259
msgctxt "tocdialog|styles"
msgid "Styles"
msgstr "Slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:303
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:307
msgctxt "tocdialog|columns"
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:350
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:355
msgctxt "tocdialog|background"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocdialog.ui:376
msgctxt "tocdialog|example-atkobject"
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:126
msgctxt "tocentriespage|levelft"
msgid "_Level"
msgstr "_Raven"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:141
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:142
msgctxt "tocentriespage|typeft"
msgid "_Type"
msgstr "Vrs_ta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:198
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:202
msgctxt "tocentriespage|label4"
msgid "_Structure:"
msgstr "Z_gradba:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:210
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:214
msgctxt "tocentriespage|all"
msgid "_All"
msgstr "_Vse"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:217
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:221
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|all"
msgid "Applies the current settings to all levels without closing the dialog."
msgstr "Uveljavi trenutne nastavitve na vseh ravneh brez zaprtja pogovornega okna."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:234
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:238
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|token"
msgid "Displays the remainder of the Structure line."
msgstr "Prikaže preostanek vrstice Zgradba."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:260
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:265
msgctxt "tocentriespage|label5"
msgid "Character style:"
msgstr "Znakovni slog:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:277
msgctxt "tocentriespage|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Uredi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:279
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:284
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|edit"
msgid "Opens a dialog where you can edit the selected character style."
msgstr "Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate izbrani znakovni slog."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:296
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:301
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|charstyle"
msgid "Specify the formatting style for the selected part on the Structure line."
msgstr "Določite slog oblikovanja za izbrani del v vrstici Struktura."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:309
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:314
msgctxt "tocentriespage|fillcharft"
msgid "Fill character:"
msgstr "Znak za polnitev:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:334
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:339
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|fillchar"
msgid "Select the tab leader that you want use."
msgstr "Izbere vodilo tabulatorja, ki ga želite uporabiti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:347
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:352
msgctxt "tocentriespage|tabstopposft"
msgid "Tab stop position:"
msgstr "Položaj tab. mesta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:368
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:373
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|tabstoppos"
msgid "Enter the distance to leave between the left page margin and the tab stop."
msgstr "Vnesite razdaljo, ki bo med levim robom strani in tabulatorskim mestom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:379
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:384
msgctxt "tocentriespage|alignright"
msgid "Align right"
msgstr "Poravnaj desno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:388
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:393
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|alignright"
msgid "Aligns the tab stop to the right page margin."
msgstr "Tabulatorsko mesto poravna na desni rob strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:401
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:406
msgctxt "tocentriespage|chapterentryft"
msgid "Chapter entry:"
msgstr "Vnos o poglavju:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:418
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:423
msgctxt "tocentriespage|chapterentry"
msgid "Number range only"
msgstr "Samo številke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:419
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:424
msgctxt "tocentriespage|chapterentry"
msgid "Description only"
msgstr "Samo opis"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:420
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:425
msgctxt "tocentriespage|chapterentry"
msgid "Number range and description"
msgstr "Številke in opis"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:424
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:429
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|chapterentry"
msgid "Select the chapter information that you want to include in the index entry."
msgstr "Izberite informacije o poglavju, ki jih želite vključiti v vnos v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:437
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:442
msgctxt "tocentriespage|entryoutlinelevelft"
msgid "Evaluate up to level:"
msgstr "Ovrednoti do ravni:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:457
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:462
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|entryoutlinelevel"
msgid "Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index."
msgstr "Vnesite najnižjo hierarhično raven, do katere so prikazani predmeti v ustvarjenem kazalu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:470
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:475
msgctxt "tocentriespage|numberformatft"
msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:487
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:492
msgctxt "tocentriespage|numberformat"
msgid "Number"
msgstr "Število"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:488
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:493
msgctxt "tocentriespage|numberformat"
msgid "Number without separator"
msgstr "Število brez ločila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:492
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:497
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|numberformat"
msgid "Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator."
msgstr "Vidno le, ko kliknete gumb E# v vrstici Zgradba. Izberite, če želite prikaz številke poglavja z ali brez ločila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:531
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:536
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|authfield"
msgid "To add an entry to the Structure line, click the entry, click in an empty box on the Structure line, and then click Insert."
msgstr "Vrstici Zgradba dodate kodo tako, da najprej kliknete v prazno polje in nato še gumb z ustrezno kodo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:550
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:555
msgctxt "tocentriespage|insert"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:557
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:562
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|insert"
msgid "Adds the reference code for the selected bibliography entry to the Structure line. Select an entry in the list, click in an empty box, and then click this button."
msgstr "Doda sklicno kodo za izbrani bibliografski vnos v vrstico Zgradba. S seznama izberite vnos, kliknite prazno polje, nato pa kliknite ta gumb."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:569
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:574
msgctxt "tocentriespage|remove"
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:576
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:581
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|remove"
msgid "Removes the selected reference code from the Structure line."
msgstr "Odstrani izbrano sklicno kodo iz vrstice Zgradba."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:588
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:593
msgctxt "tocentriespage|chapterno"
msgid "Chapter No."
msgstr "Št. pogl."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:595
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:600
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|chapterno"
msgid "Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering."
msgstr "Vstavi številko poglavja. Če želite slogu naslova dodeliti oštevilčevanje, izberite Orodja – Oštevilčevanje poglavij."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:607
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:612
msgctxt "tocentriespage|entrytext"
msgid "Entry Text"
msgstr "Bes. vnosa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:613
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:618
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|entrytext"
msgid "Inserts the text of the chapter heading."
msgstr "Vstavi besedilo naslova poglavja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:625
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:630
msgctxt "tocentriespage|tabstop"
msgid "Tab Stop"
msgstr "Tab. mesto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:632
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:637
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|tabstop"
msgid "Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box."
msgstr "Vstavi tabulatorsko mesto. Za dodajanje vodilnih pik v tabulatorsko mesto izberite znak v polju z zapolnitvenim znakom. Za spremembo položaja tabulatorskega mesta vnesite vrednost v polje Položaj tabulatorskega mesta ali pa izberite potrditveno polje Poravnaj desno."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:644
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:649
msgctxt "tocentriespage|chapterinfo"
msgid "_Chapter Info"
msgstr "_O poglavju"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:651
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:656
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|chapterinfo"
msgid "Inserts chapter information, such as the chapter heading and number. Select the information that you want to display in the Chapter entry box."
msgstr "Vstavi informacije o poglavju, kot sta npr. naslov in številka poglavja. Informacije, ki jih želite prikazati, izberite v polju O poglavju."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:663
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:668
msgctxt "tocentriespage|pageno"
msgid "Page No."
msgstr "Št. strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:670
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:675
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|pageno"
msgid "Inserts the page number of the entry."
msgstr "Vstavi številko strani vnosa."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:682
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:687
msgctxt "tocentriespage|hyperlink"
msgid "H_yperlink"
msgstr "_Hiperpovezava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:689
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:694
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|hyperlink"
msgid "Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique. Available only for a table of contents."
msgstr "Ustvari hiperpovezavo za tisti del vnosa, ki ga zaobjamete z začetno (LS) in končno (LE) značko hiperpovezave. V vrstici Zgradba kliknite pred tisti del, za katerega želite ustvariti hiperpovezavo, nato kliknite ta gumb. Kliknite prazno polje po delu, za katerega želite hiperpovezavo, nato znova kliknite ta gumb. Hiperpovezave morajo biti edinstvene. Ta možnost je na voljo le za kazalo vsebine."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:720
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:725
msgctxt "tocentriespage|label1"
msgid "Structure and Formatting"
msgstr "Zgradba in oblikovanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:755
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:761
msgctxt "tocentriespage|reltostyle"
msgid "Tab position relati_ve to paragraph style indent"
msgstr "Položaj tabulatorja _glede na zamik v slogu odstavka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:764
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:770
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|reltostyle"
msgid "Positions the tab stop relative to the \"indent from left\" value defined in the paragraph style selected on the Styles tab. Otherwise the tab stop is positioned relative to the left text margin."
msgstr "Tabulatorsko mesto namesti glede na vrednost »zamika od leve«, ki je določena v slogu odstavka, kar izberete pod zavihkom Slogi. Drugače se tabulatorsko mesto namesti glede na levi rob besedila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:776
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:782
msgctxt "tocentriespage|commasep"
msgid "Key separated by commas"
msgstr "Z vejicami ločen ključ"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:785
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:791
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|commasep"
msgid "Arranges the index entries on the same line, separated by commas."
msgstr "Vnose v kazalu razvrsti v isto vrstico, ločene z vejicami."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:797
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:803
msgctxt "tocentriespage|alphadelim"
msgid "Alphabetical delimiter"
msgstr "Abecedno ločilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:806
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:812
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|alphadelim"
msgid "Uses the initial letters of the alphabetically arranged index entries as section headings."
msgstr "Začetne črke abecedno razvrščenih vnosov kazala uporabi kot naslove odsekov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:820
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:826
msgctxt "tocentriespage|mainstyleft"
msgid "Character style for main entries:"
msgstr "Znakovni slog za glavne vnose:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:836
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:842
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|mainstyle"
msgid "Specify the formatting style for the main entries in the alphabetical index. To convert an index entry into a main entry, click in front of the index field in the document and then choose Edit - Index Entry."
msgstr "Določite slog oblikovanja za glavne vnose v abecednem kazalu. Če želite pretvoriti vnos v kazalo v glavni vnos, kliknite pred poljem kazala v dokumentu in nato izberite Uredi – Vnos v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:853
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:859
msgctxt "tocentriespage|label3"
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:887
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:894
msgctxt "tocentriespage|sortpos"
msgid "Document _position"
msgstr "_Položaj dokumenta"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:898
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:905
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|sortpos"
msgid "Sorts the bibliography entries according to the position of their references in the document."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti glede na mesto njihovih sklicev v dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:909
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:916
msgctxt "tocentriespage|sortcontents"
msgid "_Content"
msgstr "_Vsebina"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:919
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:926
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|sortcontents"
msgid "Sorts the bibliography entries by the Sort keys that you specify, for example, by author or by year of publication."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti po ključu razvrščanja, ki ga določite, npr. po avtorju ali letnici objave."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:936
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:943
msgctxt "tocentriespage|label14"
msgid "Sort by"
msgstr "Razvrsti po"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:973
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:981
msgctxt "tocentriespage|label15"
msgid "_1:"
msgstr "_1:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:989
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:997
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|key1lb"
msgid "Select the entry by which to sort the bibliography entries. This option is only available if you select the Content radio button in the Sort by area."
msgstr "Izberite vnos po katerem se bodo razvrščali bibliografski vnosi. Ta možnost je na voljo samo, če izberete izbirni gumb Vsebina, ki se nahaja pod Razvrsti po."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1002
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1010
msgctxt "tocentriespage|label16"
msgid "_2:"
msgstr "_2:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1014
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1022
msgctxt "tocentriespage|label17"
msgid "_3:"
msgstr "_3:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1030
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1038
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|key2lb"
msgid "Select the entry by which to sort the bibliography entries. This option is only available if you select the Content radio button in the Sort by area."
msgstr "Izberite vnos po katerem se bodo razvrščali bibliografski vnosi. Ta možnost je na voljo samo, če izberete izbirni gumb Vsebina, ki se nahaja pod Razvrsti po."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1047
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1055
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|key3lb"
msgid "Select the entry by which to sort the bibliography entries. This option is only available if you select the Content radio button in the Sort by area."
msgstr "Izberite vnos po katerem se bodo razvrščali bibliografski vnosi. Ta možnost je na voljo samo, če izberete izbirni gumb Vsebina, ki se nahaja pod Razvrsti po."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1061
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1069
msgctxt "tocentriespage|up1cb|tooltip_text"
msgid "Ascending"
msgstr "Naraščajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1069
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1077
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|up1cb"
msgid "Sorts the bibliography entries in ascending alphanumerical order."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti po naraščajočem alfanumeričnem redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1083
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1091
msgctxt "tocentriespage|down1cb|tooltip_text"
msgid "Descending"
msgstr "Padajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1091
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1099
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|down1cb"
msgid "Sorts the bibliography entries in a descending alphanumerical order."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti po padajočem alfanumeričnem redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1105
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1113
msgctxt "tocentriespage|up2cb|tooltip_text"
msgid "Ascending"
msgstr "Naraščajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1113
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1121
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|up2cb"
msgid "Sorts the bibliography entries in ascending alphanumerical order."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti po naraščajočem alfanumeričnem redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1135
msgctxt "tocentriespage|up3cb|tooltip_text"
msgid "Ascending"
msgstr "Naraščajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1143
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|up3cb"
msgid "Sorts the bibliography entries in ascending alphanumerical order."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti po naraščajočem alfanumeričnem redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1149
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1157
msgctxt "tocentriespage|down2cb|tooltip_text"
msgid "Descending"
msgstr "Padajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1157
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1165
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|down2cb"
msgid "Sorts the bibliography entries in a descending alphanumerical order."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti po padajočem alfanumeričnem redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1171
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1179
msgctxt "tocentriespage|down3cb|tooltip_text"
msgid "Descending"
msgstr "Padajoče"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1179
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1187
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|down3cb"
msgid "Sorts the bibliography entries in a descending alphanumerical order."
msgstr "Bibliografske vnose razvrsti po padajočem alfanumeričnem redu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1196
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1204
msgctxt "tocentriespage|label13"
msgid "Sort Keys"
msgstr "Ključi razvrščanja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1223
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocentriespage.ui:1231
msgctxt "tocentriespage|extended_tip|TocEntriesPage"
msgid "Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab."
msgstr "Določite obliko za vnose v kazalo. Pojavitev zavihka se spremeni za vrsto kazala, ki ste ga izbrali pod zavihkom Vrsta."
@@ -23460,677 +23460,677 @@ msgctxt "tocindexpage|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Uredi ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:94
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:97
msgctxt "tocindexpage|mainstyleft"
msgid "_Title:"
msgstr "_Naslov:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:112
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:115
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|title"
msgid "Enter a title for the selected index."
msgstr "Vnesite naslov za izbrano kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:125
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:128
msgctxt "tocindexpage|typeft"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:141
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:144
msgctxt "tocindexpage|liststore1"
msgid "Table of Contents"
msgstr "Kazalo vsebine"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:145
msgctxt "tocindexpage|liststore1"
msgid "Alphabetical Index"
msgstr "Abecedno kazalo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:143
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:146
msgctxt "tocindexpage|liststore1"
msgid "Table of Figures"
msgstr "Kazalo slik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:144
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:147
msgctxt "tocindexpage|liststore1"
msgid "Index of Tables"
msgstr "Kazalo tabel"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:145
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:148
msgctxt "tocindexpage|liststore1"
msgid "User-Defined"
msgstr "Uporabniško določeno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:146
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:149
msgctxt "tocindexpage|liststore1"
msgid "Table of Objects"
msgstr "Kazalo predmetov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:147
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:150
msgctxt "tocindexpage|liststore1"
msgid "Bibliography"
msgstr "Bibliografija"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:151
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:154
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|type"
msgid "Select the type of index that you want to insert or edit."
msgstr "Izberite vrsto kazala, ki ga želite vstaviti ali urediti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:162
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:165
msgctxt "tocindexpage|readonly"
msgid "Protected against manual changes"
msgstr "Zaščiteno pred ročnim spreminjanjem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:172
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:175
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|readonly"
msgid "Prevents the contents of the index from being changed."
msgstr "Prepreči, da bi se vsebina kazala spremenila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:190
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:193
msgctxt "tocindexpage|label3"
msgid "Type and Title"
msgstr "Vrsta in naslov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:231
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:236
msgctxt "tocindexpage|mainstyleft2"
msgid "For:"
msgstr "Za:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:246
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:251
msgctxt "tocindexpage|scope"
msgid "Entire document"
msgstr "Celoten dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:252
msgctxt "tocindexpage|scope"
msgid "Chapter"
msgstr "Poglavje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:251
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:256
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|scope"
msgid "Select whether to create the index for the document or for the current chapter."
msgstr "Izberite, ali boste ustvarili kazalo za dokument ali za trenutno poglavje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:275
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:281
msgctxt "tocindexpage|levelft"
msgid "Evaluate up to level:"
msgstr "Ovrednoti do ravni:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:293
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:299
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|level"
msgid "Enter the number of heading levels to include in the index."
msgstr "Vnesite številko ravni naslova za vključitev v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:316
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:322
msgctxt "tocindexpage|label1"
msgid "Create Index or Table of Contents"
msgstr "Ustvari kazalo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:356
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:364
msgctxt "tocindexpage|fromheadings"
msgid "Outline"
msgstr "Oris"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:366
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:374
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|fromheadings"
msgid "Creates the index using outline levels. Paragraphs formatted with one of the predefined heading styles (Heading 1-10) are added to the index."
msgstr "Kazalo ustvari s pomočjo ravni orisa. Odstavki, oblikovani z enim izmed vnaprej določenih slogov naslova (Naslov 1-10), so dodani v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:377
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:385
msgctxt "tocindexpage|indexmarks"
msgid "Inde_x marks"
msgstr "Ozna_ke kazala"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:387
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:395
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|indexmarks"
msgid "Includes the index entries that you inserted by choosing Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the index."
msgstr "V kazalo vključi vnose v kazalo, ki ste jih vstavili z Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:398
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:406
msgctxt "tocindexpage|fromtables"
msgid "Tables"
msgstr "Tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:407
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:415
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|fromtables"
msgid "Includes tables in the index."
msgstr "Tabele vključi v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:418
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:426
msgctxt "tocindexpage|fromframes"
msgid "Te_xt frames"
msgstr "Be_sedilni okviri"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:427
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:435
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|fromframes"
msgid "Includes frames in the index."
msgstr "Okvire vključi v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:438
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:446
msgctxt "tocindexpage|fromgraphics"
msgid "Graphics"
msgstr "Grafika"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:447
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:455
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|fromgraphics"
msgid "Includes graphics in the index."
msgstr "Slike in grafiko vključi v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:458
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:466
msgctxt "tocindexpage|fromoles"
msgid "OLE objects"
msgstr "Predmeti OLE"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:467
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:475
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|fromoles"
msgid "Includes OLE objects in the index."
msgstr "Predmete OLE vključi v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:478
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:486
msgctxt "tocindexpage|uselevel"
msgid "Use level from source chapter"
msgstr "Uporabi raven iz izvirnega poglavja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:488
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:496
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|uselevel"
msgid "Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy."
msgstr "Zamakne tabele, grafiko, okvire in predmete OLE glede na njihov položaj in hierarhijo naslovov poglavij."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:512
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:520
msgctxt "tocindexpage|addstylescb"
msgid "_Additional styles"
msgstr "_Dodatni slogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:521
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:529
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|addstylescb"
msgid "Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box."
msgstr "Vključi sloge odstavka, ki jih določite v pogovornem oknu Dodeli sloge kot vnose v kazalo. Za izbor slogov odstavka, ki jih želite vključiti v kazalo, kliknite gumb Dodeli sloge (...), ki je na desni strani tega polja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:533
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:541
msgctxt "tocindexpage|stylescb"
msgid "Styl_es"
msgstr "Sl_ogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:556
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:564
msgctxt "tocindexpage|styles"
msgid "Assign styles..."
msgstr "Dodeli sloge ..."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:567
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:575
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|styles"
msgid "Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index."
msgstr "Odpre pogovorno okno Dodeli sloge, v katerem izberete, kateri slogi odstavka bodo vključeni v kazalo. Izberite tudi ustrezno raven naslova, na kateri bo slog vključen v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:607
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:616
msgctxt "tocindexpage|captions"
msgid "Captions"
msgstr "Napisi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:617
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:626
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|captions"
msgid "Creates index entries from object captions."
msgstr "Iz napisov predmeta ustvari vnose v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:628
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:637
msgctxt "tocindexpage|objnames"
msgid "Object names"
msgstr "Imena predmetov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:638
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:647
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|objnames"
msgid "Creates index entries from object names."
msgstr "Iz imen predmetov ustvari vnose v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:657
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:667
msgctxt "tocindexpage|categoryft"
msgid "Category:"
msgstr "Kategorija:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:673
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:683
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|category"
msgid "Select the caption category that you want to use for the index entries."
msgstr "Izberite kategorijo napisa, ki jo želite uporabiti za vnos v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:686
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:696
msgctxt "tocindexpage|displayft"
msgid "Display:"
msgstr "Prikaz:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:701
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:711
msgctxt "tocindexpage|display"
msgid "References"
msgstr "Sklici"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:702
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:712
msgctxt "tocindexpage|display"
msgid "Category and Number"
msgstr "Kategorija in številka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:703
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:713
msgctxt "tocindexpage|display"
msgid "Caption Text"
msgstr "Besedilo napisa"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:707
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:717
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|display"
msgid "Select the part of the caption that you want to use for index entries."
msgstr "Izberite del napisa, ki ga želite uporabiti za vnos v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:737
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:747
msgctxt "tocindexpage|label2"
msgid "Create From"
msgstr "Ustvari iz"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:815
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:825
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|objects"
msgid "Select the object types that you want to include in a table of objects."
msgstr "Izberite vrste predmetov, ki jih želite vključiti v kazalo predmetov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:828
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:838
msgctxt "tocindexpage|label6"
msgid "Create From the Following Objects"
msgstr "Ustvari iz naslednjih predmetov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:865
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:876
msgctxt "tocindexpage|mainstyleft9"
msgid "_Brackets:"
msgstr "O_klepaji:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:877
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:888
msgctxt "tocindexpage|numberentries"
msgid "_Number entries"
msgstr "Vnosi š_tevilk"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:886
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:897
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|numberentries"
msgid "Automatically numbers the bibliography entries."
msgstr "Samodejno oštevilči bibliografske vnose."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:902
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:913
msgctxt "tocindexpage|brackets"
msgid "[none]"
msgstr "[brez]"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:903
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:914
msgctxt "tocindexpage|brackets"
msgid "[]"
msgstr "[]"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:904
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:915
msgctxt "tocindexpage|brackets"
msgid "()"
msgstr "()"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:905
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:916
msgctxt "tocindexpage|brackets"
msgid "{}"
msgstr "{}"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:906
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:917
msgctxt "tocindexpage|brackets"
msgid "<>"
msgstr "<>"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:910
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:921
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|brackets"
msgid "Select the brackets that you want to enclose bibliography entries."
msgstr "Izberite oklepaje, s katerimi želite obdati bibliografske vnose."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:927
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:938
msgctxt "tocindexpage|label7"
msgid "Formatting of the Entries"
msgstr "Oblikovanje vnosov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:968
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:980
msgctxt "tocindexpage|combinesame"
msgid "Combine identical entries"
msgstr "Združi enake vnose"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:977
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:989
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|combinesame"
msgid "Replaces identical index entries with a single entry that lists the page numbers where the entry occurs in the document. For example, the entries \"View 10, View 43\" are combined as \"View 10, 43\"."
msgstr "Enake vnose v kazalo zamenja z enim samim vnosom, ki našteje številke strani, kjer se vnos pojavi v dokumentu. Primer: vnosa »Prikaži 10, Prikaži 43« sta združena v »Prikaži 10, 43«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:988
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1000
msgctxt "tocindexpage|useff"
msgid "Combine identical entries with f. or _ff."
msgstr "Združi enake vnose s f. ali _ff."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:998
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1010
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|useff"
msgid "Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a \"f\" or \"ff\". For example, the entries \"View 10, View 11\" are combined as \"View 10f\", and \"View 10, View 11, View 12\" as \"View 10ff\". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language."
-msgstr "Enake vnose kazala, ki se pojavijo na isti strani ali zaporednih straneh, zamenja z enim samim vnosom, ki izpiše številko strani prve pojavitve in doda oznako »p« ali »pp«. Primer: vnosi »Pogled 10, Pogled 11, Pogled 12« se združijo v »Pogled 10pp«, »Pogled 10, Pogled 11« pa v »Pogled 10p«). Dejanski videz je odvisen od krajevnih nastavitev, lahko pa jih preglasite prek Razvrsti - Jezik."
+msgstr "Enake vnose kazala, ki se pojavijo na isti strani ali zaporednih straneh, zamenja z enim samim vnosom, ki izpiše številko strani prve pojavitve in doda oznako »f« ali »ff«. Primer: vnosi »Pogled 10, Pogled 11, Pogled 12« se združijo v »Pogled 10pp«, »Pogled 10, Pogled 11, Pogled 12« pa v »Pogled 10ff«). Dejanski videz je odvisen od krajevnih nastavitev, lahko pa jih preglasite prek Razvrsti - Jezik."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1009
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1021
msgctxt "tocindexpage|usedash"
msgid "Combine with -"
msgstr "Združi z –"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1019
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1031
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|usedash"
msgid "Replaces identical index entries that occur on consecutive pages with a single entry and the page range where the entry occurs. For example, the entries \"View 10, View 11, View 12\" are combined as \"View 10-12\"."
msgstr "Enake vnose, ki se pojavijo na isti strani ali zaporednih straneh, zamenja z enim samim vnosom in intervalom strani, kjer se vnos pojavi. Primer: vnosi »Prikaži 10, Prikaži 11, Prikaži 12« so združeni v »Prikaži 10 -12«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1030
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1042
msgctxt "tocindexpage|casesens"
msgid "Case sensitive"
msgstr "Razlikuj velike in male črke"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1040
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1052
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|casesens"
msgid "Distinguishes between uppercase and lowercase letters in identical index entries. For Asian languages special handling applies."
msgstr "Razlikuje med velikimi in malimi črkami pri razvrščanju tabele. Za azijske jezike se uporabljajo posebna pravila."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1051
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1063
msgctxt "tocindexpage|initcaps"
msgid "AutoCapitalize entries"
msgstr "Samodejno začni vnose z veliko začetnico"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1060
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1072
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|initcaps"
msgid "Automatically capitalizes the first letter of an index entry."
msgstr "Z veliko začetnico samodejno začne vnose v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1071
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1083
msgctxt "tocindexpage|keyasentry"
msgid "Keys as separate entries"
msgstr "Vsak ključ kot samostojen vnos"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1080
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1092
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|keyasentry"
msgid "Inserts index keys as separate index entries."
msgstr "Ključe kazala vstavi kot ločene vnose v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1091
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1103
msgctxt "tocindexpage|fromfile"
msgid "_Concordance file"
msgstr "_Konkord. datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1112
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|fromfile"
msgid "Automatically marks index entries using a concordance file - a list of words to include in an index."
msgstr "Samodejno označi vnose z uporabo konkordančne datoteke – seznama besed, ki naj bodo vključeni v kazalo pojmov."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1123
msgctxt "tocindexpage|file"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1126
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1138
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|file"
msgid "Select, create, or edit a concordance file."
msgstr "Izberite, ustvarite ali uredite konkordančno datoteko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1143
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1155
msgctxt "tocindexpage|label5"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1185
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1199
msgctxt "tocindexpage|mainstyleft3"
msgid "Language:"
msgstr "Jezik:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1215
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|lang"
msgid "Select the language rules to use for sorting the index entries."
msgstr "Izberite jezikovna pravila za uporabo razvrščanja vnosov v kazalo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1240
msgctxt "tocindexpage|mainstyleft5"
msgid "Key type:"
msgstr "Vrsta ključa:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1256
msgctxt "tocindexpage|extended_tip|keytype"
msgid "Select numeric when you want to sort numbers by value, such as in 1, 2, 12. Select alphanumeric, when you want to sort the numbers by character code, such as in 1, 12, 2."
msgstr "Izberite numerično, ko želite številke razvrstiti po vrednosti, npr. 1, 2, 12. Izberite alfanumerično, ko želite številke razvrstiti po kodi znaka, npr. 1, 12, 2."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1264
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocindexpage.ui:1279
msgctxt "tocindexpage|label4"
msgid "Sort"
msgstr "Razvrsti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:62
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:63
msgctxt "tocstylespage|label1"
msgid "_Levels"
msgstr "_Ravni"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:76
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:77
msgctxt "tocstylespage|label2"
msgid "Paragraph _Styles"
msgstr "_Slogi odstavka"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:119
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:120
msgctxt "tocstylespage|extended_tip|levels"
msgid "Select the index level that you change the formatting of."
msgstr "Izberite raven kazala, ki mu spremenite oblikovanje."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:163
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:164
msgctxt "tocstylespage|extended_tip|styles"
msgid "Select the paragraph style that you want to apply to the selected index level, and then click the Assign (<) button."
msgstr "Izberite slog odstavka, ki ga želite dodeliti izbrani ravni kazala, in nato kliknite gumb Dodeli (<)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:176
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:177
msgctxt "tocstylespage|default"
msgid "_Default"
msgstr "_Privzeto"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:185
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:186
msgctxt "tocstylespage|extended_tip|default"
msgid "Resets the formatting of the selected level to the \"Default\" paragraph style."
msgstr "Oblikovanje izbranih ravni ponastavi na slog odstavka »Privzeto«."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:196
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:197
msgctxt "tocstylespage|edit"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:205
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:206
msgctxt "tocstylespage|extended_tip|edit"
msgid "Opens the Paragraph Style dialog, where you can modify the selected paragraph style."
msgstr "Odpre pogovorno okno Slog odstavka, kjer lahko spreminjate izbran slog odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:224
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:225
msgctxt "tocstylespage|extended_tip|assign"
msgid "Formats the selected index level with the selected paragraph style."
msgstr "Izbrano raven kazala oblikuje glede na izbran slog odstavka."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/tocstylespage.ui:248
msgctxt "tocstylespage|labelGrid"
msgid "Assignment"
msgstr "Dodelitev"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:44
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:46
msgctxt "viewoptionspage|helplines"
msgid "Helplines _While Moving"
msgstr "Vo_dila med premikanjem"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:53
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:55
msgctxt "extended_tip|helplines"
msgid "Displays snap lines around the frames when frames are moved. You can select the Helplines While Moving option to show the exact position of the object using lineal values."
msgstr "Med premikanjem okvirov okoli njih prikaže črte za pripenjanje. Izberite Vodila med premikanjem, če želite med premikanjem videti natančen položaj predmeta v obliki linijskih vrednosti."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:70
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:72
msgctxt "viewoptionspage|guideslabel"
msgid "Guides"
msgstr "Vodila"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:102
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:105
msgctxt "viewoptionspage|graphics"
msgid "_Images and objects"
msgstr "_Slike in predmeti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:114
msgctxt "extended_tip|graphics"
msgid "Specifies whether to display images and objects on the screen."
msgstr "Določa, ali prikaže slike in predmete na zaslonu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:122
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:125
msgctxt "viewoptionspage|tables"
msgid "_Tables"
msgstr "_Tabele"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:131
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:134
msgctxt "extended_tip|tables"
msgid "Displays the tables contained in your document."
msgstr "Prikaže tabele, ki se nahajajo v vašem dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:145
msgctxt "viewoptionspage|drawings"
msgid "Dra_wings and controls"
msgstr "_Risbe in kontrolniki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:151
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:154
msgctxt "extended_tip|drawings"
msgid "Displays the drawings and controls contained in your document."
msgstr "Prikaže risbe in kontrolnike, ki se nahajajo v vašem dokumentu."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:162
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:165
msgctxt "viewoptionspage|comments"
msgid "_Comments"
msgstr "_Komentarji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:171
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:174
msgctxt "extended_tip|comments"
msgid "Displays comments. Click a comment to edit the text. Use the context menu in Navigator to locate or delete a comment. Use the comments's context menu to delete this comment or all comments or all comments of this author."
msgstr "Prikaže komentarje. S klikom komentarja lahko urejate njegovo besedilo. Za iskanje in brisanje komentarja uporabite kontekstni meni Krmarja. Za brisanje tega komentarja ali vseh komentarjev ali vseh komentarjev tega avtorja uporabite kontekstni meni komentarja."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:185
msgctxt "viewoptionspage|resolvedcomments"
msgid "_Resolved comments"
msgstr "_Razrešeni komentarji"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:203
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:206
msgctxt "viewoptionspage|displaylabel"
msgid "Display"
msgstr "Prikaz"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:236
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:240
msgctxt "viewoptionspage|hiddentextfield"
msgid "Hidden te_xt"
msgstr "Skrito _besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:249
msgctxt "extended_tip|hiddentextfield"
msgid "Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields."
msgstr "Prikaže besedilo, ki je skrito s pomočjo polja Pogojno besedilo ali Skrito besedilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:256
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:260
msgctxt "viewoptionspage|hiddenparafield"
msgid "Hidden p_aragraphs"
msgstr "Skriti o_dstavki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:265
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:269
msgctxt "extended_tip|hiddenparafield"
msgid "If you have inserted text using the Hidden Paragraph field, specifies whether to display the hidden paragraph."
msgstr "Če ste vstavili besedilo s pomočjo polja Skriti odstavek, določi, ali bo skriti odstavek prikazan ali ne."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:282
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:286
msgctxt "viewoptionspage|fieldslabel"
msgid "Display Fields"
msgstr "Prikaži polja"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:315
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:320
msgctxt "viewoptionspage|changesinmargin"
msgid "Tracked _deletions in margin"
msgstr "Sledeni _izbrisi na robu"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:324
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:329
msgctxt "extended_tip|changesinmargin"
msgid "Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields."
msgstr "Prikaže besedilo, ki je skrito s pomočjo polja Pogojno besedilo ali Skrito besedilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:335
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:340
msgctxt "viewoptionspage|changestooltip"
msgid "_Tooltips on tracked changes"
msgstr "Pokaži _namige pri spremembah"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:356
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:361
msgctxt "viewoptionspage|changeslabel"
msgid "Display tracked changes"
msgstr "Pokaži zasledene spremembe"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:389
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:395
msgctxt "viewoptionspage|outlinecontentvisibilitybutton"
msgid "_Show outline content visibility button"
msgstr "_Pokaži gumb vidnosti orisa vsebine"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:410
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:416
msgctxt "viewoptionspage|outlinelabel"
msgid "Outline mode"
msgstr "Orisni način"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:455
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:462
msgctxt "viewoptionspage|smoothscroll"
msgid "S_mooth scroll"
msgstr "_Gladko drsenje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:464
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:471
msgctxt "extended_tip|smoothscroll"
msgid "Activates the smooth page scrolling function. "
msgstr "Aktivira funkcijo gladkega drsenja po strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:482
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:490
msgctxt "viewoptionspage|vruler"
msgid "Verti_cal ruler"
msgstr "Navp_ično ravnilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:491
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:499
msgctxt "extended_tip|vruler"
msgid "Displays the vertical ruler. Select the desired measurement unit from the corresponding list."
msgstr "Prikaže navpično ravnilo. Izberite želeno mersko enoto iz prikazanega seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:507
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:515
msgctxt "extended_tip|hrulercombobox"
msgid "Displays the horizontal ruler. Select the desired measurement unit from the corresponding list."
msgstr "Prikaže vodoravno ravnilo. Izberite želeno mersko enoto iz prikazanega seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:523
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:531
msgctxt "extended_tip|vrulercombobox"
msgid "Displays the vertical ruler. Select the desired measurement unit from the corresponding list."
msgstr "Prikaže navpično ravnilo. Izberite želeno mersko enoto iz prikazanega seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:534
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:542
msgctxt "viewoptionspage|vrulerright"
msgid "Right-aligned"
msgstr "Desno poravnano"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:544
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:552
msgctxt "extended_tip|vrulerright"
msgid "Aligns the vertical ruler with the right border."
msgstr "Poravna navpično ravnilo z desnim robom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:558
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:566
msgctxt "viewoptionspage|hruler"
msgid "Hori_zontal ruler"
msgstr "Vodo_ravno ravnilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:564
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:572
msgctxt "extended_tip|hruler"
msgid "Displays the horizontal ruler. Select the desired measurement unit from the corresponding list."
msgstr "Prikaže vodoravno ravnilo. Izberite želeno mersko enoto iz prikazanega seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:587
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:595
msgctxt "viewoptionspage|label3"
msgid "View"
msgstr "Pogled"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:624
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:633
msgctxt "extended_tip|measureunit"
msgid "Specifies the Unit for HTML documents."
msgstr "Določa enoto za dokumente HTML."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:637
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:646
msgctxt "viewoptionspage|measureunitlabel"
msgid "Measurement unit"
msgstr "Merska enota"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:652
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:661
msgctxt "viewoptionspage|settingslabel"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:680
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/viewoptionspage.ui:689
msgctxt "extended_tip|ViewOptionsPage"
msgid "Defines the default settings for displaying objects in your text documents and also the default settings for the window elements."
msgstr "Določa privzete nastavitve za prikaz predmetov v dokumentu z besedilom in privzete nastavitve za elemente okna."
@@ -24171,57 +24171,57 @@ msgctxt "watermarkdialog|WatermarkDialog"
msgid "Watermark"
msgstr "Vodni žig"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:101
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:102
msgctxt "watermarkdialog|TextLabel"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:116
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:117
msgctxt "watermarkdialog|extended_tip|TextInput"
msgid "Enter the watermark text to be displayed as image in the page background."
msgstr "Vnesite besedilo vodnega žiga, ki naj bo prikazano v ozadju strani."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:130
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:131
msgctxt "watermarkdialog|FontLabel"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:142
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:143
msgctxt "watermarkdialog|AngleLabel"
msgid "Angle"
msgstr "Kot"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:155
msgctxt "watermarkdialog|TransparencyLabel"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:166
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:167
msgctxt "watermarkdialog|ColorLabel"
msgid "Color"
msgstr "Barva"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:184
msgctxt "watermarkdialog|extended_tip|Angle"
msgid "Select the rotation angle for the watermark. The text will be rotated by this angle in counterclockwise direction."
msgstr "Izberite kot sukanja vodnega žiga. Besedilo vodnega žiga bo za navedeno vrednost zasukano v nasprotni smeri urinega kazalca."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:201
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:202
msgctxt "watermarkdialog|extended_tip|Transparency"
msgid "Select the transparency level for the watermark. A 0% value produces an opaque watermark and a value of 100% is totally transparent (invisible)."
msgstr "Izberite raven prosojnosti vodnega žiga. Vrednost 0 % predstavlja prekrivni vodni žig, vrednost 100 % pa povsem prosojnega (nevidnega)."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:223
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:224
msgctxt "watermarkdialog|extended_tip|Color"
msgid "Select a color from the drop-down box."
msgstr "Izberite pisavo s spustnega seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:245
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:246
msgctxt "watermarkdialog|extended_tip|FontBox"
msgid "Select the font from the list."
msgstr "Izberite pisavo s seznama."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:280
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/watermarkdialog.ui:281
msgctxt "watermarkdialog|extended_tip|WatermarkDialog"
msgid "Insert a watermark text in the current page style background."
msgstr "Vstavi besedilo vodnega žiga v ozadje trenutnega sloga strani."
@@ -24231,42 +24231,42 @@ msgctxt "wordcount-mobile|WordCountDialog"
msgid "Word Count"
msgstr "Štetje besed"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:81
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:82
msgctxt "wordcount-mobile|label9"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:108
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:109
msgctxt "wordcount-mobile|label10"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:134
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:326
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:135
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:327
msgctxt "wordcount-mobile|label1"
msgid "Words"
msgstr "Besede"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:158
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:620
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:159
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:621
msgctxt "wordcount-mobile|label2"
msgid "Characters including spaces"
msgstr "Znaki s presledki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:182
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:302
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:183
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:303
msgctxt "wordcount-mobile|label3"
msgid "Characters excluding spaces"
msgstr "Znaki brez presledkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:206
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:278
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:207
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:279
msgctxt "wordcount-mobile|cjkcharsft"
msgid "Asian characters and Korean syllables"
msgstr "Azijski znaki in korejski zlogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:230
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:254
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:231
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount-mobile.ui:255
msgctxt "wordcount-mobile|standardizedpages"
msgid "Standardized pages"
msgstr "Standardizirane strani"
@@ -24286,42 +24286,42 @@ msgctxt "wordcount|extended_tip|help"
msgid "Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection."
msgstr "Prešteje besede in znake s presledki ali brez njih v trenutnem izboru ter v celotnem dokumentu. Števec se posodablja med urejanjem in spreminjanjem izbora."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:85
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:86
msgctxt "wordcount|label1"
msgid "Words"
msgstr "Besede"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:97
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:98
msgctxt "wordcount|label2"
msgid "Characters including spaces"
msgstr "Znaki s presledki"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:109
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:110
msgctxt "wordcount|label3"
msgid "Characters excluding spaces"
msgstr "Znaki brez presledkov"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:167
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:168
msgctxt "wordcount|label9"
msgid "Selection"
msgstr "Izbor"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:182
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:183
msgctxt "wordcount|label10"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:241
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:242
msgctxt "wordcount|cjkcharsft"
msgid "Asian characters and Korean syllables"
msgstr "Azijski znaki in korejski zlogi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:283
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:284
msgctxt "wordcount|standardizedpages"
msgid "Standardized pages"
msgstr "Standardizirane strani"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:342
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wordcount.ui:343
msgctxt "wordcount|extended_tip|WordCountDialog"
msgid "Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection."
msgstr "Prešteje besede in znake s presledki ali brez njih v trenutnem izboru ter v celotnem dokumentu. Števec se posodablja med urejanjem in spreminjanjem izbora."
@@ -24336,167 +24336,167 @@ msgctxt "wrapdialog|extended_tip|WrapDialog"
msgid "Specify the way you want text to wrap around an object."
msgstr "Določite, ali želite, da se besedilo oblije okrog predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:57
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:59
msgctxt "wrappage|none"
msgid "_Wrap Off"
msgstr "_Izključi oblivanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:73
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:75
msgctxt "wrappage|extended_tip|none"
msgid "Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object."
msgstr "Predmet postavi v ločeno vrstico v dokumentu. Besedilo v dokumentu se pojavi nad in pod predmetom, vendar ne ob straneh predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:84
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:86
msgctxt "wrappage|before"
msgid "Be_fore"
msgstr "P_red"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:100
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:102
msgctxt "wrappage|extended_tip|before"
msgid "Wraps text on the left side of the object if there is enough space."
msgstr "Besedilo oblije na levo stran predmeta, če je tam dovolj prostora."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:111
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:113
msgctxt "wrappage|after"
msgid "Aft_er"
msgstr "Z_a"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:127
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:129
msgctxt "wrappage|extended_tip|after"
msgid "Wraps text on the right side of the object if there is enough space."
msgstr "Besedilo oblije na desno stran predmeta, če je tam dovolj prostora."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:138
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:140
msgctxt "wrappage|parallel"
msgid "_Parallel"
msgstr "_Vzporedno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:154
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:156
msgctxt "wrappage|extended_tip|parallel"
msgid "Wraps text on all four sides of the border frame of the object."
msgstr "Besedilo oblije z vseh štirih strani roba okvira predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:167
msgctxt "wrappage|through"
msgid "Thro_ugh"
msgstr "S_kozi"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:181
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:183
msgctxt "wrappage|extended_tip|through"
msgid "Places the object in front of the text."
msgstr "Predmet postavi pred besedilo."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:192
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:194
msgctxt "wrappage|optimal"
msgid "_Optimal"
msgstr "_Optimalno"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:208
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:210
msgctxt "wrappage|extended_tip|optimal"
msgid "Automatically wraps text to the left, to the right, or on all four sides of the border frame of the object. If the distance between the object and the page margin is less than 2 cm, the text is not wrapped."
msgstr "Samodejno oblije besedilo na levo, desno ali na vse štiri strani roba okvira predmeta. Če je razdalja od predmeta pa do roba strani manjša kot 2 cm, potem oblivanja z besedilom ni."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:225
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:227
msgctxt "wrappage|label1"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:272
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:276
msgctxt "wrappage|label4"
msgid "L_eft:"
msgstr "_Levo:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:286
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:290
msgctxt "wrappage|label5"
msgid "_Right:"
msgstr "_Desno:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:300
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:304
msgctxt "wrappage|label6"
msgid "_Top:"
msgstr "_Zgoraj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:314
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:318
msgctxt "wrappage|label7"
msgid "_Bottom:"
msgstr "S_podaj:"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:333
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:337
msgctxt "wrappage|extended_tip|left"
msgid "Enter the amount of space that you want between the left edge of the object and the text."
msgstr "Določite, koliko prostora želite pustiti med levim robom predmeta in besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:351
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:355
msgctxt "wrappage|extended_tip|right"
msgid "Enter the amount of space that you want between the right edge of the object and the text."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med desnim robom predmeta in besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:369
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:373
msgctxt "wrappage|extended_tip|top"
msgid "Enter the amount of space that you want between the top edge of the object and the text."
msgstr "Določite, koliko prostora želite pustiti med zgornjim robom predmeta in besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:387
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:391
msgctxt "wrappage|extended_tip|bottom"
msgid "Enter the amount of space that you want between the bottom edge of the object and the text."
msgstr "Vnesite, koliko prostora želite pustiti med spodnjim robom predmeta in besedilom."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:404
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:408
msgctxt "wrappage|label2"
msgid "Spacing"
msgstr "Razmik"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:441
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:446
msgctxt "wrappage|anchoronly"
msgid "_First paragraph"
msgstr "P_rvi odstavek"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:450
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:455
msgctxt "wrappage|extended_tip|anchoronly"
msgid "Starts a new paragraph below the object after you press Enter."
msgstr "Začne z novim odstavkom pod predmetom, potem ko pritisnete vnašalko."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:461
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:466
msgctxt "wrappage|transparent"
msgid "In bac_kground"
msgstr "V _ozadju"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:470
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:475
msgctxt "wrappage|extended_tip|transparent"
msgid "Moves the selected object to the background. This option is only available if you selected the Through wrap type."
msgstr "Izbrani predmet premakne v ozadje. Ta možnost je na voljo, če ste izbrali Oblivanje skozi."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:481
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:486
msgctxt "wrappage|outline"
msgid "_Contour"
msgstr "O_bris"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:490
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:495
msgctxt "wrappage|extended_tip|outline"
msgid "Wraps text around the shape of the object. This option is not available for the Through wrap type, or for frames."
msgstr "Besedilo oblije okrog oblike predmeta. Ta možnost ni na voljo za vrsto Oblivanje skozi ali za okvire."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:501
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:506
msgctxt "wrappage|outside"
msgid "Outside only"
msgstr "Samo zunaj"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:510
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:515
msgctxt "wrappage|extended_tip|outside"
msgid "Wraps text only around the contour of the object, but not in open areas within the object shape."
msgstr "Besedilo oblije okrog obrisa predmeta, vendar ne v odprtih območjih znotraj oblike predmeta."
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:521
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:526
msgctxt "wrappage|outside"
msgid "Allow overlap"
msgstr "Dovoli prekrivanje"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:542
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:547
msgctxt "wrappage|label3"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:562
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/wrappage.ui:567
msgctxt "wrappage|extended_tip|WrapPage"
msgid "Specify the way you want text to wrap around an object."
msgstr "Določite, ali želite, da se besedilo oblije okrog predmeta."