summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/sd
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-12-16 18:24:47 +0100
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-12-17 14:03:13 +0100
commit0c5bce2255d6cab360e066c391a14d85d7e7d115 (patch)
tree99bf1f9204a00ac0d195841c090c3e667093c1e2 /source/sl/sd
parent129365b9a82c839c794b7747e6148dd0073779cb (diff)
Updated Slovenian translation
Change-Id: Ia1898aa1b2659422d96c1997dac7436f123d12f6
Diffstat (limited to 'source/sl/sd')
-rw-r--r--source/sl/sd/messages.po1786
1 files changed, 888 insertions, 898 deletions
diff --git a/source/sl/sd/messages.po b/source/sl/sd/messages.po
index 2be0eb00192..85ac9b4af24 100644
--- a/source/sl/sd/messages.po
+++ b/source/sl/sd/messages.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-09 16:06+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:02+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-14 22:49+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -2494,17 +2494,17 @@ msgctxt "breakdialog|BreakDialog"
msgid "Break"
msgstr "Prelomi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:55
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:56
msgctxt "breakdialog|label1"
msgid "Processing metafile:"
msgstr "Obdelava metadatoteke:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:67
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:68
msgctxt "breakdialog|label2"
msgid "Broken down metaobjects:"
msgstr "Razdelani metapredmeti:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:79
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:80
msgctxt "breakdialog|label3"
msgid "Inserted drawing objects:"
msgstr "Vstavljeni risani predmeti:"
@@ -2519,12 +2519,12 @@ msgctxt "bulletsandnumbering|reset"
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/bulletsandnumbering.ui:138
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/bulletsandnumbering.ui:139
msgctxt "bulletsandnumbering|position"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/bulletsandnumbering.ui:185
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/bulletsandnumbering.ui:187
msgctxt "bulletsandnumbering|customize"
msgid "Customize"
msgstr "Prilagodi"
@@ -2574,92 +2574,92 @@ msgctxt "copydlg|viewdata-atkobject"
msgid "Values from Selection"
msgstr "Vrednosti iz izbora"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:221
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:222
msgctxt "copydlg|label5"
msgid "_X axis:"
msgstr "Os _X:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:235
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:236
msgctxt "copydlg|label6"
msgid "_Y axis:"
msgstr "Os _Y:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:249
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:250
msgctxt "copydlg|label7"
msgid "_Angle:"
msgstr "_Kot:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:268
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:269
msgctxt "copydlg|extended_tip|x"
msgid "Enter the horizontal distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object to the right and negative values shift the duplicate object to the left."
msgstr "Vnesite vodoravno razdaljo med središčema izbranega predmeta in njegovega dvojnika. S pozitivno vrednostjo pomaknete dvojnika desno, z negativno pa levo."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:286
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:287
msgctxt "copydlg|extended_tip|y"
msgid "Enter the vertical distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object down and negative values shift the duplicate object up."
msgstr "Vnesite navpično razdaljo med središčema izbranega predmeta in njegovega dvojnika. S pozitivno vrednostjo pomaknete dvojnika navzgor, z negativno pa navzdol."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:305
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:306
msgctxt "copydlg|extended_tip|angle"
msgid "Enter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object. Positive values rotate the duplicate object in a clockwise direction and negative values in a counterclockwise direction."
msgstr "Vnesite kot (med 0 in 359 stopinjami), za katerega želite zasukati dvojnika. S pozitivno vrednostjo zasukate dvojnika v smeri urinega kazalca, z negativno pa v nasprotni smeri."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:322
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:323
msgctxt "copydlg|label1"
msgid "Placement"
msgstr "Postavitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:360
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:362
msgctxt "copydlg|label8"
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:374
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:376
msgctxt "copydlg|label9"
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:393
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:395
msgctxt "copydlg|extended_tip|width"
msgid "Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the width of the duplicate object."
msgstr "Vnesite vrednost, za katero želite razširiti ali zožiti dvojnika."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:411
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:413
msgctxt "copydlg|extended_tip|height"
msgid "Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the height of the duplicate object."
msgstr "Vnesite vrednost, za katero želite dvojnika povišati ali znižati."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:428
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:430
msgctxt "copydlg|label2"
msgid "Enlargement"
msgstr "Povečava"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:466
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:469
msgctxt "copydlg|label10"
msgid "_Start:"
msgstr "_Začetek:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:480
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:483
msgctxt "copydlg|endlabel"
msgid "_End:"
msgstr "_Konec:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:504
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:507
msgctxt "copydlg|extended_tip|start"
msgid "Choose a color for the selected object."
msgstr "Izberite barvo za izbrani predmet."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:527
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:530
msgctxt "copydlg|extended_tip|end"
msgid "Choose a color for the duplicate object. If you are making more than one copy, this color is applied to the last copy."
msgstr "Izberite barvo dvojnika predmeta. Če želite izdelati več kopij, bo ta barva veljala za zadnjega dvojnika."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:544
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:547
msgctxt "copydlg|label3"
msgid "Colors"
msgstr "Barve"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:577
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/copydlg.ui:580
msgctxt "copydlg|extended_tip|DuplicateDialog"
msgid "Makes one or more copies of a selected object."
msgstr "Izdela eno ali več kopij izbranega predmeta."
@@ -2669,42 +2669,42 @@ msgctxt "crossfadedialog|CrossFadeDialog"
msgid "Cross-fading"
msgstr "Navzkrižno pojemanje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:105
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:106
msgctxt "crossfadedialog|orientation"
msgid "Same orientation"
msgstr "Enaka usmerjenost"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:114
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:115
msgctxt "crossfadedialog|extended_tip|orientation"
msgid "Applies a smooth transition between the selected objects."
msgstr "Izvede enakomeren preliv med izbranimi predmeti."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:126
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:127
msgctxt "crossfadedialog|attributes"
msgid "Cross-fade attributes"
msgstr "Atributi navzkrižnega pojemanja"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:135
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:136
msgctxt "crossfadedialog|extended_tip|attributes"
msgid "Applies cross-fading to the line and fill properties of the selected objects."
msgstr "Izvede navzkrižno prelivanje lastnosti črt in polnila izbranih predmetov."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:149
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:150
msgctxt "crossfadedialog|label2"
msgid "Increments:"
msgstr "Koraki:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:167
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:168
msgctxt "crossfadedialog|extended_tip|increments"
msgid "Enter the number of shapes you want between the two selected objects."
msgstr "Vnesite število oblik, ki jih želite med izbranima predmetoma."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:184
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:185
msgctxt "crossfadedialog|label1"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:209
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/crossfadedialog.ui:210
msgctxt "crossfadedialog|extended_tip|CrossFadeDialog"
msgid "Creates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects."
msgstr "Ustvari like in jih porazdeli z enakimi koraki med dva predmeta risanja."
@@ -2719,67 +2719,67 @@ msgctxt "dlgsnap|extended_tip|delete"
msgid "Deletes the selected snap point or snap line."
msgstr "Izbriše izbrano točko ali črto za pripenjanje."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:141
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:142
msgctxt "dlgsnap|extended_tip|x"
msgid "Enter the amount of space you want between the snap point or line and the left edge of the page."
msgstr "Vnesite želeno razdaljo med točko ali črto za pripenjanje in levim robom strani."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:158
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:159
msgctxt "dlgsnap|extended_tip|y"
msgid "Enter the amount of space you want between the snap point or line and the top edge of the page."
msgstr "Vnesite želeno razdaljo med točko ali črto za pripenjanje in zgornjim robom strani."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:171
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:172
msgctxt "dlgsnap|xlabel"
msgid "_X:"
msgstr "_X:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:184
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:185
msgctxt "dlgsnap|ylabel"
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:201
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:202
msgctxt "dlgsnap|label1"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:234
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:235
msgctxt "dlgsnap|point"
msgid "_Point"
msgstr "_Točka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:246
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:247
msgctxt "dlgsnap|extended_tip|point"
msgid "Inserts a snap point."
msgstr "Vstavi točko pripenjanja."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:258
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:259
msgctxt "dlgsnap|vert"
msgid "_Vertical"
msgstr "_Navpično"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:270
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:271
msgctxt "dlgsnap|extended_tip|vert"
msgid "Inserts a vertical snap line."
msgstr "Vstavi navpično črto za pripenjanje."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:282
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:283
msgctxt "dlgsnap|horz"
msgid "Hori_zontal"
msgstr "Vodo_ravno"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:294
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:295
msgctxt "dlgsnap|extended_tip|horz"
msgid "Inserts a horizontal snap line."
msgstr "Vstavi vodoravno črto za pripenjanje."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:312
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:313
msgctxt "dlgsnap|label2"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:345
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/dlgsnap.ui:346
msgctxt "dlgsnap|extended_tip|SnapObjectDialog"
msgid "Inserts a snap point or snap line (also known as guide) that you can use to quickly align objects."
msgstr "Vstavi točko ali črto pripenjanja (znano tudi kot vodilo), ki jo lahko uporabite za hitro poravnavo predmetov."
@@ -2789,22 +2789,22 @@ msgctxt "drawchardialog|DrawCharDialog"
msgid "Character"
msgstr "Znak"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:135
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:136
msgctxt "drawchardialog|RID_SVXPAGE_CHAR_NAME"
msgid "Fonts"
msgstr "Pisave"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:181
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:183
msgctxt "drawchardialog|RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:228
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:231
msgctxt "drawchardialog|RID_SVXPAGE_CHAR_POSITION"
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:275
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawchardialog.ui:279
msgctxt "drawchardialog|RID_SVXPAGE_BKG"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
@@ -2814,17 +2814,17 @@ msgctxt "drawpagedialog|DrawPageDialog"
msgid "Page Properties"
msgstr "Lastnosti strani"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawpagedialog.ui:135
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawpagedialog.ui:136
msgctxt "drawpagedialog|RID_SVXPAGE_PAGE"
msgid "Page"
msgstr "Stran"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawpagedialog.ui:181
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawpagedialog.ui:183
msgctxt "drawpagedialog|RID_SVXPAGE_AREA"
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawpagedialog.ui:228
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawpagedialog.ui:231
msgctxt "drawpagedialog|RID_SVXPAGE_TRANSPARENCE"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
@@ -2834,27 +2834,27 @@ msgctxt "drawparadialog|DrawParagraphPropertiesDialog"
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavek"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:135
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:136
msgctxt "drawparadialog|labelTP_PARA_STD"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:181
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:183
msgctxt "drawparadialog|labelTP_PARA_ASIAN"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:228
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:231
msgctxt "drawparadialog|labelTP_TABULATOR"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:275
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:279
msgctxt "drawparadialog|labelTP_PARA_ALIGN"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:323
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawparadialog.ui:328
msgctxt "drawparadialog|labelNUMBERING"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
@@ -2924,82 +2924,82 @@ msgctxt "drawprtldialog|DrawPRTLDialog"
msgid "Presentation Layout"
msgstr "Postavitev predstavitve"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:137
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:138
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_LINE"
msgid "Line"
msgstr "Črta"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:183
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:185
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_AREA"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:230
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:233
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_SHADOW"
msgid "Shadow"
msgstr "Senca"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:277
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:281
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_TRANSPARENCE"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:324
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:329
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_CHAR_NAME"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:371
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:377
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:418
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:425
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_STD_PARAGRAPH"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:465
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:473
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_TEXTATTR"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:512
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:521
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_PICK_BULLET"
msgid "Bullets"
msgstr "Oznake"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:559
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:569
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_PICK_SINGLE_NUM"
msgid "Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:606
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:617
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_PICK_BMP"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:653
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:665
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_NUM_OPTIONS"
msgid "Customize"
msgstr "Prilagodi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:700
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:713
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_ALIGN_PARAGRAPH"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:747
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:761
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_PARA_ASIAN"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:794
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:809
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_TABULATOR"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:841
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprtldialog.ui:857
msgctxt "drawprtldialog|RID_SVXPAGE_BKG"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"
@@ -3079,22 +3079,22 @@ msgctxt "insertslidesdialog|InsertSlidesDialog"
msgid "Insert Slides/Objects"
msgstr "Vstavi prosojnice/predmete"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:93
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:94
msgctxt "insertslidesdialog|backgrounds"
msgid "Delete unused backg_rounds"
msgstr "Izbriši neupo_rabljena ozadja"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:102
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:103
msgctxt "insertslidesdialog|extended_tip|backgrounds"
msgid "Unused master pages are not inserted."
msgstr "Neuporabljene glavne strani ne bodo vstavljene."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:113
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:114
msgctxt "insertslidesdialog|links"
msgid "_Link"
msgstr "_Povezava"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:122
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/insertslidesdialog.ui:123
msgctxt "insertslidesdialog|extended_tip|links"
msgid "Inserts a file or some file elements as a link that is automatically updated when the source file is modified."
msgstr "Vstavi datoteko ali elemente datoteke kot povezavo, ki se samodejno posodobi ob spremembi izvorne datoteke."
@@ -3104,119 +3104,119 @@ msgctxt "namedesign|NameDesignDialog"
msgid "Name HTML Design"
msgstr "Poimenuj oblikovanje HTML"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:3181
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:3182
msgctxt "drawnotebookbar|FileLabel"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:3201
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:3202
msgctxt "drawnotebookbar|HelpMenuButton"
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:3258
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:3259
msgctxt "drawnotebookbar|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:4580
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:4581
msgctxt "drawnotebookbar|HomeMenuButton"
msgid "_Home"
msgstr "_Osnovno"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:4681
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:4682
msgctxt "drawnotebookbar|HomeLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:5428
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:5429
msgctxt "drawnotebookbar|FieldMenuButton"
msgid "Fiel_d"
msgstr "Pol_je"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:5614
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:5615
msgctxt "drawnotebookbar|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:5721
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:5722
msgctxt "drawnotebookbar|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:6514
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:6515
msgctxt "drawnotebookbar|PageMenuButton"
msgid "_Layout"
msgstr "_Postavitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:6600
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:6601
msgctxt "drawnotebookbar|PageLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:7150
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:7151
msgctxt "drawnotebookbar|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:7234
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:7235
msgctxt "drawnotebookbar|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:8292
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:8293
msgctxt "drawnotebookbar|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:8378
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:8379
msgctxt "drawnotebookbar|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pogl~ed"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:9765
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:9766
msgctxt "drawnotebookbar|TextMenuButton"
msgid "T_ext"
msgstr "_Besedilo"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:9862
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:9863
msgctxt "drawnotebookbar|ReferencesLabel"
msgid "T~ext"
msgstr "~Besedilo"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:10792
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:10793
msgctxt "drawnotebookbar|TableMenuButton"
msgid "_Table"
msgstr "_Tabela"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:10877
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:10878
msgctxt "drawnotebookbar|TableLabel"
msgid "~Table"
msgstr "~Tabela"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:11421
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:12624
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:14477
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:11422
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:12622
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:14476
msgctxt "drawnotebookbar|ConvertMenuButton"
msgid "Convert"
msgstr "Pretvori"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:12019
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:12017
msgctxt "drawnotebookbar|GraphicMenuButton"
msgid "Ima_ge"
msgstr "_Slika"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:12131
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:12129
msgctxt "drawnotebookbar|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "~Slika"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:13875
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:13874
msgctxt "drawnotebookbar|DrawMenuButton"
msgid "_Draw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:13984
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:13983
msgctxt "drawnotebookbar|DrawLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
@@ -3231,237 +3231,237 @@ msgctxt "drawnotebookbar|ObjectLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:15467
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:15468
msgctxt "drawnotebookbar|MediaMenuButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:15574
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:15575
msgctxt "drawnotebookbar|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:16409
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:16410
msgctxt "drawnotebookbar|FormMenuButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:16494
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:16495
msgctxt "DrawNotebookbar|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:17307
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:17309
msgctxt "DrawNotebookbar|FormMenuButton"
msgid "3_d"
msgstr "3_D"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:17417
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:17419
msgctxt "DrawNotebookbar|FormLabel"
msgid "3~d"
msgstr "3~D"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18007
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18009
msgctxt "DrawNotebookbar|FormMenuButton"
msgid "_Master"
msgstr "_Matrica"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18092
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18094
msgctxt "DrawNotebookbar|MasterLabel"
msgid "~Master"
msgstr "~Matrica"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18149
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18151
msgctxt "drawnotebookbar|FormMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18223
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:18225
msgctxt "drawnotebookbar|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:19167
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:19169
msgctxt "drawnotebookbar|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:19252
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar.ui:19254
msgctxt "drawnotebookbar|DevLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:2973
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:2974
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FileMenuButton"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:3023
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:3024
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:4461
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:4462
msgctxt "notebookbar_draw_compact|HomeMenuButton"
msgid "_Home"
msgstr "_Osnovno"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:4513
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:4514
msgctxt "notebookbar_draw_compact|HomeLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:5084
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:5085
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FieldMenuButton"
msgid "Fiel_d"
msgstr "Pol_je"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:5641
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:5642
msgctxt "notebookbar_draw_compact|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:5692
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:5693
msgctxt "notebookbar_draw_compact|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:6485
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:6486
msgctxt "notebookbar_draw_compact|LayoutMenuButton"
msgid "Layout"
msgstr "Postavitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:6537
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:6538
msgctxt "notebookbar_draw_compact|LayoutLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7064
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7065
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7116
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7117
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7827
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7828
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7879
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:7880
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pogl~ed"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:9412
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:9413
msgctxt "notebookbar_draw_compact|TextMenuButton"
msgid "T_ext"
msgstr "_Besedilo"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:9466
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:9467
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ReferencesLabel"
msgid "T~ext"
msgstr "~Besedilo"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:11218
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:11219
msgctxt "notebookbar_draw_compact|TableMenuButton"
msgid "T_able"
msgstr "T_abela"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:11269
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:11270
msgctxt "notebookbar_draw_compact|TableLabel"
msgid "~Table"
msgstr "~Tabela"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:12696
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:12697
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ImageMenuButton"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:12748
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:12749
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "~Slika"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:14576
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:14577
msgctxt "notebookbar_draw_compact|DrawMenuButton"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:14631
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:14632
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ShapeLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:15659
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:15660
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ObjectMenuButton"
msgid "Object"
msgstr "Predmet"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:15715
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:15716
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FrameLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:16892
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:16893
msgctxt "notebookbar_draw_compact|MediaButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:16946
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:16947
msgctxt "notebookbar_draw_compact|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18224
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18225
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18279
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18280
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18934
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18935
msgctxt "notebookbar_draw_compact|PrintPreviewButton"
msgid "_Master"
msgstr "_Matrica"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18986
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:18987
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FormLabel"
msgid "~Master"
msgstr "~Matrica"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:19975
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:19976
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FormButton"
msgid "3_d"
msgstr "3_D"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:20030
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:20031
msgctxt "notebookbar_draw_compact|FormLabel"
msgid "3~d"
msgstr "3~D"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:20110
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:20111
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:20168
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:20169
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:21201
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:21202
msgctxt "notebookbar_draw_compact|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:21253
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_compact.ui:21254
msgctxt "notebookbar_draw_compact|DevLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
@@ -3476,173 +3476,168 @@ msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|MenubarView"
msgid "Menubar"
msgstr "Menijska vrstica"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3043
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3044
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|fileb"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3154
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3155
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|editb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3284
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6780
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13075
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3285
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6781
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13076
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|insertText"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3445
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12674
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3446
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12675
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|draw"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3888
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7645
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9564
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10687
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11366
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12257
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13211
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3889
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7646
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9565
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10688
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11367
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12258
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13212
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|insertText"
msgid "_Snap"
msgstr "_Pripni"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4028
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13351
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4029
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13352
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|reviewb"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4142
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5295
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13465
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4143
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5296
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13466
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|viewT"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4254
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13601
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4255
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13602
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4347
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4348
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4509
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5464
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4510
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5465
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|formatt"
msgid "F_ont"
msgstr "P_isava"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4746
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5701
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4747
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5702
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|paragrapht"
msgid "_Paragraph"
msgstr "_Odstavek"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5968
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5969
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|rowscolumnst"
msgid "_Table"
msgstr "_Tabela"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6655
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6656
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|calculatet"
msgid "_Calc"
msgstr "_Calc"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6929
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11541
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6930
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11542
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|editdrawb"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7367
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9286
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10409
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11087
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11979
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7368
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9287
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10410
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11088
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11980
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|ArrangeButton"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7835
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7836
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|draw"
msgid "_Shape"
msgstr "_Lik"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8112
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12397
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8113
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12398
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|viewDrawb"
msgid "Grou_p"
msgstr "_Združi"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8357
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8358
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|3Db"
msgid "3_D"
msgstr "3_D"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8591
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8592
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Fontwork"
msgstr "Sta_vec"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8705
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8706
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8845
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8846
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Image"
msgstr "Sl_ika"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9682
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9683
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|GridB"
msgid "Fi_lter"
msgstr "_Filtriraj"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9971
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9972
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10852
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10853
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12535
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12536
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|oleB"
msgid "_Master"
msgstr "_Matrica"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:14363
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:14364
msgctxt "draw_notebookbar_groupedbar_compact|menub"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/notebookbar_single.ui:1395
-msgctxt "notebookbar_draw_single|ExtensionMenuButton"
-msgid "E_xtension"
-msgstr "Raz_širitev"
-
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/paranumberingtab.ui:30
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/paranumberingtab.ui:31
msgctxt "paranumberingtab|checkbuttonCB_NEW_START"
msgid "R_estart at this paragraph"
msgstr "P_onovno začni s tem odstavkom"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/paranumberingtab.ui:59
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/paranumberingtab.ui:60
msgctxt "paranumberingtab|checkbuttonCB_NUMBER_NEW_START"
msgid "S_tart with:"
msgstr "Zač_ni z:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/paranumberingtab.ui:84
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/paranumberingtab.ui:85
msgctxt "paranumberingtab|label1"
msgid "Paragraph Numbering"
msgstr "Oštevilčevanje odstavkov"
@@ -3677,57 +3672,57 @@ msgctxt "vectorize|extended_tip|preview"
msgid "Previews the converted image without applying the changes."
msgstr "Pokaže predogled pretvorjene slike brez izvajanja sprememb."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:125
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:126
msgctxt "vectorize|label2"
msgid "Number of colors:"
msgstr "Število barv:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:143
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:144
msgctxt "vectorize|extended_tip|colors"
msgid "Enter the number of colors to be displayed in the converted image. %PRODUCTNAME generates a polygon for each occurrence of a color in the image."
msgstr "Vnesite število prikazanih barv v pretvorjeni sliki. %PRODUCTNAME ustvari mnogokotnik za vsako pojavitev barve v sliki."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:156
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:157
msgctxt "vectorize|label3"
msgid "Point reduction:"
msgstr "Zmanjšanje števila točk:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:174
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:175
msgctxt "vectorize|extended_tip|points"
msgid "Removes color polygons that are smaller than the pixel value you enter."
msgstr "Odstrani barvne mnogokotnike, ki so manjši od v točkah izražene velikosti, ki jo vnesete."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:189
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:190
msgctxt "vectorize|tilesft"
msgid "Tile size:"
msgstr "Velikost ploščice:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:207
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:208
msgctxt "vectorize|extended_tip|tiles"
msgid "Enter the size of the rectangle for the background fill."
msgstr "Vnesite velikost pravokotnikov za polnilo ozadja."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:218
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:219
msgctxt "vectorize|fillholes"
msgid "_Fill holes"
msgstr "Zapol_ni luknje"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:227
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:228
msgctxt "vectorize|extended_tip|fillholes"
msgid "Fills the color gaps caused by applying a point reduction."
msgstr "Zapolni z barvo nepokrite luknje, kakršne lahko povzroči zmanjšanje števila točk."
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:256
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:258
msgctxt "vectorize|label5"
msgid "Source image:"
msgstr "Izvorna slika:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:270
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:272
msgctxt "vectorize|label6"
msgid "Vectorized image:"
msgstr "Vektorizirana slika:"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:369
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/vectorize.ui:371
msgctxt "vectorize|extended_tip|VectorizeDialog"
msgid "Converts the selected object to a polygon (a closed object bounded by straight lines)."
msgstr "Pretvori izbrani predmet v mnogokotnik (zaprt predmet, ki ga omejujejo ravne črte)."
@@ -3802,12 +3797,12 @@ msgctxt "annotationtagmenu|deleteall"
msgid "Delete _All Comments"
msgstr "Izbriši _vse komentarje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/clientboxfragment.ui:12
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/clientboxfragment.ui:13
msgctxt "clientboxfragment|STR_DEAUTHORISE_CLIENT"
msgid "Remove Client Authorization"
msgstr "Odstrani overitev odjemalca"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/clientboxfragment.ui:42
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/clientboxfragment.ui:43
msgctxt "clientboxfragment|STR_ENTER_PIN"
msgid "Enter PIN:"
msgstr "Vnesite PIN:"
@@ -3847,122 +3842,122 @@ msgctxt "customanimationeffecttab|prop_label1"
msgid "_Direction:"
msgstr "_Smer:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:113
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:114
msgctxt "customanimationeffecttab|smooth_start"
msgid "Accelerated start"
msgstr "Pospešen začetek"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:121
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:122
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|smooth_start"
msgid "Enable this option to assign a gradually increasing speed to the start of the effect."
msgstr "Potrdite to možnost, če želite dodeliti postopno naraščajočo hitrost začetku učinka animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:133
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:134
msgctxt "customanimationeffecttab|smooth_end"
msgid "Decelerated end"
msgstr "Upočasnjen konec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:141
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:142
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|smooth_end"
msgid "Enable this option to assign a gradually decreasing speed to the end of the effect."
msgstr "Potrdite to možnost, če želite dodeliti postopno pojemajočo hitrost koncu učinka animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:166
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:167
msgctxt "customanimationeffecttab|label3"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:203
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:205
msgctxt "customanimationeffecttab|aeffect_label"
msgid "A_fter animation:"
msgstr "Po anima_ciji:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:217
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:219
msgctxt "customanimationeffecttab|sound_label"
msgid "_Sound:"
msgstr "_Zvok:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:231
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:233
msgctxt "customanimationeffecttab|text_animation_label"
msgid "_Text animation:"
msgstr "Animacija _besedila:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:245
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:247
msgctxt "customanimationeffecttab|dim_color_label"
msgid "Di_m color:"
msgstr "Pre_krivna barva:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:268
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:270
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|sound_list"
msgid "Select a sound from the Gallery or select one of the special entries."
msgstr "Izberite zvok iz galerije ali izberite enega od posebnih vnosov."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:287
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:289
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|sound_preview"
msgid "Plays the selected sound file."
msgstr "Predvaja izbrano zvočno datoteko."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:318
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:320
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|dim_color_list"
msgid "Select the dim color."
msgstr "Izberite prekrivno barvo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:336
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:338
msgctxt "customanimationeffecttab|text_delay_label"
msgid "delay between characters"
msgstr "časovni zamik med znaki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:356
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:358
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|text_delay"
msgid "Specifies the percentage of delay between animations of words or letters."
msgstr "Določa odstotek časovnega zamika med animacijami besed ali črk."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:380
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:382
msgctxt "customanimationeffecttab|aeffect_list"
msgid "Don't dim"
msgstr "Ne prekrij"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:381
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:383
msgctxt "customanimationeffecttab|aeffect_list"
msgid "Dim with color"
msgstr "Prekrij z barvo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:382
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:384
msgctxt "customanimationeffecttab|aeffect_list"
msgid "Hide after animation"
msgstr "Skrij po animaciji"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:383
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:385
msgctxt "customanimationeffecttab|aeffect_list"
msgid "Hide on next animation"
msgstr "Skrij ob naslednji animaciji"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:387
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:389
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|aeffect_list"
msgid "Select a color to be shown after the animation ends, or select another after-effect from the list"
msgstr "Izberite barvo, ki bo prikazana po koncu animacije ali izberite drug učinek po koncu s seznama."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:403
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:405
msgctxt "customanimationeffecttab|text_animation_list"
msgid "All at once"
msgstr "Vse naenkrat"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:404
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:406
msgctxt "customanimationeffecttab|text_animation_list"
msgid "Word by word"
msgstr "Besedo za besedo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:405
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:407
msgctxt "customanimationeffecttab|text_animation_list"
msgid "Letter by letter"
msgstr "Črko za črko"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:409
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:411
msgctxt "customanimationeffecttab|extended_tip|text_animation_list"
msgid "Select the animation mode for the text of the current shape"
msgstr "Izberite način animacije za besedilo trenutnega lika."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:426
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationeffecttab.ui:428
msgctxt "customanimationeffecttab|label4"
msgid "Enhancement"
msgstr "Izboljšava"
@@ -4056,17 +4051,17 @@ msgctxt "customanimationproperties|CustomAnimationProperties"
msgid "Effect Options"
msgstr "Možnosti učinka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationproperties.ui:123
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationproperties.ui:124
msgctxt "customanimationproperties|effect"
msgid "Effect"
msgstr "Učinek"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationproperties.ui:169
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationproperties.ui:171
msgctxt "customanimationproperties|timing"
msgid "Timing"
msgstr "Časovna usklajenost"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationproperties.ui:216
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationproperties.ui:219
msgctxt "customanimationproperties|textanim"
msgid "Text Animation"
msgstr "Animacija besedila"
@@ -4121,297 +4116,297 @@ msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|move_down"
msgid "Click one of the buttons to move the selected animation effect up or down in the list."
msgstr "Kliknite enega od gumbov, da premaknete izbrani učinek animacije po seznamu navzgor ali navzdol."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:284
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:285
msgctxt "customanimationspanel|categorylabel"
msgid "Category:"
msgstr "Kategorija:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:298
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:299
msgctxt "customanimationspanel|effectlabel"
msgid "Effect:"
msgstr "Učinek:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:313
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:314
msgctxt "customanimationspanel|categorylb"
msgid "Entrance"
msgstr "Vstop"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:314
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:315
msgctxt "customanimationspanel|categorylb"
msgid "Emphasis"
msgstr "Poudarek"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:315
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:316
msgctxt "customanimationspanel|categorylb"
msgid "Exit"
msgstr "Izhod"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:316
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:317
msgctxt "customanimationspanel|categorylb"
msgid "Motion Paths"
msgstr "Poti gibanja"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:317
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:318
msgctxt "customanimationspanel|categorylb"
msgid "Misc Effects"
msgstr "Različni učinki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:321
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:322
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|categorylb"
msgid "Select an animation effect category."
msgstr "Izberite kategorijo učinkov animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:365
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:366
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|effect_list"
msgid "Select an animation effect."
msgstr "Izberite učinek animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:401
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:403
msgctxt "customanimationspanel|start_effect"
msgid "_Start:"
msgstr "_Začetek:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:415
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:417
msgctxt "customanimationspanel|effect_property"
msgid "_Direction:"
msgstr "_Smer:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:429
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:431
msgctxt "customanimationspanel|effect_duration"
msgid "D_uration:"
msgstr "_Trajanje:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:444
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:446
msgctxt "customanimationspanel|start_effect_list"
msgid "On click"
msgstr "Na klik"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:445
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:447
msgctxt "customanimationspanel|start_effect_list"
msgid "With previous"
msgstr "S prejšnjo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:446
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:448
msgctxt "customanimationspanel|start_effect_list"
msgid "After previous"
msgstr "Po prejšnji"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:450
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:452
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|start_effect_list"
msgid "Displays when the selected animation effect should be started."
msgstr "Pokaže, kdaj naj se izbrani učinek animacije prične."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:479
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:481
msgctxt "customanimationspanel|more_properties|tooltip_text"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:484
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:486
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|more_properties"
msgid "Specifies additional properties for the selected element in the Custom Animations pane."
msgstr "Določa dodatne lastnosti izbranega elementa v podoknu Animacije po meri."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:502
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:504
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|anim_duration"
msgid "Specifies the duration of the selected animation effect."
msgstr "Določa trajanje izbranega učinka animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:516
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:518
msgctxt "customanimationspanel|delay_label"
msgid "_Delay:"
msgstr "_Zakasnitev:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:534
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:536
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|delay_value"
msgid "The animation starts delayed by this amount of time."
msgstr "Animacija se prične z navedeno časovno zakasnitvijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:558
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:560
msgctxt "customanimationspanel|effect_label"
msgid "Effect"
msgstr "Učinek"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:596
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:598
msgctxt "customanimationspanel|auto_preview"
msgid "Automatic Preview"
msgstr "Samodejni predogled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:605
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:607
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|auto_preview"
msgid "Select to preview new or edited effects on the slide while you assign them."
msgstr "Izberite za predogled novih ali urejenih učinkov na prosojnici, medtem ko jih dodeljujete."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:617
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:619
msgctxt "customanimationspanel|play"
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:621
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:623
msgctxt "customanimationspanel|play|tooltip_text"
msgid "Preview Effect"
msgstr "Predogled učinka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:628
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:630
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|play"
msgid "Plays the selected animation effect in the preview."
msgstr "Predvaja izbrani učinek animacije v predogledu."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:655
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:657
msgctxt "customanimationspanel|box1_label"
msgid "Animation Deck"
msgstr "Podokno za animacijo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:668
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:670
msgctxt "customanimationspanel|custom_animation_list_label"
msgid "Animation List"
msgstr "Seznam animacije"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:687
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationspanel.ui:689
msgctxt "customanimationspanel|extended_tip|CustomAnimationsPanel"
msgid "Assigns effects to selected objects."
msgstr "Izbranim predmetom dodeli učinke."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:29
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:30
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_label"
msgid "_Group text:"
msgstr "_Združi besedilo:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:49
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:50
msgctxt "customanimationtexttab|extended_tip|auto_after_value"
msgid "Enter an additional delay in seconds to animate subsequent paragraphs."
msgstr "Vnesite dodaten časovni zamik v sekundah pred animacijo naslednjih odstavkov."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:60
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:61
msgctxt "customanimationtexttab|auto_after"
msgid "_Automatically after:"
msgstr "_Samodejno po:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:69
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:70
msgctxt "customanimationtexttab|extended_tip|auto_after"
msgid "If \"Group text - By 1st level paragraphs\" is selected, the paragraphs are animated one after the other."
msgstr "Če je izbrano »Združi besedilo – odstavkov 1. ravni«, bodo odstavki animirani eden za drugim."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:83
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:84
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_list"
msgid "As one object"
msgstr "kot en predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:84
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:85
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_list"
msgid "All paragraphs at once"
msgstr "vseh odstavkov naenkrat"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:85
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:86
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_list"
msgid "By 1st level paragraphs"
msgstr "odstavkov 1. ravni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:86
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:87
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_list"
msgid "By 2nd level paragraphs"
msgstr "odstavkov 2. ravni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:87
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:88
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_list"
msgid "By 3rd level paragraphs"
msgstr "odstavkov 3. ravni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:88
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:89
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_list"
msgid "By 4th level paragraphs"
msgstr "odstavkov 4. ravni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:89
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:90
msgctxt "customanimationtexttab|group_text_list"
msgid "By 5th level paragraphs"
msgstr "odstavkov 5. ravni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:93
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:94
msgctxt "customanimationtexttab|extended_tip|group_text_list"
msgid "Specifies how multiple paragraphs are animated"
msgstr "Določa animacijo več odstavkov."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:111
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:112
msgctxt "customanimationtexttab|animate_shape"
msgid "Animate attached _shape"
msgstr "Animiraj pripeti _lik"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:120
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:121
msgctxt "customanimationtexttab|extended_tip|animate_shape"
msgid "Deselect this box to animate only the text, not the shape."
msgstr "To polje ne sme biti izbrano, če želite animirati zgolj besedilo, ne pa tudi lika."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:132
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:133
msgctxt "customanimationtexttab|reverse_order"
msgid "_In reverse order"
msgstr "V _obratnem zaporedju"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:141
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtexttab.ui:142
msgctxt "customanimationtexttab|extended_tip|reverse_order"
msgid "Animates the paragraphs in reverse order."
msgstr "Animira odstavke v obratnem vrstnem redu."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:47
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:48
msgctxt "customanimationtimingtab|start_label"
msgid "_Start:"
msgstr "_Začetek:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:61
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:62
msgctxt "customanimationtimingtab|delay_label"
msgid "_Delay:"
msgstr "_Zakasnitev:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:75
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:76
msgctxt "customanimationtimingtab|duration_label"
msgid "D_uration:"
msgstr "_Trajanje:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:89
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:90
msgctxt "customanimationtimingtab|repeat_label"
msgid "_Repeat:"
msgstr "_Ponovi:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:106
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:107
msgctxt "customanimationtimingtab|start_list"
msgid "On click"
msgstr "Na klik"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:107
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:108
msgctxt "customanimationtimingtab|start_list"
msgid "With previous"
msgstr "S prejšnjo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:108
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:109
msgctxt "customanimationtimingtab|start_list"
msgid "After previous"
msgstr "Po prejšnji"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:135
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:136
msgctxt "customanimationtimingtab|anim_duration|tooltip_text"
msgid "Select the speed of the Animation."
msgstr "Izberite hitrost animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:161
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:162
msgctxt "customanimationtimingtab|rewind"
msgid "Rewind _when done playing"
msgstr "Previj p_o zaključenem predvajanju"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:183
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:184
msgctxt "customanimationtimingtab|label11"
msgid "Timing"
msgstr "Časovna usklajenost"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:216
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:217
msgctxt "customanimationtimingtab|rb_click_sequence"
msgid "_Animate as part of click sequence"
msgstr "_Animiraj kot del zaporedja klikov"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:238
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:239
msgctxt "customanimationtimingtab|rb_interactive"
msgid "Start _effect on click of:"
msgstr "Začni _učinek na klik:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:281
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/customanimationtimingtab.ui:282
msgctxt "customanimationtimingtab|label11"
msgid "Trigger"
msgstr "Sprožilec"
@@ -4496,47 +4491,47 @@ msgctxt "definecustomslideshow|extended_tip|customname"
msgid "Displays the name of the custom slide show. If you want, you can enter a new name."
msgstr "Prikaže ime projekcije po meri. Če želite, lahko vnesete novo ime."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:157
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:158
msgctxt "definecustomslideshow|label2"
msgid "_Existing slides:"
msgstr "_Obstoječe prosojnice:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:171
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:172
msgctxt "definecustomslideshow|label3"
msgid "_Selected slides:"
msgstr "_Izbrane prosojnice:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:215
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:216
msgctxt "definecustomslideshow|extended_tip|pages"
msgid "Lists all of the slides in the order in which they appear in the current document."
msgstr "Izpiše vse prosojnice v vrstnem redu, kot si sledijo v trenutnem dokumentu."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:260
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:261
msgctxt "definecustomslideshow|extended_tip|custompages"
msgid "Lists all of the slides in the custom slide show. If you want, you can change the order of the list by dragging the slides up or down."
msgstr "Izpiše vse prosojnice v projekciji po meri. Če želite, lahko spremenite vrstni red, če povlečete prosojnice navzgor ali navzdol."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:280
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:281
msgctxt "definecustomslideshow|add"
msgid ">>"
msgstr ">>"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:286
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:287
msgctxt "definecustomslideshow|extended_tip|add"
msgid "Adds an existing slide to the bottom of the Selected slides list. You need to select a slide in the Existing slides list before you can use this button."
msgstr "Doda obstoječo prosojnico na dno seznama Izbrane prosojnice. Preden lahko uporabite ta gumb, morate izbrati prosojnico v seznamu Obstoječe prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:298
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:299
msgctxt "definecustomslideshow|remove"
msgid "<<"
msgstr "<<"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:304
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:305
msgctxt "definecustomslideshow|extended_tip|remove"
msgid "Removes a slide from the Selected slides list. You need to choose a slide in the Selected slides list before you can use this button."
msgstr "Odstrani prosojnico s seznama Izbrane prosojnice. Preden lahko uporabite ta gumb, morate izbrati prosojnico v seznamu Izbrane prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:349
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/definecustomslideshow.ui:350
msgctxt "definecustomslideshow|extended_tip|DefineCustomSlideShow"
msgid "Creates a custom slide show."
msgstr "Ustvari projekcijo po meri."
@@ -4606,232 +4601,232 @@ msgctxt "dlgfield|extended_tip|EditFieldsDialog"
msgid "Edits the properties of an inserted field."
msgstr "Uredi lastnosti vstavljenega polja."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:93
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:96
msgctxt "dockinganimation|loopcount|tooltip_text"
msgid "Loop Count"
msgstr "Števec zanke"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:113
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:116
msgctxt "dockinganimation|loopcount"
msgid "Max."
msgstr "Največ"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:117
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:120
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|loopcount"
msgid "Sets the number of times that the animation is played."
msgstr "Nastavi število ponovitev predvajanja animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:130
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:133
msgctxt "dockinganimation|duration|tooltip_text"
msgid "Duration"
msgstr "Trajanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:135
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:138
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|duration"
msgid "Enter the number of seconds to display the current image. This option is only available if you select the Bitmap object option in the Animation group field."
msgstr "Vnesite število sekund, kolikor naj bo prikazana trenutna slika. Ta možnost je na voljo, če ste izbrali možnost Predmet bitne slike v polju Animacijska skupina."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:148
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:151
msgctxt "dockinganimation|numbitmap|tooltip_text"
msgid "Image Number"
msgstr "Številka slike"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:154
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:157
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|numbitmap"
msgid "Indicates the position of the current image in the animation sequence."
msgstr "Nakazuje položaj trenutne sličice v zaporedju animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:174
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:178
msgctxt "dockinganimation|first|tooltip_text"
msgid "First Image"
msgstr "Prva slika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:178
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:182
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|first"
msgid "Jumps to the first image in the animation sequence."
msgstr "Skoči na prvo sličico v zaporedju animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:192
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:196
msgctxt "dockinganimation|prev|tooltip_text"
msgid "Backwards"
msgstr "Nazaj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:196
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:200
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|prev"
msgid "Plays the animation backwards."
msgstr "Predvaja animacijo v nasprotni smeri."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:210
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:214
msgctxt "dockinganimation|stop|tooltip_text"
msgid "Stop"
msgstr "Ustavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:214
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:218
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|stop"
msgid "Stops playing the animation."
msgstr "Ustavi predvajanje animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:228
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:232
msgctxt "dockinganimation|next|tooltip_text"
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:232
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:236
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|next"
msgid "Plays the animation."
msgstr "Predvaja animacijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:246
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:250
msgctxt "dockinganimation|last|tooltip_text"
msgid "Last Image"
msgstr "Zadnja slika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:250
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:254
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|last"
msgid "Jumps to the last image in the animation sequence."
msgstr "Skoči na zadnjo sličico v animiranem zaporedju."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:308
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:313
msgctxt "dockinganimation|group"
msgid "Group object"
msgstr "Skupinski predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:318
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:323
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|group"
msgid "Assembles images into a single object so that they can be moved as a group. You can still edit individual objects by double-clicking the group in the slide."
msgstr "Združi sličice v en sam predmet, da jih lahko premikate kot skupino. Še vedno lahko urejate posamezne predmete z dvoklikom na skupino na prosojnici."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:329
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:334
msgctxt "dockinganimation|bitmap"
msgid "Bitmap object"
msgstr "Predmet bitne slike"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:339
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:344
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|bitmap"
msgid "Combines images into a single image."
msgstr "Združi sličice v eno sličico."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:356
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:362
msgctxt "dockinganimation|alignmentft"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:369
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:375
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Top Left"
msgstr "Levo zgoraj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:370
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:376
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:371
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:377
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Bottom Left"
msgstr "Levo spodaj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:372
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:378
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Top"
msgstr "Zgoraj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:373
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:379
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Centered"
msgstr "Na sredini"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:374
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:380
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:375
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:381
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Top Right"
msgstr "Desno zgoraj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:376
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:382
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:377
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:383
msgctxt "dockinganimation|alignment"
msgid "Bottom Right"
msgstr "Desno spodaj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:381
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:387
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|alignment"
msgid "Aligns the images in your animation."
msgstr "Poravna sličice v animaciji."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:404
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:410
msgctxt "dockinganimation|label1"
msgid "Animation Group"
msgstr "Animacijska skupina"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:446
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:454
msgctxt "dockinganimation|getone|tooltip_text"
msgid "Apply Object"
msgstr "Uporabi predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:450
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:458
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|getone"
msgid "Adds selected object(s) as a single image."
msgstr "Doda izbrane predmete kot eno sliko."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:464
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:472
msgctxt "dockinganimation|getall|tooltip_text"
msgid "Apply Objects Individually"
msgstr "Uporabi posamezne predmete"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:468
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:476
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|getall"
msgid "Adds an image for each selected object."
msgstr "Doda sliko za vsak izbrani predmet."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:494
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:503
msgctxt "dockinganimation|label3"
msgid "Number"
msgstr "Število"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:532
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:542
msgctxt "dockinganimation|delone|tooltip_text"
msgid "Delete Current Image"
msgstr "Izbriši trenutno sliko"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:536
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:546
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|delone"
msgid "Deletes current image from the animation sequence."
msgstr "Izbriše trenutno sličico iz zaporedja animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:550
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:560
msgctxt "dockinganimation|delall|tooltip_text"
msgid "Delete All Images"
msgstr "Izbriši vse slike"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:554
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:564
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|delall"
msgid "Deletes all of the images in the animation."
msgstr "Izbriše vse sličice animacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:577
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:587
msgctxt "dockinganimation|label2"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:618
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:628
msgctxt "dockinganimation|create"
msgid "Create"
msgstr "Ustvari"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:626
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:636
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|create"
msgid "Inserts the animation into the current slide."
msgstr "Vstavi animacijo na trenutno prosojnico."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:646
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/dockinganimation.ui:656
msgctxt "dockinganimation|extended_tip|DockingAnimation"
msgid "Creates a custom animation on the current slide."
msgstr "Ustvari animacijo po meri na trenutni prosojnici."
@@ -4921,17 +4916,17 @@ msgctxt "headerfooterdialog|extended_tip|apply"
msgid "Applies the current settings to the selected slides."
msgstr "Uporabi trenutne nastavitve na izbranih prosojnicah."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfooterdialog.ui:146
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfooterdialog.ui:147
msgctxt "headerfooterdialog|slides"
msgid "Slides"
msgstr "Prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfooterdialog.ui:192
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfooterdialog.ui:194
msgctxt "headerfooterdialog|notes"
msgid "Notes and Handouts"
msgstr "Opombe in izročki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfooterdialog.ui:219
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfooterdialog.ui:221
msgctxt "headerfooterdialog|extended_tip|HeaderFooterDialog"
msgid "Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides."
msgstr "Doda ali spremeni besedilo v ogradah na vrhu ali dnu prosojnic in matric prosojnic."
@@ -4981,172 +4976,172 @@ msgctxt "headerfootertab|extended_tip|datetime_value"
msgid "Displays the date and time that you enter in the text box."
msgstr "Prikaže datum in čas, ki ga vnesete v polje z besedilom."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:211
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:212
msgctxt "headerfootertab|rb_auto"
msgid "_Variable"
msgstr "_Spremenljivo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:224
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:225
msgctxt "headerfootertab|extended_tip|rb_auto"
msgid "Displays the date and time that the slide was created. Select a date format from the list."
msgstr "Prikaže datum in čas nastanka prosojnice. Obliko zapisa datuma lahko izberete s seznama."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:249
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:251
msgctxt "headerfootertab|extended_tip|language_list"
msgid "Select the language for the date and time format."
msgstr "Izberite jezik zapisa datuma in časa."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:262
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:264
msgctxt "headerfootertab|language_label"
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:278
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:280
msgctxt "headerfootertab|extended_tip|datetime_format_list"
msgid "Displays the date and time that the slide was created. Select a date format from the list."
msgstr "Prikaže datum in čas nastanka prosojnice. Obliko zapisa datuma lahko izberete s seznama."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:291
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:293
msgctxt "headerfootertab|language_label1"
msgid "_Format:"
msgstr "_Oblika:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:339
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:341
msgctxt "headerfootertab|footer_cb"
msgid "_Footer"
msgstr "_Noga"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:348
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:350
msgctxt "headerfootertab|extended_tip|footer_cb"
msgid "Adds the text that you enter in the Footer text box to the bottom of the slide."
msgstr "Doda besedilo, ki ga vnesete v polje Besedilo noge, na dno prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:373
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:375
msgctxt "headerfootertab|footer_label"
msgid "F_ooter text:"
msgstr "Besedilo n_oge:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:391
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:393
msgctxt "headerfootertab|extended_tip|footer_text"
msgid "Adds the text that you enter to the bottom of the slide."
msgstr "Doda besedilo, ki ga vnesete, na dno prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:422
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:424
msgctxt "headerfootertab|slide_number"
msgid "_Slide number"
msgstr "_Številka prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:431
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:433
msgctxt "headerfootertab|extended_tip|slide_number"
msgid "Adds the slide number or the page number."
msgstr "Doda številko prosojnice ali strani."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:449
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:451
msgctxt "headerfootertab|include_label"
msgid "Include on Slide"
msgstr "Vključi v prosojnico"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:469
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:471
msgctxt "headerfootertab|not_on_title"
msgid "Do _not show on the first slide"
msgstr "Ne _prikaži na prvi prosojnici"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:478
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:480
msgctxt "headerfootertab|extended_tip|not_on_title"
msgid "Does not display your specified information on the first slide of your presentation."
msgstr "Navedeni podatki na prvi prosojnici predstavitve ne bodo prikazani."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:494
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:496
msgctxt "headerfootertab|replacement_a"
msgid "_Page Number"
msgstr "Številka s_trani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:508
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/headerfootertab.ui:510
msgctxt "headerfootertab|replacement_b"
msgid "Include on page"
msgstr "Vključi na strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:36
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:37
msgctxt "impressprinteroptions|label2"
msgid "Type:"
msgstr "Vrsta:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:50
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:51
msgctxt "impressprinteroptions|label7"
msgid "Slides per page:"
msgstr "Prosojnic na stran:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:64
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:65
msgctxt "impressprinteroptions|label1"
msgid "Order:"
msgstr "Zaporedje:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:111
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:112
msgctxt "impressprinteroptions|label3"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:144
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:145
msgctxt "impressprinteroptions|printname"
msgid "Slide name"
msgstr "Ime prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:160
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:161
msgctxt "impressprinteroptions|printdatetime"
msgid "Date and time"
msgstr "Datum in čas"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:176
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:177
msgctxt "impressprinteroptions|printhidden"
msgid "Hidden pages"
msgstr "Skrite strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:198
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:199
msgctxt "impressprinteroptions|label4"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:231
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:232
msgctxt "impressprinteroptions|originalcolors"
msgid "Original colors"
msgstr "Izvirne barve"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:248
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:249
msgctxt "impressprinteroptions|grayscale"
msgid "Grayscale"
msgstr "Sivine"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:266
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:267
msgctxt "impressprinteroptions|blackandwhite"
msgid "Black & white"
msgstr "Črno-belo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:290
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:291
msgctxt "impressprinteroptions|label5"
msgid "Color"
msgstr "Barva"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:323
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:324
msgctxt "impressprinteroptions|originalsize"
msgid "Original size"
msgstr "Izvirna velikost"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:340
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:341
msgctxt "impressprinteroptions|fittoprintable"
msgid "Fit to printable page"
msgstr "Prilagodi natisljivi strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:358
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:359
msgctxt "impressprinteroptions|distributeonmultiple"
msgid "Distribute on multiple sheets of paper"
msgstr "Porazdeli na več listov"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:376
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:377
msgctxt "impressprinteroptions|tilesheet"
msgid "Tile sheet of paper with repeated slides"
msgstr "Po listu razpostavi ponovljene prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:400
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:401
msgctxt "impressprinteroptions|label6"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
@@ -5176,87 +5171,87 @@ msgctxt "interactiondialog|InteractionDialog"
msgid "Interaction"
msgstr "Interakcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:66
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:68
msgctxt "interactionpage|label2"
msgid "Action at mouse click:"
msgstr "Dejanje na klik miške:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:82
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:84
msgctxt "interactionpage|extended_tip|listbox"
msgid "Specifies the action that will run when you click the selected object during a slide show."
msgstr "Določa dejanje, ki se bo izvedlo, ko kliknete na izbrani predmet med projekcijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:95
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:97
msgctxt "interactionpage|fttree"
msgid "Target:"
msgstr "Cilj:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:154
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:156
msgctxt "interactionpage|extended_tip|tree"
msgid "Lists the slides and the objects that you can target."
msgstr "Izpiše prosojnice in predmete, katere lahko ciljate."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:207
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:209
msgctxt "interactionpage|extended_tip|treedoc"
msgid "Opens and displays a file during a slide show. If you select a %PRODUCTNAME file as the target document, you can also specify the page that will open."
msgstr "Odpre in prikaže datoteko med projekcijo. Če kot ciljni dokument izberete datoteko %PRODUCTNAME, lahko določite tudi, na kateri strani se bo odprla."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:274
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:276
msgctxt "interactionpage|label1"
msgid "Interaction"
msgstr "Interakcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:314
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:317
msgctxt "interactionpage|browse"
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:321
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:324
msgctxt "interactionpage|extended_tip|browse"
msgid "Locate the file you want to open."
msgstr "Poiščite datoteko, ki jo želite odpreti."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:333
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:336
msgctxt "interactionpage|find"
msgid "_Find"
msgstr "_Najdi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:340
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:343
msgctxt "interactionpage|extended_tip|find"
msgid "Searches for the specified slide or object."
msgstr "Poišče navedeno prosojnico ali predmet."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:370
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:373
msgctxt "interactionpage|sound-atkobject"
msgid "Path Name"
msgstr "Ime poti"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:371
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:374
msgctxt "interactionpage|extended_tip|sound"
msgid "Enter a path to the audio file you want to open, or click Browse to locate the file."
msgstr "Vnesite pot do zvočne datoteke, ki jo želite odpreti, ali kliknite Prebrskaj za iskanje datoteke."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:389
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:392
msgctxt "interactionpage|extended_tip|bookmark"
msgid "Enter the name of the slide or the object that you want to look for."
msgstr "Vnesite ime prosojnice ali predmeta, ki ga želite poiskati."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:407
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:410
msgctxt "interactionpage|extended_tip|document"
msgid "Enter a path to the file you want to open, or click Browse to locate the file."
msgstr "Vnesite pot do datoteke, ki jo želite odpreti ali kliknite Prebrskaj za iskanje datoteke."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:425
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:428
msgctxt "interactionpage|extended_tip|program"
msgid "Enter a path to the program you want to start, or click Browse to locate the program."
msgstr "Vnesite pot do programa, ki ga želite zagnati, ali kliknite Prebrskaj za iskanje programa."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:443
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:446
msgctxt "interactionpage|extended_tip|macro"
msgid "Enter a path to the macro you want to run, or click Browse to locate the macro."
msgstr "Vnesite pot do makra, ki ga želite zagnati, ali kliknite Prebrskaj za iskanje makra."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:480
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/interactionpage.ui:483
msgctxt "interactionpage|extended_tip|InteractionPage"
msgid "Defines how the selected object behaves when you click on it during a slide show."
msgstr "Določa, kako se vede izbrani predmet, ko kliknete nanj med projekcijo."
@@ -5376,474 +5371,474 @@ msgctxt "navigatorpanel|STR_DRAGTYPE_EMBEDDED"
msgid "Insert as Copy"
msgstr "Vstavi kot kopijo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:63
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:65
msgctxt "navigatorpanel|documents|tooltip_text"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:66
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:68
msgctxt "navigatorpanel|documents-atkobject"
msgid "Active Window"
msgstr "Aktivno okno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:67
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:69
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|documents"
msgid "Lists available %PRODUCTNAME files."
msgstr "Izpiše datoteke %PRODUCTNAME, ki so na voljo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:118
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:120
msgctxt "navigatorpanel|STR_OBJECTS_TREE"
msgid "Page Tree"
msgstr "Drevo strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:119
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:121
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|tree"
msgid "Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide."
msgstr "Izpiše prosojnice, ki so na voljo. Prosojnica je aktivna, če nanjo dvakrat kliknete."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:141
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:143
msgctxt "navigatorpanel|first|tooltip_text"
msgid "First Slide"
msgstr "Prva prosojnica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:145
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:147
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|first"
msgid "Jumps to the first page."
msgstr "Skoči na prvo stran."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:158
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:160
msgctxt "navigatorpanel|previous|tooltip_text"
msgid "Previous Slide"
msgstr "Prejšnja prosojnica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:162
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:164
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|previous"
msgid "Moves back one page."
msgstr "Pomakne nazaj za eno stran."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:175
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:177
msgctxt "navigatorpanel|next|tooltip_text"
msgid "Next Slide"
msgstr "Naslednja prosojnica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:179
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:181
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|next"
msgid "Move forward one page."
msgstr "Pomakne naprej za eno stran."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:192
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:194
msgctxt "navigatorpanel|last|tooltip_text"
msgid "Last Slide"
msgstr "Zadnja prosojnica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:196
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:198
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|last"
msgid "Jumps to the last page."
msgstr "Skoči na zadnjo stran."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:221
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:223
msgctxt "navigatorpanel|dragmode|tooltip_text"
msgid "Drag Mode"
msgstr "Vlečni način"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:225
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:227
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|dragmode"
msgid "Drag and drop slides and named objects into the active slide."
msgstr "Povlecite in spustite prosojnice in poimenovane predmete na aktivno prosojnico."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:238
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:240
msgctxt "navigatorpanel|shapes|tooltip_text"
msgid "Show Shapes"
msgstr "Pokaži like"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:242
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:244
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|shapes"
msgid "In the submenu you can choose to display a list of all shapes or only the named shapes. Use drag-and-drop in the list to reorder the shapes. When you set the focus to a slide and press the Tab key, the next shape in the defined order is selected."
msgstr "V podmeniju lahko izberete prikaz seznama vseh likov ali le poimenovanih likov. Uporabite povleci in spusti, da v seznamu prerazvrstite like. Ko usmerite pozornost na prosojnico in pritisnete tabulatorko, je izbran naslednji lik iz določenega zaporedja."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:265
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:267
msgctxt "navigatorpanel|extended_tip|NavigatorPanel"
msgid "Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files."
msgstr "Odpre Krmarja, s katerim lahko hitro skočite na druge prosojnice ali se pomikate med odprtimi datotekami."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:276
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:278
msgctxt "navigatorpanel|STR_NAVIGATOR_SHOW_NAMED_SHAPES"
msgid "Named shapes"
msgstr "Poimenovani liki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:285
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/navigatorpanel.ui:287
msgctxt "navigatorpanel|STR_NAVIGATOR_SHOW_ALL_SHAPES"
msgid "All shapes"
msgstr "Vsi liki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:3200
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:3201
msgctxt "impressnotebookbar|FileLabel"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:3220
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:3221
msgctxt "impressnotebookbar|HelpMenuButton"
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:3277
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:3278
msgctxt "impressnotebookbar|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:4828
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:4848
msgctxt "impressnotebookbar|HomeMenuButton"
msgid "_Home"
msgstr "_Osnovno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:4930
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:4950
msgctxt "impressnotebookbar|HomeLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:5545
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:5565
msgctxt "impressnotebookbar|FieldMenuButton"
msgid "Fiel_d"
msgstr "Pol_je"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:6104
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:6124
msgctxt "impressnotebookbar|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:6210
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:6230
msgctxt "impressnotebookbar|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7003
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7023
msgctxt "impressnotebookbar|SlideMenuButton"
msgid "_Layout"
msgstr "_Postavitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7089
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7109
msgctxt "impressnotebookbar|LayoutLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7563
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7583
msgctxt "impressnotebookbar|SlideShowMenuButton"
msgid "_Slide Show"
msgstr "Proje_kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7648
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:7668
msgctxt "impressnotebookbar|ReferencesLabel"
msgid "~Slide Show"
msgstr "Proje~kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:8196
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:8216
msgctxt "impressnotebookbar|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:8280
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:8300
msgctxt "impressnotebookbar|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:9531
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:9551
msgctxt "impressnotebookbar|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:9617
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:9637
msgctxt "impressnotebookbar|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pog~led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:10539
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:10559
msgctxt "impressnotebookbar|TableMenuButton"
msgid "_Table"
msgstr "_Tabela"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:10624
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:10644
msgctxt "impressnotebookbar|TableLabel"
msgid "~Table"
msgstr "~Tabela"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:11166
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:12367
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:14238
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:11186
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:12386
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:14258
msgctxt "impressnotebookbar|ConvertMenuButton"
msgid "Convert"
msgstr "Pretvori"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:11764
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:11783
msgctxt "impressnotebookbar|GraphicMenuButton"
msgid "Ima_ge"
msgstr "_Slika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:11876
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:11895
msgctxt "impressnotebookbar|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "~Slika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:13634
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:13654
msgctxt "impressnotebookbar|DrawMenuButton"
msgid "_Draw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:13744
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:13764
msgctxt "impressnotebookbar|DrawLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:14603
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:14624
msgctxt "impressnotebookbar|ObjectMenuButton"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:14713
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:14734
msgctxt "impressnotebookbar|ObjectLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:15228
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:15250
msgctxt "impressnotebookbar|MediaMenuButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:15335
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:15357
msgctxt "impressnotebookbar|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:16170
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:16192
msgctxt "impressnotebookbar|FormMenuButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:16255
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:16277
msgctxt "ImpressNotebookbar|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:17067
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:17089
msgctxt "impressnotebookbar|FormMenuButton"
msgid "_Master"
msgstr "_Matrica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:17152
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:17174
msgctxt "ImpressNotebookbar|MasterLabel"
msgid "~Master"
msgstr "~Matrica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:17980
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:18002
msgctxt "ImpressNotebookbar|FormMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:18065
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:18087
msgctxt "ImpressNotebookbar|View2Label"
msgid "~Outline"
msgstr "Ori~s"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:18878
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:18901
msgctxt "impressnotebookbar|FormMenuButton"
msgid "3_d"
msgstr "3_D"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:18988
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:19011
msgctxt "impressnotebookbar|FormLabel"
msgid "3~d"
msgstr "3~D"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:19045
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:19068
msgctxt "impressnotebookbar|FormMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:19119
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:19142
msgctxt "impressnotebookbar|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:20115
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:20138
msgctxt "impressnotebookbar|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:20200
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar.ui:20223
msgctxt "impressnotebookbar|DevLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:3266
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:3267
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FileMenuButton"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:3316
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:3317
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FileLabel"
msgid "~File"
msgstr "~Datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:4733
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:4734
msgctxt "notebookbar_impress_compact|HomeMenuButton"
msgid "_Home"
msgstr "_Osnovno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:4785
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:4786
msgctxt "notebookbar_impress_compact|HomeLabel"
msgid "~Home"
msgstr "~Osnovno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:5359
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:5360
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FieldMenuButton"
msgid "Fiel_d"
msgstr "Pol_je"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:5916
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:5917
msgctxt "notebookbar_impress_compact|InsertMenuButton"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:5967
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:5968
msgctxt "notebookbar_impress_compact|InsertLabel"
msgid "~Insert"
msgstr "~Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:6771
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:6772
msgctxt "notebookbar_impress_compact|LayoutMenuButton"
msgid "Layout"
msgstr "Postavitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:6823
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:6824
msgctxt "notebookbar_impress_compact|LayoutLabel"
msgid "~Layout"
msgstr "~Postavitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:7350
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:7351
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ReviewMenuButton"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:7402
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:7403
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ReviewLabel"
msgid "~Review"
msgstr "P~regled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:7951
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:7952
msgctxt "notebookbar_impress_compact|LayoutMenuButton"
msgid "_Slide Show"
msgstr "Proje_kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:8003
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:8004
msgctxt "notebookbar_impress_compact|LayoutLabel"
msgid "~Slide Show"
msgstr "Proje~kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:8854
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:8855
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ViewMenuButton"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:8906
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:8907
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ViewLabel"
msgid "~View"
msgstr "Pog~led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:10649
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:10650
msgctxt "notebookbar_impress_compact|TableMenuButton"
msgid "T_able"
msgstr "_Tabela"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:10700
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:10701
msgctxt "notebookbar_impress_compact|TableLabel"
msgid "~Table"
msgstr "~Tabela"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:12125
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:12126
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ImageMenuButton"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:12180
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:12181
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ImageLabel"
msgid "Ima~ge"
msgstr "Sli~ka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:14011
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:14012
msgctxt "notebookbar_impress_compact|DrawMenuButton"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:14063
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:14064
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ShapeLabel"
msgid "~Draw"
msgstr "Ri~sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:15089
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:15090
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ObjectMenuButton"
msgid "Object"
msgstr "Predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:15141
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:15142
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FrameLabel"
msgid "~Object"
msgstr "~Predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:16316
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:16317
msgctxt "notebookbar_impress_compact|MediaButton"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:16367
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:16368
msgctxt "notebookbar_impress_compact|MediaLabel"
msgid "~Media"
msgstr "~Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:17645
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:17646
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:17697
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:17698
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FormLabel"
msgid "Fo~rm"
msgstr "O~brazec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:18466
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:18467
msgctxt "notebookbar_impress_compact|PrintPreviewButton"
msgid "_Master"
msgstr "_Matrica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:18518
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:18519
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FormLabel"
msgid "~Master"
msgstr "~Matrica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19505
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19506
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FormButton"
msgid "3_d"
msgstr "3_D"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19557
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19558
msgctxt "notebookbar_impress_compact|FormLabel"
msgid "3~d"
msgstr "3~D"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19637
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19638
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19695
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:19696
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ExtensionLabel"
msgid "E~xtension"
msgstr "Raz~širitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:20728
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:20729
msgctxt "notebookbar_impress_compact|ToolsMenuButton"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:20780
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_compact.ui:20781
msgctxt "notebookbar_impress_compact|DevLabel"
msgid "~Tools"
msgstr "O~rodja"
@@ -5858,351 +5853,351 @@ msgctxt "impress_notebookbar_groupedbar_compact|MenubarView"
msgid "Menubar"
msgstr "Menijska vrstica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3089
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3090
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|fileb"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3200
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3201
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|editb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3330
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4549
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3331
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4550
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|reviewb"
msgid "S_lide"
msgstr "Prosoj_nica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3492
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12750
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3493
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12751
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|draw"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3935
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7701
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9618
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10741
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11420
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12311
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13276
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:3936
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7702
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9619
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10742
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11421
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12312
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13277
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|insertText"
msgid "_Snap"
msgstr "_Pripni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4075
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6836
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13140
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4076
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6837
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13141
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|insertText"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4189
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13416
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4190
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13417
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|reviewb"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4314
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5380
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13541
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4315
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5381
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13542
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|viewT"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4413
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4414
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ExtensionMenuButton"
msgid "E_xtension"
msgstr "Raz_širitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4704
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5548
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4705
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5549
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|formatt"
msgid "F_ont"
msgstr "P_isava"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4939
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5759
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:4940
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:5760
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|paragrapht"
msgid "_Paragraph"
msgstr "_Odstavek"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6037
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6038
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|rowscolumnst"
msgid "_Table"
msgstr "_Tabela"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6711
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6712
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|calculatet"
msgid "_Calc"
msgstr "_Calc"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6985
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11595
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:6986
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11596
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|editdrawb"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7423
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9340
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10463
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11141
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12033
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7424
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9341
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10464
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:11142
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12034
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|ArrangeButton"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7891
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:7892
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|draw"
msgid "_Shape"
msgstr "_Lik"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8166
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12451
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8167
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12452
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|viewDrawb"
msgid "Grou_p"
msgstr "_Združi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8411
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8412
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|3Db"
msgid "3_D"
msgstr "3_D"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8645
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8646
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Fontwork"
msgstr "Sta_vec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8759
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8760
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|GridButton"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8899
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:8900
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Image"
msgstr "Sl_ika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9736
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:9737
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|GridB"
msgid "Fi_lter"
msgstr "_Filtriraj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10025
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10026
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10906
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:10907
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|graphicB"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12589
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:12590
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|oleB"
msgid "_Master"
msgstr "_Matrica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13679
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:13680
msgctxt "impress_notebookbar_groupedbar_compact|FormButton"
msgid "Fo_rm"
msgstr "O_brazec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:14441
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_compact.ui:14442
msgctxt "notebookbar_groupedbar_compact|menub"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:2969
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:2970
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|menub"
msgid "_Menu"
msgstr "_Meni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3022
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3023
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|toolsb"
msgid "_Tools"
msgstr "O_rodja"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3077
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3078
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|helpb"
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3185
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3186
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|fileb"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3423
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3424
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|editb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3583
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3584
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|slideshowb"
msgid "_Slide Show"
msgstr "Proje_kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3781
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3782
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|paragraphstylet"
msgid "S_lide"
msgstr "Prosoj_nica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3933
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:3934
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|insertText"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4283
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4284
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|draw"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4471
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4472
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|reviewb"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4621
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4622
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewb"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4913
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8556
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9836
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11277
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12548
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:4914
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8557
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9837
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11278
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12549
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|arrangedrawb"
msgid "_Arrange"
msgstr "_Razporedi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5072
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5073
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|slideshowt"
msgid "_Slide Show"
msgstr "Proje_kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5325
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6607
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5326
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6608
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|formatd"
msgid "F_ormat"
msgstr "O_blika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5650
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6932
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5651
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6933
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|paragraphTextb"
msgid "_Paragraph"
msgstr "_Odstavek"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5897
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:5898
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|insertTextt"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6063
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6064
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewt"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6213
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6214
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|reviewp"
msgid "_Review"
msgstr "P_regled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6354
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:6355
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|slideshowtt"
msgid "_Slide Show"
msgstr "Proje_kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7112
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7113
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|tabled"
msgid "T_able"
msgstr "T_abela"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7381
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7382
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|rowscolumnst"
msgid "R_ows"
msgstr "Vrst_ice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7505
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7506
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|calculatet"
msgid "_Calc"
msgstr "_Calc"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7845
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:7846
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|drawb"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8140
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8141
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|editdrawb"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8711
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9991
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11432
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8712
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9992
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11433
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|GridDrawB"
msgid "_Grid"
msgstr "_Mreža"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8857
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:8858
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewDrawb"
msgid "Grou_p"
msgstr "_Združi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9000
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9001
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|3Db"
msgid "3_D"
msgstr "3_D"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9263
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9264
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|graphicB"
msgid "_Graphic"
msgstr "_Grafika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9433
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:9434
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|colorb"
msgid "C_olor"
msgstr "B_arva"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10398
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10399
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|media"
msgid "_Media"
msgstr "_Medijska datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10577
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10578
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|slideshowOLE"
msgid "_Slide Show"
msgstr "Proje_kcija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10861
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:10862
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|editdrawb"
msgid "F_rame"
msgstr "O_kvir"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11582
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11583
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|viewtOLE"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11746
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11747
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|oleB"
msgid "_Master Page"
msgstr "_Glavna stran"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11985
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:11986
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|insertTextm"
msgid "_Insert"
msgstr "_Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12218
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12219
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|drawm"
msgid "D_raw"
msgstr "Ri_sanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12714
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groupedbar_full.ui:12715
msgctxt "notebookbar_groupedbar_full|masterviewm"
msgid "_View"
msgstr "Pog_led"
@@ -6292,327 +6287,322 @@ msgctxt "notebookbar_groups|shapestyletitle2"
msgid "Title 2"
msgstr "Naslov 2"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:494
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:495
msgctxt "notebookbar_groups|filegrouplabel"
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:650
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:651
msgctxt "notebookbar_groups|clipboardgrouplabel"
msgid "Clipboard"
msgstr "Odložišče"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:696
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:697
msgctxt "notebookbar_groups|shapestyleb"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:831
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:832
msgctxt "notebookbar_groups|growb"
msgid " "
msgstr " "
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:854
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:855
msgctxt "notebookbar_groups|shrinkb"
msgid " "
msgstr " "
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1188
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1189
msgctxt "notebookbar_groups|formatgrouplabel"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1238
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1239
msgctxt "notebookbar_groups|startshowb"
msgid "Start"
msgstr "Začetek"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1263
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1264
msgctxt "notebookbar_groups|masterb"
msgid "Master"
msgstr "Matrica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1282
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1283
msgctxt "notebookbar_groups|layoutb"
msgid "Layout"
msgstr "Postavitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1313
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1314
msgctxt "notebookbar_groups|animationb"
msgid "Animation"
msgstr "Animacija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1331
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1332
msgctxt "notebookbar_groups|transitionb"
msgid "Transition"
msgstr "Prehodi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1378
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1379
msgctxt "notebookbar_groups|slidegrouplabel"
msgid "Slide"
msgstr "Prosojnica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1452
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1453
msgctxt "notebookbar_groups|shapesb"
msgid "Shapes"
msgstr "Liki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1468
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1469
msgctxt "notebookbar_groups|linksb"
msgid "Links"
msgstr "Povezave"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1580
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1581
msgctxt "notebookbar_groups|insertgrouplabel"
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1616
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1617
msgctxt "notebookbar_groups|imagestyleb"
msgid "Style"
msgstr "Slog"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1657
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1658
msgctxt "notebookbar_groups|resetb"
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1703
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1704
msgctxt "notebookbar_groups|wrapb"
msgid "Wrap"
msgstr "Oblivanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1719
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1720
msgctxt "notebookbar_groups|lockb"
msgid "Lock"
msgstr "Zaklenjeno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1764
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1765
msgctxt "notebookbar_groups|imagegrouplabel"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1820
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1821
msgctxt "notebookbar_groups|wrapoff"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1829
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1830
msgctxt "notebookbar_groups|wrapideal"
msgid "Optimal"
msgstr "Optimalno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1838
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1839
msgctxt "notebookbar_groups|wrapon"
msgid "Parallel"
msgstr "Vzporedno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1847
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1848
msgctxt "notebookbar_groups|wrapleft"
msgid "Before"
msgstr "Pred"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1856
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1857
msgctxt "notebookbar_groups|wrapright"
msgid "After"
msgstr "Za"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1865
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1866
msgctxt "notebookbar_groups|wrapthrough"
msgid "Through"
msgstr "Skozi"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1880
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1881
msgctxt "notebookbar_groups|wrapcontour"
msgid "Contour"
msgstr "Obris"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1889
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_groups.ui:1890
msgctxt "notebookbar_groups|contourdialog"
msgid "Edit Contour"
msgstr "Uredi obris"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/notebookbar_single.ui:1047
-msgctxt "notebookbar_impress_single|ExtensionMenuButton"
-msgid "E_xtension"
-msgstr "Raz_širitev"
-
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:59
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:61
msgctxt "optimpressgeneralpage|startwithwizard"
msgid "Start with _Template Selection"
msgstr "Začni z izborom pre_dloge"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:68
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:70
msgctxt "extended_tip|startwithwizard"
msgid "Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation."
msgstr "Določa, ali naj se ob odpiranju predstavitve z Datoteka – Nov – Predstavitev aktivira okno Izberite predlogo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:85
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:87
msgctxt "optimpressgeneralpage|newdoclbl"
msgid "New Document"
msgstr "Nov dokument"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:118
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:121
msgctxt "optimpressgeneralpage|qickedit"
msgid "Allow quick editing"
msgstr "Dovoli hitro urejanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:127
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:130
msgctxt "extended_tip|qickedit"
msgid "If on, you can edit text immediately after clicking a text object. If off, you must double-click to edit text."
msgstr "Če je vključeno, lahko besedilo urejate takoj po kliku besedilnega predmeta. Če je izključeno, morate besedilo dvoklikniti, da ga lahko uredite."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:138
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:141
msgctxt "optimpressgeneralpage|textselected"
msgid "Only text area selectable"
msgstr "Izbor možen samo v območju besedila"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:148
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:151
msgctxt "extended_tip|textselected"
msgid "Specifies whether to select a text box by clicking the text."
msgstr "Določa, ali naj bo s klikanjem besedila izbrano besedilno polje."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:165
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:168
msgctxt "optimpressgeneralpage|label2"
msgid "Text Objects"
msgstr "Predmeti besedila"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:199
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:203
msgctxt "optimpressgeneralpage|copywhenmove"
msgid "Copy when moving"
msgstr "Pri premikanju naredi kopijo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:208
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:212
msgctxt "extended_tip|copywhenmove"
msgid "If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the Ctrl key."
-msgstr "Določa, ali naj se samodejno ustvari kopija, ko premaknete predmet, medtem ko držite pritisnjeno krmilko (na sistemih macOS tipko Cmd)."
+msgstr "Če je možnost potrjena, se samodejno ustvari kopija, ko premaknete predmet, ko držite pritisnjeno krmilko (na sistemih macOS tipko Cmd)."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:226
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:231
msgctxt "optimpressgeneralpage|label6"
msgid "Unit of _measurement:"
msgstr "_Merska enota:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:243
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:248
msgctxt "extended_tip|units"
msgid "Determines the Unit of measurement for presentations."
msgstr "Določa mersko enoto za predstavitve."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:268
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:274
msgctxt "optimpressgeneralpage|tapstoplabel"
msgid "Ta_b stops:"
msgstr "Ta_bulatorska mesta:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:289
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:295
msgctxt "extended_tip|metricFields"
msgid "Defines the spacing between tab stops."
msgstr "Določa razmik med tabulatorskimi mesti."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:306
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:312
msgctxt "optimpressgeneralpage|objalwymov"
msgid "Objects always moveable"
msgstr "Predmeti so vedno premični"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:315
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:321
msgctxt "extended_tip|objalwymov"
msgid "Specifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled. If Object always moveable is not marked, the Rotate tool can only be used to rotate an object."
msgstr "Določa, ali želite premakniti predmet z omogočenim orodjem Zasukaj. Če možnost Predmeti so vedno premični ni označena, lahko orodje Zasukaj uporabite le za sukanje predmeta."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:326
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:332
msgctxt "optimpressgeneralpage|distortcb"
msgid "Do not distort objects in curve"
msgstr "Ne popači predmetov na krivulji"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:342
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:348
msgctxt "optimpressgeneralpage|backgroundback"
msgid "Use background cache"
msgstr "Uporabljaj predpomnilnik v ozadju"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:351
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:357
msgctxt "extended_tip|backgroundback"
msgid "Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide."
msgstr "Določa, ali naj se za prikazovanje predmetov na matrici prosojnice uporabi predpomnilnik."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:369
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:375
msgctxt "optimpressgeneralpage|label4"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:406
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:413
msgctxt "optimpressgeneralpage|label8"
msgid "_Drawing scale:"
msgstr "Merilo _risanja:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:420
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:427
msgctxt "optimpressgeneralpage|widthlbl"
msgid "Page _width:"
msgstr "_Širini strani:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:434
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:441
msgctxt "optimpressgeneralpage|heightlbl"
msgid "Page _height:"
msgstr "_Višini strani:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:535
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:542
msgctxt "extended_tip|scaleBox"
msgid "Determines the drawing scale on the rulers."
msgstr "Določa merilo risanja na ravnilih."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:558
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:565
msgctxt "optimpressgeneralpage|label5"
msgid "Scale"
msgstr "Merilo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:591
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:599
msgctxt "optimpressgeneralpage|printermetrics"
msgid "Us_e printer metrics for document formatting"
msgstr "Za oblikovanje dokumenta _uporabi metriko tiskalnika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:600
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:608
msgctxt "extended_tip|printermetrics"
msgid "Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing."
msgstr "Določa, da je metrika tiskalnika uporabljena za tiskanje in tudi za oblikovanje prikaza na ekranu. Če to polje ni potrjeno, potem bo za prikaz na zaslonu in za tiskanje uporabljena postavitev, ki ni odvisna od tiskalnika."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:611
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:619
msgctxt "optimpressgeneralpage|cbCompatibility"
msgid "Add _spacing between paragraphs and tables"
msgstr "Dodaj _razmike med odstavke in tabele"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:620
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:628
msgctxt "extended_tip|cbCompatibility"
msgid "Specifies that %PRODUCTNAME Impress calculates the paragraph spacing exactly like Microsoft PowerPoint."
msgstr "Določa, da %PRODUCTNAME Impress izračuna razmik med odstavki in tabelami natanko tako kot Microsoft PowerPoint."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:637
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:645
msgctxt "optimpressgeneralpage|label1"
msgid "Compatibility"
msgstr "Združljivost"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:672
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:681
msgctxt "optimpressgeneralpage|enremotcont"
msgid "Enable remote control"
msgstr "Omogoči daljinsko upravljanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:681
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:690
msgctxt "extended_tip|enremotcont"
msgid "Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running."
msgstr "Določa, da želite omogočiti daljinsko upravljanje prek vmesnika Bluetooth, ko je Impress zagnan."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:692
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:701
msgctxt "optimpressgeneralpage|enprsntcons"
msgid "Enable Presenter Console"
msgstr "Omogoči Upravljalni zaslon govorca"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:701
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:710
msgctxt "extended_tip|enprsntcons"
msgid "Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows."
msgstr "Določa, da želite omogočiti Upravljalni zaslon govorca med projekcijami."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:718
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:727
msgctxt "optimpressgeneralpage|label7"
msgid "Presentation"
msgstr "Predstavitev"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:735
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:744
msgctxt "extended_tip|OptSavePage"
msgid "Defines the general options for drawing or presentation documents."
msgstr "Določa splošne možnosti za dokumente z risbami ali predstavitvami."
@@ -6692,402 +6682,402 @@ msgctxt "presentationdialog|PresentationDialog"
msgid "Slide Show Settings"
msgstr "Nastavitve projekcije"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:115
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:118
msgctxt "presentationdialog|from"
msgid "_From:"
msgstr "_Od:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:128
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:131
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|from"
msgid "Enter the number of the start slide."
msgstr "Vnesite številko začetne prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:147
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:150
msgctxt "presentationdialog|from_cb-atkobject"
msgid "Starting slide"
msgstr "Začetna prosojnica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:148
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:151
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|from_cb"
msgid "Enter the number of the start slide."
msgstr "Vnesite številko začetne prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:165
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:168
msgctxt "presentationdialog|allslides"
msgid "All _slides"
msgstr "Vse proso_jnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:175
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:178
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|allslides"
msgid "Includes all of the slides in your slide show."
msgstr "Vključuje vse prosojnice iz vaše projekcije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:191
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:195
msgctxt "presentationdialog|customslideshow"
msgid "_Custom slide show:"
msgstr "Projekcija po _meri:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:204
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:208
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|customslideshow"
msgid "Runs a custom slide show in the order that you defined in Slide Show - Custom Slide Show."
msgstr "Zažene projekcijo po meri z zaporedjem prosojnic, kot ste ga določili v Projekcija – Projekcija po meri."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:223
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:227
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|customslideshow_cb"
msgid "Runs a custom slide show in the order that you defined in Slide Show - Custom Slide Show."
msgstr "Zažene projekcijo po meri z zaporedjem prosojnic, kot ste ga določili v Projekcija – Projekcija po meri."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:246
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:250
msgctxt "presentationdialog|label1"
msgid "Range"
msgstr "Obseg"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:292
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:298
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|presdisplay_cb"
msgid "Select a display to use for full screen slide show mode."
msgstr "Izberite zaslon za celozaslonsko projekcijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:305
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:311
msgctxt "presentationdialog|presdisplay_label"
msgid "P_resentation display:"
msgstr "P_redstavitveni zaslon:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:327
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:334
msgctxt "presentationdialog|externalmonitor_str"
msgid "Display %1 (external)"
msgstr "Zaslon %1 (zunanji)"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:337
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:344
msgctxt "presentationdialog|monitor_str"
msgid "Display %1"
msgstr "Zaslon %1"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:347
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:354
msgctxt "presentationdialog|allmonitors_str"
msgid "All displays"
msgstr "Vsi zasloni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:357
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:364
msgctxt "presentationdialog|external_str"
msgid "Auto External (Display %1)"
msgstr "Samodejno zunanji (zaslon %1)"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:378
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:385
msgctxt "presentationdialog|label3"
msgid "Multiple Displays"
msgstr "Več zaslonov"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:418
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:427
msgctxt "presentationdialog|default"
msgid "F_ull screen"
msgstr "_Cel zaslon"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:428
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:437
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|default"
msgid "A full screen slide is shown."
msgstr "Prosojnica je prikazana celozaslonsko."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:439
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:448
msgctxt "presentationdialog|window"
msgid "In a _window"
msgstr "V o_knu"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:449
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:458
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|window"
msgid "Slide show runs in the %PRODUCTNAME program window."
msgstr "Projekcija poteka v programskem oknu %PRODUCTNAME."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:460
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:469
msgctxt "presentationdialog|auto"
msgid "_Loop and repeat after:"
msgstr "_Zankaj in ponovi po:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:473
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:482
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|auto"
msgid "Restarts the slide show after the pause interval you specify. A pause slide is displayed between the final slide and the start slide. Press the Esc key to stop the show."
msgstr "Ponovno zažene projekcijo po izteku premora, ki ga navedete. Med končno in začetno prosojnico se prikaže prekinitvena prosojnica. Pritisnite ubežnico za ustavitev projekcije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:484
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:493
msgctxt "presentationdialog|showlogo"
msgid "Show _logo"
msgstr "Pokaži _logotip"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:494
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:503
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|showlogo"
msgid "Displays the %PRODUCTNAME logo on the pause slide."
msgstr "Prikaže logotip %PRODUCTNAME na prekinitveni prosojnici."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:508
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:517
msgctxt "presentationdialog|pauseduration|tooltip_text"
msgid "Duration of pause"
msgstr "Trajanje premora"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:517
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:526
msgctxt "presentationdialog|pauseduration-atkobject"
msgid "Pause Duration"
msgstr "Trajanje premora"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:518
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:527
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|pauseduration"
msgid "Enter the duration of the pause before the slide show is repeated. If you enter zero, the show restarts immediately without showing a pause slide."
msgstr "Vnesite trajanje prekinitve, po kateri se projekcija ponovi. Če vnesete ničlo, se projekcija ponovno zažene takoj, brez prikaza prekinitvene prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:535
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:544
msgctxt "presentationdialog|label2"
msgid "Presentation Mode"
msgstr "Predstavitveni način"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:570
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:580
msgctxt "presentationdialog|manualslides"
msgid "Change slides _manually"
msgstr "Ro_čno menjaj prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:579
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:589
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|manualslides"
msgid "Slides never change automatically when this box is selected."
msgstr "Prosojnice se nikoli samodejno ne zamenjajo, če je izbrano to polje."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:590
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:600
msgctxt "presentationdialog|pointervisible"
msgid "Mouse pointer _visible"
msgstr "Miškin kazalec _viden"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:599
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:609
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|pointervisible"
msgid "Shows the mouse pointer during a slide show."
msgstr "Pokaže miškin kazalec med projekcijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:610
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:620
msgctxt "presentationdialog|pointeraspen"
msgid "Mouse pointer as _pen"
msgstr "Miškin kazalec kot _pero"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:619
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:629
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|pointeraspen"
msgid "Changes the mouse pointer to a pen which you can use to draw on slides during the presentation."
msgstr "Spremeni miškin kazalec v pero, s katerim lahko rišete po prosojnicah med predstavitvijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:630
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:640
msgctxt "presentationdialog|animationsallowed"
msgid "_Animations allowed"
msgstr "_Animacije dovoljene"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:639
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:649
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|animationsallowed"
msgid "Displays all frames of animated GIF files during the slide show."
msgstr "Pri projekciji prikaže vse sličice animiranih datotek GIF."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:650
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:660
msgctxt "presentationdialog|changeslidesbyclick"
msgid "Change slides by clic_king on background"
msgstr "Menjaj prosojnice s _klikanjem na ozadje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:659
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:669
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|changeslidesbyclick"
msgid "Advances to the next slide when you click on the background of a slide."
msgstr "Napreduje na naslednjo prosojnico, ko kliknete na ozadje prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:670
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:680
msgctxt "presentationdialog|alwaysontop"
msgid "Presentation always _on top"
msgstr "Predstavitev vedn_o na vrhu"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:679
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:689
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|alwaysontop"
msgid "The %PRODUCTNAME window remains on top during the presentation. No other program will show its window in front of your presentation."
msgstr "Okno %PRODUCTNAME ostane na vrhu med predstavitvijo. Noben drug program ne more prikazati svojega okna pred vašo predstavitvijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:699
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:709
msgctxt "presentationdialog|label4"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:736
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/presentationdialog.ui:746
msgctxt "presentationdialog|extended_tip|PresentationDialog"
msgid "Defines settings for your slide show, including which slide to start from, the way you advance the slides, the type of presentation, and pointer options."
msgstr "Določa nastavitve za projekcijo, npr. s katero prosojnico naj se začne, kako naj si prosojnice sledijo, vrsto predstavitve in možnosti kazalca."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:36
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:37
msgctxt "prntopts|pagedefaultrb"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:46
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:47
msgctxt "extended_tip|pagedefaultrb"
msgid "Specifies that you do not want to further scale pages when printing."
msgstr "Določa, da med tiskanjem ne želite dodatnih sprememb merila strani."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:57
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:58
msgctxt "prntopts|fittopgrb"
msgid "_Fit to page"
msgstr "Prila_godi strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:67
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:68
msgctxt "extended_tip|fittopgrb"
msgid "Specifies whether to scale down objects that are beyond the margins of the current printer, so that they fit on the paper in the printer."
msgstr "Določa, ali naj bodo predmeti, ki segajo prek robov tiskanja trenutnega tiskalnika, pomanjšani, da bodo prilagojeni papirju tiskalnika."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:78
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:79
msgctxt "prntopts|tilepgrb"
msgid "_Tile pages"
msgstr "Razpos_tavi strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:88
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:89
msgctxt "extended_tip|tilepgrb"
msgid "Specifies that pages are to be printed in tiled format. If the pages or slides are smaller than the paper, several pages or slides will be printed on one page of paper."
msgstr "Določa, da morajo biti strani natisnjene razpostavljeno. Če so strani ali prosojnice manjše od lista papirja, bo na eno stran papirja natisnjenih več strani ali prosojnic."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:99
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:100
msgctxt "prntopts|papertryfrmprntrcb"
msgid "Paper tray from printer s_ettings"
msgstr "Pla_denj za papir iz nastavitev tiskalnika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:108
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:109
msgctxt "extended_tip|papertryfrmprntrcb"
msgid "Determines that the paper tray to be used is the one defined in the printer setup."
msgstr "Določa, da bo uporabljen tisti pladenj za papir, ki je določen v nastavitvah tiskalnika."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:119
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:120
msgctxt "prntopts|brouchrb"
msgid "B_rochure"
msgstr "_Brošura"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:129
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:130
msgctxt "extended_tip|brouchrb"
msgid "Select the Brochure option to print the document in brochure format."
msgstr "Izberite možnost Brošura, če želite dokument natisniti v obliki brošure."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:151
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:152
msgctxt "prntopts|frontcb"
msgid "Fr_ont"
msgstr "_Sprednja stran"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:163
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:164
msgctxt "extended_tip|frontcb"
msgid "Select Front to print the front of a brochure."
msgstr "Izberite Sprednja stran, če želite natisniti sprednji del brošure."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:175
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:176
msgctxt "prntopts|backcb"
msgid "Ba_ck"
msgstr "_Hrbtna stran"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:187
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:188
msgctxt "extended_tip|backcb"
msgid "Select Back to print the back of a brochure."
msgstr "Izberite Hrbtna stran, če želite natisniti hrbtno stran brošure."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:213
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:214
msgctxt "prntopts|label3"
msgid "Page Options"
msgstr "Možnosti strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:246
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:248
msgctxt "prntopts|pagenmcb"
msgid "_Page name"
msgstr "Ime s_trani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:255
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:257
msgctxt "extended_tip|pagenmcb"
msgid "Specifies whether to print the page name."
msgstr "Določa, ali bo ime strani dokumenta natisnjeno."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:266
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:268
msgctxt "prntopts|datecb"
msgid "D_ate"
msgstr "D_atum"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:275
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:277
msgctxt "extended_tip|datecb"
msgid "Specifies whether to print the current date."
msgstr "Določa, ali naj se natisne trenutni datum."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:286
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:288
msgctxt "prntopts|timecb"
msgid "Ti_me"
msgstr "_Čas"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:295
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:297
msgctxt "extended_tip|timecb"
msgid "Specifies whether to print the current time."
msgstr "Določa, ali naj bo natisnjen trenutni čas."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:306
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:308
msgctxt "prntopts|hiddenpgcb"
msgid "H_idden pages"
msgstr "Skr_ite strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:315
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:317
msgctxt "extended_tip|hiddenpgcb"
msgid "Specifies whether to print the pages that are currently hidden from the presentation."
msgstr "Določa, ali naj se natisnejo strani, ki so trenutno v predstavitvi skrite."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:332
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:334
msgctxt "prntopts|printlbl"
msgid "Print"
msgstr "Natisni"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:376
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:379
msgctxt "prntopts|defaultrb"
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:386
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:389
msgctxt "extended_tip|defaultrb"
msgid "Specifies that you want to print in original colors."
msgstr "Določa, da želite tiskati v izvirnih barvah."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:397
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:400
msgctxt "prntopts|grayscalerb"
msgid "Gra_yscale"
msgstr "Sivi_ne"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:407
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:410
msgctxt "extended_tip|grayscalerb"
msgid "Specifies that you want to print colors as grayscale."
msgstr "Določa, da želite barve natisniti kot sivine."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:418
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:421
msgctxt "prntopts|blackwhiterb"
msgid "Black & _white"
msgstr "_Črno-belo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:428
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:431
msgctxt "extended_tip|blackwhiterb"
msgid "Specifies that you want to print the document in black and white."
msgstr "Določa, da želite tiskati dokument črno-belo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:445
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:448
msgctxt "prntopts|label2"
msgid "Quality"
msgstr "Kakovost"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:478
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:482
msgctxt "prntopts|drawingcb"
msgid "Drawing"
msgstr "Risba"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:493
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:497
msgctxt "prntopts|notecb"
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:508
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:512
msgctxt "prntopts|handoutcb"
msgid "Handouts"
msgstr "Izročki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:523
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:527
msgctxt "prntopts|outlinecb"
msgid "Outline"
msgstr "Oris"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:544
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:548
msgctxt "prntopts|contentlbl"
msgid "Content"
msgstr "Vsebina"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:566
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/prntopts.ui:570
msgctxt "extended_tip|prntopts"
msgid "Specifies print settings within a drawing or presentation document."
msgstr "Določa nastavitve tiskanja v dokumentu risbe ali predstavitve."
@@ -7167,392 +7157,392 @@ msgctxt "publishingdialog|extended_tip|page1"
msgid "Determines the settings for publishing %PRODUCTNAME Draw or %PRODUCTNAME Impress documents in HTML format."
msgstr "Določa nastavitve za objavo dokumentov %PRODUCTNAME Draw ali %PRODUCTNAME Impress v obliki zapisa HTML."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:358
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:359
msgctxt "publishingdialog|ASPRadiobutton"
msgid "_Active Server Pages (ASP)"
msgstr "_Active Server Pages (ASP)"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:368
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:369
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|ASPRadiobutton"
msgid "When you select the ASP option, the WebCast export creates ASP pages. Note that the HTML presentation can only be offered by a web server supporting ASP."
msgstr "Ko izberete možnost ASP, izvoz WebCast ustvari strani ASP (aktivne strežniške strani). Tako se bo predstavitev HTML lahko izvajala le na strežniku, ki podpira ASP."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:380
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:381
msgctxt "publishingdialog|perlRadiobutton"
msgid "Perl"
msgstr "Perl"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:390
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:391
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|perlRadiobutton"
msgid "Used by WebCast export to create HTML pages and Perl scripts."
msgstr "Pri izvozu WebCast se uporablja za ustvarjanje strani HTML in skriptov Perl."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:416
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:417
msgctxt "publishingdialog|indexTxtLabel"
msgid "_URL for listeners:"
msgstr "_URL za poslušalce:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:434
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:435
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|indexEntry"
msgid "Specifies the URL (absolute or relative) to be entered by the viewer in order to see the presentation."
msgstr "Določa naslov URL (absolutni ali relativni) predstavitve, ki ga bo moral vnesti gledalec."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:449
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:450
msgctxt "publishingdialog|URLTxtLabel"
msgid "URL for _presentation:"
msgstr "URL _predstavitve:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:466
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:467
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|URLEntry"
msgid "Specifies the URL (absolute or relative), where the created HTML presentation on the web server has been saved."
msgstr "Določa naslov URL (absolutni ali relativni) mesta na spletnem strežniku, kamor je bila shranjena predstavitev HTML."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:481
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:482
msgctxt "publishingdialog|CGITxtLabel"
msgid "URL for _Perl scripts:"
msgstr "URL za skripte _Perl:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:498
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:499
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|CGIEntry"
msgid "Specifies the URL (absolute or relative) for the generated Perl scripts."
msgstr "Določa naslov URL (absolutni ali relativni) ustvarjenih skriptov Perl."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:525
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:526
msgctxt "publishingdialog|webCastLabel"
msgid "Webcast"
msgstr "WebCast"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:561
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:562
msgctxt "publishingdialog|chgDefaultRadiobutton"
msgid "_As stated in document"
msgstr "_Kot je navedeno v dokumentu"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:571
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:572
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|chgDefaultRadiobutton"
msgid "The slide transition depends on the timing that you set for each slide in the presentation. If you set a manual page transition, the HTML presentation introduces a new page by pressing any key from your keyboard."
msgstr "Prehod med prosojnicama temelji na časovnem zamiku, ki ste ga nastavili za posamezne prosojnice v predstavitvi. Če ste nastavili ročni prehod, bo predstavitev HTML prikazala novo stran, ko boste pritisnili na katerokoli tipko na tipkovnici."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:583
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:584
msgctxt "publishingdialog|chgAutoRadiobutton"
msgid "_Automatic"
msgstr "S_amodejno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:593
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:594
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|chgAutoRadiobutton"
msgid "The page transition takes place automatically after the specified period of time elapses and does not depend on the presentation's contents"
msgstr "Prehodi med stranmi se izvajajo samodejno, ko poteče nastavljeni čas, in niso odvisni od vsebine predstavitve."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:623
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:624
msgctxt "publishingdialog|durationTxtLabel"
msgid "_Slide view time:"
msgstr "Čas prikaza _prosojnice:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:642
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:643
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|durationSpinbutton"
msgid "Defines the amount of time for each slide display."
msgstr "Določa trajanje prikaza vsake prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:661
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:662
msgctxt "publishingdialog|endlessCheckbutton"
msgid "_Endless"
msgstr "_Neskončno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:671
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:672
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|endlessCheckbutton"
msgid "Automatically restarts the HTML presentation after the last slide has been displayed."
msgstr "Samodejno znova zažene predstavitev HTML, ko se zaključi prikaz zadnje prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:698
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:699
msgctxt "publishingdialog|kioskLabel"
msgid "Advance Slides"
msgstr "Premikanje med prosojnicami"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:736
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:737
msgctxt "publishingdialog|contentCheckbutton"
msgid "Create title page"
msgstr "Ustvari naslovno stran"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:746
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:747
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|contentCheckbutton"
msgid "Creates a title page for your document."
msgstr "Ustvari naslovnico dokumenta."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:758
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:759
msgctxt "publishingdialog|notesCheckbutton"
msgid "Show notes"
msgstr "Pokaži opombe"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:768
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:769
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|notesCheckbutton"
msgid "Specifies that your notes are also displayed."
msgstr "Določa, ali bodo prikazane tudi opombe."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:786
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:787
msgctxt "publishingdialog|htmlOptionsLabel"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:877
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:879
msgctxt "publishingdialog|webCastRadiobutton"
msgid "_WebCast"
msgstr "_WebCast"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:887
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:889
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|webCastRadiobutton"
msgid "In a WebCast export, automatic scripts will be generated with Perl or ASP support."
msgstr "Ob izvozu WebCast (spletno oddajanje) bodo ustvarjeni samodejni skripti s podporo za Perl ali ASP."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:898
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:900
msgctxt "publishingdialog|kioskRadiobutton"
msgid "_Automatic"
msgstr "S_amodejno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:908
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:910
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|kioskRadiobutton"
msgid "Creates a default HTML presentation as a kiosk export, in which the slides are automatically advanced after a specified amount of time."
msgstr "Ustvari privzeto predstavitev HTML kot izvoz, v katerem se prosojnice samodejno menjavajo po nastavljenem času."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:919
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:921
msgctxt "publishingdialog|singleDocumentRadiobutton"
msgid "_Single-document HTML"
msgstr "En _sam dokument HTML"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:935
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:937
msgctxt "publishingdialog|framesRadiobutton"
msgid "Standard HTML with _frames"
msgstr "Standardna oblika HTML z _okviri"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:945
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:947
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|framesRadiobutton"
msgid "Creates standard HTML pages with frames. The exported page will be placed in the main frame, and the frame to the left will display a table of contents in the form of hyperlinks."
msgstr "Ustvari standardne strani HTML z okviri. Izvožena stran bo postavljena v glavni okvir, okvir na levi pa bo prikazoval kazalo vsebine v obliki povezav."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:956
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:958
msgctxt "publishingdialog|standardRadiobutton"
msgid "Standard H_TML format"
msgstr "Standardna oblika zapisa H_TML"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:966
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:968
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|standardRadiobutton"
msgid "Creates standard HTML pages from export pages."
msgstr "Ustvari standardne strani HTML iz strani za izvoz."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:983
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:985
msgctxt "publishingdialog|publicationLabel"
msgid "Publication Type"
msgstr "Vrsta objave"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1041
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1043
msgctxt "publishingdialog|pngRadiobutton"
msgid "_PNG"
msgstr "_PNG"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1051
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1053
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|pngRadiobutton"
msgid "The files are exported as PNG files. PNG files are compressed without loss of data, and can contain more than 256 colors."
msgstr "Datoteke so izvožene kot datoteke PNG. Te so stisnjene brez izgube podatkov in lahko vsebujejo več kot 256 barv."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1063
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1065
msgctxt "publishingdialog|gifRadiobutton"
msgid "_GIF"
msgstr "_GIF"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1073
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1075
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|gifRadiobutton"
msgid "The files are exported as GIF files. GIF files are compressed without loss of data, and have a maximum of 256 colors."
msgstr "Datoteke so izvožene kot datoteke GIF. Te so stisnjene brez izgube podatkov in imajo največ 256 barv."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1085
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1087
msgctxt "publishingdialog|jpgRadiobutton"
msgid "_JPG"
msgstr "_JPG"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1095
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1097
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|jpgRadiobutton"
msgid "The files are exported as JPEG files. JPEG files are compressed, with adjustable compression and can contain more than 256 colors."
msgstr "Datoteke so izvožene kot datoteke JPEG. Te so stisnjene (stopnjo stisnjenosti je mogoče nastaviti) in lahko vsebujejo več kot 256 barv."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1116
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1118
msgctxt "publishingdialog|qualityTxtLabel"
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kakovost:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1140
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1142
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|qualityCombobox"
msgid "Specifies the compression factor of the JPEG graphic. A 100% value offers the best quality for a large data range. The 25% factor indicates small files with inferior image quality."
msgstr "Določa faktor stisnjenosti slike JPEG. Vrednost 100 % ponuja najboljšo kakovost ob večjem obsegu podatkov. Faktor 25 % ustvari majhne datoteke s nižjo kakovostjo slike."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1165
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1167
msgctxt "publishingdialog|saveImgAsLabel"
msgid "Save Images As"
msgstr "Shrani slike kot"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1200
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1202
msgctxt "publishingdialog|resolution1Radiobutton"
msgid "Low (_640 × 480 pixels)"
msgstr "Nizka ločljivost (_640x480 slik. točk)"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1209
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1211
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|resolution1Radiobutton"
msgid "Select the low resolution to keep the file size small, even for presentations with many slides."
msgstr "Izberite nizko ločljivost, da obdržite majhno velikost datoteke, tudi pri predstavitvi z veliko prosojnicami."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1221
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1223
msgctxt "publishingdialog|resolution2Radiobutton"
msgid "Medium (_800 × 600 pixels)"
msgstr "Srednja ločljivost (_800x600 slik. točk)"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1231
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1233
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|resolution2Radiobutton"
msgid "Select the medium resolution for a medium-sized presentation."
msgstr "Izberite srednjo ločljivost za srednje velike predstavitve."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1243
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1245
msgctxt "publishingdialog|resolution3Radiobutton"
msgid "High (_1024 × 768 pixels)"
msgstr "Visoka ločljivost (_1024x768 slik. točk)"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1255
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1257
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|resolution3Radiobutton"
msgid "Select a high resolution for a high quality slide display."
msgstr "Izberite visoko ločljivost za visoko kakovostne predstavitve."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1273
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1275
msgctxt "publishingdialog|monitorResolutionLabel"
msgid "Monitor Resolution"
msgstr "Ločljivost zaslona"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1313
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1315
msgctxt "publishingdialog|sldSoundCheckbutton"
msgid "_Export sounds when slide advances"
msgstr "_Izvozi zvok pri menjavi prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1323
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1325
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|sldSoundCheckbutton"
msgid "Specifies that the sound files that are defined as an effect for slide transitions are exported."
msgstr "Določa, da se izvozijo tudi datoteke z zvokom, ki so določene kot učinek pri prehodu prosojnic."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1335
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1337
msgctxt "publishingdialog|hiddenSlidesCheckbutton"
msgid "Export _hidden slides"
msgstr "Izvozi s_krite prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1357
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1359
msgctxt "publishingdialog|effectsLabel"
msgid "Effects"
msgstr "Učinki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1405
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1408
msgctxt "publishingdialog|authorTxtLabel"
msgid "_Author:"
msgstr "_Avtor:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1422
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1425
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|authorEntry"
msgid "Specifies the name of the publication's author."
msgstr "Določa ime avtorja publikacije."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1436
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1439
msgctxt "publishingdialog|emailTxtLabel"
msgid "E-_mail address:"
msgstr "E-_poštni naslov:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1450
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1453
msgctxt "publishingdialog|wwwTxtLabel"
msgid "Your hom_epage:"
msgstr "Domača _stran:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1465
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1468
msgctxt "publishingdialog|addInformLabel"
msgid "Additional _information:"
msgstr "Dodatne _informacije:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1482
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1485
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|emailEntry"
msgid "Specifies the email address."
msgstr "Določa elektronski naslov."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1499
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1502
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|wwwEntry"
msgid "Specifies your homepage. A hyperlink will be inserted in the publication."
msgstr "Določa domačo stran. Hiperpovezava bo vstavljena v publikacijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1510
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1513
msgctxt "publishingdialog|downloadCheckbutton"
msgid "Link to a copy of the _original presentation"
msgstr "Poveži s kopijo _izvirne predstavitve"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1519
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1522
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|downloadCheckbutton"
msgid "Inserts a hyperlink to download a copy of the presentation file."
msgstr "Vstavi hiperpovezavo za prenos kopije datoteke s predstavitvijo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1544
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1547
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|miscTextview"
msgid "Specifies additional text to appear on the title page."
msgstr "Določa dodatno besedilo, ki se pojavi na naslovni strani."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1563
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1566
msgctxt "publishingdialog|infTitlePageLabel"
msgid "Information for the Title Page"
msgstr "Podatki za naslovno stran"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1601
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1604
msgctxt "publishingdialog|textOnlyCheckbutton"
msgid "_Text only"
msgstr "Samo _besedilo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1612
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1615
msgctxt "publishingdialog|extended_tip|textOnlyCheckbutton"
msgid "Inserts only text hyperlinks instead of buttons."
msgstr "Vstavi samo besedilno hiperpovezavo in ne gumbov."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1660
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1663
msgctxt "publishingdialog|buttonStyleLabel"
msgid "Select Button Style"
msgstr "Izberite slog gumba"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1699
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1702
msgctxt "publishingdialog|docColorsRadiobutton"
msgid "_Apply color scheme from document"
msgstr "_Uporabi barvno shemo iz dokumenta"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1716
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1719
msgctxt "publishingdialog|defaultRadiobutton"
msgid "Use _browser colors"
msgstr "Uporabi _barve brskalnika"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1733
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1736
msgctxt "publishingdialog|userRadiobutton"
msgid "_Use custom color scheme"
msgstr "_Uporabi barvno shemo po meri"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1767
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1771
msgctxt "publishingdialog|vLinkButton"
msgid "_Visited Link"
msgstr "_Obiskana povezava"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1780
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1784
msgctxt "publishingdialog|aLinkButton"
msgid "Active Li_nk"
msgstr "Aktiv_na povezava"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1793
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1797
msgctxt "publishingdialog|linkButton"
msgid "Hyper_link"
msgstr "_Hiperpovezava"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1806
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1810
msgctxt "publishingdialog|textButton"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1856
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1860
msgctxt "publishingdialog|backButton"
msgid "Bac_kground"
msgstr "O_zadje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1886
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/publishingdialog.ui:1890
msgctxt "publishingdialog|selectColorLabel"
msgid "Select Color Scheme"
msgstr "Izberite barvno shemo"
@@ -7687,62 +7677,62 @@ msgctxt "extended_tip|SdViewPage"
msgid "Specifies the available display modes."
msgstr "Določa načine prikaza, ki so na voljo."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:36
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:38
msgctxt "sidebarslidebackground|label2"
msgid "_Format:"
msgstr "_Oblika:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:50
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:52
msgctxt "sidebarslidebackground|label3"
msgid "Background:"
msgstr "Ozadje:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:65
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:67
msgctxt "sidebarslidebackground|orientation"
msgid "Landscape"
msgstr "Ležeče"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:66
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:68
msgctxt "sidebarslidebackground|orientation"
msgid "Portrait"
msgstr "Pokončno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:106
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:108
msgctxt "sidebarslidebackground|displaymasterobjects"
msgid "Master Objects"
msgstr "Predmeti matrice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:145
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:147
msgctxt "sidebarslidebackground|button2"
msgid "Insert Image..."
msgstr "Vstavi sliko ..."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:222
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:224
msgctxt "sidebarslidebackground|displaymasterbackground"
msgid "Master Background"
msgstr "Ozadje matrice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:252
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:254
msgctxt "sidebarslidebackground|label4"
msgid "Orientation:"
msgstr "Usmerjenost:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:269
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:271
msgctxt "sidebarslidebackground|masterslidebutton"
msgid "Master View"
msgstr "Matrični pogled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:282
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:284
msgctxt "sidebarslidebackground|closemasterslide"
msgid "Close Master View"
msgstr "Zapri pogled matrice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:313
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:315
msgctxt "sidebarslidebackground|labelmargin"
msgid "Margin:"
msgstr "Rob:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:326
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:328
msgctxt "sidebarslidebackground|customlabel"
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
@@ -7857,32 +7847,32 @@ msgctxt "slidedesigndialog|extended_tip|load"
msgid "Displays the Load Master Slide dialog, where you can select additional slide designs."
msgstr "Prikaže pogovorno okno Naloži matrico prosojnice, kjer lahko izberete dodatna oblikovanja prosojnic."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:117
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:118
msgctxt "slidedesigndialog|masterpage"
msgid "_Exchange background page"
msgstr "_Zamenjaj stran za ozadje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:126
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:127
msgctxt "slidedesigndialog|extended_tip|masterpage"
msgid "Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document."
msgstr "Uporabi ozadje izbranega oblikovanja prosojnice za vse prosojnice v dokumentu."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:137
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:138
msgctxt "slidedesigndialog|checkmasters"
msgid "_Delete unused backgrounds"
msgstr "_Izbriši neuporabljena ozadja"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:146
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:147
msgctxt "slidedesigndialog|extended_tip|checkmasters"
msgid "Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document."
msgstr "V dokumentu izbriše prosojnice ozadja in postavitve predstavitve, ki niso uporabljene oziroma na katere ni sklicev."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:193
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:194
msgctxt "slidedesigndialog|label1"
msgid "Select a Slide Design"
msgstr "Izberite oblikovanje prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:219
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidedesigndialog.ui:220
msgctxt "slidedesigndialog|extended_tip|SlideDesignDialog"
msgid "Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide."
msgstr "Prikaže pogovorno okno Matrice prosojnic na voljo, kjer lahko izberete shematično postavitev za trenutno prosojnico. Predmeti iz oblikovanja prosojnice bodo vstavljeni za predmete na trenutni prosojnici."
@@ -7892,167 +7882,167 @@ msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|transitions_icons"
msgid "Select the slide transition you want to use for the selected slides."
msgstr "Izberite prehod med prosojnicami, ki ga želite uporabiti za izbrane prosojnice."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:103
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:104
msgctxt "slidetransitionspanel|duration_label"
msgid "Duration:"
msgstr "Trajanje:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:117
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:118
msgctxt "slidetransitionspanel|transition_duration|tooltip_text"
msgid "Select the speed of Slide Transition."
msgstr "Izberite hitrost prehoda med prosojnicama."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:123
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:124
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|transition_duration"
msgid "Sets the duration of the slide transition."
msgstr "Določa hitrost za prehod med prosojnicami."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:137
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:138
msgctxt "slidetransitionspanel|sound_label"
msgid "Sound:"
msgstr "Zvok:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:152
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:153
msgctxt "slidetransitionspanel|sound_list"
msgid "No sound"
msgstr "Nemo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:153
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:154
msgctxt "slidetransitionspanel|sound_list"
msgid "Stop previous sound"
msgstr "Prekini predhodni zvok"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:154
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:155
msgctxt "slidetransitionspanel|sound_list"
msgid "Other sound..."
msgstr "Drug zvok ..."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:158
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:159
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|sound_list"
msgid "Lists sounds that can played during the slide transition."
msgstr "Izpiše zvoke, ki jih lahko predvajate ob prehodu med prosojnicami."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:169
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:170
msgctxt "slidetransitionspanel|loop_sound"
msgid "Loop until next sound"
msgstr "Zankaj do naslednjega zvoka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:178
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:179
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|loop_sound"
msgid "Select to play the sound repeatedly until another sound starts."
msgstr "Izberite za ponavljajoče predvajanje zvoka, dokler se ne začne naslednji zvok."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:192
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:193
msgctxt "slidetransitionspanel|variant_label"
msgid "Variant:"
msgstr "Različica:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:207
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:208
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|variant_list"
msgid "Select a variation of the transition."
msgstr "Izberite različico prehoda."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:227
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:228
msgctxt "slidetransitionspanel|label1"
msgid "Modify Transition"
msgstr "Spremeni prehod"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:260
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:262
msgctxt "slidetransitionspanel|rb_mouse_click"
msgid "On mouse click"
msgstr "S klikom miške"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:270
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:272
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|rb_mouse_click"
msgid "Select to advance to the next slide on a mouse click."
msgstr "Izberite za napredovanje na naslednjo prosojnico s klikom miške."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:282
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:284
msgctxt "slidetransitionspanel|rb_auto_after"
msgid "Automatically after:"
msgstr "Samodejno po:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:295
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:297
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|rb_auto_after"
msgid "Select to advance to the next slide after a number of seconds. Enter the seconds in the numerical field next to the spin button, or click the spin button."
msgstr "Izberite za napredovanje na naslednjo prosojnico po določenem času. V polje vnesite število sekund ali kliknite vrtilni gumb."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:315
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:317
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|auto_after_value"
msgid "Select to advance to the next slide after a number of seconds. Enter the seconds in the numerical field next to the spin button, or click the spin button."
msgstr "Izberite za napredovanje na naslednjo prosojnico po določenem času. V polje vnesite število sekund ali kliknite vrtilni gumb."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:332
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:334
msgctxt "slidetransitionspanel|label2"
msgid "Advance Slide"
msgstr "Naslednja prosojnica"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:358
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:360
msgctxt "slidetransitionspanel|apply_to_all"
msgid "Apply Transition to All Slides"
msgstr "Uporabi prehod za vse prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:365
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:367
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|apply_to_all"
msgid "Applies the selected slide transition to all slides in the current presentation document."
msgstr "Uporabi izbrani prehod med prosojnicami na vseh prosojnicah v trenutnem dokumentu predstavitve."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:400
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:402
msgctxt "slidetransitionspanel|auto_preview"
msgid "Automatic Preview"
msgstr "Samodejni predogled"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:409
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:411
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|auto_preview"
msgid "Select to see the slide transitions automatically in the document."
msgstr "Izberite samodejni prikaz prehodov med prosojnicami v dokumentu."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:421
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:423
msgctxt "slidetransitionspanel|play"
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:425
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:427
msgctxt "slidetransitionspanel|play|tooltip_text"
msgid "Preview Effect"
msgstr "Predogled učinka"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:432
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:434
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|play"
msgid "Shows the current slide transition as a preview."
msgstr "Pokaže trenutni prehod med prosojnicami kot predogled."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:465
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/slidetransitionspanel.ui:467
msgctxt "slidetransitionspanel|extended_tip|SlideTransitionsPanel"
msgid "Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show."
msgstr "Določa posebni učinek, ki se predvaja, ko med projekcijo prikažete prosojnico."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:23
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:24
msgctxt "tabledesignpanel|UseFirstRowStyle"
msgid "_Header row"
msgstr "Vrstica _glave"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:38
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:39
msgctxt "tabledesignpanel|UseLastRowStyle"
msgid "Tot_al row"
msgstr "Vrstic_a vsote"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:53
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:54
msgctxt "tabledesignpanel|UseBandingRowStyle"
msgid "_Banded rows"
msgstr "Poudarjene vrs_tice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:68
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:69
msgctxt "tabledesignpanel|UseFirstColumnStyle"
msgid "Fi_rst column"
msgstr "P_rvi stolpec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:83
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:84
msgctxt "tabledesignpanel|UseLastColumnStyle"
msgid "_Last column"
msgstr "Za_dnji stolpec"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:98
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/tabledesignpanel.ui:99
msgctxt "tabledesignpanel|UseBandingColumnStyle"
msgid "Ba_nded columns"
msgstr "Poudarje_ni stolpci"
@@ -8067,82 +8057,82 @@ msgctxt "templatedialog|standard"
msgid "_Standard"
msgstr "_Standardno"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:151
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:152
msgctxt "templatedialog|organizer"
msgid "Organizer"
msgstr "Organizator"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:197
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:199
msgctxt "templatedialog|line"
msgid "Line"
msgstr "Črta"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:244
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:247
msgctxt "templatedialog|area"
msgid "Area"
msgstr "Področje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:291
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:295
msgctxt "templatedialog|shadowing"
msgid "Shadowing"
msgstr "Senčenje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:338
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:343
msgctxt "templatedialog|transparency"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:385
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:391
msgctxt "templatedialog|font"
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:432
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:439
msgctxt "templatedialog|fonteffect"
msgid "Font Effects"
msgstr "Učinki pisave"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:479
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:487
msgctxt "templatedialog|indents"
msgid "Indents & Spacing"
msgstr "Zamiki in razmiki"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:526
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:535
msgctxt "templatedialog|text"
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:573
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:583
msgctxt "templatedialog|animation"
msgid "Text Animation"
msgstr "Animacija besedila"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:620
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:631
msgctxt "templatedialog|dimensioning"
msgid "Dimensioning"
msgstr "Dimenzioniranje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:667
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:679
msgctxt "templatedialog|connector"
msgid "Connector"
msgstr "Konektor"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:714
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:727
msgctxt "templatedialog|alignment"
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:761
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:775
msgctxt "templatedialog|asiantypo"
msgid "Asian Typography"
msgstr "Azijska tipografija"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:808
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:823
msgctxt "templatedialog|tabs"
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorji"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:855
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/templatedialog.ui:871
msgctxt "templatedialog|background"
msgid "Highlighting"
msgstr "Poudarjanje"