summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/sd/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMartin Srebotnjak <miles@filmsi.net>2021-06-07 07:03:43 +0200
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2021-06-07 07:03:43 +0200
commitc856f9a26324096ca38ffea04bd282e37ec661ea (patch)
treea1f1f8fc65d3e75a6eda78e61e711fe0a583cb97 /source/sl/sd/messages.po
parent387ea1005f554dadedc7073e947bbd93dfa38c25 (diff)
Update Slovenian translation
Change-Id: I02198f187bd48f4f3d7ce6cda65a0389d210d606
Diffstat (limited to 'source/sl/sd/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/sd/messages.po200
1 files changed, 155 insertions, 45 deletions
diff --git a/source/sl/sd/messages.po b/source/sl/sd/messages.po
index 49ff8400fa8..831dce8a6ff 100644
--- a/source/sl/sd/messages.po
+++ b/source/sl/sd/messages.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-05-08 19:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-04-07 16:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-06-02 12:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-06-06 16:33+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -2941,57 +2941,102 @@ msgctxt "drawprinteroptions|printname"
msgid "Page name"
msgstr "Ime strani"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:43
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:36
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|printname"
+msgid "Specifies whether to print the page name of a document."
+msgstr "Določa, ali bo ime strani dokumenta natisnjeno."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:48
msgctxt "drawprinteroptions|printdatetime"
msgid "Date and time"
msgstr "Datum in čas"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:62
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:56
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|printdatetime"
+msgid "Specifies whether to print the current date and time."
+msgstr "Določa, ali želite natisniti trenutni datum in čas."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:72
msgctxt "drawprinteroptions|label4"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:91
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:101
msgctxt "drawprinteroptions|originalcolors"
msgid "Original colors"
msgstr "Izvirne barve"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:107
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:110
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|originalcolors"
+msgid "Specifies to print in original colors."
+msgstr "Določa, da želite tiskati v izvirnih barvah."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:122
msgctxt "drawprinteroptions|grayscale"
msgid "Grayscale"
msgstr "Sivine"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:124
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:132
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|grayscale"
+msgid "Specifies to print colors as grayscale."
+msgstr "Določa, da želite barve natisniti kot sivine."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:144
msgctxt "drawprinteroptions|blackandwhite"
msgid "Black & white"
msgstr "Črno-belo"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:145
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:154
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|blackandwhite"
+msgid "Specifies to print colors as black and white."
+msgstr "Določa, da želite barve tiskati črno-belo."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:170
msgctxt "drawprinteroptions|label5"
msgid "Color"
msgstr "Barva"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:174
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:199
msgctxt "drawprinteroptions|originalsize"
msgid "Original size"
msgstr "Izvirna velikost"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:190
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:208
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|originalsize"
+msgid "Specifies that you do not want to further scale pages when printing."
+msgstr "Določa, da med tiskanjem ne želite dodatnih sprememb merila strani."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:220
msgctxt "drawprinteroptions|fittoprintable"
msgid "Fit to printable page"
msgstr "Prilagodi natisljivi strani"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:207
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:230
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|fittoprinttable"
+msgid "Specifies whether to scale down objects that are beyond the margins of the current printer so they fit on the paper in the printer."
+msgstr "Določa, ali naj bodo predmeti, ki segajo prek robov tiskanja trenutnega tiskalnika, pomanjšani, da bodo prilagojeni papirju tiskalnika."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:242
msgctxt "drawprinteroptions|distributeonmultiple"
msgid "Distribute on multiple sheets of paper"
msgstr "Porazdeli na več listov"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:224
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:252
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|distributeonmultiple"
+msgid "Prints a large format document, such as a poster or banner, by distributing the document page across multiple sheets of paper. The distribution option calculates how many sheets of paper are needed. You can then piece together the sheets."
+msgstr "Natisne dokument velikega formata, kot je plakat ali transparent, tako da porazdeli stran dokumenta na več listov papirja. Možnost porazdelitve izračuna, koliko listov papirja je potrebnih. Nato lahko liste spojite ali zlepite skupaj."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:264
msgctxt "drawprinteroptions|tilesheet"
msgid "Tile sheet of paper with repeated pages"
msgstr "Po listu razpostavi ponovljene strani"
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:245
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:274
+msgctxt "drawprinteroptions|extended_tip|tilesheet"
+msgid "Specifies that pages are to be printed in tiled format. If the pages or slides are smaller than the paper, repeat the pages or slides on one sheet of paper."
+msgstr "Določa, da morajo biti strani natisnjene razpostavljeno. Če so strani ali prosojnice manjše od lista papirja, bo na eno stran papirja natisnjenih več strani ali prosojnic."
+
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/drawprinteroptions.ui:290
msgctxt "drawprinteroptions|label6"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
@@ -5123,72 +5168,137 @@ msgctxt "impressprinteroptions|label1"
msgid "Order:"
msgstr "Zaporedje:"
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:76
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|impressdocument"
+msgid "Select which parts of the document should be printed."
+msgstr "Izberite, kateri deli dokumenta naj bodo natisnjeni."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:91
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|slidesperpage"
+msgid "Select how many slides to print per page."
+msgstr "Izberite, koliko prosojnic želite natisniti na stran."
+
#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:106
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|slideperpageorder"
+msgid "Specify how to arrange slides on the printed page."
+msgstr "Določite, kako želite razporediti prosojnice na natisnjeni strani."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:121
msgctxt "impressprinteroptions|label3"
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:135
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:150
msgctxt "impressprinteroptions|printname"
msgid "Slide name"
msgstr "Ime prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:150
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:158
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|printname"
+msgid "Specifies whether to print the page name of a document."
+msgstr "Določa, ali bo ime strani dokumenta natisnjeno."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:170
msgctxt "impressprinteroptions|printdatetime"
msgid "Date and time"
msgstr "Datum in čas"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:165
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:178
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|printdatetime"
+msgid "Specifies whether to print the current date and time."
+msgstr "Določa, ali želite natisniti trenutni datum in čas."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:190
msgctxt "impressprinteroptions|printhidden"
msgid "Hidden pages"
msgstr "Skrite strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:184
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:198
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|printhidden"
+msgid "Specifies whether to print the pages that are currently hidden."
+msgstr "Določa, ali naj se natisnejo strani, ki so trenutno skrite."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:214
msgctxt "impressprinteroptions|label4"
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:213
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:243
msgctxt "impressprinteroptions|originalcolors"
msgid "Original colors"
msgstr "Izvirne barve"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:229
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:252
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|originalcolors"
+msgid "Specifies to print in original colors."
+msgstr "Določa, da želite tiskati v izvirnih barvah."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:264
msgctxt "impressprinteroptions|grayscale"
msgid "Grayscale"
msgstr "Sivine"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:246
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:274
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|grayscale"
+msgid "Specifies to print colors as grayscale."
+msgstr "Določa, da želite barve natisniti kot sivine."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:286
msgctxt "impressprinteroptions|blackandwhite"
msgid "Black & white"
msgstr "Črno-belo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:267
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:296
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|blackandwhite"
+msgid "Specifies to print colors as black and white."
+msgstr "Določa, da želite barve tiskati črno-belo."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:312
msgctxt "impressprinteroptions|label5"
msgid "Color"
msgstr "Barva"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:296
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:341
msgctxt "impressprinteroptions|originalsize"
msgid "Original size"
msgstr "Izvirna velikost"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:312
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:350
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|originalsize"
+msgid "Specifies that you do not want to further scale pages when printing."
+msgstr "Določa, da med tiskanjem ne želite dodatnih sprememb merila strani."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:362
msgctxt "impressprinteroptions|fittoprintable"
msgid "Fit to printable page"
msgstr "Prilagodi natisljivi strani"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:329
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:372
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|fittoprintable"
+msgid "Specifies whether to scale down objects that are beyond the margins of the current printer so they fit on the paper in the printer."
+msgstr "Določa, ali naj bodo predmeti, ki segajo prek robov tiskanja trenutnega tiskalnika, pomanjšani, da bodo prilagojeni papirju tiskalnika."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:384
msgctxt "impressprinteroptions|distributeonmultiple"
msgid "Distribute on multiple sheets of paper"
msgstr "Porazdeli na več listov"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:346
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:394
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|distributeonmultiple"
+msgid "Prints a large format document, such as a poster or banner, by distributing the document page across multiple sheets of paper. The distribution option calculates how many sheets of paper are needed. You can then piece together the sheets."
+msgstr "Natisne dokument velikega formata, kot je plakat ali transparent, tako da porazdeli stran dokumenta na več listov papirja. Možnost porazdelitve izračuna, koliko listov papirja je potrebnih. Nato lahko liste spojite ali zlepite skupaj."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:406
msgctxt "impressprinteroptions|tilesheet"
msgid "Tile sheet of paper with repeated slides"
msgstr "Po listu razpostavi ponovljene prosojnice"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:367
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:416
+msgctxt "impressprinteroptions|extended_tip|tilesheet"
+msgid "Specifies that pages are to be printed in tiled format. If the pages or slides are smaller than the paper, repeat the pages or slides on one sheet of paper."
+msgstr "Določa, da morajo biti strani natisnjene razpostavljeno. Če so strani ali prosojnice manjše od lista papirja, bo na eno stran papirja natisnjenih več strani ali prosojnic."
+
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/impressprinteroptions.ui:432
msgctxt "impressprinteroptions|label6"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
@@ -6564,92 +6674,92 @@ msgctxt "optimpressgeneralpage|tapstoplabel"
msgid "Ta_b stops:"
msgstr "Ta_bulatorska mesta:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:350
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:349
msgctxt "extended_tip|metricFields"
msgid "Defines the spacing between tab stops."
msgstr "Določa razmik med tabulatorskimi mesti."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:367
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:366
msgctxt "optimpressgeneralpage|objalwymov"
msgid "Objects always moveable"
msgstr "Predmeti so vedno premični"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:375
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:374
msgctxt "extended_tip|objalwymov"
msgid "Specifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled. If Object always moveable is not marked, the Rotate tool can only be used to rotate an object."
msgstr "Določa, ali želite premakniti predmet z omogočenim orodjem Zasukaj. Če možnost Predmeti so vedno premični ni označena, lahko orodje Zasukaj uporabite le za sukanje predmeta."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:386
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:385
msgctxt "optimpressgeneralpage|distortcb"
msgid "Do not distort objects in curve"
msgstr "Ne popači predmetov na krivulji"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:401
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:400
msgctxt "optimpressgeneralpage|backgroundback"
msgid "Use background cache"
msgstr "Uporabljaj predpomnilnik v ozadju"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:409
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:408
msgctxt "extended_tip|backgroundback"
msgid "Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide."
msgstr "Določa, ali naj se za prikazovanje predmetov na matrici prosojnice uporabi predpomnilnik."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:425
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:424
msgctxt "optimpressgeneralpage|label4"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:456
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:455
msgctxt "optimpressgeneralpage|qickedit"
msgid "Allow quick editing"
msgstr "Dovoli hitro urejanje"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:464
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:463
msgctxt "extended_tip|qickedit"
msgid "If on, you can edit text immediately after clicking a text object. If off, you must double-click to edit text."
msgstr "Če je vključeno, lahko besedilo urejate takoj po kliku besedilnega predmeta. Če je izključeno, morate besedilo dvoklikniti, da ga lahko uredite."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:475
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:474
msgctxt "optimpressgeneralpage|textselected"
msgid "Only text area selectable"
msgstr "Izbor možen samo v območju besedila"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:484
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:483
msgctxt "extended_tip|textselected"
msgid "Specifies whether to select a text box by clicking the text."
msgstr "Določa, ali naj bo s klikanjem besedila izbrano besedilno polje."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:499
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:498
msgctxt "optimpressgeneralpage|label2"
msgid "Text Objects"
msgstr "Predmeti besedila"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:533
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:532
msgctxt "optimpressgeneralpage|label8"
msgid "_Drawing scale:"
msgstr "Merilo _risanja:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:547
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:546
msgctxt "optimpressgeneralpage|widthlbl"
msgid "Page _width:"
msgstr "_Širini strani:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:561
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:560
msgctxt "optimpressgeneralpage|heightlbl"
msgid "Page _height:"
msgstr "_Višini strani:"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:670
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:669
msgctxt "extended_tip|scaleBox"
msgid "Determines the drawing scale on the rulers."
msgstr "Določa merilo risanja na ravnilih."
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:691
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:690
msgctxt "optimpressgeneralpage|label5"
msgid "Scale"
msgstr "Merilo"
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:705
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:704
msgctxt "extended_tip|OptSavePage"
msgid "Defines the general options for drawing or presentation documents."
msgstr "Določa splošne možnosti za dokumente z risbami ali predstavitvami."