summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-12-16 18:24:47 +0100
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-12-17 14:03:13 +0100
commit0c5bce2255d6cab360e066c391a14d85d7e7d115 (patch)
tree99bf1f9204a00ac0d195841c090c3e667093c1e2 /source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
parent129365b9a82c839c794b7747e6148dd0073779cb (diff)
Updated Slovenian translation
Change-Id: Ia1898aa1b2659422d96c1997dac7436f123d12f6
Diffstat (limited to 'source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po')
-rw-r--r--source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po70
1 files changed, 23 insertions, 47 deletions
diff --git a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
index 48baff18b2c..f259ea9d483 100644
--- a/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
+++ b/source/sl/helpcontent2/source/text/shared/00.po
@@ -3,14 +3,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-15 13:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-15 11:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-09 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-16 17:16+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -2372,66 +2372,42 @@ msgstr "Dober primer relacijske zbirke podatkov je zbirka podatkov, ki vsebuje t
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"hd_id551604189872115\n"
-"help.text"
-msgid "Page line-spacing (register-true)"
-msgstr "Razmik vrstic glede na stran (zvesto registru)"
-
-#: 00000005.xhp
-msgctxt ""
-"00000005.xhp\n"
-"par_id3154223\n"
-"help.text"
-msgid "<variable id=\"registertrue_intro\">Register-true is a typography term that is used in printing.</variable> This term refers to the congruent imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The register-true feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text."
-msgstr "<variable id=\"registertrue_intro\">Zvesto registru je tipografski izraz, ki se uporablja pri tiskanju.</variable> Ta izraz se nanaša na skladen odtis črt znotraj tipografskega področja na sprednji in zadnji strani knjige, časopisnih straneh in straneh revij. Lastnost zvesto registru omogoča, da se te strani lažje bere, saj preprečuje, da bi se sive sence svetile med črtami besedila."
-
-#: 00000005.xhp
-msgctxt ""
-"00000005.xhp\n"
-"par_id441604191438775\n"
+"bm_id3147315\n"
"help.text"
-msgid "The register-true term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other."
-msgstr "Izraz zvesto registru se nanaša tudi na vrstice v soležnih besedilnih stolpcih, kjer vrstice v različnih stolpcih uporabljajo isto navpično mrežo, tako da se navpično poravnavajo med seboj."
+msgid "<bookmark_value>register-true; definition</bookmark_value><bookmark_value>page line-spacing; definition</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>zvesto registru; definicija</bookmark_value><bookmark_value>razmik vrstic glede na stran; definicija</bookmark_value>"
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"par_id761604345191168\n"
+"hd_id551604189872115\n"
"help.text"
-msgid "<variable id=\"register_purpose\">Register-true printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (e.g., in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.</variable>"
-msgstr "<variable id=\"register_purpose\">Tiskanje zvesto registru je še posebej priročno za dokumente, ki imajo strani postavljeni eno ob drugi (npr. v knjigi ali brošuri), za več stolpčne postavitve in za dokumente, namenjene dvostranskemu tisku.</variable>"
+msgid "Page line-spacing (register-true)"
+msgstr "Razmik vrstic glede na stran (zvesto registru)"
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
"par_id3145230\n"
"help.text"
-msgid "<variable id=\"registertrue_in_LO\">In %PRODUCTNAME, this feature is called</variable> <link href=\"text/swriter/guide/registertrue.xhp\" name=\"pagelinespacinghelp\"><emph>Page line-spacing</emph></link>."
-msgstr "<variable id=\"registertrue_in_LO\">V %PRODUCTNAME se ta funkcionalnost imenuje</variable> <link href=\"text/swriter/guide/registertrue.xhp\" name=\"Razmik vrstic glede na stran\"><emph>Razmik vrstic glede na stran</emph></link>."
-
-#: 00000005.xhp
-msgctxt ""
-"00000005.xhp\n"
-"bm_id3147315\n"
-"help.text"
-msgid "<bookmark_value>register-true; definition</bookmark_value>"
-msgstr "<bookmark_value>zvesto registru; definicija</bookmark_value>"
+msgid "In %PRODUCTNAME, the register-true feature is called <emph>Page line-spacing</emph>."
+msgstr "V %PRODUCTNAME se funkcionalnost zvesto registru imenuje <emph>razmik vrstic glede na stran</emph>."
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"hd_id3147315\n"
+"par_id3154223\n"
"help.text"
-msgid "Register-true"
-msgstr "Zvesto registru"
+msgid "Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other."
+msgstr "Razmik vrstic glede na stran se nanaša na naključen potisk vrstic znotraj površine tiskanja med prednjo in zadnjo platjo lista ali strani. Funkcija razmika vrstic glede na stran olajša branje strani, saj preprečuje, da bi se med vrsticami besedila pojavljale sive sence. Pojem pa se nanaša tudi na vrstice v soležnih besedilnih stolpcih, kjer vrstice v različnih stolpcih uporabljajo isto navpično mrežo, zato so ena z drugo navpično poravnane."
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
"00000005.xhp\n"
-"par_id961604191800181\n"
+"par_id761604345191168\n"
"help.text"
-msgid "<embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_intro\"/> <embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_in_LO\"/> <variable id=\"glossary-pagelinespacing\"><link href=\"text/shared/00/00000005.xhp#page line-spacing\" name=\"pagelinespacingsection\">Page line-spacing</link></variable>."
-msgstr "<embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_intro\"/><embedvar href=\"text/shared/00/00000005.xhp#registertrue_in_LO\"/> <variable id=\"glossary-pagelinespacing\"><link href=\"text/shared/00/00000005.xhp#page line-spacing\" name=\"pagelinespacingsection\">Razmik vrstic glede na stran</link></variable>."
+msgid "Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing."
+msgstr "Tiskanje zvesto registru je še posebej priročno za dokumente, ki imajo strani postavljeni eno ob drugi (npr. v knjigi ali brošuri), za več stolpčne postavitve in za dokumente, namenjene dvostranskemu tisku."
#: 00000005.xhp
msgctxt ""
@@ -6319,7 +6295,7 @@ msgctxt ""
"par_id3163421\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Digital Signatures</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Digitalni podpisi</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Digitalni podpisi</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6327,7 +6303,7 @@ msgctxt ""
"par_id671574090639995\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Security</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Varnost</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Varnost</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6335,7 +6311,7 @@ msgctxt ""
"par_id211574090645188\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - General</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Splošno</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF zavihek – Splošno</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6343,7 +6319,7 @@ msgctxt ""
"par_id601574090650587\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Initial View</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Začetni pogled</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – Začetni pogled</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6351,7 +6327,7 @@ msgctxt ""
"par_id51574090655835\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - Links</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Povezave</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Povezave</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""
@@ -6359,7 +6335,7 @@ msgctxt ""
"par_id541574090661437\n"
"help.text"
msgid "Choose <menuitem>File - Export As - Export as PDF - User Interface</menuitem> tab."
-msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF</menuitem>, nato zavihek <emph>Uporabniški vmesnik</emph>."
+msgstr "Izberite <menuitem>Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Uporabniški vmesnik</menuitem>."
#: 00000401.xhp
msgctxt ""