summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/filter/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorCaolán McNamara <caolanm@redhat.com>2017-09-14 16:45:12 +0100
committerCaolán McNamara <caolanm@redhat.com>2017-09-14 16:46:56 +0100
commitf9607e1846ae6a05aad52980c2c02bc553d6c57b (patch)
tree7eab9af52c3675defe47874837598813102f75cd /source/sl/filter/messages.po
parentd317414f8297e51842dc450bfaf5eeff5cb164ff (diff)
convert to gettext format
Change-Id: Ia83ea50b4c7feb94685cfa385094b3fbce8a4056
Diffstat (limited to 'source/sl/filter/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/filter/messages.po1397
1 files changed, 1397 insertions, 0 deletions
diff --git a/source/sl/filter/messages.po b/source/sl/filter/messages.po
new file mode 100644
index 00000000000..715850a8c1a
--- /dev/null
+++ b/source/sl/filter/messages.po
@@ -0,0 +1,1397 @@
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: LibreOffice 5.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-27 10:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-01 23:29+0200\n"
+"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
+"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"X-Accelerator-Marker: ~\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
+"X-Project-Style: openoffice\n"
+
+#. XA4uB
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_COLUMN_HEADER_NAME"
+msgid "Name"
+msgstr "Ime"
+
+#. FizB9
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_COLUMN_HEADER_TYPE"
+msgid "Type"
+msgstr "Vrsta"
+
+#. 5AQgJ
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_UNKNOWN_APPLICATION"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznano"
+
+#. AP7oB
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_IMPORT_ONLY"
+msgid "import filter"
+msgstr "uvozni filter"
+
+#. 7vg82
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_IMPORT_EXPORT"
+msgid "import/export filter"
+msgstr "uvozni/izvozni filter"
+
+#. q6Bc5
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_EXPORT_ONLY"
+msgid "export filter"
+msgstr "izvozni filter"
+
+#. AmATR
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_WARN_DELETE"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the XML Filter '%s'? This action cannot be "
+"undone."
+msgstr ""
+"Ali ste prepričani, da želite izbrisati XML-filter »%s«? Tega dejanja ni "
+"mogoče razveljaviti."
+
+#. Vf3nz
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_ERROR_FILTER_NAME_EXISTS"
+msgid ""
+"An XML filter with the name '%s' already exists. Please enter a different "
+"name."
+msgstr "Filter XML z imenom »%s« že obstaja. Vnesite drugo ime."
+
+#. e3U54
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_ERROR_TYPE_NAME_EXISTS"
+msgid ""
+"The name for the user interface '%s1' is already used by the XML filter "
+"'%s2'. Please enter a different name."
+msgstr ""
+"Ime za uporabniški vmesnik »%s1« že uporablja XML-filter »%s2«. Vnesite "
+"drugačno ime."
+
+#. Zt87T
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_ERROR_EXPORT_XSLT_NOT_FOUND"
+msgid "The XSLT for export cannot be found. Please enter a valid path."
+msgstr "XSLT za izvoz ni mogoče najti. Vnesite veljavno pot."
+
+#. 7VkMt
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_ERROR_IMPORT_XSLT_NOT_FOUND"
+msgid "The XSLT for import cannot be found. Please enter a valid path."
+msgstr "XSLT za uvoz ni mogoče najti. Vnesite veljavno pot."
+
+#. CLFJD
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_ERROR_IMPORT_TEMPLATE_NOT_FOUND"
+msgid "The given import template cannot be found. Please enter a valid path."
+msgstr "Podane uvozne predloge ni mogoče najti. Vnesite veljavno pot."
+
+#. WMzvt
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_DEFAULT_FILTER_NAME"
+msgid "New Filter"
+msgstr "Nov filter"
+
+#. N3wHE
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_DEFAULT_UI_NAME"
+msgid "Untitled"
+msgstr "Neimenovano"
+
+#. VAMhi
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_UNDEFINED_FILTER"
+msgid "undefined filter"
+msgstr "nedefiniran filter"
+
+#. tphDj
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_FILTER_HAS_BEEN_SAVED"
+msgid "The XML filter '%s' has been saved as package '%s'. "
+msgstr "XML-filter »%s« je bil shranjen kot paket »%s«. "
+
+#. tJeU3
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_FILTERS_HAVE_BEEN_SAVED"
+msgid "%s XML filters have been saved in the package '%s'."
+msgstr "%s filtrov XML je bilo shranjenih v paket »%s«."
+
+#. ZULF4
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_FILTER_PACKAGE"
+msgid "XSLT filter package"
+msgstr "Paket filtrov XSLT"
+
+#. TAAAB
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_FILTER_INSTALLED"
+msgid "The XML filter '%s' has been installed successfully."
+msgstr "XML-filter »%s« je bil uspešno nameščen."
+
+#. SwDCV
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_FILTERS_INSTALLED"
+msgid "%s XML filters have been installed successfully."
+msgstr "%s filtrov XML je bilo uspešno nameščenih."
+
+#. dirBm
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_NO_FILTERS_FOUND"
+msgid ""
+"No XML filter could be installed because the package '%s' does not contain "
+"any XML filters."
+msgstr ""
+"Filtra XML ni mogoče namestiti, ker paket »%s« ne vsebuje filtrov XML."
+
+#. EifWe
+#: xmlfilterdialogstrings.src
+msgctxt "STR_XML_FILTER_LISTBOX"
+msgid "XML Filter List"
+msgstr "Seznam XML-filtrov"
+
+#. BGJB2
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_PDF_EXPORT_UDPWD"
+msgid "Set open password"
+msgstr "Nastavi geslo za odpiranje"
+
+#. GDvVE
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_PDF_EXPORT_ODPWD"
+msgid "Set permission password"
+msgstr "Nastavi geslo pravic"
+
+#. FTpr4
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_PASSWORD_PDFA"
+msgid ""
+"PDF/A does not allow encryption. The exported PDF file will not be password "
+"protected."
+msgstr ""
+"PDF/A ne dovoljuje šifriranja. Izvožena datoteka PDF ne bo zaščitena z "
+"geslom."
+
+#. XX5fd
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_TRANSP_PDFA_SHORT"
+msgid "PDF/A transparency"
+msgstr "Prosojnost PDF/A"
+
+#. VGvbg
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_TRANSP_PDFA"
+msgid ""
+"PDF/A forbids transparency. A transparent object was painted opaque instead."
+msgstr ""
+"PDF/A prepoveduje prosojnost. Prosojni predmet je bil zato obarvan "
+"prekrivno."
+
+#. siDaM
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_TRANSP_VERSION_SHORT"
+msgid "PDF version conflict"
+msgstr "Spor različic PDF"
+
+#. VSCwD
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_TRANSP_VERSION"
+msgid ""
+"Transparency is not supported in PDF versions earlier than PDF 1.4. A "
+"transparent object was painted opaque instead"
+msgstr ""
+"Prosojnost v različicah PDF pred PDF 1.4 ni podprto. Prosojni predmet je bil"
+" zato obarvan prekrivno."
+
+#. CyosP
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_FORMACTION_PDFA_SHORT"
+msgid "PDF/A form action"
+msgstr "Dejanje obrazca PDF/A"
+
+#. N9Vug
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_FORMACTION_PDFA"
+msgid ""
+"A form control contained an action not supported by the PDF/A standard. The "
+"action was skipped"
+msgstr ""
+"Kontrolnik obrazca je vseboval dejanje, ki ga standard PDF/A ne podpira. "
+"Dejanje je bilo preskočeno"
+
+#. d2ndY
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_TRANSP_CONVERTED"
+msgid ""
+"Some objects were converted to an image in order to remove transparencies, "
+"because the target PDF format does not support transparencies. Possibly "
+"better results can be achieved if you remove the transparent objects before "
+"exporting."
+msgstr ""
+"Ker ciljna oblika PDF ne podpira prosojnosti, so bili nekateri predmeti z "
+"odstranjevanjem prosojnosti pretvorjeni v slike. Verjetno bi dosegli boljši "
+"rezultat, če bi prosojne predmete pred izvozom odstranili."
+
+#. qtCcB
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_WARN_TRANSP_CONVERTED_SHORT"
+msgid "Transparencies removed"
+msgstr "Prosojnosti so bile odstranjene"
+
+#. UHmjA
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_ERR_SIGNATURE_FAILED"
+msgid "Signature generation failed"
+msgstr "Izdelovanje podpisa je spodletelo"
+
+#. wjBBo
+#: impdialog.src
+msgctxt "STR_ERR_PDF_EXPORT_ABORTED"
+msgid "PDF export aborted"
+msgstr "Izvoz PDF je prekinjen"
+
+#. AvaAH
+#: pdf.src
+msgctxt "PDF_PROGRESS_BAR"
+msgid "Export as PDF"
+msgstr "Izvozi v PDF"
+
+#. iUSBA
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_IMPORT_DIALOG_TITLE"
+msgid "Settings for T602 import"
+msgstr "Nastavitve za uvoz T602"
+
+#. BU2Mt
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_LABEL"
+msgid "Encoding"
+msgstr "Kodna tabela"
+
+#. j3aAG
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_AUTO"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Samodejno"
+
+#. DuxTb
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_CP852"
+msgid "CP852 (Latin2)"
+msgstr "CP852 (Latin2)"
+
+#. AfQyS
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_CP895"
+msgid "CP895 (KEYB2CS, Kamenicky)"
+msgstr "CP895 (KEYB2CS, Kamenicky)"
+
+#. 8NfvS
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_KOI8CS2"
+msgid "KOI8 CS2"
+msgstr "KOI8 CS2"
+
+#. EWMCQ
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_CYRILLIC_MODE"
+msgid "Mode for Russian language (Cyrillic)"
+msgstr "Način za ruščino (cirilično)"
+
+#. mZVZv
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_REFORMAT_TEXT"
+msgid "Reformat the text"
+msgstr "Preoblikuj besedilo"
+
+#. MGmYA
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_DOT_COMMANDS"
+msgid "Display dot commands"
+msgstr "Prikaži ukaze s piko"
+
+#. c6Atq
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_CANCEL_BUTTON"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Prekliči"
+
+#. Sjy7k
+#: t602filter.src
+msgctxt "T602FILTER_STR_OK_BUTTON"
+msgid "OK"
+msgstr "V redu"
+
+#. EkzSW
+#: epsstr.src
+msgctxt "KEY_VERSION_CHECK"
+msgid ""
+"Warning: Not all of the imported EPS graphics could be saved at level1\n"
+"as some are at a higher level!"
+msgstr ""
+"Opozorilo: Vse uvožene slike EPS ne morejo biti shranjene na ravni 1,\n"
+"ker so nekatere na višji ravni!"
+
+#. Y3kBV
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|ImpSWFDialog"
+msgid "Flash (SWF) Options"
+msgstr "Možnosti za Flash (SWF)"
+
+#. S2cVZ
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|label1"
+msgid ""
+"1: min. quality\n"
+"100: max. quality"
+msgstr ""
+"1: najnižja kakovost\n"
+"100: najvišja kakovost"
+
+#. oDK6o
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|exportall"
+msgid "Export _all slides (uncheck to export current slide)"
+msgstr "Izvozi _vse prosojnice (sicer izvozi samo trenutno)"
+
+#. CB9hD
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|exportmultiplefiles"
+msgid "Export as _multiple files"
+msgstr "Izvozi v _ločene datoteke"
+
+#. cDbFq
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|exportbackgrounds"
+msgid "Export _backgrounds"
+msgstr "Izvozi _ozadja"
+
+#. rBFG6
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|exportbackgroundobjects"
+msgid "Export back_ground objects"
+msgstr "Izvozi pre_dmete ozadja"
+
+#. P8j2y
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|exportslidecontents"
+msgid "Export _slide contents"
+msgstr "Izvozi vsebino pro_sojnic"
+
+#. DzHf3
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|exportsound"
+msgid "Export _Verilogix Slide Annotations"
+msgstr "Izvozi opombe prosojnic _Verilogix"
+
+#. EAyk7
+#: impswfdialog.ui
+msgctxt "impswfdialog|exportoleasjpeg"
+msgid "Export OLE objects as _JPEG images"
+msgstr "Predmete OLE izvozi kot slike _JPEG"
+
+#. AwX66
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|all"
+msgid "_All"
+msgstr "_Vse"
+
+#. NXztB
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|range"
+msgid "_Pages:"
+msgstr "_Strani:"
+
+#. WTSeS
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|selection"
+msgid "_Selection"
+msgstr "_Izbor"
+
+#. tFeCH
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|slides"
+msgid "Slides:"
+msgstr "Prosojnice;"
+
+#. 54934
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|selectedsheets"
+msgid "_Selected sheet(s)"
+msgstr "I_zbrani delovni listi"
+
+#. MXtmZ
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|label1"
+msgid "Range"
+msgstr "Obseg"
+
+#. ST3Rc
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|label6"
+msgid "_Quality:"
+msgstr "_Kakovost:"
+
+#. D6f7R
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|reduceresolution"
+msgid "_Reduce image resolution"
+msgstr "Z_manjšaj ločljivost slik"
+
+#. XHeTx
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
+msgid "75 DPI"
+msgstr "75 DPI"
+
+#. CXj4e
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
+msgid "150 DPI"
+msgstr "150 DPI"
+
+#. jZKqd
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
+msgid "300 DPI"
+msgstr "300 DPI"
+
+#. GsMsK
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
+msgid "600 DPI"
+msgstr "600 DPI"
+
+#. 5yTAM
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
+msgid "1200 DPI"
+msgstr "1200 DPI"
+
+#. r6npH
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|comboboxtext-entry"
+msgid "75 DPI"
+msgstr "75 DPI"
+
+#. WbQ5j
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|losslesscompress"
+msgid "_Lossless compression"
+msgstr "Stiskanje _brez izgub"
+
+#. FP56V
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|jpegcompress"
+msgid "_JPEG compression"
+msgstr "Stiskanje _JPEG"
+
+#. cFwGA
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|label2"
+msgid "Images"
+msgstr "Slike"
+
+#. NwjSn
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|watermark"
+msgid "Sign with _watermark"
+msgstr "Podpiši z vodnim _žigom"
+
+#. JtBsL
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|watermarklabel"
+msgid "Text:"
+msgstr "Besedilo:"
+
+#. VfFZf
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|label3"
+msgid "Watermark"
+msgstr "Vodni žig"
+
+#. 2hSjJ
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|embed"
+msgid "Hybrid PDF (em_bed ODF file)"
+msgstr "Hibridni PDF (vde_laj datoteko ODF)"
+
+#. vzxG2
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|embed|tooltip_text"
+msgid "Creates a PDF that is easily editable in %PRODUCTNAME"
+msgstr "Omogoči enostavno urejanje tega dokumenta PDF v %PRODUCTNAME"
+
+#. Gy2Pu
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa"
+msgid "Archive P_DF/A-1a (ISO 19005-1)"
+msgstr "Arhivski P_DF/A-1a (ISO 19005-1)"
+
+#. D4B92
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa|tooltip_text"
+msgid ""
+"Creates an ISO 19005-1 compliant PDF file, ideal for long-term document "
+"preservation"
+msgstr ""
+"Ustvari datoteko PDF, skladno s standardom ISO 19005-1, ki je idealna za "
+"dolgotrajno hrambo in arhiviranje dokumentov."
+
+#. RAvA6
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|tagged"
+msgid "_Tagged PDF (add document structure)"
+msgstr "_Označeni PDF (dodaj strukturo dokumenta)"
+
+#. cAm8Z
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|tagged|tooltip_text"
+msgid "Includes a document's content structure information in a PDF"
+msgstr "Vključuje strukturo vsebine dokumenta v PDF"
+
+#. pZK6z
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|forms"
+msgid "_Create PDF form"
+msgstr "_Ustvari obrazec PDF"
+
+#. 3Vg8V
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|forms|tooltip_text"
+msgid "Creates a PDF with fields that can be filled out"
+msgstr "Ustvari PDF s polji, ki jih je mogoče izpolniti"
+
+#. ECLBB
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|label7"
+msgid "Submit _format:"
+msgstr "Pošlji _obliko:"
+
+#. tkPCH
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|format"
+msgid "FDF"
+msgstr "FDF"
+
+#. rfzrh
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|format"
+msgid "PDF"
+msgstr "PDF"
+
+#. S7caE
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|format"
+msgid "HTML"
+msgstr "HTML"
+
+#. HUzsi
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|format"
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
+
+#. B7zan
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|allowdups"
+msgid "Allow duplicate field _names"
+msgstr "Dovoli podvojena i_mena polj"
+
+#. kAAHx
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|bookmarks"
+msgid "Export _bookmarks"
+msgstr "Izvozi _zaznamke"
+
+#. kQbPh
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|exportplaceholders"
+msgid "Expo_rt placeholders"
+msgstr "Izvozi ogra_de"
+
+#. 6cAna
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|comments"
+msgid "_Export comments"
+msgstr "Izvozi komen_tarje"
+
+#. y9evS
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|emptypages"
+msgid "Exp_ort automatically inserted blank pages"
+msgstr "Izvozi samodejno vstav_ljene prazne strani"
+
+#. 9Cyn8
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|viewpdf"
+msgid "_View PDF after export"
+msgstr "_Pokaži PDF po izvozu"
+
+#. sHqKP
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|usereferencexobject"
+msgid "Use reference XObjects"
+msgstr "Uporabi sklicne XObjects"
+
+#. 2K2cD
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|hiddenpages"
+msgid "Export _hidden pages"
+msgstr "Izvozi s_krite strani"
+
+#. ghuXR
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|notes"
+msgid "Export _notes pages"
+msgstr "Izvozi stra_ni z opombami"
+
+#. BGvC2
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|onlynotes"
+msgid "Export onl_y notes pages"
+msgstr "Izvozi _le strani z opombami"
+
+#. Drqkd
+#: pdfgeneralpage.ui
+msgctxt "pdfgeneralpage|label4"
+msgid "General"
+msgstr "Splošno"
+
+#. QEAua
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|export"
+msgid "Export bookmarks as named destinations"
+msgstr "Izvozi zaznamke kot imenovane cilje"
+
+#. aCCLQ
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|convert"
+msgid "_Convert document references to PDF targets"
+msgstr "Pretvori skli_ce dokumenta v cilje PDF"
+
+#. 6Lyp3
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|exporturl"
+msgid "Export _URLs relative to file system"
+msgstr "Izvozi _URL-je relativno glede na datotečni sistem"
+
+#. biumY
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|label1"
+msgid "General"
+msgstr "Splošno"
+
+#. mGRBH
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|default"
+msgid "Default mode"
+msgstr "Privzeti način"
+
+#. DNRK8
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|openpdf"
+msgid "Open with PDF reader application"
+msgstr "Odpri z bralnikom dokumentov PDF"
+
+#. wPem9
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|openinternet"
+msgid "Open _with Internet browser"
+msgstr "Odpri s sple_tnim brskalnikom"
+
+#. B9TGg
+#: pdflinkspage.ui
+msgctxt "pdflinkspage|label5"
+msgid "Cross-document Links"
+msgstr "Navzkrižne povezave med dokumenti"
+
+#. KmFGh
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|PdfOptionsDialog"
+msgid "PDF Options"
+msgstr "Možnosti za PDF"
+
+#. BwbwB
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|ok"
+msgid "E_xport"
+msgstr "I_zvozi"
+
+#. Y2Mem
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|general"
+msgid "General"
+msgstr "Splošno"
+
+#. DMBHC
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|initialview"
+msgid "Initial View"
+msgstr "Začetni pogled"
+
+#. 35g8K
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|userinterface"
+msgid "User Interface"
+msgstr "Uporabniški vmesnik"
+
+#. 3EStU
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|links"
+msgid "Links"
+msgstr "Povezave"
+
+#. x4GVL
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|security"
+msgid "Security"
+msgstr "Varnost"
+
+#. Vmf6H
+#: pdfoptionsdialog.ui
+msgctxt "pdfoptionsdialog|digitalsignatures"
+msgid "Digital Signatures"
+msgstr "Digitalni podpisi"
+
+#. 7p3sS
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|setpassword"
+msgid "Set _Passwords…"
+msgstr "Nastavi gesl_a ..."
+
+#. 63szB
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label5"
+msgid "Open password set"
+msgstr "Geslo za odpiranje je nastavljeno"
+
+#. 6ktYG
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label6"
+msgid "PDF document will be encrypted"
+msgstr "Dokument PDF bo šifriran"
+
+#. pTAZC
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label7"
+msgid "No open password set"
+msgstr "Geslo za odpiranje ni nastavljeno"
+
+#. fp3My
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label8"
+msgid "PDF document will not be encrypted"
+msgstr "Dokument PDF ne bo šifriran"
+
+#. aHC6v
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label30"
+msgid "PDF document will not be encrypted due to PDF/A export."
+msgstr "Dokument PDF ne bo šifriran zaradi izvoza PDF/A."
+
+#. DsALB
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label9"
+msgid "Permission password set"
+msgstr "Geslo pravic je nastavljeno"
+
+#. hRJpp
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label11"
+msgid "PDF document will be restricted"
+msgstr "Dokument PDF bo imel omejeno uporabo"
+
+#. L3oQx
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label12"
+msgid "No permission password set"
+msgstr "Geslo pravic ni nastavljeno"
+
+#. s3RBF
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label13"
+msgid "PDF document will be unrestricted"
+msgstr "Dokument PDF ne bo imel omejene rabe"
+
+#. 4jwu7
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label14"
+msgid "PDF document will not be restricted due to PDF/A export."
+msgstr "Dokument PDF ne bo imel omejene uporabe zaradi izvoza PDF/A."
+
+#. 9CFqB
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|setpasswordstitle"
+msgid "Set Passwords"
+msgstr "Nastavitev gesel"
+
+#. FDKJa
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label2"
+msgid "File Encryption and Permission"
+msgstr "Šifriranje datoteke in pravice"
+
+#. tWAWA
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|printnone"
+msgid "_Not permitted"
+msgstr "Ni _dovoljeno"
+
+#. kSfrd
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|printlow"
+msgid "_Low resolution (150 dpi)"
+msgstr "_Nizka ločljivost (150 dpi)"
+
+#. CmQzT
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|printhigh"
+msgid "_High resolution"
+msgstr "_Visoka ločljivost"
+
+#. Gjpp4
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label1"
+msgid "Printing"
+msgstr "Tiskanje"
+
+#. C6BHs
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|changenone"
+msgid "No_t permitted"
+msgstr "Ni do_voljeno"
+
+#. Vt6Zn
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|changeinsdel"
+msgid "_Inserting, deleting, and rotating pages"
+msgstr "Vstavljanje, _brisanje in sukanje strani"
+
+#. dAmDo
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|changeform"
+msgid "_Filling in form fields"
+msgstr "I_zpolnjevanje polj obrazcev"
+
+#. zGE7J
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|changecomment"
+msgid "_Commenting, filling in form fields"
+msgstr "_Komentiranje, izpolnjevanje polj obrazcev"
+
+#. uP8VW
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|changeany"
+msgid "_Any except extracting pages"
+msgstr "V_se razen ustvarjanja izvlečka"
+
+#. vLxXJ
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label3"
+msgid "Changes"
+msgstr "Spreminjanje"
+
+#. iJHWS
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|enablecopy"
+msgid "Ena_ble copying of content"
+msgstr "O_mogoči kopiranje vsebine"
+
+#. 2EMgQ
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|enablea11y"
+msgid "Enable text access for acce_ssibility tools"
+msgstr "Omogo_či dostop do besedila orodjem za dostopnost"
+
+#. 2hi53
+#: pdfsecuritypage.ui
+msgctxt "pdfsecuritypage|label4"
+msgid "Content"
+msgstr "Vsebina"
+
+#. bDVGF
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|label2"
+msgid "Use this certificate to digitally sign PDF documents:"
+msgstr "Za digitalno podpisovanje dokumentov PDF uporabi to potrdilo:"
+
+#. xgYD9
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|select"
+msgid "Select..."
+msgstr "Izberi ..."
+
+#. wHqcD
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|tsa"
+msgid "None"
+msgstr "Brez"
+
+#. VMoF3
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|label7"
+msgid "Certificate password:"
+msgstr "Geslo digitalnega potrdila:"
+
+#. Syow2
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|label12"
+msgid "Location:"
+msgstr "Mesto:"
+
+#. AQkj6
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|label13"
+msgid "Contact information:"
+msgstr "Podatki o stiku:"
+
+#. mvSG8
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|label14"
+msgid "Reason:"
+msgstr "Razlog:"
+
+#. Bbwq2
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|label15"
+msgid "Time Stamp Authority:"
+msgstr "Overitelj časovnih žigov:"
+
+#. YeAiB
+#: pdfsignpage.ui
+msgctxt "pdfsignpage|label1"
+msgid "Certificate"
+msgstr "Potrdilo"
+
+#. 92sua
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|center"
+msgid "_Center window on screen"
+msgstr "Postavi okno na sredino _zaslona"
+
+#. ZEPFF
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|resize"
+msgid "_Resize window to initial page"
+msgstr "_Prilagodi velikost okna začetni strani"
+
+#. crBwn
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|open"
+msgid "_Open in full screen mode"
+msgstr "_Odpri v celozaslonskem načinu"
+
+#. Cvzzi
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|display"
+msgid "_Display document title"
+msgstr "Pokaži _naslov dokumenta"
+
+#. BtMjV
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|label1"
+msgid "Window Options"
+msgstr "Možnosti okna"
+
+#. hZQVm
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|toolbar"
+msgid "Hide _toolbar"
+msgstr "Skrij _orodno vrstico"
+
+#. YLEgH
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|menubar"
+msgid "Hide _menubar"
+msgstr "Skrij _menijsko vrstico"
+
+#. Aw2aq
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|window"
+msgid "Hide _window controls"
+msgstr "Skrij _kontrolnike okna"
+
+#. xm2Lh
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|label2"
+msgid "User Interface Options"
+msgstr "Možnosti uporabniškega vmesnika"
+
+#. SwDno
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|effects"
+msgid "_Use transition effects"
+msgstr "_Uporabi učinke prehoda"
+
+#. JgwC9
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|label3"
+msgid "Transitions"
+msgstr "Prehodi"
+
+#. NWbFN
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|allbookmarks"
+msgid "_All bookmark levels"
+msgstr "Vs_e ravni zaznamkov"
+
+#. FCDSJ
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|visiblebookmark"
+msgid "_Visible bookmark levels:"
+msgstr "V_idne ravni zaznamkov:"
+
+#. 5cxoc
+#: pdfuserinterfacepage.ui
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|label4"
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Zaznamki"
+
+#. ibYBv
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|pageonly"
+msgid "_Page only"
+msgstr "_Samo strani"
+
+#. gkjEH
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|outline"
+msgid "_Bookmarks and page"
+msgstr "Z_aznamki in strani"
+
+#. rT8gQ
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|thumbs"
+msgid "_Thumbnails and page"
+msgstr "S_ličice strani in strani"
+
+#. EgKos
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|label4"
+msgid "Open on pa_ge:"
+msgstr "Odpri na s_trani:"
+
+#. MxznY
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|label2"
+msgid "Panes"
+msgstr "Podokna"
+
+#. jA3LD
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|fitdefault"
+msgid "_Default"
+msgstr "_Privzeto"
+
+#. kqho7
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|fitwin"
+msgid "_Fit in window"
+msgstr "Prilagodi _oknu"
+
+#. gcStc
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|fitwidth"
+msgid "Fit _width"
+msgstr "Prilagodi _širino"
+
+#. V6kwp
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|fitvis"
+msgid "Fit _visible"
+msgstr "Prilagodi _vidno"
+
+#. NGpWy
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|fitzoom"
+msgid "_Zoom factor:"
+msgstr "_Faktor povečave:"
+
+#. LQKDP
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|label3"
+msgid "Magnification"
+msgstr "Povečava"
+
+#. Eegkp
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|defaultlayout"
+msgid "D_efault"
+msgstr "P_rivzeto"
+
+#. QBpan
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|singlelayout"
+msgid "_Single page"
+msgstr "_Ena stran"
+
+#. HCgtG
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|contlayout"
+msgid "_Continuous"
+msgstr "_Zvezno"
+
+#. n4i66
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|contfacinglayout"
+msgid "C_ontinuous facing"
+msgstr "Zvezno – _dve strani"
+
+#. 4DFBW
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|firstonleft"
+msgid "First page is _left"
+msgstr "Prva stran je _levo"
+
+#. sYKod
+#: pdfviewpage.ui
+msgctxt "pdfviewpage|label1"
+msgid "Page Layout"
+msgstr "Postavitev strani"
+
+#. G43B5
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|TestXMLFilterDialog"
+msgid "Test XML Filter: %s"
+msgstr "Preizkusi XML-filter: %s"
+
+#. 93Aw7
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|label3"
+msgid "XSLT for export"
+msgstr "XSLT za izvoz"
+
+#. 3EKij
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|label4"
+msgid "Transform document"
+msgstr "Preoblikuj dokument"
+
+#. TZvm5
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|exportbrowse"
+msgid "Browse..."
+msgstr "Prebrskaj ..."
+
+#. F8CJd
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|currentdocument"
+msgid "Current Document"
+msgstr "Trenutni dokument"
+
+#. b7FMe
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|label1"
+msgid "Export"
+msgstr "Izvozi"
+
+#. ANpSQ
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|label5"
+msgid "XSLT for import"
+msgstr "XSLT za uvoz"
+
+#. aWFtZ
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|importbrowse"
+msgid "Browse..."
+msgstr "Prebrskaj ..."
+
+#. RGb9P
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|recentfile"
+msgid "Recent File"
+msgstr "Nedavna datoteka"
+
+#. WRoGk
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|templateimport"
+msgid "Template for import"
+msgstr "Predloga za uvoz"
+
+#. UAfyw
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|displaysource"
+msgid "Display source"
+msgstr "Pokaži izvorno kodo"
+
+#. AKfAy
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|label6"
+msgid "Transform file"
+msgstr "Preoblikuj datoteko"
+
+#. 4MaaP
+#: testxmlfilter.ui
+msgctxt "testxmlfilter|label2"
+msgid "Import"
+msgstr "Uvozi"
+
+#. DEJXN
+#: warnpdfdialog.ui
+msgctxt "warnpdfdialog|WarnPDFDialog"
+msgid "Problems During PDF Export"
+msgstr "Težave pri izvozu v PDF"
+
+#. 2BpUz
+#: warnpdfdialog.ui
+msgctxt "warnpdfdialog|WarnPDFDialog"
+msgid "During PDF export the following problems occurred:"
+msgstr "Med izvozom v PDF je prišlo do naslednjih težav:"
+
+#. wG9NF
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|XMLFilterSettingsDialog"
+msgid "XML Filter Settings"
+msgstr "Nastavitve filtra XML"
+
+#. VcMQo
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|new"
+msgid "_New..."
+msgstr "_Nov ..."
+
+#. W6Ju3
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|edit"
+msgid "_Edit..."
+msgstr "_Uredi ..."
+
+#. DAoSK
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|test"
+msgid "_Test XSLTs..."
+msgstr "_Preizkusi XSLT-je ..."
+
+#. FE7Za
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|delete"
+msgid "_Delete..."
+msgstr "_Izbriši ..."
+
+#. DmuTA
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|save"
+msgid "_Save as Package..."
+msgstr "_Shrani kot paket ..."
+
+#. CuahL
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|open"
+msgid "_Open Package..."
+msgstr "_Odpri paket ..."
+
+#. bKwWy
+#: xmlfiltersettings.ui
+msgctxt "xmlfiltersettings|filterlist-atkobject"
+msgid "XML Filter List"
+msgstr "Seznam XML-filtrov"
+
+#. rLZ5z
+#: xmlfiltertabpagegeneral.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label2"
+msgid "_Filter name:"
+msgstr "Ime _filtra:"
+
+#. dreFh
+#: xmlfiltertabpagegeneral.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label3"
+msgid "_Application:"
+msgstr "_Program:"
+
+#. yQmBY
+#: xmlfiltertabpagegeneral.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label4"
+msgid "_Name of file type:"
+msgstr "I_me vrste datoteke:"
+
+#. NB3Gy
+#: xmlfiltertabpagegeneral.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label5"
+msgid "File _extension:"
+msgstr "Datote_čna pripona:"
+
+#. fPxWA
+#: xmlfiltertabpagegeneral.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label6"
+msgid "Comment_s:"
+msgstr "Komentar_ji:"
+
+#. FhD2n
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label2"
+msgid "_DocType:"
+msgstr "_DocType (vrsta dokumenta):"
+
+#. J5c8A
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label4"
+msgid "_XSLT for export:"
+msgstr "_XSLT za izvoz:"
+
+#. GwzvD
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browseexport"
+msgid "Brows_e..."
+msgstr "Pre_brskaj ..."
+
+#. oZGZS
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label5"
+msgid "XSLT _for import:"
+msgstr "XSLT _za uvoz:"
+
+#. UNKTt
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browseimport"
+msgid "B_rowse..."
+msgstr "P_rebrskaj ..."
+
+#. 9nV9R
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label6"
+msgid "Template for _import:"
+msgstr "Predloga za _uvoz:"
+
+#. MNLtB
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browsetemp"
+msgid "Browse..."
+msgstr "Prebrskaj ..."
+
+#. XTDex
+#: xmlfiltertabpagetransformation.ui
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|filtercb"
+msgid "The filter needs XSLT 2.0 processor"
+msgstr "Filter potrebuje procesor XSLT 2.0"
+
+#. MCfGg
+#: xsltfilterdialog.ui
+msgctxt "xsltfilterdialog|XSLTFilterDialog"
+msgid "XML Filter: %s"
+msgstr "XML-filter: %s"
+
+#. Cvy2d
+#: xsltfilterdialog.ui
+msgctxt "xsltfilterdialog|general"
+msgid "General"
+msgstr "Splošno"
+
+#. peR3F
+#: xsltfilterdialog.ui
+msgctxt "xsltfilterdialog|transformation"
+msgid "Transformation"
+msgstr "Preoblikovanje"