summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/filter/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-11-15 13:55:11 +0100
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-11-15 13:55:49 +0100
commit62ec2612b30811402b61f57d97558f4cb852e6dc (patch)
tree621d0b129bc5a03a2ba3efa77cf1c47ba3bf1ad9 /source/sl/filter/messages.po
parentc5f9a42b10e393fe6b295117427e088ff3279187 (diff)
Updated Slovenian translation
Change-Id: I16a6a331b46a5d59ed9a40e310b9a963debec760
Diffstat (limited to 'source/sl/filter/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/filter/messages.po862
1 files changed, 691 insertions, 171 deletions
diff --git a/source/sl/filter/messages.po b/source/sl/filter/messages.po
index 01598fefa15..6e8b41cb156 100644
--- a/source/sl/filter/messages.po
+++ b/source/sl/filter/messages.po
@@ -1,16 +1,16 @@
#. extracted from filter/inc
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: LibreOffice 7.0\n"
+"Project-Id-Version: LibreOffice 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-05-02 23:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-02-27 10:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-11-08 23:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-11-09 15:52+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -259,282 +259,402 @@ msgctxt "pdfgeneralpage|all"
msgid "_All"
msgstr "_Vse"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:62
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:55
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|all"
+msgid "Exports all defined print ranges. If no print range is defined, exports the entire document."
+msgstr "Izvozi vse navedene obsege tiskanja. Če obseg tiskanja ni določen, izvozi cel dokument."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:67
msgctxt "pdfgeneralpage|range"
msgid "_Pages:"
msgstr "_Stran(i):"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:83
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:82
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|range"
+msgid "Exports the pages you type in the box."
+msgstr "Izvozi strani, ki jih vnesete v polje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:93
msgctxt "pdfgeneralpage|selection"
msgid "_Selection"
msgstr "_Izbor"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:119
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:104
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|selection"
+msgid "Exports the current selection."
+msgstr "Izvozi trenutni izbor."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:125
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|pages"
+msgid "Exports the pages you type in the box."
+msgstr "Izvozi strani, ki jih vnesete v polje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:139
msgctxt "pdfgeneralpage|slides"
msgid "Slides:"
msgstr "Prosojnice:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:128
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:148
msgctxt "pdfgeneralpage|viewpdf"
msgid "_View PDF after export"
msgstr "_Pokaži PDF po izvozu"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:147
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:167
msgctxt "pdfgeneralpage|selectedsheets"
msgid "_Selection/Selected sheet(s)"
msgstr "I_zbor/izbrani delovni listi"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:162
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:182
msgctxt "pdfgeneralpage|label1"
msgid "Range"
msgstr "Obseg"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:195
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:215
msgctxt "pdfgeneralpage|losslesscompress"
msgid "_Lossless compression"
msgstr "Stiskanje _brez izgub"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:213
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:226
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|losslesscompress"
+msgid "Selects a lossless compression of images. All pixels are preserved."
+msgstr "Izberite za stiskanje slik brez izgub. Vse slikovne točke bodo tako ohranjene."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:238
msgctxt "pdfgeneralpage|reduceresolution"
-msgid "_Reduce image resolution"
+msgid "Reduce ima_ge resolution"
msgstr "Z_manjšaj ločljivost slik"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:236
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:251
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|reduceresolution"
+msgid "Select to resample or down-size the images to a lower number of pixels per inch."
+msgstr "Izberite, če želite ponovno vzorčenje ali pomanjšanje slik v manjše število slikovnih pik na palec."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:266
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "75 DPI"
msgstr "75 DPI"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:237
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:267
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "150 DPI"
msgstr "150 DPI"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:238
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:268
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "300 DPI"
msgstr "300 DPI"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:239
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:269
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "600 DPI"
msgstr "600 DPI"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:240
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:270
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "1200 DPI"
msgstr "1200 DPI"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:246
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:276
msgctxt "pdfgeneralpage|comboboxtext-entry"
msgid "75 DPI"
msgstr "75 DPI"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:288
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:284
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|resolution"
+msgid "Select the target resolution for the images."
+msgstr "Izberite ciljno ločljivost za slike."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:306
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|quality"
+msgid "Enter the quality level for JPEG compression."
+msgstr "Vnesite raven kakovosti stiskanja JPEG."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:328
msgctxt "pdfgeneralpage|jpegcompress"
msgid "_JPEG compression"
msgstr "Stiskanje _JPEG"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:311
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:338
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|jpegcompress"
+msgid "Select a JPEG compression level. With a high quality level, almost all pixels are preserved. With a low quality level, some pixels are lost and artifacts are introduced, but file sizes are reduced."
+msgstr "Izberite raven stiskanja slik JPEG. Z visoko stopnjo kakovosti se ohranijo skoraj vse slikovne točke. Z nižjo stopnjo kakovosti se nekatere slikovne točke izgubijo in pojavijo se napake posploševanja, se pa opazno zmanjša velikost datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:356
msgctxt "pdfgeneralpage|label6"
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kakovost:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:337
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:382
msgctxt "pdfgeneralpage|label2"
msgid "Images"
msgstr "Slike"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:370
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:415
msgctxt "pdfgeneralpage|watermark"
msgid "Sign with _watermark"
msgstr "Podpiši z vodnim _žigom"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:398
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:443
msgctxt "pdfgeneralpage|watermarklabel"
msgid "Text:"
msgstr "Besedilo:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:419
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:464
msgctxt "pdfgeneralpage|label3"
msgid "Watermark"
msgstr "Vodni žig"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:463
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:508
msgctxt "pdfgeneralpage|embed"
msgid "Hybrid PDF (em_bed ODF file)"
msgstr "Hibridni PDF (vde_laj datoteko ODF)"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:467
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:512
msgctxt "pdfgeneralpage|embed|tooltip_text"
msgid "Creates a PDF that is easily editable in %PRODUCTNAME"
msgstr "Omogoči enostavno urejanje tega dokumenta PDF v %PRODUCTNAME"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:479
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:518
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|embed"
+msgid "This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF."
+msgstr "Ta nastavitev omogoča izvoz dokumenta kot datoteke .pdf, ki vsebuje dve vrsti datotek: PDF in ODF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:529
msgctxt "pdfgeneralpage|tagged"
msgid "_Tagged PDF (add document structure)"
msgstr "_Označeni PDF (dodaj strukturo dokumenta)"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:483
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:533
msgctxt "pdfgeneralpage|tagged|tooltip_text"
msgid "Includes a document's content structure information in a PDF"
msgstr "Vključuje strukturo vsebine dokumenta v PDF"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:495
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:539
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|tagged"
+msgid "Select to write PDF tags. This can increase file size by huge amounts."
+msgstr "Izberite za zapis značk PDF. To lahko krepko poveča velikost datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:550
msgctxt "pdfgeneralpage|forms"
-msgid "_Create PDF form"
+msgid "Create PDF for_m"
msgstr "_Ustvari obrazec PDF"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:499
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:554
msgctxt "pdfgeneralpage|forms|tooltip_text"
msgid "Creates a PDF with fields that can be filled out"
msgstr "Ustvari PDF s polji, ki jih je mogoče izpolniti"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:522
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:560
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|forms"
+msgid "Choose to create a PDF form. This can be filled out and printed by the user of the PDF document."
+msgstr "Izberite, če želite ustvariti obrazec PDF. Tovrstni dokument PDF lahko uporabnik izpolni in natisne."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:582
msgctxt "pdfgeneralpage|allowdups"
msgid "Allow duplicate field _names"
msgstr "Dovoli podvojena i_mena polj"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:541
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:591
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|allowdups"
+msgid "Allows you to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names."
+msgstr "Omogoča uporabo istega imena za več polj v ustvarjeni datoteki PDF. Če ni potrjeno, bodo polja izvožena z uporabo ustvarjenih enkratnih imen."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:606
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "FDF"
msgstr "FDF"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:542
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:607
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "PDF"
msgstr "PDF"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:543
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:608
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:544
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:609
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "XML"
msgstr "XML"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:565
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:613
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|format"
+msgid "Select the format of submitting forms from within the PDF file."
+msgstr "Izberite obliko oddaje obrazcev v datoteki PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:635
msgctxt "pdfgeneralpage|label7"
msgid "Submit _format:"
msgstr "Pošlji _obliko:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:597
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:667
msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa"
msgid "Archive (P_DF/A, ISO 19005)"
msgstr "Arhivski P_DF/A (ISO 19005)"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:601
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:671
msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa|tooltip_text"
msgid "Creates an ISO 19005-2 compliant PDF file, ideal for long-term document preservation"
msgstr "Ustvari datoteko PDF, skladno s standardom ISO 19005-2, ki je idealna za dolgotrajno hrambo in arhiviranje dokumentov."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:651
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:677
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|pdfa"
+msgid "Converts to the PDF/A-2b or PDF/A-1b format. This is defined as an electronic document file format for long term preservation. All fonts that were used in the source document will be embedded into the generated PDF file. PDF tags will be written."
+msgstr "Pretvori v zapis PDF/A-2b ali PDF/A-1b. Ta je določen kot elektronski zapis datotek dokumentov za dolgoročno hrambo. Vse pisave, uporabljene v izvornem dokumentu, bodo vdelane v ustvarjeno datoteko PDF. Zapisane bodo tudi značke PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:726
msgctxt "pdfgeneralpage|pdfaversion"
-msgid "PDF/A _version:"
-msgstr "_Različica PDF/A:"
+msgid "PDF_/A version:"
+msgstr "Različica PDF/A:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:685
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:760
msgctxt "pdfgeneralpage|pdfua"
-msgid "U_niversal Accessibility (PDF/UA)"
-msgstr "U_niverzalna dostopnost (PDF/UA)"
+msgid "Universal Accessibilit_y (PDF/UA)"
+msgstr "Univer_zalna dostopnost (PDF/UA)"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:689
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:764
msgctxt "pdfgeneralpage|pdfua|tooltip_text"
msgid "Creates a universal accessibility-compliant PDF file that follows the requirements of PDF/UA (ISO 14289) specifications."
-msgstr "Ustvari datoteko PDF, ki je univerzalno skladna glede dostopnosti, saj sledi zahtevam specifikacij standarda PDF/UA (ISO 142899)."
+msgstr "Ustvari univerzalno dostopno datoteko PDF, ki upošteva zahteve standarda PDF/UA (ISO 142899)."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:707
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:782
msgctxt "pdfgeneralpage|label4"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:739
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:814
msgctxt "pdfgeneralpage|bookmarks"
-msgid "Export _bookmarks"
-msgstr "Izvozi _zaznamke"
+msgid "Export outl_ines"
+msgstr "Izvozi or_is"
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:823
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|bookmarks"
+msgid "Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document."
+msgstr "Izberite za izvoz zaznamkov dokumentov Writer ali Calc kot zaznamkov PDF. Zaznamki se ustvarijo za vse odstavke orisa (Orodja – Oštevilčevanje odstavkov) in za vse vnose kazala vsebine, katerim ste dodelili hiperpovezave v izvornem dokumentu."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:754
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:834
msgctxt "pdfgeneralpage|exportplaceholders"
msgid "Expo_rt placeholders"
msgstr "Izvozi ogra_de"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:769
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:849
msgctxt "pdfgeneralpage|comments"
-msgid "_Comments as PDF annotations"
-msgstr "_Komentarji kot pripombe PDF"
+msgid "Comm_ents as PDF annotations"
+msgstr "Kom_entarji kot pripombe PDF"
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:858
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|comments"
+msgid "Select to export comments of Writer and Calc documents as PDF annotations."
+msgstr "Izberite za izvoz komentarjev dokumentov Writer ali Calc kot pripomb PDF."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:784
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:869
msgctxt "pdfgeneralpage|emptypages"
msgid "Exp_ort automatically inserted blank pages"
-msgstr "Izvozi samodejno vstav_ljene prazne strani"
+msgstr "Izvozi samodejno _vstavljene prazne strani"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:799
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:878
+msgctxt "pdfgeneralpage|extended_tip|emptypages"
+msgid "If switched on, automatically inserted blank pages are exported to the PDF file. This is best if you are printing the pdf file double-sided. Example: In a book a chapter paragraph style is set to always start with an odd numbered page. If the previous chapter ends on an odd page, %PRODUCTNAME inserts an even numbered blank page. This option controls whether to export that even numbered page or not."
+msgstr "Če izberete to možnost, bodo samodejno vstavljene prazne strani tudi vključene v datoteko PDF. To je smiselno, če tiskate datoteko obojestransko. Primer: V knjigi je slog odstavka poglavja vedno nastavljen, da se začne na lihi strani. Če se prejšnje poglavje konča na lihi strani, %PRODUCTNAME vstavi oštevilčeno sodo prazno stran. S to izbiro določite, ali naj bo ta soda stran del izvoženega dokumenta."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:889
msgctxt "pdfgeneralpage|usereferencexobject"
msgid "Use reference XObjects"
msgstr "Uporabi sklicne XObjects"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:814
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:904
msgctxt "pdfgeneralpage|hiddenpages"
msgid "Export _hidden pages"
msgstr "Izvozi s_krite strani"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:829
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:919
msgctxt "pdfgeneralpage|notes"
msgid "Export _notes pages"
msgstr "Izvozi stra_ni z opombami"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:849
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:939
msgctxt "pdfgeneralpage|onlynotes"
msgid "Export onl_y notes pages"
msgstr "Izvozi _le strani z opombami"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:866
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:956
msgctxt "pdfgeneralpage|singlepagesheets"
msgid "Whole sheet export"
msgstr "Izvoz delovnih listov v celoti"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:887
+#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:977
msgctxt "pdfgeneralpage|label9"
msgid "Structure"
msgstr "Struktura"
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:32
msgctxt "pdflinkspage|export"
-msgid "Export bookmarks as named destinations"
-msgstr "Izvozi zaznamke kot imenovane cilje"
+msgid "Export outlines as named destinations"
+msgstr "Izvozi oris kot imenovane cilje"
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:42
+msgctxt "pdflinkspage|extended_tip|export"
+msgid "Exports the current file in PDF format."
+msgstr "Izvozi trenutno datoteko v zapis PDF."
-#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:48
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:53
msgctxt "pdflinkspage|convert"
msgid "_Convert document references to PDF targets"
msgstr "Pretvori skli_ce dokumenta v cilje PDF"
-#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:64
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:63
+msgctxt "pdflinkspage|extended_tip|convert"
+msgid "Enable this checkbox to convert the URLs referencing other ODF files to PDF files with the same name. In the referencing URLs the extensions .odt, .odp, .ods, .odg, and .odm are converted to the extension .pdf."
+msgstr "Potrdite to polje, če želite pretvoriti URL-je, ki se sklicujejo na druge datoteke ODF, v sklice na istoimenske datoteke PDF. V sklicujočih URL-jih se končnice .odt, .odp, .ods, .odg in .odm pretvorijo v končnico .pdf."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:74
msgctxt "pdflinkspage|exporturl"
msgid "Export _URLs relative to file system"
msgstr "Izvozi _URL-je relativno glede na datotečni sistem"
-#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:86
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:84
+msgctxt "pdflinkspage|extended_tip|exporturl"
+msgid "Enable this checkbox to export URLs to other documents as relative URLs in the file system. See \"relative hyperlinks\" in the Help."
+msgstr "Potrdite to polje, če želite izvoziti URL-je, ki se sklicujejo na druge dokumente, kot relativne URL-je v datotečnem sistemu. Oglejte si »relativne hiperpovezave« v pomoči."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:101
msgctxt "pdflinkspage|label1"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:118
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:133
msgctxt "pdflinkspage|default"
msgid "Default mode"
msgstr "Privzeti način"
-#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:134
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:143
+msgctxt "pdflinkspage|extended_tip|default"
+msgid "Links from your PDF document to other documents will be handled as it is specified in your operating system."
+msgstr "Povezave iz vašega dokumenta PDF na druge dokumente bodo obravnavane tako, kot to določa vaš operacijski sistem."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:154
msgctxt "pdflinkspage|openpdf"
msgid "Open with PDF reader application"
msgstr "Odpri z bralnikom dokumentov PDF"
-#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:150
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:164
+msgctxt "pdflinkspage|extended_tip|openpdf"
+msgid "Cross-document links are opened with the PDF reader application that currently shows the document. The PDF reader application must be able to handle the specified file type inside the hyperlink."
+msgstr "Navzkrižne povezave med dokumenti odpre bralnik dokumentov PDF, v katerem trenutno pregledujete dokument. Bralnik dokumentov PDF mora podpirati branje s hiperpovezavami določenih vrst datotek."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:175
msgctxt "pdflinkspage|openinternet"
msgid "Open _with Internet browser"
msgstr "Odpri s sple_tnim brskalnikom"
-#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:172
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:185
+msgctxt "pdflinkspage|extended_tip|openinternet"
+msgid "Cross-document links are opened with the Internet browser. The Internet browser must be able to handle the specified file type inside the hyperlink."
+msgstr "Navzkrižne povezave med dokumenti odpre spletni brskalnik. Spletni brskalnik mora podpirati branje s hiperpovezavami določenih vrst datotek."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:202
msgctxt "pdflinkspage|label5"
msgid "Cross-document Links"
msgstr "Navzkrižne povezave med dokumenti"
@@ -584,127 +704,182 @@ msgctxt "pdfsecuritypage|setpassword"
msgid "Set _Passwords…"
msgstr "Nastavi gesl_a ..."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:53
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:40
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|setpassword"
+msgid "Click to open a dialog where you enter the passwords."
+msgstr "Kliknite, da odprete pogovorno okno, kjer lahko vnesete gesla."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:58
msgctxt "pdfsecuritypage|label5"
msgid "Open password set"
msgstr "Geslo za odpiranje je nastavljeno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:65
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:70
msgctxt "pdfsecuritypage|label6"
msgid "PDF document will be encrypted"
msgstr "Dokument PDF bo šifriran"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:88
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:93
msgctxt "pdfsecuritypage|label7"
msgid "No open password set"
msgstr "Geslo za odpiranje ni nastavljeno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:100
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:105
msgctxt "pdfsecuritypage|label8"
msgid "PDF document will not be encrypted"
msgstr "Dokument PDF ne bo šifriran"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:123
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:128
msgctxt "pdfsecuritypage|label30"
msgid "PDF document will not be encrypted due to PDF/A export."
msgstr "Dokument PDF ne bo šifriran zaradi izvoza PDF/A."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:147
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:152
msgctxt "pdfsecuritypage|label9"
msgid "Permission password set"
msgstr "Geslo pravic je nastavljeno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:159
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:164
msgctxt "pdfsecuritypage|label11"
msgid "PDF document will be restricted"
msgstr "Dokument PDF bo imel omejeno uporabo"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:182
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:187
msgctxt "pdfsecuritypage|label12"
msgid "No permission password set"
msgstr "Geslo pravic ni nastavljeno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:194
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:199
msgctxt "pdfsecuritypage|label13"
msgid "PDF document will be unrestricted"
msgstr "Dokument PDF ne bo imel omejene rabe"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:217
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:222
msgctxt "pdfsecuritypage|label14"
msgid "PDF document will not be restricted due to PDF/A export."
msgstr "Dokument PDF ne bo imel omejene uporabe zaradi izvoza PDF/A."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:237
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:242
msgctxt "pdfsecuritypage|setpasswordstitle"
msgid "Set Passwords"
msgstr "Nastavitev gesel"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:254
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:259
msgctxt "pdfsecuritypage|label2"
msgid "File Encryption and Permission"
msgstr "Šifriranje datoteke in pravice"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:292
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:297
msgctxt "pdfsecuritypage|printnone"
msgid "_Not permitted"
msgstr "Ni _dovoljeno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:308
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:307
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|printnone"
+msgid "Printing the document is not permitted."
+msgstr "Tiskanje dokumenta ni dovoljeno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:318
msgctxt "pdfsecuritypage|printlow"
msgid "_Low resolution (150 dpi)"
msgstr "_Nizka ločljivost (150 dpi)"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:324
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:328
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|printlow"
+msgid "The document can only be printed in low resolution (150 dpi). Not all PDF readers honor this setting."
+msgstr "Dokument je mogoče tiskati le v nizki ločljivosti (150 dpi). Vsi bralniki dokumentov PDF ne upoštevajo te nastavitve."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:339
msgctxt "pdfsecuritypage|printhigh"
msgid "_High resolution"
msgstr "_Visoka ločljivost"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:346
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:349
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|printhigh"
+msgid "The document can be printed in high resolution."
+msgstr "Dokument je mogoče natisniti v visoki ločljivosti."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:366
msgctxt "pdfsecuritypage|label1"
msgid "Printing"
msgstr "Tiskanje"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:378
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:398
msgctxt "pdfsecuritypage|changenone"
msgid "No_t permitted"
msgstr "Ni do_voljeno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:394
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:408
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|changenone"
+msgid "No changes of the content are permitted."
+msgstr "Spreminjanje vsebine ni dovoljeno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:419
msgctxt "pdfsecuritypage|changeinsdel"
msgid "_Inserting, deleting, and rotating pages"
msgstr "Vstavljanje, _brisanje in sukanje strani"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:410
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:429
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|changeinsdel"
+msgid "Only inserting, deleting, and rotating pages is permitted."
+msgstr "Dovoljeno je le vstavljanje, brisanje in sukanje strani."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:440
msgctxt "pdfsecuritypage|changeform"
msgid "_Filling in form fields"
msgstr "I_zpolnjevanje polj obrazcev"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:426
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:450
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|changeform"
+msgid "Only filling in form fields is permitted."
+msgstr "Dovoljeno je le izpolnjevanje polj obrazca."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:461
msgctxt "pdfsecuritypage|changecomment"
msgid "_Commenting, filling in form fields"
msgstr "_Komentiranje, izpolnjevanje polj obrazcev"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:442
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:471
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|changecomment"
+msgid "Only commenting and filling in form fields is permitted."
+msgstr "Dovoljeno je le komentiranje in izpolnjevanje polj obrazcev."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:482
msgctxt "pdfsecuritypage|changeany"
msgid "_Any except extracting pages"
msgstr "V_se razen ustvarjanja izvlečka"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:464
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:492
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|changeany"
+msgid "All changes are permitted, except extracting pages."
+msgstr "Dovoljene so vse spremembe, razen ustvarjanja izvlečka."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:509
msgctxt "pdfsecuritypage|label3"
msgid "Changes"
msgstr "Spreminjanje"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:496
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:541
msgctxt "pdfsecuritypage|enablecopy"
msgid "Ena_ble copying of content"
msgstr "O_mogoči kopiranje vsebine"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:512
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:551
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|enablecopy"
+msgid "Select to enable copying of content to the clipboard."
+msgstr "Izberite, če želite dovoliti kopiranje vsebine v odložišče."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:562
msgctxt "pdfsecuritypage|enablea11y"
msgid "Enable text access for acce_ssibility tools"
msgstr "Omogo_či dostop do besedila orodjem za dostopnost"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:534
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:572
+msgctxt "pdfsecuritypage|extended_tip|enablea11y"
+msgid "Select to enable text access for accessibility tools."
+msgstr "Izberite, če želite omogočiti dostop do besedila orodjem oz. pripomočkom za dostopnost."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:589
msgctxt "pdfsecuritypage|label4"
msgid "Content"
msgstr "Vsebina"
@@ -714,42 +889,72 @@ msgctxt "pdfsignpage|label2"
msgid "Use this certificate to digitally sign PDF documents:"
msgstr "Za digitalno podpisovanje dokumentov PDF uporabi to potrdilo:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:66
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:55
+msgctxt "pdfsignpage|extended_tip|cert"
+msgid "Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export."
+msgstr "Izberite potrdilo, ki naj se uporabi za podpisovanje ob izvozu dokumenta PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:71
msgctxt "pdfsignpage|select"
msgid "Select..."
msgstr "Izberi ..."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:167
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:78
+msgctxt "pdfsignpage|extended_tip|select"
+msgid "Opens the Select Certificate dialog."
+msgstr "Odpre pogovorno okno Izberi potrdilo."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:131
+msgctxt "pdfsignpage|extended_tip|password"
+msgid "Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate."
+msgstr "Vnesite geslo za zaščito osebnega ključa, povezanega z izbranim potrdilom."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:148
+msgctxt "pdfsignpage|extended_tip|location"
+msgid "These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank."
+msgstr "Navedena polja omogočajo vnos dodatnih, neobveznih informacij o digitalnem podpisu za dokument PDF (kje, kdo in zakaj je dokument podpisal). Vdelane bodo v ustrezna polja dokumenta PDF in vidna vsakomur, ki si ogleduje PDF. Vsako od treh polj lahko pustite prazno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:165
+msgctxt "pdfsignpage|extended_tip|contact"
+msgid "These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank."
+msgstr "Navedena polja omogočajo vnos dodatnih, neobveznih informacij o digitalnem podpisu za dokument PDF (kje, kdo in zakaj je dokument podpisal). Vdelane bodo v ustrezna polja dokumenta PDF in vidna vsakomur, ki si ogleduje PDF. Vsako od treh polj lahko pustite prazno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:182
+msgctxt "pdfsignpage|extended_tip|reason"
+msgid "These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank."
+msgstr "Navedena polja omogočajo vnos dodatnih, neobveznih informacij o digitalnem podpisu za dokument PDF (kje, kdo in zakaj je dokument podpisal). Vdelane bodo v ustrezna polja dokumenta PDF in vidna vsakomur, ki si ogleduje PDF. Vsako od treh polj lahko pustite prazno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:197
msgctxt "pdfsignpage|tsa"
msgid "None"
msgstr "Brez"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:179
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:209
msgctxt "pdfsignpage|label7"
msgid "Certificate password:"
msgstr "Geslo digitalnega potrdila:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:193
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:223
msgctxt "pdfsignpage|label12"
msgid "Location:"
msgstr "Mesto:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:207
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:237
msgctxt "pdfsignpage|label13"
msgid "Contact information:"
msgstr "Podatki o stiku:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:221
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:251
msgctxt "pdfsignpage|label14"
msgid "Reason:"
msgstr "Razlog:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:235
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:265
msgctxt "pdfsignpage|label15"
msgid "Time Stamp Authority:"
msgstr "Overitelj časovnih žigov:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:259
+#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:289
msgctxt "pdfsignpage|label1"
msgid "Certificate"
msgstr "Potrdilo"
@@ -759,152 +964,282 @@ msgctxt "pdfuserinterfacepage|center"
msgid "_Center window on screen"
msgstr "Postavi okno na sredino _zaslona"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:61
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:55
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|center"
+msgid "Select to generate a PDF file that is shown in a reader window centered on screen."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki bo prikazana v oknu bralnika na sredini zaslona."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:66
msgctxt "pdfuserinterfacepage|resize"
msgid "_Resize window to initial page"
msgstr "_Prilagodi velikost okna začetni strani"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:77
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:76
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|resize"
+msgid "Select to generate a PDF file that is shown in a window displaying the whole initial page."
+msgstr "Izberite, če želite izdelati datoteko PDF, ki bo prikazana v oknu bralnika s celo začetno stranjo."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:87
msgctxt "pdfuserinterfacepage|open"
msgid "_Open in full screen mode"
msgstr "_Odpri v celozaslonskem načinu"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:93
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:97
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|open"
+msgid "Select to generate a PDF file that is shown in a full screen reader window in front of all other windows."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki bo prikazana v oknu bralnika pred vsemi drugimi okni."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:108
msgctxt "pdfuserinterfacepage|display"
msgid "_Display document title"
msgstr "Pokaži _naslov dokumenta"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:115
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:118
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|display"
+msgid "Select to generate a PDF file that is shown with the document title in the reader's title bar."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki bo prikazana z naslovom dokumenta v naslovni vrstici bralnika."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:135
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label1"
msgid "Window Options"
msgstr "Možnosti okna"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:146
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:166
msgctxt "pdfuserinterfacepage|toolbar"
msgid "Hide _toolbar"
msgstr "Skrij _orodno vrstico"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:162
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:176
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|toolbar"
+msgid "Select to hide the reader's toolbar when the document is active."
+msgstr "Potrdite polje, če želite skriti orodno vrstico bralnika, ko je dokument aktiven."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:187
msgctxt "pdfuserinterfacepage|menubar"
msgid "Hide _menubar"
msgstr "Skrij _menijsko vrstico"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:178
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:197
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|menubar"
+msgid "Select to hide the reader's menu bar when the document is active."
+msgstr "Potrdite polje, če želite skriti menijsko vrstico bralnika, ko je dokument aktiven."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:208
msgctxt "pdfuserinterfacepage|window"
msgid "Hide _window controls"
msgstr "Skrij _kontrolnike okna"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:200
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:218
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|window"
+msgid "Select to hide the reader's controls when the document is active."
+msgstr "Potrdite polje, če želite skriti kontrolnike bralnika, ko je dokument aktiven."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:235
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label2"
msgid "User Interface Options"
msgstr "Možnosti uporabniškega vmesnika"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:230
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:265
msgctxt "pdfuserinterfacepage|effects"
msgid "_Use transition effects"
msgstr "_Uporabi učinke prehoda"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:252
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:275
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|effects"
+msgid "Select to export Impress slide transition effects to respective PDF effects."
+msgstr "Izberite za izvoz prehodov med prosojnicami v ustrezne učinke PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:292
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label3"
msgid "Transitions"
msgstr "Prehodi"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:284
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:324
msgctxt "pdfuserinterfacepage|allbookmarks"
-msgid "_All bookmark levels"
-msgstr "Vs_e ravni zaznamkov"
+msgid "Show _All"
+msgstr "Pokaži _vse"
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:334
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|allbookmarks"
+msgid "Select to show all bookmark levels when the reader opens the PDF file."
+msgstr "Izberite za prikaz vseh ravni zaznamkov, ko bralnik odpre datoteko PDF."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:300
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:345
msgctxt "pdfuserinterfacepage|visiblebookmark"
-msgid "_Visible bookmark levels:"
-msgstr "V_idne ravni zaznamkov:"
+msgid "_Visible levels:"
+msgstr "V_idne ravni:"
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:359
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|visiblebookmark"
+msgid "Select to show bookmark levels down to the selected level when the reader opens the PDF file."
+msgstr "Izberite za prikaz zaznamkov le do izbrane ravni, ko bralnik odpre datoteko PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:378
+msgctxt "pdfuserinterfacepage|extended_tip|visiblelevel"
+msgid "Select to show bookmark levels down to the selected level when the reader opens the PDF file."
+msgstr "Izberite za prikaz zaznamkov le do izbrane ravni, ko bralnik odpre datoteko PDF."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:343
+#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:398
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label4"
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "Zaznamki"
+msgid "Collapse Outlines"
+msgstr "Strni oris"
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:51
msgctxt "pdfviewpage|pageonly"
msgid "_Page only"
msgstr "_Samo strani"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:67
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:61
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|pageonly"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows only the page contents."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže le vsebino strani."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:72
msgctxt "pdfviewpage|outline"
-msgid "_Bookmarks and page"
-msgstr "Z_aznamki in strani"
+msgid "Outl_ine and page"
+msgstr "_Oris in strani"
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:82
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|outline"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows a bookmarks palette and the page contents."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže paleto zaznamkov in vsebino strani."
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:83
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:93
msgctxt "pdfviewpage|thumbs"
msgid "_Thumbnails and page"
msgstr "S_ličice strani in strani"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:106
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:103
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|thumbs"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows a thumbnails palette and the page contents."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže paleto sličic strani in vsebino strani."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:121
msgctxt "pdfviewpage|label4"
msgid "Open on pa_ge:"
msgstr "Odpri na s_trani:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:142
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:139
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|page"
+msgid "Select to show the given page when the reader opens the PDF file."
+msgstr "Izberite, da lahko določite stran, na kateri bralnik odpre datoteko PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:162
msgctxt "pdfviewpage|label2"
msgid "Panes"
msgstr "Podokna"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:174
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:194
msgctxt "pdfviewpage|fitdefault"
msgid "_Default"
msgstr "_Privzeto"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:190
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:204
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|fitdefault"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows the page contents without zooming. If the reader software is configured to use a zoom factor by default, the page shows with that zoom factor."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže vsebino strani brez povečave. Če je programska oprema za branje privzeto nastavljena na povečavo, bo stran prikazana s tem faktorjem povečave."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:215
msgctxt "pdfviewpage|fitwin"
msgid "_Fit in window"
msgstr "Prilagodi _oknu"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:206
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:225
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|fitwin"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows the page zoomed to fit entirely into the reader's window."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže stran povečano, tako da je ta po velikosti prilagojena oknu bralnika."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:236
msgctxt "pdfviewpage|fitwidth"
msgid "Fit _width"
msgstr "Prilagodi _širino"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:222
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:246
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|fitwidth"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows the page zoomed to fit the width of the reader's window."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže stran povečano, tako da je ta po širini prilagojena oknu bralnika."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:257
msgctxt "pdfviewpage|fitvis"
msgid "Fit _visible"
msgstr "Prilagodi _vidno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:243
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:267
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|fitvis"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows the text and graphics on the page zoomed to fit the width of the reader's window."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže besedilo in slike na strani povečano, tako da je širina prilagojena oknu bralnika."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:283
msgctxt "pdfviewpage|fitzoom"
msgid "_Zoom factor:"
msgstr "_Faktor povečave:"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:289
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:296
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|fitzoom"
+msgid "Select a given zoom factor when the reader opens the PDF file."
+msgstr "Izberite faktor povečave oz. pomanjšave, ki bo v uporabi, ko bralnik odpre datoteko PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:316
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|zoom"
+msgid "Select a given zoom factor when the reader opens the PDF file."
+msgstr "Izberite faktor povečave oz. pomanjšave, ki bo v uporabi, ko bralnik odpre datoteko PDF."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:339
msgctxt "pdfviewpage|label3"
msgid "Magnification"
msgstr "Povečava"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:328
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:378
msgctxt "pdfviewpage|defaultlayout"
msgid "D_efault"
msgstr "P_rivzeto"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:344
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:388
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|defaultlayout"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows the pages according to the layout setting of the reader software."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani glede na nastavitve programske opreme za branje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:399
msgctxt "pdfviewpage|singlelayout"
msgid "_Single page"
msgstr "_Ena stran"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:360
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:409
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|singlelayout"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows one page at a time."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže eno stran naenkrat."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:420
msgctxt "pdfviewpage|contlayout"
-msgid "_Continuous"
+msgid "C_ontinuous"
msgstr "_Zvezno"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:376
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:430
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|contlayout"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows pages in a continuous vertical column."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani v neprekinjenem navpičnem stolpcu."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:441
msgctxt "pdfviewpage|contfacinglayout"
-msgid "C_ontinuous facing"
+msgid "Co_ntinuous facing"
msgstr "Zvezno – _dve strani"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:392
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:451
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|contfacinglayout"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows pages side by side in a continuous column. For more than two pages, the first page is displayed on the right."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani eno poleg druge v neprekinjenem stolpcu. Pri več kot dveh straneh je prva stran prikazana na desni."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:462
msgctxt "pdfviewpage|firstonleft"
msgid "First page is _left"
msgstr "Prva stran je _levo"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:414
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:472
+msgctxt "pdfviewpage|extended_tip|firstonleft"
+msgid "Select to generate a PDF file that shows pages side by side in a continuous column. For more than two pages, the first page is displayed on the left. You must enable support for complex text layout on Language settings - Languages in the Options dialog box."
+msgstr "Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani eno poleg druge v neprekinjenem stolpcu. Pri več kot dveh straneh je prva stran prikazana na levi. Omogočiti morate podporo za kompleksno postavitev besedila v Nastavitve jezika – Jeziki v pogovornem oknu Možnosti."
+
+#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:489
msgctxt "pdfviewpage|label1"
msgid "Page Layout"
msgstr "Postavitev strani"
@@ -929,51 +1264,106 @@ msgctxt "testxmlfilter|exportbrowse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:126
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:120
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|exportbrowse"
+msgid "Locate the file that you want to apply the XML export filter to. The XML code of the transformed file is opened in your default XML editor after transformation."
+msgstr "Poiščite datoteko, pri kateri želite uveljavit filter za izvoz XML. Koda XML preoblikovane datoteke se po preoblikovanju prikaže v vašem privzetem urejevalniku XML."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:131
msgctxt "testxmlfilter|currentdocument"
msgid "Current Document"
msgstr "Trenutni dokument"
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:171
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:137
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|currentdocument"
+msgid "The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window."
+msgstr "Odprti dokument, ki je najbolj v ospredju, ki se ujema s kriteriji filtra XML, se bo uporabil za preizkušanje filtra. Trenutni filter za izvoz XML preoblikuje datoteko, končna koda XML pa se prikaže v oknu Izhod filtra XML."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:153
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|exportxsltfile"
+msgid "Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page."
+msgstr "Prikaže ime datoteke filtra XSLT, ki ste ga vnesli na zavihku Preoblikovanje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:170
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|currentfilename"
+msgid "Displays the file name of the document that you want to use to test the XSLT filter."
+msgstr "Prikaže ime dokumenta, ki ga želite uporabiti za preizkus filtra XSLT."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:191
msgctxt "testxmlfilter|label1"
msgid "Export"
msgstr "Izvozi"
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:207
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:227
msgctxt "testxmlfilter|label5"
msgid "XSLT for import"
msgstr "XSLT za uvoz"
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:217
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:237
msgctxt "testxmlfilter|importbrowse"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:229
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:243
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|importbrowse"
+msgid "Opens a file selection dialog. The selected file is opened using the current XML import filter."
+msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor datotek. Izbrani program je odprt s trenutnim filtrom za uvoz XML."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:254
msgctxt "testxmlfilter|recentfile"
msgid "Recent File"
msgstr "Nedavna datoteka"
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:244
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:260
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|recentfile"
+msgid "Re-opens the document that was last opened with this dialog."
+msgstr "Dokument, ki je bil s tem pogovornim oknom nazadnje odprt, se ponovno odpre."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:274
msgctxt "testxmlfilter|templateimport"
msgid "Template for import"
msgstr "Predloga za uvoz"
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:265
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:289
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|importxsltfile"
+msgid "Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page."
+msgstr "Prikaže ime datoteke filtra XSLT, ki ste ga vnesli na zavihku Preoblikovanje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:300
msgctxt "testxmlfilter|displaysource"
msgid "Display source"
msgstr "Pokaži izvorno kodo"
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:283
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:309
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|displaysource"
+msgid "Opens the XML source of the selected document in your default XML editor after importing."
+msgstr "Po uvozu odpre kodo XML izbranega dokumenta v vašem privzetem urejevalniku XML."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:323
msgctxt "testxmlfilter|label6"
msgid "Transform file"
msgstr "Preoblikuj datoteko"
-#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:329
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:338
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|importxslttemplate"
+msgid "Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page."
+msgstr "Prikaže ime datoteke predloge, ki ste ga vnesli na zavihku Preoblikovanje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:355
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|recentfilename"
+msgid "Re-opens the document that was last opened with this dialog."
+msgstr "Dokument, ki je bil s tem pogovornim oknom nazadnje odprt, se ponovno odpre."
+
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:379
msgctxt "testxmlfilter|label2"
msgid "Import"
msgstr "Uvozi"
+#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:410
+msgctxt "testxmlfilter|extended_tip|TestXMLFilterDialog"
+msgid "Tests the XSLT stylesheets used by the selected XML filter."
+msgstr "Preizkusi slogovne predloge XSLT, ki jih uporablja izbrani filter XML."
+
#: filter/uiconfig/ui/warnpdfdialog.ui:19
msgctxt "warnpdfdialog|WarnPDFDialog"
msgid "Problems During PDF Export"
@@ -989,46 +1379,96 @@ msgctxt "xmlfiltersettings|XMLFilterSettingsDialog"
msgid "XML Filter Settings"
msgstr "Nastavitve filtra XML"
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:103
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:41
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|help"
+msgid "Displays the help page for this dialog."
+msgstr "Prikaže stran pomoči za to pogovorno okno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:63
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|close"
+msgid "Closes the dialog."
+msgstr "Zapre pogovorno okno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:110
msgctxt "xmlfiltersettings|header_name"
msgid "Name"
msgstr "Ime"
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:116
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:123
msgctxt "xmlfiltersettings|header_type"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:144
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:134
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|filterlist"
+msgid "Select one or more filters, then click one of the buttons."
+msgstr "Izberite enega ali več filtrov, nato pa kliknite enega izmed gumbov."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:156
msgctxt "xmlfiltersettings|new"
msgid "_New..."
msgstr "_Nov ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:158
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:163
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|new"
+msgid "Opens a dialog with the name of a new filter."
+msgstr "Odpre pogovorno okno z imenom novega filtra."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:175
msgctxt "xmlfiltersettings|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Uredi ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:172
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:182
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|edit"
+msgid "Opens a dialog with the name of the selected file."
+msgstr "Odpre pogovorno okno z imenom izbrane datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:194
msgctxt "xmlfiltersettings|test"
msgid "_Test XSLTs..."
msgstr "_Preizkusi XSLT-je ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:186
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:201
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|test"
+msgid "Opens a dialog with the name of the selected file."
+msgstr "Odpre pogovorno okno z imenom izbrane datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:213
msgctxt "xmlfiltersettings|delete"
msgid "_Delete..."
msgstr "_Izbriši ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:200
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:220
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|delete"
+msgid "Deletes the selected file after you confirm the dialog that follows."
+msgstr "Ko potrdite pogovorno okno, ki sledi, bo izbrani filter izbrisan."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:232
msgctxt "xmlfiltersettings|save"
msgid "_Save as Package..."
msgstr "_Shrani kot paket ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:214
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:239
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|save"
+msgid "Displays a Save as dialog to save the selected file as an XSLT filter package (*.jar)."
+msgstr "Če želite izbrani filter shraniti kot filtrski paket XSLT (*.jar), se prikaže pogovorno okno Shrani kot."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:251
msgctxt "xmlfiltersettings|open"
msgid "_Open Package..."
msgstr "_Odpri paket ..."
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:258
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|open"
+msgid "Displays an Open dialog to open a filter from an XSLT filter package (*.jar)."
+msgstr "Če želite iz filtrskega paketa XSLT (*.jar) odpreti filter, se prikaže pogovorno okno Odpri."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:293
+msgctxt "xmlfiltersettings|extended_tip|XMLFilterSettingsDialog"
+msgid "Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files."
+msgstr "Odpre pogovorno okno Nastavitve filtra XML, v katerem lahko ustvarite, uredite, izbrišete in preizkusite filtre, namenjene uvažanju in izvažanju datotek XML."
+
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:22
msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label2"
msgid "_Filter name:"
@@ -1054,57 +1494,137 @@ msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label6"
msgid "Comment_s:"
msgstr "Komentar_ji:"
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:98
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|extended_tip|filtername"
+msgid "Enter the name that you want to display in the list box of the XML Filter Settings dialog."
+msgstr "Vnesite ime, ki ga želite prikazati v pogovornem oknu Nastavitve filtra XML."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:116
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|extended_tip|extension"
+msgid "Enter the file extension to use when you open a file without specifying a filter. %PRODUCTNAME uses the file extension to determine which filter to use."
+msgstr "Vnesite končnico datoteke, ki naj velja, ko odprete datoteko brez določitve filtra. %PRODUCTNAME potrebuje končnico datoteke, da ugotovi, kateri filter naj uporabi."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:134
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|extended_tip|interfacename"
+msgid "Enter the name that you want to display in the File type box in file dialogs."
+msgstr "Vnesite ime, ki ga želite prikazati v polju Vrsta datoteke v pogovornih oknih za datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:157
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|extended_tip|application"
+msgid "Select the application that you want to use with the filter."
+msgstr "Izberite program, ki ga želite uporabiti s filtrom."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:181
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|extended_tip|description"
+msgid "Enter a comment (optional)."
+msgstr "Vnesite komentar (neobvezno)."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:201
+msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|extended_tip|XmlFilterTabPageGeneral"
+msgid "Enter or edit general information for an XML filter."
+msgstr "Vnesite ali uredite splošne podatke o filtru XML."
+
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:23
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label2"
msgid "_DocType:"
msgstr "_DocType (vrsta dokumenta):"
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:50
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:42
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|doc"
+msgid "Enter the DOCTYPE of the XML file."
+msgstr "Vnesite DOCTYPE (vrsto dokumenta) za datoteko XML."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:55
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label4"
msgid "_XSLT for export:"
msgstr "_XSLT za izvoz:"
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:62
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:67
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browseexport"
msgid "Brows_e..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:77
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:74
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|browseexport"
+msgid "Opens a file selection dialog."
+msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:87
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label5"
msgid "XSLT _for import:"
msgstr "XSLT _za uvoz:"
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:89
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:99
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browseimport"
msgid "B_rowse..."
msgstr "P_rebrskaj ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:104
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:106
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|browseimport"
+msgid "Opens a file selection dialog."
+msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:119
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label6"
msgid "Template for _import:"
msgstr "Predloga za _uvoz:"
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:116
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:131
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browsetemp"
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:189
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:137
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|browsetemp"
+msgid "Opens a file selection dialog."
+msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor datoteke."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:159
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|xsltexport"
+msgid "If this is an export filter, enter the file name of the XSLT stylesheet that you want to use for exporting."
+msgstr "Če je to filter za izvoz, vnesite ime filtra slogovne predloge XSLT, ki jo želite uporabiti za izvažanje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:181
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|xsltimport"
+msgid "If this is an import filter, enter the file name of the XSLT stylesheet that you want to use for importing."
+msgstr "Če je to filter za uvoz, vnesite ime filtra slogovne predloge XSLT, ki jo želite uporabiti za uvažanje."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:203
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|tempimport"
+msgid "Enter the name of the template that you want to use for importing. In the template, styles are defined to display XML tags."
+msgstr "Vnesite ime predloge, ki jo želite uporabiti za uvažanje. V predlogi so določeni slogi, s katerimi se prikažejo oznake XML."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:224
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|filtercb"
msgid "The filter needs XSLT 2.0 processor"
msgstr "Filter potrebuje procesor XSLT 2.0"
+#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:240
+msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|XmlFilterTabPageTransformation"
+msgid "Enter or edit file information for an XML filter."
+msgstr "Vnesite ali uredite informacije za filter XML."
+
#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:8
msgctxt "xsltfilterdialog|XSLTFilterDialog"
msgid "XML Filter: %s"
msgstr "XML-filter: %s"
-#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:121
+#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:62
+msgctxt "xsltfilterdialog|extended_tip|help"
+msgid "Displays the help page for this dialog."
+msgstr "Prikaže stran pomoči za to pogovorno okno."
+
+#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:126
msgctxt "xsltfilterdialog|general"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
-#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:167
+#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:172
msgctxt "xsltfilterdialog|transformation"
msgid "Transformation"
msgstr "Preoblikovanje"
+
+#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:198
+msgctxt "xsltfilterdialog|extended_tip|XSLTFilterDialog"
+msgid "Opens a dialog with the name of a new filter."
+msgstr "Odpre pogovorno okno z imenom novega filtra."