summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/sl/dbaccess/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2019-10-16 21:38:17 +0200
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2019-10-16 21:38:17 +0200
commit4960b59e9c3b897c61e24548ef13a8883cc8b781 (patch)
treedf190a43e55250f61d9cd6fd3a6956c59708cdf3 /source/sl/dbaccess/messages.po
parent708eb82135fceb43509b37a4276ab2c029005906 (diff)
Updated Slovenian translation
Change-Id: I7a5c6bd9fc6ac769251aca007b01ad24e11dfd61
Diffstat (limited to 'source/sl/dbaccess/messages.po')
-rw-r--r--source/sl/dbaccess/messages.po925
1 files changed, 416 insertions, 509 deletions
diff --git a/source/sl/dbaccess/messages.po b/source/sl/dbaccess/messages.po
index b9834292e5f..0770f92aa3c 100644
--- a/source/sl/dbaccess/messages.po
+++ b/source/sl/dbaccess/messages.po
@@ -1,16 +1,16 @@
#. extracted from dbaccess/inc
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: LibreOffice 6.3\n"
+"Project-Id-Version: LibreOffice 6.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-04-22 10:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-28 21:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-13 19:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-14 23:13+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: sl.libreoffice.org\n"
+"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
@@ -465,8 +465,8 @@ msgstr "migriranje knjižnic ..."
#: dbaccess/inc/strings.hrc:111
msgctxt "STR_OOO_BASIC"
-msgid "%PRODUCTNAME Basic"
-msgstr "%PRODUCTNAME Basic"
+msgid "Basic"
+msgstr "Basic"
#: dbaccess/inc/strings.hrc:112
msgctxt "STR_JAVA_SCRIPT"
@@ -1148,113 +1148,68 @@ msgctxt "STR_VALUE_NO"
msgid "No"
msgstr "Ne"
-#. Note: should somehow fit to the word "value" in other languages as well: value - none ....
+#. Note: should somehow fit to the word "value" in other languages as well: value - none...
#: dbaccess/inc/strings.hrc:259
msgctxt "STR_VALUE_NONE"
msgid "<none>"
msgstr "<brez>"
#: dbaccess/inc/strings.hrc:260
-msgctxt "STR_TAB_FIELD_NAME"
-msgid "Field name"
-msgstr "Ime polja"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:261
msgctxt "STR_TAB_FIELD_COLUMN_NAME"
msgid "Field Name"
msgstr "Ime polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:262
-msgctxt "STR_TAB_FIELD_DATATYPE"
-msgid "Field ~type"
-msgstr "Vrs~ta polja"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:263
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:261
msgctxt "STR_TAB_FIELD_COLUMN_DATATYPE"
msgid "Field Type"
msgstr "Vrsta polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:264
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:262
msgctxt "STR_TAB_HELP_TEXT"
msgid "Description"
msgstr "Opis"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:265
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:263
msgctxt "STR_COLUMN_DESCRIPTION"
msgid "Column Description"
msgstr "Opis stolpca"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:266
-msgctxt "STR_FIELD_AUTOINCREMENT"
-msgid "~AutoValue"
-msgstr "S~amodejna vrednost"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:267
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:264
msgctxt "STR_TAB_PROPERTIES"
msgid "Field Properties"
msgstr "Lastnosti polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:268
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:265
msgctxt "STR_TABED_UNDO_CELLMODIFIED"
msgid "Modify cell"
msgstr "Spremeni celico"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:269
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:266
msgctxt "STR_TABED_UNDO_ROWDELETED"
msgid "Delete row"
msgstr "Izbriši vrstico"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:270
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:267
msgctxt "STR_TABED_UNDO_TYPE_CHANGED"
msgid "Modify field type"
msgstr "Spremeni vrsto polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:271
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:268
msgctxt "STR_TABED_UNDO_ROWINSERTED"
msgid "Insert row"
msgstr "Vstavi vrstico"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:272
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:269
msgctxt "STR_TABED_UNDO_NEWROWINSERTED"
msgid "Insert new row"
msgstr "Vstavi novo vrstico"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:273
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:270
msgctxt "STR_DEFAULT_VALUE"
msgid "~Default value"
msgstr "~Privzeta vrednost"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:274
-msgctxt "STR_FIELD_REQUIRED"
-msgid "~Entry required"
-msgstr "Potr~eben je vnos"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:275
-msgctxt "STR_TEXT_LENGTH"
-msgid "~Length"
-msgstr "Do~lžina"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:276
-msgctxt "STR_NUMERIC_TYPE"
-msgid "~Type"
-msgstr "~Vrsta"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:277
-msgctxt "STR_LENGTH"
-msgid "~Length"
-msgstr "Do~lžina"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:278
-msgctxt "STR_SCALE"
-msgid "Decimal ~places"
-msgstr "Decimalna ~mesta"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:279
-msgctxt "STR_FORMAT"
-msgid "Format example"
-msgstr "Primer oblikovanja"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:280
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:271
msgctxt "STR_HELP_BOOL_DEFAULT"
msgid ""
"Select a value that is to appear in all new records as default.\n"
@@ -1263,7 +1218,7 @@ msgstr ""
"Izberite vrednost, ki naj se privzeto pojavi v vseh novih zapisih.\n"
"Če naj polje nima privzete vrednosti, izberite prazen niz."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:281
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:272
msgctxt "STR_HELP_DEFAULT_VALUE"
msgid ""
"Enter a default value for this field.\n"
@@ -1274,22 +1229,22 @@ msgstr ""
"\n"
"Ko boste vnašali podatke v tabelo, se bo vrednost uporabila za vsak nov zapis. Zato mora ta vrednost zadoščati oblikovanju celice."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:282
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:273
msgctxt "STR_HELP_FIELD_REQUIRED"
msgid "Activate this option if this field cannot contain NULL values, i.e. the user must always enter data."
msgstr "S to možnostjo določite, da to polje ne sme imeti vrednosti NULL, oziroma da mora uporabnik vedno vnesti podatek."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:283
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:274
msgctxt "STR_HELP_TEXT_LENGTH"
msgid "Enter the maximum text length permitted."
msgstr "Vnesite največjo dovoljeno dolžino besedila."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:284
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:275
msgctxt "STR_HELP_NUMERIC_TYPE"
msgid "Enter the number format."
msgstr "Vnesite obliko številke."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:285
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:276
msgctxt "STR_HELP_LENGTH"
msgid ""
"Determine the length data can have in this field.\n"
@@ -1302,22 +1257,22 @@ msgstr ""
"Če je polje decimalnega tipa, je to največja dolžina številke, če je polje binarnega tipa pa dolžina podatkovnega bloka.\n"
"Vrednost bo popravljena, če bo presegla mejno vrednost podatkovne zbirke."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:286
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:277
msgctxt "STR_HELP_SCALE"
msgid "Specify the number of decimal places permitted in this field."
msgstr "Določite dovoljeno število decimalnih mest v tem polju."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:287
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:278
msgctxt "STR_HELP_FORMAT_CODE"
msgid "This is where you see how the data would be displayed in the current format (use the button on the right to modify the format)."
msgstr "Tukaj vidite, kako bi bili prikazani podatki v trenutni obliki (uporabite gumb na desni strani za spreminjanje oblike)."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:288
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:279
msgctxt "STR_HELP_FORMAT_BUTTON"
msgid "This is where you determine the output format of the data."
msgstr "Tukaj določite izhodno obliko podatkov."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:289
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:280
msgctxt "STR_HELP_AUTOINCREMENT"
msgid ""
"Choose if this field should contain AutoIncrement values.\n"
@@ -1328,47 +1283,42 @@ msgstr ""
"\n"
"V ta tip polja ne morete vnesti podatkov. Vsakemu zapisu bo samodejno dodeljena notranja vrednost (povečana glede na vrednost prejšnjega zapisa)."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:290
-msgctxt "STR_BUTTON_FORMAT"
-msgid "~..."
-msgstr "~..."
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:291
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:281
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_DUPLICATE_NAME"
msgid "The table cannot be saved because column name \"$column$\" was assigned twice."
msgstr "Tabele ni mogoče shraniti, ker je bilo ime stolpca »$column$« dodeljeno dvakrat."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:292
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:282
msgctxt "STR_TBL_COLUMN_IS_KEYCOLUMN"
msgid "The column \"$column$\" belongs to the primary key. If the column is deleted, the primary key will also be deleted. Do you really want to continue?"
msgstr "Stolpec »$column$« pripada primarnemu ključu. Če izbrišete stolpec, bo izbrisan tudi primarni ključ. Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:293
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:283
msgctxt "STR_TBL_COLUMN_IS_KEYCOLUMN_TITLE"
msgid "Primary Key Affected"
msgstr "Primarni ključ je bil spremenjen"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:294
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:284
msgctxt "STR_COLUMN_NAME"
msgid "Column"
msgstr "Stolpec"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:295
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:285
msgctxt "STR_QRY_CONTINUE"
msgid "Continue anyway?"
msgstr "Ali želite vseeno nadaljevati?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:296
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:286
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_CONNECTION_MISSING"
msgid "The table could not be saved due to problems connecting to the database."
msgstr "Tabele ni mogoče shraniti zaradi težav pri vzpostavljanju povezave z zbirko podatkov."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:297
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:287
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_DATASOURCE_DELETED"
msgid "The table filter could not be adjusted because the data source has been deleted."
msgstr "Ni mogoče prilagoditi filtra za tabele, ker je bil vir podatkov izbrisan."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:298
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:288
msgctxt "STR_QUERY_SAVE_TABLE_EDIT_INDEXES"
msgid ""
"Before you can edit the indexes of a table, you have to save it.\n"
@@ -1377,12 +1327,12 @@ msgstr ""
"Preden lahko urejate indekse tabele, jo morate shraniti.\n"
"Želite shraniti spremembe zdaj?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:299
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:289
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_NO_PRIM_KEY_HEAD"
msgid "No primary key"
msgstr "Ni primarnega ključa"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:300
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:290
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_NO_PRIM_KEY"
msgid ""
"A unique index or primary key is required for data record identification in this database.\n"
@@ -1395,27 +1345,22 @@ msgstr ""
"\n"
"Želite zdaj ustvariti primarni ključ?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:301
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:291
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_ALTER_ERROR"
msgid "The column \"$column$\" could not be changed. Should the column instead be deleted and the new format appended?"
msgstr "Stolpca »$column$« ni mogoče spremeniti. Ali želite raje izbrisati stolpec in dodati novo obliko?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:302
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:292
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_SAVE_ERROR"
msgid "Error while saving the table design"
msgstr "Napaka pri shranjevanju oblikovanja tabele"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:303
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:293
msgctxt "STR_TABLEDESIGN_COULD_NOT_DROP_COL"
msgid "The column $column$ could not be deleted."
msgstr "Stolpca $column$ ni mogoče izbrisati."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:304
-msgctxt "STR_AUTOINCREMENT_VALUE"
-msgid "A~uto-increment statement"
-msgstr "Izjava za sa~modejno povečanje"
-
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:305
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:294
msgctxt "STR_HELP_AUTOINCREMENT_VALUE"
msgid ""
"Enter an SQL statement for the auto-increment field.\n"
@@ -1426,7 +1371,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ko bo tabela ustvarjena, bo ta izjava neposredno prenesena v podatkovno zbirko."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:306
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:295
msgctxt "STR_NO_TYPE_INFO_AVAILABLE"
msgid ""
"No type information could be retrieved from the database.\n"
@@ -1435,32 +1380,32 @@ msgstr ""
"Iz podatkovne zbirke ni mogoče pridobiti informacije o vrsti.\n"
"Za ta podatkovni vir ni na voljo oblikovanja tabel."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:307
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:296
msgctxt "STR_CHANGE_COLUMN_NAME"
msgid "change field name"
msgstr "spremeni ime polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:308
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:297
msgctxt "STR_CHANGE_COLUMN_TYPE"
msgid "change field type"
msgstr "spremeni vrsto polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:309
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:298
msgctxt "STR_CHANGE_COLUMN_DESCRIPTION"
msgid "change field description"
msgstr "spremeni opis polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:310
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:299
msgctxt "STR_CHANGE_COLUMN_ATTRIBUTE"
msgid "change field attribute"
msgstr "spremeni atribut polja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:312
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:301
msgctxt "STR_ENTER_CONNECTION_PASSWORD"
msgid "A password is needed to connect to the data source \"$name$\"."
msgstr "Za povezavo z virom podatkov »$name$« je potrebno geslo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:313
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:302
msgctxt "STR_ASK_FOR_DIRECTORY_CREATION"
msgid ""
"The directory\n"
@@ -1475,42 +1420,42 @@ msgstr ""
"\n"
"ne obstaja. Jo želite ustvariti?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:314
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:303
msgctxt "STR_COULD_NOT_CREATE_DIRECTORY"
msgid "The directory $name$ could not be created."
msgstr "Mape $name$ ni mogoče ustvariti."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:315
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:304
msgctxt "STR_ALREADYEXISTOVERWRITE"
msgid "The file already exists. Overwrite?"
msgstr "Datoteka že obstaja. Jo želite prepisati?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:316
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:305
msgctxt "STR_NEW_FOLDER"
msgid "Folder"
msgstr "Mapa"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:318
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:307
msgctxt "STR_DATABASE_TYPE_CHANGE"
msgid "Database properties"
msgstr "Lastnosti zbirke podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:319
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:308
msgctxt "STR_PARENTTITLE_GENERAL"
msgid "Data Source Properties: #"
msgstr "Lastnosti vira podatkov: #"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:320
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:309
msgctxt "STR_ERR_USE_CONNECT_TO"
msgid "Please choose 'Connect to an existing database' to connect to an existing database instead."
msgstr "Izberite »Poveži se z obstoječo zbirko podatkov«, če se želite namesto tega povezati z obstoječo zbirko podatkov."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:321
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:310
msgctxt "STR_COULD_NOT_LOAD_ODBC_LIB"
msgid "Could not load the program library #lib# or it is corrupted. The ODBC data source selection is not available."
msgstr "Programske knjižnice #lib# ni mogoče naložiti ali pa je okvarjena. Izbrani vir podatkov ODBC ni na voljo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:322
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:311
msgctxt "STR_UNSUPPORTED_DATASOURCE_TYPE"
msgid ""
"This kind of data source is not supported on this platform.\n"
@@ -1519,128 +1464,128 @@ msgstr ""
"Ta vrsta vira podatkov ni na voljo na tej platformi.\n"
"Lahko spremenite nastavitve, a se z zbirko podatkov verjetno ne boste mogli povezati."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:323
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:312
msgctxt "STR_AUTOTEXT_FIELD_SEP_NONE"
msgid "{None}"
msgstr "{brez}"
#. To translators: EM Dec 2002: 'Space' refers t o what you get when you hit the space bar on your keyboard.
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:325
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:314
msgctxt "STR_AUTOFIELDSEPARATORLIST"
msgid ";\t59\t,\t44\t:\t58\t{Tab}\t9\t{Space}\t32"
msgstr ";\t59\t,\t44\t:\t58\t{Tab}\t9\t{Space}\t32"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:326
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:315
msgctxt "STR_AUTODELIMITER_MISSING"
msgid "#1 must be set."
msgstr "#1 mora biti nastavljen."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:327
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:316
msgctxt "STR_AUTODELIMITER_MUST_DIFFER"
msgid "#1 and #2 must be different."
msgstr "#1 in #2 se morata razlikovati."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:328
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:317
msgctxt "STR_AUTONO_WILDCARDS"
msgid "Wildcards such as ?,* are not allowed in #1."
msgstr "Nadomestni znaki, kot sta ? in *, v #1 niso dovoljeni."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:330
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:319
msgctxt "STR_CONNECTION_TEST"
msgid "Connection Test"
msgstr "Preizkus povezave"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:331
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:320
msgctxt "STR_CONNECTION_SUCCESS"
msgid "The connection was established successfully."
msgstr "Povezava je bila uspešno vzpostavljena."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:332
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:321
msgctxt "STR_CONNECTION_NO_SUCCESS"
msgid "The connection could not be established."
msgstr "Povezave ni mogoče vzpostaviti."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:333
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:322
msgctxt "STR_JDBCDRIVER_SUCCESS"
msgid "The JDBC driver was loaded successfully."
msgstr "Gonilnik JDBC je bil uspešno naložen."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:334
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:323
msgctxt "STR_JDBCDRIVER_NO_SUCCESS"
msgid "The JDBC driver could not be loaded."
msgstr "Gonilnika JDBC ni bilo mogoče naložiti."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:335
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:324
msgctxt "STR_MSACCESS_FILTERNAME"
msgid "MS Access file"
msgstr "Datoteka MS Access"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:336
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:325
msgctxt "STR_MSACCESS_2007_FILTERNAME"
msgid "MS Access 2007 file"
msgstr "Datoteka MS Access 2007"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:337
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:326
msgctxt "STR_FIREBIRD_FILTERNAME"
msgid "Firebird Database"
msgstr "Zbirka podatkov Firebird"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:339
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:328
msgctxt "STR_RSC_CHARSETS"
msgid "System"
msgstr "Sistem"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:340
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:329
msgctxt "STR_ERROR_DURING_CREATION"
msgid "Error during creation"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:341
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:330
msgctxt "STR_UNEXPECTED_ERROR"
-msgid "An unexpected error occurred. The operation could not be performed."
-msgstr "Pojavila se je nepričakovana napaka. Operacije ni mogoče izvršiti."
+msgid "An error occurred. The operation could not be performed."
+msgstr "Pojavila se je napaka. Operacije ni mogoče izvršiti."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:342
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:331
msgctxt "STR_COULDNOTOPEN_LINKEDDOC"
msgid "The document \"$file$\" could not be opened."
msgstr "Dokumenta »$file$« ni mogoče odpreti."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:343
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:332
msgctxt "STR_MISSING_TABLES_XDROP"
msgid "The table cannot be deleted because the database connection does not support this."
msgstr "Tabele ni mogoče izbrisati, ker povezava z zbirko podatkov tega ne podpira."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:344
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:333
msgctxt "STR_BUTTON_TEXT_ALL"
msgid "~All"
msgstr "~Vse"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:345
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:334
msgctxt "STR_UNDO_COLON"
msgid "Undo:"
msgstr "Razveljavi:"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:346
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:335
msgctxt "STR_REDO_COLON"
msgid "Redo:"
msgstr "Uveljavi:"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:347
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:336
msgctxt "STR_UNKNOWN_TYPE_FOUND"
msgid "No corresponding column type could be found for column '#1'."
msgstr "Ni mogoče najti ustrezne vrste stolpca za stolpec »#1«."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:348
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:337
msgctxt "STR_FILE_DOES_NOT_EXIST"
msgid "The file \"$file$\" does not exist."
msgstr "Datoteka »$file$« ne obstaja."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:349
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:338
msgctxt "STR_WARNINGS_DURING_CONNECT"
msgid "Warnings were encountered while connecting to the data source. Press \"$buttontext$\" to view them."
msgstr "Pri povezovanju na vir podatkov so bila zabeležena opozorila. Kliknite »$buttontext$« za njihov prikaz."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:350
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:339
msgctxt "STR_NAMED_OBJECT_ALREADY_EXISTS"
msgid ""
"The name '$#$' already exists.\n"
@@ -1650,168 +1595,168 @@ msgstr ""
"Vnesite drugo ime."
#. #i96130# use hard coded name
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:352
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:341
msgctxt "RID_STR_EXTENSION_NOT_PRESENT"
msgid "The report, \"$file$\", requires the Report Builder feature."
msgstr "Poročilo »$file$« potrebuje funkcionalnosti Oblikovalca poročil."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:354
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:343
msgctxt "STR_COULDNOTCREATE_DRIVERMANAGER"
msgid "Cannot connect to the SDBC driver manager (#servicename#)."
msgstr "Ni se mogoče povezati z upraviteljem gonilnikov SDBC (#servicename#)."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:355
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:344
msgctxt "STR_NOREGISTEREDDRIVER"
msgid "A driver is not registered for the URL #connurl#."
msgstr "Za URL #connurl# ni registriranega gonilnika."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:356
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:345
msgctxt "STR_NOTABLEINFO"
msgid "Successfully connected, but information about database tables is not available."
msgstr "Povezava je vzpostavljena, vendar informacije o tabelah zbirke podatkov niso na voljo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:357
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:346
msgctxt "STR_ALL_TABLES"
msgid "All tables"
msgstr "Vse tabele"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:358
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:347
msgctxt "STR_ALL_VIEWS"
msgid "All views"
msgstr "Vsi pogledi"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:359
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:348
msgctxt "STR_ALL_TABLES_AND_VIEWS"
msgid "All tables and views"
msgstr "Vse tabele in pogledi"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:361
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:350
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_NAME"
msgid "Table name"
msgstr "Ime tabele"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:362
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:351
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_INSERT"
msgid "Insert data"
msgstr "Vstavljanje podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:363
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:352
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_DELETE"
msgid "Delete data"
msgstr "Brisanje podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:364
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:353
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_UPDATE"
msgid "Modify data"
msgstr "Spreminjanje podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:365
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:354
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_ALTER"
msgid "Alter structure"
msgstr "Spreminjanje strukture"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:366
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:355
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_SELECT"
msgid "Read data"
msgstr "Branje podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:367
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:356
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_REFERENCE"
msgid "Modify references"
msgstr "Spreminjanje sklicev"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:368
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:357
msgctxt "STR_TABLE_PRIV_DROP"
msgid "Drop structure"
msgstr "Ovrži strukturo"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:370
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:359
msgctxt "STR_DBASE_PATH_OR_FILE"
msgid "Path to the dBASE files"
msgstr "Pot do datotek dBASE"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:371
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:360
msgctxt "STR_FLAT_PATH_OR_FILE"
msgid "Path to the text files"
msgstr "Pot do besedilnih datotek"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:372
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:361
msgctxt "STR_CALC_PATH_OR_FILE"
msgid "Path to the spreadsheet document"
msgstr "Pot do preglednice"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:373
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:362
msgctxt "STR_NAME_OF_ODBC_DATASOURCE"
msgid "Name of the ODBC data source on your system"
msgstr "Ime vira podatkov ODBC v sistemu"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:374
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:363
msgctxt "STR_WRITER_PATH_OR_FILE"
msgid "Path to the Writer document"
msgstr "Pot do dokumenta programa Writer"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:375
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:364
msgctxt "STR_MYSQL_DATABASE_NAME"
msgid "Name of the MySQL database"
msgstr "Ime zbirke podatkov MySQL"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:376
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:365
msgctxt "STR_ORACLE_DATABASE_NAME"
msgid "Name of the Oracle database"
msgstr "Ime zbirke podatkov Oracle"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:377
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:366
msgctxt "STR_MSACCESS_MDB_FILE"
msgid "Microsoft Access database file"
msgstr "Datoteka zbirke podatkov Microsoft Access"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:378
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:367
#, c-format
msgctxt "STR_NO_ADDITIONAL_SETTINGS"
msgid "No more settings are necessary. To verify that the connection is working, click the '%test' button."
msgstr "Dodatne nastavitve niso potrebne. Povezavo preverite z gumbom »%test«."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:379
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:368
msgctxt "STR_COMMONURL"
msgid "Datasource URL (e.g. host=$host:$port dbname=$database)"
msgstr "URL vira podatkov (npr. host=$gostitelj:$vrata dbname=$zbirkapodatkov)"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:380
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:369
msgctxt "STR_HOSTNAME"
msgid "~Host name"
msgstr "Ime ~gostitelja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:381
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:370
msgctxt "STR_MOZILLA_PROFILE_NAME"
msgid "~Mozilla profile name"
msgstr "Ime profila ~Mozilla"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:382
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:371
msgctxt "STR_THUNDERBIRD_PROFILE_NAME"
msgid "~Thunderbird profile name"
msgstr "Ime profila ~Thunderbird"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:383
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:372
msgctxt "STR_ADD_TABLES"
msgid "Add Tables"
msgstr "Dodaj tabele"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:384
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:373
msgctxt "STR_ADD_TABLE_OR_QUERY"
msgid "Add Table or Query"
msgstr "Dodaj tabelo ali poizvedbo"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:386
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:375
msgctxt "STR_WIZ_COLUMN_SELECT_TITEL"
msgid "Apply columns"
msgstr "Uporabi stolpce"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:387
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:376
msgctxt "STR_WIZ_TYPE_SELECT_TITEL"
msgid "Type formatting"
msgstr "Oblikovanje vrste"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:388
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:377
msgctxt "STR_WIZ_NAME_ALREADY_DEFINED"
msgid ""
"Enter a unique name for the new primary key data field.\n"
@@ -1820,137 +1765,137 @@ msgstr ""
"Vnesite edinstveno ime za podatkovno polje novega primarnega ključa.\n"
"Naslednje ime je že uporabljeno:"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:389
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:378
msgctxt "STR_WIZ_NAME_MATCHING_TITEL"
msgid "Assign columns"
msgstr "Dodeli stolpce"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:390
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:379
msgctxt "STR_WIZ_PB_PREV"
msgid "< ~Back"
msgstr "< N~azaj"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:391
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:380
msgctxt "STR_WIZ_PB_NEXT"
msgid "~Next>"
msgstr "~Naprej >"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:392
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:381
msgctxt "STR_WIZ_PB_OK"
msgid "C~reate"
msgstr "Ustva~ri"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:393
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:382
msgctxt "STR_WIZ_TABLE_COPY"
msgid "Copy table"
msgstr "Kopiraj tabelo"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:394
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:383
msgctxt "STR_COPYTABLE_TITLE_COPY"
msgid "Copy table"
msgstr "Kopiraj tabelo"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:395
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:384
msgctxt "STR_INVALID_TABLE_NAME"
msgid "This table name is not valid in the current database."
msgstr "To ime tabele ni veljavno v trenutni zbirki podatkov."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:396
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:385
msgctxt "STR_SUGGEST_APPEND_TABLE_DATA"
msgid "Choose the option 'Append data' on the first page to append data to an existing table."
msgstr "Na prvi strani izberite možnost »Dodaj podatke«, da dodate podatke v obstoječo tabelo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:397
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:386
msgctxt "STR_INVALID_TABLE_NAME_LENGTH"
msgid "Please change the table name. It is too long."
msgstr "Prosimo, da spremenite ime tabele, ker je predolgo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:399
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:388
msgctxt "STR_DBWIZARDTITLE"
msgid "Database Wizard"
msgstr "Čarovnik za zbirke podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:400
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:389
msgctxt "STR_PAGETITLE_INTROPAGE"
msgid "Select database"
msgstr "Izberite zbirko podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:401
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:390
msgctxt "STR_PAGETITLE_DBASE"
msgid "Set up dBASE connection"
msgstr "Nastavi povezavo na dBase"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:402
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:391
msgctxt "STR_PAGETITLE_TEXT"
msgid "Set up a connection to text files"
msgstr "Nastavi povezavo do besedilnih datotek"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:403
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:392
msgctxt "STR_PAGETITLE_MSACCESS"
msgid "Set up Microsoft Access connection"
msgstr "Nastavi povezavo na MS Access"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:404
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:393
msgctxt "STR_PAGETITLE_LDAP"
msgid "Set up LDAP connection"
msgstr "Nastavi povezavo na LDAP"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:405
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:394
msgctxt "STR_PAGETITLE_ADO"
msgid "Set up ADO connection"
msgstr "Nastavi povezavo na ADO"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:406
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:395
msgctxt "STR_PAGETITLE_JDBC"
msgid "Set up JDBC connection"
msgstr "Nastavi povezavo prek JDBC"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:407
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:396
msgctxt "STR_PAGETITLE_ORACLE"
msgid "Set up Oracle database connection"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov Oracle"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:408
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:397
msgctxt "STR_PAGETITLE_MYSQL"
msgid "Set up MySQL connection"
msgstr "Nastavi povezavo na MySQL"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:409
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:398
msgctxt "STR_PAGETITLE_ODBC"
msgid "Set up ODBC connection"
msgstr "Nastavi povezavo prek ODBC"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:410
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:399
msgctxt "STR_PAGETITLE_DOCUMENT_OR_SPREADSHEET"
msgid "Set up Writer Document or Spreadsheet connection"
msgstr "Nastavi povezavo z dokumentom programa Writer ali preglednico"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:411
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:400
msgctxt "STR_PAGETITLE_AUTHENTIFICATION"
msgid "Set up user authentication"
msgstr "Nastavi preverjanje uporabnikov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:412
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:401
msgctxt "STR_PAGETITLE_MYSQL_NATIVE"
msgid "Set up MySQL server data"
msgstr "Nastavi podatke o strežniku MySQL"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:413
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:402
msgctxt "STR_PAGETITLE_FINAL"
msgid "Save and proceed"
msgstr "Shrani in nadaljuj"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:414
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:403
msgctxt "STR_DATABASEDEFAULTNAME"
msgid "New Database"
msgstr "Nova zbirka podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:415
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:404
msgctxt "STR_MYSQLJDBC_HEADERTEXT"
msgid "Set up connection to a MySQL database using JDBC"
msgstr "Nastavite povezavo na zbirko podatkov MySQL prek JDBC"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:416
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:405
msgctxt "STR_MYSQLJDBC_HELPTEXT"
msgid ""
"Please enter the required information to connect to a MySQL database using JDBC. Note that a JDBC driver class must be installed on your system and registered with %PRODUCTNAME.\n"
@@ -1959,57 +1904,57 @@ msgstr ""
"Vnesite zahtevane informacije za povezavo z zbirko podatkov MySQL preko JDBC. Gonilnik JDBC mora biti nameščen na vašem sistemu in registriran v %PRODUCTNAME.\n"
"Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:417
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:406
msgctxt "STR_MYSQL_DRIVERCLASSTEXT"
msgid "MySQL JDBC d~river class:"
msgstr "~Razred JDBC gonilnikov MySQL:"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:418
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:407
msgctxt "STR_MYSQL_DEFAULT"
msgid "Default: 3306"
msgstr "Privzeto: 3306"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:419
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:408
msgctxt "STR_DBASE_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to dBASE files"
msgstr "Nastavi povezavo na datoteke dBase"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:420
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:409
msgctxt "STR_DBASE_HELPTEXT"
msgid "Select the folder where the dBASE files are stored."
msgstr "Izberite mapo, kamor bodo shranjene datoteke dBase."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:421
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:410
msgctxt "STR_TEXT_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to text files"
msgstr "Nastavi povezavo do besedilnih datotek"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:422
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:411
msgctxt "STR_TEXT_HELPTEXT"
msgid "Select the folder where the CSV (Comma Separated Values) text files are stored. %PRODUCTNAME Base will open these files in read-only mode."
msgstr "Izberite mapo, kamor bodo shranjene besedilne datoteke CSV (z vejico ločene vrednosti). V %PRODUCTNAME Base bodo te datoteke odprte samo za branje."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:423
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:412
msgctxt "STR_TEXT_PATH_OR_FILE"
msgid "Path to text files"
msgstr "Pot do besedilnih datotek"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:424
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:413
msgctxt "STR_MSACCESS_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to a Microsoft Access database"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov MS Access"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:425
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:414
msgctxt "STR_MSACCESS_HELPTEXT"
msgid "Please select the Microsoft Access file you want to access."
msgstr "Izberite datoteko MS Access, do katere želite dostopati."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:426
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:415
msgctxt "STR_ADO_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to an ADO database"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov ADO"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:427
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:416
msgctxt "STR_ADO_HELPTEXT"
msgid ""
"Please enter the URL of the ADO data source you want to connect to.\n"
@@ -2020,12 +1965,12 @@ msgstr ""
"Kliknite »Prebrskaj ...« za konfiguracijo nastavitev, specifičnih za ponudnika.\n"
"Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:428
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:417
msgctxt "STR_ODBC_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to an ODBC database"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov ODBC"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:429
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:418
msgctxt "STR_ODBC_HELPTEXT"
msgid ""
"Enter the name of the ODBC database you want to connect to.\n"
@@ -2036,12 +1981,12 @@ msgstr ""
"Kliknite »Prebrskaj ...«, da izberete zbirko podatkov ODBC, ki je že registrirana v %PRODUCTNAME.\n"
"Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:430
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:419
msgctxt "STR_JDBC_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to a JDBC database"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov JDBC"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:431
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:420
msgctxt "STR_JDBC_HELPTEXT"
msgid ""
"Please enter the required information to connect to a JDBC database.\n"
@@ -2050,22 +1995,22 @@ msgstr ""
"Vnesite zahtevane informacije za povezavo z zbirko podatkov JDBC.\n"
"Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:432
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:421
msgctxt "STR_ORACLE_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to an Oracle database"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov Oracle"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:433
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:422
msgctxt "STR_ORACLE_DEFAULT"
msgid "Default: 1521"
msgstr "Privzeto: 1521"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:434
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:423
msgctxt "STR_ORACLE_DRIVERCLASSTEXT"
msgid "Oracle JDBC ~driver class"
msgstr "Razred gonilnikov J~DBC za Oracle"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:435
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:424
msgctxt "STR_ORACLE_HELPTEXT"
msgid ""
"Please enter the required information to connect to an Oracle database. Note that a JDBC Driver Class must be installed on your system and registered with %PRODUCTNAME.\n"
@@ -2074,12 +2019,12 @@ msgstr ""
"Vnesite zahtevane informacije za povezavo z zbirko podatkov Oracle. Gonilnik JDBC mora biti nameščen na vašem sistemu in registriran v %PRODUCTNAME.\n"
"Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:436
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:425
msgctxt "STR_SPREADSHEET_HEADERTEXT"
msgid "Set up a connection to spreadsheets"
msgstr "Nastavi povezavo na preglednice"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:437
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:426
msgctxt "STR_SPREADSHEET_HELPTEXT"
msgid ""
"Click 'Browse...' to select a %PRODUCTNAME spreadsheet or Microsoft Excel workbook.\n"
@@ -2088,232 +2033,232 @@ msgstr ""
"Kliknite »Prebrskaj ...« da izberete preglednico %PRODUCTNAME ali delovni zvezek Microsoft Excel.\n"
"%PRODUCTNAME bo odprl to datoteko v načinu samo za branje."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:438
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:427
msgctxt "STR_SPREADSHEETPATH"
msgid "~Location and file name"
msgstr "~Mesto in ime datoteke"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:440
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:429
msgctxt "STR_COMMAND_EXECUTED_SUCCESSFULLY"
msgid "Command successfully executed."
msgstr "Ukaz uspešno izvršen."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:441
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:430
msgctxt "STR_DIRECTSQL_CONNECTIONLOST"
msgid "The connection to the database has been lost. This dialog will be closed."
msgstr "Povezava z zbirko podatkov je bila prekinjena. To pogovorno okno se bo zaprlo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:443
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:432
msgctxt "STR_TAB_INDEX_SORTORDER"
msgid "Sort order"
msgstr "Vrstni red razvrščanja"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:444
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:433
msgctxt "STR_TAB_INDEX_FIELD"
msgid "Index field"
msgstr "Polje indeksa"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:445
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:434
msgctxt "STR_ORDER_ASCENDING"
msgid "Ascending"
msgstr "Naraščajoče"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:446
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:435
msgctxt "STR_ORDER_DESCENDING"
msgid "Descending"
msgstr "Padajoče"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:447
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:436
msgctxt "STR_CONFIRM_DROP_INDEX"
msgid "Do you really want to delete the index '$name$'?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati indeks »$name$«?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:448
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:437
msgctxt "STR_LOGICAL_INDEX_NAME"
msgid "index"
msgstr "indeks"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:449
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:438
msgctxt "STR_NEED_INDEX_FIELDS"
msgid "The index must contain at least one field."
msgstr "Indeks mora vsebovati vsaj eno polje."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:450
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:439
msgctxt "STR_INDEX_NAME_ALREADY_USED"
msgid "There is already another index named \"$name$\"."
msgstr "Indeks z imenom »$name$« že obstaja."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:451
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:440
msgctxt "STR_INDEXDESIGN_DOUBLE_COLUMN_NAME"
msgid "In an index definition, no table column may occur more than once. However, you have entered column \"$name$\" twice."
msgstr "Po definiciji indeksa se lahko ime stolpca pojavi največ enkrat. Ime »$name$« pa ste vnesli dvakrat."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:453
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:442
msgctxt "STR_COULD_NOT_CONVERT_PARAM"
msgid "The entry could not be converted to a valid value for the \"$name$\" parameter"
msgstr "Vnosa ni bilo mogoče pretvoriti v veljavno vrednost za parameter »$name$«"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:455
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:444
msgctxt "STR_EXCEPTION_STATUS"
msgid "SQL Status"
msgstr "Stanje SQL"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:456
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:445
msgctxt "STR_EXCEPTION_ERRORCODE"
msgid "Error code"
msgstr "Šifra napake"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:457
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:446
msgctxt "STR_EXPLAN_STRINGCONVERSION_ERROR"
msgid "A frequent reason for this error is an inappropriate character set setting for the language of your database. Check the setting by choosing Edit - Database - Properties."
msgstr "Največkrat je razlog za to napako nepravilen nabor znakov, ki je uporabljen za to zbirko podatkov. Preverite nastavitve v meniju Uredi – Zbirka podatkov – Lastnosti."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:458
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:447
msgctxt "STR_EXCEPTION_ERROR"
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:459
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:448
msgctxt "STR_EXCEPTION_WARNING"
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:460
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:449
msgctxt "STR_EXCEPTION_INFO"
msgid "Information"
msgstr "Informacije"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:461
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:450
msgctxt "STR_EXCEPTION_DETAILS"
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:463
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:452
msgctxt "STR_QUERY_USERADMIN_DELETE_USER"
msgid "Do you really want to delete the user?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati uporabnika?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:464
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:453
msgctxt "STR_USERADMIN_NOT_AVAILABLE"
msgid "The database does not support user administration."
msgstr "Podatkovna zbirka ne podpira skrbništva nad uporabniki."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:465
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:454
msgctxt "STR_ERROR_PASSWORDS_NOT_IDENTICAL"
msgid "The passwords do not match. Please enter the password again."
msgstr "Gesli se ne ujemata. Prosimo, da ponovno vnesete geslo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:467
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:456
msgctxt "STR_JOIN_TYPE_HINT"
msgid "Please note that some databases may not support this join type."
msgstr "Nekatere zbirke podatkov ne podpirajo te vrste spoja."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:468
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:457
msgctxt "STR_QUERY_INNER_JOIN"
msgid "Includes only records for which the contents of the related fields of both tables are identical."
msgstr "Vključuje samo zapise, v katerih je vsebina povezanih polj obeh tabel enaka."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:469
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:458
msgctxt "STR_QUERY_LEFTRIGHT_JOIN"
msgid "Contains ALL records from table '%1' but only records from table '%2' where the values in the related fields are matching."
msgstr "Vsebuje VSE zapise iz tabele »%1« in samo tiste zapise iz tabele »%2«, v katerih se vrednosti povezanih polj ujemajo."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:470
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:459
msgctxt "STR_QUERY_FULL_JOIN"
msgid "Contains ALL records from '%1' and from '%2'."
msgstr "Vsebuje VSE zapise iz »%1« in »%2«."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:471
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:460
msgctxt "STR_QUERY_CROSS_JOIN"
msgid "Contains the Cartesian product of ALL records from '%1' and from '%2'."
msgstr "Vsebuje kartezične produkte VSEH zapisov iz »%1« in »%2«."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:473
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:462
msgctxt "STR_CTW_NO_VIEWS_SUPPORT"
msgid "The destination database does not support views."
msgstr "Ciljna zbirka podatkov ne podpira pogledov."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:474
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:463
msgctxt "STR_CTW_NO_PRIMARY_KEY_SUPPORT"
msgid "The destination database does not support primary keys."
msgstr "Ciljna zbirka podatkov ne podpira primarnih ključev."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:475
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:464
msgctxt "STR_CTW_INVALID_DATA_ACCESS_DESCRIPTOR"
msgid "no data access descriptor found, or no data access descriptor able to provide all necessary information"
msgstr "Opisnika podatkovnega dostopa ni mogoče najti ali pa ta ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:476
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:465
msgctxt "STR_CTW_ONLY_TABLES_AND_QUERIES_SUPPORT"
msgid "Only tables and queries are supported at the moment."
msgstr "Trenutno so podprte samo tabele in poizvedbe."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:477
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:466
msgctxt "STR_CTW_COPY_SOURCE_NEEDS_BOOKMARKS"
msgid "The copy source's result set must support bookmarks."
msgstr "Nabor rezultatov vira za kopiranje mora podpirati zaznamke."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:478
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:467
msgctxt "STR_CTW_UNSUPPORTED_COLUMN_TYPE"
msgid "Unsupported source column type ($type$) at column position $pos$."
msgstr "Nepodprta vrsta izvornega stolpca ($type$) na položaju stolpca $pos$."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:479
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:468
msgctxt "STR_CTW_ILLEGAL_PARAMETER_COUNT"
msgid "Illegal number of initialization parameters."
msgstr "Napačno število začetnih parametrov."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:480
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:469
msgctxt "STR_CTW_ERROR_DURING_INITIALIZATION"
msgid "An error occurred during initialization."
msgstr "Med inicializacijo je prišlo do napake."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:481
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:470
msgctxt "STR_CTW_ERROR_UNSUPPORTED_SETTING"
msgid "Unsupported setting in the copy source descriptor: $name$."
msgstr "Nepodprta nastavitev v opisniku vira kopiranja: $name$."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:482
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:471
msgctxt "STR_CTW_ERROR_NO_QUERY"
msgid "To copy a query, your connection must be able to provide queries."
msgstr "Če želite kopirati poizvedbo, mora vaša povezava zagotavljati poizvedbe."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:483
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:472
msgctxt "STR_CTW_ERROR_INVALID_INTERACTIONHANDLER"
msgid "The given interaction handler is invalid."
msgstr "Podana rutina za obravnavo interakcije ni veljavna."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:485
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:474
msgctxt "STR_QUERY_REL_EDIT_RELATION"
msgid "This relation already exists. Do you want to edit it or create a new one?"
msgstr "Ta relacija že obstaja. Jo želite urediti ali ustvariti novo?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:486
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:475
msgctxt "STR_QUERY_REL_EDIT"
msgid "Edit..."
msgstr "Uredi ..."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:487
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:476
msgctxt "STR_QUERY_REL_CREATE"
msgid "Create..."
msgstr "Ustvari ..."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:488
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:477
msgctxt "STR_RELATIONDESIGN"
msgid " - %PRODUCTNAME Base: Relation design"
msgstr " – %PRODUCTNAME Base: oblikovanje relacij"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:489
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:478
msgctxt "STR_RELATIONDESIGN_NOT_AVAILABLE"
msgid "The database does not support relations."
msgstr "Zbirka podatkov ne podpira relacij."
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:490
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:479
msgctxt "STR_QUERY_REL_DELETE_WINDOW"
msgid "When you delete this table all corresponding relations will be deleted as well. Continue?"
msgstr "Če izbrišete to tabelo, bodo izbrisane tudi pripadajoče relacije. Ali želite nadaljevati?"
-#: dbaccess/inc/strings.hrc:491
+#: dbaccess/inc/strings.hrc:480
msgctxt "STR_QUERY_REL_COULD_NOT_CREATE"
msgid ""
"The database could not create the relation. Maybe foreign keys for this kind of table aren't supported.\n"
@@ -2347,12 +2292,12 @@ msgctxt "advancedsettingsdialog|special"
msgid "Special Settings"
msgstr "Posebne nastavitve"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/applycolpage.ui:164
+#: dbaccess/uiconfig/ui/applycolpage.ui:226
msgctxt "applycolpage|label1"
msgid "Existing Columns"
msgstr "Obstoječi stolpci"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:18
+#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:19
msgctxt "authentificationpage|header"
msgid "Set up the user authentication"
msgstr "Nastavi preverjanje uporabnikov"
@@ -2362,17 +2307,17 @@ msgctxt "authentificationpage|helptext"
msgid "Some databases require you to enter a user name."
msgstr "Nekatere zbirke podatkov zahtevajo vnos uporabniškega imena."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:60
+#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:59
msgctxt "authentificationpage|generalUserNameLabel"
msgid "_User name"
msgstr "_Uporabniško ime"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:86
+#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:82
msgctxt "authentificationpage|passRequiredCheckbutton"
msgid "Password re_quired"
msgstr "Potrebno je ge_slo"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:110
+#: dbaccess/uiconfig/ui/authentificationpage.ui:107
msgctxt "authentificationpage|testConnectionButton"
msgid "_Test Connection"
msgstr "_Preizkusi povezavo"
@@ -2387,31 +2332,6 @@ msgctxt "autocharsetpage|charsetheader"
msgid "Data Conversion"
msgstr "Pretvorba podatkov"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/backuppage.ui:18
-msgctxt "backuppage|label1"
-msgid "Backup Your Document"
-msgstr "Naredite varnostno kopijo dokumenta"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/backuppage.ui:35
-msgctxt "backuppage|label2"
-msgid "To allow you to go back to the state before the migration, the database document will be backed up to a location of your choice. Every change done by the wizard will be made to the original document, the backup will stay untouched."
-msgstr "Da bi se lahko vrnili v stanje pred migracijo, bo narejena varnostna kopija dokumenta zbirke podatkov na mestu po vašem izboru. Vsi posegi čarovnika bodo izvedeni nad izvornim dokumentom, medtem ko bo varnostna kopija ostala nedotaknjena."
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/backuppage.ui:51
-msgctxt "backuppage|startmigrate"
-msgid "Press 'Next' to save a copy of your document, and to begin the migration."
-msgstr "Pritisnite »Naprej«, če želite shraniti kopijo dokumenta in začeti z migracijo."
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/backuppage.ui:76
-msgctxt "backuppage|label3"
-msgid "Save to:"
-msgstr "Shrani v:"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/backuppage.ui:110
-msgctxt "backuppage|browse"
-msgid "Browse..."
-msgstr "Prebrskaj ..."
-
#: dbaccess/uiconfig/ui/choosedatasourcedialog.ui:16
msgctxt "choosedatasourcedialog|ChooseDataSourceDialog"
msgid "Data Source"
@@ -2427,27 +2347,32 @@ msgctxt "choosedatasourcedialog|label1"
msgid "Choose a data source:"
msgstr "Izberite vir podatkov:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:11
+#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:28
msgctxt "collectionviewdialog|CollectionView"
msgid "Save"
msgstr "Shrani"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:26
+#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:49
msgctxt "collectionviewdialog|ok"
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:115
+#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:140
msgctxt "collectionviewdialog|newFolderButton|tooltip_text"
msgid "Create New Directory"
msgstr "Ustvari novo mapo"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:130
+#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:157
msgctxt "collectionviewdialog|upButton|tooltip_text"
msgid "Up One Level"
msgstr "Eno raven višje"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:171
+#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:196
+msgctxt "collectionviewdialog|columntitle"
+msgid "Folder Name"
+msgstr "Ime mape"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/collectionviewdialog.ui:224
msgctxt "collectionviewdialog|fileNameLabel"
msgid "File _name:"
msgstr "_Ime datoteke:"
@@ -2527,47 +2452,47 @@ msgctxt "copytablepage|defdata"
msgid "De_finition and data"
msgstr "De_finicija in podatki"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:52
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:51
msgctxt "copytablepage|def"
msgid "Def_inition"
msgstr "Def_inicija"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:68
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:67
msgctxt "copytablepage|view"
msgid "A_s table view"
msgstr "_Kot pogled tabele"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:84
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:83
msgctxt "copytablepage|data"
msgid "Append _data"
msgstr "Dodaj po_datke"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:100
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:99
msgctxt "copytablepage|firstline"
msgid "Use first _line as column names"
msgstr "Uporabi _prvo vrstico za imena stolpcev"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:115
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:114
msgctxt "copytablepage|primarykey"
msgid "Crea_te new field as primary key"
msgstr "Us_tvari novo polje kot primarni ključ"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:143
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:142
msgctxt "copytablepage|keynamelabel"
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:175
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:176
msgctxt "copytablepage|infoLabel"
msgid "Existing data fields can be set as primary key on the type formatting step (third page) of the wizard."
msgstr "Obstoječa podatkovna polja lahko v čarovniku pri oblikovanju vrste (tretja stran) nastavite za primarni ključ."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:192
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:195
msgctxt "copytablepage|label1"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:215
+#: dbaccess/uiconfig/ui/copytablepage.ui:217
msgctxt "copytablepage|label2"
msgid "Ta_ble name:"
msgstr "Ime ta_bele:"
@@ -2632,22 +2557,22 @@ msgctxt "dbwizconnectionpage|helptext"
msgid "label"
msgstr "oznaka"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizconnectionpage.ui:56
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizconnectionpage.ui:58
msgctxt "dbwizconnectionpage|browseurllabel"
msgid "Path to the dBASE files:"
msgstr "Pot do datotek dBASE:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizconnectionpage.ui:67
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizconnectionpage.ui:69
msgctxt "dbwizconnectionpage|create"
msgid "_Create New"
msgstr "_Ustvari novo"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizconnectionpage.ui:80
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizconnectionpage.ui:82
msgctxt "dbwizconnectionpage|browse"
msgid "_Browse…"
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizmysqlintropage.ui:38
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizmysqlintropage.ui:36
msgctxt "dbwizmysqlintropage|label2"
msgid ""
"You can connect to a MySQL database using either ODBC or JDBC.\n"
@@ -2661,7 +2586,7 @@ msgctxt "dbwizmysqlintropage|odbc"
msgid "Connect using ODBC (Open Database Connectivity)"
msgstr "Poveži se prek ODBC (Open Database Connectivity)"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizmysqlintropage.ui:85
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizmysqlintropage.ui:86
msgctxt "dbwizmysqlintropage|jdbc"
msgid "Connect using JDBC (Java Database Connectivity)"
msgstr "Poveži se prek JDBC (Java Database Connectivity)"
@@ -2681,7 +2606,7 @@ msgctxt "dbwizmysqlintropage|header"
msgid "Set Up a Connection to a MySQL Database"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov MySQL"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizmysqlnativepage.ui:41
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizmysqlnativepage.ui:39
msgctxt "dbwizmysqlnativepage|helptext"
msgid "Please enter the required information to connect to a MySQL database."
msgstr "Vnesite podatke, potrebne za povezavo na zbirko podatkov MySQL."
@@ -2691,17 +2616,17 @@ msgctxt "dbwizmysqlnativepage|header"
msgid "Set Up a Connection to a MySQL Database"
msgstr "Nastavi povezavo na zbirko podatkov MySQL"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizspreadsheetpage.ui:61
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizspreadsheetpage.ui:60
msgctxt "dbwizspreadsheetpage|browse"
msgid "Browse"
msgstr "Prebrskaj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizspreadsheetpage.ui:73
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizspreadsheetpage.ui:72
msgctxt "dbwizspreadsheetpage|create"
msgid "Create New"
msgstr "Ustvari novo"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizspreadsheetpage.ui:159
+#: dbaccess/uiconfig/ui/dbwizspreadsheetpage.ui:133
msgctxt "dbwizspreadsheetpage|passwordrequired"
msgid "_Password required"
msgstr "Potrebno je geslo"
@@ -2731,46 +2656,107 @@ msgctxt "designsavemodifieddialog|DesignSaveModifiedDialog"
msgid "The relation design has been changed."
msgstr "Oblikovanje relacij je bilo spremenjeno."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:9
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:8
msgctxt "directsqldialog|DirectSQLDialog"
msgid "Execute SQL Statement"
msgstr "Izvrši izjavo SQL"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:92
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:116
msgctxt "directsqldialog|sql_label"
msgid "_Command to execute:"
msgstr "_Ukaz, ki naj se izvrši:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:108
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:133
msgctxt "directsqldialog|showoutput"
msgid "_Show output of \"select\" statements"
msgstr "_Pokaži rezultat izjav »select«"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:123
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:148
msgctxt "directsqldialog|execute"
msgid "_Execute"
msgstr "_Izvrši"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:158
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:181
msgctxt "directsqldialog|sqlhistory_label"
msgid "_Previous commands:"
msgstr "_Prejšnji ukazi:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:175
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:199
msgctxt "directsqldialog|label1"
msgid "SQL Command"
msgstr "SQL-ukaz"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:220
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:244
msgctxt "directsqldialog|label2"
msgid "Status"
msgstr "Stanje"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:265
+#: dbaccess/uiconfig/ui/directsqldialog.ui:289
msgctxt "directsqldialog|label3"
msgid "Output"
msgstr "Izhod"
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:59
+msgctxt "fielddescpage|STR_TAB_FIELD_NAME"
+msgid "Field name"
+msgstr "Ime polja"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:84
+msgctxt "fielddescpage|STR_AUTOINCREMENT_VALUE"
+msgid "A_uto-increment statement"
+msgstr "Izjava za sa_modejno povečanje"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:110
+msgctxt "fielddescpage|STR_DEFAULT_VALUE"
+msgid "_Default value"
+msgstr "_Privzeta vrednost"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:135
+msgctxt "fielddescpage|STR_DEFAULT_VALUE"
+msgid "Format example"
+msgstr "Primer oblikovanja"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:165
+msgctxt "fielddescpage|STR_BUTTON_FORMAT"
+msgid "_..."
+msgstr "_..."
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:187
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:213
+msgctxt "fielddescpage|STR_LENGTH"
+msgid "_Length"
+msgstr "Do_lžina"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:239
+msgctxt "fielddescpage|STR_LENGTH"
+msgid "Decimal _places"
+msgstr "Decimalna _mesta"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:265
+msgctxt "fielddescpage|STR_FIELD_REQUIRED"
+msgid "_Entry required"
+msgstr "Potr_eben je vnos"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:290
+msgctxt "fielddescpage|STR_FIELD_AUTOINCREMENT"
+msgid "_AutoValue"
+msgstr "S_amodejna vrednost"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:315
+msgctxt "fielddescpage|STR_FIELD_REQUIRED"
+msgid "_Default value"
+msgstr "_Privzeta vrednost"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:340
+msgctxt "fielddescpage|STR_NUMERIC_TYPE"
+msgid "_Type"
+msgstr "_Vrsta"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddescpage.ui:365
+msgctxt "fielddescpage|STR_TAB_FIELD_DATATYPE"
+msgid "Field _type"
+msgstr "Vrs_ta polja"
+
#: dbaccess/uiconfig/ui/fielddialog.ui:9
msgctxt "fielddialog|FieldDialog"
msgid "Field Format"
@@ -2796,7 +2782,7 @@ msgctxt "finalpagewizard|headerText"
msgid "Decide How to Proceed After Saving the Database"
msgstr "Kaj želite storiti, potem ko bo zbirka podatkov shranjena"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:44
+#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:43
msgctxt "finalpagewizard|helpText"
msgid "Do you want the wizard to register the database in %PRODUCTNAME?"
msgstr "Ali naj čarovnik registrira zbirko podatkov v %PRODUCTNAME?"
@@ -2806,12 +2792,12 @@ msgctxt "finalpagewizard|yesregister"
msgid "_Yes, register the database for me"
msgstr "_Da, registriraj zbirko podatkov zame"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:74
+#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:73
msgctxt "finalpagewizard|noregister"
msgid "N_o, do not register the database"
msgstr "_Ne, ne registriraj zbirke podatkov"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:105
+#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:103
msgctxt "finalpagewizard|additionalText"
msgid "After the database file has been saved, what do you want to do?"
msgstr "Kaj naj se zgodi, potem ko bo zbirka podatkov shranjena?"
@@ -2826,7 +2812,7 @@ msgctxt "finalpagewizard|usewizard"
msgid "Create tables using the table wizard"
msgstr "Tabele ustvari s pomočjo čarovnika"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:157
+#: dbaccess/uiconfig/ui/finalpagewizard.ui:156
msgctxt "finalpagewizard|finishText"
msgid "Click 'Finish' to save the database."
msgstr "Kliknite »Dokončaj«, da shranite zbirko podatkov."
@@ -2852,47 +2838,47 @@ msgstr ""
"\n"
"Nove nastavitve bodo prepisale obstoječe nastavitve."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:18
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:17
msgctxt "generalpagewizard|headerText"
msgid "Welcome to the %PRODUCTNAME Database Wizard"
msgstr "Dobrodošli v Čarovniku za zbirke podatkov %PRODUCTNAME"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:35
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:34
msgctxt "generalpagewizard|helpText"
msgid "Use the Database Wizard to create a new database, open an existing database file, or connect to a database stored on a server."
msgstr "Čarovnik za zbirke podatkov lahko uporabite za ustvarjanje nove zbirke podatkov, za odpiranje že obstoječe datoteke zbirke podatkov ali za povezovanje z zbirko podatkov na strežniku."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:50
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:49
msgctxt "generalpagewizard|sourceTypeHeader"
msgid "What do you want to do?"
msgstr "Kaj želite storiti?"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:61
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:60
msgctxt "generalpagewizard|createDatabase"
msgid "Create a n_ew database"
msgstr "Ustvariti novo _zbirko podatkov"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:88
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:85
msgctxt "generalpagewizard|embeddeddbLabel"
msgid "_Embedded database:"
msgstr "V_delana zbirka podatkov:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:118
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:115
msgctxt "generalpagewizard|openExistingDatabase"
msgid "Open an existing database _file"
msgstr "Odpreti obstoje_čo datoteko zbirke podatkov"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:146
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:141
msgctxt "generalpagewizard|docListLabel"
msgid "_Recently used:"
msgstr "_Nedavno uporabljeno:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:179
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:172
msgctxt "generalpagewizard|openDatabase"
msgid "Open"
msgstr "Odpri"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:195
+#: dbaccess/uiconfig/ui/generalpagewizard.ui:187
msgctxt "generalpagewizard|connectDatabase"
msgid "Connect to an e_xisting database"
msgstr "Povezati se z o_bstoječo zbirko podatkov"
@@ -2957,52 +2943,52 @@ msgctxt "generatedvaluespage|label1"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:9
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:18
msgctxt "indexdesigndialog|IndexDesignDialog"
msgid "Indexes"
msgstr "Indeksi"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:78
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:89
msgctxt "indexdesigndialog|ID_INDEX_NEW"
msgid "New Index"
msgstr "Nov indeks"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:93
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:103
msgctxt "indexdesigndialog|ID_INDEX_DROP"
msgid "Delete Current Index"
msgstr "Izbriši trenutni indeks"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:108
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:117
msgctxt "indexdesigndialog|ID_INDEX_RENAME"
msgid "Rename Current Index"
msgstr "Preimenuj trenutni indeks"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:123
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:131
msgctxt "indexdesigndialog|ID_INDEX_SAVE"
msgid "Save Current Index"
msgstr "Shrani trenutni indeks"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:138
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:145
msgctxt "indexdesigndialog|ID_INDEX_RESET"
msgid "Reset Current Index"
msgstr "Ponastavi trenutni indeks"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:274
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:245
msgctxt "indexdesigndialog|DESC_LABEL"
msgid "Index identifier:"
msgstr "Identifikator indeksa:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:295
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:267
msgctxt "indexdesigndialog|UNIQUE"
msgid "_Unique"
msgstr "_Edinstven"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:316
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:287
msgctxt "indexdesigndialog|FIELDS_LABEL"
msgid "Fields:"
msgstr "Polja:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:349
+#: dbaccess/uiconfig/ui/indexdesigndialog.ui:318
msgctxt "indexdesigndialog|INDEX_DETAILS"
msgid "Index Details"
msgstr "Podrobnosti indeksa"
@@ -3019,82 +3005,82 @@ msgstr ""
"Vnesite zahtevane informacije za povezavo z zbirko podatkov JDBC.\n"
"Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:56
+#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:57
msgctxt "jdbcconnectionpage|browseurllabel"
msgid "Path to the dBASE files:"
msgstr "Pot do datotek dBASE:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:67
+#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:68
msgctxt "jdbcconnectionpage|create"
msgid "_Create New"
msgstr "_Ustvari novo"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:80
+#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:81
msgctxt "jdbcconnectionpage|browse"
msgid "_Browse…"
msgstr "Pre_brskaj ..."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:143
+#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:144
msgctxt "jdbcconnectionpage|jdbcLabel"
msgid "JDBC d_river class:"
msgstr "_Razred gonilnikov JDBC:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:174
+#: dbaccess/uiconfig/ui/jdbcconnectionpage.ui:175
msgctxt "jdbcconnectionpage|jdbcButton"
msgid "_Test Class"
msgstr "Prei_zkusi razred"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:15
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:8
+msgctxt "joindialog|JoinDialog"
+msgid "Join Properties"
+msgstr "Lastnosti spoja"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:137
+msgctxt "joindialog|label1"
+msgid "Tables Involved"
+msgstr "Vključeni tabeli"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:201
+msgctxt "joindialog|label2"
+msgid "Fields Involved"
+msgstr "Vključeni polji"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:236
+msgctxt "joindialog|label5"
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Vrsta:"
+
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:252
msgctxt "joindialog|liststore1"
msgid "Inner join"
msgstr "Notranji spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:19
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:253
msgctxt "joindialog|liststore1"
msgid "Left join"
msgstr "Levi spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:23
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:254
msgctxt "joindialog|liststore1"
msgid "Right join"
msgstr "Desni spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:27
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:255
msgctxt "joindialog|liststore1"
msgid "Full (outer) join"
msgstr "Polni (zunanji) spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:31
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:256
msgctxt "joindialog|liststore1"
msgid "Cross join"
msgstr "Križni spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:39
-msgctxt "joindialog|JoinDialog"
-msgid "Join Properties"
-msgstr "Lastnosti spoja"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:162
-msgctxt "joindialog|label1"
-msgid "Tables Involved"
-msgstr "Vključeni tabeli"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:228
-msgctxt "joindialog|label2"
-msgid "Fields Involved"
-msgstr "Vključeni polji"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:264
-msgctxt "joindialog|label5"
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Vrsta:"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:287
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:266
msgctxt "joindialog|natural"
msgid "Natural"
msgstr "Ključna beseda NATURAL"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:311
+#: dbaccess/uiconfig/ui/joindialog.ui:290
msgctxt "joindialog|label6"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
@@ -3119,39 +3105,39 @@ msgctxt "keymenu|primarykey"
msgid "Primary Key"
msgstr "Primarni ključ"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:18
+#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:23
msgctxt "ldapconnectionpage|header"
msgid "Set Up a Connection to an LDAP Directory"
msgstr "Nastavi povezavo z mapo LDAP"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:34
+#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:38
msgctxt "ldapconnectionpage|helpLabel"
msgid "Please enter the required information to connect to an LDAP directory. Please contact your system administrator if you are unsure about the following settings."
msgstr ""
"Vnesite zahtevane informacije za povezavo z mapo LDAP.\n"
"Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:57
+#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:62
msgctxt "ldapconnectionpage|hostNameLabel"
msgid "_Server:"
msgstr "_Strežnik:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:71
+#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:76
msgctxt "ldapconnectionpage|portNumLabel"
msgid "_Port number:"
msgstr "_Številka vrat:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:113
+#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:122
msgctxt "ldapconnectionpage|portNumDefLabel"
msgid "Default: 389"
msgstr "Privzeto: 389"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:132
+#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:140
msgctxt "ldapconnectionpage|baseDNLabel"
msgid "Base _DN:"
msgstr "Osnovno razlo_čevalno ime:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:161
+#: dbaccess/uiconfig/ui/ldapconnectionpage.ui:171
msgctxt "ldapconnectionpage|useSSLCheckbutton"
msgid "Use _secure connection (SSL)"
msgstr "Uporabi _varno povezavo (SSL)"
@@ -3181,41 +3167,6 @@ msgctxt "ldappage|charsetheader"
msgid "Connection Settings"
msgstr "Nastavitve povezave"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/migratepage.ui:17
-msgctxt "migratepage|label1"
-msgid "Migration Progress"
-msgstr "Napredek migracije"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/migratepage.ui:34
-msgctxt "migratepage|count"
-msgid "The database document contains $forms$ form(s) and $reports$ report(s), which are currently being processed:"
-msgstr "Dokument zbirke podatkov vsebuje $forms$ obrazcev in $reports$ poročil, ki so trenutno v obdelavi:"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/migratepage.ui:50
-msgctxt "migratepage|done"
-msgid "All forms and reports have been successfully processed. Press 'Next' to show a detailed summary."
-msgstr "Vsi obrazci in poročila so bili uspešno obdelani. Pritisnite »Naprej« za prikaz povzetka."
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/migratepage.ui:71
-msgctxt "migratepage|label4"
-msgid "Overall progress:"
-msgstr "Skupni napredek:"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/migratepage.ui:83
-msgctxt "migratepage|overall"
-msgid "document $current$ of $overall$"
-msgstr "dokument $current$ od $overall$"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/migratepage.ui:123
-msgctxt "migratepage|label6"
-msgid "Current progress:"
-msgstr "Trenutni napredek:"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/migratepage.ui:174
-msgctxt "migratepage|label5"
-msgid "Current object:"
-msgstr "Trenutni predmet:"
-
#: dbaccess/uiconfig/ui/migrwarndlg.ui:7
msgctxt "migrationwarndialog|MigrationWarnDialog"
msgid "Confirm Migration"
@@ -3236,6 +3187,11 @@ msgctxt "migrationwarndialog|later"
msgid "_Later"
msgstr "_Kasneje"
+#: dbaccess/uiconfig/ui/migrwarndlg.ui:61
+msgctxt "migrationwarndialog|link"
+msgid "Click for important information about migration."
+msgstr "Kliknite za pomembne informacije o migraciji."
+
#: dbaccess/uiconfig/ui/mysqlnativepage.ui:47
msgctxt "mysqlnativepage|connectionheader"
msgid "Connection Settings"
@@ -3301,22 +3257,22 @@ msgctxt "mysqlnativesettings|namedpipelabel"
msgid "Named p_ipe:"
msgstr "Poimenovana _cev:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:44
+#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:73
msgctxt "namematchingpage|all"
msgid "_All"
msgstr "_Vse"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:59
+#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:87
msgctxt "namematchingpage|none"
msgid "Non_e"
msgstr "Br_ez"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:93
+#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:119
msgctxt "namematchingpage|leftlabel"
msgid "Source table: "
msgstr "Izvorna tabela: "
-#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:138
+#: dbaccess/uiconfig/ui/namematchingpage.ui:206
msgctxt "namematchingpage|rightlabel"
msgid "Destination table: "
msgstr "Ciljna tabela: "
@@ -3391,35 +3347,6 @@ msgctxt "password|label1"
msgid "User “$name$: $”"
msgstr "Uporabnik »$name$: $«"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/preparepage.ui:17
-msgctxt "preparepage|label1"
-msgid "Welcome to the Database Macro Migration Wizard"
-msgstr "Dobrodošli v čarovniku za migracijo makrov zbirke podatkov"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/preparepage.ui:34
-msgctxt "preparepage|label2"
-msgid ""
-"This wizard will guide you through the task of migrating your macros.\n"
-"\n"
-"After you finished it, all macros which were formerly embedded into the forms and reports of the current database document will have been moved to the document itself. In this course, libraries will be renamed as needed.\n"
-"\n"
-"If your forms and reports contain references to those macros, they will be adjusted, where possible.\n"
-"\n"
-"Before the migration can start, all forms, reports, queries and tables belonging to the document must be closed. Press 'Next' to do so."
-msgstr ""
-"Ta čarovnik vas bo vodil skozi postopek migracije vaših makrov.\n"
-"\n"
-"Ob zaključku bodo vsi makri, ki so bili prej vdelani v obrazce in poročila trenutnega dokumenta zbirke podatkov, prestavljeni v sam dokument. Knjižnice bodo po potrebi preimenovane.\n"
-"\n"
-"Če obrazci in poročila vsebujejo sklice na te makre, bodo ti sklici popravljeni, kjer bo to mogoče.\n"
-"\n"
-"Preden se migracija lahko začne, je potrebno zapreti vse obrazce, poročila, poizvedbe in tabele, ki pripadajo dokumentu. Pritisnite »Naprej«, da se to tudi zgodi."
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/preparepage.ui:56
-msgctxt "preparepage|closedocerror"
-msgid "Not all objects could be closed. Please close them manually, and re-start the wizard."
-msgstr "Vseh predmetov ni bilo mogoče zapreti. Prosim, zaprite jih ročno in ponovno zaženite čarovnika."
-
#: dbaccess/uiconfig/ui/querycolmenu.ui:12
msgctxt "querycolmenu|width"
msgid "Column _Width..."
@@ -3590,92 +3517,92 @@ msgctxt "querypropertiesdialog|distinctvalues"
msgid "Distinct values:"
msgstr "Različne vrednosti:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:9
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:8
msgctxt "relationdialog|RelationDialog"
msgid "Relations"
msgstr "Relacije"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:132
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:137
msgctxt "relationdialog|label1"
msgid "Tables Involved"
msgstr "Vključeni tabeli"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:173
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:175
msgctxt "relationdialog|label2"
msgid "Fields Involved"
msgstr "Vključeni polji"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:211
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:213
msgctxt "relationdialog|addaction"
msgid "_No action"
msgstr "Brez deja_nja"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:228
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:229
msgctxt "relationdialog|addcascade"
msgid "_Update cascade"
msgstr "_Posodobi kaskadno"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:244
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:245
msgctxt "relationdialog|addnull"
msgid "_Set NULL"
msgstr "_Nastavi NULL"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:260
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:261
msgctxt "relationdialog|adddefault"
msgid "Set _default"
msgstr "Nastavi _privzeto"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:282
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:283
msgctxt "relationdialog|label3"
msgid "Update Options"
msgstr "Možnosti posodobitve"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:315
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:316
msgctxt "relationdialog|delaction"
msgid "_No action"
msgstr "Brez deja_nja"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:331
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:332
msgctxt "relationdialog|delcascade"
msgid "Delete _cascade"
msgstr "Izbriši _kaskadno"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:346
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:348
msgctxt "relationdialog|delnull"
msgid "_Set NULL"
msgstr "_Nastavi NULL"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:361
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:364
msgctxt "relationdialog|deldefault"
msgid "Set _default"
msgstr "Nastavi _privzeto"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:382
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:386
msgctxt "relationdialog|label4"
msgid "Delete Options"
msgstr "Možnosti brisanja"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:435
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:439
msgctxt "relationdialog|liststore1"
msgid "Inner join"
msgstr "Notranji spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:439
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:443
msgctxt "relationdialog|liststore1"
msgid "Left join"
msgstr "Levi spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:443
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:447
msgctxt "relationdialog|liststore1"
msgid "Right join"
msgstr "Desni spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:447
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:451
msgctxt "relationdialog|liststore1"
msgid "Full (outer) join"
msgstr "Polni (zunanji) spoj"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:451
+#: dbaccess/uiconfig/ui/relationdialog.ui:455
msgctxt "relationdialog|liststore1"
msgid "Cross join"
msgstr "Križni spoj"
@@ -3695,11 +3622,6 @@ msgctxt "rowheightdialog|automatic"
msgid "_Automatic"
msgstr "S_amodejno"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/rtfcopytabledialog.ui:9
-msgctxt "rtfcopytabledialog|RTFCopyTable"
-msgid "Copy RTF Table"
-msgstr "Kopiraj tabelo RTF"
-
#: dbaccess/uiconfig/ui/savedialog.ui:8
msgctxt "savedialog|SaveDialog"
msgid "Save As"
@@ -3805,42 +3727,42 @@ msgctxt "sortdialog|label1"
msgid "Sort Order"
msgstr "Vrstni red razvrščanja"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:19
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:24
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|header"
msgid "Set up connection to a MySQL database using JDBC"
msgstr "Nastavite povezavo na zbirko podatkov MySQL prek JDBC"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:35
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:39
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|helpLabel"
msgid "Please enter the required information to connect to a MySQL database using JDBC. Note that a JDBC driver class must be installed on your system and registered with %PRODUCTNAME. Please contact your system administrator if you are unsure about the following settings. "
msgstr "Vnesite zahtevane informacije za povezavo z zbirko podatkov MySQL preko JDBC. Gonilnik JDBC mora biti nameščen na vašem sistemu in registriran v %PRODUCTNAME. Če niste prepričani o naslednjih nastavitvah, se posvetujte s skrbnikom."
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:58
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:63
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|dbNameLabel"
msgid "_Database name:"
msgstr "I_me zbirke podatkov:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:72
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:77
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|hostNameLabel"
msgid "_Server:"
msgstr "_Strežnik:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:86
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:91
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|portNumLabel"
msgid "_Port number:"
msgstr "_Številka vrat:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:139
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:149
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|portNumDefLabel"
msgid "Default: 3306"
msgstr "Privzeto: 3306"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:173
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:183
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|jdbcDriverLabel"
msgid "MySQL JDBC d_river class:"
msgstr "_Razred JDBC gonilnikov MySQL:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:195
+#: dbaccess/uiconfig/ui/specialjdbcconnectionpage.ui:206
msgctxt "specialjdbcconnectionpage|testDriverButton"
msgid "_Test Class"
msgstr "Prei_zkusi razred"
@@ -3970,21 +3892,6 @@ msgctxt "sqlexception|label3"
msgid "_Description:"
msgstr "_Opis:"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/summarypage.ui:17
-msgctxt "summarypage|label1"
-msgid "Summary"
-msgstr "Povzetek"
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/summarypage.ui:34
-msgctxt "summarypage|success"
-msgid "The migration was successful. Below is a log of the actions which have been taken to your document."
-msgstr "Migracija je uspela. Spodaj je dnevnik opravil, opravljenih na vašem dokumentu."
-
-#: dbaccess/uiconfig/ui/summarypage.ui:50
-msgctxt "summarypage|failure"
-msgid "The migration was not successful. Examine the migration log below for details."
-msgstr "Migracija ni uspela. Če vas zanimajo podrobnosti, preučite dnevnik migracije."
-
#: dbaccess/uiconfig/ui/tabledesignrowmenu.ui:12
msgctxt "tabledesignrowmenu|cut"
msgid "Cu_t"
@@ -4160,22 +4067,22 @@ msgctxt "textpage|charsetheader"
msgid "Data Conversion"
msgstr "Pretvorba podatkov"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:71
+#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:117
msgctxt "typeselectpage|columns"
msgid "Column Information"
msgstr "Podatki o stolpcu"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:110
+#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:155
msgctxt "typeselectpage|autolabel"
msgid "Lines (ma_x.):"
msgstr "Vrstice (_maks.):"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:121
+#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:167
msgctxt "typeselectpage|autobutton"
msgid "_Auto"
msgstr "S_amodejno"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:151
+#: dbaccess/uiconfig/ui/typeselectpage.ui:199
msgctxt "typeselectpage|autotype"
msgid "Automatic Type Recognition"
msgstr "Samodejno razpoznavanje vrste"
@@ -4185,12 +4092,12 @@ msgctxt "useradmindialog|UserAdminDialog"
msgid "User Administration"
msgstr "Upravljanje uporabnikov"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/useradmindialog.ui:124
+#: dbaccess/uiconfig/ui/useradmindialog.ui:137
msgctxt "useradmindialog|settings"
msgid "User Settings"
msgstr "Uporabniške nastavitve"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/useradminpage.ui:47
+#: dbaccess/uiconfig/ui/useradminpage.ui:46
msgctxt "useradminpage|label3"
msgid "Us_er:"
msgstr "Up_orabnik:"
@@ -4215,7 +4122,7 @@ msgctxt "useradminpage|label1"
msgid "User Selection"
msgstr "Izbor uporabnika"
-#: dbaccess/uiconfig/ui/useradminpage.ui:177
+#: dbaccess/uiconfig/ui/useradminpage.ui:184
msgctxt "useradminpage|label2"
msgid "Access Rights for Selected User"
msgstr "Dostopne pravice za izbranega uporabnika"