summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/fy/filter/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2019-10-02 20:16:31 +0200
committerChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2019-10-02 23:31:35 +0200
commitc1894cfe4c2f406ec16f3c4e7e89b9af279e905c (patch)
treeb1828a30e5195952cbdf0a9429cd765a55b01b02 /source/fy/filter/messages.po
parent33c313c3d7e963a2b532b700555b814860000eee (diff)
update translations from weblate
and force-fix errors using pocheck Change-Id: I7557b97bdb5a55b6fe5b9566c90bf8fb6ddd6468
Diffstat (limited to 'source/fy/filter/messages.po')
-rw-r--r--source/fy/filter/messages.po236
1 files changed, 224 insertions, 12 deletions
diff --git a/source/fy/filter/messages.po b/source/fy/filter/messages.po
index 7ff1a9119f5..6f925dcbbe1 100644
--- a/source/fy/filter/messages.po
+++ b/source/fy/filter/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-03 20:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-08-21 21:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-04 18:36+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -13,172 +13,204 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: Pootle 2.8\n"
+"X-Generator: LibreOffice\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1562265400.000000\n"
+#. 5AQgJ
#: filter/inc/strings.hrc:25
msgctxt "STR_UNKNOWN_APPLICATION"
msgid "Unknown"
msgstr "Unbekend"
+#. AP7oB
#: filter/inc/strings.hrc:26
msgctxt "STR_IMPORT_ONLY"
msgid "import filter"
msgstr "ymport filter"
+#. 7vg82
#: filter/inc/strings.hrc:27
msgctxt "STR_IMPORT_EXPORT"
msgid "import/export filter"
msgstr "ymport/eksport filter"
+#. q6Bc5
#: filter/inc/strings.hrc:28
msgctxt "STR_EXPORT_ONLY"
msgid "export filter"
msgstr "eksport filter"
+#. AmATR
#: filter/inc/strings.hrc:29
#, c-format
msgctxt "STR_WARN_DELETE"
msgid "Do you really want to delete the XML Filter '%s'? This action cannot be undone."
msgstr "Wolle jo it XML filter '%s' wiskje? Dizze akjse kin net ûngedien makke wurde."
+#. Vf3nz
#: filter/inc/strings.hrc:30
#, c-format
msgctxt "STR_ERROR_FILTER_NAME_EXISTS"
msgid "An XML filter with the name '%s' already exists. Please enter a different name."
msgstr "In XML filter mei de namme '%s' bestiet al. Fier in oare namme yn."
+#. e3U54
#: filter/inc/strings.hrc:31
#, c-format
msgctxt "STR_ERROR_TYPE_NAME_EXISTS"
msgid "The name for the user interface '%s1' is already used by the XML filter '%s2'. Please enter a different name."
msgstr "De namme fan de brûkersynterfaasje '%s1' wurdt al brûkt troch de XML filter '%s2'. Fier in oare namme yn."
+#. Zt87T
#: filter/inc/strings.hrc:32
msgctxt "STR_ERROR_EXPORT_XSLT_NOT_FOUND"
msgid "The XSLT for export cannot be found. Please enter a valid path."
msgstr "De XSLT foar eksportearje is net fûn. Fier in jildich paad yn."
+#. 7VkMt
#: filter/inc/strings.hrc:33
msgctxt "STR_ERROR_IMPORT_XSLT_NOT_FOUND"
msgid "The XSLT for import cannot be found. Please enter a valid path."
msgstr "De XSLT foar ymportearje is net fûn. Fier in jildich paad yn."
+#. CLFJD
#: filter/inc/strings.hrc:34
msgctxt "STR_ERROR_IMPORT_TEMPLATE_NOT_FOUND"
msgid "The given import template cannot be found. Please enter a valid path."
msgstr "It ymportsjabloan dat oanjûn is, waard net fûn. Fier in jildich paad yn."
+#. WMzvt
#: filter/inc/strings.hrc:35
msgctxt "STR_DEFAULT_FILTER_NAME"
msgid "New Filter"
msgstr "Nij filter"
+#. N3wHE
#: filter/inc/strings.hrc:36
msgctxt "STR_DEFAULT_UI_NAME"
msgid "Untitled"
msgstr "Namleas"
+#. VAMhi
#: filter/inc/strings.hrc:37
msgctxt "STR_UNDEFINED_FILTER"
msgid "undefined filter"
msgstr "net definiearre filter"
+#. tphDj
#: filter/inc/strings.hrc:38
#, c-format
msgctxt "STR_FILTER_HAS_BEEN_SAVED"
msgid "The XML filter '%s' has been saved as package '%s'. "
msgstr "It XML filter '%s' is bewarre as pakket '%s'. "
+#. tJeU3
#: filter/inc/strings.hrc:39
#, c-format
msgctxt "STR_FILTERS_HAVE_BEEN_SAVED"
msgid "%s XML filters have been saved in the package '%s'."
msgstr "%s XML filters binne bewarre yn it pakket '%s'."
+#. ZULF4
#: filter/inc/strings.hrc:40
msgctxt "STR_FILTER_PACKAGE"
msgid "XSLT filter package"
msgstr "XSLT filter pakket"
+#. TAAAB
#: filter/inc/strings.hrc:41
#, c-format
msgctxt "STR_FILTER_INSTALLED"
msgid "The XML filter '%s' has been installed successfully."
msgstr "It XML filter '%s' is suksesfol ynstallearre."
+#. SwDCV
#: filter/inc/strings.hrc:42
#, c-format
msgctxt "STR_FILTERS_INSTALLED"
msgid "%s XML filters have been installed successfully."
msgstr "%s XML filters binne mei sukses ynstallearre."
+#. dirBm
#: filter/inc/strings.hrc:43
#, c-format
msgctxt "STR_NO_FILTERS_FOUND"
msgid "No XML filter could be installed because the package '%s' does not contain any XML filters."
msgstr "Der waarden gjin CML filters ynstallearre, omdat it pakket '%s' gjin XML filters befettet."
+#. EifWe
#: filter/inc/strings.hrc:44
msgctxt "STR_XML_FILTER_LISTBOX"
msgid "XML Filter List"
msgstr "List mei XML filters"
+#. iUSBA
#: filter/inc/strings.hrc:46
msgctxt "T602FILTER_STR_IMPORT_DIALOG_TITLE"
msgid "Settings for T602 import"
msgstr "Ynstellingen doar T602 ymport"
+#. BU2Mt
#: filter/inc/strings.hrc:47
msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_LABEL"
msgid "Encoding"
msgstr "Kodearjen"
+#. j3aAG
#: filter/inc/strings.hrc:48
msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_AUTO"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatysk"
+#. DuxTb
#: filter/inc/strings.hrc:49
msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_CP852"
msgid "CP852 (Latin2)"
msgstr "CP852 (Latyn2)"
+#. AfQyS
#: filter/inc/strings.hrc:50
msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_CP895"
msgid "CP895 (KEYB2CS, Kamenicky)"
msgstr "CP895 (KEYB2CS, Kamenicky)"
+#. 8NfvS
#: filter/inc/strings.hrc:51
msgctxt "T602FILTER_STR_ENCODING_KOI8CS2"
msgid "KOI8 CS2"
msgstr "KOI8 CS2"
+#. EWMCQ
#: filter/inc/strings.hrc:52
msgctxt "T602FILTER_STR_CYRILLIC_MODE"
msgid "Mode for Russian language (Cyrillic)"
msgstr "Modus foar Russyske taal (Syrillysk)"
+#. mZVZv
#: filter/inc/strings.hrc:53
msgctxt "T602FILTER_STR_REFORMAT_TEXT"
msgid "Reformat the text"
msgstr "Tekst op 'e nij opmeitsje"
+#. MGmYA
#: filter/inc/strings.hrc:54
msgctxt "T602FILTER_STR_DOT_COMMANDS"
msgid "Display dot commands"
msgstr "Dot opdrachten werjaan"
+#. c6Atq
#: filter/inc/strings.hrc:55
msgctxt "T602FILTER_STR_CANCEL_BUTTON"
msgid "Cancel"
msgstr "Ofbrekke"
+#. Sjy7k
#: filter/inc/strings.hrc:56
msgctxt "T602FILTER_STR_OK_BUTTON"
msgid "OK"
msgstr "Okee"
+#. EkzSW
#: filter/inc/strings.hrc:58
msgctxt "KEY_VERSION_CHECK"
msgid ""
@@ -188,11 +220,13 @@ msgstr ""
"Warskôging: Net alle ymportearre EPS ôfbyldingen kinne ûnder nivo 1 bewarre wurde\n"
"omdat guon op in heger nivo sitte!"
+#. AvaAH
#: filter/inc/strings.hrc:60
msgctxt "PDF_PROGRESS_BAR"
msgid "Export as PDF"
msgstr "Eksportearje as PDF"
+#. BGJB2
#. strings used in encryption UI
#. password dialog title
#: filter/inc/strings.hrc:64
@@ -200,72 +234,86 @@ msgctxt "STR_PDF_EXPORT_UDPWD"
msgid "Set open password"
msgstr "Wachtwurd ynstelle foar iepenjen"
+#. GDvVE
#. password dialog title
#: filter/inc/strings.hrc:66
msgctxt "STR_PDF_EXPORT_ODPWD"
msgid "Set permission password"
msgstr "Wachtwurd ynstelle foar foech"
+#. FTpr4
#: filter/inc/strings.hrc:67
msgctxt "STR_WARN_PASSWORD_PDFA"
msgid "PDF/A does not allow encryption. The exported PDF file will not be password protected."
msgstr "PDF/A stiet gjin fersifering ta. It eksportearre PDF triem sil net troch in wachtwurd beskerme wurde."
+#. XX5fd
#: filter/inc/strings.hrc:68
msgctxt "STR_WARN_TRANSP_PDFA_SHORT"
msgid "PDF/A transparency"
msgstr "PDF/A trochsichtigens"
+#. VGvbg
#: filter/inc/strings.hrc:69
msgctxt "STR_WARN_TRANSP_PDFA"
msgid "PDF/A forbids transparency. A transparent object was painted opaque instead."
msgstr "PDF/A hat trochsichtigens ferbean. In trochsichtich objekt wurd ynstee dêrfan ûntrochsichtich."
+#. siDaM
#: filter/inc/strings.hrc:70
msgctxt "STR_WARN_TRANSP_VERSION_SHORT"
msgid "PDF version conflict"
msgstr "PDF ferzje konflikt"
+#. VSCwD
#: filter/inc/strings.hrc:71
msgctxt "STR_WARN_TRANSP_VERSION"
msgid "Transparency is not supported in PDF versions earlier than PDF 1.4. A transparent object was painted opaque instead"
msgstr "Trochtichtigens wurdt net stipe yn eardere PDF ferzjes dan PDF 1.4. In trochsichtich objekt wurdt ynstee dêrfan ûntrochsichtich"
+#. CyosP
#: filter/inc/strings.hrc:72
msgctxt "STR_WARN_FORMACTION_PDFA_SHORT"
msgid "PDF/A form action"
msgstr "PDF/A formulier aksje"
+#. N9Vug
#: filter/inc/strings.hrc:73
msgctxt "STR_WARN_FORMACTION_PDFA"
msgid "A form control contained an action not supported by the PDF/A standard. The action was skipped"
msgstr "In formulier bestjoeringselemint befettet in aksje dy net stipe wurdt troch de PDF/A standert. De aksje is oerslein"
+#. d2ndY
#: filter/inc/strings.hrc:74
msgctxt "STR_WARN_TRANSP_CONVERTED"
msgid "Some objects were converted to an image in order to remove transparencies, because the target PDF format does not support transparencies. Possibly better results can be achieved if you remove the transparent objects before exporting."
msgstr "Guon objekten binne omsetten nei in ôfbylding om oanwêzige trochsichtigens te wiskjen, omdat it doel PDF triem gjin trochsichtigens stipet. Der bin mooglik bettere resultaten te beheljen as jo de trochsichtige objekten wiskje foarôf it eksportearjen."
+#. qtCcB
#: filter/inc/strings.hrc:75
msgctxt "STR_WARN_TRANSP_CONVERTED_SHORT"
msgid "Transparencies removed"
msgstr "Trochsichtigens wiske"
+#. UHmjA
#: filter/inc/strings.hrc:76
msgctxt "STR_ERR_SIGNATURE_FAILED"
msgid "Signature generation failed"
msgstr "It oanmeitsjen fan ûndertekening is mislearre"
+#. wjBBo
#: filter/inc/strings.hrc:77
msgctxt "STR_ERR_PDF_EXPORT_ABORTED"
msgid "PDF export aborted"
msgstr "PDF eksportearjen is ôfbrutsen"
+#. Y3kBV
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:14
msgctxt "impswfdialog|ImpSWFDialog"
msgid "Flash (SWF) Options"
msgstr "Flash (SWF) opsjes"
+#. S2cVZ
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:100
msgctxt "impswfdialog|label1"
msgid ""
@@ -275,877 +323,1041 @@ msgstr ""
"1: min. kwaliteit\n"
"100: maks. kwaliteit"
+#. oDK6o
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:136
msgctxt "impswfdialog|exportall"
msgid "Export _all slides (uncheck to export current slide)"
msgstr "_Alle dia's eksportearje (finkje eksportearje fan de aktuele dia út)"
+#. CB9hD
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:156
msgctxt "impswfdialog|exportmultiplefiles"
msgid "Export as _multiple files"
msgstr "As _mearfâldige triemmen eksportearje"
+#. cDbFq
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:177
msgctxt "impswfdialog|exportbackgrounds"
msgid "Export _backgrounds"
msgstr "Efter_grûnen eksportearje"
+#. rBFG6
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:192
msgctxt "impswfdialog|exportbackgroundobjects"
msgid "Export back_ground objects"
msgstr "Efterg_rûnobjekten eksportearje"
+#. P8j2y
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:207
msgctxt "impswfdialog|exportslidecontents"
msgid "Export _slide contents"
msgstr "D_ia ynhâld eksportearje"
+#. DzHf3
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:234
msgctxt "impswfdialog|exportsound"
msgid "Export _Verilogix Slide Annotations"
msgstr "_Verilogix dia oantekeningen eksportearje"
+#. EAyk7
#: filter/uiconfig/ui/impswfdialog.ui:249
msgctxt "impswfdialog|exportoleasjpeg"
msgid "Export OLE objects as _JPEG images"
msgstr "OLE objekten as _JPEG ôfbyldingen eksportearje"
+#. AwX66
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:44
msgctxt "pdfgeneralpage|all"
msgid "_All"
msgstr "_Alle"
+#. NXztB
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:61
msgctxt "pdfgeneralpage|range"
msgid "_Pages:"
msgstr "_Siden:"
+#. WTSeS
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:80
msgctxt "pdfgeneralpage|selection"
msgid "_Selection"
msgstr "_Seleksje"
+#. tFeCH
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:114
msgctxt "pdfgeneralpage|slides"
msgid "Slides:"
msgstr "Dia's:"
+#. aWj7F
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:126
msgctxt "pdfgeneralpage|selectedsheets"
msgid "_Selection/Selected sheet(s)"
msgstr "_Seleksje/selektearre blêd(en)"
+#. MXtmZ
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:142
msgctxt "pdfgeneralpage|label1"
msgid "Range"
msgstr "Berik"
+#. ST3Rc
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:203
msgctxt "pdfgeneralpage|label6"
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kwaliteit:"
+#. D6f7R
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:229
msgctxt "pdfgeneralpage|reduceresolution"
msgid "_Reduce image resolution"
msgstr "_Ofbyldingsresolúsje ferlytsje"
+#. XHeTx
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:251
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "75 DPI"
msgstr "75 DPI"
+#. CXj4e
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:252
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "150 DPI"
msgstr "150 DPI"
+#. jZKqd
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:253
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "300 DPI"
msgstr "300 DPI"
+#. GsMsK
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:254
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "600 DPI"
msgstr "600 DPI"
+#. 5yTAM
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:255
msgctxt "pdfgeneralpage|resolution"
msgid "1200 DPI"
msgstr "1200 DPI"
+#. r6npH
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:261
msgctxt "pdfgeneralpage|comboboxtext-entry"
msgid "75 DPI"
msgstr "75 DPI"
+#. WbQ5j
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:288
msgctxt "pdfgeneralpage|losslesscompress"
msgid "_Lossless compression"
msgstr "_Ferliesfrije kompresje"
+#. FP56V
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:304
msgctxt "pdfgeneralpage|jpegcompress"
msgid "_JPEG compression"
msgstr "_JPEG kompresje"
+#. cFwGA
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:326
msgctxt "pdfgeneralpage|label2"
msgid "Images"
msgstr "Ofbyldingen"
+#. NwjSn
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:358
msgctxt "pdfgeneralpage|watermark"
msgid "Sign with _watermark"
msgstr "Mei _wettermerk ûndertekenje"
+#. JtBsL
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:393
msgctxt "pdfgeneralpage|watermarklabel"
msgid "Text:"
msgstr "Tekst:"
+#. VfFZf
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:413
msgctxt "pdfgeneralpage|label3"
msgid "Watermark"
msgstr "Wettermerk"
+#. 2hSjJ
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:450
msgctxt "pdfgeneralpage|embed"
msgid "Hybrid PDF (em_bed ODF file)"
msgstr "Hybride PDF (yn_bêde ODF triem)"
+#. vzxG2
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:454
msgctxt "pdfgeneralpage|embed|tooltip_text"
msgid "Creates a PDF that is easily editable in %PRODUCTNAME"
msgstr "Meitsje dit PDF dokumint maklik te bewurkjen yn %PRODUCTNAME"
+#. RAvA6
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:466
msgctxt "pdfgeneralpage|tagged"
msgid "_Tagged PDF (add document structure)"
msgstr "_Markearre PDF (heakket dokumintstruktuer ta)"
+#. cAm8Z
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:470
msgctxt "pdfgeneralpage|tagged|tooltip_text"
msgid "Includes a document's content structure information in a PDF"
msgstr "Heakket in dokumint ynhâldstruktuer ta yn in PDF triem"
+#. pZK6z
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:482
msgctxt "pdfgeneralpage|forms"
msgid "_Create PDF form"
msgstr "_PDF formulier meitsje"
+#. 3Vg8V
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:486
msgctxt "pdfgeneralpage|forms|tooltip_text"
msgid "Creates a PDF with fields that can be filled out"
msgstr "Makket in PDF triem oan mei te ynfoljen fjilden"
+#. ECLBB
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:511
msgctxt "pdfgeneralpage|label7"
msgid "Submit _format:"
msgstr "Yndieling _befêstigje:"
+#. tkPCH
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:526
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "FDF"
msgstr "FDF"
+#. rfzrh
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:527
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "PDF"
msgstr "PDF"
+#. S7caE
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:528
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
+#. HUzsi
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:529
msgctxt "pdfgeneralpage|format"
msgid "XML"
msgstr "XML"
+#. B7zan
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:539
msgctxt "pdfgeneralpage|allowdups"
msgid "Allow duplicate field _names"
msgstr "Dûbele _fjildnammen tastean"
+#. kAAHx
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:563
msgctxt "pdfgeneralpage|bookmarks"
msgid "Export _bookmarks"
msgstr "Blêdwizers e_ksportearje"
+#. kQbPh
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:578
msgctxt "pdfgeneralpage|exportplaceholders"
msgid "Expo_rt placeholders"
msgstr "Plakhâlders ekspo_rtearje"
+#. D4zRb
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:593
msgctxt "pdfgeneralpage|comments"
msgid "_Comments as PDF annotations"
msgstr "_Taljochtingen as PDF oantekeningen"
+#. y9evS
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:608
msgctxt "pdfgeneralpage|emptypages"
msgid "Exp_ort automatically inserted blank pages"
msgstr "Automatyske ynfoege lege siden eks_portearje"
+#. 9Cyn8
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:623
msgctxt "pdfgeneralpage|viewpdf"
msgid "_View PDF after export"
msgstr "_PDF nei it eksportearjen besjen"
+#. sHqKP
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:638
msgctxt "pdfgeneralpage|usereferencexobject"
msgid "Use reference XObjects"
msgstr "XObjects ferwizing brûke"
+#. 2K2cD
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:653
msgctxt "pdfgeneralpage|hiddenpages"
msgid "Export _hidden pages"
msgstr "Eksportearje ferburgen siden"
+#. ghuXR
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:668
msgctxt "pdfgeneralpage|notes"
msgid "Export _notes pages"
msgstr "Eksportearje notysjesiden"
+#. BGvC2
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:688
msgctxt "pdfgeneralpage|onlynotes"
msgid "Export onl_y notes pages"
msgstr "Eksportearje alli_nne notysjesiden"
+#. hedQy
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:710
msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa"
msgid "Archive (P_DF/A, ISO 19005)"
msgstr "Argyf (P_DF/A, ISO 19005)"
+#. qQjPA
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:714
msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa|tooltip_text"
msgid "Creates an ISO 19005-2 compliant PDF file, ideal for long-term document preservation"
msgstr "Makket in ISO 19005-2 kompatibel PDF triem, ideaal foar lange termyn dokumint ynstânhâlding"
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:732
-msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa"
-msgid "PDF/A-2b"
-msgstr "PDF/A-2b"
-
-#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:746
-msgctxt "pdfgeneralpage|pdfa"
-msgid "PDF/A-1b"
-msgstr "PDF/A-1b"
-
+#. Drqkd
#: filter/uiconfig/ui/pdfgeneralpage.ui:779
msgctxt "pdfgeneralpage|label4"
msgid "General"
msgstr "Algemien"
+#. QEAua
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:32
msgctxt "pdflinkspage|export"
msgid "Export bookmarks as named destinations"
msgstr "Blêdwizers eksportearje as beneamde bestimmingen"
+#. aCCLQ
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:48
msgctxt "pdflinkspage|convert"
msgid "_Convert document references to PDF targets"
msgstr "_Dokumint ferwizing omsette nei PDF doelen"
+#. 6Lyp3
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:64
msgctxt "pdflinkspage|exporturl"
msgid "Export _URLs relative to file system"
msgstr "Eksportearje URL-adressen relatyf nei triem systeem"
+#. biumY
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:86
msgctxt "pdflinkspage|label1"
msgid "General"
msgstr "Algemien"
+#. mGRBH
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:118
msgctxt "pdflinkspage|default"
msgid "Default mode"
msgstr "Standert modus"
+#. DNRK8
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:134
msgctxt "pdflinkspage|openpdf"
msgid "Open with PDF reader application"
msgstr "Iepenje mei PDF lêzer"
+#. wPem9
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:150
msgctxt "pdflinkspage|openinternet"
msgid "Open _with Internet browser"
msgstr "Iepenje mei _ynternet sneuper"
+#. B9TGg
#: filter/uiconfig/ui/pdflinkspage.ui:172
msgctxt "pdflinkspage|label5"
msgid "Cross-document Links"
msgstr "Krús ferwizingen"
+#. KmFGh
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:8
msgctxt "pdfoptionsdialog|PdfOptionsDialog"
msgid "PDF Options"
msgstr "PDF opsjes"
+#. BwbwB
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:41
msgctxt "pdfoptionsdialog|ok"
msgid "E_xport"
msgstr "E_ksportearje"
+#. Y2Mem
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:137
msgctxt "pdfoptionsdialog|general"
msgid "General"
msgstr "Algemien"
+#. DMBHC
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:183
msgctxt "pdfoptionsdialog|initialview"
msgid "Initial View"
msgstr "Begjin werjefte"
+#. 35g8K
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:230
msgctxt "pdfoptionsdialog|userinterface"
msgid "User Interface"
msgstr "Brûkersynterfaasje"
+#. 3EStU
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:277
msgctxt "pdfoptionsdialog|links"
msgid "Links"
msgstr "Keppelingen"
+#. x4GVL
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:324
msgctxt "pdfoptionsdialog|security"
msgid "Security"
msgstr "Befeiliging"
+#. Vmf6H
#: filter/uiconfig/ui/pdfoptionsdialog.ui:371
msgctxt "pdfoptionsdialog|digitalsignatures"
msgid "Digital Signatures"
msgstr "Digitale ûndertekeningen"
+#. 7p3sS
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:32
msgctxt "pdfsecuritypage|setpassword"
msgid "Set _Passwords…"
msgstr "Wachtwurd _ynstelle…"
+#. 63szB
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:53
msgctxt "pdfsecuritypage|label5"
msgid "Open password set"
msgstr "Wachtwurd ynsteld foar iepenjen"
+#. 6ktYG
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:65
msgctxt "pdfsecuritypage|label6"
msgid "PDF document will be encrypted"
msgstr "PDF dokuminten sille fersifere wurde"
+#. pTAZC
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:88
msgctxt "pdfsecuritypage|label7"
msgid "No open password set"
msgstr "Gjin wachtwurd ynsteld foar iepenjen"
+#. fp3My
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:100
msgctxt "pdfsecuritypage|label8"
msgid "PDF document will not be encrypted"
msgstr "PDF dokumint sil net fersifere wurde"
+#. aHC6v
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:123
msgctxt "pdfsecuritypage|label30"
msgid "PDF document will not be encrypted due to PDF/A export."
msgstr "PDF dokumint sil net fersifere wurde om de PDF/A eksport."
+#. DsALB
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:147
msgctxt "pdfsecuritypage|label9"
msgid "Permission password set"
msgstr "Foech om wachtwurd yn te stellen"
+#. hRJpp
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:159
msgctxt "pdfsecuritypage|label11"
msgid "PDF document will be restricted"
msgstr "PDF dokumint sil beheind wurde"
+#. L3oQx
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:182
msgctxt "pdfsecuritypage|label12"
msgid "No permission password set"
msgstr "Gjin foech wachtwurd ynsteld"
+#. s3RBF
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:194
msgctxt "pdfsecuritypage|label13"
msgid "PDF document will be unrestricted"
msgstr "PDF dokumint sil net beheind wêze"
+#. 4jwu7
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:217
msgctxt "pdfsecuritypage|label14"
msgid "PDF document will not be restricted due to PDF/A export."
msgstr "PDF dokumint sil net beheind wêze om de PDF/A eksport."
+#. 9CFqB
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:237
msgctxt "pdfsecuritypage|setpasswordstitle"
msgid "Set Passwords"
msgstr "Wachtwurd ynstelle"
+#. FDKJa
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:254
msgctxt "pdfsecuritypage|label2"
msgid "File Encryption and Permission"
msgstr "Triem fersifering en foech"
+#. tWAWA
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:292
msgctxt "pdfsecuritypage|printnone"
msgid "_Not permitted"
msgstr "_Net tastien"
+#. kSfrd
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:308
msgctxt "pdfsecuritypage|printlow"
msgid "_Low resolution (150 dpi)"
msgstr "_Lege resolúsje (150 dpi)"
+#. CmQzT
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:324
msgctxt "pdfsecuritypage|printhigh"
msgid "_High resolution"
msgstr "_Hege resolúsje"
+#. Gjpp4
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:346
msgctxt "pdfsecuritypage|label1"
msgid "Printing"
msgstr "Printe"
+#. C6BHs
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:378
msgctxt "pdfsecuritypage|changenone"
msgid "No_t permitted"
msgstr "Ne_t tastien"
+#. Vt6Zn
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:394
msgctxt "pdfsecuritypage|changeinsdel"
msgid "_Inserting, deleting, and rotating pages"
msgstr "_Ynfoegje, wiskjen, en rotearjen fan siden"
+#. dAmDo
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:410
msgctxt "pdfsecuritypage|changeform"
msgid "_Filling in form fields"
msgstr "_Formulierfjilden ynfolje"
+#. zGE7J
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:426
msgctxt "pdfsecuritypage|changecomment"
msgid "_Commenting, filling in form fields"
msgstr "_Taljochtingen, formulierfjilden ynfolje"
+#. uP8VW
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:442
msgctxt "pdfsecuritypage|changeany"
msgid "_Any except extracting pages"
msgstr "_Alles útsein siden útpakke"
+#. vLxXJ
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:464
msgctxt "pdfsecuritypage|label3"
msgid "Changes"
msgstr "Feroaringen"
+#. iJHWS
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:496
msgctxt "pdfsecuritypage|enablecopy"
msgid "Ena_ble copying of content"
msgstr "_Kopiearjen fan ynhâld ynskeakelje"
+#. 2EMgQ
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:512
msgctxt "pdfsecuritypage|enablea11y"
msgid "Enable text access for acce_ssibility tools"
msgstr "Teksttagong foar tagong_shelpmiddels ynskeakelje"
+#. 2hi53
#: filter/uiconfig/ui/pdfsecuritypage.ui:534
msgctxt "pdfsecuritypage|label4"
msgid "Content"
msgstr "Ynhâld"
+#. bDVGF
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:38
msgctxt "pdfsignpage|label2"
msgid "Use this certificate to digitally sign PDF documents:"
msgstr "Dit sertifikaat brûke om PDF dokuminten digitaal te ûndertekenjen:"
+#. xgYD9
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:62
msgctxt "pdfsignpage|select"
msgid "Select..."
msgstr "Selektearje..."
+#. wHqcD
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:161
msgctxt "pdfsignpage|tsa"
msgid "None"
msgstr "Gjint"
+#. VMoF3
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:173
msgctxt "pdfsignpage|label7"
msgid "Certificate password:"
msgstr "Sertifikaat wachtwurd:"
+#. Syow2
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:187
msgctxt "pdfsignpage|label12"
msgid "Location:"
msgstr "Lokaasje:"
+#. AQkj6
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:201
msgctxt "pdfsignpage|label13"
msgid "Contact information:"
msgstr "Kontaktynformaasje:"
+#. mvSG8
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:215
msgctxt "pdfsignpage|label14"
msgid "Reason:"
msgstr "Reden:"
+#. Bbwq2
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:229
msgctxt "pdfsignpage|label15"
msgid "Time Stamp Authority:"
msgstr "Time Stamp Authority:"
+#. YeAiB
#: filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:253
msgctxt "pdfsignpage|label1"
msgid "Certificate"
msgstr "Sertifikaat"
+#. 92sua
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:45
msgctxt "pdfuserinterfacepage|center"
msgid "_Center window on screen"
msgstr "_Sintrearje finster op it skerm"
+#. ZEPFF
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:61
msgctxt "pdfuserinterfacepage|resize"
msgid "_Resize window to initial page"
msgstr "_Finster oan oarspronklike side oanpasse"
+#. crBwn
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:77
msgctxt "pdfuserinterfacepage|open"
msgid "_Open in full screen mode"
msgstr "_Iepenje yn folsleinskerm modus"
+#. Cvzzi
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:93
msgctxt "pdfuserinterfacepage|display"
msgid "_Display document title"
msgstr "_Dokuminttitel sjen litte"
+#. BtMjV
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:115
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label1"
msgid "Window Options"
msgstr "Finster opsjes"
+#. hZQVm
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:146
msgctxt "pdfuserinterfacepage|toolbar"
msgid "Hide _toolbar"
msgstr "Arkbalke _ferbergje"
+#. YLEgH
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:162
msgctxt "pdfuserinterfacepage|menubar"
msgid "Hide _menubar"
msgstr "Menubalke fe_rbergje"
+#. Aw2aq
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:178
msgctxt "pdfuserinterfacepage|window"
msgid "Hide _window controls"
msgstr "Bestjoeringseleminten fan fi_nster ferbergje"
+#. xm2Lh
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:200
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label2"
msgid "User Interface Options"
msgstr "Brûkersynterfaasje opsjes"
+#. SwDno
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:230
msgctxt "pdfuserinterfacepage|effects"
msgid "_Use transition effects"
msgstr "_Oergongseffekten brûke"
+#. JgwC9
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:252
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label3"
msgid "Transitions"
msgstr "Oergongen"
+#. NWbFN
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:284
msgctxt "pdfuserinterfacepage|allbookmarks"
msgid "_All bookmark levels"
msgstr "_Alle blêdwizernivo's"
+#. FCDSJ
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:300
msgctxt "pdfuserinterfacepage|visiblebookmark"
msgid "_Visible bookmark levels:"
msgstr "_Sichtbere blêdwizernivo's:"
+#. 5cxoc
#: filter/uiconfig/ui/pdfuserinterfacepage.ui:343
msgctxt "pdfuserinterfacepage|label4"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Blêdwizers"
+#. ibYBv
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:51
msgctxt "pdfviewpage|pageonly"
msgid "_Page only"
msgstr "_Side allinne"
+#. gkjEH
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:67
msgctxt "pdfviewpage|outline"
msgid "_Bookmarks and page"
msgstr "_Blêdwizers en side"
+#. rT8gQ
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:83
msgctxt "pdfviewpage|thumbs"
msgid "_Thumbnails and page"
msgstr "_Miniatuerôfbyldingen en side"
+#. EgKos
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:106
msgctxt "pdfviewpage|label4"
msgid "Open on pa_ge:"
msgstr "Op si_de iepenje:"
+#. MxznY
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:142
msgctxt "pdfviewpage|label2"
msgid "Panes"
msgstr "Panielen"
+#. jA3LD
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:174
msgctxt "pdfviewpage|fitdefault"
msgid "_Default"
msgstr "_Standert"
+#. kqho7
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:190
msgctxt "pdfviewpage|fitwin"
msgid "_Fit in window"
msgstr "_Yn finster passe"
+#. gcStc
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:206
msgctxt "pdfviewpage|fitwidth"
msgid "Fit _width"
msgstr "Breedte _passend meitsje"
+#. V6kwp
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:222
msgctxt "pdfviewpage|fitvis"
msgid "Fit _visible"
msgstr "Sichtberens _oanpasse"
+#. NGpWy
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:243
msgctxt "pdfviewpage|fitzoom"
msgid "_Zoom factor:"
msgstr "_Zoom faktor:"
+#. LQKDP
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:289
msgctxt "pdfviewpage|label3"
msgid "Magnification"
msgstr "Fergrutting"
+#. Eegkp
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:328
msgctxt "pdfviewpage|defaultlayout"
msgid "D_efault"
msgstr "S_tandert"
+#. QBpan
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:344
msgctxt "pdfviewpage|singlelayout"
msgid "_Single page"
msgstr "_Inkele side"
+#. HCgtG
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:360
msgctxt "pdfviewpage|contlayout"
msgid "_Continuous"
msgstr "_Trochrinnend"
+#. n4i66
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:376
msgctxt "pdfviewpage|contfacinglayout"
msgid "C_ontinuous facing"
msgstr "T_rochrinnend rjochtsje"
+#. 4DFBW
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:392
msgctxt "pdfviewpage|firstonleft"
msgid "First page is _left"
msgstr "Earste side _links"
+#. sYKod
#: filter/uiconfig/ui/pdfviewpage.ui:414
msgctxt "pdfviewpage|label1"
msgid "Page Layout"
msgstr "Side yndieling"
+#. G43B5
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:8
msgctxt "testxmlfilter|TestXMLFilterDialog"
msgid "Test XML Filter: %s"
msgstr "XML filter teste: %s"
+#. 93Aw7
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:91
msgctxt "testxmlfilter|label3"
msgid "XSLT for export"
msgstr "XSLT foar eksportearjen"
+#. 3EKij
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:104
msgctxt "testxmlfilter|label4"
msgid "Transform document"
msgstr "Dokumint transformearje"
+#. TZvm5
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:114
msgctxt "testxmlfilter|exportbrowse"
msgid "Browse..."
msgstr "Blêdzje..."
+#. F8CJd
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:126
msgctxt "testxmlfilter|currentdocument"
msgid "Current Document"
msgstr "Aktueel dokumint"
+#. b7FMe
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:171
msgctxt "testxmlfilter|label1"
msgid "Export"
msgstr "Eksportearje"
+#. ANpSQ
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:207
msgctxt "testxmlfilter|label5"
msgid "XSLT for import"
msgstr "XSLT foar ymportearjen"
+#. aWFtZ
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:217
msgctxt "testxmlfilter|importbrowse"
msgid "Browse..."
msgstr "Blêdzje..."
+#. RGb9P
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:229
msgctxt "testxmlfilter|recentfile"
msgid "Recent File"
msgstr "Resint brûkte triem"
+#. WRoGk
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:244
msgctxt "testxmlfilter|templateimport"
msgid "Template for import"
msgstr "Sjabloan foar ymportearjen"
+#. UAfyw
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:265
msgctxt "testxmlfilter|displaysource"
msgid "Display source"
msgstr "Boarne sjen litte"
+#. AKfAy
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:283
msgctxt "testxmlfilter|label6"
msgid "Transform file"
msgstr "Triem transformearje"
+#. 4MaaP
#: filter/uiconfig/ui/testxmlfilter.ui:329
msgctxt "testxmlfilter|label2"
msgid "Import"
msgstr "Ymportearje"
+#. DEJXN
#: filter/uiconfig/ui/warnpdfdialog.ui:19
msgctxt "warnpdfdialog|WarnPDFDialog"
msgid "Problems During PDF Export"
msgstr "Swierrigens by it nei PDF eksportearjen"
+#. 2BpUz
#: filter/uiconfig/ui/warnpdfdialog.ui:26
msgctxt "warnpdfdialog|WarnPDFDialog"
msgid "During PDF export the following problems occurred:"
msgstr "Under it eksportearjen nei PDF barden de folgjende swierrigens:"
+#. wG9NF
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:18
msgctxt "xmlfiltersettings|XMLFilterSettingsDialog"
msgid "XML Filter Settings"
msgstr "XML filter ynstellingen"
+#. VvrGU
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:103
msgctxt "xmlfiltersettings|header_name"
msgid "Name"
msgstr "Namme"
+#. D6uZS
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:116
msgctxt "xmlfiltersettings|header_type"
msgid "Type"
msgstr "Type"
+#. VcMQo
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:144
msgctxt "xmlfiltersettings|new"
msgid "_New..."
msgstr "_Nij..."
+#. W6Ju3
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:158
msgctxt "xmlfiltersettings|edit"
msgid "_Edit..."
msgstr "_Bewurkje..."
+#. DAoSK
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:172
msgctxt "xmlfiltersettings|test"
msgid "_Test XSLTs..."
msgstr "_XSLT's teste..."
+#. FE7Za
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:186
msgctxt "xmlfiltersettings|delete"
msgid "_Delete..."
msgstr "_Wiskje..."
+#. DmuTA
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:200
msgctxt "xmlfiltersettings|save"
msgid "_Save as Package..."
msgstr "_As pakket bewarje..."
+#. CuahL
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltersettings.ui:214
msgctxt "xmlfiltersettings|open"
msgid "_Open Package..."
msgstr "_Pakket iepenje..."
+#. rLZ5z
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:22
msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label2"
msgid "_Filter name:"
msgstr "_Filternamme:"
+#. dreFh
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:36
msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label3"
msgid "_Application:"
msgstr "_Programma:"
+#. yQmBY
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:50
msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label4"
msgid "_Name of file type:"
msgstr "_Namme fan it triemtype:"
+#. NB3Gy
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:64
msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label5"
msgid "File _extension:"
msgstr "Triem tafoeging:"
+#. fPxWA
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagegeneral.ui:78
msgctxt "xmlfiltertabpagegeneral|label6"
msgid "Comment_s:"
msgstr "Taljochting_s:"
+#. FhD2n
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:23
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label2"
msgid "_DocType:"
msgstr "_DocType:"
+#. J5c8A
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:50
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label4"
msgid "_XSLT for export:"
msgstr "_XSLT foar eksportearjen:"
+#. GwzvD
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:62
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browseexport"
msgid "Brows_e..."
msgstr "Blêd_zje..."
+#. oZGZS
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:77
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label5"
msgid "XSLT _for import:"
msgstr "XSLT _foar ymportearjen:"
+#. UNKTt
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:89
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browseimport"
msgid "B_rowse..."
msgstr "B_lêdzje..."
+#. 9nV9R
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:104
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|label6"
msgid "Template for _import:"
msgstr "Sjabloan foar _ymportearjen:"
+#. MNLtB
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:116
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|browsetemp"
msgid "Browse..."
msgstr "Blêdzje..."
+#. XTDex
#: filter/uiconfig/ui/xmlfiltertabpagetransformation.ui:189
msgctxt "xmlfiltertabpagetransformation|filtercb"
msgid "The filter needs XSLT 2.0 processor"
msgstr "It filter hat in XSLT 2.0 prosessor nedich"
+#. MCfGg
#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:8
msgctxt "xsltfilterdialog|XSLTFilterDialog"
msgid "XML Filter: %s"
msgstr "XML Filter: %s"
+#. Cvy2d
#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:121
msgctxt "xsltfilterdialog|general"
msgid "General"
msgstr "Algemien"
+#. peR3F
#: filter/uiconfig/ui/xsltfilterdialog.ui:167
msgctxt "xsltfilterdialog|transformation"
msgid "Transformation"
msgstr "Transformaasje"
+