summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/svx
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Callahan <callahan@xmission.com>2010-12-06 10:36:18 +0000
committerMichael Meeks <michael.meeks@novell.com>2010-12-06 10:37:25 +0000
commit08517dc3ef363e69e6fcfa100b77104ca0b232e6 (patch)
treec28b71fe22daca8d79d15da6b502b0b87a778bbb /svx
parent50a0d1170ac8cd85373687f00d3b03a9aadefe40 (diff)
remove obsolete __FAR_DATA
Diffstat (limited to 'svx')
-rw-r--r--svx/inc/svx/xtable.hxx2
-rw-r--r--svx/source/xoutdev/xtable.cxx2
2 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/svx/inc/svx/xtable.hxx b/svx/inc/svx/xtable.hxx
index 1cbd60ece2..1cce2de703 100644
--- a/svx/inc/svx/xtable.hxx
+++ b/svx/inc/svx/xtable.hxx
@@ -55,7 +55,7 @@ class XOutdevItemPool;
#define BITMAP_HEIGHT 12
// Standard-Vergleichsstring
-extern sal_Unicode __FAR_DATA pszStandard[]; // "standard"
+extern sal_Unicode pszStandard[]; // "standard"
// Funktion zum Konvertieren in echte RGB-Farben, da mit
// enum COL_NAME nicht verglichen werden kann.
diff --git a/svx/source/xoutdev/xtable.cxx b/svx/source/xoutdev/xtable.cxx
index 7cd13e0bc6..9feadc9e44 100644
--- a/svx/source/xoutdev/xtable.cxx
+++ b/svx/source/xoutdev/xtable.cxx
@@ -35,7 +35,7 @@
#define GLOBALOVERFLOW
// Vergleichsstrings
-sal_Unicode __FAR_DATA pszStandard[] = { 's', 't', 'a', 'n', 'd', 'a', 'r', 'd', 0 };
+sal_Unicode pszStandard[] = { 's', 't', 'a', 'n', 'd', 'a', 'r', 'd', 0 };
// Konvertiert in echte RGB-Farben, damit in den Listboxen
// endlich mal richtig selektiert werden kann.