summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sk_SK/sk_SK.aff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'sk_SK/sk_SK.aff')
-rw-r--r--sk_SK/sk_SK.aff5508
1 files changed, 3076 insertions, 2432 deletions
diff --git a/sk_SK/sk_SK.aff b/sk_SK/sk_SK.aff
index ad07859..040c3fb 100644
--- a/sk_SK/sk_SK.aff
+++ b/sk_SK/sk_SK.aff
@@ -6,7 +6,7 @@ TRY aoeintsvrlkmdpuhjzácbyčžíšýúťéľôďgfňäóŕxĺwěřqůAOEINTSVRL
# - multicharacter suggestions
# - well-sorted suggestions
-REP 52
+REP 53
REP a á
REP á a
REP í i
@@ -59,1282 +59,1664 @@ REP ľ l
REP ĺ l
REP ĺ ľ
REP ľ ĺ
+REP ds c
PFX N Y 1 # predpona ne-
-PFX N 0 ne .
+PFX N 0 ne . tp:negation
PFX F Y 1 # predpona naj- pre 3 stupeň prídavných mien
-PFX F 0 naj .
+PFX F 0 naj . tp:superlative
-SFX z Y 5 # vzor žena jednotné číslo
-SFX z a y a
-SFX z a e [^euo]a
-SFX z a i [euo]a
-SFX z a u a
-SFX z a ou a
+SFX z Y 7 # vzor žena jednotné číslo
+SFX z a y a is:genitive
+SFX z a e [^euo]a is:dative
+SFX z a i [euo]a is:dative
+SFX z a u a is:accusative
+SFX z a e [^euo]a is:locative
+SFX z a i [euo]a is:locative
+SFX z a ou a is:instrumental
-SFX Z Y 157 # vzor žena množné číslo
-SFX Z a í [euo]a
-SFX Z ka k [^áéíóúýô].oka
-SFX Z ta t orta
-SFX Z va v [^áéíóúýô].ova
-SFX Z la l iela
-SFX Z a 0 [áéíóúŕýô].a
-SFX Z a 0 áuka
-SFX Z a 0 [i][aeu][^dnl]a
-SFX Z a 0 yena
-SFX Z a 0 ie.[^kd]a
-SFX Z a 0 [áéíóúýô][^hzž][^kbe]a
-SFX Z a 0 ŕ...[^kl]a
-SFX Z a 0 i[eua].[ayou][bdv]a
-SFX Z a 0 [áéíóúýŕô].[eiayuol].a
-SFX Z a 0 ia[tč]ina
-SFX Z a 0 ázda
-SFX Z a 0 [áéíóúýô][^áéíóúýô]čina
-SFX Z a 0 [^šo].ola
-SFX Z a 0 [áéíóúýô][hknsšvz][artd][auio][dtnb]a
-SFX Z a 0 ie[hnprsv][čňrt][aie][dnlv]a
-SFX Z a 0 áľanda
-SFX Z a 0 [úlač][seámu][fptv]ora
-SFX Z a 0 tvora
-SFX Z a 0 [áéíóúý][^áéíóúýp][^iľň]ava
-SFX Z a 0 iemota
-SFX Z a 0 [ýá]straha
-SFX Z a 0 ávlaha
-SFX Z a 0 [^e][^g]enda
-SFX Z ra er [úý]hra
-SFX Z va ev [úý][zž]va
-SFX Z aba áb laba
-SFX Z ala ál iala
-SFX Z aha áh [^áéíóúýv][^ir]aha
-SFX Z ata át [^áéíóúý].[^iš]ata
-SFX Z ava áv [^áéíóúý][^áéíóúýŕp][^iľň]ava
-SFX Z ada ád [^i][aeiouy].ada
-SFX Z ada ád [iom][bhz]rada
-SFX Z ada ád a[mh][bň]ada
-SFX Z ica íc ivica
-SFX Z ba ob ia.ba
-SFX Z ba ob [áéíóúýô].ba
-SFX Z ata iat šata
-SFX Z oba ôb [^rzeéíáýúôó][^j]oba
-SFX Z ota ôt [^iéíáýúôóŕĺ][^éíáýúôó][^d]ota
-SFX Z oda ôd [^éíáýúôóŕĺ].oda
-SFX Z oha ôh [^áéíóúý]loha
-SFX Z ola ôl škola
-SFX Z ola ôl odola
-SFX Z ora ôr [hkm]ora
-SFX Z ora ôr [od]pora
-SFX Z ka ok [^f]i[ea].ka
-SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ][^u]ka
-SFX Z ka ok [aieo]jka
-SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ]stka
-SFX Z ka ok i[eau]stka
-SFX Z ka ok ientka
-SFX Z ka iek iantka
-SFX Z ka ok ádzka
-SFX Z äta iat äta
-SFX Z aba iab žaba
-SFX Z ba ieb [^t][rns]ba
-SFX Z ba ieb [^i].tba
-SFX Z ba ieb [^ú][vzž]ba
-SFX Z eda ied [^i]eda
-SFX Z eba ieb [^i]eba
-SFX Z ra ier [hd]ra
-SFX Z va iev [kštzž]va
-SFX Z va iev arva
-SFX Z ľva liev ľva
-SFX Z ľba lieb [aeo]ľba
-SFX Z ilba ílb ilba
-SFX Z dba dieb [auo]dba
-SFX Z ďka diek [^i][^éíóôúý]ďka
-SFX Z ňka niek [^i][^éíóôúý]ňka
-SFX Z ťka tiek [^i][^éíóôúý]ťka
-SFX Z arta árt arta
-SFX Z ka iek [^i][lr][fdcčš]ka
-SFX Z ka iek [^i][aeiuy][bcčdfghklmoprsštvzž]ka
-SFX Z ka iek [^i][aeuiy][sn]tka
-SFX Z ka iek o[bcčdfghklmnoprsštvzž]ka
-SFX Z ka iek [lr]nka
-SFX Z ka iek [^i][eiuy]nka
-SFX Z ka iek [^ib]anka
-SFX Z ľka liek [^i][aeouy]ľka
-SFX Z eta iet [^p][^o][^iu]eta
-SFX Z alva álv alva
-SFX Z rva ŕv [bmt]rva
-SFX Z rba ŕb trba
-SFX Z aba áb baba
-SFX Z iba íb iba
-SFX Z uda úd uda
-SFX Z iha íh iha
-SFX Z ika ík [^éíáýúôó].ika
-SFX Z ila íl [^a]ila
-SFX Z ita ít [^i][aeiouy].ita
-SFX Z ina ín [^i][äaeiouy].ina
-SFX Z ina ín [^i][aoley][bhjlnrtv]čina
-SFX Z ina ín [^a][bcčdhrkjrndďtvzž][clmnpšrvz]ina
-SFX Z elta ielt [^i]elta
-SFX Z ela iel [^dilnrtu]ela
-SFX Z esta iest [^d][^i]esta
-SFX Z enda iend egenda
-SFX Z ena ien [^mty]ena
-SFX Z ena ien [^éíáýúôó]mena
-SFX Z ma iem [^i]erma
-SFX Z anda ánd [^á].anda
-SFX Z arda árd arda
-SFX Z amba ámb amba
-SFX Z imba ímb imba
-SFX Z omba ômb [^l]omba
-SFX Z umba úmb umba
-SFX Z unda únd unda
-SFX Z rnda ŕnd rnda
-SFX Z avda ávd avda
-SFX Z ažda ážd ažda
-SFX Z abzda ábzd abzda
-SFX Z azda ázd azda
-SFX Z auna áun auna
-SFX Z uka úk [^éíáýúôó][^á]uka
-SFX Z una ún [dklr]una
-SFX Z ula úl [^a]ula
-SFX Z yba ýb [^e][hr]yba
-SFX Z anka ánk [^d]banka
-SFX Z ucha úch ucha
-SFX Z 0 m [áéíóŕúýô].a
-SFX Z 0 m i[aeu].a
-SFX Z 0 m [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a
-SFX Z 0 m ácha
-SFX Z 0 m i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a
-SFX Z 0 m i[eau][sn]tka
-SFX Z 0 m [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a
-SFX Z a ám [euo]a
-SFX Z a ám [^i][aeiyouä].a
-SFX Z a ám iola
-SFX Z a ám io[nrštv]ka
-SFX Z a ám ámlka
-SFX Z a ám [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a
-SFX Z a ám [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a
-SFX Z a ám [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a
-SFX Z a ám [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a
-SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô].a
-SFX Z 0 ch i[aeu].a
-SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a
-SFX Z 0 ch ácha
-SFX Z 0 ch i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a
-SFX Z 0 ch i[eau][sn]tka
-SFX Z 0 ch [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a
-SFX Z a ách [euo]a
-SFX Z a ách [^i][aeiyouä].a
-SFX Z a ách iola
-SFX Z a ách io[nrštv]ka
-SFX Z a ách ámlka
-SFX Z a ách [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a
-SFX Z a ách [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a
-SFX Z a ách [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a
-SFX Z a ách [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a
-SFX Z a ami a
+SFX Z Y 165 # vzor žena množné číslo
+SFX Z ina ín ina is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ína is:genitive is:plural
+SFX Z a y a is:nominative is:plural
+SFX Z a í [euo]a is:genitive is:plural
+SFX Z ka k [^áéíóúýô].oka is:genitive is:plural
+SFX Z ta t orta is:genitive is:plural
+SFX Z va v [^áéíóúýô].ova is:genitive is:plural
+SFX Z la l iela is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúŕýô].a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 áuka is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [i][aeu][^dnl]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 yena is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ie.[^kd]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýô][^hzž][^kbe]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ŕ...[^kl]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 i[eua].[ayou][bdv]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýŕô].[eiayuol].a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ia[tč]ina is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ázda is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýô][^áéíóúýô]čina is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [^šo].ola is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýô][hknsšvz][artd][auio][dtnb]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ie[hnprsv][čňrt][aie][dnlv]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 áľanda is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [úlač][seámu][fptv]ora is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 tvora is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúý][^áéíóúýp][^iľň]ava is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 iemota is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [ýá]straha is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ávlaha is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [^e][^g]enda is:genitive is:plural
+SFX Z ra er [úý]hra is:genitive is:plural
+SFX Z va ev [úý][zž]va is:genitive is:plural
+SFX Z aba áb laba is:genitive is:plural
+SFX Z ala ál iala is:genitive is:plural
+SFX Z aha áh [^áéíóúýv][^ir]aha is:genitive is:plural
+SFX Z ata át [^áéíóúý].[^iš]ata is:genitive is:plural
+SFX Z ava áv [^áéíóúý][^áéíóúýŕp][^iľň]ava is:genitive is:plural
+SFX Z ada ád [^i][aeiouy].ada is:genitive is:plural
+SFX Z ada ád [iom][bhz]rada is:genitive is:plural
+SFX Z ada ád a[mh][bň]ada is:genitive is:plural
+SFX Z ica íc ivica is:genitive is:plural
+SFX Z ba ob ia.ba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ob [áéíóúýô].ba is:genitive is:plural
+SFX Z ata iat šata is:genitive is:plural
+SFX Z oba ôb [^rzeéíáýúôó][^j]oba is:genitive is:plural
+SFX Z ota ôt [^iéíáýúôóŕĺ][^éíáýúôó][^d]ota is:genitive is:plural
+SFX Z oda ôd [^éíáýúôóŕĺ].oda is:genitive is:plural
+SFX Z oha ôh [^áéíóúý]loha is:genitive is:plural
+SFX Z ola ôl škola is:genitive is:plural
+SFX Z ola ôl odola is:genitive is:plural
+SFX Z ora ôr [hkm]ora is:genitive is:plural
+SFX Z ora ôr [od]pora is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [^f]i[ea].ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ][^u]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [aieo]jka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ]stka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok i[eau]stka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok ientka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek iantka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok ádzka is:genitive is:plural
+SFX Z äta iat äta is:genitive is:plural
+SFX Z aba iab žaba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ieb [^t][rns]ba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ieb [^i].tba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ieb [^ú][vzž]ba is:genitive is:plural
+SFX Z eda ied [^i]eda is:genitive is:plural
+SFX Z eba ieb [^i]eba is:genitive is:plural
+SFX Z ra ier [hd]ra is:genitive is:plural
+SFX Z va iev [kštzž]va is:genitive is:plural
+SFX Z va iev arva is:genitive is:plural
+SFX Z ľva liev ľva is:genitive is:plural
+SFX Z ľba lieb [aeo]ľba is:genitive is:plural
+SFX Z ilba ílb ilba is:genitive is:plural
+SFX Z dba dieb [auo]dba is:genitive is:plural
+SFX Z ďka diek [^i][^éíóôúý]ďka is:genitive is:plural
+SFX Z ňka niek [^i][^éíóôúý]ňka is:genitive is:plural
+SFX Z ťka tiek [^i][^éíóôúý]ťka is:genitive is:plural
+SFX Z arta árt arta is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][lr][fdcčš]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][aeiuy][bcčdfghklmoprsštvzž]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][aeuiy][sn]tka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek o[bcčdfghklmnoprsštvzž]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [lr]nka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][eiuy]nka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^ib]anka is:genitive is:plural
+SFX Z ľka liek [^i][aeouy]ľka is:genitive is:plural
+SFX Z eta iet [^p][^o][^iu]eta is:genitive is:plural
+SFX Z alva álv alva is:genitive is:plural
+SFX Z rva ŕv [bmt]rva is:genitive is:plural
+SFX Z rba ŕb trba is:genitive is:plural
+SFX Z aba áb baba is:genitive is:plural
+SFX Z iba íb iba is:genitive is:plural
+SFX Z uda úd uda is:genitive is:plural
+SFX Z iha íh iha is:genitive is:plural
+SFX Z ika ík [^éíáýúôó].ika is:genitive is:plural
+SFX Z ila íl [^a]ila is:genitive is:plural
+SFX Z ita ít [^i][aeiouy].ita is:genitive is:plural
+SFX Z ina ín [^i][äaeiouy].ina is:genitive is:plural
+SFX Z ina ín [^i][aoley][bhjlnrtv]čina is:genitive is:plural
+SFX Z ina ín [^a][bcčdhrkjrndďtvzž][clmnpšrvz]ina is:genitive is:plural
+SFX Z elta ielt [^i]elta is:genitive is:plural
+SFX Z ela iel [^dilnrtu]ela is:genitive is:plural
+SFX Z esta iest [^d][^i]esta is:genitive is:plural
+SFX Z enda iend egenda is:genitive is:plural
+SFX Z ena ien [^mty]ena is:genitive is:plural
+SFX Z ena ien [^éíáýúôó]mena is:genitive is:plural
+SFX Z ma iem [^i]erma is:genitive is:plural
+SFX Z anda ánd [^á].anda is:genitive is:plural
+SFX Z arda árd arda is:genitive is:plural
+SFX Z amba ámb amba is:genitive is:plural
+SFX Z imba ímb imba is:genitive is:plural
+SFX Z omba ômb [^l]omba is:genitive is:plural
+SFX Z umba úmb umba is:genitive is:plural
+SFX Z unda únd unda is:genitive is:plural
+SFX Z rnda ŕnd rnda is:genitive is:plural
+SFX Z avda ávd avda is:genitive is:plural
+SFX Z ažda ážd ažda is:genitive is:plural
+SFX Z abzda ábzd abzda is:genitive is:plural
+SFX Z azda ázd azda is:genitive is:plural
+SFX Z auna áun auna is:genitive is:plural
+SFX Z uka úk [^éíáýúôó][^á]uka is:genitive is:plural
+SFX Z una ún [dklr]una is:genitive is:plural
+SFX Z ula úl [^a]ula is:genitive is:plural
+SFX Z yba ýb [^e][hr]yba is:genitive is:plural
+SFX Z anka ánk [^d]banka is:genitive is:plural
+SFX Z ucha úch ucha is:genitive is:plural
+SFX Z 0 m [áéíóŕúýô].a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m i[aeu].a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m ácha is:dative is:plural
+SFX Z 0 m i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m i[eau][sn]tka is:dative is:plural
+SFX Z 0 m [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [euo]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [^i][aeiyouä].a is:dative is:plural
+SFX Z a ám iola is:dative is:plural
+SFX Z a ám io[nrštv]ka is:dative is:plural
+SFX Z a ám ámlka is:dative is:plural
+SFX Z a ám [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám ina is:dative is:plural
+SFX Z a am ína is:dative is:plural
+SFX Z a y a is:accusative is:plural
+SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô].a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch i[aeu].a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch ácha is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch i[eau][sn]tka is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [euo]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [^i][aeiyouä].a is:locative is:plural
+SFX Z a ách iola is:locative is:plural
+SFX Z a ách io[nrštv]ka is:locative is:plural
+SFX Z a ách ámlka is:locative is:plural
+SFX Z a ách [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a is:locative is:plural
+SFX Z a ami a is:instrumental is:plural
+SFX Z a ách ina is:locative is:plural
+SFX Z a ach ína is:locative is:plural
-SFX U Y 35
-SFX U a u a
-SFX U a ou a
-SFX U a ami a
-SFX U ca c áca
-SFX U ica íc ica
-SFX U iša íš iša # abatiša
-SFX U uľa úľ uľa
-SFX U a í ia
-SFX U a ám ia
-SFX U a ách ia
-SFX U ďa de ďa
-SFX U ďa dí ďa
-SFX U ďa di ďa
-SFX U ďa diam ďa
-SFX U ďa diach ďa
-SFX U ľa le ľa
-SFX U ľa li ľa
-SFX U ľa ľam [áéíóúý]ľa
-SFX U ľa liam [^áéíóúý]ľa
-SFX U ľa ľach [áéíóúý]ľa
-SFX U ľa liach [^áéíóúý]ľa
-SFX U iňa íň iňa
-SFX U yňa ýň yňa
-SFX U ňa ne ňa
-SFX U ňa ni ňa
-SFX U ňa niam ňa
-SFX U ňa niach ňa
-SFX U ťa te ťa
-SFX U ťa ti ťa
-SFX U ťa tiam ťa
-SFX U ťa tiach ťa
-SFX U a e [^ďťňľ]a
-SFX U a i [^ďťňľ]a
-SFX U a iam [^ďťňľi]a
-SFX U a iach [^ďťňľi]a
+SFX U Y 48
+SFX U a e [^ďťňľ]a is:genitive
+SFX U ďa de ďa is:genitive
+SFX U ľa le ľa is:genitive
+SFX U ňa ne ňa is:genitive
+SFX U ťa te ťa is:genitive
+SFX U a e ia is:genitive
+SFX U a i [^ďťňľ]a is:dative
+SFX U ďa di ďa is:dative
+SFX U ľa li ľa is:dative
+SFX U ňa ni ňa is:dative
+SFX U ťa ti ťa is:dative
+SFX U a u a is:accusative
+SFX U a i [^ďťňľ]a is:locative
+SFX U ľa li ľa is:locative
+SFX U ňa ni ňa is:locative
+SFX U ťa ti ťa is:locative
+SFX U a i ia is:locative
+SFX U a ou a is:instrumental
+SFX U a e [^ďťňľ]a is:nominative is:plural
+SFX U ďa de ďa is:nominative is:plural
+SFX U ľa le ľa is:nominative is:plural
+SFX U ňa ne ňa is:nominative is:plural
+SFX U ťa te ťa is:nominative is:plural
+SFX U a í ia is:genitive is:plural
+SFX U ca c áca is:genitive is:plural
+SFX U ica íc ica is:genitive is:plural
+SFX U iša íš iša is:genitive is:plural
+SFX U uľa úľ uľa is:genitive is:plural
+SFX U iňa íň iňa is:genitive is:plural
+SFX U yňa ýň yňa is:genitive is:plural
+SFX U ďa dí ďa is:genitive is:plural
+SFX U a ám ia is:dative is:plural
+SFX U ďa diam ďa is:dative is:plural
+SFX U ňa niam ňa is:dative is:plural
+SFX U ťa tiam ťa is:dative is:plural
+SFX U a iam [^ďťňľi]a is:dative is:plural
+SFX U ľa ľam [áéíóúý]ľa is:dative is:plural
+SFX U ľa liam [^áéíóúý]ľa is:dative is:plural
+SFX U ďa de ďa is:accusative is:plural
+SFX U ľa le ľa is:accusative is:plural
+SFX U a ách ia is:locative is:plural
+SFX U ďa diach ďa is:locative is:plural
+SFX U ľa ľach [áéíóúý]ľa is:locative is:plural
+SFX U ľa liach [^áéíóúý]ľa is:locative is:plural
+SFX U ňa niach ňa is:locative is:plural
+SFX U ťa tiach ťa is:locative is:plural
+SFX U a iach [^ďťňľi]a is:locative is:plural
+SFX U a ami a is:instrumental is:plural
-SFX D Y 86 # dlaň a idea; v Dat a Lok platí rytmický zákon (t.j. gramážam a nie gramážiam; čakáreň -> čakárňam ale v čakárniach???
-SFX D ec ce ec # obec
-SFX D ec cí ec
-SFX D ec ci ec
-SFX D ec ciam ec
-SFX D ec ciach ec
-SFX D ec cou ec
-SFX D ec cami ec
-SFX D ď de ď # loď
-SFX D ď dí ď
-SFX D ď di ď
-SFX D ď diam ď
-SFX D ď diach ď
-SFX D 0 ou ď
-SFX D 0 ami ď
-SFX D 0 am j # koľaj
-SFX D 0 ach j
-SFX D eľ le seľ # posteľ
-SFX D eľ lí seľ
-SFX D eľ li seľ
-SFX D eľ liam seľ
-SFX D eľ liach seľ
-SFX D eľ ľou seľ
-SFX D eľ ľami seľ
-SFX D ľ le [^s]eľ
-SFX D ľ lí [^s]eľ
-SFX D ľ li [^s]eľ
-SFX D ľ liam [^s]eľ
-SFX D ľ liach [^s]eľ
-SFX D 0 ou [^s]eľ
-SFX D 0 ami [^s]eľ
-SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň # jedáleň, vášeň
-SFX D eň ní [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ni [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň niam [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň niach [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ňou [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ňami [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ne á[lš]eň
-SFX D eň ní á[lš]eň
-SFX D eň ni á[lš]eň
-SFX D eň niam á[lš]eň
-SFX D eň niach á[lš]eň
-SFX D eň ňou á[lš]eň
-SFX D eň ňami á[lš]eň
-SFX D eň ne i[aeu].eň #tieseň, pieseň
-SFX D eň ní i[aeu].eň
-SFX D eň ni i[aeu].eň
-SFX D eň niam i[aeu].eň
-SFX D eň niach i[aeu].eň
-SFX D eň ňou i[aeu].eň
-SFX D eň ňami i[aeu].eň
-SFX D ň ne [^á][lš]eň # holeň
-SFX D ň ní [^á][lš]eň
-SFX D ň ni [^á][lš]eň
-SFX D ň niam [^á][lš]eň
-SFX D ň niach [^á][lš]eň
-SFX D ň ňou [^á][lš]eň
-SFX D ň ňami [^á][lš]eň
-SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň # zeleň
-SFX D ň ní [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ni [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň niam [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň niach [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ňou [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ňami [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ne [^e]ň # laň
-SFX D ň ní [^e]ň
-SFX D ň ni [^e]ň
-SFX D ň niam [^e]ň
-SFX D ň niach [^e]ň
-SFX D ň ňou [^e]ň
-SFX D ň ňami [^e]ň
-SFX D ť te ť # hať
-SFX D ť tí ť
-SFX D ť ti ť
-SFX D ť tiam ť
-SFX D ť tiach ť
-SFX D 0 ou ť
-SFX D 0 ami ť
-SFX D 0 e [^acďľňť]
-SFX D 0 í [^acďľňť]
-SFX D 0 i [^acďľňť]
-SFX D 0 iam [^acďjľňť]
-SFX D 0 iach [^acďjľňť]
-SFX D 0 ou [^acďľňť]
-SFX D 0 ami [^acďľňť]
+SFX D Y 201
+SFX D ec ce ec is:genitive
+SFX D ď de ď is:genitive
+SFX D eľ le seľ is:genitive
+SFX D ľ le [^s]eľ is:genitive
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:genitive
+SFX D eň ne á[lš]eň is:genitive
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:genitive
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:genitive
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:genitive
+SFX D ň ne [^e]ň is:genitive
+SFX D ť te ť is:genitive
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:genitive
+SFX D ec ci ec is:dative
+SFX D ď di ď is:dative
+SFX D eľ li seľ is:dative
+SFX D eň ni [bdhrsšzv]eň is:dative
+SFX D eň ni á[lš]eň is:dative
+SFX D eň ni i[aeu].eň is:dative
+SFX D ň ni [^á][lš]eň is:dative
+SFX D ň ni [^bdhlrsšzv]eň is:dative
+SFX D ň ni [^e]ň is:dative
+SFX D ť ti ť is:dative
+SFX D 0 i [^acďľňť] is:dative
+SFX D 0 0 . is:accusative
+SFX D ec ci ec is:locative
+SFX D ď di ď is:locative
+SFX D eľ li seľ is:locative
+SFX D ľ li [^s]eľ is:locative
+SFX D eň ni [bdhrsšzv]eň is:locative
+SFX D ec cou ec is:instrumental
+SFX D 0 ou ď is:instrumental
+SFX D eľ ľou seľ is:instrumental
+SFX D 0 ou [^s]eľ is:instrumental
+SFX D eň ňou [bdhrsšzv]eň is:instrumental
+SFX D eň ňou á[lš]eň is:instrumental
+SFX D eň ňou i[aeu].eň is:instrumental
+SFX D ň ňou [^á][lš]eň is:instrumental
+SFX D ň ňou [^bdhlrsšzv]eň is:instrumental
+SFX D ň ňou [^e]ň is:instrumental
+SFX D 0 ou ť is:instrumental
+SFX D 0 ou [^acďľňť] is:instrumental
+SFX D eľ le seľ is:nominative is:plural
+SFX D ľ le [^s]eľ is:nominative is:plural
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:nominative is:plural
+SFX D eň ne á[lš]eň is:nominative is:plural
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:nominative is:plural
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:nominative is:plural
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:nominative is:plural
+SFX D ň ne [^e]ň is:nominative is:plural
+SFX D ť te ť is:nominative is:plural
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:nominative is:plural
+SFX D ec cí ec is:genitive is:plural
+SFX D ď dí ď is:genitive is:plural
+SFX D eľ lí seľ is:genitive is:plural
+SFX D ľ lí [^s]eľ is:genitive is:plural
+SFX D eň ní [bdhrsšzv]eň is:genitive is:plural
+SFX D eň ní á[lš]eň is:genitive is:plural
+SFX D eň ní i[aeu].eň is:genitive is:plural
+SFX D ň ní [^á][lš]eň is:genitive is:plural
+SFX D ň ní [^bdhlrsšzv]eň is:genitive is:plural
+SFX D ň ní [^e]ň is:genitive is:plural
+SFX D ť tí ť is:genitive is:plural
+SFX D 0 í [^acďľňť] is:genitive is:plural
+SFX D ec ciam ec is:dative is:plural
+SFX D ť tiam [^eúš]ť is:dative is:plural
+SFX D ť tiam [^i]eť is:dative is:plural
+SFX D ť ťam ieť is:dative is:plural
+SFX D ť ťam úť is:dative is:plural
+SFX D ť tiam smršť is:dative is:plural
+SFX D 0 am ieť is:dative is:plural
+SFX D 0 am úť is:dative is:plural
+SFX D 0 am [úíý]š is:dative is:plural
+SFX D 0 am [íé]ž is:dative is:plural
+SFX D 0 am aľ is:dative is:plural
+SFX D 0 am á[žňr] is:dative is:plural
+SFX D 0 am j is:dative is:plural
+SFX D 0 am iaď is:dative is:plural
+SFX D 0 am i[ea]ž is:dative is:plural
+SFX D 0 iam a[čšxz] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam e[čmšr] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [inr]ž is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [loruy]č is:dative is:plural
+SFX D 0 iam o[šž] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam rň is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [ud][šzž] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [^i][ae]ž is:dative is:plural
+SFX D ď diam [eoru]ď is:dative is:plural
+SFX D ď diam [^i]aď is:dative is:plural
+SFX D ň niam lebeň is:dative is:plural
+SFX D ň niam [alou]ň is:dative is:plural
+SFX D ň niam eňa is:dative is:plural
+SFX D ň niam čeň is:dative is:plural
+SFX D ň niam jeseň is:dative is:plural
+SFX D ň niam [^á]leň is:dative is:plural
+SFX D ň ňam ieň is:dative is:plural
+SFX D eň niam hlbeň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^e]deň is:dative is:plural
+SFX D eň niam iaheň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^ij][^á]seň is:dative is:plural
+SFX D eň niam veň is:dative is:plural
+SFX D eň niam izeň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^i]areň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^i]ereň is:dative is:plural
+SFX D eň niam dreň is:dative is:plural
+SFX D eň niam uheň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam edeň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam á[ršl]eň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam ieseň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam [áýí]zeň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam priazeň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam báseň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam i[ae]reň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam ec is:dative is:plural
+SFX D ľ liam [^s][ye][ľl] is:dative is:plural
+SFX D el liam sel is:dative is:plural
+SFX D eľ liam myseľ is:dative is:plural
+SFX D eľ le seľ is:accusative is:plural
+SFX D ľ le [^s]eľ is:accusative is:plural
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne á[lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^e]ň is:accusative is:plural
+SFX D ť te ť is:accusative is:plural
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:accusative is:plural
+SFX D eľ le seľ is:accusative is:plural
+SFX D ľ le [^s]eľ is:accusative is:plural
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne á[lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^e]ň is:accusative is:plural
+SFX D ť te ť is:accusative is:plural
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:accusative is:plural
+SFX D ť tiach [^eúš]ť is:locative is:plural
+SFX D ť tiach [^i]eť is:locative is:plural
+SFX D ť ťach ieť is:locative is:plural
+SFX D ť ťach úť is:locative is:plural
+SFX D ť tiach smršť is:locative is:plural
+SFX D 0 ach ieť is:locative is:plural
+SFX D 0 ach úť is:locative is:plural
+SFX D 0 ach [úíý]š is:locative is:plural
+SFX D 0 ach [íé]ž is:locative is:plural
+SFX D 0 ach aľ is:locative is:plural
+SFX D 0 ach á[žňr] is:locative is:plural
+SFX D 0 ach j is:locative is:plural
+SFX D 0 ach iaď is:locative is:plural
+SFX D 0 ach i[ea]ž is:locative is:plural
+SFX D 0 iach a[čšxz] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach e[čmšr] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [inr]ž is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [loruy]č is:locative is:plural
+SFX D 0 iach o[šž] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach rň is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [ud][šzž] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [^i][ae]ž is:locative is:plural
+SFX D ď diach [eoru]ď is:locative is:plural
+SFX D ď diach [^i]aď is:locative is:plural
+SFX D ň niach lebeň is:locative is:plural
+SFX D ň niach [alou]ň is:locative is:plural
+SFX D ň niach eňa is:locative is:plural
+SFX D ň niach čeň is:locative is:plural
+SFX D ň niach jeseň is:locative is:plural
+SFX D ň niach [^á]leň is:locative is:plural
+SFX D ň ňach ieň is:locative is:plural
+SFX D eň niach hlbeň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^e]deň is:locative is:plural
+SFX D eň niach iaheň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^ij][^á]seň is:locative is:plural
+SFX D eň niach veň is:locative is:plural
+SFX D eň niach izeň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^i]areň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^i]ereň is:locative is:plural
+SFX D eň niach dreň is:locative is:plural
+SFX D eň niach uheň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach edeň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach á[ršl]eň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach ieseň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach [áýí]zeň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach priazeň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach báseň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach i[ae]reň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach ec is:locative is:plural
+SFX D ľ liach [^s][ye][ľl] is:locative is:plural
+SFX D el liach sel is:locative is:plural
+SFX D eľ liach myseľ is:locative is:plural
+SFX D ec ciach ec is:locative is:plural
+SFX D ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami ď is:instrumental is:plural
+SFX D eľ ľami seľ is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami [^s]eľ is:instrumental is:plural
+SFX D eň ňami [bdhrsšzv]eň is:instrumental is:plural
+SFX D eň ňami á[lš]eň is:instrumental is:plural
+SFX D eň ňami i[aeu].eň is:instrumental is:plural
+SFX D ň ňami [^á][lš]eň is:instrumental is:plural
+SFX D ň ňami [^bdhlrsšzv]eň is:instrumental is:plural
+SFX D ň ňami [^e]ň is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami ť is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami [^acďľňť] is:instrumental is:plural
-SFX K Y 30
-SFX K á é á # gazdiná
-SFX K á ej á
-SFX K á ám á
-SFX K á ú á
-SFX K á ách á
-SFX K á ou á
-SFX K á ami á
-SFX K iná ín iná
-SFX K ď di ď # kosť
-SFX K ď dí ď
-SFX K ď diam ď
-SFX K ď diach ď
-SFX K ľ li ľ
-SFX K ľ lí ľ
-SFX K ľ liam ľ
-SFX K ľ liach ľ
-SFX K ť ti ť
-SFX K ť tí ť
-SFX K ť tiam ť
-SFX K ť tiach ť
-SFX K ň ni ň
-SFX K ň ní ň
-SFX K ň niam ň
-SFX K ň niach ň
-SFX K 0 i [^áďťňľ]
-SFX K 0 í [^áďťňľ]
-SFX K 0 iam [^áďťňľ]
-SFX K 0 iach [^áďťňľ]
-SFX K 0 ou [^á]
-SFX K 0 ami [^á]
+SFX K Y 37
+SFX K ď di ď is:genitive
+SFX K ť ti ť is:genitive
+SFX K ň ni ň is:genitive
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:genitive
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:dative
+SFX K ť ti ť is:dative
+SFX K á ej á is:dative
+SFX K 0 0 . is:accusative
+SFX K á ú á is:accusative
+SFX K ľ li ľ is:locative
+SFX K á ou á is:instrumental
+SFX K 0 ou [^á] is:instrumental
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:nominative is:plural
+SFX K ť ti ť is:nominative is:plural
+SFX K á é á is:nominative is:plural
+SFX K iná ín iná is:genitive is:plural
+SFX K ď dí ď is:genitive is:plural
+SFX K ľ lí ľ is:genitive is:plural
+SFX K ť tí ť is:genitive is:plural
+SFX K ň ní ň is:genitive is:plural
+SFX K 0 í [^áďťňľ] is:genitive is:plural
+SFX K á ám á is:dative is:plural
+SFX K ď diam ď is:dative is:plural
+SFX K ľ liam ľ is:dative is:plural
+SFX K ť tiam ť is:dative is:plural
+SFX K ň niam ň is:dative is:plural
+SFX K 0 iam [^áďťňľ] is:dative is:plural
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:accusative is:plural
+SFX K ť ti ť is:accusative is:plural
+SFX K á ách á is:locative is:plural
+SFX K ď diach ď is:locative is:plural
+SFX K ľ liach ľ is:locative is:plural
+SFX K ť tiach ť is:locative is:plural
+SFX K ň niach ň is:locative is:plural
+SFX K 0 iach [^áďťňľ] is:locative is:plural
+SFX K á ami á is:instrumental is:plural
+SFX K 0 ami [^á] is:instrumental is:plural
-SFX M Y 86
-SFX M o e [^ďťňľ]o
-SFX M ďo de ďo
-SFX M ťo te ťo
-SFX M ňo ne ňo
-SFX M ľo le ľo
-SFX M o a i[aeou]..o
-SFX M o u i[aeou]..o
-SFX M o am i[aeou]..o
-SFX M o a i[aeou]..o
-SFX M o ach i[aeou]..o
-SFX M o om i[aeou]..o
-SFX M o ami i[aeou]..o
-SFX M o á [^i][aeiouy]..o
-SFX M o a [^i][aeiouy]..o
-SFX M o u [^i][aeiouy]..o
-SFX M o ám [^i][aeiouy]..o
-SFX M o ách [^i][aeiouy]..o
-SFX M o om [^i][aeiouy]..o
-SFX M o ami [^i][aeiouy]..o
-SFX M o a [áéíóŕúý]..o
-SFX M o u [áéíóŕúý]..o
-SFX M o am [áéíóŕúý]..o
-SFX M o a [áéíóŕúý]..o
-SFX M o ach [áéíóŕúý]..o
-SFX M o om [áéíóŕúý]..o
-SFX M o ami [áéíóŕúý]..o
-SFX M o á [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o a [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o u [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o ám [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o ách [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o om [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o ami [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o a i[aeou].o
-SFX M o u i[aeou].o
-SFX M o am i[aeou].o
-SFX M o a i[aeou].o
-SFX M o ach i[aeou].o
-SFX M o om i[aeou].o
-SFX M o ami i[aeou].o
-SFX M o a [áéíóŕúý].o
-SFX M o u [áéíóŕúý].o
-SFX M o am [áéíóŕúý].o
-SFX M o a [áéíóŕúý].o
-SFX M o ach [áéíóŕúý].o
-SFX M o om [áéíóŕúý].o
-SFX M o ami [áéíóŕúý].o
-SFX M o á [^áéíóŕúý].o
-SFX M o a [^áéíóŕúý].o
-SFX M o u [^áéíóŕúý].o
-SFX M o ám [^áéíóŕúý].o
-SFX M o ách [^áéíóŕúý].o
-SFX M o om [^áéíóŕúý].o
-SFX M o ami [^áéíóŕúý].o
-SFX M um á ium
-SFX M um a ium
-SFX M um u ium
-SFX M um ám ium
-SFX M um ách ium
-SFX M um om ium
-SFX M um ami ium
-SFX M um á [^i]um
-SFX M um a [^i]um
-SFX M um u [^i]um
-SFX M um ám [^i]um
-SFX M um e [^i]um
-SFX M um ách [^i]um
-SFX M um om [^i]um
-SFX M um ami [^i]um
-SFX M ko ok čko
-SFX M oko ôk oko
-SFX M ko k sko
-SFX M lo iel [dst]lo
-SFX M lo el [áéíóúý]slo
-SFX M no ien [kt]no
-SFX M eso ies leso
-SFX M eto iet [^g]eto
-SFX M nto nt nto
-SFX M esto iest [^ig]esto
-SFX M to t iesto
-SFX M vo v ovo
-SFX M vo iev tvo
-SFX M um í [ei]um
-SFX M um ier [^ei]um
-SFX M o 0 gesto
-SFX M o 0 geto
+SFX M Y 100
+SFX M ďo de ďo is:genitive
+SFX M ťo te ťo is:genitive
+SFX M ňo ne ňo is:genitive
+SFX M ľo le ľo is:genitive
+SFX M o a i[aeou]..o is:genitive
+SFX M o a [^i][aeiouy]..o is:genitive
+SFX M o a [áéíóŕúý]..o is:genitive
+SFX M o a [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:genitive
+SFX M o a i[aeou].o is:genitive
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:genitive
+SFX M o a [^áéíóŕúý].o is:genitive
+SFX M um a ium is:genitive
+SFX M um a [^i]um is:genitive
+SFX M o u i[aeou]..o is:dative
+SFX M o u [^i][aeiouy]..o is:dative
+SFX M o u [áéíóŕúý]..o is:dative
+SFX M o u [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:dative
+SFX M o u i[aeou].o is:dative
+SFX M o u [áéíóŕúý].o is:dative
+SFX M o u [^áéíóŕúý].o is:dative
+SFX M um u ium is:dative
+SFX M um u [^i]um is:dative
+SFX M 0 0 . is:accusative
+SFX M o e [^ďťňľ]o is:locative
+SFX M um e [^i]um is:locative
+SFX M o e geto is:locative
+SFX M o om i[aeou]..o is:instrumental
+SFX M o om [^i][aeiouy]..o is:instrumental
+SFX M o om [áéíóŕúý]..o is:instrumental
+SFX M o om [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:instrumental
+SFX M o om i[aeou].o is:instrumental
+SFX M o om [áéíóŕúý].o is:instrumental
+SFX M o om [^áéíóŕúý].o is:instrumental
+SFX M um om ium is:instrumental
+SFX M um om [^i]um is:instrumental
+SFX M o á [^i][aeiouy]..o is:nominative is:plural
+SFX M o á [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:nominative is:plural
+SFX M o a i[aeou].o is:nominative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:nominative is:plural
+SFX M o á [^áéíóŕúý].o is:nominative is:plural
+SFX M um á ium is:nominative is:plural
+SFX M um á [^i]um is:nominative is:plural
+SFX M ko ok čko is:genitive is:plural
+SFX M oko ôk oko is:genitive is:plural
+SFX M ko k sko is:genitive is:plural
+SFX M lo iel [dst]lo is:genitive is:plural
+SFX M lo el [áéíóúý]slo is:genitive is:plural
+SFX M no ien [kt]no is:genitive is:plural
+SFX M eso ies leso is:genitive is:plural
+SFX M eto iet [^g]eto is:genitive is:plural
+SFX M nto nt nto is:genitive is:plural
+SFX M esto iest [^ig]esto is:genitive is:plural
+SFX M to t iesto is:genitive is:plural
+SFX M vo v ovo is:genitive is:plural
+SFX M vo iev tvo is:genitive is:plural
+SFX M um í [ei]um is:genitive is:plural
+SFX M um ier [^ei]um is:genitive is:plural
+SFX M o 0 gesto is:genitive is:plural
+SFX M o 0 geto is:genitive is:plural
+SFX M o am i[aeou]..o is:dative is:plural
+SFX M o ám [^i][aeiouy]..o is:dative is:plural
+SFX M o am [áéíóŕúý]..o is:dative is:plural
+SFX M o ám [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:dative is:plural
+SFX M o am i[aeou].o is:dative is:plural
+SFX M o am [áéíóŕúý].o is:dative is:plural
+SFX M o ám [^áéíóŕúý].o is:dative is:plural
+SFX M um ám ium is:dative is:plural
+SFX M um ám [^i]um is:dative is:plural
+SFX M o á [^i][aeiouy]..o is:accusative is:plural
+SFX M o á [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:accusative is:plural
+SFX M o a i[aeou].o is:accusative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:accusative is:plural
+SFX M o á [^áéíóŕúý].o is:accusative is:plural
+SFX M um á ium is:accusative is:plural
+SFX M um á [^i]um is:accusative is:plural
+SFX M o a i[aeou]..o is:accusative is:plural
+SFX M o á [^i][aeiouy]..o is:accusative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý]..o is:accusative is:plural
+SFX M o a i[aeou].o is:accusative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:accusative is:plural
+SFX M um á ium is:accusative is:plural
+SFX M um á [^i]um is:accusative is:plural
+SFX M o ach i[aeou]..o is:locative is:plural
+SFX M o ách [^i][aeiouy]..o is:locative is:plural
+SFX M o ach [áéíóŕúý]..o is:locative is:plural
+SFX M o ách [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:locative is:plural
+SFX M o ach i[aeou].o is:locative is:plural
+SFX M o ach [áéíóŕúý].o is:locative is:plural
+SFX M o ách [^áéíóŕúý].o is:locative is:plural
+SFX M um ách ium is:locative is:plural
+SFX M um ách [^i]um is:locative is:plural
+SFX M o ami i[aeou]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [^i][aeiouy]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [áéíóŕúý]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami i[aeou].o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [áéíóŕúý].o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [^áéíóŕúý].o is:instrumental is:plural
+SFX M um ami ium is:instrumental is:plural
+SFX M um ami [^i]um is:instrumental is:plural
-SFX S Y 22 #treba dorobit rytmický zákon pre -ia/a, iam/am a iach/ach
-SFX S e a [^t]e
-SFX S e ťa te
-SFX S e u [^t]e
-SFX S e ťu te
-SFX S e i [^t]e
-SFX S e ti te
-SFX S e om [^t]e
-SFX S e ťom te
-SFX S e ia [^i][aeu]..e
-SFX S e ia [^i][aeu].e
-SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ]..e
-SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ].e
-SFX S e a i[aeu]..e
-SFX S e a i[aeu].e
-SFX S e a [ôáéíóúĺŕ]..e
-SFX S e a [ôáéíóúĺŕ].e
-SFX S e í re # more
-SFX S ece iec ece # plece
-SFX S rdce ŕdc rdce # sŕdc
-SFX S e iam e
-SFX S e iach e
-SFX S e ami e
+SFX S Y 27 #treba dorobit rytmický zákon pre -ia/a, iam/am a iach/ach
+SFX S e a [^t]e is:genitive
+SFX S e ťa te is:genitive
+SFX S e a i[aeu]..e is:genitive
+SFX S e a i[aeu].eis:genitive
+SFX S e a [ôáéíóúĺŕ]..eis:genitive
+SFX S e a [ôáéíóúĺŕ].eis:genitive
+SFX S e u [^t]e is:dative
+SFX S e ťu te is:dative
+SFX S 0 0 . is:accusative
+SFX S e i [^t]e is:locative
+SFX S e ti te is:locative
+SFX S e om [^t]e is:instrumental
+SFX S e ťom te is:instrumental
+SFX S e ia [^i][aeu]..e is:nominative is:plural
+SFX S e ia [^i][aeu].e is:nominative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ]..e is:nominative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ].e is:nominative is:plural
+SFX S e í re is:genitive is:plural
+SFX S ece iec ece is:genitive is:plural
+SFX S rdce ŕdc rdce is:genitive is:plural
+SFX S e iam e is:dative is:plural
+SFX S e ia [^i][aeu]..e is:accusative is:plural
+SFX S e ia [^i][aeu].e is:accusative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ]..e is:accusative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ].e is:accusative is:plural
+SFX S e iach e is:locative is:plural
+SFX S e ami e is:instrumental is:plural
-SFX V Y 7
-SFX V e a e
-SFX V e u e
-SFX V e am e
-SFX V ie í ie
-SFX V e ach e
-SFX V ie ím ie
-SFX V e ami e
+SFX V Y 11
+SFX V e a e is:genitive
+SFX V e u e is:dative
+SFX V 0 0 . is:accusative
+SFX V ie í ie is:locative
+SFX V ie ím ie is:instrumental
+SFX V e a e is:nominative is:plural
+SFX V ie í ie is:genitive is:plural
+SFX V e am e is:dative is:plural
+SFX V e a e is:accusative is:plural
+SFX V e ach e is:locative is:plural
+SFX V e ami e is:instrumental is:plural
-SFX A Y 26
-SFX A a ence [č]a
-SFX A a eniec [č]a
-SFX A a encom [č]a
-SFX A a encoch [č]a
-SFX A a encami [č]a
-SFX A 0 nce úbä
-SFX A 0 niec úbä
-SFX A 0 ncom úbä
-SFX A 0 ncoch úbä
-SFX A 0 ncami úbä
-SFX A a ce [^č]a
-SFX A a iec [^čň]a
-SFX A a com [^č]a
-SFX A a coch [^č]a
-SFX A a cami [^č]a
-SFX A ňa niec [e]ňa # šteňa
-SFX A ňa niat [^i][^e]ňa # jahňa
-SFX A 0 tá .
-SFX A 0 ťa .
-SFX A 0 t [^ň]a
-SFX A 0 ťu .
-SFX A 0 tám .
-SFX A 0 ti .
-SFX A 0 tách .
-SFX A 0 ťom .
-SFX A 0 tami .
+SFX A Y 35
+SFX A 0 ťa . is:genitive
+SFX A 0 ťu . is:dative
+SFX A 0 0 . is:accusative
+SFX A 0 ti . is:locative
+SFX A 0 ťom . is:instrumental
+SFX A a ence [č]a is:nominative is:plural
+SFX A 0 nce úbä is:nominative is:plural
+SFX A a ce [^č]a is:nominative is:plural
+SFX A 0 tá . is:nominative is:plural
+SFX A a eniec [č]a is:genitive is:plural
+SFX A 0 niec úbä is:genitive is:plural
+SFX A a iec [^čň]a is:genitive is:plural
+SFX A ňa niec [e]ňa is:genitive is:plural
+SFX A ňa niat [^i][^e]ňa is:genitive is:plural
+SFX A 0 t [^ň]a is:genitive is:plural
+SFX A a encom [č]a is:dative is:plural
+SFX A 0 ncom úbä is:dative is:plural
+SFX A a com [^č]a is:dative is:plural
+SFX A 0 tám . is:dative is:plural
+SFX A a ence [č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 nce úbä is:accusative is:plural
+SFX A a ce [^č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 tá . is:accusative is:plural
+SFX A a ence [č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 nce úbä is:accusative is:plural
+SFX A a ce [^č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 tá . is:accusative is:plural
+SFX A a encoch [č]a is:locative is:plural
+SFX A 0 ncoch úbä is:locative is:plural
+SFX A a coch [^č]a is:locative is:plural
+SFX A 0 tách . is:locative is:plural
+SFX A a encami [č]a is:instrumental is:plural
+SFX A 0 ncami úbä is:instrumental is:plural
+SFX A a cami [^č]a is:instrumental is:plural
+SFX A 0 tami . is:instrumental is:plural
-SFX c Y 153 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -ia
-SFX c 0 ovia [éi] # kuli, abbé
-SFX c 0 ho [éi]
-SFX c 0 ov [éi]
-SFX c 0 mu [éi]
-SFX c 0 om [éi]
-SFX c 0 m [éi]
-SFX c 0 och [éi]
-SFX c 0 ami [éi]
-SFX c us a [^ú]..us # génius
-SFX c us ovi [^ú]..us
-SFX c us om [^ú]..us
-SFX c us ovia [^ú]..us
-SFX c us ov [^ú]..us
-SFX c us och [^ú]..us
-SFX c us ami [^ú]..us
-SFX c 0 a úlius # Július
-SFX c 0 ovi úlius
-SFX c 0 om úlius
-SFX c 0 ovia úlius
-SFX c 0 ov úlius
-SFX c 0 och úlius
-SFX c 0 ami úlius
-SFX c as a [^el]as # Pytagoras
-SFX c as ovi [^el]as
-SFX c as om [^el]as
-SFX c as ovia [^el]as
-SFX c as ov [^el]as
-SFX c as och [^el]as
-SFX c as ami [^el]as
-SFX c 0 a [el]as #Atlas, Eneas
-SFX c 0 ovi [el]as
-SFX c 0 om [el]as
-SFX c 0 ovia [el]as
-SFX c 0 ov [el]as
-SFX c 0 och [el]as
-SFX c 0 ami [el]as
-SFX c es a [^hxz]es # herkules - inak ten má dvojtvar
-SFX c es ovi [^hxz]es
-SFX c es om [^hxz]es
-SFX c es ovia [^hxz]es
-SFX c es ov [^hxz]es
-SFX c es och [^hxz]es
-SFX c 0 a [hxz]es # Ramzes
-SFX c 0 ovi [hxz]es
-SFX c 0 om [hxz]es
-SFX c 0 ovia [hxz]es
-SFX c 0 ov [hxz]es
-SFX c 0 och [hxz]es
-SFX c 0 mi [hxz]es
-SFX c 0 a [^h]os #bos, Eros
-SFX c 0 ovi [^h]os
-SFX c 0 om [^h]os
-SFX c 0 ovia [^h]os
-SFX c 0 ov [^h]os
-SFX c 0 och [^h]os
-SFX c 0 mi [^h]os
-SFX c os a hos #Pyrrhos
-SFX c os ovi hos
-SFX c os om hos
-SFX c os ovia hos
-SFX c os ov hos
-SFX c os och hos
-SFX c os mi hos
-SFX c 0 a is #Denis
-SFX c 0 ovi is
-SFX c 0 om is
-SFX c 0 ovia is
-SFX c 0 ov is
-SFX c 0 och is
-SFX c 0 mi is
-SFX c ec ca ec # skontrolovať odtiaľto
-SFX c ec cov ec
-SFX c ec covi ec
-SFX c ec com ec
-SFX c ec covia ec
-SFX c ec coch ec
-SFX c ec cami ec
-SFX c ec če ec # s5 (otče)
-SFX c ec cu ec # s5 (otcu)
-SFX c 0 a [^e]c
-SFX c on ni zon
-SFX c on na zon
-SFX c on nov zon
-SFX c on novi zon
-SFX c on novia zon
-SFX c on nom zon
-SFX c on noch zon
-SFX c on nami zon
-SFX c o a o
-SFX c 0 v o
-SFX c 0 vi o
-SFX c 0 via o
-SFX c 0 ch o
-SFX c 0 m o
-SFX c o ami o
-SFX c 0 a [inp]er
-SFX c 0 ov [inp]er
-SFX c 0 ovi [inp]er
-SFX c 0 ovia [inp]er
-SFX c 0 om [inp]er
-SFX c 0 och [inp]er
-SFX c 0 mi [inp]er
-SFX c er ra [^inp]er
-SFX c er rov [^inp]er
-SFX c er rovi [^inp]er
-SFX c er rovia [^inp]er
-SFX c er rom [^inp]er
-SFX c er roch [^inp]er
-SFX c er rami [^inp]er
-SFX c or ra [bg]or
-SFX c or rov [bg]or
-SFX c or rovi [bg]or
-SFX c or rovia [bg]or
-SFX c or rom [bg]or
-SFX c or roch [bg]or
-SFX c or rami [bg]or
-SFX c 0 a [^bg]or
-SFX c 0 ov [^bg]or
-SFX c 0 ovi [^bg]or
-SFX c 0 ovia [^bg]or
-SFX c 0 om [^bg]or
-SFX c 0 och [^bg]or
-SFX c 0 ami [^bg]or
-SFX c 0 a [^eo][cr]
-SFX c 0 ov [^eo][cr]
-SFX c 0 ovi [^eo][cr]
-SFX c 0 ovia [^eo][cr]
-SFX c 0 om [^eo][cr]
-SFX c 0 och [^eo][cr]
-SFX c 0 mi [^eon][cr]
-SFX c 0 ami nc
-SFX c 0 ovia nc
-SFX c 0 a [^céior]
-SFX c 0 ov [^céior]
-SFX c 0 ovi [^céior]
-SFX c 0 ovia [^cčéior]
-SFX c 0 om [^céior]
-SFX c 0 och [^céior]
-SFX c 0 mi [^céior]
-SFX c 0 ovia [ey]n
-SFX c 0 via o
-SFX c or rovia [gk]or
-SFX c 0 ovia č[ei]k
-SFX c ok kovia ok
-SFX c 0 ovia duch
-SFX c 0 ovia ach
-SFX c 0 ovia ť
-SFX c 0 ia dič # rodič
-SFX c 0 i dedič # dedičia sú dvojtvar
-SFX c 0 ia žel
-SFX c ľ lia ľ
-SFX c n nia čan
-SFX c 0 ia brat
+SFX c Y 191 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -ia
+SFX c ec če ec is:vocative
+SFX c 0 ho [éi] is:genitive
+SFX c us a [^ú]..us is:genitive
+SFX c 0 a úlius is:genitive
+SFX c as a [^el]as is:genitive
+SFX c 0 a [el]as is:genitive
+SFX c es a [^hxz]es is:genitive
+SFX c 0 a [hxz]es is:genitive
+SFX c 0 a [^h]os is:genitive
+SFX c os a hos is:genitive
+SFX c 0 a is is:genitive
+SFX c ec ca ec is:genitive
+SFX c 0 a [^e]c is:genitive
+SFX c on na zon is:genitive
+SFX c o a o is:genitive
+SFX c 0 a [inp]er is:genitive
+SFX c er ra [^inp]er is:genitive
+SFX c er rov [^inp]er is:genitive
+SFX c or ra [bg]or is:genitive
+SFX c 0 a [^bg]or is:genitive
+SFX c 0 a [^eo][cr] is:genitive
+SFX c 0 a [^céior] is:genitive
+SFX c 0 mu [éi] is:dative
+SFX c us ovi [^ú]..us is:dative
+SFX c 0 ovi úlius is:dative
+SFX c as ovi [^el]as is:dative
+SFX c 0 ovi [el]as is:dative
+SFX c es ovi [^hxz]es is:dative
+SFX c 0 ovi [hxz]es is:dative
+SFX c 0 ovi [^h]os is:dative
+SFX c os ovi hos is:dative
+SFX c 0 ovi is is:dative
+SFX c ec cu ec is:dative
+SFX c on novi zon is:dative
+SFX c 0 vi o is:dative
+SFX c 0 ovi [inp]er is:dative
+SFX c er rovi [^inp]er is:dative
+SFX c or rovi [bg]or is:dative
+SFX c 0 ovi [^bg]or is:dative
+SFX c 0 ovi [^eo][cr] is:dative
+SFX c 0 ovi [^céior] is:dative
+SFX c us a [^ú]..us is:accusative
+SFX c 0 a úlius is:accusative
+SFX c as a [^el]as is:accusative
+SFX c 0 a [el]as is:accusative
+SFX c es a [^hxz]es is:accusative
+SFX c 0 a [hxz]es is:accusative
+SFX c 0 a [^h]os is:accusative
+SFX c os a hos is:accusative
+SFX c 0 a is is:accusative
+SFX c ec ca ec is:accusative
+SFX c 0 a [^e]c is:accusative
+SFX c o a o is:accusative
+SFX c er ra [^inp]er is:accusative
+SFX c or ra [bg]or is:accusative
+SFX c 0 a [^bg]or is:accusative
+SFX c 0 a [^eo][cr] is:accusative
+SFX c 0 a [^céior] is:accusative
+SFX c 0 m [éi] is:locative
+SFX c 0 ovi [hxz]es is:locative
+SFX c 0 ovi [^h]os is:locative
+SFX c os ovi hos is:locative
+SFX c 0 ovi is is:locative
+SFX c ec covi ec is:locative
+SFX c on novi zon is:locative
+SFX c 0 vi o is:locative
+SFX c 0 ovi [inp]er is:locative
+SFX c er rovi [^inp]er is:locative
+SFX c or rovi [bg]or is:locative
+SFX c 0 ovi [^bg]or is:locative
+SFX c 0 ovi [^eo][cr] is:locative
+SFX c 0 ovi [^céior] is:locative
+SFX c 0 om [éi] is:instrumental
+SFX c 0 ami [éi] is:instrumental
+SFX c 0 om [^céior] is:instrumental
+SFX c 0 ovia [éi] is:nominative is:plural
+SFX c us ovia [^ú]..us is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia úlius is:nominative is:plural
+SFX c as ovia [^el]as is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [el]as is:nominative is:plural
+SFX c es ovia [^hxz]es is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [hxz]es is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^h]os is:nominative is:plural
+SFX c os ovia hos is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia is is:nominative is:plural
+SFX c ec covia ec is:nominative is:plural
+SFX c on ni zon is:nominative is:plural
+SFX c on novia zon is:nominative is:plural
+SFX c 0 via o is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [inp]er is:nominative is:plural
+SFX c er rovia [^inp]er is:nominative is:plural
+SFX c or rovia [bg]or is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^bg]or is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^eo][cr] is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia nc is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^cčéior] is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [ey]n is:nominative is:plural
+SFX c 0 via o is:nominative is:plural
+SFX c or rovia [gk]or is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia č[ei]k is:nominative is:plural
+SFX c ok kovia ok is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia duch is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia ach is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia ť is:nominative is:plural
+SFX c 0 ia dič is:nominative is:plural
+SFX c 0 i dedič is:nominative is:plural
+SFX c 0 ia žel is:nominative is:plural
+SFX c ľ lia ľ is:nominative is:plural
+SFX c n nia čan is:nominative is:plural
+SFX c 0 ia brat is:nominative is:plural
+SFX c 0 ov [éi] is:genitive is:plural
+SFX c us ov [^ú]..us is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov úlius is:genitive is:plural
+SFX c as ov [^el]as is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [el]as is:genitive is:plural
+SFX c es ov [^hxz]es is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [hxz]es is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^h]os is:genitive is:plural
+SFX c os ov hos is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov is is:genitive is:plural
+SFX c ec cov ec is:genitive is:plural
+SFX c on nov zon is:genitive is:plural
+SFX c 0 v o is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [inp]er is:genitive is:plural
+SFX c or rov [bg]or is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^bg]or genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^eo][cr] is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^céior] is:genitive is:plural
+SFX c 0 om [éi] is:dative is:plural
+SFX c us om [^ú]..us is:dative is:plural
+SFX c 0 om úlius is:dative is:plural
+SFX c as om [^el]as is:dative is:plural
+SFX c 0 om [el]as is:dative is:plural
+SFX c es om [^hxz]es is:dative is:plural
+SFX c 0 om [hxz]es is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^h]os is:dative is:plural
+SFX c os om hos is:dative is:plural
+SFX c 0 om is is:dative is:plural
+SFX c ec com ec is:dative is:plural
+SFX c on nom zon is:dative is:plural
+SFX c 0 m o is:dative is:plural
+SFX c 0 om [inp]er is:dative is:plural
+SFX c er rom [^inp]er is:dative is:plural
+SFX c or rom [bg]or is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^bg]or is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^eo][cr] is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^céior] is:dative is:plural
+SFX c ec cov ec is:accusative is:plural
+SFX c 0 v o is:accusative is:plural
+SFX c er rov [^inp]er is:accusative is:plural
+SFX c or rov [bg]or is:accusative is:plural
+SFX c 0 ov [^bg]or accusative is:plural
+SFX c 0 ov [^eo][cr] is:accusative is:plural
+SFX c 0 ov [^céior] is:accusative is:plural
+SFX c 0 och [éi] is:locative is:plural
+SFX c us och [^ú]..us is:locative is:plural
+SFX c 0 och úlius is:locative is:plural
+SFX c as och [^el]as is:locative is:plural
+SFX c 0 och [el]as is:locative is:plural
+SFX c es och [^hxz]es is:locative is:plural
+SFX c 0 och [hxz]es is:locative is:plural
+SFX c 0 och [^h]os is:locative is:plural
+SFX c os och hos is:locative is:plural
+SFX c 0 och is is:locative is:plural
+SFX c ec coch ec is:locative is:plural
+SFX c on noch zon is:locative is:plural
+SFX c 0 ch o is:locative is:plural
+SFX c 0 och [inp]er is:locative is:plural
+SFX c er roch [^inp]er is:locative is:plural
+SFX c or roch [bg]or is:locative is:plural
+SFX c 0 och [^bg]or is:locative is:plural
+SFX c 0 och [^céior] is:locative is:plural
+SFX c us ami [^ú]..us is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami úlius is:instrumental is:plural
+SFX c as ami [^el]as is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami [el]as is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [hxz]es is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [^h]os is:instrumental is:plural
+SFX c os mi hos is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi is is:instrumental is:plural
+SFX c ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX c on nami zon is:instrumental is:plural
+SFX c o ami o is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [inp]er is:instrumental is:plural
+SFX c er rami [^inp]er is:instrumental is:plural
+SFX c or rami [bg]or is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami [^bg]or is:instrumental is:plural
+SFX c 0 och [^eo][cr] is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [^eon][cr] is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami nc is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [^céior] is:instrumental is:plural
-SFX C Y 83 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -i okrem hosť
-SFX C 0 i [^acéhiklľnortť]
-SFX C 0 i [^o]dič
-SFX C 0 i [^d]ič
-SFX C 0 i [^i]č
-SFX C 0 i [ln]
-SFX C ch si ch
-SFX C k ci k
-SFX C ec ci ec
-SFX C 0 i jel
-SFX C el li el
-SFX C ľ li [áeo]ľ
-SFX C 0 i lan
-SFX C 0 i [^b]rat
-SFX C 0 i [^r]at
-SFX C 0 i [^a]t
-SFX C ť tia ť
-SFX C on ni zon
-SFX C 0 vi o
-SFX C 0 i [inp]er
-SFX C er ri [^inp]er
-SFX C or ri bor # obor
-SFX C 0 i [^b]or
-SFX C 0 i [^eo][cr]
-SFX C ť tí ť
-SFX C 0 ami ť
-SFX C ec ca ec
-SFX C ec cov ec
-SFX C ec covi ec
-SFX C ec com ec
-SFX C ec coch ec
-SFX C ec cami ec
-SFX C on ni zon
-SFX C on na zon
-SFX C on nov zon
-SFX C on novi zon
-SFX C on nom zon
-SFX C on noch zon
-SFX C on nami zon
-SFX C o a o
-SFX C 0 v o
-SFX C 0 ch o
-SFX C 0 m o
-SFX C o ami o
-SFX C 0 ov [inp]er
-SFX C 0 ovi [inp]er
-SFX C 0 om [inp]er
-SFX C 0 och [inp]er
-SFX C 0 mi [inp]er
-SFX C er ra [^inp]er
-SFX C er rov [^inp]er
-SFX C er rovi [^inp]er
-SFX C er rom [^inp]er
-SFX C er roch [^inp]er
-SFX C er rami [^inp]er
-SFX C or ra [bg]or
-SFX C or rov [bg]or
-SFX C or rovi [bg]or
-SFX C or rom [bg]or
-SFX C or roch [bg]or
-SFX C or rami [bg]or
-SFX C 0 a [^bg]or
-SFX C 0 ov [^bg]or
-SFX C 0 ovi [^bg]or
-SFX C 0 om [^bg]or
-SFX C 0 och [^bg]or
-SFX C 0 ami [^bg]or
-SFX C 0 a [^eo][cr]
-SFX C 0 ov [^eo][cr]
-SFX C 0 ovi [^eo][cr]
-SFX C 0 om [^eo][cr]
-SFX C 0 och [^eo][cr]
-SFX C 0 mi [^eon][cr]
-SFX C 0 ami nc
-SFX C 0 a [^céior]
-SFX C 0 ov [^céior]
-SFX C 0 ovi [^céior]
-SFX C 0 om [^céior]
-SFX C 0 och [^céior]
-SFX C 0 mi [^céiorť]
-SFX C i ov ovci
-SFX C i om ovci
-SFX C i och ovci
-SFX C i ami ovci
+SFX C Y 113 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -i okrem hosť
+SFX C ec ca ec is:genitive
+SFX C on na zon is:genitive
+SFX C o a o is:genitive
+SFX C er ra [^inp]er is:genitive
+SFX C or ra [bg]or is:genitive
+SFX C 0 a [^bg]or is:genitive
+SFX C 0 a [^eo][cr] is:genitive
+SFX C 0 a [^céior] is:genitive
+SFX C 0 vi o is:dative
+SFX C ec covi ec is:dative
+SFX C on novi zon is:dative
+SFX C 0 ovi [inp]er is:dative
+SFX C er rovi [^inp]er is:dative
+SFX C er rom [^inp]er is:dative
+SFX C or rovi [bg]or is:dative
+SFX C 0 ovi [^bg]or is:dative
+SFX C 0 ovi [^eo][cr] is:dative
+SFX C 0 ovi [^céior] is:dative
+SFX C ec ca ec is:accusative
+SFX C o a o is:accusative
+SFX C er ra [^inp]er is:accusative
+SFX C or ra [bg]or is:accusative
+SFX C 0 a [^bg]or is:accusative
+SFX C 0 a [^eo][cr] is:accusative
+SFX C 0 a [^céior] is:accusative
+SFX C on novi zon is:locative
+SFX C 0 ovi [inp]er is:locative
+SFX C er rovi [^inp]er is:locative
+SFX C or rovi [bg]or is:locative
+SFX C 0 ovi [^bg]or is:locative
+SFX C 0 ovi [^eo][cr] is:locative
+SFX C 0 ovi [^céior] is:locative
+SFX C on nom zon is:instrumental
+SFX C 0 m o is:instrumental
+SFX C 0 om [inp]er is:instrumental
+SFX C er rom [^inp]er is:instrumental
+SFX C or rom [bg]or is:instrumental
+SFX C 0 om [^bg]or is:instrumental
+SFX C 0 om [^eo][cr] is:instrumental
+SFX C 0 om [^céior] is:instrumental
+SFX C 0 mi [^céiorť] is:instrumental
+SFX C 0 i [^acéhiklľnortť] is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^o]dič is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^d]ič is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^i]č is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [ln] is:nominative is:plural
+SFX C ch si ch is:nominative is:plural
+SFX C k ci k is:nominative is:plural
+SFX C ec ci ec is:nominative is:plural
+SFX C 0 i jel is:nominative is:plural
+SFX C el li el is:nominative is:plural
+SFX C ľ li [áeo]ľ is:nominative is:plural
+SFX C 0 i lan is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^b]rat is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^r]at is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^a]t is:nominative is:plural
+SFX C ť tia ť is:nominative is:plural
+SFX C on ni zon is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [inp]er is:nominative is:plural
+SFX C er ri [^inp]er is:nominative is:plural
+SFX C or ri bor is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^b]or is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^eo][cr] is:nominative is:plural
+SFX C on ni zon is:nominative is:plural
+SFX C ť tí ť is:genitive is:plural
+SFX C ec cov ec is:genitive is:plural
+SFX C on nov zon is:genitive is:plural
+SFX C 0 v o is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [inp]er is:genitive is:plural
+SFX C er rov [^inp]er is:genitive is:plural
+SFX C or rov [bg]or is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [^bg]or is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [^eo][cr] is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [^céior] is:genitive is:plural
+SFX C i ov ovci is:genitive is:plural
+SFX C ec com ec is:dative is:plural
+SFX C 0 m o is:dative is:plural
+SFX C 0 om [inp]er is:dative is:plural
+SFX C or rom [bg]or is:dative is:plural
+SFX C 0 om [^bg]or is:dative is:plural
+SFX C 0 om [^eo][cr] is:dative is:plural
+SFX C 0 om [^céior] is:dative is:plural
+SFX C i om ovci is:dative is:plural
+SFX C on nov zon is:accusative is:plural
+SFX C 0 v o is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [inp]er is:accusative is:plural
+SFX C er rov [^inp]er is:accusative is:plural
+SFX C or rov [bg]or is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [^bg]or is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [^eo][cr] is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [^céior] is:accusative is:plural
+SFX C i ov ovci is:accusative is:plural
+SFX C ec coch ec is:locative is:plural
+SFX C on noch zon is:locative is:plural
+SFX C 0 ch o is:locative is:plural
+SFX C 0 och [inp]er is:locative is:plural
+SFX C er roch [^inp]er is:locative is:plural
+SFX C or roch [bg]or is:locative is:plural
+SFX C 0 och [^bg]or is:locative is:plural
+SFX C 0 och [^eo][cr] is:locative is:plural
+SFX C 0 och [^céior] is:locative is:plural
+SFX C i och ovci is:locative is:plural
+SFX C 0 ami ť is:instrumental is:plural
+SFX C ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX C on nami zon is:instrumental is:plural
+SFX C o ami o is:instrumental is:plural
+SFX C 0 mi [inp]er is:instrumental is:plural
+SFX C er rami [^inp]er is:instrumental is:plural
+SFX C or rami [bg]or is:instrumental is:plural
+SFX C 0 ami [^bg]or is:instrumental is:plural
+SFX C 0 mi [^eon][cr] is:instrumental is:plural
+SFX C 0 ami nc is:instrumental is:plural
+SFX C i ami ovci is:instrumental is:plural
-SFX H Y 8
-SFX H a u a
-SFX H a ovi a
-SFX H a om a
-SFX H a ovia [^t]a
-SFX H a i ta
-SFX H a ov a
-SFX H a och a
-SFX H 0 mi a
+SFX H Y 11
+SFX H a u a is:genitive
+SFX H a ovi a is:dative
+SFX H a u a is:accusative
+SFX H a om a is:instrumental
+SFX H a ovia [^t]a is:nominative is:plural
+SFX H a i ta is:nominative is:plural
+SFX H a ov a is:genitive is:plural
+SFX H a om a is:dative is:plural
+SFX H a ov a is:accusative is:plural
+SFX H a och a is:locative is:plural
+SFX H 0 mi a is:instrumental is:plural
-SFX B Y 183
-SFX B 0 y [áéíóúý]rod
-SFX B 0 a [áéíóúý]rod
-SFX B 0 ov [áéíóúý]rod
-SFX B 0 u [áéíóúý]rod
-SFX B 0 om [áéíóúý]rod
-SFX B 0 e [áéíóúý]rod
-SFX B 0 och [áéíóúý]rod
-SFX B 0 mi [áéíóúý]rod
-SFX B 0 y [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 u [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 ov [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 om [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 e [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 och [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 mi [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 y [^r]od
-SFX B 0 u [^r]od
-SFX B 0 ov [^r]od
-SFX B 0 om [^r]od
-SFX B 0 e [^r]od
-SFX B 0 och [^r]od
-SFX B 0 mi [^r]od
-SFX B 0 y [^o]d
-SFX B 0 u [^o]d
-SFX B 0 ov [^o]d
-SFX B 0 om [^o]d
-SFX B 0 e [^o]d
-SFX B 0 och [^o]d
-SFX B 0 mi [^o]d
-SFX B 0 a otok
-SFX B 0 a stol
-SFX B 0 y to[klnv]
-SFX B 0 u to[klnv]
-SFX B 0 ov to[klnv]
-SFX B 0 om to[klnv]
-SFX B 0 och to[klnv]
-SFX B 0 om to[klnv]
-SFX B 0 mi to[klnv]
-SFX B 0 y [^t]o[klnv]
-SFX B 0 a [^t]o[klnv]
-SFX B 0 ov [^t]o[klnv]
-SFX B 0 u [^t]o[klnv]
-SFX B 0 om [^t]o[klnv]
-SFX B 0 e [^t]o[klnv]
-SFX B 0 och [^t]o[klnv]
-SFX B 0 om [^t]o[klnv]
-SFX B 0 mi [^t]o[klnv]
-SFX B 0 i iál
-SFX B 0 e [^i]ál
-SFX B 0 y el
-SFX B 0 u el
-SFX B 0 ov el
-SFX B 0 om el
-SFX B 0 i el
-SFX B 0 och el
-SFX B 0 ami el
-SFX B ôl oly ôl
-SFX B ôl ola ôl
-SFX B ôl olov ôl
-SFX B ôl olu ôl
-SFX B ôl olom ôl
-SFX B ôl ole ôl
-SFX B ôl oloch ôl
-SFX B ôl olami ôl
-SFX B 0 y [^eoô]l
-SFX B 0 u [^eoô]l
-SFX B 0 ov [^eoô]l
-SFX B 0 om [^eoô]l
-SFX B 0 e [^áeoô]l
-SFX B 0 och [^eoô]l
-SFX B 0 ami [^eoô]l
-SFX B 0 e yv
-SFX B 0 y [^o][knv]
-SFX B 0 a [^o][knv]
-SFX B 0 ov [^o][knv]
-SFX B 0 u [^o][knv]
-SFX B 0 om [^o][knv]
-SFX B 0 och [^o][knv]
-SFX B 0 om [^o][knv]
-SFX B 0 mi [^o][knv]
-SFX B 0 y [aeíoúy]r
-SFX B 0 a [oúy]r
-SFX B 0 ov [aeíoúy]r
-SFX B 0 u [aeíoúy]r
-SFX B 0 om [aeíoúy]r
-SFX B 0 e [^n][aeíoúy]r # L charakter
-SFX B 0 a ner # G skenner
-SFX B 0 i ner # L skenner
-SFX B 0 och [aeíoúy]r
-SFX B 0 mi [aeíoúy]r
-SFX B us y mus
-SFX B us u mus
-SFX B us ov mus
-SFX B us om mus
-SFX B us e mus
-SFX B us och mus
-SFX B us ami mus
-SFX B os u mos
-SFX B os om mos
-SFX B os e mos
-SFX B os y mos
-SFX B os ov mos
-SFX B os och mos
-SFX B os ami mos
-SFX B 0 y [^m]us
-SFX B 0 u [^m]us
-SFX B 0 ov [^m]us
-SFX B 0 om [^m]us
-SFX B 0 e [^m]us
-SFX B 0 och [^m]us
-SFX B 0 mi [^m]us
-SFX B 0 y [^u]s
-SFX B 0 ov [^u]s
-SFX B 0 u [^u]s
-SFX B 0 om [^u]s
-SFX B 0 e [^u]s
-SFX B 0 och [^u]s
-SFX B 0 mi [^u]s
-SFX B 0 a [^au]s
-SFX B 0 a át
-SFX B 0 y [áéíóúý]vet
-SFX B 0 u [áéíóúý]vet
-SFX B 0 ov [áéíóúý]vet
-SFX B 0 om [áéíóúý]vet
-SFX B 0 e [áéíóúý]vet
-SFX B 0 och [áéíóúý]vet
-SFX B 0 mi [áéíóúý]vet
-SFX B 0 y [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 a [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 ov [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 u [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 om [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 e [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 och [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 mi [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 y [^čv]et
-SFX B 0 u [^čv]et
-SFX B 0 ov [^čv]et
-SFX B 0 om [^čv]et
-SFX B 0 e [^čv]et
-SFX B 0 och [^čv]et
-SFX B 0 mi [^čv]et
-SFX B 0 a šit
-SFX B 0 a ust
-SFX B 0 a kút
-SFX B 0 y [^e]t
-SFX B 0 u [^e]t
-SFX B 0 ov [^e]t
-SFX B 0 om [^e]t
-SFX B 0 e [^e]t
-SFX B 0 och [^e]t
-SFX B 0 ami [^e]t
-SFX B 0 a ivot
-SFX B 0 e [aá]v
-SFX B 0 y o[hlm]ov
-SFX B 0 a o[hlm]ov
-SFX B 0 ov o[hlm]ov
-SFX B 0 u o[hlm]ov
-SFX B 0 om o[hlm]ov
-SFX B 0 e o[hlm]ov
-SFX B 0 och o[hlm]ov
-SFX B 0 mi o[hlm]ov
-SFX B 0 y [^dgklrstv]
-SFX B 0 u [^dgklrstv]
-SFX B 0 ov [^dgklrstv]
-SFX B 0 om [^dgklrstv]
-SFX B 0 e [^dghklrstv]
-SFX B 0 och [^dgklrstv]
-SFX B 0 mi [^dgklmrstv]
-SFX B 0 ami [m]
-SFX B 0 ia ťan
-SFX B og gov zog
-SFX B og gy zog
-SFX B og gu zog
-SFX B og gom zog
-SFX B og goch zog
-SFX B og gmi zog
-SFX B 0 y [^z]og
-SFX B 0 u [^z]og
-SFX B 0 ov [^z]og
-SFX B 0 om [^z]og
-SFX B 0 och [^z]og
-SFX B 0 mi [^z]og
+SFX B Y 215
+SFX B 0 a [áéíóúý]rod is:genitive
+SFX B 0 u [^áéíóúý]rod is:genitive
+SFX B 0 u [^r]od is:genitive
+SFX B 0 a otok is:genitive
+SFX B 0 a stol is:genitive
+SFX B 0 u to[klnv] is:genitive
+SFX B 0 a [^t]o[klnv] is:genitive
+SFX B 0 u el is:genitive
+SFX B ôl ola ôl is:genitive
+SFX B 0 u [^eoô]l is:genitive
+SFX B 0 e yv is:genitive
+SFX B 0 a [^o][knv] is:genitive
+SFX B 0 a [oúy]r is:genitive
+SFX B 0 a ner is:genitive
+SFX B us u mus is:genitive
+SFX B os u mos is:genitive
+SFX B 0 u [^m]us is:genitive
+SFX B 0 a [^au]s is:genitive
+SFX B 0 a át is:genitive
+SFX B 0 u [áéíóúý]vet is:genitive
+SFX B 0 a [^áéíóúý]vet is:genitive
+SFX B 0 u [^čv]et is:genitive
+SFX B 0 a šit is:genitive
+SFX B 0 a ust is:genitive
+SFX B 0 a kút is:genitive
+SFX B 0 u [^e]t is:genitive
+SFX B 0 a ivot is:genitive
+SFX B 0 a o[hlm]ov is:genitive
+SFX B 0 u [^dgklrstv] is:genitive
+SFX B og gu zog is:genitive
+SFX B 0 u [^z]og is:genitive
+SFX B 0 u [áéíóúý]rod is:dative
+SFX B 0 u [^áéíóúý]rod is:dative
+SFX B 0 e [^áéíóúý]rod is:dative
+SFX B 0 u [^r]od is:dative
+SFX B 0 u [^o]d is:dative
+SFX B 0 u to[klnv] is:dative
+SFX B 0 u [^t]o[klnv] is:dative
+SFX B 0 u el is:dative
+SFX B ôl olu ôl is:dative
+SFX B 0 u [^o][knv] is:dative
+SFX B 0 u [aeíoúy]r is:dative
+SFX B 0 u [^u]s is:dative
+SFX B 0 u [^áéíóúý]vet is:dative
+SFX B 0 u o[hlm]ov is:dative
+SFX B og gu zog is:dative
+SFX B 0 0 . is:accusative
+SFX B 0 e [áéíóúý]rod is:locative
+SFX B 0 e [^r]od is:locative
+SFX B 0 e [^o]d is:locative
+SFX B 0 e [^t]o[klnv] is:locative
+SFX B 0 i el is:locative
+SFX B ôl ole ôl is:locative
+SFX B 0 e [^áeoô]l is:locative
+SFX B 0 e [^n][aeíoúy]r is:locative
+SFX B 0 i ner is:locative
+SFX B us e mus is:locative
+SFX B os e mos is:locative
+SFX B 0 e [^m]us is:locative
+SFX B 0 e [^u]s is:locative
+SFX B 0 e [áéíóúý]vet is:locative
+SFX B 0 e [^áéíóúý]vet is:locative
+SFX B 0 e [^čv]et is:locative
+SFX B 0 e [^e]t is:locative
+SFX B 0 e [aá]v is:locative
+SFX B 0 e o[hlm]ov is:locative
+SFX B 0 e [^dghklrstv] is:locative
+SFX B 0 mi [áéíóúý]rod is:instrumental
+SFX B 0 om [^r]od is:instrumental
+SFX B 0 om [^o]d is:instrumental
+SFX B 0 om to[klnv] is:instrumental
+SFX B 0 om [^t]o[klnv] is:instrumental
+SFX B 0 om el is:instrumental
+SFX B ôl olom ôl is:instrumental
+SFX B 0 om [^eoô]l is:instrumental
+SFX B 0 om [^o][knv] is:instrumental
+SFX B us om mus is:instrumental
+SFX B os om mos is:instrumental
+SFX B 0 om [^m]us is:instrumental
+SFX B 0 om [^dgklrstv] is:instrumental
+SFX B 0 om [^z]og is:instrumental
+SFX B 0 y [áéíóúý]rod is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^áéíóúý]rod is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^r]od is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^o]d is:nominative is:plural
+SFX B 0 y to[klnv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^t]o[klnv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 i iál is:nominative is:plural
+SFX B 0 e [^i]ál is:nominative is:plural
+SFX B 0 y el is:nominative is:plural
+SFX B ôl oly ôl is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^eoô]l is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^o][knv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [aeíoúy]r is:nominative is:plural
+SFX B us y mus is:nominative is:plural
+SFX B os y mos is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^m]us is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^u]s is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [áéíóúý]vet is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^áéíóúý]vet is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^čv]et is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^e]t is:nominative is:plural
+SFX B 0 y o[hlm]ov is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^dgklrstv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 ia ťan is:nominative is:plural
+SFX B og gy zog is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^z]og is:nominative is:plural
+SFX B 0 ov [áéíóúý]rod is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^áéíóúý]rod is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^r]od is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^o]d is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov to[klnv] is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^t]o[klnv] is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov el is:genitive is:plural
+SFX B ôl olov ôl is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^eoô]l is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^o][knv] is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [aeíoúy]r is:genitive is:plural
+SFX B us ov mus is:genitive is:plural
+SFX B os ov mos is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^m]us is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^u]s is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [áéíóúý]vet is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^áéíóúý]vet is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^čv]et is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^e]t is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov o[hlm]ov is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^dgklrstv] is:genitive is:plural
+SFX B og gov zog is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^z]og is:genitive is:plural
+SFX B 0 om [áéíóúý]rod is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^áéíóúý]rod is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^r]od is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^o]d is:dative is:plural
+SFX B 0 om to[klnv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^t]o[klnv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^t]o[klnv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om el is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^eoô]l is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^o][knv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om [aeíoúy]r is:dative is:plural
+SFX B us om mus is:dative is:plural
+SFX B os om mos is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^m]us is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^u]s is:dative is:plural
+SFX B 0 om [áéíóúý]vet is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^áéíóúý]vet is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^čv]et is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^e]t is:dative is:plural
+SFX B 0 om o[hlm]ov is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^dgklrstv] is:dative is:plural
+SFX B og gom zog is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^z]og is:dative is:plural
+SFX B 0 y [^r]od is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^o]d is:accusative is:plural
+SFX B 0 y to[klnv] is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^t]o[klnv] is:accusative is:plural
+SFX B ôl oly ôl is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^eoô]l is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^o][knv] is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [aeíoúy]r is:accusative is:plural
+SFX B us y mus is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^m]us is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^u]s is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [áéíóúý]vet is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^áéíóúý]vet is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^čv]et is:accusative is:plural
+SFX B 0 y o[hlm]ov is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^dgklrstv] is:accusative is:plural
+SFX B 0 och [áéíóúý]rod is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^áéíóúý]rod is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^r]od is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^o]d is:locative is:plural
+SFX B 0 och to[klnv] is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^t]o[klnv] is:locative is:plural
+SFX B 0 och el is:locative is:plural
+SFX B ôl oloch ôl is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^eoô]l is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^o][knv] is:locative is:plural
+SFX B 0 och [aeíoúy]r is:locative is:plural
+SFX B us och mus is:locative is:plural
+SFX B os och mos is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^m]us is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^u]s is:locative is:plural
+SFX B 0 och [áéíóúý]vet is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^áéíóúý]vet is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^čv]et is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^e]t is:locative is:plural
+SFX B 0 och o[hlm]ov is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^dgklrstv] is:locative is:plural
+SFX B og goch zog is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^z]og is:locative is:plural
+SFX B 0 mi [^áéíóúý]rod is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^r]od is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^o]d is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi to[klnv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^t]o[klnv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami el is:instrumental is:plural
+SFX B ôl olami ôl is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami [^eoô]l is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^o][knv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [aeíoúy]r is:instrumental is:plural
+SFX B us ami mus is:instrumental is:plural
+SFX B os ami mos is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^m]us is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^u]s is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [áéíóúý]vet is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^áéíóúý]vet is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^čv]et is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami [^e]t is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi o[hlm]ov is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^dgklmrstv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami [m] is:instrumental is:plural
+SFX B og gmi zog is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^z]og is:instrumental is:plural
-SFX J Y 132
-SFX J iec ce iec
-SFX J iec ca iec
-SFX J iec cov iec
-SFX J iec cu iec
-SFX J iec com iec
-SFX J iec ci iec
-SFX J iec coch iec
-SFX J iec cami iec
-SFX J ec ce [^i]ec
-SFX J ec ca [^i]ec
-SFX J ec cov [^i]ec
-SFX J ec cu [^i]ec
-SFX J ec com [^i]ec
-SFX J ec ci [^i]ec
-SFX J ec coch [^i]ec
-SFX J ec cami [^i]ec
-SFX J 0 e [^e]c
-SFX J 0 a [^e]c
-SFX J 0 ov [^e]c
-SFX J 0 u [^e]c
-SFX J 0 om [^e]c
-SFX J 0 i [^e]c
-SFX J 0 och [^e]c
-SFX J 0 mi [^e]c
-SFX J ol le ol
-SFX J ol la ol
-SFX J ol lov ol
-SFX J ol lu ol
-SFX J ol lom ol
-SFX J ol li ol
-SFX J ol loch ol
-SFX J ol lami ol
-SFX J 0 e [^o]l
-SFX J 0 a [^o]l
-SFX J 0 ov [^o]l
-SFX J 0 u [^o]l
-SFX J 0 om [^o]l
-SFX J 0 i [^o]l
-SFX J 0 och [^o]l
-SFX J 0 ami [^o]l
-SFX J eľ le [gz]eľ
-SFX J eľ ľa [gz]eľ
-SFX J eľ ľov [gz]eľ
-SFX J eľ ľu [gz]eľ
-SFX J eľ ľom [gz]eľ
-SFX J eľ li [gz]eľ
-SFX J eľ ľoch [gz]eľ
-SFX J eľ ľami [gz]eľ
-SFX J 0 a [^pgz]eľ
-SFX J ľ le [^gz]eľ
-SFX J ľ li [^gz]eľ
-SFX J eň ni [dž]eň
-SFX J eň ňa [dž]eň
-SFX J eň ní deň
-SFX J eň ňu [dž]eň
-SFX J eň ňom [dž]eň
-SFX J eň ňoch [dž]eň
-SFX J eň ňami [dž]eň
-SFX J eň ne žeň
-SFX J eň ňov žeň
-SFX J ň ne [^dž]eň
-SFX J ň ňa [^dž]eň
-SFX J 0 ov [^dž]eň
-SFX J ň ňu [^dž]eň
-SFX J ň ňom [^dž]eň
-SFX J ň ni [^dž]eň
-SFX J ň ňoch [^dž]eň
-SFX J 0 mi [^dž]eň
-SFX J er re er
-SFX J er ra er
-SFX J er rov er
-SFX J er ru er
-SFX J er rom er
-SFX J er ri er
-SFX J er roch er
-SFX J er rami er
-SFX J or re or
-SFX J or ra or
-SFX J or rov or
-SFX J or ru or
-SFX J or rom or
-SFX J or ri or
-SFX J or roch or
-SFX J or rami or
-SFX J 0 e [^o]r
-SFX J 0 a [^o]r
-SFX J 0 ov [^o]r
-SFX J 0 u [^o]r
-SFX J 0 om [^o]r
-SFX J 0 i [^o]r
-SFX J 0 och [^o]r
-SFX J 0 ami [^o]r
-SFX J ôš oše ôš
-SFX J ôš oša ôš
-SFX J ôš ošov ôš
-SFX J ôš ošu ôš
-SFX J ôš ošom ôš
-SFX J ôš oši ôš
-SFX J ôš ošoch ôš
-SFX J ôš ošmi ôš
-SFX J eť te eť
-SFX J eť ťa eť
-SFX J eť ťov eť
-SFX J eť ťu eť
-SFX J eť ťom eť
-SFX J eť ti eť
-SFX J eť ťoch eť
-SFX J eť ťami eť
-SFX J ôž ože ôž
-SFX J ôž oža ôž
-SFX J ôž ožov ôž
-SFX J ôž ožu ôž
-SFX J ôž ožom ôž
-SFX J ôž oži ôž
-SFX J ôž ožoch ôž
-SFX J ôž ožmi ôž
-SFX J 0 e [e][^cľňr]
-SFX J 0 a [e][^cľňr]
-SFX J 0 ov [e][^cľňr]
-SFX J 0 u [e][^cľňr]
-SFX J 0 om [e][^cľňr]
-SFX J 0 i [e][^cľňr]
-SFX J 0 och [e][^cľňr]
-SFX J 0 mi [e][^cľňr]
-SFX J 0 e [^ceľňršž]
-SFX J 0 a [^ceľňršž]
-SFX J 0 ov [^ceľňršž]
-SFX J 0 u [^ceľňršž]
-SFX J 0 om [^ceľňršž]
-SFX J 0 i [^ceľňršž]
-SFX J 0 och [^ceľňršž]
-SFX J 0 mi [^ceľňršž]
+SFX J Y 164
+SFX J iec ca iec is:genitive
+SFX J ec ca [^i]ec is:genitive
+SFX J 0 a [^e]c is:genitive
+SFX J ol la ol is:genitive
+SFX J 0 a [^o]l is:genitive
+SFX J eľ ľa [gz]eľ is:genitive
+SFX J 0 a [^pgz]eľ is:genitive
+SFX J eň ňa [dž]eň is:genitive
+SFX J ň ňa [^dž]eň is:genitive
+SFX J er ra er is:genitive
+SFX J or ra or is:genitive
+SFX J 0 a [^o]r is:genitive
+SFX J ôš oša ôš is:genitive
+SFX J eť ťa eť is:genitive
+SFX J ôž oža ôž is:genitive
+SFX J 0 a [e][^cľňr] is:genitive
+SFX J 0 a [^ceľňršž] is:genitive
+SFX J iec cu iec is:dative
+SFX J ec cu [^i]ec is:dative
+SFX J 0 u [^e]c is:dative
+SFX J ol lu ol is:dative
+SFX J 0 u [^o]l is:dative
+SFX J eľ ľu [gz]eľ is:dative
+SFX J eň ňu [dž]eň is:dative
+SFX J ň ňu [^dž]eň is:dative
+SFX J er ru er is:dative
+SFX J or ru or is:dative
+SFX J 0 u [^o]r is:dative
+SFX J ôš ošu ôš is:dative
+SFX J eť ťu eť is:dative
+SFX J ôž ožu ôž is:dative
+SFX J 0 u [e][^cľňr] is:dative
+SFX J 0 u [^ceľňršž] is:dative
+SFX J iec ci iec is:locative
+SFX J ec ci [^i]ec is:locative
+SFX J 0 i [^e]c is:locative
+SFX J ol li ol is:locative
+SFX J 0 i [^o]l is:locative
+SFX J eľ li [gz]eľ is:locative
+SFX J ľ li [^gz]eľ is:locative
+SFX J eň ni [dž]eň is:locative
+SFX J ň ni [^dž]eň is:locative
+SFX J er ri er is:locative
+SFX J or ri or is:locative
+SFX J 0 i [^o]r is:locative
+SFX J ôš oši ôš is:locative
+SFX J eť ti eť is:locative
+SFX J ôž oži ôž is:locative
+SFX J 0 i [e][^cľňr] is:locative
+SFX J 0 i [^ceľňršž] is:locative
+SFX J ec com [^i]ec is:instrumental
+SFX J 0 om [^e]c is:instrumental
+SFX J ol lom ol is:instrumental
+SFX J 0 om [^o]l is:instrumental
+SFX J eľ ľom [gz]eľ is:instrumental
+SFX J eň ňom [dž]eň is:instrumental
+SFX J ň ňom [^dž]eň is:instrumental
+SFX J er rom er is:instrumental
+SFX J or rom or is:instrumental
+SFX J 0 om [^o]r is:instrumental
+SFX J ôš ošom ôš is:instrumental
+SFX J eť ťom eť is:instrumental
+SFX J ôž ožom ôž is:instrumental
+SFX J 0 om [e][^cľňr] is:instrumental
+SFX J 0 om [^ceľňršž] is:instrumental
+SFX J iec ce iec is:nominative is:plural
+SFX J ec ce [^i]ec is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^e]c is:nominative is:plural
+SFX J ol le ol is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^o]l is:nominative is:plural
+SFX J eľ le [gz]eľ is:nominative is:plural
+SFX J ľ le [^gz]eľ is:nominative is:plural
+SFX J eň ne žeň is:nominative is:plural
+SFX J ň ne [^dž]eň is:nominative is:plural
+SFX J er re er is:nominative is:plural
+SFX J or re or is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^o]r is:nominative is:plural
+SFX J ôš oše ôš is:nominative is:plural
+SFX J eť te eť is:nominative is:plural
+SFX J ôž ože ôž is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [e][^cľňr] is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^ceľňršž] is:nominative is:plural
+SFX J iec cov iec is:genitive is:plural
+SFX J ec cov [^i]ec is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^e]c is:genitive is:plural
+SFX J ol lov ol is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^o]l is:genitive is:plural
+SFX J eľ ľov [gz]eľ is:genitive is:plural
+SFX J eň ňov žeň is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^dž]eň is:genitive is:plural
+SFX J er rov er is:genitive is:plural
+SFX J or rov or is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^o]r is:genitive is:plural
+SFX J ôš ošov ôš is:genitive is:plural
+SFX J eť ťov eť is:genitive is:plural
+SFX J ôž ožov ôž is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [e][^cľňr] is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^ceľňršž] is:genitive is:plural
+SFX J iec com iec is:dative is:plural
+SFX J ec com [^i]ec is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^e]c is:dative is:plural
+SFX J ol lom ol is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^o]l is:dative is:plural
+SFX J eľ ľom [gz]eľ is:dative is:plural
+SFX J eň ňom [dž]eň is:dative is:plural
+SFX J ň ňom [^dž]eň is:dative is:plural
+SFX J er rom er is:dative is:plural
+SFX J or rom or is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^o]r is:dative is:plural
+SFX J ôš ošom ôš is:dative is:plural
+SFX J eť ťom eť is:dative is:plural
+SFX J ôž ožom ôž is:dative is:plural
+SFX J 0 om [e][^cľňr] is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^ceľňršž] is:dative is:plural
+SFX J iec ce iec is:accusative is:plural
+SFX J ec ce [^i]ec is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^e]c is:accusative is:plural
+SFX J ol le ol is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^o]l is:accusative is:plural
+SFX J eľ le [gz]eľ is:accusative is:plural
+SFX J ľ le [^gz]eľ is:accusative is:plural
+SFX J eň ne žeň is:accusative is:plural
+SFX J ň ne [^dž]eň is:accusative is:plural
+SFX J er re er is:accusative is:plural
+SFX J or re or is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^o]r is:accusative is:plural
+SFX J ôš oše ôš is:accusative is:plural
+SFX J eť te eť is:accusative is:plural
+SFX J ôž ože ôž is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [e][^cľňr] is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^ceľňršž] is:accusative is:plural
+SFX J iec coch iec is:locative is:plural
+SFX J ec coch [^i]ec is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^e]c is:locative is:plural
+SFX J ol loch ol is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^o]l is:locative is:plural
+SFX J eľ ľoch [gz]eľ is:locative is:plural
+SFX J eň ní deň is:locative is:plural
+SFX J eň ňoch [dž]eň is:locative is:plural
+SFX J ň ňoch [^dž]eň is:locative is:plural
+SFX J er roch er is:locative is:plural
+SFX J or roch or is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^o]r is:locative is:plural
+SFX J ôš ošoch ôš is:locative is:plural
+SFX J eť ťoch eť is:locative is:plural
+SFX J ôž ožoch ôž is:locative is:plural
+SFX J 0 och [e][^cľňr] is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^ceľňršž] is:locative is:plural
+SFX J iec cami iec is:instrumental is:plural
+SFX J ec cami [^i]ec is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [^e]c is:instrumental is:plural
+SFX J ol lami ol is:instrumental is:plural
+SFX J 0 ami [^o]l is:instrumental is:plural
+SFX J eľ ľami [gz]eľ is:instrumental is:plural
+SFX J eň ňami [dž]eň is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [^dž]eň is:instrumental is:plural
+SFX J er rami er is:instrumental is:plural
+SFX J or rami or is:instrumental is:plural
+SFX J 0 ami [^o]r is:instrumental is:plural
+SFX J ôš ošmi ôš is:instrumental is:plural
+SFX J eť ťami eť is:instrumental is:plural
+SFX J ôž ožmi ôž is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [e][^cľňr] is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [^ceľňršž] is:instrumental is:plural
-SFX L Y 60
-SFX L 0 e č
-SFX L ec ce ec
-SFX L ec ca ec
-SFX L ec cov ec
-SFX L ec covi ec
-SFX L ec com ec
-SFX L ec coch ec
-SFX L ec cami ec
-SFX L 0 via o
-SFX L o a o
-SFX L 0 v o
-SFX L 0 vi o
-SFX L 0 m o
-SFX L 0 ch o
-SFX L 0 m o
-SFX L o ami o
-SFX L 0 e ár
-SFX L 0 y [tv]er
-SFX L 0 a [tv]er
-SFX L 0 ov [tv]er
-SFX L 0 ovi [tv]er
-SFX L 0 om [tv]er
-SFX L 0 och [tv]er
-SFX L 0 mi [tv]er
-SFX L er re [^tv]er
-SFX L er ra [^tv]er
-SFX L er rov [^tv]er
-SFX L er rovi [^tv]er
-SFX L er rom [^tv]er
-SFX L er roch [^tv]er
-SFX L er rami [^tv]er
-SFX L 0 y [^áe][cr]
-SFX L 0 a [^e][cr]
-SFX L 0 ov [^e][cr]
-SFX L 0 ovi [^e][cr]
-SFX L 0 om [^e][cr]
-SFX L 0 och [^e][cr]
-SFX L 0 mi [^e][cr]
-SFX L es sy es
-SFX L es sa es
-SFX L es sov es
-SFX L es sovi es
-SFX L es som es
-SFX L es soch es
-SFX L es sami es
-SFX L 0 y [^čcéior]
-SFX L 0 a [^céior]
-SFX L 0 ov [^céior]
-SFX L 0 ovi [^céior]
-SFX L 0 om [^céior]
-SFX L 0 och [^céior]
-SFX L 0 mi [^céior]
-SFX L us a us
-SFX L us ovi us
-SFX L us om us
-SFX L us y us
-SFX L us ov us
-SFX L us om us
-SFX L us och us
-SFX L us ami us
+SFX L Y 79
+SFX L ec ca ec is:genitive
+SFX L o a o is:genitive
+SFX L 0 a [tv]er is:genitive
+SFX L er ra [^tv]er is:genitive
+SFX L 0 a [^e][cr] is:genitive
+SFX L es sa es is:genitive
+SFX L 0 a [^céior] is:genitive
+SFX L us a us is:genitive
+SFX L ec covi ec is:dative
+SFX L 0 vi o is:dative
+SFX L 0 ovi [tv]er is:dative
+SFX L er rovi [^tv]er is:dative
+SFX L 0 ovi [^e][cr] is:dative
+SFX L es sovi es is:dative
+SFX L 0 ovi [^céior] is:dative
+SFX L us ovi us is:dative
+SFX L o a o is:accusative
+SFX L ec com ec is:instrumental
+SFX L 0 m o is:instrumental
+SFX L 0 om [tv]er is:instrumental
+SFX L er rom [^tv]er is:instrumental
+SFX L 0 om [^e][cr] is:instrumental
+SFX L es som es is:instrumental
+SFX L 0 om [^céior] is:instrumental
+SFX L us om us is:instrumental
+SFX L us om us is:instrumental
+SFX L 0 e č is:nominative is:plural
+SFX L ec ce ec is:nominative is:plural
+SFX L 0 via o is:nominative is:plural
+SFX L 0 e ár is:nominative is:plural
+SFX L 0 y [tv]er is:nominative is:plural
+SFX L er re [^tv]er is:nominative is:plural
+SFX L 0 y [^áe][cr] is:nominative is:plural
+SFX L es sy es is:nominative is:plural
+SFX L 0 y [^čcéior] is:nominative is:plural
+SFX L us y us is:nominative is:plural
+SFX L ec cov ec is:genitive is:plural
+SFX L 0 v o is:genitive is:plural
+SFX L 0 ov [tv]er is:genitive is:plural
+SFX L er rov [^tv]er is:genitive is:plural
+SFX L 0 ov [^e][cr] is:genitive is:plural
+SFX L es sov es is:genitive is:plural
+SFX L 0 ov [^céior] is:genitive is:plural
+SFX L us ov us is:genitive is:plural
+SFX L ec com ec is:dative is:plural
+SFX L 0 m o is:dative is:plural
+SFX L 0 om [tv]er is:dative is:plural
+SFX L er rom [^tv]er is:dative is:plural
+SFX L 0 om [^e][cr] is:dative is:plural
+SFX L es som es is:dative is:plural
+SFX L 0 om [^céior] is:dative is:plural
+SFX L us om us is:dative is:plural
+SFX L us om us is:dative is:plural
+SFX L 0 e č is:accusative is:plural
+SFX L ec ce ec is:accusative is:plural
+SFX L ec cov ec is:accusative is:plural
+SFX L 0 v o is:accusative is:plural
+SFX L 0 e ár is:accusative is:plural
+SFX L 0 y [tv]er is:accusative is:plural
+SFX L er re [^tv]er is:accusative is:plural
+SFX L es sov es is:accusative is:plural
+SFX L 0 y [^čcéior] is:accusative is:plural
+SFX L us ov us is:accusative is:plural
+SFX L ec coch ec is:locative is:plural
+SFX L 0 ch o is:locative is:plural
+SFX L 0 och [tv]er is:locative is:plural
+SFX L er roch [^tv]er is:locative is:plural
+SFX L 0 och [^e][cr] is:locative is:plural
+SFX L es soch es is:locative is:plural
+SFX L 0 och [^céior] is:locative is:plural
+SFX L us och us is:locative is:plural
+SFX L ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX L o ami o is:instrumental is:plural
+SFX L 0 mi [tv]er is:instrumental is:plural
+SFX L er rami [^tv]er is:instrumental is:plural
+SFX L 0 mi [^e][cr] is:instrumental is:plural
+SFX L es sami es is:instrumental is:plural
+SFX L 0 mi [^céior] is:instrumental is:plural
+SFX L us ami us is:instrumental is:plural
-SFX O Y 82
-SFX O ok ky ok
-SFX O ok ka ok
-SFX O ok kov ok
-SFX O ok ku ok
-SFX O ok kom ok
-SFX O ok koch ok
-SFX O ok kom ok
-SFX O ok kami ok
-SFX O el ly el
-SFX O el lu el
-SFX O el lov el
-SFX O el lom el
-SFX O el le el
-SFX O el loch el
-SFX O el lami el
-SFX O ol ly ol
-SFX O ol la ol
-SFX O ol lov ol
-SFX O ol lu ol
-SFX O ol lom ol
-SFX O ol le ol
-SFX O ol loch ol
-SFX O ol lom ol
-SFX O ol lami ol
-SFX O em my jem
-SFX O em mov jem
-SFX O em mu jem
-SFX O em mom jem
-SFX O em me jem
-SFX O em moch jem
-SFX O em mom jem
-SFX O em mami jem
-SFX O en ny en
-SFX O en na en
-SFX O en nov en
-SFX O en nu en
-SFX O en nom en
-SFX O en ne en
-SFX O en noch en
-SFX O en nami en
-SFX O ietor etry ietor
-SFX O ietor etra ietor
-SFX O ietor etrov ietor
-SFX O ietor etru ietor
-SFX O ietor etrom ietor
-SFX O ietor etre ietor
-SFX O ietor etroch ietor
-SFX O ietor etrom ietor
-SFX O ietor etrami ietor
-SFX O or ry [^t]or
-SFX O or ra [^kt]or
-SFX O or rov [^t]or
-SFX O or ru [^t]or
-SFX O or rom [^t]or
-SFX O or re [^t]or
-SFX O or roch [^t]or
-SFX O or rom [^t]or
-SFX O or rami [^t]or
-SFX O et ty et
-SFX O et tu et
-SFX O et tov et
-SFX O et tom et
-SFX O et te et
-SFX O et toch et
-SFX O et tami et
-SFX O ov vy ov
-SFX O ov vu ov
-SFX O ov vov ov
-SFX O ov vom ov
-SFX O ov ve ov
-SFX O ov voch ov
-SFX O ov vom ov
-SFX O ov vami ov
-SFX O on na on
-SFX O on nu on
-SFX O on ne on
-SFX O on nami on
-SFX O on ny on
-SFX O on nov on
-SFX O on nom on
-SFX O on noch on
-SFX O on nami on
+SFX O Y 102
+SFX O ok ka ok is:genitive
+SFX O el lu el is:genitive
+SFX O ol la ol is:genitive
+SFX O ol lu ol is:genitive
+SFX O en na en is:genitive
+SFX O ietor etra ietor is:genitive
+SFX O or ra [^kt]or is:genitive
+SFX O or ru [^t]or is:genitive
+SFX O et tu et is:genitive
+SFX O ov vu ov is:genitive
+SFX O on na on is:genitive
+SFX O ok ku ok is:dative
+SFX O em mu jem is:dative
+SFX O en nu en is:dative
+SFX O ietor etru ietor is:dative
+SFX O or ru [^t]or is:dative
+SFX O on nu on is:dative
+SFX O ok ka ok is:accusative
+SFX O ol le ol is:locative
+SFX O em me jem is:locative
+SFX O en ne en is:locative
+SFX O ietor etre ietor is:locative
+SFX O or re [^t]or is:locative
+SFX O et te et is:locative
+SFX O ov ve ov is:locative
+SFX O on ne on is:locative
+SFX O ok kom ok is:instrumental
+SFX O el lom el is:instrumental
+SFX O ol lom ol is:instrumental
+SFX O ol lom ol is:instrumental
+SFX O em mom jem is:instrumental
+SFX O en nom en is:instrumental
+SFX O ietor etrom ietor is:instrumental
+SFX O or rom [^t]or is:instrumental
+SFX O et tom et is:instrumental
+SFX O ov vom ov is:instrumental
+SFX O ov vom ov is:instrumental
+SFX O on nom on is:instrumental
+SFX O ok ky ok is:nominative is:plural
+SFX O el ly el is:nominative is:plural
+SFX O el le el is:nominative is:plural
+SFX O ol ly ol is:nominative is:plural
+SFX O em my jem is:nominative is:plural
+SFX O en ny en is:nominative is:plural
+SFX O ietor etry ietor is:nominative is:plural
+SFX O or ry [^t]or is:nominative is:plural
+SFX O et ty et is:nominative is:plural
+SFX O ov vy ov is:nominative is:plural
+SFX O on ny on is:nominative is:plural
+SFX O ok kov ok is:genitive is:plural
+SFX O el lov el is:genitive is:plural
+SFX O ol lov ol is:genitive is:plural
+SFX O em mov jem is:genitive is:plural
+SFX O en nov en is:genitive is:plural
+SFX O ietor etrov ietor is:genitive is:plural
+SFX O or rov [^t]or is:genitive is:plural
+SFX O et tov et is:genitive is:plural
+SFX O ov vov ov is:genitive is:plural
+SFX O on nov on is:genitive is:plural
+SFX O ok kom ok is:dative is:plural
+SFX O el lom el is:dative is:plural
+SFX O ol lom ol is:dative is:plural
+SFX O ol lom ol is:dative is:plural
+SFX O em mom jem is:dative is:plural
+SFX O em mom jem is:dative is:plural
+SFX O en nom en is:dative is:plural
+SFX O ietor etrom ietor is:dative is:plural
+SFX O or rom [^t]or is:dative is:plural
+SFX O et tom et is:dative is:plural
+SFX O ov vom ov is:dative is:plural
+SFX O on nom on is:dative is:plural
+SFX O ok ky ok is:accusative is:plural
+SFX O el ly el is:accusative is:plural
+SFX O ol lov ol is:accusative is:plural
+SFX O em my jem is:accusative is:plural
+SFX O en ny en is:accusative is:plural
+SFX O ietor etry ietor is:accusative is:plural
+SFX O or ry [^t]or is:accusative is:plural
+SFX O et ty et is:accusative is:plural
+SFX O ov vy ov is:accusative is:plural
+SFX O on ny on is:accusative is:plural
+SFX O ok koch ok is:locative is:plural
+SFX O el loch el is:locative is:plural
+SFX O ol loch ol is:locative is:plural
+SFX O em moch jem is:locative is:plural
+SFX O en noch en is:locative is:plural
+SFX O ietor etroch ietor is:locative is:plural
+SFX O or roch [^t]or is:locative is:plural
+SFX O et toch et is:locative is:plural
+SFX O ov voch ov is:locative is:plural
+SFX O on noch on is:locative is:plural
+SFX O ok kami ok is:instrumental is:plural
+SFX O el lami el is:instrumental is:plural
+SFX O ol lami ol is:instrumental is:plural
+SFX O em mami jem is:instrumental is:plural
+SFX O en nami en is:instrumental is:plural
+SFX O ietor etrami ietor is:instrumental is:plural
+SFX O or rami [^t]or is:instrumental is:plural
+SFX O et tami et is:instrumental is:plural
+SFX O ov vami ov is:instrumental is:plural
+SFX O on nami on is:instrumental is:plural
+SFX O on nami on is:instrumental is:plural
-SFX Q Y 52
-SFX Q ia í čia
-SFX Q 0 m [čs]ia
-SFX Q 0 ch [čs]ia
-SFX Q 0 mi [čs]ia
-SFX Q esia ies esia
-SFX Q ia í dia
-SFX Q dia ďom dia
-SFX Q dia ďoch dia
-SFX Q dia ďmi dia
-SFX Q ice íc ice
-SFX Q ce c oce
-SFX Q ere ier ere
-SFX Q ere erí ere
-SFX Q e iam [cl]e
-SFX Q e iach [cl]e
-SFX Q e ami ce
-SFX Q le ľami le
-SFX Q e ov áre
-SFX Q e om áre
-SFX Q e och áre
-SFX Q e mi áre
-SFX Q e ám [^á]re
-SFX Q e ách [^á]re
-SFX Q e ami [^á]re
-SFX Q niaze ňazí niaze
-SFX Q e om ze
-SFX Q e och ze
-SFX Q e mi ze
-SFX Q i í či
-SFX Q 0 am či
-SFX Q 0 ach či
-SFX Q 0 ami či
-SFX Q 0 ch ti
-SFX Q 0 m ti
-SFX Q 0 mi ti
-SFX Q echy iech echy
-SFX Q ky ok ky
-SFX Q ny n i[aeou][djkntv]iny
-SFX Q iny ín [^i][aeiouy][djkntv]iny
-SFX Q iny ín stiny
-SFX Q ny n [^aeiouy][djknv]iny
-SFX Q y ám [hkn]y
-SFX Q y ách [hkn]y
-SFX Q y ami [hkn]y
-SFX Q asy ias asy
-SFX Q asy asom asy
-SFX Q asy asoch asy
-SFX Q asy asmi asy
-SFX Q ta t ta
-SFX Q 0 m ta
-SFX Q 0 ch ta
-SFX Q 0 mi ta
+SFX Q Y 53
+SFX Q ia í čia is:genitive is:plural
+SFX Q esia ies esia is:genitive is:plural
+SFX Q ia í dia is:genitive is:plural
+SFX Q ice íc ice is:genitive is:plural
+SFX Q ce c oce is:genitive is:plural
+SFX Q ere ier ere is:genitive is:plural
+SFX Q ere erí ere is:genitive is:plural
+SFX Q e ov áre is:genitive is:plural
+SFX Q niaze ňazí niaze is:genitive is:plural
+SFX Q i í či is:genitive is:plural
+SFX Q echy iech echy is:genitive is:plural
+SFX Q ky ok ky is:genitive is:plural
+SFX Q ny n i[aeou][djkntv]iny is:genitive is:plural
+SFX Q iny ín [^i][aeiouy][djkntv]iny is:genitive is:plural
+SFX Q iny ín stiny is:genitive is:plural
+SFX Q ny n [^aeiouy][djknv]iny is:genitive is:plural
+SFX Q asy ias asy is:genitive is:plural
+SFX Q ta t ta is:genitive is:plural
+SFX Q 0 m [čs]ia is:dative is:plural
+SFX Q dia ďom dia is:dative is:plural
+SFX Q e iam [cl]e is:dative is:plural
+SFX Q e om áre is:dative is:plural
+SFX Q e ám [^á]re is:dative is:plural
+SFX Q e om ze is:dative is:plural
+SFX Q 0 am či is:dative is:plural
+SFX Q 0 m ti is:dative is:plural
+SFX Q y ám [hkn]y is:dative is:plural
+SFX Q asy asom asy is:dative is:plural
+SFX Q 0 m ta is:dative is:plural
+SFX Q ia í dia is:accusative is:plural
+SFX Q 0 ch [čs]ia is:locative is:plural
+SFX Q dia ďoch dia is:locative is:plural
+SFX Q e iach [cl]e is:locative is:plural
+SFX Q e och áre is:locative is:plural
+SFX Q e ách [^á]re is:locative is:plural
+SFX Q e och ze is:locative is:plural
+SFX Q 0 ach či is:locative is:plural
+SFX Q 0 ch ti is:locative is:plural
+SFX Q y ách [hkn]y is:locative is:plural
+SFX Q asy asoch asy is:locative is:plural
+SFX Q 0 ch ta is:locative is:plural
+SFX Q 0 mi [čs]ia is:instrumental is:plural
+SFX Q dia ďmi dia is:instrumental is:plural
+SFX Q e ami ce is:instrumental is:plural
+SFX Q le ľami le is:instrumental is:plural
+SFX Q e mi áre is:instrumental is:plural
+SFX Q e ami [^á]re is:instrumental is:plural
+SFX Q e mi ze is:instrumental is:plural
+SFX Q 0 ami či is:instrumental is:plural
+SFX Q 0 mi ti is:instrumental is:plural
+SFX Q y ami [hkn]y is:instrumental is:plural
+SFX Q asy asmi asy is:instrumental is:plural
+SFX Q 0 mi ta is:instrumental is:plural
-SFX Y Y 158
-SFX Y e ejšie e
-SFX Y e ejšia e
-SFX Y e ejší e
-SFX Y e ejšieho e
-SFX Y e ejšej e
-SFX Y e ejších e
-SFX Y e ejšiemu e
-SFX Y e ejšej e
-SFX Y e ejším e
-SFX Y e ejšiu e
-SFX Y e ejších e
-SFX Y e ejšom e
-SFX Y e ejším e
-SFX Y e ejšou e
-SFX Y e ejšími e
-SFX Y i e i
-SFX Y i a i
-SFX Y i eho i
-SFX Y i ej i
-SFX Y i ich i
-SFX Y i emu i
-SFX Y i im i
-SFX Y i u i
-SFX Y i om i
-SFX Y i ou i
-SFX Y i imi i
+SFX Y Y 323
+SFX Y e ejšie e po:adverb is:comparative
+SFX Y e ejšie e po:adjective is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšie e po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšie e po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšia e po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y e ejší e po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y e ejší e po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšieho e po:adjective is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y e ejšieho e po:adjective is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y e ejšej e po:adjective is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y e ejšiemu e po:adjective is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y e ejšiemu e po:adjective is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y e ejšej e po:adjective is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y e ejšiu e po:adjective is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y e ejšom e po:adjective is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y e ejšom e po:adjective is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y e ejšou e po:adjective is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y e ejšími e po:adjective is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y e ejšími e po:adjective is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y i e i is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y i e i is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y i e i is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y i e i is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y i a i is:feminine is:nominative
+SFX Y i eho i is:masculine is:genitive
+SFX Y i eho i is:neuter is:genitive
+SFX Y i eho i is:masculine is:accusative is:genitive
+SFX Y i ej i is:feminine is:genitive
+SFX Y i ich i is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y i ich i is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y i ich i is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y i emu i is:masculine is:dative
+SFX Y i emu i is:neuter is:dative
+SFX Y i im i is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y i im i is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y i im i is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y i u i is:feminine is:accusative
+SFX Y i om i is:masculine is:locative
+SFX Y i om i is:neuter is:locative
+SFX Y i ou i is:feminine is:instrumental
+SFX Y i imi i is:masculine is:instrumental
+SFX Y i imi i is:feminine is:instrumental
+SFX Y i imi i is:neuter is:instrumental
SFX Y 0 ý m
SFX Y 0 í m
SFX Y 0 é m
@@ -1349,1191 +1731,1453 @@ SFX Y 0 ú m
SFX Y 0 om m
SFX Y 0 ou m
SFX Y 0 ými m
-SFX Y 0 a in # matkin
-SFX Y 0 o in
-SFX Y 0 i in
-SFX Y 0 e in
-SFX Y 0 ho in
-SFX Y 0 ej in
-SFX Y 0 ých in
-SFX Y 0 mu in
-SFX Y 0 ým in
-SFX Y 0 u in
-SFX Y 0 om in
-SFX Y 0 ou in
-SFX Y 0 ými in
-SFX Y 0 a ov # otcov
-SFX Y 0 o ov
-SFX Y 0 i ov
-SFX Y 0 e ov
-SFX Y 0 ho ov
-SFX Y 0 ej ov
-SFX Y 0 ých ov
-SFX Y 0 mu ov
-SFX Y 0 ým ov
-SFX Y 0 u ov
-SFX Y 0 om ov
-SFX Y 0 ou ov
-SFX Y 0 ými ov
-SFX Y y e y
-SFX Y y a y
-SFX Y y i y
-SFX Y y o y
-SFX Y y eho y
-SFX Y y ej y
-SFX Y y ych y
-SFX Y y emu y
-SFX Y y ym y
-SFX Y y u y
-SFX Y y om y
-SFX Y y ou y
-SFX Y y ymi y
-SFX Y y ejšie [klntv]y
-SFX Y y ejšia [klntv]y
-SFX Y y ejší [klntv]y
-SFX Y y ejšieho [klntv]y
-SFX Y y ejšej [klntv]y
-SFX Y y ejších [klntv]y
-SFX Y y ejšiemu [klntv]y
-SFX Y y ejšej [klntv]y
-SFX Y y ejším [klntv]y
-SFX Y y ejšiu [klntv]y
-SFX Y y ejších [klntv]y
-SFX Y y ejšom [klntv]y
-SFX Y y ejším [klntv]y
-SFX Y y ejšou [klntv]y
-SFX Y y ejšími [klntv]y
-SFX Y ý í ý
-SFX Y ý é ý
-SFX Y ý á ý
-SFX Y ý ého ý
-SFX Y ý ej ý
-SFX Y ý ých ý
-SFX Y ý ému ý
-SFX Y ý ej ý
-SFX Y ý ým ý
-SFX Y ý ú ý
-SFX Y ý om ý
-SFX Y ý ou ý
-SFX Y ý ými ý
-SFX Y ý ejšie [kntv]ý
-SFX Y ý ejšia [kntv]ý
-SFX Y ý ejší [kntv]ý
-SFX Y ý ejšieho [kntv]ý
-SFX Y ý ejšej [kntv]ý
-SFX Y ý ejších [kntv]ý
-SFX Y ý ejšiemu [kntv]ý
-SFX Y ý ejšej [kntv]ý
-SFX Y ý ejším [kntv]ý
-SFX Y ý ejšiu [kntv]ý
-SFX Y ý ejších [kntv]ý
-SFX Y ý ejšom [kntv]ý
-SFX Y ý ejším [kntv]ý
-SFX Y ý ejšou [kntv]ý
-SFX Y ý ejšími [kntv]ý
-SFX Y ý šie [dh]ý
-SFX Y ý šia [dh]ý
-SFX Y ý ší [dh]ý
-SFX Y ý šieho [dh]ý
-SFX Y ý šej [dh]ý
-SFX Y ý ších [dh]ý
-SFX Y ý šiemu [dh]ý
-SFX Y ý šej [dh]ý
-SFX Y ý ším [dh]ý
-SFX Y ý šiu [dh]ý
-SFX Y ý ších [dh]ý
-SFX Y ý šom [dh]ý
-SFX Y ý ším [dh]ý
-SFX Y ý šou [dh]ý
-SFX Y ý šími [dh]ý
-SFX Y á é á # gazdiná
-SFX Y á ej á
-SFX Y á ú á
-SFX Y á ou á
-SFX Y á ých [^iv]ná
-SFX Y á ým [^iv]ná
-SFX Y á ými [^iv]ná
-SFX Y ná ien [^i]ná
-SFX Y iná ín iná
-SFX Y á ách iná # švarginá
-SFX Y á ám iná
-SFX Y á ami iná
-SFX Y á ách vná # kráľovná
-SFX Y á ám vná
-SFX Y á ami vná
-SFX Y 0 ho é # skladné
-SFX Y 0 mu é
-SFX Y é om é
-SFX Y é ým é
-SFX Y é ých é
-SFX Y é ými é
+SFX Y 0 a in is:feminine is:nominative
+SFX Y 0 o in is:neuter is:nominative
+SFX Y 0 i in is:masculine is:nominative
+SFX Y 0 e in is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y 0 e in is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y 0 e in is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y 0 e in is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y 0 ho in is:masculine is:accusative
+SFX Y 0 ho in is:masculine is:genitive
+SFX Y 0 ho in is:neuter is:accusative
+SFX Y 0 ho in is:neuter is:genitive
+SFX Y 0 ej in is:feminine is:genitive
+SFX Y 0 ej in is:feminine is:dative
+SFX Y 0 ých in is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých in is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých in is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých in is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y 0 ých in is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y 0 ých in is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y 0 mu in is:masculine is:dative
+SFX Y 0 mu in is:neuter is:dative
+SFX Y 0 ým in is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým in is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým in is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y 0 u in is:feminine is:accusative
+SFX Y 0 om in is:masculine is:locative
+SFX Y 0 om in is:neuter is:locative
+SFX Y 0 ou in is:feminine is:instrumental
+SFX Y 0 ými in is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými in is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými in is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 a ov is:feminine is:nominative
+SFX Y 0 o ov is:neuter is:nominative
+SFX Y 0 i ov is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y 0 e ov is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y 0 ho ov is:masculine is:genitive
+SFX Y 0 ho ov is:neuter is:genitive
+SFX Y 0 ej ov is:feminine is:genitive
+SFX Y 0 ej ov is:feminine is:accusative
+SFX Y 0 ých ov is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y 0 mu ov is:masculine is:dative
+SFX Y 0 mu ov is:neuter is:dative
+SFX Y 0 ým ov is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 u ov is:feminine is:accusative
+SFX Y 0 om ov is:masculine is:locative
+SFX Y 0 om ov is:neuter is:locative
+SFX Y 0 ou ov is:feminine is:instrumental
+SFX Y 0 ými ov is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými ov is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými ov is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y y e y is:neuter is:nominative
+SFX Y y e y is:neuter is:accusative
+SFX Y y e y is:masculine is:nominative
+SFX Y y e y is:feminine is:nominative
+SFX Y y e y is:neuter is:nominative
+SFX Y y e y is:masculine is:accusative
+SFX Y y e y is:feminine is:accusative
+SFX Y y e y is:neuter is:accusative
+SFX Y y a y is:feminine is:nominative
+SFX Y y i y is:masculine is:nominative
+SFX Y y o y po:adverb
+SFX Y y eho y is:masculine is:genitive
+SFX Y y eho y is:neuter is:genitive
+SFX Y y eho y is:masculine is:accusative
+SFX Y y ej y is:feminine is:genitive
+SFX Y y ej y is:feminine is:dative
+SFX Y y ych y is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y y ych y is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y y ych y is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y y emu y is:masculine is:dative
+SFX Y y emu y is:neuter is:dative
+SFX Y y ym y is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y y ym y is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y y ym y is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y y u y is:feminine is:accusative
+SFX Y y om y is:masculine is:locative
+SFX Y y om y is:neuter is:locative
+SFX Y y ou y is:feminine is:instrumental
+SFX Y y ymi y is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ymi y is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ymi y is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšia [klntv]y is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y y ejší [klntv]y is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y y ejšieho [klntv]y is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y y ejšieho [klntv]y is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y y ejšej [klntv]y is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:masculine is:accusative
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:neuter is:accusative
+SFX Y y ejšiemu [klntv]y is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y y ejšiemu [klntv]y is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y y ejšej [klntv]y is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y y ejšej [klntv]y is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y y ejšiu [klntv]y is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšom [klntv]y is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y y ejšom [klntv]y is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y y ejšou [klntv]y is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y y ejšími [klntv]y is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ejšími [klntv]y is:comparative is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ejšími [klntv]y is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y ý í ý is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y ý é ý is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y ý é ý is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý é ý is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y ý é ý is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý á ý is:feminine is:nominative
+SFX Y ý ého ý is:masculine is:genitive
+SFX Y ý ého ý is:masculine is:accusative
+SFX Y ý ej ý is:feminine is:genitive
+SFX Y ý ých ý is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ých ý is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ých ý is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y ý ých ý is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y ý ých ý is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y ý ých ý is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y ý ému ý is:masculine is:dative
+SFX Y ý ému ý is:neuter is:dative
+SFX Y ý ej ý is:feminine is:dative
+SFX Y ý ým ý is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ým ý is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ým ý is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ým ý is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ým ý is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý ú ý is:feminine is:accusative
+SFX Y ý om ý is:masculine is:locative
+SFX Y ý om ý is:neuter is:locative
+SFX Y ý ou ý is:feminine is:instrumental
+SFX Y ý ými ý is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ými ý is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ými ý is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý po:adverb
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejšia [kntv]ý is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y ý ejší [kntv]ý is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:masculine is:accusative
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:neuter is:accusative
+SFX Y ý ejšej [kntv]ý is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejšiemu [kntv]ý is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y ý ejšiemu [kntv]ý is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y ý ejšej [kntv]ý is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y ý ejšej [kntv]ý is:comparative is:feminine is:locative
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ejšiu [kntv]ý is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y ý ejšom [kntv]ý is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y ý ejšom [kntv]ý is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y ý ejšou [kntv]ý is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y ý ejšími [kntv]ý is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ejšími [kntv]ý is:comparative is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ejšími [kntv]ý is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý po:adverb is:comparative
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý šia [dh]ý is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y ý ší [dh]ý is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y ý ší [dh]ý is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y ý šieho [dh]ý is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y ý šieho [dh]ý is:comparative is:masculine is:accusative
+SFX Y ý šieho [dh]ý is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:locative
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y ý šiemu [dh]ý is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y ý šiemu [dh]ý is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:locative
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý šiu [dh]ý is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y ý šom [dh]ý is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y ý šom [dh]ý is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý šou [dh]ý is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y ý šími [dh]ý is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý šími [dh]ý is:comparative is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý šími [dh]ý is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y á é á po:noun is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y á é á po:noun is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y á ej á po:noun is:feminine is:genitive
+SFX Y á ú á po:noun is:feminine is:accusative
+SFX Y á ou á po:noun is:feminine is:instrumental
+SFX Y á ých [^iv]ná po:noun is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y á ým [^iv]ná po:noun is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y á ými [^iv]ná po:noun is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ná ien [^i]ná po:noun is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y iná ín iná po:noun is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y á ách iná po:noun is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y á ám iná po:noun is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y á ami iná po:noun is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y á ách vná po:noun is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y á ám vná po:noun is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y á ami vná po:noun is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ho é po:noun is:neuter is:genitive
+SFX Y 0 mu é po:noun is:neuter is:dative
+SFX Y é om é po:noun is:neuter is:locative
+SFX Y é ým é po:noun is:neuter is:instrumental
+SFX Y é ých é po:noun is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y é ými é po:noun is:neuter is:instrumental is:plural
-SFX I Y 15
-SFX I í ia í
-SFX I í ie í
-SFX I í ieho í
-SFX I í ej í
-SFX I 0 ch í
-SFX I í iemu í
-SFX I 0 m í
-SFX I í iu í
-SFX I í om í
-SFX I í ou í
-SFX I 0 mi í
-SFX I í o í
-SFX I í ejší í
-SFX I í ejšia í
-SFX I í ejšie í
+SFX I Y 32
+SFX I í ia í is:feminine is:nominative
+SFX I í ie í is:feminine is:nominative is:plural
+SFX I í ieho í is:masculine is:genitive
+SFX I í ieho í is:neuter is:genitive
+SFX I í ieho í is:masculine is:accusative
+SFX I í ieho í is:neuter is:accusative
+SFX I í ej í is:feminine is:genitive
+SFX I í ej í is:feminine is:dative
+SFX I 0 ch í is:masculine is:genitive is:plural
+SFX I 0 ch í is:feminine is:genitive is:plural
+SFX I 0 ch í is:neuter is:genitive is:plural
+SFX I 0 ch í is:masculine is:accusative is:plural
+SFX I í iemu í is:masculine is:dative
+SFX I í iemu í is:neuter is:dative
+SFX I 0 m í is:masculine is:dative is:plural
+SFX I 0 m í is:feminine is:dative is:plural
+SFX I 0 m í is:neuter is:dative is:plural
+SFX I í iu í is:feminine is:accusative
+SFX I í om í is:masculine is:locative
+SFX I í om í is:neuter is:locative
+SFX I í ou í is:feminine is:instrumental
+SFX I 0 mi í is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX I 0 mi í is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX I 0 mi í is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX I í o í po:adverb
+SFX I í ejší í po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX I í ejší í po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX I í ejšia í po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
-SFX P Y 12
-SFX P 0 jšie e
-SFX P í ia í
-SFX P í ie í
-SFX P í ieho í
-SFX P í ej í
-SFX P 0 ch í
-SFX P í iemu í
-SFX P 0 m í
-SFX P í iu í
-SFX P í om í
-SFX P í ou í
-SFX P 0 mi í
+SFX P Y 29
+SFX P 0 jšie e po:adverb is:comparative
+SFX P 0 jšie e po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX P 0 jšie e po:adjective is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX P í ia í is:feminine is:nominative
+SFX P í ie í is:feminine is:nominative is:plural
+SFX P í ie í is:neuter is:nominative is:plural
+SFX P í ie í is:feminine is:accusative is:plural
+SFX P í ie í is:neuter is:accusative is:plural
+SFX P í ieho í is:masculine is:genitive
+SFX P í ieho í is:neuter is:genitive
+SFX P í ej í is:feminine is:genitive
+SFX P í ej í is:feminine is:locative
+SFX P 0 ch í is:masculine is:genitive is:plural
+SFX P 0 ch í is:feminine is:genitive is:plural
+SFX P 0 ch í is:neuter is:genitive is:plural
+SFX P í iemu í is:masculine is:dative
+SFX P í iemu í is:neuter is:dative
+SFX P 0 m í is:masculine is:dative is:plural
+SFX P 0 m í is:feminine is:dative is:plural
+SFX P 0 m í is:neuter is:dative is:plural
+SFX P 0 m í is:masculine is:instrumental
+SFX P 0 m í is:neuter is:instrumental
+SFX P í iu í is:feminine is:accusative
+SFX P í om í is:masculine is:locative
+SFX P í om í is:neuter is:locative
+SFX P í ou í is:feminine is:instrumental
+SFX P 0 mi í is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX P 0 mi í is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX P 0 mi í is:neuter is:instrumental is:plural
-SFX X Y 158
-SFX X liať ľajem kliať
-SFX X liať ľaješ kliať
-SFX X liať ľaje kliať
-SFX X liať ľajeme kliať
-SFX X liať ľajete kliať
-SFX X liať ľajú kliať
-SFX X liať ľaj kliať
-SFX X liať ľajme kliať
-SFX X liať ľajte kliať
-SFX X liať ľajúc kliať
-SFX X iať ejem [^k]liať
-SFX X iať eješ [^k]liať
-SFX X iať eje [^k]liať
-SFX X iať ejeme [^k]liať
-SFX X iať ejete [^k]liať
-SFX X iať ejú [^k]liať
-SFX X iať ej [^k]liať
-SFX X iať ejme [^k]liať
-SFX X iať ejte [^k]liať
-SFX X iať ejúc [^k]liať
-SFX X iať ajem riať
-SFX X iať aješ riať
-SFX X iať aje riať
-SFX X iať ajeme riať
-SFX X iať ajete riať
-SFX X iať ajú riať
-SFX X iať aj riať
-SFX X iať ajme riať
-SFX X iať ajte riať
-SFX X iať ajúc riať
-SFX X iať ejem [dsvm]iať
-SFX X iať eješ [dsvm]iať
-SFX X iať eje [dsvm]iať
-SFX X iať ejeme [dsvm]iať
-SFX X iať ejete [dsvm]iať
-SFX X iať ejú [dsvm]iať
-SFX X iať ej [dsvm]iať
-SFX X iať ejme [dsvm]iať
-SFX X iať ejte [dsvm]iať
-SFX X iať ejúc [dsvm]iať
-SFX X ziať ezmem ziať
-SFX X ziať ezmeš ziať
-SFX X ziať ezme ziať
-SFX X ziať ezmeme ziať
-SFX X ziať ezmete ziať
-SFX X ziať ezmú ziať
-SFX X ziať ezmi ziať
-SFX X ziať ezmime ziať
-SFX X ziať ezmite ziať
-SFX X ziať ezmúc ziať
-SFX X iať al ziať
-SFX X iať ala ziať
-SFX X iať alo ziať
-SFX X iať ali ziať
-SFX X ať al [^z]iať
-SFX X ať ala [^z]iať
-SFX X ať alo [^z]iať
-SFX X ať ali [^z]iať
-SFX X ať am [^i]ať
-SFX X ať aš [^i]ať
-SFX X ať a [^i]ať
-SFX X ať ame [^i]ať
-SFX X ať ate [^i]ať
-SFX X ať ajú [^i]ať
-SFX X ať aj [^i]ať
-SFX X ať ajme [^i]ať
-SFX X ať ajte [^i]ať
-SFX X ať ajúc [^i]ať
-SFX X ať al [^i]ať
-SFX X ať ala [^i]ať
-SFX X ať alo [^i]ať
-SFX X ať ali [^i]ať
-SFX X ieť em cieť
-SFX X ieť eš cieť
-SFX X ieť e cieť
-SFX X ieť eme cieť
-SFX X ieť ete cieť
-SFX X cieť tiac cieť
-SFX X ieť i [clr]ieť
-SFX X ieť ime [clr]ieť
-SFX X ieť ite [clr]ieť
-SFX X ieť ú [cr]ieť
-SFX X ieť iac rieť
-SFX X ieť ejú [^clr]ieť
-SFX X ieť ej [^clr]ieť
-SFX X ieť ejme [^clr]ieť
-SFX X ieť ejte [^clr]ieť
-SFX X ieť ejúc [^clr]ieť
-SFX X ť m ieť
-SFX X ť š ieť
-SFX X eť e ieť
-SFX X ť me ieť
-SFX X ť te ieť
-SFX X ieť el ieť
-SFX X ieť ela ieť
-SFX X ieť elo ieť
-SFX X ieť eli ieť
-SFX X biť b biť
-SFX X ciť c ciť
-SFX X čiť č čiť
-SFX X diť ď diť
-SFX X diť ďme diť
-SFX X diť ďte diť
-SFX X fiť f fiť
-SFX X giť g giť
-SFX X chiť ch chiť
-SFX X iť a jiť
-SFX X iť ac jiť
-SFX X jiť j jiť
-SFX X iť ia [^j]iť
-SFX X iť iac [^j]iť
-SFX X kiť k kiť
-SFX X liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X miť m miť
-SFX X niť ň niť
-SFX X niť ňme niť
-SFX X niť ňte niť
-SFX X piť p piť
-SFX X riť r riť
-SFX X viť v viť
-SFX X siť s siť
-SFX X šiť š šiť
-SFX X tiť ť tiť
-SFX X tiť ťme tiť
-SFX X tiť ťte tiť
-SFX X ziť z ziť
-SFX X žiť ž žiť
-SFX X iť me [^dlnt]iť
-SFX X iť te [^dlnt]iť
-SFX X iť im iť
-SFX X iť iš iť
-SFX X iť i iť
-SFX X iť ime iť
-SFX X iť ite iť
-SFX X iť ia iť
-SFX X ť l iť
-SFX X ť la iť
-SFX X ť lo iť
-SFX X ť li iť
-SFX X ť jem yť
-SFX X ť ješ yť
-SFX X ť je yť
-SFX X ť jeme yť
-SFX X ť jete yť
-SFX X ť jú yť
-SFX X ť júc yť
-SFX X yť y yť
-SFX X ť me yť
-SFX X ť te yť
-SFX X ť l yť
-SFX X ť la yť
-SFX X ť lo yť
-SFX X ť li yť
+SFX X Y 167
+SFX X liať ľajem kliať is:1st_person
+SFX X liať ľaješ kliať is:2nd_person
+SFX X liať ľaje kliať is:3rd_person
+SFX X liať ľajeme kliať is:1st_person is:plural
+SFX X liať ľajete kliať is:2nd_person is:plural
+SFX X liať ľajú kliať is:3rd_person is:plural
+SFX X liať ľaj kliať is:2nd_person is:imperative
+SFX X liať ľajme kliať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X liať ľajte kliať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X liať ľajúc kliať is:participle
+SFX X iať ejem [^k]liať is:1st_person
+SFX X iať eješ [^k]liať is:2nd_person
+SFX X iať eje [^k]liať is:3rd_person
+SFX X iať ejeme [^k]liať is:1st_person is:plural
+SFX X iať ejete [^k]liať is:2nd_person is:plural
+SFX X iať ejú [^k]liať is:3rd_person is:plural
+SFX X iať ej [^k]liať is:2nd_person is:imperative
+SFX X iať ejme [^k]liať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejte [^k]liať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejúc [^k]liať is:participle
+SFX X iať ajem riať is:1st_person
+SFX X iať aješ riať is:2nd_person
+SFX X iať aje riať is:3rd_person
+SFX X iať ajeme riať is:1st_person is:plural
+SFX X iať ajete riať is:2nd_person is:plural
+SFX X iať ajú riať is:3rd_person is:plural
+SFX X iať aj riať is:2nd_person is:imperative
+SFX X iať ajme riať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ajte riať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ajúc riať is:participle
+SFX X iať ejem [dsvm]iať is:1st_person
+SFX X iať eješ [dsvm]iať is:2nd_person
+SFX X iať eje [dsvm]iať is:3rd_person
+SFX X iať ejeme [dsvm]iať is:1st_person is:plural
+SFX X iať ejete [dsvm]iať is:2nd_person is:plural
+SFX X iať ejú [dsvm]iať is:3rd_person is:plural
+SFX X iať ej [dsvm]iať is:2nd_person is:imperative
+SFX X iať ejme [dsvm]iať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejte [dsvm]iať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejúc [dsvm]iať is:participle
+SFX X ziať ezmem ziať is:1st_person
+SFX X ziať ezmeš ziať is:2nd_person
+SFX X ziať ezme ziať is:3rd_person
+SFX X ziať ezmeme ziať is:1st_person is:plural
+SFX X ziať ezmete ziať is:2nd_person is:plural
+SFX X ziať ezmú ziať is:3rd_person is:plural
+SFX X ziať ezmi ziať is:2nd_person is:imperative
+SFX X ziať ezmime ziať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ziať ezmite ziať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ziať ezmúc ziať is:participle
+SFX X iať al ziať is:1st_person is:past
+SFX X iať al ziať is:3rd_person is:past
+SFX X iať ala ziať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X iať alo ziať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X iať ali ziať is:3rd_person is:past
+SFX X ať al [^z]iať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ať ala [^z]iať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ať alo [^z]iať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ať ali [^z]iať is:1st_person
+SFX X ať ali [^z]iať is:3rd_person
+SFX X ať am [^i]ať is:1st_person
+SFX X ať aš [^i]ať is:2nd_person
+SFX X ať a [^i]ať is:3rd_person
+SFX X ať ame [^i]ať is:1st_person is:plural
+SFX X ať ate [^i]ať is:2nd_person is:plural
+SFX X ať ajú [^i]ať is:3rd_person is:plural
+SFX X ať aj [^i]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX X ať ajme [^i]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ať ajte [^i]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ať ajúc [^i]ať is:participle
+SFX X ať al [^i]ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ať ala [^i]ať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ať alo [^i]ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ať ali [^i]ať is:2nd_person is:plural is:past
+SFX X ať ali [^i]ať is:1st_person is:plural is:past
+SFX X ieť em cieť is:1st_person
+SFX X ieť eš cieť is:2nd_person
+SFX X ieť e cieť is:3rd_person
+SFX X ieť eme cieť is:1st_person is:plural
+SFX X ieť ete cieť is:2nd_person is:plural
+SFX X cieť tiac cieť is:participle
+SFX X ieť i [clr]ieť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ieť ime [clr]ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ite [clr]ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ú [cr]ieť is:3rd_person is:plural
+SFX X ieť iac rieť is:participle
+SFX X ieť ejú [^clr]ieť is:3rd_person is:plural
+SFX X ieť ej [^clr]ieť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ieť ejme [^clr]ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ejte [^clr]ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ejúc [^clr]ieť is:participle
+SFX X ť m ieť is:1st_person
+SFX X ť š ieť is:2nd_person
+SFX X eť e ieť is:3rd_person
+SFX X ť me ieť is:1st_person is:plural
+SFX X ť te ieť is:2nd_person is:plural
+SFX X ieť el ieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ieť ela ieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ieť elo ieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ieť eli ieť is:1st_person is:plural is:past
+SFX X ieť eli ieť is:2nd_person is:plural is:past
+SFX X ieť eli ieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX X biť b biť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ciť c ciť is:2nd_person is:imperative
+SFX X čiť č čiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X diť ď diť is:2nd_person is:imperative
+SFX X diť ďme diť is:1st_person is:imperative
+SFX X diť ďte diť is:2nd_person is:imperative
+SFX X fiť f fiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X giť g giť is:2nd_person is:imperative
+SFX X chiť ch chiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X iť a jiť is:3rd_person is:plural
+SFX X iť ac jiť is:participle
+SFX X jiť j jiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X iť ia [^j]iť is:3rd_person is:plural
+SFX X iť iac [^j]iť is:participle
+SFX X kiť k kiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:imperative
+SFX X liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:3rd_person
+SFX X iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural
+SFX X iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural
+SFX X iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X miť m miť is:2nd_person is:imperative
+SFX X niť ň niť is:2nd_person is:imperative
+SFX X niť ňme niť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X niť ňte niť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X piť p piť is:2nd_person is:imperative
+SFX X riť r riť is:2nd_person is:imperative
+SFX X viť v viť is:2nd_person is:imperative
+SFX X siť s siť is:2nd_person is:imperative
+SFX X šiť š šiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X tiť ť tiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X tiť ťme tiť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X tiť ťte tiť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ziť z ziť is:2nd_person is:imperative
+SFX X žiť ž žiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X iť me [^dlnt]iť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iť te [^dlnt]iť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iť im iť is:1st_person
+SFX X iť iš iť is:2nd_person
+SFX X iť i iť is:3rd_person
+SFX X iť ime iť is:1st_person is:plural
+SFX X iť ite iť is:2nd_person is:plural
+SFX X iť ia iť is:3rd_person is:plural
+SFX X ť l iť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ť la iť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ť lo iť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ť li iť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX X ť jem yť is:1st_person
+SFX X ť ješ yť is:2nd_person
+SFX X ť je yť is:3rd_person
+SFX X ť jeme yť is:1st_person is:plural
+SFX X ť jete yť is:2nd_person is:plural
+SFX X ť jú yť is:3rd_person is:plural
+SFX X ť júc yť is:participle
+SFX X yť y yť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ť me yť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ť te yť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ť l yť is:1st_person is:past
+SFX X ť l yť is:2nd_person is:past
+SFX X ť l yť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ť la yť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ť lo yť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ť li yť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX E Y 63
-SFX E ať ám ať
-SFX E ať áš ať
-SFX E ať á ať
-SFX E ať áme ať
-SFX E ať áte ať
-SFX E ať ajú ať
-SFX E ať ajúc ať
-SFX E ať aj ať
-SFX E ať ajme ať
-SFX E ať ajte ať
-SFX E ať al ať
-SFX E ať ala ať
-SFX E ať alo ať
-SFX E ať ali ať
-SFX E biť b biť
-SFX E čiť č čiť
-SFX E diť ď diť
-SFX E diť ďme diť
-SFX E diť ďte diť
-SFX E dziť dz dziť
-SFX E fiť f fiť
-SFX E giť g giť
-SFX E chiť ch chiť
-SFX E iť a jiť
-SFX E iť ac jiť
-SFX E jiť j jiť
-SFX E iť ia [^j]iť
-SFX E iť iac [^j]iť
-SFX E kiť k kiť
-SFX E liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E miť m miť
-SFX E niť ň niť
-SFX E niť ňme niť
-SFX E niť ňte niť
-SFX E piť p piť
-SFX E iť i riť # opatriť
-SFX E iť ime riť
-SFX E iť ite riť
-SFX E viť v viť
-SFX E siť s siť
-SFX E šiť š šiť
-SFX E tiť ť tiť
-SFX E tiť ťme tiť
-SFX E tiť ťte tiť
-SFX E ziť z ziť
-SFX E žiť ž žiť
-SFX E iť me iť
-SFX E iť te [^dlnrt]iť
-SFX E iť ím iť
-SFX E iť íš iť
-SFX E iť í iť
-SFX E iť íme iť
-SFX E iť íte iť
-SFX E iť ia iť
-SFX E ť l iť
-SFX E ť la iť
-SFX E ť lo iť
-SFX E ť li iť
+SFX E Y 67
+SFX E ať ám ať is:1st_person
+SFX E ať áš ať is:2nd_person
+SFX E ať á ať is:3rd_person
+SFX E ať áme ať is:1st_person is:plural
+SFX E ať áte ať is:2nd_person is:plural
+SFX E ať ajú ať is:3rd_person is:plural
+SFX E ať ajúc ať is:participle
+SFX E ať aj ať is:2nd_person is:imperative
+SFX E ať ajme ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E ať ajte ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E ať al ať is:1st_person
+SFX E ať al ať is:2nd_person
+SFX E ať al ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX E ať ala ať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX E ať alo ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX E ať ali ať is:3rd_person is:plural is:past
+SFX E biť b biť is:2nd_person is:imperative
+SFX E čiť č čiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E diť ď diť is:2nd_person is:imperative
+SFX E diť ďme diť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E diť ďte diť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E dziť dz dziť is:2nd_person is:imperative
+SFX E fiť f fiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E giť g giť is:2nd_person is:imperative
+SFX E chiť ch chiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť a jiť is:3rd_person is:plural
+SFX E iť ac jiť is:participle
+SFX E jiť j jiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť ia [^j]iť is:3rd_person is:plural
+SFX E iť iac [^j]iť is:participle
+SFX E kiť k kiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:imperative
+SFX E liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E miť m miť is:2nd_person is:plural
+SFX E niť ň niť is:2nd_person is:imperative
+SFX E niť ňme niť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E niť ňte niť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E piť p piť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť i riť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť ime riť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E iť ite riť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E viť v viť is:2nd_person is:imperative
+SFX E siť s siť is:2nd_person is:imperative
+SFX E šiť š šiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E tiť ť tiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E tiť ťme tiť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E tiť ťte tiť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E ziť z ziť is:2nd_person is:imperative
+SFX E žiť ž žiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť me iť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E iť te [^dlnrt]iť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E iť ím iť is:1st_person
+SFX E iť íš iť is:2nd_person
+SFX E iť í iť is:3rd_person
+SFX E iť íme iť is:1st_person is:plural
+SFX E iť íte iť is:2nd_person is:plural
+SFX E iť ia iť is:3rd_person is:plural
+SFX E ť l iť is:1st_person is:past
+SFX E ť l iť is:2nd_person is:past
+SFX E ť l iť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX E ť la iť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX E ť lo iť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX E ť li iť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX W Y 197
-SFX W ať nem čať
-SFX W ať neš čať
-SFX W ať ne čať
-SFX W ať neme čať
-SFX W ať nete čať
-SFX W ať nú čať
-SFX W ať núc čať
-SFX W ať ni čať
-SFX W ať nime čať
-SFX W ať nite čať
-SFX W edať iem edať
-SFX W edať ieš edať
-SFX W edať ie edať
-SFX W edať ieme edať
-SFX W edať iete edať
-SFX W edať edia edať
-SFX W edať ediac edať
-SFX W edať edz edať
-SFX W edať edzme edať
-SFX W edať edzte edať
-SFX W kať čem kať
-SFX W kať češ kať
-SFX W kať če kať
-SFX W kať čeme kať
-SFX W kať čete kať
-SFX W kať ču kať
-SFX W kať čuc kať
-SFX W kať č kať
-SFX W kať čme kať
-SFX W kať čte kať
-SFX W lať eliem lať
-SFX W lať elieš lať
-SFX W lať elie lať
-SFX W lať elieme lať
-SFX W lať eliete lať
-SFX W lať elú lať
-SFX W lať elúc lať
-SFX W lať ľ lať
-SFX W lať eľme lať
-SFX W lať eľte lať
-SFX W hnať ženiem hnať
-SFX W hnať ženieš hnať
-SFX W hnať ženie hnať
-SFX W hnať ženieme hnať
-SFX W hnať ženiete hnať
-SFX W hnať ženú hnať
-SFX W hnať ženúc hnať
-SFX W hnať žeň hnať
-SFX W hnať žeňme hnať
-SFX W hnať žeňte hnať
-SFX W ať ajem sať
-SFX W ať aješ sať
-SFX W ať aje sať
-SFX W ať ajeme sať
-SFX W ať ajete sať
-SFX W ať ajú sať
-SFX W ať ajúc sať
-SFX W ať aj sať
-SFX W ať ajme sať
-SFX W ať ajte sať
-SFX W ť nem tať
-SFX W ť neš tať
-SFX W ť ne tať
-SFX W ť neme tať
-SFX W ť nete tať
-SFX W ť nú tať
-SFX W ť núc tať
-SFX W ť ň tať
-SFX W ť ňme tať
-SFX W ť ňte tať
-SFX W ovať ujem ovať
-SFX W ovať uješ ovať
-SFX W ovať uje ovať
-SFX W ovať ujeme ovať
-SFX W ovať ujete ovať
-SFX W ovať ujú ovať
-SFX W ovať ujúc ovať
-SFX W ovať uj ovať
-SFX W ovať ujme ovať
-SFX W ovať ujte ovať
-SFX W uvať ujem uvať
-SFX W uvať uješ uvať
-SFX W uvať uje uvať
-SFX W uvať ujeme uvať
-SFX W uvať ujete uvať
-SFX W uvať ujú uvať
-SFX W uvať ujúc uvať
-SFX W uvať uj uvať
-SFX W uvať ujme uvať
-SFX W uvať ujte uvať
-SFX W ať al ať
-SFX W ať ala ať
-SFX W ať alo ať
-SFX W ať ali ať
-SFX W áť ojím áť
-SFX W áť ojíš áť
-SFX W áť ojí áť
-SFX W áť ojíme áť
-SFX W áť ojíte áť
-SFX W áť oja áť
-SFX W áť ojac áť
-SFX W áť oj áť
-SFX W áť ojme áť
-SFX W áť ojte áť
-SFX W áť ál áť
-SFX W áť ála áť
-SFX W áť álo áť
-SFX W áť áli áť
-SFX W ieť ejem ieť
-SFX W ieť eješ ieť
-SFX W ieť eje ieť
-SFX W ieť ejeme ieť
-SFX W ieť ejete ieť
-SFX W ieť ejú ieť
-SFX W ieť ejúc ieť
-SFX W ieť ej ieť
-SFX W ieť ejme ieť
-SFX W ieť ejte ieť
-SFX W ieť el ieť
-SFX W ieť ela ieť
-SFX W ieť elo ieť
-SFX W ieť eli ieť
-SFX W ť jem [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť ješ [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť je [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jeme [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jete [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jú [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť júc [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť la [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť lo [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť li [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W iť i [bčdkľnprszž]iť
-SFX W yť y [bčdkľnprszž]yť
-SFX W ť me [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť te [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jem [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť ješ [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť je [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jeme [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jete [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jú [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť júc [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť l [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť la [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť lo [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť li [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť j [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jme [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jte [bčdkľprszž]uť
-SFX W uť em [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť eš [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť e [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť eme [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť ete [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť u [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť uc [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť i [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť ite [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť ime [^bčdkľprszž]uť
-SFX W nuť ol nuť
-SFX W nuť la nuť
-SFX W nuť lo nuť
-SFX W nuť li nuť
-SFX W úť ujem [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uješ [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uje [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujeme [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujete [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujú [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujúc [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uj [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujme [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujte [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ula [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ulo [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uli [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť em [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť eš [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť e [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť eme [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ete [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ú [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť úc [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť i [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ite [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ime [^bčdkľrszž]úť
-SFX W núť ol [^aeilľory]núť
-SFX W núť la [^aeilľory]núť
-SFX W núť lo [^aeilľory]núť
-SFX W núť li [^aeilľory]núť
-SFX W úť ul [aeilľory]núť
-SFX W úť ula [aeilľory]núť
-SFX W úť ulo [aeilľory]núť
-SFX W úť uli [aeilľory]núť
+SFX W Y 215
+SFX W ať nem čať is:1st_person
+SFX W ať neš čať is:2nd_person
+SFX W ať ne čať is:3rd_person
+SFX W ať neme čať is:1st_person is:plural
+SFX W ať nete čať is:2nd_person is:plural
+SFX W ať nú čať is:3rd_person is:plural
+SFX W ať núc čať is:participle
+SFX W ať ni čať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ať nime čať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ať nite čať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W edať iem edať is:1st_person
+SFX W edať ieš edať is:2nd_person
+SFX W edať ie edať is:3rd_person
+SFX W edať ieme edať is:1st_person is:plural
+SFX W edať iete edať is:2nd_person is:plural
+SFX W edať edia edať is:3rd_person is:plural
+SFX W edať ediac edať is:participle
+SFX W edať edz edať is:2nd_person is:imperative
+SFX W edať edzme edať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W edať edzte edať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W kať čem kať is:1st_person
+SFX W kať češ kať is:2nd_person
+SFX W kať če kať is:3rd_person
+SFX W kať čeme kať is:1st_person is:plural
+SFX W kať čete kať is:2nd_person is:plural
+SFX W kať ču kať is:3rd_person is:plural
+SFX W kať čuc kať is:participle
+SFX W kať č kať is:2nd_person is:imperative
+SFX W kať čme kať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W kať čte kať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W lať eliem lať is:1st_person
+SFX W lať elieš lať is:2nd_person
+SFX W lať elie lať is:3rd_person
+SFX W lať elieme lať is:1st_person is:plural
+SFX W lať eliete lať is:2nd_person is:plural
+SFX W lať elú lať is:3rd_person is:plural
+SFX W lať elúc lať is:participle
+SFX W lať ľ lať is:2nd_person is:imperative
+SFX W lať eľme lať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W lať eľte lať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W hnať ženiem hnať is:1st_person
+SFX W hnať ženieš hnať is:2nd_person
+SFX W hnať ženie hnať is:3rd_person
+SFX W hnať ženieme hnať is:1st_person is:plural
+SFX W hnať ženiete hnať is:2nd_person is:plural
+SFX W hnať ženú hnať is:3rd_person is:plural
+SFX W hnať ženúc hnať is:participle
+SFX W hnať žeň hnať is:2nd_person is:imperative
+SFX W hnať žeňme hnať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W hnať žeňte hnať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ať ajem sať is:1st_person
+SFX W ať aješ sať is:2nd_person
+SFX W ať aje sať is:3rd_person
+SFX W ať ajeme sať is:1st_person is:plural
+SFX W ať ajete sať is:2nd_person is:plural
+SFX W ať ajú sať is:3rd_person is:plural
+SFX W ať ajúc sať is:participle
+SFX W ať aj sať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ať ajme sať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ať ajte sať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ť nem tať is:1st_person
+SFX W ť neš tať is:2nd_person
+SFX W ť ne tať is:3rd_person
+SFX W ť neme tať is:1st_person is:plural
+SFX W ť nete tať is:2nd_person is:plural
+SFX W ť nú tať is:3rd_person is:plural
+SFX W ť núc tať is:participle
+SFX W ť ň tať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ť ňme tať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ť ňte tať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ovať ujem ovať is:1st_person
+SFX W ovať uješ ovať is:2nd_person
+SFX W ovať uje ovať is:3rd_person
+SFX W ovať ujeme ovať is:1st_person is:plural
+SFX W ovať ujete ovať is:2nd_person is:plural
+SFX W ovať ujú ovať is:3rd_person is:plural
+SFX W ovať ujúc ovať is:participle
+SFX W ovať uj ovať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ovať ujme ovať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ovať ujte ovať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W uvať ujem uvať is:1st_person
+SFX W uvať uješ uvať is:2nd_person
+SFX W uvať uje uvať is:3rd_person
+SFX W uvať ujeme uvať is:1st_person is:plural
+SFX W uvať ujete uvať is:2nd_person is:plural
+SFX W uvať ujú uvať is:3rd_person is:plural
+SFX W uvať ujúc uvať is:participle
+SFX W uvať uj uvať is:2nd_person is:imperative
+SFX W uvať ujme uvať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W uvať ujte uvať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ať al ať is:1st_person is:past
+SFX W ať al ať is:2nd_person is:past
+SFX W ať al ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ať ala ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ať alo ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ať ali ať is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W áť ojím áť is:1st_person
+SFX W áť ojíš áť is:2nd_person
+SFX W áť ojí áť is:3rd_person
+SFX W áť ojíme áť is:1st_person is:plural
+SFX W áť ojíte áť is:2nd_person is:plural
+SFX W áť oja áť is:3rd_person is:plural
+SFX W áť ojac áť is:participle
+SFX W áť oj áť is:2nd_person is:imperative
+SFX W áť ojme áť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W áť ojte áť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W áť ál áť is:1st_person is:past
+SFX W áť ál áť is:2nd_person is:past
+SFX W áť ál áť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W áť ála áť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W áť álo áť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W áť áli áť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W ieť ejem ieť is:1st_person
+SFX W ieť eješ ieť is:2nd_person
+SFX W ieť eje ieť is:3rd_person
+SFX W ieť ejeme ieť is:1st_person is:plural
+SFX W ieť ejete ieť is:2nd_person is:plural
+SFX W ieť ejú ieť is:3rd_person is:plural
+SFX W ieť ejúc ieť is:participle
+SFX W ieť ej ieť is:2nd_person is:imperative
+SFX W ieť ejme ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ieť ejte ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ieť el ieť is:1st_person is:past
+SFX W ieť el ieť is:2nd_person is:past
+SFX W ieť el ieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ieť ela ieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W ieť elo ieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ieť eli ieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W ť jem [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person
+SFX W ť ješ [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person
+SFX W ť je [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person
+SFX W ť jeme [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person is:plural
+SFX W ť jete [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person is:plural
+SFX W ť jú [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:plural
+SFX W ť júc [bčdkľnprszž][iy]ť is:participle
+SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person is:past
+SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person is:past
+SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ť la [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W ť lo [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ť li [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W iť i [bčdkľnprszž]iť is:2nd_person is:imperative
+SFX W yť y [bčdkľnprszž]yť is:2nd_person is:imperative
+SFX W ť me [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ť te [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ť jem [bčdkľprszž]uť is:1st_person
+SFX W ť ješ [bčdkľprszž]uť is:2nd_person
+SFX W ť je [bčdkľprszž]uť is:3rd_person
+SFX W ť jeme [bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural
+SFX W ť jete [bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural
+SFX W ť jú [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:plural
+SFX W ť júc [bčdkľprszž]uť is:participle
+SFX W ť l [bčdkľprszž]uť is:1st_person
+SFX W ť l [bčdkľprszž]uť is:2nd_person
+SFX W ť l [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ť la [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W ť lo [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ť li [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W ť j [bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:imperative
+SFX W ť jme [bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ť jte [bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W uť em [^bčdkľprszž]uť is:1st_person
+SFX W uť eš [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person
+SFX W uť e [^bčdkľprszž]uť is:3rd_person
+SFX W uť eme [^bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural
+SFX W uť ete [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural
+SFX W uť u [^bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:plural
+SFX W uť uc [^bčdkľprszž]uť is:participle
+SFX W uť i [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:imperative
+SFX W uť ime [^bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W uť ite [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W nuť ol nuť is:1st_person is:past
+SFX W nuť ol nuť is:2nd_person is:past
+SFX W nuť ol nuť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W nuť la nuť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W nuť lo nuť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W nuť li nuť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W úť ujem [bčdkľrszž]úť is:1st_person
+SFX W úť uješ [bčdkľrszž]úť is:2nd_person
+SFX W úť uje [bčdkľrszž]úť is:3rd_person
+SFX W úť ujeme [bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural
+SFX W úť ujete [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural
+SFX W úť ujú [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:plural
+SFX W úť ujúc [bčdkľrszž]úť is:participle
+SFX W úť uj [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:imperative
+SFX W úť ujme [bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W úť ujte [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť is:1st_person is:past
+SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:past
+SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W úť ula [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W úť ulo [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W úť uli [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W úť em [^bčdkľrszž]úť is:1st_person
+SFX W úť eš [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person
+SFX W úť e [^bčdkľrszž]úť is:3rd_person
+SFX W úť eme [^bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural
+SFX W úť ete [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural
+SFX W úť ú [^bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:plural
+SFX W úť úc [^bčdkľrszž]úť is:participle
+SFX W úť i [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:imperative
+SFX W úť ime [^bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W úť ite [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W núť ol [^aeilľory]núť is:1st_person is:past
+SFX W núť ol [^aeilľory]núť is:2nd_person is:past
+SFX W núť ol [^aeilľory]núť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W núť la [^aeilľory]núť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W núť lo [^aeilľory]núť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W núť li [^aeilľory]núť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W úť ul [aeilľory]núť is:1st_person is:past
+SFX W úť ul [aeilľory]núť is:2nd_person is:past
+SFX W úť ul [aeilľory]núť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W úť ula [aeilľory]núť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W úť ulo [aeilľory]núť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W úť uli [aeilľory]núť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX T Y 191
-SFX T ať iam [cčzrš]ať
-SFX T ať iaš [cčzrš]ať
-SFX T ať ia [cčzrš]ať
-SFX T ať iame [cčzrš]ať
-SFX T ať iate [cčzrš]ať
-SFX T ať ajú [cčzrš]ať
-SFX T ať ajúc [cčzrš]ať
-SFX T ať aj [cčzrš]ať
-SFX T ať ajme [cčzrš]ať
-SFX T ať ajte [cčzrš]ať
-SFX T dať dzem dať
-SFX T dať dzeš dať
-SFX T dať dze dať
-SFX T dať dzeme dať
-SFX T dať dzete dať
-SFX T dať dzu dať
-SFX T dať dzuc dať
-SFX T dať dz dať
-SFX T dať dzme dať
-SFX T dať dzte dať
-SFX T ať mem jať
-SFX T ať meš jať
-SFX T ať me jať
-SFX T ať meme jať
-SFX T ať mete jať
-SFX T ať mú jať
-SFX T ať múc jať
-SFX T ať mi jať
-SFX T ať mime jať
-SFX T ať mite jať
-SFX T lať olem klať
-SFX T lať oleš klať
-SFX T lať ole klať
-SFX T lať oleme klať
-SFX T lať olete klať
-SFX T lať olú klať
-SFX T lať olúc klať
-SFX T lať oľ klať
-SFX T lať oľme klať
-SFX T lať oľte klať
-SFX T slať šlem slať
-SFX T slať šleš slať
-SFX T slať šle slať
-SFX T slať šleme slať
-SFX T slať šlete slať
-SFX T slať šlú slať
-SFX T slať šlúc slať
-SFX T slať šli slať
-SFX T slať šlime slať
-SFX T slať šlite slať
-SFX T ať em [^ks]lať
-SFX T ať eš [^ks]lať
-SFX T ať e [^ks]lať
-SFX T ať eme [^ks]lať
-SFX T ať ete [^ks]lať
-SFX T ať ú [^ks]lať
-SFX T ať úc [^ks]lať
-SFX T ať i [^ks]lať
-SFX T ať ime [^ks]lať
-SFX T ať ite [^ks]lať
-SFX T ľať lem ľať
-SFX T ľať leš ľať
-SFX T ľať le ľať
-SFX T ľať leme ľať
-SFX T ľať lete ľať
-SFX T ľať ľú ľať
-SFX T ľať ľúc ľať
-SFX T ľať li ľať
-SFX T ľať lime ľať
-SFX T ľať lite ľať
-SFX T ať i [mn]ať
-SFX T ať ime [mn]ať
-SFX T ať ite [mn]ať
-SFX T ňať niam ňať
-SFX T ňať niaš ňať
-SFX T ňať nia ňať
-SFX T ňať niame ňať
-SFX T ňať niate ňať
-SFX T ňať ňajú ňať
-SFX T ňať ňajúc ňať
-SFX T ňať ňaj ňať
-SFX T ňať ňajme ňať
-SFX T ňať ňajte ňať
-SFX T sať šem sať
-SFX T sať šeš sať
-SFX T sať še sať
-SFX T sať šeme sať
-SFX T sať šete sať
-SFX T sať šu i[aeiouy]sať
-SFX T sať šú [^i][aeiouy]sať
-SFX T sať šuc i[aeiouy]sať
-SFX T sať šúc [^i][aeiouy]sať
-SFX T sať š sať
-SFX T sať šme sať
-SFX T sať šte sať
-SFX T tať cem tať
-SFX T tať ceš tať
-SFX T tať ce tať
-SFX T tať ceme tať
-SFX T tať cete tať
-SFX T tať cú tať
-SFX T tať cúc tať
-SFX T tať c tať
-SFX T tať cme tať
-SFX T tať cte tať
-SFX T ťať tnem ťať
-SFX T ťať tneš ťať
-SFX T ťať tne ťať
-SFX T ťať tneme ťať
-SFX T ťať tnete ťať
-SFX T ťať tnú ťať
-SFX T ťať tnúc ťať
-SFX T ťať tni ťať
-SFX T ťať tnime ťať
-SFX T ťať tnite ťať
-SFX T ať iam avať
-SFX T ať iaš avať
-SFX T ať ia avať
-SFX T ať iame avať
-SFX T ať iate avať
-SFX T ať ajú avať
-SFX T ať ajúc avať
-SFX T ať aj avať
-SFX T ať ajme avať
-SFX T ať ajte avať
-SFX T ať em [^a]vať
-SFX T ať eš [^a]vať
-SFX T ať e [^a]vať
-SFX T ať eme [^a]vať
-SFX T ať ete [^a]vať
-SFX T ať ú [^a]vať
-SFX T ať úc [^a]vať
-SFX T 0 i [^a]vať
-SFX T 0 ime [^a]vať
-SFX T 0 ite [^a]vať
-SFX T zať žem [z]ať
-SFX T zať žeš [z]ať
-SFX T zať že [z]ať
-SFX T zať žeme [z]ať
-SFX T zať žete [z]ať
-SFX T zať žu i[aeou][z]ať
-SFX T zať žúc i[aeou][z]ať
-SFX T zať žú [^i][aeou][z]ať
-SFX T zať žúc [^i][aeou][z]ať
-SFX T zať žu [áéíĺóŕúý][z]ať
-SFX T zať žuc [áéíĺóŕúý][z]ať
-SFX T zať žú [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať
-SFX T zať žúc [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať
-SFX T zať ž [z]ať
-SFX T zať žme [z]ať
-SFX T zať žte [z]ať
-SFX T žať žnem žať
-SFX T žať žneš žať
-SFX T žať žne žať
-SFX T žať žneme žať
-SFX T žať žnete žať
-SFX T žať žnú žať
-SFX T žať žnúc žať
-SFX T žať žni žať
-SFX T žať žnime žať
-SFX T žať žnite žať
-SFX T ať em [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať eš [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať e [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať eme [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať ete [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať u i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať ú [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať u [áéíóúý][^cčdzjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať u [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať uc i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať úc [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať uc [áéíóúý][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať uc [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T pať p pať
-SFX T ať me [^cčdjmnrsštťvzž]ať
-SFX T ať te [^cčdjmnrsštťvzž]ať
-SFX T päť pnem päť
-SFX T päť pneš päť
-SFX T päť pne päť
-SFX T päť pneme päť
-SFX T päť pnete päť
-SFX T päť pnú päť
-SFX T päť pnúc päť
-SFX T päť pni päť
-SFX T päť pnime päť
-SFX T päť pnite päť
-SFX T ť l ť
-SFX T ť la ť
-SFX T ť lo ť
-SFX T ť li ť
+SFX T Y 195
+SFX T ať iam [cčzrš]ať is:1st_person
+SFX T ať iaš [cčzrš]ať is:2nd_person
+SFX T ať ia [cčzrš]ať is:3rd_person
+SFX T ať iame [cčzrš]ať is:1st_person is:plural
+SFX T ať iate [cčzrš]ať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ajú [cčzrš]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať ajúc [cčzrš]ať is:participle
+SFX T ať aj [cčzrš]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať ajme [cčzrš]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ajte [cčzrš]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T dať dzem dať is:1st_person
+SFX T dať dzeš dať is:2nd_person
+SFX T dať dze dať is:3rd_person
+SFX T dať dzeme dať is:1st_person is:plural
+SFX T dať dzete dať is:2nd_person is:plural
+SFX T dať dzu dať is:3rd_person is:plural
+SFX T dať dzuc dať is:participle
+SFX T dať dz dať is:2nd_person is:imperative
+SFX T dať dzme dať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T dať dzte dať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať mem jať is:1st_person
+SFX T ať meš jať is:2nd_person
+SFX T ať me jať is:3rd_person
+SFX T ať meme jať is:1st_person is:plural
+SFX T ať mete jať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať mú jať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať múc jať is:participle
+SFX T ať mi jať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať mime jať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať mite jať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T lať olem klať is:1st_person
+SFX T lať oleš klať is:2nd_person
+SFX T lať ole klať is:3rd_person
+SFX T lať oleme klať is:1st_person is:plural
+SFX T lať olete klať is:2nd_person is:plural
+SFX T lať olú klať is:3rd_person is:plural
+SFX T lať olúc klať is:participle
+SFX T lať oľ klať is:2nd_person is:imperative
+SFX T lať oľme klať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T lať oľte klať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T slať šlem slať is:1st_person
+SFX T slať šleš slať is:2nd_person
+SFX T slať šle slať is:3rd_person
+SFX T slať šleme slať is:1st_person is:plural
+SFX T slať šlete slať is:2nd_person is:plural
+SFX T slať šlú slať is:3rd_person is:plural
+SFX T slať šlúc slať is:participle
+SFX T slať šli slať is:2nd_person is:imperative
+SFX T slať šlime slať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T slať šlite slať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať em [^ks]lať is:1st_person
+SFX T ať eš [^ks]lať is:2nd_person
+SFX T ať e [^ks]lať is:3rd_person
+SFX T ať eme [^ks]lať is:1st_person is:plural
+SFX T ať ete [^ks]lať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ú [^ks]lať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať úc [^ks]lať is:participle
+SFX T ať i [^ks]lať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ime [^ks]lať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ite [^ks]lať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať 0 [^rj]bať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať i [rj]bať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ľať lem ľať is:1st_person
+SFX T ľať leš ľať is:2nd_person
+SFX T ľať le ľať is:3rd_person
+SFX T ľať leme ľať is:1st_person is:plural
+SFX T ľať lete ľať is:2nd_person is:plural
+SFX T ľať ľú ľať is:3rd_person is:plural
+SFX T ľať ľúc ľať is:participle
+SFX T ľať li ľať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ľať lime ľať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ľať lite ľať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať i [mn]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať ime [mn]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ite [mn]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ňať niam ňať is:1st_person
+SFX T ňať niaš ňať is:2nd_person
+SFX T ňať nia ňať is:3rd_person
+SFX T ňať niame ňať is:1st_person is:plural
+SFX T ňať niate ňať is:2nd_person is:plural
+SFX T ňať ňajú ňať is:3rd_person is:plural
+SFX T ňať ňajúc ňať is:participle
+SFX T ňať ňaj ňať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ňať ňajme ňať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ňať ňajte ňať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T sať šem sať is:1st_person
+SFX T sať šeš sať is:2nd_person
+SFX T sať še sať is:3rd_person
+SFX T sať šeme sať is:1st_person is:plural
+SFX T sať šete sať is:2nd_person is:plural
+SFX T sať šu i[aeiouy]sať is:3rd_person is:plural
+SFX T sať šú [^i][aeiouy]sať is:3rd_person is:plural
+SFX T sať šuc i[aeiouy]sať is:participle
+SFX T sať šúc [^i][aeiouy]sať is:participle
+SFX T sať š sať is:2nd_person is:imperative
+SFX T sať šme sať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T sať šte sať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T tať cem tať is:1st_person
+SFX T tať ceš tať is:2nd_person
+SFX T tať ce tať is:3rd_person
+SFX T tať ceme tať is:1st_person is:plural
+SFX T tať cete tať is:2nd_person is:plural
+SFX T tať cú tať is:3rd_person is:plural
+SFX T tať cúc tať is:participle
+SFX T tať c tať is:2nd_person is:imperative
+SFX T tať cme tať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T tať cte tať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ťať tnem ťať is:1st_person
+SFX T ťať tneš ťať is:2nd_person
+SFX T ťať tne ťať is:3rd_person
+SFX T ťať tneme ťať is:1st_person is:plural
+SFX T ťať tnete ťať is:2nd_person is:plural
+SFX T ťať tnú ťať is:3rd_person is:plural
+SFX T ťať tnúc ťať is:participle
+SFX T ťať tni ťať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ťať tnime ťať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ťať tnite ťať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať iam avať is:1st_person
+SFX T ať iaš avať is:2nd_person
+SFX T ať ia avať is:3rd_person
+SFX T ať iame avať is:1st_person is:plural
+SFX T ať iate avať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ajú avať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať ajúc avať is:participle
+SFX T ať aj avať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať ajme avať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ajte avať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať em [^a]vať is:1st_person
+SFX T ať eš [^a]vať is:2nd_person
+SFX T ať e [^a]vať is:3rd_person
+SFX T ať eme [^a]vať is:1st_person is:plural
+SFX T ať ete [^a]vať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ú [^a]vať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať úc [^a]vať is:participle
+SFX T 0 i [^a]vať is:2nd_person is:imperative
+SFX T 0 ime [^a]vať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T 0 ite [^a]vať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T zať žem [z]ať is:1st_person
+SFX T zať žeš [z]ať is:2nd_person
+SFX T zať že [z]ať is:3rd_person
+SFX T zať žeme [z]ať is:1st_person is:plural
+SFX T zať žete [z]ať is:2nd_person is:plural
+SFX T zať žu i[aeou][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žúc i[aeou][z]ať is:participle
+SFX T zať žú [^i][aeou][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žúc [^i][aeou][z]ať is:participle
+SFX T zať žu [áéíĺóŕúý][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žuc [áéíĺóŕúý][z]ať is:participle
+SFX T zať žú [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žúc [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať is:participle
+SFX T zať ž [z]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX T zať žme [z]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T zať žte [z]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T žať žnem žať is:1st_person
+SFX T žať žneš žať is:2nd_person
+SFX T žať žne žať is:3rd_person
+SFX T žať žneme žať is:1st_person is:plural
+SFX T žať žnete žať is:2nd_person is:plural
+SFX T žať žnú žať is:3rd_person is:plural
+SFX T žať žnúc žať is:participle
+SFX T žať žni žať is:2nd_person is:imperative
+SFX T žať žnime žať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T žať žnite žať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať em [^cčdjlrsštťvzž]ať is:1st_person
+SFX T ať eš [^cčdjlrsštťvzž]ať is:2nd_person
+SFX T ať e [^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person
+SFX T ať eme [^cčdjlrsštťvzž]ať is:1st_person is:plural
+SFX T ať ete [^cčdjlrsštťvzž]ať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať u i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať ú [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať u [áéíóúý][^cčdzjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať u [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať uc i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T ať úc [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T ať uc [áéíóúý][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T ať uc [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T pať p pať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať me [^cčdjmnrsštťvzž]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať te [^cčdjmnrsštťvzž]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T päť pnem päť is:1st_person
+SFX T päť pneš päť is:2nd_person
+SFX T päť pne päť is:3rd_person
+SFX T päť pneme päť is:1st_person is:plural
+SFX T päť pnete päť is:2nd_person is:plural
+SFX T päť pnú päť is:3rd_person is:plural
+SFX T päť pnúc päť is:participle
+SFX T päť pni päť is:2nd_person is:imperative
+SFX T päť pnime päť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T päť pnite päť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ť l ť is:1st_person is:past
+SFX T ť l ť is:2nd_person is:past
+SFX T ť l ť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX T ť la ť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX T ť lo ť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX T ť li ť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX R Y 399
-SFX R rať riem [aeiou]rať
-SFX R rať rieš [aeiou]rať
-SFX R rať rie [aeiou]rať
-SFX R rať rieme [aeiou]rať
-SFX R rať riete [aeiou]rať
-SFX R rať rú [aeiou]rať
-SFX R rať rúc [aeiou]rať
-SFX R rať r [aeiou]rať
-SFX R rať rme [aeiou]rať
-SFX R rať rte [aeiou]rať
-SFX R rať eriem [^aeiou]rať
-SFX R rať erieš [^aeiou]rať
-SFX R rať erie [^aeiou]rať
-SFX R rať erieme [^aeiou]rať
-SFX R rať eriete [^aeiou]rať
-SFX R rať erú [^aeiou]rať
-SFX R rať erúc [^aeiou]rať
-SFX R rať er [^aeiou]rať
-SFX R rať erme [^aeiou]rať
-SFX R rať erte [^aeiou]rať
-SFX R ďať dím ďať
-SFX R ďať díš ďať
-SFX R ďať dí ďať
-SFX R ďať díme ďať
-SFX R ďať díte ďať
-SFX R ďať dia ďať
-SFX R ďať diac ďať
-SFX R ďať di ďať
-SFX R ďať dime ďať
-SFX R ďať dite ďať
-SFX R ňať ním ňať
-SFX R ňať níš ňať
-SFX R ňať ní ňať
-SFX R ňať níme ňať
-SFX R ňať níte ňať
-SFX R ňať nia ňať
-SFX R ňať niac ňať
-SFX R ňať ň ňať
-SFX R ňať ňme ňať
-SFX R ňať ňte ňať
-SFX R ťať tím ťať
-SFX R ťať tíš ťať
-SFX R ťať tí ťať
-SFX R ťať tíme ťať
-SFX R ťať títe ťať
-SFX R ťať tia ťať
-SFX R ťať tiac ťať
-SFX R ťať ti ťať
-SFX R ťať time ťať
-SFX R ťať tite ťať
-SFX R ať ím [^ďňrť]ať
-SFX R ať íš [^ďňrť]ať
-SFX R ať í [^ďňrť]ať
-SFX R ať íme [^ďňrť]ať
-SFX R ať íte [^ďňrť]ať
-SFX R ať ia [^ďňrť]ať
-SFX R ať iac [^ďňrť]ať
-SFX R žať ž žať
-SFX R ať me [^ďňrť]ať
-SFX R ať te [^ďňrť]ať
-SFX R ať al ať
-SFX R ať ala ať
-SFX R ať alo ať
-SFX R ať ali ať
-SFX R iecť ečiem iecť
-SFX R iecť ečieš iecť
-SFX R iecť ečie iecť
-SFX R iecť ečieme iecť
-SFX R iecť ečiete iecť
-SFX R iecť ečú iecť
-SFX R iecť ečúc iecť
-SFX R iecť eč iecť
-SFX R iecť ečme iecť
-SFX R iecť ečte iecť
-SFX R cť kol iecť
-SFX R cť kla iecť
-SFX R cť klo iecť
-SFX R cť kli iecť
-SFX R ĺcť lčiem ĺcť
-SFX R ĺcť lčieš ĺcť
-SFX R ĺcť lčie ĺcť
-SFX R ĺcť lčieme ĺcť
-SFX R ĺcť lčiete ĺcť
-SFX R ĺcť lčú ĺcť
-SFX R ĺcť lčúc ĺcť
-SFX R ĺcť lč ĺcť
-SFX R ĺcť lčme ĺcť
-SFX R ĺcť lčte ĺcť
-SFX R cť kol ĺcť
-SFX R cť kla ĺcť
-SFX R cť klo ĺcť
-SFX R cť kli ĺcť
-SFX R cť žem ôcť
-SFX R cť žeš ôcť
-SFX R cť že ôcť
-SFX R cť žme ôcť
-SFX R cť žeme ôcť
-SFX R cť žte ôcť
-SFX R cť žete ôcť
-SFX R cť žu ôcť
-SFX R ôcť ohol ôcť
-SFX R ôcť ohla ôcť
-SFX R ôcť ohlo ôcť
-SFX R ôcť ohli ôcť
-SFX R edieť iem edieť
-SFX R edieť ieš edieť
-SFX R edieť ie edieť
-SFX R edieť ieme edieť
-SFX R edieť iete edieť
-SFX R edieť edia edieť
-SFX R edieť ediac edieť
-SFX R edieť edz edieť
-SFX R edieť edzme edieť
-SFX R edieť edzte edieť
-SFX R edieť edel edieť
-SFX R edieť edela edieť
-SFX R edieť edelo edieť
-SFX R edieť edeli edieť
-SFX R lieť eliem mlieť
-SFX R lieť elieš mlieť
-SFX R lieť elie mlieť
-SFX R lieť elieme mlieť
-SFX R lieť eliete mlieť
-SFX R lieť elú mlieť
-SFX R lieť elúc mlieť
-SFX R lieť eľ mlieť
-SFX R lieť eľme mlieť
-SFX R lieť eľte mlieť
-SFX R ieť i [^m]lieť
-SFX R ieť ime [^m]lieť
-SFX R ieť ite [^m]lieť
-SFX R ieť me [^dlnt]ieť
-SFX R ieť te [^dlnt]ieť
-SFX R nieť ňme nieť
-SFX R dieť ďme dieť
-SFX R tieť ťme tieť
-SFX R nieť ňte nieť
-SFX R dieť ďte dieť
-SFX R tieť ťte tieť
-SFX R ieť ím ieť
-SFX R ieť íš ieť
-SFX R ieť í ieť
-SFX R ieť íme ieť
-SFX R ieť íte ieť
-SFX R ieť ia ieť
-SFX R ieť iac ieť
-SFX R ieť el ieť
-SFX R ieť ela ieť
-SFX R ieť elo ieť
-SFX R ieť eli ieť
-SFX R ásť adiem lásť
-SFX R ásť adieš lásť
-SFX R ásť adie lásť
-SFX R ásť adieme lásť
-SFX R ásť adiete lásť
-SFX R ásť adú lásť
-SFX R ásť adúc lásť
-SFX R ásť ď lásť
-SFX R ásť aďme lásť
-SFX R ásť aďte lásť
-SFX R sť dol lásť
-SFX R sť dla lásť
-SFX R sť dlo lásť
-SFX R sť dli lásť
-SFX R ásť asiem pásť
-SFX R ásť asieš pásť
-SFX R ásť asie pásť
-SFX R ásť asieme pásť
-SFX R ásť asiete pásť
-SFX R ásť asú pásť
-SFX R ásť asúc pásť
-SFX R ásť s pásť
-SFX R ásť asme pásť
-SFX R ásť aste pásť
-SFX R sť sol pásť
-SFX R sť sla pásť
-SFX R sť slo pásť
-SFX R sť sli pásť
-SFX R ásť astiem [^lp]ásť
-SFX R ásť astieš [^lp]ásť
-SFX R ásť astie [^lp]ásť
-SFX R ásť astieme [^lp]ásť
-SFX R ásť astiete [^lp]ásť
-SFX R ásť astú [^lp]ásť
-SFX R ásť astúc [^lp]ásť
-SFX R ásť asť [^lp]ásť
-SFX R ásť asťme [^lp]ásť
-SFX R ásť asťte [^lp]ásť
-SFX R ť tol [^lp]ásť
-SFX R ť tla [^lp]ásť
-SFX R ť tlo [^lp]ásť
-SFX R ť tli [^lp]ásť
-SFX R iasť ätiem miasť
-SFX R iasť ätieš miasť
-SFX R iasť ätie miasť
-SFX R iasť ätieme miasť
-SFX R iasť ätiete miasť
-SFX R iasť ätú miasť
-SFX R iasť ätúc miasť
-SFX R iasť äť miasť
-SFX R iasť äťme miasť
-SFX R iasť äťte miasť
-SFX R sť tol miasť
-SFX R sť tla miasť
-SFX R sť tlo miasť
-SFX R sť tli miasť
-SFX R iasť adiem priasť
-SFX R iasť adieš priasť
-SFX R iasť adie priasť
-SFX R iasť adieme priasť
-SFX R iasť adiete priasť
-SFX R iasť adú priasť
-SFX R iasť adúc priasť
-SFX R iasť aď priasť
-SFX R iasť aďme priasť
-SFX R iasť aďte priasť
-SFX R sť dol priasť
-SFX R sť dla priasť
-SFX R sť dlo priasť
-SFX R sť dli priasť
-SFX R iasť asiem triasť
-SFX R iasť asieš triasť
-SFX R iasť asie triasť
-SFX R iasť asieme triasť
-SFX R iasť asiete triasť
-SFX R iasť asú triasť
-SFX R iasť asúc triasť
-SFX R iasť as triasť
-SFX R iasť asme triasť
-SFX R iasť aste triasť
-SFX R sť sol triasť
-SFX R sť sla triasť
-SFX R sť slo triasť
-SFX R sť sli triasť
-SFX R iesť esiem niesť
-SFX R iesť esieš niesť
-SFX R iesť esie niesť
-SFX R iesť esieme niesť
-SFX R iesť esiete niesť
-SFX R iesť esú niesť
-SFX R iesť esúc niesť
-SFX R iesť es niesť
-SFX R iesť esme niesť
-SFX R iesť este niesť
-SFX R sť sol niesť
-SFX R sť sla niesť
-SFX R sť slo niesť
-SFX R sť sli niesť
-SFX R iesť ediem viesť
-SFX R iesť edieš viesť
-SFX R iesť edie viesť
-SFX R iesť edieme viesť
-SFX R iesť ediete viesť
-SFX R iesť edú viesť
-SFX R iesť edúc viesť
-SFX R iesť eď viesť
-SFX R iesť eďme viesť
-SFX R iesť eďte viesť
-SFX R sť dol viesť
-SFX R sť dla viesť
-SFX R sť dlo viesť
-SFX R sť dli viesť
-SFX R iesť etiem [^nv]iesť
-SFX R iesť etieš [^nv]iesť
-SFX R iesť etie [^nv]iesť
-SFX R iesť etieme [^nv]iesť
-SFX R iesť etiete [^nv]iesť
-SFX R iesť etú [^nv]iesť
-SFX R iesť etúc [^nv]iesť
-SFX R iesť eť [^nv]iesť
-SFX R iesť eťme [^nv]iesť
-SFX R iesť eťte [^nv]iesť
-SFX R sť tol [^nv]iesť
-SFX R sť tla [^nv]iesť
-SFX R sť tlo [^nv]iesť
-SFX R sť tli [^nv]iesť
-SFX R sť m [^i]esť
-SFX R sť š [^i]esť
-SFX R esť e [^i]esť
-SFX R sť me [^i]esť
-SFX R sť te [^i]esť
-SFX R sť dia [^i]esť
-SFX R sť diac [^i]esť
-SFX R sť dz [^i]esť
-SFX R sť dzme [^i]esť
-SFX R sť dzte [^i]esť
-SFX R sť dol [^i]esť
-SFX R sť dla [^i]esť
-SFX R sť dlo [^i]esť
-SFX R sť dli [^i]esť
-SFX R sť dem .[íj]sť
-SFX R sť deš .[íj]sť
-SFX R sť de .[íj]sť
-SFX R sť deme .[íj]sť
-SFX R sť dete .[íj]sť
-SFX R sť du .[íj]sť
-SFX R sť dúc .[íj]sť
-SFX R sť ď .ísť
-SFX R sť ďme .ísť
-SFX R sť ďte .ísť
-SFX R ísť išiel ísť
-SFX R ísť išla ísť
-SFX R ísť išlo ísť
-SFX R ísť išli ísť
-SFX R sť di ájsť
-SFX R sť dimme ájsť
-SFX R sť dite ájsť
-SFX R ájsť ašiel ájsť
-SFX R ájsť ašla ájsť
-SFX R ájsť ašlo ájsť
-SFX R ájsť ašli ájsť
-SFX R ôjsť ošiel ôjsť
-SFX R ôjsť ošla ôjsť
-SFX R ôjsť ošlo ôjsť
-SFX R ôjsť ošli ôjsť
-SFX R jsť šiel jsť
-SFX R jsť šla jsť
-SFX R jsť šlo jsť
-SFX R jsť šli jsť
-SFX R úsť udiem úsť
-SFX R úsť udieš úsť
-SFX R úsť udie úsť
-SFX R úsť udieme úsť
-SFX R úsť udiete úsť
-SFX R úsť udú úsť
-SFX R úsť udúc úsť
-SFX R úsť uď úsť
-SFX R úsť uďme úsť
-SFX R úsť uďte úsť
-SFX R sť dol úsť
-SFX R sť dla úsť
-SFX R sť dlo úsť
-SFX R sť dli úsť
-SFX R núť niem núť
-SFX R núť nieš núť
-SFX R núť nie núť
-SFX R núť nieme núť
-SFX R núť niete núť
-SFX R núť nú núť
-SFX R núť núc núť
-SFX R núť ň núť
-SFX R núť ňme núť
-SFX R núť ňte núť
-SFX R núť nul núť
-SFX R núť nula núť
-SFX R núť nulo núť
-SFX R núť nuli núť
-SFX R iezť ežiem riezť
-SFX R iezť ežieš riezť
-SFX R iezť ežie riezť
-SFX R iezť ežieme riezť
-SFX R iezť ežiete riezť
-SFX R iezť ežú riezť
-SFX R iezť ežúc riezť
-SFX R iezť ež riezť
-SFX R iezť ežme riezť
-SFX R iezť ežte riezť
-SFX R iezť eziem [^r]iezť
-SFX R iezť ezieš [^r]iezť
-SFX R iezť ezie [^r]iezť
-SFX R iezť ezieme [^r]iezť
-SFX R iezť eziete [^r]iezť
-SFX R iezť ezú [^r]iezť
-SFX R iezť ezúc [^r]iezť
-SFX R iezť ez [^r]iezť
-SFX R iezť ezme [^r]iezť
-SFX R iezť ezte [^r]iezť
-SFX R ť ol [^r]iezť
-SFX R ť la [^r]iezť
-SFX R ť lo [^r]iezť
-SFX R ť li [^r]iezť
-SFX R ť ol [^i]ezť
-SFX R ť la [^i]ezť
-SFX R ť lo [^i]ezť
-SFX R ť li [^i]ezť
-SFX R ť iem [^eý]zť
-SFX R ť ieš [^eý]zť
-SFX R ť ie [^eý]zť
-SFX R ť ieme [^eý]zť
-SFX R ť iete [^eý]zť
-SFX R ť ú [^eý]zť
-SFX R ť úc [^eý]zť
-SFX R zť z [^eý]zť
-SFX R ť me [^eý]zť
-SFX R ť te [^eý]zť
-SFX R ť ol [^e]zť
-SFX R ť la [^e]zť
-SFX R ť lo [^e]zť
-SFX R ť li [^e]zť
-SFX R ýzť yziem ýzť
-SFX R ýzť yzieš ýzť
-SFX R ýzť yzie ýzť
-SFX R ýzť yzieme ýzť
-SFX R ýzť yziete ýzť
-SFX R ýzť yzú ýzť
-SFX R ýzť yzúc ýzť
-SFX R ýzť yz ýzť
-SFX R ýzť yzme ýzť
-SFX R ýzť yzte ýzť
+SFX R Y 449
+SFX R rať riem [aeiou]rať is:1st_person
+SFX R rať rieš [aeiou]rať is:2nd_person
+SFX R rať rie [aeiou]rať is:3rd_person
+SFX R rať rieme [aeiou]rať is:1st_person is:plural
+SFX R rať riete [aeiou]rať is:2nd_person is:plural
+SFX R rať rú [aeiou]rať is:3rd_person is:plural
+SFX R rať rúc [aeiou]rať is:participle
+SFX R rať r [aeiou]rať is:2nd_person is:imperative
+SFX R rať rme [aeiou]rať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R rať rte [aeiou]rať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R rať eriem [^aeiou]rať is:1st_person
+SFX R rať erieš [^aeiou]rať is:2nd_person
+SFX R rať erie [^aeiou]rať is:3rd_person
+SFX R rať erieme [^aeiou]rať is:1st_person is:plural
+SFX R rať eriete [^aeiou]rať is:2nd_person is:plural
+SFX R rať erú [^aeiou]rať is:3rd_person is:plural
+SFX R rať erúc [^aeiou]rať is:participle
+SFX R rať er [^aeiou]rať is:2nd_person is:imperative
+SFX R rať erme [^aeiou]rať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R rať erte [^aeiou]rať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ďať dím ďať is:1st_person
+SFX R ďať díš ďať is:2nd_person
+SFX R ďať dí ďať is:3rd_person
+SFX R ďať díme ďať is:1st_person is:plural
+SFX R ďať díte ďať is:2nd_person is:plural
+SFX R ďať dia ďať is:3rd_person is:plural
+SFX R ďať diac ďať is:participle
+SFX R ďať di ďať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ďať dime ďať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ďať dite ďať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ňať ním ňať is:1st_person
+SFX R ňať níš ňať is:2nd_person
+SFX R ňať ní ňať is:3rd_person
+SFX R ňať níme ňať is:1st_person is:plural
+SFX R ňať níte ňať is:2nd_person is:plural
+SFX R ňať nia ňať is:3rd_person is:plural
+SFX R ňať niac ňať is:participle
+SFX R ňať ň ňať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ňať ňme ňať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ňať ňte ňať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ťať tím ťať is:1st_person
+SFX R ťať tíš ťať is:2nd_person
+SFX R ťať tí ťať is:3rd_person
+SFX R ťať tíme ťať is:1st_person is:plural
+SFX R ťať títe ťať is:2nd_person is:plural
+SFX R ťať tia ťať is:3rd_person is:plural
+SFX R ťať tiac ťať is:participle
+SFX R ťať ti ťať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ťať time ťať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ťať tite ťať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ať ím [^ďňrť]ať is:1st_person
+SFX R ať íš [^ďňrť]ať is:2nd_person
+SFX R ať í [^ďňrť]ať is:3rd_person
+SFX R ať íme [^ďňrť]ať is:1st_person is:plural
+SFX R ať íte [^ďňrť]ať is:2nd_person is:plural
+SFX R ať ia [^ďňrť]ať is:3rd_person is:plural
+SFX R ať iac [^ďňrť]ať is:participle
+SFX R žať ž žať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ať me [^ďňrť]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ať te [^ďňrť]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ať al ať is:1st_person is:past
+SFX R ať al ať is:2nd_person is:past
+SFX R ať al ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ať ala ať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ať alo ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ať ali ať is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iecť ečiem iecť is:1st_person
+SFX R iecť ečieš iecť is:2nd_person
+SFX R iecť ečie iecť is:3rd_person
+SFX R iecť ečieme iecť is:1st_person is:plural
+SFX R iecť ečiete iecť is:2nd_person is:plural
+SFX R iecť ečú iecť is:3rd_person is:plural
+SFX R iecť ečúc iecť is:participle
+SFX R iecť eč iecť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iecť ečme iecť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iecť ečte iecť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R cť kol iecť is:1st_person is:past
+SFX R cť kol iecť is:2nd_person is:past
+SFX R cť kol iecť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R cť kla iecť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R cť klo iecť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R cť kli iecť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ĺcť lčiem ĺcť is:1st_person
+SFX R ĺcť lčieš ĺcť is:2nd_person
+SFX R ĺcť lčie ĺcť is:3rd_person
+SFX R ĺcť lčieme ĺcť is:1st_person is:plural
+SFX R ĺcť lčiete ĺcť is:2nd_person is:plural
+SFX R ĺcť lčú ĺcť is:3rd_person is:plural
+SFX R ĺcť lčúc ĺcť is:participle
+SFX R ĺcť lč ĺcť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ĺcť lčme ĺcť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ĺcť lčte ĺcť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R cť kol ĺcť is:1st_person is:past
+SFX R cť kol ĺcť is:2nd_person is:past
+SFX R cť kol ĺcť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R cť kla ĺcť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R cť klo ĺcť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R cť kli ĺcť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R cť žem ôcť is:1st_person
+SFX R cť žeš ôcť is:2nd_person
+SFX R cť že ôcť is:3rd_person
+SFX R cť žme ôcť is:1st_person is:plural
+SFX R cť žeme ôcť is:1st_person is:plural
+SFX R cť žte ôcť is:2nd_person is:plural
+SFX R cť žete ôcť is:2nd_person is:plural
+SFX R cť žu ôcť is:3rd_person is:plural
+SFX R ôcť ohol ôcť is:1st_person is:past
+SFX R ôcť ohol ôcť is:2nd_person is:past
+SFX R ôcť ohol ôcť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ôcť ohla ôcť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ôcť ohlo ôcť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ôcť ohli ôcť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R edieť iem edieť is:1st_person
+SFX R edieť ieš edieť is:2nd_person
+SFX R edieť ie edieť is:3rd_person
+SFX R edieť ieme edieť is:1st_person is:plural
+SFX R edieť iete edieť is:2nd_person is:plural
+SFX R edieť edia edieť is:3rd_person is:plural
+SFX R edieť ediac edieť is:participle
+SFX R edieť edz edieť is:2nd_person is:imperative
+SFX R edieť edzme edieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R edieť edzte edieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R edieť edel edieť is:1st_person is:past
+SFX R edieť edel edieť is:2nd_person is:past
+SFX R edieť edel edieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R edieť edela edieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R edieť edelo edieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R edieť edeli edieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R lieť eliem mlieť is:1st_person
+SFX R lieť elieš mlieť is:2nd_person
+SFX R lieť elie mlieť is:3rd_person
+SFX R lieť elieme mlieť is:1st_person is:plural
+SFX R lieť eliete mlieť is:2nd_person is:plural
+SFX R lieť elú mlieť is:3rd_person is:plural
+SFX R lieť elúc mlieť is:participle
+SFX R lieť eľ mlieť is:2nd_person is:imperative
+SFX R lieť eľme mlieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R lieť eľte mlieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť i [^m]lieť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ieť ime [^m]lieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť ite [^m]lieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť me [^dlnt]ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť te [^dlnt]ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R nieť ňme nieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R dieť ďme dieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R tieť ťme tieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R nieť ňte nieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R dieť ďte dieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R tieť ťte tieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť ím ieť is:1st_person
+SFX R ieť íš ieť is:2nd_person
+SFX R ieť í ieť is:3rd_person
+SFX R ieť íme ieť is:1st_person is:plural
+SFX R ieť íte ieť is:2nd_person is:plural
+SFX R ieť ia ieť is:3rd_person is:plural
+SFX R ieť iac ieť is:participle
+SFX R ieť el ieť is:1st_person is:past
+SFX R ieť el ieť is:2nd_person is:past
+SFX R ieť el ieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ieť ela ieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ieť elo ieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ieť eli ieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ásť adiem lásť is:1st_person
+SFX R ásť adieš lásť is:2nd_person
+SFX R ásť adie lásť is:3rd_person
+SFX R ásť adieme lásť is:1st_person is:plural
+SFX R ásť adiete lásť is:2nd_person is:plural
+SFX R ásť adú lásť is:3rd_person is:plural
+SFX R ásť adúc lásť is:participle
+SFX R ásť ď lásť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ásť aďme lásť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ásť aďte lásť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol lásť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol lásť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol lásť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla lásť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo lásť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli lásť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ásť asiem pásť is:1st_person
+SFX R ásť asieš pásť is:2nd_person
+SFX R ásť asie pásť is:3rd_person
+SFX R ásť asieme pásť is:1st_person is:plural
+SFX R ásť asiete pásť is:2nd_person is:plural
+SFX R ásť asú pásť is:3rd_person is:plural
+SFX R ásť asúc pásť is:participle
+SFX R ásť s pásť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ásť asme pásť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ásť aste pásť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť sol pásť is:1st_person is:past
+SFX R sť sol pásť is:2nd_person is:past
+SFX R sť sol pásť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť sla pásť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť slo pásť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť sli pásť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ásť astiem [^lp]ásť is:1st_person
+SFX R ásť astieš [^lp]ásť is:2nd_person
+SFX R ásť astie [^lp]ásť is:3rd_person
+SFX R ásť astieme [^lp]ásť is:1st_person is:plural
+SFX R ásť astiete [^lp]ásť is:2nd_person is:plural
+SFX R ásť astú [^lp]ásť is:3rd_person is:plural
+SFX R ásť astúc [^lp]ásť is:participle
+SFX R ásť asť [^lp]ásť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ásť asťme [^lp]ásť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ásť asťte [^lp]ásť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ť tol [^lp]ásť is:1st_person is:past
+SFX R ť tol [^lp]ásť is:2nd_person is:past
+SFX R ť tol [^lp]ásť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť tla [^lp]ásť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť tlo [^lp]ásť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť tli [^lp]ásť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iasť ätiem miasť is:1st_person
+SFX R iasť ätieš miasť is:2nd_person
+SFX R iasť ätie miasť is:3rd_person
+SFX R iasť ätieme miasť is:1st_person is:plural
+SFX R iasť ätiete miasť is:2nd_person is:plural
+SFX R iasť ätú miasť is:3rd_person is:plural
+SFX R iasť ätúc miasť is:participle
+SFX R iasť äť miasť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iasť äťme miasť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iasť äťte miasť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť tol miasť is:1st_person is:past
+SFX R sť tol miasť is:2nd_person is:past
+SFX R sť tol miasť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť tla miasť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť tlo miasť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť tli miasť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iasť adiem priasť is:1st_person
+SFX R iasť adieš priasť is:2nd_person
+SFX R iasť adie priasť is:3rd_person
+SFX R iasť adieme priasť is:1st_person is:plural
+SFX R iasť adiete priasť is:2nd_person is:plural
+SFX R iasť adú priasť is:3rd_person is:plural
+SFX R iasť adúc priasť is:participle
+SFX R iasť aď priasť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iasť aďme priasť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iasť aďte priasť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol priasť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol priasť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol priasť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla priasť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo priasť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli priasť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iasť asiem triasť is:1st_person
+SFX R iasť asieš triasť is:2nd_person
+SFX R iasť asie triasť is:3rd_person
+SFX R iasť asieme triasť is:1st_person is:plural
+SFX R iasť asiete triasť is:2nd_person is:plural
+SFX R iasť asú triasť is:3rd_person is:plural
+SFX R iasť asúc triasť is:participle
+SFX R iasť as triasť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iasť asme triasť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iasť aste triasť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť sol triasť is:1st_person is:past
+SFX R sť sol triasť is:2nd_person is:past
+SFX R sť sol triasť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť sla triasť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť slo triasť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť sli triasť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iesť esiem niesť is:1st_person
+SFX R iesť esieš niesť is:2nd_person
+SFX R iesť esie niesť is:3rd_person
+SFX R iesť esieme niesť is:1st_person is:plural
+SFX R iesť esiete niesť is:2nd_person is:plural
+SFX R iesť esú niesť is:3rd_person is:plural
+SFX R iesť esúc niesť is:participle
+SFX R iesť es niesť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iesť esme niesť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iesť este niesť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť sol niesť is:1st_person is:past
+SFX R sť sol niesť is:2nd_person is:past
+SFX R sť sol niesť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť sla niesť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť slo niesť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť sli niesť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iesť ediem viesť is:1st_person
+SFX R iesť edieš viesť is:2nd_person
+SFX R iesť edie viesť is:3rd_person
+SFX R iesť edieme viesť is:1st_person is:plural
+SFX R iesť ediete viesť is:2nd_person is:plural
+SFX R iesť edú viesť is:3rd_person is:plural
+SFX R iesť edúc viesť is:participle
+SFX R iesť eď viesť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iesť eďme viesť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iesť eďte viesť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol viesť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol viesť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol viesť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla viesť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo viesť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli viesť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iesť etiem [^nv]iesť is:1st_person
+SFX R iesť etieš [^nv]iesť is:2nd_person
+SFX R iesť etie [^nv]iesť is:3rd_person
+SFX R iesť etieme [^nv]iesť is:1st_person is:plural
+SFX R iesť etiete [^nv]iesť is:2nd_person is:plural
+SFX R iesť etú [^nv]iesť is:3rd_person is:plural
+SFX R iesť etúc [^nv]iesť is:participle
+SFX R iesť eť [^nv]iesť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iesť eťme [^nv]iesť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iesť eťte [^nv]iesť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť tol [^nv]iesť is:1st_person is:past
+SFX R sť tol [^nv]iesť is:2nd_person is:past
+SFX R sť tol [^nv]iesť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť tla [^nv]iesť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť tlo [^nv]iesť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť tli [^nv]iesť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R sť m [^i]esť is:1st_person
+SFX R sť š [^i]esť is:2nd_person
+SFX R esť e [^i]esť is:3rd_person
+SFX R sť me [^i]esť is:1st_person is:plural
+SFX R sť te [^i]esť is:2nd_person is:plural
+SFX R sť dia [^i]esť is:3rd_person is:plural
+SFX R sť diac [^i]esť is:participle
+SFX R sť dz [^i]esť is:2nd_person is:imperative
+SFX R sť dzme [^i]esť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dzte [^i]esť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol [^i]esť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol [^i]esť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol [^i]esť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla [^i]esť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo [^i]esť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli [^i]esť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R sť dem .[íj]sť is:1st_person
+SFX R sť deš .[íj]sť is:2nd_person
+SFX R sť de .[íj]sť is:3rd_person
+SFX R sť deme .[íj]sť is:1st_person is:plural
+SFX R sť dete .[íj]sť is:2nd_person is:plural
+SFX R sť du .[íj]sť is:3rd_person is:plural
+SFX R sť dúc .[íj]sť is:participle
+SFX R sť ď .ísť is:2nd_person is:imperative
+SFX R sť ďme .ísť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R sť ďte .ísť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ísť išiel ísť is:1st_person is:past
+SFX R ísť išiel ísť is:2nd_person is:past
+SFX R ísť išiel ísť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ísť išla ísť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ísť išlo ísť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ísť išli ísť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R sť di ájsť is:2nd_person is:imperative
+SFX R sť dime ájsť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dite ájsť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ájsť ašiel ájsť is:1st_person is:past
+SFX R ájsť ašiel ájsť is:2nd_person is:past
+SFX R ájsť ašiel ájsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ájsť ašla ájsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ájsť ašlo ájsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ájsť ašli ájsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ôjsť ošiel ôjsť is:1st_person is:past
+SFX R ôjsť ošiel ôjsť is:2nd_person is:past
+SFX R ôjsť ošiel ôjsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ôjsť ošla ôjsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ôjsť ošlo ôjsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ôjsť ošli ôjsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R jsť šiel jsť is:1st_person is:past
+SFX R jsť šiel jsť is:2nd_person is:past
+SFX R jsť šiel jsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R jsť šla jsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R jsť šlo jsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R jsť šli jsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R úsť udiem úsť is:1st_person
+SFX R úsť udieš úsť is:2nd_person
+SFX R úsť udie úsť is:3rd_person
+SFX R úsť udieme úsť is:1st_person is:plural
+SFX R úsť udiete úsť is:2nd_person is:plural
+SFX R úsť udú úsť is:3rd_person is:plural
+SFX R úsť udúc úsť is:participle
+SFX R úsť uď úsť is:2nd_person is:imperative
+SFX R úsť uďme úsť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R úsť uďte úsť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol úsť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol úsť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol úsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla úsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo úsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli úsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R núť niem núť is:1st_person
+SFX R núť nieš núť is:2nd_person
+SFX R núť nie núť is:3rd_person
+SFX R núť nieme núť is:1st_person is:plural
+SFX R núť niete núť is:2nd_person is:plural
+SFX R núť nú núť is:3rd_person is:plural
+SFX R núť núc núť is:participle
+SFX R núť ň núť is:2nd_person is:imperative
+SFX R núť ňme núť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R núť ňte núť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R núť nul núť is:1st_person is:past
+SFX R núť nul núť is:2nd_person is:past
+SFX R núť nul núť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R núť nula núť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R núť nulo núť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R núť nuli núť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iezť ežiem riezť is:1st_person
+SFX R iezť ežieš riezť is:2nd_person
+SFX R iezť ežie riezť is:3rd_person
+SFX R iezť ežieme riezť is:1st_person is:plural
+SFX R iezť ežiete riezť is:2nd_person is:plural
+SFX R iezť ežú riezť is:3rd_person is:plural
+SFX R iezť ežúc riezť is:participle
+SFX R iezť ež riezť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iezť ežme riezť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iezť ežte riezť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R iezť eziem [^r]iezť is:1st_person
+SFX R iezť ezieš [^r]iezť is:2nd_person
+SFX R iezť ezie [^r]iezť is:3rd_person
+SFX R iezť ezieme [^r]iezť is:1st_person is:plural
+SFX R iezť eziete [^r]iezť is:2nd_person is:plural
+SFX R iezť ezú [^r]iezť is:3rd_person is:plural
+SFX R iezť ezúc [^r]iezť is:participle
+SFX R iezť ez [^r]iezť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iezť ezme [^r]iezť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iezť ezte [^r]iezť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ť ol [^r]iezť is:1st_person is:past
+SFX R ť ol [^r]iezť is:2nd_person is:past
+SFX R ť ol [^r]iezť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť la [^r]iezť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť lo [^r]iezť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť li [^r]iezť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ť ol [^i]ezť is:1st_person is:past
+SFX R ť ol [^i]ezť is:2nd_person is:past
+SFX R ť ol [^i]ezť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť la [^i]ezť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť lo [^i]ezť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť li [^i]ezť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ť iem [^eý]zť is:1st_person
+SFX R ť ieš [^eý]zť is:2nd_person
+SFX R ť ie [^eý]zť is:3rd_person
+SFX R ť ieme [^eý]zť is:1st_person is:plural
+SFX R ť iete [^eý]zť is:2nd_person is:plural
+SFX R ť ú [^eý]zť is:3rd_person is:plural
+SFX R ť úc [^eý]zť is:participle
+SFX R zť z [^eý]zť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ť me [^eý]zť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ť te [^eý]zť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ť ol [^e]zť is:1st_person is:past
+SFX R ť ol [^e]zť is:2nd_person is:past
+SFX R ť ol [^e]zť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť la [^e]zť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť lo [^e]zť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť li [^e]zť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ýzť yziem ýzť is:1st_person
+SFX R ýzť yzieš ýzť is:2nd_person
+SFX R ýzť yzie ýzť is:3rd_person
+SFX R ýzť yzieme ýzť is:1st_person is:plural
+SFX R ýzť yziete ýzť is:2nd_person is:plural
+SFX R ýzť yzú ýzť is:3rd_person is:plural
+SFX R ýzť yzúc ýzť is:participle
+SFX R ýzť yz ýzť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ýzť yzme ýzť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ýzť yzte ýzť is:2nd_person is:plural is:imperative
-SFX b Y 6 # v testovaní: pred podst. mena vzoru dub s -u v G a -e L
-SFX b 0 u [klr]
-SFX b 0 om [klr]
-SFX b 0 y [klr]
-SFX b 0 ov [klr]
-SFX b 0 och [klr]
-SFX b 0 mi [klr]
+SFX b Y 8 # v testovaní: pred podst. mena vzoru dub s -u v G a -e L
+SFX b 0 u [klr] is:genitive
+SFX b 0 om [klr] is:dative
+SFX b 0 y [klr] is:nominative is:plural
+SFX b 0 ov [klr] is:genitive is:plural
+SFX b 0 y [klr] is:accusative is:plural
+SFX b 0 och [klr] is:locative is:plural
+SFX b 0 om [klr] is:instrumental is:plural
+SFX b 0 mi [klr] is:instrumental is:plural
-SFX č Y 10 # v testovaní: pre číslovky
-SFX č 0 násobný .
-SFX č 0 násobných .
-SFX č 0 násobnými .
-SFX č 0 násobná .
-SFX č 0 násobné .
-SFX č 0 násobní .
-SFX č 0 násobny .
-SFX č 0 násobna .
-SFX č 0 násobne .
-SFX č 0 násobni .
+SFX č Y 15 # v testovaní: pre číslovky
+SFX č 0 násobny . po:adjective
+SFX č 0 násobna . po:adverb
+SFX č 0 násobne . po:adverb
+SFX č 0 násobni . po:verb is:2nd_person is:imperative
+SFX č 0 násobný . po:adjective is:nominative
+SFX č 0 násobná . po:adjective is:nominative is:feminine
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:nominative is:feminine is:plural
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:nominative is:neuter is:plural
+SFX č 0 násobní . po:adjective is:nominative is:masculine is:plural
+SFX č 0 násobných . po:adjective is:genitive is:masculine is:plural
+SFX č 0 násobných . po:adjective is:genitive is:neuter is:plural
+SFX č 0 násobných . po:adjective is:accusative is:masculine is:plural
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:accusative is:feminine is:plural
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:accusative is:neuter is:plural
+SFX č 0 násobnými . po:adjective is:instrumental is:plural