summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gl/gl_ES.aff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'gl/gl_ES.aff')
-rw-r--r--gl/gl_ES.aff1953
1 files changed, 1953 insertions, 0 deletions
diff --git a/gl/gl_ES.aff b/gl/gl_ES.aff
new file mode 100644
index 0000000..72b94a7
--- /dev/null
+++ b/gl/gl_ES.aff
@@ -0,0 +1,1953 @@
+# Este ficheiro contén as regras para a formación das
+# palabras galegas cuxos lemas están incluídos no gl_ES.dic.
+# Baséase nas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
+# aprobadas pola Real Academia da Língua Galega no 2003.
+# Creado por Mar Castro Pereiro (mancomun@mancomun.org)
+# Data da última revisión: Novembro de 2007
+# Baseado na versión desenvolvida por Imaxín Software no 2006
+
+
+SET ISO8859-1
+TRY aáâàeéêiíoóôõuúübcçdfghklmnpqrstvxzABCDEFGHIKLMNÑOPQRSTUVWXZÁÉÍÓÚÀÈÌÒÙÜÇ-
+
+FLAG num
+
+NEEDAFFIX 666
+
+NOSPLITSUGS
+
+REP 15
+REP cio zo
+REP zo cio
+REP cia za
+REP za cia
+REP cios zos
+REP zos cios
+REP cias zas
+REP zas cias
+REP ción zón
+REP zón ción
+REP les is
+REP is les
+REP np mp
+REP x ll
+REP ll x
+
+MAP 5
+MAP aá
+MAP eé
+MAP ií
+MAP oó
+MAP uú
+
+
+PFX 50 Y 1
+PFX 50 0 equi .
+
+# -------------------- REGRAS DE PLURAL --------------------------
+
+# Regra xeral de formación do PLURAL.
+# 1. Palabras rematadas noutras consoantes que non sexan r,l ou s. Ex. robot - robots
+# Palabras rematadas en vogal ou n engaden s Ex. camión - camións
+# 2. Palabras rematadas en r ou l engaden s Ex. mar - mares
+# 3. Palabras rematadas en s que non sexa ás,és,...,ús engaden es Ex: adeus - adeuses
+# 4-8. Palabras rematadas ás,és,...,ús fan o plural como ases, eses, ..., uses Ex: compás - compases
+# 9. Palabras rematadas en z fan o plural en ces. Ex. luz, luces
+SFX 10 Y 9 #Regla xeral da formación do plural
+SFX 10 0 s [^rlsz]
+SFX 10 0 es [rl]
+SFX 10 0 es [^áéíóú]s
+SFX 10 ás ases ás
+SFX 10 és eses és
+SFX 10 ís ises ís
+SFX 10 ós oses ós
+SFX 10 ús uses ús
+SFX 10 z ces z
+
+
+# Regra de formación do plural de estranxeirismos que admiten dous plurais
+# Ex: escáner-escáners-escáneres
+# Ex: hippy-hippys-hippies
+SFX 11 Y 3 #Palabras con dous plurais
+SFX 11 0 es r
+SFX 11 y ies y
+SFX 11 0 s .
+
+
+# Regra de formación do plural dos rematados en -l non monosílabos
+# 1. Palabras rematadas en l cambian o -l por -is. Ex: animal - animais
+# 2. Palabras rematadas en il cambian o -il por -ís. Ex: funil - funís
+# 3. Palabras rematadas en íl cambian o -il por -ís -is. Ex: raíl - raís
+SFX 12 Y 3 #Plural polisílabos en -l
+SFX 12 l is l
+SFX 12 il ís il
+SFX 12 íl ís íl
+
+# ---------------- REGRAS DE FEMININO SINGULAR e PLURAL -------------------
+
+# Regra xeral da formación do feminino
+# Palabras rematadas en consoante e vogal tónica engaden unha -a á forma masculina
+SFX 13 Y 2
+SFX 13 0 a .
+SFX 13 0 as .
+
+# Regra de formación do feminino singular e plural.
+# 1,2,3. Palabras rematadas en vogal átona cambian a vogal pola -a
+# 4. Palabras rematadas en vogal tónica -ó fan o feminino con -oa
+# 5,6,7,8. Palabras rematadas en -n fan o plural con formas especiais
+# 9. Xentilicios rematados en -és fan o feminino en -esa
+SFX 14 Y 18
+SFX 14 o a o
+SFX 14 e a e
+SFX 14 u úa u
+SFX 14 ó oa ó
+SFX 14 án á án
+SFX 14 ón oa ón
+SFX 14 ún ua ún
+SFX 14 ín ina ín
+SFX 14 és esa és
+SFX 14 o as o
+SFX 14 e as e
+SFX 14 u úas u
+SFX 14 ó oas ó
+SFX 14 án ás án
+SFX 14 ón oas ón
+SFX 14 ún uas ún
+SFX 14 ín inas ín
+SFX 14 és esas és
+
+# Regra do feminino para as palabras pexorativas rematadas en -án ou -ón
+# Ex. folgazán-folgazana, abusón-abusona
+SFX 15 Y 4
+SFX 15 án ana án
+SFX 15 ón ona ón
+SFX 15 án anas án
+SFX 15 ón onas ón
+
+#-------- REGRAS PARA ENGADIR OS PRONOMES ENCLÍTICOS ÁS FORMAS VERBAIS ------------
+
+# Regra co pronome do acusativo de 3ª persoa.
+# Variantes -o e -lo e os seus correspondentes femininos e plurais
+SFX 100 Y 12 #PRON
+SFX 100 0 a [^sr]
+SFX 100 0 as [^sr]
+SFX 100 0 o [^sr]
+SFX 100 0 os [^sr]
+SFX 100 r la r
+SFX 100 r las r
+SFX 100 r lo r
+SFX 100 r los r
+SFX 100 s la s
+SFX 100 s las s
+SFX 100 s lo s
+SFX 100 s los s
+
+# Regra co pronome do acusativo de 3ª persoa.
+# Variante -no e os seus correspondentes femininos e plurais.
+# Emprégase tras as formas verbais rematadas en ditongo.
+SFX 102 Y 4 #PRON
+SFX 102 0 na .
+SFX 102 0 nas .
+SFX 102 0 no .
+SFX 102 0 nos .
+
+# Regra para os outros pronomes
+# 1. Reflexivo -se
+# 2-7. Acusativo: 1ª e 2ª persoas singular e plural
+# 8-10. Dativo: 2ª persoa singular e 3ª persoa singular e plural
+# 11-22. Concorrencia dos pronomes de dativo singular e a 3ª persoa de acusativo
+# (me, che, lle) + (o, a, os, as )
+SFX 103 Y 22 #PRON
+SFX 103 0 se .
+SFX 103 0 me .
+SFX 103 0 te .
+SFX 103 s nos mos
+SFX 103 0 nos [^o]s
+SFX 103 0 nos [^s]
+SFX 103 0 vos .
+SFX 103 0 che .
+SFX 103 0 lle .
+SFX 103 0 lles .
+SFX 103 0 ma .
+SFX 103 0 mas .
+SFX 103 0 mo .
+SFX 103 0 mos .
+SFX 103 0 cha .
+SFX 103 0 chas .
+SFX 103 0 cho .
+SFX 103 0 chos .
+SFX 103 0 lla .
+SFX 103 0 llas .
+SFX 103 0 llo .
+SFX 103 0 llos .
+
+# Regra para concorrencias de pronomes
+# Estes pronomes van nunha regra aparte porque converten a palabra en
+# esdrúxula polo que pasa a levar acento que na maior parte das
+# veces non leva a palabra orixinal. Ex. mandou - mandóunola
+# 1-6. Reflesivo máis dativo: se + (me, che, lle, nos, vos, lles)
+# 7-11. Pron. solidariedade máis dativo: che + (me, lle, nos, vos, lles)
+# 12-31. Dativo plural máis 3ª persoa de acusativo: (nos, vos, lles) + (o, a, os, as)
+SFX 104 Y 31 #PRON
+SFX 104 0 seme .
+SFX 104 0 seche .
+SFX 104 0 selle .
+SFX 104 0 senos .
+SFX 104 0 sevos .
+SFX 104 0 selles .
+SFX 104 0 cheme .
+SFX 104 0 chelle .
+SFX 104 0 chenos .
+SFX 104 0 chevos .
+SFX 104 0 chelles .
+SFX 104 0 llela .
+SFX 104 0 llelas .
+SFX 104 0 llelo .
+SFX 104 0 llelos .
+SFX 104 s nola mos
+SFX 104 s nolas mos
+SFX 104 s nolo mos
+SFX 104 s nolos mos
+SFX 104 0 nola [^o]s
+SFX 104 0 nolas [^o]s
+SFX 104 0 nolo [^o]s
+SFX 104 0 nolos [^o]s
+SFX 104 0 nola [^s]
+SFX 104 0 nolas [^s]
+SFX 104 0 nolo [^s]
+SFX 104 0 nolos [^s]
+SFX 104 0 vola .
+SFX 104 0 volas .
+SFX 104 0 volo .
+SFX 104 0 volos .
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA PRIMEIRA CONXUGACIÓN -------------------
+
+# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
+# Paradigma dalgúns verbos rematados en -uar e -iar (acentuar e afiar)
+# acentuar/201 e acentúar/666,200,202
+# Paradigma dos demáis verbos en -ar
+# andar/200,201 e ándar/666,202
+
+SFX 200 Y 22 #Primeira_conxugación_regular
+SFX 200 ar o ar
+SFX 200 r s ar
+SFX 200 ar a ar
+SFX 200 r n ar
+SFX 200 ar e [^cgzu]ar
+SFX 200 car que car
+SFX 200 ar ue gar
+SFX 200 zar ce zar
+SFX 200 uar üe guar
+SFX 200 ar e [^g]uar
+SFX 200 ar es [^cgzu]ar
+SFX 200 car ques car
+SFX 200 ar ues gar
+SFX 200 zar ces zar
+SFX 200 uar ües guar
+SFX 200 ar es [^g]uar
+SFX 200 ar en [^cgzu]ar
+SFX 200 car quen car
+SFX 200 ar uen gar
+SFX 200 zar cen zar
+SFX 200 uar üen guar
+SFX 200 ar en [^g]uar
+
+
+SFX 201 Y 110 #Primeira_conxugación_regular
+SFX 201 r ndo ar
+SFX 201 ar ándo/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r do/10,14 ar
+SFX 201 r r/100,103 ar
+SFX 201 ar ár/104 ar
+SFX 201 r mos ar
+SFX 201 ar ámos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r des ar
+SFX 201 ar ádes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r ba ar
+SFX 201 ar ába/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r bas ar
+SFX 201 ar ábas/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r bamos ar
+SFX 201 r bámos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r bades ar
+SFX 201 r bádes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r ban ar
+SFX 201 ar ában/666,100,103,104 ar
+SFX 201 ar ei/102,103 [^cgzu]ar
+SFX 201 ar éi/666,104 [^cgzu]ar
+SFX 201 car quei/102,103 car
+SFX 201 car quéi/666,104 car
+SFX 201 ar uei/102,103 gar
+SFX 201 ar uéi/666,104 gar
+SFX 201 zar cei/102,103 zar
+SFX 201 zar céi/666,104 zar
+SFX 201 uar üei/102,103 guar
+SFX 201 uar üéi/666,104 guar
+SFX 201 r ches ar
+SFX 201 ar áches/666,100,103,104 ar
+SFX 201 ar ou/102,103 ar
+SFX 201 ar óu/666,104 ar
+SFX 201 r mos ar
+SFX 201 ar ámos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r stes ar
+SFX 201 ar ástes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 on ar
+SFX 201 ar áron/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 a ar
+SFX 201 ar ára/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 as ar
+SFX 201 ar áras/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 amos ar
+SFX 201 0 ámos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 ades ar
+SFX 201 0 ádes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 an ar
+SFX 201 ar áran/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 ei/102,103 ar
+SFX 201 0 éi/666,104 ar
+SFX 201 0 as/666,100,103 ar
+SFX 201 0 ás/104 ar
+SFX 201 0 a/666,100,103 ar
+SFX 201 0 á/104 ar
+SFX 201 0 emos ar
+SFX 201 0 émos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 edes ar
+SFX 201 0 édes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 an/666,100,103 ar
+SFX 201 0 án/104 ar
+SFX 201 0 ía/100,103,104 ar
+SFX 201 0 ías/100,103,104 ar
+SFX 201 0 iamos ar
+SFX 201 0 iámos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 iades ar
+SFX 201 0 iádes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 ían/100,103,104 ar
+SFX 201 ar emos [^cgzu]ar
+SFX 201 ar émos/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 201 car quemos car
+SFX 201 car quémos/666,100,103,104 car
+SFX 201 ar uemos gar
+SFX 201 ar uémos/666,100,103,104 gar
+SFX 201 zar cemos zar
+SFX 201 zar cémos/666,100,103,104 zar
+SFX 201 uar üemos guar
+SFX 201 uar üémos/666,100,103,104 guar
+SFX 201 ar emos [^g]uar
+SFX 201 ar émos/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 201 ar edes [^cgzu]ar
+SFX 201 ar édes/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 201 car quedes car
+SFX 201 car quédes/666,100,103,104 car
+SFX 201 ar uedes gar
+SFX 201 ar uédes/666,100,103,104 gar
+SFX 201 zar cedes zar
+SFX 201 zar cédes/666,100,103,104 zar
+SFX 201 uar üedes guar
+SFX 201 uar üédes/666,100,103,104 guar
+SFX 201 ar edes [^g]uar
+SFX 201 ar édes/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 201 r se ar
+SFX 201 ar áse/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r ses ar
+SFX 201 ar áses/666,100,103,104 ar
+SFX 201 ar ásemos/100,103,104 ar
+SFX 201 ar ásedes/100,103,104 ar
+SFX 201 r sen ar
+SFX 201 ar ásen/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 es ar
+SFX 201 ar áres/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 mos ar
+SFX 201 ar ármos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 des ar
+SFX 201 ar árdes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 en ar
+SFX 201 ar áren/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r de ar
+SFX 201 ar áde/666,100,103,104 ar
+
+
+SFX 202 Y 22 #C1_con_cambio_de_acento_na_raíz
+SFX 202 ar o/666,100,103,104 ar
+SFX 202 r s/666,100,103,104 ar
+SFX 202 ar a/666,100,103,104 ar
+SFX 202 ar an/666,100,103,104 ar
+SFX 202 ar e/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 202 car que/666,100,103,104 car
+SFX 202 ar ue/666,100,103,104 gar
+SFX 202 zar ce/666,100,103,104 zar
+SFX 202 uar üe/666,100,103,104 guar
+SFX 202 ar e/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 202 ar es/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 202 car ques/666,100,103,104 car
+SFX 202 ar ues/666,100,103,104 gar
+SFX 202 zar ces/666,100,103,104 zar
+SFX 202 uar ües/666,100,103,104 guar
+SFX 202 ar es/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 202 ar en/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 202 car quen/666,100,103,104 car
+SFX 202 ar uen/666,100,103,104 gar
+SFX 202 zar cen/666,100,103,104 zar
+SFX 202 uar üen/666,100,103,104 guar
+SFX 202 ar en/666,100,103,104 [^g]uar
+
+
+SFX 205 Y 135 #Conxugación do verbo estar
+SFX 205 r r/100,103,104 ar
+SFX 205 r ndo ar
+SFX 205 ar ándo/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r do/10 ar
+SFX 205 ar ou/102,103 ar
+SFX 205 ar óu/666,104 ar
+SFX 205 ar ás/100,103,104 ar
+SFX 205 ar á/100,103,104 ar
+SFX 205 r mos ar
+SFX 205 ar ámos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r des ar
+SFX 205 ar ádes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r n dar
+SFX 205 ar án/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar án tar
+SFX 205 r n/666,100,103,104 tar
+SFX 205 r ba ar
+SFX 205 ar ába/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r bas ar
+SFX 205 ar ábas/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r bamos ar
+SFX 205 r bámos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r bades ar
+SFX 205 r bádes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r ban ar
+SFX 205 ar ában/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar iven tar
+SFX 205 ar íven/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar ei/102,103 dar
+SFX 205 ar éi/666,104 dar
+SFX 205 ar iveches tar
+SFX 205 ar ivéches/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eches dar
+SFX 205 ar éches/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivo tar
+SFX 205 ar ívo/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eu/102,103 dar
+SFX 205 ar éu/666,104 dar
+SFX 205 ar ivemos tar
+SFX 205 ar ivémos/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar emos dar
+SFX 205 ar émos/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivestes tar
+SFX 205 ar ivéstes/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar estes dar
+SFX 205 ar éstes/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveron tar
+SFX 205 ar ivéron/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eron dar
+SFX 205 ar éron/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivera tar
+SFX 205 ar ivéra/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar era dar
+SFX 205 ar éra/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveras tar
+SFX 205 ar ivéras/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eras dar
+SFX 205 ar éras/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveramos tar
+SFX 205 ar iverámos/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eramos dar
+SFX 205 ar erámos/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iverades tar
+SFX 205 ar iverádes/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar erades dar
+SFX 205 ar erádes/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveran tar
+SFX 205 ar ivéran/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eran dar
+SFX 205 ar éran/666,100,103,104 dar
+SFX 205 0 ei/102,103 ar
+SFX 205 0 éi/666,104 ar
+SFX 205 0 ás/104 ar
+SFX 205 0 as/666,100,103 ar
+SFX 205 0 á/104 ar
+SFX 205 0 a/666,100,103 ar
+SFX 205 0 emos ar
+SFX 205 0 émos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 edes ar
+SFX 205 0 édes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 án/104 ar
+SFX 205 0 an/666,100,103 ar
+SFX 205 0 ía/100,103,104 ar
+SFX 205 0 ías/100,103,104 ar
+SFX 205 0 iamos ar
+SFX 205 0 iámos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 iades ar
+SFX 205 0 iádes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 ían/100,103,104 ar
+SFX 205 ar ea ar
+SFX 205 ar éa/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar eas ar
+SFX 205 ar éas/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar eamos ar
+SFX 205 ar eámos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar eades ar
+SFX 205 ar eádes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar ean ar
+SFX 205 ar éan/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar ivese tar
+SFX 205 ar ivése/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar ese dar
+SFX 205 ar ése/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveses tar
+SFX 205 ar ivéses/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eses dar
+SFX 205 ar éses/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivésemos/100,103,104 tar
+SFX 205 ar ivésedes/100,103,104 tar
+SFX 205 ar ésemos/100,103,104 dar
+SFX 205 ar ésedes/100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivesen tar
+SFX 205 ar ivésen/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar esen dar
+SFX 205 ar ésen/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iver tar
+SFX 205 ar er dar
+SFX 205 ar iveres tar
+SFX 205 ar eres dar
+SFX 205 ar ivermos tar
+SFX 205 ar ermos dar
+SFX 205 ar iverdes tar
+SFX 205 ar erdes dar
+SFX 205 ar iveren tar
+SFX 205 ar eren dar
+SFX 205 0 es ar
+SFX 205 ar áres/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 mos ar
+SFX 205 ar ármos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 des ar
+SFX 205 ar árdes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 en ar
+SFX 205 ar áren/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r de ar
+SFX 205 ar áde/666,100,103,104 ar
+
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA SEGUNDA CONXUGACIÓN -------------------
+
+# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
+# Paradigma dos verbos regulares
+# varrer/210,211,212 e várrer/666,215
+# Os verbos ler e crer son parcialmente irregulares na 1ª, 2ª e 3ª PS
+# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
+# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
+# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabos.
+# ler/210,211,213 e lér/666,215
+# reler/210,211,214 e relér/666,215
+
+SFX 210 Y 76 #Segunda conxugación regular
+SFX 210 r r/100,103 er
+SFX 210 er ér/666,104 er
+SFX 210 r ndo er
+SFX 210 er éndo/666,100,103,104 er
+SFX 210 er ido/10,14 er
+SFX 210 r mos er
+SFX 210 er émos/666,100,103,104 er
+SFX 210 r des er
+SFX 210 er édes/666,100,103,104 er
+SFX 210 er ía/100,103,104 er
+SFX 210 er ías/100,103,104 er
+SFX 210 er iamos [^ao]er
+SFX 210 er ïamos [ao]er
+SFX 210 er iámos/666,100,103,104 [^ao]er
+SFX 210 er ïámos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er iades [^ao]er
+SFX 210 er ïades [ao]er
+SFX 210 er iádes/666,100,103,104 [^ao]er
+SFX 210 er ïádes/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er ían/100,103,104 er
+SFX 210 0 ei/102,103 er
+SFX 210 0 éi/666,104 er
+SFX 210 0 as/666,100,103 er
+SFX 210 0 ás/104 er
+SFX 210 0 a/666,100,103 er
+SFX 210 0 á/104 er
+SFX 210 0 emos er
+SFX 210 0 émos/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 edes er
+SFX 210 0 édes/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 an/666,100,103 er
+SFX 210 0 án/104 er
+SFX 210 0 ía/100,103,104 er
+SFX 210 0 ías/100,103,104 er
+SFX 210 0 iamos er
+SFX 210 0 iámos/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 iades er
+SFX 210 0 iádes/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 ían/100,103,104 er
+SFX 210 er a [^cuao]er
+SFX 210 cer za cer
+SFX 210 guer ga guer
+SFX 210 quer ca quer
+SFX 210 er ia [ao]er
+SFX 210 er as [^cuao]er
+SFX 210 cer zas cer
+SFX 210 guer gas guer
+SFX 210 quer cas quer
+SFX 210 er ias [ao]er
+SFX 210 er amos [^cuao]er
+SFX 210 er ámos/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 210 cer zamos cer
+SFX 210 cer zámos/666,100,103,104 cer
+SFX 210 guer gamos guer
+SFX 210 guer gámos/666,100,103,104 guer
+SFX 210 quer camos quer
+SFX 210 quer cámos/666,100,103,104 quer
+SFX 210 er iamos [ao]er
+SFX 210 er iámos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er ades [^cuao]er
+SFX 210 er ádes/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 210 cer zades cer
+SFX 210 cer zádes/666,100,103,104 cer
+SFX 210 guer gades guer
+SFX 210 guer gádes/666,100,103,104 guer
+SFX 210 quer cades quer
+SFX 210 quer cádes/666,100,103,104 quer
+SFX 210 er iades [ao]er
+SFX 210 er iádes/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er an [^cuao]er
+SFX 210 cer zan cer
+SFX 210 er gan guer
+SFX 210 er can quer
+SFX 210 er ian [ao]er
+SFX 210 r de er
+SFX 210 er éde/666,100,103,104 er
+
+SFX 211 Y 10 #C2 regular
+SFX 211 er o [^cuao]er
+SFX 211 cer zo cer
+SFX 211 guer go guer
+SFX 211 quer co quer
+SFX 211 er io [ao]er
+SFX 211 r s er
+SFX 211 er e er
+SFX 211 r n er
+SFX 211 er ín/104 er
+SFX 211 er in/666,100,103 er
+
+SFX 212 Y 37 #Segunda conxugación regular
+SFX 212 er iches [^ao]er
+SFX 212 er íches [ao]er
+SFX 212 er íches/666,100,103,104 er
+SFX 212 er eu/102,103 er
+SFX 212 er éu/666,104 er
+SFX 212 r mos er
+SFX 212 er émos/666,100,103,104 er
+SFX 212 r stes er
+SFX 212 er éstes/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 on er
+SFX 212 er éron/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 a er
+SFX 212 er éra/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 as er
+SFX 212 er éras/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 amos er
+SFX 212 0 ámos/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 ades er
+SFX 212 0 ádes/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 an er
+SFX 212 er éran/666,100,103,104 er
+SFX 212 r se er
+SFX 212 er ése/666,100,103,104 er
+SFX 212 r ses er
+SFX 212 er éses/666,100,103,104 er
+SFX 212 er ésemos/100,103,104 er
+SFX 212 er ésedes/100,103,104 er
+SFX 212 r sen er
+SFX 212 er ésen/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 es er
+SFX 212 er éres/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 mos er
+SFX 212 er érmos/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 des er
+SFX 212 er érdes/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 en er
+SFX 212 er éren/666,100,103,104 er
+
+SFX 213 Y 10 #Verbo ler ou crer
+SFX 213 r o er
+SFX 213 er éo/666,100,103,104 er
+SFX 213 r s/100,103 er
+SFX 213 er és/666,104 er
+SFX 213 er e/100,103 er
+SFX 213 er é/666,104 er
+SFX 213 r n/100,103 er
+SFX 213 er én/666,104 er
+SFX 213 er in/100,103 er
+SFX 213 er ín/666,104 er
+
+SFX 214 Y 10 #Reler, trasler e descrer
+SFX 214 r o er
+SFX 214 er éo/666,100,103,104 er
+SFX 214 er és/104 er
+SFX 214 er es/666,100,103 er
+SFX 214 er é/104 er
+SFX 214 er e/666,100,103,104 er
+SFX 214 er én/104 er
+SFX 214 er en/666,100,103 er
+SFX 214 er ín/104 er
+SFX 214 er in/666,100,103 er
+
+SFX 215 Y 23 #C2 con cambio de acento na raíz
+SFX 215 er o/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer zo/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer go/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer co/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er io/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 215 r s/666,100,103,104 er
+SFX 215 er e/666,100,103,104 er
+SFX 215 r n/666,100,103,104 er
+SFX 215 er a/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer za/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer ga/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer ca/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er ia/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 215 er as/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer zas/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer gas/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer cas/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er ias/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 215 er an/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer zan/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer gan/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer can/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er ian/666,100,103,104 [ao]er
+
+
+# ---------------- VERBOS IRREGULARES DA SEGUNDA CONXUGACIÓN ----------------
+
+# No .dic inclúense varios lemas para cubrir as ditintas raíces dos verbos
+# irregulares así como as variacións de acentuación para cada unha delas.
+# caber, saber, haber, poder, querer, facer, ter, poñer, pracer, traer,
+# valer, ver e ser
+# prover e un verbo especial que nos tempos de perfecto é regular e
+# nos demáis irregular como ver
+
+
+SFX 220 Y 11 #Formas Nominais 2C irregular
+SFX 220 r r/100,103 er
+SFX 220 er ér/666,104 er
+SFX 220 r ndo er
+SFX 220 er éndo/666,100,103,104 er
+SFX 220 er ido/10,14 [^cñavs]er
+SFX 220 acer eito/10,14 facer
+SFX 220 er ido/10,14 [^f]acer
+SFX 220 oñer osto/10,14 poñer
+SFX 220 er ído/10,14 aer
+SFX 220 er isto/10,14 ver
+SFX 220 er ido/10,14 ser
+
+
+SFX 221 Y 25 #2C irregular
+SFX 221 er o [^abclvts]er
+SFX 221 er on/100,103 ser
+SFX 221 er ón/666,104 ser
+SFX 221 er eño ter
+SFX 221 er éño/666,100,103,104 ter
+SFX 221 er exo ver
+SFX 221 er éxo/666,100,103,104 ver
+SFX 221 er lo valer
+SFX 221 cer go facer
+SFX 221 cer zo [^f]acer
+SFX 221 aber aibo caber
+SFX 221 aber ei/102,103 [hs]aber
+SFX 221 er io [a]er
+SFX 221 r mos [^s]er
+SFX 221 er émos/666,100,103,104 [^s]er
+SFX 221 er omos ser
+SFX 221 er ómos/666,100,103,104 ser
+SFX 221 r des [^st]er
+SFX 221 er édes/666,100,103,104 [^st]er
+SFX 221 er odes ser
+SFX 221 er ódes/666,100,103,104 ser
+SFX 221 er endes ter
+SFX 221 er éndes/666,100,103,104 ter
+SFX 221 er edes ter
+SFX 221 er édes/666,100,103,104 ter
+
+SFX 222 Y 35 #2C irregular
+SFX 222 r s [^ñbcvts]er
+SFX 222 ser es ser
+SFX 222 ser és/666,100,103,104 ser
+SFX 222 r s/100,103 ter
+SFX 222 er és/666,104 ter
+SFX 222 r s/100,103 ver
+SFX 222 er és/666,104 ver
+SFX 222 cer s/100,103 facer
+SFX 222 r s [^f]acer
+SFX 222 ber s/100,103 haber
+SFX 222 r s [^h]aber
+SFX 222 ñer s/100,103 poñer
+SFX 222 er e [^ñbcvts]er
+SFX 222 ser é/100,103,104 ser
+SFX 222 er en/100,103 ter
+SFX 222 er én/666,104 ter
+SFX 222 er e/100,103 ver
+SFX 222 er é/666,104 ver
+SFX 222 cer i/100,103 facer
+SFX 222 er e [^f]acer
+SFX 222 aber a/100,103 haber
+SFX 222 ber i/100,103 haber
+SFX 222 er e [^h]aber
+SFX 222 oñer on/100,103 poñer
+SFX 222 r n [^bcvts]er
+SFX 222 er on/100,103 ser
+SFX 222 er ón/666,104 ser
+SFX 222 er eñen ter
+SFX 222 er éñen/666,100,103,104 ter
+SFX 222 er en/100,103 ver
+SFX 222 er én/666,104 ver
+SFX 222 cer n/100,103 facer
+SFX 222 r n [^f]acer
+SFX 222 ber n/100,103 haber
+SFX 222 r n [^h]aber
+
+SFX 223 Y 15 #2C irregular
+SFX 223 r r/100,103 r
+SFX 223 er ér/666,104 er
+SFX 223 ir ír/666,104 ir
+SFX 223 0 es r
+SFX 223 er éres/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir íres/666,100,103,104 ir
+SFX 223 0 mos r
+SFX 223 er érmos/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir írmos/666,100,103,104 ir
+SFX 223 0 des r
+SFX 223 er érdes/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir írdes/666,100,103,104 ir
+SFX 223 0 en r
+SFX 223 er éren/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir íren/666,100,103,104 ir
+
+SFX 224 Y 62 #2C irregular
+SFX 224 r ches [^l]er
+SFX 224 er éches/666,100,103,104 [^l]er
+SFX 224 er iches valer
+SFX 224 er íches/666,100,103,104 valer
+SFX 224 ir iches vir
+SFX 224 ir íches/666,100,103,104 vir
+SFX 224 or uches for
+SFX 224 or úches/666,100,103,104 for
+SFX 224 er o [^lu]er
+SFX 224 guer go guer
+SFX 224 er eu/102,103 valer
+SFX 224 er éu/666,104 valer
+SFX 224 ir iu/102,103 vir
+SFX 224 ir íu/666,104 vir
+SFX 224 r i/100,103 for
+SFX 224 or ói/666,104 for
+SFX 224 r mos r
+SFX 224 or ómos/666,100,103,104 or
+SFX 224 er émos/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 224 r stes r
+SFX 224 or óstes/666,100,103,104 or
+SFX 224 er éstes/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ístes/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 on r
+SFX 224 or óron/666,100,103,104 or
+SFX 224 er éron/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir íron/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 a r
+SFX 224 or óra/666,100,103,104 or
+SFX 224 er éra/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir íra/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 as r
+SFX 224 or óras/666,100,103,104 or
+SFX 224 er éras/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir íras/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 amos r
+SFX 224 0 ámos/666,100,103,104 r
+SFX 224 0 ades r
+SFX 224 0 ádes/666,100,103,104 r
+SFX 224 0 an r
+SFX 224 or óran/666,100,103,104 or
+SFX 224 er éran/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir íran/666,100,103,104 ir
+SFX 224 r se r
+SFX 224 er ése/666,100,103,104 er
+SFX 224 or óse/666,100,103,104 or
+SFX 224 ir íse/666,100,103,104 ir
+SFX 224 r ses r
+SFX 224 or óses/666,100,103,104 or
+SFX 224 er éses/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir íses/666,100,103,104 ir
+SFX 224 er ésemos/100,103,104 er
+SFX 224 ir ísemos/100,103,104 ir
+SFX 224 or ósemos/100,103,104 or
+SFX 224 er ésedes/100,103,104 er
+SFX 224 ir ísedes/100,103,104 ir
+SFX 224 or ósedes/100,103,104 or
+SFX 224 r sen r
+SFX 224 er ésen/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ísen/666,100,103,104 ir
+SFX 224 or ósen/666,100,103,104 or
+
+SFX 225 Y 7 #S2C irregular
+SFX 225 r n [^l]er
+SFX 225 aler alin/666,100,103 valer
+SFX 225 aler alín/104 valer
+SFX 225 ir in/100,103 vir
+SFX 225 ir ín/666,104 vir
+SFX 225 or un/100,103 for
+SFX 225 or ún/666,104 for
+
+
+SFX 226 Y 21 #2C irregular
+SFX 226 er a [^cao]er
+SFX 226 cer za cer
+SFX 226 er ia [ao]er
+SFX 226 er as [^cao]er
+SFX 226 er zas cer
+SFX 226 er ias [ao]er
+SFX 226 er amos [^cao]er
+SFX 226 er ámos/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 226 cer zamos cer
+SFX 226 cer zámos/666,100,103,104 cer
+SFX 226 er iamos [ao]er
+SFX 226 er iámos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 226 er ades [^cao]er
+SFX 226 er ádes/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 226 cer zades cer
+SFX 226 cer zádes/666,100,103,104 cer
+SFX 226 er iades [ao]er
+SFX 226 er iádes/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 226 er an [^cao]er
+SFX 226 cer zan cer
+SFX 226 er ian [ao]er
+
+SFX 227 Y 20 #2C irregular
+SFX 227 0 ei/102,103 r
+SFX 227 0 éi/666,104 r
+SFX 227 0 as/666,100,103 r
+SFX 227 0 ás/104 r
+SFX 227 0 a/666,100,103 r
+SFX 227 0 á/104 r
+SFX 227 0 emos r
+SFX 227 0 émos/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 edes r
+SFX 227 0 édes/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 an/666,100,103 r
+SFX 227 0 án/104 r
+SFX 227 0 ía/100,103,104 r
+SFX 227 0 ías/100,103,104 r
+SFX 227 0 iamos r
+SFX 227 0 iámos/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 iades r
+SFX 227 0 iádes/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 ían r
+SFX 227 0 ían/100,103,104 r
+
+
+SFX 228 Y 14 #Segunda conxugación irregular
+SFX 228 er ía [^s]er
+SFX 228 er ía/666,100,103,104 [^s]er
+SFX 228 er ías [^s]er
+SFX 228 er ías/666,100,103,104 [^s]er
+SFX 228 er iamos [^sao]er
+SFX 228 er iámos/666,100,103,104 [^sao]er
+SFX 228 er ïamos [ao]er
+SFX 228 er ïámos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 228 er iades [^sao]er
+SFX 228 er iádes/666,100,103,104 [^sao]er
+SFX 228 er ïades [ao]er
+SFX 228 er ïádes/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 228 er ían [^s]er
+SFX 228 er ían/666,100,103,104 [^s]er
+
+
+SFX 229 Y 10 #2C irregular
+SFX 229 er e/666,100,103 ser
+SFX 229 er é/104 ser
+SFX 229 r de [^bt]er
+SFX 229 er éde/666,100,103,104 [^bt]er
+SFX 229 r de [^h]aber
+SFX 229 er éde/666,100,103,104 [^h]aber
+SFX 229 r nde ter
+SFX 229 er énde/666,100,103,104 ter
+SFX 229 r de ter
+SFX 229 er éde/666,100,103,104 ter
+
+SFX 232 Y 23 #Compostos de facer, poñer, ter e ver
+SFX 232 acer ás/104 facer
+SFX 232 cer s/666,100,103 facer
+SFX 232 oñer ós/104 poñer
+SFX 232 ñer s/666,100,103 poñer
+SFX 232 er és/104 ter
+SFX 232 er és/100,103,104 ver
+SFX 232 er s/666,100,103 [tv]er
+SFX 232 cer i/100,103 facer
+SFX 232 acer ái/666,104 facer
+SFX 232 oñer ón/104 poñer
+SFX 232 ñer n/666,100,103 poñer
+SFX 232 er én/104 ter
+SFX 232 r n/666,100,103 ter
+SFX 232 er é/104 ver
+SFX 232 er e/666,100,103 ver
+SFX 232 acer án/104 facer
+SFX 232 cer n/666,100,103 facer
+SFX 232 er en poñer
+SFX 232 oñer óñen/666,100,103,104 poñer
+SFX 232 er eñen ter
+SFX 232 er éñen/666,100,103,104 ter
+SFX 232 er én/104 ver
+SFX 232 er en/666,100,103 ver
+
+
+SFX 235 Y 2 #Compostos de ver
+SFX 235 ir ín/104 vir
+SFX 235 ir in/666,100,103 vir
+
+SFX 240 Y 25 #2C irregular con cambio de acento na raíz
+SFX 240 er o/666,100,103,104 [^ábcl]er
+SFX 240 ler llo/666,100,103,104 váler
+SFX 240 cer go/666,100,103,104 fácer
+SFX 240 cer zo/666,100,103,104 [^f]ácer
+SFX 240 ber ibo/666,100,103,104 cáber
+SFX 240 áber éi/666,104 [hs]áber
+SFX 240 er io/666,100,103,104 [á]er
+SFX 240 r s/666,100,103,104 [^bcñ]er
+SFX 240 cer s/666,104 fácer
+SFX 240 r s/666,100,103,104 [^f]ácer
+SFX 240 ber s/666,104 háber
+SFX 240 r s/666,100,103,104 [^h]áber
+SFX 240 ñer s/666,104 póñer
+SFX 240 er e/666,100,103,104 [^bcñts]er
+SFX 240 cer i/666,104 fácer
+SFX 240 er e/666,100,103,104 [^f]acer
+SFX 240 áber á/666,104 háber
+SFX 240 ber i/666,104 háber
+SFX 240 er e/666,100,103,104 [^h]áber
+SFX 240 ñer n/666,104 póñer
+SFX 240 r n/666,100,103,104 [^bcts]er
+SFX 240 ber án/666,104 háber
+SFX 240 r n/666,100,103,104 [^h]áber
+SFX 240 cer n/666,104 fácer
+SFX 240 r n/666,100,103,104 [^f]ácer
+
+SFX 241 Y 2 #2C irregular con cambio de acento na raíz
+SFX 241 r n/666,100,103,104 [^l]er
+SFX 241 er o/666,100,103,104 [^l]er
+
+SFX 242 Y 6 #2C irregular con cambio de acento na raíz
+SFX 242 er a/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 242 cer za/666,100,103,104 cer
+SFX 242 er ia/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 242 er as/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 242 er zas/666,100,103,104 cer
+SFX 242 er ias/666,100,103,104 [ao]er
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA TERCEIRA CONXUGACIÓN -------------------
+
+# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
+# Paradigma dos verbos regulares
+# partir/300,301 e pártir/666,302
+# ouvir/300,306 e óuvir/666,307
+# parir/300,308 e párir/666,309
+# rir/300,303 sorrir/300,304 reunir/300,305
+# Os verbos rematados en -aír, -oír e -uír teñen unha soa raíz
+# saír/313
+# Verbos con alternancia vocálica u-o FUXIR
+# fuxir/300,314, fúxir/666,315,
+# foxir/666,316, fóxir/666,317
+# Verbos con alternancia vocálica e-i SENTIR
+# sentir/300,320,321, séntir/666,322
+# sintir/666,323, síntir/666,324
+# Verbo IR
+# ir/330,331 for/666,331,332 vair/666,333
+# Verbo DICIR
+# dicir/334,336,337,338
+# dixer/666,338,339
+# Verbo VIR
+# vir/340,341
+# viñer/666,341,342,344
+
+# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
+# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
+# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabos.
+# ler/210,211,213 e lér/666,215
+# reler/210,211,214 e relér/666,215
+
+
+SFX 300 Y 69 #Terceira conxugación regular
+SFX 300 r r/100,103 ir
+SFX 300 ir ír/666,104 ir
+SFX 300 r ndo ir
+SFX 300 ir índo/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir ido/10,14 ir
+SFX 300 ir ía/100,103,104 ir
+SFX 300 ir ías/100,103,104 ir
+SFX 300 ir iamos ir
+SFX 300 ir iámos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir iades ir
+SFX 300 ir iádes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir ían/100,103,104 ir
+SFX 300 ir iches ir
+SFX 300 ir íches/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir iu/102,103 ir
+SFX 300 ir íu/666,104 ir
+SFX 300 r mos ir
+SFX 300 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 r stes ir
+SFX 300 ir ístes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 on ir
+SFX 300 ir íron/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 a ir
+SFX 300 ir íra/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 as ir
+SFX 300 ir íras/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 amos ir
+SFX 300 0 ámos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 ades ir
+SFX 300 0 ádes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 an ir
+SFX 300 ir íran/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 ei/102,103 ir
+SFX 300 0 éi/666,104 ir
+SFX 300 0 as/666,100,103 ir
+SFX 300 0 ás/104 ir
+SFX 300 0 a/666,100,103 ir
+SFX 300 0 á/104 ir
+SFX 300 0 emos ir
+SFX 300 0 émos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 edes ir
+SFX 300 0 édes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 an/666,100,103 ir
+SFX 300 0 án/104 ir
+SFX 300 0 ía/100,103,104 ir
+SFX 300 0 ías/100,103,104 ir
+SFX 300 0 iamos ir
+SFX 300 0 iámos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 iades ir
+SFX 300 0 iádes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 ían/100,103,104 ir
+SFX 300 r se ir
+SFX 300 ir íse/666,100,103,104 ir
+SFX 300 r ses ir
+SFX 300 ir íses/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir ísemos/100,103,104 ir
+SFX 300 ir ísedes/100,103,104 ir
+SFX 300 r sen ir
+SFX 300 ir ísen/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 es ir
+SFX 300 ir íres/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 mos ir
+SFX 300 ir írmos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 des ir
+SFX 300 ir írdes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 en ir
+SFX 300 ir íren/666,100,103,104 ir
+SFX 300 r de ir
+SFX 300 ir íde/666,100,103,104 ir
+
+SFX 301 Y 41 #C3 regular
+SFX 301 ir o [^cu]ir
+SFX 301 cir zo cir
+SFX 301 guir go guir
+SFX 301 quir co quir
+SFX 301 ir es ir
+SFX 301 ir e ir
+SFX 301 r mos ir
+SFX 301 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 301 r des ir
+SFX 301 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 301 ir en ir
+SFX 301 ir ín/104 ir
+SFX 301 ir in/666,100,103 ir
+SFX 301 ir a [^cu]ir
+SFX 301 cir za cir
+SFX 301 guir ga guir
+SFX 301 quir ca quir
+SFX 301 ir as [^cu]ir
+SFX 301 cir zas cir
+SFX 301 guir gas guir
+SFX 301 quir cas quir
+SFX 301 ir amos [^cu]ir
+SFX 301 ir ámos/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 301 cir zamos cir
+SFX 301 cir zámos/666,100,103,104 cir
+SFX 301 guir gamos guir
+SFX 301 guir gámos/666,100,103,104 guir
+SFX 301 quir camos quir
+SFX 301 quir cámos/666,100,103,104 quir
+SFX 301 ir ades [^cu]ir
+SFX 301 ir ádes/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 301 cir zades cir
+SFX 301 cir zádes/666,100,103,104 cir
+SFX 301 guir gades guir
+SFX 301 guir gádes/666,100,103,104 guir
+SFX 301 quir cades quir
+SFX 301 quir cádes/666,100,103,104 quir
+SFX 301 ir an [^cuao]ir
+SFX 301 cir zan cir
+SFX 301 guir gan guir
+SFX 301 quir can quir
+
+SFX 302 Y 19 #C3 rregular con cambio de acento na raíz
+SFX 302 ir o/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir zo/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir go/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir co/666,100,103,104 quir
+SFX 302 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 302 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 302 ir en/666,100,103,104 ir
+SFX 302 ir a/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir za/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir ga/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir ca/666,100,103,104 quir
+SFX 302 ir as/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir zas/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir gas/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir cas/666,100,103,104 quir
+SFX 302 ir an/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir zan/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir gan/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir can/666,100,103,104 quir
+
+
+SFX 303 Y 18 #Verbo rir
+SFX 303 ir ío/100,103,104 rir
+SFX 303 ir is/100,103 rir
+SFX 303 ir ís/666,104 rir
+SFX 303 ir i/100,103 rir
+SFX 303 ir í/666,104 rir
+SFX 303 ir imos ir
+SFX 303 ir ímos/666,100,103,104 rir
+SFX 303 ir ides ir
+SFX 303 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 303 ir in/100,103 rir
+SFX 303 ir ín/666,104 rir
+SFX 303 ir ía/100,103,104 rir
+SFX 303 ir ías/100,103,104 rir
+SFX 303 ir iamos rir
+SFX 303 ir iámos/666,100,103,104 rir
+SFX 303 ir iades rir
+SFX 303 ir iádes/666,100,103,104 rir
+SFX 303 ir ían/100,103,104 rir
+
+
+SFX 304 Y 16 #Verbo sorrir
+SFX 304 ir ío/100,103,104 rir
+SFX 304 ir ís/100,103,104 rir
+SFX 304 ir í/100,103,104 rir
+SFX 304 ir imos ir
+SFX 304 ir ímos/666,100,103,104 rir
+SFX 304 ir ides ir
+SFX 304 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 304 ir ín/104 rir
+SFX 304 ir in/666,100,103 rir
+SFX 304 ir ía/100,103,104 rir
+SFX 304 ir ías/100,103,104 rir
+SFX 304 ir iamos rir
+SFX 304 ir iámos/666,100,103,104 rir
+SFX 304 ir iades rir
+SFX 304 ir iádes/666,100,103,104 rir
+SFX 304 ir ían/100,103,104 rir
+
+
+SFX 305 Y 17 #Verbo reunir
+SFX 305 unir úno/100,103,104 unir
+SFX 305 unir únes/100,103,104 unir
+SFX 305 unir úne/100,103,104 unir
+SFX 305 ir imos unir
+SFX 305 ir ímos/666,100,103,104 unir
+SFX 305 ir ides unir
+SFX 305 ir ídes/666,100,103,104 unir
+SFX 305 unir únen/100,103,104 unir
+SFX 305 ir ín/104 unir
+SFX 305 ir in/666,100,103 unir
+SFX 305 unir úna/100,103,104 unir
+SFX 305 unir únas/100,103,104 unir
+SFX 305 ir amos unir
+SFX 305 ir ámos/666,100,103,104 unir
+SFX 305 ir ades unir
+SFX 305 ir ádes/666,100,103,104 unir
+SFX 305 unir únan/100,103,104 unir
+
+
+SFX 306 Y 17 #Verbo ouvir
+SFX 306 vir zo ir
+SFX 306 ir es ir
+SFX 306 ir e ir
+SFX 306 r mos ir
+SFX 306 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 306 r des ir
+SFX 306 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 306 ir en ir
+SFX 306 ir ín/104 ir
+SFX 306 ir in/666,100,103 ir
+SFX 306 vir za ir
+SFX 306 vir zas ir
+SFX 306 vir zamos ir
+SFX 306 vir zámos/666,100,103,104 ir
+SFX 306 vir zades ir
+SFX 306 vir zádes/666,100,103,104 ir
+SFX 306 vir zan ir
+
+SFX 307 Y 7 #Verbo ouvir con cambio de acento na raiz
+SFX 307 vir zo/666,100,103,104 ir
+SFX 307 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 307 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 307 ir en/666,100,103,104 ir
+SFX 307 vir za/666,100,103,104 ir
+SFX 307 vir zas/666,100,103,104 ir
+SFX 307 vir zan/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 308 Y 17 #Verbo parir
+SFX 308 rir iro ir
+SFX 308 ir es ir
+SFX 308 ir e ir
+SFX 308 r mos ir
+SFX 308 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 308 r des ir
+SFX 308 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 308 ir en ir
+SFX 308 ir ín/104 ir
+SFX 308 ir in/666,100,103 ir
+SFX 308 rir ira ir
+SFX 308 rir iras ir
+SFX 308 rir iramos ir
+SFX 308 rir irámos/666,100,103,104 ir
+SFX 308 rir irades ir
+SFX 308 rir irádes/666,100,103,104 ir
+SFX 308 rir iran ir
+
+SFX 309 Y 7 #Verbo parir con cambio de acento na raiz
+SFX 309 rir iro/666,100,103,104 ir
+SFX 309 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 309 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 309 ir en/666,100,103,104 ir
+SFX 309 rir ira/666,100,103,104 ir
+SFX 309 rir iras/666,100,103,104 ir
+SFX 309 rir iran/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 313 Y 90 #3C -aír -oír -uír Como saír, oír ou fluír
+SFX 313 r r/100,103,104 ír #Infinitivo
+SFX 313 r ndo/100,103,104 ír
+SFX 313 r do/10,14 ír
+SFX 313 ír io [ao]ír
+SFX 313 uír úo/100,103,104 uír
+SFX 313 aír áio/666,100,103,104 aír
+SFX 313 oír óio/666,100,103,104 oír
+SFX 313 ír es [ao]ír
+SFX 313 uír úes/100,103,104 uír
+SFX 313 aír áes/666,100,103,104 aír
+SFX 313 oír óes/666,100,103,104 oír
+SFX 313 ír e [ao]ír
+SFX 313 uír úe/100,103,104 uír
+SFX 313 aír áe/666,100,103,104 aír
+SFX 313 oír óe/666,100,103,104 oír
+SFX 313 r mos/100,103,104 ír
+SFX 313 r des/100,103,104 ír
+SFX 313 ír en [ao]ír
+SFX 313 uír úen/100,103,104 uír
+SFX 313 aír áen/666,100,103,104 aír
+SFX 313 oír óen/666,100,103,104 oír
+SFX 313 ír ía/100,103,104 ír
+SFX 313 ír ías/100,103,104 ír
+SFX 313 ír ïamos ír
+SFX 313 ír ïámos/666,100,103,104 ír
+SFX 313 ír ïades ír
+SFX 313 ír ïádes/666,100,103,104 ír
+SFX 313 ír ían/100,103,104 ír
+SFX 313 ír ín/100,103,104 ír
+SFX 313 ír íches/100,103,104 ír
+SFX 313 ír íu/102,103,104 ír
+SFX 313 ír ímos/100,103,104 ír
+SFX 313 ír ístes/100,103,104 ír
+SFX 313 ír íron/100,103,104 ír
+SFX 313 0 a/100,103,104 ír
+SFX 313 0 as/100,103,104 ír
+SFX 313 ír iramos ír
+SFX 313 ír irámos/666,100,103,104 ír
+SFX 313 ír irades ír
+SFX 313 ír irádes/666,100,103,104 ír
+SFX 313 0 an/100,103,104 ír
+SFX 313 ír irei/102,103 ír
+SFX 313 ír iréi/666,104 ír
+SFX 313 ír irás/104 ír
+SFX 313 ír iras/666,100,103 ír
+SFX 313 ír irá/104 ír
+SFX 313 ír ira/666,100,103 ír
+SFX 313 ír iremos ír
+SFX 313 ír irémos/666,100,103,104 ír
+SFX 313 ír iredes ír
+SFX 313 ír irédes/666,100,103,104 ír
+SFX 313 ír irán/104 ír
+SFX 313 ír iran/666,100,103 ír
+SFX 313 ír iría/100,103,104 ír
+SFX 313 ír irías/100,103,104 ír
+SFX 313 ír iriamos ír
+SFX 313 ír iriámos/666,100,103,104 ír
+SFX 313 ír iriades ír
+SFX 313 ír iriádes/666,100,103,104 ír
+SFX 313 ír irían/100,103,104 ír
+SFX 313 ír ia [ao]ír
+SFX 313 uír úa/100,103,104 uír
+SFX 313 aír áia/666,100,103,104 aír
+SFX 313 oír óia/666,100,103,104 oír
+SFX 313 ír ias [ao]ír
+SFX 313 uír úas/100,103,104 uír
+SFX 313 aír áias/666,100,103,104 aír
+SFX 313 oír óias/666,100,103,104 oír
+SFX 313 ír iamos [ao]ír
+SFX 313 ír iámos/666,100,103,104 [ao]ír
+SFX 313 ír amos uír
+SFX 313 ír ámos/666,100,103,104 uír
+SFX 313 ír iades [ao]ír
+SFX 313 ír iádes/666,100,103,104 [ao]ír
+SFX 313 ír ades uír
+SFX 313 ír ádes/666,100,103,104 uír
+SFX 313 ír ian [ao]ír
+SFX 313 uír úan/100,103,104 uír
+SFX 313 aír áian/666,100,103,104 aír
+SFX 313 oír óian/666,100,103,104 oír
+SFX 313 r se/100,103,104 ír
+SFX 313 r ses/100,103,104 ír
+SFX 313 r semos/100,103,104 ír
+SFX 313 r sedes/100,103,104 ír
+SFX 313 r sen/100,103,104 ír
+SFX 313 0 es/100,103,104 ír
+SFX 313 0 mos/100,103,104 ír
+SFX 313 0 des/100,103,104 ír
+SFX 313 0 en/100,103,104 ír
+SFX 313 r de/100,103,104 ír
+
+
+SFX 314 Y 38 #C3 alternancia vocálica u-o
+SFX 314 ir o [^cu]ir
+SFX 314 ir o [^g]uir
+SFX 314 cir zo cir
+SFX 314 guir go guir
+SFX 314 r mos ir
+SFX 314 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 314 r des ir
+SFX 314 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 314 ir ín/104 ir
+SFX 314 ir in/666,100,103 ir
+SFX 314 ir a [^cu]ir
+SFX 314 ir a [^g]uir
+SFX 314 cir za cir
+SFX 314 guir ga guir
+SFX 314 ir as [^cu]ir
+SFX 314 cir zas cir
+SFX 314 guir gas guir
+SFX 314 quir cas quir
+SFX 314 ir amos [^cu]ir
+SFX 314 ir ámos/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 314 ir amos [^g]uir
+SFX 314 ir ámos/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 314 cir zamos cir
+SFX 314 cir zámos/666,100,103,104 cir
+SFX 314 guir gamos guir
+SFX 314 guir gámos/666,100,103,104 guir
+SFX 314 ir ades [^cu]ir
+SFX 314 ir ádes/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 314 ir ades [^g]uir
+SFX 314 ir ádes/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 314 cir zades cir
+SFX 314 cir zádes/666,100,103,104 cir
+SFX 314 guir gades guir
+SFX 314 guir gádes/666,100,103,104 guir
+SFX 314 ir an [^cu]ir
+SFX 314 ir an [^g]uir
+SFX 314 cir zan cir
+SFX 314 guir gan guir
+
+SFX 315 Y 17 #C3 alternancia vocálica u-o Fúxir con cambio de acento na raiz
+SFX 315 ir o/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir o/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir zo/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir go/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir a/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir a/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir za/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir ga/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir as/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir as/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir zas/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir gas/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir an/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir an/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir zan/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir gan/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir e/666,100,103,104 ir
+
+SFX 316 Y 3 #C3 alternancia vocálica u-o Foxir
+SFX 316 ir es ir
+SFX 316 ir e ir
+SFX 316 ir en ir
+
+SFX 317 Y 3 #C3 alternancia vocálica u-o Fóxir con cambio de acento na raiz
+SFX 317 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 317 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 317 ir en/666,100,103,104 ir
+
+SFX 320 Y 6 #C3 alternancia vocálica i-e
+SFX 320 r mos ir
+SFX 320 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 320 r des ir
+SFX 320 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 320 ir ín/104 ir
+SFX 320 ir in/666,100,103 ir
+
+
+SFX 321 Y 3 #C3 alternancia vocálica i-e
+SFX 321 ir es ir
+SFX 321 ir e ir
+SFX 321 ir en ir
+
+
+SFX 322 Y 3 #C3 alternancia vocálica i-e. cambio de acento na raiz
+SFX 322 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 322 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 322 ir en/666,100,103,104 ir
+
+SFX 323 Y 24 #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
+SFX 323 ir o [^cu]ir
+SFX 323 ir o [^g]uir
+SFX 323 guir go guir
+SFX 323 ir a [^cu]ir
+SFX 323 ir a [^g]uir
+SFX 323 guir ga guir
+SFX 323 ir as [^cu]ir
+SFX 323 guir gas guir
+SFX 323 quir cas quir
+SFX 323 ir amos [^cu]ir
+SFX 323 ir ámos/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 323 ir amos [^g]uir
+SFX 323 ir ámos/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 323 guir gamos guir
+SFX 323 guir gámos/666,100,103,104 guir
+SFX 323 ir ades [^cu]ir
+SFX 323 ir ádes/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 323 ir ades [^g]uir
+SFX 323 ir ádes/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 323 guir gades guir
+SFX 323 guir gádes/666,100,103,104 guir
+SFX 323 ir an [^cu]ir
+SFX 323 ir an [^g]uir
+SFX 323 guir gan guir
+
+
+SFX 324 Y 12 #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
+SFX 324 ir o/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir o/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir go/666,100,103,104 guir
+SFX 324 ir a/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir a/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir ga/666,100,103,104 guir
+SFX 324 ir as/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir as/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir gas/666,100,103,104 guir
+SFX 324 ir an/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir an/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir gan/666,100,103,104 guir
+
+
+
+SFX 330 Y 37 #Verbo ir
+SFX 330 r ndo ir
+SFX 330 ir índo/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir ido/10,14 ir
+SFX 330 r mos ir
+SFX 330 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 330 r des ir
+SFX 330 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir ía ir
+SFX 330 ir ía/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir ías ir
+SFX 330 ir ías/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir iamos ir
+SFX 330 ir iámos/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir iades ir
+SFX 330 ir iádes/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir ían ir
+SFX 330 ir ían/666,100,103,104 ir
+SFX 330 0 ei/102,103 r
+SFX 330 0 éi/666,104 r
+SFX 330 0 as/666,100,103 r
+SFX 330 0 ás/104 r
+SFX 330 0 a/666,100,103 r
+SFX 330 0 á/104 r
+SFX 330 0 emos r
+SFX 330 0 émos/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 edes r
+SFX 330 0 édes/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 an/666,100,103 r
+SFX 330 0 án/104 r
+SFX 330 0 ía/100,103,104 r
+SFX 330 0 ías/100,103,104 r
+SFX 330 0 iamos r
+SFX 330 0 iámos/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 iades r
+SFX 330 0 iádes/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 ían r
+SFX 330 0 ían/100,103,104 r
+
+
+SFX 331 Y 10 #Verbo ir (Raíz ir e for)
+SFX 331 r r/100,103 r
+SFX 331 ir ír/666,104 ir
+SFX 331 0 es r
+SFX 331 ir íres/666,100,103,104 ir
+SFX 331 0 mos r
+SFX 331 ir írmos/666,100,103,104 ir
+SFX 331 0 des r
+SFX 331 ir írdes/666,100,103,104 ir
+SFX 331 0 en r
+SFX 331 ir íren/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 332 Y 30 #Verbo ir (Raíz for)
+SFX 332 or un/100,103 r
+SFX 332 or ún/666,104 r
+SFX 332 or uches r
+SFX 332 or úches/666,100,103,104 r
+SFX 332 r i/102,103 r
+SFX 332 or ói/666,104 r
+SFX 332 r mos r
+SFX 332 or ómos/666,100,103,104 r
+SFX 332 r stes r
+SFX 332 or óstes/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 on r
+SFX 332 or óron/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 a r
+SFX 332 or óra/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 as r
+SFX 332 or óras/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 amos r
+SFX 332 0 ámos/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 ades r
+SFX 332 0 ádes/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 an r
+SFX 332 or óran/666,100,103,104 r
+SFX 332 r se r
+SFX 332 or óse/666,100,103,104 r
+SFX 332 r ses r
+SFX 332 or óses/666,100,103,104 r
+SFX 332 or ósemos/100,103,104 r
+SFX 332 or ósedes/100,103,104 r
+SFX 332 r sen r
+SFX 332 or ósen/666,100,103,104 r
+
+
+SFX 333 Y 20 #Verbo ir (Raíz vair)
+SFX 333 r a ir
+SFX 333 r a/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r as ir
+SFX 333 r as/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r amos ir
+SFX 333 r ámos/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r ades ir
+SFX 333 r ádes/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r an ir
+SFX 333 r an/666,100,103,104 ir
+SFX 333 air ou/102,103 ir
+SFX 333 air óu/666,104 ir
+SFX 333 ir s/100,103 ir
+SFX 333 air ás/666,104 ir
+SFX 333 ir i/102,103 ir
+SFX 333 air ái/666,104 ir
+SFX 333 ir n/100,103 ir
+SFX 333 air án/666,104 ir
+SFX 333 ir mos ir
+SFX 333 air ámos/666,100,103,104 ir
+
+SFX 334 Y 6 #Verbo dicir
+SFX 334 cir s/100,103 cir
+SFX 334 icir ís/666,104 cir
+SFX 334 icir i/100,103 cir
+SFX 334 icir í/666,104 cir
+SFX 334 cir n/100,103 cir
+SFX 334 icir ín/666,104 cir
+
+SFX 335 Y 3 #Verbos compostos de dicir
+SFX 335 cir ís/100,103,104 cir
+SFX 335 icir í/100,103,104 cir
+SFX 335 cir ín/100,103,104 cir
+
+SFX 336 Y 16 #Verbo dicir
+SFX 336 cir go cir
+SFX 336 icir ígo/666,100,103,104 cir
+SFX 336 r mos ir
+SFX 336 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 336 r des ir
+SFX 336 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 336 cir ga cir
+SFX 336 icir íga/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gas cir
+SFX 336 icir ígas/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gamos cir
+SFX 336 icir ígamos/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gades cir
+SFX 336 icir ígades/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gan cir
+SFX 336 icir ígan/666,100,103,104 cir
+
+
+SFX 337 Y 31 #Verbo dicir
+SFX 337 r ndo ir
+SFX 337 ir índo/666,100,103,104 ir
+SFX 337 icir ito/10,14 cir
+SFX 337 ir ía/100,103,104 ir
+SFX 337 ir ías/100,103,104 ir
+SFX 337 ir iamos ir
+SFX 337 ir iámos/666,100,103,104 ir
+SFX 337 ir iades ir
+SFX 337 ir iádes/666,100,103,104 ir
+SFX 337 ir ían/100,103,104 ir
+SFX 337 cir rei/102,103 cir
+SFX 337 cir réi/666,104 cir
+SFX 337 cir ras/666,100,103 cir
+SFX 337 cir rás/104 cir
+SFX 337 cir ra/666,100,103 cir
+SFX 337 cir rá/104 cir
+SFX 337 cir remos cir
+SFX 337 cir rémos/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir redes cir
+SFX 337 cir rédes/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir ran/666,100,103 cir
+SFX 337 cir rán/104 cir
+SFX 337 cir ría/100,103,104 cir
+SFX 337 cir rías/100,103,104 cir
+SFX 337 cir riamos cir
+SFX 337 cir riámos/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir riades cir
+SFX 337 cir riádes/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir rían/100,103,104 cir
+SFX 337 r de ir
+SFX 337 ir íde/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 338 Y 15 #Verbo dicir (dicir e dixer)
+SFX 338 r r/100,103 r
+SFX 338 ir ír/666,104 ir
+SFX 338 er ér/666,104 er
+SFX 338 0 es r
+SFX 338 ir íres/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er éres/666,100,103,104 er
+SFX 338 0 mos r
+SFX 338 ir írmos/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er érmos/666,100,103,104 er
+SFX 338 0 des r
+SFX 338 ir írdes/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er érdes/666,100,103,104 er
+SFX 338 0 en r
+SFX 338 ir íren/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er éren/666,100,103,104 er
+
+
+SFX 339 Y 30 #Verbo dicir (Raíz dixer)
+SFX 339 r n r
+SFX 339 ixer íxen/666,100,103,104 r
+SFX 339 r ches r
+SFX 339 er éches/666,100,103,104 r
+SFX 339 er o r
+SFX 339 ixer íxo/666,100,103,104 r
+SFX 339 r mos r
+SFX 339 er émos/666,100,103,104 r
+SFX 339 r stes r
+SFX 339 er éstes/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 on r
+SFX 339 er éron/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 a r
+SFX 339 er éra/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 as r
+SFX 339 er éras/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 amos r
+SFX 339 0 ámos/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 ades r
+SFX 339 0 ádes/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 an r
+SFX 339 er éran/666,100,103,104 r
+SFX 339 r se r
+SFX 339 er ése/666,100,103,104 r
+SFX 339 r ses r
+SFX 339 er éses/666,100,103,104 r
+SFX 339 er ésemos/100,103,104 r
+SFX 339 er ésedes/100,103,104 r
+SFX 339 r sen r
+SFX 339 er ésen/666,100,103,104 r
+
+SFX 340 Y 58 #Verbo vir
+SFX 340 r ndo ir
+SFX 340 ir índo/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir ido/10,14 ir
+SFX 340 ir eño ir
+SFX 340 ir éño/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir és/100,103,104 ir
+SFX 340 ir én/100,103,104 ir
+SFX 340 r mos ir
+SFX 340 ir ímos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r des ir
+SFX 340 ir ídes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ndes ir
+SFX 340 ir índes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eñen ir
+SFX 340 ir éñen/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ña ir
+SFX 340 ir íña/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ñas ir
+SFX 340 ir íñas/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ñamos ir
+SFX 340 ir ñámos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ñades ir
+SFX 340 ir ñádes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ñan ir
+SFX 340 ir íñan/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r rei/102,103 ir
+SFX 340 r réi/666,104 ir
+SFX 340 r ras/666,100,103 ir
+SFX 340 r rás/104 ir
+SFX 340 r ra/666,100,103 ir
+SFX 340 r rá/104 ir
+SFX 340 r remos ir
+SFX 340 r rémos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r redes ir
+SFX 340 r rédes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ran/666,100,103 ir
+SFX 340 r rán/104 ir
+SFX 340 r ría/100,103,104 ir
+SFX 340 r rías/100,103,104 ir
+SFX 340 r riamos ir
+SFX 340 r riámos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r riades ir
+SFX 340 r riádes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r rían/100,103,104 ir
+SFX 340 r de ir
+SFX 340 ir íde/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r nde ir
+SFX 340 ir índe/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eña ir
+SFX 340 ir éña/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eñas ir
+SFX 340 ir éñas/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eñamos ir
+SFX 340 ir eñámos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eñades ir
+SFX 340 ir eñádes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eñan ir
+SFX 340 ir éñan/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 341 Y 15 #Verbo vir (vir e viñer)
+SFX 341 r r/100,103 r
+SFX 341 ir ír/666,104 ir
+SFX 341 er ér/666,104 er
+SFX 341 0 es r
+SFX 341 ir íres/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er éres/666,100,103,104 er
+SFX 341 0 mos r
+SFX 341 ir írmos/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er érmos/666,100,103,104 er
+SFX 341 0 des r
+SFX 341 ir írdes/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er érdes/666,100,103,104 er
+SFX 341 0 en r
+SFX 341 ir íren/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er éren/666,100,103,104 er
+
+
+SFX 343 Y 1 #Verbos compostos vir (Raíz viñer)
+SFX 343 iñer ín/100,103,104 r
+
+SFX 342 Y 2 #Verbo vir (Raíz viñer)
+SFX 342 ñer n/100,103 r
+SFX 342 iñer ín/666,104 r
+
+SFX 344 Y 28 #Verbo vir (Raíz viñer)
+SFX 344 r ches r
+SFX 344 er éches/666,100,103,104 r
+SFX 344 iñer eu/102,103 r
+SFX 344 iñer éu/666,104 r
+SFX 344 r mos r
+SFX 344 er émos/666,100,103,104 r
+SFX 344 r stes r
+SFX 344 er éstes/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 on r
+SFX 344 er éron/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 a r
+SFX 344 er éra/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 as r
+SFX 344 er éras/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 amos r
+SFX 344 0 ámos/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 ades r
+SFX 344 0 ádes/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 an r
+SFX 344 er éran/666,100,103,104 r
+SFX 344 r se r
+SFX 344 er ése/666,100,103,104 r
+SFX 344 r ses r
+SFX 344 er éses/666,100,103,104 r
+SFX 344 er ésemos/100,103,104 r
+SFX 344 er ésedes/100,103,104 r
+SFX 344 r sen r
+SFX 344 er ésen/666,100,103,104 r
+
+# ------------ REGRAS VERBOS PÓR E COMPOSTOS----------------
+# pór/350 e por/351
+# compostos de pór: pospor/350,351
+
+SFX 350 Y 1 #Verbo pór e compostos
+SFX 350 r r/100,103,104 r
+
+SFX 351 Y 45 #Verbo pór e compostos
+SFX 351 r ndo or
+SFX 351 or óndo/666,100,103,104 or
+SFX 351 r mos or
+SFX 351 or ómos/666,100,103,104 or
+SFX 351 r ndes or
+SFX 351 or óndes/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uña or
+SFX 351 or úña/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uñas or
+SFX 351 or úñas/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uñamos or
+SFX 351 or uñámos/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uñades or
+SFX 351 or uñádes/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uñan or
+SFX 351 or úñan/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 ei/102,103 or
+SFX 351 0 éi/666,104 or
+SFX 351 0 ás/104 or
+SFX 351 0 as/666,100,103 or
+SFX 351 0 á/104 or
+SFX 351 0 a/666,100,103 or
+SFX 351 0 emos or
+SFX 351 0 émos/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 edes or
+SFX 351 0 édes/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 án/104 or
+SFX 351 0 an/666,100,103 or
+SFX 351 0 ía/100,103,104 or
+SFX 351 0 ías/100,103,104 or
+SFX 351 0 iamos or
+SFX 351 0 iámos/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 iades or
+SFX 351 0 iádes/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 ían/100,103,104 or
+SFX 351 0 es or
+SFX 351 0 óres/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 mos or
+SFX 351 0 órmos/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 des or
+SFX 351 0 órdes/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 en or
+SFX 351 0 óren/666,100,103,104 or
+SFX 351 r nde or
+SFX 351 r ónde/666,100,103,104 or