summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sv_SE
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <atimar@suse.com>2013-01-14 11:41:58 +0100
committerAndras Timar <atimar@suse.com>2013-01-14 11:41:58 +0100
commit0f7aa36b2804a7934b4089e50f4225264c46c806 (patch)
treedacb32281493685537602139cef16b8be61f8c5e /sv_SE
parent9cfd4282a7a522bed2dc4f4b9ede2c8ee444c29b (diff)
update Swedish dictionaries (2.14)
Change-Id: I0f822f5bd02b166a5f45e14ac31f10f09fdc776d
Diffstat (limited to 'sv_SE')
-rw-r--r--sv_SE/description.xml2
-rw-r--r--sv_SE/sv_FI.aff298
-rw-r--r--sv_SE/sv_FI.dic111565
-rw-r--r--sv_SE/sv_SE.aff298
-rw-r--r--sv_SE/sv_SE.dic111379
5 files changed, 123166 insertions, 100376 deletions
diff --git a/sv_SE/description.xml b/sv_SE/description.xml
index a43efac..7090b99 100644
--- a/sv_SE/description.xml
+++ b/sv_SE/description.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
- <version value="2.6" />
+ <version value="2.14" />
<identifier value="sv.dsso.dicts.ooo" />
<display-name>
<name lang="en-US">Swedish spelling dictionary, and thesaurus</name>
diff --git a/sv_SE/sv_FI.aff b/sv_SE/sv_FI.aff
index 551c2bd..f855c4a 100644
--- a/sv_SE/sv_FI.aff
+++ b/sv_SE/sv_FI.aff
@@ -1,5 +1,5 @@
-SET ISO8859-1
-TRY aerndtislogmkpbhfjuväcöåyqxzvwéâàáè:-
+SET UTF-8
+TRY aerndtislogmkpbhfjuväcöåyqxzvwéâàáèćńłšőř:-
WORDCHARS -0123456789.:
@@ -64,17 +64,21 @@ COMPOUNDEND Y
# Non-word that may be part of a compund:
ONLYINCOMPOUND Z
+MAP 2
+MAP fi(fi)
+MAP fl(fl)
+
# Some letters that should be replacable and have higher priority
REP 59
-REP e ä
-REP ä e
+REP e ä
+REP ä e
REP ngn gn
REP gn ng
REP ng gn
REP je ge
REP ge je
-REP gö jö
-REP jö gö
+REP gö jö
+REP jö gö
REP gt kt
REP kt gt
REP dj g
@@ -116,31 +120,31 @@ REP ^tex$ t.ex.
REP ^iafton$ i_afton
REP ^iakt$ i_akt
REP ^imorse$ i_morse
-REP ^igår i_går_
+REP ^igår i_går_
REP ochmed$ _och_med
REP ^iordning$ i_ordning
REP ^istyr$ i_styr
REP ^isynnerhet$ i_synnerhet
-REP ^iår$ i_år
-REP ^iövrigt$ i_övrigt
+REP ^iår$ i_år
+REP ^iövrigt$ i_övrigt
REP ^utochin$ ut_och_in
-REP ^åfärde$ å_färde
+REP ^åfärde$ å_färde
#REP andet ningen
#REP ningen andet
-# För förkortningar och ord som kräver bindestreck
-# när de är andraord i sammansättningar, t.ex. TV, OS
+# För förkortningar och ord som kräver bindestreck
+# när de är andraord i sammansättningar, t.ex. TV, OS
# (betal-TV, London-OS).
#PFX a Y 1
#PFX a 0 -/WY .
-# Genitiv. Som Göran: Görans
+# Genitiv. Som Göran: Görans
SFX A Y 1
SFX A 0 s .
#--------------------------------------------
-# Bestämd form, neutrum.
+# Bestämd form, neutrum.
#--------------------------------------------
# Substantivformer av verb.
# Som lida: lidande, lidandet...
@@ -152,8 +156,8 @@ SFX B 0 ndes a
SFX B 0 ndet a
SFX B 0 ndets a
-# Som täcke: täcket, täckets
-# Även: öra, alibi, foto
+# Som täcke: täcket, täckets
+# Även: öra, alibi, foto
# Som kakel: kaklet, kaklets
# Som vimmel: vimlet, vimlets
# Som socker: sockret, sockrets
@@ -162,8 +166,8 @@ SFX B 0 ndets a
# Som tecken: tecknet, tecknets
# Som ton: tonnet, tonnets
SFX C Y 16
-SFX C 0 t [aeiouyåäöé:]
-SFX C 0 ts [aeiouyåäöé:]
+SFX C 0 t [aeiouyåäöé:]
+SFX C 0 ts [aeiouyåäöé:]
SFX C el let [^m]el
SFX C el lets [^m]el
SFX C mel let mel
@@ -180,24 +184,24 @@ SFX C 0 net [^e]n
SFX C 0 nets [^e]n
#--------------------------------------------
-# Bestämd form, utrum.
+# Bestämd form, utrum.
#--------------------------------------------
# Som katt: katten, kattens
#--------------------------------------------
# Adjektivformer av verb (och presens particip):
#--------------------------------------------
-# Som söka: sökande
+# Som söka: sökande
#--------------------------------------------
SFX D Y 3
SFX D 0 en [^a]
SFX D 0 ens [^a]
SFX D 0 nde a
-# Bestämd form, utrum samt
-# obestämd form pluralis, neutrum.
+# Bestämd form, utrum samt
+# obestämd form pluralis, neutrum.
#--------------------------------------------
# Som myra, cykel: cykeln, cykelns
-# Som frö: frön, fröns
+# Som frö: frön, fröns
# Som faktum: fakta, faktas
SFX E Y 4
SFX E 0 n [^m]
@@ -206,10 +210,10 @@ SFX E um a um
SFX E um as um
#--------------------------------------------
-# Neutrum, bestämd form pluralis samt
-# utrum, bestämd form singularis.
+# Neutrum, bestämd form pluralis samt
+# utrum, bestämd form singularis.
#--------------------------------------------
-# Som fönster, fader
+# Som fönster, fader
# Som nummer
# Som exempel
# Som vimmel, himmel
@@ -217,9 +221,9 @@ SFX E um as um
# Som socken: socknen, socknens
# Som hem, rem
# Som ton, man
-# Som täcke, bi, kilo, knä
+# Som täcke, bi, kilo, knä
# Substantivformer av verb:
-# Som avslöja: avslöjandena, avslöjandenas
+# Som avslöja: avslöjandena, avslöjandenas
SFX F Y 18
SFX F er ren [^m]er
SFX F er rens [^m]er
@@ -235,8 +239,8 @@ SFX F 0 men m
SFX F 0 mens m
SFX F 0 nen [^e]n
SFX F 0 nens [^e]n
-SFX F 0 na [eioä:]
-SFX F 0 nas [eioä:]
+SFX F 0 na [eioä:]
+SFX F 0 nas [eioä:]
SFX F 0 ndena a
SFX F 0 ndenas a
@@ -244,7 +248,7 @@ SFX F 0 ndenas a
# Pluralis, reale.
#--------------------------------------------
# Som stol: stolar, stolarna, stolarnas, stolars
-# Även: del
+# Även: del
# Som timme: timmar, timmarna, timmarnas, timmars
# Som fara: faror, farorna, farornas, farors
SFX G Y 12
@@ -273,11 +277,11 @@ SFX H a erna a
SFX H a ernas a
SFX H a ers a
-# Som tå
-# Som fröken: fröknar, fröknarna, fröknarnas, fröknars
-# Även: socken, öken
+# Som tå
+# Som fröken: fröknar, fröknarna, fröknarnas, fröknars
+# Även: socken, öken
# Som afton
-# Som dröm: drömmar, drömmarna, drömmarnas, drömmars
+# Som dröm: drömmar, drömmarna, drömmarnas, drömmars
# Som tistel
# Som lymmel
# Som tiger: tigrar, tigrarna, tigrarnas, tigrars
@@ -322,12 +326,12 @@ SFX I mar rarnas mar
SFX I mar rars mar
# Som formel
-# Även neutrum: sekel, mirakel
-# Som fot: fötter, fötterna, fötternas, fötters
+# Även neutrum: sekel, mirakel
+# Som fot: fötter, fötterna, fötternas, fötters
# Som get: getter, getterna, getternas, getters
-# Som tand: tänder, tänderna, tändernas, tänders
+# Som tand: tänder, tänderna, tändernas, tänders
# Som musiker: musikerna, musikernas
-# Som ägare: ägarna, ägarnas
+# Som ägare: ägarna, ägarnas
# Som museum: museet, museets, museer, museerna, museernas, museers
#*******************************************#
#*******************************************#
@@ -340,25 +344,25 @@ SFX I mar rars mar
# Andra konjugationen; imperativ.
#--------------------------------------------
# Som springa: spring
-# Som tämja
+# Som tämja
# Som komma
SFX J Y 32
SFX J el ler el
SFX J el lerna el
SFX J el lernas el
SFX J el lers el
-SFX J ot ötter ot
-SFX J ot ötterna ot
-SFX J ot ötternas ot
-SFX J ot ötters ot
+SFX J ot ötter ot
+SFX J ot ötterna ot
+SFX J ot ötternas ot
+SFX J ot ötters ot
SFX J 0 ter [^o]t
SFX J 0 terna [^o]t
SFX J 0 ternas [^o]t
SFX J 0 ters [^o]t
-SFX J and änder and
-SFX J and änderna and
-SFX J and ändernas and
-SFX J and änders and
+SFX J and änder and
+SFX J and änderna and
+SFX J and ändernas and
+SFX J and änders and
SFX J 0 na r
SFX J 0 nas r
SFX J e na re
@@ -383,21 +387,21 @@ SFX J - :s -
#***********************
# presens:
#***********************
-# Som köpa: köper
-# Inte som köra: kör
+# Som köpa: köper
+# Inte som köra: kör
#***********************
# imperfekt:
#***********************
-# Som köpa
-# Som köra
-# Som tömma
-# Som förnimma
+# Som köpa
+# Som köra
+# Som tömma
+# Som förnimma
# Som komma
-# Som värma, döma
-# Som nämna
+# Som värma, döma
+# Som nämna
# Som kunna
# Som vina
-# Som bryna, kröna
+# Som bryna, kröna
SFX K Y 61
SFX K a er [^r]a
SFX K a te [ks]a
@@ -409,27 +413,27 @@ SFX K a de [^m]ma
SFX K a de mna
SFX K na de nna
SFX K ina en ina
-SFX K a te [yö]na
+SFX K a te [yö]na
SFX K a de [^l]la
-SFX K a de [^aå]lla
-SFX K alla öll alla
-SFX K ålla öll ålla
-SFX K a e [^aeiouyåäö]da
-SFX K a de [eyåäö]da
+SFX K a de [^aå]lla
+SFX K alla öll alla
+SFX K ålla öll ålla
+SFX K a e [^aeiouyåäö]da
+SFX K a de [eyåäö]da
SFX K ida ed ida
-SFX K uda öd uda
-SFX K a te [eäö]ta
-SFX K a e [^eiuyåäö]ta
+SFX K uda öd uda
+SFX K a te [eäö]ta
+SFX K a e [^eiuyåäö]ta
SFX K ita et ita
-SFX K yta öt yta
-SFX K uta öt [^j]uta
-SFX K juta öt [gk]juta
-SFX K uta öt [^gk]juta
-SFX K åta ät åta
+SFX K yta öt yta
+SFX K uta öt [^j]uta
+SFX K juta öt [gk]juta
+SFX K uta öt [^gk]juta
+SFX K åta ät åta
SFX K a te [^iuy]pa
SFX K ipa ep ipa
-SFX K upa öp upa
-SFX K ypa öp ypa
+SFX K upa öp upa
+SFX K ypa öp ypa
SFX K iva ev iva
SFX K a de [^io]va
SFX K a t [^lmndptv]a
@@ -440,13 +444,13 @@ SFX K a it omma
SFX K na t nna
SFX K a t mna
SFX K a t [^l]la
-SFX K a t [^aå]lla
+SFX K a t [^aå]lla
SFX K a it alla
-SFX K a it ålla
-SFX K da t [^aeiouyåäö]da
-SFX K da tt [aeyåäö]da
-SFX K a t [äö]ta
-SFX K a it åta
+SFX K a it ålla
+SFX K da t [^aeiouyåäö]da
+SFX K da tt [aeyåäö]da
+SFX K a t [äö]ta
+SFX K a it åta
SFX K a t [^iouy]pa
SFX K a t [^iouy]va
SFX K a it [iou][dnptv]a
@@ -472,27 +476,27 @@ SFX L ma des mma
SFX L a des [^m]ma
SFX L a des mna
SFX L na des nna
-SFX L a tes [yö]na
+SFX L a tes [yö]na
SFX L a des [^l]la
-SFX L a des [^aå]lla
-SFX L alla ölls alla
-SFX L ålla ölls ålla
-SFX L a es [^aeiouyåäö]da
-SFX L a des [eyåäö]da
+SFX L a des [^aå]lla
+SFX L alla ölls alla
+SFX L ålla ölls ålla
+SFX L a es [^aeiouyåäö]da
+SFX L a des [eyåäö]da
SFX L ida eds ida
-SFX L uda öds uda
-SFX L a tes [eäö]ta
-SFX L a es [^eiuyåäö]ta
+SFX L uda öds uda
+SFX L a tes [eäö]ta
+SFX L a es [^eiuyåäö]ta
SFX L ita ets ita
-SFX L yta öts yta
-SFX L uta öts [^j]uta
-SFX L juta öts [gk]juta
-SFX L uta öts [^gk]juta
-SFX L åta äts åta
+SFX L yta öts yta
+SFX L uta öts [^j]uta
+SFX L juta öts [gk]juta
+SFX L uta öts [^gk]juta
+SFX L åta äts åta
SFX L a tes [^iuy]pa
SFX L ipa eps ipa
-SFX L upa öps upa
-SFX L ypa öps ypa
+SFX L upa öps upa
+SFX L ypa öps ypa
SFX L iva evs iva
SFX L a des [^io]va
SFX L a ts [^lmndptv]a
@@ -501,19 +505,19 @@ SFX L ma ts mma
SFX L na ts nna
SFX L a ts mna
SFX L a ts [^l]la
-SFX L a ts [^aå]lla
+SFX L a ts [^aå]lla
SFX L a its alla
-SFX L a its ålla
-SFX L da ts [^aeiouyåäö]da
-SFX L da tts [aeyåäö]da
-SFX L a ts [äö]ta
-SFX L a its åta
+SFX L a its ålla
+SFX L da ts [^aeiouyåäö]da
+SFX L da tts [aeyåäö]da
+SFX L a ts [äö]ta
+SFX L a its åta
SFX L a ts [^iouy]pa
SFX L a ts [^iouy]va
SFX L a its [iou][dptv]a
SFX L ypa upits ypa
SFX L yta utits yta
-SFX L 0 ende [eiouyåäö]
+SFX L 0 ende [eiouyåäö]
SFX L el lare el
SFX L el last el
SFX L el laste el
@@ -533,25 +537,25 @@ SFX m 0 r .
SFX M Y 29
SFX M 0 de a
SFX M 0 t a
-SFX M 0 dde [oyä]
-SFX M 0 tt [eoyäö]
+SFX M 0 dde [oyä]
+SFX M 0 tt [eoyäö]
SFX M e ad be
SFX M e av ge
SFX M e og le
-SFX M e åg se
+SFX M e åg se
SFX M 0 dde [^bgls]e
SFX M i ev i
-SFX M å ick [fg]å
-SFX M 0 dde [^s]lå
-SFX M å og slå
-SFX M å od tå
-SFX M 0 dde [^fglt]å
-SFX M 0 dde [^d]ö
-SFX M ö og dö
+SFX M å ick [fg]å
+SFX M 0 dde [^s]lå
+SFX M å og slå
+SFX M å od tå
+SFX M 0 dde [^fglt]Ã¥
+SFX M 0 dde [^d]ö
+SFX M ö og dö
SFX M 0 vit i
-SFX M 0 tt [^l]å
-SFX M 0 tt [^s]lå
-SFX M å agit slå
+SFX M 0 tt [^l]Ã¥
+SFX M 0 tt [^s]lå
+SFX M å agit slå
SFX M 0 t [lr]
SFX M el la el
SFX M er ra er
@@ -564,21 +568,21 @@ SFX M 0 ma m
SFX N Y 28
SFX N 0 des a
SFX N 0 ts a
-SFX N 0 ddes [oyäö]
+SFX N 0 ddes [oyäö]
SFX N e ads be
SFX N e avs ge
SFX N e ogs le
-SFX N e ågs se
-SFX N å icks [fg]å
-SFX N 0 ddes [^s]lå
-SFX N å ogs slå
-SFX N å ods tå
-SFX N 0 ddes [^fglt]å
-SFX N 0 tts [oyäö]
+SFX N e ågs se
+SFX N å icks [fg]å
+SFX N 0 ddes [^s]lå
+SFX N å ogs slå
+SFX N å ods tå
+SFX N 0 ddes [^fglt]Ã¥
+SFX N 0 tts [oyäö]
SFX N 0 tts e
-SFX N 0 tts [^l]å
-SFX N 0 tts [^s]lå
-SFX N å agits slå
+SFX N 0 tts [^l]Ã¥
+SFX N 0 tts [^s]lå
+SFX N å agits slå
SFX N s des s
SFX N s ts s
SFX N 0 mas m
@@ -604,15 +608,15 @@ SFX O na d nna
SFX O na da nna
SFX O a d mna
SFX O a da mna
-SFX O 0 t [^dtneiyåöa]
+SFX O 0 t [^dtneiyåöa]
SFX O 0 a [^ea]
-SFX O d t [^adeiouyåäö]d
-SFX O d tt [aeiouyåäö]d
+SFX O d t [^adeiouyåäö]d
+SFX O d tt [aeiouyåäö]d
SFX O dd tt dd
-SFX O 0 t [eiyåäö]t
+SFX O 0 t [eiyåäö]t
SFX O 0 t [^n]n
SFX O n t nn
-SFX O 0 tt [iyåö]
+SFX O 0 tt [iyåö]
SFX O de t de
SFX O e 0 de
@@ -651,7 +655,7 @@ SFX T 0 arna :
SFX T 0 arnas :
# Som myra: myr- (stack)
-# Som förare: förar- (platsen)
+# Som förare: förar- (platsen)
# Som avgud: avguda- (dyrkan)
SFX z N 3
SFX z a 0/WXZ a
@@ -663,8 +667,8 @@ SFX g a 0/WUZ a
SFX g e 0/WUZ e
SFX g 0 a/WUZ [^ae]
-# Som ränta: ränte- (höjning)
-# Som tjänst: tjänste- (man)
+# Som ränta: ränte- (höjning)
+# Som tjänst: tjänste- (man)
SFX y N 2
SFX y a e/WXZ a
SFX y 0 e/WXZ [^a]
@@ -682,14 +686,14 @@ SFX x e o/WXZ e
SFX x d t/WXZ d
# Som vara: varu- (hus)
-# Som maximum: maximi- (gräns)
+# Som maximum: maximi- (gräns)
SFX w N 2
SFX w a u/WXZ a
SFX w um i/WXZ um
# Som pepparkaka: pepparkaks- (hus)
# Som yrke: yrkes- (man)
-# Som förhand: förhands- (granskning)
+# Som förhand: förhands- (granskning)
SFX v N 2
SFX v a s/WXZ a
SFX v 0 s/WXZ [^a]
@@ -698,8 +702,8 @@ SFX f N 2
SFX f a s/WUZ a
SFX f 0 s/WUZ [^a]
-# Som hyra: hyres- (gäst)
-# Som säd: sädes- (fält)
+# Som hyra: hyres- (gäst)
+# Som säd: sädes- (fält)
# Som ansikte: ansikts- (uttryck)
SFX u N 3
SFX u a es/WXZ a
@@ -711,14 +715,14 @@ SFX i a es/WUZ a
SFX i e s/WUZ e
SFX i 0 es/WUZ [^ae]
-# Som tavla: tavel- (försäljare)
-# Som stämma: stäm- (gaffel)
-# Som timme: tim- (lön)
+# Som tavla: tavel- (försäljare)
+# Som stämma: stäm- (gaffel)
+# Som timme: tim- (lön)
# Som siffra: siffer- (kombination)
-# Som förälder: föräldra- (möte)
-# Som äpple: äppel- (must)
+# Som förälder: föräldra- (möte)
+# Som äpple: äppel- (must)
# Som gymnasium: gymnasie- (elev)
-# Som ängel: ängla- (vakt)
+# Som ängel: ängla- (vakt)
SFX t N 8
SFX t la el/WXZ la
SFX t ma 0/WXZ ma
@@ -752,15 +756,15 @@ SFX b 0 - .
# Compound rules:
# 0* - All strings without letters, e.g. 12:3-3
-# 1*-6 - number followed by suffix, e.g. 87-åringens
-# 4?2?5?6 - as above but with letters, e.g. åttiosjuåringen
+# 1*-6 - number followed by suffix, e.g. 87-Ã¥ringens
+# 4?2?5?6 - as above but with letters, e.g. åttiosjuåringen
# 1*-3Y - number followed by compound suffix, e.g. 60-talsinredning
# 4?23Y - as above but with letters, e.g. nittonhundrasextiotalsinredning
# 43Y - as above, e.g. nittonhundratalsinredning
# 4?2?53Y - as above, e.g. sjuhundrafemtiotusenkronorsstugan
# 42 - a number written in letters, e.g. trehundratjugonio
# 4?2?54?2? - as above, e.g. sjuhundrafemtiotretusentrehundratjugonio
-# 4?2?54?2?54?2? - as above, e.g. tvåhundratrettonmiljonerfemhundrasjuttontusenelva
+# 4?2?54?2?54?2? - as above, e.g. tvåhundratrettonmiljonerfemhundrasjuttontusenelva
#pragma no-merge 268
diff --git a/sv_SE/sv_FI.dic b/sv_SE/sv_FI.dic
index 16a2f56..7c97af5 100644
--- a/sv_SE/sv_FI.dic
+++ b/sv_SE/sv_FI.dic
@@ -1,14 +1,16 @@
-126301
+137694
-/XY06-
-/b
---
+,/1
:/0
-./0
+./01
0/01
08:orna/A
1/01
1080p
16-delsfinal/ADH
+16V
2/01
2d/r
3/01
@@ -21,16 +23,19 @@
4/01
480p
4g/r
+4H-gård/ADGv
+4k
4S
5/01
6/01
7/01
720p
+78-varvare/EAJ
8/01
8-delsfinal/ADH
9/01
a/r
+à
A1
A3/r
A4/r
@@ -38,8 +43,12 @@ A5/r
A6/r
AA-/JX
AAA/r
+Aachen/A
A-aktie/EAI
+Aaliyah/A
Aalto/A
+Aargau/A
+Aarhus
Aaron/A
AB-/JX
abakus/HD
@@ -51,23 +60,23 @@ ABB-/JX
Abba/ARX
ABBA-/JX
Abbe
-abbé/AEHY
+abbé/AEHY
abbedissa/EAGY
-Abbekås
+Abbekås
abborr/XZ
abborr-
abborre/EAGY
abborrgrund/ABD
-abborrgräs/BD
+abborrgräs/BD
abborrnate/EAG
abborrpinne/EAG
-Abborrträsk/A
+Abborrträsk/A
abbot/ADGYv
-abbotsdöme/FECAY
+abbotsdöme/FECAY
abbotsstift/ABD
abbreviation/AHD
abbreviations-
-abbreviationsförteckning/ADG
+abbreviationsförteckning/ADG
abbreviatur/AHDY
abc
ABC/r
@@ -86,11 +95,14 @@ abdomina/A
abdominal/OY
abducera/NAPmD
abduktion/AHDYv
+Abdul/A
+Abdulkarim/A
Abdullah/A
Abdullahi/A
+Abe
Abeba
Abel/A
-Abélard/A
+Abélard/A
aber
Aberdeen/A
aberration/AHDYv
@@ -103,22 +115,22 @@ abietinsyra/EAGY
Abigail/A
abilitet/AD
abiotisk/O
-Abisko/A
+Abisko/AX
abiturient/AHDYX
abiturientklass/HD
ablation/AHDv
-ablationsmorän/AHD
-ablationsområde/FECA
+ablationsmorän/AHD
+ablationsområde/FECA
ablativ/AHDX
ablativform/AHD
Abloy/A
-abloylås/BD
+abloylås/BD
ablution/AHDYv
ABM/r
abnorm/QOPX
abnormitet/AHDYv
abnormpsykologi/EA
-abnormtillstånd/ABD
+abnormtillstånd/ABD
abolition/AHDYv
abolitionism/ADY
abolitionist/AHDYX
@@ -128,15 +140,15 @@ abonnemang/ABDYvf
abonnemangs-
abonnemangsavgift/AHDY
abonnemangsbiljett/AHDY
-abonnemangsföreställning/ADGYv
+abonnemangsföreställning/ADGYv
abonnemangskonsert/AHDY
abonnemangspris/BHY
abonnemangssystem/ABDY
abonnemangsvillkor/ABDY
abonnent/AHDYXU
-abonnentanläggning/ADGYv
-abonnentförteckning/ADGYv
-abonnentgrupprelä/ABHY
+abonnentanläggning/ADGYv
+abonnentförteckning/ADGYv
+abonnentgrupprelä/ABHY
abonnentjack/ABDY
abonnentkabel/EAIY
abonnentledning/ADGYv
@@ -146,32 +158,33 @@ abonnentregister/FCA
abonnentterminal/AHDY
abonnentutrustning/ADGYv
abonnentuttag/ABDY
-abonnentväxel/EAI
+abonnentväxel/EAI
abonnera/NAPmDY
-aborigin/AHDY
+aborigin/AHDYX
aboriginsk/OQY
abort/AHDYX
abortera/NAPmDY
abortering/ADYv
abortframkallande
-abortfrågan/A
-abortförebyggande
+abortfrågan/A
+abortförebyggande
abortindikation/AHD
abortingrepp/ABD
abortiv/O
abortklinik/AHD
-abortkö/EAH
+abortkö/EAH
abortlag/ADGv
abortlagstiftning/ADGv
-abortmotståndare/EAJz
+abortmotståndare/EAJz
abortpiller/FCA
abortresa/EAG
-aborträtt/ADY
-abortsökande/Y
+aborträtt/ADY
+abortsökande/Y
aborttal/ABDY
-abortör/AHDY
+abortör/AHDY
abradera/NAPmD
Abraham/A
+abrahamitisk/O
Abrahamsberg/Av
Abrahamsdotter/A
Abrahamsson/A
@@ -187,6 +200,7 @@ abrovink/AHD
abrovinsch/AHD
abrupt/OP
ABS/r
+Absalon/A
abscess/HDX
abscessbildning/ADGv
absens/HD
@@ -195,7 +209,7 @@ absid/AHDb
absidkyrka/EAG
absint/AHDX
absintflaska/EAG
-absintgrön/O
+absintgrön/O
abskissa/EAG
absolut/OPQXU
absolutadress/HDY
@@ -213,39 +227,39 @@ absolutistiske/Y
absolutiv/ABY
absolutmodul/AHDY
absolutmoment/ABDY
-absoluttrycksmätar/XZ
-absoluttrycksmätare/EAJY
+absoluttrycksmätar/XZ
+absoluttrycksmätare/EAJY
absolutvektor/AEHY
absolutvikt/AHDY
-absolutvärde/FECAY
+absolutvärde/FECAY
absolvera/NAPmDY
absolvering/ADYv
absorbans/DYX
-absorbansvärde/FECAY
+absorbansvärde/FECAY
absorbator/AEHY
absorbent/AHDY
absorbera/NAPmDY
absorberbar/O
absorbering/ADYv
-absorberingsläns/DGY
+absorberingsläns/DGY
absorbermedel/FCAY
absorption/AHDYvf
absorptions-
absorptionsanalys/HDY
-absorptionsanläggning/ADGYv
+absorptionsanläggning/ADGYv
absorptionsapparat/AHDY
absorptionsarea/EAGY
absorptionsbetingad/NQY
-absorptionsdämpar/XZ
-absorptionsdämpare/EAJY
-absorptionsdämpning/ADGYv
+absorptionsdämpar/XZ
+absorptionsdämpare/EAJY
+absorptionsdämpning/ADGYv
absorptionsegenskap/AHDYv
absorptionsfilter/FCAY
absorptionsflaska/EAGY
absorptionsfrekvensmeter/EAIY
absorptionsfusion/AHDY
-absorptionsförhållande/FECAY
-absorptionsförmåga/EAY
+absorptionsförhållande/FECAY
+absorptionsförmåga/EAY
absorptionsindex/BDY
absorptionskapacitet/AHDY
absorptionskil/ADGY
@@ -255,24 +269,25 @@ absorptionskomplex/BDY
absorptionskonstant/AHDY
absorptionskrets/DGY
absorptionskylmaskin/AHDY
-absorptionskylskåp/ABDY
-absorptionskärl/ABDY
+absorptionskylskåp/ABDY
+absorptionskärl/ABDY
absorptionsmaskin/AHDY
absorptionsmaterial/ABDY
absorptionsmedel/FCAY
absorptionsmeter/EAIY
absorptionsperiod/AHDY
absorptionsrum/FCAY
-absorptionsrör/ABDY
+absorptionsrör/ABDY
absorptionssnabbhet/ADY
absorptionssystem/ABDY
absorptionstorn/ABDY
-absorptionsvågmätar/XZ
-absorptionsvågmätare/EAJY
-absorptionsvätska/EAGY
-absorptionsämne/FECAY
+absorptionsvågmätar/XZ
+absorptionsvågmätare/EAJY
+absorptionsvätska/EAGY
+absorptionsämne/FECAY
+absorptivitet/ADYv
abstinens/DYXU
-abstinensbesvär/ABDY
+abstinensbesvär/ABDY
abstinensprocess/HDY
abstinenssymptom/ABDY
abstinenssymtom/ABDY
@@ -284,8 +299,8 @@ abstrakter/AJ
abstraktet/A
abstraktion/AHDYvf
abstraktions-
-abstraktionsförmåga/EAGY
-abstraktionsnivå/EAHY
+abstraktionsförmåga/EAGY
+abstraktionsnivå/EAHY
abstrakts
abstrus/O
absurd/OPQY
@@ -302,8 +317,8 @@ abyssalzon/AHD
ac-/XZ
AC
Academedia/A
-acajounöt/AJDY
-acajouträd/ABDY
+acajounöt/AJDY
+acajouträd/ABDY
accedera/NAPmD
accelerando
acceleration/AHDYvf
@@ -311,27 +326,27 @@ accelerations-
accelerationsanod/AHDY
accelerationsarbete/FECAY
accelerationselektrod/AHDY
-accelerationsfält/ABDY
+accelerationsfält/ABDY
accelerationsgaller/FCAY
accelerationshastighet/AHDYv
accelerationskraft/AHDY
-accelerationskörfält/ABDY
+accelerationskörfält/ABDY
accelerationslag/ADGY
accelerationsmoment/ABDY
accelerationsmunstycke/FECAY
-accelerationsmätar/XZ
-accelerationsmätare/EAJY
-accelerationsnivå/EAHY
-accelerationsområde/FECAY
+accelerationsmätar/XZ
+accelerationsmätare/EAJY
+accelerationsnivå/EAHY
+accelerationsområde/FECAY
accelerationspedal/AHDY
accelerationsprincip/AHDY
accelerationspump/ADGY
-accelerationsrelä/ABHY
-accelerationsrör/ABDY
+accelerationsrelä/ABHY
+accelerationsrör/ABDY
accelerationssensor/AEHY
accelerationstid/AHDY
accelerator/AEHYXU
-acceleratoranläggning/ADGYv
+acceleratoranläggning/ADGYv
acceleratorpedal/AHDY
accelerera/NAPmBY
accelereration/AHDYv
@@ -339,22 +354,22 @@ accelerering/ADGYv
accelerometer/EAIY
accent/AHDYXU
accentbeteckning/ADGYv
-accentförskjutning/ADGYv
-accentlös/O
+accentförskjutning/ADGYv
+accentlös/O
accenttecken/FCAY
accentuation/AHDYv
accentuera/NAPmDY
accentuering/ADGYv
accentuerings-
-accept/AHD
+accept/AHDb
acceptabel/MLY
acceptans/DYXU
acceptansantal/ABDY
acceptansfel/ABDY
-acceptansgräns/HDY
+acceptansgräns/HDY
acceptansintyg/ABDY
acceptanskontroll/AHDY
-acceptansområde/FECAY
+acceptansområde/FECAY
acceptansprovning/ADGYv
acceptanssannolikhet/AHDYv
acceptanstal/ABDY
@@ -366,11 +381,11 @@ acceptkonto/FECAY
acceptkredit/AHDY
acceptor/AEHYXU
acceptoratom/AHDY
-acceptorförorening/ADGYv
-acceptornivå/EAHY
+acceptorförorening/ADGYv
+acceptornivå/EAHY
acceptpris/BH
acceptremburs/HDY
-acceptvägran/AY
+acceptvägran/AY
acces-
access/HDYXU
accessarm/ADGY
@@ -378,29 +393,31 @@ accession/AHDY
accessionskatalog/AHDY
accessit
accesskapacitet/AHDY
-accessnät/ABDY
+accessnät/ABDY
accessoar/AHDYX
accessorisk/OY
accessprotokoll/ABDY
-accesspärr/ADGYv
-accesspärrsupplösning/ADG
+accesspärr/ADGYv
+accesspärrsupplösning/ADG
accesstid/AHDY
accidens/HDX
accidenstryck/ABD
accidenstryckeri/ABH
accidentell/OY
accis/HDYXU
-accisbyrå/EAH
+accisbyrå/EAH
accisfri/O
accislag/ADG
accismedel/FCA
accispliktig/OY
accisskuld/AHDY
accompli
+accpump/ADGv
acetaldehyd/AHDYX
acetaldehydammoniak/AD
acetat/ABHDYX
-acetatfärgämne/FECA
+acetatfärgämne/FECA
+acetatjon/AHD
aceton/ABYX
acetonklorid/AHD
acetonolja/EAGy
@@ -410,15 +427,15 @@ acetylcellulosa/EAY
acetylen/ABDYXU
acetylenackumulator/AEHY
acetylenanslutning/ADGYv
-acetylenbehållar/XZ
-acetylenbehållare/EAJY
+acetylenbehållar/XZ
+acetylenbehållare/EAJY
acetylenbelysning/ADGYv
acetylenbindning/ADGv
-acetylenbrännar/XZ
-acetylenbrännare/EAJY
+acetylenbrännar/XZ
+acetylenbrännare/EAJY
acetylencylinder/EAIY
acetylenflaska/EAGY
-acetylenframställning/ADYv
+acetylenframställning/ADYv
acetylengas/HDX
acetylengasfabrik/AHD
acetylengasverk/ABDY
@@ -430,41 +447,40 @@ acetylenmanometer/EAI
acetylenpolymer/AHDY
acetylenpump/ADG
acetylenregulator/AEH
-acetylenskärdon/ABDY
+acetylenskärdon/ABDY
acetylensot/ABY
acetylensvetsning/ADGv
-acetylensyrebrännar/XZ
-acetylensyrebrännare/EAJY
+acetylensyrebrännar/XZ
+acetylensyrebrännare/EAJY
acetylensyrgassvetsning/ADGYv
-acetylensönderfall/ABY
+acetylensönderfall/ABY
acetylentorkar/XZ
acetylentorkare/EAJY
acetylentub/AHDY
acetylenventil/AHDY
-acetylenöverskott/ABDY
+acetylenöverskott/ABDY
acetylera/NAPmD
acetylering/ADYv
-acetyleringsmassa/EAGY
acetylsalicylsyra/EAGY
aciditet/AD
acidofil/O
acidofob/O
-acikulär/O
+acikulär/O
ack
Acke/A
Acketoft/A
ackja/EAG
-ackjefärd/AHDY
+ackjefärd/AHDY
acklamation/AHDYvf
acklamationsval/ABDY
acklimatisera/NAPmDY
acklimatisering/ADGYvf
-acklimatiseringssvårighet/AHDYv
+acklimatiseringssvårighet/AHDYv
ackommodation/AHDYv
-ackommodationsväxel/EAIY
+ackommodationsväxel/EAIY
ackommodera/NAPmDY
ackompanjatris/HDY
-ackompanjatör/AHDY
+ackompanjatör/AHDY
ackompanjemang/ABDYvf
ackompanjemangs-
ackompanjemangsinstrument/ABDY
@@ -478,12 +494,12 @@ ackorddomstol/ADGY
ackordeon/ABDY
ackordera/NMAmDY
ackordering/ADGYv
-ackordföljd/AHDY
+ackordföljd/AHDY
ackordier/AJ
ackordiet/A
ackordion/ABD
-ackordlära/EAY
-ackordlön/AHDY
+ackordlära/EAY
+ackordlön/AHDY
ackords-
ackordsanbud/ABDY
ackordsarbetar/XZ
@@ -491,60 +507,61 @@ ackordsarbetare/EAJY
ackordsarbete/FECAY
ackordsavtal/ABDY
ackordsbelopp/ABDY
-ackordsberäkning/ADGYv
-ackordsersättning/ADGYv
-ackordsförfarande/FECAY
-ackordsförhandling/ADGY
-ackordsförslag/ABDY
-ackordsförtjänst/AHDY
+ackordsberäkning/ADGYv
+ackordsersättning/ADGYv
+ackordsförfarande/FECAY
+ackordsförhandling/ADGY
+ackordsförslag/ABDY
+ackordsförtjänst/AHDY
ackordsgrund/AHDY
-ackordsgäldenär/AHDY
+ackordsgäldenär/AHDY
ackordshets/DY
ackordsjobb/ABDY
ackordskonto/FECAY
ackordskort/ABDY
-ackordslön/AHDY
-ackordslönegrund/AHDY
-ackordslönesystem/ABDY
+ackordslön/AHDY
+ackordslönegrund/AHDY
+ackordslönesystem/ABDY
ackordsoffert/AHDY
ackordspris/BDY
ackordssats/HDY
ackordssystem/ABDY
-ackordssättar/XZ
-ackordssättare/EAJY
-ackordssättning/ADYv
+ackordssättar/XZ
+ackordssättare/EAJY
+ackordssättning/ADYv
ackordstabell/AHDY
ackordstagar/XZ
ackordstagare/EAJY
ackordstariff/AHDY
ackordstid/AHDY
-ackordsuppgörelse/EAIY
+ackordsuppgörelse/EAIY
ackordsvillkor/ABDY
ackordsvinst/AHDY
-ackordsättning/ADGYv
-ackordsöverskott/ABDY
+ackordsåret/A
+ackordsättning/ADGYv
+ackordsöverskott/ABDY
ackordtabell/AHDY
ackordton/AHD
ackreditera/NAPmDY
ackreditering/ADGYv
ackretionsskiva/EAGY
ackumulation/AHDYvf
-ackumulationsområde/FECAY
+ackumulationsområde/FECAY
ackumulativ/OY
ackumulator/AEHYXU
-ackumulatoranläggning/ADGYv
+ackumulatoranläggning/ADGYv
ackumulatorbatteri/ABHY
ackumulatorbil/ADGY
ackumulatorcell/AHDY
ackumulatordriven/M
ackumulatorelement/ABDY
-ackumulatorkärl/ABDY
+ackumulatorkärl/ABDY
ackumulatorladdning/ADGYv
ackumulatorlikriktar/XZ
ackumulatorlikriktare/EAJY
ackumulatorlok/ABDY
ackumulatorlokomotiv/ABDY
-ackumulatormellanlägg/ABDY
+ackumulatormellanlägg/ABDY
ackumulatorpol/AHDY
ackumulatorpropp/ADGY
ackumulatorprovar/XZ
@@ -566,20 +583,21 @@ ackusativ/AHDY
ackusativform/AHDY
ackusativobjekt/ABDY
ackusatorisk/OY
-ackuschör/AHDY
-ackuschörska/EAGY
+ackuschör/AHDY
+ackuschörska/EAGY
ackvirera/NAPmDY
ackvirering/ADGYv
ackvisition/AHDYvf
ackvisitionskatalog/AHDY
-ackvisitionsvärde/FECAY
-ackvisitör/AHDY
+ackvisitionsvärde/FECAY
+ackvisitör/AHDY
acne/EA
acnebehandling/ADGY
+acnehy/EA
Acta
action/YXU
actionfilm/AHDY
-actionhjälte/EAGY
+actionhjälte/EAGY
actionrulle/EAGY
actionscen/AHDY
actionserie/EAIY
@@ -592,12 +610,12 @@ adagietto/FECAY
adagio/FECAY
adagiosats/HDY
Adam/A
-adamsdräkt/ADY
+adamsdräkt/ADY
adamskostym/AHDY
Adamsson/A
-adamsäpple/FECAY
+adamsäpple/FECAY
adaptation/AHDYvf
-adaptationssträcka/EAGY
+adaptationssträcka/EAGY
adapter/EAIY
adaptera/NAPmDY
adaptering/ADGYv
@@ -605,14 +623,13 @@ adapteringsdel/ADGY
adaption/AHDYvf
adaptions-
adaptiv/OY
-adb/r
-ADB/r
+adb
addend/AD
addenda/H
addera/TNAPmDY
addering/ADGv
adderingsmaskin/AHD
-adderingsmöte/FECA
+adderingsmöte/FECA
adderingsverk/ABD
Addis
Addison/A
@@ -636,6 +653,7 @@ adducera/NAPmD
adekvans/D
adekvat/OPY
adel/EAv
+Adelaide/A
Adele/A
adels-
Adelsbo/A
@@ -643,25 +661,25 @@ adelsbrev/ABD
adelsdam/AHD
adelsfamilj/AHD
adelsfana/EAG
-adelsfröken/AI
+adelsfröken/AI
adelsgods/BD
-adelshögfärd/AD
+adelshögfärd/AD
adelskalender/EAI
adelskap/ABDv
adelsman/AFY
-adelsmannaära/EA
-adelsmän/AFY
-adelsmärke/FECA
-adelsmöte/FECA
+adelsmannaära/EA
+adelsmän/AFY
+adelsmärke/FECAv
+adelsmöte/FECA
Adelsohn/A
adelsprivilegium/AJ
-adelssläkt/AHDY
+adelssläkt/AHDY
adelsstolt/O
-adelsstånd/ABD
+adelsstånd/ABD
adelstitel/EAIY
adelsvapen/FCA
-adelsvälde/FECA
-adelsätt/AHDY
+adelsvälde/FECA
+adelsätt/AHDY
adenin/AB
adenit/AHD
adenoida/J
@@ -673,17 +691,17 @@ adertonde
adertondedel/ADGY
adertondel/ADGY
adertonhundratal/AB
-adertonåring/ADGYv
+adertonåring/ADGYv
adhd
adherera/Mm
adhesion/ADYvf
adhesionsbrott/ABDY
-adhesionsförmåga/EAY
-adhesionsförslitning/ADGYv
-adhesionsförstärkar/XZ
-adhesionsförstärkare/EAJY
-adhesionsgräns/HDY
-adhesionsjärnväg/ADGY
+adhesionsförmåga/EAY
+adhesionsförslitning/ADGYv
+adhesionsförstärkar/XZ
+adhesionsförstärkare/EAJY
+adhesionsgräns/HDY
+adhesionsjärnväg/ADGY
adhesionskoefficient/AHDY
adhesionskraft/AHDY
adhesionsmedel/CAY
@@ -696,23 +714,29 @@ ad hoc
adiabatisk/O
adiafora/A
Adidas/X
+Adielsson/A
adjektiv/ATBDYXU
adjektivattribut/ABDY
-adjektivböjning/ADGYv
-adjektivändelse/EAI
+adjektivböjning/ADGYv
+adjektivändelse/EAI
adjungera/NAPmDY
adjungering/ADGYv
adjunkt/AHDYvf
adjunktssyssla/EAGY
-adjunktstjänst/AHDY
+adjunktstjänst/AHDY
adjunktur/AHDY
adjutant/AHDYv
adjutant-
-adjutantfågel/EAIY
+adjutantfågel/EAIY
adjutants-
adjutantstork/ADG
-adjö
+adjuvans/HD
+adjuvant/O
+adjö
adla/NAPmB
+Adler/A
+Adlersparre/A
+Adlibris/X
adlig/OPQ
administration/AHDYvf
administrations-
@@ -722,16 +746,16 @@ administrationsbudget/ADGY
administrationsbyggnad/AHDY
administrationschef/AHDY
administrationskostnad/AHDY
-administrationskostnadsställe/FECAY
+administrationskostnadsställe/FECAY
administrationslokal/AHDY
administrationsomkostnad/AHDY
administrationsproblem/ABDY
administrativ/OQY
administrator/AEHY
-administratör/AHDYvf
-administratörskap/ABY
-administratörsrättighet/AHDY
-administratörsverktyg/ABDY
+administratör/AHDYvf
+administratörskap/ABY
+administratörsrättighet/AHDY
+administratörsverktyg/ABDY
administrera/NAPmDY
administrerbar/OY
administrering/ADYv
@@ -741,65 +765,69 @@ admittans/HDYX
admittansbelopp/ABDY
admittera/NAPm
admonition/AHDY
+Adnan/A
ad notam
Adobe/A
adolescens/DY
Adolf/A
+Adolfsberg/A
Adolfsson/A
+Adolph/A
+Adolphson/A
adonis/DGY
adoptant/AHDY
adoptera/NAPmDY
adoption/AHDYvf
adoptions-
-adoptionsbyrå/EAHY
-adoptionsförmedling/ADGY
+adoptionsbyrå/EAHY
+adoptionsförmedling/ADGY
adoptionsorganisation/AHDY
-adoptionsärende/FECAY
+adoptionsärende/FECAY
adoptiv/XZ
adoptivbarn/ABDY
adoptivdotter/EAY
-adoptivdöttrar/AJY
+adoptivdöttrar/AJY
adoptivfader/EA
adoptivfamilj/AHDY
adoptivfar/A
-adoptivfäder/AJ
-adoptivförälder/EAIY
+adoptivfäder/AJ
+adoptivförälder/EAIY
adoptivmamma/EAG
adoptivmoder/EAY
adoptivmor/AY
-adoptivmödrar/AJY
+adoptivmödrar/AJY
adoptivson/ADY
adoptivsonson/AD
-adoptivsonsöner/AJ
-adoptivsöner/AJY
+adoptivsonsöner/AJ
+adoptivsöner/AJY
adorabel/M
-adoratör/AHDY
+adoratör/AHDY
Adorno/A
adr.
adrenalin/ABYX
-adrenalinavsöndring/ADGY
+adrenalinavsöndring/ADGY
adrenalinhalt/AHDY
adrenalinkick/ADGY
adrenalinrush/AHD
adrenalinstinn/OPQY
-adrenalinöverskott/ABD
+adrenalinöverskott/ABD
adress/HDYXU
adressat/AHDY
adressbok/ADY
adressbuss/DGY
-adressböcker/AJY
+adressböcker/AJY
adressera/NAPmDY
adresserbar/O
adressering/ADGYvf
adressetikett/AHDY
-adressförändring/ADGYv
+adressförändring/ADGYv
adresskalender/EAIY
adresslapp/ADGY
adresslista/EAGY
adressort/AHDY
adressregister/FCAY
adressrymd/AHDY
-adressändring/ADGYv
+adressändring/ADGYv
Adriana/AJ
Adrians
adriatisk/O
@@ -812,7 +840,8 @@ adstringerande/Y
aducera/NAPmD
aducergods/BY
aducering/ADv
-aducerjärn/ABDY
+aducerjärn/ABDY
+adult/O
A-dur/AX
advektion/AHDYv
advektionsfrost/ADY
@@ -821,34 +850,38 @@ adventist/AHDYX
adventiv/OQb
adventivknopp/ADGY
adventivrot/AJDY
-adventivväxt/AHD
+adventivväxt/AHD
advents-
adventsfika/CA
+adventsgran/ADG
adventskalender/EAIY
adventsljus/BDY
adventsljusstake/EAGY
+adventsmys/B
adventspsalm/AHDY
+adventspyntande/CA
+adventssaker/AJ
adventsstake/EAGY
-adventsstjärna/EAGY
-adventssöndag/ADGY
+adventsstjärna/EAGY
+adventssöndag/ADGY
adverb/ABDYX
adverbattribut/ABD
adverbial/ABDY
adverbialsats/HDY
adverbiell/OY
-adverbändelse/EAI
+adverbändelse/EAI
advers/HD
adversativ/OY
advocera/Mm
advokat/AHDYXU
advokatarvode/FECAY
-advokatbyrå/EAHY
+advokatbyrå/EAHY
advokatetisk/OY
advokatexamen/AY
advokatexamina/AY
advokatfirma/EAGY
advokatfiskal/AHDY
-advokathjälp/ADY
+advokathjälp/ADY
advokatkontor/ABDY
advokatkostnad/AHDY
advokatorisk/OY
@@ -861,7 +894,7 @@ Aero/A
aerob/OT
aerobic
aerobics/YX
-aerobicsinstruktör/AHD
+aerobicsinstruktör/AHD
aerobicspass/BD
aerodrom/AHD
aerodynamik/ADY
@@ -876,10 +909,11 @@ aeronautik/ADY
aeronautisk/OY
aeroplan/ABDX
aeroplanmotor/AEHY
+Aerosmith/A
aerosol/AHDYX
aerosolburk/ADG
-aerosolfärg/AHD
-aerosolförpackning/ADG
+aerosolfärg/AHD
+aerosolförpackning/ADG
aerosolplym/AHD
aerostat/AHD
aerostatik/ADY
@@ -895,7 +929,7 @@ affektbetonad/NQ
affekterad/NQY
affektfri/OY
affektion/AHDYv
-affektionsvärde/FECA
+affektionsvärde/FECA
affektiv/O
affektladdad/NQY
afferent/O
@@ -918,111 +952,111 @@ affischpelar/XZ
affischpelare/EAJY
affischstil/ADGY
affischtavla/EAGY
-affischör/AHDY
+affischör/AHDY
affix/BDY
affliktiv/OY
affrikata/EAGY
-affär/AHDYvf
-affärs-
-affärsangelägenhet/AHDYv
-affärsanställd/OQY
-affärsarbetsgivar/XZ
-affärsarbetsgivare/EAJY
-affärsavslut/ABDY
-affärsavtal/ABDY
-affärsbana/EAGY
-affärsbank/AHDY
-affärsbegåvad/NQY
-affärsbekant/OY
-affärsbiträde/FECAY
-affärsbokföring/ADGYv
-affärsbransch/AHDY
-affärsbrev/ABDY
-affärscenter/FCAY
-affärscentrum/EABDY
-affärsdepression/AHDY
-affärsdisk/ADG
-affärsdokument/ABDY
-affärsdomstol/ADGY
-affärsdrivande/Y
-affärsduglig/O
-affärsekonomi/EAY
-affärsetik/ADY
-affärsetisk/OY
-affärsfastighet/AHDY
-affärsfolk/ABDY
-affärsförbindelse/EAIY
-affärsföreståndar/XZ
-affärsföreståndare/EAJY
-affärsföretag/ABDY
-affärsförhandling/ADGY
-affärsgata/EAGY
-affärsgren/ADGY
-affärshemlighet/AHDY
-affärshus/BDY
-affärsidé/AEHY
-affärsidkar/XZ
-affärsidkare/EAJY
-affärsinnehavar/XZ
-affärsinnehavare/EAJY
-affärsintresse/FECAY
-affärsjuridik/ADY
-affärsjurist/AHDY
-affärskedja/EAGY
-affärsklass/HDY
-affärsklimat/ABY
-affärskollega/EAHG
-affärskompanjon/AHDY
-affärskontakt/AHDY
-affärskunnig/O
-affärskvarter/ABDY
-affärskvinna/EAGY
-affärskö/EAH
-affärslada/EAG
-affärsliv/AB
-affärslokal/AHDY
-affärsman/AFY
-affärsmannaskap/ABY
-affärsmetod/AHDY
-affärsmiljö/EAHY
-affärsmodell/AHDY
-affärsmoral/ADY
-affärsmän/AFY
-affärsmässig/OY
-affärsmässighet/ADY
-affärsmöjlighet/AHDY
-affärsområde/FECAY
-affärsområdeschef/AHDY
-affärspartner/EAJY
-affärsplan/AHDY
-affärsprojekt/ABDY
-affärsresa/EAGy
-affärsresande/FECAY
-affärsresenär/AHDY
-affärsräv/ADG
-affärsrörelse/EAIY
-affärssed/AHDY
-affärssinne/CAY
-affärssystem/ABDY
-affärstid/AHDYv
-affärstidning/ADGY
-affärstidslag/ADGY
-affärstransaktion/AHDY
-affärsuppgörelse/EAIY
-affärsutveckling/ADGY
-affärsvana/EAG
-affärsverk/ABDY
-affärsverksamhet/AHDY
-affärsvän/AFY
-affärsvänner/AJY
-affärsvärld/ADY
-Affärsvärlden/A
-affärsår/ABD
-affärsägare/EAJY
+affär/AHDYvf
+affärs-
+affärsangelägenhet/AHDYv
+affärsanställd/OQY
+affärsarbetsgivar/XZ
+affärsarbetsgivare/EAJY
+affärsavslut/ABDY
+affärsavtal/ABDY
+affärsbana/EAGY
+affärsbank/AHDY
+affärsbegåvad/NQY
+affärsbekant/OY
+affärsbiträde/FECAY
+affärsbokföring/ADGYv
+affärsbransch/AHDY
+affärsbrev/ABDY
+affärscenter/FCAY
+affärscentrum/EABDY
+affärsdepression/AHDY
+affärsdisk/ADG
+affärsdokument/ABDY
+affärsdomstol/ADGY
+affärsdrivande/Y
+affärsduglig/O
+affärsekonomi/EAY
+affärsetik/ADY
+affärsetisk/OY
+affärsfastighet/AHDY
+affärsfolk/ABDY
+affärsförbindelse/EAIY
+affärsföreståndar/XZ
+affärsföreståndare/EAJY
+affärsföretag/ABDY
+affärsförhandling/ADGY
+affärsgata/EAGY
+affärsgren/ADGY
+affärshemlighet/AHDY
+affärshus/BDY
+affärsidé/AEHY
+affärsidkar/XZ
+affärsidkare/EAJY
+affärsinnehavar/XZ
+affärsinnehavare/EAJY
+affärsintresse/FECAY
+affärsjuridik/ADY
+affärsjurist/AHDY
+affärskedja/EAGY
+affärsklass/HDY
+affärsklimat/ABY
+affärskollega/EAHG
+affärskompanjon/AHDY
+affärskontakt/AHDY
+affärskunnig/O
+affärskvarter/ABDY
+affärskvinna/EAGY
+affärskö/EAH
+affärslada/EAG
+affärsliv/AB
+affärslokal/AHDY
+affärsman/AFY
+affärsmannaskap/ABY
+affärsmetod/AHDY
+affärsmiljö/EAHY
+affärsmodell/AHDY
+affärsmoral/ADY
+affärsmän/AFY
+affärsmässig/OY
+affärsmässighet/ADY
+affärsmöjlighet/AHDY
+affärsområde/FECAY
+affärsområdeschef/AHDY
+affärspartner/EAJY
+affärsplan/AHDY
+affärsprojekt/ABDY
+affärsresa/EAGy
+affärsresande/FECAY
+affärsresenär/AHDY
+affärsräv/ADG
+affärsrörelse/EAIY
+affärssed/AHDY
+affärssinne/CAY
+affärssystem/ABDY
+affärstid/AHDYv
+affärstidning/ADGY
+affärstidslag/ADGY
+affärstransaktion/AHDY
+affärsuppgörelse/EAIY
+affärsutveckling/ADGY
+affärsvana/EAG
+affärsverk/ABDY
+affärsverksamhet/AHDY
+affärsvän/AFY
+affärsvänner/AJY
+affärsvärld/ADY
+Affärsvärlden/A
+affärsår/ABD
+affärsägare/EAJY
afghan/AHDYX
afghanhund/ADGY
Afghanistan/AX
-afghanpäls/DGY
+afghanpäls/DGY
afghansk/OQY
afghanska/EAGY
aficionado/EAY
@@ -1033,7 +1067,7 @@ aforistisk/OY
AFP-/JX
afrika/AYZc
Afrika/AX
-afrikaans/Y
+afrikaans/YX
afrikagrupp/AHDY
afrikan/AHDYX
afrikanamerikan/AHDY
@@ -1045,14 +1079,16 @@ afrikansk/OQY
afrikanska/EAGY
afrikanskklingande
Afrikaresa/EAG
-afro/EAX
+afro/EAbX
afroamerikan/AHDY
afroamerikansk/OQY
afroasiatisk/OY
afrobeat/BX
afrobeats/D
afrocentrisk/O
+afrodans/D
afrodisiakum/EABY
+Afrodite/A
afrofrisyr/AHDY
afropop/ADX
afropoppen/A
@@ -1061,34 +1097,44 @@ Aftenposten/A
aftershave/AY
afterski
afterwork/Y
-afton/ADIYsvf
+afton/ADIYvsf
+aftonbladet/A%
Aftonbladet/A
Aftonblads/XZ
-aftonbön/AHDv
+aftonbön/AHDv
aftoncape/EAIY
-aftondräkt/AHDY
+aftondräkt/AHDY
aftonglans/D
aftonkappa/EAGY
-aftonklädd/OQY
-aftonklänning/ADGYv
+aftonklädd/OQY
+aftonklänning/ADGYv
aftonkvisten/Y
-aftonmåltid/AHDY
+aftonmåltid/AHDY
aftonpsalm/AHDY
aftonringning/ADGYv
aftonrodnad/AHDY
aftonskola/EAG
aftonsval/OY
-aftonsång/AHDY
+aftonsång/AHDY
aftontidning/ADGYv
aftonvard/AHDY
-aftonväska/EAGY
+aftonväska/EAGY
+Afzelius
+ag-
aga/NEAPmbG
-agaförbud/ABDY
+agaförbud/ABDY
agape/EA
+agat-
Agata/A
Agaton/A
-agatsnäcka/EAGY
-agave/EAIY
+agatsnäcka/EAGY
+agave/EAIYX
+agavebrännvin/AB
+agavejuice/EA
+agaveplanta/EAG
+agavesirap/AD
+agavesläkte/CA
+agaveväxt/AHDX
Agda/A
age-/XZ
agenda/EAGY
@@ -1099,8 +1145,9 @@ agentlicenssystem/ABD
agentroman/AHD
agentskap/ABY
agentur/AHDYX
-agenturbyrå/EAHY
+agenturbyrå/EAHY
agenturfirma/EAGY
+agentverksamhet/ADY
agera/NAPm
agerande/FECAY
Agfa/A
@@ -1119,20 +1166,21 @@ aggravera/NAPmD
aggregat/ABDYvX
aggregat-
aggregation/AHDYvf
-aggregationstillstånd/ABDY
+aggregationstillstånd/ABDY
aggregats-
aggregera/NAPmY
aggression/AHDYvf
aggressions-
-aggressionshämmad/NQY
+aggressionshämmad/NQY
aggressiv/OPQY
aggressivitet/ADYv
aggressivitets-
aggressor/AEHY
+agil/O
agility/EX
agilitybana/EAG
-agilitytävling/ADG
-agioförlust/AHDY
+agilitytävling/ADG
+agioförlust/AHDY
agiovinst/AHDY
agitation/AHDYv
agitations-
@@ -1149,7 +1197,9 @@ agna/NAPD
agnat/T
agnborst/ABD
Agne/A
+Agnesberg/Av
Agneta/A
+Agnetha/A
agnfisk/ADG
agnosticism/ADY
agnostiker/EAJY
@@ -1159,35 +1209,38 @@ agonist
agorafobi/EAY
agraff/AHD
agrar/AOTHDX
-agrarförbund/ABDY
+agrarförbund/ABDY
agrarparti/ABH
agreabel/M
+Agrell/A
agremang/ABHD
-agrikultur/ADY
+agrikultur/ADYX
agrikulturell/OY
+Agrippa/A
agroforst/X
agroforstare/EAJ
agrolog/AHDYX
agrologexamen/AY
agrologexamina/AY
-agromonetär/O
+agromonetär/O
agronom/TAHDYX
agronomexamen/AY
agronomexamina/AY
agronomi/EQA
agrotekniker/EAJY
+Aguilera/AX
aha/J
aha-upplevelse/EAI
Ahl/A
Ahlberg/A
-Ahlén/A
+Ahlén/A
Ahlgren/A
Ahlin/A
Ahlmark/A
Ahlqvist/A
Ahlstedt/A
Ahlstrand/A
-Ahlström/A
+Ahlström/A
Ahmad/A
Ahmadinejad/A
Ahmed/A
@@ -1226,27 +1279,31 @@ AIS/r
Aisha/A
aja/J
ajabaja
+Ajax/X
ajour/b
-ajourföra/KLAJOD
-ajourföring/ADGY
-ajourhålla/KLAJDRY
-ajourhållen/MY
-ajourhållning/ADY
+ajourföra/KLAJOD
+ajourföring/ADGY
+ajourhålla/KLAJDRY
+ajourhållen/MY
+ajourhållning/ADY
ajournera/NAPmDY
ajournering/ADGYv
-ajöss
+Ajvide
+ajöss
AK-47
AK47
AK-47:a/EAJG
AK47:a/EAJG
akacia/EAGY
-akacieträd/ABDY
+akacieträd/ABDY
akademi/EAHDYXU
+akademibokhandeln/A%
+Akademibokhandeln/A
akademiker/EAJYX
-akademikerspråk/ABD
+akademikerspråk/ABD
akademiledamot/ADY
-akademiledamöter/AJY
-akademiräntmästare/EAJ
+akademiledamöter/AJY
+akademiräntmästare/EAJ
akademisera/NAPmDY
akademisering/ADY
akademisk/OQY
@@ -1255,22 +1312,28 @@ akademist/AHDY
Akalla/A
akantus/DbG
akantusblad/ABDY
-akantusväxt/AHDY
+akantusväxt/AHDY
a-kassa/EAGy
A-kassa/EAG
-a-kasseersättning/ADGY
+a-kasseersättning/ADGY
akatalektisk/OY
-akilleshäl/ADGY
+akemenidisk/OQ
+Akershus
+Akilles/X
+akilleshäl/ADGY
akillessena/EAGY
+akkadisk/O
+akkadiska/EA
aklej/XZ
aklej-
akleja/EAGY
akne/EA
aknebehandling/ADGY
+aknehy/EA
akonitin/ABX
akribi/EA
akrobat/ATHDYX
-akrobatik/ADY
+akrobatik/ADYX
akrobatiske/Y
akrofobi/EAH
akromatisk/O
@@ -1280,25 +1343,27 @@ akropol/AHD
Akropolis/X
akrostikon/ABY
akryl/ADX
-akrylamid/ADY
+akrylamid/ADYX
akrylat/AHDYX
akrylatfiber/EAY
akrylatfibrer/AJY
-akrylfärg/AHDY
+akrylfärg/AHDY
akrylgarn/ABHY
-akrylmålning/ADGY
+akrylmålning/ADGY
akrylsyra/EAGY
+akryltipp/ADG
akt/AHDYX
akta/NAPmD
-akter/XEI
+akter/XKE
akterbardun/AHDY
akterdel/ADG
-akterdäck/ABD
-akterifrån
+akterdäck/ABDv
+akterifrån
akterkastell/ABD
akterlastad/NQ
akterlastig/O
akterlig/OP
+akterlik/ABDv
akterom
akterpik/ADG
akterramp/AHD
@@ -1313,27 +1378,27 @@ akterspegel/EAI
akterst/O
akterstag/ABD
akterstagad/NQ
-akterstäv/ADGY
+akterstäv/ADGY
aktertamp/ADGY
aktertoft/AHDY
akterut
-akteråra/EAG
-akteröver
+akteråra/EAG
+akteröver
aktie/EAIYXU
-aktieaffär/AHDY
+aktieaffär/AHDY
aktieanalytiker/EAJY
aktiebok/AD
aktiebolag/ABDYv
aktiebolags-
aktiebolagslag/ADGY
aktiebrev/ABDY
-aktieböcker/AJ
-aktiebörs/HDY
+aktieböcker/AJ
+aktiebörs/HDY
aktieemission/AHDYv
aktieemissionskoefficient/AHDY
aktiefond/AHDYv
aktiefondssparande/CAY
-aktieförsäljning/ADGY
+aktieförsäljning/ADGY
aktiehandel/EAY
aktieindex/BDYX
aktieindexobligation/AHDY
@@ -1341,16 +1406,16 @@ aktieinnehav/ABDY
aktiekapital/ABDY
aktiekupong/AHDY
aktiekurs/HDY
-aktieköp/ABDv
-aktielägenhet/AHD
+aktieköp/ABDv
+aktielägenhet/AHD
aktiemajoritet/AHDY
aktiemarknad/AHDY
-aktiemäklare/EAJY
+aktiemäklare/EAJY
aktieplacerare/EAJY
aktieplacering/ADGYv
-aktieportfölj/AHDY
+aktieportfölj/AHDY
aktiepost/AHDY
-aktieräv/ADG
+aktieräv/ADG
aktieslag/ABDY
aktiesparande/CAY
aktiesparar/XZ
@@ -1361,11 +1426,11 @@ aktiespekulation/AHDY
aktiestock/ADGY
aktieutdelning/ADGYv
aktievinst/AHDY
-aktievärde/FECAY
-aktieägande/CAY
-aktieägar/XZ
-aktieägare/EAJY
-aktieägarvärde/FECAY
+aktievärde/FECAY
+aktieägande/CAY
+aktieägar/XZ
+aktieägare/EAJY
+aktieägarvärde/FECAY
aktinisk/O
aktinium/ABX
aktiniumatom/AHD
@@ -1375,8 +1440,8 @@ aktionsgrupp/AHDY
aktionsplan/AHDY
aktionsradie/EAIY
aktionsturbin/AHDY
-aktionsångturbin/AHDY
-aktionär/AHD
+aktionsångturbin/AHDY
+aktionär/AHD
aktiv/OPQY
aktiv-
aktiva/AY
@@ -1386,33 +1451,36 @@ aktivera/NAPmDY
aktiverbar/O
aktivering/ADGYvf
aktiveringsenergi/EAHY
-aktiveringstvång/AB
+aktiveringskod/AHD
+aktiveringstvång/AB
aktivism/ADY
aktivist/ATHDYXU
aktivistgrupp/AHDY
aktivitet/AHDYvf
aktivitetsbidrag/ABDY
-aktivitetsersättning/ADGY
+aktivitetsersättning/ADGY
aktivitetsgaranti/EAHY
aktivitetshus/BDY
-aktivitetsnivå/EAHY
+aktivitetsnivå/EAHY
aktivitetsschema/ECAY
aktivitetsschemana/AY
-aktivitetsstöd/ABDY
+aktivitetsstöd/ABDY
+aktivitetsvärd/ADG
aktivkort/ABDY
aktivslam/CAY
aktivslam-
-aktivslamanläggning/ADGY
+aktivslamanläggning/ADGY
aktivtid/AHD
aktivum/X
aktning/ADYv
aktningsfull/O
-aktningslös/O
-aktningsvärd/OY
-aktningsvärdhet/ADY
+aktningslös/O
+aktningsvärd/OY
+aktningsvärdhet/ADY
+aktra/I
aktris/HDY
aktsam/KML
-aktsamhet/ADY
+aktsamhet/ADYv
aktsamt
aktstudie/EAI
aktstycke/FECA
@@ -1424,15 +1492,15 @@ aktuarie/EAIYX
aktuariebefattning/ADGY
aktuator/AEH
aktuell/OPQY
-aktör/AHDYv
+aktör/AHDYv
AKU-/JX
akupressur/ADYX
akupressurband/ABDY
-akupressör/AHDY
+akupressör/AHDY
akupunktera/MmY
akupunktur/ADYX
-akupunkturnål/ADGY
-akupunktör/AHDY
+akupunkturnål/ADGY
+akupunktör/AHDY
akustik/AHDYX
akustiker/EY
akustikplatta/EAG
@@ -1440,31 +1508,32 @@ akustiksocka/EAG
akustisk/OQY
akut/AOPHDX
akutavdelning/ADGY
-akutbesök/ABDY
+akutbesök/ABDY
akutfall/ABD
akutinsats/HDY
akutintag/ABDY
akutklinik/AHDY
-akutläkare/EAJY
+akutläkare/EAJY
akutmottagning/ADGYv
akutpatient/AHD
akutsjukhus/BDY
-akutsjukvård/ADY
-akutstänga/KLAJODR
+akutsjukvård/ADY
+akutstänga/KLAJODR
akuttid/AHD
akutverksamhet/AD
-akutvård/ADY
+akutvård/ADY
akvakultur/AHDY
akvamarin/AHDY
-akvamarinblå/OY
+akvamarinblå/OY
akvarel-
akvarell/AHDYX
-akvarellfärg/AHD
+akvarellfärg/AHD
akvarellist/AHDYX
-akvarellmålning/ADGY
+akvarellmålning/ADGY
akvarie/XZU
akvariefisk/ADGY
-akvariehåv/ADGY
+akvariehåv/ADGY
+akvariesten/ADG
akvarist/AHD
akvaristik/AD
akvarium/AJY
@@ -1478,18 +1547,20 @@ al/ABEQDbG
Al
Alabama/AX
alabaster/EAYX
-alabasterskål/ADG
+alabasterskål/ADG
alabastervit/OY
-aladåb/AHDYX
-aladåbform/ADGY
+Aladdin/AX
+aladåb/AHDYX
+aladåbform/ADGY
A-lag/ABDv
A-lagare/EAJ
A-lagsmatch/AHD
A-lagsspelare/EAJ
Alain/A
-Alajuelasjön/A
+Alajuelasjön/A
Alakoski/A
Alan/A
+Alanya/AX
al-Aqsa/X
alarm/ABDYX
alarmanordning/ADGYv
@@ -1513,15 +1584,18 @@ albansk/OQY
albanska/EAGY
albatross/HDYX
albatrossort/AHDY
-Albert/A
+Albert/AO
+Albertas
Albertina/A
+Alberto/A
Albertsson/A
-albestånd/ABDY
+albestånd/ABDY
Albin/A
albiner/AJY
albinism/AD
albino/EAYX
Albinsson/A
+Albrecht/A
Albrekt/A
album/ABDYX
albumblad/ABDY
@@ -1529,19 +1603,24 @@ albumin/ABHb
albuminhalt/AHDY
albuminhaltig/O
albuminuri/EAY
-albuminös/OY
+albuminös/OY
albumlista/EAGY
-albumsläpp/ABDY
+albumsläpp/ABDY
+Albuquerque/A
Alby/AX
Albybo/EAI
-aldehyd/AHDY
+aldehyd/AHDYX
aldehydisk/O
aldrig
aleatorik/AD
aleatorisk/OY
Alecta/A
+Alegre/A
Aleksander/A
+Aleksandr/A
+Aleksej/A
alemanner/AJ
+Aleppo/AX
alert/OPQY
alerten
ales
@@ -1574,21 +1653,25 @@ alfana/A
alfanumerisk/OY
alfapartikel/EAIY
Alfapet
-alfastråle/EAG
-alfastrålning/ADY
-alfasönderfall/ABY
+alfastråle/EAG
+alfastrålning/ADY
+alfasönderfall/ABY
alfaversion/AHD
Alfons
+Alfonso/A
Alfred/A
+Alfredo/A
Alfredson/A
Alfredsson/A
alfresko
-alfreskomålning/ADGY
+alfreskomålning/ADGY
Alfrida/A
-alfågel/EAI
-alförrädar/XZ
-alförrädare/EAJY
+Alfvén/A
+alfågel/EAI
+alförrädar/XZ
+alförrädare/EAJY
alg/AHDb
+Algarve/AX
algblomning/ADGY
algebra/EAGY
algebraiker/EAJY
@@ -1602,15 +1685,18 @@ algforskare/EAJY
algforskning/ADY
algolog/AHD
algologi/EA
-algoritm/TAHDY
+algoritm/TAHDYX
Algot/A
Algotsson/A
algsvamp/ADG
+algtillväxt/AD
+algätare/EAJ
Alhem/A
Ali/F
ALI-/JX
alias
-alibi/FECAY
+alibi/FECAYX
+alibikontroll/AHD
Alice/A
Alicia/A
alicyklisk/O
@@ -1620,10 +1706,10 @@ alienering/ADY
alifatisk/OY
alika/EAGY
alimentation/ADY
-alimentär/OY
-Alingsås/X
-alingsåsare/EAJY
-Alingsåsbo/EAI
+alimentär/OY
+Alingsås/X
+alingsåsare/EAJY
+Alingsåsbo/EAI
Alisa/AJ
alisarin/ABD
Alissa/A
@@ -1631,11 +1717,11 @@ alizarin/ABD
al-Jazeera
al-Jazira
alkaisk/O
-alkali/CAH
-alkalibeständig/O
+alkali/CAHX
+alkalibeständig/O
alkalifil/OY
-alkalihärdig/O
-alkalilöslig/O
+alkalihärdig/O
+alkalilöslig/O
alkalimetall/AHDY
alkalireaktiv/OY
alkalisalt/ABHY
@@ -1648,8 +1734,8 @@ alkekung/ADG
alkemi/EAY
alkemisk/OY
alkemist/ATHDYX
-alkfågel/EAI
-alkis/DGY
+alkfågel/EAI
+alkis/DGYX
Alko/A
Alkobutik/AHD
alkohol/ATHDYXU
@@ -1659,11 +1745,11 @@ alkoholcirros
alkoholdebut/AHDY
alkoholdryck/AHDY
alkoholfri/OY
-alkoholfråga/EAGY
-alkoholförbud/ABDY
-alkoholförgiftning/ADYv
-alkoholförsäljning/ADY
-alkoholförtäring/ADY
+alkoholfråga/EAGY
+alkoholförbud/ABDY
+alkoholförgiftning/ADYv
+alkoholförsäljning/ADY
+alkoholförtäring/ADY
alkoholhalt/AHDY
alkoholhaltig/OY
alkoholintag/ABDY
@@ -1675,19 +1761,19 @@ alkoholistanstalt/AHDY
alkoholkonsumtion/ADYv
alkoholkontroll/AHDY
alkohollag/ADGY
-alkohollås/BD
-alkohollöslig/O
+alkohollås/BD
+alkohollöslig/O
alkoholmissbruk/ABY
alkoholmissbrukar/XZ
alkoholmissbrukare/EAJY
alkoholmonopol/ABDY
-alkoholmätare/EAJY
+alkoholmätare/EAJY
alkoholpoliklinik/AHDY
alkoholpolitik/ADY
alkoholpolitisk/OY
alkoholproblem/ABDY
-alkoholpåverkad/NQY
-alkoholpåverkan/AY
+alkoholpåverkad/NQY
+alkoholpåverkan/AY
alkoholreklam/ADY
alkoholrelaterad/NQY
alkoholrus/B
@@ -1697,21 +1783,22 @@ alkoholstark/OY
alkoholstyrka/EAGY
alkoholsvag/OPY
alkoholtest/AHDY
-alkoholtillstånd/ABDY
+alkoholtillstånd/ABDY
alkoholvana/EAGY
-alkolås/BDX
-alkolåsvillkorad/NQ
-alkoläsk/ADY
+alkolås/BDX
+alkolåsvillkorad/NQ
+alkoläsk/ADY
alkometer/EAIY
-alkomätare/EAJY
+alkomätare/EAJY
alkotest/ABDX
alkotesta/NMAmH
alkotte/EAG
alkov/AHDYX
-alkovsäng/ADG
-alkydfärg/AHDY
+alkovsäng/ADG
+alkydfärg/AHDY
alkydlack/ADY
-alkärr/ABD
+alkylatbensin/ADX
+alkärr/ABD
all/AQb
alla/A
allafrikansk/OY
@@ -1720,31 +1807,34 @@ allahanda
allaktivitetshall/ADGY
allaktivitetshus/BDY
Allan/A
+Allansson/A
allaredan
allargando
allativ/AB
allbekant/OY
-Allbäck/A
+Allbäck/A
alldaglig/OPQY
alldaglighet/ADYv
alldeles
-Alldén/A
+Alldén/A
alldenstund
-allé/AEHYX
+allé/AEHYX
allegat/ABDY
+allégata/EAG
allegori/EAHY
allegorisera/NAPmDY
allegorisk/OY
allegretto/FECAY
allegro/FECAY
allehanda/Y
+alleler/AJ
allemans/XZ
allemansfond/AHDY
-allemansrätt/ADY
+allemansrätt/ADY
Allen/A
allena
-allenahärskande/Y
-allenarådande/Y
+allenahärskande/Y
+allenarådande/Y
allenast
Allende/AX
allergen/AOBHDY
@@ -1758,90 +1848,95 @@ allergitest/ABHDY
allergitestad/NQY
allergolog/AHDY
allergologi/EAY
-allernådigste
+allernådigste
allesamman/A
-allestädes
-allestädesnärvaro/EAY
+allestädes
+allestädesnärvaro/EAY
alleuropeisk/OY
allfader/EA
-allfarväg/ADGY
+allfarväg/ADGY
allgod/OQ
+allgodhet/AD
Allgot/A
+allhelgona/XZ
+allhelgonaafton/ADIv
allhelgonadag/ADGY
allhelgonahelg/AHDY
Allhelgonakyrkan/A
allhus/BD
-allhärskande/Y
+allhärskande/Y
allians/HDYXU
alliansfri/OY
alliansfrihet/ADY
-allianslöshet/AD
+allianslöshet/AD
alliansparti/ABHY
allianspartner/EAJY
allianspolitik/ADY
alliansregering/ADGY
alliansring/ADGYv
-alliansvän/AFY
-alliansvänner/AJY
+alliansvän/AFY
+alliansvänner/AJY
alliera/NAPmDY
alligator/AEHYX
alligatorgap/ABDY
-alligatorkäft/ADGY
+alligatorkäft/ADGY
allihopa/J
Allis
Allison/A
allitteration/AHDYv
allitterera/NAPmDY
allkonst
-allkonstnär/AHDY
+allkonstnär/AHDY
allkonstverk/ABDY
allmakt/AD
allmakts-
allmaktsord/ABDY
allmoge/EAYX
-allmogeblå/OY
-allmogebåt/ADG
-allmogedräkt/AHD
-allmogefår/ABDY
-allmogemål/ABD
-allmogemöbel/EAJ
+allmogeblå/OY
+allmogebåt/ADG
+allmogedräkt/AHD
+allmogefår/ABDY
+allmogemål/ABD
+allmogemöbel/EAJ
allmogespelman/AF
-allmogespelmän/AF
-allmogevävnad/AHD
+allmogespelmän/AF
+allmogevävnad/AHD
allmosa/EAGY
-allmän/X
-allmänbefinnande/CAY
-allmänbegåvning/ADG
-allmänbilda/NAPmD
-allmänbildning/ADYv
-allmänborgerlig/OQ
-allmänfarlig/O
-allmänfattlig/O
-allmänflyg/ABY
-allmängiltig/OP
-allmängiltighet/ADYv
-allmängods/B
-allmänhet/ADYv
-allmänintresse/FECA
-allmänläkar/XZ
-allmänläkare/EAJY
-allmänmedicin/ADY
-allmänmänsklig/OY
-allmänna/A
-allmännare
-allmännast/Q
-allmänne
-allmännelig/OY
-allmänning/ADGYv
-allmännytta/EAY
-allmännyttig/OP
-allmänpolitisk/O
-allmänpraktiserande
-allmänpreventiv/O
-allmänreporter/EAIY
-allmänt
-allmäntillstånd/ABD
-allmäntjänstgöring/ADY
+allmän/X
+allmänbefinnande/CAY
+allmänbegåvning/ADG
+allmänbilda/NAPmD
+allmänbildning/ADYv
+allmänborgerlig/OQ
+allmänfarlig/O
+allmänfattlig/O
+allmänflyg/ABY
+allmängiltig/OP
+allmängiltigförklaring/AD
+allmängiltighet/ADYv
+allmängods/B
+allmänhet/ADYv
+allmänintresse/FECA
+allmänlydnad/ADv
+allmänläkar/XZ
+allmänläkare/EAJY
+allmänmedicin/ADY
+allmänmänsklig/OY
+allmänna/A
+allmännare
+allmännast/Q
+allmänne
+allmännelig/OY
+allmänning/ADGYv
+allmännytta/EAY
+allmännyttig/OP
+allmänpolitisk/O
+allmänpraktiserande
+allmänpreventiv/O
+allmänreporter/EAIY
+allmänt
+allmäntillstånd/ABD
+allmäntjänstgöring/ADY
allnordisk/O
allo
allodial/OX
@@ -1859,52 +1954,58 @@ allpolig/O
allra
allraheligaste/Y
allrahelst
-allrakäraste/Y
+allrakäraste/Y
allraminst
-allrengöring/ADYv
+allrengöring/ADYv
allriktad/NQY
-allriskförsäkring/ADGv
+allriskförsäkring/ADGv
allround/X
allroundkunnig/O
allroundspelare/EAJY
-allroundsåg/ADG
+allroundsåg/ADG
allroundvin/ABHY
allrum/FCA
+allrådande
allseende/Y
allsidig/OPQ
allsidighet/ADYv
all sin
all sin dar
-allsköns
-allsmäktig/OPQRY
-allsmäktighet/ADYv
-allström/FAI
+allsköns
+allsmäktig/OPQRY
+allsmäktighet/ADYv
+allström/FAI
allsvensk/ADGY
allsvenska
allsvenskan/AY
allsvenske
allsvenskt
-allsvåldig/OQY
-allsång/AHDYv
-allsångskväll/ADGY
-allsångsledare/EAJY
+allsvåldig/OQY
+allsång/AHDYv
+allsångskväll/ADGY
+allsångsledare/EAJY
allt/Bb
-alltbehärskande/Y
+alltbehärskande/Y
alltefter
allteftersom
-alltemellanåt
+alltemellanåt
alltfler
alltfort
-alltför
+alltför
allt-i-allo/EAY
alltiallo/Y
alltid
-alltifrån
+alltifrån
alltigenom
alltihopa/J
all-time-high/Y
allting/ABY
-alltjämt
+alltings-
+alltingsbeslut/ABD
+alltingsledamot/AD
+alltingsledamöter/AJ
+alltingsval/ABD
+alltjämt
alltmedan
alltmera/J
alltnog
@@ -1913,7 +2014,7 @@ alltsamman/A
alltsedan
alltsen
alltsomoftast
-alltså
+alltså
alltuppslukande/Y
alludera/NAPmDY
alludering/ADGYv
@@ -1921,7 +2022,7 @@ allusion/AHDY
alluvial/OX
alluvialbildning/ADG
alluvialjord/AD
-alluvialslätt/AHD
+alluvialslätt/AHD
alluvium/AJ
allvar/ABYv
allvarlig/OPQY
@@ -1932,7 +2033,7 @@ allvarsam/KML
allvarsamhet/ADY
allvarsamt
allvarsfylld/O
-allvarsmättad/NQ
+allvarsmättad/NQ
allvarsord/ABD
allvarsprat/ABY
allvarstyngd/OQ
@@ -1942,24 +2043,24 @@ allvetare/EAJY
allvetenhet/ADY
allvis/OQ
allvishet/ADY
-allväders/XZ
+allväders/XZ
Ally/A
-allåldersbok/ADY
-allåldersböcker/AJY
-allätande/Y
-allätar/XZ
-allätarbaggar/AJY
-allätare/EAJY
+allåldersbok/ADY
+allåldersböcker/AJY
+allätande/Y
+allätar/XZ
+allätarbaggar/AJY
+allätare/EAJY
alm/AbDG
Alma/A
almaktivist/AHD
-almallé/AEH
+almallé/AEH
almanacka/EAGY
almanacks/XZ
almanacksblad/ABDY
almbark/AD
Almberg/A
-almbestånd/ABD
+almbestånd/ABD
almbevuxen/M
almblad/ABD
almdunge/EAG
@@ -1967,136 +2068,149 @@ Almedalen/A
Almedals/XZ
Almedalstal/ABDY
Almega/A
-Almén/A
+Almén/A
almfallet/A
-almfällning/ADGY
+almfällning/ADGY
Almgren/A
-Almgården/A
-Almhög/A
-almknäppare/EAJ
+Almgården/A
+Almhög/A
+almknäppare/EAJ
almkrona/EAG
Almkvist/A
almlund/ADG
+Almquist/A
Almqvist/A
+almsav/ADX
almsjuka/EA
almskog/ADG
-almsläktet/A
+almsläktet/A
almstam/FAI
almstock/ADG
almstrid/AHD
-Almström/A
+Almström/A
almstubbe/EAG
Almtorp/A
-almträd/ABD
+almträd/ABD
Almtuna/AX
Almunge/A
Almunia/A
-almväxter/AJ
+almväxter/AJ
aln/DG
Alnarp/Av
-alnmått/ABD
+alnmått/ABD
alnsbred/O
alnsdjup/O
-alnshög/O
-alnslång/O
+alnshög/O
+alnslång/O
aloe/EAI
+Alonso/A
aloxidtegel/FCAY
+Aloysius
alp/AHDb
alpacka/EAGX
-alpackafår/ABDY
+alpackafår/ABDY
alpackaull/ADY
alpbestigare/EAJz
alpby/EAG
-alpbäck/ADG
+alpbäck/ADG
alpclematis/DGY
alpdal/ADG
alpflora/EAG
-alpglöd/AD
+alpglöd/AD
alphydda/EAG
alpin/OQb
alpinism/ADY
alpinist/AHDY
-alpinstjärna/EAGY
-alpinsäsong/AHDY
-alpinåkare/EAJY
-alpjägare/EAJY
-alpjärnsparv/ADG
+alpinstjärna/EAGY
+alpinsäsong/AHDY
+alpinåkare/EAJY
+alpjägare/EAJY
+alpjärnsparv/ADG
alpkedja/EAG
alpklematis/DGY
alpklocka/EAGY
alpland/AJB
alplandskap/ABDY
-alpområde/FECA
+alpområde/FECA
+alppass/BD
+alpregion/AHD
alpros/D
alprosor/AJ
alpseglar/XZ
alpseglare/EAJY
+alpsjö/EAG
alpstuga/EAG
alptopp/ADG
+alptrakt/AHD
alpviol/AHD
-alpväxt/AHD
+alpväxt/AHD
al-Qaida/A
alrot/AJD
alruna/EAG
+Alsace/A
alsassisk/OY
Alshammar/A
-alsikeklöver/EAJY
+alsikeklöver/EAJY
alskog/ADG
alster/FCAY
alstra/TNAPmBY
alstring/ADGYvf
alstringskraftig/OY
+Alströmer/AX
alt/ADbG
altaisk/O
altan/AHDYX
-altandörr/ADG
+altandörr/ADG
+altantak/ABD
altar/XZ
altarbild/AHDY
altarbord/ABDY
altarduk/ADG
altare/ECAJY
-altargång/ADGY
+altargång/ADGY
altaria/EAG
altarljus/BDY
altarring/ADG
altarrund/AHD
-altarskåp/ABD
+altarskåp/ABD
+altarsten/ADG
altartavla/EAGY
altaruppsats/HD
-altblockflöjt/AHDY
+altblockflöjt/AHDY
alter
alteration/AHDYv
altererad/NQY
alternativ/AOBQDYXU
-alternativlöshet/AD
+alternativlöshet/AD
alternativmedicin/ADY
alternativmedicinsk/OY
alternativodlad/NQY
-alternativrörelse/EAIYX
+alternativrörelse/EAIYX
alternativspecifik/OY
alternera/NAPmDY
alternering/ADGYv
altfiol/AHD
-altflöjt/AHD
+altflöjt/AHD
Althin/A
althorn/ABD
altitud/AHDY
altklarinett/AHDY
altklav/AHD
-altläge/FECA
+altläge/FECA
altruism/ADY
altruist/AHDX
altruistisk/OQY
-altröst/AHDY
+altröst/AHDY
altsax/DG
altsaxofon/AHDY
altsaxofonist/AHDY
altsolist/AHDY
altsolo/FECA
-altstämma/EAGY
+altstämma/EAGY
altviolin/AHDY
altviolinist/AHDY
ALU
+alufälg/ADG
aluminera/NAPmDY
aluminiet/AY
aluminisera/NAPm
@@ -2104,18 +2218,18 @@ aluminium/ABYXU
aluminiumask/ADG
aluminiumatom/AHDY
aluminiumbal/ADGY
-aluminiumbeklädd/OY
+aluminiumbeklädd/OY
aluminiumburk/ADGY
aluminiumfolie/EAIY
aluminiumform/ADGY
-aluminiumfälg/ADGY
+aluminiumfälg/ADGY
aluminiumkastrull/AHDY
aluminiumlegerad/NQY
aluminiummalm/AHD
aluminiummantlad/NQY
aluminiumoxid/AHDY
aluminiumoxidbaserad/NQY
-aluminiumplåt/ADGY
+aluminiumplåt/ADGY
aluminiumverk/ABDY
aluminotermisk/O
alumn/AHD
@@ -2126,23 +2240,27 @@ alunskiffer/EAIY
alv/AHDb
Alva/AmR
alvablot/ABD
+alvarlandskap/ABD
+alvarmark/AHD
+Alvaro/A
Alvars
Alve
-Alvedon
+Alvedon/X
Alvedonens
Alvendal/A
alveol/AHD
alveolar/OY
-alveolär/O
+alveolär/O
Alvesson/A
Alvesta/A
-Alvestål/A
+Alvestål/A
Alvik/A
Alwin/A
Alvina/AJ
Alvins
alvluckrare/EAJY
alvluckring/ADGY
+Alvunger/A
alzheimer/AYX
alzheimerbot/AD
Amadeus
@@ -2157,98 +2275,104 @@ Amalia/A
Amanda/A
amanitin/AB
amanuens/HDYX
-amarant/AHD
-amarantröd/OY
+amarant/AHDb
+amarantröd/OY
+amarantsläkte/CA
+amarantväxt/AHD
amaryller/AJY
-amaryllis/DGY
-amaryllislök/ADGY
+amaryllis/DGYX
+amaryllislök/ADGY
amason/AHDY
amasonliknande/Y
-amatör/ATHDYXU
-amatöraktig/OY
-amatörbestämmelse/EAIYX
-amatörboxar/XZ
-amatörboxare/EAJY
-amatörboxning/ADY
-amatörfilm/AHDY
-amatörfoto/FEAY
-amatörfotograf/AHDY
-amatörfrekvens/HDYX
-amatörfrekvensband/ABDY
-amatöridrottsman/ADY
-amatöridrottsmän/ADY
-amatörism/ADY
-amatöristisk/OY
-amatörkonstnär/AHDY
-amatörkort/ABDY
-amatörkör/AHDY
-amatörlag/ABDY
-amatörmottagar/XZ
-amatörmottagare/EAJY
-amatörmusiker/EAJY
-amatörmåleri/ABY
-amatörmässig/OY
-amatörmässighet/AHDYv
-amatörnivå
-amatöropera/XZ
-amatörporr/XAD!
-amatörradiostation/AHDYv
-amatörregel/EAJY
-amatörräfsten/A
-amatörskap/ABY
-amatörskådespelar/XZ
-amatörskådespelare/EAJY
-amatörstation/AHDYv
-amatörsvarv/ABDY
-amatörsändar/XZ
-amatörsändare/EAJY
-amatörteater/EAIYX
-amatörtävling/ADGY
-amatörverksamhet/AHDYv
+amatör/ATHDYXU
+amatöraktig/OY
+amatörbestämmelse/EAIYX
+amatörboxar/XZ
+amatörboxare/EAJY
+amatörboxning/ADY
+amatörfilm/AHDY
+amatörfoto/FEAY
+amatörfotograf/AHDY
+amatörfrekvens/HDYX
+amatörfrekvensband/ABDY
+amatöridrottsman/AFY
+amatöridrottsmän/AFY
+amatörism/ADY
+amatöristisk/OY
+amatörkonstnär/AHDY
+amatörkort/ABDY
+amatörkör/AHDY
+amatörlag/ABDY
+amatörliga/EAG
+amatörmottagar/XZ
+amatörmottagare/EAJY
+amatörmusiker/EAJY
+amatörmåleri/ABY
+amatörmässig/OY
+amatörmässighet/AHDYv
+amatörnivå
+amatöropera/XZ
+amatörporr/XAD!
+amatörradiostation/AHDYv
+amatörregel/EAJY
+amatörräfsten/A
+amatörskap/ABY
+amatörskådespelar/XZ
+amatörskådespelare/EAJY
+amatörstation/AHDYv
+amatörsvarv/ABDY
+amatörsändar/XZ
+amatörsändare/EAJY
+amatörteater/EAIYX
+amatörtävling/ADGY
+amatörverksamhet/AHDYv
Amazon/A
Amazonas/X
+Amazondelfin/AHD
+Amazonfloden/A
+Amazonområde/CA
ambassad/AHDYXU
ambassadbyggnad/AHDY
ambassadpersonal/ADY
ambassadris/HDY
-ambassadråd/ABDY
+ambassadråd/ABDY
ambassadsekreterare/EAJY
-ambassadtjänsteman/AFY
-ambassadtjänstemän/AFY
-ambassadör/AHDYvf
-ambassadörsnivå/EAHY
-ambassadörspost/AHDY
+ambassadtjänsteman/AFY
+ambassadtjänstemän/AFY
+ambassadör/AHDYvf
+ambassadörsnivå/EAHY
+ambassadörspost/AHDY
ambient/OY
ambiguitet/AHDY
ambiofoni/EAY
ambiofonisk/OY
ambipolar/OY
ambition/AHDYvf
-ambitionslöshet/AD
-ambitionsnivå/EAHY
-ambitiös/OPQY
+ambitionslöshet/AD
+ambitionsnivå/EAHY
+ambitiös/OPQY
ambivalens/DY
ambivalent/OQY
-Ambjörn/A
-Ambjörnsson/A
+Ambjörn/A
+Ambjörnsson/A
ambra/EAX
ambradoft/AHD
-ambrafärgad/NQ
+ambrafärgad/NQ
ambrosia/EAYX
ambrosisk/OY
Ambrosius
ambulans/HDYXU
ambulansflyg/ABY
-ambulansfärd/AHDY
-ambulansförar/XZ
-ambulansförare/EAJY
+ambulansfärd/AHDY
+ambulansförar/XZ
+ambulansförare/EAJY
ambulanshelikopter/EAIY
ambulansman/AFY
-ambulansmän/AFY
+ambulansmän/AFY
ambulanspersonal/ADY
ambulanssiren/AHDY
-ambulanssjukvård/ADY
-ambulanssjukvårdare/EAJY
+ambulanssjukvård/ADY
+ambulanssjukvårdare/EAJY
ambulanstransport/AHDY
ambulansutryckning/ADGY
ambulansvagn/ADGY
@@ -2258,12 +2382,12 @@ ambulera/NMAmDY
AMD-/JX
Amelia/AR
Amelie
-Amélie/A
+Amélie/A
amen
americium/ABX
americiumatom/AHD
Amerika/AX
-Amerikabåt/ADG
+Amerikabåt/ADG
amerikan/AHDY
amerikanar/XZ
amerikanare/EAJY
@@ -2271,38 +2395,47 @@ amerikanisera/NAPmDY
amerikanisering/ADYv
amerikanism/AHDY
amerikansk/OQY
+amerikansk-
amerikanska/EAGY
amerikanskinspirerad/NQ
amerikanskklingande
+amerikanskproducerad/NQ
+amerikansktillverkad/NQ
+amerikanskägd/O
ametist/AHDYX
-ametistfärgad/NQ
+ametistfärgad/NQ
ametropisk/O
AMF-/JX
amfetamin/ABHDYXU
-amfetaminförgiftning/ADGYv
+amfetaminförgiftning/ADGYv
+amfetaminliga/EAG
amfetaminmissbruk/ABY
amfetaminpreparat/ABDY
amfetamisulfat/ABY
amfibie/EAIX
amfibiebil/ADG
-amfibiebåt/ADG
+amfibiebåt/ADG
amfibieflygplan/ABD
amfibiefordon/ABD
amfibiestridsvagn/ADG
amfibietank/ADG
amfibisk/O
amfibolit/AHDY
+amfipatisk/O
amfiteater/EAIY
amfiteatralisk/OY
amfora/EAGY
amhariska/EAY
+Amhult/A
AMI
+amid-
amidbindning/ADGYv
amidplast/AHDY
Amilia/A
Amina/AJ
aminoplast/AHDY
-aminosyra/EAGY
+aminosyra/EAGYX
+aminosyrarest/AHD
Amins
Amira/AJ
amiral/AHDYv
@@ -2310,28 +2443,29 @@ amiralitet/ABYv
amiralitetskollegium/AJY
Amiralitetskyrkan/A
amiralitetslord/AD
+amiralitetsråd/ABD
amiralskap/ABYv
amiralsskepp/ABDY
+amiralsuniform/AHDY
Amirs
-amma/EAGY
-ammade/O
-ammande
-ammar
-ammas/N
+amma/NEAPmDG
ammoniak/ADYXU
ammoniakalisk/OY
ammoniakbehandling/ADGY
-ammoniakbeständig/O
+ammoniakbeständig/O
ammoniakgas/HDY
ammoniakhaltig/O
-ammoniaktvättar/XZ
-ammoniaktvättare/EAJY
-ammoniakånga/EAGY
-ammoniakåtervinning/ADYv
+ammoniakrest/AHD
+ammoniaktvättar/XZ
+ammoniaktvättare/EAJY
+ammoniakånga/EAGY
+ammoniakåtervinning/ADYv
ammonit/AHD
ammonitisk/OY
ammonium/ABYX
+ammoniumklorid/AHDY
ammoniumnitrat/ABHY
+ammoniumsulfat/ABY
ammoniumsulfid/AD
ammoniumsulfit/ABY
ammunition/ADYvf
@@ -2339,28 +2473,28 @@ ammunitions-
ammunitionsask/ADG
ammunitionsdurk/ADGY
ammunitionsfabrik/AHDY
-ammunitionsförråd/ABDY
-ammunitionslåda/EAGY
+ammunitionsförråd/ABDY
+ammunitionslåda/EAGY
ammunitionsmagasin/ABDY
-ammunitionståg/ABDY
+ammunitionståg/ABDY
ammunitionsupplag/ABDY
ammunitionsvagn/ADGY
-ammunitionsväska/EAGY
+ammunitionsväska/EAGY
amnesi/EAY
amnesti/EAHYXU
amnestidekret/ABDY
amnestilag/ADGY
Amnesty/AX
amning/ADGYv
-amningsbehå/EAGY
+amningsbehå/EAGY
amok
-amoklöpande/Y
+amoklöpande/Y
a-moll/AX
amontillado/EAY
amoralisk/OQY
amoralism/ADY
amoralitet/ADY
-amorbåge/EAG
+amorbåge/EAG
amorf/OT
amorin/AHD
amoroso
@@ -2368,27 +2502,27 @@ amortera/NAPmDY
amorterbar/OY
amortering/ADGYvf
amorteringsfri/OY
-amorteringsförmåga/EAGY
-amorteringslån/ABDY
+amorteringsförmåga/EAGY
+amorteringslån/ABDY
amorteringstid/AHDY
-amorös/OQ
+amorös/OQ
amour/AHD
ampel/EMLAI
ampellilja/EAGY
-ampelväxt/AHDY
+ampelväxt/AHDY
amper/KM
ampere/EAYX
amperemeter/EAIY
-amperemätare/EAJz
+amperemätare/EAJz
amperesekund/AHD
amperetimme/EAG
amplifiera/NAPmDY
amplifiering/ADGY
amplifikation/AHDY
amplitud/AHDYX
-amplitudförhållande/FECAY
+amplitudförhållande/FECAY
amplitudp/UZ
-amplitudspänning/ADGY
+amplitudspänning/ADGY
ampull/AHDYX
amputation/AHDYvf
amputationskniv/ADGY
@@ -2399,9 +2533,10 @@ amsaga/EAG
Amsterdam/AX
Amsterdambo/EAI
Amsutbildning/ADGY
-Amsåtgärd/AHDY
+Amsåtgärd/AHDY
+amt-
amtman/AFY
-amtmän/AFY
+amtmän/AFY
AMU/r
amulett/AHDYX
Amundsen/A
@@ -2410,8 +2545,8 @@ Amy/A
amygdalin/ABY
amylas/HD
amyotrofisk/OY
-amöba/EAGY
-amöbadysenteri/EA
+amöba/EAGY
+amöbadysenteri/EA
an-
ana/NAJPmDG
anabaptism/ADY
@@ -2425,14 +2560,15 @@ anaforisk/OY
anafylaktisk/OY
anagogisk/OY
anagram/FCAX
-Anaïs
+Anaïs
anakolutisk/OY
anakonda/EAGYX
anakoret/AHD
anakreontisk/OY
anakronism/AHDYX
anakronistisk/OY
-anal/Ob!
+anal/O!
+anal-
analblekning/ADG
analcancer/EAY
analdildo/EG!
@@ -2446,9 +2582,10 @@ analfixering/AD
analgesi/EA
analgetika/Y
analgetikum/Y
+analgetisk/O
analinkontinens/D
-analklåda/EA
-analkörtel/EAI
+analklåda/EA
+analkörtel/EAI
analog/OTY
analogi/EAHYXU
analogibildning/ADGY
@@ -2460,13 +2597,14 @@ analsamlag/ABD!
analsex/XB!
analys/HDYXU
analysator/AEHY
+analysdel/ADG
analysera/TNAPmDY
analyserbar/OY
analysering/ADGYvf
analyseringsmetod/AHDY
analysfas/HD
-analysföretag/ABDY
-analysförmåga/EAY
+analysföretag/ABDY
+analysförmåga/EAY
analysgrupp/AHDY
analysmetod/AHDY
analysmodell/AHDY
@@ -2474,9 +2612,9 @@ analysresultat/ABDY
analyssvar/ABDY
analytiker/EAJYX
analytisk/OQY
-analöppning/ADG!
+analöppning/ADG!
anamma/NAPmD
-anammansvärd/OY
+anammansvärd/OY
anammelse/EAYX
anamnes/HDY
anamnestisk/OY
@@ -2485,7 +2623,7 @@ anamorfisk/O
ananas/HDYX
ananasglass/DY
ananasjuice/EAIY
-ananasläsk/AD
+ananasläsk/AD
ananaspaj/AHD
ananassalvia/EAY
ananasskiva/EAGY
@@ -2503,36 +2641,42 @@ anastatisk/O
anastigmatisk/O
anatema/ECA
anatemana/A
+Anatolien/A
+Anatolij/A
anatolisk/OY
anatom/TAHDY
anatomi/EAYX
anatomiplansch/AHD
-anbefalla/AJODR
-anbefallde/O
+anbefalla/AJDR
+anbefalld/OQ
anbefaller
anbefallning/ADGYv
anbefalls/N
anbelanga/MmDY
anblick/ADGv
-anbragt/AQ
-anbragtes
+anblåsa/KQLAJDR
+anblåsning/ADv
+anbragta/LJ
+anbragte
anbringa/NAPmD
anbud/ABDYvf
-anbudsförfarande/FECAY
+anbudsförfarande/FECAY
anbudsgaranti/EAHY
anbudsgivare/EAJY
anbudsgivning/ADGY
anbudsinfordran/A
-anbudslämnande/FECA
+anbudslämnande/FECA
anbudstid/AHD
ANC-/JX
+Anchorage/A
anciennitet/ADv
-ancillär/O
+ancillär/O
+Anckarström/A
and/QAJbDRGy
anda/EAY
andakt/AHDYvf
andaktsbok/ADY
-andaktsböcker/AJY
+andaktsböcker/AJY
andaktsfull/OY
andaktsrum/FCAY
andaktsstund/AHDY
@@ -2542,66 +2686,73 @@ andalusisk/OQY
andanom
andante/FECAYX
andas/N
-andebesvärjelse/EAIX
+andebesvärjelse/EAIX
andedop/ABD
andedrag/ABD
-andedräkt/ADY
+andedräkt/ADY
+andedöpt/O
andefattig/O
andel/ADGYvf
andelsavgift/AHDY
andelslag/ABD
-andelslägenhet/AHDYv
+andelslägenhet/AHDYv
andelstal/ABDYv
andelstalsmetod/AHD
-andelsägare/EAJY
-andelsägd/OY
+andelsägare/EAJY
+andelsägd/OY
andemening/ADv
Anderberg/A
anderik/OPQ
Anderna/A
Anders/D
+Andersberg/Av
+Andersdotter/A
+Anderslöv/A
Anderson/A
Andersson/A
-andeskådare/EAJ
-andeskådning/AD
+Anderstorp/A
+andeskådare/EAJ
+andeskådning/AD
andetag/ABDY
andetro/EA
andeutdrivning/ADGYv
-andevärld/ADG
-andeväsen/A
-andeväsendena/A
-andeväsendet/A
-andfådd/OPQY
-andfåddhet/ADY
-andfågel/EAI
-andhål/ABD
-andhämtning/ADYv
-andhämtningspaus/HDY
+andevärden/A%
+andevärld/ADG
+andeväsen/A
+andeväsendena/A
+andeväsendet/A
+andfådd/OPQY
+andfåddhet/ADY
+andfågel/EAI
+andhål/ABD
+andhämtning/ADYv
+andhämtningspaus/HDY
andinsk/OY
andjakt/AHD
andlig/OPQY
andligen
andlighet/ADYv
-andlös/OQ
-andlöshet/ADv
+andlös/OQ
+andlöshet/ADv
andmat/AD
andning/ADGv
andnings-
andningsankare/ECAJ
-andningsbesvär/ABDY
-andningshjälp/ADY
-andningshål/ABDY
+andningsapparat/AHDY
+andningsbesvär/ABDY
+andningshjälp/ADY
+andningshål/ABDY
andningsmask/AHD
andningsorgan/ABD
andningspaus/HDY
andningsproblem/ABDY
-andningssvårigheter/AJY
+andningssvårigheter/AJY
andningsteknik/ADY
-andningsuppehåll/ABDY
-andningsväg/ADGY
-andningsövning/ADGY
+andningsuppehåll/ABDY
+andningsväg/ADGY
+andningsövning/ADGY
Andnor/A
-andnöd/ADv
+andnöd/ADv
Andorra/AX
andorran/AHD
andorransk/OQY
@@ -2612,6 +2763,7 @@ andrabehandling/ADGv
andrabehandlingsrekommendation/AHDY
andrabil/ADG
andraboll/ADG
+andrabord/ABD
andradag/ADG
andraderivata/EAGY
andradivision/AHDY
@@ -2624,20 +2776,20 @@ andrager
andragit/A
andragrads/XZ
andragradsekvation/AHD
-andragångs/XZ
+andragångs/XZ
andrahand/Y
andrahands/XZ
andrahandsalternativ/ABDY
andrahandsboende/FECA
-andrahandshyresgäst/AHD
+andrahandshyresgäst/AHD
andrahandskontrakt/ABDY
-andrahandslägenhet/AHDv
+andrahandslägenhet/AHDv
andrahandsmarknad/ADY
andrahandsuppgift/AHDY
andrahandsuthyrning/ADGY
andrahandsval/ABDY
-andrahandsvärde/FECAY
-andrahäst/ADG
+andrahandsvärde/FECAY
+andrahäst/ADG
andrakammare/EAY
andrakammarsal/ADY
andrakammarval/ABDY
@@ -2650,10 +2802,11 @@ andraklassist/AHD
andralag/ABD
andraledare/EAJ
andraliga/EAGX
-andramålvakt/AHD
+andramålvakt/AHD
andranamn/ABDY
andrapar/ABD
andraperiod/AHDY
+andrapersons/XZ
andraplacering/ADGY
andraplans/XZ
andraplats/HDY
@@ -2667,37 +2820,39 @@ andraserve/EAGY
andrasingel/EAIY
andraslag/ABD
andrasortering/ADY
-andraspråk/ABDYv
-andraspråkskaraktär/AHD
-andraspår/ABDY
-andrasträcka/EAGY
-andrastämma/EAGY
-andrasäsong/AHD
+andraspråk/ABDYv
+andraspråkskaraktär/AHD
+andraspår/ABDY
+andrasträcka/EAGY
+andrastämma/EAGY
+andrasäsong/AHD
andratenor/AHDY
andratidning/ADGY
andraupplaga/EAGY
andraval/AB
andraviolin/AHDY
-andravåg/ADv
-andraåk/ABDY
-andraårs/XZ
-andraårselev/AHD
+andravåg/ADv
+andraåk/ABDY
+andraårs/XZ
+andraårselev/AHD
andre/b
-André/AEQ
+André/AEQ
Andrea
Andreas/D
andreaskors/BDY
Andreasson/A
+Andréasson/A
andrebas/DG
-andrebefäl/ABD
-andrebefälhavare/EAJ
+andrebefäl/ABD
+andrebefälhavare/EAJ
andrecenter/EAI
andrechef/AHD
andredomare/EAJ
-Andrées
+Andrées
andreforward/ADGY
-andreförare/EAJ
+andreförare/EAJ
andregitarrist/AHD
+Andrej/A
andrejarl/ADG
andrekapten/AHD
andrekock/ADG
@@ -2705,31 +2860,31 @@ andrekommentator/AEHY
andrekornettist/AHD
andrekurator/AEH
andreledare/EAJ
-andreläkare/EAJ
-andrelärare/EAJ
-andrelöjtnant/AHD
+andreläkare/EAJ
+andrelärare/EAJ
+andrelöjtnant/AHD
andreman/AF
andremaskinist/AHDY
andrematros/HD
-andremålvakt/AHD
-andremän/AF
+andremålvakt/AHD
+andremän/AF
andreofficer/AD
andreofficerare/AJ
andreopponent/AHD
andrepastor/AEH
andrepilot/AHD
andrerankad/Q
-andreredaktör/AHDY
+andreredaktör/AHDY
andreseedad/Q
andresekreterare/EAJY
andrestyrman/AF
-andrestyrmän/AF
-andresångare/EAJ
+andrestyrmän/AF
+andresångare/EAJ
andretenor/AHD
andretrombonist/AHD
andretrummis/DG
andretrumpetare/EAJ
-andretränare/EAJ
+andretränare/EAJ
Andrew/A
andreviolinist/AHD
androcentrisk/OY
@@ -2742,31 +2897,38 @@ androgyner/AJ
androgyns
android-/XZ
Android/AHDX
+Androidanvändare/EAJ
Androidapp/ADG
+Androidenhet/AHD
Androidlur/ADG
+Androidmobil/AHD
+Androidtelefon/AHD
android-tv
+Androidversion/AHD
androm
+Andromeda/AX
andrum/ECA
-andsträck/ABDY
+andryghet/ADv
+andsträck/ABDY
ANDT/r
andtruten/KMY
-andtäppa/EA
-andtäppt/O
+andtäppa/EA
+andtäppt/O
andunge/EAG
Andy/A
-andäktig/OPQ
-andäktighet/ADY
+andäktig/OPQ
+andäktighet/ADY
Aneby/A
anekdot/ATHDYXU
anekdotartad/NQY
-anekdotberättare/EAJY
+anekdotberättare/EAJY
anemi/EAH
anemisk/OY
anemometer/EAIY
anemon/AHDY
aneroidbarometer/EAIY
anestesi/EAHYX
-anestesiläkare/EAJ
+anestesiläkare/EAJ
anestesiolog/AHDY
anestesiologi/EAY
anestesiologisk/O
@@ -2774,7 +2936,7 @@ anestetikum/AY
anestetisk/OY
Anette/A
anf.
-anfader/EAY
+anfader/EAYv
anfall/BDRY
anfalla/TKLDYvf
anfallar/XZ
@@ -2783,6 +2945,7 @@ anfallne
anfallsberedd/OY
anfallsduo/EAY
anfallsess/BDY
+anfallsglad/OP
anfallskrig/ABDY
anfallslinje/EAIY
anfallspar/ABDY
@@ -2791,37 +2954,40 @@ anfallsposition/AHDY
anfallsskede/FECAY
anfallsspel/ABDY
anfallsspelare/EAJY
-anfallsstjärna/EAGY
+anfallsstjärna/EAGY
anfallsstyrka/EAGY
anfallsvapen/FCAY
anfallsvillig/OPQ
anfallsvinkel/EAIY
anfallsvis
-anfallsvåg/ADY
-anfallsvågor/AJY
+anfallsvåg/ADY
+anfallsvågor/AJY
anfallszon/AHDY
anfang/AHDY
+anflygande
anflygning/ADGY
anfordran/AY
-anfräta/LAJDR
-anfräter
-anfrätt/OY
-anfrätte
-anfäder/AJY
-anfäkta/NAPmDY
-anfäktbar/O
-anfäktelse/EAIYX
-anfäktning/ADY
-anföra/FTKLAJOBRY
-anförande/EY
-anförar/XZ
-anförarskap/ABY
-anföring/ADGv
-anföringstecken/FCA
-anföringsverb/ABDY
-anförtro/NKMAm
-anförtroende/FECAY
-anförvant/AHDY
+anfräta/LAJDR
+anfräter
+anfrätt/OY
+anfrätte
+anfäder/AJY
+anfäkta/NAPmDY
+anfäktbar/O
+anfäktelse/EAIYX
+anfäktning/ADY
+anföra/KLAJOR
+anförande/FECAY
+anförar/XZ
+anförare/EAJY
+anförarskap/ABY
+anföring/ADGv
+anföringstecken/FCA
+anföringsverb/ABDY
+anförtro/NKMAm
+anförtroende/FECAY
+anförvant/AHDY
+anförvantskap/AB
ang.
ange/NMAm
Angela/AR
@@ -2834,11 +3000,11 @@ Angelika/A
Angelina/A
Angelo/A
Angels
-angelägen/MLY
-angelägenhet/AHDYvf
-angelägenhetsgrad/AHDY
-angelägenhetsgradera/NAPmDY
-angenäm/OPY
+angelägen/MLY
+angelägenhet/AHDYvf
+angelägenhetsgrad/AHDY
+angelägenhetsgradera/NAPmDY
+angenäm/OPY
Angered/A
angina/EAG
angiografi/EAY
@@ -2871,6 +3037,8 @@ anglofil/AHDY
anglofila
anglofilt
anglomani/EAY
+anglonormandisk/O
+anglosachsare/EAJ
anglosachsisk/OQY
anglosaxare/EAJY
anglosaxisk/OQY
@@ -2888,46 +3056,48 @@ angostura/EA
angrepp/ABDYvf
angreppskrig/ABDY
angreppspunkt/AHDY
-angreppssätt/ABDY
+angreppssätt/ABDY
angripa/TKLAJDRY
+angripande/CA
angripar/XZ
angripbar/OY
angripen/MY
angriplig/OY
angripne
-angränsa/Mm
-angränsande/Y
-angå/MLm
-angöra/AJDR
-angöring/ADGYv
-angöringsboj/ADGY
-angöringsfyr/ADGY
-angörs
+angränsa/Mm
+angränsande/Y
+angå/MLm
+angöra/FAJBR
+angörande/E
+angöring/ADGYv
+angöringsboj/ADGY
+angöringsfyr/ADGY
+angörs
anhalt/AHDY
anhang/ABDY
anhedral/O
anhopa/NAPmD
anhopning/ADGYv
anhydrid/AHDY
-anhålla/KELAJR
-anhållande/FECAY
-anhållen/KMY
-anhållnings/XZ
-anhängar/XZ
-anhängare/EAJY
-anhängig/OX
-anhängiggjorda/R
-anhängiggjorde/O
-anhängiggjort/A
-anhängiggöra/AJR
-anhängiggörs
-anhörig/AQRYX
-anhöriga/Y
-anhörigförening/ADGY
-anhöriggrupp/AHDY
-anhöriginvandring/ADv
-anhörigvård/AD
-anhörigvårdare/EAJY
+anhålla/KELAJR
+anhållande/FECAY
+anhållen/KMY
+anhållnings/XZ
+anhängar/XZ
+anhängare/EAJY
+anhängig/OX
+anhängiggjorda/R
+anhängiggjorde/O
+anhängiggjort/A
+anhängiggöra/AJR
+anhängiggörs
+anhörig/AQRYX
+anhöriga/Y
+anhörigförening/ADGY
+anhöriggrupp/AHDY
+anhöriginvandring/ADv
+anhörigvård/AD
+anhörigvårdare/EAJY
anilin/ABX
anilinpenna/EAG
anilinsvart/O
@@ -2936,7 +3106,7 @@ animalie/XZ
animalieproduktion/AHDY
animalier/AJY
animation/AHDYv
-animatör/AHDY
+animatör/AHDY
anime/AYX
animefilm/AHD
animera/NAPmDY
@@ -2947,14 +3117,14 @@ animistisk/OY
animositet/ADY
aning/ADG
aningsfull/OQ
-aningslös/OPQY
-aningslöshet/ADY
+aningslös/OPQY
+aningslöshet/ADY
anis/Db
Anisa/A
-anisbröd/ABD
+anisbröd/ABD
anisett/AHDX
anisettbutelj/AHDY
-anislikör/AHDY
+anislikör/AHDY
anisometrisk/O
anisotropisk/O
Anita/A
@@ -2968,22 +3138,26 @@ anka/TEAG
ankar/YX
Ankara/AX
Ankarabo/EAI
+Ankarberg/A
ankarboj/ADG
ankare/C
ankarformig/O
-ankarlös/O
+ankarlös/O
ankarplats/HDY
+Ankarsund/Av
ankartamp/ADGY
ankbonde/EA
-ankbröst/ABD
-ankbönder/AJ
+ankbröst/ABD
+ankbönder/AJ
ankdamm/ADGYv
ankdammsdebatt/AHD
Ankeborg/Av
ankel/EAIYX
-ankellång/O
+ankellång/O
ankelsock/ADG
ankelsocka/EAG
+Ankersjö/A
+ankfötter/AJ
ankhane/EAG
ankhanne/EAG
Anki/A
@@ -2992,9 +3166,9 @@ anklagar/XZ
anklagelse/EAIYXU
anklagelseakt/AHDY
anklagelsepunkt/AHDY
-anklang
+anklang/H
anklever/EAIX
-anklår/ABDv
+anklår/ABDv
anknuten/MY
anknyta/KLAJDRY
anknytning/ADGYvf
@@ -3013,12 +3187,15 @@ ankomsttid/AHDY
ankra/NAPmDY
ankring/ADGYv
ankringsavgift/AHDY
+ankringsplats/HDY
ankunge/EAGY
-ankägg/ABD
+ankägg/ABD
anlade/AY
anlag/ABDYv
anlagd/OY
-anlagsbärare/EAJY
+anlagra/NAPmD
+anlagring/ADGv
+anlagsbärare/EAJY
anlagt/AY
anledning/ADGYv
anlete/FECAY
@@ -3030,21 +3207,21 @@ anlita/NAPm
anlitande/CAY
anlopp/ABDYvf
anlupen/MY
-anlägga/TAJBRY
-anläggar/XZU
-anlägger/Y
-anläggning/ADGYvf
-anläggningsarbetare/EAJY
-anläggningsarbete/FECAY
-anläggningshavare/EAJY
-anläggningskostnad/AHDY
-anläggningsteknisk/OY
-anläggningstillgång/ADG
-anläggs/Y
-anlända/KJDY
-anlöpa/KQLAJDRY
-anlöpning/ADGYv
-anlöpningshamn/ADGY
+anlägga/TAJBRY
+anläggar/XZU
+anlägger/Y
+anläggning/ADGYvf
+anläggningsarbetare/EAJY
+anläggningsarbete/FECAY
+anläggningshavare/EAJY
+anläggningskostnad/AHDY
+anläggningsteknisk/OY
+anläggningstillgång/ADG
+anläggs/Y
+anlända/KJDY
+anlöpa/KQLAJDRY
+anlöpning/ADGYv
+anlöpningshamn/ADGY
anm.
anmana/NAPmD
anmaning/ADGYv
@@ -3054,21 +3231,21 @@ anmoda/NAPm
anmodan/AY
anmodande/FECAY
anmoder/EA
-anmäla/TKELAJODRY
-anmälar/XZ
-anmälning/ADGYvf
-anmälningsavgift/AHDY
-anmälningsblankett/AHDY
-anmälningsdag/ADGY
-anmälningslista/EAGY
-anmälningsplikt/ADY
-anmälningsskyldig/OY
-anmälningsskyldighet/ADY
-anmälningstid/AHDY
-anmärka/KLAJDRY
-anmärkning/ADGYvf
-anmärkningsvärd/OY
-anmödrar/AJ
+anmäla/TKELAJODRY
+anmälar/XZ
+anmälning/ADGYvf
+anmälningsavgift/AHDY
+anmälningsblankett/AHDY
+anmälningsdag/ADGY
+anmälningslista/EAGY
+anmälningsplikt/ADY
+anmälningsskyldig/OY
+anmälningsskyldighet/ADY
+anmälningstid/AHDY
+anmärka/KLAJDRY
+anmärkning/ADGYvf
+anmärkningsvärd/OY
+anmödrar/AJ
ann
Ann/AQR
Anna
@@ -3077,6 +3254,7 @@ annalistisk/OY
annalkande/Y
annamitisk/O
annan/A
+annanaspaj/AHDX
annandag/ADGv
annandagsbal/AHDY
annanstans
@@ -3092,7 +3270,7 @@ Annelies
Annette/A
annex/BDYX
annexbyggnad/AHDY
-annexförsamling/ADG
+annexförsamling/ADG
annexion/AHD
annexsocken/FAI
Anni/QA
@@ -3106,13 +3284,14 @@ anno
annons/HDYXU
annonsbilaga/EAGY
annonsblad/ABDY
-annonsbyrå/EAHY
+annonsbyrå/EAHY
annonsera/NAPmDY
annonsering/ADGYv
annonsfinansierad/NQY
-annonsförsäljning/ADY
-annonsintäkter/AJY
+annonsförsäljning/ADY
+annonsintäkter/AJY
annonskampanj/AHDY
+annonskod/AHD
annonsmarknad/AHDY
annonspelare/EAJY
annonsplats/HDY
@@ -3120,19 +3299,19 @@ annonssida/EAGY
annonstavla/EAGY
annonstext/AHDY
annonsutrymme/FECAY
-annonsör/AHDYX
-annonsörförening/ADGY
+annonsör/AHDYX
+annonsörförening/ADGY
annorledes
annorlunda/Y
annorlundaskap/ABY
-annorstädes
+annorstädes
annotation/AHDY
annotera/NAPmD
annotering/ADGY
Ann-Sofie/A
annuell/AOHD
annuitet/AHDYv
-annuitetslån/ABDY
+annuitetslån/ABDY
annuitetstabell/AHDY
annullera/NAPmDY
annullerbar/O
@@ -3141,6 +3320,7 @@ anod/ATHD
anodisera/NAPmDY
anodisering/ADGY
anodmodulerad/NQY
+anodspänning/ADGv
anolja/NAPm
anomal/OY
anomali/EAHY
@@ -3170,7 +3350,7 @@ anpassning/ADGYvf
anpassningsbar/OQY
anpassningsbarhet/ADY
anpassningsfas/HD
-anpassningsförmåga/EAGY
+anpassningsförmåga/EAGY
anpassningsgrupp/AHDY
anpassningsproblem/ABDY
anpassningsprocess/HDY
@@ -3178,7 +3358,7 @@ anridning/ADGY
anrik/PQ
anrika/NAPmDY
anrikning/ADGYv
-anrikningsanläggning/ADGY
+anrikningsanläggning/ADGY
anrikningsmalm/AHD
anrikningsverk/ABDY
anrikt
@@ -3187,19 +3367,20 @@ anropa/NAPmD
anropssignal/AHDY
anropsstyrd/OY
anrycka/KD
-anrätta/NAPmDY
-anrättning/ADGYv
+anrätta/NAPmDY
+anrättning/ADGYv
ansa/APmDR
ansades
ansamla/NAPmDY
ansamling/ADGY
ansats/HDYX
-ansatsrör/ABDY
+ansatsrör/ABDY
ansatsvis
ansatt/AOQY
ansattes/Y
anse/NKMm
ansedde
+ansedel/EAI
anseende/CAY
ansenlig/OPQY
Ansgar/A
@@ -3209,14 +3390,17 @@ ansiktsbehandling/ADGY
ansiktsblind/O
ansiktsdrag/ABDY
ansiktsform/AHDY
-ansiktsfärg/AHDY
-ansiktsförlamning/ADY
+ansiktsfärg/AHDY
+ansiktsförlamning/ADY
ansiktshalva/EAGY
+ansiktshy/EA
+ansiktskräm/AHDYv
ansiktslyftning/ADGY
-ansiktslös/OQY
-ansiktslöshet/AD
-ansiktsmask/AHD
+ansiktslös/OQY
+ansiktslöshet/AD
+ansiktsmask/AHDY
ansiktsmuskel/EAJY
+ansiktsmåla/NAPmD
ansiktsoval/AHD
ansiktsprotes/HD
ansiktsradiologi/EA
@@ -3224,9 +3408,9 @@ ansiktsskydd/ABDY
ansiktsuttryck/ABDY
ansiktsvatten/CAY
ansjovis/DGYX
-ansjovisfilé/AEHY
+ansjovisfilé/AEHY
ansjovismacka/EAG
-ansjovissås/HDY
+ansjovissås/HDY
anskaffa/TNAPmBY
anskaffarfrihet/ADY
anskaffarskydd/ABY
@@ -3234,21 +3418,22 @@ anskaffbar/OY
anskaffning/ADGYvf
anskaffningsdel/AD
anskaffningskostnad/AHDY
-anskaffningsvärde/FECAY
+anskaffningsvärde/FECAY
+anskaffningsår/ABD
anskri/FEAB
anskriven/MY
-anskrämlig/OPQY
-anskrämlighet/AD
+anskrämlig/OPQY
+anskrämlighet/AD
anslag/ABDYvf
anslagna
anslagsbeviljande/FECAY
anslagsfals/DGY
-anslagsframställning/ADGY
-anslagshöjning/ADGY
+anslagsframställning/ADGY
+anslagshöjning/ADGY
anslagspelare/EAJY
anslagspost/AHDY
anslagstavla/EAGY
-anslagsökning/ADGY
+anslagsökning/ADGY
ansluta/KLAJDRY
anslutbarhet/ADY
ansluten/KMY
@@ -3256,24 +3441,25 @@ anslutning/ADGYvf
anslutningsavgift/AHDY
anslutningsbar/O
anslutningsflyg/ABY
-anslutningsfördrag/ABDY
-anslutningsförhandling/ADGY
+anslutningsfördrag/ABDY
+anslutningsförhandling/ADGY
+anslutningsgata/EAG
anslutningsnippel/EAIY
anslutningsramp/AHD
anslutningsvillig/OY
-anslå/NMAm
-anslående/CAY
+anslå/NMAm
+anslående/CAY
ansning/ADGY
anspann/ABD
anspela/NAPmDY
anspelning/ADGYv
-anspråk/ABDYvf
-anspråksfull/OPQY
-anspråkslös/OPQY
-anspråkslöshet/ADYv
-anspänna/KLAJODRY
-anspänning/ADGY
-anspänningstid/AHDY
+anspråk/ABDYvf
+anspråksfull/OPQY
+anspråkslös/OPQY
+anspråkslöshet/ADYv
+anspänna/KLAJODRY
+anspänning/ADGY
+anspänningstid/AHDY
anstalt/AHDYv
anstifta/NAPmD
anstiftan/AYv
@@ -3288,87 +3474,90 @@ anstryka/TAJDRY
anstryker/Y
anstrykning/ADGYv
anstryks/Y
-anstränga/KLAJR
-ansträngande/Y
-ansträngd/OY
-ansträngning/ADGYvf
-anströk/AY
+anstränga/KLAJR
+ansträngande/Y
+ansträngd/OY
+ansträngning/ADGYvf
+anströk/AY
anstucken/KMY
-anstå/MLm
-anstånd/ABDYv
-anställa/KLAJODRY
-anställbar/O
-anställbarhet/AD
-anställd/ARY
-anställning/ADGYvf
-anställningsavtal/ABDY
-anställningsbar/O
-anställningsbarhet/ADY
-anställningsbevis/BDY
-anställningsform/AHDY
-anställningsförfarande/FECAY
-anställningsförhållande/FECAY
-anställningsförmån/AHDY
-anställningsintervju/EAHY
-anställningskontrakt/ABDY
-anställningsskydd/ABDY
-anställningsstopp/ABDY
-anställningsstöd/ABDY
-anställningstid/AHDY
-anställningstrygghet/ADY
-anställningsvillkor/ABDY
-anställningsår/ABDY
-anständig/OPQY
-anständighet/ADYv
-anständighetskrav/ABDY
-anständigtvis
-anstöt/AD
-anstötlig/OPQY
-anstötlighet/ADY
+anstå/MLm
+anstånd/ABDYv
+anställa/KLAJODRY
+anställande/CA
+anställbar/O
+anställbarhet/AD
+anställd/ARY
+anställning/ADGYvf
+anställningsavtal/ABDY
+anställningsbar/O
+anställningsbarhet/ADY
+anställningsbevis/BDY
+anställningsform/AHDY
+anställningsförfarande/FECAY
+anställningsförhållande/FECAY
+anställningsförmån/AHDY
+anställningsintervju/EAHY
+anställningskontrakt/ABDY
+anställningsskydd/ABDY
+anställningsstopp/ABDY
+anställningsstöd/ABDY
+anställningstid/AHDY
+anställningstrygghet/ADY
+anställningsvillkor/ABDY
+anställningsår/ABDY
+anständig/OPQY
+anständighet/ADYv
+anständighetskrav/ABDY
+anständigtvis
+anstöt/AD
+anstötlig/OPQY
+anstötlighet/ADY
ansvar/ABY
ansvara/NMAmDYvf
ansvarig/AOQRY
ansvarighet/ADYv
ansvarighetslag/ADGY
+ansvarsdel/ADG
ansvarsetisk/OY
ansvarsfri/OY
ansvarsfrihet/ADYv
-ansvarsfråga/EAGY
+ansvarsfråga/EAGY
ansvarsfull/OY
ansvarsfullhet/ADY
ansvarsfylld/OY
-ansvarsfördelning/ADYv
-ansvarsförhållande/FECAY
-ansvarsförsäkring/ADGY
-ansvarskännande/Y
-ansvarskänsla/EAY
-ansvarslös/OY
-ansvarslöshet/ADYv
+ansvarsfördelning/ADYv
+ansvarsförhållande/FECAY
+ansvarsförsäkring/ADGY
+ansvarskännande/Y
+ansvarskänsla/EAY
+ansvarslös/OY
+ansvarslöshet/ADYv
ansvarsmedvetande/CAY
ansvarsmedveten/MY
-ansvarsnämnd/AHDY
-ansvarsområde/FECAY
+ansvarsnämnd/AHDY
+ansvarsområde/FECAY
ansvarsskyldig/O
ansvarsskyldighet/AHDY
-ansvarstagande/CAY
+ansvarstagande/FECAY
ansvarstyngd/OQY
-ansvälla/KJOD
-ansvällning/ADGYv
-ansätta/LAJDY
-ansättbar/O
-ansätter/Y
-ansättning/ADGYv
-ansättningsskruv/ADGY
-ansöka/TKELAJBRY
-ansökar/XZ
-ansökarland/AJBY
-ansökning/ADGYvf
-ansökningsavgift/AHDY
-ansökningsblankett/AHDY
-ansökningsdag/ADGY
-ansökningshandling/ADGY
-ansökningstid/AHDY
-ansökningstillfälle/FECAY
+ansvälla/KJOD
+ansvällning/ADGYv
+ansätta/LAJDY
+ansättbar/O
+ansätter/Y
+ansättning/ADGYv
+ansättningsskruv/ADGY
+ansöka/TKELAJBRY
+ansökande/E
+ansökar/XZ
+ansökarland/AJBY
+ansökning/ADGYvf
+ansökningsavgift/AHDY
+ansökningsblankett/AHDY
+ansökningsdag/ADGY
+ansökningshandling/ADGY
+ansökningstid/AHDY
+ansökningstillfälle/FECAY
ANT/r
anta/Am
antabus
@@ -3383,9 +3572,9 @@ antaglig/O
antagligen
antagning/ADGYv
antagningsbesked/ABDY
-antagningspoäng/ABDY
+antagningspoäng/ABDY
antagningsprov/ABDY
-antagningspröva/NAPmDY
+antagningspröva/NAPmDY
antagningsregler/AJY
antagningssystem/ABDY
antagonism/ADY
@@ -3393,7 +3582,7 @@ antagonist/ATHDYX
antagonistiske/Y
antags
antal/ABDYv
-antalsmässig/OY
+antalsmässig/OY
Antarktis/X
antarktisk/OY
antasta/TNAPmDY
@@ -3407,26 +3596,27 @@ antecipation/AHDY
antecipativ/OY
antecipera/NAPmDY
anteckna/TNAPmDY
+antecknande/CA
anteckning/ADGYvf
anteckningsapp/ADG
anteckningsblock/ABDY
anteckningsbok/ADY
-anteckningsböcker/AJY
+anteckningsböcker/AJY
antedatera/NAPmDY
antediluviansk/OY
antemensale/FECA
antenn/AHDYX
+antennmal/ADGY
antependium/AJY
antepenultima/EAGY
anterograda/J
Anthon/A
Anthony
-anti/XZ
-anti-/X
+anti/XZr
antiamerikansk/OQY
antiandrogen/AHDY
antiapoptotisk/OY
-antiauktoritär/OY
+antiauktoritär/OY
antibakteriell/OY
antiballistisk/OY
antibarbarus/DGY
@@ -3435,7 +3625,7 @@ antibiotikakur/AHDY
antibiotikum/EABY
antibiotisk/OY
antiborgerlig/O
-antibyråkratisk/OY
+antibyråkratisk/OY
antichambrera/NMAmDY
Anticimex
antidemokrat/ATHDY
@@ -3446,21 +3636,23 @@ antifascist/ATHDY
antiferromagnetisk/OY
antifon/AHD
antifoni/EAH
-antigen/AHDY
+antigen/AHDYX
antigena
antigent
antignostisk/OY
+Antigua/A
antiguan/AHD
antiguansk/OQY
antiguanska/EAGY
-antihistamin/ABHY
-antihjälte/EAGY
+antihistamin/ABHYX
+antihjälte/EAGY
antiimperialistisk/OY
antiinflammatorisk/OY
antiintellektuell/OY
antik/OQX
-antikaffär/AHDY
+antikaffär/AHDY
antikapitalistisk/OY
+antikbod/ADG
antiken/AY
antikhandel/EAY
antikhandlar/XZ
@@ -3469,14 +3661,14 @@ antikisera/NAPmDY
antiklada/EAG
antiklerikal/OQY
antiklimax/DY
-antikmässa/EAY
-antikmönstrad/NQY
+antikmässa/EAY
+antikmönstrad/NQY
antikommersiell/OY
antikommunism/ADY
antikommunist/ATHDYX
antikonceptionell/OY
antikorrosiv/OY
-antikrigsrörelse/EAIY
+antikrigsrörelse/EAIY
antikrist/AYX
antikristlig/OY
antikritisk/OY
@@ -3489,11 +3681,14 @@ antikvarisk/OQY
antikvark/ADGY
antikvatypsnitt/ABD
antikverad/NQY
+antikvit/O
antikvitet/AHDYv
-antikvitetsaffär/AHDY
+antikvitetsaffär/AHDY
antikvitetshandlare/EAJY
-antikärnvapen/XZ
+antikärnvapen/XZ
+Antillerna/A
antilop/AHDYX
+antilopart/AHD
antimagnetisk/OY
antimakass/HDY
antimateria/EAHY
@@ -3506,6 +3701,7 @@ antimonatom/AHDY
antimonglans/DY
antimonhaltig/O
antimonmalm/AHD
+antinationell/O
antinazist/ATHDY
antingen
antinomi/EAH
@@ -3523,23 +3719,25 @@ antipiratstyrka/EAGY
antipod/AHD
antipodisk/OY
antipsykotika/AY
-antipåvlig/OY
+antipåvlig/OY
antirasism/ADY
-antirasist/ATHDY
+antirasist/ATHDYX
antireflexbehandlad/NQY
-antireligiös/OY
+antireligiös/OY
antiromsk/OY
-antirökkampanj/AHDY
-antisemit/ATHDY
+antirynkkräm/AHDv
+antirökkampanj/AHDY
+antisemit/ATHDYX
antisemitiske/Y
-antisemitism/ADY
+antisemitism/ADYX
antiseptik/ADY
antiseptika/Y
antiseptikum/Y
antiseptisk/OY
antisionism/ADY
antisionistisk/OY
-antiskäktnings/XZ
+antiskäktnings/XZ
+antisladd/XZ
antisladdsystem/ABY
antisocial/OY
antisovjetisk/OY
@@ -3562,20 +3760,24 @@ antitysk/O
antiviral/OHY
antivirus/BDYX
antivirusprogram/FCAY
-antiväte/CA
-antiöstrogen/ABH
+antiväte/CA
+antiöstrogen/ABH
antog/A
+Antoine/A
+Antoinette/A
antologi/EAHYX
Anton/A
Antonia/A
Antonio/A
+Antonius
Antonov/A
Antonsson/A
antonym/AHD
-antracit/AD
-antracitgrå/O
+antracit/ADb
+antracitgrå/O
antracitkol/ABY
-antracitmörk/O
+antracitmörk/O
+antropisk/O
antropocentrisk/OY
antropofag/AHDY
antropofagi/EAY
@@ -3591,11 +3793,11 @@ antropomorfistisk/OY
antroposof/ATHDYX
antroposofi/EAYX
antroposofiske/Y
-anträda/KLAJDR
-anträdd/O
-anträffa/NAPmDY
-anträffbar/OY
-anträffbarhet/ADY
+anträda/KLAJDR
+anträdd/O
+anträffa/NAPmDY
+anträffbar/OY
+anträffbarhet/ADY
Antti/A
antvarda/NAPmD
Antwerpen/AX
@@ -3605,40 +3807,40 @@ antydan/AY
antydd/O
antydning/ADGYv
antydningsvis
-antågande/CAY
-antända/KLAJDY
-antändbar/OY
-antändbarhet/ADY
-antändlig/OY
-antändlighet/ADY
-antändning/ADGYv
+antågande/CAY
+antända/KLAJDY
+antändbar/OY
+antändbarhet/ADY
+antändlig/OY
+antändlighet/ADY
+antändning/ADGYv
anus
anvisa/NAPmDY
anvisning/ADGYvf
anvisningsfaktor/AEHY
-använda/TKLAJBY
-användar/XZ
-användaranpassad/NQY
-användardiskussion/AHD
-användardiskussionssida/EAG
-användargränssnitt/ABDY
-användar-id/Y
-användaridentitet/AHDY
-användarkonto/FECAY
-användarmiss/DG
-användarnamn/ABDY
-användarorienterad/NQY
-användarsida/EAG
-användarvänlig/OY
-användarvänlighet/ADYv
-användbar/OPQY
-användbarhet/ADYv
-användning/ADGYv
-användningsområde/FECAY
-användningssätt/ABDY
+använda/TKLAJBY
+användar/XZ
+användaranpassad/NQY
+användardiskussion/AHD
+användardiskussionssida/EAG
+användargränssnitt/ABDY
+användar-id/Y
+användaridentitet/AHDY
+användarkonto/FECAY
+användarmiss/DG
+användarnamn/ABDYv
+användarorienterad/NQY
+användarsida/EAG
+användarvänlig/OY
+användarvänlighet/ADYv
+användbar/OPQY
+användbarhet/ADYv
+användning/ADGYv
+användningsområde/FECAY
+användningssätt/ABDY
aorist/AHD
aorta/EAX
-aortabåge/EAGY
+aortabåge/EAGY
ap-
AP-/JX
apa/EMAmG
@@ -3658,10 +3860,11 @@ apatit/DY
apatithalt/AHDY
apatithaltig/O
apberg/AB
-apbrödsträd/ABDY
+apbrödsträd/ABDY
apbur/ADG
+apdålig/O
apel/EAbI
-apelgrå/O
+apelgrå/O
apelkastad/NQY
apelsin/AHDYX
apelsinbakad/NQ
@@ -3669,15 +3872,17 @@ apelsinblom/FAY
apelsingul/OY
apelsinjuice/EAIY
apelsinklyfta/EAGY
-apelsinkärna/EAGY
+apelsinkärna/EAGY
apelsinlund/ADG
-apelsinläsk/AD
+apelsinläsk/AD
apelsinmarmelad/AHDY
apelsinsaft/ADY
apelsinskal/ABDY
+apelsinsås/HD
+apelsinte/AB
apelsinton/AHD
-apelsinträd/ABDY
-apelträd/ABD
+apelsinträd/ABDY
+apelträd/ABD
apenninsk/OY
aperiodisk/O
aperitif/AHDY
@@ -3696,10 +3901,11 @@ apkonst/AHD
aplanatisk/O
aplastisk/O
apliknande/Y
-apmänniska/EAGY
-apmännisko/XZ
+apmycket
+apmänniska/EAGY
+apmännisko/XZ
apodiktisk/OY
-apokalyps/HDY
+apokalyps/HDYX
apokalyptiker/EAJY
apokalyptisk/OQY
apokromatisk/O
@@ -3707,8 +3913,8 @@ apokryf/AOHD
apokryfisk/OQY
apolitisk/OQ
apollinisk/OQY
-apollofjäril/ADGY
-Apollon/A
+Apollo/EAX
+apollofjäril/ADGY
apollonisk/OY
apollontempel/CAY
apologet/ATHDY
@@ -3723,8 +3929,8 @@ apoptotisk/O
apostat/AHD
apostel/EAIY
aposteriorisk/OY
-Apostlagärningarna/A
-apostlahästar/AJY
+Apostlagärningarna/A
+apostlahästar/AJY
apostlaskap/ABY
apostolisk/OY
apostrof/AHDYX
@@ -3738,10 +3944,10 @@ apotekarros/D
apotekarrosor/AJ
apotekschef/AHDY
apoteksdisk/ADGY
-apotekskö/EAH
+apotekskö/EAH
apoteksprivatisering/ADGY
apoteksvara/EAG
-apoteksvåg/ADGY
+apoteksvåg/ADGY
apoteos/HD
apoteosera/MmY
-app/DGYWZ
@@ -3752,6 +3958,7 @@ apparatteknisk/O
apparatur/AHDY
apparition/AHDY
appbutik/AHDv
+Appelberg/A
Appelgren/A
appell/AHDb
appellant/AHDY
@@ -3759,30 +3966,57 @@ appellation/AHDYv
appellationsdomstol/ADGY
appellativ/AOBHDY
appellera/NMAmDY
-appellmöte/FECAYv
+appellhund/ADG
+appellklass/DX
+appellkurs/HD
+appellmoment/ABD
+appellmöte/FECAYv
+appellplan/AHDv
+appellspår/ABDv
+appellstart/AD
+appelltal/ABD
+appelltävling/ADGv
+appellydnad/AD
Appelqvist/A
appendicit/AHDY
appendix/BDY
apperception/AHDY
-appföretag/ABD
-appförsäljning/AD
-appköp/ABD
+appföretag/ABD
+appförsäljning/AD
+appinstallation/AHD
+appköp/ABD
Apple/AX
+Applekulla/AX
appletprogram/FCAY
applicera/NAPmDY
applicerbar/OY
-applicering/ADGY
+applicering/ADGYv
applikation/AHDYv
applikationsbroderi/ABHY
applikatur/AHDY
-applåd/AHDYX
-applådera/NAPmDY
-applådknipande/Y
-applådåska/EAGY
+applåd/AHDYX
+applådera/NAPmDY
+applådknipande/Y
+applådåska/EAGY
appmarknad/AHDYv
+apportbock/ADGv
apportegendom/ADGY
-apportering/ADG
-apportör/AHD
+apportering/ADGv
+apportföremål/ABD
+apportgrepp/ABD
+apportkastare/EAJz
+apportkommando/FECAX
+apportleksak/AHD
+apportmarkering/ADG
+apportmoment/ABD
+apportpinne/EAG
+apportspår/ABD
+apportstig/ADG
+apportsök/AB
+apportträning/ADGv
+apportvilt/AB
+apportör/AHD
+apportövning/ADGv
apposition/AHDYv
appositionell/OY
appreciera/NAPmDY
@@ -3807,25 +4041,25 @@ apptips/BD
apputvecklare/EAJY
apputveckling/AD
appversion/AHD
-appvärlden/A
+appvärlden/A
aprikos/HDYX
-aprikosfärgad/NQY
+aprikosfärgad/NQY
aprikosgul/OY
aprikoslund/ADG
aprikosmarmelad/AHDY
aprikoston/AHD
-aprikosträd/ABDY
+aprikosträd/ABDY
aprikosvin/ABHY
april/AX
aprildag/ADG
Aprilia/A
-aprilkväll/ADGY
+aprilkväll/ADGY
aprilmorgon/ADIY
-aprilskämt/ABDY
-aprilsnö/EA
-aprilväder/CAY
+aprilskämt/ABDY
+aprilsnö/EA
+aprilväder/CAY
apriorisk/OY
-apropå/CAH
+apropå/CAH
aprotisk/O
apsnygg/O
apspel/ABD
@@ -3835,40 +4069,45 @@ aptering/ADG
aptit/ADYX
aptitlig/OPY
aptitlighet/ADYv
-aptitlös/O
-aptitlöshet/ADY
+aptitlös/O
+aptitlöshet/ADY
aptitretande/Y
aptitretar/XZ
aptitretare/EAJY
-aptrött/O
+aptrött/O
apunge/EAG
+Aquino/A
ar/ATBD
+ara-
arab/AHDX
Arabemiraten/A
arabesk/AHDYX
arabeskartad/NQY
+Arabien/A
arabisera/NAPmDY
arabisering/ADY
arabisk/OQY
arabiska/EAGY
arabiskklingande
-arabiskspråkig/OQY
+arabiskspråkig/OQY
arabisktalande/Y
arabist/AHDX
arabland/AJB
arabstat/AHDv
-arabvärld/ADY
+arabsto/FEAB
+arabvärden/A%
+arabvärld/ADY
Arafat/A
Aragonien/A
aragonier/EAJ
aragonisk/OQ
-Aralsjön/A
-araméer/AJ
+Aralsjön/A
+araméer/AJ
arameisk/OQ
arameiska/EA
arameisktalande
arapapegoja/EAGY
-aravalån/ABD
+aravalån/ABD
Arbeiderpartiet/A
arbeta/TNAPmDRY
arbetandes
@@ -3877,11 +4116,12 @@ arbetarbakgrund/AHDY
arbetarbarn/ABDY
arbetarbod/ADGY
arbetarbostad/ADY
-arbetarbostäder/AJY
-arbetareförening/ADGY
+arbetarbostäder/AJY
+arbetareförening/ADGY
arbetarekommun/AHDY
Arbetaren/A
-arbetarförfattare/EAJY
+arbetarfamilj/AHD
+arbetarförfattare/EAJY
arbetarhem/FCAY
arbetarinstitut/ABD
arbetarklass/HDYX
@@ -3893,11 +4133,11 @@ arbetarledare/EAJY
arbetarorganisation/AHDY
arbetarparti/ABH
arbetarregering/ADGY
-arbetarråd/ABDY
-arbetarrörelse/EAI
+arbetarråd/ABDY
+arbetarrörelse/EAI
arbetarskydd/ABYv
-arbetarskyddsfullmäktig/AD
-arbetarskyddsfullmäktige/FA
+arbetarskyddsfullmäktig/AD
+arbetarskyddsfullmäktige/FA
arbetarskyddslag/ADGY
arbetarskyddsmyndighet/AHDY
arbetarskyddsstyrelsen/AY
@@ -3906,7 +4146,7 @@ arbetarstad/ADY
arbetarstadsdel/ADGY
arbetarstan/AY
arbetarstat/AHD
-arbetarstäder/AJY
+arbetarstäder/AJY
arbetbar/O
arbete/FECY
arbeterska/EAGY
@@ -3915,7 +4155,8 @@ arbets-
arbetsam/KMLY
arbetsamhet/ADY
arbetsamt/Y
-arbetsavtalsförhållande/FECA
+arbetsavtals-
+arbetsavtalsförhållande/FECA
arbetsavtalslag/ADGY
arbetsbelastad/NQY
arbetsbelastning/ADGY
@@ -3925,9 +4166,9 @@ arbetsbod/ADGY
arbetsbok/ADY
arbetsbord/ABDY
arbetsbrist/ADY
-arbetsbänk/ADGY
-arbetsböcker/AJY
-arbetsbörda/EAGY
+arbetsbänk/ADGY
+arbetsböcker/AJY
+arbetsbörda/EAGY
arbetsdag/ADGY
arbetsdelning/ADGY
arbetsdisciplin/AD
@@ -3942,40 +4183,44 @@ arbetsfordon/ABDY
arbetsform/AHDY
arbetsfred/ADY
arbetsfri/OY
-arbetsfält/ABDY
-arbetsför/OQY
-arbetsfördelning/AD
-arbetsförhet/ADY
-arbetsförhållande/FECAY
-arbetsförmedlare/EAJ
-arbetsförmedling/ADG
-arbetsförmåga/EAG
-arbetsförtjänst/AHDY
+arbetsfält/ABDY
+arbetsför/OQY
+arbetsfördelning/AD
+arbetsförhet/ADY
+arbetsförhållande/FECAY
+arbetsförmedlare/EAJ
+arbetsförmedling/ADG
+arbetsförmåga/EAG
+arbetsförtjänst/AHDY
arbetsgemenskap/AHDY
arbetsgivar/XZU
arbetsgivaransvar/ABY
arbetsgivaravgift/AHDY
arbetsgivare/EAJY
-arbetsgivarförening/ADGY
-arbetsgivarinträde/FECA
+arbetsgivarförening/ADGY
+arbetsgivarinträde/FECA
arbetsgivarorganisation/AHDY
arbetsgivarpart/AHDY
arbetsgivarsida/EAY
arbetsgivaruppgift/AHDY
-arbetsglädje/EAY
+arbetsglad/O
+arbetsglädje/EAY
arbetsgrupp/AHD
arbetshandske/EAGY
arbetshjon/ABDY
arbetshypotes/HDY
-arbetshäst/ADGY
-arbetshörna/EAGY
+arbetshäst/ADGY
+arbetshörna/EAGY
arbetsinkomst/AHDY
arbetsinsats/HDY
+arbetsintensiv/O
+arbetsintervju/EAH
arbetsiver/EAY
-arbetsjäkt/AB
+arbetsjäkt/AB
arbetskamrat/AHDY
arbetskapacitet/ADY
arbetsklimat/ABY
+arbetskläder/AJ
arbetskollega/EAHGY
arbetskompis/DGY
arbetskonflikt/AHDY
@@ -3983,17 +4228,17 @@ arbetskostnad/AHDY
arbetskraft/AHDYv
arbetskraftsbehov/ABDY
arbetskraftsbrist/ADY
-arbetskraftsbyrå/EAH
+arbetskraftsbyrå/EAH
arbetskraftsintensiv/O
arbetskraftsinvandring/ADY
-arbetskraftskö/EAH
+arbetskraftskö/EAH
arbetskraftsmigrant/AHDY
arbetskraftsreserv/AHDY
arbetskraftsutbud/ABDY
-arbetskrävande/Y
+arbetskrävande/Y
arbetskunnig/O
-arbetskö/EAH
-arbetsköpare/EAJY
+arbetskö/EAH
+arbetsköpare/EAJY
arbetslag/ABDYv
arbetsledande/Y
arbetsledar/XZ
@@ -4007,53 +4252,53 @@ arbetslok/ABD
arbetslokal/AHDY
arbetslunch/AHDY
arbetslust/ADY
-arbetsläger/FCAY
-arbetslön/AHDY
-arbetslös/OQRY
-arbetslöshet/ADYvf
-arbetslöshetsersättning/ADGYv
-arbetslöshetsförsäkring/ADGYv
-arbetslöshetskassa/EAGY
-arbetslöshetskö/EAH
-arbetslöshetssiffra/EAGY
-arbetslöshetsstatistik/ADY
-arbetslöshetstal/ABDY
-arbetslöshetsunderstöd/ABDY
+arbetsläger/FCAY
+arbetslön/AHDY
+arbetslös/OQRY
+arbetslöshet/ADYvf
+arbetslöshetsersättning/ADGYv
+arbetslöshetsförsäkring/ADGYv
+arbetslöshetskassa/EAGY
+arbetslöshetskö/EAH
+arbetslöshetssiffra/EAGY
+arbetslöshetsstatistik/ADY
+arbetslöshetstal/ABDY
+arbetslöshetsunderstöd/ABDY
arbetsmarknad/AHDYv
arbetsmarknadsdepartement/ABDY
arbetsmarknadskonflikt/AHDY
-arbetsmarknadsläge/FECAY
+arbetsmarknadsläge/FECAY
arbetsmarknadsminister/EAIY
arbetsmarknadsmyndighet/AHDY
arbetsmarknadspolitik/ADY
arbetsmarknadspolitisk/OY
arbetsmarknadsstyrelsen/AY
-arbetsmarknadsstöd/ABDY
+arbetsmarknadsstöd/ABDY
arbetsmarknadsutbildning/ADGYv
arbetsmarknadsutskott/ABDY
-arbetsmarknadsåtgärd/AHDY
+arbetsmarknadsåtgärd/AHDY
arbetsmaskin/AHDY
arbetsmaterial/ABDY
arbetsmedium/EAJY
arbetsmetod/AHDY
-arbetsmiljö/EAHYX
-arbetsmiljöarbete/CAY
-arbetsmiljöbot/AD
-arbetsmiljöböter/AJ
-arbetsmiljöfråga/EAGY
-arbetsmiljölag/ADGY
-arbetsmiljöproblem/ABDY
-arbetsmiljösynpunkt/AHDY
+arbetsmiljö/EAHYX
+arbetsmiljöarbete/CAY
+arbetsmiljöbot/AD
+arbetsmiljöböter/AJ
+arbetsmiljöfråga/EAGY
+arbetsmiljölag/ADGY
+arbetsmiljöproblem/ABDY
+arbetsmiljösynpunkt/AHDY
arbetsminne/FECAY
arbetsmoment/ABDY
arbetsmoral/AHDY
arbetsmyra/EAGY
-arbetsmöjlighet/AHDY
+arbetsmöjlighet/AHDY
arbetsnamn/ABDY
arbetsnarkoman/AHDY
-arbetsnedläggelse/EAIY
-arbetsoförmögen/KMY
-arbetsområde/FECAY
+arbetsnedläggelse/EAIY
+arbetsoförmögen/KMY
+arbetsområde/FECAY
arbetsorder/EAJ
arbetsordning/ADGY
arbetsorganisation/AHDY
@@ -4063,6 +4308,7 @@ arbetspass/BDY
arbetspension/AHDv
arbetsplan/AHDY
arbetsplats/HDYX
+arbetsplatskod/AHD
arbetsplatsolycka/EAGY
arbetsplatsombud/ABDY
arbetsplenum/ABDY
@@ -4071,9 +4317,9 @@ arbetspliktig/O
arbetsprestation/AHDY
arbetsprogram/FCAY
arbetsprov/ABHDY
-arbetspråm/ADGY
-arbetspröva/NMAmDY
-arbetsprövning/ADGYv
+arbetspråm/ADGY
+arbetspröva/NMAmDY
+arbetsprövning/ADGYv
arbetspuls/DG
arbetsredskap/ABDYv
arbetsrelaterad/NQY
@@ -4082,16 +4328,16 @@ arbetsresultat/ABDY
arbetsro/EA
arbetsrum/FCAY
arbetsrutin/AHDY
-arbetsrätt/ADYv
-arbetsrättslig/OY
+arbetsrätt/ADYv
+arbetsrättslig/OY
arbetsschema/ECAY
arbetsschemana/AY
arbetsseger/EAIY
arbetssituation/AHDY
arbetsskada/EAGY
arbetsskade/XZ
-arbetsskadeförsäkring/ADGYv
-arbetsskadelivränta/EAGY
+arbetsskadeförsäkring/ADGYv
+arbetsskadelivränta/EAGY
arbetssko/EAIY
arbetsskygg/OY
arbetsskyldig/O
@@ -4099,13 +4345,13 @@ arbetsstation/AHDY
arbetsstipendium/AJY
arbetsstudie/EAIYX
arbetsstudieman/AFY
-arbetsstudiemän/AFY
+arbetsstudiemän/AFY
arbetsstycke/FECAY
arbetsstyrka/EAGY
-arbetsställe/FECAY
-arbetsställning/ADGY
-arbetssätt/ABDY
-arbetssökande/FEAY
+arbetsställe/FECAY
+arbetsställning/ADGY
+arbetssätt/ABDY
+arbetssökande/FEAY
arbetstagar/XZ
arbetstagare/EAJY
arbetstagarorganisation/AHDY
@@ -4115,13 +4361,13 @@ arbetsterapeut/AHDY
arbetsterapi/EAY
arbetstid/AHDYv
arbetstidsavtal/ABDY
-arbetstidsförkortning/ADGY
+arbetstidsförkortning/ADGY
arbetstidslag/ADGY
-arbetstillfälle/FECAY
-arbetstillstånd/ABDYv
+arbetstillfälle/FECAY
+arbetstillstånd/ABDYv
arbetstimma/EAIY
arbetstimme/EAY
-arbetsträning/ADY
+arbetsträning/ADY
arbetstur/AHD
arbetstvist/AHDY
arbetstyngd/OQY
@@ -4133,15 +4379,15 @@ arbetsvetenskap/ADYv
arbetsvilja/EAY
arbetsvillig/OPQY
arbetsvillkor/ABDYv
-arbetsvägran/AY
-arbetsvärdering/ADGY
+arbetsvägran/AY
+arbetsvärdering/ADGY
arbetsyta/EAGY
-arbetsår/ABDY
+arbetsår/ABDY
arbitrage/CAYX
-arbitrageaffär/AHDY
-arbitragör/AHDY
+arbitrageaffär/AHDY
+arbitragör/AHDY
arbitrering/ADYv
-arbiträr/O
+arbiträr/O
Arboga/AX
Arbogabo/EAI
arboretum/EABDY
@@ -4151,18 +4397,21 @@ arborrare/EAJY
arborrning/ADY
arborrverk/ABD
Arda/A
+Ardèche
ardenner/EAJY
-ardennerhäst/ADGY
+ardennerhäst/ADGY
area/EAGY
area-
-areaberäkning/ADGY
+areaberäkning/ADGY
areaenhet/AHD
areal/AHDYX
arealbidrag/ABDY
-arealstöd/ABDY
+arealstöd/ABDY
areell/O
arekapalm/AHDY
arena/EAGYX
+Arendal/Av
+Arendt/A
areometer/EAIY
arg/OPQ
argbigga/EAG
@@ -4170,12 +4419,13 @@ Argentina/AX
argentinare/EAJY
argentinsk/OQY
argentinska/EAGY
+Argo/A
argon/ABb
argonatom/AHDY
argonaut/AHD
-argonbågsvetsning/ADY
+argonbågsvetsning/ADY
argongas/D
-argonläckage/ECAY
+argonläckage/ECAY
argsint/OPQ
argsinthet/ADY
argument/ABDYX
@@ -4183,12 +4433,16 @@ argumentation/AHDYv
argumentationsanalys/HDY
argumentera/NAPmDY
argumentering/ADGYv
-argusöga/CA
-argusögon/AD
+argusöga/CA
+argusögon/AD
aria/EAGY
-ariadnetråd/ADGY
+Ariadne/A
+ariadnetråd/ADGY
arianism/AD
+Ariège/A
+Ariel/A
arier/EAJ
+Arild/A
arioso
ariske
aristokrat/ATHDYX
@@ -4204,14 +4458,14 @@ Arjeplogsbo/EAI
ark/ABD
arkad/AHDYX
arkadisk/O
-arkadspel/ABD
+arkadspel/ABDv
arkaisera/PmDY
arkaisering/ADGY
arkaisk/OQY
arkaism/AHDY
arkaistisk/OY
Arkansas
-arké/AEH
+arké/AEH
arkebakterie/EAIY
arkebusera/NAPmDY
arkebusering/ADGYv
@@ -4227,13 +4481,13 @@ arkimandrit/AHDY
arkimedisk/OY
arkipelag/AHDY
arkitekt/AHDYXU
-arkitektbyrå/EAHY
+arkitektbyrå/EAHY
arkitektfirma/EAGY
arkitektkontor/ABDY
arkitektonik/ADY
arkitektonisk/OY
arkitektritad/NQY
-arkitekttävling/ADGY
+arkitekttävling/ADGY
arkitektur/AHDYX
arkitekturhistoria/AY
arkitekturhistorien/AY
@@ -4245,24 +4499,25 @@ arkivalisk/OY
arkivarbetar/XZ
arkivarbetare/EAJY
arkivarie/EAIYX
-arkivarietjänst/AHDY
-arkivbeständig/OY
+arkivarietjänst/AHDY
+arkivbeständig/OY
arkivbild/AHDY
arkivera/NAPmDY
arkivering/ADYv
arkivhandling/ADGY
arkivmaterial/ABDY
arkivort/AHD
-arkivråd/ABD
+arkivråd/ABD
arkklistrad/NQY
arkmatad/NQ
arksignatur/AHDY
Arktis/X
arktisk/OY
arkvis
+Arkösund/Av
arla
Arlanda/AX
-Arlöv/A
+Arlöv/A
arm/QAObDG
Arm/r
armada/EAGY
@@ -4280,90 +4535,115 @@ armbindel/EAIY
armborst/ABDYX
armborstpil/ADG
armbrott/ABD
+armbrytare/EAJ
armbrytning/ADGY
-armbåga/NAPDv
-armbåge/EAGY
-armbågsben/ABDY
-armbågsled/AHDY
-armbågsprotes/HD
-armbågstackling/ADGY
-armbågsveck/ABDY
-armé/AEHYX
-arméchef/AHDY
-arméförband/ABDY
-armégeneral/AHD
-armégrupp/AHDY
-armékår/AHDY
-armékör/AHD
-armémajor/AHD
+armbåga/NAPDv
+armbåge/EAGY
+armbågsben/ABDY
+armbågsled/AHDY
+armbågsprotes/HD
+armbågstackling/ADGY
+armbågsveck/ABDY
+armé/AEHYX
+arméchef/AHDY
+arméförband/ABDY
+armégeneral/AHD
+armégrupp/AHDY
+armékår/AHDYv
+armékör/AHD
+armémajor/AHD
Armenien/AX
armenier/EAJY
armenisk/OQY
armeniska/EAGY
-arméofficer/ADY
-arméofficerare/AJY
+arméofficer/ADY
+arméofficerare/AJY
armera/NAmD
armerad/NQY
armering/ADGYv
-armeringsjärn/ABDY
-arméstab/AHD
+armeringsjärn/ABDY
+arméstab/AHD
+Armfeldt/A
armfoting/ADGY
armfraktur/AHDY
-armföring/ADGY
-armgång/AD
-armhåla/EAGY
-armhåle/XZ
-armhävning/ADGYv
+armföring/ADGY
+armgrepp/ABD
+armgång/AD
+armhåla/EAGY
+armhåle/XZ
+armhävning/ADGYv
+armkraft/AHD
armkrok/ADG
armled/AHD
-armlängd/AHDv
+armlås/B
+armlängd/AHDv
+armlänk/ADG
+armlös/O
armmuskel/EAJY
armod/ABv
+armpass/BD
+armpenna/EAG
Arm-processor/AEH
Armprocessor/AEH
armprotes/HDX
+armpuff/ADGv
armring/ADGYv
-armrörelse/EAIY
+armrörelse/EAIY
armskada/EAG
-armslång/O
-armslängd/AHDY
+armskydd/ABD
+armslång/O
+armslängd/AHDY
armstark/OQ
armstjock/OY
Armstrong/A
+armstump/ADG
armstyrka/EAGY
-armstöd/ABDY
+armstöd/ABDY
armsvett/AD
armtag/ABD
+armträning/ADv
armveck/ABD
+armviftande/CA
+armvärmare/EAJ
+armövning/ADG
ARN
+Arnberg/A
Arne/A
Arnesson/A
Arninge/A
Arnold/A
+Arnäs
arom/AHDYX
aromat/AHD
+aromaterapi/EAX
aromatisera/NAPmDY
aromatisering/ADGY
aromatisk/OY
aromrik/O
-aromsmör/AB
+aromsmör/AB
Aron/A
Aronofsky/A
Aronson/A
Aronsson/A
arpeggio/FECAY
arrak/AD
+arraks-
+arraksarom/AHD
+arraksboll/ADG
+arraksessens/HD
+arrakssmak/AD
arrangemang/ABDYv
arrangera/NAPmDY
arrangering/ADGY
-arrangör/AHDYv
-arrangörskap/ABY
-arrangörsklubb/ADGY
-arrangörsled/ABDY
-arrangörsmiss/DG
+arrangör/AHDYv
+arrangörskap/ABY
+arrangörsklubb/ADGY
+arrangörsled/ABDY
+arrangörsmiss/DG
+arrangörsort/AHD
arrendator/AEHYXv
arrendatorsbostad/ADY
-arrendatorsbostäder/AJY
+arrendatorsbostäder/AJY
arrende/FECAYX
arrendeavgift/AHDY
arrendeavtal/ABDY
@@ -4376,7 +4656,7 @@ arresteringsorder/EAJY
arrestlokal/AHDY
Arrhenius
arrivist/AHD
-arriärgarde/FECAY
+arriärgarde/FECAY
arrogans/DYX
arrogant/OPQY
arrondera/NAPmDY
@@ -4397,19 +4677,19 @@ arsenikfri/O
arsenikhaltig/OY
arsenikkis/HDY
arseniktrioxid/ADY
-arsenikväte/CAY
+arsenikväte/CAY
arsle/FECA!
art/AHDb
arta/Mm
artanpassad/NQ
artantal/AB
-artbarriär/AHD
+artbarriär/AHD
artbegrepp/ABD
Artberg/A
artbeskrivning/ADG
-artbestånd/ABD
-artbestämma/KLAJORY
-artbestämning/ADGY
+artbestånd/ABD
+artbestämma/KLAJORY
+artbestämning/ADGY
artbeteckning/ADG
artbildning/ADGv
artbrott/ABD
@@ -4417,6 +4697,7 @@ artdatabank/AHD
artefakt/AHDYX
artefaktindustri/EAHY
artegen/M
+Artemis
artenom/AHDX
artepitet/ABD
arteriell/OY
@@ -4426,11 +4707,11 @@ arterioskleros/DY
artesan/AHDYX
artesisk/O
artfattig/OY
-artfrämmande/Y
-artfrände/EAIY
-artförteckning/ADGY
+artfrämmande/Y
+artfrände/EAIY
+artförteckning/ADGY
artgrupp/AHD
-artgräns/HD
+artgräns/HD
Arthur/A
artificiell/OY
artig/OPQY
@@ -4439,11 +4720,11 @@ artighetsfras/HDY
artighetsvisit/AHDY
artikel/EAIYXU
artikeldiskussion/AHD
-artikelförfattare/EAJY
+artikelförfattare/EAJY
artikelhistorik/AHD
-artikelinnehåll/ABDY
+artikelinnehåll/ABDY
artikelkommentar/AHD
-artikellös/OY
+artikellös/OY
artikelnamn/ABD
artikelnummer/FCAY
artikelord/ABD
@@ -4452,7 +4733,7 @@ artikelserie/EAIY
artikelsida/EAG
artikelskribent/AHDY
artikeltext/AHDY
-artikelämne/FECA
+artikelämne/FECA
artikulation/AHDYv
artikulatorisk/O
artikulera/NAPmDY
@@ -4462,12 +4743,12 @@ artilleribeskjutning/ADGY
artillerield/ADY
artillerifort/ABD
artillerigranat/AHDY
-artillerikår/AHDY
+artillerikår/AHDY
artillerimajor/AHD
artilleriofficer/ADY
artilleriofficerare/AJY
-artilleripjäs/HDY
-artilleripråm/ADGY
+artilleripjäs/HDY
+artilleripråm/ADGY
artilleriregemente/FECAY
artillerist/AHDYX
artilleristuniform/AHD
@@ -4475,49 +4756,55 @@ Artin/A
artist/ATHDYXU
artistbokare/EAJY
artisteri/ABY
-artistframträdande/FECAY
-artistförmedling/ADGY
+artistframträdande/FECAY
+artistförmedling/ADGY
artistgage/CAIY
artistgala/EAG
artistiske/Y
-artistkarriär/AHDY
+artistkarriär/AHDY
artistkrets/DGY
artistliv/ABY
artistloge/EAI
artistnamn/ABDY
artistskap/ABY
artistskatt/AHDY
-artistuppbåd/ABDY
+artistuppbåd/ABDY
artistutbud/ABY
+artistvärd/ADG
artkomplex/BD
artkorsning/ADGY
-artkännedom/ADY
+artkännedom/ADY
artlista/EAG
artmonografi/EAH
-artmångfald/AHD
+artmångfald/AHD
artnamn/ABDY
-artnivå/E
+artnivå/E
+Arto/A
arton/2
+arton/b
artonde/7
artondel/ADG
artonhundra/4
artonhundratal/ABYv
-artonhålsbana/EAGY
+artonhålsbana/EAGY
artonkaratig/OY
artonmiljarder/5
artonmiljoner/5
artontummare/EAJY
artontusen/5
-artonåring/ADG
-artonårsåldern/A
+artonårig/OQ
+artonåring/ADG
+artonårsåldern/A
+artotek/ABD
+artprojekt/ABD
artrik/OP
artrikedom/ADY
artrit/AHD
artros/HDY
artroskopi/EAHY
artrosrisk/ADY
-artsammanställning/ADGY
-artsammansättning/ADG
+artsammanställning/ADGY
+artsammansättning/ADG
artselektiv/O
artskild/O
artskillnad/AHDY
@@ -4526,26 +4813,28 @@ artskyddad/NQ
artspecifik/OY
artspecifikation/AHDY
artstatus/D
-arttillhörighet/AHD
+arttillhörighet/AHD
arttypisk/O
Artur/A
artutrotning/ADGY
artutveckling/ADGY
artvariation/AHD
-artär/AHDYX
-artärbråck/ABDY
-artärtryck/ABDY
-artärvägg/ADGY
+artär/AHDYX
+artärbråck/ABDY
+artärtryck/ABDY
+artärvägg/ADGY
arv/ABDYv
arv-
+arvdel/ADG
arvedel/ADG
arvegods/B
arvejord/AD
Arwen/A
arvfiende/EAIY
arvfurste/EAGX
-arvföljd/AHDv
-arvförening/ADGY
+arvföljd/AHDv
+arvförening/ADGY
+arvgods/B
Arvid/A
Arvidsjaur/AvX
Arvidsjaurbo/EAI
@@ -4555,30 +4844,43 @@ Arvika/X
Arvikabo/EAI
Arvin/A
arvinge/EAGY
+arvjord/AD
arvkonung/ADGY
arvkung/ADG
-arvkungadöme/CA
+arvkungadöme/CA
arvland/AJB
-arvlåtare/EAJ
-arvlös/OQ
+arvlåtare/EAJ
+arvlös/OQ
arvode/FECAYvf
arvodera/NAPmDY
arvodering/ADGYv
-arvodesanspråk/ABDY
+arvodesanspråk/ABDY
arvodesbefattning/ADGYv
arvord/ABD
arvprins/DG
arvprinsessa/EAG
arvrike/FECA
arvsanlag/ABDY
-arvsavstående/FECA
-arvsberättigad/NQY
+arvsavstående/FECA
+arvsberättigad/NQY
+arvsfiende/EAI%
arvsfond/AHDYv
-arvskifte/FECAY
+arvsfurste/EAG%
+arvsfurstendöme/FECA%
+arvsgods/BD%
+arvskifte/FECAYv
arvslott/AHD
+arvslös/OQ%
arvsmassa/EAGY
-arvsrätt/ADY
+arvsmasse/XZ
+arvsprins/DG%
+arvsprinsessa/EAG%
+arvsrätt/ADY
arvsskatt/AHDY
+arvsskifte/FECA%
+arvsskiftesdomstol/ADG%
+arvssynd/AHD%
+arvstagare/EAJ%
arvstvist/AHDY
arvsvinst/AHDY
arvsynd/AHD
@@ -4591,7 +4893,7 @@ as/BDbG
asadyrkar/XZ
asadyrkare/EAJY
asagud/ADG
-asaläran/A
+asaläran/A
asatro/ELA
asatroendes
asbagge/EAG
@@ -4599,15 +4901,21 @@ asball/O
asberusad/NQY
asbest/ADX
asbestisolerad/NQY
-asbestklädd/OY
+asbestklädd/OY
asbestos/D
asbestplatta/EAG
-asbestväv/ADGY
+asbestväv/ADGY
+asbillig/O
asbra
ascendent/AHD
asch
+Aschberg/A
ascool/O
-asdålig/O
+asdryg/O
+asduktig/O
+asdyr/O
+asdålig/O
+Asea/A
ASEA
ASEM-/JX
aseptik/AD
@@ -4617,56 +4925,69 @@ asexuell/OQ
asfalt/AHDYvX
asfaltera/NAPmDY
asfaltering/ADGYv
+asfaltgata/EAG
asfalthaltig/O
asfaltimpregnerad/NQY
asfaltindustri/EAHY
asfaltlack/ABHDY
-asfaltläggare/EAJY
+asfaltläggare/EAJY
asfaltpapp/AD
-asfaltsbeläggning/ADGY
-asfaltsläggare/EAJY
+asfaltsbeläggning/ADGY
+asfaltsgata/EAG
+asfaltsläggare/EAJY
asfaltspapp/AD
asfaltsramp/AHD
-asfaltstjära/EAY
-asfaltsväg/ADGY
-asfalttjära/EAGY
-asfaltväg/ADG
+asfaltstjära/EAY
+asfaltsväg/ADGY
+asfalttjära/EAGY
+asfaltväg/ADG
+asfet/O
asfin/O
-asful/O
+asflabba/MmD
+asfort
asfull/O
-asförbannad/NQ
+asförbannad/NQ
asgam/ADG
+asgamla
+asgammal/M
asgarv/ABD
asgarva/MmD
asglad/O
asgod/O
asgrym/KM
asgrymt
+asgullig/O
+Ashton/A
ashungrig/O
-ashäftig/O
+ashäftig/O
+ashärlig/O
+ashög/O
asiat/ATHD
asiatiska/EAG
asiatiske
Asien/AX
-Asienbörs/HD
+Asienbörs/HD
asimut/AD
asjobbig/O
ask/ABDbRG
aska/NEPD
askalas
+askall/O
Askaner/A
+askass/O
askberedare/EAJ
-askbestånd/ABD
+askbestånd/ABD
Askblad/A
askblandad/NQ
askblond/OQ
askbrun/O
-askbädd/ADG
+askbädd/ADG
askdeponi/EAH
askdimma/EAG
askdragare/EAJ
askdunge/EAG
askenasisk/O
+Asker/A
Askersund/Av
Askersundsbo/EAI
askes/D
@@ -4678,18 +4999,20 @@ askfall/ABD
askfat/ABDv
askfattig/O
askflod/AHD
-askflöde/FECA
+askflöde/FECA
askfri/O
askfylld/O
-askfärgad/NQY
+askfångare/EAJ
+askfärgad/NQY
askgrav/ADG
askgravplats/HD
askgren/ADG
-askgrå/O
+askgrå/O
askhalt/AHD
askhaltig/O
askhink/ADG
-askhög/ADG
+askhög/ADG
+Askim/Av
askkoncentration/AHD
askkopp/ADGY
askkris/HD
@@ -4697,16 +5020,18 @@ askkrona/EAG
asklager/FCA
Asklanda/A
asklund/ADG
-asklöv/ABD
+asklöv/ABD
askmoln/ABDv
-askmängd/AHD
+askmängd/AHD
asknedfall/ABD
-askområde/FECA
+askområde/FECA
askonsdag/ADG
+askonstig/O
askorbinsyra/EAGY
askpanna/EAG
askparkett/AHD
askpartikel/EAI
+askpelare/EAJ
askplym/AHD
askpraktbagge/EAG
askproduktion/AD
@@ -4715,49 +5040,60 @@ askrum/FCA
askskog/ADG
askskyffel/EAI
askspridning/ADGYv
-askträ/AB
-askträd/ABD
-asktäcke/FECA
-asktäckt/O
+askträ/AB
+askträd/ABD
+asktäcke/FECA
+asktäckt/O
askul
-askunge/EAG
+askunge/EAGX
Askungen/A
askungesaga/EAGY
askuppsamlare/EAJ
askurna/EAG
askutbrott/ABD
-askutsläpp/ABD
+askutsläpp/ABD
askzon/AHD
-asköken/FAI
-aslång/O
-aslänge
+asköken/FAI
+aslång/O
+asläcker/M
+aslänge
+asläskig/O
+aslätt/O
asmycket
-asmånga
-asnajsa/J
-asnöjd/O
+asmysig/O
+asmånga
+asnervös/O
+asnöjd/O
asocial/OPQY
asocialitet/ADY
asp/ADbG
aspackad/NQ
aspartam/AB
-aspekt/AHDY
+aspartylproteas/D
+aspekt/AHDYX
+Aspelin/A
+aspepp
asperger/X
Asperger/A
+aspigg/O
aspirant/AHDYX
aspirata/EAG
aspiration/AHDYv
-aspirationsnivå/EAHY
+aspirationsnivå/EAHY
aspirera/NAPmDY
aspirering/ADYv
aspirin/ABY
+Aspiro/A
Asplund/A
-asplöv/ABD
+asplöv/ABD
aspsopp/ADG
Aspudden/A
aspved/AD
aspvirke/FECA
asrolig/O
+asrädda/J
Assad/A
+Assam/A
Assange/A
Assar/A
Assarsson/A
@@ -4765,6 +5101,7 @@ Ass-dur/AX
assegaj/AHD
assembler/YX
assemblera/NAPm
+assemblerkod/AD
assessor/AEHY
assiett/AHDYX
assignation/AHDYv
@@ -4778,38 +5115,48 @@ assist/AHDYX
assistans/HDYX
assistens/DY
assistent/AHDYX
-assistentläkare/EAJ
+assistentläkare/EAJ
+assistenttjänst/AHDY
assistentur/AHDY
assistera/NAPmDY
assistering/ADG
-asskön/O
+assistliga/EAG
+asskoj
+asskön/O
assnygg/O
association/AHDYv
associationsavtal/ABDY
associationsbana/EAGY
associationsrik/OPQY
-associationsrätt/ADY
+associationsrätt/ADY
associativ/OY
associativitet/ADY
associera/NAPmDY
associering/ADGYv
associeringsavtal/ABDY
-associeringsråd/ABD
+associeringsråd/ABD
assonans/HDY
assonera/MmD
-assuradör/AHDY
+asstor/O
+assugen/M
+assur/O
+assuradör/AHDY
assurans/HDYX
assuransavgift/AHDY
assurera/NAPmD
assurerbar/O
-assvår/O
+assvår/O
+Assyrien/A
assyrier/EAJY
assyriolog/ATHD
assyriologi/EAY
assyrisk/OQY
assyriska/EAGY
-asså/!
+asså/!
+assöt/O
Asta/A
+astaggad/NQ
+astat-
astatatom/AHDY
astatisk/O
asteni/EA
@@ -4819,7 +5166,7 @@ aster/EAI
asterisk/AHDY
Asterix
asteroid/AHDYX
-asteroidbälte/FECAY
+asteroidbälte/FECAY
astidig/O
astigmatiker/EAJYX
astigmatisk/OY
@@ -4827,53 +5174,86 @@ astigmatism/ADYX
astma/EAYX
astmaanfall/ABDY
astmaattack/AHDY
-astmabesvär/ABDY
+astmabesvär/ABDY
astmamedicin/AHDY
astmasjuk/OQY
astmatiker/EAJY
astmatisk/OQY
Aston/A
+Astoria/A
Astra/AX
astrakan/AHD
-astrakanträd/ABDY
-astral/O
+astrakanträd/ABDY
+astral/Ob
astralkropp/ADGY
+astralljus/B
+astralprojektion/AHD
AstraZeneca/A
+astrevlig/O
Astrid/A
+astrild/AHDY
+astrist/O
astro-
+astrobiolog/ATHD
+astrobiologi/EA
+astrobotanik/AHD
+astrobotanisk/O
+astrodynamik/AD
astrofisk/O
+astroforskare/EAJ
+astrofotografering/AD
+astrofotografi/EA
+astrofotografisk/O
+astrofotometer/EAI
+astrofotometri/EA
+astrofotometrisk/O
astrofysik/AHDY
+astrofysikalisk/O
astrofysiker/EY
+astrofysisk/O
+astrogeologi/EA
+astrograf/AHD
+astrokemi/EA
+astrokronologisk/O
astrolog/ATHDYX
astrologi/EAYX
+astrometeorologi/EA
+astrometeorologisk/O
+astrometrisk/O
astronaut/AHDYX
astronautik/ADY
astronautisk/O
astronom/TAHDYX
astronomi/EAYX
astronomiske/Y
-astråkig/O
-astrött/O
+astropartikelfysik/AD
+astroseismologi/EA
+astrospektroskopi/EAH
+astroturfing/ADX
+astråkig/O
+astrött/O
Astudillo/A
+Asturien/A
Asus/X
asvarm/O
asyl/AHDX
-asylansökan/AY
-asylansökningar/AJY
+asylansökan/AY
+asylansökningar/AJY
asylinvandring/ADY
-asylkö/EAH
+asylkö/EAH
asylland/AJB
asylpolitik/ADY
+asylprocedur/AHDX
asylprocess/HDY
-asylprövning/ADGY
+asylprövning/ADGY
asylregler/AJY
-asylrätt/AD
-asylskäl/ABD
+asylrätt/AD
+asylskäl/ABD
asylsystem/ABD
-asylsökande/AY
-asylsökare/EAJY
+asylsökande/AY
+asylsökare/EAJY
asylutredning/ADGY
-asylärende/FECAY
+asylärende/FECAY
asymmetri/EAHY
asymmetrisk/OY
asymptomatisk/O
@@ -4882,19 +5262,24 @@ asymptotisk/OY
asyndes/HD
asyndetisk/OY
asynja/EAG
-asynkron/O
-asätare/EAJz
+asynkron/OX
+asynkronlokomotiv/ABD
+asynkronmotor/AEH
+asynkronteknik/AD
+asäcklig/O
+asätare/EAJz
AT/r
ataktisk/O
ataraktisk/O
+Atari/A
atavism/AHD
atavistisk/OQY
ataxi/EA
ateism/ADYX
ateist/ATHDYX
ateistiske/Y
-ateljé/AEHYX
-ateljésydd/OY
+ateljé/AEHYX
+ateljésydd/OY
Aten/AX
atenare/EAJY
Atenbo/EAI
@@ -4903,29 +5288,31 @@ ateniensisk/OY
atensk/OQ
ateroskleros/Y
ATG-/JX
+Athena/A
Atlanta/Az
Atlanten/A
Atlantis
atlantisk/OY
Atlantlax/DGX
Atlantpakten/A
-Atlantångare/EAJY
+Atlantångare/EAJY
atlas/HDYX
Atlas
+Atlasbergen/A
atlaskota/EAG
atlassiden/ABY
Atle/A
atlet/ATHDY
atletiske/Y
atletklubb/ADGY
-at-läkare/EAJY
-AT-läkare/EAJY
-atmosfär/ATHDYvX
-atmosfärs-
-atmosfärstryck/ABDY
-atoll/AHDY
-atollö/EAG
-atom/AHDYX
+at-läkare/EAJY
+AT-läkare/EAJY
+atmosfär/ATHDYvX
+atmosfärs-
+atmosfärstryck/ABDY
+atoll/AHDYX
+atollö/EAG
+atom/TAHDX
atombomb/AHDv
atombomba/NAPmY
atomdriven/MY
@@ -4936,25 +5323,26 @@ atomfysiker/EY
atomhaltig/O
atomisera/NAPmD
atomisering/ADY
-atomisk/O
atomism/AD
atomistisk/O
atomkraft/AHDY
atomkraftverk/ABDY
atomkrig/ABD
-atomkärna/EAGY
+atomkärna/EAGY
atommassa/EAGY
+atommasse/XZ
atomnummer/FCAY
atomreaktor/AEHY
atomsopor/AJ
-atomubåt/ADGv
+atomubåt/ADGv
atomur/ABD
atomvapen/FCAY
atomvikt/AHD
-atomär/O
+atomär/O
atonal/OY
atonalitet/AD
atoni/EA
+atopisk/O
ATP-/JX
ATP-tour/D
atrium/AJX
@@ -4964,9 +5352,9 @@ atrofiera/NAPmY
atrofisk/O
atropin/ABD
att/T
-attaché/AEHYX
-attachéportfölj/AHDY
-attachéväska/EAGY
+attaché/AEHYX
+attachéportfölj/AHDY
+attachéväska/EAGY
attack/AHDYX
attackdykare/EAJY
attackera/NAPmDY
@@ -4981,26 +5369,29 @@ Attefall/A
Attenborough/A
attentat/ABDYvf
attentator/AEHY
-attentatsförsök/ABDY
+attentatsförsök/ABDY
attentatsman/AFY
-attentatsmän/AFY
+attentatsmän/AFY
+attenuerad/NQ
+attenuering/AD
Atterbom/A
attest/AHDYX
attestant/AHDY
-attestberättigad/NQY
+attestberättigad/NQY
attestera/NAPmDY
attestering/ADGYv
-attesteringsrätt/AHDY
+attesteringsrätt/AHDY
attiralj/AHDY
attityd/AHDYXU
-attitydfråga/EAGY
-attitydförändring/ADGYv
-attitydundersökning/ADGY
+attitydfråga/EAGY
+attitydförändring/ADGYv
+attitydundersökning/ADGY
+Attling/A
attrahera/NAPmDY
attrahering/ADY
attraktion/AHDYv
attraktionskraft/ADY
-attraktionsvärde/FECAY
+attraktionsvärde/FECAY
attraktiv/OPQY
attraktivitet/ADYv
attrapp/AHDY
@@ -5014,6 +5405,7 @@ atypisk/OQ
au
AU-/JX
aubergine/EAIYX
+Auburn/A
Audi/AX
audiens/HDYX
audienssal/ADGY
@@ -5022,26 +5414,29 @@ audiogram/FCAY
audiologi/EAY
audiologisk/OY
audiometer/EAIY
-audionom/AHDY
+audionom/AHDYX
audiovisuell/OY
audition/AHDYv
-auditionturné/AEH
+audition-
+auditionturné/AEH
auditiv/OQ
auditorie/XZ
auditorium/AJY
-auditör/AHDY
+auditör/AHDY
audivisuell/OY
AUF-/JX
aug.
-augsburgsk/OQY
+Augsburg/AX
+augsburgsk/OQ
Augusta/AJz
augusti/AX
augustidag/ADGY
-augustikväll/ADGY
+augustikväll/ADGY
augustinerkloster/FCAY
augustinerorden/AY
augustinkloster/FCAY
augustinorden/AY
+Augustinus
Augustpris/BHDX
Augusts
Augustsson/A
@@ -5052,14 +5447,14 @@ auktionering/AD
auktionist/AHDY
auktionsbud/ABDY
auktionsfirma/EAGY
-auktionsförfarande/FECAY
-auktionsförrättare/EAJY
+auktionsförfarande/FECAY
+auktionsförrättare/EAJY
auktionshus/BDY
auktionskammare/EAY
auktionskamrar/AJY
auktionsverk/ABDY
auktionsvin/ABHY
-auktor/AEHY
+auktor/AEHYv
auktorisation/AHDYv
auktorisationsregister/FCAY
auktorisera/NAPmDY
@@ -5067,7 +5462,7 @@ auktorisering/ADGY
auktoritativ/OQY
auktoritet/AHDYv
auktoritetstro/EAY
-auktoritär/OPQY
+auktoritär/OPQY
aula/EAGY
Aulestad/A
Aung
@@ -5099,18 +5494,20 @@ autism/ADYX
autist/ATHDY
autistiske/Y
auto-
+autoantikropp/ADG
autobiografi/EAHY
-autodafé/AEH
+autodafé/AEH
autodidakt/ATHDY
-autofokus/DY
+autofokus/DYX
autogami/EA
autogiro/FECAX
autograf/ATHDYX
autografblock/ABD
autografi/EAHY
-autografjägare/EAJY
-autografkö/EAH
+autografjägare/EAJY
+autografkö/EAH
autoimmun/O
+autoimmunitet/AD
autoinjektor/AEH
autokatalytisk/O
autoklav/AHDY
@@ -5120,11 +5517,13 @@ autokrati/EAHY
autokratisk/OQY
autokton/O
Autoliv/AX
+autoläge/FECA
+automagisk/O
automat/ATHDYX
automatbana/EAGY
automatchoke/EAGY
automateld/ADY
-automatgevär/ABDY
+automatgevär/ABDY
automatik/ADY
automation/ADYv
automatisera/NAPmDY
@@ -5132,37 +5531,40 @@ automatisering/ADGYv
automatism/ADY
automatkarbin/AHDY
automatlarm/ABDY
-automatlåda/EAGY
-automatspel/ABDY
+automatlåda/EAGY
+automatspel/ABDYv
automatstation/AHD
automatstyrd/OY
automatsvarv/ADGY
-automatsäkring/ADGYv
+automatsäkring/ADGYv
automatvapen/FCAY
-automatvävstol/ADGY
-automatväxel/EAIY
+automatvävstol/ADGY
+automatväxel/EAIY
automobil/AHDYX
automobilkarta/EAGY
autonom/OY
autonomi/EAYX
autonomiprincip/AHDY
autopilot/AHDY
-autoritär/OY
+autoritär/OY
+Autosol/A
autostart/AHD
autostrada/EAGY
+autosvar/AB
+Auvergne/A
auxin/ABH
av/Ab
Ava/A
avaktivera/NAPmY
avaktualisera/NAPmDY
avancemang/ABDYv
-avancemangsmöjlighet/AHDY
+avancemangsmöjlighet/AHDY
avancera/NAmD
avancerad/NQY
avancering/ADGY
-avanmäla/KLAJO
-avanmälan/AY
-avanmälning/ADGY
+avanmäla/KLAJO
+avanmälan/AY
+avanmälning/ADGY
avannons/HD
avannonsera/NAPmDY
avannonsering/ADGY
@@ -5172,8 +5574,9 @@ avantgardefilm/AHDY
avantgardism/ADY
avantgardist/ATHDY
avantgardistiske/Y
+Avanza/AX
avart/AHD
-Avaskär/A
+Avaskär/A
avatar/AHD
away/r
avbalansera/NAPm
@@ -5186,16 +5589,16 @@ avbarkningshyvel/EAIY
avbarrad/NQ
avbasning/ADGY
avbemanna/NAPmDY
-avbeställa/KLAJODRY
-avbeställning/ADGYv
-avbeställningsskydd/ABDY
+avbeställa/KLAJODRY
+avbeställning/ADGYv
+avbeställningsskydd/ABDY
avbeta/NAPmD
avbetala/NAOPmD
avbetalning/ADGYvf
avbetalningskontrakt/ABDY
-avbetalningsköp/ABDY
+avbetalningsköp/ABDY
avbetalningsplan/AHDY
-avbetalningsränta/EAGY
+avbetalningsränta/EAGY
avbetalt
avbetning/ADGY
avbida/EMm
@@ -5204,17 +5607,18 @@ avbilda/NAPmDY
avbildning/ADGYv
avbitar/XZ
avbitare/EAJY
-avbitartång/ADY
-avbitartänger/AJY
+avbitartång/ADY
+avbitartänger/AJY
avbiten/M
avbladning/AD
avblockera/NAPmD
-avblockering/ADG
+avblockering/ADGv
avblommad/NQY
-avblåsa/KQLAJDRY
-avblåsning/ADGY
-avbländande/Y
-avbländning/ADGYv
+avblåsa/KQLAJDRY
+avblåsning/ADGY
+avbländande/Y
+avbländning/ADGYv
+avbocka/NAPmD
avboka/NAPm
avbokning/ADGYv
avborstning/ADGY
@@ -5223,23 +5627,25 @@ avbruten/MY
avbrutne
avbryta/TKLAJBRY
avbrytning/ADGY
-avbräck/ABDY
-avbränd/O
-avbränning/ADGY
-avbröstning/ADGY
+avbräck/ABDY
+avbränd/O
+avbränning/ADGY
+avbröstning/ADGY
+avbyråkratisera/NAPmD
+avbyråkratisering/ADv
avbytar/XZ
-avbytarbås/BDY
-avbytarbänk/ADGY
+avbytarbås/BDY
+avbytarbänk/ADGY
avbytare/EAJY
-avbärar/XZ
-avbärare/EAJY
-avbärarlist/AHDY
-avbärning/ADY
-avböja/KLAJOR
-avböjande/Y
-avböjning/ADGY
-avbön/AHD
-avbörda/NAPmDY
+avbärar/XZ
+avbärare/EAJY
+avbärarlist/AHDY
+avbärning/ADY
+avböja/KLAJOR
+avböjande/Y
+avböjning/ADGY
+avbön/AHD
+avbörda/NAPmDY
avcentrifugera/Mm
avd.
avdagata/Am
@@ -5255,9 +5661,10 @@ avd.chef
avdela/TNAPmDY
avdelning/ADGYvf
avdelningschef/AHDY
-avdelningsdirektör/AHDY
-avdelningsföreståndare/EAJY
+avdelningsdirektör/AHDY
+avdelningsföreståndare/EAJY
avdelningskontor/ABDY
+avdemokratisera/NAPmD
avdemokratisering/ADGY
avdemonisera/NAPmDY
avdomnad/NQ
@@ -5270,42 +5677,47 @@ avdragbar/O
avdrager
avdragit/A
avdragna
-avdragsberättigad/NQY
+avdragsberättigad/NQY
avdragsgill/OY
-avdragsmöjlighet/AHDY
+avdragsmöjlighet/AHDY
avdragsregel/EAJY
-avdragsrätt/ADY
-avdragsår/ABDY
+avdragsrätt/ADY
+avdragsår/ABDY
avdramatisera/NAPmDY
avdramatisering/ADGY
avdrift/ADY
avdrivning/ADGY
avdrog/A
+avdukad/NQ
avdukning/ADGY
avdunsta/NAPmDY
avdunstbar/O
avdunstning/ADGYv
-avdöd/OQ
-avdöda/P
-avdödning/ADY
-avdöm/R
-avdöma/KLOD
+avdöd/OQ
+avdöda/PB
+avdödning/ADY
+avdöm/R
+avdöma/KLOD
avec/AHD
avel/EAYvf
avelsbagge/EAGY
avelsdjur/ABDY
avelsduglig/OY
-avelsfår/ABD
+avelsfår/ABD
+avelsgård/ADGYv
avelshingst/ADGY
avelshund/ADGY
avelskatt/AHD
avelsko/EAI
avelslax/DG
-avelsräv/ADG
+avelsråd/ABD
+avelsräv/ADG
avelssto/FEAB
+avelstik/ADG
avelstjur/ADG
avenbok/ADGv
aveny/EAHY
+aveny-
aversion/AHDYv
Avesta/AX
Avestabo/EAI
@@ -5313,73 +5725,82 @@ avestisk/O
avfall/ABDYvf
avfalla/KD
avfallen/KM
-avfallsanläggning/ADGY
-avfallsbehållare/EAJY
+avfallsanläggning/ADGY
+avfallsbehållare/EAJY
+avfallsberg/ABD
avfallsdeponi/EAH
avfallshantering/ADGY
-avfallshög/ADGY
+avfallshög/ADGY
avfallskvarn/ADGY
avfallsproblem/ABDY
avfallsprodukt/AHDY
+avfallstipp/ADGv
avfart/AHDYv
avfartsramp/AHDY
avfasad/NQ
avfasning/ADGY
avfatta/NAPmD
avfattning/ADGY
+avfeminisera/NAPmD
avfetta/NAPmD
avfettning/ADYv
avfettningsmedel/FCAY
avfiltrera/Pm
avfira/NMAmD
-avfjällning/ADY
-avfjärma/NAPm
+avfjädra/NAPmD
+avfjällning/ADY
+avfjärma/NAPm
avflagad/NQ
avflagnad/NQY
avflytta/NAPmD
avflyttbar/O
avflyttning/ADGYv
-avflöde/FECA
+avflöde/FECA
avfolka/NAPmD
avfolkning/ADYv
avfolkningsbygd/AHDY
-avfolkningslän/ABDY
+avfolkningslän/ABDY
avfolkningsort/AHDY
avfordra/NAPmD
avfotograferad/NQY
+avfotografering/ADG
avfrosta/NAPmDY
+avfrostare/EAJ
avfrostning/ADGYv
avfrostningsmedel/FCAY
-avfrätning/ADY
+avfrätning/ADY
avfukta/NAPm
avfuktare/EAJY
-avfuktning/ADGY
+avfuktning/ADGYv
avfyra/NAPmDY
avfyring/ADGYvf
avfyringsanordning/ADGY
avfyringsramp/AHDY
+avfyringstub/AHD
avfyrning/ADGYvf
avfyrningsanordning/ADGY
-avfyrningsområde/FECAY
+avfyrningsområde/FECAY
avfyrningsramp/AHDY
-avfällig/OQ
-avfälling/ADGY
-avfärd/AHDYv
-avfärda/NAPm
-avfärdande/FECAY
-avfärga/NAPm
-avfärgning/ADGY
-avföda/EA
-avföra/KLAJODR
-avföring/ADGYv
+avfällig/OQ
+avfälling/ADGY
+avfärd/AHDYv
+avfärda/NAPm
+avfärdande/FECAY
+avfärga/NAPmD
+avfärgning/ADGY
+avföda/EA
+avföra/KLAJODR
+avföring/ADGYv
avgas/HDYX
+avgaskam/FAI
+avgaskamaxel/EAI
avgasning/ADY
avgasplym/AHD
avgasrening/ADY
-avgasrör/ABDY
+avgasrör/ABDY
avgassystem/ABDY
avgasturbin/AHDY
-avgasutsläpp/ABDY
+avgasutsläpp/ABDY
avge/NMAm
avgift/ADY
avgifta/NAPmHDYvf
@@ -5388,13 +5809,13 @@ avgiftningskur/AHDY
avgiftsbelade/AY
avgiftsbelagd/OY
avgiftsbelagt/AY
-avgiftsbelägga/AJDRY
-avgiftsbelägger/Y
-avgiftsbeläggs/Y
+avgiftsbelägga/AJDRY
+avgiftsbelägger/Y
+avgiftsbeläggs/Y
avgiftsfinansiera/NAPmDY
avgiftsfinansiering/ADGY
avgiftsfri/OY
-avgiftshöjning/ADGY
+avgiftshöjning/ADGY
avgiftspliktig/O
avgiftsskyldig/OY
avgiftssystem/ABDY
@@ -5421,16 +5842,16 @@ avgrund/AHDYv
avgrundsande/EAGY
avgrundsdjup/OPY
avgrundslik/OY
-avgrundsmörk/O
+avgrundsmörk/O
avgrundssvart/O
-avgrundsvrål/ABDY
-avgränsa/NAPmDY
-avgränsbar/OY
-avgränsning/ADGYv
-avgrävd/O
+avgrundsvrål/ABDY
+avgränsa/NAPmDY
+avgränsbar/OY
+avgränsning/ADGYv
+avgrävd/O
avgud/AD
avguda/NAPIX
-avgudabeläte/FECAY
+avgudabeläte/FECAY
avgudabild/AHDY
avgudadyrkan/AY
avgudadyrkar/XZ
@@ -5438,33 +5859,34 @@ avgudadyrkare/EAJY
avgudande/CAY
avguderi/AB
avgudning/ADY
-avgå/Mm
-avgående/Y
-avgång/ADGYvf
-avgången/KM
-avgångsbetyg/ABDY
-avgångsbidrag/ABDY
-avgångselev/AHDY
-avgångsersättning/ADGYv
-avgångsestet/AHD
-avgångshall/ADGY
-avgångsklass/HDY
-avgångskrav/ABDY
-avgångstal/ABD
-avgångstid/AHDY
-avgångsvederlag/ABDY
-avgångsår/ABDY
-avgäld/AHDYv
-avgöra/AJR
-avgörande/FECAY
-avgörelse/EAY
-avgörs
+avgå/Mm
+avgående/Y
+avgång/ADGYvf
+avgången/KM
+avgångsbetyg/ABDY
+avgångsbidrag/ABDY
+avgångselev/AHDY
+avgångsersättning/ADGYv
+avgångsestet/AHD
+avgångshall/ADGY
+avgångsklass/HDY
+avgångskrav/ABDY
+avgångstal/ABD
+avgångstid/AHDY
+avgångsvederlag/ABDY
+avgångsår/ABDY
+avgäld/AHDYv
+avgöra/AJR
+avgörande/FECAY
+avgörandeår/ABD
+avgörelse/EAY
+avgörs
avhakning/ADY
avhandla/NAPmDY
avhandling/ADGYv
avhandlingsarbete/FECAY
avhaspling/ADY
-avhjälpa/KQLAJDRY
+avhjälpa/KQLAJDRY
avhopp/ABDYv
avhoppad/NQY
avhoppar/XZ
@@ -5478,32 +5900,34 @@ avhysa/KQLAJDR
avhysning/ADGYv
avhyvla/NAPm
avhyvling/ADGY
-avhålla/KLAJDRY
-avhållen/MY
-avhållne
-avhållsam/KMY
-avhållsamhet/ADY
-avhållsamt/Y
-avhåna/NAPmD
-avhälla/NKAJO
-avhämta/NAPmD
-avhämtning/ADYv
-avhända/KLAJD
-avhändbar/O
-avhängd/OY
-avhängig/OY
-avhängighet/ADY
-avhärda/NAPmDY
-avhärdning/ADGY
-avhästa/NAPmD
-avhästning/ADY
-avhöra/KLAJODR
+avhålla/KLAJDRY
+avhållen/MY
+avhållne
+avhållsam/KMY
+avhållsamhet/ADYv
+avhållsamt/Y
+avhåna/NAPmD
+avhälla/NKAJO
+avhämta/NAPmD
+avhämtning/ADYv
+avhända/KLAJD
+avhändbar/O
+avhändelse/EAI
+avhängd/OY
+avhängig/OY
+avhängighet/ADY
+avhärda/NAPmDY
+avhärdning/ADGY
+avhästa/NAPmD
+avhästning/ADY
+avhöra/KLAJODR
avi/EAH
aviarium/AJ
aviatik/AD
aviatisk/O
aviatris/HD
-aviatör/AHDY
+aviatör/AHDYX
+aviatördiplom/ABD
aviavgift/AHDY
avidentifiera/NAPmDY
avidentifiering/ADGY
@@ -5513,12 +5937,16 @@ avig/OPQb
aviga/EA
avighet/AHD
avigmaska/EAGY
+Avignon/A
avigsida/EAG
avigstickad/NQY
-avigvänd/O
+avigvänd/O
avindentera/NAPm
+avindustrialisera/NAPmD
avindustrialisering/AD
+avinstallation/AHDv
avinstallera/NAPmDY
+avinstitutionalisering/ADGv
avisa/NAPmY
avisera/NAPmDY
avisering/ADGYvf
@@ -5529,10 +5957,10 @@ avisolering/ADGv
A-vitamin/AHD
Aviv/A
avjagad/NQ
-avjonisera/MmY
+avjonisera/NAPmDY
avjonisering/ADYv
-avjämna/NAPmD
-avjämning/ADGY
+avjämna/NAPmD
+avjämning/ADGY
avkalka/NAPmD
avkalkning/ADYv
avkalkningsmedel/CAY
@@ -5550,25 +5978,26 @@ avklarnad/NQY
avklinga/PmD
avklippning/ADGY
avklippt/O
-avklä/KAm
-avkläda/KLAJDR
-avklädning/ADGYv
-avklädningsrum/FCAY
+avklä/KAm
+avkläda/KLAJDR
+avklädning/ADGYv
+avklädningsrum/FCAY
avknoppa/NAPmD
avknoppning/ADGYv
avkoda/TNAPmY
avkodar/XZ
+avkodifiering/ADv
avkodning/ADYv
avkok/ABDY
avkokning/ADGY
avkolonialisering/ADGY
avkolonisera/NAPmDY
-avkolonisering/ADGY
+avkolonisering/ADGYv
avkomling/ADGY
avkomma/EAGY
avkomprimerare/EAJY
avkomst/ADb
-avkomsträtt/ADY
+avkomsträtt/ADY
avkoppla/NAm
avkopplad/NQY
avkopplande/Y
@@ -5581,17 +6010,20 @@ avkriminalisering/ADYv
avkristna/NAPmDY
avkristning/ADY
avkrok/ADG
-avkräva/KLAJODR
+avkryptera/NAPmD
+avkräva/KLAJODR
avkunna/NAPmD
+avkvistad/NQ
+avkvistning/AD
avkyla/KLAJODR
avkylning/ADGYv
-avkänna/TKLAJODRY
-avkännar/XZ
-avkänning/ADGYv
-avkönad/NQ
-avkörd/O
-avkörning/ADGYv
-avkörningsramp/AHDY
+avkänna/TKLAJODRY
+avkännar/XZ
+avkänning/ADGYv
+avkönad/NQ
+avkörd/O
+avkörning/ADGYv
+avkörningsramp/AHDY
avla/NAmD
avlad
avlade/AY
@@ -5606,7 +6038,7 @@ avlastningsdokument/ABDY
avlat/D
avlats-
avlatsbrev/ABDY
-avlatsbön/AHDY
+avlatsbön/AHDY
avlatshandel/EAY
avlatsprivilegium/AJY
avleda/KLAR
@@ -5615,11 +6047,14 @@ avledar/XZ
avledare/EAJY
avledd/O
avledning/ADGYv
-avledningsmanöver/EAIY
-avledningsmanövrer/AJY
-avledningsändelse/EAIY
+avledningsmanöver/EAIY
+avledningsmanövrer/AJY
+avledningsändelse/EAIY
avlelse/EA
avleverera/MmY
+avlevererad
+avlevererande
+avlevereras/N
avlida/KD
avliden/NKM
avlindning/ADGY
@@ -5633,20 +6068,21 @@ avlocka/NAPmD
avlopp/ABDYvf
avloppsbrunn/ADGY
avloppsfri/O
-avloppshål/ABDY
+avloppshål/ABDY
avloppsledning/ADGYv
-avloppsnät/ABDY
+avloppsnät/ABDY
avloppsrening/ADY
avloppsreningsverk/ABDY
avloppsrensar/XZ
avloppsrensare/EAJY
-avloppsrör/ABDY
+avloppsrör/ABDY
avloppsslam/CAY
avloppssystem/ABDY
avloppsvatten/CAY
avloppsverk/ABDY
avlossa/NAPmD
avlossning/ADGY
+avluftning/ADGv
avluftningsnippel/EAI
avlurad/NQ
avlusa/TNAPmD
@@ -5657,49 +6093,49 @@ avlyfta/KLAJD
avlyftbar/O
avlysa/KQLAJR
avlysning/ADGYv
-avlyssna/NAPmBY
+avlyssna/TNAPmBY
avlyssning/ADGYvf
-avlång/OQ
-avlåta/KLAJD
-avlåten/M
-avlägga/TAJDRY
-avläggande/FECA
-avlägger/Y
-avläggning/ADY
-avläggs/Y
-avlägsen/KMLY
-avlägsenhet/ADY
-avlägsna/BY
-avlägsnad/NQ
-avlägsnande/XZ
-avlägsnar
-avlägsnas/N
-avlämna/NAPm
-avlämnande/CAY
-avlämnare/EAJY
-avlämning/ADGYv
-avlänka/NAPmDY
-avlänkning/ADGY
-avläsa/LAJDR
-avläsar/XZ
-avläsare/EAJY
-avläsbar/OY
-avläser
-avläsning/ADGYvf
-avläsningsfel/ABDY
-avläst/OY
-avläste
-avlöna/NAPmDY
-avlöning/ADGYvf
-avlöningsdag/ADGY
-avlöpa/KJD
-avlöpning/ADGY
-avlösa/KQLAJDR
-avlösar/XZ
-avlösare/EAJY
-avlösning/ADGYv
-avlöva/NAPmD
-avlövning/ADv
+avlång/OQ
+avlåta/KLAJD
+avlåten/M
+avlägga/TAJDRY
+avläggande/FECA
+avlägger/Y
+avläggning/ADY
+avläggs/Y
+avlägsen/KMLY
+avlägsenhet/ADY
+avlägsna/BY
+avlägsnad/NQ
+avlägsnande/XZ
+avlägsnar
+avlägsnas/N
+avlämna/NAPm
+avlämnande/CAY
+avlämnare/EAJY
+avlämning/ADGYv
+avlänka/NAPmDY
+avlänkning/ADGY
+avläsa/LAJDR
+avläsar/XZ
+avläsare/EAJY
+avläsbar/OY
+avläser
+avläsning/ADGYvf
+avläsningsfel/ABDY
+avläst/OY
+avläste
+avlöna/NAPmDY
+avlöning/ADGYvf
+avlöningsdag/ADGY
+avlöpa/KJD
+avlöpning/ADGY
+avlösa/KQLAJDR
+avlösar/XZ
+avlösare/EAJY
+avlösning/ADGYv
+avlöva/NAPmD
+avlövning/ADv
avmagnetisera/NAPmDY
avmagnetisering/ADGY
avmagrad/NQ
@@ -5709,6 +6145,7 @@ avmarkera/NAPmD
avmarsch/AHD
avmarschera/NMAmDY
avmaska/NAPmD
+avmaskera/NAPmD
avmaskning/ADGYv
avmasta/NAPmD
avmastning/ADGY
@@ -5721,11 +6158,14 @@ avmobilisera/NAPmDY
avmonopolisera/NAPmDY
avmontera/NAPmD
avmystifiera/NAPmDY
-avmåla/NAPm
-avmäta/KQLAJDR
-avmätning/ADGY
-avmönstra/NAPmY
-avmönstring/ADGY
+avmytologisera/NAPmD
+avmåla/NAPm
+avmäta/KQLAJDR
+avmätning/ADGY
+avmönstra/NAPmY
+avmönstring/ADGY
+avnationalisera/NAPmD
+avnationalisering/AD
avnavla/NAPmD
avnavling/ADGY
avnazifiering/ADY
@@ -5733,31 +6173,36 @@ avnjuta/KLAJDR
avnjuten/M
avnotera/NAPmY
avnotering/ADGY
-avnämar/XZ
-avnämare/EAJY
-avnötningsapparat/AHDY
+avnotifiera/NMAm
+avnotifiering/ADGv
+avnämar/XZ
+avnämare/EAJY
+avnötning/AD
+avnötningsapparat/AHDY
avocadosallad/AHDY
avog/OQ
avoghet/ADv
avokado/EAIX
-avokadogrön/O
-avokadokräm/AD
+avokadogrön/O
+avokadokräm/AD
avokadomacka/EAG
avokadomousse/EAI
avokadoolja/EA
-avokadoröra/EAG
+avokadoröra/EAG
avokadosallad/AHDY
avokadosalsa/EA
avokadosoppa/EAG
-avokadosås/D
-avokadoträd/ABD
+avokadosås/D
+avokadoträd/ABD
avoxidera/Pm
avparaffinera/Pm
avpassa/NAPmD
avpassning/ADGY
avpatrullera/NAPmDY
+avpatrullering/ADG
avpersonalisera/MmY
avpersonifiera/NAPmDY
+avplana/NAPmD
avplaning/ADv
avplattad/NQY
avplattning/ADY
@@ -5768,8 +6213,8 @@ avpolitisera/NAPmDY
avpolitisering/ADGY
avpollettera/NAPmDY
avpollettering/ADGY
-avporträttera/NAPmDY
-avporträttering/ADGY
+avporträttera/NAPmDY
+avporträttering/ADGY
avpressa/NAPmD
avprickad/NQY
avprickning/ADGYv
@@ -5781,7 +6226,7 @@ avputsning/ADGY
avrakad/NQ
avrakning/ADGY
avrann
-avrapportera/NAPmY
+avrapportera/NAPmDY
avrapportering/ADGYv
avreagera/NAPmDY
avreagering/ADGY
@@ -5799,7 +6244,8 @@ avringning/ADGY
avrinna/JD
avrinner
avrinning/ADGYv
-avrinningsområde/FECAY
+avrinningsområde/FECAY
+avritad/NQ
avritning/ADGY
avriven/M
avrivning/ADGY
@@ -5815,40 +6261,39 @@ avrunnen/M
avrunnit
avrusta/NAPmDY
avrustning/ADGYv
-avråda/KLAJR
-avrådan/AY
-avrådande/FECAY
-avrådd/O
-avräkna/NAPmDY
-avräkning/ADGYv
-avräkningsnota/EAGY
-avrätta/NAPmDY
-avrättning/ADGYv
-avrättningsmetod/AHDY
-avrättningsplats/HDY
-avröjning/ADGY
-avsa/AR
+avråda/KLAJR
+avrådan/AY
+avrådande/FECAY
+avrådd/O
+avräkna/NAPmDY
+avräkning/ADGYvf
+avräkningsnota/EAGY
+avrätta/NAPmDY
+avrättning/ADGYv
+avrättningsmetod/AHDY
+avrättningsplats/HDY
+avröjning/ADGY
avsade/A
avsadling/ADv
avsagd/O
avsagt/A
avsaknad/ADY
-avsaktning/AD
+avsaktning/ADG
avsalta/NAPmDY
avsaltning/ADGYv
avsalu/bX
-avsalugröda/EAGY
+avsalugröda/EAGY
avsats/HDY
avsatsvis
-avsatt/AOQY
-avsattes/Y
+avsatt/AOQ
+avsattes
avschaktning/ADGY
-avse/NKMm
+avse/NKMAm
avsedd/Q
avseende/FECAY
avsegla/NAPmD
avsegling/ADY
-avsevärd/O
+avsevärd/O
avsexualisera/NAPmDY
avsexualisering/AD
avsides
@@ -5859,9 +6304,9 @@ avsikt/AHDYv
avsiktlig/OY
avsiktligen
avsiktlighet/ADY
-avsiktsförklaring/ADGY
-avsiktslös/OY
-avsiktslöshet/AD
+avsiktsförklaring/ADGY
+avsiktslös/OY
+avsiktslöshet/AD
avsilning/ADY
avsittning/ADGY
avskaffa/NAPmBY
@@ -5870,21 +6315,22 @@ avskalning/ADGY
avskar/AY
avskattning/ADY
avskavd/O
+avskavning/AD
avsked/ABDY
avskeda/FNAPmBYv
avskedande/EY
-avskedsansökan/AY
+avskedsansökan/AY
avskedsbrev/ABDY
avskedsfest/AHDY
avskedsfika/CA
-avskedsföreställning/ADGYv
-avskedsgåva/EAGY
-avskedshälsning/ADGYv
+avskedsföreställning/ADGYv
+avskedsgåva/EAGY
+avskedshälsning/ADGYv
avskedskonsert/AHDY
avskedsord/ABDY
avskedssalut/AHDY
avskedstal/ABDY
-avskedsturné/AEHY
+avskedsturné/AEHY
avskild/OQ
avskildhet/ADY
avskilja/KLAJOR
@@ -5902,6 +6348,7 @@ avskogad/NQ
avskogning/ADY
avskrap/ABY
avskrapad/NQY
+avskrapning/ADGY
avskrift/AHDYv
avskriva/TKLAJDRY
avskriven/MY
@@ -5909,27 +6356,27 @@ avskrivning/ADGYvf
avskrivningsduglig/O
avskrivningstid/AHDY
avskrubbad/NQY
-avskräcka/KQLAJ
-avskräckande/Y
-avskräckning/ADYv
-avskräckningslag/ADGY
-avskräde/FECAYv
-avskrädeshög/ADGY
+avskräcka/KQLAJ
+avskräckande/Y
+avskräckning/ADYv
+avskräckningslag/ADGY
+avskräde/FECAYv
+avskrädeshög/ADGY
avskum/CAY
avskuren/MY
avskurit/AY
avskurne
avsky/NKMLAmY
avskyn/A
-avskyvärd/OPQY
-avskyvärdhet/AHDY
-avskära/AJDRY
-avskärma/NAPmDY
-avskärmning/ADGYvf
-avskärning/ADGY
-avskärs/Y
-avskölja/KLAJODR
-avsköljning/ADGY
+avskyvärd/OPQY
+avskyvärdhet/AHDY
+avskära/AJDRY
+avskärma/NAPmDY
+avskärmning/ADGYvf
+avskärning/ADGY
+avskärs/Y
+avskölja/KLAJODR
+avsköljning/ADGY
avslag/ABDYv
avslagen/KML
avslagning/ADGY
@@ -5938,7 +6385,7 @@ avslappad/NQY
avslappnad/NQY
avslappnande/Y
avslappning/ADGYv
-avslappningsövning/ADGY
+avslappningsövning/ADGY
avslemmad/NQY
avslickad/NQY
avslipad/NQ
@@ -5955,16 +6402,19 @@ avslutningsceremoni/EAHY
avslutningsdag/ADGY
avslutningsfas/HD
avslutningsfest/AHDY
+avslutningsfika/CA
+avslutningslåt/ADG
avslutningsord/ABD
avslutningsskede/FECAY
avslutningstal/ABDY
+avslutningstala/NMAmD
avslutningsvis
-avslå/NMLAm
-avslängd/O
-avsläppt/O
-avslöja/FTNAPmBY
-avslöjande/EY
-avslöjar/XZ
+avslå/NMLAm
+avslängd/O
+avsläppt/O
+avslöja/FTNAPmBY
+avslöjande/EY
+avslöjar/XZ
avsmak/ADY
avsmaka/NAPmDY
avsmakning/ADGYv
@@ -5973,18 +6423,20 @@ avsmalna/PmD
avsmalning/ADGYv
avsminkad/NQY
avsminkning/ADY
-avsmältning/ADGYv
+avsmältande
+avsmältning/ADGYv
avsnitt/ABDYv
avsnoppa/NAmD
avsnoppad/NQY
avsnoppning/ADGYv
-avsnäsning/ADGYv
-avsnäst/O
-avsnöra/KLAJODR
-avsnörning/ADGY
+avsnäsning/ADGYv
+avsnäst/O
+avsnöra/KLAJODR
+avsnörning/ADGY
avsocialisera/NAPmDY
avsocialisering/AD
avsomna/PmD
+avsopning/AD
avspark/ADGYv
avsparkad/NQY
avsparkstid/AHDY
@@ -5993,15 +6445,16 @@ avspegling/ADGY
avspelning/ADGYv
avspisa/NAPmD
avspisning/ADGYv
-avspjälka/NAPmY
+avspjälka/NAPmY
+avspjälkning/ADGY
avspolning/ADGY
-avsprång/ABD
-avspänd/OPQY
-avspändhet/ADY
-avspänning/ADGYv
-avspänningspolitik/ADY
-avspärra/NAPmY
-avspärrning/ADGYv
+avsprång/ABD
+avspänd/OPQY
+avspändhet/ADY
+avspänning/ADGYv
+avspänningspolitik/ADY
+avspärra/NAPmY
+avspärrning/ADGYv
avstalinisering/ADY
avstamp/ABDYv
avstanna/NAPmDY
@@ -6014,39 +6467,40 @@ avstickning/ADGY
avstigande/CAY
avstigning/ADGYv
avstigningsramp/AHD
-avstjälpning/ADGYv
-avstjälpningsplats/HDY
+avstjälpning/ADGYv
+avstjälpningsplats/HDY
avstressa/NAPmDY
avstressning/ADGY
avstycka/NAPmD
avstyckning/ADGYv
avstympad/NQY
-avstyra/KLAJOR
+avstyra/KLAJODR
avstyrka/KQLAJR
avstyrkan/AY
avstyrkande/FECAY
avstyrning/ADY
-avstå/NKMAm
-avstående/FECA
-avstånd/ABDYvf
-avståndsbedömning/ADGY
-avståndsmätar/XZ
-avståndsmätare/EAJY
-avståndstagande/FECAY
-avställa/KLAJODR
-avställning/ADGYvf
-avställningsyta/EAGY
-avstämbar/O
-avstämma/KLAJODRY
-avstämning/ADGYv
-avstämpla/MmY
-avstämpling/ADGYv
-avstänga/KLAJODRY
-avstängdhet/ADY
-avstängning/ADGYv
-avstängningsknapp/ADGY
-avstöta/KQLAJDRY
-avstötning/ADGYv
+avstå/NKMAm
+avstående/FECA
+avstånd/ABDYvf
+avståndsbedömning/ADGY
+avståndsmätar/XZ
+avståndsmätare/EAJY
+avståndstagande/FECAY
+avställa/KLAJODR
+avställning/ADGYvf
+avställningsyta/EAGY
+avstämbar/O
+avstämma/TKLAJODRY
+avstämning/ADGYv
+avstämpla/NAPmDY
+avstämpling/ADGYv
+avstänga/KLAODRY
+avstängdhet/ADY
+avstängning/ADGYv
+avstängningsknapp/ADGY
+avstöta/KQLAJDRY
+avstötning/ADGYv
+avsugen/M!
avsugning/ADGYv
avsutten/KM
avsvalkad/NQY
@@ -6062,41 +6516,43 @@ avsvimning/ADGY
avsvor
avsvuren/M
avsvurit
-avsvära/JD
-avsvärja/D
-avsvärjelse/EAIY
+avsvällande
+avsvära/JD
+avsvärja/D
+avsvärjelse/EAIY
avsyna/TNAPmDY
avsyning/ADGYv
-avsågad/NQY
-avsågning/ADY
-avsäga/AJDR
-avsägelse/EAIYX
-avsäger
-avsägs
-avsända/KLAJ
-avsändande/CAY
-avsändar/XZ
-avsändaradress/HDY
-avsändare/EAJY
-avsändning/ADGYvf
-avsänkning/ADGY
-avsätta/LAJDY
-avsättbar/OY
-avsätter/Y
-avsättlig/OY
-avsättlighet/ADY
-avsättning/ADGYv
-avsättningsbar/O
-avsättningsmöjlighet/AHDY
-avsöka/TKQLAJDR
-avsökar/XZ
-avsökning/ADGYv
-avsöndra/NAPmDY
-avsöndring/ADGYv
+avsågad/NQY
+avsågning/ADY
+avsäga/AJDR
+avsägelse/EAIYX
+avsäger
+avsägs
+avsända/KLAJ
+avsändande/CAY
+avsändar/XZ
+avsändaradress/HDY
+avsändare/EAJY
+avsändning/ADGYvf
+avsänka/K
+avsänkning/ADGY
+avsätta/LAJD
+avsättbar/OY
+avsätter
+avsättlig/OY
+avsättlighet/ADY
+avsättning/ADGYv
+avsättningsbar/O
+avsättningsmöjlighet/AHDY
+avsöka/TKQLAJDR
+avsökar/XZ
+avsökning/ADGYv
+avsöndra/NAPmDY
+avsöndring/ADGYv
avta/m
avtacka/NAPmD
avtacklad/NQY
-avtackning/ADGY
+avtackning/ADGYv
avtaga
avtagande/CAY
avtagare/EAJY
@@ -6105,31 +6561,32 @@ avtagen/M
avtager
avtagit
avtagning/ADGY
-avtagsväg/ADGY
+avtagsväg/ADGY
avtal/ABDY
avtala/NAPmDYvf
avtalsbrott/ABDY
avtalsenlig/OY
+avtalsenlighet/AD
avtalsform/AHDY
avtalsfrihet/ADY
-avtalsförhandling/ADGY
-avtalsförslag/ABDY
-avtalsförsäkring/ADGY
-avtalsgruppsjukförsäkring/ADGYv
+avtalsförhandling/ADGY
+avtalsförslag/ABDY
+avtalsförsäkring/ADGY
+avtalsgruppsjukförsäkring/ADGYv
avtalsklausul/AHDY
avtalskrav/ABDY
avtalslag/ADGY
-avtalslös/OY
-avtalsmässig/OY
-avtalsområde/FECAY
+avtalslös/OY
+avtalsmässig/OY
+avtalsområde/FECAY
avtalspart/AHDY
avtalspension/AHDY
-avtalspensionär/AHD
+avtalspensionär/AHD
avtalsperiod/AHDY
-avtalsråd/ABDY
-avtalsrätt/ADY
-avtalsrättslig/OY
-avtalsrörelse/EAIY
+avtalsråd/ABDY
+avtalsrätt/ADY
+avtalsrättslig/OY
+avtalsrörelse/EAIY
avtalssekreterare/EAJY
avtalsstridig/OY
avtalstext/AHDY
@@ -6137,13 +6594,14 @@ avtalstid/AHDY
avtalsverk/ABDY
avtalsvidrig/O
avtalsvillkor/ABDY
-avtalsvägen
-avtalsår/ABD
+avtalsvite/FECA
+avtalsvägen
+avtalsår/ABD
avtappa/NAPmD
avtappning/ADGYv
avteckna/NAPmD
avteckning/ADGY
-avtjäna/NAPmBY
+avtjäna/NAPmBY
avtog
avtona/NAPmD
avtoning/ADG
@@ -6152,7 +6610,7 @@ avtorkning/ADGY
avtrampad/NQY
avtrappa/NAmD
avtrappad/NQY
-avtrappning/ADGY
+avtrappning/ADGYv
avtroppad/NQY
avtrubba/NAmD
avtrubbad/NQY
@@ -6161,25 +6619,26 @@ avtryck/ABDYvf
avtryckar/XZ
avtryckare/EAJY
avtryckning/ADGY
-avträda/KLAJDR
-avträdd/O
-avträde/FEC
-avträdelse/EAIY
+avträda/KLAJDR
+avträdd/O
+avträde/FEC
+avträdelse/EAIY
avtvagning/ADGY
avtvang/A
avtvinga/NAPmD
avtvungen/M
avtvungit/A
-avtvättning/ADGY
+avtvätta/NAPmD
+avtvättning/ADGY
avtynad/NQ
-avtåg/ABD
-avtåga/MmD
-avtäcka/KQLAJDR
-avtäckning/ADGYv
-avtänd/O
-avtändande/Y
-avtändning/ADGY
-avtärd/OQ
+avtåg/ABD
+avtåga/MmD
+avtäcka/KQLAJBR
+avtäckning/ADGYv
+avtänd/O
+avtändande/Y
+avtändning/ADGY
+avtärd/OQ
avund/ADY
avund-
avundad/NQ
@@ -6191,30 +6650,32 @@ avundsamt
avundsfri/OY
avundsfull/OY
avundsjuk/OPQY
-avundsjuka/EAY
+avundsjuka/EAYy
avundsman/AFY
-avundsmän/AFY
-avundsvärd/OQY
+avundsmän/AFY
+avundsvärd/OQY
avvakta/NAPmDY
avvaktan
+avvalmad/NQ
avvanda/RY
avvande/OY
avvann/A
avvant/AY
avvara/NAPmD
avvattna/NAPmD
-avvattning/ADGY
+avvattning/ADGYv
avveckla/NAPmDY
+avvecklande/CA
avveckling/ADGYvf
avvecklingskostnad/AHDY
avvecklingsplan/AHDY
-avvecklingsår/ABDY
+avvecklingsår/ABDY
avvek
avverka/NAPmDY
avverkning/ADGYvf
avverkningsbar/OY
avverkningshastighet/AHDY
-avverkningsår/ABD
+avverkningsår/ABD
avvika/J
avvikande/CAY
avvikar/XZ
@@ -6229,53 +6690,59 @@ avvinner
avvinns
avvisa/TNAPmDY
avvisande/FECA
+avvisitera/NAPmD
+avvisitering/ADG
avvisning/ADGYv
avvisningsbeslut/ABDY
-avvisningsärende/FECAY
+avvisningsärende/FECAY
avvittra/NAPmD
avvittring/ADGYv
avvunnen/M
avvunnit/A
-avväga/FKLAJOBRY
-avvägande/EY
-avvägar
-avvägning/ADGYv
-avvägningsfråga/EAGY
-avvägningsinstrument/ABDY
-avvägningsstång/ADY
-avvägningsstänger/AJY
-avvända/KLAJD
-avvänja/AJDRY
-avvänjer/Y
-avvänjning/ADYvf
-avvänjningskur/AHDY
-avvänjs/Y
-avväpna/NAPm
-avväpnande/Y
-avväpning/ADYv
-avvärja/KLAJODRY
+avväga/FKLAJOBRY
+avvägande/EY
+avvägar
+avvägning/ADGYv
+avvägningsfråga/EAGY
+avvägningsinstrument/ABDY
+avvägningsstång/ADY
+avvägningsstänger/AJY
+avvända/KLAJD
+avvänja/AJDRY
+avvänjer/Y
+avvänjning/ADYvf
+avvänjningskur/AHDY
+avvänjs/Y
+avväpna/NAPm
+avväpnande/Y
+avväpning/ADYv
+avvärja/KLAJODRY
+avvärjning/ADGv
+avvärjningsskada/EAG
avytterlig/OY
avyttra/NAPmD
avyttring/ADGYv
avyttringsbar/OY
-avåkning/ADGYv
-avåt/A
-aväta/AJDR
-aväten/M
-aväter
-avätit/A
-aväts
+avyttringsår/AB
+avåkning/ADGYv
+avåt/A
+aväta/AJDR
+aväten/M
+aväter
+avätit/A
+aväts
ax/BD
axel/EAIYX
Axel/A
axelaggregat/ABDY
axelautomatsvarv/ADGY
axelavlastning/ADGYv
-axelavstånd/ABDY
+axelavstånd/ABDY
axelbalk/ADGY
axelband/ABDYv
-axelbeklädnad/ADY
+axelbeklädnad/ADY
axelbelastning/ADGYv
+Axelberg/A
axelbock/ADG
axelborrning/ADGYv
axelbox/DbGX
@@ -6284,7 +6751,7 @@ axelbricka/EAGY
axelbrott/ABDY
axelbult/ADG
axelbussning/ADGYv
-axelböjning/ADGYv
+axelböjning/ADGYv
axelcentret/AY
axelcentrum/EABDY
axeldiameter/EAIY
@@ -6292,36 +6759,36 @@ axeldrift/AHDY
axeldriven/MY
axeldrivning/ADGYv
axeleffekt/AHDY
-axelfjäder/EAIY
-axelfjädring/ADGYv
-axelfjädringslänk/ADGY
-axelfläns/DGY
+axelfjäder/EAIY
+axelfjädring/ADGYv
+axelfjädringslänk/ADGY
+axelfläns/DGY
axelfoder/FCAJY
axelfriktion/AHDYv
-axelförhållande/FECAY
-axelförlängning/ADGYv
-axelförstärkning/ADGYv
-axelgång/AG
+axelförhållande/FECAY
+axelförlängning/ADGYv
+axelförstärkning/ADGYv
+axelgång/AG
axelhals/DG
axelhalva/EAGY
axelhus/BD
-axelhållar/XZ
-axelhållare/EAJY
-axelhållarstag/ABDY
-axelhästkraft/AHDY
-axelhöjd
-axelhölster/FCAY
+axelhållar/XZ
+axelhållare/EAJY
+axelhållarstag/ABDY
+axelhästkraft/AHDY
+axelhöjd
+axelhölster/FCAY
axelkil/ADG
axelklaff/ADGY
axelkona/EAG
axelkoppling/ADGY
axelkors/BD
axelkropp/ADGY
-axelkåpa/EAG
+axelkåpa/EAG
axellager/FCAYX
axellagerhus/BDY
-axellagerhållar/XZ
-axellagerhållare/EAJY
+axellagerhållar/XZ
+axellagerhållare/EAJY
axellagermotor/AEHY
axellagring/ADGYv
axellapp/ADG
@@ -6329,9 +6796,9 @@ axellast/AHD
axelled/AHDv
axelledning/ADGYv
axellutning/ADGYv
-axellång/O
-axellås/BD
-axellängd/AHDY
+axellång/O
+axellås/BD
+axellängd/AHDY
axelmakt/AHD
axelmontering/ADGYv
axelmotor/AEHY
@@ -6341,65 +6808,68 @@ axelpress/DGY
axelprov/ABD
axelregulator/AEHY
axelrem/FAIY
-axelremsväska/EAGY
+axelremsväska/EAGY
axelriktning/ADGYv
axelring/ADGv
axelrotation/AHDYv
axelryckning/ADGYv
-axelräknar/XZ
-axelräknare/EAJY
-axelrör/ABD
+axelräknar/XZ
+axelräknare/EAJY
+axelrör/ABD
Axelsberg/A
axelsektion/AHDYv
axelskada/EAGY
axelskade/XZ
axelskaft/ABDY
axelskydd/ABDYv
-axelskyddsrör/ABDY
-axelskänkel/EAIY
+axelskyddsrör/ABDY
+axelskänkel/EAIY
axelsnitt/ABDY
+Axelson/A
axelspel/ABD
axelsprint/ADGY
-axelspår/ABD
-axelspärr/ADGY
+axelspår/ABD
+axelspärr/ADGY
Axelsson/A
-axelstål/ABD
-axelstöd/ABD
+axelstål/ABD
+axelstöd/ABD
axelsvarv/ADGY
-axelsvängel/EAIY
-axelsvängning/ADGYv
-axelsäte/FECA
+axelsvängel/EAIY
+axelsvängning/ADGYv
+axelsäte/FECA
axeltapp/ADGv
axeltappsbussning/ADGYv
-axeltappsfäste/FECAY
+axeltappsfäste/FECAY
axeltappsgeometri/EADY
axeltappsstyrning/ADGYv
axeltryck/ABDYv
-axeltrycksberäkning/ADGYv
-axeltrycksutjämnare/EAJY
-axelträns/DGY
+axeltrycksberäkning/ADGYv
+axeltrycksutjämnare/EAJY
+axelträns/DGY
axeltunnel/EAIY
-axeltätning/ADGYv
-axelupphängning/ADGYv
-axelupphängningsfjäder/EAIY
+axeltätning/ADGYv
+axelupphängning/ADGYv
+axelupphängningsfjäder/EAIY
axelutbyte/FECAY
axelvadd/ADG
axelvibration/AHDYv
axelvikt/AHD
axelvinkel/EAIY
-axelvårta/EAGY
-axelväska/EAGY
-axelända/EA
-axelände/EAG
-Axén/A
+axelvårta/EAGY
+axelväska/EAGY
+axelända/EA
+axelände/EAG
+Axén/A
Axess
+Axevalla/AX
+axfjäll/ABD
Axfood/AX
axial/OX
axialbelastning/ADG
axialdelning/ADG
-axialfläkt/ADGY
-axialförhållande/FECA
-axialförskjutning/ADG
+axialfläkt/ADGY
+axialförhållande/FECA
+axialförskjutning/ADG
axialglapp/ABD
axialitet/AHDY
axialkast/ABDY
@@ -6414,20 +6884,20 @@ axiallager/FCA
axialmatning/ADG
axialmodul/AHD
axialplan/ABDv
-axialplansförskiffring/ADG
-axialpåkänning/ADG
+axialplansförskiffring/ADG
+axialpåkänning/ADG
axialriktning/ADG
axialslipning/ADG
axialsnitt/ABD
axialspel/ABD
axialspelrum/FCA
axialspels-
-axialsvängning/ADG
+axialsvängning/ADG
axialtryckring/ADG
axialturbin/AHD
axialtyp/AHD
-axialtätning/ADG
-axialångturbin/AHD
+axialtätning/ADG
+axialångturbin/AHD
axiell/O
axiologi/EA
axiom/ABDYX
@@ -6466,6 +6936,7 @@ azerbajdzjansk/OQY
azerbajdzjanska/EAGY
azerier/EAJ
azeriske
+azid-
azimut/ADX
azimutal/OX
azimutcirkel/EAI
@@ -6475,20 +6946,25 @@ azimutlinje/EAI
azimutrotation/AHD
azimutspegel/EAI
azimutvinkel/EAI
-azofärg/AHD
-azofärgämne/FECAY
-azoförening/ADGY
+Aziz
+Aznar/A
+azofärg/AHD
+azofärgämne/FECAY
+azoförening/ADGY
azoisk/O
Azorerna/A
-aztek/ATHD
+azorier/EAJ
+azorisk/OQ
+aztek/ATHDX
aztekiske
azur/AEX
-azurblå/O
-azurfärg/AHD
+azurblå/O
+azurfärg/AHD
azurgarn/ABH
azurit/AD
b/r
Baader-Meinhof/rX
+Baal/A
babbel/CAY
Babben/A
babbla/TNMAmDY
@@ -6506,11 +6982,12 @@ babordsankare/ECAJ
babordsgast/ADGY
babordslanterna/EAGY
babordsljus/BDY
-babordslåring/ADG
+babordslåring/ADG
babordsmaskin/AHDY
babordspropeller/EAIY
babordsreling/ADGY
babordssida/EAGY
+Babsan/A
Babur/A
babusjka/EAG
baby/EAYX
@@ -6518,15 +6995,18 @@ babyaktig/OY
babyarsle/FECA
babybio/EA
babyblond/OY
-babyblå/O
+babyblå/O
babyboom/AHDYX
babyfilt/ADG
babygym/FCA
-babyhår/ABD
-babykläder/AJY
+babyhull/AB
+babyhy/EA
+babyhår/ABD
+babykläder/AJY
babykorg/ADG
babylen/O
Babylon/AX
+Babylonien/A
babylonier/EAJY
babylonisk/OQY
babymjuk/O
@@ -6538,28 +7018,30 @@ babysak/H
babysim/CAX
babysitter/EAJIY
babysocka/EAG
-babyspråk/ABY
-babysäng/ADG
-babytvål/ADG
+babyspråk/ABY
+babysäng/ADG
+babytvål/ADG
babyutstyrsel/EAIY
baccarat
Bach/AX
Bachkoral/AHDY
-Bachkör/AHD
+Bachkör/AHD
Bachman/AE
bacill/AHDYX
-bacillbärar/XZ
-bacillbärare/EAJY
+bacillbärar/XZ
+bacillbärare/EAJY
bacillfri/QO
-bacillskräck/ADY
+bacillskräck/ADY
back/AQDRGYX
+back-
backa/NPDY
backanal/ATHDY
backant/AHD
backantinna/EAGY
backantisk/OY
+Backaplan/Av
backefiske/CAY
-backgammon/AY
+backgammon/AYX
backglim/FA
backhand/ADYv
backhand-
@@ -6577,19 +7059,24 @@ backhoppning/ADYv
backhoppningsramp/AHDY
backig/OPY
backighet/ADY
-backklöver/EA
-backkrön/ABD
+backklöver/EA
+backkrön/ABD
backlash/ADY
backlinje/EAIY
backljus/BDY
Backlund/A
-backlök/ADG
+Backlura/AX
+Backlurabo/EAI
+backlök/ADG
+backman/A%
+Backman/A
backnejlika/EAG
backning/ADYv
backpacka/MmD
backpacker/EAJYX
backpar/ABDY
backranunkel/EAIY
+backrekord/ABD
backrese/EA
backschuck/ADGZ6
backsippa/EAGY
@@ -6597,39 +7084,45 @@ backslag/ABDv
backslash/ADGY
backspegel/EAIYX
backspinn/A
-backspänna/KLAJO
-backstag/ABQD
+backspänna/KLAJO
+backstag/ABQDy
+backström/A%
+Backström/A
backstuga/EAGY
backstugusittare/EAJY
backsvala/EAGY
-backsöta/EAG
+backsöta/EAG
backtimjan/AD
-backtävling/ADG
+backtävling/ADG
backup/AHDYX
backuppen/AY
backupper/AJY
Backus
backventil/AHDY
backvial/AHD
-backväxel/EAI
+backväxel/EAI
bacon/ABDYX
Bacon/A
baconchips/BD
baconmacka/EAG
+baconpaj/AHD
baconskiva/EAGY
-baconsvål/ADGY
+baconsvål/ADGY
+baconsås/HD
bad/ABDYX
+bad-
bada/NAPm
badande/CAY
badanka/EAGY
-badanläggning/ADGY
+badanke/XZ
+badanläggning/ADGY
badanstalt/AHD
badare/EAJY
-badass/X
badbalja/EAGY
badbalje/XZ
badbar/O
-badbassäng/AHDY
+badbassäng/AHDY
+Badberget/A
badboll/ADGY
badborste/EAGY
badboy/ADX
@@ -6640,24 +7133,26 @@ badcape/EAI
badda/TNAPmDY
baddjup/AB
baddning/ADGY
-baddräkt/AHDYv
+baddräkt/AHDYv
badensisk/OQY
baderska/EAGY
badfilt/ADG
badflicka/EAGY
badflotte/EAGY
-badförbud/ABY
-badgäst/AHDYX
+badförbud/ABY
+badglad/O
+badgäst/AHDYX
badhandduk/ADGY
+badholme/EAG
badhotell/ABDY
badhus/BDYX
badhytt/AHDYv
-badinrättning/ADGY
-badjävel/EAI
+badinrättning/ADGY
+badjävel/EAI
badkappa/EAG
badkar/ABDYv
badkarskant/ADY
-badkläder/AJY
+badkläder/AJY
badkruka/EAG
badlakan/ABDY
badliv/AB
@@ -6665,8 +7160,8 @@ badminton/ADYX
badmintonboll/ADGY
badmintonracket/ADGY
badmintonspelare/EAJY
-badmästare/EAJY
-badmössa/EAGY
+badmästare/EAJY
+badmössa/EAGY
badning/ADY
badnymf/AHD
badort/AHDYv
@@ -6676,30 +7171,36 @@ badring/ADGY
badrock/ADGY
badrum/FCAYvf
badrumsmatta/EAGY
-badrumsskåp/ABDY
+badrumsskåp/ABDY
badrumsspegel/EAIY
badrumstak/ABD
-badrumsvåg/ADGY
+badrumsvåg/ADGY
badsaker/AJ
badsalt/ABHY
badshorts/DY
-badsjö/EAG
+badsjö/EAG
badsko/EAI
badskum/CAY
badstrand/AJDY
badstuga/EAG
-badställe/FECAY
+badställe/FECAY
badsugen/KM
-badsårsfeber/EA
-badsäsong/AHDY
+badsårsfeber/EA
+badsäsong/AHDY
badtofflor/AJY
+badtunna/EAGY
+badtunne/XZ
badtur/AHD
badvakt/AHDY
+badvakta/NAPm
badvatten/FCAY
badvett/AB
badvik/ADG
badwill
-badväder/CA
+badväder/CA
+badvärd/ADG
+baffel/EAIX
+baffelsteg/ABv
bag/ADG
bagage/CAYXU
bagagehylla/EAGY
@@ -6709,7 +7210,10 @@ bagagerumsmatta/EAG
bagageutrymme/FECAY
bagar/XZ
bagarbarn/ABDY
+bagarbod/ADG
bagare/EAJY
+bagarmossen/A%
+Bagarmossen/A
bagatell/AHDYX
bagatellartad/NQY
bagatellisera/NAPmDY
@@ -6720,58 +7224,67 @@ bagel/EA
bageri/ABHYX
bagerska/EAGY
bagg-
-baggböla/NMAm
-baggbölar/XZ
-baggbölare/EAJY
-baggböleri/CABHY
+baggböla/NMAm
+baggbölar/XZ
+baggbölare/EAJY
+baggböleri/CABHY
bagge/EAG
baggis/DG
bagglamm/ABD
-baggsöta/EAG
+baggsöta/EAG
bagis
bagladies
baglady/EA
Bagley/A
-baguette/EAIY
+baguette/EAIYX
bahai/HX
+bahá'í/H
bahaism/AD
bahaman/AHD
bahamansk/OQY
bahamanska/EAGY
Bahamas/X
+Bahnhof/AX
Bahr/A
Bahrain/AX
bahrainare/EAJY
bahrainsk/OQY
bahrainska/EAGY
bahytt/AHD
+Bailey/A
baisse/EAIYX
baja
-bajadär/AHD
+bajadär/AHD
bajamaja/EAG
+Bajen/A
bajersk/OQY
-Bajkalsjön/A
+Bajkalsjön/A
bajonett/AHDYX
bajonettanfall/ABDY
-bajonettlås/BD
+bajonettlås/BD
bajonettstygn/ABD
bajrare/EAJY
bajs/BYX
bajsa/NMAmDY
+bajsande/CA
bajsig/O
bajskorv/ADGY
bajsmacka/EAG!
-bajsnödig/OY
+bajsmycket/!
+bajsnödig/OY
+bajsnödighet/ADv
+bajsont/!
bajspunk/AD
-bajspåse/EAGY
+bajspåse/EAGY
bak/ABDGYX
+bak-
baka/NAP
bakande/CAY
bakaxel/EAIYX
-bakaxelväxel/EAIY
+bakaxelväxel/EAIY
bakband/A
bakbelyst/OY
-bakben/ABD
+bakben/ABDv
bakbinda/AJR
bakbinder
bakbinds
@@ -6782,10 +7295,10 @@ bakbundit/A
bakdanta/NAPmD
bakdantar/XZ
bakdantare/EAJY
-bakdel/ADGY
+bakdel/ADGYv
bakduk/ADGYv
-bakdäck/ABDY
-bakdörr/ADGY
+bakdäck/ABDY
+bakdörr/ADGY
bakefter
bakelit/ADYX
bakelse/EAIYX
@@ -6797,6 +7310,8 @@ bakfot/AJD
bakfram
bakfull/OQY
bakfylla/EAGY
+bakfylle/XZ
+bakfälg/ADGYv
bakgata/EAGY
bakgavelhiss/DG
bakgrund/AHDYv
@@ -6808,19 +7323,19 @@ bakgrundsfakta/Y
bakgrundshistoria/AY
bakgrundshistorien/AY
bakgrundsinformation/ADY
-bakgrundskör/AHDY
+bakgrundskör/AHDY
bakgrundsljud/ABDY
bakgrundsmaterial/ABDY
bakgrundsmusik/ADY
bakgrundsprat/ABY
bakgrundsriff/ABDY
bakgrundssorl/ABY
-bakgrundsstrålning/ADGYv
+bakgrundsstrålning/ADGYv
bakgrundssurr/AB
-bakgrundssångare/EAJY
+bakgrundssångare/EAJY
bakgrundston/AHDY
-bakgård/ADGYv
-bakgårdsmasugn/ADGY
+bakgård/ADGYv
+bakgårdsmasugn/ADGY
bakhal/O
bakhasorna
bakhjul/ABDYv
@@ -6828,14 +7343,23 @@ bakhjulsdrift/ADY
bakhjulsdriven/MY
bakhjulsspinn/ABD
bakhov/ADG
+bakhuve/FECA
bakhuvud/AB
-bakhåll/ABDY
-bakhängd/O
+bakhåll/ABDY
+bakhängd/O
baki/A
-bakifrån
+bakifrån
+bakis-
+bakisdag/ADG
+bakishuvudvärk/AD
+bakiskänsla/EAG
+bakismat/AD
+bakissöndag/ADG
+bakistablett/AHD
+bakisångest/AD
bakjour/AHDY
-bakklöv/ADG
-bakknä/FECAB
+bakklöv/ADG
+bakknä/FECAB
bakkropp/ADGYv
baklastad/NQY
baklava/EAGY
@@ -6843,45 +7367,48 @@ bakljus/BDYX
baklucka/EAGY
baklucke/XZ
baklykta/EAG
-baklår/ABD
-baklås
-baklägg/ADGY
-baklänges/YX
-baklängesmål/ABDY
-baklängesvolt/AHDY
-bakläxa/EAGY
+baklår/ABD
+baklås
+baklägg/ADGY
+baklänges/YX
+baklängesmål/ABDY
+baklängesvolt/AHDY
+bakläxa/EAGY
bakmaskin/AHDY
bakmonterad/NQY
+baknav/ABDv
bakning/ADYv
bakochfram
bakom
bakomlagd/OY
bakomliggande/Y
bakomvarande/Y
-bakplåt/ADGv
-bakplåtspapper/FCAJBDY
+bakplåt/ADGv
+bakplåtspapper/FCAJBDY
bakpotatis/DGY
bakpulver/CAY
-bakpå
+bakpå
bakre
bakrus/BD
bakrusig/O
bakruta/EAGY
+baksak/AHD
baksida/EAGY
baksides/XZ
baksidestext/AHDY
bakslag/ABDY
bakslug/OQ
bakslughet/AD
-baksmälla/EAGY
-bakspåra/Mm
-bakström/FAI
+baksmälla/EAGY
+bakspåra/Mm
+baksten/ADG
+bakström/FAI
bakstycke/FECAY
-bakstöt/ADG
+bakstöt/ADG
baksug/AB
-baksäte/FECAYv
-baksätespassagerare/EAJY
-baktakt/ADY
+baksäte/FECAYv
+baksätespassagerare/EAJY
+baktakt/ADYv
baktala/NAPmD
baktaleri/ABHY
baktanke/EAGY
@@ -6889,11 +7416,11 @@ baktericid/AHDY
baktericida/Y
bakterie/EAIYXU
bakterieart/AHDY
-bakteriedödande/Y
+bakteriedödande/Y
bakterieflora/EAGY
bakteriefri/OY
bakteriehalt/AHDY
-bakteriehärd/ADGY
+bakteriehärd/ADGY
bakteriekultur/AHDY
bakteriell/OY
bakteriestam/FAIY
@@ -6903,43 +7430,48 @@ bakteriologi/EAY
bakteriostatisk/O
B-aktie/EAI
baktill
-baktråg/ABD
+baktråg/ABD
baktung/OQY
Baku/A
bakugn/ADG
+Bakunin/A
bakut
bakvagn/ADGY
bakvatten/CAY
-bakvattenlås/BD
-bakverk/ABDY
+bakvattenlås/BD
+bakverk/ABDYv
bakvikt/AD
bakvinge/EAG
-bakväg/ADG
-bakvänd/OY
-bakvändhet/ADY
-bakåt/X
-bakåtblickande/CA
-bakåtböjd/OY
-bakåtfälld/OY
-bakåtkammad/NQY
-bakåtkompatibel/MY
-bakåtkompatibilitet/DY
-bakåtlutad/NQY
-bakåtpass/BDY
-bakåtpassning/ADGY
-bakåtpil/AD
-bakåtriktad/NQY
-bakåtrörelse/EAIY
-bakåtslickad/NQY
-bakåtstruken/MY
-bakåtsträvande/Y
-bakåtsträvar/XZ
-bakåtsträvare/EAJY
-bakåttippande/Y
-bakåtvolt/AHDY
-bakåtvänd/OY
-bakända/EA
-bakände/EAG
+bakväg/ADG
+bakvänd/OY
+bakvändhet/ADY
+bakåt/X
+bakåtblickande/CA
+bakåtböjd/OY
+bakåtfälld/OY
+bakåtkammad/NQY
+bakåtkastad/NQ
+bakåtkompatibel/MY
+bakåtkompatibilitet/DY
+bakåtlutad/NQY
+bakåtpass/BDY
+bakåtpassning/ADGY
+bakåtpil/AD
+bakåtriktad/NQY
+bakåtrörelse/EAIY
+bakåtsikt/AD
+bakåtslickad/NQY
+bakåtstruken/MY
+bakåtsträvande/Y
+bakåtsträvar/XZ
+bakåtsträvare/EAJY
+bakåttippande/Y
+bakåtverkande
+bakåtvikt/O
+bakåtvolt/AHDY
+bakåtvänd/OY
+bakända/EA
+bakände/EAG
bal/AQDX
bala/NAPHDI
balalajka/EAGYX
@@ -6950,57 +7482,65 @@ balanser-
balansera/NAPmDY
balansering/ADGYvf
balanseringsfel/ABDY
-balanseringsförlust/AHDY
-balanserstång/ADY
-balanserstänger/AJY
-balansgång/ADY
+balanseringsförlust/AHDY
+balanserstång/ADY
+balanserstänger/AJY
+balansgång/ADY
balansomslutning/ADGY
balansorgan/ABDY
balanspost/AHDY
balanspunkt/AHDY
balansroder/FCAY
-balansräkning/ADGYv
+balansräkning/ADGYv
balanssinne/CAY
balansspelare/EAJY
-balansvåg/ADGY
+balanstal/ABv
+balansvåg/ADGY
Balbo/A
baldakin/AHDY
-baldersbrå/EAIY
+Balder/A
+baldersbrå/EAIY
Baldessari/A
Balearerna/A
balett/AHDYX
balettchef/AHDY
balettdans/HDY
-balettdansör/AHDY
-balettdansös/HDY
+balettdansör/AHDY
+balettdansös/HDY
balettflicka/EAG
-balettmästare/EAJY
+balettmästare/EAJY
balettsko/EAIY
balettskola/EAGY
balgrip/ADG
Bali
-balinesisk/OY
+balines/HD
+balinesisk/OQY
balj/XZ
balja/EAGY
baljformig/O
-baljväxt/AHDY
+baljväxt/AHDY
balk/ADGYX
Balkan/AX
+Balkanbergen/A
balkanfolk/ABDY
-Balkanhalvön/A
+Balkanhalvön/A
balkanisering/ADGY
balkansk/O
-balklänning/ADGYv
+balkbro/EAGY
+balklänning/ADGYv
balkong/AHDYX
-balkongdörr/ADGY
-balkonghäng/AB
-balkonglåda/EAGY
-balkonglås/BD
-balkongmöbel/EAJY
-balkongräcke/FECAY
+balkongdörr/ADGY
+balkonghäng/AB
+balkonglåda/EAGY
+balkonglåde/XZ
+balkonglås/BD
+balkongmöbel/EAJY
+balkongräcke/FECAY
+balkvis
ball/O
balla/M
ballad/AHDYX
+balladlåt/ADG
balladstrof/AHD
ballare
ballast/AHDYX
@@ -7016,19 +7556,20 @@ ballistisk/OY
Ballmer/A
ballong/AHDYXU
ballongdans/HDY
-ballongdäck/ABDY
+ballongdäck/ABDY
ballongfarare/EAJY
ballongflygartradition/AHDY
ballongflygning/ADGY
-ballongfärd/AHDY
+ballongfärd/AHDY
ballonggas/HDY
ballonglandning/ADG
-ballongsprängning/ADG
+ballongsprängning/ADG
ballongvidgning/ADG
ballongvisp/ADGY
balloptikon/ABDY
ballotera/NAPmDY
ballotering/ADY
+Balltorp/Av
balneologi/EA
balneologisk/OY
balneoterapi/EAY
@@ -7038,23 +7579,26 @@ balsaflotte/EAGY
balsal/ADG
balsam/TABHDYX
balsamera/NAPmDY
-balsamering/ADGY
+balsamering/ADGYv
balsamin/AHDY
-balsamvinäger/EAY
-balsaträ/AB
-balsaträd/ABDY
+balsamvinäger/EAY
+balsaträ/AB
+balsaträd/ABDY
balt/AHDb
+Balthasar/A
Baltikum/AX
+Baltimore/AX
baltisk/OQY
baltiska/EAG
baltland/AJB
baltstat/AHD
-baltutlämning/ADG
+baltutlämning/ADG
baluns/HDY
baluster/EAIX
balusterdocka/EAGY
balustrad/AHDY
Balzac/AX
+Bambi/A
bambu/EAYX
bambuask/ADG
bambudans/HDY
@@ -7062,11 +7606,13 @@ bambudunge/EAG
bambulemur/AHD
bambulund/ADG
bambuskott/ABDY
-bambuspö/ECAB
-bambuspöna/A
+bambuspö/ECAB
+bambuspöna/A
bamse/EAGYX
Bamse/AX
bamsekram/ADG
+bamsekuk/ADG!
+bamsestor/O
bamsig/O
bamsing/ADGY
ban/XZ
@@ -7081,15 +7627,17 @@ banalitet/AHDY
banan/HDYX
bananchips/BD
banande
+bananflug/XZ
bananfluga/EAGY
bananformig/OY
bananklase/EAGY
banankontakt/AHDY
bananmacka/EAG
+bananpaj/AHDX
bananplantage/EAI
bananrepublik/AHDY
bananskal/ABDY
-bananträd/ABDY
+bananträd/ABDY
banar
banarbetare/EAJY
banarbete/FECAY
@@ -7103,29 +7651,34 @@ band-
banda/NAPmDY
bandage/ECAYX
bandagera/NAPmDY
+bandana/EA
bandbredd/ADYv
-bandbreddsbegränsad/NQY
+bandbreddsbegränsad/NQY
bandel/ADG
banderoll/AHDY
+bandfordon/ABDY
bandformig/OY
bandgenerator/AEHY
+bandhagen/A%
+Bandhagen/A
bandhund/ADG
Bandidos/X
bandinspelning/ADGY
bandit/AHDYX
-banditdåd/ABDY
-bandithåla/EAGY
-bandjärn/ABD
+banditdåd/ABDY
+bandithåla/EAGY
+banditliga/EAG
+bandjärn/ABD
bandlastare/EAJY
bandledare/EAJY
-bandlås/BD
-bandlös/O
-bandmask/AHD
+bandlås/BD
+bandlös/O
+bandmask/ADG
bandmaskin/AHDY
bandmatad/NQY
bandmedlem/FAIY
bandning/ADYv
-bandolär/ABD
+bandolär/ABD
bandpassfilter/FCAY
bandpil/ADG
bandporig/O
@@ -7134,16 +7687,20 @@ bandros/D
bandrosor/AJ
bands/3
bandschaktare/EAJY
+bandsjön/A%
+Bandsjön/A
bandslinga/EAGY
bandslipmaskin/AHDY
+bandsläpp/ABD
bandspelar/XZ
bandspelare/EAJY
-bandsåg/ADGY
+bandsåg/ADGY
+bandtång/ADY
bandupptagning/ADGY
bandvagn/ADGY
bandvingad/NQ
-bandvävnad/AHDY
-bandvävstol/ADGY
+bandvävnad/AHDY
+bandvävstol/ADGY
bandy/EAYX
bandy-
bandyallsvenska/EA
@@ -7157,22 +7714,25 @@ bandylag/ABDY
bandymatch/AHDY
bandysemi/EA
bandyspelare/EAJY
+bane-
baneman/AF
-banemän/AF
+banemän/AF
baner/ABDY
-banerförare/EAJY
-banesår/ABD
+banerförare/EAJY
+banesår/ABD
bang/ADG
-banga/MmY
+banga/M
+Bangata
Bangkok/A
Bangladesh/AX
bangladeshare/EAJY
bangladeshier/EAJY
bangladeshisk/OQY
bangolf/ADY
-bangård/ADGYv
-bangårdsområde/FECAY
-bangårdsplattform/ADGY
+Bangura/A
+bangård/ADGYv
+bangårdsområde/FECAY
+bangårdsplattform/ADGY
banhall/ADG
banhoppning/ADY
banjo/EAIX
@@ -7180,17 +7740,17 @@ banjoist/AHD
banjospelare/EAJY
bank/AHDYX
banka/NAPmBY
-bankaffär/AHDY
+bankaffär/AHDY
bankakut/AHD
-bankanställd/OQY
+bankanställd/OQY
bankapp/ADG
bankar/AJ
bankautomat/AHDY
bankbok/ADY
bankbox/DG
-bankböcker/AJY
+bankböcker/AJY
bankchef/AHDY
-bankdirektör/AHD
+bankdirektör/AHD
Bankeryd/Av
Bankerydsbo/EAI
bankett/AHDYX
@@ -7200,7 +7760,8 @@ bankfridag/ADGY
bankgaranti/EAHY
bankgiro/FECAX
bankgironummer/FCAY
-bankhärva/EAGY
+bankhärva/EAGY
+BankID
bankindex/BDY
bankir/AHDYX
bankirfirma/EAGY
@@ -7213,24 +7774,25 @@ bankkrasch/AHDY
bankkris/HD
bankkund/AHDY
bankkupp/AHD
-bankkö/EAH
+bankkö/EAH
banklokal/AHDY
-banklån/ABDY
+banklån/ABDY
bankman/AFY
bankmarknad/AHDY
bankmedel/FAY
-bankmän/AFY
-bankmässig/OY
+bankmän/AFY
+bankmässig/OY
bankning/ADGY
banko/b
-bankofullmäktig/AD
-bankofullmäktige/FA
+bankofullmäktig/AD
+bankofullmäktige/FA
bankok/A%
bankomat/AHDYX
bankomatkod/AHDY
bankomatkort/ABDY
-bankomatkö/EAHY
+bankomatkö/EAHY
bankomatuttag/ABDY
+bankort/ABD%
bankoutskott/AB
bankpalats/BDY
bankpersonal/ADY
@@ -7239,34 +7801,35 @@ bankrutt/AHDYX
bankrutta
bankrutte
bankruttera/PmY
-bankruttförklaring/ADGY
-bankruttmässig/OY
-bankruttmässighet/AD
-bankrån/ABD
-bankrånar/XZ
-bankrånare/EAJY
-bankränta/EAGY
-bankrörelse/EAIY
+bankruttförklaring/ADGY
+bankruttmässig/OY
+bankruttmässighet/AD
+bankrån/ABD
+bankrånar/XZ
+bankrånare/EAJY
+bankränta/EAGY
+bankrörelse/EAIY
banksammanslagning/ADG
banksekretess/DY
banksektor/AEHY
banksparande/CAY
-bankstöd/ABDY
-bankstöt/ADG
+bankstöd/ABDY
+bankstöt/ADG
banksystem/ABDY
banktid/AHD
banktillgodohavande/FECAY
-banktillgångar/AJY
-banktjänst/AHDY
-banktjänsteman/AFY
-banktjänstemän/AFY
+banktillgångar/AJY
+banktjänst/AHDY
+banktjänsteman/AFY
+banktjänstemän/AFY
banktransaktion/AHDY
bankvalv/ABDY
bankverksamhet/AHDYv
-bankvärld/ADY
-bankväsen/AY
-bankväsende/CAY
-bankärende/FECAY
+bankvärld/ADY
+bankväsen/AY
+bankväsende/CAY
+bankärende/FECAY
+banmästare/EAJY
bann-
banna/NAPmDGY
bannbulla/EAGY
@@ -7277,23 +7840,29 @@ banner-
bannerannons/HD
bannlysa/KQLAJDR
bannlysning/ADGY
-bannstråle/EAGY
+bannstråle/EAGY
banrekord/ABDX
-banrekordförsök/ABDY
+banrekordförsök/ABDY
+bansko/A%
+Bansko/A
banta/TNAPmDY
-bantamvikt/ADY
+bantamvikt/ADYv
bantamviktare/EAJY
-bantlär/ABDY
+bantar/XZ
+banting/AD%
+bantlär/ABDY
bantning/ADGYv
bantningskur/AHDY
bantningsmedel/FCAY
bantufolk/ABDY
-bantuspråk/ABDY
+bantuspråk/ABDY
banvall/ADGY
Banverket/A
+banvärd/ADGv
baptism/ADY
baptist/ATHDYX
-baptistförsamling/ADGY
+Baptiste/A
+baptistförsamling/ADGY
baptistiske/Y
baptistkyrka/EAGY
baptistpastor/AEHY
@@ -7301,13 +7870,16 @@ baptistsamfund/ABDY
bar/AOPHDX
barack/AHDYX
Barack/A
+barangay/AHD
bararmad/NQ
Baratta/A
barbacka
+barbackatur/AHD
barbadier/EAJY
barbadisk/OQY
barbadiska/EAGY
Barbados/X
+Barbapappa/A
barbar/ATHDYX
Barbara/A
barbarfolk/ABDY
@@ -7316,50 +7888,64 @@ barbarisera/MmY
barbarisering/ADY
barbariske/Y
barbarism/ADY
+barbarn/ABD%
+barbarnbarn/ABD%
barbecue/EAYX
-barbecuesås/HDY
+barbecuesås/HDY
+barben/A%
barbent/OQ
barberar/XZ
barberare/EAJY
barbershop/ADX
-barbershopkör/AHDY
+barbershopkör/AHDY
+barbett/HY
Barbie/A
barbiedocka/EAGY
barbiturat/ABHDY
+barbro/A%
Barbro/A
-barbröstad/NQY
+barbröstad/NQY
Barcelona/AX
Barcelonabo/EAI
+Barclay/A
bard/AHD
bardel/ADG
bardisan/AHD
bardisk/ADGY
+bardom/AD%
bardun/AHD
bardval/ADG
+bareko/ECA%
+Bareko/A
Barents/X
barett/AHD
-barfota/X
+baretta/EA%
+Baretta/AX
+barfot/A%
+barfota/PX
barfotadans/HDY
barfotalasse/EAGY
-barfotalöpning/ADY
+barfotalöpning/ADY
barfotamunk/ADGY
+bargata/EAG
barhuvad/NQ
-barhäng/ABY
-barhänt/O
-barista/EAGY
+barhäng/ABY
+barhänt/O
+barista/EAGYX
barium/ABX
bariumatom/AHDY
bark/ADYX
barka/NAPm
+Barkarby/A
barkarol/AHD
barkaroll/AHDY
barkass/HDY
barkbock/ADGY
barkborre/EAGY
barkbrand/ADY
-barkbränd/OHY
-barkbröd/ABD
-barkbåt/ADG
+barkbränd/OHY
+barkbröd/ABD
+barkbåt/ADG
barkflis/D
barkfri/O
Barkhyttan/A
@@ -7369,137 +7955,144 @@ barkmull/AD
barkning/ADYv
barkskepp/ABDY
barkskinnbagge/EAGY
-barktäkt/AHD
+barktäkt/AHD
barkympa/NAPmD
-barkök/ABD
+barkök/ABD
barlast/AHDYX
-barlastlänsning/ADG
+barlastlänsning/ADG
barlasttank/ADGY
barlastvatten/FCAY
barm/ADG
barmark/ADv
barmficka/EAG
-barmhärtig/OPQY
-barmhärtighet/ADYv
-barmhärtighetsinrättning/ADGY
-barmhärtighetsmord/ABDY
-barmhärtighetsverk/ABDY
+barmhärtig/OPQY
+barmhärtighet/ADYv
+barmhärtighetsinrättning/ADGY
+barmhärtighetsmord/ABDY
+barmhärtighetsverk/ABDY
barn/ABDYX
barn-
barna-
barnablick/ADGY
-barnadråp/ABDY
-barnadödlighet/ADY
+barnadråp/ABDY
+barnadödlighet/ADY
barnafader/EA
barnafar/A
barnafrom/KMY
barnafromt/Y
-barnafäder/AJ
-barnafödande/CAY
-barnaföderska/EAGY
-barnafödsel/EAIY
+barnafäder/AJ
+barnafödande/CAY
+barnaföderska/EAGY
+barnafödsel/EAIY
barnaga/EA
barnahand/AJDY
barnahus/BDX
barnakut/AHD
barnalstring/AD
-barnamord/ABDY
-barnamördare/EAJY
+barnamord/ABDYv
+barnamördare/EAJY
barnantal/ABD
barnarbetare/EAJY
barnarbete/FECAY
barnarov/ABD
barnarsle/FECA
-barnaröst/AHDY
+barnaröst/AHDY
barnasinne/FECAY
barnaskap/ABY
barnaskara/EAGY
barnatro/EA
-barnavård/ADYv
-barnavårdscentral/AHDY
-barnavårdsnämnd/AHDY
-barnaår/ABD
-barnaöga/CA
-barnaögon/AD
+barnavdelning/ADG
+barnavård/ADYv
+barnavårdscentral/AHDY
+barnavårdsnämnd/AHDY
+barnaår/ABD
+barnaöga/CA
+barnaögon/AD
barnbarn/ABDYv
barnbarnsbarn/ABDY
-barnbarnslöshet/AD
-barnbassäng/AHDY
+barnbarnslöshet/AD
+barnbassäng/AHDY
barnbeck/AB
barnbibliotek/ABD
barnbidrag/ABD
-barnbidragshöjning/ADGY
+barnbidragshöjning/ADGY
barnbiljett/AHDY
barnbok/ADYv
-barnboksförfattare/EAJ
+barnboksförfattare/EAJ
barnby/EAG
-barnböcker/AJY
-barnbördshus/BDY
-barnbördsklinik/AHDY
+barnböcker/AJY
+barnbördshus/BDY
+barnbördsklinik/AHDY
barncykel/EAI
barndag/ADGY
barndaghem/FCAY
barndans/HD
+barndel/ADG
barndom/ADYv
-barndomsdröm/FAIY
+barndomsby/EAG
+barndomsdröm/FAIY
+barndomsdöv/O
barndomshem/FCAY
barndomsjul/ADG
barndomskamrat/AHDY
+barndomskompis/DGYX
barndomsminne/FECAY
barndomsskildring/ADGY
barndomssocken/FAI
barndomsstad/ADY
-barndomsstäder/AJY
+barndomsstäder/AJY
barndomstid/AHDY
barndomsupplevelse/EAIY
-barndomsvän/AFY
-barndomsvänner/AJY
-barndomsår/ABDY
+barndomsvän/AFY
+barndomsvänner/AJY
+barndomsår/ABDY
barndop/ABDY
Barnevik/A
-barnfamilj/AHDY
+barnfamilj/AHDYv
barnfattigdom/ADY
barnfetma/EA
barnfilm/AHDY
barnflicka/EAGY
barnfond/AHDY
-barnfödd/O
-barnförbjuden/MY
-barnföreställning/ADG
+barnfödd/O
+barnförbjuden/MY
+barnföreställning/ADG
barngrupp/AHDY
-barngråt/AD
+barngråt/AD
+barnhage/EAGY
barnhand/AJD
barnhem/FCAYv
barnhemsbarn/ABDY
-barnhälsovård/ADY
+barnhälsovård/ADY
barnjag/AB
-barnkalas/BDY
+barnkalas/BDYX
barnkammar/XZ
barnkammare/EAY
barnkammarrim/FCAY
barnkamrar/AJY
barnkex/BD
barnklinik/AHDY
-barnkläder/AJY
-barnklädes/XZ
+barnkläder/AJY
+barnklädes/XZ
barnkoloni/EAHY
barnkonto/FECA
barnkonvention/AHDY
barnkull/ADG
barnkultur/ADYX
-barnkär/OQ
-barnkör/AHD
+barnkär/OQ
+barnkör/AHD
barnledig/OY
barnledighet/AD
barnlek/ADG
barnlik/ABD!
barnlitteratur/ADY
-barnlivränta/EAG
-barnlås/BD
-barnläkar/XZ
-barnläkare/EAJY
-barnlös/OQ
-barnlöshet/ADYv
+barnlivränta/EAG
+barnlås/BD
+barnlåt/ADG
+barnläkar/XZ
+barnläkare/EAJY
+barnlös/OQ
+barnlöshet/ADYv
barnmacka/EAG
barnmat/ADYv
barnmedicin/ADX
@@ -7513,12 +8106,12 @@ barnmottagning/ADGY
barnmun/AF
barnmunnar/AJ
barnombudsman/AFY
-barnombudsmän/AFY
+barnombudsmän/AFY
barnomsorg/ADYv
barnomsorgsavgift/AHD
barnomsorgsgaranti/EAHY
barnomsorgskonto/CAY
-barnomsorgskö/EAH
+barnomsorgskö/EAH
barnomsorgslag/ADG
barnomsorgspeng/ADY
barnomsorgsplats/HD
@@ -7528,12 +8121,14 @@ barnpassning/AD
barnpension/AHDY
barnperspektiv/ABDY
barnpiga/EAG
-barnpornografi/EAb!
+barnpornografi/EA!
+barnpornografi-
barnpornografibrott/ABD
barnpornografisk/O
barnporr/XAD!
barnporrbild/AHD!
barnporrfilm/AHD
+barnporrliga/EAG!
barnprat/AB
barnprogram/FCA
barnprostitution/AD
@@ -7551,78 +8146,84 @@ barnramsa/EAG
barnrik/OP
barnrikehus/BDX
barnrov/ABD
+barnrum/FCAv
barnrumpa/EAG
-barnrätts/XZ
-barnröst/AHD
+barnrätts/XZ
+barnröst/AHD
barns/3
barnsaga/EAG
barnsak/AHD
barnsamarit/AHD
barnsben
-barnsbörd/AHDY
-barnsex/X
+barnsbörd/AHDY
+barnsex/X!
+barnsexliga/EAG
barnsfader/EAZ6
barnsfar/AZ6
-barnsfäder/AJZ6
+barnsfäder/AJZ6
barnsits/DGY
barnsjukdom/ADG
barnsjukhus/BD
-barnsjuksköterska/EAGY
-barnsjukvård/ADY
+barnsjuksköterska/EAGY
+barnsjukvård/ADY
barnsko/EAI
barnskrik/ABD
barnskydd/ABDY
-barnskådespelare/EAJY
-barnskötar/XZ
-barnskötare/EAJY
-barnsköterska/EAGY
-barnsköterske/XZ
+barnskådespelare/EAJY
+barnskötar/XZ
+barnskötare/EAJY
+barnsköterska/EAGY
+barnsköterske/XZ
Barnsley
barnslig/OPQY
barnslighet/AHDYv
barnsmoder/EAZ6
barnsmor/AZ6
-barnsmödrar/AJZ6
+barnsmödrar/AJZ6
barnsnor/AB
-barnsnöd/AD
+barnsnöd/AD
barnsocka/EAG
barnsoldat/AHDY
-barnspråk/ABY
+barnspråk/ABY
barnstadium/AJ
barnstol/ADGY
barnstorlek/ADGY
barnstuga/EAGY
barnstuge/XZ
-barnsäker/MY
-barnsäng/ADGY
-barnsängsfeber/EAY
+barnsäker/MY
+barnsäng/ADGY
+barnsängsfeber/EAY
barnteater/EAIX
barnteckning/ADGY
barntillsyn/ADY
-barntillåten/M
-barntillägg/ABD
+barntillåten/M
+barntillägg/ABD
barntimma/EAIRY
barntimme/EY
-barnträdgårdslärare/EAJ
+barnträdgårdslärare/EAJ
barnunge/EAG
barnuppfostran/A
barnvagn/ADGYv
-barnvagnshänge/FECA
+barnvagnsbio/EA
+barnvagnshänge/FECA
barnvakt/AHDYv
+barnvakta/NAPm
barnverksamhet/ADY
barnvisa/EAGY
-barnvårdar/XZU
-barnvårdare/EAJY
-barnvänlig/OP
-barnår/ABD
-barnäktenskap/ABDY
+barnvårdar/XZU
+barnvårdare/EAJY
+barnvänlig/OP
+barnvärd/ADG
+barnår/ABD
+barnäktenskap/ABDY
+Barnängen/A
barock/ADYX
barocka
-barockbyrå/EAGY
+barockbyrå/EAGY
barockdans/HDY
barockensemble/EAI
barockfagott/AHDY
-barockkör/AHDY
+barockkör/AHDY
barockmusik/ADY
barockopera/EAGY
barockstil/ADGY
@@ -7638,9 +8239,10 @@ baronessa/EAGY
barontitel/EAIY
barr/ABDb
barra/MmD
+barrack/AD%
barracuda/EAGY
barrdoft/AD
-barréackord/ABDY
+barréackord/ABDY
barrering/ADY
barretina/EA
barrformig/O
@@ -7650,42 +8252,58 @@ barrig/OY
barrikad/AHDYX
barrikadera/NAPmDY
barrikadering/ADGY
-barriär/AHDYX
-barriärrev/ABDY
+barriär/AHDYX
+barriärrev/ABDY
barrningsfri/OY
Barroso/A
barrskog/ADGYv
-barrträd/ABDv
-barrträdsdunge/EAG
-barrträdsolja/EAGY
+barrträd/ABDv
+barrträdsdunge/EAG
+barrträdsolja/EAGY
barrunda/EAG
barrved/ADv
-barrväxt/AHDY
-Barsebäck/Av
-Barsebäcksbo/EAI
+barrväxt/AHDY
+Barry/A
+Barsebäck/Av
+Barsebäcksbo/EAI
barservering/ADGYv
barsk/OPQ
barskrapad/NQY
-barskåp/ABDv
+barskåp/ABDv
barsorl/AB
barstol/ADG
bartender/EAIYX
+Bartók/A
Bartolomeus
Barton/A
+barvakt/AD%
+barvakter/A%
barvimmel/CAY
+barvärd/ADGv
baryton/AHDYX
-barytonkör/AHDY
+barytonkör/AHDY
barytonsax/DGX
barytonsaxofon/AHDYX
barytonsaxofonist/AHDY
bas/HDYX
basa/M
basal/OY
+basal-
+basalblad/ABD
+basalceller/AJ
+basalkropp/ADG
+basalmembran/ABD
+basalmetabolism/AD
+basalomsättning/AD
basalt/TY
+basalt-
+basaltemperatur/AHD
basalten/A
+basaltklippa/EAG
basaltlava/EAGY
basaltpelare/EAJY
basalts
+basaltsten/ADG
basar/AHDY
basar-
basarkvarter/ABDY
@@ -7693,15 +8311,16 @@ basarna/A
basartikel/EAI
basbaryton/AHDY
basbehov/ABD
-basbelopp/ABDY
+basbelopp/ABDYv
baseball/ADYX
baseballmatch/AHDY
baseballspelare/EAJ
-baseballträ/FEABY
+baseballträ/FEABY
baseboll/ADYX
+basebolliga/EAG
basebollmatch/AHDY
basebollspelare/EAJY
-basebollträ/FECABY
+basebollträ/FECABY
basedow/ADX
basedowsymptom/ABDY
basedowsymtom/ABDY
@@ -7714,25 +8333,28 @@ basfagott/AHDY
basfakta/A
basfiol/AHDY
basfunktion/AHDY
-basfärdighet/AHDY
-basföda/EAG
+basfärdighet/AHDY
+basföda/EAG
basgitarr/AHDY
-basgång/ADGY
+basgång/ADGY
basidier/AJ
basilika/EAGYX
basilikablad/ABDY
basilikaform/AHDY
basilikaformad/NQY
-basilikasmör/ABY
+basilikasmör/ABY
basilikastekt/OY
+basilikasås/HD
basilisk/AHDYX
+basiller/EA%
basindustri/EAHY
basis/Y
basisk/O
basist/AHDYX
+basjkirisk/OQ
bask/AHD
basker/EbI
-baskermössa/EAGY
+baskermössa/EAGY
basket/ADYX
basketboll/ADGYX
basketlag/ABDY
@@ -7740,30 +8362,33 @@ basketliga/EAGY
basketmatch/AHDY
basketsemi/EA
basketspelare/EAJY
-basketstjärna/EAGY
+basketstjärna/EAGY
Baskien/AX
baskisk/Q
baskiska/EAGY
baskiskt
basklarinett/AHDY
basklav/AHD
-baskläder/AJ
+baskläder/AJ
baskunskap/AHDY
baslack/ABHD
baslinje/EAIYX
baslinjespel/ABDY
baslivsmedel/FCAY
-basläger/FCAY
+basläger/FCAY
+basmaska/EAG
basmat/AD
basmatiris/BDY
basmodell/AHD
-basnäring/ADGY
-basområde/FECAY
+basnot/AHDY
+basnäring/ADGY
+basområde/FECAY
basorganisation/AHD
basplan/AB
basresurs/HDY
basriff/ABD
-basröst/AHD
+basröst/AHD
+Basse-Normandie/A
basservice/EAY
basset/ADG
bassetthorn/ABDY
@@ -7773,20 +8398,25 @@ bassolo/FECAX
bassortiment/ABDY
basspel/ABY
basstation/AHDY
-basstämma/EAG
-bassäng/AHDYX
-bassängkant/AHDY
+bassträng/ADGY
+basstämma/EAG
+bassångare/EAJY
+bassäng/AHDYX
+bassängbad/ABDY
+bassängkant/AHDY
bast/ABb
basta/MmDY
+bastal/ABD
bastant/OPQY
bastard/AHDY
bastardform/AHDY
+bastardsvärmare/EAJY
bastfiber/EAY
bastfibrer/AJY
basthud/ADG
Bastian/A
bastion/AHDYv
-bastionsbefästning/ADGY
+bastionsbefästning/ADGY
bastionssystem/ABDY
bastkjol/ADG
bastkorg/ADG
@@ -7800,38 +8430,43 @@ bastuba/EAGY
bastubad/ABDY
bastuklubb/ADGY
bastulave/EAGY
-basturökt/OY
+basturökt/OY
+bastusten/ADG
+bastuvärd/ADG
basun/AHDYX
basunera/NMAmDY
basunist/AHDY
basutbud/ABD
basutkomst/AD
-basutställning/ADGY
+basutställning/ADGY
basvara/EAGY
basverksamhet/ADY
+Basville
basvin/ABH
+basväg/ADGY
basyta/EAG
-basår/ABDY
-basämne/FECA
+basår/ABDY
+basämne/FECA
batalj/AHDYX
-bataljmålare/EAJY
-bataljmålning/ADGY
+bataljmålare/EAJY
+bataljmålning/ADGY
bataljon/AHDYv
bataljonschef/AHDY
+bataljonsläkare/EAJY
bataljonsvis
bataljscen/AHDY
bataver/AJ
batik/ADb
-batikhäxa/EAGY
+batikhäxa/EAGY
batikkjol/ADGY
-batikmönster/FCAJY
-batikmönstrad/NQY
+batikmönster/FCAJY
+batikmönstrad/NQY
batiktryck/ABD
-batiktröja/EAGY
+batiktröja/EAGY
batiktyg/ABHD
-batist/AHDY
+batist/AHDX
batong/AHDYX
-batongbeväpnad/NQY
+batongbeväpnad/NQY
batongmajor/AD
batongslag/ABDY
batteri/ABHYXU
@@ -7842,6 +8477,7 @@ batteriholk/ADGY
batteriladdar/XZ
batteriladdare/EAJY
batteripack/ADG
+batteriplats/HDY
batteripol/AHDY
batterist/AHDY
batterisyra/EAG
@@ -7850,13 +8486,17 @@ batteritestare/EAJY
batteritid/AHD
batymetrisk/O
baud
+Baudelaire/A
Bauer/A
+Bauhaus/X
bautasten/ADGY
+bautastor/O
bauxit/ADb
bauxitfyndighet/AHDY
bauxitgruva/EAGY
baxa/NAPmD
baxna/MmD
+Bayan
Bayern/AX
bayersk/OQY
Baylan/A
@@ -7879,10 +8519,11 @@ beachvolleyboll/ADYX
beagle/EAGY
beakta/NAPm
beaktande/FECAY
+beaktande-
beaktandeled/ABD
beaktandemening/ADG
beaktandesats/HD
-beaktansvärd/OY
+beaktansvärd/OY
bearbeta/TNAPmBY
bearbetbar/OY
bearbetning/ADGYvf
@@ -7890,33 +8531,36 @@ bearbetningsekonomi/EAHY
bearbetningsfas/HD
bearbetningsmetod/AHDY
bearnaise/EAY
-bearnaisesås/HDY
+bearnaisesås/HDYX
+beasås/D
beat/Bb
Beata/A
-beatförfattare/EAJ
+beatförfattare/EAJ
beatgeneration/AD
Beatles/X
-Beatleslåt/ADGY
+Beatleslåt/ADGY
beatnik/ADGX
beatpoesi/EA
beatpoet/AHD
Beatrice/A
beats/D
+Beaufort/AX
beaujolais/DY
+bebbe/EAG
bebi/E
bebis/DGYX
bebisaktig/O
bebisapa/EAG
bebisbio/EA
-bebisblå/O
+bebisblå/O
bebisbus/B
bebisdans/HDY
bebisfilt/ADGY
bebisgos/B
-bebisgråt/AD
+bebisgråt/AD
bebishull/AB
bebiskatt/AHD
-bebiskläder/AJY
+bebiskläder/AJY
bebiskolik/AD
bebislen/O
bebismage/EAG
@@ -7926,13 +8570,13 @@ bebismys/B
bebisprat/AB
bebisrosa
bebisrum/FCA
-bebisröst/AHD
+bebisröst/AHD
bebissaker/AJ
-bebisspråk/AB
+bebisspråk/AB
bebissug/AB
bebissugen/KM
bebistid/AHD
-bebisår/ABD
+bebisår/ABD
beblanda/NAPmD
beblandelse/EAIY
beblandning/ADGY
@@ -7944,34 +8588,37 @@ bebop/AD
bebopjazz/DY
bebygga/KLAJODRY
bebyggare/EAJ
+bebyggbar/O
bebyggelse/EAIYX
bebyggelsenamn/ABDY
-bebåda/NAPm
-bebådelse/EAIYX
-bebådelsedag/ADGY
-béchamelsås/HDY
+bebåda/NAPm
+bebådelse/EAIYX
+bebådelsedag/ADGY
+Becca/A
+bechamelsås/HDX
+béchamelsås/HDY
beck/ABb
beckasin/AHDY
Becker/A
Beckett/A
beckig/O
Beckman/A
-beckmörk/O
-beckmörker/CAY
+beckmörk/O
+beckmörker/CAY
beckolja/EAG
Beckomberga/AX
becksvart/OY
-becktråd/ADG
+becktråd/ADG
becquerel/AY
-bed/A
bedagad/NQY
bedarra/PmD
beder
-bedja/TA
+bedja/TAR
bedjande/Y
bedra/AmY
bedraga/TADRY
bedragar/XZ
+bedragarliga/EAG
bedragen/MY
bedrager/Y
bedragerska/EAGY
@@ -7981,18 +8628,18 @@ bedrift/AHDY
bedriva/KLAJDRY
bedriven/MY
bedrog/AY
-bedrägeri/ABHYX
-bedrägeribrott/ABDY
-bedrägeriförsök/ABDY
-bedrägerihärva/EAGY
-bedrägerirotel/EAIY
-bedräglig/OPQY
-bedräglighet/AHDY
-bedröva/NAmD
-bedrövad/NQY
-bedrövelse/EAIYX
-bedrövlig/OPQY
-bedrövlighet/AHDY
+bedrägeri/ABHYX
+bedrägeribrott/ABDY
+bedrägeriförsök/ABDY
+bedrägerihärva/EAGY
+bedrägerirotel/EAIY
+bedräglig/OPQY
+bedräglighet/AHDY
+bedröva/NAmD
+bedrövad/NQY
+bedrövelse/EAIYX
+bedrövlig/OPQY
+bedrövlighet/AHDY
beduin/AHDX
beduinby/EAG
beduindans/HDY
@@ -8000,22 +8647,22 @@ beduinklan/AHDY
beduinstam/FAIY
bedyra/NAPm
bedyrande/FECAY
-bedåra/NAPm
-bedårande/Y
-bedöm/RY
-bedöma/TKLOBY
-bedömande/FEY
-bedömar/XZ
-bedömning/ADGYvf
-bedömningsfråga/EAGY
-bedömningsgrund/AHDY
-bedömningssak/H
-bedömningssport/AHDY
-bedöva/NAPmDY
-bedövning/ADGYvf
-bedövningsmedel/FCAY
-bedövningspil/ADG
-bedövningsspruta/EAGY
+bedåra/NAPm
+bedårande/Y
+bedöm/RY
+bedöma/TKLOBY
+bedömande/FEY
+bedömar/XZ
+bedömning/ADGYvf
+bedömningsfråga/EAGY
+bedömningsgrund/AHDY
+bedömningssak/H
+bedömningssport/AHDY
+bedöva/NAPmDY
+bedövning/ADGYvf
+bedövningsmedel/FCAY
+bedövningspil/ADG
+bedövningsspruta/EAGY
beediga/NAPmD
Beethoven/AX
befalla/AJR
@@ -8024,7 +8671,7 @@ befalld/OQ
befaller
befallning/ADGYv
befallningsman/AFY
-befallningsmän/AFY
+befallningsmän/AFY
befalls/N
befann/A
befara/NAPmD
@@ -8040,11 +8687,11 @@ befinns
befintlig/OY
befintlighet/ADYv
befintlighetskontroll/AHD
-befjädrad/NQY
-befjädring/ADY
+befjädrad/NQY
+befjädring/ADY
beflita/MmD
-befläcka/NAPmDY
-befläckelse/EAY
+befläcka/NAPmDY
+befläckelse/EAY
befogad/NQY
befogenhet/AHDYv
befolka/NAPmDY
@@ -8054,7 +8701,7 @@ befolkningscentrum/EABDY
befolkningsexplosion/AHDY
befolkningsgrupp/AHDY
befolkningsminskning/ADGY
-befolkningsmässig/OY
+befolkningsmässig/OY
befolkningsprognos/HDY
befolkningspyramid/AHDY
befolkningsregister/FCAY
@@ -8063,51 +8710,52 @@ befolkningsskikt/ABDY
befolkningsstatistik/AHDY
befolkningsstruktur/AHDY
befolkningstal/ABD
-befolkningstillväxt/ADY
-befolkningstät/OP
-befolkningstäthet/AD
+befolkningstillväxt/ADY
+befolkningstät/OP
+befolkningstäthet/AD
befolkningsunderlag/ABDY
befolkningsutveckling/ADGY
-befolkningsökning/ADGY
+befolkningsökning/ADGY
befordra/NEAPmDY
befordring/ADGYvf
befordringsavgift/AHDY
-befordringsgång/ADY
+befordringsgång/ADY
befrakta/TNAPmDY
befraktning/ADY
befria/TNAPmDY
befriar/XZ
befrielse/EAIYX
-befrielsearmé/AEHY
+befrielsearmé/AEHY
befrielsefront/AHDY
befrielsekamp/AHDY
befrielsekrig/ABDY
befrielseorganisation/AHD
-befrielserörelse/EAIY
+befrielserörelse/EAIY
befrielseteologi/EA
befrukta/NAPmDY
befruktning/ADGYvf
befryndad/NQY
-befrämja/TNAPmDY
+befrämja/TNAPmDY
befukta/NAPmDY
-befullmäktiga/NAPmDY
+befullmäktiga/NAPmDY
befunne
befunnen/M
befunnit/A
-befäl/ABDYvf
-befälhavande/Y
-befälhavar/XZU
-befälhavare/EAJY
-befälsföring/ADGY
-befälsmäss/DGY
-befälstecken/FCAY
-befängd/OPQY
-befängdhet/AHDY
-befästa/KLAJBY
-befästning/ADGYvf
-befästningsanläggning/ADGY
-befästningsmur/ADGY
-befästningsverk/ABDY
+befäl/ABDYvf
+befälhavande/Y
+befälhavar/XZU
+befälhavare/EAJY
+befälsföring/ADGY
+befälsmäss/DGY
+befälssystem/ABD6
+befälstecken/FCAY
+befängd/OPQY
+befängdhet/AHDY
+befästa/KLAJBY
+befästning/ADGYvf
+befästningsanläggning/ADGY
+befästningsmur/ADGY
+befästningsverk/ABDY
begabba/NAPm
begabbelse/EAIY
begagna/NAPmD
@@ -8134,39 +8782,39 @@ begravning/ADGYvf
begravningsakt/AHDY
begravningsavgift/AHDY
begravningsbok/ADY
-begravningsbyrå/EAHY
-begravningsböcker/AJY
+begravningsbyrå/EAHY
+begravningsböcker/AJY
begravningsceremoni/EAHY
-begravningsentreprenör/AHDY
+begravningsentreprenör/AHDY
begravningsfika/CA
-begravningsfölje/FECAY
-begravningsgudstjänst/AHDY
-begravningsgäst/AHDY
+begravningsfölje/FECAY
+begravningsgudstjänst/AHDY
+begravningsgäst/AHDY
begravningskapell/ABDY
begravningskostnad/AHDY
begravningslund/ADG
begravningsmask/AHD
begravningsplats/HDY
begravningsprocession/AHDY
-begravningståg/ABDY
-begravningsväsen/AY
-begravningsväsendena/AY
-begravningsväsendet/AY
+begravningståg/ABDY
+begravningsväsen/AY
+begravningsväsendena/AY
+begravningsväsendet/AY
begrepp/ABDYvf
begreppsanalys/HDY
begreppsanalytisk/OY
begreppsapparat/AHDY
-begreppsbestämning/ADGYv
+begreppsbestämning/ADGYv
begreppsbildning/ADGYv
-begreppsförklaring/ADG
-begreppsförvirring/ADGY
+begreppsförklaring/ADG
+begreppsförvirring/ADGY
begreppslig/OY
-begreppsmässig/OY
+begreppsmässig/OY
begreppspar/ABD
begreppsreda/EAY
begreppssystem/ABDY
begreppsvidrig/OY
-begreppsvärld/ADGY
+begreppsvärld/ADGY
begripa/KLAJDRY
begripen/MY
begriplig/OPQY
@@ -8174,37 +8822,38 @@ begriplig-
begripliggjorda/Y
begripliggjorde/AOY
begripliggjort/AY
-begripliggöra/AJDRY
-begripliggörs/Y
+begripliggöra/AJDRY
+begripliggörs/Y
begriplighet/AHDYv
begrov/AY
begrunda/NAPmD
begrundan/AY
-begrundansvärd/OY
-begråta/KLAJDR
-begråtansvärd/OY
-begråten/KM
-begränsa/TNAPmDY
-begränsning/ADGYvf
-begränsningsregel/EAJY
+begrundansvärd/OY
+begråta/KLAJDR
+begråtansvärd/OY
+begråten/KM
+begränsa/TNAPmDY
+begränsning/ADGYvf
+begränsningsregel/EAJY
begynna/JD
begynnelse/EAIYX
begynnelsebokstav/ADY
-begynnelsebokstäver/AJY
+begynnelsebokstäver/AJY
begynnelseord/ABD
begynner
begynt/Q
-begå/NMAm
-begående/CAY
-begången/M
-begåva/NAPmY
-begåvning/ADGYvf
-begåvningsreserv/AHDY
-begär/BDRY
-begära/KELODY
-begärelse/EAIYX
-begärlig/OPY
-begärlighet/ADY
+begå/NMAm
+begående/CAY
+begången/M
+begåva/NAPmY
+begåvning/ADGYvf
+begåvningsreserv/AHDY
+begängelsemetod/AHD
+begär/BDRY
+begära/KELODY
+begärelse/EAIYX
+begärlig/OPY
+begärlighet/ADY
behag/ABDY
behaga/NAPmD
behagfull/OPQY
@@ -8236,52 +8885,53 @@ behandskad/NQY
behaviorism/ADY
behaviorist/ATHDY
behavioristiske/Y
-behjälplig/OY
-behjärtad/NQY
-behjärtansvärd/OY
+behjälplig/OY
+behjärtad/NQY
+behjärtansvärd/OY
behornad/NQY
behov/ABDYvf
behovsinriktad/NQY
-behovslöshet/AD
+behovslöshet/AD
behovsorienterad/NQY
-behovspröva/NAPmY
-behovsprövning/ADGYv
+behovspröva/NAPmY
+behovsprövning/ADGYv
behovsstyrd/OY
-behovstillfredsställelse/EAY
-behovstäckning/ADY
+behovstillfredsställelse/EAY
+behovstäckning/ADY
Behring/A
--behå/EAGYWZ
-behå/EAG
-behåband/ABD
-behåkupa/EAG
-behålla/TKLAJDRY
-behållar/XZU
-behållen/MY
-behållning/ADGYv
-behålös/O
-behårad/NQY
-behåring/ADY
-behåstorlek/ADGY
-behäftad/NQY
-behändig/OPQY
-behändighet/ADY
-behänga/KLAJODRY
-behärska/TNAPmDY
-behärskar/XZ
-behärskning/ADYvf
-behörig/OQY
-behörigas/Y
-behörigen
-behörighet/AHDYv
-behörighetsbevis/BDY
-behörighetskrav/ABDY
-behörighetsområde/FECAY
-behörighetsvillkor/ABDY
-behöva/KLAJOR
-behövande/Y
-behövlig/OY
+-behå/EAGYWZ
+behå/EAGX
+behåband/ABD
+behåkupa/EAG
+behålla/TKLAJDRY
+behållar/XZU
+behållen/MY
+behållning/ADGYv
+behålös/O
+behårad/NQY
+behåring/ADY
+behåstorlek/ADGY
+behäftad/NQY
+behändig/OPQY
+behändighet/ADY
+behänga/KLAJODRY
+behärska/TNAPmDY
+behärskar/XZ
+behärskning/ADYvf
+behörig/OQY
+behörigas/Y
+behörigen
+behörighet/AHDYv
+behörighetsbevis/BDY
+behörighetskod/AHD
+behörighetskrav/ABDY
+behörighetsområde/FECAY
+behörighetsvillkor/ABDY
+behöva/KLAJOR
+behövande/Y
+behövlig/OY
beigea/J
-beigefärgad/NQY
+beigefärgad/NQY
beigekindad/NQY
beigemelerad/NQ
beigt
@@ -8301,29 +8951,29 @@ bekanta/NAPmY
bekantgjorda/Y
bekantgjorde/AOY
bekantgjort/AY
-bekantgöra/AJDRY
-bekantgörs/Y
+bekantgöra/AJDRY
+bekantgörs/Y
bekanting/ADGY
bekantskap/AHDYv
bekantskapskrets/HDY
beklaga/NAPm
beklagande/FECAY
-beklagansvärd/OQY
+beklagansvärd/OQY
beklaglig/OPY
beklagligen
beklagligtvis
-beklä/Am
-bekläda/KLAJD
-beklädd/OQY
-beklädnad/AHDYv
-beklädnadsarbetar/XZ
-beklädnadsarbetare/EAJY
-beklädnadsindustri/EAHY
-beklädnadssten/ADGY
-beklädning/ADY
-beklämd/OQ
-beklämmande/Y
-beklämning/ADGYv
+beklä/Am
+bekläda/KLAJD
+beklädd/OQY
+beklädnad/AHDYv
+beklädnadsarbetar/XZ
+beklädnadsarbetare/EAJY
+beklädnadsindustri/EAHY
+beklädnadssten/ADGY
+beklädning/ADY
+beklämd/OQ
+beklämmande/Y
+beklämning/ADGYv
bekom/NKA
bekomma/KD
bekommits
@@ -8331,41 +8981,43 @@ bekosta/NAPmDY
bekostnad/Y
bekransa/NAPmDY
bekriga/NMAmD
-bekräfta/NAPmBY
-bekräftelse/EAIYX
-bekröna/KQLAJDRY
-bekröning/ADGY
-bekväm/QOPY
-bekväma/MmD
-bekvämlig/OY
-bekvämlighet/AHDYv
-bekvämlighetsbrus/BX
-bekvämlighetsflagg/ADY
-bekvämlighetsinrättning/ADGY
-bekvämlighetsskäl/ABDY
+bekräfta/NAPmBY
+bekräftelse/EAIYX
+bekröna/KQLAJDRY
+bekröning/ADGY
+bekväm/QOPY
+bekväma/MmD
+bekvämlig/OY
+bekvämlighet/AHDYv
+bekvämlighetsbrus/BX
+bekvämlighetsflagg/ADY
+bekvämlighetsinrättning/ADGY
+bekvämlighetsskäl/ABDY
bekymmer/FCAY
bekymmers-
bekymmersam/KMLY
bekymmersamt/Y
bekymmersfri/QOPY
-bekymmerslös/OQY
-bekymmerslöshet/ADY
+bekymmerslös/OQY
+bekymmerslöshet/ADY
bekymmersrynka/EAG
bekymra/NAmD
bekymrad/NQY
bekyttad/NQ
-bekämpa/TNAPmDY
-bekämpande/CA
-bekämpar/XZ
-bekämpning/ADGYvf
-bekämpningsmedel/FCAY
-bekänna/TKLAJODY
-bekännelse/EAIYXU
-bekännelsekyrka/EAGY
-bekännelselös/O
-bekännelseskrift/AHDY
-bekännelsetrogen/MY
+bekämpa/TNAPmDY
+bekämpande/CA
+bekämpar/XZ
+bekämpning/ADGYvf
+bekämpningsmedel/FCAY
+bekämpningsmedelsrest/AHDY
+bekänna/TKLAJODY
+bekännelse/EAIYXU
+bekännelsekyrka/EAGY
+bekännelselös/O
+bekännelseskrift/AHDY
+bekännelsetrogen/MY
bel
+Béla/A
belacka/NAPmD
belackar/XZ
belackare/EAJY
@@ -8379,7 +9031,7 @@ belanga/MmD
belasta/NAPmDY
belastning/ADGYvf
belastningsfall/ABDY
-belastningsfång/AD
+belastningsfång/AD
belastningsregister/FCAY
belastningsskada/EAGY
belcanto
@@ -8407,16 +9059,17 @@ beljugen/KM
beljuger
beljugit/A
beljugs
-beljög/A
+beljög/A
Bella/AJ
belladonna/EAY
Bellamy/A
+Bellini/A
Bellman/AX
Bells
-belopp/ABDYv
-beloppsgräns/HDY
+belopp/ABDYvf
+beloppsgräns/HDY
belupit
-belutsrätt/AHDY
+belutsrätt/AHDY
belysa/KQLAJR
belysande/Y
belysning/ADGYvf
@@ -8424,65 +9077,68 @@ belysningsarmatur/AHDY
belysningsdimmer/EAIY
belysningsramp/AHD
belysningsstolpe/EAGY
-belåna/NAPmDY
-belåning/ADGYv
-belåningsbar/O
-belåningsgräns/HDY
-belåten/KMLY
-belåtenhet/ADYv
-belägen/MY
-belägenhet/AHDYv
-belägg/ABDRY
-belägga/DY
-beläggande/FECA
-belägger/Y
-beläggning/ADGYvf
-beläggningsgrad/AHDY
-belägra/TNAPmDY
-belägrar/XZ
-belägring/ADGYv
-belägringstillstånd/ABDY
-belärande/Y
-beläsenhet/ADY
-beläst/OQY
-belästhet/ADY
-beläte/FECAY
-belöna/NAPmDY
-belöning/ADGYv
-belöpa/K
+belåna/NAPmDY
+belåning/ADGYv
+belåningsbar/O
+belåningsgräns/HDY
+belåten/KMLY
+belåtenhet/ADYv
+belägen/MY
+belägenhet/AHDYv
+belägg/ABDRY
+belägga/DY
+beläggande/FECA
+belägger/Y
+beläggning/ADGYvf
+beläggningsgrad/AHDY
+belägra/TNAPmDY
+belägrar/XZ
+belägring/ADGYv
+belägringshär/ADG
+belägringstillstånd/ABDY
+belärande/Y
+beläsenhet/ADY
+beläst/OQY
+belästhet/ADY
+beläte/FECAY
+belöna/NAPmDY
+belöning/ADGYv
+belöpa/K
bemanna/NAPmDY
bemanning/ADGYv
-bemanningsföretag/ABDY
-bemböling/ADG
+bemanningsföretag/ABDY
+bemböling/ADG
bemedlad/NQY
bemyndiga/FNAPmBY
-bemyndigande/EY
-bemåla/NAPmD
-bemäktiga/NAPmDY
-bemälda
-bemälde
-bemälta
-bemälte
-bemänga/KLAJD
-bemängd/OY
-bemärkelse/EAIYX
-bemärkelsedag/ADGY
-bemärkt/OQY
-bemästra/NAPmDY
-bemöda/Mm
-bemödande/FECAY
-bemöta/FKQLAJBRY
-bemötande/EYX
+bemyndigande/EYX
+bemåla/NAPmD
+bemäktiga/NAPmDY
+bemälda
+bemälde
+bemälta
+bemälte
+bemänga/KLAJD
+bemängd/OY
+bemärkelse/EAIYX
+bemärkelsedag/ADGY
+bemärkt/OQY
+bemästra/NAPmDY
+bemöda/Mm
+bemödande/FECAY
+bemöta/FKQLAJBRY
+bemötande/EYX
ben/ABDYX
ben-
bena/NEPmDG
benaska/EA
benbit/ADG
benbrott/ABDY
+benböj/ADY
benchmarking/ADY
bendixdrev/ABD
Bendtner/A
Benedictsson/A
+Benedictus
Benedikt/A
benediktin/AHDb
benediktiner-
@@ -8497,10 +9153,10 @@ Benetton/AX
Benfica/AX
benfisk/ADG
benfri/O
-benfärgad/NQY
-benföring/ADG
+benfärgad/NQY
+benföring/ADG
bengal/AHD
-bengali/EA
+bengali/EAX
bengalisk/OQY
Bengan/A
benget/AJD
@@ -8510,42 +9166,49 @@ Bengtsfors/X
Bengtsforsbo/EAI
Bengtson/A
Bengtsson/A
+Bengtzing/A
+bengädda/EAGY
benhinna/EAGY
benhinne/XZ
benhinneinflammation/AHDY
-benhård/O
+benhård/O
+Benidorm/A
benig/OPQ
benign/O
Benin/AX
beninier/EAJ
beninsk/OQ
beninska/EAG
+Benita/A
Benjamin/A
benjaminfikus/DGY
Benjaminsson/A
-benkläder/AJY
+Benke/A
+benkläder/AJY
benknota/EAGY
-benknäckare/EAJY
+benknäckare/EAJY
benkol/ABD
benlim/CA
benlinda/EAG
-benlås/BD
-benläder/CA
-benlös/O
-benmassa/EAG
-benmjöl/ABY
+benlås/BD
+benläder/CA
+benlös/O
+benmassa/EAGy
+benmjöl/ABY
benmuskel/EAJY
-benmärg/ADYv
-benmärgstransplantation/AHDY
+benmärg/ADYv
+benmärgstransplantation/AHDY
Benny/A
+benpass/BD
benpipa/EAG
benprotes/HD
benrangel/FCAY
benrester/AJY
-benröta/EA
+benröta/EA
bensax/DG
-bensen/Y
+bensen/YX
bensin/ADYXU
+bensinare/EAJY
bensinbil/ADGY
bensinbolag/ABDY
bensinbomb/AHDY
@@ -8553,35 +9216,36 @@ bensindrift/AD
bensindriven/MY
bensindunk/ADGY
bensinfat/ABDY
-bensinförbrukning/ADY
-bensinförsäljning/ADY
+bensinförbrukning/ADY
+bensinförsäljning/ADY
bensinkort/ABDY
bensinkostnad/AHDY
bensinmack/ADGYv
bensinmotor/AEHY
bensinpris/BHY
bensinpump/ADGY
+bensinsexa/EAG
bensinskatt/AHDY
bensinskatte/XZ
-bensinskattehöjning/ADGY
-bensinsnål/OPY
+bensinskattehöjning/ADGY
+bensinsnål/OPY
bensinstation/AHDYv
bensinstopp/ABDY
bensintank/ADGY
bensintapp/ADGY
-bensinånga/EAGY
+bensinånga/EAGY
benskada/EAGY
benskydd/ABDY
-benskör/O
-benskörhet/ADY
+benskör/O
+benskörhet/ADYv
bensoat/AHD
bensoesyra/EAGY
-bensoeträd/ABY
+bensoeträd/ABY
benspark/ADG
benstomme/EAGY
-bensträckare/EAJY
+bensträckare/EAJY
benstyrka/EAG
-bensår/ABD
+bensår/ABD
bentag/ABDY
Bentley/A
Benton/A
@@ -8590,16 +9254,16 @@ bentyl/ADY
benutrymme/FECAY
benved/AD
benvit/O
-benvärmare/EAJY
-benvävnad/AHDYv
+benvärmare/EAJY
+benvävnad/AHDYv
Benz
Benzelius
-benåda/NAPmD
-benådning/ADGYv
-benägen/KMLY
-benägenhet/AHDYv
-benämna/KLAJODRY
-benämning/ADGYv
+benåda/NAPmD
+benådning/ADGYv
+benägen/KMLY
+benägenhet/AHDYv
+benämna/KLAJODRY
+benämning/ADGYv
beordra/NAPmDY
Beowulf/AX
bepansra/NAPmDY
@@ -8608,19 +9272,19 @@ Beppe/A
beprisad/NQ
bepryda/KLAJD
beprydd/OQY
-beprövad/NQY
+beprövad/NQY
bepudra/NAPmD
beramad/NQ
-berber/EAJ
+berber/EAJb
berberapa/EAG
berberby/EAG
berberfolk/ABD
-berberhäst/ADG
+berberhäst/ADG
berberis/DX
berberisbuske/EAGY
-berberisbär/ABDY
+berberisbär/ABDY
berberkvinna/EAG
-berberspråk/ABDY
+berberspråk/ABDY
berberstam/FAI
berbisk/OQ
berceuse/EAI
@@ -8643,11 +9307,11 @@ beredskapspolis/HDY
beredskapsrote/EAGY
beredskapsstyrka/EAGY
beredskapstid/AHDY
-beredskapsår/ABDY
+beredskapsår/ABDY
beredvillig/OQY
beredvillighet/ADY
berest/OQY
-berg/ABDYvX
+berg/ABDvX
Berga/A
bergakung/ADGY
bergamott/AHDY
@@ -8660,37 +9324,48 @@ Bergbom/A
bergborr/AD
bergborra/EAPIG
bergborrmaskin/AHDY
+bergborrning/ADGY
Bergdahl/A
+Bergdal/AD
Bergen/AX
Bergenbo/EAI
Bergendahl/A
+Bergendal/A
bergensare/EAJ
Berger/A
bergfast/O
Bergfelt/A
bergfink/ADGv
+berggren/A%
Berggren/A
berggrund/AHDYv
berggrundskarta/EAGY
berggylta/EAGY
Bergh/A
+berghagen/A%
+Berghagen/A
Bergheden/A
+berghem/A%
+Berghem/A
Berghult/A
-berghäll/ADG
-berghöjd/AHD%
+berghäll/ADG
+berghöjd/AHD%
bergig/OPY
bergighet/ADY
bergis
bergkam/FAI
bergknalle/EAG
+Bergkulla/AX
Berglin/A
Bergling/AX
Berglund/A
+berglärka/EAGY
bergmalm/AHD
bergman/A%
Bergman/AX
bergmassiv/ABDY
-bergmästare/EAJY
+bergmästare/EAJY
+Bergnäset/A
berg-och-dal-bana/EAG
bergochdalbana/EAGY
bergortolan/AHD
@@ -8700,14 +9375,16 @@ bergras/BD
bergristning/ADG
bergros/D
bergrosor/AJ
-bergrum/FCAY
+bergrum/FCAYv
bergsbestigare/EAJY
bergsbestigning/ADGY
bergsbo/EAI
bergsbrant/AHDY
-bergsbruk/ABDY
+bergsbruk/ABDYv
bergsby/EAGY
bergsbygd/AHDY
+bergsbäck/ADGY
+bergsdal/ADG
Bergsell/A
bergsfolk/ABDY
bergsformation/AHDY
@@ -8715,67 +9392,76 @@ bergsfort/ABD
bergsget/AJD
bergsgorilla/EAGY
bergsgrund/AD%
+Bergshamra/AX
bergshantering/ADY
bergshytta/EAG
-bergshäll/ADG%
-bergshöjd/AHDY
+bergshäll/ADG%
+bergshöjd/AHDY
bergsida/EAG
-bergsingenjör/AHDY
+bergsingenjör/AHDY
+bergsjön/A%
+Bergsjön/A
bergskam/FAI
bergskamrar/AJ%
bergskedja/EAGY
-bergsklättrare/EAJY
-bergsklättring/ADGY
+bergsklättrar/XZ
+bergsklättrare/EAJY
+bergsklättring/ADGY
bergsknalle/EAGY
bergskreva/EAG
-bergskrön/ABDY
+bergskrön/ABDY
bergslag/AHDYv
bergslagsbo/EAI
bergslandskap/ABDY
bergslejon/ABDY
bergsluttning/ADGY
-bergsman/AFY
-bergsmassa/EAGY
-bergsmassiv/ABDY
+bergsman/AFYv
+bergsmassa/EAG
+bergsmassiv/ABDYX
bergsmunk/ADGY
-bergsmän/AFY
-bergsmästare/EAJ%
-bergsområde/FECAY
+bergsmän/AFY
+bergsmästare/EAJ%
+bergsområde/FECAY
bergspass/BDY
-bergsplatå/EAHY
+bergsplatå/EAHY
bergspredikan/AY
-bergsprängar/XZ
-bergsprängare/EAJY
+bergsprängar/XZ
+bergsprängare/EAJY
bergsrygg/ADGY
-bergsråd/ABDY
+bergsråd/ABDY
bergssal/ADGY
bergssida/EAGY
bergsskred/ABDY
bergsskreva/EAGY
bergssluttning/ADGY
bergsstig/ADGY
+bergstamiler/AJ
Bergstedt/A
-Bergsten/A
+Bergstena/AJX
+Bergstens
bergstopp/ADGY
bergstrakt/AHDY
bergstroll/ABD%
-Bergström/A
+Bergström/A
+Bergsund/A
bergsvetenskap/AHDY
-bergsväg/ADGY
-Bergsåker/A
-bergsås/DG%
-bergsäker/MY
+bergsväg/ADGY
+Bergsåker/A
+bergsås/DG%
+bergsäker/MY
+Bergsätter/A
bergtagen/KMY
-bergtäkt/AHD
+bergtäkt/AHD
bergudde/EAG
bergull/AD
berguv/ADGY
+Bergwall/A
Bergvik/AD
bergviol/AHD
-bergvägg/ADG
-bergvärme/EAY
-bergvärmepump/ADGY
-bergås/DG
+bergvägg/ADG
+bergvärme/EAYX
+bergvärmepump/ADGY
+bergås/DG
beriberi/EA
beridare/EAJY
beriden/KMY
@@ -8783,6 +9469,7 @@ berika/NAPmDY
berikning/ADY
beriktiga/FNAPmBY
beriktigande/EY
+Bering/A
Berit/A
Berkeley/AX
berkelium/ABX
@@ -8790,35 +9477,44 @@ berkeliumatom/AHD
Berlin/AX
berlinare/EAJY
Berlinbo/EAI
-berlinerblå/OY
+berlinerblå/OY
+Berling/A
Berlingske
Berlinmuren/A
-berlock/AHDY
+berlock/AHDYX
Berlusconi/AX
Berlusconiregering/ADG
Bern/A
Bernadotte/AX
Bernanke/A
+Bernard/A
+Bernardo/A
Berndt/A
Berndtsson/A
Berner/A
Bernhard/AX
Bernhardsson/A
+Bernini/A
Bernkonventionen/A
Bernoulli/AX
Bernstein/A
-Bernt/A
+Bernt
+Bernts/D
Berntsson/A
bero/Mm
beroende/FECAYX
beroendeframkallande
+beroendeförhållande/FECA
beroendesituation/AHDY
-berså/EAHY
+beroendeställning/ADG
+Berry/A
+berså/EAHY
Berta/AJ
Bertha/A
Bertie/A
Bertil/A
Bertilsson/A
+Bertrand/A
Berts
berusa/NAm
berusad/NQY
@@ -8827,55 +9523,57 @@ berusning/ADGYv
Berwald/AX
beryktad/NQY
beryll/AHD
-beryllblå/OY
+beryllblå/OY
beryllium/ABX
berylliumatom/AHD
-beråd
-berått
-beräkna/NAPmDY
-beräknelig/OY
-beräkning/ADGYvf
-beräkningsbar/OY
-beräkningsbarhet/ADYv
-beräkningsbarhetsteori/EAHY
-beräkningsgrund/AHDY
-beräkningsingenjör/AHDY
-beräkningsmodell/AHDY
-beräkningssystem/ABDY
-beräkningssätt/ABDY
-beräkningsunderlag/ABDY
-berätta/TNAPmBY
-berättar/XZ
-berättarglädje/EAY
-berättargrepp/ABDY
-berättarjag/ABDY
-berättarkonst/ADY
-berättarlada/EAG
-berättarröst/AHDY
-berättarstil/ADGY
-berättarteknik/ADY
-berättarteknisk/OY
-berättarton/AD
-berättartradition/AHDY
-berättelse/EAIYXU
-berättiga/NAPmBY
-beröm/NCY
-berömd/P
-berömdhet/AHDY
-berömlig/O
-berömma/KLODY
-berömmelse/EAYX
-berömvärd/OQY
-beröra/KLAJODRY
-berördas
-beröring/ADGYvf
-beröringsfri/OY
-beröringspunkt/AHDY
-beröringsskräck/ADY
-beröringsskyddad/NQY
-beröringsångest/ADY
-beröva/NAPmBY
-berövande/FEY
+Berzelii
+beråd
+berått
+beräkna/NAPmDY
+beräknelig/OY
+beräkning/ADGYvf
+beräkningsbar/OY
+beräkningsbarhet/ADYv
+beräkningsbarhetsteori/EAHY
+beräkningsgrund/AHDY
+beräkningsingenjör/AHDY
+beräkningsmodell/AHDY
+beräkningssystem/ABDY
+beräkningssätt/ABDY
+beräkningsunderlag/ABDY
+berätta/TNAPmBY
+berättar/XZ
+berättarglädje/EAY
+berättargrepp/ABDY
+berättarjag/ABDY
+berättarkonst/ADY
+berättarlada/EAG
+berättarröst/AHDY
+berättarstil/ADGY
+berättartagen
+berättarteknik/ADY
+berättarteknisk/OY
+berättarton/AD
+berättartradition/AHDY
+berättelse/EAIYXU
+berättiga/NAPmBY
+beröm/NCY
+berömd/P
+berömdhet/AHDY
+berömlig/O
+berömma/KLODY
+berömmelse/EAYX
+berömvärd/OQY
+beröra/KLAJODRY
+berördas
+beröring/ADGYvf
+beröringsfri/OY
+beröringspunkt/AHDY
+beröringsskräck/ADY
+beröringsskyddad/NQY
+beröringsångest/ADY
+beröva/NAPmBY
+berövande/FEY
bes/N
besanna/NAPmD
besatta/LJY
@@ -8895,40 +9593,38 @@ besiktningsavgift/AHDY
besiktningsinstrument/ABDY
besiktningsman/AFY
besiktningsmiss/DG
-besiktningsmän/AFY
+besiktningsmän/AFY
besiktningsprotokoll/ABDY
besinna/NAPmD
besinning/ADYv
besinningsfull/OY
-besinningslös/OY
-besinningslöshet/ADY
+besinningslös/OY
+besinningslöshet/ADY
besitta/TLAJDY
besitter/Y
besittning/ADGYv
-besittningsrätt/ADY
+besittningsrätt/ADY
besittningsskydd/ABDY
besjunga/AJDRY
besjungen/MY
besjunger/Y
besjungit/AY
besjungs/Y
-besjäla/NAmD
-besjälad/NQY
-besjälning/ADY
-besjöng/AY
-besk/AOPD
+besjäla/NAmD
+besjälad/NQY
+besjälning/ADY
+besjöng/AY
+besk/AOPDG
beska/EA
beskaffad/NQY
beskaffenhet/ADYv
-beskar/AY
-beskare/J
beskatta/NAPmDY
beskattaren/A
beskattning/ADGYvf
beskattningsbar/OY
-beskattningsmässig/O
-beskattningsrätt/ADY
-beskattningsår/ABDY
+beskattningsmässig/O
+beskattningsrätt/ADY
+beskattningsår/ABDY
besked/ABDY
beskedlig/OPQY
beskedlighet/ADYv
@@ -8948,11 +9644,11 @@ beskrivbar/OY
beskriven/MY
beskrivne
beskrivning/ADGYvf
-besksöta/EAG
+besksöta/EAG
beskugga/NAPmDY
beskuggning/ADY
-beskuren/MY
-beskurit/AY
+beskuren/M
+beskurit/A
beskydd/ABY
beskydda/TNAPmDY
beskyddar/XZ
@@ -8961,21 +9657,17 @@ beskyddarskap/ABY
beskyddarverksamhet/ADY
beskylla/KLAJODRY
beskyllning/ADGYv
-beskåda/NAPmBY
-beskådan/Y
-beskådning/ADY
-beskäftig/OPQY
-beskäftighet/AHDY
-beskänkt/OQY
-beskära/AJY
-beskärda
-beskärde/AO
-beskärm
-beskärma/Mm
-beskärmelse/EAIY
-beskärning/ADGYv
-beskärs/Y
-beskärt/A
+beskåda/NAPmBY
+beskådan/Y
+beskådning/ADY
+beskäftig/OPQY
+beskäftighet/AHDY
+beskänkt/OQY
+beskära/KLAJOR
+beskärm
+beskärma/Mm
+beskärmelse/EAIY
+beskärning/ADGYvf
beslag/ABDYv
beslagna/Y
beslagta/AmY
@@ -8988,47 +9680,47 @@ beslagtog/AY
beslut/BDY
besluta/NLAPmBYvf
beslutande/XZ
-beslutanderätt/ADY
+beslutanderätt/ADY
besluter
-beslutför/OY
-beslutförhet/ADYv
+beslutför/OY
+beslutförhet/ADYv
beslutit/Y
beslutna
beslutsam/KMLY
beslutsamhet/ADYv
beslutsamt/Y
beslutsenlig/OY
-beslutsfattande/FECAY
+beslutsfattande/FECAYX
beslutsfattar/XZ
beslutsfattare/EAJY
beslutsfattning/ADYv
beslutsform/AHDY
-beslutsfähig/OY
-beslutsfähighet/ADY
-beslutsför/OQY
-beslutsförhet/AD
-beslutsgång/ADGY
+beslutsfähig/OY
+beslutsfähighet/ADY
+beslutsför/OQY
+beslutsförhet/AD
+beslutsgång/ADGY
beslutskraft/ADY
beslutsmeddelande/FECAY
-beslutsmässig/OY
-beslutsmässighet/ADYv
-beslutsnivå/EAHY
+beslutsmässig/OY
+beslutsmässighet/ADYv
+beslutsnivå/EAHY
beslutsordning/ADGY
beslutsorgan/ABDY
beslutsprocess/HDY
-beslutsrätt/ADY
+beslutsrätt/ADY
beslutsstruktur/AHDY
-beslutsstöd/ADY
-beslutsstödsapp/ADG
+beslutsstöd/ABY
+beslutsstödsapp/ADG
beslutsunderlag/ABDY
-beslutsvånda/EAGY
-beslutsväg/ADGY
-beslutsångest/ADY
-beslå/NMLAmY
-besläktad/NQY
-beslöja/NAmD
-beslöjad/NQY
-beslöt/Y
+beslutsvånda/EAGY
+beslutsväg/ADGY
+beslutsångest/ADY
+beslå/NMLAmY
+besläktad/NQY
+beslöja/NAmD
+beslöjad/NQY
+beslöt/Y
besman/ABD
besmitta/NAPmDY
besmittelse/EAIY
@@ -9036,14 +9728,14 @@ besmord/O
besmyckad/NQY
bespara/NAPmDY
besparing/ADGYvf
-besparingsförslag/ABDY
+besparingsförslag/ABDY
besparingsiver/EAY
besparingskrav/ABDY
-besparingsmöjlighet/AHDY
+besparingsmöjlighet/AHDY
besparingsplan/AHDY
besparingsprogram/FCAY
-besparingsskäl/ABDY
-besparingsåtgärd/AHDY
+besparingsskäl/ABDY
+besparingsåtgärd/AHDY
bespeja/MmD
bespetsa/Pm
bespisa/NAPmY
@@ -9082,8 +9774,8 @@ bestigit/A
bestiglig/O
bestigning/ADGYv
bestigs
-bestjäla/AJ
-bestjäls
+bestjäla/AJ
+bestjäls
bestorma/NAPm
bestraffa/NAPmBY
bestraffning/ADGYvf
@@ -9098,10 +9790,10 @@ bestryka/AJRY
bestryker/Y
bestrykning/ADGYv
bestryks/Y
-bestråla/NAPmY
-bestrålning/ADGYv
-beströ/NKMLAmY
-beströk/AY
+bestråla/NAPmY
+bestrålning/ADGYv
+beströ/NKMLAmY
+beströk/AY
bestseller/EAYX
bestucken/M
bestuckit/A
@@ -9115,43 +9807,45 @@ bestyrka/FKQLAJBRY
bestyrkande/EY
bestyrsam/MY
bestyrsamt/Y
-bestå/NMAm
-bestående/Y
-bestånd/ABDYvf
-beståndande/Y
-beståndsbildande/Y
-beståndsdel/ADGY
-beståndstyp/AHDY
-beståndsvårdande/Y
-beställa/TKLAJODRY
-beställar/XZ
-beställning/ADGYvf
-beställningsarbete/FECAY
-beställningsavgift/AHDY
-beställningscentral/AHDY
-beställningsjobb/ABDY
-beställningssortiment/ABDY
-beställningsvara/EAGY
-beställningsverk/ABDY
-beställningsvin/ABHY
-beställsam/MY
-beställsamt/Y
-bestämbar/OY
-bestämd/P
-bestämdhet/ADYv
-bestämma/KLAJOBRY
-bestämmande/XZ
-bestämmanderätt/ADY
-bestämmelse/EAIYXU
-bestämmelseort/AHDY
-bestämning/ADGYvf
-bestämningsord/ABDY
-beständig/OPQY
-beständighet/ADYvf
-bestänka/KQLAJDRY
-bestänkning/ADY
-bestört/OQ
-bestörtning/ADYv
+bestå/NMAm
+bestående/Y
+beståendes
+bestånd/ABDYvf
+beståndande/Y
+beståndsbildande/Y
+beståndsdel/ADGY
+beståndstyp/AHDY
+beståndsvårdande/Y
+beställa/TKLAJODRY
+beställar/XZ
+beställning/ADGYvf
+beställningsarbete/FECAY
+beställningsavgift/AHDY
+beställningscentral/AHDY
+beställningsjobb/ABDY
+beställningssortiment/ABDY
+beställningsvara/EAGY
+beställningsverk/ABDY
+beställningsvin/ABHY
+beställsam/MY
+beställsamt/Y
+beställtryck/ABD
+bestämbar/OY
+bestämd/P
+bestämdhet/ADYv
+bestämma/KLAJOBRY
+bestämmande/XZ
+bestämmanderätt/ADY
+bestämmelse/EAIYXU
+bestämmelseort/AHDY
+bestämning/ADGYvf
+bestämningsord/ABDY
+beständig/OPQY
+beständighet/ADYvf
+bestänka/KQLAJDRY
+bestänkning/ADY
+bestört/OQ
+bestörtning/ADYv
besudla/NAPmDY
besudling/ADGY
besutten/KMY
@@ -9163,45 +9857,46 @@ besviken/KMY
besvor/AY
besvuren/MY
besvurit/AY
-besvågrad/NQY
-besvär/ABDYvf
-besvära/NAm
-besvärad/NQY
-besvärande/Y
-besvärja/TKLAJDRY
-besvärjar/XZ
-besvärjelse/EAIYXU
-besvärlig/OPQY
-besvärlighet/AHDYv
-besvärsfri/OY
-besvärsrätt/ADY
-besvärstid/AHDY
+besvågrad/NQY
+besvär/ABDYvf
+besvära/NAm
+besvärad/NQY
+besvärande/Y
+besvärja/TKLAJDRY
+besvärjar/XZ
+besvärjelse/EAIYXU
+besvärlig/OPQY
+besvärlighet/AHDYv
+besvärsfri/OY
+besvärsrätt/ADY
+besvärstid/AHDY
besynnerlig/OPQY
besynnerlighet/AHDYv
-beså/NKMLAm
-besätta/LAJBY
-besätter/Y
-besättning/ADGYvf
-besättningsman/AFY
-besättningsmedlem/FAIY
-besättningsmän/AFY
-besök/BDRY
-besöka/TKQLBYvf
-besökande/FEY
-besökar/XZ
-besökarantal/ABDY
-besöksantal/ABDY
-besöksfrekvens/HDY
-besöksförbud/ABDY
-besökskö/EAH
-besöksmål/ABDY
-besöksnäring/ADGY
-besöksort/AHD
-besöksrum/FCAY
-besökssiffra/EAGY
-besöksstol/ADGY
-besökstid/AHDY
-besörja/KLAJOD
+beså/NKMLAm
+besätta/LAJBY
+besätter/Y
+besättning/ADGYvf
+besättningsman/AFY
+besättningsmedlem/FAIY
+besättningsmän/AFY
+besök/BDRY
+besöka/TKQLBYvf
+besökande/FEY
+besökar/XZ
+besökarantal/ABDY
+besöksantal/ABDY
+besöksfrekvens/HDY
+besöksförbud/ABDY
+besökskö/EAH
+besöksmål/ABDY
+besöksnäring/ADGY
+besöksort/AHD
+besöksrekord/ABD
+besöksrum/FCAY
+besökssiffra/EAGY
+besöksstol/ADGY
+besökstid/AHDY
+besörja/KLAJOD
bet/DbR
beta/NEPbG
betablockerare/EAJY
@@ -9224,25 +9919,25 @@ betalkanal/AHDY
betalkort/ABDYv
betalkurs/HDY
betalning/ADGYvf
-betalningsanmärkning/ADGY
-betalningsanstånd/ABDY
+betalningsanmärkning/ADGY
+betalningsanstånd/ABDY
betalningsansvar/ABY
betalningsansvarig/OQY
betalningsbalans/HDY
betalningsfri/OY
-betalningsföreläggande/FECAY
-betalningsförmåga/EAY
-betalningsinställelse/EAIY
+betalningsföreläggande/FECAY
+betalningsförmåga/EAY
+betalningsinställelse/EAIY
betalningsmedel/FCAY
betalningsplan/AHDY
-betalningspåminnelse/EAI
+betalningspåminnelse/EAI
betalningsskyldig/OY
betalningsskyldighet/AHDY
-betalningsställe/FECAY
+betalningsställe/FECAY
betalningssvag/OY
-betalningssvårigheter/AJY
+betalningssvårigheter/AJY
betalningssystem/ABDY
-betalningssätt/ABDY
+betalningssätt/ABDY
betalningstid/AHDY
betalningsvillig/OPQ
betalningsvillkor/ABDY
@@ -9250,11 +9945,11 @@ betalprogram/FCAY
betalsamtal/ABDY
betalsystem/ABDY
betalt/Y
-betaltjänst/AHDY
+betaltjänst/AHDY
betalts
betal-tv/r
betande/CAY
-betastrålning/ADY
+betastrålning/ADY
betatestare/EAJ
betaversion/AHDY
bete/FMCmG
@@ -9263,44 +9958,45 @@ beteckning/ADGYvf
betecknings-
beteende/FECAYX
beteendeforskare/EAJY
-beteendemönster/FCAY
-beteendestörning/ADGY
+beteendeforskning/ADY
+beteendemönster/FCAY
+beteendestörning/ADGY
beteendeterapi/EAY
beteendevetare/EAJY
beteendevetenskap/AHDY
beteendevetenskaplig/OY
-betelnöt/AJD
+betelnöt/AJD
betes-
-betesallmänning/ADGY
+betesallmänning/ADGY
betesareal/AHDY
betesbruk/ABY
-betesdaggkåpa/EAGY
+betesdaggkåpa/EAGY
betesdjur/ABDY
betesdrift/ADY
betesfisk/ADGY
-betesfält/ABDY
-betesgräs/BY
-betesgång/ADGY
+betesfält/ABDY
+betesgräs/BY
+betesgång/ADGY
beteshage/EAGY
betesholme/EAGY
beteslandskap/ABDY
betesmark/AHDY
-betesområde/FECAY
+betesområde/FECAY
betesplats/HDY
-betespräglad/NQY
-betesrätt/ADY
+betespräglad/NQY
+betesrätt/ADY
betesskador/AJY
-betessläpp/ABDY
-betessläppning/ADY
-betesstöd/ABDY
-betessäsong/AHDY
+betessläpp/ABDY
+betessläppning/ADY
+betesstöd/ABDY
+betessäsong/AHDY
betestryck/ABY
betesvall/ADGY
-betesväxt/AHDY
+betesväxt/AHDY
betesyta/EAG
-betesäng/ADG
+betesäng/ADG
betfor/DX
-betfält/ABD
+betfält/ABD
beting/ABDYv
betinga/NAmD
betingad/NQY
@@ -9308,18 +10004,19 @@ betingelse/EAIYX
betingning/ADGYv
betingsarbetare/EAJY
betingsarbete/FECAY
-betingsläsning/ADY
+betingsläsning/ADY
betitla/NAPmDY
betitta/NAPmD
-betjäna/NAPmDY
-betjäning/ADGYvf
-betjäningsavgift/AHDY
-betjänt/AHDY
-betjänta
+betjäna/NAPmDY
+betjäning/ADGYvf
+betjäningsavgift/AHDY
+betjänt/AHDY
+betjänta
betkampanj/AHD
Betlehem/Av
Betlehemsbo/EAI
betmedel/FCA
+Betnér/A
betning/ADGv
betningsmedel/FCAY
betodlare/EAJY
@@ -9335,11 +10032,11 @@ betongbro/EAGX
betongelement/ABDY
betongera/NAPm
betongfundament/ABDY
-betongförort/AHDY
+betongförort/AHDY
betonggolv/ABDY
-betonggrå/OY
+betonggrå/OY
betonghus/BDY
-betonghäck/ADGY
+betonghäck/ADGY
betongkassun/AHD
betongklump/ADGY
betongkoloss/HDY
@@ -9350,21 +10047,21 @@ betongpelare/EAJY
betongplatta/EAGY
betongramp/AHD
betongras/BD
-betongröv/ADG!
+betongröv/ADG!
betongsilo/EAIY
betongsosse/EAGY
betongsten/ADGY
betongtak/ABDY
-betongtråg/ABDY
+betongtråg/ABDY
betongvaruindustri/EAHY
-betongväg/ADG
-betongvägg/ADGY
+betongväg/ADG
+betongvägg/ADGY
betoning/ADGYv
betr.
betrakta/TNAPmBY
betraktar/XZ
betraktelse/EAIYX
-betraktelsesätt/ABDY
+betraktelsesätt/ABDY
betraktningsvinkel/EAIY
betro/NMAm
betrodd/OY
@@ -9374,10 +10071,10 @@ betryckthet/ADYv
betrygga/NAm
betryggad/NQY
betryggande/Y
-beträda/KLAJDRY
-beträdd/OY
-beträffa/MmD
-beträngd/OQY
+beträda/KLAJDRY
+beträdd/OY
+beträffa/MmD
+beträngd/OQY
bets/Db
betsa/NAPmHD
betsel/FCAY
@@ -9387,11 +10084,14 @@ betsmedel/FCAY
betsning/ADGv
betsocker/CAYX
bett/BDb
+Bettan/A
+bettfel/ABDv
bettfysiologi/EAY
bettla/Mm
bettlar/XZ
bettlare/EAJY
bettleri/ABY
+bettlös/O
bettring/ADG
bettskena/EAGY
Betty/A
@@ -9403,12 +10103,12 @@ betvivla/NAPmD
betyda/KJ
betydande/Y
betydelse/EAIYX
-betydelsebärande/Y
+betydelsebärande/Y
betydelsediger/MY
betydelsefull/OPQY
-betydelseförskjutning/ADGY
-betydelselös/OY
-betydelselöshet/ADY
+betydelseförskjutning/ADGY
+betydelselös/OY
+betydelselöshet/ADY
betydelseskiljandea/JY
betydelseskiljandet/Y
betydelseskillnad/AHDY
@@ -9423,62 +10123,66 @@ betygsatte/Y
betygsavskrift/AHDY
betygsfri/OY
betygshets/DY
-betygsnivå/EAHY
-betygsnämnd/AHDY
-betygspoäng/ABDY
+betygsnivå/EAHY
+betygsnämnd/AHDY
+betygspoäng/ABDY
betygsprat/AB
betygsresultat/ABDY
betygssatta/LJY
betygssatte/Y
betygsskala/EAGY
+betygssnack/AB
betygssteg/ABDY
betygssystem/ABDY
-betygssätta/LAJDY
-betygssätter/Y
-betygssättning/ADGY
-betygsätta/LAJDY
-betygsätter/Y
-betygsättning/ADGY
-betäcka/KQLAJBY
-betäckning/ADG
-betäcknings-
-betäckningsavgift/AHDY
-betänka/KLAJR
-betänkande/FECAYX
-betänketid/AHDY
-betänklig/OPY
-betänklighet/AHDYvf
-betänksam/KMY
-betänksamhet/AHDY
-betänksamt/Y
+betygssätta/LAJDY
+betygssätter/Y
+betygssättning/ADGY
+betygsätta/LAJDY
+betygsätter/Y
+betygsättning/ADGY
+betäcka/KQLAJBY
+betäckning/ADG
+betäcknings-
+betäckningsavgift/AHDY
+betänka/KLAJR
+betänkande/FECAYX
+betänketid/AHDY
+betänklig/OPY
+betänklighet/AHDYvf
+betänksam/KMY
+betänksamhet/AHDY
+betänksamt/Y
beundra/NAPm
beundran/AY
beundrande/Y
-beundransvärd/OQY
+beundransvärd/OQY
beundrar/XZ
beundrarbrev/ABDY
beundrare/EAJY
beundrarinna/EAGY
beundrarskara/EAGY
+Beuys
bevaka/TNAPmDY
bevakar/XZ
bevakning/ADGYvf
bevaknings-
bevakningsbolag/ABDY
-bevakningsbåt/ADGY
-bevakningsföretag/ABDY
+bevakningsbud/ABD
+bevakningsbåt/ADGY
+bevakningsföretag/ABDY
bevakningslista/EAGY
-bevakningsområde/FECAY
+bevakningsområde/FECAY
bevandrad/NQY
bevara/NAPmBY
bevarande/XZ
bevarandeplan/AHDY
+bevarandevärd/O
bevare/Y
bevaring/ADYv
bevars
bevattna/NAPmDY
bevattning/ADGYv
-bevattningsanläggning/ADGY
+bevattningsanläggning/ADGY
bevattningskanal/AHDY
bevattningsslang/ADGY
bevattningssystem/ABDY
@@ -9486,45 +10190,48 @@ beveka/KLAJP
bevekande/Y
bevekelsegrund/AHDY
beveklig/O
+Beverly/A
bevilja/NAPmBY
-beviljande/FEY
-bevillning/ADGY
+beviljande/FEYX
+bevillning/ADGYv
bevillningsutskott/ABD
bevingad/NQY
bevis/BDYX
bevisa/NAPmDY
bevisbar/OY
-bevisbörda/EAY
-bevisfråga/EAY
-bevisföring/ADGYv
+bevisbörda/EAY
+bevisfråga/EAY
+bevisföring/ADGYv
+bevisinhämtningsorder/EAJ
beviskraftig/OY
beviskrav/ABDY
bevislig/OY
bevisligen
-bevisläge/FECAY
+bevisläge/FECAY
bevismaterial/ABY
bevisning/ADGYv
-bevisprövning/ADGY
-bevissäkring/ADGY
+bevisprövning/ADGY
+bevissäkring/ADGY
bevista/NAPmDY
-bevisvärde/FECAY
-bevisvärdering/ADGY
+bevisvärde/FECAY
+bevisvärdering/ADGY
bevittna/NAPm
bevittnande/CAY
bevuxen/MY
-bevåg
-bevågen/KM
-bevågenhet/ADY
-bevänt
-beväpna/NAmD
-beväpnad/NQY
-beväpning/ADY
-bevära/NAPmD
-bevärdiga/NAPmDY
-beväring/ADGYv
-beväxning/ADY
-beväxt/OY
-Beyoncé/A
+bevåg
+bevågen/KM
+bevågenhet/ADY
+bevänt
+beväpna/NAmD
+beväpnad/NQY
+beväpning/ADY
+bevära/NAPmD
+bevärdiga/NAPmDY
+beväring/ADGYv
+beväxning/ADY
+beväxt/OY
+Beyonce/A
+Beyoncé/A
B-film/AHD
bg.
-bh/YWZ
@@ -9534,38 +10241,42 @@ BH:/EAG
Bhutan/AX
bhutanes/HD
bhutanesisk/OQY
-bi/FEABbD
+Bhutto/A
+bi/FEABb
+Biafra/A
Bianca/A
biarea/EAG
biavsikt/AHD
biaxiell/O
bibana/EAG
bibba/EAGY
-bibehålla/KLAJR
-bibehållande/CAYX
-bibehållen/KMY
+Bibbi/A
+bibbla/EA
+bibehålla/KLAJR
+bibehållande/CAYX
+bibehållen/KMY
bibel/EAIYX
bibelbok/AD
-bibelbälte/CA
-bibelböcker/AJ
+bibelbälte/CA
+bibelböcker/AJ
bibelcitat/ABDY
bibelkommission/AHDY
bibelkritik/ADY
bibelkunnig/O
bibelkunskap/AHD
-bibelläsning/ADY
+bibelläsning/ADY
bibelord/ABDY
bibelskola/EAGY
-bibelsprängd/OQY
+bibelsprängd/OQY
bibelstudium/AJY
-bibelställe/FECAY
+bibelställe/FECAY
bibelsyn/AHD
bibelteologi/EA
bibeltext/AHDY
bibeltolkning/ADGY
bibeltrogen/KMY
bibelvers/HDY
-bibelöversättning/ADGY
+bibelöversättning/ADGY
bibetonad/NQY
bibetydelse/EAIYX
Bibi/A
@@ -9579,15 +10290,16 @@ biblioman/AHDY
bibliomani/EAY
bibliotek/ABDYvf
bibliotekarie/EAIYX
+bibliotekarietjänst/AHDY
biblioteksbok/ADY
-biblioteksböcker/AJY
+biblioteksböcker/AJY
bibliotekschef/AHDY
-biblioteksersättning/ADGY
+biblioteksersättning/ADGY
biblioteksfilial/AHDY
bibliotekshylla/EAGY
bibliotekskatalog/AHDY
-bibliotekskö/EAH
-biblioteksråd/ABDY
+bibliotekskö/EAH
+biblioteksråd/ABDY
biblioteksverksamhet/ADY
biblisk/OQ
bibringa/NAPmD
@@ -9596,7 +10308,8 @@ bicepsmuskel/EAJY
bicepssena/EAG
bicykleta/EAG
bida/Mm
-bidé/AEHX
+bidal/ADG
+bidé/AEHX
bidevind/X
bidevindseglare/EAJY
bidevindsegling/ADY
@@ -9607,24 +10320,24 @@ bidraga/DYvf
bidrager/Y
bidragit/AY
bidrags-
-bidragsansökan/AY
-bidragsansökningar/AJY
+bidragsansökan/AY
+bidragsansökningar/AJY
bidragsbelopp/ABDY
bidragsberoende/CAY
-bidragsberättigad/NQY
+bidragsberättigad/NQY
bidragsdel/ADGY
bidragsfond/AHDY
bidragsform/AHDY
bidragsfusk/ABY
-bidragsförskott/ABDY
+bidragsförskott/ABDY
bidragsgivar/XZ
bidragsgivare/EAJY
bidragsgivning/ADY
-bidragskö/EAH
-bidragslämnande/CA
-bidragslämnar/XZ
-bidragslämnare/EAJY
-bidragsnivå/EAHY
+bidragskö/EAH
+bidragslämnande/CA
+bidragslämnar/XZ
+bidragslämnare/EAJY
+bidragsnivå/EAHY
bidragspengar/AJY
bidragsregel/EAJY
bidragsskyldig/OY
@@ -9632,10 +10345,12 @@ bidragssystem/ABDY
bidragstagar/XZ
bidragstagare/EAJY
bidragsutbetalare/EAJ
+bidragsår/ABD
bidrog/AY
bidrottning/ADGX
biedermeier/X
bieffekt/AHD
+Bielke/A
biennal/AHDYX
biennalorganisation/AHDY
bifall/BDR
@@ -9646,45 +10361,49 @@ biff/ADGYX
biffdjur/ABD
biffig/OPQ
biffko/EAI
-biffkött/AB
+biffkött/AB
biffnudlar/AJY
-biffsauté/AEH
+biffsauté/AEH
biffstek/ADG
bifftomat/AHDY
bifigur/AHDY
biflod/AHDY
-biflöde/FECAY
+biflöde/FECAY
bifoga/NAPmD
bifokal/O
bifokalglas/BDY
bifunktionell/OY
bifurkation/AHDYv
-bifångst/AHDY
+bifångst/AHDY
+biförmån/AHD
+biförpliktelse/EAI
bigami/EADX
bigamist/AHDX
-bigarrå/EAHYX
-bigarråträd/ABDY
+bigarrå/EAHYX
+bigarråträd/ABDY
bigata/EAG
bigning/ADG
bigott/OPQ
bigotteri/ABHY
-bigård/ADGY
+bigård/ADGY
bihandling/ADGY
-bihang/ABDY
+bihang/ABDYv
bihus/BD
bihustru/EAIYX
-bihåla/EAGy
-bihåleinflammation/AHDY
+bihåla/EAGy
+bihåleinflammation/AHDY
biinkomst/AHDY
bijektion/AHDYv
bijouterier/AJY
bikalutamid/AX
bikarbonat/ABDY
+Bikbok/A
+BikBok/A
bikini/EAHYX
bikinidans/HDY
bikinidel/ADG
bikinitrosa/EAGY
-bikiniöverdel/ADGY
+bikiniöverdel/ADGY
biklang/AD
bikonkav/O
bikonvex/O
@@ -9693,9 +10412,9 @@ bikt/ADX
bikta/NAPmHD
biktfader/EA
biktfar/A
-biktfäder/AJ
+biktfäder/AJ
biktmoder/EA
-biktmödrar/AJ
+biktmödrar/AJ
biktstol/ADG
bikupa/EAGY
bikupe/XZ
@@ -9704,7 +10423,7 @@ bil-
bila/ECADG
bilabial/O
bilade/AY
-bilaffär/AHD
+bilaffär/AHD
bilaga/EAOGY
bilagt/AY
Bilal/A
@@ -9715,8 +10434,10 @@ bilatlas/HDX
bilavgaser/AJ
bilavgift/AHDY
bilbana/EAGY
+Bilbao/A
bilbarnstol/ADGY
bilbatteri/ABHY
+Bilberg/A
bilberoende/CAY
bilbesiktning/ADGYv
Bilbo/A
@@ -9729,8 +10450,8 @@ bilbrott/ABD
bilbrus/B
bilburen/KM
bilbyggare/EAJY
-bilbälte/FECAY
-bilböter/AJ
+bilbälte/FECAY
+bilböter/AJ
bild/AHDYX
bilda/NAPmBY
bildanalys/HDY
@@ -9738,122 +10459,126 @@ bildande/FEY
bildare/EAJYWZ
bildarkiv/ABDY
bildbar/O
-bildberättelse/EAIY
+bildberättelse/EAIY
bildbevis/BDY
+bildbomb/AHDYv
bildbrus/BX
bildbyline/EAY
-bildbyrå/EAHY
+bildbyrå/EAHY
+bilddagbok/AD
+bilddagböcker/AJ
bildel/ADGYv
bildelement/ABD
bildelsindustri/EAHY
bilderbok/ADYv
-bilderbokstråg/ABDY
-bilderböcker/AJY
+bilderbokstråg/ABDY
+bilderböcker/AJY
bildfil/AHDY
bildformat/ABDY
-bildförstärkar/XZ
-bildförstärkare/EAJY
+bildförstärkar/XZ
+bildförstärkare/EAJY
bildgalleri/ABHY
-bildgåta/EAG
-bildhallåa/EAGY
+bildgåta/EAG
+bildhallåa/EAGY
bildhantering/ADY
bildhuggar/XZ
bildhuggare/EAJY
bildhuggeri/ABHY
bildkavalkad/AHDY
bildkonst/ADY
-bildkonstnär/AHDY
-bildkvalité/AEY
+bildkonstnär/AHDY
+bildkvalité/AEY
bildkvalitet/ADY
bildlig/O
bildligen
-bildlärare/EAJY
-bildläsar/XZ
-bildläsare/EAJY
+bildlärare/EAJY
+bildläsar/XZ
+bildläsare/EAJY
bildmaterial/ABDY
bildmontage/ECA
-bildmässig/OY
+bildmässig/OY
bildning/ADGYvf
-bildningsförbund/ABDY
+bildningsförbund/ABDY
bildningsideal/ABDY
-bildningsnivå/EAHY
+bildningsnivå/EAHY
bildningsroman/AHDY
bildningsverksamhet/ADY
bildproducent/AHDY
bildpunkt/AHDY
-bildredaktör/AHDY
+bildredaktör/AHDY
bildreportage/ECAY
bildrik/OP
bildristning/ADG
bildrulle/EAGY
bildruta/EAGY
-bildrör/ABD
+bildrör/ABD
bildsal/ADG
bildsatta/LJ
bildsatte
bildsekvens/HDY
bildsida/EAG
bildskapande/CAY
-bildskärm/ADGYv
-bildskön/OPQ
+bildskärm/ADGYv
+bildskön/OPQ
bildsnidare/EAJY
-bildspel/ABDY
-bildspråk/ABY
+bildspel/ABDYv
+bildspråk/ABY
bildsten/ADG
bildstod/AHD
bildstormare/EAJY
bildsvit/AHD
-bildsätta/LAJD
-bildsätter
-bildsökning/ADGY
+bildsätta/LAJD
+bildsätter
+bildsökning/ADGY
Bildt/AX
bildtelefon/AHD
bildtext/AHDY
bildtidning/ADG
bildvis
bildvisning/ADGYv
-bildvändande/Y
-bildvärld/ADGY
-bildvävnad/AHDY
+bildvändande/Y
+bildvärld/ADGY
+bildvävnad/AHDY
bildyta/EAG
Bild-Zeitung/A
-bildåre/EAG
-bildäck/ABDv
-bildödad/NQ
-bildörr/ADG
-bilersättning/ADG
+bildåre/EAG
+bildäck/ABDv
+bildödad/NQ
+bildörr/ADG
+bilersättning/ADG
bilfabrik/AHDY
bilfirma/EAG
bilflak/ABD
bilfri/O
-bilfärd/AHDY
-bilfärja/EAGy
-bilfönster/FCAJY
-bilförare/EAJY
-bilföretag/ABDY
-bilförmån/AHDY
-bilförsäkring/ADGY
-bilförsäljar/XZ
-bilförsäljare/EAJY
-bilförsäljning/ADGY
+bilfärd/AHDY
+bilfärja/EAGy
+bilfönster/FCAJY
+bilförare/EAJY
+bilföretag/ABDY
+bilförmån/AHDY
+bilförsäkring/ADGY
+bilförsäljar/XZ
+bilförsäljare/EAJY
+bilförsäljning/ADGY
Bilger/A
bilhandel/EAY
bilhandlar/XZ
bilhandlare/EAJY
bilhjul/ABD
bilhorn/ABD
+Bilia/AX
bilinbrott/ABDY
bilindustri/EAHX
-bilinspektör/AHD
+bilinspektör/AHD
bilirubin/ABY
bilism/ADY
bilist/AHDYX
-biljakt/AHDY
+biljakt/AHDYv
biljard/AHDYX
biljardboll/ADGY
biljardbord/ABDY
biljardhall/ADGY
-biljardkö/EAHY
+biljardkö/EAHY
biljardsalong/AHDY
biljardspelar/XZ
biljardspelare/EAJY
@@ -9862,71 +10587,79 @@ biljettautomat/AHDY
biljettbokning/ADGYv
biljettbokningsdatabas/HDY
biljettdisk/ADG
-biljettförsäljare/EAJY
-biljettförsäljning/ADY
-biljettintäkt/AHDY
+biljettförsäljare/EAJY
+biljettförsäljning/ADY
+biljettintäkt/AHDY
biljettkassa/EAGY
biljettkontor/ABDY
biljettkontroll/AHDY
biljettkontrollant/AHDY
-biljettkö/EAHY
+biljettkö/EAHY
biljettlucka/EAGY
biljettmaskin/AHD
biljettpris/BHY
-biljettsläpp/ABDY
+biljettsläpp/ABDY
biljon/AHDX
biljondel/ADGY
biljud/ABD
-biljätte/EAG
-biljävel/EAI!
+biljätte/EAG
+biljävel/EAI!
bilkapare/EAJ
bilkaravan/AHD
bilkarta/EAGy
-bilklädsel/EAIYX
-bilklädselvävnad/AHDY
+bilklädsel/EAIYX
+bilklädselvävnad/AHDY
bilkolonn/AHD
bilkooperativ/ABD
bilkortege/EAIY
bilkrasch/AHDY
bilkrock/ADG
-bilkårist/AHDY
-bilkö/EAH
-bilköp/ABD
-bilköpare/EAJY
-bilkörning/ADYv
+bilkårist/AHDY
+bilkö/EAH
+bilköp/ABD
+bilköpare/EAJY
+bilkörning/ADYv
Bill/A
billack/ABHD
billarm/ABD
+Billboardlistan/A
+Billdal/Av
billeasing/ADY
+Billeberga/AX
Billerud/A
+Billesholm/AX
Billgren/A
billig/OPQY
billighet/ADYv
billighetsskit/AD
-billighetsskäl/ABDY
+billighetsskäl/ABDY
billighetsvodka/EAY
billigimport/AD
-Billström/A
+billist/AHD%
+Billstam/A
+Billström/A
Billund/A
Billy/A
-billås/BD
+billås/BD
+billös/O
+billöse/A
bilmarknad/AHDY
bilmekaniker/EAJY
bilmodell/AHDY
bilmonterad/NQY
-bilmontör/AHDY
+bilmontör/AHDY
bilmotor/AEHX
bilmotorfabrik/AHDY
bilmotorindustri/EAHY
bilmuseum/AJY
-bilmärke/FECAY
+bilmärke/FECAYv
bilnummer/FCAY
bilnyckel/EAIY
bilolycka/EAGY
bilpark/AHDY
bilparkering/ADGY
bilpendlare/EAJY
-bilpool/AHDY
+bilpool/AHDYv
bilproduktion/AHDY
bilprovning/ADGYv
bilprovningsverksamhet/AHDY
@@ -9936,7 +10669,7 @@ bilrallyna/AY
bilramp/AHD
bilratt/ADG
bilregister/FCAY
-bilreparatör/AHD
+bilreparatör/AHD
bilresa/EAGY
bilring/ADG
bilruta/EAG
@@ -9945,18 +10678,21 @@ bilsemester/EAIY
bilsjuk/OQ
bilskatt/AHDY
bilskola/EAG
-bilskollärare/EAJY
+bilskollärare/EAJY
bilskrot/ADG
+bilskrotning/ADv
bilsport/AHDX
-bilstereo/EAIY
+bilstereo/EAIYX
bilstol/ADGY
-bilstöld/AHD
-bilsäte/FECA
+bilstöld/AHD
+bilsäte/FECA
biltak/ABD
biltakbox/DG
biltelefon/AHD
+biltema/A%
+Biltema/AX
biltest/ABHDX
-biltillbehör/ABDY
+biltillbehör/ABDYv
biltillverkare/EAJY
biltillverkning/ADY
biltjuv/ADG
@@ -9966,37 +10702,37 @@ biltransport/AHDY
biltull/ADGXv
biltunnel/EAI
biltur/AHD
-biltvätt/ADGYv
+biltvätt/ADGYv
biltyp/AHD
-biltät/OP
-biltävling/ADGY
+biltät/OP
+biltävling/ADGY
biluthyrare/EAJY
biluthyrning/ADGY
biluthyrningsfirma/EAGY
-bilutställning/ADG
+bilutställning/ADG
bilverkstad/ADY
bilverkstan/AY
-bilverkstäder/AJY
+bilverkstäder/AJY
bilvrak/ABD
-bilvård/ADv
-bilvårdsprodukt/AHDY
-bilväg/ADGY
-bilåkande/CAY
-bilåkning/AD
-bilägande/CA
-bilägare/EAJY
-bilägga/AJDRY
-bilägger/Y
-biläggning/ADGY
-biläggs/Y
+bilvård/ADv
+bilvårdsprodukt/AHDY
+bilväg/ADGY
+bilåkande/CAY
+bilåkning/AD
+bilägande/CA
+bilägare/EAJY
+bilägga/AJDRY
+bilägger/Y
+biläggning/ADGY
+biläggs/Y
bimbo/EAIYX
bimetall/ATHD
-bimåne/EAG
+bimåne/EAG
binamn/ABD
binaural/O
bind/AbRy
binda/TEADGY
-bindbjälke/EAGY
+bindbjälke/EAGY
bindel/EAIY
bindemedel/FCAY
bindeord/ABD
@@ -10011,48 +10747,51 @@ bindhinna/EAGY
bindning/ADGYvf
bindningsenergi/EAHY
bindningstid/AHDY
-bindnål/ADG
+bindnål/ADG
bindruna/EAG
bindsle/FECAY
bindsten/ADG
bindsula/EAGY
-bindväv/ADGv
+bindtråd/ADv
+bindväv/ADGv
binge/EAG
bingel/EAI
bingo/EAYX
bingobricka/EAG
bingohall/ADGYv
bingolott/AHDY
-bingolotto/EAYX
-bingolottovinst/AHDY
+Bingolotto/AX
+bingovärd/ADG
binjure/EAGX
binjurebark/ADYv
binjurebarksadenom/ABDY
-binjuremärg/ADY
+binjuremärg/ADY
Bin-Laden/A
binnikemask/ADGYX
-binokulär/OY
+binokulär/OY
binom/ABD
-binomialfördelning/ADGYv
-binär/Ob
-binäring/ADGY
-binärkod/AHD
-binärkodad/NQY
+binomialfördelning/ADGYv
+binär/AOHDX
+binäring/ADGY
+binärkod/AHD
+binärkodad/NQY
bio/EAbX
-biobank/AHD
-biobesök/ABDY
-biobesökare/EAJY
+biobank/AHDv
+biobesök/ABDY
+biobesökare/EAJY
biobiljett/AHDY
-biobränsle/FECAYX
-biobränslesektor/AEHY
+biobränsle/FECAYX
+biobränsleeldad/NQ
+biobränslesektor/AEHY
biocentrisk/O
+biochipp/ABD
biocid/AHDX
biodegraderbar/O
biodiversitet/ADY
biodlar/XZ
biodlare/EAJY
biodling/ADGYv
-biodrivmedel/FCA
+biodrivmedel/FCAv
bioduk/ADGY
biodynamisk/OY
bioenergi/EAY
@@ -10070,21 +10809,21 @@ biogenes/D
biogenetisk/OY
biogeokemisk/O
biograf/ATHDYX
-biografbyrå/EAHY
+biografbyrå/EAHY
biografera/NAPmDY
biograffilm/AHDY
biografi/EAHDY
biografi-
biografiartikel/EAI
biografifilm/AHDY
-biografiförfattare/EAJY
+biografiförfattare/EAJY
biografiske/Y
biografiskrivare/EAJY
biografkedja/EAGY
-biografkö/EAH
+biografkö/EAH
biografsalong/AHDY
-biografsänd/OY
-biografägare/EAJY
+biografsänd/OY
+biografägare/EAJY
biokemi/EAY
biokemisk/OY
biokemist/AHDY
@@ -10093,42 +10832,47 @@ biokomposit/AHD
biolog/ATHDYX
biologi/EAYX
biologilektion/AHDY
-biologilärare/EAJY
+biologilärare/EAJY
biologiske/Y
biologism/AHDY
+biologist/AHDX
biomassa/EAGY
+biomasse/XZ
biomedicin/AD
biomedicinsk/OY
biomekanik/ADY
biometanol/ADY
biometri/EAY
biometrisk/OY
-biomständighet/AHDY
-biomörker/CAY
+biomständighet/AHDY
+biomys/B
+biomörker/CAY
biopalats/BD
biopellet/AY
-biopremiär/AHDY
+biopremiär/AHDY
bioprotes/HD
biopsi/EAHYX
biopublik/AHDY
biopunk/ADX
biorepertoar/AHDY
biosalong/AHDY
-biosfär/ADYX
+biosfär/ADYX
biostatisk/O
bioteknik/AHDYX
-bioteknikföretag/ABDY
+bioteknikföretag/ABDY
bioteknisk/OY
bioterrorism/AD
biotisk/O
biotop/AHDYX
-biovätgas/D
+biovätgas/D
bipacksedel/EAIY
biperson/AHD
biplan/ABD
bipolaritet/ADY
-bipolär/OY
+bipolär/OY
biprodukt/AHDY
+bira/EG
+biras/HD
birdie/EAb
birdieputt/ADGY
biregional/O
@@ -10153,20 +10897,23 @@ Birnbaum/A
biroll/AHDYv
birollsinnehavare/EAJY
Birro/A
+Birsta/AX
bisak/AHD
-bisamhälle/FECAY
-bisamråtta/EAGY
+bisamhälle/FECAY
+bisamråtta/EAGY
bisarr/OPQY
bisarreri/ABHY
bisarrhet/AHDY
bisats/HDYX
-bisatt/AOQ
-bisattes
+bisatta/LJ
+bisatte
Biscaya/A
Biscayabukten/A
+biscotti/EAYX
bisektris/HDYX
bisexualitet/ADY
bisexuell/OQY
+bisexuella/AY
bisfenol/ABHX
bisfenolfri/O
bisfenolhalt/AHD
@@ -10176,20 +10923,23 @@ biskop/ADGYv
biskopat/ABD
biskopinna/EAGY
biskoplig/OY
-biskopsdöme/FECAY
-biskopsmöte/FECAY
+biskopsdöme/FECAY
+Biskopskulla/AX
+biskopsmöte/FECAY
biskopsornat/AHDY
biskopsstift/ABDY
biskopsstol/ADGY
-biskopssäte/FECAY
+biskopssäte/FECAY
Biskopsudden/A
biskopsval/ABDY
+biskopsviga/KLAO
biskopsvigning/ADGY
-biskopsämbete/FECAY
+biskopsämbete/FECAY
biskvi/EAHY
-bisköldkörtel/EAIY
-biskötsel/EAY
+bisköldkörtel/EAIY
+biskötsel/EAY
bismak/AHD
+Bismarck/A
bisolar/AJ
bison/ADY
bisonoxe/EAG
@@ -10199,9 +10949,10 @@ bispringer
bisprings
bisprungen/M
bisprungit/A
-bispår/ABD
+bispår/ABD
Bissau/AX
bissera/NAPmD
+bissing/ADG
bistabil/O
bister/KMLY
bisterhet/ADY
@@ -10211,67 +10962,74 @@ bistro/EAHYX
bistrostuk/ABDY
bisturi/EA
bistyng/ABD
-bistå/NKMLAm
-bistånd/ABDYv
-biståndsarbetare/EAJY
-biståndsarbete/FECAY
-biståndsbudget/ADGY
-biståndsfråga/EAGY
-biståndsgivare/EAJY
-biståndsinsats/HDY
-biståndsland/AJBY
-biståndsmedel/FAY
-biståndsminister/EAIY
-biståndsmål/ABDY
-biståndsorgan/ABDY
-biståndsorganisation/AHDY
-biståndspengar/AJY
-biståndspolitik/ADY
-biståndspolitisk/OQY
-biståndsprogram/FCAY
-biståndsprojekt/ABDY
-biståndsverksamhet/ADY
-bisvärm/ADG
+bistå/NKMLAm
+bistånd/ABDYvf
+biståndsarbetare/EAJY
+biståndsarbete/FECAY
+biståndsbudget/ADGY
+biståndsdel/AD
+biståndsfråga/EAGY
+biståndsgivare/EAJY
+biståndsinsats/HDY
+biståndsland/AJBY
+biståndsmedel/FAY
+biståndsminister/EAIY
+biståndsmål/ABDY
+biståndsorgan/ABDY
+biståndsorganisation/AHDY
+biståndspengar/AJY
+biståndspolitik/ADY
+biståndspolitisk/OQY
+biståndsprogram/FCAY
+biståndsprojekt/ABDY
+biståndsråd/ABYv
+biståndsverksamhet/ADY
+bisvärm/ADG
bisyfte/FECA
bisyllabisk/O
bisyssla/EAGY
-bisätta/LAJD
-bisätter
-bisättning/ADGY
+bisätta/LAJD
+bisätter
+bisättning/ADGYv
bit/ADGYX
-bita/KLAR
+bit-
+bita/KLA
bitande/CAY
bitanke/EAG
bitars/36
bitch/ADGYX
bitchig/OPY
-biten/M
+biten/KMY
bitestikel/EAIY
bitestikelinflammation/AHDY
-bitmärke/FECA
-bitne/Y
+bitmapp/ADG%
+bitmärke/FECAYv
biton/AHD
bitrate/EA
-biträda/KLAJDY
-biträdd/OY
-biträde/FECAYv
-biträdesjäv/ABD
-bitröta/EA
+biträda/KLAJ
+biträdande/Y
+biträdd/O
+biträde/FECAYvf
+biträdesjäv/ABD
+bitröta/EA
bitsk/OPQY
bitskhet/AHD
bitsocker/CAY
-bitström/FAIv
-bitsår/ABD
+bitström/FAIv
+bitsår/ABD
bitter/KMLY
bitter-
+bitterfitta/EAG!
+bitterfitte/XZ
+bitterfittig/O!
bitterhet/AHDYv
bitterligen
bitterljuv/OY
bittermandel/EAIYX
bittersalt/OY
bittersta
-bittersöta/EAJY
-bittersött/Y
+bittersöta/EAJY
+bittersött/Y
bitti
bittida
bitumen/A
@@ -10279,20 +11037,20 @@ bitumenbelagd/OY
bitumenfattig/OY
bitumenhaltig/O
bitumenimpregnerad/NQY
-bituminös/OY
+bituminös/OY
bitvarg/ADG
bitvis
-biutrymme/FECAY
+biutrymme/FECAYv
bivack/AHDY
bivackera/NAPmDY
bivax/B
biverkan/AY
biverkning/ADGYv
bivillkor/ABD
-bivråk/ADG
+bivråk/ADG
biyta/EAG
-biämne/FECA
-biätare/EAJ
+biämne/FECA
+biätare/EAJ
Bjarne/A
Bjerre/A
bjud-
@@ -10303,156 +11061,187 @@ bjuden/M
bjudmat/AD
bjudning/ADGYv
bjudresa/EAGY
+Bjurfors/X
Bjurholm/A
Bjurling/A
-Bjurström/A
+Bjurström/A
bjussa/NAPmD
Bjuv/A
-bjäbb/AB
-bjäbba/NMAmDY
-bjäbbig/O
-bjäfs/BY
-bjälk/XZ
-bjälke/EAGY
-bjälklag/ABDYv
-bjäller/XZ
-bjäller-
-bjällerklang/ADY
-bjällra/EAGY
-Bjärred/Av
-Bjärredsbo/EAI
-bjärt/OPY
-bjärtmålad/NQY
-bjärtröd/O
-bjässe/EAGY
-Björck/A
-björk/ADGYX
-Björkbom/A
-björkdunge/EAG
-Björkhyttan/A
-björkhänge/FECA
-björkklabb/AQDG
-björkklabbes
-Björklund/A
-björklöv/ABD
-Björklöven/AX
-Björkman/A
-björkna/EAG
-björknäver/EAIY
-björkpollen/ABX
-Björkqvist/A
-björkris/BD
-björkskog/ADGY
-björkslana/EAGY
-björksly/EAB
-björkslyna/A
-björksopp/ADGY
-björkstam/FAI
-björktrast/ADGX
-björkträ/AB
-Björkudden/A
-björkved/ADv
-björkvedsbrasa/EAGY
-björkvin/ABH
-Björkö/AX
-Björköbo/EAI
-Björling/A
-Björlund/A
-björn/ADGYX
-Björn/AQ
-Björnbo/A
-björnbär/ABDYv
-björnbärsbuske/EAGY
-björnbärssaft/ADY
-björnbärssylt/ADY
-björnbärston/AHD
-björndans/HDY
-Björneborg/Av
-björneborgare/EAJY
-Björnes
-björnfäll/ADGY
-björnhane/EAGY
-björnhona/EAGY
-Björnhyttan/A
-björnide/FECA
-björninna/EAGY
-björnjakt/AHDY
-björnjägar/XZ
-björnjägare/EAJY
-björnkatt/AHD
-björnkram/ADGY
-björnloka/EAGY
-björnlort/ADG
-Björnlund/A
-björnpredation/AD
-björnram/ADG
-björnskinn/ABDYv
-björnskinnsmössa/EAGY
-björnskinnspäls/DGY
-björnskit/ADG
-Björnson/A
-Björnsson/A
-björntjänst/AHDY
-björntråd/ADGY
-björnunge/EAGY
+bjäbb/AB
+bjäbba/NMAmDY
+bjäbbig/O
+bjäfs/BY
+Bjälbo/AX
+bjälk/XZ
+bjälke/EAGY
+bjälklag/ABDYv
+bjälkvis
+bjäller/XZ
+bjäller-
+bjällerklang/ADY
+bjällra/EAGY
+Bjärred/Av
+Bjärredsbo/EAI
+bjärt/OPY
+bjärtmålad/NQY
+bjärtröd/O
+bjässe/EAGY
+Bjästa/AX
+Bjästabo/EAI
+Björck/A
+Björgen/A
+björk/ADGYX
+Björkberget/A
+Björkbom/A
+björkdunge/EAG
+Björkekärr/Av
+Björkhyttan/A
+björkhänge/FECA
+björkklabb/AQDG
+björkklabbes
+Björklinge
+Björklund/A
+björklöv/ABD
+Björklöven/AX
+björkman/A%
+Björkman/A
+björkna/EAG
+björknäver/EAIY
+björkpollen/ABX
+Björkqvist/A
+björkris/BD
+björksav/ADv
+björkskog/ADGY
+Björkskär/Av
+björkslana/EAGY
+björksly/EAB
+björkslyna/A
+björksopp/ADGY
+björkstam/FAI
+Björksund/A
+björkticka/EAG
+björktrast/ADGX
+björkträ/AB
+Björkudden/A
+björkved/ADv
+björkvedsbrasa/EAGY
+björkvin/ABH
+Björkö/AX
+Björköbo/EAI
+Björkösund/Av
+Björlanda/AX
+Björling/A
+Björlund/A
+björn/ADGYX
+Björn/AQ
+Björnberg/A
+Björnbo/A
+björnbär/ABDYv
+björnbärsbuske/EAGY
+björnbärspaj/AHD
+björnbärssaft/ADY
+björnbärssylt/ADY
+björnbärston/AHD
+Björndalen/A
+björndans/HDY
+Björneborg/Av
+björneborgare/EAJY
+Björnes
+björnfitta/EAG!
+björnfäll/ADGY
+björnhane/EAGY
+björnhona/EAGY
+Björnhyttan/A
+björnide/FECA
+björninna/EAGY
+björnjakt/AHDY
+björnjägar/XZ
+björnjägare/EAJY
+björnkatt/AHD
+björnkram/ADGY
+Björnligan/A
+björnloka/EAGY
+björnlort/ADG
+Björnlund/A
+björnmossa/EAGY
+björnpredation/AD
+björnram/ADG
+björnskinn/ABDYv
+björnskinnsmössa/EAGY
+björnskinnspäls/DGY
+björnskit/ADG
+Björnson/A
+Björnsson/A
+björntjänst/AHDY
+björntråd/ADGY
+björnunge/EAGY
+Bjørnson/A
BK-/JX
bl.a.
black/ADGY
+black-
Blackberry
Blackburn/A
Blackeberg/Av
blackig/O
blackout/AHDY
+Blackpool/AX
Blackwater
blad/ABDYX
bladad/NQY
bladartad/NQY
bladbagge/EAGY
-bladfjäder/EAIY
+bladfjäder/EAIY
bladformig/O
bladfot/AJD
bladfoting/ADGY
-bladförband/ABDY
+bladförband/ABDY
bladguld/AB
Bladh/A
bladig/OY
-bladkål/AD
+bladkaktus/DGY
+bladkål/AD
bladlav/ADG
-bladlus/DY
-bladlös/O
-bladlöss/DY
+bladlik/O
+bladlus/DYX
+bladlös/O
+bladlöss/DY
bladmossa/EAG
-bladmögel/CAY
+bladmögel/CAY
bladneger/EA!
bladnegrer/AJ!
bladpersilja/EAY
+bladrest/AHD
bladrik/O
bladrosett/AHD
-bladröta/EA
+bladröta/EA
bladspenat/ADY
bladtenn/AB
bladvass/D
bladveck/ABD
bladverk/ABDY
-bladvändar/XZ
-bladvändare/EAJY
+bladvändar/XZ
+bladvändare/EAJY
blaffa/EAGY
blaffig/OPY
B-lag/ABDv
blaggarn/AB
blaha
Blair/A
+Blaise/A
blaj/AB
blamage/EAI
blamera/NAPmDY
blanc-/XZ
+Blanche/A
blanchera/NAPmDY
blanchering/ADY
blanco/r
-blancolån/ABDY
+blancolån/ABDY
blanc-vin/BH
bland/X
blanda/TNAPmDY
+bland annat
blandar/XZU
blandband/ABD
blandbar/O
@@ -10460,8 +11249,10 @@ blandekonomi/EAHY
blandekonomisk/OY
blandfond/AHDY
blandform/AHDY
-blandfärs/HD
+blandfärs/HD
+blandhy/EA
blandkornig/O
+blandkostare/EAJ
blandkultur/AHDY
blandmalm/AHD
blandmissbruk/ABDv
@@ -10470,45 +11261,47 @@ blandning/ADGYvf
blandras/HDX
blandrashund/ADG
blandrasvalp/ADG
-blandskog/ADGY
-blandspråk/ABD
+blandskog/ADGYv
+blandspråk/ABD
blandvin/ABH
-blandväv/ADG
-blandäktenskap/ABDY
+blandväv/ADG
+blandäktenskap/ABDY
blank/OPQYX
blanka/NAPmD
blankbonad/NQY
blankett/AHDYX
-blankglödgad/NQY
+blankglödgad/NQY
blankis/DG
blanklax/DG
-blankläder/CA
+blankläder/CA
blankning/ADGYv
-blankningsaffär/AHDY
-blanknött/OY
+blankningsaffär/AHDY
+blanknött/OY
blanko-/XZ
blankocheck/AHDG
blankofullmakt/AHDY
blankokredit/AHDY
-blankolån/ABDY
-blankoväxel/EAIY
-blankoöverlåtelse/EAIYX
+blankolån/ABDY
+blankoväxel/EAIY
+blankoöverlåtelse/EAIYX
blankpolera/NAPmY
-blankröst/AHDY
+blankröst/AHDY
blankskurad/NQY
blanksliten/M
blanksteg/ABDY
blanksvart/O
blankvers/DY
-blankål/ADG
-blankåls-
-blankålsfiske/CAY
-blankögd/O
+blankål/ADG
+blankåls-
+blankålsfiske/CAY
+blankögd/O
blarrig/O
-blasé/Y
+blasé/Y
blaserad/NQY
-blasfemi/EAH
+blasfemi/EAHX
+blasfemilag/ADG
blasfemisk/OQY
+Blasieholmen/A
blask/ABY
blaska/NEMAmDGY
blaskig/OPY
@@ -10517,33 +11310,46 @@ blasonering/ADGY
blast/ADY
blasta/NMAmD
blastocyst/AHDY
-blatte/EAbG!
+blatte/EAG!
+blatte-
blattebrud/ADG
blattekille/EAG
blattesvenska/EA
blattetjej/AHD
blazer/EAIY
bleck/ABD
-bleckblås/BY
-bleckblåsar/XZ
-bleckblåsare/EAJY
-bleckblåsinstrument/ABDY
+bleckbalja/EAG
+bleckblås/BYX
+bleckblåsar/XZ
+bleckblåsare/EAJY
+bleckblåsinstrument/ABDY
bleckburk/ADGY
+bleckdosa/EAG
+bleckflaska/EAG
+bleckhink/ADG
+bleckhämtare/EAJ
+bleckkärl/ABD
+blecklåda/EAG
+bleckmugg/ADG
bleckmusik/ADY
-bleckplåt/ADGY
+bleckplåt/ADGY
+blecksked/ADG
+bleckskopa/EAG
+bleckskål/ADG
bleckslagare/EAJY
bleckslageri/ABHY
+blecktallrik/ADG
blek/PQ
bleka/KQLAJDRYz
blekansikte/FECA
blekblond/OY
-blekblå/O
+blekblå/O
blekeri/ABHY
blekfet/OQ
blekfis/DG
blekfisig/OPQ
-blekgrå/O
-blekgrön/O
+blekgrå/O
+blekgrön/O
blekgul/O
blekhet/ADYv
bleking/ADGY
@@ -10554,11 +11360,11 @@ bleklagd/O
blekmedel/FCAY
blekna/PmD
blekning/ADGYvf
-blekningsbeständig/O
+blekningsbeständig/O
bleknos/DG
bleknosig/OY
blekrosa
-blekröd/O
+blekröd/O
blekselleri/EAY
bleksiktig/OQY
bleksot/AD
@@ -10571,35 +11377,43 @@ blessera/NAPmD
blessyr/AHDY
bli/m
blick/ADY
+blick-
blicka/NMADIY
-blickfång/ABDY
-blickfält/ABDY
+blickfång/ABDY
+blickfångare/EAJ
+blickfält/ABDY
blickpunkt/AHDY
+blickriktning/ADG
blickstilla
+blickvinkel/EAI
blid/OPQ
blida/EAG
blidka/NAPmDY
blidvinter/EAIY
-blidväder/CAY
+blidväder/CAY
bliga/MmD
blind/OPQX
+blinda/A
blindbock/ADGY
blindera/m
blinderad/NQY
blindering/ADGY
-blindgångare/EAJY
+blindflygning/ADGY
+blindfödd/OQ
+blindgata/EAG
+blindgångare/EAJY
blindhet/ADYvf
blindhund/ADGY
blindlandning/ADG
blindmus/D
-blindmöss/D
+blindmöss/D
blindo
blindprova/NAPmY
blindschack/ABY
blindskrift/ADY
-blindskär/ABDY
+blindskär/ABDY
blindstyre/FECAY
-blindsäck/ADGY
+blindsäck/ADGY
blindtablett/AHDY
blindtarm/ADGYv
blindtarmsinflammation/AHDY
@@ -10611,18 +11425,18 @@ bling-bling
blini/EAHY
blink/ADGY
blinka/MBY
-blinker/EAIYvX
+blinker/EAIYXv
blinkerslampa/EAGY
-blinkersrelä/ABHY
+blinkersrelä/ABHY
blinkfyr/ADG
blinkhinna/EAGY
blinkljus/BDY
blinkning/ADGYv
-blinkrelä/ABH
+blinkrelä/ABH
blinning/ADG
blipp/AD
blippa/MDI
-blisterförpackning/ADGY
+blisterförpackning/ADGY
blisterpack
bliva/KJD
Blix/D
@@ -10630,17 +11444,18 @@ blixt/ADGYX
blixtaggregat/ABDY
blixtbelysa/KQLAJDRY
blixtbelysning/ADYv
-blixtbesök/ABDY
+blixtbesök/ABDY
blixtfull/OY
blixtfyr/ADG
-blixtförälskad/NQY
+blixtförälskad/NQY
blixthalka/EAY
blixtinkalla/NAPmY
blixtkrig/ABDY
blixtkub/AHD
-blixtkär/O
+blixtkär/O
+blixtlampa/EAGY
blixtljus/BDY
-blixtlås/BDY
+blixtlås/BDYX
blixtnedslag/ABDY
blixtra/MmDY
blixtskadad/NQY
@@ -10657,30 +11472,30 @@ blockadlinje/EAIY
blockadpolitik/ADY
blockadstyrka/EAGY
blockadvakt/AHDY
-blockadåtgärd/AHDY
+blockadåtgärd/AHDY
blockbrus/B
blockchoklad/ADY
blockera/NAPmDY
blockering/ADGYv
-blockflöjt/AHDY
-blockgräns/HDY
+blockflöjt/AHDYv
+blockgräns/HDY
blockhus/BD
blockkota/EAG
-blocklås/BD
+blocklås/BD
blockning/ADGY
blocknyckel/EAIY
blockpolitik/ADY
-blocköverskridande/Y
+blocköverskridande/Y
blod/AOBYX
blod-
bloda/NAPmYv
blodamarant/AHD
blodanalys/HDY
-blodapelsin/AHDY
+blodapelsin/AHDYX
blodbad/ABDY
blodbana/EAG
blodbank/AHD
-blodbefläckad/NQY
+blodbefläckad/NQY
blodbesudlad/NQY
blodbok/ADG
blodbrist/AHDYX
@@ -10694,15 +11509,15 @@ bloddroppe/EAGY
bloddrypande/Y
blodfattig/OY
blodfett/ABHv
-blodfettssänkande/Y
-blodfläck/ADGY
-blodfläckad/NQY
-blodflöde/FECAY
+blodfettssänkande/Y
+blodfläck/ADGY
+blodfläckad/NQY
+blodflöde/FECAY
blodfull/O
-blodförgiftning/ADGYv
-blodförlust/AHDY
-blodförsörjning/AD
-blodförtunnande/Y
+blodförgiftning/ADGYv
+blodförlust/AHDY
+blodförsörjning/AD
+blodförtunnande/Y
blodgivar/XZ
blodgivarcentral/AHDY
blodgivare/EAJY
@@ -10716,102 +11531,122 @@ blodigel/EAIY
blodighet/AHDY
blodisande
blodkaka/EAG
-blodklöver/EA
+blodklöver/EA
blodknop/ADG
blodkorv/ADGv
blodkropp/ADGY
-blodkräkning/ADGY
-blodkärl/ABDYv
+blodkräkning/ADGY
+blodkärl/ABDYv
blodlus/D
-blodlönn/ADG
-blodlös/O
-blodlöshet/AD
-blodlöss/D
-blodmärg/AD
-blodnäva/EAG
+blodlönn/ADG
+blodlös/O
+blodlöshet/AD
+blodlöss/D
+blodmask/ADG
+blodmärg/AD
+blodnäva/EAG
blodomlopp/ABDY
blodpalt/ADG
blodpest/AD
blodplasma/EAY
-blodplätt/ADGY
+blodplätt/ADGY
blodpropp/ADGYv
blodprov/ABHDYv
blodpudding/ADGY
-blodpåse/EAG
-blodpöl/ADG
+blodpåse/EAG
+blodpöl/ADG
blodregn/AB
blodriska/EAGY
blodrot/AD
-blodröd/OY
+blodröd/OY
blodsband/ABDY
blodsdroppe/EAGY
-blodsdåd/ABD
-blodsförvant/AHDY
-blodshämnd/ADY
+blodsdåd/ABD
+blodsförvant/AHDY
+blodshämnd/ADY
blodsjukdom/ADGY
blodskam/FA
blodsmak/AD
-blodsnö/EA
+blodsnö/EA
blodsocker/CAYX
+blodsockerdal/ADG
blodsockerhalt/ADY
blodspengar/AJY
blodspenning/ADGY
blodspillan/AY
blodspottning/ADY
-blodsprängd/OQY
-blodspår/ABD
+blodsprängd/OQY
+blodspår/ABD
blodsspillan/AY
blodsten/AD
blodstensmalm/AHD
blodstilla/EAG
blodstillande/Y
blodstockning/ADGY
-blodstänk/ABDY
-blodstänkt/OQY
-blodstörtning/ADGY
+blodstänk/ABDY
+blodstänkt/OQY
+blodstörtning/ADGY
blodsugande/Y
blodsugare/EAJY
blodsutgjutelse/EAIYX
-blodsänka/EAY
+blodsänka/EAY
blodtest/ABHD
-blodtillförsel/EAY
+blodtillförsel/EAY
blodtransfusion/AHDY
blodtryck/ABDYv
blodtrycksfall/ABDY
-blodtrycksmätning/ADGYv
-blodtryckssänkande/Y
+blodtrycksmätning/ADGYv
+blodtryckssänkande/Y
blodtyp/AHDv
-blodtörst/ADY
-blodtörstig/OPQY
+blodtörst/ADY
+blodtörstig/OPQY
blodung/O
blodutgjutning/ADGYv
blodvite/FECA
-blodvärde/FECAY
-blodåder/EAY
-blodådror/AJY
-blodöverfyllnad/AHDY
-blodöverföring/ADGYv
+blodvolym/ADv
+blodvärde/FECAY
+blodåder/EAY
+blodådror/AJY
+blodöverfyllnad/AHDY
+blodöverföring/ADGYv
blogg/ADYX
blogga/TNAPBIY
+bloggadress/HD
+bloggapp/ADG
bloggar/XZ
+bloggarvän/AF
+bloggarvänner/AJ
bloggbrus/B
+bloggdesign/AHD
bloggerska/EAGY
-blogginlägg/ABD
+bloggfika/CA
+blogghora/EAG!
+blogginlägg/ABD
bloggis/DGY
+bloggläsare/EAJ
bloggmobb/ADY
bloggning/ADGY
bloggnyhet/AHDY
-bloggosfär/AHDY
-bloggvän/AF
-bloggvänner/AJ
-bloggår/ABD
+bloggosfär/AHDY
+bloggpaus/HD
+bloggsug/AB
+bloggtorka/EA
+bloggträff/ADGYv
+bloggvän/AF
+bloggvänner/AJ
+bloggvärd/ADG
+bloggvärld/AD
+bloggår/ABD
blom/FAX
blombagge/EAGY
+Blomberg/A
blomblad/ABD
+blombock/ADGY
blombud/ABD
blombukett/AHDY
Blomdahl/A
blomdoft/AHD
+blomfluga/EAGY
blomhylle/FECAY
blomklase/EAGY
blomknopp/ADGY
@@ -10821,71 +11656,80 @@ blomkruka/EAGY
blomkruks/XZ
blomkruksfat/ABDY
blomkruksorm/ADG
-blomkål/ADYv
-blomkålshuvud/ABDY
-blomkålshuvudena/AY
-blomkålsmos/B
-blomkålspuré/AEH
-blomkålsöra/CAY
-blomkålsöron/ADY
-blomlåda/EAGY
+blomkål/ADYv
+blomkålshuvud/ABDY
+blomkålshuvudena/AY
+blomkålsmos/B
+blomkålspuré/AEH
+blomkålsöra/CAY
+blomkålsöron/ADY
+blomlåda/EAGY
blomma/EMAmDGY
blommerad/NQY
blommig/OPQY
blommografera/NMAmDY
blommogram/FCAY
-blommönster/FCAY
+blommönster/FCAY
blomning/ADGYv
blomningstid/AHDY
blomodling/ADGY
+blompip/ADG
Blomquist/A
Blomqvist/A
blomster/FCAJYX
-blomsteraffär/AHDY
+blomsteraffär/AHDY
blomsterampel/EAIY
blomsterarrangemang/ABDY
+blomsterbud/ABD
blomsterbukett/AHDY
-blomsterböna/EAGY
+blomsterböna/EAGY
+blomsterdal/ADG
blomsterdekoration/AHDY
blomsterflicka/EAGY
-blomsterfrö/EABY
-blomsterfröna/AY
-blomsterfång/ABD
+blomsterfrö/EABY
+blomsterfröna/AY
+blomsterfång/ABD
+blomstergata/EAG
+blomstergård/ADGv
blomsterhandel/EAIY
blomsterhandlare/EAYz
blomsterhav/ABDY
-blomsterklädd/OY
+blomsterklädd/OY
blomsterkrans/DGY
blomsterkrasse/EAY
blomsterkvast/ADGY
blomsterlund/ADG
-blomsterlök/ADGY
-Blomstermåla/A
+blomsterlök/ADGY
+Blomstermåla/A
blomsterprakt/ADY
blomsterprydd/OY
blomsterrabatt/AHDY
-blomsterströ/NKMLAmY
-blomsterstängel/EAI
+blomsterrik/O
+blomsterströ/NKMLAmY
+blomsterstängel/EAI
blomstertid/AHDY
-blomsteruppsättning/ADGY
-blomsteräng/ADGY
-blomstjälk/ADGY
+blomsteruppsättning/ADGY
+blomstervas/HD
+blomsteräng/ADGY
+blomstjälk/ADGY
blomstra/Pm
blomstrande/Y
blomstring/ADYv
blomstringstid/AHDY
-blomställning/ADGY
-blomstängel/EAIY
+blomställning/ADGY
+blomstängel/EAIY
blomutstickare/EAJ
blomvas/HD
blomvass/DX
blomvattnare/EAJ
-blomväxt/AHD
+blomväxt/AHD
blond/OPQY
blondera/NAPmDY
+blondering/ADGv
blondhet/ADY
blondin/AHDYX
Bloomberg/A
+bloppis/DGYX
bloss/BDY
blossa/MmDY
blot/ABDb
@@ -10897,12 +11741,12 @@ blottat/A
blottlade/A
blottlagd/O
blottlagt/A
-blottlägga/FAJBR
-blottläggande/E
-blottlägger
-blottläggs
+blottlägga/FAJBR
+blottläggande/E
+blottlägger
+blottläggs
blottning/ADGY
-blottställa/KLAJODY
+blottställa/KLAJODY
blowout
bludder/CAY
bluddra/MmDY
@@ -10911,12 +11755,12 @@ blues/DYX
bluesband/ABDY
bluesfestival/AHDY
bluesig/OPY
-blueslåt/ADG
+blueslåt/ADG
bluesmusik/ADY
bluesriff/ABDY
-bluesräv/ADG
-bluessångare/EAJY
-bluessångerska/EAGY
+bluesräv/ADG
+bluessångare/EAJY
+bluessångerska/EAGY
blueston/AHD
bluetooth/r
bluff/ADGYX
@@ -10932,13 +11776,14 @@ blu-ray/X
blu-rayspelare/EAJY
blus/DGYX
blusknapp/ADGY
-blusärm/ADG
+blusärm/ADG
bly/ABX
blya/Pm
blyackumulator/AEHY
blyaktig/O
blyarmerad/NQY
blyartad/NQ
+blyatom/AHD
blybatteri/ABHY
blyblomma/EAGY
blydagg/ADG
@@ -10949,18 +11794,18 @@ blyertsteckning/ADGY
blyfattig/O
blyfodrad/NQY
blyfri/O
-blyfärgad/NQY
-blyförgiftad/NQY
-blyförgiftning/ADGYv
+blyfärgad/NQY
+blyförgiftad/NQY
+blyförgiftning/ADGYv
blyg/OPQR
blyga/L
blygd/AD
blygdben/ABD
-blygdhår/AB
-blygdläpp/ADGY
+blygdhår/AB
+blygdläpp/ADGY
blyghet/ADv
blyglans/D
-blygrå/O
+blygrå/O
blygsam/KML
blygsamhet/ADYv
blygsamt
@@ -10971,208 +11816,220 @@ blyhaltig/O
blyinfattad/NQY
blykula/EAG
blykyld/O
-blyköl/ADG
+blyköl/ADG
blymalm/AHD
blymantlad/NQY
+blyoxid/AHD
Blyton/A
blytung/O
blyvitt
-blå/QOPb
-blåaktig/OY
-blåbandad/NQY
-blåbandist/AHDY
-blåbandsförening/ADGY
-blåbetong/ADY
-blåblodig/OPQY
-blåblommig/O
-blåblus/DG
-blåbyxa/EAG
-blåbär/ABDYv
-blåbärskeso/EAY
-blåbärsmust/AD
-blåbärspaj/AHDY
-blåbärsris/BDY
-blåbärssoppa/EAGY
-blåbärssylt/ADY
-blåduva/EAG
-blådåre/EAGY
-blåeld/AD
-blåfenad/Q
-blåfläckig/OY
-blåfrusen/KMY
-blåfärga/NAPmD
-blågran/ADG
-blågrå/OY
-blågrön/OY
-blågrönalg/AHDY
-blågul/OQY
-blåhaj/ADG
-blåhake/EAG
-blåhallon/ABDY
-blåhet/AD
-blåhjon/ABD
-blåjacka/EAG
-blåjeans/D
-blåklint/ADGv
-blåklocka/EAGY
-blåklädd/OQY
-blåkläder/AJY
-blåkopia/EAG
-blåkort/ABDv
-blåkråka/EAGY
-blåkullafärd/AHDY
-blålera/EAG
-blålila/Y
-blålinje/EAI
-blåljuga/JD
-blåljuger
-blåljugit
-blåljus/BDYX
-blåljög
-blålusern/AHDY
-blålänka/NAPmD
-blåmanet/AHD
-blåmelerad/NQ
-blåmes/DGX
-blåmusseron/AHDY
-blåmussla/EAGY
-blåmålad/NQY
-blåmärke/FECAYv
-blåmögelost/ADGY
-blåna/MmG
-blånad/AHDY
-blånande/Y
-blåneka/NAPmD
-blångarn/ABv
-blångarnslärft/AHDY
-blåpenna/EAG
-blårandig/OY
-blåregn/ABD
-blårutig/OY
-blåräv/ADG
-blåröd/O
-blås/bR
-blåsa/TEABGY
-blåsar/XZU
-blåsarriff/ABDY
-blåsarsymfoniker/EAJY
-blåsbälg/ADG
-blåser
-blåsfisk/ADG
-blåsfri/O
-blåshals/DG
-blåshalskörtel/EAIY
-blåshål/ABDY
-blåsig/OPY
-blåsinstrument/ABDY
-blåsippa/EAGY
-blåsipps/XZ
-blåskatarr/AHDY
-blåskimrande/Y
-blåskvartett/AHDY
-blåslagen/KMY
-blåslampa/EAGY
-blåsljud/ABDY
-blåsmaskin/AHDY
-blåsmusik/ADY
-blåsning/ADGYvf
-blåsorkester/EAIY
-blåsprov/ABHD
-blåsrör/ABD
-blåssektion/AHDY
-blåst/AODY
-blåste/A
-blåstrumpa/EAGY
-blåstång/AD
-blåställ/ABD
-Blåsut/A
-blåsvart/O
-blåsverkan/AY
-blåsväder/CAY
-blåsyra/EA
-blåtira/EAG
-blåtonad/NQ
-blåtrast/ADG
-blåträ/AB
-blåtunga/EA
-blåtåtel/EA
-blåval/ADG
-blåvinge/EAGY
-blåviolett/OY
-blåvit/OPQ
-blåvitrandig/O
-blåvitrutig/O
-blåögd/OPQ
-blåögdhet/ADY
-blä
-bläck/ABYX
-bläcka/EAG
-bläckfisk/ADGYX
-bläckfiskring/ADG
-bläckhorn/ABDY
-bläckig/O
-bläckpatron/AHDY
-bläckpenna/EAGY
-bläckstråleskrivare/EAJY
-bläcksudd/ADG
-blädder/XZ
-blädderblock/ABDY
-bläddra/NEMAmBGY
-bläddring/ADGY
-blända/TNAPmDY
-bländar/XZ
-bländarinställning/ADGY
-bländartal/ABD
-bländaröppning/ADGY
-bländfri/O
-bländning/ADGYv
-bländningsfri/OY
-bländskydd/ABDY
-bländverk/ABDY
-bländvit/OQ
-blänga/KLAJD
-blänka/TKJDRY
-blänke/FECY
-blänkfyr/ADG
-bläs/DG
-bläsand/AJD
-bläsgås/D
-bläsgäss/D
-bläsig/O
-bläster/EAY
-blästerrör/ABDY
-blästerugn/ADGY
-blästra/TNAPDIY
-blästring/ADGY
-blästugn/ADG
-blöda/KJ
-blödande/Y
-blödare/EAJY
-blödarsjuka/EAY
-blödig/OPQY
-blödighet/ADY
-blödning/ADGYvf
-blöj/XZ
-blöja/EAGY
-blöjbarn/ABD
-blöjbyte/FECAYv
-blöjpaket/ABDY
-blöjsnibb/ADGY
-blöt/PQ
-blöta/KEQLAJDRYz
-blötdjur/ABD
-blötföre/FECA
-blöthet/AD
-blötlade/A
-blötlagd/O
-blötlagt/A
-blötlägga/AJDR
-blötlägger
-blötläggning/ADYv
-blötläggs
-blötning/ADY
-blötröta/EA
-blötsnö/EAY
+blå/QOPb
+blåaktig/OY
+blåbandad/NQY
+blåbandist/AHDY
+blåbandsförening/ADGY
+blåbetong/ADY
+blåblodig/OPQY
+blåblommig/O
+blåblus/DG
+blåbyxa/EAG
+blåbär/ABDYv
+blåbärsfil/AHD
+blåbärskeso/EAY
+blåbärsmust/AD
+blåbärspaj/AHDY
+blåbärsris/BDY
+blåbärssoppa/EAGY
+blåbärssylt/ADY
+blåbärste/ABHX
+blåduva/EAG
+blådåre/EAGY
+blåeld/AD
+blåfenad/Q
+blåfläckig/OY
+blåfrusen/KMY
+blåfärga/NAPmD
+blågran/ADG
+blågrå/OY
+blågrön/OY
+blågrönalg/AHDY
+blågul/OQY
+blåhaj/ADG
+blåhake/EAG
+blåhallon/ABDY
+blåhet/AD
+blåhjon/ABD
+blåjacka/EAG
+blåjeans/D
+blåklint/ADGv
+blåklocka/EAGY
+blåklädd/OQY
+blåkläder/AJY
+blåkopia/EAG
+blåkort/ABDv
+blåkråka/EAGY
+Blåkulla/A
+blåkullafärd/AHDY
+blålera/EAG
+blålila/Y
+blålinje/EAI
+blåljuga/JD
+blåljuger
+blåljugit
+blåljus/BDYX
+blåljög
+blålusern/AHDY
+blålänka/NAPmD
+blåmanet/AHD
+blåmelerad/NQ
+blåmes/DGX
+blåmusseron/AHDY
+blåmussla/EAGY
+blåmålad/NQY
+blåmärke/FECAYv
+blåmögelost/ADGY
+blåna/MmG
+blånad/AHDY
+blånande/Y
+blåneka/NAPmD
+blångarn/ABv
+blångarnslärft/AHDY
+blåpenna/EAG
+blårandig/OY
+blåregn/ABD
+blårutig/OY
+blåräv/ADG
+blåröd/O
+blås/bR
+blåsa/TEABGY
+blåsar/XZU
+blåsarriff/ABDY
+blåsarsymfoniker/EAJY
+blåsbälg/ADG
+blåser
+blåsfisk/ADG
+blåsfri/O
+blåshals/DG
+blåshalskörtel/EAIY
+blåshål/ABDY
+blåsig/OPY
+blåsinstrument/ABDY
+blåsippa/EAGY
+blåsipps/XZ
+blåskatarr/AHDY
+blåskimrande/Y
+blåskvartett/AHDY
+blåskärm/ADG
+blåsköldpadd/v
+blåslagen/KMY
+blåslampa/EAGY
+blåsljud/ABDY
+blåsmaskin/AHDY
+blåsmusik/ADY
+blåsning/ADGYvf
+blåsorkester/EAIYX
+blåsprov/ABHD
+blåsrör/ABD
+blåssektion/AHDY
+blåst/AODY
+blåste/A
+blåstrumpa/EAGY
+blåstång/AD
+blåställ/ABD
+Blåsut/A
+blåsvart/O
+blåsverkan/AY
+blåsväder/CAY
+blåsyra/EA
+blåtira/EAG
+blåtonad/NQ
+blåtrast/ADG
+blåträ/AB
+blåtunga/EA
+blåtåtel/EA
+blåval/ADG
+blåvinge/EAGYX
+blåviolett/OY
+blåvit/OPQ
+blåvitrandig/O
+blåvitrutig/O
+Blåvitt/A
+blåögd/OPQ
+blåögdhet/ADY
+blä
+bläck/ABYX
+bläcka/EAG
+bläckfisk/ADGYX
+bläckfiskring/ADG
+bläckflaska/EAG
+bläckhorn/ABDY
+bläckig/O
+bläckpatron/AHDY
+bläckpenna/EAGY
+bläckstråleskrivare/EAJY
+bläcksudd/ADG
+blädder/XZ
+blädderblock/ABDY
+bläddra/NEMAmBGY
+bläddring/ADGY
+blända/TNAPmDY
+bländar/XZ
+bländarinställning/ADGY
+bländartal/ABD
+bländaröppning/ADGY
+bländfri/O
+bländning/ADGYv
+bländningsfri/OY
+bländskydd/ABDY
+bländverk/ABDY
+bländvit/OQ
+blänga/KLAJD
+blänka/TKJDRY
+blänke/FECY
+blänkfyr/ADG
+bläs/DG
+bläsand/AJD
+Bläse
+Bläsebo/AX
+bläsgås/D
+bläsgäss/D
+bläsig/O
+bläster/EAYX
+blästerrör/ABDY
+blästerugn/ADGY
+blästra/TNAPDIY
+blästring/ADGYv
+blästugn/ADG
+blöda/KJ
+blödande/Y
+blödare/EAJY
+blödarfeber/EA
+blödarsjuka/EAY
+blödig/OPQY
+blödighet/ADY
+blödning/ADGYvf
+blöj/XZ
+blöja/EAGY
+blöjbarn/ABD
+blöjbyte/FECAYv
+blöjpaket/ABDY
+blöjsnibb/ADGY
+blöt/PQ
+blöta/KEQLAJDRYz
+blötdjur/ABD
+blötföre/FECA
+blöthet/AD
+blötlade/A
+blötlagd/O
+blötlagt/A
+blötlägga/AJDR
+blötlägger
+blötläggning/ADYv
+blötläggs
+blötning/ADY
+blötröta/EA
+blötsnö/EAY
+BMI-/JX
b-moll/AX
BMW-/JX
bnp/r
@@ -11182,6 +12039,8 @@ Bo/A
boa/ELAG
boaorm/ADGY
board/ADY
+board-
+boardfabrik/AHD
boardingcard/ABDY
boardingkort/ABDY
boarea/EAG
@@ -11194,58 +12053,65 @@ Boberg/A
boboll/ADv
bobsleigh/ADGY
bobubbla/EAG
-bobåkare/EAJ
+bobyggande/CA
+bobygge/FECA
+bobåkare/EAJ
boccia/EAY
bock/ADbGX
bocka/NMAmDY
bockbaggar/AJY
bockformig/O
bockfot/AJD
-bockhornsklöver/EAY
+bockhorn/ABDv
+bockhornsklöver/EAY
bockning/ADGYv
bocknings-
-bockskägg/ABDY
-bocksprång/ABD
-bocktörne/CAY
-bocköl/ABD
+bockskägg/ABDY
+bocksprång/ABD
+bocktörne/CAY
+bocköl/ABD
bod/ADbG
Boda/A
-bodbetjänt/AHD
-bodbiträde/FECA
+bodbetjänt/AHD
+bodbiträde/FECA
bodega/EAGY
bodelning/ADGYv
Boden/AX
-Bodén/A
+Bodén/A
Bodenbo/EAI
bodensare/EAJY
Bodil/A
Bodin/A
bodlott/AHD
-bodlänga/EAG
-Bodström/A
-bodvägg/ADG
-body/EA
+bodlänga/EAG
+bodräkt/ADv
+Bodström/A
+bodvägg/ADG
+body/EAH
bodybuildare/EAJY
bodybuilding/ADY
+bodyförlängare/EAJ
bodyguard/AD
bodylotion/AHD
bodypump/ADX
-bodägare/EAJ
+bodägare/EAJ
Boeing/AX
Boel/A
boende/FECAYX
boendechef/AHDY
boendeform/AHDY
boendekostnad/AHDY
-boendemiljö/EAHY
+boendemiljö/EAHY
boendeort/AHDY
boendeparkering/ADGY
boendesegregation/ADY
boendestandard/AHDY
boer/Eb
boerkrig/ABD
+Boëthius
boett/AHD
-bofast/OQY
+bofasta/AJY
+bofaste/Y
bofasthet/AD
bofink/ADGv
bofinksbo/FEAB
@@ -11253,30 +12119,33 @@ bofinkshane/EAG
bofinkshona/EAG
bofinksunge/EAG
Bofors/X
-bofällig/O
-boförening/ADG
-boförvaltare/EAJ
+bofällig/O
+boförening/ADG
+boförvaltare/EAJ
bog/ADbG
bogankare/ECAJY
Bogart/A
bogblad/ABD
-bogey/EAY
-bogfläsk/AB
+bogey/EAYX
+bogfläsk/AB
boggi/EAHX
boggivagn/ADGY
-boghöjd/AHD
+boghöjd/AHD
+Bogotá/A
bogport/ADG
bogpropeller/EAIY
Bogren/A
+bogser/XZ
bogsera/TNAPmDY
bogserbar/O
-bogserbåt/ADGY
+bogserbåt/ADGY
+bogserflygplan/ABD
bogsering/ADGYvf
bogseringsavgift/AHDY
bogserlina/EAGY
bogsertross/DGY
-bogspröt/ABD
-bogträ/AB
+bogspröt/ABD
+bogträ/AB
bogvisir/ABD
bohag/ABDv
bohem/TAHDYX
@@ -11286,14 +12155,16 @@ bohemliv/AB
Bohlin/A
Bohman/A
Bohr/A
+Bohus
bohuseka/EAG
bohusgranit/ADY
bohusjulle/EAGY
-Bohuslän/Av
-bohusläning/ADGY
-bohuslänning/ADGY
-bohuslänsk/OQY
-bohuslänska/EAGY
+Bohuslän/Av
+bohusläning/ADGY
+bohuslänning/ADGY
+bohuslänsk/OQY
+bohuslänska/EAGY
+bohåla/EAG
boindex/BX
boj/AD
boja/EAG
@@ -11304,22 +12175,23 @@ bojkott/ADYX
bojkotta/NAPmHDY
bojkotthot/ABD
bok/ADYX
+bok-
boka/NAPI
bokande/CAY
-bokanmälan/AY
+bokanmälan/AY
bokare/EAJY
bokauktion/AHDYv
bokband/ABDY
-bokbestånd/ABDY
+bokbestånd/ABDY
bokbindar/XZ
bokbindare/EAJY
-bokbindarnål/ADG
+bokbindarnål/ADG
bokbinderi/ABHYX
bokbord/ABD
bokbransch/AD
bokbuss/DGYX
-bokbål/ABDY
-bokcafé/ABHX
+bokbål/ABDY
+bokcafé/ABHX
bokcirkel/EAIY
bokdisk/ADG
bokdunge/EAG
@@ -11328,56 +12200,62 @@ bokfilm/AHD
bokflod/AHDY
bokform/Y
bokformat/ABD
-bokföra/TKLAJODRY
-bokföring/ADGYvf
-bokföringsavdelning/ADG
-bokföringsavi/EAHY
-bokföringsbrott/ABDY
-bokföringsmaskin/AHDY
-bokföringsmässig/OY
-bokföringspliktig/O
-bokföringspost/AHDY
-bokföringsskyldig/OY
-bokföringsteknisk/O
-bokföringsår/ABDY
-bokförlag/ABDY
-bokförläggare/EAJYX
+bokföra/TKLAJODRY
+bokföring/ADGYvf
+bokföringsavdelning/ADG
+bokföringsavi/EAHY
+bokföringsbrott/ABDY
+bokföringsmaskin/AHDY
+bokföringsmässig/OY
+bokföringspliktig/O
+bokföringspost/AHDY
+bokföringsskyldig/OY
+bokföringsteknisk/O
+bokföringsår/ABDY
+bokförlag/ABDY
+bokförläggare/EAJYX
bokhandel/EAIYv
bokhandelsdisk/ADGY
bokhandlare/EAYz
bokhora/EAG!
bokhylla/EAGY
-bokhållare/EAJY
+bokhylle/XZ
+bokhyllesektion/AHD
+bokhyllevägg/ADG
+bokhållare/EAJY
+Bokia/AX
bokillustration/AHDY
-bokkafé/ABHX
+bokkafé/ABHX
bokklubb/ADGYv
boklig/O
boklund/ADG
-boklåda/EAGY
-boklån/ABD
-boklärd/OQ
-bokläsar/XZ
-bokläsare/EAJY
+boklåda/EAGY
+boklån/ABD
+boklärd/OQ
+bokläsar/XZ
+bokläsare/EAJY
bokmal/ADG
bokmarknad/AHDY
bokmoms/D
-bokmål/ABv
-bokmärka/KQLAJDv
-bokmärke/FECAYv
-bokmärkesalbum/ABDY
-bokmärksband/ABDY
-bokmärkspärm/ADGY
-bokmässa/EAGY
+bokmål/ABv
+bokmärka/KQLAJDv
+bokmärke/FECAYv
+bokmärkesalbum/ABDY
+bokmärksband/ABDY
+bokmärkspärm/ADGY
+bokmässa/EAGY
bokning/ADGYvf
+bokningsbar/O
bokningsbolag/ABDY
+bokningskod/AHD
boknyhet/AHDv
bokollon/ABDY
bokomslag/ABDY
bokpacke/EAG
bokprat/AB
bokpris/BHDY
-bokpärm/ADG
-bokrea/EAGY
+bokpärm/ADG
+bokrea/EAGYX
bokrecension/AHDY
bokrulle/EAG
bokrygg/ADG
@@ -11386,16 +12264,16 @@ boksamling/ADGY
bokserie/EAIY
boksida/EAGY
bokskog/ADGYv
-bokskåp/ABD
+bokskåp/ABD
bokslukare/EAJY
-bokslukarålder/EAY
+bokslukarålder/EAY
bokslut/ABDYvf
bokslutsdisposition/AHDY
-bokslutskommuniké/AEHY
+bokslutskommuniké/AEHY
bokslutsmeddelande/FECAY
bokslutsrapport/AHDY
-bokslutsår/ABDY
-boksläpp/ABD
+bokslutsår/ABDY
+boksläpp/ABD
bokstav/ADYvf
bokstavera/NAPmDY
bokstavering/ADGY
@@ -11405,16 +12283,17 @@ bokstavs/3
bokstavsbarn/ABD
bokstavsblind/O
bokstavskex/BD
+bokstavskod/AHD
bokstavskombination/AHDYv
bokstavsordning/ADYv
bokstavsrim/FCAY
bokstavsstans/DG
bokstavstro/ELAY
bokstavstrogen/KMY
-bokstavsträl/ADGY
-bokstäver/AJY
-bokstävers/3
-bokstöd/ABDY
+bokstavsträl/ADGY
+bokstäver/AJY
+bokstävers/3
+bokstöd/ABDY
boksynt/OQ
boksynthet/ADY
boktips/BD
@@ -11422,14 +12301,15 @@ boktitel/EAIY
boktryckar/XZ
boktryckare/EAJY
boktryckarkonst/ADY
-boktryckeri/ABHY
-bokträd/ABD
+boktryckeri/ABHYX
+bokträd/ABD
+Bokus
bokutgivning/ADGY
bokved/AD
bokverk/ABDY
-bokvän/AF
-bokvänner/AJ
-bokälskare/EAJY
+bokvän/AF
+bokvänner/AJ
+bokälskare/EAJY
bolag/ABDYvf
bolagisera/NAPmDY
bolagisering/ADGYv
@@ -11439,24 +12319,26 @@ bolagsform/AHDY
bolagsjurist/AHDY
bolagsledning/ADGY
bolagsman/AFY
-bolagsmän/AFY
+bolagsmän/AFY
bolagsnamn/ABDY
bolagsordning/ADGYv
-bolagsrättslig/O
+bolagsrättslig/O
bolagsskatt/AHDY
bolagsstyrelse/EAIY
-bolagsstämma/EAGY
+bolagsstämma/EAGY
bolagsvederlag/ABD
bolagsvinst/AHDY
-Bolaño/AX
+Bolaño/AX
Boldemann/A
bolero/EAY
bolerojacka/EAG
+Bolibompa/AX
Boliden/AX
Bolidenbo/EAI
Bolin/A
Bolinder/A
boliner/AJ
+Bolívar/A
Bolivia/AX
bolivian/AHDY
boliviansk/OQY
@@ -11467,48 +12349,55 @@ bollbehandling/ADG
Bollebygd/A
bollformig/OY
bollfrans/DG
-bollhav/ABDY
-bollhållare/EAJ
+bollhav/ABDYv
+bollhållare/EAJ
bollkalle/EAGY
+bollkastande/CA
bollklubb/ADGY
bollkontakt/AHD
bollkontroll/ADY
-bollkänsla/EAY
+bollkänsla/EAY
Bollmora/A
-Bollnäs/X
-Bollnäsbo/EAI
+Bollnäs/X
+Bollnäsbo/EAI
bollplan/AHDY
bollplank/ABDY
bollpojke/EAG
+bollrädd/PQ
+bollrädda
bollsinne/CAY
bollspel/ABDY
bollsport/AHDY
-bollsäker/KML
+Bollstanäs/X
+bollsäker/KML
bolltistel/EAIY
-bollträ/FECABY
+bollträ/FECABY
Bollywood
bolma/NMAmDY
-bolmört/ADv
-bolmörtsskivling/ADGY
-Bologna
+bolmört/ADv
+bolmörtsskivling/ADGY
+Bologna/AX
bolsjevik/ATHDYX
bolsjevik-
bolsjevism/ADY
bolsjevistisk/OQY
bolster/FECAIY
bolstervar/ABDY
+Bolt/A
+Bolton/A
Boltzmann/AX
Bolund/A
-bolån/ABDY
-bolåne/XZ
-bolåneinstitut/ABDY
-bolånekris/HDY
-bolånemarknad/AHDY
-bolåneränta/EAGY
-bolånetak/ABDY
+bolåda/EAGy
+bolån/ABDY
+bolåne/XZ
+bolåneinstitut/ABDY
+bolånekris/HDY
+bolånemarknad/AHDY
+bolåneränta/EAGY
+bolånetak/ABDY
bom/FAbI
Boman/A
-bomanläggning/ADG
+bomanläggning/ADG
bomarbete/CA
bomarknad/ADY
bomaterial/ABDY
@@ -11520,12 +12409,13 @@ bombar/XZ
bombardemang/ABDYv
bombardera/NAPmDY
bombardering/ADG
+Bombardier/AX
bombasm/AHDY
bombastisk/OQY
bombattentat/ABD
Bombay/AX
Bombaybo/EAI
-bombdåd/ABDY
+bombdåd/ABDY
bomberad/NQ
bomberbar/O
bombering/AD
@@ -11536,29 +12426,30 @@ bombflyg/AB
bombhot/ABD
bombhota/NAPm
bombhund/ADG
-bombhärjad/NQY
+bombhärjad/NQY
+bombkastande/CA
bombmatta/EAGY
-bombmål/ABD
+bombmål/ABD
bombnedslag/ABDY
bombning/ADGYvf
-bombplan/ABDY
+bombplan/ABDYv
bombraid/AHD
bombredd/AHD
-bombräd/AHDY
-bombsäker/MY
+bombräd/AHDY
+bombsäker/MY
bomcylinder/EAI
bomdriv/AB
-bomfångare/EAJ
-bomfällning/ADG
-bomförband/ABD
-bomförsedd/O
+bomfångare/EAJ
+bomfällning/ADG
+bomförband/ABD
+bomförsedd/O
bomhinder/FCA
-bomlås/BD
-bomlängd/AHD
-bomlös/O
+bomlås/BD
+bomlängd/AHD
+bomlös/O
bomma/NAPmDY
bommikrofon/AHD
-bommått/ABD
+bommått/ABD
bomnock/ADG
bomnyckel/EAI
bomolja/EAG
@@ -11566,92 +12457,97 @@ bompass/BD
bompeng/ADG
bomresa/EAG
bomring/AD
-bomränna/EAG
+bomränna/EAG
bomsadel/EAI
bomsalva/EAG
bomsegel/FCA
bomserie/EAI
bomskott/ABD
bomskydd/ABD
-bomspröt/ABD
-bomspår/ABD
+bomspröt/ABD
+bomspår/ABD
bomstativ/ABD
bomsystem/ABD
-bomtrålad/NQ
-bomtrålare/EAJ
-bomtält/ABD
-bomtävling/ADG
+bomtryck/ABv
+bomtrålad/NQ
+bomtrålare/EAJ
+bomtält/ABD
+bomtävling/ADG
bomull/ADYvf
bomullsartad/NQY
bomullsduk/ADGY
-bomullsfrö/EABY
-bomullsfröna/AY
-bomullsfält/ABDY
+bomullsfrö/EABYX
+bomullsfröna/AY
+bomullsfält/ABDY
bomullsgarn/ABHY
bomullsisolerad/NQY
bomullskjol/ADGY
-bomullsklänning/ADGYv
+bomullsklänning/ADGYv
bomullskrut/ABY
-bomullslakansväv/ADGY
-bomullslärft/AHDY
+bomullslakansväv/ADGY
+bomullslärft/AHDY
bomullsodling/ADGY
bomullsplantage/EAIY
+bomullspoplin
bomullssocka/EAG
bomullsspinneri/ABHY
-bomullssytråd/ADG
-bomullstråd/ADGY
+bomullssytråd/ADG
+bomullstråd/ADGY
bomullstuss/DGY
bomullstyg/ABHDY
bomullsvadd/ADY
-bomullsväv/ADGY
-bomullsväveri/ABHY
-bomullsvävnad/AHDY
+bomullsväv/ADGY
+bomullsväveri/ABHY
+bomullsvävnad/AHDY
bomvakt/AD
-bomväg/ADG
-bomärke/FECA
-bomässa/EAG
-bomöppning/ADG
+bomväg/ADG
+bomärke/FECA
+bomässa/EAG
+bomöppning/ADG
bona/NMm
-bonad/AHDY
+bonad/AHDYv
bonafideinnehavare/EAJ
Bonaparte/A
bond/XZ
Bond/A
bondby/EAG
-bondböna/EAGY
+bondböna/EAGY
bonddotter/EAY
-bonddräng/ADGY
-bonddöttrar/AJY
+bonddryg/OQ
+bonddräng/ADGY
+bonddöttrar/AJY
bonde/EAYX
bondebefolkning/ADGY
-bondeförbundare/EAJY
-bondehär/ADG
+bondeförbundare/EAJY
+bondehär/ADG
bondekultur/AHDY
+Bondemölla/AX
bondeorganisation/AHDY
bondepraktika/EAGY
-bondesamhälle/FECAY
-bondesläkt/AHDY
+bondesamhälle/FECAY
+bondesläkt/AHDY
bondeson/AD
Bondesson/A
-bondestånd/AB
-bondesöner/AJ
-bondetåg/ABD
+bondestånd/AB
+bondeständer/AJ
+bondesöner/AJ
+bondetåg/ABD
bondeuppror/ABDY
bondflicka/EAGY
-bondfångar/XZ
-bondfångare/EAJY
-bondfångeri/ABY
-bondförnuft/AY
-bondförstånd/ABY
+bondfångar/XZ
+bondfångare/EAJY
+bondfångeri/ABY
+bondförnuft/AY
+bondförstånd/ABY
bondgumma/EAGY
-bondgård/ADGY
+bondgård/ADGYv
bondhustru/EAIY
-bondjävel/EAI!
+bondjävel/EAI!
bondkatt/AHD
bondkomiker/EAJY
bondkvinna/EAG
bondlurk/ADG
-bondläpp/ADG
+bondläpp/ADG
bondmora/EAG
bondneka/NMAmD
bondost/ADG
@@ -11663,10 +12559,11 @@ bondsk/OQY
bondslug/OQ
bondsocken/FAI
bondson/ADY
-bondsöner/AJY
+Bondsätter/A
+bondsöner/AJY
bondtur/AD
-bondtölp/ADG
-bondtös/HD
+bondtölp/ADG
+bondtös/HD
bong/AD
bonga/MI
bongotrumma/EAGY
@@ -11677,41 +12574,45 @@ bonitera/NAPmD
bonitering/ADGY
bonitet/AHDY
bonjour/AHDY
-bonjourklädd/OY
+bonjourklädd/OY
Bonn/AX
+bonnabränna/EAG
Bonnbo/EAI
Bonnie/Am
Bonnier/XZ
Bonniers
-Bonnierägd/O
-bonnläpp/ADG
+Bonnierägd/O
+bonnläpp/ADG
bonntjyv/ADG
-bonobo/EAH
+bonobo/EAHb
bonoboapa/EAG
bonobohane/EAG
bonobohona/EAG
bonsai/AHD
-bonsaiträd/ABDY
+bonsaiträd/ABDY
bonus/DGYX
bonusbarn/ABDY
-bonusberättigad/NQY
+bonusberättigad/NQY
bonusdel/ADG
-bonuslåt/ADG
-bonuslön/AHD
+bonuskod/AHD
+bonuslåt/ADG
+bonuslön/AHD
bonusmamma/EAGY
bonuspappa/EAGY
bonuspengar/AJY
-bonuspoäng/ABDY
+bonuspoäng/ABDY
bonusprogram/FCAY
-bonusspår/ABDY
+bonusson/AD
+bonusspår/ABDY
bonussystem/ABDY
+bonussöner/AJ
bonvax/B
boogie-woogie/EA
bookmaker/EAJY
boolesk/O
boom/AHDY
booma/MmD
-boost/AD
+boost/ADY
boosta/Mm
boota/NMAm
bootleg/AX
@@ -11722,9 +12623,11 @@ boots/DY
bootsektor/AEH
boplats/HDYX
boplikt/AD
+boplundrare/EAJ
+boplundring/AD
bopris/BHX
boprisras/BDY
-bopålar/AJ
+bopålar/AJ
bor/b
boratom/AHD
borax/D
@@ -11734,103 +12637,123 @@ bord-
borda/NAPmYv
bordduk/ADG
borde
-bordeaux/DY
+bordeaux/DYX
Bordeaux/X
-bordeauxfärgad/NQY
+bordeauxfärgad/NQY
+bordeauxvin/ABH
Bordeauxvin/ABH
bordell/AHDYX
bordellmamma/EAGY
bordellverksamhet/ADY
bordercollie/EAIY
-borderline/Y
+borderline/YX
+borderlinediagnos/HD
+borderlinepatient/AHD
+borderterrier/EAJYX
bordlade/AY
bordlagd/OY
bordlagt/AY
-bordlägga/AJDRY
-bordlägger/Y
-bordläggning/ADGYvf
-bordläggningsplenum/ABDY
-bordläggs/Y
-bordlöpare/EAJY
+bordlägga/AJDRY
+bordlägger/Y
+bordläggning/ADGYvf
+bordläggningsplenum/ABDY
+bordläggs/Y
+bordlöpare/EAJY
bordning/ADGYv
bordningsstyrka/EAGY
bordsben/ABDY
-bordsbön/AHD
+bordsbön/AHD
bordsdam/AHD
bordsdekoration/AHDY
bordsduk/ADGY
bordsgranne/EAGY
-bordsgäst/AHDY
+bordsgäst/AHDY
bordskant/AHDY
bordskavaljer/AHDY
bordskick/ABD
bordskiva/EAG
bordslampa/EAGY
-bordslåda/EAGY
+bordslåda/EAGY
bordsmargarin/ABHY
bordsplacering/ADGY
bordsskick/ABDY
bordsskiva/EAGY
-bordsställ/ABDY
+bordsställ/ABDY
bordsur/ABD
bordsvatten/CA
bordsvin/ABHY
-bordsända/EAY
+bordsvärd/ADG
+bordsända/EAY
bordtennis/DYX
bordtennisbord/ABDY
bordtennisspelare/EAJY
-bordun/AHD
+bordun/AHDbX
+borduninstrument/ABD
+bordunpipa/EAG
+bordunsträng/ADG
boreal/O
boren/KM
-borförening/ADG
+Borensberg/Av
+borensbergare/EAJ
+Borensbergsbo/EAI
+borförening/ADG
borg/ADYX
-Borg/A
+Borg/AQ
borga/TMIY
borgar/XZ
borgarbracka/EAGY
borgarbrackig/OQ
borgarklass/HDY
borgarpack/AB
-borgarråd/ABDYv
-borgarrådssekreterare/EAJY
-borgarstånd/ABY
+borgarråd/ABDYv
+borgarrådssekreterare/EAJY
+borgarstånd/ABY
+Borgberget/A
Borgefalk/A
borgens/XZ
-borgensförbindelse/EAIYX
-borgenslån/ABDY
+borgensförbindelse/EAIYX
+borgenslån/ABDY
borgensman/AFY
-borgensmän/AFY
+borgensmän/AFY
borgenssumma/EAGY
-borgensåtagande/FECAY
-borgenär/AHDYv
-borgenärssammanträde/FECAY
+borgensåtagande/FECAY
+borgenär/AHDYv
+borgenärssammanträde/FECAY
borgerlig/OPQ
borgerligas
borgerlighet/ADYv
borgerskap/ABYv
+Borges
borgfred/AHD
-borggård/ADGY
+borggård/ADGYv
Borghild/A
Borgholm/Av
borgholmare/EAJ
Borgholmsbo/EAI
+Borgia/A
borgliga/A%
Borglund/A
-borgmästar/XZ
-borgmästare/EAJY
+borgmästar/XZ
+borgmästare/EAJY
borgruin/AHD
-Borgå/AX
-Borgåbo/EAI
-Borgärdet/A
+Borgstena/AX
+Borgå/AX
+Borgåbo/EAI
+Borgåsund/A
+Borgärdet/A
+Borin/A
Boris
-Borlänge/AX
-Borlängebo/EAI
+Borlänge/AX
+Borlängebo/EAI
Bornebusch/A
+Borneo/AX
bornera/Pm
Bornholm/Av
bornholmare/EAJY
Bornholmsbo/EAI
+bornholmsk/OQ
borr/ABDYX
+borr-
borra/NAPI
borrande/CAY
borrar/XZ
@@ -11839,48 +12762,51 @@ borrchuck/ADG
borrelia/EAX
borreliaartrit/AHD
borrelios/D
-borrhål/ABDY
+borrhål/ABDY
borrigg/ADGY
+borring/AD%
borrjigg/ADG
-borrkärna/EAGY
+borrkrona/EAGY
+borrkärna/EAGY
borrlera/EAG
borrmaskin/AHDY
borrning/ADGYvf
borrsats/HD
-borrsväng/ADGY
+borrsväng/ADGY
borsjtj
borst/BQDRYX
borsta/TNLPBIY
borstbaggar/AJY
borstbindare/EAJY
borstig/OPY
-borstlös/O
+borstlös/O
borstmask/ADG
borstning/ADGY
borsyra/EAGy
-borsyrelösning/ADGY
+borsyrelösning/ADGY
bort-
borta/Jb
bortabesegra/NMAm
bortackordera/MmY
bortadoptera/NAPmDY
-bortaförlust/AHDY
+bortaförlust/AHDY
bortais/DG
bortaklack/ADG
bortalag/ABD
bortamatch/AHDY
-bortamål/ABD
-bortamöte/FECAY
-bortanför
+bortamål/ABDv
+bortamöte/FECAY
+bortanför
bortaplan/AHDY
-bortapoäng/ABD
+bortapoäng/ABD
bortarbeta/NAPmY
bortaresa/EAG
bortaretur/AHD
bortaseger/EAIY
bortasektion/AHD
-bortaslå/Mm
+bortaslå/Mm
bortaspel/AB
+bortaspelare/EAJ
bortasupporter/EAI
bortauktionera/NAPmDY
bortavarande/Y
@@ -11888,10 +12814,10 @@ bortavaro/EAY
bortavinst/AHDY
bortbjuden/MY
bortblandad/NQY
-bortblåsning/ADGY
-bortblåst/OY
+bortblåsning/ADGY
+bortblåst/OY
bortbruten/M
-bortbränd/OY
+bortbränd/OY
bortbyting/ADGY
bortbytt/O
bortcensurerad/NQY
@@ -11903,9 +12829,9 @@ bortdribblad/NQY
bortdriven/MY
bortdrivne
bortdrivning/ADGY
-bortdöende/Y
-bortdömd/OY
-bortdömning/ADGY
+bortdöende/Y
+bortdömd/OY
+bortdömning/ADGY
bortefter
bortemot
borterst/O
@@ -11914,27 +12840,28 @@ bortfalla/KD
bortfallen/KM
bortfintad/NQY
bortflugen/KMY
+bortflyende
bortflyttad/NQY
bortflyttning/ADGY
-bortforsla/NAPmDY
+bortforsla/NAPmB
bortforsling/ADGY
bortfrakta/NAPmDY
-bortfrätt/OY
-bortföra/KLAJOR
-bortförande/FECAY
-bortföring/ADGY
-bortförklara/NAPmDY
-bortförklaring/ADGY
+bortfrätt/OY
+bortföra/KLAJOR
+bortförande/FECAY
+bortföring/ADGY
+bortförklara/NAPmDY
+bortförklaring/ADGY
bortgallrad/NQY
bortgallring/ADGY
bortgift/OQY
bortgjord/OQY
-bortglömd/OQY
-bortgång/ADY
-bortgången/KMY
+bortglömd/OQY
+bortgång/ADY
+bortgången/KMY
borthuggen/MY
borthuggning/ADY
-bortifrån
+bortifrån
bortilande/Y
bortjaga/NAPmD
bortkastad/NQY
@@ -11947,16 +12874,17 @@ bortkommen/MY
bortkommenhet/ADY
bortkomne/Y
bortkoppla/NAPmY
-bortkörd/OQ
-bortkörning/ADY
+bortkoppling/AD
+bortkörd/OQ
+bortkörning/ADY
bortlagd/OY
bortlovad/NQY
-bortlånad/NQY
-bortlämnad/NQY
-bortmanövrera/NAPmDY
+bortlånad/NQY
+bortlämnad/NQY
+bortmanövrera/NAPmDY
bortmotad/NQY
-bortnötning/ADY
-bortnött/O
+bortnötning/ADY
+bortnött/O
bortom
bortoperera/NAPmDY
bortoperering/ADGY
@@ -11976,13 +12904,13 @@ bortriven/MY
bortrivning/ADY
bortryckande/CA
bortryckt/OQY
-borträkna/NAPmDY
-borträkning/ADGY
-bortröjd/O
-bortröjning/ADGY
-bortröstad/NQ
-bortröva/NAPm
-bortrövande/CAY
+borträkna/NAPmDY
+borträkning/ADGY
+bortröjd/O
+bortröjning/ADGY
+bortröstad/NQ
+bortröva/NAPm
+bortrövande/CAY
bortschaktad/NQY
bortschaktning/ADGY
bortschasad/NQY
@@ -11994,28 +12922,30 @@ bortskaffande/CA
bortskaffning/AD
bortskalad/NQ
bortskavd/OY
+bortskjuten/M
bortskottad/NQY
bortskrapad/NQY
bortskrapning/ADGY
bortskruvad/NQY
-bortskrämd/OQY
+bortskrämd/OQY
bortskuren/MY
bortskymd/O
-bortskämd/OQY
-bortskämdhet/ADYv
-bortskänka/KQLAJDRY
-bortskänkning/AD
-bortsköljd/OY
-bortsköljning/ADY
+bortskämd/OQY
+bortskämdhet/ADYv
+bortskänka/KQLAJDRY
+bortskänkning/AD
+bortsköljd/OY
+bortsköljning/ADY
bortslagen/MY
bortslarvad/NQY
bortslipad/NQY
bortsliten/M
bortslumpa/NAPmDY
bortslumpning/AD
-bortslängd/OY
-bortsläpad/NQY
-bortslösad/NQY
+bortslängd/OY
+bortsläpad/NQY
+bortslösad/NQY
+bortslösande/CA
bortsmusslad/NQY
bortsnappad/NQY
bortsopad/NQY
@@ -12026,17 +12956,17 @@ bortspolad/NQY
bortspolning/ADY
bortsprungen/MY
bortsprungne
-bortsprängd/OY
-bortsprängning/ADG
-bortsprättad/NQY
-bortstädad/NQ
-bortstädande/CA
-bortstötande/Y
-bortstötning/ADY
-bortstött/OQY
+bortsprängd/OY
+bortsprängning/ADG
+bortsprättad/NQY
+bortstädad/NQ
+bortstädande/CA
+bortstötande/Y
+bortstötning/ADY
+bortstött/OQY
bortsuddad/NQY
-bortsållad/NQY
-bortsänd/O
+bortsållad/NQY
+bortsänd/O
bortta/Am
borttaga/AJR
borttagande/CAY
@@ -12055,29 +12985,31 @@ borttog/A
borttransport/AHDY
borttransportera/NAPmDY
borttransportering/ADGY
-bortträngd/OY
-bortträngning/ADGYvf
-borttvättad/NQY
+borttrollad/NQ
+bortträngd/OY
+bortträngning/ADGYvf
+borttvättad/NQY
borttynande/Y
bortval/ABD
bortvald/OQ
bortvaskad/NQY
-bortvräkt/OY
-bortvält/O
-bortvältad/NQY
-bortvältrad/NQY
-bortvänd/OQ
-bortvändhet/ADY
-bortåt
-bortödslad/NQY
-bortöver
+bortvräkt/OY
+bortvält/O
+bortvältad/NQY
+bortvältrad/NQY
+bortvänd/OQ
+bortvändhet/ADY
+bortåt
+bortödslad/NQY
+bortöver
borymmare/EAJY
-Borås/X
-boråsare/EAJY
-Boråsbo/EAI
-boränta/EAGY
-boränte/XZ
-borätt/AHD
+Borzko/A
+Borås/X
+boråsare/EAJY
+Boråsbo/EAI
+boränta/EAGY
+boränte/XZ
+borätt/AHDv
bosatt/OQY
Bosch/A
boskap/ADYvf
@@ -12086,11 +13018,12 @@ boskapsdjur/ABDY
boskapsherde/EAG
boskapshjord/ADGY
boskapspest/ADY
-boskapspråm/ADGY
+boskapspråm/ADGY
boskapsras/HD
-boskapsskötare/EAJY
-boskapsskötsel/EAY
+boskapsskötare/EAJY
+boskapsskötsel/EAY
boskapsvallande
+boskifte/FECA
boskillnad/AHDY
bosniak/AHD
Bosnien/AX
@@ -12101,14 +13034,15 @@ bosnienserbiske/Y
bosnier/EAJY
bosnisk/OQY
bosniska/EAGY
-bospara/Mm
+bospara/NMAm
bosparande/CAY
Bosporen/A
boss/DGY
bossanova/EAY
Bosse/A
bossig/O
-bossvälde/FECAY
+Bosson/A
+bossvälde/FECAY
bostad/ADYvf
bostadsadress/HDY
bostadsaktiebolag/ABD
@@ -12116,43 +13050,46 @@ bostadsakut/AHDY
bostadsanpassningsbidrag/ABDY
bostadsbaserad/NQY
bostadsbebyggelse/EAIY
-bostadsbestånd/ABDY
+bostadsbestånd/ABDY
bostadsbidrag/ABDY
bostadsbolag/ABDY
bostadsbrist/ADY
bostadsbubbla/EAGY
bostadsbyggande/CAY
-bostadsbyggnadsvärde/FECAY
+bostadsbyggnadsvärde/FECAY
bostadsbyte/FECAY
bostadsdel/AD
bostadsdepartement/ABDY
bostadsfastighet/AHDY
bostadsfinansiering/ADGY
-bostadsföretag/ABDY
-bostadsförmedling/ADGY
-bostadsförmedlingskö/EAH
-bostadsförmån/AHDY
-bostadsförsörjning/ADY
+bostadsföretag/ABDY
+bostadsförmedling/ADGY
+bostadsförmedlingskö/EAH
+bostadsförmån/AHDY
+bostadsförsörjning/ADY
+bostadsgata/EAG
bostadshets/D
bostadshotell/ABDY
bostadshus/BDY
-bostadshypotekslån/ABDY
+bostadshypotekslån/ABDY
bostadsinbrott/ABDY
bostadsinstitut/ABDY
bostadskonsument/AHDY
bostadskostnad/AHDY
bostadskris/HDY
bostadskvarter/ABDY
-bostadskö/EAHY
-bostadsköp/ABDYv
-bostadslån/ABDY
-bostadslägenhet/AHDY
-bostadslös/OY
-bostadslöshet/ADY
+bostadskö/EAHY
+bostadsköp/ABDYv
+bostadslån/ABDY
+bostadslägenhet/AHDY
+bostadslänga/EAGY
+bostadslös/OY
+bostadslöshet/ADY
bostadsmarknad/AHDY
-bostadsmiljö/EAHY
+bostadsmiljö/EAHY
bostadsminister/EAIY
-bostadsområde/FECAY
+bostadsnöd/AD
+bostadsområde/FECAY
bostadsort/AHDY
bostadsplanering/ADGY
bostadsplattform/ADGY
@@ -12162,44 +13099,46 @@ bostadspolitisk/OY
bostadspris/BHY
bostadsproblem/ABDY
bostadsproduktion/AHDY
-bostadsräkning/ADGY
-bostadsränta/EAGY
-bostadsrätt/AHDYv
-bostadsrättsförening/ADG
-bostadsrättshavare/EAJY
-bostadsrättsinnehavare/EAJY
-bostadsrättslägenhet/AHD
-bostadsrättsägare/EAJY
+bostadsräkning/ADGY
+bostadsränta/EAGY
+bostadsrätt/AHDYv
+bostadsrättsförening/ADG
+bostadsrättshavare/EAJY
+bostadsrättsinnehavare/EAJY
+bostadsrättslägenhet/AHD
+bostadsrättsägare/EAJY
bostadssegregation/ADY
bostadssektor/AEHY
bostadssituation/ADY
bostadsslum/FA
bostadsstandard/AHDY
bostadsstiftelse/EAIY
-bostadsstöd/ABDY
+bostadsstöd/ABDY
bostadssubvention/AHDY
-bostadssökande/Y
-bostadstillägg/ABDY
+bostadssökande/Y
+bostadstillägg/ABDY
bostadsutskott/ABDY
+bostadsvärd/ADG
bostadsyta/EAGY
-bostadsägare/EAJY
+bostadsägare/EAJY
bostannare/EAJY
Boston/AX
Bostonbo/EAI
bostongurka/EA
-bostonterrier/EAJY
-Boström/A
-bostäder/AJY
-boställe/FECAY
-bosätta/TJDY
-bosättar/XZ
-bosättar-
-bosättarhem/FCAY
-bosätter/Y
-bosättning/ADGYvf
-bosättningsområde/FECAY
-bosättningsort/AHDY
-bosättningspolitik/ADY
+bostonterrier/EAJYX
+Boström/A
+bostäder/AJY
+boställe/FECAY
+bosätta/TJDY
+bosättar/XZ
+bosättar-
+bosättarhem/FCAY
+bosätter/Y
+bosättning/ADGYvf
+bosättningsområde/FECAY
+bosättningsort/AHDY
+bosättningspolitik/ADY
+Bosön/A
bot/Db
bota/NAPmD
botanik/AHDYX
@@ -12209,78 +13148,89 @@ botanisering/ADGY
botanisk/OQY
botanist/AHDYX
botbar/O
-botbänk/AD
+botbänk/AD
bote-
botemedel/FCAY
botflagga/EAPG
-botfärdig/OQY
-botfärdighet/ADY
-botgörar/XZ
-botgörare/EAJY
-botgörelse/EAIY
-botgöring/ADGYv
+botfärdig/OQY
+botfärdighet/ADY
+botgörar/XZ
+botgörare/EAJY
+botgörelse/EAIY
+botgöring/ADGYv
botkonto/FECA
Botkyrka/AX
Botkyrkabo/EAI
Botniabanan/A
-botnät/ABDX
+botnät/ABDX
botox/X
-botoxläpp/ADGY
+botoxläpp/ADGY
botpredikant/AHDY
botpsalm/AHD
+boträd/ABD
botstatus/D
Botswana/AX
botswanier/EAJY
botswansk/OQY
botswanska/EAGY
bott/G
+Bottarve/X
botten/FAIYXU
+bottendel/ADG
bottendjup/OY
-bottendålig/OY
-bottendöd/ADY
+bottendålig/OY
+bottendöd/ADY
bottenfisk/ADGY
bottenfrusen/MY
bottenfrusits/Y
bottenfrysa/KQLAJDRY
bottenfrysning/ADY
-bottenfärg/AHDY
+bottenfärg/AHDY
bottengarn/ABDY
bottenhederlig/OY
botteninteckning/ADGYv
bottenkvark/ADGY
-bottenkänning/ADGY
+bottenkänning/ADGY
bottenlag/ABDY
bottenlera/EAG
-bottenlåg/OY
-bottenlån/ABDY
-bottenläge/FECAY
-bottenlänksgaffel/EAI
-bottenlös/OY
-bottenlöshet/AD
+bottenliga/EA
+bottenlåg/OY
+bottenlån/ABDY
+bottenläge/FECAY
+bottenlänksgaffel/EAI
+bottenlös/OY
+bottenlöshet/AD
+bottenmete/CA
bottenmina/EAGY
-bottenmorän/AHDY
+bottenmorän/AHDY
+bottenmåla/NAPmD
bottennapp/ABDY
-bottennivå/EAHY
+bottennivå/EAHY
bottennotering/ADGY
bottenplan/ABY
bottenplatta/EAGY
bottenrekord/ABDY
+bottenrest/AHD
+bottenrevad/NQ
bottensats/HDY
+bottensatt/O
bottensediment/ABDY
bottenskikt/ABDY
bottenskrap/ABY
bottenskyla/EAGY
bottenslam/CAY
bottenstrid/AHDY
+bottentippad/NQ
bottenton/AHDY
-bottentrål/ADGY
-bottenträsk/ABDY
+bottentrål/ADGY
+bottenträsk/ABDY
bottenusel/MY
Bottenviken/A
-bottenvåning/ADGYv
-bottenår/ABD
-bottenärlig/OY
-bottinklädd/OY
+bottenvrid/AB
+bottenvåning/ADGYv
+bottenår/ABD
+bottenärlig/OY
+bottinklädd/OY
bottna/NAPDY
bottnisk/OY
Bottniska
@@ -12288,11 +13238,11 @@ Botulfsgatan/A
Botulfsplatsen/A
botulism/AHDY
Botvidsson/A
-botägare/EAJ
+botägare/EAJ
Bouchet/A
-bouclé/AEX
-bouclégarn/ABH
-bouclématta/EAGY
+bouclé/AEX
+bouclégarn/ABH
+bouclématta/EAGY
boudoir/AHD
bougainvillea/EAGY
bouillabaisse/EAY
@@ -12306,41 +13256,45 @@ bouleplan/AHD
boulespel/AB
boulespelare/EAJ
bouleturnering/ADG
-bouletävling/ADG
+bouletävling/ADG
boulevard/AHDYX
boulevardtidning/ADGY
+bounge/EAG
bouppgivare/EAJY
bouppteckning/ADGYv
bouquet/ADY
bourbon
bourgeoisie/EAY
-bourgogne/EAIY
+bourgogne/EAIYX
bourgognevin/ABHY
boutique/EAIYX
+boutredare/EAJ
boutredning/ADGYv
boutredningsman/AF
-boutredningsmän/AF
+boutredningsmän/AF
boutrymme/FECAY
Bouveng/A
bouzouki/EAY
bov/ADG
bovaktig/OQ
-Bowatersvägen/A
+Bowatersvägen/A
Boverket/A
bovete/CAX
bovetegryn/ABD
-bovetemjöl/AB
+bovetemjöl/AB
bovetenudel/EAIY
Bowie/A
+bovin/O
bowla/TNMAmDY
bowlar/XZ
bowling/ADYX
bowlinghall/ADGY
bowlingklot/ABDY
-bowlingkägla/EAGY
+bowlingkägla/EAGY
bovstreck/ABDY
-bovärd/ADG
+bovärd/ADG
box/DGYX
+box-
boxa/NAPD
boxadress/HDY
boxare/EAYzg
@@ -12361,12 +13315,12 @@ Boxholm/A
boxning/ADGYvf
boxningsmatch/AHDY
boxningsring/ADGY
-boxningssäck/ADGY
-boxplay/A
+boxningssäck/ADGY
+boxplay/AX
boxvin/ABH
Boye/A
boyta/EAG
-boägg/ABD
+boägg/ABD
BP-/JX
BPA-/JX
Bq
@@ -12378,12 +13332,15 @@ brackighet/AD
brackvatten/CAYX
brackvattenhav/ABDY
Bradbury/A
+Bradley/A
bradykardi/EAY
bragd/AHDYX
+bragdartad/NQ
bragdguld/ABDY
bragdmedalj/AHDY
-bragdmedaljör/AHDY
-bragelöfte/FECA
+bragdmedaljör/AHDY
+Brage/A
+bragelöfte/FECA
bragta/LJY
bragte/Y
Brahe/A
@@ -12392,6 +13349,7 @@ brahmanism/ADY
brahmansk/O
Brahms/X
brailleskrift/ADY
+brainstorma/NAPmD
brainstorming/ADYX
braja/EAG
brak/ABb
@@ -12399,68 +13357,73 @@ braka/MmD
brakfest/AHDY
brakfrukost/ADG
brakfylla/EAG
-brakförlust/AHDY
+brakförlust/AHDY
brakmiddag/ADGY
-brakmåltid/AHD
+brakmåltid/AHD
brakseger/EAIY
brakskit/ADG
brakskiva/EAGY
-braksuccé/AEHY
+braksuccé/AEHY
brakteat/AHDY
brakved/AD
+brakyterapi/EAX
bralla/EAGY
braman/AHD
bramanism/ADY
bramsegel/FCAY
-bramstång/ADY
+bramstång/ADY
brand/AJDYsf
-brandbekämpning/ADY
-brandbeständig/O
-brandbil/ADGY
-brandbomb/AHDY
+brandbekämpning/ADY
+Brandberg/ADv
+brandbeständig/O
+brandbil/ADGYv
+brandbomb/AHDYv
brandchef/AHDY
-branddörr/ADG
+branddörr/ADG
Brandeby/A
+Brandenburg/A
+Brandes
brandfackla/EAGY
brandfara/EAGY
brandfarlig/OY
brandfilt/ADGY
brandfri/O
-brandförsvar/ABY
-brandförsäkring/ADGYv
-brandförsäkringsavgift/AHDY
+brandförsvar/ABY
+brandförsäkring/ADGYv
+brandförsäkringsavgift/AHDY
brandgaser/AJ
brandgata/EAGY
brandgul/OY
brandhandgranat/AHDY
-brandhärd/ADGY
-brandhärdig/O
-brandhärjad/NQY
-brandhärjas/NY
+brandhärd/ADGY
+brandhärdig/O
+brandhärjad/NQY
+brandhärjas/NY
brandig/O
Brandin/A
-brandingenjör/AHDY
-brandinspektör/AHDY
+brandingenjör/AHDY
+brandinspektör/AHDY
brandkatastrof/AHD
brandkronad/NQY
-brandkår/AHDYv
-brandkårist/ADG
-brandkårshus/BD
-brandkårsutryckning/ADGY
+brandkår/AHDYv
+brandkårist/ADG
+brandkårshus/BD
+brandkårsutryckning/ADGY
brandlarm/ABDY
brandman/AFYv
brandmur/ADG
brandmus/D
brandmyndighet/AHD
-brandmän/AFY
-brandmästare/EAJY
-brandmöss/D
+brandmän/AFY
+brandmästare/EAJY
+brandmöss/D
+Brando/A
brandorsak/AHDY
brandpil/ADG
brandplats/HDY
brandpost/AHDY
brandrisk/AHDY
-brandrök/AD
+brandrök/AD
brandskada/EAPGY
brandskatta/NAPmDY
brandskattning/ADG
@@ -12468,50 +13431,55 @@ brandskydd/ABDYv
brandskyddad/NQY
brandskyddsavgift/AHDY
brandslang/ADGY
-brandsläckare/EAJY
-brandsläckning/ADY
+brandsläckare/EAJY
+brandsläckning/ADY
brandsoldat/AHDY
brandspruta/EAGY
brandsprute/XZ
brandstake/EAG
brandstation/AHDY
brandstege/EAG
-brandstod/ADY
+brandstod/ADYv
brandstyrka/EAGY
brandsyn/AHD
-brandsäker/MLY
-brandsäkerhet/ADY
+brandsäker/MLY
+brandsäkerhet/ADY
Brandt/A
brandtal/ABDY
+brandtala/NMAmD
brandteknisk/OY
+brandticka/EAG
brandtrappa/EAGY
brandvakt/AHD
brandvarnare/EAJY
-brandväg/ADG
-brandvägg/ADGY
+brandväg/ADG
+brandvägg/ADGYv
brandy/EAY
-brandövning/ADGY
+brandövning/ADGY
brann/Y
bransch/AHDYXU
branschanpassad/NQY
branschavtal/ABDY
branschetisk/OY
branschfolk/ABDY
-branschförening/ADGY
+branschförening/ADGY
branschindex/BDY
branschkollega/EAHGY
branschkunnig/OY
-branschnivå/EAHY
+branschnivå/EAHY
branschorgan/ABDY
branschorganisation/AHDYv
-branschråd/ABDY
-branschräv/ADG
+branschråd/ABDY
+branschräv/ADG
+branschsed/AD
branschtidning/ADGY
branschvis
-branschöversikt/AHDY
+branschöversikt/AHDY
brant/AOPHDY
branthet/AD
+Branting/A
bras/XZ
+bras-
BRAS/r
brasa/EAGY
brasilian/AHDY
@@ -12524,6 +13492,7 @@ braskamin/AHDY
braskande/Y
brasklapp/ADGY
brass/BQDGYy
+brass-
brassa/NMAD
brassband/ABDYv
brassefotboll/AD
@@ -12543,6 +13512,8 @@ Bratislava/A
brats/D
Bratt/A
bratwurst/ADGY
+Braun/A
+Braunschweig/A
bravad/AHDY
bravera/Mm
bravissimo
@@ -12551,7 +13522,7 @@ bravo/b
bravorop/ABD
bravur/ADX
bravuraria/EAGY
-bravurmässig/OY
+bravurmässig/OY
bravurnummer/FCAY
braxen/AIY
braxenpanka/EAGY
@@ -12559,7 +13530,7 @@ bre/Am
break/ABDY
break-
breakboll/ADGY
-breakdance
+breakdance/X
breakdans/D
break-even
Brecht/A
@@ -12568,68 +13539,80 @@ breda/KLAJRY
bredaxlad/NQY
bredband/ABDYv
bredbandig/O
-bredbandsnät/ABDY
+Bredbandskollen/A
+bredbandslambda/EAYX
+bredbandsnät/ABDY
bredbandsskatt/AHD
bredbandsuppkoppling/ADGY
bredbar/O
bredbasig/O
bredbent/OQ
bredbladig/OY
-bredbrättad/NQY
-bredbröstad/NQY
+bredbrättad/NQY
+bredbröstad/NQY
bredd/ADRY
bredd-
bredda/NPmBHY
breddgrad/AHDY
breddidrott/AHDY
+breddlag/ABDv
breddning/ADGYv
-bredflänsad/NQY
-bredflänsig/O
+breddspelare/EAJ
+bredflänsad/NQY
+bredflänsig/O
bredhalsad/NQY
-bredhöftad/NQY
+bredhöftad/NQY
bredkronig/O
-brednäbbad/NQY
-brednäsapa/EAG
+brednäbb/ADG
+brednäbbad/NQY
+brednäsapa/EAG
bredrandig/OY
+Bredsand/Av
bredsida/EAGY
-bredsidade/O
+bredsidade/AO
bredsidar
-bredsidas/N
+bredsidats
bredskuldrad/NQY
bredskyggig/OY
-bredspårig/OY
-bredstjärtad/NQY
-bredstrålande/Y
+bredspår/ABD
+bredspårig/OY
+bredstjärtad/NQY
+bredstrålande/Y
bredvid/X
bredvidliggande/Y
-bredvidläsning/ADv
-Bredäng/A
+bredvidläsning/ADv
+Bredäng/A
Breivik/AX
Bremen/AX
Bremenbo/EAI
Bremer/A
bresilja/EAy
-bresiljeträ/ABY
+bresiljeträ/ABY
+Breslau/A
+Bresson/A
bretagnare/EAJY
+Bretagne/A
bretagnisk/O
bretonsk/OQ
bretonska/EAG
brev/ABDYX
-brevbomb/AHD
-brevbärar/XZ
-brevbärare/EAJY
+brevbomb/AHDv
+brevbärar/XZ
+brevbärare/EAJY
+brevbäring/ADYv
brevduva/EAGY
brevgiro/CA
brevhemlighet/ADY
-brevhög/ADG
+brevhög/ADG
breviarium/AJY
brevinkast/ABDY
brevkorg/ADG
+brevkort/ABDY
brevledes
brevlucka/EAGY
-brevlåda/EAGY
-brevlåde/XZ
-brevlådeföretag/ABDY
+brevlåda/EAGY
+brevlåde/XZ
+brevlådeföretag/ABDY
brevpacke/EAG
brevpapper/FCAJBDYv
brevporto/CAY
@@ -12637,22 +13620,22 @@ brevroman/AHDY
brevsamling/ADGY
brevskrivare/EAJY
brevskriverska/EAG
-brevskörd/ADG
+brevskörd/ADG
brevspalt/AHDY
-brevställ/ABDY
+brevställ/ABDY
brevsvar/ABD
-brevvåg/ADG
-brevvän/AFY
-brevvänner/AJY
-brevväxla/MmY
-brevväxling/ADGYv
+brevvåg/ADG
+brevvän/AFY
+brevvänner/AJY
+brevväxla/MmY
+brevväxling/ADGYv
Brezjnev/AX
Brian/A
BRIC/r
brick/XZ
bricka/EAGY
brickduk/ADG
-brickvävning/ADGYv
+brickvävning/ADGYv
bridge/EAYX
bridgeklubb/ADGY
bridgespelare/EAJY
@@ -12666,14 +13649,14 @@ briefing/ADG
brieost/ADG
brigad/AHDYX
brigadchef/AHDY
-brigadförband/ABD
+brigadförband/ABD
brigadgeneral/AHDY
brigadmajor/AHD
-brigadmålare/EAJY
+brigadmålare/EAJY
brigadorganisation/AHD
brigadstab/AHDY
brigadstruktur/AHDY
-brigadör/AHD
+brigadör/AHD
brigantin/AHDY
brigg/ADGY
briggentin/AHDY
@@ -12704,23 +13687,26 @@ brio/EA
brioche/EAIY
bris/HDGY
brisad/AHDY
+Brisbane/AX
brisera/MmDY
brissling/ADGY
brist/AHDYX
brista
bristande/Y
-bristfällig/OPY
-bristfällighet/AHDYv
-bristfärdig/OY
+bristfällig/OPY
+bristfällighet/AHDYv
+bristfärdig/OY
bristning/ADGYv
-bristningsgräns/DY
-bristområde/FECAY
+bristningsgräns/DY
+Bristol/AX
+bristområde/FECAY
bristsituation/AHDY
bristsjukdom/ADGY
bristvara/EAGY
bristyrke/FECAY
bristyrkesutbildning/ADGY
Brita/QA
+Britannien/A
britannisk/OQY
British
Britney/A
@@ -12733,17 +13719,24 @@ brittiska/EAGY
brittiske/Y
brittpop/AD
brittsommar/ADIYX
+Brno/A
bro/EAmGYX
Broadway/AX
broavgift/AHDY
Brobeck/A
Broberg/A
+Broby
brobyggar/XZ
brobyggare/EAJY
brobygge/FECAY
+brobyggnad/AHDY
broccoli/EAYX
+broccolipaj/AHD
+broccolisås/HD
+Brock/A
brodd/ADGY
-Brodén/A
+brodda/NAP
+Brodén/A
broder/EAYX
brodera/NAPmDYv
broderfolk/ABDY
@@ -12752,24 +13745,27 @@ broderi/ABHYX
broderigarn/ABHY
brodering/ADGY
broderistygn/ABD
-broderisöm/FAIY
+broderisöm/FAIY
broderland/AJBY
broderlig/OQY
broderparti/ABH
broderskap/ABYv
broderskapare/EAJY
-broderskapsrörelse/EA
+broderskapsrörelse/EA
Brodin/A
-brodyr/AHDY
-brodös/HDY
-brofäste/FECAY
-broförbindelse/EAIY
+brodyr/AHDYX
+brodös/HDY
+brofäste/FECAY
+broförbindelse/EAIY
+Brogata
+brogård/AD%
+Brogård/ADv
Brohult/A
brohuvud/ABD
brohuvudena/A
broiler/EAYX
-broileruppfödning/ADGY
-brokad/AHDY
+broileruppfödning/ADGY
+brokad/AHDYX
brokbladig/OY
brokblommig/O
brokig/OPY
@@ -12778,8 +13774,11 @@ brokonstruktion/AHDY
Brolin/A
Brolund/A
brom/B
+broman/A%
+Broman/A
+Bromberg/A
bromera/NAPmDY
-bromförgiftning/ADGY
+bromförgiftning/ADGY
bromhaltig/O
bromid/AHDY
Bromma/AX
@@ -12790,7 +13789,7 @@ bromsa/TNAPDIY
bromsanordning/ADGYv
bromsarm/ADG
bromsband/ABDY
-bromsbelägg/ABD
+bromsbelägg/ABD
bromscylinder/EAIY
bromskloss/DGY
bromskraft/AHDY
@@ -12798,52 +13797,58 @@ bromsljus/BDY
bromsmedicin/AHDY
bromsning/ADGYv
bromsningstid/AHDY
+bromsok/ABDY
bromspedal/AHDY
-bromsrör/ABD
+bromsrör/ABD
bromsservo/EAY
bromsskiva/EAGY
-bromsskärm/ADGY
-bromsspår/ABDY
-bromssträcka/EAGY
+bromsskärm/ADGY
+bromsspår/ABDY
+bromssträcka/EAGY
bromssystem/ABDY
bromstjut/AB
bromsverkan/AY
-bromsvätska/EAGY
-bromväte/CAX
-bromvätesyra/EAGY
-Bromölla/AX
-Bromöllabo/EAI
+bromsvätska/EAGY
+Bromwich/AX
+bromväte/CAX
+bromvätesyra/EAGY
+Bromölla/AX
+Bromöllabo/EAI
bronker/AJ
bronkial/OX
bronkit/AHDY
bronkoskop/ABDY
bronkoskopi/EAHY
brons/BHDYX
+brons-
bronsartad/NQY
bronsbleck/ABDY
bronsbyst/AHDY
bronsera/NAPmY
bronsering/ADY
-bronsfärgad/NQY
+bronsfärgad/NQY
bronsglans/D
bronsgul/O
-bronshänge/FECA
+bronshänge/FECA
bronslur/ADG
bronsmask/AHD
bronsmatch/AHDY
bronsmedalj/AHDY
-bronsmedaljör/AHDY
+bronsmedaljör/AHDY
+bronsnackad/NQ
bronspeng/ADGY
bronsplats/HDY
bronsplatta/EAGY
bronsstaty/EAHY
bronston/AHD
bronsvingad/NQ
-bronsålder/EAYv
-bronsåldersfynd/ABDY
-bronsåldersristning/ADG
-bronsåldersröse/FECAY
+bronsålder/EAYv
+bronsåldersfynd/ABDY
+bronsåldersristning/ADG
+bronsåldersröse/FECAY
brontosaurus/DGY
+brony/H
+Brooke/A
Brooklyn/A
bropelare/EAJY
bror-
@@ -12853,21 +13858,21 @@ brors-
brorsa/EAJGY
brorsbarn/ABDY
brorsdotter/EAY
-brorsdöttrar/AJY
+brorsdöttrar/AJY
brorson/ADY
Brorsson/A
-brorsöner/AJY
-broräcke/FECAY
+brorsöner/AJY
+broräcke/FECAY
brosch/AHDYX
broschera/NAPmDY
broschering/ADY
-broschnål/ADGY
+broschnål/ADGY
broschyr/AHDYXU
brosk/ABDYX
broskartad/NQY
broskfisk/ADGY
broskig/O
-broskvävnad/AHDY
+broskvävnad/AHDY
brospann/ABD
brosslare/EAJY
brotsch/ADGY
@@ -12882,74 +13887,79 @@ brottarklubb/ADGY
brottarmatta/EAGY
brottas/N
brotteori/EAHY
-brottgräns/HDY
+brottgräns/HDY
brottkriterium/AJY
brottmekanik/ADY
-brottmål/ABDYv
-brottmålsadvokat/AHDY
-brottmålsdomstol/ADGY
-brottmålsprocess/HDY
+brottmål/ABDYv
+brottmålsadvokat/AHDY
+brottmålsdomstol/ADGY
+brottmålsprocess/HDY
brottning/ADGYv
brottningsmatch/AHDY
-brottsbalk/ADY
-brottsbekämpande/Y
-brottsbekämpning/ADY
-brottsbenägen/KMY
+brottsbalk/ADYv
+brottsbekämpande/Y
+brottsbekämpning/ADY
+brottsbenägen/KMY
brottseghet/ADY
brottsfall/ABDY
-brottsförebyggande/Y
-brottsjö/EAGY
+brottsförebyggande/Y
+brottsjö/EAGY
brottskod/AHDY
brottslig/OPQY
brottslighet/AHDYv
brottsling/ADGY
brottsmisstanke/EAGY
-brottsmisstänkta/AJY
-brottsmisstänkte/Y
+brottsmisstänkta/AJY
+brottsmisstänkte/Y
+brottsmål/ABD%
brottsoffer/FCAYX
brottsofferfond/AHDY
brottsofferjour/AHDY
brottsorganisation/AHDYv
brottsplats/HDYX
-brottsplatsundersökning/ADGY
-brottspåföljd/AHDY
-brottspänning/ADGY
+brottsplatsundersökning/ADGY
+brottspåföljd/AHDY
+brottspänning/ADGY
brottsregister/FCAY
brottsrekvisit/ABDY
brottsrubricering/ADGYv
-brottsskadeersättning/ADGY
+brottsskadeersättning/ADGY
brottsstatistik/ADY
brottssyndikat/ABDY
brottstycke/FECAY
brottstyp/AHDY
-brottställe/FECAY
+brottställe/FECAY
brottsutredare/EAJY
brottsutredning/ADGY
-brottsvåg/ADY
-brottsäker/MY
+brottsvåg/ADY
+brottsäker/MY
brottyta/EAGY
Brovalla/A
-Brown/A
-broöppning/ADGY
+brovallen/A%
+Brovallen/A
+Brown/AQ
+Brownes
+broöppning/ADGY
brr
Bruce
brud/ADGYX
brudand/AJD
brudbukett/AHDY
brudgum/FAIY
-brudgåva/EAG
-brudklänning/ADGYv
+brudgåva/EAG
+brudklänning/ADGYv
brudkrona/EAGY
-brudköp/AB
-brudkör/AHD
+brudköp/AB
+brudkör/AHD
brudmarsch/AHDY
-brudnäbb/ADG
+brudnäbb/ADG
brudpar/ABDY
-brudslöja/EAG
+brudrov/ABD
+brudslöja/EAG
brudspirea/EAGY
-brudsäng/ADG
+brudsäng/ADG
brudtistel/EAIY
-brudtärna/EAGY
+brudtärna/EAGY
Bruhn/A
bruk/ABDYv
bruka/NAPm
@@ -12957,7 +13967,7 @@ brukande/CAY
brukar/XZ
brukare/EAJY
brukarinflytande/CA
-brukarråd/ABDY
+brukarråd/ABDY
brukbar/OY
brukbarhet/ADY
bruklig/OY
@@ -12965,31 +13975,36 @@ bruklighet/ADYv
brukning/ADYv
brukningsbar/O
brukningsmetod/AHDY
+bruks-
bruksanvisning/ADGYv
bruksartikel/EAIY
bruksavgift/AHDY
bruksbygd/AHDY
bruksdisponent/AHDY
bruksdjur/ABDY
-bruksföremål/ABDY
+bruksföremål/ABDY
+bruksgata/EAG
brukshund/ADGYv
brukshundsklubb/ADG
+brukshundsras/HD
brukskonst/ADY
brukslagen/MY
-brukslå/NMLAmY
+brukslå/NMLAmY
bruksort/AHDY
brukspatron/AHDY
-brukssamhälle/FECAY
+bruksras/HD
+brukssamhälle/FECAY
+brukstid/ADv
bruksvin/ABH
-bruksvärde/FECAYv
-bruksvärdeshyra/EAGY
-bruksvärdesprincip/AHDY
-bruksvärdespröva/NAPmDY
-bruksvärdessystem/ABDY
-bruksägare/EAJY
-brulépudding/ADGY
+bruksvärde/FECAYv
+bruksvärdeshyra/EAGY
+bruksvärdesprincip/AHDY
+bruksvärdespröva/NAPmDY
+bruksvärdessystem/ABDY
+bruksägare/EAJY
+brulépudding/ADGY
brum/C
-brumbjörn/ADGY
+brumbjörn/ADGY
brumfri/O
brumma/MmDY
brun/OPEQYX
@@ -13000,47 +14015,65 @@ brunbagge/EAGY
brunbeigea/JY
brunbeiget/Y
brunbeigt/Y
+Brunberg/A
brunbets
brunbetsad/NQY
-brunbjörn/ADGY
-brunbränd/OY
+brunbjörn/ADGY
+brunbränd/OY
brunch/AHDYX
Brundin/A
+Brunei/AX
bruneier/EAJ
bruneisk/O
+bruneiska/EAG
brunera/NAPmD
brunett/AHDY
Brunflo/AX
-brungrå/OY
+brunglada/EAG
+brungrå/OY
brungul/OY
brunhyad/NQ
brunhyllt/OY
-brunklöver/EA
+Brunius
+Brunkeberg/Av
+brunklöver/EA
brunkol/ABDv
brunkolsbrytning/ADY
brunkornig/O
-brunkräm/AHD
-brunkål/ADv
+brunkräm/AHD
+brunkulla/EAG
+brunkål/ADv
brunlockig/OY
+brunmaskad/NQ
brunmelerad/NQY
-brunmålad/NQY
+brunmålad/NQY
brunn/DGYv
+brunnackad/NQ
+Brunnberg/A
brunnen/MY
brunnit/Y
+Brunnsberg/Av
Brunnsbo/A
brunnsborrning/ADGYv
brunnsdrickning/ADY
brunnskar/ABDY
+brunnskur/AHD
brunnslock/ABDY
brunnsort/AHDY
+brunnsparken/A%
+Brunnsparken/A
brunnsvatten/CAY
Brunnsviken/A
Bruno/A
brunorm/ADG
brunrandig/OY
-brunröd/OY
-brunröta/EA
-brunspräcklig/OY
+brunröd/OY
+brunröta/EA
+brunskära/EAJG
+brunskärt
+brunsköldpadd/v
+brunsköldpadda/EAG%
+brunspräcklig/OY
brunst/ADX
brunstig/OPQY
brunstighet/ADY
@@ -13048,19 +14081,21 @@ brunstperiod/AHDY
brunstrupig/OY
brunsttid/AHDY
brunsvart/OY
-brunsås/HDY
+Brunswick/A
+brunsås/HDY
brunton/AHD
bruntrast/ADGX
+Brunville
brunvingad/NQY
-brunögd/OQY
-brunögdhet/ADY
+brunögd/OQY
+brunögdhet/ADY
brus/Bb
brusa/Mm
brusande/CAY
Brusberg/A
brusbild/AHD
bruschetta/EAY
-brusdämpning/ADGv
+brusdämpning/ADGv
bruseffekt/AHDY
brusegenskaper/AJ
brusfaktor/AEHY
@@ -13068,7 +14103,7 @@ brusfilter/FCAY
brusform
brusfri/O
brusfrihet/AD
-brusförhållande/FECA
+brusförhållande/FECA
brusgenerator/AEH
brusgolv/AB
brushane/EAGX
@@ -13077,18 +14112,19 @@ brushuvud/ABD
brushuvudena/A
brusig/O
brusljud/ABD
-brusnivå/EAHY
+brusnivå/EAHY
brusreducera/PmD
brusreducering/ADGYv
brusreduktion/AD
brussignal/AHD
-brusspärr/ADGY
+brusspärr/ADGY
brustablett/AHDYX
brusten/KM
brustenhet/ADY
brustit
-brusvärde/FECA
+brusvärde/FECA
brutal/OPQY
+brutal-
brutalisera/NAPmDY
brutalisering/ADY
brutalism/ADY
@@ -13098,15 +14134,15 @@ brutta/EAGY
brutto/FECAX
bruttobelopp/ABDY
bruttoinkomst/AHDY
-bruttointäkt/AHDY
-bruttolön/AHDY
+bruttointäkt/AHDY
+bruttolön/AHDY
bruttonationalinkomst/AHDY
bruttonationalprodukt/AHDY
bruttoregisterton/Y
bruttoton/AFC
bruttovikt/ADY
bruttovinst/AHDYX
-bry/KMLm
+bry/KMCLm
bryderi/ABHY
brydsam/M
brydsamhet/AHDY
@@ -13115,278 +14151,295 @@ brygd/AHDY
brygga/TNKEMLAJOmDRGYz
bryggar/XZU
bryggdans/HD
+Brygge/A
bryggeri/ABHYX
bryggeriarbetare/EAJY
-bryggeriföretag/ABDY
-bryggerijäst/ADY
-bryggerinäring/ADGY
+bryggeriföretag/ABDY
+bryggerijäst/ADY
+bryggerinäring/ADGY
brygghus/BD
-bryggjämvikt/AHDY
+bryggjämvikt/AHDY
bryggkaffe/CA
bryggmald/OY
bryggmalen/MY
-bryggmästare/EAJY
+bryggmästare/EAJY
bryggning/ADGY
-brylépudding/ADGY
+brylépudding/ADGY
brylling/ADGY
bryn/BDb
-bryna/KQLAJDY
+bryna/KQLAD
+brynben/ABDv
Bryngelsson/A
bryning/ADY
brynja/EAGY
Brynolf/A
+brynskugga/EAG
brynsten/ADG
-brynstål/AB
-Brynäs/X
+brynstål/AB
+Brynäs/X
bryolog/ATHD
bryologi/EA
brysk/OPQY
bryskhet/AD
Bryssel/AX
Brysselbo/EAI
-brysselkål/ADY
+brysselkål/ADY
brysselmatta/EAGY
brysselspets/DGY
-bryta/TKLAJBRYz
+bryta/KLARz
+brytande/CAY
brytar/XZU
+brytare/EAJY
brytarnock/ADG
brytbar/OY
brytbarhet/ADY
brytbladskniv/ADG
brytbleck/ABDY
-brytböna/EAG
+brytböna/EAG
brytning/ADGYvf
brytningsfel/ABDY
brytningsindex/BDY
brytningspunkt/AHDY
brytningstid/AHDY
-brytningstäkt/AHDY
-brytningsvärd/OY
-brytningsår/ABDY
+brytningstäkt/AHDY
+brytningsvärd/OY
+brytningsår/ABDY
brytpunkt/AHDY
-brytvärd/O
-Brå-/XZ
-BRÅ-/JX
-bråck/ABDX
-bråckband/ABDY
-bråckoperation/AHDY
-bråd/OP
-bråddes
-bråddjup/AOBD
-brådis
-brådmogen/KMLY
-brådmogenhet/ADY
-brådrasket/Y
-brådska/EADY
-brådskade
-brådskar
-brådskat
-brådske/XZ
-brådske-
-brådstörtad/NQY
-bråk/ABDYX
-bråka/NMAmDY
-bråkdel/ADGY
-Bråkenhielm/A
-bråkig/OPQY
-bråkighet/AHD
-bråkmakar/XZ
-bråkmakare/EAJY
-bråkstake/EAGY
-bråktal/ABD
-Brålanda/A
-brås
-bråte/EAY
-bråtig/O
-brått/A
-bråttom
-bräcka/KQLAJDRY
-bräckan/A
-Bräcke/A
-bräckjärn/ABDY
-bräckkorv/ADGY
-bräcklig/OPQY
-bräcklighet/ADYv
-bräckor/AJ
-bräd/XZ
-bräd-
-bräda/EARGY
-brädade/AO
-brädande
-brädar
-brädats
-brädbit/ADG
-brädd/AD
-brädda/NAPI
-bräddfull/OY
-bräddfylld/OY
-bräde/FECY
-brädgolv/ABD
-brädgård/ADG
-brädhög/ADG
-brädklädd/OY
-brädlapp/ADG
-brädspel/ABDY
-brädspelar/XZ
-brädspelare/EAJY
-brädåkare/EAJY
-bräka/KJB
-bräkande/FE
-bräken/AY
-bräm/AB
-Brändström/A
-bränna/TKLAJOBRYz
-brännar/XZU
-brännbar/OP
-brännbarhet/ADY
-Brännbo/A
-brännboll/ADYv
-bränneri/ABHY
-brännhet/OQ
-bränning/ADGYvf
-Brännlund/A
-brännmanet/AHDY
-brännmärka/KQLAJDRY
-brännmärke/FECY
-brännmärkning/ADGYv
-brännoffer/FCAY
-brännolja/EAGY
-brännpunkt/AHDY
-brännskada/EAPGY
-brännskadas/N
-brännsår/ABDY
-bränntorv/ADY
-brännved/AD
-brännvidd/AHDYv
-brännviddsförlängning/ADG
-brännvin/ABYvf
-brännvinsbaron/AHDY
-brännvinsflaska/EAGY
-brännvinssuperi/AB
-brännässla/EAGY
-Brännö/AX
-Brännöbo/EAI
-bränsle/FECAYXU
-bränslebrist/ADY
-bränslecell/AHDYv
-bränsleelement/ABDY
-bränsleflis/D
-bränsleförbrukning/ADY
-bränslegas/HDY
-bränslehärd/ADGY
-bränslekostnad/AHDY
-bränslepellet/AY
-bränslepris/BHY
-bränslepump/ADGY
-bränslesnål/OPY
-bränslestav/ADGY
-bränslesystem/ABDY
-bränsletank/ADGY
-bränsletillägg/ABDY
-bränsletörstig/OY
-bränsleved/AD
-bränsleåtgång/ADY
-bräsch/AHD
-bräsera/NAPmDY
-bräsering/ADGY
-bräss/D
-brätte/FECAY
-bröa/NAPm
-bröd/ABHDYX
-brödbagge/EAGY
-brödbak/ABDY
-brödbit/ADGY
-brödbutik/AHDY
-bröddisk/ADG
-brödfat/ABDv
-brödföda/EA
-brödig/OP
-brödkaka/EAG
-brödkant/AHD
-brödkavel/FKEAI
-brödkavles
-brödkniv/ADGv
-brödkorg/ADGY
-brödkö/EAH
-brödlimpa/EAGY
-brödlös/O
-brödra-
-brödrafolk/ABDY
-brödraförsamling/ADGY
-brödrakärlek/ADY
-brödrapar/ABDY
-brödraskap/ABDY
-brödratrio/EAY
-brödrost/ADGY
-brödsbrytelse/EAY
-brödskiva/EAGY
-brödsmula/EAGY
-brödstycke/FECAY
-brödsåg/ADG
-brödsäd/AD
-brödtext/ADY
-bröl/ABD
-bröla/FNMAmBY
-brölande/EY
-bröllop/ABDYvf
-bröllopsdag/ADGY
-bröllopsfest/AHDY
-bröllopsfoto/FECAY
-bröllopsgåva/EAGY
-bröllopsgäst/AHDY
-bröllopsklänning/ADGY
-bröllopsmiddag/ADGY
-bröllopsnatt/ADY
-bröllopsnätter/AJY
-bröllopspar/ABDY
-bröllopspresent/AHDY
-bröllopsresa/EAGY
-bröllopsrese/XZ
-bröllopssvit/AHDY
-bröllopstårta/EAGY
-bröllopsyra/EAY
-bröllopsår/ABD
-bröst/ABDYXU
-brösta/NMAmY
-bröstarvinge/EAGY
-bröstben/ABD
-bröstbom/FAI
-bröstbär/ABD
-bröstböld/AHDY
-bröstcancer/EAY
-bröstfena/EAGY
-bröstficka/EAGY
-bröstgänges
-brösthöjd
-bröstimplantat/ABDY
-bröstkorg/ADGY
-bröstkota/EAGY
-bröstkörtel/EAI
-bröstmjölk/ADY
-bröstmuskel/EAJY
-bröstmått/ABDY
-bröstning/ADGY
-bröstprotes/HD
-bröstsim/CAY
-bröstsmärta/GY
-bröstton/AHD
-bröstvårta/EAGY
-bröstvärn/ABDY
-brötig/OPQY
+brytvärd/O
+Brå-/XZ
+BRÅ-/JX
+bråck/ABDX
+bråckband/ABDY
+bråckoperation/AHDY
+bråd/OP
+bråddes
+bråddjup/AOBD
+brådis
+brådmogen/KMLY
+brådmogenhet/ADY
+brådrasket/Y
+brådska/EADY
+brådskade
+brådskar
+brådskat
+brådske/XZ
+brådske-
+brådstörtad/NQY
+bråk/ABDYX
+bråka/NMAmDY
+bråkdel/ADGY
+Bråkenhielm/A
+bråkig/OPQY
+bråkighet/AHD
+bråkmakar/XZ
+bråkmakare/EAJY
+bråkstake/EAGY
+bråktal/ABD
+Brålanda/A
+brås
+bråte/EAY
+bråtig/O
+brått/A
+bråttom
+bräck-
+bräcka/KQLAJDRY
+bräckan/A
+Bräcke/A
+bräckjärn/ABDY
+bräckkorv/ADGY
+bräcklig/OPQY
+bräcklighet/ADYv
+bräckor/AJ
+bräckvatten/CAX
+bräd/XZ
+bräd-
+bräda/EARGY
+brädade/AO
+brädande
+brädar
+brädats
+brädbit/ADG
+brädd/AD
+brädda/NAPI
+bräddfull/OY
+bräddfylld/OY
+bräde/FECY
+bräder/J
+brädgolv/ABD
+brädgård/ADGv
+brädhög/ADG
+brädklädd/OY
+brädlapp/ADG
+brädspel/ABDYv
+brädspelar/XZ
+brädspelare/EAJY
+brädåkare/EAJY
+bräka/KJB
+bräkande/FE
+bräken/AY
+bräm/AB
+Brändström/A
+bränna/TKLAJOBRYz
+brännan/A
+brännar/XZU
+brännbar/OP
+brännbarhet/ADY
+Brännberg/A
+Brännbo/A
+brännboll/ADYv
+bränneri/ABHY
+brännhet/OQ
+bränning/ADGYvf
+Brännkyrka/AX
+Brännlund/A
+brännmanet/AHDY
+brännmärka/KQLAJDRY
+brännmärke/FECY
+brännmärkning/ADGYv
+brännoffer/FCAYv
+brännolja/EAGY
+brännpunkt/AHDY
+brännskada/EAPGY
+brännskadas/N
+brännsår/ABDY
+bränntorv/ADY
+brännugn/ADGY
+brännved/AD
+brännvidd/AHDYv
+brännviddsförlängning/ADG
+brännvin/ABYvf
+brännvinsbaron/AHDY
+brännvinsflaska/EAGY
+brännvinssuperi/AB
+brännässla/EAGY
+Brännö/AX
+Brännöbo/EAI
+bränsle/FECAYXU
+bränslebrist/ADY
+bränslecell/AHDYv
+bränsleelement/ABDY
+bränsleflis/D
+bränsleförbrukning/ADY
+bränslegas/HDY
+bränslehärd/ADGY
+bränslekostnad/AHDY
+bränslepellet/AY
+bränslepris/BHY
+bränslepump/ADGY
+bränslesnål/OPY
+bränslestav/ADGY
+bränslesystem/ABDY
+bränsletank/ADGY
+bränsletillägg/ABDY
+bränsletörstig/OY
+bränsleved/AD
+bränsleåtgång/ADY
+bräsch/AHD
+bräsera/NAPmDY
+bräsering/ADGY
+bräss/D
+brätte/FECAY
+bröa/NAPm
+bröd/ABHDYX
+brödbagge/EAGY
+brödbak/ABDY
+brödbit/ADGY
+brödbutik/AHDY
+bröddisk/ADG
+brödfat/ABDv
+brödföda/EA
+brödig/OP
+brödkaka/EAG
+brödkant/AHD
+brödkavel/FKEAI
+brödkavles
+brödkniv/ADGv
+brödkorg/ADGY
+brödkö/EAH
+brödlimpa/EAGY
+brödlös/O
+brödra-
+brödrafolk/ABDY
+brödraförsamling/ADGY
+brödrakärlek/ADY
+brödrapar/ABDY
+brödraskap/ABDY
+brödratrio/EAY
+brödrost/ADGY
+brödsbrytelse/EAY
+brödskiva/EAGY
+brödsmula/EAGY
+brödstycke/FECAY
+brödsåg/ADG
+brödsäd/AD
+brödtext/ADYX
+bröl/ABD
+bröla/FNMAmBY
+brölande/EY
+bröllop/ABDYvf
+bröllopsdag/ADGY
+bröllopsfest/AHDY
+bröllopsfoto/FECAY
+bröllopsgåva/EAGY
+bröllopsgäst/AHDY
+bröllopsklänning/ADGY
+bröllopsmiddag/ADGY
+bröllopsnatt/ADY
+bröllopsnätter/AJY
+bröllopspar/ABDY
+bröllopspresent/AHDY
+bröllopsresa/EAGY
+bröllopsrese/XZ
+bröllopssvit/AHDY
+bröllopstal/ABD
+bröllopstårta/EAGY
+bröllopsyra/EAY
+bröllopsår/ABD
+bröst/ABDYXU
+brösta/NMAmY
+bröstarvinge/EAGY
+bröstben/ABD
+bröstbom/FAI
+bröstbär/ABD
+bröstböld/AHDY
+bröstcancer/EAY
+bröstfena/EAGY
+bröstficka/EAGY
+bröstgänges
+brösthöjd
+bröstimplantat/ABDY
+bröstkorg/ADGYv
+bröstkota/EAGY
+bröstkörtel/EAI
+bröstmjölk/ADY
+bröstmuskel/EAJY
+bröstmått/ABDY
+bröstning/ADGY
+bröstprotes/HD
+bröstsim/CAY
+bröstsmärta/GY
+bröstton/AHD
+bröstvård/ADx
+bröstvårta/EAGY
+bröstvårts/XZ
+bröstvärn/ABDY
+brötig/OPQY
BSE/r
-B-språk/ABD
+B-språk/ABD
bu-
bua/NMAJmB
buande/FE
bubbel/CAYX
bubbelbad/ABDY
-bubbelgum/FCAY
+bubbelgum/FCAYv
+bubbelgumsrosa
bubbelminne/FECAY
bubbelpack
bubbelpool/AHDY
bubbelvin/ABHY
bubbla/TEMAmDGY
bubblig/OY
+Buckingham/A
buckla/EAGY
bucklade/O
bucklande
@@ -13397,10 +14450,10 @@ buckram/AD
bud/ABDb
buda/NAPmD
Budapest/A
-budbil/ADGY
-budbyrå/EAHY
-budbärar/XZ
-budbärare/EAJY
+budbil/ADGYv
+budbyrå/EAHY
+budbärar/XZ
+budbärare/EAJY
buddha/EAG
Buddha/AX
Buddhastaty/EAH
@@ -13413,7 +14466,8 @@ buddist/ATHDYX
buddistiske/Y
buddistmunk/ADGY
budfirma/EAGY
-budget/AHDGYXU
+budföring/ADGv
+budget/ADGYXU
budgetalternativ/ABDY
budgetansvar/ABY
budgetarbete/FECAY
@@ -13428,23 +14482,23 @@ budgetdisciplin/ADY
budgetera/NAPmDY
budgetering/ADYvf
budgeteringsprincip/AHDY
-budgetfråga/EAGY
-budgetförfarande/FECAY
-budgetförhandling/ADGY
-budgetförordning/ADG
-budgetförslag/ABDY
-budgetförstärkning/ADGY
+budgetfråga/EAGY
+budgetförfarande/FECAY
+budgetförhandling/ADGY
+budgetförordning/ADG
+budgetförslag/ABDY
+budgetförstärkning/ADGY
budgethotell/ABDY
budgetklass/HDY
-budgetläge/FECAY
+budgetläge/FECAY
budgetmedel/FAY
budgetminister/EAIY
budgetmiss/DG
budgetmotion/AHDY
budgetmyndighet/AHD
-budgetmål/ABDY
-budgetmässig/OY
-budgetnedskärning/ADGYv
+budgetmål/ABDY
+budgetmässig/OY
+budgetnedskärning/ADGYv
budgetplan/AHDY
budgetplanering/ADGY
budgetpolitik/ADY
@@ -13457,17 +14511,17 @@ budgetram/ADGY
budgetregler/AJ
budgetria/EAG
budgetsanering/ADGYv
-budgetstöd/AB
+budgetstöd/AB
budgetsystem/ABDY
budgettak/ABDY
budgetunderlag/ABDY
budgetunderskott/ABDY
-budgetuppgörelse/EAIY
+budgetuppgörelse/EAIY
budgetutskott/ABDY
budgetvin/ABHY
-budgetår/ABDY
-budgetär/O
-budgetöverskott/ABDY
+budgetår/ABDY
+budgetär/O
+budgetöverskott/ABDY
budgivare/EAJY
budgivning/ADGYv
budkavel/FKEAIY
@@ -13481,18 +14535,19 @@ budosport/AHDY
budplikt/ADv
budpliktsbud/ABDY
budpremie/EAIY
-budröst/AHD
-budrösta/NMAmD
-budröstning/ADv
+budröst/AHD
+budrösta/NMAmD
+budröstning/ADv
budskap/ABDYvf
budstart/AHDv
budstartspris/BHY
budstrid/AHD
Buenos
buffa/NMAmDY
+Buffalo/A
buffaopera/EAGY
-buffé/AEHYX
-buffékö/EAH
+buffé/AEHYX
+buffékö/EAH
buffel/EAIYX
buffelaktig/OQY
buffelfetaost/AD
@@ -13507,22 +14562,24 @@ buffertanordning/ADGYv
buffertarea/EAGY
buffertbalk/ADGY
buffertbatteri/ABHY
-buffertbjälke/EAGY
+buffertbjälke/EAGY
buffertering/ADGY
-buffertfjäder/EAIY
+buffertfjäder/EAIY
buffertfond/AHDY
-buffertförstärkar/XZ
-buffertförstärkare/EAJY
+buffertförstärkar/XZ
+buffertförstärkare/EAJY
buffertgummi/FECAY
buffertzon/AHDY
+buffétallrik/ADGYv
Buffett/A
-buffévin/ABH
+buffévin/ABH
bufflig/OPQY
bufflighet/ADY
buffra/NAPmDY
buffring/ADYv
buga/Mm
bugande/CAY
+Bugatti/AX
bugg/ADY
bugg-
bugga/NAPDIY
@@ -13532,9 +14589,11 @@ buggkurs/HD
buggning/ADGYv
buggrapport/AHDY
buggrapportering/ADYv
+buggybana/EAG
bugning/ADGY
Buick/A
buk/ADGX
+bukandas/N
bukandning/AD
Bukarest/AX
bukett/AHDY
@@ -13545,7 +14604,7 @@ bukgjord/ADG
bukhinna/EAGY
bukhinne/XZ
bukhinneinflammation/AHDY
-bukhåla/EAGy
+bukhåla/EAGy
bukig/OP
bukighet/AD
buklanda/NMAmD
@@ -13553,12 +14612,12 @@ buklandning/ADGY
bukmuskel/EAJ
bukolisk/O
Bukowski/AX
-buksmärta/EAGY
+buksmärta/EAGY
bukspott/ABDb
-bukspottkörtel/EAIY
-bukspottskörtel/EAIYX
-bukspottskörtelinflammation/AHDY
-buksår/ABD
+bukspottkörtel/EAIY
+bukspottskörtel/EAIYX
+bukspottskörtelinflammation/AHDY
+buksår/ABD
bukt/AHD
bukta/PmD
buktala/NMAmD
@@ -13566,9 +14625,11 @@ buktalare/EAJY
buktaleri/ABY
buktig/OP
buktning/ADGY
-bukvägg/ADGv
+bukvägg/ADGv
bula/EAGY
-bulbstäv/ADG
+bulb-
+bulbstäv/ADG
+bulbyl/HY
bulgar/ATHDY
Bulgarien/AX
bulgariska/EAGY
@@ -13576,15 +14637,15 @@ bulgariske/Y
bulgur/YX
bulgurgryn/ABD
bulgursallad/AHD
-bulimi/EAY
+bulimi/EAYX
bulimiker/EAJY
bulimisk/OQ
buljong/AHDYXU
buljongben/ABDY
buljongextrakt/ABDY
buljongextrakter/AY
-buljongkött/ABY
-buljongtärning/ADGYv
+buljongkött/ABY
+buljongtärning/ADGYv
bulk/ADb
bulkfartyg/ABDY
bulkfrakt/AHDY
@@ -13598,28 +14659,31 @@ bullat
bullbak/ABDY
bullbakande/Y
bulldogg/ADGY
-bulldozer/EAIY
+bulldozer/EAIYX
bulle/EAGY
buller/FCAYX
Bullerby/EX
-bullergräns/HDY
-bullerkänslig/OY
-bullermätning/ADG
-bullernivå/EAHY
-bullerokänslig/O
+bullergräns/HDY
+bullerkänslig/OY
+bullermätning/ADG
+bullernivå/EAHY
+bullerokänslig/O
bullerplank/ABDY
bullerproblem/ABDY
bullersam/KMY
bullersamt/Y
bullerskydd/ABDY
-bullerskärm/ADGY
+bullerskärm/ADGY
bullersten/ADGY
-bullerstörning/ADGY
+bullerstörning/ADGY
bullervall/ADGY
bulletin/AHDY
bullfika/CA
+bullfitta/EAG!
bullig/OP
bullmammig/O
+bullock/A%
+Bullock/A
bullra/MmDY
bullrig/OPQY
bullshit
@@ -13627,21 +14691,26 @@ bullterrier/EAJY
bulnad/AHDY
bulsig/O
bult/ADY
+bult-
bulta/NMAIY
bultande/CA
bultfabrik/AHDY
+bultförband/ABD
+bulthuvud/ABD
+bulthuvudena/A
+bulthål/ABD
bultindustri/EAHY
bultning/ADGY
bultpistol/AHDY
bultsax/DG
-bulvan/AHDY
-bulvanaffär/AHD
+bulvan/AHDYX
+bulvanaffär/AHD
bulvanbolag/ABD
-bulvanföretag/ABDY
-bulvanförfarande/FECA
-bulvanköp/ABD
+bulvanföretag/ABDY
+bulvanförfarande/FECA
+bulvanköp/ABD
bulvanskap/AB
-bulvanupplägg/ABD
+bulvanupplägg/ABD
bulvanverksamhet/AHD
bumerang/AHDY
bumerangeffekt/AHDY
@@ -13654,9 +14723,10 @@ bundis
bundit/A
bundla/NAPmD
bundling/ADGY
-bundsförvant/AHDY
+bundsförvant/AHDYv
bungalow/AHDYX
bungalowby/EAGY
+Bunge/AX
bungyjump
bunke/EAGY
bunker/EAYX
@@ -13666,7 +14736,7 @@ bunkerslag/ABDY
bunkestarr/ADY
bunkra/NAPDIY
bunkring/ADGY
-bunsenbrännare/EAJY
+bunsenbrännare/EAJY
bunt/ADGY
bunta/NAP
buntband/ABDv
@@ -13678,69 +14748,74 @@ BUP/r
bur/ADbG
bura/NMA
burdus/OPQ
+Bure/A
buren/KM
-burfågel/EAI
+Bureätten/A
+burfågel/EAI
burgare/EAJY
burgavel/EAI
burgen/KML
burgenhet/ADY
+Burgsvik/AXv
+Burgund/A
burgunder/EAJY
burgundisk/OQY
-burhöns/BDX
+burhöns/BDX
burit/A
burk/ADGYX
burka/EAbG
-burkaförbud/ABDY
-burkaklädd/OY
-burkbönor/AJY
+burkaförbud/ABDY
+burkaklädd/OY
+burkbönor/AJY
Burke/A
-burkhållar/XZ
-burkhållare/EAJY
+burkhållar/XZ
+burkhållare/EAJY
burkig/O
Burkina
burkini/EAH
burkinsk/OQ
burkinska/EAG
-burkkikärter/AJ
-burkkikärtor/AJ
-burkläsk/AD
+burkkikärter/AJ
+burkkikärtor/AJ
+burkläsk/AD
burkmat/ADv
burkvalla/EAG
-burköl/ABD
-burköppnar/XZ
-burköppnare/EAJY
+burköl/ABD
+burköppnar/XZ
+burköppnare/EAJY
burlesk/AOPHQDX
-burleskdansös/HDY
+burleskdansös/HDY
burleskeri/ABHY
burleskklubb/ADGY
burleskshow/AHDY
burlindad/NQY
-Burlöv/Av
-Burlövsbo/EAI
+Burlöv/Av
+Burlövsbo/EAI
Burma/EAX
burmanska/EAGY
burmes/THD
burmesiska/EAG
burmesiske
burnus/DG
-burnusklädd/OY
+burnusklädd/OY
burop/ABD
burqa
burr/ABD
burra/Mm
-burrhårig/OY
+burrhårig/OY
burrig/OPY
+Burroughs
burschikos/OY
-burskap/AB
+burskap/ABv
burskapsbrev/ABDY
-burspråk/ABDY
-Burström/A
+burspråk/ABDY
+Burström/A
Burton/A
-Burträsk/A
+Burträsk/A
Burundi/AX
burundier/EAJY
burundisk/OY
-burväktare/EAJY
+burväktare/EAJY
bus/Bb
busa/NMAD
busaktig/O
@@ -13748,24 +14823,25 @@ buse/EAGY
busenkel/M
busfasoner/AJY
busflygning/ADGY
-busfrö/EABY
-busfröna/AY
+busfrö/EABY
+busfröna/AY
bush/ADb
Bush/AX
bushman/AF
-bushmän/AF
-bushumör/AB
+bushmän/AF
+bushumör/AB
busig/OPQY
busighet/ADv
business/DYX
businessklass/D
businessman/AF
-businessmän/AF
+businessmän/AF
businesspaket/AB
busk-
buskablyg/OQY
buskage/ECAY
buskagitation/AHD
+buskbeskärning/ADGv
buske/EAGY
buskfink/ADGY
buskig/OP
@@ -13776,20 +14852,21 @@ buskmark/AHD
buskpion/AHDY
buskros/D
buskrosor/AJ
-buskröjare/EAJY
+buskröjare/EAJY
buskskog/ADG
-buskskvätta/EAGY
-busksnår/ABD
-buskstäpp/AHDY
-busksångare/EAJY
+buskskvätta/EAGY
+busksnår/ABD
+buskstäpp/AHDY
+busksångare/EAJY
buskteater/EAIY
busktomat/AHDY
+busktörnskata/EAG
buskul
buskvegetation/AHDY
buskviol/AHD
-buskväxt/AHD
-busköra/KJD
-buskörning/ADGY
+buskväxt/AHD
+busköra/KJD
+buskörning/ADGY
busliv/AB
buspojke/EAGY
busringa/KJOD
@@ -13799,75 +14876,83 @@ bussa/NAPIY
bussarong/AHD
bussbiljett/AHDY
bussbolag/ABDY
-busschaufför/AHDY
+busschaufför/AHDY
+bussfan/A!
bussfil/AHDY
-bussfärd/AHDY
-bussförare/EAJY
-bussförbindelse/EAIY
+bussfärd/AHDY
+bussförare/EAJY
+bussförbindelse/EAIY
bussgata/EAG
-busshållplats/HDY
+busshelvete/FECAY
+busshållplats/HDY
bussig/OPQY
bussighet/AD
busskort/ABDY
busskrock/ADGY
busskur/AHDv
-busskö/EAH
-busskörfält/ABDY
+busskö/EAH
+busskörfält/ABDY
busslast/AHD
busslinje/EAIY
Busslink/AX
bussning/ADGYvf
bussolycka/EAGY
bussresa/EAGY
-bussresenär/AHDY
+bussresenär/AHDY
busstation/AHDYv
bussterminal/AHDY
busstrafik/ADY
busstreck/ABDY
busstur/AHDY
bussvrak/ABD
+bussvärd/ADG
Buster/A
bustrofedon/ABD
bustroll/ABD
busunge/EAGY
busvissla/NMAmDY
busvissling/ADGY
-busväder/CAY
+busväder/CAY
butan/AB
+butandiol/AD
butangas/DX
butanol/ADY
butelj/AHDYX
buteljera/NAPmDY
-buteljering/ADGY
-buteljgrön/OY
+buteljering/ADGYv
+buteljgrön/OY
butik/AHDYvf
-butiksanställd/OY
+butiksanställd/OY
butiksbakad/NQY
butiksbil/ADGY
-butiksbiträde/FECAY
+butiksbiträde/FECAY
butiksby/EAG
butikschef/AHDY
+butiksdel/ADG
butiksdisk/ADGY
-butiksfönster/FCAJY
-butiksföreståndare/EAJ
+butiksfönster/FCAJY
+butiksföreståndare/EAJ
+butiksgata/EAG
butiksinnehavare/EAJY
butikskedja/EAGY
butikskontrollant/AHDY
-butikskö/EAH
+butikskö/EAH
butikslokal/AHDY
butikspersonal/ADY
-butiksrån/ABDY
-butiksstöld/AHDY
+butiksrån/ABDY
+butiksstöld/AHDY
+butiksvärd/ADG
butiksyta/EAGY
-butiksägare/EAJY
-butler/EAY
+butiksägare/EAJY
+butler/EAYX
butter/KMLY
butterhet/ADY
butterkaka/EAGY
+buttermutta/EAG!
Button/A
butylgummi/CAY
buxbom/ADGv
-buxbomshäck/ADGY
+buxbomshäck/ADGY
buxbomsplanta/EAGY
bv.
BVC/r
@@ -13875,27 +14960,28 @@ B-vitamin/ABH
by/ECAbG
bya-
byalag/ABD
-byallmänning/ADGY
-byaråd/ABD
+byallmänning/ADGY
+byaråd/ABD
bybildning/ADG
bybo/EAI
bybrunn/ADG
bybutik/AHD
bydel/ADG
-byffé/AEHY
-byfåne/EAG
+bydistrikt/ABD
+byffé/AEHY
+byfåne/EAG
bygata/EAGY
bygd/AHDY
bygde/XZ
-bygdedräkt/AHDY
-bygdegård/ADGY
-bygdemål/ABD
+bygdedräkt/AHDY
+bygdegård/ADGYv
+bygdemål/ABD
bygdespel/ABDY
-Bygdeå/A
+Bygdeå/A
bygel/EAIYX
-bygelbehå/EAGY
-bygellås/BD
-bygelsåg/ADG
+bygelbehå/EAGY
+bygellås/BD
+bygelsåg/ADG
bygemenskap/AHD
bygga/TKLAJOBYz
byggar/XZU
@@ -13911,17 +14997,17 @@ byggchef/AHD
bygge/FECAY
byggelement/ABDY
byggenskap/ADY
-byggentreprenör/AHDY
+byggentreprenör/AHDY
byggeri/ABHY
byggfack/ABD
byggfas/HD
byggfel/ABDv
-byggfelsförsäkring/ADGY
+byggfelsförsäkring/ADGY
byggfirma/EAGY
byggfusk/AB
-byggförbud/ABDY
-byggföretag/ABDY
-byggherre/EAGY
+byggförbud/ABDY
+byggföretag/ABDY
+byggherre/EAGYX
byggindustri/EAHY
byggjobb/ABD
byggjobbar/XZ
@@ -13929,22 +15015,24 @@ byggjobbare/EAJY
byggkloss/DGY
byggkonjunktur/AHDY
byggkostnad/AHDY
-bygglag/ADG
+bygglag/ADGv
bygglagstiftning/ADY
bygglov/ABDYv
-bygglovsansökan/AY
+bygglovsansökan/AY
+bygglåda/EAGY
byggmarknad/AHDY
byggmaterial/ABDYX
+Byggmax/X
byggmetallvarufabrik/AHDY
byggmetallvaruindustri/EAHY
byggmiss/DG
byggmoms/DX
-byggmästar/XZ
-byggmästare/EAJY
+byggmästar/XZ
+byggmästare/EAJY
byggnad/AHDYvf
byggnadsarbetar/XZ
byggnadsarbetare/EAJYX
-byggnadsarbetareförbund/ABDY
+byggnadsarbetareförbund/ABDY
byggnadsarbete/FECAY
byggnadsbranschen/AY
byggnadschef/AHDY
@@ -13953,11 +15041,11 @@ byggnadsdetalj/AHDY
byggnadsentreprenad/AHDY
byggnadsfas/HD
byggnadsfirma/EAGY
-byggnadsföretag/ABDY
+byggnadsföretag/ABDY
byggnadshantverk/ABDY
byggnadshytta/EAG
byggnadsindustri/EAHY
-byggnadsingenjör/AHDY
+byggnadsingenjör/AHDY
byggnadskomplex/BDY
byggnadskonst/ADY
byggnadskonstruktion/AHDY
@@ -13965,33 +15053,34 @@ byggnadskostnad/AHDY
byggnadskreditiv/ABDY
byggnadskropp/ADGY
byggnadslov/ABDY
-byggnadslån/ABDY
+byggnadslån/ABDY
byggnadsmaskin/AHDY
byggnadsmaskinindustri/EAHY
byggnadsmaterial/ABDY
byggnadsminne/FECAYv
-byggnadsminnesförklara/NAPmDY
-byggnadsminnesförklaring/ADGY
-byggnadsminnesmärka/KQLAJDY
-byggnadsnämnd/AHDY
+byggnadsminnesförklara/NAPmDY
+byggnadsminnesförklaring/ADGY
+byggnadsminnesmärka/KQLAJDY
+byggnadsnämnd/AHDY
byggnadsplan/AHDY
byggnadsprojekt/ABDY
byggnadsregister/CAY
+byggnadsrest/AHD
byggnadsritning/ADGY
-byggnadsråd/ABDY
+byggnadsråd/ABDY
byggnadssnickare/EAJY
byggnadssnickeri/ABHY
byggnadssten/ADGY
byggnadsstil/ADGY
byggnadsstyrelse/EAY
-byggnadsställning/ADGY
+byggnadsställning/ADGY
byggnadsteknik/ADY
-byggnadstillstånd/ABDY
+byggnadstillstånd/ABDY
byggnadsverk/ABDY
byggnadsverksamhet/ADY
-byggnadsvård/ADY
-byggnadsvärde/FECAY
-byggnadsår/ABDY
+byggnadsvård/ADY
+byggnadsvärde/FECAY
+byggnadsår/ABDY
byggnation/AHDY
byggning/ADGY
byggningabalk/ADGY
@@ -14000,42 +15089,43 @@ byggpapp/AD
byggplan/AHDY
byggplats/HDY
byggprojekt/ABDY
-byggrätt/AD
-byggsats/HDY
+byggrätt/AD
+byggsats/HDYX
byggsektor/AEHY
byggstart/AHDY
byggsten/ADGY
byggstopp/ABDY
-byggställning/ADGY
+byggställning/ADGY
byggteknik/AHDY
byggtid/AHDY
byggtork/ADG
byggvara/EAGw
byggvaruhus/BDY
byggverksamhet/ADY
-byggår/ABD
-byggändamål/ABDY
-byhåla/EAG
+byggår/ABD
+byggändamål/ABDY
+byhåla/EAG
byidiot/AHD
byig/O
-byinnevånare/EAJY
-byinvånare/EAJ
+byinnevånare/EAJY
+byinvånare/EAJ
byk/ABD
-byka/KIR
+byka/KI
bykkorg/ADG
bykning/AD
bykyrka/EAG
-bykärna/EAG
+bykärna/EAG
byledare/EAJY
byline/EAY
byling/ADG
+Bülow/A
bylsa/Mm
bylsig/OPQ
bylta/NAPmD
bylte/FECAY
Bylund/A
bymoln/ABD
-bymöte/FECA
+bymöte/FECA
bynamn/ABD
byoriginal/ABDY
bypassoperation/AHDY
@@ -14044,23 +15134,25 @@ bypolitiker/E
byracka/EAGY
byrett/AHD
Byron/A
-byrå/EAHYXU
-byråar/AJ
-byråassistent/AHD
-byråchef/AHD
-byråd/ABD
-byrådirektör/AHDY
-byråjäv/ABD
-byråkrat/ATHDYX
-byråkrati/EAHYX
-byråkratisera/NAPmDY
-byråkratisering/ADY
-byråkratiske/Y
-byråkratism/ADY
-byråkratspråk/ABY
-byrålåda/EAG
-bysamfälld/OY
-bysamfällighet/AHDY
+byrå/EAHYXU
+byråar/AJ
+byråassistent/AHD
+byråchef/AHD
+byråd/ABD
+byrådirektör/AHDY
+byråingenjör/AHDY
+byråjäv/ABD
+byråkrat/ATHDYX
+byråkrati/EAHYX
+byråkratisera/NAPmDY
+byråkratisering/ADY
+byråkratiske/Y
+byråkratism/ADY
+byråkratspråk/ABY
+byrålåda/EAG
+bysamfälld/OY
+bysamfällighet/AHDY
+Bysans
bysantin/AHD
bysantinare/EAJY
bysantinsk/OQY
@@ -14070,604 +15162,644 @@ bysnille/FECA
byssja/EAG
byst/AHDb
bystdrottning/ADGY
-bysthållar/XZ
-bysthållare/EAJY
-bystmått/ABDY
-Byström/A
+bysthållar/XZ
+bysthållare/EAJY
+bystig/OP
+bystmått/ABDY
+Byström/A
byststorlek/ADGY
-bystämma/EAG
-bysättningshäkte/FECAY
+bystämma/EAG
+bysättningshäkte/FECAY
byta/A
bytande/CAY
+bytar-
bytardag/ADGY
bytare/EAJYWZ
bytbar/O
byte/FECAYv
bytekod/AHD
byter
-bytesaffär/AHDY
+bytesaffär/AHDY
+bytesavtal/ABDY
bytesbalans/HDYX
bytesbalansunderskott/ABDY
bytesdjur/ABDY
byteshandel/EAY
-bytesrätt/ADY
+bytesrätt/ADY
byting/ADG
bytomt/AHD
bytt/A
bytta/EAGY
bytte/A
-bytänkande/CA
-byväg/ADGY
+bytänkande/CA
+byväg/ADGY
byx/XZ
byxa/EAGY
byxben/ABDY
byxdress/HDGY
byxficka/EAGY
-byxhäng/AB
+byxholk/ADG
+byxhäng/AB
byxis
byxknapp/ADG
byxlinning/ADGYv
-byxlös/O
-byxlöshet/AD
-båda/MAmD
-bådadera/A
-både
-båg/ABb
-bågbro/EAG
-bågböjd/O
-båge/EAGY
-bågfil/ADGv
-bågfilsblad/ABDY
-bågform/AHD
-bågformad/NQY
-bågformig/OY
-bågfris/HD
-båggång/ADG
-bågig/O
-båglampa/EAGY
-båglinje/EAI
-bågljus/B
-båglängd/AHD
-bågminut/AHD
-bågna/MmD
-bågparentes/HDY
-bågrörelse/EAIY
-bågsekund/AHDY
-bågskott/ABD
-bågskytt/ABQDGYy
-bågskyttes/Y
-bågspann/ABD
-bågspänning/ADG
-bågsträng/ADGY
-bågsvets/DGX
-bågsvetsmaskin/AHDY
-bågsvetsning/ADY
-bågsåg/ADG
-bågvalv/ABD
-båk/ADG
-bål/ABDbG
-båld/OQ
-bålgeting/ADGYXv
-bålgetingbo/FEAB
-bålgetings-
-bålgetingsbo/FEABY
-bålskål/ADG
-Bålsta/AX
-bålstabilitet/ADv
-Bålstabo/EAI
-bålstyrka/EA
-bålverk/ABD
-bång
-bångstyrig/OPQY
-bångstyrighet/ADY
-bår/ADbG
-bårbil/ADG
-bårbärare/EAJY
-bård/AHD
-bårhus/BDX
-bårtransport/AHDY
-bårtäcke/FECA
-bårvagn/ADG
-bås/BDb
-båsdörr/ADGYX
-båspall/ADG
-båsplats/HD
-Båstad/Av
-Båstadsbo/EAI
-båsvägg/ADG
-båsöppnare/EAJ
-båt/ADGYX
-båtben/ABD
-båtbom/FAI
-båtbotten/FAI
-båtbransch/AHDY
-båtbrygga/EAG
-båtburen/KM
-båtbyggar/XZ
-båtbyggare/EAJY
-båtbyggeri/ABHY
-båtdäck/ABD
-båtflykting/ADGY
-båtfolk/ABY
-båtformig/OY
-båtfärd/AHD
-båtförbindelse/EAI
-båtgrav/ADG
-båthamn/ADGY
-båthus/BD
-båtklubb/ADGY
-båtkonstruktör/AHDY
-båtlack/ABHD
-båtlag/ABD
-båtledes
-båtliv/ABY
-båtmigrant/AHDY
-båtmotor/AEHX
-båtmotorfabrik/AHDY
-båtmotorindustri/EAHY
-båtmässa/EAGY
-båtnad/AD
-båtolycka/EAGY
-båtplats/HDY
-båtramp/AHD
-båtregister/FCAY
-båtresa/EAG
-båtroder/FCA
-båtruff/ADG
-båts-
-båtshake/EAG
-båtskatt/AHDY
-båtskrov/ABD
-båtsman/AFYv
-båtsman-
-båtsmankompani/ABHY
-båtsmanshåll/ABDY
-båtsmanskompani/ABHY
-båtsmansstol/ADGY
-båtsmanstorp/ABDY
-båtsmän/AFY
-båtstäv/ADG
-båtsäsong/AHD
-båttillbehör/ABDY
-båttrafik/ADY
-båttur/AHDY
-båttyp/AHD
-båtvarv/ABDY
-båtvett/AB
-båtvrak/ABD
-båtägar/XZ
-båtägare/EAJY
-bä
-bäbis/DGYX
-bäbiskläder/AJY
-bäbismys/B
-bäbisrum/FCA
-bäck/ADGYX
-bäck-
-bäckahäst/ADGY
-bäcken/BDYX
-bäckenben/ABDY
-bäckfåra/EAG
-Bäcklund/A
-bäckravin/AHDY
-Bäckström/A
-bäcköring/ADGY
-bädd/ADGYX
-bädda/NAPDY
-bäddavdelning/ADGY
-bäddbar/O
-bäddning/ADGY
-bädds/3
-bäddset/ABD
-bäddshytt/ADHZ6
-bäddsoffa/EAGY
-bägar/XZ
-bägare/EAJY
-bägarformig/OY
-bägarlav/ADGY
-bägge/A
-bäggedera
-bälg/ADbG
-bälga/MmY
-bälgkamera/EAGY
-bälta/NEAPmDGz
-bältdjur/ABD
-bälte/FECAY
-bältes-
-bältesanvändning/ADGY
-bälteskontroll/AHDY
-bälteskudde/EAG
-bältesläggning/ADG
-bältespännare/EAJY
-bältessträckare/EAJY
-bältros/D
-bända/KLAJ
-bändelkorsnäbb/ADGY
-bändjärn/ABD
-bändning/ADGY
-bändsla/NAPmD
-bänk/ADGYX
-bänka/NAPY
-bänkborrmaskin/AHDY
-bänkgranne/EAGY
-bänklock/ABD
-bänknötare/EAJY
-bänkpress/DGY
-bänkrad/AHD
-bänkskuddardag/ADG
-bänkslipmaskin/AHDY
-bär/BDbR
-bära
-bäraltare/ECAJ
-bärande/Y
-bärandes
-bäranordning/ADG
-bärar/XZU
-bärare/EAJY
-bärarfri/O
-bärarinna/EAGY
-bärarom/AHD
-bäraxel/EAI
-bärbalk/ADG
-bärband/ABD
-bärbar/OY
-bärbestånd/ABD
-bärbjälke/EAG
-bärbok/AD
-bärbransch/AD
-bärbrist/AD
-bärbuske/EAGY
-bärböcker/AJ
-bärdessert/AHD
-bärdoft/AHD
-bärdryck/AHD
-bärextrakt/ABDY
-bärfattig/O
-bärfis/DG
-bärfodral/ABD
-bärfrekvens/HDX
-bärfrukt/AHD
-bärfruktig/O
-bärföretag/ABD
-bärföretagare/EAJ
-bärförmåga/EA
-bärförsäljare/EAJ
-bärga/TNAPmDY
-bärgar-
-bärgarkår/AHDY
-bärgarlön/AHDY
-bärgning/ADGYvf
-bärgningsarbete/FECAY
-bärgningsbil/ADGY
-bärgrossist/AHD
-bärhandlare/EAJ
-bärhandtag/ABDY
-bärhjul/ABD
-bärhjälp/AD
-bärig/OPY
-bärighet/ADYv
-bärindustri/EA
-bäring/ADGY
-bärinnehåll/AB
-bärkabel/EAI
-bärkartong/AHD
-bärkasse/EAGY
-bärklase/EAG
-bärkompott/AHD
-bärkoncentrat/ABD
-bärkoncern/AHD
-bärkonstruktion/AHD
-bärkonsumtion/AD
-bärkorg/ADG
-bärkraft/ADYv
-bärkraftig/OPY
-bärkräm/AHD
-bärlager/FCA
-bärleverantör/AHD
-bärliknande
-bärlina/EAG
-bärläkt/AHD
-bärmark/AHD
-bärmarknad/AD
-bärmarmelad/AHD
-bärmos/B
-bärning/ADGYvf
-bärnsten/ADYv
-bärnstensfärgad/NQY
-bärnstensgul/OY
-bärnstensstycke/FECAY
-bärnstenssyra/EAGY
-bärnstenston/AHD
-bärnäring/AD
-bärodlare/EAJ
-bärodling/ADG
-bärplan/ABD
-bärplansbåt/ADGY
-bärplanta/EAG
-bärplockande/CA
-bärplockare/EAJY
-bärplockning/ADYv
-bärpris/BH
-bärproducent/AHD
-bärproduktion/AD
-bärpuré/AEH
-bärpåse/EAG
-bärraket/AHDX
-bärraketprogram/FCAY
-bärrem/FAI
-bärring/ADG
-bärråvara/EAG
-bärs/D
-bärsa/EAG
-bärsaft/AHD
-bärsektor/AE
-bärsele/EAGY
-bärsignal/AHD
-bärsjal/ADG
-bärskandal/AHD
-bärskog/ADG
-bärskörd/ADG
-bärslag/ABD
-bärsmak/AHD
-bärsmoothie/EA
-bärsort/AHD
-bärstol/ADGY
-bärstång/AD
-bärstänger/AJ
-bärsystem/ABD
-bärsärk/ADG
-bärsärkagång/ADY
-bärsärkaraseri/ABY
-bärsäsong/AHD
-bärtillgång/ADG
-bärtoner/AJ
-bärtopping/ADG
-bärtråd/ADG
-bärtårta/EAG
-bäruppköpare/EAJ
-bärverk/ABD
-bärvidd/AHD
-bärvikt/AHD
-bärvin/ABH
-bärvåg/ADYv
-bärvågor/AJY
-bärväska/EAG
-bäryta/EAG
-bärälskare/EAJ
-bässe/EAGY
-bäst/OR
-bästalista/AEG6
-bäste/b
-bästeman/AF
-bästemän/AF
-bästföredatum/ABDY
-bästis/DGY
-bästsäljande/Y
-bästsäljar/XZ
-bästsäljare/EAJY
-bättra/NAPmD
-bättre
-bättring/ADGYv
-bättringsvägen/Y
-bäva/EMm
-bävande/Y
-bäver/EAIYX
-bäverbo/FEAB
-bävergäll/ABDY
-böcker/AJY
-böckling/ADGX
-bödel/EAIYv
-bög/XADbG!
-bögig/OPQ!
-bögklubb/ADG!
-bögklubbs/XZ
-bögkultur/AD!
-bögmord/ABD!
-bögskräck/AD!
-Böhm/A
-böhmisk/OQY
-böj/DbRG
-böja/KLOD
-böjbar/O
-böjbarhet/ADY
-böjelse/EAIYX
-böjlig/OPQY
-böjlighet/ADY
-böjmuskel/EAJY
-böjning/ADGYvf
-böjningsform/AHDY
-böjningsmönster/FCA
-böjningsändelse/EAIY
-böjprov/ABD
-böjträ/ABX
-böjträmöbel/EAJY
-böjträstol/ADGY
-böjträteknik/ADY
-böjveckseksem/ABDY
-bök/AB
-böka/NMAm
-bökande/CAY
-bökig/OPY
-böl/AB
-böla/NMAmD
-böld/AHD
-böldpest/ADX
-bölja/EMAmDGY
-böljegång/ADY
-böljemoln/ABDY
-böljeslag/ABDY
-böljformig/O
-bön/ADX
-böna/NEMAmHDG
-bönbok/AD
-bönböcker/AJ
-böndag/ADGY
-bönder/AJY
-böne-
-bönebok/AD
-böneböcker/AJ
-bönedag/ADG
-böneflagga/EAGY
-bönegemenskap/AHDY
-bönegrupp/AHDY
-bönegudstjänst/AHDY
-bönehall/ADG
-bönehus/BDX
-bönekammare/EAY
-bönekvarn/ADGY
-böneledare/EAJY
-bönelokal/AHDY
-böneman/AF
-bönematta/EAGY
-bönemän/AF
-bönemöte/FECAY
-böneplats/HDY
-bönerabblande/CAY
-böneramsa/EAGY
-böneritual/AHDY
-bönerop/ABD
-bönerum/FCA
-bönesjal/ADG
-böneskrift/AHDY
-bönestund/AHDY
-bönesuck/ADG
-bönesvar/ABD
-bönetid/AHD
-bönetimma/EAY
-bönetimme/EAGY
-böneutrop/ABDY
-böneutropare/EAJY
-böneämne/FECA
-bönfalla/KAJDR
-bönfallits
-bönformig/OY
-bönfölls
-böngrodd/ADGY
-böngryta/EAG
-bönhas/DG
-bönhus/BD
-bönhöra/KLAJODR
-bönhörelse/EAIYX
-bönkaffe/CA
-bönland/ABD
-bönpall/ADG
-bönpytt/AD
-bönragu/EAH
-bönsal/ADG
-bönsyrsa/EAG
-bönutrop/ABD%
-böra/J
-börd/AD
-börda/EAGY
-börde-
-bördefördelning/ADY
-bördig/OPQY
-bördighet/ADY
-börds-
-bördsadel/EAY
-bördsrätt/ADY
-bördsstolt/OQY
-börja/NEMAmDY
-Börje/A
-Börjesson/A
-börs/HDYX
-börsaffär/AHDY
-börsanalytiker/EAJY
-börsar/AJ
-börsbolag/ABDYv
-börschef/AHD
-börsdag/ADG
-börsetisk/O
-börsfall/ABDY
-börsföretag/ABDY
-börshaj/ADGY
-börshandel/EAY
-börshus/BD
-börsindex/BDY
-börsintroducera/NAPmDY
-börsintroduktion/AHDY
-börsklimat/ABY
-börsklipp/ABDY
-börskrasch/AHDY
-börskurs/HDYX
-börslista/EAGY
-börsmäklar/XZ
-börsmäklare/EAJY
-börsnedgång/ADGY
-börsnotera/NAPmY
-börsnotering/ADGYv
-börsoro/EA
-börspost/AHD
-börsrally/ECAY
-börsrallyna/AY
-börsras/BDY
-börssal/ADG
-börssvaj/AB
-börsuppgång/ADGY
-börsutveckling/ADY
-börsverksamhet/ADYv
-börsvärde/FECAY
-börsyra/EA
-börsår/ABD
-böss/XZ
-bössa/EAGY
-böt-
-böta/MmH
-bötes-
-bötesbelade/AY
-bötesbelagd/OY
-bötesbelagt/AY
-bötesbelopp/ABDY
-bötesbelägga/AJDRY
-bötesbelägger/Y
-bötesbeläggs/Y
-bötesbrott/ABDv
-bötesförvandling/ADGY
-böteslapp/ADGY
-bötesmål/ABD
-bötesstraff/ABDY
-bötessumma/EAGY
-bötfälla/KLAJODR
-bötfällning/ADY
-bövel/EADI
+byxlös/O
+byxlöshet/AD
+båda/MAmD
+bådadera/A
+både
+båg/ABb
+bågbro/EAG
+bågböjd/O
+båge/EAGY
+bågfil/ADGv
+bågfilsblad/ABDY
+bågform/AHD
+bågformad/NQY
+bågformig/OY
+bågfris/HD
+båggång/ADG
+bågig/O
+bågjakt/ADv
+båglampa/EAGY
+båglinje/EAI
+bågljus/B
+båglängd/AHD
+bågminut/AHD
+bågna/MmD
+bågparentes/HDY
+bågrörelse/EAIY
+bågsekund/AHDY
+bågskott/ABD
+bågskytt/ABQDGYy
+bågskyttes/Y
+bågspann/ABD
+bågspänning/ADG
+bågsträng/ADGY
+bågsvets/DGX
+bågsvetsmaskin/AHDY
+bågsvetsning/ADY
+bågsåg/ADG
+bågvalv/ABD
+båk/ADG
+bål/ABDbG
+båld/OQ
+bålgeting/ADGYXv
+bålgetingbo/FEAB
+bålgetings-
+bålgetingsbo/FEABY
+bålskål/ADG
+BÃ¥lsta/AX
+bålstabilitet/ADv
+BÃ¥lstabo/EAI
+bålstyrka/EA
+bålverk/ABD
+bång
+bångstyrig/OPQY
+bångstyrighet/ADY
+bår/ADbG
+bårbil/ADG
+bårbärare/EAJY
+bård/AHD
+bårhus/BDX
+bårtransport/AHDY
+bårtäcke/FECA
+bårvagn/ADG
+bås/BDb
+båsdörr/ADGYX
+båspall/ADG
+båsplats/HD
+BÃ¥stad/Av
+BÃ¥stadsbo/EAI
+båsvägg/ADG
+båsöppnare/EAJ
+båt/ADGYX
+båtben/ABD
+båtbom/FAI
+båtbotten/FAI
+båtbransch/AHDY
+båtbrygga/EAG
+båtburen/KM
+båtbyggar/XZ
+båtbyggare/EAJY
+båtbyggeri/ABHY
+båtdäck/ABD
+båtflykting/ADGY
+båtfolk/ABY
+båtformig/OY
+båtfärd/AHD
+båtförbindelse/EAI
+båtgrav/ADG
+båthamn/ADGY
+båthus/BD
+båtklubb/ADGY
+båtkonstruktör/AHDY
+båtlack/ABHD
+båtlag/ABD
+båtledes
+båtliv/ABYv
+båtmigrant/AHDY
+båtmotor/AEHX
+båtmotorfabrik/AHDY
+båtmotorindustri/EAHY
+båtmässa/EAGY
+båtnad/AD
+båtolycka/EAGY
+båtplats/HDY
+båtramp/AHD
+båtregister/FCAY
+båtresa/EAG
+båtroder/FCA
+båtruff/ADG
+båts-
+båtshake/EAG
+båtskatt/AHDY
+båtskrov/ABD
+båtsman/AFYv
+båtsman-
+båtsmankompani/ABHY
+båtsmanshåll/ABDY
+båtsmanskompani/ABHY
+båtsmansstol/ADGY
+båtsmanstorp/ABDY
+båtsmän/AFY
+båtstäv/ADG
+båtsäsong/AHD
+båttillbehör/ABDY
+båttrafik/ADY
+båttur/AHDY
+båttyp/AHD
+båtvarv/ABDY
+båtvett/AB
+båtvrak/ABD
+båtyxa/EAGY
+båtägar/XZ
+båtägare/EAJY
+bä
+bäbis/DGYX
+bäbiskläder/AJY
+bäbismys/B
+bäbisrum/FCA
+bäck/ADGYX
+bäck-
+bäckahäst/ADGY
+Bäckebol/Av
+Bäckefors/X
+bäcken/BDYX
+bäckenben/ABDY
+bäckfåra/EAG
+Bäcklund/A
+bäckman/A%
+Bäckman/A
+bäckravin/AHDY
+bäckström/A%
+Bäckström/A
+bäcköring/ADGY
+bädd/ADGYX
+bädda/NAPDY
+bäddavdelning/ADGY
+bäddbar/O
+bäddning/ADGY
+bädds/3
+bäddset/ABD
+bäddshytt/ADHZ6
+bäddsoffa/EAGY
+bägar/XZ
+bägare/EAJY
+bägarformig/OY
+bägarlav/ADGY
+bägge/A
+bäggedera
+bälg/ADbG
+bälga/MmY
+bälgkamera/EAGY
+Bälinge/A
+Bält/A
+bälta/NEAPmDGz
+bältdjur/ABD
+bälte/FECAY
+bältes-
+bältesanvändning/ADGY
+bälteskontroll/AHDY
+bälteskudde/EAG
+bältesläggning/ADG
+bältespännare/EAJY
+bältessträckare/EAJY
+bältros/D
+bända/KLAJ
+bändelkorsnäbb/ADGY
+bändjärn/ABD
+bändning/ADGY
+bändsla/NAPmD
+bänk/ADGYX
+bänka/NAPY
+bänkborrmaskin/AHDY
+bänkgranne/EAGY
+bänklock/ABD
+bänknötare/EAJY
+bänkpress/DGY
+bänkrad/AHD
+bänksats/HDY
+bänkskuddardag/ADG
+bänkslipmaskin/AHDY
+bär/BDbR
+bära
+bäraltare/ECAJ
+bärande/CAY
+bäranordning/ADG
+bärar/XZU
+bärare/EAJY
+bärarfri/O
+bärarinna/EAGY
+bärarm/ADGYv
+bärarom/AHD
+bäraxel/EAI
+bärbalk/ADG
+bärband/ABD
+bärbar/OY
+bärbestånd/ABD
+bärbjälke/EAG
+bärbok/AD
+bärbransch/AD
+bärbrist/AD
+bärbuske/EAGY
+bärböcker/AJ
+bärdessert/AHD
+bärdoft/AHD
+bärdryck/AHD
+bärextrakt/ABDY
+bärfattig/O
+bärfis/DG
+bärfodral/ABD
+bärfrekvens/HDX
+bärfrukt/AHD
+bärfruktig/O
+bärföretag/ABD
+bärföretagare/EAJ
+bärförmåga/EA
+bärförsäljare/EAJ
+bärga/TNAPmDY
+bärgar-
+bärgarkår/AHDY
+bärgarlön/AHDY
+bärgning/ADGYvf
+bärgningsarbete/FECAY
+bärgningsbil/ADGY
+bärgrossist/AHD
+bärhandlare/EAJ
+bärhandtag/ABDY
+bärhjul/ABD
+bärhjälp/AD
+bärig/OPY
+bärighet/ADYv
+bärindustri/EA
+bäring/ADGY
+bärinnehåll/AB
+bärkabel/EAI
+bärkartong/AHD
+bärkasse/EAGY
+bärklase/EAG
+bärkompott/AHD
+bärkoncentrat/ABD
+bärkoncern/AHD
+bärkonstruktion/AHD
+bärkonsumtion/AD
+bärkorg/ADG
+bärkraft/ADYv
+bärkraftig/OPY
+bärkräm/AHD
+bärlager/FCA
+bärleverantör/AHD
+bärliknande
+bärlina/EAG
+bärläkt/AHD
+bärmark/AHD
+bärmarknad/AD
+bärmarmelad/AHD
+bärmos/B
+bärning/ADGYvf
+bärnsten/ADYv
+bärnstensfärgad/NQY
+bärnstensgul/OY
+bärnstensstycke/FECAY
+bärnstenssyra/EAGY
+bärnstenston/AHD
+bärnäring/AD
+bärodlare/EAJ
+bärodling/ADG
+bärpaj/AHD
+bärplan/ABD
+bärplansbåt/ADGY
+bärplanta/EAG
+bärplockande/CA
+bärplockare/EAJY
+bärplockning/ADYv
+bärpris/BH
+bärproducent/AHD
+bärproduktion/AD
+bärpuré/AEH
+bärpåse/EAG
+bärraket/AHDX
+bärraketprogram/FCAY
+bärrem/FAI
+bärring/ADG
+bärråvara/EAG
+bärs/D
+bärsa/EAG
+bärsaft/AHD
+bärsektor/AE
+bärsele/EAGY
+bärsignal/AHD
+bärsjal/ADG
+bärskandal/AHD
+bärskog/ADG
+bärskörd/ADG
+bärslag/ABD
+bärsmak/AHD
+bärsmoothie/EA
+bärsort/AHD
+bärstol/ADGY
+bärstång/AD
+bärstänger/AJ
+bärsystem/ABD
+bärsås/HD
+bärsärk/ADG
+bärsärka-
+bärsärkagång/ADY
+bärsärkaraseri/ABY
+bärsäsong/AHD
+bärtillgång/ADG
+bärtoner/AJ
+bärtopping/ADG
+bärtråd/ADG
+bärtårta/EAG
+bäruppköpare/EAJ
+bärverk/ABD
+bärvidd/AHD
+bärvikt/AHD
+bärvin/ABH
+bärvåg/ADYv
+bärvågor/AJY
+bärväska/EAG
+bäryta/EAG
+bärälskare/EAJ
+bässe/EAGY
+bäst/OR
+bästalista/AEG6
+bästa vän
+bäste/b
+bästeman/AF
+bästemän/AF
+bästföredatum/ABDY
+bästis/DGYX
+bästsäljande/Y
+bästsäljar/XZ
+bästsäljare/EAJY
+bättra/NAPmD
+bättre
+bättring/ADGYv
+bättringsvägen/Y
+bäva/EMm
+bävande/Y
+bäver/EAIYX
+bäverbo/FEAB
+bäverfitta/EAG!
+bävergäll/ABDY
+böcker/AJY
+böckling/ADGX
+bödel/EAIYv
+bög/XADG!
+bög-
+bögfitta/EAG!
+bögig/OPQ!
+bögjävel/EAI!
+bögklubb/ADG!
+bögklubbs/XZ
+bögkultur/AD!
+bögmord/ABD!
+bögporr/AD!
+bögskräck/AD!
+Böhm/AD
+böhmisk/OQY
+böj/DbRG
+böja/KLOD
+böjbar/O
+böjbarhet/ADY
+böjelse/EAIYX
+böjlig/OPQY
+böjlighet/ADY
+böjmuskel/EAJY
+böjning/ADGYvf
+böjningsform/AHDY
+böjningsmönster/FCA
+böjningsändelse/EAIY
+böjprov/ABD
+böjträ/ABX
+böjträmöbel/EAJY
+böjträstol/ADGY
+böjträteknik/ADY
+böjveckseksem/ABDY
+bök/AB
+böka/NMAm
+bökande/CAY
+bökig/OPY
+böl/AB
+böla/NMAmD
+böld/AHD
+böldpest/ADX
+bölja/EMAmDGY
+böljegång/ADY
+böljemoln/ABDY
+böljeslag/ABDY
+böljformig/O
+bön/ADbX
+böna/NEMAmHDG
+bönbok/AD
+bönböcker/AJ
+böndag/ADGY
+bönder/AJY
+böne-
+bönebok/AD
+böneböcker/AJ
+bönedag/ADG
+böneflagga/EAGY
+bönegemenskap/AHDY
+bönegrupp/AHDY
+bönegudstjänst/AHDY
+bönehall/ADG
+bönehus/BDX
+bönekammare/EAY
+bönekvarn/ADGY
+böneledare/EAJY
+böneliv/AB
+bönelokal/AHDY
+böneman/AF
+bönematta/EAGY
+bönemän/AF
+bönemöte/FECAY
+böneplats/HDY
+bönerabblande/CAY
+böneramsa/EAGY
+böneritual/AHDY
+bönerop/ABD
+bönerum/FCA
+bönesjal/ADG
+böneskrift/AHDY
+bönestund/AHDY
+bönesuck/ADG
+bönesvar/ABD
+bönetid/AHD
+bönetimma/EAY
+bönetimme/EAGY
+böneutrop/ABDY
+böneutropare/EAJY
+böneämne/FECA
+bönfalla/KAJDR
+bönfallits
+bönformig/OY
+bönfölls
+böngrodd/ADGY
+böngryta/EAG
+bönhas/DG
+bönhus/BD
+bönhöra/KLAJODR
+bönhörelse/EAIYX
+bönkaffe/CA
+bönland/ABD
+bönpall/ADG
+bönpytt/AD
+bönragu/EAH
+bönsal/ADG
+bönsyrsa/EAG
+bönsäck/ADG
+bönutrop/ABD%
+böra/J
+börd/AD
+börda/EAGY
+börde-
+bördefördelning/ADY
+bördig/OPQY
+bördighet/ADY
+börds-
+bördsadel/EAYv
+bördsaristokrati/EA
+bördshögfärd/ADv
+bördsrätt/ADYv
+bördsstolt/OQY
+bördsstolthet/AD
+bördstitel/EAI
+börja/NEMAmDY
+Börje/A
+Börjesson/A
+börs/HDYX
+börsaffär/AHDY
+börsanalytiker/EAJY
+börsar/AJ
+börsbolag/ABDYv
+börschef/AHD
+börsdag/ADG
+börsetisk/O
+börsfall/ABDY
+börsföretag/ABDY
+börshaj/ADGY
+börshandel/EAY
+börshus/BD
+börsindex/BDY
+börsintroducera/NAPmDY
+börsintroduktion/AHDY
+börsklimat/ABY
+börsklipp/ABDY
+börsklippare/EAJz
+börskrasch/AHDY
+börskurs/HDYX
+börslista/EAGY
+börsmäklar/XZ
+börsmäklare/EAJY
+börsnedgång/ADGY
+börsnotera/NAPmY
+börsnotering/ADGYv
+börsoro/EA
+börspost/AHD
+börsrally/ECAY
+börsrallyna/AY
+börsras/BDY
+börssal/ADG
+börssvaj/AB
+börsuppgång/ADGY
+börsutveckling/ADY
+börsverksamhet/ADYv
+börsvärde/FECAY
+börsyra/EA
+börsår/ABD
+böss/XZ
+bössa/EAGY
+böt-
+böta/MmH
+bötes-
+bötesbelade/AY
+bötesbelagd/OY
+bötesbelagt/AY
+bötesbelopp/ABDY
+bötesbelägga/AJDRY
+bötesbelägger/Y
+bötesbeläggs/Y
+bötesbrott/ABDv
+bötesförvandling/ADGY
+böteslapp/ADGY
+bötesmål/ABD
+bötesstraff/ABDY
+bötessumma/EAGY
+bötessystem/ABD
+bötfälla/KLAJODR
+bötfällning/ADY
+bövel/EADI
c/r
ca
cabb/ADG
cabotage/CAYX
cabriolet/AHDYX
-cache/EAGY
+cache/EAGYX
cacheminne/FECAY
CAD/r
caddie/EAIY
Cadillac/A
Caesar/A
caesarsallad/AHDY
-café/ABHYXU
-cafébord/ABD
-cafégäst/AHD
-caféliv/AB
-caféprogram/FCA
+café/ABHYXU
+cafébord/ABD
+cafégäst/AHD
+caféliv/AB
+caféprogram/FCA
cafeteria/EAGY
+cafévärd/ADG
caffelatte/EA
-Caibarién/A
+Caibarién/A
+cairnterrier/EAJX
Cajsa/A
cajun/AHDX
cajunkrydda/EAGY
+Calcutta/AX
+Calderón/A
+Caldwell/A
+Calgary/A
californium/ABY
+Caligula/A
callcenter/FCAYX
-callcenterföretag/ABD
+callcenterföretag/ABD
Calle/A
callgirl/A
Calmfors/X
-calvados/HDY
+calvados/HDYX
+Calvin/A
calypso/EAX
calzone/EA
-Camagüey/A
+Camagüey/A
cambervinkel/EAIY
Cambridge/AX
+Cambridgeshire/A
camembert/AHDY
cameo/A
-cameoframträdande/FECAY
+cameoframträdande/FECAY
cameoroll/AHD
Cameron/A
Camilla/A
@@ -14678,13 +15810,18 @@ camp
campa/TMmDY
campar/XZ
campari/EA
+Campbell/A
camping/ADGYX
campingplats/HDY
campingstuga/EAGY
+campingtur/AHD
+campingvärd/ADG
campus/YX
Canal
Canal7/r
+Canaria/A
canasta/EAGY
+Canberra/A
cancan
cancer/EAIYXU
cancerbehandling/ADGY
@@ -14706,31 +15843,35 @@ cancersjukdom/ADGY
cancersvulst/AHDY
cancersymptom/ABDY
cancersymtom/ABDY
-cancertumör/AHDY
-cancervård/ADY
+cancertumör/AHDY
+cancervård/ADY
+Cancún/A
candela/A
cannabis/DYX
cannabisharts/BHY
-cannabisläsk/AD
+cannabisläsk/AD
cannelloni/EAY
Cannes
Canon/A
canossavandring/ADGYv
cantabile
+Canterbury/A
cantilena/EAGY
canto
canvas/DYX
canvasduk/ADGY
-canvasvävning/ADGYv
+canvasvävning/ADGYv
canyon/A
CAP/r
cape/EAI
+Capello/A
Capio/A
capita
capoeira/EAX
Capone
cappella
cappuccino/FEAYX
+Capri/A
capribyxor/AJY
carambole/EAY
carambolera/MmY
@@ -14740,16 +15881,21 @@ cardigan/ADY
Carema/AX
Carina/AJ
Carins
+Carita/A
Carla/AJ
+Carlander/A
Carlberg/A
-Carlén/A
+Carlén/A
Carlgren/A
Carl-Henric/A
-Carlos
-Carls
+Carlisle/A
+Carlo/A
+Carls/D
+Carlsberg/AX
Carlson/A
Carlsson/A
-Carlström/A
+Carlström/A
+Carlsund/A
Carmen/A
Carnegie/AX
Carnot/A
@@ -14760,10 +15906,17 @@ Carolus
carpaccio/EAY
Carpelan/A
carport/ADG
-carte-/XZ
+Carrera/A
+Carrie/A
+Carro/A
+Carroll/A
+Carson/A
+Carsten/A
+carte/r
Carter/AX
+Casablanca/A
cash/Y
-cashewnöt/AJDYvX
+cashewnöt/AJDYXv
Caspar/A
Casper/A
Caspian/A
@@ -14771,17 +15924,20 @@ Cassandra/A
Castellum/A
casting/ADX
Castro/A
-Catalinaaffären/A
+Catalinaaffären/A
Catarina/A
Catenacci/A
catering/ADYX
cateringfirma/EAGY
Catharina/A
Catherine/A
+Cato/A
+Catrin/A
catwalk/ADYX
cavatina/EAG
cayennepeppar/AEY
-Caymanöarna/A
+Caymanöarna/A
+CBS/r
CCS/r
CCW/r
-cd/YWZ
@@ -14797,36 +15953,43 @@ cd-spelare/EAJY
CDU-/JX
C-dur/AX
CE/r
+Ceauşescu/AX
Cecilia/A
ceder/EAIYX
cedera/Mm
+Cederberg/A
Cederborg/A
Cederholm/A
Cederlund/A
Cederquist/A
-cederträ/CABY
-cederträd/ABD
+Cederschiöld/A
+cederträ/CABY
+cederträd/ABD
cedilj/AHD
celeber/KML
celebrant/AHDY
celebrera/NAPmDY
celebritet/AHDYv
celesta/EAJG
+celiaki/E
+celiakin/XZ
celibat/ABYX
Celina/A
Celine/A
-Céline/A
+Céline/A
cell/AHDYX
cellandning/ADG
celldelning/ADYv
-celldöd/AD
+celldöd/AD
cellformig/O
-cellförändring/ADGY
+cellförändring/ADGY
cellgift/ABHvX
cellgiftsbehandling/ADGY
+cellgiftskur/AHD
celli/Y
cellist/AHDYX
-cellkärna/EAGY
+cellkärn/XZ
+cellkärna/EAGY
cellmembran/ABHDY
cello/EAIYX
cellofan/ABDYX
@@ -14834,17 +15997,17 @@ cellokonsert/AHDY
cellomusik/ADY
cellosolist/AHDY
cellosonat/AHDY
-cellostämma/EAGY
+cellostämma/EAGY
cellosvit/AHDY
celloton/AHD
cellplast/AHDY
cellprov/ABHDv
cells/3
-cellskräck/ADY
-cellulit/AHDY
+cellskräck/ADY
+cellulit/AHDYX
cellull/ADv
-cellullsväv/ADGY
-celluloid/ADY
+cellullsväv/ADGY
+celluloid/ADYX
cellulosa/EAYX
cellulosafiber/EAY
cellulosafibrer/AJY
@@ -14852,24 +16015,27 @@ cellulosafibriller/AJ
cellulosafilm/AHDY
cellulosaflis/D
cellulosahaltig/O
+cellulosaindustri/EAHY
cellulosalack/ABHDY
cellulosalackera/Pm
cellulosalackering/AD
cellulosanitrat/ABHY
cellulosavadd/ADY
-cellulär/OY
-cellvägg/ADGY
-cellvävnad/AHDYv
-cellvävnadslära/EAGY
+cellulär/OY
+cellvägg/ADGY
+cellvävnad/AHDYv
+cellvävnadslära/EAGY
+Celsing/A
Celsius
celsiusgrad/AHDY
celsiustermometer/EAIY
Celtic/AX
cembalist/AHDYX
-cembalo/EAIY
+cembalo/EAIYX
cement/ADYX
cementblandad/NQY
cementblandare/EAJY
+cementbruk/ABDY
cementera/NAPmDY
cementering/ADY
cementfabrik/AHDY
@@ -14877,14 +16043,16 @@ cementgjutare/EAJY
cementgolv/ABDY
cementindustri/EAHY
cementit/ADX
+cementpelare/EAJ
+cementplatta/EAGY
cementstabiliserad/NQY
-cementsäck/ADGY
+cementsäck/ADGY
cementvaruindustri/EAHY
CEMT/r
-CE-märka/KQLAJ
-CE-märkning/ADGY
-cendré
-cendréfärgad/NQY
+CE-märka/KQLAJ
+CE-märkning/ADGY
+cendré
+cendréfärgad/NQY
cenotaf/AHD
censor/AEHY
censorskap/ABY
@@ -14895,7 +16063,7 @@ census
cent/AD
center/FECAIYX
centerbord/ABDY
-centerbordsbåt/ADGY
+centerbordsbåt/ADGY
centercourt/ADY
centerforward/ADGY
centerism/ADY
@@ -14903,13 +16071,13 @@ centeristisk/OY
centerkvinna/EAGY
centerledare/EAJY
centerlesslipad/NQY
-centerlös/O
+centerlös/O
centerparti/ABHY
centerpartist/ATHDYX
centerpartistiske/Y
centerpolitik/AD
centerpolitiker/EAJY
-centerstämma/EAGY
+centerstämma/EAGY
centigram/FCAY
centiliter/EAJYX
centiliters/36
@@ -14917,6 +16085,7 @@ centiljon/AHDY
centilong/Y
centimeter/EAJYX
centimeterbred/OY
+centimeterhög/O
centimeters/36
centimeterstor/O
centimetertjock/OY
@@ -14926,35 +16095,38 @@ centralafrikansk/OQY
Centralamerika/AX
centralamerikansk/OQY
centralasiat/ATHDY
+Centralasien/A
+centralatom/AHD
centralbank/AHDYv
centralbankschef/AHDY
-centralbyrå/EAY
+centralbyrå/EAY
centraldirigerad/NQY
Centraleuropa/AX
centraleuropeisk/OY
centralfigur/AHDY
-centralförbund/ABD
-centralförvaltning/ADG
+centralförbund/ABD
+centralförening/ADGY
+centralförvaltning/ADG
centralgestalt/AHDY
centralisera/NAPmDY
centralisering/ADGYv
centralism/ADY
centralistisk/OQY
-centralkommitté/AEHY
+centralkommitté/AEHY
centralkyrka/EAGY
-centralkök/ABDY
+centralkök/ABDY
centrallager/FCAY
centrallyrisk/OY
-centrallås/BDY
+centrallås/BDY
centralmakt/AHDY
centralmyndighet/AHD
centralorganisation/AHDY
-centralort/AHDY
+centralort/AHDYv
centralpunkt/AHDY
centralredaktion/AHDY
centralregering/ADGY
-centralråd/AB
-Centralrådet/A
+centralråd/AB
+Centralrådet/A
centralsjukhus/BDY
centralstation/AHDYv
centralstimulerande/Y
@@ -14964,8 +16136,8 @@ centralstyrelse/EAIY
centralstyrning/ADY
centralton/AHD
centraltysk/OQY
-centralvärme/EAYX
-centralvärmerör/ABDY
+centralvärme/EAYX
+centralvärmerör/ABDY
centrecourt/ADY
centrera/NAPmDY
centrering/ADGYv
@@ -14984,18 +16156,19 @@ centrum/EABDYX
centrumbebyggelse/EAIY
centrumbildning/ADGY
centrumstyrd/OY
-centrumställd/OY
+centrumställd/OY
centrumtapp/ADG
cerat/ABD
cerebral/OY
cerebrospinal/OY
-cerebrospinalvätska/EAY
+cerebrospinalvätska/EAY
ceremoni/EAHYX
ceremoniel/ABDY
ceremoniell/OY
-ceremonimästare/EAJY
-ceremoniös/OY
+ceremonimästare/EAJY
+ceremoniös/OY
cerise/Y
+ceriserosa/X
cerium/AB
CERN-/JX
cernering/ADY
@@ -15007,16 +16180,18 @@ certifieringsprocedur/AHDY
certifieringsprocess/HDY
certifieringsprojekt/ABDY
certifieringstidpunkt/AHDY
-certifikat/ABDYXv
+certifikat/ABDYvX
+certifikatprov/ABDY
Cervantes
Cesar/A
cesarisk/O
cesiet/A
cesium/ABX
+cesiumatom/AHD
cesiumatomur/ABDY
cesiumur/ABD
cess/BD
-cessionsmässig/O
+cessionsmässig/O
Cessna/A
CEST
CET
@@ -15026,12 +16201,18 @@ CFC/r
CGI/r
cha-cha/EA
cha-cha-cha
+chaffis/DGYX
Chagres
chagrin/AHD
chagrinerad/NQY
+chai
+chailatte/EAGX
+chakra/ECAYX
+chakrana/AY
chalmerist/AHDYX
chalmers-
Chalmers/X
+Chamberlain/A
chamotte/EAYX
champagne/EAIYX
champagnebar/AHDY
@@ -15042,12 +16223,15 @@ champagnekork/ADGY
champagnevisp/ADGY
champinjon/AHDYX
champinjonstuvad/NQ
-champinjonsås/HDY
+champinjonsås/HDY
champion/AYX
championat/ABDY
championtitel/EAIY
-Champs-Elysées
-Champs-Élysées
+Champs-Elysées
+Champs-Élysées
+Chandler/A
+Chandra/A
+Chanel/A
Chanelle/A
changera/PmD
Chanko/A
@@ -15055,16 +16239,18 @@ Channel
chans/HDYX
chansa/NMAmD
chansartad/NQY
+chansbryta/KJD
chansfattig/O
-chanslös/OQ
-chanslöshet/ADY
-chansmässigt
+chanslös/OQ
+chanslöshet/ADY
+chansmässigt
chansning/ADGYv
chanson/AHDY
chansonett/AHDY
chansspela/NMAmDY
chanstagare/EAJY
chanstagning/ADGY
+chanstippa/Mm
chapeau-claque/EAIY
Chaplin/A
Chapman/A
@@ -15073,7 +16259,8 @@ chaptalisering/AD
charabang/AHDY
charad/AHDY
chardonnay/EAHYX
-chargé
+Charente/A
+chargé
chargera/NAmD
chargerad/NQY
chark/ADX
@@ -15089,6 +16276,7 @@ charleston/AY
Charlie/A
Charlotta/AR
Charlotte
+Charlottenberg/Av
charm/ADYX
charma/NAPmDY
charmant/OPQ
@@ -15099,28 +16287,28 @@ charmig/OPQY
charmknutte/EAG
charmkurs/HD
charmkvark/ADGY
-charmlös/O
-charmlöshet/AD
+charmlös/O
+charmlöshet/AD
charmoffensiv/AHDY
charmtroll/ABDY
-charmör/AHDY
+charmör/AHDY
charter/EAYX
charterbolag/ABDY
charterflyg/ABDY
charterflygbolag/ABD
charterflygning/ADGY
charterflygplan/ABDY
-chartermål/ABDY
+chartermål/ABDY
charterort/AHDY
charterplan/ABDY
charterresa/EAGY
-charterresenär/AHDY
+charterresenär/AHDY
chartersemester/EAIY
chartertrafik/ADY
chartertur/AHDY
charterturist/AHDY
-charterö/EAG
-charteröluffning/AD
+charterö/EAG
+charteröluffning/AD
chartra/NAPmDY
chartreuse/EAIY
chassi/FECABHYX
@@ -15130,13 +16318,13 @@ chateaubriand/AHDY
chatt/ABDYX
chatta/TNMABIY
chattfilter/FCA
-chattforum/ABD
+chattforum/ABDX
chattfunktion/AHD
-chattfönster/FCAJ
-chattförkortning/ADG
+chattfönster/FCAJ
+chattförkortning/ADG
chattgrupp/AHD
chatthistorik/AHD
-chattjänst/AHD
+chattjänst/AHD
chattkamrat/AHD
chattkanal/AHD
chattklient/AHD
@@ -15146,7 +16334,7 @@ chattkonversation/AHD
chattlinje/EAI
chattlogg/ADG
chattmeddelande/FECA
-chattnätverk/ABD
+chattnätverk/ABD
chattprogram/FCA
chattprotokoll/ABD
chattroulett/AHD
@@ -15156,90 +16344,97 @@ chattsajt/AHD
chattsamtal/ABD
chattsession/AHD
chattsida/EAG
-chattspråk/AB
+chattspråk/AB
chattstund/AHD
chattsupport/AD
chattsystem/ABD
chattverktyg/ABD
-chattvärld/ADG
-chaufför/AHDY
-chaussé/AEH
+chattvärd/ADG
+chattvärld/ADG
+chaufför/AHDYvf
+chaussé/AEH
chauvinism/ADY
chauvinist/ATHDYX
chauvinistiske/Y
+Chavez
+Chávez
check/AHDYX
checka/NAPDIY
checkblankett/AHDY
-checkhäfte/FECA
+checkhäfte/FECA
checkkredit/AHDY
checklista/EAGY
checkremittent/AHDY
-checkräkning/ADGYv
-checkutställar/XZ
-checkutställare/EAJY
+checkräkning/ADGYv
+checkutställar/XZ
+checkutställare/EAJY
cheddar/AEYX
cheddarost/ADGY
-cheesecake/EAY
+cheesecake/EAYX
chef/AHDYvf
chef-
chefa/Mm
-chefdirektör/AHDY
+chefdirektör/AHDY
chefjurist/AHD%
-chefredaktör/AHDYv
-chefredaktörskap/AB
+chefredaktör/AHDYv
+chefredaktörskap/AB
chefsanalytiker/EAJY
chefsbefattning/ADGY
chefsdirigent/AHDY
chefsekonom/AHDY
-chefsförhandlare/EAJY
+chefsförhandlare/EAJY
chefsideolog/AHDY
-chefsingenjör/AHDY
+chefsingenjör/AHDY
chefsjobb/ABDY
chefsjurist/AHDY
chefskap/ABY
-chefskonstruktör/AHDY
-chefsläkare/EAJY
-chefsnivå/EAHY
-chefsområde/FECAY
+chefskonstruktör/AHDY
+chefsläkare/EAJY
+chefsnivå/EAHY
+chefsområde/FECAY
chefsperson/AHDY
chefspost/AHDY
chefsrabbin/AHD
-chefsredaktör/AHD%
+chefsredaktör/AHD%
chefsrum/FCA
-chefsrådman/AFY
-chefsrådmän/AFY
+chefsråd/ABD
+chefsrådman/AFY
+chefsrådmän/AFY
chefssekreterare/EAJY
chefsstol/ADGY
-chefsställning/Y
-chefstjänst/AHDY
-chefstjänsteman/AFY
-chefstjänstemän/AFY
+chefsställning/Y
+chefstjänst/AHDY
+chefstjänsteman/AFY
+chefstjänstemän/AFY
chefsutbildning/ADGY
-chefsveterinär/AHDY
-chefsåklagare/EAJY
-chefsår/ABD
-chefsöverläkare/EAJY
+chefsveterinär/AHDY
+chefsåklagare/EAJY
+chefsår/ABD
+chefsöverläkare/EAJY
chelaterande/Y
Chelsea/AX
+Chen/A
chevaleresk/OQY
-cheviotfår/ABD
+cheviotfår/ABD
Chevrolet/A
chevrotera/MmY
+Chiang/A
chianti/EAY
chic/OP
-Chicago/A
+Chicago/AX
chick/OP
chicklit/ADYX
chiffer/FCAYX
chiffernyckel/EAIY
-chiffong/AHDY
-chiffongklänning/ADGY
-chiffonjé/AEHY
+chiffong/AHDYX
+chiffongklänning/ADGY
+chiffonjé/AEHYX
chiffrera/NAPmDY
chiffrering/ADYv
+chihuahua/EAGYX
chikan/AHD
chikanera/NAPmDY
-chikanös/O
+chikanös/O
Chile/A
chilen/AHD
chilenar/XZ
@@ -15248,33 +16443,50 @@ chilensk/OQY
chilenska/EAGY
chili/EAYX
chilifrukt/AHDY
-chilinöt/AJD
-chilipeppar/AEY
+chilinöt/AJD
+chilipeppar/AEYX
chilipulver/CAY
-chilismör/ABY
+chilismör/ABY
chilistekt/OY
-chilisås/HDY
+chilisås/HDY
chiliton/AHD
-chilla/NMAmD
+chill-
+chilla/NMAJmDz
+chillaxa/MmD
+chilldag/ADG
+chillfest/AHD
+chillig/OP
+chillkrök/AD
+chillkröka/MmD
+chillkväll/ADG
chimpans/HDX
-chimär/ATHDY
+chimär/ATHDY
China/A
-chinchilla/EAGY
+chinchilla/EAGYX
chinjong/AHD
chinos/DY
chintz/DX
chintzad/NQ
chipp/ABDY
+chipp-
chippa/NAPmDY
chippar/AJ
-chippläsare/EAJ
+chippförsedd/O
+chippläsare/EAJ
+chippmärka/TKQLAJD
+chippmärkning/ADG
+chippning/ADG
+chipptillverkare/EAJ
+chipptrimning/ADGv
chips/BDX
chipsdip/A
chipsdipp/ADG
-chipspåse/EAGY
+chipspåse/EAGY
+Chirac/A
Chisinau/A
+Chişinău/AX
Chloe/A
-Chloé/A
+Chloé/A
chock/ADYX
chocka/NAPmHDYf
chockartad/NQY
@@ -15284,45 +16496,54 @@ chockbud/ABD
chockera/NAPmDY
chockfas/HD
chockgul/O
-chockhöja/KLAJOR
-chockhöjning/ADGYv
+chockhöja/KLAJOR
+chockhöjning/ADGYv
chockpris/BHY
chockrosa/Y
chockskadad/NQY
-chocksänka/KQLAJDY
+chocksänka/KQLAJDY
chockterapi/EAHY
-chocktillstånd/ABY
+chocktillstånd/ABY
chockupplevelse/EAIYX
chockverkan/AY
-chockvåg/ADY
-chockvågor/AJY
+chockvåg/ADY
+chockvågor/AJY
choka/R
choke/EG
choklad/AHDYX
chokladask/ADGY
chokladbit/ADGY
-chokladboll/ADGY
+chokladboll/ADGYv
chokladbrun/OY
-chokladböna/EAGY
-chokladfärgad/NQY
+chokladbud/AB
+chokladböna/EAGY
+chokladfärgad/NQY
chokladglass/DY
chokladindustri/EAHY
chokladkaka/EAGY
+chokladkaks-
chokladkaksmix/DGY
chokladkartong/AHDY
chokladkex/BDY
chokladkola/EAG
-chokladkräm/AHDY
+chokladkräm/AHDY
+chokladmask/AHD
+chokladmaskad/NQ
chokladmousse/EAIYX
+chokladmuffins/BDYX
+chokladpaj/AHD
chokladplatta/EAGY
-chokladpralin/AHDY
+chokladpralin/AHDYX
chokladpudding/ADGY
chokladpulver/FCA
+chokladsköldpadd/v
+chokladsköldpadda/EAG%
chokladsmak/ADY
-chokladsås/HDY
+chokladsug/AB
+chokladsås/HDY
chokladton/AHDY
chokladtopping/ADG
-chokladtårta/EAGY
+chokladtårta/EAGY
Chopin/A
chopper/EA
chorizo/EAYX
@@ -15332,16 +16553,20 @@ chosefri/QO
chosefrihet/ADY
choser/AJY
chosig/O
+Chrille/A
Chris
+Christa/A
Christel/A
Christensen/A
Christensson/A
Christer/A
-Christian/A
+Christian
Christiania/AX
Christianiabo/EAI
+Christians/D
Christiansson/A
Christianstad/A
+Christie/A
Christina/AR
Christine
Christofer/A
@@ -15349,13 +16574,15 @@ Christoffer/A
Christoph/A
Christopher/A
Chrome/A
+Chrusjtjov/A
Chrysler/AX
chuck/ADGX
chucknyckel/EAIY
Churchill/AX
chutney/EAY
CIA-/JX
-ciabatta/EAGY
+ciabatta/EAGYX
+Cicero/A
ciceron/AHDY
cider/EAYX
Cienfuegos
@@ -15364,16 +16591,16 @@ cigarettask/ADG
cigarettaska/EAY
cigarettetui/FEABHY
cigarettfimp/ADGY
-cigarettglöd/ADY
+cigarettglöd/ADY
cigarettlimpa/EAGY
-cigarettmärke/FECAY
+cigarettmärke/FECAY
cigarettpaket/ABDY
cigarettrullare/EAJY
-cigarettrök/ADY
-cigarettrökning/ADY
+cigarettrök/ADY
+cigarettrökning/ADY
cigarettuttag/ABDY
-cigarettändar/XZ
-cigarettändare/EAJY
+cigarettändar/XZ
+cigarettändare/EAJY
cigarill/AHDY
cigarr/AHDYX
cigarrask/ADG
@@ -15383,33 +16610,35 @@ cigarrettask/ADG
cigarrettaska/EAY
cigarrettetui/FEABHY
cigarrettfimp/ADGY
-cigarrettmärke/FECAY
+cigarrettmärke/FECAY
cigarrettpaket/ABDY
-cigarrettrök/ADY
-cigarrettrökning/ADY
-cigarrettändar/XZ
-cigarrettändare/EAJY
+cigarrettrök/ADY
+cigarrettrökning/ADY
+cigarrettändar/XZ
+cigarrettändare/EAJY
cigarretui/FEABHY
cigarrformig/O
-cigarrlåda/EAG
+cigarrlåda/EAG
cigarrsnoppare/EAJY
-cigarrök/AD
-cigarrökning/ADY
+cigarrök/AD
+cigarrökning/ADY
cigg/ADbG
ciggpaket/ABD
-ciggrök/AD
+ciggrök/AD
ciggsmuggling/AD
cikada/EAGY
cikoria/EAY
cikoriakaffe/CAY
cilie/EAI
+Cilla/A
cimbrisk/O
+Cincinnati/A
Cindy/A
cineast/ATHDY
cinematek/ABDY
cinnober/EA
cinnoberhaltig/O
-cinnoberröd/OY
+cinnoberröd/OY
CIO-/XZ
CIO:/EJH
cirka
@@ -15417,15 +16646,17 @@ cirkapris/BHY
cirkatid/AHD
cirkel/EAIYXU
cirkelbevis/BD
-cirkelbågformig/O
+cirkelbågformig/O
cirkelformad/NQY
cirkelformig/OY
+cirkelgym/CA
cirkelledare/EAJY
cirkelresonemang/ABDY
cirkelrund/OY
-cirkelrörelse/EAIY
-cirkelsåg/ADGY
-cirkelsågad/NQY
+cirkelrörelse/EAIY
+cirkelskuren/M
+cirkelsåg/ADGY
+cirkelsågad/NQY
cirkla/NMADY
cirkulation/ADYvf
cirkulationsandning/ADG
@@ -15435,29 +16666,29 @@ cirkulationsplats/HDY
cirkulationspump/ADGY
cirkulera/NAPmDY
cirkulering/ADY
-cirkulär/AOBDY
-cirkulärpolariserad/NQY
-cirkulärskrivelse/EAIY
+cirkulär/AOBDY
+cirkulärpolariserad/NQY
+cirkulärskrivelse/EAIY
cirkumflex/HDY
-cirkumpolär/OY
+cirkumpolär/OY
cirkus/DGYX
cirkusartist/AHDY
-cirkusdirektör/AHDY
-cirkusföreställning/ADGY
-cirkushäst/ADGY
+cirkusdirektör/AHDY
+cirkusföreställning/ADGY
+cirkushäst/ADGY
cirkuskatt/AHD
cirkuskonst/ADY
cirkusnummer/FCAY
cirkusprinsessa/EAG
-cirkussällskap/ABDY
-cirkustält/ABDY
+cirkussällskap/ABDY
+cirkustält/ABDY
cirros/HD
cirrusmoln/ABDY
cisalpinsk/OY
Cisco/AX
ciselera/NAPmD
ciselering/ADGY
-ciselör/AHDY
+ciselör/AHDY
Cissi/A
ciss-moll/AX
cisterciens/HDb
@@ -15474,15 +16705,16 @@ citatord/ABD
citattecken/FCAY
citera/NAPmDY
citering/ADGYv
+Citodon/X
citrat/ABH
citrin/AHD
Citrix
-Citroën/AX
+Citroën/AX
citron/AHDYX
citronbakad/NQ
-citronfjäril/ADGY
-citrongräs/BDY
-citrongräsolja/EAY
+citronfjäril/ADGY
+citrongräs/BDYX
+citrongräsolja/EAY
citrongul/OY
citronjuice/EAY
citronkaka/EAGv
@@ -15490,9 +16722,9 @@ citronkaksmix/DG
citronkex/BD
citronklyfta/EAGY
citronlund/ADG
-citronläsk/AD
-citronmarängpaj/AHD
-citronmeliss/DY
+citronläsk/AD
+citronmarängpaj/AHD
+citronmeliss/DYX
citronolja/EA
citronpaj/AHD
citronpeppar/AEY
@@ -15502,38 +16734,40 @@ citronskal/ABDY
citronskiva/EAGY
citronstekt/OY
citronstuvad/NQ
-citronsyra/EAGY
-citronsås/HD
+citronsyra/EAGYX
+citronsås/HD
+citronte/ABX
citronton/AHD
citrontopping/ADG
-citronträd/ABDY
+citronträd/ABDY
citronvodka/EAY
citrus/DGX
citrusfrukt/AHDY
citruspress/DG
citruston/AHD
-citrusträd/ABDY
+citrusträd/ABDY
cittra/EAGY
city/ECAX
cityakut/AHD
-citykärna/EAGY
+citykärna/EAGY
cityna/A
-citynära
+citynära
citypuls/DG
citytunnel/XZ
civ.ek.
civil/OQYX
civila/AY
-civilanställd/OQRY
+civilanställd/OQRY
civilbefolkning/ADGYv
civildepartement/ABDY
civilekonom/AHDYX
civilflyg/AB
-civilförsvar/ABY
-civilförvaltning/ADGY
-civilingenjör/AHDYv
-civilingenjörsexamen/AY
-civilingenjörsexamina/AY
+civilförsvar/ABY
+civilförvaltning/ADGY
+civilgasmask/AHD
+civilingenjör/AHDYv
+civilingenjörsexamen/AY
+civilingenjörsexamina/AY
civilisation/AHDYv
civilisationskritik/ADY
civilisatorisk/OY
@@ -15541,33 +16775,42 @@ civilisera/NAPmDY
civilisering/ADY
civilist/AHDYX
civilitet/AD
-civilklädd/OY
+civilklädd/OY
civilkurage/CAX
civilkuragelag/ADG
-civilmilitär/OY
+civilmilitär/OY
civilminister/EAIY
-civilmål/ABD
+civilmål/ABD
civilperson/AHDY
civilpolis/HDY
civilprocess/HD
-civilrätt/ADY
-civilrättslig/OY
-civilsamhälle/FECAY
-civilstånd/ABY
-civiltjänstgörare/EAJ
+civilrätt/ADYv
+civilrättslig/OY
+civilsamhälle/FECAY
+civilstånd/ABY
+civiltjänstgörare/EAJ
civilutskott/ABD
-civiläktenskap/ABDY
+civiläktenskap/ABDY
civ.ing.
cl
Claes
Claeson/A
Claesson/A
+Claire/A
+Clancy/A
Clapeyron/A
+Clapton/A
Clara/A
+Clarence/A
Clarion/A
+Clark/AQ
+Clarkes
Clas
+Clason/A
Classon/A
+Claude/A
Claudia/A
+Claudius
Clausen/A
cleara/NAPmD
clearing/ADY
@@ -15576,13 +16819,17 @@ clearingnummer/FCA
clearingorganisation/AHD
clearingsystem/ABDY
clematis/DG
-clementin/AHDY
+Clemens
+clementin/AHDYX
+clementinklyfta/EAG
+Cleveland/AX
cliffhanger/EAY
clinch/AD
Clinton/A
clips/BDb
-clipsörhänge/FECAY
+clipsörhänge/FECAY
clitoris
+Clive/A
Cloetta/A
Clooney/A
clou/EA
@@ -15592,7 +16839,9 @@ clowneri/ABH
clownmask/AHD
clownmun/AF
clownmunnar/AJ
+Clyde/A
cm
+cm3
c-moll/AX
CMR/r
CNC/r
@@ -15601,14 +16850,15 @@ coach/AHDYXU
coacha/NAPmDY
coachning/ADGYv
coachningsinsats/HDY
-coca
-Coca-Cola/A
-cockerspaniel/EAY
+Cobain/A
+cocacola/EAGX
+Coca-Cola/Ar
+cockerspaniel/EAGYX
cockney/EAYX
cockpit/ADGYX
cocktail/ADGYX
cocktailbar/AHDY
-cocktailbär/ABDY
+cocktailbär/ABDY
cocktailglas/BDY
cocktailkapris/DGY
cocktailparties/Y
@@ -15619,14 +16869,16 @@ coda/EAG
Coelho/A
Cohen/A
cointreau/EAY
-cola
+Cola/r
+Coldplay/AX
coleslaw/ADY
Colin/A
collage/ECAYX
college/FECAYX
-collegekör/AHDY
+collegekör/AHDY
+collegeliga/EAG
collegepunk/ADY
-collegetröja/EAGY
+collegetröja/EAGY
collie/EAIY
collier/EH
Collin/A
@@ -15637,15 +16889,22 @@ colombianska/EAGY
Colorado/A
coloradoskalbagge/EAG
Colosseum/A
+Coltrane/A
Columbia/A
+Columbus
come-back
comeback/AHDYX
-comebackförsök/ABD
+comebackande
+comebackförsök/ABD
comme-il-faut
+Commodore/A
community/EAYX
Comorerna/A
comorisk/O
Computex/X
+Comviq/AX
+Conan/A
+Concepción/A
concertina/EAGY
Concordia/A
congas
@@ -15653,7 +16912,7 @@ Connecticut/A
Conny/A
conquistador/AHD
Conrad/A
-consommé/AEHY
+consommé/AEHY
container/EAIYX
containerfartyg/ABDY
containerhamn/ADGY
@@ -15662,46 +16921,65 @@ containerterminal/AHDY
containertrafik/ADY
contortatall/ADGY
controller/EAYX
+Converse/AX
+Conversekopia/EAG
+Converseliknande
+Conversemodell/AHD
+Conversesko/EAI
+Converseväska/EAG
cookie/EAY
cool/OPQ
coolhet/ADv
+cooling/ADGX
Coop/r
+Cooper/A
Copco/A
coping/X
-copingförmåga/EAY
+copingförmåga/EAY
Coppola/AX
copycat/ADX
copyright/ADYX
copywriter/EAY
+Corbusier/A
+cord-
+Cordelia/A
+Cork/A
+Corleone/A
Cornelia/A
Cornelis
Cornelius
+Cornell/A
cornflakes/DYX
corps-de-logi/ABHY
+Corrèze/A
cortison/ABX
cortisonspruta/EAGY
Corvette
-cosinus/Y
+cosinus/X
Costa
costarican/AHDY
costaricansk/OQY
costaricanska/EAGY
cotangent/AHDY
+Côte
+Cotonou/X
Coudek/A
coulomb
-Coulomb/A
+Coulomb/AX
Coulombkraft/AHDY
countertenor/AHDY
country/EAYX
countryartist/AHDY
countryband/ABDY
-countrydänga/EAGY
-countrylåt/ADG
+countrydänga/EAGY
+countrylåt/ADG
countrymusik/ADY
countrypuls/HD
-countrystjärna/EAGY
+countrystjärna/EAGY
countrystuk/ABY
-countrysångare/EAJY
+countrysångare/EAJY
+county/CAX
+coupé/AEH
courtage/CAYX
courtageavgift/AHDY
couscous/DYX
@@ -15709,9 +16987,10 @@ cowboy/AHDYX
cowboyfilm/AHDY
cowboyhatt/ADGY
cowboystuk/ABY
+Coventry/AX
cover/EAYX
coverband/ABDY
-coverlåt/ADGY
+coverlåt/ADGY
cox/DG
cp/r
CP/r
@@ -15719,33 +16998,43 @@ cp-skada/EAG
cpu/r
crack/ADX
cracker/EAY
-crawl/ADY
+Crafoord/A
+crawl/ADYX
crawla/Mm
-crazy/Y
+crazy/YX
cred/Y
credit
credo/FECAY
-crème
-crêpe/EYX
-crêpes/DY
-crêpevävnad/AHDY
+crème
+crèmefärgad/NQ
+crêpe/EYX
+crêpes/DY
+crêpevävnad/AHDY
crescendo/FECAYX
+Creutz
cricket/ADYX
cricketmatch/AHDY
+Crille/A
crm/r
Crofts
Crohn/A
croissant/AHDY
+Cromwell/A
Croneman/A
+Cronstedt/A
crooner/EAJY
Crosby/A
cross/DGYX
crossboll/ADG
crosschecking/ADGY
+crosshoj/ADG
cross-over/X
-crossover/EAY
+crossover/EAYX
+crosstrainer/EAIX
croupier/EAHDY
+Crowley/A
Cruise/A
+Cruz
CSN-/JX
CSR/r
CSS/r
@@ -15755,109 +17044,112 @@ Cuba/A
Cullberg/AX
Cullbergbaletten/A
culpa
-culpös/O
+culpös/O
cumulonimbus
cumulusmoln/ABDY
cup/AHDYX
cupcake/AYX
cupfinal/AHDY
-Cupido/A
+Cupido/AX
cupmatch/AHDY
-cupmästare/EAJY
+cupmästare/EAJY
cupseger/EAIY
cupsemi/EA
cupspel/ABD
cupturnering/ADGY
-cuptävling/ADGY
+cuptävling/ADGY
cupvann
cupvinnarcup/AHDY
cupvinnare/EAJ
curare/CA
-curareförgiftad/NQY
-curator/AEY
+curareförgiftad/NQY
+curator/AEYX
Curie/A
curium/AB
curla/TNAPmDY
curling/ADYX
-curlingförälder/EAIY
+curlingförälder/EAIY
curlinghall/ADGY
curlingspelare/EAJY
curlingsten/ADGY
curry/EAYX
-currysmör/ABY
+currysmör/ABY
currystekt/OY
currystuvad/NQ
-currysås/HDY
+currysås/HDY
Curt/A
cv/br
cv:/FECA
CV:/FECA
C-vitamin/ABH
cyan
-cyanblå/O
+cyanblå/O
cyanid/AHDYX
cyanidfri/O
cyankalium/X
cyanobakterie/EAIY
cyansyra/EAG
-cyanväte/CA
+cyanväte/CA
cyber/XZ
cybernetik/ADYX
cybernetisk/OY
cyberpunk/ADYX
cyberrymd/ADY
cyberspace/Y
-cybervärld/ADGY
+cybervän/AF
+cybervänner/AJ
+cybervärld/ADGY
cyborg/AHD
cykel/EAJIYXU
-cykelaffär/AHDY
-cykelavstånd/ABDY
+cykelaffär/AHDY
+cykelavstånd/ABDY
cykelbana/EAGY
cykelbane/XZ
cykelbud/ABDY
cykelbyxor/AJY
-cykelböter/AJ
+cykelböter/AJ
cykelcape/EAIY
cykelcross/D
-cykeldäck/ABDY
+cykeldel/ADG
+cykeldäck/ABDY
cykeleker/EAIY
cykelfabrik/AHDY
-cykelfärd/AHDY
+cykelfärd/AHDY
cykelhandlare/EAJY
cykelhjul/ABDY
-cykelhjälm/ADGY
-cykelhållar/XZ
-cykelhållare/EAJY
+cykelhjälm/ADGYv
+cykelhållar/XZ
+cykelhållare/EAJY
cykelkedja/EAGY
cykelkorg/ADGY
-cykelkärra/EAGY
+cykelkärra/EAGY
cykelled/AHDY
cykellopp/ABDY
cykellykta/EAGY
-cykellås/BD
+cykellås/BD
cykelolycka/EAGY
cykelpump/ADGY
cykelpunka/EAG
-cykelreparatör/AHDY
+cykelreparatör/AHDY
cykelsadel/EAIY
cykelsemester/EAIY
cykelslang/ADG
cykelspark/ADGY
cykelsport/ADY
cykelstig/ADGY
-cykelstråk/ABDY
+cykelstråk/ABDY
cykelstyre/FECAY
-cykelställ/ABDY
-cykelstöld/AHDY
+cykelställ/ABDYv
+cykelstöld/AHDY
cykeltaxi/EAY
cykeltjuv/ADGY
cykeltrafik/ADY
cykeltur/AHDY
-cykeltävling/ADGY
+cykeltävling/ADGY
cykelverkstad/ADY
cykelverkstan/AY
-cykelverkstäder/AJY
-cykelväg/ADGY
+cykelverkstäder/AJY
+cykelväg/ADGY
cykla/NAPB
cyklamat/ADY
cyklamen/AY
@@ -15872,18 +17164,20 @@ cyklon/AHDYX
cyklonartad/NQY
cyklop/ATHDYX
cyklopet/A
-cyklopöga/CAY
-cyklopögon/ADY
+cyklopöga/CAY
+cyklopögon/ADY
cyklotron/AHDY
cyklotym/O
cylinder/EAIYX
cylinderbank/ADGY
cylinderformig/OY
cylinderhatt/ADGY
-cylinderlås/BDY
+cylinderlås/BDY
cylinderormar/AJ
+cylinderpress/DGY
cylinderros
cylinderrosor/AJ
+cylindervas/HD
cylindervolym/AHDY
cylindrig/OZ6
cylindrisk/OY
@@ -15895,7 +17189,7 @@ cynism/AHDY
Cypern/AX
cypress/HDYX
cypresslund/ADG
-cypressträ/ABY
+cypressträ/ABY
cypriot/ATHDY
cypriotiska/EAGY
cypriotiske/Y
@@ -15906,15 +17200,19 @@ cystein/ABH
cystisk/O
cystoskop/ABDY
cystoskopi/EAHY
+cytodiagnostiker/EAJ
cytogenetik/ADY
cytokin/XZ
cytokiner/AJ
-cytokinnivå/EAHY
+cytokinnivå/EAHY
cytologi/EAY
cytologisk/OY
cytoplasma/EAY
+cytostatika/XZ
cytostatikum/EABY
d/NmQr
+-D
+:D
DAB/r
dabba/Mm
Dac-/XZ
@@ -15926,7 +17224,7 @@ dadaist/AHDX
dadaistisk/OQY
dadda/EAG
dadel/EAIYX
-dadelkärna/EAGY
+dadelkärna/EAGY
dadelpalm/AHDY
Daewoo/A
DAF
@@ -15939,69 +17237,70 @@ dagarsstubb/DZ6
dagavdelning/ADGYv
dagavgift/AHDY
dagbarn/ABDY
-dagbarnvårdar/XZ
-dagbarnvårdare/EAJY
+dagbarnvårdar/XZ
+dagbarnvårdare/EAJY
+dagbefäl/ABDY
dagblad/ABDY
dagblind/O
dagbok/ADYv
dagboksanteckning/ADGv
dagboksblad/ABD
dagboksform/AHD
-dagboksförfattare/EAJz
-dagbokslås/BD
+dagboksförfattare/EAJz
+dagbokslås/BD
dagboksspecifikation/AHDv
dagbombplan/ABDY
dagbrott/ABDY
dagbrunn/AD
dagbrunnar/A
dagbrunnarna
-dagbräckning/ADY
-dagböcker/AJY
+dagbräckning/ADY
+dagböcker/AJY
dagcenter/FCAY
dagcentral/AHD
dagdrivar/XZ
dagdrivare/EAJY
dagdriveri/ABY
-dagdröm/FAIY
-dagdrömma/KD
-dagdrömmare/EAYz
-dagdrömmeri/ABH
+dagdröm/FAIY
+dagdrömma/KD
+dagdrömmare/EAYz
+dagdrömmeri/ABH
dagen-efter-piller/FCA
dager/EAI
Dagerman/AX
dagerrotyp/AHDY
dagerrotypi/EA
-dagersättning/ADGY
+dagersättning/ADGY
Dagestan/A
-dagfjäril/ADGY
+dagfjäril/ADGY
dagg/DbGX
daggdroppe/EAGY
daggecko/EA
daggfrisk/OY
daggfuktig/OY
daggig/O
-daggkåpa/EAGY
-daggkåpe/XZu
+daggkåpa/EAGY
+daggkåpe/XZu
daggmask/ADGYX
daggorm/ADG
-daggstänkt/OY
-daggvåt/O
+daggstänkt/OY
+daggvåt/O
daghem/FCAYv
daghemsavgift/AHDY
-daghemsföreståndar/XZ
-daghemsföreståndare/EAJY
-daghemskö/EAH
+daghemsföreståndar/XZ
+daghemsföreståndare/EAJY
+daghemskö/EAH
daghemsplats/HDY
dagis/BDYX
dagisavdelning/ADGY
dagisavgift/AHDY
dagisbarn/ABDY
-dagisfröken/AIY
-dagiskö/EAH
+dagisfröken/AIY
+dagiskö/EAH
dagispersonal/ADY
dagisplats/HDY
dagistaxa/EAGY
-dagjämning/ADYv
+dagjämning/ADYv
dagkirurgi/EA
dagledig/O
daglig/O
@@ -16013,9 +17312,10 @@ dagligvarubutik/AHDY
dagligvaruhandel/EAIY
daglilja/EAGY
daglinne/FEA
-daglön/AHD
-daglönar/XZ
-daglönare/EAJY
+dagljus/B%
+daglön/AHD
+daglönar/XZ
+daglönare/EAJY
dagmamma/EAGY
Dagmar/A
dagning/ADYv
@@ -16038,34 +17338,44 @@ dagsarbete/FECAY
dagsarvode/FECAY
dagsavgift/AHDY
dagsbehov/ABDY
+dagsbesök/ABD
dagsbot/ADv
dagsbotsbelopp/ABDY
-dagsböter/AJ
+dagsböter/AJ
dagsens
+dagsersättning/ADG
dagsetapp/AHDY
dagsform/AD
-dagsfråga/EAG
-dagsfärsk/OY
-dagsförtjänst/AHDY
+dagsfråga/EAG
+dagsfärd/AHD
+dagsfärsk/OY
+dagsförtjänst/AHDY
dagsgamla/Y
dagsgammal/MY
dagsgenomsnitt/ABDY
-dagshändelse/EAIY
+dagshandlare/EAJz
+dagshetta/EA
+dagshändelse/EAIY
dagsinkomst/AHDY
dagskassa/EAGY
dagskasse/XZ
+dagsklar/O
+dagskonsumtion/AD
dagskritik/AHDY
dagskritiker/EY
+dagskryssning/ADG
+dagskrönika/EAG
dagskurs/HDY
dagsled/AHDY
dagsljus/BX
-dagslång/O
-dagsläge/CA
-dagslända/EAGY
-dagslände/XZ
-dagsländelarv/AHD
-dagsländeliv/ABDY
-dagslön/AHDY
+dagslåneränta/EAG
+dagslång/O
+dagsläge/CA
+dagslända/EAGY
+dagslände/XZ
+dagsländelarv/AHD
+dagsländeliv/ABDY
+dagslön/AHDY
dagsmarsch/AHDY
dagsmeja/EA
dagsnotering/ADGY
@@ -16073,21 +17383,28 @@ dagsnyheter/AJY
dagspendla/TNMAmDY
dagspeng/AD
dagspenning/ADYv
+dagsplanering/ADG
dagspolitik/ADY
dagspolitisk/OY
dagspress/DX
dagspresserie/EAI
dagspris/BHY
+dagsproduktion/AD
dagsprogram/FCAY
dagsranson/AHDY
+dagsrapport/AHD
dagsregn/AB
dagsresa/EAGY
+dagsritt/AHD
dagsrutin/AHD
dagsschema/ECAY
dagsschemana/AY
dagssituationen
+dagsstripp/ADG
dagstemperatur/AHDY
dagstidning/ADGYv
+dagstraktamente/FECA
+dagstripp/AHD
dagstur/AHDY
dagsutflykt/AHDY
dagsvandring/ADGY
@@ -16095,12 +17412,13 @@ dagsverkare/EAJY
dagsverke/FECAuv
dagsverksskyldighet/AD
dagsvers/HD
-dagsvärde/FECAY
-dagtid
+dagsvärde/FECAY
+dagsvärme/EA
+dagtid/v
dagtinga/NAPmD
dagtingan/AY
dagtur/AHD
-dagtåg/ABD
+dagtåg/ABD
daguerreotyp/AHDY
daguerreotypi/EA
dagvatten/CAY
@@ -16108,84 +17426,95 @@ dagvattenbrunn/ADGY
dagvattenledning/ADGY
dagverksamhet/ADY
dagvill/O
-dagvård/ADGYv
-dagvårdare/EAY
-dagvårdsavgift/AHDY
+dagvård/ADGYv
+dagvårdare/EAY
+dagvårdsavgift/AHDY
Dahl/A
Dahlberg/A
-Dahlén/A
+Dahlbergh/A
+Dahlbäck/A
+Dahlén/A
Dahlgren/A
dahlia/EAGY
Dahlin/A
Dahlkvist/A
Dahlman/A
Dahlqvist/A
-Dahlström/A
+Dahlström/A
Daihatsu/A
Daily
Daimler/A
Daisy/r
+Dakar/A
Dakota/A
daktyl/AHD
daktylisk/OY
daktyloskopisk/O
-dal/ADGYX
-dal-
-dala/MHD
+dal/AHDbGX
+dala/MD
Dalagatan/A
-dalahäst/ADGY
+dalahäst/ADGY
+Dalai
dalakoral/AHDY
+Dalarö/A
dalasandsten/ADY
dalbana/EAGY
+Dalberg/Av
dalbo/EAI
-dalbomål/AB
-Dalby/A
+dalbomål/AB
+Dalby/Ab
Dalbybo/EAI
daldans/HD
-daldräll/AD
-Dalén/A
+daldräll/AD
+Dalén/A
daler/E
dalermynt/ABDY
-dalgång/ADGYv
+dalgång/ADGYv
+dalhem/A%
+Dalhem/Av
Dalia/A
+Dalin/A
dalkarl/ADG
dalkjusa/EAG
dalkulla/EAG
Dallas
daller/CAY
dallra/MmDY
+dallrig/O
dallring/ADGYv
Dalman/A
dalmas/DG
+Dalmatien/A
dalmatiner/EAJYX
dalmatisk/OY
-dalmål/AB
-dalmålning/ADGYv
+dalmål/AB
+dalmålning/ADGYv
dalpil/ADG
dalripa/EAG
+Dalsjöfors/X
Dalsland/A
-dalsländsk/OQY
-dalslänning/ADGY
-dalsänka/EAG
+dalsländsk/OQY
+dalslänning/ADGY
+dalsänka/EAG
dalt/AB
dalta/NMAmDY
daltig/O
Dalton/A
Dalvik/A
-Dalälven/A
+Dalälven/A
dam/FAHDYX
dam-
damallsvensk/O
damallsvenska/EA
damask/AHDY
-damaskenerstål/ABY
+damaskenerstål/ABY
damaskera/Pm
Damaskus
damast/AHDYX
damastduk/ADGY
-damastgasväv/ADGY
-damastväv/ADGY
-damastvävare/EAY
+damastgasväv/ADGY
+damastväv/ADGY
+damastvävare/EAY
damavdelning/ADGY
damberg/A%
Damberg/A
@@ -16195,7 +17524,7 @@ damejeanne/EAIY
damfinal/AHD
damfotboll/ADY
damfrisering/ADGYv
-damfrisör/AHDYX
+damfrisör/AHDYX
damgolf/AD
damhandboll/ADY
damhatt/ADG
@@ -16204,32 +17533,37 @@ damidrott/AHDY
Damien/A
damig/OP
damklass/HD
-damkläder/AJY
+damkläder/AJY
damkorn/ABD%
-damkör/AHDY
-damlag/ABDY
+damkör/AHDY
+damlag/ABDYv
damlandskamp/AHD
damlandslag/ABDY
+damliga/EAG
damm/ABYX
damm-
damma/NAPDIY
dammajor/X
-dammanläggning/ADG
+damman/AF%
+dammanläggning/ADG
dammbygge/FECAY
dammbyggnad/AHDY
dammduk/ADG
dammfri/O
dammfylld/OY
-dammhärdig/O
+dammhärdig/O
dammig/OPQY
dammkorn/ABD
dammlucka/EAGY
+dammlunga/EAGY
dammode/FECA
dammoln/ABDY
dammras/BD
-dammråtta/EAGY
+dammråtta/EAGY
+dammsjön/A%
+Dammsjön/A
dammskyddad/NQY
-dammsnäppa/EAG
+dammsnäppa/EAG
dammsuga/TAJRY
dammsugar/XZ
dammsugen/MY
@@ -16237,7 +17571,7 @@ dammsuger/Y
dammsugit/AY
dammsugning/ADY
dammsugs/Y
-dammsög/AY
+dammsög/AY
dammtorka/NAPmDY
dammtorkning/ADY
dammtorr/O
@@ -16245,7 +17579,7 @@ dammtrasa/EAGY
dammtuss/DG
dammvippa/EAGY
damning/ADv
-damoklessvärd/ABDY
+damoklessvärd/ABDY
damorkester/EAI
damp-
dampa/MJmD
@@ -16253,7 +17587,7 @@ dampanfall/ABD
dampbarn/ABD
dampig/O
dampighet/AHD
-dampinlägg/ABD
+dampinlägg/ABD
dampirra/EAG
damplagg/ABD
dampryck/ABD
@@ -16263,7 +17597,7 @@ damrum/FCA
damsarong/AHD
damsektion/AHD
damsida/EAGY
-damsingel/EAIY
+damsingel/EAIYX
damsko/EAI
damspelare/EAJ
damsprint/ADGY
@@ -16271,19 +17605,19 @@ damstafett/AHDY
damstrumpa/EAGY
damsugare/EAJ%
damsugning/AD%
-damsällskap/ABD
+damsällskap/ABD
damtidning/ADGY
damtoalett/AHDY
damtorka/A%
damtralla/EAG
damtrasa/EAG%
-damtränare/EAJ
+damtränare/EAJ
damturnering/ADG
damtuss/G%
-damtävling/ADGY
-damunderkläder/AJY
+damtävling/ADGY
+damunderkläder/AJY
damvippa/EG%
-damvärja/EAG
+damvärja/EAG
Dan/A
dana/NKAJPmHD
Danderyd/Av
@@ -16292,17 +17626,19 @@ dandy/EAHY
Dania/A
Daniela/AJ
Daniella/A
+Danielle/A
Daniels
Danielsson/A
danism/AHD
dank/ADG
danmark/AYZc
Danmark/Av
+Danne/A
dannebrogen/A
danneman/AD
-dannemän/AF
+dannemän/AF
Danny/A
-dans/HDX
+dans/HDbX
dansa/NAPm
dansande/CAY
dansant/OPQY
@@ -16310,14 +17646,15 @@ dansar/XZ
dansare/EAJY
dansbana/EAGY
dansband/ABDYv
-dansbandsdänga/EAGY
-dansbandslåt/ADG
+dansbandsdänga/EAGY
+dansbandslåt/ADG
dansbandsmusik/ADY
-dansbandsräv/ADG
-dansdänga/EAGY
+dansbandsräv/ADG
+dansdänga/EAGY
danserska/EAGY
dansfilm/AHD
-dansföreställning/ADGY
+dansföreställning/ADGY
+dansglad/O
dansgolv/ABDv
dansgolvshit/Y
dansgolvshits/DY
@@ -16335,14 +17672,14 @@ danskbyggd/O
danskdesignad/NQ
danskfientlig/OPQ
danskflaggad/NQ
-danskfödd/OQY
+danskfödd/OQY
danskhet/ADY
danskinspirerad/NQ
dansk-irakisk/OQ
-dansk-isländsk/OQ
+dansk-isländsk/OQ
danskklingande
danskkunskaper/AJ
-danskmöte/FECA
+danskmöte/FECA
dansk-norsk/OQ
danskonst/ADY
danskproducerad/NQ
@@ -16353,20 +17690,22 @@ dansktillverkad/NQ
dansk-tysk/OQ
danskundervisning/AD
danskurs/HDY
-danskväll/ADGY
-danskvänlig/OPQ
-danskägd/O
-Danskön/A
+danskväll/ADGY
+danskvänlig/OPQ
+danskägd/O
+Danskön/A
danslek/ADGY
danslektion/AHDY
dansloge/EAG
danslokal/AHDY
-danslåt/ADG
-danslärare/EAJY
+danslåt/ADG
+danslärare/EAJY
+dansmara/EAG
dansmask/AHD
dansmus/D
dansmusik/ADY
-dansmöss/D
+dansmästare/EAJY
+dansmöss/D
dansnummer/FCAY
dansorkester/EAIY
danspar/ABDY
@@ -16383,36 +17722,44 @@ danssjuka/EAY
dansskola/EAGY
danssteg/ABD
dansstudio/EAIY
-dansställe/FECAY
+dansställe/FECAY
danssugen/KMY
dansteater/EAY
-danstillställning/ADGY
+danstillställning/ADGY
dansuppvisning/ADGY
dansvimmel/CAY
-dansör/AHDY
-dansös/HDY
+dansvän/AF
+dansvänner/AJ
+dansör/AHDY
+dansös/HDY
Dante/A
+Danzig/AX
+Daphne/A
dar
+Dardel/A
+Dareios
Darfur/AX
Darfurbo/EAI
Darin/A
+Dario/A
+Darmstadt/A
darr/AB
darra/NMAmDY
-darrgräs/BY
-darrhänt/OQ
+darrgräs/BY
+darrhänt/OQ
darrig/OPQY
darrighet/ADY
darrning/ADGYv
darrocka/EAGY
-darrål/ADG
+darrål/ADG
dart/ADb
-dartförbund/AB
-dartförening/ADG
+dartförbund/AB
+dartförening/ADG
dartklubb/ADG
dartspelare/EAJ
darttavla/EAG
dartturnering/ADG
-darttävling/ADG
+darttävling/ADG
Darwin/A
darwinism/ADY
darwinist/ATHDY
@@ -16427,7 +17774,7 @@ dasspapper/CABY
data/XZ
databank/AHDY
databas/HDYX
-databasadministratör/AHDY
+databasadministratör/AHDY
databasdump/ADG
databashantering/ADGYv
databashanteringssystem/ABDY
@@ -16436,57 +17783,68 @@ databasprogram/FCAY
databasserver/EAIY
databassystem/ABDY
databastabell/AHDY
-databasvärd/ADGY
+databasvärd/ADGY
databearbetning/ADGYv
+databehandling/ADG
+databehandlings-
databeroende/FECAY
databranschen/AY
databuss/D
datacenter/FCAYX
datacentral/AHDY
datachipp/ABD
+datadel/ADG
dataexpert/AHDY
datafil/AHDY
datafirma/EAG
-dataföretag/ABDY
+datafångst/ADX
+dataföretag/ABDY
+datagjord/O
datagram/FCA
+datainsamling/ADG
+datainsamlings-
datainspektion/AHDYv
-dataintrång/ABD
+dataintrång/ABDv
datakod/AHD
+datakommunikation/AD
datakonsult/AHDY
datakraft/ADY
datakunskap/AHDY
datakurs/HD
datalag/ADGY
-datalager/CAX
-datalagernas
-datalagren
+datalager/FCAX
datalagring/ADGY
datalagringsdirektiv/ABY
datalog/ATHDY
datalogi/EAX
+datalänk/ADGY
datamask/ADG
-datanät/ABY
-datanörd/ADGY
+datamängd/AHDY
+datanät/ABY
+datanörd/ADGY
dataprogram/FCAY
dataregister/FCAY
dataroaming/ADX
+datasal/ADGv
dataset/ABD
dataskydd/ABDY
+dataskärm/ADG
dataspel/ABDYv
datastyrd/O
datasupport/AD
datasystem/ABD
+datasäkerhet/AD
datateknik/AHDY
dataterm/AHDX
-datatjänst/AHD
+datatjänst/AHD
datatrafik/ADY
datautbildning/ADG
datautrustning/ADGY
datautskrift/AHDY
datavetenskap/ADY
datavirus/BDY
-dataålder/EA
-dataöverföring/ADGY
+dataålder/EA
+dataöverföring/ADGY
datera/NAPmD
daterbar/O
datering/ADGYv
@@ -16495,22 +17853,24 @@ dativobjekt/ABDY
datja/EAG
dato
dator/AEHYXU
-datoraffär/AHDY
+datoraffär/AHDY
datoranimation/AHDY
datoranimerad/NQY
datoranimering/ADGYv
-datoranläggning/ADGYv
-datoranvändar/XZ
-datoranvändare/EAJY
+datoranläggning/ADGYv
+datoranvändar/XZ
+datoranvändare/EAJY
datorbaserad/NQY
datorbehandling/ADGY
datorbrus/B
datorcentral/AHDY
datorchipp/ABDY
+datordel/ADG
datordrift/AHDY
datorenhet/AHDYv
datorfel/ABD
-datorförening/ADGYv
+datorförening/ADGYv
+datorgjord/O
datorgrafik/ADY
datorindustri/EAHY
datorinriktad/NQY
@@ -16519,17 +17879,17 @@ datorisering/ADGYv
datorisk/O
datorkonferens/HDY
datorkraft/ADY
-datorkörning/ADGYv
+datorkörning/ADGYv
datorlik/OY
-datorlåda/EAGY
-datorlås/BD
+datorlåda/EAGY
+datorlås/BD
datormask/ADG
datorminne/FECAY
datormus/D
-datormöss/D
-datornät/ABDv
-datornätverk/ABDY
-datoroperatör/AHDY
+datormöss/D
+datornät/ABDv
+datornätverk/ABDY
+datoroperatör/AHDY
datorpapper/FCAJBDY
datorpost/AHDY
datorprogram/FCAY
@@ -16537,15 +17897,15 @@ datorregister/FCAY
datorrum/FCA
datorsal/ADG
datorsimulering/ADGY
-datorskärm/ADGY
+datorskärm/ADGY
datorspel/ABDYv
-datorspråk/ABDY
+datorspråk/ABDY
datorstation/AHDYv
datorstyrd/OY
datorstyrning/ADGYv
-datorstödd/OY
+datorstödd/OY
datorsystem/ABDY
-datorsättning/ADGYv
+datorsättning/ADGYv
datortek/ABD
datorteknik/AHDY
datortekniker/EY
@@ -16558,36 +17918,41 @@ datortomografiutrustning/ADG
datorutrustning/ADGYv
datorvan/OQ
datorvirus/BDY
-datorövning/ADGYv
-datoväxel/EAIY
+datorövning/ADGYv
+datoväxel/EAIY
Datsun/A
datt
datten
datum/EABDYX
-datumgräns/HDY
+datumgräns/HDY
datumlinje/EAIY
-datummärka/KQLAJDY
-datummärkning/ADGYv
+datummärka/KQLAJDY
+datummärkning/ADGYv
datumparkering/ADGYv
-datumstämpel/EAY
-datumstämpla/NAPDIY
-datumstämpling/ADGY
+datumstämpel/EAY
+datumstämpla/NAPDIY
+datumstämpling/ADGY
datumvisar/XZ
datumvisare/EAJY
Dave/A
David/A
+Davidson/A
Davidsson/A
-davidsstjärna/EAGY
+davidsstjärna/EAGY
Dawit/A
+Davos
Davydenko/A
dazumal
+d'Azur
dB
+D.C.
dc-hspa
DDR-/JX
DDT/r
D-dur/AX
deadline/EAY
deaktivera/NAPmDY
+deaktivering/ADG
deal/ADG
debacle/CAY
debarkera/NAPmDY
@@ -16595,23 +17960,23 @@ debarkering/ADY
debatt/AHDYX
debattartikel/EAIY
debattbok/ADY
-debattböcker/AJY
+debattböcker/AJY
debattdeltagare/EAJY
debatteknik/AHDY
debattera/NAPmDY
debattglad/OPQY
-debattinlägg/ABDY
+debattinlägg/ABDY
debattklimat/ABY
debattknep/ABDY
debattledar/XZ
debattledare/EAJY
-debattnivå/EAHY
+debattnivå/EAHY
debatton/AD
debattprogram/FCAY
debattsida/EAGY
debattskrift/AHDY
-debattämne/FECAY
-debattör/AHDY
+debattämne/FECAY
+debattör/AHDY
debet/X
debetsedel/EAIY
Debian/AX
@@ -16619,7 +17984,7 @@ debil/OPQ
debilitet/ADY
debitera/NAPmDY
debiterbar/OY
-debitering/ADGYv
+debitering/ADGYvf
debiteringsavi/EAHY
debriefing/ADGY
Debussy/A
@@ -16627,7 +17992,7 @@ debut/AHDYX
debutalbum/ABDY
debutant/AHDYX
debutbok/AD
-debutböcker/AJ
+debutböcker/AJ
debutera/NAPmDY
debutfilm/AHDY
debutpirr/ABY
@@ -16636,17 +18001,18 @@ debutroman/AHDY
debutsingel/EAIY
debutskiva/EAGY
debutverk/ABDY
-debutår/ABDY
+debutår/ABDY
dec.
+Decca/A
decelerera/Mm
december/AYX
decemberdag/ADGY
-decemberkväll/ADGY
+decemberkväll/ADGY
decembermorgon/ADIY
-decembermörker/CA
-decembersnö/EA
+decembermörker/CA
+decembersnö/EA
decennie/XZ
-decennielång/OY
+decennielång/OY
decennieskifte/FECA
decennium/AJY
decentralisera/NAPmDY
@@ -16660,7 +18026,10 @@ dechiffrering/ADYv
decibel/AYX
decibeltal/ABDY
deciderad/NQY
+decilgrupp/AHDv
deciliter/EAJY
+deciliter-
+decilitermått/ABD
deciliters/36
deciljon/AHDY
decimal/AOHDYX
@@ -16674,15 +18043,15 @@ decimering/ADY
decimeter/EAJX
decimeterbred/OY
decimeterdjup/O
-decimeterlång/OY
+decimeterlång/OY
decimeters/36
decimetertjock/OY
deckar/XZ
deckare/EAJY
-deckarförfattar/XZ
-deckarförfattare/EAJY
+deckarförfattar/XZ
+deckarförfattare/EAJY
deckargenren/AY
-deckarräv/ADG
+deckarräv/ADG
deckarserie/EAIY
decrescendo
dedicera/NAPmD
@@ -16696,7 +18065,7 @@ defaitism/ADY
defaitist/ATHDYX
defaitistiske/Y
default/YX
-defaultvärde/FECAY
+defaultvärde/FECAY
defekt/AOHDY
defensiv/OPQYX
defensiven/A
@@ -16708,14 +18077,14 @@ defibrering/AD
defibrillator/AEHY
defibrillering/ADGY
defilera/NMAmDY
-defilering/ADGY
+defilering/ADGYv
definiera/NAPmDY
definierbar/OY
definiering/ADGY
definita/J
definition/AHDYvf
-definitionsfråga/EAGY
-definitionsmässig/OY
+definitionsfråga/EAGY
+definitionsmässig/OY
definitiv/OPQY
deflagration/AHDYv
deflation/ADYv
@@ -16725,18 +18094,21 @@ deflorera/NAPmDY
deformation/AHDYvf
deformationshastighet/AHDYv
deformationshastighetsberoende/FECAY
-deformationshärdning/ADGY
+deformationshärdning/ADGY
deformera/NAPmDY
deformerbar/O
deformering/ADGY
deformitet/AHDY
defosforera/NAPm
defosforering/AD
+defragmentera/NAPmD
+defragmentering/AD
defroster/EAIX
deg/ADGYX
dega/NMAB
degaktig/O
degartad/NQ
+Degeberga/AX
degel/EAbI
degelugn/ADG
degeneration/ADYv
@@ -16753,13 +18125,14 @@ degradera/NAPmDY
degradering/ADGYv
degressiv/OY
degspad/AB
-degtråg/ABD
+degtråg/ABD
dehumanisera/NAPmDY
dehumanisering/AD
dehydratisera/m
dehydratiserad/NQY
dehydratisering/ADG
dehydrera/NAPm
+dehydrering/AD
deiktisk/O
deism/AD
deist/ATHD
@@ -16771,7 +18144,7 @@ dejourering/ADG
dejt/AHDY
dejta/NAPmD
dejting/ADYX
-dejtingtjänst/AHDY
+dejtingtjänst/AHDY
deka/EPm
dekad/ATH
dekadans/D
@@ -16779,6 +18152,7 @@ dekaden
dekadens/DYX
dekadent/AOPHQD
dekal/AHDYX
+dekalark/ABD
dekalogen/AY
dekan/HD
dekanat/ABD
@@ -16791,7 +18165,7 @@ dekatera/Mm
dekis
deklamation/AHDY
deklamatorisk/OY
-deklamatör/AHDY
+deklamatör/AHDY
deklamera/NAPmDY
deklarant/AHDY
deklaration/AHDYvf
@@ -16810,47 +18184,56 @@ dekolletage/ECAY
dekolleterad/NQY
dekompilera/NAPmDY
dekompilering/ADGY
+dekomposition/AD
+dekompression/AD
+dekomprimering/ADG
dekonstruera/NAPmDY
dekonstruktion/AHDY
dekonstruktivism/ADY
+dekonstruktivist/AHD
dekonstruktivistisk/OY
dekontaminera/NAPmD
dekor/AHDYX
dekoration/AHDYvf
-dekorationsbär/ABD
-dekorationsmålare/EAJY
+dekorationsbär/ABD
+dekorationsmålare/EAJY
+dekorationssten/ADG
dekorativ/OQY
-dekoratör/AHDY
+dekoratör/AHDY
dekorera/NAPmDY
dekorering/ADGY
dekorrand/AJDY
+dekorsten/ADG
dekorum/A
dekouragera/Mm
dekrement/ABY
dekret/ABDY
dekretera/NAPmDY
dekryptera/NAPmD
+dekryptering/AD
del/ADX
-dela/NAI
+dela/NAPI
delabialiserad/NQY
delabialisering/ADY
-delad/NQY
+delad/NQ6
delaktig/OQ
delaktighet/ADYv
delaminera/NAPm
delande/CAY
delansvar/ABY
delare/EAJY
+Delaware/A
+delbakad/NQ
delbar/O
delbarhet/ADY
delbeslut/ABDY
delbetala/NAOPmD
delbetalning/ADGY
delbetalt
-delbetänkande/FECAY
+delbetänkande/FECAY
delbevis/BD
deldom/ADG
-delegat/AHDY
+delegat/AHDYX
delegation/AHDYv
delegera/NAPmDY
delegering/ADGYv
@@ -16861,8 +18244,8 @@ delfinarium/AJY
delfinart/AHDY
delfindans/HDY
delfisk/O
-delfråga/EAG
-delförklaring/ADGY
+delfråga/EAG
+delförklaring/ADGY
delge/NMAm
delgiva/AJDR
delgiven/KM
@@ -16870,50 +18253,58 @@ delgiver
delgivit/A
delgivning/ADGYv
delgivs
+Delhi/AX
deliberativ/OY
-deliciös/OY
+Delicato/AX
+deliciös/OY
delignifiering/ADYvf
delikat/OPY
delikatess/HDYX
-delikatessaffär/AHDY
+delikatessaffär/AHDY
delikatessbutik/AHDY
delikatessdisk/ADGY
-delikatessjäv/ABD
+delikatessjäv/ABD
delinkvent/AHDY
delirant/AHD
delirium/AJYX
deliriumanfall/ABDY
+deliver/A%
delkristallin/O
delkurs/HDY
-delkör/AHD
+delkör/AHD
Dell/AX
dellbo/EAI
delleverans/HDYX
dellikvid/AHDY
-dellösning/ADGY
+dellösning/ADGY
delmoment/ABDY
-delmål/ABDY
-delmängd/AHD
+delmål/ABDY
+delmängd/AHD
delning/ADGYvf
-delningssåg/ADG
+delningssåg/ADG
delningstal/ABDY
-delningsvävnad/AHDY
+delningsvävnad/AHDY
delo
delokaliserad/NQY
-delområde/FECA
+delokalisering/AD
+delområde/FECA
delpension/AHDY
delprotes/HD
delrapport/AHDY
delrepublik/AHDYv
delresultat/ABDY
+Delsbo/A
delseger/EAI
+delsjön/A%
+Delsjön/A
delstat/AHDYv
delstatlig/OY
-delstatsnivå/EAY
+delstatsnivå/EAY
delstatsparlament/ABDY
delstatsregering/ADGY
delstatsval/ABDY
-delsträcka/EAGY
+delsträcka/EAGY
+delsyntet/AD
delta/mY
delta-
deltabildning/ADGY
@@ -16925,7 +18316,7 @@ deltagandegrad/AHDY
deltagar/XZ
deltagarantal/ABDY
deltagaravgift/AHDY
-deltagarförteckning/ADGYv
+deltagarförteckning/ADGYv
deltagarland/AJBY
deltagarlista/EAGY
deltager/Y
@@ -16936,54 +18327,55 @@ deltamuskel/EAJY
deltana/AJ
deltaneutral/OY
deltans
-deltaområde/FECAY
+deltaområde/FECAY
deltas
deltat/A
deltavingad/NQY
deltavinge/EAGY
deltid/AHDYv
deltidare/EAJY
-deltidsanställd/OY
-deltidsanställning/ADGY
+deltidsanställd/OY
+deltidsanställning/ADGY
deltidsarbeta/NMAmDY
deltidsarbete/FECAY
-deltidsarbetslös/OQRY
-deltidsarbetslöshet/ADY
+deltidsarbetslös/OQRY
+deltidsarbetslöshet/ADY
deltidsjobb/ABDY
deltidspension/AHDY
-deltidspensionär/AHD
-deltidstjänst/AHDY
+deltidspensionär/AHD
+deltidstjänst/AHDY
deltog/Y
-delton/AHD
-deltävling/ADGY
+delton/AHDb
+deltonserie/EAI
+deltävling/ADGY
delvis/O
-delårs/XZ
-delårsbokslut/ABDY
-delårsrapport/AHDY
-deläga/KLAD
-delägar/XZU
-delägare/EAJY
-delägarskap/ABYv
-delägd/OY
+delårs/XZ
+delårsbokslut/ABDY
+delårsrapport/AHDY
+deläga/KLAD
+delägar/XZU
+delägare/EAJY
+delägarskap/ABYv
+delägd/OY
dem
demagog/ATHDY
demagogi/EAY
demagogiske/Y
-démarche/EAI
+démarche/EAI
demarkationslinje/EAIY
demarsch/AHD
demaskera/NAPmDY
-demaskering/ADYv
+demaskering/ADGYv
dematerialisera/NAPmDY
dematerialisering/ADGY
demens/DYX
demensboende/FECAY
demenssjuk/OQY
demenssjukdom/ADGY
-demensvård/ADY
+demensvård/ADY
dement/OQY
dementera/NAPmDY
-dementi/EAHY
+dementi/EAHYX
demeriterande/Y
demilitarisera/NAPmDY
demilitarisering/ADY
@@ -16993,18 +18385,20 @@ demineraliserad/NQY
demission/AHDY
demissionera/PmDY
demiurg/AHD
-demo/EAIY
+demo/EAHIY
demo-
demoalbum/ABD
-demoanläggning/ADG
+demoanläggning/ADG
demoartist/AHD
demoband/ABD
+demobil/ADG
demobilisera/NAPmDY
demobilisering/ADYv
demobiliseringsprocess/HDY
demodulation/ADYv
demodulator/AEHY
-demodulera/Mm
+demodulera/NMAm
+demodulering/ADG
demoexemplar/ABD
demofilm/AHD
demograf/ATHDY
@@ -17014,43 +18408,44 @@ demoinspelning/ADGYv
demokassett/AHDY
demokrat/ATHDY
demokrati/EAHYX
-demokratifråga/EAGY
+demokratifråga/EAGY
demokratiminister/EAIY
demokratiprocess/HDY
-demokratiråd/ABDY
-demokratirörelse/EAIY
+demokratiråd/ABDY
+demokratirörelse/EAIY
demokratisera/NAPmDY
demokratisering/ADGYv
demokratiseringsprocess/HDY
demokratiske/Y
-demokrativän/AF
-demokrativänner/AJ
+demokrativän/AF
+demokrativänner/AJ
+demokratur/AHD
demoledning/ADv
demolera/NAPmDY
demolering/ADGY
-demolåt/ADG
+demolåt/ADG
demon/THDYX
demoni/EA
demonisera/NAPmDY
demonisering/ADY
demonisk/QY
-demonregissör/AHDY
-demonräv/ADG
-demonstrant/AHDY
+demonregissör/AHDY
+demonräv/ADG
+demonstrant/AHDYX
demonstration/AHDYvf
demonstrationsfrihet/ADY
demonstrationsplats/HDY
-demonstrationstillstånd/ABDY
-demonstrationståg/ABDY
+demonstrationstillstånd/ABDY
+demonstrationståg/ABDY
demonstrativ/OY
demonstrativpronomen/ABDY
demonstrativpronomina/AY
demonstratris/HDY
-demonstratör/AHDY
+demonstratör/AHDY
demonstrera/NAPmDY
demontera/NAPmDY
demontering/ADGY
-demontör/AHD
+demontör/AHD
demoparty/ECA
demopartyna/A
demoplatta/EAGY
@@ -17065,16 +18460,16 @@ demosida/EAG
demosingel/EAI
demoskiva/EAG
Demoskop/AX
-Demoskopundersökning/ADG
-demospår/ABD
+Demoskopundersökning/ADG
+demospår/ABD
demostadiet/A
demostadium/A
-demosång/AHD
-demosångare/EAJ
-demosångerska/EAG
+demosång/AHD
+demosångare/EAJ
+demosångerska/EAG
demotape/EA
demotejp/AHD
-demotävling/ADG
+demotävling/ADG
demoutgivning/ADG
demoversion/AHDY
demovideo/EAI
@@ -17083,6 +18478,7 @@ denationalisera/NAPm
denatoniumbensoat/AHD
denaturalisation/ADY
denaturalisera/NAPmDY
+denaturalisering/AD
denaturera/NAPmDY
denaturering/ADGY
dendrit/ATHD
@@ -17091,7 +18487,9 @@ dendrokronologi/EAY
dendrokronologisk/OY
dendrolog/ATHDY
dendrologi/EAY
+den där
denguefeber/EAYX
+den här
Denilson/A
denim/b
denimtyg/ABHD
@@ -17109,20 +18507,23 @@ denotera/NAPmD
densamma/AR
densamme
densitet/ADYvf
-densitetsmätare/EAJY
+densitetsmätare/EAJY
dental/O
dentallaboratorium/AJ
denudation/AHDY
denudera/Mm
-deodorant/AHDY
+denuntiation/AHDY
+Denver/A
+deodorant/AHDYX
deodorisera/NAPmDY
deontisk/O
deoxiderad/NQY
+Depardieu/A
departement/ABDYvf
-departemental/OY
+departemental/OYX
departementschef/AHDY
departementspromemoria/EAGY
-departementsråd/ABDY
+departementsråd/ABDY
departementssekreterare/EAJY
Depeche
depensera/Mm
@@ -17132,12 +18533,15 @@ depesch/AHDYX
depilera/Mm
deplacement/ABYv
deplacement-
-deplacementbåt/ADGY
+deplacementbåt/ADGY
deplacementkompressor/AEHY
-deplacementområde/FECAY
+deplacementområde/FECAY
deplacementpump/ADGY
deplacera/MmD
+deplacering/ADG
+depolarisation/AHD
depolarisera/NAPmD
+depolarisering/AD
deponens
deponent/AHD
deponentiell/OY
@@ -17153,6 +18557,8 @@ deposition/AHDYvf
depositionsavgift/AHDY
depp-
deppa/PmY
+deppande/CA
+deppdag/ADG
deppig/OPQY
deppighet/ADY
depravation/ADY
@@ -17161,9 +18567,9 @@ depravering/ADY
depreciera/NAPmDY
depreciering/ADGY
depression/AHDYvf
-depressionstillstånd/ABDY
+depressionstillstånd/ABDY
depressionsvinkel/EAIY
-depressionsår/ABDY
+depressionsår/ABDY
depressiv/OQY
depressivitet/ADY
deprimerad/NQY
@@ -17172,14 +18578,19 @@ deprimering/ADGYv
deputation/AHDYv
deputerad/NQY
deputeradekammare/EAY
-depå/EAHYX
+depå/EAHYX
+depåfartyg/ABDY
+depåfynd/ABDY
derangera/NAPmDY
deras
derby/ECAYX
-derbyböter/AJ
+derbyböter/AJ
derbymatch/AHDY
derbyna/AY
+Derbyshire/A
derbyvann
+derealisation/AD
+Derek/A
derivat/ABDYX
derivata/EAGY
derivathandel/EAY
@@ -17188,15 +18599,18 @@ derivera/NAPmD
deriverbar/O
derivering/ADGYvf
deriveringsregel/EAJY
+dermatit
dermatolog/ATHDY
dermatologi/EAY
dervisch/AHDX
+dervischorden/AI
desamma/A
desant/AHD
desarmera/NAPmDY
desarmering/ADY
desavouera/NAPmDY
desavouering/ADGYv
+Descartes
descendent/AHDY
desegregation/ADYv
desegregera/NAPmDY
@@ -17205,15 +18619,16 @@ desensibilisera/NAPmDY
desensibilisering/ADY
desertera/NAPmDY
desertering/ADGY
-desertör/AHDY
+desertör/AHDY
design/AHDYXU
designa/NAmD
designad/NQY
designer/EYX
designera/NAPmDY
+designering/AD
designmiss/DG
designpris/BHD
-designår/ABD
+designår/ABD
desillusion/AHDY
desillusionerad/NQY
desinfektera/NAPmDY
@@ -17222,21 +18637,22 @@ desinfektion/AHDYvf
desinfektionsapparat/AHDY
desinfektionsmedel/FCAY
desinfektionsugn/ADGY
-desinfektör/AHDY
+desinfektör/AHDY
desinficera/NAPmDY
desinficering/ADYv
desinformation/AHDYv
-desinformatör/AHD
+desinformatör/AHD
desinformera/NAPmDY
desintegration/AHDY
desintegrera/PmD
desinvestera/NMAm
desinvestering/ADG
-Desirée/A
-Désirée/A
+Desirée/A
+Désirée/A
deskription/AHDYv
deskriptiv/OY
desmeknopp/ADGY
+Desmond/A
desorbera/NAPmD
desorganisation/ADY
desorganisera/NAPmDY
@@ -17253,35 +18669,36 @@ despoti/EAHY
despotiske/Y
despotism/ADY
dessa/AJ
-dessbättre
+dessbättre
dessemellan
dessert/AHDYX
dessertost/ADGY
dessertsked/ADGY
-dessertsås/HDY
+dessertsås/HDY
desserttallrik/ADGY
dessertvin/ABHY
-dessförinnan
-dessförutan
-dessinatör/AHDY
+dessförinnan
+dessförutan
+dessinatör/AHDY
desslikes
dess-moll/AX
dessutom
-dessvärre
-dessäng/AHDY
+dessvärre
+dessäng/AHDY
destabilisera/NAPmDY
destabilisering/ADYv
destablisera/PmY
destillat/ABDY
destillation/AHDYvf
-destillationsförlust/AHDY
+destillationsförlust/AHDY
+destillationsrest/AHD
destillationsteknik/AHDY
destillationstemperatur/AHDY
destillationsugn/ADGY
destillationsverk/ABDY
-destillationsåterstod/AHDY
+destillationsåterstod/AHDY
destillator/AEHY
-destillatör/AHDY
+destillatör/AHDY
destillera/NAPmDY
destillerbar/OY
destilleri/ABHY
@@ -17306,11 +18723,11 @@ detaljera/NAmD
detaljerad/NQY
detaljering/ADGYv
detaljeringsgrad/AHDY
-detaljfråga/EAGY
+detaljfråga/EAGY
detaljgranska/NAPmDY
detaljgranskning/ADGY
detaljhandel/EAY
-detaljhandelsföretag/ABDY
+detaljhandelsföretag/ABDY
detaljhandelskedja/EAGY
detaljhandlare/EAJY
detaljinformation/ADY
@@ -17322,32 +18739,33 @@ detaljplane/XZ
detaljplanearbete/FECAY
detaljplanebeskrivning/ADG
detaljplanebeslut/ABD
-detaljplaneförslag/ABDY
+detaljplaneförslag/ABDY
detaljplanelagd/OY
-detaljplaneläggning/ADY
-detaljplaneområde/FECA
+detaljplaneläggning/ADY
+detaljplaneområde/FECA
detaljplaneprocess/HD
detaljplaneprogram/FCAY
detaljplanera/NAPmDY
detaljplanering/ADGY
-detaljplaneändring/ADGY
-detaljplaneärende/FECAY
+detaljplaneändring/ADGY
+detaljplaneärende/FECAY
detaljreglera/NAPmDY
detaljreglering/ADGY
detaljrik/OPY
detaljrikedom/ADY
-detaljräkna/NAPmD
-detaljskärpa/EA
+detaljräkna/NAPmD
+detaljskärpa/EA
detaljstudera/NAPmDY
detaljstudium/AJY
detaljstyra/KLAJODY
detaljstyrning/ADY
+det där
detektera/NAPmDY
detektering/ADYvf
detektion/AHDYv
detektiv/ATHDYX
detektivarbete/FECAY
-detektivbyrå/EAHY
+detektivbyrå/EAHY
detektivhistoria/EAHY
detektivhistorien/AY
detektivroman/AHDY
@@ -17361,8 +18779,8 @@ determinering/ADY
determinism/ADY
determinist/ATHDYX
deterministiske/Y
-det här
-detonation/AHDY
+det här
+detonation/AHDYv
detonator/AEHY
detonera/NAPmDY
detonering/ADY
@@ -17382,22 +18800,27 @@ deviation/AHDYvf
deviera/PmD
Devin/A
devis/HDY
+devitaliserad/NQ
+devitalisering/ADv
devonisk/O
devot/OQ
Dexter/A
dextran/ABY
dextrin/ABH
dextrinhaltig/OY
+Dhaka/A
di/EOb
DI-/JX
dia/NAPmDb
-diabas/HD
-diabasgång/ADGY
+diabas/HDX
+diabasgång/ADGY
diabetes/DYX
diabetespatient/AHDY
-diabetessår/ABD
+diabetessår/ABD
diabetiker/EAJYX
diabetisk/OY
+diabetologi/EAY
+diabetologisk/OY
diabild/AHDYX
diabilds-
diabildsprojektor/AEHY
@@ -17416,8 +18839,8 @@ diagnostisering/ADGY
diagnostisk/OY
diagonal/AOHDYX
diagonalbyggd/OY
-diagonaldäck/ABDY
-diagonalväv/ADGY
+diagonaldäck/ABDY
+diagonalväv/ADGY
diagram/FCAYX
diagrammatisk/OY
diakon/AHDYX
@@ -17428,20 +18851,20 @@ diakonissa/EAGY
diakonissanstalt/AHDY
diakonutbildning/ADGY
diakrit/ATHDY
-diakritförsedd/OY
+diakritförsedd/OY
diakron/O
diakronisk/OY
dialekt/ATHDYX
dialektal/OY
dialektforskning/ADY
-dialektfärgad/NQY
+dialektfärgad/NQY
dialektgeografisk/OY
dialektik/AHDY
dialektiker/EY
dialektiske/Y
dialektolog/ATHDY
dialektologi/EAY
-dialektområde/FECAY
+dialektområde/FECAY
dialektord/ABDY
dialog/ATHDYX
dialogform/ADY
@@ -17451,18 +18874,19 @@ dialysator/AEHY
dialysbar/O
dialysbehandling/ADGY
dialysera/NAPmDY
+dialyspatient/AHDY
dialytisk/OY
diamagasin/ABDY
diamagnetisk/O
diamagnetism/AD
diamant/AHDYX
diamantagraff/AHD
-diamantbeklädd/OY
+diamantbeklädd/OY
diamantborr/ADGY
diamantcollier/EAHY
diamantglans/D
diamantgruva/EAGY
-diamanthård/OY
+diamanthård/OY
diamantknop/ADG
diamantprydd/OY
diamantring/ADGY
@@ -17474,13 +18898,13 @@ diapositiv/ABDY
diaprojektor/AEHY
diaram/ADG
diarie/XZ
-diarieföra/KLAJORY
-diarieföring/ADYv
+diarieföra/KLAJORY
+diarieföring/ADYv
diarienummer/FCAY
diarium/AJY
-diarré/AEHYX
-diarrésjukdom/ADGY
-diaspora/EAY
+diarré/AEHYX
+diarrésjukdom/ADGY
+diaspora/EAYX
diastas/HD
diastolisk/OY
diatermi/EAX
@@ -17488,6 +18912,7 @@ diatermisk/O
diatonisk/OY
diatransport/AHDY
diatrib/AHD
+Díaz
dibarn/ABD
Dick/A
Dickens/X
@@ -17501,16 +18926,18 @@ diesel/EAIYX
dieselaggregat/ABDY
dieselavgaser/AJ
dieselbil/ADGY
-dieselbränsle/FECAY
+dieselbränsle/FECAY
dieselbuss/DGY
dieseldrift/ADY
dieseldriven/MY
dieselelektrisk/O
+dieselelverk/ABD
dieselhydraulisk/O
diesellok/ABDY
dieselmekanisk/O
dieselmotor/AEHY
dieselolja/EAY
+dieselsexa/EAG
dieselskatt/AHDY
dieselton/AHD
diet/AHDYX
@@ -17520,29 +18947,33 @@ dietisk/O
dietist/AHDYX
dietkex/BD
dietkost/AD
-dietläsk/AD
+dietläsk/AD
dietmat/ADY
-Dif/r
+Dietrich/A
DIF-/JX
diffa/MmD
+diffbroms/DGYX
differens/HDYX
differential/AHDYX
differentialekvation/AHDY
differentialkalkyl/ADY
differentialtermisk/O
+differentialväxel/EAIY
differentiell/OY
differentiera/NAPmDY
differentierbar/O
differentiering/ADGYv
differera/MmY
+diffhus/BD
diffraktera/NAPmD
diffraktion/AHDYv
+diffspärr/ADGv
diffundera/PmDY
diffunderbar/O
diffus/OPQ
diffusera/MmY
diffusion/AHDYvf
-diffusionsförlopp/ABDY
+diffusionsförlopp/ABDY
diffusionskoefficient/AHDY
difteri/EAX
diftong/ATHDY
@@ -17551,7 +18982,7 @@ diftongering/ADGY
dig
digelpress/DGY
diger/KML
-digerdöd/AD
+digerdöd/AD
digerera/NAPmD
digga/TNAPmDY
digital/OQYX
@@ -17566,19 +18997,20 @@ digitalsynt/ADGY
digitalteknik/ADY
digital-tv
digitalur/ABDY
-digitalvåg/ADGY
+digitalvåg/ADGY
digivning/ADGY
diglossi/EA
digna/MmD
dignitet/AHDY
-dignitär/AHDY
+dignitär/AHDY
digression/AHDY
+Dijon/A
dijonsenap/ADY
dika/NMAm
dike/FECAYv
dikeskant/AHDY
-dikeskörd/OY
-dikeskörning/ADGYv
+dikeskörd/OY
+dikeskörning/ADGYv
dikesren/ADGY
dikning/ADGY
dikningsbar/O
@@ -17595,7 +19027,7 @@ diktar/XZ
diktarinna/EAGY
diktarskap/ABY
diktart/AHD
-diktarådra/EAY
+diktarådra/EAY
diktat/BDY
diktator/ATEHYv
diktatoriske/Y
@@ -17604,7 +19036,7 @@ diktaturland/AJBY
diktaturregim/AHDY
diktaturstat/AHDY
diktbok/ADY
-diktböcker/AJY
+diktböcker/AJY
diktcykel/EAJY
diktera/NAPmDY
diktering/ADGY
@@ -17613,15 +19045,15 @@ diktform/AHD
diktion/ADY
diktjag/AB
diktkonst/ADY
-diktläsning/ADG
+diktläsning/ADG
diktning/ADGYv
diktrad/AHD
diktsamling/ADGY
diktstrof/AHD
diktsvit/AHDY
diktverk/ABDY
-dikväveoxid/AHDY
-dikvävepentaoxid/AHDY
+dikväveoxid/AHDY
+dikvävepentaoxid/AHDY
dilamm/ABD
Dilara/A
dilatation/AHDYv
@@ -17636,7 +19068,7 @@ dilettant/ATHDY
dilettanteri/ABY
dilettantiske/Y
dilettantism/ADY
-dilettantmässig/OY
+dilettantmässig/OY
diligens/HDX
diligenslinje/EAIY
dill/ADb
@@ -17649,16 +19081,16 @@ dilldoft/AD
dilldoftande
dille/CAY
dilleri/ABH
-dillfrö/EAB
-dillfröna/A
+dillfrö/EAB
+dillfröna/A
dillgravad/NQ
-dillgrädde/EA
+dillgrädde/EA
dillkokt/O
dillkrona/EAG
-dillkräm/AHD
+dillkräm/AHD
dillkvist/ADG
-dillkött/ABYv
-dillmajonnäs/HDY
+dillkött/ABYv
+dillmajonnäs/HDY
dillolja/EAY
dillpesto/EA
dillpion/AHD
@@ -17668,12 +19100,12 @@ dillskum/CA
dillsky/EA
dillslungad/NQY
dillsmak/AD
-dillsmör/AB
-dillstjälk/ADG
+dillsmör/AB
+dillstjälk/ADG
dillstuva/NAPm
dillstuvning/ADG
-dillsås/HDY
-dillvinägrett/AD
+dillsås/HDY
+dillvinägrett/AD
dillvippa/EAGY
diluvial/O
dim-
@@ -17682,23 +19114,24 @@ dimbank/ADG
dimbar/O
dimbild/AHD
dimbildning/ADGY
-dimblå/O
-dimbåge/EAG
+dimblå/O
+dimbåge/EAG
dimension/AHDYvf
dimensionalitet/ADY
-dimensionell/OY
+dimensionell/OZ6
dimensionera/NAPmDY
-dimensionering/ADGY
+dimensionering/ADGYv
dimensionsfaktor/AEHY
-dimensionslös/OY
+dimensionslös/OY
dimerisera/NAPmD
-dimgrå/O
-dimhöljd/OY
+dimgrå/O
+dimhöljd/OY
diminuendo/FECAY
-diminutiv/AOBHQDX
+diminutiv/AOBHQDbX
diminutivform/AHDY
-diminutivändelse/EAI
+diminutivändelse/EAI
dimission/AHDYv
+Dimitri/A
dimittera/NAPmD
dimkammare/EAY
dimkamrar/AJY
@@ -17713,13 +19146,14 @@ dimorf/OY
dimorfism/ADY
dimpa
dimper
-dimridå/EAHY
-dimslöja/EAG
-dimstråk/ABD
+dimridå/EAHY
+dimslöja/EAG
+dimstråk/ABD
+dimstrålkastare/EAJ
dina
Dinamarca/A
dinar/AHDY
-diné/AEH
+diné/AEH
dinera/MmD
ding
dingla/MmD
@@ -17728,7 +19162,8 @@ dingo/EAHI
dinkel/EAYX
dinkelkex/BD
dinkelmacka/EAG
-dinkelmjöl/ABY
+dinkelmjöl/ABY
+dinkelsikt/AD
Dino/A
dinosaur/AHD
dinosaurie/EAIYX
@@ -17750,7 +19185,7 @@ dioskur/AHD
dioxid/AHDYU
dioxin/ABHX
dioxinhalt/AHDY
-dioxininnehåll/ABDY
+dioxininnehåll/ABDY
dip/A
diploida/J
diplom/ABDYX
@@ -17760,28 +19195,37 @@ diplomatarium/AJY
diplomati/EAY
diplomatik/ADY
diplomatiske/Y
-diplomatkår/AHDY
+diplomatkod/AHD
+diplomatkår/AHDY
diplomatpass/BDY
diplomera/NAPmDY
diplomering/ADGY
-diplomingenjör/AHDY
+diplomingenjör/AHDY
+diplomkonsert/AHDY
+diplomsto/FEAB
dipol/AHD
+dipolantenn/AHD
+dipolaxel/EAI
+dipolbindning/ADG
+dipolfält/ABD
+dipolmagnet/AHD
+dipolmoment/AB
dipp/ADG
dippa/M
-dippsås/HD
+dippsås/HD
dipsoman/AHD
-dipsås/HD
+dipsås/HD
diptyk/AHDY
Dirac/AX
Diracpuls/HD
-direkt/OPX
+direkt/OPbX
direktbuss/DGY
direktdemokrati/EAHY
direktel/AD
direkteldad/NQY
direkten
direktflyg/ABY
-direktförbindelse/EAIY
+direktförbindelse/EAIY
direkthet/ADY
direktimport/ADY
direktinsprutad/NQY
@@ -17797,7 +19241,8 @@ direktkoppling/ADG
direktkvalificerad/NQY
direktlandning/ADG
direktlinje/EAIY
-direktmanövrerad/NQY
+direktlänk/ADG
+direktmanövrerad/NQY
direktmatad/NQY
direktmetod/AHDY
direktnummer/FCAY
@@ -17810,63 +19255,65 @@ direktris/HDY
direktskjuta/KLAJDRY
direktskjuten/MY
direktskott/ABDY
-direktstöd/ABDY
-direktsända/KLAJDY
-direktsändning/ADGYv
-direkttåg/ABDY
+direktstöd/ABDY
+direktsända/KLAJDY
+direktsändning/ADGYv
+direkttåg/ABDY
direktval/ABDY
direktvald/OQ
direktverkande/Y
-direktör/AHDYvf
-direktörsassistent/AHDY
-direktörskap/ABY
-direktöversättning/ADGY
+direktör/AHDYvf
+direktörsassistent/AHDY
+direktörskap/ABY
+direktöversättning/ADGY
dirigent/AHDYX
dirigentloge/EAI
dirigentpinne/EAGY
dirigentpult/ADY
dirigentskap/ABY
dirigera/NAPmDY
-dirigering/ADGY
+dirigering/ADGYv
dis/Bb
Disa/A
disablot/ABD
disaggregerad/NQY
disambiguera/PmDY
-discgolf/AD
+disc-
+discgolf/ADX
discgolfbana/EAG
discipel/EAIY
disciplin/AHDYX
disciplinarisk/O
disciplinbot/ADY
-disciplinböter/AJY
+disciplinböter/AJY
disciplinera/NAPmDY
disciplinering/ADY
-disciplinlöshet/AD
-disciplinnämnd/AHDY
-disciplinpåföljd/AHDY
+disciplinlöshet/AD
+disciplinnämnd/AHDY
+disciplinpåföljd/AHDY
disciplinstraff/ABDY
-disciplinär/OY
-disciplinärende/FECAY
-discjockey/EAHY
+disciplinär/OY
+disciplinärende/FECAY
+discjockey/EAHYX
disco/FECAYX
discobeat/BY
discobeats/DY
discodans/HDYX
-discodänga/EAGY
+discodänga/EAGY
discoera/EAY
discofunk/ADY
discohit/Y
discohits/DY
discohittar/AJY
discohitten/AY
-discolåt/ADGY
+discolåt/ADGY
discomusik/ADY
discopop/ADYX
discopoppen/AY
discopunk/ADY
discotakt/AHD
Discovery/A
+d’Isère
disharmoni/EAHY
disharmoniera/MmY
disharmonisk/OQY
@@ -17875,18 +19322,19 @@ disjunkt/O
disjunktion/AHDY
disjunktiv/OY
disk/ADGX
-diska/NAPD
+diska/NAPB
diskant/AHDYX
diskantklav/AHDY
-diskantkör/AHDY
+diskantkör/AHDY
diskantton/AHD
diskar/XZ
diskare/EAJY
diskbalja/EAGY
+diskberg/ABDYv
diskborste/EAGY
-diskbråck/ABDY
-diskbänk/ADGYv
-diskbänksrealism/ADY
+diskbråck/ABDYv
+diskbänk/ADGYv
+diskbänksrealism/ADY
diskerska/EAGY
diskett/AHDYX
diskettenhet/AHDYv
@@ -17906,12 +19354,12 @@ diskodunk/ABY
diskoera/EA
diskofil/AHD
diskogolv/ABDY
-diskografi/EAHY
+diskografi/EAHYX
diskokula/EAGY
diskokultur/AHDY
-diskokväll/ADGY
+diskokväll/ADGY
diskoljus/BDY
-diskolåt/ADGY
+diskolåt/ADGY
diskomusik/ADY
diskontera/NAPmDY
diskonterbar/O
@@ -17919,9 +19367,9 @@ diskontering/ADGYv
diskontinuerlig/OY
diskontinuitet/AHDY
diskonto/FECAYX
-diskontohöjning/ADGYv
-diskontosänkning/ADGYv
-diskontör/AHDY
+diskontohöjning/ADGYv
+diskontosänkning/ADGYv
+diskontör/AHDY
diskopop/ADX
diskopoppen/A
diskordans/HDY
@@ -17929,7 +19377,7 @@ diskordant/OY
diskorytm/AHDY
diskotakt/AHD
diskotek/ABDYv
-diskotekskö/EAHY
+diskotekskö/EAHY
diskplockare/EAJY
diskprotes/HD
diskreditera/NAPmDY
@@ -17941,11 +19389,11 @@ diskretion/ADYv
diskriminant/AHDYX
diskriminera/NAPmDY
diskriminering/ADGYvf
-diskrimineringsförbud/ABDY
+diskrimineringsförbud/ABDY
diskrimineringslag/ADGY
diskrimineringsombudsman/AFY
-diskrimineringsombudsmän/AFY
-diskställ/ABDY
+diskrimineringsombudsmän/AFY
+diskställ/ABDY
disktrasa/EAGY
diskurs/HDYX
diskursanalys/HDY
@@ -17962,23 +19410,25 @@ diskuskastare/EAJY
diskuskasterska/EAGY
diskuskastning/ADGY
diskuskval/ABDY
-diskusmästare/EAJ
+diskusmästare/EAJ
diskusrekord/ABDY
diskusring/ADGY
diskussion/AHDYvf
-diskussionsforum/EABDY
-diskussionsfråga/EAGY
+diskussionsdel/ADG
+diskussionsforum/EABDYX
+diskussionsfråga/EAGY
+diskussionsglad/O
diskussionsgrupp/AHDY
-diskussionsinlägg/ABDY
+diskussionsinlägg/ABDY
diskussionsklubb/ADGY
diskussionspartner/EAJY
diskussionssida/EAG
diskussionston/AHD
diskussionsunderlag/ABDY
-diskussionsämne/FECAY
-diskusstjärna/EAGY
-diskusträning/ADGY
-diskustävling/ADGY
+diskussionsämne/FECAY
+diskusstjärna/EAGY
+diskusträning/ADGY
+diskustävling/ADGY
diskutabel/MY
diskutera/NAPmDY
diskvalificera/NAPmDY
@@ -17987,19 +19437,19 @@ diskvalifikation/AHDYv
diskvatten/CAY
dislokation/AHDYv
dislokationslinje/EAIY
-dislokationstäthet/AHDY
+dislokationstäthet/AHDY
Disney/AX
Disneyfilm/AHD
disparat/O
dispasch/AHDY
-dispaschör/AHDY
+dispaschör/AHDY
dispens/HDYX
-dispensansökan/AY
-dispensansökningar/AJY
+dispensansökan/AY
+dispensansökningar/AJY
dispensera/NAPmDY
dispensering/ADYv
-dispensmöjlighet/AHDY
-dispensär/AHDY
+dispensmöjlighet/AHDY
+dispensär/AHDY
dispergera/NAPmDY
dispersion/ADYv
dispersionsmedel/FCAY
@@ -18010,13 +19460,15 @@ disponera/NAPmDY
disponibel/MY
disponibilitet/ADY
disposition/AHDYv
-dispositionsrätt/ADY
+dispositionsplan/AHDY
+dispositionsrätt/ADY
dispositiv/OY
disproportion/AHDY
disproportionerlig/OY
disputation/AHDYv
disputera/NAPmDY
dispyt/AHDY
+Disraeli/A
diss/BD
dissa/NAPmDY
dissekera/NAPmDY
@@ -18032,7 +19484,7 @@ dissimilera/NAPmDY
dissipera/NAPmD
diss-moll/AX
dissning/ADGY
-dissociation/AHDY
+dissociation/AHDYv
dissociativ/OY
dissociera/NAPmDY
dissonans/HDY
@@ -18046,8 +19498,8 @@ distansarbete/FECAY
distansera/NAPmDY
distansering/ADGY
distanskurs/HDY
-distanslös/OY
-distanslöshet/AD
+distanslös/OY
+distanslöshet/AD
distansminut/AHDY
distanspuls/DG
distansskott/ABDY
@@ -18067,43 +19519,44 @@ distribuering/ADY
distribunal/AHDY
distribution/AHDYv
distributionscentral/AHDY
-distributionsföretag/ABDY
+distributionsföretag/ABDY
distributionskanal/AHDY
distributionskostnad/AHD
distributionsled/ABDY
-distributionsnät/ABDY
+distributionsnät/ABDY
distributionssystem/ABDY
-distributionsväg/ADGY
+distributionsväg/ADGY
distributiv/OY
-distributör/AHDYv
+distributör/AHDYv
distrikt/ABDYvf
distriktschef/AHDY
-distriktsförbund/ABDY
+distriktsförbund/ABDY
distriktsloge/EAI
-distriktsläkar/XZ
-distriktsläkare/EAJY
-distriktsmästare/EAJY
-distriktsmästerskap/ABDY
-distriktsnämnd/AHDY
-distriktsordförande/FEAY
-distriktssköterska/EAGY
-distriktssköterske/XZ
-distriktssköterskemottagning/ADGY
+distriktsläkar/XZ
+distriktsläkare/EAJY
+distriktsmästare/EAJY
+distriktsmästerskap/ABDY
+distriktsnämnd/AHDY
+distriktsordförande/FEAY
+distriktssköterska/EAGY
+distriktssköterske/XZ
+distriktssköterskemottagning/ADGY
distriktsstyrelse/EAIY
-distriktsstämma/EAGY
-distriktsveterinär/AHDY
+distriktsstämma/EAGY
+distriktsveterinär/AHDY
distriktsvis
-distriktsåklagare/EAJY
-disträa/J
-disträe
+distriktsåklagare/EAJY
+disträa/J
+disträe
disulfid/AHDY
dit/b
+ditbjuden/M
ditflyttad/NQY
ditforslad/NQ
-ditfärd/AHD
-ditföra/KLAJODR
-dithän
-dithörande/Y
+ditfärd/AHD
+ditföra/KLAJODR
+dithän
+dithörande/Y
ditin
ditintills
ditkalla/NAmD
@@ -18111,21 +19564,22 @@ ditkallad/NQY
ditkommen/M
ditlagd/O
ditlockad/NQY
+ditmålad/NQ
dito
ditresa/EQAG
ditrest/Q
ditsatt/O
ditskickad/NQY
-ditsänd/OQ
+ditsänd/OQ
ditten
dittills
dittillsvarande/Y
ditupp
dit ut
-ditvägen
+ditvägen
dityramb/AHD
dityrambisk/OY
-ditåt
+ditåt
div
diva/EAGY
divalater/AJY
@@ -18156,38 +19610,45 @@ divinatorisk/OY
divisibel/M
division/ADHYv8
divisionschef/AHDY
+divisionsrest/AHD
divisionsvis
divisor/AEHY
-diväteoxid/AHDY
+diväteoxid/AHDY
dixie/EAX
dixieland/AYX
+Dixon/A
dj/br
dj:/EAHG
DJ:/EAHG
Djibouti/AX
djiboutier/EAJY
djiboutisk/OQY
+Djingis
djinn/AHD
Djokovic/A
djonk/AHD
djungel/EAJYX
djungelartad/NQY
+djungelboken/A%
+Djungelboken/A
+djungelbryn/ABDv
djungelkatt/AHD
djungelstig/ADGY
djungeltelegraf/AD
djup/ABDYsf
djupa
+djupandas/N
djupandning/ADGY
djupare
djupast/Q
djupbas/DG
-djupblå/O
+djupblå/O
djupborra/NAPmDY
djupdyka/JDY
djupdyker/Y
djupdykning/ADGYv
djupdykt/Y
-djupdök/Y
+djupdök/Y
djupe
djupekologism/ADY
djupfrusen/MY
@@ -18197,9 +19658,11 @@ djupfrysning/ADYv
djupfrysningsfack/ABDY
djupfryst/OY
djupfryste
-djupgående/Y
+djupgående/Y
djuphamn/ADG
djuphav/ABDv
+djuphavsart/AHD
+djuphavsberg/ABDv
djuphavsborra/Mm
djuphavsfiske/CA
djuphet/AHD
@@ -18212,28 +19675,32 @@ djupledspassning/ADGY
djuplod/ABD
djuploda/NAPm
djuplodande/Y
+djuplodning/ADG
djupna/PmD
-djupplöja/KLAJODR
+djupplöja/KLAJODR
djuppressad/NQY
djuppsykologi/EAY
djuppsykologisk/OY
djuproder/FCA
djuprotad/NQY
-djupröd/O
+djupröd/O
djupschakt/ABDYv
djupsinne/CAY
djupsinnig/OPQY
djupsinnighet/AHDYv
-djupsnö/EA
+djupsnö/EA
djupstudera/NAPmDY
djupsvart/O
djupt
-djuptänkt/OQY
+djuptänkt/OQY
+djupverkande
djur/ATBDYX
djur-
+djuraffär/AHDY
djurart/AHDY
-djurbestånd/ABDY
-djurbesättning/ADGY
+Djurberg/A
+djurbestånd/ABDY
+djurbesättning/ADGY
djurbete/FECA
djurbett/ABD
djurdel/ADG
@@ -18241,22 +19708,22 @@ djuret/TY
djurfabrik/AHDY
djurfarm/AD
djurfoder/FCAYX
-djurfång/AD
-djurföda/EAG
-djurförsök/ABDYv
-djurförsöksetisk/OY
-djurgård/ADG
-djurgårdare/EAJY
-Djurgården/A
-Djurgårds/XZ
-Djurgårdsbo/EAI
+djurfång/AD
+djurföda/EAG
+djurförsök/ABDYv
+djurförsöksetisk/OY
+djurgård/ADG
+djurgårdare/EAJY
+Djurgården/A
+Djurgårds/XZ
+Djurgårdsbo/EAI
djurhantering/AD
djurhorn/ABD
djurhud/ADG
djurhuvud/ABD
djurhuvudena/A
-djurhållare/EAJY
-djurhållning/ADY
+djurhållare/EAJY
+djurhållning/ADY
djuriske/Y
djuriskhet/ADY
djurklinik/AHDY
@@ -18266,62 +19733,66 @@ djurmask/AHD
djurpark/AHDv
djurpenis/DG!
djurplankton/ABY
-djurplågare/EAJY
-djurplågeri/ABY
+djurplågare/EAJY
+djurplågeri/ABYX
+djurporr/ADX
djurras/HD
djurriket/A
-djurrätt/ADv
-djurrättsaktivist/AHDYX
-djurrättsorganisation/AHDY
+djurrätt/ADv
+djurrättsaktivist/AHDYX
+djurrättsorganisation/AHDY
djursena/EAG
djursex/B!
Djursholm/Av
djursholmare/EAJY
Djursholmsbo/EAI
+djursjukdata/AX
djursjukdom/ADGY
djursjukhus/BDY
-djursjukvård/AD
+djursjukvård/AD
djurskydd/ABYv
djurskyddsetisk/OY
-djurskyddsförening/ADGY
+djurskyddsförening/ADGY
djurskyddslag/ADGY
djurskyddsorganisation/AHDY
-djurskötare/EAJY
+djurskyddsråd/AB
+djurskötare/EAJY
djurstall/ABDGY
djurstig/ADG
+djurtarm/ADGv
djurtransport/AHDY
-djuruppfödare/EAJY
-djuruppfödning/ADY
-djurvårdare/EAJY
-djurvän/AFY
-djurvänlig/OY
-djurvänner/AJY
-djurvärld/AD
-djurvävnad/AHDY
-djurägare/EAJY
-djäkla
-djäklig/OP
-djäkne/EAGY
-djärv/OPQR
-djärvhet/ADY
-djärvs/N
-djävel/EAIY
-djävla/!
-djävlas/N
-djävlig/OPQY
-djävul/ADYv
-djävulsdyrkan/AY
-djävulsdyrkare/EAJY
-djävulsk/OQY
-djävulskap/AHDYv
-djävulskatt/AHD
-djävulskhet/ADYv
-djävulsmask/AHD
-djävulsrocka/EAGY
-djävulssopp/ADGY
-djävulstro/EAY
-djävulsutdrivning/ADG
-djävulusisk/OQY
+djuruppfödare/EAJY
+djuruppfödning/ADY
+djurvårdare/EAJY
+djurvän/AFY
+djurvänlig/OY
+djurvänner/AJY
+djurvärld/AD
+djurvävnad/AHDY
+djurägare/EAJY
+djäkla
+djäklig/OP
+djäkne/EAGY
+djärv/OPQR
+djärvhet/ADY
+djärvs/N
+djävel/EAIY
+djävla/!
+djävlas/N
+djävlig/OPQY
+djävul/ADYv
+djävulsdyrkan/AY
+djävulsdyrkare/EAJY
+djävulsk/OQY
+djävulskap/AHDYv
+djävulskatt/AHD
+djävulskhet/ADYv
+djävulsmask/AHD
+djävulsrocka/EAGY
+djävulssopp/ADGY
+djävulstro/EAY
+djävulsutdrivning/ADG
+djävulusisk/OQY
dl
dll/r
dm
@@ -18335,12 +19806,13 @@ dna-/X
-DNA/YWZ
DNA/b
dna-analys/HDY
+DO-/JX
doa-
-doakör/AHD
+doakör/AHD
dobb/ADG
dobbel/CA
dobbleri/AB
-dobermann/AY
+dobermann/AYX
docent/AHDYX
docentur/AHDY
docera/Mm
@@ -18350,7 +19822,7 @@ docka/EAGY
dockade/AO
dockaktig/OY
dockar
-dockat/A
+dockats
dockavgift/AHDY
dockfilm/AHDY
dockhus/BDY
@@ -18360,23 +19832,29 @@ dockning/ADGYv
dockningsstation/AHDY
dockros/D
dockrosor/AJ
-dockskåp/ABDYv
-docksäng/ADGv
-docksöt/OQ
+dockskåp/ABDYv
+docksäng/ADGv
+docksöt/OQ
dockteater/EAIY
dockvagn/ADGY
+dockvrå/EAI
dodekaeder/EAIY
doft/ADYX
dofta/MmHDY
+doftgran/ADG
doftjasmin/AHDY
-doftlös/O
+doftljus/BDYX
+doftlös/O
+doftnot/AHD
doftolvon/ABD
doftrik/O
doftsatt/AOQ
-doftsätta/LAJD
-doftsätter
-doftämne/FECAY
-doftöverkänslig/OY
+doftsten/ADG
+doftsätta/LAJD
+doftsätter
+doftticka/EAG
+doftämne/FECAY
+doftöverkänslig/OY
doge
doggybag/ADX
dogm/AHDY
@@ -18392,6 +19870,7 @@ dogmhistoria/AY
dogmhistorien/AY
dogmhistorisk/OQY
dogmsystem/ABDY
+Doha/A
doja/EAG
dojo/EA
dok/ABD
@@ -18399,7 +19878,8 @@ doketism/AD
doktor/AEHYv
doktoral/OY
doktorand/AHDYX
-doktorandtjänst/AHDY
+doktorandråd/ABD
+doktorandtjänst/AHDY
doktorat/ABDY
doktorera/MmDY
doktorsavhandling/ADGY
@@ -18408,37 +19888,37 @@ doktorsexamina/AY
doktorsgrad/AHDY
doktorshatt/ADGY
doktorspromotion/ADYv
-doktrin/AHDY
+doktrin/AHDYX
doktrinarism/ADY
-doktrinär/OY
+doktrinär/OY
dokument/ABDYXU
dokumentalist/AHDY
dokumentarisk/OY
dokumentarism/ADY
dokumentation/AHDYv
dokumentationsenhet/AHDY
-dokumentatör/AHDY
+dokumentatör/AHDY
dokumentera/NAPmDY
dokumentering/ADY
-dokumentförstörare/EAJ
+dokumentförstörare/EAJ
dokumenthanterings/XZ
dokumenthanteringssystem/ABDY
-dokumentlöshet/AD
+dokumentlöshet/AD
dokumentpacke/EAG
-dokumentportfölj/AHDY
+dokumentportfölj/AHDY
dokumentsamling/ADGY
-dokumentskåp/ABDY
+dokumentskåp/ABDY
dokumenttyp/AHDYv
dokumenttypsdefinition/AHD
-dokumentär/AOHQDYX
-dokumentärfilm/AHDYv
-dokumentärfilmare/EAJY
-dokumentärprogram/FCA
-dokumentärroman/AHDY
-dokumentärserie/EAIY
-dokusåpa/EAGYX
-dokusåpakändis/DGY
-dokusåpastjärna/EAG
+dokumentär/AOHQDYX
+dokumentärfilm/AHDYv
+dokumentärfilmare/EAJY
+dokumentärprogram/FCA
+dokumentärroman/AHDY
+dokumentärserie/EAIY
+dokusåpa/EAGYX
+dokusåpakändis/DGY
+dokusåpastjärna/EAG
dolda
dolde/AO
doldis/DGY
@@ -18447,12 +19927,13 @@ dolikocefali/EAY
dolk/ADGYX
dolkhugg/ABD
dolkstygn/ABD
-dolkstöt/ADG
+dolkstöt/ADGv
dollar/AJEYX3
dollargrin/ABDY
dollarkurs/DY
dollars/3
dollarsedel/EAIY
+Dollarstore/AX
dollartecken/FCAY
dolma/EAIY
dolme/EA
@@ -18468,44 +19949,48 @@ domar-
domare/EAJY8
domare/z
domared/AHD
-domarhån/AB
-domarjäv/ABD
-domarjävel/EAI
-domarkår/AHDY
+domarhån/AB
+domarinsats/HDY
+domarjäv/ABD
+domarjävel/EAI
+domarkår/AHDY
domarring/ADGY
domarskap/ABY
+domarämbete/FECAY
dombasun/AHD
dombeslut/ABD
dombok/AD
-domböcker/AJ
+domböcker/AJ
domdera/MmD
dome-
domedag/ADGYv
-domedagskör/AHDY
+Domedagsberget/A
+domedagskör/AHDY
domedagsomen
domedagsprofet/AHDY
domedagsprofetia/EAGY
-domedagsröst/AHDY
-domedagsstämning/ADGY
+domedagsröst/AHDY
+domedagsstämning/ADGY
Domeij/A
domer/AJ
domesticera/NAPmDY
domesticering/ADGYv
domestik/AHDb
domestikrum/FCAY
-domfästa/KLAJD
-domför/O
-domförhet/ADYv
-domförhetsregel/EAJY
+domfästa/KLAJD
+domför/O
+domförhet/ADYv
+domförhetsregel/EAJY
domhavande
domherre/EAG
domicil/ABD
domiciliera/NAPmDY
domiciliering/ADYv
-dominans/DY
+dominans/DYX
dominant/AOPHQDYX
dominantackord/ABDY
dominera/NAPmDY
+Domingo/A
Dominic/A
dominier/AJ
dominikan/AHDb
@@ -18530,86 +20015,103 @@ domkraft/AHDYv
domkrets/DG
domkyrka/EAGY
domkyrko/XZ
-domkyrkoförsamling/ADGY
-domkyrkokör/AHDY
+domkyrkoförsamling/ADGY
+domkyrkokör/AHDY
domkyrkoorganist/AHDY
-domkyrkoråd/ABDY
+domkyrkoråd/ABDY
domna/PmDY
Domnarvet/A
domning/ADGY
-domprost/ADG
+domprost/ADGX
domprosteri/ABY
domptera/NAPmDY
-domptör/AHDY
+domptör/AHDY
doms-
domsaga/EAGY
domsal/ADG
domsbasun/AHDY
-domsförkunnelse/EAIYX
+domsbilaga/EAG
+domsförkunnelse/EAIYX
domskrivning/AD
-domskäl/ABDY
+domskäl/ABDY
domslut/ABDY
-domsområde/FECA
-domsrätt/ADY
-domssöndagen/A
+domsområde/FECA
+domsrätt/ADY
+domssöndagen/A
Domstad/A
domstol/ADGYvf
-domstolsavgörande/FECAY
+domstolsavgörande/FECAY
domstolsbeslut/ABDY
domstolsbyggnad/AHDY
-domstolsförfarande/FECAY
-domstolsförhandling/ADGY
+domstolsförfarande/FECAY
+domstolsförhandling/ADGY
domstolsjurist/AHDYX
domstolsprotokoll/ABDY
-domstolspröva/NAPmDY
-domstolsprövning/ADGY
+domstolspröva/NAPmDY
+domstolsprövning/ADGY
domstolsutslag/ABDY
domstolsverk/ABY
-domstolsväsen/AY
-domstolsväsende/FCAY
-domsöndagen/A
+domstolsväsen/AY
+domstolsväsende/FCAY
+domsöndagen/A
domvilla
-domvärjo
-domän/AHDYX
-domänadress/HDY
-domändel/ADG
-domännamn/ABDYv
-domännamnsregistrering/ADGYv
-domänverk/ABY
+domvärjo
+domän/AHDYX
+domänadress/HDY
+domändel/ADG
+domännamn/ABDYv
+domännamnsregistrering/ADGYv
+domänverk/ABY
don/ABD
dona/NMAmD
Donald/A
+Donatello/A
donation/AHDYvf
+donationsbrev/ABDY
donationsfond/AHDY
donationskort/ABDY
-donationsråd/ABD
+donationsråd/ABD
donator/AEHYX
donatorhornhinna/EAG
-Donau/A
+Donau/AX
donera/NAPmDY
doningar/AJ
-donlägig/O
+Donken/AX
+donlägig/O
donna/EAGY
Donner/A
+Donovan/A
+Donsö/AX
dop/ABDb
dopa/NAm
dopad/NQY
dopakt/AHD
+dopaltare/ECAJ
dopamin/ABX
dopaminkick/ADG
dopattest/AHDY
+dopbarn/ABD
+dopbassäng/AHD
dopbevis/BD
+dopbild/AHD
dopbok/AD
-dopböcker/AJ
+dopböcker/AJ
dopceremoni/EAHY
dopdag/ADG
+dopdatum/ABD
+dopdräkt/AHD
dopfat/ABD
dopfest/AHD
+dopfika/CA
+dopfråga/EG
dopfunt/ADGY
-dopförrättare/EAJY
+dopförrättare/EAJY
+dopförrättning/ADG
dopgrav/ADG
-dopgudstjänst/AHDY
-dopgåva/EAG
+dopgudstjänst/AHDY
+dopgåva/EAG
+dopinbjudan/A
+dopinbjudning/ADGv
doping/ADYX
dopingbrott/ABD
dopingfall/ABDY
@@ -18619,8 +20121,13 @@ dopingmedel/CAY
dopingpreparat/ABDY
dopingprov/ABHDY
dopingtest/ABHD
+dopkalas/BD
dopkapell/ABD
-dopklänning/ADGY
+dopkläder/AJ
+dopklänning/ADGY
+dopkort/ABD
+dopljus/BD
+dopljusstake/EAG
dopnamn/ABD
dopning/ADYvf
dopningsbrott/ABDY
@@ -18635,7 +20142,8 @@ dopp/ABD
doppa/NAPmDY
dopparedagen/AY
dopparedan/AY
-doppfärgad/NQY
+doppboll/ADv
+doppfärgad/NQY
dopping/ADGY
dopplackera/Mm
dopplereffekt/ADY
@@ -18644,18 +20152,28 @@ dopplerradar/AEY
doppning/ADGY
doppresent/AHD
doppsko/EAI
-doppvärmar/XZ
-doppvärmare/EAJY
+doppvärmar/XZ
+doppvärmare/EAJY
dopritual/AHDY
-dopskål/ADGY
+dopsamtal/ABD
+dopskål/ADGY
dopstatistik/ADY
+dopsyn/AD
doptavla/EAG
+doptårta/EAGy
dopvatten/CAY
+dopvittne/FECAv
+dopängel/EAI
Dora/A
+Dordogne/A
Doris
dorisk/O
dormitorium/AJY
+Dornier/A
Dorotea/A
+Dorothea/A
+Dorothy/A
+Dorpat/A
dorsal/O
Dortmund/A
dos/HDb
@@ -18664,55 +20182,62 @@ dosbarometer/EAIY
dosera/NAPmDY
dosering/ADGYvf
doseringsanvisning/ADGYv
+doserpump/ADGv
dosett/AHDY
dosimeter/EAIY
dosjustering/ADGY
dosminskning/ADGY
-dosmätare/EAJY
+dosmätare/EAJY
dossier/EAHDY
Dostojevskij/AX
+dostolerans/D
dosvattenpass/BDY
dotation/AHDY
dotter/EAYX
dotterbolag/ABDY
dotterdotter/EAY
-dotterdöttrar/AJY
-dotterföretag/ABDY
+dotterdöttrar/AJY
+dotterföretag/ABDY
dotterlig/OY
dotterloge/EAI
dotterson/ADY
dottersonson/AD
-dottersonsöner/AJ
-dottersöner/AJY
+dottersonsöner/AJ
+dottersöner/AJY
Douglas
dov/OP
+Dover/A
dovhet/AD
dovhjort/ADGv
downperiod/AHDY
+Doyle/A
DR1/r
DR2/r
dra/Am
-drabant/AHDY
+drabant/AHDYX
+drabantkår/AHD
drabantstat/AHDY
drabba/NAPmDY
drabbning/ADGYv
drack/AY
-draft/AD
+Dracula/A
+draft/ADb
drafta/NAPmHD
draftrunda/EAG
draftval/ABD
drag/ABDYX
draga/ADR
+Dragan/A
dragandes
dragar/XZU
dragare/EAJY
dragarm/ADG
dragbar/O
-dragbegränsare/EAJY
+dragbegränsare/EAJY
dragbil/ADGY
dragbom/FAI
dragdjur/ABD
-dragé/AEHY
+dragé/AEHY
drager
dragera/NAPmDY
dragering/ADY
@@ -18721,88 +20246,106 @@ dragfri/O
dragg/ADG
dragga/NAPD
draggning/ADGY
-draghjälp/ADY
+draghjälp/ADY
draghund/ADG
-draghäst/ADG
+draghäst/ADG
dragig/OPY
dragit/A
-dragkamp/AHDY
+dragkamp/AHDYv
dragkampare/EAJ
dragkedja/EAGY
+dragkedje/XZ
+dragkedjedetalj/AHD
dragkraft/AHDY
-dragkrok/ADGv
+dragkrok/ADGYv
dragkula/EAG
-dragkärra/EAGY
+dragkärra/EAGY
draglok/ABD
dragna/Y
dragne
dragning/ADGYvf
dragningskraft/ADY
dragningslista/EAGY
-dragningsrätt/ADY
+dragningsrätt/ADY
dragoman/AHD
dragon/AHDX
dragonregemente/FECAY
dragonstuvad/NQ
-dragplåster/FCAY
+dragonsås/HDX
+dragoxe/EAG
+dragplåster/FCAY
dragprov/ABDX
dragprovkurva/EAGY
-dragracing/ADY
+dragracing/ADYX
dragrem/FAI
-dragshow/AHD
+dragshow/AHDX
dragsko/EAI
+dragskott/ABDYv
dragspel/ABDYv
dragspelare/EAJY
-dragspelslåt/ADGY
+dragspelslåt/ADGY
dragspelsmusik/ADY
-dragspänning/ADGY
+dragspänning/ADGY
dragster/EAY
-dragströmbrytar/XZ
-dragströmbrytare/EAJY
-dragstång/ADY
-dragstänger/AJY
-dragsåg/ADG
+dragströmbrytar/XZ
+dragströmbrytare/EAJY
+dragstång/ADY
+dragstänger/AJY
+dragsåg/ADG
dragvillig/O
drak-
drakblod/AB
-drakblodsträd/ABDY
-drakbåt/ADGYv
-drakbåtsfestival/AHDY
-drakdödare/EAJY
+drakblodsträd/ABDY
+drakbåt/ADGYv
+drakbåtsfestival/AHDY
+drakdödare/EAJY
drake/EAGY
+drakfisk/ADG
drakflygare/EAJY
-drakflygning/ADY
+drakflygning/ADGY
+drakfrukt/AHD
+drakgestalt/AHD
drakhuvud/ABDY
drakhuvudena/AY
+drakliknande
drakonisk/OQY
+drakrygg/ADG
drakskepp/ABDY
drakslinga/EAGY
-draksådd/AHD
-draködla/EAG
+draksvans/DG
+draksådd/AHD
+draktunga/EAG
+draktänder/AJ
+drakvinge/EAG
+draködla/EAG
dram/D
drama/CAHYX
-dramadokumentär/AHDY
+dramadokumentär/AHDY
dramafilm/AHDY
dramapedagog/AHDY
dramaserie/EAIY
Dramaten/AbX
dramaterapi/EAY
-dramatik/AHDY
-dramatiker/EY
+dramatik/AHDYX
+dramatiker/EYX
dramatisera/NAPmDY
dramatisering/ADGY
dramatisk/OQY
dramaturg/ATHDY
dramaturgi/EAY
+Drammen/A
drank/AD
drapa/EAGY
drapera/NAPmDY
-draperi/ABHY
+draperi/ABHYX
drapering/ADGY
drastisk/OQY
drasut/AHD
dratta/Mm
dravel/CAY
+dreadlocks/DYX
+dreads/DYX
+dreadslock/ADG%
dregel/CAY
dregla/NMAmDY
dregling/AD
@@ -18814,22 +20357,30 @@ dress/HDGY
dressa/NAP
dressera/NAPmDY
dressering/ADGYv
-dressin/AHDY
+dressin/AHDYX
+dressincykling/AD
dressing/ADGY
+dressintrafik/AD
dressyr/AHDYX
-dressyrhäst/ADGY
+dressyrgjord/ADG
+dressyrhäst/ADGY
dressyrryttare/EAJY
-dressyrtävling/ADGY
-dressör/AHDY
+dressyrspö/ECAB
+dressyrspöna/A
+dressyrträns/BD
+dressyrtävling/ADGY
+dressör/AHDY
drev/BDYX
dreva/NMAmD
drever/EAI
drevgarn/AB
+drevjakt/AHDY
drevkarl/ADG
drevning/AD
+Dreyer/AX
dribbla/TNMAmBY
dribbler/EAY
-dribbling/ADGY
+dribbling/ADGYv
drick-
dricka/EAJBRGY
drickaback/ADGY
@@ -18839,7 +20390,7 @@ drickbarhet/ADY
drickchoklad/AD
dricker/Y
drickflaska/EAG
-drickfärdig/OY
+drickfärdig/OY
dricklek/ADG
drickning/AD
drickpaus/HD
@@ -18847,18 +20398,18 @@ dricks/Y
dricks-
dricksen/A
dricksflaska/EAG
-dricksfontän/AHDY
+dricksfontän/AHDY
dricksglas/BDY
drickskassa/EAG
-drickskål/ADG
+drickskål/ADG
drickspengar/AJY
dricksprocent/AD
drickssumma/EAG
dricksvatten/CAX
-dricksvattentäckt/A%
-dricksvattentäkt/AHD
+dricksvattentäckt/A%
+dricksvattentäkt/AHD
drickvaccin/ABHD
-drickvänlig/O
+drickvänlig/O
drickyoghurt/AD
drift/AHDYX
drifta/NMAmYvf
@@ -18867,13 +20418,16 @@ driftbidrag/ABDY
driftbolag/ABDY
driftbudget/ADGX
driftchef/AHDY
-driftfärdig/O
+driftdon/ABD
+driftfärdig/O
driftig/OPQY
driftighet/ADYv
driftkostnad/AHDYv
-driftkostnadsberäkning/ADGY
+driftkostnadsberäkning/ADGY
driftkucku/EAGY
driftledare/EAJY
+driftsatta/LJ
+driftsatte
driftsavgift/AHDY
driftsbidrag/ABDY
driftsbolag/ABDY
@@ -18881,31 +20435,36 @@ driftsbudget/ADGY
driftschef/AHDY
driftsfas/HD
driftsform/AHDY
-driftsingenjör/AHDY
+driftsingenjör/AHDY
driftskompatibilitet/ADY
driftskostnad/AHDY
driftsledare/EAJY
driftsteknisk/O
driftstopp/ABDY
-driftstörning/ADGY
-driftsäker/MLY
-driftsäkerhet/ADY
+driftstörning/ADGY
+driftsäker/MLY
+driftsäkerhet/ADY
+driftsätta/LAJD
+driftsätter
+driftsättning/ADGv
drifttekniker/EAJY
driftteknisk/O
drifttid/AHD
-driftvärn/ABDYv
-driftvärnsman/AFY
-driftvärnsmän/AFY
+driftvärn/ABDYv
+driftvärnsman/AFY
+driftvärnsmän/AFY
drill/ADbG
drilla/NAPmDY
drillborr/ABDGY
drillflicka/EAGY
drilling/ADGY
drillning/ADGY
-drillsnäppa/EAGY
+drillsnäppa/EAGY
drillstav/ADGY
drink/ADGYX
drinkare/EAYz
+drinkmix/DG
+drinkorexi/EA
drista/MmD
dristig/OPQ
dristighet/ADYv
@@ -18916,15 +20475,16 @@ drivankare/ECAJY
drivar/UZ
drivaxel/EAIX
drivboggi/EAHY
-drivbänk/ADG
+drivbänk/ADG
+drivdon/ABD
driven/KMLY
driver/EA
driveri/UZ
drivets
-drivfjäder/EAIY
+drivfjäder/EAIY
drivgarn/ABDv
drivgarnsfiske/FECAY
-drivgarnsförbud/ABY
+drivgarnsförbud/ABY
drivgas/HD
drivhjul/ABD
drivhus/BDYX
@@ -18933,17 +20493,17 @@ drivhusgas/HDY
drivis/DG
drivknut/ADG
drivkraft/AHDY
-drivkälla/EAY
+drivkälla/EAY
drivlina/EAGY
drivmedel/FCAY
drivmotor/AEHY
drivning/ADGYvf
drivpuls/HD
drivrem/FAIY
-drivrutin/AHDY
-drivsnö/EA
+drivrutin/AHDYv
+drivsnö/EA
drivsystem/ABDY
-drivved/AD
+drivved/ADv
drog/ADYX
droga/NAPmHDY
drogbaron/AHDY
@@ -18958,20 +20518,21 @@ drogmissbrukar/XZ
drogmissbrukare/EAJY
drogpolitik/ADY
drogproblem/ABDY
-drogpåverkad/NQY
-drogpåverkan/AY
+drogpåverkad/NQY
+drogpåverkan/AY
drograttfylla/EAGY
drogrelaterad/NQY
drogtest/ABHDY
drogtesta/NAPmDY
drogtsar/AHD
+Drôme
dromedar/AHDYX
dront/AHD
Dropbox
drop-in/X
dropp/BX
droppa/NAPD
-droppdräll/ADY
+droppdräll/ADY
droppe/EAGY
droppflaska/EAGY
droppformig/O
@@ -18981,7 +20542,7 @@ droppsten/ADGYv
droppstensbildning/ADGY
droppstensgrotta/EAGY
dropptorka/NAPmDY
-dropptråg/ABDY
+dropptråg/ABDY
droppvattenskyddad/NQY
droppvis
drosk/XZ
@@ -18990,6 +20551,7 @@ droskbil/ADG
droskkusk/ADGY
drosselkopplad/NQY
drottning/ADGYsf
+drottninggatan/A%
Drottninggatan/A
Drottningholm/Av
Drottningholmsmalmen/A
@@ -18997,18 +20559,24 @@ drottninglarv/AHD
drottninglik/OY
drottningmoder/EA
drottningmor/A
-drottningmödrar/AJ
+drottningmödrar/AJ
+Drottningskär/A
drottningsylt/ADY
+drottningtorget/A%
+Drottningtorget/A
drucken/KMY
druckenhet/ADY
druckit/AY
druid/AHDY
+druid-
+druiddräkt/AHD
druidisk/O
+druidkult/AHD
drul/ADG
drulla/MD
drulle/EAGY
-drulleförsäkrad/NQY
-drulleförsäkring/ADGY
+drulleförsäkrad/NQY
+drulleförsäkring/ADGY
drullig/OPQ
drumla/MD
drumlig/OPQ
@@ -19017,20 +20585,20 @@ drummel/EAIY
drummelaktig/OY
drunkna/PmDY
drunkning/ADGYv
-drunkningsdöd/ADY
+drunkningsdöd/ADY
drunkningsolycka/EAGY
-drunkningsöde/FECAY
+drunkningsöde/FECAY
druser/AJ
drusisk/OQ
druv/XZ
druva/EAGY
-druvblå/O
-druvfläder/EAX
+druvblå/O
+druvfläder/EAX
druvformig/OY
druvklase/EAGY
druvmust/AHDX
druvsaft/AHDX
-druvskörd/ADGY
+druvskörd/ADGY
druvsocker/CAY
druvsort/AHDY
Dry
@@ -19038,12 +20606,13 @@ dryad/AHD
dryck/AHDY
dryckenskap/ADY
dryckes/XZ
+dryckes-
dryckesbroder/EAY
dryckesbror/AY
-dryckesbröder/AJY
-dryckeshållar/XZ
-dryckeshållare/EAJY
-dryckeskärl/ABDY
+dryckesbröder/AJY
+dryckeshållar/XZ
+dryckeshållare/EAJY
+dryckeskärl/ABDY
dryckeslag/ABY
dryckessed/AHDY
dryckesvana/EAGY
@@ -19052,108 +20621,109 @@ dryckesvisa/EAGY
dryckjom/ABD
dryfta/NAPmD
dryftning/ADGY
-dryg/PQ
-dryga/NMAmY
+dryg/OPQ
+dryga/NMAm
dryghet/AHDY
-drygt
drypa/KJ
drypande/Y
drypt
-dråp/ABDY
-dråp-
-dråpar/XZ
-dråpare/EAJY
-dråpförsök/ABDY
-dråplig/OPQY
-dråplighet/AHDY
-dråpmisstänkt/OY
-dråpslag/ABDY
-dråpåtalad/NQY
-dråsa/Mm
-drägel/CA
-drägg/ADY
-drägla/MmD
-dräglig/OPY
-dräglighet/AD
-dräkt/AHDYsf
-dräktig/OY
-dräktighet/ADYv
-dräktighetstid/AHDY
-dräll/ADb
-drälla/KJDY
-drällväv/ADG
-drämma/KLAJODR
-dränage/CAY
-dränera/NAPmDY
-dränering/ADGYv
-dräneringsrör/ABDY
-dräng/ADGYX
-dräng-
-drängkammare/EAY
-drängkamrar/AJY
-drängstuga/EAGY
-drängtjänst/AHDY
-dränka/KQLAJDRY
-dränkbar/O
-dränkning/ADGYv
-dräpa/KQLAJR
-dräpande/Y
-drätsel/EAX
-drätselkammar/XZ
-drätselkammare/EAY
-drätselkamrar/AJY
-dröglapp/ADG
-dröja/KJD
-dröjsmål/ABDYv
-dröm/FNIYX
-drömapp
-drömbild/AHD
-drömbok/AD
-drömböcker/AJ
-drömelva/EAG
-drömfabrik/AHDY
-drömfinal/AHDY
-drömfri/O
-drömgräns/HDY
-drömhus/BD
-drömjobb/ABDY
-drömjul/ADG
-drömkatt/AHD
-drömkvinna/EAGY
-drömkåk/ADG
-drömlik/OY
-drömläge/FECA
-drömlös/O
-drömlöshet/AD
-drömma/TKLOBY
-drömmar/XZ
-drömmeri/ABHY
-drömmil/AD
-drömmål/ABD
-drömprins/DGY
-drömresultat/ABDY
-drömroll/AHD
-drömscenarier/AJY
-drömscenario/FECAY
-drömsekvens/HD
-drömsemester/EAIY
-drömsk/OPQY
-drömslott/ABDY
-drömspel/ABD
-drömstart/AHDY
-drömsyn/AHD
-drömtydare/EAJY
-drömtydning/ADGY
-drömvärld/ADGY
-dröna/Mm
-drönar/XZ
-drönare/EAJY
-drönarlarver/AJ
-drönig/O
-drös/QDG
-drösa/M
-drösning/AD
-drösvis
+dråp/ABDY
+dråp-
+dråpar/XZ
+dråpare/EAJY
+dråpförsök/ABDY
+dråplig/OPQY
+dråplighet/AHDY
+dråpmisstänkt/OY
+dråpslag/ABDY
+dråpåtalad/NQY
+dråsa/Mm
+drägel/CA
+drägg/ADY
+drägla/MmD
+dräglig/OPY
+dräglighet/AD
+dräkt/AHDYsf
+dräktig/OY
+dräktighet/ADYv
+dräktighetstid/AHDY
+dräll/ADb
+drälla/KJDY
+drällväv/ADG
+drämma/KLAJODR
+dränage/CAYX
+dränera/NAPmDY
+dränering/ADGYv
+dräneringsrör/ABDY
+dräng/ADGYX
+dräng-
+drängkammare/EAY
+drängkamrar/AJY
+drängstuga/EAGY
+drängtjänst/AHDY
+dränka/KQLAJDRY
+dränkbar/O
+dränkning/ADGYv
+dräpa/KQLAJR
+dräpande/Y
+drätsel/EAX
+drätselkammar/XZ
+drätselkammare/EAY
+drätselkamrar/AJY
+dröglapp/ADG
+dröja/KJD
+dröjsmål/ABDYv
+dröjsmålsvite/FECA
+dröm/FNIYX
+drömapp
+drömbild/AHD
+drömbok/AD
+drömböcker/AJ
+drömelva/EAG
+drömfabrik/AHDY
+drömfinal/AHDY
+drömfri/O
+drömgräns/HDY
+drömhus/BD
+drömjobb/ABDY
+drömjul/ADG
+drömkatt/AHD
+drömkvinna/EAGY
+drömkåk/ADG
+drömlik/OY
+drömläge/FECA
+drömlös/O
+drömlöshet/AD
+drömma/TKLOBY
+drömmar/XZ
+drömmeri/ABHY
+drömmil/AD
+drömmål/ABD
+drömprins/DGY
+drömresmål/ABD
+drömresultat/ABDY
+drömroll/AHD
+drömscenarier/AJY
+drömscenario/FECAY
+drömsekvens/HD
+drömsemester/EAIY
+drömsk/OPQY
+drömslott/ABDY
+drömspel/ABD
+drömstart/AHDY
+drömsyn/AHD
+drömtydare/EAJY
+drömtydning/ADGY
+drömvärld/ADGY
+dröna/Mm
+drönar/XZ
+drönare/EAJY
+drönarlarver/AJ
+drönig/O
+drös/QDG
+drösa/M
+drösning/AD
+drösvis
DS
DSB-/JX
DSL/r
@@ -19168,9 +20738,9 @@ dualitet/ADY
Dubai/A
dubb/ADY
dubba/NAPIY
-dubbdäck/ABDv
-dubbdäcksförbud/ABDY
-dubbekärnig/O
+dubbdäck/ABDv
+dubbdäcksförbud/ABDY
+dubbekärnig/O
dubbel/KEMAIYX
dubbelagent/AHDY
dubbelarbeta/NMAmDY
@@ -19187,14 +20757,14 @@ dubbelblindtest/ABHD
dubbelbock/ADGY
dubbelboka/NAPmDY
dubbelbottnad/NQY
-dubbelböjd/OY
+dubbelböjd/OY
dubbel-cd
dubbelcylindrig/O
dubbeldipp/AD
dubbeldippa/MI
-dubbeldäckad/NQY
-dubbeldäckare/EAJY
-dubbeldörr/ADGY
+dubbeldäckad/NQY
+dubbeldäckare/EAJY
+dubbeldörr/ADGY
dubbeleggad/NQY
dubbelexponentiell/OY
dubbelexponera/NAPmDY
@@ -19204,37 +20774,38 @@ dubbelfasig/O
dubbelfel/ABDY
dubbelfilig/OY
dubbelfinal/AHDY
+dubbelfitta/EAG!
dubbelflatstift/ABDY
-dubbelflänsad/NQY
+dubbelflänsad/NQY
dubbelfunktionell/OY
dubbelgradig/O
dubbelgrepp/ABDY
-dubbelgångare/EAJY
-dubbelgängad/NQY
+dubbelgångare/EAJY
+dubbelgängad/NQY
dubbelhaka/EAGY
dubbelhet/ADYv
dubbelhuvad/NQY
-dubbelhäftande/Y
-dubbelhänt/O
+dubbelhäftande/Y
+dubbelhänt/O
dubbeljobb/ABDY
dubbelklicka/NMAmDY
dubbelknut/ADGY
-dubbelknäppt/OY
+dubbelknäppt/OY
dubbelkolla/NAPmDY
dubbelkommando/FECAY
dubbelkon/ATHD
dubbelkona/Pm
dubbelkonkav/OY
-dubbelkärnig/OY
-dubbelkönad/NQY
-dubbelkör/AHDY
+dubbelkärnig/OY
+dubbelkönad/NQY
+dubbelkör/AHDY
dubbelledad/NQY
dubbellektion/AHDY
dubbellimmad/NQY
dubbellindad/NQY
dubbelliv/AB
-dubbellås/BD
-dubbelläkt/AHD
+dubbellås/BD
+dubbelläkt/AHD
dubbelmacka/EAG
dubbelmantlad/NQY
dubbelmasugn/ADGY
@@ -19253,15 +20824,16 @@ dubbelpil/ADG
dubbelpipig/OY
dubbelradig/O
dubbelramp/AHD
-dubbelrelä/ABHY
+dubbelrelä/ABHY
dubbelrikta/NAPmY
dubbelroder/FCA
dubbelroll/AHDY
dubbelrum/FCAY
-dubbelräkna/NAPmD
-dubbelrökt/O
+dubbelräkna/NAPmD
+dubbelrökt/O
dubbelseende/CAY
dubbelseger/EAIY
+dubbelserie/EAIY
dubbelsidig/OY
dubbelskalv/ABDY
dubbelskivig/O
@@ -19269,20 +20841,22 @@ dubbelslaf/ADGY
dubbelspaltig/OY
dubbelspel/ABDY
dubbelspindlig/O
-dubbelspråkig/OY
-dubbelspår/ABDYv
-dubbelspårig/OY
+dubbelspråkig/OY
+dubbelspår/ABDYv
+dubbelspårig/OY
dubbelstickad/NQY
-dubbelstjärna/EAGY
+dubbelstjärna/EAGY
dubbelstokastisk/OY
dubbelsymmetrisk/O
-dubbelsäng/ADGY
+dubbelsäng/ADGY
dubbeltid/AHDY
dubbeltitel/EAIY
dubbelton/AHD
+dubbeltrap/X
dubbeltrast/ADG
-dubbeltrådig/O
+dubbeltrådig/O
dubbeltur/AHD
+dubbelturbo/EAX
dubbeltydig/OQY
dubbeltydighet/AHDY
dubbeluniversalvalsverk/ABDY
@@ -19291,6 +20865,7 @@ dubbelval/ABDYv
dubbelvalsavveckling/AD
dubbelvann
dubbelvek/AY
+dubbelverkande
dubbelvik/AORY
dubbelvikande/Y
dubbelviken/MY
@@ -19298,26 +20873,28 @@ dubbelviker/Y
dubbelvikit/AY
dubbelvikt/AOY
dubbelvingad/NQY
-dubbelväggig/O
-dubbelväv/ADGY
-dubbelörn/ADGY
+dubbelväggig/O
+dubbelväv/ADGY
+dubbelörn/ADGY
dubbfri/O
-dubbförbud/ABY
+dubbförbud/ABY
dubbla/NAPD
-dubblé/AEH
+dubblé/AEH
dubblera/NAPmDY
dubblering/ADGYv
dubblett/AHDYX
dubblettavi/EAHY
dubbling/ADGY
-dubblös/O
-dubbning/ADGY
+dubblös/O
+dubbning/ADGYv
dubier/AJ
-dubiös/OPQ
+dubiös/OPQ
Dublin/AX
Dublinbo/EAI
dublon/AHD
-duchesse/EAY
+Dubrovnik/A
+Ducati/A
+duchesse/EAYX
ducka/MmD
duckning/ADG
duell/AHDYX
@@ -19327,7 +20904,7 @@ duellering/ADY
duellpistol/AHDY
duenna/EAG
duett/AHDYX
-duettsång/AHDY
+duettsång/AHDY
duffel/EAI
duga/KD
dugg/B
@@ -19341,16 +20918,17 @@ duglighet/ADYv
duk/ADbG
duka/NAD
dukad/Q
-dukagång/ADG
+dukagång/ADG
dukat/AHDY
-dukklädd/O
-dukning/ADGY
+dukklädd/O
+dukning/ADGYv
duktig/OPQY
duktighet/ADYv
duktyg/ABHD
dum/KMLYX
dum-
duman/A
+dumaval/ABD
Dumbo/A
dumbom/FAI
dumburk/ADG
@@ -19358,12 +20936,15 @@ dumdristig/OPQY
dumdristighet/ADYv
dumdryg/OQ
dumdumkula/EAGY
+dumfan/A!
dumhet/AHDYv
+dumhuve/FECA
dumhuvud/ABD
dumhuvudena/A
+dumjävel/EAI!
dumma/Mm
dummer/EA
-dummerjöns/DGY
+dummerjöns/DGY
dumming/ADG
dumpa/NAPmz
dumpande/CAY
@@ -19376,21 +20957,30 @@ dumpventil/AHDY
dumskalle/EAGY
dumslug/O
dumsnut/ADG
-dumsnål/OPQ
+dumsnål/OPQ
dumt/Y
dun/BDb
dunboll/ADG
dunbolster/FECAIY
+Duncan/A
+Dundee/A
dunder/FCAYX
+dunderbra
+dunderfin/OPQ
+dunderglad/O
+dundergod/O
dunderhit/Y
dunderhits/DY
dunderhittar/AJY
dunderhitten/AY
+dunderkul
dunderkur/AHDY
dundermiss/DGY
-dunderröka
-dunderskräll/ADGY
-dundersuccé/AEHY
+dunderröka
+dunderskräll/ADGY
+dunderskön/O
+dundersuccé/AEHY
+dundersöt/O
dundertabbe/EAGY
dundra/NMAmDY
dunge/EAG
@@ -19398,21 +20988,24 @@ dunig/O
dunjacka/EAGY
dunk/ABDGY
dunka/NAPDY
+dunkande/FECA
dunkel/KMCLAY
-dunkelblå/OY
+dunkelblå/OY
dunkelhet/AHDYv
dunkning/ADGY
dunkudde/EAGY
duns/DGY
dunsa/MD
+dunsovsäck/ADG
dunst/AHDY
dunsta/NMAmD
dunstfri/O
dunstfylld/OY
-duntäcke/FECAY
+duntoffla/EAG
+duntäcke/FECAY
dununge/EAG
-dunväst/ADG
-dunört/AHDY
+dunväst/ADG
+dunört/AHDYv
duo/EAIY
duo-
duoalbum/ABD
@@ -19432,10 +21025,10 @@ duoskiva/EAG
duoskugga/EAG
duospel/AB
duospelning/ADG
-duospårvagn/ADGv
-duospårväg/ADGv
+duospårvagn/ADGv
+duospårväg/ADGv
duovagn/ADG
-duoögonskugga/EAG
+duoögonskugga/EAG
dupera/NAPmDY
dupering/ADGv
duplex/X
@@ -19445,57 +21038,64 @@ duplikat/ABD
duplikator/AEHY
dur/b
durabel/M
+Duracell/AX
+Duracellkanin/AHDv
durackord/ABDY
durativ/O
Durban/AX
du-reform/AD
durk/ADG
durkdriven/KMY
-durkplåt/ADG
+durkplåt/ADG
durkslag/ABDY
duroplast/AHDY
durra/EA
durskala/EAG
durspel/ABD
durtreklang/AHDY
-durumvete/CAY
+durumvete/CAYX
+durumvetemjöl/AB
dus
+Dušan
dusch/ADYX
duscha/NAPDIY
+duschande/CA
duschdraperi/ABHY
+duschgel/ABHD
duschkabin/AHDY
-duschkö/EAH
+duschkö/EAH
duschning/ADGY
duschrum/FCAv
-duschtvål/ADGY
+duschtvål/ADGY
dussin/ABDYX
dussintal/ABDY
dussinvara/EAGY
dussinvis
dust/AHDY
-dusör/AHDY
+Dustin/AX
+dusör/AHDY
dutta/NMAmDY
duv-
duva/EAGY
-duvblå/O
+duvblå/O
Duvbo/A
-duvbröst/ABD
-duvfågel/EAI
-duvgrå/O
-duvhök/ADG
+duvbröst/ABD
+duvfågel/EAI
+duvgrå/O
+duvhök/ADG
duvkulla/EAG
duvning/ADGY
duvpar/ABD
duvpost/AD
duvslag/ABD
duvunge/EAG
-duvägg/ABD
-duväpple/CA
+duvägg/ABD
+duväpple/CA
dval-
dvala/EAY
dvaldes
dvalliknande/Y
-dvaltillstånd/ABDY
+dvaltillstånd/ABDY
dvalts
dvb-t
-dvd/YWZ
@@ -19505,53 +21105,55 @@ DVD:/EAH
dvd-box/DG
dvd-skiva/EAGY
dvd-spelare/EAJY
-dvi/r
DVI/r
D-vitamin/ABHY
+Dvořák/AX
d.v.s.
dvs.
-dväljas
-dväljes
-dväljs/N
-dvärg/ADGYX
-dvärgbandmask/ADY
-dvärgbiätare/EAJY
-dvärgbjörk/ADGY
-dvärgfalk/ADGY
-dvärgget/AJD
-dvärghund/ADGY
-dvärginna/EAGY
-dvärgiris/DG
-dvärgkaskelot/AHD
-dvärglira/EAGY
-dvärgmammut/ADG
-dvärgmus/D
-dvärgmås/DG
-dvärgmöss/D
-dvärgpil/ADG
-dvärgpinscher/EAI
-dvärgplanet/AHDY
-dvärgpudel/EAIY
-dvärgras/HD
-dvärgschnauzer/EAIY
-dvärgsilkesapa/EAG
-dvärgsnäppa/EAG
-dvärgstjärna/EAG
-dvärgstubb/AD
-dvärgtax/DG
-dvärgviol/AHD
-dvärgvädur/ADGY
-dvärgväxt/AHDY
+dväljas
+dväljes
+dväljs/N
+dvärg/ADGYX
+dvärgbandmask/ADY
+dvärgbiätare/EAJY
+dvärgbjörk/ADGY
+dvärgfalk/ADGY
+dvärgget/AJD
+dvärghund/ADGY
+dvärginna/EAGY
+dvärgiris/DG
+dvärgkaskelot/AHD
+dvärglira/EAGY
+dvärgmammut/ADG
+dvärgmus/D
+dvärgmås/DG
+dvärgmöss/D
+dvärgpil/ADG
+dvärgpinscher/EAI
+dvärgplanet/AHDY
+dvärgpudel/EAIY
+dvärgras/HD
+dvärgschnauzer/EAIY
+dvärgsilkesapa/EAG
+dvärgsnäppa/EAG
+dvärgspaniel/EAGX
+dvärgstjärna/EAG
+dvärgstubb/AD
+dvärgtax/DG
+dvärguv/ADGY
+dvärgviol/AHD
+dvärgvädur/ADGY
+dvärgväxt/AHDY
d.y.
dy/EAb
dyblad/ABD
-dyblöt/OQ
+dyblöt/OQ
dybotten/FAI
dyckert/ADGX
dyckertspik/ADGY
dyft
dygd/AHD
-dygdemönster/FCAY
+dygdemönster/FCAY
dygderik/OQ
dygdesam/M
dygdesamt
@@ -19559,15 +21161,16 @@ dygdig/OPQ
dygdighet/ADY
dygn/ABDYv
dygnetrunt/XZ
-dygnetruntöppen/MY
+dygnetruntöppen/MY
dygnsdos/HD
dygnsgamla/Y
dygnsgammal/MY
-dygnslång/OY
+dygnslång/OY
dygnsmedeltemperatur/AHDY
dygnsrytm/AHDY
dygnsvariation/AHDY
dygnsvila/EAY
+dygnsvilla/J
dygnsvis
dyhaltig/O
dyig/O
@@ -19575,23 +21178,61 @@ dyk/AOBDb
dykand/QAJD
dykar/XZ
dykarbete/FECA
-dykardräkt/AHDY
+dykardräkt/AHDY
dykare/EAJY
dykarklocka/EAGY
dykarsjuka/EA
+dykarutrustning/ADGY
dykas
+dykbåt/ADG
dykcenter/FCA
dykcertifikat/ABDY
dykdalb/AHD
+dykdator/AEH
+dykdjup/ABD
+dykdräkt/AHD
dyker
dykeri/ABX
-dykinstruktör/AHDY
-dykläge/FECA
+dykexpedition/AHD
+dykfartyg/ABD
+dykfirma/EAG
+dykflaska/EAG
+dykförbud/AB
+dykförmåga/EA
+dykgrejer/AJ
+dykgrejor/AJ
+dykinstruktör/AHDY
+dykkniv/ADG
+dykkurs/HD
+dyklampa/EAG
+dykläge/FECA
+dykmöjligheter/AJ
dykning/ADGYvf
dykolycka/EAGY
+dykområde/FECA
+dykoperation/AHD
+dykpar/ABD
dykplats/HD
+dykprojekt/ABD
+dykregulator/AEH
+dykskola/EAG
+dykstil/AD
+dyksäsong/AHD
+dyktabell/AHD
+dyktank/ADG
+dykteknik/AD
+dyktid/AHD
+dyktillstånd/AB
+dyktimmar/AJ
dykts
+dykuppdrag/ABD
+dykutbildning/ADv
+dykutflykt/AHD
dykutrustning/ADGY
+dykvatten/FCA
+dykverksamhet/AD
+dykväst/ADG
+dykövning/ADG
dyl.
Dylan/A
dylik/O
@@ -19615,18 +21256,21 @@ dynbildning/ADGY
dyng-
dynga/EAY
dyngbagge/EAGY
+dyngblöt/O
+dyngförkyld/O
dynggrep/AQDG
dynggrepes
-dynghög/ADG
+dynghög/ADG
dyngig/O
dyngrak/OQ
dyngspridare/EAJ
dyngstack/ADGY
dyngsur/OQ
+dyngtrött/O
dyning/ADGYv
dynlandskap/ABDY
dynvar/ABD
-dypöl/ADG
+dypöl/ADG
dyr/OPQ
dyrbar/OPQ
dyrbarhet/AHDY
@@ -19634,12 +21278,12 @@ dyrgrip/ADGY
dyrhet/AD
dyrk/ADG
dyrka/TNEAPmBY
-dyrkansvärd/OQY
+dyrkansvärd/OQY
dyrkar/UZ
dyrkfri/O
-dyrköpt/O
+dyrköpt/O
dyrtid/AHD
-dyrtidstillägg/ABDY
+dyrtidstillägg/ABDY
dyscha/EAG
dyschatell/AHDY
dysenteri/EAY
@@ -19652,318 +21296,319 @@ dyslexi/EAHYX
dyslexi-
dyspepsi/EA
dysprosium/ABY
-Düsseldorf/A
+Düsseldorf/A
dyster/KMLY
-dystergök/ADGY
+dystergök/ADGY
dysterhet/AHDY
dysterkvist/ADGY
dystopi/EAHY
dystopisk/OY
-dyvåt/OQ
-då/E
-dåd/ABD
-dådkraft/AD
-dådkraftig/OY
-dådlysten/KMY
-dådlös/O
-dådlöshet/ADYv
-dåförtiden
-dålig/OQY
-dålighet/AHDYv
-dån/BD
-dåna/MmD
-dåndimpen/Y
-dår-
-dåraktig/OPQ
-dåraktighet/AHDY
-dårdikt/AHD
-dåre/EAG
-dårfink/ADGY
-dårfinkig/OY
-dårhus/BDX
-dårhushjon/ABDY
-dårhusmässig/OY
-dårkista/EAG
-dårpippi/EA
-dårskap/AHDYv
-dåsa/MmD
-dåsig/OPQY
-dåsighet/ADY
-dåtid/AD
-dåtida
-dåvarande/Y
-d.ä.
-däck/ABDYXv
-däcka/NAmD
-däckad/NQY
-däckbyte/FECA
-däckel/EAI
-däckindustri/EAHY
-däcktjut/AB
-dädan
-däggdjur/ABDYv
-däggdjursart/AHD
-däggdjursfauna/EAGY
-dämma/KLAJODR
-dämmare/EAJY
-dämme/FEC
-dämning/ADGYv
-dämningsgräns/HD
-dämningsnivå/EAH
-dämpa/TNAPmDY
-dämpar/XZU
-dämpning/ADGYvf
-däng/BR
-dänga/KLOD
-där
-däran
-därav
-därbak
-där bakom
-därborta
-där bortom
-där bredvid
-därefter
-däremellan
-däremot
-därest
-där framme
-därför
-därförinnan
-därförutan
-därhemma
-därhän
-däri
-däribland
-därifrån
-därigenom
-därikring
-där inifrån
-därinnanför
-därinne
-därinom
-där intill
-därinunder
-därinvid
-därjämte
-därmed
-därnere
-där nerifrån
-därnäst
-därom
-däromkring
-där ovan
-där ovanför
-där ovanpå
-därpå
-därstädes
-därtill
-därunder
-däruppe
-där uppifrån
-däruppå
-därur
-därutanför
-därutav
-därute
-däruti
-där utifrån
-därutinnan
-därutöver
-därvarande/Y
-därvaro/EA
-därvid
-därvidlag
-därå
-däråt
-däröver
-däst/O
-dästhet/ADv
-däven/ML
-dävert/ADGY
-dävna/Mm
-däxel/EAI
-dö/Mm
-döbattang/AHDY
-Döblin/A
-död/AQDbRG
-döda/NPv
-dödande/CAY
-dödbakad/NQ
-dödbok/AD
-dödbränd/O
-dödböcker/AJ
-döddagar
-döddansare/EAJY
-dödfull/O
-dödfödd/OQ
-dödförklara/NAPmDY
-dödförklaring/ADGY
-dödgrävare/EAJY
-döding/ADG
-dödkött/AB
-dödlig/OPQY
-dödlighet/ADYv
-dödläge/FECAY
-dödmansgrepp/ABDY
-dödning/AD
-dödperiod/AHDY
-dödsaning/ADGY
-dödsannons/HDY
-dödsattest/AHDY
-dödsbegrepp/ABY
-dödsbevis/BDY
-dödsblek/OQ
-dödsbo/FEABX
-dödsbringande/Y
-dödsbud/ABD
-dödsbädd/ADG
-dödscell/AHD
-dödsdag/ADG
-dödsdans/HD
-dödsdom/ADG
-dödsdos/HD
-dödsdrift/AD
-dödsdömd/OQ
-dödsdömda/A
-dödsfall/ABDYv
-dödsfallsintyg/ABD
-dödsfara/EAG
-dödsfiende/EAIY
-dödsfälla/EAGY
-dödsförakt/ABY
-dödsföraktande/Y
-dödshjälp/ADY
-dödshot/ABD
-dödshota/NAmD
-dödshotad/NQY
-dödshugg/ABD
-dödskalle/EAGYX
-dödskallekackerlacka/EAG
-dödskallemask/AHD
-dödskallemärka/KQLAJDY
-dödskamp/AHD
-dödskrasch/AHDY
-dödskul
-dödskyss/DG
-dödskörning/ADGY
-dödslista/EAGY
-dödsläger/FCAY
-dödslängtan/A
-dödsmask/AHD
-dödsmisshandel/EAY
-dödsmärka/LAJD
-dödsmärker
-dödsmärkt/OQY
-dödsmässa/EAG
-dödsoffer/FCAY
-dödsolycka/EAGY
-dödsorm/ADG
-dödsorsak/AHDYv
-dödsort/AHD
-dödspatrull/AHDY
-dödspolar/XZ
-dödspolare/EAJY
-dödsrike/FECA
-dödsrisk/AHD
-dödsruna/EAG
-dödsryckningar/AJY
-dödsscen/AHDY
-dödssiffra/EAGY
-dödssjuk/OQ
-dödsskjuten/NKMY
-dödsskjutning/ADGY
-dödsskott/ABDY
-dödsskräck/ADY
-dödsskugga/EAGY
-dödsstilla
-dödsstraff/ABDYv
-dödsstörta/MmDY
-dödsstöt/ADG
-dödssynd/AHD
-dödstal/ABDY
-dödstrött/OQY
-dödstyst/O
-dödsvållande/CA
-dödsångest/ADY
-dödsår/ABD
-dödsängel/EAIY
-dödsögonblick/ABDY
-dödtid/AD
-dödvatten/CAY
-dödvikt/ADYv
-dödviktston
-dödviktton
-döende/CA
-döfull/O
-döfödd/O
-dög
-döing/ADG
-dök/A
-dölja/AJR
-döljande/CAY
-döljer
-döljs
-döm/R
-döma/KLOB
-dömd/R
-döna/Mm
-dönick/AQDG
-döpa/TKQLAJR
-döpelse/EAX
-dörjfiske/CAY
-dörjning/AD
-dörr/ADGYX
-dörrars/36
-dörrbackspegel/EAIY
-dörrfack/ABD
-dörrfoder/FCAY
-dörrhandtag/ABDY
-dörrhål/ABD
-dörrkarm/ADGY
-dörrklocka/EAGY
-dörrkläpp/ADG
-dörrknackare/EAJY
-dörrknackning/ADGY
-dörrlås/BDY
-dörrmatta/EAGY
-dörrpost/AHD
-dörrskylt/ADGY
-dörrspringa/EAGY
-dörrströmbrytar/XZ
-dörrströmbrytare/EAJY
-dörrvakt/AHDY
-dörrvred/ABD
-dörröga/CA
-dörrögon/AD
-dörröppnare/EAJY
-dörröppning/ADGY
-dös/DG
-döskalle/EAGX
-dösnack/AB
-dösnygg/OQ
-dötid/AD
-dötrist/OQ
-dötråkig/O
-dötrött/O
-döttrar/AJY
-döv/OQb
-döva/NAPmD
-dövblind/OQ
-dövblinda/A
-dövblindhet/ADY
-dövhet/ADY
-dövkonsulent/AHDY
-dövlärare/EAJY
-dövskola/EAG
-dövstum/KM
-dövstumhet/ADY
-dövstumt
-dövtolk/ADY
-dövundervisning/ADY
-dövörat
+dyvåt/OQ
+då/E
+dåd/ABD
+dådkraft/AD
+dådkraftig/OY
+dådlysten/KMY
+dådlös/O
+dådlöshet/ADYv
+dåförtiden
+dålig/OQY
+dålighet/AHDYv
+dån/BD
+dåna/MmD
+dåndimpen/Y
+dår-
+dåraktig/OPQ
+dåraktighet/AHDY
+dårdikt/AHD
+dåre/EAG
+dårfink/ADGY
+dårfinkig/OY
+dårhus/BDX
+dårhushjon/ABDY
+dårhusmässig/OY
+dårkista/EAG
+dårpippi/EA
+dårskap/AHDYv
+dåsa/MmD
+dåsig/OPQY
+dåsighet/ADY
+dåtid/AD
+dåtida/v
+dåvarande/Y
+d.ä.
+däck/ABDYXv
+däcka/NAmD
+däckad/NQY
+däckbyte/FECA
+däckel/EAI
+däckindustri/EAHY
+däckslast/AHDY
+däckspassagerare/EAJY
+däcktjut/AB
+dädan
+däggdjur/ABDYv
+däggdjursart/AHD
+däggdjursfauna/EAGY
+dämma/KLAJODR
+dämmare/EAJY
+dämme/FEC
+dämning/ADGYv
+dämningsgräns/HD
+dämningsnivå/EAH
+dämp-
+dämpa/TNAPmDY
+dämpar/XZU
+dämpmaterial/ABDY
+dämpning/ADGYvf
+däng/BR
+dänga/KLOD
+där
+däran
+därav
+därbak
+därborta
+därefter
+däremellan
+däremot
+därest
+därför
+därförinnan
+därförutan
+därhemma
+därhän
+däri
+däribland
+därifrån
+därigenom
+därikring
+därinnanför
+därinne
+därinom
+därinunder
+därinvid
+därjämte
+därmed
+därnere
+därnäst
+därom
+däromkring
+därpå
+därstädes
+därtill
+därunder
+däruppe
+däruppå
+därur
+därutanför
+därutav
+därute
+däruti
+därutinnan
+därutöver
+därvarande/Y
+därvaro/EA
+därvid
+därvidlag
+därå
+däråt
+däröver
+däst/O
+dästhet/ADv
+däven/ML
+dävert/ADGY
+dävna/Mm
+däxel/EAI
+dö/Mm
+döbattang/AHDY
+Döbeln/A
+Döblin/A
+död/QDbRG
+döda/NP
+dödande/CAY
+dödbakad/NQ
+dödbok/AD
+dödbränd/O
+dödböcker/AJ
+döddagar
+döddansare/EAJY
+dödfull/O
+dödfödd/OQ
+dödförklara/NAPmDY
+dödförklaring/ADGY
+dödgrävare/EAJY
+döding/ADG
+dödkött/AB
+dödlig/OPQY
+dödlighet/ADYv
+dödläge/FECAY
+dödmansgrepp/ABDY
+dödning/AD
+dödperiod/AHDY
+döds/bX
+dödsaning/ADGY
+dödsannons/HDY
+dödsattest/AHDY
+dödsbegrepp/ABY
+dödsbevis/BDY
+dödsblek/OQ
+dödsbo/FEABX
+dödsbringande/Y
+dödsbud/ABD
+dödsbädd/ADG
+dödscell/AHD
+dödsdag/ADG
+dödsdans/HD
+dödsdom/ADG
+dödsdos/HD
+dödsdrift/AD
+dödsdömd/OQ
+dödsdömda/A
+dödsfall/ABDYv
+dödsfallsintyg/ABD
+dödsfara/EAG
+dödsfiende/EAIY
+dödsfälla/EAGY
+dödsförakt/ABY
+dödsföraktande/Y
+dödsgud/ADG
+dödshjälp/ADY
+dödshot/ABD
+dödshota/NAmD
+dödshotad/NQY
+dödshugg/ABD
+dödskalle/EAGYX
+dödskalleapa/EAG
+dödskallekackerlacka/EAG
+dödskallemask/AHD
+dödskallemärka/KQLAJDY
+dödskamp/AHD
+dödskrasch/AHDY
+dödskul
+dödskyss/DG
+dödskär/O
+dödskörning/ADGY
+dödslista/EAGY
+dödsläger/FCAY
+dödslängtan/A
+dödsmask/AHD
+dödsmisshandel/EAY
+dödsmärka/LAJD
+dödsmärker
+dödsmärkt/OQY
+dödsmässa/EAG
+dödsoffer/FCAY
+dödsolycka/EAGY
+dödsorm/ADG
+dödsorsak/AHDYv
+dödsort/AHD
+dödspatrull/AHDY
+dödspolar/XZ
+dödspolare/EAJY
+dödsrike/FECA
+dödsrisk/AHD
+dödsruna/EAG
+dödsryckningar/AJY
+dödsrädda/J
+dödsscen/AHDY
+dödssiffra/EAGY
+dödssjuk/OQ
+dödsskjuten/NKMY
+dödsskjutning/ADGY
+dödsskott/ABDY
+dödsskräck/ADY
+dödsskugga/EAGY
+dödsskön/O
+dödsstilla
+dödsstraff/ABDYv
+dödsstörta/MmDY
+dödsstöt/ADG
+dödssynd/AHD
+dödstal/ABDY
+dödstrött/OQY
+dödstyst/O
+dödsvållande/CA
+dödsångest/ADY
+dödsår/ABD
+dödsängel/EAIY
+dödsögonblick/ABDY
+dödtid/AD
+dödvatten/CAY
+dödvikt/ADYv
+dödviktston
+dödviktton
+döende/CA
+döfull/O
+döfödd/O
+dög
+döing/ADG
+dök/A
+dölja/AJR
+döljande/CAY
+döljer
+döljs
+döm/R
+döma/KLOB
+dömd/R
+döna/Mm
+dönick/AQDG
+döpa/TKQLAJR
+döpelse/EAX
+dörj-
+dörjfiske/CAY
+dörjning/AD
+dörr/ADGYX
+dörrars/36
+dörrbackspegel/EAIY
+dörrfack/ABD
+dörrfoder/FCAY
+dörrhandtag/ABDY
+dörrhål/ABD
+dörrkarm/ADGY
+dörrklocka/EAGY
+dörrkläpp/ADG
+dörrknackare/EAJY
+dörrknackning/ADGYv
+dörrlås/BDY
+dörrmatta/EAGY
+dörrpost/AHD
+dörrskylt/ADGY
+dörrspringa/EAGY
+dörrströmbrytar/XZ
+dörrströmbrytare/EAJY
+dörrvakt/AHDYv
+dörrvred/ABD
+dörröga/CA
+dörrögon/AD
+dörröppnare/EAJY
+dörröppning/ADGY
+dörröverstycke/FECA
+dös/DG
+döskalle/EAGX
+dösnack/AB
+dösnygg/OQ
+dötid/AD
+dötrist/OQ
+dötråkig/O
+dötrött/O
+döttrar/AJY
+döv/OQb
+döva/NAPmD
+dövblind/OQ
+dövblinda/A
+dövblindhet/ADY
+dövhet/ADY
+dövkonsulent/AHDY
+dövlärare/EAJY
+dövskola/EAG
+dövstum/KMvX
+dövstumhet/ADY
+dövstumt
+dövtolk/ADY
+dövundervisning/ADY
+dövörat
e/Er
-é/r
+é/r
E18/r
E20/r
E22/r
@@ -19993,9 +21638,10 @@ ebbtid/AHDv
ebbtidskanal/AHDY
ebenholts/BDYX
ebenholtssvart/O
-ebenholtsträ/ABY
-ebenholtsträd/ABDY
+ebenholtsträ/ABY
+ebenholtsträd/ABDY
ebenist/AHDYX
+Eberhard/A
e-bio/EA
EBO/r
e-bok/ADXv
@@ -20006,7 +21652,7 @@ ebonitplatta/EAGY
ebonitskaft/ABDY
e-brev/ABDb
EBU-/JX
-e-böcker/AJ
+e-böcker/AJ
ECB-/JX
echaufferad/NQY
echelong/AHD
@@ -20022,8 +21668,8 @@ ecklestiastikminister/EAIY
ecklestiastikskog/ADGY
ecklestiastisk/OY
Eco/A
-écru/b
-écrusilke/FECAY
+écru/b
+écrusilke/FECAY
ecstasy/EAX
ecstasytablett/AHDY
ECT/r
@@ -20036,31 +21682,34 @@ ecuadorianska/EAGY
e.d.
ed/ANHD
edafisk/O
+edamer-
edamerost/ADGY
edamost/ADG
Edberg/A
edda/EAb
eddadikt/AHD
eddadiktning/ADGYv
-eddakväde/FECAY
-eddasång/AHD
+eddakväde/FECAY
+eddasång/AHD
Eddie/A
edelweiss/HDY
eder/M
Edet/A
-edfästa/KJ
+edfästa/KJ
Edgar/A
Edgren/A
-edgång/ADG
-edgångssammanträde/FECAY
-edgångsskyldighet/AD
+edgång/ADG
+edgångssammanträde/FECAY
+edgångsskyldighet/AD
Edholm/A
edikt/ABD
-edilämbete/FECAY
+edil-
+edilämbete/FECAY
Edin/A
Edinburgh/A
+Edison/A
edisonackumulator/AEHY
-edisongänga/EAGY
+edisongänga/EAGY
edisonsockel/EAIY
Edit/A
editera/NAPm
@@ -20076,18 +21725,21 @@ Edmonton/AX
Edmund/A
eds-
edsansvar/ABY
-edsavläggelse/EAIY
+edsavläggelse/EAIY
+Edsberg/A
edsbrott/ABD
Edsby/XZ
Edsbybo/EAI
Edsbyn/A
-edsformulär/ABDY
-edsförbund/ABD
-Edström/A
+edsformulär/ABDY
+edsförbund/ABD
+Edström/A
+Edsvalla/AX
edsvuren/KM
-edsvägrar/XZ
-edsvägrare/EAJY
-edsöre/CA
+edsvägrar/XZ
+edsvägrare/EAJY
+edsöre/CAv
+edsöresbrott/ABD
E-dur/AX
Edwall/A
Edvard/A
@@ -20098,12 +21750,13 @@ Edvin/A
Edwin/A
Edvinsson/A
EEG/r
+Eero/A
EES/r
EF/r
efedrin/ABX
efemerid/AHDYX
efemeridtid/AHDY
-efemär/O
+efemär/O
efesier/EAJ
Efesierbrevet/A
efesisk/O
@@ -20111,24 +21764,24 @@ EFF-/JX
effekt/AHDYXU
effektbehov/ABDY
effektbelysning/ADYv
-effektbåglampa/EAGY
-effektbörs/HDY
+effektbåglampa/EAGY
+effektbörs/HDY
effektdelar/XZ
effektdelare/EAJY
effektenhet/AHDYv
effektfaktor/AEYX
-effektfaktormätare/EAJY
+effektfaktormätare/EAJY
effektfaktorvisare/EAJY
-effektfrånskiljare/EAJY
+effektfrånskiljare/EAJY
effektfull/OY
-effektförbrukning/ADYv
-effektförstärkar/XZ
-effektförstärkare/EAJY
-effektförstärkarsteg/ABDY
-effektförstärkning/ADGYv
-effektförvaring/ADY
-effektgräns/HDY
-effekthöjning/ADGYv
+effektförbrukning/ADYv
+effektförstärkar/XZ
+effektförstärkare/EAJY
+effektförstärkarsteg/ABDY
+effektförstärkning/ADGYv
+effektförvaring/ADY
+effektgräns/HDY
+effekthöjning/ADGYv
effektiv/OPQY
effektiv-
effektivera/NAPmDY
@@ -20138,38 +21791,40 @@ effektivisering/ADGYvf
effektiviseringsarbete/FECAY
effektiviseringskrav/ABDY
effektivitet/ADYvf
-effektivitetshöjande/Y
+effektivitetshöjande/Y
effektivitetskrav/ABDY
-effektivitetsmått/ABDY
-effektivitetsnivå/EAHY
-effektivitetsskäl/ABDY
+effektivitetsmått/ABDY
+effektivitetsnivå/EAHY
+effektivitetsskäl/ABDY
effektivitetssynpunkt/AHDY
-effektivitetsundersökning/ADGY
-effektivspänning/ADGY
-effektivtöjning/ADGY
-effektivvärde/FECAY
+effektivitetsundersökning/ADGY
+effektivspänning/ADGY
+effektivtöjning/ADGY
+effektivvärde/FECAY
effektkoefficient/AHDY
+effektkraft/ADX
effektkurva/EAGY
-effektlös/OY
+effektlös/OY
effektminskning/ADGY
effektmunstycke/FECAY
-effektmässig/OY
-effektmätar/XZ
-effektmätare/EAJY
-effektmätning/ADGYv
+effektmässig/OY
+effektmätar/XZ
+effektmätare/EAJY
+effektmätning/ADGYv
effektnorm/AHDY
effektregulator/AEHY
-effektsökande/Y
-effektsökeri/ABHY
+effektsökande/Y
+effektsökeri/ABHY
effektuera/NAPmY
effektuering/ADGY
-effektökning/ADG
+effektökning/ADG
effeminerad/NQY
efferent/O
effusiv/O
+Efraim/A
EFTA/r
efter/X
-efteranmäla/KLAJODRY
+efteranmäla/KLAJODRY
efterapa/NAPmD
efterapar/XZ
efterapare/EAJY
@@ -20187,30 +21842,37 @@ efterbilda/NAPmHY
efterbildning/ADGY
efterbliven/KMY
efterblivenhet/ADY
-efterbrännkammare/EAJY
-efterbörd/ADY
-efterbördsfas/HD
-efterbördsskede/FECA
+efterbrännkammare/EAJY
+efterbörd/ADY
+efterbördsfas/HD
+efterbördsskede/FECA
efterdatera/NAPmDY
efterdebitera/NAPmDY
+efterdra/m
+efterdraga/D
+efterdragen/M
+efterdrager
+efterdragit
+efterdrog
efterdyning/ADGY
-efterfest/AHDY
+efterferre/E
+efterfest/AHDYX
efterformad/NQY
efterforska/NAPmY
efterforskning/ADGYv
-efterfråga/NEAPmY
-efterfråge/XZ
-efterfrågeorienterad/NQY
-efterfrågesida/EAY
-efterfrågeökning/ADGY
-efterfrågning/ADGY
+efterfråga/NEAPmY
+efterfråge/XZ
+efterfrågeorienterad/NQY
+efterfrågesida/EAY
+efterfrågeökning/ADGY
+efterfrågning/ADGY
efterfylld/OY
-efterfärgad/NQY
-efterfölja/TKLAJOBY
-efterföljansvärd/OY
-efterföljar/XZ
-efterföljd/AHD
-efterföljelse/EAYX
+efterfärgad/NQY
+efterfölja/TKLAJOBY
+efterföljansvärd/OY
+efterföljar/XZ
+efterföljd/AHD
+efterföljelse/EAYX
efterge/NMAm
eftergift/AHDYv
eftergiftspolitik/ADY
@@ -20226,18 +21888,19 @@ eftergjorde/A
eftergjorts
efterglans/D
eftergymnasial/OY
-eftergöra/AJDR
-eftergörs
+eftergöra/AJDR
+eftergörs
efterhand/v
-efterhängande/Y
-efterhängsen/KMY
-efterhängsenhet/ADY
-efterhärma/NAPmDY
-efterhärmning/ADGY
-efterhöra/KLAJODR
+efterhandskonstruktion/AHD
+efterhängande/Y
+efterhängsen/KMY
+efterhängsenhet/ADY
+efterhärma/NAPmDY
+efterhärmning/ADGY
+efterhöra/KLAJODR
efterindustriell/OY
efterisolerad/NQY
-efterjäsa/KQLAJDR
+efterjäsa/KQLAJDR
efterkalkylerad/NQY
efterkarolingisk/O
efterklang/AHDv
@@ -20256,50 +21919,53 @@ efterkrigs/XZ
efterkrigshistoria/A
efterkrigshistorien/A
efterkrigstid/ADY
-efterkrigsår/AD
-efterkälken/Y
+efterkrigsår/AD
+efterkälken/Y
efterled/ABHDY
efterleva/KLAJOR
efterlevande/AYX
-efterlevandelivränta/EAGY
+efterlevandelivränta/EAGY
efterlevandepension/AHDY
efterlevandeskydd/ABDY
efterleverska/EAGY
-efterlevnad/ADY
+efterlevnad/ADYv
efterlikna/NAPmY
efterlikning/ADY
efterlysa/KQLAJRY
efterlysning/ADGYv
-efterlåten/KMY
-efterlåtenhet/ADY
-efterlämna/NAPmDY
-efterlängtad/NQY
+efterlåten/KMY
+efterlåtenhet/ADY
+efterlämna/NAPmDY
+efterlängtad/NQY
eftermarknad/AHDY
eftermiddag/ADGYv
eftermiddagsdopp/ABDY
eftermiddagsfika/CA
eftermiddagskaffe/CAY
-eftermiddagskö/EAH
+eftermiddagskö/EAH
eftermiddagslur/ADGY
eftermiddagsmacka/EAG
+eftermiddagsmys/B
eftermiddagspass/BDY
eftermiddagsskur/ADG
eftermiddagssol/ADY
-eftermiddagsstängd/O
+eftermiddagsstängd/O