summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gl
diff options
context:
space:
mode:
authorNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-09-01 09:50:26 -0500
committerNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-10-16 11:09:27 -0500
commita4473e06b56bfe35187e302754f6baaa8d75e54f (patch)
treefd17c2dc5dbf56469de2eaa851eda4087f385313 /gl
parent0493c1b142b0c498931e8ff5d6460ef852026d20 (diff)
move dictionaries structure one directory up
Change-Id: I70388bf6b95d8692cc6f25fc5a9c7baf3a675710
Diffstat (limited to 'gl')
-rw-r--r--gl/LICENCES-gl.txt17
-rw-r--r--gl/LICENSES-en.txt15
-rw-r--r--gl/README-gl-ES.txt18
-rw-r--r--gl/delzip0
-rw-r--r--gl/description.xml15
-rw-r--r--gl/dictionaries.xcu20
-rw-r--r--gl/gl_ES.aff1953
-rw-r--r--gl/gl_ES.dic58245
-rw-r--r--gl/manifest.xml6
-rw-r--r--gl/spell.txt1
10 files changed, 60290 insertions, 0 deletions
diff --git a/gl/LICENCES-gl.txt b/gl/LICENCES-gl.txt
new file mode 100644
index 0000000..7c69e43
--- /dev/null
+++ b/gl/LICENCES-gl.txt
@@ -0,0 +1,17 @@
+LICENZAS :
+"Corrector ortográfico de galego"
+
+Este é un dicionario para OpenOffice baseado no motor Hunspell creado dentro da iniciativa "Mancomún, Iniciativa Galega polo Software Libre" e desenvolvido usando a normativa vixente en Setembro de 2006.
+
+A extensión foi creada por Frco. Javier Rial Rodríguez para Mancomún, Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 2008
+Os ficheiros do corrector (gl_ES.aff, gl_ES.dic) son mantidos por Mar Castro Pereiro tamén para Mancomún.
+
+Distribuído baixo licenza GPL
+
+IMPORTANTE :
+Baseado na normativa da RAG do 2003
+
+Sobre a normativa galega :
+http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego
+http://gl.wikipedia.org/wiki/Normas_Ortogr%C3%A1ficas_e_Morfol%C3%B3xicas_do_Idioma_Galego
+http://www.realacademiagalega.org/PlainRAG/catalog/publications/files/normas_galego05.pdf \ No newline at end of file
diff --git a/gl/LICENSES-en.txt b/gl/LICENSES-en.txt
new file mode 100644
index 0000000..a5ccc9e
--- /dev/null
+++ b/gl/LICENSES-en.txt
@@ -0,0 +1,15 @@
+LICENSES :
+"Galician spellchecking dictionary"
+
+This extension was made by Frco. Javier Rial Rodríguez for Mancomún, Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 2008
+Spellchecker files (gl_ES.aff, gl_ES.dic) from Mar Castro Pereiro also developed for Mancomún.
+
+IMPORTANT :
+Based on Normative from RAG on 2003
+
+Distributed under the GPL License
+
+About the galician normative
+http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego
+http://gl.wikipedia.org/wiki/Normas_Ortogr%C3%A1ficas_e_Morfol%C3%B3xicas_do_Idioma_Galego
+http://www.realacademiagalega.org/PlainRAG/catalog/publications/files/normas_galego05.pdf \ No newline at end of file
diff --git a/gl/README-gl-ES.txt b/gl/README-gl-ES.txt
new file mode 100644
index 0000000..b30c920
--- /dev/null
+++ b/gl/README-gl-ES.txt
@@ -0,0 +1,18 @@
+Dicionario en Galego para Hunspell
+www.mancomun.org coas normas da RAE do 22-05-06
+Creado para thunderbird por Frco. Javier Rial Rodrguez para Mancomn
+
+1. Copyright
+2. Contido
+
+1. Copyright
+
+Liberado faixo os termos da licenza GNU GPL (version 2).
+
+2. Contido
+
+O paquete contn o seguinte:
+
+ gl_ES.dic, diccionario galego.
+ gl_ES.aff, regras para derivar palabras do diccionario galego.
+ README-gl-ES.txt, este ficheiro.
diff --git a/gl/delzip b/gl/delzip
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/gl/delzip
diff --git a/gl/description.xml b/gl/description.xml
new file mode 100644
index 0000000..1653ed7
--- /dev/null
+++ b/gl/description.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
+ <version value="3.2" />
+ <identifier value="galician_2003_spellchecker.from.Frco.Javier.Rial.Rodriguez" />
+ <display-name>
+ <name lang="en-US">Galician spelling dictionary</name>
+ </display-name>
+ <platform value="all" />
+ <dependencies>
+ <OpenOffice.org-minimal-version value="3.0" d:name="OpenOffice.org 3.0" />
+ </dependencies>
+ <publisher>
+ <name xlink:href="http://www.mancomun.org" lang="gl">Mancomún</name>
+ </publisher>
+</description>
diff --git a/gl/dictionaries.xcu b/gl/dictionaries.xcu
new file mode 100644
index 0000000..d4e66fd
--- /dev/null
+++ b/gl/dictionaries.xcu
@@ -0,0 +1,20 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<oor:component-data xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" oor:name="Linguistic" oor:package="org.openoffice.Office">
+ <node oor:name="ServiceManager">
+ <node oor:name="Dictionaries">
+ <node oor:name="HunSpellDic_gl_RAG" oor:op="fuse">
+ <prop oor:name="Locations" oor:type="oor:string-list">
+ <value>%origin%/gl_ES.aff %origin%/gl_ES.dic</value>
+ </prop>
+ <prop oor:name="Format" oor:type="xs:string">
+ <value>DICT_SPELL</value>
+ </prop>
+ <prop oor:name="Locales" oor:type="oor:string-list">
+ <value>gl-ES</value>
+ </prop>
+ </node>
+ </node>
+ </node>
+</oor:component-data>
+
+
diff --git a/gl/gl_ES.aff b/gl/gl_ES.aff
new file mode 100644
index 0000000..72b94a7
--- /dev/null
+++ b/gl/gl_ES.aff
@@ -0,0 +1,1953 @@
+# Este ficheiro contn as regras para a formacin das
+# palabras galegas cuxos lemas estn includos no gl_ES.dic.
+# Basase nas Normas ortogrficas e morfolxicas do idioma galego
+# aprobadas pola Real Academia da Lngua Galega no 2003.
+# Creado por Mar Castro Pereiro (mancomun@mancomun.org)
+# Data da ltima revisin: Novembro de 2007
+# Baseado na versin desenvolvida por Imaxn Software no 2006
+
+
+SET ISO8859-1
+TRY aeioubcdfghklmnpqrstvxzABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ-
+
+FLAG num
+
+NEEDAFFIX 666
+
+NOSPLITSUGS
+
+REP 15
+REP cio zo
+REP zo cio
+REP cia za
+REP za cia
+REP cios zos
+REP zos cios
+REP cias zas
+REP zas cias
+REP cin zn
+REP zn cin
+REP les is
+REP is les
+REP np mp
+REP x ll
+REP ll x
+
+MAP 5
+MAP a
+MAP e
+MAP i
+MAP o
+MAP u
+
+
+PFX 50 Y 1
+PFX 50 0 equi .
+
+# -------------------- REGRAS DE PLURAL --------------------------
+
+# Regra xeral de formacin do PLURAL.
+# 1. Palabras rematadas noutras consoantes que non sexan r,l ou s. Ex. robot - robots
+# Palabras rematadas en vogal ou n engaden s Ex. camin - camins
+# 2. Palabras rematadas en r ou l engaden s Ex. mar - mares
+# 3. Palabras rematadas en s que non sexa s,s,...,s engaden es Ex: adeus - adeuses
+# 4-8. Palabras rematadas s,s,...,s fan o plural como ases, eses, ..., uses Ex: comps - compases
+# 9. Palabras rematadas en z fan o plural en ces. Ex. luz, luces
+SFX 10 Y 9 #Regla xeral da formacin do plural
+SFX 10 0 s [^rlsz]
+SFX 10 0 es [rl]
+SFX 10 0 es [^]s
+SFX 10 s ases s
+SFX 10 s eses s
+SFX 10 s ises s
+SFX 10 s oses s
+SFX 10 s uses s
+SFX 10 z ces z
+
+
+# Regra de formacin do plural de estranxeirismos que admiten dous plurais
+# Ex: escner-escners-escneres
+# Ex: hippy-hippys-hippies
+SFX 11 Y 3 #Palabras con dous plurais
+SFX 11 0 es r
+SFX 11 y ies y
+SFX 11 0 s .
+
+
+# Regra de formacin do plural dos rematados en -l non monoslabos
+# 1. Palabras rematadas en l cambian o -l por -is. Ex: animal - animais
+# 2. Palabras rematadas en il cambian o -il por -s. Ex: funil - funs
+# 3. Palabras rematadas en l cambian o -il por -s -is. Ex: ral - ras
+SFX 12 Y 3 #Plural polislabos en -l
+SFX 12 l is l
+SFX 12 il s il
+SFX 12 l s l
+
+# ---------------- REGRAS DE FEMININO SINGULAR e PLURAL -------------------
+
+# Regra xeral da formacin do feminino
+# Palabras rematadas en consoante e vogal tnica engaden unha -a forma masculina
+SFX 13 Y 2
+SFX 13 0 a .
+SFX 13 0 as .
+
+# Regra de formacin do feminino singular e plural.
+# 1,2,3. Palabras rematadas en vogal tona cambian a vogal pola -a
+# 4. Palabras rematadas en vogal tnica - fan o feminino con -oa
+# 5,6,7,8. Palabras rematadas en -n fan o plural con formas especiais
+# 9. Xentilicios rematados en -s fan o feminino en -esa
+SFX 14 Y 18
+SFX 14 o a o
+SFX 14 e a e
+SFX 14 u a u
+SFX 14 oa
+SFX 14 n n
+SFX 14 n oa n
+SFX 14 n ua n
+SFX 14 n ina n
+SFX 14 s esa s
+SFX 14 o as o
+SFX 14 e as e
+SFX 14 u as u
+SFX 14 oas
+SFX 14 n s n
+SFX 14 n oas n
+SFX 14 n uas n
+SFX 14 n inas n
+SFX 14 s esas s
+
+# Regra do feminino para as palabras pexorativas rematadas en -n ou -n
+# Ex. folgazn-folgazana, abusn-abusona
+SFX 15 Y 4
+SFX 15 n ana n
+SFX 15 n ona n
+SFX 15 n anas n
+SFX 15 n onas n
+
+#-------- REGRAS PARA ENGADIR OS PRONOMES ENCLTICOS S FORMAS VERBAIS ------------
+
+# Regra co pronome do acusativo de 3 persoa.
+# Variantes -o e -lo e os seus correspondentes femininos e plurais
+SFX 100 Y 12 #PRON
+SFX 100 0 a [^sr]
+SFX 100 0 as [^sr]
+SFX 100 0 o [^sr]
+SFX 100 0 os [^sr]
+SFX 100 r la r
+SFX 100 r las r
+SFX 100 r lo r
+SFX 100 r los r
+SFX 100 s la s
+SFX 100 s las s
+SFX 100 s lo s
+SFX 100 s los s
+
+# Regra co pronome do acusativo de 3 persoa.
+# Variante -no e os seus correspondentes femininos e plurais.
+# Emprgase tras as formas verbais rematadas en ditongo.
+SFX 102 Y 4 #PRON
+SFX 102 0 na .
+SFX 102 0 nas .
+SFX 102 0 no .
+SFX 102 0 nos .
+
+# Regra para os outros pronomes
+# 1. Reflexivo -se
+# 2-7. Acusativo: 1 e 2 persoas singular e plural
+# 8-10. Dativo: 2 persoa singular e 3 persoa singular e plural
+# 11-22. Concorrencia dos pronomes de dativo singular e a 3 persoa de acusativo
+# (me, che, lle) + (o, a, os, as )
+SFX 103 Y 22 #PRON
+SFX 103 0 se .
+SFX 103 0 me .
+SFX 103 0 te .
+SFX 103 s nos mos
+SFX 103 0 nos [^o]s
+SFX 103 0 nos [^s]
+SFX 103 0 vos .
+SFX 103 0 che .
+SFX 103 0 lle .
+SFX 103 0 lles .
+SFX 103 0 ma .
+SFX 103 0 mas .
+SFX 103 0 mo .
+SFX 103 0 mos .
+SFX 103 0 cha .
+SFX 103 0 chas .
+SFX 103 0 cho .
+SFX 103 0 chos .
+SFX 103 0 lla .
+SFX 103 0 llas .
+SFX 103 0 llo .
+SFX 103 0 llos .
+
+# Regra para concorrencias de pronomes
+# Estes pronomes van nunha regra aparte porque converten a palabra en
+# esdrxula polo que pasa a levar acento que na maior parte das
+# veces non leva a palabra orixinal. Ex. mandou - mandunola
+# 1-6. Reflesivo mis dativo: se + (me, che, lle, nos, vos, lles)
+# 7-11. Pron. solidariedade mis dativo: che + (me, lle, nos, vos, lles)
+# 12-31. Dativo plural mis 3 persoa de acusativo: (nos, vos, lles) + (o, a, os, as)
+SFX 104 Y 31 #PRON
+SFX 104 0 seme .
+SFX 104 0 seche .
+SFX 104 0 selle .
+SFX 104 0 senos .
+SFX 104 0 sevos .
+SFX 104 0 selles .
+SFX 104 0 cheme .
+SFX 104 0 chelle .
+SFX 104 0 chenos .
+SFX 104 0 chevos .
+SFX 104 0 chelles .
+SFX 104 0 llela .
+SFX 104 0 llelas .
+SFX 104 0 llelo .
+SFX 104 0 llelos .
+SFX 104 s nola mos
+SFX 104 s nolas mos
+SFX 104 s nolo mos
+SFX 104 s nolos mos
+SFX 104 0 nola [^o]s
+SFX 104 0 nolas [^o]s
+SFX 104 0 nolo [^o]s
+SFX 104 0 nolos [^o]s
+SFX 104 0 nola [^s]
+SFX 104 0 nolas [^s]
+SFX 104 0 nolo [^s]
+SFX 104 0 nolos [^s]
+SFX 104 0 vola .
+SFX 104 0 volas .
+SFX 104 0 volo .
+SFX 104 0 volos .
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA PRIMEIRA CONXUGACIN -------------------
+
+# No .dic inclense dous lemas. O segundo lema e para a formacin das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raz orixinal do verbo.
+# Paradigma dalgns verbos rematados en -uar e -iar (acentuar e afiar)
+# acentuar/201 e acentar/666,200,202
+# Paradigma dos demis verbos en -ar
+# andar/200,201 e ndar/666,202
+
+SFX 200 Y 22 #Primeira_conxugacin_regular
+SFX 200 ar o ar
+SFX 200 r s ar
+SFX 200 ar a ar
+SFX 200 r n ar
+SFX 200 ar e [^cgzu]ar
+SFX 200 car que car
+SFX 200 ar ue gar
+SFX 200 zar ce zar
+SFX 200 uar e guar
+SFX 200 ar e [^g]uar
+SFX 200 ar es [^cgzu]ar
+SFX 200 car ques car
+SFX 200 ar ues gar
+SFX 200 zar ces zar
+SFX 200 uar es guar
+SFX 200 ar es [^g]uar
+SFX 200 ar en [^cgzu]ar
+SFX 200 car quen car
+SFX 200 ar uen gar
+SFX 200 zar cen zar
+SFX 200 uar en guar
+SFX 200 ar en [^g]uar
+
+
+SFX 201 Y 110 #Primeira_conxugacin_regular
+SFX 201 r ndo ar
+SFX 201 ar ndo/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r do/10,14 ar
+SFX 201 r r/100,103 ar
+SFX 201 ar r/104 ar
+SFX 201 r mos ar
+SFX 201 ar mos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r des ar
+SFX 201 ar des/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r ba ar
+SFX 201 ar ba/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r bas ar
+SFX 201 ar bas/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r bamos ar
+SFX 201 r bmos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r bades ar
+SFX 201 r bdes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r ban ar
+SFX 201 ar ban/666,100,103,104 ar
+SFX 201 ar ei/102,103 [^cgzu]ar
+SFX 201 ar i/666,104 [^cgzu]ar
+SFX 201 car quei/102,103 car
+SFX 201 car qui/666,104 car
+SFX 201 ar uei/102,103 gar
+SFX 201 ar ui/666,104 gar
+SFX 201 zar cei/102,103 zar
+SFX 201 zar ci/666,104 zar
+SFX 201 uar ei/102,103 guar
+SFX 201 uar i/666,104 guar
+SFX 201 r ches ar
+SFX 201 ar ches/666,100,103,104 ar
+SFX 201 ar ou/102,103 ar
+SFX 201 ar u/666,104 ar
+SFX 201 r mos ar
+SFX 201 ar mos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r stes ar
+SFX 201 ar stes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 on ar
+SFX 201 ar ron/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 a ar
+SFX 201 ar ra/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 as ar
+SFX 201 ar ras/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 amos ar
+SFX 201 0 mos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 ades ar
+SFX 201 0 des/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 an ar
+SFX 201 ar ran/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 ei/102,103 ar
+SFX 201 0 i/666,104 ar
+SFX 201 0 as/666,100,103 ar
+SFX 201 0 s/104 ar
+SFX 201 0 a/666,100,103 ar
+SFX 201 0 /104 ar
+SFX 201 0 emos ar
+SFX 201 0 mos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 edes ar
+SFX 201 0 des/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 an/666,100,103 ar
+SFX 201 0 n/104 ar
+SFX 201 0 a/100,103,104 ar
+SFX 201 0 as/100,103,104 ar
+SFX 201 0 iamos ar
+SFX 201 0 imos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 iades ar
+SFX 201 0 ides/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 an/100,103,104 ar
+SFX 201 ar emos [^cgzu]ar
+SFX 201 ar mos/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 201 car quemos car
+SFX 201 car qumos/666,100,103,104 car
+SFX 201 ar uemos gar
+SFX 201 ar umos/666,100,103,104 gar
+SFX 201 zar cemos zar
+SFX 201 zar cmos/666,100,103,104 zar
+SFX 201 uar emos guar
+SFX 201 uar mos/666,100,103,104 guar
+SFX 201 ar emos [^g]uar
+SFX 201 ar mos/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 201 ar edes [^cgzu]ar
+SFX 201 ar des/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 201 car quedes car
+SFX 201 car qudes/666,100,103,104 car
+SFX 201 ar uedes gar
+SFX 201 ar udes/666,100,103,104 gar
+SFX 201 zar cedes zar
+SFX 201 zar cdes/666,100,103,104 zar
+SFX 201 uar edes guar
+SFX 201 uar des/666,100,103,104 guar
+SFX 201 ar edes [^g]uar
+SFX 201 ar des/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 201 r se ar
+SFX 201 ar se/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r ses ar
+SFX 201 ar ses/666,100,103,104 ar
+SFX 201 ar semos/100,103,104 ar
+SFX 201 ar sedes/100,103,104 ar
+SFX 201 r sen ar
+SFX 201 ar sen/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 es ar
+SFX 201 ar res/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 mos ar
+SFX 201 ar rmos/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 des ar
+SFX 201 ar rdes/666,100,103,104 ar
+SFX 201 0 en ar
+SFX 201 ar ren/666,100,103,104 ar
+SFX 201 r de ar
+SFX 201 ar de/666,100,103,104 ar
+
+
+SFX 202 Y 22 #C1_con_cambio_de_acento_na_raz
+SFX 202 ar o/666,100,103,104 ar
+SFX 202 r s/666,100,103,104 ar
+SFX 202 ar a/666,100,103,104 ar
+SFX 202 ar an/666,100,103,104 ar
+SFX 202 ar e/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 202 car que/666,100,103,104 car
+SFX 202 ar ue/666,100,103,104 gar
+SFX 202 zar ce/666,100,103,104 zar
+SFX 202 uar e/666,100,103,104 guar
+SFX 202 ar e/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 202 ar es/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 202 car ques/666,100,103,104 car
+SFX 202 ar ues/666,100,103,104 gar
+SFX 202 zar ces/666,100,103,104 zar
+SFX 202 uar es/666,100,103,104 guar
+SFX 202 ar es/666,100,103,104 [^g]uar
+SFX 202 ar en/666,100,103,104 [^cgzu]ar
+SFX 202 car quen/666,100,103,104 car
+SFX 202 ar uen/666,100,103,104 gar
+SFX 202 zar cen/666,100,103,104 zar
+SFX 202 uar en/666,100,103,104 guar
+SFX 202 ar en/666,100,103,104 [^g]uar
+
+
+SFX 205 Y 135 #Conxugacin do verbo estar
+SFX 205 r r/100,103,104 ar
+SFX 205 r ndo ar
+SFX 205 ar ndo/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r do/10 ar
+SFX 205 ar ou/102,103 ar
+SFX 205 ar u/666,104 ar
+SFX 205 ar s/100,103,104 ar
+SFX 205 ar /100,103,104 ar
+SFX 205 r mos ar
+SFX 205 ar mos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r des ar
+SFX 205 ar des/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r n dar
+SFX 205 ar n/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar n tar
+SFX 205 r n/666,100,103,104 tar
+SFX 205 r ba ar
+SFX 205 ar ba/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r bas ar
+SFX 205 ar bas/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r bamos ar
+SFX 205 r bmos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r bades ar
+SFX 205 r bdes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r ban ar
+SFX 205 ar ban/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar iven tar
+SFX 205 ar ven/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar ei/102,103 dar
+SFX 205 ar i/666,104 dar
+SFX 205 ar iveches tar
+SFX 205 ar ivches/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eches dar
+SFX 205 ar ches/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivo tar
+SFX 205 ar vo/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eu/102,103 dar
+SFX 205 ar u/666,104 dar
+SFX 205 ar ivemos tar
+SFX 205 ar ivmos/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar emos dar
+SFX 205 ar mos/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivestes tar
+SFX 205 ar ivstes/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar estes dar
+SFX 205 ar stes/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveron tar
+SFX 205 ar ivron/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eron dar
+SFX 205 ar ron/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivera tar
+SFX 205 ar ivra/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar era dar
+SFX 205 ar ra/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveras tar
+SFX 205 ar ivras/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eras dar
+SFX 205 ar ras/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveramos tar
+SFX 205 ar ivermos/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eramos dar
+SFX 205 ar ermos/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iverades tar
+SFX 205 ar iverdes/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar erades dar
+SFX 205 ar erdes/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveran tar
+SFX 205 ar ivran/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eran dar
+SFX 205 ar ran/666,100,103,104 dar
+SFX 205 0 ei/102,103 ar
+SFX 205 0 i/666,104 ar
+SFX 205 0 s/104 ar
+SFX 205 0 as/666,100,103 ar
+SFX 205 0 /104 ar
+SFX 205 0 a/666,100,103 ar
+SFX 205 0 emos ar
+SFX 205 0 mos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 edes ar
+SFX 205 0 des/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 n/104 ar
+SFX 205 0 an/666,100,103 ar
+SFX 205 0 a/100,103,104 ar
+SFX 205 0 as/100,103,104 ar
+SFX 205 0 iamos ar
+SFX 205 0 imos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 iades ar
+SFX 205 0 ides/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 an/100,103,104 ar
+SFX 205 ar ea ar
+SFX 205 ar a/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar eas ar
+SFX 205 ar as/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar eamos ar
+SFX 205 ar emos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar eades ar
+SFX 205 ar edes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar ean ar
+SFX 205 ar an/666,100,103,104 ar
+SFX 205 ar ivese tar
+SFX 205 ar ivse/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar ese dar
+SFX 205 ar se/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iveses tar
+SFX 205 ar ivses/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar eses dar
+SFX 205 ar ses/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivsemos/100,103,104 tar
+SFX 205 ar ivsedes/100,103,104 tar
+SFX 205 ar semos/100,103,104 dar
+SFX 205 ar sedes/100,103,104 dar
+SFX 205 ar ivesen tar
+SFX 205 ar ivsen/666,100,103,104 tar
+SFX 205 ar esen dar
+SFX 205 ar sen/666,100,103,104 dar
+SFX 205 ar iver tar
+SFX 205 ar er dar
+SFX 205 ar iveres tar
+SFX 205 ar eres dar
+SFX 205 ar ivermos tar
+SFX 205 ar ermos dar
+SFX 205 ar iverdes tar
+SFX 205 ar erdes dar
+SFX 205 ar iveren tar
+SFX 205 ar eren dar
+SFX 205 0 es ar
+SFX 205 ar res/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 mos ar
+SFX 205 ar rmos/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 des ar
+SFX 205 ar rdes/666,100,103,104 ar
+SFX 205 0 en ar
+SFX 205 ar ren/666,100,103,104 ar
+SFX 205 r de ar
+SFX 205 ar de/666,100,103,104 ar
+
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA SEGUNDA CONXUGACIN -------------------
+
+# No .dic inclense dous lemas. O segundo lema e para a formacin das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raz orixinal do verbo.
+# Paradigma dos verbos regulares
+# varrer/210,211,212 e vrrer/666,215
+# Os verbos ler e crer son parcialmente irregulares na 1, 2 e 3 PS
+# e 3 PP do Presente de Indicativo e na 1 PS do Pretrito de Indicativo
+# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
+# anda que vara a acentuacin por ser os primeiros monoslabos.
+# ler/210,211,213 e lr/666,215
+# reler/210,211,214 e relr/666,215
+
+SFX 210 Y 76 #Segunda conxugacin regular
+SFX 210 r r/100,103 er
+SFX 210 er r/666,104 er
+SFX 210 r ndo er
+SFX 210 er ndo/666,100,103,104 er
+SFX 210 er ido/10,14 er
+SFX 210 r mos er
+SFX 210 er mos/666,100,103,104 er
+SFX 210 r des er
+SFX 210 er des/666,100,103,104 er
+SFX 210 er a/100,103,104 er
+SFX 210 er as/100,103,104 er
+SFX 210 er iamos [^ao]er
+SFX 210 er amos [ao]er
+SFX 210 er imos/666,100,103,104 [^ao]er
+SFX 210 er mos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er iades [^ao]er
+SFX 210 er ades [ao]er
+SFX 210 er ides/666,100,103,104 [^ao]er
+SFX 210 er des/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er an/100,103,104 er
+SFX 210 0 ei/102,103 er
+SFX 210 0 i/666,104 er
+SFX 210 0 as/666,100,103 er
+SFX 210 0 s/104 er
+SFX 210 0 a/666,100,103 er
+SFX 210 0 /104 er
+SFX 210 0 emos er
+SFX 210 0 mos/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 edes er
+SFX 210 0 des/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 an/666,100,103 er
+SFX 210 0 n/104 er
+SFX 210 0 a/100,103,104 er
+SFX 210 0 as/100,103,104 er
+SFX 210 0 iamos er
+SFX 210 0 imos/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 iades er
+SFX 210 0 ides/666,100,103,104 er
+SFX 210 0 an/100,103,104 er
+SFX 210 er a [^cuao]er
+SFX 210 cer za cer
+SFX 210 guer ga guer
+SFX 210 quer ca quer
+SFX 210 er ia [ao]er
+SFX 210 er as [^cuao]er
+SFX 210 cer zas cer
+SFX 210 guer gas guer
+SFX 210 quer cas quer
+SFX 210 er ias [ao]er
+SFX 210 er amos [^cuao]er
+SFX 210 er mos/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 210 cer zamos cer
+SFX 210 cer zmos/666,100,103,104 cer
+SFX 210 guer gamos guer
+SFX 210 guer gmos/666,100,103,104 guer
+SFX 210 quer camos quer
+SFX 210 quer cmos/666,100,103,104 quer
+SFX 210 er iamos [ao]er
+SFX 210 er imos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er ades [^cuao]er
+SFX 210 er des/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 210 cer zades cer
+SFX 210 cer zdes/666,100,103,104 cer
+SFX 210 guer gades guer
+SFX 210 guer gdes/666,100,103,104 guer
+SFX 210 quer cades quer
+SFX 210 quer cdes/666,100,103,104 quer
+SFX 210 er iades [ao]er
+SFX 210 er ides/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 210 er an [^cuao]er
+SFX 210 cer zan cer
+SFX 210 er gan guer
+SFX 210 er can quer
+SFX 210 er ian [ao]er
+SFX 210 r de er
+SFX 210 er de/666,100,103,104 er
+
+SFX 211 Y 10 #C2 regular
+SFX 211 er o [^cuao]er
+SFX 211 cer zo cer
+SFX 211 guer go guer
+SFX 211 quer co quer
+SFX 211 er io [ao]er
+SFX 211 r s er
+SFX 211 er e er
+SFX 211 r n er
+SFX 211 er n/104 er
+SFX 211 er in/666,100,103 er
+
+SFX 212 Y 37 #Segunda conxugacin regular
+SFX 212 er iches [^ao]er
+SFX 212 er ches [ao]er
+SFX 212 er ches/666,100,103,104 er
+SFX 212 er eu/102,103 er
+SFX 212 er u/666,104 er
+SFX 212 r mos er
+SFX 212 er mos/666,100,103,104 er
+SFX 212 r stes er
+SFX 212 er stes/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 on er
+SFX 212 er ron/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 a er
+SFX 212 er ra/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 as er
+SFX 212 er ras/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 amos er
+SFX 212 0 mos/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 ades er
+SFX 212 0 des/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 an er
+SFX 212 er ran/666,100,103,104 er
+SFX 212 r se er
+SFX 212 er se/666,100,103,104 er
+SFX 212 r ses er
+SFX 212 er ses/666,100,103,104 er
+SFX 212 er semos/100,103,104 er
+SFX 212 er sedes/100,103,104 er
+SFX 212 r sen er
+SFX 212 er sen/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 es er
+SFX 212 er res/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 mos er
+SFX 212 er rmos/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 des er
+SFX 212 er rdes/666,100,103,104 er
+SFX 212 0 en er
+SFX 212 er ren/666,100,103,104 er
+
+SFX 213 Y 10 #Verbo ler ou crer
+SFX 213 r o er
+SFX 213 er o/666,100,103,104 er
+SFX 213 r s/100,103 er
+SFX 213 er s/666,104 er
+SFX 213 er e/100,103 er
+SFX 213 er /666,104 er
+SFX 213 r n/100,103 er
+SFX 213 er n/666,104 er
+SFX 213 er in/100,103 er
+SFX 213 er n/666,104 er
+
+SFX 214 Y 10 #Reler, trasler e descrer
+SFX 214 r o er
+SFX 214 er o/666,100,103,104 er
+SFX 214 er s/104 er
+SFX 214 er es/666,100,103 er
+SFX 214 er /104 er
+SFX 214 er e/666,100,103,104 er
+SFX 214 er n/104 er
+SFX 214 er en/666,100,103 er
+SFX 214 er n/104 er
+SFX 214 er in/666,100,103 er
+
+SFX 215 Y 23 #C2 con cambio de acento na raz
+SFX 215 er o/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer zo/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer go/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer co/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er io/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 215 r s/666,100,103,104 er
+SFX 215 er e/666,100,103,104 er
+SFX 215 r n/666,100,103,104 er
+SFX 215 er a/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer za/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer ga/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer ca/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er ia/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 215 er as/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer zas/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer gas/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer cas/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er ias/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 215 er an/666,100,103,104 [^cuao]er
+SFX 215 cer zan/666,100,103,104 cer
+SFX 215 guer gan/666,100,103,104 guer
+SFX 215 quer can/666,100,103,104 quer
+SFX 215 er ian/666,100,103,104 [ao]er
+
+
+# ---------------- VERBOS IRREGULARES DA SEGUNDA CONXUGACIN ----------------
+
+# No .dic inclense varios lemas para cubrir as ditintas races dos verbos
+# irregulares as como as variacins de acentuacin para cada unha delas.
+# caber, saber, haber, poder, querer, facer, ter, poer, pracer, traer,
+# valer, ver e ser
+# prover e un verbo especial que nos tempos de perfecto regular e
+# nos demis irregular como ver
+
+
+SFX 220 Y 11 #Formas Nominais 2C irregular
+SFX 220 r r/100,103 er
+SFX 220 er r/666,104 er
+SFX 220 r ndo er
+SFX 220 er ndo/666,100,103,104 er
+SFX 220 er ido/10,14 [^cavs]er
+SFX 220 acer eito/10,14 facer
+SFX 220 er ido/10,14 [^f]acer
+SFX 220 oer osto/10,14 poer
+SFX 220 er do/10,14 aer
+SFX 220 er isto/10,14 ver
+SFX 220 er ido/10,14 ser
+
+
+SFX 221 Y 25 #2C irregular
+SFX 221 er o [^abclvts]er
+SFX 221 er on/100,103 ser
+SFX 221 er n/666,104 ser
+SFX 221 er eo ter
+SFX 221 er o/666,100,103,104 ter
+SFX 221 er exo ver
+SFX 221 er xo/666,100,103,104 ver
+SFX 221 er lo valer
+SFX 221 cer go facer
+SFX 221 cer zo [^f]acer
+SFX 221 aber aibo caber
+SFX 221 aber ei/102,103 [hs]aber
+SFX 221 er io [a]er
+SFX 221 r mos [^s]er
+SFX 221 er mos/666,100,103,104 [^s]er
+SFX 221 er omos ser
+SFX 221 er mos/666,100,103,104 ser
+SFX 221 r des [^st]er
+SFX 221 er des/666,100,103,104 [^st]er
+SFX 221 er odes ser
+SFX 221 er des/666,100,103,104 ser
+SFX 221 er endes ter
+SFX 221 er ndes/666,100,103,104 ter
+SFX 221 er edes ter
+SFX 221 er des/666,100,103,104 ter
+
+SFX 222 Y 35 #2C irregular
+SFX 222 r s [^bcvts]er
+SFX 222 ser es ser
+SFX 222 ser s/666,100,103,104 ser
+SFX 222 r s/100,103 ter
+SFX 222 er s/666,104 ter
+SFX 222 r s/100,103 ver
+SFX 222 er s/666,104 ver
+SFX 222 cer s/100,103 facer
+SFX 222 r s [^f]acer
+SFX 222 ber s/100,103 haber
+SFX 222 r s [^h]aber
+SFX 222 er s/100,103 poer
+SFX 222 er e [^bcvts]er
+SFX 222 ser /100,103,104 ser
+SFX 222 er en/100,103 ter
+SFX 222 er n/666,104 ter
+SFX 222 er e/100,103 ver
+SFX 222 er /666,104 ver
+SFX 222 cer i/100,103 facer
+SFX 222 er e [^f]acer
+SFX 222 aber a/100,103 haber
+SFX 222 ber i/100,103 haber
+SFX 222 er e [^h]aber
+SFX 222 oer on/100,103 poer
+SFX 222 r n [^bcvts]er
+SFX 222 er on/100,103 ser
+SFX 222 er n/666,104 ser
+SFX 222 er een ter
+SFX 222 er en/666,100,103,104 ter
+SFX 222 er en/100,103 ver
+SFX 222 er n/666,104 ver
+SFX 222 cer n/100,103 facer
+SFX 222 r n [^f]acer
+SFX 222 ber n/100,103 haber
+SFX 222 r n [^h]aber
+
+SFX 223 Y 15 #2C irregular
+SFX 223 r r/100,103 r
+SFX 223 er r/666,104 er
+SFX 223 ir r/666,104 ir
+SFX 223 0 es r
+SFX 223 er res/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir res/666,100,103,104 ir
+SFX 223 0 mos r
+SFX 223 er rmos/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir rmos/666,100,103,104 ir
+SFX 223 0 des r
+SFX 223 er rdes/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir rdes/666,100,103,104 ir
+SFX 223 0 en r
+SFX 223 er ren/666,100,103,104 er
+SFX 223 ir ren/666,100,103,104 ir
+
+SFX 224 Y 62 #2C irregular
+SFX 224 r ches [^l]er
+SFX 224 er ches/666,100,103,104 [^l]er
+SFX 224 er iches valer
+SFX 224 er ches/666,100,103,104 valer
+SFX 224 ir iches vir
+SFX 224 ir ches/666,100,103,104 vir
+SFX 224 or uches for
+SFX 224 or ches/666,100,103,104 for
+SFX 224 er o [^lu]er
+SFX 224 guer go guer
+SFX 224 er eu/102,103 valer
+SFX 224 er u/666,104 valer
+SFX 224 ir iu/102,103 vir
+SFX 224 ir u/666,104 vir
+SFX 224 r i/100,103 for
+SFX 224 or i/666,104 for
+SFX 224 r mos r
+SFX 224 or mos/666,100,103,104 or
+SFX 224 er mos/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 224 r stes r
+SFX 224 or stes/666,100,103,104 or
+SFX 224 er stes/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir stes/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 on r
+SFX 224 or ron/666,100,103,104 or
+SFX 224 er ron/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ron/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 a r
+SFX 224 or ra/666,100,103,104 or
+SFX 224 er ra/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ra/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 as r
+SFX 224 or ras/666,100,103,104 or
+SFX 224 er ras/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ras/666,100,103,104 ir
+SFX 224 0 amos r
+SFX 224 0 mos/666,100,103,104 r
+SFX 224 0 ades r
+SFX 224 0 des/666,100,103,104 r
+SFX 224 0 an r
+SFX 224 or ran/666,100,103,104 or
+SFX 224 er ran/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ran/666,100,103,104 ir
+SFX 224 r se r
+SFX 224 er se/666,100,103,104 er
+SFX 224 or se/666,100,103,104 or
+SFX 224 ir se/666,100,103,104 ir
+SFX 224 r ses r
+SFX 224 or ses/666,100,103,104 or
+SFX 224 er ses/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir ses/666,100,103,104 ir
+SFX 224 er semos/100,103,104 er
+SFX 224 ir semos/100,103,104 ir
+SFX 224 or semos/100,103,104 or
+SFX 224 er sedes/100,103,104 er
+SFX 224 ir sedes/100,103,104 ir
+SFX 224 or sedes/100,103,104 or
+SFX 224 r sen r
+SFX 224 er sen/666,100,103,104 er
+SFX 224 ir sen/666,100,103,104 ir
+SFX 224 or sen/666,100,103,104 or
+
+SFX 225 Y 7 #S2C irregular
+SFX 225 r n [^l]er
+SFX 225 aler alin/666,100,103 valer
+SFX 225 aler aln/104 valer
+SFX 225 ir in/100,103 vir
+SFX 225 ir n/666,104 vir
+SFX 225 or un/100,103 for
+SFX 225 or n/666,104 for
+
+
+SFX 226 Y 21 #2C irregular
+SFX 226 er a [^cao]er
+SFX 226 cer za cer
+SFX 226 er ia [ao]er
+SFX 226 er as [^cao]er
+SFX 226 er zas cer
+SFX 226 er ias [ao]er
+SFX 226 er amos [^cao]er
+SFX 226 er mos/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 226 cer zamos cer
+SFX 226 cer zmos/666,100,103,104 cer
+SFX 226 er iamos [ao]er
+SFX 226 er imos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 226 er ades [^cao]er
+SFX 226 er des/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 226 cer zades cer
+SFX 226 cer zdes/666,100,103,104 cer
+SFX 226 er iades [ao]er
+SFX 226 er ides/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 226 er an [^cao]er
+SFX 226 cer zan cer
+SFX 226 er ian [ao]er
+
+SFX 227 Y 20 #2C irregular
+SFX 227 0 ei/102,103 r
+SFX 227 0 i/666,104 r
+SFX 227 0 as/666,100,103 r
+SFX 227 0 s/104 r
+SFX 227 0 a/666,100,103 r
+SFX 227 0 /104 r
+SFX 227 0 emos r
+SFX 227 0 mos/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 edes r
+SFX 227 0 des/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 an/666,100,103 r
+SFX 227 0 n/104 r
+SFX 227 0 a/100,103,104 r
+SFX 227 0 as/100,103,104 r
+SFX 227 0 iamos r
+SFX 227 0 imos/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 iades r
+SFX 227 0 ides/666,100,103,104 r
+SFX 227 0 an r
+SFX 227 0 an/100,103,104 r
+
+
+SFX 228 Y 14 #Segunda conxugacin irregular
+SFX 228 er a [^s]er
+SFX 228 er a/666,100,103,104 [^s]er
+SFX 228 er as [^s]er
+SFX 228 er as/666,100,103,104 [^s]er
+SFX 228 er iamos [^sao]er
+SFX 228 er imos/666,100,103,104 [^sao]er
+SFX 228 er amos [ao]er
+SFX 228 er mos/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 228 er iades [^sao]er
+SFX 228 er ides/666,100,103,104 [^sao]er
+SFX 228 er ades [ao]er
+SFX 228 er des/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 228 er an [^s]er
+SFX 228 er an/666,100,103,104 [^s]er
+
+
+SFX 229 Y 10 #2C irregular
+SFX 229 er e/666,100,103 ser
+SFX 229 er /104 ser
+SFX 229 r de [^bt]er
+SFX 229 er de/666,100,103,104 [^bt]er
+SFX 229 r de [^h]aber
+SFX 229 er de/666,100,103,104 [^h]aber
+SFX 229 r nde ter
+SFX 229 er nde/666,100,103,104 ter
+SFX 229 r de ter
+SFX 229 er de/666,100,103,104 ter
+
+SFX 232 Y 23 #Compostos de facer, poer, ter e ver
+SFX 232 acer s/104 facer
+SFX 232 cer s/666,100,103 facer
+SFX 232 oer s/104 poer
+SFX 232 er s/666,100,103 poer
+SFX 232 er s/104 ter
+SFX 232 er s/100,103,104 ver
+SFX 232 er s/666,100,103 [tv]er
+SFX 232 cer i/100,103 facer
+SFX 232 acer i/666,104 facer
+SFX 232 oer n/104 poer
+SFX 232 er n/666,100,103 poer
+SFX 232 er n/104 ter
+SFX 232 r n/666,100,103 ter
+SFX 232 er /104 ver
+SFX 232 er e/666,100,103 ver
+SFX 232 acer n/104 facer
+SFX 232 cer n/666,100,103 facer
+SFX 232 er en poer
+SFX 232 oer en/666,100,103,104 poer
+SFX 232 er een ter
+SFX 232 er en/666,100,103,104 ter
+SFX 232 er n/104 ver
+SFX 232 er en/666,100,103 ver
+
+
+SFX 235 Y 2 #Compostos de ver
+SFX 235 ir n/104 vir
+SFX 235 ir in/666,100,103 vir
+
+SFX 240 Y 25 #2C irregular con cambio de acento na raz
+SFX 240 er o/666,100,103,104 [^bcl]er
+SFX 240 ler llo/666,100,103,104 vler
+SFX 240 cer go/666,100,103,104 fcer
+SFX 240 cer zo/666,100,103,104 [^f]cer
+SFX 240 ber ibo/666,100,103,104 cber
+SFX 240 ber i/666,104 [hs]ber
+SFX 240 er io/666,100,103,104 []er
+SFX 240 r s/666,100,103,104 [^bc]er
+SFX 240 cer s/666,104 fcer
+SFX 240 r s/666,100,103,104 [^f]cer
+SFX 240 ber s/666,104 hber
+SFX 240 r s/666,100,103,104 [^h]ber
+SFX 240 er s/666,104 per
+SFX 240 er e/666,100,103,104 [^bcts]er
+SFX 240 cer i/666,104 fcer
+SFX 240 er e/666,100,103,104 [^f]acer
+SFX 240 ber /666,104 hber
+SFX 240 ber i/666,104 hber
+SFX 240 er e/666,100,103,104 [^h]ber
+SFX 240 er n/666,104 per
+SFX 240 r n/666,100,103,104 [^bcts]er
+SFX 240 ber n/666,104 hber
+SFX 240 r n/666,100,103,104 [^h]ber
+SFX 240 cer n/666,104 fcer
+SFX 240 r n/666,100,103,104 [^f]cer
+
+SFX 241 Y 2 #2C irregular con cambio de acento na raz
+SFX 241 r n/666,100,103,104 [^l]er
+SFX 241 er o/666,100,103,104 [^l]er
+
+SFX 242 Y 6 #2C irregular con cambio de acento na raz
+SFX 242 er a/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 242 cer za/666,100,103,104 cer
+SFX 242 er ia/666,100,103,104 [ao]er
+SFX 242 er as/666,100,103,104 [^cao]er
+SFX 242 er zas/666,100,103,104 cer
+SFX 242 er ias/666,100,103,104 [ao]er
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA TERCEIRA CONXUGACIN -------------------
+
+# No .dic inclense dous lemas. O segundo lema e para a formacin das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raz orixinal do verbo.
+# Paradigma dos verbos regulares
+# partir/300,301 e prtir/666,302
+# ouvir/300,306 e uvir/666,307
+# parir/300,308 e prir/666,309
+# rir/300,303 sorrir/300,304 reunir/300,305
+# Os verbos rematados en -ar, -or e -ur teen unha soa raz
+# sar/313
+# Verbos con alternancia voclica u-o FUXIR
+# fuxir/300,314, fxir/666,315,
+# foxir/666,316, fxir/666,317
+# Verbos con alternancia voclica e-i SENTIR
+# sentir/300,320,321, sntir/666,322
+# sintir/666,323, sntir/666,324
+# Verbo IR
+# ir/330,331 for/666,331,332 vair/666,333
+# Verbo DICIR
+# dicir/334,336,337,338
+# dixer/666,338,339
+# Verbo VIR
+# vir/340,341
+# vier/666,341,342,344
+
+# e 3 PP do Presente de Indicativo e na 1 PS do Pretrito de Indicativo
+# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
+# anda que vara a acentuacin por ser os primeiros monoslabos.
+# ler/210,211,213 e lr/666,215
+# reler/210,211,214 e relr/666,215
+
+
+SFX 300 Y 69 #Terceira conxugacin regular
+SFX 300 r r/100,103 ir
+SFX 300 ir r/666,104 ir
+SFX 300 r ndo ir
+SFX 300 ir ndo/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir ido/10,14 ir
+SFX 300 ir a/100,103,104 ir
+SFX 300 ir as/100,103,104 ir
+SFX 300 ir iamos ir
+SFX 300 ir imos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir iades ir
+SFX 300 ir ides/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir an/100,103,104 ir
+SFX 300 ir iches ir
+SFX 300 ir ches/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir iu/102,103 ir
+SFX 300 ir u/666,104 ir
+SFX 300 r mos ir
+SFX 300 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 r stes ir
+SFX 300 ir stes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 on ir
+SFX 300 ir ron/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 a ir
+SFX 300 ir ra/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 as ir
+SFX 300 ir ras/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 amos ir
+SFX 300 0 mos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 ades ir
+SFX 300 0 des/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 an ir
+SFX 300 ir ran/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 ei/102,103 ir
+SFX 300 0 i/666,104 ir
+SFX 300 0 as/666,100,103 ir
+SFX 300 0 s/104 ir
+SFX 300 0 a/666,100,103 ir
+SFX 300 0 /104 ir
+SFX 300 0 emos ir
+SFX 300 0 mos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 edes ir
+SFX 300 0 des/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 an/666,100,103 ir
+SFX 300 0 n/104 ir
+SFX 300 0 a/100,103,104 ir
+SFX 300 0 as/100,103,104 ir
+SFX 300 0 iamos ir
+SFX 300 0 imos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 iades ir
+SFX 300 0 ides/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 an/100,103,104 ir
+SFX 300 r se ir
+SFX 300 ir se/666,100,103,104 ir
+SFX 300 r ses ir
+SFX 300 ir ses/666,100,103,104 ir
+SFX 300 ir semos/100,103,104 ir
+SFX 300 ir sedes/100,103,104 ir
+SFX 300 r sen ir
+SFX 300 ir sen/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 es ir
+SFX 300 ir res/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 mos ir
+SFX 300 ir rmos/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 des ir
+SFX 300 ir rdes/666,100,103,104 ir
+SFX 300 0 en ir
+SFX 300 ir ren/666,100,103,104 ir
+SFX 300 r de ir
+SFX 300 ir de/666,100,103,104 ir
+
+SFX 301 Y 41 #C3 regular
+SFX 301 ir o [^cu]ir
+SFX 301 cir zo cir
+SFX 301 guir go guir
+SFX 301 quir co quir
+SFX 301 ir es ir
+SFX 301 ir e ir
+SFX 301 r mos ir
+SFX 301 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 301 r des ir
+SFX 301 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 301 ir en ir
+SFX 301 ir n/104 ir
+SFX 301 ir in/666,100,103 ir
+SFX 301 ir a [^cu]ir
+SFX 301 cir za cir
+SFX 301 guir ga guir
+SFX 301 quir ca quir
+SFX 301 ir as [^cu]ir
+SFX 301 cir zas cir
+SFX 301 guir gas guir
+SFX 301 quir cas quir
+SFX 301 ir amos [^cu]ir
+SFX 301 ir mos/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 301 cir zamos cir
+SFX 301 cir zmos/666,100,103,104 cir
+SFX 301 guir gamos guir
+SFX 301 guir gmos/666,100,103,104 guir
+SFX 301 quir camos quir
+SFX 301 quir cmos/666,100,103,104 quir
+SFX 301 ir ades [^cu]ir
+SFX 301 ir des/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 301 cir zades cir
+SFX 301 cir zdes/666,100,103,104 cir
+SFX 301 guir gades guir
+SFX 301 guir gdes/666,100,103,104 guir
+SFX 301 quir cades quir
+SFX 301 quir cdes/666,100,103,104 quir
+SFX 301 ir an [^cuao]ir
+SFX 301 cir zan cir
+SFX 301 guir gan guir
+SFX 301 quir can quir
+
+SFX 302 Y 19 #C3 rregular con cambio de acento na raz
+SFX 302 ir o/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir zo/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir go/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir co/666,100,103,104 quir
+SFX 302 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 302 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 302 ir en/666,100,103,104 ir
+SFX 302 ir a/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir za/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir ga/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir ca/666,100,103,104 quir
+SFX 302 ir as/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir zas/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir gas/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir cas/666,100,103,104 quir
+SFX 302 ir an/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 302 cir zan/666,100,103,104 cir
+SFX 302 guir gan/666,100,103,104 guir
+SFX 302 quir can/666,100,103,104 quir
+
+
+SFX 303 Y 18 #Verbo rir
+SFX 303 ir o/100,103,104 rir
+SFX 303 ir is/100,103 rir
+SFX 303 ir s/666,104 rir
+SFX 303 ir i/100,103 rir
+SFX 303 ir /666,104 rir
+SFX 303 ir imos ir
+SFX 303 ir mos/666,100,103,104 rir
+SFX 303 ir ides ir
+SFX 303 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 303 ir in/100,103 rir
+SFX 303 ir n/666,104 rir
+SFX 303 ir a/100,103,104 rir
+SFX 303 ir as/100,103,104 rir
+SFX 303 ir iamos rir
+SFX 303 ir imos/666,100,103,104 rir
+SFX 303 ir iades rir
+SFX 303 ir ides/666,100,103,104 rir
+SFX 303 ir an/100,103,104 rir
+
+
+SFX 304 Y 16 #Verbo sorrir
+SFX 304 ir o/100,103,104 rir
+SFX 304 ir s/100,103,104 rir
+SFX 304 ir /100,103,104 rir
+SFX 304 ir imos ir
+SFX 304 ir mos/666,100,103,104 rir
+SFX 304 ir ides ir
+SFX 304 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 304 ir n/104 rir
+SFX 304 ir in/666,100,103 rir
+SFX 304 ir a/100,103,104 rir
+SFX 304 ir as/100,103,104 rir
+SFX 304 ir iamos rir
+SFX 304 ir imos/666,100,103,104 rir
+SFX 304 ir iades rir
+SFX 304 ir ides/666,100,103,104 rir
+SFX 304 ir an/100,103,104 rir
+
+
+SFX 305 Y 17 #Verbo reunir
+SFX 305 unir no/100,103,104 unir
+SFX 305 unir nes/100,103,104 unir
+SFX 305 unir ne/100,103,104 unir
+SFX 305 ir imos unir
+SFX 305 ir mos/666,100,103,104 unir
+SFX 305 ir ides unir
+SFX 305 ir des/666,100,103,104 unir
+SFX 305 unir nen/100,103,104 unir
+SFX 305 ir n/104 unir
+SFX 305 ir in/666,100,103 unir
+SFX 305 unir na/100,103,104 unir
+SFX 305 unir nas/100,103,104 unir
+SFX 305 ir amos unir
+SFX 305 ir mos/666,100,103,104 unir
+SFX 305 ir ades unir
+SFX 305 ir des/666,100,103,104 unir
+SFX 305 unir nan/100,103,104 unir
+
+
+SFX 306 Y 17 #Verbo ouvir
+SFX 306 vir zo ir
+SFX 306 ir es ir
+SFX 306 ir e ir
+SFX 306 r mos ir
+SFX 306 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 306 r des ir
+SFX 306 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 306 ir en ir
+SFX 306 ir n/104 ir
+SFX 306 ir in/666,100,103 ir
+SFX 306 vir za ir
+SFX 306 vir zas ir
+SFX 306 vir zamos ir
+SFX 306 vir zmos/666,100,103,104 ir
+SFX 306 vir zades ir
+SFX 306 vir zdes/666,100,103,104 ir
+SFX 306 vir zan ir
+
+SFX 307 Y 7 #Verbo ouvir con cambio de acento na raiz
+SFX 307 vir zo/666,100,103,104 ir
+SFX 307 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 307 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 307 ir en/666,100,103,104 ir
+SFX 307 vir za/666,100,103,104 ir
+SFX 307 vir zas/666,100,103,104 ir
+SFX 307 vir zan/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 308 Y 17 #Verbo parir
+SFX 308 rir iro ir
+SFX 308 ir es ir
+SFX 308 ir e ir
+SFX 308 r mos ir
+SFX 308 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 308 r des ir
+SFX 308 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 308 ir en ir
+SFX 308 ir n/104 ir
+SFX 308 ir in/666,100,103 ir
+SFX 308 rir ira ir
+SFX 308 rir iras ir
+SFX 308 rir iramos ir
+SFX 308 rir irmos/666,100,103,104 ir
+SFX 308 rir irades ir
+SFX 308 rir irdes/666,100,103,104 ir
+SFX 308 rir iran ir
+
+SFX 309 Y 7 #Verbo parir con cambio de acento na raiz
+SFX 309 rir iro/666,100,103,104 ir
+SFX 309 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 309 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 309 ir en/666,100,103,104 ir
+SFX 309 rir ira/666,100,103,104 ir
+SFX 309 rir iras/666,100,103,104 ir
+SFX 309 rir iran/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 313 Y 90 #3C -ar -or -ur Como sar, or ou flur
+SFX 313 r r/100,103,104 r #Infinitivo
+SFX 313 r ndo/100,103,104 r
+SFX 313 r do/10,14 r
+SFX 313 r io [ao]r
+SFX 313 ur o/100,103,104 ur
+SFX 313 ar io/666,100,103,104 ar
+SFX 313 or io/666,100,103,104 or
+SFX 313 r es [ao]r
+SFX 313 ur es/100,103,104 ur
+SFX 313 ar es/666,100,103,104 ar
+SFX 313 or es/666,100,103,104 or
+SFX 313 r e [ao]r
+SFX 313 ur e/100,103,104 ur
+SFX 313 ar e/666,100,103,104 ar
+SFX 313 or e/666,100,103,104 or
+SFX 313 r mos/100,103,104 r
+SFX 313 r des/100,103,104 r
+SFX 313 r en [ao]r
+SFX 313 ur en/100,103,104 ur
+SFX 313 ar en/666,100,103,104 ar
+SFX 313 or en/666,100,103,104 or
+SFX 313 r a/100,103,104 r
+SFX 313 r as/100,103,104 r
+SFX 313 r amos r
+SFX 313 r mos/666,100,103,104 r
+SFX 313 r ades r
+SFX 313 r des/666,100,103,104 r
+SFX 313 r an/100,103,104 r
+SFX 313 r n/100,103,104 r
+SFX 313 r ches/100,103,104 r
+SFX 313 r u/102,103,104 r
+SFX 313 r mos/100,103,104 r
+SFX 313 r stes/100,103,104 r
+SFX 313 r ron/100,103,104 r
+SFX 313 0 a/100,103,104 r
+SFX 313 0 as/100,103,104 r
+SFX 313 r iramos r
+SFX 313 r irmos/666,100,103,104 r
+SFX 313 r irades r
+SFX 313 r irdes/666,100,103,104 r
+SFX 313 0 an/100,103,104 r
+SFX 313 r irei/102,103 r
+SFX 313 r iri/666,104 r
+SFX 313 r irs/104 r
+SFX 313 r iras/666,100,103 r
+SFX 313 r ir/104 r
+SFX 313 r ira/666,100,103 r
+SFX 313 r iremos r
+SFX 313 r irmos/666,100,103,104 r
+SFX 313 r iredes r
+SFX 313 r irdes/666,100,103,104 r
+SFX 313 r irn/104 r
+SFX 313 r iran/666,100,103 r
+SFX 313 r ira/100,103,104 r
+SFX 313 r iras/100,103,104 r
+SFX 313 r iriamos r
+SFX 313 r irimos/666,100,103,104 r
+SFX 313 r iriades r
+SFX 313 r irides/666,100,103,104 r
+SFX 313 r iran/100,103,104 r
+SFX 313 r ia [ao]r
+SFX 313 ur a/100,103,104 ur
+SFX 313 ar ia/666,100,103,104 ar
+SFX 313 or ia/666,100,103,104 or
+SFX 313 r ias [ao]r
+SFX 313 ur as/100,103,104 ur
+SFX 313 ar ias/666,100,103,104 ar
+SFX 313 or ias/666,100,103,104 or
+SFX 313 r iamos [ao]r
+SFX 313 r imos/666,100,103,104 [ao]r
+SFX 313 r amos ur
+SFX 313 r mos/666,100,103,104 ur
+SFX 313 r iades [ao]r
+SFX 313 r ides/666,100,103,104 [ao]r
+SFX 313 r ades ur
+SFX 313 r des/666,100,103,104 ur
+SFX 313 r ian [ao]r
+SFX 313 ur an/100,103,104 ur
+SFX 313 ar ian/666,100,103,104 ar
+SFX 313 or ian/666,100,103,104 or
+SFX 313 r se/100,103,104 r
+SFX 313 r ses/100,103,104 r
+SFX 313 r semos/100,103,104 r
+SFX 313 r sedes/100,103,104 r
+SFX 313 r sen/100,103,104 r
+SFX 313 0 es/100,103,104 r
+SFX 313 0 mos/100,103,104 r
+SFX 313 0 des/100,103,104 r
+SFX 313 0 en/100,103,104 r
+SFX 313 r de/100,103,104 r
+
+
+SFX 314 Y 38 #C3 alternancia voclica u-o
+SFX 314 ir o [^cu]ir
+SFX 314 ir o [^g]uir
+SFX 314 cir zo cir
+SFX 314 guir go guir
+SFX 314 r mos ir
+SFX 314 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 314 r des ir
+SFX 314 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 314 ir n/104 ir
+SFX 314 ir in/666,100,103 ir
+SFX 314 ir a [^cu]ir
+SFX 314 ir a [^g]uir
+SFX 314 cir za cir
+SFX 314 guir ga guir
+SFX 314 ir as [^cu]ir
+SFX 314 cir zas cir
+SFX 314 guir gas guir
+SFX 314 quir cas quir
+SFX 314 ir amos [^cu]ir
+SFX 314 ir mos/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 314 ir amos [^g]uir
+SFX 314 ir mos/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 314 cir zamos cir
+SFX 314 cir zmos/666,100,103,104 cir
+SFX 314 guir gamos guir
+SFX 314 guir gmos/666,100,103,104 guir
+SFX 314 ir ades [^cu]ir
+SFX 314 ir des/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 314 ir ades [^g]uir
+SFX 314 ir des/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 314 cir zades cir
+SFX 314 cir zdes/666,100,103,104 cir
+SFX 314 guir gades guir
+SFX 314 guir gdes/666,100,103,104 guir
+SFX 314 ir an [^cu]ir
+SFX 314 ir an [^g]uir
+SFX 314 cir zan cir
+SFX 314 guir gan guir
+
+SFX 315 Y 17 #C3 alternancia voclica u-o Fxir con cambio de acento na raiz
+SFX 315 ir o/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir o/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir zo/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir go/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir a/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir a/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir za/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir ga/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir as/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir as/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir zas/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir gas/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir an/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 315 ir an/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 315 cir zan/666,100,103,104 cir
+SFX 315 guir gan/666,100,103,104 guir
+SFX 315 ir e/666,100,103,104 ir
+
+SFX 316 Y 3 #C3 alternancia voclica u-o Foxir
+SFX 316 ir es ir
+SFX 316 ir e ir
+SFX 316 ir en ir
+
+SFX 317 Y 3 #C3 alternancia voclica u-o Fxir con cambio de acento na raiz
+SFX 317 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 317 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 317 ir en/666,100,103,104 ir
+
+SFX 320 Y 6 #C3 alternancia voclica i-e
+SFX 320 r mos ir
+SFX 320 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 320 r des ir
+SFX 320 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 320 ir n/104 ir
+SFX 320 ir in/666,100,103 ir
+
+
+SFX 321 Y 3 #C3 alternancia voclica i-e
+SFX 321 ir es ir
+SFX 321 ir e ir
+SFX 321 ir en ir
+
+
+SFX 322 Y 3 #C3 alternancia voclica i-e. cambio de acento na raiz
+SFX 322 ir es/666,100,103,104 ir
+SFX 322 ir e/666,100,103,104 ir
+SFX 322 ir en/666,100,103,104 ir
+
+SFX 323 Y 24 #C3 alternancia voclica i-e. Sirvir
+SFX 323 ir o [^cu]ir
+SFX 323 ir o [^g]uir
+SFX 323 guir go guir
+SFX 323 ir a [^cu]ir
+SFX 323 ir a [^g]uir
+SFX 323 guir ga guir
+SFX 323 ir as [^cu]ir
+SFX 323 guir gas guir
+SFX 323 quir cas quir
+SFX 323 ir amos [^cu]ir
+SFX 323 ir mos/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 323 ir amos [^g]uir
+SFX 323 ir mos/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 323 guir gamos guir
+SFX 323 guir gmos/666,100,103,104 guir
+SFX 323 ir ades [^cu]ir
+SFX 323 ir des/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 323 ir ades [^g]uir
+SFX 323 ir des/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 323 guir gades guir
+SFX 323 guir gdes/666,100,103,104 guir
+SFX 323 ir an [^cu]ir
+SFX 323 ir an [^g]uir
+SFX 323 guir gan guir
+
+
+SFX 324 Y 12 #C3 alternancia voclica i-e. Srvir
+SFX 324 ir o/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir o/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir go/666,100,103,104 guir
+SFX 324 ir a/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir a/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir ga/666,100,103,104 guir
+SFX 324 ir as/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir as/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir gas/666,100,103,104 guir
+SFX 324 ir an/666,100,103,104 [^cu]ir
+SFX 324 ir an/666,100,103,104 [^g]uir
+SFX 324 guir gan/666,100,103,104 guir
+
+
+
+SFX 330 Y 37 #Verbo ir
+SFX 330 r ndo ir
+SFX 330 ir ndo/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir ido/10,14 ir
+SFX 330 r mos ir
+SFX 330 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 330 r des ir
+SFX 330 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir a ir
+SFX 330 ir a/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir as ir
+SFX 330 ir as/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir iamos ir
+SFX 330 ir imos/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir iades ir
+SFX 330 ir ides/666,100,103,104 ir
+SFX 330 ir an ir
+SFX 330 ir an/666,100,103,104 ir
+SFX 330 0 ei/102,103 r
+SFX 330 0 i/666,104 r
+SFX 330 0 as/666,100,103 r
+SFX 330 0 s/104 r
+SFX 330 0 a/666,100,103 r
+SFX 330 0 /104 r
+SFX 330 0 emos r
+SFX 330 0 mos/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 edes r
+SFX 330 0 des/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 an/666,100,103 r
+SFX 330 0 n/104 r
+SFX 330 0 a/100,103,104 r
+SFX 330 0 as/100,103,104 r
+SFX 330 0 iamos r
+SFX 330 0 imos/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 iades r
+SFX 330 0 ides/666,100,103,104 r
+SFX 330 0 an r
+SFX 330 0 an/100,103,104 r
+
+
+SFX 331 Y 10 #Verbo ir (Raz ir e for)
+SFX 331 r r/100,103 r
+SFX 331 ir r/666,104 ir
+SFX 331 0 es r
+SFX 331 ir res/666,100,103,104 ir
+SFX 331 0 mos r
+SFX 331 ir rmos/666,100,103,104 ir
+SFX 331 0 des r
+SFX 331 ir rdes/666,100,103,104 ir
+SFX 331 0 en r
+SFX 331 ir ren/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 332 Y 30 #Verbo ir (Raz for)
+SFX 332 or un/100,103 r
+SFX 332 or n/666,104 r
+SFX 332 or uches r
+SFX 332 or ches/666,100,103,104 r
+SFX 332 r i/102,103 r
+SFX 332 or i/666,104 r
+SFX 332 r mos r
+SFX 332 or mos/666,100,103,104 r
+SFX 332 r stes r
+SFX 332 or stes/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 on r
+SFX 332 or ron/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 a r
+SFX 332 or ra/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 as r
+SFX 332 or ras/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 amos r
+SFX 332 0 mos/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 ades r
+SFX 332 0 des/666,100,103,104 r
+SFX 332 0 an r
+SFX 332 or ran/666,100,103,104 r
+SFX 332 r se r
+SFX 332 or se/666,100,103,104 r
+SFX 332 r ses r
+SFX 332 or ses/666,100,103,104 r
+SFX 332 or semos/100,103,104 r
+SFX 332 or sedes/100,103,104 r
+SFX 332 r sen r
+SFX 332 or sen/666,100,103,104 r
+
+
+SFX 333 Y 20 #Verbo ir (Raz vair)
+SFX 333 r a ir
+SFX 333 r a/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r as ir
+SFX 333 r as/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r amos ir
+SFX 333 r mos/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r ades ir
+SFX 333 r des/666,100,103,104 ir
+SFX 333 r an ir
+SFX 333 r an/666,100,103,104 ir
+SFX 333 air ou/102,103 ir
+SFX 333 air u/666,104 ir
+SFX 333 ir s/100,103 ir
+SFX 333 air s/666,104 ir
+SFX 333 ir i/102,103 ir
+SFX 333 air i/666,104 ir
+SFX 333 ir n/100,103 ir
+SFX 333 air n/666,104 ir
+SFX 333 ir mos ir
+SFX 333 air mos/666,100,103,104 ir
+
+SFX 334 Y 6 #Verbo dicir
+SFX 334 cir s/100,103 cir
+SFX 334 icir s/666,104 cir
+SFX 334 icir i/100,103 cir
+SFX 334 icir /666,104 cir
+SFX 334 cir n/100,103 cir
+SFX 334 icir n/666,104 cir
+
+SFX 335 Y 3 #Verbos compostos de dicir
+SFX 335 cir s/100,103,104 cir
+SFX 335 icir /100,103,104 cir
+SFX 335 cir n/100,103,104 cir
+
+SFX 336 Y 16 #Verbo dicir
+SFX 336 cir go cir
+SFX 336 icir go/666,100,103,104 cir
+SFX 336 r mos ir
+SFX 336 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 336 r des ir
+SFX 336 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 336 cir ga cir
+SFX 336 icir ga/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gas cir
+SFX 336 icir gas/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gamos cir
+SFX 336 icir gamos/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gades cir
+SFX 336 icir gades/666,100,103,104 cir
+SFX 336 cir gan cir
+SFX 336 icir gan/666,100,103,104 cir
+
+
+SFX 337 Y 31 #Verbo dicir
+SFX 337 r ndo ir
+SFX 337 ir ndo/666,100,103,104 ir
+SFX 337 icir ito/10,14 cir
+SFX 337 ir a/100,103,104 ir
+SFX 337 ir as/100,103,104 ir
+SFX 337 ir iamos ir
+SFX 337 ir imos/666,100,103,104 ir
+SFX 337 ir iades ir
+SFX 337 ir ides/666,100,103,104 ir
+SFX 337 ir an/100,103,104 ir
+SFX 337 cir rei/102,103 cir
+SFX 337 cir ri/666,104 cir
+SFX 337 cir ras/666,100,103 cir
+SFX 337 cir rs/104 cir
+SFX 337 cir ra/666,100,103 cir
+SFX 337 cir r/104 cir
+SFX 337 cir remos cir
+SFX 337 cir rmos/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir redes cir
+SFX 337 cir rdes/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir ran/666,100,103 cir
+SFX 337 cir rn/104 cir
+SFX 337 cir ra/100,103,104 cir
+SFX 337 cir ras/100,103,104 cir
+SFX 337 cir riamos cir
+SFX 337 cir rimos/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir riades cir
+SFX 337 cir rides/666,100,103,104 cir
+SFX 337 cir ran/100,103,104 cir
+SFX 337 r de ir
+SFX 337 ir de/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 338 Y 15 #Verbo dicir (dicir e dixer)
+SFX 338 r r/100,103 r
+SFX 338 ir r/666,104 ir
+SFX 338 er r/666,104 er
+SFX 338 0 es r
+SFX 338 ir res/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er res/666,100,103,104 er
+SFX 338 0 mos r
+SFX 338 ir rmos/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er rmos/666,100,103,104 er
+SFX 338 0 des r
+SFX 338 ir rdes/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er rdes/666,100,103,104 er
+SFX 338 0 en r
+SFX 338 ir ren/666,100,103,104 ir
+SFX 338 er ren/666,100,103,104 er
+
+
+SFX 339 Y 30 #Verbo dicir (Raz dixer)
+SFX 339 r n r
+SFX 339 ixer xen/666,100,103,104 r
+SFX 339 r ches r
+SFX 339 er ches/666,100,103,104 r
+SFX 339 er o r
+SFX 339 ixer xo/666,100,103,104 r
+SFX 339 r mos r
+SFX 339 er mos/666,100,103,104 r
+SFX 339 r stes r
+SFX 339 er stes/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 on r
+SFX 339 er ron/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 a r
+SFX 339 er ra/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 as r
+SFX 339 er ras/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 amos r
+SFX 339 0 mos/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 ades r
+SFX 339 0 des/666,100,103,104 r
+SFX 339 0 an r
+SFX 339 er ran/666,100,103,104 r
+SFX 339 r se r
+SFX 339 er se/666,100,103,104 r
+SFX 339 r ses r
+SFX 339 er ses/666,100,103,104 r
+SFX 339 er semos/100,103,104 r
+SFX 339 er sedes/100,103,104 r
+SFX 339 r sen r
+SFX 339 er sen/666,100,103,104 r
+
+SFX 340 Y 58 #Verbo vir
+SFX 340 r ndo ir
+SFX 340 ir ndo/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir ido/10,14 ir
+SFX 340 ir eo ir
+SFX 340 ir o/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir s/100,103,104 ir
+SFX 340 ir n/100,103,104 ir
+SFX 340 r mos ir
+SFX 340 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r des ir
+SFX 340 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ndes ir
+SFX 340 ir ndes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir een ir
+SFX 340 ir en/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r a ir
+SFX 340 ir a/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r as ir
+SFX 340 ir as/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r amos ir
+SFX 340 ir mos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ades ir
+SFX 340 ir des/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r an ir
+SFX 340 ir an/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r rei/102,103 ir
+SFX 340 r ri/666,104 ir
+SFX 340 r ras/666,100,103 ir
+SFX 340 r rs/104 ir
+SFX 340 r ra/666,100,103 ir
+SFX 340 r r/104 ir
+SFX 340 r remos ir
+SFX 340 r rmos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r redes ir
+SFX 340 r rdes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ran/666,100,103 ir
+SFX 340 r rn/104 ir
+SFX 340 r ra/100,103,104 ir
+SFX 340 r ras/100,103,104 ir
+SFX 340 r riamos ir
+SFX 340 r rimos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r riades ir
+SFX 340 r rides/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r ran/100,103,104 ir
+SFX 340 r de ir
+SFX 340 ir de/666,100,103,104 ir
+SFX 340 r nde ir
+SFX 340 ir nde/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir ea ir
+SFX 340 ir a/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eas ir
+SFX 340 ir as/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eamos ir
+SFX 340 ir emos/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir eades ir
+SFX 340 ir edes/666,100,103,104 ir
+SFX 340 ir ean ir
+SFX 340 ir an/666,100,103,104 ir
+
+
+SFX 341 Y 15 #Verbo vir (vir e vier)
+SFX 341 r r/100,103 r
+SFX 341 ir r/666,104 ir
+SFX 341 er r/666,104 er
+SFX 341 0 es r
+SFX 341 ir res/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er res/666,100,103,104 er
+SFX 341 0 mos r
+SFX 341 ir rmos/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er rmos/666,100,103,104 er
+SFX 341 0 des r
+SFX 341 ir rdes/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er rdes/666,100,103,104 er
+SFX 341 0 en r
+SFX 341 ir ren/666,100,103,104 ir
+SFX 341 er ren/666,100,103,104 er
+
+
+SFX 343 Y 1 #Verbos compostos vir (Raz vier)
+SFX 343 ier n/100,103,104 r
+
+SFX 342 Y 2 #Verbo vir (Raz vier)
+SFX 342 er n/100,103 r
+SFX 342 ier n/666,104 r
+
+SFX 344 Y 28 #Verbo vir (Raz vier)
+SFX 344 r ches r
+SFX 344 er ches/666,100,103,104 r
+SFX 344 ier eu/102,103 r
+SFX 344 ier u/666,104 r
+SFX 344 r mos r
+SFX 344 er mos/666,100,103,104 r
+SFX 344 r stes r
+SFX 344 er stes/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 on r
+SFX 344 er ron/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 a r
+SFX 344 er ra/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 as r
+SFX 344 er ras/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 amos r
+SFX 344 0 mos/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 ades r
+SFX 344 0 des/666,100,103,104 r
+SFX 344 0 an r
+SFX 344 er ran/666,100,103,104 r
+SFX 344 r se r
+SFX 344 er se/666,100,103,104 r
+SFX 344 r ses r
+SFX 344 er ses/666,100,103,104 r
+SFX 344 er semos/100,103,104 r
+SFX 344 er sedes/100,103,104 r
+SFX 344 r sen r
+SFX 344 er sen/666,100,103,104 r
+
+# ------------ REGRAS VERBOS PR E COMPOSTOS----------------
+# pr/350 e por/351
+# compostos de pr: pospor/350,351
+
+SFX 350 Y 1 #Verbo pr e compostos
+SFX 350 r r/100,103,104 r
+
+SFX 351 Y 45 #Verbo pr e compostos
+SFX 351 r ndo or
+SFX 351 or ndo/666,100,103,104 or
+SFX 351 r mos or
+SFX 351 or mos/666,100,103,104 or
+SFX 351 r ndes or
+SFX 351 or ndes/666,100,103,104 or
+SFX 351 or ua or
+SFX 351 or a/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uas or
+SFX 351 or as/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uamos or
+SFX 351 or umos/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uades or
+SFX 351 or udes/666,100,103,104 or
+SFX 351 or uan or
+SFX 351 or an/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 ei/102,103 or
+SFX 351 0 i/666,104 or
+SFX 351 0 s/104 or
+SFX 351 0 as/666,100,103 or
+SFX 351 0 /104 or
+SFX 351 0 a/666,100,103 or
+SFX 351 0 emos or
+SFX 351 0 mos/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 edes or
+SFX 351 0 des/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 n/104 or
+SFX 351 0 an/666,100,103 or
+SFX 351 0 a/100,103,104 or
+SFX 351 0 as/100,103,104 or
+SFX 351 0 iamos or
+SFX 351 0 imos/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 iades or
+SFX 351 0 ides/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 an/100,103,104 or
+SFX 351 0 es or
+SFX 351 0 res/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 mos or
+SFX 351 0 rmos/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 des or
+SFX 351 0 rdes/666,100,103,104 or
+SFX 351 0 en or
+SFX 351 0 ren/666,100,103,104 or
+SFX 351 r nde or
+SFX 351 r nde/666,100,103,104 or
diff --git a/gl/gl_ES.dic b/gl/gl_ES.dic
new file mode 100644
index 0000000..e195249
--- /dev/null
+++ b/gl/gl_ES.dic
@@ -0,0 +1,58245 @@
+58243
+a/10
+/10
+aba/10
+abboro/10
+abac/10
+abacelamento/10
+abacial/12
+baco/10
+abada/10
+abade/10
+abadengo/10,14
+abadesa/10
+abadexo/10
+abada/10
+abadinense/10
+abaetado/10,14
+abafadizo/10,14
+abafador/10,13
+abafallo/10
+abafamento/10
+abafante/10
+abafo/10
+abaixador/10,13
+abaixamento/10
+abaixo
+abaladura/10
+abalamento/10
+abaleiro/10
+abalo/10
+abaloira/10
+abaln/10
+abanador/10
+abanadura/10
+abandonadamente
+abandono/10
+abaneadura/10
+abaneo/10
+abanen/10
+abanico/10
+abano/10
+abanqueiro/10
+abaratamento/10
+abarca/10
+abarcbel/12
+abarcable/10
+abarcamento/10
+abarloamento/10
+abarquiamento/10
+abarregamento/10
+abarrotamento/10
+abasia/10
+abastadamente
+abastamento/10
+abastanza/10
+abastardamento/10
+abastecedor/10,13
+abastecemento/10
+abasto/10
+abatemento/10
+abatbel/12
+abatible/10
+abzcaro/10
+abdicacin/10
+abdome/10
+abdominal/12
+abducin/10
+abdutor/10,13
+abeaca/10
+abec/10
+abecedario/10
+abeiradoiro/10
+abeiro/10
+abel/10
+abelaira/10
+abelanado/10,14
+abeledo/10
+abeleira/10
+abella/10
+abellariza/10
+abelleiro/10,14
+abelln/10
+abelmosco/10
+abelorio/10
+abelurio/10,14
+abeneiral/12
+abeneiro/10
+aberiota/10
+aberracin/10
+aberrante/10
+abertal/12
+abertamente
+aberto/10,14
+abertura/10
+abertzale/10
+abertzalismo/10
+abesouro/10
+abesulln/10,15
+abeto/10
+abietcea/10
+abietina/10
+abiadoira/10
+abitico/10,14
+abioxnese/10
+abisal/12
+abiscoitado/10,14
+abisinio/10,14
+abismal/12
+abismo/10
+abixeato/10
+ablacin/10
+ablaqueacin/10
+ablativo/10,14
+ablegado/10
+ablucin/10
+abnegacin/10
+abnegadamente
+aboador/10,13
+aboamento/10
+abobamento/10
+abof
+aboladura/10
+abolicin/10
+abolicionismo/10
+abolicionista/10
+abominbel/12
+abominable/10
+abominacin/10
+abonamento/10
+abonda
+abondamento/10
+abondas
+abondo
+abondos
+abondoso/10,14
+abono/10
+abordbel/12
+abordable/10
+abordador/10,13
+abordaxe/10
+aborixe/10
+aborrecemento/10
+aborrecbel/12
+aborrecible/10
+abortista/10
+abortivo/10,14
+aborto/10
+aboubamento/10
+abouxador/10,13
+abouxamento/10
+abouxante/10
+abra/10
+abracadabra/10
+abracadabrante/10
+abraiante/10
+abraio/10
+abraira/10
+abrancazado/10,14
+abrandamento/10
+abrasador/10,13
+abrasante/10
+abrasin/10
+abrasivo/10,14
+abrazadeira/10
+abrazo/10
+abreboca/10
+abrecartas
+abrelatas
+abrente/10
+abreviacin/10
+abreviadamente
+abreviador/10,13
+abreviativo/10,14
+abreviatura/10
+abrideiro/10,14
+abridor/10
+abrigadoiro/10
+abrigo/10
+abrigoso/10,14
+abril/12
+abrileiro/10,14
+abrillantador/10
+abrocho/10,14
+abrogbel/12
+abrogable/10
+abrogacin/10
+abrollo/10
+abrtano/10
+abrtea/10
+abrtega/10
+abrucs/10,14
+abrual/12
+abruedo/10
+abrueiro/10
+abruo/10
+abrun/10
+abruptamente
+abrupto/10,14
+absceso/10
+abscisa/10
+abscisin/10
+absentismo/10
+absentista/10
+bsida/10
+absidal/12
+absidiola/10
+absintio/10
+absolucin/10
+absolutamente
+absolutismo/10
+absolutista/10
+absoluto/10,14
+absolutorio/10,14
+absorbencia/10
+absorbente/10
+absorbbel/12
+absorbible/10
+absorcin/10
+absorto/10,14
+abstemio/10,14
+abstencin/10
+abstencionismo/10
+abstencionista/10
+abstersin/10
+absterxente/10
+abstinencia/10
+abstinente/10
+abstraccin/10
+abstractamente
+abstractivo/10,14
+abstracto/10,14
+abstrusamente
+abstruso/10,14
+absurdamente
+absurdeza/10
+absurdo/10,14
+abulense/10
+abulia/10
+ablico/10,14
+abundancia/10
+abundancial/12
+abundante/10
+abundantemente
+aburguesamento/10
+aburrimento/10
+abusivamente
+abusivo/10,14
+abuso/10
+abusn/10,15
+abxeccin/10
+abxecto/10,14
+abxuracin/10
+ac
+acabador/10,13
+acabamento/10
+acacia/10
+academia/10
+academicamente
+academicismo/10
+academicista/10
+acadmico/10,14
+acadio/10,14
+acaecemento/10
+acalcrea/10
+acalefo/10
+acaloradamente
+acaloramento/10
+acampada/10
+acampanado/10,14
+acanalador/10
+acanaladura/10
+acaneadoiro/10
+acaneo/10
+acantcea/10
+acanto/10
+acantoamento/10
+acantocfalo/10
+acantonamento/10
+acantopterixio/10
+acaparador/10,13
+acaparamento/10
+acareo/10
+acariciador/10,13
+acariciante/10
+acariador/10,13
+caro/10
+acaso/10
+acastaado/10,14
+acatamento/10
+acaule/10
+accedente/10
+accesbel/12
+accesibilidade/10
+accesible/10
+accesin/10
+accsit/10
+acceso/10
+accesoriamente
+accesorio/10,14
+accidental/12
+accidentalmente
+accidente/10
+accin/10
+accionariado/10
+accionista/10
+accipiteriforme/10
+acea/10
+aceal/12
+acebre/10
+aceda/10
+acedamente
+acedamento/10
+aceda/10
+acedo/10,14
+acedume/10
+acefalia/10
+acfalo/10,14
+aceiramento/10
+aceiro/10
+aceite/10
+aceiteiro/10,14
+aceitoso/10,14
+aceleracin/10
+aceleradamente
+acelerador/10,13
+aceleramento/10
+acelerante/10
+aceleratriz/10
+acelergrafo/10
+acelermetro/10
+acelga/10
+acendalla/10
+acendedor/10,13
+acendemento/10
+acendidamente
+aceno/10
+acento/10
+acentuacin/10
+acentuadamente
+acentual/12
+acepcin/10
+acepilladora/10
+acepilladura/10
+aceptbel/12
+aceptabelmente
+aceptabilidade/10
+aceptable/10
+aceptablemente
+aceptacin/10
+aceptante/10
+acercea/10
+acerbaixano/10,14
+acerbamente
+acerbidade/10
+acerbo/10,14
+acercamento/10
+acernador/10,13
+acernadura/10
+acerrimamente
+acrrimo/10,14
+acertadamente
+acertante/10
+acerto/10
+acervo/10
+aceso/10,14
+acetal/12
+acetato/10
+actico/10,14
+acetificacin/10
+acetil/12
+acetileno/10
+acetmetro/10
+acetona/10
+acetoso/10,14
+acevo/10
+acha/10
+achacbel/12
+achacable/10
+achacoso/10,14
+achadizo/10,14
+achancada/10
+achaparrado/10,14
+achaque/10
+achatamento/10
+achega/10
+achegador/10,13
+achegamento/10
+achego/10
+acheite/10
+aca/10
+aciago/10,14
+acibechado/10,14
+acibechara/10
+acibeche/10
+acibecheiro/10,14
+acibechera/10
+acicarro/10
+acicate/10
+acclico/10,14
+acicular/10
+acidez/10
+acidia/10
+acidificacin/10
+acidimetra/10
+acidmetro/10
+acidioso/10,14
+cido/10,14
+acidose/10
+acidulacin/10
+aciforme/10
+acimbre/10
+cimo/10
+acimut/10
+acimutal/12
+acieira/10
+acieiral/12
+acinesia/10
+acio/10
+acipensrido/10
+acirrante/10
+acivro/10
+aclamacin/10
+aclaracin/10
+aclaratorio/10,14
+aclimatbel/12
+aclimatable/10
+aclimatacin/10
+aclorhidria/10
+acme/10
+acne/10
+ac
+acocho/10
+acoitelamento/10
+acol
+acolchamento/10
+acolia/10
+acolitado/10
+aclito/10
+acolledor/10,13
+acollemento/10
+acollida/10
+acometida/10
+acomodbel/12
+acomodable/10
+acomodacin/10
+acomodadamente
+acomodadizo/10,14
+acomodador/10,13
+acomodaticiamente
+acomodaticio/10,14
+acomodo/10
+acompaamento/10
+acompaante/10
+acompasadamente
+aconchado/10,14
+aconchego/10
+acondicionbel/12
+acondicionable/10
+acondicionador/10,13
+acondicionamento/10
+aconfesional/12
+aconitina/10
+acnito/10
+aconsellbel/12
+aconsellable/10
+acontecemento/10
+acoramento/10
+acordanza/10
+acorde/10
+acorden/10
+acordeonista/10
+acordo/10
+acordoamento/10
+acoro/10
+acorporado/10,14
+acorreito/10,14
+acorro/10
+acoso/10
+acotilednea/10
+acoto
+acougo/10
+acoutamento/10
+acovardamento/10
+acracia/10
+crata/10
+acre/10
+acrecentbel/12
+acrecentable/10
+acrecentador/10,13
+acrecentamento/10
+acreditbel/12
+acreditable/10
+acreditacin/10
+acreditativo/10,14
+acredor/10,13
+acremente
+acridade/10
+acrdido/10
+acrlico/10,14
+acrimonia/10
+acrisoladamente
+acrisolamento/10
+acritude/10
+acrobacia/10
+acrbata/10
+acrobaticamente
+acrobtico/10,14
+acrobatismo/10
+acrofobia/10
+acromtico/10,14
+acromatismo/10
+acromegalia/10
+acromeglico/10,14
+acrnimo/10
+acrpole/10
+acrstico/10,14
+acroterio/10
+acta/10
+actinia/10
+actnico/10,14
+actinio/10
+actinismo/10
+actinoloxa/10
+actinometra/10
+actinmetro/10
+actinomiceto/10
+actinomicose/10
+actinoterapia/10
+actitude/10
+activacin/10
+activador/10,13
+activamente
+actividade/10
+activismo/10
+activista/10
+activo/10,14
+acto/10
+actor/10
+actriz/10
+actuacin/10
+actual/12
+actualidade/10
+actualizacin/10
+actualmente
+actuante/10
+actuario/10,14
+acuarela/10
+acuarelista/10
+acuario/10
+acuartelamento/10
+acutico/10,14
+acuberto/10,14
+acubillo/10
+acueduto/10
+acucola/10
+acuicultor/10,13
+acuicultura/10
+acuidade/10
+acufero/10,14
+acuifolicea/10
+aculeado/10
+acleo/10
+aculturacin/10
+acume/10
+acmetro/10
+acuminado/10,14
+acumulbel/12
+acumulable/10
+acumulacin/10
+acumulador/10,13
+acumulativamente
+acumulativo/10,14
+acunchado/10,14
+acuosidade/10
+acuoso/10,14
+acupuntura/10
+acusbel/12
+acusable/10
+acusacin/10
+acusador/10,13
+acusativo/10,14
+acusatorio/10,14
+acusn/10,15
+acusticamente
+acstico/10,14
+acutngulo/10,14
+adctilo/10,14
+adagio/10
+adal/12
+adamantino/10,14
+adamascado/10,14
+admico/10,14
+adamismo/10
+adamita/10
+adn/10
+adaptbel/12
+adaptable/10
+adaptacin/10
+adaptadarve/10
+adaptador/10,13
+adarga/10
+adarme/10
+adaxio/10
+addenda/10
+adeallo/10,14
+adecuacin/10
+adecuadamente
+adega/10
+adegueiro/10,14
+adelfa/10
+adelgazamento/10
+adelgazante/10
+adella/10
+ademais
+ademn/10
+adenite/10
+adenocarcinoma/10
+adenoide/10
+adenoloxa/10
+adenoma/10
+adenopata/10
+adentros
+adepto/10,14
+aderezo/10
+adestrador/10,13
+adestramento/10
+adeus/10
+adherencia/10
+adherente/10
+adhesin/10
+adhesividade/10
+adhesivo/10,14
+adiabtico/10,14
+adiabatismo/10
+adibel/12
+adiable/10
+adiaforese/10
+adiafortico/10,14
+adiforo/10,14
+adiamantado/10,14
+adiamento/10
+adiantamento/10
+adiante
+adianto/10
+adicacin/10
+adicatoria/10
+adiccin/10
+adicin/10
+adicional/12
+adicionalmente
+adictivo/10,14
+adicto/10,14
+adinamia/10
+adieirado/10,14
+adpico/10,14
+adipose/10
+adiposidade/10
+adiposo/10,14
+adipsia/10
+adisabebano/10,14
+aditamento/10
+aditivo/10,14
+adival/12
+adivia/10
+adiviacin/10
+adivianza/10
+adivio/10,14
+adligante/10
+adminculo/10
+administrbel/12
+administrable/10
+administracin/10
+administrador/10,13
+administrativamente
+administrativo/10,14
+admirbel/12
+admirabelmente
+admirable/10
+admirablemente
+admiracin/10
+admirador/10,13
+admirativamente
+admirativo/10,14
+admisbel/12
+admisibilidade/10
+admisible/10
+admisin/10
+admitancia/10
+admonicin/10
+admonitorio/10,14
+adobe/10
+adobo/10
+adobo/10
+adoito/10,14
+adolescencia/10
+adolescente/10
+adnico/10,14
+adonis
+adopcin/10
+adoptbel/12
+adoptable/10
+adoptante/10
+adoptivo/10,14
+adorbel/12
+adorabelmente
+adorable/10
+adorablemente
+adoracin/10
+adorador/10,13
+adoratriz/10
+adormecemento/10
+adormentador/10,13
+adorno/10
+adoutrinamento/10
+adozamento/10
+adozante/10
+adquirente/10
+adquirbel/12
+adquirible/10
+adquiridor/10,13
+adquisicin/10
+adquisitivo/10,14
+adral/12
+adramn/10
+adrede
+adrenal/12
+adrenalina/10
+adritico/10,14
+adro/10
+adscricin/10
+adscrito/10,14
+aduana/10
+aduanada/10
+aduaneiro/10,14
+adubo/10
+aducbel/12
+aducible/10
+aducin/10
+adufe/10
+adulacin/10
+adulador/10,13
+adulatorio/10,14
+adulterbel/12
+adulterable/10
+adulteracin/10
+adulterador/10,13
+adulterante/10
+adulterativo/10,14
+adulterino/10,14
+adulterio/10
+adltero/10,14
+adulto/10,14
+adunco/10,14
+adustamente
+adustez/10
+adustin/10
+adusto/10,14
+adutor/10,13
+adventiciamente
+adventicio/10,14
+adventismo/10
+adventista/10
+advento/10
+adverbial/12
+adverbializacin/10
+adverbialmente
+adverbio/10
+adversamente
+adversario/10,14
+adversidade/10
+adverso/10,14
+advertencia/10
+advertidamente
+advocacin/10
+adxacente/10
+adxectivbel/12
+adxectivable/10
+adxectivacin/10
+adxectivo/10,14
+adxudicbel/12
+adxudicable/10
+adxudicacin/10
+adxudicador/10,13
+adxudicatario/10,14
+adxudicativo/10,14
+adxuncin/10
+adxunto/10,14
+aedo/10
+aeracin/10
+areo/10,14
+aerobio/10,14
+aerobs/10
+aerodinmico/10,14
+aerdromo/10
+aerofaxia/10
+aerofobia/10
+aerografa/10
+aergrafo/10
+aerograma/10
+aerlito/10
+aeroloxa/10
+aeromancia/10
+aeromntico/10,14
+aerometra/10
+aeromtrico/10,14
+aermetro/10
+aeromodelismo/10
+aeronauta/10
+aeronutico/10,14
+aeronaval/12
+aeronave/10
+aeroplano/10
+aeroporto/10
+aeroscopio/10
+aerosol/12
+aerosttico/10,14
+aerstato/10
+aeroterapia/10
+aeroterrestre/10
+aerotransportbel/12
+aerotransportable/10
+afbel/12
+afabelmente
+afabilidade/10
+afable/10
+afablemente
+afagador/10,13
+afago/10
+afamado/10,14
+afn/10
+afanptero/10
+afanosamente
+afanoso/10,14
+afasia/10
+afsico/10,14
+afastamento/10
+afeccin/10
+afectacin/10
+afectadamente
+afectivamente
+afectividade/10
+afectivo/10,14
+afecto/10,14
+afectuosamente
+afectuoso/10,14
+afeite/10
+afelio/10
+afelpado/10,14
+afeminadamente
+afeminador/10,13
+afeminamento/10
+aferente/10
+afrese/10
+aferidoiro/10
+aferramento/10
+aferrollamento/10
+afervoadamente
+afervoamento/10
+afgn/10,14
+afiadoira/10
+afiador/10,13
+afiadura/10
+afialapis
+afianzador/10,13
+afianzamento/10
+aficionado/10,14
+fido/10
+afiliacin/10
+afiligranado/10,14
+afn/10
+afinacin/10
+afinadamente
+afinador/10,13
+afinidade/10
+afirmacin/10
+afirmativamente
+afirmativo/10,14
+afixacin/10
+afixo/10
+aflicin/10
+aflitivo/10,14
+aflixidamente
+afliximento/10
+afloramento/10
+afloxstico/10,14
+afluencia/10
+afluente/10
+afluxo/10
+afogadamente
+afogadizo/10,14
+afogamento/10
+afogo/10
+afondamento/10
+afona/10
+afnico/10,14
+fono/10,14
+afonsino/10,14
+aforador/10,13
+aforamento/10
+aforas
+aforcamento/10
+aforismo/10
+aforstico/10,14
+aforrador/10,13
+aforro/10
+aforrn/10,15
+afortunadamente
+afortunado/10,14
+afoutamente
+afouteza/10
+afouto/10,14
+afrancesamento/10
+afrautado/10,14
+afreita/10
+africacin/10
+africado/10,14
+africner/11
+africanismo/10
+africanista/10
+africano/10,14
+afroamericano/10,14
+afroasitico/10,14
+afrocubano/10,14
+afrodisaco/10,14
+afrodita/10
+afronta/10
+afrontador/10,13
+afrontamento/10
+afrontosamente
+afrontoso/10,14
+afrouxamento/10
+afta/10
+aftoso/10,14
+afumadoiro/10
+afumador/10
+afumadura/10
+afundimento/10
+afungadoiro/10
+afusado/10,14
+afusal/12
+aga
+agalactia/10
+agalegamento/10
+agmico/10,14
+gamo/10,14
+agano/10
+gape/10
+gar-gar/10
+agareno/10,14
+agariccea/10
+agrico/10
+agarimador/10,13
+agarimante/10
+agarimo/10
+agarimosamente
+agarimoso/10,14
+agarra/10
+agarrada/10
+agarradeira/10
+agarradoira/10
+agarrotamento/10
+ags
+agasalleiro/10,14
+agasallo/10
+gata/10
+agatuador/10
+agave/10
+aglaio/10
+aglomeracin/10
+aglutinbel/12
+aglutinable/10
+aglutinacin/10
+aglutinador/10,13
+aglutinante/10
+aglutinina/10
+agnacin/10
+agnaticio/10,14
+agnato/10
+agnicin/10
+agnominacin/10
+agnosticismo/10
+agnstico/10,14
+agoadizo/10,14
+agocho/10
+agoirador/10,13
+agoireiro/10,14
+agoirento/10,14
+agoiro/10
+agona/10
+agoniante/10
+agnico/10,14
+agonstico/10,14
+agonizante/10
+agora
+gora/10
+agorafobia/10
+agostio/10,14
+agosto/10
+agra/10
+agradbel/12
+agradabelmente
+agradable/10
+agradablemente
+agrade/10
+agradecemento/10
+agrado/10
+agrafa/10
+grafo/10,14
+agramatical/12
+agramaticalidade/10
+agramaticalmente
+agrandamento/10
+agrario/10,14
+agrarismo/10
+agrarista/10
+agravacin/10
+agravamento/10
+agravante/10
+agraviante/10
+agravio/10
+agraz/10
+agre/10
+agregbel/12
+agregable/10
+agregacin/10
+agregativo/10,14
+agrego/10
+agremn/10
+agremente
+agremiacin/10
+agresin/10
+agresivamente
+agresividade/10
+agresivo/10,14
+agresor/10,13
+agreste/10
+agrcola/10
+agricolamente
+agricultor/10,13
+agricultura/10
+agridoce/10
+agrimensor/10,13
+agrimensura/10
+agrimonia/10
+agrin/10
+agrisado/10,14
+agro/10
+agrn/10
+agronoma/10
+agronmico/10,14
+agrnomo/10,14
+agropecuario/10,14
+agrume/10
+agro/10
+agrupbel/12
+agrupable/10
+agrupacin/10
+agrupamento/10
+agrura/10
+aguacate/10
+aguada/10
+aguadeira/10
+aguadoiro/10
+aguaforte/10
+aguafortista/10
+aguamar/10
+aguamaria/10
+aguaneve/10
+aguante/10
+aguardente/10
+aguardenteiro/10,14
+aguardentoso/10,14
+aguarrs
+agudamente
+agudeza/10
+agudo/10,14
+aguerrido/10,14
+aguia/10
+aguiacho/10
+aguieiro/10
+aguillada/10
+aguilloada/10
+aguilln/10
+aguinaldeiro/10,14
+aguinaldo/10
+agulla/10
+agulleiro/10,14
+agulleto/10,14
+agurgullante/10
+aguzadoira/10
+aguzadura/10
+aguzalapis
+aguzoso/10,14
+a
+aia/10
+aiatol/10
+aiga/10
+aigote/10
+aimar/10
+anda
+aio/10
+aira/10
+airado/10,14
+airbag/10
+aire/10
+aireacin/10
+aireada/10
+airexa/10
+airoa/10
+airosamente
+airoso/10,14
+aixada/10
+aixola/10
+aizocea/10
+al
+ala/10
+alabandina/10
+alabarda/10
+alabardada/10
+alabardeiro/10
+alabastrino/10,14
+alabastro/10
+alacantino/10,14
+alacrn/10
+alacridade/10
+alado/10,14
+alagadizo/10,14
+alagamento/10
+alal/10
+alamano/10,14
+alamar/10
+alambique/10
+alameda/10
+lamo/10
+aln/10
+alancada/10
+alano/10,14
+alaranxado/10,14
+alarbe/10
+alarde/10
+alardeador/10,13
+alargadeira/10
+alargamento/10
+alargo/10
+alarido/10
+alarife/10
+alarma/10
+alarmante/10
+alarmismo/10
+alarmista/10
+alascano/10,14
+alaterno/10
+aludido/10
+alavs/10,14
+alazn/10,14
+alba/10
+albaceteo/10,14
+albacora/10
+albaialde/10
+albanel/12
+albanelara/10
+albanelera/10
+albans/10,14
+albar/10
+albar/10
+albarda/10
+albardeiro/10
+albardn/10
+albarello/10,14
+albaricoque/10
+albaricoqueiro/10
+albario/10,14
+albaroque/10
+albatros
+albedro/10
+albedro/10
+albeiro/10,14
+albeitara/10
+albeite/10
+albeitera/10
+albelo/10,14
+albergue/10
+albinismo/10
+albino/10,14
+albitorno/10
+albixense/10
+albzaras
+albo/10,14
+albogue/10
+alboio/10
+albndega/10
+albor/10
+alborada/10
+albornoz/10
+alborotadamente
+alborotador/10,13
+alboroto/10
+alborozadamente
+alborozo/10
+albufeira/10
+lbum/10
+albume/10
+albumina/10
+albuminato/10
+albuminoide/10
+albuminometra/10
+albuminoso/10,14
+albuminuria/10
+albura/10
+alburgada/10
+alburgueiro/10,14
+alburo/10
+albuxe/10
+albuxneo/10,14
+alcabala/10
+alcabaleiro/10
+alcacn/10
+alcachofa/10
+alcachofal/12
+alcaiata/10
+alcaico/10,14
+alcaide/10
+alcaidesa/10
+alcaida/10
+alcaiotara/10
+alcaiote/10,14
+alcaiotera/10
+alcaldada/10
+alcalde/10
+alcaldesa/10
+alcalda/10
+alcalescencia/10
+alcalescente/10
+lcali/10
+alcalimetra/10
+alcalmetro/10
+alcalinidade/10
+alcalino/10,14
+alcaloide/10
+alcalose/10
+alcance/10
+alcndara/10
+alcanfor/10
+alcanzbel/12
+alcanzable/10
+alcaparra/10
+alcaparral/12
+alcaravn/10
+alcarraza/10
+alcatra/10
+alcatrn/10
+alcatreo/10
+alcatruz/10
+alczar/10
+alce/10
+alcednido/10
+lcido/10
+alcin/10
+alcipreste/10
+alcista/10
+alcoba/10
+alcobacense/10
+alcohol/12
+alcoholato/10
+alcoholemia/10
+alcohlico/10,14
+alcoholimetra/10
+alcoholmetro/10
+alcoholismo/10
+alcol/12
+alcolato/10
+alcolemia/10
+alclico/10,14
+alcolimetra/10
+alcolmetro/10
+alcolismo/10
+Alcorn/10
+alcornico/10,14
+alcouve/10
+alcrique/10
+alcume/10
+alcuo/10
+aldea/10
+alden/10,14
+aldehdico/10,14
+aldehido/10
+aldino/10,14
+aldraba/10
+aldrabada/10
+aldrabeiro/10,14
+aldrabn/10
+aldraxante/10
+aldraxe/10
+aldroga/10
+aleatoriamente
+aleatorio/10,14
+alefriz/10
+alegbel/12
+alegable/10
+alegacin/10
+alegante/10
+alegora/10
+alegoricamente
+alegrico/10,14
+alegre/10
+alegremente
+alegrete/10
+alegra/10
+alegrn/10
+aleira/10
+aleivosamente
+aleivosa/10
+aleivoso/10,14
+aleixado/10,14
+alel/10
+alemn/10,14
+alemnico/10,14
+aln/10
+alentador/10,13
+alentexano/10,14
+alento/10
+alerce/10
+alerglogo/10,14
+alergoloxa/10
+alern/10
+alerta/10
+alertador/10,13
+alrxeno/10
+alerxia/10
+alrxico/10,14
+aleta/10
+aleurona/10
+aleuto/10,14
+alexandrino/10,14
+alexia/10
+alexifrmaco/10,14
+alfa/10
+alfabeticamente
+alfabtico/10,14
+alfabetizacin/10
+alfabeto/10
+alfaia/10
+alfaiate/10
+alfalfa/10
+alfalfal/12
+alfndega/10
+alfandegueiro/10,14
+alfanumrico/10,14
+alfanxe/10
+alfaqu/10
+alfareme/10
+alfereca/10
+alfrez/10
+alferga/10
+alfiestra/10
+alfil/12
+alfinetada/10
+alfinete/10
+alfineteiro/10
+alfocs/10,14
+alfombra/10
+alfndega/10
+alforfa/10
+alforxa/10
+alforxada/10
+alfoz/10
+alffaro/10,14
+alga/10
+algalia/10
+algara/10
+algaraba/10
+algarada/10
+algareiro/10,14
+algareo/10
+algaren/10,15
+algaria/10
+algarismo/10
+algarrada/10
+algarvo/10,14
+algazara/10
+algo
+algodoal/12
+algodoeiro/10,14
+algodn/10
+algoritmia/10
+algortmico/10,14
+algoritmo/10
+algoso/10,14
+alguacil/12
+algueirada/10
+algun
+algn
+algunha
+algunhas
+algns
+algures
+al
+aliceo/10,14
+alianza/10
+alias
+aliaxe/10
+alicate/10
+alicerce/10
+aliciente/10
+alicorno/10
+alicuanta/10
+alcuota/10
+alidada/10
+alienbel/12
+alienabilidade/10
+alienable/10
+alienacin/10
+alienador/10,13
+alienante/10
+alienista/10
+alifafe/10
+aliftico/10,14
+alfero/10,14
+aliforme/10
+alimentacin/10
+alimentador/10,13
+alimentario/10,14
+alimenticio/10,14
+alimento/10
+aliacin/10
+aliamento/10
+alindador/10,13
+alnea/10
+alio/10
+alin/10,15
+alintelado/10,14
+alpede/10
+alisador/10,13
+alisadura/10
+alisamento/10
+alisio/10
+alisma/10
+alismatcea/10
+alistamento/10
+aliteracin/10
+aliviadoiro/10
+aliviador/10,13
+alivio/10
+alixeiramento/10
+alxero/10,14
+alixo/10
+alizarina/10
+alla/10
+allada/10
+allaricense/10
+allebel/12
+alleabilidade/10
+alleable/10
+alleacin/10
+alleador/10,13
+alleamento/10
+alleante/10
+allegretto/10
+allegro/10
+alleiro/10
+alleo/10,14
+allo/10
+alma/10
+almacn/10
+almacenbel/12
+almacenable/10
+almacenamento/10
+almacenaxe/10
+almacenista/10
+almada/10
+almadraba/10
+almadraque/10
+almaf/10
+almagre/10
+almallo/10,14
+almanaque/10
+almenara/10
+almeriense/10
+almexa/10
+almilla/10
+almiranta/10
+almirantado/10
+almirante/10
+almiscre/10
+almixendro/10
+almo/10,14
+almocadn/10
+almoeda/10
+almofada/10
+almofadia/10
+almofadn/10
+almofa/10
+almogvar/10
+almohade/10
+almorbide/10
+almorrs
+almorzo/10
+almotac/10
+almoxarife/10
+almude/10
+almua/10
+al
+alobado/10,14
+alocarpo/10
+alctono/10,14
+alocucin/10
+alodial/12
+alodio/10
+loe/10
+alotico/10,14
+alogamia/10
+alombamento/10
+alomorfia/10
+alomrfico/10,14
+alomorfismo/10
+alomorfo/10
+alongbel/12
+alongable/10
+alongamento/10
+alpata/10
+alopata/10
+alopecia/10
+alopcico/10,14
+alpido/10
+alotropa/10
+alotrpico/10,14
+altropo/10
+aloucadamente
+aloucado/10,14
+aloumieiro/10,14
+aloumio/10
+alourado/10,14
+aloxamento/10
+alxeno/10,14
+alpabarda/10
+alpaca/10
+alpargata/10
+alpendre/10
+alpestre/10
+alpinismo/10
+alpinista/10
+alpino/10,14
+alpiste/10
+alporca/10
+alporizamento/10
+alquermes
+alquimia/10
+alqumico/10,14
+alquimista/10
+alquitara/10
+alsaciano/10,14
+alta/10
+altaico/10,14
+altamente
+altar/10
+altea/10
+alterbel/12
+alterabilidade/10
+alterable/10
+alteracin/10
+alteradamente
+alterador/10,13
+alterante/10
+alterativo/10,14
+alteridade/10
+alternador/10
+alternancia/10
+alternante/10
+alternativamente
+alternativo/10,14
+alterno/10,14
+alteza/10
+altibaixos
+altilocuencia/10
+altilocuente/10
+altimetra/10
+altmetro/10
+altiplano/10
+altisonante/10
+altitude/10
+altivamente
+altivez/10
+altiveza/10
+altivo/10,14
+alto/10,14
+altofalante/10
+altolimego/10,14
+altor/10
+altorrelevo/10
+altovoltense/10
+altrusmo/10
+altrusta/10
+altura/10
+aluaxe/10
+alucinacin/10
+alucinadamente
+alucinante/10
+alucinatorio/10,14
+alucinxeno/10,14
+alcita/10
+alude/10
+alugbel/12
+alugable/10
+alugador/10,13
+alugamento/10
+alugueiro/10,14
+aluguer/10
+alume/10
+alumina/10
+aluminato/10
+alumnico/10,14
+aluminio/10
+aluminita/10
+aluminose/10
+aluminoso/10,14
+alumnado/10
+alumno/10,14
+alusin/10
+alusivo/10,14
+alustro/10
+aluvial/12
+aluvin/10
+alvariza/10
+lveo/10
+alveolado/10,14
+alveolar/10
+alvolo/10
+alxaba/10
+alxabeira/10
+alxama/10
+lxebra/10
+alxebricamente
+alxbrico/10,14
+alxebrista/10
+alxecireo/10,14
+alxeriano/10,14
+alxerino/10,14
+alxia/10
+alxibe/10
+alxidez/10
+lxido/10,14
+alxofre/10
+alxube/10
+alza/10
+alzada/10
+alzadeiro/10
+alzamento/10
+alzaprema/10
+ama/10
+ambel/12
+amabelmente
+amabilidade/10
+amable/10
+amablemente
+amador/10,13
+mago/10
+amais
+amlgama/10
+amall/10
+amalloa/10
+amaador/10,13
+amancebamento/10
+amandi/10
+amaecida/10
+amaneiradamente
+amaneiramento/10
+amanelado/10,14
+amanexo/10
+amanita/10
+amao/10
+amansamento/10
+amante/10
+amanuense/10
+amarantcea/10
+amarantino/10,14
+amaranto/10
+amaraxe/10
+amareleza/10
+amarelle/10
+amarelo/10,14
+amargadamente
+amargamente
+amargo/10,14
+amargor/10
+amarguexo/10
+amargura/10
+amarilidcea/10
+amarilis
+amarra/10
+amarradoira/10
+amarradura/10
+amarralla/10
+amarre/10
+amasada/10
+amasadela/10
+amasadora/10
+amasadura/10
+amasillo/10
+amasio/10
+amata/10
+amatista/10
+amatorio/10,14
+amaurose/10
+amazona/10
+amaznico/10,14
+amazonita/10
+mbalas
+mbar/10
+ambarado/10,14
+ambarino/10,14
+ambas
+ambaxes
+ambicin/10
+ambiciosamente
+ambicioso/10,14
+ambidextro/10,14
+ambientacin/10
+ambientador/10,13
+ambiental/12
+ambiente/10
+ambiguamente
+ambigidade/10
+ambiguo/10,14
+mbito/10
+ambivalencia/10
+ambivalente/10
+ambliopa/10
+mboa/10
+mbolos
+ambn/10
+ambos
+ambrosa/10
+ambrosiano/10,14
+ambulacro/10
+ambulancia/10
+ambulante/10
+ambulatorio/10,14
+amea/10
+ameaza/10
+ameazador/10,13
+ameazadoramente
+ameazante/10
+ameba/10
+amebeo/10,14
+amebiano/10,14
+ameboide/10
+amecedalla/10
+amecedura/10
+amedrentador/10,13
+ameixa/10
+ameixeira/10
+ameloado/10,14
+amencia/10
+amencida/10
+amndoa/10
+amendoado/10,14
+amendoal/12
+amendoeira/10
+ameneiral/12
+ameneiro/10
+amenidade/10
+ameno/10,14
+amenorrea/10
+amenorreico/10,14
+amentceo/10,14
+americanismo/10
+americanista/10
+americanizacin/10
+americano/10,14
+americio/10
+amerindio/10,14
+amestrbel/12
+amestrable/10
+amestrador/10,13
+amestramento/10
+ametencia/10
+ametista/10
+ametrallador/10,13
+amtrope/10
+ametropa/10
+amhrico/10,14
+amianto/10
+amicto/10
+amida/10
+amidn/10
+amidonaxe/10
+amieiral/12
+amieiro/10
+amigbel/12
+amigabelmente
+amigable/10
+amigablemente
+amgdala/10
+amigdalcea/10
+amigdalina/10
+amigdalite/10
+amigdaloide/10
+amigdalotoma/10
+amigo/10,14
+amilceo/10,14
+amilase/10
+amlico/10,14
+amiliforme/10
+amina/10
+aminocido/10
+aminoplasto/10
+aminoracin/10
+aminorativo/10,14
+amistade/10
+amistosamente
+amistoso/10,14
+amizade/10
+amnesia/10
+amnsico/10,14
+amnio/10
+amnitico/10,14
+amnista/10
+amo/10,14
+amoado/10
+amocelo/10
+amodo
+amoestacin/10
+amoestador/10,13
+amolacin/10
+amoladura/10
+amolecemento/10
+amolloamento/10
+amomo/10
+amoniacal/12
+amonaco/10,14
+amnico/10,14
+amonio/10
+amonita/10
+amontoamento/10
+amor/10
+amora/10
+amoral/12
+amoralidade/10
+amordazamento/10
+amoreamento/10
+amorfo/10,14
+amoro/10
+amormado/10,14
+amorodeira/10
+amorodo/10
+amorosamente
+amorosidade/10
+amoroso/10,14
+amorroado/10,14
+amortecedor/10,13
+amortecemento/10
+amortizbel/12
+amortizable/10
+amortizacin/10
+amortuxado/10,14
+amosega/10
+amosegadura/10
+amourado/10,14
+amovbel/12
+amovible/10
+amozcadura/10
+amparo/10
+ampelidcea/10
+ampelita/10
+ampelografa/10
+ampelogrfico/10,14
+amperaxe/10
+ampere/10
+ampermetro/10
+amperio/10
+amplamente
+amplexicaule/10
+amplibel/12
+ampliable/10
+ampliacin/10
+ampliador/10,13
+amplificacin/10
+amplificador/10,13
+amplificativo/10,14
+amplitude/10
+amplo/10,14
+ampola/10
+ampulosamente
+ampulosidade/10
+ampuloso/10,14
+amputacin/10
+amsterdams/10,14
+amsterdamiense/10
+amulatado/10,14
+amuleto/10
+amullerado/10,14
+amo/10
+amura/10
+amurada/10
+anabaptismo/10
+anabaptista/10
+anablico/10,14
+anabolismo/10
+anabolizante/10
+anacarado/10,14
+anacardicea/10
+anacardio/10
+anaco/10
+anacoluto/10
+anaconda/10
+anacoreta/10
+anacortico/10,14
+anacrentico/10,14
+anacronicamente
+anacrnico/10,14
+anacronismo/10
+anacruse/10
+anada/10
+anadiplose/10
+anaerobio/10,14
+anaerobiose/10
+anafase/10
+anafil/12
+anafilctico/10,14
+anafilaxe/10
+anfora/10
+anaforese/10
+anafrico/10,14
+anafrodisia/10
+anafrodisaco/10,14
+anafrodita/10
+anglifo/10
+anaglptico/10,14
+anagnrise/10
+aagoto/10,14
+anagoxa/10
+anagxico/10,14
+anagrama/10
+anagramtico/10,14
+anais
+anal/12
+analecta/10
+analptico/10,14
+analfabetismo/10
+analfabeto/10,14
+anlise/10
+analista/10
+analstico/10,14
+analiticamente
+analtico/10,14
+analizbel/12
+analizable/10
+analizador/10,13
+analogamente
+anlogo/10,14
+analoxa/10
+analoxicamente
+analxico/10,14
+analxesia/10
+analxsico/10,14
+anamnese/10
+anamorfose/10
+anans/10
+ananismo/10
+anano/10,14
+anapstico/10,14
+anapesto/10
+anaplastia/10
+anaptixe/10
+anarcosindicalismo/10
+anarcosindicalista/10
+anarqua/10
+anarquicamente
+anrquico/10,14
+anarquismo/10
+anarquista/10
+anarquizante/10
+anasarca/10
+anasttico/10,14
+anastigmtico/10,14
+anastomose/10
+anstrofe/10
+anatema/10
+antido/10
+anatlico/10,14
+anatolio/10,14
+anatoma/10
+anatomicamente
+anatmico/10,14
+anatomista/10
+anca/10
+ancestral/12
+ancheamento/10
+ancho/10,14
+anchoa/10
+anchura/10
+ancin/10,14
+ancianidade/10
+ancilar/10
+ancio/10
+ncora/10
+ancoradoiro/10
+ancoraxe/10
+andbel/12
+andable/10
+andaboi/10
+andacamios
+andadeiro/10,14
+andador/10,13
+andadura/10
+andaina/10
+andalucismo/10
+andalucista/10
+andalus/10
+andaluz/10,13
+andante/10
+andantino/10
+andanza/10
+andarela/10
+andarica/10
+andarivel/12
+andas
+andava/10
+andazo/10
+andel/12
+andesita/10
+andino/10,14
+andoria/10
+andorrano/10,14
+andosco/10,14
+androcfalo/10
+androceo/10
+androide/10
+androlatra/10
+androlla/10
+androloxa/10
+andrmena/10
+andropausa/10
+androsterona/10
+andrxeno/10,14
+androxinia/10
+andrxino/10,14
+andruviada/10
+andruvieira/10
+ancdota/10
+anecdotario/10
+anecdtico/10,14
+anegamento/10
+aneiro/10,14
+anel/12
+anlido/10
+anello/10,14
+anemia/10
+anmico/10,14
+anemfilo/10,14
+anemografa/10
+anemgrafo/10
+anemometra/10
+anemomtrico/10,14
+anemmetro/10
+anmona/10
+anemoscopio/10
+anepigrfico/10,14
+aneroide/10
+anestesia/10
+anestsico/10,14
+anestesioloxa/10
+anestesista/10
+aneto/10
+aneurisma/10
+anexin/10
+anexionismo/10
+anexionista/10
+anexo/10,14
+anfibio/10,14
+anfibolita/10
+anfbolo/10,14
+anfiboloxa/10
+anfibolxico/10,14
+anfbraco/10
+anfictin/10
+anfictionado/10
+anfictionia/10
+anfictiona/10
+anfictinico/10,14
+anfmacro/10
+anfineuro/10
+anfioxo/10
+anfpodo/10
+anfiprstilo/10,14
+anfisbena/10
+anfisbnido/10
+anfiteatro/10
+anfitrin/10,14
+nfora/10
+anftero/10,14
+anfractuosidade/10
+anfractuoso/10,14
+anga/10
+angarela/10
+angarellas
+angarello/10
+angazo/10
+anglicanismo/10
+anglicano/10,14
+anglicismo/10
+anglo/10,14
+angloamericano/10,14
+anglorabe/10
+anglofilia/10
+anglfilo/10,14
+anglofobia/10
+anglfobo/10,14
+anglfono/10,14
+anglonormando/10,14
+anglosaxn/10,14
+angolano/10,14
+angosto/10,14
+angostura/10
+angstrom/10
+angueira/10
+angua/10
+anguiacho/10
+nguido/10
+anguieira/10
+angiforme/10
+angulido/10
+angiliforme/10
+anguiln/10
+anglula/10
+angula/10
+angular/10
+ngulo/10
+angulosidade/10
+anguloso/10,14
+angustia/10
+angustiosamente
+angustioso/10,14
+anharmnico/10,14
+anhelo/10
+anhelosamente
+anheloso/10,14
+anhdrido/10
+anhidrita/10
+anhidro/10,14
+anhidrose/10
+anil/12
+anilina/10
+nima/10
+animacin/10
+animadamente
+animador/10,13
+animadversin/10
+animal/12
+animalada/10
+animlculo/10
+animalidade/10
+animicamente
+anmico/10,14
+animismo/10
+animista/10
+nimo/10
+animosamente
+animosidade/10
+animoso/10,14
+aniadoiro/10
+aniador/10
+aninovo/10
+anin/10
+aniquilacin/10
+aniquilador/10,13
+aniquilamento/10
+ans/10
+anisado/10,14
+anisete/10
+anisodonte/10
+anisfilo/10,14
+anismero/10,14
+anisometra/10
+anisoptalo/10,14
+anisptero/10
+anisosilabismo/10
+anisotropa/10
+anistropo/10,14
+aniversario/10
+anllar/10
+ao/10,14
+ano/10
+andico/10,14
+andino/10,14
+anodizacin/10
+nodo/10
+anfele/10
+anomalamente
+anomala/10
+anmalo/10,14
+anmido/10
+anomuro/10
+anona/10
+anoncea/10
+anonimamente
+anonimato/10
+anonimia/10
+annimo/10,14
+anopluro/10
+anorak/10
+anorexia/10
+anorxico/10,14
+anorgnico/10,14
+anormal/12
+anormalidade/10
+anormalmente
+anosmia/10
+anotacin/10
+anotador/10,13
+anovador/10,13
+anovamento/10
+anovo/10
+anovulatorio/10,14
+anoxadizo/10,14
+anoxemia/10
+anoxo/10
+anozcoada/10
+anquilosamento/10
+anquilose/10
+ansia/10
+ansiedade/10
+ansiosamente
+ansioso/10,14
+anta/10
+antagonicamente
+antagnico/10,14
+antagonismo/10
+antagonista/10
+antano
+antrtico/10,14
+ante/10
+antebrazo/10
+antecmara/10
+antecedencia/10
+antecedente/10
+antecesor/10,13
+antecos
+antedata/10
+antediluviano/10,14
+antedito/10,14
+anteface/10
+antefirma/10
+anteira/10
+antela/10
+antelacin/10
+antelar/10
+antemn
+antemeridiano/10,14
+antemural/12
+antena/10
+antenado/10,14
+antenome/10
+anteolleira/10
+anteollos
+antepasado/10,14
+antepeito/10
+antepenltimo/10,14
+anteposicin/10
+anteproxecto/10
+antera/10
+anteridio/10
+anterior/10
+anterioridade/10
+anteriormente
+anteroexterior/10
+anteroinferior/10
+anterointerior/10
+anterolateral/12
+anteromedial/12
+anteroposterior/10
+anterosuperior/10
+anterozoide/10
+antes
+antesala/10
+antese/10
+antetempo
+anteversin/10
+antevspera/10
+antiabortista/10
+anticido/10,14
+antiareo/10,14
+antiafrodisaco/10,14
+antialcohlico/10,14
+antialclico/10,14
+antialrxico/10,14
+antiartrtico/10,14
+antiasmtico/10,14
+antiatmico/10,14
+antibalas
+antibitico/10,14
+anticanceroso/10,14
+anticicln/10
+anticiclnico/10,14
+anticipacin/10
+anticipadamente
+anticipo/10
+anticlerical/12
+anticlericalismo/10
+anticlmax
+anticlinal/12
+anticloro/10
+anticoagulante/10
+anticolonial/12
+anticoncepcin/10
+anticonceptivo/10,14
+anticonstitucional/12
+anticonxelante/10
+anticorpo/10
+anticorrosivo/10,14
+anticrese/10
+anticriptogmico/10,14
+anticristin/10,14
+anticristo/10
+anticuado/10,14
+anticuario/10
+antidemocrtico/10,14
+antideportivo/10,14
+antidepresivo/10,14
+antidiarreico/10,14
+antidiftrico/10,14
+antidisturbios
+antidopaxe/10
+antdoto/10
+antieconmico/10,14
+antiemtico/10,14
+antiespasmdico/10,14
+antiestatutario/10,14
+antiesttico/10,14
+antifascismo/10
+antifascista/10
+antifloxstico/10,14
+antfona/10
+antifonario/10
+antfrase/10
+antifrstico/10,14
+antiga/10
+antigalla/10
+antigamente
+antigs
+antigo/10
+antgrafo/10,14
+antigripal/12
+antigidade/10
+antihelmntico/10,14
+antihemorrxico/10,14
+antihemorroidal/12
+antihistamnico/10,14
+antihixinico/10,14
+antiimperialismo/10
+antiimperialista/10
+antiinflamatorio/10,14
+antillano/10,14
+antilogaritmo/10
+antlope/10
+antiloxa/10
+antilxico/10,14
+antimateria/10
+antmero/10
+antimilitarismo/10
+antimilitarista/10
+antimonrquico/10,14
+antimnico/10,14
+antimonio/10
+antimonita/10
+antinatural/12
+antinboa/10
+antinebra/10
+antineurlxico/10,14
+antinoma/10
+antinmico/10,14
+antinuclear/10
+antioquense/10
+antioxidante/10
+antipapa/10
+antipapado/10
+antipapista/10
+antiparasitario/10,14
+antiparlamentarismo/10
+antipartcula/10
+antipata/10
+antiptico/10,14
+antipatritico/10,14
+antipatriotismo/10
+antipedagxico/10,14
+antiperistltico/10,14
+antipirtico/10,14
+antpoda/10
+antipotico/10,14
+antipoliomieltico/10,14
+antipopular/10
+antirrbico/10,14
+antirracista/10
+antirregulamentario/10,14
+antirrelixioso/10,14
+antirresonancia/10
+antirreumtico/10,14
+antirroubo/10
+antisandinismo/10
+antisandinista/10
+antisemita/10
+antisemitismo/10
+antisepsia/10
+antisptico/10,14
+antisindical/12
+antisocial/12
+antstrofa/10
+antitrmico/10,14
+antiterrorismo/10
+antiterrorista/10
+anttese/10
+antitetnico/10,14
+antittico/10,14
+antitxico/10,14
+antitoxina/10
+antituberculoso/10,14
+antivarilico/10,14
+antivelenoso/10,14
+antivenreo/10,14
+antivirus
+antxeno/10
+antfago/10,14
+antfilo/10
+antolladizo/10,14
+antollo/10
+antoloxa/10
+antolxico/10,14
+antonimia/10
+antnimo/10,14
+antonomasia/10
+antonte
+antozoo/10
+antraceno/10
+antracita/10
+antracose/10
+ntrax
+antro/10
+antropocntrico/10,14
+antropocentrismo/10
+antropfago/10,14
+antropofaxia/10
+antropofxico/10,14
+antropoide/10
+antroplogo/10,14
+antropoloxa/10
+antropolxico/10,14
+antropometra/10
+antropomtrico/10,14
+antropomrfico/10,14
+antropomorfismo/10
+antropomorfo/10,14
+antroponimia/10
+antroponmico/10,14
+antropnimo/10
+antropopiteco/10
+antropoxnese/10
+antropozoico/10,14
+antuca/10
+antuerpino/10,14
+anual/12
+anualidade/10
+anualmente
+anuario/10
+anduba/10
+anuencia/10
+anuente/10
+anulbel/12
+anulable/10
+anulacin/10
+anulador/10,13
+anulatorio/10,14
+anunciacin/10
+anunciador/10,13
+anunciante/10
+anunciativo/10,14
+anuncio/10
+anuria/10
+anuro/10
+anveresino/10,14
+anverso/10
+anxelical/12
+anxelicalmente
+anxelicamente
+anxlico/10,14
+anxelolatra/10
+anxevino/10,14
+anxina/10
+anxinoso/10,14
+anxiografa/10
+anxioloxa/10
+anxioma/10
+anxiosperma/10
+anxo/10
+anzol/12
+ao
+aorstico/10,14
+aoristo/10
+aorta/10
+artico/10,14
+aortite/10
+aos
+apache/10
+apadriamento/10
+apagbel/12
+apagable/10
+apagadamente
+apagador/10,13
+apagamento/10
+apago/10
+apaisado/10,14
+apaixonadamente
+apaixonadizo/10,14
+apaixonamento/10
+apaixonante/10
+apalermado/10,14
+apalluzado/10,14
+apalpada/10
+apalpadeira/10
+apalpadela/10
+apaa/10
+apaadoira/10
+apaador/10,13
+apanda/10
+apao/10
+aparador/10
+aparadura/10
+aparato/10
+aparatosamente
+aparatoso/10,14
+aparcadoiro/10
+aparcamento/10
+apardazado/10,14
+apareamento/10
+aparella/10
+aparellador/10,13
+aparellamento/10
+aparello/10
+aparencia/10
+aparente/10
+aparentemente
+aparicio/10
+aparicin/10
+aparrulado/10,14
+apartacin/10
+apartadizo/10,14
+apartadoiro/10
+apartador/10,13
+apartamento/10
+aparte/10
+apartheid/10
+apartotel
+aparvamento/10
+apata/10
+apaticamente
+aptico/10,14
+aptrida/10
+apeadeiro/10
+apeadoiro/10
+apedramento/10
+apedro/10
+apegadizo/10,14
+apegaento/10,14
+apegaoso/10,14
+apego/10
+apegn/10
+apeira/10
+apeiro/10
+apelbel/12
+apelable/10
+apelacin/10
+apeladoira/10
+apelante/10
+apelativo/10,14
+apelatorio/10,14
+apelido/10
+apenas
+apndice/10
+apendicectoma/10
+apendicite/10
+apendicular/10
+apendiculariceo/10
+apeo/10
+apepsia/10
+apercibimento/10
+apergamiado/10,14
+aperidico/10,14
+aperitivo/10
+aperta/10
+apertadamente
+apertador/10,13
+apertamento/10
+apertarrabos
+aperto/10
+apertn/10
+apertura/10
+aperturismo/10
+aperturista/10
+aperulado/10,14
+aptalo/10,14
+apetecbel/12
+apetecible/10
+apeteirado/10,14
+apetencia/10
+apetito/10
+apetitoso/10,14
+apiario/10
+apical/12
+pice/10
+apicoalveolar/10
+apicodental/12
+apcola/10
+apicultor/10,13
+apicultura/10
+apigarado/10,14
+apio/10
+apiol/12
+apirtico/10,14
+apirexia/10
+apisoadora/10
+aplacbel/12
+aplacable/10
+aplanador/10
+aplanamento/10
+aplantico/10,14
+aplanetismo/10
+aplaudidor/10,13
+aplauso/10
+aplicbel/12
+aplicabilidade/10
+aplicable/10
+aplicacin/10
+aplicadamente
+aplicador/10
+aplique/10
+apnea/10
+apocalipse/10
+Apocalipse/10
+apocalptico/10,14
+apcema/10
+apocincea/10
+apcope/10
+apcrifo/10,14
+apodctico/10,14
+apodixe/10
+podo/10,14
+apdose/10
+apfise/10
+apofona/10
+apofnico/10,14
+apgrafo/10,14
+apoio/10
+apolneo/10,14
+apoltico/10,14
+aplogo/10
+apoloxtico/10,14
+apoloxa/10
+apolxico/10,14
+apoloxista/10
+aponeurose/10
+apoplctico/10,14
+apoplexa/10
+apora/10
+aporraido/10
+aportuguesamento/10
+aps
+aposicin/10
+aposiopese/10
+apositivo/10,14
+apsito/10
+aposta/10
+apostante/10
+apostasa/10
+apstata/10
+apostema/10
+apostila/10
+aposto/10,14
+apostolado/10
+apostolicamente
+apostlico/10,14
+apstolo/10
+apstrofe/10
+apstrofo/10
+apostura/10
+apotecio/10
+apotegma/10
+apotema/10
+apoteose/10
+apotetico/10,14
+apoucamento/10
+apousentador/10,13
+apousentamento/10
+apousento/10
+aputega/10
+apoxa/10
+apoxeo/10
+apracbel/12
+apracible/10
+aprazbel/12
+aprazable/10
+aprazamento/10
+aprecibel/12
+apreciabelmente
+apreciable/10
+apreciablemente
+apreciacin/10
+apreciador/10,13
+apreciativo/10,14
+aprecio/10
+aprehensin/10
+aprehensivo/10,14
+apreixo/10
+aprendiz/10,13
+aprendizaxe/10
+apresamento/10
+apresto/10
+apresunllado/10,14
+apresuradamente
+apresuramento/10
+apriorismo/10
+apriorstico/10,14
+aprisionamento/10
+aprobbel/12
+aprobable/10
+aprobacin/10
+aprobatorio/10,14
+apropibel/12
+apropiable/10
+apropiacin/10
+apropiadamente
+apropiador/10,13
+aproveitbel/12
+aproveitable/10
+aproveitadamente
+aproveitamento/10
+aprovisionador/10,13
+aprovisionamento/10
+aproximacin/10
+aproximadamente
+aproximativo/10,14
+apterigceno/10
+ptero/10,14
+aptitude/10
+apto/10,14
+apualamento/10
+apuntador/10,13
+apuntamento/10
+apupada/10
+apupo/10
+apuradamente
+apuro/10
+apuxn/10
+aquel/10,14
+aqueloutro/10,14
+aqun
+aquenio/10
+aqueo/10,14
+aquerno/10
+aqu
+aquiescencia/10
+aquiescente/10
+aquietamento/10
+aquifolicea/10
+aquilea/10
+aquila/10
+aquilino/10,14
+aquillado/10,14
+aquilo
+aquiln/10
+aquitano/10,14
+ar/10
+ara/10
+rabe/10
+arbel/12
+arabela/10
+arabesco/10,14
+arabas
+arbico/10,14
+arbigo/10,14
+arabismo/10
+arabista/10
+arabizacin/10
+arable/10
+araboi/10
+arcea/10
+arcnido/10
+aracnoide/10
+aracnoidite/10
+ardidos/10
+aradoiro/10
+arador/10
+aradura/10
+aragons/10,14
+aragonesismo/10
+aragonita/10
+aralia/10
+aralicea/10
+aramaico/10,14
+arame/10
+aramea/10
+arameo/10,14
+aramio/10
+araa/10
+arancel/12
+arancelario/10,14
+arandeira/10
+arandela/10
+arando/10
+araneido/10
+araeira/10
+arangao/10
+aranguelo/10
+aran/10
+arao/10
+arauaco/10,14
+araucano/10,14
+araucaria/10
+arauto/10
+aravesa/10
+arbitrbel/12
+arbitrable/10
+arbitrador/10,13
+arbitral/12
+arbitralmente
+arbitrariamente
+arbitrariedade/10
+arbitrario/10,14
+arbitraxe/10
+arbitrio/10
+rbitro/10,14
+arboradura/10
+rbore/10
+arboredo/10
+arbreo/10,14
+arborescencia/10
+arborescente/10
+arborcola/10
+arboricultor/10,13
+arboricultura/10
+arboriforme/10
+arborizbel/12
+arborizable/10
+arborizacin/10
+arborizado/10,14
+arbustivo/10,14
+arbusto/10
+arca/10
+arcabuceiro/10
+arcabucera/10
+arcabuz/10
+arcabuzada/10
+arcabuzara/10
+arcada/10
+rcade/10
+arcdico/10,14
+arcdido/10
+arcaico/10,14
+arcasmo/10
+arcaizante/10
+arcano/10,14
+arcanxlico/10,14
+arcanxo/10
+arcea/10
+arcebispado/10
+arcebispal/12
+arcebispo/10
+arcediagado/10
+arcediago/10
+arciprestado/10
+arcipreste/10
+arco/10
+arcobotante/10
+arcoxo/10
+rdego/10
+ardeido/10
+ardeiforme/10
+ardencia/10
+ardente/10
+ardentemente
+ardenta/10
+ardidamente
+ardideza/10
+ardimento/10
+ardor/10
+ardora/10
+ardorosamente
+ardoroso/10,14
+arduamente
+arduo/10,14
+area/10
+rea/10
+areal/12
+areallo/10
+areca/10
+areeiro/10,14
+areento/10,14
+arefaccin/10
+arega/10
+areixa/10
+arelo/10,14
+arena/10
+arenga/10
+arengador/10,13
+arengo/10
+arngolas
+arencola/10
+arenfero/10,14
+arenque/10
+arento/10
+arola/10
+areometra/10
+aremetro/10
+aren/10
+arepago/10
+areopaxita/10
+areoso/10,14
+arestilo/10
+aresn/10,14
+aresta/10
+arestora
+aredo/10,14
+arfada/10
+arfante/10
+argadelo/10
+argallada/10
+argallante/10
+argalleiro/10,14
+argamasa/10
+argana/10
+arganeo/10
+argazo/10
+argola/10
+rgoma/10
+argon/10
+argonauta/10
+argos
+argot/10
+argucia/10
+arguciosamente
+argucioso/10,14
+argueiro/10
+argente/10
+argulario/10,14
+argumentacin/10
+argumentador/10,13
+argumental/12
+argumento/10
+arguto/10,14
+aria/10
+arianismo/10
+ariano/10,14
+arica/10
+aridamente
+aridez/10
+rido/10,14
+Aries
+ariete/10
+arilo/10
+arinque/10
+ario/10,14
+arisco/10,14
+aristocracia/10
+aristcrata/10
+aristocraticamente
+aristocrtico/10,14
+aristofnico/10,14
+aristoloquia/10
+aristoloquicea/10
+aristotlico/10,14
+aristotelismo/10
+aritenoide/10
+aritmeticamente
+aritmtico/10,14
+arlequn/10
+arlequinado/10,14
+arlequinesco/10,14
+arma/10
+armbel/12
+armable/10
+armada/10
+armadillo/10
+armadoiro/10
+armador/10,13
+armadura/10
+armamento/10
+armante/10
+armara/10
+armario/10
+armatoste/10
+armazn/10
+armeiro/10,14
+armela/10
+armnico/10,14
+armenio/10,14
+armento/10
+armera/10
+armfero/10,14
+armila/10
+armilar/10
+armiado/10,14
+armio/10
+armisticio/10
+armxero/10,14
+armol/12
+armn/10
+arna/10
+arnal/12
+arneiro/10
+arneirn/10
+arnela/10
+arns/10
+arneste/10
+rnica/10
+arnicina/10
+arnoin/10,14
+arnoiao/10
+aro/10
+arola/10
+aroma/10
+aromtico/10,14
+aromatizacin/10
+aromatizante/10
+arousn/10,14
+arouxo/10
+arpa/10
+arpado/10,14
+arpeo/10
+arpeu/10
+arpexo/10
+arpista/10
+arpoador/10
+arpn/10
+arquegonio/10
+arqueiro/10,14
+arqueo/10
+arquelogo/10,14
+arqueoloxa/10
+arqueolxico/10,14
+arqueozoico/10,14
+arqueta/10
+arquetpico/10,14
+arquetipo/10
+arquexante/10
+arquexo/10
+arquiatro/10
+arquibanco/10
+arquicoecido/10,14
+arquiconfrade/10
+arquiconfrara/10
+arquidicono/10
+arquidiocesano/10,14
+arquidiocese/10
+arquiducado/10
+arquiducal/12
+arquiduque/10
+arquiduquesa/10
+arquiepiscopal/12
+arquilade/10
+arquimandrita/10
+arquimillonario/10,14
+arquiplago/10
+arquptero/10
+arquitecto/10,14
+arquitectonicamente
+arquitectnico/10,14
+arquitectura/10
+arquitrabe/10
+arquivbel/12
+arquivable/10
+arquivador/10,13
+arquiveiro/10,14
+arquivista/10
+arquivstico/10,14
+arquivo/10
+arquivolta/10
+arrabalde/10
+arrabaldeiro/10,14
+arracada/10
+arrafn/10
+arraial/12
+arrain/10
+arraigamento/10
+arrais
+arramado/10,14
+arranca/10
+arrancada/10
+arrancadeira/10
+arrandas
+arrandeadoiro/10
+arrandeo/10
+arranque/10
+arranxo/10
+arraposado/10,14
+arras
+arrasamento/10
+arrastradamente
+arrastre/10
+arrastrn/10
+arrautada/10
+arrebatador/10,13
+arrebato/10
+arreboladizo/10,14
+arrecamento/10
+arrecendente/10
+arrecendo/10
+arrecife/10
+arredamento/10
+arredismo/10
+arredista/10
+arredondamento/10
+arredor/10
+arrefriamento/10
+arreguizo/10
+arreit/10
+arremedbel/12
+arremedable/10
+arremedo/10
+arremetida/10
+arrenda/10
+arrendbel/12
+arrendable/10
+arrendador/10,13
+arrendamento/10
+arrendatario/10,14
+arrendo/10
+arreo/10
+arrepentimento/10
+arrepiante/10
+arrepo/10
+arresto/10
+arrevesado/10,14
+arriba
+arribada/10
+arribazn/10
+arribismo/10
+arribista/10
+arrieiro/10
+arriga/10
+arrimadizo/10,14
+arrimo/10
+arrinca/10
+arrincada/10
+arrincadeira/10
+arrinque/10
+arriscadamente
+arrisco/10
+arritmia/10
+arritmicamente
+arrtmico/10,14
+arrizotnico/10,14
+arro/10
+arr/10
+arroa/10
+arroallo/10
+arroaz/10
+arroba/10
+arroceiro/10,14
+arrocho/10
+arrodeo/10
+arrogacin/10
+arrogancia/10
+arrogante/10
+arrogantemente
+arroiada/10
+arroio/10
+arroleiro/10
+arrolo/10
+arroto/10
+arroubo/10
+arroutadamente
+arrouto/10
+arroxa/10
+arroz/10
+arrozal/12
+arruinador/10,13
+arsenal/12
+arseniato/10
+arsenical/12
+arsnico/10,14
+arsenioso/10,14
+arsenito/10
+arsina/10
+rtabro/10,14
+arte/10
+artefacto/10
+arteiramente
+arteiro/10,14
+artello/10
+artemisa/10
+artemn/10
+arterial/12
+arteriografa/10
+arterola/10
+arterioloxa/10
+arteriosclerose/10
+arteriosclertico/10,14
+arterite/10
+artesa/10
+artesn/10,14
+artesanado/10
+artesanal/12
+artesanalmente
+artesana/10
+artesiano/10,14
+artesoado/10,14
+artesn/10
+rtico/10,14
+articulbel/12
+articulable/10
+articulacin/10
+articuladamente
+articulatorio/10,14
+articulista/10
+rtido/10
+artfice/10
+artificial/12
+artificialmente
+artificieiro/10,14
+artificio/10
+artificiosamente
+artificiosidade/10
+artificioso/10,14
+artigo/10
+artillara/10
+artilleiro/10
+artillera/10
+artimaa/10
+artimaeiro/10,14
+artiodctilo/10
+artista/10
+artisticamente
+artstico/10,14
+artralxia/10
+artrite/10
+artrtico/10,14
+artritismo/10
+artrografa/10
+artroloxa/10
+artropata/10
+artrpodo/10
+artrose/10
+artrico/10,14
+arume/10
+arspice/10
+arvense/10
+arxe/10
+arxentador/10,13
+arxnteo/10,14
+arxentfero/10,14
+arxentinismo/10
+arxentino/10,14
+arxidal/12
+arxila/10
+arxilceo/10,14
+arxiloso/10,14
+arxina/10
+arxirismo/10
+arxivo/10,14
+arxn/10
+arzn/10
+arzun/10,14
+as
+s/10
+asa/10
+asadeiro/10
+asador/10
+asadura/10
+asaftida/10
+asalmoado/10,14
+asaltador/10,13
+asaltante/10
+asalto/10
+asaadamente
+asaadizo/10,14
+asaamento/10
+asasinato/10
+asasino/10,14
+asbesto/10
+asbolita/10
+ascride/10
+ascaridase/10
+ascendencia/10
+ascendente/10
+ascendbel/12
+ascendible/10
+ascensin/10
+ascensional/12
+ascenso/10
+ascensor/10
+ascensorista/10
+ascese/10
+asceta/10
+asceticamente
+asctico/10,14
+ascetismo/10
+ascidia/10
+ascidiceo/10
+ascidio/10
+ascite/10
+asclepiadcea/10
+asclepiadeo/10
+asco/10
+ascoliques
+ascomiceto/10
+ascn/10
+ascrbico/10,14
+ascospora/10
+ascua/10
+ascuado/10,14
+ascueira/10
+aseadamente
+asediador/10,13
+asediante/10
+asedio/10
+asegurbel/12
+asegurable/10
+asegurador/10,13
+aseguranza/10
+aseidade/10
+aselo/10,14
+asemade
+asemntico/10,14
+asemblea/10
+asembleario/10,14
+asemblearismo/10
+asemblesta/10
+asenso/10
+asentada/10
+asentadamente
+asentadeiras
+asentadoiro/10
+asentador/10
+asentamento/10
+asente/10
+asentimento/10
+asento/10
+aseo/10
+aspalo/10,14
+asepsia/10
+asptico/10,14
+asercin/10
+asertivamente
+asertivo/10,14
+aserto/10
+asertor/10,13
+asertorio/10,14
+asesor/10,13
+asesoramento/10
+asesora/10
+aseteador/10,13
+aseveracin/10
+aseverativamente
+aseverativo/10,14
+asexante/10
+asexo/10
+asexuado/10,14
+asexual/12
+asfltico/10,14
+asfalto/10
+asfixia/10
+asfixiante/10
+asfdelo/10
+as
+asitico/10,14
+asibilacin/10
+asidrado/10,14
+asiduamente
+asiduidade/10
+asiduo/10,14
+asigmtico/10,14
+asignacin/10
+asilbico/10,14
+asilo/10
+asimetra/10
+asimetricamente
+asimtrico/10,14
+asimilbel/12
+asimilable/10
+asimilacin/10
+asimilador/10,13
+asimilativo/10,14
+asimilismo/10
+asimilista/10
+asinbel/12
+asinable/10
+asinamento/10
+asinante/10
+asincrnico/10,14
+asincronismo/10
+asncrono/10,14
+asindtico/10,14
+asndeto/10
+asinerxa/10
+asinino/10,14
+asntota/10
+asinttico/10,14
+asirio/10,14
+asirilogo/10,14
+asirioloxa/10
+asisadamente
+asisado/10,14
+asistencia/10
+asistencial/12
+asistente/10,14
+asistolia/10
+asistlico/10,14
+asma/10
+asmtico/10,14
+asmo/10
+asnal/12
+asneira/10
+asnelo/10
+asno/10,14
+asoballador/10,13
+asoballamento/10
+asoballante/10
+asocibel/12
+asociable/10
+asociacin/10
+asociacionismo/10
+asociativamente
+asociativo/10,14
+asolagamento/10
+asolamento/10
+asombro/10
+asombrosamente
+asombroso/10,14
+asomo/10
+asonancia/10
+asonante/10
+aspa/10
+asparaxina/10
+aspecto/10
+asperamente
+aspereza/10
+asperidade/10
+spero/10,14
+aspersin/10
+aspersorio/10
+asperxes
+asperxilo/10
+asperxilose/10
+spide/10
+aspidistra/10
+aspilladoira/10
+aspiracin/10
+aspirador/10,13
+aspirante/10
+aspirina/10
+astcido/10
+astrtido/10
+astasia/10
+asttico/10,14
+astato/10
+astesmo/10
+astenia/10
+astnico/10,14
+ster/10
+asteria/10
+asterisco/10
+asteroide/10
+asteroideo/10
+astigmtico/10,14
+astigmatismo/10
+astorgano/10,14
+astracn/10
+astrgalo/10
+strago/10
+astral/12
+astrinxencia/10
+astrinxente/10
+astritivo/10,14
+astro/10
+astrofsico/10,14
+astrolabio/10
+astrlogo/10,14
+astroloxa/10
+astrolxico/10,14
+astronauta/10
+astronutico/10,14
+astronave/10
+astronoma/10
+astronomicamente
+astronmico/10,14
+astrnomo/10,14
+astroso/10,14
+astucia/10
+stur/10
+asturiano/10,14
+asturicense/10
+astutamente
+astuto/10,14
+asubiadela/10
+asubiador/10,13
+asubiante/10
+asubo/10
+asucadoiro/10
+asueto/10
+asumbel/12
+asumible/10
+asuncin/10
+asunto/10
+asura/10
+asustbel/12
+asustable/10
+asustadizo/10,14
+ata/10
+atabacado/10,14
+atabal/12
+atacbel/12
+atacable/10
+atacador/10
+atacadura/10
+atacante/10
+atadallo/10
+atadeiro/10,14
+atador/10,13
+atadura/10
+atafal/12
+atafarrilla/10
+atafegante/10
+atafego/10
+atafinda/10
+atalaia/10
+atallo/10
+ataque/10
+ataraxia/10
+atardecida/10
+atarefado/10,14
+atade/10
+ataurique/10
+atavicamente
+atvico/10,14
+atavo/10
+atavismo/10
+ataxia/10
+atxico/10,14
+at
+ateigamento/10
+atesmo/10
+atesta/10
+ateixado/10,14
+atelanas
+atemtico/10,14
+atemporal/12
+atemporalidade/10
+atencin/10
+atendbel/12
+atendible/10
+ateneo/10
+ateniense/10
+atentamente
+atentatorio/10,14
+atento/10,14
+atenuacin/10
+atenuante/10
+ateo/10,14
+aternido/10
+atermia/10
+atrmico/10,14
+ateroma/10
+aterrador/10,13
+aterraxe/10
+aterrecedor/10,13
+atestacin/10
+atetose/10
+aticamente
+aticismo/10
+tico/10,14
+atigrado/10,14
+atilamento/10
+atillo/10
+atinadamente
+atinente/10
+atinxbel/12
+atinxible/10
+atpico/10,14
+atizador/10
+atlante/10
+atlntico/10,14
+atlantismo/10
+atlas
+atleta/10
+atleticamente
+atltico/10,14
+atletismo/10
+atmosfera/10
+atmosfrico/10,14
+atoallado/10,14
+atoamento/10
+atol/12
+atoladamente
+atoleirado/10,14
+atomicamente
+atomicidade/10
+atmico/10,14
+atomismo/10
+atomista/10
+atomizacin/10
+atomizador/10
+tomo/10
+atonal/12
+atonalidade/10
+atona/10
+atnico/10,14
+atnito/10,14
+tono/10,14
+atordadamente
+atordamento/10
+atormentador/10,13
+atoutiante/10
+atrabile/10
+atrabiliariamente
+atrabiliario/10,14
+atracada/10
+atracadoiro/10
+atracador/10,13
+atraccin/10
+atraco/10
+atractivo/10,14
+atraente/10
+atragoamento/10
+atrabel/12
+atrable/10
+atrancallo/10
+atrancamento/10
+atranco/10
+atrapalladamente
+atrs
+atraso/10
+atravesadamente
+atrepsia/10
+atrptico/10,14
+atresia/10
+atrevemento/10
+atrevidamente
+atribucin/10
+atribubel/12
+atribuble/10
+atributivamente
+atributivo/10,14
+atributo/10
+atricin/10
+atrigado/10,14
+atril/12
+atrincheiramento/10
+atrio/10
+atrito/10,14
+atrocidade/10
+atrofia/10
+atrfico/10,14
+atroitado/10,14
+atrompetado/10,14
+atronador/10,13
+atronadoramente
+atropeladamente
+atropelo/10
+atropina/10
+atroz/10
+atrozmente
+atuamento/10
+atn/10
+atuneiro/10,14
+aturbel/12
+aturable/10
+aturulo/10
+aturuxo/10
+atusmn/10,15
+audacia/10
+audaz/10
+audazmente
+audbel/12
+audibilidade/10
+audible/10
+audicin/10
+audiencia/10
+audifono/10
+audiofrecuencia/10
+audiograma/10
+audiometra/10
+audimetro/10
+audiovisual/12
+auditivo/10,14
+auditor/10,13
+auditora/10
+auditorio/10
+auga/10
+augacento/10,14
+augada/10
+augadeira/10
+augadoiro/10
+augaforte/10
+augafortista/10
+augallada/10
+augamar/10
+augamaria/10
+auganeve/10
+augardente/10
+augardenteiro/10,14
+augardentoso/10,14
+augueiro/10
+auguento/10,14
+augur/10
+augural/12
+augurio/10
+augustamente
+augusto/10,14
+aula/10
+ulico/10,14
+aumentbel/12
+aumentable/10
+aumentativo/10,14
+aumento/10
+aura/10
+aurato/10
+ureo/10,14
+aurola/10
+auriancicea/10
+auricalcita/10
+urico/10,14
+aurcula/10
+auricular/10
+auriense/10
+aurfero/10,14
+auriga/10
+aurilucente/10
+aurora/10
+auroral/12
+auscultacin/10
+ausencia/10
+ausente/10
+auspicio/10
+austeramente
+austeridade/10
+austero/10,14
+austral/12
+australiano/10,14
+australopiteco/10
+austraco/10,14
+austro/10
+austrohngaro/10,14
+autarqua/10
+autrquico/10,14
+autente/10
+autenticacin/10
+autenticamente
+autenticidade/10
+autntico/10,14
+autismo/10
+autista/10
+auto/10
+autoadhesivo/10,14
+autoafirmacin/10
+autoavaliacin/10
+autobiografa/10
+autobiogrfico/10,14
+autobs/10
+autocar/10
+autocfalo/10,14
+autoclave/10
+autoconsumo/10
+autocontrol/12
+autocracia/10
+autcrata/10
+autocrtico/10,14
+autocrtico/10,14
+autocrs/10
+autctono/10,14
+autodefensa/10
+autodeterminacin/10
+autodidacta/10
+autodidctico/10,14
+autodominio/10
+autoescola/10
+autoestrada/10
+autofamia/10
+autofecundacin/10
+autofinanciamento/10
+autogamia/10
+autogoberno/10
+autografa/10
+autgrafo/10,14
+autoinducin/10
+autoinfeccin/10
+autoinmunizacin/10
+autointoxicacin/10
+autolatra/10
+autlise/10
+autmata/10
+automaticamente
+automtico/10,14
+automatismo/10
+automatizacin/10
+automedicacin/10
+autombil/10
+automobilismo/10
+automobilista/10
+automobilstico/10,14
+automotor/10
+automotriz/10
+automutilacin/10
+autonomamente
+autonoma/10
+autonomicamente
+autonmico/10,14
+autonomismo/10
+autonomista/10
+autnomo/10,14
+autopista/10
+autoplastia/10
+autoplstico/10,14
+autoportante/10
+autopropulsado/10,14
+autopropulsin/10
+autopsia/10
+autor/10,13
+autora/10
+autoridade/10
+autoritariamente
+autoritario/10,14
+autoritarismo/10
+autorizbel/12
+autorizable/10
+autorizacin/10
+autorizadamente
+autorregulacin/10
+autorregulador/10,13
+autorretrato/10
+autosatisfaccin/10
+autoservicio/10
+autostop/10
+autostopista/10
+autosuficiencia/10
+autosuficiente/10
+autosuxestin/10
+autotoma/10
+autotrofia/10
+autotrfico/10,14
+autovacina/10
+autova/10
+autoxnese/10
+autxeno/10,14
+autoxestin/10
+autoxestionario/10,14
+autoxiro/10
+autumnal/12
+auxe/10
+auxiliador/10,13
+auxilio/10
+auxmetro/10
+aval/12
+avalancha/10
+avalibel/12
+avaliable/10
+avaliacin/10
+avaliador/10,13
+avalista/10
+avance/10
+avantaxadamente
+avante
+avantuxo/10
+avanzada/10
+avaramente
+avarento/10,14
+avareza/10
+avara/10
+avaricia/10
+avariciosamente
+avaricioso/10,14
+avaro/10,14
+avasalador/10,13
+avasalamento/10
+avatar/10
+ave/10
+avea/10
+aveal/12
+aveciamento/10
+aveco/10
+avefra/10
+avegoso/10,14
+aveirense/10
+avelao/10,14
+avellentamento/10
+aveludado/10,14
+avemara/10
+avenida/10
+aveo/10
+aventa/10
+avntoa/10
+aventura/10
+aventureiro/10,14
+aventurina/10
+averdado/10,14
+avermellado/10,14
+averno/10
+averrosmo/10
+averrosta/10
+aversin/10
+avesamente
+avesedo/10,14
+aveso/10,14
+aveso/10,14
+avespa/10
+avespeiro/10
+avspora/10
+avesporeiro/10
+avstico/10,14
+avestruz/10
+avetarda/10
+aviacin/10
+aviador/10,13
+aviario/10,14
+avcola/10
+aviclido/10
+avicultor/10,13
+avicultura/10
+avidamente
+avidez/10
+vido/10,14
+avifauna/10
+avilesino/10,14
+aviado/10,14
+avinza/10
+avo/10
+avin/10
+avioneta/10
+avisadamente
+avisador/10,13
+aviso/10
+avitaminose/10
+avituallador/10,13
+avituallamento/10
+avivador/10,13
+avivamento/10
+av/10,14
+avoceta/10
+avoengo/10
+avogaca/10
+avogoso/10,14
+avolto/10,14
+vrego/10,14
+avregua/10
+avulsin/10
+avultadamente
+avultamento/10
+axada/10
+axadrezado/10,14
+axardinamento/10
+axe/10
+axeitadamente
+axeito/10
+axencia/10
+axenda/10
+axenesia/10
+axensico/10,14
+axente/10
+axrato/10
+axexante/10
+axexo/10
+axial/12
+xil/10
+axila/10
+axilar/10
+axilidade/10
+axilizacin/10
+axilmente
+axia
+axio/10
+axioloxa/10
+axiolxico/10,14
+axioma/10
+axiomaticamente
+axiomtico/10,14
+axiotaxe/10
+axiotista/10
+axitacin/10
+axitadamente
+axitador/10,13
+axoide/10
+axolote/10
+axonometra/10
+axonomtrico/10,14
+axorca/10
+axuxere/10
+axuaga/10
+axuda/10
+axudador/10,13
+axudante/10,14
+axudanta/10
+axuntamento/10
+axustbel/12
+axustable/10
+axustadamente
+axustador/10,13
+axuste/10
+azafata/10
+azafate/10
+azafrn/10
+azafranal/12
+azagaia/10
+azalea/10
+azamboado/10,14
+azancada/10
+azaque/10
+azar/10
+azar/10
+azaroso/10,14
+azo/10
+azoico/10,14
+azoospermia/10
+azor/10
+azoramento/10
+azoriano/10,14
+azotato/10
+azote/10
+azotea/10
+azotemia/10
+aztico/10,14
+azotito/10
+azotoso/10,14
+azoturia/10
+azoturo/10
+azougamento/10
+azougue/10
+azourido/10,14
+azouta/10
+azoutaburros
+azoutador/10,13
+azoutamento/10
+azoute/10
+azteca/10
+azucena/10
+azucre/10
+azucreiro/10,14
+azueira/10
+azudo/10,14
+azul/12
+azulenta/10
+azulexo/10
+azulino/10,14
+azume/10
+azurita/10
+baba/10
+babadeiro/10
+baballa/10
+baballada/10
+baballn/10,15
+baballoso/10,14
+babecada/10
+babeco/10,14
+babeiro/10,14
+babel/12
+bablico/10,14
+babeo/10
+babilnico/10,14
+babilonio/10,14
+babiolo/10,14
+babirusa/10
+bable/10
+babor/10
+babosada/10
+baboso/10,14
+babucha/10
+babuno/10
+babua/10
+babuxa/10
+babuxento/10,14
+baca/10
+bacallaeiro/10,14
+bacanal/12
+bacante/10
+bacar/10
+baceira/10
+bacelar/10
+bacelo/10
+bacento/10,14
+bacharel/12
+bacharelato/10
+baca/10
+bacfero/10,14
+baciforme/10
+bacilar/10
+bacilo/10
+bacilose/10
+bacinete/10
+baco/10
+bacorio/10,14
+bcoro/10
+bacteria/10
+bacteriano/10,14
+bactericida/10
+bacterifago/10,14
+bacterilogo/10,14
+bacterioloxa/10
+bacteriolxico/10,14
+bacteriosttico/10,14
+bculo/10
+badalada/10
+badaleo/10
+badalo/10
+badalons/10,14
+badana/10
+badanas
+badaxocense/10
+baderna/10
+bada/10
+badil/12
+bdminton/10
+bado/10
+badoco/10,14
+badueiro/10,14
+badulaque/10
+baeta/10
+bafa/10
+bafarada/10
+bafareira/10
+bafento/10,14
+bafexo/10
+bafo/10
+bafordo/10
+baga/10
+bagaa/10
+bagaeira/10
+bagao/10
+bagatela/10
+bagaxe/10
+bagazo/10
+bagdad/10
+bago/10
+bgoa/10
+bagoada/10
+bagullo/10,14
+baguto/10
+bahams/10,14
+baa/10
+baiano/10,14
+baila/10
+bailbel/12
+bailable/10
+bailada/10
+bailadeiro/10,14
+bailador/10,13
+bailanacriba/10
+bailante/10
+bailarete/10
+bailarn/10,14
+baile/10
+baila/10
+baio/10,14
+baions/10,14
+baioneta/10
+baiuca/10
+baixa/10
+baixada/10
+baixadoiro/10
+baixamar/10
+baixamente
+baixante/10
+baixeira/10
+baixeza/10
+baixo/10
+baixista/10
+baixo/10,14
+baixolimego/10,14
+baixolorens/10,14
+baixomioto/10,14
+baixn/10
+baixorrelevo/10
+baixosaxn/10,14
+baixura/10
+bala/10
+balada/10
+balalaica/10
+balance/10
+balanceiro/10
+balanceo/10
+balancn/10
+balandrn/10,15
+balandro/10,14
+balanite/10
+blano/10
+balanza/10
+balastro/10
+balaustia/10
+balaustrado/10,14
+balastre/10
+balaxe/10
+balazo/10
+balboa/10
+balbordo/10
+balbuciente/10
+balcnico/10,14
+balcn/10
+balconada/10
+balda/10
+baldada/10
+baldaquino/10
+balde/10
+baldeiro/10,14
+baldeo/10
+baldeta/10
+baldo/10,14
+baldn/10
+baldosa/10
+baldragas
+baldreo/10,14
+baldroeiro/10,14
+baldrogas
+balea/10
+baleadoira/10
+balerico/10,14
+baleato/10
+baleeiro/10,14
+baleign/10,15
+baleiro/10,14
+balnido/10
+balenoptrido/10
+balins/10,14
+balstico/10,14
+baliza/10
+balizamento/10
+ballestrinque/10
+ballet/10
+ballo/10
+balloada/10
+balln/10
+balneario/10,14
+balneoterapia/10
+balo/10
+baloco/10,14
+baloira/10
+baln/10
+baloncesto/10
+balonmn/10
+baloqueiro/10,14
+balor/10
+balorento/10,14
+balote/10
+balsa/10
+balsada/10
+balsmico/10,14
+balsamina/10
+balsamincea/10
+blsamo/10
+balseira/10
+balso/10
+blteo/10
+bltico/10,14
+baltroteiro/10,14
+baluarte/10
+baluga/10
+baluro/10,14
+bambn/10
+bambeante/10
+bambeo/10
+bambo/10,14
+bambolina/10
+bamb/10
+baador/10
+baadura/10
+banal/12
+banalidade/10
+banalizacin/10
+banana/10
+bananal/12
+bananeiro/10,14
+banastra/10
+banca/10
+bancada/10
+bancal/12
+bancario/10,14
+bancarrota/10
+banceira/10
+banco/10
+banda/10
+bandado/10,14
+bandalleiro/10,14
+bandallo/10
+bandazo/10
+bandeira/10
+bandeirante/10
+bandeirola/10
+banderilla/10
+banderilleiro/10
+bandexa/10
+bandidaxe/10
+bandido/10,14
+bando/10
+bandola/10
+bandoleirismo/10
+bandoleiro/10,14
+bandonen/10
+bandougada/10
+bandougo/10
+bandoxo/10
+bandullada/10
+bandullo/10
+bandurra/10
+baeira/10
+baense/10
+baista/10
+bao/10
+banqueiro/10,14
+banqueta/10
+banquete/10
+banquio/10
+bant/10
+banzado/10
+banzo/10
+baobab/10
+baptista/10
+baptisterio/10
+baquelita/10
+baqueta/10
+baquetazo/10
+bquico/10,14
+bar/10
+barafunda/10
+baralla/10
+barallada/10
+baralleiro/10,14
+barallete/10
+barallocas
+barateiro/10,14
+barateza/10
+barato/10,14
+bratro/10
+baratura/10
+barazal/12
+barazo/10,14
+barba/10
+barbac/10
+barbada/10
+barbadeira/10
+barbadela/10
+barbado/10,14
+barballada/10
+barballeiro/10,14
+barbn/10,15
+barbaa/10
+barbancs/10,14
+barbantesa/10
+barbaramente
+barbaridade/10
+barbarie/10
+barbarismo/10
+brbaro/10,14
+barbarote/10
+barbatesa/10
+barbeara/10
+barbeiro/10,14
+barbeito/10
+barbela/10
+barbera/10
+barbeta/10
+barbicano/10
+barbiforme/10
+barbilouro/10
+barbinegro/10
+barbirroibo/10
+barbital/12
+barbitrico/10,14
+barbo/10
+barbudo/10,14
+barbullo/10
+barbua/10
+barbuxa/10
+barbuza/10
+barbuzn/10,15
+barca/10
+barcada/10
+barcal/12
+barcals/10,14
+barcarola/10
+barcaxe/10
+barcaza/10
+barcelense/10
+barcelons/10,14
+barco/10
+barda/10
+bardallas
+bardalleiro/10,14
+bardante
+brdico/10,14
+bardismo/10
+bardo/10
+baremo/10
+baria/10
+bara/10
+baricntrico/10,14
+baricentro/10
+baril/12
+barimetra/10
+bario/10
+barisfera/10
+barita/10
+baritina/10
+bartono/10
+barlovento/10
+barnabita/10
+bargrafo/10
+barometra/10
+baromtrico/10,14
+barmetro/10
+barn/10
+baronesa/10
+baronete/10
+barona/10
+baroscopio/10
+baroutada/10
+barqueiro/10,14
+barquela/10
+barquense/10
+barqueta/10
+barquilleiro/10,14
+barquillo/10
+barqun/10
+barra/10
+barrabs/10
+barrabasada/10
+barraca/10
+barracn/10
+barragn/10
+barraganete/10
+barral/12
+barrallo/10
+barralloso/10,14
+barraada/10
+barranca/10
+barrancada/10
+barranco/10
+barregn/10,14
+barreiro/10,14
+barrela/10
+barreleiro/10
+barrelo/10
+barrena/10
+barrea/10
+barreneiro/10,14
+barreno/10
+barreo/10
+barren/10
+barrento/10,14
+barreta/10
+barrete/10
+barretina/10
+barra/10
+barriada/10
+barrica/10
+barricada/10
+barriga/10
+barrigada/10
+barrign/10,15
+barrigudo/10,14
+barril/12
+barrilada/10
+barrilla/10
+barrio/10
+barro/10
+barroco/10,14
+barrn/10
+barronca/10
+barroquismo/10
+barrosia/10
+barroso/10,14
+barrote/10
+barroteiro/10
+barrufa/10
+barrufeiro/10
+barrueira/10
+barruzo/10
+barullada/10
+barulln/10,15
+barulleiro/10,14
+barullento/10,14
+barullo/10
+baruto/10
+basal/12
+basltico/10,14
+basalto/10
+bscula/10
+basculante/10
+base/10
+baseamento/10
+basicamente
+basicidade/10
+bsico/10,14
+basidio/10
+basidioliques
+basidiomiceto/10
+basilar/10
+basiliano/10,14
+basilical/12
+baslico/10,14
+basilicn/10
+basilisco/10
+basfilo/10,14
+basomatforo/10
+basta/10
+bastamente
+bastante
+bastantemente
+bastantes
+bastarda/10
+bastardo/10,14
+bastida/10
+bastidor/10
+bastimento/10
+bastin/10
+basto/10,14
+bastn/10
+bastonada/10
+bastrn/10
+bata/10
+batalla/10
+batallador/10,13
+batallante/10
+batalleira/10
+batallo/10
+batalln/10
+batn/10
+bataneiro/10
+batara/10
+batea/10
+batec/10
+batedeira/10
+batedoiro/10
+batedor/10,13
+batedura/10
+btega/10
+bategada/10
+batel/12
+bateleiro/10,14
+batente/10
+bateo/10
+batera/10
+batifondo/10
+batimetra/10
+batimtrico/10,14
+batmetro/10
+batn/10
+batiscafo/10
+batista/10
+batoallada/10
+batoco/10
+batoideo/10
+batmetro/10
+batracio/10
+batume/10
+batuta/10
+batuxada/10
+bal/12
+bauprs/10
+bauticeiro/10
+bautismal/12
+bautismo/10
+bautista/10
+bautizo/10
+bauxita/10
+bavars/10,14
+bvaro/10,14
+bazar/10
+bazo/10,14
+bazofia/10
+bazuncho/10
+be/10
+bearns/10,14
+beatamente
+beatara/10
+beatera/10
+beaterio/10
+beatificacin/10
+beatificamente
+beatfico/10,14
+beatitude/10
+beato/10,14
+beb/10
+bbeda/10
+bebedeiro/10,14
+bebedela/10
+bebedizo/10
+bbedo/10,14
+bebedoiro/10
+bebedor/10,13
+bebedura/10
+beberaxe/10
+bebbel/12
+bebible/10
+beca/10
+becacina/10
+beceira/10
+becerra/10
+becerrada/10
+becerreense/10
+becerreiro/10
+becerro/10,14
+beche/10
+becho/10,14
+bechoco/10
+becuadro/10
+bedano/10
+bedel/12
+beduno/10,14
+begardo/10,14
+begonia/10
+begonicea/10
+beguino/10,14
+behaviorismo/10
+beira/10
+beirado/10,14
+beiral/12
+beiramar/10
+beirarra/10
+beirava/10
+beiril/12
+beirn/10,14
+beirut/10
+bisbol/10
+beixador/10,13
+beixamn/10
+beixo/10
+beizo/10
+beizn/10
+beizudo/10,14
+beladona/10
+belamente
+beldade/10
+bldrago/10
+beldro/10
+beldroega/10
+beleca/10
+belemnita/10
+beln/10
+belenita/10
+beleo/10
+beleza/10
+belfo/10,14
+belga/10
+belgradino/10,14
+belicense/10
+belicismo/10
+belicista/10
+blico/10,14
+belicosamente
+belicosidade/10
+belicoso/10,14
+belido/10,14
+belio/10
+beliscadura/10
+belisco/10
+belixerancia/10
+belixerante/10
+belleco/10,14
+belo/10,14
+belota/10
+bemol/12
+bemolizado/10,14
+ben/10
+benandanza/10
+benaventurado/10,14
+benaventuranza/10
+bencnico/10,14
+benceno/10
+bencina/10
+bendicin/10
+bendito/10,14
+benedcite/10
+beneditino/10,14
+beneficamente
+beneficencia/10
+beneficial/12
+beneficiario/10,14
+beneficio/10
+beneficiosamente
+beneficioso/10,14
+benfico/10,14
+benemrito/10,14
+beneplcito/10
+benestar/10
+benevolamente
+benevolencia/10
+benevolente/10
+benvolo/10,14
+benfalado/10,14
+benfeitor/10,13
+benfeitora/10
+bengala/10
+bengal/10
+benignamente
+benignidade/10
+benigno/10,14
+benins/10,14
+benquerenza/10
+benquerer/10
+bentnico/10,14
+bentos
+benvido/10,14
+benvindo/10,14
+benxamn/10,14
+benxu/10
+benzoato/10
+benzoico/10,14
+benzol/12
+benzolismo/10
+beocio/10,14
+berbequ/10
+brber/10
+berberecheiro/10,14
+berberecho/10
+berberidcea/10
+berberisco/10,14
+berbesa/10
+berbesado/10,14
+berce/10
+berciano/10,14
+berenxena/10
+berete/10
+bergamota/10
+bergantn/10
+bergantin/10,14
+beriberi/10
+berilio/10
+berilo/10
+berimbao/10
+berlina/10
+berlins/10,14
+berma/10
+bermudas
+bermudiano/10,14
+bernardo/10,14
+berns/10,14
+berquelio/10
+berro/10
+berrn/10,15
+bertn/10
+bertorella/10
+berxel/12
+besa/10
+besante/10
+besbello/10
+best-seller/11
+besta/10
+bsta/10
+bestara/10
+besteiro/10
+bestera/10
+bestial/12
+bestialidade/10
+bestialismo/10
+bestialmente
+bestiario/10
+bestrega/10
+bestregada/10
+beta/10
+betacismo/10
+betanceiro/10,14
+betatrn/10
+betegallo/10
+btel/10
+btico/10,14
+betlemita/10
+betnica/10
+betoque/10
+betulcea/10
+betume/10
+bvera/10
+bevereira/10
+bexato/10
+bexense/10
+bezoar/10
+bianual/12
+biarritztarra/10
+biauricular/10
+biaxial/12
+bibsico/10,14
+bibern/10
+biblia/10
+bblico/10,14
+bibliofilia/10
+biblifilo/10,14
+bibliografa/10
+bibliogrfico/10,14
+bibligrafo/10,14
+biblioloxa/10
+bibliomana/10
+biblimano/10,14
+biblioteca/10
+bibliotecario/10,14
+biblioteconoma/10
+bica/10
+bicador/10,13
+bicadrado/10,14
+bicadrtico/10,14
+bical/12
+bicameral/12
+bicarbonato/10
+bicarelo/10
+bicefalia/10
+bicfalo/10,14
+bicentenario/10,14
+bceps
+bicha/10
+bicharada/10
+bichara/10
+bicheiro/10
+bichera/10
+bicho/10
+bichoco/10,14
+bici/10
+bicicleta/10
+biciclo/10
+bicipital/12
+bico/10
+bicoca/10
+bicolor/10
+bicncavo/10,14
+biconvexo/10,14
+bicorne/10
+bicroma/10
+bicudo/10,14
+bicspide/10
+bdalo/10
+bid/10
+bidente/10
+bidireccional/12
+bido/10
+bidn/10
+bidueiral/12
+bidueiro/10
+bieita/10
+bieiteiro/10
+bieito/10,14
+biela/10
+bielorruso/10,14
+bienal/12
+bienio/10
+bifsico/10,14
+bfero/10,14
+bfido/10,14
+bifilar/10
+bifocal/12
+biforme/10
+bifronte/10
+bifurcacin/10
+big-bang/10
+biga/10
+bigamia/10
+bgamo/10,14
+bgaro/10
+bignonicea/10
+bigornia/10
+bigota/10
+bigote/10
+bigoteira/10
+bigotudo/10,14
+bikini/10
+bilabiado/10,14
+bilabial/12
+bilateral/12
+bilbano/10,14
+bilbilitano/10,14
+bilbotarra/10
+bile/10
+biliar/10
+bilinear/10
+bilinge/10
+bilingismo/10
+bilioso/10,14
+bilirrubina/10
+biltero/10,14
+billa/10
+billame/10
+billar/10
+billarda/10
+billardeiro/10,14
+billardo/10
+billete/10
+billeteira/10
+billn/10
+billote/10
+bilma/10
+bilobulado/10,14
+bilocacin/10
+bilurico/10
+bima/10
+bmano/10,14
+bimbarreira/10
+bimbastro/10
+bimembre/10
+bimensual/12
+bimestral/12
+bimestre/10
+bimetlico/10,14
+bimetalismo/10
+bimilenario/10,14
+bimotor/10,13
+binacin/10
+binario/10,14
+binarismo/10
+bingo/10
+binguelete/10
+binocular/10
+binculo/10
+binomial/12
+binomio/10
+bin/10
+bnubo/10,14
+biobibliogrfico/10,14
+biocenose/10
+bioclima/10
+bioclimtico/10,14
+bioclimatoloxa/10
+bioco/10
+biodegradbel/12
+biodegradable/10
+biodinmica/10
+bioelectricidade/10
+bioelemento/10
+bioenxeara/10
+bioenxeera/10
+biofsico/10,14
+biografa/10
+biogrfico/10,14
+bigrafo/10,14
+biol/12
+biolo/10
+bilogo/10,14
+bioloxa/10
+biolxico/10,14
+bioluminescencia/10
+bioluminescente/10
+bioluminiscente/10
+biomasa/10
+biombo/10
+biomecnica/10
+biomecnico/10,14
+biomedicina/10
+biomdico/10,14
+biometra/10
+biomtrico/10,14
+binica/10
+binico/10,14
+biopsia/10
+biopsquico/10,14
+bioqumica/10
+bioqumico/10,14
+biorrtmico/10,14
+biorritmo/10
+biosbardos
+biosfera/10
+biosntese/10
+biotecnoloxa/10
+biotecnolxico/10,14
+bioterapia/10
+bitico/10,14
+biotipo/10
+biotita/10
+bitopo/10
+bioxnese/10
+bioxentico/10,14
+bioxeografa/10
+bixido/10
+bparo/10,14
+biparticin/10
+bipartidismo/10
+bipartito/10,14
+bpede/10
+bipenne/10
+biptalo/10,14
+biplano/10
+bipolar/10
+bipolaridade/10
+bipolarizacin/10
+bipraza/10
+biqueira/10
+biquelo/10,14
+birlo/10
+birmano/10,14
+birollo/10,14
+birreactor/10
+birrefrinxencia/10
+birrefrinxente/10
+birreme/10
+birrio/10
+birta/10
+bis/10
+bisagra/10
+bisarma/10
+bisav/10,14
+bisballo/10
+bisbarra/10
+biscao/10,14
+biscatarra/10
+biscallo/10
+biscardo/10
+biscato/10
+biscoito/10
+biseccin/10
+bisector/10
+bisectriz/10
+bisel/12
+bisemanal/12
+bisesto/10
+bisexuado/10,14
+bisexual/12
+bisexualidade/10
+bislabo/10,14
+bismuto/10
+bisneto/10,14
+biso/10
+bisonte/10
+bispado/10
+bispal/12
+bispel/12
+bispo/10
+bist/10
+bistur/10
+bisulfato/10
+bisulfito/10
+bisulfuro/10
+bit/10
+bita/10
+bitcora/10
+bitola/10
+bituminoso/10,14
+biunvoco/10,14
+bivalencia/10
+bivalente/10
+bivalvo/10,14
+bivaque/10
+bixutara/10
+bixutera/10
+bizantinismo/10
+bizantino/10,14
+blandicia/10
+blasfemia/10
+blasfemo/10,14
+blastema/10
+blastoderma/10
+blastmero/10
+blastomiceto/10
+blstula/10
+bltido/10
+blefarite/10
+blenda/10
+blnido/10
+blenorraxia/10
+blenorrxico/10,14
+blenorrea/10
+blindaxe/10
+blogue/10
+blonda/10
+bloque/10
+bloqueo/10
+blusa/10
+blusn/10
+bo/10
+boa/10
+boamente
+boato/10
+boaventura/10
+bobada/10
+bobina/10
+bobo/10,14
+boca/10
+bocaaberta/10
+bocadillo/10
+bocado/10
+bocal/12
+bocalada/10
+bocaln/10,15
+bocallada/10
+bocana/10
+bocanoite/10
+bocapodre/10
+bocareo/10
+bocarribeira/10
+bocarte/10
+bocatella/10
+bocel/12
+bocexo/10
+bocha/10
+boche/10
+bchega/10
+bocho/10
+bochorno/10
+bochudo/10,14
+bocio/10
+bocoi/10
+bode/10
+bodego/10,14
+bodegn/10
+bodegueiro/10,14
+bodoque/10
+boedo/10
+boeira/10
+boenza/10
+ber/11
+boeta/10
+bofe/10
+boga/10
+bogada/10
+bogn/10
+bogotano/10,14
+bogueira/10
+bohemio/10,14
+boi/10
+boia/10
+boiada/10
+boiante/10
+boiardo/10
+boicot/10
+boicoteador/10,13
+boieiro/10,14
+boina/10
+boa/10
+boirense/10
+bola/10
+bla/10
+bolada/10
+bolboreta/10
+bolboroto/10
+boldo/10
+bldrega/10
+boleca/10
+boleira/10
+bolerca/10
+bolero/10
+bols/10,14
+boletn/10
+boleto/10
+boliche/10
+blido/10
+bolgrafo/10
+bolina/10
+bolvar/10
+boliviano/10,14
+bolo/10
+boloardo/10
+boloco/10
+bolos/10,14
+bolouro/10
+bolsa/10
+bolsada/10
+bolseiro/10,14
+bolsn/10
+bolsista/10
+bolso/10
+bolxevique/10
+bolxevismo/10
+bomba/10
+bombaccea/10
+bombacho/10
+bombarda/10
+bombardeiro/10
+bombardeo/10
+bombardino/10
+bombeiro/10,14
+bombeo/10
+bmbice/10
+bombcido/10
+bombo/10
+bombn/10
+bombona/10
+bomboneira/10
+bonaerense/10
+bonanza/10
+bonapartismo/10
+bonapartista/10
+bondade/10
+bondadosamente
+bondadoso/10,14
+boneco/10,14
+bonete/10
+bonhoma/10
+bonificacin/10
+boniteiro/10,14
+bonito/10,14
+bonitura/10
+bono/10
+bononiense/10
+bonsai/10
+bonzo/10
+boqueada/10
+boqueiro/10,14
+boqueixons/10,14
+boquelo/10,14
+borato/10
+brax
+borba/10
+borbnico/10,14
+borbonismo/10
+borboroto/10
+borcegun/10
+borda/10
+bordador/10,13
+bordadura/10
+bordel/12
+bordels/10,14
+bordelo/10
+bordo/10
+bordn/10
+boreal/12
+breas
+borgoa/10
+borgon/10,14
+brico/10,14
+borla/10
+borleta/10
+bornaceira/10
+bornal/12
+borne/10
+boro/10
+boroa/10
+boroeiro/10,14
+borra/10
+borracheira/10
+borracho/10,14
+borrachn/10,15
+borrador/10
+borradura/10
+borralla/10
+borralleiro/10,14
+borrallento/10,14
+borrallo/10
+borrancho/10
+borrasca/10
+borrascoso/10,14
+borraxe/10
+borraxeira/10
+borraxincea/10
+borrea/10
+borrecas
+borreiro/10
+borro/10
+borroeira/10
+borrn/10
+borroso/10,14
+bortel/12
+boscaxe/10
+boscoso/10,14
+bosnaco/10,14
+bosque/10
+bosquete/10
+bosquexo/10
+bosquimn/10,14
+bosta/10
+bostarega/10
+bosteiro/10,14
+bostela/10
+bostoniano/10,14
+bota/10
+botador/10
+botadura/10
+botafogo/10
+botafumeiro/10
+botaina/10
+botal/10
+botnico/10,14
+botaporela/10
+botarel/12
+bote/10
+botefa/10
+botella/10
+botellara/10
+botelleiro/10
+botellera/10
+botello/10
+botelln/10
+botelo/10
+botica/10
+boticario/10,14
+botifarra/10
+botn/10
+botina/10
+boto/10
+botoalla/10
+botoeiro/10,14
+botn/10
+botonara/10
+botonera/10
+botriocfalo/10
+botswaniano/10,14
+botlico/10,14
+botulismo/10
+bou/10
+bouba/10
+boubera/10
+boubexo/10,14
+boubn/10
+boubo/10,14
+boucelo/10
+bouquelo/10
+boura/10
+bourel/12
+boureo/10
+bouren/10,15
+bouta/10
+bouza/10
+bveda/10
+bovedilla/10
+bvido/10
+bovino/10,14
+boxeador/10,13
+boxeo/10
+boxo/10
+bozo/10,14
+bracarense/10
+braceiro/10,14
+braceo/10
+brctea/10
+bracteado/10,14
+bracteal/12
+bractola/10
+bradicardia/10
+bradido/10
+bradipepsia/10
+brado/10
+braga/10
+bragado/10,14
+bragal/12
+bragancs/10,14
+bragueiro/10
+bragueta/10
+brahmana/10
+brahmnico/10,14
+brahmanismo/10
+braille/10
+brama/10
+bramador/10,13
+bramido/10
+braa/10
+braal/12
+brancal/12
+brancellao/10
+branco/10,14
+brancor/10
+brancura/10
+brandamente
+brandeburgus/10,14
+brandido/10,14
+brando/10,14
+brandoeiro/10
+brandn/10
+brandura/10
+braego/10,14
+braeira/10
+braento/10,14
+branquebel/12
+branqueable/10
+branqueador/10,13
+branqueo/10
+branquia/10
+branquiado/10,14
+branquial/12
+branquiazul/12
+branquipodo/10
+braquial/12
+braquicfalo/10,14
+braqucero/10
+braquilitro/10
+braqufero/10,14
+braquigrafa/10
+braquiloxa/10
+braquipodo/10
+braquptera/10
+braquirrnquido/10
+braquiro/10
+brasa/10
+braseiro/10
+brasido/10
+brasil/12
+brasileirismo/10
+brasileiro/10,14
+brasiliano/10,14
+brasn/10
+bravdego/10
+bravamente
+bravata/10
+braveiro/10
+braveza/10
+bravo/10,14
+bravo/10,14
+bravn/10
+bravura/10
+braza/10
+brazado/10,14
+brazal/12
+brazalete/10
+brazo/10
+brazola/10
+brazolada/10
+brea/10
+breca/10
+brecha/10
+breco/10,14
+bregma/10
+brgolas
+breimante/10
+breixeira/10
+breixo/10
+brelo/10
+brea/10
+brenza/10
+breo/10
+breque/10
+brete/10
+brtema/10
+bretemoso/10,14
+bretn/10,14
+breve/10
+brevemente
+breviario/10
+brevidade/10
+brevipenne/10
+brevirrostro/10,14
+brial/12
+bricolaxe/10
+brida/10
+bridge/10
+brigada/10
+brigadier/10
+brigantino/10,14
+brillante/10
+brillantemente
+brillantez/10
+brillantina/10
+brillo/10
+brinca/10
+brincadeira/10
+brincador/10,13
+brinco/10
+brinda/10
+brinde/10
+bringa/10
+bringuelo/10,14
+brinquedo/10
+bro/10
+brifita/10
+briol/12
+brioloxa/10
+brions/10,14
+brionia/10
+briosamente
+brioso/10,14
+briozoo/10
+brisa/10
+brisca/10
+brstol/10
+brita/10
+britnico/10,14
+britano/10,14
+britoniense/10
+briza/10
+brizado/10,14
+brizo/10,14
+bro/10
+broca/10
+brocado/10
+brocardo/10
+brocatel/12
+brocha/10
+brochada/10
+broche/10
+brocheira/10
+broco/10,14
+brcoli/10
+brodio/10
+broeira/10
+brolln/10,15
+broma/10
+bromato/10
+bromatlogo/10,14
+bromatoloxa/10
+bromatometra/10
+bromelicea/10
+bromhdrico/10,14
+brmico/10,14
+bromista/10
+bromo/10
+bromuro/10
+bronce/10
+bronceador/10,13
+broncista/10
+bronconeumona/10
+broncopneumona/10
+broncopulmonar/10
+broncorraxia/10
+broncorrea/10
+broncoscopio/10,14
+bronquial/12
+bronquio/10
+bronquiolo/10
+bronquite/10
+bronqutico/10,14
+brontosauro/10
+broquel/12
+brosa/10
+brosada/10
+brota/10
+brote/10
+brouca/10
+broucazo/10
+broulla/10
+broza/10
+bruador/10,13
+bruazo/10
+brucelose/10
+brudo/10
+bruma/10
+brume/10
+brumeiro/10
+brumoso/10,14
+brunidor/10,13
+bruo/10
+bro/10
+bruscamente
+brusco/10,14
+brusquidade/10
+brutal/12
+brutalidade/10
+brutalmente
+brutamente
+brutn/10,15
+bruto/10,14
+bruxa/10
+bruxara/10
+bruxels/10,14
+bruxera/10
+bruxo/10
+bruzo/10
+bubela/10
+bubn/10
+bubnico/10,14
+bucal/12
+bucaneiro/10
+buceiro/10,14
+bucela/10
+buceta/10
+bucho/10
+bucil/12
+bucina/10
+bucinador/10,13
+bucnido/10
+bucio/10
+bucle/10
+bucodental/12
+bucofarnxeo/10,14
+bucolicamente
+buclico/10,14
+bucolismo/10
+bucranio/10
+budin/10
+budismo/10
+budista/10
+buela/10
+bufa/10
+bfalo/10
+bufanda/10
+bufarada/10
+bufardo/10,14
+bufarro/10,14
+bufete/10
+bufido/10
+bufiada/10
+bufin/10,15
+bufo/10,14
+bufn/10
+bufonada/10
+bufnido/10
+bugallo/10,14
+buganvlea/10
+buglosa/10
+buguina/10
+buz/10
+bula/10
+bulastrn/10,15
+bulbar/10
+bulbfero/10,14
+bulbiforme/10
+bulbo/10
+bulboso/10,14
+bulebule/10
+buleirn/10,15
+buleiro/10,14
+buleras
+bulevar/10
+blgaro/10,14
+bulicio/10
+buliciosamente
+bulicioso/10,14
+bulideiro/10,14
+bulimia/10
+bulla/10
+bullaco/10,14
+bulleirento/10,14
+bulleiro/10
+bullo/10
+bull/10
+bullote/10
+buln/10
+bulso/10,14
+bmerang/10
+bnker/10
+buo/10
+buprstido/10
+buque/10
+buqu/10
+buraco/10,14
+burato/10,14
+buraz/10
+burbulla/10
+burbullante/10
+burdigalense/10
+burel/12
+burela/10
+bureln/10,14
+burelao/10
+burelense/10
+burgals/10,14
+burgazo/10
+burgo/10
+burgomestre/10
+burgrave/10
+burgus/10,14
+burguesa/10
+burgundio/10,14
+buril/12
+burilada/10
+burkinense/10
+burla/10
+burlador/10,13
+burleiro/10,14
+burlesco/10,14
+burlete/10
+burlista/10
+burln/10,15
+burocracia/10
+burcrata/10
+burocraticamente
+burocrtico/10,14
+burocratismo/10
+burocratizacin/10
+burrada/10
+burrn/10,15
+burraxeiro/10
+burreiro/10
+burremia/10
+burreo/10,14
+burricada/10
+burricn/10,15
+burrico/10,14
+burro/10,14
+burundiano/10,14
+bus/10
+busca/10
+buscabullas
+buscador/10,13
+buscavidas
+buscaxenros
+busilis
+busto/10
+butaca/10
+butans/10,14
+butano/10
+buteno/10
+butil/12
+butileno/10
+butlico/10,14
+butirceo/10,14
+butirato/10
+butrico/10,14
+butirina/10
+butirmetro/10
+butomcea/10
+buxa/10
+buxcea/10
+buxaina/10
+buxn/10,15
+buxarda/10
+buxato/10
+buxeiro/10
+buxeo/10
+buxera/10
+buxa/10
+buxo/10
+buzaco/10,14
+buzo/10
+byroniano/10,14
+byte/10
+ca
+c
+cabaceiro/10,14
+cabacia/10
+cabal/12
+cabala/10
+cbala/10
+cabalar/10
+cabalara/10
+cabalario/10,14
+cabaleiresco/10,14
+cabaleiro/10,14
+cabaleiroso/10,14
+cabalera/10
+cabalete/10
+cabalgadura/10
+cabalgata/10
+cabalio/10
+cabalista/10
+cabalisticamente
+cabalstico/10,14
+cabalmente
+cabalo/10
+cabaln/10
+cabaneiro/10,14
+cabanel/12
+cabanela/10
+cabanense/10
+cabans/10,14
+cabano/10,14
+cabann/10
+cabar/10
+cabaz/10
+cabazal/12
+cabazo/10,14
+cabeceiro/10,14
+cabeceo/10
+cabeiro/10,14
+cabeleira/10
+cabelo/10
+cabeludo/10,14
+cabemento/10
+cabestro/10
+cabezada/10
+cabezal/12
+cabezaleiro/10
+cabezalla/10
+cabezallo/10
+cabezn/10,15
+cabezo/10,14
+cabezoalla/10
+cabezolo/10
+cabezn/10,15
+cabezudo/10,14
+cabicha/10
+cabilo/10,14
+cabina/10
+cable/10
+cablegrama/10
+cabo/10
+cabodano/10
+cabotaxe/10
+caboverdiano/10,14
+cabozo/10
+cabra/10
+cabrego/10,14
+cabreiro/10,14
+cabreo/10
+cabrestante/10
+cabria/10
+cabrifollo/10
+cabriola/10
+cabriol/10
+cabriteiro/10,14
+cabrito/10,14
+cabrn/10
+cabronada/10
+cabrn/10,14
+cabuls/10,14
+cabuxo/10,14
+caca/10
+cacabina/10
+ccabo/10
+cacafede/10
+cacahuete/10
+cacao/10
+cacarac/10
+cacarelo/10,14
+cacarexador/10,13
+cacarexo/10
+cacata/10
+cacea/10
+cacereo/10,14
+cacera/10
+caceta/10
+cacha/10
+cachaba/10
+cachaceiro/10,14
+cachada/10
+cachafello/10,14
+cachafundo/10
+cachal/12
+cachalote/10
+cachamouln/10,15
+cachama/10
+cachn/10,15
+cachapiollos
+cachapo/10
+cacharela/10
+cacharolo/10
+cacharrada/10
+cacharreiro/10,14
+cacharro/10
+cacharufo/10
+cacharulo/10,14
+cachazo/10,14
+cachazudo/10,14
+cachea/10
+cacheador/10,13
+cacheira/10
+cacheirada/10
+cacheiro/10,14
+cachelada/10
+cacheleira/10
+cachelo/10,14
+cachemarn/10
+cacheno/10,14
+cacheo/10
+cacherla/10
+cachifallada/10
+cachifallo/10
+cachimba/10
+cachimbada/10
+cachio/10,14
+cachiza/10
+cacho/10,14
+cachoada/10
+cachoeira/10
+cachogas
+cachola/10
+cacholada/10
+cacholn/10,15
+cachn/10
+cachopa/10
+cachopeira/10
+cachopo/10
+cachorro/10,14
+cachotara/10
+cachote/10
+cachoteiro/10
+cachotera/10
+cachourizo/10
+cachucho/10,14
+cacicado/10,14
+cacifo/10
+cacipo/10
+cacique/10
+caciquil/12
+caciquismo/10
+caco/10
+cacodilato/10
+cacfago/10,14
+cacofaxia/10
+cacofona/10
+cacofnico/10,14
+cacografa/10
+cacoloxa/10
+cacoquimia/10
+cactcea/10
+cacto/10
+cacume/10
+cacuminal/12
+cada
+cadabullo/10
+cadafalso/10
+cadal/12
+cadaleito/10
+cadamollo/10
+cadaneiro/10,14
+cadanseu/10
+cadansa/10
+cadaqun
+cadarme/10
+cadaval/12
+cadver/10
+cadavrico/10,14
+cdavo/10
+cadea/10
+cadeado/10
+cadeeira/10
+cadeira/10
+cadeirado/10
+cadeixo/10,14
+cadeleiro/10,14
+cadelo/10,14
+cadelucha/10
+cadencia/10
+cadencioso/10,14
+cadeneta/10
+cadernal/12
+caderno/10,14
+cadete/10
+cdiga/10
+cadigueiro/10
+cadillo/10
+cadma/10
+cadmio/10,14
+cadoiro/10,14
+cadolo/10
+cadora
+cadorneira/10
+cadorno/10
+cadra/10
+cadrelo/10
+cadrifollo/10
+cadril/12
+cadro/10
+cadrozo/10
+caduceo/10
+caducidade/10
+caducifolio/10,14
+caduco/10,14
+cadullo/10
+caedizo/10,14
+caf/10
+cafeal/12
+cafeeira/10
+cafena/10
+cafesmo/10
+cafetara/10
+cafeteiro/10,14
+cafetera/10
+cfila/10
+cafre/10
+caftn/10
+cafurna/10
+cagada/10
+cagadeiro/10,14
+cgado/10
+cagadoiro/10
+cagainas
+cagalla/10
+cagallada/10
+cagalleiro/10,14
+cagalln/10
+cagn/10,15
+cagarato/10
+cagarolas
+cagarrela/10
+cagarra/10
+cagarrn/10
+cagaxo/10
+cagofo/10
+cagn/10,15
+cagote/10
+cagoxo/10
+cagueiro/10,14
+caguelo/10,14
+caguias
+cagulo/10
+cagua/10
+caiada/10
+cada/10
+caimn/10
+cao/10,14
+canza/10
+cainzada/10
+canzo/10
+caiota/10
+cairel/12
+cairo/10,14
+cairota/10
+caiuco/10
+caivanca/10
+caixa/10
+caixada/10
+caixal/12
+caixarolo/10
+caixeiro/10,14
+caixista/10
+caixn/10
+cal/10
+cala/10
+calabozo/10
+calabrs/10,14
+calabrote/10
+calaceiro/10,14
+calac/10
+calacueira/10
+caladamente
+caladoiro/10
+calafate/10
+calafateo/10
+calafro/10
+calagurritano/10,14
+calata/10
+calamento/10
+calamidade/10
+calamina/10
+calaminta/10
+calamita/10
+calamitosamente
+calamitoso/10,14
+clamo/10
+calamoucha/10
+calanco/10
+calandra/10
+calandroiro/10
+calasancio/10,14
+caltide/10
+calatravo/10,14
+calaza/10
+calcadura/10
+calcafoles
+calcaar/10
+calcaeira/10
+calcneo/10
+calcao/10
+calcapapeis
+calcario/10,14
+calcedonia/10
+calcs/10
+calceta/10
+calcetn/10
+calca/10
+clcico/10,14
+calcificacin/10
+calcmetro/10
+calcinacin/10
+calcinose/10
+calcio/10
+calcita/10
+calco/10
+calcografa/10
+calcogrfico/10,14
+calcgrafo/10,14
+calcomana/10
+calcn/10
+calcopirita/10
+calcotipia/10
+calculbel/12
+calculable/10
+calculador/10,13
+clculo/10
+calculoso/10,14
+calda/10
+caldada/10
+caldaico/10,14
+caldeirara/10
+caldeireiro/10
+caldeirera/10
+caldeireta/10
+caldeiro/10,14
+caldeirn/10
+caldeln/10,14
+caldelao/10
+caldelo/10
+caldense/10
+caldeo/10,14
+calderoniano/10,14
+caldeta/10
+caldo/10
+caldoada/10
+caldoso/10,14
+caldoxe/10
+calduda/10
+caldufada/10
+caldulla/10
+caldulleiro/10
+cal/10
+calea/10
+caledonio/10,14
+calefaccin/10
+calefactor/10,13
+caleiro/10,14
+calello/10,14
+calembur/10
+calendario/10
+calendas
+calndula/10
+calepino/10
+cales
+caletre/10
+calexo/10,14
+calfocha/10
+calibracin/10
+calibrador/10
+calibre/10
+calicida/10
+caliciforme/10
+calic/10
+calculo/10
+calidade/10
+clido/10,14
+calidoscpico/10,14
+calidoscopio/10
+califa/10
+califato/10
+californiano/10,14
+californio/10
+califoxo/10
+caligrafa/10
+caligrfico/10,14
+calgrafo/10,14
+caligrama/10
+calimbornio/10
+calime/10
+calimosa/10
+calionmido/10
+calista/10
+calistro/10
+calixe/10
+calixinoso/10,14
+cliz/10
+callao/10
+calleiro/10,14
+callo/10
+calln/10
+calloubada/10
+calma/10
+calmante/10
+calmazo/10
+calmeiro/10
+calminta/10
+calmizo/10
+calmo/10,14
+calmoso/10,14
+calmudo/10,14
+calmuzo/10
+calo/10
+cal/10
+calobitica/10
+caloloxa/10
+calomelanos
+caln/10
+calor/10
+calora/10
+caloricidade/10
+calrico/10,14
+calorfero/10,14
+calorificacin/10
+calorfico/10,14
+calorfugo/10,14
+calorimetra/10
+calorimtrico/10,14
+calormetro/10
+calorizacin/10
+calorosamente
+caloroso/10,14
+calosidade/10
+caloso/10,14
+calostra/10
+calote/10
+calquera
+clsamo/10
+caltridura/10
+caluga/10
+calumnia/10
+calumniador/10,13
+calumniosamente
+calumnioso/10,14
+calustra/10
+calva/10
+calvario/10
+calvelo/10,14
+calvicie/10
+calvinismo/10
+calvinista/10
+calvo/10,14
+calza/10
+calzadeiro/10
+calzador/10
+calzo/10
+calzn/10
+calzudo/10,14
+cama/10
+camada/10
+camafeo/10
+camalen/10
+camalenico/10,14
+camalenido/10
+camalleira/10
+camalln/10
+camndula/10
+camandulada/10
+camanduleiro/10,14
+cmara/10
+camarada/10
+camaradara/10
+camaradera/10
+camareiro/10,14
+camareta/10
+camarilla/10
+camarn/10
+camaria/10
+camarin/10,14
+camarieira/10
+camaris/10,14
+camarlengo/10
+camarn/10
+camarote/10
+camarzn/10
+camba/10
+cambada/10
+cambadela/10
+cambads/10,14
+cambaleo/10
+cambeiro/10,14
+cambela/10
+cambeleira/10
+cambelo/10,14
+camberrano/10,14
+cambeta/10
+cambibel/12
+cambiable/10
+cambiador/10,13
+cambiante/10
+cambio/10,14
+cambo/10
+cambn/10
+cambona/10
+cambota/10
+cambote/10,14
+camboxano/10,14
+cambra/10
+cmbrico/10,14
+cambril/12
+camedrio/10
+camela/10
+cameleiro/10
+camelia/10
+cameldeo/10
+camelina/10
+camelo/10,14
+camerino/10
+cameruns/10,14
+cmido/10
+camiada/10
+camiante/10
+camieiro/10,14
+camiense/10
+camio/10
+camin/10
+camioneiro/10,14
+camioneta/10
+camisa/10
+camisara/10
+camiseiro/10,14
+camisera/10
+camiseta/10
+camisola/10
+camisn/10
+camita/10
+camtico/10,14
+camos/10,14
+camomila/10
+camorra/10
+camorrista/10
+campa/10
+camp/10
+campaa/10
+campal/12
+campamento/10
+campaa/10
+campanario/10
+campaneiro/10,14
+campaniforme/10
+campanil/12
+campanlogo/10,14
+campante/10
+campanudo/10,14
+campnula/10
+campanulcea/10
+campaza/10
+campeiro/10,14
+campelo/10,14
+campesiado/10
+campesio/10,14
+campestre/10
+campia/10
+cmping/10
+campo/10,14
+campin/10,14
+campionato/10
+campismo/10
+campista/10
+campizo/10
+campo/10
+campn/10
+camposa/10
+camposanto/10
+campucheo/10,14
+campus
+camuflaxe/10
+can/10
+cana/10
+canabarro/10
+cnabo/10
+canaco/10,14
+canadeiro/10
+canadense/10
+canadia/10
+canado/10,14
+canafrecha/10
+canal/12
+canalculo/10
+canalizbel/12
+canalizable/10
+canalizacin/10
+canalla/10
+canallada/10
+canana/10
+cananeo/10,14
+canap/10
+canario/10,14
+canastra/10
+canastrada/10
+canastrel/12
+canastro/10
+canaval/12
+canaveira/10
+canavela/10
+canavs/10,14
+cncamo/10,14
+cancn/10
+cncaro/10
+canceira/10
+cancelacin/10
+canceleiro/10,14
+cancelo/10,14
+cncer/10
+cancereixo/10
+canceriforme/10
+cancerxeno/10,14
+canceroso/10,14
+cancha/10
+canchs/10,14
+cancil/12
+cancin/10
+cancioneiro/10
+cancro/10
+canda
+candea/10
+candeal/12
+candeeiro/10
+candelabro/10
+candelo/10,14
+candeloria/10
+candente/10
+canden/10
+candi/10
+candidamente
+candidato/10,14
+candidatura/10
+candidez/10
+cndido/10,14
+candil/12
+cando/10
+candongo/10,14
+candongueiro/10,14
+candor/10
+candorca/10
+candoroso/10,14
+cneba/10
+caneco/10,14
+canedo/10
+canfora/10
+caeira/10
+caneirado/10
+caneiro/10,14
+canelcea/10
+canelada/10
+caneln/10,15
+caneleiro/10,14
+canella/10
+canelln/10
+canelo/10,14
+caneln/10
+caneludo/10,14
+caneo/10
+canes/10
+caneta/10
+canetada/10
+canfurna/10
+canfurnada/10
+canfurneiro/10,14
+canfurnias
+canga/10
+cangadoiro/10
+cangalla/10
+cangallada/10
+cangalln/10,15
+cangalleira/10
+cangallo/10
+cango/10
+cangn/10
+cangorza/10
+cangrexeira/10
+cangrexo/10,14
+cangus/10,14
+canguro/10
+canbal/10
+canibalesco/10,14
+canibalismo/10
+cancula/10
+canicular/10
+cnido/10
+canilonga/10
+caninea/10
+canino/10,14
+canistrel/12
+canivela/10
+canivs/10,14
+canivete/10
+canizada/10
+canizo/10,14
+canle/10
+canlea/10
+canln/10
+cannabcea/10
+cannabis
+canncea/10
+cano/10,14
+cao/10
+ca/10
+canoa/10
+candromo/10
+canon/10
+cann/10
+canonazo/10
+canoneiro/10,14
+canoneo/10
+canonical/12
+canonicamente
+canonicato/10
+cannico/10,14
+canonista/10
+canonizacin/10
+canoro/10,14
+canoto/10
+canouco/10
+cansazo/10
+canseira/10
+canso/10,14
+canta
+cantbel/12
+cantable/10
+cantbrico/10,14
+cntabro/10,14
+cantacuco/10
+cantadeiro/10,14
+cantadela/10
+cantadoiro/10
+cantador/10,13
+cantante/10
+cntara/10
+cantarea/10
+cantareiro/10,14
+cantarelo/10,14
+cantara/10
+cantride/10
+cantaridina/10
+cantaria/10
+cntaro/10
+cantaruxada/10
+cantaruxeiro/10,14
+cantas
+cantata/10
+cantautor/10,13
+cantazo/10
+canteiro/10,14
+cantelo/10
+cantera/10
+canterla/10
+cntico/10
+cantidade/10
+cantiga/10
+cntiga/10
+cantil/12
+cantilena/10
+cantimplora/10
+cantina/10
+cantineiro/10,14
+canto/10
+cantn/10
+cantonal/12
+cantonalismo/10
+cantonalista/10
+cantoneira/10
+cantons/10,14
+cantor/10,13
+cantos
+cantroxina/10
+cantroxo/10
+canudo/10
+cnula/10
+canxirn/10
+canzada/10
+canzorro/10
+caoba/10
+caoln/10
+caos
+caoticamente
+catico/10,14
+capa/10
+capacete/10
+capacidade/10
+capacitacin/10
+capadocio/10,14
+capadoira/10
+capador/10,13
+capadura/10
+caparidcea/10
+caparrosa/10
+caparucheira/10
+caparucho/10,14
+caparuza/10
+capataz/10
+capaz/10
+capciosamente
+capcioso/10,14
+capela/10
+capeln/10
+capelana/10
+capeleira/10
+capelo/10
+capeludo/10,14
+capa/10
+capialzo/10
+capiceiro/10,14
+capica/10
+capilar/10
+capilaridade/10
+capio/10
+capitacin/10
+capitado/10,14
+capital/12
+capitalidade/10
+capitalismo/10
+capitalista/10
+capitalizbel/12
+capitalizable/10
+capitalizacin/10
+capitn/10,14
+capitana/10
+capitel/12
+capitolino/10,14
+capitolio/10
+capitn/10
+capitulacin/10
+captulo/10
+capizo/10
+capnomancia/10
+cap/10
+capoeiro/10,14
+capn/10,15
+caporal/12
+capota/10
+capote/10
+capricho/10
+caprichosamente
+caprichoso/10,14
+Capricornio/10
+caprificacin/10
+caprifolicea/10
+caprimlxico/10
+caprino/10,14
+cpsula/10
+capsular/10
+captacin/10
+captador/10,13
+captura/10
+capuchino/10,14
+capucho/10,14
+capuchn/10
+caplido/10
+capuz/10
+caquctico/10,14
+caquexia/10
+caqui/10
+cara/10
+carabelo/10,14
+carbido/10
+carabina/10
+carabineiro/10
+carabullada/10
+carabullo/10
+carabua/10
+carcea/10
+caracocha/10
+caracol/12
+caracoleo/10
+carcter
+caracteres
+caracteristicamente
+caracterstico/10,14
+caracterizbel/12
+caracterizable/10
+caracterizacin/10
+caracterizador/10,13
+caracterizante/10
+caracteroloxa/10
+caracterolxico/10,14
+cardrido/10
+caradriforme/10
+carafuncho/10
+caralln/10,15
+carallazo/10
+carallo/10,14
+carallote/10
+caralludamente
+caralludo/10,14
+carambelo/10
+carambo/10
+carambola/10
+caramecha/10
+caramelo/10,14
+caramia/10
+caramieira/10
+caramuxo/10,14
+caranguexo/10
+caranta/10
+carantoa/10
+carnxido/10
+carapa/10
+carapela/10
+carapola/10
+carapucha/10
+carapucheira/10
+carapucho/10
+caraqueo/10,14
+carauta/10
+caravana/10
+caravel/12
+caraveleira/10
+caravilla/10
+caravilln/10
+carazo/10
+carba/10
+carbaliza/10
+carballal/12
+carballeira/10
+carballs/10,14
+carballins/10,14
+carballiza/10
+carballo/10,14
+carballuda/10
+carbeso/10
+carboeiro/10,14
+carbn/10
+carbonado/10,14
+carbonara/10
+carbonario/10,14
+carbonarismo/10
+carbonatacin/10
+carbonato/10
+carbonera/10
+carbnico/10,14
+carbonfero/10,14
+carbonilo/10
+carbonizacin/10
+carbono/10
+carbonoso/10,14
+carborundo/10
+carboxilo/10
+carbuncho/10
+carbnculo/10
+carburacin/10
+carburador/10
+carburante/10
+carburo/10
+carca/10
+carcamn/10,15
+carcasa/10
+crcava/10
+carcerario/10,14
+crcere/10
+carcereiro/10,14
+carcinoloxa/10
+carcinolxico/10,14
+carcinoma/10
+carcinomatoso/10,14
+carcinose/10
+carda/10
+cardada/10
+cardador/10,13
+cardadura/10
+cardamina/10
+cardamomo/10
+cardn/10
+cardeal/12
+cardealado/10
+cardea/10
+cardia/10
+cardaco/10,14
+cardial/12
+cardialxia/10
+cardilxico/10,14
+crdidos/10
+crdigan/10
+cardinal/12
+cardinalicio/10,14
+cardieira/10
+cardiografa/10
+cardigrafo/10
+cardiograma/10
+cardioide/10
+cardilogo/10,14
+cardioloxa/10
+cardimetro/10
+cardiopata/10
+cardiptero/10,14
+cardiorrespiratorio/10,14
+cardioscopia/10
+cardiotoma/10
+cardiotnico/10,14
+cardiovascular/10
+cardite/10
+cardtido/10
+cardo/10
+cardoso/10,14
+cardume/10
+carecedor/10,13
+carecente/10
+careiro/10,14
+careixeira/10
+careixn/10
+carena/10
+carenada/10
+carencia/10
+carente/10
+caresta/10
+careto/10,14
+carfoloxa/10
+carga/10
+cargacin/10
+cargadeiro/10
+cargadoiro/10
+cargador/10,13
+cargamento/10
+cargo/10
+cargoso/10,14
+cargueiro/10
+caritide/10
+caribe/10
+caribeo/10,14
+carib/10
+caricatura/10
+caricaturesco/10,14
+caricaturista/10
+caricia/10
+caridade/10
+cardido/10
+carie/10
+carilln/10
+cario/10
+cariosamente
+carioso/10,14
+carioca/10
+cariocinese/10
+cariocintico/10,14
+cariofilcea/10
+caripside/10
+carisma/10
+carismtico/10,14
+caritativamente
+caritativo/10,14
+cariz/10
+carlina/10
+carlinga/10
+carlismo/10
+carlista/10
+carlou/10
+carmelita/10
+carmelitano/10,14
+carmes/10
+carmn/10
+carminativo/10,14
+carnacin/10
+carnada/10
+carnal/12
+carnalidade/10
+carnalmente
+carnaval/12
+carnavalesco/10,14
+carnaxe/10
+carnaz/10
+carnazal/12
+carnazo/10,14
+carne/10
+carn/10
+carneirada/10
+carneirn/10,15
+carneireiro/10
+carneiro/10
+carneirolo/10
+carniceiro/10,14
+carnicera/10
+crnico/10,14
+carnificacin/10
+carnvoro/10,14
+carnizara/10
+carnosidade/10
+carnoso/10,14
+carnotn/10,14
+caro/10,14
+caroa/10
+caroal/12
+caroca/10
+carocho/10,14
+caroleira/10
+carolinxio/10,14
+carolo/10,14
+carn/10
+cartide/10
+carotina/10
+caroucn/10
+carouquexas
+carouxo/10
+carozo/10,14
+carpa/10
+carpaceira/10
+carpanel/12
+carpanta/10
+carptico/10,14
+carpazal/12
+carpazo/10,14
+carpeadura/10
+carpelo/10
+carpenta/10
+carpeta/10
+carpetazo/10
+carpiano/10,14
+carpideira/10
+carpn/10
+carpintara/10
+carpinteiro/10,14
+carpintera/10
+carpo/10
+carpfago/10,14
+carpfilo/10,14
+carpforo/10
+carpola/10
+carpoloxa/10
+carqueixa/10
+carqueixal/12
+carqueixedo/10
+carrabouxo/10,14
+carraca/10
+carracho/10,14
+carramelo/10,14
+carramolo/10
+carrn/10
+carraa/10
+carranca/10
+carrancholas
+carrandn/10,15
+carrandeo/10
+carrandiola/10
+carraento/10,14
+carraoso/10,14
+carranqueira/10
+carrapato/10,14
+carrapeto/10,14
+carrapicho/10
+carrapito/10
+carrapizo/10
+carrapucheiro/10,14
+carrapucho/10,14
+carrascal/12
+carrasco/10,14
+carraspeira/10
+carrasquedo/10
+carrasqueiro/10,14
+carraxe/10
+carraxento/10,14
+carraza/10
+carreiro/10,14
+carrelo/10,14
+carretada/10
+carrete/10
+carreteiro/10,14
+carretel/12
+carretilla/10
+carreto/10,14
+carrexador/10,13
+carrexo/10,14
+carricanta/10
+carriceira/10
+carricova/10
+carrieira/10
+carril/12
+carrileira/10
+carrilleira/10
+carrio/10
+carriouzo/10
+carriola/10
+carrin/10,15
+carriozo/10
+carrizo/10,14
+carro/10
+carroceiro/10,14
+carrocera/10
+carroceta/10
+carromato/10
+carromeiro/10
+carronzo/10
+carroucho/10,14
+carrouln/10,15
+carroza/10
+carrozara/10
+carra/10
+carruaxe/10
+carrumba/10
+carrupa/10
+carrupada/10
+carrusel/12
+carruxo/10,14
+cartabn/10
+cartceo/10,14
+cartafol/10
+cartapacio/10
+cartaxins/10,14
+carteirista/10
+carteiro/10,14
+cartel/12
+cartela/10
+carteleira/10
+carteo/10
+crter/10
+cartesianismo/10
+cartesiano/10,14
+cartilaxe/10
+cartilaxinoso/10,14
+cartilla/10
+carto/10,14
+cartografa/10
+cartogrfico/10,14
+cartgrafo/10,14
+cartolina/10
+cartomancia/10
+cartomntico/10,14
+cartometra/10
+cartn/10
+cartonaxe/10
+carton/10
+cartucheira/10
+cartucho/10
+cartulario/10
+cartuxo/10,14
+caruncho/10
+carunchoso/10,14
+carncula/10
+carvea/10
+carvn/10
+carvs
+cas
+cs
+casa/10
+casaca/10
+casacin/10
+casadeiro/10,14
+casal/12
+casamata/10
+casamenteiro/10,14
+casamento/10
+csamo/10
+casandrego/10,14
+casarada/10
+casarello/10
+casarete/10
+casaro/10,14
+casca/10
+cascabel/12
+cascabeleiro/10,14
+cascabello/10
+cascabullada/10
+cascabulleiro/10
+cascabullo/10
+cascadeiro/10
+cascallada/10
+cascallal/12
+cascalleiro/10
+cascallento/10,14
+cascallo/10
+cascamelo/10
+cascarexo/10
+cascarilla/10
+cascarolo/10
+cascarra/10
+cascarria/10
+casco/10
+cascote/10
+cascudo/10,14
+case
+caseificacin/10
+casena/10
+caseiro/10,14
+casemente
+caseo/10,14
+caseoso/10,14
+caserna/10
+caseta/10
+casete/10
+caseteiro/10,14
+caseto/10
+casetn/10
+casdido/10
+casil/12
+casimira/10
+casino/10
+casiterita/10
+caso/10
+casoiro/10
+casoma/10
+casopo/10,14
+casorio/10
+caspa/10
+caspela/10
+casposo/10,14
+casqueiro/10,14
+casquete/10
+casta/10
+castal/12
+castamente
+castaal/12
+castaego/10,14
+castaeiro/10,14
+castaeta/10
+castao/10,14
+castaola/10
+caste/10
+casteln/10,14
+castelanada/10
+castelana/10
+castelanismo/10
+castelanista/10
+castelanizacin/10
+castelanizante/10
+casteleiro/10,14
+castellonenco/10,14
+castelo/10
+casticismo/10
+castidade/10
+castigbel/12
+castigable/10
+castigador/10,13
+castigo/10
+castina/10
+castieiro/10,14
+castiro/10
+castizal/12
+castizamente
+castizo/10,14
+casto/10,14
+castor/10
+castreo/10
+castracin/10
+castrador/10,13
+castramentacin/10
+castrapo/10
+castrelo/10
+castrense/10
+castrexo/10,14
+castro/10
+castroeira/10
+castrn/10
+casual/12
+casualidade/10
+casualmente
+casuario/10
+casusta/10
+casustico/10,14
+casulla/10
+casulo/10,14
+cata/10
+catablico/10,14
+catabolismo/10
+cataclismo/10
+catacrese/10
+catacumba/10
+catadiptrico/10,14
+catador/10,13
+catadura/10
+catafalco/10
+catfora/10
+cataforese/10
+catafrico/10,14
+cataln/10,14
+catalanidade/10
+catalanismo/10
+catalanista/10
+catalano-aragons/10,14
+catalctico/10
+catalepsia/10
+catalptico/10,14
+catalexe/10
+catlise/10
+cataltico/10,14
+catalizador/10,13
+catalogbel/12
+catalogable/10
+catalogacin/10
+catalogador/10,13
+catlogo/10
+catamarn/10
+catana/10
+cataplasma/10
+cataplexia/10
+catapulta/10
+catarata/10
+catarina/10
+catarismo/10
+ctaro/10,14
+catarral/12
+catarreira/10
+catarrneo/10
+catarro/10
+catarroso/10,14
+catarse/10
+catrtico/10,14
+catasol/10
+catastral/12
+catastro/10
+catstrofe/10
+catastrfico/10,14
+catastrofismo/10
+catastrofista/10
+catatona/10
+catatnico/10,14
+catavento/10
+catecismo/10
+catecumenado/10
+catecmeno/10,14
+ctedra/10
+catedral/12
+catedralicio/10,14
+catedrtico/10,14
+categorema/10
+categoremtico/10,14
+categora/10
+categoricamente
+categrico/10,14
+catenaria/10
+catequese/10
+catequtico/10,14
+catequista/10
+catequstico/10,14
+catequizacin/10
+catequizador/10,13
+catrese/10
+catertico/10,14
+caterva/10
+catter/10
+cateterismo/10
+cateto/10
+catetmetro/10
+catilinaria/10
+catin/10
+catiusca/10
+cativada/10
+cativador/10,13
+cativamente
+cativeiro/10,14
+cativerio/10
+cativeza/10
+catividade/10
+cativo/10,14
+catdico/10,14
+ctodo/10
+catolicidade/10
+catolicismo/10
+catlico/10,14
+catolicn/10
+catn/10
+catptrico/10,14
+catorce/10
+catorceavo/10,14
+catrapola/10
+catre/10
+catro/10
+catrocentas
+catrocentos
+catropea/10
+catueiro/10
+caucsico/10,14
+caucho/10
+caucin/10
+caudado/10,14
+caudal/12
+caudaloso/10,14
+caudatario/10
+caudillismo/10
+caudillo/10
+caudino/10,14
+caule/10
+caulescente/10
+caulculo/10
+cauliforme/10
+caulinar/10
+caurel/12
+caur/10
+causa/10
+causal/12
+causalidade/10
+causante/10
+causativo/10,14
+causela/10
+causdico/10,14
+causticamente
+causticidade/10
+custico/10,14
+caustra/10
+cautamente
+cautela/10
+cautelar/10
+cautelosamente
+cauteloso/10,14
+cauterio/10
+cauterizacin/10
+cauto/10,14
+cava/10
+cavaco/10,14
+cavada/10
+cavadela/10
+cavadoiro/10
+cavador/10,13
+cavadura/10
+cavatina/10
+caveira/10
+caverna/10
+caverncola/10
+cavernoso/10,14
+caveto/10
+cavianca/10
+caviar/10
+cavidade/10
+cavilacin/10
+cavilador/10,13
+cavilla/10
+cavilln/10
+caviloso/10,14
+cavn/10
+cavorco/10
+cavoza/10
+caxato/10,14
+caxemira/10
+caxigo/10,14
+caxigueira/10
+caza/10
+cazabello/10,14
+cazac/10
+cazador/10,13
+cazapelo/10,14
+cazapo/10
+cazara/10
+cazarola/10
+cazcarra/10
+cazo/10
+cazoeira/10
+cazolada/10
+cazoleiro/10,14
+cazoleta/10
+cazolo/10,14
+cazn/10
+cazurrara/10
+cazurrera/10
+cazurro/10,14
+ce/10
+cea/10
+cebadeiro/10,14
+cebador/10,13
+cebo/10,14
+cebolada/10
+ceboleiro/10,14
+cebolio/10
+cebolizo/10,14
+cebolo/10,14
+cebn/10
+cebote/10
+cebreirego/10,14
+cebrina/10
+cebrisca/10
+cebro/10,14
+ceb/10
+cebullo/10
+ceca/10
+ceceante/10
+ceceo/10
+cecidia/10
+cecimbre/10
+cedeirense/10
+cedente/10
+cedbel/12
+cedible/10
+cedilla/10
+cedillado/10,14
+cedizo/10,14
+cedo
+cedra/10
+cedrino/10,14
+cedro/10
+cdula/10
+cedular/10
+ceense/10
+cefalalxia/10
+cefalea/10
+ceflico/10,14
+cefalite/10
+cefalocordado/10
+cefalmetro/10
+cefalpodo/10
+cefalorraqudeo/10,14
+cefalotrax
+cfiro/10
+cegador/10,13
+cegamente
+cegarato/10,14
+cego/10,14
+cegoa/10
+cegoal/12
+cegude/10
+cegueira/10
+ceibe/10
+ceibo/10,14
+ceifa/10
+ceilans/10,14
+celada/10
+celador/10,13
+celamn/10
+celands/10,14
+celanovs/10,14
+celante/10
+celastrcea/10
+celaxe/10
+celebrrimo/10,14
+celebracin/10
+celebrante/10
+celebridade/10
+celeireiro/10,14
+celeiro/10
+celenterado/10
+celentreo/10
+celeridade/10
+celeste/10
+celestial/12
+celestinesco/10,14
+celestino/10,14
+celaco/10,14
+celibato/10,14
+clibe/10
+celidonia/10
+celigras
+cello/10,14
+celludo/10,14
+celme/10
+celmoso/10,14
+celo/10,14
+celofn/10
+celoma/10
+celomado/10
+celosamente
+celosa/10
+celoso/10,14
+celote/10
+celta/10
+celtibrico/10,14
+celtibero/10,14
+cltico/10,14
+celtismo/10
+celtista/10
+clula/10
+celular/10
+celulite/10
+celuloide/10
+celuloso/10,14
+cemba/10
+cementacin/10
+cemento/10
+cemiterio/10
+cen/10
+cenculo/10
+cenceno/10
+cendal/12
+cendo/10
+cenestesia/10
+cenestsico/10,14
+cenfollas
+cnit/10
+cenital/12
+cenmilsimo/10,14
+cenmillonsimo/10,14
+ceno/10
+cenobio/10
+cenobita/10
+cenobtico/10,14
+cenoria/10
+cenoroico/10
+cenotafio/10
+cenozoico/10,14
+censatario/10,14
+censo/10
+censor/10,13
+censual/12
+censura/10
+censurbel/12
+censurable/10
+censurador/10,13
+centurea/10
+centauro/10
+centavo/10
+centeal/12
+centeeiro/10,14
+centena/10
+centenar/10
+centenario/10,14
+centeo/10,14
+centesimal/12
+centsimo/10,14
+centirea/10
+centgrado/10,14
+centgramo/10
+centilitro/10
+centmetro/10
+cntimo/10
+cento/10
+centola/10
+centn/10
+central/12
+centralismo/10
+centralista/10
+centralizacin/10
+centralizador/10,13
+cntrico/10,14
+centrfuga/10
+centrifugacin/10
+centrifugador/10,13
+centrifugadora/10
+centrfugo/10,14
+centrpeto/10,14
+centrismo/10
+centrista/10
+centro/10
+centroafricano/10,14
+centroamericano/10,14
+centroasitico/10,14
+centrobrico/10,14
+centrocampista/10
+centrodereita/10
+centroesfera/10
+centroesquerda/10
+centroeuropeo/10,14
+centrmero/10
+centrosoma/10
+cntuplo/10,14
+centuria/10
+centurin/10
+cenuro/10
+cenurose/10
+cenzo/10
+ceo/10
+ceolita/10
+cepada/10
+cepeira/10
+cepeln/10
+cepilladora/10
+cepilladura/10
+cepillo/10
+cepo/10,14
+cepudo/10,14
+cerambcido/10
+cermico/10,14
+ceramista/10
+ceramgrafo/10,14
+cerara/10
+cerasina/10
+cerasta/10
+cerato/10
+ceratofilcea/10
+ceratospnxido/10
+ceraunia/10
+ceraunomancia/10
+crbero/10
+cercador/10,13
+cercella/10
+cerceta/10
+cerco/10,14
+cercopitcido/10
+cercopiteco/10
+cerdeira/10
+cereal/12
+cerealeiro/10,14
+cerebelo/10
+cerebral/12
+cerebralidade/10
+cerebro/10
+cerebrospinal/12
+cereiro/10,14
+cereixa/10
+cereixeira/10
+cereixo/10
+cerellada/10
+cerello/10
+creo/10,14
+cerera/10
+ceresina/10
+cerimonia/10
+cerimonial/12
+cerimoniosamente
+cerimonioso/10,14
+cerio/10
+certido/10
+cerna/10
+cernello/10,14
+cernil/12
+cernizo/10
+cero/10,14
+cerollo/10
+ceroma/10
+ceroplstica/10
+ceroso/10,14
+cerqueiro/10
+cerquio/10
+cerradia/10
+cerradura/10
+cerralla/10
+cerralleiro/10,14
+cerramento/10
+cerraportelos
+cerrazn/10
+cerrello/10
+cerrea/10
+cerreta/10
+cerrizo/10
+cerro/10
+cerrote/10
+cerrudo/10,14
+cerrulo/10
+cerrume/10
+certame/10
+certamente
+certeiro/10,14
+certeza/10
+certificacin/10
+certificador/10,13
+certo/10,14
+ceruda/10
+cerleo/10,14
+cerullo/10
+cerume/10
+ceruminoso/10,14
+cerusa/10
+cerval/12
+cervantego/10,14
+cervato/10
+cervexa/10
+cervexara/10
+cervexeiro/10,14
+cervexera/10
+cervical/12
+crvido/10
+cervio/10,14
+cerviz/10
+cervo/10,14
+cervn/10,14
+cerzo/10
+cesacin/10
+cesamento/10
+cesante/10
+cesanta/10
+csar/10
+cesreo/10,14
+cesariano/10,14
+cesarismo/10
+cesarista/10
+cesio/10
+cesin/10
+cesionario/10,14
+cspede/10
+cestada/10
+cestara/10
+cesteiro/10,14
+cestera/10
+cesto/10,14
+cestodo/10
+cestn/10
+cesura/10
+ceta/10
+cetceo/10
+cetaria/10
+cetina/10
+cetoloxa/10
+cetona/10
+cetonia/10
+cetnico/10,14
+cetrara/10
+cetreiro/10
+cetrera/10
+cetro/10,14
+ceugma/10
+ceut/10
+cha
+ch/10
+chabola/10
+chabolismo/10
+chabolista/10
+chacal/12
+chchara/10
+chacina/10
+chacinara/10
+chacineiro/10,14
+chacinera/10
+chacol/10
+chacona/10
+chacota/10
+chadiano/10,14
+chaeira/10
+chaela/10
+chafallada/10
+chafallas
+chafalleiro/10,14
+chafariz/10
+chafrn/10
+chafullada/10
+chafullas
+chafulleiro/10,14
+chaga/10
+chagorza/10
+chaguazo/10
+chaguazoso/10,14
+chaila/10
+chairego/10,14
+chairio/10,14
+chairo/10,14
+chal/10
+chaladura/10
+chaln/10,15
+chalaneo/10
+chal/10
+chaleco/10
+chaleiro/10
+chalupa/10
+chama/10
+chamada/10
+chamadeira/10
+chamadoira/10
+chamador/10,13
+chamamento/10
+chamariza/10
+chambaril/12
+chambn/10,15
+chambonada/10
+chambra/10
+chambrn/10,15
+chameante/10
+chamente
+chamiceira/10
+chamil/12
+chamizo/10,14
+champada/10
+champaa/10
+champas/10,14
+champin/10
+champola/10
+chamurra/10
+chamuscadura/10
+chamusco/10,14
+chamuza/10
+chan/10
+chanca/10
+chancada/10
+chanceira/10
+chancela/10
+chancelara/10
+chanceler/10
+chancelera/10
+chanchada/10
+chancil/12
+chancla/10
+chancleta/10
+chanco/10
+chndal/10
+chandarme/10
+chanfaina/10
+chang/10
+chanqueiro/10
+chanta/10
+chantada/10
+chantadino/10,14
+chantaxe/10
+chantaxista/10
+chanteiro/10,14
+chantill/10
+chanto/10
+chantn/10
+chantre/10
+chantra/10
+chanzo/10,14
+chapa/10
+chapacua/10
+chapada/10
+chapapote/10
+chaparena/10
+chaparrada/10
+chaparreta/10
+chaparro/10,14
+chapeirazo/10
+chapela/10
+chapelada/10
+chapeletada/10
+chapeta/10
+chapeu/10
+chapn/10
+chapitel/12
+chapizo/10,14
+chapodadura/10
+chapn/10,15
+chapuza/10
+chapuzadura/10
+chaqu/10
+chaqueta/10
+chaqueteiro/10,14
+chaquetn/10
+charabisca/10
+charabiscas
+charada/10
+charamela/10
+charamona/10
+charamusca/10
+charamuza/10
+charango/10,14
+charangueiro/10,14
+charco/10,14
+chareta/10
+charla/10
+charlatn/10,15
+charlatanara/10
+charlatanera/10
+charn/10
+charouva/10
+charqueira/10
+charquento/10,14
+charra/10
+charramangueiro/10,14
+charrela/10
+charrizo/10
+charra/10
+chrter/11
+chas
+chascarraschs/10
+chaschs/10
+chasco/10,14
+chasis
+chatarra/10
+chatarrara/10
+chatarreiro/10,14
+chatarrera/10
+chato/10,14
+chatola/10
+chauvinismo/10
+chauvinista/10
+chave/10
+chaveiro/10,14
+chavelleira/10
+chavello/10,14
+chavelln/10,15
+chavelluco/10
+chavelludo/10,14
+chaveta/10
+chazo/10,14
+che/10
+checo/10,14
+checoslovaco/10,14
+cheda/10
+chedeiro/10
+chef/10
+chegada/10
+chegote/10
+cheirento/10,14
+cheiro/10
+cheirn/10,15
+cheiror/10
+cheiroso/10,14
+cheirume/10
+chesmo/10
+cheminea/10
+chencha/10
+chenchudo/10,14
+cheo/10,14
+chepa/10
+chepudo/10,14
+cheque/10
+cherburgus/10,14
+cherna/10
+cheviot/10
+chiador/10,13
+chibo/10,14
+chica/10
+chicado/10
+chicano/10,14
+chicha/10
+chcharo/10
+chicharro/10,14
+chiche/10
+chichi/10
+chicho/10
+chico/10
+chicoria/10
+chicotada/10
+chicote/10
+chifre/10
+chile/10
+chileno/10,14
+chilindrada/10
+chimpanc/10
+chimpo/10
+chinche/10
+chincheta/10
+chinchilla/10
+chinchn/10
+chincho/10,14
+chinchn/10
+chinchona/10
+chinchorro/10
+chinco/10
+chineiro/10
+chinela/10
+chins/10,14
+chino/10,14
+chintfano/10
+cho/10
+chiolada/10
+chioleiro/10,14
+chiolo/10,14
+chip/10
+chipriota/10
+chiquirrich/10
+chirima/10
+chirimoio/10,14
+chiriviscas
+chirlador/10,13
+chirlo/10,14
+chirlomirlo/10
+chisco/10,14
+chisme/10
+chispazo/10
+chispo/10,14
+chisqueiro/10
+chiste/10
+chistera/10
+chistosamente
+chistoso/10,14
+chito/10
+cho/10
+choca/10
+chocallada/10
+chocalleiro/10,14
+chocallo/10
+chocante/10
+chocarelo/10
+chocheira/10
+chocho/10,14
+choco/10,14
+chocolatada/10
+chocolatara/10
+chocolate/10
+chocolateiro/10,14
+chocolatera/10
+choedura/10
+chofer/10
+chofre/10
+choio/10,14
+choiva/10
+chola/10
+chope/10
+chopo/10,14
+choque/10
+choqueirada/10
+choqueiro/10,14
+choqueleo/10
+choqun/10
+chor/10
+chorada/10
+choradeira/10
+choremia/10
+choricada/10
+choricas
+chorida/10
+chorima/10
+choro/10
+choromicada/10
+choromicas
+choromiqueiro/10,14
+chorn/10,15
+chorosamente
+choroso/10,14
+chorra/10
+chorrazo/10
+chorro/10
+choruma/10
+chorume/10
+chos
+chosco/10,14
+chotis
+choto/10,14
+chou
+choucho/10,14
+chouln/10
+choupa/10
+choupada/10
+choupana/10
+chouparro/10
+choupn/10
+chourela/10
+chouriceiro/10,14
+chouricera/10
+chouriza/10
+chourizada/10
+chourizara/10
+chourizo/10
+chousa/10
+chousal/12
+chouselo/10
+chouso/10
+chousume/10
+chouteiro/10,14
+chouto/10
+choza/10
+chuca/10
+chuchamel/10
+chucho/10,14
+chuchn/10,15
+chufa/10
+chufn/10,15
+chulara/10
+chulera/10
+chulo/10,14
+chumaceira/10
+chumazo/10
+chumbada/10
+chumbeiro/10,14
+chumbo/10,14
+chupbel/12
+chupable/10
+chupada/10
+chupadeira/10
+chupadela/10
+chupador/10,13
+chupamel/10
+chupatinta/10
+chupatintas
+chupeta/10
+chupete/10
+chupn/10,15
+churrara/10
+churrascada/10
+churrascara/10
+churrasco/10
+churrasquera/10
+churreiro/10,14
+churrera/10
+churrigueresco/10,14
+churro/10,14
+churruscada/10
+churrusqueiro/10,14
+chuschs/10
+chusco/10
+chusmo/10,14
+chuspe/10
+chuvaco/10,14
+chuvascada/10
+chuvasco/10
+chuvasqueiro/10
+chuvia/10
+chuvieira/10
+chuviada/10
+chuvioso/10,14
+chuvioso/10,14
+chuvisca/10
+chuviscada/10
+chuzada/10
+chuzo/10,14
+cianato/10
+cianhdrico/10,14
+cinico/10,14
+cianofcea/10
+cianose/10
+ciantico/10,14
+cianxeno/10
+cianuro/10
+citico/10,14
+ciatio/10
+cato/10
+cibaco/10
+ciballo/10
+cibelina/10
+ciberntico/10,14
+ciborio/10
+cicdido/10
+cicatrcula/10
+cicatriz/10
+cicatrizacin/10
+cicatrizante/10
+cicel/12
+cicelador/10,13
+ccero/10
+cicerone/10
+ciceroniano/10,14
+cichafontes
+cicho/10,14
+cichn/10
+cichote/10
+cicindela/10
+cicindlido/10
+ciclamino/10
+ciclicamente
+cclico/10,14
+ciclismo/10
+ciclista/10
+ciclo/10
+ciclocrs/10
+cicloidal/12
+cicloide/10
+ciclomotor/10
+cicln/10
+ciclnico/10,14
+ciclope/10
+ciclpeo/10,14
+ciclostilo/10
+ciclstomo/10
+ciclotimia/10
+ciclotmico/10,14
+ciclotrn/10
+cicloturismo/10
+cicnido/10
+ciconiforme/10
+cicuta/10
+cidadn/10,14
+cidadana/10
+cidade/10
+cidadela/10
+cidoiro/10
+cidra/10
+cidreira/10
+ciencia/10
+cientificamente
+cientfico/10,14
+cifose/10
+ciftico/10,14
+cifra/10
+cigala/10
+cigallada/10
+cigallo/10,14
+cigano/10,14
+cigarreiro/10,14
+cigarro/10,14
+cigarrn/10
+cigomtico/10,14
+cigomorfo/10,14
+cigoto/10
+cigurat/10
+ciliar/10
+cilicio/10
+cilindrada/10
+cilndrico/10,14
+cilindro/10
+cilio/10
+cillado/10,14
+cima/10
+cimacio/10
+cimase/10
+cimbabus/10,14
+cmbalo/10
+cmbrico/10,14
+cimbro/10,14
+cimbrn/10
+cimeira/10
+cimentacin/10
+cimento/10
+cimcido/10
+cimitarra/10
+cimo/10
+cimografa/10
+cimgrafo/10
+cimograma/10
+cimn/10
+cimtico/10,14
+cimprn/10,15
+cinabrio/10
+cinmico/10,14
+cinamomo/10
+cinasco/10
+cinc/10
+cinceiro/10,14
+cincento/10,14
+cincha/10
+cincheira/10
+cinchn/10
+cncico/10,14
+cinco/10
+cincocentas
+cincocentos
+cincoenrama/10
+cincografa/10
+cincogravado/10
+cincona/10
+cinconina/10
+cincuenta/10
+cincuentavo/10,14
+cincuentena/10
+cincuentenario/10
+cincuentn/10,15
+cine/10
+cineasta/10
+cineclub/10
+cinefilia/10
+cinfilo/10,14
+cinefrum/10
+cinema/10
+cinemascope/10
+cinemateca/10
+cinemtica/10
+cinematografa/10
+cinematogrfico/10,14
+cinematgrafo/10
+cinerama/10
+cinerario/10,14
+cinreo/10,14
+cintico/10,14
+cinextico/10,14
+cnfano/10
+cingals/10,14
+cngaro/10,14
+cinguideira/10
+cinguideiro/10
+cngulo/10
+cinicamente
+cnico/10,14
+cnife/10
+cinismo/10
+cinllado/10,14
+cinocfalo/10,14
+cinoglosa/10
+cinsa/10
+cinseiro/10,14
+cinsento/10,14
+cinta/10
+cintado/10,14
+cintaxe/10
+cintazo/10
+cinto/10
+cintn/10
+cintura/10
+cinxibercea/10
+cinza/10
+cinzarra/10
+cinzarrada/10
+cinzarro/10
+ciobra/10
+cipercea/10
+cipo/10
+cipolino/10
+cipreido/10
+ciprs/10
+ciprnido/10
+cipslido/10
+circense/10
+circio/10,14
+circo/10
+circn/10
+circonfuso/10,14
+circnico/10,14
+circonio/10
+circuto/10
+circulacin/10
+circulante/10
+circularidade/10
+circularmente
+circulatorio/10,14
+crculo/10
+circumpolar/10
+circuncentro/10
+circuncisin/10
+circunciso/10,14
+circundbel/12
+circundable/10
+circundante/10
+circundo/10
+circunferencia/10
+circunflexo/10,14
+circunlocucin/10
+circunloquio/10
+circunnavegacin/10
+circunscricin/10
+circunscrito/10,14
+circunspeccin/10
+circunspectamente
+circunspecto/10,14
+circunstancia/10
+circunstanciado/10,14
+circunstancial/12
+circunstancialmente
+circunstante/10
+circunvalacin/10
+circunvecio/10,14
+circunvolucin/10
+cireneo/10,14
+cirial/12
+cirichn/10
+cirlico/10,14
+cirindainas
+ciringallada/10
+ciringalleiro/10,14
+ciringallo/10
+cirio/10
+ciriscn/10
+cirola/10
+ciroln/10
+ciroleira/10
+cirolo/10
+cirrio/10
+cirrpides
+cirro/10
+cirrocmulo/10
+cirrose/10
+cirrostrato/10
+cirrtico/10,14
+cirurxa/10
+cirurxin/10,14
+cirrxico/10,14
+cisalla/10
+cisalpino/10,14
+cisandino/10,14
+cisca/10
+ciscallo/10
+cisco/10
+cisma/10
+cismtico/10,14
+cismeiro/10,14
+cismn/10,15
+cisne/10
+cispadano/10,14
+cisqueira/10
+cista/10
+cistcea/10
+cisterciense/10
+cisterna/10
+cisticerco/10
+cisticercose/10
+cstico/10,14
+cistina/10
+cistite/10
+cistoflaxelado/10
+cistoscopio/10,14
+cistotoma/10
+cisxordano/10,14
+cita/10
+citbel/12
+citable/10
+citacin/10
+citania/10
+ctara/10
+citarista/10
+citatorio/10,14
+citerior/10
+ctiso/10
+citodiagnstico/10
+ctola/10
+citlise/10
+citoloxa/10
+citolxico/10,14
+citoplasma/10
+citoplasmtico/10,14
+citosttico/10,14
+citote/10
+citra/10
+citrano/10
+citrato/10
+ctrico/10,14
+citrino/10,14
+civeta/10
+civicamente
+cvico/10,14
+civil/12
+civilidade/10
+civilista/10
+civilizbel/12
+civilizable/10
+civilizacin/10
+civilizadamente
+civilizador/10,13
+civilmente
+civismo/10
+cizalla/10
+cizoiro/10
+clac/10
+cladcero/10
+cladodio/10
+clmide/10
+clamor/10
+clamorosamente
+clamoroso/10,14
+clan/10
+clandestinamente
+clandestinidade/10
+clandestino/10,14
+claque/10
+claqueta/10
+clara/10
+claraboia/10
+claramente
+clareeira/10
+clareiro/10
+clarencia/10
+clareo/10
+clarete/10
+clarexa/10
+clareza/10
+claridade/10
+clarificbel/12
+clarificable/10
+clarificacin/10
+clarificador/10,13
+clarificante/10
+clarn/10
+clarinete/10
+clarinetista/10
+clarisa/10
+clarividencia/10
+clarividente/10
+claro/10,14
+clarn/10
+claroscuro/10
+clase/10
+clasicamente
+clasicismo/10
+clasicista/10
+clsico/10,14
+clasificbel/12
+clasificable/10
+clasificacin/10
+clasificador/10,13
+clasismo/10
+clasista/10
+clstico/10,14
+claudia/10
+claudicacin/10
+claudicante/10
+claudieira/10
+claustral/12
+claustro/10
+claustrofobia/10
+claustrfobo/10,14
+clusula/10
+clausura/10
+clava/10
+clave/10
+clavecn/10
+clavecinista/10
+clavicembalista/10
+clavicmbalo/10
+clavicordio/10
+clavcula/10
+clavicular/10
+cleistogamia/10
+clemtide/10
+clemencia/10
+clemente/10
+clementina/10
+clepsidra/10
+cleptomana/10
+cleptmano/10,14
+clereca/10
+clerical/12
+clericalismo/10
+clericato/10
+clrigo/10
+clero/10
+clic/10
+cliente/10,14
+clientela/10
+clientelismo/10
+clima/10
+climatrico/10,14
+climaterio/10
+climtico/10,14
+climatizacin/10
+climatoloxa/10
+climatolxico/10,14
+climatoterapia/10
+clmax
+clinicamente
+clnico/10,14
+clinmetro/10
+clinopodio/10
+clip/10
+clpeo/10
+clister/10
+clitordeo/10,14
+cltoris
+clix/10
+cloaca/10
+cloasma/10
+clon/10
+clonacin/10
+clnico/10,14
+cloracin/10
+cloral/12
+cloranfenicol/12
+clorato/10
+clorhidrato/10
+clorhdrico/10,14
+clrico/10,14
+clorito/10,14
+cloro/10
+clorofcea/10
+clorofila/10
+cloroflico/10,14
+clorofrmico/10,14
+cloroformizacin/10
+cloroformo/10
+clorometra/10
+cloromicetina/10
+cloroplasto/10
+clorose/10
+cloroso/10,14
+clortico/10,14
+cloruro/10
+club/10
+cluniacense/10
+clupeido/10
+cnidario/10
+cnidospordeo/10
+co
+c
+coa
+coaccin/10
+coactivamente
+coactivo/10,14
+coada/10
+coadoiro/10
+coador/10
+coadquirente/10
+coadura/10
+coadxutor/10,13
+coadxutora/10
+coadxuvante/10
+coagulbel/12
+coagulable/10
+coagulacin/10
+coagulante/10
+cogulo/10
+coala/10
+coalescencia/10
+coalicin/10
+coana/10
+coaadeira/10
+coandro/10
+coaeira/10
+coao/10
+coaptacin/10
+coarrendador/10,13
+coarrendatario/10,14
+coartacin/10
+coartada/10
+coas
+coautor/10,13
+coautora/10
+coaxial/12
+cbado/10
+cobaia/10
+cobalto/10
+cobaltoterapia/10
+cobertoira/10
+cobertor/10
+cobertura/10
+cobtido/10
+cobiza/10
+cobizbel/12
+cobizable/10
+cobizosamente
+cobizoso/10,14
+cobra/10
+cobrbel/12
+cobrable/10
+cobrador/10,13
+cobramento/10
+cobranza/10
+cobre/10
+cbrega/10
+cobreiro/10,14
+cobro/10
+coca/10
+cocada/10
+cocana/10
+cocainas
+cocainomana/10
+cocainmano/10,14
+coccidio/10
+coccidiose/10
+cccido/10
+coccinela/10
+coccinlido/10
+coccneo/10,14
+coccin/10
+cccix
+coccxeo/10,14
+cocedoiro/10,14
+cocedor/10,13
+cocedura/10
+coceira/10
+cocemento/10
+cocerello/10
+cocha/10
+cochada/10
+cochaino/10,14
+coche/10
+cochechas
+cchegas
+cocheiro/10,14
+cochinchas
+cochinchins/10,14
+cochinilla/10
+cocho/10,14
+cochorra/10
+cochorro/10
+cochosa/10
+cociente/10
+cocia/10
+cocieiro/10,14
+cclea/10
+coclear/10
+coclearia/10
+coco/10
+cocoso/10,14
+cocote/10
+cctel/10
+cocteleira/10
+coda/10
+codaste/10
+codecha/10
+codena/10
+codelo/10,14
+codesal/12
+codeseira/10
+codeso/10
+codia/10
+cdice/10
+codicilar/10
+codicilo/10
+codicoloxa/10
+codificbel/12
+codificable/10
+codificacin/10
+codificador/10,13
+cdigo/10
+codio/10
+codirector/10,13
+codobela/10
+codorniz/10
+codorno/10,14
+codrolo/10
+codroso/10
+coedicin/10
+coeducacin/10
+coeficiencia/10
+coeficiente/10
+coeiro/10
+coella/10
+coelleiro/10,14
+coello/10
+cengo/10
+coenlleiro/10,14
+coenllo/10
+coenxa/10
+coercbel/12
+coercibilidade/10
+coercible/10
+coercin/10
+coercitivo/10,14
+coetaneamente
+coetneo/10,14
+coeterno/10,14
+coevo/10,14
+coexistencia/10
+coexistente/10
+cofadoira/10
+cofia/10
+cofio/10
+cofre/10
+cognacin/10
+cognado/10,14
+cognaticio/10,14
+cognicin/10
+cognitivo/10,14
+cognome/10
+cognoscbel/12
+cognoscible/10
+cognoscitivo/10,14
+cogombro/10
+cogomelo/10
+cogordo/10,14
+cogula/10
+cohabitacin/10
+coherdeiro/10,14
+coherencia/10
+coherente/10
+coherentemente
+cohesin/10
+cohesivo/10,14
+cohibicin/10
+cohobacin/10
+cohorte/10
+coia/10
+coial/12
+coiazo/10
+coidador/10,13
+coidadosamente
+coidadoso/10,14
+coido/10
+codo/10
+coieira/10
+coimbrn/10,14
+coa/10
+coial/12
+coincidencia/10
+coincidente/10
+coieiro/10,14
+coio/10
+coiote/10
+coira/10
+coiraceiro/10
+coiracho/10
+coiraza/10
+coirento/10,14
+coiro/10
+coirudo/10,14
+coita/10
+coitado/10,14
+coitela/10
+coitelada/10
+coitelara/10
+coiteleiro/10
+coitelera/10
+coitelo/10
+coito/10
+coito/10
+col/10
+cola/10
+colaboracin/10
+colaboracionismo/10
+colaboracionista/10
+colaborador/10,13
+colaborativo/10,14
+colacin/10
+colagogo/10,14
+colapso/10
+colateral/12
+colateralidade/10
+colateralmente
+colaxe/10
+colxeno/10,14
+colcha/10
+colchoara/10
+colchoeiro/10,14
+colchoera/10
+colchn/10
+coleccin/10
+coleccionista/10
+coleciste/10
+colecistite/10
+colecta/10
+colectnea/10
+colectivamente
+colectividade/10
+colectivismo/10
+colectivista/10
+colectivstico/10,14
+colectivizacin/10
+colectivo/10,14
+colector/10,13
+coldoco/10
+colega/10
+coleira/10
+coleiro/10
+colmbolo/10
+colemia/10
+colendo/10,14
+colnquima/10
+coleptero/10
+clera/10
+colericamente
+colrico/10,14
+coleriforme/10
+colerina/10
+colesterina/10
+colesterol/12
+colesterolemia/10
+coleta/10
+colete/10
+colexial/12,13
+colexialmente
+colexiata/10
+colexio/10
+colgadoiro/10
+colgadura/10
+colgallo/10
+colgante/10
+colibacilo/10
+colibacilose/10
+colibr/10
+clico/10,14
+coliflor/10
+coliga/10
+colimacin/10
+colimador/10
+colmbido/10
+colimbo/10
+colirio/10
+coliseo/10
+colisin/10
+colite/10
+colitigante/10
+colla/10
+colledeira/10
+colledizo/10,14
+colledoira/10
+colledor/10,13
+colledura/10
+colleita/10
+colleitadora/10
+colleiteiro/10,14
+colleitizo/10
+collizo/10
+colloada/10
+colln/10
+colludo/10,14
+colma/10
+colmaceiro/10,14
+colmazo/10
+colmea/10
+colmeira/10
+colmeirada/10
+colmeiro/10,14
+colmo/10,14
+colo/10
+colocacin/10
+colodin/10
+colofn/10
+coloidal/12
+coloide/10
+colombiano/10,14
+colon/10
+coln/10
+colonato/10
+colondro/10
+colondrollo/10
+colons/10,14
+colonia/10
+colonial/12
+colonialismo/10
+colonialista/10
+colonizacin/10
+colonizador/10,13
+colono/10
+coloquial/12
+coloquialismo/10
+coloquialmente
+coloquntida/10
+coloquio/10
+color/10
+coloracin/10
+colorante/10
+colorete/10
+colorido/10
+colorimetra/10
+colorimtrico/10,14
+colormetro/10
+colorismo/10
+colorista/10
+colosal/12
+colosalmente
+coloso/10
+clquico/10
+colt/10
+colbrido/10
+columbario/10
+colmbido/10
+columbiforme/10
+columbino/10,14
+columbio/10
+columbofilia/10
+columbfilo/10,14
+columela/10
+columna/10
+columnario/10,14
+columnata/10
+columnista/10
+coluro/10
+colusin/10
+colusorio/10,14
+colutorio/10
+colza/10
+coma/10
+comadre/10
+comadreo/10
+comadroa/10
+comanche/10
+comandancia/10
+comandante/10
+comandita/10
+comanditario/10,14
+comando/10
+comarca/10
+comarcal/12
+comarcalizacin/10
+comarcn/10,14
+comareiro/10
+cmaro/10
+comarn/10
+comatoso/10,14
+cmbaro/10
+combarro/10
+combate/10
+combatedor/10,13
+combatente/10
+combativamente
+combatividade/10
+combativo/10,14
+combinbel/12
+combinable/10
+combinacin/10
+combinatorio/10,14
+comborza/10
+combretcea/10
+comburente/10
+combustbel/12
+combustibilidade/10
+combustible/10
+combustin/10
+comechn/10
+comechume/10
+comedeiro/10,14
+comedela/10
+comedia/10
+comediante/10,14
+comedidamente
+comedido/10,14
+comedimento/10
+comedigrafo/10,14
+comedor/10,13
+comelln/10,15
+comemerda/10
+comenda/10
+comendador/10,13
+comendatario/10,14
+comenencia/10
+comenenciudo/10,14
+comensal/12
+comentador/10,13
+comentario/10
+comentarista/10
+comento/10
+comercibel/12
+comerciable/10
+comercial/12
+comercializacin/10
+comercialmente
+comerciante/10
+comercio/10
+comestbel/12
+comestible/10
+cometa/10
+cometedor/10,13
+comezo/10
+combel/12
+comible/10
+cmic/10
+comicamente
+comichn/10
+comicial/12
+comicidade/10
+comicio/10
+cmico/10,14
+comigo
+cominacin/10
+comias
+cominatorio/10,14
+comio/10
+comisara/10
+comisariado/10
+comisario/10,14
+comisin/10
+comisionista/10
+comiso/10
+comisorio/10,14
+comisura/10
+comit/10
+comitente/10
+comitiva/10
+como
+cmoda/10
+comodamente
+comodante/10
+comodatario/10,14
+comodato/10
+comodidade/10
+comodn/10
+cmodo/10,14
+comodoro/10
+comoriano/10,14
+compactamente
+compactidade/10
+compacto/10,14
+compadecemento/10
+compadre/10
+compadreo/10
+compaixn/10
+compaa/10
+compaeirismo/10
+compaeiro/10,14
+compangada/10
+compango/10
+compangueiro/10,14
+compaa/10
+comparbel/12
+comparable/10
+comparacin/10
+comparanza/10
+comparatismo/10
+comparatista/10
+comparativamente
+comparativo/10,14
+comparecencia/10
+comparecente/10
+comparsa/10
+compartidor/10,13
+compartimento/10
+comps/10
+compasadamente
+compasbel/12
+compasible/10
+compasivamente
+compasivo/10,14
+compatbel/12
+compatibilidade/10
+compatible/10
+compatriota/10
+compaxinacin/10
+compendiador/10,13
+compendio/10
+compendiosamente
+compendioso/10,14
+compenetracin/10
+compensbel/12
+compensable/10
+compensacin/10
+compensador/10,13
+compensatoriamente
+compensatorio/10,14
+competencia/10
+competente/10
+competentemente
+competicin/10
+competidor/10,13
+competitividade/10
+competitivo/10,14
+compilacin/10
+compilador/10,13
+complementariamente
+complementariedade/10
+complementario/10,14
+complemento/10
+completamente
+completas
+completivamente
+completivo/10,14
+completo/10,14
+complexidade/10
+complexin/10
+complexo/10,14
+complicacin/10
+complicadamente
+cmplice/10
+complicidade/10
+complot/10
+complutense/10
+compluvio/10
+compoedor/10,13
+compoedura/10
+componenda/10
+compoente/10
+compobel/12
+compoible/10
+comporta/10
+comportamento/10
+composicin/10
+compositivo/10,14
+compsito/10,14
+compositor/10,13
+compostas
+composteln/10,14
+composto/10,14
+compostoiro/10
+compostor/10,13
+compostura/10
+compota/10
+compra/10
+comprbel/12
+comprable/10
+compracencia/10
+compracente/10
+comprador/10,13
+compravenda/10
+comprensbel/12
+comprensibelmente
+comprensibilidade/10
+comprensible/10
+comprensiblemente
+comprensin/10
+comprensivamente
+comprensivo/10,14
+compresa/10
+compresbel/12
+compresibilidade/10
+compresible/10
+compresin/10
+compresivo/10,14
+compresor/10,13
+comprimario/10,14
+comprimbel/12
+comprimible/10
+comprobbel/12
+comprobable/10
+comprobacin/10
+comprobante/10
+comprobatorio/10,14
+comprometedor/10,13
+comprometido/10,14
+compromisario/10,14
+compromiso/10
+compromisorio/10,14
+compulsa/10
+compulsin/10
+compulsivamente
+compulsivo/10,14
+compulsorio/10,14
+compuncin/10
+computbel/12
+computable/10
+computacin/10
+computador/10,13
+computadora/10
+cmputo/10
+comn/10
+comuna/10
+comua/10
+comunal/12
+comunalmente
+comuneiro/10,14
+comueiro/10
+comungante/10
+comungatorio/10
+comunicbel/12
+comunicable/10
+comunicacin/10
+comunicador/10,13
+comunicante/10
+comunicativo/10,14
+comunidade/10
+comunismo/10
+comunista/10
+comunitariamente
+comunitario/10,14
+comunmente
+comun/10
+con/10
+cona/10
+coac/10
+conacha/10
+conainas
+conativo/10,14
+conato/10
+conca/10
+concada/10
+concatenacin/10
+concausa/10
+concavidade/10
+cncavo/10,14
+concelebracin/10
+concelebrante/10
+concellara/10
+concelleiro/10,14
+concellera/10
+concello/10
+concento/10
+concentracin/10
+concentrador/10,13
+concntrico/10,14
+concepcin/10
+concepcionista/10
+conceptismo/10
+conceptista/10
+concepto/10
+conceptual/12
+conceptualismo/10
+conceptualista/10
+conceptualizacin/10
+conceptualmente
+conceptuosamente
+conceptuoso/10,14
+concernente/10
+concertacin/10
+concertadamente
+concertador/10,13
+concertante/10
+concertina/10
+concertino/10
+concertista/10
+concerto/10
+concesin/10
+concesionario/10,14
+concesiva/10
+concesivo/10,14
+concha/10
+conchado/10,14
+cnchega/10
+concheiro/10,14
+conchelo/10
+conchil/12
+concho/10
+concibbel/12
+concibible/10
+concidadn/10,14
+conciencia/10
+concienciacin/10
+concienciudamente
+concienciudo/10,14
+concilibel/12
+conciliable/10
+concilibulo/10
+conciliacin/10
+conciliador/10,13
+conciliatorio/10,14
+concilio/10
+concisamente
+concisin/10
+conciso/10,14
+concitacin/10
+concitador/10,13
+concitativo/10,14
+conclave/10
+conclavista/10
+conclunte/10
+concluintemente
+conclusin/10
+conclusivo/10,14
+concluso/10,14
+conco/10
+concoidal/12
+concoide/10
+concomitancia/10
+concomitante/10
+concordancia/10
+concordante/10
+concordato/10
+concordatorio/10,14
+concorde/10
+concordemente
+concordia/10
+concorrencia/10
+concorrente/10
+concorrentemente
+concreacin/10
+concrecin/10
+concrescencia/10
+concrescente/10
+concretamente
+concreto/10,14
+concubina/10
+concubinario/10
+concubinato/10
+concbito/10
+conculcacin/10
+conculcador/10,13
+concuado/10,14
+concupiscencia/10
+concupiscente/10
+concupiscbel/12
+concupiscible/10
+concursante/10
+concurso/10
+conda/10
+condado/10
+condal/12
+conde/10
+condecoracin/10
+condena/10
+condenbel/12
+condenable/10
+condenacin/10
+condenador/10,13
+condenatorio/10,14
+condensbel/12
+condensable/10
+condensacin/10
+condensadamente
+condensador/10,13
+condesa/10
+condescendencia/10
+condescendente/10
+condestable/10
+condicin/10
+condicionadamente
+condicional/12
+condicionalmente
+condicionamento/10
+condicionante/10
+condigno/10,14
+cndilo/10
+condiloma/10
+condimentacin/10
+condimento/10
+condiscpulo/10,14
+condolencia/10
+condmina/10
+condominio/10
+condn/10
+condonbel/12
+condonable/10
+condonacin/10
+cndor/10
+cndrico/10,14
+condrina/10
+condrioma/10
+condriosoma/10
+condrite/10
+condrografa/10
+condrogrfico/10,14
+condroloxa/10
+condroma/10
+condrose/10
+conducente/10
+conducin/10
+conduta/10
+condutancia/10
+condutbel/12
+condutibilidade/10
+condutible/10
+condutismo/10
+condutista/10
+condutividade/10
+condutivo/10,14
+conduto/10
+condutor/10,13
+coecedor/10,13
+coecemento/10
+coecbel/12
+coecible/10
+conectbel/12
+conectable/10
+conectador/10
+conectivo/10,14
+conexamente
+conexin/10
+conexo/10,14
+confabulacin/10
+confabulador/10,13
+confeccin/10
+confeccionador/10,13
+confederacin/10
+confederadamente
+confederal/12
+confederativo/10,14
+confeitara/10
+confeiteiro/10,14
+confeitera/10
+confeito/10
+conferencia/10
+conferenciante/10
+confesbel/12
+confesable/10
+confesin/10
+confesional/12
+confesionalidade/10
+confesionalismo/10
+confesionario/10
+confeso/10,14
+confesor/10
+confiadamente
+confianza/10
+confidencia/10
+confidencial/12
+confidencialidade
+confidencialmente
+confidente/10
+configuracin/10
+configurador/10,13
+confn/10
+confinamento/10
+confinante/10
+confirmbel/12
+confirmable/10
+confirmacin/10
+confirmador/10,13
+confirmante/10
+confirmativo/10,14
+confirmatorio/10,14
+confiscbel/12
+confiscable/10
+confiscacin/10
+confiscador/10,13
+conflagracin/10
+conflitividade/10
+conflitivo/10,14
+conflito/10
+confluencia/10
+confluente/10
+conformacin/10
+conformador/10
+conforme/10
+conformidade/10
+conformismo/10
+conformista/10
+confort/10
+confortbel/12
+confortabelmente
+confortable/10
+confortablemente
+confortador/10,13
+confortante/10
+conforto/10
+confrade/10,14
+confrara/10
+confraternidade/10
+confraternizacin/10
+confrontacin/10
+confucianismo/10
+confucianista/10
+confuciano/10,14
+confundbel/12
+confundible/10
+confundidamente
+confusamente
+confusin/10
+confusionismo/10
+confusionista/10
+confuso/10,14
+confutbel/12
+confutable/10
+confutacin/10
+conga/10
+conglomeracin/10
+conglutinacin/10
+conglutinante/10
+congols/10,14
+congostra/10
+congoxa/10
+congoxoso/10,14
+congraciamento/10
+congratulacin/10
+congratulatorio/10,14
+congregacin/10
+congregante/10
+congresista/10
+congreso/10
+congresual/12
+congro/10
+congrua/10
+congruencia/10
+congruente/10
+congruentemente
+congruidade/10
+congruo/10,14
+conicho/10,14
+conicidade/10
+cnico/10,14
+conidio/10
+cnido/10
+confera/10
+coniforme/10
+conias
+coniqueiro/10,14
+conirrostro/10
+conivalvo/10,14
+conivencia/10
+conivente/10
+conmemorbel/12
+conmemorable/10
+conmemoracin/10
+conmemorativo/10,14
+conmensurbel/12
+conmensurabilidade/10
+conmensurable/10
+conmensuracin/10
+conmensurativo/10,14
+conminuto/10,14
+conmiseracin/10
+conmiserativo/10,14
+conmocin/10
+conmovedor/10,13
+conmovbel/12
+conmovible/10
+conmutbel/12
+conmutabilidade/10
+conmutable/10
+conmutacin/10
+conmutador/10,13
+conmutativo/10,14
+conmutatriz/10
+connatural/12
+connaturalizacin/10
+connosco
+connotacin/10
+connotativo/10,14
+connubial/12
+connubio/10
+cono/10
+conoidal/12
+conoide/10
+conoideo/10,14
+conopeo/10
+conopial/12
+conque
+conqueiro/10,14
+conquense/10
+conquiforme/10
+conquista/10
+conquistbel/12
+conquistable/10
+conquistador/10,13
+consabido/10,14
+consagracin/10
+consagrante/10
+consanguneo/10,14
+consanguinidade/10
+consciencia/10
+consciente/10
+conscientemente
+consecucin/10
+consecuencia/10
+consecuente/10
+consecuentemente
+consecutiva/10
+consecutivamente
+consecutivo/10,14
+consegubel/12
+conseguible/10
+conseguinte/10
+conseguintemente
+consellara/10
+conselleiro/10,14
+consellera/10
+consello/10
+consenso/10
+consensual/12
+consentidor/10,13
+consentimento/10
+conserva/10
+conservbel/12
+conservable/10
+conservacin/10
+conservador/10,13
+conservadorismo/10
+conservante/10
+conservatorio/10
+conserveiro/10,14
+conserxara/10
+conserxe/10
+conserxera/10
+considerbel/12
+considerabelmente
+considerable/10
+considerablemente
+consideracin/10
+consideradamente
+considerando/10
+consigna/10
+consignacin/10
+consignador/10,13
+consignatario/10,14
+consigo
+consiliario/10
+consistencia/10
+consistente/10
+consistentemente
+consistorial/12
+consistorio/10
+consoante/10
+consocio/10,14
+consogro/10,14
+consola/10
+consolbel/12
+consolable/10
+consolacin/10
+consolador/10,13
+consolda/10
+consolidbel/12
+consolidable/10
+consolidacin/10
+consolidante/10
+consolo/10
+consom/10
+consonancia/10
+consonante/10
+consonntico/10,14
+consonantismo/10
+consonantizacin/10
+consonte
+consorcio/10
+consorte/10
+conspicuamente
+conspicuidade/10
+conspicuo/10,14
+conspiracin/10
+conspirador/10,13
+constancia/10
+constante/10
+constantemente
+constatacin/10
+constelacin/10
+consternacin/10
+constipacin/10
+constitucin/10
+constitucional/12
+constitucionalidade/10
+constitucionalismo/10
+constitucionalmente
+constitunte/10
+constitutivo/10,14
+constricin/10
+constrinxente/10
+constrinximento/10
+constritivo/10,14
+constritor/10,13
+construcin/10
+construbel/12
+construble/10
+construtivamente
+construtivismo/10
+construtivista/10
+construtivo/10,14
+construtor/10,13
+consubstanciacin/10
+consubstancial/12
+consubstancialidade/10
+consuetudinario/10,14
+cnsul/10
+consulado/10
+consular/10
+consulesa/10
+consulta/10
+consultivo/10,14
+consultor/10,13
+consultora/10
+consultorio/10
+consumacin/10
+consumadamente
+consumbel/12
+consumible/10
+consumicin/10
+consumidor/10,13
+consumismo/10
+consumista/10
+consumo/10
+consuncin/10
+consuntivo/10,14
+conta/10
+contaataque/10
+contbel/12
+contabilidade/10
+contabilizacin/10
+contable/10
+contacto/10
+contador/10,13
+contadora/10
+contafos
+contagotas
+contaminacin/10
+contaminador/10,13
+contaminante/10
+contapasos
+contaquilmetros
+contaxio/10
+contaxioso/10,14
+contedor/10
+contemplacin/10
+contemplador/10,13
+contemplativo/10,14
+contemporaneamente
+contemporaneidade/10
+contemporneo/10,14
+contemporizacin/10
+contemporizador/10,13
+contencin/10
+contencioso/10,14
+contenda/10
+contendente/10
+contentbel/12
+contentable/10
+contentadizo/10,14
+contentamento/10
+contento/10,14
+conterrneo/10,14
+contestbel/12
+contestable/10
+contestacin/10
+contestador/10
+contestatario/10,14
+conteste/10
+contestn/10,15
+contexto/10
+contextual/12
+contextualmente
+contextura/10
+conta/10
+contigo
+contiguamente
+contigidade/10
+contiguo/10,14
+contieiro/10,14
+continencia/10
+continental/12
+continente/10
+continubel/12
+continuable/10
+continuacin/10
+continuadamente
+continuador/10,13
+continuamente
+continuativo/10,14
+continuidade/10
+continusmo/10
+continusta/10
+continuo/10,14
+contnuum/10
+continxencia/10
+continxente/10
+contista/10
+conto/10
+contorna/10
+contorno/10
+contorsin/10
+contorsionismo/10
+contorsionista/10
+contra/10
+contraalmirante/10
+contraatacante/10
+contraaviso/10
+contrabaixista/10
+contrabaixo/10
+contrabandista/10
+contrabando/10
+contrabarreira/10
+contracambio/10
+contraccin/10
+contracdula/10
+contracepcin/10
+contraceptivo/10,14
+contracodaste/10
+contracorrente/10
+contracosta/10
+contrctil/10
+contractilidade/10
+contracto/10,14
+contractual/12
+contractura/10
+contracultura/10
+contracurva/10
+contradanza/10
+contradicin/10
+contradique/10
+contraditor/10,13
+contraditoriamente
+contraditorio/10,14
+contraente/10
+contraescarpa/10
+contraescota/10
+contraescritura/10
+contraespionaxe/10
+contrafeito/10,14
+contrafigura/10
+contrafileira/10
+contrafo/10
+contrafirma/10
+contrafolla/10
+contrafoque/10
+contraforte/10
+contrafuga/10
+contragolpe/10
+contrabel/12
+contrable/10
+contraindicacin/10
+contralto/10
+contraluz/10
+contramn
+contramarca/10
+contramarcha/10
+contramesana/10
+contramestre/10
+contramina/10
+contramuro/10
+contranatural/12
+contraofensiva/10
+contraorde/10
+contrapartida/10
+contrapaso/10
+contrapeso/10
+contrapilastra/10
+contraporca/10
+contraporta/10
+contraportada/10
+contraposicin/10
+contraposto/10,14
+contraproducente/10
+contraproposta/10
+contraprotesta/10
+contraproxecto/10
+contrapunta/10
+contrapuntista/10
+contrapuntstico/10,14
+contrapunto/10
+contraquilla/10
+contrariamente
+contrariedade/10
+contrario/10,14
+contrarreforma/10
+contrarreformista/10
+contrarrelleira/10
+contrarrplica/10
+contrarrevolucin/10
+contrarrevolucionario/10,14
+contrarroda/10
+contrasenso/10
+contrasentido/10
+contrasinal/12
+contrasol/10
+contrastbel/12
+contrastable/10
+contrastante/10
+contraste/10
+contrastivo/10,14
+contrata/10
+contratacin/10
+contratante/10
+contratempo/10
+contratista/10
+contrato/10
+contratorpedeiro/10
+contravalacin/10
+contravalor/10
+contraveleno/10
+contravencin/10
+contravent/10
+contraventor/10,13
+contribucin/10
+contribuidor/10,13
+contribunte/10
+contributivo/10,14
+contricamente
+contricin/10
+contrincante/10
+contrito/10,14
+control/12
+controlbel/12
+controlable/10
+controlador/10,13
+controversia/10
+controvertbel/12
+controvertible/10
+contubernio/10
+contumacia/10
+contumaz/10
+contumazmente
+contumelia/10
+contundencia/10
+contundente/10
+contundentemente
+conturbacin/10
+contusin/10
+contuso/10,14
+convalecencia/10
+convalecente/10
+conveccin/10
+convectivo/10,14
+convector/10
+convencemento/10
+convencbel/12
+convencible/10
+convencin/10
+convencional/12
+convencionalidade/10
+convencionalismo/10
+convencionalmente
+conveniencia/10
+conveniente/10
+convenientemente
+convenio/10
+convento/10
+conventual/12
+conventualidade/10
+conversa/10
+conversacin/10
+conversador/10,13
+conversin/10
+converso/10,14
+convertedor/10
+convertbel/12
+convertibilidade/10
+convertible/10
+converxencia/10
+converxente/10
+convexidade/10
+convexo/10,14
+conviccin/10
+convicto/10,14
+convincente/10
+convincentemente
+convite/10
+convivencia/10
+convivencial/12
+convivente/10
+convocador/10,13
+convocatoria/10
+convocatorio/10,14
+convoi/10
+convolvulcea/10
+convlvulo/10
+convosco
+convulsin/10
+convulsivamente
+convulsivo/10,14
+convulso/10,14
+conxectura/10
+conxecturbel/12
+conxecturable/10
+conxectural/12
+conxecturalmente
+conxelacin/10
+conxelador/10,13
+conxelante/10
+conxnere/10
+conxnito/10,14
+conxestin/10
+conxestivo/10,14
+conxugbel/12
+conxugable/10
+conxugacin/10
+conxugal/12
+conxugalmente
+conxuncin/10
+conxuncional/12
+conxunta/10
+conxuntamente
+conxuntiva/10
+conxuntivite/10
+conxuntivo/10,14
+conxunto/10,14
+conxuntura/10
+conxuntural/12
+conxura/10
+conxuracin/10
+conxuro/10
+cnxuxe/10
+conxuxicida/10
+conxuxicidio/10
+cooficial/12
+cooficialidade/10
+cooperacin/10
+cooperador/10,13
+cooperante/10
+cooperativa/10
+cooperativismo/10
+cooperativista/10
+cooperativstico/10,14
+cooperativo/10,14
+cooptacin/10
+coordenada/10
+coordenado/10,14
+coordinbel/12
+coordinable/10
+coordinacin/10
+coordinadamente
+coordinador/10,13
+coordinante/10
+coordinativo/10,14
+copa/10
+copaba/10
+copal/12
+coparticipacin/10
+copartcipe/10
+cope/10
+copeada/10
+copeiro/10
+copelacin/10
+copelo/10,14
+copeo/10
+coppodo/10
+copernicano/10,14
+copete/10
+copia/10
+copibel/12
+copiable/10
+copiador/10,13
+copiloto/10
+copiosamente
+copiosidade/10
+copioso/10,14
+copista/10
+copla/10
+copleiro/10,14
+coplista/10
+copo/10,14
+copn/10
+copra/10
+coproducin/10
+coprfago/10,14
+coprofaxia/10
+coprfilo/10,14
+coprolalia/10
+coprollico/10,14
+coprlito/10
+coproloxa/10
+copropiedade/10
+copropietario/10,14
+copto/10,14
+cpula/10
+copulacin/10
+copulador/10,13
+copulativo/10,14
+copyleft/10
+copyright/10
+coque/10
+coqueta/10
+coquetara/10
+coqueteo/10
+coquetera/10
+coqueto/10,14
+cor/10
+cora/10
+corcido/10
+coracoide/10
+corada/10
+coral/12
+coraleiro/10,14
+coralfero/10,14
+coralino/10,14
+Corn/10
+cornico/10,14
+coraxe/10
+corazn/10
+corbelo/10
+corcel/12
+corchea/10
+corchete/10
+corcheto/10,14
+corcn/10
+corcoo/10
+corcovado/10,14
+corcovo/10,14
+corda/10
+cordado/10,14
+cordal/12
+cordame/10
+cordamente
+cordeeiro/10,14
+cordeiro/10,14
+cordel/12
+cordela/10
+cordella/10
+cordial/12
+cordialidade/10
+cordialmente
+cordiforme/10
+cordilleira/10
+cordita/10
+cordo/10,14
+cordoara/10
+cordobn/10
+cordobs/10,14
+cordoeiro/10,14
+cordoera/10
+cordn/10
+cordovea/10
+cordura/10
+core/10
+corea/10
+coreano/10,14
+corego/10
+coreido/10
+corela/10
+coreo/10,14
+corenta/10
+corentavo/10,14
+corentena/10
+corentn/10,15
+coreo/10
+coreografa/10
+coreogrfico/10,14
+coregrafo/10,14
+coresma/10
+coresmal/12
+corfiota/10
+corgo/10,14
+corgueiro/10,14
+coriceo/10,14
+coriambo/10
+coriandro/10
+coribante/10
+corifeo/10
+corimbo/10
+corindn/10
+corintio/10,14
+corion/10
+coriscada/10
+corisco/10
+corisquento/10,14
+corista/10
+coristanqus/10,14
+coriza/10
+corna/10
+cornabude/10
+corncea/10
+cornada/10
+cornal/12
+cornalina/10
+cornamenta/10
+cornamusa/10
+cornn/10,15
+crnea/10
+cornecho/10,14
+corneira/10
+corneln/10,15
+cornella/10
+cornelleira/10
+cornello/10
+crneo/10,14
+crner/11
+corneta/10
+cornetada/10
+cornetn/10
+cornete/10
+cornetn/10
+corneto/10
+cornixa/10
+cornxero/10,14
+corniz/10
+corno/10
+cornucopia/10
+cornudo/10,14
+cornpeta/10
+coro/10
+coroa/10
+coroacin/10
+coroamento/10
+coroceiro/10
+corografa/10
+corogrfico/10,14
+corgrafo/10,14
+coroide/10
+coroideo/10,14
+corola/10
+corolario/10
+coronal/12
+coronario/10,14
+coronel/12
+coronelato/10
+cornide/10
+coronoide/10
+coroza/10
+corpio/10
+corpo/10
+corporacin/10
+corporal/12
+corporalidade/10
+corporalmente
+corporativamente
+corporativismo/10
+corporativista/10
+corporativo/10,14
+corporeidade/10
+corpreo/10,14
+corpudo/10,14
+corpulencia/10
+corpulento/10,14
+corpus
+corpuscular/10
+corpsculo/10
+corra/10
+crrago/10
+corraa/10
+corre/10
+correa/10
+correada/10
+correal/12
+correaxe/10
+correccin/10
+correccional/12
+correctamente
+correctivo/10,14
+correcto/10,14
+corrector/10,13
+corredo/10,14
+corredizo/10,14
+corredoiro/10,14
+corredor/10,13
+correlacin/10
+correlativamente
+correlativo/10,14
+correlato/10
+correlixionario/10,14
+corremento/10
+correntada/10
+corrente/10
+correntemente
+correo/10
+correolo/10,14
+corren/10
+correspondencia/10
+correspondente/10
+correspondentemente
+corretaxe/10
+corredo/10,14
+corricn/10,15
+corricho/10
+corrida/10
+corripa/10
+corrixbel/12
+corrixibilidade/10
+corrixible/10
+corriza/10
+corroboracin/10
+corroborante/10
+corroborativo/10,14
+corrobra/10
+corrompbel/12
+corrompible/10
+corrosco/10
+corrosin/10
+corrosivo/10,14
+corrupcin/10
+corrupio/10,14
+corruptela/10
+corruptbel/12
+corruptibilidade/10
+corruptible/10
+corruptivo/10,14
+corrupto/10,14
+corruptor/10,13
+corsario/10,14
+corso/10,14
+corta/10
+cortbel/12
+cortable/10
+cortada/10
+cortadela/10
+cortador/10,13
+cortadora/10
+cortadura/10
+cortaferro/10
+cortafro/10
+cortante/10
+cortaas
+cortanllas
+corte/10
+cortello/10
+corts
+cortesn/10,14
+cortesa/10
+cortesmente
+cortexador/10,13
+cortexo/10
+cortical/12
+corticeiro/10,14
+corticoide/10
+corticosteroide/10
+cortina/10
+cortia/10
+cortisona/10
+cortizo/10,14
+cortn/10
+corus/10,14
+coruscante/10
+corveta/10
+crvido/10
+corvina/10
+corvo/10
+corzo/10,14
+cos
+cs/10
+cosaco/10,14
+coscas
+cosco/10
+cosecante/10
+cosedor/10,13
+cosedura/10
+coseno/10
+cosmtico/10,14
+csmico/10,14
+cosmdromo/10
+cosmogona/10
+cosmognico/10,14
+cosmografa/10
+cosmogrfico/10,14
+cosmlogo/10,14
+cosmoloxa/10
+cosmolxico/10,14
+cosmonauta/10
+cosmonutico/10,14
+cosmopolita/10
+cosmopolitismo/10
+cosmos
+cosmovisin/10
+coso/10
+costado/10
+costal/12
+costarriqueo/10,14
+costeiro/10,14
+costela/10
+costelada/10
+costelar/10
+costeleiro/10
+costeleta/10
+costento/10,14
+costo/10,14
+costrn/10
+costro/10,14
+costroso/10,14
+costume/10
+costumismo/10
+costumista/10
+costura/10
+costureira/10
+costurn/10
+cota/10
+cotao/10
+cotanxente/10
+cotarelo/10
+cotarro/10
+cotazo/10
+cote/10
+cotela/10
+cotelada/10
+coteleo/10
+cotelln/10
+cotelo/10
+cotenada/10
+coteno/10,14
+cotexbel/12
+cotexable/10
+cotexo/10
+cotin/10,14
+cotifeiro/10,14
+ctila/10
+cotiledn/10
+cotiledneo/10,14
+cotilla/10
+cotilln/10
+cotizbel/12
+cotizable/10
+cotizacin/10
+coto/10,14
+cotoada/10
+cotobelada/10
+cotobelo/10
+cotomelo/10
+cotn/10
+cotova/10
+cotra/10
+cotrolo/10,14
+cotroso/10,14
+coturno/10
+couce/10
+couceiro/10
+coucheira/10
+coucho/10
+coucilln/10
+coucn/10
+coudullo/10
+coulomb/10
+couquizo/10
+courel/12
+coureln/10,14
+courelao/10
+cousa/10
+couselo/10
+couso/10
+coutada/10
+couteiro/10
+couto/10
+couza/10
+couzoeira/10
+couzn/10
+covacha/10
+covachada/10
+covarde/10
+covardemente
+covarda/10
+covarianza/10
+covo/10,14
+coxa/10
+coxal/12
+coxalxia/10
+coxlxico/10,14
+cxegas
+coxeira/10
+coxn/10
+coxign/10
+coxillo/10
+coxn/10
+coxo/10,14
+coxote/10
+cozo/10,14
+crabaliza/10
+crabio/10
+crac/10
+cracoviano/10,14
+cranial/12
+cranio/10
+cranioloxa/10
+crpula/10
+crase/10
+craso/10,14
+crasulcea/10
+crter/10
+craveiro/10,14
+cravo/10
+cravudo/10,14
+cravuador/10
+cravuo/10
+creacin/10
+creacionismo/10
+creacionista/10
+creador/10,13
+creatina/10
+creatividade/10
+creativo/10,14
+creba/10
+crebacabezas
+crebadizo/10,14
+crebadura/10
+crebafolgas
+crebanoces
+crebaxeos
+crecemento/10
+crecente/10
+crecenza/10
+crecho/10,14
+credencia/10
+credencial/12
+credibilidade/10
+crediticio/10,14
+crdito/10
+credo/10
+credulamente
+credulidade/10
+crdulo/10,14
+cregaxe/10
+crego/10
+crema/10
+cremacin/10
+cremalleira/10
+crematstico/10,14
+crematorio/10,14
+cremor/10
+cremoso/10,14
+crencha/10
+crencho/10,14
+crente/10
+crenza/10
+creosota/10
+crepitacin/10
+crepitante/10
+crepuscular/10
+crepsculo/10
+crescendo/10
+creso/10
+cresol/12
+crespo/10,14
+crespn/10
+crestomata/10
+creta/10
+cretceo/10,14
+cretense/10
+cretinismo/10
+cretino/10,14
+creto/10
+cretona/10
+cra/10
+criadeiro/10,14
+criador/10,13
+crianza/10
+criatura/10
+criba/10
+cribeiro/10
+crbel/12
+crible/10
+cribo/10
+crica/10
+cricas
+cricket/10
+cricoide/10
+crime/10
+criminal/12
+criminalidade/10
+criminalista/10
+criminalmente
+criminlogo/10,14
+criminoloxa/10
+criminolxico/10,14
+criminoso/10,14
+crina/10
+crinado/10,14
+crinoide/10
+crinoideo/10
+crioloxa/10
+criometra/10
+crionizacin/10
+crioplancto/10
+crioscopia/10
+criosfera/10
+cristato/10
+crioterapia/10
+crioulismo/10
+crioulo/10,14
+crioxenia/10
+crioxnico/10,14
+cripta/10
+crptico/10,14
+criptocefalia/10
+criptcero/10
+criptocomunista/10
+criptgama/10
+criptogamia/10
+criptogmico/10,14
+criptgamo/10,14
+criptografa/10
+criptogrfico/10,14
+criptgrafo/10,14
+criptograma/10
+cripton/10
+criptonimia/10
+criptnimo/10
+criqueiro/10,14
+crislida/10
+crisantemo/10
+crise/10
+criselefantino/10,14
+crisma/10
+crisoberilo/10
+crisol/12
+crislito/10
+crisomlido/10
+crispraso/10
+crispacin/10
+crispante/10
+crista/10
+cristado/10,14
+cristal/12
+cristalara/10
+cristaleiro/10,14
+cristalera/10
+cristalino/10,14
+cristalizbel/12
+cristalizable/10
+cristalizacin/10
+cristalizador/10,13
+cristalografa/10
+cristalogrfico/10,14
+cristaloide/10
+cristiamente
+cristin/10,14
+cristiandade/10
+cristianismo/10
+cristianizacin/10
+cristina/10
+cristo/10
+cristoloxa/10
+criterio/10
+crtica/10
+criticbel/12
+criticable/10
+criticador/10,13
+criticamente
+criticismo/10
+criticista/10
+crtico/10,14
+croata/10
+croca/10
+crocadura/10
+crocante/10
+crocodilo/10
+croia/10
+croial/12
+croiazo/10
+croieira/10
+croio/10
+croissant/10
+crol/10
+cromtico/10,14
+cromatina/10
+cromatismo/10
+cromato/10
+cromatforo/10
+cromatografa/10
+crmico/10,14
+crmlech/10
+cromo/10
+cromolitografa/10
+cromosfera/10
+cromosoma/10
+cromosmico/10,14
+cromotipia/10
+cronicamente
+cronicidade/10
+crnico/10,14
+cronicn/10
+cronista/10
+crongrafo/10
+cronoloxa/10
+cronoloxicamente
+cronolxico/10,14
+cronometrador/10,13
+cronometraxe/10
+cronometra/10
+cronometricamente
+cronomtrico/10,14
+cronmetro/10
+croque/10
+croqueta/10
+cros/10
+crtalo/10
+crotn/10
+croucheira/10
+croucho/10
+cruamente
+cruceiro/10
+crucel/12
+crucera/10
+cruceta/10
+crucial/12
+crucfera/10
+cruciferario/10
+crucifixin/10
+crucifixo/10
+cruciforme/10
+crueira/10
+cruel/12
+crueldade/10
+cruelmente
+cruento/10,14
+crueza/10
+cruo/10
+crup/10
+crural/12
+crustceo/10
+cruz/10
+cruzamento/10
+cruzara/10
+ctenario/10
+ctenforo/10
+cu/10
+ca/10
+cuada/10
+cuadra/10
+cuadrangular/10
+cuadrngulo/10
+cuadrantal/12
+cuadrante/10
+cuadratn/10
+cuadratura/10
+cuadraxenario/10,14
+cuadraxesimal/12
+cuadraxsimo/10,14
+cuadraxsimos
+cuadrceps
+cuadricroma/10
+cuadrcula/10
+cuadrienal/12
+cuadrienio/10
+cuadrfido/10,14
+cuadrifoliado/10,14
+cuadrifolio/10,14
+cuadriforme/10
+cuadriga/10
+cuadriltero/10,14
+cuadrilinge/10
+cuadriltero/10,14
+cuadrilla/10
+cuadrilleiro/10,14
+cuadrilln/10
+cuadrimembre/10
+cuadrimestral/12
+cuadrimestre/10
+cuadrimotor/10
+cuadrinomio/10
+cuadrinxentsimo/10,14
+cuadrisilbico/10,14
+cuadrislabo/10,14
+cuadrivio/10
+cuadrmano/10,14
+cuadrupede
+cuadrpede/10
+cudruplo/10,14
+cualificbel/12
+cualificable/10
+cualificacin/10
+cualificador/10,13
+cualificativo/10,14
+cualitativamente
+cualitativo/10,14
+cuntico/10,14
+cuantificbel/12
+cuantificable/10
+cuantificacin/10
+cuantificador/10,13
+cuantioso/10,14
+cuantitativamente
+cuantitativo/10,14
+cuanto/10
+cuaquerismo/10
+cuquero/10,14
+cuarcfero/10,14
+cuarcita/10
+cuart/10
+cuartal/12
+cuarteirn/10
+cuartel/12
+cuartelada/10
+cuarteleiro/10,14
+cuarteto/10
+cuartillo/10,14
+cuarto/10,14
+cuarzo/10
+cuarzoso/10,14
+cuasia/10
+cuasicontrato/10
+cuasidelito/10
+cuasina/10
+cuaternario/10,14
+cuba/10
+cubalibre/10
+cubano/10,14
+cubeiro/10
+cubela/10
+cubertamente
+cuberto/10,14
+cubeto/10,14
+cubicacin/10
+cbico/10,14
+cubculo/10
+cubil/12
+cubilada/10
+cubillada/10
+cubilleiro/10,14
+cubiln/10
+cubismo/10
+cubista/10
+cubital/12
+cbito/10
+cubo/10
+cuboide/10
+cubricin/10
+cucaa/10
+cucho/10,14
+cuchocarneiro/10
+cuco/10,14
+cuclido/10
+cucrbita/10
+cucurbitcea/10
+cucurucho/10
+cueiro/10,14
+cuestin/10
+cuestionbel/12
+cuestionable/10
+cuestionario/10
+cuestor/10
+cfico/10,14
+cugulo/10,14
+cua/10
+cuito/10
+culata/10
+culatazo/10
+culcido/10
+culinario/10,14
+cullarapo/10
+cullareto/10
+culler/10
+cullerada/10
+cullereiro/10
+culleria/10
+cullern/10
+culminacin/10
+culminante/10
+culombio/10
+culpa/10
+culpbel/12
+culpabilidade/10
+culpable/10
+culteranismo/10
+culterano/10,14
+cultismo/10
+cultivbel/12
+cultivable/10
+cultivador/10,13
+cultivo/10
+culto/10,14
+cultual/12
+cultura/10
+cultural/12
+culturismo/10
+culturista/10
+culturizacin/10
+cumceo/10
+cume/10
+cumia/10
+cumial/12
+cumieira/10
+cumio/10
+cumpridamente
+cumpridor/10,13
+cumprimenteiro/10,14
+cumprimento/10
+cmulo/10
+cun
+cua/10
+cuaxe/10
+cunca/10
+cuncada/10
+cuncha/10
+cunchado/10,14
+cuncheiro/10,14
+cuncho/10
+cunco/10
+cuneiforme/10
+cueira/10
+cuneta/10
+cunha
+cunhas
+cunicultor/10,13
+cunicultura/10
+cuo/10
+cunqueiro/10,14
+cuns
+cun/10,15
+cup/10
+cupido/10
+cupl/10
+cupletista/10
+cupn/10
+cuprescea/10
+cprico/10,14
+cuprfero/10,14
+cuprita/10
+cupronquel/10
+cuproso/10,14
+cpula/10
+cupulfera/10
+cura/10
+curbel/12
+curable/10
+curaao/10
+curacin/10
+curador/10,13
+curadora/10
+curandeirismo/10
+curandeiro/10,14
+curare/10
+curativo/10,14
+curato/10
+curculinido/10
+crcuma/10
+curdo/10,14
+curial/12
+curie/10
+curio/10,14
+curin/10
+curiosamente
+curiosidade/10
+curioso/10,14
+curmn/10,14
+curota/10
+curpio/10
+currada/10
+curral/12
+curricacho/10
+curricular/10
+currculo/10
+curriculum/10
+currculum/10
+curro/10
+currucho/10
+currullo/10
+curruncho/10
+curry
+cursio/10
+cursivo/10,14
+curso/10
+cursor/10
+curtamente
+curtametraxe/10
+curtidade/10
+curtidoiro/10
+curtidor/10,13
+curto/10,14
+curtocircuto/10
+curtume/10
+curucheira/10
+curucho/10
+curul/12
+curupela/10
+curupete/10
+curuto/10
+curuxa/10
+curuxeiro/10,14
+curuxo/10
+curva/10
+curvatura/10
+curvilneo/10,14
+curvmetro/10
+curvirrostro/10
+curvo/10,14
+cusco/10,14
+cuscs/10
+cuscuta/10
+cuscutcea/10
+cuspe/10
+cuspia/10
+cspide/10
+cuspideira/10
+cuspidela/10
+cuspidura/10
+cuspiada/10
+cuspiadura/10
+cuspiazo/10
+cuspieiro/10
+custa/10
+custeador/10,13
+custeamento/10
+custo/10
+custodio/10,14
+custosamente
+custoso/10,14
+cutneo/10,14
+cute/10
+cutcula/10
+cuticular/10
+cutn/10
+cutina/10
+cutinizacin/10
+cutite/10
+cutre/10
+cuxo/10,14
+cuzo/10,14
+da
+dabondo
+dacabalo
+dacio/10,14
+dacin/10
+dacorromans/10,14
+dacriocistite/10
+dactilar/10
+dactlico/10,14
+dctilo/10
+dactilografa/10
+dactilogrfico/10,14
+dactilgrafo/10,14
+dactiloscopia/10
+dactiloscpico/10,14
+dada/10
+dadasmo/10
+dadasta/10
+ddiva/10
+dadiveiro/10,14
+dadivosidade/10
+dadivoso/10,14
+dador/10,13
+daga/10
+daguerrotipia/10
+daguerrotipo/10
+dahomeano/10,14
+daimio/10
+dalgn
+dalgunha
+dalgunhas
+dalgns
+dalia/10
+dlmata/10
+dalmtica/10
+daltnico/10,14
+daltonismo/10
+dama/10
+damasceno/10,14
+damasco/10
+damasquino/10,14
+damnacin/10
+damnificacin/10
+danaide/10
+dandi/10
+dandismo/10
+dans/10,14
+danio/10,14
+dano/10
+danosamente
+danoso/10,14
+dante/10
+dantesco/10,14
+danubiano/10,14
+danza/10
+danzante/10
+danzarn/10,14
+daquel
+daquela/10
+daqueles
+daqueloutro/10,14
+daquilo
+dardo/10
+drsena/10
+darwinismo/10
+darwinista/10
+das
+dasiro/10
+data/10
+datbel/12
+datable/10
+datacin/10
+datara/10
+datario/10
+dtil/10
+datileira/10
+dativo/10,14
+dato/10
+davdico/10,14
+de/10
+dedego/10
+deado/10
+dealbacin/10
+deambulacin/10
+deambulante/10
+deambulatorio/10
+den/10
+debadoira/10
+debaga/10
+debaixo
+debandoira/10
+debate/10
+debe/10
+dbeda/10
+debedor/10,13
+debelacin/10
+debidamente
+debido/10,14
+dbil/10
+debilidade/10
+debilitacin/10
+debilitamento/10
+debilitante/10
+debilmente
+dbito/10
+debouza/10
+debulla/10
+debullador/10,13
+debulladora/10
+debullo/10
+debut/10
+debutante/10
+debuxante/10
+debuxo/10
+dcada/10
+decadencia/10
+decadente/10
+decadentismo/10
+decadentista/10
+decaedro/10
+decaemento/10
+decagonal/12
+decgono/10
+decagramo/10
+decada/10
+decalitro/10
+declogo/10
+decmetro/10
+decanato/10
+decano/10,14
+decantacin/10
+decapitacin/10
+decpodo/10
+decaslabo/10,14
+dcathlon/10
+decembro/10,14
+decena/10
+decenal/12
+decenario/10,14
+decencia/10
+decenio/10
+decente/10
+decentemente
+decenvirato/10
+decnviro/10
+decepcin/10
+decepcionante/10
+deceso/10
+decibel/12
+decibelio/10
+decididamente
+deciduo/10,14
+decigrado/10
+decigramo/10
+decilitro/10
+dcima/10
+decimal/12
+decmetro/10
+dcimo/10,14
+decimonnico/10,14
+decisin/10
+decisivamente
+decisivo/10,14
+decisorio/10,14
+declamacin/10
+declamador/10,13
+declamatorio/10,14
+declarbel/12
+declarable/10
+declaracin/10
+declaradamente
+declarante/10
+declarativo/10,14
+declaratorio/10,14
+declinbel/12
+declinable/10
+declinacin/10
+declinante/10
+declinatorio/10,14
+declive/10
+decoccin/10
+decontado
+decontino
+decoracin/10
+decorador/10,13
+decorativo/10,14
+decoro/10
+decorosamente
+decoroso/10,14
+decorrente/10
+decota/10
+decote
+decoto
+decrecemento/10
+decrecente/10
+decrepitacin/10
+decrpito/10,14
+decrepitude/10
+decrescendo/10
+decretal/12
+decreto/10
+decra/10
+decbito/10
+decumano/10
+dcuplo/10,14
+decuria/10
+decuriato/10
+decurin/10
+decurso/10
+deda/10
+dedada/10
+dedal/12
+dedaleira/10
+ddalo/10
+dedicacin/10
+dedicatoria/10
+dedo/10
+deducin/10
+dedutivo/10,14
+defecacin/10
+defeccin/10
+defectbel/12
+defectible/10
+defectividade/10
+defectivo/10,14
+defecto/10
+defectuosamente
+defectuoso/10,14
+defendbel/12
+defendible/10
+defenestracin/10
+defensa/10
+defensivo/10,14
+defensor/10,13
+deferencia/10
+deferente/10
+deferimento/10
+deficiencia/10
+deficiente/10
+deficientemente
+dficit/10
+deficitario/10,14
+definbel/12
+definible/10
+definicin/10
+definidor/10,13
+definitivamente
+definitivo/10,14
+definitorio/10
+deflacin/10
+deflacionista/10
+deflagracin/10
+deflagrador/10
+deflector/10
+deflegmacin/10
+deflexin/10
+defoliacin/10
+defoliante/10
+deforestacin/10
+deformbel/12
+deformable/10
+deformacin/10
+deformador/10,13
+deforme/10
+deformidade/10
+defraudacin/10
+defraudador/10,13
+defuncin/10
+defunto/10,14
+degaro/10
+degaxo/10
+degluticin/10
+deglutinacin/10
+degoiro/10
+degolacin/10
+degoro/10
+degoxo/10
+degoxn/10,15
+degradacin/10
+degradante/10
+degraos
+degresa/10
+degreta/10
+degustacin/10
+dehiscencia/10
+dehiscente/10
+deica
+deicida/10
+deicidio/10
+dectico/10,14
+deidade/10
+deificacin/10
+defico/10,14
+desmo/10
+desta/10
+deitada/10
+deixa/10
+deixamento/10
+dexe/10
+del
+dela
+delacin/10
+delacoada/10
+delampo/10
+delas
+delatbel/12
+delatable/10
+delator/10,13
+delco
+delbel/12
+deleble/10
+delegbel/12
+delegable/10
+delegacin/10
+delegante/10
+deleitbel/12
+deleitable/10
+deleitacin/10
+deleite/10
+deleitosamente
+deleitoso/10,14
+deles
+deleterio/10,14
+deletreo/10
+dlfico/10,14
+delfn/10
+delfnido/10
+delgadeza/10
+delgado/10,14
+deliberacin/10
+deliberadamente
+deliberante/10
+deliberativo/10,14
+delicadamente
+delicadeza/10
+delicado/10,14
+delicia/10
+deliciosamente
+delicioso/10,14
+delicuescencia/10
+delicuescente/10
+deligras
+delimitbel/12
+delimitable/10
+delimitacin/10
+delimitador/10,13
+delincuencia/10
+delincuente/10
+delineacin/10
+delineante/10
+deliquio/10
+delirante/10
+delirio/10
+delito/10
+delituoso/10,14
+delonga/10
+delta/10
+deltacismo/10
+deltaico/10,14
+deltoide/10
+delusorio/10,14
+deluva/10
+demagogo/10,14
+demagoxia/10
+demagxico/10,14
+demais
+demanda/10
+demandante/10
+demanial/12
+demarcacin/10
+demasa/10
+demasiado/10,14
+demea/10
+demencia/10
+demencial/12
+demente/10
+demrito/10
+demirgo/10
+demirxico/10,14
+demo/10
+democracia/10
+demcrata/10
+democraticamente
+democrtico/10,14
+democratizacin/10
+demografa/10
+demogrfico/10,14
+demoledor/10,13
+demolicin/10
+demonaco/10,14
+demoo/10
+demonografa/10
+demongrafo/10,14
+demonlatra/10
+demonolatra/10
+demonlogo/10,14
+demonoloxa/10
+demonomancia/10
+demonomana/10
+demora/10
+demostrbel/12
+demostrable/10
+demostracin/10
+demostrador/10,13
+demostrativamente
+demostrativo/10,14
+demtico/10,14
+demouca/10
+demudamento/10
+denantes
+denario/10,14
+dende
+dendrita/10
+dendrfago/10,14
+dendrografa/10
+dendrgrafo/10,14
+dendrolatra/10
+dendrmetro/10
+denegacin/10
+denegatorio/10,14
+dengue/10
+denigracin/10
+denigrante/10
+denigrativo/10,14
+denocia/10
+denodado/10,14
+denodo/10
+denoiteira/10
+denominacin/10
+denominador/10,13
+denominativo/10,14
+denotacin/10
+denotativo/10,14
+densidade/10
+densimetra/10
+densmetro/10
+denso/10,14
+dentabrn/10
+dentadura/10
+dental/12
+dentame/10
+dentario/10,14
+dente/10
+denteira/10
+denticin/10
+denticular/10
+dentiforme/10
+dentfrico/10,14
+dentina/10
+dentirrostro/10
+dentista/10
+dentoira/10
+dentn/10
+dentro
+denudacin/10
+denuncia/10
+denuncibel/12
+denunciable/10
+denunciante/10
+deontoloxa/10
+deontolxico/10,14
+deostador/10,13
+deosto/10
+departamental/12
+departamento/10
+departimento/10
+depauperamento/10
+dependencia/10
+dependente/10
+depilacin/10
+depilatorio/10,14
+deplorbel/12
+deplorable/10
+depoente/10
+deportacin/10
+deporte/10
+deportista/10
+deportivamente
+deportividade/10
+deportivo/10,14
+deposicin/10
+depositante/10
+depositario/10,14
+depsito/10
+depravacin/10
+depravadamente
+depravador/10,13
+deprecacin/10
+deprecativo/10,14
+deprecatorio/10,14
+deprecibel/12
+depreciable/10
+depreciacin/10
+depreciativo/10,14
+depredacin/10
+depredador/10,13
+depredatorio/10,14
+depresin/10
+depresivo/10,14
+depresor/10,13
+deprimente/10
+depuracin/10
+depurador/10,13
+depuradora/10
+depurativo/10,14
+deputacin/10
+deputado/10,14
+dereita/10
+dereitamente
+dereiteiro/10,14
+dereitismo/10
+dereitista/10
+dereito/10,14
+dereitura/10
+deriva/10
+derivbel/12
+derivable/10
+derivacin/10
+derivante/10
+derivativo/10,14
+dermalxia/10
+dermptero/10
+dermatite/10
+dermatlogo/10,14
+dermatoloxa/10
+dermatolxico/10,14
+dermatose/10
+derme/10
+dermstido/10
+drmico/10,14
+derrama/10
+derramador/10,13
+derramamento/10
+derramo/10
+derrapaxe/10
+derreadura/10
+derreamento/10
+derredor
+derreeira/10
+derrego/10,14
+derretemento/10
+derriba/10
+derribamento/10
+derrocamento/10
+derrogacin/10
+derrogador/10,13
+derrogatorio/10,14
+derrota/10
+derrotismo/10
+derrotista/10
+derruba/10
+derrubamento/10
+dervixe/10
+des
+desa
+desabafo/10
+desabono/10
+desabor/10
+desaborido/10,14
+desacato/10
+desaceleracin/10
+desacertadamente
+desacertado/10,14
+desacerto/10
+desacompaamento/10
+desaconsellbel/12
+desaconsellable/10
+desacorde/10
+desacordo/10
+desacostumadamente
+desacougadamente
+desacougante/10
+desacougo/10
+desadestramento/10
+desadoito/10,14
+desafeccin/10
+desafectacin/10
+desafecto/10,14
+desafiador/10,13
+desafiante/10
+desafinacin/10
+desafinadamente
+desafo/10
+desafiuzamento/10
+desafogadamente
+desafogo/10
+desaforadamente
+desaforamento/10
+desaforo/10
+desafortunadamente
+desafortunado/10,14
+desagradbel/12
+desagradabelmente
+desagradable/10
+desagradablemente
+desagradecemento/10
+desagradecido/10,14
+desagrado/10
+desagravio/10
+desagregbel/12
+desagregable/10
+desagregacin/10
+desaguisado/10
+desairadamente
+desaire/10
+desairosamente
+desairoso/10,14
+desalentador/10,13
+desalento/10
+desaliadamente
+desaliamento/10
+desalio/10
+desalmadamente
+desalmado/10,14
+desaloxamento/10
+desaloxo/10
+desamao/10
+desamor/10
+desamortizbel/12
+desamortizable/10
+desamortizacin/10
+desamortizador/10,13
+desamparo/10
+desanimacin/10
+desanimadamente
+desnimo/10
+desapaixonadamente
+desaparafusador/10
+desaparicin/10
+desaparisado/10,14
+desapegadizo/10,14
+desapego/10
+desapercibidamente
+desapercibido/10,14
+desapiadadamente
+desaplicado/10,14
+desapracbel/12
+desapracible/10
+desaprensin/10
+desaprensivo/10,14
+desaprobacin/10
+desapropiado/10,14
+desaproveitbel/12
+desaproveitable/10
+desaproveitamento/10
+desarborizacin/10
+desarmbel/12
+desarmable/10
+desarmamento/10
+desarraigamento/10
+desarranxo/10
+desarrendamento/10
+desarticulacin/10
+desas
+desaseado/10,14
+desaseo/10
+desasimilacin/10
+desasisado/10,14
+desasistencia/10
+desasosego/10
+desastradamente
+desastrado/10,14
+desastre/10
+desastrosamente
+desastroso/10,14
+desatador/10,13
+desatencin/10
+desatento/10,14
+desatinadamente
+desatinado/10,14
+desatino/10
+desaugadoiro/10
+desautorizacin/10
+desavegoso/10,14
+desavindo/10,14
+desavinza/10
+desavo/10
+desaxeitado/10,14
+desaxido/10,14
+desaxuste/10
+desazo/10
+desbaldidor/10,13
+desbandada/10
+desbaratador/10,13
+desbaratamento/10
+desbastador/10
+desbastamento/10
+desbaste/10
+desbloqueo/10
+desbocadamente
+desbordamento/10
+desbordante/10
+descafeinado/10,14
+descalcificacin/10
+descalcificador/10,13
+descalcificante/10
+descalzo/10,14
+descampado/10
+descansadamente
+descansadoiro/10
+descanso/10
+descanto/10
+descapitalizacin/10
+descaradamente
+descarbonatacin/10
+descarbonizacin/10
+descarga/10
+descargadoiro/10
+descargador/10,13
+descargo/10
+descarnadamente
+descarnador/10
+descaro/10
+descarrilamento/10
+descartbel/12
+descartable/10
+descarte/10
+descasamento/10
+descastelanizacin/10
+descendemento/10
+descendencia/10
+descendente/10
+descenso/10
+descentralizacin/10
+descentralizador/10,13
+descerebracin/10
+descifrbel/12
+descifrable/10
+descifrador/10,13
+descoido/10
+descolonizacin/10
+descoloracin/10
+descolorante/10
+descomedidamente
+descomedimento/10
+descompasadamente
+descompensacin/10
+descomposicin/10
+descompostamente
+descomposto/10,14
+descompostura/10
+descompracente/10
+descompresin/10
+descomunal/12
+desconcentracin/10
+desconcertador/10,13
+desconcertante/10
+desconcerto/10
+desconcorde/10
+desconcordia/10
+descoecedor/10,13
+descoecemento/10
+descoecido/10,14
+desconexin/10
+desconexo/10,14
+desconfiadamente
+desconfianza/10
+desconforme/10
+desconformidade/10
+desconforto/10
+desconsideracin/10
+desconsideradamente
+desconsolacin/10
+desconsoladamente
+desconsolador/10,13
+desconsolo/10
+descontbel/12
+descontable/10
+descontentadizo/10,14
+descontentamento/10
+descontento/10,14
+descontinuidade/10
+descontinuo/10,14
+desconto/10
+descontraccin/10
+descontrol/12
+desconveniencia/10
+desconveniente/10
+desconxelacin/10
+desconxestionamento/10
+desconxuntamento/10
+desconxuntura/10
+descordo/10
+descorts
+descortesa/10
+descortesmente
+descrdito/10
+descrente/10
+descrenza/10
+descricin/10
+descristianizacin/10
+descritbel/12
+descritible/10
+descritivamente
+descritivo/10,14
+descrito/10,14
+descritor/10,13
+descrocadura/10
+descualificbel/12
+descualificable/10
+descualificacin/10
+descualificador/10,13
+descubertamente
+descuberto/10,14
+descubridor/10,13
+descubrimento/10
+desculpa/10
+desculpbel/12
+desculpabelmente
+desculpable/10
+desculpablemente
+desde
+desdeixamento/10
+desdeixo/10
+desdn/10
+desdebel/12
+desdeable/10
+desdeoso/10,14
+desdobrbel/12
+desdobrable/10
+desdobramento/10
+desdouro/10
+dese
+desecamento/10
+deseguido/14
+desembalaxe/10
+desembarazadamente
+desembarazo/10
+desembarcadoiro/10
+desembarco/10
+desembargo/10
+desembarque/10
+desembocadura/10
+desembolso/10
+desemellante/10
+desemellanza/10
+desempate/10
+desempecemento/10
+desempeno/10
+desempeo/10
+desempezo/10
+desemprego/10
+desebel/12
+deseable/10
+deseador/10,13
+desencadeamento/10
+desencaixe/10
+desencantamento/10
+desencanto/10
+desencarrilamento/10
+desencolleito/10,14
+desencontro/10
+desencoraxamento/10
+desencravo/10
+desenfadadamente
+desenfado/10
+desenfeite/10
+desenfeluxador/10,13
+desenfoque/10
+desenfreadamente
+desenfreo/10
+desenganadamente
+desengano/10
+desengravatado/10,14
+desenlace/10
+desenleo/10
+deseo/10
+desenraizamento/10
+desenredador/10,13
+desenredo/10
+desenrolamento/10
+desenrolo/10
+desentendemento/10
+desentendidamente
+desenterramento/10
+desentoacin/10
+desentoadamente
+desentorpecemento/10
+desentullo/10
+desenvoltamente
+desenvoltura/10
+desenvolvedor/10,13
+desenvolvemento/10
+desenvolvbel/12
+desenvolvible/10
+desenvurullo/10
+desequilibrio/10
+desercin/10
+desrtico/10,14
+desertizacin/10
+deserto/10,14
+desertor/10,13
+deses
+desesperacin/10
+desesperadamente
+desesperante/10
+desesperanza/10
+desesperanzador/10,13
+desespero/10
+desestima/10
+desestimbel/12
+desestimable/10
+desestimacin/10
+desexbel/12
+desexable/10
+desexo/10
+desexoso/10,14
+desfacedor/10,13
+desfalcador/10,13
+desfalcamento/10
+desfalco/10
+desfalecemento/10
+desfalecente/10
+desfasamento/10
+desfavor/10
+desfavorbel/12
+desfavorabelmente
+desfavorable/10
+desfavorablemente
+desfavorecedor/10,13
+desfechamento/10
+desfeita/10
+desfiguracin/10
+desfigurador/10,13
+desfiladeiro/10
+desfile/10
+desfloracin/10
+desflorador/10,13
+desfloramento/10
+desfondamento/10
+desgairado/10,14
+desgaleguizacin/10
+desgaleguizador/10,13
+desgalgado/10,14
+desgana/10
+desgaste/10
+desgaxo/10
+desgoberno/10
+desgraciadamente
+desgravbel/12
+desgravable/10
+desgravacin/10
+desgraza/10
+desgusto/10
+deshbito/10
+desharmona/10
+desharmnico/10,14
+desherdamento/10
+deshidratacin/10
+deshidratante/10
+deshidroxenacin/10
+deshonestamente
+deshonestidade/10
+deshonesto/10,14
+deshonra/10
+deshonrador/10,13
+deshonrosamente
+deshonroso/10,14
+deshora
+deshorado/10,14
+deshumanizacin/10
+deshumanizador/10,13
+deshumidificacin/10
+deshumidificador/10
+desiderata/10
+desiderativo/10,14
+desidertum/10
+desidia/10
+desidiosamente
+desidioso/10,14
+designbel/12
+designable/10
+designacin/10
+designador/10,13
+designativo/10,14
+designio/10
+desigual/12
+desigualdade/10
+desigualmente
+desilusin/10
+desimantacin/10
+desincorporacin/10
+desincrustacin/10
+desindustrializacin/10
+desinencia/10
+desinencial/12
+desinfeccin/10
+desinfectante/10
+desinflamacin/10
+desinflamatorio/10,14
+desinhibicin/10
+desinhibidor/10,13
+desintegrbel/12
+desintegrable/10
+desintegracin/10
+desintegrador/10,13
+desinteresadamente
+desinterese/10
+desintoxicacin/10
+desintoxicante/10
+desinzamento/10
+desirmn/10,14
+desistencia/10
+desistente/10
+deslastre/10
+desleal/12
+deslealdade/10
+deslealmente
+desleigadamente
+desleigado/10,14
+desleixadamente
+desleixamento/10
+desleixo/10
+deslembrado/10,14
+desligbel/12
+desligable/10
+desligacin/10
+desligamento/10
+deslindbel/12
+deslindable/10
+deslindamento/10
+deslinde/10
+desloor/10
+deslucimento/10
+deslustre/10
+desmagnetizacin/10
+desmaiadamente
+desmaio/10
+desmando/10
+desmantelamento/10
+desmedidamente
+desmedido/10,14
+desmelado/10,14
+desmembracin/10
+desmembramento/10
+desmerecedor/10,13
+desmerecemento/10
+desmesura/10
+desmesuradamente
+desmesurado/10,14
+desmilitarizacin/10
+desmineralizacin/10
+desmitificacin/10
+desmobilizbel/12
+desmobilizable/10
+desmobilizacin/10
+desmoblamento/10
+desmonetizacin/10
+desmontbel/12
+desmontable/10
+desmonte/10
+desmoralizacin/10
+desmoralizador/10,13
+desmoralizante/10
+desnacionalizacin/10
+desnasalizacin/10
+desnatadeira/10
+desnaturalizacin/10
+desnivel/12
+desnivelamento/10
+desnortamento/10
+desnutricin/10
+desobediencia/10
+desobediente/10
+desobstrucin/10
+desobstruente/10
+desocupacin/10
+desodorizante/10
+desoficializacin/10
+desolacin/10
+desoladamente
+desolador/10,13
+desoleificacin/10
+desoneracin/10
+desopilacin/10
+desopilante/10
+desorde/10
+desordenadamente
+desorganizacin/10
+desorganizadamente
+desorganizador/10,13
+desorientacin/10
+desorientador/10,13
+desosixenacin/10
+desosixenante/10
+desoutro/10,14
+desova/10
+desoxidacin/10
+desoxidante/10
+despachante/10
+despacho/10
+despalatalizacin/10
+desparello/10,14
+despechamento/10
+despecho/10
+despectivo/10,14
+despedida/10
+despedimento/10
+despeito/10
+despendedor/10,13
+despensa/10
+despenseiro/10,14
+desperdicio/10
+despersonalizacin/10
+despertador/10,13
+desperto/10,14
+despexadamente
+despexo/10
+despezamento/10
+desplante/10
+despoboamento/10
+despois
+despolarizacin/10
+despolarizador/10,13
+desposorio/10
+dspota/10
+despoticamente
+desptico/10,14
+despotismo/10
+despoxo/10
+desprazamento/10
+desprecavido/10,14
+despregamento/10
+desprendemento/10
+desprendidamente
+despreocupacin/10
+despreocupadamente
+desprestixio/10
+desprevencin/10
+desprevidamente
+desprevido/10,14
+desprevindamente
+desprevindo/10,14
+desprezbel/12
+desprezable/10
+desprezativamente
+desprezativo/10,14
+desprezo/10
+desproporcin/10
+desproporcionadamente
+desproporcionado/10,14
+despropsito/10
+desproteccin/10
+desproveito/10
+desquite/10
+desratizacin/10
+destacbel/12
+destacable/10
+destacamento/10
+deste/10,14
+destelo/10
+destemidamente
+destemido/10,14
+destemperadamente
+destemperanza/10
+destempero/10
+destempo
+desterro/10
+desteta/10
+destilacin/10
+destilador/10,13
+destilara/10
+destilera/10
+destinatario/10,14
+destino/10
+destitucin/10
+destoutro/10,14
+destra/10
+destramente
+destreza/10
+destripador/10,13
+destro/10,14
+destronamento/10
+destrucin/10
+destrutbel/12
+destrutible/10
+destrutivo/10,14
+destrutor/10,13
+desuetude/10
+desulfuracin/10
+desunin/10
+desusadamente
+desuso/10
+desvalemento/10
+desvalido/10,14
+desvalixamento/10
+desvalorizacin/10
+desvanecedor/10,13
+desvanecemento/10
+desvantaxe/10
+desvantaxosamente
+desvantaxoso/10,14
+desvaro/10
+desveladamente
+desvelo/10
+desvencellamento/10
+desvendamento/10
+desventura/10
+desventuradamente
+desventurado/10,14
+desventuroso/10,14
+desvergoa/10
+desvergoadamente
+desvergoamento/10
+desvergonza/10
+desvergonzadamente
+desvergonzamento/10
+desvertebracin/10
+desviacin/10
+desviador/10,13
+desvinculacin/10
+desvo/10
+desvirgamento/10
+desvirilizante/10
+desvirtuacin/10
+desxeo/10
+detalladamente
+detalle/10
+deteccin/10
+detectbel/12
+detectable/10
+detective/10
+detector/10,13
+detencin/10
+detentor/10,13
+deteriorbel/12
+deteriorable/10
+deterioracin/10
+deteriorante/10
+determinbel/12
+determinable/10
+determinacin/10
+determinadamente
+determinador/10,13
+determinante/10
+determinativo/10,14
+determinismo/10
+determinista/10
+detersin/10
+detersivo/10,14
+deterxente/10
+detestbel/12
+detestabelmente
+detestable/10
+detestablemente
+detidamente
+detonacin/10
+detonador/10
+detonante/10
+detraccin/10
+detractor/10,13
+detrs
+detrimento/10
+detrtico/10,14
+detrito/10
+detumescencia/10
+detumescente/10
+deturpacin/10
+deturpador/10,13
+deus/10
+deusa/10
+deuterio/10
+deuterocannico/10,14
+deuterogamia/10
+deutergamo/10,14
+deutern/10
+deuteropata/10
+deuteroscopia/10
+deutn/10
+deutxido/10
+devagar
+devalo/10
+devanagrico/10,14
+devanceiro/10
+devandito/10,14
+devasa/10
+devastacin/10
+devastador/10,13
+deverbal/12
+deverbativo/10,14
+devesa/10
+devezo/10
+devocin/10
+devocionario/10
+devolucin/10
+devolutivo/10,14
+devnico/10,14
+devoracin/10
+devorador/10,13
+devotamente
+devoto/10,14
+dexeccin/10
+dexeneracin/10
+dexenerativo/10,14
+dexiocardia/10
+dextrina/10
+dextrocardia/10
+dextrorso/10,14
+dextrosa/10
+dextroxiro/10,14
+dez/10
+dezn/10,14
+dezanove/10
+dezanoveavo/10,14
+dezao/10
+dezaoito/10
+dezaoitoavo/10,14
+dezaseis/10
+dezaseisavo/10,14
+dezasete/10
+dezaseteavo/10,14
+da/10
+diabete/10
+diabtico/10,14
+diabo/10
+diabolicamente
+diablico/10,14
+dibolo/10
+diabro/10
+diabrura/10
+diclase/10
+diaconado/10
+diaconal/12
+diaconisa/10
+dicono/10
+diacrtico/10,14
+diacrona/10
+diacronicamente
+diacrnico/10,14
+diacstica/10
+dade/10
+diadema/10
+didoco/10
+diafanidade/10
+difano/10,14
+diafanometra/10
+diafanoscopia/10
+diaforese/10
+diafortico/10,14
+diafragma/10
+diafragmtico/10,14
+diagnose/10
+diagnosticbel/12
+diagnosticable/10
+diagnstico/10,14
+diagonal/12
+diagonalmente
+digrafo/10
+diagrama/10
+diagramtico/10,14
+dial/12
+dialectal/12
+dialectalismo/10
+dialectalizacin/10
+dialectalmente
+dialecticamente
+dialctico/10,14
+dialecto/10
+dialectlogo/10,14
+dialectoloxa/10
+dialiptalo/10,14
+dilise/10
+dialispalo/10,14
+dializador/10
+dilogo/10
+dialoguista/10
+dialoxismo/10
+dialoxstico/10,14
+diamagntico/10,14
+diamagnetismo/10
+diamantado/10,14
+diamante/10
+diamantfero/10,14
+diamantino/10,14
+diamantista/10
+diametral/12
+diametralmente
+dimetro/10
+diana/10
+diandro/10,14
+diao/10
+diante
+dianteiro/10,14
+diantre/10
+diapasn/10
+diapositiva/10
+diariamente
+diario/10,14
+diarrea/10
+diarreico/10,14
+diartrose/10
+dispora/10
+diastltico/10,14
+diastase/10
+distase/10
+diasttico/10,14
+distole/10
+diastlico/10,14
+diatrmano/10,14
+diatermia/10
+diatrmico/10,14
+ditese/10
+diattico/10,14
+diatomcea/10
+diatomea/10
+diatmico/10,14
+diatonicamente
+diatnico/10,14
+diatriba/10
+dibsico/10,14
+diccin/10
+dicbel/12
+dicible/10
+dicidor/10,13
+dicionario/10
+dicionarista/10
+diclino/10,14
+dicotiledneo/10,14
+dicotoma/10
+dicotmico/10,14
+dicroico/10,14
+dicrosmo/10
+dicromtico/10,14
+dicrmico/10,14
+dicterio/10
+didacta/10
+didacticamente
+didctico/10,14
+didctilo/10,14
+didactismo/10
+didascalia/10
+didasclico/10,14
+ddimo/10,14
+didrico/10,14
+diedro/10
+dielctrico/10,14
+direse/10
+dese/10
+dieta/10
+dietario/10
+diettico/10,14
+difamacin/10
+difamador/10,13
+difamatorio/10,14
+difsico/10,14
+diferencibel/12
+diferenciable/10
+diferenciacin/10
+diferencial/12
+diferencialismo/10
+diferente/10
+diferentemente
+diferenza/10
+diferbel/12
+diferible/10
+difcil/10
+dificilmente
+dificultade/10
+dificultosamente
+dificultoso/10,14
+difluencia/10
+difluente/10
+difraccin/10
+difractivo/10,14
+difteria/10
+diftrico/10,14
+difusamente
+difusin/10
+difuso/10,14
+difusor/10,13
+digamma/10
+diglosia/10
+diglsico/10,14
+dignamente
+dignidade/10
+dignificacin/10
+dignitario/10,14
+digno/10,14
+dgrafo/10
+digresin/10
+diimbico/10,14
+diiambo/10
+dilaceracin/10
+dilacerante/10
+dilacin/10
+dilapidacin/10
+dilapidador/10,13
+dilatbel/12
+dilatable/10
+dilatacin/10
+dilatadamente
+dilatorio/10,14
+dileccin/10
+dilecto/10,14
+dilema/10
+dilenicea/10
+diletante/10
+diletantismo/10
+dilixencia/10
+dilixente/10
+dilixentemente
+dilucidacin/10
+dilucin/10
+diluvial/12
+diluviano/10,14
+diluvio/10
+dimanacin/10
+dimanante/10
+dimensin/10
+dimensional/12
+dmetro/10
+diminucin/10
+diminudo/10,14
+diminutivo/10,14
+diminuto/10,14
+dimisin/10
+dimisionario/10,14
+dimisorias
+dimorfismo/10
+dimorfo/10,14
+din/10
+dina/10
+dinamarqus/10,14
+dinmica/10
+dinamicamente
+dinmico/10,14
+dinamismo/10
+dinamita/10
+dinamiteiro/10,14
+dinamizacin/10
+dinamizador/10,13
+dnamo/10
+dinammetro/10
+dinar/10
+dinasta/10
+dinstico/10,14
+dindn/10
+dieirada/10
+dieiral/12
+dieiro/10
+dineumn/10
+dinoflaxelado/10
+dinosauro/10
+dinoterio/10
+diocesano/10,14
+diocese/10
+dodo/10
+dioico/10,14
+dioiva/10
+dioivo/10
+dionisaco/10,14
+dioptra/10
+diptrico/10,14
+diorama/10
+diorita/10
+dioscorecea/10
+diotocardio/10
+dixido/10
+dioxina/10
+diptalo/10,14
+diplodoco/10
+diploma/10
+diplomacia/10
+diplomaticamente
+diplomtico/10,14
+diplopa/10
+diplpodo/10
+diplptero/10
+dipsaccea/10
+dipsomana/10
+dipsomanaco/10,14
+dipsmano/10,14
+dptero/10
+dptico/10
+dique/10
+direccin/10
+direccional/12
+directamente
+directiva/10
+directivo/10,14
+directo/10,14
+director/10,13
+directorio/10
+directriz/10
+dirimente/10
+dirimbel/12
+dirimible/10
+dirindainas
+dirixente/10
+dirixbel/12
+dirixible/10
+dirixismo/10
+dirixista/10
+disartria/10
+disbasia/10
+disbulia/10
+discapacidade/10
+discente/10
+discernbel/12
+discernible/10
+discernimento/10
+disciplina/10
+disciplinadamente
+disciplinante/10
+disciplinario/10,14
+discpulo/10,14
+disco/10
+discbolo/10
+discforo/10
+discoglsido/10
+discografa/10
+discogrfico/10,14
+discoide/10
+dscolo/10,14
+discomiceto/10
+discordancia/10
+discordante/10
+discorde/10
+discordia/10
+discoteca/10
+discrecin/10
+discrecional/12
+discrecionalmente
+discrepancia/10
+discrepante/10
+discretamente
+discreto/10,14
+discriminacin/10
+discriminante/10
+discriminatorio/10,14
+discroma/10
+discursivo/10,14
+discurso/10
+discusin/10
+discutbel/12
+discutible/10
+discutidor/10,13
+disecador/10,13
+diseccin/10
+disector/10,13
+diseminacin/10
+disensin/10
+disentera/10
+disentrico/10,14
+disentimento/10
+dispalo/10,14
+disertacin/10
+disertador/10,13
+disestesia/10
+disfasia/10
+disfaxia/10
+disfona/10
+disfrace/10
+disfuncin/10
+disgregacin/10
+disgregativo/10,14
+dishidrose/10
+disidencia/10
+disidente/10
+disilbico/10,14
+dislabo/10,14
+disimetra/10
+disimtrico/10,14
+dismil/10
+disimilacin/10
+disimilitude/10
+disimulacin/10
+disimulo/10
+disipacin/10
+disipador/10,13
+dislalia/10
+dislexia/10
+dislxico/10,14
+dislocacin/10
+dismenorrea/10
+dismnesia/10
+diso
+disocibel/12
+disociable/10
+disociacin/10
+disolto/10,14
+disolbel/12
+disolubilidade/10
+disoluble/10
+disolucin/10
+disolutivo/10,14
+disoluto/10,14
+disolvente/10
+disonancia/10
+disonante/10
+disparador/10
+disparate/10
+disparidade/10
+disparo/10
+dispendio/10
+dispendioso/10,14
+dispensa/10
+dispensbel/12
+dispensable/10
+dispensador/10,13
+dispensario/10
+dispepsia/10
+dispptico/10,14
+dispersamente
+dispersin/10
+dispersivo/10,14
+disperso/10,14
+displicencia/10
+displicente/10
+dispnea/10
+dispneico/10,14
+dispondeo/10
+dispobel/12
+dispoibilidade/10
+dispoible/10
+disposicin/10
+dispositivo/10,14
+disposto/10,14
+disprosio/10
+disputa/10
+disputbel/12
+disputable/10
+disputante/10
+disque
+disquete/10
+disqueteira/10
+disquisicin/10
+distancia/10
+distanciamento/10
+distante/10
+distensin/10
+dstico/10
+distincin/10
+distingo/10
+distingubel/12
+distinguible/10
+distintamente
+distintivo/10,14
+distinto/10,14
+disto
+distocia/10
+distcico/10,14
+distorsin/10
+distraccin/10
+distraidamente
+distrado/10,14
+distribucin/10
+distribuidor/10,13
+distributivamente
+distributivo/10,14
+distrito/10
+distrofia/10
+distrfico/10,14
+disturbio/10
+disuasin/10
+disuasivo/10,14
+disuasorio/10,14
+disuria/10
+disrico/10,14
+disxenesia/10
+disxnico/10,14
+disxuncin/10
+disxuntiva/10
+disxuntivo/10,14
+disxunto/10,14
+disxuntor/10
+dita/10
+ditador/10,13
+ditadura/10
+ditfono/10
+ditame/10
+ditatorial/12
+ditatorialmente
+ditesmo/10
+ditesta/10
+ditirmbico/10,14
+ditirambo/10
+ditscido/10
+dito/10
+ditongacin/10
+ditongo/10
+ditosamente
+ditoso/10,14
+diurese/10
+diurtico/10,14
+dirno/10,14
+diuturnidade/10
+diuturno/10,14
+divagacin/10
+divagador/10,13
+divn/10
+diversidade/10
+diversificacin/10
+diversin/10
+diverso/10,14
+diversorio/10
+divertculo/10
+divertidamente
+divertimento/10
+diverxencia/10
+diverxente/10
+dividendo/10
+divinal/12
+divinamente
+divinatorio/10,14
+divindade/10
+divinizacin/10
+divino/10,14
+divisa/10
+divisbel/12
+divisibilidade/10
+divisible/10
+divisin/10
+divisional/12
+divisionario/10,14
+divismo/10
+divisor/10,13
+divisoria/10
+divisorio/10,14
+divo/10,14
+divorcio/10
+divulgbel/12
+divulgable/10
+divulgacin/10
+divulgador/10,13
+divulgativo/10,14
+dixerbel/12
+dixerible/10
+dixestin/10
+dixestivo/10,14
+dixesto/10
+dixitacin/10
+dixitado/10,14
+dixital/12
+dixitalina/10
+dixitalizacin/10
+dixitalmente
+dxito/10
+dxome/10
+dixomedxome/10
+do
+d/10
+doa/10
+doadamente
+doador/10,13
+doazn/10
+dobadoira/10
+dobra/10
+dobrador/10,13
+dobradura/10
+dobramento/10
+dobraxe/10
+dobre/10
+dobremente
+dobrez/10
+dobrn/10
+doce/10
+doceavo/10,14
+doceira/10
+doceiro/10,14
+docemente
+docencia/10
+docente/10
+docera/10
+dcil/10
+docilidade/10
+docilmente
+docimasia/10
+docimstico/10,14
+documentbel/12
+documentable/10
+documentacin/10
+documental/12
+documentalmente
+documento/10
+dodecaedro/10
+dodecafona/10
+dodecafnico/10,14
+dodecgono/10
+dodecaslabo/10,14
+doela/10
+doente/10
+doenza/10
+dogma/10
+dogmtica/10
+dogmaticamente
+dogmtico/10,14
+dogmatismo/10
+dodo/10,14
+doira/10
+doiro/10
+dlar/10
+dolicocfalo/10,14
+dolman/10
+dolmen/10
+dolmnico/10,14
+dolo/10
+dolomita/10
+dolomtico/10,14
+dolor/10
+dolorosamente
+doloroso/10,14
+dolosamente
+doloso/10,14
+doma/10
+dombel/12
+domable/10
+domador/10,13
+domebel/12
+domeable/10
+domesticbel/12
+domesticable/10
+domesticacin/10
+domesticamente
+domesticidade/10
+domstico/10,14
+domiciliacin/10
+domiciliario/10,14
+domicilio/10
+dominbel/12
+dominable/10
+dominacin/10
+dominador/10,13
+dominancia/10
+dominante/10
+domingo/10
+domingueiro/10,14
+dominical/12
+dominicano/10,14
+dominico/10,14
+dominio/10
+domin/10
+domo/10
+don/10
+dona/10
+doncido/10
+donaire/10
+donairosamente
+donairoso/10,14
+donatario/10,14
+donatismo/10
+donatista/10
+donativo/10
+doncel/12
+doncela/10
+dondo/10,14
+donicela/10
+donia/10
+dono/10,14
+donosamente
+donosidade/10
+donoso/10,14
+donostiarra/10
+donosura/10
+dopaxe/10
+dor/10
+drico/10,14
+doridamente
+dorido/10,14
+dorio/10,14
+dormente/10
+dormitivo/10,14
+dormitorio/10
+dorna/10
+dorneiro/10
+dorsal/12
+dorso/10
+dos
+dosador/10,13
+dosaxe/10
+dose/10
+dosel/12
+doselete/10
+dosificacin/10
+dosificador/10,13
+dosimetra/10
+dosimtrico/10,14
+dosmetro/10
+dotacin/10
+dotador/10,13
+dotal/12
+dote/10
+dourada/10
+douradia/10
+douradura/10
+dous/10
+douscentos
+doutamente
+douto/10,14
+doutor/10,13
+doutoral/12
+doutoralmente
+doutoramento/10
+doutorando/10,14
+doutra
+doutras
+doutrina/10
+doutrinal/12
+doutrinalmente
+doutrinariamente
+doutrinario/10,14
+doutrinarismo/10
+doutrineiro/10
+doutro
+doutrora
+doutros
+doxoloxa/10
+dozal/12
+dozara/10
+dozura/10
+dracma/10
+draconiano/10,14
+draga/10
+dragaminas
+dragante/10
+dragaxe/10
+drago/10
+dragn/10
+dragontea/10
+drama/10
+dramaticamente
+dramtico/10,14
+dramatismo/10
+dramatizacin/10
+dramaturgo/10,14
+dramaturxia/10
+drasticamente
+drstico/10,14
+dravdico/10,14
+drenaxe/10
+drade/10
+driza/10
+droga/10
+drogadiccin/10
+drogadicto/10,14
+drogara/10
+drogueiro/10,14
+droguera/10
+dromedario/10
+drsera/10
+drosercea/10
+drosmetro/10
+drudara/10
+drudera/10
+drudo/10
+druda/10
+drudico/10,14
+druidismo/10
+drupa/10
+drupceo/10,14
+druso/10,14
+dual/12
+dualidade/10
+dualismo/10
+dualista/10
+das
+duascentas
+dbida/10
+dubidosamente
+dubidoso/10,14
+dubitativamente
+dubitativo/10,14
+dublins/10,14
+dubrs/10,14
+ducado/10
+ducal/12
+ducentsimo/10,14
+ducha/10
+ducia/10
+dctil/10
+ductilidade/10
+ducto/10
+duelista/10
+duelo/10
+duetista/10
+dueto/10
+dulcamara/10
+dulcificacin/10
+dulcificador/10,13
+dulcificante/10
+dula/10
+dun
+duna/10
+dunha
+dunhas
+dunkerqus/10,14
+duns
+do/10
+duodecimal/12
+duodcimo/10,14
+duodenal/12
+duodenite/10
+duodeno/10
+dplex
+duplicacin/10
+duplicador/10,13
+dplice/10
+duplicidade/10
+duplicidentado/10
+duplo/10,14
+duque/10
+duquesa/10
+dura/10
+durbel/12
+durabilidade/10
+durable/10
+duracin/10
+duradeiro/10,14
+duraluminio/10
+duramter/10
+durame/10
+duramente
+durante
+durativo/10,14
+dureza/10
+duriense/10
+durmida/10
+durmideira/10
+durmin/10,15
+duro/10,14
+duunviral/12
+duunvirato/10
+duunviro/10
+
+e/10
+ebanista/10
+ebanistara/10
+ebanistera/10
+bano/10
+ebencea/10
+ebonita/10
+eborense/10
+ebriedade/10
+ebrio/10,14
+ebulicin/10
+ebuliometra/10
+ebulimetro/10
+ebrneo/10,14
+eburniense/10
+eccema/10
+eccematoso/10,14
+ecdmico/10,14
+ecdtica/10
+ecdtico/10,14
+eclampsia/10
+eclmptico/10,14
+eclecticamente
+eclecticismo/10
+eclctico/10,14
+eclesiasticamente
+eclesistico/10,14
+eclmetro/10
+eclipse/10
+eclptica/10
+eclptico/10,14
+eclosin/10
+eco/10
+ecografa/10
+ecogrfico/10,14
+ecgrafo/10
+ecolalia/10
+eclogo/10,14
+ecoloxa/10
+ecolxico/10,14
+ecoloxismo/10
+ecoloxista/10
+economato/10
+econometra/10
+economtrico/10,14
+economa/10
+economicamente
+econmico/10,14
+economista/10
+economizador/10,13
+ecnomo/10,14
+ecosistema/10
+ecotipo/10
+ctase/10
+ectasia/10
+ectopa/10
+ectpico/10,14
+ectoplasma/10
+ecuacin/10
+ecuador/10
+ecunime/10
+ecuanimidade/10
+ecuatoguineano/10,14
+ecuatorial/12
+ecuatoriano/10,14
+ecuestre/10
+ecumnico/10,14
+ecumenismo/10
+ecumenista/10
+edafoloxa/10
+edafolxico/10,14
+edema/10
+edematoso/10,14
+edn/10
+ednico/10,14
+edicin/10
+edicnmido/10
+edcula/10
+edificbel/12
+edificabilidade/10
+edificable/10
+edificacin/10
+edificador/10,13
+edificante/10
+edificio/10
+edil/12
+edilicio/10,14
+edilidade/10
+edimburgus/10,14
+edito/10
+editor/10,13
+editorial/12
+editorialista/10
+edredn/10
+edrioftalmo/10
+educbel/12
+educable/10
+educacin/10
+educador/10,13
+educando/10,14
+educativo/10,14
+edulcoracin/10
+edulcorante/10
+efe/10
+efbico/10,14
+efebo/10
+efectismo/10
+efectista/10
+efectivamente
+efectividade/10
+efectivo/10,14
+efecto/10
+efedrcea/10
+efedrina/10
+efemride/10
+efmero/10,14
+efemerptero/10
+efeminadamente
+efeminador/10,13
+efeminamento/10
+eferente/10
+efervescencia/10
+efervescente/10
+efesio/10,14
+eficacia/10
+eficaz/10
+eficazmente
+eficiencia/10
+eficiente/10
+eficientemente
+efixie/10
+eflorescencia/10
+eflorescente/10
+efluencia/10
+efluente/10
+efluvio/10
+efluxin/10
+foro/10
+efraccin/10
+efusin/10
+efusivamente
+efusivo/10,14
+gloga/10
+ego/10
+egocntrico/10,14
+egocentrismo/10
+egosmo/10
+egosta/10
+egoistamente
+eglatra/10
+egolatra/10
+egotismo/10
+egotista/10
+egrexio/10,14
+egua/10
+eguada/10
+eibarrs/10,14
+eido/10
+einsteinio/10
+eira/10
+eirado/10,14
+eiroa/10
+eiruga/10
+eito/10
+eiva/10
+eivisenco/10,14
+eixada/10
+eixe/10
+eixido/10
+eixo/10
+eixola/10
+el
+ela/10
+elaboracin/10
+elaborador/10,13
+elasmobranquio/10
+elasticamente
+elasticidade/10
+elstico/10,14
+elativo/10,14
+eldorado/10
+ele/10
+eleagncea/10
+eletico/10,14
+eleccin/10
+electivo/10,14
+electo/10,14
+elector/10,13
+electorado/10
+electoral/12
+electoralismo/10
+electoralista/10
+electricamente
+electricidade/10
+electricista/10
+elctrico/10,14
+electrificacin/10
+electrizbel/12
+electrizable/10
+electrizacin/10
+electrizante/10
+electro/10
+electroacstico/10,14
+electroanlise/10
+electrocardiografa/10
+electrocardigrafo/10
+electrocardiograma/10
+electrochoque/10
+electrocucin/10
+electrodinmico/10,14
+electrodo/10
+electrodomstico/10,14
+electroencefalografa/10
+electroencefalgrafo/10
+electroencefalograma/10
+electroforese/10
+electrforo/10
+electroimn/10
+electrlise/10
+electroltico/10,14
+electrlito/10
+electromagntico/10,14
+electromagnetismo/10
+electromecnico/10,14
+electrometra/10
+electromtrico/10,14
+electrmetro/10
+electromotor/10
+electromotriz/10
+electrn/10
+electronegativo/10,14
+electrnico/10,14
+electropositivo/10,14
+electroqumico/10,14
+electroscopio/10
+electrosttico/10,14
+electrotecnia/10
+electrotcnico/10,14
+electroteraputico/10,14
+electroterapia/10
+electrxeno/10,14
+electuario/10
+elefante/10,14
+elefantase/10
+elefantisico/10,14
+elegancia/10
+elegante/10
+elegantemente
+elemental/12
+elementalmente
+elemento/10
+elenco/10
+elemetro/10
+eles
+elevacin/10
+elevadamente
+elevador/10,13
+elexa/10
+elexaco/10,14
+elfo/10
+elidbel/12
+elidible/10
+eliminbel/12
+eliminable/10
+eliminacin/10
+eliminador/10,13
+eliminatorio/10,14
+elipse/10
+elipsoidal/12
+elipsoide/10
+elipticamente
+elptico/10,14
+elisio/10,14
+elisin/10
+elite/10
+elitismo/10
+elitista/10
+litro/10
+elixbel/12
+elixibilidade/10
+elixible/10
+elle/10
+elo/10
+elocucin/10
+elocuencia/10
+elocuente/10
+elocuentemente
+elongacin/10
+eloxibel/12
+eloxiable/10
+eloxiador/10,13
+eloxio/10
+eloxiosamente
+eloxioso/10,14
+elucidacin/10
+elucidario/10
+elucubracin/10
+eludbel/12
+eludible/10
+elzevir/10
+elzeviriano/10,14
+emanacin/10
+emanantismo/10
+emanantista/10
+emancipacin/10
+emancipador/10,13
+emasculacin/10
+embaixada/10
+embaixador/10,13
+embaixo
+embalaxe/10
+embalo/10
+embalsamador/10,13
+embalsamamento/10
+embarazada/10
+embarazo/10
+embarazosamente
+embarazoso/10,14
+embarcacin/10
+embarcadoiro/10
+embargbel/12
+embargable/10
+embargamento/10
+embargo/10
+embarque/10
+embate/10
+embazamento/10
+embelecador/10,13
+embelecamento/10
+embelecedor/10,13
+embelecemento/10
+embeleco/10
+embelga/10
+embigo/10
+embigueira/10
+emblema/10
+emblemtico/10,14
+embocadura/10
+embolia/10
+embolismo/10
+mbolo/10
+embolso/10
+emboquillado/10,14
+embornal/12
+emboscada/10
+embotellamento/10
+emboutada/10
+embouzada/10
+embozada/10
+embozo/10
+embrague/10
+embravecemento/10
+embriagador/10,13
+embriagante/10
+embriaguez/10
+embrilogo/10,14
+embrioloxa/10
+embriolxico/10,14
+embrin/10
+embrionario/10,14
+embriotoma/10
+embrioxenia/10
+embrioxnico/10,14
+embrolla/10
+embrutecedor/10,13
+embrutecemento/10
+embude/10
+embuste/10
+embusteiro/10,14
+eme/10
+emenagogo/10
+emenda/10
+emendbel/12
+emendable/10
+emrito/10,14
+emersin/10
+emerxencia/10
+emerxente/10
+emtico/10,14
+emdido/10
+emigracin/10
+emigrante/10
+emigratorio/10,14
+eminencia/10
+eminente/10
+eminentemente
+emir/10
+emirato/10
+emisario/10,14
+emisin/10
+emisor/10,13
+emisora/10
+emocin/10
+emocional/12
+emocionante/10
+emoliente/10
+emolumento/10
+emotividade/10
+emotivo/10,14
+empacadora/10
+empacho/10
+empachoso/10,14
+empadroamento/10
+empadumada/10
+empadumeiro/10,14
+empalamento/10
+empallada/10
+empalme/10
+empanada/10
+empanadeira/10
+empanadilla/10
+empanetado/10
+empaquetador/10,13
+emparedamento/10
+emparellamento/10
+empaste/10
+empatadura/10
+empate/10
+empata/10
+emptico/10,14
+empavesada/10
+empecadado/10,14
+empea/10
+empenamento/10
+empeo/10
+empeoramento/10
+empequenecemento/10
+emperador/10
+emperatriz/10
+empezo/10
+empezoamento/10
+empilladoira/10
+empinamento/10
+empincha/10
+empinxe/10
+empioucado/10,14
+empreo/10
+empiricamente
+emprico/10,14
+empirismo/10
+emplasto/10
+empobrecedor/10,13
+empobrecemento/10
+empopada/10
+empordans/10,14
+emporeso
+emporio/10
+emporiso
+emposta/10
+empozamento/10
+emprazamento/10
+emprega/10
+emprego/10
+empreadeira/10
+emprendedor/10,13
+empresa/10
+empresariado/10
+empresarial/12
+empresario/10,14
+emprstito/10
+empuadura/10
+empurrn/10
+empuxada/10
+empuxn/10
+emulacin/10
+emulador/10,13
+emulativo/10,14
+mulo/10,14
+emulsin/10
+emulsionante/10
+emulsivo/10,14
+emulsor/10
+emulxente/10
+en
+enantema/10
+enantiomorfo/10,14
+enartrose/10
+enaugadoiro/10
+encabalgamento/10
+encabezamento/10
+encabezo/10
+encadeamento/10
+encadernacin/10
+encadernador/10,13
+encadramento/10
+encadrilado/10,14
+encaixe/10
+encalco/10
+encaldada/10
+encallamento/10
+encamada/10
+encamiamento/10
+encamisada/10
+encanada/10
+encanamento/10
+encanizada/10
+encano/10
+encantador/10,13
+encantadoramente
+encantamento/10
+encanto/10
+encaramento/10
+encarceramento/10
+encarecemento/10
+encarecidamente
+encarga/10
+encargo/10
+encarnacin/10
+encarnadura/10
+encarnizadamente
+encarnizamento/10
+encarreiramento/10
+encarrilamento/10
+encartbel/12
+encartable/10
+encarte/10
+encastelamento/10
+encustico/10,14
+encausto/10
+encefalalxia/10
+enceflico/10,14
+encefalite/10
+encfalo/10
+encefalografa/10
+encefalograma/10
+encefaloide/10
+encefalopata/10
+encerador/10,13
+enceradura/10
+enceramento/10
+encerelladura/10
+encerellamento/10
+encerro/10
+enceto/10
+encharcada/10
+encharcadizo/10,14
+enchedela/10
+enchedoiro/10,14
+enchedura/10
+enchente/10
+enchoiada/10
+enchodo/10,14
+enchufe/10
+enchufismo/10
+encclica/10
+enciclopedia/10
+enciclopdico/10,14
+enciclopedismo/10
+enciclopedista/10
+encima
+encieira/10
+encio/10
+encinta/10
+encirrante/10
+enclave/10
+enclise/10
+nclise/10
+encliticamente
+encltico/10,14
+encol
+encolla/10
+encollemento/10
+encomenda/10
+encomendamento/10
+encomendante/10
+encomendeiro/10,14
+encomezo/10
+encomibel/12
+encomiable/10
+encomiasta/10
+encomistico/10,14
+encomio/10
+encontradizo/10,14
+encontro/10
+encontrn/10
+encoraxamento/10
+encordio/10
+encoro/10
+encostelado/10,14
+encravadura/10
+encravamento/10
+encrespamento/10
+encubertamente
+encuberto/10,14
+encubridor/10,13
+encubrimento/10
+endebedamento/10
+endego/10
+endemia/10
+endemicamente
+endmico/10,14
+endeo/10
+enderezo/10
+endeusamento/10
+endexamais
+ndez/10
+endiaado/10,14
+endivia/10
+endoblasto/10
+endocardio/10
+endocardite/10
+endocarpo/10
+endcrino/10,14
+endocrinlogo/10,14
+endocrinoloxa/10
+endocrinolxico/10,14
+endoderma/10
+endodoncia/10
+endoesqueleto/10
+endofsico/10,14
+endogamia/10
+endogmico/10,14
+endometrite/10
+endoparasito/10
+endoplasma/10
+endorreico/10,14
+endosante/10
+endosatario/10,14
+endoscopio/10,14
+endosfera/10
+endosmose/10
+endoso/10
+endosperma/10
+endosprmico/10,14
+endotelio/10
+endotrmico/10,14
+endoutro
+endovenoso/10,14
+endoxnese/10
+endxeno/10,14
+endurecemento/10
+ene/10
+ee/10
+neo/10,14
+eneoltico/10,14
+energmeno/10,14
+enervacin/10
+enervamento/10
+enervante/10
+enerxtico/10,14
+enerxa/10
+enerxicamente
+enrxico/10,14
+ensimo/10,14
+enfadadizo/10,14
+enfado/10
+enfadoso/10,14
+enfaenado/10,14
+enfaixadura/10
+enfaixamento/10
+enfaldrado/10,14
+nfase/10
+enfaticamente
+enftico/10,14
+enfeitamento/10
+enfeite/10
+enfermara/10
+enfermeiro/10,14
+enfermera/10
+enfermidade/10
+enfermizo/10,14
+enfermo/10,14
+enferruxamento/10
+enfesto/10,14
+enfeudamento/10
+enfexo/10,14
+enfiada/10
+enfiadeira/10
+enfilacin/10
+enfisema/10
+enfisematoso/10,14
+enfiteuse/10
+enfiteuta/10
+enfitutico/10,14
+enfociadura/10
+enfoque/10
+enforcadura/10
+enforcamento/10
+enfraquecemento/10
+enfrascamento/10
+enfrontamento/10
+enfurecemento/10
+enfurruamento/10
+engadalla/10
+engado/10
+engaiolante/10
+engalletado/10
+enganadizo/10,14
+enganador/10,13
+enganche/10
+enganido/10,14
+engano/10
+enganosamente
+enganoso/10,14
+engarao/10
+engarzamento/10
+engaste/10
+engazo/10
+ngoa/10
+engomadura/10
+engorda/10
+engorde/10
+engra/10
+engrada/10
+engrandecedor/10,13
+engrandecemento/10
+engraxador/10,13
+engraxamento/10
+engrenaxe/10
+engroba/10
+engroda/10
+engrosamento/10
+engrudo/10
+enguedello/10
+engurra/10
+enharmona/10
+enharmnico/10,14
+enigma/10
+enigmaticamente
+enigmtico/10,14
+enlace/10
+enlazamento/10
+enleada/10
+enleo/10
+enlizador/10,13
+enlizo/10
+enlouquecemento/10
+enmallado/10,14
+enmaraadamente
+
+enmascaramento/10
+enmudecemento/10
+enneagonal/12
+ennegono/10
+enneaslabo/10,14
+ennegrecemento/10
+ennobrecedor/10,13
+ennobrecemento/10
+enografa/10
+enlogo/10,14
+enoloxa/10
+enolxico/10,14
+enorme/10
+enormemente
+enormidade/10
+enotercea/10
+enquiridin/10
+enquisa/10
+enquisador/10,13
+enquistamento/10
+enraizamento/10
+enramada/10
+enredadeira/10
+enredador/10,13
+enredante/10
+enredo/10
+enredoso/10,14
+enrelladoira/10
+enrevesado/10,14
+enriba
+enriquecedor/10,13
+enriquecemento/10
+enrodelamento/10
+enrolbel/12
+enrolable/10
+enrolamento/10
+enroque/10
+enrouquecemento/10
+ensaiador/10,13
+ensaimada/10
+ensaio/10
+ensasmo/10
+ensasta/10
+ensastico/10,14
+ensalada/10
+ensaladeira/10
+ensalmeiro/10,14
+ensalmo/10
+ensambladura/10
+ensamblaxe/10
+ensanche/10
+ensarillada/10
+enseada/10
+enseguida
+ensenrada/10
+ensiforme/10
+ensilaxe/10
+ensimesmamento/10
+ensinbel/12
+ensinable/10
+ensinante/10
+ensinanza/10
+ensino/10
+ensulla/10
+enta/10
+entaladura/10
+entalla/10
+entallador/10,13
+entalladura/10
+entallamento/10
+entanto
+ntase/10
+ente/10
+enteiramente
+enteirizo/10,14
+enteiro/10,14
+entelequia/10
+entena/10
+entendedor/10,13
+entendemento/10
+entendbel/12
+entendible/10
+entenrecedor/10,13
+entenrecemento/10
+entrico/10,14
+enterite/10
+enterococo/10
+enterocolite/10
+enteropata/10
+enterrador/10,13
+enterramento/10
+enterro/10
+entidade/10
+entimema/10
+entoacin/10
+entoador/10,13
+entomfilo/10,14
+entomlogo/10,14
+entomoloxa/10
+entomolxico/10,14
+entomostrceo/10
+entn
+entornadoiro/10
+entorpecedor/10,13
+entorpecemento/10
+entortadura/10
+entosta/10
+entourado/10,14
+entozoo/10
+entrada/10
+entrallada/10
+entralladura/10
+entrallo/10
+entrambas
+entrmbolas
+entrmbolos
+entrambos
+entrabel/12
+entraabelmente
+entraable/10
+entraablemente
+entraas
+entrante/10
+entre
+entreaberto/10,14
+entreacto/10
+entrecarto/10
+entrecasca/10
+entrecasco/10
+entrecava/10
+entrecolleito/10,14
+entrecortadamente
+entrecosto/10
+entrecruzamento/10
+entrededo/10
+entrefebrado/10,14
+entrefebras
+entrefollo/10
+entreforro/10
+entrego/10,14
+entregue/10
+entreitizo/10,14
+entrelia/10
+entremedias
+entrementres
+entrems/10
+entremetemento/10
+entrepano/10
+entreperna/10
+entreporta/10
+entresaca/10
+entreseca/10
+entresola/10
+entresollado/10
+entresoo/10
+entretemento/10
+entretempo/10
+entreteto/10
+entretio/10
+entretollo/10
+entrevista/10
+entrevistador/10,13
+entrillada/10
+entripado/10,14
+entristecedor/10,13
+entristecemento/10
+entroidada/10
+entroideiro/10,14
+entroido/10
+entroncamento/10
+entronizacin/10
+entronizamento/10
+entropa/10
+entropin/10
+entullo/10
+entumecemento/10
+entusiasmo/10
+entusiasta/10
+entusiasticamente
+entusistico/10,14
+enucleacin/10
+enumerbel/12
+enumerable/10
+enumeracin/10
+enumerativo/10,14
+enunciacin/10
+enunciativo/10,14
+enurese/10
+envaro/10
+envase/10
+envelenamento/10
+envellecemento/10
+envergadura/10
+envergues
+envs/10
+envexa/10
+envexbel/12
+envexable/10
+envexoso/10,14
+envilecedor/10,13
+envilecemento/10
+envo/10
+envite/10
+envoltorio/10
+envoltura/10
+envolvedor/10,13
+envolvemento/10
+envolvente/10
+envorcadura/10
+envorco/10
+envurullada/10
+envurullador/10,13
+envurullo/10
+enxaboador/10,13
+enxaboadura/10
+enxalma/10
+enxalzamento/10
+enxame/10
+enxameeiro/10,14
+enxama/10
+enxangada/10
+enxangueiro/10,14
+enxarcia/10
+enxaugadura/10
+enxebre/10
+enxebreza/10
+enxebrismo/10
+enxebrista/10
+enxeara/10
+enxeeiro/10,14
+enxeera/10
+enxeo/10
+enxeosamente
+enxeoso/10,14
+enxermada/10
+enxertador/10,13
+enxerta/10
+enxerto/10
+enxesadura/10
+enxido/10
+enxiva/10
+enxoito/10,14
+enxordecedor/10,13
+enxordecemento/10
+enxoval/12
+enxugadoiro/10
+enxugador/10,13
+enxunlla/10
+enxurrada/10
+enxurro/10
+enzarramado/10,14
+enzima/10
+enzimtico/10,14
+enzimoloxa/10
+enzootia/10
+eocnico/10,14
+eoceno/10
+elico/10,14
+eolio/10,14
+en/10
+eosina/10
+epacta/10
+epanadiplose/10
+epanalepse/10
+epndima/10
+epntese/10
+epenttico/10,14
+pica/10
+epicarpo/10
+epiceno/10,14
+epicentro/10
+epiciclo/10
+epicicloidal/12
+epicicloide/10
+pico/10,14
+epicndilo/10
+epicranio/10
+epicuresmo/10
+epicreo/10,14
+epidemia/10
+epidemicamente
+epidmico/10,14
+epidemioloxa/10
+epidemiolxico/10,14
+epiderme/10
+epidrmico/10,14
+epdoto/10
+Epifana/10
+epifenmeno/10
+epfise/10
+epfito/10,14
+epifonema/10
+epfora/10
+epigstrico/10,14
+epigastrio/10
+epiglote/10
+epgono/10
+epgrafe/10
+epigrafa/10
+epigrfico/10,14
+epigrafista/10
+epigrama/10
+epigramtico/10,14
+epigramista/10
+epilepsia/10
+epilptico/10,14
+epilobio/10
+eplogo/10
+epinicio/10
+epiploon/10
+epploon/10
+epirota/10
+episcopado/10
+episcopal/12
+episcopalismo/10
+episcopio/10
+episodicamente
+episdico/10,14
+episodio/10
+epistaxe/10
+epistemoloxa/10
+epistemolxico/10,14
+epstola/10
+epistolar/10
+epistolario/10
+epistolografa/10
+epstrofe/10
+epitafio/10
+epitalamio/10
+epitelial/12
+epitelio/10
+epitelioma/10
+eptema/10
+eptese/10
+epteto/10
+eptome/10
+epixnese/10
+epixeo/10,14
+epizoo/10
+epizootia/10
+epizotico/10,14
+poca/10
+podo/10
+epnimo/10,14
+epopea/10
+psilon/10
+epsomita/10
+epuln/10
+equingulo/10,14
+equidade/10
+equidistancia/10
+equidistante/10
+quido/10
+equiltero/10,14
+equilibradamente
+equilibrador/10,13
+equilibrio/10
+equilibrista/10
+equimose/10
+equino/10,14
+equinoccial/12
+equinoccio/10
+equinodermo/10
+equinoideo/10
+equipamento/10
+equiparbel/12
+equiparable/10
+equiparacin/10
+equipaxe/10
+equipo/10
+equipolencia/10
+equipolente/10
+equisetcea/10
+equitacin/10
+equitativamente
+equitativo/10,14
+equivalencia/10
+equivalente/10
+equivocacin/10
+equivocamente
+equvoco/10,14
+era/10
+erario/10
+erasmismo/10
+erasmista/10
+erbedal/12
+erbededo/10
+erbedeiro/10
+rbedo/10
+erbio/10
+ereccin/10
+erctil/10
+erecto/10,14
+erector/10,13
+eremita/10
+eremtico/10,14
+eretismo/10
+erg/10
+ergstulo/10
+ergo/10
+ergofobia/10
+ergografa/10
+ergoloxa/10
+ergometra/10
+ergmetro/10
+ergonoma/10
+ergonmico/10,14
+ergonomista/10
+ergnomo/10,14
+ergosterol/12
+ergoterapia/10
+ergotina/10
+ergotismo/10
+ericcea/10
+erinaceido/10
+erisipela/10
+eritema/10
+eritematoso/10,14
+eritreo/10,14
+eritrina/10
+eritroblasto/10
+eritrocito/10
+ermida/10
+ermitn/10,14
+ermo/10,14
+erosin/10
+erosivo/10,14
+eroticamente
+ertico/10,14
+erotismo/10
+erotomana/10
+erotmano/10,14
+errabundo/10,14
+erradamente
+erradicacin/10
+errado/10,14
+errante/10
+errata/10
+errtico/10,14
+erre/10
+erro/10
+errogacin/10
+erroneamente
+errneo/10,14
+error/10
+erubescencia/10
+erubescente/10
+erudicin/10
+eruditamente
+erudito/10,14
+erupcin/10
+eruptivo/10,14
+eruto/10
+ervella/10
+ervellaca/10
+ervello/10
+esa
+esas
+esaxeracin/10
+esaxeradamente
+esbirro/10
+esbozo/10
+esbraguetado/10,14
+esbrancuxado/10,14
+esca/10
+escabardoso/10,14
+escabeche/10
+escabiosa/10
+escabioso/10,14
+escabrosamente
+escabrosidade/10
+escabroso/10,14
+escachademos
+escachanoces
+escachapedras
+escachapiollos
+escacho/10
+escada/10
+escafandro/10
+escafdopo/10
+escafoide/10
+escaiola/10
+escaiolista/10
+escala/10
+escalada/10
+escalador/10,13
+escalrido/10
+escalda/10
+escaldadela/10
+escaldadura/10
+escaldazo/10
+escaldo/10
+escaleira/10
+escaleirado/10,14
+escaleiria/10
+escaleirn/10
+escaleno/10,14
+escalinata/10
+escalladoiro/10
+escallo/10
+escalo/10
+escalope/10
+escalpelo/10
+escama/10
+escamadura/10
+escambrn/10
+escamento/10,14
+escamoteador/10,13
+escamoteo/10
+escampada/10
+escamudo/10,14
+escncer/10
+escandallo/10
+escndalo/10
+escandalosamente
+escandaloso/10,14
+escandinavo/10,14
+escandio/10
+escanelado/10,14
+escner/11
+escano/10
+escansin/10
+escantilln/10
+escapada/10
+escapadela/10
+escaparate/10
+escapatoria/10
+escape/10
+escpula/10
+escapular/10
+escapulario/10
+scara/10
+escarabana/10
+escarabanoso/10,14
+escarabeido/10
+escaramuza/10
+escarapela/10
+escarapote/10
+escaravello/10
+escarificacin/10
+escarificador/10
+escarlata/10
+escarlatina/10
+escarmento/10
+escarnecedor/10,13
+escarnecemento/10
+escarnio/10
+escarola/10
+escartico/10,14
+escarpa/10
+escarpado/10,14
+escarpidor/10
+escarpn/10
+escarvadentes
+escarvador/10,13
+escarza/10
+escasamente
+escaseza/10
+escaso/10,14
+escatofxido/10
+escatoloxa/10
+escatolxico/10,14
+escava/10
+escavacin/10
+escavador/10,13
+escavadora/10
+escave/10
+escena/10
+escenario/10
+escenicamente
+escnico/10,14
+escenificacin/10
+escenografa/10
+escenogrfico/10,14
+escengrafo/10,14
+escepticamente
+escepticismo/10
+escptico/10,14
+escinido/10
+escila/10
+escilorrnido/10
+escintilacin/10
+escintileo/10
+escisin/10
+escita/10
+escirido/10
+escizofoo/10
+esclarecedor/10,13
+esclarecemento/10
+esclavina/10
+esclerose/10
+escleroso/10,14
+esclertico/10,14
+esclusa/10
+escoadoiro/10
+escoba/10
+escobn/10
+escobilln/10
+escocs/10,14
+escocia/10
+escoda/10
+escdega/10
+escoita/10
+escola/10
+escolante/10
+escolapio/10,14
+escolar/10
+escolaridade/10
+escolarizacin/10
+escolstico/10,14
+escoler/10
+esclex
+escoliasta/10
+escolio/10
+escoliose/10
+escoltido/10
+escolla/10
+escolleito/10,14
+escollo/10
+escolma/10
+escolopendra/10
+escolta/10
+escmbrido/10
+escombro/10
+escondedoiro/10
+esconxurador/10,13
+esconxuro/10
+escopeta/10
+escopetada/10
+escopeteo/10
+escora/10
+escoramento/10
+escorbtico/10,14
+escorbuto/10
+escordadura/10
+escoriceo/10,14
+escornabois
+escornacabras
+escorpnido/10
+escorpin/10
+escorras
+escorredoiro/10
+escorredura/10
+escorregada/10
+escorregadizo/10,14
+escorregadoiro/10
+escorregn/10
+escorreito/10,14
+escorzo/10
+escota/10
+escote/10
+escotilla/10
+escotismo/10
+escotista/10
+escotoma/10
+escoupro/10
+escoura/10
+escouredo/10
+escravismo/10
+escravista/10
+escravitude/10
+escravizacin/10
+escravizante/10
+escravo/10,14
+escriba/10
+escribn/10,14
+escribana/10
+escribente/10
+escribidor/10,13
+escrito/10,14
+escritor/10,13
+escritorio/10
+escritura/10
+escrituracin/10
+escriturario/10,14
+escrobiculrido/10
+escrfula/10
+escrofularia/10
+escrofularicea/10
+escrofulismo/10
+escrofulose/10
+escrofuloso/10,14
+escroto/10
+escrpulo/10
+escrupulosamente
+escrupulosidade/10
+escrupuloso/10,14
+escrutador/10,13
+escrutinio/10
+escuadra/10
+escuadrilla/10
+escuadro/10
+escuadrn/10
+esculido/10,14
+escualo/10
+escuatnido/10
+escuchimizado/10,14
+escudeiro/10
+escudela/10
+escudo/10
+escudriador/10,13
+escudriamento/10
+esculca/10
+esculfurido/10,14
+escultor/10,13
+escultrico/10,14
+escultura/10
+escultural/12
+escuma/10
+escumadeira/10
+escumallo/10
+escumante/10
+escumoso/10,14
+escuramente
+escurantismo/10
+escurantista/10
+escurecemento/10
+escurecida/10
+escuridade/10
+escuro/10,14
+escusa/10
+escusbel/12
+escusable/10
+escutiforme/10
+esdrxulo/10,14
+ese/10
+esencia/10
+esencial/12
+esencialidade/10
+esencialmente
+esexese/10
+esxeta/10
+esextico/10,14
+esfcelo/10
+esfagno/10
+esfameado/10,14
+esfenoidal/12
+esfenoide/10
+esfera/10
+esfericidade/10
+esfrico/10,14
+esferoidal/12
+esferoide/10
+esfermetro/10
+esfigmgrafo/10
+esfigmograma/10
+esfigmomanmetro/10
+esfigmmetro/10
+esfnter/10
+esfinxe/10
+esfnxido/10
+esfirnido/10
+esfrnido/10
+esfolador/10,13
+esfoladura/10
+esfolagatos
+esfolla/10
+esfollada/10
+esforzadamente
+esforzo/10
+esfumino/10
+esgallo/10
+esganeira/10
+esgarro/10
+esgazadura/10
+esgotbel/12
+esgotable/10
+esgotador/10,13
+esgotamento/10
+esgrevio/10,14
+esgrima/10
+esgueiro/10,14
+esguivio/10,14
+esguzaro/10,14
+esixencia/10
+esixente/10
+esixbel/12
+esixible/10
+eslamiado/10,14
+eslavismo/10
+eslavo/10,14
+eslavn/10,14
+eslombamento/10
+eslora/10
+eslovaco/10,14
+esloveno/10,14
+esmagador/10,13
+esmagadura/10
+esmagamento/10
+esmalte/10
+esmaltina/10
+esmangoletado/10,14
+esmelga/10
+esmelgadoira/10
+esmeluxado/10,14
+esmeralda/10
+esmeraldino/10,14
+esmeril/12
+esmero/10
+esmirnota/10
+esmola/10
+esmoleiro/10,14
+esmorecemento/10
+esmorecente/10
+esmorga/10
+esmouca/10
+esnogadura/10
+esfago/10
+esofxico/10,14
+esofaxite/10
+esotrico/10,14
+esoterismo/10
+esoutro/10,14
+esxeno/10,14
+espacial/12
+espada/10
+espadachn/10,14
+espadada/10
+espadana/10
+espadeiro/10,14
+espadela/10
+espadelador/10,13
+espadeleiro/10
+espdice/10
+espadn/10
+espdoa/10
+espaguete/10
+espaleira/10
+espalladoira/10
+espallador/10,13
+espallamento/10
+espaller/10
+espaol/12,13
+espaolada/10
+espaolismo/10
+espaolista/10
+espantadizo/10,14
+espantallo/10
+espanto/10
+espantosamente
+espantoso/10,14
+esparadrapo/10
+esparavn/10
+esparavel/12
+esparexemento/10
+esprido/10
+esprrago/10
+esparragueira/10
+esparrela/10
+espartal/12
+espartano/10,14
+espartena/10
+esparto/10
+espasmo/10
+espasmodicamente
+espasmdico/10,14
+espata/10
+esptico/10,14
+espato/10
+esptula/10
+espavento/10
+espazadamente
+espazador/10,13
+espazamento/10
+espazo/10
+espazoso/10,14
+especia/10
+especial/12
+especialidade/10
+especialista/10
+especializacin/10
+especialmente
+especie/10
+especieiro/10,14
+especificacin/10
+especificamente
+especificativo/10,14
+especificidade/10
+especfico/10,14
+espcime/10
+especioso/10,14
+espectacular/10
+espectacularidade/10
+espectacularmente
+espectculo/10
+espectador/10,13
+espectral/12
+espectro/10
+espectrofotometra/10
+espectrofotmetro/10
+espectrografa/10
+espectrgrafo/10
+espectrograma/10
+espectroheligrafo/10
+espectrohelioscopio/10
+espectrometra/10
+espectrmetro/10
+espectroscopia/10
+espectroscpico/10,14
+espectroscopio/10
+especulacin/10
+especulador/10,13
+especulativamente
+especulativo/10,14
+espculo/10
+espelelogo/10,14
+espeleoloxa/10
+espeleolxico/10,14
+espellismo/10
+espello/10
+espenuca/10
+espeque/10
+espera/10
+esperbel/12
+esperable/10
+esperantismo/10
+esperantista/10
+esperanto/10
+esperanza/10
+esperanzado/10,14
+esperanzador/10,13
+esperma/10
+espermtico/10,14
+espermatfita/10
+espermatorrea/10
+espermatoxnese/10
+espermatozoide/10
+espermatozoo/10
+espern/10
+esperpntico/10,14
+esperpento/10
+espertador/10,13
+esperto/10,14
+espesamente
+espeso/10,14
+espesura/10
+espeta/10
+espetada/10
+espeteira/10
+espeto/10
+espa/10
+espicho/10,14
+espiciforme/10
+espcula/10
+espiga/10
+espigallo/10
+espigarzo/10,14
+espigo/10
+espign/10
+espigoto/10
+espia/10
+espinaca/10
+espiada/10
+espinal/12
+espial/12
+espiazo/10
+espieiral/12
+espieiro/10
+espiela/10
+espiento/10,14
+espineta/10
+espingarda/10
+espio/10
+espioso/10,14
+espnula/10
+espionaxe/10
+espira/10
+espirculo/10
+espiral/12
+espiraliforme/10
+espirante/10
+espirilo/10
+espiritismo/10
+espiritista/10
+esprito/10
+espiritual/12
+espiritualidade/10
+espiritualismo/10
+espiritualista/10
+espiritualizacin/10
+espiritualmente
+espirituoso/10,14
+espirgrafo/10
+espiroide/10
+espirmetro/10
+espiroqueta/10
+espirro/10
+espita/10
+esplncnico/10,14
+esplendidamente
+esplendidez/10
+esplndido/10,14
+esplendor/10
+esplendoroso/10,14
+esplnico/10,14
+esplenite/10
+espoleta/10
+espoliacin/10
+espoliador/10,13
+espoln/10
+espolio/10
+espondaico/10,14
+espondeo/10
+espondilartrite/10
+espondilartrose/10
+espondlido/10
+espondilite/10
+espondilose/10
+esponsais
+espontaneamente
+espontaneidade/10
+espontneo/10,14
+esponxa/10
+esponxiario/10
+esponxiforme/10
+esponxosidade/10
+esponxoso/10,14
+espora/10
+esporada/10
+esporadicamente
+espordico/10,14
+esporanxio/10
+esporfero/10,14
+esporfito/10
+esporn/10
+esporozoo/10
+esporrancho/10,14
+esporta/10
+esprula/10
+esporulacin/10
+esposo/10,14
+esposorio/10
+espreita/10
+espremedor/10,13
+espremedura/10
+espulla/10
+espuma/10
+espumadeira/10
+espumallo/10
+espumante/10
+espumoso/10,14
+espunlla/10
+espurio/10,14
+esputo/10
+esquecedizo/10,14
+esquecemento/10
+esquecbel/12
+esquecible/10
+esqueiro/10,14
+esqueltico/10,14
+esqueleto/10
+esquema/10
+esquematicamente
+esquemtico/10,14
+esquematismo/10
+esquematizacin/10
+esquencedizo/10,14
+esquencemento/10
+esquencbel/12
+esquencible/10
+esquerda/10
+esquerdeiro/10,14
+esquerdismo/10
+esquerdista/10
+esquerdo/10,14
+esqu/10
+esqua/10
+esquiador/10,13
+esquife/10
+esquilmo/10
+esquim/10
+esquina/10
+esquinal/12
+esquinencia/10
+esquo/10
+esquirol/12
+esquivamente
+esquiveza/10
+esquivo/10,14
+esquizfita/10
+esquizofrenia/10
+esquizofrnico/10,14
+esquizoide/10
+esquizpodo/10
+esquizotimia/10
+esta
+estbel/12
+estabelecemento/10
+estabelmente
+estabilidade/10
+estabilizacin/10
+estabilizador/10,13
+estabilizante/10
+estable/10
+establecemento/10
+establemente
+estabulacin/10
+estaca/10
+estacada/10
+estacha/10
+estacin/10
+estacional/12
+estacionamento/10
+estacionario/10,14
+estacn/10
+estada/10
+estadal/12
+estadea/10
+estada/10
+estadio/10
+estadista/10
+estadstico/10,14
+estadounidense/10
+estadullo/10
+estafa/10
+estafador/10,13
+estafermo/10
+estafeta/10
+estafilococcia/10
+estafilococo/10
+estafiloma/10
+estai/10
+estalactita/10
+estalagmita/10
+estaleiro/10
+estalido/10
+estalla/10
+estalo/10
+estalote/10
+estame/10
+estamea/10
+estamental/12
+estamento/10
+estaminal/12
+estaminfero/10,14
+estaminodio/10
+estampa/10
+estampia/10
+estaador/10,13
+estaadura/10
+estancamento/10
+estancia/10
+estanco/10,14
+estndar/11
+estandarizacin/10
+estandarte/10
+estnnico/10,14
+estannfero/10,14
+estannoso/10,14
+estao/10
+estanque/10
+estanqueiro/10,14
+estanquidade/10
+estante/10
+estantiga/10
+estanza/10
+estarabouzo/10
+estarrecedor/10,13
+estarrecemento/10
+estas
+estase/10
+estatal/12
+estatalizacin/10
+estaticamente
+esttico/10,14
+estatismo/10
+estatisticamente
+estatstico/10,14
+estatua/10
+estatuario/10,14
+estatura/10
+estatutariamente
+estatutario/10,14
+estatuto/10
+este
+esteada/10
+esterico/10,14
+estearina/10
+esteatita/10
+esteatoma/10
+esteatose/10
+esteganpoda/10
+esteiro/10,14
+estela/10
+estelar/10
+estelfero/10,14
+estelionato/10
+estema/10
+estenografa/10
+estenogrfico/10,14
+estengrafo/10,14
+estenose/10
+estenotipia/10
+estenotipista/10
+estentreo/10,14
+esteo/10
+estepa/10
+estepario/10,14
+ster/10
+estercadura/10
+esterco/10
+estercorario/10,14
+esterculicea/10
+estreo/10
+esterebata/10
+estereofona/10
+estereofnico/10,14
+estereografa/10
+estereogrfico/10,14
+estereograma/10
+estereometra/10
+estereomtrico/10,14
+estereoqumica/10
+estereoscpico/10,14
+estereoscopio/10
+estereotipia/10
+estereotipo/10
+estereotoma/10
+estril/10
+esterilidade/10
+esterilizacin/10
+esterilizador/10,13
+esterilizante/10
+esterilmente
+esterlina/10
+esterno/10
+esternocleidomastoideo/10,14
+esternocostal/12
+esternutatorio/10,14
+estero/10
+esterpa/10
+esterqueira/10
+estertor/10
+estes
+estesimetro/10
+esteta/10
+esttica/10
+esteticamente
+esteticismo/10
+esteticista/10
+esttico/10,14
+estetoscopio/10,14
+estiaxe/10
+estiba/10
+estibador/10,13
+estibina/10
+estibio/10
+estigma/10
+estigmtico/10,14
+estigmatismo/10
+estigmatografa/10
+estila/10
+estilete/10
+estilista/10
+estilstico/10,14
+estilita/10
+estilizacin/10
+estilo/10
+estilbata/10
+estilogrfico/10,14
+estilomatforo/10
+estima/10
+estimbel/12
+estimable/10
+estimacin/10
+estimanza/10
+estimativo/10,14
+estimulacin/10
+estimulador/10,13
+estimulante/10
+estmulo/10
+estiada/10
+estio/10
+esto/10
+estipendiario/10,14
+estipendio/10
+estpite/10
+estptico/10,14
+estpula/10
+estipulacin/10
+estipulante/10
+estiraccea/10
+estirada/10
+estirn/10
+estirpe/10
+estivada/10
+estival/12
+estivo/10
+estocada/10
+estocolms/10,14
+estofa/10
+estoicamente
+estoicidade/10
+estoicismo/10
+estoico/10,14
+estola/10
+estolda/10
+estolidez/10
+estlido/10,14
+estoln/10
+estoma/10
+estomacal/12
+estmago/10
+estompodo/10
+estomatite/10
+estomatlogo/10,14
+estomatoloxa/10
+estomatolxico/10,14
+estona/10
+estoniano/10,14
+estopa/10
+estoque/10
+estoraque/10
+estorbo/10
+estordegn/10
+estornela/10
+estornio/10
+estorzn/10
+estoupido/10
+estoupo/10
+estouro/10
+estoutro/10,14
+estoxadizo/10,14
+estoxo/10
+estrbico/10,14
+estrabismo/10
+estradense/10
+estradura/10
+estrafalario/10,14
+estragador/10,13
+estrago/10
+estragn/10
+estrallo/10
+estralo/10
+estraloque/10
+estrambote/10
+estrambtico/10,14
+estramonio/10
+estrampina/10
+estraamente
+estraamento/10
+estraeza/10
+estrangulacin/10
+estrangulador/10,13
+estrangulamento/10
+estrao/10,14
+estran/10,15
+estransillado/10,14
+estranxeira/10
+estranxeirismo/10
+estranxeiro/10,14
+estraperlista/10
+estraperlo/10
+estrasburgus/10,14
+estrataxema/10
+estratego/10
+estratexia/10
+estratexicamente
+estratxico/10,14
+estratificacin/10
+estratigrafa/10
+estratigrfico/10,14
+estratimido/10
+estrato/10
+estratocmulo/10
+estratosfera/10
+estratosfrico/10,14
+estrea/10
+estreira/10
+estreitamente
+estreitamento/10
+estreiteza/10
+estreito/10,14
+estreitura/10
+estrela/10
+estrelamar/10
+estrelampo/10
+estrema/10
+estremecedor/10,13
+estremecemento/10
+estremeiro/10,14
+estremeo/10,14
+estremo/10
+estrenuamente
+estrenuo/10,14
+estrenxo/10
+estrpito/10
+estrepitosamente
+estrepitoso/10,14
+estreptococcia/10
+estreptococo/10
+estreptomiceto/10
+estreptomicina/10
+estra/10
+estribeira/10
+estribo/10
+estribor/10
+estricnina/10
+estridencia/10
+estridente/10
+estridentemente
+estriga/10
+estrinque/10
+estrinximento/10
+estripeiro/10
+estripo/10
+estritamente
+estrito/10,14
+estrxido/10
+estro/10
+estrbilo/10
+estrobo/10
+estroboscopia/10
+estroboscpico/10,14
+estroboscopio/10
+estrofa/10
+estrofantina/10
+estrofanto/10
+estroficamente
+estrfico/10,14
+estroma/10
+estronciana/10
+estroncio/10
+estrondo/10
+estrondosamente
+estrondoso/10,14
+estropallo/10
+estrxeno/10
+estruga/10
+estrulln/10
+estrume/10
+estrutura/10
+estruturacin/10
+estrutural/12
+estruturalismo/10
+estruturalista/10
+estruturalmente
+estuario/10
+estucador/10,13
+estuco/10
+estudadamente
+estudante/10
+estudantil/12
+estudantina/10
+estudio/10
+estudo/10
+estudoso/10,14
+estufa/10
+estulticia/10
+estulto/10,14
+estupefaccin/10
+estupefaciente/10
+estupefacto/10,14
+estupendamente
+estupendo/10,14
+estupidamente
+estupidez/10
+estpido/10,14
+estupor/10
+estupro/10
+esturin/10
+estrnido/10
+esturro/10
+esvaecemento/10
+esvaemento/10
+esvarado/10,14
+esvaradoiro/10
+esvarn/10
+esvstica/10
+esvelteza/10
+esvelto/10,14
+eta/10
+etano/10
+etanol/12
+etapa/10
+etarra/10
+etc
+ter/10
+etreo/10,14
+eterismo/10
+eterizacin/10
+eternal/12
+eternamente
+eternidade/10
+eterno/10,14
+eteromana/10
+etermano/10,14
+eticamente
+tico/10,14
+etileno/10
+etlico/10,14
+etilismo/10
+etilo/10
+timo/10
+etimlogo/10,14
+etimoloxa/10
+etimoloxicamente
+etimolxico/10,14
+etimoloxista/10
+etioloxa/10
+etiolxico/10,14
+etope/10
+etipico/10,14
+etiqueta/10
+etiquetaxe/10
+etmoidal/12
+etmoide/10
+etnia/10
+tnico/10,14
+etnografa/10
+etnogrfico/10,14
+etngrafo/10,14
+etnolingstico/10,14
+etnlogo/10,14
+etnoloxa/10
+etnolxico/10,14
+etlico/10,14
+etolio/10,14
+etlogo/10,14
+etoloxa/10
+etopea/10
+etrusco/10,14
+eu
+eucaliptal/12
+eucalipto/10
+eucarista/10
+eucarstico/10,14
+euclidiano/10,14
+eucoloxio/10
+eudemonismo/10
+eudiometra/10
+eudimetro/10
+eufemismo/10
+eufemisticamente
+eufemstico/10,14
+eufona/10
+eufnico/10,14
+euforbia/10
+euforbiceas/10
+euforia/10
+euforicamente
+eufrico/10,14
+eufrasia/10
+eufusmo/10
+euglenoidino/10
+eums/10,14
+eumiceto/10
+eunuco/10
+eupatorio/10,14
+eupptico/10,14
+eurasitico/10,14
+euritmia/10
+eurtmico/10,14
+euro/10
+euroamericano/10,14
+eurocomunismo/10
+eurocomunista/10
+euroconector/10
+eurodeputado/10,14
+eurodlar/10
+europesmo/10
+europesta/10
+europeizacin/10
+europeo/10,14
+europio/10
+euscaldn/10,15
+uscaro/10,14
+eutanasia/10
+eutansico/10,14
+eutctico/10,14
+euxnese/10
+euxentico/10,14
+euxenismo/10
+euxenista/10
+evacubel/12
+evacuable/10
+evacuacin/10
+evacuador/10,13
+evacuativo/10,14
+evanescente/10
+evanxeliario/10
+evanxelicamente
+evanxlico/10,14
+evanxelista/10
+evanxelizacin/10
+evanxelizador/10,13
+evanxeo/10
+evaporbel/12
+evaporable/10
+evaporacin/10
+evaporatorio/10,14
+evasin/10
+evasivamente
+evasivo/10,14
+eveccin/10
+evento/10
+eventual/12
+eventualidade/10
+eventualmente
+eversin/10
+eversivo/10,14
+eviccin/10
+evidencia/10
+evidente/10
+evidentemente
+evisceracin/10
+evitbel/12
+evitable/10
+evitacin/10
+eviterno/10,14
+evocacin/10
+evocador/10,13
+evocativo/10,14
+evocatorio/10,14
+evolucin/10
+evolucionismo/10
+evolucionista/10
+evolutivo/10,14
+evulsin/10
+evulsivo/10,14
+ex-actor/10
+ex-actriz/10
+ex-alcalde/10
+ex-alcaldesa/10
+ex-alumno/10,14
+ex-ministro/10,14
+ex-presidente/10,14
+ex-xogador/10,13
+exabrupto/10
+exaccin/10
+exacerbacin/10
+exacoraliario/10
+exactamente
+exactitude/10
+exacto/10,14
+exactor/10,13
+exaculacin/10
+exaculador/10
+exaltacin/10
+exaltadamente
+exame/10
+examinador/10,13
+exnime/10
+exantema/10
+exantemtico/10,14
+exantematoso/10,14
+exarca/10
+exasperacin/10
+exasperante/10
+excarceracin/10
+excardinacin/10
+excedencia/10
+excedente/10
+excelencia/10
+excelente/10
+excelentemente
+excelentsimo/10,14
+excelsamente
+excelsitude/10
+excelso/10,14
+excentricamente
+excentricidade/10
+excntrico/10,14
+excepcin/10
+excepcional/12
+excepcionalidade/10
+excepcionalmente
+excepto
+exceptubel/12
+exceptuable/10
+excesivamente
+excesivo/10,14
+exceso/10
+excipiente/10
+excisin/10
+excitbel/12
+excitabilidade/10
+excitable/10
+excitacin/10
+excitador/10,13
+excitante/10
+excitativo/10,14
+exclamacin/10
+exclamativamente
+exclamativo/10,14
+exclamatorio/10,14
+exclaustracin/10
+excluente/10
+exclusin/10
+exclusiva/10
+exclusivamente
+exclusive
+exclusividade/10
+exclusivismo/10
+exclusivista/10
+exclusivo/10,14
+excomunin/10
+excomun/10
+excrecencia/10
+excrecin/10
+excrementicio/10,14
+excremento/10
+excretor/10,13
+exculpacin/10
+excursin/10
+excursionismo/10
+excursionista/10
+excurso/10
+excusin/10
+execcin/10
+execrbel/12
+execrabelmente
+execrable/10
+execrablemente
+execracin/10
+execrando/10,14
+execratorio/10,14
+exector/10
+execucin/10
+executbel/12
+executable/10
+executante/10
+executivamente
+executivo/10,14
+executor/10,13
+executorio/10,14
+exemplar/10
+exemplaridade/10
+exemplario/10
+exemplarmente
+exemplificbel/12
+exemplificable/10
+exemplificacin/10
+exemplificativo/10,14
+exemplo/10
+exencin/10
+exento/10,14
+exeo/10,14
+exequtur/10
+exequias
+exercicio/10
+exercitacin/10
+exrcito/10
+exrese/10
+exergo/10
+exfolibel/12
+exfoliable/10
+exfoliacin/10
+exhalacin/10
+exhaustivamente
+exhaustivo/10,14
+exhausto/10,14
+exhibicin/10
+exhibicionismo/10
+exhibicionista/10
+exhortacin/10
+exhortativo/10,14
+exhortatorio/10,14
+exhorto/10
+exhumacin/10
+xida/10
+exiguamente
+exigidade/10
+exiguo/10,14
+exilio/10
+eximente/10
+eximio/10,14
+exipcaco/10,14
+exipcio/10,14
+exiptlogo/10,14
+exiptoloxa/10
+existencia/10
+existencial/12
+existencialismo/10
+existencialista/10
+existente/10
+xito/10
+exobilogo/10,14
+exobioloxa/10
+exobiolxico/10,14
+excrino/10,14
+xodo/10
+exoesqueleto/10
+exoftalma/10
+exoftlmico/10,14
+exogamia/10
+exgamo/10,14
+exoneracin/10
+exorbitado/10,14
+exorbitante/10
+exorcismo/10
+exorcista/10
+exordio/10
+exornacin/10
+exosfera/10
+exosmose/10
+exotrico/10,14
+exotrmico/10,14
+exoticidade/10
+extico/10,14
+exotismo/10
+exotoxina/10
+expansbel/12
+expansibilidade/10
+expansible/10
+expansin/10
+expansionismo/10
+expansionista/10
+expansivo/10,14
+expatriacin/10
+expectacin/10
+expectante/10
+expectativa/10
+expectoracin/10
+expectorante/10
+expedicin/10
+expedicionario/10,14
+expedidor/10,13
+expediente/10
+expeditamente
+expeditivamente
+expeditivo/10,14
+expedito/10,14
+expelente/10
+expendedor/10,13
+expensas
+experiencia/10
+experimentacin/10
+experimentador/10,13
+experimental/12
+experimentalmente
+experimento/10
+experto/10,14
+expiacin/10
+expiatorio/10,14
+expiracin/10
+expirante/10
+explanacin/10
+expletivamente
+expletivo/10,14
+explicbel/12
+explicable/10
+explicacin/10
+explicativo/10,14
+explicitamente
+explcito/10,14
+explorbel/12
+explorable/10
+exploracin/10
+explorador/10,13
+exploratorio/10,14
+explosin/10
+explosivamente
+explosivo/10,14
+explotbel/12
+explotable/10
+explotacin/10
+explotador/10,13
+exponencial/12
+expoente/10
+exportbel/12
+exportable/10
+exportacin/10
+exportador/10,13
+exposicin/10
+expositivo/10,14
+expsito/10,14
+expositor/10,13
+exposto/10,14
+expresbel/12
+expresable/10
+expresamente
+expresin/10
+expresionismo/10
+expresionista/10
+expresividade/10
+expresivo/10,14
+expreso/10,14
+expropibel/12
+expropiable/10
+expropiacin/10
+expropiador/10,13
+expugnbel/12
+expugnable/10
+expugnacin/10
+expulsin/10
+expulsivo/10,14
+expulsor/10,13
+expuncin/10
+expurgacin/10
+expurgatorio/10,14
+exquisitamente
+exquisitez/10
+exquisito/10,14
+exsange/10
+exsudacin/10
+xtase/10
+extaticamente
+exttico/10,14
+extemporaneamente
+extemporaneidade/10
+extemporneo/10,14
+extensamente
+extensbel/12
+extensible/10
+extensin/10
+extensivamente
+extensivo/10,14
+extenso/10,14
+extensor/10,13
+extenuacin/10
+extenuante/10
+exterior/10
+exterioridade/10
+exteriorizacin/10
+exteriormente
+exterminbel/12
+exterminable/10
+exterminacin/10
+exterminador/10,13
+exterminio/10
+externado/10
+externamente
+externo/10,14
+extincin/10
+extingubel/12
+extinguible/10
+extintivo/10,14
+extinto/10,14
+extintor/10,13
+extirpbel/12
+extirpable/10
+extirpacin/10
+extirpador/10,13
+extorsin/10
+extra/10
+extraccin/10
+extractivo/10,14
+extracto/10
+extractor/10,13
+extradicin/10
+extradorso/10
+extrafino/10,14
+extrabel/12
+extrable/10
+extraneidade/10
+extraoficial/12
+extraordinariamente
+extraordinario/10,14
+extrapolacin/10
+extrarrelixioso/10,14
+extrasensbel/12
+extrasensible/10
+extrasensorial/12
+extraterrestre/10
+extraterritorial/12
+extraterritorialidade/10
+extrauterino/10,14
+extravagancia/10
+extravagante/10
+extravasacin/10
+extraversin/10
+extravertido/10,14
+extravo/10
+extraxudicial/12
+extraxudicialmente
+extremadamente
+extremidade/10
+extremismo/10
+extremista/10
+extremo/10,14
+extremoso/10,14
+extrinsecamente
+extrnseco/10,14
+extrorso/10,14
+exuberancia/10
+exuberante/10
+exulceracin/10
+exultacin/10
+exultante/10
+exutorio/10
+exvoto/10
+fa/10
+faba/10
+fabaca/10
+fabada/10
+fabal/12
+faballn/10
+fabeiro/10,14
+faboco/10,14
+fabn/10
+fbrica/10
+fabricacin/10
+fabricador/10,13
+fabricante/10
+fabril/12
+fabriqueiro/10
+fbula/10
+fabulacin/10
+fabulador/10,13
+fabulario/10
+fabulista/10
+fabulosamente
+fabuloso/10,14
+faca/10
+facada/10
+facareo/10,14
+faccin/10
+faccioso/10,14
+face/10
+facedor/10,13
+faceira/10
+facenda/10
+faceta/10
+facha/10
+fachada/10
+fachal/12
+fachareada/10
+facheiro/10
+fachenda/10
+fachendoso/10,14
+fachico/10
+fachineiro/10
+fachinelo/10
+fachizo/10
+facho/10
+fachn/10
+fachuco/10
+fachuzo/10
+facial/12
+faciana/10
+facies
+fcil/10
+facilidade/10
+facilitador/10,13
+facilmente
+facinoroso/10,14
+facistol/12
+faco/10
+facsimilar/10
+facsmile/10
+factbel/12
+factible/10
+facticio/10,14
+factitivo/10,14
+factor/10
+factora/10
+factorial/12
+facttum/10
+factura/10
+facturacin/10
+fcula/10
+facultade/10
+facultativamente
+facultativo/10,14
+facundia/10
+facundo/10,14
+fada/10
+fadista/10
+fado/10
+faena/10
+faetn/10
+fagcea/10
+fagocitario/10,14
+fagocito/10
+fagocitose/10
+fagot/10
+fagotista/10
+fagundaxe/10
+fahrenheit/10
+faia/10
+faial/12
+faio/10
+faisn/10
+fasca/10
+faiscante/10
+faixa/10
+fala/10
+falacia/10
+faladeiro/10,14
+faladoiro/10
+falador/10,13
+falangueiro/10,14
+falansterio/10
+falante/10
+falanxe/10
+falanxeta/10
+falanxia/10
+falanxio/10
+falanxismo/10
+falanxista/10
+falrica/10
+falaz/10
+falazmente
+falca/10
+falcado/10,14
+falcatra/10
+falcatruada/10
+falcatrueiro/10,14
+falciforme/10
+falcirrostro/10,14
+falcoara/10
+falcoeiro/10
+falcoera/10
+falcn/10
+falconete/10
+falcnido/10
+faldistorio/10
+faldra/10
+faldreiro/10,14
+faldriqueira/10
+faldrn/10
+falecemento/10
+falena/10
+falerno/10
+falbel/12
+falibilidade/10
+falible/10
+flico/10,14
+falisco/10,14
+falismo/10
+falla/10
+falleba/10
+fallo/10
+falmagueira/10
+falmaguento/10,14
+falo/10
+falocracia/10
+falcrata/10
+falopa/10
+falsamente
+falsario/10,14
+falseador/10,13
+falseamento/10
+falsete/10
+falsidade/10
+falsificbel/12
+falsificable/10
+falsificacin/10
+falsificador/10,13
+falso/10,14
+falto/10,14
+faltn/10,15
+faltoso/10,14
+faltriqueira/10
+fala/10
+falucho/10
+fama/10
+fame/10
+famlico/10,14
+famento/10,14
+familia/10
+familiar/10
+familiaridade/10
+familiarizacin/10
+familiarmente
+famoso/10,14
+fmulo/10,14
+fan/10
+fanal/12
+fananco/10
+fanaticamente
+fantico/10,14
+fanatismo/10
+fandangada/10
+fandango/10
+fandangueiro/10,14
+faneca/10
+fanega/10
+fanegueiro/10,14
+fanergamo/10,14
+fanfarra/10
+fanfurria/10
+fanfurriada/10
+fanfurrieiro/10,14
+fano/10
+fantasa/10
+fantasioso/10,14
+fantasma/10
+fantasmagora/10
+fantasmagrico/10,14
+fantasmal/12
+fantasticamente
+fantstico/10,14
+fantochada/10
+fantoche/10
+faquir/10
+faquirismo/10
+farad/10
+fardico/10,14
+faradio/10
+faradizacin/10
+faragulla/10
+faragullada/10
+faralln/10
+farndula/10
+faranduleiro/10,14
+faran/10
+faranico/10,14
+fardel/12
+fardela/10
+fardelado/10,14
+fardelo/10
+fardo/10
+fareiro/10,14
+farelada/10
+fareleiro/10,14
+farelo/10
+fareludo/10,14
+farense/10
+farfalln/10,15
+farfantn/10,15
+fargallada/10
+fargallo/10
+fargalln/10,15
+faria/10
+farinceo/10,14
+farieiro/10,14
+fariento/10,14
+faringal/12
+faringoscopia/10
+faringotoma/10
+farin/10
+fariudo/10,14
+farinxe/10
+farnxeo/10,14
+farinxite/10
+farisaico/10,14
+farisesmo/10
+fariseo/10,14
+farmacutico/10,14
+farmacia/10
+frmaco/10
+farmacodinmico/10,14
+farmacognosia/10
+farmaclogo/10,14
+farmacoloxa/10
+farmacolxico/10,14
+farmacopea/10
+farna/10
+farneiro/10
+farnelo/10
+farnento/10
+faro/10
+farol/12
+faroleiro/10,14
+farpa/10
+farpado/10,14
+farraco/10,14
+farrags/01
+farrapa/10
+farrapada/10
+farrapeiro/10,14
+farrapento/10,14
+farrapo/10
+farraqueiro/10
+farro/10
+farronco/10
+farruco/10,14
+farsa/10
+farsante/10
+farto/10,14
+fartura/10
+fartureiro/10,14
+farturento/10,14
+fascao/10
+fascia/10
+fasciacin/10
+fasciado/10,14
+fasciculado/10,14
+fascicular/10
+fascculo/10
+fascinacin/10
+fascinador/10,13
+fascinante/10
+fasciolrido/10
+fascismo/10
+fascista/10
+fasco/10
+fase/10
+fasgonrido/10
+fasinido/10
+fasmetro/10
+fsmido/10
+fasto/10
+fastixiado/10,14
+fastixio/10
+fasto/10,14
+fastosamente
+fastosidade/10
+fastoso/10,14
+fastuoso/10,14
+fatado/10
+fatal/12
+fatalidade/10
+fatalismo/10
+fatalista/10
+fatalmente
+fatelo/10
+fatidicamente
+fatdico/10,14
+fatiga/10
+fatigante/10
+fatigosamente
+fatigoso/10,14
+fato/10,14
+fatoeiro/10
+fatn/10
+fatuidade/10
+fatuo/10,14
+fauces
+fauna/10
+funico/10,14
+fauno/10
+fausto/10,14
+fautor/10,13
+fauvismo/10
+fauvista/10
+favo/10
+favonio/10
+favor/10
+favorbel/12
+favorabelmente
+favorable/10
+favorablemente
+favorecedor/10,13
+favorecemento/10
+favoritismo/10
+favorito/10,14
+favoso/10,14
+fax
+fazaa/10
+fazula/10
+fazuleiro/10,14
+fe/10
+feal/12
+fealdade/10
+feamente
+fbel/12
+febelmente
+febeo/10,14
+feble/10
+feblemente
+febleza/10
+febra/10
+febre/10
+febreiro/10
+febrcula/10
+febrfugo/10,14
+febril/12
+febrilmente
+februdo/10,14
+fecal/12
+feces
+fecha/10
+fechadura/10
+fechamento/10
+fecheiro/10,14
+fecho/10,14
+fec/10
+fecial/12
+fecino/10,14
+fcula/10
+feculento/10,14
+fecundbel/12
+fecundable/10
+fecundacin/10
+fecundador/10,13
+fecundamente
+fecundante/10
+fecundidade/10
+fecundo/10,14
+fedegosa/10
+fedello/10
+fedelln/10,15
+fedento/10,14
+federacin/10
+federal/12
+federalismo/10
+federalista/10
+federativo/10,14
+fedor/10
+fedorento/10,14
+fgado/10
+feila/10
+feira/10
+feiral/12
+feirante/10
+feita/10
+feiticeiro/10,14
+feiticera/10
+feito/10
+feitizara/10
+feitizo/10
+feito/10,14
+feitura/10
+feiturada/10
+feixe/10
+feix/10
+feixn/10
+fel/10
+felacin/10
+feldesptico/10,14
+feldespato/10
+felepa/10
+felgo/10
+felibre/10
+felibrismo/10
+felicidade/10
+felicitacin/10
+flido/10
+felino/10,14
+feliz/10
+felizmente
+felo/10
+feln/10,15
+felona/10
+felpa/10
+felpudo/10,14
+feltro/10
+feluxe/10
+feluxento/10,14
+fementido/10,14
+femia/10
+feminidade/10
+femininamente
+feminino/10,14
+feminismo/10
+feminista/10
+femoral/12
+fmur/10
+fenacetina/10
+fenacistoscopio/10
+fenda/10
+fendedela/10
+fendedura/10
+fenecemento/10
+fenecente/10
+fens/10,14
+fenianismo/10
+feniano/10,14
+fenicado/10,14
+fenicio/10,14
+fnico/10,14
+fenicoptrido/10
+fenicptero/10
+fenilo/10
+fnix
+fenol/12
+fenolftalena/10
+fenomenal/12
+fenomenalismo/10
+fenomnico/10,14
+fenomenismo/10
+fenmeno/10
+fenomenlogo/10,14
+fenomenoloxa/10
+fenomenolxico/10,14
+fenotpico/10,14
+fenotipo/10
+fento/10,14
+feo/10,14
+feofcea/10
+fera/10
+feracidade/10
+feramente
+feraz/10
+fretro/10
+fereza/10
+feridor/10,13
+ferino/10,14
+ferinte/10
+fermata/10
+fermentbel/12
+fermentable/10
+fermentacin/10
+fermentativo/10,14
+fermento/10
+fermio/10
+fermosamente
+fermoso/10,14
+fermosura/10
+fero/10,14
+ferocidade/10
+ferodo/10
+feros/10,14
+fern/10
+feroz/10
+ferozmente
+ferra/10
+ferrador/10,13
+ferradura/10
+ferragacheiro/10,14
+ferragacho/10
+ferraia/10
+ferralla/10
+ferramenta/10
+ferramental/12
+ferraa/10
+ferrancheiro/10,14
+ferrancho/10
+ferrars/10,14
+ferrara/10
+ferrato/10
+ferraxara/10
+ferraxe/10
+ferraxeiro/10,14
+ferraxera/10
+ferreal/12
+ferreirio/10
+ferreiro/10,14
+ferreirolo/10
+ferreas
+ferreo/10,14
+frreo/10,14
+ferrera/10
+ferretada/10
+ferrete/10
+ferreteiro/10,14
+ferretera/10
+frrico/10,14
+ferrfero/10,14
+ferrios
+ferrita/10
+ferro/10
+ferroada/10
+ferrobs/10
+ferrocarril/12
+ferrocianuro/10
+ferroln/10,14
+ferrollo/10
+ferromagntico/10,14
+ferromagnetismo/10
+ferrn/10
+ferroso/10,14
+ferrotipia/10
+ferrova/10
+ferroviario/10,14
+ferrusco/10,14
+ferruxe/10
+ferruxento/10,14
+ferruxinoso/10,14
+frtil/10
+fertilidade/10
+fertilizacin/10
+fertilizante/10
+frula/10
+fern/10
+fervedoiro/10,14
+fervello/10,14
+fervente/10
+ferventemente
+fervenza/10
+frvido/10,14
+fervn/10
+fervor/10
+fervorosamente
+fervoroso/10,14
+fervura/10
+feso/10,14
+festa/10
+festeiro/10,14
+festexeiro/10,14
+festexo/10
+festn/10
+festival/12
+festivamente
+festividade/10
+festivo/10,14
+festn/10
+festuca/10
+fetacin/10
+fetal/12
+fetiche/10
+fetichismo/10
+fetichista/10
+fetidez/10
+ftido/10,14
+feto/10
+feudal/12
+feudalismo/10
+feudatario/10,14
+feudo/10
+fez/10
+fi/10
+fa/10
+fibel/12
+fiabilidade/10
+fiable/10
+fiadeiro/10,14
+fiador/10,13
+fiandeira/10
+fiandn/10
+fiao/10
+fianza/10
+fiaxe/10
+fibela/10
+fibra/10
+fibrila/10
+fibrilacin/10
+fibrilar/10
+fibriloso/10,14
+fibrina/10
+fibrinoso/10,14
+fibrinxeno/10
+fibrocemento/10
+fibroide/10
+fibroma/10
+fibromatose/10
+fibromioma/10
+fibrose/10
+fibroso/10,14
+fbula/10
+ficcin/10
+ficha/10
+fichaxe/10
+ficheiro/10
+ficoloxa/10
+ficomiceto/10
+ficticio/10,14
+fidalgamente
+fidalgo/10,14
+fidalgua/10
+fidedigno/10,14
+fideicomisario/10,14
+fideicomiso/10
+fidesmo/10
+fidesta/10
+fidelidade/10
+fideo/10
+fiduciario/10,14
+fieiro/10,14
+fieita/10
+fieital/12
+fieiteira/10
+fieito/10
+fiel/12
+fiela/10
+fielato/10
+fielmente
+fiestra/10
+fiestraxe/10
+figa/10
+figadeira/10
+fgado/10
+figo/10
+figueira/10
+figueiral/12
+figura/10
+figuracin/10
+figuradamente
+figurante/10,14
+figurativamente
+figurativo/10,14
+figureiro/10,14
+figurino/10
+figurn/10
+fila/10
+filacterio/10
+filame/10
+filamento/10
+filamentoso/10,14
+filandra/10
+filantropa/10
+filantrpico/10,14
+filntropo/10,14
+filaria/10
+filariose/10
+filstica/10
+filatelia/10
+filatlico/10,14
+filatelismo/10
+filatelista/10
+fileira/10
+filete/10
+filharmona/10
+filharmnico/10,14
+filhelnico/10,14
+filhelenismo/10
+filiacin/10
+filial/12
+filialmente
+filibusteiro/10
+filibusterismo/10
+filiforme/10
+filigrana/10
+filigranado/10,14
+filipndula/10
+filpica/10
+filipino/10,14
+filisteo/10,14
+fillarada/10
+fillastro/10,14
+fillo/10,14
+filloa/10
+filloada/10
+filloeiro/10,14
+filmacin/10
+filmador/10,13
+filme/10
+flmico/10,14
+filmina/10
+filmografa/10
+filmoloxa/10
+filmoteca/10
+filocomunista/10
+fillogo/10,14
+filoloxa/10
+filoloxicamente
+filolxico/10,14
+filn/10
+filpodo/10
+filosofal/12
+filosofa/10
+filosoficamente
+filosfico/10,14
+filosofismo/10
+filsofo/10,14
+filoxnese/10
+filoxentico/10,14
+filoxera/10
+filoxrico/10,14
+filtrbel/12
+filtrable/10
+filtracin/10
+filtrante/10
+filtro/10
+fimbria/10
+fimose/10
+fin/10
+final/12
+finalidade/10
+finalismo/10
+finalista/10
+finalizacin/10
+finalmente
+finamente
+finamento/10
+financeiro/10,14
+financiamento/10
+finanzas
+fincap/10
+fincn/10
+finda/10
+fins/10,14
+fineza/10
+finito/10,14
+finlands/10,14
+fino/10,14
+finta/10
+finura/10
+finxidamente
+finxideira/10
+finxidor/10,13
+finximento/10
+fo/10
+fiollo/10
+fiorde/10
+frgoa/10
+firma/10
+firmamento/10
+firme/10
+firmemente
+firmeza/10
+fiscal/12
+fiscala/10
+fiscalizacin/10
+fiscalizador/10,13
+fisco/10
+fisga/10
+fsgoa/10
+fisbel/12
+fisible/10
+fisicamente
+fsico/10,14
+fisicomatemtico/10,14
+fisicoqumico/10,14
+fsil/10
+fisiocracia/10
+fisicrata/10
+fisiognomona/10
+fisiognomnico/10,14
+fisiografa/10
+fisilogo/10,14
+fisioloxa/10
+fisioloxicamente
+fisiolxico/10,14
+fisin/10
+fisionoma/10
+fisionmico/10,14
+fisionomista/10
+fisiopatlogo/10,14
+fisiopatoloxa/10
+fisiopatolxico/10,14
+fisioterapeuta/10
+fisioteraputico/10,14
+fisioterapia/10
+fispedo/10,14
+fisirrostro/10,14
+fisitrido/10
+fisstomo/10
+fisterrn/10,14
+fistor/10
+fstula/10
+fistular/10
+fistuloso/10,14
+fisura/10
+fisurlido/10
+fito/10,14
+fitobioloxa/10
+fitfago/10,14
+fitofrmaco/10
+fitoflaxelado/10
+fitografa/10
+fitohormona/10
+fitohormonal/12
+fitoira/10
+fitola/10
+fitolaccea/10
+fitlogo/10,14
+fitoloxa/10
+fitonimia/10
+fitnimo/10,14
+fitopatoloxa/10
+fitoplancto/10
+fitosanitario/10,14
+fitosocioloxa/10
+fitoterapia/10
+fitotrn/10
+fitoxeografa/10
+fitozoo/10
+fiucego/10,14
+fiuncego/10,14
+fiunchal/12
+fiuncheira/10
+fincho/10
+fiza/10
+fixa/10
+fixacin/10
+fixador/10,13
+fixamente
+fixativo/10,14
+fixeza/10
+fixiano/10,14
+fixismo/10
+fixista/10
+fixo/10,14
+flabelado/10,14
+flabeliforme/10
+flabelo/10
+flaccidez/10
+flccido/10,14
+flacourticea/10
+flagrancia/10
+flagrante/10
+flamante/10
+flamenco/10,14
+flamengo/10,14
+flamexante/10
+flamxero/10,14
+flmula/10
+flan/10
+flanco/10
+flanela/10
+flash/10
+flato/10
+flatulencia/10
+flatulento/10,14
+flavina/10
+flavo/10,14
+flaxelacin/10
+flaxelante/10
+flaxelo/10
+flebectasia/10
+flebectoma/10
+flebite/10
+flebografa/10
+flebotoma/10
+flebtomo/10
+flegma/10
+flegmtico/10,14
+flegmn/10
+flegmonoso/10,14
+flexbel/12
+flexibilidade/10
+flexibilizacin/10
+flexible/10
+flexin/10
+flexional/12
+flexivo/10,14
+flexo/10
+flexor/10,13
+flexuosidade/10
+flexuoso/10,14
+flexura/10
+flictena/10
+flirt/10
+flirteo/10
+floco/10
+floculacin/10
+floema/10
+flogose/10
+flor/10
+flora/10
+floracin/10
+floral/12
+florara/10
+floreal/12
+florecemento/10
+florecente/10
+floreiro/10,14
+florentino/10,14
+floreo/10
+florera/10
+florescencia/10
+florete/10
+florcola/10
+floricultor/10,13
+floricultura/10
+floridamente
+flordea/10
+florido/10,14
+florilexio/10
+florn/10
+florista/10
+florn/10
+flsculo/10
+flosculoso/10,14
+flotacin/10
+flotador/10,13
+flotante/10
+flotilla/10
+floxstico/10,14
+floxisto/10
+fluencia/10
+fluente/10
+fluidamente
+fluidez/10
+fludo/10,14
+fluminense/10
+fluor/10
+fluorescena/10
+fluorescencia/10
+fluorescente/10
+fluorhdrico/10,14
+fluorita/10
+fluorizacin/10
+fluormetro/10
+fluoruro/10
+flutuacin/10
+flutuante/10
+flutuoso/10,14
+fluvial/12
+fluvioglacial/12
+fluvimetro/10
+fluxin/10
+fluxo/10
+fluxmetro/10
+fobia/10
+foca/10
+focal/12
+focalizacin/10
+focego/10,14
+focense/10
+focha/10
+fochanca/10
+fochicada/10
+focho/10
+fcido/10
+fociada/10
+focio/10
+fociudo/10,14
+foco/10,14
+focomelia/10
+foda/10
+fodedor/10,13
+fodn/10,15
+fofo/10,14
+fogar/10
+fogaxe/10
+fogaza/10
+fogo/10
+fogn/10
+fogosamente
+fogosidade/10
+fogoso/10,14
+fogueira/10
+fogueirada/10
+fogueiro/10,14
+foguete/10
+fogueteiro/10,14
+foguino/10,14
+foi
+foie-gras/10
+foio/10,14
+foira/10
+fol/10
+foldido/10
+foln/10,15
+folclore/10
+folclrico/10,14
+folclorismo/10
+folclorista/10
+foleca/10
+folecado/10
+folecho/10
+foleco/10
+folepa/10
+folerpa/10
+folerpada/10
+folgadamente
+folganza/10
+folgazn/10,15
+folgo/10,14
+folgueira/10
+folguista/10
+folgura/10
+fola/10
+foliceo/10,14
+foliacin/10
+foliado/10,14
+foliar/10
+folicular/10
+foliculina/10
+foliculite/10
+folculo/10
+foliculose/10
+folieiro/10,14
+folio/10
+fololo/10
+folin/10
+foliqueiro/10,14
+folk/10
+folla/10
+follado/10,14
+follato/10
+follaxe/10
+folleiro/10
+folletn/10
+folletinesco/10,14
+folletinista/10
+folleto/10
+follo/10
+folludo/10,14
+foln/10
+folosia/10
+fomentador/10,13
+fomento/10
+fomos
+fonacin/10
+fonador/10,13
+foncho/10,14
+fonda/10
+fondal/12
+fondamente
+fondant/10
+fondeadoiro/10
+fondeiro/10,14
+fondelo/10
+fondista/10
+fondo/10,14
+fondn/10
+fondura/10
+fonema/10
+fonemtico/10,14
+fonendoscopio/10,14
+foneticamente
+fontico/10,14
+foniatra/10
+foniatra/10
+fnico/10,14
+fonio/10
+fonografa/10
+fonogrfico/10,14
+fongrafo/10
+fonograma/10
+fonolita/10
+fonoltico/10,14
+fonlogo/10,14
+fonoloxa/10
+fonolxico/10,14
+fonometra/10
+fonmetro/10
+fonosimbolismo/10
+fonoteca/10
+fonsagradino/10,14
+fontanara/10
+fontaneiro/10,14
+fontanela/10
+fontanera/10
+fonte/10
+fontela/10
+fontenla/10
+footing/10
+foque/10
+fra
+foral/12
+foralismo/10
+foralista/10
+foraminfero/10
+forneo/10,14
+forasteiro/10,14
+foraxido/10,14
+forca/10
+forcadelo/10,14
+forcado/10,14
+forcanza/10
+frceps
+forcexo/10
+forcn/10
+foreiro/10,14
+forense/10
+foresta/10
+forestal/12
+forma/10
+formbel/12
+formable/10
+formacin/10
+formador/10,13
+formal/12
+formaldehido/10
+formalidade/10
+formalina/10
+formalismo/10
+formalista/10
+formalizacin/10
+formalmente
+formante/10
+formativo/10,14
+formato/10
+formeiro/10
+formiato/10
+formica/10
+formicida/10
+frmico/10,14
+formidbel/12
+formidabelmente
+formidable/10
+formidablemente
+formigo/10,14
+formign/10
+formigoneira/10
+formigueiro/10
+formio/10
+formol/12
+formn/10
+formos
+formosano/10,14
+frmula/10
+formulacin/10
+formulario/10,14
+formulismo/10
+formulista/10
+fornada/10
+fornalla/10
+fornalleira/10
+fornecedor/10,13
+fornecemento/10
+forneiro/10,14
+fornelo/10,14
+fornicacin/10
+fornicador/10,13
+fornicio/10
+forno/10
+foro/10
+foron
+forquita/10
+forquitada/10
+forquito/10
+forra/10
+forraxe/10
+forraxeiro/10,14
+forro/10,14
+forrn/10,15
+fortalecedor/10,13
+fortalecemento/10
+fortaleza/10
+forte/10
+fortemente
+fortificacin/10
+fortificante/10
+fortn/10
+fortuitamente
+fortuto/10,14
+fortuna/10
+forxa/10
+forxador/10,13
+forxadura/10
+forza/10
+forzadamente
+forzador/10,13
+forzosamente
+forzoso/10,14
+forzudo/10,14
+fosa/10
+fosfato/10
+fosfaturia/10
+fosfeno/10
+fosfito/10
+fosforacin/10
+fosforado/10,14
+fosforeiro/10,14
+fosforescencia/10
+fosforescente/10
+fosfrico/10,14
+fosforita/10
+fsforo/10
+fosforoscopio/10
+fosforoso/10,14
+fosfuro/10
+fsil/10
+fosilfero/10,14
+fosilizacin/10
+foso/10
+fosores
+fostes
+fsxeno/10
+foto/10
+fotocompoedora/10
+fotocomposicin/10
+fotocondutor/10,13
+fotocopia/10
+fotocopiadora/10
+fotocopista/10
+fotododo/10
+fotoelectricidade/10
+fotoelctrico/10,14
+fotofobia/10
+fotoforese/10
+fotforo/10
+fotografa/10
+fotograficamente
+fotogrfico/10,14
+fotgrafo/10,14
+fotograma/10
+fotogrametra/10
+fotlise/10
+fotoltico/10,14
+fotlito/10
+fotolitografa/10
+fotoluminescencia/10
+fotoluminescente/10
+fotomatn/10
+fotomecnico/10,14
+fotometra/10
+fotomtrico/10,14
+fotmetro/10
+fotomontaxe/10
+fotn/10
+fotonovela/10
+fotoqumico/10,14
+fotorreceptor/10,13
+fotorresistencia/10
+fotosensbel/12
+fotosensible/10
+fotosfera/10
+fotosntese/10
+fotosinttico/10,14
+fototeca/10
+fototerapia/10
+fototipia/10
+fototipografa/10
+fototropismo/10
+fotovoltaico/10,14
+fotoxenia/10
+fotoxnico/10,14
+fouce/10
+foucegata/10
+foucia/10
+fouciada/10
+foucio/10
+foula/10
+foulard/10
+foupa/10
+fouveiro/10,14
+fouzada/10
+fvea/10
+fox-terrier/11
+fox-trot/10
+foxo/10,14
+foz/10
+fozn/10,15
+frac/10
+fracaso/10
+fraccin/10
+fraccionbel/12
+fraccionable/10
+fraccionamento/10
+fraccionario/10,14
+fraco/10,14
+fractura/10
+frade/10
+fradesco/10,14
+frada/10
+fraga/10
+fragata/10
+fragmentacin/10
+fragmentariamente
+fragmentario/10,14
+fragmento/10
+fragor/10
+fragoroso/10,14
+fragosidade/10
+fragoso/10,14
+fragrancia/10
+fragrante/10
+fragua/10
+fragueiro/10,14
+fraguento/10,14
+fraguo/10,14
+fraguiza/10
+framboesa/10
+framboeseiro/10
+francada/10
+francamente
+francs/10,14
+francesada/10
+francesismo/10
+frncico/10,14
+francio/10
+franciscanismo/10
+franciscano/10,14
+francmasn/10
+francmasonara/10
+francmasonera/10
+franco/10,14
+francfilo/10,14
+francfobo/10,14
+francfono/10,14
+francn/10,14
+francoprovenzal/12
+francotirador/10,13
+frangallada/10
+frangalleiro/10,14
+frangallo/10
+frangulla/10
+frangullada/10
+frankfurts/10,14
+franquebel/12
+franqueable/10
+franqueo/10
+franqueza/10
+franqua/10
+franquismo/10
+franquista/10
+franxa/10
+fraqueza/10
+frasco/10,14
+frase/10
+fraseo/10
+fraseoloxa/10
+fraseolxico/10,14
+frasqueira/10
+frasqueta/10
+fraternal/12
+fraternalmente
+fraternidade/10
+fraterno/10,14
+fratra/10
+fratricida/10
+fratricidio/10
+fraude/10
+fraudulencia/10
+fraudulento/10,14
+frauta/10
+frautista/10
+frxil/10
+fraxilidade/10
+freada/10
+fretico/10,14
+freba/10
+frebudo/10,14
+freces
+frecha/10
+frechada/10
+frechazo/10
+frecheiro/10
+frecuencia/10
+frecuencmetro/10
+frecuentacin/10
+frecuentativo/10,14
+frecuente/10
+frecuentemente
+frega/10
+fregador/10,13
+fregaduxo/10
+freganzo/10
+fregona/10
+fregus/10,14
+freguesa/10
+frei/10
+freila/10
+freire/10,14
+freira/10
+freita/10
+freixal/12
+freixedo/10
+freixo/10,14
+freix/10
+freixoeira/10
+frmito/10
+frenes/10
+freneticamente
+frentico/10,14
+frnico/10,14
+frenlogo/10,14
+frenoloxa/10
+frenolxico/10,14
+frenpata/10
+frenopata/10
+frenoptico/10,14
+freo/10
+fresa/10
+fresador/10
+frescal/12
+frescamente
+fresco/10,14
+frescor/10
+frescura/10
+fresquo/10
+freta/10
+fretador/10,13
+fretaxe/10
+frete/10
+freudiano/10,14
+freudismo/10
+fribel/12
+friabilidade/10
+friable/10
+frialdade/10
+friame/10
+friameira/10
+friamente
+friaxe/10
+friburgus/10,14
+fricacin/10
+fricand/10
+fricas/10
+fricativo/10,14
+friccin/10
+fricolada/10
+fricoleiro/10,14
+frieira/10
+friento/10,14
+frigora/10
+frigorfico/10,14
+frigoterapia/10
+frimario/10
+frinxlido/10
+fro/10,14
+friols/10,14
+friorento/10,14
+frisa/10
+frisio/10,14
+friso/10
+frisn/10,14
+fritada/10
+fritideira/10
+frito/10
+fritura/10
+friulano/10,14
+frira/10
+frivolamente
+frivolidade/10
+frvolo/10,14
+frixideira/10
+frixidez/10
+frxido/10,14
+frixio/10,14
+froallo/10
+froia/10
+froita/10
+froitara/10
+froiteiro/10,14
+froitera/10
+froito/10
+fronde/10
+frondosidade/10
+frondoso/10,14
+frontal/12
+frontaleira/10
+fronte/10
+fronteira/10
+fronteirizo/10,14
+fronteiro/10,14
+frontispicio/10
+frontn/10
+fronza/10
+fros
+frota/10
+frouma/10
+frousada/10
+frouxamente
+frouxidade/10
+frouxo/10,14
+froxn/10
+frufr/10
+frugal/12
+frugalidade/10
+frugalmente
+fruicin/10
+frumentceo/10,14
+frumentario/10,14
+frundo/10
+frustracin/10
+frustrante/10
+frustratorio/10,14
+fruticultor/10,13
+fruticultura/10
+frutidor/10
+frutfero/10,14
+frutificacin/10
+frutificante/10
+frutosa/10
+frutuoso/10,14
+fruxe/10
+fruxfero/10,14
+fruxvoro/10,14
+ftalena/10
+ftlico/10,14
+ftrtico/10,14
+ftirase/10
+fu/10
+fuccea/10
+fuches
+fucsia/10
+fucsina/10
+fueiro/10
+fuel/12
+fueloil/10
+fuelleo/10
+fuga/10
+fugacidade/10
+fugado/10,14
+fugaz/10
+fugazmente
+fua/10
+fulano/10,14
+fulcro/10
+fulero/10,14
+fulgor/10
+fulguracin/10
+fulgurante/10
+full/10
+fulminante/10
+fulminantemente
+fulminato/10
+fulminatorio/10,14
+fulmneo/10,14
+fulmnico/10,14
+fulxencia/10
+fulxente/10
+flxido/10,14
+fumbel/12
+fumable/10
+fumada/10
+fumador/10,13
+fumareda/10
+fumarento/10,14
+fumareo/10
+fumaria/10
+fumaricea/10
+fumarola/10
+fumazo/10,14
+fume/10
+fumeante/10
+fumegante/10
+fumeiro/10,14
+fumigacin/10
+fumigador/10,13
+fumigatorio/10,14
+fumvoro/10,14
+fumxeno/10
+fumoso/10,14
+funambulesco/10,14
+funambulismo/10
+funmbulo/10,14
+funcin/10
+funcional/12
+funcionalidade/10
+funcionalismo/10
+funcionalista/10
+funcionamento/10
+funcionario/10,14
+fundacin/10
+fundacional/12
+fundadamente
+fundador/10,13
+fundamentacin/10
+fundamental/12
+fundamentalista/10
+fundamentalmente
+fundamento/10
+fundanza/10
+fundente/10
+fundibulario/10
+fundbulo/10
+fundicin/10
+fundidor/10,13
+fundo/10,14
+fnebre/10
+funeral/12
+funerario/10,14
+funestamente
+funesto/10,14
+funga/10
+fungadoiro/10
+fungalla/10
+fungo/10
+fungn/10,15
+fungosidade/10
+fungoso/10,14
+fungueira/10
+fungueirazo/10
+fungueiro/10
+funguido/10
+funicular/10
+funculo/10
+funil/12
+funileiro/10,14
+funxbel/12
+funxible/10
+funxicida/10
+funxiforme/10
+fura/10
+furabolos
+furacn/10
+furaco/10
+furador/10,13
+furafoles
+furafollas
+furafro/10
+furaolas
+furatoxos
+furco/10
+furelo/10
+furfurceo/10,14
+furgn/10
+furgoneta/10
+furia/10
+furibundo/10,14
+furiosamente
+furioso/10,14
+furna/10
+furo/10
+furoco/10
+furn/10
+furor/10
+furrica/10
+furricada/10
+furricaina/10
+furricallo/10,14
+furriel/12
+furriqueira/10
+furtadela/10
+furtavoltas
+furtivamente
+furtivismo/10
+furtivo/10,14
+furto/10
+furuncho/10
+furnculo/10
+furunculose/10
+furunculoso/10,14
+fusa/10
+fusada/10
+fuscallo/10
+fusco/10,14
+fuseiro/10,14
+fuselaxe/10
+fusbel/12
+fusibilidade/10
+fusible/10
+fusiforme/10
+fusil/12
+fusilamento/10
+fusilara/10
+fusileiro/10
+fusilera/10
+fusin/10
+fuso/10
+fusta/10
+fustalla/10
+fustn/10
+fuste/10
+fusteiro/10,14
+fustriga/10
+fustrigacin/10
+fustrigada/10
+fustrigador/10,13
+ftbol/10
+futboleiro/10,14
+futboln/10
+futbolista/10
+futbolstico/10,14
+ftil/10
+futilidade/10
+futurbel/12
+futurible/10
+futuridade/10
+futurismo/10
+futurista/10
+futuro/10,14
+futurlogo/10,14
+futuroloxa/10
+fuxefuxe/10
+fuxida/10
+fuxido/10,14
+fuxitivo/10,14
+gabacho/10,14
+gabador/10,13
+gabn/10
+gabancioso/10,14
+gaban/10
+gabanza/10
+gabardina/10
+gabarra/10
+gabarreiro/10,14
+gabarro/10
+gabela/10
+gabeta/10
+gabexeiro/10,14
+gabexo/10
+gabia/10
+gabin/10
+gabido/10
+gabillo/10
+gabinete/10
+gabin/10
+gabiocho/10,14
+gabita/10
+gabons/10,14
+gabun/10
+gacela/10
+gaceta/10
+gaceteiro/10,14
+gacho/10,14
+gachumeiro/10
+gacio/10,14
+gadaada/10
+gadaeiro/10,14
+gadao/10,14
+gadella/10
+gdido/10
+gaditano/10,14
+gado/10
+gadolinio/10
+gadoupa/10
+gadoupada/10
+gaduada/10
+galico/10,14
+gafada/10
+gafe/10
+gafeo/10,14
+gafo/10,14
+gafume/10
+gafura/10
+gag/10
+gago/10,14
+gain/10
+gaio/10,14
+gaiola/10
+gaioleiro/10,14
+gaiote/10,14
+gaita/10
+gaitada/10
+gaiteiro/10,14
+gaivota/10
+gala/10
+galactagogo/10,14
+galctico/10,14
+galactita/10
+galactfago/10,14
+galactforo/10,14
+galactografa/10
+galactmetro/10
+galactosa/10
+galactxeno/10,14
+galada/10
+galadura/10
+galaico/10,14
+galn/10
+galano/10
+galantara/10
+galante/10
+galanteador/10,13
+galantemente
+galanteo/10
+galantera/10
+galapo/10
+galardoador/10,13
+galardn/10
+glata/10
+galateido/10
+galaxa/10
+galaxia/10
+galbn/10,15
+galbana/10
+glbano/10
+glbula/10
+galdracha/10
+galdrapa/10
+galdrapeiro/10,14
+galdrapo/10
+galdrumada/10
+galdrumeiro/10,14
+galeadura/10
+galegada/10
+galego-portugus/10,14
+galego/10,14
+galegofalante/10
+galeguidade/10
+galeguismo/10
+galeguista/10
+galeguizacin/10
+galeguizador/10,13
+galeido/10
+galena/10
+galnico/10,14
+galenismo/10
+galen/10
+galeote/10
+galera/10
+galerada/10
+galera/10
+galerna/10
+gals/10,14
+galgo/10,14
+glibo/10
+galicanismo/10
+galiciano/10,14
+galicismo/10
+glico/10,14
+galicoso/10,14
+galiforme/10
+galileo/10,14
+galimatas
+galia/10
+galinceo/10,14
+galieiro/10,14
+galiola/10
+galio/10
+galistro/10
+gallada/10
+galladura/10
+gallamouto/10
+gallarda/10
+gallardamente
+gallardete/10
+gallarda/10
+gallardo/10,14
+gallarn/10
+gallarope/10
+galleiro/10,14
+galleta/10
+galletada/10
+galleto/10
+gallo/10,14
+gallofeiro/10,14
+gallofo/10,14
+galloso/10,14
+galludo/10,14
+galo/10,14
+galocha/10
+galocheiro/10,14
+galocho/10
+galoitlico/10,14
+galn/10
+galopada/10
+galopante/10
+galope/10
+galopn/10,14
+galopinada/10
+galorcho/10,14
+galorromnico/10,14
+galudo/10,14
+galvnico/10,14
+galvanismo/10
+galvanizacin/10
+galvanocustico/10,14
+galvanocauterio/10
+galvanmetro/10
+galvanoplastia/10
+galvanoplstico/10,14
+galvanoterapia/10
+gama/10
+gamalla/10
+gamallada/10
+gamalleira/10
+gamallo/10
+gamarza/10
+gamba/10
+gambernia/10
+gambiano/10,14
+gambito/10
+gameito/10
+gamela/10
+gameto/10
+gametfito/10
+gametoxnese/10
+gamma/10
+gammado/10,14
+gammaglobulina/10
+gamo/10
+gamofilia/10
+gamofobia/10
+gamn/10
+gamoptalo/10,14
+gamospalo/10,14
+gamota/10
+gana/10
+ganbel/12
+ganable/10
+ganador/10,13
+gaador/10,13
+gan/10
+ganancia/10
+ganancial/12
+ganancioso/10,14
+ganapn/10
+gancela/10
+gancha/10
+ganchada/10
+gancheira/10
+ganchelo/10,14
+gancho/10
+ganchudo/10,14
+gandada/10
+gandaina/10
+gandainada/10
+gndara/10
+gandara/10
+gandeiro/10,14
+gandera/10
+gando/10
+gandulo/10,14
+ganduxo/10
+gans/10,14
+ganga/10
+gangliforme/10
+ganglio/10
+ganglioma/10
+ganglionar/10
+gangrena/10
+gangrenoso/10,14
+gngster/11
+gangsterismo/10
+ganoideo/10
+ganseira/10
+ganso/10,14
+gants/10,14
+ganzo/10
+ganza/10
+garabano/10
+garabato/10,14
+garabeta/10
+garabito/10
+garabullada/10
+garabullo/10
+garafeteiro/10,14
+garamelo/10
+garameada/10
+garanda/10
+garaola/10
+garan/10
+garante/10
+garanta/10
+garapia/10
+garapiada/10
+garatuxa/10
+garatuxeiro/10,14
+garavanceiro/10,14
+garavanzo/10
+garaxe/10
+garbeo/10
+garbo/10
+garbosamente
+garbosidade/10
+garboso/10,14
+garceiro/10,14
+garcio/10,14
+garda/10
+gardaagullas
+gardabarreira/10
+gardabarreiras
+gardabois
+gardabrazo/10
+gardacabos
+gardacoches
+gardacostas
+gardadedo/10
+gardador/10,13
+gardafreos
+gardalama/10
+gardalamas
+gardamn/10
+gardameta/10
+gardamontes
+gardap/10
+gardara/10
+gardarros
+gardarroupa/10
+gardenia/10
+gardera/10
+gardin/10,14
+gardua/10
+gardueira/10
+garduo/10,14
+garelo/10,14
+garfa/10
+garfela/10
+garfelada/10
+garfelado/10
+garfelo/10
+garfo/10
+gargal/12
+gargaleira/10
+gargallada/10
+gargallo/10
+gargalloto/10
+garganta/10
+gargantilla/10
+gargarexo/10
+gargarismo/10
+grgola/10
+gargueira/10
+garguelo/10
+garita/10
+garito/10
+garlopa/10
+garlopn/10
+garnacha/10
+garneato/10
+garouba/10
+garouto/10,14
+garra/10
+garrafa/10
+garrafn/10
+garranchazo/10
+garrancho/10
+garridamente
+garrideza/10
+garridia/10
+garrido/10,14
+garrocha/10
+garrote/10
+garrotillo/10
+garrucho/10,14
+garula/10
+garulada/10
+garuleiro/10,14
+garxola/10
+garza/10
+garzo/10,14
+garzn/10
+gas/10
+gasa/10
+gascn/10,14
+gasificacin/10
+gasiforme/10
+gasoduto/10
+gasleo/10
+gasolina/10
+gasolineira/10
+gasmetro/10
+gasosa/10
+gasoso/10,14
+gasxeno/10
+gaspallada/10
+gaspallo/10
+gaspalloso/10,14
+gastbel/12
+gastable/10
+gastador/10,13
+gastallo/10
+gasteroflido/10
+gasteromiceto/10
+gasterpodo/10
+gasto/10
+gastralxia/10
+gastrlxico/10,14
+gastrectasia/10
+gastrectoma/10
+gstrico/10,14
+gastrite/10
+gastroenterite/10
+gastrointestinal/12
+gastronoma/10
+gastronmico/10,14
+gastrnomo/10,14
+gastropata/10
+gastroscopia/10
+gastroscopio/10
+gastrtico/10
+gastrotoma/10
+gastrovascular/10
+gstrula/10
+gatada/10
+gateador/10,13
+gateira/10
+gatela/10
+gateo/10,14
+gatillo/10
+gato/10,14
+gatua/10
+gatuno/10,14
+gauchada/10
+gauchesco/10,14
+gaucho/10,14
+gauss
+gavacho/10,14
+gavela/10
+gaveleiro/10
+gavial/12
+gavieiro/10
+gavota/10
+gaxa/10
+gaza/10
+gazafello/10
+gazpacho/10
+geyser/11
+gheada/10
+glabela/10
+glabro/10,14
+glaciacin/10
+glacial/12
+glaciar/10
+glaciario/10,14
+glaciarismo/10
+gladiador/10
+gladolo/10
+glande/10
+glandiforme/10
+glndula/10
+glandular/10
+glanduloso/10,14
+glarelido/10
+glauco/10,14
+glaucoma/10
+gleba/10
+glena/10
+glenoide/10
+glicemia/10
+glicmico/10,14
+glicrico/10,14
+glicerina/10
+glicerofosfato/10
+glicerofosfrico/10,14
+glcido/10
+glicina/10
+glicinia/10
+glicinio/10
+glicocola/10
+glicol/12
+gliclise/10
+glicoltico/10,14
+glicmetro/10
+glicosa/10
+glicsido/10
+glicosuria/10
+glicoxnese/10
+glicoxentico/10,14
+glicxeno/10
+glifo/10
+glioma/10
+glptica/10
+gliptografa/10
+gliptgrafo/10,14
+gliptoloxa/10
+gliptoteca/10
+gliptoxnese/10
+global/12
+globalizacin/10
+globalmente
+globo/10
+globoso/10,14
+globular/10
+globularicea/10
+globulina/10
+glbulo/10
+globuloso/10,14
+glogl/10
+glomrido/10
+glomerular/10
+glomrulo/10
+gloria/10
+glorieta/10
+glorificacin/10
+glorificador/10,13
+glorificante/10
+gloriosamente
+glorioso/10,14
+glosa/10
+glosador/10,13
+glosalxia/10
+glosario/10
+glosema/10
+glosemtica/10
+glosemtico/10,14
+glosina/10
+glosite/10
+glosofarnxeo/10,14
+glosografa/10
+glosopeda/10
+glosotoma/10
+glotal/12
+glote/10
+gltico/10,14
+glotite/10
+gloxinia/10
+gluma/10
+glumela/10
+glutamato/10
+glute/10
+glteo/10,14
+glutinosidade/10
+glutinoso/10,14
+gneis/10
+gnisico/10,14
+gnetcea/10
+gnmico/10,14
+gnomo/10
+gnomlogo/10,14
+gnomoloxa/10
+gnomnica/10
+gnomnico/10,14
+gnose/10
+gnoseoloxa/10
+gnoseolxico/10,14
+gnosticismo/10
+gnstico/10,14
+gobelete/10
+gobelo/10
+gobeludo/10,14
+gobernbel/12
+gobernabilidade/10
+gobernable/10
+gobernacin/10
+gobernador/10,13
+gobernamental/12
+gobernamentalismo/10
+gobernante/10,14
+gobernativo/10,14
+goberneiro/10,14
+goberno/10
+gobia/10
+gbido/10
+gobio/10
+godalla/10
+godalleiro/10,14
+godallo/10
+godello/10
+godo/10,14
+godomecil/12
+gogo/10
+goidlico/10,14
+goio/10
+gol/10
+gola/10
+goldra/10
+goldracha/10
+goldrallo/10
+goldrecho/10
+goldreiro/10,14
+goldrento/10,14
+goldra/10
+goldro/10
+goldroada/10
+goldrn/10,15
+goleada/10
+goleador/10,13
+golen/10,15
+goleta/10
+golf/10
+golfarada/10
+golfarn/10
+golfio/10
+golfista/10
+golfo/10
+goliardo/10
+golpe/10
+golpista/10
+golsada/10
+goma/10
+gomia/10
+gomo/10
+gomorresina/10
+gomosidade/10
+gomoso/10,14
+gnada/10
+gonadotropina/10
+gonadtropo/10,14
+gndola/10
+gondoleiro/10
+gonela/10
+gonfaln/10
+gonfaloneiro/10,14
+gong/10
+gongorino/10,14
+gongorismo/10
+gonigrafo/10
+goniometra/10
+goniomtrico/10,14
+gonimetro/10
+gonococcia/10
+gonocccico/10,14
+gonococo/10
+gonorrea/10
+gonorreico/10,14
+gonozoide/10
+gonzo/10
+gordecho/10,14
+gordeiro/10,14
+gordiano/10
+gordo/10,14
+gordor/10
+gordura/10
+gorentoso/10,14
+gorga/10
+gorgolexo/10
+gorgomil/12
+gorgueira/10
+gorida/10
+gorila/10
+gorln/10,15
+gornecedor/10,13
+gornicin/10
+goro/10,14
+gorolo/10,14
+gorn/10,15
+gorra/10
+gorrin/10
+gorro/10
+gorrobello/10
+gorrn/10
+gorxa/10
+gorxipo/10
+gorxn/10,15
+gosto/10
+gostoso/10,14
+gota/10
+gotarn/10
+goteburgus/10,14
+goteira/10
+goteo/10
+gtico/10,14
+goto/10
+gotoso/10,14
+goua/10
+gouo/10
+goxa/10
+goxo/10
+gozo/10
+gozosamente
+gozoso/10,14
+gra/10
+graal/12
+gracibel/12
+graciable/10
+grcil/10
+gracilidade/10
+gracilifoliado/10,14
+gracilmente
+graciola/10
+graciosamente
+gracioso/10,14
+gradacin/10
+gradadura/10
+gradativo/10,14
+grade/10
+gradicela/10
+gradiente/10
+gradil/12
+grado/10
+gradn/10
+gradubel/12
+graduable/10
+graduacin/10
+graduador/10
+gradual/12
+gradualmente
+graduando/10,14
+grafema/10
+grafemtico/10,14
+graffiti/10
+grafa/10
+grfica/10
+graficamente
+grfico/10,14
+grafismo/10
+grafitacin/10
+graftico/10,14
+grafito/10
+graflogo/10,14
+grafoloxa/10
+grafolxico/10,14
+grafomana/10
+grafmano/10,14
+grafmetro/10
+grafonoma/10
+grafopsicoloxa/10
+graa/10
+granza/10
+gralla/10
+gralleiro/10,14
+grama/10
+gramadura/10
+gramalleira/10
+gramtica/10
+gramatical/12
+gramaticalidade/10
+gramaticalmente
+gramaticismo/10
+gramtico/10,14
+gramatoloxa/10
+gramil/12
+gramincea/10
+gramnea/10
+gramo/10
+gramofnico/10,14
+gramfono/10
+gramola/10
+grampa/10
+grampadora/10
+gran/10
+graa/10
+granada/10
+granadeiro/10
+granadillo/10
+granadina/10
+granadino/10,14
+granado/10
+granalla/10
+granate/10
+grandal/12
+grande/10
+grandeiro/10,14
+grandemente
+grandeza/10
+grandilocuencia/10
+grandilocuente/10
+grandiosamente
+grandiosidade/10
+grandioso/10,14
+grandoeiro/10
+grandor/10
+grandura/10
+granfero/10,14
+graniforme/10
+grantico/10,14
+granito/10
+granvoro/10,14
+graoa/10
+granulacin/10
+granuliforme/10
+grnulo/10
+granulocito/10
+granuloma/10
+granulosidade/10
+granuloso/10,14
+granxa/10
+granxeiro/10,14
+granxo/10
+grao/10
+gratamente
+gratificacin/10
+gratificador/10,13
+gratificante/10
+gratis
+gratitude/10
+grato/10,14
+gratuidade/10
+gratuitamente
+gratuto/10,14
+gratulacin/10
+gratulatorio/10,14
+grado/10,14
+grava/10
+gravacin/10
+gravador/10,13
+gravame/10
+gravata/10
+gravatara/10
+gravateiro/10,14
+gravatera/10
+grave/10
+gravemente
+grvida/10
+gravidade/10
+gravidez/10
+grvido/10,14
+gravimetra/10
+gravimtrico/10,14
+gravmetro/10
+gravitacin/10
+gravitacional/12
+gravosamente
+gravoso/10,14
+graxa/10
+graxento/10,14
+graxo/10,14
+graxumada/10
+graza/10
+grea/10
+greca/10
+grecha/10
+grecidade/10
+grecismo/10
+grecolatino/10,14
+grecorromano/10,14
+greda/10
+gredoso/10,14
+gregal/12
+gregariamente
+gregarnido/10
+gregario/10,14
+gregarismo/10
+grego/10,14
+gregoriano/10,14
+greguera/10
+grelada/10
+grella/10
+grellada/10
+grelo/10
+greln/10
+gremial/12
+gremialismo/10
+gremialista/10
+gremio/10
+grena/10
+grea/10
+greudo/10,14
+gres/10
+gresfero/10,14
+gresiforme/10
+greta/10
+greza/10
+grifn/10
+grila/10
+grilanda/10
+grileira/10
+grileiro/10,14
+grlido/10
+grilln/10
+grilo/10
+grima/10
+grimoso/10,14
+gringo/10,14
+gripal/12
+gripallada/10
+gripe/10
+gripo/10
+griposo/10,14
+gris/10
+grisallo/10,14
+grisn/10,14
+gris/10
+grismetro/10
+grito/10
+grixedo/10
+grixido/10
+grixo/10
+groba/10
+groenlands/10,14
+groggy/11
+grolo/10,14
+gromo/10
+grosa/10
+groseiramente
+groseiro/10,14
+grosella/10
+groselleira/10
+grosera/10
+groso/10,14
+grosor/10
+grotescamente
+grotesco/10,14
+groto/10
+grou/10
+groucho/10
+groufo/10
+grovense/10
+gra/10
+grueiro/10
+grido/10
+gruiforme/10
+grumete/10
+grumo/10
+grumoso/10,14
+grupo/10
+gruta/10
+grutesco/10,14
+guacamaio/10
+guadalaxareo/10,14
+guadalupano/10,14
+guanaco/10
+guanche/10
+guano/10
+guante/10
+guapamente
+guapo/10,14
+guapura/10
+guaran/10
+guardense/10
+guards/10,14
+guarida/10
+guarnecedor/10,13
+guarnicin/10
+guata/10
+guateado/10,14
+guatemalteco/10,14
+guateque/10
+gubia/10
+gue/10
+guecho/10
+guedella/10
+guedelln/10,15
+guedelleira/10
+guedello/10
+guedelludo/10,14
+gueifa/10
+gueixa/10
+gueldo/10
+gelfo/10,14
+guelra/10
+guerla/10
+guerra/10
+guerreador/10,13
+guerreante/10
+guerreiro/10,14
+guerren/10,15
+guerrilla/10
+guerrilleiro/10,14
+gueto/10
+gua/10
+guiador/10,13
+gians/10,14
+guiceiro/10
+guicho/10,14
+guieiro/10,14
+guillame/10
+guillo/10
+guillotina/10
+guillotinamento/10
+guilsa/10
+guinada/10
+guinche/10
+guincho/10,14
+guinchoada/10
+guinda/10
+guindastre/10
+guindeira/10
+guinea/10
+guineano/10,14
+guin/10
+guionista/10
+guipio/10
+guipuscoano/10,14
+guirlache/10
+guiso/10,14
+guita/10
+guitarra/10
+guitarrara/10
+guitarreiro/10,14
+guitarreo/10
+guitarrera/10
+guitarrista/10
+guitiricense/10
+guizo/10
+gula/10
+gulapo/10
+gulifada/10
+gullerpa/10
+gume/10
+gurgulla/10
+gurgullante/10
+gurgullo/10
+gurgulln/10
+gurra/10
+gurria/10
+gurrn/10,15
+gurruchada/10
+gurrucho/10
+gurrumia/10
+gurrumin/10,15
+gur/10
+gustacin/10
+gustante/10
+gustativo/10,14
+gusto/10
+gustosamente
+gustoso/10,14
+gutapercha/10
+gutfera/10
+gutural/12
+guturalmente
+habaneiro/10,14
+habanera/10
+habano/10
+habelencia/10
+habelencioso/10,14
+habenza/10
+hbil/10
+habilidade/10
+habilidosamente
+habilidoso/10,14
+habilitacin/10
+habilitador/10,13
+habilmente
+habitbel/12
+habitabilidade/10
+habitable/10
+habitacin/10
+habitculo/10
+habitante/10
+hbitat/10
+hbito/10
+habituacin/10
+habitual/12
+habitualmente
+habitude/10
+hache/10
+hachelense/10
+hafnio/10
+haiano/10,14
+haitiano/10,14
+halador/10
+halitido/10
+hlito/10
+halitose/10
+halo/10
+halocroma/10
+halfilo/10,14
+halfito/10,14
+halografa/10
+haloide/10
+halomancia/10
+halmetro/10
+halotecnia/10
+halxeno/10,14
+halterofilia/10
+haluro/10
+hamaca/10
+hamadrade/10
+hamamelidcea/10
+hamburgus/10,14
+hamburguesa/10
+hamburguesara/10
+hamburguesera/10
+hmster/11
+hndicap/10
+hangar/10
+hansa/10
+hansetico/10,14
+hpax
+haplobionte/10
+haplodonte/10
+haplografa/10
+haplogrfico/10,14
+haploide/10
+haploloxa/10
+haplolxico/10,14
+haplonte/10
+haploptalo/10,14
+haplstomo/10,14
+haraquiri/10
+hardware/10
+harn/10
+harmatn/10
+harmona/10
+harmnica/10
+harmonicamente
+harmnico/10,14
+harmonio/10
+harmoniosamente
+harmonioso/10,14
+harmonista/10
+harmonizbel/12
+harmonizable/10
+harmonizacin/10
+harmonizador/10,13
+harpa/10
+hasta/10
+hastado/10,14
+hastiforme/10
+hastil/12
+hausa/10
+hawaiano/10,14
+haxiografa/10
+haxiogrfico/10,14
+haxigrafo/10,14
+haxiolatra/10
+haxilogo/10,14
+haxioloxa/10
+haximaco/10,14
+haxiomaquia/10
+haxionimia/10
+haxix
+hebdmada/10
+hebdomadario/10,14
+hebefrenia/10
+hebefrnico/10,14
+hebraico/10,14
+hebrasmo/10
+hebrasta/10
+hebraizante/10
+hebreo/10,14
+hecatombe/10
+hectrea/10
+hctico/10,14
+hectogramo/10
+hectolitro/10
+hectmetro/10
+hectovatio/10
+hectowatt/10
+hederceo/10,14
+hederiforme/10
+hederina/10
+hederoso/10,14
+hednico/10,14
+hedonismo/10
+hedonista/10
+hedra/10
+hedreira/10
+hegelianismo/10
+hegeliano/10,14
+helnico/10,14
+helenismo/10
+helenista/10
+helenstico/10,14
+helenizacin/10
+helenizante/10
+heleno/10,14
+heliantemo/10
+helianto/10
+hlice/10
+helicoidal/12
+helicoide/10
+helicn/10
+helicptero/10
+helio/10
+heliocntrico/10,14
+heliocentrismo/10
+heliocentrista/10
+heliocroma/10
+heliofilia/10
+heliofsica/10
+heliofsico/10,14
+heliofobia/10
+heliografa/10
+heliogrfico/10,14
+heligrafo/10
+heliogravado/10
+heliolatra/10
+heliomtrico/10,14
+helimetro/10
+heliomotor/10
+heliopolitano/10,14
+helioscopio/10
+heliose/10
+heliosttica/10
+heliosttico/10,14
+helistato/10
+helioterapia/10
+heliotropismo/10
+helitropo/10
+heliozoo/10
+heliporto/10
+helmntico/10,14
+helmintase/10
+helmntico/10,14
+helminto/10
+helmintoide/10
+helmintlogo/10,14
+helmintoloxa/10
+helmintolxico/10,14
+helmo/10
+helsinqus/10,14
+helvecio/10,14
+helvtico/10,14
+hemacia/10
+hemaca/10
+hemal/12
+hemalopa/10
+hematmese/10
+hemtico/10,14
+hematina/10
+hematita/10
+hematoblasto/10
+hematocarpo/10
+hematocele/10
+hematfago/10,14
+hematfilo/10,14
+hematfobo/10,14
+hematlogo/10,14
+hematoloxa/10
+hematolxico/10,14
+hematoma/10
+hematometra/10
+hematopoese/10
+hematopotico/10,14
+hematose/10
+hematozoo/10
+hematuria/10
+hemeralope/10
+hemeralopa/10
+hemeranopsia/10
+hemeroloxa/10
+hemeropata/10
+hemeroteca/10
+hemiciclo/10
+hemicordado/10
+hemicrania/10
+hemiedria/10
+hemidrico/10,14
+hemiedro/10
+hemifacial/12
+hemimorfa/10
+hemimrfico/10,14
+hemiopa/10
+hemiplexa/10
+hemiplxico/10,14
+hemptero/10
+hemisfrico/10,14
+hemisferio/10
+hemistiquio/10
+hemitropa/10
+hemtropo/10,14
+hemocianina/10
+hemodiagnstico/10
+hemodilise/10
+hemodinmica/10
+hemodinmico/10,14
+hemofilia/10
+hemoflico/10,14
+hemofobia/10
+hemoftalmia/10
+hemoftalma/10
+hemoglobina/10
+hemolinfa/10
+hemlise/10
+hemolisina/10
+hemoltico/10,14
+hemmetro/10
+hemopata/10
+hemoptise/10
+hemoptsico/10,14
+hemorraxia/10
+hemorrxico/10,14
+hemorroidal/12
+hemorroide/10
+hemoscopia/10
+hemospordeo/10
+hemostase/10
+hemosttico/10,14
+hemoterapia/10
+hemotrax
+hemotoxina/10
+hendais/10,14
+hendecagonal/12
+hendecgono/10
+hendecaslabo/10,14
+hendade/10
+henotesmo/10
+henrio/10
+henry
+hepatalxia/10
+heptico/10,14
+hepatismo/10
+hepatite/10
+hepatizacin/10
+hepatocele/10
+hepatogstrico/10,14
+hepatoloxa/10
+hepatomegalia/10
+hepatopncreas
+hepatoprotector/10,13
+hepatorraxia/10
+hepatotoma/10
+heptacordo/10
+heptadrico/10,14
+heptaedro/10
+heptagonal/12
+heptgono/10
+heptmetro/10
+heptandro/10,14
+heptaptalo/10,14
+heptarqua/10
+heptaslabo/10
+heptateuco/10
+herldica/10
+herldico/10,14
+heraldista/10
+heraldo/10
+herba/10
+herbceo/10,14
+herbal/12
+herbario/10
+herbeira/10
+herbeiro/10
+herbicida/10
+herbfero/10,14
+herbiforme/10
+herbvoro/10,14
+herborista/10
+herboristara/10
+herboristera/10
+herborizacin/10
+herboso/10,14
+hercegovino/10,14
+herciniano/10,14
+hercio/10
+hercleo/10,14
+hrcules
+herculino/10,14
+herdbel/12
+herdable/10
+herdade/10
+herdanza/10
+herdeiro/10,14
+herdo/10
+hereditariamente
+hereditariedade/10
+hereditario/10,14
+heresiarca/10
+hertico/10,14
+herexe/10
+herexa/10
+hermafrodita/10
+hermafroditismo/10
+hermeneuta/10
+hermenutica/10
+hermenutico/10,14
+hermeticamente
+hermeticidade/10
+hermtico/10,14
+hermetismo/10
+hernia/10
+hernial/12
+herniaria/10
+herniario/10,14
+hernioso/10,14
+heroe/10
+heroicamente
+heroicidade/10
+heroico/10,14
+herona/10
+heroinomana/10
+heroinmano/10,14
+herosmo/10
+herpes
+herptico/10,14
+herpetismo/10
+herpetlogo/10,14
+herpetoloxa/10
+hertz/10
+hertziano/10,14
+hertzio/10
+herzio/10
+hesprico/10,14
+hesperidio/10
+hetera/10
+hetera/10
+heterocardio/10
+heterocerco/10,14
+hetercero/10
+heterocclico/10,14
+heterclito/10,14
+heterodctilo/10
+heterodina/10
+heterodinmico/10,14
+heterodino/10,14
+heterodonte/10
+heterodoxia/10
+heterodoxo/10,14
+heterofona/10
+heterogamia/10
+hetergamo/10,14
+heterlogo/10,14
+hetermero/10
+heteromiario/10
+heteromrfico/10,14
+heteromorfismo/10
+heteromorfo/10,14
+heteronimia/10
+heternimo/10,14
+heteronoma/10
+heteronmico/10,14
+heternomo/10,14
+heteroplastia/10
+heteroplstico/10,14
+heterpodo/10
+heterptero/10
+heterosexual/12
+heterosexualidade/10
+heterosilbico/10,14
+hetertrico/10
+hetertrofo/10,14
+heteroxeneidade/10
+heteroxneo/10,14
+heteroxnese/10
+heteroxino/10
+heurstica/10
+heurstico/10,14
+hevea/10
+hexacoraliario/10
+hexacordo/10
+hexadecaslabo/10,14
+hexadrico/10,14
+hexaedro/10
+hexagonal/12
+hexgono/10
+hexagrama/10
+hexmetro/10
+hexnquido/10
+hexapalpo/10
+hexaptalo/10,14
+hexpodo/10
+hexaslabo/10,14
+hexstico/10,14
+hexastilo/10
+hexemona/10
+hexemnico/10,14
+hxira/10
+hexosa/10
+hialino/10,14
+hialita/10
+hilito/10
+hialografa/10
+hialoide/10
+hialotecnia/10
+hialotcnico/10,14
+hialurxia/10
+hiato/10
+hibernacin/10
+hibernal/12
+hibernante/10
+hibernoterapia/10
+hibisco/10
+hibridacin/10
+hibridismo/10
+hbrido/10,14
+hidtide/10
+hidatdico/10,14
+hidncea/10
+hidra/10
+hidrcido/10
+hidracina/10
+hidrario/10
+hidrartrose/10
+hidrarxirio/10
+hidrarxirismo/10
+hidratacin/10
+hidratante/10
+hidrato/10
+hidrulica/10
+hidraulicamente
+hidrulico/10,14
+hidremia/10
+hidria/10
+hdrico/10,14
+hidroavin/10
+hidrocarburo/10
+hidrocefalia/10
+hidroceflico/10,14
+hidrocfalo/10,14
+hidrocele/10
+hidrodinmica/10
+hidrodinmico/10,14
+hidroelectricidade/10
+hidroelctrico/10,14
+hidroflido/10
+hidrfilo/10,14
+hidrfito/10,14
+hidrofobia/10
+hidrfobo/10,14
+hidrfugo/10,14
+hidrogoxa/10
+hidrografa/10
+hidrogrfico/10,14
+hidrgrafo/10,14
+hidrlatra/10
+hidrolatra/10
+hidrlise/10
+hidrlogo/10,14
+hidroloxa/10
+hidrolxico/10,14
+hidromancia/10
+hidromntico/10,14
+hidromasaxe/10
+hidromecnica/10
+hidromecnico/10,14
+hidromedusa/10
+hidromel/10
+hidrometeoro/10
+hidrometra/10
+hidromtrico/10,14
+hidromtrido/10
+hidrmetro/10
+hidroneumtico/10,14
+hidropata/10
+hidroptico/10,14
+hidrpico/10,14
+hidropisa/10
+hidroplano/10
+hidropneumtico/10,14
+hidropnico/10,14
+hidroquinona/10
+hidroscopia/10
+hidroscpico/10,14
+hidroscopio/10
+hidrosfera/10
+hidrosolbel/12
+hidrosoluble/10
+hidrosttica/10
+hidrosttico/10,14
+hidroteraputica/10
+hidroteraputico/10,14
+hidroterapia/10
+hidroterpico/10,14
+hidrotermal/12
+hidrotimetra/10
+hidrotimtrico/10,14
+hidrotmetro/10
+hidrotrax
+hidrotropismo/10
+hidroxenacin/10
+hidrxeno/10
+hidroxeoloxa/10
+hidrxido/10
+hidroxilo/10
+hidrozoo/10
+hidruro/10
+hiena/10
+hinido/10
+hieraticamente
+hiertico/10,14
+hieratismo/10
+hierocracia/10
+hierofanta/10
+hierogamia/10
+hierografa/10
+hierogrfico/10,14
+hieromancia/10
+hiernimo/10
+hieroscopia/10
+hierosolimitano/10,14
+hifa/10
+higrobio/10,14
+higrfilo/10,14
+higrofobia/10
+higroloxa/10
+higroma/10
+higrometra/10
+higromtrico/10,14
+higrmetro/10
+higroscopia/10
+higroscpico/10,14
+higroscopio/10
+hilarante/10
+hilaridade/10
+hilrquico/10,14
+hlido/10
+hilo/10
+hilomrfico/10,14
+hilomorfismo/10
+hilota/10
+hiloxenia/10
+hilozoico/10,14
+hilozosmo/10
+hilozosta/10
+hime/10
+himeneo/10
+himenio/10
+himenocarpo/10
+himenofilcea/10
+himenoloxa/10
+himenomiceto/10
+himenpodo/10,14
+himenptero/10
+himenotoma/10
+himno/10
+hindi/10
+hind/10
+hindusmo/10
+hindusta/10
+hnterland/10
+hioide/10
+hioideo/10,14
+hiplaxe/10
+hiparca/10
+hiperacidez/10
+hiperactividade/10
+hiperactivo/10,14
+hiperacusia/10
+hiperalxesia/10
+hiprbato/10
+hiprbole/10
+hiperbolicamente
+hiperblico/10,14
+hiperboloide/10
+hiperbreo/10,14
+hipercloridria/10
+hipercorreccin/10
+hipercorrecto/10,14
+hipercrtica/10
+hipercriticismo/10
+hipercrtico/10,14
+hipercroma/10
+hiperdula/10
+hiperemia/10
+hiperenxebrismo/10
+hiperenxebrista/10
+hiperestesia/10
+hiperestsico/10,14
+hiperfocal/12
+hiperfuncin/10
+hipergaleguismo/10
+hiperglicemia/10
+hiperhumano/10,14
+hipericcea/10
+hipermercado/10
+hipermetra/10
+hiprmetro/10,14
+hipermtrope/10
+hipermetropa/10
+hipermnesia/10
+hipern/10
+hipernimo/10
+hiperplasia/10
+hiperrealismo/10
+hiperrealista/10
+hipersecrecin/10
+hipersensbel/12
+hipersensibilidade/10
+hipersensible/10
+hipersnico/10,14
+hipertensin/10
+hipertensivo/10,14
+hipertenso/10,14
+hipertermia/10
+hipertiroidismo/10
+hipertona/10
+hipertrofia/10
+hipertrfico/10,14
+hipervitaminose/10
+hipiatra/10
+hpica/10
+hpico/10,14
+hipismo/10
+hipnografa/10
+hipnoloxa/10
+hipnopata/10
+hipnose/10
+hipnoterapia/10
+hipntico/10,14
+hipnotismo/10
+hipnotizbel/12
+hipnotizable/10
+hipnotizacin/10
+hipnotizador/10,13
+hipoacusia/10
+hipoalxesia/10
+hipoandrismo/10
+hipobscidos/10
+hipocampo/10
+hipocastancea/10
+hipocausto/10
+hipocentro/10
+hipocicloide/10
+hipocloridria/10
+hipoclorito/10
+hipoclorose/10
+hipocloroso/10,14
+hipocondra/10
+hipocondraco/10,14
+hipocondrio/10
+hipocorstico/10,14
+hipocrs/10
+hipocrtico/10,14
+hipocratismo/10
+hipocrisa/10
+hipcrita/10
+hipocritamente
+hipoderma/10
+hipoderme/10
+hipodrmico/10,14
+hipodermose/10
+hipdromo/10
+hipfago/10,14
+hipofisario/10,14
+hipfise/10
+hipofosfato/10
+hipofosfito/10
+hipofosfrico/10,14
+hipofosforoso/10,14
+hipofuncin/10
+hipogstrico/10,14
+hipogastrio/10
+hipoglicemia/10
+hipogloso/10,14
+hipogrifo/10
+hipohepata/10
+hipoloxa/10
+hipomancia/10
+hipomana/10
+hipnimo/10
+hipoptamo/10
+hiposcenio/10
+hipstase/10
+hiposttico/10,14
+hipstilo/10,14
+hiposulfato/10
+hiposulfito/10
+hiposulfuroso/10,14
+hipotctico/10,14
+hipotlamo/10
+hipotaxe/10
+hipoteca/10
+hipotecbel/12
+hipotecable/10
+hipotecario/10,14
+hipotecnia/10
+hipotensin/10
+hipotensivo/10,14
+hipotenso/10,14
+hipotenusa/10
+hipotermia/10
+hipotrmico/10,14
+hiptese/10
+hipoteticamente
+hipottico/10,14
+hipotipose/10
+hipotiroideo/10,14
+hipotiroidismo/10
+hipotona/10
+hipotnico/10,14
+hiptrico/10
+hipotrofia/10
+hipovitaminose/10
+hipoxeo/10
+hippy/11
+hipsobatimetra/10
+hipsocefalia/10
+hipsografa/10
+hipsometra/10
+hipsomtrico/10,14
+hipsmetro/10
+hiprico/10,14
+hirsuto/10,14
+hirundnido/10
+hisopada/10
+hisopo/10
+hispalense/10
+hispnico/10,14
+hispanidade/10
+hispanismo/10
+hispanista/10
+hispanizacin/10
+hispano/10,14
+hispanoamericano/10,14
+hispanorabe/10
+hispanofalante/10
+hispanfilo/10,14
+hispanfobo/10,14
+hispanorromano/10,14
+hspido/10,14
+histamina/10
+histamnico/10,14
+histerectoma/10
+histrese/10
+histeria/10
+histericamente
+histrico/10,14
+histrido/10
+histerismo/10
+histerocarpo/10
+histerofisema/10
+histerografa/10
+histeroloxa/10
+histerotoma/10
+histofisioloxa/10
+histografa/10
+histograma/10
+histlise/10
+histlogo/10,14
+histoloxa/10
+histolxico/10,14
+histopatoloxa/10
+historia/10
+historiador/10,13
+historial/12
+historicamente
+historicidade/10
+historicismo/10
+historicista/10
+histrico/10,14
+historieta/10
+historiografa/10
+historiogrfico/10,14
+historigrafo/10,14
+histoxnese/10
+histrin/10
+histrinico/10,14
+histrionismo/10
+hitita/10
+hitleriano/10,14
+hitlerismo/10
+hixiene/10
+hixienicamente
+hixinico/10,14
+hixienista/10
+hobby
+hockey/10
+hckey/10
+hodgrafo/10
+hodometra/10
+hodmetro/10
+hodoscopia/10
+hogano
+holanda/10
+holands/10,14
+holmio/10
+holocausto/10
+holocfalo/10
+holocnico/10,14
+holoceno/10
+holofrstico/10,14
+holografa/10
+hologrfico/10,14
+holgrafo/10,14
+holograma/10
+holmetro/10
+holomorfismo/10
+holopata/10
+holstomo/10
+holtrico/10
+holoturia/10
+holoturoideo/10
+holoxnese/10
+homada/10
+home/10
+homenaxe/10
+homeodctilo/10
+homegrafo/10,14
+homeoloxa/10
+homeomorfismo/10
+homeomorfo/10,14
+homepata/10
+homeopata/10
+homeoptico/10,14
+homeoteleuto/10
+homeotermo/10,14
+homrico/10,14
+homicida/10
+homicidio/10
+homiltica/10
+homila/10
+homnido/10
+hominizacin/10
+homocntrico/10,14
+homocentro/10
+homocerco/10,14
+homocigtico/10,14
+homocigoto/10
+homocroma/10
+homodonte/10
+homofona/10
+homofnico/10,14
+homfono/10,14
+homografa/10
+homogrfico/10,14
+homgrafo/10,14
+homologbel/12
+homologable/10
+homologacin/10
+homlogo/10,14
+homoloxa/10
+homolxico/10,14
+hommero/10
+homomiario/10
+homomorfismo/10
+homonimia/10
+homonmico/10,14
+homnimo/10,14
+homoptalo/10,14
+homorgnico/10,14
+homosexual/12
+homosexualidade/10
+homotecia/10
+homotermia/10
+homotermo/10,14
+homottico/10,14
+homoxeneamente
+homoxeneidade/10
+homoxeneizacin/10
+homoxeneizador/10,13
+homoxneo/10,14
+hondureo/10,14
+honestamente
+honestidade/10
+honesto/10,14
+honor/10
+honorbel/12
+honorabilidade/10
+honorable/10
+honorario/10,14
+honorfico/10,14
+honra/10
+honradamente
+honradez/10
+honrosamente
+honroso/10,14
+hoplita/10
+hora/10
+horaciano/10,14
+horario/10,14
+horda/10
+horizontal/12
+horizontalidade/10
+horizontalmente
+horizonte/10
+hormona/10
+hormonal/12
+hormonoterapia/10
+horneblenda/10
+horscopo/10
+horrendamente
+horrendo/10,14
+hrreo/10
+horrbel/12
+horribelmente
+horrible/10
+horriblemente
+horripilacin/10
+horripilante/10
+horrsono/10,14
+horror/10
+horrorosamente
+horroroso/10,14
+horta/10
+hortaliza/10
+horteln/10,14
+hortense/10
+hortensia/10
+hortcola/10
+horticultor/10,13
+horticultura/10
+horto/10
+hosanna/10
+hospedaxe/10
+hspede/10
+hospedeiro/10,14
+hospedera/10
+hospiciano/10,14
+hospicio/10
+hospital/12
+hospitalariamente
+hospitalario/10,14
+hospitaleiro/10,14
+hospitalicio/10,14
+hospitalidade/10
+hospitalizacin/10
+hospodar/10
+hostal/12
+hostalara/10
+hostaleiro/10,14
+hostalera/10
+hoste/10
+hostia/10
+hostiario/10
+hostil/12
+hostilidade/10
+hostilmente
+hotel/12
+hoteleiro/10,14
+hotentote/10
+hoxe
+hucha/10
+hugonote/10
+hule/10
+hulla/10
+hulleiro/10,14
+hullfero/10,14
+humanamente
+humanidade/10
+humanismo/10
+humanista/10
+humanstica/10
+humanstico/10,14
+humanitariamente
+humanitario/10,14
+humanitarismo/10
+humanizacin/10
+humanizador/10,13
+humano/10,14
+humectacin/10
+humectante/10
+humedecemento/10
+humedn/10
+hmico/10,14
+humcola/10
+humidade/10
+humidificacin/10
+humidificador/10,13
+humidfugo/10,14
+hmido/10,14
+humildade/10
+humilde/10
+humildemente
+humillacin/10
+humillante/10
+humor/10
+humoral/12
+humorismo/10
+humorista/10
+humoristicamente
+humorstico/10,14
+humoroso/10,14
+humus
+hngaro/10,14
+huno/10,14
+hur/10
+hsar/10
+husita/10
+i/10
+a
+iac/10
+imbico/10,14
+iambo/10
+an
+ianqui/10
+iantnido/10
+iarda/10
+as
+isido/10
+iatagn/10
+iate/10
+itrico/10,14
+iatrofsica/10
+iatrofsico/10,14
+iatromecnica/10
+iatroqumica/10
+iatroqumico/10,14
+ibrico/10,14
+iberismo/10
+iberista/10
+ibero/10,14
+iberoamericano/10,14
+iberorromnico/10
+ibidem
+bido/10
+ibis
+iceberg/10
+ich/10
+icneumon/10
+icnografa/10
+icnogrfico/10,14
+icona/10
+icnico/10,14
+iconoclasta/10
+iconoclastia/10
+iconoclstico/10,14
+iconografa/10
+iconogrfico/10,14
+icongrafo/10,14
+iconlatra/10
+iconolatra/10
+iconlogo/10,14
+iconoscopio/10
+icor/10
+icosaedro/10
+icosgono/10
+icositetraedro/10
+ictericia/10
+ictrico/10,14
+icteroide/10
+ictiocola/10
+ictifago/10,14
+ictiografa/10
+ictiol/12
+ictilogo/10,14
+ictioloxa/10
+ictiolxico/10,14
+ictiomancia/10
+ictiosauro/10
+ictiose/10
+ictus
+ida/10
+idade/10
+idea/10
+ideacin/10
+ideal/12
+idealismo/10
+idealista/10
+idealizacin/10
+idealizador/10,13
+idealmente
+ideario/10
+identicamente
+idntico/10,14
+identidade/10
+identificbel/12
+identificable/10
+identificacin/10
+identificador/10,13
+ideografa/10
+ideogrfico/10,14
+idegrafo/10,14
+ideograma/10
+idelogo/10,14
+ideoloxa/10
+ideoloxicamente
+ideolxico/10,14
+idlico/10,14
+idilio/10
+idiocia/10
+idiocromtico/10,14
+idilatra/10
+idiolatra/10
+idioltrico/10,14
+idiolecto/10
+idioma/10
+idiomtico/10,14
+idiopata/10
+idioptico/10,14
+idiosincrasia/10
+idiosincrsico/10,14
+idiota/10
+idiotez/10
+idiotismo/10
+idlatra/10
+idolatra/10
+idoltrico/10,14
+dolo/10
+idoneidade/10
+idneo/10,14
+idos
+iemen/10
+ien/10
+igl/10
+ignaro/10,14
+gneo/10,14
+ignicin/10
+ignfero/10,14
+ignfugo/10,14
+ignipuntura/10
+ignvomo/10,14
+ignominia/10
+ignominiosamente
+ignominioso/10,14
+ignorancia/10
+ignorante/10
+ignoto/10,14
+igrexa/10
+igrexario/10
+igrexeiro/10,14
+iguada/10
+igual/12
+igualbel/12
+igualable/10
+igualacin/10
+igualador/10,13
+igualdade/10
+igualitario/10,14
+igualitarismo/10
+igualitarista/10
+igualmente
+iguana/10
+iguanodonte/10
+ilacin/10
+ilativo/10,14
+ilegal/12
+ilegalidade/10
+ilegalizacin/10
+ilegalmente
+leo/10
+ileocecal/12
+ilerdense/10
+ilerxete/10
+ileso/10,14
+iletrado/10,14
+ilexbel/12
+ilexibilidade/10
+ilexible/10
+ilexitimidade/10
+ilextimo/10,14
+ilaco/10,14
+ilicitamente
+ilicitano/10,14
+ilcito/10,14
+ilimitbel/12
+ilimitable/10
+ilimitadamente
+ilimitado/10,14
+ilio/10
+ilrico/10,14
+ilirio/10,14
+illa/10
+illbel/12
+illable/10
+illadamente
+illador/10,13
+illamento/10
+illante/10
+illarga/10
+ill/10
+illote/10
+ilota/10
+ilxico/10,14
+iluminbel/12
+iluminable/10
+iluminacin/10
+iluminador/10,13
+iluminativo/10,14
+iluminismo/10
+iluminista/10
+ilusamente
+ilusin/10
+ilusionismo/10
+ilusionista/10
+iluso/10,14
+ilusorio/10,14
+ilustrbel/12
+ilustrable/10
+ilustracin/10
+ilustrador/10,13
+ilustrativo/10,14
+ilustre/10
+ilustrsima/10
+ilustrsimo/10,14
+imn/10
+imantacin/10
+imaxe/10
+imaxinbel/12
+imaxinable/10
+imaxinacin/10
+imaxinaria/10
+imaxinara/10
+imaxinariamente
+imaxinario/10,14
+imaxinativo/10,14
+imaxineiro/10,14
+imaxinera/10
+imbcil/10
+imbecilidade/10
+imbecilmente
+imberbe/10
+imbricacin/10
+imbricado/10,14
+imida/10
+imitbel/12
+imitable/10
+imitacin/10
+imitador/10,13
+imitante/10
+imitativo/10,14
+impaciencia/10
+impaciente/10
+impacientemente
+impacto/10
+impagbel/12
+impagable/10
+impalpbel/12
+impalpable/10
+impanacin/10
+imparbel/12
+imparable/10
+imparcial/12
+imparcialidade/10
+imparcialmente
+imparipinnado/10,14
+imparislabo/10,14
+impartbel/12
+impartible/10
+impasbel/12
+impasibelmente
+impasibilidade/10
+impasible/10
+impasiblemente
+impavidez/10
+impvido/10,14
+impecbel/12
+impecabelmente
+impecabilidade/10
+impecable/10
+impecablemente
+impedancia/10
+impedimento/10
+impelente/10
+impenetrbel/12
+impenetrabilidade/10
+impenetrable/10
+impenitencia/10
+impenitente/10
+impensbel/12
+impensable/10
+impensadamente
+impensado/10,14
+imperante/10
+imperativamente
+imperativo/10,14
+imperceptbel/12
+imperceptibelmente
+imperceptibilidade/10
+imperceptible/10
+imperceptiblemente
+imperdbel/12
+imperdible/10
+imperdobel/12
+imperdoable/10
+imperecedoiro/10,14
+imperfeccin/10
+imperfectamente
+imperfectbel/12
+imperfectible/10
+imperfectivo/10,14
+imperfecto/10,14
+imperforacin/10
+imperial/12
+imperialismo/10
+imperialista/10
+impericia/10
+imperio/10
+imperiosamente
+imperiosidade/10
+imperioso/10,14
+imperito/10,14
+impermebel/12
+impermeabilidade/10
+impermeabilizacin/10
+impermeabilizante/10
+impermeable/10
+impermutbel/12
+impermutabilidade/10
+impermutable/10
+impersoal/12
+impersoalmente
+impersonalidade/10
+impersonalismo/10
+impertrrito/10,14
+impertinencia/10
+impertinente/10
+impertinentemente
+imperturbbel/12
+imperturbabelmente
+imperturbabilidade/10
+imperturbable/10
+imperturbablemente
+impetixe/10
+impetixinoso/10,14
+mpeto/10
+impetracin/10
+impetrador/10,13
+impetrante/10
+impetratorio/10,14
+impetuosamente
+impetuosidade/10
+impetuoso/10,14
+impiamente
+impiedade/10
+impo/10,14
+implacbel/12
+implacabelmente
+implacabilidade/10
+implacable/10
+implacablemente
+implantacin/10
+implantador/10,13
+implemento/10
+implicacin/10
+implicitamente
+implcito/10,14
+imploracin/10
+implorante/10
+implosin/10
+implosivo/10,14
+impluvio/10
+impo/10
+impoliticamente
+impoltico/10,14
+impoluto/10,14
+imponderbel/12
+imponderabilidade/10
+imponderable/10
+impoente/10
+impobel/12
+impoible/10
+impopular/10
+impopularidade/10
+importbel/12
+importable/10
+importacin/10
+importador/10,13
+importancia/10
+importante/10
+importe/10
+importunacin/10
+importunamente
+importunidade/10
+importuno/10,14
+imposbel/12
+imposibilidade/10
+imposible/10
+imposicin/10
+impositivo/10,14
+impositor/10,13
+imposta/10
+impostergbel/12
+impostergable/10
+imposto/10
+impostor/10,13
+impostura/10
+impotencia/10
+impotente/10
+impracticbel/12
+impracticabilidade/10
+impracticable/10
+imprecacin/10
+imprecatorio/10,14
+imprecisbel/12
+imprecisable/10
+imprecisin/10
+impreciso/10,14
+impregnbel/12
+impregnable/10
+impregnacin/10
+impremeditacin/10
+impremeditado/10,14
+imprenta/10
+imprescindbel/12
+imprescindible/10
+imprescritbel/12
+imprescritibilidade/10
+imprescritible/10
+impresentbel/12
+impresentable/10
+impresin/10
+impresionbel/12
+impresionabilidade/10
+impresionable/10
+impresionante/10
+impresionismo/10
+impresionista/10
+impreso/10,14
+impresor/10,13
+impresora/10
+imprevisbel/12
+imprevisible/10
+imprevisin/10
+imprevisto/10,14
+imprimacin/10
+imprimtur/10
+improbbel/12
+improbabelmente
+improbabilidade/10
+improbable/10
+improbablemente
+improbidade/10
+mprobo/10,14
+improcedencia/10
+improcedente/10
+improdutividade/10
+improdutivo/10,14
+impromptu/10
+impronuncibel/12
+impronunciable/10
+improperio/10
+impropiamente
+impropiedade/10
+impropio/10,14
+improrrogbel/12
+improrrogable/10
+improvisacin/10
+improvisadamente
+improvisador/10,13
+imprudencia/10
+imprudente/10
+imprudentemente
+impbere/10
+impudencia/10
+impudente/10
+impudicamente
+impudicicia/10
+impdico/10,14
+impudor/10
+impugnbel/12
+impugnabilidade/10
+impugnable/10
+impugnacin/10
+impugnador/10,13
+impugnante/10
+impulsin/10
+impulsivamente
+impulsividade/10
+impulsivo/10,14
+impulso/10
+impulsor/10,13
+impune/10
+impunemente
+impunidade/10
+impuntual/12
+impuntualidade/10
+impuramente
+impureza/10
+impuro/10,14
+imputbel/12
+imputabilidade/10
+imputable/10
+imputacin/10
+imputador/10,13
+imputrescbel/12
+imputrescible/10
+inabalbel/12
+inabalable/10
+inabarcbel/12
+inabarcable/10
+inabordbel/12
+inabordable/10
+inacabbel/12
+inacabable/10
+inacabado/10,14
+inaccesbel/12
+inaccesibilidade/10
+inaccesible/10
+inaccin/10
+inacentuado/10,14
+inaceptbel/12
+inaceptable/10
+inactnico/10,14
+inactividade/10
+inactivo/10,14
+inadaptbel/12
+inadaptabilidade/10
+inadaptable/10
+inadaptacin/10
+inadaptado/10,14
+inadecuacin/10
+inadecuado/10,14
+inadibel/12
+inadiable/10
+inadmisbel/12
+inadmisible/10
+inadvertencia/10
+inadvertidamente
+inadvertido/10,14
+inaguantbel/12
+inaguantable/10
+inalcanzbel/12
+inalcanzable/10
+inalienbel/12
+inalienabilidade/10
+inalienable/10
+inallebel/12
+inalleable/10
+inalterbel/12
+inalterabelmente
+inalterabilidade/10
+inalterable/10
+inalterablemente
+inalterado/10,14
+iame/10
+inamisbel/12
+inamisible/10
+inamovbel/12
+inamovibilidade/10
+inamovible/10
+inanalizbel/12
+inanalizable/10
+inane/10
+inanicin/10
+inanidade/10
+inanimado/10,14
+iantes
+inapagbel/12
+inapagable/10
+inapelbel/12
+inapelabelmente
+inapelabilidade/10
+inapelable/10
+inapelablemente
+inapetencia/10
+inapetente/10
+inaplicbel/12
+inaplicable/10
+inaplicacin/10
+inaprazbel/12
+inaprazable/10
+inaprecibel/12
+inapreciable/10
+inaprensbel/12
+inaprensible/10
+inapropiado/10,14
+inaptitude/10
+inarticulbel/12
+inarticulable/10
+inarticulado/10,14
+inasimilbel/12
+inasimilable/10
+inasistencia/10
+inasistente/10
+inatacbel/12
+inatacable/10
+inatinxbel/12
+inatinxible/10
+inaudbel/12
+inaudible/10
+inaudito/10,14
+inauguracin/10
+inaugurador/10,13
+inaugural/12
+inautenticidade/10
+inautntico/10,14
+inca/10
+incaico/10,14
+incalculbel/12
+incalculable/10
+incandescencia/10
+incandescente/10
+incansbel/12
+incansabelmente
+incansable/10
+incansablemente
+incapacidade/10
+incapaz/10
+incardinacin/10
+incautacin/10
+incautamente
+incauto/10,14
+incendiario/10,14
+incendio/10
+incensario/10
+incenso/10
+incensurbel/12
+incensurable/10
+incentivo/10
+incentro/10
+incerteza/10
+incerto/10,14
+incesbel/12
+incesable/10
+incesante/10
+incesantemente
+incesto/10
+incestuosamente
+incestuoso/10,14
+inchbel/12
+inchable/10
+inchamorros
+inchazo/10
+inchazn/10
+inchn/10
+inchume/10
+incidencia/10
+incidental/12
+incidentalmente
+incidente/10
+incinerbel/12
+incinerable/10
+incineracin/10
+incinerador/10,13
+incipiente/10
+ncipit/10
+incircunciso/10,14
+incisin/10
+incisivamente
+incisivo/10,14
+inciso/10,14
+incisura/10
+incitacin/10
+incitador/10,13
+incitante/10
+incvico/10,14
+incivil/12
+incivilidade/10
+incivilizbel/12
+incivilizable/10
+incivilizado/10,14
+incivismo/10
+inclasificbel/12
+inclasificable/10
+inclemencia/10
+inclemente/10
+inclinbel/12
+inclinable/10
+inclinacin/10
+inclinmetro/10
+nclito/10,14
+inclusin/10
+inclusivamente
+inclusive
+inclusivo/10,14
+incluso
+incoacin/10
+incoador/10,13
+incoagulbel/12
+incoagulable/10
+incoativo/10,14
+incobrbel/12
+incobrable/10
+incoercbel/12
+incoercible/10
+incgnita/10
+incgnito/10,14
+incognoscbel/12
+incognoscible/10
+incoherencia/10
+incoherente/10
+incoloro/10,14
+inclume/10
+incombustbel/12
+incombustibilidade/10
+incombustible/10
+incomestbel/12
+incomestible/10
+incomodamente
+incomodidade/10
+incmodo/10,14
+incomparbel/12
+incomparabelmente
+incomparable/10
+incomparablemente
+incompatbel/12
+incompatibilidade/10
+incompatible/10
+incompetencia/10
+incompetente/10
+incompletamente
+incompleto/10,14
+incomprendido/10,14
+incomprensbel/12
+incomprensibelmente
+incomprensibilidade/10
+incomprensible/10
+incomprensiblemente
+incomprensin/10
+incomprensivo/10,14
+incompresbel/12
+incompresibilidade/10
+incompresible/10
+incomunicbel/12
+incomunicabilidade/10
+incomunicable/10
+incomunicacin/10
+inconcibbel/12
+inconcibibelmente
+inconcibible/10
+inconcibiblemente
+inconcilibel/12
+inconciliabelmente
+inconciliable/10
+inconciliablemente
+inconcluso/10,14
+inconcuso/10,14
+incondicional/12
+incondicionalidade/10
+incondicionalmente
+inconexin/10
+inconexo/10,14
+inconfesbel/12
+inconfesable/10
+inconfesado/10,14
+inconfeso/10,14
+inconformismo/10
+inconformista/10
+inconfortbel/12
+inconfortable/10
+inconfundbel/12
+inconfundibelmente
+inconfundible/10
+inconfundiblemente
+incongruencia/10
+incongruente/10
+incongruentemente
+incongruidade/10
+incongruo/10,14
+inconmensurbel/12
+inconmensurabilidade/10
+inconmensurable/10
+inconmovbel/12
+inconmovible/10
+inconmutbel/12
+inconmutabilidade/10
+inconmutable/10
+inconquistbel/12
+inconquistable/10
+inconsciencia/10
+inconsciente/10
+inconscientemente
+inconsecuencia/10
+inconsecuente/10
+inconsecuentemente
+inconsideracin/10
+inconsideradamente
+inconsiderado/10,14
+inconsistencia/10
+inconsistente/10
+inconsolbel/12
+inconsolabelmente
+inconsolable/10
+inconsolablemente
+inconstancia/10
+inconstante/10
+inconstitucional/12
+inconstitucionalidade/10
+inconstitucionalismo/10
+inconstitucionalmente
+inconstil/10
+incontbel/12
+incontable/10
+incontaminacin/10
+incontaminado/10,14
+incontentbel/12
+incontentable/10
+incontestbel/12
+incontestabelmente
+incontestabilidade/10
+incontestable/10
+incontestablemente
+incontestado/10,14
+incontido/10,14
+incontinencia/10
+incontinente/10
+incontrastbel/12
+incontrastable/10
+incontrolbel/12
+incontrolable/10
+incontrolado/10,14
+incontrovertbel/12
+incontrovertibelmente
+incontrovertible/10
+incontrovertiblemente
+inconvencbel/12
+inconvencible/10
+inconveniencia/10
+inconveniente/10
+inconvertbel/12
+inconvertibilidade/10
+inconvertible/10
+inconvertido/10,14
+inconxelbel/12
+inconxelable/10
+inconxugbel/12
+inconxugable/10
+incoordinacin/10
+incorporbel/12
+incorporable/10
+incorporacin/10
+incorporal/12
+incorporalidade/10
+incorporeidade/10
+incorpreo/10,14
+incorreccin/10
+incorrectamente
+incorrecto/10,14
+incorrixbel/12
+incorrixibelmente
+incorrixibilidade/10
+incorrixible/10
+incorrixiblemente
+incorruptbel/12
+incorruptibilidade/10
+incorruptible/10
+incorrupto/10,14
+incre/10
+increado/10,14
+incredibilidade/10
+incredulidade/10
+incrdulo/10,14
+incrementbel/12
+incrementable/10
+incremento/10
+increpacin/10
+increpador/10,13
+increpante/10
+incrbel/12
+incribelmente
+incrible/10
+incriblemente
+incriminbel/12
+incriminable/10
+incriminacin/10
+incristalizbel/12
+incristalizable/10
+incruento/10,14
+incrustacin/10
+incualificbel/12
+incualificable/10
+incubacin/10
+incubadora/10
+ncubo/10
+incuestionbel/12
+incuestionabelmente
+incuestionable/10
+incuestionablemente
+inculcbel/12
+inculcable/10
+inculcacin/10
+inculpbel/12
+inculpabelmente
+inculpabilidade/10
+inculpable/10
+inculpablemente
+inculpacin/10
+incultivbel/12
+incultivable/10
+inculto/10,14
+incultura/10
+incumbencia/10
+incumprimento/10
+incunbel/12
+incunable/10
+incurbel/12
+incurabilidade/10
+incurable/10
+incuria/10
+incursin/10
+incuso/10,14
+inda
+indagacin/10
+indagador/10,13
+indagatorio/10,14
+indebidamente
+indebido/10,14
+indecencia/10
+indecente/10
+indecentemente
+indecisin/10
+indeciso/10,14
+indeclarbel/12
+indeclarable/10
+indeclinbel/12
+indeclinable/10
+indecoro/10
+indecorosamente
+indecoroso/10,14
+indefectbel/12
+indefectibelmente
+indefectibilidade/10
+indefectible/10
+indefectiblemente
+indefendbel/12
+indefendible/10
+indefensin/10
+indefenso/10,14
+indefinbel/12
+indefinible/10
+indefinicin/10
+indefinidamente
+indefinido/10,14
+indeformbel/12
+indeformable/10
+indehiscencia/10
+indehiscente/10
+indelbel/12
+indelebelmente
+indelebilidade/10
+indeleble/10
+indeleblemente
+indelegbel/12
+indelegable/10
+indeliberadamente
+indeliberado/10,14
+indelicadeza/10
+indelicado/10,14
+indemne/10
+indemnidade/10
+indemnizbel/12
+indemnizable/10
+indemnizacin/10
+indemnizador/10,13
+indemostrbel/12
+indemostrable/10
+indemostrado/10,14
+independencia/10
+independente/10
+independentemente
+independentismo/10
+independentista/10
+indescifrbel/12
+indescifrabelmente
+indescifrable/10
+indescifrablemente
+indescompobel/12
+indescompoible/10
+indescritbel/12
+indescritible/10
+indesculpbel/12
+indesculpable/10
+indesexbel/12
+indesexable/10
+indestrutbel/12
+indestrutibilidade/10
+indestrutible/10
+indeterminbel/12
+indeterminable/10
+indeterminacin/10
+indeterminadamente
+indeterminado/10,14
+indeterminativo/10,14
+indeterminismo/10
+indeterminista/10
+indexacin/10
+indianismo/10
+indianista/10
+indiano/10,14
+indicacin/10
+indicador/10,13
+indicativo/10,14
+indiccin/10
+ndice/10
+indiciario/10,14
+indicbel/12
+indicible/10
+indicio/10
+ndico/10,14
+indiferencibel/12
+indiferenciable/10
+indiferenciacin/10
+indiferenciado/10,14
+indiferente/10
+indiferentemente
+indiferentismo/10
+indiferenza/10
+indignacin/10
+indignadamente
+indignamente
+indignante/10
+indignidade/10
+indigno/10,14
+ndigo/10
+indio/10,14
+indirecta/10
+indirectamente
+indirecto/10,14
+indiscernbel/12
+indiscernible/10
+indisciplina/10
+indisciplinado/10,14
+indiscrecin/10
+indiscretamente
+indiscreto/10,14
+indiscriminbel/12
+indiscriminable/10
+indiscriminadamente
+indiscriminado/10,14
+indiscutbel/12
+indiscutibelmente
+indiscutible/10
+indiscutiblemente
+indiscutido/10,14
+indisocibel/12
+indisociable/10
+indisolbel/12
+indisolubelmente
+indisolubilidade/10
+indisoluble/10
+indisolublemente
+indisolucin/10
+indispensbel/12
+indispensabelmente
+indispensable/10
+indispensablemente
+indispobel/12
+indispoibilidade/10
+indispoible/10
+indisposicin/10
+indisposto/10,14
+indisputbel/12
+indisputable/10
+indistincin/10
+indistingubel/12
+indistinguible/10
+indistintamente
+indistinto/10,14
+individuacin/10
+individual/12
+individualidade/10
+individualismo/10
+individualista/10
+individualizacin/10
+individualmente
+individuo/10
+indivisamente
+indivisbel/12
+indivisibelmente
+indivisibilidade/10
+indivisible/10
+indivisiblemente
+indivisin/10
+indiviso/10,14
+indxena/10
+indixencia/10
+indixenismo/10
+indixenista/10
+indixente/10
+indixerbel/12
+indixerible/10
+indixestin/10
+indixesto/10,14
+indochins/10,14
+indcil/10
+indocilidade/10
+indocumentado/10,14
+ndodes
+indoeuropesta/10
+indoeuropeo/10,14
+ndole/10
+indolencia/10
+indolente/10
+indolentemente
+indoloro/10,14
+indombel/12
+indomable/10
+indomebel/12
+indomeable/10
+indomesticbel/12
+indomesticable/10
+indmito/10,14
+ndomos
+indonesio/10,14
+indoportugus/10,14
+indostano/10,14
+indouto/10,14
+indoxermnico/10,14
+indubidbel/12
+indubidabelmente
+indubidable/10
+indubidablemente
+inducin/10
+indctil/10
+inductilidade/10
+indulina/10
+indulto/10
+indulxencia/10
+indulxente/10
+indulxentemente
+indumentaria/10
+indumentario/10,14
+indumento/10
+induracin/10
+indusio/10
+industria/10
+industrial/12
+industrialismo/10
+industrializacin/10
+industrialmente
+industrioso/10,14
+indutancia/10
+indutivamente
+indutivo/10,14
+indutor/10,13
+induvia/10
+indito/10,14
+ineducbel/12
+ineducable/10
+ineducacin/10
+ineducado/10,14
+inefbel/12
+inefabilidade/10
+inefable/10
+ineficacia/10
+ineficaz/10
+ineficazmente
+ineficiente/10
+inelegancia/10
+inelegante/10
+inelixbel/12
+inelixibilidade/10
+inelixible/10
+ineludbel/12
+ineludibelmente
+ineludible/10
+ineludiblemente
+inelutbel/12
+inelutabelmente
+inelutable/10
+inelutablemente
+inembargbel/12
+inembargable/10
+inenarrbel/12
+inenarrabelmente
+inenarrable/10
+inenarrablemente
+inengurrbel/12
+inengurrable/10
+inepcia/10
+ineptitude/10
+inepto/10,14
+inequivocamente
+inequvoco/10,14
+inercia/10
+inercial/12
+inerme/10
+inerte/10
+inescrutbel/12
+inescrutable/10
+inescusbel/12
+inescusabelmente
+inescusable/10
+inescusablemente
+inesgotbel/12
+inesgotabelmente
+inesgotable/10
+inesgotablemente
+inesixbel/12
+inesixible/10
+inesperbel/12
+inesperable/10
+inesperadamente
+inesperado/10,14
+inesquecbel/12
+inesquecible/10
+inesquencbel/12
+inesquencible/10
+inestbel/12
+inestabilidade/10
+inestable/10
+inestimbel/12
+inestimable/10
+inevitbel/12
+inevitabelmente
+inevitable/10
+inevitablemente
+inexactamente
+inexactitude/10
+inexacto/10,14
+inexistencia/10
+inexistente/10
+inexorbel/12
+inexorabelmente
+inexorabilidade/10
+inexorable/10
+inexorablemente
+inexperiencia/10
+inexperimentado/10,14
+inexperto/10,14
+inexpibel/12
+inexpiable/10
+inexplicbel/12
+inexplicabelmente
+inexplicable/10
+inexplicablemente
+inexplicado/10,14
+inexplorbel/12
+inexplorable/10
+inexplorado/10,14
+inexpresbel/12
+inexpresable/10
+inexpresivo/10,14
+inexpugnbel/12
+inexpugnabilidade/10
+inexpugnable/10
+inextensbel/12
+inextensible/10
+inextingubel/12
+inextinguible/10
+inextinto/10,14
+inextirpbel/12
+inextirpable/10
+inextricbel/12
+inextricabelmente
+inextricable/10
+inextricablemente
+infactbel/12
+infactible/10
+infalbel/12
+infalibelmente
+infalibilidade/10
+infalible/10
+infaliblemente
+infalsificbel/12
+infalsificable/10
+infamacin/10
+infamador/10,13
+infamante/10
+infamatorio/10,14
+infame/10
+infamia/10
+infancia/10
+infando/10,14
+infantado/10
+infantara/10
+infante/10,14
+infantera/10
+infanticida/10
+infanticidio/10
+infantil/12
+infantilismo/10
+infanzn/10
+infartado/10,14
+infarto/10
+infatigbel/12
+infatigabelmente
+infatigable/10
+infatigablemente
+infausto/10,14
+infeccin/10
+infeccioso/10,14
+infecto/10,14
+infecundidade/10
+infecundo/10,14
+infelicidade/10
+infeliz/10
+infelizmente
+inferencia/10
+inferior/10
+inferioridade/10
+infernal/12
+inferno/10
+nfero/10,14
+inferoanterior/10
+inferolateral/12
+infrtil/10
+infertilidade/10
+infestacin/10
+infestador/10,13
+infestante/10
+infesto/10,14
+infibulacin/10
+infidelidade/10
+infiel/12
+infielmente
+infiltracin/10
+nfimo/10,14
+infindo/10,14
+infinidade/10
+infinitamente
+infinitesimal/12
+infinitsimo/10,14
+infinitivo/10,14
+infinito/10,14
+infixacin/10
+infixo/10
+inflacin/10
+inflacionario/10,14
+inflacionismo/10
+inflacionista/10
+inflambel/12
+inflamabilidade/10
+inflamable/10
+inflamacin/10
+inflamatorio/10,14
+inflexbel/12
+inflexibelmente
+inflexibilidade/10
+inflexible/10
+inflexiblemente
+inflexin/10
+inflorescencia/10
+influencia/10
+influencibel/12
+influenciable/10
+influente/10
+influenza/10
+influxo/10
+informacin/10
+informador/10,13
+informal/12
+informalidade/10
+informalmente
+informante/10
+informaticamente
+informtico/10,14
+informativo/10,14
+informatizacin/10
+informe/10
+infortunadamente
+infortunado/10,14
+infortunio/10
+infraccin/10
+infractor/10,13
+infraescrito/10,14
+infraestrutura/10
+infrahumano/10,14
+infranquebel/12
+infranqueable/10
+infraoitava/10
+infrasn/10
+infravermello/10,14
+infrecuencia/10
+infrecuente/10
+infrecuentemente
+infrutfero/10,14
+infrutuosamente
+infrutuoso/10,14
+nfula/10
+infumbel/12
+infumable/10
+infundadamente
+infundado/10,14
+infundibuliforme/10
+infundbulo/10
+infusbel/12
+infusibilidade/10
+infusible/10
+infusin/10
+infuso/10,14
+infusorio/10
+ingls/10,14
+ingobernbel/12
+ingobernable/10
+ingratamente
+ingratitude/10
+ingrato/10,14
+ingravidez/10
+ingrvido/10,14
+ingrediente/10
+ingresivo/10,14
+ingreso/10
+ingua/10
+inguinal/12
+ingurxitacin/10
+inhbil/10
+inhabilidade/10
+inhabilitacin/10
+inhabilmente
+inhabitbel/12
+inhabitabilidade/10
+inhabitable/10
+inhabitado/10,14
+inhabituado/10,14
+inhabitual/12
+inhalacin/10
+inhalador/10
+inharmnico/10,14
+inherencia/10
+inherente/10
+inhibicin/10
+inhibidor/10,13
+inhibitorio/10,14
+inhospitalario/10,14
+inhospitalidade/10
+inhspito/10,14
+inhumacin/10
+inhumanamente
+inhumanidade/10
+inhumano/10,14
+iniciacin/10
+iniciador/10,13
+inicial/12
+inicialmente
+inicitico/10,14
+iniciativa/10
+inicio/10
+inicuamente
+inicuo/10,14
+inigualbel/12
+inigualabelmente
+inigualable/10
+inigualablemente
+inigualado/10,14
+inimaxinbel/12
+inimaxinable/10
+inimigo/10,14
+inimitbel/12
+inimitable/10
+inimizade/10
+ininflambel/12
+ininflamable/10
+inintelixbel/12
+inintelixibelmente
+inintelixibilidade/10
+inintelixible/10
+inintelixiblemente
+ininterrompidamente
+ininterrompido/10,14
+iniquidade/10
+inmaculado/10,14
+inmanencia/10
+inmanente/10
+inmanentismo/10
+inmanexbel/12
+inmanexable/10
+inmarcescbel/12
+inmarcescible/10
+inmarcesbel/12
+inmarcesible/10
+inmaterial/12
+inmaterialidade/10
+inmaterialismo/10
+inmaterialista/10
+inmaturidade/10
+inmaturo/10,14
+inmediacins
+inmediatamente
+inmediato/10,14
+inmellorbel/12
+inmellorabelmente
+inmellorable/10
+inmellorablemente
+inmemorial/12
+inmensamente
+inmensidade/10
+inmenso/10,14
+inmensurbel/12
+inmensurable/10
+inmerecidamente
+inmerecido/10,14
+inmersin/10
+inmerso/10,14
+inmigracin/10
+inmigrante/10
+inmigratorio/10,14
+inminencia/10
+inminente/10
+inmiscbel/12
+inmiscible/10
+inmbel/12
+inmbil/10
+inmobiliaria/10
+inmobiliario/10,14
+inmobilidade/10
+inmobilismo/10
+inmobilista/10
+inmobilizacin/10
+inmoble/10
+inmoderacin/10
+inmoderadamente
+inmoderado/10,14
+inmodestamente
+inmodestia/10
+inmodesto/10,14
+inmodificbel/12
+inmodificable/10
+inmolacin/10
+inmolador/10,13
+inmoral/12
+inmoralidade/10
+inmoralismo/10
+inmoralista/10
+inmoralmente
+inmorredoiro/10,14
+inmortal/12
+inmortalidade/10
+inmotivadamente
+inmotivado/10,14
+inmundicia/10
+inmundo/10,14
+inmune/10
+inmunidade/10
+inmunizacin/10
+inmunizante/10
+inmunodeficiencia/10
+inmunlogo/10,14
+inmunoloxa/10
+inmunolxico/10,14
+inmunoterapia/10
+inmutbel/12
+inmutabelmente
+inmutabilidade/10
+inmutable/10
+inmutablemente
+innatismo/10
+innato/10,14
+innavegbel/12
+innavegable/10
+innecesariamente
+innecesario/10,14
+innegbel/12
+innegabelmente
+innegable/10
+innegablemente
+innegocibel/12
+innegociable/10
+innervacin/10
+innobre/10
+innomebel/12
+innomeable/10
+innominbel/12
+innominable/10
+innominado/10,14
+innovacin/10
+innovador/10,13
+innumerbel/12
+innumerabelmente
+innumerabilidade/10
+innumerable/10
+innumerablemente
+innmero/10,14
+inobservbel/12
+inobservable/10
+inobservado/10,14
+inobservancia/10
+inobservante/10
+inocencia/10
+inocentada/10
+inocente/10
+inocentemente
+inocuidade/10
+inoculbel/12
+inoculable/10
+inoculacin/10
+inoculador/10,13
+inocultbel/12
+inocultable/10
+inocuo/10,14
+inocupado/10,14
+inodoro/10,14
+inofensivamente
+inofensivo/10,14
+inoficioso/10,14
+inoperbel/12
+inoperable/10
+inoperancia/10
+inoperante/10
+inopexia/10
+inopia/10
+inopinbel/12
+inopinable/10
+inopinadamente
+inopinado/10,14
+inoportunamente
+inoportunidade/10
+inoportuno/10,14
+inorganicamente
+inorgnico/10,14
+inoxidbel/12
+inoxidable/10
+inquebrantbel/12
+inquebrantable/10
+inquedo/10,14
+inquietamente
+inquietante/10
+inquieto/10,14
+inquietude/10
+inquilinato/10
+inquilinismo/10
+inquilino/10,14
+inquiridor/10,13
+inquisicin/10
+inquisidor/10,13
+inquisitivo/10,14
+inquisitorial/12
+inquisitorialmente
+inri/10
+insacibel/12
+insaciabelmente
+insaciabilidade/10
+insaciable/10
+insaciablemente
+insaciado/10,14
+insalivacin/10
+insalubre/10
+insalubridade/10
+insalvbel/12
+insalvable/10
+insn/10,14
+insandbel/12
+insandable/10
+insania/10
+insanidade/10
+insatisfaccin/10
+insatisfactorio/10,14
+insatisfeito/10,14
+insaturbel/12
+insaturable/10
+inscricin/10
+inscritbel/12
+inscritible/10
+inscrito/10,14
+inscultura/10
+insecbel/12
+insecable/10
+insectario/10
+insecticida/10
+insectfugo/10,14
+insectvoro/10,14
+insecto/10
+insectfilo/10,14
+inseguramente
+inseguridade/10
+inseguro/10,14
+inseminacin/10
+insensatamente
+insensatez/10
+insensato/10,14
+insensbel/12
+insensibelmente
+insensibilidade/10
+insensibilizacin/10
+insensibilizador/10,13
+insensible/10
+insensiblemente
+inseparbel/12
+inseparabelmente
+inseparable/10
+inseparablemente
+insepulto/10,14
+insercin/10
+inserbel/12
+inserible/10
+inservbel/12
+inservible/10
+insidia/10
+insidiosamente
+insidioso/10,14
+insigne/10
+insignia/10
+insignificancia/10
+insignificante/10
+insinceridade/10
+insincero/10,14
+insinuacin/10
+insinuador/10,13
+insinuante/10
+insinuativo/10,14
+insipidamente
+insipidez/10
+inspido/10,14
+insistencia/10
+insistente/10
+insistentemente
+insocibel/12
+insociabilidade/10
+insociable/10
+insocial/12
+insolacin/10
+insoldbel/12
+insoldable/10
+insolencia/10
+insolente/10
+insolentemente
+insolidariedade/10
+insolidario/10,14
+inslito/10,14
+insolbel/12
+insolubelmente
+insolubilidade/10
+insoluble/10
+insolublemente
+insolvencia/10
+insolvente/10
+insomerxbel/12
+insomerxible/10
+insomne/10
+insomnio/10
+insobel/12
+insoable/10
+insondbel/12
+insondable/10
+insonoridade/10
+insonorizacin/10
+insonoro/10,14
+insoportbel/12
+insoportable/10
+insospeitbel/12
+insospeitable/10
+insospeitadamente
+insospeitado/10,14
+insostbel/12
+insostible/10
+inspeccin/10
+inspector/10,13
+inspirbel/12
+inspirable/10
+inspiracin/10
+inspiradamente
+inspirador/10,13
+inspiratorio/10,14
+instalbel/12
+instalable/10
+instalacin/10
+instalador/10,13
+instancia/10
+instantaneamente
+instantaneidade/10
+instantneo/10,14
+instante/10
+instauracin/10
+instaurador/10,13
+instigacin/10
+instigador/10,13
+instilacin/10
+instintivamente
+instintivo/10,14
+instinto/10
+institucin/10
+institucional/12
+institucionalizacin/10
+institucionalmente
+instituidor/10,13
+instituto/10
+institutriz/10
+instrucin/10
+instrudo/10,14
+instrumentacin/10
+instrumental/12
+instrumentalismo/10
+instrumentalizacin/10
+instrumentalmente
+instrumentista/10
+instrumento/10
+instrutivo/10,14
+instrutor/10,13
+insua/10
+insubmisin/10
+insubmiso/10,14
+insubordinacin/10
+insubornbel/12
+insubornable/10
+insubstancial/12
+insubstancialidade/10
+insubstitubel/12
+insubstituble/10
+insuficiencia/10
+insuficiente/10
+insuficientemente
+insuflacin/10
+insuflador/10,13
+insufrbel/12
+insufribelmente
+insufrible/10
+insufriblemente
+insular/10
+insularidade/10
+insularizacin/10
+insulina/10
+insulsamente
+insulsez/10
+insulso/10,14
+insultador/10,13
+insultante/10
+insulto/10
+insuperbel/12
+insuperable/10
+insurreccin/10
+insurreccional/12
+insurrecto/10,14
+insurxente/10
+intctil/10
+intacto/10,14
+intanxbel/12
+intanxibilidade/10
+intanxible/10
+integrbel/12
+integrable/10
+integracin/10
+integracionismo/10
+integracionista/10
+integrador/10,13
+integral/12
+integralmente
+integramente
+integrante/10
+integridade/10
+integrismo/10
+integrista/10
+ntegro/10,14
+inteleccin/10
+intelectivamente
+intelectivo/10,14
+intelecto/10
+intelectual/12
+intelectualidade/10
+intelectualismo/10
+intelectualista/10
+intelectualizacin/10
+intelectualmente
+intelixencia/10
+intelixente/10
+intelixentemente
+intelixbel/12
+intelixibelmente
+intelixibilidade/10
+intelixible/10
+intelixiblemente
+intemperadamente
+intemperado/10,14
+intemperante/10
+intemperanza/10
+intemperie/10
+intempestivamente
+intempestivo/10,14
+intemporal/12
+intemporalidade/10
+intencin/10
+intencionadamente
+intencionado/10,14
+intencional/12
+intencionalidade/10
+intencionalmente
+intendencia/10
+intendente/10
+intensamente
+intensidade/10
+intensificacin/10
+intensin/10
+intensivamente
+intensivo/10,14
+intenso/10,14
+intento/10
+interacadmico/10,14
+interaccin/10
+interactivo/10,14
+intercalacin/10
+intercambibel/12
+intercambiable/10
+intercambio/10
+intercelular/10
+interceptacin/10
+interceptor/10,13
+intercesin/10
+intercesor/10,13
+interclasismo/10
+interclasista/10
+intercolumnio/10
+intercomunicacin/10
+interconsonntico/10,14
+intercontinental/12
+intercorrente/10
+intercostal/12
+interdental/12
+interdependencia/10
+interdependente/10
+interdicin/10
+interdisciplinariedade/10
+interdisciplinario/10,14
+interdito/10
+interdixital/12
+interesadamente
+interesante/10
+interese/10
+interestelar/10
+interface/10
+interferencia/10
+interferente/10
+interferometra/10
+interfermetro/10
+interfern/10
+interfixo/10,14
+interfono/10
+intergalctico/10,14
+interglaciar/10
+nterim/10
+interinamente
+interinidade/10
+interino/10,14
+interior/10
+interioridade/10
+interiorismo/10
+interiorizacin/10
+interiormente
+interlineal/12
+interlingua/10
+interlocucin/10
+interlocutor/10,13
+interlocutorio/10,14
+interludio/10
+interlunio/10
+intermaxilar/10
+intermediario/10,14
+intermedio/10,14
+interminbel/12
+interminabelmente
+interminable/10
+interminablemente
+interministerial/12
+intermisin/10
+intermitencia/10
+intermitente/10
+intermitentemente
+intermolecular/10
+intermuscular/10
+internacional/12
+internacionalidade/10
+internacionalismo/10
+internacionalista/10
+internacionalizacin/10
+internacionalmente
+internamente
+internamento/10
+internet
+internista/10
+interno/10,14
+internodio/10
+interocenico/10,14
+interseo/10,14
+interparietal/12
+interparlamentario/10,14
+interpelacin/10
+interpelante/10
+interplanetario/10,14
+interpolacin/10
+interpolador/10,13
+interposicin/10
+interpretbel/12
+interpretable/10
+interpretacin/10
+interpretativo/10,14
+intrprete/10
+interprofesional/12
+interregno/10
+interrelacin/10
+interrexional/12
+interrogacin/10
+interrogador/10,13
+interrogante/10
+interrogativamente
+interrogativo/10,14
+interrogatorio/10
+interrompidamente
+interrupcin/10
+interrupto/10,14
+interruptor/10,13
+interseccin/10
+intersectorial/12
+intersexual/12
+intersexualidade/10
+intersideral/12
+intersindical/12
+intersticial/12
+intersticio/10
+intertrixe/10
+intertropical/12
+interuniversitario/10,14
+interurbano/10,14
+intervalo/10
+intervencin/10
+intervencionismo/10
+intervencionista/10
+interveniente/10
+interventor/10,13
+intervertebral/12
+intervoclico/10,14
+interxeccin/10
+interxectivo/10,14
+intestado/10,14
+intestinal/12
+intestino/10,14
+intimacin/10
+intimamente
+intimidbel/12
+intimidable/10
+intimidacin/10
+intimidade/10
+intimidatorio/10,14
+intimismo/10
+intimista/10
+ntimo/10,14
+ntimos
+intitulacin/10
+intocbel/12
+intocable/10
+intolerbel/12
+intolerabilidade/10
+intolerable/10
+intolerancia/10
+intolerante/10
+intonso/10,14
+intoxicacin/10
+intoxicante/10
+intracelular/10
+intracranial/12
+intracutneo/10,14
+intradrmico/10,14
+intradorso/10
+intraducbel/12
+intraducible/10
+intragbel/12
+intragable/10
+intrahistoria/10
+intramolecular/10
+intramuscular/10
+intranquilidade/10
+intranquilizador/10,13
+intranquilo/10,14
+intranscendencia/10
+intranscendente/10
+intransferbel/12
+intransferible/10
+intransitbel/12
+intransitable/10
+intransitado/10,14
+intransitivamente
+intransitividade/10
+intransitivo/10,14
+intransixencia/10
+intransixente/10
+intransmisbel/12
+intransmisibilidade/10
+intransmisible/10
+intransportbel/12
+intransportable/10
+intranuclear/10
+intratbel/12
+intratabilidade/10
+intratable/10
+intrauterino/10,14
+intravenoso/10,14
+intre/10
+intrepidamente
+intrepidez/10
+intrpido/10,14
+intriga/10
+intrigante/10
+intrinsecamente
+intrnseco/10,14
+introducbel/12
+introducible/10
+introducin/10
+introdutivo/10,14
+introdutor/10,13
+introdutorio/10,14
+introito/10
+intromisin/10
+introrso/10,14
+introspeccin/10
+introspectivo/10,14
+introversin/10
+introvertido/10,14
+intrusin/10
+intrusivo/10,14
+intruso/10,14
+intubacin/10
+intuicin/10
+intuicionismo/10
+intuicionista/10
+intuitivamente
+intuitivo/10,14
+intumescencia/10
+intumescente/10
+intususcepcin/10
+nula/10
+inundbel/12
+inundable/10
+inundacin/10
+inurbano/10,14
+inusitadamente
+inusitado/10,14
+intil/10
+inutilidade/10
+inutilizbel/12
+inutilizable/10
+inutilizacin/10
+inutilmente
+invadebel/12
+invadeable/10
+invalidbel/12
+invalidable/10
+invalidacin/10
+invalidez/10
+invlido/10,14
+invar/10
+invaribel/12
+invariabelmente
+invariabilidade/10
+invariable/10
+invariablemente
+invariancia/10
+invariante/10
+invasin/10
+invasor/10,13
+invaxinacin/10
+invectiva/10
+invencbel/12
+invencible/10
+invencin/10
+invendbel/12
+invendible/10
+inventaribel/12
+inventariable/10
+inventario/10
+inventiva/10
+inventivo/10,14
+invento/10
+inventor/10,13
+inverificbel/12
+inverificable/10
+invernada/10
+invernadoiro/10
+invernal/12
+inverneira/10
+inverna/10
+invernizo/10,14
+inverno/10
+inverosmil/10
+inverosimilitude/10
+inversamente
+inversin/10
+inverso/10,14
+inversor/10,13
+invertase/10
+invertebrado/10,14
+invertbel/12
+invertible/10
+investidor/10,13
+investidura/10
+investigbel/12
+investigable/10
+investigacin/10
+investigador/10,13
+investigante/10
+investimento/10
+inveteradamente
+invibel/12
+inviabilidade/10
+inviable/10
+invicto/10,14
+invidente/10
+inviolbel/12
+inviolabilidade/10
+inviolable/10
+inviolado/10,14
+invisbel/12
+invisibelmente
+invisibilidade/10
+invisible/10
+invisiblemente
+invitacin/10
+invitatorio/10
+invite/10
+invocbel/12
+invocable/10
+invocacin/10
+invocador/10,13
+invocatorio/10,14
+involucelo/10
+involucin/10
+involucionismo/10
+involucionista/10
+invlucro/10
+involuntariamente
+involuntariedade/10
+involuntario/10,14
+involutivo/10,14
+invulnerbel/12
+invulnerabilidade/10
+invulnerable/10
+invulnerado/10,14
+inxeccin/10
+inxectbel/12
+inxectable/10
+inxector/10,13
+inxnito/10,14
+inxente/10
+inxenuamente
+inxenuidade/10
+inxenuo/10,14
+inxerencia/10
+inxestin/10
+inxuria/10
+inxuriador/10,13
+inxuriante/10
+inxuriosamente
+inxurioso/10,14
+inxustamente
+inxustificbel/12
+inxustificable/10
+inxustificadamente
+inxustificado/10,14
+inxustiza/10
+inxusto/10,14
+inzadoiro/10
+inzo/10
+inzn/10
+iodato/10
+iode/10
+iodhdrico/10,14
+idico/10,14
+iodfero/10,14
+iodismo/10
+iodo/10
+iodoformo/10
+iodmetro/10
+iodoterapia/10
+ioduro/10
+ioga/10
+iogui/10
+iogur/10
+iogureira/10
+ioi/10
+in/10
+inico/10,14
+ionizacin/10
+ionizante/10
+ionosfera/10
+iota/10
+iotacismo/10
+ipecacuaa/10
+ipomea/10
+psilon/10
+ira/10
+iracundia/10
+iracundo/10,14
+iradamente
+iraniano/10,14
+irnico/10,14
+iranio/10,14
+iraqu/10
+irascbel/12
+irascibilidade/10
+irascible/10
+iridcea/10
+iridectoma/10
+iridescencia/10
+iridescente/10
+iridiado/10,14
+irdico/10,14
+iridio/10
+iriense/10
+iris
+irisacin/10
+irite/10
+irlands/10,14
+irmn/10,14
+irmandade/10
+irmandio/10,14
+irona/10
+ironicamente
+irnico/10,14
+ironista/10
+iroqus/10,14
+irracional/12
+irracionalidade/10
+irracionalismo/10
+irracionalmente
+irradiacin/10
+irradiador/10,13
+irradiante/10
+irreal/12
+irrealidade/10
+irrealismo/10
+irrealizbel/12
+irrealizable/10
+irrealizado/10,14
+irrebatbel/12
+irrebatible/10
+irreconcilibel/12
+irreconciliabelmente
+irreconciliable/10
+irreconciliablemente
+irrecoecbel/12
+irrecoecible/10
+irrecuperbel/12
+irrecuperable/10
+irrecusbel/12
+irrecusable/10
+irredentismo/10
+irredentista/10
+irredento/10,14
+irredimbel/12
+irredimible/10
+irredutbel/12
+irredutibelmente
+irredutibilidade/10
+irredutible/10
+irredutiblemente
+irreelixbel/12
+irreelixible/10
+irreflexin/10
+irreflexivamente
+irreflexivo/10,14
+irreformbel/12
+irreformable/10
+irrefragbel/12
+irrefragable/10
+irrefrebel/12
+irrefreable/10
+irrefutbel/12
+irrefutabelmente
+irrefutabilidade/10
+irrefutable/10
+irrefutablemente
+irregular/10
+irregularidade/10
+irregularmente
+irrelevancia/10
+irrelevante/10
+irrelixin/10
+irrelixiosamente
+irrelixiosidade/10
+irrelixioso/10,14
+irremedibel/12
+irremediabelmente
+irremediable/10
+irremediablemente
+irremisbel/12
+irremisibelmente
+irremisible/10
+irremisiblemente
+irremovbel/12
+irremovible/10
+irremunerado/10,14
+irrenuncibel/12
+irrenunciable/10
+irreparbel/12
+irreparabelmente
+irreparable/10
+irreparablemente
+irreprensbel/12
+irreprensible/10
+irrepresentbel/12
+irrepresentable/10
+irreprimbel/12
+irreprimibelmente
+irreprimible/10
+irreprimiblemente
+irreprochbel/12
+irreprochabelmente
+irreprochable/10
+irreprochablemente
+irrescindbel/12
+irrescindible/10
+irresistbel/12
+irresistibelmente
+irresistible/10
+irresistiblemente
+irresolbel/12
+irresoluble/10
+irresolucin/10
+irresoluto/10,14
+irrespectuosamente
+irrespectuoso/10,14
+irrespirbel/12
+irrespirabilidade/10
+irrespirable/10
+irresponsbel/12
+irresponsabelmente
+irresponsabilidade/10
+irresponsable/10
+irresponsablemente
+irretractbel/12
+irretractable/10
+irretroactividade/10
+irretroactivo/10,14
+irreverencia/10
+irreverente/10
+irreverentemente
+irreversbel/12
+irreversibilidade/10
+irreversible/10
+irrevogbel/12
+irrevogabelmente
+irrevogabilidade/10
+irrevogable/10
+irrevogablemente
+irrigbel/12
+irrigable/10
+irrigacin/10
+irrigador/10
+irrisin/10
+irrisorio/10,14
+irritbel/12
+irritabilidade/10
+irritable/10
+irritacin/10
+irritante/10
+irrogacin/10
+irrompbel/12
+irrompible/10
+irrupcin/10
+irto/10,14
+iruns/10,14
+isabelino/10,14
+isba/10
+isca/10
+iscallo/10
+isco/10
+iscuria/10
+isaco/10,14
+islam/10
+islmico/10,14
+islamismo/10
+islamita/10
+islamizacin/10
+islands/10,14
+ismaelita/10
+ismo/10
+iso
+isbara/10
+isobrico/10,14
+isbaro/10,14
+isbata/10
+isbato/10,14
+isclina/10
+isoclinal/12
+isclino/10,14
+isocora/10
+isocoro/10,14
+isocromtico/10,14
+isocronismo/10
+iscrono/10,14
+isodctilo/10,14
+isodinmico/10,14
+isodrico/10,14
+isoelctrico/10,14
+isoetcea/10
+isogamia/10
+isogmico/10,14
+isgamo/10,14
+isoglosa/10
+isgona/10
+isgono/10,14
+isohieta/10
+isohieto/10,14
+isohipsa/10
+isohipso/10,14
+isolacionismo/10
+isolacionista/10
+isomera/10
+isomrico/10,14
+isomerizacin/10
+ismero/10,14
+isometra/10
+isomtrico/10,14
+isomrfico/10,14
+isomorfismo/10
+isomorfo/10,14
+ispodo/10
+isptero/10
+isscele/10
+isosilbico/10,14
+isosilabismo/10
+isossmico/10,14
+isostase/10
+isosttico/10,14
+istera/10
+isoterma/10
+isotrmico/10,14
+isotermo/10,14
+istero/10,14
+isotona/10
+isotnico/10,14
+isotopa/10
+isotpico/10,14
+istopo/10
+isotropa/10
+istropo/10,14
+isqueiro/10
+isquemia/10
+isqumico/10,14
+isquitico/10,14
+isquion/10
+israel/10
+israelita/10
+israeltico/10,14
+stmico/10,14
+istmo/10
+isto
+isrido/10
+italianismo/10
+italianista/10
+italianizante/10
+italiano/10,14
+itlico/10,14
+italiota/10
+tem/10
+iteracin/10
+iterativamente
+iterativo/10,14
+iterbio/10
+itiflico/10,14
+itinerante/10
+itinerario/10,14
+itrio/10
+iuca/10
+iugoslavo/10,14
+ixia/10
+ixodo/10
+jazz-rock/10
+jazz/10
+jazzstico/10,14
+jeep/10
+jeffersoniano/10,14
+jockey/10
+jckey/10
+joule/10
+joyciano/10,14
+judo/10
+judoka/10
+jumbo/10
+junguiano/10,14
+jnior/11
+ka/10
+kafkiano/10,14
+kaiser/10
+kiser/10
+kamikaze/10
+kantiano/10,14
+kantismo/10
+kappa/10
+karaoke/10
+karate/10
+karateka/10
+karma/10
+kart/10
+katangus/10,14
+katmanduano/10,14
+kelvin/10
+kenyano/10,14
+kepchup/10
+kpchup/10
+kepleriano/10,14
+keynesiano/10,14
+khan/10
+khanato/10
+kharxa/10
+khi/10
+khmer/11
+kiribatiano/10,14
+kirsch/10
+kit/10
+kitsch/10
+kiwi/10
+koala/10
+koin/10
+kolkhoz/10
+kopeck/10
+krausismo/10
+krausista/10
+kremlin/10
+kurdo/10,14
+kuwait/10
+kyrie/10
+la/10
+labarada/10
+labareda/10
+lbaro/10
+labaza/10
+labazada/10
+labega/10
+labelo/10
+labestro/10
+labia/10
+labiada/10
+labiado/10,14
+labial/12
+labializacin/10
+labieiro/10,14
+lbil/10
+labio/10
+labiodental/12
+labionasal/12
+labiovelar/10
+labirntico/10,14
+labirinto/10
+labor/10
+laborbel/12
+laborable/10
+laborada/10
+laboral/12
+laboralista/10
+laboratorio/10
+labora/10
+laboriosamente
+laboriosidade/10
+laborioso/10,14
+laborismo/10
+laborista/10
+labra/10
+labradeira/10
+labrador/10,13
+labradura/10
+labranza/10
+labrego/10,14
+lbridos/10
+labro/10
+laca/10
+lacaceiro/10,14
+lacaio/10
+lacazn/10,15
+lacazanara/10
+lacazanera/10
+lacedemonio/10,14
+laceiro/10,14
+lacena/10
+laceracin/10
+lacerante/10
+lacera/10
+lacrtidos/10
+lacha/10
+lacinia/10
+laciniado/10,14
+lacoada/10
+lacoeiro/10,14
+lacn/10
+laconicamente
+lacnico/10,14
+laconismo/10
+lacre/10
+lacrimacin/10
+lacrimal/12
+lacrimatorio/10
+lacrimoso/10,14
+lacrimxeno/10,14
+lactacin/10
+lactancia/10
+lactante/10
+lactase/10
+lactato/10
+lacteado/10,14
+lcteo/10,14
+lactescencia/10
+lactescente/10
+lacticinio/10
+lctico/10,14
+lactfero/10,14
+lactifobia/10
+lactfugo/10,14
+lactina/10
+lactxeno/10,14
+lactobacilceas/10
+lactobacilo/10
+lactodensmetro/10
+lactoflavina/10
+lactoglobulina/10
+lactmetro/10
+lactosa/10
+lactucario/10
+lacunar/10
+lacunoso/10,14
+lacustre/10
+ladaa/10
+ldano/10
+ladeamento/10
+ladeira/10
+ladeiro/10,14
+ladino/10,14
+lado/10
+ladra/10
+ladrador/10,13
+ladrairo/10
+ladral/12
+ladrido/10
+ladrillador/10,13
+ladrilleira/10
+ladrillo/10
+ladrizo/10
+ladro/10
+ladroeiro/10,14
+ladrozo/10
+ladrn/10,14
+laga/10
+lagaa/10
+lagaoso/10,14
+lagar/10
+lagarada/10
+lagareta/10
+lagarta/10
+lagarteira/10
+lagarteiro/10,14
+lagarto/10
+lago/10
+lagoa/10
+lagoeiro/10
+lagpodo/10
+lagorza/10
+lagosta/10
+lagosteira/10
+lagostino/10
+lgrima/10
+lagumeiro/10
+lagumento/10,14
+lai/10
+laia/10
+laicado/10
+laical/12
+laicidade/10
+laicismo/10
+laicista/10
+laicizacin/10
+laico/10,14
+laido/10,14
+lado/10
+laimo/10
+laio/10
+lain/10,15
+lalacin/10
+lalinense/10
+lalopata/10
+lama/10
+lamacento/10,14
+lamagorza/10
+lamaguento/10,14
+lamasmo/10
+lamasta/10
+lamanisco/10
+lamarckismo/10
+lamarckista/10
+lamazal/12
+lambada/10
+lambda/10
+lambdacismo/10
+lambecricas
+lambecs
+lambedela/10
+lambedor/10,13
+lambedura/10
+lambefoula/10
+lambel/12
+lamberetada/10
+lambereteiro/10,14
+lambeta/10
+lambetada/10
+lambeteiro/10,14
+lambiscada/10
+lambisqueiro/10,14
+lambn/10,15
+lambonada/10
+lambrequn/10
+lambrusca/10
+lambuzada/10
+lambuzas
+lamego/10
+lameiro/10,14
+lamela/10
+lamelado/10,14
+lamelar/10
+lamelibranquio/10
+lamelicrneo/10
+lamelirrostro/10
+lamentbel/12
+lamentabelmente
+lamentable/10
+lamentablemente
+lamentacin/10
+lamento/10,14
+lamentoso/10,14
+lamia/10
+lamigueiro/10
+lmina/10
+laminbel/12
+laminable/10
+laminacin/10
+laminador/10,13
+laminaria/10
+laminaricea/10
+lamorqueira/10
+lamoso/10,14
+lamote/10
+lmpada/10
+lampadario/10
+lampallo/10
+lampao/10
+lampantn/10,14
+lmparo/10
+lamparn/10
+lampaza/10
+lampin/10
+lampista/10
+lampistara/10
+lampistera/10
+lampo/10,14
+lamporca/10
+lamprea/10
+lampreada/10
+lampreazo/10
+lampreeiro/10,14
+lampridiforme/10
+lampuxa/10
+lamugueiro/10,14
+laa/10
+lanar/10
+lancarn/10,14
+lancarao/10
+lance/10
+lanceira/10
+lanceiro/10
+lanceolado/10,14
+lanceta/10
+lancetada/10
+lancha/10
+lanchn/10
+lancinante/10
+landa/10
+landgrave/10
+landgraviato/10
+land/10
+landra/10
+landreira/10
+langor/10
+langosta/10
+langosteira/10
+langostino/10
+langrn/10,15
+languedociano/10,14
+languidamente
+languidez/10
+lnguido/10,14
+lnido/10
+lanfero/10,14
+lao/10
+lanolina/10
+lantana/10
+lantnido/10
+lantano/10
+lanterna/10
+lanterneiro/10,14
+lanuxe/10
+lanuxinoso/10,14
+lanza/10
+lanzabombas
+lanzacabos
+lanzachamas
+lanzada/10
+lanzadeira/10
+lanzador/10,13
+lanzafoguetes
+lanzafouces
+lanzagases
+lanzagranadas
+lanzal/12
+lanzamento/10
+lanzaminas
+lanzamsiles
+lanzatorpedos
+lanzoa/10
+laosiano/10,14
+lapa/10
+lapada/10
+lapadoiras
+laparada/10
+lparo/10,14
+laparotoma/10
+lapela/10
+lapexada/10
+lapicida/10
+lpida/10
+lapidacin/10
+lapidario/10,14
+lapdeo/10,14
+lapidcola/10
+lapilli
+lapieira/10
+lapis
+lapiseiro/10
+lapislzuli/10
+lapn/10,14,15
+lapote/10
+lapso/10
+lar/10
+larada/10
+larafuceiro/10,14
+larafuza/10
+larafuzada/10
+laranxa/10
+laranxada/10
+laranxal/12
+laranxeiro/10,14
+larapetas
+larapeteiro/10,14
+larapotada/10
+larapote/10
+larapoteiro/10,14
+larario/10
+lardeiro/10,14
+lardo/10
+lardudo/10,14
+larega/10
+larego/10
+lareira/10
+lareiro/10,14
+laretas
+lareto/10,14
+larexa/10
+larfn/10,15
+largaco/10,14
+largada/10
+largador/10,13
+largamente
+larganza/10
+largo/10,14
+largueza/10
+largura/10
+larica/10
+lrice/10
+lrido/10
+laringal/12
+laringlogo/10,14
+laringoloxa/10
+laringoscopia/10
+laringoscopio/10
+laringotoma/10
+larinxe/10
+larinxectoma/10
+larnxeo/10,14
+larinxite/10
+larmeiro/10,14
+larpn/10,15
+larpeirada/10
+larpeiro/10,14
+larva/10
+larvado/10,14
+larval/12
+larvicida/10
+larvcola/10
+larviforme/10
+larvparo/10,14
+larvvoro/10,14
+lasaa/10
+lasca/10
+lascaredo/10,14
+lascivamente
+lascivia/10
+lascivo/10,14
+lser/10
+lasitude/10
+laso/10,14
+lastra/10
+lastre/10
+lastro/10
+lata/10
+latarego/10,14
+lategazo/10
+ltego/10
+latencia/10
+latente/10
+lateral/12
+lateralidade/10
+lateralizacin/10
+lateralmente
+lateranense/10
+laterita/10
+ltex
+latexante/10
+latexo/10
+laticfero/10,14
+latifolio/10,14
+latifundio/10
+latifundismo/10
+latifundista/10
+latn/10
+latinada/10
+latinidade/10
+latinismo/10
+latinista/10
+latinizacin/10
+latinizante/10
+latino/10,14
+latinoamericano/10,14
+latinorio/10
+latirismo/10
+latitude/10
+latitudinal/12
+latitudinario/10,14
+latitudinarismo/10
+latiza/10
+lato/10,14
+latoeiro/10,14
+latoira/10
+latn/10
+latra/10
+latricadura/10
+latrina/10
+latriqueiro/10,14
+latrocinio/10
+laudbel/12
+laudable/10
+ludano/10
+laudatorio/10,14
+laude/10
+lade/10
+laudemio/10
+lado/10,14
+laudo/10
+laura/10
+laurcea/10
+laurencio/10
+laurola/10
+laurfero/10,14
+lava/10
+lavbel/12
+lavable/10
+lavabo/10
+lavacn/10
+lavacoches
+lavacristais
+lavacuncas
+lavadela/10
+lavadoiro/10
+lavador/10,13
+lavadura/10
+lavalouza/10
+lavanco/10
+lavanda/10
+lavandara/10
+lavandeira/10
+lavandera/10
+lavaruxada/10
+lavativa/10
+lavatorio/10
+lavercada/10
+laverco/10,14
+laxa/10
+laxante/10
+laxativo/10,14
+laxe/10
+laxedo/10
+laxeira/10
+laxeiro/10
+laxento/10,14
+laxismo/10
+laxista/10
+laxitude/10
+laxo/10,14
+lazada/10
+lazarento/10,14
+lazareto/10
+lazarista/10
+lzaro/10
+lazo/10
+lazulita/10
+lea/10
+leal/12
+lealdade/10
+lealmente
+leasing/10
+lebracho/10
+lebrato/10
+lebre/10
+lebreiro/10,14
+lebrescura/10
+lecanorcea/10
+leccin/10
+leccionario/10
+lecer/10
+lecitina/10
+lectivo/10,14
+lector/10,13
+lectorado/10
+lectoral/12
+lectura/10
+ledamente
+ledicia/10
+ledo/10,14
+legacin/10
+legal/12
+legalidade/10
+legalismo/10
+legalista/10
+legalizbel/12
+legalizable/10
+legalizacin/10
+legalmente
+legatario/10,14
+legoada/10
+legoeiro/10,14
+legn/10
+legoa/10
+legra/10
+legua/10
+leguleio/10,14
+legume/10
+legumina/10
+leguminosa/10
+leguminoso/10,14
+lei/10
+leiba/10
+leiburia/10
+leigo/10,14
+leiln/10,15
+leira/10
+leiriense/10
+leiro/10
+leirn/10
+leishmania/10
+leishmaniose/10
+leitarega/10
+leitara/10
+leitaruga/10
+leitaxe/10
+leite/10
+leiteiro/10,14
+leitera/10
+leitmotiv/10
+leito/10
+leitn/10
+leitoso/10,14
+leituga/10
+leiva/10
+leixaprn/10
+leixarigo/10
+leixenzo/10
+lema/10
+lembranza/10
+leme/10
+lemncea/10
+lemniscata/10
+lemnisco/10
+lemosino/10,14
+lmure/10
+lemrido/10
+lea/10
+leador/10,13
+lenceiro/10,14
+lencera/10
+lenda/10
+lendario/10,14
+lendia/10
+lene/10
+leeiro/10
+lenicin/10
+leninismo/10
+leninista/10
+lenitivo/10,14
+lenlla/10
+lenocinio/10
+leoso/10,14
+lentamente
+lente/10
+lentella/10
+lentelloso/10,14
+lentibularicea/10
+lenticela/10
+lentcula/10
+lenticular/10
+lentiforme/10
+lentisco/10
+lentitude/10
+lentixa/10
+lentixento/10,14
+lento/10,14
+lentura/10
+leudo/10,14
+lenzada/10
+lenzara/10
+lenzo/10
+len/10,14
+leonado/10,14
+leoneira/10
+leons/10,14
+leonino/10,14
+leontase/10
+leopardo/10
+lepa/10
+lepidio/10
+lepidocarpo/10
+lepidodendro/10
+lepidlito/10
+lepidptero/10
+lepidosauro/10
+lepidosirena/10
+lepiota/10
+leprido/10
+leporino/10,14
+leposo/10,14
+lepra/10
+leproma/10
+leprosara/10
+leprosera/10
+leproso/10,14
+leptocefalia/10
+leptocfalo/10,14
+leptn/10
+leptosmico/10,14
+leptospirose/10
+leptostrceos/10
+lerchn/10,15
+lercho/10,14
+lercia/10
+lercioso/10,14
+lerdo/10,14
+leria/10
+leriante/10
+lerica/10
+lerio/10
+les-nordeste/10
+les-sueste/10
+lesa/10
+lesbiana/10
+lesbianismo/10
+lesbiano/10,14
+lesbio/10,14
+lesin/10
+lesionador/10,13
+lesivo/10,14
+lesma/10
+leso/10,14
+lesta/10
+lestada/10
+leste/10
+lestedo/10
+letal/12
+letalidade/10
+letalmente
+letargo/10
+letarxia/10
+letrxico/10,14
+letfero/10,14
+letomana/10
+letn/10,14
+letra/10
+letrado/10,14
+letreiro/10
+letrista/10
+leucemia/10
+leucmico/10,14
+leucina/10
+leucita/10
+leucocfalo/10,14
+leucocitario/10,14
+leucocito/10
+leucocitose/10
+leucoma/10
+leucn/10
+leucopata/10
+leucopenia/10
+leucoplasia/10
+leucorrea/10
+leucose/10
+leva/10
+levada/10
+levadeiro/10,14
+levado/10,14
+levadizo/10,14
+levador/10,13
+levanta/10
+levantadizo/10,14
+levantador/10,13
+levantamento/10
+levante/10
+levantino/10,14
+levatrae/10
+leve/10
+lveda/10
+lvedo/10,14
+levemente
+leviatn/10
+levidade/10
+levigacin/10
+levirato/10
+levita/10
+levitacin/10
+levtico/10,14
+levoxiro/10,14
+levulosa/10
+lexema/10
+lexbel/12
+lexible/10
+lexical/12
+lexicalizacin/10
+lxico/10,14
+lexicografa/10
+lexicogrfico/10,14
+lexicgrafo/10,14
+lexiclogo/10,14
+lexicoloxa/10
+lexicolxico/10,14
+lexicn/10
+lexin/10
+lexionario/10
+lexislbel/12
+lexislable/10
+lexislacin/10
+lexislador/10,13
+lexislativo/10,14
+lexislatura/10
+lextima/10
+lexitimacin/10
+lexitimamente
+lexitimario/10,14
+lexitimidade/10
+lexitimismo/10
+lexitimista/10
+lextimo/10,14
+la/10
+liame/10
+liana/10
+las
+lisico/10,14
+libacin/10
+libans/10,14
+libelista/10
+libelo/10
+liblula/10
+lber/10
+liberbel/12
+liberable/10
+liberacin/10
+liberador/10,13
+liberal/12
+liberalidade/10
+liberalismo/10
+liberalista/10
+liberalizacin/10
+liberalmente
+liberatorio/10,14
+liberdade/10
+liberiano/10,14
+liberoleoso/10,14
+libertario/10,14
+liberticida/10
+libertinaxe/10
+libertino/10,14
+liberto/10,14
+lbico/10,14
+libidinoso/10,14
+libido/10
+libio/10,14
+libra/10
+librbel/12
+librable/10
+libracin/10
+librador/10,13
+libramento/10
+librancista/10
+libranza/10
+librara/10
+librea/10
+librecambio/10
+librecambismo/10
+librecambista/10
+libreiro/10,14
+libremente
+librepensador/10,13
+librepensamento/10
+librera/10
+libresco/10,14
+libretista/10
+libreto/10
+libro/10
+licantropa/10
+licntropo/10,14
+lican/10
+licena/10
+licenciamento/10
+licenciatura/10
+licenciosamente
+licencioso/10,14
+licnido/10
+licenza/10
+liceo/10
+licio/10,14
+licitacin/10
+licitador/10,13
+licitamente
+licitante/10
+lcito/10,14
+licitude/10
+licopodicea/10
+licopodio/10
+licor/10
+licoreira/10
+licorista/10
+licoroso/10,14
+licra/10
+lictor/10
+licubel/12
+licuable/10
+licuacin/10
+licuadora/10
+licuante/10
+licuefaccin/10
+licuefacto/10,14
+licuefactor/10,13
+lida/10
+lidador/10,13
+lide/10
+lideira/10
+lder/10
+ldimo/10,14
+lidio/10,14
+lidita/10
+lidrento/10,14
+lidro/10
+lied/10
+liexs/10,14
+liga/10
+ligadura/10
+ligame/10
+ligamento/10
+ligamentoso/10,14
+ligazn/10
+lgneo/10,14
+ligncola/10
+lignificacin/10
+ligniforme/10
+lignina/10
+lignito/10
+lignvoro/10,14
+lign/10,15
+ligoa/10
+lgula/10
+ligulado/10,14
+ligulifloro/10,14
+lgur/10
+ligustro/10
+lila/10
+lilaina/10
+lilicea/10
+liliputiano/10,14
+lima/10
+limacha/10
+limaco/10
+limador/10,13
+limadura/10
+limagoia/10
+limalla/10
+limatn/10
+limbo/10
+limeiro/10,14
+limeo/10,14
+limin/10,14
+limiao/10
+limiar/10
+limcola/10
+lmido/10
+liminar/10
+limitbel/12
+limitable/10
+limitacin/10
+limitadamente
+limitador/10,13
+limitativo/10,14
+lmite/10
+limtrofe/10
+limnea/10
+limntico/10,14
+lmnico/10,14
+limngrafo/10
+limnfilo/10,14
+limnografa/10
+limnoloxa/10
+limnoplancto/10
+limo/10
+limoada/10
+limoeiro/10
+limn/10
+limoneno/10
+limonita/10
+limoso/10,14
+limpa/10
+limpabotas
+limpachemineas
+limpacristais
+limpadoira/10
+limpador/10,13
+limpadura/10
+limpamente
+limpaparabrisas
+limpaas
+limpanllas
+limpeiras
+limpeiro/10
+limpeza/10
+limpidez/10
+lmpido/10,14
+limpo/10,14
+lia/10
+lincea/10
+liaceira/10
+liaceiro/10
+liar/10
+linaria/10
+liaxe/10
+liaxista/10
+liaza/10
+lince/10
+linchador/10,13
+linchamento/10
+lindamente
+linde/10
+lindeiro/10,14
+lindeza/10
+lindo/10,14
+lineal/12
+linear/10
+linearidade/10
+lieiro/10,14
+linfa/10
+linftico/10,14
+linfatismo/10
+linfaxite/10
+linfocitario/10,14
+linfocito/10
+linfocitose/10
+linfogranuloma/10
+linfogranulomatose/10
+linfoide/10
+linfoma/10
+linfopenia/10
+linfose/10
+linga/10
+lingoreteiro/10,14
+lingote/10
+lingoteira/10
+lingua/10
+linguado/10
+lingual/12
+linguateiro/10,14
+linguaxe/10
+lingueirn/10
+lingeta/10
+lingiforme/10
+lingista/10
+lingstica/10
+lingisticamente
+lingstico/10,14
+linguodental/12
+linguopalatal/12
+linimento/10
+linneano/10,14
+lio/10
+li/10
+liol/12
+linleo/10
+linotipia/10
+linotipista/10
+linotipo/10
+lintel/12
+lioba/10
+liocarpo/10,14
+liofilizacin/10
+liofilizador/10,13
+lifilo/10,14
+lions/10,14
+liorta/10
+liprido/10,14
+lipasa/10
+lipase/10
+lipemana/10
+lipemanaco/10,14
+lipemia/10
+lipes
+lpido/10
+lipfilo/10,14
+lipoide/10
+liplise/10
+lipoma/10
+lipomatose/10
+lipoproteico/10,14
+lipoprotena/10
+liposarcoma/10
+liposo/10,14
+liposolbel/12
+liposoluble/10
+lipotimia/10
+liptropo/10,14
+lipoxnese/10
+lipuria/10
+lique/10
+lquida/10
+liquidbel/12
+liquidable/10
+liquidacin/10
+liquidador/10,13
+liquidmbar/10
+liquidez/10
+lquido/10,14
+lira/10
+lrica/10
+lrico/10,14
+lirio/10
+lirismo/10
+lirista/10
+lirpa/10
+lis/10
+lisboeta/10
+liscanzo/10
+lisco/10
+lise/10
+lisrxico/10,14
+lisimaquia/10
+lisina/10
+liso/10,14
+lisozima/10
+lista/10
+listaxe/10
+listel/12
+listo/10,14
+listn/10
+listura/10
+lisura/10
+litarxirio/10
+liteira/10
+literal/12
+literalidade/10
+literalmente
+literariamente
+literariedade/10
+literario/10,14
+literato/10,14
+literatura/10
+litase/10
+litisico/10,14
+ltico/10,14
+litigacin/10
+litigante/10
+litina/10
+litio/10
+litisconsorcio/10
+litisconsorte/10
+litispendencia/10
+litixio/10
+litixioso/10,14
+litclase/10
+litocroma/10
+litfago/10,14
+litofana/10
+litfito/10
+litoglifia/10
+litografa/10
+litogrfico/10,14
+litgrafo/10,14
+litolatra/10
+litlogo/10,14
+litoloxa/10
+litolxico/10,14
+litoral/12
+litornido/10
+litosfera/10
+ltote/10
+litotoma/10
+litotripsia/10
+litoxnese/10
+litoxentico/10,14
+litrcea/10
+litro/10
+lituano/10,14
+liturxia/10
+litrxico/10,14
+liturxista/10
+liviamente
+livin/10,14
+lividez/10
+lvido/10,14
+livorns/10,14
+lixa/10
+lixador/10,13
+lixadora/10
+lixadura/10
+lixeido/10,14
+lixeiramente
+lixeireza/10
+lixeiro/10,14
+lixivacin/10
+lixivia/10
+lixo/10
+lixoso/10,14
+liza/10
+lizador/10
+lizgairo/10,14
+lizo/10
+lizquente/10
+lla
+llama/10
+llas
+lle
+llela
+llelas
+llelo
+llelos
+lles
+llo
+llos
+lo/10
+loa/10
+lobel/12
+loable/10
+loador/10,13
+loanza/10
+lobada/10
+lobado/10
+lobato/10
+lobectoma/10
+lobeira/10
+lobeiro/10,14
+lobelia/10
+lobelicea/10
+lobete/10
+lobeto/10,14
+lobicn/10
+lobio/10
+lobio/10
+lobishome/10
+lobo/10,14
+lbrego/10,14
+lobular/10
+lbulo/10
+locacin/10
+locador/10,13
+local/12
+localidade/10
+localismo/10
+localista/10
+localizbel/12
+localizable/10
+localizacin/10
+localizador/10,13
+localmente
+locatario/10,14
+locativo/10,14
+locin/10
+locomocin/10
+locomotivo/10,14
+locomotor/10,13
+locomotora/10
+locomotriz/10
+locuacidade/10
+locuaz/10
+locuazmente
+locucin/10
+loculado/10,14
+locular/10
+lculo/10
+loculoso/10,14
+locstido/10,14
+locutor/10,13
+locutorio/10
+lodeiro/10
+lodo/10
+lodoeiro/10
+lodn/10
+lodoso/10,14
+loendro/10
+loess
+lfido/10
+lofobranquio/10
+lofforo/10
+loganicea/10
+logartmico/10,14
+logaritmo/10
+logo
+logofobia/10
+logografa/10
+loggrafo/10
+logogrifo/10
+logomaquia/10
+logopata/10
+logopeda/10
+logopedia/10
+logorrea/10
+logos
+logotecnia/10
+logotipia/10
+logotpico/10,14
+logotipo/10
+logreiro/10,14
+logro/10
+logros/10,14
+loia/10
+loiada/10
+losmo/10
+losta/10
+loita/10
+loitador/10,13
+loito/10
+loitosa/10
+loitosia/10
+lolo/10,14
+lomba/10
+lombada/10
+lombn/10,15
+lombardo/10,14
+lombeirada/10
+lombeirazo/10
+lombeiro/10
+lombelo/10
+lombo/10
+lombriga/10
+lombrigueira/10
+lombriguento/10,14
+lombudo/10,14
+lomedro/10
+lona/10
+londiniense/10
+londra/10
+longa/10
+longanza/10
+longal/12
+longamente
+longametraxe/10
+longnime/10
+longanimidade/10
+longaniza/10
+longarina/10
+longo/10,14
+longobardo/10,14
+longueiro/10,14
+longueirn/10
+longura/10
+lontra/10
+lonxa/10
+lonxe
+lonxevidade/10
+lonxevo/10,14
+lonxicrneo/10
+lonxilnea/10
+lonxilneo/10,14
+lonxmano/10,14
+lonxincuo/10,14
+lonxipenna/10
+lonxirrostro/10,14
+lonxitude/10
+lonxitudinal/12
+lonxitudinalmente
+loor/10
+loquios
+lora/10
+lorn/10,15
+lorantcea/10
+lorbaga/10
+lorcha/10
+lorchazo/10
+lorcheiro/10
+lorcho/10
+lord/10
+lorda/10
+lordn/10,15
+lordeiro/10,14
+lordento/10,14
+lordose/10
+lorens/10,14
+loriga/10
+loro/10
+losanxe/10
+losqueada/10
+lostregada/10
+lostregante/10
+lstrego/10
+lotara/10
+lote/10
+lotera/10
+lotiforme/10
+loto/10
+loubn/10,15
+loucamente
+louceiro/10
+louco/10,14
+loucura/10
+loureira/10
+loureiral/12
+loureiro/10
+louro/10,14
+lousa/10
+lousadela/10
+louseira/10
+louseiro/10
+louseo/10,14
+lousfero/10,14
+louvanza/10
+louza/10
+louzamente
+louzn/10,14
+louzana/10
+loxa/10
+loxicamente
+loxicismo/10
+loxicista/10
+lxico/10,14
+loxstica/10
+loxstico/10,14
+loxodroma/10
+loxodrmico/10,14
+la/10
+luada/10
+luar/10
+luarada/10
+lubin/10
+lubricacin/10
+lubricamente
+lubricante/10
+lubricidade/10
+lbrico/10,14
+lubrificacin/10
+lubrificante/10
+lucnido/10
+lucec/10
+luceiro/10
+lucense/10
+lucente/10
+lucenza/10
+lucerna/10
+lucernario/10
+lucidamente
+lucidez/10
+lcido/10,14
+luciferino/10,14
+lucfero/10,14
+lucfugo/10,14
+lucimento/10
+lucnido/10
+lucio/10,14
+lucrativo/10,14
+lucro/10
+ludibrio/10
+ludibrioso/10,14
+ldico/10,14
+ludismo/10
+ludista/10
+ludrento/10,14
+ludro/10
+ludroso/10,14
+lueiro/10,14
+les
+lutico/10,14
+lufada/10
+lufiada/10
+lugar/10
+lugartenencia/10
+lugartenente/10
+lugdunense/10
+lgubre/10
+lugubremente
+lugus/10,14
+luidoiro/10
+lus/10
+lulismo/10
+lulista/10
+lumaquela/10
+lumarada/10
+lumbago/10
+lumbalxia/10
+lumbar/10
+lumbosacro/10,14
+lumbrical/12
+lumbricoide/10
+lumbrigante/10
+lume/10
+lumen/10
+lumieira/10
+luminal/12
+luminaria/10
+luminescencia/10
+luminescente/10
+luminismo/10
+luminista/10
+luminosamente
+luminosidade/10
+luminoso/10,14
+luminotecnia/10
+luminotcnico/10,14
+lunacin/10
+lunar/10
+lunaria/10
+lunario/10
+luntico/10,14
+lunisolar/10
+luns
+lnula/10
+lupa/10
+lupanar/10
+lupanda/10
+lupandeiro/10,14
+lupercais
+lupinose/10
+lupulina/10
+lpulo/10
+lupus
+lura/10
+luria/10
+lurpia/10
+lurpio/10,14
+lusco/10,14
+luscofusco/10
+lusada/10
+lusismo/10
+lusista/10
+lusitanismo/10
+lusitanista/10
+lusitano/10,14
+luso/10,14
+lusfilo/10,14
+lusfobo/10,14
+lusquefusque/10
+lustracin/10
+lustrador/10,13
+lustral/12
+lustre/10
+lustro/10
+lustroso/10,14
+lutecio/10
+lutena/10
+luteranismo/10
+luterano/10,14
+lutrrido/10
+lutuoso/10,14
+luva/10
+lux
+luxacin/10
+luxemburgus/10,14
+luxmetro/10
+luxo/10
+luxosamente
+luxoso/10,14
+luxuria/10
+luxuriante/10
+luxuriosamente
+luxurioso/10,14
+luz/10
+luzada/10
+ma
+macabeo/10,14
+macabrismo/10
+macabro/10,14
+macacada/10
+macaco/10
+macadam/10
+macdam/10
+macaense/10
+macana/10
+macarrn/10
+macarrnico/10,14
+macedonia/10
+macednico/10,14
+macedonio/10,14
+maceira/10
+maceiral/12
+maceiro/10
+macela/10
+maceracin/10
+maceta/10
+mach/10
+machacador/10,13
+machacadura/10
+machada/10
+machadazo/10
+machado/10
+macheta/10
+machetada/10
+machete/10
+machinal/12
+machio/10
+machismo/10
+machista/10
+macho/10
+machn/10
+machorro/10,14
+machucador/10,13
+machucadura/10
+machucho/10,14
+macico/10
+macilento/10,14
+macieira/10
+macira/10
+macis
+macizo/10,14
+macla/10
+macram/10
+macrobitica/10
+macrobitico/10,14
+macrocefalia/10
+macrocfalo/10,14
+macrcero/10,14
+macrocito/10
+macrocsmico/10,14
+macrocosmos
+macrodctilo/10,14
+macroeconoma/10
+macroeconmico/10,14
+macroestrutura/10
+macrfago/10,14
+macrofotografa/10
+macrografa/10
+macrogrfico/10,14
+macromolcula/10
+macromolecular/10
+macroncleo/10
+macroptalo/10,14
+macrptero/10,14
+macroscpico/10,14
+macrospora/10
+macrosporanxio/10
+macruro/10
+mctrido/10
+mcula/10
+maculacin/10
+maculatura/10
+maculiforme/10
+maculirrostro/10,14
+maculoso/10,14
+macuto/10
+mada/10
+madama/10
+madeira/10
+madeirame/10
+madeireiro/10,14
+madeirense/10
+madeiro/10
+madeixa/10
+mada/10
+madianita/10
+madoiro/10
+madona/10
+madorra/10
+madrasta/10
+madre/10
+madreperla/10
+madrpora/10
+madreporario/10
+madreprico/10,14
+madreporiforme/10
+madreselva/10
+madrigal/12
+madrigalesco/10,14
+madrigalista/10
+madrileo/10,14
+madria/10
+madriado/10
+madro/10
+madroa/10
+madruga/10
+madrugada/10
+madrugador/10,13
+maduracin/10
+madurador/10,13
+maduramente
+madureiro/10
+madurez/10
+madureza/10
+maduro/10,14
+mafa/10
+mafia/10
+mafioso/10,14
+magalla/10
+magalln/10,15
+magarza/10
+magdaleniano/10,14
+magma/10
+magmtico/10,14
+magmatismo/10
+magnanimamente
+magnanimidade/10
+magnnimo/10,14
+magnate/10
+magnesia/10
+magnsico/10,14
+magnesio/10
+magnesita/10
+magntico/10,14
+magnetismo/10
+magnetita/10
+magnetizbel/12
+magnetizable/10
+magnetizacin/10
+magnetizador/10,13
+magneto/10
+magnetodinmico/10,14
+magnetoelctrico/10,14
+magnetofnico/10,14
+magnetfono/10
+magnetgrafo/10
+magnetograma/10
+magnetohidrodinmica/10
+magnetoloxa/10
+magnetometra/10
+magnetmetro/10
+magnetomotriz/10
+magnetoscopio/10
+magnetosfera/10
+magnetosttica/10
+magnetostricin/10
+magnetotecnia/10
+magnetoterapia/10
+magnetoxenia/10
+magnetrn/10
+magnicida/10
+magnicidio/10
+magnificacin/10
+magnificador/10,13
+magnificamente
+magnficat/10
+magnificencia/10
+magnificente/10
+magnfico/10,14
+magnilocuencia/10
+magnitude/10
+magno/10,14
+magnolia/10
+magnolicea/10
+magnolio/10
+mago/10,14
+mgoa/10
+magoadura/10
+magoante/10
+magolo/10
+magorro/10
+magosto/10
+magote/10
+magoto/10,14
+magreb/10
+magreza/10
+magro/10,14
+maguntino/10,14
+maharajah/10
+maharani/10
+mahatma/10
+mahdi/10
+mahometano/10,14
+mahometismo/10
+mai/10
+maia/10
+man/10,14
+maicena/10
+maiutica/10
+maiutico/10,14
+maila
+mailas
+mailo
+mailos
+maimio/10,14
+mainamente
+mainceira/10
+mainceiro/10,14
+mainel/12
+maino/10,14
+manzo/10
+maio/10
+maiola/10
+mailica/10
+maionesa/10
+maior/10
+maioral/12
+maiorana/10
+maiora/10
+maioridade/10
+maioritariamente
+maioritario/10,14
+maiormente
+mais
+mis
+maiscula/10
+maisculo/10,14
+majorette/10
+mal/10
+malabar/10
+malabrico/10,14
+malabarismo/10
+malabarista/10
+malacia/10
+malacitano/10,14
+malacodermo/10
+malacoloxa/10
+malacopterixio/10
+malacostrceo/10
+mlaga/10
+malagueo/10,14
+malaio/10,14
+malaisiano/10,14
+malamente
+malandante/10
+malandanza/10
+malandrn/10,14
+malaquita/10
+malaria/10
+malarmado/10
+malcomesto/10,14
+maldade/10
+maldicente/10
+maldicin/10
+maldito/10,14
+maldivano/10,14
+malebel/12
+maleabilidade/10
+maleable/10
+maledicencia/10
+maledicente/10
+maleducadamente
+maleficamente
+maleficencia/10
+maleficio/10
+malfico/10,14
+malencarado/10,14
+malensinado/10,14
+malentendido/10
+maleolar/10
+malolo/10
+malestar/10
+maleta/10
+maleteiro/10
+maletn/10
+malevolamente
+malevolencia/10
+malevolente/10
+malvolo/10,14
+maleza/10
+malfadado/10,14
+malfalado/10,14
+malfeito/10,14
+malfeitor/10,13
+malfeitora/10
+malformacin/10
+malformado/10,14
+malgaxe/10
+malhumoradamente
+malhumorado/10,14
+malia
+maliano/10,14
+malicia/10
+maliciosamente
+malicioso/10,14
+mlico/10
+malignamente
+malignidade/10
+maligno/10,14
+malla/10
+mallada/10
+malladeiro/10
+malladoira/10
+malladoiro/10
+mallador/10,13
+malladora/10
+mallante/10
+malle/10
+mallega/10
+malleira/10
+malleta/10
+mallete/10
+mallo/10
+mallorquino/10,14
+malluco/10
+malmandado/10,14
+malnacido/10,14
+malo/10,14
+malfago/10
+malnico/10
+malparado/10,14
+malparto/10
+malpensado/10,14
+malpicn/10,14
+malpighicea/10
+malpocado/10,14
+malquerente/10
+malquerenza/10
+malquerer/10
+malsn/10,14
+malsoante/10
+malsonancia/10
+maltasa/10
+maltase/10
+malte/10
+malts/10,14
+malthusianismo/10
+malthusiano/10,14
+maltosa/10
+maltrato/10
+maltreito/10,14
+malura/10
+malurada/10
+malva/10
+malvcea/10
+malvadamente
+malvado/10,14
+malvarisco/10
+malvasa/10
+malvela/10
+malversacin/10
+malversador/10,13
+malvs/10
+malvn/10
+mama/10
+mam/10
+mamadeira/10
+mamaln/10,15
+mamario/10,14
+mambo/10
+mamela/10
+mameluco/10,14
+mamfero/10
+mamiforme/10
+mamila/10
+mamilar/10
+mamio/10,14
+mamite/10
+mmoa/10
+mamografa/10
+mamn/10,15
+mamoplastia/10
+mamota/10
+mamote/10,14
+mamut/10
+man/10
+maa/10
+ma/10
+manancial/12
+maancia/10
+manat/10
+mancadela/10
+mancadura/10
+manceba/10
+mancebo/10,14
+mancha/10
+manchea/10
+manchego/10,14
+manch/10
+manchuriano/10,14
+manco/10,14
+mancomunadamente
+mancomunal/12
+mancomunidade/10
+manda/10
+mandadeiro/10,14
+mandador/10,13
+mandamento/10
+mandante/10
+mandarn/10,14
+mandarina/10
+mandarinato/10
+mandarinismo/10
+mandatario/10,14
+mandato/10
+mandbula/10
+mandibular/10
+mandibuliforme/10
+mandil/12
+mandilada/10
+mandileiro/10,14
+mandileta/10
+mandiln/10
+mandinga/10
+mandioca/10
+mando/10
+mandolina/10
+mandolinista/10
+mandn/10,15
+mandorla/10
+mandrgora/10
+mandril/12
+manducbel/12
+manducable/10
+manducacin/10
+maneira/10
+manela/10
+maneo/10
+manequn/10
+manes
+maneto/10,14
+manexbel/12
+manexabilidade/10
+manexable/10
+manexo/10
+manga/10
+mangalln/10,15
+manganato/10
+manganela/10
+manganeso/10
+mangnico/10,14
+manganfero/10,14
+manganina/10
+manganita/10
+manganoso/10,14
+mangante/10
+mangle/10
+mangleiro/10
+mango/10
+mangoleteiro/10,14
+mangn/10,15
+mangoneador/10,13
+mangoneo/10
+mangosta/10
+mangostn/10
+mangueira/10
+manguelo/10,14
+manguito/10
+mana/10
+manaco-depresivo/10,14
+manaco/10,14
+manitico/10,14
+manicho/10,14
+manicomio/10
+manicuro/10,14
+manicurto/10,14
+manierismo/10
+manierista/10
+manifestacin/10
+manifestador/10,13
+manifestamente
+manifestante/10
+manifesto/10,14
+manio/10,14
+maniotas
+manipulbel/12
+manipulable/10
+manipulacin/10
+manipulador/10,13
+manpulo/10
+maniquesmo/10
+maniquesta/10
+maniqueo/10,14
+manita/10
+manit/10
+manivela/10
+maiza/10
+maizo/10
+manle/10
+manlle/10
+manobra/10
+manobrbel/12
+manobrable/10
+manobrador/10,13
+manobreiro/10,14
+manometra/10
+manomtrico/10,14
+manmetro/10
+manopla/10
+maosamente
+maoso/10,14
+mansamente
+mansarda/10
+mansedume/10
+manselio/10,14
+manso/10
+mansin/10
+manso/10,14
+manta/10
+manteador/10,13
+mantedor/10,13
+manteiga/10
+manteigada/10
+manteigara/10
+manteigoso/10,14
+manteigueiro/10,14
+manteiguera/10
+mantel/12
+mantela/10
+mantelara/10
+mantelera/10
+manteleta/10
+mantelete/10
+mantelo/10
+mantemento/10
+mantenta
+mantenza/10
+manteo/10
+mntico/10,14
+mantilla/10
+mantisa/10
+manto/10
+mantoideo/10
+mantn/10
+mantuano/10,14
+manturio/10
+manual/12
+manualidade/10
+manualmente
+manubrio/10
+manuelino/10,14
+manufactura/10
+manufacturbel/12
+manufacturable/10
+manufactureiro/10,14
+manumisin/10
+manumiso/10,14
+manumisor/10,13
+manuscrito/10,14
+manutencin/10
+manuterxio/10
+mauzo/10
+manxadoira/10
+manxar/10
+maosmo/10
+maosta/10
+maons/10,14
+maor/10
+mapa/10
+mapache/10
+mapamundi/10
+mapoula/10
+mapuche/10
+maqueta/10
+maquetista/10
+maqua/10
+maquiavelicamente
+maquiavlico/10,14
+maquiavelismo/10
+maquiavelista/10
+maquieiro/10,14
+maquillador/10,13
+maquillaxe/10
+mquina/10
+maquinacin/10
+maquinador/10,13
+maquinal/12
+maquinalmente
+maquinaria/10
+maquinismo/10
+maquinista/10
+maquis
+mar/10
+marabed/10
+marabilla/10
+marabillosamente
+marabilloso/10,14
+marab/10
+marabuto/10
+maraca/10
+maragato/10,14
+maragota/10
+maralloca/10
+maraa/10
+maraada/10
+maranfallada/10
+marao/10
+marantcea/10
+marasmo/10
+marasquino/10
+maratn/10
+maratoniano/10,14
+maravalla/10
+maravallada/10
+maravalleiro/10,14
+maraxe/10
+marbell/10
+marca/10
+marcacin/10
+marcadamente
+marcador/10,13
+marcapasos
+marcasita/10
+marcaxe/10
+marceada/10
+marcelio/10,14
+marcescencia/10
+marcescente/10
+marcescbel/12
+marcescible/10
+marcesbel/12
+marcesible/10
+marcha/10
+marchante/10
+marcial/12
+marcialidade/10
+marcialmente
+marciano/10,14
+marco/10
+marcote/10
+mrdea/10
+marea/10
+mareante/10
+mareira/10
+mareiro/10,14
+marelo/10,14
+maremoto/10
+marengo/10
+mareo/10
+maregrafo/10
+maremetro/10
+maresa/10
+mareta/10
+marfallada/10
+marfalleiro/10,14
+marfil/12
+marfils/10,14
+marfolla/10
+marfollo/10
+marga/10
+margarato/10
+margrico/10,14
+margarida/10
+margarina/10
+margarita/10
+margrave/10
+margraviato/10
+mara/10
+mariachi/10
+marial/12
+marianismo/10
+marianista/10