summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ca
diff options
context:
space:
mode:
authorNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-09-01 09:50:26 -0500
committerNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-10-16 11:09:27 -0500
commita4473e06b56bfe35187e302754f6baaa8d75e54f (patch)
treefd17c2dc5dbf56469de2eaa851eda4087f385313 /ca
parent0493c1b142b0c498931e8ff5d6460ef852026d20 (diff)
move dictionaries structure one directory up
Change-Id: I70388bf6b95d8692cc6f25fc5a9c7baf3a675710
Diffstat (limited to 'ca')
-rw-r--r--ca/LICENSES-en.txt2
-rw-r--r--ca/LLICENCIES-ca.txt2
-rw-r--r--ca/README_th_ca_ES_v3.txt50
-rw-r--r--ca/ca.aff1376
-rw-r--r--ca/ca.dic107783
-rw-r--r--ca/delzip0
-rw-r--r--ca/description.xml20
-rw-r--r--ca/dict_LICENSES-en.txt2
-rw-r--r--ca/dict_LLICENCIES-ca.txt2
-rw-r--r--ca/dictionaries.xcu41
-rw-r--r--ca/hyph_LICENSES-en.txt674
-rw-r--r--ca/hyph_LLICENCIES-ca.txt12
-rw-r--r--ca/hyph_ca.dic1022
-rw-r--r--ca/hyph_release-note_ca.txt8
-rw-r--r--ca/hyph_release-note_en.txt8
-rw-r--r--ca/manifest.xml6
-rw-r--r--ca/th_LICENCES-fr.txt4
-rw-r--r--ca/th_LICENCIAS-es.txt4
-rw-r--r--ca/th_LICENSES-en.txt4
-rw-r--r--ca/th_LLICENCIES-ca.txt4
-rw-r--r--ca/th_ca_ES_v3.dat22251
-rw-r--r--ca/th_release_note-ca.txt8
22 files changed, 133283 insertions, 0 deletions
diff --git a/ca/LICENSES-en.txt b/ca/LICENSES-en.txt
new file mode 100644
index 0000000..5a55c31
--- /dev/null
+++ b/ca/LICENSES-en.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+LICENSES :
+Spelling dictionary: LGPL, GPL
diff --git a/ca/LLICENCIES-ca.txt b/ca/LLICENCIES-ca.txt
new file mode 100644
index 0000000..abfc570
--- /dev/null
+++ b/ca/LLICENCIES-ca.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+LLICÈNCIES:
+Diccionari ortogràfic : LGPL, GPL
diff --git a/ca/README_th_ca_ES_v3.txt b/ca/README_th_ca_ES_v3.txt
new file mode 100644
index 0000000..2beb8d5
--- /dev/null
+++ b/ca/README_th_ca_ES_v3.txt
@@ -0,0 +1,50 @@
+
+Diccionari català de sinònims myThes per a l'OpenOffice.org 2.1 (o superior)
+________________________________________________________________________________
+
+Autor: Joan Montané (joan@montane.cat) i molts altres col·laboradors.
+Aquest diccionari de sinònims està en fase experimental.
+Els resultats que ofereix han de considerar-se orientatius i potencialment erronis.
+
+myThes és el format del tesaure de l'OOo a partir de la versió 2.0, desenvolupat per en Kevin Hendricks,
+basat en treballs de la Universitast de Priceton
+http://lingucomponent.openoffice.org/thesaurus.html
+
+Aquesta versió és incompatible amb el format binari utilitzat per les versions 1.x de l'Openoffice.org
+
+Les primeres dades d'aquest diccionari s'ha obtingut de la versió retallada del wordnet català
+del projecte Freeling, http://garraf.epsevg.upc.es/freeling/ sota llicència GPL o LGPL, segons la versió
+
+
+
+________________________________________________________________________________
+
+INSTAL·LACIÓ
+________________________________________________________________________________
+
+1.- Tanqueu l'OpenOffice.org
+
+2.- Copieu els fitxers th_ca_ES_v2.dat i th_ca_ES_v2.idx al directori
+<ooo>/share/dict/ooo. On <ooo> indica el directori d'instal·lació de l'OpenOffice.org,
+
+ En els sistemes Linux aquest directori normalment es troba a
+ "/usr/local" o "/opt".
+ En els sistemes Windows aquest directori normalment es troba a
+ "C:\Archivos de Programa" o "C:\Program Files".
+
+3.- Editeu el fitxer "dictionary.lst" que es troba al mateix directori i
+afegiu la línia THES ca ES th_ca_ES_v2, deseu els canvis al fitxer.
+
+4.- Finalitzat.
+
+________________________________________________________________________________
+
+LLICÈNCIA
+________________________________________________________________________________
+
+Aquest diccionari es troba sota llicència dual GPL/LGPL
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
+http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html
+
+
+Copyright (C) 2009 Joan Montané <joan@montane.cat>
diff --git a/ca/ca.aff b/ca/ca.aff
new file mode 100644
index 0000000..8aaafff
--- /dev/null
+++ b/ca/ca.aff
@@ -0,0 +1,1376 @@
+# =======================================================================================
+# Corrector ortogrfic catal
+# Fitxer d'afixos i llista de paraules
+# =======================================================================================
+# Copyright (C) 2002-2008 Joan Moratinos <jmo@softcatala.org>
+# This program is free software; you can redistribute it and/or
+# modify it under the terms of the GNU General Public License
+# as published by the Free Software Foundation; either version 2
+# of the License, or (at your option) any later version.
+# This program is distributed in the hope that it will be useful,
+# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+# GNU General Public License for more details.
+# You should have received a copy of the GNU General Public License
+# along with this program; if not, write to the Free Software
+# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
+# 02111-1307, USA.
+# =======================================================================================
+# Fonts: Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, primera edici (1996)
+# Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, segona edici (2007)
+# Diccionari Catal/Castell - Castell/Catal, de Francesc de B. Moll
+# Diccionari d'Ispell, d'Ignasi Labastida
+# Recull de gentilicis, de M.M. Ramon i C. Rigo
+# Amb aportacions de: Miquel Font, Francesc Xavier Moratinos, Jordi Mas, Jordi Mallach,
+# Joan Montan
+# =======================================================================================
+
+# Regles:
+# A Primera conjugaci regular
+# B Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
+# C Pronoms personals encltics darrere consonant
+# D Pronoms personals encltics darrere vocal
+# E Plurals afegint una s (sense canvis de so) i plurals de [sx][ct]$ i [aeou]ig
+# F Quatre formes afegint a/s/es (sense o, per tamb foscos)
+# G Plurals afegint ns
+# H Quatre formes afegint ns
+# I Plurals afegint o (eventualment amb canvi d'accent)
+# J Quatre formes afegint a/os/es
+# K Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
+# L Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
+# M Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
+# N Verbs en -ir, formes incoatives
+# O Imperfet d'indicatiu de la segona conjugaci
+# P Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 sense -c/-gu (perds)
+# Q Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegus)
+# R Formes de la segona conjugaci semblants al gerundi
+# S Formes de la segona conjugaci semblants a "plaus", "absols", etc.
+# T Futurs i condicionals a partir de FUT1
+# U Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
+# V Article prefixat no combinable (v, versi combinable)
+# W Article personal
+# Y Preposici "de" apostrofada
+# Z Pronoms personals prefixats
+
+SET ISO8859-1
+
+TRY easirtocnlumdpgvfbqjwxyzh-'
+
+REP 48
+REP a
+REP e
+REP e
+REP
+REP i
+REP i
+REP
+REP o
+REP o
+REP
+REP u
+REP u
+REP
+REP l ll
+REP e E
+REP a A
+REP s S
+REP i I
+REP r R
+REP t T
+REP o O
+REP c C
+REP n N
+REP l L
+REP u U
+REP m M
+REP d D
+REP p P
+REP g G
+REP v V
+REP f F
+REP b B
+REP q Q
+REP j J
+REP w W
+REP x X
+REP y Y
+REP z Z
+REP h H
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+
+SFX A Y 355
+SFX A ava ar/CY ava
+SFX A ava ant/C ava
+SFX A ava at/vY ava
+SFX A ava ats/Y ava
+SFX A ava ada/Y ava
+SFX A ava ades/Y ava
+SFX A ava o/Z ava
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A llava l/Z llava
+SFX A nnava n/Z nnava
+SFX A ava i/Z eava
+SFX A ava i/Z [^aeo]iava
+SFX A iava i/Z [aeo]iava
+SFX A iava i/Z [^gq]uiava
+SFX A ava u/Z oava
+SFX A ava u/Z [^aeioqg]uava
+SFX A uava u/Z [aeo]uava
+SFX A java ig/Z [^tnri]java
+SFX A java g/Z ijava
+SFX A java j/Z [tnr]java
+SFX A bava b/Z bava
+SFX A cava c/Z cava
+SFX A ava /Z ava
+SFX A dava d/Z dava
+SFX A fava f/Z fava
+SFX A gava g/Z gava
+SFX A lava l/Z [^]lava
+SFX A mava m/Z mava
+SFX A nava n/Z [^ein]nava
+SFX A pava p/Z pava
+SFX A rava r/Z rava
+SFX A sava s/Z [^aeious]sava
+SFX A ssava s/Z ssava
+SFX A tava t/Z tava
+SFX A vava v/Z vava
+SFX A xava x/Z xava
+SFX A zava z/Z zava
+SFX A ava es/Z [^cgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava ges/Z guava
+SFX A quava qes/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A ava ces/Z ava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava a/Z ava
+SFX A ava em/Z [^cgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava gem/Z guava
+SFX A quava qem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A ava cem/Z ava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava am/Z ava
+SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava geu/Z guava
+SFX A quava qeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A ava ceu/Z ava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava au/Z ava
+SFX A ava en/Z [^cgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava gen/Z guava
+SFX A quava qen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A ava cen/Z ava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava aves/Z ava
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava vem/Z ava
+SFX A ava veu/Z ava
+SFX A ava aven/Z ava
+SFX A ava /Z [^cgij]ava
+SFX A cava qu/Z cava
+SFX A ava c/Z ava
+SFX A gava gu/Z gava
+SFX A java g/Z java
+SFX A iava /Z [aeo]iava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A ava /Z [^aeou]iava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava /Z ava
+SFX A ava rem/Z ava
+SFX A ava reu/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava ar/Z ava
+SFX A ava ars/Z ava
+SFX A ava ar/Z ava
+SFX A ava arem/Z ava
+SFX A ava areu/Z ava
+SFX A ava aran/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava aries/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava arem/Z ava
+SFX A ava areu/Z ava
+SFX A ava arien/Z ava
+SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /Z [aeiou]iava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A guava gi/Z guava
+SFX A quava qi/Z quava
+SFX A uava u/Z [^gq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A ava ci/Z ava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava is/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava s/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava s/Z [aeiou]iava
+SFX A ava s/Z [gq]uiava
+SFX A iava s/Z [^gq]uiava
+SFX A guava gis/Z guava
+SFX A quava qis/Z quava
+SFX A uava us/Z [^gq]uava
+SFX A cava quis/Z cava
+SFX A ava cis/Z ava
+SFX A gava guis/Z gava
+SFX A java gis/Z java
+SFX A ava es/Z [^cgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava ges/Z guava
+SFX A quava qes/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A ava ces/Z ava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /Z [aeiou]iava
+SFX A guava gi/Z guava
+SFX A quava qi/Z quava
+SFX A uava u/Z [^gq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A ava ci/Z ava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava em/Z [^cgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava gem/Z guava
+SFX A quava qem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A ava cem/Z ava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava geu/Z guava
+SFX A quava qeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A ava ceu/Z ava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava in/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava n/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava n/Z [aeiou]iava
+SFX A ava n/Z [gq]uiava
+SFX A iava n/Z [^gq]uiava
+SFX A guava gin/Z guava
+SFX A quava qin/Z quava
+SFX A uava un/Z [^gq]uava
+SFX A cava quin/Z cava
+SFX A ava cin/Z ava
+SFX A gava guin/Z gava
+SFX A java gin/Z java
+SFX A ava en/Z [^cgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava gen/Z guava
+SFX A quava qen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A ava cen/Z ava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava s/Z [^cgju]ava
+SFX A ava s/Z [^gq]uava
+SFX A guava gs/Z guava
+SFX A quava qs/Z quava
+SFX A cava qus/Z cava
+SFX A ava cs/Z ava
+SFX A gava gus/Z gava
+SFX A java gs/Z java
+SFX A ava s/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^cgju]ava
+SFX A ava esses/Z [^cgju]ava
+SFX A ava assis/Z ava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^gq]uava
+SFX A ava esses/Z [^gq]uava
+SFX A guava gessis/Z guava
+SFX A quava qessis/Z quava
+SFX A guava gesses/Z guava
+SFX A quava qesses/Z quava
+SFX A cava quessis/Z cava
+SFX A cava quesses/Z cava
+SFX A ava cessis/Z ava
+SFX A ava cesses/Z ava
+SFX A gava guessis/Z gava
+SFX A gava guesses/Z gava
+SFX A java gessis/Z java
+SFX A java gesses/Z java
+SFX A ava s/Z [^cgju]ava
+SFX A ava s/Z [^gq]uava
+SFX A guava gs/Z guava
+SFX A quava qs/Z quava
+SFX A cava qus/Z cava
+SFX A ava cs/Z ava
+SFX A gava gus/Z gava
+SFX A java gs/Z java
+SFX A ava s/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava ssim/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssem/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssim/Z ava
+SFX A ava rem/Z ava
+SFX A ava ssim/Z [^gq]uava
+SFX A ava ssem/Z [^gq]uava
+SFX A guava gssim/Z guava
+SFX A quava qssim/Z quava
+SFX A guava gssem/Z guava
+SFX A quava qssem/Z quava
+SFX A cava qussim/Z cava
+SFX A cava qussem/Z cava
+SFX A ava cssim/Z ava
+SFX A ava cssem/Z ava
+SFX A gava gussim/Z gava
+SFX A gava gussem/Z gava
+SFX A java gssim/Z java
+SFX A java gssem/Z java
+SFX A ava ssiu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava sseu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssiu/Z ava
+SFX A ava reu/Z ava
+SFX A ava ssiu/Z [^gq]uava
+SFX A ava sseu/Z [^gq]uava
+SFX A guava gssiu/Z guava
+SFX A quava qssiu/Z quava
+SFX A guava gsseu/Z guava
+SFX A quava qsseu/Z quava
+SFX A cava qussiu/Z cava
+SFX A cava qusseu/Z cava
+SFX A ava cssiu/Z ava
+SFX A ava csseu/Z ava
+SFX A gava gussiu/Z gava
+SFX A gava gusseu/Z gava
+SFX A java gssiu/Z java
+SFX A java gsseu/Z java
+SFX A ava essin/Z [^cgju]ava
+SFX A ava essen/Z [^cgju]ava
+SFX A ava assin/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava essin/Z [^gq]uava
+SFX A ava essen/Z [^gq]uava
+SFX A guava gessin/Z guava
+SFX A quava qessin/Z quava
+SFX A guava gessen/Z guava
+SFX A quava qessen/Z quava
+SFX A cava quessin/Z cava
+SFX A cava quessen/Z cava
+SFX A ava cessin/Z ava
+SFX A ava cessen/Z ava
+SFX A gava guessin/Z gava
+SFX A gava guessen/Z gava
+SFX A java gessin/Z java
+SFX A java gessen/Z java
+SFX A ava a/D ava
+SFX A ava i/D [^cgjeiou]ava
+SFX A ava /D [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /D [aeiou]iava
+SFX A ava /D [gq]uiava
+SFX A iava /D [^gq]uiava
+SFX A guava gi/D guava
+SFX A quava qi/D quava
+SFX A uava u/D [^gq]uava
+SFX A cava qui/D cava
+SFX A ava ci/D ava
+SFX A gava gui/D gava
+SFX A java gi/D java
+SFX A ava e/D [^cgju]ava
+SFX A ava e/D [^gq]uava
+SFX A guava ge/D guava
+SFX A quava qe/D quava
+SFX A cava que/D cava
+SFX A ava ce/D ava
+SFX A gava gue/D gava
+SFX A java ge/D java
+SFX A ava em/C [^cgju]ava
+SFX A ava em/C [^gq]uava
+SFX A guava gem/C guava
+SFX A quava qem/C quava
+SFX A cava quem/C cava
+SFX A ava cem/C ava
+SFX A gava guem/C gava
+SFX A java gem/C java
+SFX A ava eu/C [^cgju]ava
+SFX A ava eu/C [^gq]uava
+SFX A guava geu/C guava
+SFX A quava qeu/C quava
+SFX A cava queu/C cava
+SFX A ava ceu/C ava
+SFX A gava gueu/C gava
+SFX A java geu/C java
+SFX A ava au/C ava
+SFX A ava in/C [^cgjeiou]ava
+SFX A ava n/C [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava n/C [aeiou]iava
+SFX A ava n/C [gq]uiava
+SFX A iava n/C [^gq]uiava
+SFX A guava gin/C guava
+SFX A quava qin/C quava
+SFX A uava un/C [^gq]uava
+SFX A cava quin/C cava
+SFX A ava cin/C ava
+SFX A gava guin/C gava
+SFX A java gin/C java
+SFX A ava en/C [^cgju]ava
+SFX A ava en/C [^gq]uava
+SFX A guava gen/C guava
+SFX A quava qen/C quava
+SFX A cava quen/C cava
+SFX A ava cen/C ava
+SFX A gava guen/C gava
+SFX A java gen/C java
+
+SFX B Y 45
+SFX B t da t
+SFX B u va u
+SFX B c ga c
+SFX B 0 sa [^]s
+SFX B s assa s
+SFX B s essa s
+SFX B s essa s
+SFX B s issa [^aeou]s
+SFX B s ssa [aeo]s
+SFX B s issa [gq]us
+SFX B s ssa [^gq]us
+SFX B s ossa s
+SFX B s ossa s
+SFX B s ussa [^aeoi]s
+SFX B s ssa [aeoi]s
+SFX B 0 s t
+SFX B 0 s u
+SFX B 0 s c
+SFX B 0 sos [^]s
+SFX B s assos s
+SFX B s essos s
+SFX B s essos s
+SFX B s issos [^aeou]s
+SFX B s ssos [aeo]s
+SFX B s issos [gq]us
+SFX B s ssos [^gq]us
+SFX B s ossos s
+SFX B s ossos s
+SFX B s ussos [^aeoi]s
+SFX B s ssos [aeoi]s
+SFX B t des t
+SFX B u ves u
+SFX B c gues c
+SFX B 0 ses [^]s
+SFX B s asses s
+SFX B s esses s
+SFX B s esses s
+SFX B s isses [^aeou]s
+SFX B s sses [aeo]s
+SFX B s isses [gq]us
+SFX B s sses [^gq]us
+SFX B s osses s
+SFX B s osses s
+SFX B s usses [^aeoi]s
+SFX B s sses [aeoi]s
+
+SFX C Y 81
+SFX C 0 -ne .
+SFX C 0 -me .
+SFX C 0 -nos .
+SFX C 0 -te .
+SFX C 0 -vos .
+SFX C 0 -se .
+SFX C 0 -lo .
+SFX C 0 -la .
+SFX C 0 -li .
+SFX C 0 -los .
+SFX C 0 -les .
+SFX C 0 -ho .
+SFX C 0 -hi .
+SFX C 0 -se't .
+SFX C 0 -se-us .
+SFX C 0 -se'm .
+SFX C 0 -te'm .
+SFX C 0 -vos-em .
+SFX C 0 -se'ns .
+SFX C 0 -te'ns .
+SFX C 0 -vos-ens .
+SFX C 0 -se'l .
+SFX C 0 -te'l .
+SFX C 0 -vos-el .
+SFX C 0 -me'l .
+SFX C 0 -nos-el .
+SFX C 0 -los-el .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -se'ls .
+SFX C 0 -te'ls .
+SFX C 0 -vos-els .
+SFX C 0 -me'ls .
+SFX C 0 -nos-els .
+SFX C 0 -los-els .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -se-la .
+SFX C 0 -te-la .
+SFX C 0 -vos-la .
+SFX C 0 -me-la .
+SFX C 0 -nos-la .
+SFX C 0 -los-la .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -se-les .
+SFX C 0 -te-les .
+SFX C 0 -vos-les .
+SFX C 0 -me-les .
+SFX C 0 -nos-les .
+SFX C 0 -los-les .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -se-li .
+SFX C 0 -te-li .
+SFX C 0 -vos-li .
+SFX C 0 -me-li .
+SFX C 0 -nos-li .
+SFX C 0 -s'ho .
+SFX C 0 -t'ho .
+SFX C 0 -vos-ho .
+SFX C 0 -m'ho .
+SFX C 0 -nos-ho .
+SFX C 0 -los-ho .
+SFX C 0 -li-ho .
+SFX C 0 -se'n .
+SFX C 0 -te'n .
+SFX C 0 -vos-en .
+SFX C 0 -me'n .
+SFX C 0 -nos-en .
+SFX C 0 -l'en .
+SFX C 0 -los-en .
+SFX C 0 -la'n .
+SFX C 0 -les-en .
+SFX C 0 -li'n .
+SFX C 0 -s'hi .
+SFX C 0 -t'hi .
+SFX C 0 -vos-hi .
+SFX C 0 -m'hi .
+SFX C 0 -nos-hi .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -n'hi .
+
+SFX D Y 81
+SFX D 0 'n .
+SFX D 0 'm .
+SFX D 0 'ns .
+SFX D 0 't .
+SFX D 0 -us .
+SFX D 0 's .
+SFX D 0 'l .
+SFX D 0 -la .
+SFX D 0 -li .
+SFX D 0 'ls .
+SFX D 0 -les .
+SFX D 0 -ho .
+SFX D 0 -hi .
+SFX D 0 -se't .
+SFX D 0 -se-us .
+SFX D 0 -se'm .
+SFX D 0 -te'm .
+SFX D 0 -us-em .
+SFX D 0 -se'ns .
+SFX D 0 -te'ns .
+SFX D 0 -us-ens .
+SFX D 0 -se'l .
+SFX D 0 -te'l .
+SFX D 0 -us-el .
+SFX D 0 -me'l .
+SFX D 0 'ns-el .
+SFX D 0 'ls-el .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 -se'ls .
+SFX D 0 -te'ls .
+SFX D 0 -us-els .
+SFX D 0 -me'ls .
+SFX D 0 'ns-els .
+SFX D 0 'ls-els .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -se-la .
+SFX D 0 -te-la .
+SFX D 0 -us-la .
+SFX D 0 -me-la .
+SFX D 0 'ns-la .
+SFX D 0 'ls-la .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -se-les .
+SFX D 0 -te-les .
+SFX D 0 -us-les .
+SFX D 0 -me-les .
+SFX D 0 'ns-les .
+SFX D 0 'ls-les .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -se-li .
+SFX D 0 -te-li .
+SFX D 0 -us-li .
+SFX D 0 -me-li .
+SFX D 0 'ns-li .
+SFX D 0 -s'ho .
+SFX D 0 -t'ho .
+SFX D 0 -us-ho .
+SFX D 0 -m'ho .
+SFX D 0 'ns-ho .
+SFX D 0 'ls-ho .
+SFX D 0 -li-ho .
+SFX D 0 -se'n .
+SFX D 0 -te'n .
+SFX D 0 -us-en .
+SFX D 0 -me'n .
+SFX D 0 'ns-en .
+SFX D 0 -l'en .
+SFX D 0 'ls-en .
+SFX D 0 -la'n .
+SFX D 0 -les-en .
+SFX D 0 -li'n .
+SFX D 0 -s'hi .
+SFX D 0 -t'hi .
+SFX D 0 -us-hi .
+SFX D 0 -m'hi .
+SFX D 0 'ns-hi .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -n'hi .
+
+SFX E Y 14
+SFX E 0 s [^ans]
+SFX E 0 s [^]n
+SFX E n ins n
+SFX E n ens n
+SFX E n ens n
+SFX E 0 os [sx][ct]
+SFX E ig jos [aeo]ig
+SFX E a es [^cgju]a
+SFX E a es [^gq]ua
+SFX E ua es [gq]ua
+SFX E ca ques ca
+SFX E a ces a
+SFX E ga gues ga
+SFX E ja ges ja
+
+SFX F Y 18
+SFX F 0 a [^eosx]
+SFX F e a e
+SFX F o a o
+SFX F 0 s [^asx]
+SFX F a es a
+SFX F 0 os [sx][ct]
+SFX F 0 es [^aeocgsux]
+SFX F a es a
+SFX F 0 s e
+SFX F o es [^jgc]o
+SFX F jo ges jo
+SFX F go gues go
+SFX F co ques co
+SFX F c ques c
+SFX F ces
+SFX F g gues g
+SFX F 0 es [^gq]u
+SFX F u es [gq]u
+
+SFX G Y 15
+SFX G 0 ns a
+SFX G 0 ns e
+SFX G 0 ns i
+SFX G 0 ns o
+SFX G 0 ns u
+SFX G ans
+SFX G ens
+SFX G ens
+SFX G ins [^aeou]
+SFX G ins [gqaeoi]u
+SFX G ns [^gqaeoi]u
+SFX G ns [aeo]
+SFX G ons
+SFX G ons
+SFX G uns
+
+SFX H Y 33
+SFX H 0 na [aeiou]
+SFX H ana
+SFX H ena
+SFX H ena
+SFX H ina [^aeou]
+SFX H ina [gq]u
+SFX H na [^gq]u
+SFX H na [aeo]
+SFX H ona
+SFX H ona
+SFX H una
+SFX H 0 ns [aeiou]
+SFX H ans
+SFX H ens
+SFX H ens
+SFX H ins [^aeou]
+SFX H ins [gq]u
+SFX H ns [^gq]u
+SFX H ns [aeo]
+SFX H ons
+SFX H ons
+SFX H uns
+SFX H 0 nes [aeiou]
+SFX H anes
+SFX H enes
+SFX H enes
+SFX H ines [^aeou]
+SFX H ines [gq]u
+SFX H nes [^gq]u
+SFX H nes [aeo]
+SFX H ones
+SFX H ones
+SFX H unes
+
+SFX I Y 13
+SFX I 0 os [^s]
+SFX I 0 os [^]s
+SFX I s asos s
+SFX I s esos s
+SFX I s esos s
+SFX I s isos [^aeou]s
+SFX I s sos [aeo]s
+SFX I s isos [gq]us
+SFX I s sos [^gq]us
+SFX I s osos s
+SFX I s osos s
+SFX I s usos [^aeoi]s
+SFX I s sos [aeoi]s
+
+SFX J Y 28
+SFX J 0 a [^s]
+SFX J 0 a [^]s
+SFX J s asa s
+SFX J s esa s
+SFX J s esa s
+SFX J s isa s
+SFX J s osa s
+SFX J s osa s
+SFX J s usa s
+SFX J 0 os [^s]
+SFX J 0 os [^]s
+SFX J s asos s
+SFX J s esos s
+SFX J s esos s
+SFX J s isos s
+SFX J s osos s
+SFX J s osos s
+SFX J s usos s
+SFX J 0 es [^s]
+SFX J ces
+SFX J 0 es [^]s
+SFX J s ases s
+SFX J s eses s
+SFX J s eses s
+SFX J s ises s
+SFX J s oses s
+SFX J s oses s
+SFX J s uses s
+
+SFX K Y 19
+SFX K ari ria ari
+SFX K aci cia aci
+SFX K adi dia adi
+SFX K ori ria ori
+SFX K emi mia emi
+SFX K oli lia oli
+SFX K ogen gena ogen
+SFX K ogin gina ogin
+SFX K 0 s [aeiou]
+SFX K ogen gens ogen
+SFX K ogin gins ogin
+SFX K ari ries ari
+SFX K adi dies adi
+SFX K aci cies aci
+SFX K ori ries ori
+SFX K emi mies emi
+SFX K oli lies oli
+SFX K ogen genes ogen
+SFX K ogin gines ogin
+
+SFX L Y 17
+SFX L ini nia ini
+SFX L igi gia igi
+SFX L igin gina igin
+SFX L igen gena igen
+SFX L agen gena agen
+SFX L umen mena umen
+SFX L 0 s i
+SFX L igin gins igin
+SFX L igen gens igen
+SFX L agen gens agen
+SFX L umen mens umen
+SFX L ini nies ini
+SFX L igi gies igi
+SFX L igin gines igin
+SFX L igen genes igen
+SFX L agen genes agen
+SFX L umen menes umen
+
+SFX M Y 124
+SFX M ir ir/CY ir
+SFX M ir int/C ir
+SFX M ir it/vY [^aeiou]ir
+SFX M ir it/vY [gq]uir
+SFX M ir t/vY [^gq]uir
+SFX M ir t/vY [aeio]ir
+SFX M ir its/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir its/Y [gq]uir
+SFX M ir ts/Y [^gq]uir
+SFX M ir ts/Y [aeio]ir
+SFX M ir ida/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir ida/Y [gq]uir
+SFX M ir da/Y [^gq]uir
+SFX M ir da/Y [aeio]ir
+SFX M ir ides/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir ides/Y [gq]uir
+SFX M ir des/Y [^gq]uir
+SFX M ir des/Y [aeio]ir
+SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir im/Z [gq]uir
+SFX M ir m/Z [^gq]uir
+SFX M ir m/Z [aeio]ir
+SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/Z [gq]uir
+SFX M ir u/Z [^gq]uir
+SFX M ir u/Z [aeio]ir
+SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ia/Z [gq]uir
+SFX M ir a/Z [^gq]uir
+SFX M ir a/Z [aeio]ir
+SFX M ir ies/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ies/Z [gq]uir
+SFX M ir es/Z [^gq]uir
+SFX M ir es/Z [aeio]ir
+SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ia/Z [gq]uir
+SFX M ir a/Z [^gq]uir
+SFX M ir a/Z [aeio]ir
+SFX M ir em/Z ir
+SFX M ir eu/Z ir
+SFX M ir ien/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ien/Z [gq]uir
+SFX M ir en/Z [^gq]uir
+SFX M ir en/Z [aeio]ir
+SFX M ir /Z ir
+SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ires/Z [gq]uir
+SFX M ir res/Z [^gq]uir
+SFX M ir res/Z [aeio]ir
+SFX M ir /Z ir
+SFX M ir rem/Z ir
+SFX M ir reu/Z ir
+SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iren/Z [gq]uir
+SFX M ir ren/Z [^gq]uir
+SFX M ir ren/Z [aeio]ir
+SFX M ir ir/Z ir
+SFX M ir irs/Z ir
+SFX M ir ir/Z ir
+SFX M ir irem/Z ir
+SFX M ir ireu/Z ir
+SFX M ir iran/Z ir
+SFX M ir iria/Z ir
+SFX M ir iries/Z ir
+SFX M ir iria/Z ir
+SFX M ir irem/Z ir
+SFX M ir ireu/Z ir
+SFX M ir irien/Z ir
+SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir im/Z [gq]uir
+SFX M ir m/Z [^gq]uir
+SFX M ir m/Z [aeio]ir
+SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/Z [gq]uir
+SFX M ir u/Z [^gq]uir
+SFX M ir u/Z [aeio]ir
+SFX M ir s/Z ir
+SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ira/Z [gq]uir
+SFX M ir ra/Z [^gq]uir
+SFX M ir ra/Z [aeio]ir
+SFX M ir issis/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issis/Z [gq]uir
+SFX M ir ssis/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssis/Z [aeio]ir
+SFX M ir isses/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir isses/Z [gq]uir
+SFX M ir sses/Z [^gq]uir
+SFX M ir sses/Z [aeio]ir
+SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ires/Z [gq]uir
+SFX M ir res/Z [^gq]uir
+SFX M ir res/Z [aeio]ir
+SFX M ir s/Z ir
+SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ira/Z [gq]uir
+SFX M ir ra/Z [^gq]uir
+SFX M ir ra/Z [aeio]ir
+SFX M ir ssim/Z ir
+SFX M ir ssem/Z ir
+SFX M ir rem/Z ir
+SFX M ir ssiu/Z ir
+SFX M ir sseu/Z ir
+SFX M ir reu/Z ir
+SFX M ir issin/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issin/Z [gq]uir
+SFX M ir ssin/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssin/Z [aeio]ir
+SFX M ir issen/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issen/Z [gq]uir
+SFX M ir ssen/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssen/Z [aeio]ir
+SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iren/Z [gq]uir
+SFX M ir ren/Z [^gq]uir
+SFX M ir ren/Z [aeio]ir
+SFX M ir im/C [^aeiou]ir
+SFX M ir im/C [gq]uir
+SFX M ir m/C [^gq]uir
+SFX M ir m/C [aeio]ir
+SFX M ir iu/C [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/C [gq]uir
+SFX M ir u/C [^gq]uir
+SFX M ir u/C [aeio]ir
+
+SFX N Y 62
+SFX N ir eixo/Z ir
+SFX N ir esc/Z ir
+SFX N ir isc/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isc/Z [gq]uir
+SFX N ir sc/Z [^gq]uir
+SFX N ir sc/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixes/Z ir
+SFX N ir ixes/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ixes/Z [gq]uir
+SFX N ir xes/Z [^gq]uir
+SFX N ir xes/Z [aeio]ir
+SFX N ir eix/Z ir
+SFX N ir ix/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ix/Z [gq]uir
+SFX N ir x/Z [^gq]uir
+SFX N ir x/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixen/Z ir
+SFX N ir ixen/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ixen/Z [gq]uir
+SFX N ir xen/Z [^gq]uir
+SFX N ir xen/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixi/Z ir
+SFX N ir esqui/Z ir
+SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/Z [gq]uir
+SFX N ir sca/Z [^gq]uir
+SFX N ir sca/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixis/Z ir
+SFX N ir esquis/Z ir
+SFX N ir isques/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isques/Z [gq]uir
+SFX N ir sques/Z [^gq]uir
+SFX N ir sques/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixi/Z ir
+SFX N ir esqui/Z ir
+SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/Z [gq]uir
+SFX N ir sca/Z [^gq]uir
+SFX N ir sca/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixin/Z ir
+SFX N ir esquin/Z ir
+SFX N ir isquen/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isquen/Z [gq]uir
+SFX N ir squen/Z [^gq]uir
+SFX N ir squen/Z [aeio]ir
+SFX N ir eix/C ir
+SFX N ir ix/C [^aeiou]ir
+SFX N ir ix/C [gq]uir
+SFX N ir x/C [^gq]uir
+SFX N ir x/C [aeio]ir
+SFX N ir eixi/D ir
+SFX N ir esqui/D ir
+SFX N ir isca/D [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/D [gq]uir
+SFX N ir sca/D [^gq]uir
+SFX N ir sca/D [aeio]ir
+SFX N ir eixin/C ir
+SFX N ir esquin/C ir
+SFX N ir isquen/C [^aeiou]ir
+SFX N ir isquen/C [gq]uir
+SFX N ir squen/C [^gq]uir
+SFX N ir squen/C [aeio]ir
+
+SFX O Y 12
+SFX O a a/Z a
+SFX O a es/Z a
+SFX O a a/Z a
+SFX O ia em/Z [^eu]ia
+SFX O a em/Z a
+SFX O eia iem/Z eia
+SFX O uia iem/Z uia
+SFX O ia eu/Z [^eu]ia
+SFX O a eu/Z a
+SFX O eia ieu/Z eia
+SFX O uia ieu/Z uia
+SFX O a en/Z a
+
+SFX P Y 46
+SFX P s o/Z [^c]s
+SFX P cs o/Z cs
+SFX P s /Z s
+SFX P s eres/Z s
+SFX P s /Z s
+SFX P s rem/Z s
+SFX P s reu/Z s
+SFX P s eren/Z s
+SFX P s i/Z s
+SFX P s a/Z [^cgu]s
+SFX P cs a/Z cs
+SFX P gs ja/Z gs
+SFX P s is/Z s
+SFX P s es/Z s
+SFX P s i/Z s
+SFX P s a/Z [^cgu]s
+SFX P cs a/Z cs
+SFX P gs ja/Z gs
+SFX P s em/Z s
+SFX P s eu/Z s
+SFX P s in/Z s
+SFX P s en/Z s
+SFX P s s/Z s
+SFX P s era/Z s
+SFX P s essis/Z s
+SFX P s eres/Z s
+SFX P s esses/Z s
+SFX P s s/Z s
+SFX P s era/Z s
+SFX P s ssim/Z s
+SFX P s ssem/Z s
+SFX P s rem/Z s
+SFX P s ssiu/Z s
+SFX P s sseu/Z s
+SFX P s reu/Z s
+SFX P s essin/Z s
+SFX P s essen/Z s
+SFX P s eren/Z s
+SFX P s i/D s
+SFX P s a/D [^cgu]s
+SFX P cs a/D cs
+SFX P gs ja/D gs
+SFX P s em/C s
+SFX P s eu/C s
+SFX P s in/C s
+SFX P s en/C s
+
+SFX Q Y 42
+SFX Q gus c/Z gus
+SFX Q qus c/Z qus
+SFX Q s /Z s
+SFX Q s eres/Z s
+SFX Q s /Z s
+SFX Q s rem/Z s
+SFX Q s reu/Z s
+SFX Q s eren/Z s
+SFX Q s i/Z s
+SFX Q gus ga/Z gus
+SFX Q qus ca/Z qus
+SFX Q s is/Z s
+SFX Q s es/Z s
+SFX Q s i/Z s
+SFX Q gus ga/Z gus
+SFX Q qus ca/Z qus
+SFX Q s em/Z s
+SFX Q s eu/Z s
+SFX Q s in/Z s
+SFX Q s en/Z s
+SFX Q s s/Z s
+SFX Q s era/Z s
+SFX Q s essis/Z s
+SFX Q s esses/Z s
+SFX Q s eres/Z s
+SFX Q s s/Z s
+SFX Q s era/Z s
+SFX Q s ssim/Z s
+SFX Q s ssem/Z s
+SFX Q s rem/Z s
+SFX Q s ssiu/Z s
+SFX Q s sseu/Z s
+SFX Q s reu/Z s
+SFX Q s essin/Z s
+SFX Q s essen/Z s
+SFX Q s eren/Z s
+SFX Q s i/D s
+SFX Q gus ga/D gus
+SFX Q qus ca/D qus
+SFX Q s em/C s
+SFX Q s in/C s
+SFX Q s en/C s
+
+SFX R Y 7
+SFX R t t/C t
+SFX R ent em/Z ent
+SFX R int im/Z int
+SFX R ent eu/Z ent
+SFX R int iu/Z int
+SFX R ent eu/C ent
+SFX R int iu/C int
+
+SFX S Y 11
+SFX S 0 s/Z [^nx]
+SFX S ces/Z
+SFX S 0 es/Z x
+SFX S 0 s/Z [^]n
+SFX S n ens/Z n
+SFX S n ens/Z n
+SFX S 0 en/Z [^n]
+SFX S cen/Z
+SFX S 0 en/Z [^]n
+SFX S n enen/Z n
+SFX S n enen/Z n
+
+SFX T Y 12
+SFX T /Z
+SFX T s/Z
+SFX T /Z
+SFX T em/Z
+SFX T eu/Z
+SFX T an/Z
+SFX T ia/Z
+SFX T ies/Z
+SFX T ia/Z
+SFX T em/Z
+SFX T eu/Z
+SFX T ien/Z
+
+SFX U Y 25
+SFX U 0 o/Z [^gl]
+SFX U g g/Z g
+SFX U l lo/Z ll
+SFX U l l/Z ll
+SFX U s s/Z s
+SFX U t t/Z t
+SFX U y y/Z y
+SFX U 0 s/Z [^gsx]
+SFX U 0 es/Z [gsx]
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 is/Z .
+SFX U 0 es/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 in/Z .
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/D .
+SFX U 0 a/D [^g]
+SFX U g ja/D g
+SFX U 0 in/C .
+SFX U 0 en/C .
+
+PFX V N 60
+PFX V 0 l' [1aeiohu]
+PFX V 0 L' [1aeiohu]
+PFX V 0 l' [AEIOHU]
+PFX V 0 L' [AEIOHU]
+PFX V 0 s' [aeiohu]
+PFX V 0 S' [aeiohu]
+PFX V 0 s' [AEIOHU]
+PFX V 0 S' [AEIOHU]
+PFX V a l'A a
+PFX V a L'A a
+PFX V a s'A a
+PFX V a S'A a
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V e l'E e
+PFX V e L'E e
+PFX V e s'E e
+PFX V e S'E e
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V i l'I i
+PFX V i L'I i
+PFX V i s'I i
+PFX V i S'I i
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V o l'O o
+PFX V o L'O o
+PFX V o s'O o
+PFX V o S'O o
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V u l'U u
+PFX V u L'U u
+PFX V u s'U u
+PFX V u S'U u
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V h l'H h
+PFX V h L'H h
+PFX V h s'H h
+PFX V h S'H h
+
+PFX v Y 60
+PFX v 0 l' [1aeiohu]
+PFX v 0 L' [1aeiohu]
+PFX v 0 l' [AEIOHU]
+PFX v 0 L' [AEIOHU]
+PFX v 0 s' [aeiohu]
+PFX v 0 S' [aeiohu]
+PFX v 0 s' [AEIOHU]
+PFX v 0 S' [AEIOHU]
+PFX v a l'A a
+PFX v a L'A a
+PFX v a s'A a
+PFX v a S'A a
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v e l'E e
+PFX v e L'E e
+PFX v e s'E e
+PFX v e S'E e
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v i l'I i
+PFX v i L'I i
+PFX v i s'I i
+PFX v i S'I i
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v o l'O o
+PFX v o L'O o
+PFX v o s'O o
+PFX v o S'O o
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v u l'U u
+PFX v u L'U u
+PFX v u s'U u
+PFX v u S'U u
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v h l'H h
+PFX v h L'H h
+PFX v h s'H h
+PFX v h S'H h
+
+PFX W N 4
+PFX W 0 n' [AEIOHU]
+PFX W 0 l' [AEIOHU]
+PFX W 0 N' [AEIOHU]
+PFX W 0 L' [AEIOHU]
+
+PFX Y Y 28
+PFX Y 0 d' [1aeiohuAEIOHU]
+PFX Y 0 D' [1aeiohuAEIOHU]
+PFX Y a d'A a
+PFX Y a D'A a
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y e d'E e
+PFX Y e D'E e
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y i d'I i
+PFX Y i D'I i
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y o d'O o
+PFX Y o D'O o
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y u d'U u
+PFX Y u D'U u
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y h d'H h
+PFX Y h D'H h
+
+PFX Z Y 5
+PFX Z 0 n' [aeiohu]
+PFX Z 0 m' [aeiohu]
+PFX Z 0 t' [aeiohu]
+PFX Z 0 s' [aeiohu]
+PFX Z 0 l' [aeiohu]
diff --git a/ca/ca.dic b/ca/ca.dic
new file mode 100644
index 0000000..98a85a2
--- /dev/null
+++ b/ca/ca.dic
@@ -0,0 +1,107783 @@
+107782
+11/Y
+a.
+a/VY
+1a
+2a
+3a
+4a
+5a
+6a
+7a
+8a
+9a
+Aaron/WY
+ababol/EVY
+bac/EVY
+abac/VY
+abacallanada/VY
+abacallanava/A
+abacs/Y
+abacial/EVY
+abaciologi/EVY
+abaconada/VY
+abaconava/A
+Abada/WY
+abadal/EVY
+Abadal/WY
+Abadals/WY
+abadanada/VY
+abadanament/EVY
+abadanava/A
+abadeger/FVY
+abadegera/VY
+abadejo/EVY
+abadenc/FVY
+abadenca/VY
+abadernada/VY
+abadernava/A
+abadessa/EVY
+Abadessa/WY
+Abadesses
+abadia/EVY
+Abadia/WY
+abadiat/EVY
+abadocada/VY
+abadocava/A
+abaixada/VY
+abaixador/FVY
+abaixadora/VY
+abaixadura/EVY
+abaixallenges/EVY
+abaixament/EVY
+abaixat/BVY
+abaixava/A
+abajocada/VY
+abajocat/BVY
+abalanada/VY
+abalanament/EVY
+abalanava/A
+abaldufada/VY
+abaldufat/BVY
+abalida/VY
+abals/Z
+abalisada/VY
+abalisador/FVY
+abalisadora/VY
+abalisament/EVY
+abalisava/A
+abalit/BVY
+aballestada/VY
+aballestava/A
+abaltida/VY
+abaltiment/EVY
+abaltir/MN
+abambollada/VY
+abambollat/BVY
+abampere/EVY
+abancalada/VY
+abancalament/EVY
+abancalava/A
+abanderada/VY
+abanderament/EVY
+abanderava/A
+aband/GVY
+abandonada/VY
+abandonadament
+abandonador/FVY
+abandonadora/VY
+abandonament/EVY
+abandonat/BVY
+abandonava/A
+abandonisme/EVY
+abandonista/EVY
+abans/Y
+abans-d'ahir/Y
+abaratida/VY
+abaratiment/EVY
+abaratir/MN
+abarbetada/VY
+abarbetava/A
+Abarca/WY
+abarganyada/VY
+abarganyava/A
+abaritonada/VY
+abaritonat/BVY
+abarloada/VY
+abarloava/A
+abarnegada/VY
+abarnegat/BVY
+abaronada/VY
+abaronava/A
+Abarques/WY
+abarrancada/VY
+abarrancament/EVY
+abarrancava/A
+abarrocada/VY
+abarrocament/EVY
+abarrocava/A
+abarrotada/VY
+abarrotava/A
+abarset/EVY
+abarta/EVY
+abartrell/EVY
+absia/EVY
+abassegada/VY
+abassegador/FVY
+abassegadora/VY
+abassegament/EVY
+abassegava/A
+abast/EVY
+abastable/EVY
+abastada/VY
+abastador/FVY
+abastadora/VY
+abastament/EVY
+abastava/A
+abastida/VY
+abastidor/FVY
+abastidora/VY
+abastiment/EVY
+abastir/MN
+abat/C
+abat/EVY
+abat/SZ
+Abat/WY
+abatedor/FVY
+abatedora/VY
+abatent/R
+abats/P
+abatia/O
+abatible/EVY
+abatiment/EVY
+abat/GVY
+abatoll/EVY
+abatollada/VY
+abatollava/A
+abatre/DY
+abatr/T
+abatuda/VY
+abatussada/VY
+abatussat/BVY
+abatut/BVY
+abbass/VY
+abbssida/EVY
+abbasss/Y
+abcegada/VY
+abcegava/A
+Abdalong/WY
+abdicaci/GVY
+abdicada/VY
+abdicant/EVY
+abdicatiu/BVY
+abdicativa/VY
+abdicativament
+abdicava/A
+Abdies/WY
+abdomen/VY
+abdmens/Y
+abdominal/EVY
+abdominoscpia/EVY
+Abdon/WY
+abducci/GVY
+abducent/EVY
+abductor/FVY
+abductora/VY
+abduda/VY
+abduir/MN
+abebai/EVY
+abecada/VY
+abecava/A
+abec/VY
+abecedari/KVY
+abecedria/VY
+abecs/Y
+abegot/EVY
+Abel/WY
+Abelard/WY
+abeli/HVY
+abeliana/VY
+abell/EVY
+Abell/WY
+abella/EVY
+Abella/VWY
+Abell/WY
+abellaire/EVY
+Abellan/WY
+Abellana/WY
+Abellanes/WY
+abellar/EVY
+abellenc/FVY
+abellenca/VY
+abeller/EFVY
+abellera/EVY
+abellerol/EVY
+Abell/WY
+abellida/VY
+abellidor/FVY
+abellidora/VY
+abelliment/EVY
+abellir/MN
+Abell/WY
+abellot/EVY
+abellota/EVY
+abentric/FVY
+abentrica/VY
+Aberci/WY
+aberraci/GVY
+aberrncia/EVY
+aberrant/EVY
+aberrugada/VY
+aberrugat/BVY
+abessonada/VY
+abessonava/A
+abestiada/VY
+abestiat/BVY
+abestiava/A
+abeurada/EVY
+abeurador/EFVY
+abeuradora/EVY
+abeurall/EVY
+abeurament/EVY
+abeuratge/EVY
+abeurava/A
+abietcia/EVY
+abietat/EVY
+abitic/FVY
+abitica/VY
+abietina/EVY
+Abili/WY
+abillada/VY
+abillament/EVY
+abillava/A
+abintestada/VY
+abintestat/BEVY
+abiognesi/EVY
+abiogentic/FVY
+abiogentica/VY
+abiologia/EVY
+abiolgic/FVY
+abiolgica/VY
+abioqumic/FVY
+abioqumica/EVY
+abiosi/EVY
+abitic/FVY
+abitica/VY
+abiotrfia/EVY
+abiotrfic/FVY
+abiotrfica/VY
+abirritaci/GVY
+abirritada/VY
+abirritant/EVY
+abirritava/A
+abs/VYZ
+abismada/VY
+abismador/FVY
+abismadora/VY
+abismal/EVY
+abismat/BVY
+abismava/A
+abisme/EVY
+abisms/JVY
+abismosa/VY
+abissada/VY
+abissal/EVY
+abissava/A
+abissini/LVY
+Abissnia/VY
+abissnia/VY
+abissopelgic/FVY
+abissopelgica/VY
+abissos/Y
+abjecci/GVY
+abjecta/VY
+abjectament
+abjecte/FVY
+abjuraci/GVY
+abjurada/VY
+abjurador/FVY
+abjuradora/VY
+abjuratori/KVY
+abjuratria/VY
+abjurava/A
+abkhaz/EVY
+Abkhzia/VY
+ablaci/GVY
+ablactaci/GVY
+ablactada/VY
+ablactava/A
+ablada/VY
+ablament/EVY
+ablair/MN
+ablamada/VY
+ablamava/A
+ablanida/EVY
+ablanidor/FVY
+ablanidora/VY
+ablaniment/EVY
+ablanir/MN
+ablastmic/FVY
+ablastmica/VY
+ablatiu/BEVY
+ablativa/VY
+ablefria/EVY
+ablenada/VY
+ablenava/A
+ablpsia/EVY
+abluci/GVY
+abluent/EVY
+abnegaci/GVY
+abnegada/VY
+abnegadament
+abnegat/BVY
+abocada/EVY
+abocador/EFVY
+abocadora/VY
+abocament/EVY
+abocat/BVY
+abocava/A
+aboiada/VY
+aboiava/A
+aboldronada/VY
+aboldronava/A
+abolible/EVY
+abolici/GVY
+abolicionisme/EVY
+abolicionista/EVY
+abolida/VY
+aboliment/EVY
+abolir/MN
+abombollada/VY
+abombollat/BVY
+abomn/Z
+abominable/EVY
+abominablement
+abominaci/GVY
+abominada/VY
+abominava/A
+abonable/EVY
+abonada/VY
+abonador/FVY
+abonadora/VY
+abonament/EVY
+abonanada/VY
+abonanament/EVY
+abonanava/A
+abonar/VY
+abonars/Y
+abonat/BVY
+abonava/A
+abonida/VY
+abonir/MN
+abonyec/EVY
+abonyegada/VY
+abonyegadura/EVY
+abonyegament/EVY
+abonyegava/A
+aboral/EVY
+aborci/GVY
+abordable/EVY
+abordada/VY
+abordador/FVY
+abordadora/VY
+abordament/EVY
+abordatge/EVY
+abordava/A
+aborigen/VY
+aborgens/Y
+aborrallonada/VY
+aborrallonament/EVY
+aborrallonava/A
+aborregada/VY
+aborregament/EVY
+aborregat/BVY
+aborregava/A
+aborronada/VY
+aborronador/FVY
+aborronadora/VY
+aborronament/EVY
+aborronava/A
+abortiu/BVY
+abortiva/VY
+abortivitat/EVY
+abossada/VY
+abossava/A
+abotifarrada/VY
+abotifarrament/EVY
+abotifarrat/BVY
+abotifarrava/A
+abr.
+abra/IVY
+abraada/EVY
+abracadabra/EVY
+abracadabrant/EVY
+abraador/FVY
+abraadora/VY
+abraallada/VY
+abraallava/A
+abraament/EVY
+abraat/BVY
+abraava/A
+abracillada/VY
+abracillava/A
+Abraham/WY
+abrainada/VY
+abrainat/BVY
+abrandada/VY
+abrandament/EVY
+abrandava/A
+abranquiada/VY
+abranquiat/BVY
+abraonada/EVY
+abraonament/EVY
+abraonava/A
+abrquia/EVY
+abrs/Z
+abrasada/VY
+abrasador/FVY
+abrasadora/VY
+abrasament/EVY
+abrasant/EVY
+abrasava/A
+abrasax/IVY
+abrasida/VY
+abrasidor/FVY
+abrasidora/VY
+abrasiment/EVY
+abrasmetre/EVY
+abrasi/GVY
+abrasir/MN
+abrasiu/BVY
+abrasiva/VY
+abrasor/EVY
+abraxas/EVY
+Abrera/VY
+abresquillada/VY
+abresquillat/BVY
+abret/EVY
+abreujable/EVY
+abreujada/VY
+abreujadament
+abreujador/FVY
+abreujadora/VY
+abreujament/EVY
+abreujava/A
+abreviable/EVY
+abreviaci/GVY
+abreviada/VY
+abreviadament
+abreviador/FVY
+abreviadora/VY
+abreviatiu/BVY
+abreviativa/VY
+abreviatura/EVY
+abreviava/A
+Abr/WY
+Abriac/WY
+Abrian/WY
+Abriat/WY
+abric/EVY
+abrigada/VY
+abrigall/EVY
+abrigallada/VY
+abrigallava/A
+abrigament/EVY
+abrigava/A
+abril/EVY
+Abril/WY
+abrilada/EVY
+abrilat/BVY
+abrilejada/VY
+abrilejava/A
+abrilenc/FVY
+abrilenca/VY
+abrillantable/EVY
+abrillantada/VY
+abrillantador/FVY
+abrillantadora/VY
+abrillantament/EVY
+abrillantava/A
+abrn/Z
+abrinada/VY
+abrinat/BVY
+abrinava/A
+Abrines/WY
+abriolada/VY
+abriolava/A
+abrillar/EVY
+abrills/VY
+abrivada/EVY
+abrivadament
+abrivament/EVY
+abrivat/BVY
+abrivava/A
+abr/GVY
+abrogable/EVY
+abrogaci/GVY
+abrogada/VY
+abrogatiu/BVY
+abrogativa/VY
+abrogava/A
+abromada/VY
+abromava/A
+abroquerada/VY
+abroquerava/A
+abrtan/EVY
+abrucs/JVY
+abrucesa/VY
+Abruos/VY
+abrupci/GVY
+abrupta/VY
+abruptament
+abrupte/FVY
+abruptesa/EVY
+abrs/Z
+abrusada/VY
+abrusador/FVY
+abrusadora/VY
+abrusament/EVY
+abrusava/A
+abs.
+Absal/WY
+Absal/WY
+abscs/VY
+abscessos/Y
+abscindida/VY
+abscindir/MN
+abscs/BVY
+abscisi/GVY
+abscissa/EVY
+abselafsia/EVY
+absncia/EVY
+absent/EVY
+absenta/EVY
+absentada/VY
+absentava/A
+absentisme/EVY
+absentista/EVY
+bsida/EVY
+absidal/EVY
+absidiola/EVY
+absintmia/EVY
+absntic/FVY
+absntica/VY
+absintina/EVY
+absis/EVY
+absol/C
+absol/SZ
+absoldre/DY
+absoldr/T
+absolent/R
+absolgus/Q
+absolia/O
+absolt/FVY
+absolta/EVY
+absoluci/GVY
+absolut/FVY
+absoluta/VY
+absolutament
+absolutesa/EVY
+absolutisme/EVY
+absolutista/EVY
+absolutitzada/VY
+absolutitzava/A
+absolutiu/EVY
+absolutori/KVY
+absolutria/VY
+absorbncia/EVY
+absorbefaent/EVY
+absorbncia/EVY
+absorbent/EVY
+absorbibilitat/EVY
+absorbible/EVY
+absorbida/VY
+absorbidor/FVY
+absorbidora/VY
+absorbidor-reflector/FVY
+absorbidor-reflectora/VY
+absorbiment/EVY
+absorbir/MN
+absorci/GVY
+absorcimetre/EVY
+absorciometria/EVY
+absorciomtric/FVY
+absorciomtrica/VY
+absort/FVY
+absorta/VY
+absortncia/EVY
+absortiu/BVY
+absortiva/VY
+absortivitat/EVY
+abst/D
+abst/Z
+abstemi/KVY
+abstmia/VY
+absten/C
+abstenc/Z
+abstenci/GVY
+abstencionisme/EVY
+abstencionista/EVY
+abstendr/T
+abstenen/Z
+abstenguda/VY
+abstengus/Q
+abstengut/BVY
+abstenia/Z
+abstenem/Z
+abstenien/Z
+abstenies/Z
+absteneu/Z
+abstenim/Z
+absteniment/EVY
+abstenint/C
+abstenir/CY
+absteniu/C
+absteniu/Z
+abstens/Z
+abstergent/EVY
+abstergida/VY
+abstergir/MN
+abstersi/GVY
+abstersiu/BVY
+abstersiva/VY
+abstersivitat/EVY
+abstinc/Z
+abstindr/Z
+abstindran/Z
+abstindrs/Z
+abstindre/DY
+abstindr/Z
+abstindrem/Z
+abstindreu/Z
+abstindria/Z
+abstindrem/Z
+abstindrien/Z
+abstindries/Z
+abstindreu/Z
+abstinncia/EVY
+abstinent/EVY
+abstinentment
+abstinga/D
+abstinga/Z
+abstinguda/VY
+abstingudes/Y
+abstingu/Z
+abstinguem/C
+abstinguem/Z
+abstinguen/C
+abstinguen/Z
+abstinguera/Z
+abstingurem/Z
+abstingueren/Z
+abstingueres/Z
+abstingureu/Z
+abstingues/Z
+abstingus/Z
+abstingussem/Z
+abstinguessen/Z
+abstinguesses/Z
+abstingusseu/Z
+abstingussim/Z
+abstinguessin/Z
+abstinguessis/Z
+abstingussiu/Z
+abstingueu/Z
+abstingui/D
+abstingui/Z
+abstingu/Z
+abstinguin/C
+abstinguin/Z
+abstinguis/Z
+abstingut/VY
+abstinguts/Y
+abstracci/GVY
+abstracta/VY
+abstractament
+abstracte/FVY
+abstractesa/EVY
+abstractiu/BVY
+abstractiva/VY
+abstractivament
+abstractivitat/EVY
+abstragus/Q
+abstraient/R
+abstrau/C
+abstrau/Z
+abstrauen/Z
+abstraure/DY
+abstraur/T
+abstraus/Z
+abstrec/Z
+abstrega/D
+abstrega/Z
+abstreguen/C
+abstreguen/Z
+abstregues/Z
+abstregui/D
+abstregui/Z
+abstreguin/C
+abstreguin/Z
+abstreguis/Z
+abstreia/O
+abstreim/Z
+abstreis/C
+abstreis/Z
+abstret/FVY
+abstreta/VY
+abstretament
+abstreu/C
+abstreu/SZ
+abstreure/DY
+abstrs/JVY
+abstrusa/VY
+abstrusament
+abstrusitat/EVY
+absurd/FVY
+absurda/VY
+absurdament
+absurditat/EVY
+abuanyada/VY
+abuanyava/A
+abudicre/EVY
+abuixada/VY
+abuixava/A
+Abul/WY
+ablia/EVY
+ablic/FVY
+ablica/VY
+abulomania/EVY
+abundada/VY
+Abundanci/WY
+abundncia/EVY
+Abundncia/WY
+abundant/EVY
+abundantment
+abundava/A
+Abundi/WY
+abundor/EVY
+abunds/JVY
+abundosa/VY
+abundosament
+abunyolada/VY
+abunyolat/BVY
+abura/EVY
+aburgs/Z
+aburgesada/VY
+aburgesadament
+aburgesament/EVY
+aburgesava/A
+abs/IVY
+abs/Z
+abusada/VY
+abusador/FVY
+abusadora/VY
+abusava/A
+abusi/GVY
+abusiu/BVY
+abusiva/VY
+abusivament
+abtilon/EVY
+abutor/EVY
+aC
+acabable/EVY
+acabacases/EVY
+acabada/VY
+acabadament
+acabador/FVY
+acabadora/VY
+acabalada/VY
+acabalador/FVY
+acabaladora/VY
+acabalat/BVY
+acabalava/A
+acaball/EVY
+acaballes/Y
+acabament/EVY
+acabana/EVY
+acabat/BEVY
+acabatall/EVY
+acabava/A
+acabdillada/VY
+acabdillament/EVY
+acabdillava/A
+acabs/Z
+acabussada/VY
+acabussava/A
+acaada/VY
+acaament/EVY
+acaava/A
+Acaci/WY
+accia/EVY
+acad.
+acadmia/EVY
+acadmic/FVY
+acadmica/VY
+acadmicament
+academicisme/EVY
+academicista/EVY
+academitzada/VY
+academitzava/A
+acadenada/VY
+acadenat/BVY
+acadi/HVY
+Acdia/VY
+acadiana/VY
+acagallonada/VY
+acagallonament/EVY
+acagallonava/A
+Acaia/VY
+acalada/VY
+acalaixada/VY
+acalaixava/A
+acalsia/EVY
+acalava/A
+acalclia/EVY
+acalici/EVY
+acalcia/EVY
+acaliuada/VY
+acaliuat/BVY
+acalorada/EVY
+acaloradament
+acalorador/FVY
+acaloradora/VY
+acalorament/EVY
+acalorava/A
+acamallada/VY
+acamallava/A
+acampada/EVY
+acampador/FVY
+acampadora/VY
+acampament/EVY
+acampanada/VY
+acampanat/BVY
+acampanava/A
+acampava/A
+acmpsia/EVY
+acampta/VY
+acampte/FVY
+acams/Z
+acamussada/VY
+acamussador/FVY
+acamussadora/VY
+acamussatge/EVY
+acamussava/A
+acanada/VY
+acanador/FVY
+acanadora/VY
+acanalada/VY
+acanalador/EVY
+acanaladora/EVY
+acanalat/BVY
+acanalava/A
+acanament/EVY
+acanava/A
+acans/Z
+acanissada/VY
+acanissava/A
+acanonada/VY
+acanonava/A
+acant/EVY
+acantaci/KVY
+acantcia/VY
+acantita/EVY
+acantocarp/FVY
+acantocarpa/VY
+acantocfal/EVY
+acantodctil/EVY
+acantodi/EVY
+acantfag/FVY
+acantfaga/VY
+acantonada/VY
+acantonament/EVY
+acantonava/A
+acantopterigi/LVY
+acantoptergia/VY
+acanyada/VY
+acanyament/EVY
+acanyat/BVY
+acanyava/A
+acaparada/VY
+acaparador/FVY
+acaparadora/VY
+acaparament/EVY
+acaparava/A
+acaparrada/VY
+acaparrava/A
+acpnia/EVY
+acaptada/VY
+acaptador/FVY
+acaptadora/VY
+acaptava/A
+acapte/EVY
+car/EVY
+acarada/VY
+acaragolada/VY
+acaragolava/A
+acaramellada/VY
+acaramellat/BVY
+acaramellava/A
+acarament/EVY
+acaramullada/VY
+acaramullava/A
+acarassolada/VY
+acarassolat/BVY
+acarava/A
+acarcanyada/VY
+acarcanyava/A
+Acari/WY
+acariasi/EVY
+acariciada/VY
+acariciador/FVY
+acariciadora/VY
+acariciava/A
+acaricida/EVY
+acariosi/EVY
+acarnani/EVY
+acarnnia/EVY
+Acarnnia/VY
+acarns/Z
+acarnissada/VY
+acarnissament/EVY
+acarnissava/A
+acaronada/VY
+acaronador/FVY
+acaronadora/VY
+acaronament/EVY
+acaronava/A
+acarp/FVY
+acarpa/VY
+acarrerada/VY
+acarrerament/EVY
+acarrerava/A
+acarxotada/VY
+acarxotava/A
+acasada/VY
+acasat/BVY
+acaserada/VY
+acaserat/BVY
+acassolada/VY
+acassolat/BVY
+acastellada/VY
+acastellanada/VY
+acastellanava/A
+acastellava/A
+acatada/VY
+acatalanada/VY
+acatalanava/A
+acatalctic/FVY
+acatalctica/VY
+acatalpsia/EVY
+acatalptic/FVY
+acatalptica/VY
+acatament/EVY
+acatarrada/VY
+acatarrava/A
+acatrsia/EVY
+acatava/A
+acatxada/VY
+acatxapada/VY
+acatxapava/A
+acatxava/A
+acatx/GVY
+acatxonada/VY
+acatxonava/A
+acaule/EVY
+acaulescent/EVY
+Accad/VY
+accadi/KVY
+accdia/VY
+accedent/EVY
+accedida/VY
+accedir/MN
+acceleraci/GVY
+accelerada/VY
+acceleradament
+accelerador/FVY
+acceleradora/VY
+accelerament/EVY
+accelerant/EVY
+acceleratriu/EVY
+accelerava/A
+accelergraf/EVY
+accelermetre/EVY
+accent/EVY
+accentuable/EVY
+accentuaci/GVY
+accentuada/VY
+accentuadament
+accentual/EVY
+accentuava/A
+accepci/GVY
+accepta/VY
+acceptabilitat/EVY
+acceptable/EVY
+acceptablement
+acceptaci/GVY
+acceptada/VY
+acceptador/FVY
+acceptadora/VY
+acceptant/EVY
+acceptava/A
+accepte/FVY
+acceptilaci/GVY
+acceptor/EVY
+accs/VY
+accessibilitat/EVY
+accessible/EVY
+accessi/GVY
+accssit/EVY
+accessori/KVY
+accessria/VY
+accessriament
+accessos/Y
+acci/EVY
+ccia/EVY
+accidncia/EVY
+accident/EVY
+accidentada/VY
+accidental/EVY
+accidentalisme/EVY
+accidentalista/EVY
+accidentalitat/EVY
+accidentalment
+accidentat/BVY
+accidentava/A
+accidentogen/KVY
+accidentgena/VY
+accdia/EVY
+accidis/JVY
+accidiosa/VY
+acci/GVY
+accionada/VY
+accionalisme/EVY
+accionalista/EVY
+accionament/EVY
+accionarial/EVY
+accionariat/EVY
+accionat/EVY
+accionava/A
+accionista/EVY
+accpitre/EVY
+acciptrid/EVY
+accipitriforme/EVY
+acdia/EVY
+acfal/FVY
+acfala/VY
+aceflia/EVY
+acefalisme/EVY
+acefalita/EVY
+aceifa/EVY
+acellular/EVY
+acelomada/VY
+acelomat/BVY
+acendrada/VY
+acendrament/EVY
+acendrava/A
+acensada/VY
+acensador/FVY
+acensadora/VY
+acensava/A
+acentrfor/FVY
+acentrfora/VY
+acer/EVY
+acercia/EVY
+aceraci/GVY
+acerada/VY
+acerament/EVY
+acerat/BVY
+aceratge/EVY
+aceratsia/EVY
+acerava/A
+acerb/FVY
+acerba/VY
+acerbament
+acerbitat/EVY
+acereria/EVY
+acer/GVY
+acers/JVY
+acerosa/VY
+acrrim/FVY
+acrrima/VY
+acrrimament
+acervada/VY
+acervat/BVY
+acrvul/EVY
+acescncia/EVY
+acescent/EVY
+acetbul/EVY
+acetabulria/EVY
+acetabuliforme/EVY
+acetal/EVY
+acetaldehid/EVY
+acetlic/FVY
+acetlica/VY
+acetamida/EVY
+acetanilida/EVY
+acetat/EVY
+actic/FVY
+actica/VY
+acetificaci/GVY
+acetificada/VY
+acetificador/FVY
+acetificadora/VY
+acetificava/A
+acetil/EVY
+acetilaci/GVY
+acetilada/VY
+acetilava/A
+acetilcolina/EVY
+acetil/GVY
+acetilnic/FVY
+acetilnica/VY
+acetilsaliclic/EVY
+acetilur/EVY
+acetmetre/EVY
+acetimetria/EVY
+acetina/EVY
+acetoacetat/EVY
+acetoactic/FVY
+acetoactica/VY
+acetobutirat/EVY
+acetofenetidina/EVY
+acetofenona/EVY
+acetona/EVY
+acetonmia/EVY
+acetnic/FVY
+acetnica/VY
+acetonitril/EVY
+acetonria/EVY
+acets/JVY
+acetosa/VY
+acetositat/EVY
+acetoxil/EVY
+Ach/WY
+ac/Y
+acclia/EVY
+acclic/FVY
+acclica/VY
+aciclicitat/EVY
+accula/EVY
+aciculada/VY
+acicular/EVY
+aciculat/BVY
+aciculifoli/KVY
+aciculiflia/VY
+aciculiforme/EVY
+aciculita/EVY
+cid/FVY
+cida/VY
+acidada/VY
+acidava/A
+acidmia/EVY
+acidesa/EVY
+acdic/FVY
+acdica/VY
+acidfer/FVY
+acidfera/VY
+acidificable/EVY
+acidificaci/GVY
+acidificada/VY
+acidificant/EVY
+acidificava/A
+acidmetre/EVY
+acidimetria/EVY
+acidimtric/FVY
+acidimtrica/VY
+acidisme/EVY
+aciditat/EVY
+acidocetosi/EVY
+acidfil/FVY
+acidfila/VY
+acidoflia/EVY
+acidogen/KVY
+acidgena/VY
+acidol/EVY
+acidlisi/EVY
+acidoresistncia/EVY
+acidosi/EVY
+acidtic/FVY
+acidtica/VY
+acdul/FVY
+acdula/VY
+acidulaci/GVY
+acidulada/VY
+acidulant/EVY
+acidulava/A
+acidria/EVY
+acienada/VY
+acienadament
+acienament/EVY
+acienat/BVY
+acienava/A
+acientada/VY
+acientava/A
+acientfic/FVY
+acientfica/VY
+aciesi/EVY
+acifoli/KVY
+aciflia/VY
+aciforme/EVY
+acil/EVY
+acilaci/GVY
+acilada/VY
+acilava/A
+aclia/EVY
+acimada/VY
+acimat/BVY
+acimava/A
+acin/VY
+acinaciforme/EVY
+acinsia/EVY
+acinestsia/EVY
+acinet/EVY
+acintic/FVY
+acintica/VY
+acinetspora/EVY
+acinglada/VY
+acinglat/BVY
+acinglerada/VY
+acinglerat/BVY
+acnic/FVY
+acnica/VY
+aciniforme/EVY
+cins/Y
+acipensrid/EVY
+acipenseriforme/EVY
+Aciscle/WY
+acivadada/VY
+acivadava/A
+aclamaci/GVY
+aclamada/VY
+aclamador/FVY
+aclamadora/VY
+aclamatori/KVY
+aclamatria/VY
+aclamava/A
+aclameda/VY
+aclameir/MN
+aclamidi/EVY
+aclamdia/EVY
+aclaparada/VY
+aclaparador/FVY
+aclaparadora/VY
+aclaparament/EVY
+aclaparava/A
+aclarida/EVY
+aclaridor/FVY
+aclaridora/VY
+aclariment/EVY
+aclarir/MN
+aclstic/FVY
+aclstica/VY
+aclavellada/VY
+aclavellat/BVY
+aclida/VY
+aclide/FVY
+aclimatabilitat/EVY
+aclimatable/EVY
+aclimataci/GVY
+aclimatada/VY
+aclimatament/EVY
+aclimatava/A
+aclnic/FVY
+aclnica/VY
+aclivellada/VY
+aclivellava/A
+aclocada/VY
+aclocava/A
+aclofada/VY
+aclofament/EVY
+aclofava/A
+aclofollada/VY
+aclofollat/BVY
+aclorhdria/EVY
+aclotada/VY
+aclotament/EVY
+aclotava/A
+aclotxada/VY
+aclotxava/A
+aclucada/EVY
+aclucalls/Y
+aclucament/EVY
+aclucava/A
+acme/EVY
+acmita/EVY
+acne/EVY
+acneic/FVY
+acneica/VY
+acneforme/EVY
+acnmia/EVY
+acnitis/EVY
+acnode/EVY
+a/Y
+acoblable/EVY
+acoblada/VY
+acoblador/EVY
+acoblament/EVY
+acoblant/EVY
+acoblava/A
+acoconada/VY
+acoconava/A
+acodolada/VY
+acodolament/EVY
+acodolava/A
+acografia/EVY
+aclia/EVY
+aclit/FVY
+aclita/VY
+acolitat/EVY
+acollada/VY
+acollador/EVY
+acollament/EVY
+acollatant/EVY
+acollava/A
+acollena/EVY
+acollent/EVY
+acollerada/VY
+acollerava/A
+acollida/EVY
+acollidor/FVY
+acollidora/VY
+acolliment/EVY
+acollir/M
+acollonada/VY
+acollonador/FVY
+acollonadora/VY
+acollonament/EVY
+acollonant/EVY
+acollonava/A
+acollonida/VY
+acollonidor/FVY
+acollonidora/VY
+acolloniment/EVY
+acollonir/MN
+acolorada/VY
+acolorament/EVY
+acolorava/A
+acolorida/VY
+acoloriment/EVY
+acolorir/MN
+acoltellada/VY
+acoltellava/A
+acolria/EVY
+acomboiada/VY
+acomboiament/EVY
+acomboiava/A
+acomiadada/VY
+acomiadament/EVY
+acomiadava/A
+acomodable/EVY
+acomodaci/GVY
+acomodada/VY
+acomodadament
+acomodador/FVY
+acomodadora/VY
+acomodament/EVY
+acomodat/BVY
+acomodatici/EVY
+acomodatcia/EVY
+acomodatiu/BVY
+acomodativa/VY
+acomodava/A
+acompanyable/EVY
+acompanyada/EVY
+acompanyador/FVY
+acompanyadora/VY
+acompanyament/EVY
+acompanyant/EFVY
+acompanyanta/VY
+acompanyava/A
+acomparada/VY
+acomparava/A
+acomplert/FVY
+acomplerta/VY
+acomplexada/VY
+acomplexava/A
+acomplida/VY
+acompliment/EVY
+acomplir/MN
+acompte/EVY
+acondiciada/VY
+acondiciament/EVY
+acondiciava/A
+acondrita/EVY
+acondroplsia/EVY
+aconductada/VY
+aconductament/EVY
+aconductava/A
+aconduda/VY
+acondument/EVY
+aconduir/MN
+aconfessional/EVY
+aconfessionalitat/EVY
+aconhortada/VY
+aconhortament/EVY
+aconhortava/A
+acnit/EVY
+aconitasa/EVY
+acontic/EVY
+aconitina/EVY
+aconseguida/VY
+aconseguidor/FVY
+aconseguidora/VY
+aconseguiment/EVY
+aconseguir/MN
+aconsellable/EVY
+aconsellada/VY
+aconsellador/FVY
+aconselladora/VY
+aconsellament/EVY
+aconsellava/A
+aconsolada/VY
+aconsolava/A
+acontentada/VY
+acontentament/EVY
+acontentava/A
+acontraltada/VY
+acontraltat/BVY
+acopada/VY
+acopava/A
+acoqun/Z
+acoquinada/VY
+acoquinament/EVY
+acoquinava/A
+acorada/VY
+acorador/EFVY
+acoradora/VY
+acorament/EVY
+acorava/A
+acorconada/VY
+acorconament/EVY
+acorconava/A
+acord/EVY
+acordable/EVY
+acordada/VY
+acordadament
+acordador/EVY
+acordament/EVY
+acordana/EVY
+acordant/EVY
+acordava/A
+acordellada/VY
+acordellament/EVY
+acordellava/A
+acordillada/VY
+acordillament/EVY
+acordillava/A
+acordi/GVY
+acordionista/EVY
+acordonada/VY
+acordonadora/EVY
+acordonament/EVY
+acordonava/A
+Aores/VY
+acornada/VY
+acornat/BVY
+acorra/D
+acorra/Z
+acorralada/VY
+acorralador/FVY
+acorraladora/VY
+acorralament/EVY
+acorralava/A
+acorre/D
+acorre/Z
+acorreguda/VY
+acorregudes/Y
+acorregu/Z
+acorreguem/C
+acorreguem/Z
+acorreguera/Z
+acorregurem/Z
+acorregueren/Z
+acorregueres/Z
+acorregureu/Z
+acorregus/Z
+acorregussem/Z
+acorreguessen/Z
+acorreguesses/Z
+acorregusseu/Z
+acorregussim/Z
+acorreguessin/Z
+acorreguessis/Z
+acorregussiu/Z
+acorregueu/Z
+acorregu/Z
+acorregut/VY
+acorreguts/Y
+acorrem/C
+acorrem/Z
+acorren/C
+acorren/Z
+acorrent/C
+acrrer/CY
+acorrer/Z
+acorreran/Z
+acorrers/Z
+acorrer/Z
+acorrerem/Z
+acorrereu/Z
+acorreria/Z
+acorrerem/Z
+acorrerien/Z
+acorreries/Z
+acorrereu/Z
+acorres/Z
+acorreu/C
+acorreu/Z
+acorri/D
+acorri/Z
+acorria/Z
+acorrem/Z
+acorrien/Z
+acorries/Z
+acorreu/Z
+acorriment/EVY
+acorrin/C
+acorrin/Z
+acorriolada/VY
+acorriolava/A
+acorris/Z
+acorro/Z
+acorruada/VY
+acorruament/EVY
+acorruava/A
+acost/EVY
+acostada/VY
+acostads/BVY
+acostadissa/VY
+acostador/FVY
+acostadora/VY
+acostalada/VY
+acostalador/FVY
+acostaladora/VY
+acostalava/A
+acostament/EVY
+acostat/BVY
+acostava/A
+acostumable/EVY
+acostumada/VY
+acostumadament
+acostumament/EVY
+acostumat/BVY
+acostumava/A
+acot/EVY
+acotaci/GVY
+acotada/VY
+acotament/EVY
+acotava/A
+acotiada/VY
+acotiava/A
+acotiledoni/EVY
+acotilednia/EVY
+acotolada/VY
+acotolava/A
+acotxada/VY
+acotxament/EVY
+acotxava/A
+acovardida/VY
+acovardiment/EVY
+acovardir/MN
+acrcia/EVY
+acral/EVY
+acrnia/EVY
+acranial/EVY
+acras/EVY
+acrsia/EVY
+acrasial/EVY
+acrasiomicot/EVY
+crata/EVY
+acrtic/FVY
+acrtica/VY
+acraturesi/EVY
+acre/EVY
+acreci/GVY
+acreditable/EVY
+acreditaci/GVY
+acreditada/VY
+acreditadament
+acreditadssim/FVY
+acreditadssima/VY
+acreditatiu/BVY
+acreditativa/VY
+acreditava/A
+acreix/C
+acreix/SZ
+acreixement/EVY
+acreixent/R
+acrixer/CY
+acreixer/T
+acreixs/P
+acreixia/O
+acrement
+acrementici/GVY
+acrescent/EVY
+acrescuda/VY
+acrescut/BVY
+acresolada/VY
+acresolat/BVY
+acresqus/Q
+acriaturada/VY
+acriaturat/BVY
+acrbia/EVY
+acrdid/EVY
+acridiforme/EVY
+acridina/EVY
+acridnic/FVY
+acridnica/VY
+acridfag/FVY
+acridfaga/VY
+acriflavina/EVY
+acrilamida/EVY
+acrilat/EVY
+acrlic/FVY
+acrlica/VY
+acrilol/EVY
+acrilonitril/EVY
+acrimnia/EVY
+acrimonis/JVY
+acrimoniosa/VY
+acrnia/EVY
+acritarc/EVY
+acrtic/FVY
+acrtica/VY
+acritud/EVY
+acro/EVY
+acroamtic/FVY
+acroamtica/VY
+acrobcia/EVY
+acrbata/EVY
+acrobtic/FVY
+acrobtica/VY
+acrobticament
+acrobatisme/EVY
+acrocarp/FVY
+acrocarpa/VY
+acrocrpic/FVY
+acrocrpica/VY
+acrocfal/FVY
+acrocfala/VY
+acroceflia/EVY
+acrocianosi/EVY
+acrodermatitis/EVY
+acrodnia/EVY
+acrodont/EVY
+acroesqu/GVY
+acrofbia/EVY
+acrogen/KVY
+acrgena/VY
+acrogin/KVY
+acrgina/VY
+acrolena/EVY
+acrmat/EVY
+acromtic/FVY
+acromtica/VY
+acromatisme/EVY
+acromatitzada/VY
+acromatitzava/A
+acromatpsia/EVY
+acromeglia/EVY
+acromellgia/EVY
+acromi/EVY
+acromia/EVY
+acromial/EVY
+acrmion/EVY
+cron/EVY
+acrnic/FVY
+acrnica/VY
+acrnim/EVY
+acronmia/EVY
+acropquia/EVY
+acropatia/EVY
+acrpet/FVY
+acrpeta/VY
+acrpoli/EVY
+acrpolis/EVY
+acroquirisme/EVY
+acrosoma/EVY
+acrosmic/FVY
+acrosmica/VY
+acrstic/FVY
+acrstica/VY
+acrostoli/EVY
+acroteri/EVY
+acrozona/EVY
+acta/EVY
+actant/EVY
+acte/EVY
+actina/EVY
+actinal/EVY
+actini/EVY
+actnia/EVY
+actiniari/EVY
+actnic/FVY
+actnica/VY
+actnid/EVY
+actindia/EVY
+actinisme/EVY
+actinobacillosi/EVY
+actinocarp/FVY
+actinocarpa/VY
+actinoftalm/FVY
+actinoftalma/VY
+actingraf/EVY
+actinoide/EVY
+actinolita/EVY
+actinmetre/EVY
+actinometria/EVY
+actinomtric/FVY
+actinomtrica/VY
+actinomicetal/EVY
+actinomicets/Y
+actinomorf/FVY
+actinomorfa/VY
+actinopterigi/EVY
+actinoscpia/EVY
+actinostela/EVY
+actinota/EVY
+actinoterpia/EVY
+actitud/EVY
+actiu/BVY
+activa/VY
+activaci/GVY
+activada/VY
+activador/FVY
+activadora/VY
+activament
+activava/A
+activisme/EVY
+activista/EVY
+activitat/EVY
+actor/EFVY
+actora/VY
+actriu/EVY
+actuaci/GVY
+actuada/VY
+actuador/EVY
+actual/EVY
+actualisme/EVY
+actualitat/EVY
+actualitzable/EVY
+actualitzaci/GVY
+actualitzada/VY
+actualitzador/FVY
+actualitzadora/VY
+actualitzava/A
+actualment
+actuant/EVY
+actuari/KVY
+acturia/VY
+actuarial/EVY
+actuava/A
+acubada/VY
+acubador/FVY
+acubadora/VY
+acubament/EVY
+acubava/A
+acubillada/VY
+acubillava/A
+acudida/VY
+acudir/MN
+acudit/EVY
+acugulada/VY
+acugulament/EVY
+acugulava/A
+acuindada/VY
+acuindament/EVY
+acuindava/A
+acuit/EVY
+acuitada/VY
+acutat/EVY
+acuitava/A
+aculada/EVY
+aculava/A
+aculeada/VY
+aculeat/BVY
+aculeforme/EVY
+aculi/EVY
+acull/CU
+acull/EVY
+acull/Z
+aculturaci/GVY
+aculturada/VY
+aculturat/BVY
+aculturava/A
+acumbent/EVY
+acumen/VY
+acmens/Y
+acmetre/EVY
+acumetria/EVY
+acuminada/VY
+acuminat/BVY
+acuminifoliada/VY
+acuminifoliat/BVY
+acumulable/EVY
+acumulaci/GVY
+acumulada/VY
+acumulador/FVY
+acumuladora/VY
+acumulament/EVY
+acumulat/BVY
+acumulatiu/BVY
+acumulativa/VY
+acumulativament
+acumulava/A
+acunada/VY
+acunament/EVY
+acunava/A
+acupuntor/FVY
+acupuntora/VY
+acupuntura/EVY
+acurada/VY
+acuradament
+acurat/BVY
+acurada/VY
+acurament/EVY
+acurava/A
+Acurci/WY
+acurtable/EVY
+acurtada/VY
+acurtament/EVY
+acurtava/A
+acs/Z
+acusable/EVY
+acusaci/GVY
+acusada/VY
+acusador/FVY
+acusadora/VY
+acusament/EVY
+acusat/BVY
+acusatiu/EVY
+acusatori/KVY
+acusatria/VY
+acusava/A
+acstic/FVY
+acstica/VY
+acusticoptic/FVY
+acusticoptica/VY
+acut/C
+acut/Z
+acutangle/EVY
+acutorsi/GVY
+acuts/Z
+ad
+Ada/WY
+Adabald/WY
+adctil/FVY
+adctila/VY
+adactlia/EVY
+adagi/EVY
+adagio/EVY
+Adalber/WY
+Adalbert/WY
+Adalgot/WY
+adalil/EVY
+Adalric/WY
+Adalsinda/WY
+adam/EVY
+Adam/WY
+adamant/HVY
+adamantina/VY
+admic/FVY
+admica/VY
+adamisme/EVY
+adamita/EVY
+adamtic/FVY
+adamtica/VY
+adaptabilitat/EVY
+adaptable/EVY
+adaptaci/GVY
+adaptada/VY
+adaptador/FVY
+adaptadora/VY
+adaptatiu/BVY
+adaptativa/VY
+adaptava/A
+adar/EVY
+adaram/EVY
+adarb/EVY
+adargada/VY
+adargava/A
+Adarr/WY
+Adaucte/WY
+adaxial/EVY
+add.
+Addaia/VY
+addax/IVY
+addend/EVY
+addenda/EVY
+addicci/GVY
+addici/GVY
+addicionable/EVY
+addicionada/VY
+addicional/EVY
+addicionalment
+addicionava/A
+addicta/VY
+addicte/FVY
+addictiu/BVY
+addictiva/VY
+additament/EVY
+additiu/BVY
+additiva/VY
+additivitat/EVY
+additivomultiplicatiu/BVY
+additivomultiplicativa/VY
+adducci/GVY
+adductor/FVY
+adductora/VY
+adduble/EVY
+adduda/VY
+adduir/MN
+adfag/EVY
+adefgia/EVY
+adeia/Z
+adiem/Z
+adeien/Z
+adeies/Z
+adieu/Z
+adeim/Z
+adeis/Z
+Adela/WY
+Adelaida/WY
+Adelard/WY
+Adelbert/WY
+adelerada/VY
+adeleradament
+adelerat/BVY
+adelerava/A
+Adelf/WY
+adlfia/EVY
+adelfogmia/EVY
+Adel/WY
+adeliciada/VY
+adeliciat/BVY
+Adelina/WY
+adelitada/VY
+adelitament/EVY
+adelitava/A
+Adell/WY
+Adellac/WY
+adelcera/EVY
+Adelvina/WY
+Ademar/WY
+Adems/VY
+ademusser/FVY
+ademussera/VY
+Ademuz/VY
+adenlgia/EVY
+adenectomia/EVY
+adeniforme/EVY
+adenilat/EVY
+adenlic/EVY
+adenina/EVY
+adenitis/EVY
+adenfor/FVY
+adenfora/VY
+adenohipfisi/EVY
+adenodal/EVY
+adenoide/EVY
+adenoidectomia/EVY
+adenoditis/EVY
+adenologia/EVY
+adenoma/EVY
+adenomatosi/EVY
+adenopatia/EVY
+adenosi/EVY
+adenosina/EVY
+adenosinadifosfat/EVY
+adenosinatrifosfat/EVY
+adenosinatrifosfatasa/EVY
+adenostil/EVY
+adenovirosi/EVY
+adenovirus/EVY
+Adeodat/WY
+adepta/VY
+adepte/FVY
+adequaci/GVY
+adequada/VY
+adequadament
+adequat/BVY
+adequava/A
+Adern/WY
+ads/Y
+adesada/VY
+adesava/A
+adesiara/Y
+adu/EVY
+adu-siau
+adherncia/EVY
+adherent/EVY
+adherida/VY
+adheriment/EVY
+adherir/MN
+adhesi/GVY
+adhesiu/BVY
+adhesiva/VY
+adhesivitat/EVY
+dhuc/Y
+adiabtic/FVY
+adiabtica/VY
+adiabatisme/EVY
+adiada/VY
+adifon/EVY
+adifor/FVY
+adifora/VY
+adiaforesi/EVY
+adiafortic/FVY
+adiafortica/VY
+adiafria/EVY
+adiamantada/VY
+adiamantat/BVY
+adiament/EVY
+adiant/EVY
+adiatermncia/EVY
+adiattic/FVY
+adiattica/VY
+adiava/A
+adic/Z
+adici/GVY
+adiem/Z
+adient/C
+adient/EVY
+adientment
+adieu/Z
+adiga/D
+adiga/Z
+adigu/Z
+adiguem/C
+adiguem/Z
+adiguen/C
+adiguen/Z
+adiguera/Z
+adigurem/Z
+adigueren/Z
+adigueres/Z
+adigureu/Z
+adigues/C
+adigues/Z
+adigus/Z
+adigussem/Z
+adiguessen/Z
+adiguesses/Z
+adigusseu/Z
+adigussim/Z
+adiguessin/Z
+adiguessis/Z
+adigussiu/Z
+adigueu/C
+adigueu/Z
+adigui/D
+adigui/Z
+adigu/Z
+adiguin/C
+adiguin/Z
+adiguis/Z
+Adlia/WY
+Adil/WY
+adinmia/EVY
+adinmic/FVY
+adinmica/VY
+adinerada/VY
+adinerat/BVY
+adinerava/A
+adinyada/VY
+adinyava/A
+adipat/EVY
+adpic/FVY
+adpica/VY
+adipocera/EVY
+adipcit/EVY
+adipognesi/EVY
+adiponitril/EVY
+adips/JVY
+adiposa/VY
+adiposlgia/EVY
+adiposi/EVY
+adipositat/EVY
+adpsia/EVY
+adir/CY
+adir/Z
+adiran/Z
+adirs/Z
+adir/Z
+adirem/Z
+adireu/Z
+adiria/Z
+adirem/Z
+adirien/Z
+adiries/Z
+adireu/Z
+adit/VY
+adita/VY
+adites/Y
+diton/EVY
+adits/Y
+adiu/Z
+adiuen/Z
+adius/Z
+adives/Y
+adj.
+adjacncia/EVY
+adjacent/EVY
+adjar/EVY
+Adjria/VY
+adjectiu/BVY
+adjectiva/VY
+adjectivable/EVY
+adjectivaci/GVY
+adjectivada/VY
+adjectivador/FVY
+adjectivadora/VY
+adjectival/EVY
+adjectivament
+adjectivava/A
+adjudicable/EVY
+adjudicaci/GVY
+adjudicada/VY
+adjudicador/FVY
+adjudicadora/VY
+adjudicant/EVY
+adjudicatari/KVY
+adjudicatria/VY
+adjudicatiu/BVY
+adjudicativa/VY
+adjudicava/A
+adjunci/GVY
+adjunt/FVY
+adjunta/VY
+adjuntada/VY
+adjuntava/A
+adjuntiu/BVY
+adjuntiva/VY
+adjuraci/GVY
+adjurada/VY
+adjurador/FVY
+adjuradora/VY
+adjurava/A
+adjutor/FVY
+adjutora/VY
+adjutori/EVY
+adjuvant/EVY
+adlter/EVY
+Adlert/WY
+adm.
+admdor.
+admdora.
+adms/JVY
+admesa/VY
+admet/C
+admet/SZ
+admetent/R
+admets/P
+admetia/O
+admetre/DY
+admetr/T
+adminicle/EVY
+adminiculada/VY
+adminicular/EVY
+adminiculava/A
+administrable/EVY
+administraci/GVY
+administrada/VY
+administrador/FVY
+administradora/VY
+administrant/EVY
+administrat/BVY
+administratiu/BVY
+administrativa/VY
+administrativament
+administrativista/EVY
+administrava/A
+admirable/EVY
+admirablement
+admiraci/GVY
+admirada/VY
+admirador/FVY
+admiradora/VY
+admiratiu/BVY
+admirativa/VY
+admirativament
+admirava/A
+admissibilitat/EVY
+admissible/EVY
+admissi/GVY
+admitncia/EVY
+admixti/GVY
+admonici/GVY
+admonitor/FVY
+admonitora/VY
+admonitori/KVY
+admonitria/VY
+admtiu.
+admtiva.
+adnat/FVY
+adnata/VY
+adob/EVY
+adobable/EVY
+adobacadires/EVY
+adobacamins/VY
+adobacossis/EVY
+adobada/VY
+adobador/FVY
+adobadora/VY
+adobadures/Y
+adobaire/EVY
+adobament/EVY
+adobamitges/EVY
+adobs/Z
+adobassada/VY
+adobassava/A
+adobatge/EVY
+adobava/A
+adober/FVY
+adobera/VY
+adoberia/EVY
+adoctrn/Z
+adoctrinable/EVY
+adoctrinada/VY
+adoctrinador/FVY
+adoctrinadora/VY
+adoctrinament/EVY
+adoctrinava/A
+adolescncia/EVY
+adolescent/EVY
+Adolf/WY
+adolida/VY
+adolit/BVY
+adollada/VY
+adollament/EVY
+adollava/A
+adolorada/VY
+adoloradament
+adolorament/EVY
+adolorava/A
+adolorida/VY
+adoloriment/EVY
+adolorir/MN
+adolorit/BVY
+adoms/Z
+adomassada/VY
+adomassat/BVY
+adomassava/A
+adonada/VY
+adonava/A
+adondada/VY
+adondament/EVY
+adondava/A
+adnic/FVY
+adnica/VY
+adonis/EVY
+adonitzada/VY
+adonitzava/A
+adopci/GVY
+adopcionisme/EVY
+adopcionista/EVY
+adoperada/VY
+adoperava/A
+adoptable/EVY
+adoptada/VY
+adoptand/FVY
+adoptanda/VY
+adoptant/EVY
+adoptava/A
+adoptiu/BVY
+adoptiva/VY
+Ador/VY
+adorabilitat/EVY
+adorable/EVY
+adorablement
+adoraci/GVY
+adorada/VY
+adorador/FVY
+adoradora/VY
+adoral/EVY
+adoratori/EVY
+adoratriu/EVY
+adorava/A
+adorer/FVY
+adorera/VY
+adorm/CU
+adorm/Z
+adormida/VY
+adormidor/FVY
+adormidora/VY
+adormiment/EVY
+adormir/M
+adorms/Z
+adormiscada/VY
+adormiscava/A
+adormissada/VY
+adormissava/A
+adorn/EVY
+adornable/EVY
+adornada/VY
+adornador/FVY
+adornadora/VY
+adornament/EVY
+adornava/A
+adornista/EVY
+ads/Z
+adossada/VY
+adossament/EVY
+adossava/A
+adotzn/Z
+adotzenada/VY
+adotzenament/EVY
+adotzenat/BVY
+adotzenava/A
+adovellada/VY
+adovellat/BVY
+adprecaci/GVY
+adpromissi/GVY
+adquirent/EVY
+adquirible/EVY
+adquirida/VY
+adquiridor/FVY
+adquiridora/VY
+adquirir/MN
+adquisici/GVY
+adquisitiu/BVY
+adquisitiva/VY
+adquisitivitat/EVY
+adragant/EVY
+adrag/GVY
+adre/IVY
+adrea/EVY
+adreable/EVY
+adreada/VY
+adreador/EFVY
+adreadora/VY
+adreament/EVY
+adreava/A
+adrenalina/EVY
+adrenrgic/FVY
+adrenrgica/VY
+adrenocorticotrpica/EVY
+adrenoreceptor/EVY
+adret/FVY
+adreta/VY
+Adri/Y
+Adri/WY
+Adriac/WY
+adritic/FVY
+adritica/VY
+Adrobau/WY
+Adroer/WY
+adroguer/FVY
+Adroguer/WY
+adroguera/VY
+adrogueria/EVY
+Adrover/WY
+Adrufeu/WY
+adscrigus/Q
+adscripci/GVY
+adscrit/FVY
+adscrita/VY
+adscriu/C
+adscriu/SZ
+adscriure/DY
+adscriur/T
+adscriv/Z
+adscrivia/O
+adscrivint/R
+adscrivira/Z
+adscrivrem/Z
+adscriviren/Z
+adscrivires/Z
+adscrivreu/Z
+adscrivs/Z
+adscrivssem/Z
+adscrivissen/Z
+adscrivisses/Z
+adscrivsseu/Z
+adscrivssim/Z
+adscrivissin/Z
+adscrivissis/Z
+adscrivssiu/Z
+Adser/WY
+adsignatus
+adsorbat/EVY
+adsorbent/EVY
+adsorci/GVY
+adstrat/EVY
+aduar/EVY
+adulaci/GVY
+adulada/VY
+adulador/FVY
+aduladora/VY
+adularescncia/EVY
+adulria/EVY
+adulatori/KVY
+adulatria/VY
+adulatriament
+adulava/A
+Adulf/WY
+adult/FVY
+adulta/VY
+adlter/FVY
+adltera/VY
+adulterable/EVY
+adulteraci/GVY
+adulterada/VY
+adulterador/FVY
+adulteradora/VY
+adulterament/EVY
+adulterant/EVY
+adulterava/A
+adulteri/EVY
+adulter/HVY
+adulterina/VY
+adulterinament
+adultesa/EVY
+adunaci/GVY
+adunada/VY
+adunana/EVY
+adunava/A
+adurent/EVY
+adust/FVY
+adusta/VY
+adustament
+adustesa/EVY
+adusti/GVY
+adustiu/BVY
+adustiva/VY
+adv.
+adv/Z
+advecci/GVY
+advectiu/BVY
+advectiva/VY
+adven/C
+adven/Z
+advn/C
+advenc/Z
+advendr/T
+advenen/Z
+advenguda/VY
+advengus/Q
+advengut/BVY
+advenia/Z
+advenem/Z
+advenien/Z
+advenies/Z
+adveneu/Z
+advenim/Z
+adveniment/EVY
+advenint/C
+advenir/CY
+adveniu/C
+adveniu/Z
+advens/Z
+advent/EVY
+advent/HVY
+adventici/EVY
+adventcia/EVY
+adventciament
+adventina/VY
+adventisme/EVY
+adventista/EVY
+adventual/EVY
+adveraci/GVY
+adverada/VY
+adverament/EVY
+adverava/A
+adverbi/EVY
+adverbial/EVY
+adverbialitat/EVY
+adverbialitzaci/GVY
+adverbialitzada/VY
+adverbialitzador/FVY
+adverbialitzadora/VY
+adverbialitzava/A
+adverbialment
+advers/JVY
+adversa/VY
+adversament
+adversari/KVY
+adversria/VY
+adversatiu/BVY
+adversativa/VY
+adversitat/EVY
+advertncia/EVY
+advertida/VY
+advertidament
+advertidor/FVY
+advertidora/VY
+advertiment/EVY
+advertir/MN
+advinc/Z
+advindr/Z
+advindran/Z
+advindrs/Z
+advindre/DY
+advindr/Z
+advindrem/Z
+advindreu/Z
+advindria/Z
+advindrem/Z
+advindrien/Z
+advindries/Z
+advindreu/Z
+advinga/D
+advinga/Z
+advinguda/VY
+advingudes/Y
+advingu/Z
+advinguem/C
+advinguem/Z
+advinguen/C
+advinguen/Z
+advinguera/Z
+advingurem/Z
+advingueren/Z
+advingueres/Z
+advingureu/Z
+advingues/Z
+advingus/Z
+advingussem/Z
+advinguessen/Z
+advinguesses/Z
+advingusseu/Z
+advingussim/Z
+advinguessin/Z
+advinguessis/Z
+advingussiu/Z
+advingueu/Z
+advingui/D
+advingui/Z
+advingu/Z
+advinguin/C
+advinguin/Z
+advinguis/Z
+advingut/VY
+advinguts/Y
+advocacia/EVY
+advocaci/GVY
+advocada/VY
+advocadesc/FVY
+advocadesca/VY
+advocadessa/EVY
+advocat/BVY
+advocatori/KVY
+advocatria/VY
+advocava/A
+aede/EVY
+aequo
+aeraci/GVY
+aermia/EVY
+aernquima/EVY
+aeri/EVY
+aria/EVY
+aercola/EVY
+aerfer/FVY
+aerfera/VY
+aerificaci/GVY
+aerificada/VY
+aerificatiu/BVY
+aerificativa/VY
+aerificava/A
+aeriforme/EVY
+aerinita/EVY
+aerobi/EVY
+aerbia/EVY
+aerbic/FVY
+aerbica/VY
+aerobiologia/EVY
+aerobiosi/EVY
+aerobomba/EVY
+aerobs/IVY
+aerocrpia/EVY
+aerocele/EVY
+aerocist/EVY
+aeroclub/EVY
+aeroclia/EVY
+aerocondensador/EVY
+aerodina/EVY
+aerodinmic/FVY
+aerodinmica/VY
+aerdrom/EVY
+aeroespacial/EVY
+aeroesqu/VY
+aeroesqus/Y
+aerofgia/EVY
+aerofar/EVY
+aeroftic/FVY
+aeroftica/VY
+aerfob/FVY
+aerfoba/VY
+aerofbia/EVY
+aerfon/FVY
+aerfona/VY
+aerfor/EVY
+aerofotografia/EVY
+aerofotometria/EVY
+aerogenerador/EVY
+aergraf/EVY
+aerografia/EVY
+aerogrfic/FVY
+aerogrfica/VY
+aerograma/EVY
+aerolnia/EVY
+aerlit/EVY
+aeroltic/FVY
+aeroltica/VY
+aerolliscador/EVY
+aerologia/EVY
+aerolgic/FVY
+aerolgica/VY
+aeromncia/EVY
+aeromntic/FVY
+aeromntica/VY
+aeromedicina/EVY
+aermetre/EVY
+aerometria/EVY
+aeromtric/FVY
+aeromtrica/VY
+aeromodel/EVY
+aeromodelisme/EVY
+aeromotor/EVY
+aeronau/EVY
+aeronauta/EVY
+aeronutic/FVY
+aeronutica/VY
+aeronaval/EVY
+aeronavegabilitat/EVY
+aeronavegable/EVY
+aeronavegaci/GVY
+aeronomia/EVY
+aeronmic/FVY
+aeronmica/VY
+aeropiezisme/EVY
+aeropl/GVY
+aeroplncton/EVY
+aeropletismgraf/EVY
+aeroport/EVY
+aeroportuari/KVY
+aeroporturia/VY
+aeropostal/EVY
+aerorefrigerant/EVY
+aeroscopi/EVY
+aeroscpia/EVY
+aerosfera/EVY
+aerosi/EVY
+aerosiderita/EVY
+aerosol/EVY
+aeroslic/FVY
+aeroslica/VY
+aerosolterpia/EVY
+aerostaci/GVY
+aerstat/EVY
+aerosttic/FVY
+aerosttica/VY
+aerotctic/FVY
+aerotctica/VY
+aerotaxi/EVY
+aerotcnia/EVY
+aerotcnic/FVY
+aerotcnica/VY
+aeroterpia/EVY
+aerotrmic/FVY
+aerotrmica/VY
+aerotermodinmica/EVY
+aerotermoterpia/EVY
+aeroterrestre/EVY
+aerotransport/EVY
+aerotransportada/VY
+aerotransportava/A
+aerotrn/EVY
+aerotropisme/EVY
+aerovia/EVY
+afabilitat/EVY
+afable/EVY
+afablement
+afabulaci/GVY
+afcia/EVY
+afaenada/VY
+afaenat/BVY
+afaenava/A
+afgia/EVY
+afaionada/VY
+afaionament/EVY
+afaionava/A
+afait/EVY
+afaitada/EVY
+afaitador/FVY
+afaitadora/EVY
+afaitament/EVY
+afaitapagesos/EVY
+afaitapobres/EVY
+afaitat/EVY
+afaitava/A
+afalac/EVY
+afalagada/VY
+afalagador/FVY
+afalagadora/VY
+afalagadorament
+afalagadures/Y
+afalagament/EVY
+afalagava/A
+afalconada/VY
+afalconava/A
+afallerada/VY
+afallerava/A
+afamada/VY
+afamat/BVY
+afamava/A
+afamegada/VY
+afamegat/BVY
+afamegava/A
+afanada/EVY
+afanador/FVY
+afanadora/VY
+afanava/A
+afaneta/EVY
+afanpter/FVY
+afanptera/VY
+afanita/EVY
+afanomicosi/EVY
+afany/EVY
+afanyada/VY
+afanyadament
+afanyat/BVY
+afanyava/A
+afanys/JVY
+afanyosa/VY
+afquia/EVY
+afaram/EVY
+afarrossada/VY
+afarrossava/A
+afartada/EVY
+afartament/EVY
+afartapobres/EVY
+afartava/A
+afs/VY
+afsia/EVY
+afsic/FVY
+afsica/VY
+afassos/Y
+afavorida/VY
+afavoridor/FVY
+afavoridora/VY
+afavoriment/EVY
+afavorir/MN
+afeblida/VY
+afeblidor/FVY
+afeblidora/VY
+afebliment/EVY
+afeblir/MN
+afecci/GVY
+afeccionada/VY
+afeccionament/EVY
+afeccionat/BVY
+afeccionava/A
+afecta/VY
+afectable/EVY
+afectaci/GVY
+afectada/VY
+afectadament
+afectament/EVY
+afectat/BVY
+afectava/A
+afecte/EFVY
+afectiu/BVY
+afectiva/VY
+afectivitat/EVY
+afectus/JVY
+afectuosa/VY
+afectuosament
+afectuositat/EVY
+afegible/EVY
+afegida/VY
+afegidor/EFVY
+afegidora/VY
+afegidura/EVY
+afegiment/EVY
+afegir/MN
+afegit/EVY
+afegitall/EVY
+afegit/GVY
+afeixada/VY
+afeixava/A
+afeixegada/VY
+afeixegava/A
+afeixugada/VY
+afeixugament/EVY
+afeixugava/A
+afeli/EVY
+afeliotrpic/FVY
+afeliotrpica/VY
+afeliotropisme/EVY
+afemada/VY
+afemava/A
+afemellada/VY
+afemellat/BVY
+afmia/EVY
+afer/EVY
+aferncia/EVY
+aferent/EVY
+afresi/EVY
+afermable/EVY
+afermada/VY
+afermament/EVY
+afermamossos/EVY
+afermanada/VY
+afermanava/A
+afermat/EVY
+afermava/A
+aferrada/EVY
+aferrads/BVY
+aferradissa/VY
+aferrador/EVY
+aferrall/EVY
+aferrallada/VY
+aferrallava/A
+aferrament/EVY
+aferrant/EVY
+aferrapedres/EVY
+aferra-roques/EVY
+aferratall/EVY
+aferrava/A
+aferraveles/EVY
+aferrs/Z
+aferrissada/VY
+aferrissadament
+aferrissament/EVY
+aferrissat/BVY
+aferrissava/A
+aferrisss/JVY
+aferrissosa/VY
+aferrs/Z
+aferrussada/VY
+aferrussament/EVY
+aferrussava/A
+afetgegada/VY
+afetgegament/EVY
+afetgegava/A
+afg/HVY
+afgana/VY
+afgans/JVY
+afganesa/VY
+afgani/EVY
+Afganistan/VY
+af/GVY
+afianada/VY
+afianament/EVY
+afianava/A
+afiblada/VY
+afiblall/EVY
+afiblava/A
+afici/GVY
+aficionada/VY
+aficionat/BVY
+aficionava/A
+afidvit/EVY
+afdid/EVY
+afig/CU
+afig/Z
+afigada/VY
+afiganyada/VY
+afiganyament/EVY
+afiganyava/A
+afigat/BVY
+afigurada/VY
+afigurava/A
+afilada/VY
+afilador/FVY
+afiladora/VY
+afiladura/EVY
+afilament/EVY
+afilava/A
+afilerada/VY
+afilerament/EVY
+afilerava/A
+afiliable/EVY
+afiliaci/GVY
+afiliada/VY
+afiliava/A
+afilla/VY
+afillada/VY
+afillament/EVY
+afillat/BVY
+afillava/A
+afille/FVY
+afllia/EVY
+afilloforat/EVY
+afillolada/VY
+afillolava/A
+afn/Z
+afinable/EVY
+afinaci/GVY
+afinada/VY
+afinadament
+afinador/FVY
+afinadora/VY
+afinament/EVY
+afinat/BVY
+afinava/A
+afinitat/EVY
+afirmable/EVY
+afirmaci/GVY
+afirmada/VY
+afirmatiu/BVY
+afirmativa/VY
+afirmativament
+afirmava/A
+afitada/VY
+afitament/EVY
+afitava/A
+afitorada/VY
+afitorava/A
+afix/JVY
+afixa/VY
+afixable/EVY
+afixaci/GVY
+afixada/VY
+afixal/EVY
+afixava/A
+aflacada/VY
+aflacava/A
+aflamada/VY
+aflamat/BVY
+aflamava/A
+aflaquida/VY
+aflaquiment/EVY
+aflaquir/MN
+aflat/EVY
+aflatoxina/EVY
+aflautada/VY
+aflautat/BVY
+aflautava/A
+aflicci/GVY
+aflicta/VY
+aflicte/FVY
+aflictiu/BVY
+aflictiva/VY
+afligida/VY
+afligidament
+afligidor/FVY
+afligidora/VY
+afligiment/EVY
+afligir/MN
+afligit/BVY
+aflogstic/FVY
+aflogstica/VY
+aflonjada/VY
+aflonjament/EVY
+aflonjava/A
+aflorada/VY
+aflorament/EVY
+aflorava/A
+aflotonada/VY
+aflotonat/BVY
+afluncia/EVY
+afluent/EVY
+afluda/VY
+afluir/MN
+afluix/IVY
+afluixada/EVY
+afluixador/FVY
+afluixadora/VY
+afluixament/EVY
+afluixapapers/VY
+afluixava/A
+aflux/IVY
+afocada/VY
+afocal/EVY
+afocat/BVY
+afogada/VY
+afogament/EVY
+afogava/A
+afolcada/VY
+afolcat/BVY
+afoll/EVY
+afollada/VY
+afollador/FVY
+afolladora/VY
+afollament/EVY
+afollat/BVY
+afollava/A
+fon/FVY
+fona/VY
+afonable/EVY
+afonacases/EVY
+afonada/VY
+afonament/EVY
+afonava/A
+afonemtic/FVY
+afonemtica/VY
+afonia/EVY
+afnic/FVY
+afnica/VY
+afonitzaci/GVY
+aforada/VY
+aforador/FVY
+aforadora/VY
+aforament/EVY
+aforat/BVY
+aforava/A
+afores/Y
+aforestaci/GVY
+aforestada/VY
+aforestava/A
+aforisme/EVY
+aforstic/FVY
+aforstica/VY
+afortunada/VY
+afortunadament
+afortunat/BVY
+aftic/FVY
+aftica/VY
+afototrpic/FVY
+afototrpica/VY
+afototropisme/EVY
+Afra/WY
+afrancs/Z
+afrancesada/VY
+afrancesament/EVY
+afrancesat/BVY
+afrancesava/A
+afranquida/VY
+afranquidor/FVY
+afranquidora/VY
+afranquiment/EVY
+afranquir/MN
+afrsia/EVY
+afrau/EVY
+afrenellada/VY
+afrenellament/EVY
+afrenellava/A
+afrevolida/VY
+afrevoliment/EVY
+afrevolir/MN
+afric/HVY
+frica/VWY
+africaci/GVY
+africada/VY
+africana/VY
+africanisme/EVY
+africanista/EVY
+africanstica/EVY
+africat/BVY
+africava/A
+afrikaans/VY
+afroameric/HVY
+afroamericana/VY
+afroasitic/FVY
+afroasitica/VY
+afrocub/HVY
+afrocubana/VY
+Afrodisi/WY
+afrodsia/EVY
+afrodisac/FVY
+afrodisaca/VY
+afrodita/EVY
+Afrodita/WY
+afrmetre/EVY
+afront/EVY
+afrontaci/GVY
+afrontada/VY
+afrontador/FVY
+afrontadora/VY
+afrontament/EVY
+afrontava/A
+afronts/JVY
+afrontosa/VY
+afrontosament
+afrormsia/EVY
+afrosiderita/EVY
+afrosnia/EVY
+afruitada/VY
+afruitat/BVY
+afta/EVY
+afts/JVY
+aftosa/VY
+aftosi/EVY
+afuada/VY
+afuads/BVY
+afuadissa/VY
+afuament/EVY
+afuat/BVY
+afuava/A
+afullolada/VY
+afullolava/A
+afs/Z
+afusada/VY
+afusat/BVY
+afusava/A
+afusellada/EVY
+afusellament/EVY
+afusellava/A
+afusi/GVY
+afust/EVY
+afzlia/EVY
+AG
+ag.
+aga/VY
+ag/VY
+agabell/EVY
+agabellada/VY
+agabellador/FVY
+agabelladora/VY
+agabellament/EVY
+agabellava/A
+Agabi/WY
+Agaci/WY
+gada/WY
+agafada/EVY
+agafads/BVY
+agafadissa/VY
+agafador/EFVY
+agafadora/VY
+agafall/EVY
+agafalls/JVY
+agafallosa/VY
+agafament/EVY
+agafant/EVY
+agafa-sants/VY
+agafa-sopes/EVY
+agafatall/EVY
+agafats/JVY
+agafatosa/VY
+agafava/A
+agafes/Y
+agafs/JVY
+agafosa/VY
+agalctia/EVY
+agalxia/EVY
+agalena/EVY
+agalla/EVY
+agalln/Z
+agallinada/VY
+agallinava/A
+aglloc/EVY
+gam/FVY
+agama/EVY
+gama/VY
+agambada/VY
+agambava/A
+agamellada/VY
+agamellava/A
+agam/VY
+agmia/EVY
+agmid/EVY
+agams/Y
+agammaglobulinmia/EVY
+agamocrpia/EVY
+agamognesi/EVY
+agamosprmia/EVY
+aganada/VY
+aganat/BVY
+aganida/VY
+aganit/BVY
+agaons/Y
+agapant/EVY
+Agape/WY
+gape/EVY
+agapeta/EVY
+Agapi/WY
+Agapit/WY
+agapornis/EVY
+agar/EVY
+agar-agar/EVY
+agarbada/VY
+agarbador/FVY
+agarbadora/EVY
+agarbava/A
+agarberada/VY
+agarberava/A
+agarbida/VY
+agarbir/MN
+agarbonada/VY
+agarbonava/A
+agarbuixada/VY
+agarbuixava/A
+agar/HVY
+agarena/VY
+agric/EFVY
+agrica/VY
+agariccia/EVY
+agarical/EVY
+agaricina/EVY
+agaricoide/EVY
+agarrada/EVY
+agarrads/BVY
+agarradissa/VY
+agarrador/FVY
+agarradora/VY
+agarrat/BVY
+agarrava/A
+agarrofada/VY
+agarrofament/EVY
+agarrofava/A
+agarrotada/VY
+agarrotava/A
+ags/Y
+gata/EVY
+agatis/EVY
+Agat/WY
+Agatocles/WY
+Agatodor/WY
+Agatnica/WY
+Agatop/WY
+agavcia/EVY
+agave/EVY
+agavellada/VY
+agavellava/A
+agba/EVY
+agegantada/VY
+agegantat/BVY
+agegantava/A
+agelatn/Z
+agelatinada/VY
+agelatinava/A
+Agell/WY
+agemolida/VY
+agemoliment/EVY
+agemolir/MN
+agenada/VY
+agenament/EVY
+agenava/A
+agncia/EVY
+agenciada/VY
+agenciament/EVY
+agenciava/A
+agencier/FVY
+agenciera/VY
+agenda/EVY
+agenesi/EVY
+agnesi/EVY
+agensia/EVY
+agensic/FVY
+agensica/VY
+agenollada/VY
+agenollador/EVY
+agenollament/EVY
+agenollava/A
+agent/EVY
+agentiu/EVY
+ger/VY
+agersia/EVY
+agrat/EVY
+Ageric/WY
+agermanable/EVY
+agermanada/VY
+agermanadament
+agermanament/EVY
+agermanat/BVY
+agermanava/A
+agerola/EVY
+Ageu/WY
+agusia/EVY
+AGFA
+agibellada/VY
+agibellament/EVY
+agibellava/A
+Agil/WY
+gil/EVY
+Agil/WY
+Agilberta/WY
+Agileu/WY
+agilitaci/GVY
+agilitada/VY
+agilitat/EVY
+agilitava/A
+agilitzaci/GVY
+agilitzada/VY
+agilitzava/A
+gilment
+Agilulf/WY
+gio/EVY
+agiotada/VY
+agiotatge/EVY
+agiotava/A
+agiotista/EVY
+agria/EVY
+agric/FVY
+agrica/VY
+agitable/EVY
+agitaci/GVY
+agitada/VY
+agitadament
+agitador/FVY
+agitadora/VY
+agitament/EVY
+agitanada/VY
+agitanat/BVY
+agitanava/A
+agitat/BVY
+agitava/A
+agitofsia/EVY
+agitografia/EVY
+AGL
+agl.
+agl/GVY
+aglanada/VY
+aglanava/A
+aglaner/FVY
+aglanera/VY
+aglevada/VY
+aglevament/EVY
+aglevat/BVY
+aglevava/A
+Agl/V
+aglif/FVY
+aglifa/VY
+aglomeraci/GVY
+aglomerada/VY
+aglomerador/FVY
+aglomeradora/VY
+aglomerant/EVY
+aglomerat/EVY
+aglomerava/A
+agls/BVY
+aglossa/VY
+aglssia/EVY
+aglutici/GVY
+aglutn/Z
+aglutinable/EVY
+aglutinaci/GVY
+aglutinada/VY
+aglutinador/FVY
+aglutinadora/VY
+aglutinament/EVY
+aglutinant/EVY
+aglutinatiu/BVY
+aglutinativa/VY
+aglutinava/A
+aglutinina/EVY
+aglutinogen/VY
+aglutingens/Y
+agmatologia/EVY
+agminada/VY
+agminat/BVY
+agnaci/GVY
+agnada/VY
+agnat/BVY
+gnat/FVY
+gnata/VY
+agntia/EVY
+agntic/FVY
+agntica/VY
+agnatici/EVY
+agnatcia/EVY
+Agns/WY
+agnesita/EVY
+agnici/GVY
+agnocast/EVY
+agnom/EVY
+agnsia/EVY
+agnstic/FVY
+agnstica/VY
+agnosticisme/EVY
+agnus/EVY
+agnus-dei/EVY
+Agofr/WY
+Agolada/WY
+Agomar/WY
+agomboiada/VY
+agomboiava/A
+agombol/EVY
+agombolada/VY
+agombolador/FVY
+agomboladora/VY
+agombolament/EVY
+agombolava/A
+agomfi/EVY
+agmfia/EVY
+agomfiasi/EVY
+agomfosi/EVY
+agonal/EVY
+agonia/EVY
+agnic/FVY
+agnica/VY
+agonista/EVY
+agonstic/FVY
+agonstica/VY
+agonitzada/VY
+agonitzant/EVY
+agonitzava/A
+agonteta/EVY
+gora/EVY
+agorafbia/EVY
+agosarada/VY
+agosaradament
+agosarament/EVY
+agosarat/BVY
+agossada/VY
+agossat/BVY
+agost/EVY
+Agost/VWY
+agostada/VY
+agostador/EVY
+agostar/EVY
+agostava/A
+agostejada/VY
+agostejador/EVY
+agostejament/EVY
+agostejava/A
+agostenc/EFVY
+Agostenc/WY
+agostenca/VY
+agoster/FVY
+agostera/VY
+agost/HVY
+agostina/VY
+agosts/BVY
+agostissa/VY
+agotzonada/VY
+agotzonava/A
+agr.
+agra/VY
+agraciada/VY
+agraciat/BVY
+agraciava/A
+agradabilssim/FVY
+agradabilssima/VY
+agradabilitat/EVY
+agradable/EVY
+agradablement
+agradaci/GVY
+agradada/VY
+agradant/EVY
+agradava/A
+agradvol/FVY
+agradvola/VY
+agrads/JVY
+agradosa/VY
+agradosament
+agradosia/EVY
+agradositat/EVY
+graf/FVY
+grafa/VY
+agrafia/EVY
+agrada/VY
+agradament
+agrament/EVY
+agrair/MN
+agrat/BVY
+Agrat/WY
+agram/EVY
+agrama/EVY
+agramada/EVY
+agramador/FVY
+agramadora/VY
+agramatical/EVY
+agramaticalitat/EVY
+agramava/A
+agrament
+agramonts/JVY
+agramontesa/VY
+Agramunt/VWY
+agramunts/JVY
+agramuntesa/VY
+agranada/EVY
+agranador/FVY
+agranadora/VY
+agranadures/Y
+agranament/EVY
+agranava/A
+agraner/EVY
+agrari/KVY
+agrria/VY
+agrarisme/EVY
+agrs/VY
+Agrs/WY
+agrassenc/FVY
+agrassenca/VY
+agrasser/FVY
+agrassera/VY
+agrass/GVY
+agrassos/Y
+agrassot/EVY
+agravaci/GVY
+agre/EFVY
+Agre/WY
+agredida/VY
+agredir/MN
+agredol/JVY
+agredola/VY
+agregable/EVY
+agregaci/GVY
+agregada/VY
+agregant/EVY
+agregat/BEVY
+agregatiu/BVY
+agregativa/VY
+agregava/A
+agrejada/VY
+agrejava/A
+agrella/EVY
+agrelleta/EVY
+agremant/EVY
+agremiaci/GVY
+agremiada/VY
+agremiava/A
+agrenc/FVY
+agrenca/VY
+agrer/FVY
+agrera/VY
+Agres/VY
+agresa/EVY
+agres/HVY
+agresana/VY
+agresolada/VY
+agresolat/BVY
+agressi/GVY
+agressiu/BVY
+agressiva/VY
+agressivament
+agressivitat/EVY
+agressor/FVY
+agressora/VY
+agrest/FVY
+agresta/VY
+agret/EVY
+agreta/EVY
+agreujada/VY
+agreujador/FVY
+agreujadora/VY
+agreujament/EVY
+agreujant/EVY
+agreujava/A
+Agrici/WY
+agrcola/EVY
+Agrcola/WY
+agricultor/FVY
+agricultora/VY
+agricultura/EVY
+agrida/VY
+agrifoli/EVY
+agrimada/VY
+agrimava/A
+agrimensor/FVY
+agrimensora/VY
+agrimensura/EVY
+agrimnia/EVY
+Agripa/WY
+Agrip/WY
+Agripina/WY
+agrpnia/EVY
+agripnocoma/EVY
+agripntic/FVY
+agripntica/VY
+agrir/MN
+agrs/Z
+agrisada/VY
+agrisava/A
+agr/GVY
+Agr/WY
+agroalimentari/KVY
+agroalimentria/VY
+agrologia/EVY
+agrolgic/FVY
+agrolgica/VY
+agron.
+agrn.
+agroner/FVY
+agronera/VY
+agrnom/FVY
+agrnoma/VY
+agronometria/EVY
+agronomia/EVY
+agronmic/FVY
+agronmica/VY
+agropecuari/KVY
+agropecuria/VY
+agropir/EVY
+agroqumica/EVY
+agror/EVY
+agrs/JVY
+agrosa/VY
+agrositat/EVY
+agrostis/EVY
+agrostologia/EVY
+agrotcnia/EVY
+agrotxtil/EVY
+agroturisme/EVY
+agrumada/VY
+agrumava/A
+agrumollada/VY
+agrumollament/EVY
+agrumollava/A
+agrunsada/VY
+agrunsadora/EVY
+agrunsament/EVY
+agrunsava/A
+agruns/GVY
+agrupable/EVY
+agrupaci/GVY
+agrupada/VY
+agrupador/FVY
+agrupadora/VY
+agrupament/EVY
+agrupatge/EVY
+agrupava/A
+agrura/EVY
+aguada/VY
+Aguad/WY
+aguait/EVY
+aguaitada/VY
+aguaitador/FVY
+aguaitadora/VY
+aguaitava/A
+aguait/GVY
+aguant/EVY
+aguantable/EVY
+aguantada/VY
+aguantador/EVY
+aguantallibres/EVY
+aguantava/A
+Aguas
+aguava/A
+Aguda/V
+aguda/VY
+agudament
+agudell/EVY
+agudesa/EVY
+aguditzaci/GVY
+aguditzada/VY
+aguditzava/A
+gueda/Y
+aguerrida/VY
+aguerriment/EVY
+aguerrir/MN
+aguiat/EVY
+guila/EVY
+Aguilar/VWY
+Aguilart/WY
+Aguilella/WY
+aguilenc/FVY
+aguilenca/VY
+Aguiler/WY
+Aguilera/WY
+aguileta/EVY
+aguil/GVY
+Aguil/WY
+aguilot/EVY
+aguilotxa/EVY
+Aguirre/WY
+agus/Z
+aguisada/VY
+aguisament/EVY
+aguisava/A
+aguissada/VY
+aguissava/A
+aguitarrada/VY
+aguitarrat/BVY
+agulla/EVY
+agullada/EVY
+Agullana/VWY
+agullat/EVY
+Agullent/VY
+agullent/HVY
+agullentina/VY
+aguller/EVY
+Aguller/WY
+agullera/EVY
+agulleta/EVY
+agulleter/FVY
+agulletera/VY
+agulleteria/EVY
+agulletes/Y
+agull/GVY
+Agull/WY
+agulloles/Y
+agullonada/EVY
+agullonador/FVY
+agullonadora/VY
+agullonament/EVY
+agullonava/A
+agulls/JVY
+agullosa/VY
+agullot/EVY
+agullots/Y
+ags/Z
+agusada/VY
+agusament/EVY
+agusava/A
+agust/HVY
+Agust/WY
+agustina/VY
+Agustina/WY
+agustiner/FVY
+agustinera/VY
+agustini/HVY
+agustiniana/VY
+agustinisme/EVY
+Agustinoi/WY
+agut/BVY
+Agut/WY
+agut/VY
+aguts/Y
+agutzil/EVY
+Agutzir/WY
+ah
+ahermatpic/FVY
+ahermatpica/VY
+ahn/Z
+ahinada/EVY
+ahinava/A
+ahir/Y
+ahucada/VY
+ahucador/FVY
+ahucadora/VY
+ahucava/A
+ahucs/Y
+ahuixada/VY
+ahuixador/EVY
+ahuixament/EVY
+ahuixava/A
+ahuix/GVY
+ai/EVY
+Aiac/WY
+ai-ai/EVY
+aiatoll/VY
+aiatolls/Y
+Aiats/WY
+Aibert/WY
+Aicard/WY
+Aida/WY
+aidada/VY
+aidava/A
+aiel/HVY
+aielina/VY
+Aielo/VY
+aieloner/FVY
+aielonera/VY
+Aiet/WY
+aigua/EVY
+aiguabarreig/EVY
+aiguabarrejada/VY
+aiguabarrejava/A
+aiguabat/C
+aiguabat/SZ
+aiguabatent/EVY
+aiguabatent/R
+aiguabats/P
+aiguabatia/O
+aiguabatre/DY
+aiguabatr/T
+aiguabatuda/VY
+aiguabatut/BVY
+Aiguabella/WY
+aiguabeneitera/EVY
+aiguacuit/EVY
+aiguada/EVY
+aiguadeix/IVY
+aiguader/FVY
+Aiguader/WY
+aiguadera/VY
+aiguadura/EVY
+aiguafons/VY
+aiguafort/EVY
+aiguafortista/EVY
+Aiguafreda/VWY
+aiguagim/EVY
+aigual/EVY
+aigualada/EVY
+aigualejada/VY
+aigualejava/A
+aigualera/EVY
+aigualida/VY
+aigualiment/EVY
+aigualir/MN
+aigualit/BVY
+aigualleix/IVY
+aiguallim/GVY
+aiguals/JVY
+aigualosa/VY
+aigualositat/EVY
+aiguamans/VY
+aiguamarina/EVY
+aiguamel/EVY
+aiguamoix/IVY
+aiguamoll/EVY
+aiguamort/EVY
+Aiguamrcia/VY
+aiguanaf/EVY
+aiguanaix/IVY
+aiguaneix/IVY
+aiguaneu/EVY
+aiguapedra/EVY
+aiguapoll/EVY
+aiguardent/EVY
+aiguardentada/VY
+aiguardentava/A
+aiguardentejada/VY
+aiguardentejava/A
+aiguardenter/FVY
+aiguardentera/VY
+aiguardentina/EVY
+aiguardents/JVY
+aiguardentosa/VY
+aiguarelles/Y
+aigua-ros/EVY
+aiguarrada/EVY
+aiguarrs/IVY
+aigua-sal/EVY
+Aiguasenosa/WY
+aiguat/EVY
+Aiguatbia/VY
+aiguatge/EVY
+aiguatinta/EVY
+aiguavent/EVY
+aiguavs/VY
+aiguavessant/EVY
+aiguavess/GVY
+aiguavessos/Y
+Aiguaviva/VWY
+aiger/FVY
+aigera/EVY
+aigerada/EVY
+aigeral/EVY
+aigerol/EVY
+aigerola/EVY
+aigeroles/Y
+Aiges/VY
+Aigulf/WY
+aigus/JVY
+aiguosa/VY
+aiguositat/EVY
+aiguota/EVY
+ailant/EVY
+allable/EVY
+allacionisme/EVY
+allacionista/EVY
+allada/VY
+alladament
+allador/FVY
+alladora/VY
+allament/EVY
+allant/EVY
+allava/A
+Aimam/WY
+Aimar/WY
+aimara/EVY
+Aimarac/WY
+Aimat/WY
+aimia/EVY
+aimina/EVY
+aiminada/EVY
+ain/EVY
+An/VY
+Aina/WY
+ana/EVY
+anenc/FVY
+anenca/VY
+anes/Y
+ainu/EVY
+aiod/HVY
+aiodana/VY
+aioder/FVY
+Aider/VY
+aiodera/VY
+Aiora/VY
+aior/HVY
+aiorina/VY
+aira/EVY
+airada/EVY
+arada/VY
+arament/EVY
+arava/A
+airbag/EVY
+aire/EVY
+airecel/EVY
+aireferida/VY
+aireferit/BVY
+aireig/EVY
+airejada/VY
+airejador/FVY
+airejadora/VY
+airejant/EVY
+airejava/A
+airejs/JVY
+airejosa/VY
+airina/EVY
+airvol/FVY
+airvola/VY
+airs/JVY
+airosa/VY
+airosament
+airositat/EVY
+aital/EVY
+Aiter/WY
+Aitona/VY
+ais/IVY
+aixa/EVY
+aix/Y
+Aixac/WY
+aixada/EVY
+aixadada/EVY
+aixadava/A
+aixadell/EVY
+aixadella/EVY
+aixad/GVY
+aixadol/EVY
+aixadonet/EVY
+aixador/EVY
+aixafada/EVY
+aixafads/BVY
+aixafadissa/EVY
+aixafament/EVY
+aixafa-roques/EVY
+aixafaterrossos/EVY
+aixafava/A
+aixafn/Z
+aixafinada/VY
+aixafinament/EVY
+aixafinava/A
+aixambergada/VY
+aixambergat/BVY
+aixamfranada/VY
+aixamfranava/A
+Aixandri/WY
+aixanguer/EVY
+aixapeda/VY
+aixapet/BVY
+aixaragallada/VY
+aixaragallament/EVY
+aixaragallava/A
+aixarop/EVY
+aixaropada/VY
+aixaropat/BVY
+aixaropera/EVY
+aixarops/JVY
+aixaroposa/VY
+aixava/A
+aixvega/EVY
+aixaveg/GVY
+aixec/EVY
+aixecada/EVY
+aixecador/FVY
+aixecadora/VY
+aixecament/EVY
+aixecava/A
+aixella/EVY
+aixeller/GVY
+aixereta/EVY
+aixerriada/VY
+aixerriava/A
+aixeta/EVY
+aixeteria/EVY
+aix/Y
+aixinguer/EVY
+aix/Y
+aixol/EVY
+aixopluc/EVY
+aixoplugada/VY
+aixoplugava/A
+aixovar/EVY
+aixovaret/EVY
+azocia/EVY
+aj.
+ajaada/EVY
+ajaava/A
+ajaguda/EVY
+ajagus/Q
+ajagut/BEVY
+ajaient/R
+ajau/C
+ajau/Z
+ajauen/Z
+ajaure/DY
+ajaur/T
+ajaus/Z
+ajec/Z
+ajega/D
+ajega/Z
+ajeguen/C
+ajeguen/Z
+ajegues/Z
+ajegui/D
+ajegui/Z
+ajeguin/C
+ajeguin/Z
+ajeguis/Z
+ajeia/O
+ajeim/Z
+ajeis/C
+ajeis/Z
+ajeu/C
+ajeu/SZ
+ajeure/DY
+ajoarriero/EVY
+ajoblanco/EVY
+ajocada/VY
+ajocament/EVY
+ajocava/A
+ajogassada/VY
+ajogassat/BVY
+ajonjol/GVY
+ajornable/EVY
+ajornada/VY
+ajornalada/VY
+ajornalament/EVY
+ajornalava/A
+ajornament/EVY
+ajornava/A
+ajovada/VY
+ajovava/A
+ajud.
+ajuda/EVY
+ajudada/VY
+ajudador/FVY
+ajudadora/VY
+ajudant/EFVY
+ajudanta/VY
+ajudantia/EVY
+ajudava/A
+ajuntada/VY
+ajuntadura/EVY
+ajuntament/EVY
+ajuntava/A
+ajup/CU
+ajup/Z
+ajupida/VY
+ajupiment/EVY
+ajupir/M
+ajust/EVY
+ajustable/EVY
+ajustada/EVY
+ajustadament
+ajustads/BVY
+ajustadissa/VY
+ajustador/FVY
+ajustadora/VY
+ajustament/EVY
+ajustatge/EVY
+ajustava/A
+ajusticiada/VY
+ajusticiament/EVY
+ajusticiava/A
+ajut/EVY
+kan/EVY
+akmon/EVY
+ako/EVY
+al
+al.
+ala/EVY
+Ala/WY
+al/GHVY
+Al/WY
+alabada/VY
+alabador/FVY
+alabadora/VY
+alabaix/JVY
+alabaixa/VY
+Alabal/WY
+alabana/EVY
+alabancis/JVY
+alabanciosa/VY
+alabandina/EVY
+alabarda/EVY
+alabardada/EVY
+alabardat/BVY
+alabarder/FVY
+alabardera/VY
+Alabart/WY
+Alabarta/WY
+alabastre/EVY
+alabastrenc/FVY
+alabastrenca/VY
+alabastr/HVY
+alabastrina/VY
+alabastrita/EVY
+alabat/C
+alabat/SZ
+alabatent/R
+alabats/P
+alabatia/O
+alabatre/DY
+alabatr/T
+alabatuda/VY
+alabatut/BVY
+Alabau/WY
+alabava/A
+Alabell/WY
+Alabern/WY
+Alabert/WY
+alabs/JVY
+Alabs/WY
+alabesa/VY
+Alabesa/WY
+Alabir/WY
+alablanc/FVY
+alablanca/VY
+alablau/BVY
+alablava/VY
+Alab/WY
+alaboc/EVY
+alabrent/EVY
+alacaiguda/VY
+alacaigut/BVY
+Alacant/VY
+alacant/HVY
+alacantina/VY
+alacr/GVY
+alacranera/EVY
+Alacreu/WY
+alacritat/EVY
+alada/VY
+aladern/EVY
+aladern/GVY
+aladre/EVY
+aladrer/EVY
+Aladreu/WY
+aladroc/EVY
+alaesqu/GVY
+alaests/JVY
+alaestesa/VY
+alafaia/EVY
+alaferida/VY
+alaferit/BVY
+alaga/EVY
+Alaior/VY
+alaiorenc/FVY
+alaiorenca/VY
+Alairac/WY
+allia/EVY
+allic/FVY
+allica/VY
+alallarg/FVY
+alallarga/VY
+alalligada/VY
+alalligat/BVY
+alaman/FVY
+Alaman/WY
+alamana/VY
+Alamnia/VY
+alamnic/FVY
+alamnica/VY
+Alamar/WY
+alamara/EVY
+alamb/GVY
+alambn/Z
+alambinada/VY
+alambinament/EVY
+alambinava/A
+alamb/GVY
+alamboner/EVY
+alambor/EVY
+alamborer/EVY
+alam/GVY
+Alamir/WY
+Alamont/WY
+Alams
+lan/EVY
+alana/VY
+alanina/EVY
+alanquins/Y
+Alanyac/WY
+Alany/WY
+Alapedra/WY
+alapidada/VY
+alapidava/A
+alapintada/VY
+alapintat/BVY
+Alapont/WY
+Alaqus/VY
+alaquaser/FVY
+alaquasera/VY
+alar/EVY
+alarb/EVY
+Alarc/WY
+Alard/WY
+alardo/EVY
+alard/GVY
+Alar/WY
+Alaric/WY
+alarif/EVY
+Alari/WY
+alarit/EVY
+alarma/EVY
+Alarma/WY
+alarmada/VY
+alarmant/EVY
+alarmava/A
+alarmisme/EVY
+alarmista/EVY
+Alar/VY
+ala-roig/EVY
+ala-roja/EVY
+alaroner/FVY
+alaronera/VY
+Alart/WY
+Als/VWY
+Alas/WY
+alasfor/EVY
+alat/BVY
+alatrencada/VY
+alatrencat/BVY
+alatxa/EVY
+alatxera/EVY
+alatz/HVY
+alatzana/VY
+Alau/WY
+aludid/EVY
+alau/VY
+alaus/Y
+alauita/EVY
+alava/A
+Alavall/WY
+Alavedra/WY
+alb/FVY
+alba/EVY
+Alba/WY
+Alb/WY
+albacar/EVY
+Albacar/WY
+Albacete/VY
+albada/EVY
+albadar/EVY
+albadella/EVY
+albader/FVY
+albadera/VY
+albadina/EVY
+Albags/WY
+Albags/V
+Albai/WY
+Albai/WY
+Albaida/VWY
+albaid/HVY
+albaidina/VY
+albana/EVY
+Albal/VWY
+Albal/WY
+Albalac/WY
+Albalat/VWY
+albalat/HVY
+albalatana/VY
+albalatenc/FVY
+albalatenca/VY
+albalenc/FVY
+albalenca/VY
+Albana/WY
+albanell/EVY
+Albanell/WY
+albans/JVY
+Albans/WY
+albanesa/VY
+Albaneu/WY
+Albnia/VY
+Albany/WY
+Albany/VWY
+albaquella/EVY
+albar/EVY
+albar/GVY
+albaraner/FVY
+albaranera/VY
+albars/VY
+albarassos/Y
+Albarca/WY
+albarda/EVY
+albard/GVY
+albardada/VY
+albardanejada/VY
+albardanejava/A
+albardaner/FVY
+albardanera/VY
+albardaneria/EVY
+albardava/A
+albarder/EVY
+albardera/EVY
+albarderia/EVY
+albard/GVY
+albard/GVY
+albars/BVY
+albarissa/VY
+albarrana/EVY
+Albarranc/WY
+Albars/Y
+albarzer/EVY
+Albs/WY
+Albaseda/WY
+albat/EVY
+Albatrrec/VY
+Albatera/VY
+albater/HVY
+albaterana/VY
+albatros/EVY
+albeca/EVY
+albecs/JVY
+albecosa/VY
+albedo/EVY
+albedmetre/EVY
+Albelda/VWY
+Albella/WY
+albellatge/EVY
+albell/GVY
+albena/EVY
+albenc/FVY
+albenca/VY
+albencs/JVY
+albencosa/VY
+Albniz/WY
+Albentosa/WY
+Albeny/WY
+lber/EVY
+albera/EVY
+Albera/VY
+Alberc/WY
+albercoc/EVY
+albercocada/VY
+albercocat/BVY
+albercoquer/EVY
+albercoqueral/EVY
+albercoquerar/EVY
+Alberd/WY
+albereda/EVY
+Albereda/WY
+albereny/EVY
+Alberet/WY
+alberg/EVY
+Alberg/WY
+alberga/EVY
+albergada/EVY
+albergatge/EVY
+albergava/A
+alberge/EVY
+albergener/EVY
+albrgic/EVY
+albergnia/EVY
+alberginiera/EVY
+alberguer/FVY
+alberguera/VY
+albergueria/EVY
+Albergueria/WY
+alberguista/EVY
+Alberi/WY
+Alber/WY
+Alberic/VWY
+alberiqueny/FVY
+alberiquenya/VY
+alberiquer/FVY
+alberiquera/VY
+Albern/WY
+Alber/WY
+Alberola/WY
+Alberoles/WY
+Albert/WY
+Albert/WY
+Albertina/WY
+albertol/EVY
+Albertos/WY
+Albesa/VWY
+Albet/WY
+Albeu/WY
+Albi/VWY
+alb/HVY
+Alb/WY
+Albi/WY
+Albiac/WY
+Albial/WY
+albicaci/GVY
+albicant/EVY
+albicaule/EVY
+albicorni/EVY
+albicrnia/EVY
+albificada/VY
+albificava/A
+albigs/JVY
+albigesa/VY
+albina/VY
+Albina/WY
+albinisme/EVY
+Albiny/WY
+Albiny/WY
+Albinyac/WY
+Albinyaga/WY
+Albinyana/VWY
+Albiny/WY
+albi/HVY
+Albi/WY
+Albiol/VWY
+albiona/VY
+albir/EVY
+albirada/VY
+albirador/FVY
+albiradora/VY
+albirament/EVY
+albirava/A
+albita/EVY
+albititzaci/GVY
+Albiu/WY
+albxeres/Y
+albzia/EVY
+alb/GVY
+Alb/WY
+alboc/EVY
+Albocsser/VY
+albocass/HVY
+albocassina/VY
+Albons/VWY
+Albony/WY
+albor/EVY
+Albor/WY
+Alborache/VY
+alborager/FVY
+alboragera/VY
+Alboraia/VWY
+alboraier/FVY
+alboraiera/VY
+Alboraig/VY
+Alborn/WY
+alborrs/Z
+alborrussada/VY
+alborrussava/A
+albors/IVY
+alborser/EVY
+Alborx/WY
+albudeca/EVY
+albufera/EVY
+albuferenc/FVY
+albuferenca/VY
+albugnia/EVY
+albuginitis/EVY
+albugo/EVY
+Albuixec/VWY
+albuixequer/FVY
+albuixequera/VY
+lbum/EVY
+albumen/VY
+albmens/Y
+albmina/EVY
+albuminat/EVY
+albuminmia/EVY
+albuminmetre/EVY
+albuminoide/EVY
+albumins/JVY
+albuminosa/VY
+albuminosi/EVY
+albuminria/EVY
+albuminric/FVY
+albuminrica/VY
+albumosa/EVY
+albumosria/EVY
+albrnia/EVY
+alc/GVY
+ala/EVY
+alcabala/EVY
+alcabalatori/EVY
+alcabaler/EVY
+alacavall/EVY
+Alccer/WY
+alacoll/EVY
+alacortina/EVY
+alada/EVY
+alcadi/EVY
+alcadi/GVY
+alador/FVY
+aladora/EVY
+alcaduf/EVY
+alcadufada/VY
+alcadufava/A
+alcaic/FVY
+alcaica/VY
+alcaid/EVY
+alcaidia/EVY
+Alcaina/WY
+Alcal/VWY
+alcalada/EVY
+alcalal/HVY
+Alcalal/VY
+alcalalina/VY
+alcalaner/FVY
+alcalanera/VY
+Alcalatn/VY
+alcaldable/EVY
+alcaldada/EVY
+alcalde/EVY
+alcaldessa/EVY
+alcaldia/EVY
+alcalescncia/EVY
+alcalescent/EVY
+alcal/HVY
+lcali/EVY
+alcalicellulosa/EVY
+alcalmetre/EVY
+alcalimetria/EVY
+alcalimtric/FVY
+alcalimtrica/VY
+alcalina/VY
+alcalinitat/EVY
+alcalinitzaci/GVY
+alcalinitzada/VY
+alcalinitzava/A
+alcalinoterri/EVY
+alcalinotrria/EVY
+alcalinria/EVY
+alcaloide/EVY
+alcalosi/EVY
+alament/EVY
+Alcam/WY
+alcamina/EVY
+Alcanal/VY
+Alcanar/VY
+alcanria/EVY
+alcandora/EVY
+alcanitzaci/GVY
+alcanna/EVY
+Alcan/VY
+Alcntara/VWY
+Alcntera/VY
+alcanter/HVY
+alcanterina/VY
+Alcanys/VWY
+alapeu/EVY
+alapius/IVY
+alaprem/EVY
+alapremada/VY
+alapremava/A
+alapremera/EVY
+alcaravia/EVY
+alria/EVY
+Alcarrs/VWY
+alcassaba/EVY
+alcasser/FVY
+alcsser/EVY
+Alcsser/VWY
+alcassera/VY
+alat/EVY
+alcatrs/VY
+alcatrassos/Y
+alava/A
+alavidres/EVY
+alcavor/EVY
+alcavot/FVY
+alcavota/VY
+alcavotejada/VY
+alcavotejava/A
+alcavoteria/EVY
+alcea/EVY
+alcednid/EVY
+Alcibades/WY
+lcid/EVY
+alci/GVY
+alcionari/EVY
+alcinid/EVY
+alcista/EVY
+Alcocer/WY
+alcofoll/EVY
+alcofollada/VY
+alcofollava/A
+alcofollera/EVY
+alcohil/EVY
+alcohilaci/GVY
+alcohol/EVY
+alcoholada/VY
+alcoholat/EVY
+alcoholava/A
+alcoholmia/EVY
+alcohlic/FVY
+alcohlica/VY
+alcoholificaci/GVY
+alcoholificada/VY
+alcoholificava/A
+alcoholmetre/EVY
+alcoholimetria/EVY
+alcohlisi/EVY
+alcoholisme/EVY
+alcoholitzaci/GVY
+alcoholitzada/VY
+alcoholitzat/BVY
+alcoholitzava/A
+alcoholmetre/EVY
+alcoholoterpia/EVY
+Alcoi/VWY
+alcoi/HVY
+alcoiana/VY
+Alcolea/Y
+Alcoleja/VY
+alcolej/HVY
+alcolejana/VY
+Alcoletge/VY
+Alcoletja/VY
+Alcora/V
+alcor/GVY
+alcornic/FVY
+alcornica/VY
+alcoranista/EVY
+alcor/HVY
+alcorina/VY
+alcorroc/EVY
+alcorsa/EVY
+Alcosser/VY
+alcosser/HVY
+alcosserina/VY
+alcova/EVY
+alcovada/VY
+alcovat/BEVY
+Alcover/VWY
+alcoveri/HVY
+alcoveriana/VY
+Alcover/WY
+alcoxi/EVY
+alcxid/EVY
+alcuba/EVY
+alcubl/HVY
+alcublana/VY
+Alcublas/VY
+Alcubles
+alcudi/HVY
+Alcdia/VY
+alcudiana/VY
+alcudienc/FVY
+alcudienca/VY
+Alcu/WY
+alurada/VY
+alurava/A
+Alda/WY
+Aldab/WY
+Aldaia/VY
+aldaier/FVY
+aldaiera/VY
+aldarull/EVY
+aldarulla/EVY
+aldea/EVY
+Aldea/V
+alde/HVY
+aldeana/VY
+Aldebert/WY
+Aldebrand/WY
+Aldeguer/WY
+Aldegunda/WY
+aldehid/EVY
+aldehdic/FVY
+aldehdica/VY
+aldehidina/EVY
+Aldemar/WY
+Alderic/WY
+Aldetruda/WY
+ald/HVY
+aldina/VY
+aldohexosa/EVY
+Aldoi/WY
+aldol/EVY
+Aldomar/WY
+aldopentosa/EVY
+aldosa/EVY
+Aldosa/WY
+aldosterona/EVY
+Aldovar/WY
+Aldover/VWY
+Aldovert/WY
+Aldrofeu/WY
+Aldrover/WY
+alducar/EVY
+alduf/EVY
+aldufer/FVY
+aldufera/VY
+al/GVY
+aleatori/KVY
+aleatria/VY
+aleatriament
+aleatorietat/EVY
+aleatoritzaci/GVY
+aleatoritzada/VY
+aleatoritzador/EVY
+aleatoritzava/A
+Alec/WY
+alectic/FVY
+alectica/VY
+alctic/FVY
+alctica/VY
+alectriomncia/EVY
+Alecua/WY
+Aledo/WY
+lef/EVY
+alefat/EVY
+alegalitat/EVY
+alegrada/VY
+alegrament/EVY
+alegrana/EVY
+alegratge/EVY
+alegrava/A
+alegre/EVY
+Alegre/WY
+alegrement
+Alegrer/WY
+Alegret/WY
+alegrets/IVY
+Alegreu/WY
+Alegr/WY
+alegria/EVY
+Alegria/WY
+alegrois/Y
+Alei/WY
+aleia/EVY
+Aleix/WY
+Aleixandre/WY
+aleixandri/EVY
+Aleixandri/WY
+Aleixar/VWY
+Aleixos/WY
+alejada/VY
+alejava/A
+Alella/VY
+alemanda/EVY
+alemany/FVY
+Alemany/WY
+alemanya/VY
+Alemanya/VY
+aln/Z
+alena/EVY
+alenada/EVY
+alenall/EVY
+alenament/EVY
+alenava/A
+alendada/VY
+alendava/A
+alende/EVY
+alentej/HVY
+alentejana/VY
+Alentejo/VY
+alentida/VY
+alentidor/FVY
+alentidora/VY
+alentiment/EVY
+alentir/MN
+alentorn/EVY
+Alentorn/WY
+Aleny/VWY
+lep/EVY
+aler/FVY
+Aler/WY
+alera/VY
+alerada/EVY
+Alerany/WY
+aler/IVY
+Alerigues/WY
+aleri/GVY
+Alern/WY
+aler/GVY
+alerta/EVY
+alertada/VY
+alertava/A
+Als/WY
+Alesan/WY
+aleshores/Y
+alesiada/VY
+alesiat/BVY
+aleta/EVY
+aletada/EVY
+aleteig/EVY
+aletejada/VY
+aletejava/A
+alet/GVY
+aletologia/EVY
+aletolgic/FVY
+aletolgica/VY
+Aleu/WY
+alucia/EVY
+aleurmetre/EVY
+aleurometria/EVY
+aleurona/EVY
+aleuronat/EVY
+aleuta/EVY
+alev/HVY
+alevina/VY
+alevinatge/EVY
+Alexandra/WY
+Alexandre/WY
+alexandr/HVY
+Alexandria/VY
+alexandrina/VY
+alxia/EVY
+alxic/FVY
+alxica/VY
+alexifrmac/EVY
+alfa/EVY
+alfbega/EVY
+alfabeguer/EVY
+alfabeguera/EVY
+alfabegueta/EVY
+alfabet/EFVY
+alfabeta/VY
+alfabtic/FVY
+alfabtica/VY
+alfabticament
+alfabetitzaci/GVY
+alfabetitzada/VY
+alfabetitzador/FVY
+alfabetitzadora/VY
+alfabetitzava/A
+alfbia/EVY
+alfbrega/EVY
+alfabreguera/EVY
+alfac/EVY
+Alfafar/VY
+Alfafara/VY
+alfafarenc/FVY
+alfafarenca/VY
+alfafar/HVY
+alfafarina/VY
+alfafontic/FVY
+alfafontica/VY
+alfals/IVY
+alfalsar/EVY
+alfange/EVY
+alfanic/EVY
+alfanumric/FVY
+alfanumrica/VY
+alfaqu/GVY
+Alfara/VWY
+Alfarb/VY
+alfarb/HVY
+alfarbina/VY
+alfarda/EVY
+alfard/GVY
+alfarenc/FVY
+alfarenca/VY
+alfarer/FVY
+alfarera/VY
+alfarrs/IVY
+Alfarrs/VWY
+alfarrs/Z
+Alfarras/VY
+alfarrasiner/FVY
+alfarrasinera/VY
+alfarrassada/VY
+alfarrassador/FVY
+alfarrassadora/VY
+alfarrassava/A
+Alfs/VWY
+alfass/HVY
+alfassina/VY
+Alfau/WY
+Alfauir/VY
+alfauirenc/FVY
+alfauirenca/VY
+alfnid/EVY
+alferes/EVY
+alfersa/EVY
+Alfs/VY
+Alfeu/WY
+alfics/VY
+alficossar/EVY
+alficossenc/FVY
+alficossenca/VY
+alficossera/EVY
+alficossos/Y
+alfil/EVY
+alfol/EVY
+alfndec/EVY
+alfondeguer/FVY
+alfondeguera/VY
+alfondeguiller/FVY
+alfondeguillera/VY
+Alfons/WY
+alfons/GHVY
+alfonsina/VY
+alforger/FVY
+alforgera/VY
+alfor/GVY
+alforiner/FVY
+alforinera/VY
+Alforins
+alforja/EVY
+Alforja/VY
+alforra/VY
+alforrada/VY
+alforrador/FVY
+alforradora/VY
+alforrament/EVY
+alforrat/BVY
+alforrava/A
+alforre/FVY
+alforria/EVY
+alforro/FVY
+Alfred/WY
+Alfreda/WY
+Alfrid/WY
+alga/EVY
+Algaba/WY
+Algaida/VY
+algaid/HVY
+algaidina/VY
+algal/EVY
+alglia/EVY
+algaliada/VY
+algaliava/A
+Algam/WY
+Algama/WY
+Algar/VWY
+algara/EVY
+algarada/EVY
+algaravia/EVY
+algarenc/FVY
+algarenca/VY
+algareny/FVY
+algarenya/VY
+algarot/EVY
+Algarra/WY
+algarrada/EVY
+Algars/Y
+Algarve/VY
+algarvs/JVY
+algarvesa/VY
+algavessada/EVY
+algavess/GVY
+lgebra/EVY
+algebraic/FVY
+algebraica/VY
+algebraicament
+algbric/FVY
+algbrica/VY
+algbricament
+algebrista/EVY
+algefaent/EVY
+Algemes/VY
+algemesinenc/FVY
+algemesinenca/VY
+algeps/VY
+algepsaire/EVY
+algepsar/EVY
+algepser/FVY
+algepsera/VY
+algepseria/EVY
+algeps/GVY
+algepsot/EVY
+Alger/VY
+Algeri/WY
+alger/HVY
+algeri/HVY
+Algria/VY
+algeriana/VY
+algerina/VY
+Alger/WY
+Algerri/VY
+algsia/EVY
+Algesires/VY
+lgia/EVY
+lgic/FVY
+lgica/VY
+algicida/EVY
+lgid/FVY
+lgida/VY
+algidesa/EVY
+algiditat/EVY
+Algimia/VY
+algimi/HVY
+Algmia/VY
+algimiana/VY
+algina/EVY
+alginat/EVY
+Alginet/VY
+alginet/HVY
+alginetina/VY
+algnic/EVY
+alginuresi/EVY
+algoflia/EVY
+algofbia/EVY
+algolagnia/EVY
+algleg/EVY
+algloga/EVY
+algologia/EVY
+algmetre/EVY
+algometria/EVY
+algonqu/HVY
+algonquina/VY
+algor/EVY
+algorfa/EVY
+Algorfa/VY
+algorf/HVY
+algorfina/VY
+algorisme/EVY
+algorsmia/EVY
+algorsmic/FVY
+algorsmica/VY
+algoritme/EVY
+algortmia/EVY
+algortmic/FVY
+algortmica/VY
+Algs/WY
+alg/Y
+Alguaire/VY
+lguema/Y
+Alguenya/V
+alguenyer/FVY
+alguenyera/VY
+alguer/EVY
+Alguer/VWY
+alguers/JVY
+algueresa/VY
+alguer/GVY
+Alguer/WY
+algun/FVY
+alguna/VY
+algutzir/EVY
+alhora/Y
+ali/EVY
+aliable/EVY
+aliac/GVY
+aliacr/GVY
+aliada/VY
+aliadfil/FVY
+aliadfila/VY
+Aliaga/WY
+Aliana/WY
+aliana/EVY
+aliancista/EVY
+Aliany/WY
+Aliart/WY
+alising/EVY
+aliatge/EVY
+aliava/A
+Alibert/WY
+libi/EVY
+alibilitat/EVY
+alible/EVY
+lic/EVY
+alicatada/VY
+alicatat/EVY
+alicatava/A
+alicates/Y
+Alcia/WY
+alicclic/FVY
+alicclica/VY
+alicorn/EVY
+alidada/EVY
+ali/HVY
+alin/Z
+aliena/VY
+alienabilitat/EVY
+alienable/EVY
+alienaci/GVY
+alienada/VY
+alienador/FVY
+alienadora/VY
+alienant/EVY
+alienat/BVY
+alienava/A
+aliengena/EVY
+alienista/EVY
+alier/EVY
+Alier/WY
+lies/EVY
+lif/EVY
+alifac/EVY
+alifacada/VY
+alifacat/BVY
+alifara/EVY
+alifat/EVY
+aliftic/FVY
+aliftica/VY
+alfer/FVY
+alfera/VY
+aliforme/EVY
+liga/EVY
+aligany/EVY
+alger/FVY
+algera/VY
+alig/GVY
+aligot/EVY
+aliguer/EVY
+alim.
+alimanya/EVY
+alimara/EVY
+alimria/EVY
+aliment/EVY
+alimentable/EVY
+alimentaci/GVY
+alimentada/VY
+alimentador/FVY
+alimentadora/VY
+alimentant/EVY
+alimentari/KVY
+alimentria/VY
+alimentat/BVY
+alimentava/A
+alimentista/EVY
+aliments/JVY
+alimentosa/VY
+alimfocitosi/EVY
+alineaci/GVY
+alineada/VY
+alineador/FVY
+alineadora/VY
+alineament/EVY
+alineat/BVY
+alineava/A
+Alins/VY
+Aliny
+Ali/VWY
+alpeda/VY
+alpede/FVY
+Alipi/WY
+alipteri/EVY
+aliquanta/EVY
+alquota/EVY
+aliret/EVY
+als/JVY
+alisa/VY
+Alisandra/WY
+aliscaf/EVY
+alisi/EVY
+alisma/EVY
+alismatcia/EVY
+alitrencada/VY
+alitrencat/BVY
+alitrgic/FVY
+alitrgica/VY
+alitzari/EVY
+alitzarina/EVY
+Aliu/WY
+aljama/EVY
+aljamia/EVY
+aljamiada/VY
+aljamiat/BVY
+aljava/EVY
+aljfar/EVY
+aljub/EVY
+aljuba/EVY
+aljubada/VY
+aljubava/A
+aljuber/FVY
+aljubera/VY
+all/EVY
+All/VY
+all/Y
+All/WY
+allada/EVY
+allagostada/VY
+allagostat/BVY
+allancejada/VY
+allancejava/A
+allanita/EVY
+allantoic/FVY
+allantoica/VY
+allantodal/EVY
+allantoide/EVY
+allar/EVY
+allarg/EVY
+allargable/EVY
+allargada/EVY
+allargador/FVY
+allargadora/VY
+allargament/EVY
+allargs/Z
+allargassada/VY
+allargassava/A
+allargat/BVY
+allargava/A
+allargavistes/EVY
+allargues/Y
+all'arrabbiata
+allassa/EVY
+allatiu/EVY
+allau/EVY
+allauradorada/VY
+allauradorat/BVY
+allavs/JVY
+allavosa/VY
+all/GVY
+allegable/EVY
+allegaci/GVY
+allegada/VY
+allegador/FVY
+allegadora/VY
+allegat/EVY
+allegava/A
+allegoria/EVY
+allegric/FVY
+allegrica/VY
+allegricament
+allegorisme/EVY
+allegorista/EVY
+allegoritzaci/GVY
+allegoritzada/VY
+allegoritzava/A
+allegretto/EVY
+allegro/EVY
+allejada/VY
+allejava/A
+allel/EVY
+alllic/FVY
+alllica/VY
+allelomorf/EVY
+allelomorfisme/EVY
+allelopatia/EVY
+allelosmic/FVY
+allelosmica/VY
+allelotip/EVY
+alleluia/EVY
+alln/Y
+allenc/EVY
+allenyada/VY
+allenyament/EVY
+allenyava/A
+aller/EFVY
+Aller/WY
+allera/VY
+allerada/VY
+allerament/EVY
+allerat/BVY
+allerava/A
+allergen/VY
+allrgena/VY
+allrgenes/Y
+allrgens/Y
+allrgia/EVY
+allrgic/FVY
+allrgica/VY
+allergitzaci/GVY
+allergitzant/EVY
+allergogen/KVY
+allerggena/VY
+allergleg/EVY
+allergloga/EVY
+allergologia/EVY
+Alls/WY
+allestsia/EVY
+allet/EVY
+alletada/VY
+alletadora/EVY
+alletament/EVY
+alletava/A
+alleugerada/VY
+alleugerava/A
+alleugerida/VY
+alleugeridor/FVY
+alleugeridora/VY
+alleugeriment/EVY
+alleugerir/MN
+alleujable/EVY
+alleujada/VY
+alleujador/FVY
+alleujadora/VY
+alleujament/EVY
+alleujava/A
+allevada/VY
+allevads/BVY
+allevadissa/VY
+allevana/EVY
+allevava/A
+all/Y
+alliaci/KVY
+allicia/VY
+alliria/EVY
+alliberable/EVY
+alliberaci/GVY
+alliberada/VY
+alliberador/FVY
+alliberadora/VY
+alliberament/EVY
+alliberava/A
+allicient/EVY
+allionada/VY
+allionador/FVY
+allionadora/VY
+allionament/EVY
+allionava/A
+alligaci/GVY
+alligada/VY
+alligana/EVY
+alligtor/EVY
+alligava/A
+allil/EVY
+allilamina/EVY
+alllic/FVY
+alllica/VY
+allioli/EVY
+allipebre/EVY
+alls/Z
+allisada/EVY
+allisador/EVY
+allisadora/EVY
+allisadures/Y
+allisat/EVY
+allisatge/EVY
+allisava/A
+allis/GVY
+allistada/VY
+allistador/FVY
+allistadora/VY
+allistament/EVY
+allistava/A
+allita/EVY
+allitada/VY
+allitament/EVY
+allitava/A
+alliteraci/GVY
+alliterada/VY
+alliterava/A
+alltic/FVY
+alltica/VY
+all/GVY
+All/WY
+allocada/VY
+allocava/A
+allocentrisme/EVY
+allocinsia/EVY
+allocor/FVY
+allocora/VY
+allocoria/EVY
+allocrtex/EVY
+allocrota/EVY
+allocromsia/EVY
+allocromtic/FVY
+allocromtica/VY
+allcton/FVY
+allctona/VY
+alloctonia/EVY
+allocuci/GVY
+allodiploide/EVY
+alloempelt/EVY
+alloerotisme/EVY
+alloestsia/EVY
+allfana/EVY
+allofnic/EVY
+allofs/JVY
+allofisa/VY
+allfon/EVY
+allofonia/EVY
+allofnic/FVY
+allofnica/VY
+allogmia/EVY
+allogen/KVY
+allgena/VY
+allognia/EVY
+allognic/FVY
+allognica/VY
+alloglot/FVY
+alloglota/VY
+allollia/EVY
+allomeria/EVY
+allometria/EVY
+allomtric/FVY
+allomtrica/VY
+allomorf/EVY
+allomrfic/FVY
+allomrfica/VY
+allomorfisme/EVY
+allong/EVY
+allongada/VY
+allongament/EVY
+allongava/A
+allnim/FVY
+allnima/VY
+allop/EVY
+allpata/EVY
+allopatia/EVY
+alloptic/FVY
+alloptica/VY
+alloptric/FVY
+alloptrica/VY
+alloplstic/FVY
+alloplstica/VY
+allopoliploide/EVY
+allopoliplodia/EVY
+allopollen/VY
+allopllens/Y
+allopsicosi/EVY
+allopsquic/FVY
+allopsquica/VY
+allopurinol/EVY
+alloqumic/FVY
+alloqumica/VY
+allortmia/EVY
+alls/JVY
+allosa/VY
+Allosa/WY
+allosoma/EVY
+allosteria/EVY
+allostric/FVY
+allostrica/VY
+allot/FVY
+allota/VY
+allotada/EVY
+allotam/EVY
+allotejada/VY
+allotejava/A
+allotell/EVY
+alloter/FVY
+allotera/VY
+allotet/EVY
+allotigen/LVY
+allotgena/VY
+allotip/EVY
+allotpia/EVY
+allotpic/FVY
+allotpica/VY
+allotjada/VY
+allotjador/FVY
+allotjadora/VY
+allotjament/EVY
+allotjava/A
+allotriofgia/EVY
+allotriomorf/FVY
+allotriomorfa/VY
+allotrismia/EVY
+alltrof/FVY
+alltrofa/VY
+alltrop/EVY
+allotropia/EVY
+allotrpic/FVY
+allotrpica/VY
+allotropisme/EVY
+alloxana/EVY
+allucn/Z
+allucinaci/GVY
+allucinada/VY
+allucinador/FVY
+allucinadora/VY
+allucinant/EVY
+allucinatori/KVY
+allucinatria/VY
+allucinava/A
+allucinogen/KVY
+allucingena/VY
+alludida/VY
+alludir/MN
+alluentada/VY
+alluentava/A
+allunada/VY
+allunament/EVY
+allunat/BVY
+allunatge/EVY
+allunava/A
+allunyada/VY
+allunyament/EVY
+allunyava/A
+allusi/GVY
+allusiu/BVY
+allusiva/VY
+alluvial/EVY
+alluvi/GVY
+alluvionament/EVY
+Almacelles/VWY
+almadrava/EVY
+almadraver/FVY
+almadravera/VY
+almagasn/EVY
+almagest/EVY
+almagran/EVY
+almixera/EVY
+almanac/EVY
+almanco/Y
+almandina/EVY
+almangra/EVY
+almanjanec/EVY
+Almansa/VY
+Almansor/VY
+Almar/WY
+Almara/WY
+almrtec/EVY
+almssera/EVY
+Almssera/VY
+almasserer/FVY
+almasserera/VY
+almasser/HVY
+almasserina/VY
+Almassora/VY
+almassor/HVY
+almassorina/VY
+Almatell/WY
+Almat/VWY
+Almatret/VY
+Almeda/WY
+Almedjar/VY
+almedix/HVY
+almedixana/VY
+Almedxer/VY
+almeg/GVY
+Almela/VY
+Almenar/VWY
+Almenara/VY
+almenarenc/FVY
+almenarenca/VY
+almenys/Y
+Almera/WY
+almerata/EVY
+almer/IVY
+Almeria/VY
+almesc/EVY
+almescada/VY
+almescat/EVY
+almescava/A
+Almesquer/WY
+almesquera/EVY
+almesqu/GVY
+almiqu/GVY
+almirall/EVY
+Almirall/WY
+almirallat/EVY
+almirallessa/EVY
+Almiser/VY
+Almiserat/VY
+almiserat/HVY
+almiseratina/VY
+almvar/EVY
+almod/GVY
+almodinatge/EVY
+almogver/EVY
+Almogver/WY
+almogaveria/EVY
+almohade/EVY
+almon/Z
+almoina/EVY
+almoinada/VY
+almoinava/A
+almoiner/FVY
+almoinera/VY
+almoineria/EVY
+Almoines/VY
+almoixerif/EVY
+almoixerifat/EVY
+almon/Y
+Almonacid
+Almonesir/Y
+Almor/WY
+Almorad/VY
+almoradienc/FVY
+almoradienca/VY
+almorat/EVY
+almorvit/EVY
+almorcgol/EVY
+almorratxa/EVY
+almosta/EVY
+Almoster/VY
+almucantarat/EVY
+almud/EVY
+Almudaina/VY
+almudainer/FVY
+almudainera/VY
+Almudver/WY
+almugatn/EVY
+Almunia/WY
+Almnia/Y
+almussa/EVY
+almussafenc/FVY
+almussafenca/VY
+almussafeny/FVY
+almussafenya/VY
+Almussafes/VY
+alna/EVY
+al/GVY
+aloc/EVY
+alocar/EVY
+Aldia/WY
+alodial/EVY
+alodialitat/EVY
+loe/EVY
+aloer/FVY
+aloera/VY
+alotic/FVY
+alotica/VY
+algia/EVY
+algic/FVY
+algica/VY
+Aloi/WY
+alona/EVY
+aloja/EVY
+aloma/EVY
+Alomar/WY
+Alonso/WY
+alopcia/EVY
+alpid/EVY
+Alorda/WY
+Als/VWY
+alosa/EVY
+alot/EVY
+alotament/EVY
+alou/EVY
+Alou/WY
+Alouer/WY
+Alp/VY
+alpaca/EVY
+alpax/IVY
+Alpens/VY
+alpestre/EVY
+alp/HVY
+Alp/WY
+lpic/FVY
+lpica/VY
+Alpicat/VY
+alpina/VY
+Alpinell/WY
+alpinisme/EVY
+alpinista/EVY
+alpinstic/FVY
+alpinstica/VY
+alpinitzaci/GVY
+Alpont/VY
+alpont/HVY
+alpontina/VY
+Alpric/WY
+Alps/VY
+Alpuente/VY
+alqu/GVY
+alquemilla/EVY
+alqun/Z
+alquena/EVY
+alquenada/VY
+alquenava/A
+alquenil/EVY
+alquequengi/EVY
+Alquer/WY
+Alquera/WY
+alquerc/EVY
+alqueria/EVY
+Alqueria/V
+alqueri/HVY
+alqueriana/VY
+Alqueras/VY
+alquerier/FVY
+alqueriera/VY
+Alqueries
+Alquerieta/VY
+Alquer/WY
+alqu/GVY
+alquibla/EVY
+alqudica/EVY
+alquil/EVY
+alquilaci/GVY
+alquilada/VY
+alquilant/EVY
+alquilava/A
+alqulic/FVY
+alqulica/VY
+alqumia/EVY
+alqumic/FVY
+alqumica/VY
+alquimista/EVY
+alquinal/EVY
+alquinil/EVY
+alquisser/EVY
+Alric/WY
+alruna/EVY
+als
+alsaci/HVY
+Alscia/VY
+alsaciana/VY
+Alsamora/WY
+Alsius/WY
+Als/WY
+alt.
+alt/EFVY
+Alt/VY
+Alta
+alta/EVY
+Altab/WY
+Altabert/WY
+Altab/WY
+Altadell/WY
+Altafulla/VWY
+altaic/EFVY
+altaica/VY
+Altai/WY
+Altamar/WY
+altament
+Altamir/WY
+Altamira/WY
+altar/EVY
+altria/EVY
+Alta-riba/WY
+Altas
+altaveu/EVY
+altazimut/EVY
+altazimutal/EVY
+altea/EVY
+Altea/VY
+alte/HVY
+alteana/VY
+altejada/VY
+altejava/A
+altell/EVY
+Altell/WY
+Altell/WY
+alter/EVY
+Alter/WY
+altera/EVY
+alterabilitat/EVY
+alterable/EVY
+Alterac/WY
+alteraci/GVY
+Alteracs/WY
+alterada/VY
+alterador/FVY
+alteradora/VY
+alterament/EVY
+alteratiu/BVY
+alterativa/VY
+alterava/A
+altercaci/GVY
+altercada/VY
+altercat/EVY
+altercava/A
+alteritat/EVY
+altern/FVY
+alterna/VY
+alternabilitat/EVY
+alternable/EVY
+alternaci/GVY
+alternada/VY
+alternador/EVY
+alternana/EVY
+alternant/EVY
+alternat/BVY
+alternatiu/BVY
+alternativa/EVY
+alternativament
+alternava/A
+alter/GVY
+alters/JVY
+alterosa/VY
+alterquejada/VY
+alterquejava/A
+Alts/WY
+altesa/EVY
+altet/EVY
+Altet/WY
+altica/EVY
+altificada/VY
+altificava/A
+altiloqncia/EVY
+altiloqent/EVY
+altmetre/EVY
+altimetria/EVY
+altimtric/FVY
+altimtrica/VY
+altimira/EVY
+altimont/HVY
+altimontana/VY
+altina/EVY
+altipl/GVY
+Altisent/WY
+altisonncia/EVY
+altisonant/EVY
+altssim/FVY
+altssima/VY
+altitonant/EVY
+altitud/EVY
+altitudinal/EVY
+altiu/BVY
+altiva/VY
+altivada/VY
+altivament
+altivava/A
+altivesa/EVY
+altivitat/EVY
+altvol/FVY
+altvola/VY
+alto/EVY
+altocmul/EVY
+altocmulus/EVY
+altonvol/EVY
+altostrat/EVY
+altostratus/EVY
+altra/VY
+altrament
+altre/FVY
+altress/Y
+altri/Y
+altruisme/EVY
+altruista/EVY
+altura/EVY
+Altura/VY
+altur/HVY
+alturana/VY
+altur/GVY
+Aluart/WY
+aluata/EVY
+Alubs/WY
+aluda/EVY
+aluder/FVY
+aludera/VY
+Aluig/WY
+Aluja/WY
+Aluj/WY
+alullada/VY
+alullava/A
+alum/EVY
+alumag/EVY
+aluman/EVY
+alumel/EVY
+alumn/Z
+alumenada/VY
+alumenatge/EVY
+alumenava/A
+alumera/EVY
+almina/EVY
+aluminat/EVY
+alumini/EVY
+aluminiada/VY
+aluminiava/A
+alumnic/FVY
+alumnica/VY
+aluminfer/FVY
+aluminfera/VY
+aluminita/EVY
+alumins/JVY
+aluminosa/VY
+aluminosi/EVY
+aluminosilicat/EVY
+aluminotrmia/EVY
+aluminotrmic/FVY
+aluminotrmica/VY
+alumna/VY
+alumnat/EVY
+alumne/FVY
+alundum/EVY
+alunita/EVY
+lvar/WY
+lvarez/WY
+lvarez
+alvol/EVY
+alveolada/VY
+alveolar/EVY
+alveolat/BVY
+alveolina/EVY
+alveolitzaci/GVY
+alverns/JVY
+alvernesa/VY
+Alvrnia/VY
+alv/HVY
+alvina/VY
+alvocat/EVY
+alvocater/EVY
+Alzet/WY
+alzheimer/EVY
+alzn/Z
+alzina/EVY
+Alzina/WY
+alzinada/VY
+Alzinagrs/WY
+alzinall/EVY
+alzinar/EVY
+alzinat/BVY
+alzinava/A
+alzineda/EVY
+Alzinella/WY
+Alzinelles/WY
+alzinenc/EVY
+alzinera/EVY
+Alzinet/WY
+alzineta/EVY
+alzinoi/EVY
+alzinoia/EVY
+Alzira/VY
+alzirenc/FVY
+alzirenca/VY
+alzireny/FVY
+alzirenya/VY
+AM
+ama/EVY
+amabilitat/EVY
+amable/EVY
+amablement
+amaada/VY
+amaava/A
+amada/VY
+amadeu/EVY
+Amadeu/WY
+amador/FVY
+Amador/WY
+amadora/VY
+amagada/VY
+amagadament
+amagador/EFVY
+amagadora/VY
+amagaforats/IVY
+amagament/EVY
+amagatall/EVY
+amagatons/Y
+amagatotis/Y
+amagava/A
+amagrida/VY
+amagriment/EVY
+amagrir/MN
+aman/Z
+amainada/VY
+amainava/A
+amaitn/Z
+amaitinada/VY
+amaitinava/A
+Amalberta/WY
+amalecita/EVY
+amalequita/EVY
+amalgama/EVY
+amalgamaci/GVY
+amalgamada/VY
+amalgamador/EVY
+amalgamant/EVY
+amalgamatge/EVY
+amalgamava/A
+Amlia/WY
+Amaliac/WY
+Amalric/WY
+amaluc/EVY
+Aman/WY
+Amanci/WY
+Amand/WY
+Amanda/WY
+amanerada/VY
+amaneradament
+amanerament/EVY
+amanerat/BVY
+amanerava/A
+amanida/EVY
+amanidor/EVY
+amaniment/EVY
+amanir/MN
+amanita/EVY
+amanitcia/EVY
+amanitina/EVY
+amanollada/VY
+amanollava/A
+amans/JVY
+Amans/WY
+amanosa/VY
+Amans/WY
+amansada/VY
+amansava/A
+amansida/VY
+amansiment/EVY
+amansir/MN
+amant/EVY
+amantbra/IVY
+amantina/EVY
+amanuense/EVY
+amanyac/EVY
+amanyada/VY
+amanyagada/VY
+amanyagador/FVY
+amanyagadora/VY
+amanyagament/EVY
+amanyagava/A
+amanyat/BVY
+amanyogada/VY
+amanyogava/A
+amrac/EVY
+amarada/VY
+amarador/EFVY
+amaradora/VY
+amarament/EVY
+amarant/EVY
+Amarant/WY
+amarantcia/EVY
+amarant/HVY
+amarantina/VY
+amarantita/EVY
+amaratge/EVY
+amarava/A
+amarg/FVY
+amarga/VY
+amargada/VY
+amargament/EVY
+amargant/EVY
+Amargant/WY
+amargantejada/VY
+amargantejava/A
+amargantor/EVY
+amargava/A
+amargn/Z
+amargenada/VY
+amargenava/A
+Amarg/WY
+amargor/EVY
+amargs/JVY
+Amargs/WY
+amargosa/VY
+amargosament
+amargositat/EVY
+amargot/EVY
+amargotejada/VY
+amargotejava/A
+amarguejada/VY
+amarguejava/A
+amarguesa/EVY
+amargura/EVY
+Amar/WY
+amarijor/EVY
+amarijs/JVY
+amarijosa/VY
+amarillidcia/EVY
+amarillis/EVY
+amarn/Z
+amarina/EVY
+amarinada/VY
+amarinament/EVY
+amarinava/A
+amarjalada/VY
+amarjalat/BVY
+amarra/EVY
+amarrada/EVY
+amarrador/EFVY
+amarradora/VY
+amarrament/EVY
+amarratge/EVY
+amarrava/A
+amarrida/VY
+amarrir/MN
+amarronada/VY
+amarronat/BVY
+amarrotada/VY
+amarrotava/A
+amartellada/VY
+amartellava/A
+ams/VYZ
+amasesi/EVY
+amassada/VY
+amassament/EVY
+amassava/A
+amassos/Y
+Amat/WY
+amatada/VY
+amatat/BVY
+amatena/EVY
+amatent/EVY
+amatentment
+amateur/EVY
+amateurisme/EVY
+amatn/Z
+amatinada/VY
+amatinava/A
+amatiu/BVY
+amativa/VY
+amativitat/EVY
+amatollada/VY
+amatollat/BVY
+amatonada/VY
+amatonava/A
+amatori/KVY
+amatria/VY
+amatoxina/EVY
+amatriciana
+amtrix/EVY
+amaurosi/EVY
+amaurtic/FVY
+amaurtica/VY
+amava/A
+amaxofbia/EVY
+amazic/EVY
+amazona/EVY
+amaznic/FVY
+amaznica/VY
+amazonita/EVY
+amb
+amb.
+ambages/Y
+ambaixada/EVY
+ambaixador/FVY
+ambaixadora/VY
+ambaixadriu/EVY
+ambar/HVY
+ambarina/VY
+ambds/IVY
+ambdues/EVY
+amberlita/EVY
+ambici/GVY
+ambicionada/VY
+ambicionava/A
+ambicis/JVY
+ambiciosa/VY
+ambiciosament
+ambiciositat/EVY
+ambidexteritat/EVY
+ambidextra/VY
+ambidextre/FVY
+ambidextrisme/EVY
+ambient/EVY
+ambientaci/GVY
+ambientada/VY
+ambientador/FVY
+ambientadora/VY
+ambiental/EVY
+ambientalista/EVY
+ambientalment
+ambientava/A
+ambientleg/EVY
+ambientloga/EVY
+ambigen/LVY
+ambgena/VY
+ambigu/FVY
+ambig/VY
+ambigua/VY
+ambiguament
+ambigitat/EVY
+ambigs/Y
+ambiofonia/EVY
+ambpar/FVY
+ambpara/VY
+ambistmid/EVY
+mbit/EVY
+ambivalncia/EVY
+ambivalent/EVY
+amblada/VY
+amblador/FVY
+ambladora/VY
+ambladura/EVY
+Ambls/WY
+amblava/A
+ambliopia/EVY
+ambo/EVY
+amb/GVY
+amboceptor/EVY
+amboina/EVY
+ambosta/EVY
+ambrada/VY
+ambrat/BVY
+ambre/EVY
+ambrena/EVY
+ambrita/EVY
+Ambrs/WY
+Ambrs/WY
+ambrosia/EVY
+ambrosi/HVY
+ambrsia/EVY
+ambrosac/FVY
+ambrosaca/VY
+ambrosiana/VY
+ambulacral/EVY
+ambulacre/EVY
+ambulada/VY
+ambulncia/EVY
+ambulant/EVY
+ambulatori/KVY
+ambulatria/VY
+ambulava/A
+am/HVY
+ameba/EVY
+amebea/EVY
+amebeu/EVY
+amebiasi/EVY
+ambic/FVY
+ambica/VY
+amebcit/EVY
+ameboide/EVY
+mec/EVY
+amelada/VY
+amelador/FVY
+ameladora/VY
+amelament/EVY
+amelat/BVY
+amelava/A
+amlia/EVY
+Amlia/WY
+Amell/WY
+ameloblast/EVY
+amelonada/VY
+amelonat/BVY
+amn
+amena/VY
+amenaa/EVY
+amenaada/VY
+amenaador/FVY
+amenaadora/VY
+amenaadorament
+amenaament/EVY
+amenaava/A
+amncia/EVY
+Amengual/WY
+amenitat/EVY
+amenitzada/VY
+amenitzador/FVY
+amenitzadora/VY
+amenitzava/A
+amenorrea/EVY
+amenorreic/FVY
+amenorreica/VY
+amensalisme/EVY
+ament/EVY
+amentaci/KVY
+amentcia/VY
+amentiflora/EVY
+amentiforme/EVY
+Amer/VWY
+amerada/VY
+amerador/FVY
+ameradora/VY
+amerament/EVY
+amerava/A
+americ/HVY
+Amrica/VY
+americana/VY
+americanisme/EVY
+americanista/EVY
+americanstica/EVY
+americanitzaci/GVY
+americanitzada/VY
+americanitzava/A
+americi/EVY
+amerim/EVY
+amerindi/EVY
+amerndia/EVY
+Amriques/Y
+amerstic/FVY
+amerstica/VY
+amesurada/VY
+amesurat/BVY
+Amet/WY
+ametbol/FVY
+ametbola/VY
+ametista/EVY
+ametistacitrina/EVY
+ametla/EVY
+ametlada/VY
+ametlat/BVY
+ametler/EVY
+Ametler/WY
+ametleral/EVY
+ametlerar/EVY
+ametlla/EVY
+Ametlla/VWY
+ametllada/VY
+ametllat/BVY
+ametllenca/EVY
+ametller/EVY
+Ametller/WY
+ametllerar/EVY
+ametll/GVY
+ametl/GVY
+ametrina/EVY
+ametrmetre/EVY
+ametrop/FVY
+ametropa/VY
+ametropia/EVY
+ametrpic/FVY
+ametrpica/VY
+amfetamina/EVY
+amfetaminomania/EVY
+amfiartrosi/EVY
+amfibi/EVY
+amfbia/EVY
+amfibitic/FVY
+amfibitica/VY
+amfbol/EVY
+amfbola/EVY
+amfiblia/EVY
+amfiblic/FVY
+amfiblica/VY
+amfibolfer/FVY
+amfibolfera/VY
+amfibolita/EVY
+amfiboltic/FVY
+amfiboltica/VY
+amfibologia/EVY
+amfibolgic/FVY
+amfibolgica/VY
+amfbrac/EVY
+amfibrquic/FVY
+amfibrquica/VY
+amficlic/FVY
+amficlica/VY
+amficont/FVY
+amficonta/VY
+amficti/GVY
+amfictionia/EVY
+amfictinic/FVY
+amfictinica/VY
+amfigastri/EVY
+amfigen/VY
+amfgens/Y
+Amfiloqui/WY
+amfmacre/EVY
+amfimixi/EVY
+amfineure/EVY
+Amfi/WY
+amfiox/VY
+amfioxs/Y
+amfpode/EVY
+amfiprstil/FVY
+amfiprstila/VY
+amfiprtic/FVY
+amfiprtica/VY
+amfpter/EVY
+amfisbena/EVY
+amfisbeni/EVY
+amfisbnid/EVY
+amfisci/EVY
+amfscia/EVY
+amfistoma/EVY
+amfistomtic/FVY
+amfistomtica/VY
+amfiteatre/EVY
+amfiteci/EVY
+amfitpia/EVY
+amftric/FVY
+amftrica/VY
+amfitri/HVY
+amfitriona/VY
+amflit/EVY
+mfora/EVY
+amforal/EVY
+amfric/FVY
+amfrica/VY
+amforilquia/EVY
+amforisc/EVY
+amfter/FVY
+amftera/VY
+amfoterisme/EVY
+amfotonia/EVY
+amhara/EVY
+amhric/FVY
+amhrica/VY
+mia/EVY
+amiant/EVY
+amic/BVY
+amical/EVY
+amicalment
+amiccia/EVY
+amida/EVY
+amidable/EVY
+amidada/VY
+amidador/FVY
+amidadora/VY
+amidament/EVY
+amidasa/EVY
+amidava/A
+Amideu/WY
+amdic/FVY
+amdica/VY
+amidina/EVY
+amidur/EVY
+amilia/EVY
+amielnic/FVY
+amielnica/VY
+Amiell/WY
+amiga/VY
+amigable/EVY
+amigablement
+amigada/VY
+amigament/EVY
+amigava/A
+amgdala/EVY
+amigdalat/EVY
+amigdalectomia/EVY
+amigdal/HVY
+amigdlic/EVY
+amigdalina/EVY
+amigdalitis/EVY
+amigdaloide/EVY
+amigdalotomia/EVY
+Amig/WY
+amigranada/VY
+amigranava/A
+amiguer/FVY
+amiguera/VY
+amiguisme/EVY
+amil/EVY
+amilaci/KVY
+amilcia/VY
+amilasa/EVY
+amil/GVY
+amlic/FVY
+amlica/VY
+amilida/EVY
+Amill/WY
+Amillach/WY
+amillarament/EVY
+Amillat/WY
+Amills/WY
+amiloide/EVY
+amilodosi/EVY
+amilopectina/EVY
+amiloplast/EVY
+amilosa/EVY
+ammia/EVY
+amina/EVY
+aminaci/GVY
+aminada/VY
+aminat/BVY
+aminocid/EVY
+aminoacidopatia/EVY
+aminoalcohol/EVY
+aminobenzoic/EVY
+aminofenazona/EVY
+aminofenol/EVY
+aminoplstic/FVY
+aminoplstica/VY
+aminosucre/EVY
+amiostsia/EVY
+amiostnia/EVY
+amiotonia/EVY
+amiotrfia/EVY
+amissi/GVY
+amistada/VY
+amistana/EVY
+amistanada/VY
+amistanament/EVY
+amistanat/BVY
+amistanava/A
+amistat/EVY
+amistava/A
+amists/JVY
+amistosa/VY
+amistosament
+amit/EVY
+amitat/EVY
+amitjanada/VY
+amitjanava/A
+amixi/EVY
+amxia/EVY
+Ammi/WY
+ammina/EVY
+ammocet/EVY
+ammodtid/EVY
+ammonit/EVY
+ammonita/EVY
+ammontid/EVY
+ammonodeu/EVY
+amnsia/EVY
+amnsic/FVY
+amnsica/VY
+amni/EVY
+mnic/FVY
+mnica/VY
+amniocentesi/EVY
+amniografia/EVY
+amniorrea/EVY
+amnioscpia/EVY
+amniota/EVY
+amnitic/FVY
+amnitica/VY
+amniotitis/EVY
+amniotomia/EVY
+amnistia/EVY
+amnistiada/VY
+amnistiava/A
+amo/EVY
+Am/WY
+amoci/GVY
+amodiaquina/EVY
+amonada/VY
+amonads/BVY
+amonadissa/VY
+amonador/FVY
+amonadora/VY
+amonament/EVY
+amonava/A
+amons/JVY
+amonosa/VY
+amoixada/VY
+amoixador/FVY
+amoixadora/VY
+amoixadorament
+amoixament/EVY
+amoixava/A
+amoixida/VY
+amoixir/MN
+amolada/VY
+amolava/A
+amollada/EVY
+amollador/FVY
+amolladora/VY
+amollava/A
+amollegada/VY
+amollegament/EVY
+amollegava/A
+amollida/VY
+amolliment/EVY
+amollir/MN
+amollonada/VY
+amollonament/EVY
+amollonava/A
+amoltonada/VY
+amoltonament/EVY
+amoltonat/BVY
+amoltonava/A
+amom/EVY
+amonal/EVY
+amonedada/VY
+amonedament/EVY
+amonedat/BVY
+amonedava/A
+amonestaci/GVY
+amonestada/VY
+amonestador/FVY
+amonestadora/VY
+amonestament/EVY
+amonestava/A
+amoni/EVY
+Amoni/WY
+amonac/FVY
+amonaca/VY
+amoniacal/EVY
+amnic/FVY
+amnica/VY
+amonimia/EVY
+amonificaci/GVY
+amonitrat/EVY
+amoniria/EVY
+amonlisi/EVY
+amontillat/EVY
+amor/EVY
+Amor/WY
+amorada/VY
+amoral/EVY
+amoralisme/EVY
+amoralitat/EVY
+Amorat/WY
+amorava/A
+amorejada/VY
+amorejava/A
+amorell/EVY
+amoret/EVY
+amoretes/Y
+amorf/FVY
+amorfa/EVY
+amorfia/EVY
+amorfinisme/EVY
+amorfisme/EVY
+amorita/EVY
+amors/JVY
+Amors/WY
+amorosa/VY
+amorosament
+amorosenc/FVY
+amorosenca/VY
+amorosida/VY
+amorosiment/EVY
+amorosir/MN
+amorositat/EVY
+amorosvol/FVY
+amorosvola/VY
+amorrada/VY
+amorralada/VY
+amorralava/A
+amorrallada/VY
+amorrallava/A
+amorrava/A
+amorrea/EVY
+amorreu/EVY
+amorriada/VY
+amorriador/EVY
+amorriava/A
+amorronida/VY
+amorronir/MN
+amortada/VY
+amortallada/VY
+amortallador/FVY
+amortalladora/VY
+amortallament/EVY
+amortallava/A
+amortava/A
+amorterada/VY
+amorterava/A
+amortida/VY
+amortidor/FVY
+amortidora/VY
+amortiment/EVY
+amortir/MN
+amortitzable/EVY
+amortitzaci/GVY
+amortitzada/VY
+amortitzava/A
+Ams/WY
+amotada/VY
+amotava/A
+amotn/Z
+amotinada/VY
+amotinador/FVY
+amotinadora/VY
+amotinament/EVY
+amotinava/A
+amovibilitat/EVY
+amovible/EVY
+amoxicillina/EVY
+ampelita/EVY
+ampelografia/EVY
+ampelonmia/EVY
+amperatge/EVY
+ampere/EVY
+ampermetre/EVY
+amperimetria/EVY
+amperimtric/FVY
+amperimtrica/VY
+amprmetre/EVY
+amperolada/EVY
+ampermetre/EVY
+amperometria/EVY
+ampit/EVY
+ampl.
+ampla/VY
+amplada/EVY
+amplament
+amplria/EVY
+ample/FVY
+Ample/WY
+amplejada/VY
+amplejava/A
+ampleloterpia/EVY
+amplexicaule/EVY
+ampli/EVY
+mplia/EVY
+ampliable/EVY
+ampliaci/GVY
+ampliada/VY
+ampliador/FVY
+ampliadora/VY
+mpliament
+ampliatiu/BVY
+ampliativa/VY
+ampliava/A
+amplic/GVY
+amplidina/EVY
+amplificaci/GVY
+amplificada/VY
+amplificador/FVY
+amplificadora/VY
+amplificatiu/BVY
+amplificativa/VY
+amplificava/A
+amplssim/FVY
+amplssima/VY
+amplitud/EVY
+amploia/EVY
+ampolla/EVY
+Ampolla/V
+ampoller/EVY
+ampolleta/EVY
+Amposta/VWY
+Ampostell/WY
+ampost/HVY
+ampostina/VY
+amprada/VY
+amprador/FVY
+ampradora/VY
+amprament/EVY
+amprava/A
+ampulla/EVY
+ampullaci/KVY
+ampullcia/VY
+ampullada/VY
+ampullat/BVY
+ampulliforme/EVY
+ampulls/JVY
+ampullosa/VY
+ampullosament
+ampullositat/EVY
+amputable/EVY
+amputaci/GVY
+amputada/VY
+amputava/A
+Amsterdam/VY
+amulet/EVY
+amultic/FVY
+amultica/VY
+amullerada/VY
+amullerava/A
+amunicionada/VY
+amunicionava/A
+amunionada/VY
+amunionava/A
+amunt/Y
+Amunt/Y
+amuntanyada/VY
+amuntanyava/A
+amuntegada/VY
+amuntegador/FVY
+amuntegadora/VY
+amuntegament/EVY
+amuntegava/A
+amunter/FVY
+amuntera/VY
+amuntonada/VY
+amuntonador/FVY
+amuntonadora/VY
+amuntonament/EVY
+amuntonava/A
+amura/EVY
+amurada/VY
+amuradada/VY
+amuradava/A
+amurallada/VY
+amurallava/A
+amurat/BVY
+amurava/A
+ams/Z
+amsia/EVY
+amussada/VY
+amussador/FVY
+amussadora/VY
+amussament/EVY
+amussava/A
+an/Z
+anabaptisme/EVY
+anabaptista/EVY
+anbasi/EVY
+anabtic/FVY
+anabtica/VY
+anablic/FVY
+anablica/VY
+anabolisme/EVY
+anablit/EVY
+anabolitzant/EVY
+anacmptic/FVY
+anacmptica/VY
+anacantn/EVY
+anacard/EVY
+anacard/HVY
+anacardicia/EVY
+anacrdic/FVY
+anacrdica/VY
+anacardina/VY
+anacclic/FVY
+anacclica/VY
+anclasi/EVY
+anaclstic/FVY
+anaclstica/VY
+Anaclet/WY
+anclisi/EVY
+anacolut/EVY
+anacoltic/FVY
+anacoltica/VY
+anaconda/EVY
+anacoreta/EVY
+anacortic/FVY
+anacortica/VY
+anacrentic/FVY
+anacrentica/VY
+anacrogin/KVY
+anacrgina/VY
+anacronia/EVY
+anacrnic/FVY
+anacrnica/VY
+anacronisme/EVY
+anacrusi/EVY
+anacstic/FVY
+anacstica/VY
+anada/EVY
+anadnia/EVY
+anades/Y
+anadiplosi/EVY
+anadpsia/EVY
+androm/FVY
+androma/VY
+anadura/EVY
+anaerobi/EVY
+anaerbia/EVY
+anaerbic/FVY
+anaerbica/VY
+anaerobiosi/EVY
+anafase/EVY
+anfia/EVY
+anafil/EVY
+anafilctic/FVY
+anafilctica/VY
+anafilaxi/EVY
+anafiler/EVY
+anfora/EVY
+anafric/FVY
+anafrica/VY
+anafrodsia/EVY
+anafrodisac/FVY
+anafrodisaca/VY
+anafrodita/EVY
+anafront/EVY
+anagall/EVY
+anagnesi/EVY
+anglif/EVY
+anaglifoscopi/EVY
+anaglptic/FVY
+anaglptica/VY
+anagnrisi/EVY
+anagnost/EVY
+anagogia/EVY
+anaggic/FVY
+anaggica/VY
+anaggicament
+anagrama/EVY
+anagramtic/FVY
+anagramtica/VY
+anagramatitzada/VY
+anagramatitzava/A
+anagramista/EVY
+anal/EVY
+analcima/EVY
+analcohlic/FVY
+analcohlica/VY
+analectes/Y
+analctic/FVY
+analctica/VY
+anleg/EVY
+analema/EVY
+analemtic/FVY
+analemtica/VY
+analpsia/EVY
+analptic/FVY
+analptica/VY
+analfabet/FVY
+analfabeta/VY
+analfabetisme/EVY
+analgsia/EVY
+analgsic/FVY
+analgsica/VY
+anlgia/EVY
+anlisi/EVY
+analista/EVY
+analit/EVY
+analtic/FVY
+analtica/VY
+analticament
+analitzabilitat/EVY
+analitzable/EVY
+analitzada/VY
+analitzador/FVY
+analitzadora/VY
+analitzava/A
+anallagmtic/FVY
+anallagmtica/VY
+anallantoic/FVY
+anallantoica/VY
+anallrgic/FVY
+anallrgica/VY
+anloga/EVY
+anlogament
+analogia/EVY
+analgic/FVY
+analgica/VY
+analgica-digital
+analgicament
+analgic-digital
+analogisme/EVY
+analogista/EVY
+anam/Z
+anament/EVY
+anamnesi/EVY
+anamnstic/FVY
+anamnstica/VY
+anamniota/EVY
+anamorf/EVY
+anamrfic/FVY
+anamrfica/VY
+anamorfoscopi/EVY
+anamorfosi/EVY
+anans/VY
+anandre/EVY
+Ananies/WY
+anant/C
+anant/EVY
+anap/EVY
+anapada/VY
+anapata/EVY
+anapat/BVY
+anapest/EVY
+anapstic/FVY
+anapstica/VY
+anapirtic/FVY
+anapirtica/VY
+anaplstia/EVY
+anaplstic/FVY
+anaplstica/VY
+anaplerosi/EVY
+anapodctic/FVY
+anapodctica/VY
+anpsid/EVY
+anaptctic/FVY
+anaptctica/VY
+anaptixi/EVY
+anapttic/FVY
+anapttica/VY
+anar/CY
+anara/Z
+anarca/VY
+anarco/FVY
+anarcocomunisme/EVY
+anarcocomunista/EVY
+anarcosindicalisme/EVY
+anarcosindicalista/EVY
+anrem/Z
+anaren/Z
+anares/Z
+anreu/Z
+anarquia/EVY
+anrquic/FVY
+anrquica/VY
+anrquicament
+anarquisme/EVY
+anarquista/EVY
+anarquitzaci/GVY
+anarquitzada/VY
+anarquitzant/EVY
+anarquitzava/A
+anartra/VY
+anartre/FVY
+anrtria/EVY
+anartrpode/EVY
+ans/Z
+anasarca/EVY
+anascot/EVY
+anssim/Z
+anassin/Z
+anassis/Z
+anssiu/Z
+Anastasi/WY
+anstasi/EVY
+Anastsia/WY
+anasttic/FVY
+anasttica/VY
+anastigmtic/FVY
+anastigmtica/VY
+anastigmatisme/EVY
+anastomitzada/VY
+anastomitzava/A
+anastomosada/VY
+anastomosava/A
+anastomosi/EVY
+anastomtic/FVY
+anastomtica/VY
+anstrofe/EVY
+anat/VY
+anatasa/EVY
+anatctic/FVY
+anatctica/VY
+anatema/EVY
+anatematisme/EVY
+anatematitzaci/GVY
+anatematitzada/VY
+anatematitzador/FVY
+anatematitzadora/VY
+anatematitzava/A
+anatxia/EVY
+antid/EVY
+anatocisme/EVY
+Anatoli/WY
+Anatlia/WY
+anatlic/FVY
+anatlica/VY
+anatomia/EVY
+anatmic/FVY
+anatmica/VY
+anatmicament
+anatomisme/EVY
+anatomista/EVY
+anatomitzada/VY
+anatomitzava/A
+anatomoclnic/FVY
+anatomoclnica/VY
+anatomofisiologia/EVY
+anatomofisiolgic/FVY
+anatomofisiolgica/VY
+anatomopatologia/EVY
+anatomopatolgic/FVY
+anatomopatolgica/VY
+anatopisme/EVY
+anatoxina/EVY
+anatrptic/FVY
+anatrptica/VY
+anatresi/EVY
+anatrpsia/EVY
+antrop/FVY
+antropa/VY
+anats/Y
+anau/C
+anau/Z
+anava/Z
+Anavall/WY
+anvem/Z
+anaven/Z
+anaves/Z
+anveu/Z
+anca/EVY
+ancada/EVY
+anca-rossegant/EVY
+ancat/BVY
+ancestral/EVY
+ancestre/EVY
+anci/HVY
+anciana/VY
+ancianitat/EVY
+ancil/EVY
+Ancilla/WY
+ancilstom/EVY
+ancilostomiasi/EVY
+Anciny/VY
+anc/GVY
+anconal/EVY
+ncora/EVY
+ancorada/VY
+ancoratge/EVY
+ancorava/A
+ancorca/EVY
+ancorell/EVY
+ancorer/FVY
+ancorera/VY
+ancoreria/EVY
+ancuda/VY
+ancut/BVY
+and/GVY
+andador/EFVY
+andadora/VY
+Andal/WY
+Andal/WY
+Andalus/VY
+andals/JVY
+andalusa/VY
+andalus/HVY
+Andalusia/VY
+andalusina/VY
+andalusisme/EVY
+andalusista/EVY
+andalusita/EVY
+Andaman/VY
+andamans/JVY
+andamanesa/VY
+andami/EVY
+Andam/WY
+andana/EVY
+andanada/EVY
+andanava/A
+andante/EVY
+andantino/EVY
+andar/EVY
+andarec/BVY
+andarega/VY
+andarejada/VY
+andarejava/A
+andarivell/EVY
+Andol/WY
+anderris/Y
+Anders/VY
+Anderson/VY
+Andes/VY
+andes/Y
+andesina/EVY
+andesita/EVY
+andestic/FVY
+andestica/VY
+andesitoide/EVY
+and/HVY
+Andilla/VY
+andill/HVY
+andillana/VY
+andina/VY
+andiroba/EVY
+andoiada/VY
+andoiava/A
+andola/EVY
+andoler/FVY
+andolera/VY
+Andoqui/WY
+andorita/EVY
+Andorra/VWY
+andorr/HVY
+Andorr/WY
+andorrana/VY
+Andorrell/WY
+andosc/FVY
+andosca/VY
+andradita/EVY
+Andratx/VY
+Andrea/WY
+andreeal/EVY
+andreeida/EVY
+Andreu/WY
+Andrev/WY
+andriana/EVY
+Andriot/WY
+andritxol/FVY
+andritxola/VY
+androcfal/FVY
+androcfala/VY
+androcntric/FVY
+androcntrica/VY
+androcentrisme/EVY
+androceu/EVY
+androcrtic/FVY
+androcrtica/VY
+androdiocia/EVY
+androdioic/FVY
+androdioica/VY
+andrfag/FVY
+andrfaga/VY
+androfbia/EVY
+andrfor/EVY
+androgen/KVY
+andrgena/VY
+andrognic/FVY
+andrognica/VY
+androgin/KVY
+andrgina/VY
+andrognia/EVY
+androginisme/EVY
+androginfor/EVY
+androide/EVY
+andrleg/EVY
+andrloga/EVY
+andrologia/EVY
+andromania/EVY
+andrmina/EVY
+andromonocia/EVY
+andromonoic/FVY
+andromonoica/VY
+androna/EVY
+Andrnic/WY
+andropausa/EVY
+andrsace/EVY
+andrspora/EVY
+androsporangi/EVY
+androst/GVY
+androstenediol/EVY
+androstenediona/EVY
+androsterona/EVY
+Andurell/WY
+nec/EVY
+ancdota/EVY
+anecdotari/EVY
+anecdtic/FVY
+anecdtica/VY
+anecoic/FVY
+anecoica/VY
+Anecte/WY
+neda/EVY
+aneder/FVY
+anedera/VY
+aned/GVY
+andric/FVY
+andrica/VY
+nega/EVY
+anegada/VY
+anegava/A
+aneguet/EVY
+anelasticitat/EVY
+anelctric/FVY
+anelctrica/VY
+anell/EVY
+anella/EVY
+anellada/EVY
+anellador/FVY
+anelladora/VY
+anellat/BVY
+anellatge/EVY
+anellava/A
+anellejada/VY
+anellejava/A
+anellet/EVY
+anllid/EVY
+anem/C
+anem/Z
+anmia/EVY
+anmic/FVY
+anmica/VY
+anemocor/FVY
+anemocora/VY
+anemocordi/EVY
+anemocria/EVY
+anemfil/FVY
+anemfila/VY
+anemoflia/EVY
+anemgam/FVY
+anemgama/VY
+anemogmia/EVY
+anemgraf/EVY
+anemografia/EVY
+anemogrfic/FVY
+anemogrfica/VY
+anemograma/EVY
+anemologia/EVY
+anemmetre/EVY
+anemometria/EVY
+anemomtric/FVY
+anemomtrica/VY
+anemone/EVY
+anemonina/EVY
+anemoscopi/EVY
+anepgraf/FVY
+anepgrafa/VY
+anepigrfic/FVY
+anepigrfica/VY
+anepistgraf/EVY
+anepitmia/EVY
+anergia/EVY
+aneroide/EVY
+anerotisme/EVY
+ans/Z
+anssem/Z
+anessen/Z
+anesses/Z
+ansseu/Z
+anssim/Z
+anessin/Z
+anessis/Z
+anssiu/Z
+anestecinsia/EVY
+anestsia/EVY
+anestesiada/VY
+anestesiava/A
+anestsic/FVY
+anestsica/VY
+anestesileg/EVY
+anestesiloga/EVY
+anestesiologia/EVY
+anestesista/EVY
+anet/EVY
+net/EVY
+Aneto/VY
+anetole/EVY
+aneu/C
+aneu/Z
+neu/Y
+aneuploide/EVY
+anuria/EVY
+aneurisma/EVY
+aneurismal/EVY
+aneusomia/EVY
+anfs/VY
+Anfs/WY
+anfossos/Y
+anfracte/EVY
+anfractus/JVY
+anfractuosa/VY
+anfractuositat/EVY
+anganells/Y
+angaria/EVY
+ngel/EVY
+ngel/WY
+ngela
+ngela/WY
+angelada/EVY
+Angelats/WY
+angelet/EVY
+anglic/FVY
+anglica/EVY
+angelicada/VY
+angelical/EVY
+angelicalment
+anglicament
+angelicava/A
+angelcic/EVY
+Angelina/WY
+angelins/Y
+angelisme/EVY
+angelitzada/VY
+angelitzava/A
+Angel/WY
+angelofania/EVY
+angelologia/EVY
+angelot/EVY
+ngels/WY
+ngelus/EVY
+angeologia/EVY
+Angers/VY
+angev/HVY
+angevina/VY
+angitis/EVY
+Angilbert/WY
+angina/EVY
+angins/JVY
+anginosa/VY
+angiocrpic/FVY
+angiocrpica/VY
+angiodermitis/EVY
+angioedema/EVY
+angiognesi/EVY
+angiografia/EVY
+angileg/EVY
+angioleucitis/EVY
+angiloga/EVY
+angiologia/EVY
+angioma/EVY
+angiomatosi/EVY
+angioneurtic/FVY
+angioneurtica/VY
+angioplstia/EVY
+angioscpia/EVY
+angiospasme/EVY
+angiospasmdic/FVY
+angiospasmdica/VY
+angiosperm/FVY
+angiosperma/VY
+angiosprmia/EVY
+angiosprmic/FVY
+angiosprmica/VY
+angiostenosi/EVY
+angla/VY
+Anglada/WY
+Anglaterra/VY
+angle/EFVY
+Angle/WY
+Angles
+angls/JVY
+Angls/VY
+anglesa/VY
+Anglesell/WY
+Anglesill/WY
+anglesina/EVY
+anglesita/EVY
+Anglesola/VWY
+Angl/WY
+anglic/HVY
+anglicana/VY
+anglicanisme/EVY
+anglicisme/EVY
+anglicista/EVY
+anglicitzada/VY
+anglicitzava/A
+anglstica/EVY
+angloameric/HVY
+angloamericana/VY
+anglfil/FVY
+anglfila/VY
+angloflia/EVY
+anglfob/FVY
+anglfoba/VY
+anglofbia/EVY
+anglfon/FVY
+anglfona/VY
+angloindi/EVY
+anglondia/EVY
+anglman/FVY
+anglmana/VY
+anglomania/EVY
+anglonormand/FVY
+anglonormanda/VY
+angloparlant/EVY
+anglosax/HVY
+anglosaxona/VY
+angoixa/EVY
+angoixada/VY
+angoixant/EVY
+angoixava/A
+Angoixes/WY
+angoixs/JVY
+angoixosa/VY
+angoixosament
+Angola/VY
+angols/JVY
+angolesa/VY
+angora/EVY
+angorina/EVY
+angost/FVY
+angosta/VY
+Angostrina/VY
+angostura/EVY
+Angrill/WY
+Angstrom/WY
+ngstrom/EVY
+anguatib/EVY
+Anguera/WY
+Anguerola/WY
+nguid/EVY
+anguiforme/EVY
+anguila/EVY
+anguilejada/VY
+anguilejava/A
+anguilera/EVY
+anguileta/EVY
+Anguilla/VY
+anguill/HVY
+anguillana/VY
+anguillicultura/EVY
+angullid/EVY
+anguilliforme/EVY
+anguil/GVY
+Anguita/WY
+angula/EVY
+angulaci/GVY
+angulada/VY
+angular/EVY
+angularment
+angulat/BVY
+anguls/JVY
+angulosa/VY
+angulositat/EVY
+angnia/EVY
+anguniada/VY
+anguniava/A
+anguniejada/VY
+anguniejava/A
+angunis/JVY
+anguniosa/VY
+anguniosament
+Angurell/WY
+angustifoli/KVY
+angustiflia/VY
+anhedonia/EVY
+anhedonisme/EVY
+anhel/EVY
+anhelaci/GVY
+anhelada/VY
+anhelava/A
+anhels/JVY
+anhelosa/VY
+anhelosament
+anhidra/VY
+anhidre/FVY
+anhidrmia/EVY
+anhdrid/EVY
+anhidrita/EVY
+anhidritzaci/GVY
+anhidrobiosi/EVY
+anhidrolita/EVY
+anhidrona/EVY
+anhidrosi/EVY
+anhidrtic/FVY
+anhidrtica/VY
+an/GVY
+an/Z
+Ani/WY
+Anicet/WY
+Anici/WY
+anicnic/FVY
+anicnica/VY
+anihilaci/GVY
+anihilada/VY
+anihilador/FVY
+anihiladora/VY
+anihilament/EVY
+anihilava/A
+anilina/EVY
+anilini/EVY
+nim/EVY
+nima/EVY
+animable/EVY
+animaci/GVY
+animada/VY
+animadament
+animador/FVY
+animadora/VY
+animadversi/GVY
+animal/EVY
+animalada/EVY
+animaler/FVY
+animalera/VY
+animalesa/EVY
+animlia/EVY
+animalista/EVY
+animalstic/FVY
+animalstica/VY
+animalitat/EVY
+animalitzaci/GVY
+animalitzada/VY
+animalitzava/A
+animal/GVY
+animalot/EVY
+animat/BVY
+animatisme/EVY
+animava/A
+animer/FVY
+animera/VY
+animeta/EVY
+anmic/FVY
+anmica/VY
+animisme/EVY
+animista/EVY
+anims/JVY
+animosa/VY
+animosament
+animositat/EVY
+aningre/EVY
+ani/GVY
+Aniol/WY
+aninic/FVY
+aninica/VY
+aniquilable/EVY
+aniquilaci/GVY
+aniquilada/VY
+aniquilador/FVY
+aniquiladora/VY
+aniquilament/EVY
+aniquilava/A
+anir/T
+ans/VYZ
+anisada/VY
+anisador/EVY
+anisat/EVY
+anisava/A
+aniset/EVY
+Ansia/WY
+ansic/FVY
+ansica/VY
+anisidina/EVY
+anisocria/EVY
+anisofilla/VY
+anisofille/FVY
+anisofllia/EVY
+anisogmia/EVY
+anisognia/EVY
+anisoiconia/EVY
+anisol/EVY
+anisole/EVY
+anisolectic/FVY
+anisolectica/VY
+anisometria/EVY
+anisomtric/FVY
+anisomtrica/VY
+anisosfgmia/EVY
+anisosillbic/FVY
+anisosillbica/VY
+anisostmon/FVY
+anisostmona/VY
+anistrop/FVY
+anistropa/VY
+anisotropia/EVY
+anissos/Y
+anit/Y
+anitis/EVY
+anivellable/EVY
+anivellaci/GVY
+anivellada/VY
+anivellador/FVY
+anivelladora/VY
+anivellament/EVY
+anivellava/A
+aniversari/EVY
+ankerita/EVY
+Anna/VWY
+annalista/EVY
+annals/Y
+Annam/VY
+annamita/EVY
+anner/FVY
+annera/VY
+nnera/EVY
+annex/JVY
+annexa/VY
+annexada/VY
+annexava/A
+annexi/GVY
+annexionada/VY
+annexionava/A
+annexionisme/EVY
+annexionista/EVY
+annexitis/EVY
+annona/EVY
+annonari/EVY
+anoa/EVY
+anoclsia/EVY
+node/EVY
+anod/HVY
+andic/FVY
+andica/VY
+anodina/VY
+anodnia/EVY
+anoditzaci/GVY
+anoditzada/VY
+anoditzava/A
+anotic/FVY
+anotica/VY
+anfel/EVY
+Anoia/Y
+anolis/EVY
+anlit/EVY
+anoll/EVY
+Anoll/WY
+anmal/FVY
+anmala/VY
+anmalament
+anomalia/EVY
+anomalista/EVY
+anomalstic/FVY
+anomalstica/VY
+anomalrid/EVY
+anomn/Z
+anomenada/EVY
+anomenava/A
+anomia/EVY
+anmia/EVY
+anomita/EVY
+anomur/EVY
+anoncia/EVY
+annim/FVY
+annima/VY
+annimament
+anonimat/EVY
+anonquia/EVY
+anoplur/EVY
+anpsia/EVY
+anorac/EVY
+anorc/FVY
+anorca/VY
+anorctic/FVY
+anorctica/VY
+anorxia/EVY
+anorxic/FVY
+anorxica/VY
+anorgnic/FVY
+anorgnica/VY
+anorganografia/EVY
+anorgsmia/EVY
+anormal/EVY
+anormalitat/EVY
+anormalment
+anorquisme/EVY
+anorreada/VY
+anorreador/FVY
+anorreadora/VY
+anorreament/EVY
+anorreava/A
+anortita/EVY
+anortclasi/EVY
+anortopia/EVY
+anortosa/EVY
+anortsia/EVY
+ansmia/EVY
+anostraci/EVY
+anostrada/VY
+anostrament/EVY
+anostrava/A
+anotaci/GVY
+anotada/VY
+anotador/FVY
+anotadora/VY
+anotava/A
+anou/EVY
+anouer/EVY
+anoueral/EVY
+anovulaci/GVY
+anovulatori/KVY
+anovulatria/VY
+anoxmia/EVY
+anxia/EVY
+anxic/FVY
+anxica/VY
+anquejada/VY
+anquejava/A
+anquils/Z
+anquilosada/VY
+anquilosament/EVY
+anquilosaure/EVY
+anquilosava/A
+anquilosi/EVY
+anquilstom/EVY
+anquilostomiasi/EVY
+anquiltic/FVY
+anquiltica/VY
+anquirina/EVY
+ans/Y
+ansa/EVY
+ansada/VY
+ansadat/EVY
+ansat/EVY
+ansava/A
+Anscari/WY
+Anscarina/WY
+Anselm/WY
+Anserall/VY
+anser/HVY
+Anseric/WY
+ansrid/EVY
+anseriforme/EVY
+anserina/VY
+anseta/EVY
+ans/GVY
+nsia/EVY
+ansiada/VY
+ansiava/A
+ansiejada/VY
+ansiejava/A
+ansietat/EVY
+Ansinhan/VY
+Ansiny/VY
+ansioltic/EVY
+ansis/JVY
+ansiosa/VY
+ansiosament
+Ansovell/VY
+ant.
+ant/EVY
+anta/EVY
+antagnic/FVY
+antagnica/VY
+antagonisme/EVY
+antagonista/EVY
+antanclasi/EVY
+antany/EVY
+antanys/BVY
+antanyassa/VY
+antanyasses/Y
+antapdosi/EVY
+antara/EVY
+antrtic/FVY
+antrtica/VY
+Antrtida/VY
+antebraquial/EVY
+antec/FVY
+anteca/VY
+antecambra/EVY
+antecapella/EVY
+antecedncia/EVY
+antecedent/EVY
+antecedentment
+antecedida/VY
+antecedir/MN
+antecessor/FVY
+antecessora/VY
+antecor/EVY
+antedata/EVY
+antedatada/VY
+antedatava/A
+antedespatx/IVY
+antediluvi/HVY
+antediluviana/VY
+antefirma/EVY
+antefixa/EVY
+anteflexi/GVY
+anteguerra/EVY
+antela/EVY
+antelaci/GVY
+Antella/VY
+antell/HVY
+antellana/VY
+Antelm/WY
+antelocaci/GVY
+Antem/WY
+antemeridi/HVY
+antemeridiana/VY
+antemissa/EVY
+antemural/EVY
+antena/EVY
+antenada/VY
+antenat/BVY
+anteniforme/EVY
+antenista/EVY
+antnula/EVY
+antenupcial/EVY
+antepassada/VY
+antepassat/BVY
+antependi/EVY
+antepenltim/FVY
+antepenltima/VY
+anteport/EVY
+anteporta/EVY
+anteps/Z
+anteposada/VY
+anteposava/A
+anteposici/GVY
+Anter/WY
+antera/EVY
+anteridi/EVY
+anteridifor/EVY
+anterior/EVY
+anterioritat/EVY
+anteriorment
+anterozoide/EVY
+antesala/EVY
+antesi/EVY
+antesignatura/EVY
+antetip/EVY
+antetipus/EVY
+antettol/EVY
+antetitular/EVY
+anteversi/GVY
+antevespra/EVY
+anteviglia/EVY
+antiaborrallonament/EVY
+antiabsolutista/EVY
+antiacadmic/FVY
+antiacadmica/VY
+anticid/FVY
+anticida/VY
+antiadherent/EVY
+antiaeri/EVY
+antiaria/EVY
+antiafrodisac/FVY
+antiafrodisaca/VY
+antiaglomerant/EVY
+antiaglutinant/EVY
+antialcal/HVY
+antilcali/EVY
+antialcalina/VY
+antialcohlic/FVY
+antialcohlica/VY
+antialcoholisme/EVY
+antilgic/FVY
+antilgica/VY
+antialising
+antiallrgic/FVY
+antiallrgica/VY
+antianorctic/FVY
+antianorctica/VY
+antiantigen
+antipex/EVY
+antiapoplctic/FVY
+antiapoplctica/VY
+antiarna/VY
+antiarnament
+antiarnes/EVY
+antiarrugament
+antiarrugues/EVY
+antiartrtic/FVY
+antiartrtica/VY
+antiasmtic/FVY
+antiasmtica/VY
+antiatmic/FVY
+antiatmica/VY
+antiavalots/VY
+antiavortista/EVY
+antibacteri/HVY
+antibacteriana/VY
+antibales/EVY
+antibal/GVY
+antibaloni/EVY
+antibaqui/EVY
+antibllic/FVY
+antibllica/VY
+antibellicisme/EVY
+antibellicista/EVY
+antibiograma/EVY
+antibiosi/EVY
+antibioterpia/EVY
+antibitic/EFVY
+antibitica/VY
+antiblocatge/VY
+antiboira/VY
+antibrutcia
+antibubnic/FVY
+antibubnica/VY
+antic/BVY
+Antic/WY
+anticadncia/EVY
+anticalcari/KVY
+anticalcria/VY
+anticancers/JVY
+anticancerosa/VY
+anticapitalisme/EVY
+anticapitalista/EVY
+anticardiolipina
+anticarro/VY
+anticaspa/VY
+anticatalanisme/EVY
+anticatalanista/EVY
+anticatarral/EVY
+antictode/EVY
+anticerne/EVY
+anticclic/FVY
+anticclica/VY
+anticicl/GVY
+anticiclognesi/EVY
+anticicllisi/EVY
+anticiclnic/FVY
+anticiclnica/VY
+anticipaci/GVY
+anticipada/VY
+anticipadament
+anticipant/EVY
+anticipava/A
+anticlstic/FVY
+anticlstica/VY
+anticlerical/EVY
+anticlericalisme/EVY
+anticlmax/EVY
+anticlinal/EVY
+anticlor/EVY
+Antic/WY
+anticoagulant/EVY
+anticod/GVY
+anticolinrgic/FVY
+anticolinrgica/VY
+anticomicial/EVY
+anticomunisme/EVY
+anticomunista/EVY
+anticoncepci/GVY
+anticonceptiu/BVY
+anticonceptiva/VY
+anticongelant/EVY
+anticonstitucional/EVY
+anticonstitucionalitat/EVY
+anticonstitucionalment
+anticorrosi/GVY
+anticorrosiu/BVY
+anticorrosiva/VY
+anticorrupci/VY
+antics/VY
+anticossos/Y
+anticresi/EVY
+anticresista/EVY
+anticrtic/FVY
+anticrtica/VY
+anticriptogmic/FVY
+anticriptogmica/VY
+anticrist/EVY
+anticristi/HVY
+anticristiana/VY
+anticristianisme/EVY
+anticultural/EVY
+antidctil/EVY
+antideflagrant/EVY
+antidemocrtic/FVY
+antidemocrtica/VY
+antidemonac/FVY
+antidemonaca/VY
+antidepressiu/BVY
+antidepressiva/VY
+antidetonant/EVY
+Antidi/WY
+antidiabtic/FVY
+antidiabtica/VY
+antidiarreic/FVY
+antidiarreica/VY
+antidiftric/FVY
+antidiftrica/VY
+antidifusor/EVY
+antidisturbis/EVY
+antidirtic/FVY
+antidirtica/VY
+antidogmtic/FVY
+antidogmtica/VY
+antidogmatisme/EVY
+antidopatge/EVY
+antdot/EVY
+antidotari/EVY
+antidroga/VY
+antdrom/FVY
+antdroma/VY
+antidromia/EVY
+antieconmic/FVY
+antieconmica/VY
+antieducatiu/BVY
+antieducativa/VY
+antielectr/GVY
+antiemtic/FVY
+antiemtica/VY
+antiencongiment
+antienfeltrament
+antiengarrotament
+antienzim/EVY
+antiepilptic/FVY
+antiepilptica/VY
+antiesclavista/EVY
+antiescorbtic/FVY
+antiescorbtica/VY
+antiescumejant/EVY
+antiespasmdic/FVY
+antiespasmdica/VY
+antiesportiu/BVY
+antiesportiva/VY
+antiespumant/EVY
+antiespumejant/EVY
+antiesttic/FVY
+antiesttica/VY
+antiesttic/FVY
+antiesttica/VY
+antiestrs/IVY
+antiestrogen/KVY
+antiestrgena/VY
+antietimolgic/FVY
+antietimolgica/VY
+antievanglic/FVY
+antievanglica/VY
+antifa/IVY
+antifding/VY
+antifebril/EVY
+antifebrina/EVY
+antifeixisme/EVY
+antifeixista/EVY
+antiferment/EVY
+antifernal/EVY
+antiferromagnetisme/EVY
+antifibrillant/EVY
+antiflatulant/EVY
+antiflogstic/FVY
+antiflogstica/VY
+antifloridura
+antfon/EVY
+antfona/EVY
+antifonari/EVY
+antifoner/FVY
+antifonera/VY
+antifnic/FVY
+antifnica/VY
+antiforme/EVY
+antifrancs/JVY
+antifrancesa/VY
+antifranquisme/EVY
+antifranquista/EVY
+antfrasi/EVY
+antifrstic/FVY
+antifrstica/VY
+antifrsticament
+antifricci/GVY
+antifngic/FVY
+antifngica/VY
+antifusible/EVY
+antiga/VY
+Antiga/WY
+antigalctic/FVY
+antigalctica/VY
+antigalla/EVY
+antigament
+antigangrens/JVY
+antigangrenosa/VY
+antigs/VY
+antigen/VY
+antigenmia/EVY
+antignic/FVY
+antignica/VY
+antigenicitat/EVY
+antgens/Y
+antiginy/EVY
+antigir
+Antgon/WY
+Antgona/WY
+antigor/EVY
+antigorita/EVY
+antigot/EVY
+antigots/JVY
+antigotosa/VY
+antigovernamental/EVY
+antigramatical/EVY
+antigripal/EVY
+antigris/VY
+antiguerrilla/VY
+antiguitat/EVY
+antihalo/EVY
+antiheli/EVY
+antihlix/EVY
+antihelmntic/FVY
+antihelmntica/VY
+antihemoflic/FVY
+antihemoflica/VY
+antihemoltic/FVY
+antihemoltica/VY
+antihemorrgic/FVY
+antihemorrgica/VY
+antihemorrodal/EVY
+antiheroi/EVY
+antiheroic/FVY
+antiheroica/VY
+antiherona/EVY
+antiherptic/FVY
+antiherptica/VY
+antihitic/FVY
+antihitica/VY
+antihidrpic/FVY
+antihidrpica/VY
+antihiginic/FVY
+antihiginica/VY
+antihipertensiu/BVY
+antihipertensiva/VY
+antihipntic/FVY
+antihipntica/VY
+antihistamnic/FVY
+antihistamnica/VY
+antihistric/FVY
+antihistrica/VY
+antihorari/EVY
+antihum/HVY
+antihumana/VY
+antiimatge/EVY
+antiimperialisme/EVY
+antiimperialista/EVY
+antiincendis/EVY
+antiincrustant/EVY
+antiinductiu/BVY
+antiinductiva/VY
+antiinfeccis/JVY
+antiinfecciosa/VY
+antiinflacionista/EVY
+antiinflamatori/KVY
+antiinflamatria/VY
+antiinstitucional/EVY
+antiinundaci/GVY
+antijurdic/FVY
+antijurdica/VY
+antijuridicitat/EVY
+antilepsi/EVY
+antilptic/FVY
+antilptica/VY
+antill/HVY
+Antillac/WY
+antillana/VY
+Antilles/VY
+antillis/EVY
+antilliscant/EVY
+antilocprid/EVY
+antilogaritme/EVY
+antilogia/EVY
+antilgic/FVY
+antilgica/VY
+antilop/EVY
+antlop/EVY
+antilop/GVY
+antilullista/EVY
+Antim/WY
+antimaculador/EVY
+antimfia/VY
+antimagntic/FVY
+antimagntica/VY
+antimatria/EVY
+antimeftic/FVY
+antimeftica/VY
+antimentalisme/EVY
+antmer/EVY
+antimeridi/GVY
+antimetropia/EVY
+antimictic/FVY
+antimictica/VY
+antimicrobi/HVY
+antimicrobiana/VY
+antimilitarisme/EVY
+antimilitarista/EVY
+antimines/EVY
+antimssils/EVY
+antimittic/FVY
+antimittica/VY
+antimonrquic/FVY
+antimonrquica/VY
+antimonat/EVY
+antimoni/EVY
+antimoniada/VY
+antimonial/EVY
+antimoniat/BVY
+antimnic/FVY
+antimnica/VY
+antimonil/EVY
+antimonit/EVY
+antimonopolista/EVY
+antimons/JVY
+antimonosa/VY
+antimonur/EVY
+antimutagen/LVY
+antimutgena/VY
+antimutagnic/FVY
+antimutagnica/VY
+antina/EVY
+antinacionalisme/EVY
+antinacionalista/EVY
+antinatalisme/EVY
+antinatalista/EVY
+antinatural/EVY
+antinefrtic/FVY
+antinefrtica/VY
+antineoplstic/FVY
+antineoplstica/VY
+antineurlgic/FVY
+antineurlgica/VY
+antineurtic/FVY
+antineurtica/VY
+antinodal/EVY
+antinode/EVY
+antinmia/EVY
+antinmic/FVY
+antinmica/VY
+antinovella/EVY
+antinuclear/EVY
+antinucle/GVY
+Antoc/WY
+antioqu/HVY
+antioquena/VY
+Antioquia/VY
+antioxidant/EVY
+antiozonant/EVY
+antip/GVY
+antipnic/VY
+antipapa/EVY
+antipara/EVY
+antiparallel/FVY
+antiparallela/VY
+antiparsit/FVY
+antiparsita/VY
+antiparasitari/KVY
+antiparasitria/VY
+antiparlamentari/KVY
+antiparlamentria/VY
+antiparlamentarisme/EVY
+antipartcula/EVY
+antipatari/EVY
+antipatia/EVY
+antiptic/FVY
+antiptica/VY
+antipticament
+antipatinador/FVY
+antipatinadora/VY
+antipatriota/EVY
+antipatritic/FVY
+antipatritica/VY
+antipatriotisme/EVY
+antipedaggic/FVY
+antipedaggica/VY
+antiperistalsi/EVY
+antiperistltic/FVY
+antiperistltica/VY
+antipersones
+antiperspirant/EVY
+antiperthita/EVY
+antipestilencial/EVY
+antipic/FVY
+antipica/VY
+antipirtic/FVY
+antipirtica/VY
+antipirina/EVY
+antipirtic/FVY
+antipirtica/VY
+antiplstic/FVY
+antiplstica/VY
+antpoda/EVY
+antipotic/FVY
+antipotica/VY
+antipoliomeltic/FVY
+antipoliomeltica/VY
+antipoltic/FVY
+antipoltica/VY
+antipopular/EVY
+antiprincipal/EVY
+antipsiquiatria/EVY
+antiputrescent/EVY
+antiptrid/FVY
+antiptrida/VY
+antiquada/VY
+antiquari/KVY
+antiquria/VY
+antiquat/BVY
+antiqussim/FVY
+antiqussima/VY
+antirbic/FVY
+antirbica/VY
+antiradar/EVY
+antiradiaci
+antiradical/EVY
+antiraqutic/FVY
+antiraqutica/VY
+antireactivitat/EVY
+antireflector/FVY
+antireflectora/VY
+antireglamentari/KVY
+antireglamentria/VY
+antireglamentriament
+antireligis/JVY
+antireligiosa/VY
+antirepublic/HVY
+antirepublicana/VY
+antiressonncia/EVY
+antiressonant/EVY
+antiretorn/EVY
+antiretroviral/EVY
+antiretrovric/FVY
+antiretrovrica/VY
+antireumtic/FVY
+antireumtica/VY
+antirevolucionari/KVY
+antirevolucionria/VY
+antirobatori/VY
+antirotatori/KVY
+antirotatria/VY
+antirovell/VY
+antisci/EVY
+antscia/EVY
+antisemita/EVY
+antisemtic/FVY
+antisemtica/VY
+antisemitisme/EVY
+antispsia/EVY
+antisptic/FVY
+antisptica/VY
+antisrum/EVY
+antisida/VY
+antisifiltic/FVY
+antisifiltica/VY
+antisigma/EVY
+antisionisme/EVY
+antisistema/VY
+antisocial/EVY
+antisocialisme/EVY
+antisocialista/EVY
+antisol/EVY
+antisolar/EVY
+antisonor/FVY
+antisonora/VY
+antispast/EVY
+antstrofa/EVY
+antisubmar/HVY
+antisubmarina/VY
+antitabac/VY
+antitabaquisme/EVY
+antitancs/VY
+antitaques
+antitaur/HVY
+antitaurina/VY
+antitrmic/FVY
+antitrmica/VY
+antiterrorista/EVY
+anttesi/EVY
+antitetnic/FVY
+antitetnica/VY
+antittic/FVY
+antittica/VY
+antitticament
+antitfic/FVY
+antitfica/VY
+antitpia/EVY
+antitopspin
+antitxic/FVY
+antitxica/VY
+antitoxina/EVY
+antitragus/EVY
+antitranspirant/EVY
+antitrinitari/KVY
+antitrinitria/VY
+antituberculs/JVY
+antituberculosa/VY
+antitumoral/EVY
+antitussigen/LVY
+antitussgena/VY
+antivaga/VY
+antivalencianisme/EVY
+antivandlic/FVY
+antivandlica/VY
+antivariols/JVY
+antivariolosa/VY
+antiveneri/EVY
+antivenria/EVY
+antivermins/JVY
+antiverminosa/VY
+antivici/VY
+antiviral/EVY
+antivric/FVY
+antivrica/VY
+antivirus/EVY
+antixeroftlmic/FVY
+antixeroftlmica/VY
+antixocs/VY
+antizimtic/FVY
+antizimtica/VY
+antocerota/EVY
+antocerotal/EVY
+antocerotpsid/EVY
+antoci/GVY
+antocianina/EVY
+antodi/EVY
+antfag/FVY
+antfaga/VY
+antfil/FVY
+antfila/VY
+antofille/EVY
+antofillita/EVY
+antfit/EVY
+antfor/EVY
+antleg/EVY
+Antol/WY
+antloga/EVY
+antologia/EVY
+antolgic/FVY
+antolgica/VY
+Antonell/WY
+Antoni/WY
+anton/HVY
+Anton/WY
+antoni/HVY
+Antnia/WY
+antoniana/VY
+Antonijoan/WY
+antnim/EVY
+antonmia/EVY
+antonina/VY
+Antonina/WY
+antonini/GVY
+Antonio
+antonomsia/EVY
+antonomstic/FVY
+antonomstica/VY
+antonomsticament
+antorxa/EVY
+antorxera/EVY
+antosta/EVY
+antova/EVY
+antozoari/EVY
+antozou/EVY
+antrac/GVY
+antrcic/FVY
+antrcica/VY
+antracita/EVY
+antractic/FVY
+antractica/VY
+antracititzaci/GVY
+antracnosi/EVY
+antracolita/EVY
+antracmetre/EVY
+antracosi/EVY
+antractic/FVY
+antractica/VY
+antranilat/EVY
+antranlic/EVY
+antraquinona/EVY
+antraquinnic/FVY
+antraquinnica/VY
+ntrax/EVY
+antre/EVY
+antrpic/FVY
+antrpica/VY
+antropinisme/EVY
+antropocntric/FVY
+antropocntrica/VY
+antropocentrisme/EVY
+antropocria/EVY
+antropfag/FVY
+antropfaga/VY
+antropofgia/EVY
+antropofgic/FVY
+antropofgica/VY
+antropfil/FVY
+antropfila/VY
+antropofbia/EVY
+antropognesi/EVY
+antropognic/FVY
+antropognica/VY
+antropogeografia/EVY
+antropografia/EVY
+antropoide/EVY
+antropleg/EVY
+antroploga/EVY
+antropologia/EVY
+antropolgic/FVY
+antropolgica/VY
+antropologisme/EVY
+antropomncia/EVY
+antropmetre/EVY
+antropometria/EVY
+antropomtric/FVY
+antropomtrica/VY
+antropomorf/FVY
+antropomorfa/VY
+antropomrfic/FVY
+antropomrfica/VY
+antropomorfisme/EVY
+antropomorfista/EVY
+antropomorfita/EVY
+antropnim/EVY
+antroponmia/EVY
+antroponmic/FVY
+antroponmica/VY
+antroposociologia/EVY
+antropotopnim/EVY
+antuix/GVY
+antull/EVY
+antullada/VY
+antullads/BVY
+antulladissa/VY
+antullava/A
+Antuny/WY
+anturi/EVY
+Antusa/WY
+antuvi/Y
+anual/EVY
+anualitat/EVY
+anualment
+anuari/EVY
+anuncia/EVY
+anuent/EVY
+anulaci/GVY
+anular/EVY
+anullabilitat/EVY
+anullable/EVY
+anullaci/GVY
+anullada/VY
+anullador/FVY
+anulladora/VY
+anullament/EVY
+anullatiu/BVY
+anullativa/VY
+anullava/A
+anunci/EVY
+anunciaci/GVY
+anunciada/VY
+anunciador/FVY
+anunciadora/VY
+anunciament/EVY
+anunciant/EVY
+anunciata/EVY
+Anunciata/WY
+anunciava/A
+anur/FVY
+anura/VY
+anuresi/EVY
+anria/EVY
+anus/EVY
+anvers/IVY
+anxioltic/EVY
+anxova/EVY
+anxovera/EVY
+any/EVY
+Anya/WY
+anyada/EVY
+anyader/EFVY
+anyadera/VY
+anyal/EVY
+anyalment
+anyell/FVY
+Anyell/WY
+anyella/VY
+anyellada/EVY
+anyellava/A
+anyenc/FVY
+anyenca/VY
+anyer/FVY
+anyera/VY
+any/GHVY
+anyil/EVY
+anyina/VY
+anyins/Y
+anyvol/FVY
+anyvola/VY
+Any/WY
+anyoc/EVY
+anyocada/VY
+anyocava/A
+anyol/EVY
+Anyol/WY
+Anyols/WY
+aombrada/VY
+aombrava/A
+aoni/EVY
+ania/EVY
+aorist/EVY
+aorstic/FVY
+aorstica/VY
+aorta/EVY
+artic/FVY
+artica/VY
+aortitis/EVY
+Aosta/VY
+ap.
+apa
+apadrn/Z
+apadrinada/VY
+apadrinador/FVY
+apadrinadora/VY
+apadrinament/EVY
+apadrinava/A
+apagable/EVY
+apagada/EVY
+apagador/FVY
+apagadora/VY
+apagaguspires/EVY
+apagallums/VY
+apagament/EVY
+apagapenol/EVY
+apagava/A
+apagaveles/EVY
+apagesada/VY
+apagesat/BVY
+apagoge/EVY
+apaggic/FVY
+apaggica/VY
+apasada/VY
+apasat/BVY
+apaivagable/EVY
+apaivagada/VY
+apaivagador/FVY
+apaivagadora/VY
+apaivagament/EVY
+apaivagava/A
+apalancada/VY
+apalancava/A
+apalatxi/HVY
+apalatxiana/VY
+apals/Z
+apalissada/VY
+apalissava/A
+apallada/VY
+apallava/A
+apallerada/VY
+apallerava/A
+apalleronada/VY
+apalleronava/A
+apalls/Z
+apallissada/VY
+apallissava/A
+apamada/VY
+apamament/EVY
+apamava/A
+apanada/VY
+apanava/A
+apantallament/EVY
+apanyada/VY
+apanyador/FVY
+apanyadora/VY
+apanyava/A
+apanys/Z
+apanyussada/VY
+apanyussava/A
+apar/C
+apar/SZ
+aparador/EVY
+aparadora/EVY
+aparadorisme/EVY
+aparadorista/EVY
+aparat/EVY
+aparats/JVY
+aparatosa/VY
+aparatosament
+aparatositat/EVY
+aparaulada/VY
+aparaulament/EVY
+aparaulava/A
+aparcabicicletes/EVY
+aparcada/VY
+aparcador/FVY
+aparcadora/VY
+aparcament/EVY
+aparcava/A
+aparedada/VY
+aparedament/EVY
+aparedava/A
+apareguda/VY
+aparegus/Q
+aparegut/BVY
+apareix/C
+apareix/SZ
+apareixement/EVY
+apareixent/R
+aparixer/CY
+apareixer/T
+apareixia/O
+aparell/EVY
+aparellada/VY
+aparellador/FVY
+aparelladora/VY
+aparellament/EVY
+aparellatge/EVY
+aparellava/A
+aparena/EVY
+aparenada/VY
+aparenava/A
+aparent/EVY
+aparent/R
+aparentada/VY
+aparentava/A
+aparentment
+aparer/CY
+aparer/T
+apars/P
+aparia/O
+apariada/VY
+apariament/EVY
+apariat/EVY
+apariava/A
+Aparici/WY
+aparici/GVY
+aparionada/VY
+aparionava/A
+aparracada/VY
+aparracava/A
+aparrada/VY
+aparrat/BVY
+aparroquiada/VY
+aparroquianada/VY
+aparroquianava/A
+aparroquiava/A
+aparrs/Z
+aparrussada/VY
+aparrussava/A
+apart/EVY
+apartada/VY
+apartadament
+apartador/FVY
+apartadora/VY
+apartament/EVY
+apartat/EVY
+apartava/A
+apartheid/EVY
+aparthotel/EVY
+aparuda/VY
+aparut/BVY
+aps/Z
+apassada/VY
+apassava/A
+apassionada/VY
+apassionadament
+apassionament/EVY
+apassionant/EVY
+apassionat/BVY
+apassionava/A
+pat/EVY
+apatia/EVY
+aptic/FVY
+aptica/VY
+apticament
+apatita/EVY
+aptrida/EVY
+apatrdia/EVY
+apatxe/EVY
+apeonada/VY
+apeonava/A
+apedaable/EVY
+apedaada/VY
+apedaador/FVY
+apedaadora/VY
+apedaament/EVY
+apedaava/A
+apedrec/EVY
+apedregada/EVY
+apedregador/FVY
+apedregadora/VY
+apedregament/EVY
+apedregava/A
+apegada/VY
+apegals/JVY
+apegalosa/VY
+apegava/A
+apeixada/VY
+apeixava/A
+apeixida/VY
+apeixir/MN
+apelfada/VY
+apelfat/BVY
+apelfatge/EVY
+apelfava/A
+apellable/EVY
+apellaci/GVY
+apellada/VY
+apellada/VY
+apellament/EVY
+apellant/EVY
+apellatiu/BVY
+apellativa/VY
+apellava/A
+apellava/A
+Apelles/WY
+apenada/VY
+apenava/A
+apendicectomia/EVY
+apendicitis/EVY
+apendicle/EVY
+apendiculada/VY
+apendicular/EVY
+apendiculria/EVY
+apendiculat/BVY
+apndix/EVY
+apennic/FVY
+apennica/VY
+apenjollada/VY
+apenjollat/BVY
+appsia/EVY
+apequn/Z
+apequinada/VY
+apequinava/A
+aper/EVY
+aperceben/Z
+apercebent/R
+apercebs/P
+apercebia/O
+apercebible/EVY
+apercebiment/EVY
+apercebre/DY
+apercebr/T
+apercebuda/VY
+apercebut/BVY
+apercep/C
+apercep/Z
+apercepci/GVY
+aperceps/Z
+aperceptiu/BVY
+aperceptiva/VY
+aperduada/VY
+aperduament/EVY
+aperduava/A
+apergamn/Z
+apergaminada/VY
+apergaminat/BVY
+apergaminava/A
+aperidic/FVY
+aperidica/VY
+aperistaltisme/EVY
+aperitiu/BVY
+aperitiva/VY
+apersonada/VY
+apersonat/BVY
+apertura/EVY
+aperturisme/EVY
+aperturista/EVY
+apesarada/VY
+apesaradament
+apesarat/BVY
+apesarava/A
+aptal/FVY
+aptala/VY
+apetncia/EVY
+apetent/EVY
+apetibilitat/EVY
+apetible/EVY
+apetici/GVY
+apetida/VY
+apetir/MN
+apetit/EVY
+apetitada/VY
+apetitava/A
+apetitiu/BVY
+apetitiva/VY
+apetits/JVY
+apetitosa/VY
+apetonada/VY
+apetonava/A
+apetxinada/VY
+apetxinat/BVY
+pex/EVY
+api/EVY
+Api/WY
+apicia/EVY
+apiadada/VY
+apiadava/A
+apianada/VY
+apianava/A
+apiari/EVY
+apical/EVY
+apicle/EVY
+apicoalveolar/EVY
+apicodental/EVY
+apcola/EVY
+apiculada/VY
+apicular/EVY
+apiculat/BVY
+apicultor/FVY
+apicultora/VY
+apicultura/EVY
+apfug/FVY
+apfuga/VY
+apilada/VY
+apilador/FVY
+apiladora/VY
+apilament/EVY
+apilava/A
+apilonada/VY
+apilonament/EVY
+apilonava/A
+apilotada/VY
+apilotament/EVY
+apilotava/A
+apinyada/VY
+apinyadament
+apinyament/EVY
+apinyava/A
+apinyonada/VY
+apinyonava/A
+apinyotada/VY
+apinyotava/A
+apiol/EVY
+api-rave/EVY
+apirnia/EVY
+apirtic/FVY
+apirtica/VY
+apirxia/EVY
+apirrossada/VY
+apirrossava/A
+apitrada/VY
+apitrava/A
+apitxada/VY
+apitxament/EVY
+apitxat/BVY
+apitxava/A
+aplacada/EVY
+aplaada/VY
+aplaament/EVY
+aplacat/EVY
+aplacava/A
+aplaava/A
+aplacentada/VY
+aplacentat/BVY
+aplacfor/EVY
+aplanada/VY
+aplanador/FVY
+aplanadora/EVY
+aplanament/EVY
+aplanava/A
+aplanavius/VY
+aplanonada/VY
+aplanonava/A
+aplanetada/VY
+aplanetat/BVY
+aplantic/FVY
+aplantica/VY
+aplanetisme/EVY
+aplanspora/EVY
+aplantillada/VY
+aplantillava/A
+aplantinada/VY
+aplantinat/BVY
+aplsia/EVY
+aplstic/FVY
+aplstica/VY
+aplatada/VY
+aplatament/EVY
+aplatanada/VY
+aplatanat/BVY
+aplatat/BVY
+aplatava/A
+aplaudida/VY
+aplaudidor/FVY
+aplaudidora/VY
+aplaudiment/EVY
+aplaudir/MN
+APLEC
+aplec/EVY
+aplega/EVY
+aplegada/EVY
+aplegads/BVY
+aplegadissa/VY
+aplegador/EFVY
+aplegadora/VY
+aplegament/EVY
+aplegapilotes/EVY
+aplegava/A
+apletada/VY
+apletava/A
+aplic/EVY
+aplicabilitat/EVY
+aplicable/EVY
+aplicaci/GVY
+aplicada/VY
+aplicadament
+aplicador/FVY
+aplicadora/VY
+aplicament/EVY
+aplicat/BVY
+aplicava/A
+aplita/EVY
+aplom/EVY
+aplomada/VY
+aplomallada/VY
+aplomallat/BVY
+aplomava/A
+apmt.
+apnea/EVY
+apneic/FVY
+apneica/VY
+apnt.
+apoastre/EVY
+apoatropina/EVY
+poca/EVY
+apocada/VY
+apocalipsi/EVY
+apocalptic/FVY
+apocalptica/VY
+apocalpticament
+apocament/EVY
+apocrpic/FVY
+apocrpica/VY
+apocatstasi/EVY
+apocava/A
+apocincia/EVY
+apocodena/EVY
+apocopada/VY
+apocopava/A
+apcope/EVY
+apocr/HVY
+apcrif/FVY
+apcrifa/VY
+apcrifament
+apocrina/VY
+apocrisiari/EVY
+apocromtic/FVY
+apocromtica/VY
+poda/VY
+pode/FVY
+apodema/EVY
+apoderada/VY
+apoderament/EVY
+apoderat/BVY
+apoderava/A
+apdia/EVY
+apodctic/FVY
+apodctica/VY
+apdid/EVY
+apodiforme/EVY
+apdosi/EVY
+apofntic/FVY
+apofntica/VY
+apoftic/FVY
+apoftica/VY
+apofillita/EVY
+apfisi/EVY
+apofisial/EVY
+apoflegmtic/FVY
+apoflegmtica/VY
+apoflegmatisme/EVY
+apofonia/EVY
+apofnic/FVY
+apofnica/VY
+apogmia/EVY
+apogeu/EVY
+apognid/EVY
+apgraf/EVY
+apojove/EVY
+apleg/EVY
+apolpsia/EVY
+apoltic/FVY
+apoltica/VY
+apoliticisme/EVY
+apollegada/VY
+apollegava/A
+Apollinar/WY
+apollini/LVY
+Apollini/WY
+apollnia/VY
+apollo/EVY
+Apllon/WY
+Apollnia/WY
+apologeta/EVY
+apologtic/FVY
+apologtica/VY
+apologticament
+apologia/EVY
+apolgic/FVY
+apolgica/VY
+apologista/EVY
+apologitzada/VY
+apologitzava/A
+apoltronada/VY
+apoltronava/A
+apomada/VY
+apomat/BVY
+apomava/A
+apomellada/VY
+apomellava/A
+apomixi/EVY
+apomorfina/EVY
+apomponada/VY
+apomponava/A
+aponada/VY
+aponava/A
+aponcellada/VY
+aponcellat/BVY
+aponentada/VY
+aponentava/A
+aponeurologia/EVY
+aponeurosi/EVY
+aponeurositis/EVY
+aponeurtic/FVY
+aponeurtica/VY
+aponeurotomia/EVY
+aponibilitat/EVY
+apoplctic/FVY
+apoplctica/VY
+apoplectiforme/EVY
+apoplexia/EVY
+apoptosi/EVY
+apoquida/VY
+apoquiment/EVY
+apoqun/Z
+apoquinada/VY
+apoquinava/A
+apoquinina/EVY
+apoquir/MN
+aporegada/VY
+aporegament/EVY
+aporegat/BVY
+aporegava/A
+aporema/EVY
+aportic/FVY
+aportica/VY
+aporia/EVY
+aporisma/EVY
+aporrn/Z
+aporrinada/VY
+aporrinament/EVY
+aporrinava/A
+aportaci/GVY
+aportada/VY
+aportador/FVY
+aportadora/VY
+aportament/EVY
+aportava/A
+aporugada/VY
+aporugava/A
+aps/Z
+aposada/VY
+aposat/BVY
+aposaturn/EVY
+aposava/A
+aposemtic/FVY
+aposemtica/VY
+aposentada/VY
+aposentador/FVY
+aposentadora/VY
+aposentament/EVY
+aposentava/A
+aposici/GVY
+aposiopesi/EVY
+apsit/EVY
+apositiu/BVY
+apositiva/VY
+apospria/EVY
+aposta/EVY
+apostada/VY
+apostador/FVY
+apostadora/VY
+apostament/EVY
+apstasi/EVY
+apostasia/EVY
+apstata/EVY
+apostatada/VY
+apostatava/A
+aposttic/FVY
+aposttica/VY
+apostticament
+apostava/A
+apostema/EVY
+apostemaci/GVY
+apostemada/VY
+apostemats/JVY
+apostematosa/VY
+apostemava/A
+apstol/EVY
+apostolat/EVY
+apostolessa/EVY
+apostlic/FVY
+apostlica/VY
+apostlicament
+apostolicitat/EVY
+apstols/Y
+apstrof/EVY
+apostrofaci/GVY
+apostrofada/VY
+apostrofament/EVY
+apostrofava/A
+apstrofe/EVY
+apotaxi/EVY
+apotecari/KVY
+apotecaria/EVY
+apotecria/VY
+apoteci/EVY
+apotegma/EVY
+apotema/EVY
+apoteosi/EVY
+apotesic/FVY
+apotesica/VY
+apotesicament
+apotetic/FVY
+apotetica/VY
+appertitzaci/GVY
+appertitzada/VY
+appertitzava/A
+Apple/Y
+appoggiatura/EVY
+apr.
+aprctic/FVY
+aprctica/VY
+apradada/VY
+apradament/EVY
+apradava/A
+apragmatisme/EVY
+aprxia/EVY
+Apre/WY
+apreciabilitat/EVY
+apreciable/EVY
+apreciablement
+apreciaci/GVY
+apreciada/VY
+apreciador/FVY
+apreciadora/VY
+apreciatiu/BVY
+apreciativa/VY
+apreciava/A
+apregonada/VY
+apregonament/EVY
+apregonava/A
+aprehn/C
+aprehn/SZ
+aprehendre/DY
+aprehendr/T
+aprehenent/R
+aprehengus/Q
+aprehenia/O
+aprehensible/EVY
+aprehensi/GVY
+aprehs/JVY
+aprehesa/VY
+aprn/C
+aprn/SZ
+aprendre/DY
+aprendr/T
+aprenedor/FVY
+aprenedora/VY
+aprenent/FVY
+aprenent/R
+aprenenta/VY
+aprenentatge/EVY
+aprengus/Q
+aprenia/O
+aprensi/GVY
+aprensiu/BVY
+aprensiva/VY
+aprs/JVY
+aprs/VYZ
+apresa/VY
+apressada/VY
+apressadament
+apressament/EVY
+apressant/EVY
+apressava/A
+apressos/Y
+aprest/EVY
+aprestada/VY
+aprestador/FVY
+aprestadora/VY
+aprestava/A
+apreuada/VY
+apreuament/EVY
+apreuava/A
+aprimada/VY
+aprimador/FVY
+aprimadora/VY
+aprimament/EVY
+aprimava/A
+aprimorada/VY
+aprimorat/BVY
+apriorisme/EVY
+apriorstic/FVY
+apriorstica/VY
+aprsia/EVY
+aprisiada/VY
+aprisiador/EVY
+aprisiava/A
+aprisi/GVY
+aprofitable/EVY
+aprofitada/VY
+aprofitador/FVY
+aprofitadora/VY
+aprofitadures/Y
+aprofitalls/Y
+aprofitament/EVY
+aprofitat/BVY
+aprofitava/A
+aprofit/HVY
+aprofitona/VY
+aprofits/JVY
+aprofitosa/VY
+aprofundida/VY
+aprofundiment/EVY
+aprofundir/MN
+apromptada/VY
+apromptament/EVY
+apromptava/A
+Aproni/WY
+apropada/VY
+apropament/EVY
+apropava/A
+apropiable/EVY
+apropiaci/GVY
+apropiada/VY
+apropiadament
+apropiat/BVY
+apropiatiu/BVY
+apropiativa/VY
+apropiativitat/EVY
+apropiava/A
+apropinquaci/GVY
+apropinquada/VY
+apropinquament/EVY
+apropinquava/A
+aprtic/FVY
+aprtica/VY
+aprovable/EVY
+aprovaci/GVY
+aprovada/VY
+aprovador/FVY
+aprovadora/VY
+aprovat/EVY
+aprovatiu/BVY
+aprovativa/VY
+aprovativitat/EVY
+aprovatori/KVY
+aprovatria/VY
+aprovava/A
+aprovisionada/VY
+aprovisionador/FVY
+aprovisionadora/VY
+aprovisionament/EVY
+aprovisionava/A
+aprox.
+aproximaci/GVY
+aproximada/VY
+aproximadament
+aproximament/EVY
+aproximant/EVY
+aproximat/BVY
+aproximatiu/BVY
+aproximativa/VY
+aproximativament
+aproximava/A
+pside/EVY
+apt.
+apta/VY
+aptament
+apte/FVY
+pter/FVY
+ptera/VY
+aptergid/EVY
+apterigiforme/EVY
+apterigot/EVY
+aptesa/EVY
+apti/HVY
+aptiana/VY
+aptitud/EVY
+aptot/EVY
+apttic/FVY
+apttica/VY
+apugonada/VY
+apugonament/EVY
+apugonava/A
+apujada/VY
+apujava/A
+Apuleu/WY
+Aplia/VY
+apunt/EVY
+apuntaci/GVY
+apuntada/VY
+apuntador/EFVY
+apuntadora/VY
+apuntalada/VY
+apuntalament/EVY
+apuntalava/A
+apuntament/EVY
+apuntat/BVY
+apuntava/A
+apunyalada/VY
+apunyalament/EVY
+apunyalava/A
+apunyegada/VY
+apunyegava/A
+apurada/VY
+apurament/EVY
+apurava/A
+aquarella/EVY
+aquarellista/EVY
+aquari/EVY
+aquarioflia/EVY
+aquariologia/EVY
+aqurium/EVY
+aquarterada/VY
+aquarterament/EVY
+aquarterava/A
+aquartonada/VY
+aquartonava/A
+aqutic/FVY
+aqutica/VY
+aquea/EVY
+aquedada/VY
+aquedava/A
+aqeducte/EVY
+aqueferada/VY
+aqueferat/BVY
+aqueferava/A
+aqueix/JVY
+aqueixa/VY
+aquelarre/EVY
+aquell/FY
+aqun/Y
+aqueni/EVY
+aquest/FY
+aqueu/EVY
+aqu/Y
+aqicluda/VY
+aqiclude/EFVY
+aqcola/EVY
+aqicultor/FVY
+aqicultora/VY
+aqicultura/EVY
+aquiescncia/EVY
+aquiescent/EVY
+aquietada/VY
+aquietament/EVY
+aquietava/A
+aqfer/FVY
+aqfera/VY
+aquifolicia/EVY
+aqfug/FVY
+aqfuga/VY
+quila/WY
+aquilgia/EVY
+Aquileu/WY
+aquil/HVY
+Aquil/WY
+aquilina/VY
+Aquilina/WY
+Aquilles/WY
+aquil/GVY
+aquilotada/VY
+aquilotament/EVY
+aquilotava/A
+aquintanada/VY
+aquintanava/A
+aqus/Z
+Aquisgr/VY
+aquissada/VY
+aquissava/A
+aquistada/VY
+aquistava/A
+aquit/HVY
+aquitana/VY
+Aquitnia/VY
+aquitnic/FVY
+aquitnica/VY
+aqitard/EVY
+aqus/JVY
+aquosa/VY
+aquositat/EVY
+ara/EVY
+rab/EVY
+araban/EVY
+arabesc/FVY
+arabesca/VY
+Arab/WY
+Arbia/VY
+arbic/BVY
+arbiga/VY
+arabina/EVY
+arabinosa/EVY
+rabis/EVY
+arabisme/EVY
+arabista/EVY
+arabitol/EVY
+arabitzaci/GVY
+arabitzada/VY
+arabitzant/EVY
+arabitzava/A
+arable/EVY
+araboga/EVY
+rac/EVY
+araceli/EVY
+Araceli/WY
+arcia/EVY
+arcnid/EVY
+aracnodal/EVY
+aracnoide/EVY
+aracnoditis/EVY
+aracnleg/EVY
+aracnloga/EVY
+aracnologia/EVY
+arada/EVY
+aradre/EVY
+Arafat/WY
+aragall/EVY
+Aragall/WY
+Arag/VWY
+aragons/JVY
+Aragons/WY
+aragonesa/VY
+aragonesisme/EVY
+aragonesista/EVY
+aragonita/EVY
+Araix/WY
+Araixa/WY
+Arajol/WY
+arlia/EVY
+aralicia/EVY
+aram/EVY
+aramaisme/EVY
+aramea/EVY
+arameu/EVY
+aramon/EVY
+Aramon/WY
+Aran/Y
+Aranda/WY
+araneid/EVY
+arans/JVY
+aranesa/VY
+aranger/EVY
+arang/GVY
+aranja/EVY
+aranjasser/FVY
+aranjassera/VY
+Arauel/VY
+aranya/EVY
+Aranyel/VY
+aranyeler/FVY
+aranyelera/VY
+aranyer/EVY
+aranyeta/EVY
+arany/GVY
+Arany/WY
+aranyoner/EVY
+aranyosa/EVY
+Aranyuel/VY
+aranzel/EVY
+aranzelari/KVY
+aranzelria/VY
+Aras/VY
+aratori/KVY
+aratria/VY
+Arau/WY
+arauac/EVY
+arauc/HVY
+araucana/VY
+araucria/EVY
+araucaricia/EVY
+arujia/EVY
+Arbeca/VY
+arbequ/HVY
+arbequina/VY
+rbitra/VY
+arbitrable/EVY
+arbitraci/GVY
+arbitrada/VY
+arbitrador/FVY
+arbitradora/VY
+arbitral/EVY
+arbitralment
+arbitrament/EVY
+arbitrari/KVY
+arbitrria/VY
+arbitrriament
+arbitrarietat/EVY
+arbitratge/EVY
+arbitratgista/EVY
+arbitratiu/BVY
+arbitrativa/VY
+arbitratori/KVY
+arbitratria/VY
+arbitrava/A
+rbitre/FVY
+arbitri/EVY
+arbitrisme/EVY
+arbitrista/EVY
+Arb/WY
+arbo/IVY
+Arbo/VWY
+arboa/EVY
+arboar/EVY
+Arboar/WY
+arboceda/EVY
+arbocer/EVY
+Arbocer/WY
+arbocera/EVY
+Arbocet/WY
+Arboc/WY
+Arbools/VY
+Arbogast/WY
+Arbol/VWY
+Arbona/WY
+Arbons/WY
+arborada/EVY
+arborador/FVY
+arboradora/VY
+arboradura/EVY
+arborament/EVY
+arborat/BVY
+arborava/A
+arboreda/EVY
+arborescncia/EVY
+arborescent/EVY
+arbortum/EVY
+arbori/KVY
+arbria/VY
+arboricida/EVY
+arborcola/EVY
+arboricultor/FVY
+arboricultora/VY
+arboricultura/EVY
+arboriforme/EVY
+arboritzaci/GVY
+arboritzada/VY
+arboritzat/BVY
+Arbs/WY
+arbovirus/EVY
+arbrada/VY
+arbrat/EVY
+arbratge/EVY
+arbrava/A
+arbre/EVY
+arbreda/EVY
+arbreforc/EVY
+arbrell/EVY
+arbrer/EVY
+arbriss/GVY
+arbcia/EVY
+Arbcies/VWY
+arbuixell/EVY
+arbuscle/EVY
+arbust/EVY
+arbustiu/BVY
+arbustiva/VY
+arc/EVY
+Arc/WY
+ar/IVY
+Ar/WY
+arca/EVY
+arc/HVY
+arcabs/VY
+arcabussada/EVY
+arcabussejada/VY
+arcabussejava/A
+arcabusser/EVY
+arcabusseria/EVY
+arcabussos/Y
+arcada/EVY
+Arcadi/WY
+arcdia/EVY
+Arcdia/VY
+arcdic/FVY
+arcdica/VY
+arcaic/FVY
+arcaica/VY
+arcaisme/EVY
+arcaista/EVY
+arcatzada/VY
+arcatzant/EVY
+arcatzava/A
+Arcals/WY
+Arcals/WY
+arcana/VY
+arcngel/EVY
+arcanglic/FVY
+arcanglica/VY
+arar/EVY
+arcat/BVY
+arcava/A
+arcbotant/EVY
+arceda/EVY
+Arceda/WY
+arcfer/FVY
+arcfera/VY
+Arcs/WY
+ar/GVY
+Arconci/WY
+arcont/EVY
+arcosa/EVY
+arosa/EVY
+arcosaure/EVY
+arcosoli/EVY
+arot/EVY
+Arcs
+rctia/EVY
+arcuaci/GVY
+arcuada/VY
+arcual/EVY
+arcuat/BVY
+arcus/EVY
+ardada/EVY
+ardat/EVY
+Ardebal/WY
+Ardeb/WY
+ardeid/EVY
+Ardement/WY
+ardncia/EVY
+ardent/EVY
+ardentment
+ardentor/EVY
+ardents/JVY
+ardentosa/VY
+Arder/WY
+Arderiu/WY
+Arderius/WY
+Ardvol/WY
+ardiaca/EVY
+Ardiaca/WY
+ardiaconat/EVY
+ardida/VY
+ardidament
+ardidesa/EVY
+ardiment/EVY
+ardit/BEVY
+Ardit/WY
+ardor/EVY
+ardors/JVY
+ardorosa/VY
+ardorosament
+ardu/EVY
+rdua/EVY
+rduament
+ardutat/EVY
+ardus/JVY
+arduosa/VY
+ar/GVY
+rea/EVY
+areal/EVY
+arec/BEVY
+areca/EVY
+areccia/EVY
+arefacci/GVY
+areflxia/EVY
+arega/VY
+aregada/VY
+aregador/FVY
+aregadora/VY
+aregava/A
+aregeneratiu/BVY
+aregenerativa/VY
+arn/Z
+arena/EVY
+arenaci/KVY
+arencia/VY
+arenaci/GVY
+arenada/VY
+arenal/EVY
+arenaler/FVY
+arenalera/VY
+arenament/EVY
+arenria/EVY
+arenatge/EVY
+arenava/A
+arenavirus/EVY
+arenc/FVY
+arenca/VY
+arenenc/FVY
+arenenca/VY
+arener/EVY
+arenera/EVY
+Arenes/WY
+areng/EVY
+arenga/EVY
+arengada/EVY
+arengader/FVY
+arengadera/VY
+arengaderia/EVY
+arengador/FVY
+arengadora/VY
+arengava/A
+arencola/EVY
+arenfer/FVY
+arenfera/VY
+areniforme/EVY
+arenisc/FVY
+arenisca/VY
+arenita/EVY
+Arenols/WY
+arens/JVY
+Arens/WY
+arenosa/VY
+arenositat/EVY
+Arenoso
+arenulaci/KVY
+arenulcia/VY
+arenuls/JVY
+arenulosa/VY
+areny/EVY
+Areny/VWY
+arenyenc/FVY
+arenyenca/VY
+Arenys/VY
+arola/EVY
+areolada/VY
+areolar/EVY
+areolat/BVY
+aremetre/EVY
+areometria/EVY
+areomtric/FVY
+areomtrica/VY
+arepag/EVY
+areopagita/EVY
+areopagtic/FVY
+areopagtica/VY
+arestil/EVY
+aretic/FVY
+aretica/VY
+Ares/VWY
+ares/HVY
+aresana/VY
+aresblanc/FVY
+aresblanca/VY
+aresnegra/VY
+aresnegre/FVY
+aresta/EVY
+aresta-connectivitat/EVY
+arester/EVY
+arests/JVY
+arestosa/VY
+aret/EVY
+aret/HVY
+aretina/VY
+aretologia/EVY
+Arezzo/VY
+argal/VY
+argals/Y
+argamassa/EVY
+arganell/EVY
+Argany/WY
+argric/FVY
+argrica/VY
+argelac/EVY
+argelaga/EVY
+Argelaga/WY
+argelagar/EVY
+argelag/GVY
+Argelag/WY
+argelags/JVY
+argelagosa/VY
+argelaguer/EVY
+Argelaguer/VWY
+argelaguera/EVY
+Argelaguers/WY
+Argelaguet/WY
+Argelers/VWY
+Argeleta/VY
+argelet/HVY
+argeletana/VY
+Argelita/VY
+Argemir/WY
+argemone/EVY
+argen/IVY
+Argen/WY
+Argenola/VY
+argent/EVY
+argentada/VY
+argentador/FVY
+argentadora/VY
+argentan/EVY
+argentat/BEVY
+argentava/A
+argenter/FVY
+Argenter/WY
+Argentera/V
+argentera/VY
+argenteria/EVY
+argent/GHVY
+argntic/FVY
+argntica/VY
+argentfer/FVY
+argentfera/VY
+Argentina/VY
+argentina/VY
+argentnid/EVY
+argentita/EVY
+Argent/WY
+argentol/EVY
+Argentona/VY
+argents/JVY
+argentosa/VY
+Arger/WY
+Argeric/WY
+argila/EVY
+Argila/WY
+argilac/EVY
+argilada/VY
+argilaga/EVY
+argilagar/EVY
+argilag/GVY
+argilags/JVY
+argilagosa/VY
+argilaguer/EVY
+argilaguera/EVY
+argilava/A
+argilenc/FVY
+argilenca/VY
+argiler/EVY
+argilera/EVY
+argillfer/FVY
+argillfera/VY
+argillita/EVY
+argils/JVY
+argilosa/VY
+Argimir/WY
+Argimon/WY
+arginina/EVY
+argiu/BVY
+argiva/VY
+arg/GVY
+Arglida/VY
+argolla/EVY
+argollada/VY
+argollat/BVY
+argollava/A
+argonauta/EVY
+Argos/VY
+argot/EVY
+argtic/FVY
+argtica/VY
+argcia/EVY
+argucis/JVY
+arguciosa/VY
+arguciosament
+argudell/EVY
+argudella/EVY
+argue/VY
+argueig/EVY
+arguell/EVY
+arguellada/VY
+arguellament/EVY
+arguellat/BVY
+arguellava/A
+arguenell/EVY
+rguens/Y
+argues/Y
+argible/EVY
+argici/GVY
+argida/VY
+argidor/FVY
+argidora/VY
+Arguimbau/WY
+argir/MN
+Argullol/WY
+argument/EVY
+argumentaci/GVY
+argumentada/VY
+argumentador/FVY
+argumentadora/VY
+argumental/EVY
+argumentari/EVY
+argumentava/A
+argus/EVY
+ari/KVY
+ria/EVY
+Ariadna/WY
+Ariany/VY
+arianyer/FVY
+arianyera/VY
+arbal/EVY
+Aribau/WY
+Aribert/WY
+rid/FVY
+rida/VY
+aridesa/EVY
+ariditat/EVY
+ariel/EVY
+Ariel/WY
+ries/EVY
+ariet/EVY
+arieta/EVY
+arigany/EVY
+Arij/WY
+aril/EVY
+arilaci/GVY
+arilada/VY
+arilava/A
+arlic/FVY
+arlica/VY
+arillada/VY
+arillat/BVY
+arilloide/EVY
+Arimany/WY
+Arimatea/VY
+arnjol/EVY
+Ariny/WY
+Ars/WY
+Arisa/WY
+Aristarc/WY
+Aristeu/WY
+Arstides/WY
+Aristi/WY
+Arist/WY
+Aristbul/WY
+aristocrcia/EVY
+aristcrata/EVY
+aristocrtic/FVY
+aristocrtica/VY
+aristocrticament
+aristocratitzada/VY
+aristocratitzava/A
+aristodemocrcia/EVY
+aristoencfal/FVY
+aristoencfala/VY
+aristofnic/FVY
+aristofnica/VY
+aristol/EVY
+aristolquia/EVY
+aristoloquicia/EVY
+aristotlic/FVY
+aristotlica/VY
+aristotelisme/EVY
+Aristtil/WY
+aritenodal/EVY
+aritenoide/EVY
+aritger/EVY
+aritja/EVY
+Aritja/WY
+aritjar/EVY
+artjol/EVY
+aritjolar/EVY
+aritmtic/FVY
+aritmtica/VY
+aritmticament
+aritmeticolgic/FVY
+aritmeticolgica/VY
+artmia/EVY
+artmic/FVY
+artmica/VY
+aritmomncia/EVY
+aritmmetre/EVY
+arixa/EVY
+arizfit/EVY
+Arizona/VY
+arizotnic/FVY
+arizotnica/VY
+arjau/EVY
+Arj/WY
+Arl/WY
+arlequ/GVY
+arlequinada/EVY
+arlequinat/BVY
+arlequinesc/FVY
+arlequinesca/VY
+Arles/VY
+arlot/EVY
+arloteria/EVY
+arm.
+arma/EVY
+armada/EVY
+Armad/WY
+armadenc/FVY
+armadenca/VY
+armadia/EVY
+armadillo/EVY
+armads/BVY
+armadissa/VY
+armador/FVY
+armadora/VY
+armadura/EVY
+Armajac/WY
+Armajacs/WY
+armament/EVY
+armamentisme/EVY
+armamentista/EVY
+armamentstic/FVY
+armamentstica/VY
+Arman/WY
+Armand/WY
+Armandell/WY
+Armany/WY
+armanyac/EVY
+Armanyac/VWY
+armanyagus/JVY
+armanyaguesa/VY
+armari/EVY
+armariada/EVY
+armariat/EVY
+armariet/EVY
+armarill/EVY
+armat/BVY
+armava/A
+armejada/VY
+armejava/A
+armella/EVY
+Armella/WY
+armellada/EVY
+armellader/FVY
+armelladera/VY
+Armelles/WY
+Armengol/WY
+Armenguer/WY
+armeni/EVY
+armnia/EVY
+Armnia/VY
+arment/EVY
+armenter/FVY
+Armenter/WY
+armentera/EVY
+Armentera/VWY
+Armenteres/WY
+armer/FVY
+armera/VY
+armeria/EVY
+armria/EVY
+armfer/FVY
+armfera/VY
+armger/FVY
+armgera/VY
+armilla/EVY
+armilla/EVY
+armillar/EVY
+armillera/EVY
+Arminyana/WY
+armipotent/EVY
+armistici/EVY
+arm/GVY
+armoll/EVY
+armoria/EVY
+armoriada/VY
+armorial/EVY
+armoriat/BVY
+armoric/HVY
+Armrica/VY
+armoricana/VY
+arn/EVY
+arna/EVY
+arnada/VY
+arnad/GVY
+arnads/BVY
+arnadissa/VY
+Arnal/WY
+Arnald/WY
+Arnaldes/WY
+arnaldi/HVY
+arnaldiana/VY
+Arnaldic/WY
+arnall/EVY
+Arnalot/WY
+arnat/EVY
+Arnau/WY
+Arnauter/WY
+Arnaut/WY
+arnava/A
+Arnella/WY
+arner/EVY
+Arner/WY
+arnera/EVY
+Arnera/WY
+Arnes/VWY
+arns/IVY
+arnesada/VY
+arnesat/BVY
+arneser/FVY
+arnesera/VY
+Arnet/WY
+arniada/VY
+arniava/A
+rnica/EVY
+arniet/EVY
+Arnilles/WY
+Arnils/WY
+Arn/WY
+Arnol/WY
+Arnola/WY
+arns/JVY
+arnosa/VY
+arnot/EVY
+Arn/WY
+Arnulf/WY
+Arns/WY
+Aro/Y
+arol/EVY
+aroma/EVY
+aromada/VY
+aromater/EVY
+aromaterpia/EVY
+aromtic/FVY
+aromtica/VY
+aromaticitat/EVY
+aromatitzaci/GVY
+aromatitzada/VY
+aromatitzant/EVY
+aromatitzava/A
+aromava/A
+aromer/EVY
+Aromir/WY
+aroms/JVY
+aromosa/VY
+arpa/EVY
+arpada/EVY
+arpat/BVY
+arpava/A
+arpegi/EVY
+arpegiada/VY
+arpegiava/A
+arpejada/VY
+arpejava/A
+arpella/EVY
+arpellada/VY
+arpellat/EVY
+arpellava/A
+arpellejada/VY
+arpellejava/A
+arpelles/Y
+arpellot/EVY
+arpelluda/VY
+arpellut/BVY
+arper/FVY
+arpera/VY
+arpeta/EVY
+Arp/WY
+rpies/Y
+arpillera/EVY
+arpillerada/VY
+arpillerava/A
+arpi/GVY
+arpiots/Y
+arpis/Y
+arpista/EVY
+arp/GVY
+arponada/VY
+arponat/BVY
+arponava/A
+arponer/FVY
+arponera/VY
+arq.
+arque/HVY
+arqueana/VY
+arquebisbal/EVY
+arquebisbat/EVY
+arquebisbe/EVY
+arquegoni/EVY
+arquegoniada/EVY
+arqueig/EVY
+arquejada/VY
+arquejava/A
+Arquelau/WY
+arquella/EVY
+arqunteron/EVY
+arqueoastronomia/EVY
+arqueobacteri/EVY
+arqueociat/EVY
+arquefit/EVY
+arqueol.
+arqueleg/EVY
+arqueloga/EVY
+arqueologia/EVY
+arqueolgic/FVY
+arqueolgica/VY
+arqueomagnetisme/EVY
+arqueometria/EVY
+arquepterix/EVY
+arqueorntid/EVY
+arquer/FVY
+Arquer/WY
+arquera/VY
+arqueria/EVY
+Arquerons/WY
+Arques/WY
+arquspora/EVY
+arquespori/EVY
+arquet/EVY
+arqueta/EVY
+arqueter/FVY
+arquetera/VY
+arquetip/EVY
+arquetpic/FVY
+arquetpica/VY
+arquetipus/EVY
+arquiascomicet/EVY
+arquibanc/EVY
+arquilla/EVY
+Arquimedes/WY
+arquimedi/HVY
+arquimediana/VY
+arquimesa/EVY
+arquimicet/EVY
+arquit.
+arquitecta/VY
+arquitecte/FVY
+arquitectnic/FVY
+arquitectnica/VY
+arquitectnicament
+arquitectura/EVY
+arquitectural/EVY
+arquitecturista/EVY
+arquitrau/EVY
+arquitravada/VY
+arquitravat/BVY
+arquivolta/EVY
+arrab/GVY
+arrabs/Z
+arrabassada/EVY
+arrabassador/FVY
+arrabassadora/VY
+arrabassaire/EVY
+arrabassament/EVY
+arrabassat/BVY
+arrabassava/A
+arracada/EVY
+Arrac/VY
+arraconada/VY
+arraconament/EVY
+arraconava/A
+arraconer/FVY
+arraconera/VY
+arramada/VY
+arramament/EVY
+arramat/BVY
+arramava/A
+arrais/VY
+arraix/JVY
+arraixa/VY
+arramadada/VY
+arramadament/EVY
+arramadava/A
+arrams/Z
+arramassada/VY
+arramassador/FVY
+arramassadora/VY
+arramassall/EVY
+arramassava/A
+arrambada/EVY
+arrambads/BVY
+arrambadissa/VY
+arrambador/EFVY
+arrambadora/VY
+arrambament/EVY
+arrambatge/EVY
+arrambava/A
+arramblada/VY
+arramblava/A
+arramellada/EVY
+arramellava/A
+arran/Y
+arranada/EVY
+arranava/A
+arrancada/VY
+arrancadissa/EVY
+arrancador/FVY
+arrancadora/EVY
+arrancament/EVY
+arrancapins/IVY
+arrancapotes/EVY
+arrancaqueixals/IVY
+arranca-sondes/EVY
+arrancava/A
+arranjable/EVY
+arranjada/VY
+arranjador/FVY
+arranjadora/VY
+arranjament/EVY
+arranjava/A
+arrap/EVY
+arrapada/EVY
+arrapads/BVY
+arrapadissa/VY
+arrapafuig
+arrapament/EVY
+arrapapeus
+arrapava/A
+arrapinyada/VY
+arrapinyava/A
+arrapons
+arraps/JVY
+arraposa/VY
+arrapuny/EVY
+arrapunya/EVY
+arrapunyada/VY
+arrapunyava/A
+arrs/Z
+arrasada/EVY
+arrasador/FVY
+arrasadora/VY
+arrasament/EVY
+arrasat/BVY
+arrasatge/EVY
+arrasava/A
+arrasida/VY
+arrasir/MN
+arrastellada/VY
+arrastellament/EVY
+arrastellava/A
+arrastrada/EVY
+arrastrament/EVY
+arrastrat/BVY
+arrastrava/A
+arrastrons
+arraulida/VY
+arrauliment/EVY
+arraulir/MN
+arrauxada/VY
+arrauxament/EVY
+arrauxat/BVY
+arravatada/EVY
+arravatadament
+arravatament/EVY
+arravatava/A
+arreada/VY
+arreament/EVY
+arreava/A
+arrebs/Z
+arrebossada/EVY
+arrebossat/EVY
+arrebossava/A
+arrecerada/VY
+arrecerament/EVY
+arrecerava/A
+arredolada/VY
+arredolava/A
+arredonida/EVY
+arredonidor/FVY
+arredonidora/VY
+arredoniment/EVY
+arredonir/MN
+arredonit/BVY
+arredossada/VY
+arredossava/A
+Arregall/WY
+arreglada/VY
+arregladament
+arreglador/FVY
+arregladora/VY
+arreglament/EVY
+arreglava/A
+arregnada/VY
+arregnava/A
+arregs/Z
+arregussada/VY
+arregussament/EVY
+arregussava/A
+Arrei/WY
+arreic/FVY
+arreica/VY
+arreisme/EVY
+arreixiuada/VY
+arreixiuava/A
+arrel/EVY
+arrelada/EVY
+arreladament
+arrelam/EVY
+arrelament/EVY
+arrelava/A
+arrels/JVY
+arrelosa/VY
+arreluda/VY
+arrelum/EVY
+arrelut/BVY
+arremangada/VY
+arremangava/A
+arrems/JVY
+arremesa/EVY
+arremet/C
+arremet/SZ
+arremetent/R
+arremets/P
+arremetia/O
+arremetre/DY
+arremetr/T
+arremoln/Z
+arremolinada/EVY
+arremolinava/A
+arremorada/VY
+arremorament/EVY
+arremorava/A
+arrencada/EVY
+arrencadissa/EVY
+arrencador/FVY
+arrencadora/VY
+arrencament/EVY
+arrencapins/VY
+arrencaqueixals/VY
+arrenca-sondes/EVY
+arrencat/BVY
+arrencava/A
+arrendable/EVY
+arrendada/VY
+arrendador/FVY
+arrendadora/VY
+arrendament/EVY
+arrendat/BVY
+arrendatari/KVY
+arrendatria/VY
+arrendava/A
+arrengada/VY
+arrengament/EVY
+arrengava/A
+arrenglada/VY
+arrenglador/FVY
+arrengladora/VY
+arrenglament/EVY
+arrenglava/A
+arrenglerada/VY
+arrenglerament/EVY
+arrenglerava/A
+arrenguerada/VY
+arrenguerat/BVY
+arrenguerava/A
+arrenyonada/VY
+arrenyonat/BVY
+arrepapada/VY
+arrepapament/EVY
+arrepapava/A
+arrepetellada/VY
+arrepetellava/A
+arreplec/EVY
+arreplega/EVY
+arreplegable/EVY
+arreplegada/VY
+arreplegads/BVY
+arreplegadissa/EVY
+arreplegador/FVY
+arreplegadora/VY
+arreplegadures/Y
+arreplegapilotes/EVY
+arreplegat/BVY
+arreplegava/A
+arrepleg/GVY
+arrere/Y
+Arres/VY
+arres/Y
+arrest/EVY
+arrestada/VY
+arrestat/BVY
+arrestava/A
+arreu/EVY
+arreveixn/Z
+arreveixinada/VY
+arreveixinava/A
+arreveure/EVY
+arri
+arri/GHVY
+Arri/WY
+arriada/EVY
+arriana/VY
+arrianisme/EVY
+arriava/A
+arribada/EVY
+arribatge/EVY
+arribava/A
+arribisme/EVY
+arribista/EVY
+arrieger/EVY
+arriejada/VY
+arriejava/A
+arrienc/FVY
+arrienca/VY
+arrier/EVY
+arrieria/EVY
+arriesa/EVY
+arriet/EVY
+arrigolada/VY
+arrigolava/A
+arrimada/EVY
+arrimador/EVY
+arrimall/EVY
+arrimament/EVY
+arrimava/A
+arrimerada/VY
+arrimerament/EVY
+arrimerava/A
+arriot/EVY
+arrs/Z
+arriscada/VY
+arriscadament
+arriscament/EVY
+arriscat/BVY
+arriscava/A
+arrissada/EVY
+arrissament/EVY
+arrissava/A
+Arro/WY
+arrocada/VY
+arrocava/A
+arrodalada/VY
+arrodalava/A
+arrodolada/VY
+arrodolava/A
+arrodonida/VY
+arrodonidament
+arrodoniment/EVY
+arrodonir/MN
+arrodonit/BVY
+arroentada/VY
+arroentament/EVY
+arroentava/A
+arrogaci/GVY
+arrogada/VY
+arrogncia/EVY
+arrogant/EVY
+arrogantment
+arrogava/A
+Arrom/WY
+arromanada/VY
+arromanava/A
+arromangada/EVY
+arromangall/EVY
+arromangava/A
+arrombollada/VY
+arrombollament/EVY
+arrombollava/A
+arronsada/EVY
+arronsament/EVY
+arronsava/A
+arronyacada/VY
+arronyacat/BVY
+arronyonada/VY
+arronyonat/BVY
+arrop/EVY
+arropada/VY
+arropava/A
+arroper/FVY
+arropera/EVY
+arrs/VY
+arrs/Z
+arrosada/VY
+arrosava/A
+arrosegallada/VY
+arrosegallat/BVY
+arrossada/EVY
+arrossaire/EVY
+arrossal/EVY
+arrossar/EVY
+arrossava/A
+arrossegada/EVY
+arrossegads/BVY
+arrossegadissa/EVY
+arrossegador/FVY
+arrossegadora/VY
+arrossegall/EVY
+arrossegament/EVY
+arrossegava/A
+arrosseg/GVY
+arrosser/FVY
+arrossera/VY
+arrossn/Z
+arrossinada/VY
+arrossinadament
+arrossinament/EVY
+arrossinat/BVY
+arrossinava/A
+arrossos/Y
+arrova/EVY
+Arroyo/WY
+Arr/WY
+arruada/VY
+arruament/EVY
+arruava/A
+arrufada/EVY
+arrufaldada/VY
+arrufaldava/A
+arrufament/EVY
+arrufat/BEVY
+Arrufat/WY
+arrufava/A
+arruga/EVY
+Arruga/WY
+arrugada/VY
+arrugament/EVY
+arrugat/EVY
+arrugats/Y
+arrugava/A
+arru/VY
+arrunada/VY
+arrunador/FVY
+arrunadora/VY
+arrunament/EVY
+arrunava/A
+arrus/Y
+arruix
+arruixada/EVY
+arruixador/EVY
+arruixadora/EVY
+arruixament/EVY
+arruixat/BVY
+arruixava/A
+arruix/GVY
+arrumbada/VY
+arrumbament/EVY
+arrumbava/A
+arrup/CU
+arrup/Z
+arrupida/VY
+arrupiment/EVY
+arrupir/MN
+arrupit/BVY
+arrusquerada/VY
+arrusquerava/A
+Arsac/WY
+arsanlic/EVY
+Arsgol/WY
+Arsguel/VY
+arsenal/EVY
+arsenat/EVY
+arseni/EVY
+Arseni/WY
+arsnic/EFVY
+arsnica/VY
+arsenicada/VY
+arsenical/EVY
+arsenicava/A
+arsenfer/FVY
+arsenfera/VY
+arsenit/EVY
+arseniur/EVY
+arsenolita/EVY
+arsenopirita/EVY
+arsens/JVY
+arsenosa/VY
+arsenur/EVY
+arsi/EVY
+Arsi/VY
+rsia/EVY
+arsina/EVY
+arsnic/EVY
+arsoni/EVY
+arsnic/EVY
+art.
+art/EVY
+Art/VY
+Artafull/WY
+artaire/EVY
+Artal/WY
+artalet/EVY
+Artana/VWY
+artanenc/FVY
+artanenca/VY
+artanita/EVY
+Artasona/WY
+artec/BVY
+artefacte/EVY
+artega/VY
+artell/EVY
+Artell/WY
+Artells/WY
+Artemi/WY
+artmia/EVY
+artemisa/EVY
+artemsia/EVY
+arter/FVY
+Arter/WY
+artera/VY
+arteria/EVY
+artria/EVY
+arterial/EVY
+arterialitzaci/GVY
+arterialitzada/VY
+arterialitzava/A
+arteriografia/EVY
+arteriola/EVY
+arteriolar/EVY
+arteriologia/EVY
+arteriopatia/EVY
+arteris/JVY
+arteriosa/VY
+arteriosclerosi/EVY
+arteriosclertic/FVY
+arteriosclertica/VY
+arteriospasme/EVY
+arteriotomia/EVY
+arteriovens/JVY
+arteriovenosa/VY
+arteritis/EVY
+arters/JVY
+arterosa/VY
+arterosament
+Arts/VWY
+Artesa/VY
+artes/HVY
+artesana/VY
+artesanal/EVY
+artesanalment
+artesanat/EVY
+artesania/EVY
+artesenc/FVY
+artesenca/VY
+artesi/HVY
+artesiana/VY
+artet/EVY
+arttica/EVY
+Art/WY
+rtic/FVY
+rtica/VY
+article/EVY
+articulaci/GVY
+articulada/VY
+articuladament
+articulador/EVY
+articular/EVY
+articulat/BVY
+articulatori/KVY
+articulatria/VY
+articulava/A
+articulejada/VY
+articulejava/A
+articulista/EVY
+artfex/EVY
+artifici/EVY
+artificial/EVY
+artificialitat/EVY
+artificialitzaci/GVY
+artificialment
+artificier/FVY
+artificiera/VY
+artificis/JVY
+artificiosa/VY
+artificiosament
+artificiositat/EVY
+artiga/EVY
+Artiga/WY
+artigada/VY
+artigaire/EVY
+Artigal/WY
+artigatge/EVY
+artigava/A
+Artig/WY
+Artigosa/WY
+Artigot/WY
+Artiguell/WY
+artiguer/FVY
+Artiguer/WY
+artiguera/VY
+Artiguera/WY
+Artigues/WY
+artillada/VY
+artillava/A
+artiller/FVY
+artillera/VY
+artilleria/EVY
+Artimany/WY
+artim/GVY
+artiodctil/EVY
+artista/EVY
+artstic/FVY
+artstica/VY
+artsticament
+artitzada/VY
+artitzat/BVY
+art/GVY
+artoide/EVY
+Artola/WY
+artonial/EVY
+Artorc/WY
+Arts/WY
+artrlgia/EVY
+artrectomia/EVY
+artrtic/FVY
+artrtica/VY
+artritis/EVY
+artritisme/EVY
+artrobrnquia/EVY
+artrdesi/EVY
+artrdia/EVY
+artrodnia/EVY
+artrfit/EVY
+artrografia/EVY
+artrlit/EVY
+artrologia/EVY
+artrmer/EVY
+artropatia/EVY
+artroplstia/EVY
+artropleura/EVY
+artrpode/EVY
+artroscopi/EVY
+artroscpia/EVY
+artrosi/EVY
+artrspora/EVY
+artterpia/EVY
+Artur/WY
+arturi/HVY
+arturiana/VY
+artric/FVY
+artrica/VY
+Arts/WY
+Aruba/VY
+rum/EVY
+Ars/WY
+arspex/EVY
+arussi/EVY
+Arussi/VY
+arvella/EVY
+arvense/EVY
+arviclid/EVY
+Arx/WY
+arxicanceller/EVY
+arxicistre/EVY
+arxiconfraria/EVY
+arxidiaca/EVY
+arxidiaconat/EVY
+arxidioces/HVY
+arxidiocesana/VY
+arxidicesi/EVY
+arxiduc/EVY
+arxiducal/EVY
+arxiducat/EVY
+arxiduquessa/EVY
+arxiepiscopal/EVY
+arxiepiscopat/EVY
+arxiepiscopologi/EVY
+arxifonema/EVY
+arxifonemtic/FVY
+arxifonemtica/VY
+arxillat/EVY
+arximandrita/EVY
+arximilionari/KVY
+arximilionria/VY
+arxiota/EVY
+arxiplag/EVY
+arxipelgic/FVY
+arxipelgica/VY
+arxiprestal/EVY
+arxiprestat/EVY
+arxipreste/EVY
+arxiu/EVY
+arxivada/VY
+arxivador/EVY
+arxivament/EVY
+arxivava/A
+arxiver/FVY
+arxivera/VY
+arxivista/EVY
+arxivstic/FVY
+arxivstica/VY
+arxivologia/EVY
+Arzobispo
+as/IVY
+asaftida/EVY
+asafia/EVY
+asamela/EVY
+asarina/EVY
+asbest/EVY
+asbest/HVY
+asbestiforme/EVY
+asbestina/VY
+asbestinitzada/VY
+asbestinitzava/A
+asbolita/EVY
+asc/EVY
+Ascani/WY
+Ascar/WY
+ascariasi/EVY
+ascaricida/EVY
+ascride/EVY
+ascaridiasi/EVY
+ascendncia/EVY
+ascendent/EVY
+ascendible/EVY
+ascendida/VY
+ascendir/MN
+ascens/IVY
+ascensi/GVY
+ascensional/EVY
+ascensor/EVY
+ascensorista/EVY
+ascesi/EVY
+asceta/EVY
+asceteri/EVY
+asctic/FVY
+asctica/VY
+asceticisme/EVY
+ascetisme/EVY
+asci/EVY
+scia/EVY
+ascidi/EVY
+ascidiaci/EVY
+ascidiforme/EVY
+ascidioide/EVY
+ascger/FVY
+ascgera/VY
+ASCII
+ascites/EVY
+ascla/EVY
+asclada/VY
+asclava/A
+ascle/EVY
+asclepiadcia/EVY
+Asclepades/WY
+asclepiadeu/EVY
+ascl/GVY
+asclonejada/VY
+asclonejava/A
+Asc/VWY
+ascocarp/EVY
+ascfor/FVY
+ascfora/VY
+ascogen/KVY
+ascgena/VY
+ascogoni/EVY
+ascohelmint/EVY
+ascoliquen/VY
+ascolquens/Y
+ascoma/EVY
+ascomicet/EVY
+ascomicot/EVY
+scon/EVY
+ascona/EVY
+ascrbic/EVY
+Ascs/WY
+ascspora/EVY
+ascostroma/EVY
+ascotorcic/EVY
+ase/EVY
+asetat/EVY
+asemntic/FVY
+asemntica/VY
+asmia/EVY
+asenada/EVY
+asenc/FVY
+asenca/VY
+aseneria/EVY
+asenet/EVY
+sens/Y
+Asensi/WY
+aspal/FVY
+aspala/VY
+aspsia/EVY
+asptic/FVY
+asptica/VY
+ases/Y
+aset/EVY
+aseta/EVY
+asexuada/VY
+asexuadament
+asexual/EVY
+asexuat/BVY
+asfalt/EVY
+asfaltada/VY
+asfaltatge/EVY
+asfaltava/A
+asfalt/GVY
+asfltic/FVY
+asfltica/VY
+asfric/FVY
+asfrica/VY
+asfctic/FVY
+asfctica/VY
+asfgmia/EVY
+asfxia/EVY
+asfixiada/VY
+asfixiant/EVY
+asfixiava/A
+asfdel/EVY
+asfor/EVY
+sia/VY
+asiago/EVY
+asianisme/EVY
+asitic/FVY
+asitica/VY
+asil/EVY
+asilada/VY
+asilava/A
+asillbic/FVY
+asillbica/VY
+asimblia/EVY
+asimetria/EVY
+asimtric/FVY
+asimtrica/VY
+asimtricament
+asimptomtic/FVY
+asimptomtica/VY
+asmptota/EVY
+asimpttic/FVY
+asimpttica/VY
+asinartet/FVY
+asinarteta/VY
+asncron/FVY
+asncrona/VY
+asincronia/EVY
+asincrnic/FVY
+asincrnica/VY
+asincronisme/EVY
+asndesi/EVY
+asindtic/FVY
+asindtica/VY
+asndeton/EVY
+asinergia/EVY
+asin/HVY
+asinina/VY
+asintctic/FVY
+asintctica/VY
+asstole/EVY
+asistlia/EVY
+asistlic/FVY
+asistlica/VY
+asma/EVY
+asmada/VY
+Asmarats/WY
+asmat/BVY
+asmtic/FVY
+asmtica/VY
+Asmonea/WY
+Asnar/Y
+asocial/EVY
+asmat/FVY
+asmata/VY
+Asp/VY
+aspa/EVY
+Aspa/VY
+aspada/VY
+asparagina/EVY
+asprtic/FVY
+asprtica/VY
+Aspasi/WY
+aspat/BVY
+Aspe/VY
+aspectant/EVY
+aspecte/EVY
+aspectiu/BVY
+aspectiva/VY
+aspectuada/VY
+aspectual/EVY
+aspectuava/A
+aspell/VY
+aspenc/FVY
+aspenca/VY
+asperges/Y
+aspergida/VY
+aspergil/EVY
+aspergillosi/EVY
+aspergir/MN
+asperitat/EVY
+asperm/FVY
+asperma/VY
+aspermsia/EVY
+aspermatisme/EVY
+asprmia/EVY
+aspersi/GVY
+aspersor/EVY
+aspersori/EVY
+asprula/EVY
+asperuls/JVY
+asperulosa/VY
+aspi/EVY
+spia/EVY
+aspiada/VY
+aspiador/FVY
+aspiadora/VY
+aspiatge/EVY
+aspiava/A
+aspic/EVY
+spid/EVY
+aspidelita/EVY
+aspidistra/EVY
+aspiell/EVY
+aspiraci/GVY
+aspirada/VY
+aspirador/FVY
+aspiradora/VY
+aspirant/EVY
+aspiratori/KVY
+aspiratria/VY
+aspirava/A
+aspirina/EVY
+aspleni/EVY
+asplenial/EVY
+aspra/VY
+asprada/EVY
+asprament
+asprava/A
+aspre/EFVY
+aspredat/EVY
+asprejada/VY
+asprejava/A
+asprella/EVY
+asprellina/EVY
+asprenc/FVY
+asprenca/VY
+Asprer/WY
+Aspres
+aspresa/EVY
+aspreta/EVY
+aspriu/BVY
+Aspriu/WY
+Aspriuet/WY
+aspriva/VY
+asprivesa/EVY
+asprvol/FVY
+asprvola/VY
+asprivor/EVY
+Aspr/WY
+aspror/EVY
+asprs/JVY
+asprosa/VY
+asprositat/EVY
+asquenazita/EVY
+assa/EVY
+assabentada/VY
+assabentava/A
+assaborida/VY
+assaboriment/EVY
+assaborir/MN
+assaciada/VY
+assaciava/A
+assadollada/VY
+assadollava/A
+assaftida/EVY
+assagada/VY
+assagador/EVY
+assagava/A
+assagetada/VY
+assagetador/FVY
+assagetadora/VY
+assagetava/A
+assagista/EVY
+assagstic/FVY
+assagstica/VY
+assaig/EVY
+assanada/VY
+assanava/A
+assanet/EVY
+assajada/VY
+assajador/FVY
+assajadora/VY
+assajament/EVY
+assajava/A
+assalada/VY
+assalariada/VY
+assalariament/EVY
+assalariat/BVY
+assalariava/A
+assalat/BVY
+assalt/EVY
+assaltada/VY
+assaltador/FVY
+assaltadora/VY
+assaltament/EVY
+assaltant/EVY
+assaltava/A
+Assam/VY
+assamarrada/VY
+assamarrava/A
+assams/JVY
+assamesa/VY
+assampada/VY
+assampava/A
+assaonada/VY
+assaonador/FVY
+assaonadora/VY
+assaonament/EVY
+assaonava/A
+assaplanada/VY
+assaplanat/BVY
+assaplanava/A
+assarb/EVY
+assarjada/VY
+assarjat/BVY
+assarronada/VY
+assarronava/A
+assass/HVY
+assassn/Z
+assassina/VY
+assassinada/VY
+assassinat/EVY
+assassinava/A
+assecada/VY
+assecador/EFVY
+assecadora/VY
+assecament/EVY
+assecant/EVY
+assecat/EVY
+assecatge/EVY
+assecava/A
+assedegada/VY
+assedegadament
+assedegador/FVY
+assedegadora/VY
+assedegament/EVY
+assedegat/BVY
+assedegava/A
+assegador/EVY
+asseguda/VY
+assegus/Q
+assegurable/EVY
+asseguraci/GVY
+assegurada/VY
+asseguradament
+assegurador/FVY
+asseguradora/VY
+assegurament/EVY
+assegurana/EVY
+assegurat/BVY
+assegurava/A
+assegut/BVY
+asseia/O
+asseient/R
+asseifa/EVY
+assemblada/VY
+assemblador/EVY
+assemblatge/EVY
+assemblava/A
+assemblea/EVY
+assembleari/KVY
+assembleria/VY
+assemblearisme/EVY
+assembleista/EVY
+assensurada/VY
+assensurat/BVY
+assentada/EVY
+assentador/FVY
+assentadora/VY
+assentament/EVY
+assentava/A
+assentida/VY
+assentiment/EVY
+assentir/MN
+assenyada/VY
+assenyadament
+assenyalada/VY
+assenyaladament
+assenyalador/FVY
+assenyaladora/VY
+assenyalament/EVY
+assenyalat/BVY
+assenyalava/A
+assenyat/BVY
+assenyorada/VY
+assenyorat/BVY
+assequible/EVY
+asserci/GVY
+assern/Z
+asserenada/VY
+asserenament/EVY
+asserenava/A
+asserida/VY
+asserir/MN
+asserrerada/VY
+asserrerat/BVY
+assertiu/BVY
+assertiva/VY
+assertivament
+assertivitat/EVY
+assertori/KVY
+assertria/VY
+asservida/VY
+asserviment/EVY
+asservir/MN
+asservit/BVY
+assessor/FVY
+assessora/VY
+assessorada/VY
+assessorament/EVY
+assessorava/A
+assessoria/EVY
+assestada/VY
+assestador/EVY
+assestava/A
+assetiada/VY
+assetiament/EVY
+assetiava/A
+assetjada/VY
+assetjador/FVY
+assetjadora/VY
+assetjament/EVY
+assetjant/EVY
+assetjava/A
+asseu/C
+asseu/SZ
+asseure/DY
+asseur/T
+asseveraci/GVY
+asseverada/VY
+asseveratiu/BVY
+asseverativa/VY
+asseverava/A
+assibilaci/GVY
+assibilada/VY
+assibilava/A
+assidu/EVY
+assdua/EVY
+assduament
+assidutat/EVY
+assign.
+assignabilitat/EVY
+assignable/EVY
+assignaci/GVY
+assignada/VY
+assignat/EVY
+assignatura/EVY
+assignava/A
+assilvestrada/VY
+assilvestrat/BVY
+assimilable/EVY
+assimilaci/GVY
+assimilada/VY
+assimilador/FVY
+assimiladora/VY
+assimilatiu/BVY
+assimilativa/VY
+assimilatori/KVY
+assimilatria/VY
+assimilava/A
+assimilisme/EVY
+assimilista/EVY
+assiri/EVY
+assiri/HVY
+assria/EVY
+Assria/VY
+assiriana/VY
+assiriobabilnic/FVY
+assiriobabilnica/VY
+assiriologia/EVY
+Asss/VY
+assistncia/EVY
+assistencial/EVY
+assistent/EFVY
+assistenta/VY
+assistida/VY
+assistir/MN
+assitiada/VY
+assitiava/A
+assoc.
+assocada/VY
+assocava/A
+associabilitat/EVY
+associable/EVY
+associaci/GVY
+associacionisme/EVY
+associacionista/EVY
+associada/VY
+associament/EVY
+associat/BVY
+associatiu/BVY
+associativa/VY
+associativitat/EVY
+associava/A
+assolacambres/EVY
+assolada/VY
+assolador/FVY
+assoladora/VY
+assolament/EVY
+assolava/A
+assoldada/VY
+assoldament/EVY
+assoldava/A
+assolellada/EVY
+assolellament/EVY
+assolellava/A
+assolible/EVY
+assolida/VY
+assolidor/FVY
+assolidora/VY
+assoliment/EVY
+assolir/MN
+assonada/VY
+assonncia/EVY
+assonant/EVY
+assonntic/FVY
+assonntica/VY
+assonava/A
+assortida/VY
+assortidor/FVY
+assortidora/VY
+assortiment/EVY
+assortir/MN
+assortit/BVY
+assossec/EVY
+assossegada/VY
+assossegadament
+assossegament/EVY
+assossegava/A
+assot/EVY
+assotacrist/EVY
+assotada/VY
+assotador/EVY
+assotament/EVY
+assotava/A
+assuaujada/VY
+assuaujador/FVY
+assuaujadora/VY
+assuaujament/EVY
+assuaujava/A
+assuavida/VY
+assuaviment/EVY
+assuavir/MN
+Assuvar/VY
+assuever/FVY
+Assuver/VY
+assuevera/VY
+assumada/VY
+assumadament
+assumat/BVY
+assumible/EVY
+assumida/VY
+assumir/MN
+assumpci/GVY
+Assumpci/WY
+assumpta/VY
+Assumpta/WY
+assumpte/EFVY
+assuredada/VY
+assuredat/BVY
+assut/EVY
+assuter/FVY
+assutera/VY
+assutzena/EVY
+ast/EVY
+asta/EVY
+astable/EVY
+astacicultura/EVY
+Astal/WY
+astsia/EVY
+stat/EVY
+asttic/FVY
+asttica/VY
+astaticitat/EVY
+stec/BVY
+asteca/EVY
+stega/VY
+asteisme/EVY
+astlia/EVY
+Astell/WY
+astnia/EVY
+astnic/FVY
+astnica/VY
+astenopia/EVY
+astenosfera/EVY
+aster/EVY
+ster/EVY
+astercia/EVY
+astereognsia/EVY
+astereosismologia/EVY
+Asteri/WY
+astria/EVY
+asternid/EVY
+asterisc/EVY
+asterisme/EVY
+asterita/EVY
+asteroide/EVY
+asterodeu/EVY
+asterosporal/EVY
+asti/EVY
+astigmtic/FVY
+astigmtica/VY
+astigmatisme/EVY
+astigmatmetre/EVY
+astilar/EVY
+Astol/WY
+astomats/JVY
+astomatosa/VY
+astor/EVY
+Astor/WY
+astorada/VY
+astorads/BVY
+astoradissa/VY
+astorador/FVY
+astoradora/VY
+astorament/EVY
+astorava/A
+astoret/EVY
+Astorga/VY
+astracan/EVY
+astracanada/EVY
+astrgal/EVY
+astral/EVY
+astrncia/EVY
+astre/EVY
+astricci/GVY
+astrictiu/BVY
+astrictiva/VY
+astringncia/EVY
+astringent/EVY
+astrobiologia/EVY
+astrcit/EVY
+astrodinmica/EVY
+astrofsic/FVY
+astrofsica/VY
+astrgraf/EVY
+astrografia/EVY
+astroide/EVY
+astrolabi/EVY
+astrolatria/EVY
+astrleg/EVY
+astrolicada/VY
+astrolicava/A
+astrloga/EVY
+astrologia/EVY
+astrolgic/FVY
+astrolgica/VY
+astrmetre/EVY
+astrometria/EVY
+astromtric/FVY
+astromtrica/VY
+astronau/EVY
+astronauta/EVY
+astronutic/FVY
+astronutica/VY
+astrnom/FVY
+astrnoma/VY
+astronomia/EVY
+astronmic/FVY
+astronmica/VY
+astronmicament
+astroqumica/EVY
+astrosfera/EVY
+astrovirus/EVY
+astruc/BVY
+astruga/VY
+astrugncia/EVY
+astcia/EVY
+astucis/JVY
+astuciosa/VY
+astuciosament
+astur/EVY
+stur/EVY
+asturi/HVY
+asturiana/VY
+Astries/VY
+Asturiol/WY
+asturlleons/JVY
+asturlleonesa/VY
+astut/FVY
+astuta/VY
+astutament
+t.
+atabacada/VY
+atabacava/A
+atabalada/VY
+atabalador/FVY
+atabaladora/VY
+atabalament/EVY
+atabalava/A
+atabuix/IVY
+atabuixada/EVY
+atabuixava/A
+atac/EVY
+atacable/EVY
+atacada/VY
+atacador/EVY
+atacament/EVY
+atacamita/EVY
+atacant/EVY
+atacat/BVY
+atacava/A
+ataconada/VY
+ataconador/FVY
+ataconadora/VY
+ataconament/EVY
+ataconava/A
+atctic/FVY
+atctica/VY
+atafetanada/VY
+atafetanat/BVY
+atalaiada/VY
+atalaiador/FVY
+atalaiadora/VY
+atalaiament/EVY
+atalaiava/A
+atalbada/VY
+atalbador/FVY
+atalbadora/VY
+atalbament/EVY
+atalbava/A
+ataleiada/VY
+ataleiat/BVY
+atalentada/VY
+atalentat/BVY
+atall/EVY
+atallada/VY
+atallava/A
+atals/Z
+atalussada/VY
+atalussava/A
+Atanasi/WY
+atansia/EVY
+Atansia/WY
+atandada/VY
+atandava/A
+atanor/EVY
+atans/IVY
+atansada/EVY
+atansador/EVY
+atansament/EVY
+atansava/A
+atapeda/VY
+atapedament
+atapement/EVY
+atapeir/MN
+atapet/BVY
+atapida/VY
+atapiment/EVY
+atapir/MN
+atapit/BVY
+Atapuerca/VY
+ataqun/Z
+ataquinada/VY
+ataquinava/A
+atarctic/FVY
+atarctica/VY
+atarantada/VY
+atarantament/EVY
+atarantava/A
+atarxia/EVY
+Atard/WY
+atardada/VY
+atardament/EVY
+atardava/A
+ataronjada/VY
+ataronjat/BVY
+atarquimada/VY
+atarquimava/A
+atarterada/VY
+atarterava/A
+atarumbada/VY
+atarumbament/EVY
+atarumbava/A
+Atalf/WY
+atallada/VY
+atallador/FVY
+atalladora/VY
+atallament/EVY
+atallava/A
+atauric/EVY
+atauxia/EVY
+atavellada/VY
+atavellament/EVY
+atavellat/EVY
+atavellava/A
+atvic/FVY
+atvica/VY
+atavisme/EVY
+ataxafsia/EVY
+atxia/EVY
+atxic/FVY
+atxica/VY
+ataxita/EVY
+at/D
+at/Z
+atea/EVY
+atcnic/FVY
+atcnica/VY
+ateisme/EVY
+atestic/FVY
+atestica/VY
+atelctasi/EVY
+ateleolgic/FVY
+ateleolgica/VY
+teles/EVY
+atlia/EVY
+atellana/EVY
+atelomilia/EVY
+atemtic/FVY
+atemtica/VY
+atemorida/VY
+atemoriment/EVY
+atemorir/MN
+atemporal/EVY
+atemptada/VY
+atemptat/EVY
+atemptatori/KVY
+atemptatria/VY
+atemptava/A
+aten/C
+atn/C
+atn/SZ
+Atengores/WY
+atenc/Z
+atenci/GVY
+atencional/EVY
+atendada/VY
+atendament/EVY
+atendava/A
+atendible/EVY
+atendre/DY
+atendr/T
+atendrida/VY
+atendrir/MN
+ateneista/EVY
+atenen/Z
+atenenc/FVY
+atenenca/VY
+atenent/R
+Atenes/VY
+atens/JVY
+atenesa/VY
+ateneu/EVY
+atenguda/VY
+atengus/Q
+atengut/BVY
+atenia/O
+atenia/Z
+atenem/Z
+atenien/Z
+atenies/Z
+ateneu/Z
+atenim/Z
+atenint/C
+atenir/CY
+ateniu/C
+ateniu/Z
+Atenodor/WY
+Atengenes/WY
+atenorada/VY
+atenorat/BVY
+atens/Z
+atent/FVY
+atenta/VY
+atentament
+atenuaci/GVY
+atenuada/VY
+atenuador/EVY
+atenuant/EVY
+atenuat/BVY
+atenuava/A
+ateny/C
+ateny/SZ
+atenyent/R
+atnyer/CY
+atenyer/T
+atenys/P
+atenyia/O
+ateri/HVY
+ateriana/VY
+aternid/EVY
+ateriniforme/EVY
+atrman/FVY
+atrmana/VY
+atermncia/EVY
+atermn/Z
+atermenada/VY
+atermenament/EVY
+atermenava/A
+atrmic/FVY
+atrmica/VY
+ateroma/EVY
+ateromats/JVY
+ateromatosa/VY
+aterrada/EVY
+aterrador/FVY
+aterradora/VY
+aterrament/EVY
+aterrat/BVY
+aterratge/EVY
+aterrava/A
+aterrida/VY
+aterridor/FVY
+aterridora/VY
+aterrir/MN
+aterrs/Z
+aterrossada/VY
+aterrossament/EVY
+aterrossava/A
+ats/IJVY
+atesa/EVY
+ateserada/VY
+ateserava/A
+atestaci/GVY
+atestada/VY
+atestat/EVY
+atestava/A
+atetosi/EVY
+ateu/EVY
+atiada/VY
+atiador/FVY
+atiadora/VY
+atiaire/EVY
+atiament/EVY
+atiava/A
+atibacada/VY
+atibacava/A
+tic/FVY
+tica/VY
+tica/VY
+ticament
+aticisme/EVY
+aticista/EVY
+atifell/EVY
+Atil/WY
+atinc/Z
+atindr/Z
+atindran/Z
+atindrs/Z
+atindre/DY
+atindr/Z
+atindrem/Z
+atindreu/Z
+atindria/Z
+atindrem/Z
+atindrien/Z
+atindries/Z
+atindreu/Z
+atinga/D
+atinga/Z
+atinguda/VY
+atingudes/Y
+atingu/Z
+atinguem/C
+atinguem/Z
+atinguen/C
+atinguen/Z
+atinguera/Z
+atingurem/Z
+atingueren/Z
+atingueres/Z
+atingureu/Z
+atingues/Z
+atingus/Z
+atingussem/Z
+atinguessen/Z
+atinguesses/Z
+atingusseu/Z
+atingussim/Z
+atinguessin/Z
+atinguessis/Z
+atingussiu/Z
+atingueu/Z
+atingui/D
+atingui/Z
+atingu/Z
+atinguin/C
+atinguin/Z
+atinguis/Z
+atingut/VY
+atinguts/Y
+atipada/VY
+atipador/FVY
+atipadora/VY
+atipament/EVY
+atipava/A
+atpic/FVY
+atpica/VY
+atiplada/VY
+atiplat/BVY
+atiplava/A
+atirantada/VY
+atirantava/A
+atiranyada/VY
+atiranyat/BVY
+atiranyava/A
+atirodisme/EVY
+atlant/EVY
+atlntic/FVY
+atlntica/VY
+Atlntida/VY
+atlantisme/EVY
+atlantista/EVY
+atles/EVY
+atleta/EVY
+atltic/FVY
+atltica/VY
+atlticament
+atletisme/EVY
+atm.
+atmosfera/EVY
+atmosfric/FVY
+atmosfrica/VY
+atofada/VY
+atofat/BVY
+atol/EVY
+atoll/GVY
+tom/EVY
+atmic/FVY
+atmica/VY
+atomicitat/EVY
+atomisme/EVY
+atomista/EVY
+atomstic/FVY
+atomstica/VY
+atomitzaci/GVY
+atomitzada/VY
+atomitzador/FVY
+atomitzadora/VY
+atomitzava/A
+ton/FVY
+tona/VY
+atonal/EVY
+atonalitat/EVY
+atonia/EVY
+atnic/FVY
+atnica/VY
+atonicitat/EVY
+atonida/VY
+atoniment/EVY
+atonir/MN
+atnit/FVY
+atnita/VY
+atonyada/VY
+atonyava/A
+atonyn/Z
+atonyinada/VY
+atonyinament/EVY
+atonyinava/A
+atpic/FVY
+atpica/VY
+atordida/VY
+atordidor/FVY
+atordidora/VY
+atordiment/EVY
+atordir/MN
+atorgable/EVY
+atorgada/VY
+atorgador/FVY
+atorgadora/VY
+atorgament/EVY
+atorgant/EVY
+atorgava/A
+atorrentada/VY
+atorrentava/A
+atorrollada/VY
+atorrolladament
+atorrollador/FVY
+atorrolladora/VY
+atorrollament/EVY
+atorrollava/A
+atorronada/VY
+atorronat/BVY
+atot/EVY
+atotada/EVY
+atova/EVY
+atovada/VY
+atovava/A
+atov/GVY
+atoxil/EVY
+atrabiliari/KVY
+atrabiliria/VY
+atrabilis/EVY
+atracada/EVY
+atraada/VY
+atracador/EFVY
+atracadora/VY
+atracallada/VY
+atracallava/A
+atracament/EVY
+atracava/A
+atraava/A
+atracci/GVY
+atractiu/BVY
+atractiva/VY
+atractivament
+atractivitat/EVY
+atractvol/FVY
+atractvola/VY
+atrafegada/VY
+atrafegadament
+atrafegament/EVY
+atrafegat/BVY
+atrafegava/A
+atragus/Q
+atraient/EVY
+atraient/R
+atrament/EVY
+atrantollada/VY
+atrantollava/A
+atrapada/EVY
+atrapamosques/EVY
+atrapava/A
+atrau/C
+atrau/Z
+atrauen/Z
+atraure/DY
+atraur/T
+atraus/Z
+atreballada/VY
+atreballat/BVY
+atrec/Z
+atrega/D
+atrega/Z
+atreguen/C
+atreguen/Z
+atregues/Z
+atregui/D
+atregui/Z
+atreguin/C
+atreguin/Z
+atreguis/Z
+atreia/O
+atreim/Z
+atreis/C
+atreis/Z
+atrenyellada/VY
+atrenyellat/BVY
+atrpsia/EVY
+atrptic/FVY
+atrptica/VY
+atrsia/EVY
+atrsic/FVY
+atrsica/VY
+atresorada/VY
+atresorava/A
+atress/Y
+atret/FVY
+atreta/VY
+atrtic/FVY
+atrtica/VY
+atreu/C
+atreu/SZ
+atreure/DY
+atrevida/VY
+atrevidament
+atreviment/EVY
+atrevir/MN
+atrevit/BVY
+atrezzista/EVY
+atrezzo/EVY
+atri/EVY
+atrial/EVY
+atribolada/VY
+atriboladament
+atribolament/EVY
+atribolat/BVY
+atribolava/A
+atribuci/GVY
+atribuble/EVY
+atribuda/VY
+atribudor/FVY
+atribudora/VY
+atribument/EVY
+atribuir/MN
+atribulada/VY
+atribulava/A
+atribut/EVY
+atributiu/BVY
+atributiva/VY
+atributivament
+atrici/GVY
+atrinxerada/VY
+atrinxerament/EVY
+atrinxerava/A
+atrit/FVY
+atrita/VY
+atro/IVY
+atroces/Y
+atrocitat/EVY
+atroment
+atrfia/EVY
+atrofiada/VY
+atrofiava/A
+atrfic/FVY
+atrfica/VY
+atrompetada/VY
+atrompetat/BVY
+atronada/VY
+atronador/FVY
+atronadora/VY
+atronament/EVY
+atronava/A
+atroncada/VY
+atroncat/BVY
+atrontollada/VY
+atrontollava/A
+trop/FVY
+tropa/VY
+atropada/VY
+atropament/EVY
+atropava/A
+atropellada/VY
+atropelladament
+atropellador/FVY
+atropelladora/VY
+atropellament/EVY
+atropellava/A
+atrpic/EVY
+atropina/EVY
+atropnic/FVY
+atropnica/VY
+atropurpuri/EVY
+atropurpria/EVY
+atrs/Z
+atrossada/VY
+atrossava/A
+atrotn/Z
+atrotinada/VY
+atrotinadament
+atrotinament/EVY
+atrotinat/BVY
+atrotinava/A
+attrezzista/EVY
+attrezzo/EVY
+atuell/EVY
+atufada/VY
+atufament/EVY
+atufava/A
+atuda/VY
+atudor/FVY
+atudora/VY
+atument/EVY
+atuir/MN
+atupada/EVY
+atupava/A
+atur/EVY
+atura/EVY
+aturada/EVY
+aturador/EFVY
+aturadora/VY
+aturafletxes/EVY
+aturall/EVY
+aturament/EVY
+aturat/BVY
+aturava/A
+aturonada/VY
+aturonat/BVY
+aturquesada/VY
+aturquesat/BVY
+atxa/EVY
+atxem/EVY
+atxera/EVY
+atxim/EVY
+atxullada/VY
+atxullava/A
+atzabegenc/FVY
+atzabegenca/VY
+atzabeja/EVY
+atzagaia/EVY
+atzagaiada/EVY
+atzar/EVY
+atzarena/EVY
+atzar/GVY
+atzars/JVY
+atzarosa/VY
+atzavara/EVY
+atzeitun/GVY
+atzemara/EVY
+atzembla/EVY
+atzembler/EFVY
+atzemblera/VY
+Atzeneta/VWY
+atzenet/HVY
+atzenetina/VY
+atzeni/EVY
+Atzer/WY
+Atzerias/WY
+atzerola/EVY
+atzeroler/EVY
+atzerolera/EVY
+atziac/BVY
+atziaga/VY
+Atzuara/WY
+atzubi/HVY
+atzubiana/VY
+atzucac/EVY
+atzufada/VY
+atzufava/A
+atzur/EVY
+atzurada/VY
+atzurat/BVY
+atzurita/EVY
+atzurmalaquita/EVY
+Atzvia/V
+au/EVY
+aual/GVY
+aubepina/EVY
+Aubi/WY
+Aubiac/WY
+auca/EVY
+aucell/EVY
+Aucell/WY
+aucuba/EVY
+auda/IVY
+audaces/Y
+audcia/EVY
+audacis/JVY
+audaciosa/VY
+audaciosament
+audament
+Audacte/WY
+Audet/WY
+Aud/WY
+audibilitat/EVY
+audible/EVY
+audici/GVY
+audincia/EVY
+audmetre/EVY
+Audinac/WY
+udio/EVY
+audiocasset/EVY
+audiocirurgia/EVY
+audioconferncia/EVY
+audifon/EVY
+audiofreqncia/EVY
+audiologia/EVY
+audimetre/EVY
+audiometria/EVY
+audiotext/EVY
+audiovisual/EVY
+auditada/VY
+auditava/A
+auditiu/BVY
+auditiva/VY
+auditor/FVY
+auditora/VY
+auditori/EVY
+auditoria/EVY
+Audivert/WY
+Audomar/WY
+Auferil/WY
+aufrany/EVY
+auge/EVY
+augend/EVY
+Auger/WY
+augita/EVY
+augtic/FVY
+augtica/VY
+augment/EVY
+augmentable/EVY
+augmentaci/GVY
+augmentada/VY
+augmentador/FVY
+augmentadora/VY
+augmentatiu/BVY
+augmentativa/VY
+augmentava/A
+ugur/EVY
+auguraci/GVY
+augurada/VY
+augurador/FVY
+auguradora/VY
+augural/EVY
+augurava/A
+auguri/EVY
+Auguri/WY
+august/FVY
+August/WY
+augusta/VY
+augustament
+augustini/HVY
+augustiniana/VY
+augustinisme/EVY
+aula/EVY
+Aulans/WY
+aulari/EVY
+auleda/EVY
+Auledell/WY
+Auler/WY
+aulet/EVY
+Aulet/WY
+Aul/WY
+ulic/FVY
+ulica/VY
+aulina/EVY
+Aulina/WY
+aulinell/EVY
+allat/EVY
+aulpid/EVY
+aulopiforme/EVY
+Aum/WY
+Aumatell/WY
+au-pair/EVY
+Aup/WY
+Auquer/WY
+Auquer/WY
+aura/EVY
+aurada/EVY
+aurat/EVY
+Aureli/WY
+Aureli/WY
+aurlia/EVY
+Aurlia/WY
+Auremund/WY
+aurola/EVY
+aureolada/VY
+aureolat/BVY
+aureolava/A
+auri/EVY
+Auri/WY
+uria/EVY
+uria/WY
+Auriach/WY
+uric/FVY
+aurica/EVY
+urica/VY
+auricalcita/EVY
+aurcula/EVY
+auriculada/VY
+auricular/EVY
+auriculria/EVY
+auriculat/BVY
+auriculoterpia/EVY
+auriculoventricular/EVY
+aurfer/FVY
+aurfera/VY
+aurfic/FVY
+aurfica/VY
+aurificaci/GVY
+aurificada/VY
+aurificava/A
+auriga/EVY
+aurinyaci/HVY
+aurinyaciana/VY
+auriscopi/EVY
+aur/GVY
+Aur/WY
+aurora/EVY
+Aurora/WY
+auroral/EVY
+aurs/JVY
+aurosa/VY
+aurotiosulfric/EVY
+art/EVY
+artada/VY
+artava/A
+Aus/WY
+ausades/Y
+Auss/WY
+ausberg/EVY
+Auschwitz/VY
+auscultaci/GVY
+auscultada/VY
+auscultador/FVY
+auscultadora/VY
+auscultava/A
+auset/HVY
+ausetana/VY
+Ausis/WY
+Ausi/WY
+uson/FVY
+Ausona/VY
+usona/VY
+Ausnia/VY
+auspici/EVY
+Auspici/WY
+austenita/EVY
+austentic/FVY
+austentica/VY
+auster/FVY
+austera/VY
+austerament
+austeritat/EVY
+austracisme/EVY
+austral/EVY
+australi/HVY
+Austrlia/VY
+australiana/VY
+australita/EVY
+australopitec/EVY
+austre/EVY
+Austrell/WY
+Austr/WY
+ustria/VY
+austrac/FVY
+austraca/VY
+austriacista/EVY
+austroasitic/FVY
+austroasitica/VY
+austrohongars/JVY
+austrohongaresa/VY
+austronsic/FVY
+austronsica/VY
+austru/IVY
+aut.
+autarquia/EVY
+autrquic/FVY
+autrquica/VY
+aute/EVY
+autntic/FVY
+autntica/VY
+autenticaci/GVY
+autenticada/VY
+autnticament
+autenticava/A
+autenticitat/EVY
+autentificaci/GVY
+autentificada/VY
+autentificava/A
+autini/HVY
+autiniana/VY
+autisme/EVY
+autista/EVY
+autstic/FVY
+autstica/VY
+auto/EVY
+autoabastida/VY
+autoabastiment/EVY
+autoabastir/MN
+autoacceptaci/GVY
+autoacoblament/EVY
+autoadhesiu/BVY
+autoadhesiva/VY
+autoafirmaci/GVY
+autoagressi/GVY
+autoajuda/EVY
+autoalarma/EVY
+autoanlisi/EVY
+autoanivellant/EVY
+autoantics/VY
+autoanticossos/Y
+autoantigen/VY
+autoantgens/Y
+autoaprenentatge/EVY
+autoarrissada/VY
+autoarrissat/BVY
+autoassignada/VY
+autoassignava/A
+autoavaluaci/GVY
+autobanc/EVY
+autobigraf/FVY
+autobigrafa/VY
+autobiografia/EVY
+autobiogrfic/FVY
+autobiogrfica/VY
+autoblocatge/EVY
+autobolquet/EVY
+autobomba/EVY
+autobombo/EVY
+autobra/IVY
+autobronzejador/EVY
+autobs/IVY
+autocalibratge/EVY
+autocar/EVY
+autocaravana/EVY
+autocaravning/EVY
+autocaravanisme/EVY
+autocaravanista/EVY
+autocartera/EVY
+autocatlisi/EVY
+autocfal/FVY
+autocfala/VY
+autocensura/EVY
+autocensurada/VY
+autocensurava/A
+autocine/EVY
+autocinesi/EVY
+autocintic/FVY
+autocintica/VY
+autocitaci/GVY
+autoclau/EVY
+autocombusti/GVY
+autocompadida/VY
+autocompadir/MN
+autocompassi/GVY
+autocomplaena/EVY
+autocomplaent/EVY
+autocompleci/GVY
+autoconcepte/EVY
+autoconducci/GVY
+autoconfiguraci/GVY
+autoconscincia/EVY
+autoconservaci/GVY
+autoconsum/EVY
+autocontenci/GVY
+autocontracte/EVY
+autocontrol/EVY
+autocontrolada/VY
+autocontrolava/A
+autocopiador/FVY
+autocopiadora/VY
+autocria/EVY
+autocorrecci/GVY
+autocorrectiu/BVY
+autocorrectiva/VY
+autocorrelaci/GVY
+autocrcia/EVY
+autcrata/EVY
+autocrtic/FVY
+autocrtica/VY
+autocrticament
+autocrtic/FVY
+autocrtica/EVY
+autocriticada/VY
+autocriticava/A
+autocrs/IVY
+autcton/FVY
+autctona/VY
+autoctonisme/EVY
+autodefensa/EVY
+autodefinici/GVY
+autodepuraci/GVY
+autodestrucci/GVY
+autodestructiu/BVY
+autodestructiva/VY
+autodestruda/VY
+autodestruir/MN
+autodeterminaci/GVY
+autodidacta/VY
+autodidacte/FVY
+autodidctic/FVY
+autodidctica/VY
+autodidactisme/EVY
+autodifusi/GVY
+autodigesti/GVY
+autodinmic/FVY
+autodinmica/VY
+autodirigida/VY
+autodirigit/BVY
+autodisparador/EVY
+autodissoluci/GVY
+autodomini/EVY
+autdrom/EVY
+autoecologia/EVY
+autoedici/GVY
+autoencesa/EVY
+autoenfocament/EVY
+autoerotisme/EVY
+autoescala/EVY
+autoescola/EVY
+autoestereoscpic/FVY
+autoestereoscpica/VY
+autoestril/EVY
+autoesterilitat/EVY
+autoestima/EVY
+autoestop/EVY
+autoestopista/EVY
+autoexamen/VY
+autoexmens/Y
+autoexcitaci/GVY
+autoexcitada/VY
+autoexcitat/BVY
+autoexcloent/R
+autoexclogus/Q
+autoexcloa/O
+autoexclos/JVY
+autoexclosa/VY
+autoexclou/C
+autoexclou/SZ
+autoexcloure/DY
+autoexclour/T
+autoexigncia/EVY
+autoexplosiu/BVY
+autoexplosiva/VY
+autoextingible/EVY
+autofacturada/VY
+autofacturava/A
+autofgia/EVY
+autofasatge/EVY
+autofecundaci/GVY
+autofinanada/VY
+autofinanament/EVY
+autofinanava/A
+autofocus/EVY
+autoformaci/GVY
+autogmia/EVY
+autogen/KVY
+autgena/VY
+autognesi/EVY
+autogentic/FVY
+autogentica/VY
+autogesti/GVY
+autogestionada/VY
+autogestionari/KVY
+autogestionria/VY
+autogestionava/A
+autogir/EVY
+autognsia/EVY
+autogol/EVY
+autogovern/EVY
+autgraf/FVY
+autgrafa/VY
+autografia/EVY
+autografiada/VY
+autografiava/A
+autogrfic/FVY
+autogrfica/VY
+autografisme/EVY
+autografmetre/EVY
+autoguiada/VY
+autoguiat/BVY
+autoguiatge/EVY
+autohipntic/FVY
+autohipntica/VY
+autohipnotisme/EVY
+autohipnotitzaci/GVY
+autoic/FVY
+autoica/VY
+autoimmunitari/KVY
+autoimmunitria/VY
+autoimmunitat/EVY
+autoimmunitzaci/GVY
+autoinculpaci/GVY
+autoinducci/GVY
+autoinductncia/EVY
+autoinfecci/GVY
+autoinflamaci/GVY
+autoinjectable/EVY
+autoinoculaci/GVY
+autoinstrucci/GVY
+autointoxicaci/GVY
+autojustificaci/GVY
+autolatria/EVY
+autleg/EVY
+autolesi/GVY
+autolimitaci/GVY
+autolimitada/VY
+autolimitava/A
+autoliquidaci/GVY
+autlisi/EVY
+autloga/EVY
+autoluminescncia/EVY
+automaci/GVY
+automarginaci/GVY
+autmat/EVY
+automtic/FVY
+automtica/VY
+automticament
+automatisme/EVY
+automatitzaci/GVY
+automatitzada/VY
+automatitzava/A
+automedicaci/GVY
+automedicada/VY
+automedicava/A
+autometralladora/EVY
+autombil/EVY
+automobilisme/EVY
+automobilista/EVY
+automobilstic/FVY
+automobilstica/VY
+automoci/GVY
+automodulaci/GVY
+automorf/FVY
+automorfa/VY
+automrfic/FVY
+automrfica/VY
+automorfisme/EVY
+automotor/FVY
+automotora/VY
+automotriu/EVY
+automutilaci/GVY
+automutilada/VY
+automutilava/A
+autnim/EVY
+autnom/FVY
+autnoma/VY
+autonomaci/GVY
+autonomia/EVY
+autonmic/FVY
+autonmica/VY
+autonmicament
+autonomisme/EVY
+autonomista/EVY
+autoocupaci/GVY
+autoodi/EVY
+automnibus/EVY
+autooxidaci/GVY
+autopassada/EVY
+autoptic/FVY
+autoptica/VY
+autopista/EVY
+autoplstia/EVY
+autoplstic/FVY
+autoplstica/VY
+autopoliploide/EVY
+autopoliplodia/EVY
+autopollinitzaci/GVY
+autoportant/EVY
+autoproclamaci/GVY
+autoproclamada/VY
+autoproclamava/A
+autopropulsada/VY
+autopropulsat/BVY
+autopropulsi/GVY
+autoprotecci/GVY
+autoprotlisi/EVY
+autpsia/EVY
+autptic/FVY
+autptica/VY
+autoqualificaci/GVY
+autor/FVY
+autora/VY
+autordio/EVY
+autoradiografia/EVY
+autorail/EVY
+autoreducci/GVY
+autoreductor/FVY
+autoreductora/VY
+autorefredada/VY
+autorefredat/BVY
+autoregressi/GVY
+autoregressiu/BVY
+autoregressiva/VY
+autoregulable/EVY
+autoregulaci/GVY
+autoregulador/FVY
+autoreguladora/VY
+autorelaxaci/GVY
+autoreproducci/GVY
+autoretorada/VY
+autoretorat/BVY
+autoretort/FVY
+autoretorta/VY
+autoretrat/EVY
+autorevers/IVY
+autoria/EVY
+autoritari/KVY
+autoritria/VY
+autoritriament
+autoritarisme/EVY
+autoritat/EVY
+autoritzable/EVY
+autoritzaci/GVY
+autoritzada/VY
+autoritzadament
+autoritzat/BVY
+autoritzava/A
+autorotaci/GVY
+autoscpia/EVY
+autosemntic/FVY
+autosemntica/VY
+autosensibilitzaci/GVY
+autoservei/EVY
+autoservici/EVY
+autosimilitud/EVY
+autosoma/EVY
+autspora/EVY
+autosuficincia/EVY
+autosuficient/EVY
+autosuggesti/GVY
+autotemple/EVY
+autotest/EVY
+autotpia/EVY
+autotitular/EVY
+autotomia/EVY
+autotorsi/GVY
+autotraduda/VY
+autotraduir/MN
+autotransformador/EVY
+autotransfusi/GVY
+autotrasplantaci/GVY
+autotremp/EVY
+auttrof/FVY
+auttrofa/VY
+autotrfia/EVY
+autotrfic/FVY
+autotrfica/VY
+autotrofisme/EVY
+autotrpic/FVY
+autotrpica/VY
+autotropisme/EVY
+autouni/GVY
+autovacc/GVY
+autovaccinaci/GVY
+autovacuna/EVY
+autovacunaci/GVY
+autovaloraci/GVY
+autovia/EVY
+autozero/EVY
+autumnal/EVY
+autumne/EVY
+autunita/EVY
+aux.
+auxanmetre/EVY
+Auxenci/WY
+auxesi/EVY
+auxili/EVY
+auxiliada/VY
+auxiliador/FVY
+auxiliadora/VY
+Auxiliadora/WY
+auxiliar/EVY
+auxiliaria/EVY
+auxiliava/A
+auxina/EVY
+auxnic/FVY
+auxnica/VY
+auxocrom/EVY
+auxocrmic/FVY
+auxocrmica/VY
+auxologia/EVY
+auxmetre/EVY
+auxspora/EVY
+auxosporulaci/GVY
+auxotnic/FVY
+auxotnica/VY
+auxtrof/FVY
+auxtrofa/VY
+auxotrfia/EVY
+auxotrfic/FVY
+auxotrfica/VY
+auxozigot/EVY
+av.
+av/EVY
+avajonera/EVY
+aval/EVY
+avalada/VY
+avalador/FVY
+avaladora/VY
+avalava/A
+avall/Y
+Avall/Y
+avaller/FVY
+avallera/VY
+avalot/EVY
+avalotada/VY
+avalotador/FVY
+avalotadora/VY
+avalotapobles/EVY
+avalotava/A
+avaluable/EVY
+avaluaci/GVY
+avaluada/VY
+avaluador/FVY
+avaluadora/VY
+avaluava/A
+avan/IVY
+avanada/EVY
+avanament/EVY
+avanat/BVY
+avanava/A
+avanc/GVY
+avancvol/FVY
+avancvola/VY
+avant/Y
+avantatge/EVY
+avantatjada/VY
+avantatjava/A
+avantatjs/JVY
+avantatjosa/VY
+avantatjosament
+avantbra/IVY
+avantcambra/EVY
+avantcrrega/EVY
+avantdit/FVY
+avantdita/VY
+avanter/FVY
+avantera/VY
+avantgreen/EVY
+avantguarda/EVY
+avantguardisme/EVY
+avantguardista/EVY
+avantguerra/EVY
+avantjudici/EVY
+avantju/VY
+avantjus/Y
+avantllonja/EVY
+avantllotja/EVY
+avantmatx/VY
+avantmatxs/Y
+avantmuralla/EVY
+avantpas/IVY
+avantpassada/VY
+avantpassat/BVY
+avantport/EVY
+avantps/Z
+avantposada/VY
+avantposava/A
+avantprojecte/EVY
+avantsala/EVY
+avantttol/EVY
+avant-tren/EVY
+avantvotaci/GVY
+avar/FVY
+var/FVY
+avara/VY
+vara/VY
+avarada/EVY
+avarament/EVY
+avarava/A
+avarca/EVY
+avaria/EVY
+avariada/VY
+avariava/A
+avarcia/EVY
+avaricis/JVY
+avariciosa/VY
+avariciosament
+avatar/EVY
+av/Z
+avenada/VY
+avenament/EVY
+avenava/A
+Avell/WY
+avellana/EVY
+avellanar/EVY
+avellanat/EVY
+avellaneda/EVY
+Avellaneda/WY
+avellanenc/EVY
+avellaner/EVY
+avellaneral/EVY
+avellanerar/EVY
+avellanereda/EVY
+Avellanes
+Avellanet/WY
+avellaneta/EVY
+avellanor/EVY
+avellanosa/EVY
+Avell/WY
+Avell/WY
+Avellina/WY
+Avell/WY
+avellutada/VY
+avellutat/BVY
+avemaria/EVY
+aven/C
+aven/Z
+avn/C
+avena/EVY
+avenaci/KVY
+avencia/VY
+avenc/EVY
+avenc/Z
+aven/IVY
+avencada/VY
+avenada/VY
+Avencar/WY
+avencava/A
+avenava/A
+Avenc/WY
+avendr/T
+avenen/Z
+avenguda/VY
+avengus/Q
+avengut/BVY
+avenia/Z
+avenem/Z
+avenien/Z
+avenies/Z
+aveneu/Z
+avenim/Z
+avenint/C
+avenir/CY
+avenir/EVY
+aveniu/C
+aveniu/Z
+avens/Z
+aventallada/VY
+aventallat/BVY
+aventura/EVY
+aventurada/VY
+aventurava/A
+aventurer/FVY
+aventurera/VY
+aventurina/EVY
+aventurista/EVY
+averada/VY
+averany/EVY
+averava/A
+averdancada/VY
+averdancava/A
+averganyada/VY
+averganyava/A
+avergonyida/VY
+avergonyidament
+avergonyiment/EVY
+avergonyir/MN
+averia/EVY
+avern/EVY
+averrida/VY
+averrir/MN
+averroisme/EVY
+averroista/EVY
+aversi/GVY
+aversiu/BVY
+aversiva/VY
+avs/Z
+avs/IVY
+avesada/VY
+avesament/EVY
+avesava/A
+avet/EVY
+avetar/EVY
+aveteda/EVY
+avetosa/EVY
+avi/EVY
+Avi/VWY
+via/EVY
+aviaci/GVY
+aviada/EVY
+aviador/EFVY
+aviadora/VY
+aviadura/EVY
+avial/EVY
+aviament/EVY
+aviari/KVY
+aviria/VY
+aviastra/EVY
+aviastre/EVY
+aviat/Y
+aviava/A
+aviciada/VY
+aviciadura/EVY
+aviciava/A
+avcola/EVY
+avicultor/FVY
+avicultora/VY
+avicultura/EVY
+vid/FVY
+vida/VY
+avidada/VY
+vidament
+avidava/A
+avidesa/EVY
+aviditat/EVY
+avidolada/VY
+avidolava/A
+avifauna/EVY
+vila/VY
+avilada/VY
+avilava/A
+avils/JVY
+avilesa/VY
+avn/Z
+avinada/VY
+avinagrada/VY
+avinagrat/BVY
+avinagrava/A
+avinava/A
+avinc/Z
+avindr/Z
+avindran/Z
+avindrs/Z
+avindre/DY
+avindr/Z
+avindrem/Z
+avindreu/Z
+avindria/Z
+avindrem/Z
+avindrien/Z
+avindries/Z
+avindreu/Z
+avinena/EVY
+avinenada/VY
+avinenava/A
+avinent/EVY
+Avinent/WY
+avinentesa/EVY
+avinentment
+avinga/D
+avinga/Z
+avinguda/EVY
+avingudes/Y
+avingu/Z
+avinguem/C
+avinguem/Z
+avinguen/C
+avinguen/Z
+avinguera/Z
+avingurem/Z
+avingueren/Z
+avingueres/Z
+avingureu/Z
+avingues/Z
+avingus/Z
+avingussem/Z
+avinguessen/Z
+avinguesses/Z
+avingusseu/Z
+avingussim/Z
+avinguessin/Z
+avinguessis/Z
+avingussiu/Z
+avingueu/Z
+avingui/D
+avingui/Z
+avingu/Z
+avinguin/C
+avinguin/Z
+avinguis/Z
+avingut/VY
+avinguts/Y
+Aviny/VWY
+avinyons/JVY
+avinyonesa/VY
+Avinyonet/VWY
+avi/GVY
+avioneta/EVY
+avior/EVY
+aviram/EVY
+avs/IVY
+avs/Z
+avisada/VY
+avisadament
+avisador/FVY
+avisadora/VY
+avisament/EVY
+avisat/BVY
+avisava/A
+Avit/WY
+avitaminosi/EVY
+avitarda/EVY
+avituallada/VY
+avituallador/FVY
+avitualladora/VY
+avituallament/EVY
+avituallava/A
+avivable/EVY
+avivada/VY
+avivador/FVY
+avivadora/VY
+avivament/EVY
+avivatge/EVY
+avivava/A
+avives/Y
+avocaci/GVY
+avocada/VY
+avocava/A
+vol/EVY
+avolantada/VY
+avolantat/BVY
+avolesa/EVY
+volment
+avorrible/EVY
+avorrici/GVY
+avorrida/VY
+avorridament
+avorridor/FVY
+avorridora/VY
+avorriment/EVY
+avorrir/MN
+avorrvol/FVY
+avorrvola/VY
+avortada/VY
+avortament/EVY
+avortava/A
+avort/GVY
+avortida/VY
+avortir/MN
+avortista/EVY
+avort/GVY
+avui/Y
+avulsi/GVY
+avulsiu/BVY
+avulsiva/VY
+avuncular/EVY
+avunculat/EVY
+avunculocal/EVY
+xel/EVY
+axnic/FVY
+axnica/VY
+axial/EVY
+axiforme/EVY
+axilla/EVY
+axillar/EVY
+axinella/EVY
+axinita/EVY
+axiologia/EVY
+axiolgic/FVY
+axiolgica/VY
+axioma/EVY
+axiomtic/FVY
+axiomtica/VY
+axiomticament
+axiomatitzaci/GVY
+axiomatitzada/VY
+axiomatitzava/A
+aximetre/EVY
+axis/EVY
+axisimtric/FVY
+axisimtrica/VY
+ax/GVY
+axoide/EVY
+axolot/EVY
+xon/EVY
+axonometria/EVY
+axonomtric/FVY
+axonomtrica/VY
+axostil/EVY
+Aydar/VY
+Ayora/VY
+azalea/EVY
+Azaries/WY
+Azcona/WY
+azeotrop/EVY
+azeotrpic/FVY
+azeotrpica/VY
+azepina/EVY
+Azerbaidjan/VY
+azerbaidjans/JVY
+azerbaidjanesa/VY
+Azerbaitjan/VY
+zeri/EVY
+azida/EVY
+zig/FVY
+ziga/VY
+azigspora/EVY
+azili/HVY
+aziliana/VY
+zim/EVY
+azimut/EVY
+azimutal/EVY
+azina/EVY
+aznic/FVY
+aznica/VY
+azo/EVY
+azob/VY
+azobenz/GVY
+azobs/Y
+azoic/FVY
+azoica/VY
+azole/EVY
+azolla/EVY
+azometina/EVY
+azoosprmia/EVY
+Azorn/WY
+azot/EVY
+azotada/VY
+azotat/BEVY
+azotmia/EVY
+azotmic/FVY
+azotmica/VY
+aztic/FVY
+aztica/VY
+azotina/EVY
+azotit/EVY
+azotitzada/VY
+azotitzava/A
+azots/JVY
+azotosa/VY
+azotur/EVY
+azotria/EVY
+Azubar/VY
+azuki
+azul/GVY
+b.
+baba/E
+babaganuix/I
+babaia/E
+babal
+babarota/E
+babau/F
+babeca/E
+babel/E
+bablic/F
+babelisme/E
+Babiera
+Babiloni
+babiloni/E
+Babilnia
+babilnia/E
+babilnic/F
+babirussa/E
+bable/E
+baboia/E
+baboiada/E
+babol/E
+bbol/E
+babord/E
+Babors
+Babot
+babovisme/E
+Babra
+babu
+babuns
+babutxa/E
+Bac
+bac/E
+baca/E
+bacada/E
+bacall/G
+bacallaner/F
+bacallaneria/E
+bacallar/E
+bacanal/E
+bacanard/F
+bacant/E
+bacar
+bacars
+Bacard
+baccfer/F
+bacciforme/E
+baccvor/F
+Baccus
+Bach
+bac/G
+bacil/E
+bacillcia/E
+bacillar/E
+bacillariofcia/E
+bacillmia/E
+bacilliforme/E
+bacillosi/E
+bacina/E
+bacinada/E
+baciner/F
+bacinet/E
+bacineta/E
+baciu/B
+bacivada/E
+bacivava/A
+baciver/F
+back/E
+baclaua/E
+bac/GH
+Bacon
+bacona/E
+baconada/E
+bacons/B
+baconera/E
+bacora/E
+bacorer/F
+bacorera/E
+bacoreta/E
+bacteri/E
+bacteri/H
+bacterial/E
+bactericida/E
+bacterimia/E
+bacteriocecidi/E
+bacterioclorofilla/E
+bacterifag/E
+bacterileg/E
+bacterilisi/E
+bacteriolisina/E
+bacterioltic/F
+bacteriloga/E
+bacteriologia/E
+bacteriolgic/F
+bacterioscpia/E
+bacterioscpic/F
+bacteriosi/E
+bacteristasi/E
+bacteriosttic/F
+bacterioterpia/E
+bacteriotoxina/E
+bacteroide/E
+bcul/E
+baculiforme/E
+baculimetria/E
+Bacus
+Bada
+bada/E
+badabadoc/E
+badada/E
+badads/B
+badador/E
+badadura/E
+badaina/E
+badaine/E
+badaire/E
+Badajoz
+badall/E
+badallador/F
+badallaire/E
+badallava/A
+badallera/E
+Badal
+badaloc/E
+Badalona
+badalon/H
+badalot/E
+badaluc/E
+badana/E
+badava/A
+baddeleyita/E
+Bademi
+Baden-Baden
+Badenes
+Baden-Wrttemberg
+baderna/E
+bads/J
+Bads
+badge/E
+Badia
+badia/E
+badiana/E
+badiella/E
+badiguer/E
+badil/E
+Badimon
+badina/E
+badinada/E
+Badinell
+Badiola
+badiu/E
+badvol/F
+badland/E
+bdminton/E
+Bad
+Badoc
+badoc/EF
+badocava/A
+badola/E
+badomer/F
+badomeria/E
+badomeries
+badomia/E
+badomies
+badoquejava/A
+badoquera/E
+badoqueria/E
+Badorell
+Bads
+Baduell
+Baell
+Baella
+Baells
+baf/E
+bafada/E
+bafanada/E
+bafanejador/F
+bafanejava/A
+bafaner/F
+bafaneria/E
+bafans/J
+bafarada/E
+bfia/E
+bafle/E
+bafor/E
+baga/E
+Bag
+bagaleu/E
+bagant/E
+bagarella/E
+bags
+bagassa/E
+bagassejava/A
+bagasser/EF
+bagasseria/E
+bagasseta/E
+bagssia/E
+bagassos
+bagassut/B
+bagatella/E
+bagatge/E
+bagatger/F
+bagauda/E
+Bagdad
+bagenc/F
+Bages
+Baget
+Bag
+bagol/E
+bagolava/A
+bagot/E
+bagotava/A
+bagra/E
+bagrtida/E
+Bagud
+Bagudenc
+baguejava/A
+bagueny/E
+baguer/E
+Baguet
+baguet/E
+bagueta/E
+bagul/E
+bagulada/E
+bagulaire/E
+baguler/F
+Baguny
+bah
+bahaisme/E
+bahaista/E
+Bahames
+Bahrain
+bai/F
+baia/E
+baiadera/E
+baiard/E
+Bais
+baieta/E
+baiet/G
+Baig
+Baigual
+Baila
+baila/E
+Bailac
+Bailaguet
+Bailina
+Bail
+baina/E
+bainita/E
+baintic/F
+Bai
+baiona/E
+baioneta/E
+baionetada/E
+Baix
+baix/IJ
+Baixa
+baixa/E
+baix
+baixada/E
+baixador/E
+baixamar/E
+baixament/E
+baixant/E
+Baixaries
+baixs
+Baixs
+baixava/A
+baixejava/A
+Baixeres
+Baixs
+baixesa/E
+baixest/E
+baixet/F
+baixssim/F
+baixista/E
+baixkir/F
+Baixkria
+baixmedieval/E
+baix/G
+baixonista/E
+Baixos
+baixura/E
+baixrria/E
+baj/H
+bajanada/E
+bajaneria/E
+bajania/E
+Bajas
+bajoc/F
+bajoca/E
+bajocada/E
+bajocar/E
+bajoc/G
+bajoquera/E
+bajoqueta/E
+bakuninisme/E
+bakuninista/E
+bala/E
+balada/E
+baladrar/E
+baladre/E
+baladreig/E
+baladrejava/A
+baladrer/F
+baladr/H
+balafiador/F
+balafiament/E
+balafiava/A
+balafiu/E
+Balaguer
+balaguer/H
+Balaguer
+balaix/I
+balalaica/E
+blan/E
+balan/I
+balana/E
+balanada/E
+balanava/A
+balanc
+balanceig/E
+balancejava/A
+balancer/F
+balancera/E
+balancs
+balanc/G
+balancmetre/E
+balan/G
+balandra/E
+balandram/E
+balandre/E
+balandreig/E
+balandrejava/A
+balandrim-balandram
+balandrista/E
+balanguera/E
+balnic/F
+balanfer/F
+balanitis/E
+balanfag/F
+balanoforcia/E
+balanoforcies
+balanoide/E
+Balans
+Balans
+Balanz
+Balanz
+Balari
+Balart
+Balasc
+balast/E
+balastatge/E
+balata/E
+Balateu
+balau/E
+balustia/E
+Balb
+balb/F
+Balbastre
+balbava/A
+balbejava/A
+Balb
+Balbina
+balbs/B
+balboa/E
+balboteig/E
+balbotejava/A
+balbu/J
+balbuceig/E
+balbucejava/A
+balbucient/E
+balbucitava/A
+Bal
+bal/I
+balca/E
+balcnic/F
+balcanitzaci/G
+balcanitzava/A
+Balcans
+balcava/A
+Balcebre
+Balceda
+Balcell
+Balcells
+balcera/E
+Balcet
+Balcs
+balc/G
+balcona/E
+balconada/E
+balconam/E
+balconer/F
+Balda
+balda/E
+baldada/E
+baldador/E
+baldadora/E
+baldadura/E
+baldament/E
+baldana/E
+baldaqu/G
+baldava/A
+Bald
+baldell/E
+baldell/G
+balder/F
+balderament
+baldereig/E
+balderejava/A
+baldeta/E
+Baldir
+Baldirs
+Baldiri
+Bald
+bald/G
+Baldoira
+Baldomar
+Baldomer
+baldonet/E
+baldor/E
+Baldov
+baldraca/E
+baldraga/E
+baldragues/E
+Baldric
+baldric/E
+baldriga/E
+Baldrs
+baldufa/E
+baldufari/E
+baldufell/E
+baldufer/E
+Baldu
+balear/E
+baleric/F
+blec/E
+balegar/E
+baleguer/E
+baleig/E
+baleja/E
+balejador/F
+balejadures
+balejava/A
+balena/E
+balener/F
+balenera/E
+balnid/E
+balen/G
+balenoide/E
+balenoptrid/E
+Baleny
+balera/E
+bals/J
+balestra/E
+Balet
+Baleta
+Bali
+bal/G
+Baliar
+Baliarda
+Balielles
+baliga-balaga/E
+balilla/E
+balins/J
+balir/MN
+balisa/E
+balista/E
+balstic/F
+balstid/E
+balitx/G
+Baliu
+baliva/E
+balkar/E
+Balkars
+ball/E
+balla/E
+ballable/E
+Ballac
+ballada/E
+ballador/F
+ballaire/E
+Ballar
+Ballarac
+ballar/GH
+ballarida/E
+ballaruc/E
+ballaruga/E
+ballarusca/E
+Ballat
+Ballatriu
+ballava/A
+ballera/E
+Ballesc
+Ballesta
+ballesta/E
+ballestada/E
+ballestarenc/F
+Ballester
+ballester/E
+ballestera/E
+ballesteria/E
+ballestrinca/E
+ballet/E
+ballmanetes
+ballotada/E
+ballotejava/A
+ballotit/E
+ballumes
+Balls
+balm/E
+balma/E
+balmat/B
+balmava/A
+Balmes
+balneari/K
+balneologia/E
+balneoterpia/E
+bal/G
+Balomer
+balonada/E
+baloner/F
+Balones
+Balot
+balot/E
+balou/E
+balquena/E
+balquer/E
+balsa/E
+Balsac
+blsam/E
+balsamer/E
+balsamera/E
+balsmic/F
+balsamfer/F
+balsamilla/E
+balsamina/E
+balsamincia/E
+Balsareny
+balsera/E
+Balt
+Baltasar
+bltic/F
+baltoeslau/B
+baltofins/J
+baltra/E
+baluard/E
+Balu
+baluern/E
+baluerna/E
+balum/E
+balun/E
+balustrada/E
+balustrat/E
+balustre/E
+balutxi/E
+Balutxistan
+bamba/E
+bamber/F
+bambo/F
+bmbol/F
+bambolejava/A
+bambolina/E
+bambolin/G
+bambolla/E
+bambollava/A
+bambolleig/E
+bambollejava/A
+bambollera/E
+bambotxada/E
+bamb
+bambs
+bamp/E
+ban/E
+Banal
+banal/E
+banalitat/E
+banalitzaci/G
+banalitzava/A
+banalment
+banana/E
+bananer/E
+banasta/E
+banastada/E
+banastell/E
+banaster/F
+banastra/E
+banat/E
+banau/E
+banc/E
+banca/E
+bancada/E
+bancal/E
+bancalada/E
+bancalejava/A
+bancaler/E
+bancalet/E
+bancari/K
+bancarrota/E
+bancarroter/F
+bancassa/E
+bancassegurador/F
+bancassegurana/E
+bancava/A
+bancocrcia/E
+banda/E
+bandada/E
+bandarra/E
+bandarrada/E
+bandat/B
+bandeig/E
+bandejament/E
+bandejat/B
+bandejava/A
+Bander
+bander/F
+bandera/E
+banderejava/A
+banderer/F
+bandereta/E
+bander/G
+banderilla/E
+banderiller/F
+bander/G
+banderola/E
+bndicut/E
+bandidatge/E
+bandiment/E
+bandinella/E
+bandir/MN
+bandit/E
+band
+bndol/E
+bandola/E
+bandolejava/A
+bandoler/E
+bandolera/E
+bandolerisme/E
+bandol/G
+bandolina/E
+bandone/G
+bands
+bandositat/E
+bandura/E
+bandrria/E
+bandurrista/E
+baner/F
+bner/E
+bang/E
+bangial/E
+bangiofcia/E
+Bangkok
+Bangla
+banjo/E
+Banquells
+Banquer
+banquer/F
+banquet/E
+banqueta/E
+banquetejava/A
+banquisa/E
+bansuri/E
+banteng/E
+bantu/E
+bans
+Bans
+banussos
+bany/E
+banya/E
+banyabaix/J
+banyada/E
+banyadaurat/B
+banyador/EF
+banyadura/E
+Banyalbufar
+banyalbufar/H
+banyam/E
+banyarriquer/E
+banyarriquerava/A
+banyat/B
+banyava/A
+banyegaire/E
+banyegava/A
+banyer/EF
+banyera/E
+Banyeres
+banyereta/E
+banyer/H
+banyerola/E
+banyerut/B
+banyeta/E
+banyista/E
+bany/G
+Banyoles
+banyol/G
+banyot/E
+Banys
+Banyuls
+banyut/BE
+banzim-banzam
+Ba
+baobab/E
+baptismal/E
+baptisme/E
+Baptista
+baptista/E
+baptisteri/E
+baquejava/A
+baquelita/E
+baqueta/E
+baquetada/E
+baquetejava/A
+baqui/E
+bquic/F
+baquinada/E
+Bar
+bar/E
+Bara
+Bar
+baraca/E
+Baradat
+Baralds
+baralpton/E
+baralla/E
+barallads/B
+Barallant
+Barallat
+barallava/A
+baralls/J
+Baralt
+barana/E
+baranatge/E
+barandat/E
+Barang
+Barat
+barat/EF
+barata/E
+baratador/F
+baratava/A
+barater/F
+barateria/E
+baratia/E
+barator/E
+bratre/E
+baratura/E
+Barau
+barb/E
+Barba
+barba/E
+barbablanc/F
+barbabrut/F
+barbacana/E
+barbaclar/F
+barbacls/J
+barbacoa/E
+barbada/E
+barbadell/E
+Barbados
+barbaesps/B
+barbaflorit/B
+barbafort/F
+barbafresc/F
+barbagrs/J
+barballa/E
+barballera/E
+barballiga/E
+barball/G
+barballut/B
+barbamec/F
+barbanegre/F
+Barbany
+barbapunyent/E
+brbar/F
+Brbara
+brbara/E
+brbarament
+barbarejava/A
+barbaresc/F
+barba-reveix/H
+barbric/F
+barbricament
+barbrie/E
+barbarisme/E
+barbaritat/E
+barbaritzava/A
+barba-roig/E
+barba-roja/E
+barba-ros/B
+barbs
+barba-serrat/B
+barbassos
+Barbastre
+Barbat
+barbat/B
+barbatxo/E
+barbava/A
+Barbei
+barbejava/A
+barbell/G
+Barbens
+Barber
+barber/F
+Barber
+Barberans
+Barber
+barberia/E
+barbet/E
+Barbeta
+barbeta/E
+Barb
+barbger/F
+barbim/E
+barbiquell/E
+barbs
+barbissos
+barbiturat/E
+barbitric/EF
+barbiturisme/E
+barb/G
+barbol/E
+barbolla/E
+barbollaire/E
+barbollava/A
+barbs/J
+Barbosa
+barbotegava/A
+barboteig/E
+barbotejava/A
+barbotina/E
+barbre/EF
+brbula/E
+barbulat/B
+barbull/CEU
+barbullent/E
+barbullir/M
+barbulls/J
+barbut/B
+barbutir/MN
+Barca
+barca/E
+Bara
+bara/E
+barcada/E
+barcana/E
+Barcars
+barcars/I
+barcarola/E
+barcassa/E
+barcatge/E
+barcella/E
+Barcel
+Barcelona
+barcelons/J
+Barceloneta
+barcelon/H
+barcelonisme/E
+barcelonista/E
+barcmetre/E
+barcomtric/F
+Bard
+bard/E
+barda/E
+bardaix/I
+bardaixa/E
+bardana/E
+Bardat
+Bardell
+Bardella
+Bardem
+barder/E
+Barders
+Bard
+Bardina
+Bardinet
+Bardissa
+bardissa/E
+bardissaire/E
+bardissal/E
+bardissam/E
+bardissar/E
+bardissenc/F
+bardisser/F
+Bard
+Bardolet
+bardoll/E
+bardoma/E
+bardomada/E
+Bardou
+Barella
+barem/E
+baremaci/G
+baremava/A
+Barenys
+Bars
+barestesimetre/E
+Baret
+Bargall
+bargall/G
+Bargallona
+barguenyo/E
+Barguny
+bari/E
+baria/E
+bric/F
+baricentre/E
+baricntric/F
+barimetria/E
+bari/G
+barinic/F
+barisfera/E
+barita/E
+baritat/B
+baritina/E
+baritocalcita/E
+barton/EF
+Barjau
+barjaula/E
+Barjoan
+barjol/E
+barjola/E
+barlet/E
+barliqui-barloqui/E
+barlovent/E
+barloventejava/A
+brman/E
+barn/E
+barnabita/E
+Barnac
+Barn
+Barnei
+barnilla/E
+barnillatge/E
+Barnils
+Barniol
+Barnoia
+Barnol
+Barnola
+barns
+Barns
+barnussos
+Bar
+bar/G
+baroclinitat/E
+baroco/E
+bargraf/E
+barograma/E
+Baroi
+barologia/E
+barmetre/E
+barometria/E
+baromtric/F
+Baronci
+baronessa/E
+baronet/E
+Baronia
+baronia/E
+baronial/E
+baronvol/F
+baronvolament
+baroscopi/E
+barosinusitis/E
+Barot
+barotermgraf/E
+barotraumatisme/E
+barotropia/E
+barquejava/A
+Barquer
+barquer/F
+Barquers
+barquet/E
+barqueta/E
+barquetot/E
+Barra
+barra/E
+barraample/F
+barrabs
+barrabassada/E
+barrabassos
+Barrabeig
+barrabomba/E
+barraca/E
+barracaire/E
+barracam/E
+barracar/E
+Barracas
+barrac/G
+barracot/E
+barracuda/E
+barracull/E
+Barradell
+barrag/G
+barragana/E
+barraganet/E
+barral/E
+barrala/E
+barraler/F
+barralet/E
+barralleba/E
+barral/G
+barraloner/F
+barram/E
+barranc/E
+barrancada/E
+barrancs/J
+Barrancot
+barranqueig/E
+barranquejava/A
+barranquera/E
+barranquisme/E
+barraprim/F
+Barraquer
+barraquer/EF
+Barraques
+barraquisme/E
+barra-sec/F
+Barraseta
+barrastral/E
+barrat/BE
+barratge/E
+barrava/A
+Barravs
+barreig/E
+barreja/E
+barrejads/B
+barrejadissa/E
+barrejador/F
+barrejava/A
+barrell/E
+barrella/E
+barrellada/E
+barrellar/E
+barrellera/E
+barremi/H
+barreneta/E
+barrer/E
+Barrera
+barrera/E
+barrer/G
+Barret
+barret/E
+barreta/E
+barretada/E
+barretaire/E
+barreter/F
+barretera/E
+barreteria/E
+barretes
+barretet/E
+barretina/E
+barretinaire/E
+barretiner/F
+Barret
+Barri
+barri/E
+Barriac
+barriada/E
+barricada/E
+barrigava/A
+barrija-barreja/E
+barril/E
+barrila/E
+barrilaire/E
+barrilam/E
+barriler/F
+barrilet/E
+barrim-barram
+barrn
+barrina/E
+barrinada/E
+barrinador/F
+barrinadura/E
+barrinaire/E
+barrinament/E
+barrinava/A
+barriner/F
+barrineta/E
+barrinol/E
+barriola/E
+Barris
+barrisc/E
+barrisca/E
+barriscada/E
+barriscava/A
+barrista/E
+barr/G
+barrob/G
+barrobiner/F
+barroc/F
+barrocament
+barroer/F
+barroerament
+barroeria/E
+barromba/E
+Barrons
+barroquejant/E
+barroquejava/A
+barroquisme/E
+Barrot
+barrot/E
+barrotada/E
+barrotador/E
+barrotava/A
+barrot/G
+Barruera
+barruf/E
+barrufell/F
+Barrufet
+barrufet/E
+barruguet/E
+barruixa/E
+barrumbada/E
+barrundanya/E
+barrusca/E
+barrut/B
+Bars
+Barset
+barset/E
+barsetar/E
+Barsola
+Bartalot
+Bartau
+Bart
+Bartol
+Bartomeu
+Bartra
+Bartrina
+Bartrol
+Bartrolic
+Bartrons
+Bartrs
+Bartrull
+Baruc
+Barull
+barumballa/E
+Barut
+Barutell
+barutell/E
+barutellava/A
+Barx
+barxa/E
+barxer/F
+Barxeta
+barxet/H
+Bas
+bas
+basa/E
+Basac
+basal/E
+basalart/E
+basalt/E
+basltic/F
+basaltiforme/E
+basaltoide/E
+basament/E
+basanita/E
+basar/E
+basarda/E
+basards/J
+Basauri
+basava/A
+basc/F
+basca/E
+Bscara
+bascava/A
+Basc
+bascofrancs/J
+Bascnia
+Bascs
+bascs/J
+Basc
+bscula/E
+basculaci/G
+basculador/EF
+basculament/E
+basculant/E
+basculava/A
+basculer/F
+Bascustell
+base/E
+basellcia/E
+baser/E
+basera/E
+basi/E
+Basi
+bsic/F
+bsicament
+basicitat/E
+basidi/E
+basidial/E
+basidiocarp/E
+basidiogen/K
+basidioliquen
+basidiolquens
+basidioma/E
+basidiomicet/E
+basidiomicot/E
+basidispora/E
+basifacial/E
+basificaci/G
+basificava/A
+basfug/F
+Basig
+Basil
+Basila
+basilar/E
+Basilea
+Basileu
+basileu/E
+Basili
+Basili
+basili/H
+baslica/E
+basilical/E
+basilic/G
+Baslides
+Basilisa
+basilisc/E
+Basilissa
+bsion/E
+basipodi/E
+basmati
+baso/E
+basfil/F
+basoler/F
+basqueig/E
+basquejava/A
+Basquens
+Basquer
+basquet/E
+bsquet/E
+basquetbol/E
+basquetbolista/E
+basquetbolstic/F
+basquina/E
+basquisme/E
+basquista/E
+basraloc/E
+basralocus/E
+Bassa
+bassa/E
+bassada/E
+Bassagoda
+bassal/E
+Bassella
+Basses
+Basset
+basset/E
+basseta/E
+bassetja/E
+bassi/E
+bssia/E
+bassinyol/E
+bassiol/E
+bassiot/E
+bass/G
+bassol/E
+Bassol
+Bassols
+bassot/E
+bast/EF
+basta/E
+bastaix/I
+bastaixava/A
+bastament
+bastanaga/E
+bastana
+bastant/EF
+bastantment
+Bastard
+bastard/F
+Bastardes
+bastardia/E
+bastava/A
+bastejava/A
+bastela/E
+Baster
+baster/EF
+bastet/E
+basteta/E
+bastet/H
+Bastetnia
+Bastida
+bastida/E
+bastidor/E
+bastigi/E
+bastillat/B
+bastiment/E
+bastimentada/E
+bastina/E
+bastinal/E
+basti/G
+bastir/MN
+bastit/H
+bastnesita/E
+basto/E
+bast/G
+bastonada/E
+bastonejava/A
+bastoner/F
+bastonera/E
+bastonet/E
+Bastons
+Basts
+bat/CES
+bat/Z
+bata/E
+bat/G
+batada/E
+batafaluga/E
+batagrid/E
+batall/E
+Batalla
+batalla/E
+batallada/E
+batallador/F
+batallaire/E
+batallant/E
+batallars/J
+batallava/A
+batallejava/A
+Bataller
+bataller/F
+batallers/J
+batallvol/F
+batall/G
+batallola/E
+batan/E
+batanatge/E
+batanava/A
+batanejava/A
+bataner/F
+batanet/E
+batanga/E
+Batariu
+Batasuna
+batata/E
+batau/B
+batvia/E
+Batavorum
+batcoll/E
+batculada/E
+Batea
+batec/E
+btec/E
+batedor/EF
+batega/E
+bategada/E
+bategant/E
+bategava/A
+bateig/E
+batejava/A
+batement/E
+batent/ER
+bate/G
+bater/E
+baterell/E
+bateria/E
+baterola/E
+bats/P
+Batet
+bateu/E
+bat/G
+batia/O
+batial/E
+batialles
+batiava/A
+batibull/E
+baticor/E
+baticul/E
+batidor/E
+batifullava/A
+batifuller/F
+batigrafia/E
+batigrfic/F
+btik/E
+batimans
+batiment/E
+batmetre/E
+batimetria/E
+batimtric/F
+batipelgic/F
+batiport/E
+batiscaf/E
+batisfera/E
+batisser/F
+Batista
+batista/E
+batistot/E
+batitermgraf/E
+Batle
+batle/E
+batlessa/E
+batlia/E
+Batliu
+batliu/E
+batlle/E
+batllessa/E
+batllia/E
+batlliu/E
+Batllori
+Batllria
+Batl
+batocrmic/F
+batofbia/E
+batodeu/E
+batlit/E
+batoll/E
+batolla/E
+batollava/A
+batologia/E
+batologitzava/A
+batmetre/E
+batonador/F
+batraci/E
+batre/D
+batr/T
+batuda/E
+bats
+batussa/E
+batussava/A
+batusser/F
+batuss/G
+batut/BE
+batuta/E
+batx.
+batxillejava/A
+batxiller/EF
+batxillerat/E
+batxillerejava/A
+batxilleria/E
+batzac/E
+batzacada/E
+batzegada/E
+batzegava/A
+batzoler/F
+batzoles
+Bau
+bau/E
+Baub
+Bau
+baud/E
+Baudili
+Baudina
+baudrier/E
+bal/E
+baula/E
+balada/E
+Baulenas
+baler/F
+balet/E
+Baul
+Baulida
+Baul
+bauprs/I
+Baura
+Bausen
+bausia/E
+bauxa/E
+bauxita/E
+bauxtic/F
+bava/E
+bavads
+bavadissos
+bavador/E
+bavalles
+bavalls/J
+bvar/F
+bavarada/E
+bavars/J
+bavastell/E
+bavava/A
+baveig/E
+bavejava/A
+bavera/E
+baverall/E
+bavi/E
+Bavi
+Baviera
+bavor/E
+bavorell/E
+bavs/J
+bavosa/E
+bavosall/E
+bayesi/H
+bazuca/E
+bda.
+bdelli/E
+bdelloide/E
+be/G
+b
+beab
+beabs
+beaces
+Bearn
+bearns/J
+Beat
+beat/F
+Beata
+beatamaria/E
+beateri/E
+beateria/E
+beatfic/F
+beatificaci/G
+beatficament
+beatificava/A
+beatssim/F
+beatitud/E
+Beatriu
+beaumonts/J
+beb
+bebs
+Bec
+bec/E
+Be
+be/I
+beca/E
+becada/E
+becadell/E
+becadeta/E
+becafigues/E
+becaina/E
+becaire/E
+becari/K
+becarrada/E
+becarrat/B
+becassina/E
+becat/B
+becava/A
+Becdej
+Beceda
+beceda/E
+Becera
+beceroles
+Becet
+becf/H
+becgroc/B
+becgrs/B
+becllarg/F
+beco/F
+becosa/E
+becplaner/E
+becquerel/E
+bec-roig/E
+bec-roja/E
+bectort/E
+beull/E
+becut/B
+becvermell/F
+Beda
+bederrs/J
+bedoll/E
+bedollar/E
+bedora/E
+bedu/H
+Beethoven
+beetlemelamina/E
+befa/E
+Befars
+befava/A
+beffroi/E
+begallava/A
+begard/F
+Begs
+begiss/H
+begoleig/E
+begnia/E
+begonicia/E
+Begonya
+beguda/E
+Begudalta
+Begudans
+beguder/F
+Begues
+begus/Q
+begu/H
+beguinatge/E
+beguinisme/E
+beguinot/E
+Begur
+begut/B
+behaviorisme/E
+behaviorista/E
+bei/E
+Beijing
+beina/E
+beiner/E
+beisa/E
+beisbol/E
+beix
+beixamel/E
+Bejs
+Bel
+bel/E
+belaberqu/G
+Belabre
+belador/F
+belai/F
+Belau
+belava/A
+Belda
+belegava/A
+belemnit/E
+belemntic/F
+belga/E
+Blgica
+belgid/H
+Blgida
+Belgrad
+Belianes
+belingraf/E
+Belisari
+belit/E
+belitrada/E
+belitralla/E
+belitre/E
+belitrejava/A
+Belize
+Bell
+bell/F
+Bella
+belladona/E
+Bellaguarda
+bellament
+bellaombra/E
+Bellapart
+Bellaterra
+Bellavista
+Bellcaire
+Bellcastell
+Bellera
+belleraca/E
+Belles
+bellesa/E
+Bellestar
+Bellet
+Bellfill
+Bellfort
+Bell
+bllic/F
+bellicisme/E
+bellicista/E
+bellicors/J
+bellicorosament
+bellics/J
+bellicosament
+bellicositat/E
+bellger/F
+belligerncia/E
+belligerant/E
+bellipotent/E
+bellssim/F
+bellita/E
+Bell-lloc
+Bellms
+Bellmirall
+Bellmont
+Bellmunt
+Bell
+Bellob
+Bellonc
+Bellonga
+belloqu/H
+bellor/E
+Bellosta
+Bellostes
+Bellot
+bellota/E
+bellotera/E
+Belloto
+bellparler/F
+Bellprat
+Bellpuig
+Bellreguard
+bellreguard/H
+Bellsol
+Bellsolell
+Belltall
+bllua/E
+Belluga
+bellugads/B
+bellugadissa/E
+bellugador/F
+bellugament/E
+bellugana/E
+bellugava/A
+bellug/G
+bellugor/E
+bellugs/J
+bellugueig/E
+belluguejava/A
+belluguera/E
+belluguet/E
+bellu/H
+bellumes
+Bells
+bellusser/F
+Bellvei
+Bellve
+Bellver
+bellveure/E
+Bellvilar
+Bellvs
+Bellvitge
+Bellvitges
+Bellviure
+belnid/E
+beloniforme/E
+Belsa
+Beltran
+blua/E
+beluga/E
+bemoll/E
+ben
+bena/E
+Benac
+benafecte/F
+Benafer
+benafer/F
+Benafigos
+benafiguer/F
+Benagber
+Benages
+Benaguasil
+benaguasiler/F
+Benaixeve
+benaixever/F
+benamat/B
+benanada/E
+benanana/E
+benanant/E
+Benaprs
+Benasau
+benasauer/F
+Benasc
+benasqus/J
+Benassal
+benassalenc/F
+benastruc/B
+benastrugana/E
+benauradament
+benaurana/E
+benaurat/B
+benavarrs/J
+Benavarri
+benavenir/E
+Benavent
+benaventura/E
+benaventuradament
+benaventurana/E
+benaventurat/B
+benaventurs/J
+benaventurosament
+benavinena/E
+benaviter/F
+Benavites
+Benbassat
+bencossat/B
+bencregut/B
+bendir/E
+bndix/E
+benedicci/G
+Benedicta
+benedict/H
+benefactiu/B
+benefactor/F
+benefactoria/E
+benfic/F
+benficament
+beneficava/A
+beneficncia/E
+benefici/E
+beneficial/E
+beneficiari/K
+beneficiat/E
+beneficiava/A
+beneficis/J
+beneir/MN
+beneit/F
+benet/B
+beneitejava/A
+beneitera/E
+beneiteria/E
+beneit/H
+beneitura/E
+Beneixama
+beneixamer/F
+Beneixida
+beneixider/F
+Benejam
+benejussenc/F
+Benejsser
+Benejzar
+Benelux
+benemrit/F
+benents/I
+beneplcit/E
+Bens
+Benesac
+benestant/E
+Benestar
+benestar/E
+Benet
+benet/F
+Beneta
+Benet
+Benetsser
+benetuss/H
+Benevent
+benevent/H
+beneventana/E
+benvol/F
+benvolament
+benevolncia/E
+benevolent/E
+benfactor/F
+benfer/E
+Benferri
+benferr/H
+Bengala
+bengala/E
+bengalada/E
+bengal/H
+bengalina/E
+bengals
+benhagen
+benhages
+benhaja
+benhumorat/B
+benialer/F
+benialiner/F
+beniarbeg/H
+Beniarbeig
+Beniard
+beniarder/F
+Beniarj
+beniarjoter/F
+Beniarrs
+beniarres/H
+Beniatjar
+beniatjar/H
+benicalapenc/F
+benicarlando/F
+Benicarl
+Benicssim
+benicassut/B
+Benicolet
+benicolet/H
+Benicull
+benicullenc/F
+Benidoleig
+benidolej/H
+Benidorm
+benidormer/F
+benifag/H
+Benifai
+benifaioner/F
+benifairenc/F
+Benifair
+benifaironer/F
+Benifallet
+Benifallim
+benifallimer/F
+Benifass
+benifater/F
+Benifato
+beniferr/H
+benifet/E
+Benifl
+beniflater/F
+benigan/H
+Benignim
+Benigembla
+benigembler/F
+benignament
+Benigne
+benigne/F
+benignitat/E
+Benijfar
+Benijfar
+benijofarer/F
+Benilloba
+benillober/F
+Benillup
+benilluper/F
+benimacleter/F
+benimamer/F
+Benimantell
+benimantellut/B
+Benimarfull
+benimarfuller/F
+Benimassot
+benimassoter/F
+Benimeli
+benimel/H
+Benimelis
+benimer/H
+benimod/H
+Benimodo
+Benimuslem
+benimusler/F
+Benn
+benins/J
+benintencionat/B
+benioper/F
+Beniparrell
+beniparrell/H
+benipeixcar/H
+Benirredr
+benirredr/H
+Benisoda
+Benissa
+Benissalem
+benissaner/F
+Benissanet
+Benissan
+benisser/F
+benssim
+benissiva/H
+Benissoda
+benissod/H
+Benissuera
+benissuer/H
+Benisuera
+Benitatxell
+Bentez
+Benjam
+benjam/H
+benju
+benjus
+Benlliure
+benlloc/E
+benmereixena/E
+benmereixent/E
+Bennssar
+Bennsser
+benparat/B
+benparlant/E
+benparlat/B
+benpensant/E
+bns
+Bensau
+bentnic/F
+bentonita/E
+bentos/E
+benveure/E
+Benvinguda
+benvinguda/E
+Benvingut
+benvingut/B
+benvist/F
+benviure/E
+benvolena/E
+benvolent/E
+benvoler/E
+benvolgut/B
+benzaldehid/E
+benz/G
+benzedrina/E
+benznic/F
+benzenoide/E
+benzhidrol/E
+benzidina/E
+benzil/E
+benzlic/F
+benzilid/G
+benzina/E
+benzinera/E
+benzoat/E
+benzofenol/E
+benzofenona/E
+benzofuran/E
+benzoic/F
+benzol/E
+benzona/E
+benzol/E
+benzolina/E
+benzolisme/E
+benzona/E
+benzonaftalina/E
+benzonaftol/E
+benzopir/G
+benzoquinona/E
+benzotiazole/E
+beoci/E
+Becia
+becia/E
+bequejava/A
+bequell/G
+bequera/E
+bequerada/E
+bequerol/E
+bequerull/E
+bequerut/B
+bequet/E
+bequetejava/A
+bquic/F
+Ber
+Ber
+Beranger
+Beranui
+Berard
+beraunita/E
+berbena/E
+berber/E
+berberidcia/E
+berberina/E
+berberisc/F
+Berbs
+brbol/E
+berbols/J
+berbotina/E
+Berc
+Brcol
+Berdinac
+bern
+berena/E
+berenada/E
+berenador/E
+berenar/E
+berenava/A
+bereneta/E
+Berenguer
+Berenguera
+Berengueret
+berenyada/E
+Beret
+Berga
+Brgam
+bergamasc/EF
+bergamiol/E
+bergamota/E
+bergamoter/E
+bergans/G
+bergant/F
+bergantejava/A
+bergantell/F
+berganteria/E
+Bergantes
+bergant/G
+bergantina/E
+bergapt/G
+bergist/H
+bergsoni/H
+Bergued
+bergued/H
+Bergues
+Bergs
+beri-beri/E
+beribric/F
+beribrace/E
+Beric
+Bericart
+bericiforme/E
+beril/E
+berilli/E
+berllia/E
+berilliosi/E
+Beringola
+berkeli/E
+berla/E
+berlandieri/E
+berlandina/E
+Berln
+berlina/E
+berlins/J
+berlinita/E
+berma/E
+Bermud
+Bermuda
+bermudes
+bermudiana/E
+Berna
+Bernab
+Bernab
+Bernac
+Bernada
+Bernads
+Bernadell
+Bernader
+Bernadet
+Bernadeta
+Bernad
+Bernadic
+Bernad
+Bernal
+Bernaltes
+Bernarda
+Bernasac
+Bernaset
+Bernat
+bernat/E
+Bernatjoan
+Bern
+berns/J
+Berns
+bernesc/F
+Bernia
+Brnia
+brnia/E
+Bernial
+Bernic
+Berni
+Bernic
+berrienc/F
+berrix/H
+berruga/E
+berrugs/J
+berruguera/E
+Berry
+bersim/E
+Bert
+Berta
+berta/E
+Bertet
+berthlid/E
+Bert
+Bertila
+Bertina
+Berts
+Bert
+Bertol
+Bertold
+Bertral
+Bertran
+bertran/E
+Bertrana
+bertranada/E
+bertrandita/E
+Bertranet
+Bertr
+bertrol/E
+bertrola/E
+bertrolada/E
+Bertrol
+Bertrull
+Bertulf
+berzelianita/E
+berzelita/E
+Bes
+bes/I
+besada/E
+besador/F
+besadura/E
+Besalduc
+Besal
+besaluenc/F
+besam/G
+besamans
+besament/E
+besanca/E
+besant/E
+besantat/B
+besar/E
+Besari
+besava/A
+besavi/E
+besvia/E
+bescambra/E
+bescambrilla/E
+Bescan
+bescantador/F
+bescantament/E
+bescantava/A
+bescanvi/E
+bescanviable/E
+bescanviador/F
+bescanviava/A
+bescara/E
+bescavava/A
+bescoll/E
+bescollada/E
+bescollejava/A
+bescollera/E
+bescollut/B
+bescomptava/A
+bescompte/E
+bescordella/E
+bescuit/E
+bescuitada/E
+bescuitava/A
+bescuiter/F
+Beseit
+beset/E
+Besiers
+besllaurava/A
+besllum/E
+besllumava/A
+besllumenava/A
+besneboda/E
+besnebot/E
+besnt/E
+besnta/E
+besneula/E
+Besol
+besoncle/E
+Besora
+Bess
+Bess
+besoteig/E
+besotejava/A
+bessa/E
+bessac/E
+Bess
+bess/GH
+bessona/E
+bessonada/E
+bessonava/A
+bessoner/F
+bessos
+bestenaga/E
+bestia/E
+bstia/E
+bestiada/E
+bestial/E
+bestialitat/E
+bestialitzava/A
+bestialment
+bestiam/E
+bestiar/E
+bestiari/E
+bestiejava/A
+bestiesa/E
+bestina/E
+bestinal/E
+bestiola/E
+bestioler/F
+bestornava/A
+bestorre/E
+bestragus/Q
+bestraient/R
+bestrau/C
+bestrauen
+bestraure/D
+bestraur/T
+bestraus
+bestrec
+bestrega/D
+bestreguen/C
+bestregues
+bestregui/D
+bestreguin/C
+bestreguis
+bestreia/O
+bestreim
+bestreis/C
+bestret/F
+bestreta/E
+bestreu/CS
+bestreure/D
+best-seller/E
+besuc/E
+besunya/E
+besunyava/A
+besurt/E
+bet/E
+beta/E
+betana/E
+betanic/F
+betatr/G
+btel/E
+beter/H
+Btera
+Bet
+btic/F
+Btica
+betil/E
+Betlem
+betlem/E
+betlemita/E
+betol/E
+betnica/E
+Betri
+Betriu
+betulcia/E
+betulina/E
+betum/E
+Betx
+betxinenc/F
+betza/E
+betzarrut/B
+betzef
+betzo/F
+betzoar/E
+betzol/F
+beu/CS
+beuarra/E
+Beuda
+Beules
+beurada/E
+beuratge/E
+beure/DE
+beur/T
+beurim/E
+Bet
+beutat/E
+bevedor/EF
+bevenda/E
+bevent/ER
+beverri/E
+bevrria/E
+bevia/O
+bevible/E
+bevotejava/A
+Bexacunill
+Bhutan
+bhutans/J
+Biada
+Biadiu
+Biafra
+biafrs/J
+biaix/I
+biamperimetria/E
+biamperometria/E
+biangular/E
+bianual/E
+Bianya
+Biar
+biarenc/F
+Biarn
+Biarns
+biarns/J
+biarseniat/E
+biarticulat/B
+biarut/B
+biatleta/E
+biatl/G
+biauricular/E
+biaxial/E
+bibsic/F
+bibelot/E
+biber/G
+Bibiana
+Bibiloni
+bibl.
+bblia/E
+biblitrica/E
+bblic/F
+bibliobs/I
+biblioclasta/E
+bibliocleptman/F
+biblifil/F
+biblioflia/E
+bibliofilisme/E
+bibliofbia/E
+bibliognosta/E
+bibligraf/F
+bibliografia/E
+bibliogrfic/F
+bibliolatria/E
+biblileg/E
+bibliloga/E
+bibliologia/E
+bibliolgic/F
+bibliman/F
+bibliomncia/E
+bibliomania/E
+bibliomanac/F
+bibliometria/E
+biblioteca/E
+bibliotecari/K
+bibliotcnia/E
+biblioteconomia/E
+biblioterpia/E
+biblista/E
+bibotella/E
+bicable/E
+bicameral/E
+bicameralisme/E
+bicapa
+bicara/E
+bicarbonat/E
+bicarbonatat/B
+bicarpellar/E
+bicava/E
+bicfal/F
+biceflia/E
+bicellular/E
+bicentenari/E
+bicntric/F
+bceps/E
+bici/E
+bicicle/E
+bicicleta/E
+bicclic/F
+bicicrs
+bicipital/E
+bicircular/E
+bicitrial/E
+bicitrineu/E
+biclorur/E
+bicoca/E
+bicolor/E
+bicompost/F
+bicncau/BE
+biconcavitat/E
+bicondicional/E
+bicnic/F
+biconjugat/B
+biconvex/J
+biconvexitat/E
+Bicorb
+bicorb/H
+bicorn/E
+bicorne/E
+bicornuat/B
+Bicorp
+bicorporal/E
+bicorpori/K
+bicromat/E
+bicromia/E
+bicrucfer/E
+bicursal/E
+bicuspidat/B
+bicspide/E
+Bidell
+bidell/F
+Bidellet
+bident/E
+bidentat/B
+bidet/E
+bidialectal/E
+bidigitat/B
+bidimensional/E
+bidireccional/E
+bid/G
+biela/E
+Bielet
+bilides
+bielors/B
+Bielorssia
+biennal/E
+biennalment
+bienni/E
+Biern
+biestable/E
+biesttic/F
+biestipulat/B
+bifa/I
+bifaces
+bifacial/E
+bifsic/F
+bifenil/E
+bfer/F
+Bifet
+bifi/E
+bfia/E
+bfid/F
+bifiditat/E
+bfidus/E
+bifilar/E
+bifistular/E
+bifocal/E
+bifoli/E
+bifoliat/B
+bifnic/F
+bfora/E
+biforat/B
+biforme/E
+bifront/E
+biftalat/E
+bifurcaci/G
+bifurcat/B
+bifurcava/A
+biga/E
+Bigaire
+bigal/E
+bigalot/E
+bigam/E
+bgam/F
+bigmia/E
+bigarrat/B
+Bigastre
+bigastrenc/F
+Bigastro
+bigatge/E
+bigeminat/B
+bigenric/F
+bignnia/E
+bignonicia/E
+Bigord
+bigord/H
+bigrnia/E
+Bigorra
+bigs/I
+bigot/E
+bigota/E
+bigotera/E
+bigoti/E
+bigotut/B
+bigud/G
+Bigues
+bigueta/E
+biinjecci/G
+bijecci/G
+bijectiu/B
+bijuteria/E
+bilabial/E
+bilabialitzaci/G
+bilabialitzava/A
+bilabiat/B
+bilabiovelar/E
+bilamellat/B
+bilmina/E
+bilateral/E
+bilateralitat/E
+bilba/H
+Bilbao
+Bilbeny
+Bilbert
+biliaci/G
+biliar/E
+biliari/K
+bilicianina/E
+bilfer/F
+bilineal/E
+bilinealitat/E
+bilinga/E
+bilinge/E
+bilingisme/E
+bili/G
+bilionari/E
+bilionsim/F
+bilis/J
+bilirubina/E
+bilirubinmia/E
+bilirubinria/E
+bilis/E
+biliteral/E
+biliverdina/E
+bill/E
+billar/E
+Billarac
+billarista/E
+billarstic/F
+Billeneta
+billeta/E
+billitonita/E
+bill/G
+billonava/A
+Billot
+bilobat/B
+bilobulat/B
+bilocaci/G
+bilocal/E
+bilocular/E
+biloculat/B
+bilorda/E
+bim/H
+bimanual/E
+bimba/E
+bimbatxe/E
+bimbell/E
+bimbirimboies
+bimembre/E
+bimensual/E
+bimestral/E
+bimestre/E
+bimetall/E
+bimetllic/F
+bimetallisme/E
+bimetallista/E
+bimodal/E
+bimolecular/E
+bimotor/F
+bin
+binadora/E
+binaflor/H
+binari/K
+binarisme/E
+binaural/E
+binava/A
+Binfar
+bingo/E
+binialer/F
+Biniamar
+biniamer/F
+Biniarroi
+Binimelis
+Binissalem
+binissalemer/F
+binocle/E
+binocular/E
+binodal/E
+binode/E
+binomi/E
+binmia/E
+binomial/E
+binturong/E
+binuclear/E
+binucleat/B
+binucleolat/B
+bioacumulaci/G
+bioacstica/E
+bioalcohol/E
+bioalimentaci/G
+bioassaig/E
+biobibliografia/E
+biobibliogrfic/F
+bioblast/E
+biocarburant/E
+biocatalitzador/E
+biocenologia/E
+biocenosi/E
+biocentic/F
+biocintica/E
+bioclast/E
+bioclstic/F
+bioclima/E
+bioclimtic/F
+bioclimatitzaci/G
+bioclimatologia/E
+bioclina/E
+bioclnic/F
+biocombustible/E
+biocompatible/E
+bicron/E
+biodegradable/E
+biodegradaci/G
+bioderma/E
+biodesfibrillaci/G
+biodeterminisme/E
+biodisel/E
+biodinmica/E
+biodiversitat/E
+bioelectricitat/E
+bioelectromagnetisme/E
+bioelement/E
+bioenergia/E
+bioenginyer/F
+bioerosi/G
+bioestadstica/E
+biotica/E
+biofcies/E
+bifag/F
+biofagisme/E
+biofarmacologia/E
+biofilm/E
+biofsic/F
+biofisiologia/E
+biogs/I
+biognesi/E
+biogentic/F
+biognic/F
+biogeografia/E
+biogeogrfic/F
+biognsia/E
+bigraf/F
+biografia/E
+biografiava/A
+biogrfic/F
+bioherm/E
+bioindicador/E
+bioindstria/E
+bioinformtic/F
+bioinsecticida/E
+bileg/E
+biolingstica/E
+biloga/E
+biologia/E
+biolgic/F
+biologisme/E
+bioluminescncia/E
+bioma/E
+biomagnetisme/E
+biomassa/E
+biombo/E
+biomecnica/E
+biomdic/F
+biomedicina/E
+biometallrgia/E
+biometeorologia/E
+bimetre/E
+biometria/E
+biomtric/F
+biomolcula/E
+biomonitor/E
+biomrfic/F
+biomorfisme/E
+binic/F
+bionomia/E
+bionmic/F
+biont/E
+bioprtesi/E
+bipsia/E
+bioqumic/F
+bioremediaci/G
+bioremediador/E
+bioritme/E
+biorxa
+Biosca
+bioscopi/E
+bioscpia/E
+biosensor/E
+biosfera/E
+biosntesi/E
+biosociologia/E
+biospeleologia/E
+biostadstica/E
+biostsia/E
+biosttica/E
+biostratigrafia/E
+biostratigrfic/F
+biostroma/E
+Biot
+biot/E
+biota/E
+biotecnologia/E
+biotecnolgic/F
+biotelemetria/E
+bioterpia/E
+bitic/F
+biotip/E
+biotipologia/E
+biotipus/E
+biotita/E
+biotomia/E
+bitop/E
+biotoxina/E
+biotractament/E
+bioturbaci/G
+bioturbat/B
+biovigilncia/E
+biovulat/B
+bixid/E
+bioxip/E
+biozona/E
+bipalmat/B
+bpar/F
+bipartible/E
+bipartici/G
+bipartidisme/E
+bipartidista/E
+bipartir/MN
+bipartit/B
+bpede/F
+bipenne/E
+biptal/F
+bipinnat/B
+bipinnatfid/F
+bipinnatipartit/B
+bipinnatisecte/F
+bipiramidal/E
+bipirmide/E
+bipl/G
+biplaa/E
+biplanar/E
+biplanari/K
+biplosi/G
+bipolar/E
+bipolaritat/E
+bipolaritzaci/G
+biport/E
+biprisma/E
+biquadrantal/E
+biquadrat/BE
+biquadrtic/F
+biquars/I
+biquini/E
+biradiat/B
+birbador/F
+birbava/A
+birbillejava/A
+birb/G
+bireactor/E
+birectangle/E
+birefringncia/E
+birefringent/E
+biret/E
+biribs/I
+birimboies
+birla/E
+birlava/A
+birler/E
+birlera/E
+birleta/E
+birlonxo/E
+birlot/E
+birlotxo/E
+birm/H
+Birmnia
+birotor/E
+birra/E
+birrem/E
+birret/E
+birreta/E
+brria/E
+Bis
+bis/I
+Bisa
+bisanual/E
+bisava/A
+Bisbal
+bisbal/E
+bisbalenc/F
+bisbat/E
+Bisbe
+bisbe/E
+bisbessa/E
+bisbtic/F
+bisbet/G
+bisca/H
+Biscaia
+biscor/E
+biscota/E
+biscutella/E
+bisecava/A
+bisecci/G
+bisector/F
+bisectriu/E
+bisell/E
+Bisellac
+bisellador/F
+bisellament/E
+bisellatge/E
+bisellava/A
+bismia/E
+biserial/E
+biseriat/B
+bisetmanal/E
+bisetmanari/E
+bisexual/E
+bisexualisme/E
+bisexualitat/E
+bisexuat/B
+bisilicat/E
+bisllab/F
+bisillbic/F
+bisimetria/E
+bisimtric/F
+bismarck/E
+bismut/E
+bismutat/E
+bismtic/F
+bismutfer/F
+bismutil/E
+bismutina/E
+bismutinita/E
+bismuts/J
+bismutosi/E
+bismutur/E
+bisnaga/E
+bis/G
+Bisquerra
+Bissau
+Bissarri
+bissextil/E
+bissus/E
+bistec/E
+bstia/E
+bistipulat/B
+bistorta/E
+bistre/E
+bistur
+bisturs
+bisulcat/B
+bisulfat/E
+bisulfit/E
+bit/E
+bita/E
+bitcola/E
+bitadura/E
+bitangent/E
+bitartrat/E
+bitava/A
+bit-distorsi/G
+bit/G
+bitemtic/F
+bter/E
+biterpia/E
+bitini/L
+Bitnia
+bitla/E
+bitlla/E
+bitllada/E
+bitllaire/E
+bitllava/A
+bitllera/E
+bitllet/E
+bitlleta/E
+bitlletaire/E
+bitlletat/B
+bitlleter/F
+bitlletera/E
+bitllo-bitllo
+bitllot/E
+bitlo-bitlo
+bit/G
+bit/G
+bitoc/E
+bitol/E
+bitonal/E
+bitonalitat/E
+bitumins/J
+bitxa/E
+bitxac/E
+bitxera/E
+bitxo/E
+bitzac/E
+bitzega/E
+biul/G
+biuniforme/E
+biunvoc/F
+biunivocitat/E
+Biure
+biuret/E
+bivac/E
+bivalncia/E
+bivalent/E
+bivalve/F
+bivaquejava/A
+bivariable/E
+bvia/E
+bivitell/H
+biwa/E
+bixa/E
+bixcia/E
+bixest/E
+Bizanci
+bizant/H
+bizantinisme/E
+bizantinista/E
+bizantinstica/E
+bl.
+bla/H
+blada/E
+bladar/E
+Blader
+blader/F
+bladeres
+bladeria/E
+bladina/E
+Blai
+Blaia
+Blajot
+blamor/E
+blan/F
+blanament
+Blanc
+blanc/F
+Blanca
+blanca/E
+Blancafort
+blancal/E
+blancall/E
+blancall/G
+Blanch
+blanc-i-blau/B
+blancor/E
+blancs/J
+blancria/E
+blancs/B
+blandava/A
+blandcia/E
+Blandina
+Blandric
+blaneig/E
+blanejava/A
+Blanell
+blanenc/F
+Blanes
+blanesa/E
+blanet/F
+Blanic
+blanor/E
+blanqueig/E
+blanquejador/F
+blanquejant/E
+blanquejat/E
+blanquejava/A
+Blanquer
+blanquer/F
+blanqueria/E
+Blanquerna
+Blanques
+blanquet/E
+blanqueta/E
+blanqu/H
+blanquiella/E
+blanquilla
+blanquins/J
+blanquisme/E
+blanura/E
+Blanxart
+Blanxer
+blasfem/F
+blasfemador/F
+blasfemava/A
+blasfmia/E
+blasmable/E
+blasmador/F
+blasmava/A
+blasme/E
+blas/G
+blasonava/A
+blasonista/E
+blasquisme/E
+blast/E
+blastema/E
+blastemtic/F
+blastocel/E
+blastcit/E
+blastoderma/E
+blastodrmic/F
+blastognesi/E
+blastodeu/E
+blastomador/F
+blastomava/A
+blastmer/E
+blastomia/E
+blastpor/E
+blastporus/E
+blstula/E
+blastulaci/G
+Blat
+blat/E
+blatria/E
+blatdemorar/E
+blatdemorera/E
+blatera/E
+Blau
+blau/B
+blauet/E
+blaugrana
+blara/E
+blarava/A
+blauverda/E
+blava/E
+blavejava/A
+blavenc/F
+blavenca/E
+blaver/F
+blaverisme/E
+blaverol/E
+blavet/E
+blaveta/E
+Blav
+blavina/E
+blavins/J
+Blavs
+blavs/B
+blavor/E
+blavs/J
+blavosenc/E
+blavura/E
+Blzquez
+ble/G
+blec/E
+bleda/E
+bled/H
+bledanament
+bledania/E
+bledar/E
+bleda-rave
+bleda-rvens
+bleda-raves
+bledejava/A
+bledera/E
+blederia/E
+bled/G
+blefric/F
+blefaritis/E
+blefaroplstia/E
+blefaroptosi/E
+blefarstat/E
+blefarotomia/E
+blegads/B
+blegadissa/E
+blegava/A
+bledor/F
+bleir/MN
+bleix/I
+bleixava/A
+blenat/B
+blenda/E
+blener/E
+blenera/E
+blnnid/E
+blennorrgia/E
+blennorrgic/F
+blennorrea/E
+blennorreic/F
+blennostasi/E
+blennotrax/E
+blesmoc/E
+blet/E
+bleterar/E
+bleva/E
+blima/E
+blindatge/E
+blindava/A
+blinis/E
+blster/E
+blitz/E
+bloc/E
+blocable/E
+blocador/F
+blocaire/E
+blocatge/E
+blocaus
+blocava/A
+blonda/E
+bloom/E
+bloqueig/E
+bloquejador/F
+bloquejava/A
+bloquet/E
+blues
+bluf/E
+bltxer/E
+BMW
+bnc.
+Bo
+bo/H
+boa/E
+bo
+Boada
+Boadella
+boal/E
+bos
+bob/E
+bobanys
+bobi/E
+bbila/E
+bobn
+bobina/E
+bobinador/F
+bobinadora/E
+bobinatge/E
+bobinava/A
+bobinot/E
+bobiot/E
+bob/G
+boc/E
+bo/I
+boca/E
+bocaample/F
+bocabadant/E
+bocabadat/B
+bocabarra/E
+Bocabella
+bocacls/J
+bocada/E
+bocadents
+bocadol/I
+bocadola/E
+bocadur/F
+bocaestret/F
+bocaf/H
+bocafluix/J
+bocafort/F
+bocafresc/F
+bocagrs/B
+Bocairent
+bocairent/H
+bocal/E
+bocam/E
+bocamnega/E
+bocamniga/E
+bocamoll/F
+bocana/E
+bocanegre/F
+bocarrut/B
+boca-rugat/B
+boca-sec/F
+bocassa/E
+bocass/H
+bocat/B
+bocata/E
+bocaterrs/J
+bocateula/E
+bocatge/E
+bocatort/F
+boava/A
+bocelles
+boc/G
+bocinada/E
+bocinalla/E
+bocinejava/A
+bocoi/E
+bocons
+bocut/B
+boda/E
+bodega/E
+bodeg/G
+bodeguer/E
+Bodemon
+bodi/E
+Bod
+Bodria
+bodris/E
+Boeci
+boehmita/E
+ber/E
+Boera
+boet/E
+Bofarull
+bfega/E
+bofegament/E
+bofegava/A
+bfia/E
+Bofill
+boga/E
+bogal/E
+bogamar/G
+bogar/E
+boga-ravell/E
+bogarr/G
+Bogatell
+bogava/A
+bogejava/A
+bogeria/E
+boget/E
+bogi/E
+bogo/E
+bogomilisme/E
+Bogot
+Bogunyac
+bohemi/K
+bohemi/H
+Bohmia
+bhmita/E
+bohri/E
+Boi
+Bo
+Boia
+boia/E
+boiant/E
+boiar/E
+boiava/A
+boc/E
+boicot/E
+boicotava/A
+boicotejava/A
+boid/E
+boiet/F
+boig/E
+boga/E
+bogaire/E
+Bogues
+Bol
+Bols
+boina/E
+Boi
+Boira
+boira/E
+Boirac
+boirada/E
+boirassa/E
+boirat/E
+boirava/A
+boirenc/F
+boirim/E
+boirina/E
+boirs/J
+boirosament
+boirum/E
+Boix
+boix/IJ
+boixa/E
+boixac/E
+Boixadell
+Boixader
+Boixadera
+Boixaderes
+Boixaders
+Boixador
+boixadura/E
+boixar/E
+boixarenc/F
+boixart/E
+Boixassa
+boixat/E
+boixava/A
+Boixeda
+boixeda/E
+Boixer
+Boixeres
+boixerica/E
+boixerola/E
+boixet/E
+boixeta/E
+Boixic
+boixim/H
+Boix
+boja/E
+bojac/E
+bojal/E
+bojament
+Boj
+bojor/E
+Bojosa
+bol/E
+bola/E
+bolada/E
+bolado/E
+Bolang
+bolangera/E
+Bolart
+Bolbait
+Bolbaite
+bolbait/H
+bolc/E
+bolca/E
+bolcada/E
+bolcador/E
+bolcall/E
+bolcament/E
+bolcant/E
+bolcava/A
+bolcavagonetes/E
+bolda/E
+boldo/E
+Boldob
+boldr/G
+Bold
+Boleda
+Bolederes
+bolei/E
+boleia/E
+boleiava/A
+boleng/E
+bolenga/E
+boleres
+bolero/EF
+boleros
+Bolet
+bolet/E
+boleta/E
+boletada/E
+boletaire/E
+boletal/E
+boleter/F
+boletera/E
+boletxa/E
+Bolgot
+boli/E
+bolic/E
+blid/E
+bolig
+bolgraf/E
+boligs
+bolina/E
+bolineta/E
+blit/E
+bolitger/F
+bolitjada/E
+bolitjos
+bolvar/E
+bolivi/H
+Bolvia
+bolivianisme/E
+boll/E
+Bolla
+bolla/E
+bollador/E
+bollament/E
+bollat/E
+bollava/A
+bollet/E
+bolleta/E
+bollet/G
+Boll
+boll/G
+bolm/E
+bol/G
+Boloix
+bolmetre/E
+bolomtric/F
+bolondo/E
+bolonera/E
+Bolonya
+bolonys/J
+Bols
+bolquer/E
+Bolquera
+bolquet/E
+bolquim/E
+bolsal/E
+Bolt
+Bolt
+Bolulla
+boluller/F
+Bolumar
+Bolunya
+Bolvir
+bolxevic/E
+bolxevisme/E
+bomba/E
+bombable/E
+bombaccia/E
+bombada/E
+Bombai
+bombament/E
+bombarda/E
+bombardeig/E
+bombardejava/A
+bombarder/F
+bombard/G
+Bombard
+bombard/G
+bombat/E
+bombatge/E
+bombatxo/E
+bombava/A
+bombeig/E
+bombejador/F
+bombejament/E
+bombejava/A
+bomber/F
+bombeta/E
+bomb/G
+bombicllid/E
+bombir/G
+bmbix/E
+bombo/E
+bomb/G
+bombolla/E
+bombollava/A
+bombolleig/E
+bombollejava/A
+bombona/E
+bombonera/E
+bomboneria/E
+bombos/G
+bomir/MN
+Bompar
+Bompart
+Bomps
+bon/E
+Bona
+Bonacasa
+Bonada
+Bonadona
+bonaerenc/F
+Bonaf
+Bonafs
+Bonai
+Bonaire
+Bonald
+Bonamais
+bonament
+Bonamic
+bonamita/E
+Bonamusa
+Bonanat
+bonana/E
+bonancenc/F
+Bonanova
+Bonansa
+Bonany
+Bonapart
+bonapartisme/E
+bonapartista/E
+Bonaplata
+Bonarrs
+Bons
+bons/B
+Bonastre
+bonastre/E
+Bonat
+Bonaventura
+bonaventura/E
+Bonavia
+Bonavida
+Bonavista
+Boncompte
+bonda/E
+bondads/J
+bondadosament
+bondat/E
+bonderitzaci/G
+bonderitzava/A
+Bondia
+bond
+Bon
+Bonecs
+bonegada/E
+bonegador/F
+bonegava/A
+boneg/G
+Bonell
+Bonells
+bonent/E
+bonera/E
+bonesa/E
+Bonesvalls
+Bonet
+bonet/E
+boneta/E
+boneter/EF
+bonets
+Bonfill
+Bongart
+bong-bong/E
+bongos
+bongs
+Bonhom
+Bonhome
+bonhomia/E
+bonhomis/J
+bonic/F
+bonicria/E
+bonicor/E
+bonics
+bonidor/F
+Bonifaci
+bonifaci/K
+Bonifs
+bonificaci/G
+bonificava/A
+bonior/E
+boniquesa/E
+Boniquet
+bonir/MN
+bonssim/F
+bontol/E
+bonitolera/E
+Bonjoc
+Bonjorn
+Bonmat
+Bonnn
+Bono
+bon/G
+Bononi
+Bonora
+Bonosi
+bonpassar/E
+Bonreps
+bonrepos/H
+bonsai/E
+Bonsenyor
+Bonsfills
+Bonshoms
+Bonsirvent
+bonus
+bonus-malus
+Bonve
+bony/E
+bonyarrut/B
+bonyegut/B
+bonyiga/E
+bonyigava/A
+bonys/J
+bonze/E
+boole/H
+boom/E
+boquejava/A
+Boquer
+boquer/E
+boquera/E
+boquerada/E
+boquerol/F
+Boquet
+boquet/E
+boquina/E
+boquir/MN
+Bor
+bor/E
+bor/G
+boracita/E
+boragincia/E
+boral/E
+borat/E
+boratat/B
+Borau
+borava/A
+brax/E
+borazole/E
+borb/G
+Borboll
+borboll/E
+borbollades
+borbollador/E
+borbollaire/E
+borbollava/A
+borbolleig/E
+borbollejant/E
+borbollejava/A
+borboll/G
+borbollonejava/A
+borbollons
+Borbons
+Borbonet
+borbnic/F
+borborigme/E
+borbotoner/F
+Bord
+bord/EF
+borda/E
+bordada/E
+bordadissa/E
+bordador/F
+Bordalba
+bordall/E
+bordalla/E
+Bordanou
+Bordanova
+bordanyes
+Bords
+bordatge/E
+bordava/A
+bordegs/B
+bordejava/A
+bordels/J
+bordell/E
+bordeller/F
+bordenc/F
+border/EF
+Bordera
+Borderia
+borderia/E
+borders
+borderissos
+border/G
+Bordes
+Brdes
+bordet/EF
+bordeus
+Bordeus
+Bordils
+bordiol/E
+bords
+bordissalla/E
+bordissenc/F
+bordisser/F
+bordissos
+bordissot/E
+Bordiu
+bord/G
+Bordoi
+bordoi/E
+Bordoleu
+bordonadora/E
+bordonament/E
+bordonat/B
+Bordonau
+bordonava/A
+bordonejava/A
+bordoner/E
+Bordons
+bordura/E
+borada/E
+boreal/E
+brees/E
+boreoalp/H
+Bors
+borgenc/F
+Borges
+borgi/H
+Borgonya
+borgonya/E
+Borgony
+Borgony
+borgony/H
+Borguny
+Borguny
+Bori
+Bria
+bria/E
+bric/F
+boricat/B
+born
+borina/E
+borinava/A
+borino/E
+borinor/E
+borinot/E
+borinotada/E
+borinotejava/A
+boriol/E
+borir/MN
+Boris
+Borja
+borja/E
+Borjons
+borla/E
+borlava/A
+borlet/E
+borleta/E
+borl/G
+borlista/E
+borm/E
+born/E
+bornada/E
+bornador/E
+bornava/A
+bornejava/A
+borneol/E
+borni/E
+brnia/E
+bornil/E
+Borni
+Borniol
+bornis/J
+Borns
+bornita/E
+bornoi/E
+bornoiera/E
+borns/I
+boroglicerina/E
+borohidrur/E
+borosilicat/E
+borra/E
+borradura/E
+borraina/E
+borraire/E
+borraix/I
+borrall/E
+borraller/E
+borrall/G
+borrallut/B
+Borrs
+borrs
+borrasca/E
+borrascada/E
+borrascall/E
+borrascs/J
+borrascosament
+borrasquejava/A
+borrasquer/F
+borrassa/E
+Borrass
+Borrassell
+Borrasser
+borrass/G
+borrassos
+Borrat
+borratgenca/E
+borratja/E
+borratxa/E
+borratxada/E
+borratxejava/A
+borratxello/E
+borratxera/E
+borratxeria/E
+borratxo/EF
+Borrau
+borrec/B
+Borred
+borregada/E
+borrego/E
+borreguer/F
+borrejava/A
+Borrell
+borrell/E
+Borrelleres
+Borrelles
+borrena/E
+borrer/F
+borreu/E
+Borriana
+borrianenc/F
+borrianer/F
+borriga/E
+borrim/E
+borrimava/A
+borrimejava/A
+borrimet/E
+Borriol
+borriolenc/F
+borriss/G
+borrissol/E
+borr/G
+borromba/E
+borromb/G
+borrombori/E
+borronada/E
+borronadura/E
+borronava/A
+borroner/E
+Borrs
+borrs/J
+borrosament
+Borruell
+borrufa/E
+borrufada/E
+borrufava/A
+borrufejava/A
+borruix-borruix
+Borrull
+Borrut
+borrut/B
+borsa/E
+borsari/K
+borsegu/G
+bors/G
+borsista/E
+borsstic/F
+Borsot
+borum/E
+borumballa/E
+borumbot/E
+borur/E
+Bos
+Bosc
+bosc/E
+Bosc
+bosc/H
+boscaler/E
+boscam/E
+Boscana
+boscana/E
+boscany/E
+boscarla/E
+Boscs
+boscat/B
+Boscatells
+boscater/F
+boscatge/E
+boscava/A
+Boscdemont
+Bosch
+Boscmonar
+boscs/J
+Boscsacoma
+boscria/E
+bosni/H
+Bsnia
+bos/G
+Bosomba
+bosnic/F
+Bosquer
+bosquer/F
+bosquer/G
+bosquerol/F
+Bosquerons
+bosquet/E
+bosqueta/E
+bosquet/H
+Bosquet
+bosquet/G
+Bosquets
+bosqu/H
+bosquina/E
+bossa/E
+bossada/E
+bossanya/E
+bossarrera/E
+bossat/E
+bossejava/A
+bossell/E
+bossellava/A
+Bosser
+bosser/F
+bossic/E
+bossoc/E
+bossoga/E
+bossonalla/E
+Bossst
+bossot/E
+bossut/B
+Boston
+bston/E
+bstrix/E
+boswllia/E
+boszi/E
+Bot
+bot/CES
+bot/Z
+Bota
+bota/E
+bta/E
+botada/E
+botador/E
+botafi/G
+botafoc/E
+botafora/E
+botall/E
+botal/G
+botam/E
+botana/E
+Botanc
+Botanera
+botnic/F
+botanomncia/E
+Botarell
+botarga/E
+bots
+botassos
+botatge/E
+botava/A
+botavant/E
+botavara/E
+botedor/EF
+Botei
+botejava/A
+botell/E
+Botella
+botella/E
+botellada/E
+botellam/E
+boteller/F
+botelleria/E
+botelleta/E
+botent/R
+Boter
+boter/F
+botera/E
+boterat/E
+boterell/E
+boteria/E
+botern/E
+boterola/E
+boterut/B
+bots/P
+Botet
+botet/E
+botgeta/E
+bot/G
+botia/O
+btid/E
+botifarra/E
+botifarrada/E
+botifarrer/F
+botifarreta/E
+botifarr/G
+botifler/F
+botiflerisme/E
+Botifoll
+botiga/E
+botiguer/F
+botija/E
+botij/G
+botijs/J
+btil/E
+botilla/E
+botillejava/A
+botiller/F
+botills/J
+botil/G
+botina/E
+botiner/F
+Botines
+botinflament/E
+botinflava/A
+Botiny
+botir/MN
+botir/G
+botit/B
+botja/E
+botjar/E
+botjora/E
+bot/G
+botonada/E
+botonador/E
+botonadura/E
+botonat/B
+botonava/A
+botoner/F
+botonera/E
+botoneria/E
+botonut/B
+botorn/E
+botornons
+bots/J
+botre/D
+botr/T
+botri/E
+botridi/E
+botriocfal/E
+botrioide/E
+botriomicosi/E
+Botswana
+botswans/J
+botuliforme/E
+botulisme/E
+botut/B
+botxa/E
+botx/G
+botxinejava/A
+botzn
+botzina/E
+botzinaire/E
+botzinava/A
+botzinejava/A
+Bou
+bou/E
+bouada/E
+boual/E
+bouejava/A
+bouenc/F
+bouer/F
+bouet/E
+boulangerita/E
+Boulons
+bournonita/E
+bou-salvat
+boutique/E
+bouvaca/E
+Bouvet
+bova/E
+bovada/E
+boval/E
+bovalar/E
+bovaler/F
+bovar/E
+bovatge/E
+bovenc/F
+Bover
+bover/F
+Bovera
+boveral/E
+boveria/E
+Bovet
+bov/H
+bovicultura/E
+bvid/E
+bovim/E
+bovor/E
+bowenita/E
+box
+boxa/E
+boxador/F
+boxava/A
+boxejador/F
+boxejava/A
+bxer/E
+boxstic/F
+boxs
+brabant/E
+brac/E
+bra/I
+braa/E
+braada/E
+bracal/E
+braal/E
+braalada/E
+braalera/E
+braalet/E
+braalladora/E
+braalot/E
+braat/E
+braatge/E
+braceig/E
+bracejador/F
+bracejant/E
+bracejava/A
+bracer/F
+bracera/E
+bracerola/E
+bracet/E
+bracillada/E
+bracillejava/A
+bracista/E
+braol/E
+braola/E
+braolada/E
+braol/G
+Bracons
+brctea/E
+bracteal/E
+bracteat/B
+bracteforme/E
+bractola/E
+bracteolat/B
+bradicrdia/E
+bradillia/E
+bradippsia/E
+bradipdid/E
+bradisfgmia/E
+bradisisme/E
+Brfim
+braga/E
+bragada/E
+bragadura/E
+bragasses/E
+bragat/B
+Bragolat
+bragot/E
+braguer/E
+bragueta/E
+Bragulat
+Bragul
+brahmi/E
+Brai
+Braida
+braille/E
+bram/E
+brama/E
+bramadissa/E
+bramador/EF
+bramaire/E
+braman/E
+bramnic/F
+bramanisme/E
+bramava/A
+brmid/E
+bramul/E
+bramulava/A
+bran/E
+branc/E
+Branca
+branca/E
+brancada/E
+brancadella/E
+brancal/E
+brancalada/E
+brancalet/E
+brancall/E
+brancalls/J
+brancallut/B
+brancam/E
+brancament/E
+brancatge/E
+brancava/A
+branc/G
+Brancs
+brancs/J
+brancut/B
+branda/E
+brandada/E
+brandador/F
+brandal/E
+brandament/E
+Brandan
+brandava/A
+brandeig/E
+brandejava/A
+Brandenburg
+brandi/E
+brandir/MN
+brand/G
+brandonera/E
+Brangar
+Brang
+Brangol
+Branj
+branquejava/A
+branquell/E
+Branques
+branqueta/E
+brnquia/E
+branquial/E
+branquiat/B
+branquictnia/E
+branqufer/F
+branquill/G
+branquipode/E
+branquiosaure/E
+branquir/E
+bransoleig/E
+bransolejava/A
+bra/G
+braol/E
+braolador/F
+braolava/A
+braonera/E
+brquet/E
+braquial/E
+braquiblast/E
+braquicatalctic/F
+braquicfal/F
+braquiceflia/E
+braquicefalisme/E
+braquicrani/E
+braquidctil/E
+braquidactlia/E
+braqufer/F
+braqugnat/F
+braquigntia/E
+braqugraf/F
+braquigrafia/E
+braquigrfic/F
+braquilogia/E
+braquiocfal/F
+braquiodont/F
+braquipode/E
+braquiosaure/E
+braquiquton/E
+braquistcrona/E
+braquir/E
+brasa/E
+brasada/E
+Brasc
+brasejava/A
+braser/E
+braserada/E
+braseral/E
+braseret/E
+braseria/E
+Brasil
+brasil/E
+brasiler/F
+brasilianita/E
+brasilina/E
+brasmologia/E
+Bras
+brasquer/E
+brassiccia/E
+brassiccies
+bratwurst/E
+Brau
+brau/BE
+Brauell
+brauell/E
+brauella/E
+Brauet
+Brauli
+braument
+braunita/E
+brava/E
+bravada/E
+bravament
+bravata/E
+bravatejava/A
+bravatell/E
+bravejava/A
+braverol/E
+bravesa/E
+Bravo
+bravo/E
+bravota/E
+bravor/E
+bravura/E
+brea/E
+brec/E
+brecava/A
+Breda
+brega/E
+bregada/E
+bregador/F
+bregadores
+bregat/B
+bregatge/E
+bregava/A
+bregma/E
+bregmtic/F
+Bregs
+bregs/J
+breguejava/A
+breguista/E
+Breitg
+Breix
+Brell
+brell/E
+brellador/F
+brellava/A
+Bremen
+Bremon
+Bremona
+bren/E
+brenc/E
+brndola/E
+brendolat/E
+Brenui
+breny/E
+brenyada/E
+breque/E
+Bres
+bres
+bresa/E
+bresava/A
+bresca/E
+brescador/EF
+brescadura/E
+brescall/G
+brescam/E
+brescat/BE
+brescava/A
+bresera/E
+bresquer/E
+bresquilla/E
+bresquiller/E
+bresquillera/E
+bresquillerar/E
+bressada/E
+bressadora/E
+bressava/A
+bressol/E
+bressola/E
+bressolava/A
+bressoleig/E
+bressoler/F
+bressos
+Bretanya
+bretessat/B
+Bret
+bret/H
+brtol/F
+bretolada/E
+bretolalla/E
+bretxa/E
+bretxificaci/G
+bretxificava/A
+brtzel/E
+breu/E
+breument
+breva/E
+brevetat/E
+breviari/E
+brevifoliat/B
+brevilini/L
+breviloqui/E
+brevipalp/E
+brevipenne/E
+brevirostre/E
+brevssim/F
+brevistil/F
+brevitura/E
+brvol/F
+bri/G
+bri/G
+brial/E
+brians/J
+Brians
+brianxa/E
+briata/E
+briates
+bric/E
+Bri
+Bricall
+bricallaire/E
+Bricaller
+bricaller/F
+bricbarca/E
+bricolatge/E
+Brics
+brida/E
+bridada/E
+bridge/E
+brid/G
+brie/E
+Briera
+brfing/E
+brfola/E
+brigada/E
+brigadier/F
+brigadista/E
+Brgida
+brigola/E
+Briguets
+brida/E
+Brill
+brill/E
+brilla/E
+brillador/E
+brillant/E
+brillant
+brillants
+brillantina/E
+brillantment
+brillantor/E
+brillava/A
+brill/G
+brillor/E
+brills/J
+brimarada/E
+brinc/E
+brinca/E
+brindava/A
+brindis/E
+brinet/E
+bringuera/E
+Bringueret
+brins/J
+brio/E
+Bri
+brifit/E
+brioix/I
+brioixeria/E
+briol/E
+brileg/E
+briolet
+briol/G
+briloga/E
+briologia/E
+brinia/E
+bripsid/E
+bris/J
+brioteca/E
+briozou/E
+briqueta/E
+bris
+brisa/E
+Brisac
+brisaina/E
+brisall/E
+brisat/B
+brisava/A
+brisca/E
+brisot/E
+brisquet/E
+brisura/E
+brit/H
+britnic/F
+brit/H
+britnic/F
+briuat/E
+briva/E
+brivall/E
+brivalla/E
+brivallada/E
+brivant/E
+brivava/A
+brvia/E
+Bro
+Broc
+broc/E
+broca/E
+Broc
+brocada/E
+brocal/E
+brocanter/F
+brocanteria/E
+brocard/E
+brocat/BE
+brocatell/E
+brocatellat/B
+brocater/F
+brocava/A
+brochantita/E
+brcul/E
+brodada/E
+brodador/F
+brodadura/E
+brodaria/E
+brodat/E
+brodava/A
+brfec/B
+brofegada/E
+brfegament
+brofegava/A
+brogent/E
+brogidor/F
+brogiment/E
+brogir/MN
+brogit/E
+broida/E
+broix/J
+broixina/E
+broll/E
+brolla/E
+brollador/E
+brollar/E
+brollava/A
+brolleria/E
+brollim/E
+brom/E
+broma/E
+bromaci/G
+bromada/E
+bromadora/E
+bromal/E
+bromall/E
+bromallada/E
+bromall/G
+bromassa/E
+bromat/B
+bromatleg/E
+bromatloga/E
+bromatologia/E
+bromatolgic/F
+bromatometria/E
+bromatomtric/F
+bromava/A
+bromeig/E
+bromejava/A
+bromlia/E
+bromelicia/E
+bromera/E
+bromerada/E
+bromereig/E
+bromerejava/A
+bromerol/E
+bromers/J
+brometa/E
+bromhdric/EF
+brmic/F
+bromion/E
+bromista/E
+bromitja/E
+bromoactic/E
+bromobenz/G
+bromocresol/E
+bromofenol/E
+bromoform/E
+bromoli/E
+bromoni/E
+broms/J
+bromosa/E
+bromur/E
+bronc/E
+broncodilatador/F
+broncografia/E
+broncopatia/E
+broncopneumnia/E
+broncopulmonar/E
+broncorrea/E
+broncoscopi/E
+broncoscpia/E
+broncospirometria/E
+Brondo
+bronja/E
+bronqui/E
+bronquial/E
+bronquictasi/E
+bronquina/E
+bronquinejava/A
+bronquins/J
+bronquol/E
+bronqutic/F
+bronquitis/E
+bronsa/E
+bronsar/E
+brontmetre/E
+brontosaure/E
+brontoteri/E
+bronzava/A
+bronze/E
+bronzejador/F
+bronzejament/E
+bronzejava/A
+bronzer/F
+bronz/H
+bronzista/E
+brookita/E
+Brooklyn
+broquer/E
+broquerer/E
+Broquers
+Broquet
+broquet/E
+broqueta/E
+broqueter/F
+Broquetes
+broquiddrom/F
+brquil/E
+Bros
+bros
+brossa/E
+brossador/E
+brossaire/E
+brossall/E
+brossam/E
+brossat/E
+brossava/A
+brossegar/E
+brossella/E
+brossenc/F
+brosser/F
+brosseral/E
+brosserar/E
+brosss/J
+Brossosa
+brosta/E
+brostada/E
+brostam/E
+brostatge/E
+brostava/A
+brostejador/F
+brostejava/A
+brostim/E
+brot/E
+brotada/E
+brotam/E
+brotava/A
+Brot
+brot/G
+brtola/E
+brotonava/A
+Brotons
+brotxa/E
+brotxadora/E
+brotxatge/E
+brotxava/A
+brotxeta/E
+brou/E
+brous/J
+brovs/J
+browni/H
+Bru
+bru/H
+Bruac
+Bruc
+bruc/E
+Brucart
+brucataire/E
+brucellosi/E
+Bruci
+bruci/E
+brcia/E
+brucina/E
+brucita/E
+brcol/E
+bruel/E
+bruelament/E
+bruelava/A
+brufada/E
+brufador/E
+brufava/A
+brufol/E
+brfol/E
+brufolava/A
+bruga/E
+Brugada
+Brugal
+Brugall
+Brugalla
+brugent/E
+brugol/E
+brugolava/A
+brugosa/E
+Bruguer
+bruguer/E
+Bruguera
+bruguera/E
+brugueral/E
+bruguerar/E
+Brugueres
+Bruguerol
+Bruguerola
+bruguerola/E
+bruguerolar/E
+Brugueroles
+Bruguers
+Bruguet
+bruit/E
+Bruix
+bruixa/E
+bruixava/A
+bruixeria/E
+bruix/G
+brixola/E
+bruixonada/E
+bruixot/E
+Bruj
+Brull
+brull/E
+brulla/E
+Brull
+brullava/A
+brullol/E
+brullola/E
+brum/CEU
+brument/E
+brumidor/F
+brumir/MN
+Brun
+Bruna
+Brunei
+Brunell
+brunella/E
+Brunells
+brunenc/F
+Bruner
+Brunes
+brunesa/E
+Brunet
+brunet/E
+bruneta/E
+Bruniquell
+Bruniquer
+Bruniquet
+bruns/J
+Bruns
+Bruns
+Bruny
+brunyidor/F
+brunyiment/E
+brunyir/MN
+Bruny
+Brunyol
+Brunyola
+brunz/CU
+brunzent/E
+brunzidera/E
+brunzidor/E
+brunzidora/E
+brunziment/E
+brunzn
+brunzinaire/E
+brunzinava/A
+brunzir/MN
+brunzit/E
+Bruqus
+brusa/E
+brusc/EF
+brusca/E
+bruscament
+brusent/E
+brusidor/E
+brusir/MN
+Brusotto
+brusquedat/E
+brusquejava/A
+brusquer/F
+brusquina/E
+brusquinejava/A
+Brusselles
+brussells/J
+Brustenga
+brut/F
+brutal/E
+brutalisme/E
+brutalitat/E
+brutalment
+brutament
+Brutau
+brutedat/E
+brutejava/A
+brutesa/E
+brutesc/F
+brutcia/E
+brutor/E
+bua/E
+Buades
+buanya/E
+buanys/J
+buata/E
+Buatell
+buba/E
+bbal/E
+bubava/A
+bub-bub/E
+bubi/E
+bubinga/E
+bub/G
+bubnic/F
+bubota/E
+Buc
+buc/E
+bucal/E
+bucaner/E
+bcar/E
+Bucard
+Bucarest
+Bucart
+bucc/G
+buccinador/E
+bucentaure/E
+bucertid/E
+bucket/E
+bucle/E
+bucodental/E
+buclic/F
+bucolisme/E
+bucrani/E
+buda/E
+Budapest
+budell/E
+budellada/E
+budellam/E
+budeller/F
+budellera/E
+Budellers
+buder/G
+buderol/E
+buderonada/E
+bdic/F
+budisme/E
+budista/E
+budlia/E
+budleicia/E
+budo/E
+Bud
+Buenos
+buf/EF
+bufa/E
+bufacanyes/E
+bufaculs/I
+bufada/E
+bufadera/E
+bufador/F
+bufafocs
+bufaforats
+Bufaganyes
+bfal/E
+bfala/E
+bufalaga/E
+Bufal
+bufalit/H
+bufallejava/A
+bufallums
+bufament/E
+bufanaga/E
+bufanda/E
+bufanejava/A
+bufaner/F
+bufanvols/E
+bufarell/EF
+Bufarics
+bufarota/E
+bufarut/E
+bufassa/E
+bufat/BE
+bufava/A
+bufec/E
+bufegava/A
+bufera/E
+bufet/E
+bufeta/E
+bufetada/E
+bufeteig/E
+bufetejava/A
+bufet/G
+bufit/E
+buf/GH
+bufoga/E
+bfol/E
+bufolla/E
+bufonada/E
+bufonejava/A
+bufonesc/F
+bufnid/E
+bufor/E
+Bufort
+bufotenina/E
+bugada/E
+bugadejava/A
+bugader/EF
+bugaderia/E
+Bugarra
+bugarrenc/F
+bugat/E
+Bger
+bugerr/H
+bugia/E
+bugiot/E
+bugiu/E
+buglossa/E
+bugonava/A
+bugre/E
+buguenvllea/E
+buguera/E
+bugui-bugui/E
+bgula/E
+buida/E
+buidaampolles/E
+buidabotelles/E
+buidabots
+buidabutxaques/E
+buidada/E
+buidador/EF
+buidament/E
+buidarada/E
+buidat/E
+buidatge/E
+buidava/A
+buidedat/E
+buidesa/E
+buidor/E
+Buier
+buina/E
+Buira
+buirac/E
+Buireu
+buit/B
+Buix
+Buixalleu
+buixarda/E
+buixardada/E
+buixardava/A
+Buixareu
+Buixar
+buixarra/E
+buixerot/E
+buixir/MN
+buixol/E
+buixot/E
+bujol/E
+bujola/E
+Bujosa
+bujot/E
+Bula
+Bulaternera
+bulb/E
+bulbar/E
+Bulbena
+bulbfer/F
+bulbiforme/E
+bulbil/E
+bulbillfer/F
+bulbocodi/E
+bulbs/J
+buldau/E
+buldog/E
+buldzer/E
+bulevard/E
+blgar/F
+Bulgria
+bulmia/E
+bulmic/F
+Bull
+bull/CEU
+bullabessa/E
+bullanga/E
+bullangs/J
+bullent/E
+bullentor/E
+bullici/E
+bullcia/E
+bullicis/J
+bulliciosament
+bullida/E
+bullidera/E
+bullidor/E
+bullidora/E
+bulliment/E
+bullionisme/E
+bullir/M
+bullit/E
+bullor/E
+bultra/E
+bum/E
+bum-bum/E
+bumerang/E
+buna/E
+bndel/E
+bunera/E
+bungalou/E
+bun/G
+bunodont/E
+Buol
+bnquer/E
+Bunyol
+bunyol/E
+Bunyola
+bunyolada/E
+bunyolenc/F
+bunyoler/F
+bunyoleria/E
+bunyol/H
+bus/J
+buquet/E
+burat/E
+burata/E
+burat/G
+burballa/E
+burca/E
+Burc
+burda/E
+burela/E
+burell/EF
+burenc/E
+bureta/E
+Burg
+burg/E
+Burgell
+burgs/J
+burgesia/E
+burggravi/E
+burggraviat/E
+burgmestre/F
+Burgos
+Burguera
+burguera/E
+Burgues
+Burgus
+Burguet
+Burguet
+brgul/E
+burgundi/E
+Burgndia
+burgndia/E
+bur/G
+burilla/E
+burn
+burinada/E
+burinava/A
+burnid/E
+burja/E
+Burjacs
+burjador/E
+Burjassot
+burjassoter/F
+burjava/A
+Burj
+Burjons
+Burkina
+burla/E
+burlador/F
+burlaner/F
+burlava/A
+burlejava/A
+burler/F
+burleria/E
+burlesc/F
+burlescament
+burleta/E
+burlot/E
+burmita/E
+brnia/E
+Burniac
+Burniguer
+brning
+bur
+burocrcia/E
+burcrata/E
+burocrtic/F
+burocratisme/E
+burocratitzaci/G
+burocratitzava/A
+burofax/I
+burs
+burot/E
+burtica/E
+burra/E
+burrada/E
+burral/E
+burrata/E
+burrejava/A
+burrera/E
+burreria/E
+burret/EF
+Burri
+burris
+burriassada/E
+burriassos
+burrita/E
+burro/E
+burro-barra
+bursada/E
+bursera/E
+bursercia/E
+bursitis/E
+burunds/J
+Burundi
+burundi/H
+burxa/E
+burxada/E
+burxador/F
+burxanc/E
+burxava/A
+burxeta/E
+burxn
+burxinava/A
+burx/G
+bus/I
+Busanya
+busaroca/E
+busbrria/E
+busca/E
+buscabregues/E
+buscacames/E
+Buscader
+buscadissa/E
+buscador/F
+buscagatoses/E
+Buscall
+buscall/E
+buscallada/E
+buscallam/E
+Buscallar
+buscallava/A
+Buscalleda
+Buscaller
+buscapersones/E
+buscapromeses/E
+busca-raons
+Buscarat
+buscarr/G
+Buscart
+buscatalents/I
+buscausuaris/E
+buscava/A
+Busc
+Buseu
+Busot
+busoter/F
+Busquella
+busquera/E
+busqueret/E
+busquereta/E
+busquerot/E
+busqueta/E
+busseig/E
+bussejador/F
+bussejava/A
+bussi/E
+buss/G
+bussos
+bust/E
+bstia/E
+bustiada/E
+bustiava/A
+bustrofdic/F
+but/G
+butaca/E
+butadi/G
+butadiona/E
+butanal/E
+butandi/G
+butaner/F
+butanol/E
+Butart
+but-but/E
+but/G
+butenil/E
+butil/E
+butilamina/E
+butil/G
+butileneglicol/E
+butlic/F
+Butiny
+butiraci/K
+butiraldehid/E
+butirat/E
+butric/EF
+butiril/E
+butirina/E
+butirona/E
+butla/E
+butll.
+butlla/E
+butllador/E
+butllaire/E
+butllari/E
+butlleta/E
+butllet/G
+butllofa/E
+butoni/E
+Butxaca
+butxaca/E
+butxacada/E
+butxac/G
+butxacs/J
+butxaquejava/A
+btxara/E
+butza/E
+buvrdia/E
+buxcia/E
+buxbaumial/E
+bxs.
+bypass
+byte
+bytes
+bytownita/E
+C.
+C
+c.
+ca/G
+a
+caatinga/E
+Cabacs
+cabal/E
+cbala/E
+cabalatge/E
+cabaler/E
+cabalera/E
+cabalista/E
+cabalstic/F
+cabalsticament
+cabals/J
+Cabana
+cabana/E
+Cabanabona
+Cabanac
+Cabanassa
+Cabanau
+Cabanelles
+Cabaner
+cabaner/E
+cabanera/E
+Cabanes
+Cabanet
+cabaneta/E
+cabaneter/F
+Caban
+cabanya/E
+Cabanyal
+cabanyar/E
+cabanyera/E
+Cabanyes
+Cabany
+Cabanyot
+cabanyut/B
+cabaret/E
+cabareter/F
+cabs
+cabassa/E
+cabassada/E
+cabassat/E
+cabassejador/F
+cabassejava/A
+cabasser/F
+Cabassers
+cabasset/E
+cabassos
+cabdal/E
+cabdell/E
+Cabdella
+cabdellador/E
+cabdelladora/E
+cabdellament/E
+cabdellava/A
+cabdill/E
+cabdillatge/E
+cab
+cabe/I
+cabea/E
+cabeada/E
+cabeatge/E
+cabeava/A
+cabe/G
+cabeol/E
+cabeola/E
+cabeuda/E
+cabeut/E
+cabell/E
+cabellam/E
+cabellblanc/F
+cabellera/E
+cabells/J
+cabellut/B
+cabem/C
+caben/Z
+cabent/CR
+caber/C
+cabera
+caber/T
+cabrem
+caberen
+caberes
+cabreu
+cabermoni/E
+cabernet/E
+cabs/P
+cabssem
+cabessen
+cabesses
+cabsseu
+cabssim
+cabessin
+cabessis
+cabssiu
+Cabestany
+cabestra/E
+cabestrava/A
+cabestre/E
+cabestrejava/A
+cabestrell/E
+cabestrer/F
+cabestrera/E
+cabet/E
+cabetejava/A
+cabeu/C
+cab
+cabia/O
+Cabiac
+cabem
+cabien
+cabies
+cabeu
+cabila/E
+cabilenc/F
+Cablia
+cabina/E
+cabinet/E
+cabir/G
+Cabirol
+cabirol/E
+cabironava/A
+cabiscol/F
+cabiscolia/E
+cbit/E
+cablatge/E
+cablava/A
+cable/E
+cablegrafiava/A
+cablegrfic/F
+cablegrama/E
+cablejava/A
+cabler/E
+cablevisi/G
+cabo
+Cab
+caboix/G
+cabria/E
+caboriejava/A
+Cabries
+Cabot
+cabot/E
+cabota/E
+cabotada/E
+cabotatge/E
+caboteig/E
+cabotejava/A
+cabotenc/F
+caboteta/E
+cabot/G
+Cabra
+cabra/E
+cabr
+cabraboc/E
+cabrada/E
+cabrafiga/E
+cabrafigava/A
+cabrafiguera/E
+cabrafiguerar/E
+cabrales/E
+cabrall/E
+cabran
+cabrs
+Cabratosa
+cabre/D
+cabr
+cabreig/E
+cabrejava/A
+cabrella/E
+cabrellot/E
+cabrem
+Cabrenys
+Cabrer
+cabrer/F
+Cabrera
+cabreria/E
+cabrerot/E
+Cabres
+cabrestant/E
+cabreta/E
+cabreu
+cabria
+cbria/E
+cabrida/E
+cabridada/E
+cabridava/A
+cabridella/E
+Cabriel
+cabrem
+cabrien
+cabries
+cabreu
+Cabrillac
+Cabrils
+Cabriol
+cabriola/E
+cabriolat/E
+cabriolava/A
+cabriol
+cabriols
+cabrissa/E
+Cabrisses
+cabrit/E
+cabriter/E
+cabritilla/E
+cabriu/E
+cabr/G
+Cabrol
+cabronada/E
+cabroneria/E
+cabrot/E
+cabrota/E
+cabr/G
+cabrum/E
+cabruna/E
+cabuda/E
+cabuderia/E
+cabudes
+cabs
+Cabs
+cabussador/F
+cabussament/E
+cabussava/A
+cabussejava/A
+cabusset/E
+cabuss/G
+cabussot/E
+cabut/BE
+cabuts
+caca/E
+caa/E
+caada/E
+Caador
+caador/F
+caadora/E
+caaescota/E
+caaire/E
+caamines/E
+caamosques/E
+caapalometes/E
+caapapallones/E
+cacaracac/E
+cacarejava/A
+caatorpediners
+cacatua/E
+cacau/E
+cacauar/E
+cacauer/E
+cacauera/E
+cacauet/E
+caava/A
+cacera/E
+Cceres
+cachelos
+Cachot
+cacic/E
+cacicada/E
+cacicat/E
+caciquejava/A
+caciquisme/E
+caciquista/E
+ca/G
+cacodil/E
+cacodlic/F
+cacofonia/E
+cacofnic/F
+cacografia/E
+cacologia/E
+cacoqumia/E
+cacoqumic/F
+cacostomia/E
+cactcia/E
+cactiforme/E
+cactus/E
+cacuminal/E
+cada/E
+cadaf/E
+Cadafal
+cadafal/E
+Cadafalc
+cadafalet/E
+cadafet/E
+cadagang/E
+cadamunt/E
+Cadanet
+cadap/E
+Cadaqus
+cadarn/E
+cadarns/J
+cadars/I
+cadasc
+cadascun/F
+cadastral/E
+cadastre/E
+Cadavall
+cadver/E
+cadavric/F
+cdec/E
+cadell/EF
+cadellada/E
+cadellava/A
+cadellet/E
+cadellot/E
+cadn
+Cadena
+cadena/E
+cadenador/F
+cadenat/E
+cadenava/A
+cadncia/E
+cadencis/J
+cadenciosament
+cadenella/E
+cadenera/E
+cadeneta/E
+cadenot/E
+cadequer/E
+cadernell/E
+caderner/E
+cadernera/E
+cadet/E
+Cadevall
+cadi/E
+Cad
+Cadillac
+Cadira
+cadira/E
+cadiraire/E
+cadiral/E
+cadiram/E
+Cadirat
+cadirat/E
+cadiratge/E
+cadirejava/A
+cadirer/F
+Cadireta
+cadireta/E
+cadmi/E
+cadmiava/A
+cdmic/F
+cadmop/G
+cadolla/E
+cadorsa/E
+caduc/F
+caducament
+caducava/A
+caduceu/E
+caducifoli/K
+caducitat/E
+caduf/E
+cadufada/E
+cadup/E
+caduquejava/A
+caf/E
+Cafarnam
+caf
+cafecultura/E
+cafena/E
+cafeol/E
+cafs
+cafetar/E
+cafeter/F
+cafetera/E
+cafeteria/E
+cafet/G
+Cffaro
+cfila/E
+cafs
+cafissada/E
+cafissos
+cafit/B
+cafrada/E
+cafre/E
+caft/G
+cagacalces/E
+cagada/E
+cagador/F
+cagadora/E
+cagadubtes/E
+cagadur/E
+cagaferrava/A
+cagaferro/E
+cagaire/E
+cagaixes
+cagalatxa/E
+cagall/G
+cagamandrries/E
+cagamnecs/E
+cagamenja/E
+cagamiques/E
+cagamuja/E
+cagandanes/E
+caganer/F
+caganera/E
+caganiu/E
+cagarada/E
+cagarella/E
+cagarina/E
+cagarrines
+cagarro/E
+cagarulles
+cagat/B
+cagava/A
+cag/H
+cgola/E
+caguera/E
+caguerada/E
+cagueroles
+caguerot/E
+caguerri/E
+caguetes/E
+cguila/E
+Cahu
+Cai
+cai/E
+caiac/E
+caiacpolo/E
+caiaquista/E
+Caicos
+caid/E
+caient/ER
+Caig
+caiguda/E
+caigus/Q
+caigut/B
+Cail
+Cam
+caiman/E
+Caimari
+caimarienc/F
+Caimaris
+cament/E
+canita/E
+caiot/E
+cairat/BE
+cairava/A
+Caire
+caire/E
+cairejava/A
+cairell/E
+cairenc/F
+caireta/E
+Cair
+cair/G
+caironat/E
+caironava/A
+cairota/E
+cairut/B
+Caius
+caixa/E
+caixabanc/E
+Caixac
+caixada/E
+caixam/E
+Caixans
+caixer/EF
+caixer2
+caixet/E
+caixeta/E
+caixet/G
+caixista/E
+Caixmir
+caixmir/E
+caixmir/H
+caixmiri/E
+caixmiri/H
+caixo/E
+caix/G
+caixonera/E
+caixot/E
+cal/CS
+cala/E
+calabs
+calabossos
+calabra/E
+calabre/E
+calabrs/J
+Calbria
+calbria/E
+calabroa/E
+calabrot/E
+calabrotava/A
+calabruix/I
+calabruixa/E
+calabruixada/E
+calabruixava/A
+calabruix/G
+calabruixonada/E
+calabruixonava/A
+Calabuig
+calacabot/E
+Calaceit
+calada/E
+calads/B
+calador/EF
+Calaf
+Calafat
+calafat/E
+calafatador/F
+calafatament/E
+calafatava/A
+calafatejava/A
+Calafell
+calafets/J
+Calaforra
+calaguala/E
+calaix/I
+calaixada/E
+calaixat/E
+calaixejava/A
+calaixera/E
+calaixets/I
+calaix/G
+clam/E
+calamac/E
+calamar/E
+calamar/G
+calamars/I
+calamarsa/E
+calamarsada/E
+calamarsejava/A
+calamars/G
+calambuc/E
+calament/E
+calamenta/E
+calamida/E
+calamina/E
+calamistre/E
+calamit/E
+calamital/E
+calamitat/E
+calamits/J
+calamitosament
+calam/G
+calanca/E
+Calanda
+calandra/E
+calandratge/E
+calandrava/A
+calandreta/E
+calndria/E
+calandrieta/E
+calandri/G
+calandrol/E
+clao/E
+calap/E
+calapndria/E
+calpet/E
+calapetenc/F
+calaportal/E
+calarmars/G
+calsia/E
+Calassan
+calast/G
+calat/E
+clat/E
+Calatayud
+calatge/E
+caltide/E
+Calatrava
+Calau
+calau/E
+calava/A
+calavera/E
+calaverada/E
+cala-xrcies/E
+cala-xarxes/E
+calaza/E
+calb/F
+Calba
+calba/E
+calbejava/A
+calbesa/E
+Calbet
+Calbet
+calbiss/G
+calbissot/E
+calbot/E
+calc/E
+cal/E
+calca/E
+Cala
+cala/E
+calada/E
+calador/EF
+calament/E
+calcani/E
+calcnia/E
+calcantita/E
+calcany/E
+calapeu/E
+calcarenita/E
+calcari/K
+calasses/E
+Calcat
+calat/BE
+Calcat
+calcava/A
+calava/A
+Calce
+calcednia/E
+calcedonis/J
+calcmia/E
+calceolria/E
+calcer/E
+calcs/I
+calceta/E
+calceter/F
+calceteria/E
+calcet/G
+calci/E
+clcic/F
+calccola/E
+calcicosi/E
+calcida/E
+calcidar/E
+calcdic/E
+calciferol/E
+calcificaci/G
+calcificava/A
+calcfug/F
+calcigada/E
+calcigament/E
+calcigava/A
+calcilla/E
+calcmetre/E
+calcn
+Calcina
+calcina/E
+calcinable/E
+calcinaci/G
+calcinada/E
+calcinador/F
+calcinaire/E
+calcinal/E
+calcinava/A
+calciner/EF
+calcineria/E
+calcinobre/E
+calcins/J
+calcinosi/E
+calciotrmia/E
+calcita/E
+calctic/F
+cal/G
+calobre/E
+calcocita/E
+calcofillita/E
+calcogen
+calcgens
+calcogenur/E
+calcgraf/F
+calcografia/E
+calcogrfic/F
+calcogravat/E
+calol/E
+calcoltic/F
+calcomania/E
+calcopirita/E
+calcosilicat/E
+calot/E
+calotada/E
+calotets
+clcul/E
+calculabilitat/E
+calculable/E
+calculaci/G
+calculadament
+calculador/F
+calculatori/K
+calculava/A
+calculista/E
+calculs/J
+calculosi/E
+Calcuta
+cald/F
+calda/E
+caldaic/F
+caldari/E
+Caldea
+caldea/E
+caldejament/E
+caldejava/A
+Caldentei
+calder/E
+caldera/E
+calderada/E
+calderer/F
+caldereria/E
+calderers
+caldereta/E
+calder/G
+calders
+calderissos
+Calder
+calder/G
+calderona/E
+Calders
+Caldes
+caldeu/E
+caldo/E
+calds/J
+caldre/D
+caldr/T
+Calduc
+cal/H
+cal
+caledoni/H
+Calednia
+calef.
+calefacci/G
+calefactava/A
+calefactor/F
+Calella
+calenda/E
+calendar/E
+calendari/E
+calendaritzava/A
+calndula/E
+calent/FR
+calentejava/A
+calentet/F
+calentor/E
+caler/C
+cals
+calessa/E
+calesser/E
+calet/E
+caleta/E
+calfabraguetes/E
+calfacadires/E
+calfador/F
+calfallits/I
+calfament/E
+calfapanxes/E
+calfaplats/I
+calfava/A
+calf/G
+calfotada/E
+calfred/E
+calgus/Q
+calgut/B
+calia/O
+calibrador/E
+calibratge/E
+calibrava/A
+calibre/E
+calicant/E
+calicantcia/E
+calic/H
+caliciflora/E
+caliciforme/E
+calicivirus/E
+calicle/E
+calic
+calicoide/E
+calics
+calicot/E
+Calics
+calicular/E
+caliculat/B
+clid/F
+calidesa/E
+caliditat/E
+calidoscopi/E
+calidoscpic/F
+calimia/E
+califa/E
+califal/E
+califat/E
+californi/E
+californi/H
+Califrnia
+califrnia/E
+californita/E
+Clig
+cliga/E
+caligins/J
+calij/H
+calima/E
+Calimany
+calims/J
+calina/E
+calins/J
+calipndria/E
+caliptra/E
+caliptrogen
+caliptrgens
+caliquenya/E
+caliquenyo/E
+cals/I
+calissaia/E
+calitja/E
+calitjada/E
+calitjs/J
+calitx/I
+caliu/E
+caliuada/E
+caliuejava/A
+caliuera/E
+calivs/J
+Calixt
+Call
+call/E
+calla/E
+callada/E
+calladament
+callata/E
+callament/E
+callantvol/F
+Callarissa
+callat/B
+Callau
+callava/A
+Calldetenes
+Cller
+callera/E
+callers/J
+Calles
+calles/H
+callet/E
+callicida/E
+callgraf/F
+calligrafia/E
+calligrafiava/A
+calligrfic/F
+calligrafitzaci/G
+calligrama/E
+callionmid/E
+calls
+Calls
+callissos
+callista/E
+callitriccia/E
+Call
+Callol
+callol/F
+calls/J
+Callosa
+callosa/E
+callos/H
+callositat/E
+Calls
+Calls
+callus/E
+Calm
+calm/F
+calma/E
+calmable/E
+calmant/E
+calmava/A
+Calm
+Calmell
+Calmella
+Calmet
+Calm
+Calmons
+calms/J
+calmosament
+calmut/B
+cal/G
+caloampermetre/E
+calobitica/E
+Calobra
+calobrial/E
+calocfal/E
+calomelans
+Calonge
+calop/E
+calor/E
+calorada/E
+calorejava/A
+caloria/E
+calric/EF
+caloricitat/E
+calorfer/E
+calorfic/F
+calorificaci/G
+calorfug/F
+calormetre/E
+calorimetria/E
+calorimtric/F
+calors/J
+calorosament
+cals
+calostre/E
+calota/E
+calotip/E
+calotpia/E
+Calp
+calp/H
+clpida/E
+calpionella/E
+calpionllid/E
+calpis/E
+calquejat/E
+calquejava/A
+calrada/E
+calta/E
+calua/E
+caluga/E
+caluix/I
+Calull
+calmnia/E
+calumniador/F
+calumniava/A
+calumnis/J
+calumniosament
+Cals
+Calut
+calvados/E
+calvari/E
+Calvell
+Calver
+Calvera
+Calveres
+Calverol
+Calverons
+Calvi
+calvianer/F
+calvcie/E
+calvinisme/E
+calvinista/E
+Calvinyac
+calvus/E
+calze/E
+calzone
+cam
+Cama
+cama/E
+camabruna/E
+camacita/E
+camacoix/I
+camacuc/E
+camacurt/F
+camada/E
+camadejava/A
+camafeu/E
+Camafort
+camagroc/E
+Camajoan
+camal/E
+Camalat
+camaldulenc/F
+camale/G
+camalenic/F
+camalentid/E
+camalets
+camlic/E
+camall/E
+camallada/E
+camallarg/F
+camallarga/E
+camallejava/A
+Camallera
+camalliga/E
+Camallol
+Camallonga
+camallonga/E
+camallot/E
+camalluent/F
+camallut/B
+Camal
+camamilla/E
+camamilla/E
+camndula/E
+camandulejava/A
+camanduler/F
+camanduleries
+camanegre/F
+camaobert/F
+Camaposada
+camaprim/F
+camarada/E
+camaraderia/E
+Camarasa
+Camardons
+Camarena
+camarilla/E
+Camarlenc
+camarlenc/E
+Camarles
+Camar
+cama-roig/E
+cama-roja/E
+cama-sec/E
+cama-seca/E
+cama-segat/B
+camat/B
+camatge/E
+camatim/G
+camatort/F
+camatrencava/A
+Camats
+Cambell
+cmbium/E
+Camb
+Cambodja
+Cambotja
+cambotj/H
+Cambra
+cambra/E
+cambrada/E
+Cambrai
+cambrai/E
+cambrejava/A
+cambrer/F
+Cambres
+cambreta/E
+cambri/H
+cmbric/F
+Cambridge
+cambril/E
+Cambrils
+cambr/G
+cambronera/E
+cambrot/E
+camecparis/E
+camedris/E
+camfit/E
+cameig/E
+camejador/F
+camejava/A
+Cameles
+camlia/E
+camlid/E
+cameliera/E
+camelina/E
+Camell
+camell/E
+camella/E
+cameller/F
+camellot/E
+camelot/E
+camembert/E
+camena/E
+cmera/E
+cameral/E
+cameralisme/E
+cameralista/E
+camerman/E
+camerino/E
+Camerun
+cameruns/J
+camesllargues/E
+camestortes/E
+cameta/E
+camet/G
+camf/G
+cmfora/E
+camforaci/K
+camforada/E
+camforava/A
+camforer/E
+Cam
+cam/G
+camigroc/E
+Camil
+Camilla
+camiller/E
+camillonga/E
+camn
+Caminada
+caminada/E
+caminador/F
+caminaire/E
+Caminal
+caminal/E
+Caminals
+caminant/E
+camins
+caminassos
+caminava/A
+caminer/F
+caminera/E
+caminoi/E
+Camins
+cami/G
+camionada/E
+camionatge/E
+camioner/F
+camioneta/E
+cam-raler/E
+camis
+camisa/E
+camiser/F
+camiseria/E
+camiseta/E
+camis/G
+camisol/E
+camisola/E
+camisos
+camissa/E
+camita/E
+camitosemtic/F
+Cam
+camoc/G
+Cams
+camosa/E
+camosina/E
+Camp
+camp/E
+campa/E
+Camp
+Campabadal
+campal/E
+Campalans
+Campamar
+campament/E
+campana/E
+campanada/E
+campanar/E
+campaneig/E
+campanejava/A
+campanella/E
+Campaner
+campaner/F
+campanera/E
+campaneria/E
+Campanet
+campaneta/E
+campaneter/F
+campani/H
+Campnia
+campaniforme/E
+campanleg/E
+campanloga/E
+campanologia/E
+campnula/E
+campanulcia/E
+campanulat/B
+campanut/B
+Campany
+campanya/E
+Campany
+campanyol/F
+Camps
+Campassol
+campava/A
+Campdliga
+Campdelacreu
+Campdelaroca
+Campdelcoll
+Campdepadrs
+Campderic
+Campderrs
+Campdesunyer
+Campdevnol
+Campdor
+campejava/A
+Campell
+campeller/F
+Campelles
+Campello
+Campeny
+camper/E
+cmper/E
+camperol/F
+campestre/E
+campetx/I
+Campfulls
+Camp
+campidans/J
+Campidano
+cmpila/E
+Campill
+Campillo
+campiltrop/F
+Campinell
+cmping/E
+Campins
+Campinyana
+campi/H
+campionat/E
+campir/MN
+Camps
+campisme/E
+campista/E
+Campist
+Campl
+Campllong
+Campmajor
+Campmany
+campmanya/E
+Campmanyes
+Campolier
+Campomar
+Campome
+Camporiol
+Camporrells
+Camporrobles
+camporrutenc/F
+Campos
+Camposs
+Campossin
+Camppol
+Camprecis
+Camprodon
+Camprub
+Camps
+Campsaulina
+Campsentelles
+campus/E
+Campvern
+camuflament/E
+camuflatge/E
+camuflava/A
+Cams
+cams/J
+camussa/E
+camut/B
+can
+Can
+cana/E
+Canaan
+canabassa/E
+canac/F
+canada/E
+Canad
+canadaire/E
+canadella/E
+canadenc/F
+Canal
+canal/E
+Canalda
+canal
+canalera/E
+canals
+canaleta/E
+Canaletes
+canal/H
+canalicle/E
+canalicular/E
+canaliculitis/E
+Canalies
+canals
+canalissos
+canalitzable/E
+canalitzaci/G
+canalitzava/A
+canalla/E
+canallada/E
+canaller/F
+canal/G
+Canals
+canana/E
+cananea/E
+cananeu/E
+canap
+canaps
+canar/E
+canard/E
+canareu/F
+canari/EK
+canria/E
+canaricultura/E
+canarier/F
+canariera/E
+canar/G
+canastra/E
+canastrell/E
+canastret/E
+canastr/G
+canat/E
+Canavelles
+Cnaves
+Canberra
+canca/E
+cancan/E
+cancaneta/E
+cancell/E
+cancellaci/G
+cancellador/F
+cancellava/A
+canceller/F
+cancelleresc/F
+cancellerescament
+cancelleria/E
+cncer/E
+cancerigen/L
+canceritzaci/G
+cancerologia/E
+cancers/J
+can/G
+canonaire/E
+canonejava/A
+canoner/EF
+canonerament
+canoneria/E
+canoneta/E
+canonetista/E
+canonstica/E
+cancriforme/E
+cancrinita/E
+candalissa/E
+Candela
+candela/E
+candeler/EF
+Candelera
+candelera/E
+candeleta/E
+Candell
+candent/E
+Candi
+candi/E
+Cndia
+cndia/E
+candial/E
+Cndid
+cndid/F
+Cndida
+cndida/E
+cndidament
+candidat/F
+candidatura/E
+candidesa/E
+candidiasi/E
+candidosi/E
+candiment/E
+candir/MN
+candita/E
+candonga/E
+candor/E
+candors/J
+candorosament
+Canedell
+canfora/E
+canejador/F
+Canejan
+canejava/A
+Canell
+canell/E
+canella/E
+canellcia/E
+caneller/E
+canellera/E
+Canelles
+canell/G
+canel/G
+canelobre/E
+cnem/E
+canemada/E
+canemar/E
+canems
+canemassos
+canemera/E
+canemuixa/E
+canequ
+canequs
+canera/E
+Canes
+canescent/E
+canes
+caness
+Canet
+canet/E
+caneter/F
+Canfranc
+cangrea/E
+cangr/G
+Cangrs
+cangueli/E
+canguelo/E
+cangur/E
+can/H
+canbal/E
+canibalesc/F
+canibalisme/E
+canic/E
+cancie/E
+cancula/E
+canicular/E
+canicultura/E
+cnid/E
+Canig
+canilla/E
+canillera/E
+Canillo
+caninament
+Canivell
+cannabcia/E
+cnnabis/E
+canncia/E
+can/G
+canoa/E
+canoca/E
+candrom/E
+canoer/F
+Cnoes
+canoista/E
+cnon/E
+canonada/E
+canonaire/E
+canonava/A
+canoneig/E
+canonejava/A
+canoner/F
+canonet/E
+Canonge
+canonge/E
+canongessa/E
+canongia/E
+cannic/F
+cannica/E
+canonical/E
+cannicament
+canonicat/E
+canonicitat/E
+canonista/E
+canonitzable/E
+canonitzaci/G
+canonitzava/A
+canonja/E
+canor/F
+Cans
+cans/J
+Canosa
+canot/E
+canotatge/E
+canotier/E
+Canovelles
+Cnoves
+cansalada/E
+cansalader/F
+cansaladeria/E
+cansament/E
+cansat/B
+cansava/A
+cansera/E
+canss/J
+cant.
+cant/E
+cantbil/E
+cantable/E
+cntabre/F
+Cantbria
+cantbric/F
+Cantacorbs
+cantada/E
+cantadissa/E
+cantador/F
+cantafaula/E
+cantaire/E
+cantal/E
+cantalada/E
+cantalar/E
+cantalejava/A
+Cantallops
+cantant/E
+cntar/E
+cantarella/E
+cantarellal/E
+cantarellejava/A
+cantrida/E
+cantaridina/E
+antarnac
+cantata/E
+cantatriu/E
+cantautor/F
+cantava/A
+Cantavella
+cantell/E
+cantellatge/E
+cantellejava/A
+cantells/J
+cantellut/B
+Canteny
+cnter/E
+cantera/E
+cntera/E
+canterada/E
+canterano/E
+Canterbury
+Canterell
+canterell/E
+Canterella
+canterella/E
+Canterelles
+canterer/F
+canterera/E
+cantereria/E
+Cant
+cntic/E
+canticela/E
+Cantidi
+Cantidi
+cantiga/E
+cantilena/E
+cantimplora/E
+cantina/E
+cantiner/F
+cntir/E
+cantirer/EF
+cantirera/E
+cantirets
+cantiri/E
+Cant
+cant/G
+Canton
+canton/E
+cantonada/E
+cantonal/E
+cantonalisme/E
+cantonalista/E
+cantonalitzaci/G
+cantonat/B
+cantoner/F
+cantons/J
+cantor/F
+cantoral/E
+canturella/E
+cantria/E
+canturrunyava/A
+canturrutxava/A
+cants
+cantussava/A
+cantusseig/E
+cantussejava/A
+cantussol/E
+cantussolava/A
+cantutxava/A
+Canuda
+canudera/E
+Canudes
+canuguera/E
+cnula/E
+canusir/MN
+Canut
+canut/BE
+canvi/E
+canviable/E
+canviador/F
+canviament/E
+canviant/E
+canviari/EK
+canviava/A
+canvista/E
+canxa/E
+canxer/F
+canya/E
+Canyada
+canyada/E
+Canyad
+canyaferla/E
+canyafstula/E
+Canyagueral
+canyamel/E
+canyamelar/E
+Canyameres
+canyamet/E
+canyameta/E
+canyamissa/E
+canyam/G
+canyaperla/E
+Canyar
+canyar/E
+Canyard
+canyaret/E
+canya-siula/E
+canyavera/E
+canya-xiula/E
+canyella/E
+canyeller/E
+canyellera/E
+Canyelles
+Canyer
+canyer/E
+Canyet
+canyet/E
+canyeta/E
+canys
+canyissa/E
+canyissada/E
+canyissar/E
+canyissat/E
+canyisser/E
+canyisset/E
+canyissos
+Canyiula
+canyiula/E
+cany/G
+canyoca/E
+canyola/E
+cnyom/E
+canyot/E
+canyota/E
+canyut/BE
+caoba/E
+caodaisme/E
+caol/G
+caolnic/F
+caolinita/E
+caolinitzaci/G
+Cors
+caors/H
+caos/E
+catic/F
+caticament
+cap.
+cap/CE
+cap/Z
+capa/E
+capa/I
+capaces
+capacmetre/E
+capacitaci/G
+capacitat/E
+capacitatiu/B
+capacitava/A
+capacitiu/B
+capament
+capada/E
+capadella/E
+capadoci/E
+Capadcia
+capadcia/E
+capador/F
+Capafons
+Capafonts
+capalada/E
+capalava/A
+capalt/F
+Capar
+caparcia/E
+caparidcia/E
+caparra/E
+caparrada/E
+caparrs
+caparrassos
+caparreta/E
+caparr/G
+caparrs
+caparrossos
+caparrot/E
+caparrotada/E
+caparrudesa/E
+caparrut/B
+capat/B
+capats/B
+capava/A
+capavallada/E
+capavalls/J
+capbaix/J
+capbaixava/A
+capblanc/F
+capblau/E
+capbou/E
+capbreu/E
+capbrevaci/G
+capbrevador/F
+capbrevava/A
+capbrot/E
+capbuidada/E
+capbuit/B
+capbuitada/E
+capbs
+capbussada/E
+capbussador/F
+capbussaire/E
+capbussament/E
+capbussava/A
+capbussejava/A
+capbuss/G
+capa/E
+capada/E
+capal/E
+capalada/E
+capalera/E
+capalet/E
+capana/E
+capaner/E
+Capanes
+capat/E
+capcaudada/E
+capava/A
+capcer/E
+capcetes
+capcill/G
+capcinada/E
+capcinal/E
+capcineig/E
+capcinejava/A
+capcins/J
+capcingle/E
+capci/G
+capcis/J
+capciosament
+Capcir
+capcir/G
+cap/G
+capcot/F
+capot/E
+capuda/E
+capcurucull/E
+caput/E
+Capdaigua
+capdamunt
+capdanser/F
+capdavall
+capdavant
+capdavanter/F
+Capdebou
+capdedins/I
+Capdeferro
+Capdell
+capdellaner/F
+Capdepera
+Capderrec
+Capdet
+Capdeu
+Capdevila
+capdret/F
+capejador/EF
+capejava/A
+capel/E
+capelina/E
+Capell
+capell/E
+Capella
+capella/E
+Capell
+capell/G
+capellada/E
+Capellades
+Capellaire
+capellana/E
+capellanada/E
+capellanatge/E
+capellanejava/A
+capellaner/F
+capellaneria/E
+capellanesc/F
+capellanet/E
+capellania/E
+capellanum/E
+capellava/A
+capeller/F
+capellera/E
+capelleria/E
+capellet/E
+capelleta/E
+capellina/E
+capellut/E
+capense/E
+Caper
+caper/E
+Caper
+caper/G
+caperull/E
+caperulla/E
+caperutxa/E
+capesflorat/B
+Capestany
+capet/E
+Capeta
+capeta/E
+capfermava/A
+capferrada/E
+capferrat/E
+capferrerico/E
+capficada/E
+capficall/E
+capficament/E
+capficat/E
+capficava/A
+capfic/G
+capfinit/B
+capfluix/J
+capfoguer/E
+capgirada/E
+capgirament/E
+capgirava/A
+capgirell/E
+capgirellava/A
+capgir/G
+capgirolla/E
+capgrs/J
+capgrs/B
+capguardava/A
+caphuitada/E
+capialat/E
+capialt/E
+capiample/E
+capibara/E
+capicausa/E
+capicoa/E
+capicua/E
+capiculava/A
+capida/E
+capidansa/E
+cpiga/D
+capiguem
+cpiguen/C
+cpigues
+capigueu
+capillar/E
+capillaritat/E
+capillera/E
+capillici/E
+capimoca/E
+cping/E
+capipota/E
+capir/MN
+capironat/E
+capirot/E
+capirota/E
+capirotat/B
+caps
+capissava/A
+capisser/F
+capissola/E
+Capistrano
+capistrat/B
+capistre/E
+capita
+capit/H
+capitaci/G
+capital/E
+capitalisme/E
+capitalista/E
+capitalitat/E
+capitalitzable/E
+capitalitzaci/G
+capitalitzava/A
+capitalment
+capitanejava/A
+capitania/E
+capitell/E
+captol/E
+capitolet/E
+capitoli/E
+capitol/H
+capitomba/E
+capitombava/A
+capitonat/E
+capitonava/A
+capits/J
+capitost/E
+captula/E
+capitulaci/G
+capitulant/E
+capitular/E
+capitulari/E
+capitularment
+capitulava/A
+capitulejava/A
+capjup/F
+caplla/I
+caplletra/E
+caplletrava/A
+caplletrejava/A
+caplleuger/E
+caplleuta/E
+capllevador/E
+capllevava/A
+Caplliure
+capmall/E
+Capmany
+capms/I
+capmassava/A
+capmoix/J
+capmort/E
+capnegre/F
+Cap
+cap/G
+capoc/E
+capoeira/E
+capol/E
+capolador/F
+capolament/E
+Capolat
+capolat/E
+capolava/A
+capoll/E
+caponada/E
+caponat/E
+caponava/A
+caponera/E
+capoquer/E
+caporal/EF
+caps
+capot/E
+capota/E
+capotatge/E
+capotava/A
+capotejava/A
+capotell/E
+cappare/E
+cappatr/G
+cappl/G
+Caprasi
+caprella/E
+caprese
+capr/G
+cpric/E
+caprici/E
+capricis/J
+capriciosament
+capricorn/E
+capricultura/E
+caprificaci/G
+caprificava/A
+caprifolicia/E
+caprlic/E
+caprimlgid/E
+caprimulgiforme/E
+capritx/I
+capritxada/E
+capritxs/J
+capritxosament
+capritxositat/E
+cap-rodo/E
+caproic/E
+caproid/E
+cap-roig/E
+cap-roja/E
+caprmid/E
+cap-rossenc/F
+caps
+capsa/E
+capsalma/E
+capser/EF
+capserrat/E
+capseta/E
+cpsida/E
+capsigrany/E
+capsigranyera/E
+caps-i-puntes
+capsmer/E
+capsot/E
+capsotera/E
+capsou/E
+cpsula/E
+capsuladora/E
+capsulament/E
+capsular/E
+capsulitis/E
+capta/E
+captabilitat/E
+captaci/G
+captada/E
+captador/F
+captaire/E
+captard/E
+captava/A
+capt/D
+capten/C
+captenc
+captendr/T
+captenen
+captener/E
+captengus/Q
+captengut/B
+captenia
+captenem
+captenien
+captenies
+capteneu
+captenim
+capteniment/E
+captenint/C
+captenir/C
+capteniu/C
+captens
+capteny/E
+capterrera/E
+capterrerava/A
+capterrerer/E
+captinc
+captindr
+captindran
+captindrs
+captindre/D
+captindr
+captindrem
+captindreu
+captindria
+captindrem
+captindrien
+captindries
+captindreu
+captinena/E
+captinga/D
+captinguda
+captingudes
+captingu
+captinguem/C
+captinguen/C
+captinguera
+captingurem
+captingueren
+captingueres
+captingureu
+captingues
+captingus
+captingussem
+captinguessen
+captinguesses
+captingusseu
+captingussim
+captinguessin
+captinguessis
+captingussiu
+captingueu
+captingui/D
+captingu
+captinguin/C
+captinguis
+captingut
+captinguts
+captinys/I
+captiri/E
+captiu/B
+captivador/F
+captivava/A
+captiveri/E
+captivitat/E
+captor/E
+captrencava/A
+captura/E
+capturador/F
+capturava/A
+capulla/E
+caputxa/E
+caputxer/F
+caputxeta/E
+caputx/H
+caputxino/E
+caputx/G
+capverd/E
+capvesprada/E
+capvespral/E
+capvespre/E
+capvesprol/E
+capvuitada/E
+caquctic/F
+caquejava/A
+caquet/G
+caquxia/E
+caquxia-anorxia/E
+caqui/E
+caquier/E
+car/EF
+cara/E
+caraalegre/E
+caraample/F
+carabao/E
+Carabassa
+carabassa/E
+carabassada/E
+carabassaire/E
+carabassal/E
+carabassar/E
+carabassat/E
+carabassejava/A
+carabassenc/F
+carabasser/E
+carabassera/E
+carabasserar/E
+carabasseta/E
+carabass/G
+carabassina/E
+carabassinera/E
+carabass/G
+carabassonera/E
+carabassot/E
+carabassotada/E
+carabina/E
+carabiner/F
+carablanc/F
+carabr/H
+carabrut/F
+caracal/E
+caracar
+caracars
+Caracas
+caracollons/I
+caracontent/F
+carcter/E
+caracterial/E
+caracteriologia/E
+caracterstic/F
+caractersticament
+caracteritzable/E
+caracteritzaci/G
+caracteritzador/F
+caracteritzava/A
+caracterognesi/E
+caracterologia/E
+caracterolgic/F
+caracul/E
+carada/E
+cardrid/E
+caradriforme/E
+caraeixut/F
+carafeixava/A
+Caraf
+carafresc/F
+caragana/E
+caragirat/BE
+caragirava/A
+Caragol
+caragol/E
+caragola/E
+caragolada/E
+caragolads/B
+caragolaire/E
+caragolament/E
+caragolava/A
+caragoler/F
+caragolera/E
+caragolet/E
+caragol/G
+caragolina/E
+caragrs/B
+caraisme/E
+carata/E
+caral/E
+carall/E
+carallada/E
+carallarg/F
+carallet/E
+carallot/E
+carallotada/E
+caralluma/E
+caram
+Caramany
+caramasera/E
+carambola/E
+caramboler/E
+carambolista/E
+caramel/E
+caramell/E
+caramella/E
+caramellaire/E
+caramellera/E
+caramelles
+caramellitzaci/G
+caramellitzava/A
+caramellosa/E
+carament
+caramenut/B
+caramida/E
+caramot/E
+caramuixa/E
+caramull/E
+caramullava/A
+caranda/G
+caranegre/F
+caranet/F
+carngid/E
+caranques
+carantoines
+caranya/E
+carapicat/B
+carpid/E
+carapigat/B
+carapl/H
+caraprim/F
+Cararac
+cara-red/H
+cara-rod/H
+cara-roig/E
+cara-roja/E
+cara-rugat/B
+cara-sol/E
+carassa/E
+carasser/F
+carasseta/E
+carassi/E
+carassut/B
+carat
+caratge/E
+caratso
+cartula/E
+caratussa/E
+caratxos
+caravaggisme/E
+caravana/E
+caravaner/F
+caravning/E
+caravanisme/E
+caravanista/E
+caravanserrall/E
+caravella/E
+cara-xuclat/B
+carbabor/G
+carbamat/E
+carbmic/F
+carbamida/E
+carbamina/E
+carbani/G
+carbassa/E
+carbassada/E
+carbassaire/E
+carbassal/E
+carbassar/E
+carbassat/E
+carbassejava/A
+carbassenc/F
+carbasser/E
+carbassera/E
+carbasserar/E
+carbasseta/E
+carbass/G
+carbassina/E
+carbass/G
+carbassonera/E
+carbassot/E
+carbassotada/E
+carbazole/E
+carbil/E
+carbinol/E
+Carb
+carb/G
+carbocati/G
+carbodinamita/E
+carbogen
+carbgens
+carbohidrat/E
+carbonada/E
+carbonari/EK
+carbonarisme/E
+carbonat/BE
+carbonataci/G
+carbonatat/B
+carbonatava/A
+carbontic/F
+carbonatita/E
+carbonatofluorapatita/E
+carbonatohidroxilapatita/E
+carbonava/A
+carboncle/E
+Carboneda
+carboneig/E
+carbonejava/A
+Carbonell
+Carboner
+carboner/EF
+carbonera/E
+carboneria/E
+Carboners
+carbonet/E
+carboni/E
+carbnic/F
+carbonfer/F
+carbonil/E
+carbonlic/F
+carbonissa/E
+carbonitruraci/G
+carbonitrurava/A
+carbonitzaci/G
+carbonitzador/E
+carbonitzava/A
+carbons/J
+carborndum/E
+carboxihemoglobina/E
+carboxil/E
+carboxilat/E
+carboxlic/F
+carboximetilcellulosa/E
+carbur/E
+carburaci/G
+carburador/E
+carburant/E
+carburava/A
+car/I
+carca/E
+carcab/G
+carcabs
+carcabossos
+carcaix/I
+Carcaixent
+carcaixent/H
+carcallada/E
+carcallejava/A
+carcanada/E
+carcanyell/E
+carcanyol/E
+carcarnid/E
+carcs
+carcassa/E
+carcasselles
+Carcass
+Carcassona
+carcassos
+carcatrs/I
+carcau/E
+carcellatge/E
+Carceller
+carceller/F
+Crcer
+crcer/E
+carcera/E
+carcerari/K
+Carcereny
+carcer/H
+carcrul/E
+Carc
+carcinogen/K
+carcinognesi/E
+carcinogenicitat/E
+carcinol/F
+carcinologia/E
+carcinoma/E
+carcinomats/J
+Carcoler
+carcomprava/A
+carculla/E
+card/E
+carda/E
+cardada/E
+cardador/F
+cardaire/E
+cardalloba/E
+cardamina/E
+cardamom/E
+Cardany
+Cardany
+cardassa/E
+Cardassar
+cardassar/E
+cardat/E
+cardatge/E
+cardava/A
+Cardedeu
+Cardell
+Cardell
+Cardellac
+Cardell
+Cardells
+Cardels
+Cardenal
+cardenal/E
+cardenalat/E
+cardenalici/E
+cardenalcia/E
+Cardener
+cardener/E
+carder/F
+carderola/E
+Cardet
+cardet/E
+cardeta/E
+cardetera/E
+cardac/F
+cardiaci/K
+cardilgia/E
+crdies/E
+cardiga/E
+crdigan/E
+cardigassa/E
+cardigot/E
+cardiguera/E
+cardina/E
+cardinal/E
+cardinalitat/E
+cardinxa/E
+cardiocirculatori/K
+cardigraf/E
+cardiografia/E
+cardiograma/E
+cardioide/E
+cardileg/E
+cardiolipina/E
+cardiloga/E
+cardiologia/E
+cardiomeglia/E
+cardipata/E
+cardiopatia/E
+cardiosclerosi/E
+cardiovascular/E
+cardisser/E
+carditis/E
+Card
+card/G
+cardolera/E
+cardolina/E
+Cardona
+Cardoneda
+Cardoner
+Cardonet
+Cardon
+Cards
+cardot/E
+Cards
+cards/I
+cardussava/A
+carei/E
+carejament/E
+carejava/A
+careli/H
+Carlia
+carn
+carena/E
+carenada/E
+carenador/EF
+carenat/BE
+carenava/A
+carncia/E
+carenejava/A
+carener/F
+Carenys
+cars/I
+carestia/E
+carestis/J
+careta/E
+crex/E
+carga/E
+Cargol
+cargol/E
+cargola/E
+cargolada/E
+cargolads/B
+cargolaire/E
+cargolament/E
+cargolava/A
+cargolera/E
+cargolet/E
+cargol/G
+cari/K
+Cria
+cria/E
+carimid/E
+caritide/E
+cariava/A
+Carib
+carib/E
+Caribdis
+caribenc/F
+caribeny/F
+carib
+caribs
+caricatura/E
+caricaturava/A
+caricaturesc/F
+caricaturista/E
+caricaturitzava/A
+carcia/E
+cries/E
+carill/G
+carn
+Carina
+carina/E
+carinal/E
+carinava/A
+carinyena/E
+carioca/E
+cariocinesi/E
+cariocintic/F
+cariofillcia/E
+cariogmia/E
+cariogen/K
+cariognesi/E
+cariograma/E
+cariopsi/E
+cariotip/E
+cariotipus/E
+Carisi
+carisma/E
+carismtic/F
+carssim/F
+Caritat
+caritat/E
+caritater/E
+caritatiu/B
+caritativament
+carl/G
+carlania/E
+Carlemany
+Carlenc
+Carles
+Carlet
+carlet/E
+carleta/E
+carlet/H
+carl/GH
+carlina/E
+carlinada/E
+carlinalla/E
+carlinga/E
+carlisme/E
+carlista/E
+Carlota
+carlota/E
+Carluset
+Carmanh
+Carmaniu
+carmanyola/E
+Carme
+Carmel
+carmelita/E
+carmelit/H
+carmelitana/E
+carmn
+carmenador/F
+carmenava/A
+Carmeniu
+carmes/H
+carm/G
+carminat/B
+carminatiu/B
+carmnic/E
+Carmona
+carn/E
+carnaci/G
+carnada/E
+carnadura/E
+carnal/E
+carnalatge/E
+carnalitat/E
+carnallita/E
+carnalltic/F
+carnalment
+carnari/E
+carnassa/E
+carnatge/E
+carnauba/E
+carnaval/E
+carnavalada/E
+carnavalesc/F
+carnell/E
+Carner
+carner/EF
+carnera/E
+carneral/E
+carnestoltada/E
+carnestoltes/E
+carnet/E
+carni/E
+crnia/E
+carnificaci/G
+carnificava/A
+carnissada/E
+Carnisser
+carnisser/F
+carnissera/E
+carnisseria/E
+carnvor/F
+carns/J
+carnosa/E
+carnositat/E
+carnot/E
+carnota/E
+carnotita/E
+carnum/E
+carns
+carnussa/E
+carnussos
+carnut/B
+caro/E
+carofcia/E
+carol/G
+Carolina
+carolina/E
+carolingi/E
+carolngia/E
+carona/E
+caror/E
+carossa/E
+carota/E
+carot/G
+caroteneoide/E
+carotenoide/E
+cartida/E
+cartide/E
+carotidi/E
+carotdia/E
+carotina/E
+carotxa/E
+carp/E
+carpa/E
+carpaccio/E
+carpanell/E
+carpanta/E
+carpat/B
+carpel/E
+carpellar/E
+carpellat/B
+carpet/E
+carpeta/E
+carpet/H
+carpetada/E
+Carpetnia
+carp/G
+carpi/H
+carpicultura/E
+carpiment/E
+carpinus/E
+carpir/MN
+carp/G
+carp-blanc
+carpocfal/E
+carpfag/F
+Carpfor
+carpfor/E
+carpogoni/E
+carpologia/E
+carpspora/E
+carposporfit/E
+carquxia/E
+carquinyol/E
+carquinyoli/E
+carrabina/E
+carrabiner/E
+carrabistell/E
+carrac/E
+carraca/E
+carrador/F
+carragahen
+carraghens
+carraguenina/E
+Carraixet
+carraixet/E
+carrall/E
+carranc/F
+carrandella/E
+carranquejava/A
+carranxa/E
+carrs
+carrasca/E
+carrascal/E
+carrascar/E
+carrascla/E
+carrasclar/E
+Carrasco
+Carrasc
+Carrascosa
+Carrascull
+carraspic/E
+Carrasquer
+carrasquer/E
+carrasqus
+carrasquissos
+carrasser/E
+carrassos
+carrat/B
+Carratal
+Carrau
+carrau/E
+carrava/A
+carr/G
+crrec/E
+crrega/E
+carregada/E
+carregadet/E
+carregador/EF
+carregament/E
+carregat/B
+carregava/A
+carregs/J
+carrejadores
+carrejava/A
+carrell/E
+Carrer
+carrer/E
+Carrera
+carrera/E
+carrerada/E
+carrerany/E
+carrerassa/E
+carreratge/E
+Carreres
+carrereta/E
+Carrer
+carrer/G
+carrerola/E
+carret/E
+carreta/E
+carretada/E
+carretal/E
+carretam/E
+carretatge/E
+carreteig/E
+carretejava/A
+carretell/E
+carretella/E
+Carreter
+carreter/F
+carretera/E
+carret/G
+carretonada/E
+carreu/E
+carreuada/E
+carric/E
+Carrcola
+carricol/H
+carril/E
+carrilada/E
+carrilaire/E
+carrilet/E
+carrincle/E
+carrincl/H
+carrinclonada/E
+carrinclonament
+carrinclonejava/A
+carrincloneria/E
+carrinya/E
+Carri
+Carriol
+carriola/E
+carrioner/F
+carriot/E
+carrisqueig/E
+carrisquejava/A
+Carritg
+crritx/E
+carritxar/E
+carritxer/F
+carritxera/E
+carro/E
+carr/G
+carroll/E
+carronada/E
+carronya/E
+carronyaire/E
+carronyer/F
+Carrs
+carrs/B
+Carrs
+carrossa/E
+carrosser/F
+carrosseria/E
+carrota/E
+carrotxa/E
+carruatge/E
+carrura/E
+carrutxes
+carsos
+carst/E
+crstic/F
+carstificaci/G
+carstificava/A
+carta/E
+cartab/G
+cartaci/K
+cartada/E
+Cartagena
+cartagins/J
+Cartago
+cartaire/E
+crtam/E
+Cartany
+Cartarroja
+cart
+carteig/E
+cartejava/A
+crtel/E
+cartell/E
+Cartell
+cartella/E
+cartellatge/E
+cartellera/E
+cartellisme/E
+cartellista/E
+cartn/C
+cartenc
+cartendr/T
+cartenen
+cartengus/Q
+cartengut/B
+cartenia
+cartenem
+cartenien
+cartenies
+carteneu
+cartenim
+cartenint/C
+cartenir/C
+carteniu/C
+cartens
+carter/F
+crter/E
+cartera/E
+carteria/E
+carterista/E
+cartesi/H
+cartesianisme/E
+cartlag/E
+cartilagins/J
+cartilla/E
+cartinc
+cartindr
+cartindran
+cartindrs
+cartindre/D
+cartindr
+cartindrem
+cartindreu
+cartindria
+cartindrem
+cartindrien
+cartindries
+cartindreu
+cartinga/D
+cartinguda
+cartingudes
+cartingu
+cartinguem/C
+cartinguen/C
+cartinguera
+cartingurem
+cartingueren
+cartingueres
+cartingureu
+cartingues/C
+cartingus
+cartingussem
+cartinguessen
+cartinguesses
+cartingusseu
+cartingussim
+cartinguessin
+cartinguessis
+cartingussiu
+cartingueu/C
+cartingui/D
+cartingu
+cartinguin/C
+cartinguis
+cartingut
+cartinguts
+cartips
+cartipassos
+cartisme/E
+cart/G
+cartogr.
+cartgraf/F
+cartografia/E
+cartografiava/A
+cartogrfic/F
+cartograma/E
+cartoixa/E
+cartoix/H
+cartolina/E
+cartomncia/E
+cartomntic/F
+cartometria/E
+cartonatge/E
+carton
+cartoner/F
+cartons
+cartonet/E
+cartoteca/E
+cartre/E
+cartr/G
+cartulari/E
+cartutx/I
+cartutxera/E
+Carull
+Carulla
+carncula/E
+caruncular/E
+carunculat/B
+carura/E
+carussa/E
+carvacrol/E
+carvn/CS
+carvendre/D
+carvendr/T
+carvenent/R
+carvengus/Q
+carvengut/B
+carvenia/O
+carvenut/B
+crving/E
+carxata/E
+Carxe
+carxofa/E
+carxofar/E
+carxofer/E
+carxofera/E
+carxot/E
+carxotada/E
+carxotava/A
+carxotejava/A
+cas/I
+casa/E
+casabaixer/F
+Casabella
+Casablanca
+Casab
+Casabona
+Casabosca
+casaca/E
+Casacoberta
+casada/E
+Casadejs
+Casadell
+Casadellac
+Casademir
+Casademont
+Casades
+Casadesss
+Casadevall
+casador/F
+Casaesteve
+Casafabre
+Casafages
+Casafont
+Casafranca
+Casagemes
+Casagran
+Casagualda
+Casahuga
+Casajoana
+Casal
+casal/E
+Casala
+Casaldliga
+Casaldelbosc
+Casal
+casalici/E
+Casalins
+Casalla
+Casallacs
+Casal
+Casalot
+casalot/E
+Casalprim
+Casalpuig
+Casals
+casalter/F
+Casamada
+Casamador
+Casamajor
+Casamartina
+casamata/E
+casament/E
+Casamiquela
+Casamira
+Casamitjana
+Casamor
+Casana
+Casan
+Casanou
+Casanova
+Casaoliva
+Casapona
+Casaramona
+Casarrius
+Casarroman
+Casas
+Casasaia
+Casasaies
+Casasalls
+Casasantpere
+Casasaus
+Casasola
+Casassa
+Casasses
+Casasss
+casatinent/E
+casava/A
+Casavella
+casba/E
+casc/E
+casca/E
+cascabancs/I
+cascabot/E
+cascada/E
+cascadeig/E
+cascadejava/A
+cascador/F
+cascadura/E
+cascall/E
+cascament/E
+Cascarra
+cascarres
+cascrria/E
+cascrries
+cascarrs/J
+cascarrulla/E
+cascaula/E
+cascava/A
+cascavell/E
+cascavellada/E
+cascavellat/B
+cascavelleig/E
+cascavellejava/A
+cascavellic/E
+cascavelliquer/E
+cscode/E
+casc
+cascun/F
+caseficava/A
+casena/E
+casenat/E
+casell/E
+casella/E
+caseller/E
+Caselles
+Casells
+Caseny
+cases/J
+caser/F
+casera/E
+Caseres
+caseria/E
+caseriu/E
+caserna/E
+casernari/K
+Cases
+Casesnoves
+caseta/E
+cseum/E
+Casi
+Csia
+casidulina/E
+Casilda
+Casimir
+casimir/E
+casimiroa/E
+casiner/F
+casino/E
+Casinos
+casinyot/E
+casmant/E
+casmgam/F
+casmogmia/E
+Casol
+casol/H
+casolanament
+casolaneria/E
+casor/E
+casori/E
+casot/E
+Casp
+caspa/E
+caspera/E
+caspi/E
+cspia/E
+casporra/E
+casporrut/B
+casps/J
+casquet/E
+casqueta/E
+casqueter/F
+cassa/E
+Cass
+cassaci/G
+cassada/E
+cassal/E
+cassalla/E
+cassanell/E
+Cassanella
+cassanella/E
+cassanogues/E
+Cassany
+Cassanya
+Cassanyer
+Cassanyes
+Cassanyol
+Cassanys
+cassaret/E
+cassava/A
+casserola/E
+casserolada/E
+Casserres
+casset/E
+casseta/E
+casset/G
+cassetonat/B
+Cassi
+cssia/E
+cassigall/E
+Cassiopea
+casss/I
+cassiterita/E
+cass/G
+cassogues
+cassola/E
+cassolada/E
+cassoleta/E
+cassnigues/E
+cassos
+cassot/E
+cassussa/E
+Cast
+cast.
+cast/F
+casta/E
+Castalla
+castallut/B
+castament
+Castany
+castany/F
+castanya/E
+castanyada/E
+castanyar/E
+castanyeda/E
+Castanyer
+castanyer/EF
+castanyerar/E
+castanyereda/E
+castanyeta/E
+castanyetes
+castany/G
+castanyola/E
+castanyolada/E
+castanyoleta/E
+castanyot/E
+Castanys
+castedat/E
+Castell
+castell/E
+Castella
+Castell
+castell/H
+castell/H
+castellanada/E
+castellanejava/A
+castellania/E
+castellanisme/E
+castellanista/E
+castellanitzaci/G
+castellanitzant/E
+castellanitzava/A
+castellanolleons/J
+castellanomanxec/B
+castellanoparlant/E
+Castellar
+Castellarnau
+Castellbell
+Castellbisbal
+Castellblanc
+Castellb
+Castellcir
+Castelldans
+Castelldefels
+castellenc/F
+casteller/F
+castellera/E
+Castellet
+castellet/E
+Castellets
+Castellfabib
+Castellfollit
+Castellfort
+castellfort/H
+Castellgal
+Castellitx
+Castellnou
+castellnovenc/F
+Castellnovo
+Castell
+Castellol
+castellologia/E
+castellonenc/F
+castelloner/F
+Castellonet
+castellonet/H
+castellon/H
+Castellonroi
+castellot/E
+Castell-Platja
+Castells
+Castellsaguer
+Castellser
+Castellterol
+Castelltort
+Castellvell
+Castellv
+Castenys
+Caster
+Casters
+castic/E
+castieler/F
+Castielfabib
+cstig/E
+Castigaleu
+castigament/E
+castigava/A
+Castillo
+Castill
+castina/E
+csting/E
+casts/B
+castissisme/E
+castl/G
+castlania/E
+castor/E
+Cstor
+Castori
+castori/E
+castrid/E
+castorina/E
+castraci/G
+castrador/F
+castral/E
+castrametaci/G
+castrat/E
+castrava/A
+castrense/E
+Cstul
+casual/E
+casualisme/E
+casualitat/E
+casualment
+casuari/E
+casurid/E
+casuariforme/E
+casuarina/E
+casuarincia/E
+casuista/E
+casustic/F
+casusticament
+casull/E
+Casulla
+casulla/E
+casuller/F
+Casulleres
+casulleria/E
+casunyet/E
+casxolong/E
+cat.
+cat/E
+Cat
+catabtic/F
+catabauma/E
+catablic/F
+catabolisme/E
+catablit/E
+cataclinal/E
+cataclnic/F
+cataclisme/E
+cataclsmic/F
+catacrac/E
+catacresi/E
+catacrstic/F
+catacumbes
+catacstica/E
+Catadau
+catadau/G
+catadauina/E
+catadiptric/F
+catdrom/F
+catafille/E
+catfora/E
+cataifa/E
+Catal
+catal/H
+catalanada/E
+catalanejava/A
+catalanesc/F
+catalnic/F
+catalanisme/E
+catalanista/E
+catalanstica/E
+catalanitat/E
+catalanitzaci/G
+catalanitzava/A
+catalanoaragons/J
+catalanfil/F
+catalanoflia/E
+catalanfob/F
+catalanofbia/E
+catalanfon/F
+catalanoparlant/E
+catalarc/E
+catalctic/F
+catleg/E
+catalpsia/E
+catalptic/F
+catalexi/E
+Catalina
+catalina/E
+cataliner/F
+catalinoia/E
+catlisi/E
+cataltic/F
+catalitzador/F
+catalitzava/A
+catalogaci/G
+catalogador/F
+catalogava/A
+catalogrfic/F
+catalpa/E
+Catalunya
+catamar/G
+catameus
+catnia/E
+Catany
+cataplasma/E
+cataplexia/E
+catapulta/E
+catapultava/A
+ctar/F
+cataracta/E
+catar/G
+Catarineu
+catarisme/E
+catarobi/E
+catarbia/E
+catarque/H
+catarral/E
+catarro/E
+catarrog/H
+Catarroja
+catarrs/J
+catarsi/E
+catrtic/F
+catrtid/E
+Catasss
+catstasi/E
+catstrofe/E
+catastrfic/F
+catastrficament
+catastrofisme/E
+catastrofista/E
+catatrmic/F
+catatmia/E
+catatpia/E
+catatonia/E
+catatnic/F
+catau/E
+catavent/E
+catazona/E
+catecisme/E
+catecol/E
+catecolamina/E
+catecumen/L
+catecumenat/E
+catedr.
+ctedra/E
+catedral/E
+catedralici/E
+catedralcia/E
+catedralitat/E
+catedrtic/F
+categoremtic/F
+categoria/E
+categorial/E
+categric/F
+categricament
+categoritzaci/G
+categoritzava/A
+catena/E
+catenria/E
+catequesi/E
+catequtic/F
+catequina/E
+catequisme/E
+catequista/E
+catequstic/F
+catequitzable/E
+catequitzaci/G
+catequitzava/A
+catresi/E
+catertic/F
+Caterina
+caterina/E
+caterva/E
+catrvola/E
+catet/E
+catter/E
+cateterisme/E
+catetmetre/E
+catetxina/E
+Cateura
+catgut/E
+cathedra
+Cat
+catifa/E
+catifaire/E
+catifell/E
+catifer/F
+catilinria/E
+catinenc/F
+cati/G
+catinic/F
+catipn/E
+cativo/E
+Catll
+Catllar
+cat/G
+ctode/E
+catdic/F
+Catoix
+catol.
+catlic/F
+catlicament
+catolicisme/E
+catolicitat/E
+catlit/E
+catptric/F
+catoptromncia/E
+catoptroscpia/E
+catorze/E
+catorz/H
+catraclica/E
+Catral
+catralenc/F
+catrastrofisme/E
+catre/E
+catric-catrac/E
+catso
+catsoleta
+catfol/E
+catxa/E
+catxalot/E
+catxamona/E
+catxap/E
+catxapera/E
+catxapit/E
+catxap/G
+catxaruta/E
+catxava/A
+catxel/E
+catxeruler/F
+catxerulo/E
+catxet/E
+catxeta/E
+catxillada/E
+catxo/EF
+catxola/E
+catxumbo/E
+catxurrera/E
+catxurro/E
+catxutxa/E
+Cau
+cau/CES
+caua/E
+Caucas
+caucasi/H
+caucsic/F
+cauci/G
+caucionava/A
+caudal/E
+caudat/B
+caudatari/K
+Caudau
+Cauders
+Caudete
+caudetenc/F
+caudcula/E
+Caudiel
+caudiel/H
+Caudirs
+cauet/E
+Caufap
+Caujacs
+Caula
+Caulasses
+caule/E
+Caulelles
+caulerpa/E
+caulerpal/E
+Caules
+caulescent/E
+Caulet
+caulicle/E
+caulcola/E
+caulidi/E
+cauliflor/F
+cauliflria/E
+cauliforme/E
+caulinar/E
+caulognic/F
+cauloide/E
+Cauls
+Caumont
+caure/D
+caur/T
+caus
+Caus
+causa/E
+Caus
+causaci/G
+causador/F
+causahavent/E
+causal/E
+causalitat/E
+causant/E
+causatiu/B
+causava/A
+causdic/F
+custic/F
+custicament
+causticitat/E
+caut/F
+cautament
+cautela/E
+cautelar/E
+cautelarment
+cautels/J
+cautelosament
+cauteri/E
+cauteritzaci/G
+cauteritzador/F
+cauteritzava/A
+cautx
+cautxs
+cautxutava/A
+Cava
+cava/E
+cavada/E
+cavads/B
+cavador/F
+cavalcada/E
+cavalcador/EF
+cavalcadura/E
+cavalcant/E
+cavalcava/A
+cavall/E
+cavalla/E
+cavallada/E
+cavallar/E
+cavallava/A
+cavallbernat/E
+cavallejava/A
+Cavaller
+cavaller/EF
+cavallerejava/A
+cavalleresc/F
+cavallerescament
+cavalleressa/E
+Cavalleria
+cavalleria/E
+cavallers/B
+cavallerissa/E
+cavallervol/F
+cavallervolament
+cavallers/J
+cavallerosament
+cavallerositat/E
+cavallet/E
+cavallfort/E
+cavall/H
+cavallina/E
+cavallista/E
+cavall/G
+Cavallol
+cavallonadora/E
+cavallonava/A
+cavallot/E
+cavapalles/E
+Cava-roques
+cavatina/E
+cavava/A
+cvea/E
+cvec/E
+cavegada/E
+caveguell/E
+caveguet/E
+caverna/E
+caverncola/E
+caverns/J
+cavet/E
+caviar/E
+cavicorni/E
+cavicrnia/E
+cavilat/E
+cavillaci/G
+cavillador/F
+cavillava/A
+cavilleig/E
+cavillejava/A
+cavills/J
+cavillosament
+cavim/E
+cavista/E
+cavitat/E
+cav/G
+cavorca/E
+cvum/E
+CCOO
+ce
+ceba/E
+cebaci/K
+ceballaire/E
+ceballar/E
+ceballot/E
+ceballut/B
+cebar/E
+Ceba-roja
+Cebenc
+Ceber
+ceber/F
+cebeta/E
+cebiche/E
+cbid/E
+ceboller/E
+ceboll/G
+Cebri
+cebu/H
+cec/BE
+cecal/E
+cecidi/E
+Cecili
+Ceclia
+cecina/E
+cecgraf/E
+cecograma/E
+cedent/E
+cedible/E
+cedir/MN
+cedre/E
+cedreda/E
+cedrela/E
+cedr/H
+cdula/E
+cedulari/E
+cefalacntid/E
+cefallgia/E
+cefalat/B
+cefalea/E
+ceflic/F
+cefalisme/E
+cefalitzaci/G
+cefalocordat/E
+cefalodi/E
+cfalon/E
+cefalpode/E
+cefaloraquidi/E
+cefaloraqudia/E
+cefalot/E
+cefalotcia/E
+cefalotorcic/F
+cefalotrax/E
+cefeida/E
+Cefer
+cega/E
+cegador/F
+cegall/E
+cegallejava/A
+cegalls/J
+cegament/E
+cegard/E
+cegava/A
+cegesimal/E
+cego/F
+ceg/G
+ceguda/E
+ceguera/E
+ceguers/J
+ceguesa/E
+ceguetat/E
+cegu/G
+ceiba/E
+ceilan/E
+ceilmetre/E
+cel/E
+celacant/E
+celacntid/E
+celaci/G
+celada/E
+celadament
+celastrcia/E
+celastral/E
+celat/B
+celatge/E
+celava/A
+Celdoni
+celebrrim/F
+celebraci/G
+celebrador/F
+celebrant/E
+celebrava/A
+clebre/E
+clebrement
+celebritat/E
+Celedoni
+celenterat/E
+celeritat/E
+celescopi/E
+celesta/E
+celeste/E
+celesteig/E
+Celest
+celest/G
+celestial/E
+celestialment
+celestina/E
+Celi
+Clia
+celac/F
+celiandre/E
+celiaquia/E
+celibat/E
+celibatari/K
+clibe/E
+clic/F
+celicrossi/E
+celidnia/E
+Celina
+celioscpia/E
+celstia/E
+celistre/E
+cell/E
+Cella
+cella/E
+cella/E
+cellacanut/B
+cellajunt/F
+cellanegre/F
+cellard/F
+cellarda/E
+cella-roig/E
+cella-roja/E
+cella-ros/B
+celler/E
+Cellera
+cellerat/E
+cellerer/F
+Cellerers
+celleta/E
+cello/E
+cellobiosa/E
+cellofana/E
+cellon/E
+cllula/E
+cellular/E
+cellularitat/E
+cellultic/F
+cellulitis/E
+celluloide/E
+celluls/J
+cellulosa/E
+cellulsic/F
+cellut/B
+celobert/E
+celoma/E
+celomat/B
+celomicet/E
+Celoni
+celstat/E
+Celr
+Cels
+celsiana/E
+celsitud/E
+celta/E
+celtiber/F
+Celtibria
+celtibric/F
+cltic/F
+celtisme/E
+cmbal/E
+cembra/E
+cement/E
+cementaci/G
+cementava/A
+cementeri/E
+cementiri/E
+cementita/E
+cena/E
+cenacle/E
+Cendra
+cendra/E
+cendrada/E
+cendraire/E
+cendrava/A
+cendrejava/A
+cendrells/J
+cendrer/E
+cendrera/E
+Cendrs
+cendrs/J
+cendrosa/E
+cendrosenc/F
+cendrot/E
+cenestsia/E
+cenetista/E
+cenobi/E
+cenobial/E
+cenobita/E
+cenobtic/F
+cenocrpic/F
+cencit/E
+cenogmeta/E
+cenotafi/E
+cenozoic/F
+cenozona/E
+cens/I
+Cens
+censal/E
+censaler/F
+censalista/E
+censat/B
+censatari/K
+censava/A
+censor/F
+censual/E
+censualista/E
+censura/E
+censurable/E
+censurador/F
+censurava/A
+cent/E
+centau/E
+centaura/E
+centaure/E
+centurea/E
+centauri/E
+centcames/E
+centcaps
+cent/H
+centella/E
+centellat/B
+centelleig/E
+centellejava/A
+Centelles
+centena/E
+centenar/E
+centenari/EK
+Centener
+centener/E
+centengrana/E
+centenni/E
+centenrama/E
+Centernac
+centes
+centsim/F
+centesimal/E
+centirea/E
+centgrad/F
+centigram/E
+centil/E
+centilitre/E
+centill/G
+cntim/E
+centmetre/E
+centmilionsim/F
+centmillsim/F
+cent/G
+centpeus
+centracntid/E
+centraci/G
+centrador/F
+central/E
+centraleta/E
+centralisme/E
+centralista/E
+centralitat/E
+centralitzable/E
+centralitzaci/G
+centralitzador/F
+centralitzava/A
+centrament/E
+centrava/A
+centre/E
+centreafric/H
+Centreafricana
+centreameric/H
+centreasitic/F
+centrecampista/E
+centredreta/E
+centreesquerra/E
+centreeuropea/E
+centreeuropeu/E
+centreoccidental/E
+cntric/F
+centrfug/F
+centrifugaci/G
+centrifugaci-extrusi/E
+centrifugador/F
+centrifugava/A
+centrol/E
+centrpet/F
+centrisme/E
+centrista/E
+centrobric/F
+centrografia/E
+centrolectic/F
+centrolfid/E
+centrmer/E
+centrosfera/E
+centrosimtric/F
+centrosoma/E
+centrosperma/E
+cents
+centumvir/E
+centumviral/E
+centumvirat/E
+cntuple/F
+centuplicava/A
+centria/E
+centuriaci/G
+centuriat/B
+Centuri
+centuri/G
+cenur/E
+cenyida/E
+cenyidor/F
+cenyiment/E
+cenyir/MN
+cenyuc/E
+Cep
+cep/E
+cepada/E
+ceparrada/E
+cepat/B
+cepell/E
+cepellar/E
+cepell/G
+ceper/G
+ceplid/E
+cepstral/E
+cepstre/E
+ceptre/E
+cer/E
+Cera
+cera/E
+cerambcid/E
+ceramial/E
+cermic/F
+ceramista/E
+cerasina/E
+cerasta/E
+cerasti/E
+cerat/E
+ceratina/E
+ceratinitzaci/G
+ceratit/E
+ceratofillcia/E
+ceratoma/E
+ceratosaure/E
+ceratosi/E
+cerunia/E
+ceraunita/E
+ceraunmetre/E
+cerber/E
+Cerc
+cerc/E
+cer/I
+cerca/E
+cercabregues/E
+cerada/E
+cercadits
+cercador/F
+cercafresses/E
+cercapersones/E
+cercapoals
+cercapous
+cercapromeses/E
+cerca-raons
+cerca-renous
+cerca-renyines/E
+cerca-revolts
+cercria/E
+cercatalents
+cercatfones/E
+cercausuaris/E
+cercava/A
+cercavila/E
+Cercavins
+cercavores/E
+Cerceneda
+Cercenedes
+cercet/E
+cercinyol/E
+cerciorava/A
+cerclada/E
+cerclava/A
+cercle/E
+crcol/E
+cercolador/E
+cercolaire/E
+cercolava/A
+cercoler/F
+cercopitcid/E
+Cercs
+Cercs
+Cerd
+cerd/H
+cerda/H
+Cerdans
+Cerdanya
+Cerdanyola
+Cerdanyons
+Cerd
+Cereal
+cereal/E
+cerealcola/E
+cerealicultor/F
+cerealicultura/E
+cerealista/E
+cerealstic/F
+cerebel/E
+cerebellitis/E
+cerebells/J
+cerebraci/G
+cerebral/E
+cerebritis/E
+cerebroespinal/E
+cerebrsid/E
+Cerer
+cerer/F
+Cerera
+cereria/E
+ceresina/E
+Ceret
+cereta/E
+ceret/H
+Ceretnia
+cerfull/E
+ceri/E
+cria/E
+cric/F
+cerfer/F
+cerificador/E
+cerilla/E
+cerimetria/E
+cerimnia/E
+cerimonial/E
+cerimonier/F
+cerimonis/J
+cerimoniosament
+Ceriola
+cerita/E
+cermet/E
+cern/CS
+cerndre/D
+cerndr/T
+cernedor/E
+cernedora/E
+cernent/R
+cerns/P
+cernia/O
+cernos/E
+cernuda/E
+cernut/B
+cero/E
+Cer
+ceroferari/K
+cerol/E
+ceroplstia/E
+cers/J
+cerot/E
+certic/F
+Cerqueda
+Cerquella
+cerra/E
+cerrell/E
+cerrer/F
+cerret/H
+cerrioide/E
+cerro/E
+cerrut/B
+cert.
+Cert
+cert/F
+certamen
+certmens
+certament
+certesa/E
+crtid/E
+certificable/E
+certificaci/G
+certificador/F
+certificat/B
+certificava/A
+certitud/E
+ceruli/E
+cerlia/E
+cerumen
+cermens
+cerumins/J
+cerussa/E
+cerussita/E
+cerut/E
+cerva/E
+cerval/E
+cervant/H
+cervantisme/E
+cervantita/E
+cervatell/E
+cervat/G
+cervell/E
+cervellera/E
+cervellet/E
+cervellina/E
+Cervell
+Cerver
+cerver/E
+Cervera
+cerver/H
+cerverina/E
+Cerver
+cervesa/E
+cerveser/F
+cerveseria/E
+cerv/H
+Cervi
+crvia/E
+cervical/E
+cervicitis/E
+crvid/E
+cervina/E
+cerviola/E
+crvix/E
+cervo/E
+crvol/E
+crvola/E
+Crvoles
+ces
+cesalpinicia/E
+Csar
+csar/E
+Cesari
+cesari/K
+cesari/H
+cesarisme/E
+cesarista/E
+cesaropapisme/E
+cescle/E
+cesi/E
+csia/E
+cespits/J
+cesquera/E
+cessaci/G
+cessament/E
+cessant/E
+cessantia/E
+cessava/A
+cessi/G
+cessionari/K
+cest/E
+cesta/E
+cester/F
+cestode/E
+cestoide/E
+cstrum/E
+cesura/E
+cetaci/E
+cetil/E
+cetlic/EF
+cetocid/E
+cetoacidosi/E
+cetoster/E
+cetohexosa/E
+cetona/E
+cetonmia/E
+cetnic/F
+cetonria/E
+cetopentosa/E
+cetornid/E
+cetosa/E
+cetosi/E
+cetrria/E
+Cetre
+Ceuta
+cf.
+chamosita/E
+chardonnay/E
+charota/E
+Chella
+Chelva
+Chera
+Cheste
+Chiapas
+Chicago
+Chihuahua
+chilindrn
+chimichurri
+Chiva
+Chocomeli
+chop
+Chvar
+Christmas
+Christopher
+Chulilla
+churrasco
+chutney/E
+CIA
+cia.
+cia/E
+cian/E
+cianamida/E
+cianat/E
+cianella/E
+cianhdric/EF
+cinic/F
+cianina/E
+cianita/E
+cianobacteri/E
+cianocobalamina/E
+cianfag/E
+cianofcia/E
+cianofilla/E
+cianfit/E
+cianogen
+ciangens
+cianmetre/E
+cianoprocariote/E
+cianosi/E
+ciantic/F
+cianur/E
+cianuraci/G
+cianurat/B
+cianurava/A
+cianric/E
+Ciara
+cat/E
+ciatecia/E
+ciati/E
+citic/F
+ciava/A
+ciavoga/E
+ciavogava/A
+ciberalumne/F
+ciberamic/B
+ciberaprenent/F
+cibercaf/G
+cibercriminologia/E
+cibercultura/E
+ciberdelicte/E
+ciberdelinqent/E
+ciberdependncia/E
+ciberespai/E
+ciberfbia/E
+ciberlegislaci/G
+ciberllenguatge/E
+cibernauta/E
+ciberntic/F
+ciberpolicia/E
+ciberserial/E
+cibersexe/E
+cibertira/E
+cbrid/E
+cibulet/E
+cicadcia/E
+cicadata/E
+cicadates
+cicadofit/G
+cicadpsid/E
+cicas/E
+cicatricial/E
+cicatritzable/E
+cicatritzaci/G
+cicatritzant/E
+cicatritzava/A
+cicatriu/E
+Cicer
+ccero/E
+cicerone/E
+ciceroni/H
+Cici
+ciclaci/G
+cclada/E
+ciclamat/E
+ciclamen
+ciclmens
+ciclmic/E
+ciclamor/E
+ciclantcia/E
+cicle/E
+cclic/F
+cclicament
+cclid/E
+ciclina/E
+ciclisme/E
+ciclista/E
+ciclitzaci/G
+ciclitzava/A
+cicl/G
+cicloalc/G
+cicloalqu/G
+cicloalqu/G
+ciclocrs
+ciclognesi/E
+ciclohex/G
+ciclodal/E
+cicloide/E
+cicllisi/E
+ciclomotor/E
+ciclomotorista/E
+cicloneure/E
+ciclnic/F
+ciclonita/E
+ciclop/E
+cicloparafina/E
+ciclopentadi/G
+ciclopentadienil/E
+ciclopi/E
+ciclopia/E
+ciclpia/E
+ciclorama/E
+ciclosilicat/E
+ciclosporina/E
+ciclostacionari/K
+ciclostil/E
+ciclostilava/A
+ciclstom/F
+ciclotema/E
+ciclotona/E
+ciclotr/G
+ciclotrnic/F
+cicloturisme/E
+cicloturista/E
+cicloturstic/F
+cicnid/E
+ciconiforme/E
+cicuta/E
+Cid
+cidrac/E
+cidrera/E
+cincia/E
+cincia-ficci/E
+cincia-ficcions
+cient
+cientfic/F
+cientficament
+cientificitat/E
+cientificotcnic/F
+cientisme/E
+cientista/E
+cientment
+CIF
+cifosi/E
+ciftic/F
+Cifre
+cigala/E
+cigal/G
+cigar/E
+cigarrer/F
+cigarrera/E
+cigarret/E
+cigarreta/E
+cigarro/E
+cigne/E
+cigni/E
+cgnia/E
+cgnid/E
+cigonya/E
+cigonyal/E
+cigrell/E
+cigr/G
+cigronaire/E
+cigroner/F
+cigronera/E
+cigronet/E
+cili/E
+ciliar/E
+ciliat/B
+clica/E
+Cilici
+cilici/E
+cilindrada/E
+cilindrador/F
+cilindraire/E
+cilindratge/E
+cilindrava/A
+cilindre/E
+cilindret/E
+cilndric/F
+cilindroide/E
+clix/E
+cim/E
+cima/E
+cimaci/E
+cimadal/E
+cimal/E
+cimalada/E
+cimall/E
+cimallejava/A
+cimava/A
+cmbal/E
+cimbaler/F
+cimbell/E
+cimbiforme/E
+cimbori/E
+cimbre/F
+cmbric/F
+cim/G
+cimejava/A
+cimell/E
+ciment/E
+cimentaci/G
+cimentatge/E
+cimentava/A
+cimentera/E
+cimer/F
+cimera/E
+cimeral/E
+cimerol/E
+cimodocecia/E
+cimfana/E
+cimolsa/E
+cims/J
+cin.
+cinabric/F
+cinabri/E
+cinamat/E
+cinmic/F
+cinamlic/F
+cinamom/E
+cnamom/E
+cnara/E
+cinasa/E
+cinc/E
+Cinca
+cinca/E
+cincada/E
+cincar/E
+cinc-cent/H
+cinc-centes/E
+cinccentista/E
+cinc-cents/I
+cinc-en-rama/E
+cincgallets/I
+cinc/G
+Cincinnati
+cnclid/E
+cincnervis/E
+cincona/E
+cinconina/E
+cinctorr/H
+Cinctorres
+cindri/E
+cine/E
+cineasta/E
+cineclub/E
+cinfil/F
+cinefrum/E
+cinegtic/F
+cinell/E
+cinema/E
+cinemascop/E
+cinemateca/E
+cinemtic/F
+cinematgraf/E
+cinematografia/E
+cinematografiava/A
+cinematogrfic/F
+cinematogrficament
+cinemmetre/E
+cineprosema/E
+cinerama/E
+cinerari/K
+cineri/E
+cinria/E
+cinerita/E
+cinertic/F
+cinescopi/E
+cinesi/E
+cinsica/E
+cinestsia/E
+cintic/F
+Cingala
+cingals/J
+cingla/E
+cinglada/E
+cinglant/E
+cinglantada/E
+cinglava/A
+Cingle
+cingle/E
+cinglera/E
+cngol/E
+cnic/F
+cnicament
+cinisme/E
+cinnabar/H
+cinocfal/F
+cinoceflia/E
+cinoglossa/E
+cinomorf/F
+cinomoricia/E
+cinorinc/E
+cinordon/E
+cinquagesma/E
+cinquanta
+cinquanta-cinc
+cinquanta-dos
+cinquanta-dues
+cinquanta-huit
+cinquanta-nou
+cinquanta-quatre
+cinquanta-set
+cinquanta-sis
+cinquanta-tres
+cinquanta-u
+cinquanta-un
+cinquanta-una
+cinquanta-vuit
+cinquant/H
+cinquantejava/A
+cinquantena/E
+cinquantenari/K
+cinquantenni/E
+cinquant/H
+cinqu/H
+cinquena/E
+Cinquers
+cinquet/E
+cinqueta/E
+cint.
+cint/E
+Cinta
+cinta/E
+cintaire/E
+cintava/A
+cintell/E
+cinter/F
+cinteria/E
+cintiforme/E
+cint/G
+cintria/E
+cintra/E
+cintrat/E
+cintrava/A
+cintrell/E
+cintura/E
+cinturat/B
+cinturava/A
+cinturilla/E
+cintur/G
+cinyell/E
+Ci
+Cioran
+cipercia/E
+cipol/G
+ciprer/E
+Ciprs
+Cipri
+ciprinicultura/E
+ciprnid/E
+cipriniforme/E
+ciprinodntid/E
+ciprinodontiforme/E
+cipripedi/E
+cpsela/E
+ciques/E
+Cira
+Cirac
+Cirat
+cirater/F
+circ/E
+circa
+circassi/H
+Circssia
+Circe
+circell/E
+circense/E
+circinat/B
+circuci/G
+circuir/MN
+circuit/E
+circuital/E
+circul.
+circulaci/G
+circulador/E
+circulant/E
+circular/E
+circularitat/E
+circularitzaci/G
+circularitzava/A
+circularment
+circulatori/K
+circulava/A
+circumcentre/E
+circumcidava/A
+circumcs/J
+circumcisi/G
+circumdant/E
+circumdava/A
+circumferncia/E
+circumflex/I
+circumfs/J
+circumlocuci/G
+circumloqui/E
+circumnavegaci/G
+circumnavegava/A
+circumpolar/E
+circumscrigus/Q
+circumscripci/G
+circumscrit/F
+circumscriu/CS
+circumscriure/D
+circumscriur/T
+circumscriv
+circumscrivia/O
+circumscrivint/R
+circumscrivira
+circumscrivrem
+circumscriviren
+circumscrivires
+circumscrivreu
+circumscrivs
+circumscrivssem
+circumscrivissen
+circumscrivisses
+circumscrivsseu
+circumscrivssim
+circumscrivissin
+circumscrivissis
+circumscrivssiu
+circumspecci/G
+circumspectament
+circumspecte/F
+circumstncia/E
+circumstanciadament
+circumstancial/E
+circumstancialitat/E
+circumstancialment
+circumstanciava/A
+circumstant/E
+circumvallaci/G
+circumvallava/A
+circumve/H
+circumvoluci/G
+Circuns
+cir/G
+cirenaic/F
+Cirene
+Cirer
+cirer/E
+Cirera
+cirera/E
+cirerar/E
+Cirerenc
+cirerer/E
+cirereta/E
+Cirerol
+cirerol/E
+cirerola/E
+ciri/E
+Cirac
+Ciraca
+cirial/E
+cirialer/F
+cirialera/E
+cirialot/E
+cirier/E
+Ciril
+Cirilla
+cirllic/F
+cirineu/E
+cirnosard/F
+cirriforme/E
+cirrpede/E
+cirrocmul/E
+cirrocmulus/E
+cirrs/J
+cirrosi/E
+cirrostrat/E
+cirrostratus/E
+cirrtic/F
+cirrus/E
+cirurgia/E
+cirurgi/H
+Cirus
+crvia/E
+Cirviac
+cirviola/E
+cis
+cisa/E
+cisador/F
+cisalla/E
+cisallament/E
+cisallava/A
+cisalp/H
+cisava/A
+Ciscle
+cisell/E
+cisellada/E
+cisellador/F
+cisellava/A
+cisma/E
+cismtic/F
+cismunt/H
+Cis
+Cisquella
+cissodal/E
+cissoide/E
+cissura/E
+cist/E
+cista/E
+cistcia/E
+Cistaner
+cistena/E
+cistell/E
+Cistella
+cistella/E
+cistellada/E
+cistellat/E
+cisteller/F
+cistelleria/E
+cistellets/I
+cistell/G
+cistellot/E
+Cister
+cistercenc/F
+Cisterer
+Cisterna
+cisterna/E
+Cisternes
+cistern/G
+cstic/F
+cisticerc/E
+cistidi/E
+cistidiat/B
+cistina/E
+cistitis/E
+cistocarpi/E
+cistfor/E
+cistografia/E
+cistodeu/E
+cistlit/E
+cistoscopi/E
+cistoscpia/E
+cistozigot/E
+cistre/E
+cit.
+cita/E
+citaci/G
+citador/F
+ctara/E
+citrid/E
+citarista/E
+citardia/E
+citatori/K
+citava/A
+citerior/E
+citidina/E
+citinet/E
+citocida/E
+citocina/E
+citocrom/E
+citodiagnstic/E
+citofaringe/E
+citogentica/E
+ctola/E
+citleg/E
+Citoler
+citloga/E
+citologia/E
+citomegalovirus
+citopnia/E
+citoplasma/E
+citoplasmtic/F
+citoqueratina/E
+citosina/E
+citosol/E
+citosquelet/E
+citosttic/F
+citostoma/E
+citotxic/F
+citotoxicitat/E
+citral/E
+citrat/E
+citr/H
+ctric/F
+citrcola/E
+citricultor/F
+citricultura/E
+citr/G
+citronat/E
+citronella/E
+citronella/E
+citroner/E
+CiU
+Ciur
+ciur/G
+ciutad/H
+ciutadania/E
+ciutadejava/A
+Ciutadella
+ciutadella/E
+ciutadellenc/F
+Ciutadilla
+Ciutat
+ciutat/E
+civada/E
+civadar/E
+civader/F
+civadeta/E
+civera/E
+civet/E
+civeta/E
+cvic/F
+Civil
+civil/E
+civilista/E
+civilitat/E
+civilitzable/E
+civilitzaci/G
+civilitzador/F
+civilitzava/A
+civilment
+Civs
+civisme/E
+Civit
+cl
+CL
+clac/E
+claca/E
+clacava/A
+clade/E
+Cladera
+cladisme/E
+cladstica/E
+cladcer/E
+cladodi/E
+cladoforal/E
+cladognesi/E
+cladograma/E
+cladoma/E
+cladnia/E
+clafit/B
+clafoll/E
+clafolla/E
+Clair
+Clairac
+clam/E
+clamadissa/E
+clamant/E
+clamava/A
+clmide/E
+clamdia/E
+clamor/E
+clamoreig/E
+clamorejava/A
+clamors/J
+clamorosament
+clamosa/E
+clamp/E
+clan/E
+clandest/H
+clandestinament
+clandestinitat/E
+clnic/F
+Clanxet
+Clanyac
+clap/E
+clapa/E
+clapada/E
+clapat/B
+clapava/A
+clapejat/E
+clapejava/A
+Clapells
+Claper
+claper/E
+Clapera
+clapera/E
+Claperes
+Claperol
+Claperols
+Clapers
+claperot/E
+Clapers
+clapir/MN
+clapissa/E
+clapissar/E
+clapissat/B
+clapit/E
+clap/G
+clapoteig/E
+clapotejava/A
+claqu
+claquera/E
+claqus
+claqueta/E
+claquetista/E
+Clar
+clar/F
+Clara
+clara/E
+Clar
+claraboia/E
+Clarac
+clarament
+Claramunt
+Clarass
+Claravall
+Claravalls
+claredat/E
+clarejant/E
+clarejava/A
+Clarell
+clarell/E
+Clarella
+Clarena
+Clarens
+clarent/E
+Clarer
+Claret
+claret/E
+Clar
+clar/G
+Clari
+Clariac
+Clariana
+clariana/E
+clarcia/E
+clarificaci/G
+clarificador/F
+clarificava/A
+Clarimon
+clarina/E
+clarinat/B
+clarinet/E
+clarinetista/E
+Clari
+clari/G
+Claris
+clarissa/E
+clarssim/F
+claristori/E
+clarividncia/E
+clarivident/E
+Clar
+clar/G
+clarobscur/E
+claror/E
+Clars
+clars/J
+clarura/E
+clasc/E
+clasca/E
+Clascar
+classe/E
+classejament/E
+classejava/A
+classer/F
+clssic/F
+clssicament
+classicisme/E
+classicista/E
+classicitzant/E
+classificable/E
+classificaci/G
+classificador/F
+classificatori/K
+classificava/A
+classisme/E
+classista/E
+classstic/F
+clast/E
+clasta/E
+clstic/F
+clastra/E
+clatell/E
+clatellada/E
+clatellejava/A
+clatellera/E
+clatellot/E
+clatellut/B
+clatrat/B
+clau/E
+claudtor/E
+Claudi
+Claudi
+Cludia
+cludia/E
+claudicaci/G
+claudicant/E
+claudicava/A
+clauer/F
+claupassat/B
+clauquilla/E
+clauquiller/E
+Claus
+claustra/E
+claustral/E
+claustrat/B
+claustre/E
+claustrofbia/E
+claustrofbic/F
+claustromania/E
+clusula/E
+clausura/E
+clausurava/A
+clava/E
+clavador/F
+Clavaguera
+clavament/E
+clava/G
+clavari/E
+clavaria/E
+clavria/E
+clavariat/E
+clavariessa/E
+clavas/G
+clavat/B
+clavava/A
+clavec/G
+clavecinista/E
+claveguera/E
+clavegueram/E
+claveguer/G
+Clavell
+clavell/E
+clavellada/E
+clavellat/E
+claveller/E
+clavellera/E
+clavellet/E
+clavellina/E
+clavellinera/E
+clavell/G
+clavenda/E
+Claver
+claver/F
+Clavera
+clavera/E
+Claver
+Claveria
+Claverol
+claveta/E
+clavetaire/E
+clavetejava/A
+claveter/F
+claveteria/E
+clvia/E
+clavicmbal/E
+clavicembalista/E
+clavicmbol/E
+clavicipital/E
+clavicordi/E
+clavicordista/E
+clavcula/E
+clavicular/E
+claviculat/B
+claviforme/E
+clavger/F
+clavilla/E
+clavillar/E
+clavillava/A
+claviller/E
+clavill/G
+claviorgue
+clavirguens
+claviorgues
+clav/G
+clxon/E
+clec/E
+cleca/E
+Cleda
+cleda/E
+Cledell
+Cledella
+clemstecs
+clemtide/E
+clemncia/E
+clement/E
+clement/H
+clementiner/E
+clementment
+clenxa/E
+clenxador/E
+clenxava/A
+clenxn
+clenxinava/A
+Cleofs
+Clepatra
+clepsa/E
+clepsidra/E
+cleptobiosi/E
+cleptman/F
+cleptomania/E
+Cler
+Clerc
+clerecia/E
+clergat/E
+clergue/E
+clerical/E
+clericalisme/E
+clericalment
+clericat/E
+Clermont
+clero/E
+clerfob/F
+clerofbia/E
+cleruquia/E
+cleta/E
+cletxa/E
+Cleveland
+clevill/E
+clevillava/A
+clic/E
+clicava/A
+Cliceri
+client/F
+clientela/E
+clientelisme/E
+client-servidor
+clima/E
+climcic/F
+climat.
+climateri/E
+climatric/F
+climtic/F
+climatitzaci/G
+climatitzador/F
+climatitzava/A
+climatleg/E
+climatloga/E
+climatologia/E
+climatolgic/F
+climatolgicament
+climatoterpia/E
+clmax/E
+Climen
+Climent
+climograma/E
+clin/E
+clina/E
+clinant/E
+clnic/F
+clnicament
+clnid/E
+clinoclor/E
+clinmetre/E
+clinopirox/G
+clinopodi/E
+clinoptilolita/E
+clinozoisita/E
+clnquer/E
+clip/E
+clipeasteroide/E
+clipeata
+clper/E
+clipi/E
+clping/E
+clis
+clisi/E
+clismetre/E
+clissava/A
+clister/E
+clisteri/E
+clisteritzava/A
+clistgam/F
+clistogmia/E
+clistoteci/E
+clistr/G
+clitel/E
+cltic/F
+clitocibe/E
+clitoridectomia/E
+clitoridi/E
+clitordia/E
+cltoris/E
+clivatge/E
+clivell/E
+clivella/E
+clivellads/B
+clivellat/B
+clivellava/A
+clix
+clixs
+cloaca/E
+cloacal/E
+cloasma/E
+cloca/E
+cloc-cloc/E
+cloc-i-piu
+cloc-piu/E
+Clodoald
+Clodulf
+cloenda/E
+cloendat/B
+cloent/R
+clofa/E
+Clofent
+clfia/E
+clofoll/E
+clofolla/E
+clofolls/J
+clogus/Q
+cloa/O
+Cloig
+clossa/E
+clon/E
+clonaci/G
+clonal/E
+clonatge/E
+clonava/A
+clnic/F
+Clonques
+clonus/E
+clop/E
+clopisses
+clopissons
+cloqu/G
+cloqueig/E
+cloquejava/A
+Cloquell
+cloquer/E
+cloquera/E
+clor/E
+cloraci/G
+cloral/E
+cloramfenicol/E
+cloramina/E
+clorntia/E
+clorapatita/E
+clorat/B
+clorava/A
+clormia/E
+clorhidrat/E
+clorhdria/E
+clorhdric/EF
+clric/F
+clorit/E
+clorita/E
+clortic/F
+cloritoide/E
+clorits/J
+cloroactic/E
+clorouric/E
+clorocautx/G
+cloroespinella/E
+clorofibra/E
+clorofcia/E
+clorofilla/E
+clorofillaci/G
+clorofllic/F
+clorfit/E
+clorofluorocarboni/E
+clorofluorocarbur/E
+cloroform/E
+clorofrmic/F
+cloroformitzaci/G
+cloroformitzava/A
+cloromicetina/E
+cloromonadal/E
+cloroplast/E
+cloroplatinat/E
+cloroplatnic/E
+cloropr/G
+clors/J
+clorosant/E
+clorosi/E
+clortic/F
+clortetraciclina/E
+clorur/E
+clorurat/B
+Clos
+clos/J
+Closa
+closa/E
+closca/E
+closcada/E
+closcat/B
+closcava/A
+Closell
+closell/E
+Closella
+Closells
+Closes
+closquet/E
+closqueta/E
+clostridi/E
+Clot
+clot/E
+Clota
+clota/E
+clotada/E
+clotava/A
+clotell/E
+clotellada/E
+cloterada/E
+Clotet
+clotet/E
+Clotilde
+clotoide/E
+clots/J
+clotut/B
+clotxa/E
+clotxeta/E
+cltxina/E
+clou/CS
+cloure/D
+clour/T
+clova/E
+clovella/E
+clovells/J
+clown/E
+Clua
+club/E
+Cluc
+cluc/E
+cluca/E
+clucaina/E
+clucales
+clucull/E
+Cluet
+cluigida/E
+Clulles
+clupeid/E
+clupeforme/E
+Clusa
+clusa/E
+Cluses
+clusicia/E
+clster/E
+clusteritzaci/G
+clusteritzava/A
+cm
+cneorcia/E
+cneorinosi/E
+cnidari/E
+cnidi/E
+cndia/E
+Cnidos
+CNT
+o
+coa/E
+coacci/G
+coaccionador/F
+coaccionava/A
+coacervaci/G
+coacervava/A
+coactiu/B
+coadjutor/F
+coadjutoria/E
+coadjuvant/E
+coadjuvava/A
+coadministrador/F
+coadquisici/G
+cogul/E
+coagulable/E
+coagulaci/G
+coagulador/F
+coagulant/E
+coagulatiu/B
+coagulava/A
+coala/E
+coalescncia/E
+coalici/G
+coalicionista/E
+coalitzava/A
+coana/E
+coanat/B
+coancit/E
+coaptaci/G
+coaptava/A
+Coa-rasa
+coarrendatari/K
+coartaci/G
+coartada/E
+coartador/F
+coartava/A
+coarticulaci/G
+coassegurana/E
+coat
+coats
+coautor/F
+coaxial/E
+cob/E
+cobai/E
+cobalt/E
+cobltic/F
+cobaltita/E
+cobalts/J
+cobaltoterpia/E
+Cobars
+cobdcia/E
+cobdicis/J
+cobejable/E
+cobejament/E
+cobejana/E
+cobejava/A
+cobejs/J
+cobejosament
+cobert/EF
+coberta/E
+cobertada/E
+cobertament
+cobertat/B
+coberteria/E
+cobertor/E
+cobertora/E
+cobertorat/B
+Cobertorer
+cobertura/E
+cobtid/E
+cobla/E
+coblaire/E
+coble/E
+cobleig/E
+coblejador/F
+coblejava/A
+cobler/F
+cobra/E
+cobrable/E
+cobrador/F
+cobrament/E
+cobrana/E
+cobrava/A
+cobrebanyera/E
+cobrecalze/E
+cobrecostures/E
+cobreix/C
+cobreixen
+cobreixes
+cobreixi/D
+cobreixin/C
+cobreixis
+cobreixo
+cobrellit/E
+cobrent/E
+cobreobjectes/E
+cobresc
+cobresqui/D
+cobresquin/C
+cobresquis
+cobretaula/E
+cobr
+cobria
+cobricel/E
+cobricelava/A
+cobrem
+cobrien
+cobries
+cobriespatlles/E
+cobreu
+cobrim/C
+cobriment/E
+cobrint/C
+cobrir/C
+cobrira
+cobrir
+cobriran
+cobrirs
+cobrir
+cobrirem
+cobrrem
+cobriren
+cobrires
+cobrireu
+cobrreu
+cobriria
+cobrirem
+cobririen
+cobriries
+cobrireu
+cobrs
+cobrisc
+cobrisca/D
+cobrisquen/C
+cobrisques
+cobrssem
+cobrissen
+cobrisses
+cobrsseu
+cobrssim
+cobrissin
+cobrissis
+cobrssiu
+cobriu/C
+cobrix/C
+cobrixen
+cobrixes
+cobro/E
+Coc
+coc/E
+cc/E
+Coca
+coca/E
+coa/E
+cocana/E
+cocanic/F
+cocanisme/E
+cocanman/F
+cocanomania/E
+cocanal
+cocping/E
+cocarroi/E
+cocatedral/E
+cccic/F
+cccid/E
+coccidi/E
+coccidioidomicosi/E
+coccidiosi/E
+coccigeal/E
+coccigi/L
+coccinella/E
+coccini/L
+cocci/G
+cccix/E
+coccoide/E
+cocclit/E
+coccolitoforal/E
+cocejava/A
+Cocentaina
+cocentainer/F
+cociada/E
+cociera/E
+cclea/E
+coclear/E
+cocleria/E
+cocleariforme/E
+coco/E
+coc/G
+cocodril/E
+coconada/E
+cocot/E
+cocota/E
+cocotar/E
+cocoter/E
+cocotxa/E
+cocou/E
+cocouada/E
+cocouer/F
+cocreditor/F
+cctel/E
+coctelera/E
+cocteleria/E
+ccul/E
+coda/E
+Codalet
+codast/E
+cdec/E
+codena/E
+coder/E
+codera/E
+Coderc
+codeterminant/E
+codeutor/F
+cdex/E
+codi/E
+Cod
+codicil/E
+codicillant/E
+codicillar/E
+codicillava/A
+codicleg/E
+codicloga/E
+codicologia/E
+codicolgic/F
+codificable/E
+codificaci/G
+codificador/F
+codificava/A
+codillo/E
+Codina
+codina/E
+Codinac
+codinar/E
+codinera/E
+Codines
+codirector/F
+cods
+codissa/E
+codissos
+Cod
+cod/G
+Cdol
+cdol/E
+codolada/E
+Codolar
+codolar/E
+codolell/E
+codolenc/F
+codol/G
+codolla/E
+codols/J
+Codolosa
+codominncia/E
+codony/E
+codonya/E
+codonyar/E
+codonyat/E
+Codonyer
+codonyer/E
+Codonyera
+codonyera/E
+codonyerar/E
+codonyeta/E
+Codorm
+Codorniu
+coedici/G
+coeditava/A
+coeditor/F
+coeducaci/G
+coeficient/E
+coejava/A
+coent/EFR
+coentor/E
+coenzim/E
+coer/E
+coercibilitat/E
+coercible/E
+coerci/G
+coercir/MN
+coercitiu/B
+coercitivitat/E
+coesita/E
+coesposa/E
+coet/E
+coeta/E
+coetada/E
+coetaire/E
+coetani/E
+coetnia/E
+coeter/F
+coetern/F
+coeternitat/E
+coetina/E
+coexistncia/E
+coexistent/E
+coexistir/MN
+cof/E
+cofa/E
+cofat/B
+cofava/A
+coferdam/E
+coferer/F
+coferment/E
+cofeta/E
+cof/G
+cfia/E
+cofiador/F
+cofinada/E
+cofinanava/A
+cofisimofis
+cofoi/F
+cofoiament
+cofoisme/E
+cofre
+cofrener/F
+cfrens
+Cofrentes
+cofrent/H
+Cofrents
+cofrer/F
+cofres
+cofundador/F
+cofundava/A
+cofurna/E
+cogeneraci/G
+cogesti/G
+cogestor/F
+cogitable/E
+cogitaci/G
+cogitament/E
+cogitatiu/B
+cogitava/A
+cognaci/G
+cognat/B
+cognatici/E
+cognatcia/E
+cognici/G
+cognitiu/B
+cognitivisme/E
+cognom/E
+cognomn
+cognomenava/A
+cognoscibilitat/E
+cognoscible/E
+cognoscitiu/B
+cogoma/E
+cogomassa/E
+cogomat/E
+cogombrar/E
+cogombre/E
+cogombrera/E
+cogombret/E
+cogomella/E
+cogus/Q
+Cogul
+cogulla/E
+cogullada/E
+cogull/G
+cogut/B
+cohabitaci/G
+cohabitant/E
+cohabitava/A
+coherncia/E
+coherent/E
+coherentment
+coheretava/A
+cohereu/B
+cohereua/E
+cohesi/G
+cohesionava/A
+cohesiu/B
+cohesor/E
+cohibici/G
+cohibidor/F
+cohibir/MN
+cohipnim/E
+cohiponmia/E
+cohobaci/G
+cohobava/A
+cohonestador/F
+cohonestament/E
+cohonestava/A
+cohort/E
+cohortatiu/B
+coi/E
+coa/O
+coincidncia/E
+coincident/E
+coincidir/MN
+coinfecci/G
+coinjecci/G
+cointeressat/B
+coi/G
+coiot/E
+coip
+coips
+cossor/E
+coit/E
+coital/E
+cotja/E
+Coix
+coix/J
+coixria/E
+coixcogs/I
+coixejava/A
+coixenc/F
+coixera/E
+coixesa/E
+coix/G
+coixim-coixam
+coixiner/F
+coixinera/E
+coixinet/E
+col.
+col/CES
+cola/E
+colada/E
+colads/B
+colador/E
+colagog/F
+colament/E
+colamina/E
+colangiografia/E
+colangitis/E
+colar/E
+colava/A
+clbia/E
+clbit/E
+colby/E
+colcada/E
+colcador/F
+colcava/A
+colctar/E
+colcrem/E
+coldre/D
+coldr/T
+colecistitis/E
+coldoc/E
+colemanita/E
+colend/F
+colnquima/E
+colent/R
+colepter/E
+coleptil/E
+colepoesi/E
+coler/E
+Colera
+colera/E
+clera/E
+colresi/E
+colric/F
+colricament
+coleriforme/E
+colerina/E
+colstasi/E
+colesterina/E
+colesterol/E
+colesterolmia/E
+Colet
+colet/E
+coleta/E
+coletx/G
+colflor/E
+colflori/E
+colga/E
+colgafocs
+colgament/E
+colgat/E
+colgava/A
+colgus/Q
+Coli
+colia/O
+colibacil/E
+colibacillosi/E
+colibr
+colibrs
+colibrquil/E
+clic/F
+colicosa/E
+coliflor/E
+coliforme/E
+colina/E
+colinap/E
+colinrgic/F
+colnia/E
+cols/BI
+coliseu/E
+colissa/E
+colistina/E
+colistre/E
+clit/E
+colitis/E
+colitx/I
+Coll
+coll/E
+coll.
+colla/E
+collaboraci/G
+collaboracionisme/E
+collaboracionista/E
+collaborador/F
+collaboratori/E
+collaborava/A
+collaci/G
+collacionable/E
+collacionava/A
+collada/E
+collader/E
+collador/E
+collador/E
+collage/E
+collagen/L
+collagenosi/E
+collagrafia/E
+collapsava/A
+collapse/E
+collar/E
+collaret/E
+Collargenter
+collar/G
+collatari/K
+collater/F
+collateral/E
+collateralitat/E
+collateralment
+collatiu/B
+collava/A
+Collbataller
+Collbat
+collblau/E
+Collbosc
+collbotet
+Colldecolet
+Colldeforns
+Colldejou
+Colldelram
+Colldemont
+Collderoure
+collecci/G
+colleccionable/E
+colleccionador/F
+colleccionava/A
+colleccionisme/E
+colleccionista/E
+collecta/E
+collectava/A
+collectici/E
+collectcia/E
+collectina/E
+collectiu/B
+collectivament
+collectivisme/E
+collectivista/E
+collectivitat/E
+collectivitzaci/G
+collectivitzava/A
+collector/F
+collectoria/E
+collega/E
+collegatari/K
+collegi/E
+collegiaci/G
+collegial/EF
+collegialitat/E
+collegialment
+collegiat/B
+collegiata/E
+collegiava/A
+collegir/MN
+collejava/A
+Collell
+Collelldemir
+Collelldemont
+Collelldevall
+collmbol/E
+collnquima/E
+coller/F
+collera/E
+coller/G
+collestret/F
+Collet
+collet/E
+coll/G
+collib
+collbia/E
+collidir/MN
+collidor/F
+colligaci/G
+colligatiu/B
+colligava/A
+collimaci/G
+collimador/F
+collimava/A
+collineal/E
+colliquaci/G
+collir/M
+colliri/E
+collisi/G
+collisionador/E
+collisionava/A
+collita/E
+colliter/F
+collitigant/E
+collitor/E
+Collmalivern
+collnegre/F
+coll/G
+collocaci/G
+collocador/F
+collocat/E
+collocava/A
+collocutor/F
+collodi/G
+collodal/E
+colloide/E
+collonada/E
+collonera/E
+colloneria/E
+collonut/B
+colloqui/E
+colloquial/E
+colloquialment
+colloquier/E
+collotge/E
+collotpia/E
+collpelat/B
+collportava/A
+Collsamata
+Collserola
+Collsuspina
+colltor/CS
+colltor/Z
+colltorava/A
+colltorcent/R
+colltrcer/C
+colltorcer/T
+colltorcs/P
+colltorcia/O
+colltorut/B
+colltort/EF
+colltrencava/A
+colludir/MN
+collusi/G
+collusori/K
+collut/B
+collutori/E
+colluvial/E
+colluvi/G
+collverd/F
+collvinclava/A
+clob/E
+colbid/E
+coloboma/E
+colobra/E
+Colobrans
+Colobret
+colobreta/E
+colobrina/E
+colocsia/E
+colof/G
+colofnia/E
+colofonita/E
+Colom
+colom/E
+Coloma
+coloma/E
+colomada/E
+colomaire/E
+Colomar
+colomar/E
+colomassa/E
+colombaire/E
+Colombars
+Colomb
+colomb/H
+colombi/H
+Colmbia
+Colomeda
+Colomer
+colomer/E
+Colomers
+colom/GH
+colomida/E
+colomina/E
+colomista/E
+colon/F
+clon/E
+colonat/E
+colnia/E
+colonial/E
+colonialisme/E
+colonialista/E
+colonier/F
+colonitzable/E
+colonitzaci/G
+colonitzador/F
+colonitzava/A
+coloquinta/E
+color/E
+colorable/E
+coloraci/G
+coloraina/E
+colorament/E
+colorant/E
+colorava/A
+coloret/E
+Coloreu
+colormetre/E
+colorimetria/E
+colorimtric/F
+colorisme/E
+colorista/E
+colorit/E
+cols
+colosa/E
+colossal/E
+colossalisme/E
+colossalment
+colossenc/F
+Colosses
+colossos
+colp/E
+colpat/B
+colpejador/F
+colpejament/E
+colpejava/A
+colpet/E
+colpidor/F
+colpidorament
+colpiment/E
+colpir/MN
+colpisme/E
+colpista/E
+colpitis/E
+clquic/E
+colquicina/E
+colrada/E
+colradura/E
+colrament/E
+colrava/A
+colrave
+colrvens
+colraves
+colt/F
+Coltell
+coltell/E
+coltellada/E
+coltellejava/A
+Colteller
+colteller/F
+coltelleria/E
+colbrid/E
+Columb
+columbari/E
+columb/H
+columbiana/E
+columbicultura/E
+colmbid/E
+columbiforme/E
+columbita/E
+columbfil/F
+columboflia/E
+Columbrans
+columella/E
+columna/E
+columnar/E
+columnari/K
+columnata/E
+columneta/E
+columnista/E
+colur/E
+colria/E
+colza/E
+colzada/E
+colzat/E
+colzava/A
+colze/E
+colzejava/A
+colzera/E
+colzet/E
+com
+com.
+cm/E
+Coma
+coma/E
+Comabella
+comada/E
+Comaderrecs
+Comadevall
+Comadira
+Comaduran
+Comafreda
+Comagran
+Comajoan
+Comajoncosa
+comal/E
+Comalada
+comalada/E
+Comalat
+Comaleres
+Comallonga
+Comalls
+Comamala
+comanador/E
+comanadora/E
+comanadoria/E
+comanava/A
+comanda/E
+comandacions
+comandament/E
+comandncia/E
+comandant/F
+comandava/A
+comandita/E
+comanditari/K
+comanditava/A
+comando/E
+Comangs
+comanxe/E
+Comapl
+Comaposada
+comaratge/E
+comarca/E
+comarc/H
+comarcada/E
+comarcal/E
+Comardons
+comare/E
+comareig/E
+comarejava/A
+comareta/E
+comarmessor/F
+Comarnau
+comarot/E
+Comasolives
+Comassema
+comats/J
+comava/A
+Comba
+Combalia
+Comballer
+combat/CES
+combat/Z
+combatedor/F
+combatent/ER
+combats/P
+combatia/O
+combatible/E
+combatiment/E
+combatiu/B
+combativitat/E
+combatre/D
+combatr/T
+combatut/B
+Combell
+Combella
+Combeller
+Combelles
+combs/I
+combn
+combinable/E
+combinaci/G
+combinacional/E
+combinador/E
+combinat/E
+combinatori/K
+combinava/A
+comble/E
+comboi/E
+comboiant/F
+combregador/EF
+combregant/E
+combregar/E
+combregava/A
+combretcia/E
+comburent/E
+combustibilitat/E
+combustible/E
+combusti/G
+comdor/E
+comdoria/E
+comdia/E
+comediant/F
+comedigraf/F
+Comella
+comella/E
+comellar/E
+Comelles
+comen/I
+comenador/F
+comenall/E
+comenament/E
+comenant/E
+comenava/A
+comenda/E
+comendatari/K
+Comenge
+comensal/E
+comensalisme/E
+comensalitat/E
+coment/E
+comentador/F
+comentari/E
+comentarista/E
+comentava/A
+comer/I
+comerciable/E
+comercial/E
+comercialitzaci/G
+comercialitzava/A
+comercialment
+comerciant/EF
+comerciantalla/E
+comerciava/A
+comerciejava/A
+Comerma
+Comes
+coms/J
+comesa/E
+comestibilitat/E
+comestible/E
+Comet
+comet/CS
+comet/Z
+cometa/E
+cometari/K
+cometedor/F
+cometent/R
+cometes
+comets/P
+cometia/O
+cometre/D
+cometr/T
+Com
+com/G
+Comi
+comiat/E
+cmic/EF
+cmicament
+comicastre/F
+comicial/E
+comicis
+comicitat/E
+Cominal
+cominassa/E
+coms/I
+comissari/K
+comissaria/E
+comissariat/E
+comissariava/A
+comissava/A
+comissi/G
+comissionable/E
+comissionat/B
+comissionava/A
+comissionista/E
+comissori/K
+comissura/E
+comissural/E
+cmit/E
+comitatiu/B
+comit
+comitent/E
+comits
+comitiva/E
+commelincia/E
+commemorable/E
+commemoraci/G
+commemoratiu/B
+commemorava/A
+commensurabilitat/E
+commensurable/E
+commensuraci/G
+commensurava/A
+commn
+comminaci/G
+comminatori/K
+comminava/A
+comminuci/G
+comminut/F
+commiseraci/G
+commiseratiu/B
+commixti/G
+commixtura/E
+commoci/G
+commocionava/A
+commogus/Q
+commogut/B
+commonitori/K
+comms/J
+commou/CS
+commoure/D
+commour/T
+commovedor/F
+commovent/R
+commovia/O
+commovible/E
+commoviment/E
+commutabilitat/E
+commutable/E
+commutaci/G
+commutador/F
+commutatiu/B
+commutatriu/E
+commutava/A
+cmoda/E
+cmodament
+comodant/E
+comodat/E
+comodatari/K
+cmode/F
+comod/G
+comoditat/E
+comodor/F
+comorbiditat/E
+Comorera
+Comores
+compacient/E
+compacitat/E
+compactabilitat/E
+compactaci/G
+compactadora/E
+compactament
+compactava/A
+compacte/EF
+compactmetre/E
+compadir/MN
+compagn
+compaginable/E
+compaginaci/G
+compaginada/E
+compaginador/F
+compaginava/A
+companatge/E
+companejava/A
+compansor/E
+Company
+company/F
+companyet/E
+companyia/E
+Company
+company/H
+companyonatge/E
+companyonia/E
+comparable/E
+comparablement
+comparaci/G
+comparador/E
+comparana/E
+comparat/B
+comparatge/E
+comparatisme/E
+comparatista/E
+comparatstica/E
+comparatiu/B
+comparativament
+comparava/A
+compare/E
+comparegus/Q
+comparegut/B
+compareix/CS
+compareixena/E
+compareixent/ER
+comparixer/C
+compareixer/T
+compareixia/O
+comparet/E
+comparsa/E
+comparseria/E
+compartible/E
+compartici/G
+compartidor/F
+compartiment/E
+compartimentaci/G
+compartimentava/A
+compartir/MN
+comps
+compassadament
+compassat/B
+compassava/A
+compassi/G
+compassiu/B
+compassivament
+compassos
+compaternitat/E
+compatibilitat/E
+compatibilitzava/A
+compatible/E
+compatiblement
+compatir/MN
+compatrici/E
+compatrcia/E
+compatriota/E
+compatr/H
+compatronat/E
+compellatiu/B
+compellir/MN
+compendi/E
+compendiador/F
+compendiava/A
+compendis/J
+compendiosament
+compenetraci/G
+compenetrava/A
+compensable/E
+compensaci/G
+compensador/F
+compensatori/K
+compensava/A
+competncia/E
+competencial/E
+competent/E
+competentment
+competici/G
+competidor/F
+competir/MN
+competitiu/B
+competitivitat/E
+compilaci/G
+compilador/F
+compilava/A
+compixava/A
+complaena/E
+complaent/ER
+complagus/Q
+complagut/B
+complaia/O
+complanta/E
+complany/CS
+complany/Z
+complanyent/R
+complnyer/C
+complanyer/T
+complanys/P
+complanyia/O
+complanyiment/E
+complanyut/B
+complau/CS
+complaure/D
+complaur/T
+compleci/G
+complectiu/B
+complement/E
+complementaci/G
+complementari/K
+complementriament
+complementarietat/E
+complementava/A
+complert/F
+complet/F
+completament
+completava/A
+completes
+completesa/E
+completssim/F
+completiu/B
+completivament
+completori/K
+complex/IJ
+complexaci/G
+complexant/E
+complexava/A
+complexi/G
+complexional/E
+complexionat/B
+complexitat/E
+complexometria/E
+complexomtric/F
+complincia/E
+complicaci/G
+complicador/F
+complicat/B
+complicava/A
+cmplice/E
+complicitat/E
+complidament
+complidor/F
+compliment/E
+complimentava/A
+compliments/J
+complimentosament
+complir/MN
+complit/B
+complot/E
+complotava/A
+compon/CS
+componat/B
+compondre/D
+compondr/T
+componedor/F
+component/ER
+compongus/Q
+componia/O
+componible/E
+componiment/E
+comport/E
+comporta/E
+comportable/E
+comportablement
+comportador/F
+comportament/E
+comportava/A
+comportvol/F
+comps
+composava/A
+composici/G
+composicional/E
+compsit/E
+compositiu/B
+compositor/F
+compost/F
+compostament
+compostatge/E
+Compostella
+compostell/H
+compost/G
+compota/E
+compotera/E
+compra/E
+comprable/E
+compradissa/E
+comprador/F
+comprava/A
+compravenda/E
+comprn/CS
+comprendre/D
+comprendr/T
+comprenent/R
+comprengus/Q
+comprenia/O
+comprensibilitat/E
+comprensible/E
+comprensiblement
+comprensi/G
+comprensiu/B
+comprensivament
+comprs/J
+compresa/E
+compressibilitat/E
+compressible/E
+compressi/G
+compressiu/B
+compressor/F
+comprimible/E
+comprimir/MN
+comprimit/E
+comproms/J
+compromet/CS
+compromet/Z
+comprometedor/F
+comprometement/E
+comprometent/R
+compromets/P
+comprometia/O
+comprometre/D
+comprometr/T
+comproms/I
+compromissari/K
+compromissori/K
+compromitent/E
+comprovable/E
+comprovaci/G
+comprovador/F
+comprovant/E
+comprovava/A
+compt.
+comptabilitat/E
+comptabilitzaci/G
+comptabilitzava/A
+comptable/E
+comptablement
+comptador/F
+comptadoria/E
+comptafils
+comptagotes/E
+comptant/E
+comptapasses/E
+comptapeces/E
+comptaquilmetres/E
+compta-revolucions
+comptat/B
+comptatge/E
+comptava/A
+comptavoltes/E
+compte/E
+comptecorrentista/E
+comptedant/E
+comptedonant/E
+comptepartcip/E
+compulsa/E
+compulsaci/G
+compulsava/A
+compulsi/G
+compulsiu/B
+compulsori/K
+compunci/G
+compungiment/E
+compungir/MN
+compungit/B
+cmput/E
+computable/E
+computaci/G
+computacional/E
+computador/F
+computava/A
+computista/E
+comsevulla
+comtal/E
+Comtat
+comtat/E
+Comte
+comte/E
+comt
+Comtessa
+comtessa/E
+com/H
+comunal/E
+comunalisme/E
+comunalista/E
+comunament
+comuner/F
+comunera/E
+comunia/E
+comunicable/E
+comunicaci/G
+comunicador/F
+comunicant/E
+comunicat/E
+comunicatiu/B
+comunicativitat/E
+comunicava/A
+comunicleg/E
+comunicloga/E
+comunicologia/E
+comunidor/E
+comuni/G
+comunir/MN
+comunisme/E
+comunista/E
+comunitari/K
+comunitat/E
+con/E
+Conat
+conat/E
+conatiu/B
+conc/E
+Conca
+conca/E
+Concabella
+concada/E
+concameraci/G
+concarr/H
+concs
+concassava/A
+concatmer/E
+concatn
+concatenaci/G
+concatenat/B
+concatenava/A
+cncau/B
+concausa/E
+concavat/B
+concavitat/E
+concavoconvex/J
+conceben/Z
+concebent/R
+concebs/P
+concebia/O
+concebible/E
+concebiment/E
+concebre/D
+concebr/T
+concebut/BE
+concedible/E
+concedir/MN
+concelebraci/G
+concelebrant/E
+concelebrava/A
+concent/E
+concentrabilitat/E
+concentrable/E
+concentraci/G
+concentrador/F
+concentrava/A
+concntric/F
+concntricament
+concep/C
+concep/Z
+Concepci
+concepci/G
+concepcionista/E
+conceps
+conceptacle/E
+concepte/E
+conceptisme/E
+conceptista/E
+conceptiu/B
+conceptuaci/G
+conceptual/E
+conceptualisme/E
+conceptualista/E
+conceptualitzaci/G
+conceptualitzava/A
+conceptualment
+conceptuava/A
+conceptus/J
+conceptuosament
+concernncia/E
+concernent/E
+concerniment/E
+concernir/MN
+concert/E
+concertaci/G
+concertadament
+concertador/F
+concertant/E
+concertat/B
+concertava/A
+concertina/E
+concertino/E
+concertisme/E
+concertista/E
+concertstic/F
+concessi/G
+concessional/E
+concessionari/K
+concessiu/B
+concili/E
+conciliable/E
+conciliablement
+concilibul/E
+conciliaci/G
+conciliador/F
+conciliar/E
+conciliarment
+conciliatori/K
+conciliava/A
+concinnitat/E
+concs/J
+concisament
+concisi/G
+concitaci/G
+concitadament
+concitador/F
+concitament/E
+concitatiu/B
+concitava/A
+conciutad/H
+conciutadania/E
+conclau/E
+conclave/E
+conclavista/E
+concloent/ER
+concloentment
+conclogus/Q
+concloa/O
+concls/J
+conclou/CS
+concloure/D
+conclour/T
+concls/J
+conclusi/G
+conclusiu/B
+conclusivament
+conco/E
+concocci/G
+concodal/E
+concoide/E
+concolor/E
+concomitncia/E
+concomitant/E
+conconill/E
+concordable/E
+concordadament
+concordador/F
+concordament/E
+concordana/E
+concordant/E
+concordantment
+concordat/E
+concordava/A
+concorde/E
+concordement
+Concordi
+Concrdia
+concrdia/E
+concorporal/E
+concorra/D
+concorre/D
+concorreguda
+concorregudes
+concorregu
+concorreguem/C
+concorreguera
+concorregurem
+concorregueren
+concorregueres
+concorregureu
+concorregus
+concorregussem
+concorreguessen
+concorreguesses
+concorregusseu
+concorregussim
+concorreguessin
+concorreguessis
+concorregussiu
+concorregueu
+concorregu
+concorregut
+concorreguts
+concorrem/C
+concorren/C
+concorrent/C
+concrrer/C
+concorrer
+concorreran
+concorrers
+concorrer
+concorrerem
+concorrereu
+concorreria
+concorrerem
+concorrerien
+concorreries
+concorrereu
+concorres
+concorreu/C
+concorri/D
+concorria
+concorrem
+concorrien
+concorries
+concorreu
+concorriment/E
+concorrin/C
+concorris
+concorro
+concreci/G
+concrecionari/K
+concrecionat/B
+concrescncia/E
+concrescent/E
+concret/F
+concretament
+concretava/A
+concretesa/E
+concretiu/B
+concriava/A
+Concs
+concub/H
+concubinari/K
+concubinat/E
+concubinatge/E
+concbit/E
+conculcaci/G
+conculcador/F
+conculcava/A
+concunyat/B
+concupiscncia/E
+concupiscent/E
+concupiscentment
+concupiscible/E
+concurrncia/E
+concurrent/E
+concurrentment
+concurs/I
+concursal/E
+concursant/E
+concursat/B
+concursava/A
+concussi/G
+concussionari/K
+Condal
+condecent/E
+condecentment
+condecoraci/G
+condecorava/A
+condeixeble/F
+condemna/E
+condemnable/E
+condemnaci/G
+condemnador/F
+condemnament/E
+condemnat/B
+condemnatori/K
+condemnava/A
+condensabilitat/E
+condensable/E
+condensaci/G
+condensador/F
+condensat/B
+condensava/A
+condescendncia/E
+condescendent/E
+condescendir/MN
+condcia/E
+condici/G
+condicionadament
+condicionador/F
+condicional/E
+condicionalitat/E
+condicionalment
+condicionament/E
+condicionant/E
+condicionava/A
+condicis/J
+condignament
+condigne/F
+condignitat/E
+cndil/E
+condiloma/E
+condiment/E
+condimentaci/G
+condimentava/A
+condir/MN
+cond/G
+condol/CES
+condoldre/D
+condoldr/T
+condolena/E
+condolent/R
+condolgus/Q
+condolgut/B
+condolia/O
+condolir/MN
+condolit/B
+Condom
+condomini/E
+condonable/E
+condonaci/G
+condonador/F
+condonava/A
+cndor/E
+condorm/CU
+condormir/M
+condral/E
+condret/F
+condricti/E
+condrina/E
+condriosoma/E
+condrita/E
+condritis/E
+condroblast/E
+condrcit/E
+condrognesi/E
+condropatia/E
+condroprotena/E
+condrosti/E
+cndrula/E
+conducci/G
+conducta/E
+conductncia/E
+conducte/E
+conductibilitat/E
+conductible/E
+conductmetre/E
+conductimetria/E
+conductimtric/F
+conductisme/E
+conductista/E
+conductiu/B
+conductivitat/E
+conductmetre/E
+conductometria/E
+conductomtric/F
+conductor/F
+conductual/E
+conduent/E
+conduble/E
+condudor/F
+condument/E
+conduir/MN
+conduit/E
+condut/B
+conduita/E
+conduplicaci/G
+conduplicat/B
+conegudssim/F
+conegus/Q
+conegut/B
+coneix/CS
+coneixedor/F
+coneixement/E
+coneixena/E
+coneixent/ER
+conixer/C
+coneixer/T
+coneixia/O
+Conesa
+conestable/E
+conestablia/E
+confabulaci/G
+confabulador/F
+confabulava/A
+confecci/G
+confeccionabilitat/E
+confeccionador/F
+confeccionava/A
+confeccionista/E
+confederaci/G
+confederadament
+confederal/E
+confederatiu/B
+confederava/A
+confegir/MN
+conferncia/E
+conferenciant/E
+conferenciava/A
+conferiment/E
+conferir/MN
+confs/B
+confessable/E
+confessant/E
+confessava/A
+confessi/G
+confessional/E
+confessionalitat/E
+confessionari/E
+confessionista/E
+confessor/EF
+confessria/E
+confeti/E
+conf/G
+confiable/E
+confiadament
+confiament/E
+confiana/E
+confiat/B
+confiava/A
+confidncia/E
+confidencial/E
+confidencialitat/E
+confidencialment
+confidenciari/K
+confident/E
+confidentment
+configuraci/G
+configuratiu/B
+configurava/A
+confn
+confinament/E
+confinava/A
+confirmable/E
+confirmaci/G
+confirmador/F
+confirmand/F
+confirmant/E
+confirmatiu/B
+confirmatori/K
+confirmava/A
+confiscable/E
+confiscaci/G
+confiscador/F
+confiscava/A
+confit/EF
+confitat/E
+confitava/A
+confiter/F
+confitera/E
+confiteria/E
+confitura/E
+confiturer/F
+confitureria/E
+conflagraci/G
+Conflent
+conflent/E
+conflent/H
+conflicte/E
+conflictiu/B
+conflictivitat/E
+conflictologia/E
+conflictual/E
+confluncia/E
+confluent/E
+confluir/MN
+confocal/E
+confon/CS
+confondre/D
+confondr/T
+confonent/R
+confongus/Q
+confonia/O
+conformaci/G
+conformadament
+conformador/F
+conformat/B
+conformava/A
+conforme/E
+conformement
+conformisme/E
+conformista/E
+conformitat/E
+confort/E
+confortable/E
+confortablement
+confortaci/G
+confortador/F
+confortament/E
+confortant/E
+confortatiu/B
+confortava/A
+confs/J
+confrare/E
+confraressa/E
+confraria/E
+confraternal/E
+confraternitat/E
+confraternitzava/A
+confridenc/F
+Confrides
+confront/E
+confronta/E
+confrontable/E
+confrontaci/G
+confrontament/E
+confrontant/E
+confrontava/A
+confuci/H
+confucianisme/E
+confucianista/E
+confugen/C
+confuges
+confugi/D
+confug
+confugia
+confugida
+confugides
+confugem
+confugien
+confugies
+confugeu
+confugim/C
+confugin/C
+confugint/C
+confugir/C
+confugira
+confugir
+confugiran
+confugirs
+confugir
+confugirem
+confugrem
+confugiren
+confugires
+confugireu
+confugreu
+confugiria
+confugirem
+confugirien
+confugiries
+confugireu
+confugis
+confugs
+confugssem
+confugissen
+confugisses
+confugsseu
+confugssim
+confugissin
+confugissis
+confugssiu
+confugit
+confugits
+confugiu/C
+confuig/C
+confuja/D
+confujo
+confs/J
+confusament
+confusible/E
+confusi/G
+confusionari/K
+confusioner/F
+confusionisme/E
+confusionista/E
+confutable/E
+confutaci/G
+confutava/A
+conga/E
+congelable/E
+congelaci/G
+congelador/E
+congelament/E
+congelat/B
+congelava/A
+congnere/E
+congenial/E
+congeniava/A
+congnit/F
+congesta/E
+congestera/E
+congestibilitat/E
+congestible/E
+congesti/G
+congestionava/A
+congestiu/B
+congestus
+conglaava/A
+conglobaci/G
+conglobava/A
+conglomeraci/G
+conglomerant/E
+conglomerat/E
+conglomerava/A
+conglutn
+conglutinaci/G
+conglutinant/E
+conglutinava/A
+Congo
+congoixa/E
+congoixava/A
+congols/J
+Congost
+congost/E
+congraciament/E
+congraciava/A
+congratulaci/G
+congratulatori/K
+congratulava/A
+congre/E
+congregaci/G
+congregacional/E
+congregacionalisme/E
+congregacionalista/E
+congregant/F
+congregava/A
+congrell/E
+congreny/E
+congrenyat/B
+congrenyava/A
+congrera/E
+congrs
+congressista/E
+congressos
+congret/E
+congriava/A
+cngrid/E
+congru/E
+cngrua/E
+cngruament
+congruncia/E
+congruent/E
+congruentment
+congruisme/E
+congruista/E
+congrutat/E
+conhort/E
+conhortament/E
+conhortava/A
+cnic/F
+cnicament
+conicitat/E
+conidi/E
+conidifor/E
+conidiogen/K
+conidioma/E
+coniell/E
+confera/E
+coniferlic/E
+coniferina/E
+coniferofit/G
+coniferofitins
+coniforme/E
+conina/E
+Conill
+conill/EF
+conilla/E
+conillada/E
+conillaire/E
+conillam/E
+conillar/E
+conillava/A
+coniller/EF
+Conillera
+conillera/E
+Conilles
+conillet/E
+conillets
+conina/E
+conirostre/E
+coniza/E
+conjectura/E
+conjecturable/E
+conjecturablement
+conjectural/E
+conjecturalment
+conjecturava/A
+conjugable/E
+conjugaci/G
+conjugades
+conjugal/E
+conjugalment
+conjugat/B
+conjugava/A
+cnjuge/E
+conjugi/E
+conjugicidi/E
+conjumn
+conjuminable/E
+conjuminaci/G
+conjuminava/A
+conjunci/G
+conjunt/EF
+conjuntament
+conjuntava/A
+conjuntiu/B
+conjuntival/E
+conjuntivitat/E
+conjuntivitis/E
+conjuntura/E
+conjuntural/E
+conjunyir/MN
+conjur/E
+conjura/E
+conjurable/E
+conjuraci/G
+conjurador/F
+conjurament/E
+conjurat/B
+conjurava/A
+conlligava/A
+conlloc/E
+conlloga/E
+conllogava/A
+conlloguer/F
+connacional/E
+connat/F
+connatural/E
+connaturalitzaci/G
+connaturalitzava/A
+connaturalment
+connectable/E
+connectador/F
+connectava/A
+connectiu/B
+connectivitat/E
+connector/F
+connex/J
+connexament
+connexi/G
+connexionisme/E
+connexitat/E
+connivncia/E
+connivent/E
+connotaci/G
+connotatiu/B
+connotava/A
+connovici/E
+connovcia/E
+connubi/E
+connubial/E
+connumerava/A
+conodont/E
+conodonts
+conodal/E
+conoide/E
+cononcle/E
+conopeu/E
+conopial/E
+conoscpia/E
+conqueridor/F
+conquerir/MN
+Conques
+conqus/J
+Conquesta
+conquesta/E
+conquilfer/F
+conquiliologia/E
+conquilla/E
+conquilleta/E
+conquiolina/E
+conquista/E
+conquistador/F
+conquistava/A
+Conrad
+conrads/B
+conrador/F
+conrava/A
+conreads/B
+conreador/F
+conreava/A
+conreria/E
+conreu/E
+conr/G
+cons.
+consagraci/G
+consagrant/E
+consagrava/A
+consanguini/L
+consanguinitat/E
+conscincia/E
+conscienciaci/G
+conscienciava/A
+conscienciejava/A
+consciencis/J
+conscienciosament
+conscient/E
+conscientment
+conscrit/E
+consectari/K
+consecuci/G
+consecutiu/B
+consecutivament
+consegent/E
+consegentment
+Consell
+consell/E
+consellava/A
+conseller/F
+conselleria/E
+consemblana/E
+consemblant/E
+consens/I
+consensual/E
+consensuava/A
+consent/CU
+consentent/E
+consentida/E
+consentidor/F
+consentiment/E
+consentir/M
+consentit/B
+consenyor/E
+conseqncia/E
+conseqent/E
+conseqentment
+conserge/E
+consergeria/E
+conserva/E
+conservable/E
+conservaci/G
+conservacionista/E
+conservador/F
+conservadoria/E
+conservadorisme/E
+conservament/E
+conservant/E
+conservatiu/B
+conservatori/K
+conservava/A
+conserver/F
+conserveria/E
+considerabilitat/E
+considerable/E
+considerablement
+consideraci/G
+consideradament
+considerant/E
+considerat/B
+considerava/A
+consigna/E
+consignaci/G
+consignador/F
+consignatari/K
+consignava/A
+consiliari/K
+consir/E
+consirava/A
+consirs/J
+consirosament
+consistncia/E
+consistent/E
+consistentment
+consistir/MN
+consistori/E
+consistorial/E
+consistorialment
+consoci/E
+conscia/E
+consogra/E
+consogre/E
+consol/E
+cnsol/E
+consola/E
+consolable/E
+Consolaci
+consolaci/G
+consolador/F
+consolat/E
+consolatiu/B
+consolatori/K
+consolava/A
+consolda/E
+consoldava/A
+consolessa/E
+consolidable/E
+consolidaci/G
+consolidant/E
+consolidatiu/B
+consolidava/A
+consolva/E
+consom
+consoms
+consonncia/E
+consonant/E
+consonantava/A
+consonntic/F
+consonantisme/E
+consonantitzaci/G
+consonantment
+consonava/A
+consorci/E
+consrcia/E
+consorciat/B
+consorciava/A
+consort/E
+conspecte/E
+conspicu/E
+conspcua/E
+conspcuament
+conspicutat/E
+conspiraci/G
+conspirador/F
+conspirava/A
+Constan
+Constana
+constncia/E
+Constans
+Constans
+constant/E
+constant/G
+Constant
+Constantinoble
+constantinopolit/H
+constantment
+constatable/E
+constataci/G
+constatatiu/B
+constatava/A
+constava/A
+constellaci/G
+constellava/A
+consternaci/G
+consternava/A
+constipaci/G
+constipat/E
+constipava/A
+constituci/G
+constitucional/E
+constitucionalisme/E
+constitucionalista/E
+constitucionalitat/E
+constitucionalitzava/A
+constitucionalment
+constituent/E
+constituir/MN
+constitut/E
+constitutiu/B
+constr.
+constreny/CS
+constreny/Z
+constrenyedor/F
+constrenyent/R
+constrnyer/C
+constrenyer/T
+constrenys/P
+constrenyia/O
+constrenyible/E
+constrenyiment/E
+constret/F
+constretament
+constricci/G
+constrictiu/B
+constrictor/F
+constringent/E
+construcci/G
+construccional/E
+constructiu/B
+constructivament
+constructivisme/E
+constructivista/E
+constructor/F
+construble/E
+construir/MN
+consubstanciaci/G
+consubstancial/E
+consubstancialitat/E
+consubstancialment
+consuet/F
+consueta/E
+consuetud/E
+consuetudinari/K
+consuetudinriament
+consular/E
+consulta/E
+consultable/E
+consultaci/G
+consultant/E
+consultava/A
+consultiu/B
+consultor/F
+consultori/E
+consultoria/E
+consum/CEU
+consumaci/G
+consumadament
+consumador/F
+consumat/B
+consumatiu/B
+consumava/A
+consumer/E
+consumible/E
+consumici/G
+consumidor/F
+consumidorisme/E
+consumidorista/E
+consumiment/E
+consumir/MN
+consumisme/E
+consumista/E
+consumpci/G
+consumptiu/B
+contabescncia/E
+contabescent/E
+contacontes/E
+contactava/A
+contacte/E
+contactologia/E
+contactor/E
+contagi/E
+contagiable/E
+contagiava/A
+contagi/G
+contagis/J
+contagiosament
+contagiositat/E
+contalla/E
+contamn
+contaminable/E
+contaminaci/G
+contaminador/F
+contaminant/E
+contaminava/A
+contaminmetre/E
+contarella/E
+contava/A
+conte/E
+cont
+contemperaci/G
+contemperant/E
+contemperava/A
+contemplaci/G
+contemplador/F
+contemplatiu/B
+contemplativament
+contemplava/A
+contemporanetat/E
+contemporani/E
+contempornia/E
+contemporniament
+contemporitzaci/G
+contemporitzador/F
+contemporitzava/A
+contemptible/E
+contn/CS
+contenc
+contenci/G
+contencis/J
+contenciosament
+contendent/E
+contendir/MN
+contendre/D
+contendr/T
+contenen
+contenent/R
+contengus/Q
+contengut/B
+contenia/O
+contenidor/F
+contenem
+contenien
+contenies
+conteneu
+contenim
+conteniment/E
+contenint/C
+contenir/C
+conteniu/C
+contens
+content/F
+contentaci/G
+contentiu/B
+conter/E
+conterrani/E
+conterrnia/E
+contertuli/H
+conts/J
+contesa/E
+contesta/E
+contest/H
+contestable/E
+contestaci/G
+contestador/F
+contestatari/K
+contestava/A
+conteste/E
+context/E
+contextual/E
+contextualitzaci/G
+contextualitzava/A
+contextura/E
+contia/E
+contigu/F
+contiguament
+contigitat/E
+Contijoc
+continc
+contindr
+contindran
+contindrs
+contindre/D
+contindr
+contindrem
+contindreu
+contindria
+contindrem
+contindrien
+contindries
+contindreu
+continena/E
+continncia/E
+continent/E
+continental/E
+continentalitat/E
+continentment
+continga/D
+contingncia/E
+contingent/E
+contingentment
+continguda
+contingudes
+contingu
+continguem/C
+continguen/C
+continguera
+contingurem
+contingueren
+contingueres
+contingureu
+contingues/C
+contingus
+contingussem
+continguessen
+continguesses
+contingusseu
+contingussim
+continguessin
+continguessis
+contingussiu
+contingueu/C
+contingui/D
+contingu
+continguin/C
+continguis
+contingut/E
+continguts
+continu/E
+contnua/E
+continuabilitat/E
+continuable/E
+continuaci/G
+continuadament
+continuador/F
+contnuament
+continuat/B
+continuatiu/B
+continuava/A
+continuisme/E
+continuista/E
+continutat/E
+contnuum/E
+contista/E
+contorbaci/G
+contorbava/A
+contor/CS
+contor/Z
+contorava/A
+contorcent/R
+contrcer/C
+contorcer/T
+contorcs/P
+contorcia/O
+contorut/B
+contorn/E
+contornada/E
+contornat/B
+contornava/A
+contornejament/E
+contornejava/A
+contornita/E
+contorsi/G
+contorsionisme/E
+contorsionista/E
+contort/F
+contr.
+contra/E
+contraacusaci/G
+contraagulla/E
+contraalisis/E
+contraalmirall/E
+contraalmirallessa/E
+contraassegurana/E
+contraatac/E
+contraatacava/A
+contraavs/I
+contrabaix/I
+contrabaixista/E
+contrabalanava/A
+contraban/E
+contrabanda/E
+contrabandat/B
+contrabandista/E
+contrabarana/E
+contrabarra/E
+contrabarrat/B
+contrabarrera/E
+contrabase/E
+contrabassa/E
+contrabastiment/E
+contrabat/CS
+contrabat/Z
+contrabatent/R
+contrabateria/E
+contrabats/P
+contrabatia/O
+contrabatre/D
+contrabatr/T
+contrabatut/B
+contraboquera/E
+contrabrfing/E
+contracaixa/E
+contracalcava/A
+contracamp/E
+contracanal/E
+contracant/E
+contracantell/E
+contracantelleig/E
+contracanvi/E
+contracanxa/E
+contracarril/E
+contracatalina/E
+contracci/G
+contracdula/E
+contracepci/G
+contraceptiu/B
+contraceptor/F
+contraclaror/E
+contraclau/E
+contracoberta/E
+contracoixinet/E
+contracolp/E
+contracop/E
+contracor
+contracorrent/E
+contracorriola/E
+contracta/E
+contractaci/G
+contractant/E
+contractat/B
+contractava/A
+contracte/EF
+contrctil/E
+contractilitat/E
+contractista/E
+contractor/F
+contractual/E
+contractualisme/E
+contractualista/E
+contractura/E
+contracultura/E
+contracultural/E
+contrada/E
+contradansa/E
+contradeclaraci/G
+contradefensa/E
+contradeia
+contradiem
+contradeien
+contradeies
+contradieu
+contradeim
+contradeis
+contradic/E
+contradicci/G
+contradictor/F
+contradictori/K
+contradictriament
+contradiem
+contradient/CE
+contradieu
+contradiga/D
+contradigu
+contradiguem/C
+contradiguen/C
+contradiguera
+contradigurem
+contradigueren
+contradigueres
+contradigureu
+contradigues/C
+contradigus
+contradigussem
+contradiguessen
+contradiguesses
+contradigusseu
+contradigussim
+contradiguessin
+contradiguessis
+contradigussiu
+contradigueu/C
+contradigui/D
+contradigu
+contradiguin/C
+contradiguis
+contradiment/E
+contradir/C
+contradir
+contradiran
+contradirs
+contradir
+contradirem
+contradireu
+contradiria
+contradirem
+contradirien
+contradiries
+contradireu
+contradit
+contradita
+contradites
+contradits
+contradiu
+contradiuen
+contradius
+contraduna/E
+contraelectromotor/F
+contraelectromotriu/E
+contraemboscada/E
+contraenquesta/E
+contraent/E
+contraenvidava/A
+contraenvit/E
+contraescarpa/E
+contraescriptura/E
+contraespiga/E
+contraespionatge/E
+contraestampa/E
+contraexemple/E
+contraexposici/G
+contraf
+contrafaa/D
+contrafacci/G
+contrafacem/C
+contrafacen/C
+contrafaces
+contrafaceu
+contrafaci/D
+contrafacin/C
+contrafacis
+contrafactual/E
+contrafaedor/F
+contrafaent/E
+contrafagot/E
+contrafaig
+contrafament/E
+contrafaixa/E
+contrafaixat/B
+contrafallada/E
+contrafallava/A
+contrafan
+contrafar
+contrafaran
+contrafars
+contrafar
+contrafarem
+contrafareu
+contrafaria
+contrafarem
+contrafarien
+contrafaries
+contrafareu
+contrafs
+contrafase/E
+contrafeia
+contrafiem
+contrafeien
+contrafeies
+contrafieu
+contrafem
+contrafemella/E
+contrafent/C
+contrafer/C
+contrafera
+contrafrem
+contraferen
+contraferes
+contrafreu
+contrafs/C
+contrafssem
+contrafessen
+contrafesses
+contrafsseu
+contrafssim
+contrafessin
+contrafessis
+contrafssiu
+contrafet/F
+contrafeta
+contrafetes
+contrafets
+contrafeu/C
+contrafu
+contrafibra
+contrafil
+contrafilera/E
+contrafilet/E
+contrafinestra/E
+contrafirma/E
+contrafirmava/A
+contrafiu
+contrafloc/E
+contrafoc/E
+contraforadava/A
+contraforjava/A
+contrafort/E
+contrafuga/E
+contrafulla/E
+contrafur/E
+contragalop/E
+contragalze/E
+contragirava/A
+contragrafisme/E
+contragurdia/E
+contraguerrilla/E
+contragus/Q
+contraguieta/E
+contraient/R
+contraindicaci/G
+contraindicat/B
+contraindicava/A
+contrainformaci/G
+contrai/G
+contrallibre/E
+contrallum/E
+contralt/E
+contram/G
+contramanava/A
+contramaniobra/E
+contramarc/E
+contramarca/E
+contramarcava/A
+contramarea/E
+contramarxa/E
+contramarxava/A
+contramatriu/E
+contramestre/F
+contramesures
+contrametzina/E
+contramn
+contramina/E
+contraminava/A
+contramitjana/E
+contramoll/E
+contramostra/E
+contramotlle/E
+contramur/E
+contramurada/E
+contramuralla/E
+contramurava/A
+contranatural/E
+contranota/E
+contraobertura/E
+contraofensiva/E
+contraoferta/E
+contraorde
+contraordn
+contraordenava/A
+contrardens
+contraordes
+contraordre/E
+contrapal/E
+contrapalat/B
+contraparet/E
+contrapart/E
+contrapartida/E
+contraps
+contrapassa/E
+contrapassaire/E
+contrapassant/E
+contrapassava/A
+contrapassos
+contrapl
+contrapendent/E
+contraperfil/E
+contraperfilava/A
+contraperna/E
+contraps/I
+contraps
+contrapesava/A
+contrapetja/E
+contrapeu/E
+contrapicat/E
+contrapilastra/E
+contrapl/G
+contraplacat/E
+contraplacatge/E
+contraplacava/A
+contraplegador/E
+contrapoder/E
+contrapolitja/E
+contraporta/E
+contraportada/E
+contraps
+contraposava/A
+contraposici/G
+contrapou/E
+contrapresa/E
+contrapressi/G
+contraprestaci/G
+contraproduent/E
+contraprojecte/E
+contrapropaganda/E
+contraproposici/G
+contraproposta/E
+contraprova/E
+contrapunt/E
+contrapuntava/A
+contrapuntejava/A
+contrapuntista/E
+contrapuntstic/F
+contrapunx/G
+contrapunxonava/A
+contraquerella/E
+contrareacci/G
+contrarebut/E
+contrareforma/E
+contrareformista/E
+contraregistre/E
+contrarplica/E
+contrarequesta/E
+contrarestava/A
+contrarevolta/E
+contrarevoluci/G
+contrarevolucionari/K
+contrari/K
+contrriament
+contrariava/A
+contrariejava/A
+contrarietat/E
+contraris/J
+contraroda/E
+contraronda/E
+contrarosca/E
+contrasegell/E
+contrasegellava/A
+contrasentit/E
+contrasenya/E
+contrasignatura/E
+contrasignava/A
+contrasola/E
+contrast/E
+contrastable/E
+contrastaci/G
+contrastament/E
+contrastant/E
+contrastava/A
+contrastia/E
+contrastiu/B
+contrasubjecte/E
+contratall/E
+contratalla/E
+contratapa/E
+contrats/I
+contratemps
+contratenor/E
+contratestimoniatge/E
+contratip/E
+contratipus/E
+contratirant/E
+contratorta/E
+contratrinxera/E
+contrau/C
+contrauen
+contraure/D
+contraur/T
+contraus
+contravall/E
+contravallaci/G
+contrav
+contraven/C
+contravn/C
+contravenc
+contravenci/G
+contravendr/T
+contravenen
+contravengus/Q
+contravengut/B
+contravenia
+contravenem
+contravenien
+contravenies
+contraveneu
+contravenim
+contravenint/C
+contravenir/C
+contraveniu/C
+contravens
+contravent/E
+contraventor/F
+contraver/G
+contraveta/E
+contravidriera/E
+contravinc
+contravindr
+contravindran
+contravindrs
+contravindre/D
+contravindr
+contravindrem
+contravindreu
+contravindria
+contravindrem
+contravindrien
+contravindries
+contravindreu
+contravinga/D
+contravinguda
+contravingudes
+contravingu
+contravinguem/C
+contravinguen/C
+contravinguera
+contravingurem
+contravingueren
+contravingueres
+contravingureu
+contravingues
+contravingus
+contravingussem
+contravinguessen
+contravinguesses
+contravingusseu
+contravingussim
+contravinguessin
+contravinguessis
+contravingussiu
+contravingueu
+contravingui/D
+contravingu
+contravinguin/C
+contravinguis
+contravingut
+contravinguts
+contravol/E
+contraxapat/E
+contraxapatge/E
+contraxapava/A
+contraxifra/E
+contrec
+contrega/D
+contreguen/C
+contregues
+contregui/D
+contreguin/C
+contreguis
+contreia/O
+contreim
+contreis/C
+contret/F
+contreta/E
+contreu/CS
+contreure/D
+contribuci/G
+contribuent/E
+contribudor/F
+contribuir/MN
+contributari/K
+contributiu/B
+contrici/G
+contrincant/E
+contristava/A
+contrit/F
+contritament
+control/E
+controlabilitat/E
+controlable/E
+controladament
+controlador/F
+controlava/A
+controvrsia/E
+controversista/E
+controvertible/E
+controvertir/MN
+contubal/E
+contuberni/E
+contuma/I
+contumaces
+contumcia/E
+contumament
+contumlia/E
+contumelis/J
+contumeliosament
+contundncia/E
+contundent/E
+contundentment
+conts/J
+contusi/G
+contusionava/A
+conulrid/E
+conurbaci/G
+conus/E
+conv.
+convalescncia/E
+convalescent/E
+convalidaci/G
+convalidava/A
+convallria/E
+conv
+convecci/G
+convector/E
+conve/H
+conven/C
+convn/C
+convenc
+conven/CS
+conven/Z
+convencent/R
+convncer/C
+convencer/T
+convencs/P
+convencia/O
+convencible/E
+convenciment/E
+convenci/G
+convencional/E
+convencionalisme/E
+convencionalment
+convenut/B
+convendr/T
+convenen
+convenencier/F
+convenencis/J
+convengus/Q
+convengut/B
+conveni/E
+convenia
+convenible/E
+convenem
+convenien
+convenincia/E
+convenient/E
+convenientment
+convenies
+conveneu
+convenim
+convenint/C
+convenir/C
+conveniu/C
+convens
+convent/E
+conventcola/E
+conventual/E
+conventualisme/E
+conventualitat/E
+conventualment
+convergncia/E
+convergent/E
+convergir/MN
+convers/J
+conversa/E
+conversable/E
+conversaci/G
+conversacional/E
+conversador/F
+conversava/A
+conversejava/A
+conversi/G
+conversiu/B
+convertibilitat/E
+convertible/E
+convertidor/F
+convertiment/E
+convertir/MN
+convex/J
+convexitat/E
+convicci/G
+convicte/F
+convictor/E
+convictori/E
+convidador/F
+convidat/B
+convidava/A
+convilat/H
+convinc
+convincent/E
+convincentment
+convindr
+convindran
+convindrs
+convindre/D
+convindr
+convindrem
+convindreu
+convindria
+convindrem
+convindrien
+convindries
+convindreu
+convinena/E
+convinent/E
+convinga/D
+convinguda
+convingudes
+convingu
+convinguem/C
+convinguen/C
+convinguera
+convingurem
+convingueren
+convingueres
+convingureu
+convingues
+convingus
+convingussem
+convinguessen
+convinguesses
+convingusseu
+convingussim
+convinguessin
+convinguessis
+convingussiu
+convingueu
+convingui/D
+convingu
+convinguin/C
+convinguis
+convingut/B
+convinguts
+conviscut/B
+convisqus/Q
+convit/E
+conviu/CS
+conviure/D
+conviur/T
+convivncia/E
+convivent/E
+convivia/O
+convivint/R
+convocaci/G
+convocador/F
+convocant/E
+convocatori/K
+convocava/A
+convoluci/G
+convolucional/E
+convolut/F
+convolvulcia/E
+convuls/J
+convulsava/A
+convulsible/E
+convulsi/G
+convulsionava/A
+convulsiu/B
+convulsivament
+conxa/E
+conxatge/E
+conxava/A
+conxorxa/E
+conxorxava/A
+cony/E
+conya/E
+conyac/E
+cooficial/E
+cooficialitat/E
+Cook
+coop
+cooperaci/G
+cooperador/F
+cooperatiu/B
+cooperativisme/E
+cooperativista/E
+cooperava/A
+cooperita/E
+coopositor/F
+cooptaci/G
+cooptava/A
+coordenada/E
+coordn
+coordinaci/G
+coordinadament
+coordinador/F
+coordinament/E
+coordinant/E
+coordinat/B
+coordinatiu/B
+coordinatgraf/E
+coordinatori/K
+coordinava/A
+coorganitzador/F
+coorganitzava/A
+cop/E
+cp/E
+copa/E
+copada/E
+copagorja/E
+copaiba/E
+copaier/E
+copal/E
+copalta/E
+coparticipaci/G
+coparticipant/E
+copat/B
+copatr/H
+copava/A
+copblau/E
+copdescuit
+copec/E
+copejador/F
+copejament/E
+copejava/A
+copella/E
+copellaci/G
+copellava/A
+Copenhaguen
+copeo/E
+coppode/E
+coper/E
+copera/E
+copernic/H
+copet/E
+cpia/E
+copiador/F
+copiava/A
+copilot/E
+copina/E
+copinya/E
+copi/G
+copis/J
+copiosament
+copiositat/E
+copisplet/E
+copista/E
+copisteria/E
+coplanar/E
+coplanari/K
+cople/E
+cop/G
+copleg/E
+copolmer/E
+copolimeritzaci/G
+copolimeritzava/A
+Copons
+copra/E
+coprecipitaci/G
+coprncep/E
+coprincipat/E
+copr/G
+coprobi/E
+coprbia/E
+coprocessador/E
+coprocultiu/E
+coproducci/G
+coproductor/F
+coproduir/MN
+coprfag/F
+coprfil/F
+coprlit/E
+coprologia/E
+copromania/E
+copropietari/K
+copropietat/E
+copsable/E
+copsadora/E
+copsava/A
+copte/F
+cpula/E
+copulable/E
+copulaci/G
+copulador/F
+copulatiu/B
+copulativament
+copulava/A
+copura/E
+copyright/E
+coqueria/E
+coquessa/E
+coqueta/E
+coquetament
+coqueteig/E
+coquetejava/A
+coqueteria/E
+coqu/H
+coquiller/E
+coquineria/E
+coquinesa/E
+coquitzaci/G
+cor.
+cor/E
+cora/E
+corcid/E
+coraciforme/E
+coracodal/E
+coracoide/E
+corada/E
+coradella/E
+coragre/E
+coragror/E
+coral/E
+coralava/A
+coraler/F
+coralera/E
+coralet/E
+Coral
+corall/E
+corallava/A
+corallejava/A
+coraller/F
+corallera/E
+corall/H
+corallfer/F
+coralligen/L
+corallina/E
+corallincia/E
+corallins
+coralloide/E
+coralloriza/E
+coralment
+corassot/E
+coratge/E
+coratgia/E
+coratjs/J
+coratjosament
+Coratxan
+Corb
+corb/EF
+corba/E
+corbador/F
+corball/E
+corbament/E
+corbassa/E
+corbata/E
+corbater/F
+corbateria/E
+corbat/G
+Corbat
+corbat/G
+corbava/A
+corbell/E
+Corbella
+corbella/E
+corbellot/E
+Corbells
+Corbera
+corbera/E
+Corber
+corber/H
+Corber
+corbesa/E
+corbet/E
+corbeta/E
+Corb
+Corbina
+corbina/E
+Corbins
+corc/E
+Cor
+corcadura/E
+corcam/E
+corcat/E
+corcava/A
+Corcelles
+Corc
+corc/G
+Corcoll
+corcoll/E
+corcollana/E
+corconava/A
+corcorcava/A
+corcovat/B
+corcuits/J
+cord/E
+corda/E
+cordabotes/E
+cordada/E
+cordates/E
+cordatpsid/E
+cordal/E
+cordam/E
+cordat/BE
+cordatge/E
+cordava/A
+cordejava/A
+cordell/E
+cordellada/E
+cordellam/E
+Cordellana
+cordellat/E
+cordellava/A
+Cordelles
+corder/EF
+corderava/A
+Corderes
+corderia/E
+Corderoure
+cordial/E
+cordialitat/E
+cordialment
+cordierita/E
+cordiforme/E
+cordilina/E
+cordill/E
+cordilleria/E
+cordino/E
+cordita/E
+corditis/E
+cord/G
+cordfon/F
+cordonada/E
+cordoner/F
+cordoneria/E
+cordonet/E
+cordons
+cordov/G
+Crdova
+cordovs/J
+Crdula
+cordur/F
+Corea
+corea/E
+core/H
+coreceptor/E
+coredemptor/F
+coreferncia/E
+coreferent/E
+coregncia/E
+coregent/E
+coregnant/E
+coregnava/A
+coreic/F
+corejava/A
+coreligionari/K
+Corell
+Corella
+coregraf/F
+coreografia/E
+coreografiava/A
+coreogrfic/F
+corepside/E
+coreopsis/E
+coropsis/E
+coresfor/I
+coresforava/A
+coreu/E
+corfa/E
+corfam/E
+corfava/A
+corfbol/E
+Corfelles
+corferidor/F
+corferir/MN
+corfoll/E
+corfon/CS
+corfondre/D
+corfondr/T
+corfonent/R
+corfongus/Q
+corfonia/O
+corfs/J
+corfut/B
+corgelava/A