summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ca
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <atimar@suse.com>2013-02-22 10:03:18 +0100
committerAndras Timar <atimar@suse.com>2013-02-22 10:05:12 +0100
commit892bb8a4b02d261d9fda2648f595139c06b59913 (patch)
tree743bf39718533e486adf631a49906dd4b91c2db7 /ca
parent350dc590b04041f15d6c570075ade425e4db93ad (diff)
fdo#61139 update Catalan dictionaries
Change-Id: If4595c3d94803b22e1f0b635a623260715696230
Diffstat (limited to 'ca')
-rw-r--r--ca/LICENCES-fr.txt10
-rw-r--r--ca/LICENCIAS-es.txt10
-rw-r--r--ca/LICENSES-en.txt12
-rw-r--r--ca/LLICENCIES-ca.txt12
-rw-r--r--ca/SC_42x42.pngbin0 -> 5441 bytes
-rw-r--r--ca/ca.aff2772
-rw-r--r--ca/ca.dic216022
-rw-r--r--ca/description.xml9
-rw-r--r--ca/dict_LICENSES-en.txt2
-rw-r--r--ca/dict_LLICENCIES-ca.txt2
-rw-r--r--ca/hyph_LICENSES-en.txt674
-rw-r--r--ca/hyph_LLICENCIES-ca.txt12
-rw-r--r--ca/hyph_ca.dic1653
-rw-r--r--ca/hyph_release-note_ca.txt8
-rw-r--r--ca/hyph_release-note_en.txt8
-rw-r--r--ca/th_LICENCES-fr.txt4
-rw-r--r--ca/th_LICENCIAS-es.txt4
-rw-r--r--ca/th_LICENSES-en.txt4
-rw-r--r--ca/th_release_note-ca.txt8
19 files changed, 111096 insertions, 110130 deletions
diff --git a/ca/LICENCES-fr.txt b/ca/LICENCES-fr.txt
new file mode 100644
index 0000000..d80017d
--- /dev/null
+++ b/ca/LICENCES-fr.txt
@@ -0,0 +1,10 @@
+LICENCES :
+
+ Dictionnaire orthographique : GPL/LGPL
+ Copyright (c) 2013 Joan Moratinos <jmoratinos@softcata.org) et Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Dictionnaire de coupure des mots : GPLv3
+ Copyright (c) 2013 Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Dictionnaire des synonymes: GPL/LGPL
+ Copyright (c) 2009 Joan Montané <jmontane@softcatala.org> --- Softcatalà \ No newline at end of file
diff --git a/ca/LICENCIAS-es.txt b/ca/LICENCIAS-es.txt
new file mode 100644
index 0000000..ec38dee
--- /dev/null
+++ b/ca/LICENCIAS-es.txt
@@ -0,0 +1,10 @@
+Licencia:
+
+ Diccionario ortográfico: GPL/LGPL
+ Copyright (c) 2013 Joan Moratinos <jmoratinos@softcata.org) y Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Diccionario de partición de sílabas: GPLv3
+ Copyright (c) 2013 Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Tesauro (sinónimos y palabras relacionadas): GPL/LGPL
+ Copyright (c) 2009 Joan Montané <jmontane@softcatala.org> --- Softcatalà \ No newline at end of file
diff --git a/ca/LICENSES-en.txt b/ca/LICENSES-en.txt
index 5a55c31..3f40e4e 100644
--- a/ca/LICENSES-en.txt
+++ b/ca/LICENSES-en.txt
@@ -1,2 +1,10 @@
-LICENSES :
-Spelling dictionary: LGPL, GPL
+License :
+
+ Spellchecker dictionary: GPLv3/LGPL
+ Copyright (c) 2013 Joan Moratinos <jmoratinos@softcata.org) and Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Hyphenation dictionary: GPLv3
+ Copyright (c) 2013 Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Thesaurus: GPLv3/LGPL
+ Copyright (c) 2009 Joan Montané <jmontane@softcatala.org> --- Softcatalà
diff --git a/ca/LLICENCIES-ca.txt b/ca/LLICENCIES-ca.txt
index abfc570..9fa124d 100644
--- a/ca/LLICENCIES-ca.txt
+++ b/ca/LLICENCIES-ca.txt
@@ -1,2 +1,10 @@
-LLICÈNCIES:
-Diccionari ortogràfic : LGPL, GPL
+Llicència:
+
+ Diccionari ortogràfic: GPL/LGPL
+ Copyright (c) 2013 Joan Moratinos <jmoratinos@softcata.org) i Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Diccionari de partició de mots: GPLv3
+ Copyright (c) 2013 Jaume Ortalà <jaumeortola@gmail.com> --- Softcatalà
+
+ Tesaurus (sinònims i mots relacionats): GPL/LGPL
+ Copyright (c) 2009 Joan Montané <jmontane@softcatala.org> --- Softcatalà
diff --git a/ca/SC_42x42.png b/ca/SC_42x42.png
new file mode 100644
index 0000000..68be007
--- /dev/null
+++ b/ca/SC_42x42.png
Binary files differ
diff --git a/ca/ca.aff b/ca/ca.aff
index 8aaafff..17cef83 100644
--- a/ca/ca.aff
+++ b/ca/ca.aff
@@ -1,1376 +1,1396 @@
-# =======================================================================================
-# Corrector ortogrfic catal
-# Fitxer d'afixos i llista de paraules
-# =======================================================================================
-# Copyright (C) 2002-2008 Joan Moratinos <jmo@softcatala.org>
-# This program is free software; you can redistribute it and/or
-# modify it under the terms of the GNU General Public License
-# as published by the Free Software Foundation; either version 2
-# of the License, or (at your option) any later version.
-# This program is distributed in the hope that it will be useful,
-# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-# GNU General Public License for more details.
-# You should have received a copy of the GNU General Public License
-# along with this program; if not, write to the Free Software
-# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
-# 02111-1307, USA.
-# =======================================================================================
-# Fonts: Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, primera edici (1996)
-# Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, segona edici (2007)
-# Diccionari Catal/Castell - Castell/Catal, de Francesc de B. Moll
-# Diccionari d'Ispell, d'Ignasi Labastida
-# Recull de gentilicis, de M.M. Ramon i C. Rigo
-# Amb aportacions de: Miquel Font, Francesc Xavier Moratinos, Jordi Mas, Jordi Mallach,
-# Joan Montan
-# =======================================================================================
-
-# Regles:
-# A Primera conjugaci regular
-# B Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
-# C Pronoms personals encltics darrere consonant
-# D Pronoms personals encltics darrere vocal
-# E Plurals afegint una s (sense canvis de so) i plurals de [sx][ct]$ i [aeou]ig
-# F Quatre formes afegint a/s/es (sense o, per tamb foscos)
-# G Plurals afegint ns
-# H Quatre formes afegint ns
-# I Plurals afegint o (eventualment amb canvi d'accent)
-# J Quatre formes afegint a/os/es
-# K Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
-# L Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
-# M Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
-# N Verbs en -ir, formes incoatives
-# O Imperfet d'indicatiu de la segona conjugaci
-# P Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 sense -c/-gu (perds)
-# Q Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegus)
-# R Formes de la segona conjugaci semblants al gerundi
-# S Formes de la segona conjugaci semblants a "plaus", "absols", etc.
-# T Futurs i condicionals a partir de FUT1
-# U Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
-# V Article prefixat no combinable (v, versi combinable)
-# W Article personal
-# Y Preposici "de" apostrofada
-# Z Pronoms personals prefixats
-
-SET ISO8859-1
-
-TRY easirtocnlumdpgvfbqjwxyzh-'
-
-REP 48
-REP a
-REP e
-REP e
-REP
-REP i
-REP i
-REP
-REP o
-REP o
-REP
-REP u
-REP u
-REP
-REP l ll
-REP e E
-REP a A
-REP s S
-REP i I
-REP r R
-REP t T
-REP o O
-REP c C
-REP n N
-REP l L
-REP u U
-REP m M
-REP d D
-REP p P
-REP g G
-REP v V
-REP f F
-REP b B
-REP q Q
-REP j J
-REP w W
-REP x X
-REP y Y
-REP z Z
-REP h H
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-
-SFX A Y 355
-SFX A ava ar/CY ava
-SFX A ava ant/C ava
-SFX A ava at/vY ava
-SFX A ava ats/Y ava
-SFX A ava ada/Y ava
-SFX A ava ades/Y ava
-SFX A ava o/Z ava
-SFX A ava e/Z [^cgju]ava
-SFX A ava e/Z [^gq]uava
-SFX A guava ge/Z guava
-SFX A quava qe/Z quava
-SFX A cava que/Z cava
-SFX A ava ce/Z ava
-SFX A gava gue/Z gava
-SFX A java ge/Z java
-SFX A llava l/Z llava
-SFX A nnava n/Z nnava
-SFX A ava i/Z eava
-SFX A ava i/Z [^aeo]iava
-SFX A iava i/Z [aeo]iava
-SFX A iava i/Z [^gq]uiava
-SFX A ava u/Z oava
-SFX A ava u/Z [^aeioqg]uava
-SFX A uava u/Z [aeo]uava
-SFX A java ig/Z [^tnri]java
-SFX A java g/Z ijava
-SFX A java j/Z [tnr]java
-SFX A bava b/Z bava
-SFX A cava c/Z cava
-SFX A ava /Z ava
-SFX A dava d/Z dava
-SFX A fava f/Z fava
-SFX A gava g/Z gava
-SFX A lava l/Z [^]lava
-SFX A mava m/Z mava
-SFX A nava n/Z [^ein]nava
-SFX A pava p/Z pava
-SFX A rava r/Z rava
-SFX A sava s/Z [^aeious]sava
-SFX A ssava s/Z ssava
-SFX A tava t/Z tava
-SFX A vava v/Z vava
-SFX A xava x/Z xava
-SFX A zava z/Z zava
-SFX A ava es/Z [^cgju]ava
-SFX A ava es/Z [^gq]uava
-SFX A guava ges/Z guava
-SFX A quava qes/Z quava
-SFX A cava ques/Z cava
-SFX A ava ces/Z ava
-SFX A gava gues/Z gava
-SFX A java ges/Z java
-SFX A ava a/Z ava
-SFX A ava em/Z [^cgju]ava
-SFX A ava em/Z [^gq]uava
-SFX A guava gem/Z guava
-SFX A quava qem/Z quava
-SFX A cava quem/Z cava
-SFX A ava cem/Z ava
-SFX A gava guem/Z gava
-SFX A java gem/Z java
-SFX A ava am/Z ava
-SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava eu/Z [^gq]uava
-SFX A guava geu/Z guava
-SFX A quava qeu/Z quava
-SFX A cava queu/Z cava
-SFX A ava ceu/Z ava
-SFX A gava gueu/Z gava
-SFX A java geu/Z java
-SFX A ava au/Z ava
-SFX A ava en/Z [^cgju]ava
-SFX A ava en/Z [^gq]uava
-SFX A guava gen/Z guava
-SFX A quava qen/Z quava
-SFX A cava quen/Z cava
-SFX A ava cen/Z ava
-SFX A gava guen/Z gava
-SFX A java gen/Z java
-SFX A ava ava/Z ava
-SFX A ava aves/Z ava
-SFX A ava ava/Z ava
-SFX A ava vem/Z ava
-SFX A ava veu/Z ava
-SFX A ava aven/Z ava
-SFX A ava /Z [^cgij]ava
-SFX A cava qu/Z cava
-SFX A ava c/Z ava
-SFX A gava gu/Z gava
-SFX A java g/Z java
-SFX A iava /Z [aeo]iava
-SFX A iava /Z [^gq]uiava
-SFX A ava /Z [gq]uiava
-SFX A ava /Z [^aeou]iava
-SFX A ava ares/Z ava
-SFX A ava /Z ava
-SFX A ava rem/Z ava
-SFX A ava reu/Z ava
-SFX A ava aren/Z ava
-SFX A ava ar/Z ava
-SFX A ava ars/Z ava
-SFX A ava ar/Z ava
-SFX A ava arem/Z ava
-SFX A ava areu/Z ava
-SFX A ava aran/Z ava
-SFX A ava aria/Z ava
-SFX A ava aries/Z ava
-SFX A ava aria/Z ava
-SFX A ava arem/Z ava
-SFX A ava areu/Z ava
-SFX A ava arien/Z ava
-SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava /Z [aeiou]iava
-SFX A ava /Z [gq]uiava
-SFX A iava /Z [^gq]uiava
-SFX A guava gi/Z guava
-SFX A quava qi/Z quava
-SFX A uava u/Z [^gq]uava
-SFX A cava qui/Z cava
-SFX A ava ci/Z ava
-SFX A gava gui/Z gava
-SFX A java gi/Z java
-SFX A ava e/Z [^cgju]ava
-SFX A ava e/Z [^gq]uava
-SFX A guava ge/Z guava
-SFX A quava qe/Z quava
-SFX A cava que/Z cava
-SFX A ava ce/Z ava
-SFX A gava gue/Z gava
-SFX A java ge/Z java
-SFX A ava is/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava s/Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava s/Z [aeiou]iava
-SFX A ava s/Z [gq]uiava
-SFX A iava s/Z [^gq]uiava
-SFX A guava gis/Z guava
-SFX A quava qis/Z quava
-SFX A uava us/Z [^gq]uava
-SFX A cava quis/Z cava
-SFX A ava cis/Z ava
-SFX A gava guis/Z gava
-SFX A java gis/Z java
-SFX A ava es/Z [^cgju]ava
-SFX A ava es/Z [^gq]uava
-SFX A guava ges/Z guava
-SFX A quava qes/Z quava
-SFX A cava ques/Z cava
-SFX A ava ces/Z ava
-SFX A gava gues/Z gava
-SFX A java ges/Z java
-SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava /Z [aeiou]iava
-SFX A guava gi/Z guava
-SFX A quava qi/Z quava
-SFX A uava u/Z [^gq]uava
-SFX A cava qui/Z cava
-SFX A ava ci/Z ava
-SFX A gava gui/Z gava
-SFX A java gi/Z java
-SFX A ava e/Z [^cgju]ava
-SFX A ava e/Z [^gq]uava
-SFX A guava ge/Z guava
-SFX A quava qe/Z quava
-SFX A cava que/Z cava
-SFX A ava ce/Z ava
-SFX A gava gue/Z gava
-SFX A java ge/Z java
-SFX A ava em/Z [^cgju]ava
-SFX A ava em/Z [^gq]uava
-SFX A guava gem/Z guava
-SFX A quava qem/Z quava
-SFX A cava quem/Z cava
-SFX A ava cem/Z ava
-SFX A gava guem/Z gava
-SFX A java gem/Z java
-SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava eu/Z [^gq]uava
-SFX A guava geu/Z guava
-SFX A quava qeu/Z quava
-SFX A cava queu/Z cava
-SFX A ava ceu/Z ava
-SFX A gava gueu/Z gava
-SFX A java geu/Z java
-SFX A ava in/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava n/Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava n/Z [aeiou]iava
-SFX A ava n/Z [gq]uiava
-SFX A iava n/Z [^gq]uiava
-SFX A guava gin/Z guava
-SFX A quava qin/Z quava
-SFX A uava un/Z [^gq]uava
-SFX A cava quin/Z cava
-SFX A ava cin/Z ava
-SFX A gava guin/Z gava
-SFX A java gin/Z java
-SFX A ava en/Z [^cgju]ava
-SFX A ava en/Z [^gq]uava
-SFX A guava gen/Z guava
-SFX A quava qen/Z quava
-SFX A cava quen/Z cava
-SFX A ava cen/Z ava
-SFX A gava guen/Z gava
-SFX A java gen/Z java
-SFX A ava s/Z [^cgju]ava
-SFX A ava s/Z [^gq]uava
-SFX A guava gs/Z guava
-SFX A quava qs/Z quava
-SFX A cava qus/Z cava
-SFX A ava cs/Z ava
-SFX A gava gus/Z gava
-SFX A java gs/Z java
-SFX A ava s/Z ava
-SFX A ava ara/Z ava
-SFX A ava essis/Z [^cgju]ava
-SFX A ava esses/Z [^cgju]ava
-SFX A ava assis/Z ava
-SFX A ava ares/Z ava
-SFX A ava essis/Z [^gq]uava
-SFX A ava esses/Z [^gq]uava
-SFX A guava gessis/Z guava
-SFX A quava qessis/Z quava
-SFX A guava gesses/Z guava
-SFX A quava qesses/Z quava
-SFX A cava quessis/Z cava
-SFX A cava quesses/Z cava
-SFX A ava cessis/Z ava
-SFX A ava cesses/Z ava
-SFX A gava guessis/Z gava
-SFX A gava guesses/Z gava
-SFX A java gessis/Z java
-SFX A java gesses/Z java
-SFX A ava s/Z [^cgju]ava
-SFX A ava s/Z [^gq]uava
-SFX A guava gs/Z guava
-SFX A quava qs/Z quava
-SFX A cava qus/Z cava
-SFX A ava cs/Z ava
-SFX A gava gus/Z gava
-SFX A java gs/Z java
-SFX A ava s/Z ava
-SFX A ava ara/Z ava
-SFX A ava ssim/Z [^cgju]ava
-SFX A ava ssem/Z [^cgju]ava
-SFX A ava ssim/Z ava
-SFX A ava rem/Z ava
-SFX A ava ssim/Z [^gq]uava
-SFX A ava ssem/Z [^gq]uava
-SFX A guava gssim/Z guava
-SFX A quava qssim/Z quava
-SFX A guava gssem/Z guava
-SFX A quava qssem/Z quava
-SFX A cava qussim/Z cava
-SFX A cava qussem/Z cava
-SFX A ava cssim/Z ava
-SFX A ava cssem/Z ava
-SFX A gava gussim/Z gava
-SFX A gava gussem/Z gava
-SFX A java gssim/Z java
-SFX A java gssem/Z java
-SFX A ava ssiu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava sseu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava ssiu/Z ava
-SFX A ava reu/Z ava
-SFX A ava ssiu/Z [^gq]uava
-SFX A ava sseu/Z [^gq]uava
-SFX A guava gssiu/Z guava
-SFX A quava qssiu/Z quava
-SFX A guava gsseu/Z guava
-SFX A quava qsseu/Z quava
-SFX A cava qussiu/Z cava
-SFX A cava qusseu/Z cava
-SFX A ava cssiu/Z ava
-SFX A ava csseu/Z ava
-SFX A gava gussiu/Z gava
-SFX A gava gusseu/Z gava
-SFX A java gssiu/Z java
-SFX A java gsseu/Z java
-SFX A ava essin/Z [^cgju]ava
-SFX A ava essen/Z [^cgju]ava
-SFX A ava assin/Z ava
-SFX A ava aren/Z ava
-SFX A ava essin/Z [^gq]uava
-SFX A ava essen/Z [^gq]uava
-SFX A guava gessin/Z guava
-SFX A quava qessin/Z quava
-SFX A guava gessen/Z guava
-SFX A quava qessen/Z quava
-SFX A cava quessin/Z cava
-SFX A cava quessen/Z cava
-SFX A ava cessin/Z ava
-SFX A ava cessen/Z ava
-SFX A gava guessin/Z gava
-SFX A gava guessen/Z gava
-SFX A java gessin/Z java
-SFX A java gessen/Z java
-SFX A ava a/D ava
-SFX A ava i/D [^cgjeiou]ava
-SFX A ava /D [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava /D [aeiou]iava
-SFX A ava /D [gq]uiava
-SFX A iava /D [^gq]uiava
-SFX A guava gi/D guava
-SFX A quava qi/D quava
-SFX A uava u/D [^gq]uava
-SFX A cava qui/D cava
-SFX A ava ci/D ava
-SFX A gava gui/D gava
-SFX A java gi/D java
-SFX A ava e/D [^cgju]ava
-SFX A ava e/D [^gq]uava
-SFX A guava ge/D guava
-SFX A quava qe/D quava
-SFX A cava que/D cava
-SFX A ava ce/D ava
-SFX A gava gue/D gava
-SFX A java ge/D java
-SFX A ava em/C [^cgju]ava
-SFX A ava em/C [^gq]uava
-SFX A guava gem/C guava
-SFX A quava qem/C quava
-SFX A cava quem/C cava
-SFX A ava cem/C ava
-SFX A gava guem/C gava
-SFX A java gem/C java
-SFX A ava eu/C [^cgju]ava
-SFX A ava eu/C [^gq]uava
-SFX A guava geu/C guava
-SFX A quava qeu/C quava
-SFX A cava queu/C cava
-SFX A ava ceu/C ava
-SFX A gava gueu/C gava
-SFX A java geu/C java
-SFX A ava au/C ava
-SFX A ava in/C [^cgjeiou]ava
-SFX A ava n/C [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava n/C [aeiou]iava
-SFX A ava n/C [gq]uiava
-SFX A iava n/C [^gq]uiava
-SFX A guava gin/C guava
-SFX A quava qin/C quava
-SFX A uava un/C [^gq]uava
-SFX A cava quin/C cava
-SFX A ava cin/C ava
-SFX A gava guin/C gava
-SFX A java gin/C java
-SFX A ava en/C [^cgju]ava
-SFX A ava en/C [^gq]uava
-SFX A guava gen/C guava
-SFX A quava qen/C quava
-SFX A cava quen/C cava
-SFX A ava cen/C ava
-SFX A gava guen/C gava
-SFX A java gen/C java
-
-SFX B Y 45
-SFX B t da t
-SFX B u va u
-SFX B c ga c
-SFX B 0 sa [^]s
-SFX B s assa s
-SFX B s essa s
-SFX B s essa s
-SFX B s issa [^aeou]s
-SFX B s ssa [aeo]s
-SFX B s issa [gq]us
-SFX B s ssa [^gq]us
-SFX B s ossa s
-SFX B s ossa s
-SFX B s ussa [^aeoi]s
-SFX B s ssa [aeoi]s
-SFX B 0 s t
-SFX B 0 s u
-SFX B 0 s c
-SFX B 0 sos [^]s
-SFX B s assos s
-SFX B s essos s
-SFX B s essos s
-SFX B s issos [^aeou]s
-SFX B s ssos [aeo]s
-SFX B s issos [gq]us
-SFX B s ssos [^gq]us
-SFX B s ossos s
-SFX B s ossos s
-SFX B s ussos [^aeoi]s
-SFX B s ssos [aeoi]s
-SFX B t des t
-SFX B u ves u
-SFX B c gues c
-SFX B 0 ses [^]s
-SFX B s asses s
-SFX B s esses s
-SFX B s esses s
-SFX B s isses [^aeou]s
-SFX B s sses [aeo]s
-SFX B s isses [gq]us
-SFX B s sses [^gq]us
-SFX B s osses s
-SFX B s osses s
-SFX B s usses [^aeoi]s
-SFX B s sses [aeoi]s
-
-SFX C Y 81
-SFX C 0 -ne .
-SFX C 0 -me .
-SFX C 0 -nos .
-SFX C 0 -te .
-SFX C 0 -vos .
-SFX C 0 -se .
-SFX C 0 -lo .
-SFX C 0 -la .
-SFX C 0 -li .
-SFX C 0 -los .
-SFX C 0 -les .
-SFX C 0 -ho .
-SFX C 0 -hi .
-SFX C 0 -se't .
-SFX C 0 -se-us .
-SFX C 0 -se'm .
-SFX C 0 -te'm .
-SFX C 0 -vos-em .
-SFX C 0 -se'ns .
-SFX C 0 -te'ns .
-SFX C 0 -vos-ens .
-SFX C 0 -se'l .
-SFX C 0 -te'l .
-SFX C 0 -vos-el .
-SFX C 0 -me'l .
-SFX C 0 -nos-el .
-SFX C 0 -los-el .
-SFX C 0 -l'hi .
-SFX C 0 -se'ls .
-SFX C 0 -te'ls .
-SFX C 0 -vos-els .
-SFX C 0 -me'ls .
-SFX C 0 -nos-els .
-SFX C 0 -los-els .
-SFX C 0 -los-hi .
-SFX C 0 -se-la .
-SFX C 0 -te-la .
-SFX C 0 -vos-la .
-SFX C 0 -me-la .
-SFX C 0 -nos-la .
-SFX C 0 -los-la .
-SFX C 0 -la-hi .
-SFX C 0 -se-les .
-SFX C 0 -te-les .
-SFX C 0 -vos-les .
-SFX C 0 -me-les .
-SFX C 0 -nos-les .
-SFX C 0 -los-les .
-SFX C 0 -les-hi .
-SFX C 0 -se-li .
-SFX C 0 -te-li .
-SFX C 0 -vos-li .
-SFX C 0 -me-li .
-SFX C 0 -nos-li .
-SFX C 0 -s'ho .
-SFX C 0 -t'ho .
-SFX C 0 -vos-ho .
-SFX C 0 -m'ho .
-SFX C 0 -nos-ho .
-SFX C 0 -los-ho .
-SFX C 0 -li-ho .
-SFX C 0 -se'n .
-SFX C 0 -te'n .
-SFX C 0 -vos-en .
-SFX C 0 -me'n .
-SFX C 0 -nos-en .
-SFX C 0 -l'en .
-SFX C 0 -los-en .
-SFX C 0 -la'n .
-SFX C 0 -les-en .
-SFX C 0 -li'n .
-SFX C 0 -s'hi .
-SFX C 0 -t'hi .
-SFX C 0 -vos-hi .
-SFX C 0 -m'hi .
-SFX C 0 -nos-hi .
-SFX C 0 -l'hi .
-SFX C 0 -los-hi .
-SFX C 0 -la-hi .
-SFX C 0 -les-hi .
-SFX C 0 -n'hi .
-
-SFX D Y 81
-SFX D 0 'n .
-SFX D 0 'm .
-SFX D 0 'ns .
-SFX D 0 't .
-SFX D 0 -us .
-SFX D 0 's .
-SFX D 0 'l .
-SFX D 0 -la .
-SFX D 0 -li .
-SFX D 0 'ls .
-SFX D 0 -les .
-SFX D 0 -ho .
-SFX D 0 -hi .
-SFX D 0 -se't .
-SFX D 0 -se-us .
-SFX D 0 -se'm .
-SFX D 0 -te'm .
-SFX D 0 -us-em .
-SFX D 0 -se'ns .
-SFX D 0 -te'ns .
-SFX D 0 -us-ens .
-SFX D 0 -se'l .
-SFX D 0 -te'l .
-SFX D 0 -us-el .
-SFX D 0 -me'l .
-SFX D 0 'ns-el .
-SFX D 0 'ls-el .
-SFX D 0 -l'hi .
-SFX D 0 -se'ls .
-SFX D 0 -te'ls .
-SFX D 0 -us-els .
-SFX D 0 -me'ls .
-SFX D 0 'ns-els .
-SFX D 0 'ls-els .
-SFX D 0 'ls-hi .
-SFX D 0 -se-la .
-SFX D 0 -te-la .
-SFX D 0 -us-la .
-SFX D 0 -me-la .
-SFX D 0 'ns-la .
-SFX D 0 'ls-la .
-SFX D 0 -la-hi .
-SFX D 0 -se-les .
-SFX D 0 -te-les .
-SFX D 0 -us-les .
-SFX D 0 -me-les .
-SFX D 0 'ns-les .
-SFX D 0 'ls-les .
-SFX D 0 -les-hi .
-SFX D 0 -se-li .
-SFX D 0 -te-li .
-SFX D 0 -us-li .
-SFX D 0 -me-li .
-SFX D 0 'ns-li .
-SFX D 0 -s'ho .
-SFX D 0 -t'ho .
-SFX D 0 -us-ho .
-SFX D 0 -m'ho .
-SFX D 0 'ns-ho .
-SFX D 0 'ls-ho .
-SFX D 0 -li-ho .
-SFX D 0 -se'n .
-SFX D 0 -te'n .
-SFX D 0 -us-en .
-SFX D 0 -me'n .
-SFX D 0 'ns-en .
-SFX D 0 -l'en .
-SFX D 0 'ls-en .
-SFX D 0 -la'n .
-SFX D 0 -les-en .
-SFX D 0 -li'n .
-SFX D 0 -s'hi .
-SFX D 0 -t'hi .
-SFX D 0 -us-hi .
-SFX D 0 -m'hi .
-SFX D 0 'ns-hi .
-SFX D 0 -l'hi .
-SFX D 0 'ls-hi .
-SFX D 0 -la-hi .
-SFX D 0 -les-hi .
-SFX D 0 -n'hi .
-
-SFX E Y 14
-SFX E 0 s [^ans]
-SFX E 0 s [^]n
-SFX E n ins n
-SFX E n ens n
-SFX E n ens n
-SFX E 0 os [sx][ct]
-SFX E ig jos [aeo]ig
-SFX E a es [^cgju]a
-SFX E a es [^gq]ua
-SFX E ua es [gq]ua
-SFX E ca ques ca
-SFX E a ces a
-SFX E ga gues ga
-SFX E ja ges ja
-
-SFX F Y 18
-SFX F 0 a [^eosx]
-SFX F e a e
-SFX F o a o
-SFX F 0 s [^asx]
-SFX F a es a
-SFX F 0 os [sx][ct]
-SFX F 0 es [^aeocgsux]
-SFX F a es a
-SFX F 0 s e
-SFX F o es [^jgc]o
-SFX F jo ges jo
-SFX F go gues go
-SFX F co ques co
-SFX F c ques c
-SFX F ces
-SFX F g gues g
-SFX F 0 es [^gq]u
-SFX F u es [gq]u
-
-SFX G Y 15
-SFX G 0 ns a
-SFX G 0 ns e
-SFX G 0 ns i
-SFX G 0 ns o
-SFX G 0 ns u
-SFX G ans
-SFX G ens
-SFX G ens
-SFX G ins [^aeou]
-SFX G ins [gqaeoi]u
-SFX G ns [^gqaeoi]u
-SFX G ns [aeo]
-SFX G ons
-SFX G ons
-SFX G uns
-
-SFX H Y 33
-SFX H 0 na [aeiou]
-SFX H ana
-SFX H ena
-SFX H ena
-SFX H ina [^aeou]
-SFX H ina [gq]u
-SFX H na [^gq]u
-SFX H na [aeo]
-SFX H ona
-SFX H ona
-SFX H una
-SFX H 0 ns [aeiou]
-SFX H ans
-SFX H ens
-SFX H ens
-SFX H ins [^aeou]
-SFX H ins [gq]u
-SFX H ns [^gq]u
-SFX H ns [aeo]
-SFX H ons
-SFX H ons
-SFX H uns
-SFX H 0 nes [aeiou]
-SFX H anes
-SFX H enes
-SFX H enes
-SFX H ines [^aeou]
-SFX H ines [gq]u
-SFX H nes [^gq]u
-SFX H nes [aeo]
-SFX H ones
-SFX H ones
-SFX H unes
-
-SFX I Y 13
-SFX I 0 os [^s]
-SFX I 0 os [^]s
-SFX I s asos s
-SFX I s esos s
-SFX I s esos s
-SFX I s isos [^aeou]s
-SFX I s sos [aeo]s
-SFX I s isos [gq]us
-SFX I s sos [^gq]us
-SFX I s osos s
-SFX I s osos s
-SFX I s usos [^aeoi]s
-SFX I s sos [aeoi]s
-
-SFX J Y 28
-SFX J 0 a [^s]
-SFX J 0 a [^]s
-SFX J s asa s
-SFX J s esa s
-SFX J s esa s
-SFX J s isa s
-SFX J s osa s
-SFX J s osa s
-SFX J s usa s
-SFX J 0 os [^s]
-SFX J 0 os [^]s
-SFX J s asos s
-SFX J s esos s
-SFX J s esos s
-SFX J s isos s
-SFX J s osos s
-SFX J s osos s
-SFX J s usos s
-SFX J 0 es [^s]
-SFX J ces
-SFX J 0 es [^]s
-SFX J s ases s
-SFX J s eses s
-SFX J s eses s
-SFX J s ises s
-SFX J s oses s
-SFX J s oses s
-SFX J s uses s
-
-SFX K Y 19
-SFX K ari ria ari
-SFX K aci cia aci
-SFX K adi dia adi
-SFX K ori ria ori
-SFX K emi mia emi
-SFX K oli lia oli
-SFX K ogen gena ogen
-SFX K ogin gina ogin
-SFX K 0 s [aeiou]
-SFX K ogen gens ogen
-SFX K ogin gins ogin
-SFX K ari ries ari
-SFX K adi dies adi
-SFX K aci cies aci
-SFX K ori ries ori
-SFX K emi mies emi
-SFX K oli lies oli
-SFX K ogen genes ogen
-SFX K ogin gines ogin
-
-SFX L Y 17
-SFX L ini nia ini
-SFX L igi gia igi
-SFX L igin gina igin
-SFX L igen gena igen
-SFX L agen gena agen
-SFX L umen mena umen
-SFX L 0 s i
-SFX L igin gins igin
-SFX L igen gens igen
-SFX L agen gens agen
-SFX L umen mens umen
-SFX L ini nies ini
-SFX L igi gies igi
-SFX L igin gines igin
-SFX L igen genes igen
-SFX L agen genes agen
-SFX L umen menes umen
-
-SFX M Y 124
-SFX M ir ir/CY ir
-SFX M ir int/C ir
-SFX M ir it/vY [^aeiou]ir
-SFX M ir it/vY [gq]uir
-SFX M ir t/vY [^gq]uir
-SFX M ir t/vY [aeio]ir
-SFX M ir its/Y [^aeiou]ir
-SFX M ir its/Y [gq]uir
-SFX M ir ts/Y [^gq]uir
-SFX M ir ts/Y [aeio]ir
-SFX M ir ida/Y [^aeiou]ir
-SFX M ir ida/Y [gq]uir
-SFX M ir da/Y [^gq]uir
-SFX M ir da/Y [aeio]ir
-SFX M ir ides/Y [^aeiou]ir
-SFX M ir ides/Y [gq]uir
-SFX M ir des/Y [^gq]uir
-SFX M ir des/Y [aeio]ir
-SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir im/Z [gq]uir
-SFX M ir m/Z [^gq]uir
-SFX M ir m/Z [aeio]ir
-SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iu/Z [gq]uir
-SFX M ir u/Z [^gq]uir
-SFX M ir u/Z [aeio]ir
-SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ia/Z [gq]uir
-SFX M ir a/Z [^gq]uir
-SFX M ir a/Z [aeio]ir
-SFX M ir ies/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ies/Z [gq]uir
-SFX M ir es/Z [^gq]uir
-SFX M ir es/Z [aeio]ir
-SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ia/Z [gq]uir
-SFX M ir a/Z [^gq]uir
-SFX M ir a/Z [aeio]ir
-SFX M ir em/Z ir
-SFX M ir eu/Z ir
-SFX M ir ien/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ien/Z [gq]uir
-SFX M ir en/Z [^gq]uir
-SFX M ir en/Z [aeio]ir
-SFX M ir /Z ir
-SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ires/Z [gq]uir
-SFX M ir res/Z [^gq]uir
-SFX M ir res/Z [aeio]ir
-SFX M ir /Z ir
-SFX M ir rem/Z ir
-SFX M ir reu/Z ir
-SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iren/Z [gq]uir
-SFX M ir ren/Z [^gq]uir
-SFX M ir ren/Z [aeio]ir
-SFX M ir ir/Z ir
-SFX M ir irs/Z ir
-SFX M ir ir/Z ir
-SFX M ir irem/Z ir
-SFX M ir ireu/Z ir
-SFX M ir iran/Z ir
-SFX M ir iria/Z ir
-SFX M ir iries/Z ir
-SFX M ir iria/Z ir
-SFX M ir irem/Z ir
-SFX M ir ireu/Z ir
-SFX M ir irien/Z ir
-SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir im/Z [gq]uir
-SFX M ir m/Z [^gq]uir
-SFX M ir m/Z [aeio]ir
-SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iu/Z [gq]uir
-SFX M ir u/Z [^gq]uir
-SFX M ir u/Z [aeio]ir
-SFX M ir s/Z ir
-SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ira/Z [gq]uir
-SFX M ir ra/Z [^gq]uir
-SFX M ir ra/Z [aeio]ir
-SFX M ir issis/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir issis/Z [gq]uir
-SFX M ir ssis/Z [^gq]uir
-SFX M ir ssis/Z [aeio]ir
-SFX M ir isses/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir isses/Z [gq]uir
-SFX M ir sses/Z [^gq]uir
-SFX M ir sses/Z [aeio]ir
-SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ires/Z [gq]uir
-SFX M ir res/Z [^gq]uir
-SFX M ir res/Z [aeio]ir
-SFX M ir s/Z ir
-SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ira/Z [gq]uir
-SFX M ir ra/Z [^gq]uir
-SFX M ir ra/Z [aeio]ir
-SFX M ir ssim/Z ir
-SFX M ir ssem/Z ir
-SFX M ir rem/Z ir
-SFX M ir ssiu/Z ir
-SFX M ir sseu/Z ir
-SFX M ir reu/Z ir
-SFX M ir issin/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir issin/Z [gq]uir
-SFX M ir ssin/Z [^gq]uir
-SFX M ir ssin/Z [aeio]ir
-SFX M ir issen/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir issen/Z [gq]uir
-SFX M ir ssen/Z [^gq]uir
-SFX M ir ssen/Z [aeio]ir
-SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iren/Z [gq]uir
-SFX M ir ren/Z [^gq]uir
-SFX M ir ren/Z [aeio]ir
-SFX M ir im/C [^aeiou]ir
-SFX M ir im/C [gq]uir
-SFX M ir m/C [^gq]uir
-SFX M ir m/C [aeio]ir
-SFX M ir iu/C [^aeiou]ir
-SFX M ir iu/C [gq]uir
-SFX M ir u/C [^gq]uir
-SFX M ir u/C [aeio]ir
-
-SFX N Y 62
-SFX N ir eixo/Z ir
-SFX N ir esc/Z ir
-SFX N ir isc/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isc/Z [gq]uir
-SFX N ir sc/Z [^gq]uir
-SFX N ir sc/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixes/Z ir
-SFX N ir ixes/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir ixes/Z [gq]uir
-SFX N ir xes/Z [^gq]uir
-SFX N ir xes/Z [aeio]ir
-SFX N ir eix/Z ir
-SFX N ir ix/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir ix/Z [gq]uir
-SFX N ir x/Z [^gq]uir
-SFX N ir x/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixen/Z ir
-SFX N ir ixen/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir ixen/Z [gq]uir
-SFX N ir xen/Z [^gq]uir
-SFX N ir xen/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixi/Z ir
-SFX N ir esqui/Z ir
-SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isca/Z [gq]uir
-SFX N ir sca/Z [^gq]uir
-SFX N ir sca/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixis/Z ir
-SFX N ir esquis/Z ir
-SFX N ir isques/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isques/Z [gq]uir
-SFX N ir sques/Z [^gq]uir
-SFX N ir sques/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixi/Z ir
-SFX N ir esqui/Z ir
-SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isca/Z [gq]uir
-SFX N ir sca/Z [^gq]uir
-SFX N ir sca/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixin/Z ir
-SFX N ir esquin/Z ir
-SFX N ir isquen/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isquen/Z [gq]uir
-SFX N ir squen/Z [^gq]uir
-SFX N ir squen/Z [aeio]ir
-SFX N ir eix/C ir
-SFX N ir ix/C [^aeiou]ir
-SFX N ir ix/C [gq]uir
-SFX N ir x/C [^gq]uir
-SFX N ir x/C [aeio]ir
-SFX N ir eixi/D ir
-SFX N ir esqui/D ir
-SFX N ir isca/D [^aeiou]ir
-SFX N ir isca/D [gq]uir
-SFX N ir sca/D [^gq]uir
-SFX N ir sca/D [aeio]ir
-SFX N ir eixin/C ir
-SFX N ir esquin/C ir
-SFX N ir isquen/C [^aeiou]ir
-SFX N ir isquen/C [gq]uir
-SFX N ir squen/C [^gq]uir
-SFX N ir squen/C [aeio]ir
-
-SFX O Y 12
-SFX O a a/Z a
-SFX O a es/Z a
-SFX O a a/Z a
-SFX O ia em/Z [^eu]ia
-SFX O a em/Z a
-SFX O eia iem/Z eia
-SFX O uia iem/Z uia
-SFX O ia eu/Z [^eu]ia
-SFX O a eu/Z a
-SFX O eia ieu/Z eia
-SFX O uia ieu/Z uia
-SFX O a en/Z a
-
-SFX P Y 46
-SFX P s o/Z [^c]s
-SFX P cs o/Z cs
-SFX P s /Z s
-SFX P s eres/Z s
-SFX P s /Z s
-SFX P s rem/Z s
-SFX P s reu/Z s
-SFX P s eren/Z s
-SFX P s i/Z s
-SFX P s a/Z [^cgu]s
-SFX P cs a/Z cs
-SFX P gs ja/Z gs
-SFX P s is/Z s
-SFX P s es/Z s
-SFX P s i/Z s
-SFX P s a/Z [^cgu]s
-SFX P cs a/Z cs
-SFX P gs ja/Z gs
-SFX P s em/Z s
-SFX P s eu/Z s
-SFX P s in/Z s
-SFX P s en/Z s
-SFX P s s/Z s
-SFX P s era/Z s
-SFX P s essis/Z s
-SFX P s eres/Z s
-SFX P s esses/Z s
-SFX P s s/Z s
-SFX P s era/Z s
-SFX P s ssim/Z s
-SFX P s ssem/Z s
-SFX P s rem/Z s
-SFX P s ssiu/Z s
-SFX P s sseu/Z s
-SFX P s reu/Z s
-SFX P s essin/Z s
-SFX P s essen/Z s
-SFX P s eren/Z s
-SFX P s i/D s
-SFX P s a/D [^cgu]s
-SFX P cs a/D cs
-SFX P gs ja/D gs
-SFX P s em/C s
-SFX P s eu/C s
-SFX P s in/C s
-SFX P s en/C s
-
-SFX Q Y 42
-SFX Q gus c/Z gus
-SFX Q qus c/Z qus
-SFX Q s /Z s
-SFX Q s eres/Z s
-SFX Q s /Z s
-SFX Q s rem/Z s
-SFX Q s reu/Z s
-SFX Q s eren/Z s
-SFX Q s i/Z s
-SFX Q gus ga/Z gus
-SFX Q qus ca/Z qus
-SFX Q s is/Z s
-SFX Q s es/Z s
-SFX Q s i/Z s
-SFX Q gus ga/Z gus
-SFX Q qus ca/Z qus
-SFX Q s em/Z s
-SFX Q s eu/Z s
-SFX Q s in/Z s
-SFX Q s en/Z s
-SFX Q s s/Z s
-SFX Q s era/Z s
-SFX Q s essis/Z s
-SFX Q s esses/Z s
-SFX Q s eres/Z s
-SFX Q s s/Z s
-SFX Q s era/Z s
-SFX Q s ssim/Z s
-SFX Q s ssem/Z s
-SFX Q s rem/Z s
-SFX Q s ssiu/Z s
-SFX Q s sseu/Z s
-SFX Q s reu/Z s
-SFX Q s essin/Z s
-SFX Q s essen/Z s
-SFX Q s eren/Z s
-SFX Q s i/D s
-SFX Q gus ga/D gus
-SFX Q qus ca/D qus
-SFX Q s em/C s
-SFX Q s in/C s
-SFX Q s en/C s
-
-SFX R Y 7
-SFX R t t/C t
-SFX R ent em/Z ent
-SFX R int im/Z int
-SFX R ent eu/Z ent
-SFX R int iu/Z int
-SFX R ent eu/C ent
-SFX R int iu/C int
-
-SFX S Y 11
-SFX S 0 s/Z [^nx]
-SFX S ces/Z
-SFX S 0 es/Z x
-SFX S 0 s/Z [^]n
-SFX S n ens/Z n
-SFX S n ens/Z n
-SFX S 0 en/Z [^n]
-SFX S cen/Z
-SFX S 0 en/Z [^]n
-SFX S n enen/Z n
-SFX S n enen/Z n
-
-SFX T Y 12
-SFX T /Z
-SFX T s/Z
-SFX T /Z
-SFX T em/Z
-SFX T eu/Z
-SFX T an/Z
-SFX T ia/Z
-SFX T ies/Z
-SFX T ia/Z
-SFX T em/Z
-SFX T eu/Z
-SFX T ien/Z
-
-SFX U Y 25
-SFX U 0 o/Z [^gl]
-SFX U g g/Z g
-SFX U l lo/Z ll
-SFX U l l/Z ll
-SFX U s s/Z s
-SFX U t t/Z t
-SFX U y y/Z y
-SFX U 0 s/Z [^gsx]
-SFX U 0 es/Z [gsx]
-SFX U 0 en/Z .
-SFX U 0 i/Z .
-SFX U 0 a/Z [^g]
-SFX U g ja/Z g
-SFX U 0 is/Z .
-SFX U 0 es/Z .
-SFX U 0 i/Z .
-SFX U 0 a/Z [^g]
-SFX U g ja/Z g
-SFX U 0 in/Z .
-SFX U 0 en/Z .
-SFX U 0 i/D .
-SFX U 0 a/D [^g]
-SFX U g ja/D g
-SFX U 0 in/C .
-SFX U 0 en/C .
-
-PFX V N 60
-PFX V 0 l' [1aeiohu]
-PFX V 0 L' [1aeiohu]
-PFX V 0 l' [AEIOHU]
-PFX V 0 L' [AEIOHU]
-PFX V 0 s' [aeiohu]
-PFX V 0 S' [aeiohu]
-PFX V 0 s' [AEIOHU]
-PFX V 0 S' [AEIOHU]
-PFX V a l'A a
-PFX V a L'A a
-PFX V a s'A a
-PFX V a S'A a
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V e l'E e
-PFX V e L'E e
-PFX V e s'E e
-PFX V e S'E e
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V i l'I i
-PFX V i L'I i
-PFX V i s'I i
-PFX V i S'I i
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V o l'O o
-PFX V o L'O o
-PFX V o s'O o
-PFX V o S'O o
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V u l'U u
-PFX V u L'U u
-PFX V u s'U u
-PFX V u S'U u
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V h l'H h
-PFX V h L'H h
-PFX V h s'H h
-PFX V h S'H h
-
-PFX v Y 60
-PFX v 0 l' [1aeiohu]
-PFX v 0 L' [1aeiohu]
-PFX v 0 l' [AEIOHU]
-PFX v 0 L' [AEIOHU]
-PFX v 0 s' [aeiohu]
-PFX v 0 S' [aeiohu]
-PFX v 0 s' [AEIOHU]
-PFX v 0 S' [AEIOHU]
-PFX v a l'A a
-PFX v a L'A a
-PFX v a s'A a
-PFX v a S'A a
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v e l'E e
-PFX v e L'E e
-PFX v e s'E e
-PFX v e S'E e
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v i l'I i
-PFX v i L'I i
-PFX v i s'I i
-PFX v i S'I i
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v o l'O o
-PFX v o L'O o
-PFX v o s'O o
-PFX v o S'O o
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v u l'U u
-PFX v u L'U u
-PFX v u s'U u
-PFX v u S'U u
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v h l'H h
-PFX v h L'H h
-PFX v h s'H h
-PFX v h S'H h
-
-PFX W N 4
-PFX W 0 n' [AEIOHU]
-PFX W 0 l' [AEIOHU]
-PFX W 0 N' [AEIOHU]
-PFX W 0 L' [AEIOHU]
-
-PFX Y Y 28
-PFX Y 0 d' [1aeiohuAEIOHU]
-PFX Y 0 D' [1aeiohuAEIOHU]
-PFX Y a d'A a
-PFX Y a D'A a
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y e d'E e
-PFX Y e D'E e
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y i d'I i
-PFX Y i D'I i
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y o d'O o
-PFX Y o D'O o
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y u d'U u
-PFX Y u D'U u
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y h d'H h
-PFX Y h D'H h
-
-PFX Z Y 5
-PFX Z 0 n' [aeiohu]
-PFX Z 0 m' [aeiohu]
-PFX Z 0 t' [aeiohu]
-PFX Z 0 s' [aeiohu]
-PFX Z 0 l' [aeiohu]
+# =======================================================================================
+# Corrector ortogrfic catal
+# Fitxer d'afixos i llista de paraules
+# =======================================================================================
+# Copyright (C) 2002-2008 Joan Moratinos <jmo@softcatala.org>
+# This program is free software; you can redistribute it and/or
+# modify it under the terms of the GNU General Public License
+# as published by the Free Software Foundation; either version 2
+# of the License, or (at your option) any later version.
+# This program is distributed in the hope that it will be useful,
+# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+# GNU General Public License for more details.
+# You should have received a copy of the GNU General Public License
+# along with this program; if not, write to the Free Software
+# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
+# 02111-1307, USA.
+# =======================================================================================
+# Fonts: Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, primera edici (1996)
+# Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, segona edici (2007)
+# Diccionari Catal/Castell - Castell/Catal, de Francesc de B. Moll
+# Diccionari d'Ispell, d'Ignasi Labastida
+# Recull de gentilicis, de M.M. Ramon i C. Rigo
+# Amb aportacions de: Miquel Font, Francesc Xavier Moratinos, Jordi Mas, Jordi Mallach,
+# Joan Montan, Jaume Ortol
+# =======================================================================================
+
+# Regles:
+# A Primera conjugaci regular
+# B Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
+# C Pronoms personals encltics darrere consonant
+# D Pronoms personals encltics darrere vocal
+# E Plurals afegint una s (sense canvis de so) i plurals de [sx][ct]$ i [aeou]ig
+# F Quatre formes afegint a/s/es (sense o, per tamb foscos)
+# G Plurals afegint ns
+# H Quatre formes afegint ns
+# I Plurals afegint o (eventualment amb canvi d'accent)
+# J Quatre formes afegint a/os/es
+# K Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
+# L Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
+# M Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
+# N Verbs en -ir, formes incoatives
+# O Imperfet d'indicatiu de la segona conjugaci
+# P Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 sense -c/-gu (perds)
+# Q Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegus)
+# R Formes de la segona conjugaci semblants al gerundi
+# S Formes de la segona conjugaci semblants a "plaus", "absols", etc.
+# T Futurs i condicionals a partir de FUT1
+# U Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
+# V Article prefixat no combinable (v, versi combinable)
+# W Article personal
+# Y Preposici "de" apostrofada
+# Z Pronoms personals prefixats
+
+SET ISO8859-1
+
+WORDCHARS -'
+
+TRY easirtocnlumdpgvfbqjwxyzh-'
+
+REP 48
+REP a
+REP e
+REP e
+REP
+REP i
+REP i
+REP
+REP o
+REP o
+REP
+REP u
+REP u
+REP
+REP l ll
+REP e E
+REP a A
+REP s S
+REP i I
+REP r R
+REP t T
+REP o O
+REP c C
+REP n N
+REP l L
+REP u U
+REP m M
+REP d D
+REP p P
+REP g G
+REP v V
+REP f F
+REP b B
+REP q Q
+REP j J
+REP w W
+REP x X
+REP y Y
+REP z Z
+REP h H
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+
+SFX A Y 361
+SFX A ava ar/CY ava
+SFX A ava ant/C ava
+SFX A ava at/vY ava
+SFX A ava ats/Y ava
+SFX A ava ada/Y ava
+SFX A ava ades/Y ava
+SFX A ava o/Z ava
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A llava l/Z llava
+SFX A nnava n/Z nnava
+SFX A ava i/Z eava
+SFX A ava i/Z [^aeo]iava
+SFX A iava i/Z [aeo]iava
+SFX A iava i/Z [^gq]uiava
+SFX A ava u/Z oava
+SFX A ava u/Z [^aeioqg]uava
+SFX A uava u/Z [aeo]uava
+SFX A java ig/Z [^tnri]java
+SFX A java g/Z ijava
+SFX A java j/Z [tnr]java
+SFX A bava b/Z bava
+SFX A cava c/Z cava
+SFX A ava /Z ava
+SFX A dava d/Z dava
+SFX A fava f/Z fava
+SFX A gava g/Z gava
+SFX A lava l/Z [^]lava
+SFX A mava m/Z mava
+SFX A nava n/Z [^ein]nava
+SFX A pava p/Z pava
+SFX A rava r/Z rava
+SFX A sava s/Z [^aeious]sava
+SFX A ssava s/Z ssava
+SFX A tava t/Z tava
+SFX A vava v/Z vava
+SFX A xava x/Z xava
+SFX A zava z/Z zava
+SFX A ava es/Z [^cgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava ges/Z guava
+SFX A quava qes/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A ava ces/Z ava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava a/Z ava
+SFX A ava em/Z [^cgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava gem/Z guava
+SFX A quava qem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A ava cem/Z ava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava am/Z ava
+SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava geu/Z guava
+SFX A quava qeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A ava ceu/Z ava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava au/Z ava
+SFX A ava en/Z [^cgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava gen/Z guava
+SFX A quava qen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A ava cen/Z ava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava aves/Z ava
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava vem/Z ava
+SFX A ava veu/Z ava
+SFX A ava aven/Z ava
+SFX A ava /Z [^cgij]ava
+SFX A cava qu/Z cava
+SFX A ava c/Z ava
+SFX A gava gu/Z gava
+SFX A java g/Z java
+SFX A iava /Z [aeo]iava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A ava /Z [^aeou]iava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava /Z ava
+SFX A ava rem/Z ava
+SFX A ava reu/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava ar/Z ava
+SFX A ava ars/Z ava
+SFX A ava ar/Z ava
+SFX A ava arem/Z ava
+SFX A ava areu/Z ava
+SFX A ava aran/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava aries/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava arem/Z ava
+SFX A ava areu/Z ava
+SFX A ava arien/Z ava
+SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /Z [aeiou]iava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A uava i/Z [gq]uava
+SFX A ava i/Z [eo]uava
+SFX A uava u/Z [^eogq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A ava ci/Z ava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava is/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava s/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava s/Z [aeiou]iava
+SFX A ava s/Z [gq]uiava
+SFX A iava s/Z [^gq]uiava
+SFX A uava is/Z [gq]uava
+SFX A ava is/Z [eo]uava
+SFX A uava us/Z [^eogq]uava
+SFX A cava quis/Z cava
+SFX A ava cis/Z ava
+SFX A gava guis/Z gava
+SFX A java gis/Z java
+SFX A ava es/Z [^cgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava ges/Z guava
+SFX A quava qes/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A ava ces/Z ava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /Z [aeiou]iava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A uava i/Z [gq]uava
+SFX A ava i/Z [eo]uava
+SFX A uava u/Z [^eogq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A ava ci/Z ava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava em/Z [^cgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava gem/Z guava
+SFX A quava qem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A ava cem/Z ava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava geu/Z guava
+SFX A quava qeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A ava ceu/Z ava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava in/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava n/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava n/Z [aeiou]iava
+SFX A ava n/Z [gq]uiava
+SFX A iava n/Z [^gq]uiava
+SFX A guava gin/Z guava
+SFX A quava qin/Z quava
+SFX A uava un/Z [^gq]uava
+SFX A cava quin/Z cava
+SFX A ava cin/Z ava
+SFX A gava guin/Z gava
+SFX A java gin/Z java
+SFX A ava en/Z [^cgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava gen/Z guava
+SFX A quava qen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A ava cen/Z ava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava s/Z [^cgju]ava
+SFX A ava s/Z [^gq]uava
+SFX A guava gs/Z guava
+SFX A quava qs/Z quava
+SFX A cava qus/Z cava
+SFX A ava cs/Z ava
+SFX A gava gus/Z gava
+SFX A java gs/Z java
+SFX A ava s/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^cgju]ava
+SFX A ava esses/Z [^cgju]ava
+SFX A ava assis/Z ava
+SFX A ava asses/Z ava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^gq]uava
+SFX A ava esses/Z [^gq]uava
+SFX A guava gessis/Z guava
+SFX A quava qessis/Z quava
+SFX A guava gesses/Z guava
+SFX A quava qesses/Z quava
+SFX A cava quessis/Z cava
+SFX A cava quesses/Z cava
+SFX A ava cessis/Z ava
+SFX A ava cesses/Z ava
+SFX A gava guessis/Z gava
+SFX A gava guesses/Z gava
+SFX A java gessis/Z java
+SFX A java gesses/Z java
+SFX A ava s/Z [^cgju]ava
+SFX A ava s/Z [^gq]uava
+SFX A guava gs/Z guava
+SFX A quava qs/Z quava
+SFX A cava qus/Z cava
+SFX A ava cs/Z ava
+SFX A gava gus/Z gava
+SFX A java gs/Z java
+SFX A ava s/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava ssim/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssem/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssim/Z ava
+SFX A ava ssem/Z ava
+SFX A ava rem/Z ava
+SFX A ava ssim/Z [^gq]uava
+SFX A ava ssem/Z [^gq]uava
+SFX A guava gssim/Z guava
+SFX A quava qssim/Z quava
+SFX A guava gssem/Z guava
+SFX A quava qssem/Z quava
+SFX A cava qussim/Z cava
+SFX A cava qussem/Z cava
+SFX A ava cssim/Z ava
+SFX A ava cssem/Z ava
+SFX A gava gussim/Z gava
+SFX A gava gussem/Z gava
+SFX A java gssim/Z java
+SFX A java gssem/Z java
+SFX A ava ssiu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava sseu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssiu/Z ava
+SFX A ava sseu/Z ava
+SFX A ava reu/Z ava
+SFX A ava ssiu/Z [^gq]uava
+SFX A ava sseu/Z [^gq]uava
+SFX A guava gssiu/Z guava
+SFX A quava qssiu/Z quava
+SFX A guava gsseu/Z guava
+SFX A quava qsseu/Z quava
+SFX A cava qussiu/Z cava
+SFX A cava qusseu/Z cava
+SFX A ava cssiu/Z ava
+SFX A ava csseu/Z ava
+SFX A gava gussiu/Z gava
+SFX A gava gusseu/Z gava
+SFX A java gssiu/Z java
+SFX A java gsseu/Z java
+SFX A ava essin/Z [^cgju]ava
+SFX A ava essen/Z [^cgju]ava
+SFX A ava assin/Z ava
+SFX A ava assen/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava essin/Z [^gq]uava
+SFX A ava essen/Z [^gq]uava
+SFX A guava gessin/Z guava
+SFX A quava qessin/Z quava
+SFX A guava gessen/Z guava
+SFX A quava qessen/Z quava
+SFX A cava quessin/Z cava
+SFX A cava quessen/Z cava
+SFX A ava cessin/Z ava
+SFX A ava cessen/Z ava
+SFX A gava guessin/Z gava
+SFX A gava guessen/Z gava
+SFX A java gessin/Z java
+SFX A java gessen/Z java
+SFX A ava a/D ava
+SFX A ava i/D [^cgjeiou]ava
+SFX A ava /D [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /D [aeiou]iava
+SFX A ava /D [gq]uiava
+SFX A iava /D [^gq]uiava
+SFX A uava i/D [gq]uava
+SFX A ava i/D [eo]uava
+SFX A uava u/D [^eogq]uava
+SFX A cava qui/D cava
+SFX A ava ci/D ava
+SFX A gava gui/D gava
+SFX A java gi/D java
+SFX A ava e/D [^cgju]ava
+SFX A ava e/D [^gq]uava
+SFX A guava ge/D guava
+SFX A quava qe/D quava
+SFX A cava que/D cava
+SFX A ava ce/D ava
+SFX A gava gue/D gava
+SFX A java ge/D java
+SFX A ava em/C [^cgju]ava
+SFX A ava em/C [^gq]uava
+SFX A guava gem/C guava
+SFX A quava qem/C quava
+SFX A cava quem/C cava
+SFX A ava cem/C ava
+SFX A gava guem/C gava
+SFX A java gem/C java
+SFX A ava eu/C [^cgju]ava
+SFX A ava eu/C [^gq]uava
+SFX A guava geu/C guava
+SFX A quava qeu/C quava
+SFX A cava queu/C cava
+SFX A ava ceu/C ava
+SFX A gava gueu/C gava
+SFX A java geu/C java
+SFX A ava au/C ava
+SFX A ava in/C [^cgjeiou]ava
+SFX A ava n/C [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava n/C [aeiou]iava
+SFX A ava n/C [gq]uiava
+SFX A iava n/C [^gq]uiava
+SFX A guava gin/C guava
+SFX A quava qin/C quava
+SFX A uava un/C [^gq]uava
+SFX A cava quin/C cava
+SFX A ava cin/C ava
+SFX A gava guin/C gava
+SFX A java gin/C java
+SFX A ava en/C [^cgju]ava
+SFX A ava en/C [^gq]uava
+SFX A guava gen/C guava
+SFX A quava qen/C quava
+SFX A cava quen/C cava
+SFX A ava cen/C ava
+SFX A gava guen/C gava
+SFX A java gen/C java
+
+SFX B Y 45
+SFX B t da t
+SFX B u va u
+SFX B c ga c
+SFX B 0 sa [^]s
+SFX B s assa s
+SFX B s essa s
+SFX B s essa s
+SFX B s issa [^aeou]s
+SFX B s ssa [aeo]s
+SFX B s issa [gq]us
+SFX B s ssa [^gq]us
+SFX B s ossa s
+SFX B s ossa s
+SFX B s ussa [^aeoi]s
+SFX B s ssa [aeoi]s
+SFX B 0 s t
+SFX B 0 s u
+SFX B 0 s c
+SFX B 0 sos [^]s
+SFX B s assos s
+SFX B s essos s
+SFX B s essos s
+SFX B s issos [^aeou]s
+SFX B s ssos [aeo]s
+SFX B s issos [gq]us
+SFX B s ssos [^gq]us
+SFX B s ossos s
+SFX B s ossos s
+SFX B s ussos [^aeoi]s
+SFX B s ssos [aeoi]s
+SFX B t des t
+SFX B u ves u
+SFX B c gues c
+SFX B 0 ses [^]s
+SFX B s asses s
+SFX B s esses s
+SFX B s esses s
+SFX B s isses [^aeou]s
+SFX B s sses [aeo]s
+SFX B s isses [gq]us
+SFX B s sses [^gq]us
+SFX B s osses s
+SFX B s osses s
+SFX B s usses [^aeoi]s
+SFX B s sses [aeoi]s
+
+SFX C Y 85
+SFX C 0 -ne .
+SFX C 0 -me .
+SFX C 0 -nos .
+SFX C 0 -te .
+SFX C 0 -vos .
+SFX C 0 -se .
+SFX C 0 -lo .
+SFX C 0 -la .
+SFX C 0 -li .
+SFX C 0 -los .
+SFX C 0 -les .
+SFX C 0 -ho .
+SFX C 0 -hi .
+SFX C 0 -se't .
+SFX C 0 -se-us .
+SFX C 0 -se'm .
+SFX C 0 -te'm .
+SFX C 0 -vos-em .
+SFX C 0 -se'ns .
+SFX C 0 -te'ns .
+SFX C 0 -vos-ens .
+SFX C 0 -se'l .
+SFX C 0 -te'l .
+SFX C 0 -vos-el .
+SFX C 0 -me'l .
+SFX C 0 -nos-el .
+SFX C 0 -los-el .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -se'ls .
+SFX C 0 -te'ls .
+SFX C 0 -vos-els .
+SFX C 0 -me'ls .
+SFX C 0 -nos-els .
+SFX C 0 -los-els .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -se-la .
+SFX C 0 -te-la .
+SFX C 0 -vos-la .
+SFX C 0 -me-la .
+SFX C 0 -nos-la .
+SFX C 0 -los-la .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -se-les .
+SFX C 0 -te-les .
+SFX C 0 -vos-les .
+SFX C 0 -me-les .
+SFX C 0 -nos-les .
+SFX C 0 -los-les .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -se-li .
+SFX C 0 -te-li .
+SFX C 0 -vos-li .
+SFX C 0 -me-li .
+SFX C 0 -nos-li .
+SFX C 0 -s'ho .
+SFX C 0 -t'ho .
+SFX C 0 -vos-ho .
+SFX C 0 -m'ho .
+SFX C 0 -nos-ho .
+SFX C 0 -los-ho .
+SFX C 0 -li-ho .
+SFX C 0 -se'n .
+SFX C 0 -te'n .
+SFX C 0 -vos-en .
+SFX C 0 -me'n .
+SFX C 0 -nos-en .
+SFX C 0 -l'en .
+SFX C 0 -los-en .
+SFX C 0 -la'n .
+SFX C 0 -les-en .
+SFX C 0 -li'n .
+SFX C 0 -s'hi .
+SFX C 0 -t'hi .
+SFX C 0 -vos-hi .
+SFX C 0 -m'hi .
+SFX C 0 -nos-hi .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -n'hi .
+SFX C 0 -li'l .
+SFX C 0 -li'ls .
+SFX C 0 -li-la .
+SFX C 0 -li-les .
+
+SFX D Y 85
+SFX D 0 'n .
+SFX D 0 'm .
+SFX D 0 'ns .
+SFX D 0 't .
+SFX D 0 -us .
+SFX D 0 's .
+SFX D 0 'l .
+SFX D 0 -la .
+SFX D 0 -li .
+SFX D 0 'ls .
+SFX D 0 -les .
+SFX D 0 -ho .
+SFX D 0 -hi .
+SFX D 0 -se't .
+SFX D 0 -se-us .
+SFX D 0 -se'm .
+SFX D 0 -te'm .
+SFX D 0 -us-em .
+SFX D 0 -se'ns .
+SFX D 0 -te'ns .
+SFX D 0 -us-ens .
+SFX D 0 -se'l .
+SFX D 0 -te'l .
+SFX D 0 -us-el .
+SFX D 0 -me'l .
+SFX D 0 'ns-el .
+SFX D 0 'ls-el .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 -se'ls .
+SFX D 0 -te'ls .
+SFX D 0 -us-els .
+SFX D 0 -me'ls .
+SFX D 0 'ns-els .
+SFX D 0 'ls-els .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -se-la .
+SFX D 0 -te-la .
+SFX D 0 -us-la .
+SFX D 0 -me-la .
+SFX D 0 'ns-la .
+SFX D 0 'ls-la .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -se-les .
+SFX D 0 -te-les .
+SFX D 0 -us-les .
+SFX D 0 -me-les .
+SFX D 0 'ns-les .
+SFX D 0 'ls-les .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -se-li .
+SFX D 0 -te-li .
+SFX D 0 -us-li .
+SFX D 0 -me-li .
+SFX D 0 'ns-li .
+SFX D 0 -s'ho .
+SFX D 0 -t'ho .
+SFX D 0 -us-ho .
+SFX D 0 -m'ho .
+SFX D 0 'ns-ho .
+SFX D 0 'ls-ho .
+SFX D 0 -li-ho .
+SFX D 0 -se'n .
+SFX D 0 -te'n .
+SFX D 0 -us-en .
+SFX D 0 -me'n .
+SFX D 0 'ns-en .
+SFX D 0 -l'en .
+SFX D 0 'ls-en .
+SFX D 0 -la'n .
+SFX D 0 -les-en .
+SFX D 0 -li'n .
+SFX D 0 -s'hi .
+SFX D 0 -t'hi .
+SFX D 0 -us-hi .
+SFX D 0 -m'hi .
+SFX D 0 'ns-hi .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -n'hi .
+SFX D 0 -li'l .
+SFX D 0 -li'ls .
+SFX D 0 -li-la .
+SFX D 0 -li-les .
+
+SFX E Y 14
+SFX E 0 s [^ans]
+SFX E 0 s [^]n
+SFX E n ins n
+SFX E n ens n
+SFX E n ens n
+SFX E 0 os [sx][ct]
+SFX E ig jos [aeo]ig
+SFX E a es [^cgju]a
+SFX E a es [^gq]ua
+SFX E ua es [gq]ua
+SFX E ca ques ca
+SFX E a ces a
+SFX E ga gues ga
+SFX E ja ges ja
+
+SFX F Y 18
+SFX F 0 a [^eosx]
+SFX F e a e
+SFX F o a o
+SFX F 0 s [^asx]
+SFX F a es a
+SFX F 0 os [sx][ct]
+SFX F 0 es [^aeocgsux]
+SFX F a es a
+SFX F 0 s e
+SFX F o es [^jgc]o
+SFX F jo ges jo
+SFX F go gues go
+SFX F co ques co
+SFX F c ques c
+SFX F ces
+SFX F g gues g
+SFX F 0 es [^gq]u
+SFX F u es [gq]u
+
+SFX G Y 15
+SFX G 0 ns a
+SFX G 0 ns e
+SFX G 0 ns i
+SFX G 0 ns o
+SFX G 0 ns u
+SFX G ans
+SFX G ens
+SFX G ens
+SFX G ins [^aeou]
+SFX G ins [gqaeoi]u
+SFX G ns [^gqaeoi]u
+SFX G ns [aeo]
+SFX G ons
+SFX G ons
+SFX G uns
+
+SFX H Y 33
+SFX H 0 na [aeiou]
+SFX H ana
+SFX H ena
+SFX H ena
+SFX H ina [^aeou]
+SFX H ina [gq]u
+SFX H na [^gq]u
+SFX H na [aeo]
+SFX H ona
+SFX H ona
+SFX H una
+SFX H 0 ns [aeiou]
+SFX H ans
+SFX H ens
+SFX H ens
+SFX H ins [^aeou]
+SFX H ins [gq]u
+SFX H ns [^gq]u
+SFX H ns [aeo]
+SFX H ons
+SFX H ons
+SFX H uns
+SFX H 0 nes [aeiou]
+SFX H anes
+SFX H enes
+SFX H enes
+SFX H ines [^aeou]
+SFX H ines [gq]u
+SFX H nes [^gq]u
+SFX H nes [aeo]
+SFX H ones
+SFX H ones
+SFX H unes
+
+SFX I Y 13
+SFX I 0 os [^s]
+SFX I 0 os [^]s
+SFX I s asos s
+SFX I s esos s
+SFX I s esos s
+SFX I s isos [^aeou]s
+SFX I s sos [aeo]s
+SFX I s isos [gq]us
+SFX I s sos [^gq]us
+SFX I s osos s
+SFX I s osos s
+SFX I s usos [^aeoi]s
+SFX I s sos [aeoi]s
+
+SFX J Y 28
+SFX J 0 a [^s]
+SFX J 0 a [^]s
+SFX J s asa s
+SFX J s esa s
+SFX J s esa s
+SFX J s isa s
+SFX J s osa s
+SFX J s osa s
+SFX J s usa s
+SFX J 0 os [^s]
+SFX J 0 os [^]s
+SFX J s asos s
+SFX J s esos s
+SFX J s esos s
+SFX J s isos s
+SFX J s osos s
+SFX J s osos s
+SFX J s usos s
+SFX J 0 es [^s]
+SFX J ces
+SFX J 0 es [^]s
+SFX J s ases s
+SFX J s eses s
+SFX J s eses s
+SFX J s ises s
+SFX J s oses s
+SFX J s oses s
+SFX J s uses s
+
+SFX K Y 19
+SFX K ari ria ari
+SFX K aci cia aci
+SFX K adi dia adi
+SFX K ori ria ori
+SFX K emi mia emi
+SFX K oli lia oli
+SFX K ogen gena ogen
+SFX K ogin gina ogin
+SFX K 0 s [aeiou]
+SFX K ogen gens ogen
+SFX K ogin gins ogin
+SFX K ari ries ari
+SFX K adi dies adi
+SFX K aci cies aci
+SFX K ori ries ori
+SFX K emi mies emi
+SFX K oli lies oli
+SFX K ogen genes ogen
+SFX K ogin gines ogin
+
+SFX L Y 17
+SFX L ini nia ini
+SFX L igi gia igi
+SFX L igin gina igin
+SFX L igen gena igen
+SFX L agen gena agen
+SFX L umen mena umen
+SFX L 0 s i
+SFX L igin gins igin
+SFX L igen gens igen
+SFX L agen gens agen
+SFX L umen mens umen
+SFX L ini nies ini
+SFX L igi gies igi
+SFX L igin gines igin
+SFX L igen genes igen
+SFX L agen genes agen
+SFX L umen menes umen
+
+SFX M Y 124
+SFX M ir ir/CY ir
+SFX M ir int/C ir
+SFX M ir it/vY [^aeiou]ir
+SFX M ir it/vY [gq]uir
+SFX M ir t/vY [^gq]uir
+SFX M ir t/vY [aeio]ir
+SFX M ir its/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir its/Y [gq]uir
+SFX M ir ts/Y [^gq]uir
+SFX M ir ts/Y [aeio]ir
+SFX M ir ida/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir ida/Y [gq]uir
+SFX M ir da/Y [^gq]uir
+SFX M ir da/Y [aeio]ir
+SFX M ir ides/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir ides/Y [gq]uir
+SFX M ir des/Y [^gq]uir
+SFX M ir des/Y [aeio]ir
+SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir im/Z [gq]uir
+SFX M ir m/Z [^gq]uir
+SFX M ir m/Z [aeio]ir
+SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/Z [gq]uir
+SFX M ir u/Z [^gq]uir
+SFX M ir u/Z [aeio]ir
+SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ia/Z [gq]uir
+SFX M ir a/Z [^gq]uir
+SFX M ir a/Z [aeio]ir
+SFX M ir ies/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ies/Z [gq]uir
+SFX M ir es/Z [^gq]uir
+SFX M ir es/Z [aeio]ir
+SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ia/Z [gq]uir
+SFX M ir a/Z [^gq]uir
+SFX M ir a/Z [aeio]ir
+SFX M ir em/Z ir
+SFX M ir eu/Z ir
+SFX M ir ien/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ien/Z [gq]uir
+SFX M ir en/Z [^gq]uir
+SFX M ir en/Z [aeio]ir
+SFX M ir /Z ir
+SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ires/Z [gq]uir
+SFX M ir res/Z [^gq]uir
+SFX M ir res/Z [aeio]ir
+SFX M ir /Z ir
+SFX M ir rem/Z ir
+SFX M ir reu/Z ir
+SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iren/Z [gq]uir
+SFX M ir ren/Z [^gq]uir
+SFX M ir ren/Z [aeio]ir
+SFX M ir ir/Z ir
+SFX M ir irs/Z ir
+SFX M ir ir/Z ir
+SFX M ir irem/Z ir
+SFX M ir ireu/Z ir
+SFX M ir iran/Z ir
+SFX M ir iria/Z ir
+SFX M ir iries/Z ir
+SFX M ir iria/Z ir
+SFX M ir irem/Z ir
+SFX M ir ireu/Z ir
+SFX M ir irien/Z ir
+SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir im/Z [gq]uir
+SFX M ir m/Z [^gq]uir
+SFX M ir m/Z [aeio]ir
+SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/Z [gq]uir
+SFX M ir u/Z [^gq]uir
+SFX M ir u/Z [aeio]ir
+SFX M ir s/Z ir
+SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ira/Z [gq]uir
+SFX M ir ra/Z [^gq]uir
+SFX M ir ra/Z [aeio]ir
+SFX M ir issis/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issis/Z [gq]uir
+SFX M ir ssis/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssis/Z [aeio]ir
+SFX M ir isses/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir isses/Z [gq]uir
+SFX M ir sses/Z [^gq]uir
+SFX M ir sses/Z [aeio]ir
+SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ires/Z [gq]uir
+SFX M ir res/Z [^gq]uir
+SFX M ir res/Z [aeio]ir
+SFX M ir s/Z ir
+SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ira/Z [gq]uir
+SFX M ir ra/Z [^gq]uir
+SFX M ir ra/Z [aeio]ir
+SFX M ir ssim/Z ir
+SFX M ir ssem/Z ir
+SFX M ir rem/Z ir
+SFX M ir ssiu/Z ir
+SFX M ir sseu/Z ir
+SFX M ir reu/Z ir
+SFX M ir issin/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issin/Z [gq]uir
+SFX M ir ssin/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssin/Z [aeio]ir
+SFX M ir issen/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issen/Z [gq]uir
+SFX M ir ssen/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssen/Z [aeio]ir
+SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iren/Z [gq]uir
+SFX M ir ren/Z [^gq]uir
+SFX M ir ren/Z [aeio]ir
+SFX M ir im/C [^aeiou]ir
+SFX M ir im/C [gq]uir
+SFX M ir m/C [^gq]uir
+SFX M ir m/C [aeio]ir
+SFX M ir iu/C [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/C [gq]uir
+SFX M ir u/C [^gq]uir
+SFX M ir u/C [aeio]ir
+
+SFX N Y 66
+SFX N ir eixo/Z ir
+SFX N ir esc/Z ir
+SFX N ir isc/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isc/Z [gq]uir
+SFX N ir sc/Z [^gq]uir
+SFX N ir sc/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixes/Z ir
+SFX N ir ixes/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ixes/Z [gq]uir
+SFX N ir xes/Z [^gq]uir
+SFX N ir xes/Z [aeio]ir
+SFX N ir eix/Z ir
+SFX N ir ix/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ix/Z [gq]uir
+SFX N ir x/Z [^gq]uir
+SFX N ir x/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixen/Z ir
+SFX N ir ixen/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ixen/Z [gq]uir
+SFX N ir xen/Z [^gq]uir
+SFX N ir xen/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixi/Z ir
+SFX N ir esqui/Z ir
+SFX N ir esca/Z ir
+SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/Z [gq]uir
+SFX N ir sca/Z [^gq]uir
+SFX N ir sca/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixis/Z ir
+SFX N ir esquis/Z ir
+SFX N ir esques/Z ir
+SFX N ir isques/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isques/Z [gq]uir
+SFX N ir sques/Z [^gq]uir
+SFX N ir sques/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixi/Z ir
+SFX N ir esqui/Z ir
+SFX N ir esca/Z ir
+SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/Z [gq]uir
+SFX N ir sca/Z [^gq]uir
+SFX N ir sca/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixin/Z ir
+SFX N ir esquin/Z ir
+SFX N ir esquen/Z ir
+SFX N ir isquen/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isquen/Z [gq]uir
+SFX N ir squen/Z [^gq]uir
+SFX N ir squen/Z [aeio]ir
+SFX N ir eix/C ir
+SFX N ir ix/C [^aeiou]ir
+SFX N ir ix/C [gq]uir
+SFX N ir x/C [^gq]uir
+SFX N ir x/C [aeio]ir
+SFX N ir eixi/D ir
+SFX N ir esqui/D ir
+SFX N ir isca/D [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/D [gq]uir
+SFX N ir sca/D [^gq]uir
+SFX N ir sca/D [aeio]ir
+SFX N ir eixin/C ir
+SFX N ir esquin/C ir
+SFX N ir isquen/C [^aeiou]ir
+SFX N ir isquen/C [gq]uir
+SFX N ir squen/C [^gq]uir
+SFX N ir squen/C [aeio]ir
+
+SFX O Y 12
+SFX O a a/Z a
+SFX O a es/Z a
+SFX O a a/Z a
+SFX O ia em/Z [^eu]ia
+SFX O a em/Z a
+SFX O eia iem/Z eia
+SFX O uia iem/Z uia
+SFX O ia eu/Z [^eu]ia
+SFX O a eu/Z a
+SFX O eia ieu/Z eia
+SFX O uia ieu/Z uia
+SFX O a en/Z a
+
+SFX P Y 46
+SFX P s o/Z [^c]s
+SFX P cs o/Z cs
+SFX P s /Z s
+SFX P s eres/Z s
+SFX P s /Z s
+SFX P s rem/Z s
+SFX P s reu/Z s
+SFX P s eren/Z s
+SFX P s i/Z s
+SFX P s a/Z [^cgu]s
+SFX P cs a/Z cs
+SFX P gs ja/Z gs
+SFX P s is/Z s
+SFX P s es/Z s
+SFX P s i/Z s
+SFX P s a/Z [^cgu]s
+SFX P cs a/Z cs
+SFX P gs ja/Z gs
+SFX P s em/Z s
+SFX P s eu/Z s
+SFX P s in/Z s
+SFX P s en/Z s
+SFX P s s/Z s
+SFX P s era/Z s
+SFX P s essis/Z s
+SFX P s eres/Z s
+SFX P s esses/Z s
+SFX P s s/Z s
+SFX P s era/Z s
+SFX P s ssim/Z s
+SFX P s ssem/Z s
+SFX P s rem/Z s
+SFX P s ssiu/Z s
+SFX P s sseu/Z s
+SFX P s reu/Z s
+SFX P s essin/Z s
+SFX P s essen/Z s
+SFX P s eren/Z s
+SFX P s i/D s
+SFX P s a/D [^cgu]s
+SFX P cs a/D cs
+SFX P gs ja/D gs
+SFX P s em/C s
+SFX P s eu/C s
+SFX P s in/C s
+SFX P s en/C s
+
+SFX Q Y 42
+SFX Q gus c/Z gus
+SFX Q qus c/Z qus
+SFX Q s /Z s
+SFX Q s eres/Z s
+SFX Q s /Z s
+SFX Q s rem/Z s
+SFX Q s reu/Z s
+SFX Q s eren/Z s
+SFX Q s i/Z s
+SFX Q gus ga/Z gus
+SFX Q qus ca/Z qus
+SFX Q s is/Z s
+SFX Q s es/Z s
+SFX Q s i/Z s
+SFX Q gus ga/Z gus
+SFX Q qus ca/Z qus
+SFX Q s em/Z s
+SFX Q s eu/Z s
+SFX Q s in/Z s
+SFX Q s en/Z s
+SFX Q s s/Z s
+SFX Q s era/Z s
+SFX Q s essis/Z s
+SFX Q s esses/Z s
+SFX Q s eres/Z s
+SFX Q s s/Z s
+SFX Q s era/Z s
+SFX Q s ssim/Z s
+SFX Q s ssem/Z s
+SFX Q s rem/Z s
+SFX Q s ssiu/Z s
+SFX Q s sseu/Z s
+SFX Q s reu/Z s
+SFX Q s essin/Z s
+SFX Q s essen/Z s
+SFX Q s eren/Z s
+SFX Q s i/D s
+SFX Q gus ga/D gus
+SFX Q qus ca/D qus
+SFX Q s em/C s
+SFX Q s in/C s
+SFX Q s en/C s
+
+SFX R Y 7
+SFX R t t/C t
+SFX R ent em/Z ent
+SFX R int im/Z int
+SFX R ent eu/Z ent
+SFX R int iu/Z int
+SFX R ent eu/C ent
+SFX R int iu/C int
+
+SFX S Y 11
+SFX S 0 s/Z [^nx]
+SFX S ces/Z
+SFX S 0 es/Z x
+SFX S 0 s/Z [^]n
+SFX S n ens/Z n
+SFX S n ens/Z n
+SFX S 0 en/Z [^n]
+SFX S cen/Z
+SFX S 0 en/Z [^]n
+SFX S n enen/Z n
+SFX S n enen/Z n
+
+SFX T Y 12
+SFX T /Z
+SFX T s/Z
+SFX T /Z
+SFX T em/Z
+SFX T eu/Z
+SFX T an/Z
+SFX T ia/Z
+SFX T ies/Z
+SFX T ia/Z
+SFX T em/Z
+SFX T eu/Z
+SFX T ien/Z
+
+SFX U Y 25
+SFX U 0 o/Z [^gl]
+SFX U g g/Z g
+SFX U l lo/Z ll
+SFX U l l/Z ll
+SFX U s s/Z s
+SFX U t t/Z t
+SFX U y y/Z y
+SFX U 0 s/Z [^gsx]
+SFX U 0 es/Z [gsx]
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 is/Z .
+SFX U 0 es/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 in/Z .
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/D .
+SFX U 0 a/D [^g]
+SFX U g ja/D g
+SFX U 0 in/C .
+SFX U 0 en/C .
+
+PFX V N 60
+PFX V 0 l' [1aeiohu]
+PFX V 0 L' [1aeiohu]
+PFX V 0 l' [AEIOHU]
+PFX V 0 L' [AEIOHU]
+PFX V 0 s' [aeiohu]
+PFX V 0 S' [aeiohu]
+PFX V 0 s' [AEIOHU]
+PFX V 0 S' [AEIOHU]
+PFX V a l'A a
+PFX V a L'A a
+PFX V a s'A a
+PFX V a S'A a
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V e l'E e
+PFX V e L'E e
+PFX V e s'E e
+PFX V e S'E e
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V i l'I i
+PFX V i L'I i
+PFX V i s'I i
+PFX V i S'I i
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V o l'O o
+PFX V o L'O o
+PFX V o s'O o
+PFX V o S'O o
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V u l'U u
+PFX V u L'U u
+PFX V u s'U u
+PFX V u S'U u
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V h l'H h
+PFX V h L'H h
+PFX V h s'H h
+PFX V h S'H h
+
+PFX v Y 60
+PFX v 0 l' [1aeiohu]
+PFX v 0 L' [1aeiohu]
+PFX v 0 l' [AEIOHU]
+PFX v 0 L' [AEIOHU]
+PFX v 0 s' [aeiohu]
+PFX v 0 S' [aeiohu]
+PFX v 0 s' [AEIOHU]
+PFX v 0 S' [AEIOHU]
+PFX v a l'A a
+PFX v a L'A a
+PFX v a s'A a
+PFX v a S'A a
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v e l'E e
+PFX v e L'E e
+PFX v e s'E e
+PFX v e S'E e
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v i l'I i
+PFX v i L'I i
+PFX v i s'I i
+PFX v i S'I i
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v o l'O o
+PFX v o L'O o
+PFX v o s'O o
+PFX v o S'O o
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v u l'U u
+PFX v u L'U u
+PFX v u s'U u
+PFX v u S'U u
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v h l'H h
+PFX v h L'H h
+PFX v h s'H h
+PFX v h S'H h
+
+PFX W N 4
+PFX W 0 n' [AEIOHU]
+PFX W 0 l' [AEIOHU]
+PFX W 0 N' [AEIOHU]
+PFX W 0 L' [AEIOHU]
+
+PFX Y Y 28
+PFX Y 0 d' [1aeiohuAEIOHU]
+PFX Y 0 D' [1aeiohuAEIOHU]
+PFX Y a d'A a
+PFX Y a D'A a
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y e d'E e
+PFX Y e D'E e
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y i d'I i
+PFX Y i D'I i
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y o d'O o
+PFX Y o D'O o
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y u d'U u
+PFX Y u D'U u
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y h d'H h
+PFX Y h D'H h
+
+PFX Z Y 5
+PFX Z 0 n' [aeiohu]
+PFX Z 0 m' [aeiohu]
+PFX Z 0 t' [aeiohu]
+PFX Z 0 s' [aeiohu]
+PFX Z 0 l' [aeiohu]
diff --git a/ca/ca.dic b/ca/ca.dic
index 98a85a2..4afaff7 100644
--- a/ca/ca.dic
+++ b/ca/ca.dic
@@ -1,107783 +1,108239 @@
-107782
-11/Y
-a.
-a/VY
-1a
-2a
-3a
-4a
-5a
-6a
-7a
-8a
-9a
-Aaron/WY
-ababol/EVY
-bac/EVY
-abac/VY
-abacallanada/VY
-abacallanava/A
-abacs/Y
-abacial/EVY
-abaciologi/EVY
-abaconada/VY
-abaconava/A
-Abada/WY
-abadal/EVY
-Abadal/WY
-Abadals/WY
-abadanada/VY
-abadanament/EVY
-abadanava/A
-abadeger/FVY
-abadegera/VY
-abadejo/EVY
-abadenc/FVY
-abadenca/VY
-abadernada/VY
-abadernava/A
-abadessa/EVY
-Abadessa/WY
-Abadesses
-abadia/EVY
-Abadia/WY
-abadiat/EVY
-abadocada/VY
-abadocava/A
-abaixada/VY
-abaixador/FVY
-abaixadora/VY
-abaixadura/EVY
-abaixallenges/EVY
-abaixament/EVY
-abaixat/BVY
-abaixava/A
-abajocada/VY
-abajocat/BVY
-abalanada/VY
-abalanament/EVY
-abalanava/A
-abaldufada/VY
-abaldufat/BVY
-abalida/VY
-abals/Z
-abalisada/VY
-abalisador/FVY
-abalisadora/VY
-abalisament/EVY
-abalisava/A
-abalit/BVY
-aballestada/VY
-aballestava/A
-abaltida/VY
-abaltiment/EVY
-abaltir/MN
-abambollada/VY
-abambollat/BVY
-abampere/EVY
-abancalada/VY
-abancalament/EVY
-abancalava/A
-abanderada/VY
-abanderament/EVY
-abanderava/A
-aband/GVY
-abandonada/VY
-abandonadament
-abandonador/FVY
-abandonadora/VY
-abandonament/EVY
-abandonat/BVY
-abandonava/A
-abandonisme/EVY
-abandonista/EVY
-abans/Y
-abans-d'ahir/Y
-abaratida/VY
-abaratiment/EVY
-abaratir/MN
-abarbetada/VY
-abarbetava/A
-Abarca/WY
-abarganyada/VY
-abarganyava/A
-abaritonada/VY
-abaritonat/BVY
-abarloada/VY
-abarloava/A
-abarnegada/VY
-abarnegat/BVY
-abaronada/VY
-abaronava/A
-Abarques/WY
-abarrancada/VY
-abarrancament/EVY
-abarrancava/A
-abarrocada/VY
-abarrocament/EVY
-abarrocava/A
-abarrotada/VY
-abarrotava/A
-abarset/EVY
-abarta/EVY
-abartrell/EVY
-absia/EVY
-abassegada/VY
-abassegador/FVY
-abassegadora/VY
-abassegament/EVY
-abassegava/A
-abast/EVY
-abastable/EVY
-abastada/VY
-abastador/FVY
-abastadora/VY
-abastament/EVY
-abastava/A
-abastida/VY
-abastidor/FVY
-abastidora/VY
-abastiment/EVY
-abastir/MN
-abat/C
-abat/EVY
-abat/SZ
-Abat/WY
-abatedor/FVY
-abatedora/VY
-abatent/R
-abats/P
-abatia/O
-abatible/EVY
-abatiment/EVY
-abat/GVY
-abatoll/EVY
-abatollada/VY
-abatollava/A
-abatre/DY
-abatr/T
-abatuda/VY
-abatussada/VY
-abatussat/BVY
-abatut/BVY
-abbass/VY
-abbssida/EVY
-abbasss/Y
-abcegada/VY
-abcegava/A
-Abdalong/WY
-abdicaci/GVY
-abdicada/VY
-abdicant/EVY
-abdicatiu/BVY
-abdicativa/VY
-abdicativament
-abdicava/A
-Abdies/WY
-abdomen/VY
-abdmens/Y
-abdominal/EVY
-abdominoscpia/EVY
-Abdon/WY
-abducci/GVY
-abducent/EVY
-abductor/FVY
-abductora/VY
-abduda/VY
-abduir/MN
-abebai/EVY
-abecada/VY
-abecava/A
-abec/VY
-abecedari/KVY
-abecedria/VY
-abecs/Y
-abegot/EVY
-Abel/WY
-Abelard/WY
-abeli/HVY
-abeliana/VY
-abell/EVY
-Abell/WY
-abella/EVY
-Abella/VWY
-Abell/WY
-abellaire/EVY
-Abellan/WY
-Abellana/WY
-Abellanes/WY
-abellar/EVY
-abellenc/FVY
-abellenca/VY
-abeller/EFVY
-abellera/EVY
-abellerol/EVY
-Abell/WY
-abellida/VY
-abellidor/FVY
-abellidora/VY
-abelliment/EVY
-abellir/MN
-Abell/WY
-abellot/EVY
-abellota/EVY
-abentric/FVY
-abentrica/VY
-Aberci/WY
-aberraci/GVY
-aberrncia/EVY
-aberrant/EVY
-aberrugada/VY
-aberrugat/BVY
-abessonada/VY
-abessonava/A
-abestiada/VY
-abestiat/BVY
-abestiava/A
-abeurada/EVY
-abeurador/EFVY
-abeuradora/EVY
-abeurall/EVY
-abeurament/EVY
-abeuratge/EVY
-abeurava/A
-abietcia/EVY
-abietat/EVY
-abitic/FVY
-abitica/VY
-abietina/EVY
-Abili/WY
-abillada/VY
-abillament/EVY
-abillava/A
-abintestada/VY
-abintestat/BEVY
-abiognesi/EVY
-abiogentic/FVY
-abiogentica/VY
-abiologia/EVY
-abiolgic/FVY
-abiolgica/VY
-abioqumic/FVY
-abioqumica/EVY
-abiosi/EVY
-abitic/FVY
-abitica/VY
-abiotrfia/EVY
-abiotrfic/FVY
-abiotrfica/VY
-abirritaci/GVY
-abirritada/VY
-abirritant/EVY
-abirritava/A
-abs/VYZ
-abismada/VY
-abismador/FVY
-abismadora/VY
-abismal/EVY
-abismat/BVY
-abismava/A
-abisme/EVY
-abisms/JVY
-abismosa/VY
-abissada/VY
-abissal/EVY
-abissava/A
-abissini/LVY
-Abissnia/VY
-abissnia/VY
-abissopelgic/FVY
-abissopelgica/VY
-abissos/Y
-abjecci/GVY
-abjecta/VY
-abjectament
-abjecte/FVY
-abjuraci/GVY
-abjurada/VY
-abjurador/FVY
-abjuradora/VY
-abjuratori/KVY
-abjuratria/VY
-abjurava/A
-abkhaz/EVY
-Abkhzia/VY
-ablaci/GVY
-ablactaci/GVY
-ablactada/VY
-ablactava/A
-ablada/VY
-ablament/EVY
-ablair/MN
-ablamada/VY
-ablamava/A
-ablanida/EVY
-ablanidor/FVY
-ablanidora/VY
-ablaniment/EVY
-ablanir/MN
-ablastmic/FVY
-ablastmica/VY
-ablatiu/BEVY
-ablativa/VY
-ablefria/EVY
-ablenada/VY
-ablenava/A
-ablpsia/EVY
-abluci/GVY
-abluent/EVY
-abnegaci/GVY
-abnegada/VY
-abnegadament
-abnegat/BVY
-abocada/EVY
-abocador/EFVY
-abocadora/VY
-abocament/EVY
-abocat/BVY
-abocava/A
-aboiada/VY
-aboiava/A
-aboldronada/VY
-aboldronava/A
-abolible/EVY
-abolici/GVY
-abolicionisme/EVY
-abolicionista/EVY
-abolida/VY
-aboliment/EVY
-abolir/MN
-abombollada/VY
-abombollat/BVY
-abomn/Z
-abominable/EVY
-abominablement
-abominaci/GVY
-abominada/VY
-abominava/A
-abonable/EVY
-abonada/VY
-abonador/FVY
-abonadora/VY
-abonament/EVY
-abonanada/VY
-abonanament/EVY
-abonanava/A
-abonar/VY
-abonars/Y
-abonat/BVY
-abonava/A
-abonida/VY
-abonir/MN
-abonyec/EVY
-abonyegada/VY
-abonyegadura/EVY
-abonyegament/EVY
-abonyegava/A
-aboral/EVY
-aborci/GVY
-abordable/EVY
-abordada/VY
-abordador/FVY
-abordadora/VY
-abordament/EVY
-abordatge/EVY
-abordava/A
-aborigen/VY
-aborgens/Y
-aborrallonada/VY
-aborrallonament/EVY
-aborrallonava/A
-aborregada/VY
-aborregament/EVY
-aborregat/BVY
-aborregava/A
-aborronada/VY
-aborronador/FVY
-aborronadora/VY
-aborronament/EVY
-aborronava/A
-abortiu/BVY
-abortiva/VY
-abortivitat/EVY
-abossada/VY
-abossava/A
-abotifarrada/VY
-abotifarrament/EVY
-abotifarrat/BVY
-abotifarrava/A
-abr.
-abra/IVY
-abraada/EVY
-abracadabra/EVY
-abracadabrant/EVY
-abraador/FVY
-abraadora/VY
-abraallada/VY
-abraallava/A
-abraament/EVY
-abraat/BVY
-abraava/A
-abracillada/VY
-abracillava/A
-Abraham/WY
-abrainada/VY
-abrainat/BVY
-abrandada/VY
-abrandament/EVY
-abrandava/A
-abranquiada/VY
-abranquiat/BVY
-abraonada/EVY
-abraonament/EVY
-abraonava/A
-abrquia/EVY
-abrs/Z
-abrasada/VY
-abrasador/FVY
-abrasadora/VY
-abrasament/EVY
-abrasant/EVY
-abrasava/A
-abrasax/IVY
-abrasida/VY
-abrasidor/FVY
-abrasidora/VY
-abrasiment/EVY
-abrasmetre/EVY
-abrasi/GVY
-abrasir/MN
-abrasiu/BVY
-abrasiva/VY
-abrasor/EVY
-abraxas/EVY
-Abrera/VY
-abresquillada/VY
-abresquillat/BVY
-abret/EVY
-abreujable/EVY
-abreujada/VY
-abreujadament
-abreujador/FVY
-abreujadora/VY
-abreujament/EVY
-abreujava/A
-abreviable/EVY
-abreviaci/GVY
-abreviada/VY
-abreviadament
-abreviador/FVY
-abreviadora/VY
-abreviatiu/BVY
-abreviativa/VY
-abreviatura/EVY
-abreviava/A
-Abr/WY
-Abriac/WY
-Abrian/WY
-Abriat/WY
-abric/EVY
-abrigada/VY
-abrigall/EVY
-abrigallada/VY
-abrigallava/A
-abrigament/EVY
-abrigava/A
-abril/EVY
-Abril/WY
-abrilada/EVY
-abrilat/BVY
-abrilejada/VY
-abrilejava/A
-abrilenc/FVY
-abrilenca/VY
-abrillantable/EVY
-abrillantada/VY
-abrillantador/FVY
-abrillantadora/VY
-abrillantament/EVY
-abrillantava/A
-abrn/Z
-abrinada/VY
-abrinat/BVY
-abrinava/A
-Abrines/WY
-abriolada/VY
-abriolava/A
-abrillar/EVY
-abrills/VY
-abrivada/EVY
-abrivadament
-abrivament/EVY
-abrivat/BVY
-abrivava/A
-abr/GVY
-abrogable/EVY
-abrogaci/GVY
-abrogada/VY
-abrogatiu/BVY
-abrogativa/VY
-abrogava/A
-abromada/VY
-abromava/A
-abroquerada/VY
-abroquerava/A
-abrtan/EVY
-abrucs/JVY
-abrucesa/VY
-Abruos/VY
-abrupci/GVY
-abrupta/VY
-abruptament
-abrupte/FVY
-abruptesa/EVY
-abrs/Z
-abrusada/VY
-abrusador/FVY
-abrusadora/VY
-abrusament/EVY
-abrusava/A
-abs.
-Absal/WY
-Absal/WY
-abscs/VY
-abscessos/Y
-abscindida/VY
-abscindir/MN
-abscs/BVY
-abscisi/GVY
-abscissa/EVY
-abselafsia/EVY
-absncia/EVY
-absent/EVY
-absenta/EVY
-absentada/VY
-absentava/A
-absentisme/EVY
-absentista/EVY
-bsida/EVY
-absidal/EVY
-absidiola/EVY
-absintmia/EVY
-absntic/FVY
-absntica/VY
-absintina/EVY
-absis/EVY
-absol/C
-absol/SZ
-absoldre/DY
-absoldr/T
-absolent/R
-absolgus/Q
-absolia/O
-absolt/FVY
-absolta/EVY
-absoluci/GVY
-absolut/FVY
-absoluta/VY
-absolutament
-absolutesa/EVY
-absolutisme/EVY
-absolutista/EVY
-absolutitzada/VY
-absolutitzava/A
-absolutiu/EVY
-absolutori/KVY
-absolutria/VY
-absorbncia/EVY
-absorbefaent/EVY
-absorbncia/EVY
-absorbent/EVY
-absorbibilitat/EVY
-absorbible/EVY
-absorbida/VY
-absorbidor/FVY
-absorbidora/VY
-absorbidor-reflector/FVY
-absorbidor-reflectora/VY
-absorbiment/EVY
-absorbir/MN
-absorci/GVY
-absorcimetre/EVY
-absorciometria/EVY
-absorciomtric/FVY
-absorciomtrica/VY
-absort/FVY
-absorta/VY
-absortncia/EVY
-absortiu/BVY
-absortiva/VY
-absortivitat/EVY
-abst/D
-abst/Z
-abstemi/KVY
-abstmia/VY
-absten/C
-abstenc/Z
-abstenci/GVY
-abstencionisme/EVY
-abstencionista/EVY
-abstendr/T
-abstenen/Z
-abstenguda/VY
-abstengus/Q
-abstengut/BVY
-abstenia/Z
-abstenem/Z
-abstenien/Z
-abstenies/Z
-absteneu/Z
-abstenim/Z
-absteniment/EVY
-abstenint/C
-abstenir/CY
-absteniu/C
-absteniu/Z
-abstens/Z
-abstergent/EVY
-abstergida/VY
-abstergir/MN
-abstersi/GVY
-abstersiu/BVY
-abstersiva/VY
-abstersivitat/EVY
-abstinc/Z
-abstindr/Z
-abstindran/Z
-abstindrs/Z
-abstindre/DY
-abstindr/Z
-abstindrem/Z
-abstindreu/Z
-abstindria/Z
-abstindrem/Z
-abstindrien/Z
-abstindries/Z
-abstindreu/Z
-abstinncia/EVY
-abstinent/EVY
-abstinentment
-abstinga/D
-abstinga/Z
-abstinguda/VY
-abstingudes/Y
-abstingu/Z
-abstinguem/C
-abstinguem/Z
-abstinguen/C
-abstinguen/Z
-abstinguera/Z
-abstingurem/Z
-abstingueren/Z
-abstingueres/Z
-abstingureu/Z
-abstingues/Z
-abstingus/Z
-abstingussem/Z
-abstinguessen/Z
-abstinguesses/Z
-abstingusseu/Z
-abstingussim/Z
-abstinguessin/Z
-abstinguessis/Z
-abstingussiu/Z
-abstingueu/Z
-abstingui/D
-abstingui/Z
-abstingu/Z
-abstinguin/C
-abstinguin/Z
-abstinguis/Z
-abstingut/VY
-abstinguts/Y
-abstracci/GVY
-abstracta/VY
-abstractament
-abstracte/FVY
-abstractesa/EVY
-abstractiu/BVY
-abstractiva/VY
-abstractivament
-abstractivitat/EVY
-abstragus/Q
-abstraient/R
-abstrau/C
-abstrau/Z
-abstrauen/Z
-abstraure/DY
-abstraur/T
-abstraus/Z
-abstrec/Z
-abstrega/D
-abstrega/Z
-abstreguen/C
-abstreguen/Z
-abstregues/Z
-abstregui/D
-abstregui/Z
-abstreguin/C
-abstreguin/Z
-abstreguis/Z
-abstreia/O
-abstreim/Z
-abstreis/C
-abstreis/Z
-abstret/FVY
-abstreta/VY
-abstretament
-abstreu/C
-abstreu/SZ
-abstreure/DY
-abstrs/JVY
-abstrusa/VY
-abstrusament
-abstrusitat/EVY
-absurd/FVY
-absurda/VY
-absurdament
-absurditat/EVY
-abuanyada/VY
-abuanyava/A
-abudicre/EVY
-abuixada/VY
-abuixava/A
-Abul/WY
-ablia/EVY
-ablic/FVY
-ablica/VY
-abulomania/EVY
-abundada/VY
-Abundanci/WY
-abundncia/EVY
-Abundncia/WY
-abundant/EVY
-abundantment
-abundava/A
-Abundi/WY
-abundor/EVY
-abunds/JVY
-abundosa/VY
-abundosament
-abunyolada/VY
-abunyolat/BVY
-abura/EVY
-aburgs/Z
-aburgesada/VY
-aburgesadament
-aburgesament/EVY
-aburgesava/A
-abs/IVY
-abs/Z
-abusada/VY
-abusador/FVY
-abusadora/VY
-abusava/A
-abusi/GVY
-abusiu/BVY
-abusiva/VY
-abusivament
-abtilon/EVY
-abutor/EVY
-aC
-acabable/EVY
-acabacases/EVY
-acabada/VY
-acabadament
-acabador/FVY
-acabadora/VY
-acabalada/VY
-acabalador/FVY
-acabaladora/VY
-acabalat/BVY
-acabalava/A
-acaball/EVY
-acaballes/Y
-acabament/EVY
-acabana/EVY
-acabat/BEVY
-acabatall/EVY
-acabava/A
-acabdillada/VY
-acabdillament/EVY
-acabdillava/A
-acabs/Z
-acabussada/VY
-acabussava/A
-acaada/VY
-acaament/EVY
-acaava/A
-Acaci/WY
-accia/EVY
-acad.
-acadmia/EVY
-acadmic/FVY
-acadmica/VY
-acadmicament
-academicisme/EVY
-academicista/EVY
-academitzada/VY
-academitzava/A
-acadenada/VY
-acadenat/BVY
-acadi/HVY
-Acdia/VY
-acadiana/VY
-acagallonada/VY
-acagallonament/EVY
-acagallonava/A
-Acaia/VY
-acalada/VY
-acalaixada/VY
-acalaixava/A
-acalsia/EVY
-acalava/A
-acalclia/EVY
-acalici/EVY
-acalcia/EVY
-acaliuada/VY
-acaliuat/BVY
-acalorada/EVY
-acaloradament
-acalorador/FVY
-acaloradora/VY
-acalorament/EVY
-acalorava/A
-acamallada/VY
-acamallava/A
-acampada/EVY
-acampador/FVY
-acampadora/VY
-acampament/EVY
-acampanada/VY
-acampanat/BVY
-acampanava/A
-acampava/A
-acmpsia/EVY
-acampta/VY
-acampte/FVY
-acams/Z
-acamussada/VY
-acamussador/FVY
-acamussadora/VY
-acamussatge/EVY
-acamussava/A
-acanada/VY
-acanador/FVY
-acanadora/VY
-acanalada/VY
-acanalador/EVY
-acanaladora/EVY
-acanalat/BVY
-acanalava/A
-acanament/EVY
-acanava/A
-acans/Z
-acanissada/VY
-acanissava/A
-acanonada/VY
-acanonava/A
-acant/EVY
-acantaci/KVY
-acantcia/VY
-acantita/EVY
-acantocarp/FVY
-acantocarpa/VY
-acantocfal/EVY
-acantodctil/EVY
-acantodi/EVY
-acantfag/FVY
-acantfaga/VY
-acantonada/VY
-acantonament/EVY
-acantonava/A
-acantopterigi/LVY
-acantoptergia/VY
-acanyada/VY
-acanyament/EVY
-acanyat/BVY
-acanyava/A
-acaparada/VY
-acaparador/FVY
-acaparadora/VY
-acaparament/EVY
-acaparava/A
-acaparrada/VY
-acaparrava/A
-acpnia/EVY
-acaptada/VY
-acaptador/FVY
-acaptadora/VY
-acaptava/A
-acapte/EVY
-car/EVY
-acarada/VY
-acaragolada/VY
-acaragolava/A
-acaramellada/VY
-acaramellat/BVY
-acaramellava/A
-acarament/EVY
-acaramullada/VY
-acaramullava/A
-acarassolada/VY
-acarassolat/BVY
-acarava/A
-acarcanyada/VY
-acarcanyava/A
-Acari/WY
-acariasi/EVY
-acariciada/VY
-acariciador/FVY
-acariciadora/VY
-acariciava/A
-acaricida/EVY
-acariosi/EVY
-acarnani/EVY
-acarnnia/EVY
-Acarnnia/VY
-acarns/Z
-acarnissada/VY
-acarnissament/EVY
-acarnissava/A
-acaronada/VY
-acaronador/FVY
-acaronadora/VY
-acaronament/EVY
-acaronava/A
-acarp/FVY
-acarpa/VY
-acarrerada/VY
-acarrerament/EVY
-acarrerava/A
-acarxotada/VY
-acarxotava/A
-acasada/VY
-acasat/BVY
-acaserada/VY
-acaserat/BVY
-acassolada/VY
-acassolat/BVY
-acastellada/VY
-acastellanada/VY
-acastellanava/A
-acastellava/A
-acatada/VY
-acatalanada/VY
-acatalanava/A
-acatalctic/FVY
-acatalctica/VY
-acatalpsia/EVY
-acatalptic/FVY
-acatalptica/VY
-acatament/EVY
-acatarrada/VY
-acatarrava/A
-acatrsia/EVY
-acatava/A
-acatxada/VY
-acatxapada/VY
-acatxapava/A
-acatxava/A
-acatx/GVY
-acatxonada/VY
-acatxonava/A
-acaule/EVY
-acaulescent/EVY
-Accad/VY
-accadi/KVY
-accdia/VY
-accedent/EVY
-accedida/VY
-accedir/MN
-acceleraci/GVY
-accelerada/VY
-acceleradament
-accelerador/FVY
-acceleradora/VY
-accelerament/EVY
-accelerant/EVY
-acceleratriu/EVY
-accelerava/A
-accelergraf/EVY
-accelermetre/EVY
-accent/EVY
-accentuable/EVY
-accentuaci/GVY
-accentuada/VY
-accentuadament
-accentual/EVY
-accentuava/A
-accepci/GVY
-accepta/VY
-acceptabilitat/EVY
-acceptable/EVY
-acceptablement
-acceptaci/GVY
-acceptada/VY
-acceptador/FVY
-acceptadora/VY
-acceptant/EVY
-acceptava/A
-accepte/FVY
-acceptilaci/GVY
-acceptor/EVY
-accs/VY
-accessibilitat/EVY
-accessible/EVY
-accessi/GVY
-accssit/EVY
-accessori/KVY
-accessria/VY
-accessriament
-accessos/Y
-acci/EVY
-ccia/EVY
-accidncia/EVY
-accident/EVY
-accidentada/VY
-accidental/EVY
-accidentalisme/EVY
-accidentalista/EVY
-accidentalitat/EVY
-accidentalment
-accidentat/BVY
-accidentava/A
-accidentogen/KVY
-accidentgena/VY
-accdia/EVY
-accidis/JVY
-accidiosa/VY
-acci/GVY
-accionada/VY
-accionalisme/EVY
-accionalista/EVY
-accionament/EVY
-accionarial/EVY
-accionariat/EVY
-accionat/EVY
-accionava/A
-accionista/EVY
-accpitre/EVY
-acciptrid/EVY
-accipitriforme/EVY
-acdia/EVY
-acfal/FVY
-acfala/VY
-aceflia/EVY
-acefalisme/EVY
-acefalita/EVY
-aceifa/EVY
-acellular/EVY
-acelomada/VY
-acelomat/BVY
-acendrada/VY
-acendrament/EVY
-acendrava/A
-acensada/VY
-acensador/FVY
-acensadora/VY
-acensava/A
-acentrfor/FVY
-acentrfora/VY
-acer/EVY
-acercia/EVY
-aceraci/GVY
-acerada/VY
-acerament/EVY
-acerat/BVY
-aceratge/EVY
-aceratsia/EVY
-acerava/A
-acerb/FVY
-acerba/VY
-acerbament
-acerbitat/EVY
-acereria/EVY
-acer/GVY
-acers/JVY
-acerosa/VY
-acrrim/FVY
-acrrima/VY
-acrrimament
-acervada/VY
-acervat/BVY
-acrvul/EVY
-acescncia/EVY
-acescent/EVY
-acetbul/EVY
-acetabulria/EVY
-acetabuliforme/EVY
-acetal/EVY
-acetaldehid/EVY
-acetlic/FVY
-acetlica/VY
-acetamida/EVY
-acetanilida/EVY
-acetat/EVY
-actic/FVY
-actica/VY
-acetificaci/GVY
-acetificada/VY
-acetificador/FVY
-acetificadora/VY
-acetificava/A
-acetil/EVY
-acetilaci/GVY
-acetilada/VY
-acetilava/A
-acetilcolina/EVY
-acetil/GVY
-acetilnic/FVY
-acetilnica/VY
-acetilsaliclic/EVY
-acetilur/EVY
-acetmetre/EVY
-acetimetria/EVY
-acetina/EVY
-acetoacetat/EVY
-acetoactic/FVY
-acetoactica/VY
-acetobutirat/EVY
-acetofenetidina/EVY
-acetofenona/EVY
-acetona/EVY
-acetonmia/EVY
-acetnic/FVY
-acetnica/VY
-acetonitril/EVY
-acetonria/EVY
-acets/JVY
-acetosa/VY
-acetositat/EVY
-acetoxil/EVY
-Ach/WY
-ac/Y
-acclia/EVY
-acclic/FVY
-acclica/VY
-aciclicitat/EVY
-accula/EVY
-aciculada/VY
-acicular/EVY
-aciculat/BVY
-aciculifoli/KVY
-aciculiflia/VY
-aciculiforme/EVY
-aciculita/EVY
-cid/FVY
-cida/VY
-acidada/VY
-acidava/A
-acidmia/EVY
-acidesa/EVY
-acdic/FVY
-acdica/VY
-acidfer/FVY
-acidfera/VY
-acidificable/EVY
-acidificaci/GVY
-acidificada/VY
-acidificant/EVY
-acidificava/A
-acidmetre/EVY
-acidimetria/EVY
-acidimtric/FVY
-acidimtrica/VY
-acidisme/EVY
-aciditat/EVY
-acidocetosi/EVY
-acidfil/FVY
-acidfila/VY
-acidoflia/EVY
-acidogen/KVY
-acidgena/VY
-acidol/EVY
-acidlisi/EVY
-acidoresistncia/EVY
-acidosi/EVY
-acidtic/FVY
-acidtica/VY
-acdul/FVY
-acdula/VY
-acidulaci/GVY
-acidulada/VY
-acidulant/EVY
-acidulava/A
-acidria/EVY
-acienada/VY
-acienadament
-acienament/EVY
-acienat/BVY
-acienava/A
-acientada/VY
-acientava/A
-acientfic/FVY
-acientfica/VY
-aciesi/EVY
-acifoli/KVY
-aciflia/VY
-aciforme/EVY
-acil/EVY
-acilaci/GVY
-acilada/VY
-acilava/A
-aclia/EVY
-acimada/VY
-acimat/BVY
-acimava/A
-acin/VY
-acinaciforme/EVY
-acinsia/EVY
-acinestsia/EVY
-acinet/EVY
-acintic/FVY
-acintica/VY
-acinetspora/EVY
-acinglada/VY
-acinglat/BVY
-acinglerada/VY
-acinglerat/BVY
-acnic/FVY
-acnica/VY
-aciniforme/EVY
-cins/Y
-acipensrid/EVY
-acipenseriforme/EVY
-Aciscle/WY
-acivadada/VY
-acivadava/A
-aclamaci/GVY
-aclamada/VY
-aclamador/FVY
-aclamadora/VY
-aclamatori/KVY
-aclamatria/VY
-aclamava/A
-aclameda/VY
-aclameir/MN
-aclamidi/EVY
-aclamdia/EVY
-aclaparada/VY
-aclaparador/FVY
-aclaparadora/VY
-aclaparament/EVY
-aclaparava/A
-aclarida/EVY
-aclaridor/FVY
-aclaridora/VY
-aclariment/EVY
-aclarir/MN
-aclstic/FVY
-aclstica/VY
-aclavellada/VY
-aclavellat/BVY
-aclida/VY
-aclide/FVY
-aclimatabilitat/EVY
-aclimatable/EVY
-aclimataci/GVY
-aclimatada/VY
-aclimatament/EVY
-aclimatava/A
-aclnic/FVY
-aclnica/VY
-aclivellada/VY
-aclivellava/A
-aclocada/VY
-aclocava/A
-aclofada/VY
-aclofament/EVY
-aclofava/A
-aclofollada/VY
-aclofollat/BVY
-aclorhdria/EVY
-aclotada/VY
-aclotament/EVY
-aclotava/A
-aclotxada/VY
-aclotxava/A
-aclucada/EVY
-aclucalls/Y
-aclucament/EVY
-aclucava/A
-acme/EVY
-acmita/EVY
-acne/EVY
-acneic/FVY
-acneica/VY
-acneforme/EVY
-acnmia/EVY
-acnitis/EVY
-acnode/EVY
-a/Y
-acoblable/EVY
-acoblada/VY
-acoblador/EVY
-acoblament/EVY
-acoblant/EVY
-acoblava/A
-acoconada/VY
-acoconava/A
-acodolada/VY
-acodolament/EVY
-acodolava/A
-acografia/EVY
-aclia/EVY
-aclit/FVY
-aclita/VY
-acolitat/EVY
-acollada/VY
-acollador/EVY
-acollament/EVY
-acollatant/EVY
-acollava/A
-acollena/EVY
-acollent/EVY
-acollerada/VY
-acollerava/A
-acollida/EVY
-acollidor/FVY
-acollidora/VY
-acolliment/EVY
-acollir/M
-acollonada/VY
-acollonador/FVY
-acollonadora/VY
-acollonament/EVY
-acollonant/EVY
-acollonava/A
-acollonida/VY
-acollonidor/FVY
-acollonidora/VY
-acolloniment/EVY
-acollonir/MN
-acolorada/VY
-acolorament/EVY
-acolorava/A
-acolorida/VY
-acoloriment/EVY
-acolorir/MN
-acoltellada/VY
-acoltellava/A
-acolria/EVY
-acomboiada/VY
-acomboiament/EVY
-acomboiava/A
-acomiadada/VY
-acomiadament/EVY
-acomiadava/A
-acomodable/EVY
-acomodaci/GVY
-acomodada/VY
-acomodadament
-acomodador/FVY
-acomodadora/VY
-acomodament/EVY
-acomodat/BVY
-acomodatici/EVY
-acomodatcia/EVY
-acomodatiu/BVY
-acomodativa/VY
-acomodava/A
-acompanyable/EVY
-acompanyada/EVY
-acompanyador/FVY
-acompanyadora/VY
-acompanyament/EVY
-acompanyant/EFVY
-acompanyanta/VY
-acompanyava/A
-acomparada/VY
-acomparava/A
-acomplert/FVY
-acomplerta/VY
-acomplexada/VY
-acomplexava/A
-acomplida/VY
-acompliment/EVY
-acomplir/MN
-acompte/EVY
-acondiciada/VY
-acondiciament/EVY
-acondiciava/A
-acondrita/EVY
-acondroplsia/EVY
-aconductada/VY
-aconductament/EVY
-aconductava/A
-aconduda/VY
-acondument/EVY
-aconduir/MN
-aconfessional/EVY
-aconfessionalitat/EVY
-aconhortada/VY
-aconhortament/EVY
-aconhortava/A
-acnit/EVY
-aconitasa/EVY
-acontic/EVY
-aconitina/EVY
-aconseguida/VY
-aconseguidor/FVY
-aconseguidora/VY
-aconseguiment/EVY
-aconseguir/MN
-aconsellable/EVY
-aconsellada/VY
-aconsellador/FVY
-aconselladora/VY
-aconsellament/EVY
-aconsellava/A
-aconsolada/VY
-aconsolava/A
-acontentada/VY
-acontentament/EVY
-acontentava/A
-acontraltada/VY
-acontraltat/BVY
-acopada/VY
-acopava/A
-acoqun/Z
-acoquinada/VY
-acoquinament/EVY
-acoquinava/A
-acorada/VY
-acorador/EFVY
-acoradora/VY
-acorament/EVY
-acorava/A
-acorconada/VY
-acorconament/EVY
-acorconava/A
-acord/EVY
-acordable/EVY
-acordada/VY
-acordadament
-acordador/EVY
-acordament/EVY
-acordana/EVY
-acordant/EVY
-acordava/A
-acordellada/VY
-acordellament/EVY
-acordellava/A
-acordillada/VY
-acordillament/EVY
-acordillava/A
-acordi/GVY
-acordionista/EVY
-acordonada/VY
-acordonadora/EVY
-acordonament/EVY
-acordonava/A
-Aores/VY
-acornada/VY
-acornat/BVY
-acorra/D
-acorra/Z
-acorralada/VY
-acorralador/FVY
-acorraladora/VY
-acorralament/EVY
-acorralava/A
-acorre/D
-acorre/Z
-acorreguda/VY
-acorregudes/Y
-acorregu/Z
-acorreguem/C
-acorreguem/Z
-acorreguera/Z
-acorregurem/Z
-acorregueren/Z
-acorregueres/Z
-acorregureu/Z
-acorregus/Z
-acorregussem/Z
-acorreguessen/Z
-acorreguesses/Z
-acorregusseu/Z
-acorregussim/Z
-acorreguessin/Z
-acorreguessis/Z
-acorregussiu/Z
-acorregueu/Z
-acorregu/Z
-acorregut/VY
-acorreguts/Y
-acorrem/C
-acorrem/Z
-acorren/C
-acorren/Z
-acorrent/C
-acrrer/CY
-acorrer/Z
-acorreran/Z
-acorrers/Z
-acorrer/Z
-acorrerem/Z
-acorrereu/Z
-acorreria/Z
-acorrerem/Z
-acorrerien/Z
-acorreries/Z
-acorrereu/Z
-acorres/Z
-acorreu/C
-acorreu/Z
-acorri/D
-acorri/Z
-acorria/Z
-acorrem/Z
-acorrien/Z
-acorries/Z
-acorreu/Z
-acorriment/EVY
-acorrin/C
-acorrin/Z
-acorriolada/VY
-acorriolava/A
-acorris/Z
-acorro/Z
-acorruada/VY
-acorruament/EVY
-acorruava/A
-acost/EVY
-acostada/VY
-acostads/BVY
-acostadissa/VY
-acostador/FVY
-acostadora/VY
-acostalada/VY
-acostalador/FVY
-acostaladora/VY
-acostalava/A
-acostament/EVY
-acostat/BVY
-acostava/A
-acostumable/EVY
-acostumada/VY
-acostumadament
-acostumament/EVY
-acostumat/BVY
-acostumava/A
-acot/EVY
-acotaci/GVY
-acotada/VY
-acotament/EVY
-acotava/A
-acotiada/VY
-acotiava/A
-acotiledoni/EVY
-acotilednia/EVY
-acotolada/VY
-acotolava/A
-acotxada/VY
-acotxament/EVY
-acotxava/A
-acovardida/VY
-acovardiment/EVY
-acovardir/MN
-acrcia/EVY
-acral/EVY
-acrnia/EVY
-acranial/EVY
-acras/EVY
-acrsia/EVY
-acrasial/EVY
-acrasiomicot/EVY
-crata/EVY
-acrtic/FVY
-acrtica/VY
-acraturesi/EVY
-acre/EVY
-acreci/GVY
-acreditable/EVY
-acreditaci/GVY
-acreditada/VY
-acreditadament
-acreditadssim/FVY
-acreditadssima/VY
-acreditatiu/BVY
-acreditativa/VY
-acreditava/A
-acreix/C
-acreix/SZ
-acreixement/EVY
-acreixent/R
-acrixer/CY
-acreixer/T
-acreixs/P
-acreixia/O
-acrement
-acrementici/GVY
-acrescent/EVY
-acrescuda/VY
-acrescut/BVY
-acresolada/VY
-acresolat/BVY
-acresqus/Q
-acriaturada/VY
-acriaturat/BVY
-acrbia/EVY
-acrdid/EVY
-acridiforme/EVY
-acridina/EVY
-acridnic/FVY
-acridnica/VY
-acridfag/FVY
-acridfaga/VY
-acriflavina/EVY
-acrilamida/EVY
-acrilat/EVY
-acrlic/FVY
-acrlica/VY
-acrilol/EVY
-acrilonitril/EVY
-acrimnia/EVY
-acrimonis/JVY
-acrimoniosa/VY
-acrnia/EVY
-acritarc/EVY
-acrtic/FVY
-acrtica/VY
-acritud/EVY
-acro/EVY
-acroamtic/FVY
-acroamtica/VY
-acrobcia/EVY
-acrbata/EVY
-acrobtic/FVY
-acrobtica/VY
-acrobticament
-acrobatisme/EVY
-acrocarp/FVY
-acrocarpa/VY
-acrocrpic/FVY
-acrocrpica/VY
-acrocfal/FVY
-acrocfala/VY
-acroceflia/EVY
-acrocianosi/EVY
-acrodermatitis/EVY
-acrodnia/EVY
-acrodont/EVY
-acroesqu/GVY
-acrofbia/EVY
-acrogen/KVY
-acrgena/VY
-acrogin/KVY
-acrgina/VY
-acrolena/EVY
-acrmat/EVY
-acromtic/FVY
-acromtica/VY
-acromatisme/EVY
-acromatitzada/VY
-acromatitzava/A
-acromatpsia/EVY
-acromeglia/EVY
-acromellgia/EVY
-acromi/EVY
-acromia/EVY
-acromial/EVY
-acrmion/EVY
-cron/EVY
-acrnic/FVY
-acrnica/VY
-acrnim/EVY
-acronmia/EVY
-acropquia/EVY
-acropatia/EVY
-acrpet/FVY
-acrpeta/VY
-acrpoli/EVY
-acrpolis/EVY
-acroquirisme/EVY
-acrosoma/EVY
-acrosmic/FVY
-acrosmica/VY
-acrstic/FVY
-acrstica/VY
-acrostoli/EVY
-acroteri/EVY
-acrozona/EVY
-acta/EVY
-actant/EVY
-acte/EVY
-actina/EVY
-actinal/EVY
-actini/EVY
-actnia/EVY
-actiniari/EVY
-actnic/FVY
-actnica/VY
-actnid/EVY
-actindia/EVY
-actinisme/EVY
-actinobacillosi/EVY
-actinocarp/FVY
-actinocarpa/VY
-actinoftalm/FVY
-actinoftalma/VY
-actingraf/EVY
-actinoide/EVY
-actinolita/EVY
-actinmetre/EVY
-actinometria/EVY
-actinomtric/FVY
-actinomtrica/VY
-actinomicetal/EVY
-actinomicets/Y
-actinomorf/FVY
-actinomorfa/VY
-actinopterigi/EVY
-actinoscpia/EVY
-actinostela/EVY
-actinota/EVY
-actinoterpia/EVY
-actitud/EVY
-actiu/BVY
-activa/VY
-activaci/GVY
-activada/VY
-activador/FVY
-activadora/VY
-activament
-activava/A
-activisme/EVY
-activista/EVY
-activitat/EVY
-actor/EFVY
-actora/VY
-actriu/EVY
-actuaci/GVY
-actuada/VY
-actuador/EVY
-actual/EVY
-actualisme/EVY
-actualitat/EVY
-actualitzable/EVY
-actualitzaci/GVY
-actualitzada/VY
-actualitzador/FVY
-actualitzadora/VY
-actualitzava/A
-actualment
-actuant/EVY
-actuari/KVY
-acturia/VY
-actuarial/EVY
-actuava/A
-acubada/VY
-acubador/FVY
-acubadora/VY
-acubament/EVY
-acubava/A
-acubillada/VY
-acubillava/A
-acudida/VY
-acudir/MN
-acudit/EVY
-acugulada/VY
-acugulament/EVY
-acugulava/A
-acuindada/VY
-acuindament/EVY
-acuindava/A
-acuit/EVY
-acuitada/VY
-acutat/EVY
-acuitava/A
-aculada/EVY
-aculava/A
-aculeada/VY
-aculeat/BVY
-aculeforme/EVY
-aculi/EVY
-acull/CU
-acull/EVY
-acull/Z
-aculturaci/GVY
-aculturada/VY
-aculturat/BVY
-aculturava/A
-acumbent/EVY
-acumen/VY
-acmens/Y
-acmetre/EVY
-acumetria/EVY
-acuminada/VY
-acuminat/BVY
-acuminifoliada/VY
-acuminifoliat/BVY
-acumulable/EVY
-acumulaci/GVY
-acumulada/VY
-acumulador/FVY
-acumuladora/VY
-acumulament/EVY
-acumulat/BVY
-acumulatiu/BVY
-acumulativa/VY
-acumulativament
-acumulava/A
-acunada/VY
-acunament/EVY
-acunava/A
-acupuntor/FVY
-acupuntora/VY
-acupuntura/EVY
-acurada/VY
-acuradament
-acurat/BVY
-acurada/VY
-acurament/EVY
-acurava/A
-Acurci/WY
-acurtable/EVY
-acurtada/VY
-acurtament/EVY
-acurtava/A
-acs/Z
-acusable/EVY
-acusaci/GVY
-acusada/VY
-acusador/FVY
-acusadora/VY
-acusament/EVY
-acusat/BVY
-acusatiu/EVY
-acusatori/KVY
-acusatria/VY
-acusava/A
-acstic/FVY
-acstica/VY
-acusticoptic/FVY
-acusticoptica/VY
-acut/C
-acut/Z
-acutangle/EVY
-acutorsi/GVY
-acuts/Z
-ad
-Ada/WY
-Adabald/WY
-adctil/FVY
-adctila/VY
-adactlia/EVY
-adagi/EVY
-adagio/EVY
-Adalber/WY
-Adalbert/WY
-Adalgot/WY
-adalil/EVY
-Adalric/WY
-Adalsinda/WY
-adam/EVY
-Adam/WY
-adamant/HVY
-adamantina/VY
-admic/FVY
-admica/VY
-adamisme/EVY
-adamita/EVY
-adamtic/FVY
-adamtica/VY
-adaptabilitat/EVY
-adaptable/EVY
-adaptaci/GVY
-adaptada/VY
-adaptador/FVY
-adaptadora/VY
-adaptatiu/BVY
-adaptativa/VY
-adaptava/A
-adar/EVY
-adaram/EVY
-adarb/EVY
-adargada/VY
-adargava/A
-Adarr/WY
-Adaucte/WY
-adaxial/EVY
-add.
-Addaia/VY
-addax/IVY
-addend/EVY
-addenda/EVY
-addicci/GVY
-addici/GVY
-addicionable/EVY
-addicionada/VY
-addicional/EVY
-addicionalment
-addicionava/A
-addicta/VY
-addicte/FVY
-addictiu/BVY
-addictiva/VY
-additament/EVY
-additiu/BVY
-additiva/VY
-additivitat/EVY
-additivomultiplicatiu/BVY
-additivomultiplicativa/VY
-adducci/GVY
-adductor/FVY
-adductora/VY
-adduble/EVY
-adduda/VY
-adduir/MN
-adfag/EVY
-adefgia/EVY
-adeia/Z
-adiem/Z
-adeien/Z
-adeies/Z
-adieu/Z
-adeim/Z
-adeis/Z
-Adela/WY
-Adelaida/WY
-Adelard/WY
-Adelbert/WY
-adelerada/VY
-adeleradament
-adelerat/BVY
-adelerava/A
-Adelf/WY
-adlfia/EVY
-adelfogmia/EVY
-Adel/WY
-adeliciada/VY
-adeliciat/BVY
-Adelina/WY
-adelitada/VY
-adelitament/EVY
-adelitava/A
-Adell/WY
-Adellac/WY
-adelcera/EVY
-Adelvina/WY
-Ademar/WY
-Adems/VY
-ademusser/FVY
-ademussera/VY
-Ademuz/VY
-adenlgia/EVY
-adenectomia/EVY
-adeniforme/EVY
-adenilat/EVY
-adenlic/EVY
-adenina/EVY
-adenitis/EVY
-adenfor/FVY
-adenfora/VY
-adenohipfisi/EVY
-adenodal/EVY
-adenoide/EVY
-adenoidectomia/EVY
-adenoditis/EVY
-adenologia/EVY
-adenoma/EVY
-adenomatosi/EVY
-adenopatia/EVY
-adenosi/EVY
-adenosina/EVY
-adenosinadifosfat/EVY
-adenosinatrifosfat/EVY
-adenosinatrifosfatasa/EVY
-adenostil/EVY
-adenovirosi/EVY
-adenovirus/EVY
-Adeodat/WY
-adepta/VY
-adepte/FVY
-adequaci/GVY
-adequada/VY
-adequadament
-adequat/BVY
-adequava/A
-Adern/WY
-ads/Y
-adesada/VY
-adesava/A
-adesiara/Y
-adu/EVY
-adu-siau
-adherncia/EVY
-adherent/EVY
-adherida/VY
-adheriment/EVY
-adherir/MN
-adhesi/GVY
-adhesiu/BVY
-adhesiva/VY
-adhesivitat/EVY
-dhuc/Y
-adiabtic/FVY
-adiabtica/VY
-adiabatisme/EVY
-adiada/VY
-adifon/EVY
-adifor/FVY
-adifora/VY
-adiaforesi/EVY
-adiafortic/FVY
-adiafortica/VY
-adiafria/EVY
-adiamantada/VY
-adiamantat/BVY
-adiament/EVY
-adiant/EVY
-adiatermncia/EVY
-adiattic/FVY
-adiattica/VY
-adiava/A
-adic/Z
-adici/GVY
-adiem/Z
-adient/C
-adient/EVY
-adientment
-adieu/Z
-adiga/D
-adiga/Z
-adigu/Z
-adiguem/C
-adiguem/Z
-adiguen/C
-adiguen/Z
-adiguera/Z
-adigurem/Z
-adigueren/Z
-adigueres/Z
-adigureu/Z
-adigues/C
-adigues/Z
-adigus/Z
-adigussem/Z
-adiguessen/Z
-adiguesses/Z
-adigusseu/Z
-adigussim/Z
-adiguessin/Z
-adiguessis/Z
-adigussiu/Z
-adigueu/C
-adigueu/Z
-adigui/D
-adigui/Z
-adigu/Z
-adiguin/C
-adiguin/Z
-adiguis/Z
-Adlia/WY
-Adil/WY
-adinmia/EVY
-adinmic/FVY
-adinmica/VY
-adinerada/VY
-adinerat/BVY
-adinerava/A
-adinyada/VY
-adinyava/A
-adipat/EVY
-adpic/FVY
-adpica/VY
-adipocera/EVY
-adipcit/EVY
-adipognesi/EVY
-adiponitril/EVY
-adips/JVY
-adiposa/VY
-adiposlgia/EVY
-adiposi/EVY
-adipositat/EVY
-adpsia/EVY
-adir/CY
-adir/Z
-adiran/Z
-adirs/Z
-adir/Z
-adirem/Z
-adireu/Z
-adiria/Z
-adirem/Z
-adirien/Z
-adiries/Z
-adireu/Z
-adit/VY
-adita/VY
-adites/Y
-diton/EVY
-adits/Y
-adiu/Z
-adiuen/Z
-adius/Z
-adives/Y
-adj.
-adjacncia/EVY
-adjacent/EVY
-adjar/EVY
-Adjria/VY
-adjectiu/BVY
-adjectiva/VY
-adjectivable/EVY
-adjectivaci/GVY
-adjectivada/VY
-adjectivador/FVY
-adjectivadora/VY
-adjectival/EVY
-adjectivament
-adjectivava/A
-adjudicable/EVY
-adjudicaci/GVY
-adjudicada/VY
-adjudicador/FVY
-adjudicadora/VY
-adjudicant/EVY
-adjudicatari/KVY
-adjudicatria/VY
-adjudicatiu/BVY
-adjudicativa/VY
-adjudicava/A
-adjunci/GVY
-adjunt/FVY
-adjunta/VY
-adjuntada/VY
-adjuntava/A
-adjuntiu/BVY
-adjuntiva/VY
-adjuraci/GVY
-adjurada/VY
-adjurador/FVY
-adjuradora/VY
-adjurava/A
-adjutor/FVY
-adjutora/VY
-adjutori/EVY
-adjuvant/EVY
-adlter/EVY
-Adlert/WY
-adm.
-admdor.
-admdora.
-adms/JVY
-admesa/VY
-admet/C
-admet/SZ
-admetent/R
-admets/P
-admetia/O
-admetre/DY
-admetr/T
-adminicle/EVY
-adminiculada/VY
-adminicular/EVY
-adminiculava/A
-administrable/EVY
-administraci/GVY
-administrada/VY
-administrador/FVY
-administradora/VY
-administrant/EVY
-administrat/BVY
-administratiu/BVY
-administrativa/VY
-administrativament
-administrativista/EVY
-administrava/A
-admirable/EVY
-admirablement
-admiraci/GVY
-admirada/VY
-admirador/FVY
-admiradora/VY
-admiratiu/BVY
-admirativa/VY
-admirativament
-admirava/A
-admissibilitat/EVY
-admissible/EVY
-admissi/GVY
-admitncia/EVY
-admixti/GVY
-admonici/GVY
-admonitor/FVY
-admonitora/VY
-admonitori/KVY
-admonitria/VY
-admtiu.
-admtiva.
-adnat/FVY
-adnata/VY
-adob/EVY
-adobable/EVY
-adobacadires/EVY
-adobacamins/VY
-adobacossis/EVY
-adobada/VY
-adobador/FVY
-adobadora/VY
-adobadures/Y
-adobaire/EVY
-adobament/EVY
-adobamitges/EVY
-adobs/Z
-adobassada/VY
-adobassava/A
-adobatge/EVY
-adobava/A
-adober/FVY
-adobera/VY
-adoberia/EVY
-adoctrn/Z
-adoctrinable/EVY
-adoctrinada/VY
-adoctrinador/FVY
-adoctrinadora/VY
-adoctrinament/EVY
-adoctrinava/A
-adolescncia/EVY
-adolescent/EVY
-Adolf/WY
-adolida/VY
-adolit/BVY
-adollada/VY
-adollament/EVY
-adollava/A
-adolorada/VY
-adoloradament
-adolorament/EVY
-adolorava/A
-adolorida/VY
-adoloriment/EVY
-adolorir/MN
-adolorit/BVY
-adoms/Z
-adomassada/VY
-adomassat/BVY
-adomassava/A
-adonada/VY
-adonava/A
-adondada/VY
-adondament/EVY
-adondava/A
-adnic/FVY
-adnica/VY
-adonis/EVY
-adonitzada/VY
-adonitzava/A
-adopci/GVY
-adopcionisme/EVY
-adopcionista/EVY
-adoperada/VY
-adoperava/A
-adoptable/EVY
-adoptada/VY
-adoptand/FVY
-adoptanda/VY
-adoptant/EVY
-adoptava/A
-adoptiu/BVY
-adoptiva/VY
-Ador/VY
-adorabilitat/EVY
-adorable/EVY
-adorablement
-adoraci/GVY
-adorada/VY
-adorador/FVY
-adoradora/VY
-adoral/EVY
-adoratori/EVY
-adoratriu/EVY
-adorava/A
-adorer/FVY
-adorera/VY
-adorm/CU
-adorm/Z
-adormida/VY
-adormidor/FVY
-adormidora/VY
-adormiment/EVY
-adormir/M
-adorms/Z
-adormiscada/VY
-adormiscava/A
-adormissada/VY
-adormissava/A
-adorn/EVY
-adornable/EVY
-adornada/VY
-adornador/FVY
-adornadora/VY
-adornament/EVY
-adornava/A
-adornista/EVY
-ads/Z
-adossada/VY
-adossament/EVY
-adossava/A
-adotzn/Z
-adotzenada/VY
-adotzenament/EVY
-adotzenat/BVY
-adotzenava/A
-adovellada/VY
-adovellat/BVY
-adprecaci/GVY
-adpromissi/GVY
-adquirent/EVY
-adquirible/EVY
-adquirida/VY
-adquiridor/FVY
-adquiridora/VY
-adquirir/MN
-adquisici/GVY
-adquisitiu/BVY
-adquisitiva/VY
-adquisitivitat/EVY
-adragant/EVY
-adrag/GVY
-adre/IVY
-adrea/EVY
-adreable/EVY
-adreada/VY
-adreador/EFVY
-adreadora/VY
-adreament/EVY
-adreava/A
-adrenalina/EVY
-adrenrgic/FVY
-adrenrgica/VY
-adrenocorticotrpica/EVY
-adrenoreceptor/EVY
-adret/FVY
-adreta/VY
-Adri/Y
-Adri/WY
-Adriac/WY
-adritic/FVY
-adritica/VY
-Adrobau/WY
-Adroer/WY
-adroguer/FVY
-Adroguer/WY
-adroguera/VY
-adrogueria/EVY
-Adrover/WY
-Adrufeu/WY
-adscrigus/Q
-adscripci/GVY
-adscrit/FVY
-adscrita/VY
-adscriu/C
-adscriu/SZ
-adscriure/DY
-adscriur/T
-adscriv/Z
-adscrivia/O
-adscrivint/R
-adscrivira/Z
-adscrivrem/Z
-adscriviren/Z
-adscrivires/Z
-adscrivreu/Z
-adscrivs/Z
-adscrivssem/Z
-adscrivissen/Z
-adscrivisses/Z
-adscrivsseu/Z
-adscrivssim/Z
-adscrivissin/Z
-adscrivissis/Z
-adscrivssiu/Z
-Adser/WY
-adsignatus
-adsorbat/EVY
-adsorbent/EVY
-adsorci/GVY
-adstrat/EVY
-aduar/EVY
-adulaci/GVY
-adulada/VY
-adulador/FVY
-aduladora/VY
-adularescncia/EVY
-adulria/EVY
-adulatori/KVY
-adulatria/VY
-adulatriament
-adulava/A
-Adulf/WY
-adult/FVY
-adulta/VY
-adlter/FVY
-adltera/VY
-adulterable/EVY
-adulteraci/GVY
-adulterada/VY
-adulterador/FVY
-adulteradora/VY
-adulterament/EVY
-adulterant/EVY
-adulterava/A
-adulteri/EVY
-adulter/HVY
-adulterina/VY
-adulterinament
-adultesa/EVY
-adunaci/GVY
-adunada/VY
-adunana/EVY
-adunava/A
-adurent/EVY
-adust/FVY
-adusta/VY
-adustament
-adustesa/EVY
-adusti/GVY
-adustiu/BVY
-adustiva/VY
-adv.
-adv/Z
-advecci/GVY
-advectiu/BVY
-advectiva/VY
-adven/C
-adven/Z
-advn/C
-advenc/Z
-advendr/T
-advenen/Z
-advenguda/VY
-advengus/Q
-advengut/BVY
-advenia/Z
-advenem/Z
-advenien/Z
-advenies/Z
-adveneu/Z
-advenim/Z
-adveniment/EVY
-advenint/C
-advenir/CY
-adveniu/C
-adveniu/Z
-advens/Z
-advent/EVY
-advent/HVY
-adventici/EVY
-adventcia/EVY
-adventciament
-adventina/VY
-adventisme/EVY
-adventista/EVY
-adventual/EVY
-adveraci/GVY
-adverada/VY
-adverament/EVY
-adverava/A
-adverbi/EVY
-adverbial/EVY
-adverbialitat/EVY
-adverbialitzaci/GVY
-adverbialitzada/VY
-adverbialitzador/FVY
-adverbialitzadora/VY
-adverbialitzava/A
-adverbialment
-advers/JVY
-adversa/VY
-adversament
-adversari/KVY
-adversria/VY
-adversatiu/BVY
-adversativa/VY
-adversitat/EVY
-advertncia/EVY
-advertida/VY
-advertidament
-advertidor/FVY
-advertidora/VY
-advertiment/EVY
-advertir/MN
-advinc/Z
-advindr/Z
-advindran/Z
-advindrs/Z
-advindre/DY
-advindr/Z
-advindrem/Z
-advindreu/Z
-advindria/Z
-advindrem/Z
-advindrien/Z
-advindries/Z
-advindreu/Z
-advinga/D
-advinga/Z
-advinguda/VY
-advingudes/Y
-advingu/Z
-advinguem/C
-advinguem/Z
-advinguen/C
-advinguen/Z
-advinguera/Z
-advingurem/Z
-advingueren/Z
-advingueres/Z
-advingureu/Z
-advingues/Z
-advingus/Z
-advingussem/Z
-advinguessen/Z
-advinguesses/Z
-advingusseu/Z
-advingussim/Z
-advinguessin/Z
-advinguessis/Z
-advingussiu/Z
-advingueu/Z
-advingui/D
-advingui/Z
-advingu/Z
-advinguin/C
-advinguin/Z
-advinguis/Z
-advingut/VY
-advinguts/Y
-advocacia/EVY
-advocaci/GVY
-advocada/VY
-advocadesc/FVY
-advocadesca/VY
-advocadessa/EVY
-advocat/BVY
-advocatori/KVY
-advocatria/VY
-advocava/A
-aede/EVY
-aequo
-aeraci/GVY
-aermia/EVY
-aernquima/EVY
-aeri/EVY
-aria/EVY
-aercola/EVY
-aerfer/FVY
-aerfera/VY
-aerificaci/GVY
-aerificada/VY
-aerificatiu/BVY
-aerificativa/VY
-aerificava/A
-aeriforme/EVY
-aerinita/EVY
-aerobi/EVY
-aerbia/EVY
-aerbic/FVY
-aerbica/VY
-aerobiologia/EVY
-aerobiosi/EVY
-aerobomba/EVY
-aerobs/IVY
-aerocrpia/EVY
-aerocele/EVY
-aerocist/EVY
-aeroclub/EVY
-aeroclia/EVY
-aerocondensador/EVY
-aerodina/EVY
-aerodinmic/FVY
-aerodinmica/VY
-aerdrom/EVY
-aeroespacial/EVY
-aeroesqu/VY
-aeroesqus/Y
-aerofgia/EVY
-aerofar/EVY
-aeroftic/FVY
-aeroftica/VY
-aerfob/FVY
-aerfoba/VY
-aerofbia/EVY
-aerfon/FVY
-aerfona/VY
-aerfor/EVY
-aerofotografia/EVY
-aerofotometria/EVY
-aerogenerador/EVY
-aergraf/EVY
-aerografia/EVY
-aerogrfic/FVY
-aerogrfica/VY
-aerograma/EVY
-aerolnia/EVY
-aerlit/EVY
-aeroltic/FVY
-aeroltica/VY
-aerolliscador/EVY
-aerologia/EVY
-aerolgic/FVY
-aerolgica/VY
-aeromncia/EVY
-aeromntic/FVY
-aeromntica/VY
-aeromedicina/EVY
-aermetre/EVY
-aerometria/EVY
-aeromtric/FVY
-aeromtrica/VY
-aeromodel/EVY
-aeromodelisme/EVY
-aeromotor/EVY
-aeronau/EVY
-aeronauta/EVY
-aeronutic/FVY
-aeronutica/VY
-aeronaval/EVY
-aeronavegabilitat/EVY
-aeronavegable/EVY
-aeronavegaci/GVY
-aeronomia/EVY
-aeronmic/FVY
-aeronmica/VY
-aeropiezisme/EVY
-aeropl/GVY
-aeroplncton/EVY
-aeropletismgraf/EVY
-aeroport/EVY
-aeroportuari/KVY
-aeroporturia/VY
-aeropostal/EVY
-aerorefrigerant/EVY
-aeroscopi/EVY
-aeroscpia/EVY
-aerosfera/EVY
-aerosi/EVY
-aerosiderita/EVY
-aerosol/EVY
-aeroslic/FVY
-aeroslica/VY
-aerosolterpia/EVY
-aerostaci/GVY
-aerstat/EVY
-aerosttic/FVY
-aerosttica/VY
-aerotctic/FVY
-aerotctica/VY
-aerotaxi/EVY
-aerotcnia/EVY
-aerotcnic/FVY
-aerotcnica/VY
-aeroterpia/EVY
-aerotrmic/FVY
-aerotrmica/VY
-aerotermodinmica/EVY
-aerotermoterpia/EVY
-aeroterrestre/EVY
-aerotransport/EVY
-aerotransportada/VY
-aerotransportava/A
-aerotrn/EVY
-aerotropisme/EVY
-aerovia/EVY
-afabilitat/EVY
-afable/EVY
-afablement
-afabulaci/GVY
-afcia/EVY
-afaenada/VY
-afaenat/BVY
-afaenava/A
-afgia/EVY
-afaionada/VY
-afaionament/EVY
-afaionava/A
-afait/EVY
-afaitada/EVY
-afaitador/FVY
-afaitadora/EVY
-afaitament/EVY
-afaitapagesos/EVY
-afaitapobres/EVY
-afaitat/EVY
-afaitava/A
-afalac/EVY
-afalagada/VY
-afalagador/FVY
-afalagadora/VY
-afalagadorament
-afalagadures/Y
-afalagament/EVY
-afalagava/A
-afalconada/VY
-afalconava/A
-afallerada/VY
-afallerava/A
-afamada/VY
-afamat/BVY
-afamava/A
-afamegada/VY
-afamegat/BVY
-afamegava/A
-afanada/EVY
-afanador/FVY
-afanadora/VY
-afanava/A
-afaneta/EVY
-afanpter/FVY
-afanptera/VY
-afanita/EVY
-afanomicosi/EVY
-afany/EVY
-afanyada/VY
-afanyadament
-afanyat/BVY
-afanyava/A
-afanys/JVY
-afanyosa/VY
-afquia/EVY
-afaram/EVY
-afarrossada/VY
-afarrossava/A
-afartada/EVY
-afartament/EVY
-afartapobres/EVY
-afartava/A
-afs/VY
-afsia/EVY
-afsic/FVY
-afsica/VY
-afassos/Y
-afavorida/VY
-afavoridor/FVY
-afavoridora/VY
-afavoriment/EVY
-afavorir/MN
-afeblida/VY
-afeblidor/FVY
-afeblidora/VY
-afebliment/EVY
-afeblir/MN
-afecci/GVY
-afeccionada/VY
-afeccionament/EVY
-afeccionat/BVY
-afeccionava/A
-afecta/VY
-afectable/EVY
-afectaci/GVY
-afectada/VY
-afectadament
-afectament/EVY
-afectat/BVY
-afectava/A
-afecte/EFVY
-afectiu/BVY
-afectiva/VY
-afectivitat/EVY
-afectus/JVY
-afectuosa/VY
-afectuosament
-afectuositat/EVY
-afegible/EVY
-afegida/VY
-afegidor/EFVY
-afegidora/VY
-afegidura/EVY
-afegiment/EVY
-afegir/MN
-afegit/EVY
-afegitall/EVY
-afegit/GVY
-afeixada/VY
-afeixava/A
-afeixegada/VY
-afeixegava/A
-afeixugada/VY
-afeixugament/EVY
-afeixugava/A
-afeli/EVY
-afeliotrpic/FVY
-afeliotrpica/VY
-afeliotropisme/EVY
-afemada/VY
-afemava/A
-afemellada/VY
-afemellat/BVY
-afmia/EVY
-afer/EVY
-aferncia/EVY
-aferent/EVY
-afresi/EVY
-afermable/EVY
-afermada/VY
-afermament/EVY
-afermamossos/EVY
-afermanada/VY
-afermanava/A
-afermat/EVY
-afermava/A
-aferrada/EVY
-aferrads/BVY
-aferradissa/VY
-aferrador/EVY
-aferrall/EVY
-aferrallada/VY
-aferrallava/A
-aferrament/EVY
-aferrant/EVY
-aferrapedres/EVY
-aferra-roques/EVY
-aferratall/EVY
-aferrava/A
-aferraveles/EVY
-aferrs/Z
-aferrissada/VY
-aferrissadament
-aferrissament/EVY
-aferrissat/BVY
-aferrissava/A
-aferrisss/JVY
-aferrissosa/VY
-aferrs/Z
-aferrussada/VY
-aferrussament/EVY
-aferrussava/A
-afetgegada/VY
-afetgegament/EVY
-afetgegava/A
-afg/HVY
-afgana/VY
-afgans/JVY
-afganesa/VY
-afgani/EVY
-Afganistan/VY
-af/GVY
-afianada/VY
-afianament/EVY
-afianava/A
-afiblada/VY
-afiblall/EVY
-afiblava/A
-afici/GVY
-aficionada/VY
-aficionat/BVY
-aficionava/A
-afidvit/EVY
-afdid/EVY
-afig/CU
-afig/Z
-afigada/VY
-afiganyada/VY
-afiganyament/EVY
-afiganyava/A
-afigat/BVY
-afigurada/VY
-afigurava/A
-afilada/VY
-afilador/FVY
-afiladora/VY
-afiladura/EVY
-afilament/EVY
-afilava/A
-afilerada/VY
-afilerament/EVY
-afilerava/A
-afiliable/EVY
-afiliaci/GVY
-afiliada/VY
-afiliava/A
-afilla/VY
-afillada/VY
-afillament/EVY
-afillat/BVY
-afillava/A
-afille/FVY
-afllia/EVY
-afilloforat/EVY
-afillolada/VY
-afillolava/A
-afn/Z
-afinable/EVY
-afinaci/GVY
-afinada/VY
-afinadament
-afinador/FVY
-afinadora/VY
-afinament/EVY
-afinat/BVY
-afinava/A
-afinitat/EVY
-afirmable/EVY
-afirmaci/GVY
-afirmada/VY
-afirmatiu/BVY
-afirmativa/VY
-afirmativament
-afirmava/A
-afitada/VY
-afitament/EVY
-afitava/A
-afitorada/VY
-afitorava/A
-afix/JVY
-afixa/VY
-afixable/EVY
-afixaci/GVY
-afixada/VY
-afixal/EVY
-afixava/A
-aflacada/VY
-aflacava/A
-aflamada/VY
-aflamat/BVY
-aflamava/A
-aflaquida/VY
-aflaquiment/EVY
-aflaquir/MN
-aflat/EVY
-aflatoxina/EVY
-aflautada/VY
-aflautat/BVY
-aflautava/A
-aflicci/GVY
-aflicta/VY
-aflicte/FVY
-aflictiu/BVY
-aflictiva/VY
-afligida/VY
-afligidament
-afligidor/FVY
-afligidora/VY
-afligiment/EVY
-afligir/MN
-afligit/BVY
-aflogstic/FVY
-aflogstica/VY
-aflonjada/VY
-aflonjament/EVY
-aflonjava/A
-aflorada/VY
-aflorament/EVY
-aflorava/A
-aflotonada/VY
-aflotonat/BVY
-afluncia/EVY
-afluent/EVY
-afluda/VY
-afluir/MN
-afluix/IVY
-afluixada/EVY
-afluixador/FVY
-afluixadora/VY
-afluixament/EVY
-afluixapapers/VY
-afluixava/A
-aflux/IVY
-afocada/VY
-afocal/EVY
-afocat/BVY
-afogada/VY
-afogament/EVY
-afogava/A
-afolcada/VY
-afolcat/BVY
-afoll/EVY
-afollada/VY
-afollador/FVY
-afolladora/VY
-afollament/EVY
-afollat/BVY
-afollava/A
-fon/FVY
-fona/VY
-afonable/EVY
-afonacases/EVY
-afonada/VY
-afonament/EVY
-afonava/A
-afonemtic/FVY
-afonemtica/VY
-afonia/EVY
-afnic/FVY
-afnica/VY
-afonitzaci/GVY
-aforada/VY
-aforador/FVY
-aforadora/VY
-aforament/EVY
-aforat/BVY
-aforava/A
-afores/Y
-aforestaci/GVY
-aforestada/VY
-aforestava/A
-aforisme/EVY
-aforstic/FVY
-aforstica/VY
-afortunada/VY
-afortunadament
-afortunat/BVY
-aftic/FVY
-aftica/VY
-afototrpic/FVY
-afototrpica/VY
-afototropisme/EVY
-Afra/WY
-afrancs/Z
-afrancesada/VY
-afrancesament/EVY
-afrancesat/BVY
-afrancesava/A
-afranquida/VY
-afranquidor/FVY
-afranquidora/VY
-afranquiment/EVY
-afranquir/MN
-afrsia/EVY
-afrau/EVY
-afrenellada/VY
-afrenellament/EVY
-afrenellava/A
-afrevolida/VY
-afrevoliment/EVY
-afrevolir/MN
-afric/HVY
-frica/VWY
-africaci/GVY
-africada/VY
-africana/VY
-africanisme/EVY
-africanista/EVY
-africanstica/EVY
-africat/BVY
-africava/A
-afrikaans/VY
-afroameric/HVY
-afroamericana/VY
-afroasitic/FVY
-afroasitica/VY
-afrocub/HVY
-afrocubana/VY
-Afrodisi/WY
-afrodsia/EVY
-afrodisac/FVY
-afrodisaca/VY
-afrodita/EVY
-Afrodita/WY
-afrmetre/EVY
-afront/EVY
-afrontaci/GVY
-afrontada/VY
-afrontador/FVY
-afrontadora/VY
-afrontament/EVY
-afrontava/A
-afronts/JVY
-afrontosa/VY
-afrontosament
-afrormsia/EVY
-afrosiderita/EVY
-afrosnia/EVY
-afruitada/VY
-afruitat/BVY
-afta/EVY
-afts/JVY
-aftosa/VY
-aftosi/EVY
-afuada/VY
-afuads/BVY
-afuadissa/VY
-afuament/EVY
-afuat/BVY
-afuava/A
-afullolada/VY
-afullolava/A
-afs/Z
-afusada/VY
-afusat/BVY
-afusava/A
-afusellada/EVY
-afusellament/EVY
-afusellava/A
-afusi/GVY
-afust/EVY
-afzlia/EVY
-AG
-ag.
-aga/VY
-ag/VY
-agabell/EVY
-agabellada/VY
-agabellador/FVY
-agabelladora/VY
-agabellament/EVY
-agabellava/A
-Agabi/WY
-Agaci/WY
-gada/WY
-agafada/EVY
-agafads/BVY
-agafadissa/VY
-agafador/EFVY
-agafadora/VY
-agafall/EVY
-agafalls/JVY
-agafallosa/VY
-agafament/EVY
-agafant/EVY
-agafa-sants/VY
-agafa-sopes/EVY
-agafatall/EVY
-agafats/JVY
-agafatosa/VY
-agafava/A
-agafes/Y
-agafs/JVY
-agafosa/VY
-agalctia/EVY
-agalxia/EVY
-agalena/EVY
-agalla/EVY
-agalln/Z
-agallinada/VY
-agallinava/A
-aglloc/EVY
-gam/FVY
-agama/EVY
-gama/VY
-agambada/VY
-agambava/A
-agamellada/VY
-agamellava/A
-agam/VY
-agmia/EVY
-agmid/EVY
-agams/Y
-agammaglobulinmia/EVY
-agamocrpia/EVY
-agamognesi/EVY
-agamosprmia/EVY
-aganada/VY
-aganat/BVY
-aganida/VY
-aganit/BVY
-agaons/Y
-agapant/EVY
-Agape/WY
-gape/EVY
-agapeta/EVY
-Agapi/WY
-Agapit/WY
-agapornis/EVY
-agar/EVY
-agar-agar/EVY
-agarbada/VY
-agarbador/FVY
-agarbadora/EVY
-agarbava/A
-agarberada/VY
-agarberava/A
-agarbida/VY
-agarbir/MN
-agarbonada/VY
-agarbonava/A
-agarbuixada/VY
-agarbuixava/A
-agar/HVY
-agarena/VY
-agric/EFVY
-agrica/VY
-agariccia/EVY
-agarical/EVY
-agaricina/EVY
-agaricoide/EVY
-agarrada/EVY
-agarrads/BVY
-agarradissa/VY
-agarrador/FVY
-agarradora/VY
-agarrat/BVY
-agarrava/A
-agarrofada/VY
-agarrofament/EVY
-agarrofava/A
-agarrotada/VY
-agarrotava/A
-ags/Y
-gata/EVY
-agatis/EVY
-Agat/WY
-Agatocles/WY
-Agatodor/WY
-Agatnica/WY
-Agatop/WY
-agavcia/EVY
-agave/EVY
-agavellada/VY
-agavellava/A
-agba/EVY
-agegantada/VY
-agegantat/BVY
-agegantava/A
-agelatn/Z
-agelatinada/VY
-agelatinava/A
-Agell/WY
-agemolida/VY
-agemoliment/EVY
-agemolir/MN
-agenada/VY
-agenament/EVY
-agenava/A
-agncia/EVY
-agenciada/VY
-agenciament/EVY
-agenciava/A
-agencier/FVY
-agenciera/VY
-agenda/EVY
-agenesi/EVY
-agnesi/EVY
-agensia/EVY
-agensic/FVY
-agensica/VY
-agenollada/VY
-agenollador/EVY
-agenollament/EVY
-agenollava/A
-agent/EVY
-agentiu/EVY
-ger/VY
-agersia/EVY
-agrat/EVY
-Ageric/WY
-agermanable/EVY
-agermanada/VY
-agermanadament
-agermanament/EVY
-agermanat/BVY
-agermanava/A
-agerola/EVY
-Ageu/WY
-agusia/EVY
-AGFA
-agibellada/VY
-agibellament/EVY
-agibellava/A
-Agil/WY
-gil/EVY
-Agil/WY
-Agilberta/WY
-Agileu/WY
-agilitaci/GVY
-agilitada/VY
-agilitat/EVY
-agilitava/A
-agilitzaci/GVY
-agilitzada/VY
-agilitzava/A
-gilment
-Agilulf/WY
-gio/EVY
-agiotada/VY
-agiotatge/EVY
-agiotava/A
-agiotista/EVY
-agria/EVY
-agric/FVY
-agrica/VY
-agitable/EVY
-agitaci/GVY
-agitada/VY
-agitadament
-agitador/FVY
-agitadora/VY
-agitament/EVY
-agitanada/VY
-agitanat/BVY
-agitanava/A
-agitat/BVY
-agitava/A
-agitofsia/EVY
-agitografia/EVY
-AGL
-agl.
-agl/GVY
-aglanada/VY
-aglanava/A
-aglaner/FVY
-aglanera/VY
-aglevada/VY
-aglevament/EVY
-aglevat/BVY
-aglevava/A
-Agl/V
-aglif/FVY
-aglifa/VY
-aglomeraci/GVY
-aglomerada/VY
-aglomerador/FVY
-aglomeradora/VY
-aglomerant/EVY
-aglomerat/EVY
-aglomerava/A
-agls/BVY
-aglossa/VY
-aglssia/EVY
-aglutici/GVY
-aglutn/Z
-aglutinable/EVY
-aglutinaci/GVY
-aglutinada/VY
-aglutinador/FVY
-aglutinadora/VY
-aglutinament/EVY
-aglutinant/EVY
-aglutinatiu/BVY
-aglutinativa/VY
-aglutinava/A
-aglutinina/EVY
-aglutinogen/VY
-aglutingens/Y
-agmatologia/EVY
-agminada/VY
-agminat/BVY
-agnaci/GVY
-agnada/VY
-agnat/BVY
-gnat/FVY
-gnata/VY
-agntia/EVY
-agntic/FVY
-agntica/VY
-agnatici/EVY
-agnatcia/EVY
-Agns/WY
-agnesita/EVY
-agnici/GVY
-agnocast/EVY
-agnom/EVY
-agnsia/EVY
-agnstic/FVY
-agnstica/VY
-agnosticisme/EVY
-agnus/EVY
-agnus-dei/EVY
-Agofr/WY
-Agolada/WY
-Agomar/WY
-agomboiada/VY
-agomboiava/A
-agombol/EVY
-agombolada/VY
-agombolador/FVY
-agomboladora/VY
-agombolament/EVY
-agombolava/A
-agomfi/EVY
-agmfia/EVY
-agomfiasi/EVY
-agomfosi/EVY
-agonal/EVY
-agonia/EVY
-agnic/FVY
-agnica/VY
-agonista/EVY
-agonstic/FVY
-agonstica/VY
-agonitzada/VY
-agonitzant/EVY
-agonitzava/A
-agonteta/EVY
-gora/EVY
-agorafbia/EVY
-agosarada/VY
-agosaradament
-agosarament/EVY
-agosarat/BVY
-agossada/VY
-agossat/BVY
-agost/EVY
-Agost/VWY
-agostada/VY
-agostador/EVY
-agostar/EVY
-agostava/A
-agostejada/VY
-agostejador/EVY
-agostejament/EVY
-agostejava/A
-agostenc/EFVY
-Agostenc/WY
-agostenca/VY
-agoster/FVY
-agostera/VY
-agost/HVY
-agostina/VY
-agosts/BVY
-agostissa/VY
-agotzonada/VY
-agotzonava/A
-agr.
-agra/VY
-agraciada/VY
-agraciat/BVY
-agraciava/A
-agradabilssim/FVY
-agradabilssima/VY
-agradabilitat/EVY
-agradable/EVY
-agradablement
-agradaci/GVY
-agradada/VY
-agradant/EVY
-agradava/A
-agradvol/FVY
-agradvola/VY
-agrads/JVY
-agradosa/VY
-agradosament
-agradosia/EVY
-agradositat/EVY
-graf/FVY
-grafa/VY
-agrafia/EVY
-agrada/VY
-agradament
-agrament/EVY
-agrair/MN
-agrat/BVY
-Agrat/WY
-agram/EVY
-agrama/EVY
-agramada/EVY
-agramador/FVY
-agramadora/VY
-agramatical/EVY
-agramaticalitat/EVY
-agramava/A
-agrament
-agramonts/JVY
-agramontesa/VY
-Agramunt/VWY
-agramunts/JVY
-agramuntesa/VY
-agranada/EVY
-agranador/FVY
-agranadora/VY
-agranadures/Y
-agranament/EVY
-agranava/A
-agraner/EVY
-agrari/KVY
-agrria/VY
-agrarisme/EVY
-agrs/VY
-Agrs/WY
-agrassenc/FVY
-agrassenca/VY
-agrasser/FVY
-agrassera/VY
-agrass/GVY
-agrassos/Y
-agrassot/EVY
-agravaci/GVY
-agre/EFVY
-Agre/WY
-agredida/VY
-agredir/MN
-agredol/JVY
-agredola/VY
-agregable/EVY
-agregaci/GVY
-agregada/VY
-agregant/EVY
-agregat/BEVY
-agregatiu/BVY
-agregativa/VY
-agregava/A
-agrejada/VY
-agrejava/A
-agrella/EVY
-agrelleta/EVY
-agremant/EVY
-agremiaci/GVY
-agremiada/VY
-agremiava/A
-agrenc/FVY
-agrenca/VY
-agrer/FVY
-agrera/VY
-Agres/VY
-agresa/EVY
-agres/HVY
-agresana/VY
-agresolada/VY
-agresolat/BVY
-agressi/GVY
-agressiu/BVY
-agressiva/VY
-agressivament
-agressivitat/EVY
-agressor/FVY
-agressora/VY
-agrest/FVY
-agresta/VY
-agret/EVY
-agreta/EVY
-agreujada/VY
-agreujador/FVY
-agreujadora/VY
-agreujament/EVY
-agreujant/EVY
-agreujava/A
-Agrici/WY
-agrcola/EVY
-Agrcola/WY
-agricultor/FVY
-agricultora/VY
-agricultura/EVY
-agrida/VY
-agrifoli/EVY
-agrimada/VY
-agrimava/A
-agrimensor/FVY
-agrimensora/VY
-agrimensura/EVY
-agrimnia/EVY
-Agripa/WY
-Agrip/WY
-Agripina/WY
-agrpnia/EVY
-agripnocoma/EVY
-agripntic/FVY
-agripntica/VY
-agrir/MN
-agrs/Z
-agrisada/VY
-agrisava/A
-agr/GVY
-Agr/WY
-agroalimentari/KVY
-agroalimentria/VY
-agrologia/EVY
-agrolgic/FVY
-agrolgica/VY
-agron.
-agrn.
-agroner/FVY
-agronera/VY
-agrnom/FVY
-agrnoma/VY
-agronometria/EVY
-agronomia/EVY
-agronmic/FVY
-agronmica/VY
-agropecuari/KVY
-agropecuria/VY
-agropir/EVY
-agroqumica/EVY
-agror/EVY
-agrs/JVY
-agrosa/VY
-agrositat/EVY
-agrostis/EVY
-agrostologia/EVY
-agrotcnia/EVY
-agrotxtil/EVY
-agroturisme/EVY
-agrumada/VY
-agrumava/A
-agrumollada/VY
-agrumollament/EVY
-agrumollava/A
-agrunsada/VY
-agrunsadora/EVY
-agrunsament/EVY
-agrunsava/A
-agruns/GVY
-agrupable/EVY
-agrupaci/GVY
-agrupada/VY
-agrupador/FVY
-agrupadora/VY
-agrupament/EVY
-agrupatge/EVY
-agrupava/A
-agrura/EVY
-aguada/VY
-Aguad/WY
-aguait/EVY
-aguaitada/VY
-aguaitador/FVY
-aguaitadora/VY
-aguaitava/A
-aguait/GVY
-aguant/EVY
-aguantable/EVY
-aguantada/VY
-aguantador/EVY
-aguantallibres/EVY
-aguantava/A
-Aguas
-aguava/A
-Aguda/V
-aguda/VY
-agudament
-agudell/EVY
-agudesa/EVY
-aguditzaci/GVY
-aguditzada/VY
-aguditzava/A
-gueda/Y
-aguerrida/VY
-aguerriment/EVY
-aguerrir/MN
-aguiat/EVY
-guila/EVY
-Aguilar/VWY
-Aguilart/WY
-Aguilella/WY
-aguilenc/FVY
-aguilenca/VY
-Aguiler/WY
-Aguilera/WY
-aguileta/EVY
-aguil/GVY
-Aguil/WY
-aguilot/EVY
-aguilotxa/EVY
-Aguirre/WY
-agus/Z
-aguisada/VY
-aguisament/EVY
-aguisava/A
-aguissada/VY
-aguissava/A
-aguitarrada/VY
-aguitarrat/BVY
-agulla/EVY
-agullada/EVY
-Agullana/VWY
-agullat/EVY
-Agullent/VY
-agullent/HVY
-agullentina/VY
-aguller/EVY
-Aguller/WY
-agullera/EVY
-agulleta/EVY
-agulleter/FVY
-agulletera/VY
-agulleteria/EVY
-agulletes/Y
-agull/GVY
-Agull/WY
-agulloles/Y
-agullonada/EVY
-agullonador/FVY
-agullonadora/VY
-agullonament/EVY
-agullonava/A
-agulls/JVY
-agullosa/VY
-agullot/EVY
-agullots/Y
-ags/Z
-agusada/VY
-agusament/EVY
-agusava/A
-agust/HVY
-Agust/WY
-agustina/VY
-Agustina/WY
-agustiner/FVY
-agustinera/VY
-agustini/HVY
-agustiniana/VY
-agustinisme/EVY
-Agustinoi/WY
-agut/BVY
-Agut/WY
-agut/VY
-aguts/Y
-agutzil/EVY
-Agutzir/WY
-ah
-ahermatpic/FVY
-ahermatpica/VY
-ahn/Z
-ahinada/EVY
-ahinava/A
-ahir/Y
-ahucada/VY
-ahucador/FVY
-ahucadora/VY
-ahucava/A
-ahucs/Y
-ahuixada/VY
-ahuixador/EVY
-ahuixament/EVY
-ahuixava/A
-ahuix/GVY
-ai/EVY
-Aiac/WY
-ai-ai/EVY
-aiatoll/VY
-aiatolls/Y
-Aiats/WY
-Aibert/WY
-Aicard/WY
-Aida/WY
-aidada/VY
-aidava/A
-aiel/HVY
-aielina/VY
-Aielo/VY
-aieloner/FVY
-aielonera/VY
-Aiet/WY
-aigua/EVY
-aiguabarreig/EVY
-aiguabarrejada/VY
-aiguabarrejava/A
-aiguabat/C
-aiguabat/SZ
-aiguabatent/EVY
-aiguabatent/R
-aiguabats/P
-aiguabatia/O
-aiguabatre/DY
-aiguabatr/T
-aiguabatuda/VY
-aiguabatut/BVY
-Aiguabella/WY
-aiguabeneitera/EVY
-aiguacuit/EVY
-aiguada/EVY
-aiguadeix/IVY
-aiguader/FVY
-Aiguader/WY
-aiguadera/VY
-aiguadura/EVY
-aiguafons/VY
-aiguafort/EVY
-aiguafortista/EVY
-Aiguafreda/VWY
-aiguagim/EVY
-aigual/EVY
-aigualada/EVY
-aigualejada/VY
-aigualejava/A
-aigualera/EVY
-aigualida/VY
-aigualiment/EVY
-aigualir/MN
-aigualit/BVY
-aigualleix/IVY
-aiguallim/GVY
-aiguals/JVY
-aigualosa/VY
-aigualositat/EVY
-aiguamans/VY
-aiguamarina/EVY
-aiguamel/EVY
-aiguamoix/IVY
-aiguamoll/EVY
-aiguamort/EVY
-Aiguamrcia/VY
-aiguanaf/EVY
-aiguanaix/IVY
-aiguaneix/IVY
-aiguaneu/EVY
-aiguapedra/EVY
-aiguapoll/EVY
-aiguardent/EVY
-aiguardentada/VY
-aiguardentava/A
-aiguardentejada/VY
-aiguardentejava/A
-aiguardenter/FVY
-aiguardentera/VY
-aiguardentina/EVY
-aiguardents/JVY
-aiguardentosa/VY
-aiguarelles/Y
-aigua-ros/EVY
-aiguarrada/EVY
-aiguarrs/IVY
-aigua-sal/EVY
-Aiguasenosa/WY
-aiguat/EVY
-Aiguatbia/VY
-aiguatge/EVY
-aiguatinta/EVY
-aiguavent/EVY
-aiguavs/VY
-aiguavessant/EVY
-aiguavess/GVY
-aiguavessos/Y
-Aiguaviva/VWY
-aiger/FVY
-aigera/EVY
-aigerada/EVY
-aigeral/EVY
-aigerol/EVY
-aigerola/EVY
-aigeroles/Y
-Aiges/VY
-Aigulf/WY
-aigus/JVY
-aiguosa/VY
-aiguositat/EVY
-aiguota/EVY
-ailant/EVY
-allable/EVY
-allacionisme/EVY
-allacionista/EVY
-allada/VY
-alladament
-allador/FVY
-alladora/VY
-allament/EVY
-allant/EVY
-allava/A
-Aimam/WY
-Aimar/WY
-aimara/EVY
-Aimarac/WY
-Aimat/WY
-aimia/EVY
-aimina/EVY
-aiminada/EVY
-ain/EVY
-An/VY
-Aina/WY
-ana/EVY
-anenc/FVY
-anenca/VY
-anes/Y
-ainu/EVY
-aiod/HVY
-aiodana/VY
-aioder/FVY
-Aider/VY
-aiodera/VY
-Aiora/VY
-aior/HVY
-aiorina/VY
-aira/EVY
-airada/EVY
-arada/VY
-arament/EVY
-arava/A
-airbag/EVY
-aire/EVY
-airecel/EVY
-aireferida/VY
-aireferit/BVY
-aireig/EVY
-airejada/VY
-airejador/FVY
-airejadora/VY
-airejant/EVY
-airejava/A
-airejs/JVY
-airejosa/VY
-airina/EVY
-airvol/FVY
-airvola/VY
-airs/JVY
-airosa/VY
-airosament
-airositat/EVY
-aital/EVY
-Aiter/WY
-Aitona/VY
-ais/IVY
-aixa/EVY
-aix/Y
-Aixac/WY
-aixada/EVY
-aixadada/EVY
-aixadava/A
-aixadell/EVY
-aixadella/EVY
-aixad/GVY
-aixadol/EVY
-aixadonet/EVY
-aixador/EVY
-aixafada/EVY
-aixafads/BVY
-aixafadissa/EVY
-aixafament/EVY
-aixafa-roques/EVY
-aixafaterrossos/EVY
-aixafava/A
-aixafn/Z
-aixafinada/VY
-aixafinament/EVY
-aixafinava/A
-aixambergada/VY
-aixambergat/BVY
-aixamfranada/VY
-aixamfranava/A
-Aixandri/WY
-aixanguer/EVY
-aixapeda/VY
-aixapet/BVY
-aixaragallada/VY
-aixaragallament/EVY
-aixaragallava/A
-aixarop/EVY
-aixaropada/VY
-aixaropat/BVY
-aixaropera/EVY
-aixarops/JVY
-aixaroposa/VY
-aixava/A
-aixvega/EVY
-aixaveg/GVY
-aixec/EVY
-aixecada/EVY
-aixecador/FVY
-aixecadora/VY
-aixecament/EVY
-aixecava/A
-aixella/EVY
-aixeller/GVY
-aixereta/EVY
-aixerriada/VY
-aixerriava/A
-aixeta/EVY
-aixeteria/EVY
-aix/Y
-aixinguer/EVY
-aix/Y
-aixol/EVY
-aixopluc/EVY
-aixoplugada/VY
-aixoplugava/A
-aixovar/EVY
-aixovaret/EVY
-azocia/EVY
-aj.
-ajaada/EVY
-ajaava/A
-ajaguda/EVY
-ajagus/Q
-ajagut/BEVY
-ajaient/R
-ajau/C
-ajau/Z
-ajauen/Z
-ajaure/DY
-ajaur/T
-ajaus/Z
-ajec/Z
-ajega/D
-ajega/Z
-ajeguen/C
-ajeguen/Z
-ajegues/Z
-ajegui/D
-ajegui/Z
-ajeguin/C
-ajeguin/Z
-ajeguis/Z
-ajeia/O
-ajeim/Z
-ajeis/C
-ajeis/Z
-ajeu/C
-ajeu/SZ
-ajeure/DY
-ajoarriero/EVY
-ajoblanco/EVY
-ajocada/VY
-ajocament/EVY
-ajocava/A
-ajogassada/VY
-ajogassat/BVY
-ajonjol/GVY
-ajornable/EVY
-ajornada/VY
-ajornalada/VY
-ajornalament/EVY
-ajornalava/A
-ajornament/EVY
-ajornava/A
-ajovada/VY
-ajovava/A
-ajud.
-ajuda/EVY
-ajudada/VY
-ajudador/FVY
-ajudadora/VY
-ajudant/EFVY
-ajudanta/VY
-ajudantia/EVY
-ajudava/A
-ajuntada/VY
-ajuntadura/EVY
-ajuntament/EVY
-ajuntava/A
-ajup/CU
-ajup/Z
-ajupida/VY
-ajupiment/EVY
-ajupir/M
-ajust/EVY
-ajustable/EVY
-ajustada/EVY
-ajustadament
-ajustads/BVY
-ajustadissa/VY
-ajustador/FVY
-ajustadora/VY
-ajustament/EVY
-ajustatge/EVY
-ajustava/A
-ajusticiada/VY
-ajusticiament/EVY
-ajusticiava/A
-ajut/EVY
-kan/EVY
-akmon/EVY
-ako/EVY
-al
-al.
-ala/EVY
-Ala/WY
-al/GHVY
-Al/WY
-alabada/VY
-alabador/FVY
-alabadora/VY
-alabaix/JVY
-alabaixa/VY
-Alabal/WY
-alabana/EVY
-alabancis/JVY
-alabanciosa/VY
-alabandina/EVY
-alabarda/EVY
-alabardada/EVY
-alabardat/BVY
-alabarder/FVY
-alabardera/VY
-Alabart/WY
-Alabarta/WY
-alabastre/EVY
-alabastrenc/FVY
-alabastrenca/VY
-alabastr/HVY
-alabastrina/VY
-alabastrita/EVY
-alabat/C
-alabat/SZ
-alabatent/R
-alabats/P
-alabatia/O
-alabatre/DY
-alabatr/T
-alabatuda/VY
-alabatut/BVY
-Alabau/WY
-alabava/A
-Alabell/WY
-Alabern/WY
-Alabert/WY
-alabs/JVY
-Alabs/WY
-alabesa/VY
-Alabesa/WY
-Alabir/WY
-alablanc/FVY
-alablanca/VY
-alablau/BVY
-alablava/VY
-Alab/WY
-alaboc/EVY
-alabrent/EVY
-alacaiguda/VY
-alacaigut/BVY
-Alacant/VY
-alacant/HVY
-alacantina/VY
-alacr/GVY
-alacranera/EVY
-Alacreu/WY
-alacritat/EVY
-alada/VY
-aladern/EVY
-aladern/GVY
-aladre/EVY
-aladrer/EVY
-Aladreu/WY
-aladroc/EVY
-alaesqu/GVY
-alaests/JVY
-alaestesa/VY
-alafaia/EVY
-alaferida/VY
-alaferit/BVY
-alaga/EVY
-Alaior/VY
-alaiorenc/FVY
-alaiorenca/VY
-Alairac/WY
-allia/EVY
-allic/FVY
-allica/VY
-alallarg/FVY
-alallarga/VY
-alalligada/VY
-alalligat/BVY
-alaman/FVY
-Alaman/WY
-alamana/VY
-Alamnia/VY
-alamnic/FVY
-alamnica/VY
-Alamar/WY
-alamara/EVY
-alamb/GVY
-alambn/Z
-alambinada/VY
-alambinament/EVY
-alambinava/A
-alamb/GVY
-alamboner/EVY
-alambor/EVY
-alamborer/EVY
-alam/GVY
-Alamir/WY
-Alamont/WY
-Alams
-lan/EVY
-alana/VY
-alanina/EVY
-alanquins/Y
-Alanyac/WY
-Alany/WY
-Alapedra/WY
-alapidada/VY
-alapidava/A
-alapintada/VY
-alapintat/BVY
-Alapont/WY
-Alaqus/VY
-alaquaser/FVY
-alaquasera/VY
-alar/EVY
-alarb/EVY
-Alarc/WY
-Alard/WY
-alardo/EVY
-alard/GVY
-Alar/WY
-Alaric/WY
-alarif/EVY
-Alari/WY
-alarit/EVY
-alarma/EVY
-Alarma/WY
-alarmada/VY
-alarmant/EVY
-alarmava/A
-alarmisme/EVY
-alarmista/EVY
-Alar/VY
-ala-roig/EVY
-ala-roja/EVY
-alaroner/FVY
-alaronera/VY
-Alart/WY
-Als/VWY
-Alas/WY
-alasfor/EVY
-alat/BVY
-alatrencada/VY
-alatrencat/BVY
-alatxa/EVY
-alatxera/EVY
-alatz/HVY
-alatzana/VY
-Alau/WY
-aludid/EVY
-alau/VY
-alaus/Y
-alauita/EVY
-alava/A
-Alavall/WY
-Alavedra/WY
-alb/FVY
-alba/EVY
-Alba/WY
-Alb/WY
-albacar/EVY
-Albacar/WY
-Albacete/VY
-albada/EVY
-albadar/EVY
-albadella/EVY
-albader/FVY
-albadera/VY
-albadina/EVY
-Albags/WY
-Albags/V
-Albai/WY
-Albai/WY
-Albaida/VWY
-albaid/HVY
-albaidina/VY
-albana/EVY
-Albal/VWY
-Albal/WY
-Albalac/WY
-Albalat/VWY
-albalat/HVY
-albalatana/VY
-albalatenc/FVY
-albalatenca/VY
-albalenc/FVY
-albalenca/VY
-Albana/WY
-albanell/EVY
-Albanell/WY
-albans/JVY
-Albans/WY
-albanesa/VY
-Albaneu/WY
-Albnia/VY
-Albany/WY
-Albany/VWY
-albaquella/EVY
-albar/EVY
-albar/GVY
-albaraner/FVY
-albaranera/VY
-albars/VY
-albarassos/Y
-Albarca/WY
-albarda/EVY
-albard/GVY
-albardada/VY
-albardanejada/VY
-albardanejava/A
-albardaner/FVY
-albardanera/VY
-albardaneria/EVY
-albardava/A
-albarder/EVY
-albardera/EVY
-albarderia/EVY
-albard/GVY
-albard/GVY
-albars/BVY
-albarissa/VY
-albarrana/EVY
-Albarranc/WY
-Albars/Y
-albarzer/EVY
-Albs/WY
-Albaseda/WY
-albat/EVY
-Albatrrec/VY
-Albatera/VY
-albater/HVY
-albaterana/VY
-albatros/EVY
-albeca/EVY
-albecs/JVY
-albecosa/VY
-albedo/EVY
-albedmetre/EVY
-Albelda/VWY
-Albella/WY
-albellatge/EVY
-albell/GVY
-albena/EVY
-albenc/FVY
-albenca/VY
-albencs/JVY
-albencosa/VY
-Albniz/WY
-Albentosa/WY
-Albeny/WY
-lber/EVY
-albera/EVY
-Albera/VY
-Alberc/WY
-albercoc/EVY
-albercocada/VY
-albercocat/BVY
-albercoquer/EVY
-albercoqueral/EVY
-albercoquerar/EVY
-Alberd/WY
-albereda/EVY
-Albereda/WY
-albereny/EVY
-Alberet/WY
-alberg/EVY
-Alberg/WY
-alberga/EVY
-albergada/EVY
-albergatge/EVY
-albergava/A
-alberge/EVY
-albergener/EVY
-albrgic/EVY
-albergnia/EVY
-alberginiera/EVY
-alberguer/FVY
-alberguera/VY
-albergueria/EVY
-Albergueria/WY
-alberguista/EVY
-Alberi/WY
-Alber/WY
-Alberic/VWY
-alberiqueny/FVY
-alberiquenya/VY
-alberiquer/FVY
-alberiquera/VY
-Albern/WY
-Alber/WY
-Alberola/WY
-Alberoles/WY
-Albert/WY
-Albert/WY
-Albertina/WY
-albertol/EVY
-Albertos/WY
-Albesa/VWY
-Albet/WY
-Albeu/WY
-Albi/VWY
-alb/HVY
-Alb/WY
-Albi/WY
-Albiac/WY
-Albial/WY
-albicaci/GVY
-albicant/EVY
-albicaule/EVY
-albicorni/EVY
-albicrnia/EVY
-albificada/VY
-albificava/A
-albigs/JVY
-albigesa/VY
-albina/VY
-Albina/WY
-albinisme/EVY
-Albiny/WY
-Albiny/WY
-Albinyac/WY
-Albinyaga/WY
-Albinyana/VWY
-Albiny/WY
-albi/HVY
-Albi/WY
-Albiol/VWY
-albiona/VY
-albir/EVY
-albirada/VY
-albirador/FVY
-albiradora/VY
-albirament/EVY
-albirava/A
-albita/EVY
-albititzaci/GVY
-Albiu/WY
-albxeres/Y
-albzia/EVY
-alb/GVY
-Alb/WY
-alboc/EVY
-Albocsser/VY
-albocass/HVY
-albocassina/VY
-Albons/VWY
-Albony/WY
-albor/EVY
-Albor/WY
-Alborache/VY
-alborager/FVY
-alboragera/VY
-Alboraia/VWY
-alboraier/FVY
-alboraiera/VY
-Alboraig/VY
-Alborn/WY
-alborrs/Z
-alborrussada/VY
-alborrussava/A
-albors/IVY
-alborser/EVY
-Alborx/WY
-albudeca/EVY
-albufera/EVY
-albuferenc/FVY
-albuferenca/VY
-albugnia/EVY
-albuginitis/EVY
-albugo/EVY
-Albuixec/VWY
-albuixequer/FVY
-albuixequera/VY
-lbum/EVY
-albumen/VY
-albmens/Y
-albmina/EVY
-albuminat/EVY
-albuminmia/EVY
-albuminmetre/EVY
-albuminoide/EVY
-albumins/JVY
-albuminosa/VY
-albuminosi/EVY
-albuminria/EVY
-albuminric/FVY
-albuminrica/VY
-albumosa/EVY
-albumosria/EVY
-albrnia/EVY
-alc/GVY
-ala/EVY
-alcabala/EVY
-alcabalatori/EVY
-alcabaler/EVY
-alacavall/EVY
-Alccer/WY
-alacoll/EVY
-alacortina/EVY
-alada/EVY
-alcadi/EVY
-alcadi/GVY
-alador/FVY
-aladora/EVY
-alcaduf/EVY
-alcadufada/VY
-alcadufava/A
-alcaic/FVY
-alcaica/VY
-alcaid/EVY
-alcaidia/EVY
-Alcaina/WY
-Alcal/VWY
-alcalada/EVY
-alcalal/HVY
-Alcalal/VY
-alcalalina/VY
-alcalaner/FVY
-alcalanera/VY
-Alcalatn/VY
-alcaldable/EVY
-alcaldada/EVY
-alcalde/EVY
-alcaldessa/EVY
-alcaldia/EVY
-alcalescncia/EVY
-alcalescent/EVY
-alcal/HVY
-lcali/EVY
-alcalicellulosa/EVY
-alcalmetre/EVY
-alcalimetria/EVY
-alcalimtric/FVY
-alcalimtrica/VY
-alcalina/VY
-alcalinitat/EVY
-alcalinitzaci/GVY
-alcalinitzada/VY
-alcalinitzava/A
-alcalinoterri/EVY
-alcalinotrria/EVY
-alcalinria/EVY
-alcaloide/EVY
-alcalosi/EVY
-alament/EVY
-Alcam/WY
-alcamina/EVY
-Alcanal/VY
-Alcanar/VY
-alcanria/EVY
-alcandora/EVY
-alcanitzaci/GVY
-alcanna/EVY
-Alcan/VY
-Alcntara/VWY
-Alcntera/VY
-alcanter/HVY
-alcanterina/VY
-Alcanys/VWY
-alapeu/EVY
-alapius/IVY
-alaprem/EVY
-alapremada/VY
-alapremava/A
-alapremera/EVY
-alcaravia/EVY
-alria/EVY
-Alcarrs/VWY
-alcassaba/EVY
-alcasser/FVY
-alcsser/EVY
-Alcsser/VWY
-alcassera/VY
-alat/EVY
-alcatrs/VY
-alcatrassos/Y
-alava/A
-alavidres/EVY
-alcavor/EVY
-alcavot/FVY
-alcavota/VY
-alcavotejada/VY
-alcavotejava/A
-alcavoteria/EVY
-alcea/EVY
-alcednid/EVY
-Alcibades/WY
-lcid/EVY
-alci/GVY
-alcionari/EVY
-alcinid/EVY
-alcista/EVY
-Alcocer/WY
-alcofoll/EVY
-alcofollada/VY
-alcofollava/A
-alcofollera/EVY
-alcohil/EVY
-alcohilaci/GVY
-alcohol/EVY
-alcoholada/VY
-alcoholat/EVY
-alcoholava/A
-alcoholmia/EVY
-alcohlic/FVY
-alcohlica/VY
-alcoholificaci/GVY
-alcoholificada/VY
-alcoholificava/A
-alcoholmetre/EVY
-alcoholimetria/EVY
-alcohlisi/EVY
-alcoholisme/EVY
-alcoholitzaci/GVY
-alcoholitzada/VY
-alcoholitzat/BVY
-alcoholitzava/A
-alcoholmetre/EVY
-alcoholoterpia/EVY
-Alcoi/VWY
-alcoi/HVY
-alcoiana/VY
-Alcolea/Y
-Alcoleja/VY
-alcolej/HVY
-alcolejana/VY
-Alcoletge/VY
-Alcoletja/VY
-Alcora/V
-alcor/GVY
-alcornic/FVY
-alcornica/VY
-alcoranista/EVY
-alcor/HVY
-alcorina/VY
-alcorroc/EVY
-alcorsa/EVY
-Alcosser/VY
-alcosser/HVY
-alcosserina/VY
-alcova/EVY
-alcovada/VY
-alcovat/BEVY
-Alcover/VWY
-alcoveri/HVY
-alcoveriana/VY
-Alcover/WY
-alcoxi/EVY
-alcxid/EVY
-alcuba/EVY
-alcubl/HVY
-alcublana/VY
-Alcublas/VY
-Alcubles
-alcudi/HVY
-Alcdia/VY
-alcudiana/VY
-alcudienc/FVY
-alcudienca/VY
-Alcu/WY
-alurada/VY
-alurava/A
-Alda/WY
-Aldab/WY
-Aldaia/VY
-aldaier/FVY
-aldaiera/VY
-aldarull/EVY
-aldarulla/EVY
-aldea/EVY
-Aldea/V
-alde/HVY
-aldeana/VY
-Aldebert/WY
-Aldebrand/WY
-Aldeguer/WY
-Aldegunda/WY
-aldehid/EVY
-aldehdic/FVY
-aldehdica/VY
-aldehidina/EVY
-Aldemar/WY
-Alderic/WY
-Aldetruda/WY
-ald/HVY
-aldina/VY
-aldohexosa/EVY
-Aldoi/WY
-aldol/EVY
-Aldomar/WY
-aldopentosa/EVY
-aldosa/EVY
-Aldosa/WY
-aldosterona/EVY
-Aldovar/WY
-Aldover/VWY
-Aldovert/WY
-Aldrofeu/WY
-Aldrover/WY
-alducar/EVY
-alduf/EVY
-aldufer/FVY
-aldufera/VY
-al/GVY
-aleatori/KVY
-aleatria/VY
-aleatriament
-aleatorietat/EVY
-aleatoritzaci/GVY
-aleatoritzada/VY
-aleatoritzador/EVY
-aleatoritzava/A
-Alec/WY
-alectic/FVY
-alectica/VY
-alctic/FVY
-alctica/VY
-alectriomncia/EVY
-Alecua/WY
-Aledo/WY
-lef/EVY
-alefat/EVY
-alegalitat/EVY
-alegrada/VY
-alegrament/EVY
-alegrana/EVY
-alegratge/EVY
-alegrava/A
-alegre/EVY
-Alegre/WY
-alegrement
-Alegrer/WY
-Alegret/WY
-alegrets/IVY
-Alegreu/WY
-Alegr/WY
-alegria/EVY
-Alegria/WY
-alegrois/Y
-Alei/WY
-aleia/EVY
-Aleix/WY
-Aleixandre/WY
-aleixandri/EVY
-Aleixandri/WY
-Aleixar/VWY
-Aleixos/WY
-alejada/VY
-alejava/A
-Alella/VY
-alemanda/EVY
-alemany/FVY
-Alemany/WY
-alemanya/VY
-Alemanya/VY
-aln/Z
-alena/EVY
-alenada/EVY
-alenall/EVY
-alenament/EVY
-alenava/A
-alendada/VY
-alendava/A
-alende/EVY
-alentej/HVY
-alentejana/VY
-Alentejo/VY
-alentida/VY
-alentidor/FVY
-alentidora/VY
-alentiment/EVY
-alentir/MN
-alentorn/EVY
-Alentorn/WY
-Aleny/VWY
-lep/EVY
-aler/FVY
-Aler/WY
-alera/VY
-alerada/EVY
-Alerany/WY
-aler/IVY
-Alerigues/WY
-aleri/GVY
-Alern/WY
-aler/GVY
-alerta/EVY
-alertada/VY
-alertava/A
-Als/WY
-Alesan/WY
-aleshores/Y
-alesiada/VY
-alesiat/BVY
-aleta/EVY
-aletada/EVY
-aleteig/EVY
-aletejada/VY
-aletejava/A
-alet/GVY
-aletologia/EVY
-aletolgic/FVY
-aletolgica/VY
-Aleu/WY
-alucia/EVY
-aleurmetre/EVY
-aleurometria/EVY
-aleurona/EVY
-aleuronat/EVY
-aleuta/EVY
-alev/HVY
-alevina/VY
-alevinatge/EVY
-Alexandra/WY
-Alexandre/WY
-alexandr/HVY
-Alexandria/VY
-alexandrina/VY
-alxia/EVY
-alxic/FVY
-alxica/VY
-alexifrmac/EVY
-alfa/EVY
-alfbega/EVY
-alfabeguer/EVY
-alfabeguera/EVY
-alfabegueta/EVY
-alfabet/EFVY
-alfabeta/VY
-alfabtic/FVY
-alfabtica/VY
-alfabticament
-alfabetitzaci/GVY
-alfabetitzada/VY
-alfabetitzador/FVY
-alfabetitzadora/VY
-alfabetitzava/A
-alfbia/EVY
-alfbrega/EVY
-alfabreguera/EVY
-alfac/EVY
-Alfafar/VY
-Alfafara/VY
-alfafarenc/FVY
-alfafarenca/VY
-alfafar/HVY
-alfafarina/VY
-alfafontic/FVY
-alfafontica/VY
-alfals/IVY
-alfalsar/EVY
-alfange/EVY
-alfanic/EVY
-alfanumric/FVY
-alfanumrica/VY
-alfaqu/GVY
-Alfara/VWY
-Alfarb/VY
-alfarb/HVY
-alfarbina/VY
-alfarda/EVY
-alfard/GVY
-alfarenc/FVY
-alfarenca/VY
-alfarer/FVY
-alfarera/VY
-alfarrs/IVY
-Alfarrs/VWY
-alfarrs/Z
-Alfarras/VY
-alfarrasiner/FVY
-alfarrasinera/VY
-alfarrassada/VY
-alfarrassador/FVY
-alfarrassadora/VY
-alfarrassava/A
-Alfs/VWY
-alfass/HVY
-alfassina/VY
-Alfau/WY
-Alfauir/VY
-alfauirenc/FVY
-alfauirenca/VY
-alfnid/EVY
-alferes/EVY
-alfersa/EVY
-Alfs/VY
-Alfeu/WY
-alfics/VY
-alficossar/EVY
-alficossenc/FVY
-alficossenca/VY
-alficossera/EVY
-alficossos/Y
-alfil/EVY
-alfol/EVY
-alfndec/EVY
-alfondeguer/FVY
-alfondeguera/VY
-alfondeguiller/FVY
-alfondeguillera/VY
-Alfons/WY
-alfons/GHVY
-alfonsina/VY
-alforger/FVY
-alforgera/VY
-alfor/GVY
-alforiner/FVY
-alforinera/VY
-Alforins
-alforja/EVY
-Alforja/VY
-alforra/VY
-alforrada/VY
-alforrador/FVY
-alforradora/VY
-alforrament/EVY
-alforrat/BVY
-alforrava/A
-alforre/FVY
-alforria/EVY
-alforro/FVY
-Alfred/WY
-Alfreda/WY
-Alfrid/WY
-alga/EVY
-Algaba/WY
-Algaida/VY
-algaid/HVY
-algaidina/VY
-algal/EVY
-alglia/EVY
-algaliada/VY
-algaliava/A
-Algam/WY
-Algama/WY
-Algar/VWY
-algara/EVY
-algarada/EVY
-algaravia/EVY
-algarenc/FVY
-algarenca/VY
-algareny/FVY
-algarenya/VY
-algarot/EVY
-Algarra/WY
-algarrada/EVY
-Algars/Y
-Algarve/VY
-algarvs/JVY
-algarvesa/VY
-algavessada/EVY
-algavess/GVY
-lgebra/EVY
-algebraic/FVY
-algebraica/VY
-algebraicament
-algbric/FVY
-algbrica/VY
-algbricament
-algebrista/EVY
-algefaent/EVY
-Algemes/VY
-algemesinenc/FVY
-algemesinenca/VY
-algeps/VY
-algepsaire/EVY
-algepsar/EVY
-algepser/FVY
-algepsera/VY
-algepseria/EVY
-algeps/GVY
-algepsot/EVY
-Alger/VY
-Algeri/WY
-alger/HVY
-algeri/HVY
-Algria/VY
-algeriana/VY
-algerina/VY
-Alger/WY
-Algerri/VY
-algsia/EVY
-Algesires/VY
-lgia/EVY
-lgic/FVY
-lgica/VY
-algicida/EVY
-lgid/FVY
-lgida/VY
-algidesa/EVY
-algiditat/EVY
-Algimia/VY
-algimi/HVY
-Algmia/VY
-algimiana/VY
-algina/EVY
-alginat/EVY
-Alginet/VY
-alginet/HVY
-alginetina/VY
-algnic/EVY
-alginuresi/EVY
-algoflia/EVY
-algofbia/EVY
-algolagnia/EVY
-algleg/EVY
-algloga/EVY
-algologia/EVY
-algmetre/EVY
-algometria/EVY
-algonqu/HVY
-algonquina/VY
-algor/EVY
-algorfa/EVY
-Algorfa/VY
-algorf/HVY
-algorfina/VY
-algorisme/EVY
-algorsmia/EVY
-algorsmic/FVY
-algorsmica/VY
-algoritme/EVY
-algortmia/EVY
-algortmic/FVY
-algortmica/VY
-Algs/WY
-alg/Y
-Alguaire/VY
-lguema/Y
-Alguenya/V
-alguenyer/FVY
-alguenyera/VY
-alguer/EVY
-Alguer/VWY
-alguers/JVY
-algueresa/VY
-alguer/GVY
-Alguer/WY
-algun/FVY
-alguna/VY
-algutzir/EVY
-alhora/Y
-ali/EVY
-aliable/EVY
-aliac/GVY
-aliacr/GVY
-aliada/VY
-aliadfil/FVY
-aliadfila/VY
-Aliaga/WY
-Aliana/WY
-aliana/EVY
-aliancista/EVY
-Aliany/WY
-Aliart/WY
-alising/EVY
-aliatge/EVY
-aliava/A
-Alibert/WY
-libi/EVY
-alibilitat/EVY
-alible/EVY
-lic/EVY
-alicatada/VY
-alicatat/EVY
-alicatava/A
-alicates/Y
-Alcia/WY
-alicclic/FVY
-alicclica/VY
-alicorn/EVY
-alidada/EVY
-ali/HVY
-alin/Z
-aliena/VY
-alienabilitat/EVY
-alienable/EVY
-alienaci/GVY
-alienada/VY
-alienador/FVY
-alienadora/VY
-alienant/EVY
-alienat/BVY
-alienava/A
-aliengena/EVY
-alienista/EVY
-alier/EVY
-Alier/WY
-lies/EVY
-lif/EVY
-alifac/EVY
-alifacada/VY
-alifacat/BVY
-alifara/EVY
-alifat/EVY
-aliftic/FVY
-aliftica/VY
-alfer/FVY
-alfera/VY
-aliforme/EVY
-liga/EVY
-aligany/EVY
-alger/FVY
-algera/VY
-alig/GVY
-aligot/EVY
-aliguer/EVY
-alim.
-alimanya/EVY
-alimara/EVY
-alimria/EVY
-aliment/EVY
-alimentable/EVY
-alimentaci/GVY
-alimentada/VY
-alimentador/FVY
-alimentadora/VY
-alimentant/EVY
-alimentari/KVY
-alimentria/VY
-alimentat/BVY
-alimentava/A
-alimentista/EVY
-aliments/JVY
-alimentosa/VY
-alimfocitosi/EVY
-alineaci/GVY
-alineada/VY
-alineador/FVY
-alineadora/VY
-alineament/EVY
-alineat/BVY
-alineava/A
-Alins/VY
-Aliny
-Ali/VWY
-alpeda/VY
-alpede/FVY
-Alipi/WY
-alipteri/EVY
-aliquanta/EVY
-alquota/EVY
-aliret/EVY
-als/JVY
-alisa/VY
-Alisandra/WY
-aliscaf/EVY
-alisi/EVY
-alisma/EVY
-alismatcia/EVY
-alitrencada/VY
-alitrencat/BVY
-alitrgic/FVY
-alitrgica/VY
-alitzari/EVY
-alitzarina/EVY
-Aliu/WY
-aljama/EVY
-aljamia/EVY
-aljamiada/VY
-aljamiat/BVY
-aljava/EVY
-aljfar/EVY
-aljub/EVY
-aljuba/EVY
-aljubada/VY
-aljubava/A
-aljuber/FVY
-aljubera/VY
-all/EVY
-All/VY
-all/Y
-All/WY
-allada/EVY
-allagostada/VY
-allagostat/BVY
-allancejada/VY
-allancejava/A
-allanita/EVY
-allantoic/FVY
-allantoica/VY
-allantodal/EVY
-allantoide/EVY
-allar/EVY
-allarg/EVY
-allargable/EVY
-allargada/EVY
-allargador/FVY
-allargadora/VY
-allargament/EVY
-allargs/Z
-allargassada/VY
-allargassava/A
-allargat/BVY
-allargava/A
-allargavistes/EVY
-allargues/Y
-all'arrabbiata
-allassa/EVY
-allatiu/EVY
-allau/EVY
-allauradorada/VY
-allauradorat/BVY
-allavs/JVY
-allavosa/VY
-all/GVY
-allegable/EVY
-allegaci/GVY
-allegada/VY
-allegador/FVY
-allegadora/VY
-allegat/EVY
-allegava/A
-allegoria/EVY
-allegric/FVY
-allegrica/VY
-allegricament
-allegorisme/EVY
-allegorista/EVY
-allegoritzaci/GVY
-allegoritzada/VY
-allegoritzava/A
-allegretto/EVY
-allegro/EVY
-allejada/VY
-allejava/A
-allel/EVY
-alllic/FVY
-alllica/VY
-allelomorf/EVY
-allelomorfisme/EVY
-allelopatia/EVY
-allelosmic/FVY
-allelosmica/VY
-allelotip/EVY
-alleluia/EVY
-alln/Y
-allenc/EVY
-allenyada/VY
-allenyament/EVY
-allenyava/A
-aller/EFVY
-Aller/WY
-allera/VY
-allerada/VY
-allerament/EVY
-allerat/BVY
-allerava/A
-allergen/VY
-allrgena/VY
-allrgenes/Y
-allrgens/Y
-allrgia/EVY
-allrgic/FVY
-allrgica/VY
-allergitzaci/GVY
-allergitzant/EVY
-allergogen/KVY
-allerggena/VY
-allergleg/EVY
-allergloga/EVY
-allergologia/EVY
-Alls/WY
-allestsia/EVY
-allet/EVY
-alletada/VY
-alletadora/EVY
-alletament/EVY
-alletava/A
-alleugerada/VY
-alleugerava/A
-alleugerida/VY
-alleugeridor/FVY
-alleugeridora/VY
-alleugeriment/EVY
-alleugerir/MN
-alleujable/EVY
-alleujada/VY
-alleujador/FVY
-alleujadora/VY
-alleujament/EVY
-alleujava/A
-allevada/VY
-allevads/BVY
-allevadissa/VY
-allevana/EVY
-allevava/A
-all/Y
-alliaci/KVY
-allicia/VY
-alliria/EVY
-alliberable/EVY
-alliberaci/GVY
-alliberada/VY
-alliberador/FVY
-alliberadora/VY
-alliberament/EVY
-alliberava/A
-allicient/EVY
-allionada/VY
-allionador/FVY
-allionadora/VY
-allionament/EVY
-allionava/A
-alligaci/GVY
-alligada/VY
-alligana/EVY
-alligtor/EVY
-alligava/A
-allil/EVY
-allilamina/EVY
-alllic/FVY
-alllica/VY
-allioli/EVY
-allipebre/EVY
-alls/Z
-allisada/EVY
-allisador/EVY
-allisadora/EVY
-allisadures/Y
-allisat/EVY
-allisatge/EVY
-allisava/A
-allis/GVY
-allistada/VY
-allistador/FVY
-allistadora/VY
-allistament/EVY
-allistava/A
-allita/EVY
-allitada/VY
-allitament/EVY
-allitava/A
-alliteraci/GVY
-alliterada/VY
-alliterava/A
-alltic/FVY
-alltica/VY
-all/GVY
-All/WY
-allocada/VY
-allocava/A
-allocentrisme/EVY
-allocinsia/EVY
-allocor/FVY
-allocora/VY
-allocoria/EVY
-allocrtex/EVY
-allocrota/EVY
-allocromsia/EVY
-allocromtic/FVY
-allocromtica/VY
-allcton/FVY
-allctona/VY
-alloctonia/EVY
-allocuci/GVY
-allodiploide/EVY
-alloempelt/EVY
-alloerotisme/EVY
-alloestsia/EVY
-allfana/EVY
-allofnic/EVY
-allofs/JVY
-allofisa/VY
-allfon/EVY
-allofonia/EVY
-allofnic/FVY
-allofnica/VY
-allogmia/EVY
-allogen/KVY
-allgena/VY
-allognia/EVY
-allognic/FVY
-allognica/VY
-alloglot/FVY
-alloglota/VY
-allollia/EVY
-allomeria/EVY
-allometria/EVY
-allomtric/FVY
-allomtrica/VY
-allomorf/EVY
-allomrfic/FVY
-allomrfica/VY
-allomorfisme/EVY
-allong/EVY
-allongada/VY
-allongament/EVY
-allongava/A
-allnim/FVY
-allnima/VY
-allop/EVY
-allpata/EVY
-allopatia/EVY
-alloptic/FVY
-alloptica/VY
-alloptric/FVY
-alloptrica/VY
-alloplstic/FVY
-alloplstica/VY
-allopoliploide/EVY
-allopoliplodia/EVY
-allopollen/VY
-allopllens/Y
-allopsicosi/EVY
-allopsquic/FVY
-allopsquica/VY
-allopurinol/EVY
-alloqumic/FVY
-alloqumica/VY
-allortmia/EVY
-alls/JVY
-allosa/VY
-Allosa/WY
-allosoma/EVY
-allosteria/EVY
-allostric/FVY
-allostrica/VY
-allot/FVY
-allota/VY
-allotada/EVY
-allotam/EVY
-allotejada/VY
-allotejava/A
-allotell/EVY
-alloter/FVY
-allotera/VY
-allotet/EVY
-allotigen/LVY
-allotgena/VY
-allotip/EVY
-allotpia/EVY
-allotpic/FVY
-allotpica/VY
-allotjada/VY
-allotjador/FVY
-allotjadora/VY
-allotjament/EVY
-allotjava/A
-allotriofgia/EVY
-allotriomorf/FVY
-allotriomorfa/VY
-allotrismia/EVY
-alltrof/FVY
-alltrofa/VY
-alltrop/EVY
-allotropia/EVY
-allotrpic/FVY
-allotrpica/VY
-allotropisme/EVY
-alloxana/EVY
-allucn/Z
-allucinaci/GVY
-allucinada/VY
-allucinador/FVY
-allucinadora/VY
-allucinant/EVY
-allucinatori/KVY
-allucinatria/VY
-allucinava/A
-allucinogen/KVY
-allucingena/VY
-alludida/VY
-alludir/MN
-alluentada/VY
-alluentava/A
-allunada/VY
-allunament/EVY
-allunat/BVY
-allunatge/EVY
-allunava/A
-allunyada/VY
-allunyament/EVY
-allunyava/A
-allusi/GVY
-allusiu/BVY
-allusiva/VY
-alluvial/EVY
-alluvi/GVY
-alluvionament/EVY
-Almacelles/VWY
-almadrava/EVY
-almadraver/FVY
-almadravera/VY
-almagasn/EVY
-almagest/EVY
-almagran/EVY
-almixera/EVY
-almanac/EVY
-almanco/Y
-almandina/EVY
-almangra/EVY
-almanjanec/EVY
-Almansa/VY
-Almansor/VY
-Almar/WY
-Almara/WY
-almrtec/EVY
-almssera/EVY
-Almssera/VY
-almasserer/FVY
-almasserera/VY
-almasser/HVY
-almasserina/VY
-Almassora/VY
-almassor/HVY
-almassorina/VY
-Almatell/WY
-Almat/VWY
-Almatret/VY
-Almeda/WY
-Almedjar/VY
-almedix/HVY
-almedixana/VY
-Almedxer/VY
-almeg/GVY
-Almela/VY
-Almenar/VWY
-Almenara/VY
-almenarenc/FVY
-almenarenca/VY
-almenys/Y
-Almera/WY
-almerata/EVY
-almer/IVY
-Almeria/VY
-almesc/EVY
-almescada/VY
-almescat/EVY
-almescava/A
-Almesquer/WY
-almesquera/EVY
-almesqu/GVY
-almiqu/GVY
-almirall/EVY
-Almirall/WY
-almirallat/EVY
-almirallessa/EVY
-Almiser/VY
-Almiserat/VY
-almiserat/HVY
-almiseratina/VY
-almvar/EVY
-almod/GVY
-almodinatge/EVY
-almogver/EVY
-Almogver/WY
-almogaveria/EVY
-almohade/EVY
-almon/Z
-almoina/EVY
-almoinada/VY
-almoinava/A
-almoiner/FVY
-almoinera/VY
-almoineria/EVY
-Almoines/VY
-almoixerif/EVY
-almoixerifat/EVY
-almon/Y
-Almonacid
-Almonesir/Y
-Almor/WY
-Almorad/VY
-almoradienc/FVY
-almoradienca/VY
-almorat/EVY
-almorvit/EVY
-almorcgol/EVY
-almorratxa/EVY
-almosta/EVY
-Almoster/VY
-almucantarat/EVY
-almud/EVY
-Almudaina/VY
-almudainer/FVY
-almudainera/VY
-Almudver/WY
-almugatn/EVY
-Almunia/WY
-Almnia/Y
-almussa/EVY
-almussafenc/FVY
-almussafenca/VY
-almussafeny/FVY
-almussafenya/VY
-Almussafes/VY
-alna/EVY
-al/GVY
-aloc/EVY
-alocar/EVY
-Aldia/WY
-alodial/EVY
-alodialitat/EVY
-loe/EVY
-aloer/FVY
-aloera/VY
-alotic/FVY
-alotica/VY
-algia/EVY
-algic/FVY
-algica/VY
-Aloi/WY
-alona/EVY
-aloja/EVY
-aloma/EVY
-Alomar/WY
-Alonso/WY
-alopcia/EVY
-alpid/EVY
-Alorda/WY
-Als/VWY
-alosa/EVY
-alot/EVY
-alotament/EVY
-alou/EVY
-Alou/WY
-Alouer/WY
-Alp/VY
-alpaca/EVY
-alpax/IVY
-Alpens/VY
-alpestre/EVY
-alp/HVY
-Alp/WY
-lpic/FVY
-lpica/VY
-Alpicat/VY
-alpina/VY
-Alpinell/WY
-alpinisme/EVY
-alpinista/EVY
-alpinstic/FVY
-alpinstica/VY
-alpinitzaci/GVY
-Alpont/VY
-alpont/HVY
-alpontina/VY
-Alpric/WY
-Alps/VY
-Alpuente/VY
-alqu/GVY
-alquemilla/EVY
-alqun/Z
-alquena/EVY
-alquenada/VY
-alquenava/A
-alquenil/EVY
-alquequengi/EVY
-Alquer/WY
-Alquera/WY
-alquerc/EVY
-alqueria/EVY
-Alqueria/V
-alqueri/HVY
-alqueriana/VY
-Alqueras/VY
-alquerier/FVY
-alqueriera/VY
-Alqueries
-Alquerieta/VY
-Alquer/WY
-alqu/GVY
-alquibla/EVY
-alqudica/EVY
-alquil/EVY
-alquilaci/GVY
-alquilada/VY
-alquilant/EVY
-alquilava/A
-alqulic/FVY
-alqulica/VY
-alqumia/EVY
-alqumic/FVY
-alqumica/VY
-alquimista/EVY
-alquinal/EVY
-alquinil/EVY
-alquisser/EVY
-Alric/WY
-alruna/EVY
-als
-alsaci/HVY
-Alscia/VY
-alsaciana/VY
-Alsamora/WY
-Alsius/WY
-Als/WY
-alt.
-alt/EFVY
-Alt/VY
-Alta
-alta/EVY
-Altab/WY
-Altabert/WY
-Altab/WY
-Altadell/WY
-Altafulla/VWY
-altaic/EFVY
-altaica/VY
-Altai/WY
-Altamar/WY
-altament
-Altamir/WY
-Altamira/WY
-altar/EVY
-altria/EVY
-Alta-riba/WY
-Altas
-altaveu/EVY
-altazimut/EVY
-altazimutal/EVY
-altea/EVY
-Altea/VY
-alte/HVY
-alteana/VY
-altejada/VY
-altejava/A
-altell/EVY
-Altell/WY
-Altell/WY
-alter/EVY
-Alter/WY
-altera/EVY
-alterabilitat/EVY
-alterable/EVY
-Alterac/WY
-alteraci/GVY
-Alteracs/WY
-alterada/VY
-alterador/FVY
-alteradora/VY
-alterament/EVY
-alteratiu/BVY
-alterativa/VY
-alterava/A
-altercaci/GVY
-altercada/VY
-altercat/EVY
-altercava/A
-alteritat/EVY
-altern/FVY
-alterna/VY
-alternabilitat/EVY
-alternable/EVY
-alternaci/GVY
-alternada/VY
-alternador/EVY
-alternana/EVY
-alternant/EVY
-alternat/BVY
-alternatiu/BVY
-alternativa/EVY
-alternativament
-alternava/A
-alter/GVY
-alters/JVY
-alterosa/VY
-alterquejada/VY
-alterquejava/A
-Alts/WY
-altesa/EVY
-altet/EVY
-Altet/WY
-altica/EVY
-altificada/VY
-altificava/A
-altiloqncia/EVY
-altiloqent/EVY
-altmetre/EVY
-altimetria/EVY
-altimtric/FVY
-altimtrica/VY
-altimira/EVY
-altimont/HVY
-altimontana/VY
-altina/EVY
-altipl/GVY
-Altisent/WY
-altisonncia/EVY
-altisonant/EVY
-altssim/FVY
-altssima/VY
-altitonant/EVY
-altitud/EVY
-altitudinal/EVY
-altiu/BVY
-altiva/VY
-altivada/VY
-altivament
-altivava/A
-altivesa/EVY
-altivitat/EVY
-altvol/FVY
-altvola/VY
-alto/EVY
-altocmul/EVY
-altocmulus/EVY
-altonvol/EVY
-altostrat/EVY
-altostratus/EVY
-altra/VY
-altrament
-altre/FVY
-altress/Y
-altri/Y
-altruisme/EVY
-altruista/EVY
-altura/EVY
-Altura/VY
-altur/HVY
-alturana/VY
-altur/GVY
-Aluart/WY
-aluata/EVY
-Alubs/WY
-aluda/EVY
-aluder/FVY
-aludera/VY
-Aluig/WY
-Aluja/WY
-Aluj/WY
-alullada/VY
-alullava/A
-alum/EVY
-alumag/EVY
-aluman/EVY
-alumel/EVY
-alumn/Z
-alumenada/VY
-alumenatge/EVY
-alumenava/A
-alumera/EVY
-almina/EVY
-aluminat/EVY
-alumini/EVY
-aluminiada/VY
-aluminiava/A
-alumnic/FVY
-alumnica/VY
-aluminfer/FVY
-aluminfera/VY
-aluminita/EVY
-alumins/JVY
-aluminosa/VY
-aluminosi/EVY
-aluminosilicat/EVY
-aluminotrmia/EVY
-aluminotrmic/FVY
-aluminotrmica/VY
-alumna/VY
-alumnat/EVY
-alumne/FVY
-alundum/EVY
-alunita/EVY
-lvar/WY
-lvarez/WY
-lvarez
-alvol/EVY
-alveolada/VY
-alveolar/EVY
-alveolat/BVY
-alveolina/EVY
-alveolitzaci/GVY
-alverns/JVY
-alvernesa/VY
-Alvrnia/VY
-alv/HVY
-alvina/VY
-alvocat/EVY
-alvocater/EVY
-Alzet/WY
-alzheimer/EVY
-alzn/Z
-alzina/EVY
-Alzina/WY
-alzinada/VY
-Alzinagrs/WY
-alzinall/EVY
-alzinar/EVY
-alzinat/BVY
-alzinava/A
-alzineda/EVY
-Alzinella/WY
-Alzinelles/WY
-alzinenc/EVY
-alzinera/EVY
-Alzinet/WY
-alzineta/EVY
-alzinoi/EVY
-alzinoia/EVY
-Alzira/VY
-alzirenc/FVY
-alzirenca/VY
-alzireny/FVY
-alzirenya/VY
-AM
-ama/EVY
-amabilitat/EVY
-amable/EVY
-amablement
-amaada/VY
-amaava/A
-amada/VY
-amadeu/EVY
-Amadeu/WY
-amador/FVY
-Amador/WY
-amadora/VY
-amagada/VY
-amagadament
-amagador/EFVY
-amagadora/VY
-amagaforats/IVY
-amagament/EVY
-amagatall/EVY
-amagatons/Y
-amagatotis/Y
-amagava/A
-amagrida/VY
-amagriment/EVY
-amagrir/MN
-aman/Z
-amainada/VY
-amainava/A
-amaitn/Z
-amaitinada/VY
-amaitinava/A
-Amalberta/WY
-amalecita/EVY
-amalequita/EVY
-amalgama/EVY
-amalgamaci/GVY
-amalgamada/VY
-amalgamador/EVY
-amalgamant/EVY
-amalgamatge/EVY
-amalgamava/A
-Amlia/WY
-Amaliac/WY
-Amalric/WY
-amaluc/EVY
-Aman/WY
-Amanci/WY
-Amand/WY
-Amanda/WY
-amanerada/VY
-amaneradament
-amanerament/EVY
-amanerat/BVY
-amanerava/A
-amanida/EVY
-amanidor/EVY
-amaniment/EVY
-amanir/MN
-amanita/EVY
-amanitcia/EVY
-amanitina/EVY
-amanollada/VY
-amanollava/A
-amans/JVY
-Amans/WY
-amanosa/VY
-Amans/WY
-amansada/VY
-amansava/A
-amansida/VY
-amansiment/EVY
-amansir/MN
-amant/EVY
-amantbra/IVY
-amantina/EVY
-amanuense/EVY
-amanyac/EVY
-amanyada/VY
-amanyagada/VY
-amanyagador/FVY
-amanyagadora/VY
-amanyagament/EVY
-amanyagava/A
-amanyat/BVY
-amanyogada/VY
-amanyogava/A
-amrac/EVY
-amarada/VY
-amarador/EFVY
-amaradora/VY
-amarament/EVY
-amarant/EVY
-Amarant/WY
-amarantcia/EVY
-amarant/HVY
-amarantina/VY
-amarantita/EVY
-amaratge/EVY
-amarava/A
-amarg/FVY
-amarga/VY
-amargada/VY
-amargament/EVY
-amargant/EVY
-Amargant/WY
-amargantejada/VY
-amargantejava/A
-amargantor/EVY
-amargava/A
-amargn/Z
-amargenada/VY
-amargenava/A
-Amarg/WY
-amargor/EVY
-amargs/JVY
-Amargs/WY
-amargosa/VY
-amargosament
-amargositat/EVY
-amargot/EVY
-amargotejada/VY
-amargotejava/A
-amarguejada/VY
-amarguejava/A
-amarguesa/EVY
-amargura/EVY
-Amar/WY
-amarijor/EVY
-amarijs/JVY
-amarijosa/VY
-amarillidcia/EVY
-amarillis/EVY
-amarn/Z
-amarina/EVY
-amarinada/VY
-amarinament/EVY
-amarinava/A
-amarjalada/VY
-amarjalat/BVY
-amarra/EVY
-amarrada/EVY
-amarrador/EFVY
-amarradora/VY
-amarrament/EVY
-amarratge/EVY
-amarrava/A
-amarrida/VY
-amarrir/MN
-amarronada/VY
-amarronat/BVY
-amarrotada/VY
-amarrotava/A
-amartellada/VY
-amartellava/A
-ams/VYZ
-amasesi/EVY
-amassada/VY
-amassament/EVY
-amassava/A
-amassos/Y
-Amat/WY
-amatada/VY
-amatat/BVY
-amatena/EVY
-amatent/EVY
-amatentment
-amateur/EVY
-amateurisme/EVY
-amatn/Z
-amatinada/VY
-amatinava/A
-amatiu/BVY
-amativa/VY
-amativitat/EVY
-amatollada/VY
-amatollat/BVY
-amatonada/VY
-amatonava/A
-amatori/KVY
-amatria/VY
-amatoxina/EVY
-amatriciana
-amtrix/EVY
-amaurosi/EVY
-amaurtic/FVY
-amaurtica/VY
-amava/A
-amaxofbia/EVY
-amazic/EVY
-amazona/EVY
-amaznic/FVY
-amaznica/VY
-amazonita/EVY
-amb
-amb.
-ambages/Y
-ambaixada/EVY
-ambaixador/FVY
-ambaixadora/VY
-ambaixadriu/EVY
-ambar/HVY
-ambarina/VY
-ambds/IVY
-ambdues/EVY
-amberlita/EVY
-ambici/GVY
-ambicionada/VY
-ambicionava/A
-ambicis/JVY
-ambiciosa/VY
-ambiciosament
-ambiciositat/EVY
-ambidexteritat/EVY
-ambidextra/VY
-ambidextre/FVY
-ambidextrisme/EVY
-ambient/EVY
-ambientaci/GVY
-ambientada/VY
-ambientador/FVY
-ambientadora/VY
-ambiental/EVY
-ambientalista/EVY
-ambientalment
-ambientava/A
-ambientleg/EVY
-ambientloga/EVY
-ambigen/LVY
-ambgena/VY
-ambigu/FVY
-ambig/VY
-ambigua/VY
-ambiguament
-ambigitat/EVY
-ambigs/Y
-ambiofonia/EVY
-ambpar/FVY
-ambpara/VY
-ambistmid/EVY
-mbit/EVY
-ambivalncia/EVY
-ambivalent/EVY
-amblada/VY
-amblador/FVY
-ambladora/VY
-ambladura/EVY
-Ambls/WY
-amblava/A
-ambliopia/EVY
-ambo/EVY
-amb/GVY
-amboceptor/EVY
-amboina/EVY
-ambosta/EVY
-ambrada/VY
-ambrat/BVY
-ambre/EVY
-ambrena/EVY
-ambrita/EVY
-Ambrs/WY
-Ambrs/WY
-ambrosia/EVY
-ambrosi/HVY
-ambrsia/EVY
-ambrosac/FVY
-ambrosaca/VY
-ambrosiana/VY
-ambulacral/EVY
-ambulacre/EVY
-ambulada/VY
-ambulncia/EVY
-ambulant/EVY
-ambulatori/KVY
-ambulatria/VY
-ambulava/A
-am/HVY
-ameba/EVY
-amebea/EVY
-amebeu/EVY
-amebiasi/EVY
-ambic/FVY
-ambica/VY
-amebcit/EVY
-ameboide/EVY
-mec/EVY
-amelada/VY
-amelador/FVY
-ameladora/VY
-amelament/EVY
-amelat/BVY
-amelava/A
-amlia/EVY
-Amlia/WY
-Amell/WY
-ameloblast/EVY
-amelonada/VY
-amelonat/BVY
-amn
-amena/VY
-amenaa/EVY
-amenaada/VY
-amenaador/FVY
-amenaadora/VY
-amenaadorament
-amenaament/EVY
-amenaava/A
-amncia/EVY
-Amengual/WY
-amenitat/EVY
-amenitzada/VY
-amenitzador/FVY
-amenitzadora/VY
-amenitzava/A
-amenorrea/EVY
-amenorreic/FVY
-amenorreica/VY
-amensalisme/EVY
-ament/EVY
-amentaci/KVY
-amentcia/VY
-amentiflora/EVY
-amentiforme/EVY
-Amer/VWY
-amerada/VY
-amerador/FVY
-ameradora/VY
-amerament/EVY
-amerava/A
-americ/HVY
-Amrica/VY
-americana/VY
-americanisme/EVY
-americanista/EVY
-americanstica/EVY
-americanitzaci/GVY
-americanitzada/VY
-americanitzava/A
-americi/EVY
-amerim/EVY
-amerindi/EVY
-amerndia/EVY
-Amriques/Y
-amerstic/FVY
-amerstica/VY
-amesurada/VY
-amesurat/BVY
-Amet/WY
-ametbol/FVY
-ametbola/VY
-ametista/EVY
-ametistacitrina/EVY
-ametla/EVY
-ametlada/VY
-ametlat/BVY
-ametler/EVY
-Ametler/WY
-ametleral/EVY
-ametlerar/EVY
-ametlla/EVY
-Ametlla/VWY
-ametllada/VY
-ametllat/BVY
-ametllenca/EVY
-ametller/EVY
-Ametller/WY
-ametllerar/EVY
-ametll/GVY
-ametl/GVY
-ametrina/EVY
-ametrmetre/EVY
-ametrop/FVY
-ametropa/VY
-ametropia/EVY
-ametrpic/FVY
-ametrpica/VY
-amfetamina/EVY
-amfetaminomania/EVY
-amfiartrosi/EVY
-amfibi/EVY
-amfbia/EVY
-amfibitic/FVY
-amfibitica/VY
-amfbol/EVY
-amfbola/EVY
-amfiblia/EVY
-amfiblic/FVY
-amfiblica/VY
-amfibolfer/FVY
-amfibolfera/VY
-amfibolita/EVY
-amfiboltic/FVY
-amfiboltica/VY
-amfibologia/EVY
-amfibolgic/FVY
-amfibolgica/VY
-amfbrac/EVY
-amfibrquic/FVY
-amfibrquica/VY
-amficlic/FVY
-amficlica/VY
-amficont/FVY
-amficonta/VY
-amficti/GVY
-amfictionia/EVY
-amfictinic/FVY
-amfictinica/VY
-amfigastri/EVY
-amfigen/VY
-amfgens/Y
-Amfiloqui/WY
-amfmacre/EVY
-amfimixi/EVY
-amfineure/EVY
-Amfi/WY
-amfiox/VY
-amfioxs/Y
-amfpode/EVY
-amfiprstil/FVY
-amfiprstila/VY
-amfiprtic/FVY
-amfiprtica/VY
-amfpter/EVY
-amfisbena/EVY
-amfisbeni/EVY
-amfisbnid/EVY
-amfisci/EVY
-amfscia/EVY
-amfistoma/EVY
-amfistomtic/FVY
-amfistomtica/VY
-amfiteatre/EVY
-amfiteci/EVY
-amfitpia/EVY
-amftric/FVY
-amftrica/VY
-amfitri/HVY
-amfitriona/VY
-amflit/EVY
-mfora/EVY
-amforal/EVY
-amfric/FVY
-amfrica/VY
-amforilquia/EVY
-amforisc/EVY
-amfter/FVY
-amftera/VY
-amfoterisme/EVY
-amfotonia/EVY
-amhara/EVY
-amhric/FVY
-amhrica/VY
-mia/EVY
-amiant/EVY
-amic/BVY
-amical/EVY
-amicalment
-amiccia/EVY
-amida/EVY
-amidable/EVY
-amidada/VY
-amidador/FVY
-amidadora/VY
-amidament/EVY
-amidasa/EVY
-amidava/A
-Amideu/WY
-amdic/FVY
-amdica/VY
-amidina/EVY
-amidur/EVY
-amilia/EVY
-amielnic/FVY
-amielnica/VY
-Amiell/WY
-amiga/VY
-amigable/EVY
-amigablement
-amigada/VY
-amigament/EVY
-amigava/A
-amgdala/EVY
-amigdalat/EVY
-amigdalectomia/EVY
-amigdal/HVY
-amigdlic/EVY
-amigdalina/EVY
-amigdalitis/EVY
-amigdaloide/EVY
-amigdalotomia/EVY
-Amig/WY
-amigranada/VY
-amigranava/A
-amiguer/FVY
-amiguera/VY
-amiguisme/EVY
-amil/EVY
-amilaci/KVY
-amilcia/VY
-amilasa/EVY
-amil/GVY
-amlic/FVY
-amlica/VY
-amilida/EVY
-Amill/WY
-Amillach/WY
-amillarament/EVY
-Amillat/WY
-Amills/WY
-amiloide/EVY
-amilodosi/EVY
-amilopectina/EVY
-amiloplast/EVY
-amilosa/EVY
-ammia/EVY
-amina/EVY
-aminaci/GVY
-aminada/VY
-aminat/BVY
-aminocid/EVY
-aminoacidopatia/EVY
-aminoalcohol/EVY
-aminobenzoic/EVY
-aminofenazona/EVY
-aminofenol/EVY
-aminoplstic/FVY
-aminoplstica/VY
-aminosucre/EVY
-amiostsia/EVY
-amiostnia/EVY
-amiotonia/EVY
-amiotrfia/EVY
-amissi/GVY
-amistada/VY
-amistana/EVY
-amistanada/VY
-amistanament/EVY
-amistanat/BVY
-amistanava/A
-amistat/EVY
-amistava/A
-amists/JVY
-amistosa/VY
-amistosament
-amit/EVY
-amitat/EVY
-amitjanada/VY
-amitjanava/A
-amixi/EVY
-amxia/EVY
-Ammi/WY
-ammina/EVY
-ammocet/EVY
-ammodtid/EVY
-ammonit/EVY
-ammonita/EVY
-ammontid/EVY
-ammonodeu/EVY
-amnsia/EVY
-amnsic/FVY
-amnsica/VY
-amni/EVY
-mnic/FVY
-mnica/VY
-amniocentesi/EVY
-amniografia/EVY
-amniorrea/EVY
-amnioscpia/EVY
-amniota/EVY
-amnitic/FVY
-amnitica/VY
-amniotitis/EVY
-amniotomia/EVY
-amnistia/EVY
-amnistiada/VY
-amnistiava/A
-amo/EVY
-Am/WY
-amoci/GVY
-amodiaquina/EVY
-amonada/VY
-amonads/BVY
-amonadissa/VY
-amonador/FVY
-amonadora/VY
-amonament/EVY
-amonava/A
-amons/JVY
-amonosa/VY
-amoixada/VY
-amoixador/FVY
-amoixadora/VY
-amoixadorament
-amoixament/EVY
-amoixava/A
-amoixida/VY
-amoixir/MN
-amolada/VY
-amolava/A
-amollada/EVY
-amollador/FVY
-amolladora/VY
-amollava/A
-amollegada/VY
-amollegament/EVY
-amollegava/A
-amollida/VY
-amolliment/EVY
-amollir/MN
-amollonada/VY
-amollonament/EVY
-amollonava/A
-amoltonada/VY
-amoltonament/EVY
-amoltonat/BVY
-amoltonava/A
-amom/EVY
-amonal/EVY
-amonedada/VY
-amonedament/EVY
-amonedat/BVY
-amonedava/A
-amonestaci/GVY
-amonestada/VY
-amonestador/FVY
-amonestadora/VY
-amonestament/EVY
-amonestava/A
-amoni/EVY
-Amoni/WY
-amonac/FVY
-amonaca/VY
-amoniacal/EVY
-amnic/FVY
-amnica/VY
-amonimia/EVY
-amonificaci/GVY
-amonitrat/EVY
-amoniria/EVY
-amonlisi/EVY
-amontillat/EVY
-amor/EVY
-Amor/WY
-amorada/VY
-amoral/EVY
-amoralisme/EVY
-amoralitat/EVY
-Amorat/WY
-amorava/A
-amorejada/VY
-amorejava/A
-amorell/EVY
-amoret/EVY
-amoretes/Y
-amorf/FVY
-amorfa/EVY
-amorfia/EVY
-amorfinisme/EVY
-amorfisme/EVY
-amorita/EVY
-amors/JVY
-Amors/WY
-amorosa/VY
-amorosament
-amorosenc/FVY
-amorosenca/VY
-amorosida/VY
-amorosiment/EVY
-amorosir/MN
-amorositat/EVY
-amorosvol/FVY
-amorosvola/VY
-amorrada/VY
-amorralada/VY
-amorralava/A
-amorrallada/VY
-amorrallava/A
-amorrava/A
-amorrea/EVY
-amorreu/EVY
-amorriada/VY
-amorriador/EVY
-amorriava/A
-amorronida/VY
-amorronir/MN
-amortada/VY
-amortallada/VY
-amortallador/FVY
-amortalladora/VY
-amortallament/EVY
-amortallava/A
-amortava/A
-amorterada/VY
-amorterava/A
-amortida/VY
-amortidor/FVY
-amortidora/VY
-amortiment/EVY
-amortir/MN
-amortitzable/EVY
-amortitzaci/GVY
-amortitzada/VY
-amortitzava/A
-Ams/WY
-amotada/VY
-amotava/A
-amotn/Z
-amotinada/VY
-amotinador/FVY
-amotinadora/VY
-amotinament/EVY
-amotinava/A
-amovibilitat/EVY
-amovible/EVY
-amoxicillina/EVY
-ampelita/EVY
-ampelografia/EVY
-ampelonmia/EVY
-amperatge/EVY
-ampere/EVY
-ampermetre/EVY
-amperimetria/EVY
-amperimtric/FVY
-amperimtrica/VY
-amprmetre/EVY
-amperolada/EVY
-ampermetre/EVY
-amperometria/EVY
-ampit/EVY
-ampl.
-ampla/VY
-amplada/EVY
-amplament
-amplria/EVY
-ample/FVY
-Ample/WY
-amplejada/VY
-amplejava/A
-ampleloterpia/EVY
-amplexicaule/EVY
-ampli/EVY
-mplia/EVY
-ampliable/EVY
-ampliaci/GVY
-ampliada/VY
-ampliador/FVY
-ampliadora/VY
-mpliament
-ampliatiu/BVY
-ampliativa/VY
-ampliava/A
-amplic/GVY
-amplidina/EVY
-amplificaci/GVY
-amplificada/VY
-amplificador/FVY
-amplificadora/VY
-amplificatiu/BVY
-amplificativa/VY
-amplificava/A
-amplssim/FVY
-amplssima/VY
-amplitud/EVY
-amploia/EVY
-ampolla/EVY
-Ampolla/V
-ampoller/EVY
-ampolleta/EVY
-Amposta/VWY
-Ampostell/WY
-ampost/HVY
-ampostina/VY
-amprada/VY
-amprador/FVY
-ampradora/VY
-amprament/EVY
-amprava/A
-ampulla/EVY
-ampullaci/KVY
-ampullcia/VY
-ampullada/VY
-ampullat/BVY
-ampulliforme/EVY
-ampulls/JVY
-ampullosa/VY
-ampullosament
-ampullositat/EVY
-amputable/EVY
-amputaci/GVY
-amputada/VY
-amputava/A
-Amsterdam/VY
-amulet/EVY
-amultic/FVY
-amultica/VY
-amullerada/VY
-amullerava/A
-amunicionada/VY
-amunicionava/A
-amunionada/VY
-amunionava/A
-amunt/Y
-Amunt/Y
-amuntanyada/VY
-amuntanyava/A
-amuntegada/VY
-amuntegador/FVY
-amuntegadora/VY
-amuntegament/EVY
-amuntegava/A
-amunter/FVY
-amuntera/VY
-amuntonada/VY
-amuntonador/FVY
-amuntonadora/VY
-amuntonament/EVY
-amuntonava/A
-amura/EVY
-amurada/VY
-amuradada/VY
-amuradava/A
-amurallada/VY
-amurallava/A
-amurat/BVY
-amurava/A
-ams/Z
-amsia/EVY
-amussada/VY
-amussador/FVY
-amussadora/VY
-amussament/EVY
-amussava/A
-an/Z
-anabaptisme/EVY
-anabaptista/EVY
-anbasi/EVY
-anabtic/FVY
-anabtica/VY
-anablic/FVY
-anablica/VY
-anabolisme/EVY
-anablit/EVY
-anabolitzant/EVY
-anacmptic/FVY
-anacmptica/VY
-anacantn/EVY
-anacard/EVY
-anacard/HVY
-anacardicia/EVY
-anacrdic/FVY
-anacrdica/VY
-anacardina/VY
-anacclic/FVY
-anacclica/VY
-anclasi/EVY
-anaclstic/FVY
-anaclstica/VY
-Anaclet/WY
-anclisi/EVY
-anacolut/EVY
-anacoltic/FVY
-anacoltica/VY
-anaconda/EVY
-anacoreta/EVY
-anacortic/FVY
-anacortica/VY
-anacrentic/FVY
-anacrentica/VY
-anacrogin/KVY
-anacrgina/VY
-anacronia/EVY
-anacrnic/FVY
-anacrnica/VY
-anacronisme/EVY
-anacrusi/EVY
-anacstic/FVY
-anacstica/VY
-anada/EVY
-anadnia/EVY
-anades/Y
-anadiplosi/EVY
-anadpsia/EVY
-androm/FVY
-androma/VY
-anadura/EVY
-anaerobi/EVY
-anaerbia/EVY
-anaerbic/FVY
-anaerbica/VY
-anaerobiosi/EVY
-anafase/EVY
-anfia/EVY
-anafil/EVY
-anafilctic/FVY
-anafilctica/VY
-anafilaxi/EVY
-anafiler/EVY
-anfora/EVY
-anafric/FVY
-anafrica/VY
-anafrodsia/EVY
-anafrodisac/FVY
-anafrodisaca/VY
-anafrodita/EVY
-anafront/EVY
-anagall/EVY
-anagnesi/EVY
-anglif/EVY
-anaglifoscopi/EVY
-anaglptic/FVY
-anaglptica/VY
-anagnrisi/EVY
-anagnost/EVY
-anagogia/EVY
-anaggic/FVY
-anaggica/VY
-anaggicament
-anagrama/EVY
-anagramtic/FVY
-anagramtica/VY
-anagramatitzada/VY
-anagramatitzava/A
-anagramista/EVY
-anal/EVY
-analcima/EVY
-analcohlic/FVY
-analcohlica/VY
-analectes/Y
-analctic/FVY
-analctica/VY
-anleg/EVY
-analema/EVY
-analemtic/FVY
-analemtica/VY
-analpsia/EVY
-analptic/FVY
-analptica/VY
-analfabet/FVY
-analfabeta/VY
-analfabetisme/EVY
-analgsia/EVY
-analgsic/FVY
-analgsica/VY
-anlgia/EVY
-anlisi/EVY
-analista/EVY
-analit/EVY
-analtic/FVY
-analtica/VY
-analticament
-analitzabilitat/EVY
-analitzable/EVY
-analitzada/VY
-analitzador/FVY
-analitzadora/VY
-analitzava/A
-anallagmtic/FVY
-anallagmtica/VY
-anallantoic/FVY
-anallantoica/VY
-anallrgic/FVY
-anallrgica/VY
-anloga/EVY
-anlogament
-analogia/EVY
-analgic/FVY
-analgica/VY
-analgica-digital
-analgicament
-analgic-digital
-analogisme/EVY
-analogista/EVY
-anam/Z
-anament/EVY
-anamnesi/EVY
-anamnstic/FVY
-anamnstica/VY
-anamniota/EVY
-anamorf/EVY
-anamrfic/FVY
-anamrfica/VY
-anamorfoscopi/EVY
-anamorfosi/EVY
-anans/VY
-anandre/EVY
-Ananies/WY
-anant/C
-anant/EVY
-anap/EVY
-anapada/VY
-anapata/EVY
-anapat/BVY
-anapest/EVY
-anapstic/FVY
-anapstica/VY
-anapirtic/FVY
-anapirtica/VY
-anaplstia/EVY
-anaplstic/FVY
-anaplstica/VY
-anaplerosi/EVY
-anapodctic/FVY
-anapodctica/VY
-anpsid/EVY
-anaptctic/FVY
-anaptctica/VY
-anaptixi/EVY
-anapttic/FVY
-anapttica/VY
-anar/CY
-anara/Z
-anarca/VY
-anarco/FVY
-anarcocomunisme/EVY
-anarcocomunista/EVY
-anarcosindicalisme/EVY
-anarcosindicalista/EVY
-anrem/Z
-anaren/Z
-anares/Z
-anreu/Z
-anarquia/EVY
-anrquic/FVY
-anrquica/VY
-anrquicament
-anarquisme/EVY
-anarquista/EVY
-anarquitzaci/GVY
-anarquitzada/VY
-anarquitzant/EVY
-anarquitzava/A
-anartra/VY
-anartre/FVY
-anrtria/EVY
-anartrpode/EVY
-ans/Z
-anasarca/EVY
-anascot/EVY
-anssim/Z
-anassin/Z
-anassis/Z
-anssiu/Z
-Anastasi/WY
-anstasi/EVY
-Anastsia/WY
-anasttic/FVY
-anasttica/VY
-anastigmtic/FVY
-anastigmtica/VY
-anastigmatisme/EVY
-anastomitzada/VY
-anastomitzava/A
-anastomosada/VY
-anastomosava/A
-anastomosi/EVY
-anastomtic/FVY
-anastomtica/VY
-anstrofe/EVY
-anat/VY
-anatasa/EVY
-anatctic/FVY
-anatctica/VY
-anatema/EVY
-anatematisme/EVY
-anatematitzaci/GVY
-anatematitzada/VY
-anatematitzador/FVY
-anatematitzadora/VY
-anatematitzava/A
-anatxia/EVY
-antid/EVY
-anatocisme/EVY
-Anatoli/WY
-Anatlia/WY
-anatlic/FVY
-anatlica/VY
-anatomia/EVY
-anatmic/FVY
-anatmica/VY
-anatmicament
-anatomisme/EVY
-anatomista/EVY
-anatomitzada/VY
-anatomitzava/A
-anatomoclnic/FVY
-anatomoclnica/VY
-anatomofisiologia/EVY
-anatomofisiolgic/FVY
-anatomofisiolgica/VY
-anatomopatologia/EVY
-anatomopatolgic/FVY
-anatomopatolgica/VY
-anatopisme/EVY
-anatoxina/EVY
-anatrptic/FVY
-anatrptica/VY
-anatresi/EVY
-anatrpsia/EVY
-antrop/FVY
-antropa/VY
-anats/Y
-anau/C
-anau/Z
-anava/Z
-Anavall/WY
-anvem/Z
-anaven/Z
-anaves/Z
-anveu/Z
-anca/EVY
-ancada/EVY
-anca-rossegant/EVY
-ancat/BVY
-ancestral/EVY
-ancestre/EVY
-anci/HVY
-anciana/VY
-ancianitat/EVY
-ancil/EVY
-Ancilla/WY
-ancilstom/EVY
-ancilostomiasi/EVY
-Anciny/VY
-anc/GVY
-anconal/EVY
-ncora/EVY
-ancorada/VY
-ancoratge/EVY
-ancorava/A
-ancorca/EVY
-ancorell/EVY
-ancorer/FVY
-ancorera/VY
-ancoreria/EVY
-ancuda/VY
-ancut/BVY
-and/GVY
-andador/EFVY
-andadora/VY
-Andal/WY
-Andal/WY
-Andalus/VY
-andals/JVY
-andalusa/VY
-andalus/HVY
-Andalusia/VY
-andalusina/VY
-andalusisme/EVY
-andalusista/EVY
-andalusita/EVY
-Andaman/VY
-andamans/JVY
-andamanesa/VY
-andami/EVY
-Andam/WY
-andana/EVY
-andanada/EVY
-andanava/A
-andante/EVY
-andantino/EVY
-andar/EVY
-andarec/BVY
-andarega/VY
-andarejada/VY
-andarejava/A
-andarivell/EVY
-Andol/WY
-anderris/Y
-Anders/VY
-Anderson/VY
-Andes/VY
-andes/Y
-andesina/EVY
-andesita/EVY
-andestic/FVY
-andestica/VY
-andesitoide/EVY
-and/HVY
-Andilla/VY
-andill/HVY
-andillana/VY
-andina/VY
-andiroba/EVY
-andoiada/VY
-andoiava/A
-andola/EVY
-andoler/FVY
-andolera/VY
-Andoqui/WY
-andorita/EVY
-Andorra/VWY
-andorr/HVY
-Andorr/WY
-andorrana/VY
-Andorrell/WY
-andosc/FVY
-andosca/VY
-andradita/EVY
-Andratx/VY
-Andrea/WY
-andreeal/EVY
-andreeida/EVY
-Andreu/WY
-Andrev/WY
-andriana/EVY
-Andriot/WY
-andritxol/FVY
-andritxola/VY
-androcfal/FVY
-androcfala/VY
-androcntric/FVY
-androcntrica/VY
-androcentrisme/EVY
-androceu/EVY
-androcrtic/FVY
-androcrtica/VY
-androdiocia/EVY
-androdioic/FVY
-androdioica/VY
-andrfag/FVY
-andrfaga/VY
-androfbia/EVY
-andrfor/EVY
-androgen/KVY
-andrgena/VY
-andrognic/FVY
-andrognica/VY
-androgin/KVY
-andrgina/VY
-andrognia/EVY
-androginisme/EVY
-androginfor/EVY
-androide/EVY
-andrleg/EVY
-andrloga/EVY
-andrologia/EVY
-andromania/EVY
-andrmina/EVY
-andromonocia/EVY
-andromonoic/FVY
-andromonoica/VY
-androna/EVY
-Andrnic/WY
-andropausa/EVY
-andrsace/EVY
-andrspora/EVY
-androsporangi/EVY
-androst/GVY
-androstenediol/EVY
-androstenediona/EVY
-androsterona/EVY
-Andurell/WY
-nec/EVY
-ancdota/EVY
-anecdotari/EVY
-anecdtic/FVY
-anecdtica/VY
-anecoic/FVY
-anecoica/VY
-Anecte/WY
-neda/EVY
-aneder/FVY
-anedera/VY
-aned/GVY
-andric/FVY
-andrica/VY
-nega/EVY
-anegada/VY
-anegava/A
-aneguet/EVY
-anelasticitat/EVY
-anelctric/FVY
-anelctrica/VY
-anell/EVY
-anella/EVY
-anellada/EVY
-anellador/FVY
-anelladora/VY
-anellat/BVY
-anellatge/EVY
-anellava/A
-anellejada/VY
-anellejava/A
-anellet/EVY
-anllid/EVY
-anem/C
-anem/Z
-anmia/EVY
-anmic/FVY
-anmica/VY
-anemocor/FVY
-anemocora/VY
-anemocordi/EVY
-anemocria/EVY
-anemfil/FVY
-anemfila/VY
-anemoflia/EVY
-anemgam/FVY
-anemgama/VY
-anemogmia/EVY
-anemgraf/EVY
-anemografia/EVY
-anemogrfic/FVY
-anemogrfica/VY
-anemograma/EVY
-anemologia/EVY
-anemmetre/EVY
-anemometria/EVY
-anemomtric/FVY
-anemomtrica/VY
-anemone/EVY
-anemonina/EVY
-anemoscopi/EVY
-anepgraf/FVY
-anepgrafa/VY
-anepigrfic/FVY
-anepigrfica/VY
-anepistgraf/EVY
-anepitmia/EVY
-anergia/EVY
-aneroide/EVY
-anerotisme/EVY
-ans/Z
-anssem/Z
-anessen/Z
-anesses/Z
-ansseu/Z
-anssim/Z
-anessin/Z
-anessis/Z
-anssiu/Z
-anestecinsia/EVY
-anestsia/EVY
-anestesiada/VY
-anestesiava/A
-anestsic/FVY
-anestsica/VY
-anestesileg/EVY
-anestesiloga/EVY
-anestesiologia/EVY
-anestesista/EVY
-anet/EVY
-net/EVY
-Aneto/VY
-anetole/EVY
-aneu/C
-aneu/Z
-neu/Y
-aneuploide/EVY
-anuria/EVY
-aneurisma/EVY
-aneurismal/EVY
-aneusomia/EVY
-anfs/VY
-Anfs/WY
-anfossos/Y
-anfracte/EVY
-anfractus/JVY
-anfractuosa/VY
-anfractuositat/EVY
-anganells/Y
-angaria/EVY
-ngel/EVY
-ngel/WY
-ngela
-ngela/WY
-angelada/EVY
-Angelats/WY
-angelet/EVY
-anglic/FVY
-anglica/EVY
-angelicada/VY
-angelical/EVY
-angelicalment
-anglicament
-angelicava/A
-angelcic/EVY
-Angelina/WY
-angelins/Y
-angelisme/EVY
-angelitzada/VY
-angelitzava/A
-Angel/WY
-angelofania/EVY
-angelologia/EVY
-angelot/EVY
-ngels/WY
-ngelus/EVY
-angeologia/EVY
-Angers/VY
-angev/HVY
-angevina/VY
-angitis/EVY
-Angilbert/WY
-angina/EVY
-angins/JVY
-anginosa/VY
-angiocrpic/FVY
-angiocrpica/VY
-angiodermitis/EVY
-angioedema/EVY
-angiognesi/EVY
-angiografia/EVY
-angileg/EVY
-angioleucitis/EVY
-angiloga/EVY
-angiologia/EVY
-angioma/EVY
-angiomatosi/EVY
-angioneurtic/FVY
-angioneurtica/VY
-angioplstia/EVY
-angioscpia/EVY
-angiospasme/EVY
-angiospasmdic/FVY
-angiospasmdica/VY
-angiosperm/FVY
-angiosperma/VY
-angiosprmia/EVY
-angiosprmic/FVY
-angiosprmica/VY
-angiostenosi/EVY
-angla/VY
-Anglada/WY
-Anglaterra/VY
-angle/EFVY
-Angle/WY
-Angles
-angls/JVY
-Angls/VY
-anglesa/VY
-Anglesell/WY
-Anglesill/WY
-anglesina/EVY
-anglesita/EVY
-Anglesola/VWY
-Angl/WY
-anglic/HVY
-anglicana/VY
-anglicanisme/EVY
-anglicisme/EVY
-anglicista/EVY
-anglicitzada/VY
-anglicitzava/A
-anglstica/EVY
-angloameric/HVY
-angloamericana/VY
-anglfil/FVY
-anglfila/VY
-angloflia/EVY
-anglfob/FVY
-anglfoba/VY
-anglofbia/EVY
-anglfon/FVY
-anglfona/VY
-angloindi/EVY
-anglondia/EVY
-anglman/FVY
-anglmana/VY
-anglomania/EVY
-anglonormand/FVY
-anglonormanda/VY
-angloparlant/EVY
-anglosax/HVY
-anglosaxona/VY
-angoixa/EVY
-angoixada/VY
-angoixant/EVY
-angoixava/A
-Angoixes/WY
-angoixs/JVY
-angoixosa/VY
-angoixosament
-Angola/VY
-angols/JVY
-angolesa/VY
-angora/EVY
-angorina/EVY
-angost/FVY
-angosta/VY
-Angostrina/VY
-angostura/EVY
-Angrill/WY
-Angstrom/WY
-ngstrom/EVY
-anguatib/EVY
-Anguera/WY
-Anguerola/WY
-nguid/EVY
-anguiforme/EVY
-anguila/EVY
-anguilejada/VY
-anguilejava/A
-anguilera/EVY
-anguileta/EVY
-Anguilla/VY
-anguill/HVY
-anguillana/VY
-anguillicultura/EVY
-angullid/EVY
-anguilliforme/EVY
-anguil/GVY
-Anguita/WY
-angula/EVY
-angulaci/GVY
-angulada/VY
-angular/EVY
-angularment
-angulat/BVY
-anguls/JVY
-angulosa/VY
-angulositat/EVY
-angnia/EVY
-anguniada/VY
-anguniava/A
-anguniejada/VY
-anguniejava/A
-angunis/JVY
-anguniosa/VY
-anguniosament
-Angurell/WY
-angustifoli/KVY
-angustiflia/VY
-anhedonia/EVY
-anhedonisme/EVY
-anhel/EVY
-anhelaci/GVY
-anhelada/VY
-anhelava/A
-anhels/JVY
-anhelosa/VY
-anhelosament
-anhidra/VY
-anhidre/FVY
-anhidrmia/EVY
-anhdrid/EVY
-anhidrita/EVY
-anhidritzaci/GVY
-anhidrobiosi/EVY
-anhidrolita/EVY
-anhidrona/EVY
-anhidrosi/EVY
-anhidrtic/FVY
-anhidrtica/VY
-an/GVY
-an/Z
-Ani/WY
-Anicet/WY
-Anici/WY
-anicnic/FVY
-anicnica/VY
-anihilaci/GVY
-anihilada/VY
-anihilador/FVY
-anihiladora/VY
-anihilament/EVY
-anihilava/A
-anilina/EVY
-anilini/EVY
-nim/EVY
-nima/EVY
-animable/EVY
-animaci/GVY
-animada/VY
-animadament
-animador/FVY
-animadora/VY
-animadversi/GVY
-animal/EVY
-animalada/EVY
-animaler/FVY
-animalera/VY
-animalesa/EVY
-animlia/EVY
-animalista/EVY
-animalstic/FVY
-animalstica/VY
-animalitat/EVY
-animalitzaci/GVY
-animalitzada/VY
-animalitzava/A
-animal/GVY
-animalot/EVY
-animat/BVY
-animatisme/EVY
-animava/A
-animer/FVY
-animera/VY
-animeta/EVY
-anmic/FVY
-anmica/VY
-animisme/EVY
-animista/EVY
-anims/JVY
-animosa/VY
-animosament
-animositat/EVY
-aningre/EVY
-ani/GVY
-Aniol/WY
-aninic/FVY
-aninica/VY
-aniquilable/EVY
-aniquilaci/GVY
-aniquilada/VY
-aniquilador/FVY
-aniquiladora/VY
-aniquilament/EVY
-aniquilava/A
-anir/T
-ans/VYZ
-anisada/VY
-anisador/EVY
-anisat/EVY
-anisava/A
-aniset/EVY
-Ansia/WY
-ansic/FVY
-ansica/VY
-anisidina/EVY
-anisocria/EVY
-anisofilla/VY
-anisofille/FVY
-anisofllia/EVY
-anisogmia/EVY
-anisognia/EVY
-anisoiconia/EVY
-anisol/EVY
-anisole/EVY
-anisolectic/FVY
-anisolectica/VY
-anisometria/EVY
-anisomtric/FVY
-anisomtrica/VY
-anisosfgmia/EVY
-anisosillbic/FVY
-anisosillbica/VY
-anisostmon/FVY
-anisostmona/VY
-anistrop/FVY
-anistropa/VY
-anisotropia/EVY
-anissos/Y
-anit/Y
-anitis/EVY
-anivellable/EVY
-anivellaci/GVY
-anivellada/VY
-anivellador/FVY
-anivelladora/VY
-anivellament/EVY
-anivellava/A
-aniversari/EVY
-ankerita/EVY
-Anna/VWY
-annalista/EVY
-annals/Y
-Annam/VY
-annamita/EVY
-anner/FVY
-annera/VY
-nnera/EVY
-annex/JVY
-annexa/VY
-annexada/VY
-annexava/A
-annexi/GVY
-annexionada/VY
-annexionava/A
-annexionisme/EVY
-annexionista/EVY
-annexitis/EVY
-annona/EVY
-annonari/EVY
-anoa/EVY
-anoclsia/EVY
-node/EVY
-anod/HVY
-andic/FVY
-andica/VY
-anodina/VY
-anodnia/EVY
-anoditzaci/GVY
-anoditzada/VY
-anoditzava/A
-anotic/FVY
-anotica/VY
-anfel/EVY
-Anoia/Y
-anolis/EVY
-anlit/EVY
-anoll/EVY
-Anoll/WY
-anmal/FVY
-anmala/VY
-anmalament
-anomalia/EVY
-anomalista/EVY
-anomalstic/FVY
-anomalstica/VY
-anomalrid/EVY
-anomn/Z
-anomenada/EVY
-anomenava/A
-anomia/EVY
-anmia/EVY
-anomita/EVY
-anomur/EVY
-anoncia/EVY
-annim/FVY
-annima/VY
-annimament
-anonimat/EVY
-anonquia/EVY
-anoplur/EVY
-anpsia/EVY
-anorac/EVY
-anorc/FVY
-anorca/VY
-anorctic/FVY
-anorctica/VY
-anorxia/EVY
-anorxic/FVY
-anorxica/VY
-anorgnic/FVY
-anorgnica/VY
-anorganografia/EVY
-anorgsmia/EVY
-anormal/EVY
-anormalitat/EVY
-anormalment
-anorquisme/EVY
-anorreada/VY
-anorreador/FVY
-anorreadora/VY
-anorreament/EVY
-anorreava/A
-anortita/EVY
-anortclasi/EVY
-anortopia/EVY
-anortosa/EVY
-anortsia/EVY
-ansmia/EVY
-anostraci/EVY
-anostrada/VY
-anostrament/EVY
-anostrava/A
-anotaci/GVY
-anotada/VY
-anotador/FVY
-anotadora/VY
-anotava/A
-anou/EVY
-anouer/EVY
-anoueral/EVY
-anovulaci/GVY
-anovulatori/KVY
-anovulatria/VY
-anoxmia/EVY
-anxia/EVY
-anxic/FVY
-anxica/VY
-anquejada/VY
-anquejava/A
-anquils/Z
-anquilosada/VY
-anquilosament/EVY
-anquilosaure/EVY
-anquilosava/A
-anquilosi/EVY
-anquilstom/EVY
-anquilostomiasi/EVY
-anquiltic/FVY
-anquiltica/VY
-anquirina/EVY
-ans/Y
-ansa/EVY
-ansada/VY
-ansadat/EVY
-ansat/EVY
-ansava/A
-Anscari/WY
-Anscarina/WY
-Anselm/WY
-Anserall/VY
-anser/HVY
-Anseric/WY
-ansrid/EVY
-anseriforme/EVY
-anserina/VY
-anseta/EVY
-ans/GVY
-nsia/EVY
-ansiada/VY
-ansiava/A
-ansiejada/VY
-ansiejava/A
-ansietat/EVY
-Ansinhan/VY
-Ansiny/VY
-ansioltic/EVY
-ansis/JVY
-ansiosa/VY
-ansiosament
-Ansovell/VY
-ant.
-ant/EVY
-anta/EVY
-antagnic/FVY
-antagnica/VY
-antagonisme/EVY
-antagonista/EVY
-antanclasi/EVY
-antany/EVY
-antanys/BVY
-antanyassa/VY
-antanyasses/Y
-antapdosi/EVY
-antara/EVY
-antrtic/FVY
-antrtica/VY
-Antrtida/VY
-antebraquial/EVY
-antec/FVY
-anteca/VY
-antecambra/EVY
-antecapella/EVY
-antecedncia/EVY
-antecedent/EVY
-antecedentment
-antecedida/VY
-antecedir/MN
-antecessor/FVY
-antecessora/VY
-antecor/EVY
-antedata/EVY
-antedatada/VY
-antedatava/A
-antedespatx/IVY
-antediluvi/HVY
-antediluviana/VY
-antefirma/EVY
-antefixa/EVY
-anteflexi/GVY
-anteguerra/EVY
-antela/EVY
-antelaci/GVY
-Antella/VY
-antell/HVY
-antellana/VY
-Antelm/WY
-antelocaci/GVY
-Antem/WY
-antemeridi/HVY
-antemeridiana/VY
-antemissa/EVY
-antemural/EVY
-antena/EVY
-antenada/VY
-antenat/BVY
-anteniforme/EVY
-antenista/EVY
-antnula/EVY
-antenupcial/EVY
-antepassada/VY
-antepassat/BVY
-antependi/EVY
-antepenltim/FVY
-antepenltima/VY
-anteport/EVY
-anteporta/EVY
-anteps/Z
-anteposada/VY
-anteposava/A
-anteposici/GVY
-Anter/WY
-antera/EVY
-anteridi/EVY
-anteridifor/EVY
-anterior/EVY
-anterioritat/EVY
-anteriorment
-anterozoide/EVY
-antesala/EVY
-antesi/EVY
-antesignatura/EVY
-antetip/EVY
-antetipus/EVY
-antettol/EVY
-antetitular/EVY
-anteversi/GVY
-antevespra/EVY
-anteviglia/EVY
-antiaborrallonament/EVY
-antiabsolutista/EVY
-antiacadmic/FVY
-antiacadmica/VY
-anticid/FVY
-anticida/VY
-antiadherent/EVY
-antiaeri/EVY
-antiaria/EVY
-antiafrodisac/FVY
-antiafrodisaca/VY
-antiaglomerant/EVY
-antiaglutinant/EVY
-antialcal/HVY
-antilcali/EVY
-antialcalina/VY
-antialcohlic/FVY
-antialcohlica/VY
-antialcoholisme/EVY
-antilgic/FVY
-antilgica/VY
-antialising
-antiallrgic/FVY
-antiallrgica/VY
-antianorctic/FVY
-antianorctica/VY
-antiantigen
-antipex/EVY
-antiapoplctic/FVY
-antiapoplctica/VY
-antiarna/VY
-antiarnament
-antiarnes/EVY
-antiarrugament
-antiarrugues/EVY
-antiartrtic/FVY
-antiartrtica/VY
-antiasmtic/FVY
-antiasmtica/VY
-antiatmic/FVY
-antiatmica/VY
-antiavalots/VY
-antiavortista/EVY
-antibacteri/HVY
-antibacteriana/VY
-antibales/EVY
-antibal/GVY
-antibaloni/EVY
-antibaqui/EVY
-antibllic/FVY
-antibllica/VY
-antibellicisme/EVY
-antibellicista/EVY
-antibiograma/EVY
-antibiosi/EVY
-antibioterpia/EVY
-antibitic/EFVY
-antibitica/VY
-antiblocatge/VY
-antiboira/VY
-antibrutcia
-antibubnic/FVY
-antibubnica/VY
-antic/BVY
-Antic/WY
-anticadncia/EVY
-anticalcari/KVY
-anticalcria/VY
-anticancers/JVY
-anticancerosa/VY
-anticapitalisme/EVY
-anticapitalista/EVY
-anticardiolipina
-anticarro/VY
-anticaspa/VY
-anticatalanisme/EVY
-anticatalanista/EVY
-anticatarral/EVY
-antictode/EVY
-anticerne/EVY
-anticclic/FVY
-anticclica/VY
-anticicl/GVY
-anticiclognesi/EVY
-anticicllisi/EVY
-anticiclnic/FVY
-anticiclnica/VY
-anticipaci/GVY
-anticipada/VY
-anticipadament
-anticipant/EVY
-anticipava/A
-anticlstic/FVY
-anticlstica/VY
-anticlerical/EVY
-anticlericalisme/EVY
-anticlmax/EVY
-anticlinal/EVY
-anticlor/EVY
-Antic/WY
-anticoagulant/EVY
-anticod/GVY
-anticolinrgic/FVY
-anticolinrgica/VY
-anticomicial/EVY
-anticomunisme/EVY
-anticomunista/EVY
-anticoncepci/GVY
-anticonceptiu/BVY
-anticonceptiva/VY
-anticongelant/EVY
-anticonstitucional/EVY
-anticonstitucionalitat/EVY
-anticonstitucionalment
-anticorrosi/GVY
-anticorrosiu/BVY
-anticorrosiva/VY
-anticorrupci/VY
-antics/VY
-anticossos/Y
-anticresi/EVY
-anticresista/EVY
-anticrtic/FVY
-anticrtica/VY
-anticriptogmic/FVY
-anticriptogmica/VY
-anticrist/EVY
-anticristi/HVY
-anticristiana/VY
-anticristianisme/EVY
-anticultural/EVY
-antidctil/EVY
-antideflagrant/EVY
-antidemocrtic/FVY
-antidemocrtica/VY
-antidemonac/FVY
-antidemonaca/VY
-antidepressiu/BVY
-antidepressiva/VY
-antidetonant/EVY
-Antidi/WY
-antidiabtic/FVY
-antidiabtica/VY
-antidiarreic/FVY
-antidiarreica/VY
-antidiftric/FVY
-antidiftrica/VY
-antidifusor/EVY
-antidisturbis/EVY
-antidirtic/FVY
-antidirtica/VY
-antidogmtic/FVY
-antidogmtica/VY
-antidogmatisme/EVY
-antidopatge/EVY
-antdot/EVY
-antidotari/EVY
-antidroga/VY
-antdrom/FVY
-antdroma/VY
-antidromia/EVY
-antieconmic/FVY
-antieconmica/VY
-antieducatiu/BVY
-antieducativa/VY
-antielectr/GVY
-antiemtic/FVY
-antiemtica/VY
-antiencongiment
-antienfeltrament
-antiengarrotament
-antienzim/EVY
-antiepilptic/FVY
-antiepilptica/VY
-antiesclavista/EVY
-antiescorbtic/FVY
-antiescorbtica/VY
-antiescumejant/EVY
-antiespasmdic/FVY
-antiespasmdica/VY
-antiesportiu/BVY
-antiesportiva/VY
-antiespumant/EVY
-antiespumejant/EVY
-antiesttic/FVY
-antiesttica/VY
-antiesttic/FVY
-antiesttica/VY
-antiestrs/IVY
-antiestrogen/KVY
-antiestrgena/VY
-antietimolgic/FVY
-antietimolgica/VY
-antievanglic/FVY
-antievanglica/VY
-antifa/IVY
-antifding/VY
-antifebril/EVY
-antifebrina/EVY
-antifeixisme/EVY
-antifeixista/EVY
-antiferment/EVY
-antifernal/EVY
-antiferromagnetisme/EVY
-antifibrillant/EVY
-antiflatulant/EVY
-antiflogstic/FVY
-antiflogstica/VY
-antifloridura
-antfon/EVY
-antfona/EVY
-antifonari/EVY
-antifoner/FVY
-antifonera/VY
-antifnic/FVY
-antifnica/VY
-antiforme/EVY
-antifrancs/JVY
-antifrancesa/VY
-antifranquisme/EVY
-antifranquista/EVY
-antfrasi/EVY
-antifrstic/FVY
-antifrstica/VY
-antifrsticament
-antifricci/GVY
-antifngic/FVY
-antifngica/VY
-antifusible/EVY
-antiga/VY
-Antiga/WY
-antigalctic/FVY
-antigalctica/VY
-antigalla/EVY
-antigament
-antigangrens/JVY
-antigangrenosa/VY
-antigs/VY
-antigen/VY
-antigenmia/EVY
-antignic/FVY
-antignica/VY
-antigenicitat/EVY
-antgens/Y
-antiginy/EVY
-antigir
-Antgon/WY
-Antgona/WY
-antigor/EVY
-antigorita/EVY
-antigot/EVY
-antigots/JVY
-antigotosa/VY
-antigovernamental/EVY
-antigramatical/EVY
-antigripal/EVY
-antigris/VY
-antiguerrilla/VY
-antiguitat/EVY
-antihalo/EVY
-antiheli/EVY
-antihlix/EVY
-antihelmntic/FVY
-antihelmntica/VY
-antihemoflic/FVY
-antihemoflica/VY
-antihemoltic/FVY
-antihemoltica/VY
-antihemorrgic/FVY
-antihemorrgica/VY
-antihemorrodal/EVY
-antiheroi/EVY
-antiheroic/FVY
-antiheroica/VY
-antiherona/EVY
-antiherptic/FVY
-antiherptica/VY
-antihitic/FVY
-antihitica/VY
-antihidrpic/FVY
-antihidrpica/VY
-antihiginic/FVY
-antihiginica/VY
-antihipertensiu/BVY
-antihipertensiva/VY
-antihipntic/FVY
-antihipntica/VY
-antihistamnic/FVY
-antihistamnica/VY
-antihistric/FVY
-antihistrica/VY
-antihorari/EVY
-antihum/HVY
-antihumana/VY
-antiimatge/EVY
-antiimperialisme/EVY
-antiimperialista/EVY
-antiincendis/EVY
-antiincrustant/EVY
-antiinductiu/BVY
-antiinductiva/VY
-antiinfeccis/JVY
-antiinfecciosa/VY
-antiinflacionista/EVY
-antiinflamatori/KVY
-antiinflamatria/VY
-antiinstitucional/EVY
-antiinundaci/GVY
-antijurdic/FVY
-antijurdica/VY
-antijuridicitat/EVY
-antilepsi/EVY
-antilptic/FVY
-antilptica/VY
-antill/HVY
-Antillac/WY
-antillana/VY
-Antilles/VY
-antillis/EVY
-antilliscant/EVY
-antilocprid/EVY
-antilogaritme/EVY
-antilogia/EVY
-antilgic/FVY
-antilgica/VY
-antilop/EVY
-antlop/EVY
-antilop/GVY
-antilullista/EVY
-Antim/WY
-antimaculador/EVY
-antimfia/VY
-antimagntic/FVY
-antimagntica/VY
-antimatria/EVY
-antimeftic/FVY
-antimeftica/VY
-antimentalisme/EVY
-antmer/EVY
-antimeridi/GVY
-antimetropia/EVY
-antimictic/FVY
-antimictica/VY
-antimicrobi/HVY
-antimicrobiana/VY
-antimilitarisme/EVY
-antimilitarista/EVY
-antimines/EVY
-antimssils/EVY
-antimittic/FVY
-antimittica/VY
-antimonrquic/FVY
-antimonrquica/VY
-antimonat/EVY
-antimoni/EVY
-antimoniada/VY
-antimonial/EVY
-antimoniat/BVY
-antimnic/FVY
-antimnica/VY
-antimonil/EVY
-antimonit/EVY
-antimonopolista/EVY
-antimons/JVY
-antimonosa/VY
-antimonur/EVY
-antimutagen/LVY
-antimutgena/VY
-antimutagnic/FVY
-antimutagnica/VY
-antina/EVY
-antinacionalisme/EVY
-antinacionalista/EVY
-antinatalisme/EVY
-antinatalista/EVY
-antinatural/EVY
-antinefrtic/FVY
-antinefrtica/VY
-antineoplstic/FVY
-antineoplstica/VY
-antineurlgic/FVY
-antineurlgica/VY
-antineurtic/FVY
-antineurtica/VY
-antinodal/EVY
-antinode/EVY
-antinmia/EVY
-antinmic/FVY
-antinmica/VY
-antinovella/EVY
-antinuclear/EVY
-antinucle/GVY
-Antoc/WY
-antioqu/HVY
-antioquena/VY
-Antioquia/VY
-antioxidant/EVY
-antiozonant/EVY
-antip/GVY
-antipnic/VY
-antipapa/EVY
-antipara/EVY
-antiparallel/FVY
-antiparallela/VY
-antiparsit/FVY
-antiparsita/VY
-antiparasitari/KVY
-antiparasitria/VY
-antiparlamentari/KVY
-antiparlamentria/VY
-antiparlamentarisme/EVY
-antipartcula/EVY
-antipatari/EVY
-antipatia/EVY
-antiptic/FVY
-antiptica/VY
-antipticament
-antipatinador/FVY
-antipatinadora/VY
-antipatriota/EVY
-antipatritic/FVY
-antipatritica/VY
-antipatriotisme/EVY
-antipedaggic/FVY
-antipedaggica/VY
-antiperistalsi/EVY
-antiperistltic/FVY
-antiperistltica/VY
-antipersones
-antiperspirant/EVY
-antiperthita/EVY
-antipestilencial/EVY
-antipic/FVY
-antipica/VY
-antipirtic/FVY
-antipirtica/VY
-antipirina/EVY
-antipirtic/FVY
-antipirtica/VY
-antiplstic/FVY
-antiplstica/VY
-antpoda/EVY
-antipotic/FVY
-antipotica/VY
-antipoliomeltic/FVY
-antipoliomeltica/VY
-antipoltic/FVY
-antipoltica/VY
-antipopular/EVY
-antiprincipal/EVY
-antipsiquiatria/EVY
-antiputrescent/EVY
-antiptrid/FVY
-antiptrida/VY
-antiquada/VY
-antiquari/KVY
-antiquria/VY
-antiquat/BVY
-antiqussim/FVY
-antiqussima/VY
-antirbic/FVY
-antirbica/VY
-antiradar/EVY
-antiradiaci
-antiradical/EVY
-antiraqutic/FVY
-antiraqutica/VY
-antireactivitat/EVY
-antireflector/FVY
-antireflectora/VY
-antireglamentari/KVY
-antireglamentria/VY
-antireglamentriament
-antireligis/JVY
-antireligiosa/VY
-antirepublic/HVY
-antirepublicana/VY
-antiressonncia/EVY
-antiressonant/EVY
-antiretorn/EVY
-antiretroviral/EVY
-antiretrovric/FVY
-antiretrovrica/VY
-antireumtic/FVY
-antireumtica/VY
-antirevolucionari/KVY
-antirevolucionria/VY
-antirobatori/VY
-antirotatori/KVY
-antirotatria/VY
-antirovell/VY
-antisci/EVY
-antscia/EVY
-antisemita/EVY
-antisemtic/FVY
-antisemtica/VY
-antisemitisme/EVY
-antispsia/EVY
-antisptic/FVY
-antisptica/VY
-antisrum/EVY
-antisida/VY
-antisifiltic/FVY
-antisifiltica/VY
-antisigma/EVY
-antisionisme/EVY
-antisistema/VY
-antisocial/EVY
-antisocialisme/EVY
-antisocialista/EVY
-antisol/EVY
-antisolar/EVY
-antisonor/FVY
-antisonora/VY
-antispast/EVY
-antstrofa/EVY
-antisubmar/HVY
-antisubmarina/VY
-antitabac/VY
-antitabaquisme/EVY
-antitancs/VY
-antitaques
-antitaur/HVY
-antitaurina/VY
-antitrmic/FVY
-antitrmica/VY
-antiterrorista/EVY
-anttesi/EVY
-antitetnic/FVY
-antitetnica/VY
-antittic/FVY
-antittica/VY
-antitticament
-antitfic/FVY
-antitfica/VY
-antitpia/EVY
-antitopspin
-antitxic/FVY
-antitxica/VY
-antitoxina/EVY
-antitragus/EVY
-antitranspirant/EVY
-antitrinitari/KVY
-antitrinitria/VY
-antituberculs/JVY
-antituberculosa/VY
-antitumoral/EVY
-antitussigen/LVY
-antitussgena/VY
-antivaga/VY
-antivalencianisme/EVY
-antivandlic/FVY
-antivandlica/VY
-antivariols/JVY
-antivariolosa/VY
-antiveneri/EVY
-antivenria/EVY
-antivermins/JVY
-antiverminosa/VY
-antivici/VY
-antiviral/EVY
-antivric/FVY
-antivrica/VY
-antivirus/EVY
-antixeroftlmic/FVY
-antixeroftlmica/VY
-antixocs/VY
-antizimtic/FVY
-antizimtica/VY
-antocerota/EVY
-antocerotal/EVY
-antocerotpsid/EVY
-antoci/GVY
-antocianina/EVY
-antodi/EVY
-antfag/FVY
-antfaga/VY
-antfil/FVY
-antfila/VY
-antofille/EVY
-antofillita/EVY
-antfit/EVY
-antfor/EVY
-antleg/EVY
-Antol/WY
-antloga/EVY
-antologia/EVY
-antolgic/FVY
-antolgica/VY
-Antonell/WY
-Antoni/WY
-anton/HVY
-Anton/WY
-antoni/HVY
-Antnia/WY
-antoniana/VY
-Antonijoan/WY
-antnim/EVY
-antonmia/EVY
-antonina/VY
-Antonina/WY
-antonini/GVY
-Antonio
-antonomsia/EVY
-antonomstic/FVY
-antonomstica/VY
-antonomsticament
-antorxa/EVY
-antorxera/EVY
-antosta/EVY
-antova/EVY
-antozoari/EVY
-antozou/EVY
-antrac/GVY
-antrcic/FVY
-antrcica/VY
-antracita/EVY
-antractic/FVY
-antractica/VY
-antracititzaci/GVY
-antracnosi/EVY
-antracolita/EVY
-antracmetre/EVY
-antracosi/EVY
-antractic/FVY
-antractica/VY
-antranilat/EVY
-antranlic/EVY
-antraquinona/EVY
-antraquinnic/FVY
-antraquinnica/VY
-ntrax/EVY
-antre/EVY
-antrpic/FVY
-antrpica/VY
-antropinisme/EVY
-antropocntric/FVY
-antropocntrica/VY
-antropocentrisme/EVY
-antropocria/EVY
-antropfag/FVY
-antropfaga/VY
-antropofgia/EVY
-antropofgic/FVY
-antropofgica/VY
-antropfil/FVY
-antropfila/VY
-antropofbia/EVY
-antropognesi/EVY
-antropognic/FVY
-antropognica/VY
-antropogeografia/EVY
-antropografia/EVY
-antropoide/EVY
-antropleg/EVY
-antroploga/EVY
-antropologia/EVY
-antropolgic/FVY
-antropolgica/VY
-antropologisme/EVY
-antropomncia/EVY
-antropmetre/EVY
-antropometria/EVY
-antropomtric/FVY
-antropomtrica/VY
-antropomorf/FVY
-antropomorfa/VY
-antropomrfic/FVY
-antropomrfica/VY
-antropomorfisme/EVY
-antropomorfista/EVY
-antropomorfita/EVY
-antropnim/EVY
-antroponmia/EVY
-antroponmic/FVY
-antroponmica/VY
-antroposociologia/EVY
-antropotopnim/EVY
-antuix/GVY
-antull/EVY
-antullada/VY
-antullads/BVY
-antulladissa/VY
-antullava/A
-Antuny/WY
-anturi/EVY
-Antusa/WY
-antuvi/Y
-anual/EVY
-anualitat/EVY
-anualment
-anuari/EVY
-anuncia/EVY
-anuent/EVY
-anulaci/GVY
-anular/EVY
-anullabilitat/EVY
-anullable/EVY
-anullaci/GVY
-anullada/VY
-anullador/FVY
-anulladora/VY
-anullament/EVY
-anullatiu/BVY
-anullativa/VY
-anullava/A
-anunci/EVY
-anunciaci/GVY
-anunciada/VY
-anunciador/FVY
-anunciadora/VY
-anunciament/EVY
-anunciant/EVY
-anunciata/EVY
-Anunciata/WY
-anunciava/A
-anur/FVY
-anura/VY
-anuresi/EVY
-anria/EVY
-anus/EVY
-anvers/IVY
-anxioltic/EVY
-anxova/EVY
-anxovera/EVY
-any/EVY
-Anya/WY
-anyada/EVY
-anyader/EFVY
-anyadera/VY
-anyal/EVY
-anyalment
-anyell/FVY
-Anyell/WY
-anyella/VY
-anyellada/EVY
-anyellava/A
-anyenc/FVY
-anyenca/VY
-anyer/FVY
-anyera/VY
-any/GHVY
-anyil/EVY
-anyina/VY
-anyins/Y
-anyvol/FVY
-anyvola/VY
-Any/WY
-anyoc/EVY
-anyocada/VY
-anyocava/A
-anyol/EVY
-Anyol/WY
-Anyols/WY
-aombrada/VY
-aombrava/A
-aoni/EVY
-ania/EVY
-aorist/EVY
-aorstic/FVY
-aorstica/VY
-aorta/EVY
-artic/FVY
-artica/VY
-aortitis/EVY
-Aosta/VY
-ap.
-apa
-apadrn/Z
-apadrinada/VY
-apadrinador/FVY
-apadrinadora/VY
-apadrinament/EVY
-apadrinava/A
-apagable/EVY
-apagada/EVY
-apagador/FVY
-apagadora/VY
-apagaguspires/EVY
-apagallums/VY
-apagament/EVY
-apagapenol/EVY
-apagava/A
-apagaveles/EVY
-apagesada/VY
-apagesat/BVY
-apagoge/EVY
-apaggic/FVY
-apaggica/VY
-apasada/VY
-apasat/BVY
-apaivagable/EVY
-apaivagada/VY
-apaivagador/FVY
-apaivagadora/VY
-apaivagament/EVY
-apaivagava/A
-apalancada/VY
-apalancava/A
-apalatxi/HVY
-apalatxiana/VY
-apals/Z
-apalissada/VY
-apalissava/A
-apallada/VY
-apallava/A
-apallerada/VY
-apallerava/A
-apalleronada/VY
-apalleronava/A
-apalls/Z
-apallissada/VY
-apallissava/A
-apamada/VY
-apamament/EVY
-apamava/A
-apanada/VY
-apanava/A
-apantallament/EVY
-apanyada/VY
-apanyador/FVY
-apanyadora/VY
-apanyava/A
-apanys/Z
-apanyussada/VY
-apanyussava/A
-apar/C
-apar/SZ
-aparador/EVY
-aparadora/EVY
-aparadorisme/EVY
-aparadorista/EVY
-aparat/EVY
-aparats/JVY
-aparatosa/VY
-aparatosament
-aparatositat/EVY
-aparaulada/VY
-aparaulament/EVY
-aparaulava/A
-aparcabicicletes/EVY
-aparcada/VY
-aparcador/FVY
-aparcadora/VY
-aparcament/EVY
-aparcava/A
-aparedada/VY
-aparedament/EVY
-aparedava/A
-apareguda/VY
-aparegus/Q
-aparegut/BVY
-apareix/C
-apareix/SZ
-apareixement/EVY
-apareixent/R
-aparixer/CY
-apareixer/T
-apareixia/O
-aparell/EVY
-aparellada/VY
-aparellador/FVY
-aparelladora/VY
-aparellament/EVY
-aparellatge/EVY
-aparellava/A
-aparena/EVY
-aparenada/VY
-aparenava/A
-aparent/EVY
-aparent/R
-aparentada/VY
-aparentava/A
-aparentment
-aparer/CY
-aparer/T
-apars/P
-aparia/O
-apariada/VY
-apariament/EVY
-apariat/EVY
-apariava/A
-Aparici/WY
-aparici/GVY
-aparionada/VY
-aparionava/A
-aparracada/VY
-aparracava/A
-aparrada/VY
-aparrat/BVY
-aparroquiada/VY
-aparroquianada/VY
-aparroquianava/A
-aparroquiava/A
-aparrs/Z
-aparrussada/VY
-aparrussava/A
-apart/EVY
-apartada/VY
-apartadament
-apartador/FVY
-apartadora/VY
-apartament/EVY
-apartat/EVY
-apartava/A
-apartheid/EVY
-aparthotel/EVY
-aparuda/VY
-aparut/BVY
-aps/Z
-apassada/VY
-apassava/A
-apassionada/VY
-apassionadament
-apassionament/EVY
-apassionant/EVY
-apassionat/BVY
-apassionava/A
-pat/EVY
-apatia/EVY
-aptic/FVY
-aptica/VY
-apticament
-apatita/EVY
-aptrida/EVY
-apatrdia/EVY
-apatxe/EVY
-apeonada/VY
-apeonava/A
-apedaable/EVY
-apedaada/VY
-apedaador/FVY
-apedaadora/VY
-apedaament/EVY
-apedaava/A
-apedrec/EVY
-apedregada/EVY
-apedregador/FVY
-apedregadora/VY
-apedregament/EVY
-apedregava/A
-apegada/VY
-apegals/JVY
-apegalosa/VY
-apegava/A
-apeixada/VY
-apeixava/A
-apeixida/VY
-apeixir/MN
-apelfada/VY
-apelfat/BVY
-apelfatge/EVY
-apelfava/A
-apellable/EVY
-apellaci/GVY
-apellada/VY
-apellada/VY
-apellament/EVY
-apellant/EVY
-apellatiu/BVY
-apellativa/VY
-apellava/A
-apellava/A
-Apelles/WY
-apenada/VY
-apenava/A
-apendicectomia/EVY
-apendicitis/EVY
-apendicle/EVY
-apendiculada/VY
-apendicular/EVY
-apendiculria/EVY
-apendiculat/BVY
-apndix/EVY
-apennic/FVY
-apennica/VY
-apenjollada/VY
-apenjollat/BVY
-appsia/EVY
-apequn/Z
-apequinada/VY
-apequinava/A
-aper/EVY
-aperceben/Z
-apercebent/R
-apercebs/P
-apercebia/O
-apercebible/EVY
-apercebiment/EVY
-apercebre/DY
-apercebr/T
-apercebuda/VY
-apercebut/BVY
-apercep/C
-apercep/Z
-apercepci/GVY
-aperceps/Z
-aperceptiu/BVY
-aperceptiva/VY
-aperduada/VY
-aperduament/EVY
-aperduava/A
-apergamn/Z
-apergaminada/VY
-apergaminat/BVY
-apergaminava/A
-aperidic/FVY
-aperidica/VY
-aperistaltisme/EVY
-aperitiu/BVY
-aperitiva/VY
-apersonada/VY
-apersonat/BVY
-apertura/EVY
-aperturisme/EVY
-aperturista/EVY
-apesarada/VY
-apesaradament
-apesarat/BVY
-apesarava/A
-aptal/FVY
-aptala/VY
-apetncia/EVY
-apetent/EVY
-apetibilitat/EVY
-apetible/EVY
-apetici/GVY
-apetida/VY
-apetir/MN
-apetit/EVY
-apetitada/VY
-apetitava/A
-apetitiu/BVY
-apetitiva/VY
-apetits/JVY
-apetitosa/VY
-apetonada/VY
-apetonava/A
-apetxinada/VY
-apetxinat/BVY
-pex/EVY
-api/EVY
-Api/WY
-apicia/EVY
-apiadada/VY
-apiadava/A
-apianada/VY
-apianava/A
-apiari/EVY
-apical/EVY
-apicle/EVY
-apicoalveolar/EVY
-apicodental/EVY
-apcola/EVY
-apiculada/VY
-apicular/EVY
-apiculat/BVY
-apicultor/FVY
-apicultora/VY
-apicultura/EVY
-apfug/FVY
-apfuga/VY
-apilada/VY
-apilador/FVY
-apiladora/VY
-apilament/EVY
-apilava/A
-apilonada/VY
-apilonament/EVY
-apilonava/A
-apilotada/VY
-apilotament/EVY
-apilotava/A
-apinyada/VY
-apinyadament
-apinyament/EVY
-apinyava/A
-apinyonada/VY
-apinyonava/A
-apinyotada/VY
-apinyotava/A
-apiol/EVY
-api-rave/EVY
-apirnia/EVY
-apirtic/FVY
-apirtica/VY
-apirxia/EVY
-apirrossada/VY
-apirrossava/A
-apitrada/VY
-apitrava/A
-apitxada/VY
-apitxament/EVY
-apitxat/BVY
-apitxava/A
-aplacada/EVY
-aplaada/VY
-aplaament/EVY
-aplacat/EVY
-aplacava/A
-aplaava/A
-aplacentada/VY
-aplacentat/BVY
-aplacfor/EVY
-aplanada/VY
-aplanador/FVY
-aplanadora/EVY
-aplanament/EVY
-aplanava/A
-aplanavius/VY
-aplanonada/VY
-aplanonava/A
-aplanetada/VY
-aplanetat/BVY
-aplantic/FVY
-aplantica/VY
-aplanetisme/EVY
-aplanspora/EVY
-aplantillada/VY
-aplantillava/A
-aplantinada/VY
-aplantinat/BVY
-aplsia/EVY
-aplstic/FVY
-aplstica/VY
-aplatada/VY
-aplatament/EVY
-aplatanada/VY
-aplatanat/BVY
-aplatat/BVY
-aplatava/A
-aplaudida/VY
-aplaudidor/FVY
-aplaudidora/VY
-aplaudiment/EVY
-aplaudir/MN
-APLEC
-aplec/EVY
-aplega/EVY
-aplegada/EVY
-aplegads/BVY
-aplegadissa/VY
-aplegador/EFVY
-aplegadora/VY
-aplegament/EVY
-aplegapilotes/EVY
-aplegava/A
-apletada/VY
-apletava/A
-aplic/EVY
-aplicabilitat/EVY
-aplicable/EVY
-aplicaci/GVY
-aplicada/VY
-aplicadament
-aplicador/FVY
-aplicadora/VY
-aplicament/EVY
-aplicat/BVY
-aplicava/A
-aplita/EVY
-aplom/EVY
-aplomada/VY
-aplomallada/VY
-aplomallat/BVY
-aplomava/A
-apmt.
-apnea/EVY
-apneic/FVY
-apneica/VY
-apnt.
-apoastre/EVY
-apoatropina/EVY
-poca/EVY
-apocada/VY
-apocalipsi/EVY
-apocalptic/FVY
-apocalptica/VY
-apocalpticament
-apocament/EVY
-apocrpic/FVY
-apocrpica/VY
-apocatstasi/EVY
-apocava/A
-apocincia/EVY
-apocodena/EVY
-apocopada/VY
-apocopava/A
-apcope/EVY
-apocr/HVY
-apcrif/FVY
-apcrifa/VY
-apcrifament
-apocrina/VY
-apocrisiari/EVY
-apocromtic/FVY
-apocromtica/VY
-poda/VY
-pode/FVY
-apodema/EVY
-apoderada/VY
-apoderament/EVY
-apoderat/BVY
-apoderava/A
-apdia/EVY
-apodctic/FVY
-apodctica/VY
-apdid/EVY
-apodiforme/EVY
-apdosi/EVY
-apofntic/FVY
-apofntica/VY
-apoftic/FVY
-apoftica/VY
-apofillita/EVY
-apfisi/EVY
-apofisial/EVY
-apoflegmtic/FVY
-apoflegmtica/VY
-apoflegmatisme/EVY
-apofonia/EVY
-apofnic/FVY
-apofnica/VY
-apogmia/EVY
-apogeu/EVY
-apognid/EVY
-apgraf/EVY
-apojove/EVY
-apleg/EVY
-apolpsia/EVY
-apoltic/FVY
-apoltica/VY
-apoliticisme/EVY
-apollegada/VY
-apollegava/A
-Apollinar/WY
-apollini/LVY
-Apollini/WY
-apollnia/VY
-apollo/EVY
-Apllon/WY
-Apollnia/WY
-apologeta/EVY
-apologtic/FVY
-apologtica/VY
-apologticament
-apologia/EVY
-apolgic/FVY
-apolgica/VY
-apologista/EVY
-apologitzada/VY
-apologitzava/A
-apoltronada/VY
-apoltronava/A
-apomada/VY
-apomat/BVY
-apomava/A
-apomellada/VY
-apomellava/A
-apomixi/EVY
-apomorfina/EVY
-apomponada/VY
-apomponava/A
-aponada/VY
-aponava/A
-aponcellada/VY
-aponcellat/BVY
-aponentada/VY
-aponentava/A
-aponeurologia/EVY
-aponeurosi/EVY
-aponeurositis/EVY
-aponeurtic/FVY
-aponeurtica/VY
-aponeurotomia/EVY
-aponibilitat/EVY
-apoplctic/FVY
-apoplctica/VY
-apoplectiforme/EVY
-apoplexia/EVY
-apoptosi/EVY
-apoquida/VY
-apoquiment/EVY
-apoqun/Z
-apoquinada/VY
-apoquinava/A
-apoquinina/EVY
-apoquir/MN
-aporegada/VY
-aporegament/EVY
-aporegat/BVY
-aporegava/A
-aporema/EVY
-aportic/FVY
-aportica/VY
-aporia/EVY
-aporisma/EVY
-aporrn/Z
-aporrinada/VY
-aporrinament/EVY
-aporrinava/A
-aportaci/GVY
-aportada/VY
-aportador/FVY
-aportadora/VY
-aportament/EVY
-aportava/A
-aporugada/VY
-aporugava/A
-aps/Z
-aposada/VY
-aposat/BVY
-aposaturn/EVY
-aposava/A
-aposemtic/FVY
-aposemtica/VY
-aposentada/VY
-aposentador/FVY
-aposentadora/VY
-aposentament/EVY
-aposentava/A
-aposici/GVY
-aposiopesi/EVY
-apsit/EVY
-apositiu/BVY
-apositiva/VY
-apospria/EVY
-aposta/EVY
-apostada/VY
-apostador/FVY
-apostadora/VY
-apostament/EVY
-apstasi/EVY
-apostasia/EVY
-apstata/EVY
-apostatada/VY
-apostatava/A
-aposttic/FVY
-aposttica/VY
-apostticament
-apostava/A
-apostema/EVY
-apostemaci/GVY
-apostemada/VY
-apostemats/JVY
-apostematosa/VY
-apostemava/A
-apstol/EVY
-apostolat/EVY
-apostolessa/EVY
-apostlic/FVY
-apostlica/VY
-apostlicament
-apostolicitat/EVY
-apstols/Y
-apstrof/EVY
-apostrofaci/GVY
-apostrofada/VY
-apostrofament/EVY
-apostrofava/A
-apstrofe/EVY
-apotaxi/EVY
-apotecari/KVY
-apotecaria/EVY
-apotecria/VY
-apoteci/EVY
-apotegma/EVY
-apotema/EVY
-apoteosi/EVY
-apotesic/FVY
-apotesica/VY
-apotesicament
-apotetic/FVY
-apotetica/VY
-appertitzaci/GVY
-appertitzada/VY
-appertitzava/A
-Apple/Y
-appoggiatura/EVY
-apr.
-aprctic/FVY
-aprctica/VY
-apradada/VY
-apradament/EVY
-apradava/A
-apragmatisme/EVY
-aprxia/EVY
-Apre/WY
-apreciabilitat/EVY
-apreciable/EVY
-apreciablement
-apreciaci/GVY
-apreciada/VY
-apreciador/FVY
-apreciadora/VY
-apreciatiu/BVY
-apreciativa/VY
-apreciava/A
-apregonada/VY
-apregonament/EVY
-apregonava/A
-aprehn/C
-aprehn/SZ
-aprehendre/DY
-aprehendr/T
-aprehenent/R
-aprehengus/Q
-aprehenia/O
-aprehensible/EVY
-aprehensi/GVY
-aprehs/JVY
-aprehesa/VY
-aprn/C
-aprn/SZ
-aprendre/DY
-aprendr/T
-aprenedor/FVY
-aprenedora/VY
-aprenent/FVY
-aprenent/R
-aprenenta/VY
-aprenentatge/EVY
-aprengus/Q
-aprenia/O
-aprensi/GVY
-aprensiu/BVY
-aprensiva/VY
-aprs/JVY
-aprs/VYZ
-apresa/VY
-apressada/VY
-apressadament
-apressament/EVY
-apressant/EVY
-apressava/A
-apressos/Y
-aprest/EVY
-aprestada/VY
-aprestador/FVY
-aprestadora/VY
-aprestava/A
-apreuada/VY
-apreuament/EVY
-apreuava/A
-aprimada/VY
-aprimador/FVY
-aprimadora/VY
-aprimament/EVY
-aprimava/A
-aprimorada/VY
-aprimorat/BVY
-apriorisme/EVY
-apriorstic/FVY
-apriorstica/VY
-aprsia/EVY
-aprisiada/VY
-aprisiador/EVY
-aprisiava/A
-aprisi/GVY
-aprofitable/EVY
-aprofitada/VY
-aprofitador/FVY
-aprofitadora/VY
-aprofitadures/Y
-aprofitalls/Y
-aprofitament/EVY
-aprofitat/BVY
-aprofitava/A
-aprofit/HVY
-aprofitona/VY
-aprofits/JVY
-aprofitosa/VY
-aprofundida/VY
-aprofundiment/EVY
-aprofundir/MN
-apromptada/VY
-apromptament/EVY
-apromptava/A
-Aproni/WY
-apropada/VY
-apropament/EVY
-apropava/A
-apropiable/EVY
-apropiaci/GVY
-apropiada/VY
-apropiadament
-apropiat/BVY
-apropiatiu/BVY
-apropiativa/VY
-apropiativitat/EVY
-apropiava/A
-apropinquaci/GVY
-apropinquada/VY
-apropinquament/EVY
-apropinquava/A
-aprtic/FVY
-aprtica/VY
-aprovable/EVY
-aprovaci/GVY
-aprovada/VY
-aprovador/FVY
-aprovadora/VY
-aprovat/EVY
-aprovatiu/BVY
-aprovativa/VY
-aprovativitat/EVY
-aprovatori/KVY
-aprovatria/VY
-aprovava/A
-aprovisionada/VY
-aprovisionador/FVY
-aprovisionadora/VY
-aprovisionament/EVY
-aprovisionava/A
-aprox.
-aproximaci/GVY
-aproximada/VY
-aproximadament
-aproximament/EVY
-aproximant/EVY
-aproximat/BVY
-aproximatiu/BVY
-aproximativa/VY
-aproximativament
-aproximava/A
-pside/EVY
-apt.
-apta/VY
-aptament
-apte/FVY
-pter/FVY
-ptera/VY
-aptergid/EVY
-apterigiforme/EVY
-apterigot/EVY
-aptesa/EVY
-apti/HVY
-aptiana/VY
-aptitud/EVY
-aptot/EVY
-apttic/FVY
-apttica/VY
-apugonada/VY
-apugonament/EVY
-apugonava/A
-apujada/VY
-apujava/A
-Apuleu/WY
-Aplia/VY
-apunt/EVY
-apuntaci/GVY
-apuntada/VY
-apuntador/EFVY
-apuntadora/VY
-apuntalada/VY
-apuntalament/EVY
-apuntalava/A
-apuntament/EVY
-apuntat/BVY
-apuntava/A
-apunyalada/VY
-apunyalament/EVY
-apunyalava/A
-apunyegada/VY
-apunyegava/A
-apurada/VY
-apurament/EVY
-apurava/A
-aquarella/EVY
-aquarellista/EVY
-aquari/EVY
-aquarioflia/EVY
-aquariologia/EVY
-aqurium/EVY
-aquarterada/VY
-aquarterament/EVY
-aquarterava/A
-aquartonada/VY
-aquartonava/A
-aqutic/FVY
-aqutica/VY
-aquea/EVY
-aquedada/VY
-aquedava/A
-aqeducte/EVY
-aqueferada/VY
-aqueferat/BVY
-aqueferava/A
-aqueix/JVY
-aqueixa/VY
-aquelarre/EVY
-aquell/FY
-aqun/Y
-aqueni/EVY
-aquest/FY
-aqueu/EVY
-aqu/Y
-aqicluda/VY
-aqiclude/EFVY
-aqcola/EVY
-aqicultor/FVY
-aqicultora/VY
-aqicultura/EVY
-aquiescncia/EVY
-aquiescent/EVY
-aquietada/VY
-aquietament/EVY
-aquietava/A
-aqfer/FVY
-aqfera/VY
-aquifolicia/EVY
-aqfug/FVY
-aqfuga/VY
-quila/WY
-aquilgia/EVY
-Aquileu/WY
-aquil/HVY
-Aquil/WY
-aquilina/VY
-Aquilina/WY
-Aquilles/WY
-aquil/GVY
-aquilotada/VY
-aquilotament/EVY
-aquilotava/A
-aquintanada/VY
-aquintanava/A
-aqus/Z
-Aquisgr/VY
-aquissada/VY
-aquissava/A
-aquistada/VY
-aquistava/A
-aquit/HVY
-aquitana/VY
-Aquitnia/VY
-aquitnic/FVY
-aquitnica/VY
-aqitard/EVY
-aqus/JVY
-aquosa/VY
-aquositat/EVY
-ara/EVY
-rab/EVY
-araban/EVY
-arabesc/FVY
-arabesca/VY
-Arab/WY
-Arbia/VY
-arbic/BVY
-arbiga/VY
-arabina/EVY
-arabinosa/EVY
-rabis/EVY
-arabisme/EVY
-arabista/EVY
-arabitol/EVY
-arabitzaci/GVY
-arabitzada/VY
-arabitzant/EVY
-arabitzava/A
-arable/EVY
-araboga/EVY
-rac/EVY
-araceli/EVY
-Araceli/WY
-arcia/EVY
-arcnid/EVY
-aracnodal/EVY
-aracnoide/EVY
-aracnoditis/EVY
-aracnleg/EVY
-aracnloga/EVY
-aracnologia/EVY
-arada/EVY
-aradre/EVY
-Arafat/WY
-aragall/EVY
-Aragall/WY
-Arag/VWY
-aragons/JVY
-Aragons/WY
-aragonesa/VY
-aragonesisme/EVY
-aragonesista/EVY
-aragonita/EVY
-Araix/WY
-Araixa/WY
-Arajol/WY
-arlia/EVY
-aralicia/EVY
-aram/EVY
-aramaisme/EVY
-aramea/EVY
-arameu/EVY
-aramon/EVY
-Aramon/WY
-Aran/Y
-Aranda/WY
-araneid/EVY
-arans/JVY
-aranesa/VY
-aranger/EVY
-arang/GVY
-aranja/EVY
-aranjasser/FVY
-aranjassera/VY
-Arauel/VY
-aranya/EVY
-Aranyel/VY
-aranyeler/FVY
-aranyelera/VY
-aranyer/EVY
-aranyeta/EVY
-arany/GVY
-Arany/WY
-aranyoner/EVY
-aranyosa/EVY
-Aranyuel/VY
-aranzel/EVY
-aranzelari/KVY
-aranzelria/VY
-Aras/VY
-aratori/KVY
-aratria/VY
-Arau/WY
-arauac/EVY
-arauc/HVY
-araucana/VY
-araucria/EVY
-araucaricia/EVY
-arujia/EVY
-Arbeca/VY
-arbequ/HVY
-arbequina/VY
-rbitra/VY
-arbitrable/EVY
-arbitraci/GVY
-arbitrada/VY
-arbitrador/FVY
-arbitradora/VY
-arbitral/EVY
-arbitralment
-arbitrament/EVY
-arbitrari/KVY
-arbitrria/VY
-arbitrriament
-arbitrarietat/EVY
-arbitratge/EVY
-arbitratgista/EVY
-arbitratiu/BVY
-arbitrativa/VY
-arbitratori/KVY
-arbitratria/VY
-arbitrava/A
-rbitre/FVY
-arbitri/EVY
-arbitrisme/EVY
-arbitrista/EVY
-Arb/WY
-arbo/IVY
-Arbo/VWY
-arboa/EVY
-arboar/EVY
-Arboar/WY
-arboceda/EVY
-arbocer/EVY
-Arbocer/WY
-arbocera/EVY
-Arbocet/WY
-Arboc/WY
-Arbools/VY
-Arbogast/WY
-Arbol/VWY
-Arbona/WY
-Arbons/WY
-arborada/EVY
-arborador/FVY
-arboradora/VY
-arboradura/EVY
-arborament/EVY
-arborat/BVY
-arborava/A
-arboreda/EVY
-arborescncia/EVY
-arborescent/EVY
-arbortum/EVY
-arbori/KVY
-arbria/VY
-arboricida/EVY
-arborcola/EVY
-arboricultor/FVY
-arboricultora/VY
-arboricultura/EVY
-arboriforme/EVY
-arboritzaci/GVY
-arboritzada/VY
-arboritzat/BVY
-Arbs/WY
-arbovirus/EVY
-arbrada/VY
-arbrat/EVY
-arbratge/EVY
-arbrava/A
-arbre/EVY
-arbreda/EVY
-arbreforc/EVY
-arbrell/EVY
-arbrer/EVY
-arbriss/GVY
-arbcia/EVY
-Arbcies/VWY
-arbuixell/EVY
-arbuscle/EVY
-arbust/EVY
-arbustiu/BVY
-arbustiva/VY
-arc/EVY
-Arc/WY
-ar/IVY
-Ar/WY
-arca/EVY
-arc/HVY
-arcabs/VY
-arcabussada/EVY
-arcabussejada/VY
-arcabussejava/A
-arcabusser/EVY
-arcabusseria/EVY
-arcabussos/Y
-arcada/EVY
-Arcadi/WY
-arcdia/EVY
-Arcdia/VY
-arcdic/FVY
-arcdica/VY
-arcaic/FVY
-arcaica/VY
-arcaisme/EVY
-arcaista/EVY
-arcatzada/VY
-arcatzant/EVY
-arcatzava/A
-Arcals/WY
-Arcals/WY
-arcana/VY
-arcngel/EVY
-arcanglic/FVY
-arcanglica/VY
-arar/EVY
-arcat/BVY
-arcava/A
-arcbotant/EVY
-arceda/EVY
-Arceda/WY
-arcfer/FVY
-arcfera/VY
-Arcs/WY
-ar/GVY
-Arconci/WY
-arcont/EVY
-arcosa/EVY
-arosa/EVY
-arcosaure/EVY
-arcosoli/EVY
-arot/EVY
-Arcs
-rctia/EVY
-arcuaci/GVY
-arcuada/VY
-arcual/EVY
-arcuat/BVY
-arcus/EVY
-ardada/EVY
-ardat/EVY
-Ardebal/WY
-Ardeb/WY
-ardeid/EVY
-Ardement/WY
-ardncia/EVY
-ardent/EVY
-ardentment
-ardentor/EVY
-ardents/JVY
-ardentosa/VY
-Arder/WY
-Arderiu/WY
-Arderius/WY
-Ardvol/WY
-ardiaca/EVY
-Ardiaca/WY
-ardiaconat/EVY
-ardida/VY
-ardidament
-ardidesa/EVY
-ardiment/EVY
-ardit/BEVY
-Ardit/WY
-ardor/EVY
-ardors/JVY
-ardorosa/VY
-ardorosament
-ardu/EVY
-rdua/EVY
-rduament
-ardutat/EVY
-ardus/JVY
-arduosa/VY
-ar/GVY
-rea/EVY
-areal/EVY
-arec/BEVY
-areca/EVY
-areccia/EVY
-arefacci/GVY
-areflxia/EVY
-arega/VY
-aregada/VY
-aregador/FVY
-aregadora/VY
-aregava/A
-aregeneratiu/BVY
-aregenerativa/VY
-arn/Z
-arena/EVY
-arenaci/KVY
-arencia/VY
-arenaci/GVY
-arenada/VY
-arenal/EVY
-arenaler/FVY
-arenalera/VY
-arenament/EVY
-arenria/EVY
-arenatge/EVY
-arenava/A
-arenavirus/EVY
-arenc/FVY
-arenca/VY
-arenenc/FVY
-arenenca/VY
-arener/EVY
-arenera/EVY
-Arenes/WY
-areng/EVY
-arenga/EVY
-arengada/EVY
-arengader/FVY
-arengadera/VY
-arengaderia/EVY
-arengador/FVY
-arengadora/VY
-arengava/A
-arencola/EVY
-arenfer/FVY
-arenfera/VY
-areniforme/EVY
-arenisc/FVY
-arenisca/VY
-arenita/EVY
-Arenols/WY
-arens/JVY
-Arens/WY
-arenosa/VY
-arenositat/EVY
-Arenoso
-arenulaci/KVY
-arenulcia/VY
-arenuls/JVY
-arenulosa/VY
-areny/EVY
-Areny/VWY
-arenyenc/FVY
-arenyenca/VY
-Arenys/VY
-arola/EVY
-areolada/VY
-areolar/EVY
-areolat/BVY
-aremetre/EVY
-areometria/EVY
-areomtric/FVY
-areomtrica/VY
-arepag/EVY
-areopagita/EVY
-areopagtic/FVY
-areopagtica/VY
-arestil/EVY
-aretic/FVY
-aretica/VY
-Ares/VWY
-ares/HVY
-aresana/VY
-aresblanc/FVY
-aresblanca/VY
-aresnegra/VY
-aresnegre/FVY
-aresta/EVY
-aresta-connectivitat/EVY
-arester/EVY
-arests/JVY
-arestosa/VY
-aret/EVY
-aret/HVY
-aretina/VY
-aretologia/EVY
-Arezzo/VY
-argal/VY
-argals/Y
-argamassa/EVY
-arganell/EVY
-Argany/WY
-argric/FVY
-argrica/VY
-argelac/EVY
-argelaga/EVY
-Argelaga/WY
-argelagar/EVY
-argelag/GVY
-Argelag/WY
-argelags/JVY
-argelagosa/VY
-argelaguer/EVY
-Argelaguer/VWY
-argelaguera/EVY
-Argelaguers/WY
-Argelaguet/WY
-Argelers/VWY
-Argeleta/VY
-argelet/HVY
-argeletana/VY
-Argelita/VY
-Argemir/WY
-argemone/EVY
-argen/IVY
-Argen/WY
-Argenola/VY
-argent/EVY
-argentada/VY
-argentador/FVY
-argentadora/VY
-argentan/EVY
-argentat/BEVY
-argentava/A
-argenter/FVY
-Argenter/WY
-Argentera/V
-argentera/VY
-argenteria/EVY
-argent/GHVY
-argntic/FVY
-argntica/VY
-argentfer/FVY
-argentfera/VY
-Argentina/VY
-argentina/VY
-argentnid/EVY
-argentita/EVY
-Argent/WY
-argentol/EVY
-Argentona/VY
-argents/JVY
-argentosa/VY
-Arger/WY
-Argeric/WY
-argila/EVY
-Argila/WY
-argilac/EVY
-argilada/VY
-argilaga/EVY
-argilagar/EVY
-argilag/GVY
-argilags/JVY
-argilagosa/VY
-argilaguer/EVY
-argilaguera/EVY
-argilava/A
-argilenc/FVY
-argilenca/VY
-argiler/EVY
-argilera/EVY
-argillfer/FVY
-argillfera/VY
-argillita/EVY
-argils/JVY
-argilosa/VY
-Argimir/WY
-Argimon/WY
-arginina/EVY
-argiu/BVY
-argiva/VY
-arg/GVY
-Arglida/VY
-argolla/EVY
-argollada/VY
-argollat/BVY
-argollava/A
-argonauta/EVY
-Argos/VY
-argot/EVY
-argtic/FVY
-argtica/VY
-argcia/EVY
-argucis/JVY
-arguciosa/VY
-arguciosament
-argudell/EVY
-argudella/EVY
-argue/VY
-argueig/EVY
-arguell/EVY
-arguellada/VY
-arguellament/EVY
-arguellat/BVY
-arguellava/A
-arguenell/EVY
-rguens/Y
-argues/Y
-argible/EVY
-argici/GVY
-argida/VY
-argidor/FVY
-argidora/VY
-Arguimbau/WY
-argir/MN
-Argullol/WY
-argument/EVY
-argumentaci/GVY
-argumentada/VY
-argumentador/FVY
-argumentadora/VY
-argumental/EVY
-argumentari/EVY
-argumentava/A
-argus/EVY
-ari/KVY
-ria/EVY
-Ariadna/WY
-Ariany/VY
-arianyer/FVY
-arianyera/VY
-arbal/EVY
-Aribau/WY
-Aribert/WY
-rid/FVY
-rida/VY
-aridesa/EVY
-ariditat/EVY
-ariel/EVY
-Ariel/WY
-ries/EVY
-ariet/EVY
-arieta/EVY
-arigany/EVY
-Arij/WY
-aril/EVY
-arilaci/GVY
-arilada/VY
-arilava/A
-arlic/FVY
-arlica/VY
-arillada/VY
-arillat/BVY
-arilloide/EVY
-Arimany/WY
-Arimatea/VY
-arnjol/EVY
-Ariny/WY
-Ars/WY
-Arisa/WY
-Aristarc/WY
-Aristeu/WY
-Arstides/WY
-Aristi/WY
-Arist/WY
-Aristbul/WY
-aristocrcia/EVY
-aristcrata/EVY
-aristocrtic/FVY
-aristocrtica/VY
-aristocrticament
-aristocratitzada/VY
-aristocratitzava/A
-aristodemocrcia/EVY
-aristoencfal/FVY
-aristoencfala/VY
-aristofnic/FVY
-aristofnica/VY
-aristol/EVY
-aristolquia/EVY
-aristoloquicia/EVY
-aristotlic/FVY
-aristotlica/VY
-aristotelisme/EVY
-Aristtil/WY
-aritenodal/EVY
-aritenoide/EVY
-aritger/EVY
-aritja/EVY
-Aritja/WY
-aritjar/EVY
-artjol/EVY
-aritjolar/EVY
-aritmtic/FVY
-aritmtica/VY
-aritmticament
-aritmeticolgic/FVY
-aritmeticolgica/VY
-artmia/EVY
-artmic/FVY
-artmica/VY
-aritmomncia/EVY
-aritmmetre/EVY
-arixa/EVY
-arizfit/EVY
-Arizona/VY
-arizotnic/FVY
-arizotnica/VY
-arjau/EVY
-Arj/WY
-Arl/WY
-arlequ/GVY
-arlequinada/EVY
-arlequinat/BVY
-arlequinesc/FVY
-arlequinesca/VY
-Arles/VY
-arlot/EVY
-arloteria/EVY
-arm.
-arma/EVY
-armada/EVY
-Armad/WY
-armadenc/FVY
-armadenca/VY
-armadia/EVY
-armadillo/EVY
-armads/BVY
-armadissa/VY
-armador/FVY
-armadora/VY
-armadura/EVY
-Armajac/WY
-Armajacs/WY
-armament/EVY
-armamentisme/EVY
-armamentista/EVY
-armamentstic/FVY
-armamentstica/VY
-Arman/WY
-Armand/WY
-Armandell/WY
-Armany/WY
-armanyac/EVY
-Armanyac/VWY
-armanyagus/JVY
-armanyaguesa/VY
-armari/EVY
-armariada/EVY
-armariat/EVY
-armariet/EVY
-armarill/EVY
-armat/BVY
-armava/A
-armejada/VY
-armejava/A
-armella/EVY
-Armella/WY
-armellada/EVY
-armellader/FVY
-armelladera/VY
-Armelles/WY
-Armengol/WY
-Armenguer/WY
-armeni/EVY
-armnia/EVY
-Armnia/VY
-arment/EVY
-armenter/FVY
-Armenter/WY
-armentera/EVY
-Armentera/VWY
-Armenteres/WY
-armer/FVY
-armera/VY
-armeria/EVY
-armria/EVY
-armfer/FVY
-armfera/VY
-armger/FVY
-armgera/VY
-armilla/EVY
-armilla/EVY
-armillar/EVY
-armillera/EVY
-Arminyana/WY
-armipotent/EVY
-armistici/EVY
-arm/GVY
-armoll/EVY
-armoria/EVY
-armoriada/VY
-armorial/EVY
-armoriat/BVY
-armoric/HVY
-Armrica/VY
-armoricana/VY
-arn/EVY
-arna/EVY
-arnada/VY
-arnad/GVY
-arnads/BVY
-arnadissa/VY
-Arnal/WY
-Arnald/WY
-Arnaldes/WY
-arnaldi/HVY
-arnaldiana/VY
-Arnaldic/WY
-arnall/EVY
-Arnalot/WY
-arnat/EVY
-Arnau/WY
-Arnauter/WY
-Arnaut/WY
-arnava/A
-Arnella/WY
-arner/EVY
-Arner/WY
-arnera/EVY
-Arnera/WY
-Arnes/VWY
-arns/IVY
-arnesada/VY
-arnesat/BVY
-arneser/FVY
-arnesera/VY
-Arnet/WY
-arniada/VY
-arniava/A
-rnica/EVY
-arniet/EVY
-Arnilles/WY
-Arnils/WY
-Arn/WY
-Arnol/WY
-Arnola/WY
-arns/JVY
-arnosa/VY
-arnot/EVY
-Arn/WY
-Arnulf/WY
-Arns/WY
-Aro/Y
-arol/EVY
-aroma/EVY
-aromada/VY
-aromater/EVY
-aromaterpia/EVY
-aromtic/FVY
-aromtica/VY
-aromaticitat/EVY
-aromatitzaci/GVY
-aromatitzada/VY
-aromatitzant/EVY
-aromatitzava/A
-aromava/A
-aromer/EVY
-Aromir/WY
-aroms/JVY
-aromosa/VY
-arpa/EVY
-arpada/EVY
-arpat/BVY
-arpava/A
-arpegi/EVY
-arpegiada/VY
-arpegiava/A
-arpejada/VY
-arpejava/A
-arpella/EVY
-arpellada/VY
-arpellat/EVY
-arpellava/A
-arpellejada/VY
-arpellejava/A
-arpelles/Y
-arpellot/EVY
-arpelluda/VY
-arpellut/BVY
-arper/FVY
-arpera/VY
-arpeta/EVY
-Arp/WY
-rpies/Y
-arpillera/EVY
-arpillerada/VY
-arpillerava/A
-arpi/GVY
-arpiots/Y
-arpis/Y
-arpista/EVY
-arp/GVY
-arponada/VY
-arponat/BVY
-arponava/A
-arponer/FVY
-arponera/VY
-arq.
-arque/HVY
-arqueana/VY
-arquebisbal/EVY
-arquebisbat/EVY
-arquebisbe/EVY
-arquegoni/EVY
-arquegoniada/EVY
-arqueig/EVY
-arquejada/VY
-arquejava/A
-Arquelau/WY
-arquella/EVY
-arqunteron/EVY
-arqueoastronomia/EVY
-arqueobacteri/EVY
-arqueociat/EVY
-arquefit/EVY
-arqueol.
-arqueleg/EVY
-arqueloga/EVY
-arqueologia/EVY
-arqueolgic/FVY
-arqueolgica/VY
-arqueomagnetisme/EVY
-arqueometria/EVY
-arquepterix/EVY
-arqueorntid/EVY
-arquer/FVY
-Arquer/WY
-arquera/VY
-arqueria/EVY
-Arquerons/WY
-Arques/WY
-arquspora/EVY
-arquespori/EVY
-arquet/EVY
-arqueta/EVY
-arqueter/FVY
-arquetera/VY
-arquetip/EVY
-arquetpic/FVY
-arquetpica/VY
-arquetipus/EVY
-arquiascomicet/EVY
-arquibanc/EVY
-arquilla/EVY
-Arquimedes/WY
-arquimedi/HVY
-arquimediana/VY
-arquimesa/EVY
-arquimicet/EVY
-arquit.
-arquitecta/VY
-arquitecte/FVY
-arquitectnic/FVY
-arquitectnica/VY
-arquitectnicament
-arquitectura/EVY
-arquitectural/EVY
-arquitecturista/EVY
-arquitrau/EVY
-arquitravada/VY
-arquitravat/BVY
-arquivolta/EVY
-arrab/GVY
-arrabs/Z
-arrabassada/EVY
-arrabassador/FVY
-arrabassadora/VY
-arrabassaire/EVY
-arrabassament/EVY
-arrabassat/BVY
-arrabassava/A
-arracada/EVY
-Arrac/VY
-arraconada/VY
-arraconament/EVY
-arraconava/A
-arraconer/FVY
-arraconera/VY
-arramada/VY
-arramament/EVY
-arramat/BVY
-arramava/A
-arrais/VY
-arraix/JVY
-arraixa/VY
-arramadada/VY
-arramadament/EVY
-arramadava/A
-arrams/Z
-arramassada/VY
-arramassador/FVY
-arramassadora/VY
-arramassall/EVY
-arramassava/A
-arrambada/EVY
-arrambads/BVY
-arrambadissa/VY
-arrambador/EFVY
-arrambadora/VY
-arrambament/EVY
-arrambatge/EVY
-arrambava/A
-arramblada/VY
-arramblava/A
-arramellada/EVY
-arramellava/A
-arran/Y
-arranada/EVY
-arranava/A
-arrancada/VY
-arrancadissa/EVY
-arrancador/FVY
-arrancadora/EVY
-arrancament/EVY
-arrancapins/IVY
-arrancapotes/EVY
-arrancaqueixals/IVY
-arranca-sondes/EVY
-arrancava/A
-arranjable/EVY
-arranjada/VY
-arranjador/FVY
-arranjadora/VY
-arranjament/EVY
-arranjava/A
-arrap/EVY
-arrapada/EVY
-arrapads/BVY
-arrapadissa/VY
-arrapafuig
-arrapament/EVY
-arrapapeus
-arrapava/A
-arrapinyada/VY
-arrapinyava/A
-arrapons
-arraps/JVY
-arraposa/VY
-arrapuny/EVY
-arrapunya/EVY
-arrapunyada/VY
-arrapunyava/A
-arrs/Z
-arrasada/EVY
-arrasador/FVY
-arrasadora/VY
-arrasament/EVY
-arrasat/BVY
-arrasatge/EVY
-arrasava/A
-arrasida/VY
-arrasir/MN
-arrastellada/VY
-arrastellament/EVY
-arrastellava/A
-arrastrada/EVY
-arrastrament/EVY
-arrastrat/BVY
-arrastrava/A
-arrastrons
-arraulida/VY
-arrauliment/EVY
-arraulir/MN
-arrauxada/VY
-arrauxament/EVY
-arrauxat/BVY
-arravatada/EVY
-arravatadament
-arravatament/EVY
-arravatava/A
-arreada/VY
-arreament/EVY
-arreava/A
-arrebs/Z
-arrebossada/EVY
-arrebossat/EVY
-arrebossava/A
-arrecerada/VY
-arrecerament/EVY
-arrecerava/A
-arredolada/VY
-arredolava/A
-arredonida/EVY
-arredonidor/FVY
-arredonidora/VY
-arredoniment/EVY
-arredonir/MN
-arredonit/BVY
-arredossada/VY
-arredossava/A
-Arregall/WY
-arreglada/VY
-arregladament
-arreglador/FVY
-arregladora/VY
-arreglament/EVY
-arreglava/A
-arregnada/VY
-arregnava/A
-arregs/Z
-arregussada/VY
-arregussament/EVY
-arregussava/A
-Arrei/WY
-arreic/FVY
-arreica/VY
-arreisme/EVY
-arreixiuada/VY
-arreixiuava/A
-arrel/EVY
-arrelada/EVY
-arreladament
-arrelam/EVY
-arrelament/EVY
-arrelava/A
-arrels/JVY
-arrelosa/VY
-arreluda/VY
-arrelum/EVY
-arrelut/BVY
-arremangada/VY
-arremangava/A
-arrems/JVY
-arremesa/EVY
-arremet/C
-arremet/SZ
-arremetent/R
-arremets/P
-arremetia/O
-arremetre/DY
-arremetr/T
-arremoln/Z
-arremolinada/EVY
-arremolinava/A
-arremorada/VY
-arremorament/EVY
-arremorava/A
-arrencada/EVY
-arrencadissa/EVY
-arrencador/FVY
-arrencadora/VY
-arrencament/EVY
-arrencapins/VY
-arrencaqueixals/VY
-arrenca-sondes/EVY
-arrencat/BVY
-arrencava/A
-arrendable/EVY
-arrendada/VY
-arrendador/FVY
-arrendadora/VY
-arrendament/EVY
-arrendat/BVY
-arrendatari/KVY
-arrendatria/VY
-arrendava/A
-arrengada/VY
-arrengament/EVY
-arrengava/A
-arrenglada/VY
-arrenglador/FVY
-arrengladora/VY
-arrenglament/EVY
-arrenglava/A
-arrenglerada/VY
-arrenglerament/EVY
-arrenglerava/A
-arrenguerada/VY
-arrenguerat/BVY
-arrenguerava/A
-arrenyonada/VY
-arrenyonat/BVY
-arrepapada/VY
-arrepapament/EVY
-arrepapava/A
-arrepetellada/VY
-arrepetellava/A
-arreplec/EVY
-arreplega/EVY
-arreplegable/EVY
-arreplegada/VY
-arreplegads/BVY
-arreplegadissa/EVY
-arreplegador/FVY
-arreplegadora/VY
-arreplegadures/Y
-arreplegapilotes/EVY
-arreplegat/BVY
-arreplegava/A
-arrepleg/GVY
-arrere/Y
-Arres/VY
-arres/Y
-arrest/EVY
-arrestada/VY
-arrestat/BVY
-arrestava/A
-arreu/EVY
-arreveixn/Z
-arreveixinada/VY
-arreveixinava/A
-arreveure/EVY
-arri
-arri/GHVY
-Arri/WY
-arriada/EVY
-arriana/VY
-arrianisme/EVY
-arriava/A
-arribada/EVY
-arribatge/EVY
-arribava/A
-arribisme/EVY
-arribista/EVY
-arrieger/EVY
-arriejada/VY
-arriejava/A
-arrienc/FVY
-arrienca/VY
-arrier/EVY
-arrieria/EVY
-arriesa/EVY
-arriet/EVY
-arrigolada/VY
-arrigolava/A
-arrimada/EVY
-arrimador/EVY
-arrimall/EVY
-arrimament/EVY
-arrimava/A
-arrimerada/VY
-arrimerament/EVY
-arrimerava/A
-arriot/EVY
-arrs/Z
-arriscada/VY
-arriscadament
-arriscament/EVY
-arriscat/BVY
-arriscava/A
-arrissada/EVY
-arrissament/EVY
-arrissava/A
-Arro/WY
-arrocada/VY
-arrocava/A
-arrodalada/VY
-arrodalava/A
-arrodolada/VY
-arrodolava/A
-arrodonida/VY
-arrodonidament
-arrodoniment/EVY
-arrodonir/MN
-arrodonit/BVY
-arroentada/VY
-arroentament/EVY
-arroentava/A
-arrogaci/GVY
-arrogada/VY
-arrogncia/EVY
-arrogant/EVY
-arrogantment
-arrogava/A
-Arrom/WY
-arromanada/VY
-arromanava/A
-arromangada/EVY
-arromangall/EVY
-arromangava/A
-arrombollada/VY
-arrombollament/EVY
-arrombollava/A
-arronsada/EVY
-arronsament/EVY
-arronsava/A
-arronyacada/VY
-arronyacat/BVY
-arronyonada/VY
-arronyonat/BVY
-arrop/EVY
-arropada/VY
-arropava/A
-arroper/FVY
-arropera/EVY
-arrs/VY
-arrs/Z
-arrosada/VY
-arrosava/A
-arrosegallada/VY
-arrosegallat/BVY
-arrossada/EVY
-arrossaire/EVY
-arrossal/EVY
-arrossar/EVY
-arrossava/A
-arrossegada/EVY
-arrossegads/BVY
-arrossegadissa/EVY
-arrossegador/FVY
-arrossegadora/VY
-arrossegall/EVY
-arrossegament/EVY
-arrossegava/A
-arrosseg/GVY
-arrosser/FVY
-arrossera/VY
-arrossn/Z
-arrossinada/VY
-arrossinadament
-arrossinament/EVY
-arrossinat/BVY
-arrossinava/A
-arrossos/Y
-arrova/EVY
-Arroyo/WY
-Arr/WY
-arruada/VY
-arruament/EVY
-arruava/A
-arrufada/EVY
-arrufaldada/VY
-arrufaldava/A
-arrufament/EVY
-arrufat/BEVY
-Arrufat/WY
-arrufava/A
-arruga/EVY
-Arruga/WY
-arrugada/VY
-arrugament/EVY
-arrugat/EVY
-arrugats/Y
-arrugava/A
-arru/VY
-arrunada/VY
-arrunador/FVY
-arrunadora/VY
-arrunament/EVY
-arrunava/A
-arrus/Y
-arruix
-arruixada/EVY
-arruixador/EVY
-arruixadora/EVY
-arruixament/EVY
-arruixat/BVY
-arruixava/A
-arruix/GVY
-arrumbada/VY
-arrumbament/EVY
-arrumbava/A
-arrup/CU
-arrup/Z
-arrupida/VY
-arrupiment/EVY
-arrupir/MN
-arrupit/BVY
-arrusquerada/VY
-arrusquerava/A
-Arsac/WY
-arsanlic/EVY
-Arsgol/WY
-Arsguel/VY
-arsenal/EVY
-arsenat/EVY
-arseni/EVY
-Arseni/WY
-arsnic/EFVY
-arsnica/VY
-arsenicada/VY
-arsenical/EVY
-arsenicava/A
-arsenfer/FVY
-arsenfera/VY
-arsenit/EVY
-arseniur/EVY
-arsenolita/EVY
-arsenopirita/EVY
-arsens/JVY
-arsenosa/VY
-arsenur/EVY
-arsi/EVY
-Arsi/VY
-rsia/EVY
-arsina/EVY
-arsnic/EVY
-arsoni/EVY
-arsnic/EVY
-art.
-art/EVY
-Art/VY
-Artafull/WY
-artaire/EVY
-Artal/WY
-artalet/EVY
-Artana/VWY
-artanenc/FVY
-artanenca/VY
-artanita/EVY
-Artasona/WY
-artec/BVY
-artefacte/EVY
-artega/VY
-artell/EVY
-Artell/WY
-Artells/WY
-Artemi/WY
-artmia/EVY
-artemisa/EVY
-artemsia/EVY
-arter/FVY
-Arter/WY
-artera/VY
-arteria/EVY
-artria/EVY
-arterial/EVY
-arterialitzaci/GVY
-arterialitzada/VY
-arterialitzava/A
-arteriografia/EVY
-arteriola/EVY
-arteriolar/EVY
-arteriologia/EVY
-arteriopatia/EVY
-arteris/JVY
-arteriosa/VY
-arteriosclerosi/EVY
-arteriosclertic/FVY
-arteriosclertica/VY
-arteriospasme/EVY
-arteriotomia/EVY
-arteriovens/JVY
-arteriovenosa/VY
-arteritis/EVY
-arters/JVY
-arterosa/VY
-arterosament
-Arts/VWY
-Artesa/VY
-artes/HVY
-artesana/VY
-artesanal/EVY
-artesanalment
-artesanat/EVY
-artesania/EVY
-artesenc/FVY
-artesenca/VY
-artesi/HVY
-artesiana/VY
-artet/EVY
-arttica/EVY
-Art/WY
-rtic/FVY
-rtica/VY
-article/EVY
-articulaci/GVY
-articulada/VY
-articuladament
-articulador/EVY
-articular/EVY
-articulat/BVY
-articulatori/KVY
-articulatria/VY
-articulava/A
-articulejada/VY
-articulejava/A
-articulista/EVY
-artfex/EVY
-artifici/EVY
-artificial/EVY
-artificialitat/EVY
-artificialitzaci/GVY
-artificialment
-artificier/FVY
-artificiera/VY
-artificis/JVY
-artificiosa/VY
-artificiosament
-artificiositat/EVY
-artiga/EVY
-Artiga/WY
-artigada/VY
-artigaire/EVY
-Artigal/WY
-artigatge/EVY
-artigava/A
-Artig/WY
-Artigosa/WY
-Artigot/WY
-Artiguell/WY
-artiguer/FVY
-Artiguer/WY
-artiguera/VY
-Artiguera/WY
-Artigues/WY
-artillada/VY
-artillava/A
-artiller/FVY
-artillera/VY
-artilleria/EVY
-Artimany/WY
-artim/GVY
-artiodctil/EVY
-artista/EVY
-artstic/FVY
-artstica/VY
-artsticament
-artitzada/VY
-artitzat/BVY
-art/GVY
-artoide/EVY
-Artola/WY
-artonial/EVY
-Artorc/WY
-Arts/WY
-artrlgia/EVY
-artrectomia/EVY
-artrtic/FVY
-artrtica/VY
-artritis/EVY
-artritisme/EVY
-artrobrnquia/EVY
-artrdesi/EVY
-artrdia/EVY
-artrodnia/EVY
-artrfit/EVY
-artrografia/EVY
-artrlit/EVY
-artrologia/EVY
-artrmer/EVY
-artropatia/EVY
-artroplstia/EVY
-artropleura/EVY
-artrpode/EVY
-artroscopi/EVY
-artroscpia/EVY
-artrosi/EVY
-artrspora/EVY
-artterpia/EVY
-Artur/WY
-arturi/HVY
-arturiana/VY
-artric/FVY
-artrica/VY
-Arts/WY
-Aruba/VY
-rum/EVY
-Ars/WY
-arspex/EVY
-arussi/EVY
-Arussi/VY
-arvella/EVY
-arvense/EVY
-arviclid/EVY
-Arx/WY
-arxicanceller/EVY
-arxicistre/EVY
-arxiconfraria/EVY
-arxidiaca/EVY
-arxidiaconat/EVY
-arxidioces/HVY
-arxidiocesana/VY
-arxidicesi/EVY
-arxiduc/EVY
-arxiducal/EVY
-arxiducat/EVY
-arxiduquessa/EVY
-arxiepiscopal/EVY
-arxiepiscopat/EVY
-arxiepiscopologi/EVY
-arxifonema/EVY
-arxifonemtic/FVY
-arxifonemtica/VY
-arxillat/EVY
-arximandrita/EVY
-arximilionari/KVY
-arximilionria/VY
-arxiota/EVY
-arxiplag/EVY
-arxipelgic/FVY
-arxipelgica/VY
-arxiprestal/EVY
-arxiprestat/EVY
-arxipreste/EVY
-arxiu/EVY
-arxivada/VY
-arxivador/EVY
-arxivament/EVY
-arxivava/A
-arxiver/FVY
-arxivera/VY
-arxivista/EVY
-arxivstic/FVY
-arxivstica/VY
-arxivologia/EVY
-Arzobispo
-as/IVY
-asaftida/EVY
-asafia/EVY
-asamela/EVY
-asarina/EVY
-asbest/EVY
-asbest/HVY
-asbestiforme/EVY
-asbestina/VY
-asbestinitzada/VY
-asbestinitzava/A
-asbolita/EVY
-asc/EVY
-Ascani/WY
-Ascar/WY
-ascariasi/EVY
-ascaricida/EVY
-ascride/EVY
-ascaridiasi/EVY
-ascendncia/EVY
-ascendent/EVY
-ascendible/EVY
-ascendida/VY
-ascendir/MN
-ascens/IVY
-ascensi/GVY
-ascensional/EVY
-ascensor/EVY
-ascensorista/EVY
-ascesi/EVY
-asceta/EVY
-asceteri/EVY
-asctic/FVY
-asctica/VY
-asceticisme/EVY
-ascetisme/EVY
-asci/EVY
-scia/EVY
-ascidi/EVY
-ascidiaci/EVY
-ascidiforme/EVY
-ascidioide/EVY
-ascger/FVY
-ascgera/VY
-ASCII
-ascites/EVY
-ascla/EVY
-asclada/VY
-asclava/A
-ascle/EVY
-asclepiadcia/EVY
-Asclepades/WY
-asclepiadeu/EVY
-ascl/GVY
-asclonejada/VY
-asclonejava/A
-Asc/VWY
-ascocarp/EVY
-ascfor/FVY
-ascfora/VY
-ascogen/KVY
-ascgena/VY
-ascogoni/EVY
-ascohelmint/EVY
-ascoliquen/VY
-ascolquens/Y
-ascoma/EVY
-ascomicet/EVY
-ascomicot/EVY
-scon/EVY
-ascona/EVY
-ascrbic/EVY
-Ascs/WY
-ascspora/EVY
-ascostroma/EVY
-ascotorcic/EVY
-ase/EVY
-asetat/EVY
-asemntic/FVY
-asemntica/VY
-asmia/EVY
-asenada/EVY
-asenc/FVY
-asenca/VY
-aseneria/EVY
-asenet/EVY
-sens/Y
-Asensi/WY
-aspal/FVY
-aspala/VY
-aspsia/EVY
-asptic/FVY
-asptica/VY
-ases/Y
-aset/EVY
-aseta/EVY
-asexuada/VY
-asexuadament
-asexual/EVY
-asexuat/BVY
-asfalt/EVY
-asfaltada/VY
-asfaltatge/EVY
-asfaltava/A
-asfalt/GVY
-asfltic/FVY
-asfltica/VY
-asfric/FVY
-asfrica/VY
-asfctic/FVY
-asfctica/VY
-asfgmia/EVY
-asfxia/EVY
-asfixiada/VY
-asfixiant/EVY
-asfixiava/A
-asfdel/EVY
-asfor/EVY
-sia/VY
-asiago/EVY
-asianisme/EVY
-asitic/FVY
-asitica/VY
-asil/EVY
-asilada/VY
-asilava/A
-asillbic/FVY
-asillbica/VY
-asimblia/EVY
-asimetria/EVY
-asimtric/FVY
-asimtrica/VY
-asimtricament
-asimptomtic/FVY
-asimptomtica/VY
-asmptota/EVY
-asimpttic/FVY
-asimpttica/VY
-asinartet/FVY
-asinarteta/VY
-asncron/FVY
-asncrona/VY
-asincronia/EVY
-asincrnic/FVY
-asincrnica/VY
-asincronisme/EVY
-asndesi/EVY
-asindtic/FVY
-asindtica/VY
-asndeton/EVY
-asinergia/EVY
-asin/HVY
-asinina/VY
-asintctic/FVY
-asintctica/VY
-asstole/EVY
-asistlia/EVY
-asistlic/FVY
-asistlica/VY
-asma/EVY
-asmada/VY
-Asmarats/WY
-asmat/BVY
-asmtic/FVY
-asmtica/VY
-Asmonea/WY
-Asnar/Y
-asocial/EVY
-asmat/FVY
-asmata/VY
-Asp/VY
-aspa/EVY
-Aspa/VY
-aspada/VY
-asparagina/EVY
-asprtic/FVY
-asprtica/VY
-Aspasi/WY
-aspat/BVY
-Aspe/VY
-aspectant/EVY
-aspecte/EVY
-aspectiu/BVY
-aspectiva/VY
-aspectuada/VY
-aspectual/EVY
-aspectuava/A
-aspell/VY
-aspenc/FVY
-aspenca/VY
-asperges/Y
-aspergida/VY
-aspergil/EVY
-aspergillosi/EVY
-aspergir/MN
-asperitat/EVY
-asperm/FVY
-asperma/VY
-aspermsia/EVY
-aspermatisme/EVY
-asprmia/EVY
-aspersi/GVY
-aspersor/EVY
-aspersori/EVY
-asprula/EVY
-asperuls/JVY
-asperulosa/VY
-aspi/EVY
-spia/EVY
-aspiada/VY
-aspiador/FVY
-aspiadora/VY
-aspiatge/EVY
-aspiava/A
-aspic/EVY
-spid/EVY
-aspidelita/EVY
-aspidistra/EVY
-aspiell/EVY
-aspiraci/GVY
-aspirada/VY
-aspirador/FVY
-aspiradora/VY
-aspirant/EVY
-aspiratori/KVY
-aspiratria/VY
-aspirava/A
-aspirina/EVY
-aspleni/EVY
-asplenial/EVY
-aspra/VY
-asprada/EVY
-asprament
-asprava/A
-aspre/EFVY
-aspredat/EVY
-asprejada/VY
-asprejava/A
-asprella/EVY
-asprellina/EVY
-asprenc/FVY
-asprenca/VY
-Asprer/WY
-Aspres
-aspresa/EVY
-aspreta/EVY
-aspriu/BVY
-Aspriu/WY
-Aspriuet/WY
-aspriva/VY
-asprivesa/EVY
-asprvol/FVY
-asprvola/VY
-asprivor/EVY
-Aspr/WY
-aspror/EVY
-asprs/JVY
-asprosa/VY
-asprositat/EVY
-asquenazita/EVY
-assa/EVY
-assabentada/VY
-assabentava/A
-assaborida/VY
-assaboriment/EVY
-assaborir/MN
-assaciada/VY
-assaciava/A
-assadollada/VY
-assadollava/A
-assaftida/EVY
-assagada/VY
-assagador/EVY
-assagava/A
-assagetada/VY
-assagetador/FVY
-assagetadora/VY
-assagetava/A
-assagista/EVY
-assagstic/FVY
-assagstica/VY
-assaig/EVY
-assanada/VY
-assanava/A
-assanet/EVY
-assajada/VY
-assajador/FVY
-assajadora/VY
-assajament/EVY
-assajava/A
-assalada/VY
-assalariada/VY
-assalariament/EVY
-assalariat/BVY
-assalariava/A
-assalat/BVY
-assalt/EVY
-assaltada/VY
-assaltador/FVY
-assaltadora/VY
-assaltament/EVY
-assaltant/EVY
-assaltava/A
-Assam/VY
-assamarrada/VY
-assamarrava/A
-assams/JVY
-assamesa/VY
-assampada/VY
-assampava/A
-assaonada/VY
-assaonador/FVY
-assaonadora/VY
-assaonament/EVY
-assaonava/A
-assaplanada/VY
-assaplanat/BVY
-assaplanava/A
-assarb/EVY
-assarjada/VY
-assarjat/BVY
-assarronada/VY
-assarronava/A
-assass/HVY
-assassn/Z
-assassina/VY
-assassinada/VY
-assassinat/EVY
-assassinava/A
-assecada/VY
-assecador/EFVY
-assecadora/VY
-assecament/EVY
-assecant/EVY
-assecat/EVY
-assecatge/EVY
-assecava/A
-assedegada/VY
-assedegadament
-assedegador/FVY
-assedegadora/VY
-assedegament/EVY
-assedegat/BVY
-assedegava/A
-assegador/EVY
-asseguda/VY
-assegus/Q
-assegurable/EVY
-asseguraci/GVY
-assegurada/VY
-asseguradament
-assegurador/FVY
-asseguradora/VY
-assegurament/EVY
-assegurana/EVY
-assegurat/BVY
-assegurava/A
-assegut/BVY
-asseia/O
-asseient/R
-asseifa/EVY
-assemblada/VY
-assemblador/EVY
-assemblatge/EVY
-assemblava/A
-assemblea/EVY
-assembleari/KVY
-assembleria/VY
-assemblearisme/EVY
-assembleista/EVY
-assensurada/VY
-assensurat/BVY
-assentada/EVY
-assentador/FVY
-assentadora/VY
-assentament/EVY
-assentava/A
-assentida/VY
-assentiment/EVY
-assentir/MN
-assenyada/VY
-assenyadament
-assenyalada/VY
-assenyaladament
-assenyalador/FVY
-assenyaladora/VY
-assenyalament/EVY
-assenyalat/BVY
-assenyalava/A
-assenyat/BVY
-assenyorada/VY
-assenyorat/BVY
-assequible/EVY
-asserci/GVY
-assern/Z
-asserenada/VY
-asserenament/EVY
-asserenava/A
-asserida/VY
-asserir/MN
-asserrerada/VY
-asserrerat/BVY
-assertiu/BVY
-assertiva/VY
-assertivament
-assertivitat/EVY
-assertori/KVY
-assertria/VY
-asservida/VY
-asserviment/EVY
-asservir/MN
-asservit/BVY
-assessor/FVY
-assessora/VY
-assessorada/VY
-assessorament/EVY
-assessorava/A
-assessoria/EVY
-assestada/VY
-assestador/EVY
-assestava/A
-assetiada/VY
-assetiament/EVY
-assetiava/A
-assetjada/VY
-assetjador/FVY
-assetjadora/VY
-assetjament/EVY
-assetjant/EVY
-assetjava/A
-asseu/C
-asseu/SZ
-asseure/DY
-asseur/T
-asseveraci/GVY
-asseverada/VY
-asseveratiu/BVY
-asseverativa/VY
-asseverava/A
-assibilaci/GVY
-assibilada/VY
-assibilava/A
-assidu/EVY
-assdua/EVY
-assduament
-assidutat/EVY
-assign.
-assignabilitat/EVY
-assignable/EVY
-assignaci/GVY
-assignada/VY
-assignat/EVY
-assignatura/EVY
-assignava/A
-assilvestrada/VY
-assilvestrat/BVY
-assimilable/EVY
-assimilaci/GVY
-assimilada/VY
-assimilador/FVY
-assimiladora/VY
-assimilatiu/BVY
-assimilativa/VY
-assimilatori/KVY
-assimilatria/VY
-assimilava/A
-assimilisme/EVY
-assimilista/EVY
-assiri/EVY
-assiri/HVY
-assria/EVY
-Assria/VY
-assiriana/VY
-assiriobabilnic/FVY
-assiriobabilnica/VY
-assiriologia/EVY
-Asss/VY
-assistncia/EVY
-assistencial/EVY
-assistent/EFVY
-assistenta/VY
-assistida/VY
-assistir/MN
-assitiada/VY
-assitiava/A
-assoc.
-assocada/VY
-assocava/A
-associabilitat/EVY
-associable/EVY
-associaci/GVY
-associacionisme/EVY
-associacionista/EVY
-associada/VY
-associament/EVY
-associat/BVY
-associatiu/BVY
-associativa/VY
-associativitat/EVY
-associava/A
-assolacambres/EVY
-assolada/VY
-assolador/FVY
-assoladora/VY
-assolament/EVY
-assolava/A
-assoldada/VY
-assoldament/EVY
-assoldava/A
-assolellada/EVY
-assolellament/EVY
-assolellava/A
-assolible/EVY
-assolida/VY
-assolidor/FVY
-assolidora/VY
-assoliment/EVY
-assolir/MN
-assonada/VY
-assonncia/EVY
-assonant/EVY
-assonntic/FVY
-assonntica/VY
-assonava/A
-assortida/VY
-assortidor/FVY
-assortidora/VY
-assortiment/EVY
-assortir/MN
-assortit/BVY
-assossec/EVY
-assossegada/VY
-assossegadament
-assossegament/EVY
-assossegava/A
-assot/EVY
-assotacrist/EVY
-assotada/VY
-assotador/EVY
-assotament/EVY
-assotava/A
-assuaujada/VY
-assuaujador/FVY
-assuaujadora/VY
-assuaujament/EVY
-assuaujava/A
-assuavida/VY
-assuaviment/EVY
-assuavir/MN
-Assuvar/VY
-assuever/FVY
-Assuver/VY
-assuevera/VY
-assumada/VY
-assumadament
-assumat/BVY
-assumible/EVY
-assumida/VY
-assumir/MN
-assumpci/GVY
-Assumpci/WY
-assumpta/VY
-Assumpta/WY
-assumpte/EFVY
-assuredada/VY
-assuredat/BVY
-assut/EVY
-assuter/FVY
-assutera/VY
-assutzena/EVY
-ast/EVY
-asta/EVY
-astable/EVY
-astacicultura/EVY
-Astal/WY
-astsia/EVY
-stat/EVY
-asttic/FVY
-asttica/VY
-astaticitat/EVY
-stec/BVY
-asteca/EVY
-stega/VY
-asteisme/EVY
-astlia/EVY
-Astell/WY
-astnia/EVY
-astnic/FVY
-astnica/VY
-astenopia/EVY
-astenosfera/EVY
-aster/EVY
-ster/EVY
-astercia/EVY
-astereognsia/EVY
-astereosismologia/EVY
-Asteri/WY
-astria/EVY
-asternid/EVY
-asterisc/EVY
-asterisme/EVY
-asterita/EVY
-asteroide/EVY
-asterodeu/EVY
-asterosporal/EVY
-asti/EVY
-astigmtic/FVY
-astigmtica/VY
-astigmatisme/EVY
-astigmatmetre/EVY
-astilar/EVY
-Astol/WY
-astomats/JVY
-astomatosa/VY
-astor/EVY
-Astor/WY
-astorada/VY
-astorads/BVY
-astoradissa/VY
-astorador/FVY
-astoradora/VY
-astorament/EVY
-astorava/A
-astoret/EVY
-Astorga/VY
-astracan/EVY
-astracanada/EVY
-astrgal/EVY
-astral/EVY
-astrncia/EVY
-astre/EVY
-astricci/GVY
-astrictiu/BVY
-astrictiva/VY
-astringncia/EVY
-astringent/EVY
-astrobiologia/EVY
-astrcit/EVY
-astrodinmica/EVY
-astrofsic/FVY
-astrofsica/VY
-astrgraf/EVY
-astrografia/EVY
-astroide/EVY
-astrolabi/EVY
-astrolatria/EVY
-astrleg/EVY
-astrolicada/VY
-astrolicava/A
-astrloga/EVY
-astrologia/EVY
-astrolgic/FVY
-astrolgica/VY
-astrmetre/EVY
-astrometria/EVY
-astromtric/FVY
-astromtrica/VY
-astronau/EVY
-astronauta/EVY
-astronutic/FVY
-astronutica/VY
-astrnom/FVY
-astrnoma/VY
-astronomia/EVY
-astronmic/FVY
-astronmica/VY
-astronmicament
-astroqumica/EVY
-astrosfera/EVY
-astrovirus/EVY
-astruc/BVY
-astruga/VY
-astrugncia/EVY
-astcia/EVY
-astucis/JVY
-astuciosa/VY
-astuciosament
-astur/EVY
-stur/EVY
-asturi/HVY
-asturiana/VY
-Astries/VY
-Asturiol/WY
-asturlleons/JVY
-asturlleonesa/VY
-astut/FVY
-astuta/VY
-astutament
-t.
-atabacada/VY
-atabacava/A
-atabalada/VY
-atabalador/FVY
-atabaladora/VY
-atabalament/EVY
-atabalava/A
-atabuix/IVY
-atabuixada/EVY
-atabuixava/A
-atac/EVY
-atacable/EVY
-atacada/VY
-atacador/EVY
-atacament/EVY
-atacamita/EVY
-atacant/EVY
-atacat/BVY
-atacava/A
-ataconada/VY
-ataconador/FVY
-ataconadora/VY
-ataconament/EVY
-ataconava/A
-atctic/FVY
-atctica/VY
-atafetanada/VY
-atafetanat/BVY
-atalaiada/VY
-atalaiador/FVY
-atalaiadora/VY
-atalaiament/EVY
-atalaiava/A
-atalbada/VY
-atalbador/FVY
-atalbadora/VY
-atalbament/EVY
-atalbava/A
-ataleiada/VY
-ataleiat/BVY
-atalentada/VY
-atalentat/BVY
-atall/EVY
-atallada/VY
-atallava/A
-atals/Z
-atalussada/VY
-atalussava/A
-Atanasi/WY
-atansia/EVY
-Atansia/WY
-atandada/VY
-atandava/A
-atanor/EVY
-atans/IVY
-atansada/EVY
-atansador/EVY
-atansament/EVY
-atansava/A
-atapeda/VY
-atapedament
-atapement/EVY
-atapeir/MN
-atapet/BVY
-atapida/VY
-atapiment/EVY
-atapir/MN
-atapit/BVY
-Atapuerca/VY
-ataqun/Z
-ataquinada/VY
-ataquinava/A
-atarctic/FVY
-atarctica/VY
-atarantada/VY
-atarantament/EVY
-atarantava/A
-atarxia/EVY
-Atard/WY
-atardada/VY
-atardament/EVY
-atardava/A
-ataronjada/VY
-ataronjat/BVY
-atarquimada/VY
-atarquimava/A
-atarterada/VY
-atarterava/A
-atarumbada/VY
-atarumbament/EVY
-atarumbava/A
-Atalf/WY
-atallada/VY
-atallador/FVY
-atalladora/VY
-atallament/EVY
-atallava/A
-atauric/EVY
-atauxia/EVY
-atavellada/VY
-atavellament/EVY
-atavellat/EVY
-atavellava/A
-atvic/FVY
-atvica/VY
-atavisme/EVY
-ataxafsia/EVY
-atxia/EVY
-atxic/FVY
-atxica/VY
-ataxita/EVY
-at/D
-at/Z
-atea/EVY
-atcnic/FVY
-atcnica/VY
-ateisme/EVY
-atestic/FVY
-atestica/VY
-atelctasi/EVY
-ateleolgic/FVY
-ateleolgica/VY
-teles/EVY
-atlia/EVY
-atellana/EVY
-atelomilia/EVY
-atemtic/FVY
-atemtica/VY
-atemorida/VY
-atemoriment/EVY
-atemorir/MN
-atemporal/EVY
-atemptada/VY
-atemptat/EVY
-atemptatori/KVY
-atemptatria/VY
-atemptava/A
-aten/C
-atn/C
-atn/SZ
-Atengores/WY
-atenc/Z
-atenci/GVY
-atencional/EVY
-atendada/VY
-atendament/EVY
-atendava/A
-atendible/EVY
-atendre/DY
-atendr/T
-atendrida/VY
-atendrir/MN
-ateneista/EVY
-atenen/Z
-atenenc/FVY
-atenenca/VY
-atenent/R
-Atenes/VY
-atens/JVY
-atenesa/VY
-ateneu/EVY
-atenguda/VY
-atengus/Q
-atengut/BVY
-atenia/O
-atenia/Z
-atenem/Z
-atenien/Z
-atenies/Z
-ateneu/Z
-atenim/Z
-atenint/C
-atenir/CY
-ateniu/C
-ateniu/Z
-Atenodor/WY
-Atengenes/WY
-atenorada/VY
-atenorat/BVY
-atens/Z
-atent/FVY
-atenta/VY
-atentament
-atenuaci/GVY
-atenuada/VY
-atenuador/EVY
-atenuant/EVY
-atenuat/BVY
-atenuava/A
-ateny/C
-ateny/SZ
-atenyent/R
-atnyer/CY
-atenyer/T
-atenys/P
-atenyia/O
-ateri/HVY
-ateriana/VY
-aternid/EVY
-ateriniforme/EVY
-atrman/FVY
-atrmana/VY
-atermncia/EVY
-atermn/Z
-atermenada/VY
-atermenament/EVY
-atermenava/A
-atrmic/FVY
-atrmica/VY
-ateroma/EVY
-ateromats/JVY
-ateromatosa/VY
-aterrada/EVY
-aterrador/FVY
-aterradora/VY
-aterrament/EVY
-aterrat/BVY
-aterratge/EVY
-aterrava/A
-aterrida/VY
-aterridor/FVY
-aterridora/VY
-aterrir/MN
-aterrs/Z
-aterrossada/VY
-aterrossament/EVY
-aterrossava/A
-ats/IJVY
-atesa/EVY
-ateserada/VY
-ateserava/A
-atestaci/GVY
-atestada/VY
-atestat/EVY
-atestava/A
-atetosi/EVY
-ateu/EVY
-atiada/VY
-atiador/FVY
-atiadora/VY
-atiaire/EVY
-atiament/EVY
-atiava/A
-atibacada/VY
-atibacava/A
-tic/FVY
-tica/VY
-tica/VY
-ticament
-aticisme/EVY
-aticista/EVY
-atifell/EVY
-Atil/WY
-atinc/Z
-atindr/Z
-atindran/Z
-atindrs/Z
-atindre/DY
-atindr/Z
-atindrem/Z
-atindreu/Z
-atindria/Z
-atindrem/Z
-atindrien/Z
-atindries/Z
-atindreu/Z
-atinga/D
-atinga/Z
-atinguda/VY
-atingudes/Y
-atingu/Z
-atinguem/C
-atinguem/Z
-atinguen/C
-atinguen/Z
-atinguera/Z
-atingurem/Z
-atingueren/Z
-atingueres/Z
-atingureu/Z
-atingues/Z
-atingus/Z
-atingussem/Z
-atinguessen/Z
-atinguesses/Z
-atingusseu/Z
-atingussim/Z
-atinguessin/Z
-atinguessis/Z
-atingussiu/Z
-atingueu/Z
-atingui/D
-atingui/Z
-atingu/Z
-atinguin/C
-atinguin/Z
-atinguis/Z
-atingut/VY
-atinguts/Y
-atipada/VY
-atipador/FVY
-atipadora/VY
-atipament/EVY
-atipava/A
-atpic/FVY
-atpica/VY
-atiplada/VY
-atiplat/BVY
-atiplava/A
-atirantada/VY
-atirantava/A
-atiranyada/VY
-atiranyat/BVY
-atiranyava/A
-atirodisme/EVY
-atlant/EVY
-atlntic/FVY
-atlntica/VY
-Atlntida/VY
-atlantisme/EVY
-atlantista/EVY
-atles/EVY
-atleta/EVY
-atltic/FVY
-atltica/VY
-atlticament
-atletisme/EVY
-atm.
-atmosfera/EVY
-atmosfric/FVY
-atmosfrica/VY
-atofada/VY
-atofat/BVY
-atol/EVY
-atoll/GVY
-tom/EVY
-atmic/FVY
-atmica/VY
-atomicitat/EVY
-atomisme/EVY
-atomista/EVY
-atomstic/FVY
-atomstica/VY
-atomitzaci/GVY
-atomitzada/VY
-atomitzador/FVY
-atomitzadora/VY
-atomitzava/A
-ton/FVY
-tona/VY
-atonal/EVY
-atonalitat/EVY
-atonia/EVY
-atnic/FVY
-atnica/VY
-atonicitat/EVY
-atonida/VY
-atoniment/EVY
-atonir/MN
-atnit/FVY
-atnita/VY
-atonyada/VY
-atonyava/A
-atonyn/Z
-atonyinada/VY
-atonyinament/EVY
-atonyinava/A
-atpic/FVY
-atpica/VY
-atordida/VY
-atordidor/FVY
-atordidora/VY
-atordiment/EVY
-atordir/MN
-atorgable/EVY
-atorgada/VY
-atorgador/FVY
-atorgadora/VY
-atorgament/EVY
-atorgant/EVY
-atorgava/A
-atorrentada/VY
-atorrentava/A
-atorrollada/VY
-atorrolladament
-atorrollador/FVY
-atorrolladora/VY
-atorrollament/EVY
-atorrollava/A
-atorronada/VY
-atorronat/BVY
-atot/EVY
-atotada/EVY
-atova/EVY
-atovada/VY
-atovava/A
-atov/GVY
-atoxil/EVY
-atrabiliari/KVY
-atrabiliria/VY
-atrabilis/EVY
-atracada/EVY
-atraada/VY
-atracador/EFVY
-atracadora/VY
-atracallada/VY
-atracallava/A
-atracament/EVY
-atracava/A
-atraava/A
-atracci/GVY
-atractiu/BVY
-atractiva/VY
-atractivament
-atractivitat/EVY
-atractvol/FVY
-atractvola/VY
-atrafegada/VY
-atrafegadament
-atrafegament/EVY
-atrafegat/BVY
-atrafegava/A
-atragus/Q
-atraient/EVY
-atraient/R
-atrament/EVY
-atrantollada/VY
-atrantollava/A
-atrapada/EVY
-atrapamosques/EVY
-atrapava/A
-atrau/C
-atrau/Z
-atrauen/Z
-atraure/DY
-atraur/T
-atraus/Z
-atreballada/VY
-atreballat/BVY
-atrec/Z
-atrega/D
-atrega/Z
-atreguen/C
-atreguen/Z
-atregues/Z
-atregui/D
-atregui/Z
-atreguin/C
-atreguin/Z
-atreguis/Z
-atreia/O
-atreim/Z
-atreis/C
-atreis/Z
-atrenyellada/VY
-atrenyellat/BVY
-atrpsia/EVY
-atrptic/FVY
-atrptica/VY
-atrsia/EVY
-atrsic/FVY
-atrsica/VY
-atresorada/VY
-atresorava/A
-atress/Y
-atret/FVY
-atreta/VY
-atrtic/FVY
-atrtica/VY
-atreu/C
-atreu/SZ
-atreure/DY
-atrevida/VY
-atrevidament
-atreviment/EVY
-atrevir/MN
-atrevit/BVY
-atrezzista/EVY
-atrezzo/EVY
-atri/EVY
-atrial/EVY
-atribolada/VY
-atriboladament
-atribolament/EVY
-atribolat/BVY
-atribolava/A
-atribuci/GVY
-atribuble/EVY
-atribuda/VY
-atribudor/FVY
-atribudora/VY
-atribument/EVY
-atribuir/MN
-atribulada/VY
-atribulava/A
-atribut/EVY
-atributiu/BVY
-atributiva/VY
-atributivament
-atrici/GVY
-atrinxerada/VY
-atrinxerament/EVY
-atrinxerava/A
-atrit/FVY
-atrita/VY
-atro/IVY
-atroces/Y
-atrocitat/EVY
-atroment
-atrfia/EVY
-atrofiada/VY
-atrofiava/A
-atrfic/FVY
-atrfica/VY
-atrompetada/VY
-atrompetat/BVY
-atronada/VY
-atronador/FVY
-atronadora/VY
-atronament/EVY
-atronava/A
-atroncada/VY
-atroncat/BVY
-atrontollada/VY
-atrontollava/A
-trop/FVY
-tropa/VY
-atropada/VY
-atropament/EVY
-atropava/A
-atropellada/VY
-atropelladament
-atropellador/FVY
-atropelladora/VY
-atropellament/EVY
-atropellava/A
-atrpic/EVY
-atropina/EVY
-atropnic/FVY
-atropnica/VY
-atropurpuri/EVY
-atropurpria/EVY
-atrs/Z
-atrossada/VY
-atrossava/A
-atrotn/Z
-atrotinada/VY
-atrotinadament
-atrotinament/EVY
-atrotinat/BVY
-atrotinava/A
-attrezzista/EVY
-attrezzo/EVY
-atuell/EVY
-atufada/VY
-atufament/EVY
-atufava/A
-atuda/VY
-atudor/FVY
-atudora/VY
-atument/EVY
-atuir/MN
-atupada/EVY
-atupava/A
-atur/EVY
-atura/EVY
-aturada/EVY
-aturador/EFVY
-aturadora/VY
-aturafletxes/EVY
-aturall/EVY
-aturament/EVY
-aturat/BVY
-aturava/A
-aturonada/VY
-aturonat/BVY
-aturquesada/VY
-aturquesat/BVY
-atxa/EVY
-atxem/EVY
-atxera/EVY
-atxim/EVY
-atxullada/VY
-atxullava/A
-atzabegenc/FVY
-atzabegenca/VY
-atzabeja/EVY
-atzagaia/EVY
-atzagaiada/EVY
-atzar/EVY
-atzarena/EVY
-atzar/GVY
-atzars/JVY
-atzarosa/VY
-atzavara/EVY
-atzeitun/GVY
-atzemara/EVY
-atzembla/EVY
-atzembler/EFVY
-atzemblera/VY
-Atzeneta/VWY
-atzenet/HVY
-atzenetina/VY
-atzeni/EVY
-Atzer/WY
-Atzerias/WY
-atzerola/EVY
-atzeroler/EVY
-atzerolera/EVY
-atziac/BVY
-atziaga/VY
-Atzuara/WY
-atzubi/HVY
-atzubiana/VY
-atzucac/EVY
-atzufada/VY
-atzufava/A
-atzur/EVY
-atzurada/VY
-atzurat/BVY
-atzurita/EVY
-atzurmalaquita/EVY
-Atzvia/V
-au/EVY
-aual/GVY
-aubepina/EVY
-Aubi/WY
-Aubiac/WY
-auca/EVY
-aucell/EVY
-Aucell/WY
-aucuba/EVY
-auda/IVY
-audaces/Y
-audcia/EVY
-audacis/JVY
-audaciosa/VY
-audaciosament
-audament
-Audacte/WY
-Audet/WY
-Aud/WY
-audibilitat/EVY
-audible/EVY
-audici/GVY
-audincia/EVY
-audmetre/EVY
-Audinac/WY
-udio/EVY
-audiocasset/EVY
-audiocirurgia/EVY
-audioconferncia/EVY
-audifon/EVY
-audiofreqncia/EVY
-audiologia/EVY
-audimetre/EVY
-audiometria/EVY
-audiotext/EVY
-audiovisual/EVY
-auditada/VY
-auditava/A
-auditiu/BVY
-auditiva/VY
-auditor/FVY
-auditora/VY
-auditori/EVY
-auditoria/EVY
-Audivert/WY
-Audomar/WY
-Auferil/WY
-aufrany/EVY
-auge/EVY
-augend/EVY
-Auger/WY
-augita/EVY
-augtic/FVY
-augtica/VY
-augment/EVY
-augmentable/EVY
-augmentaci/GVY
-augmentada/VY
-augmentador/FVY
-augmentadora/VY
-augmentatiu/BVY
-augmentativa/VY
-augmentava/A
-ugur/EVY
-auguraci/GVY
-augurada/VY
-augurador/FVY
-auguradora/VY
-augural/EVY
-augurava/A
-auguri/EVY
-Auguri/WY
-august/FVY
-August/WY
-augusta/VY
-augustament
-augustini/HVY
-augustiniana/VY
-augustinisme/EVY
-aula/EVY
-Aulans/WY
-aulari/EVY
-auleda/EVY
-Auledell/WY
-Auler/WY
-aulet/EVY
-Aulet/WY
-Aul/WY
-ulic/FVY
-ulica/VY
-aulina/EVY
-Aulina/WY
-aulinell/EVY
-allat/EVY
-aulpid/EVY
-aulopiforme/EVY
-Aum/WY
-Aumatell/WY
-au-pair/EVY
-Aup/WY
-Auquer/WY
-Auquer/WY
-aura/EVY
-aurada/EVY
-aurat/EVY
-Aureli/WY
-Aureli/WY
-aurlia/EVY
-Aurlia/WY
-Auremund/WY
-aurola/EVY
-aureolada/VY
-aureolat/BVY
-aureolava/A
-auri/EVY
-Auri/WY
-uria/EVY
-uria/WY
-Auriach/WY
-uric/FVY
-aurica/EVY
-urica/VY
-auricalcita/EVY
-aurcula/EVY
-auriculada/VY
-auricular/EVY
-auriculria/EVY
-auriculat/BVY
-auriculoterpia/EVY
-auriculoventricular/EVY
-aurfer/FVY
-aurfera/VY
-aurfic/FVY
-aurfica/VY
-aurificaci/GVY
-aurificada/VY
-aurificava/A
-auriga/EVY
-aurinyaci/HVY
-aurinyaciana/VY
-auriscopi/EVY
-aur/GVY
-Aur/WY
-aurora/EVY
-Aurora/WY
-auroral/EVY
-aurs/JVY
-aurosa/VY
-aurotiosulfric/EVY
-art/EVY
-artada/VY
-artava/A
-Aus/WY
-ausades/Y
-Auss/WY
-ausberg/EVY
-Auschwitz/VY
-auscultaci/GVY
-auscultada/VY
-auscultador/FVY
-auscultadora/VY
-auscultava/A
-auset/HVY
-ausetana/VY
-Ausis/WY
-Ausi/WY
-uson/FVY
-Ausona/VY
-usona/VY
-Ausnia/VY
-auspici/EVY
-Auspici/WY
-austenita/EVY
-austentic/FVY
-austentica/VY
-auster/FVY
-austera/VY
-austerament
-austeritat/EVY
-austracisme/EVY
-austral/EVY
-australi/HVY
-Austrlia/VY
-australiana/VY
-australita/EVY
-australopitec/EVY
-austre/EVY
-Austrell/WY
-Austr/WY
-ustria/VY
-austrac/FVY
-austraca/VY
-austriacista/EVY
-austroasitic/FVY
-austroasitica/VY
-austrohongars/JVY
-austrohongaresa/VY
-austronsic/FVY
-austronsica/VY
-austru/IVY
-aut.
-autarquia/EVY
-autrquic/FVY
-autrquica/VY
-aute/EVY
-autntic/FVY
-autntica/VY
-autenticaci/GVY
-autenticada/VY
-autnticament
-autenticava/A
-autenticitat/EVY
-autentificaci/GVY
-autentificada/VY
-autentificava/A
-autini/HVY
-autiniana/VY
-autisme/EVY
-autista/EVY
-autstic/FVY
-autstica/VY
-auto/EVY
-autoabastida/VY
-autoabastiment/EVY
-autoabastir/MN
-autoacceptaci/GVY
-autoacoblament/EVY
-autoadhesiu/BVY
-autoadhesiva/VY
-autoafirmaci/GVY
-autoagressi/GVY
-autoajuda/EVY
-autoalarma/EVY
-autoanlisi/EVY
-autoanivellant/EVY
-autoantics/VY
-autoanticossos/Y
-autoantigen/VY
-autoantgens/Y
-autoaprenentatge/EVY
-autoarrissada/VY
-autoarrissat/BVY
-autoassignada/VY
-autoassignava/A
-autoavaluaci/GVY
-autobanc/EVY
-autobigraf/FVY
-autobigrafa/VY
-autobiografia/EVY
-autobiogrfic/FVY
-autobiogrfica/VY
-autoblocatge/EVY
-autobolquet/EVY
-autobomba/EVY
-autobombo/EVY
-autobra/IVY
-autobronzejador/EVY
-autobs/IVY
-autocalibratge/EVY
-autocar/EVY
-autocaravana/EVY
-autocaravning/EVY
-autocaravanisme/EVY
-autocaravanista/EVY
-autocartera/EVY
-autocatlisi/EVY
-autocfal/FVY
-autocfala/VY
-autocensura/EVY
-autocensurada/VY
-autocensurava/A
-autocine/EVY
-autocinesi/EVY
-autocintic/FVY
-autocintica/VY
-autocitaci/GVY
-autoclau/EVY
-autocombusti/GVY
-autocompadida/VY
-autocompadir/MN
-autocompassi/GVY
-autocomplaena/EVY
-autocomplaent/EVY
-autocompleci/GVY
-autoconcepte/EVY
-autoconducci/GVY
-autoconfiguraci/GVY
-autoconscincia/EVY
-autoconservaci/GVY
-autoconsum/EVY
-autocontenci/GVY
-autocontracte/EVY
-autocontrol/EVY
-autocontrolada/VY
-autocontrolava/A
-autocopiador/FVY
-autocopiadora/VY
-autocria/EVY
-autocorrecci/GVY
-autocorrectiu/BVY
-autocorrectiva/VY
-autocorrelaci/GVY
-autocrcia/EVY
-autcrata/EVY
-autocrtic/FVY
-autocrtica/VY
-autocrticament
-autocrtic/FVY
-autocrtica/EVY
-autocriticada/VY
-autocriticava/A
-autocrs/IVY
-autcton/FVY
-autctona/VY
-autoctonisme/EVY
-autodefensa/EVY
-autodefinici/GVY
-autodepuraci/GVY
-autodestrucci/GVY
-autodestructiu/BVY
-autodestructiva/VY
-autodestruda/VY
-autodestruir/MN
-autodeterminaci/GVY
-autodidacta/VY
-autodidacte/FVY
-autodidctic/FVY
-autodidctica/VY
-autodidactisme/EVY
-autodifusi/GVY
-autodigesti/GVY
-autodinmic/FVY
-autodinmica/VY
-autodirigida/VY
-autodirigit/BVY
-autodisparador/EVY
-autodissoluci/GVY
-autodomini/EVY
-autdrom/EVY
-autoecologia/EVY
-autoedici/GVY
-autoencesa/EVY
-autoenfocament/EVY
-autoerotisme/EVY
-autoescala/EVY
-autoescola/EVY
-autoestereoscpic/FVY
-autoestereoscpica/VY
-autoestril/EVY
-autoesterilitat/EVY
-autoestima/EVY
-autoestop/EVY
-autoestopista/EVY
-autoexamen/VY
-autoexmens/Y
-autoexcitaci/GVY
-autoexcitada/VY
-autoexcitat/BVY
-autoexcloent/R
-autoexclogus/Q
-autoexcloa/O
-autoexclos/JVY
-autoexclosa/VY
-autoexclou/C
-autoexclou/SZ
-autoexcloure/DY
-autoexclour/T
-autoexigncia/EVY
-autoexplosiu/BVY
-autoexplosiva/VY
-autoextingible/EVY
-autofacturada/VY
-autofacturava/A
-autofgia/EVY
-autofasatge/EVY
-autofecundaci/GVY
-autofinanada/VY
-autofinanament/EVY
-autofinanava/A
-autofocus/EVY
-autoformaci/GVY
-autogmia/EVY
-autogen/KVY
-autgena/VY
-autognesi/EVY
-autogentic/FVY
-autogentica/VY
-autogesti/GVY
-autogestionada/VY
-autogestionari/KVY
-autogestionria/VY
-autogestionava/A
-autogir/EVY
-autognsia/EVY
-autogol/EVY
-autogovern/EVY
-autgraf/FVY
-autgrafa/VY
-autografia/EVY
-autografiada/VY
-autografiava/A
-autogrfic/FVY
-autogrfica/VY
-autografisme/EVY
-autografmetre/EVY
-autoguiada/VY
-autoguiat/BVY
-autoguiatge/EVY
-autohipntic/FVY
-autohipntica/VY
-autohipnotisme/EVY
-autohipnotitzaci/GVY
-autoic/FVY
-autoica/VY
-autoimmunitari/KVY
-autoimmunitria/VY
-autoimmunitat/EVY
-autoimmunitzaci/GVY
-autoinculpaci/GVY
-autoinducci/GVY
-autoinductncia/EVY
-autoinfecci/GVY
-autoinflamaci/GVY
-autoinjectable/EVY
-autoinoculaci/GVY
-autoinstrucci/GVY
-autointoxicaci/GVY
-autojustificaci/GVY
-autolatria/EVY
-autleg/EVY
-autolesi/GVY
-autolimitaci/GVY
-autolimitada/VY
-autolimitava/A
-autoliquidaci/GVY
-autlisi/EVY
-autloga/EVY
-autoluminescncia/EVY
-automaci/GVY
-automarginaci/GVY
-autmat/EVY
-automtic/FVY
-automtica/VY
-automticament
-automatisme/EVY
-automatitzaci/GVY
-automatitzada/VY
-automatitzava/A
-automedicaci/GVY
-automedicada/VY
-automedicava/A
-autometralladora/EVY
-autombil/EVY
-automobilisme/EVY
-automobilista/EVY
-automobilstic/FVY
-automobilstica/VY
-automoci/GVY
-automodulaci/GVY
-automorf/FVY
-automorfa/VY
-automrfic/FVY
-automrfica/VY
-automorfisme/EVY
-automotor/FVY
-automotora/VY
-automotriu/EVY
-automutilaci/GVY
-automutilada/VY
-automutilava/A
-autnim/EVY
-autnom/FVY
-autnoma/VY
-autonomaci/GVY
-autonomia/EVY
-autonmic/FVY
-autonmica/VY
-autonmicament
-autonomisme/EVY
-autonomista/EVY
-autoocupaci/GVY
-autoodi/EVY
-automnibus/EVY
-autooxidaci/GVY
-autopassada/EVY
-autoptic/FVY
-autoptica/VY
-autopista/EVY
-autoplstia/EVY
-autoplstic/FVY
-autoplstica/VY
-autopoliploide/EVY
-autopoliplodia/EVY
-autopollinitzaci/GVY
-autoportant/EVY
-autoproclamaci/GVY
-autoproclamada/VY
-autoproclamava/A
-autopropulsada/VY
-autopropulsat/BVY
-autopropulsi/GVY
-autoprotecci/GVY
-autoprotlisi/EVY
-autpsia/EVY
-autptic/FVY
-autptica/VY
-autoqualificaci/GVY
-autor/FVY
-autora/VY
-autordio/EVY
-autoradiografia/EVY
-autorail/EVY
-autoreducci/GVY
-autoreductor/FVY
-autoreductora/VY
-autorefredada/VY
-autorefredat/BVY
-autoregressi/GVY
-autoregressiu/BVY
-autoregressiva/VY
-autoregulable/EVY
-autoregulaci/GVY
-autoregulador/FVY
-autoreguladora/VY
-autorelaxaci/GVY
-autoreproducci/GVY
-autoretorada/VY
-autoretorat/BVY
-autoretort/FVY
-autoretorta/VY
-autoretrat/EVY
-autorevers/IVY
-autoria/EVY
-autoritari/KVY
-autoritria/VY
-autoritriament
-autoritarisme/EVY
-autoritat/EVY
-autoritzable/EVY
-autoritzaci/GVY
-autoritzada/VY
-autoritzadament
-autoritzat/BVY
-autoritzava/A
-autorotaci/GVY
-autoscpia/EVY
-autosemntic/FVY
-autosemntica/VY
-autosensibilitzaci/GVY
-autoservei/EVY
-autoservici/EVY
-autosimilitud/EVY
-autosoma/EVY
-autspora/EVY
-autosuficincia/EVY
-autosuficient/EVY
-autosuggesti/GVY
-autotemple/EVY
-autotest/EVY
-autotpia/EVY
-autotitular/EVY
-autotomia/EVY
-autotorsi/GVY
-autotraduda/VY
-autotraduir/MN
-autotransformador/EVY
-autotransfusi/GVY
-autotrasplantaci/GVY
-autotremp/EVY
-auttrof/FVY
-auttrofa/VY
-autotrfia/EVY
-autotrfic/FVY
-autotrfica/VY
-autotrofisme/EVY
-autotrpic/FVY
-autotrpica/VY
-autotropisme/EVY
-autouni/GVY
-autovacc/GVY
-autovaccinaci/GVY
-autovacuna/EVY
-autovacunaci/GVY
-autovaloraci/GVY
-autovia/EVY
-autozero/EVY
-autumnal/EVY
-autumne/EVY
-autunita/EVY
-aux.
-auxanmetre/EVY
-Auxenci/WY
-auxesi/EVY
-auxili/EVY
-auxiliada/VY
-auxiliador/FVY
-auxiliadora/VY
-Auxiliadora/WY
-auxiliar/EVY
-auxiliaria/EVY
-auxiliava/A
-auxina/EVY
-auxnic/FVY
-auxnica/VY
-auxocrom/EVY
-auxocrmic/FVY
-auxocrmica/VY
-auxologia/EVY
-auxmetre/EVY
-auxspora/EVY
-auxosporulaci/GVY
-auxotnic/FVY
-auxotnica/VY
-auxtrof/FVY
-auxtrofa/VY
-auxotrfia/EVY
-auxotrfic/FVY
-auxotrfica/VY
-auxozigot/EVY
-av.
-av/EVY
-avajonera/EVY
-aval/EVY
-avalada/VY
-avalador/FVY
-avaladora/VY
-avalava/A
-avall/Y
-Avall/Y
-avaller/FVY
-avallera/VY
-avalot/EVY
-avalotada/VY
-avalotador/FVY
-avalotadora/VY
-avalotapobles/EVY
-avalotava/A
-avaluable/EVY
-avaluaci/GVY
-avaluada/VY
-avaluador/FVY
-avaluadora/VY
-avaluava/A
-avan/IVY
-avanada/EVY
-avanament/EVY
-avanat/BVY
-avanava/A
-avanc/GVY
-avancvol/FVY
-avancvola/VY
-avant/Y
-avantatge/EVY
-avantatjada/VY
-avantatjava/A
-avantatjs/JVY
-avantatjosa/VY
-avantatjosament
-avantbra/IVY
-avantcambra/EVY
-avantcrrega/EVY
-avantdit/FVY
-avantdita/VY
-avanter/FVY
-avantera/VY
-avantgreen/EVY
-avantguarda/EVY
-avantguardisme/EVY
-avantguardista/EVY
-avantguerra/EVY
-avantjudici/EVY
-avantju/VY
-avantjus/Y
-avantllonja/EVY
-avantllotja/EVY
-avantmatx/VY
-avantmatxs/Y
-avantmuralla/EVY
-avantpas/IVY
-avantpassada/VY
-avantpassat/BVY
-avantport/EVY
-avantps/Z
-avantposada/VY
-avantposava/A
-avantprojecte/EVY
-avantsala/EVY
-avantttol/EVY
-avant-tren/EVY
-avantvotaci/GVY
-avar/FVY
-var/FVY
-avara/VY
-vara/VY
-avarada/EVY
-avarament/EVY
-avarava/A
-avarca/EVY
-avaria/EVY
-avariada/VY
-avariava/A
-avarcia/EVY
-avaricis/JVY
-avariciosa/VY
-avariciosament
-avatar/EVY
-av/Z
-avenada/VY
-avenament/EVY
-avenava/A
-Avell/WY
-avellana/EVY
-avellanar/EVY
-avellanat/EVY
-avellaneda/EVY
-Avellaneda/WY
-avellanenc/EVY
-avellaner/EVY
-avellaneral/EVY
-avellanerar/EVY
-avellanereda/EVY
-Avellanes
-Avellanet/WY
-avellaneta/EVY
-avellanor/EVY
-avellanosa/EVY
-Avell/WY
-Avell/WY
-Avellina/WY
-Avell/WY
-avellutada/VY
-avellutat/BVY
-avemaria/EVY
-aven/C
-aven/Z
-avn/C
-avena/EVY
-avenaci/KVY
-avencia/VY
-avenc/EVY
-avenc/Z
-aven/IVY
-avencada/VY
-avenada/VY
-Avencar/WY
-avencava/A
-avenava/A
-Avenc/WY
-avendr/T
-avenen/Z
-avenguda/VY
-avengus/Q
-avengut/BVY
-avenia/Z
-avenem/Z
-avenien/Z
-avenies/Z
-aveneu/Z
-avenim/Z
-avenint/C
-avenir/CY
-avenir/EVY
-aveniu/C
-aveniu/Z
-avens/Z
-aventallada/VY
-aventallat/BVY
-aventura/EVY
-aventurada/VY
-aventurava/A
-aventurer/FVY
-aventurera/VY
-aventurina/EVY
-aventurista/EVY
-averada/VY
-averany/EVY
-averava/A
-averdancada/VY
-averdancava/A
-averganyada/VY
-averganyava/A
-avergonyida/VY
-avergonyidament
-avergonyiment/EVY
-avergonyir/MN
-averia/EVY
-avern/EVY
-averrida/VY
-averrir/MN
-averroisme/EVY
-averroista/EVY
-aversi/GVY
-aversiu/BVY
-aversiva/VY
-avs/Z
-avs/IVY
-avesada/VY
-avesament/EVY
-avesava/A
-avet/EVY
-avetar/EVY
-aveteda/EVY
-avetosa/EVY
-avi/EVY
-Avi/VWY
-via/EVY
-aviaci/GVY
-aviada/EVY
-aviador/EFVY
-aviadora/VY
-aviadura/EVY
-avial/EVY
-aviament/EVY
-aviari/KVY
-aviria/VY
-aviastra/EVY
-aviastre/EVY
-aviat/Y
-aviava/A
-aviciada/VY
-aviciadura/EVY
-aviciava/A
-avcola/EVY
-avicultor/FVY
-avicultora/VY
-avicultura/EVY
-vid/FVY
-vida/VY
-avidada/VY
-vidament
-avidava/A
-avidesa/EVY
-aviditat/EVY
-avidolada/VY
-avidolava/A
-avifauna/EVY
-vila/VY
-avilada/VY
-avilava/A
-avils/JVY
-avilesa/VY
-avn/Z
-avinada/VY
-avinagrada/VY
-avinagrat/BVY
-avinagrava/A
-avinava/A
-avinc/Z
-avindr/Z
-avindran/Z
-avindrs/Z
-avindre/DY
-avindr/Z
-avindrem/Z
-avindreu/Z
-avindria/Z
-avindrem/Z
-avindrien/Z
-avindries/Z
-avindreu/Z
-avinena/EVY
-avinenada/VY
-avinenava/A
-avinent/EVY
-Avinent/WY
-avinentesa/EVY
-avinentment
-avinga/D
-avinga/Z
-avinguda/EVY
-avingudes/Y
-avingu/Z
-avinguem/C
-avinguem/Z
-avinguen/C
-avinguen/Z
-avinguera/Z
-avingurem/Z
-avingueren/Z
-avingueres/Z
-avingureu/Z
-avingues/Z
-avingus/Z
-avingussem/Z
-avinguessen/Z
-avinguesses/Z
-avingusseu/Z
-avingussim/Z
-avinguessin/Z
-avinguessis/Z
-avingussiu/Z
-avingueu/Z
-avingui/D
-avingui/Z
-avingu/Z
-avinguin/C
-avinguin/Z
-avinguis/Z
-avingut/VY
-avinguts/Y
-Aviny/VWY
-avinyons/JVY
-avinyonesa/VY
-Avinyonet/VWY
-avi/GVY
-avioneta/EVY
-avior/EVY
-aviram/EVY
-avs/IVY
-avs/Z
-avisada/VY
-avisadament
-avisador/FVY
-avisadora/VY
-avisament/EVY
-avisat/BVY
-avisava/A
-Avit/WY
-avitaminosi/EVY
-avitarda/EVY
-avituallada/VY
-avituallador/FVY
-avitualladora/VY
-avituallament/EVY
-avituallava/A
-avivable/EVY
-avivada/VY
-avivador/FVY
-avivadora/VY
-avivament/EVY
-avivatge/EVY
-avivava/A
-avives/Y
-avocaci/GVY
-avocada/VY
-avocava/A
-vol/EVY
-avolantada/VY
-avolantat/BVY
-avolesa/EVY
-volment
-avorrible/EVY
-avorrici/GVY
-avorrida/VY
-avorridament
-avorridor/FVY
-avorridora/VY
-avorriment/EVY
-avorrir/MN
-avorrvol/FVY
-avorrvola/VY
-avortada/VY
-avortament/EVY
-avortava/A
-avort/GVY
-avortida/VY
-avortir/MN
-avortista/EVY
-avort/GVY
-avui/Y
-avulsi/GVY
-avulsiu/BVY
-avulsiva/VY
-avuncular/EVY
-avunculat/EVY
-avunculocal/EVY
-xel/EVY
-axnic/FVY
-axnica/VY
-axial/EVY
-axiforme/EVY
-axilla/EVY
-axillar/EVY
-axinella/EVY
-axinita/EVY
-axiologia/EVY
-axiolgic/FVY
-axiolgica/VY
-axioma/EVY
-axiomtic/FVY
-axiomtica/VY
-axiomticament
-axiomatitzaci/GVY
-axiomatitzada/VY
-axiomatitzava/A
-aximetre/EVY
-axis/EVY
-axisimtric/FVY
-axisimtrica/VY
-ax/GVY
-axoide/EVY
-axolot/EVY
-xon/EVY
-axonometria/EVY
-axonomtric/FVY
-axonomtrica/VY
-axostil/EVY
-Aydar/VY
-Ayora/VY
-azalea/EVY
-Azaries/WY
-Azcona/WY
-azeotrop/EVY
-azeotrpic/FVY
-azeotrpica/VY
-azepina/EVY
-Azerbaidjan/VY
-azerbaidjans/JVY
-azerbaidjanesa/VY
-Azerbaitjan/VY
-zeri/EVY
-azida/EVY
-zig/FVY
-ziga/VY
-azigspora/EVY
-azili/HVY
-aziliana/VY
-zim/EVY
-azimut/EVY
-azimutal/EVY
-azina/EVY
-aznic/FVY
-aznica/VY
-azo/EVY
-azob/VY
-azobenz/GVY
-azobs/Y
-azoic/FVY
-azoica/VY
-azole/EVY
-azolla/EVY
-azometina/EVY
-azoosprmia/EVY
-Azorn/WY
-azot/EVY
-azotada/VY
-azotat/BEVY
-azotmia/EVY
-azotmic/FVY
-azotmica/VY
-aztic/FVY
-aztica/VY
-azotina/EVY
-azotit/EVY
-azotitzada/VY
-azotitzava/A
-azots/JVY
-azotosa/VY
-azotur/EVY
-azotria/EVY
-Azubar/VY
-azuki
-azul/GVY
-b.
-baba/E
-babaganuix/I
-babaia/E
-babal
-babarota/E
-babau/F
-babeca/E
-babel/E
-bablic/F
-babelisme/E
-Babiera
-Babiloni
-babiloni/E
-Babilnia
-babilnia/E
-babilnic/F
-babirussa/E
-bable/E
-baboia/E
-baboiada/E
-babol/E
-bbol/E
-babord/E
-Babors
-Babot
-babovisme/E
-Babra
-babu
-babuns
-babutxa/E
-Bac
-bac/E
-baca/E
-bacada/E
-bacall/G
-bacallaner/F
-bacallaneria/E
-bacallar/E
-bacanal/E
-bacanard/F
-bacant/E
-bacar
-bacars
-Bacard
-baccfer/F
-bacciforme/E
-baccvor/F
-Baccus
-Bach
-bac/G
-bacil/E
-bacillcia/E
-bacillar/E
-bacillariofcia/E
-bacillmia/E
-bacilliforme/E
-bacillosi/E
-bacina/E
-bacinada/E
-baciner/F
-bacinet/E
-bacineta/E
-baciu/B
-bacivada/E
-bacivava/A
-baciver/F
-back/E
-baclaua/E
-bac/GH
-Bacon
-bacona/E
-baconada/E
-bacons/B
-baconera/E
-bacora/E
-bacorer/F
-bacorera/E
-bacoreta/E
-bacteri/E
-bacteri/H
-bacterial/E
-bactericida/E
-bacterimia/E
-bacteriocecidi/E
-bacterioclorofilla/E
-bacterifag/E
-bacterileg/E
-bacterilisi/E
-bacteriolisina/E
-bacterioltic/F
-bacteriloga/E
-bacteriologia/E
-bacteriolgic/F
-bacterioscpia/E
-bacterioscpic/F
-bacteriosi/E
-bacteristasi/E
-bacteriosttic/F
-bacterioterpia/E
-bacteriotoxina/E
-bacteroide/E
-bcul/E
-baculiforme/E
-baculimetria/E
-Bacus
-Bada
-bada/E
-badabadoc/E
-badada/E
-badads/B
-badador/E
-badadura/E
-badaina/E
-badaine/E
-badaire/E
-Badajoz
-badall/E
-badallador/F
-badallaire/E
-badallava/A
-badallera/E
-Badal
-badaloc/E
-Badalona
-badalon/H
-badalot/E
-badaluc/E
-badana/E
-badava/A
-baddeleyita/E
-Bademi
-Baden-Baden
-Badenes
-Baden-Wrttemberg
-baderna/E
-bads/J
-Bads
-badge/E
-Badia
-badia/E
-badiana/E
-badiella/E
-badiguer/E
-badil/E
-Badimon
-badina/E
-badinada/E
-Badinell
-Badiola
-badiu/E
-badvol/F
-badland/E
-bdminton/E
-Bad
-Badoc
-badoc/EF
-badocava/A
-badola/E
-badomer/F
-badomeria/E
-badomeries
-badomia/E
-badomies
-badoquejava/A
-badoquera/E
-badoqueria/E
-Badorell
-Bads
-Baduell
-Baell
-Baella
-Baells
-baf/E
-bafada/E
-bafanada/E
-bafanejador/F
-bafanejava/A
-bafaner/F
-bafaneria/E
-bafans/J
-bafarada/E
-bfia/E
-bafle/E
-bafor/E
-baga/E
-Bag
-bagaleu/E
-bagant/E
-bagarella/E
-bags
-bagassa/E
-bagassejava/A
-bagasser/EF
-bagasseria/E
-bagasseta/E
-bagssia/E
-bagassos
-bagassut/B
-bagatella/E
-bagatge/E
-bagatger/F
-bagauda/E
-Bagdad
-bagenc/F
-Bages
-Baget
-Bag
-bagol/E
-bagolava/A
-bagot/E
-bagotava/A
-bagra/E
-bagrtida/E
-Bagud
-Bagudenc
-baguejava/A
-bagueny/E
-baguer/E
-Baguet
-baguet/E
-bagueta/E
-bagul/E
-bagulada/E
-bagulaire/E
-baguler/F
-Baguny
-bah
-bahaisme/E
-bahaista/E
-Bahames
-Bahrain
-bai/F
-baia/E
-baiadera/E
-baiard/E
-Bais
-baieta/E
-baiet/G
-Baig
-Baigual
-Baila
-baila/E
-Bailac
-Bailaguet
-Bailina
-Bail
-baina/E
-bainita/E
-baintic/F
-Bai
-baiona/E
-baioneta/E
-baionetada/E
-Baix
-baix/IJ
-Baixa
-baixa/E
-baix
-baixada/E
-baixador/E
-baixamar/E
-baixament/E
-baixant/E
-Baixaries
-baixs
-Baixs
-baixava/A
-baixejava/A
-Baixeres
-Baixs
-baixesa/E
-baixest/E
-baixet/F
-baixssim/F
-baixista/E
-baixkir/F
-Baixkria
-baixmedieval/E
-baix/G
-baixonista/E
-Baixos
-baixura/E
-baixrria/E
-baj/H
-bajanada/E
-bajaneria/E
-bajania/E
-Bajas
-bajoc/F
-bajoca/E
-bajocada/E
-bajocar/E
-bajoc/G
-bajoquera/E
-bajoqueta/E
-bakuninisme/E
-bakuninista/E
-bala/E
-balada/E
-baladrar/E
-baladre/E
-baladreig/E
-baladrejava/A
-baladrer/F
-baladr/H
-balafiador/F
-balafiament/E
-balafiava/A
-balafiu/E
-Balaguer
-balaguer/H
-Balaguer
-balaix/I
-balalaica/E
-blan/E
-balan/I
-balana/E
-balanada/E
-balanava/A
-balanc
-balanceig/E
-balancejava/A
-balancer/F
-balancera/E
-balancs
-balanc/G
-balancmetre/E
-balan/G
-balandra/E
-balandram/E
-balandre/E
-balandreig/E
-balandrejava/A
-balandrim-balandram
-balandrista/E
-balanguera/E
-balnic/F
-balanfer/F
-balanitis/E
-balanfag/F
-balanoforcia/E
-balanoforcies
-balanoide/E
-Balans
-Balans
-Balanz
-Balanz
-Balari
-Balart
-Balasc
-balast/E
-balastatge/E
-balata/E
-Balateu
-balau/E
-balustia/E
-Balb
-balb/F
-Balbastre
-balbava/A
-balbejava/A
-Balb
-Balbina
-balbs/B
-balboa/E
-balboteig/E
-balbotejava/A
-balbu/J
-balbuceig/E
-balbucejava/A
-balbucient/E
-balbucitava/A
-Bal
-bal/I
-balca/E
-balcnic/F
-balcanitzaci/G
-balcanitzava/A
-Balcans
-balcava/A
-Balcebre
-Balceda
-Balcell
-Balcells
-balcera/E
-Balcet
-Balcs
-balc/G
-balcona/E
-balconada/E
-balconam/E
-balconer/F
-Balda
-balda/E
-baldada/E
-baldador/E
-baldadora/E
-baldadura/E
-baldament/E
-baldana/E
-baldaqu/G
-baldava/A
-Bald
-baldell/E
-baldell/G
-balder/F
-balderament
-baldereig/E
-balderejava/A
-baldeta/E
-Baldir
-Baldirs
-Baldiri
-Bald
-bald/G
-Baldoira
-Baldomar
-Baldomer
-baldonet/E
-baldor/E
-Baldov
-baldraca/E
-baldraga/E
-baldragues/E
-Baldric
-baldric/E
-baldriga/E
-Baldrs
-baldufa/E
-baldufari/E
-baldufell/E
-baldufer/E
-Baldu
-balear/E
-baleric/F
-blec/E
-balegar/E
-baleguer/E
-baleig/E
-baleja/E
-balejador/F
-balejadures
-balejava/A
-balena/E
-balener/F
-balenera/E
-balnid/E
-balen/G
-balenoide/E
-balenoptrid/E
-Baleny
-balera/E
-bals/J
-balestra/E
-Balet
-Baleta
-Bali
-bal/G
-Baliar
-Baliarda
-Balielles
-baliga-balaga/E
-balilla/E
-balins/J
-balir/MN
-balisa/E
-balista/E
-balstic/F
-balstid/E
-balitx/G
-Baliu
-baliva/E
-balkar/E
-Balkars
-ball/E
-balla/E
-ballable/E
-Ballac
-ballada/E
-ballador/F
-ballaire/E
-Ballar
-Ballarac
-ballar/GH
-ballarida/E
-ballaruc/E
-ballaruga/E
-ballarusca/E
-Ballat
-Ballatriu
-ballava/A
-ballera/E
-Ballesc
-Ballesta
-ballesta/E
-ballestada/E
-ballestarenc/F
-Ballester
-ballester/E
-ballestera/E
-ballesteria/E
-ballestrinca/E
-ballet/E
-ballmanetes
-ballotada/E
-ballotejava/A
-ballotit/E
-ballumes
-Balls
-balm/E
-balma/E
-balmat/B
-balmava/A
-Balmes
-balneari/K
-balneologia/E
-balneoterpia/E
-bal/G
-Balomer
-balonada/E
-baloner/F
-Balones
-Balot
-balot/E
-balou/E
-balquena/E
-balquer/E
-balsa/E
-Balsac
-blsam/E
-balsamer/E
-balsamera/E
-balsmic/F
-balsamfer/F
-balsamilla/E
-balsamina/E
-balsamincia/E
-Balsareny
-balsera/E
-Balt
-Baltasar
-bltic/F
-baltoeslau/B
-baltofins/J
-baltra/E
-baluard/E
-Balu
-baluern/E
-baluerna/E
-balum/E
-balun/E
-balustrada/E
-balustrat/E
-balustre/E
-balutxi/E
-Balutxistan
-bamba/E
-bamber/F
-bambo/F
-bmbol/F
-bambolejava/A
-bambolina/E
-bambolin/G
-bambolla/E
-bambollava/A
-bambolleig/E
-bambollejava/A
-bambollera/E
-bambotxada/E
-bamb
-bambs
-bamp/E
-ban/E
-Banal
-banal/E
-banalitat/E
-banalitzaci/G
-banalitzava/A
-banalment
-banana/E
-bananer/E
-banasta/E
-banastada/E
-banastell/E
-banaster/F
-banastra/E
-banat/E
-banau/E
-banc/E
-banca/E
-bancada/E
-bancal/E
-bancalada/E
-bancalejava/A
-bancaler/E
-bancalet/E
-bancari/K
-bancarrota/E
-bancarroter/F
-bancassa/E
-bancassegurador/F
-bancassegurana/E
-bancava/A
-bancocrcia/E
-banda/E
-bandada/E
-bandarra/E
-bandarrada/E
-bandat/B
-bandeig/E
-bandejament/E
-bandejat/B
-bandejava/A
-Bander
-bander/F
-bandera/E
-banderejava/A
-banderer/F
-bandereta/E
-bander/G
-banderilla/E
-banderiller/F
-bander/G
-banderola/E
-bndicut/E
-bandidatge/E
-bandiment/E
-bandinella/E
-bandir/MN
-bandit/E
-band
-bndol/E
-bandola/E
-bandolejava/A
-bandoler/E
-bandolera/E
-bandolerisme/E
-bandol/G
-bandolina/E
-bandone/G
-bands
-bandositat/E
-bandura/E
-bandrria/E
-bandurrista/E
-baner/F
-bner/E
-bang/E
-bangial/E
-bangiofcia/E
-Bangkok
-Bangla
-banjo/E
-Banquells
-Banquer
-banquer/F
-banquet/E
-banqueta/E
-banquetejava/A
-banquisa/E
-bansuri/E
-banteng/E
-bantu/E
-bans
-Bans
-banussos
-bany/E
-banya/E
-banyabaix/J
-banyada/E
-banyadaurat/B
-banyador/EF
-banyadura/E
-Banyalbufar
-banyalbufar/H
-banyam/E
-banyarriquer/E
-banyarriquerava/A
-banyat/B
-banyava/A
-banyegaire/E
-banyegava/A
-banyer/EF
-banyera/E
-Banyeres
-banyereta/E
-banyer/H
-banyerola/E
-banyerut/B
-banyeta/E
-banyista/E
-bany/G
-Banyoles
-banyol/G
-banyot/E
-Banys
-Banyuls
-banyut/BE
-banzim-banzam
-Ba
-baobab/E
-baptismal/E
-baptisme/E
-Baptista
-baptista/E
-baptisteri/E
-baquejava/A
-baquelita/E
-baqueta/E
-baquetada/E
-baquetejava/A
-baqui/E
-bquic/F
-baquinada/E
-Bar
-bar/E
-Bara
-Bar
-baraca/E
-Baradat
-Baralds
-baralpton/E
-baralla/E
-barallads/B
-Barallant
-Barallat
-barallava/A
-baralls/J
-Baralt
-barana/E
-baranatge/E
-barandat/E
-Barang
-Barat
-barat/EF
-barata/E
-baratador/F
-baratava/A
-barater/F
-barateria/E
-baratia/E
-barator/E
-bratre/E
-baratura/E
-Barau
-barb/E
-Barba
-barba/E
-barbablanc/F
-barbabrut/F
-barbacana/E
-barbaclar/F
-barbacls/J
-barbacoa/E
-barbada/E
-barbadell/E
-Barbados
-barbaesps/B
-barbaflorit/B
-barbafort/F
-barbafresc/F
-barbagrs/J
-barballa/E
-barballera/E
-barballiga/E
-barball/G
-barballut/B
-barbamec/F
-barbanegre/F
-Barbany
-barbapunyent/E
-brbar/F
-Brbara
-brbara/E
-brbarament
-barbarejava/A
-barbaresc/F
-barba-reveix/H
-barbric/F
-barbricament
-barbrie/E
-barbarisme/E
-barbaritat/E
-barbaritzava/A
-barba-roig/E
-barba-roja/E
-barba-ros/B
-barbs
-barba-serrat/B
-barbassos
-Barbastre
-Barbat
-barbat/B
-barbatxo/E
-barbava/A
-Barbei
-barbejava/A
-barbell/G
-Barbens
-Barber
-barber/F
-Barber
-Barberans
-Barber
-barberia/E
-barbet/E
-Barbeta
-barbeta/E
-Barb
-barbger/F
-barbim/E
-barbiquell/E
-barbs
-barbissos
-barbiturat/E
-barbitric/EF
-barbiturisme/E
-barb/G
-barbol/E
-barbolla/E
-barbollaire/E
-barbollava/A
-barbs/J
-Barbosa
-barbotegava/A
-barboteig/E
-barbotejava/A
-barbotina/E
-barbre/EF
-brbula/E
-barbulat/B
-barbull/CEU
-barbullent/E
-barbullir/M
-barbulls/J
-barbut/B
-barbutir/MN
-Barca
-barca/E
-Bara
-bara/E
-barcada/E
-barcana/E
-Barcars
-barcars/I
-barcarola/E
-barcassa/E
-barcatge/E
-barcella/E
-Barcel
-Barcelona
-barcelons/J
-Barceloneta
-barcelon/H
-barcelonisme/E
-barcelonista/E
-barcmetre/E
-barcomtric/F
-Bard
-bard/E
-barda/E
-bardaix/I
-bardaixa/E
-bardana/E
-Bardat
-Bardell
-Bardella
-Bardem
-barder/E
-Barders
-Bard
-Bardina
-Bardinet
-Bardissa
-bardissa/E
-bardissaire/E
-bardissal/E
-bardissam/E
-bardissar/E
-bardissenc/F
-bardisser/F
-Bard
-Bardolet
-bardoll/E
-bardoma/E
-bardomada/E
-Bardou
-Barella
-barem/E
-baremaci/G
-baremava/A
-Barenys
-Bars
-barestesimetre/E
-Baret
-Bargall
-bargall/G
-Bargallona
-barguenyo/E
-Barguny
-bari/E
-baria/E
-bric/F
-baricentre/E
-baricntric/F
-barimetria/E
-bari/G
-barinic/F
-barisfera/E
-barita/E
-baritat/B
-baritina/E
-baritocalcita/E
-barton/EF
-Barjau
-barjaula/E
-Barjoan
-barjol/E
-barjola/E
-barlet/E
-barliqui-barloqui/E
-barlovent/E
-barloventejava/A
-brman/E
-barn/E
-barnabita/E
-Barnac
-Barn
-Barnei
-barnilla/E
-barnillatge/E
-Barnils
-Barniol
-Barnoia
-Barnol
-Barnola
-barns
-Barns
-barnussos
-Bar
-bar/G
-baroclinitat/E
-baroco/E
-bargraf/E
-barograma/E
-Baroi
-barologia/E
-barmetre/E
-barometria/E
-baromtric/F
-Baronci
-baronessa/E
-baronet/E
-Baronia
-baronia/E
-baronial/E
-baronvol/F
-baronvolament
-baroscopi/E
-barosinusitis/E
-Barot
-barotermgraf/E
-barotraumatisme/E
-barotropia/E
-barquejava/A
-Barquer
-barquer/F
-Barquers
-barquet/E
-barqueta/E
-barquetot/E
-Barra
-barra/E
-barraample/F
-barrabs
-barrabassada/E
-barrabassos
-Barrabeig
-barrabomba/E
-barraca/E
-barracaire/E
-barracam/E
-barracar/E
-Barracas
-barrac/G
-barracot/E
-barracuda/E
-barracull/E
-Barradell
-barrag/G
-barragana/E
-barraganet/E
-barral/E
-barrala/E
-barraler/F
-barralet/E
-barralleba/E
-barral/G
-barraloner/F
-barram/E
-barranc/E
-barrancada/E
-barrancs/J
-Barrancot
-barranqueig/E
-barranquejava/A
-barranquera/E
-barranquisme/E
-barraprim/F
-Barraquer
-barraquer/EF
-Barraques
-barraquisme/E
-barra-sec/F
-Barraseta
-barrastral/E
-barrat/BE
-barratge/E
-barrava/A
-Barravs
-barreig/E
-barreja/E
-barrejads/B
-barrejadissa/E
-barrejador/F
-barrejava/A
-barrell/E
-barrella/E
-barrellada/E
-barrellar/E
-barrellera/E
-barremi/H
-barreneta/E
-barrer/E
-Barrera
-barrera/E
-barrer/G
-Barret
-barret/E
-barreta/E
-barretada/E
-barretaire/E
-barreter/F
-barretera/E
-barreteria/E
-barretes
-barretet/E
-barretina/E
-barretinaire/E
-barretiner/F
-Barret
-Barri
-barri/E
-Barriac
-barriada/E
-barricada/E
-barrigava/A
-barrija-barreja/E
-barril/E
-barrila/E
-barrilaire/E
-barrilam/E
-barriler/F
-barrilet/E
-barrim-barram
-barrn
-barrina/E
-barrinada/E
-barrinador/F
-barrinadura/E
-barrinaire/E
-barrinament/E
-barrinava/A
-barriner/F
-barrineta/E
-barrinol/E
-barriola/E
-Barris
-barrisc/E
-barrisca/E
-barriscada/E
-barriscava/A
-barrista/E
-barr/G
-barrob/G
-barrobiner/F
-barroc/F
-barrocament
-barroer/F
-barroerament
-barroeria/E
-barromba/E
-Barrons
-barroquejant/E
-barroquejava/A
-barroquisme/E
-Barrot
-barrot/E
-barrotada/E
-barrotador/E
-barrotava/A
-barrot/G
-Barruera
-barruf/E
-barrufell/F
-Barrufet
-barrufet/E
-barruguet/E
-barruixa/E
-barrumbada/E
-barrundanya/E
-barrusca/E
-barrut/B
-Bars
-Barset
-barset/E
-barsetar/E
-Barsola
-Bartalot
-Bartau
-Bart
-Bartol
-Bartomeu
-Bartra
-Bartrina
-Bartrol
-Bartrolic
-Bartrons
-Bartrs
-Bartrull
-Baruc
-Barull
-barumballa/E
-Barut
-Barutell
-barutell/E
-barutellava/A
-Barx
-barxa/E
-barxer/F
-Barxeta
-barxet/H
-Bas
-bas
-basa/E
-Basac
-basal/E
-basalart/E
-basalt/E
-basltic/F
-basaltiforme/E
-basaltoide/E
-basament/E
-basanita/E
-basar/E
-basarda/E
-basards/J
-Basauri
-basava/A
-basc/F
-basca/E
-Bscara
-bascava/A
-Basc
-bascofrancs/J
-Bascnia
-Bascs
-bascs/J
-Basc
-bscula/E
-basculaci/G
-basculador/EF
-basculament/E
-basculant/E
-basculava/A
-basculer/F
-Bascustell
-base/E
-basellcia/E
-baser/E
-basera/E
-basi/E
-Basi
-bsic/F
-bsicament
-basicitat/E
-basidi/E
-basidial/E
-basidiocarp/E
-basidiogen/K
-basidioliquen
-basidiolquens
-basidioma/E
-basidiomicet/E
-basidiomicot/E
-basidispora/E
-basifacial/E
-basificaci/G
-basificava/A
-basfug/F
-Basig
-Basil
-Basila
-basilar/E
-Basilea
-Basileu
-basileu/E
-Basili
-Basili
-basili/H
-baslica/E
-basilical/E
-basilic/G
-Baslides
-Basilisa
-basilisc/E
-Basilissa
-bsion/E
-basipodi/E
-basmati
-baso/E
-basfil/F
-basoler/F
-basqueig/E
-basquejava/A
-Basquens
-Basquer
-basquet/E
-bsquet/E
-basquetbol/E
-basquetbolista/E
-basquetbolstic/F
-basquina/E
-basquisme/E
-basquista/E
-basraloc/E
-basralocus/E
-Bassa
-bassa/E
-bassada/E
-Bassagoda
-bassal/E
-Bassella
-Basses
-Basset
-basset/E
-basseta/E
-bassetja/E
-bassi/E
-bssia/E
-bassinyol/E
-bassiol/E
-bassiot/E
-bass/G
-bassol/E
-Bassol
-Bassols
-bassot/E
-bast/EF
-basta/E
-bastaix/I
-bastaixava/A
-bastament
-bastanaga/E
-bastana
-bastant/EF
-bastantment
-Bastard
-bastard/F
-Bastardes
-bastardia/E
-bastava/A
-bastejava/A
-bastela/E
-Baster
-baster/EF
-bastet/E
-basteta/E
-bastet/H
-Bastetnia
-Bastida
-bastida/E
-bastidor/E
-bastigi/E
-bastillat/B
-bastiment/E
-bastimentada/E
-bastina/E
-bastinal/E
-basti/G
-bastir/MN
-bastit/H
-bastnesita/E
-basto/E
-bast/G
-bastonada/E
-bastonejava/A
-bastoner/F
-bastonera/E
-bastonet/E
-Bastons
-Basts
-bat/CES
-bat/Z
-bata/E
-bat/G
-batada/E
-batafaluga/E
-batagrid/E
-batall/E
-Batalla
-batalla/E
-batallada/E
-batallador/F
-batallaire/E
-batallant/E
-batallars/J
-batallava/A
-batallejava/A
-Bataller
-bataller/F
-batallers/J
-batallvol/F
-batall/G
-batallola/E
-batan/E
-batanatge/E
-batanava/A
-batanejava/A
-bataner/F
-batanet/E
-batanga/E
-Batariu
-Batasuna
-batata/E
-batau/B
-batvia/E
-Batavorum
-batcoll/E
-batculada/E
-Batea
-batec/E
-btec/E
-batedor/EF
-batega/E
-bategada/E
-bategant/E
-bategava/A
-bateig/E
-batejava/A
-batement/E
-batent/ER
-bate/G
-bater/E
-baterell/E
-bateria/E
-baterola/E
-bats/P
-Batet
-bateu/E
-bat/G
-batia/O
-batial/E
-batialles
-batiava/A
-batibull/E
-baticor/E
-baticul/E
-batidor/E
-batifullava/A
-batifuller/F
-batigrafia/E
-batigrfic/F
-btik/E
-batimans
-batiment/E
-batmetre/E
-batimetria/E
-batimtric/F
-batipelgic/F
-batiport/E
-batiscaf/E
-batisfera/E
-batisser/F
-Batista
-batista/E
-batistot/E
-batitermgraf/E
-Batle
-batle/E
-batlessa/E
-batlia/E
-Batliu
-batliu/E
-batlle/E
-batllessa/E
-batllia/E
-batlliu/E
-Batllori
-Batllria
-Batl
-batocrmic/F
-batofbia/E
-batodeu/E
-batlit/E
-batoll/E
-batolla/E
-batollava/A
-batologia/E
-batologitzava/A
-batmetre/E
-batonador/F
-batraci/E
-batre/D
-batr/T
-batuda/E
-bats
-batussa/E
-batussava/A
-batusser/F
-batuss/G
-batut/BE
-batuta/E
-batx.
-batxillejava/A
-batxiller/EF
-batxillerat/E
-batxillerejava/A
-batxilleria/E
-batzac/E
-batzacada/E
-batzegada/E
-batzegava/A
-batzoler/F
-batzoles
-Bau
-bau/E
-Baub
-Bau
-baud/E
-Baudili
-Baudina
-baudrier/E
-bal/E
-baula/E
-balada/E
-Baulenas
-baler/F
-balet/E
-Baul
-Baulida
-Baul
-bauprs/I
-Baura
-Bausen
-bausia/E
-bauxa/E
-bauxita/E
-bauxtic/F
-bava/E
-bavads
-bavadissos
-bavador/E
-bavalles
-bavalls/J
-bvar/F
-bavarada/E
-bavars/J
-bavastell/E
-bavava/A
-baveig/E
-bavejava/A
-bavera/E
-baverall/E
-bavi/E
-Bavi
-Baviera
-bavor/E
-bavorell/E
-bavs/J
-bavosa/E
-bavosall/E
-bayesi/H
-bazuca/E
-bda.
-bdelli/E
-bdelloide/E
-be/G
-b
-beab
-beabs
-beaces
-Bearn
-bearns/J
-Beat
-beat/F
-Beata
-beatamaria/E
-beateri/E
-beateria/E
-beatfic/F
-beatificaci/G
-beatficament
-beatificava/A
-beatssim/F
-beatitud/E
-Beatriu
-beaumonts/J
-beb
-bebs
-Bec
-bec/E
-Be
-be/I
-beca/E
-becada/E
-becadell/E
-becadeta/E
-becafigues/E
-becaina/E
-becaire/E
-becari/K
-becarrada/E
-becarrat/B
-becassina/E
-becat/B
-becava/A
-Becdej
-Beceda
-beceda/E
-Becera
-beceroles
-Becet
-becf/H
-becgroc/B
-becgrs/B
-becllarg/F
-beco/F
-becosa/E
-becplaner/E
-becquerel/E
-bec-roig/E
-bec-roja/E
-bectort/E
-beull/E
-becut/B
-becvermell/F
-Beda
-bederrs/J
-bedoll/E
-bedollar/E
-bedora/E
-bedu/H
-Beethoven
-beetlemelamina/E
-befa/E
-Befars
-befava/A
-beffroi/E
-begallava/A
-begard/F
-Begs
-begiss/H
-begoleig/E
-begnia/E
-begonicia/E
-Begonya
-beguda/E
-Begudalta
-Begudans
-beguder/F
-Begues
-begus/Q
-begu/H
-beguinatge/E
-beguinisme/E
-beguinot/E
-Begur
-begut/B
-behaviorisme/E
-behaviorista/E
-bei/E
-Beijing
-beina/E
-beiner/E
-beisa/E
-beisbol/E
-beix
-beixamel/E
-Bejs
-Bel
-bel/E
-belaberqu/G
-Belabre
-belador/F
-belai/F
-Belau
-belava/A
-Belda
-belegava/A
-belemnit/E
-belemntic/F
-belga/E
-Blgica
-belgid/H
-Blgida
-Belgrad
-Belianes
-belingraf/E
-Belisari
-belit/E
-belitrada/E
-belitralla/E
-belitre/E
-belitrejava/A
-Belize
-Bell
-bell/F
-Bella
-belladona/E
-Bellaguarda
-bellament
-bellaombra/E
-Bellapart
-Bellaterra
-Bellavista
-Bellcaire
-Bellcastell
-Bellera
-belleraca/E
-Belles
-bellesa/E
-Bellestar
-Bellet
-Bellfill
-Bellfort
-Bell
-bllic/F
-bellicisme/E
-bellicista/E
-bellicors/J
-bellicorosament
-bellics/J
-bellicosament
-bellicositat/E
-bellger/F
-belligerncia/E
-belligerant/E
-bellipotent/E
-bellssim/F
-bellita/E
-Bell-lloc
-Bellms
-Bellmirall
-Bellmont
-Bellmunt
-Bell
-Bellob
-Bellonc
-Bellonga
-belloqu/H
-bellor/E
-Bellosta
-Bellostes
-Bellot
-bellota/E
-bellotera/E
-Belloto
-bellparler/F
-Bellprat
-Bellpuig
-Bellreguard
-bellreguard/H
-Bellsol
-Bellsolell
-Belltall
-bllua/E
-Belluga
-bellugads/B
-bellugadissa/E
-bellugador/F
-bellugament/E
-bellugana/E
-bellugava/A
-bellug/G
-bellugor/E
-bellugs/J
-bellugueig/E
-belluguejava/A
-belluguera/E
-belluguet/E
-bellu/H
-bellumes
-Bells
-bellusser/F
-Bellvei
-Bellve
-Bellver
-bellveure/E
-Bellvilar
-Bellvs
-Bellvitge
-Bellvitges
-Bellviure
-belnid/E
-beloniforme/E
-Belsa
-Beltran
-blua/E
-beluga/E
-bemoll/E
-ben
-bena/E
-Benac
-benafecte/F
-Benafer
-benafer/F
-Benafigos
-benafiguer/F
-Benagber
-Benages
-Benaguasil
-benaguasiler/F
-Benaixeve
-benaixever/F
-benamat/B
-benanada/E
-benanana/E
-benanant/E
-Benaprs
-Benasau
-benasauer/F
-Benasc
-benasqus/J
-Benassal
-benassalenc/F
-benastruc/B
-benastrugana/E
-benauradament
-benaurana/E
-benaurat/B
-benavarrs/J
-Benavarri
-benavenir/E
-Benavent
-benaventura/E
-benaventuradament
-benaventurana/E
-benaventurat/B
-benaventurs/J
-benaventurosament
-benavinena/E
-benaviter/F
-Benavites
-Benbassat
-bencossat/B
-bencregut/B
-bendir/E
-bndix/E
-benedicci/G
-Benedicta
-benedict/H
-benefactiu/B
-benefactor/F
-benefactoria/E
-benfic/F
-benficament
-beneficava/A
-beneficncia/E
-benefici/E
-beneficial/E
-beneficiari/K
-beneficiat/E
-beneficiava/A
-beneficis/J
-beneir/MN
-beneit/F
-benet/B
-beneitejava/A
-beneitera/E
-beneiteria/E
-beneit/H
-beneitura/E
-Beneixama
-beneixamer/F
-Beneixida
-beneixider/F
-Benejam
-benejussenc/F
-Benejsser
-Benejzar
-Benelux
-benemrit/F
-benents/I
-beneplcit/E
-Bens
-Benesac
-benestant/E
-Benestar
-benestar/E
-Benet
-benet/F
-Beneta
-Benet
-Benetsser
-benetuss/H
-Benevent
-benevent/H
-beneventana/E
-benvol/F
-benvolament
-benevolncia/E
-benevolent/E
-benfactor/F
-benfer/E
-Benferri
-benferr/H
-Bengala
-bengala/E
-bengalada/E
-bengal/H
-bengalina/E
-bengals
-benhagen
-benhages
-benhaja
-benhumorat/B
-benialer/F
-benialiner/F
-beniarbeg/H
-Beniarbeig
-Beniard
-beniarder/F
-Beniarj
-beniarjoter/F
-Beniarrs
-beniarres/H
-Beniatjar
-beniatjar/H
-benicalapenc/F
-benicarlando/F
-Benicarl
-Benicssim
-benicassut/B
-Benicolet
-benicolet/H
-Benicull
-benicullenc/F
-Benidoleig
-benidolej/H
-Benidorm
-benidormer/F
-benifag/H
-Benifai
-benifaioner/F
-benifairenc/F
-Benifair
-benifaironer/F
-Benifallet
-Benifallim
-benifallimer/F
-Benifass
-benifater/F
-Benifato
-beniferr/H
-benifet/E
-Benifl
-beniflater/F
-benigan/H
-Benignim
-Benigembla
-benigembler/F
-benignament
-Benigne
-benigne/F
-benignitat/E
-Benijfar
-Benijfar
-benijofarer/F
-Benilloba
-benillober/F
-Benillup
-benilluper/F
-benimacleter/F
-benimamer/F
-Benimantell
-benimantellut/B
-Benimarfull
-benimarfuller/F
-Benimassot
-benimassoter/F
-Benimeli
-benimel/H
-Benimelis
-benimer/H
-benimod/H
-Benimodo
-Benimuslem
-benimusler/F
-Benn
-benins/J
-benintencionat/B
-benioper/F
-Beniparrell
-beniparrell/H
-benipeixcar/H
-Benirredr
-benirredr/H
-Benisoda
-Benissa
-Benissalem
-benissaner/F
-Benissanet
-Benissan
-benisser/F
-benssim
-benissiva/H
-Benissoda
-benissod/H
-Benissuera
-benissuer/H
-Benisuera
-Benitatxell
-Bentez
-Benjam
-benjam/H
-benju
-benjus
-Benlliure
-benlloc/E
-benmereixena/E
-benmereixent/E
-Bennssar
-Bennsser
-benparat/B
-benparlant/E
-benparlat/B
-benpensant/E
-bns
-Bensau
-bentnic/F
-bentonita/E
-bentos/E
-benveure/E
-Benvinguda
-benvinguda/E
-Benvingut
-benvingut/B
-benvist/F
-benviure/E
-benvolena/E
-benvolent/E
-benvoler/E
-benvolgut/B
-benzaldehid/E
-benz/G
-benzedrina/E
-benznic/F
-benzenoide/E
-benzhidrol/E
-benzidina/E
-benzil/E
-benzlic/F
-benzilid/G
-benzina/E
-benzinera/E
-benzoat/E
-benzofenol/E
-benzofenona/E
-benzofuran/E
-benzoic/F
-benzol/E
-benzona/E
-benzol/E
-benzolina/E
-benzolisme/E
-benzona/E
-benzonaftalina/E
-benzonaftol/E
-benzopir/G
-benzoquinona/E
-benzotiazole/E
-beoci/E
-Becia
-becia/E
-bequejava/A
-bequell/G
-bequera/E
-bequerada/E
-bequerol/E
-bequerull/E
-bequerut/B
-bequet/E
-bequetejava/A
-bquic/F
-Ber
-Ber
-Beranger
-Beranui
-Berard
-beraunita/E
-berbena/E
-berber/E
-berberidcia/E
-berberina/E
-berberisc/F
-Berbs
-brbol/E
-berbols/J
-berbotina/E
-Berc
-Brcol
-Berdinac
-bern
-berena/E
-berenada/E
-berenador/E
-berenar/E
-berenava/A
-bereneta/E
-Berenguer
-Berenguera
-Berengueret
-berenyada/E
-Beret
-Berga
-Brgam
-bergamasc/EF
-bergamiol/E
-bergamota/E
-bergamoter/E
-bergans/G
-bergant/F
-bergantejava/A
-bergantell/F
-berganteria/E
-Bergantes
-bergant/G
-bergantina/E
-bergapt/G
-bergist/H
-bergsoni/H
-Bergued
-bergued/H
-Bergues
-Bergs
-beri-beri/E
-beribric/F
-beribrace/E
-Beric
-Bericart
-bericiforme/E
-beril/E
-berilli/E
-berllia/E
-berilliosi/E
-Beringola
-berkeli/E
-berla/E
-berlandieri/E
-berlandina/E
-Berln
-berlina/E
-berlins/J
-berlinita/E
-berma/E
-Bermud
-Bermuda
-bermudes
-bermudiana/E
-Berna
-Bernab
-Bernab
-Bernac
-Bernada
-Bernads
-Bernadell
-Bernader
-Bernadet
-Bernadeta
-Bernad
-Bernadic
-Bernad
-Bernal
-Bernaltes
-Bernarda
-Bernasac
-Bernaset
-Bernat
-bernat/E
-Bernatjoan
-Bern
-berns/J
-Berns
-bernesc/F
-Bernia
-Brnia
-brnia/E
-Bernial
-Bernic
-Berni
-Bernic
-berrienc/F
-berrix/H
-berruga/E
-berrugs/J
-berruguera/E
-Berry
-bersim/E
-Bert
-Berta
-berta/E
-Bertet
-berthlid/E
-Bert
-Bertila
-Bertina
-Berts
-Bert
-Bertol
-Bertold
-Bertral
-Bertran
-bertran/E
-Bertrana
-bertranada/E
-bertrandita/E
-Bertranet
-Bertr
-bertrol/E
-bertrola/E
-bertrolada/E
-Bertrol
-Bertrull
-Bertulf
-berzelianita/E
-berzelita/E
-Bes
-bes/I
-besada/E
-besador/F
-besadura/E
-Besalduc
-Besal
-besaluenc/F
-besam/G
-besamans
-besament/E
-besanca/E
-besant/E
-besantat/B
-besar/E
-Besari
-besava/A
-besavi/E
-besvia/E
-bescambra/E
-bescambrilla/E
-Bescan
-bescantador/F
-bescantament/E
-bescantava/A
-bescanvi/E
-bescanviable/E
-bescanviador/F
-bescanviava/A
-bescara/E
-bescavava/A
-bescoll/E
-bescollada/E
-bescollejava/A
-bescollera/E
-bescollut/B
-bescomptava/A
-bescompte/E
-bescordella/E
-bescuit/E
-bescuitada/E
-bescuitava/A
-bescuiter/F
-Beseit
-beset/E
-Besiers
-besllaurava/A
-besllum/E
-besllumava/A
-besllumenava/A
-besneboda/E
-besnebot/E
-besnt/E
-besnta/E
-besneula/E
-Besol
-besoncle/E
-Besora
-Bess
-Bess
-besoteig/E
-besotejava/A
-bessa/E
-bessac/E
-Bess
-bess/GH
-bessona/E
-bessonada/E
-bessonava/A
-bessoner/F
-bessos
-bestenaga/E
-bestia/E
-bstia/E
-bestiada/E
-bestial/E
-bestialitat/E
-bestialitzava/A
-bestialment
-bestiam/E
-bestiar/E
-bestiari/E
-bestiejava/A
-bestiesa/E
-bestina/E
-bestinal/E
-bestiola/E
-bestioler/F
-bestornava/A
-bestorre/E
-bestragus/Q
-bestraient/R
-bestrau/C
-bestrauen
-bestraure/D
-bestraur/T
-bestraus
-bestrec
-bestrega/D
-bestreguen/C
-bestregues
-bestregui/D
-bestreguin/C
-bestreguis
-bestreia/O
-bestreim
-bestreis/C
-bestret/F
-bestreta/E
-bestreu/CS
-bestreure/D
-best-seller/E
-besuc/E
-besunya/E
-besunyava/A
-besurt/E
-bet/E
-beta/E
-betana/E
-betanic/F
-betatr/G
-btel/E
-beter/H
-Btera
-Bet
-btic/F
-Btica
-betil/E
-Betlem
-betlem/E
-betlemita/E
-betol/E
-betnica/E
-Betri
-Betriu
-betulcia/E
-betulina/E
-betum/E
-Betx
-betxinenc/F
-betza/E
-betzarrut/B
-betzef
-betzo/F
-betzoar/E
-betzol/F
-beu/CS
-beuarra/E
-Beuda
-Beules
-beurada/E
-beuratge/E
-beure/DE
-beur/T
-beurim/E
-Bet
-beutat/E
-bevedor/EF
-bevenda/E
-bevent/ER
-beverri/E
-bevrria/E
-bevia/O
-bevible/E
-bevotejava/A
-Bexacunill
-Bhutan
-bhutans/J
-Biada
-Biadiu
-Biafra
-biafrs/J
-biaix/I
-biamperimetria/E
-biamperometria/E
-biangular/E
-bianual/E
-Bianya
-Biar
-biarenc/F
-Biarn
-Biarns
-biarns/J
-biarseniat/E
-biarticulat/B
-biarut/B
-biatleta/E
-biatl/G
-biauricular/E
-biaxial/E
-bibsic/F
-bibelot/E
-biber/G
-Bibiana
-Bibiloni
-bibl.
-bblia/E
-biblitrica/E
-bblic/F
-bibliobs/I
-biblioclasta/E
-bibliocleptman/F
-biblifil/F
-biblioflia/E
-bibliofilisme/E
-bibliofbia/E
-bibliognosta/E
-bibligraf/F
-bibliografia/E
-bibliogrfic/F
-bibliolatria/E
-biblileg/E
-bibliloga/E
-bibliologia/E
-bibliolgic/F
-bibliman/F
-bibliomncia/E
-bibliomania/E
-bibliomanac/F
-bibliometria/E
-biblioteca/E
-bibliotecari/K
-bibliotcnia/E
-biblioteconomia/E
-biblioterpia/E
-biblista/E
-bibotella/E
-bicable/E
-bicameral/E
-bicameralisme/E
-bicapa
-bicara/E
-bicarbonat/E
-bicarbonatat/B
-bicarpellar/E
-bicava/E
-bicfal/F
-biceflia/E
-bicellular/E
-bicentenari/E
-bicntric/F
-bceps/E
-bici/E
-bicicle/E
-bicicleta/E
-bicclic/F
-bicicrs
-bicipital/E
-bicircular/E
-bicitrial/E
-bicitrineu/E
-biclorur/E
-bicoca/E
-bicolor/E
-bicompost/F
-bicncau/BE
-biconcavitat/E
-bicondicional/E
-bicnic/F
-biconjugat/B
-biconvex/J
-biconvexitat/E
-Bicorb
-bicorb/H
-bicorn/E
-bicorne/E
-bicornuat/B
-Bicorp
-bicorporal/E
-bicorpori/K
-bicromat/E
-bicromia/E
-bicrucfer/E
-bicursal/E
-bicuspidat/B
-bicspide/E
-Bidell
-bidell/F
-Bidellet
-bident/E
-bidentat/B
-bidet/E
-bidialectal/E
-bidigitat/B
-bidimensional/E
-bidireccional/E
-bid/G
-biela/E
-Bielet
-bilides
-bielors/B
-Bielorssia
-biennal/E
-biennalment
-bienni/E
-Biern
-biestable/E
-biesttic/F
-biestipulat/B
-bifa/I
-bifaces
-bifacial/E
-bifsic/F
-bifenil/E
-bfer/F
-Bifet
-bifi/E
-bfia/E
-bfid/F
-bifiditat/E
-bfidus/E
-bifilar/E
-bifistular/E
-bifocal/E
-bifoli/E
-bifoliat/B
-bifnic/F
-bfora/E
-biforat/B
-biforme/E
-bifront/E
-biftalat/E
-bifurcaci/G
-bifurcat/B
-bifurcava/A
-biga/E
-Bigaire
-bigal/E
-bigalot/E
-bigam/E
-bgam/F
-bigmia/E
-bigarrat/B
-Bigastre
-bigastrenc/F
-Bigastro
-bigatge/E
-bigeminat/B
-bigenric/F
-bignnia/E
-bignonicia/E
-Bigord
-bigord/H
-bigrnia/E
-Bigorra
-bigs/I
-bigot/E
-bigota/E
-bigotera/E
-bigoti/E
-bigotut/B
-bigud/G
-Bigues
-bigueta/E
-biinjecci/G
-bijecci/G
-bijectiu/B
-bijuteria/E
-bilabial/E
-bilabialitzaci/G
-bilabialitzava/A
-bilabiat/B
-bilabiovelar/E
-bilamellat/B
-bilmina/E
-bilateral/E
-bilateralitat/E
-bilba/H
-Bilbao
-Bilbeny
-Bilbert
-biliaci/G
-biliar/E
-biliari/K
-bilicianina/E
-bilfer/F
-bilineal/E
-bilinealitat/E
-bilinga/E
-bilinge/E
-bilingisme/E
-bili/G
-bilionari/E
-bilionsim/F
-bilis/J
-bilirubina/E
-bilirubinmia/E
-bilirubinria/E
-bilis/E
-biliteral/E
-biliverdina/E
-bill/E
-billar/E
-Billarac
-billarista/E
-billarstic/F
-Billeneta
-billeta/E
-billitonita/E
-bill/G
-billonava/A
-Billot
-bilobat/B
-bilobulat/B
-bilocaci/G
-bilocal/E
-bilocular/E
-biloculat/B
-bilorda/E
-bim/H
-bimanual/E
-bimba/E
-bimbatxe/E
-bimbell/E
-bimbirimboies
-bimembre/E
-bimensual/E
-bimestral/E
-bimestre/E
-bimetall/E
-bimetllic/F
-bimetallisme/E
-bimetallista/E
-bimodal/E
-bimolecular/E
-bimotor/F
-bin
-binadora/E
-binaflor/H
-binari/K
-binarisme/E
-binaural/E
-binava/A
-Binfar
-bingo/E
-binialer/F
-Biniamar
-biniamer/F
-Biniarroi
-Binimelis
-Binissalem
-binissalemer/F
-binocle/E
-binocular/E
-binodal/E
-binode/E
-binomi/E
-binmia/E
-binomial/E
-binturong/E
-binuclear/E
-binucleat/B
-binucleolat/B
-bioacumulaci/G
-bioacstica/E
-bioalcohol/E
-bioalimentaci/G
-bioassaig/E
-biobibliografia/E
-biobibliogrfic/F
-bioblast/E
-biocarburant/E
-biocatalitzador/E
-biocenologia/E
-biocenosi/E
-biocentic/F
-biocintica/E
-bioclast/E
-bioclstic/F
-bioclima/E
-bioclimtic/F
-bioclimatitzaci/G
-bioclimatologia/E
-bioclina/E
-bioclnic/F
-biocombustible/E
-biocompatible/E
-bicron/E
-biodegradable/E
-biodegradaci/G
-bioderma/E
-biodesfibrillaci/G
-biodeterminisme/E
-biodisel/E
-biodinmica/E
-biodiversitat/E
-bioelectricitat/E
-bioelectromagnetisme/E
-bioelement/E
-bioenergia/E
-bioenginyer/F
-bioerosi/G
-bioestadstica/E
-biotica/E
-biofcies/E
-bifag/F
-biofagisme/E
-biofarmacologia/E
-biofilm/E
-biofsic/F
-biofisiologia/E
-biogs/I
-biognesi/E
-biogentic/F
-biognic/F
-biogeografia/E
-biogeogrfic/F
-biognsia/E
-bigraf/F
-biografia/E
-biografiava/A
-biogrfic/F
-bioherm/E
-bioindicador/E
-bioindstria/E
-bioinformtic/F
-bioinsecticida/E
-bileg/E
-biolingstica/E
-biloga/E
-biologia/E
-biolgic/F
-biologisme/E
-bioluminescncia/E
-bioma/E
-biomagnetisme/E
-biomassa/E
-biombo/E
-biomecnica/E
-biomdic/F
-biomedicina/E
-biometallrgia/E
-biometeorologia/E
-bimetre/E
-biometria/E
-biomtric/F
-biomolcula/E
-biomonitor/E
-biomrfic/F
-biomorfisme/E
-binic/F
-bionomia/E
-bionmic/F
-biont/E
-bioprtesi/E
-bipsia/E
-bioqumic/F
-bioremediaci/G
-bioremediador/E
-bioritme/E
-biorxa
-Biosca
-bioscopi/E
-bioscpia/E
-biosensor/E
-biosfera/E
-biosntesi/E
-biosociologia/E
-biospeleologia/E
-biostadstica/E
-biostsia/E
-biosttica/E
-biostratigrafia/E
-biostratigrfic/F
-biostroma/E
-Biot
-biot/E
-biota/E
-biotecnologia/E
-biotecnolgic/F
-biotelemetria/E
-bioterpia/E
-bitic/F
-biotip/E
-biotipologia/E
-biotipus/E
-biotita/E
-biotomia/E
-bitop/E
-biotoxina/E
-biotractament/E
-bioturbaci/G
-bioturbat/B
-biovigilncia/E
-biovulat/B
-bixid/E
-bioxip/E
-biozona/E
-bipalmat/B
-bpar/F
-bipartible/E
-bipartici/G
-bipartidisme/E
-bipartidista/E
-bipartir/MN
-bipartit/B
-bpede/F
-bipenne/E
-biptal/F
-bipinnat/B
-bipinnatfid/F
-bipinnatipartit/B
-bipinnatisecte/F
-bipiramidal/E
-bipirmide/E
-bipl/G
-biplaa/E
-biplanar/E
-biplanari/K
-biplosi/G
-bipolar/E
-bipolaritat/E
-bipolaritzaci/G
-biport/E
-biprisma/E
-biquadrantal/E
-biquadrat/BE
-biquadrtic/F
-biquars/I
-biquini/E
-biradiat/B
-birbador/F
-birbava/A
-birbillejava/A
-birb/G
-bireactor/E
-birectangle/E
-birefringncia/E
-birefringent/E
-biret/E
-biribs/I
-birimboies
-birla/E
-birlava/A
-birler/E
-birlera/E
-birleta/E
-birlonxo/E
-birlot/E
-birlotxo/E
-birm/H
-Birmnia
-birotor/E
-birra/E
-birrem/E
-birret/E
-birreta/E
-brria/E
-Bis
-bis/I
-Bisa
-bisanual/E
-bisava/A
-Bisbal
-bisbal/E
-bisbalenc/F
-bisbat/E
-Bisbe
-bisbe/E
-bisbessa/E
-bisbtic/F
-bisbet/G
-bisca/H
-Biscaia
-biscor/E
-biscota/E
-biscutella/E
-bisecava/A
-bisecci/G
-bisector/F
-bisectriu/E
-bisell/E
-Bisellac
-bisellador/F
-bisellament/E
-bisellatge/E
-bisellava/A
-bismia/E
-biserial/E
-biseriat/B
-bisetmanal/E
-bisetmanari/E
-bisexual/E
-bisexualisme/E
-bisexualitat/E
-bisexuat/B
-bisilicat/E
-bisllab/F
-bisillbic/F
-bisimetria/E
-bisimtric/F
-bismarck/E
-bismut/E
-bismutat/E
-bismtic/F
-bismutfer/F
-bismutil/E
-bismutina/E
-bismutinita/E
-bismuts/J
-bismutosi/E
-bismutur/E
-bisnaga/E
-bis/G
-Bisquerra
-Bissau
-Bissarri
-bissextil/E
-bissus/E
-bistec/E
-bstia/E
-bistipulat/B
-bistorta/E
-bistre/E
-bistur
-bisturs
-bisulcat/B
-bisulfat/E
-bisulfit/E
-bit/E
-bita/E
-bitcola/E
-bitadura/E
-bitangent/E
-bitartrat/E
-bitava/A
-bit-distorsi/G
-bit/G
-bitemtic/F
-bter/E
-biterpia/E
-bitini/L
-Bitnia
-bitla/E
-bitlla/E
-bitllada/E
-bitllaire/E
-bitllava/A
-bitllera/E
-bitllet/E
-bitlleta/E
-bitlletaire/E
-bitlletat/B
-bitlleter/F
-bitlletera/E
-bitllo-bitllo
-bitllot/E
-bitlo-bitlo
-bit/G
-bit/G
-bitoc/E
-bitol/E
-bitonal/E
-bitonalitat/E
-bitumins/J
-bitxa/E
-bitxac/E
-bitxera/E
-bitxo/E
-bitzac/E
-bitzega/E
-biul/G
-biuniforme/E
-biunvoc/F
-biunivocitat/E
-Biure
-biuret/E
-bivac/E
-bivalncia/E
-bivalent/E
-bivalve/F
-bivaquejava/A
-bivariable/E
-bvia/E
-bivitell/H
-biwa/E
-bixa/E
-bixcia/E
-bixest/E
-Bizanci
-bizant/H
-bizantinisme/E
-bizantinista/E
-bizantinstica/E
-bl.
-bla/H
-blada/E
-bladar/E
-Blader
-blader/F
-bladeres
-bladeria/E
-bladina/E
-Blai
-Blaia
-Blajot
-blamor/E
-blan/F
-blanament
-Blanc
-blanc/F
-Blanca
-blanca/E
-Blancafort
-blancal/E
-blancall/E
-blancall/G
-Blanch
-blanc-i-blau/B
-blancor/E
-blancs/J
-blancria/E
-blancs/B
-blandava/A
-blandcia/E
-Blandina
-Blandric
-blaneig/E
-blanejava/A
-Blanell
-blanenc/F
-Blanes
-blanesa/E
-blanet/F
-Blanic
-blanor/E
-blanqueig/E
-blanquejador/F
-blanquejant/E
-blanquejat/E
-blanquejava/A
-Blanquer
-blanquer/F
-blanqueria/E
-Blanquerna
-Blanques
-blanquet/E
-blanqueta/E
-blanqu/H
-blanquiella/E
-blanquilla
-blanquins/J
-blanquisme/E
-blanura/E
-Blanxart
-Blanxer
-blasfem/F
-blasfemador/F
-blasfemava/A
-blasfmia/E
-blasmable/E
-blasmador/F
-blasmava/A
-blasme/E
-blas/G
-blasonava/A
-blasonista/E
-blasquisme/E
-blast/E
-blastema/E
-blastemtic/F
-blastocel/E
-blastcit/E
-blastoderma/E
-blastodrmic/F
-blastognesi/E
-blastodeu/E
-blastomador/F
-blastomava/A
-blastmer/E
-blastomia/E
-blastpor/E
-blastporus/E
-blstula/E
-blastulaci/G
-Blat
-blat/E
-blatria/E
-blatdemorar/E
-blatdemorera/E
-blatera/E
-Blau
-blau/B
-blauet/E
-blaugrana
-blara/E
-blarava/A
-blauverda/E
-blava/E
-blavejava/A
-blavenc/F
-blavenca/E
-blaver/F
-blaverisme/E
-blaverol/E
-blavet/E
-blaveta/E
-Blav
-blavina/E
-blavins/J
-Blavs
-blavs/B
-blavor/E
-blavs/J
-blavosenc/E
-blavura/E
-Blzquez
-ble/G
-blec/E
-bleda/E
-bled/H
-bledanament
-bledania/E
-bledar/E
-bleda-rave
-bleda-rvens
-bleda-raves
-bledejava/A
-bledera/E
-blederia/E
-bled/G
-blefric/F
-blefaritis/E
-blefaroplstia/E
-blefaroptosi/E
-blefarstat/E
-blefarotomia/E
-blegads/B
-blegadissa/E
-blegava/A
-bledor/F
-bleir/MN
-bleix/I
-bleixava/A
-blenat/B
-blenda/E
-blener/E
-blenera/E
-blnnid/E
-blennorrgia/E
-blennorrgic/F
-blennorrea/E
-blennorreic/F
-blennostasi/E
-blennotrax/E
-blesmoc/E
-blet/E
-bleterar/E
-bleva/E
-blima/E
-blindatge/E
-blindava/A
-blinis/E
-blster/E
-blitz/E
-bloc/E
-blocable/E
-blocador/F
-blocaire/E
-blocatge/E
-blocaus
-blocava/A
-blonda/E
-bloom/E
-bloqueig/E
-bloquejador/F
-bloquejava/A
-bloquet/E
-blues
-bluf/E
-bltxer/E
-BMW
-bnc.
-Bo
-bo/H
-boa/E
-bo
-Boada
-Boadella
-boal/E
-bos
-bob/E
-bobanys
-bobi/E
-bbila/E
-bobn
-bobina/E
-bobinador/F
-bobinadora/E
-bobinatge/E
-bobinava/A
-bobinot/E
-bobiot/E
-bob/G
-boc/E
-bo/I
-boca/E
-bocaample/F
-bocabadant/E
-bocabadat/B
-bocabarra/E
-Bocabella
-bocacls/J
-bocada/E
-bocadents
-bocadol/I
-bocadola/E
-bocadur/F
-bocaestret/F
-bocaf/H
-bocafluix/J
-bocafort/F
-bocafresc/F
-bocagrs/B
-Bocairent
-bocairent/H
-bocal/E
-bocam/E
-bocamnega/E
-bocamniga/E
-bocamoll/F
-bocana/E
-bocanegre/F
-bocarrut/B
-boca-rugat/B
-boca-sec/F
-bocassa/E
-bocass/H
-bocat/B
-bocata/E
-bocaterrs/J
-bocateula/E
-bocatge/E
-bocatort/F
-boava/A
-bocelles
-boc/G
-bocinada/E
-bocinalla/E
-bocinejava/A
-bocoi/E
-bocons
-bocut/B
-boda/E
-bodega/E
-bodeg/G
-bodeguer/E
-Bodemon
-bodi/E
-Bod
-Bodria
-bodris/E
-Boeci
-boehmita/E
-ber/E
-Boera
-boet/E
-Bofarull
-bfega/E
-bofegament/E
-bofegava/A
-bfia/E
-Bofill
-boga/E
-bogal/E
-bogamar/G
-bogar/E
-boga-ravell/E
-bogarr/G
-Bogatell
-bogava/A
-bogejava/A
-bogeria/E
-boget/E
-bogi/E
-bogo/E
-bogomilisme/E
-Bogot
-Bogunyac
-bohemi/K
-bohemi/H
-Bohmia
-bhmita/E
-bohri/E
-Boi
-Bo
-Boia
-boia/E
-boiant/E
-boiar/E
-boiava/A
-boc/E
-boicot/E
-boicotava/A
-boicotejava/A
-boid/E
-boiet/F
-boig/E
-boga/E
-bogaire/E
-Bogues
-Bol
-Bols
-boina/E
-Boi
-Boira
-boira/E
-Boirac
-boirada/E
-boirassa/E
-boirat/E
-boirava/A
-boirenc/F
-boirim/E
-boirina/E
-boirs/J
-boirosament
-boirum/E
-Boix
-boix/IJ
-boixa/E
-boixac/E
-Boixadell
-Boixader
-Boixadera
-Boixaderes
-Boixaders
-Boixador
-boixadura/E
-boixar/E
-boixarenc/F
-boixart/E
-Boixassa
-boixat/E
-boixava/A
-Boixeda
-boixeda/E
-Boixer
-Boixeres
-boixerica/E
-boixerola/E
-boixet/E
-boixeta/E
-Boixic
-boixim/H
-Boix
-boja/E
-bojac/E
-bojal/E
-bojament
-Boj
-bojor/E
-Bojosa
-bol/E
-bola/E
-bolada/E
-bolado/E
-Bolang
-bolangera/E
-Bolart
-Bolbait
-Bolbaite
-bolbait/H
-bolc/E
-bolca/E
-bolcada/E
-bolcador/E
-bolcall/E
-bolcament/E
-bolcant/E
-bolcava/A
-bolcavagonetes/E
-bolda/E
-boldo/E
-Boldob
-boldr/G
-Bold
-Boleda
-Bolederes
-bolei/E
-boleia/E
-boleiava/A
-boleng/E
-bolenga/E
-boleres
-bolero/EF
-boleros
-Bolet
-bolet/E
-boleta/E
-boletada/E
-boletaire/E
-boletal/E
-boleter/F
-boletera/E
-boletxa/E
-Bolgot
-boli/E
-bolic/E
-blid/E
-bolig
-bolgraf/E
-boligs
-bolina/E
-bolineta/E
-blit/E
-bolitger/F
-bolitjada/E
-bolitjos
-bolvar/E
-bolivi/H
-Bolvia
-bolivianisme/E
-boll/E
-Bolla
-bolla/E
-bollador/E
-bollament/E
-bollat/E
-bollava/A
-bollet/E
-bolleta/E
-bollet/G
-Boll
-boll/G
-bolm/E
-bol/G
-Boloix
-bolmetre/E
-bolomtric/F
-bolondo/E
-bolonera/E
-Bolonya
-bolonys/J
-Bols
-bolquer/E
-Bolquera
-bolquet/E
-bolquim/E
-bolsal/E
-Bolt
-Bolt
-Bolulla
-boluller/F
-Bolumar
-Bolunya
-Bolvir
-bolxevic/E
-bolxevisme/E
-bomba/E
-bombable/E
-bombaccia/E
-bombada/E
-Bombai
-bombament/E
-bombarda/E
-bombardeig/E
-bombardejava/A
-bombarder/F
-bombard/G
-Bombard
-bombard/G
-bombat/E
-bombatge/E
-bombatxo/E
-bombava/A
-bombeig/E
-bombejador/F
-bombejament/E
-bombejava/A
-bomber/F
-bombeta/E
-bomb/G
-bombicllid/E
-bombir/G
-bmbix/E
-bombo/E
-bomb/G
-bombolla/E
-bombollava/A
-bombolleig/E
-bombollejava/A
-bombona/E
-bombonera/E
-bomboneria/E
-bombos/G
-bomir/MN
-Bompar
-Bompart
-Bomps
-bon/E
-Bona
-Bonacasa
-Bonada
-Bonadona
-bonaerenc/F
-Bonaf
-Bonafs
-Bonai
-Bonaire
-Bonald
-Bonamais
-bonament
-Bonamic
-bonamita/E
-Bonamusa
-Bonanat
-bonana/E
-bonancenc/F
-Bonanova
-Bonansa
-Bonany
-Bonapart
-bonapartisme/E
-bonapartista/E
-Bonaplata
-Bonarrs
-Bons
-bons/B
-Bonastre
-bonastre/E
-Bonat
-Bonaventura
-bonaventura/E
-Bonavia
-Bonavida
-Bonavista
-Boncompte
-bonda/E
-bondads/J
-bondadosament
-bondat/E
-bonderitzaci/G
-bonderitzava/A
-Bondia
-bond
-Bon
-Bonecs
-bonegada/E
-bonegador/F
-bonegava/A
-boneg/G
-Bonell
-Bonells
-bonent/E
-bonera/E
-bonesa/E
-Bonesvalls
-Bonet
-bonet/E
-boneta/E
-boneter/EF
-bonets
-Bonfill
-Bongart
-bong-bong/E
-bongos
-bongs
-Bonhom
-Bonhome
-bonhomia/E
-bonhomis/J
-bonic/F
-bonicria/E
-bonicor/E
-bonics
-bonidor/F
-Bonifaci
-bonifaci/K
-Bonifs
-bonificaci/G
-bonificava/A
-bonior/E
-boniquesa/E
-Boniquet
-bonir/MN
-bonssim/F
-bontol/E
-bonitolera/E
-Bonjoc
-Bonjorn
-Bonmat
-Bonnn
-Bono
-bon/G
-Bononi
-Bonora
-Bonosi
-bonpassar/E
-Bonreps
-bonrepos/H
-bonsai/E
-Bonsenyor
-Bonsfills
-Bonshoms
-Bonsirvent
-bonus
-bonus-malus
-Bonve
-bony/E
-bonyarrut/B
-bonyegut/B
-bonyiga/E
-bonyigava/A
-bonys/J
-bonze/E
-boole/H
-boom/E
-boquejava/A
-Boquer
-boquer/E
-boquera/E
-boquerada/E
-boquerol/F
-Boquet
-boquet/E
-boquina/E
-boquir/MN
-Bor
-bor/E
-bor/G
-boracita/E
-boragincia/E
-boral/E
-borat/E
-boratat/B
-Borau
-borava/A
-brax/E
-borazole/E
-borb/G
-Borboll
-borboll/E
-borbollades
-borbollador/E
-borbollaire/E
-borbollava/A
-borbolleig/E
-borbollejant/E
-borbollejava/A
-borboll/G
-borbollonejava/A
-borbollons
-Borbons
-Borbonet
-borbnic/F
-borborigme/E
-borbotoner/F
-Bord
-bord/EF
-borda/E
-bordada/E
-bordadissa/E
-bordador/F
-Bordalba
-bordall/E
-bordalla/E
-Bordanou
-Bordanova
-bordanyes
-Bords
-bordatge/E
-bordava/A
-bordegs/B
-bordejava/A
-bordels/J
-bordell/E
-bordeller/F
-bordenc/F
-border/EF
-Bordera
-Borderia
-borderia/E
-borders
-borderissos
-border/G
-Bordes
-Brdes
-bordet/EF
-bordeus
-Bordeus
-Bordils
-bordiol/E
-bords
-bordissalla/E
-bordissenc/F
-bordisser/F
-bordissos
-bordissot/E
-Bordiu
-bord/G
-Bordoi
-bordoi/E
-Bordoleu
-bordonadora/E
-bordonament/E
-bordonat/B
-Bordonau
-bordonava/A
-bordonejava/A
-bordoner/E
-Bordons
-bordura/E
-borada/E
-boreal/E
-brees/E
-boreoalp/H
-Bors
-borgenc/F
-Borges
-borgi/H
-Borgonya
-borgonya/E
-Borgony
-Borgony
-borgony/H
-Borguny
-Borguny
-Bori
-Bria
-bria/E
-bric/F
-boricat/B
-born
-borina/E
-borinava/A
-borino/E
-borinor/E
-borinot/E
-borinotada/E
-borinotejava/A
-boriol/E
-borir/MN
-Boris
-Borja
-borja/E
-Borjons
-borla/E
-borlava/A
-borlet/E
-borleta/E
-borl/G
-borlista/E
-borm/E
-born/E
-bornada/E
-bornador/E
-bornava/A
-bornejava/A
-borneol/E
-borni/E
-brnia/E
-bornil/E
-Borni
-Borniol
-bornis/J
-Borns
-bornita/E
-bornoi/E
-bornoiera/E
-borns/I
-boroglicerina/E
-borohidrur/E
-borosilicat/E
-borra/E
-borradura/E
-borraina/E
-borraire/E
-borraix/I
-borrall/E
-borraller/E
-borrall/G
-borrallut/B
-Borrs
-borrs
-borrasca/E
-borrascada/E
-borrascall/E
-borrascs/J
-borrascosament
-borrasquejava/A
-borrasquer/F
-borrassa/E
-Borrass
-Borrassell
-Borrasser
-borrass/G
-borrassos
-Borrat
-borratgenca/E
-borratja/E
-borratxa/E
-borratxada/E
-borratxejava/A
-borratxello/E
-borratxera/E
-borratxeria/E
-borratxo/EF
-Borrau
-borrec/B
-Borred
-borregada/E
-borrego/E
-borreguer/F
-borrejava/A
-Borrell
-borrell/E
-Borrelleres
-Borrelles
-borrena/E
-borrer/F
-borreu/E
-Borriana
-borrianenc/F
-borrianer/F
-borriga/E
-borrim/E
-borrimava/A
-borrimejava/A
-borrimet/E
-Borriol
-borriolenc/F
-borriss/G
-borrissol/E
-borr/G
-borromba/E
-borromb/G
-borrombori/E
-borronada/E
-borronadura/E
-borronava/A
-borroner/E
-Borrs
-borrs/J
-borrosament
-Borruell
-borrufa/E
-borrufada/E
-borrufava/A
-borrufejava/A
-borruix-borruix
-Borrull
-Borrut
-borrut/B
-borsa/E
-borsari/K
-borsegu/G
-bors/G
-borsista/E
-borsstic/F
-Borsot
-borum/E
-borumballa/E
-borumbot/E
-borur/E
-Bos
-Bosc
-bosc/E
-Bosc
-bosc/H
-boscaler/E
-boscam/E
-Boscana
-boscana/E
-boscany/E
-boscarla/E
-Boscs
-boscat/B
-Boscatells
-boscater/F
-boscatge/E
-boscava/A
-Boscdemont
-Bosch
-Boscmonar
-boscs/J
-Boscsacoma
-boscria/E
-bosni/H
-Bsnia
-bos/G
-Bosomba
-bosnic/F
-Bosquer
-bosquer/F
-bosquer/G
-bosquerol/F
-Bosquerons
-bosquet/E
-bosqueta/E
-bosquet/H
-Bosquet
-bosquet/G
-Bosquets
-bosqu/H
-bosquina/E
-bossa/E
-bossada/E
-bossanya/E
-bossarrera/E
-bossat/E
-bossejava/A
-bossell/E
-bossellava/A
-Bosser
-bosser/F
-bossic/E
-bossoc/E
-bossoga/E
-bossonalla/E
-Bossst
-bossot/E
-bossut/B
-Boston
-bston/E
-bstrix/E
-boswllia/E
-boszi/E
-Bot
-bot/CES
-bot/Z
-Bota
-bota/E
-bta/E
-botada/E
-botador/E
-botafi/G
-botafoc/E
-botafora/E
-botall/E
-botal/G
-botam/E
-botana/E
-Botanc
-Botanera
-botnic/F
-botanomncia/E
-Botarell
-botarga/E
-bots
-botassos
-botatge/E
-botava/A
-botavant/E
-botavara/E
-botedor/EF
-Botei
-botejava/A
-botell/E
-Botella
-botella/E
-botellada/E
-botellam/E
-boteller/F
-botelleria/E
-botelleta/E
-botent/R
-Boter
-boter/F
-botera/E
-boterat/E
-boterell/E
-boteria/E
-botern/E
-boterola/E
-boterut/B
-bots/P
-Botet
-botet/E
-botgeta/E
-bot/G
-botia/O
-btid/E
-botifarra/E
-botifarrada/E
-botifarrer/F
-botifarreta/E
-botifarr/G
-botifler/F
-botiflerisme/E
-Botifoll
-botiga/E
-botiguer/F
-botija/E
-botij/G
-botijs/J
-btil/E
-botilla/E
-botillejava/A
-botiller/F
-botills/J
-botil/G
-botina/E
-botiner/F
-Botines
-botinflament/E
-botinflava/A
-Botiny
-botir/MN
-botir/G
-botit/B
-botja/E
-botjar/E
-botjora/E
-bot/G
-botonada/E
-botonador/E
-botonadura/E
-botonat/B
-botonava/A
-botoner/F
-botonera/E
-botoneria/E
-botonut/B
-botorn/E
-botornons
-bots/J
-botre/D
-botr/T
-botri/E
-botridi/E
-botriocfal/E
-botrioide/E
-botriomicosi/E
-Botswana
-botswans/J
-botuliforme/E
-botulisme/E
-botut/B
-botxa/E
-botx/G
-botxinejava/A
-botzn
-botzina/E
-botzinaire/E
-botzinava/A
-botzinejava/A
-Bou
-bou/E
-bouada/E
-boual/E
-bouejava/A
-bouenc/F
-bouer/F
-bouet/E
-boulangerita/E
-Boulons
-bournonita/E
-bou-salvat
-boutique/E
-bouvaca/E
-Bouvet
-bova/E
-bovada/E
-boval/E
-bovalar/E
-bovaler/F
-bovar/E
-bovatge/E
-bovenc/F
-Bover
-bover/F
-Bovera
-boveral/E
-boveria/E
-Bovet
-bov/H
-bovicultura/E
-bvid/E
-bovim/E
-bovor/E
-bowenita/E
-box
-boxa/E
-boxador/F
-boxava/A
-boxejador/F
-boxejava/A
-bxer/E
-boxstic/F
-boxs
-brabant/E
-brac/E
-bra/I
-braa/E
-braada/E
-bracal/E
-braal/E
-braalada/E
-braalera/E
-braalet/E
-braalladora/E
-braalot/E
-braat/E
-braatge/E
-braceig/E
-bracejador/F
-bracejant/E
-bracejava/A
-bracer/F
-bracera/E
-bracerola/E
-bracet/E
-bracillada/E
-bracillejava/A
-bracista/E
-braol/E
-braola/E
-braolada/E
-braol/G
-Bracons
-brctea/E
-bracteal/E
-bracteat/B
-bracteforme/E
-bractola/E
-bracteolat/B
-bradicrdia/E
-bradillia/E
-bradippsia/E
-bradipdid/E
-bradisfgmia/E
-bradisisme/E
-Brfim
-braga/E
-bragada/E
-bragadura/E
-bragasses/E
-bragat/B
-Bragolat
-bragot/E
-braguer/E
-bragueta/E
-Bragulat
-Bragul
-brahmi/E
-Brai
-Braida
-braille/E
-bram/E
-brama/E
-bramadissa/E
-bramador/EF
-bramaire/E
-braman/E
-bramnic/F
-bramanisme/E
-bramava/A
-brmid/E
-bramul/E
-bramulava/A
-bran/E
-branc/E
-Branca
-branca/E
-brancada/E
-brancadella/E
-brancal/E
-brancalada/E
-brancalet/E
-brancall/E
-brancalls/J
-brancallut/B
-brancam/E
-brancament/E
-brancatge/E
-brancava/A
-branc/G
-Brancs
-brancs/J
-brancut/B
-branda/E
-brandada/E
-brandador/F
-brandal/E
-brandament/E
-Brandan
-brandava/A
-brandeig/E
-brandejava/A
-Brandenburg
-brandi/E
-brandir/MN
-brand/G
-brandonera/E
-Brangar
-Brang
-Brangol
-Branj
-branquejava/A
-branquell/E
-Branques
-branqueta/E
-brnquia/E
-branquial/E
-branquiat/B
-branquictnia/E
-branqufer/F
-branquill/G
-branquipode/E
-branquiosaure/E
-branquir/E
-bransoleig/E
-bransolejava/A
-bra/G
-braol/E
-braolador/F
-braolava/A
-braonera/E
-brquet/E
-braquial/E
-braquiblast/E
-braquicatalctic/F
-braquicfal/F
-braquiceflia/E
-braquicefalisme/E
-braquicrani/E
-braquidctil/E
-braquidactlia/E
-braqufer/F
-braqugnat/F
-braquigntia/E
-braqugraf/F
-braquigrafia/E
-braquigrfic/F
-braquilogia/E
-braquiocfal/F
-braquiodont/F
-braquipode/E
-braquiosaure/E
-braquiquton/E
-braquistcrona/E
-braquir/E
-brasa/E
-brasada/E
-Brasc
-brasejava/A
-braser/E
-braserada/E
-braseral/E
-braseret/E
-braseria/E
-Brasil
-brasil/E
-brasiler/F
-brasilianita/E
-brasilina/E
-brasmologia/E
-Bras
-brasquer/E
-brassiccia/E
-brassiccies
-bratwurst/E
-Brau
-brau/BE
-Brauell
-brauell/E
-brauella/E
-Brauet
-Brauli
-braument
-braunita/E
-brava/E
-bravada/E
-bravament
-bravata/E
-bravatejava/A
-bravatell/E
-bravejava/A
-braverol/E
-bravesa/E
-Bravo
-bravo/E
-bravota/E
-bravor/E
-bravura/E
-brea/E
-brec/E
-brecava/A
-Breda
-brega/E
-bregada/E
-bregador/F
-bregadores
-bregat/B
-bregatge/E
-bregava/A
-bregma/E
-bregmtic/F
-Bregs
-bregs/J
-breguejava/A
-breguista/E
-Breitg
-Breix
-Brell
-brell/E
-brellador/F
-brellava/A
-Bremen
-Bremon
-Bremona
-bren/E
-brenc/E
-brndola/E
-brendolat/E
-Brenui
-breny/E
-brenyada/E
-breque/E
-Bres
-bres
-bresa/E
-bresava/A
-bresca/E
-brescador/EF
-brescadura/E
-brescall/G
-brescam/E
-brescat/BE
-brescava/A
-bresera/E
-bresquer/E
-bresquilla/E
-bresquiller/E
-bresquillera/E
-bresquillerar/E
-bressada/E
-bressadora/E
-bressava/A
-bressol/E
-bressola/E
-bressolava/A
-bressoleig/E
-bressoler/F
-bressos
-Bretanya
-bretessat/B
-Bret
-bret/H
-brtol/F
-bretolada/E
-bretolalla/E
-bretxa/E
-bretxificaci/G
-bretxificava/A
-brtzel/E
-breu/E
-breument
-breva/E
-brevetat/E
-breviari/E
-brevifoliat/B
-brevilini/L
-breviloqui/E
-brevipalp/E
-brevipenne/E
-brevirostre/E
-brevssim/F
-brevistil/F
-brevitura/E
-brvol/F
-bri/G
-bri/G
-brial/E
-brians/J
-Brians
-brianxa/E
-briata/E
-briates
-bric/E
-Bri
-Bricall
-bricallaire/E
-Bricaller
-bricaller/F
-bricbarca/E
-bricolatge/E
-Brics
-brida/E
-bridada/E
-bridge/E
-brid/G
-brie/E
-Briera
-brfing/E
-brfola/E
-brigada/E
-brigadier/F
-brigadista/E
-Brgida
-brigola/E
-Briguets
-brida/E
-Brill
-brill/E
-brilla/E
-brillador/E
-brillant/E
-brillant
-brillants
-brillantina/E
-brillantment
-brillantor/E
-brillava/A
-brill/G
-brillor/E
-brills/J
-brimarada/E
-brinc/E
-brinca/E
-brindava/A
-brindis/E
-brinet/E
-bringuera/E
-Bringueret
-brins/J
-brio/E
-Bri
-brifit/E
-brioix/I
-brioixeria/E
-briol/E
-brileg/E
-briolet
-briol/G
-briloga/E
-briologia/E
-brinia/E
-bripsid/E
-bris/J
-brioteca/E
-briozou/E
-briqueta/E
-bris
-brisa/E
-Brisac
-brisaina/E
-brisall/E
-brisat/B
-brisava/A
-brisca/E
-brisot/E
-brisquet/E
-brisura/E
-brit/H
-britnic/F
-brit/H
-britnic/F
-briuat/E
-briva/E
-brivall/E
-brivalla/E
-brivallada/E
-brivant/E
-brivava/A
-brvia/E
-Bro
-Broc
-broc/E
-broca/E
-Broc
-brocada/E
-brocal/E
-brocanter/F
-brocanteria/E
-brocard/E
-brocat/BE
-brocatell/E
-brocatellat/B
-brocater/F
-brocava/A
-brochantita/E
-brcul/E
-brodada/E
-brodador/F
-brodadura/E
-brodaria/E
-brodat/E
-brodava/A
-brfec/B
-brofegada/E
-brfegament
-brofegava/A
-brogent/E
-brogidor/F
-brogiment/E
-brogir/MN
-brogit/E
-broida/E
-broix/J
-broixina/E
-broll/E
-brolla/E
-brollador/E
-brollar/E
-brollava/A
-brolleria/E
-brollim/E
-brom/E
-broma/E
-bromaci/G
-bromada/E
-bromadora/E
-bromal/E
-bromall/E
-bromallada/E
-bromall/G
-bromassa/E
-bromat/B
-bromatleg/E
-bromatloga/E
-bromatologia/E
-bromatolgic/F
-bromatometria/E
-bromatomtric/F
-bromava/A
-bromeig/E
-bromejava/A
-bromlia/E
-bromelicia/E
-bromera/E
-bromerada/E
-bromereig/E
-bromerejava/A
-bromerol/E
-bromers/J
-brometa/E
-bromhdric/EF
-brmic/F
-bromion/E
-bromista/E
-bromitja/E
-bromoactic/E
-bromobenz/G
-bromocresol/E
-bromofenol/E
-bromoform/E
-bromoli/E
-bromoni/E
-broms/J
-bromosa/E
-bromur/E
-bronc/E
-broncodilatador/F
-broncografia/E
-broncopatia/E
-broncopneumnia/E
-broncopulmonar/E
-broncorrea/E
-broncoscopi/E
-broncoscpia/E
-broncospirometria/E
-Brondo
-bronja/E
-bronqui/E
-bronquial/E
-bronquictasi/E
-bronquina/E
-bronquinejava/A
-bronquins/J
-bronquol/E
-bronqutic/F
-bronquitis/E
-bronsa/E
-bronsar/E
-brontmetre/E
-brontosaure/E
-brontoteri/E
-bronzava/A
-bronze/E
-bronzejador/F
-bronzejament/E
-bronzejava/A
-bronzer/F
-bronz/H
-bronzista/E
-brookita/E
-Brooklyn
-broquer/E
-broquerer/E
-Broquers
-Broquet
-broquet/E
-broqueta/E
-broqueter/F
-Broquetes
-broquiddrom/F
-brquil/E
-Bros
-bros
-brossa/E
-brossador/E
-brossaire/E
-brossall/E
-brossam/E
-brossat/E
-brossava/A
-brossegar/E
-brossella/E
-brossenc/F
-brosser/F
-brosseral/E
-brosserar/E
-brosss/J
-Brossosa
-brosta/E
-brostada/E
-brostam/E
-brostatge/E
-brostava/A
-brostejador/F
-brostejava/A
-brostim/E
-brot/E
-brotada/E
-brotam/E
-brotava/A
-Brot
-brot/G
-brtola/E
-brotonava/A
-Brotons
-brotxa/E
-brotxadora/E
-brotxatge/E
-brotxava/A
-brotxeta/E
-brou/E
-brous/J
-brovs/J
-browni/H
-Bru
-bru/H
-Bruac
-Bruc
-bruc/E
-Brucart
-brucataire/E
-brucellosi/E
-Bruci
-bruci/E
-brcia/E
-brucina/E
-brucita/E
-brcol/E
-bruel/E
-bruelament/E
-bruelava/A
-brufada/E
-brufador/E
-brufava/A
-brufol/E
-brfol/E
-brufolava/A
-bruga/E
-Brugada
-Brugal
-Brugall
-Brugalla
-brugent/E
-brugol/E
-brugolava/A
-brugosa/E
-Bruguer
-bruguer/E
-Bruguera
-bruguera/E
-brugueral/E
-bruguerar/E
-Brugueres
-Bruguerol
-Bruguerola
-bruguerola/E
-bruguerolar/E
-Brugueroles
-Bruguers
-Bruguet
-bruit/E
-Bruix
-bruixa/E
-bruixava/A
-bruixeria/E
-bruix/G
-brixola/E
-bruixonada/E
-bruixot/E
-Bruj
-Brull
-brull/E
-brulla/E
-Brull
-brullava/A
-brullol/E
-brullola/E
-brum/CEU
-brument/E
-brumidor/F
-brumir/MN
-Brun
-Bruna
-Brunei
-Brunell
-brunella/E
-Brunells
-brunenc/F
-Bruner
-Brunes
-brunesa/E
-Brunet
-brunet/E
-bruneta/E
-Bruniquell
-Bruniquer
-Bruniquet
-bruns/J
-Bruns
-Bruns
-Bruny
-brunyidor/F
-brunyiment/E
-brunyir/MN
-Bruny
-Brunyol
-Brunyola
-brunz/CU
-brunzent/E
-brunzidera/E
-brunzidor/E
-brunzidora/E
-brunziment/E
-brunzn
-brunzinaire/E
-brunzinava/A
-brunzir/MN
-brunzit/E
-Bruqus
-brusa/E
-brusc/EF
-brusca/E
-bruscament
-brusent/E
-brusidor/E
-brusir/MN
-Brusotto
-brusquedat/E
-brusquejava/A
-brusquer/F
-brusquina/E
-brusquinejava/A
-Brusselles
-brussells/J
-Brustenga
-brut/F
-brutal/E
-brutalisme/E
-brutalitat/E
-brutalment
-brutament
-Brutau
-brutedat/E
-brutejava/A
-brutesa/E
-brutesc/F
-brutcia/E
-brutor/E
-bua/E
-Buades
-buanya/E
-buanys/J
-buata/E
-Buatell
-buba/E
-bbal/E
-bubava/A
-bub-bub/E
-bubi/E
-bubinga/E
-bub/G
-bubnic/F
-bubota/E
-Buc
-buc/E
-bucal/E
-bucaner/E
-bcar/E
-Bucard
-Bucarest
-Bucart
-bucc/G
-buccinador/E
-bucentaure/E
-bucertid/E
-bucket/E
-bucle/E
-bucodental/E
-buclic/F
-bucolisme/E
-bucrani/E
-buda/E
-Budapest
-budell/E
-budellada/E
-budellam/E
-budeller/F
-budellera/E
-Budellers
-buder/G
-buderol/E
-buderonada/E
-bdic/F
-budisme/E
-budista/E
-budlia/E
-budleicia/E
-budo/E
-Bud
-Buenos
-buf/EF
-bufa/E
-bufacanyes/E
-bufaculs/I
-bufada/E
-bufadera/E
-bufador/F
-bufafocs
-bufaforats
-Bufaganyes
-bfal/E
-bfala/E
-bufalaga/E
-Bufal
-bufalit/H
-bufallejava/A
-bufallums
-bufament/E
-bufanaga/E
-bufanda/E
-bufanejava/A
-bufaner/F
-bufanvols/E
-bufarell/EF
-Bufarics
-bufarota/E
-bufarut/E
-bufassa/E
-bufat/BE
-bufava/A
-bufec/E
-bufegava/A
-bufera/E
-bufet/E
-bufeta/E
-bufetada/E
-bufeteig/E
-bufetejava/A
-bufet/G
-bufit/E
-buf/GH
-bufoga/E
-bfol/E
-bufolla/E
-bufonada/E
-bufonejava/A
-bufonesc/F
-bufnid/E
-bufor/E
-Bufort
-bufotenina/E
-bugada/E
-bugadejava/A
-bugader/EF
-bugaderia/E
-Bugarra
-bugarrenc/F
-bugat/E
-Bger
-bugerr/H
-bugia/E
-bugiot/E
-bugiu/E
-buglossa/E
-bugonava/A
-bugre/E
-buguenvllea/E
-buguera/E
-bugui-bugui/E
-bgula/E
-buida/E
-buidaampolles/E
-buidabotelles/E
-buidabots
-buidabutxaques/E
-buidada/E
-buidador/EF
-buidament/E
-buidarada/E
-buidat/E
-buidatge/E
-buidava/A
-buidedat/E
-buidesa/E
-buidor/E
-Buier
-buina/E
-Buira
-buirac/E
-Buireu
-buit/B
-Buix
-Buixalleu
-buixarda/E
-buixardada/E
-buixardava/A
-Buixareu
-Buixar
-buixarra/E
-buixerot/E
-buixir/MN
-buixol/E
-buixot/E
-bujol/E
-bujola/E
-Bujosa
-bujot/E
-Bula
-Bulaternera
-bulb/E
-bulbar/E
-Bulbena
-bulbfer/F
-bulbiforme/E
-bulbil/E
-bulbillfer/F
-bulbocodi/E
-bulbs/J
-buldau/E
-buldog/E
-buldzer/E
-bulevard/E
-blgar/F
-Bulgria
-bulmia/E
-bulmic/F
-Bull
-bull/CEU
-bullabessa/E
-bullanga/E
-bullangs/J
-bullent/E
-bullentor/E
-bullici/E
-bullcia/E
-bullicis/J
-bulliciosament
-bullida/E
-bullidera/E
-bullidor/E
-bullidora/E
-bulliment/E
-bullionisme/E
-bullir/M
-bullit/E
-bullor/E
-bultra/E
-bum/E
-bum-bum/E
-bumerang/E
-buna/E
-bndel/E
-bunera/E
-bungalou/E
-bun/G
-bunodont/E
-Buol
-bnquer/E
-Bunyol
-bunyol/E
-Bunyola
-bunyolada/E
-bunyolenc/F
-bunyoler/F
-bunyoleria/E
-bunyol/H
-bus/J
-buquet/E
-burat/E
-burata/E
-burat/G
-burballa/E
-burca/E
-Burc
-burda/E
-burela/E
-burell/EF
-burenc/E
-bureta/E
-Burg
-burg/E
-Burgell
-burgs/J
-burgesia/E
-burggravi/E
-burggraviat/E
-burgmestre/F
-Burgos
-Burguera
-burguera/E
-Burgues
-Burgus
-Burguet
-Burguet
-brgul/E
-burgundi/E
-Burgndia
-burgndia/E
-bur/G
-burilla/E
-burn
-burinada/E
-burinava/A
-burnid/E
-burja/E
-Burjacs
-burjador/E
-Burjassot
-burjassoter/F
-burjava/A
-Burj
-Burjons
-Burkina
-burla/E
-burlador/F
-burlaner/F
-burlava/A
-burlejava/A
-burler/F
-burleria/E
-burlesc/F
-burlescament
-burleta/E
-burlot/E
-burmita/E
-brnia/E
-Burniac
-Burniguer
-brning
-bur
-burocrcia/E
-burcrata/E
-burocrtic/F
-burocratisme/E
-burocratitzaci/G
-burocratitzava/A
-burofax/I
-burs
-burot/E
-burtica/E
-burra/E
-burrada/E
-burral/E
-burrata/E
-burrejava/A
-burrera/E
-burreria/E
-burret/EF
-Burri
-burris
-burriassada/E
-burriassos
-burrita/E
-burro/E
-burro-barra
-bursada/E
-bursera/E
-bursercia/E
-bursitis/E
-burunds/J
-Burundi
-burundi/H
-burxa/E
-burxada/E
-burxador/F
-burxanc/E
-burxava/A
-burxeta/E
-burxn
-burxinava/A
-burx/G
-bus/I
-Busanya
-busaroca/E
-busbrria/E
-busca/E
-buscabregues/E
-buscacames/E
-Buscader
-buscadissa/E
-buscador/F
-buscagatoses/E
-Buscall
-buscall/E
-buscallada/E
-buscallam/E
-Buscallar
-buscallava/A
-Buscalleda
-Buscaller
-buscapersones/E
-buscapromeses/E
-busca-raons
-Buscarat
-buscarr/G
-Buscart
-buscatalents/I
-buscausuaris/E
-buscava/A
-Busc
-Buseu
-Busot
-busoter/F
-Busquella
-busquera/E
-busqueret/E
-busquereta/E
-busquerot/E
-busqueta/E
-busseig/E
-bussejador/F
-bussejava/A
-bussi/E
-buss/G
-bussos
-bust/E
-bstia/E
-bustiada/E
-bustiava/A
-bustrofdic/F
-but/G
-butaca/E
-butadi/G
-butadiona/E
-butanal/E
-butandi/G
-butaner/F
-butanol/E
-Butart
-but-but/E
-but/G
-butenil/E
-butil/E
-butilamina/E
-butil/G
-butileneglicol/E
-butlic/F
-Butiny
-butiraci/K
-butiraldehid/E
-butirat/E
-butric/EF
-butiril/E
-butirina/E
-butirona/E
-butla/E
-butll.
-butlla/E
-butllador/E
-butllaire/E
-butllari/E
-butlleta/E
-butllet/G
-butllofa/E
-butoni/E
-Butxaca
-butxaca/E
-butxacada/E
-butxac/G
-butxacs/J
-butxaquejava/A
-btxara/E
-butza/E
-buvrdia/E
-buxcia/E
-buxbaumial/E
-bxs.
-bypass
-byte
-bytes
-bytownita/E
-C.
-C
-c.
-ca/G
-a
-caatinga/E
-Cabacs
-cabal/E
-cbala/E
-cabalatge/E
-cabaler/E
-cabalera/E
-cabalista/E
-cabalstic/F
-cabalsticament
-cabals/J
-Cabana
-cabana/E
-Cabanabona
-Cabanac
-Cabanassa
-Cabanau
-Cabanelles
-Cabaner
-cabaner/E
-cabanera/E
-Cabanes
-Cabanet
-cabaneta/E
-cabaneter/F
-Caban
-cabanya/E
-Cabanyal
-cabanyar/E
-cabanyera/E
-Cabanyes
-Cabany
-Cabanyot
-cabanyut/B
-cabaret/E
-cabareter/F
-cabs
-cabassa/E
-cabassada/E
-cabassat/E
-cabassejador/F
-cabassejava/A
-cabasser/F
-Cabassers
-cabasset/E
-cabassos
-cabdal/E
-cabdell/E
-Cabdella
-cabdellador/E
-cabdelladora/E
-cabdellament/E
-cabdellava/A
-cabdill/E
-cabdillatge/E
-cab
-cabe/I
-cabea/E
-cabeada/E
-cabeatge/E
-cabeava/A
-cabe/G
-cabeol/E
-cabeola/E
-cabeuda/E
-cabeut/E
-cabell/E
-cabellam/E
-cabellblanc/F
-cabellera/E
-cabells/J
-cabellut/B
-cabem/C
-caben/Z
-cabent/CR
-caber/C
-cabera
-caber/T
-cabrem
-caberen
-caberes
-cabreu
-cabermoni/E
-cabernet/E
-cabs/P
-cabssem
-cabessen
-cabesses
-cabsseu
-cabssim
-cabessin
-cabessis
-cabssiu
-Cabestany
-cabestra/E
-cabestrava/A
-cabestre/E
-cabestrejava/A
-cabestrell/E
-cabestrer/F
-cabestrera/E
-cabet/E
-cabetejava/A
-cabeu/C
-cab
-cabia/O
-Cabiac
-cabem
-cabien
-cabies
-cabeu
-cabila/E
-cabilenc/F
-Cablia
-cabina/E
-cabinet/E
-cabir/G
-Cabirol
-cabirol/E
-cabironava/A
-cabiscol/F
-cabiscolia/E
-cbit/E
-cablatge/E
-cablava/A
-cable/E
-cablegrafiava/A
-cablegrfic/F
-cablegrama/E
-cablejava/A
-cabler/E
-cablevisi/G
-cabo
-Cab
-caboix/G
-cabria/E
-caboriejava/A
-Cabries
-Cabot
-cabot/E
-cabota/E
-cabotada/E
-cabotatge/E
-caboteig/E
-cabotejava/A
-cabotenc/F
-caboteta/E
-cabot/G
-Cabra
-cabra/E
-cabr
-cabraboc/E
-cabrada/E
-cabrafiga/E
-cabrafigava/A
-cabrafiguera/E
-cabrafiguerar/E
-cabrales/E
-cabrall/E
-cabran
-cabrs
-Cabratosa
-cabre/D
-cabr
-cabreig/E
-cabrejava/A
-cabrella/E
-cabrellot/E
-cabrem
-Cabrenys
-Cabrer
-cabrer/F
-Cabrera
-cabreria/E
-cabrerot/E
-Cabres
-cabrestant/E
-cabreta/E
-cabreu
-cabria
-cbria/E
-cabrida/E
-cabridada/E
-cabridava/A
-cabridella/E
-Cabriel
-cabrem
-cabrien
-cabries
-cabreu
-Cabrillac
-Cabrils
-Cabriol
-cabriola/E
-cabriolat/E
-cabriolava/A
-cabriol
-cabriols
-cabrissa/E
-Cabrisses
-cabrit/E
-cabriter/E
-cabritilla/E
-cabriu/E
-cabr/G
-Cabrol
-cabronada/E
-cabroneria/E
-cabrot/E
-cabrota/E
-cabr/G
-cabrum/E
-cabruna/E
-cabuda/E
-cabuderia/E
-cabudes
-cabs
-Cabs
-cabussador/F
-cabussament/E
-cabussava/A
-cabussejava/A
-cabusset/E
-cabuss/G
-cabussot/E
-cabut/BE
-cabuts
-caca/E
-caa/E
-caada/E
-Caador
-caador/F
-caadora/E
-caaescota/E
-caaire/E
-caamines/E
-caamosques/E
-caapalometes/E
-caapapallones/E
-cacaracac/E
-cacarejava/A
-caatorpediners
-cacatua/E
-cacau/E
-cacauar/E
-cacauer/E
-cacauera/E
-cacauet/E
-caava/A
-cacera/E
-Cceres
-cachelos
-Cachot
-cacic/E
-cacicada/E
-cacicat/E
-caciquejava/A
-caciquisme/E
-caciquista/E
-ca/G
-cacodil/E
-cacodlic/F
-cacofonia/E
-cacofnic/F
-cacografia/E
-cacologia/E
-cacoqumia/E
-cacoqumic/F
-cacostomia/E
-cactcia/E
-cactiforme/E
-cactus/E
-cacuminal/E
-cada/E
-cadaf/E
-Cadafal
-cadafal/E
-Cadafalc
-cadafalet/E
-cadafet/E
-cadagang/E
-cadamunt/E
-Cadanet
-cadap/E
-Cadaqus
-cadarn/E
-cadarns/J
-cadars/I
-cadasc
-cadascun/F
-cadastral/E
-cadastre/E
-Cadavall
-cadver/E
-cadavric/F
-cdec/E
-cadell/EF
-cadellada/E
-cadellava/A
-cadellet/E
-cadellot/E
-cadn
-Cadena
-cadena/E
-cadenador/F
-cadenat/E
-cadenava/A
-cadncia/E
-cadencis/J
-cadenciosament
-cadenella/E
-cadenera/E
-cadeneta/E
-cadenot/E
-cadequer/E
-cadernell/E
-caderner/E
-cadernera/E
-cadet/E
-Cadevall
-cadi/E
-Cad
-Cadillac
-Cadira
-cadira/E
-cadiraire/E
-cadiral/E
-cadiram/E
-Cadirat
-cadirat/E
-cadiratge/E
-cadirejava/A
-cadirer/F
-Cadireta
-cadireta/E
-cadmi/E
-cadmiava/A
-cdmic/F
-cadmop/G
-cadolla/E
-cadorsa/E
-caduc/F
-caducament
-caducava/A
-caduceu/E
-caducifoli/K
-caducitat/E
-caduf/E
-cadufada/E
-cadup/E
-caduquejava/A
-caf/E
-Cafarnam
-caf
-cafecultura/E
-cafena/E
-cafeol/E
-cafs
-cafetar/E
-cafeter/F
-cafetera/E
-cafeteria/E
-cafet/G
-Cffaro
-cfila/E
-cafs
-cafissada/E
-cafissos
-cafit/B
-cafrada/E
-cafre/E
-caft/G
-cagacalces/E
-cagada/E
-cagador/F
-cagadora/E
-cagadubtes/E
-cagadur/E
-cagaferrava/A
-cagaferro/E
-cagaire/E
-cagaixes
-cagalatxa/E
-cagall/G
-cagamandrries/E
-cagamnecs/E
-cagamenja/E
-cagamiques/E
-cagamuja/E
-cagandanes/E
-caganer/F
-caganera/E
-caganiu/E
-cagarada/E
-cagarella/E
-cagarina/E
-cagarrines
-cagarro/E
-cagarulles
-cagat/B
-cagava/A
-cag/H
-cgola/E
-caguera/E
-caguerada/E
-cagueroles
-caguerot/E
-caguerri/E
-caguetes/E
-cguila/E
-Cahu
-Cai
-cai/E
-caiac/E
-caiacpolo/E
-caiaquista/E
-Caicos
-caid/E
-caient/ER
-Caig
-caiguda/E
-caigus/Q
-caigut/B
-Cail
-Cam
-caiman/E
-Caimari
-caimarienc/F
-Caimaris
-cament/E
-canita/E
-caiot/E
-cairat/BE
-cairava/A
-Caire
-caire/E
-cairejava/A
-cairell/E
-cairenc/F
-caireta/E
-Cair
-cair/G
-caironat/E
-caironava/A
-cairota/E
-cairut/B
-Caius
-caixa/E
-caixabanc/E
-Caixac
-caixada/E
-caixam/E
-Caixans
-caixer/EF
-caixer2
-caixet/E
-caixeta/E
-caixet/G
-caixista/E
-Caixmir
-caixmir/E
-caixmir/H
-caixmiri/E
-caixmiri/H
-caixo/E
-caix/G
-caixonera/E
-caixot/E
-cal/CS
-cala/E
-calabs
-calabossos
-calabra/E
-calabre/E
-calabrs/J
-Calbria
-calbria/E
-calabroa/E
-calabrot/E
-calabrotava/A
-calabruix/I
-calabruixa/E
-calabruixada/E
-calabruixava/A
-calabruix/G
-calabruixonada/E
-calabruixonava/A
-Calabuig
-calacabot/E
-Calaceit
-calada/E
-calads/B
-calador/EF
-Calaf
-Calafat
-calafat/E
-calafatador/F
-calafatament/E
-calafatava/A
-calafatejava/A
-Calafell
-calafets/J
-Calaforra
-calaguala/E
-calaix/I
-calaixada/E
-calaixat/E
-calaixejava/A
-calaixera/E
-calaixets/I
-calaix/G
-clam/E
-calamac/E
-calamar/E
-calamar/G
-calamars/I
-calamarsa/E
-calamarsada/E
-calamarsejava/A
-calamars/G
-calambuc/E
-calament/E
-calamenta/E
-calamida/E
-calamina/E
-calamistre/E
-calamit/E
-calamital/E
-calamitat/E
-calamits/J
-calamitosament
-calam/G
-calanca/E
-Calanda
-calandra/E
-calandratge/E
-calandrava/A
-calandreta/E
-calndria/E
-calandrieta/E
-calandri/G
-calandrol/E
-clao/E
-calap/E
-calapndria/E
-calpet/E
-calapetenc/F
-calaportal/E
-calarmars/G
-calsia/E
-Calassan
-calast/G
-calat/E
-clat/E
-Calatayud
-calatge/E
-caltide/E
-Calatrava
-Calau
-calau/E
-calava/A
-calavera/E
-calaverada/E
-cala-xrcies/E
-cala-xarxes/E
-calaza/E
-calb/F
-Calba
-calba/E
-calbejava/A
-calbesa/E
-Calbet
-Calbet
-calbiss/G
-calbissot/E
-calbot/E
-calc/E
-cal/E
-calca/E
-Cala
-cala/E
-calada/E
-calador/EF
-calament/E
-calcani/E
-calcnia/E
-calcantita/E
-calcany/E
-calapeu/E
-calcarenita/E
-calcari/K
-calasses/E
-Calcat
-calat/BE
-Calcat
-calcava/A
-calava/A
-Calce
-calcednia/E
-calcedonis/J
-calcmia/E
-calceolria/E
-calcer/E
-calcs/I
-calceta/E
-calceter/F
-calceteria/E
-calcet/G
-calci/E
-clcic/F
-calccola/E
-calcicosi/E
-calcida/E
-calcidar/E
-calcdic/E
-calciferol/E
-calcificaci/G
-calcificava/A
-calcfug/F
-calcigada/E
-calcigament/E
-calcigava/A
-calcilla/E
-calcmetre/E
-calcn
-Calcina
-calcina/E
-calcinable/E
-calcinaci/G
-calcinada/E
-calcinador/F
-calcinaire/E
-calcinal/E
-calcinava/A
-calciner/EF
-calcineria/E
-calcinobre/E
-calcins/J
-calcinosi/E
-calciotrmia/E
-calcita/E
-calctic/F
-cal/G
-calobre/E
-calcocita/E
-calcofillita/E
-calcogen
-calcgens
-calcogenur/E
-calcgraf/F
-calcografia/E
-calcogrfic/F
-calcogravat/E
-calol/E
-calcoltic/F
-calcomania/E
-calcopirita/E
-calcosilicat/E
-calot/E
-calotada/E
-calotets
-clcul/E
-calculabilitat/E
-calculable/E
-calculaci/G
-calculadament
-calculador/F
-calculatori/K
-calculava/A
-calculista/E
-calculs/J
-calculosi/E
-Calcuta
-cald/F
-calda/E
-caldaic/F
-caldari/E
-Caldea
-caldea/E
-caldejament/E
-caldejava/A
-Caldentei
-calder/E
-caldera/E
-calderada/E
-calderer/F
-caldereria/E
-calderers
-caldereta/E
-calder/G
-calders
-calderissos
-Calder
-calder/G
-calderona/E
-Calders
-Caldes
-caldeu/E
-caldo/E
-calds/J
-caldre/D
-caldr/T
-Calduc
-cal/H
-cal
-caledoni/H
-Calednia
-calef.
-calefacci/G
-calefactava/A
-calefactor/F
-Calella
-calenda/E
-calendar/E
-calendari/E
-calendaritzava/A
-calndula/E
-calent/FR
-calentejava/A
-calentet/F
-calentor/E
-caler/C
-cals
-calessa/E
-calesser/E
-calet/E
-caleta/E
-calfabraguetes/E
-calfacadires/E
-calfador/F
-calfallits/I
-calfament/E
-calfapanxes/E
-calfaplats/I
-calfava/A
-calf/G
-calfotada/E
-calfred/E
-calgus/Q
-calgut/B
-calia/O
-calibrador/E
-calibratge/E
-calibrava/A
-calibre/E
-calicant/E
-calicantcia/E
-calic/H
-caliciflora/E
-caliciforme/E
-calicivirus/E
-calicle/E
-calic
-calicoide/E
-calics
-calicot/E
-Calics
-calicular/E
-caliculat/B
-clid/F
-calidesa/E
-caliditat/E
-calidoscopi/E
-calidoscpic/F
-calimia/E
-califa/E
-califal/E
-califat/E
-californi/E
-californi/H
-Califrnia
-califrnia/E
-californita/E
-Clig
-cliga/E
-caligins/J
-calij/H
-calima/E
-Calimany
-calims/J
-calina/E
-calins/J
-calipndria/E
-caliptra/E
-caliptrogen
-caliptrgens
-caliquenya/E
-caliquenyo/E
-cals/I
-calissaia/E
-calitja/E
-calitjada/E
-calitjs/J
-calitx/I
-caliu/E
-caliuada/E
-caliuejava/A
-caliuera/E
-calivs/J
-Calixt
-Call
-call/E
-calla/E
-callada/E
-calladament
-callata/E
-callament/E
-callantvol/F
-Callarissa
-callat/B
-Callau
-callava/A
-Calldetenes
-Cller
-callera/E
-callers/J
-Calles
-calles/H
-callet/E
-callicida/E
-callgraf/F
-calligrafia/E
-calligrafiava/A
-calligrfic/F
-calligrafitzaci/G
-calligrama/E
-callionmid/E
-calls
-Calls
-callissos
-callista/E
-callitriccia/E
-Call
-Callol
-callol/F
-calls/J
-Callosa
-callosa/E
-callos/H
-callositat/E
-Calls
-Calls
-callus/E
-Calm
-calm/F
-calma/E
-calmable/E
-calmant/E
-calmava/A
-Calm
-Calmell
-Calmella
-Calmet
-Calm
-Calmons
-calms/J
-calmosament
-calmut/B
-cal/G
-caloampermetre/E
-calobitica/E
-Calobra
-calobrial/E
-calocfal/E
-calomelans
-Calonge
-calop/E
-calor/E
-calorada/E
-calorejava/A
-caloria/E
-calric/EF
-caloricitat/E
-calorfer/E
-calorfic/F
-calorificaci/G
-calorfug/F
-calormetre/E
-calorimetria/E
-calorimtric/F
-calors/J
-calorosament
-cals
-calostre/E
-calota/E
-calotip/E
-calotpia/E
-Calp
-calp/H
-clpida/E
-calpionella/E
-calpionllid/E
-calpis/E
-calquejat/E
-calquejava/A
-calrada/E
-calta/E
-calua/E
-caluga/E
-caluix/I
-Calull
-calmnia/E
-calumniador/F
-calumniava/A
-calumnis/J
-calumniosament
-Cals
-Calut
-calvados/E
-calvari/E
-Calvell
-Calver
-Calvera
-Calveres
-Calverol
-Calverons
-Calvi
-calvianer/F
-calvcie/E
-calvinisme/E
-calvinista/E
-Calvinyac
-calvus/E
-calze/E
-calzone
-cam
-Cama
-cama/E
-camabruna/E
-camacita/E
-camacoix/I
-camacuc/E
-camacurt/F
-camada/E
-camadejava/A
-camafeu/E
-Camafort
-camagroc/E
-Camajoan
-camal/E
-Camalat
-camaldulenc/F
-camale/G
-camalenic/F
-camalentid/E
-camalets
-camlic/E
-camall/E
-camallada/E
-camallarg/F
-camallarga/E
-camallejava/A
-Camallera
-camalliga/E
-Camallol
-Camallonga
-camallonga/E
-camallot/E
-camalluent/F
-camallut/B
-Camal
-camamilla/E
-camamilla/E
-camndula/E
-camandulejava/A
-camanduler/F
-camanduleries
-camanegre/F
-camaobert/F
-Camaposada
-camaprim/F
-camarada/E
-camaraderia/E
-Camarasa
-Camardons
-Camarena
-camarilla/E
-Camarlenc
-camarlenc/E
-Camarles
-Camar
-cama-roig/E
-cama-roja/E
-cama-sec/E
-cama-seca/E
-cama-segat/B
-camat/B
-camatge/E
-camatim/G
-camatort/F
-camatrencava/A
-Camats
-Cambell
-cmbium/E
-Camb
-Cambodja
-Cambotja
-cambotj/H
-Cambra
-cambra/E
-cambrada/E
-Cambrai
-cambrai/E
-cambrejava/A
-cambrer/F
-Cambres
-cambreta/E
-cambri/H
-cmbric/F
-Cambridge
-cambril/E
-Cambrils
-cambr/G
-cambronera/E
-cambrot/E
-camecparis/E
-camedris/E
-camfit/E
-cameig/E
-camejador/F
-camejava/A
-Cameles
-camlia/E
-camlid/E
-cameliera/E
-camelina/E
-Camell
-camell/E
-camella/E
-cameller/F
-camellot/E
-camelot/E
-camembert/E
-camena/E
-cmera/E
-cameral/E
-cameralisme/E
-cameralista/E
-camerman/E
-camerino/E
-Camerun
-cameruns/J
-camesllargues/E
-camestortes/E
-cameta/E
-camet/G
-camf/G
-cmfora/E
-camforaci/K
-camforada/E
-camforava/A
-camforer/E
-Cam
-cam/G
-camigroc/E
-Camil
-Camilla
-camiller/E
-camillonga/E
-camn
-Caminada
-caminada/E
-caminador/F
-caminaire/E
-Caminal
-caminal/E
-Caminals
-caminant/E
-camins
-caminassos
-caminava/A
-caminer/F
-caminera/E
-caminoi/E
-Camins
-cami/G
-camionada/E
-camionatge/E
-camioner/F
-camioneta/E
-cam-raler/E
-camis
-camisa/E
-camiser/F
-camiseria/E
-camiseta/E
-camis/G
-camisol/E
-camisola/E
-camisos
-camissa/E
-camita/E
-camitosemtic/F
-Cam
-camoc/G
-Cams
-camosa/E
-camosina/E
-Camp
-camp/E
-campa/E
-Camp
-Campabadal
-campal/E
-Campalans
-Campamar
-campament/E
-campana/E
-campanada/E
-campanar/E
-campaneig/E
-campanejava/A
-campanella/E
-Campaner
-campaner/F
-campanera/E
-campaneria/E
-Campanet
-campaneta/E
-campaneter/F
-campani/H
-Campnia
-campaniforme/E
-campanleg/E
-campanloga/E
-campanologia/E
-campnula/E
-campanulcia/E
-campanulat/B
-campanut/B
-Campany
-campanya/E
-Campany
-campanyol/F
-Camps
-Campassol
-campava/A
-Campdliga
-Campdelacreu
-Campdelaroca
-Campdelcoll
-Campdepadrs
-Campderic
-Campderrs
-Campdesunyer
-Campdevnol
-Campdor
-campejava/A
-Campell
-campeller/F
-Campelles
-Campello
-Campeny
-camper/E
-cmper/E
-camperol/F
-campestre/E
-campetx/I
-Campfulls
-Camp
-campidans/J
-Campidano
-cmpila/E
-Campill
-Campillo
-campiltrop/F
-Campinell
-cmping/E
-Campins
-Campinyana
-campi/H
-campionat/E
-campir/MN
-Camps
-campisme/E
-campista/E
-Campist
-Campl
-Campllong
-Campmajor
-Campmany
-campmanya/E
-Campmanyes
-Campolier
-Campomar
-Campome
-Camporiol
-Camporrells
-Camporrobles
-camporrutenc/F
-Campos
-Camposs
-Campossin
-Camppol
-Camprecis
-Camprodon
-Camprub
-Camps
-Campsaulina
-Campsentelles
-campus/E
-Campvern
-camuflament/E
-camuflatge/E
-camuflava/A
-Cams
-cams/J
-camussa/E
-camut/B
-can
-Can
-cana/E
-Canaan
-canabassa/E
-canac/F
-canada/E
-Canad
-canadaire/E
-canadella/E
-canadenc/F
-Canal
-canal/E
-Canalda
-canal
-canalera/E
-canals
-canaleta/E
-Canaletes
-canal/H
-canalicle/E
-canalicular/E
-canaliculitis/E
-Canalies
-canals
-canalissos
-canalitzable/E
-canalitzaci/G
-canalitzava/A
-canalla/E
-canallada/E
-canaller/F
-canal/G
-Canals
-canana/E
-cananea/E
-cananeu/E
-canap
-canaps
-canar/E
-canard/E
-canareu/F
-canari/EK
-canria/E
-canaricultura/E
-canarier/F
-canariera/E
-canar/G
-canastra/E
-canastrell/E
-canastret/E
-canastr/G
-canat/E
-Canavelles
-Cnaves
-Canberra
-canca/E
-cancan/E
-cancaneta/E
-cancell/E
-cancellaci/G
-cancellador/F
-cancellava/A
-canceller/F
-cancelleresc/F
-cancellerescament
-cancelleria/E
-cncer/E
-cancerigen/L
-canceritzaci/G
-cancerologia/E
-cancers/J
-can/G
-canonaire/E
-canonejava/A
-canoner/EF
-canonerament
-canoneria/E
-canoneta/E
-canonetista/E
-canonstica/E
-cancriforme/E
-cancrinita/E
-candalissa/E
-Candela
-candela/E
-candeler/EF
-Candelera
-candelera/E
-candeleta/E
-Candell
-candent/E
-Candi
-candi/E
-Cndia
-cndia/E
-candial/E
-Cndid
-cndid/F
-Cndida
-cndida/E
-cndidament
-candidat/F
-candidatura/E
-candidesa/E
-candidiasi/E
-candidosi/E
-candiment/E
-candir/MN
-candita/E
-candonga/E
-candor/E
-candors/J
-candorosament
-Canedell
-canfora/E
-canejador/F
-Canejan
-canejava/A
-Canell
-canell/E
-canella/E
-canellcia/E
-caneller/E
-canellera/E
-Canelles
-canell/G
-canel/G
-canelobre/E
-cnem/E
-canemada/E
-canemar/E
-canems
-canemassos
-canemera/E
-canemuixa/E
-canequ
-canequs
-canera/E
-Canes
-canescent/E
-canes
-caness
-Canet
-canet/E
-caneter/F
-Canfranc
-cangrea/E
-cangr/G
-Cangrs
-cangueli/E
-canguelo/E
-cangur/E
-can/H
-canbal/E
-canibalesc/F
-canibalisme/E
-canic/E
-cancie/E
-cancula/E
-canicular/E
-canicultura/E
-cnid/E
-Canig
-canilla/E
-canillera/E
-Canillo
-caninament
-Canivell
-cannabcia/E
-cnnabis/E
-canncia/E
-can/G
-canoa/E
-canoca/E
-candrom/E
-canoer/F
-Cnoes
-canoista/E
-cnon/E
-canonada/E
-canonaire/E
-canonava/A
-canoneig/E
-canonejava/A
-canoner/F
-canonet/E
-Canonge
-canonge/E
-canongessa/E
-canongia/E
-cannic/F
-cannica/E
-canonical/E
-cannicament
-canonicat/E
-canonicitat/E
-canonista/E
-canonitzable/E
-canonitzaci/G
-canonitzava/A
-canonja/E
-canor/F
-Cans
-cans/J
-Canosa
-canot/E
-canotatge/E
-canotier/E
-Canovelles
-Cnoves
-cansalada/E
-cansalader/F
-cansaladeria/E
-cansament/E
-cansat/B
-cansava/A
-cansera/E
-canss/J
-cant.
-cant/E
-cantbil/E
-cantable/E
-cntabre/F
-Cantbria
-cantbric/F
-Cantacorbs
-cantada/E
-cantadissa/E
-cantador/F
-cantafaula/E
-cantaire/E
-cantal/E
-cantalada/E
-cantalar/E
-cantalejava/A
-Cantallops
-cantant/E
-cntar/E
-cantarella/E
-cantarellal/E
-cantarellejava/A
-cantrida/E
-cantaridina/E
-antarnac
-cantata/E
-cantatriu/E
-cantautor/F
-cantava/A
-Cantavella
-cantell/E
-cantellatge/E
-cantellejava/A
-cantells/J
-cantellut/B
-Canteny
-cnter/E
-cantera/E
-cntera/E
-canterada/E
-canterano/E
-Canterbury
-Canterell
-canterell/E
-Canterella
-canterella/E
-Canterelles
-canterer/F
-canterera/E
-cantereria/E
-Cant
-cntic/E
-canticela/E
-Cantidi
-Cantidi
-cantiga/E
-cantilena/E
-cantimplora/E
-cantina/E
-cantiner/F
-cntir/E
-cantirer/EF
-cantirera/E
-cantirets
-cantiri/E
-Cant
-cant/G
-Canton
-canton/E
-cantonada/E
-cantonal/E
-cantonalisme/E
-cantonalista/E
-cantonalitzaci/G
-cantonat/B
-cantoner/F
-cantons/J
-cantor/F
-cantoral/E
-canturella/E
-cantria/E
-canturrunyava/A
-canturrutxava/A
-cants
-cantussava/A
-cantusseig/E
-cantussejava/A
-cantussol/E
-cantussolava/A
-cantutxava/A
-Canuda
-canudera/E
-Canudes
-canuguera/E
-cnula/E
-canusir/MN
-Canut
-canut/BE
-canvi/E
-canviable/E
-canviador/F
-canviament/E
-canviant/E
-canviari/EK
-canviava/A
-canvista/E
-canxa/E
-canxer/F
-canya/E
-Canyada
-canyada/E
-Canyad
-canyaferla/E
-canyafstula/E
-Canyagueral
-canyamel/E
-canyamelar/E
-Canyameres
-canyamet/E
-canyameta/E
-canyamissa/E
-canyam/G
-canyaperla/E
-Canyar
-canyar/E
-Canyard
-canyaret/E
-canya-siula/E
-canyavera/E
-canya-xiula/E
-canyella/E
-canyeller/E
-canyellera/E
-Canyelles
-Canyer
-canyer/E
-Canyet
-canyet/E
-canyeta/E
-canys
-canyissa/E
-canyissada/E
-canyissar/E
-canyissat/E
-canyisser/E
-canyisset/E
-canyissos
-Canyiula
-canyiula/E
-cany/G
-canyoca/E
-canyola/E
-cnyom/E
-canyot/E
-canyota/E
-canyut/BE
-caoba/E
-caodaisme/E
-caol/G
-caolnic/F
-caolinita/E
-caolinitzaci/G
-Cors
-caors/H
-caos/E
-catic/F
-caticament
-cap.
-cap/CE
-cap/Z
-capa/E
-capa/I
-capaces
-capacmetre/E
-capacitaci/G
-capacitat/E
-capacitatiu/B
-capacitava/A
-capacitiu/B
-capament
-capada/E
-capadella/E
-capadoci/E
-Capadcia
-capadcia/E
-capador/F
-Capafons
-Capafonts
-capalada/E
-capalava/A
-capalt/F
-Capar
-caparcia/E
-caparidcia/E
-caparra/E
-caparrada/E
-caparrs
-caparrassos
-caparreta/E
-caparr/G
-caparrs
-caparrossos
-caparrot/E
-caparrotada/E
-caparrudesa/E
-caparrut/B
-capat/B
-capats/B
-capava/A
-capavallada/E
-capavalls/J
-capbaix/J
-capbaixava/A
-capblanc/F
-capblau/E
-capbou/E
-capbreu/E
-capbrevaci/G
-capbrevador/F
-capbrevava/A
-capbrot/E
-capbuidada/E
-capbuit/B
-capbuitada/E
-capbs
-capbussada/E
-capbussador/F
-capbussaire/E
-capbussament/E
-capbussava/A
-capbussejava/A
-capbuss/G
-capa/E
-capada/E
-capal/E
-capalada/E
-capalera/E
-capalet/E
-capana/E
-capaner/E
-Capanes
-capat/E
-capcaudada/E
-capava/A
-capcer/E
-capcetes
-capcill/G
-capcinada/E
-capcinal/E
-capcineig/E
-capcinejava/A
-capcins/J
-capcingle/E
-capci/G
-capcis/J
-capciosament
-Capcir
-capcir/G
-cap/G
-capcot/F
-capot/E
-capuda/E
-capcurucull/E
-caput/E
-Capdaigua
-capdamunt
-capdanser/F
-capdavall
-capdavant
-capdavanter/F
-Capdebou
-capdedins/I
-Capdeferro
-Capdell
-capdellaner/F
-Capdepera
-Capderrec
-Capdet
-Capdeu
-Capdevila
-capdret/F
-capejador/EF
-capejava/A
-capel/E
-capelina/E
-Capell
-capell/E
-Capella
-capella/E
-Capell
-capell/G
-capellada/E
-Capellades
-Capellaire
-capellana/E
-capellanada/E
-capellanatge/E
-capellanejava/A
-capellaner/F
-capellaneria/E
-capellanesc/F
-capellanet/E
-capellania/E
-capellanum/E
-capellava/A
-capeller/F
-capellera/E
-capelleria/E
-capellet/E
-capelleta/E
-capellina/E
-capellut/E
-capense/E
-Caper
-caper/E
-Caper
-caper/G
-caperull/E
-caperulla/E
-caperutxa/E
-capesflorat/B
-Capestany
-capet/E
-Capeta
-capeta/E
-capfermava/A
-capferrada/E
-capferrat/E
-capferrerico/E
-capficada/E
-capficall/E
-capficament/E
-capficat/E
-capficava/A
-capfic/G
-capfinit/B
-capfluix/J
-capfoguer/E
-capgirada/E
-capgirament/E
-capgirava/A
-capgirell/E
-capgirellava/A
-capgir/G
-capgirolla/E
-capgrs/J
-capgrs/B
-capguardava/A
-caphuitada/E
-capialat/E
-capialt/E
-capiample/E
-capibara/E
-capicausa/E
-capicoa/E
-capicua/E
-capiculava/A
-capida/E
-capidansa/E
-cpiga/D
-capiguem
-cpiguen/C
-cpigues
-capigueu
-capillar/E
-capillaritat/E
-capillera/E
-capillici/E
-capimoca/E
-cping/E
-capipota/E
-capir/MN
-capironat/E
-capirot/E
-capirota/E
-capirotat/B
-caps
-capissava/A
-capisser/F
-capissola/E
-Capistrano
-capistrat/B
-capistre/E
-capita
-capit/H
-capitaci/G
-capital/E
-capitalisme/E
-capitalista/E
-capitalitat/E
-capitalitzable/E
-capitalitzaci/G
-capitalitzava/A
-capitalment
-capitanejava/A
-capitania/E
-capitell/E
-captol/E
-capitolet/E
-capitoli/E
-capitol/H
-capitomba/E
-capitombava/A
-capitonat/E
-capitonava/A
-capits/J
-capitost/E
-captula/E
-capitulaci/G
-capitulant/E
-capitular/E
-capitulari/E
-capitularment
-capitulava/A
-capitulejava/A
-capjup/F
-caplla/I
-caplletra/E
-caplletrava/A
-caplletrejava/A
-caplleuger/E
-caplleuta/E
-capllevador/E
-capllevava/A
-Caplliure
-capmall/E
-Capmany
-capms/I
-capmassava/A
-capmoix/J
-capmort/E
-capnegre/F
-Cap
-cap/G
-capoc/E
-capoeira/E
-capol/E
-capolador/F
-capolament/E
-Capolat
-capolat/E
-capolava/A
-capoll/E
-caponada/E
-caponat/E
-caponava/A
-caponera/E
-capoquer/E
-caporal/EF
-caps
-capot/E
-capota/E
-capotatge/E
-capotava/A
-capotejava/A
-capotell/E
-cappare/E
-cappatr/G
-cappl/G
-Caprasi
-caprella/E
-caprese
-capr/G
-cpric/E
-caprici/E
-capricis/J
-capriciosament
-capricorn/E
-capricultura/E
-caprificaci/G
-caprificava/A
-caprifolicia/E
-caprlic/E
-caprimlgid/E
-caprimulgiforme/E
-capritx/I
-capritxada/E
-capritxs/J
-capritxosament
-capritxositat/E
-cap-rodo/E
-caproic/E
-caproid/E
-cap-roig/E
-cap-roja/E
-caprmid/E
-cap-rossenc/F
-caps
-capsa/E
-capsalma/E
-capser/EF
-capserrat/E
-capseta/E
-cpsida/E
-capsigrany/E
-capsigranyera/E
-caps-i-puntes
-capsmer/E
-capsot/E
-capsotera/E
-capsou/E
-cpsula/E
-capsuladora/E
-capsulament/E
-capsular/E
-capsulitis/E
-capta/E
-captabilitat/E
-captaci/G
-captada/E
-captador/F
-captaire/E
-captard/E
-captava/A
-capt/D
-capten/C
-captenc
-captendr/T
-captenen
-captener/E
-captengus/Q
-captengut/B
-captenia
-captenem
-captenien
-captenies
-capteneu
-captenim
-capteniment/E
-captenint/C
-captenir/C
-capteniu/C
-captens
-capteny/E
-capterrera/E
-capterrerava/A
-capterrerer/E
-captinc
-captindr
-captindran
-captindrs
-captindre/D
-captindr
-captindrem
-captindreu
-captindria
-captindrem
-captindrien
-captindries
-captindreu
-captinena/E
-captinga/D
-captinguda
-captingudes
-captingu
-captinguem/C
-captinguen/C
-captinguera
-captingurem
-captingueren
-captingueres
-captingureu
-captingues
-captingus
-captingussem
-captinguessen
-captinguesses
-captingusseu
-captingussim
-captinguessin
-captinguessis
-captingussiu
-captingueu
-captingui/D
-captingu
-captinguin/C
-captinguis
-captingut
-captinguts
-captinys/I
-captiri/E
-captiu/B
-captivador/F
-captivava/A
-captiveri/E
-captivitat/E
-captor/E
-captrencava/A
-captura/E
-capturador/F
-capturava/A
-capulla/E
-caputxa/E
-caputxer/F
-caputxeta/E
-caputx/H
-caputxino/E
-caputx/G
-capverd/E
-capvesprada/E
-capvespral/E
-capvespre/E
-capvesprol/E
-capvuitada/E
-caquctic/F
-caquejava/A
-caquet/G
-caquxia/E
-caquxia-anorxia/E
-caqui/E
-caquier/E
-car/EF
-cara/E
-caraalegre/E
-caraample/F
-carabao/E
-Carabassa
-carabassa/E
-carabassada/E
-carabassaire/E
-carabassal/E
-carabassar/E
-carabassat/E
-carabassejava/A
-carabassenc/F
-carabasser/E
-carabassera/E
-carabasserar/E
-carabasseta/E
-carabass/G
-carabassina/E
-carabassinera/E
-carabass/G
-carabassonera/E
-carabassot/E
-carabassotada/E
-carabina/E
-carabiner/F
-carablanc/F
-carabr/H
-carabrut/F
-caracal/E
-caracar
-caracars
-Caracas
-caracollons/I
-caracontent/F
-carcter/E
-caracterial/E
-caracteriologia/E
-caracterstic/F
-caractersticament
-caracteritzable/E
-caracteritzaci/G
-caracteritzador/F
-caracteritzava/A
-caracterognesi/E
-caracterologia/E
-caracterolgic/F
-caracul/E
-carada/E
-cardrid/E
-caradriforme/E
-caraeixut/F
-carafeixava/A
-Caraf
-carafresc/F
-caragana/E
-caragirat/BE
-caragirava/A
-Caragol
-caragol/E
-caragola/E
-caragolada/E
-caragolads/B
-caragolaire/E
-caragolament/E
-caragolava/A
-caragoler/F
-caragolera/E
-caragolet/E
-caragol/G
-caragolina/E
-caragrs/B
-caraisme/E
-carata/E
-caral/E
-carall/E
-carallada/E
-carallarg/F
-carallet/E
-carallot/E
-carallotada/E
-caralluma/E
-caram
-Caramany
-caramasera/E
-carambola/E
-caramboler/E
-carambolista/E
-caramel/E
-caramell/E
-caramella/E
-caramellaire/E
-caramellera/E
-caramelles
-caramellitzaci/G
-caramellitzava/A
-caramellosa/E
-carament
-caramenut/B
-caramida/E
-caramot/E
-caramuixa/E
-caramull/E
-caramullava/A
-caranda/G
-caranegre/F
-caranet/F
-carngid/E
-caranques
-carantoines
-caranya/E
-carapicat/B
-carpid/E
-carapigat/B
-carapl/H
-caraprim/F
-Cararac
-cara-red/H
-cara-rod/H
-cara-roig/E
-cara-roja/E
-cara-rugat/B
-cara-sol/E
-carassa/E
-carasser/F
-carasseta/E
-carassi/E
-carassut/B
-carat
-caratge/E
-caratso
-cartula/E
-caratussa/E
-caratxos
-caravaggisme/E
-caravana/E
-caravaner/F
-caravning/E
-caravanisme/E
-caravanista/E
-caravanserrall/E
-caravella/E
-cara-xuclat/B
-carbabor/G
-carbamat/E
-carbmic/F
-carbamida/E
-carbamina/E
-carbani/G
-carbassa/E
-carbassada/E
-carbassaire/E
-carbassal/E
-carbassar/E
-carbassat/E
-carbassejava/A
-carbassenc/F
-carbasser/E
-carbassera/E
-carbasserar/E
-carbasseta/E
-carbass/G
-carbassina/E
-carbass/G
-carbassonera/E
-carbassot/E
-carbassotada/E
-carbazole/E
-carbil/E
-carbinol/E
-Carb
-carb/G
-carbocati/G
-carbodinamita/E
-carbogen
-carbgens
-carbohidrat/E
-carbonada/E
-carbonari/EK
-carbonarisme/E
-carbonat/BE
-carbonataci/G
-carbonatat/B
-carbonatava/A
-carbontic/F
-carbonatita/E
-carbonatofluorapatita/E
-carbonatohidroxilapatita/E
-carbonava/A
-carboncle/E
-Carboneda
-carboneig/E
-carbonejava/A
-Carbonell
-Carboner
-carboner/EF
-carbonera/E
-carboneria/E
-Carboners
-carbonet/E
-carboni/E
-carbnic/F
-carbonfer/F
-carbonil/E
-carbonlic/F
-carbonissa/E
-carbonitruraci/G
-carbonitrurava/A
-carbonitzaci/G
-carbonitzador/E
-carbonitzava/A
-carbons/J
-carborndum/E
-carboxihemoglobina/E
-carboxil/E
-carboxilat/E
-carboxlic/F
-carboximetilcellulosa/E
-carbur/E
-carburaci/G
-carburador/E
-carburant/E
-carburava/A
-car/I
-carca/E
-carcab/G
-carcabs
-carcabossos
-carcaix/I
-Carcaixent
-carcaixent/H
-carcallada/E
-carcallejava/A
-carcanada/E
-carcanyell/E
-carcanyol/E
-carcarnid/E
-carcs
-carcassa/E
-carcasselles
-Carcass
-Carcassona
-carcassos
-carcatrs/I
-carcau/E
-carcellatge/E
-Carceller
-carceller/F
-Crcer
-crcer/E
-carcera/E
-carcerari/K
-Carcereny
-carcer/H
-carcrul/E
-Carc
-carcinogen/K
-carcinognesi/E
-carcinogenicitat/E
-carcinol/F
-carcinologia/E
-carcinoma/E
-carcinomats/J
-Carcoler
-carcomprava/A
-carculla/E
-card/E
-carda/E
-cardada/E
-cardador/F
-cardaire/E
-cardalloba/E
-cardamina/E
-cardamom/E
-Cardany
-Cardany
-cardassa/E
-Cardassar
-cardassar/E
-cardat/E
-cardatge/E
-cardava/A
-Cardedeu
-Cardell
-Cardell
-Cardellac
-Cardell
-Cardells
-Cardels
-Cardenal
-cardenal/E
-cardenalat/E
-cardenalici/E
-cardenalcia/E
-Cardener
-cardener/E
-carder/F
-carderola/E
-Cardet
-cardet/E
-cardeta/E
-cardetera/E
-cardac/F
-cardiaci/K
-cardilgia/E
-crdies/E
-cardiga/E
-crdigan/E
-cardigassa/E
-cardigot/E
-cardiguera/E
-cardina/E
-cardinal/E
-cardinalitat/E
-cardinxa/E
-cardiocirculatori/K
-cardigraf/E
-cardiografia/E
-cardiograma/E
-cardioide/E
-cardileg/E
-cardiolipina/E
-cardiloga/E
-cardiologia/E
-cardiomeglia/E
-cardipata/E
-cardiopatia/E
-cardiosclerosi/E
-cardiovascular/E
-cardisser/E
-carditis/E
-Card
-card/G
-cardolera/E
-cardolina/E
-Cardona
-Cardoneda
-Cardoner
-Cardonet
-Cardon
-Cards
-cardot/E
-Cards
-cards/I
-cardussava/A
-carei/E
-carejament/E
-carejava/A
-careli/H
-Carlia
-carn
-carena/E
-carenada/E
-carenador/EF
-carenat/BE
-carenava/A
-carncia/E
-carenejava/A
-carener/F
-Carenys
-cars/I
-carestia/E
-carestis/J
-careta/E
-crex/E
-carga/E
-Cargol
-cargol/E
-cargola/E
-cargolada/E
-cargolads/B
-cargolaire/E
-cargolament/E
-cargolava/A
-cargolera/E
-cargolet/E
-cargol/G
-cari/K
-Cria
-cria/E
-carimid/E
-caritide/E
-cariava/A
-Carib
-carib/E
-Caribdis
-caribenc/F
-caribeny/F
-carib
-caribs
-caricatura/E
-caricaturava/A
-caricaturesc/F
-caricaturista/E
-caricaturitzava/A
-carcia/E
-cries/E
-carill/G
-carn
-Carina
-carina/E
-carinal/E
-carinava/A
-carinyena/E
-carioca/E
-cariocinesi/E
-cariocintic/F
-cariofillcia/E
-cariogmia/E
-cariogen/K
-cariognesi/E
-cariograma/E
-cariopsi/E
-cariotip/E
-cariotipus/E
-Carisi
-carisma/E
-carismtic/F
-carssim/F
-Caritat
-caritat/E
-caritater/E
-caritatiu/B
-caritativament
-carl/G
-carlania/E
-Carlemany
-Carlenc
-Carles
-Carlet
-carlet/E
-carleta/E
-carlet/H
-carl/GH
-carlina/E
-carlinada/E
-carlinalla/E
-carlinga/E
-carlisme/E
-carlista/E
-Carlota
-carlota/E
-Carluset
-Carmanh
-Carmaniu
-carmanyola/E
-Carme
-Carmel
-carmelita/E
-carmelit/H
-carmelitana/E
-carmn
-carmenador/F
-carmenava/A
-Carmeniu
-carmes/H
-carm/G
-carminat/B
-carminatiu/B
-carmnic/E
-Carmona
-carn/E
-carnaci/G
-carnada/E
-carnadura/E
-carnal/E
-carnalatge/E
-carnalitat/E
-carnallita/E
-carnalltic/F
-carnalment
-carnari/E
-carnassa/E
-carnatge/E
-carnauba/E
-carnaval/E
-carnavalada/E
-carnavalesc/F
-carnell/E
-Carner
-carner/EF
-carnera/E
-carneral/E
-carnestoltada/E
-carnestoltes/E
-carnet/E
-carni/E
-crnia/E
-carnificaci/G
-carnificava/A
-carnissada/E
-Carnisser
-carnisser/F
-carnissera/E
-carnisseria/E
-carnvor/F
-carns/J
-carnosa/E
-carnositat/E
-carnot/E
-carnota/E
-carnotita/E
-carnum/E
-carns
-carnussa/E
-carnussos
-carnut/B
-caro/E
-carofcia/E
-carol/G
-Carolina
-carolina/E
-carolingi/E
-carolngia/E
-carona/E
-caror/E
-carossa/E
-carota/E
-carot/G
-caroteneoide/E
-carotenoide/E
-cartida/E
-cartide/E
-carotidi/E
-carotdia/E
-carotina/E
-carotxa/E
-carp/E
-carpa/E
-carpaccio/E
-carpanell/E
-carpanta/E
-carpat/B
-carpel/E
-carpellar/E
-carpellat/B
-carpet/E
-carpeta/E
-carpet/H
-carpetada/E
-Carpetnia
-carp/G
-carpi/H
-carpicultura/E
-carpiment/E
-carpinus/E
-carpir/MN
-carp/G
-carp-blanc
-carpocfal/E
-carpfag/F
-Carpfor
-carpfor/E
-carpogoni/E
-carpologia/E
-carpspora/E
-carposporfit/E
-carquxia/E
-carquinyol/E
-carquinyoli/E
-carrabina/E
-carrabiner/E
-carrabistell/E
-carrac/E
-carraca/E
-carrador/F
-carragahen
-carraghens
-carraguenina/E
-Carraixet
-carraixet/E
-carrall/E
-carranc/F
-carrandella/E
-carranquejava/A
-carranxa/E
-carrs
-carrasca/E
-carrascal/E
-carrascar/E
-carrascla/E
-carrasclar/E
-Carrasco
-Carrasc
-Carrascosa
-Carrascull
-carraspic/E
-Carrasquer
-carrasquer/E
-carrasqus
-carrasquissos
-carrasser/E
-carrassos
-carrat/B
-Carratal
-Carrau
-carrau/E
-carrava/A
-carr/G
-crrec/E
-crrega/E
-carregada/E
-carregadet/E
-carregador/EF
-carregament/E
-carregat/B
-carregava/A
-carregs/J
-carrejadores
-carrejava/A
-carrell/E
-Carrer
-carrer/E
-Carrera
-carrera/E
-carrerada/E
-carrerany/E
-carrerassa/E
-carreratge/E
-Carreres
-carrereta/E
-Carrer
-carrer/G
-carrerola/E
-carret/E
-carreta/E
-carretada/E
-carretal/E
-carretam/E
-carretatge/E
-carreteig/E
-carretejava/A
-carretell/E
-carretella/E
-Carreter
-carreter/F
-carretera/E
-carret/G
-carretonada/E
-carreu/E
-carreuada/E
-carric/E
-Carrcola
-carricol/H
-carril/E
-carrilada/E
-carrilaire/E
-carrilet/E
-carrincle/E
-carrincl/H
-carrinclonada/E
-carrinclonament
-carrinclonejava/A
-carrincloneria/E
-carrinya/E
-Carri
-Carriol
-carriola/E
-carrioner/F
-carriot/E
-carrisqueig/E
-carrisquejava/A
-Carritg
-crritx/E
-carritxar/E
-carritxer/F
-carritxera/E
-carro/E
-carr/G
-carroll/E
-carronada/E
-carronya/E
-carronyaire/E
-carronyer/F
-Carrs
-carrs/B
-Carrs
-carrossa/E
-carrosser/F
-carrosseria/E
-carrota/E
-carrotxa/E
-carruatge/E
-carrura/E
-carrutxes
-carsos
-carst/E
-crstic/F
-carstificaci/G
-carstificava/A
-carta/E
-cartab/G
-cartaci/K
-cartada/E
-Cartagena
-cartagins/J
-Cartago
-cartaire/E
-crtam/E
-Cartany
-Cartarroja
-cart
-carteig/E
-cartejava/A
-crtel/E
-cartell/E
-Cartell
-cartella/E
-cartellatge/E
-cartellera/E
-cartellisme/E
-cartellista/E
-cartn/C
-cartenc
-cartendr/T
-cartenen
-cartengus/Q
-cartengut/B
-cartenia
-cartenem
-cartenien
-cartenies
-carteneu
-cartenim
-cartenint/C
-cartenir/C
-carteniu/C
-cartens
-carter/F
-crter/E
-cartera/E
-carteria/E
-carterista/E
-cartesi/H
-cartesianisme/E
-cartlag/E
-cartilagins/J
-cartilla/E
-cartinc
-cartindr
-cartindran
-cartindrs
-cartindre/D
-cartindr
-cartindrem
-cartindreu
-cartindria
-cartindrem
-cartindrien
-cartindries
-cartindreu
-cartinga/D
-cartinguda
-cartingudes
-cartingu
-cartinguem/C
-cartinguen/C
-cartinguera
-cartingurem
-cartingueren
-cartingueres
-cartingureu
-cartingues/C
-cartingus
-cartingussem
-cartinguessen
-cartinguesses
-cartingusseu
-cartingussim
-cartinguessin
-cartinguessis
-cartingussiu
-cartingueu/C
-cartingui/D
-cartingu
-cartinguin/C
-cartinguis
-cartingut
-cartinguts
-cartips
-cartipassos
-cartisme/E
-cart/G
-cartogr.
-cartgraf/F
-cartografia/E
-cartografiava/A
-cartogrfic/F
-cartograma/E
-cartoixa/E
-cartoix/H
-cartolina/E
-cartomncia/E
-cartomntic/F
-cartometria/E
-cartonatge/E
-carton
-cartoner/F
-cartons
-cartonet/E
-cartoteca/E
-cartre/E
-cartr/G
-cartulari/E
-cartutx/I
-cartutxera/E
-Carull
-Carulla
-carncula/E
-caruncular/E
-carunculat/B
-carura/E
-carussa/E
-carvacrol/E
-carvn/CS
-carvendre/D
-carvendr/T
-carvenent/R
-carvengus/Q
-carvengut/B
-carvenia/O
-carvenut/B
-crving/E
-carxata/E
-Carxe
-carxofa/E
-carxofar/E
-carxofer/E
-carxofera/E
-carxot/E
-carxotada/E
-carxotava/A
-carxotejava/A
-cas/I
-casa/E
-casabaixer/F
-Casabella
-Casablanca
-Casab
-Casabona
-Casabosca
-casaca/E
-Casacoberta
-casada/E
-Casadejs
-Casadell
-Casadellac
-Casademir
-Casademont
-Casades
-Casadesss
-Casadevall
-casador/F
-Casaesteve
-Casafabre
-Casafages
-Casafont
-Casafranca
-Casagemes
-Casagran
-Casagualda
-Casahuga
-Casajoana
-Casal
-casal/E
-Casala
-Casaldliga
-Casaldelbosc
-Casal
-casalici/E
-Casalins
-Casalla
-Casallacs
-Casal
-Casalot
-casalot/E
-Casalprim
-Casalpuig
-Casals
-casalter/F
-Casamada
-Casamador
-Casamajor
-Casamartina
-casamata/E
-casament/E
-Casamiquela
-Casamira
-Casamitjana
-Casamor
-Casana
-Casan
-Casanou
-Casanova
-Casaoliva
-Casapona
-Casaramona
-Casarrius
-Casarroman
-Casas
-Casasaia
-Casasaies
-Casasalls
-Casasantpere
-Casasaus
-Casasola
-Casassa
-Casasses
-Casasss
-casatinent/E
-casava/A
-Casavella
-casba/E
-casc/E
-casca/E
-cascabancs/I
-cascabot/E
-cascada/E
-cascadeig/E
-cascadejava/A
-cascador/F
-cascadura/E
-cascall/E
-cascament/E
-Cascarra
-cascarres
-cascrria/E
-cascrries
-cascarrs/J
-cascarrulla/E
-cascaula/E
-cascava/A
-cascavell/E
-cascavellada/E
-cascavellat/B
-cascavelleig/E
-cascavellejava/A
-cascavellic/E
-cascavelliquer/E
-cscode/E
-casc
-cascun/F
-caseficava/A
-casena/E
-casenat/E
-casell/E
-casella/E
-caseller/E
-Caselles
-Casells
-Caseny
-cases/J
-caser/F
-casera/E
-Caseres
-caseria/E
-caseriu/E
-caserna/E
-casernari/K
-Cases
-Casesnoves
-caseta/E
-cseum/E
-Casi
-Csia
-casidulina/E
-Casilda
-Casimir
-casimir/E
-casimiroa/E
-casiner/F
-casino/E
-Casinos
-casinyot/E
-casmant/E
-casmgam/F
-casmogmia/E
-Casol
-casol/H
-casolanament
-casolaneria/E
-casor/E
-casori/E
-casot/E
-Casp
-caspa/E
-caspera/E
-caspi/E
-cspia/E
-casporra/E
-casporrut/B
-casps/J
-casquet/E
-casqueta/E
-casqueter/F
-cassa/E
-Cass
-cassaci/G
-cassada/E
-cassal/E
-cassalla/E
-cassanell/E
-Cassanella
-cassanella/E
-cassanogues/E
-Cassany
-Cassanya
-Cassanyer
-Cassanyes
-Cassanyol
-Cassanys
-cassaret/E
-cassava/A
-casserola/E
-casserolada/E
-Casserres
-casset/E
-casseta/E
-casset/G
-cassetonat/B
-Cassi
-cssia/E
-cassigall/E
-Cassiopea
-casss/I
-cassiterita/E
-cass/G
-cassogues
-cassola/E
-cassolada/E
-cassoleta/E
-cassnigues/E
-cassos
-cassot/E
-cassussa/E
-Cast
-cast.
-cast/F
-casta/E
-Castalla
-castallut/B
-castament
-Castany
-castany/F
-castanya/E
-castanyada/E
-castanyar/E
-castanyeda/E
-Castanyer
-castanyer/EF
-castanyerar/E
-castanyereda/E
-castanyeta/E
-castanyetes
-castany/G
-castanyola/E
-castanyolada/E
-castanyoleta/E
-castanyot/E
-Castanys
-castedat/E
-Castell
-castell/E
-Castella
-Castell
-castell/H
-castell/H
-castellanada/E
-castellanejava/A
-castellania/E
-castellanisme/E
-castellanista/E
-castellanitzaci/G
-castellanitzant/E
-castellanitzava/A
-castellanolleons/J
-castellanomanxec/B
-castellanoparlant/E
-Castellar
-Castellarnau
-Castellbell
-Castellbisbal
-Castellblanc
-Castellb
-Castellcir
-Castelldans
-Castelldefels
-castellenc/F
-casteller/F
-castellera/E
-Castellet
-castellet/E
-Castellets
-Castellfabib
-Castellfollit
-Castellfort
-castellfort/H
-Castellgal
-Castellitx
-Castellnou
-castellnovenc/F
-Castellnovo
-Castell
-Castellol
-castellologia/E
-castellonenc/F
-castelloner/F
-Castellonet
-castellonet/H
-castellon/H
-Castellonroi
-castellot/E
-Castell-Platja
-Castells
-Castellsaguer
-Castellser
-Castellterol
-Castelltort
-Castellvell
-Castellv
-Castenys
-Caster
-Casters
-castic/E
-castieler/F
-Castielfabib
-cstig/E
-Castigaleu
-castigament/E
-castigava/A
-Castillo
-Castill
-castina/E
-csting/E
-casts/B
-castissisme/E
-castl/G
-castlania/E
-castor/E
-Cstor
-Castori
-castori/E
-castrid/E
-castorina/E
-castraci/G
-castrador/F
-castral/E
-castrametaci/G
-castrat/E
-castrava/A
-castrense/E
-Cstul
-casual/E
-casualisme/E
-casualitat/E
-casualment
-casuari/E
-casurid/E
-casuariforme/E
-casuarina/E
-casuarincia/E
-casuista/E
-casustic/F
-casusticament
-casull/E
-Casulla
-casulla/E
-casuller/F
-Casulleres
-casulleria/E
-casunyet/E
-casxolong/E
-cat.
-cat/E
-Cat
-catabtic/F
-catabauma/E
-catablic/F
-catabolisme/E
-catablit/E
-cataclinal/E
-cataclnic/F
-cataclisme/E
-cataclsmic/F
-catacrac/E
-catacresi/E
-catacrstic/F
-catacumbes
-catacstica/E
-Catadau
-catadau/G
-catadauina/E
-catadiptric/F
-catdrom/F
-catafille/E
-catfora/E
-cataifa/E
-Catal
-catal/H
-catalanada/E
-catalanejava/A
-catalanesc/F
-catalnic/F
-catalanisme/E
-catalanista/E
-catalanstica/E
-catalanitat/E
-catalanitzaci/G
-catalanitzava/A
-catalanoaragons/J
-catalanfil/F
-catalanoflia/E
-catalanfob/F
-catalanofbia/E
-catalanfon/F
-catalanoparlant/E
-catalarc/E
-catalctic/F
-catleg/E
-catalpsia/E
-catalptic/F
-catalexi/E
-Catalina
-catalina/E
-cataliner/F
-catalinoia/E
-catlisi/E
-cataltic/F
-catalitzador/F
-catalitzava/A
-catalogaci/G
-catalogador/F
-catalogava/A
-catalogrfic/F
-catalpa/E
-Catalunya
-catamar/G
-catameus
-catnia/E
-Catany
-cataplasma/E
-cataplexia/E
-catapulta/E
-catapultava/A
-ctar/F
-cataracta/E
-catar/G
-Catarineu
-catarisme/E
-catarobi/E
-catarbia/E
-catarque/H
-catarral/E
-catarro/E
-catarrog/H
-Catarroja
-catarrs/J
-catarsi/E
-catrtic/F
-catrtid/E
-Catasss
-catstasi/E
-catstrofe/E
-catastrfic/F
-catastrficament
-catastrofisme/E
-catastrofista/E
-catatrmic/F
-catatmia/E
-catatpia/E
-catatonia/E
-catatnic/F
-catau/E
-catavent/E
-catazona/E
-catecisme/E
-catecol/E
-catecolamina/E
-catecumen/L
-catecumenat/E
-catedr.
-ctedra/E
-catedral/E
-catedralici/E
-catedralcia/E
-catedralitat/E
-catedrtic/F
-categoremtic/F
-categoria/E
-categorial/E
-categric/F
-categricament
-categoritzaci/G
-categoritzava/A
-catena/E
-catenria/E
-catequesi/E
-catequtic/F
-catequina/E
-catequisme/E
-catequista/E
-catequstic/F
-catequitzable/E
-catequitzaci/G
-catequitzava/A
-catresi/E
-catertic/F
-Caterina
-caterina/E
-caterva/E
-catrvola/E
-catet/E
-catter/E
-cateterisme/E
-catetmetre/E
-catetxina/E
-Cateura
-catgut/E
-cathedra
-Cat
-catifa/E
-catifaire/E
-catifell/E
-catifer/F
-catilinria/E
-catinenc/F
-cati/G
-catinic/F
-catipn/E
-cativo/E
-Catll
-Catllar
-cat/G
-ctode/E
-catdic/F
-Catoix
-catol.
-catlic/F
-catlicament
-catolicisme/E
-catolicitat/E
-catlit/E
-catptric/F
-catoptromncia/E
-catoptroscpia/E
-catorze/E
-catorz/H
-catraclica/E
-Catral
-catralenc/F
-catrastrofisme/E
-catre/E
-catric-catrac/E
-catso
-catsoleta
-catfol/E
-catxa/E
-catxalot/E
-catxamona/E
-catxap/E
-catxapera/E
-catxapit/E
-catxap/G
-catxaruta/E
-catxava/A
-catxel/E
-catxeruler/F
-catxerulo/E
-catxet/E
-catxeta/E
-catxillada/E
-catxo/EF
-catxola/E
-catxumbo/E
-catxurrera/E
-catxurro/E
-catxutxa/E
-Cau
-cau/CES
-caua/E
-Caucas
-caucasi/H
-caucsic/F
-cauci/G
-caucionava/A
-caudal/E
-caudat/B
-caudatari/K
-Caudau
-Cauders
-Caudete
-caudetenc/F
-caudcula/E
-Caudiel
-caudiel/H
-Caudirs
-cauet/E
-Caufap
-Caujacs
-Caula
-Caulasses
-caule/E
-Caulelles
-caulerpa/E
-caulerpal/E
-Caules
-caulescent/E
-Caulet
-caulicle/E
-caulcola/E
-caulidi/E
-cauliflor/F
-cauliflria/E
-cauliforme/E
-caulinar/E
-caulognic/F
-cauloide/E
-Cauls
-Caumont
-caure/D
-caur/T
-caus
-Caus
-causa/E
-Caus
-causaci/G
-causador/F
-causahavent/E
-causal/E
-causalitat/E
-causant/E
-causatiu/B
-causava/A
-causdic/F
-custic/F
-custicament
-causticitat/E
-caut/F
-cautament
-cautela/E
-cautelar/E
-cautelarment
-cautels/J
-cautelosament
-cauteri/E
-cauteritzaci/G
-cauteritzador/F
-cauteritzava/A
-cautx
-cautxs
-cautxutava/A
-Cava
-cava/E
-cavada/E
-cavads/B
-cavador/F
-cavalcada/E
-cavalcador/EF
-cavalcadura/E
-cavalcant/E
-cavalcava/A
-cavall/E
-cavalla/E
-cavallada/E
-cavallar/E
-cavallava/A
-cavallbernat/E
-cavallejava/A
-Cavaller
-cavaller/EF
-cavallerejava/A
-cavalleresc/F
-cavallerescament
-cavalleressa/E
-Cavalleria
-cavalleria/E
-cavallers/B
-cavallerissa/E
-cavallervol/F
-cavallervolament
-cavallers/J
-cavallerosament
-cavallerositat/E
-cavallet/E
-cavallfort/E
-cavall/H
-cavallina/E
-cavallista/E
-cavall/G
-Cavallol
-cavallonadora/E
-cavallonava/A
-cavallot/E
-cavapalles/E
-Cava-roques
-cavatina/E
-cavava/A
-cvea/E
-cvec/E
-cavegada/E
-caveguell/E
-caveguet/E
-caverna/E
-caverncola/E
-caverns/J
-cavet/E
-caviar/E
-cavicorni/E
-cavicrnia/E
-cavilat/E
-cavillaci/G
-cavillador/F
-cavillava/A
-cavilleig/E
-cavillejava/A
-cavills/J
-cavillosament
-cavim/E
-cavista/E
-cavitat/E
-cav/G
-cavorca/E
-cvum/E
-CCOO
-ce
-ceba/E
-cebaci/K
-ceballaire/E
-ceballar/E
-ceballot/E
-ceballut/B
-cebar/E
-Ceba-roja
-Cebenc
-Ceber
-ceber/F
-cebeta/E
-cebiche/E
-cbid/E
-ceboller/E
-ceboll/G
-Cebri
-cebu/H
-cec/BE
-cecal/E
-cecidi/E
-Cecili
-Ceclia
-cecina/E
-cecgraf/E
-cecograma/E
-cedent/E
-cedible/E
-cedir/MN
-cedre/E
-cedreda/E
-cedrela/E
-cedr/H
-cdula/E
-cedulari/E
-cefalacntid/E
-cefallgia/E
-cefalat/B
-cefalea/E
-ceflic/F
-cefalisme/E
-cefalitzaci/G
-cefalocordat/E
-cefalodi/E
-cfalon/E
-cefalpode/E
-cefaloraquidi/E
-cefaloraqudia/E
-cefalot/E
-cefalotcia/E
-cefalotorcic/F
-cefalotrax/E
-cefeida/E
-Cefer
-cega/E
-cegador/F
-cegall/E
-cegallejava/A
-cegalls/J
-cegament/E
-cegard/E
-cegava/A
-cegesimal/E
-cego/F
-ceg/G
-ceguda/E
-ceguera/E
-ceguers/J
-ceguesa/E
-ceguetat/E
-cegu/G
-ceiba/E
-ceilan/E
-ceilmetre/E
-cel/E
-celacant/E
-celacntid/E
-celaci/G
-celada/E
-celadament
-celastrcia/E
-celastral/E
-celat/B
-celatge/E
-celava/A
-Celdoni
-celebrrim/F
-celebraci/G
-celebrador/F
-celebrant/E
-celebrava/A
-clebre/E
-clebrement
-celebritat/E
-Celedoni
-celenterat/E
-celeritat/E
-celescopi/E
-celesta/E
-celeste/E
-celesteig/E
-Celest
-celest/G
-celestial/E
-celestialment
-celestina/E
-Celi
-Clia
-celac/F
-celiandre/E
-celiaquia/E
-celibat/E
-celibatari/K
-clibe/E
-clic/F
-celicrossi/E
-celidnia/E
-Celina
-celioscpia/E
-celstia/E
-celistre/E
-cell/E
-Cella
-cella/E
-cella/E
-cellacanut/B
-cellajunt/F
-cellanegre/F
-cellard/F
-cellarda/E
-cella-roig/E
-cella-roja/E
-cella-ros/B
-celler/E
-Cellera
-cellerat/E
-cellerer/F
-Cellerers
-celleta/E
-cello/E
-cellobiosa/E
-cellofana/E
-cellon/E
-cllula/E
-cellular/E
-cellularitat/E
-cellultic/F
-cellulitis/E
-celluloide/E
-celluls/J
-cellulosa/E
-cellulsic/F
-cellut/B
-celobert/E
-celoma/E
-celomat/B
-celomicet/E
-Celoni
-celstat/E
-Celr
-Cels
-celsiana/E
-celsitud/E
-celta/E
-celtiber/F
-Celtibria
-celtibric/F
-cltic/F
-celtisme/E
-cmbal/E
-cembra/E
-cement/E
-cementaci/G
-cementava/A
-cementeri/E
-cementiri/E
-cementita/E
-cena/E
-cenacle/E
-Cendra
-cendra/E
-cendrada/E
-cendraire/E
-cendrava/A
-cendrejava/A
-cendrells/J
-cendrer/E
-cendrera/E
-Cendrs
-cendrs/J
-cendrosa/E
-cendrosenc/F
-cendrot/E
-cenestsia/E
-cenetista/E
-cenobi/E
-cenobial/E
-cenobita/E
-cenobtic/F
-cenocrpic/F
-cencit/E
-cenogmeta/E
-cenotafi/E
-cenozoic/F
-cenozona/E
-cens/I
-Cens
-censal/E
-censaler/F
-censalista/E
-censat/B
-censatari/K
-censava/A
-censor/F
-censual/E
-censualista/E
-censura/E
-censurable/E
-censurador/F
-censurava/A
-cent/E
-centau/E
-centaura/E
-centaure/E
-centurea/E
-centauri/E
-centcames/E
-centcaps
-cent/H
-centella/E
-centellat/B
-centelleig/E
-centellejava/A
-Centelles
-centena/E
-centenar/E
-centenari/EK
-Centener
-centener/E
-centengrana/E
-centenni/E
-centenrama/E
-Centernac
-centes
-centsim/F
-centesimal/E
-centirea/E
-centgrad/F
-centigram/E
-centil/E
-centilitre/E
-centill/G
-cntim/E
-centmetre/E
-centmilionsim/F
-centmillsim/F
-cent/G
-centpeus
-centracntid/E
-centraci/G
-centrador/F
-central/E
-centraleta/E
-centralisme/E
-centralista/E
-centralitat/E
-centralitzable/E
-centralitzaci/G
-centralitzador/F
-centralitzava/A
-centrament/E
-centrava/A
-centre/E
-centreafric/H
-Centreafricana
-centreameric/H
-centreasitic/F
-centrecampista/E
-centredreta/E
-centreesquerra/E
-centreeuropea/E
-centreeuropeu/E
-centreoccidental/E
-cntric/F
-centrfug/F
-centrifugaci/G
-centrifugaci-extrusi/E
-centrifugador/F
-centrifugava/A
-centrol/E
-centrpet/F
-centrisme/E
-centrista/E
-centrobric/F
-centrografia/E
-centrolectic/F
-centrolfid/E
-centrmer/E
-centrosfera/E
-centrosimtric/F
-centrosoma/E
-centrosperma/E
-cents
-centumvir/E
-centumviral/E
-centumvirat/E
-cntuple/F
-centuplicava/A
-centria/E
-centuriaci/G
-centuriat/B
-Centuri
-centuri/G
-cenur/E
-cenyida/E
-cenyidor/F
-cenyiment/E
-cenyir/MN
-cenyuc/E
-Cep
-cep/E
-cepada/E
-ceparrada/E
-cepat/B
-cepell/E
-cepellar/E
-cepell/G
-ceper/G
-ceplid/E
-cepstral/E
-cepstre/E
-ceptre/E
-cer/E
-Cera
-cera/E
-cerambcid/E
-ceramial/E
-cermic/F
-ceramista/E
-cerasina/E
-cerasta/E
-cerasti/E
-cerat/E
-ceratina/E
-ceratinitzaci/G
-ceratit/E
-ceratofillcia/E
-ceratoma/E
-ceratosaure/E
-ceratosi/E
-cerunia/E
-ceraunita/E
-ceraunmetre/E
-cerber/E
-Cerc
-cerc/E
-cer/I
-cerca/E
-cercabregues/E
-cerada/E
-cercadits
-cercador/F
-cercafresses/E
-cercapersones/E
-cercapoals
-cercapous
-cercapromeses/E
-cerca-raons
-cerca-renous
-cerca-renyines/E
-cerca-revolts
-cercria/E
-cercatalents
-cercatfones/E
-cercausuaris/E
-cercava/A
-cercavila/E
-Cercavins
-cercavores/E
-Cerceneda
-Cercenedes
-cercet/E
-cercinyol/E
-cerciorava/A
-cerclada/E
-cerclava/A
-cercle/E
-crcol/E
-cercolador/E
-cercolaire/E
-cercolava/A
-cercoler/F
-cercopitcid/E
-Cercs
-Cercs
-Cerd
-cerd/H
-cerda/H
-Cerdans
-Cerdanya
-Cerdanyola
-Cerdanyons
-Cerd
-Cereal
-cereal/E
-cerealcola/E
-cerealicultor/F
-cerealicultura/E
-cerealista/E
-cerealstic/F
-cerebel/E
-cerebellitis/E
-cerebells/J
-cerebraci/G
-cerebral/E
-cerebritis/E
-cerebroespinal/E
-cerebrsid/E
-Cerer
-cerer/F
-Cerera
-cereria/E
-ceresina/E
-Ceret
-cereta/E
-ceret/H
-Ceretnia
-cerfull/E
-ceri/E
-cria/E
-cric/F
-cerfer/F
-cerificador/E
-cerilla/E
-cerimetria/E
-cerimnia/E
-cerimonial/E
-cerimonier/F
-cerimonis/J
-cerimoniosament
-Ceriola
-cerita/E
-cermet/E
-cern/CS
-cerndre/D
-cerndr/T
-cernedor/E
-cernedora/E
-cernent/R
-cerns/P
-cernia/O
-cernos/E
-cernuda/E
-cernut/B
-cero/E
-Cer
-ceroferari/K
-cerol/E
-ceroplstia/E
-cers/J
-cerot/E
-certic/F
-Cerqueda
-Cerquella
-cerra/E
-cerrell/E
-cerrer/F
-cerret/H
-cerrioide/E
-cerro/E
-cerrut/B
-cert.
-Cert
-cert/F
-certamen
-certmens
-certament
-certesa/E
-crtid/E
-certificable/E
-certificaci/G
-certificador/F
-certificat/B
-certificava/A
-certitud/E
-ceruli/E
-cerlia/E
-cerumen
-cermens
-cerumins/J
-cerussa/E
-cerussita/E
-cerut/E
-cerva/E
-cerval/E
-cervant/H
-cervantisme/E
-cervantita/E
-cervatell/E
-cervat/G
-cervell/E
-cervellera/E
-cervellet/E
-cervellina/E
-Cervell
-Cerver
-cerver/E
-Cervera
-cerver/H
-cerverina/E
-Cerver
-cervesa/E
-cerveser/F
-cerveseria/E
-cerv/H
-Cervi
-crvia/E
-cervical/E
-cervicitis/E
-crvid/E
-cervina/E
-cerviola/E
-crvix/E
-cervo/E
-crvol/E
-crvola/E
-Crvoles
-ces
-cesalpinicia/E
-Csar
-csar/E
-Cesari
-cesari/K
-cesari/H
-cesarisme/E
-cesarista/E
-cesaropapisme/E
-cescle/E
-cesi/E
-csia/E
-cespits/J
-cesquera/E
-cessaci/G
-cessament/E
-cessant/E
-cessantia/E
-cessava/A
-cessi/G
-cessionari/K
-cest/E
-cesta/E
-cester/F
-cestode/E
-cestoide/E
-cstrum/E
-cesura/E
-cetaci/E
-cetil/E
-cetlic/EF
-cetocid/E
-cetoacidosi/E
-cetoster/E
-cetohexosa/E
-cetona/E
-cetonmia/E
-cetnic/F
-cetonria/E
-cetopentosa/E
-cetornid/E
-cetosa/E
-cetosi/E
-cetrria/E
-Cetre
-Ceuta
-cf.
-chamosita/E
-chardonnay/E
-charota/E
-Chella
-Chelva
-Chera
-Cheste
-Chiapas
-Chicago
-Chihuahua
-chilindrn
-chimichurri
-Chiva
-Chocomeli
-chop
-Chvar
-Christmas
-Christopher
-Chulilla
-churrasco
-chutney/E
-CIA
-cia.
-cia/E
-cian/E
-cianamida/E
-cianat/E
-cianella/E
-cianhdric/EF
-cinic/F
-cianina/E
-cianita/E
-cianobacteri/E
-cianocobalamina/E
-cianfag/E
-cianofcia/E
-cianofilla/E
-cianfit/E
-cianogen
-ciangens
-cianmetre/E
-cianoprocariote/E
-cianosi/E
-ciantic/F
-cianur/E
-cianuraci/G
-cianurat/B
-cianurava/A
-cianric/E
-Ciara
-cat/E
-ciatecia/E
-ciati/E
-citic/F
-ciava/A
-ciavoga/E
-ciavogava/A
-ciberalumne/F
-ciberamic/B
-ciberaprenent/F
-cibercaf/G
-cibercriminologia/E
-cibercultura/E
-ciberdelicte/E
-ciberdelinqent/E
-ciberdependncia/E
-ciberespai/E
-ciberfbia/E
-ciberlegislaci/G
-ciberllenguatge/E
-cibernauta/E
-ciberntic/F
-ciberpolicia/E
-ciberserial/E
-cibersexe/E
-cibertira/E
-cbrid/E
-cibulet/E
-cicadcia/E
-cicadata/E
-cicadates
-cicadofit/G
-cicadpsid/E
-cicas/E
-cicatricial/E
-cicatritzable/E
-cicatritzaci/G
-cicatritzant/E
-cicatritzava/A
-cicatriu/E
-Cicer
-ccero/E
-cicerone/E
-ciceroni/H
-Cici
-ciclaci/G
-cclada/E
-ciclamat/E
-ciclamen
-ciclmens
-ciclmic/E
-ciclamor/E
-ciclantcia/E
-cicle/E
-cclic/F
-cclicament
-cclid/E
-ciclina/E
-ciclisme/E
-ciclista/E
-ciclitzaci/G
-ciclitzava/A
-cicl/G
-cicloalc/G
-cicloalqu/G
-cicloalqu/G
-ciclocrs
-ciclognesi/E
-ciclohex/G
-ciclodal/E
-cicloide/E
-cicllisi/E
-ciclomotor/E
-ciclomotorista/E
-cicloneure/E
-ciclnic/F
-ciclonita/E
-ciclop/E
-cicloparafina/E
-ciclopentadi/G
-ciclopentadienil/E
-ciclopi/E
-ciclopia/E
-ciclpia/E
-ciclorama/E
-ciclosilicat/E
-ciclosporina/E
-ciclostacionari/K
-ciclostil/E
-ciclostilava/A
-ciclstom/F
-ciclotema/E
-ciclotona/E
-ciclotr/G
-ciclotrnic/F
-cicloturisme/E
-cicloturista/E
-cicloturstic/F
-cicnid/E
-ciconiforme/E
-cicuta/E
-Cid
-cidrac/E
-cidrera/E
-cincia/E
-cincia-ficci/E
-cincia-ficcions
-cient
-cientfic/F
-cientficament
-cientificitat/E
-cientificotcnic/F
-cientisme/E
-cientista/E
-cientment
-CIF
-cifosi/E
-ciftic/F
-Cifre
-cigala/E
-cigal/G
-cigar/E
-cigarrer/F
-cigarrera/E
-cigarret/E
-cigarreta/E
-cigarro/E
-cigne/E
-cigni/E
-cgnia/E
-cgnid/E
-cigonya/E
-cigonyal/E
-cigrell/E
-cigr/G
-cigronaire/E
-cigroner/F
-cigronera/E
-cigronet/E
-cili/E
-ciliar/E
-ciliat/B
-clica/E
-Cilici
-cilici/E
-cilindrada/E
-cilindrador/F
-cilindraire/E
-cilindratge/E
-cilindrava/A
-cilindre/E
-cilindret/E
-cilndric/F
-cilindroide/E
-clix/E
-cim/E
-cima/E
-cimaci/E
-cimadal/E
-cimal/E
-cimalada/E
-cimall/E
-cimallejava/A
-cimava/A
-cmbal/E
-cimbaler/F
-cimbell/E
-cimbiforme/E
-cimbori/E
-cimbre/F
-cmbric/F
-cim/G
-cimejava/A
-cimell/E
-ciment/E
-cimentaci/G
-cimentatge/E
-cimentava/A
-cimentera/E
-cimer/F
-cimera/E
-cimeral/E
-cimerol/E
-cimodocecia/E
-cimfana/E
-cimolsa/E
-cims/J
-cin.
-cinabric/F
-cinabri/E
-cinamat/E
-cinmic/F
-cinamlic/F
-cinamom/E
-cnamom/E
-cnara/E
-cinasa/E
-cinc/E
-Cinca
-cinca/E
-cincada/E
-cincar/E
-cinc-cent/H
-cinc-centes/E
-cinccentista/E
-cinc-cents/I
-cinc-en-rama/E
-cincgallets/I
-cinc/G
-Cincinnati
-cnclid/E
-cincnervis/E
-cincona/E
-cinconina/E
-cinctorr/H
-Cinctorres
-cindri/E
-cine/E
-cineasta/E
-cineclub/E
-cinfil/F
-cinefrum/E
-cinegtic/F
-cinell/E
-cinema/E
-cinemascop/E
-cinemateca/E
-cinemtic/F
-cinematgraf/E
-cinematografia/E
-cinematografiava/A
-cinematogrfic/F
-cinematogrficament
-cinemmetre/E
-cineprosema/E
-cinerama/E
-cinerari/K
-cineri/E
-cinria/E
-cinerita/E
-cinertic/F
-cinescopi/E
-cinesi/E
-cinsica/E
-cinestsia/E
-cintic/F
-Cingala
-cingals/J
-cingla/E
-cinglada/E
-cinglant/E
-cinglantada/E
-cinglava/A
-Cingle
-cingle/E
-cinglera/E
-cngol/E
-cnic/F
-cnicament
-cinisme/E
-cinnabar/H
-cinocfal/F
-cinoceflia/E
-cinoglossa/E
-cinomorf/F
-cinomoricia/E
-cinorinc/E
-cinordon/E
-cinquagesma/E
-cinquanta
-cinquanta-cinc
-cinquanta-dos
-cinquanta-dues
-cinquanta-huit
-cinquanta-nou
-cinquanta-quatre
-cinquanta-set
-cinquanta-sis
-cinquanta-tres
-cinquanta-u
-cinquanta-un
-cinquanta-una
-cinquanta-vuit
-cinquant/H
-cinquantejava/A
-cinquantena/E
-cinquantenari/K
-cinquantenni/E
-cinquant/H
-cinqu/H
-cinquena/E
-Cinquers
-cinquet/E
-cinqueta/E
-cint.
-cint/E
-Cinta
-cinta/E
-cintaire/E
-cintava/A
-cintell/E
-cinter/F
-cinteria/E
-cintiforme/E
-cint/G
-cintria/E
-cintra/E
-cintrat/E
-cintrava/A
-cintrell/E
-cintura/E
-cinturat/B
-cinturava/A
-cinturilla/E
-cintur/G
-cinyell/E
-Ci
-Cioran
-cipercia/E
-cipol/G
-ciprer/E
-Ciprs
-Cipri
-ciprinicultura/E
-ciprnid/E
-cipriniforme/E
-ciprinodntid/E
-ciprinodontiforme/E
-cipripedi/E
-cpsela/E
-ciques/E
-Cira
-Cirac
-Cirat
-cirater/F
-circ/E
-circa
-circassi/H
-Circssia
-Circe
-circell/E
-circense/E
-circinat/B
-circuci/G
-circuir/MN
-circuit/E
-circuital/E
-circul.
-circulaci/G
-circulador/E
-circulant/E
-circular/E
-circularitat/E
-circularitzaci/G
-circularitzava/A
-circularment
-circulatori/K
-circulava/A
-circumcentre/E
-circumcidava/A
-circumcs/J
-circumcisi/G
-circumdant/E
-circumdava/A
-circumferncia/E
-circumflex/I
-circumfs/J
-circumlocuci/G
-circumloqui/E
-circumnavegaci/G
-circumnavegava/A
-circumpolar/E
-circumscrigus/Q
-circumscripci/G
-circumscrit/F
-circumscriu/CS
-circumscriure/D
-circumscriur/T
-circumscriv
-circumscrivia/O
-circumscrivint/R
-circumscrivira
-circumscrivrem
-circumscriviren
-circumscrivires
-circumscrivreu
-circumscrivs
-circumscrivssem
-circumscrivissen
-circumscrivisses
-circumscrivsseu
-circumscrivssim
-circumscrivissin
-circumscrivissis
-circumscrivssiu
-circumspecci/G
-circumspectament
-circumspecte/F
-circumstncia/E
-circumstanciadament
-circumstancial/E
-circumstancialitat/E
-circumstancialment
-circumstanciava/A
-circumstant/E
-circumvallaci/G
-circumvallava/A
-circumve/H
-circumvoluci/G
-Circuns
-cir/G
-cirenaic/F
-Cirene
-Cirer
-cirer/E
-Cirera
-cirera/E
-cirerar/E
-Cirerenc
-cirerer/E
-cirereta/E
-Cirerol
-cirerol/E
-cirerola/E
-ciri/E
-Cirac
-Ciraca
-cirial/E
-cirialer/F
-cirialera/E
-cirialot/E
-cirier/E
-Ciril
-Cirilla
-cirllic/F
-cirineu/E
-cirnosard/F
-cirriforme/E
-cirrpede/E
-cirrocmul/E
-cirrocmulus/E
-cirrs/J
-cirrosi/E
-cirrostrat/E
-cirrostratus/E
-cirrtic/F
-cirrus/E
-cirurgia/E
-cirurgi/H
-Cirus
-crvia/E
-Cirviac
-cirviola/E
-cis
-cisa/E
-cisador/F
-cisalla/E
-cisallament/E
-cisallava/A
-cisalp/H
-cisava/A
-Ciscle
-cisell/E
-cisellada/E
-cisellador/F
-cisellava/A
-cisma/E
-cismtic/F
-cismunt/H
-Cis
-Cisquella
-cissodal/E
-cissoide/E
-cissura/E
-cist/E
-cista/E
-cistcia/E
-Cistaner
-cistena/E
-cistell/E
-Cistella
-cistella/E
-cistellada/E
-cistellat/E
-cisteller/F
-cistelleria/E
-cistellets/I
-cistell/G
-cistellot/E
-Cister
-cistercenc/F
-Cisterer
-Cisterna
-cisterna/E
-Cisternes
-cistern/G
-cstic/F
-cisticerc/E
-cistidi/E
-cistidiat/B
-cistina/E
-cistitis/E
-cistocarpi/E
-cistfor/E
-cistografia/E
-cistodeu/E
-cistlit/E
-cistoscopi/E
-cistoscpia/E
-cistozigot/E
-cistre/E
-cit.
-cita/E
-citaci/G
-citador/F
-ctara/E
-citrid/E
-citarista/E
-citardia/E
-citatori/K
-citava/A
-citerior/E
-citidina/E
-citinet/E
-citocida/E
-citocina/E
-citocrom/E
-citodiagnstic/E
-citofaringe/E
-citogentica/E
-ctola/E
-citleg/E
-Citoler
-citloga/E
-citologia/E
-citomegalovirus
-citopnia/E
-citoplasma/E
-citoplasmtic/F
-citoqueratina/E
-citosina/E
-citosol/E
-citosquelet/E
-citosttic/F
-citostoma/E
-citotxic/F
-citotoxicitat/E
-citral/E
-citrat/E
-citr/H
-ctric/F
-citrcola/E
-citricultor/F
-citricultura/E
-citr/G
-citronat/E
-citronella/E
-citronella/E
-citroner/E
-CiU
-Ciur
-ciur/G
-ciutad/H
-ciutadania/E
-ciutadejava/A
-Ciutadella
-ciutadella/E
-ciutadellenc/F
-Ciutadilla
-Ciutat
-ciutat/E
-civada/E
-civadar/E
-civader/F
-civadeta/E
-civera/E
-civet/E
-civeta/E
-cvic/F
-Civil
-civil/E
-civilista/E
-civilitat/E
-civilitzable/E
-civilitzaci/G
-civilitzador/F
-civilitzava/A
-civilment
-Civs
-civisme/E
-Civit
-cl
-CL
-clac/E
-claca/E
-clacava/A
-clade/E
-Cladera
-cladisme/E
-cladstica/E
-cladcer/E
-cladodi/E
-cladoforal/E
-cladognesi/E
-cladograma/E
-cladoma/E
-cladnia/E
-clafit/B
-clafoll/E
-clafolla/E
-Clair
-Clairac
-clam/E
-clamadissa/E
-clamant/E
-clamava/A
-clmide/E
-clamdia/E
-clamor/E
-clamoreig/E
-clamorejava/A
-clamors/J
-clamorosament
-clamosa/E
-clamp/E
-clan/E
-clandest/H
-clandestinament
-clandestinitat/E
-clnic/F
-Clanxet
-Clanyac
-clap/E
-clapa/E
-clapada/E
-clapat/B
-clapava/A
-clapejat/E
-clapejava/A
-Clapells
-Claper
-claper/E
-Clapera
-clapera/E
-Claperes
-Claperol
-Claperols
-Clapers
-claperot/E
-Clapers
-clapir/MN
-clapissa/E
-clapissar/E
-clapissat/B
-clapit/E
-clap/G
-clapoteig/E
-clapotejava/A
-claqu
-claquera/E
-claqus
-claqueta/E
-claquetista/E
-Clar
-clar/F
-Clara
-clara/E
-Clar
-claraboia/E
-Clarac
-clarament
-Claramunt
-Clarass
-Claravall
-Claravalls
-claredat/E
-clarejant/E
-clarejava/A
-Clarell
-clarell/E
-Clarella
-Clarena
-Clarens
-clarent/E
-Clarer
-Claret
-claret/E
-Clar
-clar/G
-Clari
-Clariac
-Clariana
-clariana/E
-clarcia/E
-clarificaci/G
-clarificador/F
-clarificava/A
-Clarimon
-clarina/E
-clarinat/B
-clarinet/E
-clarinetista/E
-Clari
-clari/G
-Claris
-clarissa/E
-clarssim/F
-claristori/E
-clarividncia/E
-clarivident/E
-Clar
-clar/G
-clarobscur/E
-claror/E
-Clars
-clars/J
-clarura/E
-clasc/E
-clasca/E
-Clascar
-classe/E
-classejament/E
-classejava/A
-classer/F
-clssic/F
-clssicament
-classicisme/E
-classicista/E
-classicitzant/E
-classificable/E
-classificaci/G
-classificador/F
-classificatori/K
-classificava/A
-classisme/E
-classista/E
-classstic/F
-clast/E
-clasta/E
-clstic/F
-clastra/E
-clatell/E
-clatellada/E
-clatellejava/A
-clatellera/E
-clatellot/E
-clatellut/B
-clatrat/B
-clau/E
-claudtor/E
-Claudi
-Claudi
-Cludia
-cludia/E
-claudicaci/G
-claudicant/E
-claudicava/A
-clauer/F
-claupassat/B
-clauquilla/E
-clauquiller/E
-Claus
-claustra/E
-claustral/E
-claustrat/B
-claustre/E
-claustrofbia/E
-claustrofbic/F
-claustromania/E
-clusula/E
-clausura/E
-clausurava/A
-clava/E
-clavador/F
-Clavaguera
-clavament/E
-clava/G
-clavari/E
-clavaria/E
-clavria/E
-clavariat/E
-clavariessa/E
-clavas/G
-clavat/B
-clavava/A
-clavec/G
-clavecinista/E
-claveguera/E
-clavegueram/E
-claveguer/G
-Clavell
-clavell/E
-clavellada/E
-clavellat/E
-claveller/E
-clavellera/E
-clavellet/E
-clavellina/E
-clavellinera/E
-clavell/G
-clavenda/E
-Claver
-claver/F
-Clavera
-clavera/E
-Claver
-Claveria
-Claverol
-claveta/E
-clavetaire/E
-clavetejava/A
-claveter/F
-claveteria/E
-clvia/E
-clavicmbal/E
-clavicembalista/E
-clavicmbol/E
-clavicipital/E
-clavicordi/E
-clavicordista/E
-clavcula/E
-clavicular/E
-claviculat/B
-claviforme/E
-clavger/F
-clavilla/E
-clavillar/E
-clavillava/A
-claviller/E
-clavill/G
-claviorgue
-clavirguens
-claviorgues
-clav/G
-clxon/E
-clec/E
-cleca/E
-Cleda
-cleda/E
-Cledell
-Cledella
-clemstecs
-clemtide/E
-clemncia/E
-clement/E
-clement/H
-clementiner/E
-clementment
-clenxa/E
-clenxador/E
-clenxava/A
-clenxn
-clenxinava/A
-Cleofs
-Clepatra
-clepsa/E
-clepsidra/E
-cleptobiosi/E
-cleptman/F
-cleptomania/E
-Cler
-Clerc
-clerecia/E
-clergat/E
-clergue/E
-clerical/E
-clericalisme/E
-clericalment
-clericat/E
-Clermont
-clero/E
-clerfob/F
-clerofbia/E
-cleruquia/E
-cleta/E
-cletxa/E
-Cleveland
-clevill/E
-clevillava/A
-clic/E
-clicava/A
-Cliceri
-client/F
-clientela/E
-clientelisme/E
-client-servidor
-clima/E
-climcic/F
-climat.
-climateri/E
-climatric/F
-climtic/F
-climatitzaci/G
-climatitzador/F
-climatitzava/A
-climatleg/E
-climatloga/E
-climatologia/E
-climatolgic/F
-climatolgicament
-climatoterpia/E
-clmax/E
-Climen
-Climent
-climograma/E
-clin/E
-clina/E
-clinant/E
-clnic/F
-clnicament
-clnid/E
-clinoclor/E
-clinmetre/E
-clinopirox/G
-clinopodi/E
-clinoptilolita/E
-clinozoisita/E
-clnquer/E
-clip/E
-clipeasteroide/E
-clipeata
-clper/E
-clipi/E
-clping/E
-clis
-clisi/E
-clismetre/E
-clissava/A
-clister/E
-clisteri/E
-clisteritzava/A
-clistgam/F
-clistogmia/E
-clistoteci/E
-clistr/G
-clitel/E
-cltic/F
-clitocibe/E
-clitoridectomia/E
-clitoridi/E
-clitordia/E
-cltoris/E
-clivatge/E
-clivell/E
-clivella/E
-clivellads/B
-clivellat/B
-clivellava/A
-clix
-clixs
-cloaca/E
-cloacal/E
-cloasma/E
-cloca/E
-cloc-cloc/E
-cloc-i-piu
-cloc-piu/E
-Clodoald
-Clodulf
-cloenda/E
-cloendat/B
-cloent/R
-clofa/E
-Clofent
-clfia/E
-clofoll/E
-clofolla/E
-clofolls/J
-clogus/Q
-cloa/O
-Cloig
-clossa/E
-clon/E
-clonaci/G
-clonal/E
-clonatge/E
-clonava/A
-clnic/F
-Clonques
-clonus/E
-clop/E
-clopisses
-clopissons
-cloqu/G
-cloqueig/E
-cloquejava/A
-Cloquell
-cloquer/E
-cloquera/E
-clor/E
-cloraci/G
-cloral/E
-cloramfenicol/E
-cloramina/E
-clorntia/E
-clorapatita/E
-clorat/B
-clorava/A
-clormia/E
-clorhidrat/E
-clorhdria/E
-clorhdric/EF
-clric/F
-clorit/E
-clorita/E
-clortic/F
-cloritoide/E
-clorits/J
-cloroactic/E
-clorouric/E
-clorocautx/G
-cloroespinella/E
-clorofibra/E
-clorofcia/E
-clorofilla/E
-clorofillaci/G
-clorofllic/F
-clorfit/E
-clorofluorocarboni/E
-clorofluorocarbur/E
-cloroform/E
-clorofrmic/F
-cloroformitzaci/G
-cloroformitzava/A
-cloromicetina/E
-cloromonadal/E
-cloroplast/E
-cloroplatinat/E
-cloroplatnic/E
-cloropr/G
-clors/J
-clorosant/E
-clorosi/E
-clortic/F
-clortetraciclina/E
-clorur/E
-clorurat/B
-Clos
-clos/J
-Closa
-closa/E
-closca/E
-closcada/E
-closcat/B
-closcava/A
-Closell
-closell/E
-Closella
-Closells
-Closes
-closquet/E
-closqueta/E
-clostridi/E
-Clot
-clot/E
-Clota
-clota/E
-clotada/E
-clotava/A
-clotell/E
-clotellada/E
-cloterada/E
-Clotet
-clotet/E
-Clotilde
-clotoide/E
-clots/J
-clotut/B
-clotxa/E
-clotxeta/E
-cltxina/E
-clou/CS
-cloure/D
-clour/T
-clova/E
-clovella/E
-clovells/J
-clown/E
-Clua
-club/E
-Cluc
-cluc/E
-cluca/E
-clucaina/E
-clucales
-clucull/E
-Cluet
-cluigida/E
-Clulles
-clupeid/E
-clupeforme/E
-Clusa
-clusa/E
-Cluses
-clusicia/E
-clster/E
-clusteritzaci/G
-clusteritzava/A
-cm
-cneorcia/E
-cneorinosi/E
-cnidari/E
-cnidi/E
-cndia/E
-Cnidos
-CNT
-o
-coa/E
-coacci/G
-coaccionador/F
-coaccionava/A
-coacervaci/G
-coacervava/A
-coactiu/B
-coadjutor/F
-coadjutoria/E
-coadjuvant/E
-coadjuvava/A
-coadministrador/F
-coadquisici/G
-cogul/E
-coagulable/E
-coagulaci/G
-coagulador/F
-coagulant/E
-coagulatiu/B
-coagulava/A
-coala/E
-coalescncia/E
-coalici/G
-coalicionista/E
-coalitzava/A
-coana/E
-coanat/B
-coancit/E
-coaptaci/G
-coaptava/A
-Coa-rasa
-coarrendatari/K
-coartaci/G
-coartada/E
-coartador/F
-coartava/A
-coarticulaci/G
-coassegurana/E
-coat
-coats
-coautor/F
-coaxial/E
-cob/E
-cobai/E
-cobalt/E
-cobltic/F
-cobaltita/E
-cobalts/J
-cobaltoterpia/E
-Cobars
-cobdcia/E
-cobdicis/J
-cobejable/E
-cobejament/E
-cobejana/E
-cobejava/A
-cobejs/J
-cobejosament
-cobert/EF
-coberta/E
-cobertada/E
-cobertament
-cobertat/B
-coberteria/E
-cobertor/E
-cobertora/E
-cobertorat/B
-Cobertorer
-cobertura/E
-cobtid/E
-cobla/E
-coblaire/E
-coble/E
-cobleig/E
-coblejador/F
-coblejava/A
-cobler/F
-cobra/E
-cobrable/E
-cobrador/F
-cobrament/E
-cobrana/E
-cobrava/A
-cobrebanyera/E
-cobrecalze/E
-cobrecostures/E
-cobreix/C
-cobreixen
-cobreixes
-cobreixi/D
-cobreixin/C
-cobreixis
-cobreixo
-cobrellit/E
-cobrent/E
-cobreobjectes/E
-cobresc
-cobresqui/D
-cobresquin/C
-cobresquis
-cobretaula/E
-cobr
-cobria
-cobricel/E
-cobricelava/A
-cobrem
-cobrien
-cobries
-cobriespatlles/E
-cobreu
-cobrim/C
-cobriment/E
-cobrint/C
-cobrir/C
-cobrira
-cobrir
-cobriran
-cobrirs
-cobrir
-cobrirem
-cobrrem
-cobriren
-cobrires
-cobrireu
-cobrreu
-cobriria
-cobrirem
-cobririen
-cobriries
-cobrireu
-cobrs
-cobrisc
-cobrisca/D
-cobrisquen/C
-cobrisques
-cobrssem
-cobrissen
-cobrisses
-cobrsseu
-cobrssim
-cobrissin
-cobrissis
-cobrssiu
-cobriu/C
-cobrix/C
-cobrixen
-cobrixes
-cobro/E
-Coc
-coc/E
-cc/E
-Coca
-coca/E
-coa/E
-cocana/E
-cocanic/F
-cocanisme/E
-cocanman/F
-cocanomania/E
-cocanal
-cocping/E
-cocarroi/E
-cocatedral/E
-cccic/F
-cccid/E
-coccidi/E
-coccidioidomicosi/E
-coccidiosi/E
-coccigeal/E
-coccigi/L
-coccinella/E
-coccini/L
-cocci/G
-cccix/E
-coccoide/E
-cocclit/E
-coccolitoforal/E
-cocejava/A
-Cocentaina
-cocentainer/F
-cociada/E
-cociera/E
-cclea/E
-coclear/E
-cocleria/E
-cocleariforme/E
-coco/E
-coc/G
-cocodril/E
-coconada/E
-cocot/E
-cocota/E
-cocotar/E
-cocoter/E
-cocotxa/E
-cocou/E
-cocouada/E
-cocouer/F
-cocreditor/F
-cctel/E
-coctelera/E
-cocteleria/E
-ccul/E
-coda/E
-Codalet
-codast/E
-cdec/E
-codena/E
-coder/E
-codera/E
-Coderc
-codeterminant/E
-codeutor/F
-cdex/E
-codi/E
-Cod
-codicil/E
-codicillant/E
-codicillar/E
-codicillava/A
-codicleg/E
-codicloga/E
-codicologia/E
-codicolgic/F
-codificable/E
-codificaci/G
-codificador/F
-codificava/A
-codillo/E
-Codina
-codina/E
-Codinac
-codinar/E
-codinera/E
-Codines
-codirector/F
-cods
-codissa/E
-codissos
-Cod
-cod/G
-Cdol
-cdol/E
-codolada/E
-Codolar
-codolar/E
-codolell/E
-codolenc/F
-codol/G
-codolla/E
-codols/J
-Codolosa
-codominncia/E
-codony/E
-codonya/E
-codonyar/E
-codonyat/E
-Codonyer
-codonyer/E
-Codonyera
-codonyera/E
-codonyerar/E
-codonyeta/E
-Codorm
-Codorniu
-coedici/G
-coeditava/A
-coeditor/F
-coeducaci/G
-coeficient/E
-coejava/A
-coent/EFR
-coentor/E
-coenzim/E
-coer/E
-coercibilitat/E
-coercible/E
-coerci/G
-coercir/MN
-coercitiu/B
-coercitivitat/E
-coesita/E
-coesposa/E
-coet/E
-coeta/E
-coetada/E
-coetaire/E
-coetani/E
-coetnia/E
-coeter/F
-coetern/F
-coeternitat/E
-coetina/E
-coexistncia/E
-coexistent/E
-coexistir/MN
-cof/E
-cofa/E
-cofat/B
-cofava/A
-coferdam/E
-coferer/F
-coferment/E
-cofeta/E
-cof/G
-cfia/E
-cofiador/F
-cofinada/E
-cofinanava/A
-cofisimofis
-cofoi/F
-cofoiament
-cofoisme/E
-cofre
-cofrener/F
-cfrens
-Cofrentes
-cofrent/H
-Cofrents
-cofrer/F
-cofres
-cofundador/F
-cofundava/A
-cofurna/E
-cogeneraci/G
-cogesti/G
-cogestor/F
-cogitable/E
-cogitaci/G
-cogitament/E
-cogitatiu/B
-cogitava/A
-cognaci/G
-cognat/B
-cognatici/E
-cognatcia/E
-cognici/G
-cognitiu/B
-cognitivisme/E
-cognom/E
-cognomn
-cognomenava/A
-cognoscibilitat/E
-cognoscible/E
-cognoscitiu/B
-cogoma/E
-cogomassa/E
-cogomat/E
-cogombrar/E
-cogombre/E
-cogombrera/E
-cogombret/E
-cogomella/E
-cogus/Q
-Cogul
-cogulla/E
-cogullada/E
-cogull/G
-cogut/B
-cohabitaci/G
-cohabitant/E
-cohabitava/A
-coherncia/E
-coherent/E
-coherentment
-coheretava/A
-cohereu/B
-cohereua/E
-cohesi/G
-cohesionava/A
-cohesiu/B
-cohesor/E
-cohibici/G
-cohibidor/F
-cohibir/MN
-cohipnim/E
-cohiponmia/E
-cohobaci/G
-cohobava/A
-cohonestador/F
-cohonestament/E
-cohonestava/A
-cohort/E
-cohortatiu/B
-coi/E
-coa/O
-coincidncia/E
-coincident/E
-coincidir/MN
-coinfecci/G
-coinjecci/G
-cointeressat/B
-coi/G
-coiot/E
-coip
-coips
-cossor/E
-coit/E
-coital/E
-cotja/E
-Coix
-coix/J
-coixria/E
-coixcogs/I
-coixejava/A
-coixenc/F
-coixera/E
-coixesa/E
-coix/G
-coixim-coixam
-coixiner/F
-coixinera/E
-coixinet/E
-col.
-col/CES
-cola/E
-colada/E
-colads/B
-colador/E
-colagog/F
-colament/E
-colamina/E
-colangiografia/E
-colangitis/E
-colar/E
-colava/A
-clbia/E
-clbit/E
-colby/E
-colcada/E
-colcador/F
-colcava/A
-colctar/E
-colcrem/E
-coldre/D
-coldr/T
-colecistitis/E
-coldoc/E
-colemanita/E
-colend/F
-colnquima/E
-colent/R
-colepter/E
-coleptil/E
-colepoesi/E
-coler/E
-Colera
-colera/E
-clera/E
-colresi/E
-colric/F
-colricament
-coleriforme/E
-colerina/E
-colstasi/E
-colesterina/E
-colesterol/E
-colesterolmia/E
-Colet
-colet/E
-coleta/E
-coletx/G
-colflor/E
-colflori/E
-colga/E
-colgafocs
-colgament/E
-colgat/E
-colgava/A
-colgus/Q
-Coli
-colia/O
-colibacil/E
-colibacillosi/E
-colibr
-colibrs
-colibrquil/E
-clic/F
-colicosa/E
-coliflor/E
-coliforme/E
-colina/E
-colinap/E
-colinrgic/F
-colnia/E
-cols/BI
-coliseu/E
-colissa/E
-colistina/E
-colistre/E
-clit/E
-colitis/E
-colitx/I
-Coll
-coll/E
-coll.
-colla/E
-collaboraci/G
-collaboracionisme/E
-collaboracionista/E
-collaborador/F
-collaboratori/E
-collaborava/A
-collaci/G
-collacionable/E
-collacionava/A
-collada/E
-collader/E
-collador/E
-collador/E
-collage/E
-collagen/L
-collagenosi/E
-collagrafia/E
-collapsava/A
-collapse/E
-collar/E
-collaret/E
-Collargenter
-collar/G
-collatari/K
-collater/F
-collateral/E
-collateralitat/E
-collateralment
-collatiu/B
-collava/A
-Collbataller
-Collbat
-collblau/E
-Collbosc
-collbotet
-Colldecolet
-Colldeforns
-Colldejou
-Colldelram
-Colldemont
-Collderoure
-collecci/G
-colleccionable/E
-colleccionador/F
-colleccionava/A
-colleccionisme/E
-colleccionista/E
-collecta/E
-collectava/A
-collectici/E
-collectcia/E
-collectina/E
-collectiu/B
-collectivament
-collectivisme/E
-collectivista/E
-collectivitat/E
-collectivitzaci/G
-collectivitzava/A
-collector/F
-collectoria/E
-collega/E
-collegatari/K
-collegi/E
-collegiaci/G
-collegial/EF
-collegialitat/E
-collegialment
-collegiat/B
-collegiata/E
-collegiava/A
-collegir/MN
-collejava/A
-Collell
-Collelldemir
-Collelldemont
-Collelldevall
-collmbol/E
-collnquima/E
-coller/F
-collera/E
-coller/G
-collestret/F
-Collet
-collet/E
-coll/G
-collib
-collbia/E
-collidir/MN
-collidor/F
-colligaci/G
-colligatiu/B
-colligava/A
-collimaci/G
-collimador/F
-collimava/A
-collineal/E
-colliquaci/G
-collir/M
-colliri/E
-collisi/G
-collisionador/E
-collisionava/A
-collita/E
-colliter/F
-collitigant/E
-collitor/E
-Collmalivern
-collnegre/F
-coll/G
-collocaci/G
-collocador/F
-collocat/E
-collocava/A
-collocutor/F
-collodi/G
-collodal/E
-colloide/E
-collonada/E
-collonera/E
-colloneria/E
-collonut/B
-colloqui/E
-colloquial/E
-colloquialment
-colloquier/E
-collotge/E
-collotpia/E
-collpelat/B
-collportava/A
-Collsamata
-Collserola
-Collsuspina
-colltor/CS
-colltor/Z
-colltorava/A
-colltorcent/R
-colltrcer/C
-colltorcer/T
-colltorcs/P
-colltorcia/O
-colltorut/B
-colltort/EF
-colltrencava/A
-colludir/MN
-collusi/G
-collusori/K
-collut/B
-collutori/E
-colluvial/E
-colluvi/G
-collverd/F
-collvinclava/A
-clob/E
-colbid/E
-coloboma/E
-colobra/E
-Colobrans
-Colobret
-colobreta/E
-colobrina/E
-colocsia/E
-colof/G
-colofnia/E
-colofonita/E
-Colom
-colom/E
-Coloma
-coloma/E
-colomada/E
-colomaire/E
-Colomar
-colomar/E
-colomassa/E
-colombaire/E
-Colombars
-Colomb
-colomb/H
-colombi/H
-Colmbia
-Colomeda
-Colomer
-colomer/E
-Colomers
-colom/GH
-colomida/E
-colomina/E
-colomista/E
-colon/F
-clon/E
-colonat/E
-colnia/E
-colonial/E
-colonialisme/E
-colonialista/E
-colonier/F
-colonitzable/E
-colonitzaci/G
-colonitzador/F
-colonitzava/A
-coloquinta/E
-color/E
-colorable/E
-coloraci/G
-coloraina/E
-colorament/E
-colorant/E
-colorava/A
-coloret/E
-Coloreu
-colormetre/E
-colorimetria/E
-colorimtric/F
-colorisme/E
-colorista/E
-colorit/E
-cols
-colosa/E
-colossal/E
-colossalisme/E
-colossalment
-colossenc/F
-Colosses
-colossos
-colp/E
-colpat/B
-colpejador/F
-colpejament/E
-colpejava/A
-colpet/E
-colpidor/F
-colpidorament
-colpiment/E
-colpir/MN
-colpisme/E
-colpista/E
-colpitis/E
-clquic/E
-colquicina/E
-colrada/E
-colradura/E
-colrament/E
-colrava/A
-colrave
-colrvens
-colraves
-colt/F
-Coltell
-coltell/E
-coltellada/E
-coltellejava/A
-Colteller
-colteller/F
-coltelleria/E
-colbrid/E
-Columb
-columbari/E
-columb/H
-columbiana/E
-columbicultura/E
-colmbid/E
-columbiforme/E
-columbita/E
-columbfil/F
-columboflia/E
-Columbrans
-columella/E
-columna/E
-columnar/E
-columnari/K
-columnata/E
-columneta/E
-columnista/E
-colur/E
-colria/E
-colza/E
-colzada/E
-colzat/E
-colzava/A
-colze/E
-colzejava/A
-colzera/E
-colzet/E
-com
-com.
-cm/E
-Coma
-coma/E
-Comabella
-comada/E
-Comaderrecs
-Comadevall
-Comadira
-Comaduran
-Comafreda
-Comagran
-Comajoan
-Comajoncosa
-comal/E
-Comalada
-comalada/E
-Comalat
-Comaleres
-Comallonga
-Comalls
-Comamala
-comanador/E
-comanadora/E
-comanadoria/E
-comanava/A
-comanda/E
-comandacions
-comandament/E
-comandncia/E
-comandant/F
-comandava/A
-comandita/E
-comanditari/K
-comanditava/A
-comando/E
-Comangs
-comanxe/E
-Comapl
-Comaposada
-comaratge/E
-comarca/E
-comarc/H
-comarcada/E
-comarcal/E
-Comardons
-comare/E
-comareig/E
-comarejava/A
-comareta/E
-comarmessor/F
-Comarnau
-comarot/E
-Comasolives
-Comassema
-comats/J
-comava/A
-Comba
-Combalia
-Comballer
-combat/CES
-combat/Z
-combatedor/F
-combatent/ER
-combats/P
-combatia/O
-combatible/E
-combatiment/E
-combatiu/B
-combativitat/E
-combatre/D
-combatr/T
-combatut/B
-Combell
-Combella
-Combeller
-Combelles
-combs/I
-combn
-combinable/E
-combinaci/G
-combinacional/E
-combinador/E
-combinat/E
-combinatori/K
-combinava/A
-comble/E
-comboi/E
-comboiant/F
-combregador/EF
-combregant/E
-combregar/E
-combregava/A
-combretcia/E
-comburent/E
-combustibilitat/E
-combustible/E
-combusti/G
-comdor/E
-comdoria/E
-comdia/E
-comediant/F
-comedigraf/F
-Comella
-comella/E
-comellar/E
-Comelles
-comen/I
-comenador/F
-comenall/E
-comenament/E
-comenant/E
-comenava/A
-comenda/E
-comendatari/K
-Comenge
-comensal/E
-comensalisme/E
-comensalitat/E
-coment/E
-comentador/F
-comentari/E
-comentarista/E
-comentava/A
-comer/I
-comerciable/E
-comercial/E
-comercialitzaci/G
-comercialitzava/A
-comercialment
-comerciant/EF
-comerciantalla/E
-comerciava/A
-comerciejava/A
-Comerma
-Comes
-coms/J
-comesa/E
-comestibilitat/E
-comestible/E
-Comet
-comet/CS
-comet/Z
-cometa/E
-cometari/K
-cometedor/F
-cometent/R
-cometes
-comets/P
-cometia/O
-cometre/D
-cometr/T
-Com
-com/G
-Comi
-comiat/E
-cmic/EF
-cmicament
-comicastre/F
-comicial/E
-comicis
-comicitat/E
-Cominal
-cominassa/E
-coms/I
-comissari/K
-comissaria/E
-comissariat/E
-comissariava/A
-comissava/A
-comissi/G
-comissionable/E
-comissionat/B
-comissionava/A
-comissionista/E
-comissori/K
-comissura/E
-comissural/E
-cmit/E
-comitatiu/B
-comit
-comitent/E
-comits
-comitiva/E
-commelincia/E
-commemorable/E
-commemoraci/G
-commemoratiu/B
-commemorava/A
-commensurabilitat/E
-commensurable/E
-commensuraci/G
-commensurava/A
-commn
-comminaci/G
-comminatori/K
-comminava/A
-comminuci/G
-comminut/F
-commiseraci/G
-commiseratiu/B
-commixti/G
-commixtura/E
-commoci/G
-commocionava/A
-commogus/Q
-commogut/B
-commonitori/K
-comms/J
-commou/CS
-commoure/D
-commour/T
-commovedor/F
-commovent/R
-commovia/O
-commovible/E
-commoviment/E
-commutabilitat/E
-commutable/E
-commutaci/G
-commutador/F
-commutatiu/B
-commutatriu/E
-commutava/A
-cmoda/E
-cmodament
-comodant/E
-comodat/E
-comodatari/K
-cmode/F
-comod/G
-comoditat/E
-comodor/F
-comorbiditat/E
-Comorera
-Comores
-compacient/E
-compacitat/E
-compactabilitat/E
-compactaci/G
-compactadora/E
-compactament
-compactava/A
-compacte/EF
-compactmetre/E
-compadir/MN
-compagn
-compaginable/E
-compaginaci/G
-compaginada/E
-compaginador/F
-compaginava/A
-companatge/E
-companejava/A
-compansor/E
-Company
-company/F
-companyet/E
-companyia/E
-Company
-company/H
-companyonatge/E
-companyonia/E
-comparable/E
-comparablement
-comparaci/G
-comparador/E
-comparana/E
-comparat/B
-comparatge/E
-comparatisme/E
-comparatista/E
-comparatstica/E
-comparatiu/B
-comparativament
-comparava/A
-compare/E
-comparegus/Q
-comparegut/B
-compareix/CS
-compareixena/E
-compareixent/ER
-comparixer/C
-compareixer/T
-compareixia/O
-comparet/E
-comparsa/E
-comparseria/E
-compartible/E
-compartici/G
-compartidor/F
-compartiment/E
-compartimentaci/G
-compartimentava/A
-compartir/MN
-comps
-compassadament
-compassat/B
-compassava/A
-compassi/G
-compassiu/B
-compassivament
-compassos
-compaternitat/E
-compatibilitat/E
-compatibilitzava/A
-compatible/E
-compatiblement
-compatir/MN
-compatrici/E
-compatrcia/E
-compatriota/E
-compatr/H
-compatronat/E
-compellatiu/B
-compellir/MN
-compendi/E
-compendiador/F
-compendiava/A
-compendis/J
-compendiosament
-compenetraci/G
-compenetrava/A
-compensable/E
-compensaci/G
-compensador/F
-compensatori/K
-compensava/A
-competncia/E
-competencial/E
-competent/E
-competentment
-competici/G
-competidor/F
-competir/MN
-competitiu/B
-competitivitat/E
-compilaci/G
-compilador/F
-compilava/A
-compixava/A
-complaena/E
-complaent/ER
-complagus/Q
-complagut/B
-complaia/O
-complanta/E
-complany/CS
-complany/Z
-complanyent/R
-complnyer/C
-complanyer/T
-complanys/P
-complanyia/O
-complanyiment/E
-complanyut/B
-complau/CS
-complaure/D
-complaur/T
-compleci/G
-complectiu/B
-complement/E
-complementaci/G
-complementari/K
-complementriament
-complementarietat/E
-complementava/A
-complert/F
-complet/F
-completament
-completava/A
-completes
-completesa/E
-completssim/F
-completiu/B
-completivament
-completori/K
-complex/IJ
-complexaci/G
-complexant/E
-complexava/A
-complexi/G
-complexional/E
-complexionat/B
-complexitat/E
-complexometria/E
-complexomtric/F
-complincia/E
-complicaci/G
-complicador/F
-complicat/B
-complicava/A
-cmplice/E
-complicitat/E
-complidament
-complidor/F
-compliment/E
-complimentava/A
-compliments/J
-complimentosament
-complir/MN
-complit/B
-complot/E
-complotava/A
-compon/CS
-componat/B
-compondre/D
-compondr/T
-componedor/F
-component/ER
-compongus/Q
-componia/O
-componible/E
-componiment/E
-comport/E
-comporta/E
-comportable/E
-comportablement
-comportador/F
-comportament/E
-comportava/A
-comportvol/F
-comps
-composava/A
-composici/G
-composicional/E
-compsit/E
-compositiu/B
-compositor/F
-compost/F
-compostament
-compostatge/E
-Compostella
-compostell/H
-compost/G
-compota/E
-compotera/E
-compra/E
-comprable/E
-compradissa/E
-comprador/F
-comprava/A
-compravenda/E
-comprn/CS
-comprendre/D
-comprendr/T
-comprenent/R
-comprengus/Q
-comprenia/O
-comprensibilitat/E
-comprensible/E
-comprensiblement
-comprensi/G
-comprensiu/B
-comprensivament
-comprs/J
-compresa/E
-compressibilitat/E
-compressible/E
-compressi/G
-compressiu/B
-compressor/F
-comprimible/E
-comprimir/MN
-comprimit/E
-comproms/J
-compromet/CS
-compromet/Z
-comprometedor/F
-comprometement/E
-comprometent/R
-compromets/P
-comprometia/O
-comprometre/D
-comprometr/T
-comproms/I
-compromissari/K
-compromissori/K
-compromitent/E
-comprovable/E
-comprovaci/G
-comprovador/F
-comprovant/E
-comprovava/A
-compt.
-comptabilitat/E
-comptabilitzaci/G
-comptabilitzava/A
-comptable/E
-comptablement
-comptador/F
-comptadoria/E
-comptafils
-comptagotes/E
-comptant/E
-comptapasses/E
-comptapeces/E
-comptaquilmetres/E
-compta-revolucions
-comptat/B
-comptatge/E
-comptava/A
-comptavoltes/E
-compte/E
-comptecorrentista/E
-comptedant/E
-comptedonant/E
-comptepartcip/E
-compulsa/E
-compulsaci/G
-compulsava/A
-compulsi/G
-compulsiu/B
-compulsori/K
-compunci/G
-compungiment/E
-compungir/MN
-compungit/B
-cmput/E
-computable/E
-computaci/G
-computacional/E
-computador/F
-computava/A
-computista/E
-comsevulla
-comtal/E
-Comtat
-comtat/E
-Comte
-comte/E
-comt
-Comtessa
-comtessa/E
-com/H
-comunal/E
-comunalisme/E
-comunalista/E
-comunament
-comuner/F
-comunera/E
-comunia/E
-comunicable/E
-comunicaci/G
-comunicador/F
-comunicant/E
-comunicat/E
-comunicatiu/B
-comunicativitat/E
-comunicava/A
-comunicleg/E
-comunicloga/E
-comunicologia/E
-comunidor/E
-comuni/G
-comunir/MN
-comunisme/E
-comunista/E
-comunitari/K
-comunitat/E
-con/E
-Conat
-conat/E
-conatiu/B
-conc/E
-Conca
-conca/E
-Concabella
-concada/E
-concameraci/G
-concarr/H
-concs
-concassava/A
-concatmer/E
-concatn
-concatenaci/G
-concatenat/B
-concatenava/A
-cncau/B
-concausa/E
-concavat/B
-concavitat/E
-concavoconvex/J
-conceben/Z
-concebent/R
-concebs/P
-concebia/O
-concebible/E
-concebiment/E
-concebre/D
-concebr/T
-concebut/BE
-concedible/E
-concedir/MN
-concelebraci/G
-concelebrant/E
-concelebrava/A
-concent/E
-concentrabilitat/E
-concentrable/E
-concentraci/G
-concentrador/F
-concentrava/A
-concntric/F
-concntricament
-concep/C
-concep/Z
-Concepci
-concepci/G
-concepcionista/E
-conceps
-conceptacle/E
-concepte/E
-conceptisme/E
-conceptista/E
-conceptiu/B
-conceptuaci/G
-conceptual/E
-conceptualisme/E
-conceptualista/E
-conceptualitzaci/G
-conceptualitzava/A
-conceptualment
-conceptuava/A
-conceptus/J
-conceptuosament
-concernncia/E
-concernent/E
-concerniment/E
-concernir/MN
-concert/E
-concertaci/G
-concertadament
-concertador/F
-concertant/E
-concertat/B
-concertava/A
-concertina/E
-concertino/E
-concertisme/E
-concertista/E
-concertstic/F
-concessi/G
-concessional/E
-concessionari/K
-concessiu/B
-concili/E
-conciliable/E
-conciliablement
-concilibul/E
-conciliaci/G
-conciliador/F
-conciliar/E
-conciliarment
-conciliatori/K
-conciliava/A
-concinnitat/E
-concs/J
-concisament
-concisi/G
-concitaci/G
-concitadament
-concitador/F
-concitament/E
-concitatiu/B
-concitava/A
-conciutad/H
-conciutadania/E
-conclau/E
-conclave/E
-conclavista/E
-concloent/ER
-concloentment
-conclogus/Q
-concloa/O
-concls/J
-conclou/CS
-concloure/D
-conclour/T
-concls/J
-conclusi/G
-conclusiu/B
-conclusivament
-conco/E
-concocci/G
-concodal/E
-concoide/E
-concolor/E
-concomitncia/E
-concomitant/E
-conconill/E
-concordable/E
-concordadament
-concordador/F
-concordament/E
-concordana/E
-concordant/E
-concordantment
-concordat/E
-concordava/A
-concorde/E
-concordement
-Concordi
-Concrdia
-concrdia/E
-concorporal/E
-concorra/D
-concorre/D
-concorreguda
-concorregudes
-concorregu
-concorreguem/C
-concorreguera
-concorregurem
-concorregueren
-concorregueres
-concorregureu
-concorregus
-concorregussem
-concorreguessen
-concorreguesses
-concorregusseu
-concorregussim
-concorreguessin
-concorreguessis
-concorregussiu
-concorregueu
-concorregu
-concorregut
-concorreguts
-concorrem/C
-concorren/C
-concorrent/C
-concrrer/C
-concorrer
-concorreran
-concorrers
-concorrer
-concorrerem
-concorrereu
-concorreria
-concorrerem
-concorrerien
-concorreries
-concorrereu
-concorres
-concorreu/C
-concorri/D
-concorria
-concorrem
-concorrien
-concorries
-concorreu
-concorriment/E
-concorrin/C
-concorris
-concorro
-concreci/G
-concrecionari/K
-concrecionat/B
-concrescncia/E
-concrescent/E
-concret/F
-concretament
-concretava/A
-concretesa/E
-concretiu/B
-concriava/A
-Concs
-concub/H
-concubinari/K
-concubinat/E
-concubinatge/E
-concbit/E
-conculcaci/G
-conculcador/F
-conculcava/A
-concunyat/B
-concupiscncia/E
-concupiscent/E
-concupiscentment
-concupiscible/E
-concurrncia/E
-concurrent/E
-concurrentment
-concurs/I
-concursal/E
-concursant/E
-concursat/B
-concursava/A
-concussi/G
-concussionari/K
-Condal
-condecent/E
-condecentment
-condecoraci/G
-condecorava/A
-condeixeble/F
-condemna/E
-condemnable/E
-condemnaci/G
-condemnador/F
-condemnament/E
-condemnat/B
-condemnatori/K
-condemnava/A
-condensabilitat/E
-condensable/E
-condensaci/G
-condensador/F
-condensat/B
-condensava/A
-condescendncia/E
-condescendent/E
-condescendir/MN
-condcia/E
-condici/G
-condicionadament
-condicionador/F
-condicional/E
-condicionalitat/E
-condicionalment
-condicionament/E
-condicionant/E
-condicionava/A
-condicis/J
-condignament
-condigne/F
-condignitat/E
-cndil/E
-condiloma/E
-condiment/E
-condimentaci/G
-condimentava/A
-condir/MN
-cond/G
-condol/CES
-condoldre/D
-condoldr/T
-condolena/E
-condolent/R
-condolgus/Q
-condolgut/B
-condolia/O
-condolir/MN
-condolit/B
-Condom
-condomini/E
-condonable/E
-condonaci/G
-condonador/F
-condonava/A
-cndor/E
-condorm/CU
-condormir/M
-condral/E
-condret/F
-condricti/E
-condrina/E
-condriosoma/E
-condrita/E
-condritis/E
-condroblast/E
-condrcit/E
-condrognesi/E
-condropatia/E
-condroprotena/E
-condrosti/E
-cndrula/E
-conducci/G
-conducta/E
-conductncia/E
-conducte/E
-conductibilitat/E
-conductible/E
-conductmetre/E
-conductimetria/E
-conductimtric/F
-conductisme/E
-conductista/E
-conductiu/B
-conductivitat/E
-conductmetre/E
-conductometria/E
-conductomtric/F
-conductor/F
-conductual/E
-conduent/E
-conduble/E
-condudor/F
-condument/E
-conduir/MN
-conduit/E
-condut/B
-conduita/E
-conduplicaci/G
-conduplicat/B
-conegudssim/F
-conegus/Q
-conegut/B
-coneix/CS
-coneixedor/F
-coneixement/E
-coneixena/E
-coneixent/ER
-conixer/C
-coneixer/T
-coneixia/O
-Conesa
-conestable/E
-conestablia/E
-confabulaci/G
-confabulador/F
-confabulava/A
-confecci/G
-confeccionabilitat/E
-confeccionador/F
-confeccionava/A
-confeccionista/E
-confederaci/G
-confederadament
-confederal/E
-confederatiu/B
-confederava/A
-confegir/MN
-conferncia/E
-conferenciant/E
-conferenciava/A
-conferiment/E
-conferir/MN
-confs/B
-confessable/E
-confessant/E
-confessava/A
-confessi/G
-confessional/E
-confessionalitat/E
-confessionari/E
-confessionista/E
-confessor/EF
-confessria/E
-confeti/E
-conf/G
-confiable/E
-confiadament
-confiament/E
-confiana/E
-confiat/B
-confiava/A
-confidncia/E
-confidencial/E
-confidencialitat/E
-confidencialment
-confidenciari/K
-confident/E
-confidentment
-configuraci/G
-configuratiu/B
-configurava/A
-confn
-confinament/E
-confinava/A
-confirmable/E
-confirmaci/G
-confirmador/F
-confirmand/F
-confirmant/E
-confirmatiu/B
-confirmatori/K
-confirmava/A
-confiscable/E
-confiscaci/G
-confiscador/F
-confiscava/A
-confit/EF
-confitat/E
-confitava/A
-confiter/F
-confitera/E
-confiteria/E
-confitura/E
-confiturer/F
-confitureria/E
-conflagraci/G
-Conflent
-conflent/E
-conflent/H
-conflicte/E
-conflictiu/B
-conflictivitat/E
-conflictologia/E
-conflictual/E
-confluncia/E
-confluent/E
-confluir/MN
-confocal/E