summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ca/ca.aff
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <atimar@suse.com>2013-02-22 10:03:18 +0100
committerAndras Timar <atimar@suse.com>2013-02-22 10:05:12 +0100
commit892bb8a4b02d261d9fda2648f595139c06b59913 (patch)
tree743bf39718533e486adf631a49906dd4b91c2db7 /ca/ca.aff
parent350dc590b04041f15d6c570075ade425e4db93ad (diff)
fdo#61139 update Catalan dictionaries
Change-Id: If4595c3d94803b22e1f0b635a623260715696230
Diffstat (limited to 'ca/ca.aff')
-rw-r--r--ca/ca.aff2772
1 files changed, 1396 insertions, 1376 deletions
diff --git a/ca/ca.aff b/ca/ca.aff
index 8aaafff..17cef83 100644
--- a/ca/ca.aff
+++ b/ca/ca.aff
@@ -1,1376 +1,1396 @@
-# =======================================================================================
-# Corrector ortogrfic catal
-# Fitxer d'afixos i llista de paraules
-# =======================================================================================
-# Copyright (C) 2002-2008 Joan Moratinos <jmo@softcatala.org>
-# This program is free software; you can redistribute it and/or
-# modify it under the terms of the GNU General Public License
-# as published by the Free Software Foundation; either version 2
-# of the License, or (at your option) any later version.
-# This program is distributed in the hope that it will be useful,
-# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-# GNU General Public License for more details.
-# You should have received a copy of the GNU General Public License
-# along with this program; if not, write to the Free Software
-# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
-# 02111-1307, USA.
-# =======================================================================================
-# Fonts: Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, primera edici (1996)
-# Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, segona edici (2007)
-# Diccionari Catal/Castell - Castell/Catal, de Francesc de B. Moll
-# Diccionari d'Ispell, d'Ignasi Labastida
-# Recull de gentilicis, de M.M. Ramon i C. Rigo
-# Amb aportacions de: Miquel Font, Francesc Xavier Moratinos, Jordi Mas, Jordi Mallach,
-# Joan Montan
-# =======================================================================================
-
-# Regles:
-# A Primera conjugaci regular
-# B Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
-# C Pronoms personals encltics darrere consonant
-# D Pronoms personals encltics darrere vocal
-# E Plurals afegint una s (sense canvis de so) i plurals de [sx][ct]$ i [aeou]ig
-# F Quatre formes afegint a/s/es (sense o, per tamb foscos)
-# G Plurals afegint ns
-# H Quatre formes afegint ns
-# I Plurals afegint o (eventualment amb canvi d'accent)
-# J Quatre formes afegint a/os/es
-# K Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
-# L Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
-# M Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
-# N Verbs en -ir, formes incoatives
-# O Imperfet d'indicatiu de la segona conjugaci
-# P Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 sense -c/-gu (perds)
-# Q Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegus)
-# R Formes de la segona conjugaci semblants al gerundi
-# S Formes de la segona conjugaci semblants a "plaus", "absols", etc.
-# T Futurs i condicionals a partir de FUT1
-# U Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
-# V Article prefixat no combinable (v, versi combinable)
-# W Article personal
-# Y Preposici "de" apostrofada
-# Z Pronoms personals prefixats
-
-SET ISO8859-1
-
-TRY easirtocnlumdpgvfbqjwxyzh-'
-
-REP 48
-REP a
-REP e
-REP e
-REP
-REP i
-REP i
-REP
-REP o
-REP o
-REP
-REP u
-REP u
-REP
-REP l ll
-REP e E
-REP a A
-REP s S
-REP i I
-REP r R
-REP t T
-REP o O
-REP c C
-REP n N
-REP l L
-REP u U
-REP m M
-REP d D
-REP p P
-REP g G
-REP v V
-REP f F
-REP b B
-REP q Q
-REP j J
-REP w W
-REP x X
-REP y Y
-REP z Z
-REP h H
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-REP
-
-SFX A Y 355
-SFX A ava ar/CY ava
-SFX A ava ant/C ava
-SFX A ava at/vY ava
-SFX A ava ats/Y ava
-SFX A ava ada/Y ava
-SFX A ava ades/Y ava
-SFX A ava o/Z ava
-SFX A ava e/Z [^cgju]ava
-SFX A ava e/Z [^gq]uava
-SFX A guava ge/Z guava
-SFX A quava qe/Z quava
-SFX A cava que/Z cava
-SFX A ava ce/Z ava
-SFX A gava gue/Z gava
-SFX A java ge/Z java
-SFX A llava l/Z llava
-SFX A nnava n/Z nnava
-SFX A ava i/Z eava
-SFX A ava i/Z [^aeo]iava
-SFX A iava i/Z [aeo]iava
-SFX A iava i/Z [^gq]uiava
-SFX A ava u/Z oava
-SFX A ava u/Z [^aeioqg]uava
-SFX A uava u/Z [aeo]uava
-SFX A java ig/Z [^tnri]java
-SFX A java g/Z ijava
-SFX A java j/Z [tnr]java
-SFX A bava b/Z bava
-SFX A cava c/Z cava
-SFX A ava /Z ava
-SFX A dava d/Z dava
-SFX A fava f/Z fava
-SFX A gava g/Z gava
-SFX A lava l/Z [^]lava
-SFX A mava m/Z mava
-SFX A nava n/Z [^ein]nava
-SFX A pava p/Z pava
-SFX A rava r/Z rava
-SFX A sava s/Z [^aeious]sava
-SFX A ssava s/Z ssava
-SFX A tava t/Z tava
-SFX A vava v/Z vava
-SFX A xava x/Z xava
-SFX A zava z/Z zava
-SFX A ava es/Z [^cgju]ava
-SFX A ava es/Z [^gq]uava
-SFX A guava ges/Z guava
-SFX A quava qes/Z quava
-SFX A cava ques/Z cava
-SFX A ava ces/Z ava
-SFX A gava gues/Z gava
-SFX A java ges/Z java
-SFX A ava a/Z ava
-SFX A ava em/Z [^cgju]ava
-SFX A ava em/Z [^gq]uava
-SFX A guava gem/Z guava
-SFX A quava qem/Z quava
-SFX A cava quem/Z cava
-SFX A ava cem/Z ava
-SFX A gava guem/Z gava
-SFX A java gem/Z java
-SFX A ava am/Z ava
-SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava eu/Z [^gq]uava
-SFX A guava geu/Z guava
-SFX A quava qeu/Z quava
-SFX A cava queu/Z cava
-SFX A ava ceu/Z ava
-SFX A gava gueu/Z gava
-SFX A java geu/Z java
-SFX A ava au/Z ava
-SFX A ava en/Z [^cgju]ava
-SFX A ava en/Z [^gq]uava
-SFX A guava gen/Z guava
-SFX A quava qen/Z quava
-SFX A cava quen/Z cava
-SFX A ava cen/Z ava
-SFX A gava guen/Z gava
-SFX A java gen/Z java
-SFX A ava ava/Z ava
-SFX A ava aves/Z ava
-SFX A ava ava/Z ava
-SFX A ava vem/Z ava
-SFX A ava veu/Z ava
-SFX A ava aven/Z ava
-SFX A ava /Z [^cgij]ava
-SFX A cava qu/Z cava
-SFX A ava c/Z ava
-SFX A gava gu/Z gava
-SFX A java g/Z java
-SFX A iava /Z [aeo]iava
-SFX A iava /Z [^gq]uiava
-SFX A ava /Z [gq]uiava
-SFX A ava /Z [^aeou]iava
-SFX A ava ares/Z ava
-SFX A ava /Z ava
-SFX A ava rem/Z ava
-SFX A ava reu/Z ava
-SFX A ava aren/Z ava
-SFX A ava ar/Z ava
-SFX A ava ars/Z ava
-SFX A ava ar/Z ava
-SFX A ava arem/Z ava
-SFX A ava areu/Z ava
-SFX A ava aran/Z ava
-SFX A ava aria/Z ava
-SFX A ava aries/Z ava
-SFX A ava aria/Z ava
-SFX A ava arem/Z ava
-SFX A ava areu/Z ava
-SFX A ava arien/Z ava
-SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava /Z [aeiou]iava
-SFX A ava /Z [gq]uiava
-SFX A iava /Z [^gq]uiava
-SFX A guava gi/Z guava
-SFX A quava qi/Z quava
-SFX A uava u/Z [^gq]uava
-SFX A cava qui/Z cava
-SFX A ava ci/Z ava
-SFX A gava gui/Z gava
-SFX A java gi/Z java
-SFX A ava e/Z [^cgju]ava
-SFX A ava e/Z [^gq]uava
-SFX A guava ge/Z guava
-SFX A quava qe/Z quava
-SFX A cava que/Z cava
-SFX A ava ce/Z ava
-SFX A gava gue/Z gava
-SFX A java ge/Z java
-SFX A ava is/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava s/Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava s/Z [aeiou]iava
-SFX A ava s/Z [gq]uiava
-SFX A iava s/Z [^gq]uiava
-SFX A guava gis/Z guava
-SFX A quava qis/Z quava
-SFX A uava us/Z [^gq]uava
-SFX A cava quis/Z cava
-SFX A ava cis/Z ava
-SFX A gava guis/Z gava
-SFX A java gis/Z java
-SFX A ava es/Z [^cgju]ava
-SFX A ava es/Z [^gq]uava
-SFX A guava ges/Z guava
-SFX A quava qes/Z quava
-SFX A cava ques/Z cava
-SFX A ava ces/Z ava
-SFX A gava gues/Z gava
-SFX A java ges/Z java
-SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava /Z [aeiou]iava
-SFX A guava gi/Z guava
-SFX A quava qi/Z quava
-SFX A uava u/Z [^gq]uava
-SFX A cava qui/Z cava
-SFX A ava ci/Z ava
-SFX A gava gui/Z gava
-SFX A java gi/Z java
-SFX A ava e/Z [^cgju]ava
-SFX A ava e/Z [^gq]uava
-SFX A guava ge/Z guava
-SFX A quava qe/Z quava
-SFX A cava que/Z cava
-SFX A ava ce/Z ava
-SFX A gava gue/Z gava
-SFX A java ge/Z java
-SFX A ava em/Z [^cgju]ava
-SFX A ava em/Z [^gq]uava
-SFX A guava gem/Z guava
-SFX A quava qem/Z quava
-SFX A cava quem/Z cava
-SFX A ava cem/Z ava
-SFX A gava guem/Z gava
-SFX A java gem/Z java
-SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava eu/Z [^gq]uava
-SFX A guava geu/Z guava
-SFX A quava qeu/Z quava
-SFX A cava queu/Z cava
-SFX A ava ceu/Z ava
-SFX A gava gueu/Z gava
-SFX A java geu/Z java
-SFX A ava in/Z [^cgjieou]ava
-SFX A ava n/Z [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava n/Z [aeiou]iava
-SFX A ava n/Z [gq]uiava
-SFX A iava n/Z [^gq]uiava
-SFX A guava gin/Z guava
-SFX A quava qin/Z quava
-SFX A uava un/Z [^gq]uava
-SFX A cava quin/Z cava
-SFX A ava cin/Z ava
-SFX A gava guin/Z gava
-SFX A java gin/Z java
-SFX A ava en/Z [^cgju]ava
-SFX A ava en/Z [^gq]uava
-SFX A guava gen/Z guava
-SFX A quava qen/Z quava
-SFX A cava quen/Z cava
-SFX A ava cen/Z ava
-SFX A gava guen/Z gava
-SFX A java gen/Z java
-SFX A ava s/Z [^cgju]ava
-SFX A ava s/Z [^gq]uava
-SFX A guava gs/Z guava
-SFX A quava qs/Z quava
-SFX A cava qus/Z cava
-SFX A ava cs/Z ava
-SFX A gava gus/Z gava
-SFX A java gs/Z java
-SFX A ava s/Z ava
-SFX A ava ara/Z ava
-SFX A ava essis/Z [^cgju]ava
-SFX A ava esses/Z [^cgju]ava
-SFX A ava assis/Z ava
-SFX A ava ares/Z ava
-SFX A ava essis/Z [^gq]uava
-SFX A ava esses/Z [^gq]uava
-SFX A guava gessis/Z guava
-SFX A quava qessis/Z quava
-SFX A guava gesses/Z guava
-SFX A quava qesses/Z quava
-SFX A cava quessis/Z cava
-SFX A cava quesses/Z cava
-SFX A ava cessis/Z ava
-SFX A ava cesses/Z ava
-SFX A gava guessis/Z gava
-SFX A gava guesses/Z gava
-SFX A java gessis/Z java
-SFX A java gesses/Z java
-SFX A ava s/Z [^cgju]ava
-SFX A ava s/Z [^gq]uava
-SFX A guava gs/Z guava
-SFX A quava qs/Z quava
-SFX A cava qus/Z cava
-SFX A ava cs/Z ava
-SFX A gava gus/Z gava
-SFX A java gs/Z java
-SFX A ava s/Z ava
-SFX A ava ara/Z ava
-SFX A ava ssim/Z [^cgju]ava
-SFX A ava ssem/Z [^cgju]ava
-SFX A ava ssim/Z ava
-SFX A ava rem/Z ava
-SFX A ava ssim/Z [^gq]uava
-SFX A ava ssem/Z [^gq]uava
-SFX A guava gssim/Z guava
-SFX A quava qssim/Z quava
-SFX A guava gssem/Z guava
-SFX A quava qssem/Z quava
-SFX A cava qussim/Z cava
-SFX A cava qussem/Z cava
-SFX A ava cssim/Z ava
-SFX A ava cssem/Z ava
-SFX A gava gussim/Z gava
-SFX A gava gussem/Z gava
-SFX A java gssim/Z java
-SFX A java gssem/Z java
-SFX A ava ssiu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava sseu/Z [^cgju]ava
-SFX A ava ssiu/Z ava
-SFX A ava reu/Z ava
-SFX A ava ssiu/Z [^gq]uava
-SFX A ava sseu/Z [^gq]uava
-SFX A guava gssiu/Z guava
-SFX A quava qssiu/Z quava
-SFX A guava gsseu/Z guava
-SFX A quava qsseu/Z quava
-SFX A cava qussiu/Z cava
-SFX A cava qusseu/Z cava
-SFX A ava cssiu/Z ava
-SFX A ava csseu/Z ava
-SFX A gava gussiu/Z gava
-SFX A gava gusseu/Z gava
-SFX A java gssiu/Z java
-SFX A java gsseu/Z java
-SFX A ava essin/Z [^cgju]ava
-SFX A ava essen/Z [^cgju]ava
-SFX A ava assin/Z ava
-SFX A ava aren/Z ava
-SFX A ava essin/Z [^gq]uava
-SFX A ava essen/Z [^gq]uava
-SFX A guava gessin/Z guava
-SFX A quava qessin/Z quava
-SFX A guava gessen/Z guava
-SFX A quava qessen/Z quava
-SFX A cava quessin/Z cava
-SFX A cava quessen/Z cava
-SFX A ava cessin/Z ava
-SFX A ava cessen/Z ava
-SFX A gava guessin/Z gava
-SFX A gava guessen/Z gava
-SFX A java gessin/Z java
-SFX A java gessen/Z java
-SFX A ava a/D ava
-SFX A ava i/D [^cgjeiou]ava
-SFX A ava /D [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava /D [aeiou]iava
-SFX A ava /D [gq]uiava
-SFX A iava /D [^gq]uiava
-SFX A guava gi/D guava
-SFX A quava qi/D quava
-SFX A uava u/D [^gq]uava
-SFX A cava qui/D cava
-SFX A ava ci/D ava
-SFX A gava gui/D gava
-SFX A java gi/D java
-SFX A ava e/D [^cgju]ava
-SFX A ava e/D [^gq]uava
-SFX A guava ge/D guava
-SFX A quava qe/D quava
-SFX A cava que/D cava
-SFX A ava ce/D ava
-SFX A gava gue/D gava
-SFX A java ge/D java
-SFX A ava em/C [^cgju]ava
-SFX A ava em/C [^gq]uava
-SFX A guava gem/C guava
-SFX A quava qem/C quava
-SFX A cava quem/C cava
-SFX A ava cem/C ava
-SFX A gava guem/C gava
-SFX A java gem/C java
-SFX A ava eu/C [^cgju]ava
-SFX A ava eu/C [^gq]uava
-SFX A guava geu/C guava
-SFX A quava qeu/C quava
-SFX A cava queu/C cava
-SFX A ava ceu/C ava
-SFX A gava gueu/C gava
-SFX A java geu/C java
-SFX A ava au/C ava
-SFX A ava in/C [^cgjeiou]ava
-SFX A ava n/C [^aeiou][eio]ava
-SFX A iava n/C [aeiou]iava
-SFX A ava n/C [gq]uiava
-SFX A iava n/C [^gq]uiava
-SFX A guava gin/C guava
-SFX A quava qin/C quava
-SFX A uava un/C [^gq]uava
-SFX A cava quin/C cava
-SFX A ava cin/C ava
-SFX A gava guin/C gava
-SFX A java gin/C java
-SFX A ava en/C [^cgju]ava
-SFX A ava en/C [^gq]uava
-SFX A guava gen/C guava
-SFX A quava qen/C quava
-SFX A cava quen/C cava
-SFX A ava cen/C ava
-SFX A gava guen/C gava
-SFX A java gen/C java
-
-SFX B Y 45
-SFX B t da t
-SFX B u va u
-SFX B c ga c
-SFX B 0 sa [^]s
-SFX B s assa s
-SFX B s essa s
-SFX B s essa s
-SFX B s issa [^aeou]s
-SFX B s ssa [aeo]s
-SFX B s issa [gq]us
-SFX B s ssa [^gq]us
-SFX B s ossa s
-SFX B s ossa s
-SFX B s ussa [^aeoi]s
-SFX B s ssa [aeoi]s
-SFX B 0 s t
-SFX B 0 s u
-SFX B 0 s c
-SFX B 0 sos [^]s
-SFX B s assos s
-SFX B s essos s
-SFX B s essos s
-SFX B s issos [^aeou]s
-SFX B s ssos [aeo]s
-SFX B s issos [gq]us
-SFX B s ssos [^gq]us
-SFX B s ossos s
-SFX B s ossos s
-SFX B s ussos [^aeoi]s
-SFX B s ssos [aeoi]s
-SFX B t des t
-SFX B u ves u
-SFX B c gues c
-SFX B 0 ses [^]s
-SFX B s asses s
-SFX B s esses s
-SFX B s esses s
-SFX B s isses [^aeou]s
-SFX B s sses [aeo]s
-SFX B s isses [gq]us
-SFX B s sses [^gq]us
-SFX B s osses s
-SFX B s osses s
-SFX B s usses [^aeoi]s
-SFX B s sses [aeoi]s
-
-SFX C Y 81
-SFX C 0 -ne .
-SFX C 0 -me .
-SFX C 0 -nos .
-SFX C 0 -te .
-SFX C 0 -vos .
-SFX C 0 -se .
-SFX C 0 -lo .
-SFX C 0 -la .
-SFX C 0 -li .
-SFX C 0 -los .
-SFX C 0 -les .
-SFX C 0 -ho .
-SFX C 0 -hi .
-SFX C 0 -se't .
-SFX C 0 -se-us .
-SFX C 0 -se'm .
-SFX C 0 -te'm .
-SFX C 0 -vos-em .
-SFX C 0 -se'ns .
-SFX C 0 -te'ns .
-SFX C 0 -vos-ens .
-SFX C 0 -se'l .
-SFX C 0 -te'l .
-SFX C 0 -vos-el .
-SFX C 0 -me'l .
-SFX C 0 -nos-el .
-SFX C 0 -los-el .
-SFX C 0 -l'hi .
-SFX C 0 -se'ls .
-SFX C 0 -te'ls .
-SFX C 0 -vos-els .
-SFX C 0 -me'ls .
-SFX C 0 -nos-els .
-SFX C 0 -los-els .
-SFX C 0 -los-hi .
-SFX C 0 -se-la .
-SFX C 0 -te-la .
-SFX C 0 -vos-la .
-SFX C 0 -me-la .
-SFX C 0 -nos-la .
-SFX C 0 -los-la .
-SFX C 0 -la-hi .
-SFX C 0 -se-les .
-SFX C 0 -te-les .
-SFX C 0 -vos-les .
-SFX C 0 -me-les .
-SFX C 0 -nos-les .
-SFX C 0 -los-les .
-SFX C 0 -les-hi .
-SFX C 0 -se-li .
-SFX C 0 -te-li .
-SFX C 0 -vos-li .
-SFX C 0 -me-li .
-SFX C 0 -nos-li .
-SFX C 0 -s'ho .
-SFX C 0 -t'ho .
-SFX C 0 -vos-ho .
-SFX C 0 -m'ho .
-SFX C 0 -nos-ho .
-SFX C 0 -los-ho .
-SFX C 0 -li-ho .
-SFX C 0 -se'n .
-SFX C 0 -te'n .
-SFX C 0 -vos-en .
-SFX C 0 -me'n .
-SFX C 0 -nos-en .
-SFX C 0 -l'en .
-SFX C 0 -los-en .
-SFX C 0 -la'n .
-SFX C 0 -les-en .
-SFX C 0 -li'n .
-SFX C 0 -s'hi .
-SFX C 0 -t'hi .
-SFX C 0 -vos-hi .
-SFX C 0 -m'hi .
-SFX C 0 -nos-hi .
-SFX C 0 -l'hi .
-SFX C 0 -los-hi .
-SFX C 0 -la-hi .
-SFX C 0 -les-hi .
-SFX C 0 -n'hi .
-
-SFX D Y 81
-SFX D 0 'n .
-SFX D 0 'm .
-SFX D 0 'ns .
-SFX D 0 't .
-SFX D 0 -us .
-SFX D 0 's .
-SFX D 0 'l .
-SFX D 0 -la .
-SFX D 0 -li .
-SFX D 0 'ls .
-SFX D 0 -les .
-SFX D 0 -ho .
-SFX D 0 -hi .
-SFX D 0 -se't .
-SFX D 0 -se-us .
-SFX D 0 -se'm .
-SFX D 0 -te'm .
-SFX D 0 -us-em .
-SFX D 0 -se'ns .
-SFX D 0 -te'ns .
-SFX D 0 -us-ens .
-SFX D 0 -se'l .
-SFX D 0 -te'l .
-SFX D 0 -us-el .
-SFX D 0 -me'l .
-SFX D 0 'ns-el .
-SFX D 0 'ls-el .
-SFX D 0 -l'hi .
-SFX D 0 -se'ls .
-SFX D 0 -te'ls .
-SFX D 0 -us-els .
-SFX D 0 -me'ls .
-SFX D 0 'ns-els .
-SFX D 0 'ls-els .
-SFX D 0 'ls-hi .
-SFX D 0 -se-la .
-SFX D 0 -te-la .
-SFX D 0 -us-la .
-SFX D 0 -me-la .
-SFX D 0 'ns-la .
-SFX D 0 'ls-la .
-SFX D 0 -la-hi .
-SFX D 0 -se-les .
-SFX D 0 -te-les .
-SFX D 0 -us-les .
-SFX D 0 -me-les .
-SFX D 0 'ns-les .
-SFX D 0 'ls-les .
-SFX D 0 -les-hi .
-SFX D 0 -se-li .
-SFX D 0 -te-li .
-SFX D 0 -us-li .
-SFX D 0 -me-li .
-SFX D 0 'ns-li .
-SFX D 0 -s'ho .
-SFX D 0 -t'ho .
-SFX D 0 -us-ho .
-SFX D 0 -m'ho .
-SFX D 0 'ns-ho .
-SFX D 0 'ls-ho .
-SFX D 0 -li-ho .
-SFX D 0 -se'n .
-SFX D 0 -te'n .
-SFX D 0 -us-en .
-SFX D 0 -me'n .
-SFX D 0 'ns-en .
-SFX D 0 -l'en .
-SFX D 0 'ls-en .
-SFX D 0 -la'n .
-SFX D 0 -les-en .
-SFX D 0 -li'n .
-SFX D 0 -s'hi .
-SFX D 0 -t'hi .
-SFX D 0 -us-hi .
-SFX D 0 -m'hi .
-SFX D 0 'ns-hi .
-SFX D 0 -l'hi .
-SFX D 0 'ls-hi .
-SFX D 0 -la-hi .
-SFX D 0 -les-hi .
-SFX D 0 -n'hi .
-
-SFX E Y 14
-SFX E 0 s [^ans]
-SFX E 0 s [^]n
-SFX E n ins n
-SFX E n ens n
-SFX E n ens n
-SFX E 0 os [sx][ct]
-SFX E ig jos [aeo]ig
-SFX E a es [^cgju]a
-SFX E a es [^gq]ua
-SFX E ua es [gq]ua
-SFX E ca ques ca
-SFX E a ces a
-SFX E ga gues ga
-SFX E ja ges ja
-
-SFX F Y 18
-SFX F 0 a [^eosx]
-SFX F e a e
-SFX F o a o
-SFX F 0 s [^asx]
-SFX F a es a
-SFX F 0 os [sx][ct]
-SFX F 0 es [^aeocgsux]
-SFX F a es a
-SFX F 0 s e
-SFX F o es [^jgc]o
-SFX F jo ges jo
-SFX F go gues go
-SFX F co ques co
-SFX F c ques c
-SFX F ces
-SFX F g gues g
-SFX F 0 es [^gq]u
-SFX F u es [gq]u
-
-SFX G Y 15
-SFX G 0 ns a
-SFX G 0 ns e
-SFX G 0 ns i
-SFX G 0 ns o
-SFX G 0 ns u
-SFX G ans
-SFX G ens
-SFX G ens
-SFX G ins [^aeou]
-SFX G ins [gqaeoi]u
-SFX G ns [^gqaeoi]u
-SFX G ns [aeo]
-SFX G ons
-SFX G ons
-SFX G uns
-
-SFX H Y 33
-SFX H 0 na [aeiou]
-SFX H ana
-SFX H ena
-SFX H ena
-SFX H ina [^aeou]
-SFX H ina [gq]u
-SFX H na [^gq]u
-SFX H na [aeo]
-SFX H ona
-SFX H ona
-SFX H una
-SFX H 0 ns [aeiou]
-SFX H ans
-SFX H ens
-SFX H ens
-SFX H ins [^aeou]
-SFX H ins [gq]u
-SFX H ns [^gq]u
-SFX H ns [aeo]
-SFX H ons
-SFX H ons
-SFX H uns
-SFX H 0 nes [aeiou]
-SFX H anes
-SFX H enes
-SFX H enes
-SFX H ines [^aeou]
-SFX H ines [gq]u
-SFX H nes [^gq]u
-SFX H nes [aeo]
-SFX H ones
-SFX H ones
-SFX H unes
-
-SFX I Y 13
-SFX I 0 os [^s]
-SFX I 0 os [^]s
-SFX I s asos s
-SFX I s esos s
-SFX I s esos s
-SFX I s isos [^aeou]s
-SFX I s sos [aeo]s
-SFX I s isos [gq]us
-SFX I s sos [^gq]us
-SFX I s osos s
-SFX I s osos s
-SFX I s usos [^aeoi]s
-SFX I s sos [aeoi]s
-
-SFX J Y 28
-SFX J 0 a [^s]
-SFX J 0 a [^]s
-SFX J s asa s
-SFX J s esa s
-SFX J s esa s
-SFX J s isa s
-SFX J s osa s
-SFX J s osa s
-SFX J s usa s
-SFX J 0 os [^s]
-SFX J 0 os [^]s
-SFX J s asos s
-SFX J s esos s
-SFX J s esos s
-SFX J s isos s
-SFX J s osos s
-SFX J s osos s
-SFX J s usos s
-SFX J 0 es [^s]
-SFX J ces
-SFX J 0 es [^]s
-SFX J s ases s
-SFX J s eses s
-SFX J s eses s
-SFX J s ises s
-SFX J s oses s
-SFX J s oses s
-SFX J s uses s
-
-SFX K Y 19
-SFX K ari ria ari
-SFX K aci cia aci
-SFX K adi dia adi
-SFX K ori ria ori
-SFX K emi mia emi
-SFX K oli lia oli
-SFX K ogen gena ogen
-SFX K ogin gina ogin
-SFX K 0 s [aeiou]
-SFX K ogen gens ogen
-SFX K ogin gins ogin
-SFX K ari ries ari
-SFX K adi dies adi
-SFX K aci cies aci
-SFX K ori ries ori
-SFX K emi mies emi
-SFX K oli lies oli
-SFX K ogen genes ogen
-SFX K ogin gines ogin
-
-SFX L Y 17
-SFX L ini nia ini
-SFX L igi gia igi
-SFX L igin gina igin
-SFX L igen gena igen
-SFX L agen gena agen
-SFX L umen mena umen
-SFX L 0 s i
-SFX L igin gins igin
-SFX L igen gens igen
-SFX L agen gens agen
-SFX L umen mens umen
-SFX L ini nies ini
-SFX L igi gies igi
-SFX L igin gines igin
-SFX L igen genes igen
-SFX L agen genes agen
-SFX L umen menes umen
-
-SFX M Y 124
-SFX M ir ir/CY ir
-SFX M ir int/C ir
-SFX M ir it/vY [^aeiou]ir
-SFX M ir it/vY [gq]uir
-SFX M ir t/vY [^gq]uir
-SFX M ir t/vY [aeio]ir
-SFX M ir its/Y [^aeiou]ir
-SFX M ir its/Y [gq]uir
-SFX M ir ts/Y [^gq]uir
-SFX M ir ts/Y [aeio]ir
-SFX M ir ida/Y [^aeiou]ir
-SFX M ir ida/Y [gq]uir
-SFX M ir da/Y [^gq]uir
-SFX M ir da/Y [aeio]ir
-SFX M ir ides/Y [^aeiou]ir
-SFX M ir ides/Y [gq]uir
-SFX M ir des/Y [^gq]uir
-SFX M ir des/Y [aeio]ir
-SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir im/Z [gq]uir
-SFX M ir m/Z [^gq]uir
-SFX M ir m/Z [aeio]ir
-SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iu/Z [gq]uir
-SFX M ir u/Z [^gq]uir
-SFX M ir u/Z [aeio]ir
-SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ia/Z [gq]uir
-SFX M ir a/Z [^gq]uir
-SFX M ir a/Z [aeio]ir
-SFX M ir ies/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ies/Z [gq]uir
-SFX M ir es/Z [^gq]uir
-SFX M ir es/Z [aeio]ir
-SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ia/Z [gq]uir
-SFX M ir a/Z [^gq]uir
-SFX M ir a/Z [aeio]ir
-SFX M ir em/Z ir
-SFX M ir eu/Z ir
-SFX M ir ien/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ien/Z [gq]uir
-SFX M ir en/Z [^gq]uir
-SFX M ir en/Z [aeio]ir
-SFX M ir /Z ir
-SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ires/Z [gq]uir
-SFX M ir res/Z [^gq]uir
-SFX M ir res/Z [aeio]ir
-SFX M ir /Z ir
-SFX M ir rem/Z ir
-SFX M ir reu/Z ir
-SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iren/Z [gq]uir
-SFX M ir ren/Z [^gq]uir
-SFX M ir ren/Z [aeio]ir
-SFX M ir ir/Z ir
-SFX M ir irs/Z ir
-SFX M ir ir/Z ir
-SFX M ir irem/Z ir
-SFX M ir ireu/Z ir
-SFX M ir iran/Z ir
-SFX M ir iria/Z ir
-SFX M ir iries/Z ir
-SFX M ir iria/Z ir
-SFX M ir irem/Z ir
-SFX M ir ireu/Z ir
-SFX M ir irien/Z ir
-SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir im/Z [gq]uir
-SFX M ir m/Z [^gq]uir
-SFX M ir m/Z [aeio]ir
-SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iu/Z [gq]uir
-SFX M ir u/Z [^gq]uir
-SFX M ir u/Z [aeio]ir
-SFX M ir s/Z ir
-SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ira/Z [gq]uir
-SFX M ir ra/Z [^gq]uir
-SFX M ir ra/Z [aeio]ir
-SFX M ir issis/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir issis/Z [gq]uir
-SFX M ir ssis/Z [^gq]uir
-SFX M ir ssis/Z [aeio]ir
-SFX M ir isses/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir isses/Z [gq]uir
-SFX M ir sses/Z [^gq]uir
-SFX M ir sses/Z [aeio]ir
-SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ires/Z [gq]uir
-SFX M ir res/Z [^gq]uir
-SFX M ir res/Z [aeio]ir
-SFX M ir s/Z ir
-SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir ira/Z [gq]uir
-SFX M ir ra/Z [^gq]uir
-SFX M ir ra/Z [aeio]ir
-SFX M ir ssim/Z ir
-SFX M ir ssem/Z ir
-SFX M ir rem/Z ir
-SFX M ir ssiu/Z ir
-SFX M ir sseu/Z ir
-SFX M ir reu/Z ir
-SFX M ir issin/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir issin/Z [gq]uir
-SFX M ir ssin/Z [^gq]uir
-SFX M ir ssin/Z [aeio]ir
-SFX M ir issen/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir issen/Z [gq]uir
-SFX M ir ssen/Z [^gq]uir
-SFX M ir ssen/Z [aeio]ir
-SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
-SFX M ir iren/Z [gq]uir
-SFX M ir ren/Z [^gq]uir
-SFX M ir ren/Z [aeio]ir
-SFX M ir im/C [^aeiou]ir
-SFX M ir im/C [gq]uir
-SFX M ir m/C [^gq]uir
-SFX M ir m/C [aeio]ir
-SFX M ir iu/C [^aeiou]ir
-SFX M ir iu/C [gq]uir
-SFX M ir u/C [^gq]uir
-SFX M ir u/C [aeio]ir
-
-SFX N Y 62
-SFX N ir eixo/Z ir
-SFX N ir esc/Z ir
-SFX N ir isc/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isc/Z [gq]uir
-SFX N ir sc/Z [^gq]uir
-SFX N ir sc/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixes/Z ir
-SFX N ir ixes/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir ixes/Z [gq]uir
-SFX N ir xes/Z [^gq]uir
-SFX N ir xes/Z [aeio]ir
-SFX N ir eix/Z ir
-SFX N ir ix/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir ix/Z [gq]uir
-SFX N ir x/Z [^gq]uir
-SFX N ir x/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixen/Z ir
-SFX N ir ixen/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir ixen/Z [gq]uir
-SFX N ir xen/Z [^gq]uir
-SFX N ir xen/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixi/Z ir
-SFX N ir esqui/Z ir
-SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isca/Z [gq]uir
-SFX N ir sca/Z [^gq]uir
-SFX N ir sca/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixis/Z ir
-SFX N ir esquis/Z ir
-SFX N ir isques/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isques/Z [gq]uir
-SFX N ir sques/Z [^gq]uir
-SFX N ir sques/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixi/Z ir
-SFX N ir esqui/Z ir
-SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isca/Z [gq]uir
-SFX N ir sca/Z [^gq]uir
-SFX N ir sca/Z [aeio]ir
-SFX N ir eixin/Z ir
-SFX N ir esquin/Z ir
-SFX N ir isquen/Z [^aeiou]ir
-SFX N ir isquen/Z [gq]uir
-SFX N ir squen/Z [^gq]uir
-SFX N ir squen/Z [aeio]ir
-SFX N ir eix/C ir
-SFX N ir ix/C [^aeiou]ir
-SFX N ir ix/C [gq]uir
-SFX N ir x/C [^gq]uir
-SFX N ir x/C [aeio]ir
-SFX N ir eixi/D ir
-SFX N ir esqui/D ir
-SFX N ir isca/D [^aeiou]ir
-SFX N ir isca/D [gq]uir
-SFX N ir sca/D [^gq]uir
-SFX N ir sca/D [aeio]ir
-SFX N ir eixin/C ir
-SFX N ir esquin/C ir
-SFX N ir isquen/C [^aeiou]ir
-SFX N ir isquen/C [gq]uir
-SFX N ir squen/C [^gq]uir
-SFX N ir squen/C [aeio]ir
-
-SFX O Y 12
-SFX O a a/Z a
-SFX O a es/Z a
-SFX O a a/Z a
-SFX O ia em/Z [^eu]ia
-SFX O a em/Z a
-SFX O eia iem/Z eia
-SFX O uia iem/Z uia
-SFX O ia eu/Z [^eu]ia
-SFX O a eu/Z a
-SFX O eia ieu/Z eia
-SFX O uia ieu/Z uia
-SFX O a en/Z a
-
-SFX P Y 46
-SFX P s o/Z [^c]s
-SFX P cs o/Z cs
-SFX P s /Z s
-SFX P s eres/Z s
-SFX P s /Z s
-SFX P s rem/Z s
-SFX P s reu/Z s
-SFX P s eren/Z s
-SFX P s i/Z s
-SFX P s a/Z [^cgu]s
-SFX P cs a/Z cs
-SFX P gs ja/Z gs
-SFX P s is/Z s
-SFX P s es/Z s
-SFX P s i/Z s
-SFX P s a/Z [^cgu]s
-SFX P cs a/Z cs
-SFX P gs ja/Z gs
-SFX P s em/Z s
-SFX P s eu/Z s
-SFX P s in/Z s
-SFX P s en/Z s
-SFX P s s/Z s
-SFX P s era/Z s
-SFX P s essis/Z s
-SFX P s eres/Z s
-SFX P s esses/Z s
-SFX P s s/Z s
-SFX P s era/Z s
-SFX P s ssim/Z s
-SFX P s ssem/Z s
-SFX P s rem/Z s
-SFX P s ssiu/Z s
-SFX P s sseu/Z s
-SFX P s reu/Z s
-SFX P s essin/Z s
-SFX P s essen/Z s
-SFX P s eren/Z s
-SFX P s i/D s
-SFX P s a/D [^cgu]s
-SFX P cs a/D cs
-SFX P gs ja/D gs
-SFX P s em/C s
-SFX P s eu/C s
-SFX P s in/C s
-SFX P s en/C s
-
-SFX Q Y 42
-SFX Q gus c/Z gus
-SFX Q qus c/Z qus
-SFX Q s /Z s
-SFX Q s eres/Z s
-SFX Q s /Z s
-SFX Q s rem/Z s
-SFX Q s reu/Z s
-SFX Q s eren/Z s
-SFX Q s i/Z s
-SFX Q gus ga/Z gus
-SFX Q qus ca/Z qus
-SFX Q s is/Z s
-SFX Q s es/Z s
-SFX Q s i/Z s
-SFX Q gus ga/Z gus
-SFX Q qus ca/Z qus
-SFX Q s em/Z s
-SFX Q s eu/Z s
-SFX Q s in/Z s
-SFX Q s en/Z s
-SFX Q s s/Z s
-SFX Q s era/Z s
-SFX Q s essis/Z s
-SFX Q s esses/Z s
-SFX Q s eres/Z s
-SFX Q s s/Z s
-SFX Q s era/Z s
-SFX Q s ssim/Z s
-SFX Q s ssem/Z s
-SFX Q s rem/Z s
-SFX Q s ssiu/Z s
-SFX Q s sseu/Z s
-SFX Q s reu/Z s
-SFX Q s essin/Z s
-SFX Q s essen/Z s
-SFX Q s eren/Z s
-SFX Q s i/D s
-SFX Q gus ga/D gus
-SFX Q qus ca/D qus
-SFX Q s em/C s
-SFX Q s in/C s
-SFX Q s en/C s
-
-SFX R Y 7
-SFX R t t/C t
-SFX R ent em/Z ent
-SFX R int im/Z int
-SFX R ent eu/Z ent
-SFX R int iu/Z int
-SFX R ent eu/C ent
-SFX R int iu/C int
-
-SFX S Y 11
-SFX S 0 s/Z [^nx]
-SFX S ces/Z
-SFX S 0 es/Z x
-SFX S 0 s/Z [^]n
-SFX S n ens/Z n
-SFX S n ens/Z n
-SFX S 0 en/Z [^n]
-SFX S cen/Z
-SFX S 0 en/Z [^]n
-SFX S n enen/Z n
-SFX S n enen/Z n
-
-SFX T Y 12
-SFX T /Z
-SFX T s/Z
-SFX T /Z
-SFX T em/Z
-SFX T eu/Z
-SFX T an/Z
-SFX T ia/Z
-SFX T ies/Z
-SFX T ia/Z
-SFX T em/Z
-SFX T eu/Z
-SFX T ien/Z
-
-SFX U Y 25
-SFX U 0 o/Z [^gl]
-SFX U g g/Z g
-SFX U l lo/Z ll
-SFX U l l/Z ll
-SFX U s s/Z s
-SFX U t t/Z t
-SFX U y y/Z y
-SFX U 0 s/Z [^gsx]
-SFX U 0 es/Z [gsx]
-SFX U 0 en/Z .
-SFX U 0 i/Z .
-SFX U 0 a/Z [^g]
-SFX U g ja/Z g
-SFX U 0 is/Z .
-SFX U 0 es/Z .
-SFX U 0 i/Z .
-SFX U 0 a/Z [^g]
-SFX U g ja/Z g
-SFX U 0 in/Z .
-SFX U 0 en/Z .
-SFX U 0 i/D .
-SFX U 0 a/D [^g]
-SFX U g ja/D g
-SFX U 0 in/C .
-SFX U 0 en/C .
-
-PFX V N 60
-PFX V 0 l' [1aeiohu]
-PFX V 0 L' [1aeiohu]
-PFX V 0 l' [AEIOHU]
-PFX V 0 L' [AEIOHU]
-PFX V 0 s' [aeiohu]
-PFX V 0 S' [aeiohu]
-PFX V 0 s' [AEIOHU]
-PFX V 0 S' [AEIOHU]
-PFX V a l'A a
-PFX V a L'A a
-PFX V a s'A a
-PFX V a S'A a
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V e l'E e
-PFX V e L'E e
-PFX V e s'E e
-PFX V e S'E e
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V i l'I i
-PFX V i L'I i
-PFX V i s'I i
-PFX V i S'I i
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V o l'O o
-PFX V o L'O o
-PFX V o s'O o
-PFX V o S'O o
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V u l'U u
-PFX V u L'U u
-PFX V u s'U u
-PFX V u S'U u
-PFX V l'
-PFX V L'
-PFX V s'
-PFX V S'
-PFX V h l'H h
-PFX V h L'H h
-PFX V h s'H h
-PFX V h S'H h
-
-PFX v Y 60
-PFX v 0 l' [1aeiohu]
-PFX v 0 L' [1aeiohu]
-PFX v 0 l' [AEIOHU]
-PFX v 0 L' [AEIOHU]
-PFX v 0 s' [aeiohu]
-PFX v 0 S' [aeiohu]
-PFX v 0 s' [AEIOHU]
-PFX v 0 S' [AEIOHU]
-PFX v a l'A a
-PFX v a L'A a
-PFX v a s'A a
-PFX v a S'A a
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v e l'E e
-PFX v e L'E e
-PFX v e s'E e
-PFX v e S'E e
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v i l'I i
-PFX v i L'I i
-PFX v i s'I i
-PFX v i S'I i
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v o l'O o
-PFX v o L'O o
-PFX v o s'O o
-PFX v o S'O o
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v u l'U u
-PFX v u L'U u
-PFX v u s'U u
-PFX v u S'U u
-PFX v l'
-PFX v L'
-PFX v s'
-PFX v S'
-PFX v h l'H h
-PFX v h L'H h
-PFX v h s'H h
-PFX v h S'H h
-
-PFX W N 4
-PFX W 0 n' [AEIOHU]
-PFX W 0 l' [AEIOHU]
-PFX W 0 N' [AEIOHU]
-PFX W 0 L' [AEIOHU]
-
-PFX Y Y 28
-PFX Y 0 d' [1aeiohuAEIOHU]
-PFX Y 0 D' [1aeiohuAEIOHU]
-PFX Y a d'A a
-PFX Y a D'A a
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y e d'E e
-PFX Y e D'E e
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y i d'I i
-PFX Y i D'I i
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y o d'O o
-PFX Y o D'O o
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y u d'U u
-PFX Y u D'U u
-PFX Y d'
-PFX Y D'
-PFX Y h d'H h
-PFX Y h D'H h
-
-PFX Z Y 5
-PFX Z 0 n' [aeiohu]
-PFX Z 0 m' [aeiohu]
-PFX Z 0 t' [aeiohu]
-PFX Z 0 s' [aeiohu]
-PFX Z 0 l' [aeiohu]
+# =======================================================================================
+# Corrector ortogrfic catal
+# Fitxer d'afixos i llista de paraules
+# =======================================================================================
+# Copyright (C) 2002-2008 Joan Moratinos <jmo@softcatala.org>
+# This program is free software; you can redistribute it and/or
+# modify it under the terms of the GNU General Public License
+# as published by the Free Software Foundation; either version 2
+# of the License, or (at your option) any later version.
+# This program is distributed in the hope that it will be useful,
+# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+# GNU General Public License for more details.
+# You should have received a copy of the GNU General Public License
+# along with this program; if not, write to the Free Software
+# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
+# 02111-1307, USA.
+# =======================================================================================
+# Fonts: Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, primera edici (1996)
+# Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, segona edici (2007)
+# Diccionari Catal/Castell - Castell/Catal, de Francesc de B. Moll
+# Diccionari d'Ispell, d'Ignasi Labastida
+# Recull de gentilicis, de M.M. Ramon i C. Rigo
+# Amb aportacions de: Miquel Font, Francesc Xavier Moratinos, Jordi Mas, Jordi Mallach,
+# Joan Montan, Jaume Ortol
+# =======================================================================================
+
+# Regles:
+# A Primera conjugaci regular
+# B Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
+# C Pronoms personals encltics darrere consonant
+# D Pronoms personals encltics darrere vocal
+# E Plurals afegint una s (sense canvis de so) i plurals de [sx][ct]$ i [aeou]ig
+# F Quatre formes afegint a/s/es (sense o, per tamb foscos)
+# G Plurals afegint ns
+# H Quatre formes afegint ns
+# I Plurals afegint o (eventualment amb canvi d'accent)
+# J Quatre formes afegint a/os/es
+# K Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
+# L Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
+# M Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
+# N Verbs en -ir, formes incoatives
+# O Imperfet d'indicatiu de la segona conjugaci
+# P Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 sense -c/-gu (perds)
+# Q Formes de la segona conjugaci semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegus)
+# R Formes de la segona conjugaci semblants al gerundi
+# S Formes de la segona conjugaci semblants a "plaus", "absols", etc.
+# T Futurs i condicionals a partir de FUT1
+# U Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
+# V Article prefixat no combinable (v, versi combinable)
+# W Article personal
+# Y Preposici "de" apostrofada
+# Z Pronoms personals prefixats
+
+SET ISO8859-1
+
+WORDCHARS -'
+
+TRY easirtocnlumdpgvfbqjwxyzh-'
+
+REP 48
+REP a
+REP e
+REP e
+REP
+REP i
+REP i
+REP
+REP o
+REP o
+REP
+REP u
+REP u
+REP
+REP l ll
+REP e E
+REP a A
+REP s S
+REP i I
+REP r R
+REP t T
+REP o O
+REP c C
+REP n N
+REP l L
+REP u U
+REP m M
+REP d D
+REP p P
+REP g G
+REP v V
+REP f F
+REP b B
+REP q Q
+REP j J
+REP w W
+REP x X
+REP y Y
+REP z Z
+REP h H
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+REP
+
+SFX A Y 361
+SFX A ava ar/CY ava
+SFX A ava ant/C ava
+SFX A ava at/vY ava
+SFX A ava ats/Y ava
+SFX A ava ada/Y ava
+SFX A ava ades/Y ava
+SFX A ava o/Z ava
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A llava l/Z llava
+SFX A nnava n/Z nnava
+SFX A ava i/Z eava
+SFX A ava i/Z [^aeo]iava
+SFX A iava i/Z [aeo]iava
+SFX A iava i/Z [^gq]uiava
+SFX A ava u/Z oava
+SFX A ava u/Z [^aeioqg]uava
+SFX A uava u/Z [aeo]uava
+SFX A java ig/Z [^tnri]java
+SFX A java g/Z ijava
+SFX A java j/Z [tnr]java
+SFX A bava b/Z bava
+SFX A cava c/Z cava
+SFX A ava /Z ava
+SFX A dava d/Z dava
+SFX A fava f/Z fava
+SFX A gava g/Z gava
+SFX A lava l/Z [^]lava
+SFX A mava m/Z mava
+SFX A nava n/Z [^ein]nava
+SFX A pava p/Z pava
+SFX A rava r/Z rava
+SFX A sava s/Z [^aeious]sava
+SFX A ssava s/Z ssava
+SFX A tava t/Z tava
+SFX A vava v/Z vava
+SFX A xava x/Z xava
+SFX A zava z/Z zava
+SFX A ava es/Z [^cgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava ges/Z guava
+SFX A quava qes/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A ava ces/Z ava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava a/Z ava
+SFX A ava em/Z [^cgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava gem/Z guava
+SFX A quava qem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A ava cem/Z ava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava am/Z ava
+SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava geu/Z guava
+SFX A quava qeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A ava ceu/Z ava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava au/Z ava
+SFX A ava en/Z [^cgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava gen/Z guava
+SFX A quava qen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A ava cen/Z ava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava aves/Z ava
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava vem/Z ava
+SFX A ava veu/Z ava
+SFX A ava aven/Z ava
+SFX A ava /Z [^cgij]ava
+SFX A cava qu/Z cava
+SFX A ava c/Z ava
+SFX A gava gu/Z gava
+SFX A java g/Z java
+SFX A iava /Z [aeo]iava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A ava /Z [^aeou]iava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava /Z ava
+SFX A ava rem/Z ava
+SFX A ava reu/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava ar/Z ava
+SFX A ava ars/Z ava
+SFX A ava ar/Z ava
+SFX A ava arem/Z ava
+SFX A ava areu/Z ava
+SFX A ava aran/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava aries/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava arem/Z ava
+SFX A ava areu/Z ava
+SFX A ava arien/Z ava
+SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /Z [aeiou]iava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A uava i/Z [gq]uava
+SFX A ava i/Z [eo]uava
+SFX A uava u/Z [^eogq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A ava ci/Z ava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava is/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava s/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava s/Z [aeiou]iava
+SFX A ava s/Z [gq]uiava
+SFX A iava s/Z [^gq]uiava
+SFX A uava is/Z [gq]uava
+SFX A ava is/Z [eo]uava
+SFX A uava us/Z [^eogq]uava
+SFX A cava quis/Z cava
+SFX A ava cis/Z ava
+SFX A gava guis/Z gava
+SFX A java gis/Z java
+SFX A ava es/Z [^cgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava ges/Z guava
+SFX A quava qes/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A ava ces/Z ava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava i/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava /Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /Z [aeiou]iava
+SFX A ava /Z [gq]uiava
+SFX A iava /Z [^gq]uiava
+SFX A uava i/Z [gq]uava
+SFX A ava i/Z [eo]uava
+SFX A uava u/Z [^eogq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A ava ci/Z ava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava ge/Z guava
+SFX A quava qe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A ava ce/Z ava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava em/Z [^cgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava gem/Z guava
+SFX A quava qem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A ava cem/Z ava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava eu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava geu/Z guava
+SFX A quava qeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A ava ceu/Z ava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava in/Z [^cgjieou]ava
+SFX A ava n/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava n/Z [aeiou]iava
+SFX A ava n/Z [gq]uiava
+SFX A iava n/Z [^gq]uiava
+SFX A guava gin/Z guava
+SFX A quava qin/Z quava
+SFX A uava un/Z [^gq]uava
+SFX A cava quin/Z cava
+SFX A ava cin/Z ava
+SFX A gava guin/Z gava
+SFX A java gin/Z java
+SFX A ava en/Z [^cgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava gen/Z guava
+SFX A quava qen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A ava cen/Z ava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava s/Z [^cgju]ava
+SFX A ava s/Z [^gq]uava
+SFX A guava gs/Z guava
+SFX A quava qs/Z quava
+SFX A cava qus/Z cava
+SFX A ava cs/Z ava
+SFX A gava gus/Z gava
+SFX A java gs/Z java
+SFX A ava s/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^cgju]ava
+SFX A ava esses/Z [^cgju]ava
+SFX A ava assis/Z ava
+SFX A ava asses/Z ava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^gq]uava
+SFX A ava esses/Z [^gq]uava
+SFX A guava gessis/Z guava
+SFX A quava qessis/Z quava
+SFX A guava gesses/Z guava
+SFX A quava qesses/Z quava
+SFX A cava quessis/Z cava
+SFX A cava quesses/Z cava
+SFX A ava cessis/Z ava
+SFX A ava cesses/Z ava
+SFX A gava guessis/Z gava
+SFX A gava guesses/Z gava
+SFX A java gessis/Z java
+SFX A java gesses/Z java
+SFX A ava s/Z [^cgju]ava
+SFX A ava s/Z [^gq]uava
+SFX A guava gs/Z guava
+SFX A quava qs/Z quava
+SFX A cava qus/Z cava
+SFX A ava cs/Z ava
+SFX A gava gus/Z gava
+SFX A java gs/Z java
+SFX A ava s/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava ssim/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssem/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssim/Z ava
+SFX A ava ssem/Z ava
+SFX A ava rem/Z ava
+SFX A ava ssim/Z [^gq]uava
+SFX A ava ssem/Z [^gq]uava
+SFX A guava gssim/Z guava
+SFX A quava qssim/Z quava
+SFX A guava gssem/Z guava
+SFX A quava qssem/Z quava
+SFX A cava qussim/Z cava
+SFX A cava qussem/Z cava
+SFX A ava cssim/Z ava
+SFX A ava cssem/Z ava
+SFX A gava gussim/Z gava
+SFX A gava gussem/Z gava
+SFX A java gssim/Z java
+SFX A java gssem/Z java
+SFX A ava ssiu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava sseu/Z [^cgju]ava
+SFX A ava ssiu/Z ava
+SFX A ava sseu/Z ava
+SFX A ava reu/Z ava
+SFX A ava ssiu/Z [^gq]uava
+SFX A ava sseu/Z [^gq]uava
+SFX A guava gssiu/Z guava
+SFX A quava qssiu/Z quava
+SFX A guava gsseu/Z guava
+SFX A quava qsseu/Z quava
+SFX A cava qussiu/Z cava
+SFX A cava qusseu/Z cava
+SFX A ava cssiu/Z ava
+SFX A ava csseu/Z ava
+SFX A gava gussiu/Z gava
+SFX A gava gusseu/Z gava
+SFX A java gssiu/Z java
+SFX A java gsseu/Z java
+SFX A ava essin/Z [^cgju]ava
+SFX A ava essen/Z [^cgju]ava
+SFX A ava assin/Z ava
+SFX A ava assen/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava essin/Z [^gq]uava
+SFX A ava essen/Z [^gq]uava
+SFX A guava gessin/Z guava
+SFX A quava qessin/Z quava
+SFX A guava gessen/Z guava
+SFX A quava qessen/Z quava
+SFX A cava quessin/Z cava
+SFX A cava quessen/Z cava
+SFX A ava cessin/Z ava
+SFX A ava cessen/Z ava
+SFX A gava guessin/Z gava
+SFX A gava guessen/Z gava
+SFX A java gessin/Z java
+SFX A java gessen/Z java
+SFX A ava a/D ava
+SFX A ava i/D [^cgjeiou]ava
+SFX A ava /D [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava /D [aeiou]iava
+SFX A ava /D [gq]uiava
+SFX A iava /D [^gq]uiava
+SFX A uava i/D [gq]uava
+SFX A ava i/D [eo]uava
+SFX A uava u/D [^eogq]uava
+SFX A cava qui/D cava
+SFX A ava ci/D ava
+SFX A gava gui/D gava
+SFX A java gi/D java
+SFX A ava e/D [^cgju]ava
+SFX A ava e/D [^gq]uava
+SFX A guava ge/D guava
+SFX A quava qe/D quava
+SFX A cava que/D cava
+SFX A ava ce/D ava
+SFX A gava gue/D gava
+SFX A java ge/D java
+SFX A ava em/C [^cgju]ava
+SFX A ava em/C [^gq]uava
+SFX A guava gem/C guava
+SFX A quava qem/C quava
+SFX A cava quem/C cava
+SFX A ava cem/C ava
+SFX A gava guem/C gava
+SFX A java gem/C java
+SFX A ava eu/C [^cgju]ava
+SFX A ava eu/C [^gq]uava
+SFX A guava geu/C guava
+SFX A quava qeu/C quava
+SFX A cava queu/C cava
+SFX A ava ceu/C ava
+SFX A gava gueu/C gava
+SFX A java geu/C java
+SFX A ava au/C ava
+SFX A ava in/C [^cgjeiou]ava
+SFX A ava n/C [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava n/C [aeiou]iava
+SFX A ava n/C [gq]uiava
+SFX A iava n/C [^gq]uiava
+SFX A guava gin/C guava
+SFX A quava qin/C quava
+SFX A uava un/C [^gq]uava
+SFX A cava quin/C cava
+SFX A ava cin/C ava
+SFX A gava guin/C gava
+SFX A java gin/C java
+SFX A ava en/C [^cgju]ava
+SFX A ava en/C [^gq]uava
+SFX A guava gen/C guava
+SFX A quava qen/C quava
+SFX A cava quen/C cava
+SFX A ava cen/C ava
+SFX A gava guen/C gava
+SFX A java gen/C java
+
+SFX B Y 45
+SFX B t da t
+SFX B u va u
+SFX B c ga c
+SFX B 0 sa [^]s
+SFX B s assa s
+SFX B s essa s
+SFX B s essa s
+SFX B s issa [^aeou]s
+SFX B s ssa [aeo]s
+SFX B s issa [gq]us
+SFX B s ssa [^gq]us
+SFX B s ossa s
+SFX B s ossa s
+SFX B s ussa [^aeoi]s
+SFX B s ssa [aeoi]s
+SFX B 0 s t
+SFX B 0 s u
+SFX B 0 s c
+SFX B 0 sos [^]s
+SFX B s assos s
+SFX B s essos s
+SFX B s essos s
+SFX B s issos [^aeou]s
+SFX B s ssos [aeo]s
+SFX B s issos [gq]us
+SFX B s ssos [^gq]us
+SFX B s ossos s
+SFX B s ossos s
+SFX B s ussos [^aeoi]s
+SFX B s ssos [aeoi]s
+SFX B t des t
+SFX B u ves u
+SFX B c gues c
+SFX B 0 ses [^]s
+SFX B s asses s
+SFX B s esses s
+SFX B s esses s
+SFX B s isses [^aeou]s
+SFX B s sses [aeo]s
+SFX B s isses [gq]us
+SFX B s sses [^gq]us
+SFX B s osses s
+SFX B s osses s
+SFX B s usses [^aeoi]s
+SFX B s sses [aeoi]s
+
+SFX C Y 85
+SFX C 0 -ne .
+SFX C 0 -me .
+SFX C 0 -nos .
+SFX C 0 -te .
+SFX C 0 -vos .
+SFX C 0 -se .
+SFX C 0 -lo .
+SFX C 0 -la .
+SFX C 0 -li .
+SFX C 0 -los .
+SFX C 0 -les .
+SFX C 0 -ho .
+SFX C 0 -hi .
+SFX C 0 -se't .
+SFX C 0 -se-us .
+SFX C 0 -se'm .
+SFX C 0 -te'm .
+SFX C 0 -vos-em .
+SFX C 0 -se'ns .
+SFX C 0 -te'ns .
+SFX C 0 -vos-ens .
+SFX C 0 -se'l .
+SFX C 0 -te'l .
+SFX C 0 -vos-el .
+SFX C 0 -me'l .
+SFX C 0 -nos-el .
+SFX C 0 -los-el .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -se'ls .
+SFX C 0 -te'ls .
+SFX C 0 -vos-els .
+SFX C 0 -me'ls .
+SFX C 0 -nos-els .
+SFX C 0 -los-els .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -se-la .
+SFX C 0 -te-la .
+SFX C 0 -vos-la .
+SFX C 0 -me-la .
+SFX C 0 -nos-la .
+SFX C 0 -los-la .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -se-les .
+SFX C 0 -te-les .
+SFX C 0 -vos-les .
+SFX C 0 -me-les .
+SFX C 0 -nos-les .
+SFX C 0 -los-les .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -se-li .
+SFX C 0 -te-li .
+SFX C 0 -vos-li .
+SFX C 0 -me-li .
+SFX C 0 -nos-li .
+SFX C 0 -s'ho .
+SFX C 0 -t'ho .
+SFX C 0 -vos-ho .
+SFX C 0 -m'ho .
+SFX C 0 -nos-ho .
+SFX C 0 -los-ho .
+SFX C 0 -li-ho .
+SFX C 0 -se'n .
+SFX C 0 -te'n .
+SFX C 0 -vos-en .
+SFX C 0 -me'n .
+SFX C 0 -nos-en .
+SFX C 0 -l'en .
+SFX C 0 -los-en .
+SFX C 0 -la'n .
+SFX C 0 -les-en .
+SFX C 0 -li'n .
+SFX C 0 -s'hi .
+SFX C 0 -t'hi .
+SFX C 0 -vos-hi .
+SFX C 0 -m'hi .
+SFX C 0 -nos-hi .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -n'hi .
+SFX C 0 -li'l .
+SFX C 0 -li'ls .
+SFX C 0 -li-la .
+SFX C 0 -li-les .
+
+SFX D Y 85
+SFX D 0 'n .
+SFX D 0 'm .
+SFX D 0 'ns .
+SFX D 0 't .
+SFX D 0 -us .
+SFX D 0 's .
+SFX D 0 'l .
+SFX D 0 -la .
+SFX D 0 -li .
+SFX D 0 'ls .
+SFX D 0 -les .
+SFX D 0 -ho .
+SFX D 0 -hi .
+SFX D 0 -se't .
+SFX D 0 -se-us .
+SFX D 0 -se'm .
+SFX D 0 -te'm .
+SFX D 0 -us-em .
+SFX D 0 -se'ns .
+SFX D 0 -te'ns .
+SFX D 0 -us-ens .
+SFX D 0 -se'l .
+SFX D 0 -te'l .
+SFX D 0 -us-el .
+SFX D 0 -me'l .
+SFX D 0 'ns-el .
+SFX D 0 'ls-el .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 -se'ls .
+SFX D 0 -te'ls .
+SFX D 0 -us-els .
+SFX D 0 -me'ls .
+SFX D 0 'ns-els .
+SFX D 0 'ls-els .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -se-la .
+SFX D 0 -te-la .
+SFX D 0 -us-la .
+SFX D 0 -me-la .
+SFX D 0 'ns-la .
+SFX D 0 'ls-la .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -se-les .
+SFX D 0 -te-les .
+SFX D 0 -us-les .
+SFX D 0 -me-les .
+SFX D 0 'ns-les .
+SFX D 0 'ls-les .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -se-li .
+SFX D 0 -te-li .
+SFX D 0 -us-li .
+SFX D 0 -me-li .
+SFX D 0 'ns-li .
+SFX D 0 -s'ho .
+SFX D 0 -t'ho .
+SFX D 0 -us-ho .
+SFX D 0 -m'ho .
+SFX D 0 'ns-ho .
+SFX D 0 'ls-ho .
+SFX D 0 -li-ho .
+SFX D 0 -se'n .
+SFX D 0 -te'n .
+SFX D 0 -us-en .
+SFX D 0 -me'n .
+SFX D 0 'ns-en .
+SFX D 0 -l'en .
+SFX D 0 'ls-en .
+SFX D 0 -la'n .
+SFX D 0 -les-en .
+SFX D 0 -li'n .
+SFX D 0 -s'hi .
+SFX D 0 -t'hi .
+SFX D 0 -us-hi .
+SFX D 0 -m'hi .
+SFX D 0 'ns-hi .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -n'hi .
+SFX D 0 -li'l .
+SFX D 0 -li'ls .
+SFX D 0 -li-la .
+SFX D 0 -li-les .
+
+SFX E Y 14
+SFX E 0 s [^ans]
+SFX E 0 s [^]n
+SFX E n ins n
+SFX E n ens n
+SFX E n ens n
+SFX E 0 os [sx][ct]
+SFX E ig jos [aeo]ig
+SFX E a es [^cgju]a
+SFX E a es [^gq]ua
+SFX E ua es [gq]ua
+SFX E ca ques ca
+SFX E a ces a
+SFX E ga gues ga
+SFX E ja ges ja
+
+SFX F Y 18
+SFX F 0 a [^eosx]
+SFX F e a e
+SFX F o a o
+SFX F 0 s [^asx]
+SFX F a es a
+SFX F 0 os [sx][ct]
+SFX F 0 es [^aeocgsux]
+SFX F a es a
+SFX F 0 s e
+SFX F o es [^jgc]o
+SFX F jo ges jo
+SFX F go gues go
+SFX F co ques co
+SFX F c ques c
+SFX F ces
+SFX F g gues g
+SFX F 0 es [^gq]u
+SFX F u es [gq]u
+
+SFX G Y 15
+SFX G 0 ns a
+SFX G 0 ns e
+SFX G 0 ns i
+SFX G 0 ns o
+SFX G 0 ns u
+SFX G ans
+SFX G ens
+SFX G ens
+SFX G ins [^aeou]
+SFX G ins [gqaeoi]u
+SFX G ns [^gqaeoi]u
+SFX G ns [aeo]
+SFX G ons
+SFX G ons
+SFX G uns
+
+SFX H Y 33
+SFX H 0 na [aeiou]
+SFX H ana
+SFX H ena
+SFX H ena
+SFX H ina [^aeou]
+SFX H ina [gq]u
+SFX H na [^gq]u
+SFX H na [aeo]
+SFX H ona
+SFX H ona
+SFX H una
+SFX H 0 ns [aeiou]
+SFX H ans
+SFX H ens
+SFX H ens
+SFX H ins [^aeou]
+SFX H ins [gq]u
+SFX H ns [^gq]u
+SFX H ns [aeo]
+SFX H ons
+SFX H ons
+SFX H uns
+SFX H 0 nes [aeiou]
+SFX H anes
+SFX H enes
+SFX H enes
+SFX H ines [^aeou]
+SFX H ines [gq]u
+SFX H nes [^gq]u
+SFX H nes [aeo]
+SFX H ones
+SFX H ones
+SFX H unes
+
+SFX I Y 13
+SFX I 0 os [^s]
+SFX I 0 os [^]s
+SFX I s asos s
+SFX I s esos s
+SFX I s esos s
+SFX I s isos [^aeou]s
+SFX I s sos [aeo]s
+SFX I s isos [gq]us
+SFX I s sos [^gq]us
+SFX I s osos s
+SFX I s osos s
+SFX I s usos [^aeoi]s
+SFX I s sos [aeoi]s
+
+SFX J Y 28
+SFX J 0 a [^s]
+SFX J 0 a [^]s
+SFX J s asa s
+SFX J s esa s
+SFX J s esa s
+SFX J s isa s
+SFX J s osa s
+SFX J s osa s
+SFX J s usa s
+SFX J 0 os [^s]
+SFX J 0 os [^]s
+SFX J s asos s
+SFX J s esos s
+SFX J s esos s
+SFX J s isos s
+SFX J s osos s
+SFX J s osos s
+SFX J s usos s
+SFX J 0 es [^s]
+SFX J ces
+SFX J 0 es [^]s
+SFX J s ases s
+SFX J s eses s
+SFX J s eses s
+SFX J s ises s
+SFX J s oses s
+SFX J s oses s
+SFX J s uses s
+
+SFX K Y 19
+SFX K ari ria ari
+SFX K aci cia aci
+SFX K adi dia adi
+SFX K ori ria ori
+SFX K emi mia emi
+SFX K oli lia oli
+SFX K ogen gena ogen
+SFX K ogin gina ogin
+SFX K 0 s [aeiou]
+SFX K ogen gens ogen
+SFX K ogin gins ogin
+SFX K ari ries ari
+SFX K adi dies adi
+SFX K aci cies aci
+SFX K ori ries ori
+SFX K emi mies emi
+SFX K oli lies oli
+SFX K ogen genes ogen
+SFX K ogin gines ogin
+
+SFX L Y 17
+SFX L ini nia ini
+SFX L igi gia igi
+SFX L igin gina igin
+SFX L igen gena igen
+SFX L agen gena agen
+SFX L umen mena umen
+SFX L 0 s i
+SFX L igin gins igin
+SFX L igen gens igen
+SFX L agen gens agen
+SFX L umen mens umen
+SFX L ini nies ini
+SFX L igi gies igi
+SFX L igin gines igin
+SFX L igen genes igen
+SFX L agen genes agen
+SFX L umen menes umen
+
+SFX M Y 124
+SFX M ir ir/CY ir
+SFX M ir int/C ir
+SFX M ir it/vY [^aeiou]ir
+SFX M ir it/vY [gq]uir
+SFX M ir t/vY [^gq]uir
+SFX M ir t/vY [aeio]ir
+SFX M ir its/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir its/Y [gq]uir
+SFX M ir ts/Y [^gq]uir
+SFX M ir ts/Y [aeio]ir
+SFX M ir ida/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir ida/Y [gq]uir
+SFX M ir da/Y [^gq]uir
+SFX M ir da/Y [aeio]ir
+SFX M ir ides/Y [^aeiou]ir
+SFX M ir ides/Y [gq]uir
+SFX M ir des/Y [^gq]uir
+SFX M ir des/Y [aeio]ir
+SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir im/Z [gq]uir
+SFX M ir m/Z [^gq]uir
+SFX M ir m/Z [aeio]ir
+SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/Z [gq]uir
+SFX M ir u/Z [^gq]uir
+SFX M ir u/Z [aeio]ir
+SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ia/Z [gq]uir
+SFX M ir a/Z [^gq]uir
+SFX M ir a/Z [aeio]ir
+SFX M ir ies/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ies/Z [gq]uir
+SFX M ir es/Z [^gq]uir
+SFX M ir es/Z [aeio]ir
+SFX M ir ia/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ia/Z [gq]uir
+SFX M ir a/Z [^gq]uir
+SFX M ir a/Z [aeio]ir
+SFX M ir em/Z ir
+SFX M ir eu/Z ir
+SFX M ir ien/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ien/Z [gq]uir
+SFX M ir en/Z [^gq]uir
+SFX M ir en/Z [aeio]ir
+SFX M ir /Z ir
+SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ires/Z [gq]uir
+SFX M ir res/Z [^gq]uir
+SFX M ir res/Z [aeio]ir
+SFX M ir /Z ir
+SFX M ir rem/Z ir
+SFX M ir reu/Z ir
+SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iren/Z [gq]uir
+SFX M ir ren/Z [^gq]uir
+SFX M ir ren/Z [aeio]ir
+SFX M ir ir/Z ir
+SFX M ir irs/Z ir
+SFX M ir ir/Z ir
+SFX M ir irem/Z ir
+SFX M ir ireu/Z ir
+SFX M ir iran/Z ir
+SFX M ir iria/Z ir
+SFX M ir iries/Z ir
+SFX M ir iria/Z ir
+SFX M ir irem/Z ir
+SFX M ir ireu/Z ir
+SFX M ir irien/Z ir
+SFX M ir im/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir im/Z [gq]uir
+SFX M ir m/Z [^gq]uir
+SFX M ir m/Z [aeio]ir
+SFX M ir iu/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/Z [gq]uir
+SFX M ir u/Z [^gq]uir
+SFX M ir u/Z [aeio]ir
+SFX M ir s/Z ir
+SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ira/Z [gq]uir
+SFX M ir ra/Z [^gq]uir
+SFX M ir ra/Z [aeio]ir
+SFX M ir issis/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issis/Z [gq]uir
+SFX M ir ssis/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssis/Z [aeio]ir
+SFX M ir isses/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir isses/Z [gq]uir
+SFX M ir sses/Z [^gq]uir
+SFX M ir sses/Z [aeio]ir
+SFX M ir ires/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ires/Z [gq]uir
+SFX M ir res/Z [^gq]uir
+SFX M ir res/Z [aeio]ir
+SFX M ir s/Z ir
+SFX M ir ira/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir ira/Z [gq]uir
+SFX M ir ra/Z [^gq]uir
+SFX M ir ra/Z [aeio]ir
+SFX M ir ssim/Z ir
+SFX M ir ssem/Z ir
+SFX M ir rem/Z ir
+SFX M ir ssiu/Z ir
+SFX M ir sseu/Z ir
+SFX M ir reu/Z ir
+SFX M ir issin/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issin/Z [gq]uir
+SFX M ir ssin/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssin/Z [aeio]ir
+SFX M ir issen/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir issen/Z [gq]uir
+SFX M ir ssen/Z [^gq]uir
+SFX M ir ssen/Z [aeio]ir
+SFX M ir iren/Z [^aeiou]ir
+SFX M ir iren/Z [gq]uir
+SFX M ir ren/Z [^gq]uir
+SFX M ir ren/Z [aeio]ir
+SFX M ir im/C [^aeiou]ir
+SFX M ir im/C [gq]uir
+SFX M ir m/C [^gq]uir
+SFX M ir m/C [aeio]ir
+SFX M ir iu/C [^aeiou]ir
+SFX M ir iu/C [gq]uir
+SFX M ir u/C [^gq]uir
+SFX M ir u/C [aeio]ir
+
+SFX N Y 66
+SFX N ir eixo/Z ir
+SFX N ir esc/Z ir
+SFX N ir isc/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isc/Z [gq]uir
+SFX N ir sc/Z [^gq]uir
+SFX N ir sc/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixes/Z ir
+SFX N ir ixes/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ixes/Z [gq]uir
+SFX N ir xes/Z [^gq]uir
+SFX N ir xes/Z [aeio]ir
+SFX N ir eix/Z ir
+SFX N ir ix/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ix/Z [gq]uir
+SFX N ir x/Z [^gq]uir
+SFX N ir x/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixen/Z ir
+SFX N ir ixen/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir ixen/Z [gq]uir
+SFX N ir xen/Z [^gq]uir
+SFX N ir xen/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixi/Z ir
+SFX N ir esqui/Z ir
+SFX N ir esca/Z ir
+SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/Z [gq]uir
+SFX N ir sca/Z [^gq]uir
+SFX N ir sca/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixis/Z ir
+SFX N ir esquis/Z ir
+SFX N ir esques/Z ir
+SFX N ir isques/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isques/Z [gq]uir
+SFX N ir sques/Z [^gq]uir
+SFX N ir sques/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixi/Z ir
+SFX N ir esqui/Z ir
+SFX N ir esca/Z ir
+SFX N ir isca/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/Z [gq]uir
+SFX N ir sca/Z [^gq]uir
+SFX N ir sca/Z [aeio]ir
+SFX N ir eixin/Z ir
+SFX N ir esquin/Z ir
+SFX N ir esquen/Z ir
+SFX N ir isquen/Z [^aeiou]ir
+SFX N ir isquen/Z [gq]uir
+SFX N ir squen/Z [^gq]uir
+SFX N ir squen/Z [aeio]ir
+SFX N ir eix/C ir
+SFX N ir ix/C [^aeiou]ir
+SFX N ir ix/C [gq]uir
+SFX N ir x/C [^gq]uir
+SFX N ir x/C [aeio]ir
+SFX N ir eixi/D ir
+SFX N ir esqui/D ir
+SFX N ir isca/D [^aeiou]ir
+SFX N ir isca/D [gq]uir
+SFX N ir sca/D [^gq]uir
+SFX N ir sca/D [aeio]ir
+SFX N ir eixin/C ir
+SFX N ir esquin/C ir
+SFX N ir isquen/C [^aeiou]ir
+SFX N ir isquen/C [gq]uir
+SFX N ir squen/C [^gq]uir
+SFX N ir squen/C [aeio]ir
+
+SFX O Y 12
+SFX O a a/Z a
+SFX O a es/Z a
+SFX O a a/Z a
+SFX O ia em/Z [^eu]ia
+SFX O a em/Z a
+SFX O eia iem/Z eia
+SFX O uia iem/Z uia
+SFX O ia eu/Z [^eu]ia
+SFX O a eu/Z a
+SFX O eia ieu/Z eia
+SFX O uia ieu/Z uia
+SFX O a en/Z a
+
+SFX P Y 46
+SFX P s o/Z [^c]s
+SFX P cs o/Z cs
+SFX P s /Z s
+SFX P s eres/Z s
+SFX P s /Z s
+SFX P s rem/Z s
+SFX P s reu/Z s
+SFX P s eren/Z s
+SFX P s i/Z s
+SFX P s a/Z [^cgu]s
+SFX P cs a/Z cs
+SFX P gs ja/Z gs
+SFX P s is/Z s
+SFX P s es/Z s
+SFX P s i/Z s
+SFX P s a/Z [^cgu]s
+SFX P cs a/Z cs
+SFX P gs ja/Z gs
+SFX P s em/Z s
+SFX P s eu/Z s
+SFX P s in/Z s
+SFX P s en/Z s
+SFX P s s/Z s
+SFX P s era/Z s
+SFX P s essis/Z s
+SFX P s eres/Z s
+SFX P s esses/Z s
+SFX P s s/Z s
+SFX P s era/Z s
+SFX P s ssim/Z s
+SFX P s ssem/Z s
+SFX P s rem/Z s
+SFX P s ssiu/Z s
+SFX P s sseu/Z s
+SFX P s reu/Z s
+SFX P s essin/Z s
+SFX P s essen/Z s
+SFX P s eren/Z s
+SFX P s i/D s
+SFX P s a/D [^cgu]s
+SFX P cs a/D cs
+SFX P gs ja/D gs
+SFX P s em/C s
+SFX P s eu/C s
+SFX P s in/C s
+SFX P s en/C s
+
+SFX Q Y 42
+SFX Q gus c/Z gus
+SFX Q qus c/Z qus
+SFX Q s /Z s
+SFX Q s eres/Z s
+SFX Q s /Z s
+SFX Q s rem/Z s
+SFX Q s reu/Z s
+SFX Q s eren/Z s
+SFX Q s i/Z s
+SFX Q gus ga/Z gus
+SFX Q qus ca/Z qus
+SFX Q s is/Z s
+SFX Q s es/Z s
+SFX Q s i/Z s
+SFX Q gus ga/Z gus
+SFX Q qus ca/Z qus
+SFX Q s em/Z s
+SFX Q s eu/Z s
+SFX Q s in/Z s
+SFX Q s en/Z s
+SFX Q s s/Z s
+SFX Q s era/Z s
+SFX Q s essis/Z s
+SFX Q s esses/Z s
+SFX Q s eres/Z s
+SFX Q s s/Z s
+SFX Q s era/Z s
+SFX Q s ssim/Z s
+SFX Q s ssem/Z s
+SFX Q s rem/Z s
+SFX Q s ssiu/Z s
+SFX Q s sseu/Z s
+SFX Q s reu/Z s
+SFX Q s essin/Z s
+SFX Q s essen/Z s
+SFX Q s eren/Z s
+SFX Q s i/D s
+SFX Q gus ga/D gus
+SFX Q qus ca/D qus
+SFX Q s em/C s
+SFX Q s in/C s
+SFX Q s en/C s
+
+SFX R Y 7
+SFX R t t/C t
+SFX R ent em/Z ent
+SFX R int im/Z int
+SFX R ent eu/Z ent
+SFX R int iu/Z int
+SFX R ent eu/C ent
+SFX R int iu/C int
+
+SFX S Y 11
+SFX S 0 s/Z [^nx]
+SFX S ces/Z
+SFX S 0 es/Z x
+SFX S 0 s/Z [^]n
+SFX S n ens/Z n
+SFX S n ens/Z n
+SFX S 0 en/Z [^n]
+SFX S cen/Z
+SFX S 0 en/Z [^]n
+SFX S n enen/Z n
+SFX S n enen/Z n
+
+SFX T Y 12
+SFX T /Z
+SFX T s/Z
+SFX T /Z
+SFX T em/Z
+SFX T eu/Z
+SFX T an/Z
+SFX T ia/Z
+SFX T ies/Z
+SFX T ia/Z
+SFX T em/Z
+SFX T eu/Z
+SFX T ien/Z
+
+SFX U Y 25
+SFX U 0 o/Z [^gl]
+SFX U g g/Z g
+SFX U l lo/Z ll
+SFX U l l/Z ll
+SFX U s s/Z s
+SFX U t t/Z t
+SFX U y y/Z y
+SFX U 0 s/Z [^gsx]
+SFX U 0 es/Z [gsx]
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 is/Z .
+SFX U 0 es/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 in/Z .
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/D .
+SFX U 0 a/D [^g]
+SFX U g ja/D g
+SFX U 0 in/C .
+SFX U 0 en/C .
+
+PFX V N 60
+PFX V 0 l' [1aeiohu]
+PFX V 0 L' [1aeiohu]
+PFX V 0 l' [AEIOHU]
+PFX V 0 L' [AEIOHU]
+PFX V 0 s' [aeiohu]
+PFX V 0 S' [aeiohu]
+PFX V 0 s' [AEIOHU]
+PFX V 0 S' [AEIOHU]
+PFX V a l'A a
+PFX V a L'A a
+PFX V a s'A a
+PFX V a S'A a
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V e l'E e
+PFX V e L'E e
+PFX V e s'E e
+PFX V e S'E e
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V i l'I i
+PFX V i L'I i
+PFX V i s'I i
+PFX V i S'I i
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V o l'O o
+PFX V o L'O o
+PFX V o s'O o
+PFX V o S'O o
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V u l'U u
+PFX V u L'U u
+PFX V u s'U u
+PFX V u S'U u
+PFX V l'
+PFX V L'
+PFX V s'
+PFX V S'
+PFX V h l'H h
+PFX V h L'H h
+PFX V h s'H h
+PFX V h S'H h
+
+PFX v Y 60
+PFX v 0 l' [1aeiohu]
+PFX v 0 L' [1aeiohu]
+PFX v 0 l' [AEIOHU]
+PFX v 0 L' [AEIOHU]
+PFX v 0 s' [aeiohu]
+PFX v 0 S' [aeiohu]
+PFX v 0 s' [AEIOHU]
+PFX v 0 S' [AEIOHU]
+PFX v a l'A a
+PFX v a L'A a
+PFX v a s'A a
+PFX v a S'A a
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v e l'E e
+PFX v e L'E e
+PFX v e s'E e
+PFX v e S'E e
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v i l'I i
+PFX v i L'I i
+PFX v i s'I i
+PFX v i S'I i
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v o l'O o
+PFX v o L'O o
+PFX v o s'O o
+PFX v o S'O o
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v u l'U u
+PFX v u L'U u
+PFX v u s'U u
+PFX v u S'U u
+PFX v l'
+PFX v L'
+PFX v s'
+PFX v S'
+PFX v h l'H h
+PFX v h L'H h
+PFX v h s'H h
+PFX v h S'H h
+
+PFX W N 4
+PFX W 0 n' [AEIOHU]
+PFX W 0 l' [AEIOHU]
+PFX W 0 N' [AEIOHU]
+PFX W 0 L' [AEIOHU]
+
+PFX Y Y 28
+PFX Y 0 d' [1aeiohuAEIOHU]
+PFX Y 0 D' [1aeiohuAEIOHU]
+PFX Y a d'A a
+PFX Y a D'A a
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y e d'E e
+PFX Y e D'E e
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y i d'I i
+PFX Y i D'I i
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y o d'O o
+PFX Y o D'O o
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y u d'U u
+PFX Y u D'U u
+PFX Y d'
+PFX Y D'
+PFX Y h d'H h
+PFX Y h D'H h
+
+PFX Z Y 5
+PFX Z 0 n' [aeiohu]
+PFX Z 0 m' [aeiohu]
+PFX Z 0 t' [aeiohu]
+PFX Z 0 s' [aeiohu]
+PFX Z 0 l' [aeiohu]