summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorzdposter <zdposter@gmail.com>2020-05-10 19:04:04 +0200
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-06-10 20:32:14 +0200
commit9e5e632fd91eb14f4fd80023477a001a3bbea049 (patch)
treefb38657b02a73ddf9290a41392f30d591df7a0df
parent390a74603cd452dc35b34bc956927d519953bcab (diff)
upgrade Slovak spellcheckinglibreoffice-6-4
Change-Id: Id3bc65f957187d2c2ba98ba76a1ed4e9fab72c97 Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/c/dictionaries/+/95987 Tested-by: Andras Timar <andras.timar@collabora.com> Reviewed-by: Andras Timar <andras.timar@collabora.com>
-rw-r--r--sk_SK/description.xml2
-rw-r--r--sk_SK/release_en.txt2
-rw-r--r--sk_SK/release_sk.txt2
-rw-r--r--sk_SK/sk_SK.aff5508
-rw-r--r--sk_SK/sk_SK.dic131501
5 files changed, 66954 insertions, 70061 deletions
diff --git a/sk_SK/description.xml b/sk_SK/description.xml
index 38b8165..b22e8c3 100644
--- a/sk_SK/description.xml
+++ b/sk_SK/description.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
- <version value="2013.03.17" />
+ <version value="2020.05.10" />
<identifier value="org.openoffice.sk.dictionary" />
<display-name>
<name lang="en-US">Slovak spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus</name>
diff --git a/sk_SK/release_en.txt b/sk_SK/release_en.txt
index 3a5b5ca..add81d7 100644
--- a/sk_SK/release_en.txt
+++ b/sk_SK/release_en.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus
-This is update of dictionary to data (09.02.2010)
+This is update of dictionary to data (10.05.2020)
- bugfixs in affix compression in spellchecker
- new words for spellchecker dictionary and thesaurus
diff --git a/sk_SK/release_sk.txt b/sk_SK/release_sk.txt
index 1680db0..5651cab 100644
--- a/sk_SK/release_sk.txt
+++ b/sk_SK/release_sk.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
Slovenský slovník pre kontrolu pravopisu (preklepov), delenie slov a slovník synoným
-Toto je aktualizácia k 09.02.2010
+Toto je aktualizácia k 10.05.2020
- boli opravené chyby v affix kompresií kontroly preklepov
- boli doplnené ďalšie slová do kontroly preklepov a synonymického slovníka
diff --git a/sk_SK/sk_SK.aff b/sk_SK/sk_SK.aff
index ad07859..040c3fb 100644
--- a/sk_SK/sk_SK.aff
+++ b/sk_SK/sk_SK.aff
@@ -6,7 +6,7 @@ TRY aoeintsvrlkmdpuhjzácbyčžíšýúťéľôďgfňäóŕxĺwěřqůAOEINTSVRL
# - multicharacter suggestions
# - well-sorted suggestions
-REP 52
+REP 53
REP a á
REP á a
REP í i
@@ -59,1282 +59,1664 @@ REP ľ l
REP ĺ l
REP ĺ ľ
REP ľ ĺ
+REP ds c
PFX N Y 1 # predpona ne-
-PFX N 0 ne .
+PFX N 0 ne . tp:negation
PFX F Y 1 # predpona naj- pre 3 stupeň prídavných mien
-PFX F 0 naj .
+PFX F 0 naj . tp:superlative
-SFX z Y 5 # vzor žena jednotné číslo
-SFX z a y a
-SFX z a e [^euo]a
-SFX z a i [euo]a
-SFX z a u a
-SFX z a ou a
+SFX z Y 7 # vzor žena jednotné číslo
+SFX z a y a is:genitive
+SFX z a e [^euo]a is:dative
+SFX z a i [euo]a is:dative
+SFX z a u a is:accusative
+SFX z a e [^euo]a is:locative
+SFX z a i [euo]a is:locative
+SFX z a ou a is:instrumental
-SFX Z Y 157 # vzor žena množné číslo
-SFX Z a í [euo]a
-SFX Z ka k [^áéíóúýô].oka
-SFX Z ta t orta
-SFX Z va v [^áéíóúýô].ova
-SFX Z la l iela
-SFX Z a 0 [áéíóúŕýô].a
-SFX Z a 0 áuka
-SFX Z a 0 [i][aeu][^dnl]a
-SFX Z a 0 yena
-SFX Z a 0 ie.[^kd]a
-SFX Z a 0 [áéíóúýô][^hzž][^kbe]a
-SFX Z a 0 ŕ...[^kl]a
-SFX Z a 0 i[eua].[ayou][bdv]a
-SFX Z a 0 [áéíóúýŕô].[eiayuol].a
-SFX Z a 0 ia[tč]ina
-SFX Z a 0 ázda
-SFX Z a 0 [áéíóúýô][^áéíóúýô]čina
-SFX Z a 0 [^šo].ola
-SFX Z a 0 [áéíóúýô][hknsšvz][artd][auio][dtnb]a
-SFX Z a 0 ie[hnprsv][čňrt][aie][dnlv]a
-SFX Z a 0 áľanda
-SFX Z a 0 [úlač][seámu][fptv]ora
-SFX Z a 0 tvora
-SFX Z a 0 [áéíóúý][^áéíóúýp][^iľň]ava
-SFX Z a 0 iemota
-SFX Z a 0 [ýá]straha
-SFX Z a 0 ávlaha
-SFX Z a 0 [^e][^g]enda
-SFX Z ra er [úý]hra
-SFX Z va ev [úý][zž]va
-SFX Z aba áb laba
-SFX Z ala ál iala
-SFX Z aha áh [^áéíóúýv][^ir]aha
-SFX Z ata át [^áéíóúý].[^iš]ata
-SFX Z ava áv [^áéíóúý][^áéíóúýŕp][^iľň]ava
-SFX Z ada ád [^i][aeiouy].ada
-SFX Z ada ád [iom][bhz]rada
-SFX Z ada ád a[mh][bň]ada
-SFX Z ica íc ivica
-SFX Z ba ob ia.ba
-SFX Z ba ob [áéíóúýô].ba
-SFX Z ata iat šata
-SFX Z oba ôb [^rzeéíáýúôó][^j]oba
-SFX Z ota ôt [^iéíáýúôóŕĺ][^éíáýúôó][^d]ota
-SFX Z oda ôd [^éíáýúôóŕĺ].oda
-SFX Z oha ôh [^áéíóúý]loha
-SFX Z ola ôl škola
-SFX Z ola ôl odola
-SFX Z ora ôr [hkm]ora
-SFX Z ora ôr [od]pora
-SFX Z ka ok [^f]i[ea].ka
-SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ][^u]ka
-SFX Z ka ok [aieo]jka
-SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ]stka
-SFX Z ka ok i[eau]stka
-SFX Z ka ok ientka
-SFX Z ka iek iantka
-SFX Z ka ok ádzka
-SFX Z äta iat äta
-SFX Z aba iab žaba
-SFX Z ba ieb [^t][rns]ba
-SFX Z ba ieb [^i].tba
-SFX Z ba ieb [^ú][vzž]ba
-SFX Z eda ied [^i]eda
-SFX Z eba ieb [^i]eba
-SFX Z ra ier [hd]ra
-SFX Z va iev [kštzž]va
-SFX Z va iev arva
-SFX Z ľva liev ľva
-SFX Z ľba lieb [aeo]ľba
-SFX Z ilba ílb ilba
-SFX Z dba dieb [auo]dba
-SFX Z ďka diek [^i][^éíóôúý]ďka
-SFX Z ňka niek [^i][^éíóôúý]ňka
-SFX Z ťka tiek [^i][^éíóôúý]ťka
-SFX Z arta árt arta
-SFX Z ka iek [^i][lr][fdcčš]ka
-SFX Z ka iek [^i][aeiuy][bcčdfghklmoprsštvzž]ka
-SFX Z ka iek [^i][aeuiy][sn]tka
-SFX Z ka iek o[bcčdfghklmnoprsštvzž]ka
-SFX Z ka iek [lr]nka
-SFX Z ka iek [^i][eiuy]nka
-SFX Z ka iek [^ib]anka
-SFX Z ľka liek [^i][aeouy]ľka
-SFX Z eta iet [^p][^o][^iu]eta
-SFX Z alva álv alva
-SFX Z rva ŕv [bmt]rva
-SFX Z rba ŕb trba
-SFX Z aba áb baba
-SFX Z iba íb iba
-SFX Z uda úd uda
-SFX Z iha íh iha
-SFX Z ika ík [^éíáýúôó].ika
-SFX Z ila íl [^a]ila
-SFX Z ita ít [^i][aeiouy].ita
-SFX Z ina ín [^i][äaeiouy].ina
-SFX Z ina ín [^i][aoley][bhjlnrtv]čina
-SFX Z ina ín [^a][bcčdhrkjrndďtvzž][clmnpšrvz]ina
-SFX Z elta ielt [^i]elta
-SFX Z ela iel [^dilnrtu]ela
-SFX Z esta iest [^d][^i]esta
-SFX Z enda iend egenda
-SFX Z ena ien [^mty]ena
-SFX Z ena ien [^éíáýúôó]mena
-SFX Z ma iem [^i]erma
-SFX Z anda ánd [^á].anda
-SFX Z arda árd arda
-SFX Z amba ámb amba
-SFX Z imba ímb imba
-SFX Z omba ômb [^l]omba
-SFX Z umba úmb umba
-SFX Z unda únd unda
-SFX Z rnda ŕnd rnda
-SFX Z avda ávd avda
-SFX Z ažda ážd ažda
-SFX Z abzda ábzd abzda
-SFX Z azda ázd azda
-SFX Z auna áun auna
-SFX Z uka úk [^éíáýúôó][^á]uka
-SFX Z una ún [dklr]una
-SFX Z ula úl [^a]ula
-SFX Z yba ýb [^e][hr]yba
-SFX Z anka ánk [^d]banka
-SFX Z ucha úch ucha
-SFX Z 0 m [áéíóŕúýô].a
-SFX Z 0 m i[aeu].a
-SFX Z 0 m [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a
-SFX Z 0 m ácha
-SFX Z 0 m i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a
-SFX Z 0 m i[eau][sn]tka
-SFX Z 0 m [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a
-SFX Z a ám [euo]a
-SFX Z a ám [^i][aeiyouä].a
-SFX Z a ám iola
-SFX Z a ám io[nrštv]ka
-SFX Z a ám ámlka
-SFX Z a ám [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a
-SFX Z a ám [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a
-SFX Z a ám [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a
-SFX Z a ám [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a
-SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô].a
-SFX Z 0 ch i[aeu].a
-SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a
-SFX Z 0 ch ácha
-SFX Z 0 ch i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a
-SFX Z 0 ch i[eau][sn]tka
-SFX Z 0 ch [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a
-SFX Z a ách [euo]a
-SFX Z a ách [^i][aeiyouä].a
-SFX Z a ách iola
-SFX Z a ách io[nrštv]ka
-SFX Z a ách ámlka
-SFX Z a ách [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a
-SFX Z a ách [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a
-SFX Z a ách [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a
-SFX Z a ách [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a
-SFX Z a ami a
+SFX Z Y 165 # vzor žena množné číslo
+SFX Z ina ín ina is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ína is:genitive is:plural
+SFX Z a y a is:nominative is:plural
+SFX Z a í [euo]a is:genitive is:plural
+SFX Z ka k [^áéíóúýô].oka is:genitive is:plural
+SFX Z ta t orta is:genitive is:plural
+SFX Z va v [^áéíóúýô].ova is:genitive is:plural
+SFX Z la l iela is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúŕýô].a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 áuka is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [i][aeu][^dnl]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 yena is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ie.[^kd]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýô][^hzž][^kbe]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ŕ...[^kl]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 i[eua].[ayou][bdv]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýŕô].[eiayuol].a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ia[tč]ina is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ázda is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýô][^áéíóúýô]čina is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [^šo].ola is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúýô][hknsšvz][artd][auio][dtnb]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ie[hnprsv][čňrt][aie][dnlv]a is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 áľanda is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [úlač][seámu][fptv]ora is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 tvora is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [áéíóúý][^áéíóúýp][^iľň]ava is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 iemota is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [ýá]straha is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 ávlaha is:genitive is:plural
+SFX Z a 0 [^e][^g]enda is:genitive is:plural
+SFX Z ra er [úý]hra is:genitive is:plural
+SFX Z va ev [úý][zž]va is:genitive is:plural
+SFX Z aba áb laba is:genitive is:plural
+SFX Z ala ál iala is:genitive is:plural
+SFX Z aha áh [^áéíóúýv][^ir]aha is:genitive is:plural
+SFX Z ata át [^áéíóúý].[^iš]ata is:genitive is:plural
+SFX Z ava áv [^áéíóúý][^áéíóúýŕp][^iľň]ava is:genitive is:plural
+SFX Z ada ád [^i][aeiouy].ada is:genitive is:plural
+SFX Z ada ád [iom][bhz]rada is:genitive is:plural
+SFX Z ada ád a[mh][bň]ada is:genitive is:plural
+SFX Z ica íc ivica is:genitive is:plural
+SFX Z ba ob ia.ba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ob [áéíóúýô].ba is:genitive is:plural
+SFX Z ata iat šata is:genitive is:plural
+SFX Z oba ôb [^rzeéíáýúôó][^j]oba is:genitive is:plural
+SFX Z ota ôt [^iéíáýúôóŕĺ][^éíáýúôó][^d]ota is:genitive is:plural
+SFX Z oda ôd [^éíáýúôóŕĺ].oda is:genitive is:plural
+SFX Z oha ôh [^áéíóúý]loha is:genitive is:plural
+SFX Z ola ôl škola is:genitive is:plural
+SFX Z ola ôl odola is:genitive is:plural
+SFX Z ora ôr [hkm]ora is:genitive is:plural
+SFX Z ora ôr [od]pora is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [^f]i[ea].ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ][^u]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [aieo]jka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok [áéíóúýôŕ]stka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok i[eau]stka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok ientka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek iantka is:genitive is:plural
+SFX Z ka ok ádzka is:genitive is:plural
+SFX Z äta iat äta is:genitive is:plural
+SFX Z aba iab žaba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ieb [^t][rns]ba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ieb [^i].tba is:genitive is:plural
+SFX Z ba ieb [^ú][vzž]ba is:genitive is:plural
+SFX Z eda ied [^i]eda is:genitive is:plural
+SFX Z eba ieb [^i]eba is:genitive is:plural
+SFX Z ra ier [hd]ra is:genitive is:plural
+SFX Z va iev [kštzž]va is:genitive is:plural
+SFX Z va iev arva is:genitive is:plural
+SFX Z ľva liev ľva is:genitive is:plural
+SFX Z ľba lieb [aeo]ľba is:genitive is:plural
+SFX Z ilba ílb ilba is:genitive is:plural
+SFX Z dba dieb [auo]dba is:genitive is:plural
+SFX Z ďka diek [^i][^éíóôúý]ďka is:genitive is:plural
+SFX Z ňka niek [^i][^éíóôúý]ňka is:genitive is:plural
+SFX Z ťka tiek [^i][^éíóôúý]ťka is:genitive is:plural
+SFX Z arta árt arta is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][lr][fdcčš]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][aeiuy][bcčdfghklmoprsštvzž]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][aeuiy][sn]tka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek o[bcčdfghklmnoprsštvzž]ka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [lr]nka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^i][eiuy]nka is:genitive is:plural
+SFX Z ka iek [^ib]anka is:genitive is:plural
+SFX Z ľka liek [^i][aeouy]ľka is:genitive is:plural
+SFX Z eta iet [^p][^o][^iu]eta is:genitive is:plural
+SFX Z alva álv alva is:genitive is:plural
+SFX Z rva ŕv [bmt]rva is:genitive is:plural
+SFX Z rba ŕb trba is:genitive is:plural
+SFX Z aba áb baba is:genitive is:plural
+SFX Z iba íb iba is:genitive is:plural
+SFX Z uda úd uda is:genitive is:plural
+SFX Z iha íh iha is:genitive is:plural
+SFX Z ika ík [^éíáýúôó].ika is:genitive is:plural
+SFX Z ila íl [^a]ila is:genitive is:plural
+SFX Z ita ít [^i][aeiouy].ita is:genitive is:plural
+SFX Z ina ín [^i][äaeiouy].ina is:genitive is:plural
+SFX Z ina ín [^i][aoley][bhjlnrtv]čina is:genitive is:plural
+SFX Z ina ín [^a][bcčdhrkjrndďtvzž][clmnpšrvz]ina is:genitive is:plural
+SFX Z elta ielt [^i]elta is:genitive is:plural
+SFX Z ela iel [^dilnrtu]ela is:genitive is:plural
+SFX Z esta iest [^d][^i]esta is:genitive is:plural
+SFX Z enda iend egenda is:genitive is:plural
+SFX Z ena ien [^mty]ena is:genitive is:plural
+SFX Z ena ien [^éíáýúôó]mena is:genitive is:plural
+SFX Z ma iem [^i]erma is:genitive is:plural
+SFX Z anda ánd [^á].anda is:genitive is:plural
+SFX Z arda árd arda is:genitive is:plural
+SFX Z amba ámb amba is:genitive is:plural
+SFX Z imba ímb imba is:genitive is:plural
+SFX Z omba ômb [^l]omba is:genitive is:plural
+SFX Z umba úmb umba is:genitive is:plural
+SFX Z unda únd unda is:genitive is:plural
+SFX Z rnda ŕnd rnda is:genitive is:plural
+SFX Z avda ávd avda is:genitive is:plural
+SFX Z ažda ážd ažda is:genitive is:plural
+SFX Z abzda ábzd abzda is:genitive is:plural
+SFX Z azda ázd azda is:genitive is:plural
+SFX Z auna áun auna is:genitive is:plural
+SFX Z uka úk [^éíáýúôó][^á]uka is:genitive is:plural
+SFX Z una ún [dklr]una is:genitive is:plural
+SFX Z ula úl [^a]ula is:genitive is:plural
+SFX Z yba ýb [^e][hr]yba is:genitive is:plural
+SFX Z anka ánk [^d]banka is:genitive is:plural
+SFX Z ucha úch ucha is:genitive is:plural
+SFX Z 0 m [áéíóŕúýô].a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m i[aeu].a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m ácha is:dative is:plural
+SFX Z 0 m i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a is:dative is:plural
+SFX Z 0 m i[eau][sn]tka is:dative is:plural
+SFX Z 0 m [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [euo]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [^i][aeiyouä].a is:dative is:plural
+SFX Z a ám iola is:dative is:plural
+SFX Z a ám io[nrštv]ka is:dative is:plural
+SFX Z a ám ámlka is:dative is:plural
+SFX Z a ám [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a is:dative is:plural
+SFX Z a ám ina is:dative is:plural
+SFX Z a am ína is:dative is:plural
+SFX Z a y a is:accusative is:plural
+SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô].a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch i[aeu].a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch [áéíóŕúýô][dps][ctz][hk]a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch ácha is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch i[eau][bcčdlľnmprsštťvzž][bdghkt]a is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch i[eau][sn]tka is:locative is:plural
+SFX Z 0 ch [áéíóĺŕúýô][bcčdďfghjklľmnprsštťvzž][bcčdďfghjklľmnprsštvzž]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [euo]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [^i][aeiyouä].a is:locative is:plural
+SFX Z a ách iola is:locative is:plural
+SFX Z a ách io[nrštv]ka is:locative is:plural
+SFX Z a ách ámlka is:locative is:plural
+SFX Z a ách [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [bčdfkmprsštv][klrstv][cčknrstvzž][bdhkmntv]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [^i][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštťvxzž][bcčdďfghjklľmnňprsštvxzž]a is:locative is:plural
+SFX Z a ách [^iť][aeuoiyä][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž][bcčdďfghjklľmnprsštvxzž]a is:locative is:plural
+SFX Z a ami a is:instrumental is:plural
+SFX Z a ách ina is:locative is:plural
+SFX Z a ach ína is:locative is:plural
-SFX U Y 35
-SFX U a u a
-SFX U a ou a
-SFX U a ami a
-SFX U ca c áca
-SFX U ica íc ica
-SFX U iša íš iša # abatiša
-SFX U uľa úľ uľa
-SFX U a í ia
-SFX U a ám ia
-SFX U a ách ia
-SFX U ďa de ďa
-SFX U ďa dí ďa
-SFX U ďa di ďa
-SFX U ďa diam ďa
-SFX U ďa diach ďa
-SFX U ľa le ľa
-SFX U ľa li ľa
-SFX U ľa ľam [áéíóúý]ľa
-SFX U ľa liam [^áéíóúý]ľa
-SFX U ľa ľach [áéíóúý]ľa
-SFX U ľa liach [^áéíóúý]ľa
-SFX U iňa íň iňa
-SFX U yňa ýň yňa
-SFX U ňa ne ňa
-SFX U ňa ni ňa
-SFX U ňa niam ňa
-SFX U ňa niach ňa
-SFX U ťa te ťa
-SFX U ťa ti ťa
-SFX U ťa tiam ťa
-SFX U ťa tiach ťa
-SFX U a e [^ďťňľ]a
-SFX U a i [^ďťňľ]a
-SFX U a iam [^ďťňľi]a
-SFX U a iach [^ďťňľi]a
+SFX U Y 48
+SFX U a e [^ďťňľ]a is:genitive
+SFX U ďa de ďa is:genitive
+SFX U ľa le ľa is:genitive
+SFX U ňa ne ňa is:genitive
+SFX U ťa te ťa is:genitive
+SFX U a e ia is:genitive
+SFX U a i [^ďťňľ]a is:dative
+SFX U ďa di ďa is:dative
+SFX U ľa li ľa is:dative
+SFX U ňa ni ňa is:dative
+SFX U ťa ti ťa is:dative
+SFX U a u a is:accusative
+SFX U a i [^ďťňľ]a is:locative
+SFX U ľa li ľa is:locative
+SFX U ňa ni ňa is:locative
+SFX U ťa ti ťa is:locative
+SFX U a i ia is:locative
+SFX U a ou a is:instrumental
+SFX U a e [^ďťňľ]a is:nominative is:plural
+SFX U ďa de ďa is:nominative is:plural
+SFX U ľa le ľa is:nominative is:plural
+SFX U ňa ne ňa is:nominative is:plural
+SFX U ťa te ťa is:nominative is:plural
+SFX U a í ia is:genitive is:plural
+SFX U ca c áca is:genitive is:plural
+SFX U ica íc ica is:genitive is:plural
+SFX U iša íš iša is:genitive is:plural
+SFX U uľa úľ uľa is:genitive is:plural
+SFX U iňa íň iňa is:genitive is:plural
+SFX U yňa ýň yňa is:genitive is:plural
+SFX U ďa dí ďa is:genitive is:plural
+SFX U a ám ia is:dative is:plural
+SFX U ďa diam ďa is:dative is:plural
+SFX U ňa niam ňa is:dative is:plural
+SFX U ťa tiam ťa is:dative is:plural
+SFX U a iam [^ďťňľi]a is:dative is:plural
+SFX U ľa ľam [áéíóúý]ľa is:dative is:plural
+SFX U ľa liam [^áéíóúý]ľa is:dative is:plural
+SFX U ďa de ďa is:accusative is:plural
+SFX U ľa le ľa is:accusative is:plural
+SFX U a ách ia is:locative is:plural
+SFX U ďa diach ďa is:locative is:plural
+SFX U ľa ľach [áéíóúý]ľa is:locative is:plural
+SFX U ľa liach [^áéíóúý]ľa is:locative is:plural
+SFX U ňa niach ňa is:locative is:plural
+SFX U ťa tiach ťa is:locative is:plural
+SFX U a iach [^ďťňľi]a is:locative is:plural
+SFX U a ami a is:instrumental is:plural
-SFX D Y 86 # dlaň a idea; v Dat a Lok platí rytmický zákon (t.j. gramážam a nie gramážiam; čakáreň -> čakárňam ale v čakárniach???
-SFX D ec ce ec # obec
-SFX D ec cí ec
-SFX D ec ci ec
-SFX D ec ciam ec
-SFX D ec ciach ec
-SFX D ec cou ec
-SFX D ec cami ec
-SFX D ď de ď # loď
-SFX D ď dí ď
-SFX D ď di ď
-SFX D ď diam ď
-SFX D ď diach ď
-SFX D 0 ou ď
-SFX D 0 ami ď
-SFX D 0 am j # koľaj
-SFX D 0 ach j
-SFX D eľ le seľ # posteľ
-SFX D eľ lí seľ
-SFX D eľ li seľ
-SFX D eľ liam seľ
-SFX D eľ liach seľ
-SFX D eľ ľou seľ
-SFX D eľ ľami seľ
-SFX D ľ le [^s]eľ
-SFX D ľ lí [^s]eľ
-SFX D ľ li [^s]eľ
-SFX D ľ liam [^s]eľ
-SFX D ľ liach [^s]eľ
-SFX D 0 ou [^s]eľ
-SFX D 0 ami [^s]eľ
-SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň # jedáleň, vášeň
-SFX D eň ní [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ni [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň niam [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň niach [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ňou [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ňami [bdhrsšzv]eň
-SFX D eň ne á[lš]eň
-SFX D eň ní á[lš]eň
-SFX D eň ni á[lš]eň
-SFX D eň niam á[lš]eň
-SFX D eň niach á[lš]eň
-SFX D eň ňou á[lš]eň
-SFX D eň ňami á[lš]eň
-SFX D eň ne i[aeu].eň #tieseň, pieseň
-SFX D eň ní i[aeu].eň
-SFX D eň ni i[aeu].eň
-SFX D eň niam i[aeu].eň
-SFX D eň niach i[aeu].eň
-SFX D eň ňou i[aeu].eň
-SFX D eň ňami i[aeu].eň
-SFX D ň ne [^á][lš]eň # holeň
-SFX D ň ní [^á][lš]eň
-SFX D ň ni [^á][lš]eň
-SFX D ň niam [^á][lš]eň
-SFX D ň niach [^á][lš]eň
-SFX D ň ňou [^á][lš]eň
-SFX D ň ňami [^á][lš]eň
-SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň # zeleň
-SFX D ň ní [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ni [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň niam [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň niach [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ňou [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ňami [^bdhlrsšzv]eň
-SFX D ň ne [^e]ň # laň
-SFX D ň ní [^e]ň
-SFX D ň ni [^e]ň
-SFX D ň niam [^e]ň
-SFX D ň niach [^e]ň
-SFX D ň ňou [^e]ň
-SFX D ň ňami [^e]ň
-SFX D ť te ť # hať
-SFX D ť tí ť
-SFX D ť ti ť
-SFX D ť tiam ť
-SFX D ť tiach ť
-SFX D 0 ou ť
-SFX D 0 ami ť
-SFX D 0 e [^acďľňť]
-SFX D 0 í [^acďľňť]
-SFX D 0 i [^acďľňť]
-SFX D 0 iam [^acďjľňť]
-SFX D 0 iach [^acďjľňť]
-SFX D 0 ou [^acďľňť]
-SFX D 0 ami [^acďľňť]
+SFX D Y 201
+SFX D ec ce ec is:genitive
+SFX D ď de ď is:genitive
+SFX D eľ le seľ is:genitive
+SFX D ľ le [^s]eľ is:genitive
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:genitive
+SFX D eň ne á[lš]eň is:genitive
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:genitive
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:genitive
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:genitive
+SFX D ň ne [^e]ň is:genitive
+SFX D ť te ť is:genitive
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:genitive
+SFX D ec ci ec is:dative
+SFX D ď di ď is:dative
+SFX D eľ li seľ is:dative
+SFX D eň ni [bdhrsšzv]eň is:dative
+SFX D eň ni á[lš]eň is:dative
+SFX D eň ni i[aeu].eň is:dative
+SFX D ň ni [^á][lš]eň is:dative
+SFX D ň ni [^bdhlrsšzv]eň is:dative
+SFX D ň ni [^e]ň is:dative
+SFX D ť ti ť is:dative
+SFX D 0 i [^acďľňť] is:dative
+SFX D 0 0 . is:accusative
+SFX D ec ci ec is:locative
+SFX D ď di ď is:locative
+SFX D eľ li seľ is:locative
+SFX D ľ li [^s]eľ is:locative
+SFX D eň ni [bdhrsšzv]eň is:locative
+SFX D ec cou ec is:instrumental
+SFX D 0 ou ď is:instrumental
+SFX D eľ ľou seľ is:instrumental
+SFX D 0 ou [^s]eľ is:instrumental
+SFX D eň ňou [bdhrsšzv]eň is:instrumental
+SFX D eň ňou á[lš]eň is:instrumental
+SFX D eň ňou i[aeu].eň is:instrumental
+SFX D ň ňou [^á][lš]eň is:instrumental
+SFX D ň ňou [^bdhlrsšzv]eň is:instrumental
+SFX D ň ňou [^e]ň is:instrumental
+SFX D 0 ou ť is:instrumental
+SFX D 0 ou [^acďľňť] is:instrumental
+SFX D eľ le seľ is:nominative is:plural
+SFX D ľ le [^s]eľ is:nominative is:plural
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:nominative is:plural
+SFX D eň ne á[lš]eň is:nominative is:plural
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:nominative is:plural
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:nominative is:plural
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:nominative is:plural
+SFX D ň ne [^e]ň is:nominative is:plural
+SFX D ť te ť is:nominative is:plural
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:nominative is:plural
+SFX D ec cí ec is:genitive is:plural
+SFX D ď dí ď is:genitive is:plural
+SFX D eľ lí seľ is:genitive is:plural
+SFX D ľ lí [^s]eľ is:genitive is:plural
+SFX D eň ní [bdhrsšzv]eň is:genitive is:plural
+SFX D eň ní á[lš]eň is:genitive is:plural
+SFX D eň ní i[aeu].eň is:genitive is:plural
+SFX D ň ní [^á][lš]eň is:genitive is:plural
+SFX D ň ní [^bdhlrsšzv]eň is:genitive is:plural
+SFX D ň ní [^e]ň is:genitive is:plural
+SFX D ť tí ť is:genitive is:plural
+SFX D 0 í [^acďľňť] is:genitive is:plural
+SFX D ec ciam ec is:dative is:plural
+SFX D ť tiam [^eúš]ť is:dative is:plural
+SFX D ť tiam [^i]eť is:dative is:plural
+SFX D ť ťam ieť is:dative is:plural
+SFX D ť ťam úť is:dative is:plural
+SFX D ť tiam smršť is:dative is:plural
+SFX D 0 am ieť is:dative is:plural
+SFX D 0 am úť is:dative is:plural
+SFX D 0 am [úíý]š is:dative is:plural
+SFX D 0 am [íé]ž is:dative is:plural
+SFX D 0 am aľ is:dative is:plural
+SFX D 0 am á[žňr] is:dative is:plural
+SFX D 0 am j is:dative is:plural
+SFX D 0 am iaď is:dative is:plural
+SFX D 0 am i[ea]ž is:dative is:plural
+SFX D 0 iam a[čšxz] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam e[čmšr] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [inr]ž is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [loruy]č is:dative is:plural
+SFX D 0 iam o[šž] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam rň is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [ud][šzž] is:dative is:plural
+SFX D 0 iam [^i][ae]ž is:dative is:plural
+SFX D ď diam [eoru]ď is:dative is:plural
+SFX D ď diam [^i]aď is:dative is:plural
+SFX D ň niam lebeň is:dative is:plural
+SFX D ň niam [alou]ň is:dative is:plural
+SFX D ň niam eňa is:dative is:plural
+SFX D ň niam čeň is:dative is:plural
+SFX D ň niam jeseň is:dative is:plural
+SFX D ň niam [^á]leň is:dative is:plural
+SFX D ň ňam ieň is:dative is:plural
+SFX D eň niam hlbeň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^e]deň is:dative is:plural
+SFX D eň niam iaheň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^ij][^á]seň is:dative is:plural
+SFX D eň niam veň is:dative is:plural
+SFX D eň niam izeň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^i]areň is:dative is:plural
+SFX D eň niam [^i]ereň is:dative is:plural
+SFX D eň niam dreň is:dative is:plural
+SFX D eň niam uheň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam edeň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam á[ršl]eň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam ieseň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam [áýí]zeň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam priazeň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam báseň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam i[ae]reň is:dative is:plural
+SFX D eň ňam ec is:dative is:plural
+SFX D ľ liam [^s][ye][ľl] is:dative is:plural
+SFX D el liam sel is:dative is:plural
+SFX D eľ liam myseľ is:dative is:plural
+SFX D eľ le seľ is:accusative is:plural
+SFX D ľ le [^s]eľ is:accusative is:plural
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne á[lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^e]ň is:accusative is:plural
+SFX D ť te ť is:accusative is:plural
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:accusative is:plural
+SFX D eľ le seľ is:accusative is:plural
+SFX D ľ le [^s]eľ is:accusative is:plural
+SFX D eň ne [bdhrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne á[lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D eň ne i[aeu].eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^á][lš]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^bdhlrsšzv]eň is:accusative is:plural
+SFX D ň ne [^e]ň is:accusative is:plural
+SFX D ť te ť is:accusative is:plural
+SFX D 0 e [^acďľňť] is:accusative is:plural
+SFX D ť tiach [^eúš]ť is:locative is:plural
+SFX D ť tiach [^i]eť is:locative is:plural
+SFX D ť ťach ieť is:locative is:plural
+SFX D ť ťach úť is:locative is:plural
+SFX D ť tiach smršť is:locative is:plural
+SFX D 0 ach ieť is:locative is:plural
+SFX D 0 ach úť is:locative is:plural
+SFX D 0 ach [úíý]š is:locative is:plural
+SFX D 0 ach [íé]ž is:locative is:plural
+SFX D 0 ach aľ is:locative is:plural
+SFX D 0 ach á[žňr] is:locative is:plural
+SFX D 0 ach j is:locative is:plural
+SFX D 0 ach iaď is:locative is:plural
+SFX D 0 ach i[ea]ž is:locative is:plural
+SFX D 0 iach a[čšxz] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach e[čmšr] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [inr]ž is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [loruy]č is:locative is:plural
+SFX D 0 iach o[šž] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach rň is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [ud][šzž] is:locative is:plural
+SFX D 0 iach [^i][ae]ž is:locative is:plural
+SFX D ď diach [eoru]ď is:locative is:plural
+SFX D ď diach [^i]aď is:locative is:plural
+SFX D ň niach lebeň is:locative is:plural
+SFX D ň niach [alou]ň is:locative is:plural
+SFX D ň niach eňa is:locative is:plural
+SFX D ň niach čeň is:locative is:plural
+SFX D ň niach jeseň is:locative is:plural
+SFX D ň niach [^á]leň is:locative is:plural
+SFX D ň ňach ieň is:locative is:plural
+SFX D eň niach hlbeň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^e]deň is:locative is:plural
+SFX D eň niach iaheň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^ij][^á]seň is:locative is:plural
+SFX D eň niach veň is:locative is:plural
+SFX D eň niach izeň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^i]areň is:locative is:plural
+SFX D eň niach [^i]ereň is:locative is:plural
+SFX D eň niach dreň is:locative is:plural
+SFX D eň niach uheň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach edeň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach á[ršl]eň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach ieseň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach [áýí]zeň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach priazeň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach báseň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach i[ae]reň is:locative is:plural
+SFX D eň ňach ec is:locative is:plural
+SFX D ľ liach [^s][ye][ľl] is:locative is:plural
+SFX D el liach sel is:locative is:plural
+SFX D eľ liach myseľ is:locative is:plural
+SFX D ec ciach ec is:locative is:plural
+SFX D ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami ď is:instrumental is:plural
+SFX D eľ ľami seľ is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami [^s]eľ is:instrumental is:plural
+SFX D eň ňami [bdhrsšzv]eň is:instrumental is:plural
+SFX D eň ňami á[lš]eň is:instrumental is:plural
+SFX D eň ňami i[aeu].eň is:instrumental is:plural
+SFX D ň ňami [^á][lš]eň is:instrumental is:plural
+SFX D ň ňami [^bdhlrsšzv]eň is:instrumental is:plural
+SFX D ň ňami [^e]ň is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami ť is:instrumental is:plural
+SFX D 0 ami [^acďľňť] is:instrumental is:plural
-SFX K Y 30
-SFX K á é á # gazdiná
-SFX K á ej á
-SFX K á ám á
-SFX K á ú á
-SFX K á ách á
-SFX K á ou á
-SFX K á ami á
-SFX K iná ín iná
-SFX K ď di ď # kosť
-SFX K ď dí ď
-SFX K ď diam ď
-SFX K ď diach ď
-SFX K ľ li ľ
-SFX K ľ lí ľ
-SFX K ľ liam ľ
-SFX K ľ liach ľ
-SFX K ť ti ť
-SFX K ť tí ť
-SFX K ť tiam ť
-SFX K ť tiach ť
-SFX K ň ni ň
-SFX K ň ní ň
-SFX K ň niam ň
-SFX K ň niach ň
-SFX K 0 i [^áďťňľ]
-SFX K 0 í [^áďťňľ]
-SFX K 0 iam [^áďťňľ]
-SFX K 0 iach [^áďťňľ]
-SFX K 0 ou [^á]
-SFX K 0 ami [^á]
+SFX K Y 37
+SFX K ď di ď is:genitive
+SFX K ť ti ť is:genitive
+SFX K ň ni ň is:genitive
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:genitive
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:dative
+SFX K ť ti ť is:dative
+SFX K á ej á is:dative
+SFX K 0 0 . is:accusative
+SFX K á ú á is:accusative
+SFX K ľ li ľ is:locative
+SFX K á ou á is:instrumental
+SFX K 0 ou [^á] is:instrumental
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:nominative is:plural
+SFX K ť ti ť is:nominative is:plural
+SFX K á é á is:nominative is:plural
+SFX K iná ín iná is:genitive is:plural
+SFX K ď dí ď is:genitive is:plural
+SFX K ľ lí ľ is:genitive is:plural
+SFX K ť tí ť is:genitive is:plural
+SFX K ň ní ň is:genitive is:plural
+SFX K 0 í [^áďťňľ] is:genitive is:plural
+SFX K á ám á is:dative is:plural
+SFX K ď diam ď is:dative is:plural
+SFX K ľ liam ľ is:dative is:plural
+SFX K ť tiam ť is:dative is:plural
+SFX K ň niam ň is:dative is:plural
+SFX K 0 iam [^áďťňľ] is:dative is:plural
+SFX K 0 i [^áďťňľ] is:accusative is:plural
+SFX K ť ti ť is:accusative is:plural
+SFX K á ách á is:locative is:plural
+SFX K ď diach ď is:locative is:plural
+SFX K ľ liach ľ is:locative is:plural
+SFX K ť tiach ť is:locative is:plural
+SFX K ň niach ň is:locative is:plural
+SFX K 0 iach [^áďťňľ] is:locative is:plural
+SFX K á ami á is:instrumental is:plural
+SFX K 0 ami [^á] is:instrumental is:plural
-SFX M Y 86
-SFX M o e [^ďťňľ]o
-SFX M ďo de ďo
-SFX M ťo te ťo
-SFX M ňo ne ňo
-SFX M ľo le ľo
-SFX M o a i[aeou]..o
-SFX M o u i[aeou]..o
-SFX M o am i[aeou]..o
-SFX M o a i[aeou]..o
-SFX M o ach i[aeou]..o
-SFX M o om i[aeou]..o
-SFX M o ami i[aeou]..o
-SFX M o á [^i][aeiouy]..o
-SFX M o a [^i][aeiouy]..o
-SFX M o u [^i][aeiouy]..o
-SFX M o ám [^i][aeiouy]..o
-SFX M o ách [^i][aeiouy]..o
-SFX M o om [^i][aeiouy]..o
-SFX M o ami [^i][aeiouy]..o
-SFX M o a [áéíóŕúý]..o
-SFX M o u [áéíóŕúý]..o
-SFX M o am [áéíóŕúý]..o
-SFX M o a [áéíóŕúý]..o
-SFX M o ach [áéíóŕúý]..o
-SFX M o om [áéíóŕúý]..o
-SFX M o ami [áéíóŕúý]..o
-SFX M o á [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o a [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o u [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o ám [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o ách [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o om [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o ami [^aáeéiíoóŕuúyý]..o
-SFX M o a i[aeou].o
-SFX M o u i[aeou].o
-SFX M o am i[aeou].o
-SFX M o a i[aeou].o
-SFX M o ach i[aeou].o
-SFX M o om i[aeou].o
-SFX M o ami i[aeou].o
-SFX M o a [áéíóŕúý].o
-SFX M o u [áéíóŕúý].o
-SFX M o am [áéíóŕúý].o
-SFX M o a [áéíóŕúý].o
-SFX M o ach [áéíóŕúý].o
-SFX M o om [áéíóŕúý].o
-SFX M o ami [áéíóŕúý].o
-SFX M o á [^áéíóŕúý].o
-SFX M o a [^áéíóŕúý].o
-SFX M o u [^áéíóŕúý].o
-SFX M o ám [^áéíóŕúý].o
-SFX M o ách [^áéíóŕúý].o
-SFX M o om [^áéíóŕúý].o
-SFX M o ami [^áéíóŕúý].o
-SFX M um á ium
-SFX M um a ium
-SFX M um u ium
-SFX M um ám ium
-SFX M um ách ium
-SFX M um om ium
-SFX M um ami ium
-SFX M um á [^i]um
-SFX M um a [^i]um
-SFX M um u [^i]um
-SFX M um ám [^i]um
-SFX M um e [^i]um
-SFX M um ách [^i]um
-SFX M um om [^i]um
-SFX M um ami [^i]um
-SFX M ko ok čko
-SFX M oko ôk oko
-SFX M ko k sko
-SFX M lo iel [dst]lo
-SFX M lo el [áéíóúý]slo
-SFX M no ien [kt]no
-SFX M eso ies leso
-SFX M eto iet [^g]eto
-SFX M nto nt nto
-SFX M esto iest [^ig]esto
-SFX M to t iesto
-SFX M vo v ovo
-SFX M vo iev tvo
-SFX M um í [ei]um
-SFX M um ier [^ei]um
-SFX M o 0 gesto
-SFX M o 0 geto
+SFX M Y 100
+SFX M ďo de ďo is:genitive
+SFX M ťo te ťo is:genitive
+SFX M ňo ne ňo is:genitive
+SFX M ľo le ľo is:genitive
+SFX M o a i[aeou]..o is:genitive
+SFX M o a [^i][aeiouy]..o is:genitive
+SFX M o a [áéíóŕúý]..o is:genitive
+SFX M o a [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:genitive
+SFX M o a i[aeou].o is:genitive
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:genitive
+SFX M o a [^áéíóŕúý].o is:genitive
+SFX M um a ium is:genitive
+SFX M um a [^i]um is:genitive
+SFX M o u i[aeou]..o is:dative
+SFX M o u [^i][aeiouy]..o is:dative
+SFX M o u [áéíóŕúý]..o is:dative
+SFX M o u [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:dative
+SFX M o u i[aeou].o is:dative
+SFX M o u [áéíóŕúý].o is:dative
+SFX M o u [^áéíóŕúý].o is:dative
+SFX M um u ium is:dative
+SFX M um u [^i]um is:dative
+SFX M 0 0 . is:accusative
+SFX M o e [^ďťňľ]o is:locative
+SFX M um e [^i]um is:locative
+SFX M o e geto is:locative
+SFX M o om i[aeou]..o is:instrumental
+SFX M o om [^i][aeiouy]..o is:instrumental
+SFX M o om [áéíóŕúý]..o is:instrumental
+SFX M o om [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:instrumental
+SFX M o om i[aeou].o is:instrumental
+SFX M o om [áéíóŕúý].o is:instrumental
+SFX M o om [^áéíóŕúý].o is:instrumental
+SFX M um om ium is:instrumental
+SFX M um om [^i]um is:instrumental
+SFX M o á [^i][aeiouy]..o is:nominative is:plural
+SFX M o á [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:nominative is:plural
+SFX M o a i[aeou].o is:nominative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:nominative is:plural
+SFX M o á [^áéíóŕúý].o is:nominative is:plural
+SFX M um á ium is:nominative is:plural
+SFX M um á [^i]um is:nominative is:plural
+SFX M ko ok čko is:genitive is:plural
+SFX M oko ôk oko is:genitive is:plural
+SFX M ko k sko is:genitive is:plural
+SFX M lo iel [dst]lo is:genitive is:plural
+SFX M lo el [áéíóúý]slo is:genitive is:plural
+SFX M no ien [kt]no is:genitive is:plural
+SFX M eso ies leso is:genitive is:plural
+SFX M eto iet [^g]eto is:genitive is:plural
+SFX M nto nt nto is:genitive is:plural
+SFX M esto iest [^ig]esto is:genitive is:plural
+SFX M to t iesto is:genitive is:plural
+SFX M vo v ovo is:genitive is:plural
+SFX M vo iev tvo is:genitive is:plural
+SFX M um í [ei]um is:genitive is:plural
+SFX M um ier [^ei]um is:genitive is:plural
+SFX M o 0 gesto is:genitive is:plural
+SFX M o 0 geto is:genitive is:plural
+SFX M o am i[aeou]..o is:dative is:plural
+SFX M o ám [^i][aeiouy]..o is:dative is:plural
+SFX M o am [áéíóŕúý]..o is:dative is:plural
+SFX M o ám [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:dative is:plural
+SFX M o am i[aeou].o is:dative is:plural
+SFX M o am [áéíóŕúý].o is:dative is:plural
+SFX M o ám [^áéíóŕúý].o is:dative is:plural
+SFX M um ám ium is:dative is:plural
+SFX M um ám [^i]um is:dative is:plural
+SFX M o á [^i][aeiouy]..o is:accusative is:plural
+SFX M o á [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:accusative is:plural
+SFX M o a i[aeou].o is:accusative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:accusative is:plural
+SFX M o á [^áéíóŕúý].o is:accusative is:plural
+SFX M um á ium is:accusative is:plural
+SFX M um á [^i]um is:accusative is:plural
+SFX M o a i[aeou]..o is:accusative is:plural
+SFX M o á [^i][aeiouy]..o is:accusative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý]..o is:accusative is:plural
+SFX M o a i[aeou].o is:accusative is:plural
+SFX M o a [áéíóŕúý].o is:accusative is:plural
+SFX M um á ium is:accusative is:plural
+SFX M um á [^i]um is:accusative is:plural
+SFX M o ach i[aeou]..o is:locative is:plural
+SFX M o ách [^i][aeiouy]..o is:locative is:plural
+SFX M o ach [áéíóŕúý]..o is:locative is:plural
+SFX M o ách [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:locative is:plural
+SFX M o ach i[aeou].o is:locative is:plural
+SFX M o ach [áéíóŕúý].o is:locative is:plural
+SFX M o ách [^áéíóŕúý].o is:locative is:plural
+SFX M um ách ium is:locative is:plural
+SFX M um ách [^i]um is:locative is:plural
+SFX M o ami i[aeou]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [^i][aeiouy]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [áéíóŕúý]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [^aáeéiíoóŕuúyý]..o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami i[aeou].o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [áéíóŕúý].o is:instrumental is:plural
+SFX M o ami [^áéíóŕúý].o is:instrumental is:plural
+SFX M um ami ium is:instrumental is:plural
+SFX M um ami [^i]um is:instrumental is:plural
-SFX S Y 22 #treba dorobit rytmický zákon pre -ia/a, iam/am a iach/ach
-SFX S e a [^t]e
-SFX S e ťa te
-SFX S e u [^t]e
-SFX S e ťu te
-SFX S e i [^t]e
-SFX S e ti te
-SFX S e om [^t]e
-SFX S e ťom te
-SFX S e ia [^i][aeu]..e
-SFX S e ia [^i][aeu].e
-SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ]..e
-SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ].e
-SFX S e a i[aeu]..e
-SFX S e a i[aeu].e
-SFX S e a [ôáéíóúĺŕ]..e
-SFX S e a [ôáéíóúĺŕ].e
-SFX S e í re # more
-SFX S ece iec ece # plece
-SFX S rdce ŕdc rdce # sŕdc
-SFX S e iam e
-SFX S e iach e
-SFX S e ami e
+SFX S Y 27 #treba dorobit rytmický zákon pre -ia/a, iam/am a iach/ach
+SFX S e a [^t]e is:genitive
+SFX S e ťa te is:genitive
+SFX S e a i[aeu]..e is:genitive
+SFX S e a i[aeu].eis:genitive
+SFX S e a [ôáéíóúĺŕ]..eis:genitive
+SFX S e a [ôáéíóúĺŕ].eis:genitive
+SFX S e u [^t]e is:dative
+SFX S e ťu te is:dative
+SFX S 0 0 . is:accusative
+SFX S e i [^t]e is:locative
+SFX S e ti te is:locative
+SFX S e om [^t]e is:instrumental
+SFX S e ťom te is:instrumental
+SFX S e ia [^i][aeu]..e is:nominative is:plural
+SFX S e ia [^i][aeu].e is:nominative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ]..e is:nominative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ].e is:nominative is:plural
+SFX S e í re is:genitive is:plural
+SFX S ece iec ece is:genitive is:plural
+SFX S rdce ŕdc rdce is:genitive is:plural
+SFX S e iam e is:dative is:plural
+SFX S e ia [^i][aeu]..e is:accusative is:plural
+SFX S e ia [^i][aeu].e is:accusative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ]..e is:accusative is:plural
+SFX S e ia [^ôáéíóúĺŕ].e is:accusative is:plural
+SFX S e iach e is:locative is:plural
+SFX S e ami e is:instrumental is:plural
-SFX V Y 7
-SFX V e a e
-SFX V e u e
-SFX V e am e
-SFX V ie í ie
-SFX V e ach e
-SFX V ie ím ie
-SFX V e ami e
+SFX V Y 11
+SFX V e a e is:genitive
+SFX V e u e is:dative
+SFX V 0 0 . is:accusative
+SFX V ie í ie is:locative
+SFX V ie ím ie is:instrumental
+SFX V e a e is:nominative is:plural
+SFX V ie í ie is:genitive is:plural
+SFX V e am e is:dative is:plural
+SFX V e a e is:accusative is:plural
+SFX V e ach e is:locative is:plural
+SFX V e ami e is:instrumental is:plural
-SFX A Y 26
-SFX A a ence [č]a
-SFX A a eniec [č]a
-SFX A a encom [č]a
-SFX A a encoch [č]a
-SFX A a encami [č]a
-SFX A 0 nce úbä
-SFX A 0 niec úbä
-SFX A 0 ncom úbä
-SFX A 0 ncoch úbä
-SFX A 0 ncami úbä
-SFX A a ce [^č]a
-SFX A a iec [^čň]a
-SFX A a com [^č]a
-SFX A a coch [^č]a
-SFX A a cami [^č]a
-SFX A ňa niec [e]ňa # šteňa
-SFX A ňa niat [^i][^e]ňa # jahňa
-SFX A 0 tá .
-SFX A 0 ťa .
-SFX A 0 t [^ň]a
-SFX A 0 ťu .
-SFX A 0 tám .
-SFX A 0 ti .
-SFX A 0 tách .
-SFX A 0 ťom .
-SFX A 0 tami .
+SFX A Y 35
+SFX A 0 ťa . is:genitive
+SFX A 0 ťu . is:dative
+SFX A 0 0 . is:accusative
+SFX A 0 ti . is:locative
+SFX A 0 ťom . is:instrumental
+SFX A a ence [č]a is:nominative is:plural
+SFX A 0 nce úbä is:nominative is:plural
+SFX A a ce [^č]a is:nominative is:plural
+SFX A 0 tá . is:nominative is:plural
+SFX A a eniec [č]a is:genitive is:plural
+SFX A 0 niec úbä is:genitive is:plural
+SFX A a iec [^čň]a is:genitive is:plural
+SFX A ňa niec [e]ňa is:genitive is:plural
+SFX A ňa niat [^i][^e]ňa is:genitive is:plural
+SFX A 0 t [^ň]a is:genitive is:plural
+SFX A a encom [č]a is:dative is:plural
+SFX A 0 ncom úbä is:dative is:plural
+SFX A a com [^č]a is:dative is:plural
+SFX A 0 tám . is:dative is:plural
+SFX A a ence [č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 nce úbä is:accusative is:plural
+SFX A a ce [^č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 tá . is:accusative is:plural
+SFX A a ence [č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 nce úbä is:accusative is:plural
+SFX A a ce [^č]a is:accusative is:plural
+SFX A 0 tá . is:accusative is:plural
+SFX A a encoch [č]a is:locative is:plural
+SFX A 0 ncoch úbä is:locative is:plural
+SFX A a coch [^č]a is:locative is:plural
+SFX A 0 tách . is:locative is:plural
+SFX A a encami [č]a is:instrumental is:plural
+SFX A 0 ncami úbä is:instrumental is:plural
+SFX A a cami [^č]a is:instrumental is:plural
+SFX A 0 tami . is:instrumental is:plural
-SFX c Y 153 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -ia
-SFX c 0 ovia [éi] # kuli, abbé
-SFX c 0 ho [éi]
-SFX c 0 ov [éi]
-SFX c 0 mu [éi]
-SFX c 0 om [éi]
-SFX c 0 m [éi]
-SFX c 0 och [éi]
-SFX c 0 ami [éi]
-SFX c us a [^ú]..us # génius
-SFX c us ovi [^ú]..us
-SFX c us om [^ú]..us
-SFX c us ovia [^ú]..us
-SFX c us ov [^ú]..us
-SFX c us och [^ú]..us
-SFX c us ami [^ú]..us
-SFX c 0 a úlius # Július
-SFX c 0 ovi úlius
-SFX c 0 om úlius
-SFX c 0 ovia úlius
-SFX c 0 ov úlius
-SFX c 0 och úlius
-SFX c 0 ami úlius
-SFX c as a [^el]as # Pytagoras
-SFX c as ovi [^el]as
-SFX c as om [^el]as
-SFX c as ovia [^el]as
-SFX c as ov [^el]as
-SFX c as och [^el]as
-SFX c as ami [^el]as
-SFX c 0 a [el]as #Atlas, Eneas
-SFX c 0 ovi [el]as
-SFX c 0 om [el]as
-SFX c 0 ovia [el]as
-SFX c 0 ov [el]as
-SFX c 0 och [el]as
-SFX c 0 ami [el]as
-SFX c es a [^hxz]es # herkules - inak ten má dvojtvar
-SFX c es ovi [^hxz]es
-SFX c es om [^hxz]es
-SFX c es ovia [^hxz]es
-SFX c es ov [^hxz]es
-SFX c es och [^hxz]es
-SFX c 0 a [hxz]es # Ramzes
-SFX c 0 ovi [hxz]es
-SFX c 0 om [hxz]es
-SFX c 0 ovia [hxz]es
-SFX c 0 ov [hxz]es
-SFX c 0 och [hxz]es
-SFX c 0 mi [hxz]es
-SFX c 0 a [^h]os #bos, Eros
-SFX c 0 ovi [^h]os
-SFX c 0 om [^h]os
-SFX c 0 ovia [^h]os
-SFX c 0 ov [^h]os
-SFX c 0 och [^h]os
-SFX c 0 mi [^h]os
-SFX c os a hos #Pyrrhos
-SFX c os ovi hos
-SFX c os om hos
-SFX c os ovia hos
-SFX c os ov hos
-SFX c os och hos
-SFX c os mi hos
-SFX c 0 a is #Denis
-SFX c 0 ovi is
-SFX c 0 om is
-SFX c 0 ovia is
-SFX c 0 ov is
-SFX c 0 och is
-SFX c 0 mi is
-SFX c ec ca ec # skontrolovať odtiaľto
-SFX c ec cov ec
-SFX c ec covi ec
-SFX c ec com ec
-SFX c ec covia ec
-SFX c ec coch ec
-SFX c ec cami ec
-SFX c ec če ec # s5 (otče)
-SFX c ec cu ec # s5 (otcu)
-SFX c 0 a [^e]c
-SFX c on ni zon
-SFX c on na zon
-SFX c on nov zon
-SFX c on novi zon
-SFX c on novia zon
-SFX c on nom zon
-SFX c on noch zon
-SFX c on nami zon
-SFX c o a o
-SFX c 0 v o
-SFX c 0 vi o
-SFX c 0 via o
-SFX c 0 ch o
-SFX c 0 m o
-SFX c o ami o
-SFX c 0 a [inp]er
-SFX c 0 ov [inp]er
-SFX c 0 ovi [inp]er
-SFX c 0 ovia [inp]er
-SFX c 0 om [inp]er
-SFX c 0 och [inp]er
-SFX c 0 mi [inp]er
-SFX c er ra [^inp]er
-SFX c er rov [^inp]er
-SFX c er rovi [^inp]er
-SFX c er rovia [^inp]er
-SFX c er rom [^inp]er
-SFX c er roch [^inp]er
-SFX c er rami [^inp]er
-SFX c or ra [bg]or
-SFX c or rov [bg]or
-SFX c or rovi [bg]or
-SFX c or rovia [bg]or
-SFX c or rom [bg]or
-SFX c or roch [bg]or
-SFX c or rami [bg]or
-SFX c 0 a [^bg]or
-SFX c 0 ov [^bg]or
-SFX c 0 ovi [^bg]or
-SFX c 0 ovia [^bg]or
-SFX c 0 om [^bg]or
-SFX c 0 och [^bg]or
-SFX c 0 ami [^bg]or
-SFX c 0 a [^eo][cr]
-SFX c 0 ov [^eo][cr]
-SFX c 0 ovi [^eo][cr]
-SFX c 0 ovia [^eo][cr]
-SFX c 0 om [^eo][cr]
-SFX c 0 och [^eo][cr]
-SFX c 0 mi [^eon][cr]
-SFX c 0 ami nc
-SFX c 0 ovia nc
-SFX c 0 a [^céior]
-SFX c 0 ov [^céior]
-SFX c 0 ovi [^céior]
-SFX c 0 ovia [^cčéior]
-SFX c 0 om [^céior]
-SFX c 0 och [^céior]
-SFX c 0 mi [^céior]
-SFX c 0 ovia [ey]n
-SFX c 0 via o
-SFX c or rovia [gk]or
-SFX c 0 ovia č[ei]k
-SFX c ok kovia ok
-SFX c 0 ovia duch
-SFX c 0 ovia ach
-SFX c 0 ovia ť
-SFX c 0 ia dič # rodič
-SFX c 0 i dedič # dedičia sú dvojtvar
-SFX c 0 ia žel
-SFX c ľ lia ľ
-SFX c n nia čan
-SFX c 0 ia brat
+SFX c Y 191 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -ia
+SFX c ec če ec is:vocative
+SFX c 0 ho [éi] is:genitive
+SFX c us a [^ú]..us is:genitive
+SFX c 0 a úlius is:genitive
+SFX c as a [^el]as is:genitive
+SFX c 0 a [el]as is:genitive
+SFX c es a [^hxz]es is:genitive
+SFX c 0 a [hxz]es is:genitive
+SFX c 0 a [^h]os is:genitive
+SFX c os a hos is:genitive
+SFX c 0 a is is:genitive
+SFX c ec ca ec is:genitive
+SFX c 0 a [^e]c is:genitive
+SFX c on na zon is:genitive
+SFX c o a o is:genitive
+SFX c 0 a [inp]er is:genitive
+SFX c er ra [^inp]er is:genitive
+SFX c er rov [^inp]er is:genitive
+SFX c or ra [bg]or is:genitive
+SFX c 0 a [^bg]or is:genitive
+SFX c 0 a [^eo][cr] is:genitive
+SFX c 0 a [^céior] is:genitive
+SFX c 0 mu [éi] is:dative
+SFX c us ovi [^ú]..us is:dative
+SFX c 0 ovi úlius is:dative
+SFX c as ovi [^el]as is:dative
+SFX c 0 ovi [el]as is:dative
+SFX c es ovi [^hxz]es is:dative
+SFX c 0 ovi [hxz]es is:dative
+SFX c 0 ovi [^h]os is:dative
+SFX c os ovi hos is:dative
+SFX c 0 ovi is is:dative
+SFX c ec cu ec is:dative
+SFX c on novi zon is:dative
+SFX c 0 vi o is:dative
+SFX c 0 ovi [inp]er is:dative
+SFX c er rovi [^inp]er is:dative
+SFX c or rovi [bg]or is:dative
+SFX c 0 ovi [^bg]or is:dative
+SFX c 0 ovi [^eo][cr] is:dative
+SFX c 0 ovi [^céior] is:dative
+SFX c us a [^ú]..us is:accusative
+SFX c 0 a úlius is:accusative
+SFX c as a [^el]as is:accusative
+SFX c 0 a [el]as is:accusative
+SFX c es a [^hxz]es is:accusative
+SFX c 0 a [hxz]es is:accusative
+SFX c 0 a [^h]os is:accusative
+SFX c os a hos is:accusative
+SFX c 0 a is is:accusative
+SFX c ec ca ec is:accusative
+SFX c 0 a [^e]c is:accusative
+SFX c o a o is:accusative
+SFX c er ra [^inp]er is:accusative
+SFX c or ra [bg]or is:accusative
+SFX c 0 a [^bg]or is:accusative
+SFX c 0 a [^eo][cr] is:accusative
+SFX c 0 a [^céior] is:accusative
+SFX c 0 m [éi] is:locative
+SFX c 0 ovi [hxz]es is:locative
+SFX c 0 ovi [^h]os is:locative
+SFX c os ovi hos is:locative
+SFX c 0 ovi is is:locative
+SFX c ec covi ec is:locative
+SFX c on novi zon is:locative
+SFX c 0 vi o is:locative
+SFX c 0 ovi [inp]er is:locative
+SFX c er rovi [^inp]er is:locative
+SFX c or rovi [bg]or is:locative
+SFX c 0 ovi [^bg]or is:locative
+SFX c 0 ovi [^eo][cr] is:locative
+SFX c 0 ovi [^céior] is:locative
+SFX c 0 om [éi] is:instrumental
+SFX c 0 ami [éi] is:instrumental
+SFX c 0 om [^céior] is:instrumental
+SFX c 0 ovia [éi] is:nominative is:plural
+SFX c us ovia [^ú]..us is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia úlius is:nominative is:plural
+SFX c as ovia [^el]as is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [el]as is:nominative is:plural
+SFX c es ovia [^hxz]es is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [hxz]es is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^h]os is:nominative is:plural
+SFX c os ovia hos is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia is is:nominative is:plural
+SFX c ec covia ec is:nominative is:plural
+SFX c on ni zon is:nominative is:plural
+SFX c on novia zon is:nominative is:plural
+SFX c 0 via o is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [inp]er is:nominative is:plural
+SFX c er rovia [^inp]er is:nominative is:plural
+SFX c or rovia [bg]or is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^bg]or is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^eo][cr] is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia nc is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [^cčéior] is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia [ey]n is:nominative is:plural
+SFX c 0 via o is:nominative is:plural
+SFX c or rovia [gk]or is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia č[ei]k is:nominative is:plural
+SFX c ok kovia ok is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia duch is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia ach is:nominative is:plural
+SFX c 0 ovia ť is:nominative is:plural
+SFX c 0 ia dič is:nominative is:plural
+SFX c 0 i dedič is:nominative is:plural
+SFX c 0 ia žel is:nominative is:plural
+SFX c ľ lia ľ is:nominative is:plural
+SFX c n nia čan is:nominative is:plural
+SFX c 0 ia brat is:nominative is:plural
+SFX c 0 ov [éi] is:genitive is:plural
+SFX c us ov [^ú]..us is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov úlius is:genitive is:plural
+SFX c as ov [^el]as is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [el]as is:genitive is:plural
+SFX c es ov [^hxz]es is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [hxz]es is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^h]os is:genitive is:plural
+SFX c os ov hos is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov is is:genitive is:plural
+SFX c ec cov ec is:genitive is:plural
+SFX c on nov zon is:genitive is:plural
+SFX c 0 v o is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [inp]er is:genitive is:plural
+SFX c or rov [bg]or is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^bg]or genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^eo][cr] is:genitive is:plural
+SFX c 0 ov [^céior] is:genitive is:plural
+SFX c 0 om [éi] is:dative is:plural
+SFX c us om [^ú]..us is:dative is:plural
+SFX c 0 om úlius is:dative is:plural
+SFX c as om [^el]as is:dative is:plural
+SFX c 0 om [el]as is:dative is:plural
+SFX c es om [^hxz]es is:dative is:plural
+SFX c 0 om [hxz]es is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^h]os is:dative is:plural
+SFX c os om hos is:dative is:plural
+SFX c 0 om is is:dative is:plural
+SFX c ec com ec is:dative is:plural
+SFX c on nom zon is:dative is:plural
+SFX c 0 m o is:dative is:plural
+SFX c 0 om [inp]er is:dative is:plural
+SFX c er rom [^inp]er is:dative is:plural
+SFX c or rom [bg]or is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^bg]or is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^eo][cr] is:dative is:plural
+SFX c 0 om [^céior] is:dative is:plural
+SFX c ec cov ec is:accusative is:plural
+SFX c 0 v o is:accusative is:plural
+SFX c er rov [^inp]er is:accusative is:plural
+SFX c or rov [bg]or is:accusative is:plural
+SFX c 0 ov [^bg]or accusative is:plural
+SFX c 0 ov [^eo][cr] is:accusative is:plural
+SFX c 0 ov [^céior] is:accusative is:plural
+SFX c 0 och [éi] is:locative is:plural
+SFX c us och [^ú]..us is:locative is:plural
+SFX c 0 och úlius is:locative is:plural
+SFX c as och [^el]as is:locative is:plural
+SFX c 0 och [el]as is:locative is:plural
+SFX c es och [^hxz]es is:locative is:plural
+SFX c 0 och [hxz]es is:locative is:plural
+SFX c 0 och [^h]os is:locative is:plural
+SFX c os och hos is:locative is:plural
+SFX c 0 och is is:locative is:plural
+SFX c ec coch ec is:locative is:plural
+SFX c on noch zon is:locative is:plural
+SFX c 0 ch o is:locative is:plural
+SFX c 0 och [inp]er is:locative is:plural
+SFX c er roch [^inp]er is:locative is:plural
+SFX c or roch [bg]or is:locative is:plural
+SFX c 0 och [^bg]or is:locative is:plural
+SFX c 0 och [^céior] is:locative is:plural
+SFX c us ami [^ú]..us is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami úlius is:instrumental is:plural
+SFX c as ami [^el]as is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami [el]as is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [hxz]es is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [^h]os is:instrumental is:plural
+SFX c os mi hos is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi is is:instrumental is:plural
+SFX c ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX c on nami zon is:instrumental is:plural
+SFX c o ami o is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [inp]er is:instrumental is:plural
+SFX c er rami [^inp]er is:instrumental is:plural
+SFX c or rami [bg]or is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami [^bg]or is:instrumental is:plural
+SFX c 0 och [^eo][cr] is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [^eon][cr] is:instrumental is:plural
+SFX c 0 ami nc is:instrumental is:plural
+SFX c 0 mi [^céior] is:instrumental is:plural
-SFX C Y 83 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -i okrem hosť
-SFX C 0 i [^acéhiklľnortť]
-SFX C 0 i [^o]dič
-SFX C 0 i [^d]ič
-SFX C 0 i [^i]č
-SFX C 0 i [ln]
-SFX C ch si ch
-SFX C k ci k
-SFX C ec ci ec
-SFX C 0 i jel
-SFX C el li el
-SFX C ľ li [áeo]ľ
-SFX C 0 i lan
-SFX C 0 i [^b]rat
-SFX C 0 i [^r]at
-SFX C 0 i [^a]t
-SFX C ť tia ť
-SFX C on ni zon
-SFX C 0 vi o
-SFX C 0 i [inp]er
-SFX C er ri [^inp]er
-SFX C or ri bor # obor
-SFX C 0 i [^b]or
-SFX C 0 i [^eo][cr]
-SFX C ť tí ť
-SFX C 0 ami ť
-SFX C ec ca ec
-SFX C ec cov ec
-SFX C ec covi ec
-SFX C ec com ec
-SFX C ec coch ec
-SFX C ec cami ec
-SFX C on ni zon
-SFX C on na zon
-SFX C on nov zon
-SFX C on novi zon
-SFX C on nom zon
-SFX C on noch zon
-SFX C on nami zon
-SFX C o a o
-SFX C 0 v o
-SFX C 0 ch o
-SFX C 0 m o
-SFX C o ami o
-SFX C 0 ov [inp]er
-SFX C 0 ovi [inp]er
-SFX C 0 om [inp]er
-SFX C 0 och [inp]er
-SFX C 0 mi [inp]er
-SFX C er ra [^inp]er
-SFX C er rov [^inp]er
-SFX C er rovi [^inp]er
-SFX C er rom [^inp]er
-SFX C er roch [^inp]er
-SFX C er rami [^inp]er
-SFX C or ra [bg]or
-SFX C or rov [bg]or
-SFX C or rovi [bg]or
-SFX C or rom [bg]or
-SFX C or roch [bg]or
-SFX C or rami [bg]or
-SFX C 0 a [^bg]or
-SFX C 0 ov [^bg]or
-SFX C 0 ovi [^bg]or
-SFX C 0 om [^bg]or
-SFX C 0 och [^bg]or
-SFX C 0 ami [^bg]or
-SFX C 0 a [^eo][cr]
-SFX C 0 ov [^eo][cr]
-SFX C 0 ovi [^eo][cr]
-SFX C 0 om [^eo][cr]
-SFX C 0 och [^eo][cr]
-SFX C 0 mi [^eon][cr]
-SFX C 0 ami nc
-SFX C 0 a [^céior]
-SFX C 0 ov [^céior]
-SFX C 0 ovi [^céior]
-SFX C 0 om [^céior]
-SFX C 0 och [^céior]
-SFX C 0 mi [^céiorť]
-SFX C i ov ovci
-SFX C i om ovci
-SFX C i och ovci
-SFX C i ami ovci
+SFX C Y 113 # vzor pre živ. pod.mená. ak N plurál je -i okrem hosť
+SFX C ec ca ec is:genitive
+SFX C on na zon is:genitive
+SFX C o a o is:genitive
+SFX C er ra [^inp]er is:genitive
+SFX C or ra [bg]or is:genitive
+SFX C 0 a [^bg]or is:genitive
+SFX C 0 a [^eo][cr] is:genitive
+SFX C 0 a [^céior] is:genitive
+SFX C 0 vi o is:dative
+SFX C ec covi ec is:dative
+SFX C on novi zon is:dative
+SFX C 0 ovi [inp]er is:dative
+SFX C er rovi [^inp]er is:dative
+SFX C er rom [^inp]er is:dative
+SFX C or rovi [bg]or is:dative
+SFX C 0 ovi [^bg]or is:dative
+SFX C 0 ovi [^eo][cr] is:dative
+SFX C 0 ovi [^céior] is:dative
+SFX C ec ca ec is:accusative
+SFX C o a o is:accusative
+SFX C er ra [^inp]er is:accusative
+SFX C or ra [bg]or is:accusative
+SFX C 0 a [^bg]or is:accusative
+SFX C 0 a [^eo][cr] is:accusative
+SFX C 0 a [^céior] is:accusative
+SFX C on novi zon is:locative
+SFX C 0 ovi [inp]er is:locative
+SFX C er rovi [^inp]er is:locative
+SFX C or rovi [bg]or is:locative
+SFX C 0 ovi [^bg]or is:locative
+SFX C 0 ovi [^eo][cr] is:locative
+SFX C 0 ovi [^céior] is:locative
+SFX C on nom zon is:instrumental
+SFX C 0 m o is:instrumental
+SFX C 0 om [inp]er is:instrumental
+SFX C er rom [^inp]er is:instrumental
+SFX C or rom [bg]or is:instrumental
+SFX C 0 om [^bg]or is:instrumental
+SFX C 0 om [^eo][cr] is:instrumental
+SFX C 0 om [^céior] is:instrumental
+SFX C 0 mi [^céiorť] is:instrumental
+SFX C 0 i [^acéhiklľnortť] is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^o]dič is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^d]ič is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^i]č is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [ln] is:nominative is:plural
+SFX C ch si ch is:nominative is:plural
+SFX C k ci k is:nominative is:plural
+SFX C ec ci ec is:nominative is:plural
+SFX C 0 i jel is:nominative is:plural
+SFX C el li el is:nominative is:plural
+SFX C ľ li [áeo]ľ is:nominative is:plural
+SFX C 0 i lan is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^b]rat is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^r]at is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^a]t is:nominative is:plural
+SFX C ť tia ť is:nominative is:plural
+SFX C on ni zon is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [inp]er is:nominative is:plural
+SFX C er ri [^inp]er is:nominative is:plural
+SFX C or ri bor is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^b]or is:nominative is:plural
+SFX C 0 i [^eo][cr] is:nominative is:plural
+SFX C on ni zon is:nominative is:plural
+SFX C ť tí ť is:genitive is:plural
+SFX C ec cov ec is:genitive is:plural
+SFX C on nov zon is:genitive is:plural
+SFX C 0 v o is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [inp]er is:genitive is:plural
+SFX C er rov [^inp]er is:genitive is:plural
+SFX C or rov [bg]or is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [^bg]or is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [^eo][cr] is:genitive is:plural
+SFX C 0 ov [^céior] is:genitive is:plural
+SFX C i ov ovci is:genitive is:plural
+SFX C ec com ec is:dative is:plural
+SFX C 0 m o is:dative is:plural
+SFX C 0 om [inp]er is:dative is:plural
+SFX C or rom [bg]or is:dative is:plural
+SFX C 0 om [^bg]or is:dative is:plural
+SFX C 0 om [^eo][cr] is:dative is:plural
+SFX C 0 om [^céior] is:dative is:plural
+SFX C i om ovci is:dative is:plural
+SFX C on nov zon is:accusative is:plural
+SFX C 0 v o is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [inp]er is:accusative is:plural
+SFX C er rov [^inp]er is:accusative is:plural
+SFX C or rov [bg]or is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [^bg]or is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [^eo][cr] is:accusative is:plural
+SFX C 0 ov [^céior] is:accusative is:plural
+SFX C i ov ovci is:accusative is:plural
+SFX C ec coch ec is:locative is:plural
+SFX C on noch zon is:locative is:plural
+SFX C 0 ch o is:locative is:plural
+SFX C 0 och [inp]er is:locative is:plural
+SFX C er roch [^inp]er is:locative is:plural
+SFX C or roch [bg]or is:locative is:plural
+SFX C 0 och [^bg]or is:locative is:plural
+SFX C 0 och [^eo][cr] is:locative is:plural
+SFX C 0 och [^céior] is:locative is:plural
+SFX C i och ovci is:locative is:plural
+SFX C 0 ami ť is:instrumental is:plural
+SFX C ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX C on nami zon is:instrumental is:plural
+SFX C o ami o is:instrumental is:plural
+SFX C 0 mi [inp]er is:instrumental is:plural
+SFX C er rami [^inp]er is:instrumental is:plural
+SFX C or rami [bg]or is:instrumental is:plural
+SFX C 0 ami [^bg]or is:instrumental is:plural
+SFX C 0 mi [^eon][cr] is:instrumental is:plural
+SFX C 0 ami nc is:instrumental is:plural
+SFX C i ami ovci is:instrumental is:plural
-SFX H Y 8
-SFX H a u a
-SFX H a ovi a
-SFX H a om a
-SFX H a ovia [^t]a
-SFX H a i ta
-SFX H a ov a
-SFX H a och a
-SFX H 0 mi a
+SFX H Y 11
+SFX H a u a is:genitive
+SFX H a ovi a is:dative
+SFX H a u a is:accusative
+SFX H a om a is:instrumental
+SFX H a ovia [^t]a is:nominative is:plural
+SFX H a i ta is:nominative is:plural
+SFX H a ov a is:genitive is:plural
+SFX H a om a is:dative is:plural
+SFX H a ov a is:accusative is:plural
+SFX H a och a is:locative is:plural
+SFX H 0 mi a is:instrumental is:plural
-SFX B Y 183
-SFX B 0 y [áéíóúý]rod
-SFX B 0 a [áéíóúý]rod
-SFX B 0 ov [áéíóúý]rod
-SFX B 0 u [áéíóúý]rod
-SFX B 0 om [áéíóúý]rod
-SFX B 0 e [áéíóúý]rod
-SFX B 0 och [áéíóúý]rod
-SFX B 0 mi [áéíóúý]rod
-SFX B 0 y [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 u [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 ov [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 om [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 e [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 och [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 mi [^áéíóúý]rod
-SFX B 0 y [^r]od
-SFX B 0 u [^r]od
-SFX B 0 ov [^r]od
-SFX B 0 om [^r]od
-SFX B 0 e [^r]od
-SFX B 0 och [^r]od
-SFX B 0 mi [^r]od
-SFX B 0 y [^o]d
-SFX B 0 u [^o]d
-SFX B 0 ov [^o]d
-SFX B 0 om [^o]d
-SFX B 0 e [^o]d
-SFX B 0 och [^o]d
-SFX B 0 mi [^o]d
-SFX B 0 a otok
-SFX B 0 a stol
-SFX B 0 y to[klnv]
-SFX B 0 u to[klnv]
-SFX B 0 ov to[klnv]
-SFX B 0 om to[klnv]
-SFX B 0 och to[klnv]
-SFX B 0 om to[klnv]
-SFX B 0 mi to[klnv]
-SFX B 0 y [^t]o[klnv]
-SFX B 0 a [^t]o[klnv]
-SFX B 0 ov [^t]o[klnv]
-SFX B 0 u [^t]o[klnv]
-SFX B 0 om [^t]o[klnv]
-SFX B 0 e [^t]o[klnv]
-SFX B 0 och [^t]o[klnv]
-SFX B 0 om [^t]o[klnv]
-SFX B 0 mi [^t]o[klnv]
-SFX B 0 i iál
-SFX B 0 e [^i]ál
-SFX B 0 y el
-SFX B 0 u el
-SFX B 0 ov el
-SFX B 0 om el
-SFX B 0 i el
-SFX B 0 och el
-SFX B 0 ami el
-SFX B ôl oly ôl
-SFX B ôl ola ôl
-SFX B ôl olov ôl
-SFX B ôl olu ôl
-SFX B ôl olom ôl
-SFX B ôl ole ôl
-SFX B ôl oloch ôl
-SFX B ôl olami ôl
-SFX B 0 y [^eoô]l
-SFX B 0 u [^eoô]l
-SFX B 0 ov [^eoô]l
-SFX B 0 om [^eoô]l
-SFX B 0 e [^áeoô]l
-SFX B 0 och [^eoô]l
-SFX B 0 ami [^eoô]l
-SFX B 0 e yv
-SFX B 0 y [^o][knv]
-SFX B 0 a [^o][knv]
-SFX B 0 ov [^o][knv]
-SFX B 0 u [^o][knv]
-SFX B 0 om [^o][knv]
-SFX B 0 och [^o][knv]
-SFX B 0 om [^o][knv]
-SFX B 0 mi [^o][knv]
-SFX B 0 y [aeíoúy]r
-SFX B 0 a [oúy]r
-SFX B 0 ov [aeíoúy]r
-SFX B 0 u [aeíoúy]r
-SFX B 0 om [aeíoúy]r
-SFX B 0 e [^n][aeíoúy]r # L charakter
-SFX B 0 a ner # G skenner
-SFX B 0 i ner # L skenner
-SFX B 0 och [aeíoúy]r
-SFX B 0 mi [aeíoúy]r
-SFX B us y mus
-SFX B us u mus
-SFX B us ov mus
-SFX B us om mus
-SFX B us e mus
-SFX B us och mus
-SFX B us ami mus
-SFX B os u mos
-SFX B os om mos
-SFX B os e mos
-SFX B os y mos
-SFX B os ov mos
-SFX B os och mos
-SFX B os ami mos
-SFX B 0 y [^m]us
-SFX B 0 u [^m]us
-SFX B 0 ov [^m]us
-SFX B 0 om [^m]us
-SFX B 0 e [^m]us
-SFX B 0 och [^m]us
-SFX B 0 mi [^m]us
-SFX B 0 y [^u]s
-SFX B 0 ov [^u]s
-SFX B 0 u [^u]s
-SFX B 0 om [^u]s
-SFX B 0 e [^u]s
-SFX B 0 och [^u]s
-SFX B 0 mi [^u]s
-SFX B 0 a [^au]s
-SFX B 0 a át
-SFX B 0 y [áéíóúý]vet
-SFX B 0 u [áéíóúý]vet
-SFX B 0 ov [áéíóúý]vet
-SFX B 0 om [áéíóúý]vet
-SFX B 0 e [áéíóúý]vet
-SFX B 0 och [áéíóúý]vet
-SFX B 0 mi [áéíóúý]vet
-SFX B 0 y [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 a [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 ov [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 u [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 om [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 e [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 och [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 mi [^áéíóúý]vet
-SFX B 0 y [^čv]et
-SFX B 0 u [^čv]et
-SFX B 0 ov [^čv]et
-SFX B 0 om [^čv]et
-SFX B 0 e [^čv]et
-SFX B 0 och [^čv]et
-SFX B 0 mi [^čv]et
-SFX B 0 a šit
-SFX B 0 a ust
-SFX B 0 a kút
-SFX B 0 y [^e]t
-SFX B 0 u [^e]t
-SFX B 0 ov [^e]t
-SFX B 0 om [^e]t
-SFX B 0 e [^e]t
-SFX B 0 och [^e]t
-SFX B 0 ami [^e]t
-SFX B 0 a ivot
-SFX B 0 e [aá]v
-SFX B 0 y o[hlm]ov
-SFX B 0 a o[hlm]ov
-SFX B 0 ov o[hlm]ov
-SFX B 0 u o[hlm]ov
-SFX B 0 om o[hlm]ov
-SFX B 0 e o[hlm]ov
-SFX B 0 och o[hlm]ov
-SFX B 0 mi o[hlm]ov
-SFX B 0 y [^dgklrstv]
-SFX B 0 u [^dgklrstv]
-SFX B 0 ov [^dgklrstv]
-SFX B 0 om [^dgklrstv]
-SFX B 0 e [^dghklrstv]
-SFX B 0 och [^dgklrstv]
-SFX B 0 mi [^dgklmrstv]
-SFX B 0 ami [m]
-SFX B 0 ia ťan
-SFX B og gov zog
-SFX B og gy zog
-SFX B og gu zog
-SFX B og gom zog
-SFX B og goch zog
-SFX B og gmi zog
-SFX B 0 y [^z]og
-SFX B 0 u [^z]og
-SFX B 0 ov [^z]og
-SFX B 0 om [^z]og
-SFX B 0 och [^z]og
-SFX B 0 mi [^z]og
+SFX B Y 215
+SFX B 0 a [áéíóúý]rod is:genitive
+SFX B 0 u [^áéíóúý]rod is:genitive
+SFX B 0 u [^r]od is:genitive
+SFX B 0 a otok is:genitive
+SFX B 0 a stol is:genitive
+SFX B 0 u to[klnv] is:genitive
+SFX B 0 a [^t]o[klnv] is:genitive
+SFX B 0 u el is:genitive
+SFX B ôl ola ôl is:genitive
+SFX B 0 u [^eoô]l is:genitive
+SFX B 0 e yv is:genitive
+SFX B 0 a [^o][knv] is:genitive
+SFX B 0 a [oúy]r is:genitive
+SFX B 0 a ner is:genitive
+SFX B us u mus is:genitive
+SFX B os u mos is:genitive
+SFX B 0 u [^m]us is:genitive
+SFX B 0 a [^au]s is:genitive
+SFX B 0 a át is:genitive
+SFX B 0 u [áéíóúý]vet is:genitive
+SFX B 0 a [^áéíóúý]vet is:genitive
+SFX B 0 u [^čv]et is:genitive
+SFX B 0 a šit is:genitive
+SFX B 0 a ust is:genitive
+SFX B 0 a kút is:genitive
+SFX B 0 u [^e]t is:genitive
+SFX B 0 a ivot is:genitive
+SFX B 0 a o[hlm]ov is:genitive
+SFX B 0 u [^dgklrstv] is:genitive
+SFX B og gu zog is:genitive
+SFX B 0 u [^z]og is:genitive
+SFX B 0 u [áéíóúý]rod is:dative
+SFX B 0 u [^áéíóúý]rod is:dative
+SFX B 0 e [^áéíóúý]rod is:dative
+SFX B 0 u [^r]od is:dative
+SFX B 0 u [^o]d is:dative
+SFX B 0 u to[klnv] is:dative
+SFX B 0 u [^t]o[klnv] is:dative
+SFX B 0 u el is:dative
+SFX B ôl olu ôl is:dative
+SFX B 0 u [^o][knv] is:dative
+SFX B 0 u [aeíoúy]r is:dative
+SFX B 0 u [^u]s is:dative
+SFX B 0 u [^áéíóúý]vet is:dative
+SFX B 0 u o[hlm]ov is:dative
+SFX B og gu zog is:dative
+SFX B 0 0 . is:accusative
+SFX B 0 e [áéíóúý]rod is:locative
+SFX B 0 e [^r]od is:locative
+SFX B 0 e [^o]d is:locative
+SFX B 0 e [^t]o[klnv] is:locative
+SFX B 0 i el is:locative
+SFX B ôl ole ôl is:locative
+SFX B 0 e [^áeoô]l is:locative
+SFX B 0 e [^n][aeíoúy]r is:locative
+SFX B 0 i ner is:locative
+SFX B us e mus is:locative
+SFX B os e mos is:locative
+SFX B 0 e [^m]us is:locative
+SFX B 0 e [^u]s is:locative
+SFX B 0 e [áéíóúý]vet is:locative
+SFX B 0 e [^áéíóúý]vet is:locative
+SFX B 0 e [^čv]et is:locative
+SFX B 0 e [^e]t is:locative
+SFX B 0 e [aá]v is:locative
+SFX B 0 e o[hlm]ov is:locative
+SFX B 0 e [^dghklrstv] is:locative
+SFX B 0 mi [áéíóúý]rod is:instrumental
+SFX B 0 om [^r]od is:instrumental
+SFX B 0 om [^o]d is:instrumental
+SFX B 0 om to[klnv] is:instrumental
+SFX B 0 om [^t]o[klnv] is:instrumental
+SFX B 0 om el is:instrumental
+SFX B ôl olom ôl is:instrumental
+SFX B 0 om [^eoô]l is:instrumental
+SFX B 0 om [^o][knv] is:instrumental
+SFX B us om mus is:instrumental
+SFX B os om mos is:instrumental
+SFX B 0 om [^m]us is:instrumental
+SFX B 0 om [^dgklrstv] is:instrumental
+SFX B 0 om [^z]og is:instrumental
+SFX B 0 y [áéíóúý]rod is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^áéíóúý]rod is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^r]od is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^o]d is:nominative is:plural
+SFX B 0 y to[klnv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^t]o[klnv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 i iál is:nominative is:plural
+SFX B 0 e [^i]ál is:nominative is:plural
+SFX B 0 y el is:nominative is:plural
+SFX B ôl oly ôl is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^eoô]l is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^o][knv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [aeíoúy]r is:nominative is:plural
+SFX B us y mus is:nominative is:plural
+SFX B os y mos is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^m]us is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^u]s is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [áéíóúý]vet is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^áéíóúý]vet is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^čv]et is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^e]t is:nominative is:plural
+SFX B 0 y o[hlm]ov is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^dgklrstv] is:nominative is:plural
+SFX B 0 ia ťan is:nominative is:plural
+SFX B og gy zog is:nominative is:plural
+SFX B 0 y [^z]og is:nominative is:plural
+SFX B 0 ov [áéíóúý]rod is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^áéíóúý]rod is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^r]od is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^o]d is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov to[klnv] is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^t]o[klnv] is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov el is:genitive is:plural
+SFX B ôl olov ôl is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^eoô]l is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^o][knv] is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [aeíoúy]r is:genitive is:plural
+SFX B us ov mus is:genitive is:plural
+SFX B os ov mos is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^m]us is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^u]s is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [áéíóúý]vet is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^áéíóúý]vet is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^čv]et is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^e]t is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov o[hlm]ov is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^dgklrstv] is:genitive is:plural
+SFX B og gov zog is:genitive is:plural
+SFX B 0 ov [^z]og is:genitive is:plural
+SFX B 0 om [áéíóúý]rod is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^áéíóúý]rod is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^r]od is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^o]d is:dative is:plural
+SFX B 0 om to[klnv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^t]o[klnv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^t]o[klnv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om el is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^eoô]l is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^o][knv] is:dative is:plural
+SFX B 0 om [aeíoúy]r is:dative is:plural
+SFX B us om mus is:dative is:plural
+SFX B os om mos is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^m]us is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^u]s is:dative is:plural
+SFX B 0 om [áéíóúý]vet is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^áéíóúý]vet is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^čv]et is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^e]t is:dative is:plural
+SFX B 0 om o[hlm]ov is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^dgklrstv] is:dative is:plural
+SFX B og gom zog is:dative is:plural
+SFX B 0 om [^z]og is:dative is:plural
+SFX B 0 y [^r]od is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^o]d is:accusative is:plural
+SFX B 0 y to[klnv] is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^t]o[klnv] is:accusative is:plural
+SFX B ôl oly ôl is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^eoô]l is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^o][knv] is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [aeíoúy]r is:accusative is:plural
+SFX B us y mus is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^m]us is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^u]s is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [áéíóúý]vet is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^áéíóúý]vet is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^čv]et is:accusative is:plural
+SFX B 0 y o[hlm]ov is:accusative is:plural
+SFX B 0 y [^dgklrstv] is:accusative is:plural
+SFX B 0 och [áéíóúý]rod is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^áéíóúý]rod is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^r]od is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^o]d is:locative is:plural
+SFX B 0 och to[klnv] is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^t]o[klnv] is:locative is:plural
+SFX B 0 och el is:locative is:plural
+SFX B ôl oloch ôl is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^eoô]l is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^o][knv] is:locative is:plural
+SFX B 0 och [aeíoúy]r is:locative is:plural
+SFX B us och mus is:locative is:plural
+SFX B os och mos is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^m]us is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^u]s is:locative is:plural
+SFX B 0 och [áéíóúý]vet is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^áéíóúý]vet is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^čv]et is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^e]t is:locative is:plural
+SFX B 0 och o[hlm]ov is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^dgklrstv] is:locative is:plural
+SFX B og goch zog is:locative is:plural
+SFX B 0 och [^z]og is:locative is:plural
+SFX B 0 mi [^áéíóúý]rod is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^r]od is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^o]d is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi to[klnv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^t]o[klnv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami el is:instrumental is:plural
+SFX B ôl olami ôl is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami [^eoô]l is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^o][knv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [aeíoúy]r is:instrumental is:plural
+SFX B us ami mus is:instrumental is:plural
+SFX B os ami mos is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^m]us is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^u]s is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [áéíóúý]vet is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^áéíóúý]vet is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^čv]et is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami [^e]t is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi o[hlm]ov is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^dgklmrstv] is:instrumental is:plural
+SFX B 0 ami [m] is:instrumental is:plural
+SFX B og gmi zog is:instrumental is:plural
+SFX B 0 mi [^z]og is:instrumental is:plural
-SFX J Y 132
-SFX J iec ce iec
-SFX J iec ca iec
-SFX J iec cov iec
-SFX J iec cu iec
-SFX J iec com iec
-SFX J iec ci iec
-SFX J iec coch iec
-SFX J iec cami iec
-SFX J ec ce [^i]ec
-SFX J ec ca [^i]ec
-SFX J ec cov [^i]ec
-SFX J ec cu [^i]ec
-SFX J ec com [^i]ec
-SFX J ec ci [^i]ec
-SFX J ec coch [^i]ec
-SFX J ec cami [^i]ec
-SFX J 0 e [^e]c
-SFX J 0 a [^e]c
-SFX J 0 ov [^e]c
-SFX J 0 u [^e]c
-SFX J 0 om [^e]c
-SFX J 0 i [^e]c
-SFX J 0 och [^e]c
-SFX J 0 mi [^e]c
-SFX J ol le ol
-SFX J ol la ol
-SFX J ol lov ol
-SFX J ol lu ol
-SFX J ol lom ol
-SFX J ol li ol
-SFX J ol loch ol
-SFX J ol lami ol
-SFX J 0 e [^o]l
-SFX J 0 a [^o]l
-SFX J 0 ov [^o]l
-SFX J 0 u [^o]l
-SFX J 0 om [^o]l
-SFX J 0 i [^o]l
-SFX J 0 och [^o]l
-SFX J 0 ami [^o]l
-SFX J eľ le [gz]eľ
-SFX J eľ ľa [gz]eľ
-SFX J eľ ľov [gz]eľ
-SFX J eľ ľu [gz]eľ
-SFX J eľ ľom [gz]eľ
-SFX J eľ li [gz]eľ
-SFX J eľ ľoch [gz]eľ
-SFX J eľ ľami [gz]eľ
-SFX J 0 a [^pgz]eľ
-SFX J ľ le [^gz]eľ
-SFX J ľ li [^gz]eľ
-SFX J eň ni [dž]eň
-SFX J eň ňa [dž]eň
-SFX J eň ní deň
-SFX J eň ňu [dž]eň
-SFX J eň ňom [dž]eň
-SFX J eň ňoch [dž]eň
-SFX J eň ňami [dž]eň
-SFX J eň ne žeň
-SFX J eň ňov žeň
-SFX J ň ne [^dž]eň
-SFX J ň ňa [^dž]eň
-SFX J 0 ov [^dž]eň
-SFX J ň ňu [^dž]eň
-SFX J ň ňom [^dž]eň
-SFX J ň ni [^dž]eň
-SFX J ň ňoch [^dž]eň
-SFX J 0 mi [^dž]eň
-SFX J er re er
-SFX J er ra er
-SFX J er rov er
-SFX J er ru er
-SFX J er rom er
-SFX J er ri er
-SFX J er roch er
-SFX J er rami er
-SFX J or re or
-SFX J or ra or
-SFX J or rov or
-SFX J or ru or
-SFX J or rom or
-SFX J or ri or
-SFX J or roch or
-SFX J or rami or
-SFX J 0 e [^o]r
-SFX J 0 a [^o]r
-SFX J 0 ov [^o]r
-SFX J 0 u [^o]r
-SFX J 0 om [^o]r
-SFX J 0 i [^o]r
-SFX J 0 och [^o]r
-SFX J 0 ami [^o]r
-SFX J ôš oše ôš
-SFX J ôš oša ôš
-SFX J ôš ošov ôš
-SFX J ôš ošu ôš
-SFX J ôš ošom ôš
-SFX J ôš oši ôš
-SFX J ôš ošoch ôš
-SFX J ôš ošmi ôš
-SFX J eť te eť
-SFX J eť ťa eť
-SFX J eť ťov eť
-SFX J eť ťu eť
-SFX J eť ťom eť
-SFX J eť ti eť
-SFX J eť ťoch eť
-SFX J eť ťami eť
-SFX J ôž ože ôž
-SFX J ôž oža ôž
-SFX J ôž ožov ôž
-SFX J ôž ožu ôž
-SFX J ôž ožom ôž
-SFX J ôž oži ôž
-SFX J ôž ožoch ôž
-SFX J ôž ožmi ôž
-SFX J 0 e [e][^cľňr]
-SFX J 0 a [e][^cľňr]
-SFX J 0 ov [e][^cľňr]
-SFX J 0 u [e][^cľňr]
-SFX J 0 om [e][^cľňr]
-SFX J 0 i [e][^cľňr]
-SFX J 0 och [e][^cľňr]
-SFX J 0 mi [e][^cľňr]
-SFX J 0 e [^ceľňršž]
-SFX J 0 a [^ceľňršž]
-SFX J 0 ov [^ceľňršž]
-SFX J 0 u [^ceľňršž]
-SFX J 0 om [^ceľňršž]
-SFX J 0 i [^ceľňršž]
-SFX J 0 och [^ceľňršž]
-SFX J 0 mi [^ceľňršž]
+SFX J Y 164
+SFX J iec ca iec is:genitive
+SFX J ec ca [^i]ec is:genitive
+SFX J 0 a [^e]c is:genitive
+SFX J ol la ol is:genitive
+SFX J 0 a [^o]l is:genitive
+SFX J eľ ľa [gz]eľ is:genitive
+SFX J 0 a [^pgz]eľ is:genitive
+SFX J eň ňa [dž]eň is:genitive
+SFX J ň ňa [^dž]eň is:genitive
+SFX J er ra er is:genitive
+SFX J or ra or is:genitive
+SFX J 0 a [^o]r is:genitive
+SFX J ôš oša ôš is:genitive
+SFX J eť ťa eť is:genitive
+SFX J ôž oža ôž is:genitive
+SFX J 0 a [e][^cľňr] is:genitive
+SFX J 0 a [^ceľňršž] is:genitive
+SFX J iec cu iec is:dative
+SFX J ec cu [^i]ec is:dative
+SFX J 0 u [^e]c is:dative
+SFX J ol lu ol is:dative
+SFX J 0 u [^o]l is:dative
+SFX J eľ ľu [gz]eľ is:dative
+SFX J eň ňu [dž]eň is:dative
+SFX J ň ňu [^dž]eň is:dative
+SFX J er ru er is:dative
+SFX J or ru or is:dative
+SFX J 0 u [^o]r is:dative
+SFX J ôš ošu ôš is:dative
+SFX J eť ťu eť is:dative
+SFX J ôž ožu ôž is:dative
+SFX J 0 u [e][^cľňr] is:dative
+SFX J 0 u [^ceľňršž] is:dative
+SFX J iec ci iec is:locative
+SFX J ec ci [^i]ec is:locative
+SFX J 0 i [^e]c is:locative
+SFX J ol li ol is:locative
+SFX J 0 i [^o]l is:locative
+SFX J eľ li [gz]eľ is:locative
+SFX J ľ li [^gz]eľ is:locative
+SFX J eň ni [dž]eň is:locative
+SFX J ň ni [^dž]eň is:locative
+SFX J er ri er is:locative
+SFX J or ri or is:locative
+SFX J 0 i [^o]r is:locative
+SFX J ôš oši ôš is:locative
+SFX J eť ti eť is:locative
+SFX J ôž oži ôž is:locative
+SFX J 0 i [e][^cľňr] is:locative
+SFX J 0 i [^ceľňršž] is:locative
+SFX J ec com [^i]ec is:instrumental
+SFX J 0 om [^e]c is:instrumental
+SFX J ol lom ol is:instrumental
+SFX J 0 om [^o]l is:instrumental
+SFX J eľ ľom [gz]eľ is:instrumental
+SFX J eň ňom [dž]eň is:instrumental
+SFX J ň ňom [^dž]eň is:instrumental
+SFX J er rom er is:instrumental
+SFX J or rom or is:instrumental
+SFX J 0 om [^o]r is:instrumental
+SFX J ôš ošom ôš is:instrumental
+SFX J eť ťom eť is:instrumental
+SFX J ôž ožom ôž is:instrumental
+SFX J 0 om [e][^cľňr] is:instrumental
+SFX J 0 om [^ceľňršž] is:instrumental
+SFX J iec ce iec is:nominative is:plural
+SFX J ec ce [^i]ec is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^e]c is:nominative is:plural
+SFX J ol le ol is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^o]l is:nominative is:plural
+SFX J eľ le [gz]eľ is:nominative is:plural
+SFX J ľ le [^gz]eľ is:nominative is:plural
+SFX J eň ne žeň is:nominative is:plural
+SFX J ň ne [^dž]eň is:nominative is:plural
+SFX J er re er is:nominative is:plural
+SFX J or re or is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^o]r is:nominative is:plural
+SFX J ôš oše ôš is:nominative is:plural
+SFX J eť te eť is:nominative is:plural
+SFX J ôž ože ôž is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [e][^cľňr] is:nominative is:plural
+SFX J 0 e [^ceľňršž] is:nominative is:plural
+SFX J iec cov iec is:genitive is:plural
+SFX J ec cov [^i]ec is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^e]c is:genitive is:plural
+SFX J ol lov ol is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^o]l is:genitive is:plural
+SFX J eľ ľov [gz]eľ is:genitive is:plural
+SFX J eň ňov žeň is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^dž]eň is:genitive is:plural
+SFX J er rov er is:genitive is:plural
+SFX J or rov or is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^o]r is:genitive is:plural
+SFX J ôš ošov ôš is:genitive is:plural
+SFX J eť ťov eť is:genitive is:plural
+SFX J ôž ožov ôž is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [e][^cľňr] is:genitive is:plural
+SFX J 0 ov [^ceľňršž] is:genitive is:plural
+SFX J iec com iec is:dative is:plural
+SFX J ec com [^i]ec is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^e]c is:dative is:plural
+SFX J ol lom ol is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^o]l is:dative is:plural
+SFX J eľ ľom [gz]eľ is:dative is:plural
+SFX J eň ňom [dž]eň is:dative is:plural
+SFX J ň ňom [^dž]eň is:dative is:plural
+SFX J er rom er is:dative is:plural
+SFX J or rom or is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^o]r is:dative is:plural
+SFX J ôš ošom ôš is:dative is:plural
+SFX J eť ťom eť is:dative is:plural
+SFX J ôž ožom ôž is:dative is:plural
+SFX J 0 om [e][^cľňr] is:dative is:plural
+SFX J 0 om [^ceľňršž] is:dative is:plural
+SFX J iec ce iec is:accusative is:plural
+SFX J ec ce [^i]ec is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^e]c is:accusative is:plural
+SFX J ol le ol is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^o]l is:accusative is:plural
+SFX J eľ le [gz]eľ is:accusative is:plural
+SFX J ľ le [^gz]eľ is:accusative is:plural
+SFX J eň ne žeň is:accusative is:plural
+SFX J ň ne [^dž]eň is:accusative is:plural
+SFX J er re er is:accusative is:plural
+SFX J or re or is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^o]r is:accusative is:plural
+SFX J ôš oše ôš is:accusative is:plural
+SFX J eť te eť is:accusative is:plural
+SFX J ôž ože ôž is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [e][^cľňr] is:accusative is:plural
+SFX J 0 e [^ceľňršž] is:accusative is:plural
+SFX J iec coch iec is:locative is:plural
+SFX J ec coch [^i]ec is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^e]c is:locative is:plural
+SFX J ol loch ol is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^o]l is:locative is:plural
+SFX J eľ ľoch [gz]eľ is:locative is:plural
+SFX J eň ní deň is:locative is:plural
+SFX J eň ňoch [dž]eň is:locative is:plural
+SFX J ň ňoch [^dž]eň is:locative is:plural
+SFX J er roch er is:locative is:plural
+SFX J or roch or is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^o]r is:locative is:plural
+SFX J ôš ošoch ôš is:locative is:plural
+SFX J eť ťoch eť is:locative is:plural
+SFX J ôž ožoch ôž is:locative is:plural
+SFX J 0 och [e][^cľňr] is:locative is:plural
+SFX J 0 och [^ceľňršž] is:locative is:plural
+SFX J iec cami iec is:instrumental is:plural
+SFX J ec cami [^i]ec is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [^e]c is:instrumental is:plural
+SFX J ol lami ol is:instrumental is:plural
+SFX J 0 ami [^o]l is:instrumental is:plural
+SFX J eľ ľami [gz]eľ is:instrumental is:plural
+SFX J eň ňami [dž]eň is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [^dž]eň is:instrumental is:plural
+SFX J er rami er is:instrumental is:plural
+SFX J or rami or is:instrumental is:plural
+SFX J 0 ami [^o]r is:instrumental is:plural
+SFX J ôš ošmi ôš is:instrumental is:plural
+SFX J eť ťami eť is:instrumental is:plural
+SFX J ôž ožmi ôž is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [e][^cľňr] is:instrumental is:plural
+SFX J 0 mi [^ceľňršž] is:instrumental is:plural
-SFX L Y 60
-SFX L 0 e č
-SFX L ec ce ec
-SFX L ec ca ec
-SFX L ec cov ec
-SFX L ec covi ec
-SFX L ec com ec
-SFX L ec coch ec
-SFX L ec cami ec
-SFX L 0 via o
-SFX L o a o
-SFX L 0 v o
-SFX L 0 vi o
-SFX L 0 m o
-SFX L 0 ch o
-SFX L 0 m o
-SFX L o ami o
-SFX L 0 e ár
-SFX L 0 y [tv]er
-SFX L 0 a [tv]er
-SFX L 0 ov [tv]er
-SFX L 0 ovi [tv]er
-SFX L 0 om [tv]er
-SFX L 0 och [tv]er
-SFX L 0 mi [tv]er
-SFX L er re [^tv]er
-SFX L er ra [^tv]er
-SFX L er rov [^tv]er
-SFX L er rovi [^tv]er
-SFX L er rom [^tv]er
-SFX L er roch [^tv]er
-SFX L er rami [^tv]er
-SFX L 0 y [^áe][cr]
-SFX L 0 a [^e][cr]
-SFX L 0 ov [^e][cr]
-SFX L 0 ovi [^e][cr]
-SFX L 0 om [^e][cr]
-SFX L 0 och [^e][cr]
-SFX L 0 mi [^e][cr]
-SFX L es sy es
-SFX L es sa es
-SFX L es sov es
-SFX L es sovi es
-SFX L es som es
-SFX L es soch es
-SFX L es sami es
-SFX L 0 y [^čcéior]
-SFX L 0 a [^céior]
-SFX L 0 ov [^céior]
-SFX L 0 ovi [^céior]
-SFX L 0 om [^céior]
-SFX L 0 och [^céior]
-SFX L 0 mi [^céior]
-SFX L us a us
-SFX L us ovi us
-SFX L us om us
-SFX L us y us
-SFX L us ov us
-SFX L us om us
-SFX L us och us
-SFX L us ami us
+SFX L Y 79
+SFX L ec ca ec is:genitive
+SFX L o a o is:genitive
+SFX L 0 a [tv]er is:genitive
+SFX L er ra [^tv]er is:genitive
+SFX L 0 a [^e][cr] is:genitive
+SFX L es sa es is:genitive
+SFX L 0 a [^céior] is:genitive
+SFX L us a us is:genitive
+SFX L ec covi ec is:dative
+SFX L 0 vi o is:dative
+SFX L 0 ovi [tv]er is:dative
+SFX L er rovi [^tv]er is:dative
+SFX L 0 ovi [^e][cr] is:dative
+SFX L es sovi es is:dative
+SFX L 0 ovi [^céior] is:dative
+SFX L us ovi us is:dative
+SFX L o a o is:accusative
+SFX L ec com ec is:instrumental
+SFX L 0 m o is:instrumental
+SFX L 0 om [tv]er is:instrumental
+SFX L er rom [^tv]er is:instrumental
+SFX L 0 om [^e][cr] is:instrumental
+SFX L es som es is:instrumental
+SFX L 0 om [^céior] is:instrumental
+SFX L us om us is:instrumental
+SFX L us om us is:instrumental
+SFX L 0 e č is:nominative is:plural
+SFX L ec ce ec is:nominative is:plural
+SFX L 0 via o is:nominative is:plural
+SFX L 0 e ár is:nominative is:plural
+SFX L 0 y [tv]er is:nominative is:plural
+SFX L er re [^tv]er is:nominative is:plural
+SFX L 0 y [^áe][cr] is:nominative is:plural
+SFX L es sy es is:nominative is:plural
+SFX L 0 y [^čcéior] is:nominative is:plural
+SFX L us y us is:nominative is:plural
+SFX L ec cov ec is:genitive is:plural
+SFX L 0 v o is:genitive is:plural
+SFX L 0 ov [tv]er is:genitive is:plural
+SFX L er rov [^tv]er is:genitive is:plural
+SFX L 0 ov [^e][cr] is:genitive is:plural
+SFX L es sov es is:genitive is:plural
+SFX L 0 ov [^céior] is:genitive is:plural
+SFX L us ov us is:genitive is:plural
+SFX L ec com ec is:dative is:plural
+SFX L 0 m o is:dative is:plural
+SFX L 0 om [tv]er is:dative is:plural
+SFX L er rom [^tv]er is:dative is:plural
+SFX L 0 om [^e][cr] is:dative is:plural
+SFX L es som es is:dative is:plural
+SFX L 0 om [^céior] is:dative is:plural
+SFX L us om us is:dative is:plural
+SFX L us om us is:dative is:plural
+SFX L 0 e č is:accusative is:plural
+SFX L ec ce ec is:accusative is:plural
+SFX L ec cov ec is:accusative is:plural
+SFX L 0 v o is:accusative is:plural
+SFX L 0 e ár is:accusative is:plural
+SFX L 0 y [tv]er is:accusative is:plural
+SFX L er re [^tv]er is:accusative is:plural
+SFX L es sov es is:accusative is:plural
+SFX L 0 y [^čcéior] is:accusative is:plural
+SFX L us ov us is:accusative is:plural
+SFX L ec coch ec is:locative is:plural
+SFX L 0 ch o is:locative is:plural
+SFX L 0 och [tv]er is:locative is:plural
+SFX L er roch [^tv]er is:locative is:plural
+SFX L 0 och [^e][cr] is:locative is:plural
+SFX L es soch es is:locative is:plural
+SFX L 0 och [^céior] is:locative is:plural
+SFX L us och us is:locative is:plural
+SFX L ec cami ec is:instrumental is:plural
+SFX L o ami o is:instrumental is:plural
+SFX L 0 mi [tv]er is:instrumental is:plural
+SFX L er rami [^tv]er is:instrumental is:plural
+SFX L 0 mi [^e][cr] is:instrumental is:plural
+SFX L es sami es is:instrumental is:plural
+SFX L 0 mi [^céior] is:instrumental is:plural
+SFX L us ami us is:instrumental is:plural
-SFX O Y 82
-SFX O ok ky ok
-SFX O ok ka ok
-SFX O ok kov ok
-SFX O ok ku ok
-SFX O ok kom ok
-SFX O ok koch ok
-SFX O ok kom ok
-SFX O ok kami ok
-SFX O el ly el
-SFX O el lu el
-SFX O el lov el
-SFX O el lom el
-SFX O el le el
-SFX O el loch el
-SFX O el lami el
-SFX O ol ly ol
-SFX O ol la ol
-SFX O ol lov ol
-SFX O ol lu ol
-SFX O ol lom ol
-SFX O ol le ol
-SFX O ol loch ol
-SFX O ol lom ol
-SFX O ol lami ol
-SFX O em my jem
-SFX O em mov jem
-SFX O em mu jem
-SFX O em mom jem
-SFX O em me jem
-SFX O em moch jem
-SFX O em mom jem
-SFX O em mami jem
-SFX O en ny en
-SFX O en na en
-SFX O en nov en
-SFX O en nu en
-SFX O en nom en
-SFX O en ne en
-SFX O en noch en
-SFX O en nami en
-SFX O ietor etry ietor
-SFX O ietor etra ietor
-SFX O ietor etrov ietor
-SFX O ietor etru ietor
-SFX O ietor etrom ietor
-SFX O ietor etre ietor
-SFX O ietor etroch ietor
-SFX O ietor etrom ietor
-SFX O ietor etrami ietor
-SFX O or ry [^t]or
-SFX O or ra [^kt]or
-SFX O or rov [^t]or
-SFX O or ru [^t]or
-SFX O or rom [^t]or
-SFX O or re [^t]or
-SFX O or roch [^t]or
-SFX O or rom [^t]or
-SFX O or rami [^t]or
-SFX O et ty et
-SFX O et tu et
-SFX O et tov et
-SFX O et tom et
-SFX O et te et
-SFX O et toch et
-SFX O et tami et
-SFX O ov vy ov
-SFX O ov vu ov
-SFX O ov vov ov
-SFX O ov vom ov
-SFX O ov ve ov
-SFX O ov voch ov
-SFX O ov vom ov
-SFX O ov vami ov
-SFX O on na on
-SFX O on nu on
-SFX O on ne on
-SFX O on nami on
-SFX O on ny on
-SFX O on nov on
-SFX O on nom on
-SFX O on noch on
-SFX O on nami on
+SFX O Y 102
+SFX O ok ka ok is:genitive
+SFX O el lu el is:genitive
+SFX O ol la ol is:genitive
+SFX O ol lu ol is:genitive
+SFX O en na en is:genitive
+SFX O ietor etra ietor is:genitive
+SFX O or ra [^kt]or is:genitive
+SFX O or ru [^t]or is:genitive
+SFX O et tu et is:genitive
+SFX O ov vu ov is:genitive
+SFX O on na on is:genitive
+SFX O ok ku ok is:dative
+SFX O em mu jem is:dative
+SFX O en nu en is:dative
+SFX O ietor etru ietor is:dative
+SFX O or ru [^t]or is:dative
+SFX O on nu on is:dative
+SFX O ok ka ok is:accusative
+SFX O ol le ol is:locative
+SFX O em me jem is:locative
+SFX O en ne en is:locative
+SFX O ietor etre ietor is:locative
+SFX O or re [^t]or is:locative
+SFX O et te et is:locative
+SFX O ov ve ov is:locative
+SFX O on ne on is:locative
+SFX O ok kom ok is:instrumental
+SFX O el lom el is:instrumental
+SFX O ol lom ol is:instrumental
+SFX O ol lom ol is:instrumental
+SFX O em mom jem is:instrumental
+SFX O en nom en is:instrumental
+SFX O ietor etrom ietor is:instrumental
+SFX O or rom [^t]or is:instrumental
+SFX O et tom et is:instrumental
+SFX O ov vom ov is:instrumental
+SFX O ov vom ov is:instrumental
+SFX O on nom on is:instrumental
+SFX O ok ky ok is:nominative is:plural
+SFX O el ly el is:nominative is:plural
+SFX O el le el is:nominative is:plural
+SFX O ol ly ol is:nominative is:plural
+SFX O em my jem is:nominative is:plural
+SFX O en ny en is:nominative is:plural
+SFX O ietor etry ietor is:nominative is:plural
+SFX O or ry [^t]or is:nominative is:plural
+SFX O et ty et is:nominative is:plural
+SFX O ov vy ov is:nominative is:plural
+SFX O on ny on is:nominative is:plural
+SFX O ok kov ok is:genitive is:plural
+SFX O el lov el is:genitive is:plural
+SFX O ol lov ol is:genitive is:plural
+SFX O em mov jem is:genitive is:plural
+SFX O en nov en is:genitive is:plural
+SFX O ietor etrov ietor is:genitive is:plural
+SFX O or rov [^t]or is:genitive is:plural
+SFX O et tov et is:genitive is:plural
+SFX O ov vov ov is:genitive is:plural
+SFX O on nov on is:genitive is:plural
+SFX O ok kom ok is:dative is:plural
+SFX O el lom el is:dative is:plural
+SFX O ol lom ol is:dative is:plural
+SFX O ol lom ol is:dative is:plural
+SFX O em mom jem is:dative is:plural
+SFX O em mom jem is:dative is:plural
+SFX O en nom en is:dative is:plural
+SFX O ietor etrom ietor is:dative is:plural
+SFX O or rom [^t]or is:dative is:plural
+SFX O et tom et is:dative is:plural
+SFX O ov vom ov is:dative is:plural
+SFX O on nom on is:dative is:plural
+SFX O ok ky ok is:accusative is:plural
+SFX O el ly el is:accusative is:plural
+SFX O ol lov ol is:accusative is:plural
+SFX O em my jem is:accusative is:plural
+SFX O en ny en is:accusative is:plural
+SFX O ietor etry ietor is:accusative is:plural
+SFX O or ry [^t]or is:accusative is:plural
+SFX O et ty et is:accusative is:plural
+SFX O ov vy ov is:accusative is:plural
+SFX O on ny on is:accusative is:plural
+SFX O ok koch ok is:locative is:plural
+SFX O el loch el is:locative is:plural
+SFX O ol loch ol is:locative is:plural
+SFX O em moch jem is:locative is:plural
+SFX O en noch en is:locative is:plural
+SFX O ietor etroch ietor is:locative is:plural
+SFX O or roch [^t]or is:locative is:plural
+SFX O et toch et is:locative is:plural
+SFX O ov voch ov is:locative is:plural
+SFX O on noch on is:locative is:plural
+SFX O ok kami ok is:instrumental is:plural
+SFX O el lami el is:instrumental is:plural
+SFX O ol lami ol is:instrumental is:plural
+SFX O em mami jem is:instrumental is:plural
+SFX O en nami en is:instrumental is:plural
+SFX O ietor etrami ietor is:instrumental is:plural
+SFX O or rami [^t]or is:instrumental is:plural
+SFX O et tami et is:instrumental is:plural
+SFX O ov vami ov is:instrumental is:plural
+SFX O on nami on is:instrumental is:plural
+SFX O on nami on is:instrumental is:plural
-SFX Q Y 52
-SFX Q ia í čia
-SFX Q 0 m [čs]ia
-SFX Q 0 ch [čs]ia
-SFX Q 0 mi [čs]ia
-SFX Q esia ies esia
-SFX Q ia í dia
-SFX Q dia ďom dia
-SFX Q dia ďoch dia
-SFX Q dia ďmi dia
-SFX Q ice íc ice
-SFX Q ce c oce
-SFX Q ere ier ere
-SFX Q ere erí ere
-SFX Q e iam [cl]e
-SFX Q e iach [cl]e
-SFX Q e ami ce
-SFX Q le ľami le
-SFX Q e ov áre
-SFX Q e om áre
-SFX Q e och áre
-SFX Q e mi áre
-SFX Q e ám [^á]re
-SFX Q e ách [^á]re
-SFX Q e ami [^á]re
-SFX Q niaze ňazí niaze
-SFX Q e om ze
-SFX Q e och ze
-SFX Q e mi ze
-SFX Q i í či
-SFX Q 0 am či
-SFX Q 0 ach či
-SFX Q 0 ami či
-SFX Q 0 ch ti
-SFX Q 0 m ti
-SFX Q 0 mi ti
-SFX Q echy iech echy
-SFX Q ky ok ky
-SFX Q ny n i[aeou][djkntv]iny
-SFX Q iny ín [^i][aeiouy][djkntv]iny
-SFX Q iny ín stiny
-SFX Q ny n [^aeiouy][djknv]iny
-SFX Q y ám [hkn]y
-SFX Q y ách [hkn]y
-SFX Q y ami [hkn]y
-SFX Q asy ias asy
-SFX Q asy asom asy
-SFX Q asy asoch asy
-SFX Q asy asmi asy
-SFX Q ta t ta
-SFX Q 0 m ta
-SFX Q 0 ch ta
-SFX Q 0 mi ta
+SFX Q Y 53
+SFX Q ia í čia is:genitive is:plural
+SFX Q esia ies esia is:genitive is:plural
+SFX Q ia í dia is:genitive is:plural
+SFX Q ice íc ice is:genitive is:plural
+SFX Q ce c oce is:genitive is:plural
+SFX Q ere ier ere is:genitive is:plural
+SFX Q ere erí ere is:genitive is:plural
+SFX Q e ov áre is:genitive is:plural
+SFX Q niaze ňazí niaze is:genitive is:plural
+SFX Q i í či is:genitive is:plural
+SFX Q echy iech echy is:genitive is:plural
+SFX Q ky ok ky is:genitive is:plural
+SFX Q ny n i[aeou][djkntv]iny is:genitive is:plural
+SFX Q iny ín [^i][aeiouy][djkntv]iny is:genitive is:plural
+SFX Q iny ín stiny is:genitive is:plural
+SFX Q ny n [^aeiouy][djknv]iny is:genitive is:plural
+SFX Q asy ias asy is:genitive is:plural
+SFX Q ta t ta is:genitive is:plural
+SFX Q 0 m [čs]ia is:dative is:plural
+SFX Q dia ďom dia is:dative is:plural
+SFX Q e iam [cl]e is:dative is:plural
+SFX Q e om áre is:dative is:plural
+SFX Q e ám [^á]re is:dative is:plural
+SFX Q e om ze is:dative is:plural
+SFX Q 0 am či is:dative is:plural
+SFX Q 0 m ti is:dative is:plural
+SFX Q y ám [hkn]y is:dative is:plural
+SFX Q asy asom asy is:dative is:plural
+SFX Q 0 m ta is:dative is:plural
+SFX Q ia í dia is:accusative is:plural
+SFX Q 0 ch [čs]ia is:locative is:plural
+SFX Q dia ďoch dia is:locative is:plural
+SFX Q e iach [cl]e is:locative is:plural
+SFX Q e och áre is:locative is:plural
+SFX Q e ách [^á]re is:locative is:plural
+SFX Q e och ze is:locative is:plural
+SFX Q 0 ach či is:locative is:plural
+SFX Q 0 ch ti is:locative is:plural
+SFX Q y ách [hkn]y is:locative is:plural
+SFX Q asy asoch asy is:locative is:plural
+SFX Q 0 ch ta is:locative is:plural
+SFX Q 0 mi [čs]ia is:instrumental is:plural
+SFX Q dia ďmi dia is:instrumental is:plural
+SFX Q e ami ce is:instrumental is:plural
+SFX Q le ľami le is:instrumental is:plural
+SFX Q e mi áre is:instrumental is:plural
+SFX Q e ami [^á]re is:instrumental is:plural
+SFX Q e mi ze is:instrumental is:plural
+SFX Q 0 ami či is:instrumental is:plural
+SFX Q 0 mi ti is:instrumental is:plural
+SFX Q y ami [hkn]y is:instrumental is:plural
+SFX Q asy asmi asy is:instrumental is:plural
+SFX Q 0 mi ta is:instrumental is:plural
-SFX Y Y 158
-SFX Y e ejšie e
-SFX Y e ejšia e
-SFX Y e ejší e
-SFX Y e ejšieho e
-SFX Y e ejšej e
-SFX Y e ejších e
-SFX Y e ejšiemu e
-SFX Y e ejšej e
-SFX Y e ejším e
-SFX Y e ejšiu e
-SFX Y e ejších e
-SFX Y e ejšom e
-SFX Y e ejším e
-SFX Y e ejšou e
-SFX Y e ejšími e
-SFX Y i e i
-SFX Y i a i
-SFX Y i eho i
-SFX Y i ej i
-SFX Y i ich i
-SFX Y i emu i
-SFX Y i im i
-SFX Y i u i
-SFX Y i om i
-SFX Y i ou i
-SFX Y i imi i
+SFX Y Y 323
+SFX Y e ejšie e po:adverb is:comparative
+SFX Y e ejšie e po:adjective is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšie e po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšie e po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšia e po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y e ejší e po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y e ejší e po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y e ejšieho e po:adjective is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y e ejšieho e po:adjective is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y e ejšej e po:adjective is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y e ejšiemu e po:adjective is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y e ejšiemu e po:adjective is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y e ejšej e po:adjective is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y e ejšiu e po:adjective is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y e ejších e po:adjective is:comparative is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y e ejšom e po:adjective is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y e ejšom e po:adjective is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y e ejším e po:adjective is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y e ejšou e po:adjective is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y e ejšími e po:adjective is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y e ejšími e po:adjective is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y i e i is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y i e i is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y i e i is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y i e i is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y i a i is:feminine is:nominative
+SFX Y i eho i is:masculine is:genitive
+SFX Y i eho i is:neuter is:genitive
+SFX Y i eho i is:masculine is:accusative is:genitive
+SFX Y i ej i is:feminine is:genitive
+SFX Y i ich i is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y i ich i is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y i ich i is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y i emu i is:masculine is:dative
+SFX Y i emu i is:neuter is:dative
+SFX Y i im i is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y i im i is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y i im i is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y i u i is:feminine is:accusative
+SFX Y i om i is:masculine is:locative
+SFX Y i om i is:neuter is:locative
+SFX Y i ou i is:feminine is:instrumental
+SFX Y i imi i is:masculine is:instrumental
+SFX Y i imi i is:feminine is:instrumental
+SFX Y i imi i is:neuter is:instrumental
SFX Y 0 ý m
SFX Y 0 í m
SFX Y 0 é m
@@ -1349,1191 +1731,1453 @@ SFX Y 0 ú m
SFX Y 0 om m
SFX Y 0 ou m
SFX Y 0 ými m
-SFX Y 0 a in # matkin
-SFX Y 0 o in
-SFX Y 0 i in
-SFX Y 0 e in
-SFX Y 0 ho in
-SFX Y 0 ej in
-SFX Y 0 ých in
-SFX Y 0 mu in
-SFX Y 0 ým in
-SFX Y 0 u in
-SFX Y 0 om in
-SFX Y 0 ou in
-SFX Y 0 ými in
-SFX Y 0 a ov # otcov
-SFX Y 0 o ov
-SFX Y 0 i ov
-SFX Y 0 e ov
-SFX Y 0 ho ov
-SFX Y 0 ej ov
-SFX Y 0 ých ov
-SFX Y 0 mu ov
-SFX Y 0 ým ov
-SFX Y 0 u ov
-SFX Y 0 om ov
-SFX Y 0 ou ov
-SFX Y 0 ými ov
-SFX Y y e y
-SFX Y y a y
-SFX Y y i y
-SFX Y y o y
-SFX Y y eho y
-SFX Y y ej y
-SFX Y y ych y
-SFX Y y emu y
-SFX Y y ym y
-SFX Y y u y
-SFX Y y om y
-SFX Y y ou y
-SFX Y y ymi y
-SFX Y y ejšie [klntv]y
-SFX Y y ejšia [klntv]y
-SFX Y y ejší [klntv]y
-SFX Y y ejšieho [klntv]y
-SFX Y y ejšej [klntv]y
-SFX Y y ejších [klntv]y
-SFX Y y ejšiemu [klntv]y
-SFX Y y ejšej [klntv]y
-SFX Y y ejším [klntv]y
-SFX Y y ejšiu [klntv]y
-SFX Y y ejších [klntv]y
-SFX Y y ejšom [klntv]y
-SFX Y y ejším [klntv]y
-SFX Y y ejšou [klntv]y
-SFX Y y ejšími [klntv]y
-SFX Y ý í ý
-SFX Y ý é ý
-SFX Y ý á ý
-SFX Y ý ého ý
-SFX Y ý ej ý
-SFX Y ý ých ý
-SFX Y ý ému ý
-SFX Y ý ej ý
-SFX Y ý ým ý
-SFX Y ý ú ý
-SFX Y ý om ý
-SFX Y ý ou ý
-SFX Y ý ými ý
-SFX Y ý ejšie [kntv]ý
-SFX Y ý ejšia [kntv]ý
-SFX Y ý ejší [kntv]ý
-SFX Y ý ejšieho [kntv]ý
-SFX Y ý ejšej [kntv]ý
-SFX Y ý ejších [kntv]ý
-SFX Y ý ejšiemu [kntv]ý
-SFX Y ý ejšej [kntv]ý
-SFX Y ý ejším [kntv]ý
-SFX Y ý ejšiu [kntv]ý
-SFX Y ý ejších [kntv]ý
-SFX Y ý ejšom [kntv]ý
-SFX Y ý ejším [kntv]ý
-SFX Y ý ejšou [kntv]ý
-SFX Y ý ejšími [kntv]ý
-SFX Y ý šie [dh]ý
-SFX Y ý šia [dh]ý
-SFX Y ý ší [dh]ý
-SFX Y ý šieho [dh]ý
-SFX Y ý šej [dh]ý
-SFX Y ý ších [dh]ý
-SFX Y ý šiemu [dh]ý
-SFX Y ý šej [dh]ý
-SFX Y ý ším [dh]ý
-SFX Y ý šiu [dh]ý
-SFX Y ý ších [dh]ý
-SFX Y ý šom [dh]ý
-SFX Y ý ším [dh]ý
-SFX Y ý šou [dh]ý
-SFX Y ý šími [dh]ý
-SFX Y á é á # gazdiná
-SFX Y á ej á
-SFX Y á ú á
-SFX Y á ou á
-SFX Y á ých [^iv]ná
-SFX Y á ým [^iv]ná
-SFX Y á ými [^iv]ná
-SFX Y ná ien [^i]ná
-SFX Y iná ín iná
-SFX Y á ách iná # švarginá
-SFX Y á ám iná
-SFX Y á ami iná
-SFX Y á ách vná # kráľovná
-SFX Y á ám vná
-SFX Y á ami vná
-SFX Y 0 ho é # skladné
-SFX Y 0 mu é
-SFX Y é om é
-SFX Y é ým é
-SFX Y é ých é
-SFX Y é ými é
+SFX Y 0 a in is:feminine is:nominative
+SFX Y 0 o in is:neuter is:nominative
+SFX Y 0 i in is:masculine is:nominative
+SFX Y 0 e in is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y 0 e in is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y 0 e in is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y 0 e in is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y 0 ho in is:masculine is:accusative
+SFX Y 0 ho in is:masculine is:genitive
+SFX Y 0 ho in is:neuter is:accusative
+SFX Y 0 ho in is:neuter is:genitive
+SFX Y 0 ej in is:feminine is:genitive
+SFX Y 0 ej in is:feminine is:dative
+SFX Y 0 ých in is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých in is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých in is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých in is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y 0 ých in is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y 0 ých in is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y 0 mu in is:masculine is:dative
+SFX Y 0 mu in is:neuter is:dative
+SFX Y 0 ým in is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým in is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým in is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y 0 u in is:feminine is:accusative
+SFX Y 0 om in is:masculine is:locative
+SFX Y 0 om in is:neuter is:locative
+SFX Y 0 ou in is:feminine is:instrumental
+SFX Y 0 ými in is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými in is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými in is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 a ov is:feminine is:nominative
+SFX Y 0 o ov is:neuter is:nominative
+SFX Y 0 i ov is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y 0 e ov is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y 0 ho ov is:masculine is:genitive
+SFX Y 0 ho ov is:neuter is:genitive
+SFX Y 0 ej ov is:feminine is:genitive
+SFX Y 0 ej ov is:feminine is:accusative
+SFX Y 0 ých ov is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y 0 ých ov is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y 0 mu ov is:masculine is:dative
+SFX Y 0 mu ov is:neuter is:dative
+SFX Y 0 ým ov is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ým ov is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 u ov is:feminine is:accusative
+SFX Y 0 om ov is:masculine is:locative
+SFX Y 0 om ov is:neuter is:locative
+SFX Y 0 ou ov is:feminine is:instrumental
+SFX Y 0 ými ov is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými ov is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ými ov is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y y e y is:neuter is:nominative
+SFX Y y e y is:neuter is:accusative
+SFX Y y e y is:masculine is:nominative
+SFX Y y e y is:feminine is:nominative
+SFX Y y e y is:neuter is:nominative
+SFX Y y e y is:masculine is:accusative
+SFX Y y e y is:feminine is:accusative
+SFX Y y e y is:neuter is:accusative
+SFX Y y a y is:feminine is:nominative
+SFX Y y i y is:masculine is:nominative
+SFX Y y o y po:adverb
+SFX Y y eho y is:masculine is:genitive
+SFX Y y eho y is:neuter is:genitive
+SFX Y y eho y is:masculine is:accusative
+SFX Y y ej y is:feminine is:genitive
+SFX Y y ej y is:feminine is:dative
+SFX Y y ych y is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y y ych y is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y y ych y is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y y emu y is:masculine is:dative
+SFX Y y emu y is:neuter is:dative
+SFX Y y ym y is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y y ym y is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y y ym y is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y y u y is:feminine is:accusative
+SFX Y y om y is:masculine is:locative
+SFX Y y om y is:neuter is:locative
+SFX Y y ou y is:feminine is:instrumental
+SFX Y y ymi y is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ymi y is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ymi y is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšie [klntv]y is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšia [klntv]y is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y y ejší [klntv]y is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y y ejšieho [klntv]y is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y y ejšieho [klntv]y is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y y ejšej [klntv]y is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:masculine is:accusative
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:neuter is:accusative
+SFX Y y ejšiemu [klntv]y is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y y ejšiemu [klntv]y is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y y ejšej [klntv]y is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y y ejšej [klntv]y is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y y ejšiu [klntv]y is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y y ejších [klntv]y is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y y ejšom [klntv]y is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y y ejšom [klntv]y is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y y ejším [klntv]y is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y y ejšou [klntv]y is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y y ejšími [klntv]y is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ejšími [klntv]y is:comparative is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y y ejšími [klntv]y is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y ý í ý is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y ý é ý is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y ý é ý is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý é ý is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y ý é ý is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý á ý is:feminine is:nominative
+SFX Y ý ého ý is:masculine is:genitive
+SFX Y ý ého ý is:masculine is:accusative
+SFX Y ý ej ý is:feminine is:genitive
+SFX Y ý ých ý is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ých ý is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ých ý is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y ý ých ý is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y ý ých ý is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y ý ých ý is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y ý ému ý is:masculine is:dative
+SFX Y ý ému ý is:neuter is:dative
+SFX Y ý ej ý is:feminine is:dative
+SFX Y ý ým ý is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ým ý is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ým ý is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ým ý is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ým ý is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý ú ý is:feminine is:accusative
+SFX Y ý om ý is:masculine is:locative
+SFX Y ý om ý is:neuter is:locative
+SFX Y ý ou ý is:feminine is:instrumental
+SFX Y ý ými ý is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ými ý is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ými ý is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý po:adverb
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejšie [kntv]ý is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejšia [kntv]ý is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y ý ejší [kntv]ý is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:masculine is:accusative
+SFX Y ý ejšieho [kntv]ý is:comparative is:neuter is:accusative
+SFX Y ý ejšej [kntv]ý is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý ejšiemu [kntv]ý is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y ý ejšiemu [kntv]ý is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y ý ejšej [kntv]ý is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y ý ejšej [kntv]ý is:comparative is:feminine is:locative
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ejším [kntv]ý is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ejšiu [kntv]ý is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y ý ejších [kntv]ý is:comparative is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y ý ejšom [kntv]ý is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y ý ejšom [kntv]ý is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y ý ejšou [kntv]ý is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y ý ejšími [kntv]ý is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ejšími [kntv]ý is:comparative is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý ejšími [kntv]ý is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý po:adverb is:comparative
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y ý šie [dh]ý is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
+SFX Y ý šia [dh]ý is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX Y ý ší [dh]ý is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX Y ý ší [dh]ý is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX Y ý šieho [dh]ý is:comparative is:masculine is:genitive
+SFX Y ý šieho [dh]ý is:comparative is:masculine is:accusative
+SFX Y ý šieho [dh]ý is:comparative is:neuter is:genitive
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:locative
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:genitive
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:masculine is:locative is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y ý šiemu [dh]ý is:comparative is:masculine is:dative
+SFX Y ý šiemu [dh]ý is:comparative is:neuter is:dative
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:dative
+SFX Y ý šej [dh]ý is:comparative is:feminine is:locative
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý šiu [dh]ý is:comparative is:feminine is:accusative
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:masculine is:genitive is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:neuter is:genitive is:plural
+SFX Y ý ších [dh]ý is:comparative is:masculine is:accusative is:plural
+SFX Y ý šom [dh]ý is:comparative is:masculine is:locative
+SFX Y ý šom [dh]ý is:comparative is:neuter is:locative
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:dative is:plural
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:masculine is:instrumental
+SFX Y ý ším [dh]ý is:comparative is:neuter is:instrumental
+SFX Y ý šou [dh]ý is:comparative is:feminine is:instrumental
+SFX Y ý šími [dh]ý is:comparative is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý šími [dh]ý is:comparative is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ý šími [dh]ý is:comparative is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX Y á é á po:noun is:feminine is:nominative is:plural
+SFX Y á é á po:noun is:feminine is:accusative is:plural
+SFX Y á ej á po:noun is:feminine is:genitive
+SFX Y á ú á po:noun is:feminine is:accusative
+SFX Y á ou á po:noun is:feminine is:instrumental
+SFX Y á ých [^iv]ná po:noun is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y á ým [^iv]ná po:noun is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y á ými [^iv]ná po:noun is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y ná ien [^i]ná po:noun is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y iná ín iná po:noun is:feminine is:genitive is:plural
+SFX Y á ách iná po:noun is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y á ám iná po:noun is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y á ami iná po:noun is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y á ách vná po:noun is:feminine is:locative is:plural
+SFX Y á ám vná po:noun is:feminine is:dative is:plural
+SFX Y á ami vná po:noun is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX Y 0 ho é po:noun is:neuter is:genitive
+SFX Y 0 mu é po:noun is:neuter is:dative
+SFX Y é om é po:noun is:neuter is:locative
+SFX Y é ým é po:noun is:neuter is:instrumental
+SFX Y é ých é po:noun is:neuter is:locative is:plural
+SFX Y é ými é po:noun is:neuter is:instrumental is:plural
-SFX I Y 15
-SFX I í ia í
-SFX I í ie í
-SFX I í ieho í
-SFX I í ej í
-SFX I 0 ch í
-SFX I í iemu í
-SFX I 0 m í
-SFX I í iu í
-SFX I í om í
-SFX I í ou í
-SFX I 0 mi í
-SFX I í o í
-SFX I í ejší í
-SFX I í ejšia í
-SFX I í ejšie í
+SFX I Y 32
+SFX I í ia í is:feminine is:nominative
+SFX I í ie í is:feminine is:nominative is:plural
+SFX I í ieho í is:masculine is:genitive
+SFX I í ieho í is:neuter is:genitive
+SFX I í ieho í is:masculine is:accusative
+SFX I í ieho í is:neuter is:accusative
+SFX I í ej í is:feminine is:genitive
+SFX I í ej í is:feminine is:dative
+SFX I 0 ch í is:masculine is:genitive is:plural
+SFX I 0 ch í is:feminine is:genitive is:plural
+SFX I 0 ch í is:neuter is:genitive is:plural
+SFX I 0 ch í is:masculine is:accusative is:plural
+SFX I í iemu í is:masculine is:dative
+SFX I í iemu í is:neuter is:dative
+SFX I 0 m í is:masculine is:dative is:plural
+SFX I 0 m í is:feminine is:dative is:plural
+SFX I 0 m í is:neuter is:dative is:plural
+SFX I í iu í is:feminine is:accusative
+SFX I í om í is:masculine is:locative
+SFX I í om í is:neuter is:locative
+SFX I í ou í is:feminine is:instrumental
+SFX I 0 mi í is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX I 0 mi í is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX I 0 mi í is:neuter is:instrumental is:plural
+SFX I í o í po:adverb
+SFX I í ejší í po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative
+SFX I í ejší í po:adjective is:comparative is:masculine is:nominative is:plural
+SFX I í ejšia í po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:neuter is:nominative is:plural
+SFX I í ejšie í po:adjective is:comparative is:neuter is:accusative is:plural
-SFX P Y 12
-SFX P 0 jšie e
-SFX P í ia í
-SFX P í ie í
-SFX P í ieho í
-SFX P í ej í
-SFX P 0 ch í
-SFX P í iemu í
-SFX P 0 m í
-SFX P í iu í
-SFX P í om í
-SFX P í ou í
-SFX P 0 mi í
+SFX P Y 29
+SFX P 0 jšie e po:adverb is:comparative
+SFX P 0 jšie e po:adjective is:comparative is:feminine is:nominative is:plural
+SFX P 0 jšie e po:adjective is:comparative is:feminine is:accusative is:plural
+SFX P í ia í is:feminine is:nominative
+SFX P í ie í is:feminine is:nominative is:plural
+SFX P í ie í is:neuter is:nominative is:plural
+SFX P í ie í is:feminine is:accusative is:plural
+SFX P í ie í is:neuter is:accusative is:plural
+SFX P í ieho í is:masculine is:genitive
+SFX P í ieho í is:neuter is:genitive
+SFX P í ej í is:feminine is:genitive
+SFX P í ej í is:feminine is:locative
+SFX P 0 ch í is:masculine is:genitive is:plural
+SFX P 0 ch í is:feminine is:genitive is:plural
+SFX P 0 ch í is:neuter is:genitive is:plural
+SFX P í iemu í is:masculine is:dative
+SFX P í iemu í is:neuter is:dative
+SFX P 0 m í is:masculine is:dative is:plural
+SFX P 0 m í is:feminine is:dative is:plural
+SFX P 0 m í is:neuter is:dative is:plural
+SFX P 0 m í is:masculine is:instrumental
+SFX P 0 m í is:neuter is:instrumental
+SFX P í iu í is:feminine is:accusative
+SFX P í om í is:masculine is:locative
+SFX P í om í is:neuter is:locative
+SFX P í ou í is:feminine is:instrumental
+SFX P 0 mi í is:masculine is:instrumental is:plural
+SFX P 0 mi í is:feminine is:instrumental is:plural
+SFX P 0 mi í is:neuter is:instrumental is:plural
-SFX X Y 158
-SFX X liať ľajem kliať
-SFX X liať ľaješ kliať
-SFX X liať ľaje kliať
-SFX X liať ľajeme kliať
-SFX X liať ľajete kliať
-SFX X liať ľajú kliať
-SFX X liať ľaj kliať
-SFX X liať ľajme kliať
-SFX X liať ľajte kliať
-SFX X liať ľajúc kliať
-SFX X iať ejem [^k]liať
-SFX X iať eješ [^k]liať
-SFX X iať eje [^k]liať
-SFX X iať ejeme [^k]liať
-SFX X iať ejete [^k]liať
-SFX X iať ejú [^k]liať
-SFX X iať ej [^k]liať
-SFX X iať ejme [^k]liať
-SFX X iať ejte [^k]liať
-SFX X iať ejúc [^k]liať
-SFX X iať ajem riať
-SFX X iať aješ riať
-SFX X iať aje riať
-SFX X iať ajeme riať
-SFX X iať ajete riať
-SFX X iať ajú riať
-SFX X iať aj riať
-SFX X iať ajme riať
-SFX X iať ajte riať
-SFX X iať ajúc riať
-SFX X iať ejem [dsvm]iať
-SFX X iať eješ [dsvm]iať
-SFX X iať eje [dsvm]iať
-SFX X iať ejeme [dsvm]iať
-SFX X iať ejete [dsvm]iať
-SFX X iať ejú [dsvm]iať
-SFX X iať ej [dsvm]iať
-SFX X iať ejme [dsvm]iať
-SFX X iať ejte [dsvm]iať
-SFX X iať ejúc [dsvm]iať
-SFX X ziať ezmem ziať
-SFX X ziať ezmeš ziať
-SFX X ziať ezme ziať
-SFX X ziať ezmeme ziať
-SFX X ziať ezmete ziať
-SFX X ziať ezmú ziať
-SFX X ziať ezmi ziať
-SFX X ziať ezmime ziať
-SFX X ziať ezmite ziať
-SFX X ziať ezmúc ziať
-SFX X iať al ziať
-SFX X iať ala ziať
-SFX X iať alo ziať
-SFX X iať ali ziať
-SFX X ať al [^z]iať
-SFX X ať ala [^z]iať
-SFX X ať alo [^z]iať
-SFX X ať ali [^z]iať
-SFX X ať am [^i]ať
-SFX X ať aš [^i]ať
-SFX X ať a [^i]ať
-SFX X ať ame [^i]ať
-SFX X ať ate [^i]ať
-SFX X ať ajú [^i]ať
-SFX X ať aj [^i]ať
-SFX X ať ajme [^i]ať
-SFX X ať ajte [^i]ať
-SFX X ať ajúc [^i]ať
-SFX X ať al [^i]ať
-SFX X ať ala [^i]ať
-SFX X ať alo [^i]ať
-SFX X ať ali [^i]ať
-SFX X ieť em cieť
-SFX X ieť eš cieť
-SFX X ieť e cieť
-SFX X ieť eme cieť
-SFX X ieť ete cieť
-SFX X cieť tiac cieť
-SFX X ieť i [clr]ieť
-SFX X ieť ime [clr]ieť
-SFX X ieť ite [clr]ieť
-SFX X ieť ú [cr]ieť
-SFX X ieť iac rieť
-SFX X ieť ejú [^clr]ieť
-SFX X ieť ej [^clr]ieť
-SFX X ieť ejme [^clr]ieť
-SFX X ieť ejte [^clr]ieť
-SFX X ieť ejúc [^clr]ieť
-SFX X ť m ieť
-SFX X ť š ieť
-SFX X eť e ieť
-SFX X ť me ieť
-SFX X ť te ieť
-SFX X ieť el ieť
-SFX X ieť ela ieť
-SFX X ieť elo ieť
-SFX X ieť eli ieť
-SFX X biť b biť
-SFX X ciť c ciť
-SFX X čiť č čiť
-SFX X diť ď diť
-SFX X diť ďme diť
-SFX X diť ďte diť
-SFX X fiť f fiť
-SFX X giť g giť
-SFX X chiť ch chiť
-SFX X iť a jiť
-SFX X iť ac jiť
-SFX X jiť j jiť
-SFX X iť ia [^j]iť
-SFX X iť iac [^j]iť
-SFX X kiť k kiť
-SFX X liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX X miť m miť
-SFX X niť ň niť
-SFX X niť ňme niť
-SFX X niť ňte niť
-SFX X piť p piť
-SFX X riť r riť
-SFX X viť v viť
-SFX X siť s siť
-SFX X šiť š šiť
-SFX X tiť ť tiť
-SFX X tiť ťme tiť
-SFX X tiť ťte tiť
-SFX X ziť z ziť
-SFX X žiť ž žiť
-SFX X iť me [^dlnt]iť
-SFX X iť te [^dlnt]iť
-SFX X iť im iť
-SFX X iť iš iť
-SFX X iť i iť
-SFX X iť ime iť
-SFX X iť ite iť
-SFX X iť ia iť
-SFX X ť l iť
-SFX X ť la iť
-SFX X ť lo iť
-SFX X ť li iť
-SFX X ť jem yť
-SFX X ť ješ yť
-SFX X ť je yť
-SFX X ť jeme yť
-SFX X ť jete yť
-SFX X ť jú yť
-SFX X ť júc yť
-SFX X yť y yť
-SFX X ť me yť
-SFX X ť te yť
-SFX X ť l yť
-SFX X ť la yť
-SFX X ť lo yť
-SFX X ť li yť
+SFX X Y 167
+SFX X liať ľajem kliať is:1st_person
+SFX X liať ľaješ kliať is:2nd_person
+SFX X liať ľaje kliať is:3rd_person
+SFX X liať ľajeme kliať is:1st_person is:plural
+SFX X liať ľajete kliať is:2nd_person is:plural
+SFX X liať ľajú kliať is:3rd_person is:plural
+SFX X liať ľaj kliať is:2nd_person is:imperative
+SFX X liať ľajme kliať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X liať ľajte kliať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X liať ľajúc kliať is:participle
+SFX X iať ejem [^k]liať is:1st_person
+SFX X iať eješ [^k]liať is:2nd_person
+SFX X iať eje [^k]liať is:3rd_person
+SFX X iať ejeme [^k]liať is:1st_person is:plural
+SFX X iať ejete [^k]liať is:2nd_person is:plural
+SFX X iať ejú [^k]liať is:3rd_person is:plural
+SFX X iať ej [^k]liať is:2nd_person is:imperative
+SFX X iať ejme [^k]liať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejte [^k]liať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejúc [^k]liať is:participle
+SFX X iať ajem riať is:1st_person
+SFX X iať aješ riať is:2nd_person
+SFX X iať aje riať is:3rd_person
+SFX X iať ajeme riať is:1st_person is:plural
+SFX X iať ajete riať is:2nd_person is:plural
+SFX X iať ajú riať is:3rd_person is:plural
+SFX X iať aj riať is:2nd_person is:imperative
+SFX X iať ajme riať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ajte riať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ajúc riať is:participle
+SFX X iať ejem [dsvm]iať is:1st_person
+SFX X iať eješ [dsvm]iať is:2nd_person
+SFX X iať eje [dsvm]iať is:3rd_person
+SFX X iať ejeme [dsvm]iať is:1st_person is:plural
+SFX X iať ejete [dsvm]iať is:2nd_person is:plural
+SFX X iať ejú [dsvm]iať is:3rd_person is:plural
+SFX X iať ej [dsvm]iať is:2nd_person is:imperative
+SFX X iať ejme [dsvm]iať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejte [dsvm]iať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iať ejúc [dsvm]iať is:participle
+SFX X ziať ezmem ziať is:1st_person
+SFX X ziať ezmeš ziať is:2nd_person
+SFX X ziať ezme ziať is:3rd_person
+SFX X ziať ezmeme ziať is:1st_person is:plural
+SFX X ziať ezmete ziať is:2nd_person is:plural
+SFX X ziať ezmú ziať is:3rd_person is:plural
+SFX X ziať ezmi ziať is:2nd_person is:imperative
+SFX X ziať ezmime ziať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ziať ezmite ziať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ziať ezmúc ziať is:participle
+SFX X iať al ziať is:1st_person is:past
+SFX X iať al ziať is:3rd_person is:past
+SFX X iať ala ziať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X iať alo ziať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X iať ali ziať is:3rd_person is:past
+SFX X ať al [^z]iať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ať ala [^z]iať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ať alo [^z]iať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ať ali [^z]iať is:1st_person
+SFX X ať ali [^z]iať is:3rd_person
+SFX X ať am [^i]ať is:1st_person
+SFX X ať aš [^i]ať is:2nd_person
+SFX X ať a [^i]ať is:3rd_person
+SFX X ať ame [^i]ať is:1st_person is:plural
+SFX X ať ate [^i]ať is:2nd_person is:plural
+SFX X ať ajú [^i]ať is:3rd_person is:plural
+SFX X ať aj [^i]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX X ať ajme [^i]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ať ajte [^i]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ať ajúc [^i]ať is:participle
+SFX X ať al [^i]ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ať ala [^i]ať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ať alo [^i]ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ať ali [^i]ať is:2nd_person is:plural is:past
+SFX X ať ali [^i]ať is:1st_person is:plural is:past
+SFX X ieť em cieť is:1st_person
+SFX X ieť eš cieť is:2nd_person
+SFX X ieť e cieť is:3rd_person
+SFX X ieť eme cieť is:1st_person is:plural
+SFX X ieť ete cieť is:2nd_person is:plural
+SFX X cieť tiac cieť is:participle
+SFX X ieť i [clr]ieť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ieť ime [clr]ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ite [clr]ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ú [cr]ieť is:3rd_person is:plural
+SFX X ieť iac rieť is:participle
+SFX X ieť ejú [^clr]ieť is:3rd_person is:plural
+SFX X ieť ej [^clr]ieť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ieť ejme [^clr]ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ejte [^clr]ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ieť ejúc [^clr]ieť is:participle
+SFX X ť m ieť is:1st_person
+SFX X ť š ieť is:2nd_person
+SFX X eť e ieť is:3rd_person
+SFX X ť me ieť is:1st_person is:plural
+SFX X ť te ieť is:2nd_person is:plural
+SFX X ieť el ieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ieť ela ieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ieť elo ieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ieť eli ieť is:1st_person is:plural is:past
+SFX X ieť eli ieť is:2nd_person is:plural is:past
+SFX X ieť eli ieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX X biť b biť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ciť c ciť is:2nd_person is:imperative
+SFX X čiť č čiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X diť ď diť is:2nd_person is:imperative
+SFX X diť ďme diť is:1st_person is:imperative
+SFX X diť ďte diť is:2nd_person is:imperative
+SFX X fiť f fiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X giť g giť is:2nd_person is:imperative
+SFX X chiť ch chiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X iť a jiť is:3rd_person is:plural
+SFX X iť ac jiť is:participle
+SFX X jiť j jiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X iť ia [^j]iť is:3rd_person is:plural
+SFX X iť iac [^j]iť is:participle
+SFX X kiť k kiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:imperative
+SFX X liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:3rd_person
+SFX X iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural
+SFX X iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural
+SFX X iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X miť m miť is:2nd_person is:imperative
+SFX X niť ň niť is:2nd_person is:imperative
+SFX X niť ňme niť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X niť ňte niť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X piť p piť is:2nd_person is:imperative
+SFX X riť r riť is:2nd_person is:imperative
+SFX X viť v viť is:2nd_person is:imperative
+SFX X siť s siť is:2nd_person is:imperative
+SFX X šiť š šiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X tiť ť tiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X tiť ťme tiť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X tiť ťte tiť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ziť z ziť is:2nd_person is:imperative
+SFX X žiť ž žiť is:2nd_person is:imperative
+SFX X iť me [^dlnt]iť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X iť te [^dlnt]iť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X iť im iť is:1st_person
+SFX X iť iš iť is:2nd_person
+SFX X iť i iť is:3rd_person
+SFX X iť ime iť is:1st_person is:plural
+SFX X iť ite iť is:2nd_person is:plural
+SFX X iť ia iť is:3rd_person is:plural
+SFX X ť l iť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ť la iť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ť lo iť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ť li iť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX X ť jem yť is:1st_person
+SFX X ť ješ yť is:2nd_person
+SFX X ť je yť is:3rd_person
+SFX X ť jeme yť is:1st_person is:plural
+SFX X ť jete yť is:2nd_person is:plural
+SFX X ť jú yť is:3rd_person is:plural
+SFX X ť júc yť is:participle
+SFX X yť y yť is:2nd_person is:imperative
+SFX X ť me yť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX X ť te yť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX X ť l yť is:1st_person is:past
+SFX X ť l yť is:2nd_person is:past
+SFX X ť l yť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX X ť la yť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX X ť lo yť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX X ť li yť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX E Y 63
-SFX E ať ám ať
-SFX E ať áš ať
-SFX E ať á ať
-SFX E ať áme ať
-SFX E ať áte ať
-SFX E ať ajú ať
-SFX E ať ajúc ať
-SFX E ať aj ať
-SFX E ať ajme ať
-SFX E ať ajte ať
-SFX E ať al ať
-SFX E ať ala ať
-SFX E ať alo ať
-SFX E ať ali ať
-SFX E biť b biť
-SFX E čiť č čiť
-SFX E diť ď diť
-SFX E diť ďme diť
-SFX E diť ďte diť
-SFX E dziť dz dziť
-SFX E fiť f fiť
-SFX E giť g giť
-SFX E chiť ch chiť
-SFX E iť a jiť
-SFX E iť ac jiť
-SFX E jiť j jiť
-SFX E iť ia [^j]iť
-SFX E iť iac [^j]iť
-SFX E kiť k kiť
-SFX E liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť
-SFX E miť m miť
-SFX E niť ň niť
-SFX E niť ňme niť
-SFX E niť ňte niť
-SFX E piť p piť
-SFX E iť i riť # opatriť
-SFX E iť ime riť
-SFX E iť ite riť
-SFX E viť v viť
-SFX E siť s siť
-SFX E šiť š šiť
-SFX E tiť ť tiť
-SFX E tiť ťme tiť
-SFX E tiť ťte tiť
-SFX E ziť z ziť
-SFX E žiť ž žiť
-SFX E iť me iť
-SFX E iť te [^dlnrt]iť
-SFX E iť ím iť
-SFX E iť íš iť
-SFX E iť í iť
-SFX E iť íme iť
-SFX E iť íte iť
-SFX E iť ia iť
-SFX E ť l iť
-SFX E ť la iť
-SFX E ť lo iť
-SFX E ť li iť
+SFX E Y 67
+SFX E ať ám ať is:1st_person
+SFX E ať áš ať is:2nd_person
+SFX E ať á ať is:3rd_person
+SFX E ať áme ať is:1st_person is:plural
+SFX E ať áte ať is:2nd_person is:plural
+SFX E ať ajú ať is:3rd_person is:plural
+SFX E ať ajúc ať is:participle
+SFX E ať aj ať is:2nd_person is:imperative
+SFX E ať ajme ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E ať ajte ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E ať al ať is:1st_person
+SFX E ať al ať is:2nd_person
+SFX E ať al ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX E ať ala ať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX E ať alo ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX E ať ali ať is:3rd_person is:plural is:past
+SFX E biť b biť is:2nd_person is:imperative
+SFX E čiť č čiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E diť ď diť is:2nd_person is:imperative
+SFX E diť ďme diť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E diť ďte diť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E dziť dz dziť is:2nd_person is:imperative
+SFX E fiť f fiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E giť g giť is:2nd_person is:imperative
+SFX E chiť ch chiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť a jiť is:3rd_person is:plural
+SFX E iť ac jiť is:participle
+SFX E jiť j jiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť ia [^j]iť is:3rd_person is:plural
+SFX E iť iac [^j]iť is:participle
+SFX E kiť k kiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E liť ľ [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:imperative
+SFX E liť ľme [aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E liť ľte [aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E iť i [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť ime [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E iť ite [^aáäeéiíoóuúyý]liť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E miť m miť is:2nd_person is:plural
+SFX E niť ň niť is:2nd_person is:imperative
+SFX E niť ňme niť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E niť ňte niť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E piť p piť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť i riť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť ime riť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E iť ite riť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E viť v viť is:2nd_person is:imperative
+SFX E siť s siť is:2nd_person is:imperative
+SFX E šiť š šiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E tiť ť tiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E tiť ťme tiť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E tiť ťte tiť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E ziť z ziť is:2nd_person is:imperative
+SFX E žiť ž žiť is:2nd_person is:imperative
+SFX E iť me iť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX E iť te [^dlnrt]iť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX E iť ím iť is:1st_person
+SFX E iť íš iť is:2nd_person
+SFX E iť í iť is:3rd_person
+SFX E iť íme iť is:1st_person is:plural
+SFX E iť íte iť is:2nd_person is:plural
+SFX E iť ia iť is:3rd_person is:plural
+SFX E ť l iť is:1st_person is:past
+SFX E ť l iť is:2nd_person is:past
+SFX E ť l iť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX E ť la iť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX E ť lo iť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX E ť li iť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX W Y 197
-SFX W ať nem čať
-SFX W ať neš čať
-SFX W ať ne čať
-SFX W ať neme čať
-SFX W ať nete čať
-SFX W ať nú čať
-SFX W ať núc čať
-SFX W ať ni čať
-SFX W ať nime čať
-SFX W ať nite čať
-SFX W edať iem edať
-SFX W edať ieš edať
-SFX W edať ie edať
-SFX W edať ieme edať
-SFX W edať iete edať
-SFX W edať edia edať
-SFX W edať ediac edať
-SFX W edať edz edať
-SFX W edať edzme edať
-SFX W edať edzte edať
-SFX W kať čem kať
-SFX W kať češ kať
-SFX W kať če kať
-SFX W kať čeme kať
-SFX W kať čete kať
-SFX W kať ču kať
-SFX W kať čuc kať
-SFX W kať č kať
-SFX W kať čme kať
-SFX W kať čte kať
-SFX W lať eliem lať
-SFX W lať elieš lať
-SFX W lať elie lať
-SFX W lať elieme lať
-SFX W lať eliete lať
-SFX W lať elú lať
-SFX W lať elúc lať
-SFX W lať ľ lať
-SFX W lať eľme lať
-SFX W lať eľte lať
-SFX W hnať ženiem hnať
-SFX W hnať ženieš hnať
-SFX W hnať ženie hnať
-SFX W hnať ženieme hnať
-SFX W hnať ženiete hnať
-SFX W hnať ženú hnať
-SFX W hnať ženúc hnať
-SFX W hnať žeň hnať
-SFX W hnať žeňme hnať
-SFX W hnať žeňte hnať
-SFX W ať ajem sať
-SFX W ať aješ sať
-SFX W ať aje sať
-SFX W ať ajeme sať
-SFX W ať ajete sať
-SFX W ať ajú sať
-SFX W ať ajúc sať
-SFX W ať aj sať
-SFX W ať ajme sať
-SFX W ať ajte sať
-SFX W ť nem tať
-SFX W ť neš tať
-SFX W ť ne tať
-SFX W ť neme tať
-SFX W ť nete tať
-SFX W ť nú tať
-SFX W ť núc tať
-SFX W ť ň tať
-SFX W ť ňme tať
-SFX W ť ňte tať
-SFX W ovať ujem ovať
-SFX W ovať uješ ovať
-SFX W ovať uje ovať
-SFX W ovať ujeme ovať
-SFX W ovať ujete ovať
-SFX W ovať ujú ovať
-SFX W ovať ujúc ovať
-SFX W ovať uj ovať
-SFX W ovať ujme ovať
-SFX W ovať ujte ovať
-SFX W uvať ujem uvať
-SFX W uvať uješ uvať
-SFX W uvať uje uvať
-SFX W uvať ujeme uvať
-SFX W uvať ujete uvať
-SFX W uvať ujú uvať
-SFX W uvať ujúc uvať
-SFX W uvať uj uvať
-SFX W uvať ujme uvať
-SFX W uvať ujte uvať
-SFX W ať al ať
-SFX W ať ala ať
-SFX W ať alo ať
-SFX W ať ali ať
-SFX W áť ojím áť
-SFX W áť ojíš áť
-SFX W áť ojí áť
-SFX W áť ojíme áť
-SFX W áť ojíte áť
-SFX W áť oja áť
-SFX W áť ojac áť
-SFX W áť oj áť
-SFX W áť ojme áť
-SFX W áť ojte áť
-SFX W áť ál áť
-SFX W áť ála áť
-SFX W áť álo áť
-SFX W áť áli áť
-SFX W ieť ejem ieť
-SFX W ieť eješ ieť
-SFX W ieť eje ieť
-SFX W ieť ejeme ieť
-SFX W ieť ejete ieť
-SFX W ieť ejú ieť
-SFX W ieť ejúc ieť
-SFX W ieť ej ieť
-SFX W ieť ejme ieť
-SFX W ieť ejte ieť
-SFX W ieť el ieť
-SFX W ieť ela ieť
-SFX W ieť elo ieť
-SFX W ieť eli ieť
-SFX W ť jem [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť ješ [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť je [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jeme [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jete [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jú [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť júc [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť la [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť lo [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť li [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W iť i [bčdkľnprszž]iť
-SFX W yť y [bčdkľnprszž]yť
-SFX W ť me [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť te [bčdkľnprszž][iy]ť
-SFX W ť jem [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť ješ [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť je [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jeme [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jete [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jú [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť júc [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť l [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť la [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť lo [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť li [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť j [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jme [bčdkľprszž]uť
-SFX W ť jte [bčdkľprszž]uť
-SFX W uť em [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť eš [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť e [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť eme [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť ete [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť u [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť uc [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť i [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť ite [^bčdkľprszž]uť
-SFX W uť ime [^bčdkľprszž]uť
-SFX W nuť ol nuť
-SFX W nuť la nuť
-SFX W nuť lo nuť
-SFX W nuť li nuť
-SFX W úť ujem [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uješ [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uje [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujeme [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujete [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujú [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujúc [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uj [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujme [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ujte [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ula [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ulo [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť uli [bčdkľrszž]úť
-SFX W úť em [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť eš [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť e [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť eme [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ete [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ú [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť úc [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť i [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ite [^bčdkľrszž]úť
-SFX W úť ime [^bčdkľrszž]úť
-SFX W núť ol [^aeilľory]núť
-SFX W núť la [^aeilľory]núť
-SFX W núť lo [^aeilľory]núť
-SFX W núť li [^aeilľory]núť
-SFX W úť ul [aeilľory]núť
-SFX W úť ula [aeilľory]núť
-SFX W úť ulo [aeilľory]núť
-SFX W úť uli [aeilľory]núť
+SFX W Y 215
+SFX W ať nem čať is:1st_person
+SFX W ať neš čať is:2nd_person
+SFX W ať ne čať is:3rd_person
+SFX W ať neme čať is:1st_person is:plural
+SFX W ať nete čať is:2nd_person is:plural
+SFX W ať nú čať is:3rd_person is:plural
+SFX W ať núc čať is:participle
+SFX W ať ni čať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ať nime čať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ať nite čať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W edať iem edať is:1st_person
+SFX W edať ieš edať is:2nd_person
+SFX W edať ie edať is:3rd_person
+SFX W edať ieme edať is:1st_person is:plural
+SFX W edať iete edať is:2nd_person is:plural
+SFX W edať edia edať is:3rd_person is:plural
+SFX W edať ediac edať is:participle
+SFX W edať edz edať is:2nd_person is:imperative
+SFX W edať edzme edať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W edať edzte edať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W kať čem kať is:1st_person
+SFX W kať češ kať is:2nd_person
+SFX W kať če kať is:3rd_person
+SFX W kať čeme kať is:1st_person is:plural
+SFX W kať čete kať is:2nd_person is:plural
+SFX W kať ču kať is:3rd_person is:plural
+SFX W kať čuc kať is:participle
+SFX W kať č kať is:2nd_person is:imperative
+SFX W kať čme kať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W kať čte kať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W lať eliem lať is:1st_person
+SFX W lať elieš lať is:2nd_person
+SFX W lať elie lať is:3rd_person
+SFX W lať elieme lať is:1st_person is:plural
+SFX W lať eliete lať is:2nd_person is:plural
+SFX W lať elú lať is:3rd_person is:plural
+SFX W lať elúc lať is:participle
+SFX W lať ľ lať is:2nd_person is:imperative
+SFX W lať eľme lať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W lať eľte lať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W hnať ženiem hnať is:1st_person
+SFX W hnať ženieš hnať is:2nd_person
+SFX W hnať ženie hnať is:3rd_person
+SFX W hnať ženieme hnať is:1st_person is:plural
+SFX W hnať ženiete hnať is:2nd_person is:plural
+SFX W hnať ženú hnať is:3rd_person is:plural
+SFX W hnať ženúc hnať is:participle
+SFX W hnať žeň hnať is:2nd_person is:imperative
+SFX W hnať žeňme hnať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W hnať žeňte hnať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ať ajem sať is:1st_person
+SFX W ať aješ sať is:2nd_person
+SFX W ať aje sať is:3rd_person
+SFX W ať ajeme sať is:1st_person is:plural
+SFX W ať ajete sať is:2nd_person is:plural
+SFX W ať ajú sať is:3rd_person is:plural
+SFX W ať ajúc sať is:participle
+SFX W ať aj sať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ať ajme sať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ať ajte sať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ť nem tať is:1st_person
+SFX W ť neš tať is:2nd_person
+SFX W ť ne tať is:3rd_person
+SFX W ť neme tať is:1st_person is:plural
+SFX W ť nete tať is:2nd_person is:plural
+SFX W ť nú tať is:3rd_person is:plural
+SFX W ť núc tať is:participle
+SFX W ť ň tať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ť ňme tať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ť ňte tať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ovať ujem ovať is:1st_person
+SFX W ovať uješ ovať is:2nd_person
+SFX W ovať uje ovať is:3rd_person
+SFX W ovať ujeme ovať is:1st_person is:plural
+SFX W ovať ujete ovať is:2nd_person is:plural
+SFX W ovať ujú ovať is:3rd_person is:plural
+SFX W ovať ujúc ovať is:participle
+SFX W ovať uj ovať is:2nd_person is:imperative
+SFX W ovať ujme ovať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ovať ujte ovať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W uvať ujem uvať is:1st_person
+SFX W uvať uješ uvať is:2nd_person
+SFX W uvať uje uvať is:3rd_person
+SFX W uvať ujeme uvať is:1st_person is:plural
+SFX W uvať ujete uvať is:2nd_person is:plural
+SFX W uvať ujú uvať is:3rd_person is:plural
+SFX W uvať ujúc uvať is:participle
+SFX W uvať uj uvať is:2nd_person is:imperative
+SFX W uvať ujme uvať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W uvať ujte uvať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ať al ať is:1st_person is:past
+SFX W ať al ať is:2nd_person is:past
+SFX W ať al ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ať ala ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ať alo ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ať ali ať is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W áť ojím áť is:1st_person
+SFX W áť ojíš áť is:2nd_person
+SFX W áť ojí áť is:3rd_person
+SFX W áť ojíme áť is:1st_person is:plural
+SFX W áť ojíte áť is:2nd_person is:plural
+SFX W áť oja áť is:3rd_person is:plural
+SFX W áť ojac áť is:participle
+SFX W áť oj áť is:2nd_person is:imperative
+SFX W áť ojme áť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W áť ojte áť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W áť ál áť is:1st_person is:past
+SFX W áť ál áť is:2nd_person is:past
+SFX W áť ál áť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W áť ála áť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W áť álo áť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W áť áli áť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W ieť ejem ieť is:1st_person
+SFX W ieť eješ ieť is:2nd_person
+SFX W ieť eje ieť is:3rd_person
+SFX W ieť ejeme ieť is:1st_person is:plural
+SFX W ieť ejete ieť is:2nd_person is:plural
+SFX W ieť ejú ieť is:3rd_person is:plural
+SFX W ieť ejúc ieť is:participle
+SFX W ieť ej ieť is:2nd_person is:imperative
+SFX W ieť ejme ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ieť ejte ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ieť el ieť is:1st_person is:past
+SFX W ieť el ieť is:2nd_person is:past
+SFX W ieť el ieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ieť ela ieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W ieť elo ieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ieť eli ieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W ť jem [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person
+SFX W ť ješ [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person
+SFX W ť je [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person
+SFX W ť jeme [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person is:plural
+SFX W ť jete [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person is:plural
+SFX W ť jú [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:plural
+SFX W ť júc [bčdkľnprszž][iy]ť is:participle
+SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person is:past
+SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person is:past
+SFX W ť l [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ť la [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W ť lo [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ť li [bčdkľnprszž][iy]ť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W iť i [bčdkľnprszž]iť is:2nd_person is:imperative
+SFX W yť y [bčdkľnprszž]yť is:2nd_person is:imperative
+SFX W ť me [bčdkľnprszž][iy]ť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ť te [bčdkľnprszž][iy]ť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W ť jem [bčdkľprszž]uť is:1st_person
+SFX W ť ješ [bčdkľprszž]uť is:2nd_person
+SFX W ť je [bčdkľprszž]uť is:3rd_person
+SFX W ť jeme [bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural
+SFX W ť jete [bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural
+SFX W ť jú [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:plural
+SFX W ť júc [bčdkľprszž]uť is:participle
+SFX W ť l [bčdkľprszž]uť is:1st_person
+SFX W ť l [bčdkľprszž]uť is:2nd_person
+SFX W ť l [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W ť la [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W ť lo [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W ť li [bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W ť j [bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:imperative
+SFX W ť jme [bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W ť jte [bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W uť em [^bčdkľprszž]uť is:1st_person
+SFX W uť eš [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person
+SFX W uť e [^bčdkľprszž]uť is:3rd_person
+SFX W uť eme [^bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural
+SFX W uť ete [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural
+SFX W uť u [^bčdkľprszž]uť is:3rd_person is:plural
+SFX W uť uc [^bčdkľprszž]uť is:participle
+SFX W uť i [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:imperative
+SFX W uť ime [^bčdkľprszž]uť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W uť ite [^bčdkľprszž]uť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W nuť ol nuť is:1st_person is:past
+SFX W nuť ol nuť is:2nd_person is:past
+SFX W nuť ol nuť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W nuť la nuť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W nuť lo nuť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W nuť li nuť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W úť ujem [bčdkľrszž]úť is:1st_person
+SFX W úť uješ [bčdkľrszž]úť is:2nd_person
+SFX W úť uje [bčdkľrszž]úť is:3rd_person
+SFX W úť ujeme [bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural
+SFX W úť ujete [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural
+SFX W úť ujú [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:plural
+SFX W úť ujúc [bčdkľrszž]úť is:participle
+SFX W úť uj [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:imperative
+SFX W úť ujme [bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W úť ujte [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť is:1st_person is:past
+SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:past
+SFX W úť ul [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W úť ula [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W úť ulo [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W úť uli [bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W úť em [^bčdkľrszž]úť is:1st_person
+SFX W úť eš [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person
+SFX W úť e [^bčdkľrszž]úť is:3rd_person
+SFX W úť eme [^bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural
+SFX W úť ete [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural
+SFX W úť ú [^bčdkľrszž]úť is:3rd_person is:plural
+SFX W úť úc [^bčdkľrszž]úť is:participle
+SFX W úť i [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:imperative
+SFX W úť ime [^bčdkľrszž]úť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX W úť ite [^bčdkľrszž]úť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX W núť ol [^aeilľory]núť is:1st_person is:past
+SFX W núť ol [^aeilľory]núť is:2nd_person is:past
+SFX W núť ol [^aeilľory]núť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W núť la [^aeilľory]núť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W núť lo [^aeilľory]núť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W núť li [^aeilľory]núť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX W úť ul [aeilľory]núť is:1st_person is:past
+SFX W úť ul [aeilľory]núť is:2nd_person is:past
+SFX W úť ul [aeilľory]núť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX W úť ula [aeilľory]núť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX W úť ulo [aeilľory]núť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX W úť uli [aeilľory]núť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX T Y 191
-SFX T ať iam [cčzrš]ať
-SFX T ať iaš [cčzrš]ať
-SFX T ať ia [cčzrš]ať
-SFX T ať iame [cčzrš]ať
-SFX T ať iate [cčzrš]ať
-SFX T ať ajú [cčzrš]ať
-SFX T ať ajúc [cčzrš]ať
-SFX T ať aj [cčzrš]ať
-SFX T ať ajme [cčzrš]ať
-SFX T ať ajte [cčzrš]ať
-SFX T dať dzem dať
-SFX T dať dzeš dať
-SFX T dať dze dať
-SFX T dať dzeme dať
-SFX T dať dzete dať
-SFX T dať dzu dať
-SFX T dať dzuc dať
-SFX T dať dz dať
-SFX T dať dzme dať
-SFX T dať dzte dať
-SFX T ať mem jať
-SFX T ať meš jať
-SFX T ať me jať
-SFX T ať meme jať
-SFX T ať mete jať
-SFX T ať mú jať
-SFX T ať múc jať
-SFX T ať mi jať
-SFX T ať mime jať
-SFX T ať mite jať
-SFX T lať olem klať
-SFX T lať oleš klať
-SFX T lať ole klať
-SFX T lať oleme klať
-SFX T lať olete klať
-SFX T lať olú klať
-SFX T lať olúc klať
-SFX T lať oľ klať
-SFX T lať oľme klať
-SFX T lať oľte klať
-SFX T slať šlem slať
-SFX T slať šleš slať
-SFX T slať šle slať
-SFX T slať šleme slať
-SFX T slať šlete slať
-SFX T slať šlú slať
-SFX T slať šlúc slať
-SFX T slať šli slať
-SFX T slať šlime slať
-SFX T slať šlite slať
-SFX T ať em [^ks]lať
-SFX T ať eš [^ks]lať
-SFX T ať e [^ks]lať
-SFX T ať eme [^ks]lať
-SFX T ať ete [^ks]lať
-SFX T ať ú [^ks]lať
-SFX T ať úc [^ks]lať
-SFX T ať i [^ks]lať
-SFX T ať ime [^ks]lať
-SFX T ať ite [^ks]lať
-SFX T ľať lem ľať
-SFX T ľať leš ľať
-SFX T ľať le ľať
-SFX T ľať leme ľať
-SFX T ľať lete ľať
-SFX T ľať ľú ľať
-SFX T ľať ľúc ľať
-SFX T ľať li ľať
-SFX T ľať lime ľať
-SFX T ľať lite ľať
-SFX T ať i [mn]ať
-SFX T ať ime [mn]ať
-SFX T ať ite [mn]ať
-SFX T ňať niam ňať
-SFX T ňať niaš ňať
-SFX T ňať nia ňať
-SFX T ňať niame ňať
-SFX T ňať niate ňať
-SFX T ňať ňajú ňať
-SFX T ňať ňajúc ňať
-SFX T ňať ňaj ňať
-SFX T ňať ňajme ňať
-SFX T ňať ňajte ňať
-SFX T sať šem sať
-SFX T sať šeš sať
-SFX T sať še sať
-SFX T sať šeme sať
-SFX T sať šete sať
-SFX T sať šu i[aeiouy]sať
-SFX T sať šú [^i][aeiouy]sať
-SFX T sať šuc i[aeiouy]sať
-SFX T sať šúc [^i][aeiouy]sať
-SFX T sať š sať
-SFX T sať šme sať
-SFX T sať šte sať
-SFX T tať cem tať
-SFX T tať ceš tať
-SFX T tať ce tať
-SFX T tať ceme tať
-SFX T tať cete tať
-SFX T tať cú tať
-SFX T tať cúc tať
-SFX T tať c tať
-SFX T tať cme tať
-SFX T tať cte tať
-SFX T ťať tnem ťať
-SFX T ťať tneš ťať
-SFX T ťať tne ťať
-SFX T ťať tneme ťať
-SFX T ťať tnete ťať
-SFX T ťať tnú ťať
-SFX T ťať tnúc ťať
-SFX T ťať tni ťať
-SFX T ťať tnime ťať
-SFX T ťať tnite ťať
-SFX T ať iam avať
-SFX T ať iaš avať
-SFX T ať ia avať
-SFX T ať iame avať
-SFX T ať iate avať
-SFX T ať ajú avať
-SFX T ať ajúc avať
-SFX T ať aj avať
-SFX T ať ajme avať
-SFX T ať ajte avať
-SFX T ať em [^a]vať
-SFX T ať eš [^a]vať
-SFX T ať e [^a]vať
-SFX T ať eme [^a]vať
-SFX T ať ete [^a]vať
-SFX T ať ú [^a]vať
-SFX T ať úc [^a]vať
-SFX T 0 i [^a]vať
-SFX T 0 ime [^a]vať
-SFX T 0 ite [^a]vať
-SFX T zať žem [z]ať
-SFX T zať žeš [z]ať
-SFX T zať že [z]ať
-SFX T zať žeme [z]ať
-SFX T zať žete [z]ať
-SFX T zať žu i[aeou][z]ať
-SFX T zať žúc i[aeou][z]ať
-SFX T zať žú [^i][aeou][z]ať
-SFX T zať žúc [^i][aeou][z]ať
-SFX T zať žu [áéíĺóŕúý][z]ať
-SFX T zať žuc [áéíĺóŕúý][z]ať
-SFX T zať žú [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať
-SFX T zať žúc [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať
-SFX T zať ž [z]ať
-SFX T zať žme [z]ať
-SFX T zať žte [z]ať
-SFX T žať žnem žať
-SFX T žať žneš žať
-SFX T žať žne žať
-SFX T žať žneme žať
-SFX T žať žnete žať
-SFX T žať žnú žať
-SFX T žať žnúc žať
-SFX T žať žni žať
-SFX T žať žnime žať
-SFX T žať žnite žať
-SFX T ať em [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať eš [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať e [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať eme [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať ete [^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať u i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať ú [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať u [áéíóúý][^cčdzjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať u [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať uc i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať úc [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať uc [áéíóúý][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T ať uc [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať
-SFX T pať p pať
-SFX T ať me [^cčdjmnrsštťvzž]ať
-SFX T ať te [^cčdjmnrsštťvzž]ať
-SFX T päť pnem päť
-SFX T päť pneš päť
-SFX T päť pne päť
-SFX T päť pneme päť
-SFX T päť pnete päť
-SFX T päť pnú päť
-SFX T päť pnúc päť
-SFX T päť pni päť
-SFX T päť pnime päť
-SFX T päť pnite päť
-SFX T ť l ť
-SFX T ť la ť
-SFX T ť lo ť
-SFX T ť li ť
+SFX T Y 195
+SFX T ať iam [cčzrš]ať is:1st_person
+SFX T ať iaš [cčzrš]ať is:2nd_person
+SFX T ať ia [cčzrš]ať is:3rd_person
+SFX T ať iame [cčzrš]ať is:1st_person is:plural
+SFX T ať iate [cčzrš]ať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ajú [cčzrš]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať ajúc [cčzrš]ať is:participle
+SFX T ať aj [cčzrš]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať ajme [cčzrš]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ajte [cčzrš]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T dať dzem dať is:1st_person
+SFX T dať dzeš dať is:2nd_person
+SFX T dať dze dať is:3rd_person
+SFX T dať dzeme dať is:1st_person is:plural
+SFX T dať dzete dať is:2nd_person is:plural
+SFX T dať dzu dať is:3rd_person is:plural
+SFX T dať dzuc dať is:participle
+SFX T dať dz dať is:2nd_person is:imperative
+SFX T dať dzme dať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T dať dzte dať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať mem jať is:1st_person
+SFX T ať meš jať is:2nd_person
+SFX T ať me jať is:3rd_person
+SFX T ať meme jať is:1st_person is:plural
+SFX T ať mete jať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať mú jať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať múc jať is:participle
+SFX T ať mi jať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať mime jať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať mite jať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T lať olem klať is:1st_person
+SFX T lať oleš klať is:2nd_person
+SFX T lať ole klať is:3rd_person
+SFX T lať oleme klať is:1st_person is:plural
+SFX T lať olete klať is:2nd_person is:plural
+SFX T lať olú klať is:3rd_person is:plural
+SFX T lať olúc klať is:participle
+SFX T lať oľ klať is:2nd_person is:imperative
+SFX T lať oľme klať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T lať oľte klať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T slať šlem slať is:1st_person
+SFX T slať šleš slať is:2nd_person
+SFX T slať šle slať is:3rd_person
+SFX T slať šleme slať is:1st_person is:plural
+SFX T slať šlete slať is:2nd_person is:plural
+SFX T slať šlú slať is:3rd_person is:plural
+SFX T slať šlúc slať is:participle
+SFX T slať šli slať is:2nd_person is:imperative
+SFX T slať šlime slať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T slať šlite slať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať em [^ks]lať is:1st_person
+SFX T ať eš [^ks]lať is:2nd_person
+SFX T ať e [^ks]lať is:3rd_person
+SFX T ať eme [^ks]lať is:1st_person is:plural
+SFX T ať ete [^ks]lať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ú [^ks]lať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať úc [^ks]lať is:participle
+SFX T ať i [^ks]lať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ime [^ks]lať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ite [^ks]lať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať 0 [^rj]bať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať i [rj]bať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ľať lem ľať is:1st_person
+SFX T ľať leš ľať is:2nd_person
+SFX T ľať le ľať is:3rd_person
+SFX T ľať leme ľať is:1st_person is:plural
+SFX T ľať lete ľať is:2nd_person is:plural
+SFX T ľať ľú ľať is:3rd_person is:plural
+SFX T ľať ľúc ľať is:participle
+SFX T ľať li ľať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ľať lime ľať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ľať lite ľať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať i [mn]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať ime [mn]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ite [mn]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ňať niam ňať is:1st_person
+SFX T ňať niaš ňať is:2nd_person
+SFX T ňať nia ňať is:3rd_person
+SFX T ňať niame ňať is:1st_person is:plural
+SFX T ňať niate ňať is:2nd_person is:plural
+SFX T ňať ňajú ňať is:3rd_person is:plural
+SFX T ňať ňajúc ňať is:participle
+SFX T ňať ňaj ňať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ňať ňajme ňať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ňať ňajte ňať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T sať šem sať is:1st_person
+SFX T sať šeš sať is:2nd_person
+SFX T sať še sať is:3rd_person
+SFX T sať šeme sať is:1st_person is:plural
+SFX T sať šete sať is:2nd_person is:plural
+SFX T sať šu i[aeiouy]sať is:3rd_person is:plural
+SFX T sať šú [^i][aeiouy]sať is:3rd_person is:plural
+SFX T sať šuc i[aeiouy]sať is:participle
+SFX T sať šúc [^i][aeiouy]sať is:participle
+SFX T sať š sať is:2nd_person is:imperative
+SFX T sať šme sať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T sať šte sať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T tať cem tať is:1st_person
+SFX T tať ceš tať is:2nd_person
+SFX T tať ce tať is:3rd_person
+SFX T tať ceme tať is:1st_person is:plural
+SFX T tať cete tať is:2nd_person is:plural
+SFX T tať cú tať is:3rd_person is:plural
+SFX T tať cúc tať is:participle
+SFX T tať c tať is:2nd_person is:imperative
+SFX T tať cme tať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T tať cte tať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ťať tnem ťať is:1st_person
+SFX T ťať tneš ťať is:2nd_person
+SFX T ťať tne ťať is:3rd_person
+SFX T ťať tneme ťať is:1st_person is:plural
+SFX T ťať tnete ťať is:2nd_person is:plural
+SFX T ťať tnú ťať is:3rd_person is:plural
+SFX T ťať tnúc ťať is:participle
+SFX T ťať tni ťať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ťať tnime ťať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ťať tnite ťať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať iam avať is:1st_person
+SFX T ať iaš avať is:2nd_person
+SFX T ať ia avať is:3rd_person
+SFX T ať iame avať is:1st_person is:plural
+SFX T ať iate avať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ajú avať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať ajúc avať is:participle
+SFX T ať aj avať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať ajme avať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať ajte avať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať em [^a]vať is:1st_person
+SFX T ať eš [^a]vať is:2nd_person
+SFX T ať e [^a]vať is:3rd_person
+SFX T ať eme [^a]vať is:1st_person is:plural
+SFX T ať ete [^a]vať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať ú [^a]vať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať úc [^a]vať is:participle
+SFX T 0 i [^a]vať is:2nd_person is:imperative
+SFX T 0 ime [^a]vať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T 0 ite [^a]vať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T zať žem [z]ať is:1st_person
+SFX T zať žeš [z]ať is:2nd_person
+SFX T zať že [z]ať is:3rd_person
+SFX T zať žeme [z]ať is:1st_person is:plural
+SFX T zať žete [z]ať is:2nd_person is:plural
+SFX T zať žu i[aeou][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žúc i[aeou][z]ať is:participle
+SFX T zať žú [^i][aeou][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žúc [^i][aeou][z]ať is:participle
+SFX T zať žu [áéíĺóŕúý][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žuc [áéíĺóŕúý][z]ať is:participle
+SFX T zať žú [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T zať žúc [^aáeéiíĺoóŕuúyý][z]ať is:participle
+SFX T zať ž [z]ať is:2nd_person is:imperative
+SFX T zať žme [z]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T zať žte [z]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T žať žnem žať is:1st_person
+SFX T žať žneš žať is:2nd_person
+SFX T žať žne žať is:3rd_person
+SFX T žať žneme žať is:1st_person is:plural
+SFX T žať žnete žať is:2nd_person is:plural
+SFX T žať žnú žať is:3rd_person is:plural
+SFX T žať žnúc žať is:participle
+SFX T žať žni žať is:2nd_person is:imperative
+SFX T žať žnime žať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T žať žnite žať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ať em [^cčdjlrsštťvzž]ať is:1st_person
+SFX T ať eš [^cčdjlrsštťvzž]ať is:2nd_person
+SFX T ať e [^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person
+SFX T ať eme [^cčdjlrsštťvzž]ať is:1st_person is:plural
+SFX T ať ete [^cčdjlrsštťvzž]ať is:2nd_person is:plural
+SFX T ať u i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať ú [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať u [áéíóúý][^cčdzjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať u [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať is:3rd_person is:plural
+SFX T ať uc i[aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T ať úc [^i][aeou][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T ať uc [áéíóúý][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T ať uc [^aáeéíoóuúý][^cčdjlrsštťvzž]ať is:participle
+SFX T pať p pať is:2nd_person is:imperative
+SFX T ať me [^cčdjmnrsštťvzž]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T ať te [^cčdjmnrsštťvzž]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T päť pnem päť is:1st_person
+SFX T päť pneš päť is:2nd_person
+SFX T päť pne päť is:3rd_person
+SFX T päť pneme päť is:1st_person is:plural
+SFX T päť pnete päť is:2nd_person is:plural
+SFX T päť pnú päť is:3rd_person is:plural
+SFX T päť pnúc päť is:participle
+SFX T päť pni päť is:2nd_person is:imperative
+SFX T päť pnime päť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX T päť pnite päť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX T ť l ť is:1st_person is:past
+SFX T ť l ť is:2nd_person is:past
+SFX T ť l ť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX T ť la ť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX T ť lo ť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX T ť li ť is:3rd_person is:plural is:past
-SFX R Y 399
-SFX R rať riem [aeiou]rať
-SFX R rať rieš [aeiou]rať
-SFX R rať rie [aeiou]rať
-SFX R rať rieme [aeiou]rať
-SFX R rať riete [aeiou]rať
-SFX R rať rú [aeiou]rať
-SFX R rať rúc [aeiou]rať
-SFX R rať r [aeiou]rať
-SFX R rať rme [aeiou]rať
-SFX R rať rte [aeiou]rať
-SFX R rať eriem [^aeiou]rať
-SFX R rať erieš [^aeiou]rať
-SFX R rať erie [^aeiou]rať
-SFX R rať erieme [^aeiou]rať
-SFX R rať eriete [^aeiou]rať
-SFX R rať erú [^aeiou]rať
-SFX R rať erúc [^aeiou]rať
-SFX R rať er [^aeiou]rať
-SFX R rať erme [^aeiou]rať
-SFX R rať erte [^aeiou]rať
-SFX R ďať dím ďať
-SFX R ďať díš ďať
-SFX R ďať dí ďať
-SFX R ďať díme ďať
-SFX R ďať díte ďať
-SFX R ďať dia ďať
-SFX R ďať diac ďať
-SFX R ďať di ďať
-SFX R ďať dime ďať
-SFX R ďať dite ďať
-SFX R ňať ním ňať
-SFX R ňať níš ňať
-SFX R ňať ní ňať
-SFX R ňať níme ňať
-SFX R ňať níte ňať
-SFX R ňať nia ňať
-SFX R ňať niac ňať
-SFX R ňať ň ňať
-SFX R ňať ňme ňať
-SFX R ňať ňte ňať
-SFX R ťať tím ťať
-SFX R ťať tíš ťať
-SFX R ťať tí ťať
-SFX R ťať tíme ťať
-SFX R ťať títe ťať
-SFX R ťať tia ťať
-SFX R ťať tiac ťať
-SFX R ťať ti ťať
-SFX R ťať time ťať
-SFX R ťať tite ťať
-SFX R ať ím [^ďňrť]ať
-SFX R ať íš [^ďňrť]ať
-SFX R ať í [^ďňrť]ať
-SFX R ať íme [^ďňrť]ať
-SFX R ať íte [^ďňrť]ať
-SFX R ať ia [^ďňrť]ať
-SFX R ať iac [^ďňrť]ať
-SFX R žať ž žať
-SFX R ať me [^ďňrť]ať
-SFX R ať te [^ďňrť]ať
-SFX R ať al ať
-SFX R ať ala ať
-SFX R ať alo ať
-SFX R ať ali ať
-SFX R iecť ečiem iecť
-SFX R iecť ečieš iecť
-SFX R iecť ečie iecť
-SFX R iecť ečieme iecť
-SFX R iecť ečiete iecť
-SFX R iecť ečú iecť
-SFX R iecť ečúc iecť
-SFX R iecť eč iecť
-SFX R iecť ečme iecť
-SFX R iecť ečte iecť
-SFX R cť kol iecť
-SFX R cť kla iecť
-SFX R cť klo iecť
-SFX R cť kli iecť
-SFX R ĺcť lčiem ĺcť
-SFX R ĺcť lčieš ĺcť
-SFX R ĺcť lčie ĺcť
-SFX R ĺcť lčieme ĺcť
-SFX R ĺcť lčiete ĺcť
-SFX R ĺcť lčú ĺcť
-SFX R ĺcť lčúc ĺcť
-SFX R ĺcť lč ĺcť
-SFX R ĺcť lčme ĺcť
-SFX R ĺcť lčte ĺcť
-SFX R cť kol ĺcť
-SFX R cť kla ĺcť
-SFX R cť klo ĺcť
-SFX R cť kli ĺcť
-SFX R cť žem ôcť
-SFX R cť žeš ôcť
-SFX R cť že ôcť
-SFX R cť žme ôcť
-SFX R cť žeme ôcť
-SFX R cť žte ôcť
-SFX R cť žete ôcť
-SFX R cť žu ôcť
-SFX R ôcť ohol ôcť
-SFX R ôcť ohla ôcť
-SFX R ôcť ohlo ôcť
-SFX R ôcť ohli ôcť
-SFX R edieť iem edieť
-SFX R edieť ieš edieť
-SFX R edieť ie edieť
-SFX R edieť ieme edieť
-SFX R edieť iete edieť
-SFX R edieť edia edieť
-SFX R edieť ediac edieť
-SFX R edieť edz edieť
-SFX R edieť edzme edieť
-SFX R edieť edzte edieť
-SFX R edieť edel edieť
-SFX R edieť edela edieť
-SFX R edieť edelo edieť
-SFX R edieť edeli edieť
-SFX R lieť eliem mlieť
-SFX R lieť elieš mlieť
-SFX R lieť elie mlieť
-SFX R lieť elieme mlieť
-SFX R lieť eliete mlieť
-SFX R lieť elú mlieť
-SFX R lieť elúc mlieť
-SFX R lieť eľ mlieť
-SFX R lieť eľme mlieť
-SFX R lieť eľte mlieť
-SFX R ieť i [^m]lieť
-SFX R ieť ime [^m]lieť
-SFX R ieť ite [^m]lieť
-SFX R ieť me [^dlnt]ieť
-SFX R ieť te [^dlnt]ieť
-SFX R nieť ňme nieť
-SFX R dieť ďme dieť
-SFX R tieť ťme tieť
-SFX R nieť ňte nieť
-SFX R dieť ďte dieť
-SFX R tieť ťte tieť
-SFX R ieť ím ieť
-SFX R ieť íš ieť
-SFX R ieť í ieť
-SFX R ieť íme ieť
-SFX R ieť íte ieť
-SFX R ieť ia ieť
-SFX R ieť iac ieť
-SFX R ieť el ieť
-SFX R ieť ela ieť
-SFX R ieť elo ieť
-SFX R ieť eli ieť
-SFX R ásť adiem lásť
-SFX R ásť adieš lásť
-SFX R ásť adie lásť
-SFX R ásť adieme lásť
-SFX R ásť adiete lásť
-SFX R ásť adú lásť
-SFX R ásť adúc lásť
-SFX R ásť ď lásť
-SFX R ásť aďme lásť
-SFX R ásť aďte lásť
-SFX R sť dol lásť
-SFX R sť dla lásť
-SFX R sť dlo lásť
-SFX R sť dli lásť
-SFX R ásť asiem pásť
-SFX R ásť asieš pásť
-SFX R ásť asie pásť
-SFX R ásť asieme pásť
-SFX R ásť asiete pásť
-SFX R ásť asú pásť
-SFX R ásť asúc pásť
-SFX R ásť s pásť
-SFX R ásť asme pásť
-SFX R ásť aste pásť
-SFX R sť sol pásť
-SFX R sť sla pásť
-SFX R sť slo pásť
-SFX R sť sli pásť
-SFX R ásť astiem [^lp]ásť
-SFX R ásť astieš [^lp]ásť
-SFX R ásť astie [^lp]ásť
-SFX R ásť astieme [^lp]ásť
-SFX R ásť astiete [^lp]ásť
-SFX R ásť astú [^lp]ásť
-SFX R ásť astúc [^lp]ásť
-SFX R ásť asť [^lp]ásť
-SFX R ásť asťme [^lp]ásť
-SFX R ásť asťte [^lp]ásť
-SFX R ť tol [^lp]ásť
-SFX R ť tla [^lp]ásť
-SFX R ť tlo [^lp]ásť
-SFX R ť tli [^lp]ásť
-SFX R iasť ätiem miasť
-SFX R iasť ätieš miasť
-SFX R iasť ätie miasť
-SFX R iasť ätieme miasť
-SFX R iasť ätiete miasť
-SFX R iasť ätú miasť
-SFX R iasť ätúc miasť
-SFX R iasť äť miasť
-SFX R iasť äťme miasť
-SFX R iasť äťte miasť
-SFX R sť tol miasť
-SFX R sť tla miasť
-SFX R sť tlo miasť
-SFX R sť tli miasť
-SFX R iasť adiem priasť
-SFX R iasť adieš priasť
-SFX R iasť adie priasť
-SFX R iasť adieme priasť
-SFX R iasť adiete priasť
-SFX R iasť adú priasť
-SFX R iasť adúc priasť
-SFX R iasť aď priasť
-SFX R iasť aďme priasť
-SFX R iasť aďte priasť
-SFX R sť dol priasť
-SFX R sť dla priasť
-SFX R sť dlo priasť
-SFX R sť dli priasť
-SFX R iasť asiem triasť
-SFX R iasť asieš triasť
-SFX R iasť asie triasť
-SFX R iasť asieme triasť
-SFX R iasť asiete triasť
-SFX R iasť asú triasť
-SFX R iasť asúc triasť
-SFX R iasť as triasť
-SFX R iasť asme triasť
-SFX R iasť aste triasť
-SFX R sť sol triasť
-SFX R sť sla triasť
-SFX R sť slo triasť
-SFX R sť sli triasť
-SFX R iesť esiem niesť
-SFX R iesť esieš niesť
-SFX R iesť esie niesť
-SFX R iesť esieme niesť
-SFX R iesť esiete niesť
-SFX R iesť esú niesť
-SFX R iesť esúc niesť
-SFX R iesť es niesť
-SFX R iesť esme niesť
-SFX R iesť este niesť
-SFX R sť sol niesť
-SFX R sť sla niesť
-SFX R sť slo niesť
-SFX R sť sli niesť
-SFX R iesť ediem viesť
-SFX R iesť edieš viesť
-SFX R iesť edie viesť
-SFX R iesť edieme viesť
-SFX R iesť ediete viesť
-SFX R iesť edú viesť
-SFX R iesť edúc viesť
-SFX R iesť eď viesť
-SFX R iesť eďme viesť
-SFX R iesť eďte viesť
-SFX R sť dol viesť
-SFX R sť dla viesť
-SFX R sť dlo viesť
-SFX R sť dli viesť
-SFX R iesť etiem [^nv]iesť
-SFX R iesť etieš [^nv]iesť
-SFX R iesť etie [^nv]iesť
-SFX R iesť etieme [^nv]iesť
-SFX R iesť etiete [^nv]iesť
-SFX R iesť etú [^nv]iesť
-SFX R iesť etúc [^nv]iesť
-SFX R iesť eť [^nv]iesť
-SFX R iesť eťme [^nv]iesť
-SFX R iesť eťte [^nv]iesť
-SFX R sť tol [^nv]iesť
-SFX R sť tla [^nv]iesť
-SFX R sť tlo [^nv]iesť
-SFX R sť tli [^nv]iesť
-SFX R sť m [^i]esť
-SFX R sť š [^i]esť
-SFX R esť e [^i]esť
-SFX R sť me [^i]esť
-SFX R sť te [^i]esť
-SFX R sť dia [^i]esť
-SFX R sť diac [^i]esť
-SFX R sť dz [^i]esť
-SFX R sť dzme [^i]esť
-SFX R sť dzte [^i]esť
-SFX R sť dol [^i]esť
-SFX R sť dla [^i]esť
-SFX R sť dlo [^i]esť
-SFX R sť dli [^i]esť
-SFX R sť dem .[íj]sť
-SFX R sť deš .[íj]sť
-SFX R sť de .[íj]sť
-SFX R sť deme .[íj]sť
-SFX R sť dete .[íj]sť
-SFX R sť du .[íj]sť
-SFX R sť dúc .[íj]sť
-SFX R sť ď .ísť
-SFX R sť ďme .ísť
-SFX R sť ďte .ísť
-SFX R ísť išiel ísť
-SFX R ísť išla ísť
-SFX R ísť išlo ísť
-SFX R ísť išli ísť
-SFX R sť di ájsť
-SFX R sť dimme ájsť
-SFX R sť dite ájsť
-SFX R ájsť ašiel ájsť
-SFX R ájsť ašla ájsť
-SFX R ájsť ašlo ájsť
-SFX R ájsť ašli ájsť
-SFX R ôjsť ošiel ôjsť
-SFX R ôjsť ošla ôjsť
-SFX R ôjsť ošlo ôjsť
-SFX R ôjsť ošli ôjsť
-SFX R jsť šiel jsť
-SFX R jsť šla jsť
-SFX R jsť šlo jsť
-SFX R jsť šli jsť
-SFX R úsť udiem úsť
-SFX R úsť udieš úsť
-SFX R úsť udie úsť
-SFX R úsť udieme úsť
-SFX R úsť udiete úsť
-SFX R úsť udú úsť
-SFX R úsť udúc úsť
-SFX R úsť uď úsť
-SFX R úsť uďme úsť
-SFX R úsť uďte úsť
-SFX R sť dol úsť
-SFX R sť dla úsť
-SFX R sť dlo úsť
-SFX R sť dli úsť
-SFX R núť niem núť
-SFX R núť nieš núť
-SFX R núť nie núť
-SFX R núť nieme núť
-SFX R núť niete núť
-SFX R núť nú núť
-SFX R núť núc núť
-SFX R núť ň núť
-SFX R núť ňme núť
-SFX R núť ňte núť
-SFX R núť nul núť
-SFX R núť nula núť
-SFX R núť nulo núť
-SFX R núť nuli núť
-SFX R iezť ežiem riezť
-SFX R iezť ežieš riezť
-SFX R iezť ežie riezť
-SFX R iezť ežieme riezť
-SFX R iezť ežiete riezť
-SFX R iezť ežú riezť
-SFX R iezť ežúc riezť
-SFX R iezť ež riezť
-SFX R iezť ežme riezť
-SFX R iezť ežte riezť
-SFX R iezť eziem [^r]iezť
-SFX R iezť ezieš [^r]iezť
-SFX R iezť ezie [^r]iezť
-SFX R iezť ezieme [^r]iezť
-SFX R iezť eziete [^r]iezť
-SFX R iezť ezú [^r]iezť
-SFX R iezť ezúc [^r]iezť
-SFX R iezť ez [^r]iezť
-SFX R iezť ezme [^r]iezť
-SFX R iezť ezte [^r]iezť
-SFX R ť ol [^r]iezť
-SFX R ť la [^r]iezť
-SFX R ť lo [^r]iezť
-SFX R ť li [^r]iezť
-SFX R ť ol [^i]ezť
-SFX R ť la [^i]ezť
-SFX R ť lo [^i]ezť
-SFX R ť li [^i]ezť
-SFX R ť iem [^eý]zť
-SFX R ť ieš [^eý]zť
-SFX R ť ie [^eý]zť
-SFX R ť ieme [^eý]zť
-SFX R ť iete [^eý]zť
-SFX R ť ú [^eý]zť
-SFX R ť úc [^eý]zť
-SFX R zť z [^eý]zť
-SFX R ť me [^eý]zť
-SFX R ť te [^eý]zť
-SFX R ť ol [^e]zť
-SFX R ť la [^e]zť
-SFX R ť lo [^e]zť
-SFX R ť li [^e]zť
-SFX R ýzť yziem ýzť
-SFX R ýzť yzieš ýzť
-SFX R ýzť yzie ýzť
-SFX R ýzť yzieme ýzť
-SFX R ýzť yziete ýzť
-SFX R ýzť yzú ýzť
-SFX R ýzť yzúc ýzť
-SFX R ýzť yz ýzť
-SFX R ýzť yzme ýzť
-SFX R ýzť yzte ýzť
+SFX R Y 449
+SFX R rať riem [aeiou]rať is:1st_person
+SFX R rať rieš [aeiou]rať is:2nd_person
+SFX R rať rie [aeiou]rať is:3rd_person
+SFX R rať rieme [aeiou]rať is:1st_person is:plural
+SFX R rať riete [aeiou]rať is:2nd_person is:plural
+SFX R rať rú [aeiou]rať is:3rd_person is:plural
+SFX R rať rúc [aeiou]rať is:participle
+SFX R rať r [aeiou]rať is:2nd_person is:imperative
+SFX R rať rme [aeiou]rať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R rať rte [aeiou]rať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R rať eriem [^aeiou]rať is:1st_person
+SFX R rať erieš [^aeiou]rať is:2nd_person
+SFX R rať erie [^aeiou]rať is:3rd_person
+SFX R rať erieme [^aeiou]rať is:1st_person is:plural
+SFX R rať eriete [^aeiou]rať is:2nd_person is:plural
+SFX R rať erú [^aeiou]rať is:3rd_person is:plural
+SFX R rať erúc [^aeiou]rať is:participle
+SFX R rať er [^aeiou]rať is:2nd_person is:imperative
+SFX R rať erme [^aeiou]rať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R rať erte [^aeiou]rať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ďať dím ďať is:1st_person
+SFX R ďať díš ďať is:2nd_person
+SFX R ďať dí ďať is:3rd_person
+SFX R ďať díme ďať is:1st_person is:plural
+SFX R ďať díte ďať is:2nd_person is:plural
+SFX R ďať dia ďať is:3rd_person is:plural
+SFX R ďať diac ďať is:participle
+SFX R ďať di ďať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ďať dime ďať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ďať dite ďať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ňať ním ňať is:1st_person
+SFX R ňať níš ňať is:2nd_person
+SFX R ňať ní ňať is:3rd_person
+SFX R ňať níme ňať is:1st_person is:plural
+SFX R ňať níte ňať is:2nd_person is:plural
+SFX R ňať nia ňať is:3rd_person is:plural
+SFX R ňať niac ňať is:participle
+SFX R ňať ň ňať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ňať ňme ňať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ňať ňte ňať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ťať tím ťať is:1st_person
+SFX R ťať tíš ťať is:2nd_person
+SFX R ťať tí ťať is:3rd_person
+SFX R ťať tíme ťať is:1st_person is:plural
+SFX R ťať títe ťať is:2nd_person is:plural
+SFX R ťať tia ťať is:3rd_person is:plural
+SFX R ťať tiac ťať is:participle
+SFX R ťať ti ťať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ťať time ťať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ťať tite ťať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ať ím [^ďňrť]ať is:1st_person
+SFX R ať íš [^ďňrť]ať is:2nd_person
+SFX R ať í [^ďňrť]ať is:3rd_person
+SFX R ať íme [^ďňrť]ať is:1st_person is:plural
+SFX R ať íte [^ďňrť]ať is:2nd_person is:plural
+SFX R ať ia [^ďňrť]ať is:3rd_person is:plural
+SFX R ať iac [^ďňrť]ať is:participle
+SFX R žať ž žať is:2nd_person is:imperative
+SFX R ať me [^ďňrť]ať is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ať te [^ďňrť]ať is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ať al ať is:1st_person is:past
+SFX R ať al ať is:2nd_person is:past
+SFX R ať al ať is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ať ala ať is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ať alo ať is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ať ali ať is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iecť ečiem iecť is:1st_person
+SFX R iecť ečieš iecť is:2nd_person
+SFX R iecť ečie iecť is:3rd_person
+SFX R iecť ečieme iecť is:1st_person is:plural
+SFX R iecť ečiete iecť is:2nd_person is:plural
+SFX R iecť ečú iecť is:3rd_person is:plural
+SFX R iecť ečúc iecť is:participle
+SFX R iecť eč iecť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iecť ečme iecť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iecť ečte iecť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R cť kol iecť is:1st_person is:past
+SFX R cť kol iecť is:2nd_person is:past
+SFX R cť kol iecť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R cť kla iecť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R cť klo iecť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R cť kli iecť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ĺcť lčiem ĺcť is:1st_person
+SFX R ĺcť lčieš ĺcť is:2nd_person
+SFX R ĺcť lčie ĺcť is:3rd_person
+SFX R ĺcť lčieme ĺcť is:1st_person is:plural
+SFX R ĺcť lčiete ĺcť is:2nd_person is:plural
+SFX R ĺcť lčú ĺcť is:3rd_person is:plural
+SFX R ĺcť lčúc ĺcť is:participle
+SFX R ĺcť lč ĺcť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ĺcť lčme ĺcť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ĺcť lčte ĺcť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R cť kol ĺcť is:1st_person is:past
+SFX R cť kol ĺcť is:2nd_person is:past
+SFX R cť kol ĺcť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R cť kla ĺcť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R cť klo ĺcť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R cť kli ĺcť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R cť žem ôcť is:1st_person
+SFX R cť žeš ôcť is:2nd_person
+SFX R cť že ôcť is:3rd_person
+SFX R cť žme ôcť is:1st_person is:plural
+SFX R cť žeme ôcť is:1st_person is:plural
+SFX R cť žte ôcť is:2nd_person is:plural
+SFX R cť žete ôcť is:2nd_person is:plural
+SFX R cť žu ôcť is:3rd_person is:plural
+SFX R ôcť ohol ôcť is:1st_person is:past
+SFX R ôcť ohol ôcť is:2nd_person is:past
+SFX R ôcť ohol ôcť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ôcť ohla ôcť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ôcť ohlo ôcť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ôcť ohli ôcť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R edieť iem edieť is:1st_person
+SFX R edieť ieš edieť is:2nd_person
+SFX R edieť ie edieť is:3rd_person
+SFX R edieť ieme edieť is:1st_person is:plural
+SFX R edieť iete edieť is:2nd_person is:plural
+SFX R edieť edia edieť is:3rd_person is:plural
+SFX R edieť ediac edieť is:participle
+SFX R edieť edz edieť is:2nd_person is:imperative
+SFX R edieť edzme edieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R edieť edzte edieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R edieť edel edieť is:1st_person is:past
+SFX R edieť edel edieť is:2nd_person is:past
+SFX R edieť edel edieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R edieť edela edieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R edieť edelo edieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R edieť edeli edieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R lieť eliem mlieť is:1st_person
+SFX R lieť elieš mlieť is:2nd_person
+SFX R lieť elie mlieť is:3rd_person
+SFX R lieť elieme mlieť is:1st_person is:plural
+SFX R lieť eliete mlieť is:2nd_person is:plural
+SFX R lieť elú mlieť is:3rd_person is:plural
+SFX R lieť elúc mlieť is:participle
+SFX R lieť eľ mlieť is:2nd_person is:imperative
+SFX R lieť eľme mlieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R lieť eľte mlieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť i [^m]lieť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ieť ime [^m]lieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť ite [^m]lieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť me [^dlnt]ieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť te [^dlnt]ieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R nieť ňme nieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R dieť ďme dieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R tieť ťme tieť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R nieť ňte nieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R dieť ďte dieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R tieť ťte tieť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ieť ím ieť is:1st_person
+SFX R ieť íš ieť is:2nd_person
+SFX R ieť í ieť is:3rd_person
+SFX R ieť íme ieť is:1st_person is:plural
+SFX R ieť íte ieť is:2nd_person is:plural
+SFX R ieť ia ieť is:3rd_person is:plural
+SFX R ieť iac ieť is:participle
+SFX R ieť el ieť is:1st_person is:past
+SFX R ieť el ieť is:2nd_person is:past
+SFX R ieť el ieť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ieť ela ieť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ieť elo ieť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ieť eli ieť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ásť adiem lásť is:1st_person
+SFX R ásť adieš lásť is:2nd_person
+SFX R ásť adie lásť is:3rd_person
+SFX R ásť adieme lásť is:1st_person is:plural
+SFX R ásť adiete lásť is:2nd_person is:plural
+SFX R ásť adú lásť is:3rd_person is:plural
+SFX R ásť adúc lásť is:participle
+SFX R ásť ď lásť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ásť aďme lásť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ásť aďte lásť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol lásť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol lásť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol lásť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla lásť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo lásť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli lásť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ásť asiem pásť is:1st_person
+SFX R ásť asieš pásť is:2nd_person
+SFX R ásť asie pásť is:3rd_person
+SFX R ásť asieme pásť is:1st_person is:plural
+SFX R ásť asiete pásť is:2nd_person is:plural
+SFX R ásť asú pásť is:3rd_person is:plural
+SFX R ásť asúc pásť is:participle
+SFX R ásť s pásť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ásť asme pásť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ásť aste pásť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť sol pásť is:1st_person is:past
+SFX R sť sol pásť is:2nd_person is:past
+SFX R sť sol pásť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť sla pásť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť slo pásť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť sli pásť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ásť astiem [^lp]ásť is:1st_person
+SFX R ásť astieš [^lp]ásť is:2nd_person
+SFX R ásť astie [^lp]ásť is:3rd_person
+SFX R ásť astieme [^lp]ásť is:1st_person is:plural
+SFX R ásť astiete [^lp]ásť is:2nd_person is:plural
+SFX R ásť astú [^lp]ásť is:3rd_person is:plural
+SFX R ásť astúc [^lp]ásť is:participle
+SFX R ásť asť [^lp]ásť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ásť asťme [^lp]ásť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ásť asťte [^lp]ásť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ť tol [^lp]ásť is:1st_person is:past
+SFX R ť tol [^lp]ásť is:2nd_person is:past
+SFX R ť tol [^lp]ásť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť tla [^lp]ásť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť tlo [^lp]ásť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť tli [^lp]ásť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iasť ätiem miasť is:1st_person
+SFX R iasť ätieš miasť is:2nd_person
+SFX R iasť ätie miasť is:3rd_person
+SFX R iasť ätieme miasť is:1st_person is:plural
+SFX R iasť ätiete miasť is:2nd_person is:plural
+SFX R iasť ätú miasť is:3rd_person is:plural
+SFX R iasť ätúc miasť is:participle
+SFX R iasť äť miasť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iasť äťme miasť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iasť äťte miasť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť tol miasť is:1st_person is:past
+SFX R sť tol miasť is:2nd_person is:past
+SFX R sť tol miasť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť tla miasť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť tlo miasť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť tli miasť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iasť adiem priasť is:1st_person
+SFX R iasť adieš priasť is:2nd_person
+SFX R iasť adie priasť is:3rd_person
+SFX R iasť adieme priasť is:1st_person is:plural
+SFX R iasť adiete priasť is:2nd_person is:plural
+SFX R iasť adú priasť is:3rd_person is:plural
+SFX R iasť adúc priasť is:participle
+SFX R iasť aď priasť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iasť aďme priasť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iasť aďte priasť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol priasť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol priasť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol priasť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla priasť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo priasť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli priasť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iasť asiem triasť is:1st_person
+SFX R iasť asieš triasť is:2nd_person
+SFX R iasť asie triasť is:3rd_person
+SFX R iasť asieme triasť is:1st_person is:plural
+SFX R iasť asiete triasť is:2nd_person is:plural
+SFX R iasť asú triasť is:3rd_person is:plural
+SFX R iasť asúc triasť is:participle
+SFX R iasť as triasť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iasť asme triasť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iasť aste triasť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť sol triasť is:1st_person is:past
+SFX R sť sol triasť is:2nd_person is:past
+SFX R sť sol triasť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť sla triasť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť slo triasť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť sli triasť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iesť esiem niesť is:1st_person
+SFX R iesť esieš niesť is:2nd_person
+SFX R iesť esie niesť is:3rd_person
+SFX R iesť esieme niesť is:1st_person is:plural
+SFX R iesť esiete niesť is:2nd_person is:plural
+SFX R iesť esú niesť is:3rd_person is:plural
+SFX R iesť esúc niesť is:participle
+SFX R iesť es niesť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iesť esme niesť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iesť este niesť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť sol niesť is:1st_person is:past
+SFX R sť sol niesť is:2nd_person is:past
+SFX R sť sol niesť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť sla niesť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť slo niesť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť sli niesť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iesť ediem viesť is:1st_person
+SFX R iesť edieš viesť is:2nd_person
+SFX R iesť edie viesť is:3rd_person
+SFX R iesť edieme viesť is:1st_person is:plural
+SFX R iesť ediete viesť is:2nd_person is:plural
+SFX R iesť edú viesť is:3rd_person is:plural
+SFX R iesť edúc viesť is:participle
+SFX R iesť eď viesť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iesť eďme viesť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iesť eďte viesť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol viesť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol viesť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol viesť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla viesť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo viesť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli viesť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iesť etiem [^nv]iesť is:1st_person
+SFX R iesť etieš [^nv]iesť is:2nd_person
+SFX R iesť etie [^nv]iesť is:3rd_person
+SFX R iesť etieme [^nv]iesť is:1st_person is:plural
+SFX R iesť etiete [^nv]iesť is:2nd_person is:plural
+SFX R iesť etú [^nv]iesť is:3rd_person is:plural
+SFX R iesť etúc [^nv]iesť is:participle
+SFX R iesť eť [^nv]iesť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iesť eťme [^nv]iesť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iesť eťte [^nv]iesť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť tol [^nv]iesť is:1st_person is:past
+SFX R sť tol [^nv]iesť is:2nd_person is:past
+SFX R sť tol [^nv]iesť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť tla [^nv]iesť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť tlo [^nv]iesť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť tli [^nv]iesť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R sť m [^i]esť is:1st_person
+SFX R sť š [^i]esť is:2nd_person
+SFX R esť e [^i]esť is:3rd_person
+SFX R sť me [^i]esť is:1st_person is:plural
+SFX R sť te [^i]esť is:2nd_person is:plural
+SFX R sť dia [^i]esť is:3rd_person is:plural
+SFX R sť diac [^i]esť is:participle
+SFX R sť dz [^i]esť is:2nd_person is:imperative
+SFX R sť dzme [^i]esť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dzte [^i]esť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol [^i]esť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol [^i]esť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol [^i]esť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla [^i]esť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo [^i]esť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli [^i]esť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R sť dem .[íj]sť is:1st_person
+SFX R sť deš .[íj]sť is:2nd_person
+SFX R sť de .[íj]sť is:3rd_person
+SFX R sť deme .[íj]sť is:1st_person is:plural
+SFX R sť dete .[íj]sť is:2nd_person is:plural
+SFX R sť du .[íj]sť is:3rd_person is:plural
+SFX R sť dúc .[íj]sť is:participle
+SFX R sť ď .ísť is:2nd_person is:imperative
+SFX R sť ďme .ísť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R sť ďte .ísť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ísť išiel ísť is:1st_person is:past
+SFX R ísť išiel ísť is:2nd_person is:past
+SFX R ísť išiel ísť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ísť išla ísť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ísť išlo ísť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ísť išli ísť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R sť di ájsť is:2nd_person is:imperative
+SFX R sť dime ájsť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dite ájsť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ájsť ašiel ájsť is:1st_person is:past
+SFX R ájsť ašiel ájsť is:2nd_person is:past
+SFX R ájsť ašiel ájsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ájsť ašla ájsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ájsť ašlo ájsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ájsť ašli ájsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ôjsť ošiel ôjsť is:1st_person is:past
+SFX R ôjsť ošiel ôjsť is:2nd_person is:past
+SFX R ôjsť ošiel ôjsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ôjsť ošla ôjsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ôjsť ošlo ôjsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ôjsť ošli ôjsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R jsť šiel jsť is:1st_person is:past
+SFX R jsť šiel jsť is:2nd_person is:past
+SFX R jsť šiel jsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R jsť šla jsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R jsť šlo jsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R jsť šli jsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R úsť udiem úsť is:1st_person
+SFX R úsť udieš úsť is:2nd_person
+SFX R úsť udie úsť is:3rd_person
+SFX R úsť udieme úsť is:1st_person is:plural
+SFX R úsť udiete úsť is:2nd_person is:plural
+SFX R úsť udú úsť is:3rd_person is:plural
+SFX R úsť udúc úsť is:participle
+SFX R úsť uď úsť is:2nd_person is:imperative
+SFX R úsť uďme úsť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R úsť uďte úsť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R sť dol úsť is:1st_person is:past
+SFX R sť dol úsť is:2nd_person is:past
+SFX R sť dol úsť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R sť dla úsť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R sť dlo úsť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R sť dli úsť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R núť niem núť is:1st_person
+SFX R núť nieš núť is:2nd_person
+SFX R núť nie núť is:3rd_person
+SFX R núť nieme núť is:1st_person is:plural
+SFX R núť niete núť is:2nd_person is:plural
+SFX R núť nú núť is:3rd_person is:plural
+SFX R núť núc núť is:participle
+SFX R núť ň núť is:2nd_person is:imperative
+SFX R núť ňme núť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R núť ňte núť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R núť nul núť is:1st_person is:past
+SFX R núť nul núť is:2nd_person is:past
+SFX R núť nul núť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R núť nula núť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R núť nulo núť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R núť nuli núť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R iezť ežiem riezť is:1st_person
+SFX R iezť ežieš riezť is:2nd_person
+SFX R iezť ežie riezť is:3rd_person
+SFX R iezť ežieme riezť is:1st_person is:plural
+SFX R iezť ežiete riezť is:2nd_person is:plural
+SFX R iezť ežú riezť is:3rd_person is:plural
+SFX R iezť ežúc riezť is:participle
+SFX R iezť ež riezť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iezť ežme riezť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iezť ežte riezť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R iezť eziem [^r]iezť is:1st_person
+SFX R iezť ezieš [^r]iezť is:2nd_person
+SFX R iezť ezie [^r]iezť is:3rd_person
+SFX R iezť ezieme [^r]iezť is:1st_person is:plural
+SFX R iezť eziete [^r]iezť is:2nd_person is:plural
+SFX R iezť ezú [^r]iezť is:3rd_person is:plural
+SFX R iezť ezúc [^r]iezť is:participle
+SFX R iezť ez [^r]iezť is:2nd_person is:imperative
+SFX R iezť ezme [^r]iezť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R iezť ezte [^r]iezť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ť ol [^r]iezť is:1st_person is:past
+SFX R ť ol [^r]iezť is:2nd_person is:past
+SFX R ť ol [^r]iezť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť la [^r]iezť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť lo [^r]iezť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť li [^r]iezť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ť ol [^i]ezť is:1st_person is:past
+SFX R ť ol [^i]ezť is:2nd_person is:past
+SFX R ť ol [^i]ezť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť la [^i]ezť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť lo [^i]ezť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť li [^i]ezť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ť iem [^eý]zť is:1st_person
+SFX R ť ieš [^eý]zť is:2nd_person
+SFX R ť ie [^eý]zť is:3rd_person
+SFX R ť ieme [^eý]zť is:1st_person is:plural
+SFX R ť iete [^eý]zť is:2nd_person is:plural
+SFX R ť ú [^eý]zť is:3rd_person is:plural
+SFX R ť úc [^eý]zť is:participle
+SFX R zť z [^eý]zť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ť me [^eý]zť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ť te [^eý]zť is:2nd_person is:plural is:imperative
+SFX R ť ol [^e]zť is:1st_person is:past
+SFX R ť ol [^e]zť is:2nd_person is:past
+SFX R ť ol [^e]zť is:3rd_person is:masculine is:past
+SFX R ť la [^e]zť is:3rd_person is:feminine is:past
+SFX R ť lo [^e]zť is:3rd_person is:neuter is:past
+SFX R ť li [^e]zť is:3rd_person is:plural is:past
+SFX R ýzť yziem ýzť is:1st_person
+SFX R ýzť yzieš ýzť is:2nd_person
+SFX R ýzť yzie ýzť is:3rd_person
+SFX R ýzť yzieme ýzť is:1st_person is:plural
+SFX R ýzť yziete ýzť is:2nd_person is:plural
+SFX R ýzť yzú ýzť is:3rd_person is:plural
+SFX R ýzť yzúc ýzť is:participle
+SFX R ýzť yz ýzť is:2nd_person is:imperative
+SFX R ýzť yzme ýzť is:1st_person is:plural is:imperative
+SFX R ýzť yzte ýzť is:2nd_person is:plural is:imperative
-SFX b Y 6 # v testovaní: pred podst. mena vzoru dub s -u v G a -e L
-SFX b 0 u [klr]
-SFX b 0 om [klr]
-SFX b 0 y [klr]
-SFX b 0 ov [klr]
-SFX b 0 och [klr]
-SFX b 0 mi [klr]
+SFX b Y 8 # v testovaní: pred podst. mena vzoru dub s -u v G a -e L
+SFX b 0 u [klr] is:genitive
+SFX b 0 om [klr] is:dative
+SFX b 0 y [klr] is:nominative is:plural
+SFX b 0 ov [klr] is:genitive is:plural
+SFX b 0 y [klr] is:accusative is:plural
+SFX b 0 och [klr] is:locative is:plural
+SFX b 0 om [klr] is:instrumental is:plural
+SFX b 0 mi [klr] is:instrumental is:plural
-SFX č Y 10 # v testovaní: pre číslovky
-SFX č 0 násobný .
-SFX č 0 násobných .
-SFX č 0 násobnými .
-SFX č 0 násobná .
-SFX č 0 násobné .
-SFX č 0 násobní .
-SFX č 0 násobny .
-SFX č 0 násobna .
-SFX č 0 násobne .
-SFX č 0 násobni .
+SFX č Y 15 # v testovaní: pre číslovky
+SFX č 0 násobny . po:adjective
+SFX č 0 násobna . po:adverb
+SFX č 0 násobne . po:adverb
+SFX č 0 násobni . po:verb is:2nd_person is:imperative
+SFX č 0 násobný . po:adjective is:nominative
+SFX č 0 násobná . po:adjective is:nominative is:feminine
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:nominative is:feminine is:plural
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:nominative is:neuter is:plural
+SFX č 0 násobní . po:adjective is:nominative is:masculine is:plural
+SFX č 0 násobných . po:adjective is:genitive is:masculine is:plural
+SFX č 0 násobných . po:adjective is:genitive is:neuter is:plural
+SFX č 0 násobných . po:adjective is:accusative is:masculine is:plural
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:accusative is:feminine is:plural
+SFX č 0 násobné . po:adjective is:accusative is:neuter is:plural
+SFX č 0 násobnými . po:adjective is:instrumental is:plural
diff --git a/sk_SK/sk_SK.dic b/sk_SK/sk_SK.dic
index 38250fa..e1f4246 100644
--- a/sk_SK/sk_SK.dic
+++ b/sk_SK/sk_SK.dic
@@ -1,5 +1,4 @@
-247005
-a
+239537
A
á
Á
@@ -7,278 +6,257 @@ A
ä
áách
AB
-abája/U
+abája/U po:noun is:feminine
abak
-abaka
-abakteriálny/YN
-abakus
-Abakus
-abandon
-abandonovať
-abatiša/U
-abaton
-abaxiálny/YN
+abaka/Zz po:noun is:feminine
+abakteriálny/YN po:adjective
+abakus/B po:noun is:masculine
+Abakus/B po:noun is:masculine
+abandon/B po:noun is:masculine
+abandonovať/WN
+abatiša/U po:noun is:feminine
+abaton/B po:noun is:masculine
+abaxiálny/YN po:adjective
abázia
-aba/zZ
-abažúr
-abbé/c
+aba/zZ po:noun is:feminine
+abažúr/B po:noun is:masculine
+abbé/c po:noun is:masculine
+abbéov/Y po:adjective
ABC
-abcoulomb/B
-abd/C
+abcoulomb/B po:noun is:masculine
+abd/C po:noun is:masculine
Abdéra
Abdérita
-abdikácia/U
-abdikačný/YN
-abdikovaný/YN
+abdikácia/U po:noun is:feminine
+abdikačný/YN po:adjective
+abdikovaný/YN po:adjective
abdikovať/WN
-abdómen
-abdominálny/YN
-abdukcia
-Abeba/z
-abecedár
-abeceda/zZ
+abdómen/B po:noun is:masculine
+abdominálny/YN po:adjective
+abdov/Y po:adjective
+abdukcia/U po:noun is:feminine
+Abeba/z po:noun is:feminine
+abecedár/J po:noun is:masculine
+abeceda/zZ po:noun is:feminine
abecedne
abecedno
-abecedný/YN
-Ábel/C
+abecedný/YN po:adjective
+Ábel/C po:noun is:masculine
Ábelová
Ábelovej
Ábelovou
-Ábelovský/YN
-aberácia
-Aberdeen
-Aberdeene
-aberdeenskym
-Abcházec/C
-Abcházka/zZ
-Abcházsko/M
-abcházsky/YN
-Abidžane
-Abidžanu
-abiogenéza
-abiogénny/YN
-abionóza
-abiotický/YN
-abiturient/C
+Ábelovský/YN po:adjective
+Ábelov/Y po:adjective
+aberácia/U po:noun is:feminine
+Aberdeen/B po:noun is:masculine
+aberdeensky/Y po:adjective
+Abcházcov/Y po:adjective
+Abcházec/C po:noun is:masculine
+Abcházka/zZ po:noun is:feminine
+Abcházsko/M po:noun is:neuter
+abcházsky/YN po:adjective
+Abidžan/B po:noun is:masculine
+abiogenéza/Zz po:noun is:feminine
+abiogénny/YN po:adjective
+abionóza/Zz po:noun is:feminine
+abiotický/YN po:adjective
+abiturient/C po:noun is:masculine
abiturientiek
-abiturientka/zZ
-abiturientska
-abiturientske
-abiturientskeho
-abiturientskemu
-abiturientski
-abiturientsku
-abiturientsky
-abiturientskych
-abiturientskym
-abiturientskymi
-abiturientský/YN
-abjudikácia
-abjurácia
-ablácia
-ablaktácia
-ablatív/B
-ablatívny/YN
-ablaut
-ablefária
-ablegácia
-ablegát/C
-ablepsia
-abnormalita/zZ
-abnormálne
-abnormálnosť/K
-abnormálny/YN
-abnormita
-abnormný/YN
-abolícia/U
-abolicionista
-abolicionizmus/B
-aboličný/YN
-abonent/C
-abonentka/zZ
-abonentný/YN
-abonentský/YN
-abonmán/C
-abonmáne
-abonmánu
-abonmány
-abonnement
-abonovať
-abordáž
-aborigén
-aborigénom
-aborigénov
-abort
-abortácia
-abortér
-abortívny/YN
-abortívum
-abortovať
-abortus
+abiturientka/zZ po:noun is:feminine
+abiturientov/Y po:adjective
+abiturientsky/YN po:adjective
+abiturientský/YN po:adjective
+abjudikácia/U po:noun is:feminine
+abjurácia/U po:noun is:feminine
+ablácia/U po:noun is:feminine
+ablaktácia/U po:noun is:feminine
+ablatív/B po:noun is:masculine
+ablatívny/YN po:adjective
+ablaut/B po:noun is:masculine
+ablefária/U po:noun is:feminine
+ablegácia/U po:noun is:feminine
+ablegát/U po:noun is:feminine
+ablepsia/U po:noun is:feminine
+abnormalita/zZ po:noun is:feminine
+abnormálnosť/K po:noun is:feminine
+abnormálny/YN po:adjective
+abnormita/Zz po:noun is:feminine
+abnormný/YN po:adjective
+abolícia/U po:noun is:feminine
+abolicionista/C po:noun is:masculine
+abolicionistov/Y po:adjective
+abolicionizmus/B po:noun is:masculine
+aboličný/YN po:adjective
+abonent/C po:noun is:masculine
+abonentka/zZ po:noun is:feminine
+abonentný/YN po:adjective
+abonentov/Y po:adjective
+abonentský/YN po:adjective
+abonmán/B po:noun is:masculine
+abonnement/B po:noun is:masculine
+abonovať/WN
+abordáž/D po:noun is:feminine
+aborigén/C po:noun is:masculine
+aborigénov/Y po:adjective
+abortácia/C po:noun is:masculine
+abortáciov/Y po:adjective
+abort/B po:noun is:masculine
+abortér/C po:noun is:masculine
+abortérov/Y po:adjective
+abortívny/YN po:adjective
+abortívum/M po:noun is:neuter
+abortovať/WN
+abortus/B po:noun is:masculine
Abov
Abova
-abovský/YN
-Abrahámami
-Abrahám/c
+abovský/YN po:adjective
+Abrahám/c po:noun is:masculine
abrahamita
-abrahámov
-abrahámova
Abrahámovce
-abrahámove
-abrahámovej
-abrahámovho
-abrahámovi
abrahámoviny/Q
-abrahámovmu
-abrahámovo
-abrahámovom
-abrahámovou
-abrahámovu
-Abrahámov/Y
-abrahámových
-abrahámovým
-abrahámovými
+Abrahámov/Y po:adjective
abrahámsky
abrakadabra
Abramová
Abranovce
abraxas
-abrázia/U
-abrazívnosť/K
-abrazívny/YN
+abrázia/U po:noun is:feminine
+abrazívnosť/K po:noun is:feminine
+abrazívny/YN po:adjective
abrazívum
-abreakcia
+abreakcia/U po:noun is:feminine
abreografia
-abreviácia/U
-abreviačný/YN
+abreviácia/U po:noun is:feminine
+abreviačný/YN po:adjective
abreviatúra
abrogácia
abrupcia
-abruptný/YN
-abruzzský/YN
+abruptný/YN po:adjective
+abruzzský/YN po:adjective
Abruzzy/Q
ABS
abscedovať
-absces/B
+absces/B po:noun is:masculine
abscisa
abscisia
-absencia/U
+absencia/U po:noun is:feminine
absenčne
-absenčný/YN
-absentér/C
-absentérka/zZ
-absentérsky
-absentérsky/YN
+absenčný/YN po:adjective
+absentér/C po:noun is:masculine
+absentérka/zZ po:noun is:feminine
+absentérov/Y po:adjective
+absentérsky/YN po:adjective
absentérstvo
-absentizmus/B
-absentovaní
-absentovania
-absentovanie
-absentovaniu
+absentizmus/B po:noun is:masculine
+absentovanie/V po:noun is:neuter
absentovanú
absentovať/WN
absiemens
-absint/B
+absint/B po:noun is:masculine
absintmi
-absintový/YN
+absintový/YN po:adjective
absol
-Absolón/c
+Absolón/c po:noun is:masculine
+Absolónov/Y po:adjective
absolúcia
-absolutista/H
+absolutista/H po:noun is:masculine
absolutisticky
-absolutistický/YN
-absolutistka/zZ
-absolutizácia/U
-absolutizmus/B
-absolutizovanie/V
+absolutistický/YN po:adjective
+absolutistka/zZ po:noun is:feminine
+absolutistov/Y po:adjective
+absolutizácia/U po:noun is:feminine
+absolutizmus/B po:noun is:masculine
+absolutizovanie/V po:noun is:neuter
absolutizovať/WN
-absolútnosť/K
-absolútny/YN
-absolutórium/M
-absolvent/C
-absolventka/zZ
+absolútnosť/K po:noun is:feminine
+absolútny/YN po:adjective
+absolutórium/M po:noun is:neuter
+absolvent/C po:noun is:masculine
+absolventka/zZ po:noun is:feminine
absolventove
-absolventský/YN
-absolvovanie/VN
-absolvovaný/YN
+absolventov/Y po:adjective
+absolventský/YN po:adjective
+absolvovanie/VN po:noun is:neuter
+absolvovaný/YN po:adjective
absolvovať/WN
absorbancia
absorbát
absorbátor
absorbčná
absorbenta
-absorbent/B
+absorbent/B po:noun is:masculine
absorbér
absorbérov
absorbéru
absorbéry
-absorbovanie/V
-absorbovaný/YN
-absorbovateľnosť/K
-absorbovateľný/YN
+absorbovanie/V po:noun is:neuter
+absorbovaný/YN po:adjective
+absorbovateľnosť/K po:noun is:feminine
+absorbovateľný/YN po:adjective
absorbovať/WN
absorbujúci
-absorpcia/U
+absorpcia/U po:noun is:feminine
absorpčne
-absorpčný/YN
-abstencia
+absorpčný/YN po:adjective
+abstencia/U po:noun is:feminine
abstenovať
abstergencium
-abstinencia/U
-abstinenčný/YN
-abstinent/C
-abstinentka/zZ
+abstinencia/U po:noun is:feminine
+abstinenčný/YN po:adjective
+abstinent/C po:noun is:masculine
+abstinentka/zZ po:noun is:feminine
abstinentný
-abstinentský/YN
+abstinentov/Y po:adjective
+abstinentský/YN po:adjective
abstinovania
abstinovať/WN
abstrahovaná
-abstrahovanie/V
+abstrahovanie/V po:noun is:neuter
abstrahovať/WN
-abstrahujúci/YN
-abstrakcia/U
-abstrakcionista/H
-abstrakcionistický/YN
-abstrakcionistka/zZ
-abstrakcionizmus/B
-abstrakčný/YN
-abstrakt/B
+abstrahujúci/YN po:adjective
+abstrakcia/U po:noun is:feminine
+abstrakcionista/H po:noun is:masculine
+abstrakcionistický/YN po:adjective
+abstrakcionistka/zZ po:noun is:feminine
+abstrakcionistov/Y po:adjective
+abstrakcionizmus/B po:noun is:masculine
+abstrakčný/YN po:adjective
+abstrakt/B po:noun is:masculine
abstraktivista
-abstraktivizmus/B
+abstraktivizmus/B po:noun is:masculine
abstraktmi
abstraktne
abstraktno
abstraktnosť
abstraktnosti
-abstraktný/YN
+abstraktný/YN po:adjective
abstraktum
-abstrúzny/YN
+abstrúzny/YN po:adjective
absúrd
absurdít
-absurdita/zZ
+absurdita/zZ po:noun is:feminine
absurdna
absurdne
absurdno
-absurdnosť/K
-absurdný/YN
-absurdum/M
+absurdnosť/K po:noun is:feminine
+absurdný/YN po:adjective
+absurdum/M po:noun is:neuter
abštajg
abúlia
abundancia
-abundantný/YN
+abundantný/YN po:adjective
abuzér
abúzov
abúzus
abvolt
-abwehr
-aby
abych
+aby po:conjunction
abysál
-abysálny/YN
+abysálny/YN po:adjective
abyže
AC
acapu
-accelerando/M
+accelerando/M po:noun is:neuter
accentato
acefália
acetál
@@ -295,24 +273,24 @@ acetátu
acetoín
acetol
acetometer
-acetón/B
+acetón/B po:noun is:masculine
acetonémia
acetonitril
-acetónový/YN
+acetónový/YN po:adjective
acetonúria
acetyl
acetylácia
-acetylén/B
-acetylénový/YN
-acetylsalicylový/YN
+acetylén/B po:noun is:masculine
+acetylénový/YN po:adjective
+acetylsalicylový/YN po:adjective
acidifikácia
acidimeter
acidimetria
acidita
-acidný/YN
-acidobazický/YN
+acidný/YN po:adjective
+acidobazický/YN po:adjective
acidofília
-acidofilný/YN
+acidofilný/YN po:adjective
acidofóbia
acidolýza
acidosa
@@ -325,12 +303,13 @@ acuto
acyklický
acyl
acylácia
-acylpyrín/B
-áčkar/C
-áčkarka/zZ
-áčkarský/Y
-áčka/zZ
-áčko/M
+acylpyrín/B po:noun is:masculine
+áčkar/C po:noun is:masculine
+áčkarka/zZ po:noun is:feminine
+áčkarov/Y po:adjective
+áčkarský/Y po:adjective
+áčka/zZ po:noun is:feminine
+áčko/M po:noun is:neuter
ad
Ad
AD
@@ -338,19 +317,20 @@ adagiach
adagiam
adagietto
adagií
-adagio/M
-adagiový/Y
+adagio/M po:noun is:neuter
+adagiový/Y po:adjective
adaktýlia
Adamami
adamantín
adamantinóm
-Adam/c
+Adam/c po:noun is:masculine
Adámiho
adamín
-adamita/H
-adamitizmus/B
-adamitka/zZ
-adamitský/YN
+adamita/H po:noun is:masculine
+adamitizmus/B po:noun is:masculine
+adamitka/zZ po:noun is:feminine
+adamitov/Y po:adjective
+adamitský/YN po:adjective
Adamova
Adamove
Adamovej
@@ -361,51 +341,48 @@ adamovského
adamovskej
adamovskom
adamovskú
-Adamovský/YN
+Adamovský/YN po:adjective
+Adamov/Y po:adjective
adamsit
adaptabilita
-adaptabilnosť/K
-adaptabilný/YN
-adaptácia/U
+adaptabilnosť/K po:noun is:feminine
+adaptabilný/YN po:adjective
+adaptácia/U po:noun is:feminine
adaptačne
-adaptačný/YN
+adaptačný/YN po:adjective
adaptát
adaptátor
-adaptér/J
+adaptér/J po:noun is:masculine
adaptérmi
adaptéry
adaptivita
-adaptívne
-adaptívny/YN
+adaptívny/YN po:adjective
adaptometer
adaptometria
adaptor
-adaptovania
-adaptovanie
-adaptovaním
-adaptovaniu
-adaptovaný/YN
-adaptovateľný/YN
+adaptovanie/V po:noun is:neuter
+adaptovaný/YN po:adjective
+adaptovateľný/YN po:adjective
adaptovať/WN
adaptujúci
-adaxiálny/YN
+adaxiálny/YN po:adjective
Adda
addendum
Addis
-Addisabebčan/c
-Addisabebčanka/zZ
-addisabebčanský/YN
-addisabebský/Y
-addisonizmus/B
+Addisabebčan/c po:noun is:masculine
+Addisabebčanka/zZ po:noun is:feminine
+Addisabebčanov/Y po:adjective
+addisabebčanský/YN po:adjective
+addisabebský/Y po:adjective
+addisonizmus/B po:noun is:masculine
addolorato
addukcia
adefágia
-adekvátne
-adekvátnosť/K
-adekvátny/YN
+adekvátnosť/K po:noun is:feminine
+adekvátny/YN po:adjective
Adel
Adelaide
-Adela/zZ
+Adela/zZ po:noun is:feminine
adelit
Aden
adend
@@ -419,28 +396,29 @@ adenóm
adenomyóm
adenopatia
adenotómia
-adenovír/B
+adenovír/B po:noun is:masculine
Adenského
adenskom
Adenským
adeptami
-adept/C
+adept/C po:noun is:masculine
adeptiek
-adeptka/zZ
+adeptka/zZ po:noun is:feminine
adeptova
+adeptov/Y po:adjective
adespoton
adherencia
adherentnosť
-adherentný/YN
-adhézia/U
+adherentný/YN po:adjective
+adhézia/U po:noun is:feminine
adhezívnou
adhezívum
-adhézny/YN
+adhézny/YN po:adjective
adhortatívum
ADI
-adiabatický/YN
-adícia/U
-adičný/YN
+adiabatický/YN po:adjective
+adícia/U po:noun is:feminine
+adičný/YN po:adjective
adidaska
adie
adié
@@ -450,29 +428,29 @@ adipóm
adiponekróza
adipozita
adipsia
-adiptívny/YN
+adiptívny/YN po:adjective
aditivita
-aditívny/YN
+aditívny/YN po:adjective
aditívum
adj
adjektív
adjektívach
adjektívam
-adjektívne
-adjektívnosť/K
-adjektívny/YN
-adjektívum/M
+adjektívnosť/K po:noun is:feminine
+adjektívny/YN po:adjective
+adjektívum/M po:noun is:neuter
adjudikácia
adjunkcia
-adjunkt/C
+adjunkt/C po:noun is:masculine
adjunktiek
adjunktkách
adjunktkám
-adjunktka/zZ
-adjunktský/Y
+adjunktka/zZ po:noun is:feminine
+adjunktov/Y po:adjective
+adjunktský/Y po:adjective
adjuntka
-adjustácia/U
-adjustačný/YN
+adjustácia/U po:noun is:feminine
+adjustačný/YN po:adjective
adjutant
adjutum
adjuvancie
@@ -482,69 +460,71 @@ Adlera
Adlerova
adm
admin
-administrácia/U
+administrácia/U po:noun is:feminine
administratív
administratívach
administratívam
-administratíva/zZ
-administratívnoprávny/YN
-administratívnosprávny/YN
-administratívny/YN
-administrátor/C
-administrátorka/zZ
+administratíva/zZ po:noun is:feminine
+administratívnoprávny/YN po:adjective
+administratívnosprávny/YN po:adjective
+administratívny/YN po:adjective
+administrátor/C po:noun is:masculine
+administrátorka/zZ po:noun is:feminine
administrátormi
+administrátorov/Y po:adjective
administrátorsky
-administrátorský/Y
+administrátorský/Y po:adjective
administrovala
administrovali
administrovania
administrovanie
administrovaním
administrovaniu
-administrovaný/YN
+administrovaný/YN po:adjective
administrovať
administruje
administrujú
-admirál/C
-admiralita/zZ
-admirálsky
-admirálsky/YN
-admisia/U
-admisný/Y
+admirál/C po:noun is:masculine
+admiralita/zZ po:noun is:feminine
+admirálov/Y po:adjective
+admirálsky/YN po:adjective
+admisia/U po:noun is:feminine
+admisný/Y po:adjective
admitancia
admonícia
ADN
adnexitída
-adnominálny/YN
+adnominálny/YN po:adjective
adnotácia
Adobe
-adogmatický/YN
-adogmatizmus/B
-adolescencia/U
-adolescenčný/YN
-adolescent/C
-adolescentka/zZ
-adolescentný/YN
-adolescentský/YN
-Adolf/c
+adogmatický/YN po:adjective
+adogmatizmus/B po:noun is:masculine
+adolescencia/U po:noun is:feminine
+adolescenčný/YN po:adjective
+adolescent/C po:noun is:masculine
+adolescentka/zZ po:noun is:feminine
+adolescentný/YN po:adjective
+adolescentov/Y po:adjective
+adolescentský/YN po:adjective
+Adolf/c po:noun is:masculine
+Adolfov/Y po:adjective
Adonai
adonis
adónis
-adónsky/YN
-adopcia/U
-adopčný/YN
-adoptácia/U
-adoptačný/YN
+adónsky/YN po:adjective
+adopcia/U po:noun is:feminine
+adopčný/YN po:adjective
+adoptácia/U po:noun is:feminine
+adoptačný/YN po:adjective
adoptant
adoptát
-adoptívny/YN
+adoptívny/YN po:adjective
adoptovanec
-adoptovania
-adoptovanie
-adoptovaný/YN
+adoptovanie/V po:noun is:neuter
+adoptovaný/YN po:adjective
adoptovať/WN
-adorácia/U
-adoračný/YN
+adorácia/U po:noun is:feminine
+adoračný/YN po:adjective
adorovať
adorujú
ADOS
@@ -559,32 +539,34 @@ adovaných
adovať
adr
adrenalektómia
-adrenalín/B
+adrenalín/B po:noun is:masculine
adrenalinémia
-adrenalínový/Y
-adrenálny/YN
+adrenalínový/Y po:adjective
+adrenálny/YN po:adjective
adrenolytikum
-adresár/J
+adresár/J po:noun is:masculine
adresármi
-adresárový/Y
-adresát/C
-adresátka/zZ
+adresárový/Y po:adjective
+adresát/C po:noun is:masculine
+adresátka/zZ po:noun is:feminine
adresátové
-adresa/zZ
+adresátov/Y po:adjective
+adresa/zZ po:noun is:feminine
adresne
-adresnosť/K
-adresný/YN
+adresnosť/K po:noun is:feminine
+adresný/YN po:adjective
adresovane
-adresovanie/V
-adresovaný/Y
+adresovanie/V po:noun is:neuter
+adresovaný/Y po:adjective
adresovať/WN
-adresový/YN
+adresový/YN po:adjective
Adriánach
Adriánam
-Adriána/zZ
-Adrián/c
+Adriána/zZ po:noun is:feminine
+Adrián/c po:noun is:masculine
Adrianin
-adriatický/YN
+Adriánov/Y po:adjective
+adriatický/YN po:adjective
Adrie
Adrien
Adriena
@@ -603,48 +585,49 @@ adsorbent
adsorbér
adsorbované
adsorbovať
-adsorpcia/U
-adsorpčný/YN
+adsorpcia/U po:noun is:feminine
+adsorpčný/YN po:adjective
adspekcia
adstrát
-adstringentný/YN
+adstringentný/YN po:adjective
aduje
adujeme
adujú
adulár
adulterácia
-adultný/YN
+adultný/YN po:adjective
aduta
-adut/B
+adut/B po:noun is:masculine
adutmi
adv
advekcia
-advent/B
-adventista/H
-adventistický/YN
-adventistka/zZ
-adventívny/YN
-adventizmus/B
+advent/B po:noun is:masculine
+adventista/H po:noun is:masculine
+adventistický/YN po:adjective
+adventistka/zZ po:noun is:feminine
+adventistov/Y po:adjective
+adventívny/YN po:adjective
+adventizmus/B po:noun is:masculine
adventmi
-adventný/YN
-adverbálny/YN
+adventný/YN po:adjective
+adverbálny/YN po:adjective
adverbializácia
adverbializovať
-adverbiálny/YN
-adverbium/M
-adverzatívny/YN
+adverbiálny/YN po:adjective
+adverbium/M po:noun is:neuter
+adverzatívny/YN po:adjective
advok
-advokácia/U
-advokát/C
-advokátka/zZ
+advokácia/U po:noun is:feminine
+advokát/C po:noun is:masculine
+advokátka/zZ po:noun is:feminine
advokátovej
advokátovho
advokátovým
-advokátsky
-advokátsky/YN
+advokátov/Y po:adjective
+advokátsky/YN po:adjective
advokátstvach
advokátstvam
-advokátstvo/M
+advokátstvo/M po:noun is:neuter
advokatúra
adware
Adyho
@@ -661,24 +644,23 @@ Aere
aero
Aero
aeróbia
-aerobik/B
+aerobik/B po:noun is:masculine
aerobiont
aerobióza
-aeróbne
-aeróbny/YN
+aeróbny/YN po:adjective
aerobus
-aerodróm/B
+aerodróm/B po:noun is:masculine
aerodyn
-aerodynamickosť/K
+aerodynamickosť/K po:noun is:feminine
aerodynamicky
-aerodynamický/YN
-aerodynamika/zZ
-aeroembolizmus/B
+aerodynamický/YN po:adjective
+aerodynamika/zZ po:noun is:feminine
+aeroembolizmus/B po:noun is:masculine
aerofágia
aerofilatelia
-aerofília/U
+aerofília/U po:noun is:feminine
aerofilter
-aerofóbia/U
+aerofóbia/U po:noun is:feminine
aerofón
aerofotografia
aerofyt
@@ -687,13 +669,13 @@ aerogeológia
aerogram
aerogramu
aerohydrodynamika
-aeroklub/B
-aerolínia/U
+aeroklub/B po:noun is:masculine
+aerolínia/U po:noun is:feminine
aerológia
Aerom
-aeromagnetický/YN
+aeromagnetický/YN po:adjective
aeromechanika
-aeronautický/YN
+aeronautický/YN po:adjective
aeronautika
aeronautike
aeronautiku
@@ -714,20 +696,20 @@ Aeroport
aerosalón
aerosol
Aerosol
-aerosól/B
+aerosól/B po:noun is:masculine
aerosólmi
aerosolov
aerosolové
aerosolovom
aerosolových
aerosolovými
-aerosólový/Y
+aerosólový/Y po:adjective
aerosolu
aerosoly
aerostat
aerostatika
aerotaxi
-aerotaxík/B
+aerotaxík/B po:noun is:masculine
Aerotechnika
aeroterapia
aerotriangulácia
@@ -737,53 +719,54 @@ AF
afágia
afakia
afatik
-afázia/U
+afázia/U po:noun is:feminine
afebrilita
-afebrilný/YN
+afebrilný/YN po:adjective
afekcia
-afektácia/U
-afekt/B
-afektívny/YN
+afektácia/U po:noun is:feminine
+afekt/B po:noun is:masculine
+afektívny/YN po:adjective
afektmi
afektovane
-afektovanie
-afektovanosť/K
-afektovaný/YN
+afektovanie/V po:noun is:neuter
+afektovanosť/K po:noun is:feminine
+afektovaný/YN po:adjective
afektovať/WN
-afektový/YN
+afektový/YN po:adjective
afektujúci
-afélium/M
+afélium/M po:noun is:neuter
afémia
afér
aférach
aféram
-aféra/zZ
+aféra/zZ po:noun is:feminine
aferentácia
-aferentný/YN
+aferentný/YN po:adjective
aférista
affabile
affaires
affettuoso
affidativ
affrettando
-Afganec/C
-Afganistan/B
-Afganka/zZ
+Afgancov/Y po:adjective
+Afganec/C po:noun is:masculine
+Afganistan/B po:noun is:masculine
+Afganka/zZ po:noun is:feminine
afgánsky
-afganský/Y
+afganský/Y po:adjective
afghání
afilácia
-afiliácia/U
-afiliačný/YN
-afiliantný/YN
-afilovaný/YN
-afinácia/U
-afinačný/YN
+afiliácia/U po:noun is:feminine
+afiliačný/YN po:adjective
+afiliantný/YN po:adjective
+afilovaný/YN po:adjective
+afinácia/U po:noun is:feminine
+afinačný/YN po:adjective
afinéria
-afinita/zZ
-afinitný/Y
-afinný/YN
-afirmácia/U
+afinita/zZ po:noun is:feminine
+afinitný/Y po:adjective
+afinný/YN po:adjective
+afirmácia/U po:noun is:feminine
afirmatívny
afirmovať
afiš
@@ -791,21 +774,23 @@ afix
afixácia
aflatoxín
afónia
-aforickosť/K
+aforickosť/K po:noun is:feminine
aforicky
-aforický/Y
-aforista/H
-aforistickosť/K
+aforický/Y po:adjective
+aforista/H po:noun is:masculine
+aforistickosť/K po:noun is:feminine
aforisticky
-aforistický/YN
-aforizmus/B
-afotický/YN
+aforistický/YN po:adjective
+aforistov/Y po:adjective
+aforizmus/B po:noun is:masculine
+afotický/YN po:adjective
AFP
afr
afrázia
-africký/YN
-Afričan/c
-Afričanka/zZ
+africký/YN po:adjective
+Afričan/c po:noun is:masculine
+Afričanka/zZ po:noun is:feminine
+Afričanov/Y po:adjective
afrikán
afrikánčina
afrikanista
@@ -814,25 +799,23 @@ afrikanistiky
afrikanizácia
Afrikánske
afrikáta
-Afrika/z
+Afrika/z po:noun is:feminine
afro
afroamer
-afroamerický/YN
+afroamerický/YN po:adjective
afrodit
-Afrodita/zZ
+Afrodita/zZ po:noun is:feminine
afroditka
afrodízia
afrodiziák
-afrodiziakum/M
+afrodiziakum/M po:noun is:neuter
afta
-after
afterparty
-afterpills
aftongia
afunkcia
-afunkčný/YN
+afunkčný/YN po:adjective
AG
-aga/H
+aga/H po:noun is:masculine
agalakcia
agama
agamia
@@ -846,69 +829,69 @@ Agarové
agarovým
Agátach
Agátam
-Agáta/zZ
-agát/B
+Agáta/zZ po:noun is:feminine
+agát/B po:noun is:masculine
agátina
agátmi
agaton
Agátova
-agátový/YN
+agátový/YN po:adjective
agáv
agávach
agávam
-agáva/zZ
+agáva/zZ po:noun is:feminine
age
Agencia
agencie
agencií
agend
-agenda/zZ
+agenda/zZ po:noun is:feminine
agenéza
-agens/B
-agensový/Y
-agent/C
-agentka/zZ
+agens/B po:noun is:masculine
+agensový/Y po:adjective
+agent/C po:noun is:masculine
+agentka/zZ po:noun is:feminine
agentovej
agentovho
agentových
-agentský/YN
+agentov/Y po:adjective
+agentský/YN po:adjective
agentúr
agentúrach
agentúram
-agentúra/zZ
-agentúrny/YN
+agentúra/zZ po:noun is:feminine
+agentúrny/YN po:adjective
Agenzia
ageuzia
aggiornamento
agile
-agilita
-Agilitou
-agility
+agilita/Zz po:noun is:feminine
agilne
-agilnosť/K
-agilný/YN
+agilnosť/K po:noun is:feminine
+agilný/YN po:adjective
agiste
-agitácia/U
-agitačný/YN
+agitácia/U po:noun is:feminine
+agitačný/YN po:adjective
agitato
-agitátor/C
-agitátorka/zZ
+agitátor/C po:noun is:masculine
+agitátorka/zZ po:noun is:feminine
agitátormi
-agitátorský/YN
-agitka/zZ
-agitovanie
+agitátorov/Y po:adjective
+agitátorský/YN po:adjective
+agitka/zZ po:noun is:feminine
+agitovanie/V po:noun is:neuter
agitovať/WN
aglobúlia
-aglomerácia/U
+aglomerácia/U po:noun is:feminine
aglomeračne
-aglomeračný/YN
-aglomerát/B
+aglomeračný/YN po:adjective
+aglomerát/B po:noun is:masculine
aglomerovanie
-aglomerovaný/YN
+aglomerovaný/YN po:adjective
aglomerovať
agloporit
aglosia
-aglutinácia/U
+aglutinácia/U po:noun is:feminine
aglutinačné
aglutinát
aglutinín
@@ -918,12 +901,13 @@ AGM
agnácia
agnát
Agnes
-Agnesa/zZ
+Agnesa/zZ po:noun is:feminine
Agneša
agnoskácia
-agnosticizmus/B
-agnostický/YN
-agnostik/C
+agnosticizmus/B po:noun is:masculine
+agnostický/YN po:adjective
+agnostik/C po:noun is:masculine
+agnostikov/Y po:adjective
agnózia
agnuska
agnuskami
@@ -932,13 +916,13 @@ agnuskom
agnuskov
agnusku
agnusky
-agnusok/B
-agnuštek/B
-agogika/zZ
+agnusok/B po:noun is:masculine
+agnuštek/B po:noun is:masculine
+agogika/zZ po:noun is:feminine
agóna
-agónia/U
-agonický/Y
-agonistický/YN
+agónia/U po:noun is:feminine
+agonický/Y po:adjective
+agonistický/YN po:adjective
agonistika
agonizovať
agora
@@ -951,38 +935,40 @@ agraciácia
agradácia
agrafa
agrafia
-agramatizmus/B
+agramatizmus/B po:noun is:masculine
agranulocytóza
agrarizácia
-agrarizmus/B
-agrárnický/Y
+agrarizmus/B po:noun is:masculine
+agrárnický/Y po:adjective
agrárnictve
-agrárnik/C
-agrárny/YN
+agrárnik/C po:noun is:masculine
+agrárnikov/Y po:adjective
+agrárny/YN po:adjective
agravácia
Agre
-agregácia/U
-agregačný/YN
-agregát/B
+agregácia/U po:noun is:feminine
+agregačný/YN po:adjective
+agregát/B po:noun is:masculine
agregátmi
-agregátovanie/V
-agregátový/Y
-agregovaný/YN
+agregátovanie/V po:noun is:neuter
+agregátový/Y po:adjective
+agregovaný/YN po:adjective
agregovať/WN
-agremán/B
+agremán/B po:noun is:masculine
agrément
-agresia/U
-agresivita/zZ
-agresívnosť/K
-agresívny/YN
-agresor/C
+agresia/U po:noun is:feminine
+agresivita/zZ po:noun is:feminine
+agresívnosť/K po:noun is:feminine
+agresívny/YN po:adjective
+agresor/C po:noun is:masculine
agresormi
-agresorský/Y
-agrikultúra/zZ
+agresorov/Y po:adjective
+agresorský/Y po:adjective
+agrikultúra/zZ po:noun is:feminine
agrikultúrny
agrobiológ
-agrobiológia/U
-agrobiologický/YN
+agrobiológia/U po:noun is:feminine
+agrobiologický/YN po:adjective
agrobiologička
agrobotanika
agroekológia
@@ -1002,29 +988,32 @@ agrochemikálií
agrochémiou
agrochémiu
agrokombinát
-agrokomplex/B
+agrokomplex/B po:noun is:masculine
agrokybernetika
agrológ
agrológia
agrometeorológia
agrometeorologických
agronómami
-agronóm/c
+agronóm/c po:noun is:masculine
agronómi
-agronómia/U
-agronomický/Y
-agronómka/zZ
-agropodnikateľ/c
-agropodnikateľka/zZ
-agropodnikateľský/YN
-agropotravinový/Y
+agronómia/U po:noun is:feminine
+agronomický/Y po:adjective
+agronómka/zZ po:noun is:feminine
+agronómov/Y po:adjective
+agropodnikateľ/c po:noun is:masculine
+agropodnikateľka/zZ po:noun is:feminine
+agropodnikateľov/Y po:adjective
+agropodnikateľský/YN po:adjective
+agropotravinový/Y po:adjective
agrotechnicky
-agrotechnický/YN
-agrotechnička/zZ
-agrotechnika/zZ
-agrotechnik/C
-agroturistický/YN
-agroturistika/zZ
+agrotechnický/YN po:adjective
+agrotechnička/zZ po:noun is:feminine
+agrotechnika/zZ po:noun is:feminine
+agrotechnik/C po:noun is:masculine
+agrotechnikov/Y po:adjective
+agroturistický/YN po:adjective
+agroturistika/zZ po:noun is:feminine
Agru
agrumy
Agry
@@ -1037,13 +1026,13 @@ ahááá
ahahaha
ahasver
Ahasver
-ahasverovský/YN
+ahasverovský/YN po:adjective
Ahasverových
ahinsá
-ahistorickosť/K
+ahistorickosť/K po:noun is:feminine
ahistoricky
-ahistorický/YN
-ahistorizmus/B
+ahistorický/YN po:adjective
+ahistorizmus/B po:noun is:masculine
ahjaj
AHL
ahm
@@ -1055,48 +1044,48 @@ ach
ách
achacha
achachachá
-achát/B
+achát/B po:noun is:masculine
achátmi
achátovo
-achátový/YN
+achátový/YN po:adjective
achbože
achbožemôj
-Achilles/c
+Achilles/c po:noun is:masculine
+Achillesov/Y po:adjective
Achillmi
achillova
Achillovej
achillovi
Achillovou
-achillovský/YN
+achillovský/YN po:adjective
achillovu
Achillových
Achillovým
achilodýnia
-achilovka/zZ
-achilovský/Y
+achilovka/zZ po:noun is:feminine
+achilovský/Y po:adjective
achkať/EN
achloropsia
achólia
acholúria
achondroplázia
achromát
-achromatický/YN
+achromatický/YN po:adjective
achromatín
-achromatizmus/B
+achromatizmus/B po:noun is:masculine
achromatocyt
achromatopsia
achromatóza
achromázia
achromodermia
-achronický/YN
-achronistický/YN
+achronický/YN po:adjective
+achronistický/YN po:adjective
acht
achtak
achtlík
achýlia
-AIDS
-aids/J
-aidsový/YN
+aids/J po:noun is:masculine
+aidsový/YN po:adjective
aidsy
aichmofóbia
aikido
@@ -1115,32 +1104,34 @@ Airu
Airy
Aiwa
AIX
-aj
ajaj
ajáj
ajajaj
ajajáj
ajanámša
ajatín
-ajatolláh/c
+ajatolláh/c po:noun is:masculine
+ajatolláhov/Y po:adjective
ajhľa
ajhrozivejšou
ajjasnejšia
ajnclík
+aj po:conjunction
ajurvéda
ajvaj
ajznboňák
ak
-akácia/U
-akáciový/Y
+akácia/U po:noun is:feminine
+akáciový/Y po:adjective
akad
-akadémia/U
-akademickosť/K
+akadémia/U po:noun is:feminine
+akademickosť/K po:noun is:feminine
akademicky
-akademický/YN
-akademička/zZ
-akademik/C
-akademizmus/B
+akademický/YN po:adjective
+akademička/zZ po:noun is:feminine
+akademik/C po:noun is:masculine
+akademikov/Y po:adjective
+akademizmus/B po:noun is:masculine
Akai
akákoľvek
akalkúlia
@@ -1155,28 +1146,26 @@ akarológ
akarológia
akási
akatafázia
-akatalektický/YN
+akatalektický/YN po:adjective
akatízia
akawi
akáže
akc
-akcelerácia/U
-akceleračný/YN
-akcelerátor/B
+akcelerácia/U po:noun is:feminine
+akceleračný/YN po:adjective
+akcelerátor/B po:noun is:masculine
akcelerograf
akcelerovať/WN
-akcent/B
+akcent/B po:noun is:masculine
akcentmi
akcentológia
-akcentovania
-akcentovanie
-akcentovaniu
-akcentovaný/YN
+akcentovanie/V po:noun is:neuter
+akcentovaný/YN po:adjective
akcentovať/WN
akcept
-akceptabilný/YN
-akceptácia/U
-akceptačný/YN
+akceptabilný/YN po:adjective
+akceptácia/U po:noun is:feminine
+akceptačný/YN po:adjective
akceptant
akceptanta
akceptanti
@@ -1186,10 +1175,11 @@ akceptom
akceptor
akceptorom
akceptov
-akceptovanie/V
-akceptovaný/YN
-akceptovateľnosť/K
-akceptovateľný/YN
+akceptovanie/VN po:noun is:neuter
+akceptovanie/V po:noun is:neuter
+akceptovaný/YN po:adjective
+akceptovateľnosť/K po:noun is:feminine
+akceptovateľný/YN po:adjective
akceptovať/WN
akceptu
akces
@@ -1197,29 +1187,30 @@ akcese
akcesia
akcesoria
akcesoricky
-akcesorický/YN
-akcesórny/YN
-akcia/U
+akcesorický/YN po:adjective
+akcesórny/YN po:adjective
+akcia/U po:noun is:feminine
akcidencia
-akcidenčný/YN
+akcidenčný/YN po:adjective
akcidens
akcident
akcidentála
-akcidentálny/YN
-akcieschopnosť/K
-akcieschopný/YN
-akcionár/C
-akcionárka/zZ
-akcionársky/YN
-akciovka/zZ
+akcidentálny/YN po:adjective
+akcieschopnosť/K po:noun is:feminine
+akcieschopný/YN po:adjective
+akcionár/C po:noun is:masculine
+akcionárka/zZ po:noun is:feminine
+akcionárov/Y po:adjective
+akcionársky/YN po:adjective
+akciovka/zZ po:noun is:feminine
akciovo
-akciový/YN
+akciový/YN po:adjective
akcíz
akcíza
akcízne
akčne
-akčnosť/K
-akčný/YN
+akčnosť/K po:noun is:feminine
+akčný/YN po:adjective
akéhokoľvek
akéhosi
akejkoľvek
@@ -1228,7 +1219,7 @@ Akejže
akékoľvek
akémukoľvek
akémusi
-aker/B
+aker/B po:noun is:masculine
akési
akéto
akéže
@@ -1244,36 +1235,21 @@ Akkra
Akkre
akkriansky
Akkry
-aklamácia/U
+aklamácia/U po:noun is:feminine
aklamačne
-aklamačný/YN
+aklamačný/YN po:adjective
aklamovať
aklimácia
-aklimatizácia/U
-aklimatizačný/YN
-aklimatizoval
-aklimatizovala
-aklimatizovali
-aklimatizovalo
-aklimatizovanie/V
-aklimatizovať
-aklimatizuj
-aklimatizuje
-aklimatizujem
-aklimatizujeme
-aklimatizuješ
-aklimatizujete
-aklimatizujme
-aklimatizujte
-aklimatizujú
-aklimatizujúc
+aklimatizácia/U po:noun is:feminine
+aklimatizačný/YN po:adjective
+aklimatizovanie/V po:noun is:neuter
+aklimatizovať/WN
aklina
akmé
-akméizmus/B
+akméizmus/B po:noun is:masculine
akné
-ako
akoazma
-akoby
+akoby po:conjunction
akokoľvek
akoláda
akológ
@@ -1281,51 +1257,53 @@ akológia
akomak
akomik
akomkoľvek
-akomodácia/U
-akomodačný/YN
+akomodácia/U po:noun is:feminine
+akomodačný/YN po:adjective
akomodovať/WN
akomsi
akonáhle
akonitín
-akontácia/U
-akontačný/YN
-akord/B
-akordeón/B
+akontácia/U po:noun is:feminine
+akontačný/YN po:adjective
+ako po:conjunction
+akord/B po:noun is:masculine
+akordeón/B po:noun is:masculine
akordeonista
-akordný/YN
-akordový/YN
+akordný/YN po:adjective
+akordový/YN po:adjective
akosi
-akosť/K
+akosť/K po:noun is:feminine
akostne
-akostný/YN
+akostný/YN po:adjective
akoukoľvek
akousi
akože
akra
-akrálny/YN
+akrálny/YN po:adjective
akrami
akránia
akratopega
akre
akrécia
-akreditácia/U
-akreditačný/Y
-akreditív/B
+akreditácia/U po:noun is:feminine
+akreditačný/Y po:adjective
+akreditív/B po:noun is:masculine
akreditíve
-akreditívny/YN
-akreditívový/Y
-akreditovanie
-akreditovaný/YN
+akreditívny/YN po:adjective
+akreditívový/Y po:adjective
+akreditovanie/V po:noun is:neuter
+akreditovaný/YN po:adjective
akreditovať/WN
akri
-akríbia/U
+akríbia/U po:noun is:feminine
akribofóbia
akridín
-akrobacia/U
-akrobat/C
+akrobacia/U po:noun is:feminine
+akrobat/C po:noun is:masculine
akrobaticky
-akrobatický/YN
-akrobatka/zZ
+akrobatický/YN po:adjective
+akrobatka/zZ po:noun is:feminine
+akrobatov/Y po:adjective
akrocefália
akrocyanóza
akrodermatitída
@@ -1340,7 +1318,7 @@ akromegália
akromelalgia
akromikria
akronizácia
-akronym/B
+akronym/B po:noun is:masculine
Akropol
akropola
Akropole
@@ -1358,150 +1336,133 @@ akrylaldehyd
akrylan
akrylana
akrylát
-akrylén/B
+akrylén/B po:noun is:masculine
akrylonitril
-akrylový/YN
-aksamiet/B
+akrylový/YN po:adjective
+aksamiet/B po:noun is:masculine
aksamietka
aksamietnic
-aksamietnica/U
-aksamietový/YN
+aksamietnica/U po:noun is:feminine
+aksamietový/YN po:adjective
aksamít
akta
aktách
aktám
aktá/Q
-akt/B
-aktér/C
-aktérka/zZ
-aktérky/Y
-aktérsky/YN
+akt/B po:noun is:masculine
+aktér/C po:noun is:masculine
+aktérka/zZ po:noun is:feminine
+aktérky/Y po:adjective
+aktérov/Y po:adjective
+aktérsky/YN po:adjective
aktín
-aktinídia/U
+aktinídia/U po:noun is:feminine
aktínium
aktinodermatitída
aktinoid
aktinometer
aktinometria
-aktinomorfný/YN
+aktinomorfný/YN po:adjective
aktinomyceta
aktinomycín
aktinomykóza
aktinoterapia
aktinoterapiou
-aktivácia/U
+aktivácia/U po:noun is:feminine
aktivačne
-aktivačný/Y
+aktivačný/Y po:adjective
aktívach
aktívam
-aktivátor/B
-aktív/B
-aktivista/H
-aktivistický/YN
-aktivistka/zZ
-aktivita/zZ
+aktivátor/B po:noun is:masculine
+aktív/B po:noun is:masculine
+aktivista/H po:noun is:masculine
+aktivistický/YN po:adjective
+aktivistka/zZ po:noun is:feminine
+aktivistov/Y po:adjective
+aktivita/zZ po:noun is:feminine
aktívium
-aktivizácia/U
+aktivizácia/U po:noun is:feminine
aktivizačne
aktivizačno
-aktivizačný/YN
-aktivizmus/B
-aktivizovania
-aktivizovanie
-aktivizovaním
-aktivizovaný/YN
+aktivizačný/YN po:adjective
+aktivizmus/B po:noun is:masculine
+aktivizovanie/V po:noun is:neuter
+aktivizovaný/YN po:adjective
aktivizovať/WN
-aktívne
-aktívnosť/K
-aktívny/YN
+aktívnosť/K po:noun is:feminine
+aktívny/YN po:adjective
aktivovane
-aktivovaný/YN
+aktivovanie/VN po:noun is:neuter
+aktivovaný/YN po:adjective
aktivovať/WN
-aktívum/M
+aktívum/M po:noun is:neuter
aktmi
aktograf
aktogram
aktológia
-aktovka/zZ
-aktualita/zZ
-aktualizácia/U
-aktualizačný/YN
-aktualizmus/B
+aktovka/zZ po:noun is:feminine
+aktualita/zZ po:noun is:feminine
+aktualizácia/U po:noun is:feminine
+aktualizačný/YN po:adjective
+aktualizmus/B po:noun is:masculine
aktualizovane
-aktualizovanie/V
-aktualizovaný/YN
+aktualizovanie/V po:noun is:neuter
+aktualizovaný/YN po:adjective
aktualizovať/WN
-aktuálne
-aktuálnejší/PF
-aktuálnosť/K
-aktuálny/YN
+aktuálnejší/PF po:adjective
+aktuálnosť/K po:noun is:feminine
+aktuálny/YN po:adjective
aktulizáciám
akty/Q
akúkoľvek
akulit
Akulit
akulturácia
-akumulácia/U
-akumulačný/YN
-akumulátor/B
+akumulácia/U po:noun is:feminine
+akumulačný/YN po:adjective
+akumulátor/B po:noun is:masculine
akumulátorka
akumulátorky
-akumulátorovňa/U
+akumulátorovňa/U po:noun is:feminine
akumulátorovo
-akumulátorový/YN
-akumuloval
-akumulovala
-akumulovali
-akumulovalo
+akumulátorový/YN po:adjective
akumulovania
akumulovanie
akumulovaním
akumulovaniu
-akumulovaný/YN
-akumulovať
-akumuluj
-akumuluje
-akumulujem
-akumulujeme
-akumuluješ
-akumulujete
-akumulujme
-akumulujte
-akumulujú
-akumulujúc
+akumulovaný/YN po:adjective
+akumulovať/WN
akupresúr
akupresúrach
akupresúram
-akupresúra/zZ
+akupresúra/zZ po:noun is:feminine
akupunktúr
akupunktúrach
akupunktúram
-akupunktúra/zZ
-akupunktúrny/YN
+akupunktúra/zZ po:noun is:feminine
+akupunktúrny/YN po:adjective
akurát
-akurátne
-akurátnosť/K
-akurátny/Y
+akurátnosť/K po:noun is:feminine
+akurátny/Y po:adjective
akúsi
akust
akusticky
-akustický/YN
+akustický/YN po:adjective
akustik
-akustika/zZ
+akustika/zZ po:noun is:feminine
akustofóbia
-akút/B
-akútne
-akútnosť/K
-akútny/YN
+akút/B po:noun is:masculine
+akútnosť/K po:noun is:feminine
+akútny/YN po:adjective
akúto
-akútový/Y
+akútový/Y po:adjective
akutrátne
akutrauma
akuz
akuzácia
-akuzatív/B
+akuzatív/B po:noun is:masculine
akuzatíve
-akuzatívny/YN
+akuzatívny/YN po:adjective
Akúže
akvabela
akvacentrum
@@ -1510,24 +1471,25 @@ akvaduktom
akvadukty
akvakultúra
akvalung
-akvamarín/B
-akvamarínový/YN
+akvamarín/B po:noun is:masculine
+akvamarínový/YN po:adjective
akvanautika
akvapark
akvaplán
akvaplaning
-akvarel/B
+akvarel/B po:noun is:masculine
akvarelista
akvarelistka
akvarelmi
-akvarelový/YN
-akváriový/YN
-akvarista/H
-akvaristický/YN
+akvarelový/YN po:adjective
+akváriový/YN po:adjective
+akvarista/H po:noun is:masculine
+akvaristický/YN po:adjective
akvaristika
-akvárium/M
+akvaristov/Y po:adjective
+akvárium/M po:noun is:neuter
akvaterárium
-akvatický/YN
+akvatický/YN po:adjective
akvatinta
akvatóriách
akvatóriu
@@ -1536,8 +1498,8 @@ akvirovala
akvirované
akvirovanej
akvirovaných
-akvizícia/U
-akvizičný/YN
+akvizícia/U po:noun is:feminine
+akvizičný/YN po:adjective
akvizitér
akvizitéra
Akvizitéri
@@ -1553,7 +1515,7 @@ akýmkoľvek
akýmsi
akyn
akýsi
-aký/Y
+aký/Y po:adjective
akýže
akže
akživ
@@ -1566,26 +1528,27 @@ Alabame
Alabamu
Alabamy
alabandín
-alabaster/J
+alabaster/J po:noun is:masculine
alabastrovo
-alabastrový/YN
+alabastrový/YN po:adjective
Aladár
-Alah/c
+Alah/c po:noun is:masculine
+Alahov/Y po:adjective
alain
alaktit
alália
Alami
alamosit
Alán
-Alana/zZ
-Alan/c
+Alana/zZ po:noun is:feminine
+Alan/c po:noun is:masculine
+Alanov/Y po:adjective
Alapiho
-alarm/B
+alarm/B po:noun is:masculine
alarmovať/WN
-alarmový/YN
-alarmujúci/YN
-alárny/YN
-Alaska
+alarmový/YN po:adjective
+alarmujúci/YN po:adjective
+alárny/YN po:adjective
alb
alba
Alba
@@ -1598,7 +1561,7 @@ albánčin
albánčinách
albánčinám
albánčinami
-albánčina/z
+albánčina/z po:noun is:feminine
Albánec
Albánie
Albánii
@@ -1606,28 +1569,28 @@ albanista
albanistika
Albánka
albano
-Albánsko/M
-albánsky
-albánsky/Y
-albatros/B
+Albánsko/M po:noun is:neuter
+albánsky/Y po:adjective
+albatros/B po:noun is:masculine
albatrosovi
albedo
Albedo
-Albert/c
+Albert/c po:noun is:masculine
Alberte
Albertina
Albertini
Albertovej
+Albertov/Y po:adjective
albertská
Albertu
Alberty
albikácia
-Albínach
-Albínam
-Albína/zZ
-albín/C
-Albín/c
-albinizmus/B
+Albína/zZ po:noun is:feminine
+albín/C po:noun is:masculine
+Albín/c po:noun is:masculine
+albinizmus/B po:noun is:masculine
+albínov/Y po:adjective
+Albínov/Y po:adjective
albíny
Albion
Albión
@@ -1642,8 +1605,8 @@ Albrechta
Albrechtom
Albrechtova
Albrechtovi
-album/B
-albumen
+album/B po:noun is:masculine
+albumen/B po:noun is:masculine
albumín
albuminát
albumínového
@@ -1651,32 +1614,31 @@ albuminóza
Albumínu
albuminúria
albumíny
-albumový/Y
+albumový/Y po:adjective
alcazar
-aldehyd/B
+aldehyd/B po:noun is:masculine
Alderman
-aldol/B
+aldol/B po:noun is:masculine
aldosterón
aldóza
aldrín
Aldus
-ale
aleatorika
-aleatórny/YN
+aleatórny/YN po:adjective
aleba
-alebo
+alebo po:conjunction
alef
alegácia
alegát
-alegória/U
-alegorickosť/K
+alegória/U po:noun is:feminine
+alegorickosť/K po:noun is:feminine
alegoricky
-alegorický/YN
+alegorický/YN po:adjective
alegorizácia
alegorizovať/WN
alejach
alejam
-aleja/U
+aleja/U po:noun is:feminine
alejí
Alejova
Alejová
@@ -1688,29 +1650,33 @@ alela
alelopatia
aleluja
alemontit
-Alena/zZ
+Alena/zZ po:noun is:feminine
Alenka
+ale po:conjunction
alergén
alergénmi
alergénov
alergénu
alergény
-alergia/U
+alergia/U po:noun is:feminine
alergicky
-alergický/YN
-alergička/zZ
-alergik/C
-alergiológ/c
-alergiológia/U
-alergiologický/YN
-alergiologička/zZ
-alergológia/U
-alergologický/YN
+alergický/YN po:adjective
+alergička/zZ po:noun is:feminine
+alergik/C po:noun is:masculine
+alergikov/Y po:adjective
+alergiológ/c po:noun is:masculine
+alergiológia/U po:noun is:feminine
+alergiologický/YN po:adjective
+alergiologička/zZ po:noun is:feminine
+alergiológov/Y po:adjective
+alergológia/U po:noun is:feminine
+alergologický/YN po:adjective
alergóza
-alertný/YN
-Aleš/c
+alertný/YN po:adjective
+Aleš/c po:noun is:masculine
Alešova
Alešovo
+Alešov/Y po:adjective
aleukémia
aleurit
aleuronát
@@ -1718,17 +1684,18 @@ Alex
Alexa
alexander
Alexandera
-Alexander/c
+Alexander/c po:noun is:masculine
Alexanderoch
Alexanderom
Alexanderov
Alexanderovi
-Alexandra/zZ
-Alexandria/U
-alexandrijský/Y
+Alexandra/zZ po:noun is:feminine
+Alexandria/U po:noun is:feminine
+alexandrijský/Y po:adjective
alexandrín
alexandrit
-Alexej/c
+Alexej/c po:noun is:masculine
+Alexejov/Y po:adjective
alexia
Alexia
Alexie
@@ -1742,81 +1709,86 @@ Alexovým
Alexyho
aleže
álf
-alfabeta/zZ
-alfabetický/YN
+alfabeta/zZ po:noun is:feminine
+alfabetický/YN po:adjective
alfabetizácia
alfabetizátor
alfách
alfám
alfameter
-alfanumerický/YN
+alfanumerický/YN po:adjective
alfavírus
-alfa/zZ
-Alfonz/c
-Alfréd/c
+alfa/zZ po:noun is:feminine
+Alfonz/c po:noun is:masculine
+Alfonzov/Y po:adjective
+Alfréd/c po:noun is:masculine
+Alfrédov/Y po:adjective
algebier
algebrách
-algebraický/YN
+algebraický/YN po:adjective
algebrám
algebrami
-algebra/z
+algebra/z po:noun is:feminine
algebricky
-algebrický/YN
+algebrický/YN po:adjective
algézia
algezimetria
algodonit
algolagnia
-algol/B
+algol/B po:noun is:masculine
algológia
algomenorea
algonkin
algonkium
algor
-algoritmický/YN
+algoritmický/YN po:adjective
algoritmizácia
algoritmizácie
-algoritmus/B
+algoritmus/B po:noun is:masculine
algospazmus
algrafia
Alhambra
alhidáha
alch
alchemilka
-alchýmia/U
-alchymista/H
-alchymistický/YN
-alchýmistický/YN
-aliancia/U
+alchýmia/U po:noun is:feminine
+alchymista/H po:noun is:masculine
+alchymistický/YN po:adjective
+alchýmistický/YN po:adjective
+alchymistov/Y po:adjective
+aliancia/U po:noun is:feminine
aliančne
-aliančný/Y
+aliančný/Y po:adjective
alias
aliasing
alibi
-alibista/H
+alibista/H po:noun is:masculine
alibisticky
-alibistický/YN
-alibistka/zZ
-alibizmus/B
-Alica/U
+alibistický/YN po:adjective
+alibistka/zZ po:noun is:feminine
+alibistov/Y po:adjective
+alibizmus/B po:noun is:masculine
+Alica/U po:noun is:feminine
alicín
-alicyklický/YN
+alicyklický/YN po:adjective
aliek
alienácia
-alifatický/YN
+alifatický/YN po:adjective
alifer
-aligátor/L
+aligátor/L po:noun is:masculine
aligátorova
aligátorove
aligátorovo
aligátorovu
aligátorovým
+aligátorov/Y po:adjective
aliín
alikvotne
-alikvotný/YN
+alikvotný/YN po:adjective
aliment
-alimentácia/U
-alimentačný/YN
-alimentárny/YN
+alimentácia/U po:noun is:feminine
+alimentačný/YN po:adjective
+alimentárny/YN po:adjective
Alimente
alimentmi
alimentoch
@@ -1829,31 +1801,32 @@ aliminácia
alinea
alit
alitácia
-aliterácia/U
-aliteračný/YN
+aliterácia/U po:noun is:feminine
+aliteračný/YN po:adjective
alitovanie
aliud
alivalit
-alizarín/B
+alizarín/B po:noun is:masculine
alizarínová
-Aljaška/z
-aljašský/YN
-Aljašťan/c
-Aljašťanka/zZ
+Aljaška/z po:noun is:feminine
+aljašský/YN po:adjective
+Aljašťan/c po:noun is:masculine
+Aljašťanka/zZ po:noun is:feminine
+Aljašťanov/Y po:adjective
alka
Alka
alkália
alkalicelulózy
-alkalickosť/K
+alkalickosť/K po:noun is:feminine
alkalicky
-alkalický/YN
+alkalický/YN po:adjective
alkálie/Q
alkalimetria
-alkalita/zZ
+alkalita/zZ po:noun is:feminine
alkalizácia
-alkaloid/B
-alkaloidný/Y
-alkaloidový/YN
+alkaloid/B po:noun is:masculine
+alkaloidný/Y po:adjective
+alkaloidový/YN po:adjective
alkalóza
alkán
alkánoch
@@ -1862,18 +1835,19 @@ alkány
alke
alkén
alkín
-alkoholát/B
-alkohol/B
+alkoholát/B po:noun is:masculine
+alkohol/B po:noun is:masculine
alkoholicky
-alkoholický/YN
-alkoholička/zZ
-alkoholik/C
+alkoholický/YN po:adjective
+alkoholička/zZ po:noun is:feminine
+alkoholik/C po:noun is:masculine
+alkoholikov/Y po:adjective
alkoholizácia
-alkoholizmus/B
-alkoholizovaný/YN
+alkoholizmus/B po:noun is:masculine
+alkoholizovaný/YN po:adjective
alkoholometer
alkoholovo
-alkoholový/YN
+alkoholový/YN po:adjective
alkoholýza
alkohomer
alkovňa
@@ -1882,80 +1856,83 @@ alku
Alky
alkyd
alkyl
-alkylácia/U
-alkyón/B
+alkylácia/U po:noun is:feminine
+alkyón/B po:noun is:masculine
allargando
allegier
allegreto
-allegretto/M
+allegretto/M po:noun is:neuter
allegrissimo
-allegro/M
+allegro/M po:noun is:neuter
allemanda
allonym
allround
alm
Alma
-Alma-ata/z
-Almaatčan/B
-Almaatčanka/zZ
-almaatský/YN
-almanach/B
-almanachový/YN
+Alma-ata/z po:noun is:feminine
+Almaatčan/B po:noun is:masculine
+Almaatčanka/zZ po:noun is:feminine
+almaatský/YN po:adjective
+almanach/B po:noun is:masculine
+almanachový/YN po:adjective
almandín
almár
-almara/zZ
-almázia/U
-almáziový/Y
+almara/zZ po:noun is:feminine
+almázia/U po:noun is:feminine
+almáziový/Y po:adjective
almea
Almu
almukantarát
almužiek
almužien
-almužna/zZ
-almužnícky/Y
+almužna/zZ po:noun is:feminine
+almužnícky/Y po:adjective
almužničku
-almužník/C
+almužník/C po:noun is:masculine
+almužníkov/Y po:adjective
Almy
alnico
-aloa/zZ
-alobal/B
+aloa/zZ po:noun is:feminine
+alobal/B po:noun is:masculine
alobalmi
-alobalový/YN
+alobalový/YN po:adjective
alod
aloe
alofán
alofanoid
alofóna
alogamia
-alogénny/YN
-alogickosť/K
+alogénny/YN po:adjective
+alogickosť/K po:noun is:feminine
alogicky
-alogický/YN
-alogizmus/B
+alogický/YN po:adjective
+alogizmus/B po:noun is:masculine
alograf
alochória
-alochromatický/YN
-alochronický/YN
-alochtónny/YN
-Alojz/c
-Alojzia/U
+alochromatický/YN po:adjective
+alochronický/YN po:adjective
+alochtónny/YN po:adjective
+Alojz/c po:noun is:masculine
+Alojzia/U po:noun is:feminine
Alojzove
-alokácia/U
-alokačný/Y
-alokovaný/Y
+Alojzov/Y po:adjective
+alokácia/U po:noun is:feminine
+alokačný/Y po:adjective
+alokovaný/Y po:adjective
alokovať/WN
alokúcia
alometamorfóza
alometria
alomorfóza
alonym
-alonž/D
-alonžový/Y
-aloový/Y
+alonž/D po:noun is:feminine
+alonžový/Y po:adjective
+aloový/Y po:adjective
alopaládium
-alopat/C
-alopatia/U
-alopatický/YN
+alopat/C po:noun is:masculine
+alopatia/U po:noun is:feminine
+alopatický/YN po:adjective
+alopatov/Y po:adjective
alopatria
alopécia
aloplastika
@@ -1968,32 +1945,32 @@ Alp
Álp
alpách
alpák
-alpaka/zZ
-alpakový/Y
+alpaka/zZ po:noun is:feminine
+alpakový/Y po:adjective
alpám
-alpa/zZ
+alpa/zZ po:noun is:feminine
alpid
Alpin
alpín
Alpina
-alpínach
-alpínam
+alpína/Zz po:noun is:feminine
Alpine
alpínec
-alpinista/H
-alpinistický/YN
+alpinista/H po:noun is:masculine
+alpinistický/YN po:adjective
alpinistika
-alpinistka/zZ
-alpinizmus/B
+alpinistka/zZ po:noun is:feminine
+alpinistov/Y po:adjective
+alpinizmus/B po:noun is:masculine
alpinkár
-alpínka/zZ
-alpínsky/YN
-alpínum/M
-alpový/Y
+alpínka/zZ po:noun is:feminine
+alpínsky/YN po:adjective
+alpínum/M po:noun is:neuter
+alpový/Y po:adjective
alpsky
-alpský/YN
+alpský/YN po:adjective
Alpy/Q
-alsaský/YN
+alsaský/YN po:adjective
alstonit
Alstrova
Alšavská
@@ -2009,10 +1986,10 @@ altánku
altánky
altánok
altánov
-alt/B
+alt/B po:noun is:masculine
alterácia
-alternácia/U
-alternačný/YN
+alternácia/U po:noun is:feminine
+alternačný/YN po:adjective
alternanta
alternarióza
alternát
@@ -2020,15 +1997,14 @@ alternatim
alternatív
alternatívach
alternatívam
-alternatíva/zZ
-alternatívne
-alternatívnosť/K
-alternatívny/YN
+alternatíva/zZ po:noun is:feminine
+alternatívnosť/K po:noun is:feminine
+alternatívny/YN po:adjective
alternátom
-alternátor/B
+alternátor/B po:noun is:masculine
alternátov
-alternovanie/V
-alternovaný/YN
+alternovanie/V po:noun is:neuter
+alternovaný/YN po:adjective
alternovať/WN
alternujúca
alternujúce
@@ -2037,24 +2013,26 @@ alternujúcim
alterovať
altimeter
altis
-altista/H
-altistka/zZ
+altista/H po:noun is:masculine
+altistka/zZ po:noun is:feminine
+altistov/Y po:adjective
altmi
altocumulus
altostratus
-altový/YN
-altruista/H
+altový/YN po:adjective
+altruista/H po:noun is:masculine
altruisticky
-altruistický/YN
-altruistka/zZ
-altruizmus/B
+altruistický/YN po:adjective
+altruistka/zZ po:noun is:feminine
+altruistov/Y po:adjective
+altruizmus/B po:noun is:masculine
altsaxofón
ALU
alumetovanie
aluminát
-alumíniový/YN
+alumíniový/YN po:adjective
aluminit
-alumínium/M
+alumínium/M po:noun is:neuter
aluminotermia
Aluminotermia
aluminotermie
@@ -2065,33 +2043,32 @@ alunit
alunogén
alurgit
alúry/Q
-aluviálny/YN
-alúvium/M
-alúzia/U
-aluzívny/YN
+aluviálny/YN po:adjective
+alúvium/M po:noun is:neuter
+alúzia/U po:noun is:feminine
+aluzívny/YN po:adjective
alveolára
alveolárna
alveolárne
alveolárni
alveolárnu
alveolárny
-alveola/zZ
+alveola/zZ po:noun is:feminine
alveolitída
Alvinczyho
-alweg
alyl
-Alžbeta/zZ
+Alžbeta/zZ po:noun is:feminine
Alžbetin
Alžbetina
Alžbetinej
Alžbetinho
-alžbetínka/zZ
+alžbetínka/zZ po:noun is:feminine
Alžbetinom
-alžbetínsky/YN
+alžbetínsky/YN po:adjective
Alžbetinu
Alžbetka
Alžbetke
-Alžír/B
+Alžír/B po:noun is:masculine
Alžírka
alžírska
alžírske
@@ -2100,7 +2077,7 @@ alžírskej
alžírskemu
alžírski
alžírskom
-Alžírsko/M
+Alžírsko/M po:noun is:neuter
alžírskou
alžírsku
alžírsky
@@ -2116,13 +2093,13 @@ Amadeus
amadína
amalgamácia
amalgamátorom
-amalgám/B
+amalgám/B po:noun is:masculine
amalgamovaní
amalgamovania
amalgamovanie
amalgamovať
-amalgámový/YN
-Amália/U
+amalgámový/YN po:adjective
+Amália/U po:noun is:feminine
Amanda
amanitín
amant
@@ -2134,46 +2111,45 @@ amarantit
amarelka
amarilitit
amarylka
-amatér/C
-amaterizmus/B
-amatérka/zZ
-amatérsky
-amatérsky/YN
+amatér/C po:noun is:masculine
+amaterizmus/B po:noun is:masculine
+amatérka/zZ po:noun is:feminine
+amatérov/Y po:adjective
+amatérsky/YN po:adjective
amatérstvach
amatérstvam
-amatérstvo/M
+amatérstvo/M po:noun is:neuter
amauróza
amazonit
-amazonka/zZ
-amazonský/YN
+amazonka/zZ po:noun is:feminine
+amazonský/YN po:adjective
ambaláž
ambasád
ambasádach
ambasádam
-ambasáda/zZ
+ambasáda/zZ po:noun is:feminine
ambasádor
ambasádora
ambasádori
ambasádorom
ambasádorov
-ambasádový/YN
+ambasádový/YN po:adjective
ambažúra
-ambícia/U
-ambiciózne
-ambicióznosť/K
-ambiciózny/YN
+ambícia/U po:noun is:feminine
+ambicióznosť/K po:noun is:feminine
+ambiciózny/YN po:adjective
ambidextria
ambient
ambiguita
ambiofónia
ambiopia
-ambit/B
+ambit/B po:noun is:masculine
ambitmi
ambitus
ambivalencia
ambivalencie
-ambivalentnosť/K
-ambivalentný/YN
+ambivalentnosť/K po:noun is:feminine
+ambivalentný/YN po:adjective
amblyakúzia
amblyopia
ambo
@@ -2189,18 +2165,19 @@ Ambrova
Ambrové
ambrovi
ambrovou
-Ambróz/c
-ambrózia/U
-ambróziový/YN
+Ambróz/c po:noun is:masculine
+ambrózia/U po:noun is:feminine
+ambróziový/YN po:adjective
+Ambrózov/Y po:adjective
Ambru
-ambulancia/U
-ambulančný/YN
+ambulancia/U po:noun is:feminine
+ambulančný/YN po:adjective
ambulantne
-ambulantný/YN
-ambulatórium/M
-ambulatórny/YN
+ambulantný/YN po:adjective
+ambulatórium/M po:noun is:neuter
+ambulatórny/YN po:adjective
AMD
-améba/zZ
+améba/zZ po:noun is:feminine
amébocyt
amélia
Amélia
@@ -2214,64 +2191,52 @@ amer
amerícium
Americko
americky
-americký/YN
-Američan/c
-Američanka/zZ
+americký/YN po:adjective
+Američan/c po:noun is:masculine
+Američanka/zZ po:noun is:feminine
Američanova
Američanove
Američanovo
Američanovu
+Američanov/Y po:adjective
amerika
amerikán
-Amerikán/C
+Amerikán/C po:noun is:masculine
amerikanista
amerikanistika
amerikanistiku
-amerikanizácia/U
-amerikanizmus/B
-amerikanizoval
-amerikanizovala
-amerikanizovali
-amerikanizovalo
-amerikanizovaný/YN
-amerikanizovať
-amerikanizuj
-amerikanizuje
-amerikanizujem
-amerikanizujeme
-amerikanizuješ
-amerikanizujete
-amerikanizujme
-amerikanizujte
-amerikanizujú
-amerikanizujúc
-Amerikánka/zZ
+amerikanizácia/U po:noun is:feminine
+amerikanizmus/B po:noun is:masculine
+amerikanizovaný/YN po:adjective
+amerikanizovať/WN
+Amerikánka/zZ po:noun is:feminine
+Amerikánov/Y po:adjective
amerikánsky
-Amerika/zZ
+Amerika/zZ po:noun is:feminine
Ameta
ametropia
-ametyst/B
-ametystový/YN
+ametyst/B po:noun is:masculine
+ametystový/YN po:adjective
amfetamín
-amfíbia/U
-amfibický/YN
+amfíbia/U po:noun is:feminine
+amfibický/YN po:adjective
amfibiont
-amfibol/B
+amfibol/B po:noun is:masculine
amfibólia
-amfibolický/YN
-amfibolit/B
-amfibolitový/YN
+amfibolický/YN po:adjective
+amfibolit/B po:noun is:masculine
+amfibolitový/YN po:adjective
amfibolovec
-amfibolový/YN
+amfibolový/YN po:adjective
amfibrach
amfigónia
amfimixia
amfión
-amfiteáter/J
+amfiteáter/J po:noun is:masculine
amfolyt
-amfora/zZ
+amfora/zZ po:noun is:feminine
amfoterita
-amfotérny/YN
+amfotérny/YN po:adjective
amhar
amid
amidol
@@ -2285,7 +2250,7 @@ amín
Amín
aminácia
amínokyselinami
-aminokyselina/zZ
+aminokyselina/zZ po:noun is:feminine
amínokyselinu
amínokyseliny
aminoplast
@@ -2297,90 +2262,92 @@ amíny
amiš
amitóza
amixia
-Ammán/B
+Ammán/B po:noun is:masculine
ammánsky
-amnestia/U
-amnestovanie
-amnestovaný/YN
+amnestia/U po:noun is:feminine
+amnestovanie/V po:noun is:neuter
+amnestovaný/YN po:adjective
amnestovať/WN
-amnézia/U
+amnézia/U po:noun is:feminine
amniocentéza
amnión
amnioskopia
-amok/B
-amondový/YN
+amok/B po:noun is:masculine
+amondový/YN po:adjective
amoniakálneho
-amoniak/B
-amoniakový/YN
+amoniak/B po:noun is:masculine
+amoniakový/YN po:adjective
amonifikácia
-amóniový/YN
+amóniový/YN po:adjective
amonit
-amónium/M
+amónium/M po:noun is:neuter
amonizácia
-amónny/YN
+amónny/YN po:adjective
amoralista
amoralitu
-amoralizmus/B
-amorálnosť/K
-amorálny/YN
-amor/B
+amoralizmus/B po:noun is:masculine
+amorálnosť/K po:noun is:feminine
+amorálny/YN po:adjective
+amor/B po:noun is:masculine
amoret
-amorfický/YN
-amorfizmus/B
+amorfický/YN po:adjective
+amorfizmus/B po:noun is:masculine
amorfne
-amorfnosť/K
-amorfný/YN
+amorfnosť/K po:noun is:feminine
+amorfný/YN po:adjective
amori
-amoroso/M
+amoroso/M po:noun is:neuter
amorovi
-amortizácia/U
-amortizačný/YN
+amortizácia/U po:noun is:feminine
+amortizačný/YN po:adjective
amortizér
amortizovane
-amortizovaný/YN
+amortizovaný/YN po:adjective
amortizovať/WN
-Amos/c
+Amos/c po:noun is:masculine
+Amosov/Y po:adjective
amotóza
ampelografia
ampérhodina
-ampér/J
-ampérmeter/J
+ampér/J po:noun is:masculine
+ampérmeter/J po:noun is:masculine
ampérmi
ampérovo
-ampérový/Y
+ampérový/Y po:adjective
ampérsekunda
ampéry
ampicilín
amplektácia
amplidyn
-amplifikácia/U
-amplifikačný/YN
+amplifikácia/U po:noun is:feminine
+amplifikačný/YN po:adjective
amplifikátor
-amplión/B
-ampliónový/YN
-amplitúda/zZ
+amplión/B po:noun is:masculine
+ampliónový/YN po:adjective
+amplitúda/zZ po:noun is:feminine
amplitúdovo
-amplitúdový/YN
-ampula/zZ
-ampulka/zZ
-amputácia/U
-amputačný/YN
+amplitúdový/YN po:adjective
+ampula/zZ po:noun is:feminine
+ampulka/zZ po:noun is:feminine
+amputácia/U po:noun is:feminine
+amputačný/YN po:adjective
amputovane
-amputovaný/YN
+amputovaný/YN po:adjective
amputovať/WN
-Amsterdam/B
-Amsterdamčan/c
-Amsterdamčanka/zZ
-amsterdamský/Y
+Amsterdam/B po:noun is:masculine
+Amsterdamčan/c po:noun is:masculine
+Amsterdamčanka/zZ po:noun is:feminine
+Amsterdamčanov/Y po:adjective
+amsterdamský/Y po:adjective
Amudarje
-amulet/B
+amulet/B po:noun is:masculine
amur
Amure
Amurská
Amurskej
Amurskými
amúzia
-amuzikálny/YN
+amuzikálny/YN po:adjective
amygdalin
amygdalitída
amyl
@@ -2393,82 +2360,85 @@ amyloplast
amylóza
amyotrofia
anabaptista
-anabaptizmus/B
+anabaptizmus/B po:noun is:masculine
anabáz
anabázach
anabázam
-anabáza/zZ
+anabáza/zZ po:noun is:feminine
Anabel
-Anabela/zZ
+Anabela/zZ po:noun is:feminine
Anabelle
anabióza
anabolík
-anabolikum/M
-anabolizmus/B
+anabolikum/M po:noun is:neuter
+anabolizmus/B po:noun is:masculine
anacidita
-anacionalizmus/B
+anacionalizmus/B po:noun is:masculine
anadróma
-anaerób/B
+anaerób/B po:noun is:masculine
anaerobióza
-anaerobný/YN
-anaeróbny/YN
+anaerobný/YN po:adjective
+anaeróbny/YN po:adjective
anafáza
anafor
-anafora/zZ
-anaforický/YN
+anafora/zZ po:noun is:feminine
+anaforický/YN po:adjective
anafrodízia
anafrodiziakum
-anafylaktický/YN
+anafylaktický/YN po:adjective
anafylaxia
anaglyf
anagram
anagramonym
anachorét
anachoréta
-anachronickosť/K
+anachronickosť/K po:noun is:feminine
anachronicky
-anachronický/YN
+anachronický/YN po:adjective
anachronisticky
-anachronistický/YN
-anachronizmus/B
+anachronistický/YN po:adjective
+anachronizmus/B po:noun is:masculine
anakolut
-anakolút/B
+anakolút/B po:noun is:masculine
anakolútmi
anakond
-anakonda/zZ
-Anakreón/c
+anakonda/zZ po:noun is:feminine
+Anakreón/c po:noun is:masculine
+Anakreónov/Y po:adjective
anakreontika
anakúzia
anál
Aňala
analcím
analektá
-analeptikum/M
-analfabet/C
-analfabetický/YN
-analfabetizmus/B
-analfabetka/zZ
+analeptikum/M po:noun is:neuter
+analfabet/C po:noun is:masculine
+analfabetický/YN po:adjective
+analfabetizmus/B po:noun is:masculine
+analfabetka/zZ po:noun is:feminine
+analfabetov/Y po:adjective
analget
-analgetický/YN
+analgetický/YN po:adjective
analgetík
-analgetikum/M
+analgetikum/M po:noun is:neuter
analgézia
analgia
análi
-analista/H
-analistický/YN
+analista/H po:noun is:masculine
+analistický/YN po:adjective
analistika
+analistov/Y po:adjective
análmi
-análny/YN
+análny/YN po:adjective
analog
-analógia/U
-analogickosť/K
+analógia/U po:noun is:feminine
+analogickosť/K po:noun is:feminine
analogicky
-analogický/YN
+analogický/YN po:adjective
analogizovať
analogon
analógovo
-analógový/YN
+analógový/YN po:adjective
análoch
análom
análov
@@ -2476,51 +2446,53 @@ analsex
Aňalské
anály/Q
analyt
-analytickosť/K
+analytickosť/K po:noun is:feminine
analyticky
-analytický/YN
-analytička/zZ
-analytika/zZ
-analytik/C
+analytický/YN po:adjective
+analytička/zZ po:noun is:feminine
+analytika/zZ po:noun is:feminine
+analytik/C po:noun is:masculine
+analytikov/Y po:adjective
analýz
analýzach
analýzam
-analyzátor/B
-analýza/zZ
-analyzovanie/V
-analyzovaný/YN
+analyzátor/B po:noun is:masculine
+analýza/zZ po:noun is:feminine
+analyzovanie/V po:noun is:neuter
+analyzovaný/YN po:adjective
analyzovateľného
analyzovateľným
analyzovať/WN
anamnésis
anamnesticky
-anamnestický/YN
+anamnestický/YN po:adjective
anamnéz
anamnézach
anamnézam
-anamnéza/zZ
+anamnéza/zZ po:noun is:feminine
anamorfóza
-ananás/B
-ananásový/YN
+ananás/B po:noun is:masculine
+ananásový/YN po:adjective
anankazmus
ananké
ananym
anapait
-anapest/B
-anapestický/YN
+anapest/B po:noun is:masculine
+anapestický/YN po:adjective
anaplazmóza
-anarchia/U
-anarchickosť/K
+anarchia/U po:noun is:feminine
+anarchickosť/K po:noun is:feminine
anarchicky
-anarchický/YN
-anarchista/H
+anarchický/YN po:adjective
+anarchista/H po:noun is:masculine
anarchisticky
-anarchistický/YN
-anarchistka/zZ
-anarchizmus/B
+anarchistický/YN po:adjective
+anarchistka/zZ po:noun is:feminine
+anarchistov/Y po:adjective
+anarchizmus/B po:noun is:masculine
anartria
anastáza
-Anastázia/U
+Anastázia/U po:noun is:feminine
anastézia
anastigmat
anastomóza
@@ -2538,17 +2510,20 @@ Anatólia
Anatolie
Anatólie
Anatólii
-anatóm/C
-anatómia/U
+anatóm/C po:noun is:masculine
+anatómia/U po:noun is:feminine
anatomicko
anatomicky
-anatomický/YN
-anatómka/zZ
+anatomický/YN po:adjective
+anatómka/zZ po:noun is:feminine
+anatómov/Y po:adjective
anatoxín
-anciáš/C
+anciáš/C po:noun is:masculine
+anciášov/Y po:adjective
ancienita
ancikristami
-ancikrist/C
+ancikrist/C po:noun is:masculine
+ancikristov/Y po:adjective
Ancona
Anča
ančar
@@ -2564,7 +2539,7 @@ and
Ánd
Andač
Andách
-Andalúzia/U
+Andalúzia/U po:noun is:feminine
andaluzit
andaluzitov
andalúzskej
@@ -2573,30 +2548,31 @@ Andami
andante
Andela
Andelka
-andezit/B
-andezitový/YN
+andezit/B po:noun is:masculine
+andezitový/YN po:adjective
Andice
andorit
-Andorra/z
-andorrský/YN
+Andorra/z po:noun is:feminine
+andorrský/YN po:adjective
Andovce
Andovská
andradit
andragogika
Andraščíkova
-Andrea/zZ
-Andrej/c
+Andrea/zZ po:noun is:feminine
+Andrej/c po:noun is:masculine
Andrejka
Andrejku
Andrejová
Andrejovej
Andrejovho
Andrejovka
+Andrejov/Y po:adjective
andrewsit
Andriana
androblastóm
androcefália
-androfóbia/U
+androfóbia/U po:noun is:feminine
androgén
androgýn
androgýnia
@@ -2608,14 +2584,14 @@ andronym
androspermia
androsterón
Andrusovova
-andský/Y
-andulka/zZ
+andský/Y po:adjective
+andulka/zZ po:noun is:feminine
Andy
-anekčný/YN
+anekčný/YN po:adjective
anekdot
anekdôt
-anekdota/zZ
-anekdotický/Y
+anekdota/zZ po:noun is:feminine
+anekdotický/Y po:adjective
anekdotiek
anektoval
anektovala
@@ -2634,9 +2610,9 @@ anektujme
anektujte
anektujú
anektujúc
-anémia/U
+anémia/U po:noun is:feminine
anemicky
-anemický/Y
+anemický/Y po:adjective
anemik
anemofília
anemograf
@@ -2646,55 +2622,54 @@ anemometer
anemometra
anemometri
anencefália
-anenský/YN
+anenský/YN po:adjective
anepigraf
anergia
-aneroid/B
-anestetický/Y
-anestetikum/M
+aneroid/B po:noun is:masculine
+anestetický/Y po:adjective
+anestetikum/M po:noun is:neuter
anestéz
anestézach
anestézam
-anestéza/zZ
-anestézia/U
-anestéziológ/c
-anestéziológia/U
-anestéziologický/YN
-anestéziologička/zZ
+anestéza/zZ po:noun is:feminine
+anestézia/U po:noun is:feminine
+anestéziológ/c po:noun is:masculine
+anestéziológia/U po:noun is:feminine
+anestéziologický/YN po:adjective
+anestéziologička/zZ po:noun is:feminine
+anestéziológov/Y po:adjective
anestézovať
-Aneta/zZ
+Aneta/zZ po:noun is:feminine
anetol
Anetta
Anette
Anettou
aneurín
aneuryziem
-aneuryzma/zZ
-anexia/U
-Anežka/zZ
+aneuryzma/zZ po:noun is:feminine
+anexia/U po:noun is:feminine
+Anežka/zZ po:noun is:feminine
ánfas
ang
Angarskej
Angarsky
-angažmán/B
+angažmán/B po:noun is:masculine
angažovane
-angažovanie/V
-angažovanosť/K
-angažovaný/Y
+angažovanie/V po:noun is:neuter
+angažovanosť/K po:noun is:feminine
+angažovaný/YN po:adjective
angažovať/WN
Angel
-Angela/zZ
+Angela/zZ po:noun is:feminine
Angeles
-angelika/zZ
-Angelika/zZ
+angelika/zZ po:noun is:feminine
+Angelika/zZ po:noun is:feminine
angelín
Angelinum
angialgia
-angínach
-angínam
-angína/zZ
-angín/B
-angínový/YN
+angína/zZ po:noun is:feminine
+angín/B po:noun is:masculine
+angínový/YN po:adjective
angiografia
angiológia
angióm
@@ -2706,65 +2681,74 @@ angiostenóza
angl
anglesit
Anglia
-anglicizmus/B
-Anglicko/M
+anglicizmus/B po:noun is:masculine
+Anglicko/M po:noun is:neuter
anglicky
-anglický/YN
+anglický/YN po:adjective
angličan
-Angličan/c
+Angličan/c po:noun is:masculine
Angličanka
Angličanke
Angličanku
Angličanky
+Angličanov/Y po:adjective
angličtín
angličtinách
angličtinám
angličtinami
-angličtinár/C
-angličtinárka/zZ
-angličtina/z
+angličtinár/C po:noun is:masculine
+angličtinárka/zZ po:noun is:feminine
+angličtinárov/Y po:adjective
+angličtina/z po:noun is:feminine
Anglie
Anglii
-anglikán/C
-anglikanizmus/B
+anglikán/C po:noun is:masculine
+anglikanizmus/B po:noun is:masculine
anglikanizovať
-anglikánka/zZ
-anglikánsky
-anglikánsky/Y
+anglikánka/zZ po:noun is:feminine
+anglikánov/Y po:adjective
+anglikánsky/Y po:adjective
anglikánstvo
-anglista/H
-anglistika/zZ
-anglistka/zZ
+anglista/H po:noun is:masculine
+anglistika/zZ po:noun is:feminine
+anglistka/zZ po:noun is:feminine
+anglistov/Y po:adjective
anglo
angloamer
-angloamerický/Y
-Angloameričan/c
-Angloameričanka/zZ
-angloarab/C
-anglofil/C
-anglofília/U
-anglofilstvo/M
-anglofób/C
-anglofóbia/U
-anglofónny/Y
+angloamerický/Y po:adjective
+Angloameričan/c po:noun is:masculine
+Angloameričanka/zZ po:noun is:feminine
+Angloameričanov/Y po:adjective
+angloarab/C po:noun is:masculine
+angloarabov/Y po:adjective
+anglofil/C po:noun is:masculine
+anglofília/U po:noun is:feminine
+anglofilov/Y po:adjective
+anglofilstvo/M po:noun is:neuter
+anglofób/C po:noun is:masculine
+anglofóbia/U po:noun is:feminine
+anglofóbov/Y po:adjective
+anglofónny/Y po:adjective
angloind
-angloman/C
-anglománia/U
+angloman/C po:noun is:masculine
+anglománia/U po:noun is:feminine
+anglomanov/Y po:adjective
anglosas
-Anglosas/C
+Anglosas/C po:noun is:masculine
anglosasky
-anglosaský/YN
+anglosaský/YN po:adjective
+Anglosasov/Y po:adjective
Angôl
-Angola/z
-angolský/YN
+Angola/z po:noun is:feminine
+angolský/YN po:adjective
angor
angorách
angorám
angorami
-angora/z
-angorizmus/B
-angorský/YN
-angulárny/YN
+angora/z po:noun is:feminine
+angorizmus/B po:noun is:masculine
+angorský/YN po:adjective
+angulárny/YN po:adjective
angulitída
angúria
anhidrotikum
@@ -2772,7 +2756,6 @@ anhidróza
anhydrid
anhydridy
anhydrit
-ani
anibohovi
Anička
Aničke
@@ -2781,48 +2764,52 @@ Aničky
Aniek
Anien
anihilácia
-anilín/B
+anilín/B po:noun is:masculine
anilínovo
-anilínový/YN
-animácia/U
-animačný/YN
-animalista/H
-animalistka/zZ
-animalita/zZ
-animalizmus/B
-animálne
-animálnosť/K
-animálny/YN
+anilínový/YN po:adjective
+animácia/U po:noun is:feminine
+animačný/YN po:adjective
+animalista/H po:noun is:masculine
+animalistka/zZ po:noun is:feminine
+animalistov/Y po:adjective
+animalita/zZ po:noun is:feminine
+animalizmus/B po:noun is:masculine
+animálnosť/K po:noun is:feminine
+animálny/YN po:adjective
animato
-animátor/C
+animátor/C po:noun is:masculine
animátore
animátormi
-animátorský/Y
+animátorov/Y po:adjective
+animátorský/Y po:adjective
animátoru
animátory
-anima/zZ
+anima/zZ po:noun is:feminine
animikit
-animista/H
-animistický/YN
+animista/H po:noun is:masculine
+animistický/YN po:adjective
+animistov/Y po:adjective
animizácia
-animizmus/B
+animizmus/B po:noun is:masculine
animo
animoso
animovanie
-animovaný/YN
+animovaný/YN po:adjective
animovať
animozita
-anión/B
-aniónový/YN
-aníz/B
-anizochrónny/YN
+anión/B po:noun is:masculine
+aniónový/YN po:adjective
+ani po:conjunction
+aníz/B po:noun is:masculine
+anizochrónny/YN po:adjective
anizometropia
anizotropia
anízoviek
anízovka
-anízový/YN
-anjel/C
-anjeliček/c
+anízový/YN po:adjective
+anjel/C po:noun is:masculine
+anjeliček/c po:noun is:masculine
+anjeličekov/Y po:adjective
anjelička
anjeličkami
anjeličkoch
@@ -2831,26 +2818,29 @@ anjeličkov
anjeličkovi
anjeličkovia
anjeličky
-anjelik/C
+anjelik/C po:noun is:masculine
+anjelikov/Y po:adjective
anjeliky
anjelovej
anjelovho
+anjelov/Y po:adjective
anjelsky
-anjelský/YN
+anjelský/YN po:adjective
Ankách
Ankám
-Ankara/z
-ankarský/YN
-Anka/zZ
-anketár/C
-anketárka/zZ
-anketa/zZ
+Ankara/z po:noun is:feminine
+ankarský/YN po:adjective
+Anka/zZ po:noun is:feminine
+anketár/C po:noun is:masculine
+anketárka/zZ po:noun is:feminine
+anketárov/Y po:adjective
+anketa/zZ po:noun is:feminine
anketoval
anketovala
anketovali
anketovalo
anketovať
-anketový/YN
+anketový/YN po:adjective
anketuj
anketuje
anketujem
@@ -2864,7 +2854,7 @@ anketujúc
ankylóza
Annách
Annám
-Anna/zZ
+Anna/zZ po:noun is:feminine
anni
Annin
Annina
@@ -2878,67 +2868,53 @@ ANO
anód
anódach
anódam
-anóda/zZ
-anodický/YN
+anóda/zZ po:noun is:feminine
+anodický/YN po:adjective
anódovo
-anódový/YN
+anódový/YN po:adjective
anodýnia
anodynum
anofeles
-anofelizmus/B
+anofelizmus/B po:noun is:masculine
anoftalmia
anoch
anom
-anomália/U
-anomálny/YN
+anomália/U po:noun is:feminine
+anomálny/YN po:adjective
anoméria
anómia
anons
anonsa
-anonym/BC
-anonymita/zZ
-anonymizoval
-anonymizovala
-anonymizovali
-anonymizovalo
+anonym/BC po:noun is:masculine
+anonymita/zZ po:noun is:feminine
anonymizované
-anonymizovať
-anonymizuj
-anonymizuje
-anonymizujem
-anonymizujeme
-anonymizuješ
-anonymizujete
-anonymizujme
-anonymizujte
-anonymizujú
-anonymizujúc
-anonymka/zZ
+anonymizovať/WN
+anonymka/zZ po:noun is:feminine
anonymne
-anonymnosť/K
-anonymný/YN
+anonymnosť/K po:noun is:feminine
+anonymný/YN po:adjective
anonymovia
anopsia
anorák
anoretikum
anorexia
anorg
-anorganický/YN
+anorganický/YN po:adjective
anorganika
Anorganika
anorgazmia
anormalita
-anormálny/YN
+anormálny/YN po:adjective
anosmia
-anotácia/U
-anotačný/YN
+anotácia/U po:noun is:feminine
+anotačný/YN po:adjective
anotovať
anov
anoxémia
anoxia
anozmia
ansábel
-ansámbel/B
+ansámbel/B po:noun is:masculine
ansámbl
ansámbla
ansámblami
@@ -2947,7 +2923,7 @@ ansámbli
ansámbloch
ansámblom
ansámblov
-ansámblový/YN
+ansámblový/YN po:adjective
ansámblu
ansámbly
ANSI
@@ -2959,31 +2935,30 @@ antacid
antacidum
antae
antagonicky
-antagonický/YN
+antagonický/YN po:adjective
antagonista
antagonisticky
-antagonistický/YN
+antagonistický/YN po:adjective
antagonistu
-antagonizmus/B
+antagonizmus/B po:noun is:masculine
antant
antanta
antapex
-antarktický/YN
-Antarktída/zZ
+antarktický/YN po:adjective
+Antarktída/zZ po:noun is:feminine
antarktidy
antarktis
ante
antecedencia
antecedent
-antedatovanie
-antedatovaním
-antedatovaný/YN
+antedatovanie/V po:noun is:neuter
+antedatovaný/YN po:adjective
antedatovať/WN
antelúdium
antén
anténach
anténam
-anténa/zZ
+anténa/zZ po:noun is:feminine
anteneandertálec
anténne
anténneho
@@ -2992,117 +2967,120 @@ anténny
anténnych
anténnym
anténnymi
-anténový/YN
-antependium/M
-antepozícia/U
+anténový/YN po:adjective
+antependium/M po:noun is:neuter
+antepozícia/U po:noun is:feminine
antéza
anthelmintiká
anti
-antialergický/YN
+antialergický/YN po:adjective
antialergiká
antialergikum
-antianemický/YN
+antianemický/YN po:adjective
antianemikum
antiatóm
-antibakteriálny/YN
+antibakteriálny/YN po:adjective
antibarión
-antibiotický/YN
+antibiotický/YN po:adjective
antibiotik
antibiotík
-antibiotikum/M
+antibiotikum/M po:noun is:neuter
antibióza
-anticipácia/U
-anticipačný/YN
+anticipácia/U po:noun is:feminine
+anticipačný/YN po:adjective
anticipovane
-anticipovanie/V
-anticipovaný/YN
+anticipovanie/V po:noun is:neuter
+anticipovaný/YN po:adjective
anticipovať/WN
-antický/YN
+antický/YN po:adjective
anticorodal
-anticyklický/YN
-anticyklóna/zZ
-antičastica/U
-antidampingový/YN
+anticyklický/YN po:adjective
+anticyklóna/zZ po:noun is:feminine
+antičastica/U po:noun is:feminine
+antidampingový/YN po:adjective
antidemokraticky
-antidemokratický/YN
-antidemokratizmus/B
-antidepresívny/YN
-antidetonačný/YN
+antidemokratický/YN po:adjective
+antidemokratizmus/B po:noun is:masculine
+antidepresívny/YN po:adjective
+antidetonačný/YN po:adjective
antidetonátormi
antidetonátory
antidiabetikum
antidiaroikum
-antidiuretický/YN
+antidiuretický/YN po:adjective
antidiuretikum
-antidogmatizmus/B
-antidopingový/YN
+antidogmatizmus/B po:noun is:masculine
+antidopingový/YN po:adjective
antidotá
antidotom
antidotum
antidráma
-antidumpingový/YN
+antidumpingový/YN po:adjective
antiemetikum
-antifašista/H
-antifašistický/YN
-antifašizmus/B
-antifeminizmus/B
+antifašista/H po:noun is:masculine
+antifašistický/YN po:adjective
+antifašistov/Y po:adjective
+antifašizmus/B po:noun is:masculine
+antifeminizmus/B po:noun is:masculine
antifón
antifónach
-antifonálny/YN
+antifonálny/YN po:adjective
antifónam
antifonár
-antifóna/zZ
-antifónia/U
-antifonický/YN
-antigén/B
-antigénny/YN
-antigénový/YN
+antifóna/zZ po:noun is:feminine
+antifónia/U po:noun is:feminine
+antifonický/YN po:adjective
+antigén/B po:noun is:masculine
+antigénny/YN po:adjective
+antigénový/YN po:adjective
antigest
antiglobalisti
antigravitácia
-Antigua/zZ
+Antigua/zZ po:noun is:feminine
Antigue
-antihalačný/YN
+antihalačný/YN po:adjective
antihistaminika
antihistaminiká
antihistaminikum
-antihistorizmus/B
+antihistorizmus/B po:noun is:masculine
antihmôt
-antihmota/zZ
-antihumánny/YN
+antihmota/zZ po:noun is:feminine
+antihumánny/YN po:adjective
antijadro
antík
antikách
antikám
antikami
-antika/z
-antiklerikalizmus/B
-antiklimax/B
-antiklinála/zZ
-antikolonializmus/B
+antika/z po:noun is:feminine
+antiklerikalizmus/B po:noun is:masculine
+antiklimax/B po:noun is:masculine
+antiklinála/zZ po:noun is:feminine
+antikolonializmus/B po:noun is:masculine
antikomunista
antikomunisti
antikomunisticky
-antikomunistický/YN
+antikomunistický/YN po:adjective
antikomunistom
antikomunistov
-antikomunizmus/B
-antikoncepcia/U
-antikoncepčný/YN
+antikomunizmus/B po:noun is:masculine
+antikoncepcia/U po:noun is:feminine
+antikoncepčný/YN po:adjective
antikor
-antikoro/M
-antikorový/YN
-antikoróznosť/K
-antikorózny/YN
-antikrist/C
-Antikrist/C
+antikoro/M po:noun is:neuter
+antikorový/YN po:adjective
+antikoróznosť/K po:noun is:feminine
+antikorózny/YN po:adjective
+antikrist/C po:noun is:masculine
+Antikrist/C po:noun is:masculine
+antikristov/Y po:adjective
+Antikristov/Y po:adjective
antikva
antikvár
-antikvariát/B
+antikvariát/B po:noun is:masculine
antikvariátmi
antikvárium
antikvark
-antikvárny/YN
+antikvárny/YN po:adjective
antikvita
antikvovať
Antíl
@@ -3112,29 +3090,31 @@ Antiliberálna
antiliberálne
antiliberálnych
antilop
-antilopa/zZ
-antilopí/I
-antilopový/YN
-antilský/YN
+antilopa/zZ po:noun is:feminine
+antilopí/I po:adjective
+antilopový/YN po:adjective
+antilský/YN po:adjective
Antily/Q
-antimagnetický/YN
+antimagnetický/YN po:adjective
antimalarickú
antimalariká
-antimarxista/H
-antimikrobiálny/YN
-antimilitarista/H
-antimilitaristický/YN
-antimilitarizmus/B
-antimón/B
-antimonit/B
-antimonitý/YN
-antimonopolný/YN
-antimónový/YN
+antimarxista/H po:noun is:masculine
+antimarxistov/Y po:adjective
+antimikrobiálny/YN po:adjective
+antimilitarista/H po:noun is:masculine
+antimilitaristický/YN po:adjective
+antimilitaristov/Y po:adjective
+antimilitarizmus/B po:noun is:masculine
+antimón/B po:noun is:masculine
+antimonit/B po:noun is:masculine
+antimonitý/YN po:adjective
+antimonopolný/YN po:adjective
+antimónový/YN po:adjective
antinacionalistickú
antineutríno
antineutrón
-antinómia/U
-antinomický/YN
+antinómia/U po:noun is:feminine
+antinomický/YN po:adjective
antinukleón
antioxidácia
antioxidant
@@ -3146,10 +3126,10 @@ antioxidanty
antiparazitikum
antipasát
antipasta
-antipatia/U
-antipatický/YN
+antipatia/U po:noun is:feminine
+antipatický/YN po:adjective
antipendium
-antiperspirant/B
+antiperspirant/B po:noun is:masculine
antipód
antipól
antipropagande
@@ -3158,67 +3138,71 @@ antiprotón
antipyretickými
antipyretikum
antiquark
-antireflexný/YN
+antireflexný/YN po:adjective
antireumatika
antireumatiká
antireumatiku
antireumatikum
-antiromán/B
-antisemita/H
-antisemitista/H
-antisemitizmus/B
-antisemitka/zZ
+antiromán/B po:noun is:masculine
+antisemita/H po:noun is:masculine
+antisemitista/H po:noun is:masculine
+antisemitistov/Y po:adjective
+antisemitizmus/B po:noun is:masculine
+antisemitka/zZ po:noun is:feminine
antisemitmi
-antisemitský/YN
-antisepsa/z
+antisemitov/Y po:adjective
+antisemitský/YN po:adjective
+antisepsa/z po:noun is:feminine
antisepticky
-antiseptický/Y
-antiseptikum/M
-antisklerotický/YN
-antislovenský/Y
+antiseptický/Y po:adjective
+antiseptikum/M po:noun is:neuter
+antisklerotický/YN po:adjective
+antislovenský/Y po:adjective
antisocialistickým
-antisociálny/YN
+antisociálny/YN po:adjective
antistaticky
-antistatický/Y
+antistatický/Y po:adjective
antistrofa
-antisymetrický/YN
-antitalent/C
-antitetický/YN
-antitéza/zZ
-antitoxický/YN
-antitoxín/B
-antitoxínový/Y
+antisymetrický/YN po:adjective
+antitalent/C po:noun is:masculine
+antitalentov/Y po:adjective
+antitetický/YN po:adjective
+antitéza/zZ po:noun is:feminine
+antitoxický/YN po:adjective
+antitoxín/B po:noun is:masculine
+antitoxínový/Y po:adjective
antiuretikum
-antivegetačný/YN
-antivibračný/YN
-antivírový/YN
-antivírusový/YN
+antivegetačný/YN po:adjective
+antivibračný/YN po:adjective
+antivírový/YN po:adjective
+antivírusový/YN po:adjective
antivitamín
-antivojnový/YN
+antivojnový/YN po:adjective
antlerit
Antol
Antola
-antológia/U
+antológia/U po:noun is:feminine
Antolská
anton
-Anton/c
-Antónia/U
+Anton/c po:noun is:masculine
+Antónia/U po:noun is:feminine
antonomázia
Antonova
+Antonov/Y po:adjective
antoným
antonýmia
-antonymický/YN
-antonymum/M
+antonymický/YN po:adjective
+antonymum/M po:noun is:neuter
Antoš
Antoša
Antošov
Antošovej
Antošovou
-antracén/B
-antracénový/YN
-antracit/B
+antracén/B po:noun is:masculine
+antracénový/YN po:adjective
+antracit/B po:noun is:masculine
antracitmi
-antracitový/YN
+antracitový/YN po:adjective
antraknóza
antrasilikóza
antrax
@@ -3228,35 +3212,36 @@ antraxu
antrecén
antritída
antrop
-antropický/YN
+antropický/YN po:adjective
antropobiológia
-antropocentrický/YN
-antropocentrizmus/B
+antropocentrický/YN po:adjective
+antropocentrizmus/B po:noun is:masculine
antropofág
antropofágia
-antropofilný/YN
+antropofilný/YN po:adjective
antropofóbia
antropofyl
antropogenetika
antropogenéza
antropogénia
-antropogénny/YN
+antropogénny/YN po:adjective
antropogeografia
antropogogika
antropoid
antropokinetika
-antropológ/c
-antropológia/U
-antropologický/Y
-antropologička/zZ
+antropológ/c po:noun is:masculine
+antropológia/U po:noun is:feminine
+antropologický/Y po:adjective
+antropologička/zZ po:noun is:feminine
+antropológov/Y po:adjective
antropomaxiológia
antropometria
antropomorficky
-antropomorfický/YN
+antropomorfický/YN po:adjective
antropomorfizácia
-antropomorfizmus/B
+antropomorfizmus/B po:noun is:masculine
antropomorfne
-antropomorfný/YN
+antropomorfný/YN po:adjective
antropomotorika
antroponomastika
antroposociológia
@@ -3264,26 +3249,26 @@ antropozofia
antropozoikum
antrotómia
antrozoonóza
-antuka/zZ
-antukový/Y
+antuka/zZ po:noun is:feminine
+antukový/Y po:adjective
Antverp
Antverpách
-antverpský/YN
+antverpský/YN po:adjective
Antverpy/Q
anuela
anuít
-anuita/zZ
+anuita/zZ po:noun is:feminine
anuitno
-anuitný/Y
+anuitný/Y po:adjective
anulácia
anulácie
anulácii
anuláciu
anulátor
anuloid
-anulovanie/V
-anulovaný/YN
-anulovateľný/Y
+anulovanie/V po:noun is:neuter
+anulovaný/YN po:adjective
+anulovateľný/Y po:adjective
anulovať/WN
anuréza
anúria
@@ -3292,39 +3277,38 @@ anxieta
anxiozita
aorist
aortálny
-aorta/zZ
+aorta/zZ po:noun is:feminine
aortitída
-aortový/YN
+aortový/YN po:adjective
ap
AP
Apač
Apačov
-apačský/YN
+apačský/YN po:adjective
apagoga
Apálska
-apanážach
-apanážam
-apanáž/D
-aparát/B
+apanáž/D po:noun is:feminine
+aparát/B po:noun is:masculine
aparátmi
aparátnička
-aparátnik/C
+aparátnik/C po:noun is:masculine
+aparátnikov/Y po:adjective
aparatúr
aparatúrach
aparatúram
-aparatúra/zZ
-apartheid/B
+aparatúra/zZ po:noun is:feminine
+apartheid/B po:noun is:masculine
aparthotel
-apartmán/B
+apartmán/B po:noun is:masculine
apartnosť
-apartný/YN
+apartný/YN po:adjective
apastron
apatéka
apatekár
-apatia/U
-apatickosť/K
+apatia/U po:noun is:feminine
+apatickosť/K po:noun is:feminine
apaticky
-apatický/Y
+apatický/Y po:adjective
apatičnosť
apatit
apatitu
@@ -3333,117 +3317,123 @@ apatrida
apatritída
apeiron
apela
-apelácia/U
-apelačný/Y
+apelácia/U po:noun is:feminine
+apelačný/Y po:adjective
apelatív
apelatívach
apelatívam
apelativizácia
-apelatívny/YN
-apelatívum/M
-apel/B
+apelatívny/YN po:adjective
+apelatívum/M po:noun is:neuter
+apel/B po:noun is:masculine
apele
apelmi
-apelovanie/V
+apelovanie/V po:noun is:neuter
apelovať/WN
-apelový/Y
+apelový/Y po:adjective
apendicitída
-apendix/B
+apendix/B po:noun is:masculine
apendoktómia
apepsia
apercepcia
-aperceptívny/YN
+aperceptívny/YN po:adjective
apercipovať
-aperiodický/YN
-aperitív/B
+aperiodický/YN po:adjective
+aperitív/B po:noun is:masculine
aperitíve
apertácia
apertúra
apetencia
Apetit
-apetít/B
+apetít/B po:noun is:masculine
apetítmi
Apetitom
apex
Apex
Apia
apikála
-apík/c
+apík/c po:noun is:masculine
apikotómia
+apíkov/Y po:adjective
apitoxín
-apko/c
+apko/c po:noun is:masculine
+apkov/Y po:adjective
aplaná
aplanácia
aplaudovaná
aplaudovania
aplaudovať/WN
-aplaudujúci/Y
-aplauz/B
+aplaudujúci/Y po:adjective
+aplauz/B po:noun is:masculine
aplázia
apléger
aplikabilita
-aplikabilný/YN
+aplikabilný/YN po:adjective
aplikáciach
aplikáciam
-aplikácia/U
+aplikácia/U po:noun is:feminine
aplikačne
aplikačno
-aplikačný/YN
-aplikatívny/YN
-aplikátor/CB
-aplikatúra/zZ
-aplikovanie/V
-aplikovaný/YN
+aplikačný/YN po:adjective
+aplikatívny/YN po:adjective
+aplikátor/CB po:noun is:masculine
+aplikátorov/Y po:adjective
+aplikatúra/zZ po:noun is:feminine
+aplikovanie/V po:noun is:neuter
+aplikovaný/YN po:adjective
aplikovateľnosť
aplikovateľnosti
aplikovateľnosťou
-aplikovateľný/YN
+aplikovateľný/YN po:adjective
aplikovať/WN
aplomb
apnoe
-apo/c
apocentrum
+a po:conjunction
+apo/c po:noun is:masculine
apod
-apodiktickosť/K
+apodiktickosť/K po:noun is:feminine
apodikticky
-apodiktický/YN
+apodiktický/YN po:adjective
apofylit
-apofýza/zZ
+apofýza/zZ po:noun is:feminine
apogalaktikum
apogamia
-apogeum/M
+apogeum/M po:noun is:neuter
apochromát
apokalýps
-apokalypsa/zZ
+apokalypsa/zZ po:noun is:feminine
apokalypticky
-apokalyptický/YN
-apokalyptik/C
+apokalyptický/YN po:adjective
+apokalyptik/C po:noun is:masculine
+apokalyptikov/Y po:adjective
apokarpium
apokastáza
apoklyptického
apokopa
-apokrinný/YN
-apokryf/B
-apokryfický/Y
-apokryfný/YN
-apolinský/YN
+apokrinný/YN po:adjective
+apokryf/B po:noun is:masculine
+apokryfický/Y po:adjective
+apokryfný/YN po:adjective
+apolinský/YN po:adjective
apolita
-apolitickosť/K
+apolitickosť/K po:noun is:feminine
apoliticky
-apolitický/YN
+apolitický/YN po:adjective
Apolitičnosť
apolitičnosti
-apollinský/YN
+apollinský/YN po:adjective
apologéta
apologeticky
-apologetický/YN
+apologetický/YN po:adjective
apologetik
-apologetika/zZ
+apologetika/zZ po:noun is:feminine
apologétov
-apológia/U
-apologický/YN
-Apolón/c
-apolónsky/YN
+apológia/U po:noun is:feminine
+apologický/YN po:adjective
+Apolón/c po:noun is:masculine
+Apolónov/Y po:adjective
+apolónsky/YN po:adjective
apomixia
apoplexia
aporéma
@@ -3453,67 +3443,69 @@ aportov
aportovať/WN
apospória
apostata
-aposteriórnosť/K
-aposteriórny/YN
-apostrofa/zZ
-apostrof/B
+aposteriórnosť/K po:noun is:feminine
+aposteriórny/YN po:adjective
+apostrofa/zZ po:noun is:feminine
+apostrof/B po:noun is:masculine
apostrofovať
-apoštolát/B
-apoštol/C
+apoštolát/B po:noun is:masculine
+apoštol/C po:noun is:masculine
apoštolovia
-apoštolský/Y
+apoštolov/Y po:adjective
+apoštolský/Y po:adjective
apotéka
apoteóz
apoteózach
apoteózam
-apoteóza/zZ
-apozícia/U
-apozičný/YN
+apoteóza/zZ po:noun is:feminine
+apov/Y po:adjective
+apozícia/U po:noun is:feminine
+apozičný/YN po:adjective
apoziopéza
appartement
appassionato
appearancia
appeasement
appoggiatura
-appoint/B
+appoint/B po:noun is:masculine
apraxia
aprehenzia
-aprehenzívny/YN
-apretácia/U
-apretačný/Y
+aprehenzívny/YN po:adjective
+apretácia/U po:noun is:feminine
+apretačný/Y po:adjective
apretátor
apretátorka
-apretátorský/YN
-apretor/C
+apretátorský/YN po:adjective
+apretor/C po:noun is:masculine
apretorka
-apretorský/YN
+apretorov/Y po:adjective
+apretorský/YN po:adjective
apretovacích
apretované
-apretovanie/V
+apretovanie/V po:noun is:neuter
apretovať/WN
apretovni
apretúr
apretúrach
apretúram
-apretúra/zZ
-apríl/J
+apretúra/zZ po:noun is:feminine
+apríl/J po:noun is:masculine
aprílovi
-aprílový/YN
+aprílový/YN po:adjective
apríly
apriori
aprioristická
aprioristické
-apriorizmus/B
-apriórne
-apriórnosť/K
-apriórny/YN
-aprobácia/U
-aprobačný/Y
+apriorizmus/B po:noun is:masculine
+apriórnosť/K po:noun is:feminine
+apriórny/YN po:adjective
+aprobácia/U po:noun is:feminine
+aprobačný/Y po:adjective
aproboval
aprobovala
aprobovali
aprobovalo
-aprobovaný/YN
+aprobovaný/YN po:adjective
aprobovať
aprobuj
aprobuje
@@ -3529,14 +3521,14 @@ apropo
apropriácia
aprosexia
aprovizátor
-aproximácia/U
-aproximačný/YN
-aproximatívny/YN
-aproximovaný/Y
+aproximácia/U po:noun is:feminine
+aproximačný/YN po:adjective
+aproximatívny/YN po:adjective
+aproximovaný/Y po:adjective
aproximovať
aproximujúci
apsíd
-apsida/zZ
+apsida/zZ po:noun is:feminine
aptéria
aptitúda
apu
@@ -3547,20 +3539,21 @@ aquaplaning
AR
arab
araba
-Arab/C
+Arab/C po:noun is:masculine
arabčín
arabčinách
arabčinám
arabčinami
-arabčina/z
+arabčina/z po:noun is:feminine
Arabela
Arabelin
-arabeska/zZ
-Arábia/U
-arabista/H
-arabistika/zZ
-arabistka/zZ
-arabizmus/B
+arabeska/zZ po:noun is:feminine
+Arábia/U po:noun is:feminine
+arabista/H po:noun is:masculine
+arabistika/zZ po:noun is:feminine
+arabistka/zZ po:noun is:feminine
+arabistov/Y po:adjective
+arabizmus/B po:noun is:masculine
Arabka
Arabky
arabmi
@@ -3571,13 +3564,14 @@ arabove
arabovi
arabovo
arabovu
+Arabov/Y po:adjective
arabsky
-arabský/Y
+arabský/Y po:adjective
araby
Arad
-aragonit/B
-aragonitový/YN
-Aragónsko/M
+aragonit/B po:noun is:masculine
+aragonitový/YN po:adjective
+Aragónsko/M po:noun is:neuter
aragónsky
arách
arachné
@@ -3590,8 +3584,9 @@ Araku
aram
arám
Arany
-aranžér/C
-aranžérka/zZ
+aranžér/C po:noun is:masculine
+aranžérka/zZ po:noun is:feminine
+aranžérov/Y po:adjective
aranžérska
aranžérske
aranžérskeho
@@ -3607,54 +3602,52 @@ aranžérskym
aranžérskymi
aranžérstvach
aranžérstvam
-aranžérstvo/M
-aranžmán/B
-aranžovania
-aranžovanie
-aranžovaním
-aranžovaniu
-aranžovaný/YN
+aranžérstvo/M po:noun is:neuter
+aranžmán/B po:noun is:masculine
+aranžovanie/V po:noun is:neuter
+aranžovaný/YN po:adjective
aranžovať/WN
-Ararat/B
-araratský/YN
-arašid/B
-arašidový/Y
+Ararat/B po:noun is:masculine
+araratský/YN po:adjective
+arašid/B po:noun is:masculine
+arašidový/Y po:adjective
arat
araukária
-ara/zZ
+ara/zZ po:noun is:feminine
Arba
-arbiter/C
+arbiter/C po:noun is:masculine
+arbiterov/Y po:adjective
arbitrácia
arbitrácie
-arbitráčný/YN
-arbitrárnosť/K
-arbitrárny/YN
-arbitra/zZ
-arbitrážach
-arbitrážam
-arbitráž/D
-arbitrážny/YN
+arbitráčný/YN po:adjective
+arbitrárnosť/K po:noun is:feminine
+arbitrárny/YN po:adjective
+arbitra/zZ po:noun is:feminine
+arbitráž/D po:noun is:feminine
+arbitrážny/YN po:adjective
arbitrérnosť
-arbitrérny/YN
+arbitrérny/YN po:adjective
arbitrovho
arboreál
-arborétum/M
+arborétum/M po:noun is:neuter
arbovírus
Arbus
-arcibiskup/C
-arcibiskupský/YN
-arcibiskupstvo/M
+arcibiskup/C po:noun is:masculine
+arcibiskupov/Y po:adjective
+arcibiskupský/YN po:adjective
+arcibiskupstvo/M po:noun is:neuter
arcidiecéz
arcidiecézach
arcidiecézam
-arcidiecéza/zZ
-arcidiecézny/Y
+arcidiecéza/zZ po:noun is:feminine
+arcidiecézny/Y po:adjective
arcikňaz
arcikňažná
-arciknieža/A
-arcivojvoda/H
+arciknieža/A po:noun is:neuter
+arcivojvoda/H po:noun is:masculine
arcivojvodkyňa
-arcivojvodský/YN
+arcivojvodov/Y po:adjective
+arcivojvodský/YN po:adjective
arcivojvodstvo
Ardanovce
ardente
@@ -3663,10 +3656,10 @@ ardometer
Ardovo
area
Area
-areál/B
+areál/B po:noun is:masculine
areáli
areálmi
-areálový/Y
+areálový/Y po:adjective
áredátor
areflexia
areka
@@ -3674,24 +3667,25 @@ arela
arén
arénach
arénam
-aréna/zZ
-árendátor/C
+aréna/zZ po:noun is:feminine
+árendátor/C po:noun is:masculine
árendátorka
-árendátorský/YN
-árenda/zZ
+árendátorov/Y po:adjective
+árendátorský/YN po:adjective
+árenda/zZ po:noun is:feminine
árenduje
-areocentrický/YN
+areocentrický/YN po:adjective
areografia
areola
areometer
areopag
Ares
áreštant
-árešt/B
+árešt/B po:noun is:masculine
áreštmi
áreštovať
-aretácia/U
-aretačný/Y
+aretácia/U po:noun is:feminine
+aretačný/Y po:adjective
areté
aretológia
aretuje
@@ -3701,11 +3695,10 @@ argent
Argent
Argenta
argentan
-Argentína/zZ
+Argentína/zZ po:noun is:feminine
Argentínca
Argentínka
-argentínsky
-argentínsky/Y
+argentínsky/Y po:adjective
argentit
argentopyri
argentum
@@ -3713,20 +3706,20 @@ argilit
arginín
argonaut
Argonaut
-argón/B
-argónový/YN
-Argos/B
-argot/B
-argotický/YN
+argón/B po:noun is:masculine
+argónový/YN po:adjective
+Argos/B po:noun is:masculine
+argot/B po:noun is:masculine
+argotický/YN po:adjective
argotmi
-argotový/YN
-argumentácia/U
+argotový/YN po:adjective
+argumentácia/U po:noun is:feminine
argumentačne
argumentačno
-argumentačný/YN
-argument/B
+argumentačný/YN po:adjective
+argument/B po:noun is:masculine
argumentmi
-argumentovaný/YN
+argumentovaný/YN po:adjective
argumentovať/WN
argus
Argus
@@ -3735,69 +3728,75 @@ argyropyrit
arch
árch
archaeopteryx
-archaickosť/K
+archaickosť/K po:noun is:feminine
archaicky
-archaický/Y
+archaický/Y po:adjective
archaikum
-archaistický/YN
-archaizmus/B
-archaizovaný/YN
+archaistický/YN po:adjective
+archaizmus/B po:noun is:masculine
+archaizovaný/YN po:adjective
archaizovať/WN
-archangelika/zZ
-archangeľský/YN
-archanjel/C
-archanjelský/YN
-archa/zZ
+archangelika/zZ po:noun is:feminine
+archangeľský/YN po:adjective
+archanjel/C po:noun is:masculine
+archanjelov/Y po:adjective
+archanjelský/YN po:adjective
+archa/zZ po:noun is:feminine
arché
archeografia
archeol
-archeológ/c
-archeológia/U
+archeológ/c po:noun is:masculine
+archeológia/U po:noun is:feminine
archeologicky
-archeologický/YN
-archeologička/zZ
-archeomagnetický/YN
-archeomagnetizmus/B
+archeologický/YN po:adjective
+archeologička/zZ po:noun is:feminine
+archeológov/Y po:adjective
+archeomagnetický/YN po:adjective
+archeomagnetizmus/B po:noun is:masculine
archeopteryx
-archetypálny/YN
-archetyp/B
+archetypálny/YN po:adjective
+archetyp/B po:noun is:masculine
archeus
archijerej
archimandrita
-Archimedes/c
-archimedovský/YN
+Archimedes/c po:noun is:masculine
+Archimedesov/Y po:adjective
+archimedovský/YN po:adjective
archipel
archipelág
archit
-architekt/C
+architekt/C po:noun is:masculine
architektiek
-architektka/zZ
+architektka/zZ po:noun is:feminine
architektonicky
-architektonický/YN
-architektonika/zZ
+architektonický/YN po:adjective
+architektonika/zZ po:noun is:feminine
+architektov/Y po:adjective
architektúr
architektúrach
architektúram
-architektúra/zZ
+architektúra/zZ po:noun is:feminine
architráv
-archivácia/U
-archivačný/YN
+archivácia/U po:noun is:feminine
+archivačný/YN po:adjective
archiválie/Q
archiválií
archiválny
-archivár/C
-archivárka/zZ
-archivársky/Y
-archivárstvo/M
-archív/B
+archivár/C po:noun is:masculine
+archivárka/zZ po:noun is:feminine
+archivárov/Y po:adjective
+archivársky/Y po:adjective
+archivárstvo/M po:noun is:neuter
+archív/B po:noun is:masculine
archíve
-archivistika/zZ
-archívnický/YN
-archívnictvo/M
-archívny/YN
+archivistika/zZ po:noun is:feminine
+archívnický/YN po:adjective
+archívnictvo/M po:noun is:neuter
+archívny/YN po:adjective
archivolta
-archivovanie/V
-archivovaný/YN
+archivovanie/VN po:noun is:neuter
+archivovanie/V po:noun is:neuter
+archivovaný/YN po:adjective
archivovať/WN
archoch
archom
@@ -3805,83 +3804,87 @@ archón
archont
archov
arí
-Ariadna/z
+Ariadna/z po:noun is:feminine
Ariadnino
-arianizmus/B
+arianizmus/B po:noun is:masculine
ariary/Q
-ária/U
+ária/U po:noun is:feminine
ariboflavinóza
Arica
Arická
aridita
aridizácia
-aridný/YN
+aridný/YN po:adjective
arieta
Ariete
-árí/I
-árijec/C
-árijka/zZ
-árijský/Y
-áriový/Y
+árí/I po:adjective
+árijcov/Y po:adjective
+árijec/C po:noun is:masculine
+árijka/zZ po:noun is:feminine
+árijský/Y po:adjective
+áriový/Y po:adjective
aristia
-aristokracia/U
-aristokrat/C
+aristokracia/U po:noun is:feminine
+aristokrat/C po:noun is:masculine
aristokraticky
-aristokratický/YN
-aristokratka/zZ
-Aristotel/C
-aristotelizmus/B
-aristotelovec/C
-aristotelovský/Y
+aristokratický/YN po:adjective
+aristokratka/zZ po:noun is:feminine
+aristokratov/Y po:adjective
+Aristotel/C po:noun is:masculine
+aristotelizmus/B po:noun is:masculine
+aristotelovcov/Y po:adjective
+aristotelovec/C po:noun is:masculine
+aristotelovský/Y po:adjective
+Aristotelov/Y po:adjective
arit
aritmeticky
-aritmetický/YN
-aritmetika/zZ
+aritmetický/YN po:adjective
+aritmetika/zZ po:noun is:feminine
aritmogrif
aritmológia
aritmomantia
arivederči
-arivizmus/B
-arizácia/U
+arivizmus/B po:noun is:masculine
+arizácia/U po:noun is:feminine
arizačných
arizátor
arizátorov
-Arizona/z
-arizonský/YN
+Arizona/z po:noun is:feminine
+arizonský/YN po:adjective
arizovali
arizovaného
arizovať
-ár/J
+ár/J po:noun is:masculine
arkád
arkádach
arkádam
-arkáda/zZ
+arkáda/zZ po:noun is:feminine
Arkádia
Arkádii
-arkádový/YN
+arkádový/YN po:adjective
arkánum
arkebuza
arkebúza
-arkier/J
+arkier/J po:noun is:masculine
arkiermi
-arkierový/Y
+arkierový/Y po:adjective
Arkom
arkticky
-arktický/Y
-Arktída/zZ
+arktický/Y po:adjective
+Arktída/zZ po:noun is:feminine
arkus
armád
armádach
armádam
-armáda/zZ
-armádny/YN
+armáda/zZ po:noun is:feminine
+armádny/YN po:adjective
Armageddon
armara
armatúr
armatúrach
armatúram
-armatúra/zZ
-armatúrový/YN
+armatúra/zZ po:noun is:feminine
+armatúrový/YN po:adjective
armén
Armén
Arména
@@ -3889,7 +3892,7 @@ arménčin
arménčinách
arménčinám
arménčinami
-arménčina/z
+arménčina/z po:noun is:feminine
Arméni
Arménia
Arménie
@@ -3900,9 +3903,8 @@ Arménka
Arménmi
Arménom
Arménov
-Arménsko/M
-arménsky
-arménsky/Y
+Arménsko/M po:noun is:neuter
+arménsky/Y po:adjective
ármi
Armin
Armina
@@ -3923,72 +3925,74 @@ armovaných
armovaným
armovať
Army
-arnika/zZ
-arnikový/YN
-Arnold/c
+arnika/zZ po:noun is:feminine
+arnikový/YN po:adjective
+Arnold/c po:noun is:masculine
Arnoldovej
+Arnoldov/Y po:adjective
Arnutovce
ARO
-arogancia/U
+arogancia/U po:noun is:feminine
arogantne
-arogantnosť/K
-arogantný/YN
+arogantnosť/K po:noun is:feminine
+arogantný/YN po:adjective
arogovať
aróm
arómach
arómam
aromaterapia
aromatickosť
-aromatický/YN
+aromatický/YN po:adjective
aromatikum
aromatizácia
-aromatizovaný/YN
+aromatizovaný/YN po:adjective
aromatizovať
-aróma/zZ
-Áron/c
+aróma/zZ po:noun is:feminine
+Áron/c po:noun is:masculine
arondácia
-árový/Y
+Áronov/Y po:adjective
+árový/Y po:adjective
arózia
-Arpád/c
+Arpád/c po:noun is:masculine
Arpádovcov
-arpádovský/YN
+arpádovský/YN po:adjective
+Arpádov/Y po:adjective
arrivederci
ars
art
ArtD
artdesign
Arte
-artefakt/B
+artefakt/B po:noun is:masculine
artefaktmi
arteficiálne
arteficiálnych
Artel
artela
arteranol
-artéria/U
+artéria/U po:noun is:feminine
artériografia
arteriola
-artériosklerotický/YN
+artériosklerotický/YN po:adjective
artérioskleróz
arterioskleróza
artériosklerózach
artériosklerózam
-artérioskleróza/zZ
-artériovenózny/YN
-artériový/YN
+artérioskleróza/zZ po:noun is:feminine
+artériovenózny/YN po:adjective
+artériový/YN po:adjective
arteritída
arteterapia
-artézsky
-artézsky/Y
-artézský/YN
+artézský/YN po:adjective
+artézsky/Y po:adjective
Artfór
Artfórach
Artfóram
-Artfórum/M
-artičoka/zZ
-artificializmus/B
-artificiálny/YN
-artikel/J
+Artfórum/M po:noun is:neuter
+artičoka/zZ po:noun is:feminine
+artificializmus/B po:noun is:masculine
+artificiálny/YN po:adjective
+artikel/J po:noun is:masculine
artikla
artiklami
artikle
@@ -3998,49 +4002,36 @@ artiklom
artiklov
artiklu
artikula
-artikulácia/U
-artikulačný/YN
+artikulácia/U po:noun is:feminine
+artikulačný/YN po:adjective
artikulárne
artikulárny
-artikul/B
-artikuloval
-artikulovala
-artikulovali
-artikulovalo
+artikul/B po:noun is:masculine
artikulovane
artikulovanie
artikulovaním
-artikulovaný/YN
-artikulovať
-artikuluj
-artikuluje
-artikulujem
-artikulujeme
-artikuluješ
-artikulujete
-artikulujme
-artikulujte
-artikulujú
-artikulujúc
+artikulovaný/YN po:adjective
+artikulovať/WN
artikulujúci
-artiléria/U
+artiléria/U po:noun is:feminine
artilerista
-artileristický/YN
-artista/H
-artistický/YN
+artileristický/YN po:adjective
+artista/H po:noun is:masculine
+artistický/YN po:adjective
artistika
-artistka/zZ
-artistný/YN
+artistka/zZ po:noun is:feminine
+artistný/YN po:adjective
+artistov/Y po:adjective
artizácia
-artizmus/B
+artizmus/B po:noun is:masculine
artmi
artoch
artom
artotéka
artov
-artový/YN
+artový/YN po:adjective
artralgia
-artritída/zZ
+artritída/zZ po:noun is:feminine
artrografia
artropatie
artroskopia
@@ -4051,103 +4042,97 @@ Artúr
arty
aryl
arytmia
-arytmický/YN
+arytmický/YN po:adjective
arytmií
arzán
-arzenál/B
+arzenál/B po:noun is:masculine
arzenáli
arzenálmi
-arzén/B
-arzeničnan/B
+arzén/B po:noun is:masculine
+arzeničnan/B po:noun is:masculine
arzenid
-arzenik/B
-arzenikový/YN
+arzenik/B po:noun is:masculine
+arzenikový/YN po:adjective
arzenolit
arzénovo
-arzenovodík/B
-arzénový/Y
+arzenovodík/B po:noun is:masculine
+arzénový/Y po:adjective
arzia
as
AS
asambláž
ásana
-asanácia/U
+asanácia/U po:noun is:feminine
asanačne
Asanačno
-asanačný/YN
-asanovaná
+asanačný/YN po:adjective
asanovane
-asanované
-asanovaní
-Asanovanie
-asanovaných
-asanovaným
+asanovanie/V po:noun is:neuter
+asanovaný/YN po:adjective
asanovať/WN
asasín
ascendencia
ascendent
-ascendentný/YN
+ascendentný/YN po:adjective
ASCII
Ase
-aseizmický/YN
+aseizmický/YN po:adjective
asekurácia
asekurovať
asembler
asentírka
asepsa
asepticky
-aseptický/YN
+aseptický/YN po:adjective
asercia
-asertivita/zZ
-asertívnosť/K
-asertívny/Y
-asertorický/YN
+asertivita/zZ po:noun is:feminine
+asertívnosť/K po:noun is:feminine
+asertívny/Y po:adjective
+asertorický/YN po:adjective
asesor
-asexuálny/YN
-asfalt/B
+asexuálny/YN po:adjective
+asfalt/B po:noun is:masculine
Asfaltéri
asfaltérov
asfaltérske
asfaltérskej
asfaltérskou
asfaltiek
-asfaltka/zZ
+asfaltka/zZ po:noun is:feminine
asfaltmi
asfaltované
-asfaltovaní
-asfaltovania
-asfaltovanie
-asfaltovaním
+asfaltovanie/V po:noun is:neuter
asfaltovaných
asfaltovať/WN
asfaltovo
-asfaltový/YN
-asférický/YN
+asfaltový/YN po:adjective
+asférický/YN po:adjective
asfyxia
asi
asiago
-asibilácia/U
+asibilácia/U po:noun is:feminine
asibiláta
asideróza
asiento
-asignácia/U
+asignácia/U po:noun is:feminine
asignant
asignát
asignatár
asignovanej
asignovať/WN
-asimilácia/U
-asimilačný/YN
+asimilácia/U po:noun is:feminine
+asimilačný/YN po:adjective
asimilovane
asimilovať/WN
-asistencia/U
-asistenčný/YN
-asistent/C
-asistentka/zZ
+asistencia/U po:noun is:feminine
+asistenčný/YN po:adjective
+asistent/C po:noun is:masculine
+asistentka/zZ po:noun is:feminine
Asistentova
asistentove
asistentovho
-asistentský/Y
+asistentov/Y po:adjective
+asistentský/Y po:adjective
asistoval
asistovala
asistovali
@@ -4168,45 +4153,46 @@ asistujte
asistujú
asistujúc
askaridóza
-askéta/H
-asketickejší/PF
+askéta/H po:noun is:masculine
+asketickejší/PF po:adjective
asketicky
-asketický/YN
-asketička/zZ
-asketik/C
-asketizmus/B
-askétka/zZ
+asketický/YN po:adjective
+asketička/zZ po:noun is:feminine
+asketik/C po:noun is:masculine
+asketikov/Y po:adjective
+asketizmus/B po:noun is:masculine
+askétka/zZ po:noun is:feminine
askétmi
+askétov/Y po:adjective
askéz
askézach
askézam
-askéza/zZ
-asklepiad/B
-asklepiadín/B
-asklepiadský/Y
-asklepieión/B
-askorbový/YN
+askéza/zZ po:noun is:feminine
+asklepiad/B po:noun is:masculine
+asklepiadín/B po:noun is:masculine
+asklepiadský/Y po:adjective
+asklepieión/B po:noun is:masculine
+askorbový/YN po:adjective
askripcia
Asmolova
asocácia
-asociácia/U
-asociačný/YN
-asociál/C
-asociálne
+asociácia/U po:noun is:feminine
+asociačný/YN po:adjective
+asociál/C po:noun is:masculine
asociálnosť
-asociálny/YN
-asociatívne
-asociatívnosť/K
-asociatívny/YN
-asociovanie/V
-asociovaný/YN
+asociálny/YN po:adjective
+asociálov/Y po:adjective
+asociatívnosť/K po:noun is:feminine
+asociatívny/YN po:adjective
+asociovanie/V po:noun is:neuter
+asociovaný/YN po:adjective
asociovať/WN
asoch
Asom
-asomatický/YN
+asomatický/YN po:adjective
asomnia
-asonancia/U
-asonančný/Y
+asonancia/U po:noun is:feminine
+asonančný/Y po:adjective
asortiment
asov
ASP
@@ -4215,25 +4201,25 @@ asparágoch
asparágom
asparágov
asparágu
-asparágus/B
+asparágus/B po:noun is:masculine
asparágy
aspartam
aspekcia
-aspekt/B
+aspekt/B po:noun is:masculine
aspektmi
aspektológia
Aspell
aspergilóza
-aspermatizmus/B
+aspermatizmus/B po:noun is:masculine
aspermia
-aspik/B
-aspikový/YN
-aspirácia/U
-aspiračný/Y
+aspik/B po:noun is:masculine
+aspikový/YN po:adjective
+aspirácia/U po:noun is:feminine
+aspiračný/Y po:adjective
aspiráta
aspirátor
-aspirín/B
-aspirínový/Y
+aspirín/B po:noun is:masculine
+aspirínový/Y po:adjective
aspirovať
asplikácií
aspoň
@@ -4244,31 +4230,33 @@ assuta
astát
astáza
astázia
-asténia/U
-astenický/YN
+asténia/U po:noun is:feminine
+astenický/YN po:adjective
astenička
-astenik/C
+astenik/C po:noun is:masculine
+astenikov/Y po:adjective
astenopia
astenosféra
astenospermia
-asteroid/B
+asteroid/B po:noun is:masculine
astí
astiem
astier
-astigmatický/YN
+astigmatický/YN po:adjective
astigmatička
astigmatik
-astigmatizmus/B
-astmatický/YN
-astmatička/zZ
-astmatik/C
-astma/zZ
+astigmatizmus/B po:noun is:masculine
+astmatický/YN po:adjective
+astmatička/zZ po:noun is:feminine
+astmatik/C po:noun is:masculine
+astmatikov/Y po:adjective
+astma/zZ po:noun is:feminine
asto
astr
astragal
astrách
astrachán
-Astrachán/B
+Astrachán/B po:noun is:masculine
astrachanit
Astrachánska
Astrachánskeho
@@ -4276,9 +4264,9 @@ Astrachánskej
Astrachánskou
Astrachánsku
astrachánsky
-astrálny/YN
+astrálny/YN po:adjective
astrám
-astra/zZ
+astra/zZ po:noun is:feminine
Astrida
Astride
Astridu
@@ -4293,9 +4281,10 @@ astrofia
astrofix
astrofóbia
astrofotometria
-astrofyzický/Y
-astrofyzika/zZ
-astrofyzik/C
+astrofyzický/Y po:adjective
+astrofyzika/zZ po:noun is:feminine
+astrofyzik/C po:noun is:masculine
+astrofyzikov/Y po:adjective
astrograf
astrochémia
astrokartografia
@@ -4303,54 +4292,56 @@ astrol
astroláb
astrolábu
astrolatria
-astrológ/c
-astrológia/U
-astrologický/YN
-astrologička/zZ
+astrológ/c po:noun is:masculine
+astrológia/U po:noun is:feminine
+astrologický/YN po:adjective
+astrologička/zZ po:noun is:feminine
+astrológov/Y po:adjective
astromantia
astromedicína
astrometeorológia
astrometria
astron
-astronaut/C
-astronautický/Y
-astronautika/zZ
-astronautka/zZ
-astronautov/Y
+astronaut/C po:noun is:masculine
+astronautický/Y po:adjective
+astronautika/zZ po:noun is:feminine
+astronautka/zZ po:noun is:feminine
+astronautov/Y po:adjective
astronavigácia
astronómami
-astronóm/c
+astronóm/c po:noun is:masculine
astronómi
-astronómia/U
+astronómia/U po:noun is:feminine
astronomicky
-astronomický/YN
-astronómka/zZ
+astronomický/YN po:adjective
+astronómka/zZ po:noun is:feminine
+astronómov/Y po:adjective
astropsychológia
-astrový/YN
-Astúria/U
+astrový/YN po:adjective
+Astúria/U po:noun is:feminine
astúrsky
Asu
Asunción
Asuncióne
asunciónska
asunciónsky
-asy
-asymetria/U
-asymetrickosť/K
+asymetria/U po:noun is:feminine
+asymetrickosť/K po:noun is:feminine
asymetricky
-asymetrický/YN
-asymptomatický/YN
+asymetrický/YN po:adjective
+asymptomatický/YN po:adjective
asymptota
-asymptotický/YN
-asyndetický/YN
-asyndeton/M
-asynchrónnosť/K
-asynchrónny/YN
-Asýrčan/c
-Asýrčanka/zZ
-Asýria/U
+asymptotický/YN po:adjective
+asyndetický/YN po:adjective
+asyndeton/M po:noun is:neuter
+asynchrónnosť/K po:noun is:feminine
+asynchrónny/YN po:adjective
+Asýrčan/c po:noun is:masculine
+Asýrčanka/zZ po:noun is:feminine
+Asýrčanov/Y po:adjective
+Asýria/U po:noun is:feminine
asýriológia
-asýrsky/YN
+asýrsky/YN po:adjective
asystolia
aszu
@@ -4358,14 +4349,15 @@ ašant
Aše
Aši
AŠK
-ašpirácia/U
-ašpirant/C
-ašpirantka/zZ
-ašpirantský/YN
+ašpirácia/U po:noun is:feminine
+ašpirant/C po:noun is:masculine
+ašpirantka/zZ po:noun is:feminine
+ašpirantov/Y po:adjective
+ašpirantský/YN po:adjective
ašpirantúr
ašpirantúrach
ašpirantúram
-ašpirantúra/zZ
+ašpirantúra/zZ po:noun is:feminine
ašpirovať/WN
ašram
ašrama
@@ -4374,91 +4366,91 @@ ašského
ašskej
ašskí
ašskom
-Ašský/YN
+Ašský/YN po:adjective
Ašu
at
AT
ata
ATA
-atak/B
-atakovania
-atakovanie
-atakovaním
-atakovaniu
-atakovaný/Y
+atak/B po:noun is:masculine
+atakovanie/V po:noun is:neuter
+atakovaný/Y po:adjective
atakovať/WN
-ataman/C
-atamanský/Y
+ataman/C po:noun is:masculine
+atamanov/Y po:adjective
+atamanský/Y po:adjective
ataraktikum
ataraxia
ATARI
atašé
atavisticky
-atavistický/Y
-atavizmus/B
+atavistický/Y po:adjective
+atavizmus/B po:noun is:masculine
ataxia
ATB
atď
ate
-ateista/H
+ateista/H po:noun is:masculine
ateisticky
-ateistický/YN
-ateistka/zZ
-ateizmus/B
+ateistický/YN po:adjective
+ateistka/zZ po:noun is:feminine
+ateistov/Y po:adjective
+ateizmus/B po:noun is:masculine
atelektáza
-ateliér/J
+ateliér/J po:noun is:masculine
ateliérmi
-ateliérový/Y
+ateliérový/Y po:adjective
ateliéry
atematickosť
atematicky
-atematický/YN
+atematický/YN po:adjective
atemporálnosť
-atemporálny/YN
+atemporálny/YN po:adjective
atemticky
Atén
Aténach
Aténam
-Aténa/z
-Aténčan/c
-Aténčanka/zZ
-aténsky/Y
-atentát/B
+Aténa/z po:noun is:feminine
+Aténčan/c po:noun is:masculine
+Aténčanka/zZ po:noun is:feminine
+Aténčanov/Y po:adjective
+aténsky/Y po:adjective
+atentát/B po:noun is:masculine
atentátmi
-atentátnička/zZ
-atentátnik/C
+atentátnička/zZ po:noun is:feminine
+atentátnik/C po:noun is:masculine
+atentátnikov/Y po:adjective
atenuácia
Atény/Q
-atermický/YN
+atermický/YN po:adjective
ateróm
ateroskleróza
aterosklerózou
aterosklerózy
-atestácia/U
-atestačný/YN
-atest/B
-atestovania
-Atestovanie
-atestovaním
-atestovaný/YN
+atestácia/U po:noun is:feminine
+atestačný/YN po:adjective
+atest/B po:noun is:masculine
+atestovanie/V po:noun is:neuter
+atestovaný/YN po:adjective
atestovať/WN
-atestový/Y
+atestový/Y po:adjective
atetéza
Athos
-atický/YN
-atičtina/z
+atický/YN po:adjective
+atičtina/z po:noun is:feminine
atika
Atika
ATIKA
-atikový/YN
+atikový/YN po:adjective
atila
atitúda
atlant
Atlant
-Atlanťan/c
-Atlanťanka/zZ
-Atlanta/z
-atlantický/YN
+Atlanťan/c po:noun is:masculine
+Atlanťanka/zZ po:noun is:feminine
+Atlanťanov/Y po:adjective
+Atlanta/z po:noun is:feminine
+atlantický/YN po:adjective
Atlantíd
Atlantída
Atlantídam
@@ -4467,111 +4459,98 @@ Atlantídou
Atlantídu
Atlantídy
Atlantik
-atlantský/YN
-atlas/B
-Atlas/c
+atlantský/YN po:adjective
+atlas/B po:noun is:masculine
+Atlas/c po:noun is:masculine
Atlasova
-atlasový/YN
-atlét/C
+Atlasov/Y po:adjective
+atlasový/YN po:adjective
+atlét/C po:noun is:masculine
atleticky
-atletický/YN
-atletika/zZ
-atlétka/zZ
+atletický/YN po:adjective
+atletika/zZ po:noun is:feminine
+atlétka/zZ po:noun is:feminine
+atlétov/Y po:adjective
ATM
átman
atmosfér
atmosférach
atmosféram
-atmosféra/zZ
-atmosferický/YN
-atmosférický/YN
+atmosféra/zZ po:noun is:feminine
+atmosferický/YN po:adjective
+atmosférický/YN po:adjective
atmosferílie
atol
Atol
atole
atoloch
-atomária/U
-atomárny/Y
-atóm/B
-atomický/Y
-atomista/H
+atomária/U po:noun is:feminine
+atomárny/Y po:adjective
+atóm/B po:noun is:masculine
+atomický/Y po:adjective
+atomista/H po:noun is:masculine
atomisticky
-atomistický/Y
+atomistický/Y po:adjective
atomistika
+atomistov/Y po:adjective
atómium
-atomizácia/U
-atomizačný/YN
+atomizácia/U po:noun is:feminine
+atomizačný/YN po:adjective
atomizér
-atomizmus/B
-atomizoval
-atomizovala
-atomizovali
-atomizovalo
-Atomizovalo
+atomizmus/B po:noun is:masculine
atomizovania
atomizovanie
atomizovaniu
-atomizovaný/YN
-atomizovať
-atomizuj
-atomizuje
-atomizujem
-atomizujeme
-atomizuješ
-atomizujete
-atomizujme
-atomizujte
-atomizujú
-atomizujúc
+atomizovaný/YN po:adjective
+atomizovať/WN
atómove
atómovo
-atómový/YN
+atómový/YN po:adjective
atonalita
-atonálny/YN
+atonálny/YN po:adjective
atónia
atopia
atou
-atoxický/YN
+atoxický/YN po:adjective
atp
ATP
-atrakcia/U
-Atrakčný/YN
+atrakcia/U po:noun is:feminine
+Atrakčný/YN po:adjective
atraktant
-atraktivita/zZ
-atraktívnosť/K
-atraktívny/YN
+atraktivita/zZ po:noun is:feminine
+atraktívnosť/K po:noun is:feminine
+atraktívny/YN po:adjective
atraktor
-atrament/B
+atrament/B po:noun is:masculine
atramentmi
-atramentový/YN
+atramentový/YN po:adjective
atráp
-atrapa/zZ
+atrapa/zZ po:noun is:feminine
atrézia
atri
atribúcia
-atribút/B
-atributívny/Y
+atribút/B po:noun is:masculine
+atributívny/Y po:adjective
atribútmi
-atribútový/YN
+atribútový/YN po:adjective
atrichia
-átriový/Y
-átrium/M
-atrofia/U
-atrofický/Y
+átriový/Y po:adjective
+átrium/M po:noun is:neuter
+atrofia/U po:noun is:feminine
+atrofický/Y po:adjective
atrofovaním
atrofovať
-atropín/B
-atropínový/YN
+atropín/B po:noun is:masculine
+atropínový/YN po:adjective
ATS
-attachment
atto
atu
ATU
aty
atymia
-atypickosť/K
+atypickosť/K po:noun is:feminine
atypicky
-atypický/YN
+atypický/YN po:adjective
atyreóza
au
AU
@@ -4581,13 +4560,13 @@ audiálne
audiálnej
audiálnych
audícia
-audiencia/U
-audienčný/YN
+audiencia/U po:noun is:feminine
+audienčný/YN po:adjective
audio
audiofón
-audiofonický/YN
+audiofonický/YN po:adjective
audiofrekvencia
-audiokazeta/zZ
+audiokazeta/zZ po:noun is:feminine
audiológia
audiometer
audiometra
@@ -4595,68 +4574,71 @@ audiometri
audiometria
audiometriu
audioštúdio
-audiotechnika/zZ
-audiotex/B
-audiovízia/U
-audiovizuálny/Y
-audit/B
-auditívny/YN
+audiotechnika/zZ po:noun is:feminine
+audiotex/B po:noun is:masculine
+audiovízia/U po:noun is:feminine
+audiovizuálny/Y po:adjective
+audit/B po:noun is:masculine
+auditívny/YN po:adjective
auditmi
-audítor/C
-auditórium/M
-audítorka/zZ
+audítor/C po:noun is:masculine
+auditórium/M po:noun is:neuter
+audítorka/zZ po:noun is:feminine
audítormi
audítorovho
-audítorský/YN
-auditovaný/YN
+audítorov/Y po:adjective
+audítorský/YN po:adjective
+auditovaný/YN po:adjective
auditovať/WN
-auditový/YN
+auditový/YN po:adjective
aug
augelit
-augiášovský/YN
+augiášovský/YN po:adjective
augit
augmentácia
augmentatív
augmentatívach
augmentatívam
augmentatívny
-augmentatívum/M
-augsburský/YN
+augmentatívum/M po:noun is:neuter
+augsburský/YN po:adjective
augur
augurov
-august/B
+august/B po:noun is:masculine
Augustin
Augustina
-Augustín/c
+Augustín/c po:noun is:masculine
Augustine
Augustini
-augustinizmus/B
+augustinizmus/B po:noun is:masculine
Augustino
Augustinom
Augustínovej
+Augustínov/Y po:adjective
Augustove
Augustovi
augustovo
-augustový/YN
+augustový/YN po:adjective
augustus
-aukcia/U
+aukcia/U po:noun is:feminine
aukcionár
aukcionára
Aukcionári
aukcionármi
aukcionárov
-aukčný/YN
+aukčný/YN po:adjective
aukuba
aul
ául
-aula/zZ
-Aulický/YN
+aula/zZ po:noun is:feminine
+Aulický/YN po:adjective
Aulin
Aur
-aura/zZ
-Aurel/c
-Aurélia/U
-aureola/zZ
+aura/zZ po:noun is:feminine
+Aurel/c po:noun is:masculine
+Aurélia/U po:noun is:feminine
+Aurelov/Y po:adjective
+aureola/zZ po:noun is:feminine
aureomycín
aurí
aurikula
@@ -4680,74 +4662,79 @@ austenitizácia
austinit
austr
austrál
-Austrálčan/c
-Austrálčanka/zZ
-Austrália/U
-australopitek/C
+Austrálčan/c po:noun is:masculine
+Austrálčanka/zZ po:noun is:feminine
+Austrálčanov/Y po:adjective
+Austrália/U po:noun is:feminine
+australopitek/C po:noun is:masculine
+australopitekov/Y po:adjective
Australská
-austrálsky
-austrálsky/Y
+austrálsky/Y po:adjective
austrofil
-austromarxizmus/B
+austromarxizmus/B po:noun is:masculine
austronéz
-austroslavistický/YN
-austroslavizmus/B
+austroslavistický/YN po:adjective
+austroslavizmus/B po:noun is:masculine
aušus
-aušusový/YN
+aušusový/YN po:adjective
áut
autarchia
autarkie
autarkiu
-autarkný/YN
-autarktický/YN
-autarktný/YN
-aut/B
+autarkný/YN po:adjective
+autarktický/YN po:adjective
+autarktný/YN po:adjective
+aut/B po:noun is:masculine
autekológia
-autenticita/zZ
-autentickosť/K
+autenticita/zZ po:noun is:feminine
+autentickosť/K po:noun is:feminine
autenticky
-autentický/YN
+autentický/YN po:adjective
autentičnosť
autentičnosti
-autentifikácia/U
-autentifikačný/YN
+autentifikácia/U po:noun is:feminine
+autentifikačný/YN po:adjective
autentifikovať/WN
-autentika/zZ
+autentika/zZ po:noun is:feminine
autentizované
autentizovať/WN
autiak
autiakov
-autičkár/C
-autíčko/M
-autistický/YN
-autizmus/B
+autičkár/C po:noun is:masculine
+autičkárov/Y po:adjective
+autíčko/M po:noun is:neuter
+autista/H po:noun is:masculine
+autistický/YN po:adjective
+autistov/Y po:adjective
+autizmus/B po:noun is:masculine
autmi
autoagresia
autoakuzácia
-autoalarm/B
+autoalarm/B po:noun is:masculine
autoanalýza
autoantén
autoantény
autoatlas
autobatéria
-autobazár/J
+autobazár/J po:noun is:masculine
autobazármi
-autobiografia/U
+autobiografia/U po:noun is:feminine
autobiograficky
-autobiografický/YN
+autobiografický/YN po:adjective
autoblok
autoblokom
autobloku
autobusa
autobusami
-autobusár/C
-autobus/B
-autobusový/YN
+autobusár/C po:noun is:masculine
+autobusárov/Y po:adjective
+autobus/B po:noun is:masculine
+autobusový/YN po:adjective
autocamping
autocenzúr
autocenzúrach
autocenzúram
-autocenzúra/zZ
+autocenzúra/zZ po:noun is:feminine
autocisterien
autocisternách
autocisternami
@@ -4758,17 +4745,17 @@ autocisterny
autodafé
Autodesk
autodeštrukcia
-autodetekcia/U
+autodetekcia/U po:noun is:feminine
autodidakt
autodidakta
-autodidaktický/YN
+autodidaktický/YN po:adjective
autodidaxia
autodielňach
autodielňam
-autodielňa/U
+autodielňa/U po:noun is:feminine
autodielní
autodopráv
-autodoprava/zZ
+autodoprava/zZ po:noun is:feminine
autodopravca
autodopravcami
autodopravcom
@@ -4780,25 +4767,25 @@ autodráhe
autodráhou
autodráhy
Autodrom
-autodróm/B
+autodróm/B po:noun is:masculine
autodrome
Autodromu
autoerotika
-autoerotizmus/B
+autoerotizmus/B po:noun is:masculine
autofokus
autofónia
autogamia
-autogén/B
+autogén/B po:noun is:masculine
autogenéza
-autogénny/Y
+autogénny/Y po:adjective
autogónia
autograf
autografia
-autogram/B
+autogram/B po:noun is:masculine
autogramiád
autogramiádach
autogramiádam
-autogramiáda/zZ
+autogramiáda/zZ po:noun is:feminine
autogyro
autohavária
autohaváriách
@@ -4807,27 +4794,27 @@ autohavárii
autohavárií
autohaváriou
autohaváriu
-autohypnóza/zZ
+autohypnóza/zZ po:noun is:feminine
autochória
autochróm
autochton
autochtón
-autochtonizmus/B
-autochtónnosť/K
-autochtónny/YN
+autochtonizmus/B po:noun is:masculine
+autochtónnosť/K po:noun is:feminine
+autochtónny/YN po:adjective
autointoxikácia
autoka
-autokar/B
-autokarový/Y
+autokar/B po:noun is:masculine
+autokarový/Y po:adjective
autokefália
-autokemping/B
+autokemping/B po:noun is:masculine
autokempingmi
autokempingoch
autokempingom
autokempingov
autokempingu
autokempingy
-autokinetický/YN
+autokinetický/YN po:adjective
autokláv
autokláve
autoklávoch
@@ -4842,79 +4829,83 @@ autokolimácia
autokolón
autokolónach
autokolónam
-autokolóna/zZ
+autokolóna/zZ po:noun is:feminine
autokorelácia
-autokozmetika/zZ
-autokracia/U
-autokrat/C
+autokozmetika/zZ po:noun is:feminine
+autokracia/U po:noun is:feminine
+autokrat/C po:noun is:masculine
autokraticky
-autokratický/Y
+autokratický/Y po:adjective
+autokratov/Y po:adjective
autokritika
-autokros/B
+autokros/B po:noun is:masculine
autolakov
autolaky
-autologický/YN
+autologický/YN po:adjective
autolýza
-auto/M
automáp
-automapa/zZ
+automapa/zZ po:noun is:feminine
automasá
-automat/B
-automatickosť/K
+automat/B po:noun is:masculine
+automatickosť/K po:noun is:feminine
automaticky
-automatický/YN
-automatika/zZ
-automatizácia/U
+automatický/YN po:adjective
+automatika/zZ po:noun is:feminine
+automatizácia/U po:noun is:feminine
automatizačno
-automatizačný/YN
-automatizmus/B
+automatizačný/YN po:adjective
+automatizmus/B po:noun is:masculine
automatizovane
-automatizovanie
-automatizovaný/YN
+automatizovanie/V po:noun is:neuter
+automatizovaný/YN po:adjective
automatizovať/WN
automatmi
-automatový/YN
-automechanický/YN
-automechanik/C
+automatový/YN po:adjective
+automechanický/YN po:adjective
+automechanik/C po:noun is:masculine
+automechanikov/Y po:adjective
automézia
-automobil/B
-automobilista/H
-automobilistický/YN
-automobilistka/zZ
+automobil/B po:noun is:masculine
+automobilista/H po:noun is:masculine
+automobilistický/YN po:adjective
+automobilistka/zZ po:noun is:feminine
+automobilistov/Y po:adjective
Automobilizácia
automobilizácie
automobilizácii
-automobilizmus/B
-automobilka/zZ
+automobilizmus/B po:noun is:masculine
+automobilka/zZ po:noun is:feminine
automobilmi
automobilovo
-automobilový/YN
+automobilový/YN po:adjective
automodelárstvo
-automotoklub/B
+automotoklub/B po:noun is:masculine
+auto/M po:noun is:neuter
automutilácia
-autonehoda/zZ
-autonómia/U
-autonomista/H
-autonomistický/YN
+autonehoda/zZ po:noun is:feminine
+autonómia/U po:noun is:feminine
+autonomista/H po:noun is:masculine
+autonomistický/YN po:adjective
autonomistka
-autonomizmus/B
-autonómnosť/K
-autonómny/YN
+autonomistov/Y po:adjective
+autonomizmus/B po:noun is:masculine
+autonómnosť/K po:noun is:feminine
+autonómny/YN po:adjective
autonym
-autoopravovňa/U
+autoopravovňa/U po:noun is:feminine
autoopravovní
autopark
autoparkom
autoparkov
autoparku
autopilot
-autoportrét/B
+autoportrét/B po:noun is:masculine
autoportrétmi
-autopsia/U
+autopsia/U po:noun is:feminine
autorádií
autorádiografia
-autorádio/M
-autor/C
+autorádio/M po:noun is:neuter
+autor/C po:noun is:masculine
autoreferát
autoreferenta
autoregulácia
@@ -4922,54 +4913,53 @@ autorelaxácia
autoremedúra
autoreprodukcia
autoreverz
-autoritár/C
-autoritársky/Y
+autoritár/C po:noun is:masculine
+autoritárov/Y po:adjective
+autoritársky/Y po:adjective
autoritárstva
autoritárstvo
autoritárstvu
-autoritatívne
-autoritatívnosť/K
-autoritatívny/YN
-autoritatizmus/B
-autorita/zZ
-autorizácia/U
+autoritatívnosť/K po:noun is:feminine
+autoritatívny/YN po:adjective
+autoritatizmus/B po:noun is:masculine
+autorita/zZ po:noun is:feminine
+autorizácia/U po:noun is:feminine
autorizačne
-autorizačný/Y
-autorizovania
-autorizovanie
-autorizovaný/YN
+autorizačný/Y po:adjective
+autorizovanie/V po:noun is:neuter
+autorizovaný/YN po:adjective
autorizovať/WN
-autorka/zZ
+autorka/zZ po:noun is:feminine
autorkine
autorkinho
autorkino
autormi
autorotácia
-autorov/Y
-autorskoprávny/YN
+autorov/Y po:adjective
+autorskoprávny/YN po:adjective
autorsky
-autorský/YN
-autorstvo/M
-autosalón/B
-autosémantický/YN
-autoservis/B
-autoservisový/YN
+autorský/YN po:adjective
+autorstvo/M po:noun is:neuter
+autosalón/B po:noun is:masculine
+autosémantický/YN po:adjective
+autoservis/B po:noun is:masculine
+autoservisový/YN po:adjective
autostabilizácia
-autostabilný/YN
+autostabilný/YN po:adjective
autostimulácia
-autostop/B
+autostop/B po:noun is:masculine
autostrád
autostrádach
autostrádam
-autostráda/zZ
-autostrádny/YN
-autostrádový/YN
+autostráda/zZ po:noun is:feminine
+autostrádny/YN po:adjective
+autostrádový/YN po:adjective
autosúčiastok
-autosugescia/U
+autosugescia/U po:noun is:feminine
autosugestívny
autošampón
autošampóny
-autoškola/zZ
+autoškola/zZ po:noun is:feminine
autoštylizácia
autotachygraf
autotaxi
@@ -4978,22 +4968,19 @@ autotransfúzia
autotrofia
autotyp
Autotyp
-autotypia/U
-autotypický/YN
-autovakcín
-autovakcínach
-autovakcínam
-autovakcína/zZ
+autotypia/U po:noun is:feminine
+autotypický/YN po:adjective
+autovakcína/zZ po:noun is:feminine
autovo
-autový/Y
+autový/Y po:adjective
autoznačiek
autoznačku
autoznačky
autozóm
-autožeriav/B
+autožeriav/B po:noun is:masculine
autunit
auxanometer
-auxiliárny/YN
+auxiliárny/YN po:adjective
auxín
avadána
aval
@@ -5010,29 +4997,31 @@ avalov
avalovej
avalovi
avansovať
-avantgarda/zZ
+avantgarda/zZ po:noun is:feminine
avantgardista
-avantgardistický/YN
+avantgardistický/YN po:adjective
avantgardne
-avantgardný/YN
+avantgardný/YN po:adjective
avanti
-avantúra/zZ
-avanturista/H
+avantúra/zZ po:noun is:feminine
+avanturista/H po:noun is:masculine
avanturisticky
-avanturistický/YN
-avanturizmus/B
+avanturistický/YN po:adjective
+avanturistov/Y po:adjective
+avanturizmus/B po:noun is:masculine
avar
-Avar/C
-Avarka/zZ
-avarský/YN
+Avar/C po:noun is:masculine
+Avarka/zZ po:noun is:feminine
+Avarov/Y po:adjective
+avarský/YN po:adjective
ave
Ave
avenue
-averz/B
-averzia/U
-averzný/YN
+averz/B po:noun is:masculine
+averzia/U po:noun is:feminine
+averzný/YN po:adjective
Avesta
-aviatický/YN
+aviatický/YN po:adjective
aviatik
aviatika
aviatike
@@ -5044,105 +5033,103 @@ avikultúra
avion
avión
avionika
-aviril/B
+aviril/B po:noun is:masculine
avirulencia
avitaminóz
avitaminózach
avitaminózam
-avitaminóza/zZ
+avitaminóza/zZ po:noun is:feminine
avitaminózny
-avivážach
-avivážam
-aviváž/D
-avivážny/Y
+aviváž/D po:noun is:feminine
+avivážny/Y po:adjective
avíz
avízach
avízam
-avízo/M
-avizovania
-avizovanie
-avizovaním
-avizovaniu
-avizovaný/YN
+avízo/M po:noun is:neuter
+avizovanie/V po:noun is:neuter
+avizovaný/YN po:adjective
avizovať/WN
-avízový/YN
-avoár/B
+avízový/YN po:adjective
+avoár/B po:noun is:masculine
avoáry
avogadrit
-avoiry/B
+avoiry/B po:noun is:masculine
avokád
avokádach
avokádam
-avokádo/M
-avokádový/Y
-avšak
+avokádo/M po:noun is:neuter
+avokádový/Y po:adjective
+avšak po:conjunction
award
-axel/J
+axel/J po:noun is:masculine
Axelovi
axely
-axiálny/YN
+axiálny/YN po:adjective
axila
axiológia
axiómach
axiómam
-axiomatický/Y
+axiomatický/Y po:adjective
axiomatika
-axióma/zZ
-axióm/B
+axióma/zZ po:noun is:feminine
+axióm/B po:noun is:masculine
axon
axonometria
axoplazma
-azalka/zZ
-azalkový/Y
+azalka/zZ po:noun is:feminine
+azalkový/Y po:adjective
azaňád
azaňát
azaňďalát
azapád
-azbest/B
+azbest/B po:noun is:masculine
azbestmi
-azbestocement/B
+azbestocement/B po:noun is:masculine
azbestocementmi
-azbestocementový/YN
+azbestocementový/YN po:adjective
azbestove
azbestovo
-azbestovocementový/YN
-azbestový/YN
+azbestovocementový/YN po:adjective
+azbestový/YN po:adjective
azbestózu
-azbuka/zZ
-azbukový/Y
+azbuka/zZ po:noun is:feminine
+azbukový/Y po:adjective
azda
azdaže
azeotropia
azerb
-Azerbajdžan/B
+Azerbajdžan/B po:noun is:masculine
azerbajdžansko
azerbajdžansky
azerbajdžánsky
-azerbajdžanský/YN
-aziat/C
-Aziat/C
+azerbajdžanský/YN po:adjective
+aziat/C po:noun is:masculine
+Aziat/C po:noun is:masculine
aziatkách
aziatkám
-aziatka/zZ
-aziatsky
+aziatka/zZ po:noun is:feminine
+aziatov/Y po:adjective
+Aziatov/Y po:adjective
aziatskými
-aziatsky/Y
-Ázia/U
+aziatsky/Y po:adjective
+Ázia/U po:noun is:feminine
ázij
-Ázijčan/c
-Ázijčanka/zZ
-Ázijec/C
-Ázijka/zZ
+Ázijcov/Y po:adjective
+Ázijčan/c po:noun is:masculine
+Ázijčanka/zZ po:noun is:feminine
+Ázijčanov/Y po:adjective
+Ázijec/C po:noun is:masculine
+Ázijka/zZ po:noun is:feminine
ázijsky
-ázijský/YN
-azimut/B
+ázijský/YN po:adjective
+azimut/B po:noun is:masculine
azimutmi
-azoický/YN
+azoický/YN po:adjective
azoikum
-azonálny/YN
+azonálny/YN po:adjective
azoospermia
Azor
-azorský/YN
+azorský/YN po:adjective
Azory/Q
azospermia
azotúria
@@ -5155,51 +5142,52 @@ azovskej
Azovskom
azul
azulén
-azúr/B
+azúr/B po:noun is:masculine
azuri
Azurit
Azuritom
Azuritu
azúrovo
-azúrový/YN
-azylant/C
-azylantka/zZ
-azyl/B
+azúrový/YN po:adjective
+azylant/C po:noun is:masculine
+azylantka/zZ po:noun is:feminine
+azylantov/Y po:adjective
+azyl/B po:noun is:masculine
azylmi
-azylový/YN
+azylový/YN po:adjective
+až
+až
ažaž
-až-až
ážia
ážio
ážiom
ažiotáž
ažiotér
-ážiový/YN
+ážiový/YN po:adjective
ážiu
ažúrach
ažúram
-ažúra/zZ
-ažúr/B
-ažurita/zZ
-ažúrka/zZ
+ažúra/zZ po:noun is:feminine
+ažúr/B po:noun is:masculine
+ažurita/zZ po:noun is:feminine
+ažúrka/zZ po:noun is:feminine
ažúrovať
-ažúrový/YN
+ažúrový/YN po:adjective
b
B
-ba
BA
Baal
BAB
-bábä/A
+bábä/A po:noun is:neuter
bábach
bábam
bábänce
bábät
bábätiek
-bábätko/M
-baba/zZ
-bába/zZ
+bábätko/M po:noun is:neuter
+baba/zZ po:noun is:feminine
+bába/zZ po:noun is:feminine
Bábel
Bábelu
bábencami
@@ -5215,8 +5203,8 @@ Babetu
Babety
babezióza
babi
-babica/U
-babička/zZ
+babica/U po:noun is:feminine
+babička/zZ po:noun is:feminine
Babičkina
babičkine
babičkinej
@@ -5224,9 +5212,9 @@ babičkinho
Babičkinu
babier
Babiet
-babí/I
+babí/I po:adjective
bábik
-bábika/zZ
+bábika/zZ po:noun is:feminine
Babin
Babín
babina
@@ -5234,53 +5222,56 @@ Babinca
Babindol
Babinec
Babinej
-Babinský/YN
+Babinský/YN po:adjective
babirusa
babísk
-babisko/M
+babisko/M po:noun is:neuter
Babiše
bábizmus
-babizňa/U
+babizňa/U po:noun is:feminine
babizní
-bábkar/C
-bábkár/C
-bábkarka/zZ
-bábkarsky/Y
-bábkarský/YN
-bábkársky/YN
-bábkarstvo/M
-babka/zZ
-bábka/zZ
-babkin/Y
-bábkoherec/C
+bábkar/C po:noun is:masculine
+bábkár/C po:noun is:masculine
+bábkarka/zZ po:noun is:feminine
+bábkarov/Y po:adjective
+bábkárov/Y po:adjective
+bábkarský/YN po:adjective
+bábkársky/YN po:adjective
+bábkarsky/Y po:adjective
+bábkarstvo/M po:noun is:neuter
+babka/zZ po:noun is:feminine
+bábka/zZ po:noun is:feminine
+babkin/Y po:adjective
+bábkohercov/Y po:adjective
+bábkoherec/C po:noun is:masculine
bábkohereckú
-bábkoherectvo/M
-bábkový/YN
-babôčka/zZ
-babohorský/YN
-bábo/M
+bábkoherectvo/M po:noun is:neuter
+bábkový/YN po:adjective
+babôčka/zZ po:noun is:feminine
+babohorský/YN po:adjective
+bábo/M po:noun is:neuter
babôn
babonársky
-babona/zZ
-bábovka/zZ
-bábovkový/YN
-bábovnica/U
-bábovnička/zZ
-babrácky/YN
+babona/zZ po:noun is:feminine
+bábovka/zZ po:noun is:feminine
+bábovkový/YN po:adjective
+bábovnica/U po:noun is:feminine
+bábovnička/zZ po:noun is:feminine
+babrácky/YN po:adjective
babráctvach
babráctvam
-babráctvo/M
-babračka/zZ
-babrák/C
-babraňa/U
-babraní
+babráctvo/M po:noun is:neuter
+babračka/zZ po:noun is:feminine
+babrák/C po:noun is:masculine
+babrákov/Y po:adjective
+babraňa/U po:noun is:feminine
babranica
-babranie
-babranina/zZ
+babranie/V po:noun is:neuter
+babranina/zZ po:noun is:feminine
babrať/TN
babravo
-babravý/YN
-babra/zZ
+babravý/YN po:adjective
+babra/zZ po:noun is:feminine
babrem
babreme
babreš
@@ -5288,30 +5279,31 @@ babrete
babri
babrime
babrite
-babroš/C
-babroška/zZ
+babroš/C po:noun is:masculine
+babroška/zZ po:noun is:feminine
+babrošov/Y po:adjective
babrú
babrúc
babsky
bábsky
-babský/YN
-babuľa/U
+babský/YN po:adjective
+babuľa/U po:noun is:feminine
Babulicová
-babuľka/zZ
-baburiatko/M
+babuľka/zZ po:noun is:feminine
+baburiatko/M po:noun is:neuter
baburiatok
Babuša
babušiť/EN
Babuška
-baby
-babylon/B
+babylon/B po:noun is:masculine
Babylonca
Babylonci
-Babylončan/c
-Babylončanka/zZ
+Babylončan/c po:noun is:masculine
+Babylončanka/zZ po:noun is:feminine
+Babylončanov/Y po:adjective
Babylónii
babylónskej
-babylonský/YN
+babylonský/YN po:adjective
bac
bác
bacať/EN
@@ -5319,68 +5311,71 @@ baccarat
bací
bacia
bacila
-bacil/B
+bacil/B po:noun is:masculine
bacilmi
bacilofóbia
-bacilonosič/C
+bacilonosič/C po:noun is:masculine
bacilonosiče
-bacilonosička/zZ
-bacilonosičstvo/M
-bacilový/YN
+bacilonosička/zZ po:noun is:feminine
+bacilonosičov/Y po:adjective
+bacilonosičstvo/M po:noun is:neuter
+bacilový/YN po:adjective
bacíte
-back/c
-backhand/B
+back/c po:noun is:masculine
+backhand/B po:noun is:masculine
+backov/Y po:adjective
backup
bacnúť/WN
bacon
Bacúch
Bacúcha
Bacúchu
-bacuľatý/YN
+bacuľatý/YN po:adjective
Bacúrov
Báč
Báča
-bača/H
-báči/c
-báčik/c
-báčinko/c
-báčino/c
-Báčka/zZ
-bačkora/zZ
+bača/H po:noun is:masculine
+báči/c po:noun is:masculine
+báčik/c po:noun is:masculine
+báčikov/Y po:adjective
+báčinko/c po:noun is:masculine
+báčinkov/Y po:adjective
+báčino/c po:noun is:masculine
+báčinov/Y po:adjective
+Báčka/zZ po:noun is:feminine
+bačkora/zZ po:noun is:feminine
Bačkov
Bačkovík
-Bačkovský/YN
+Bačkovský/YN po:adjective
Bačová
-bačovaní
-bačovania
-bačovanie
-bačovaním
-bačovaniu
+bačovanie/V po:noun is:neuter
bačovať/WN
-bačovka/zZ
-bačovňa/U
-bačovský/YN
-bačovstvo/M
-bačov/Y
+bačovka/zZ po:noun is:feminine
+bačovňa/U po:noun is:feminine
+bačovský/YN po:adjective
+bačovstvo/M po:noun is:neuter
+bačov/Y po:adjective
+báčov/Y po:adjective
Báčskeho
Báčskom
báčsky
bádajúceho
Baďan
-bádanie/V
-badaný/YN
-bádateľ/c
-bádateľka/zZ
+bádanie/V po:noun is:neuter
+badaný/YN po:adjective
+bádateľ/c po:noun is:masculine
+bádateľka/zZ po:noun is:feminine
badateľne
-badateľný/YN
+badateľný/YN po:adjective
+bádateľov/Y po:adjective
bádateľsky
-badateľský/YN
-bádateľský/YN
+badateľský/YN po:adjective
+bádateľský/YN po:adjective
badať/EN
bádať/XN
bádavo
-bádavosť/K
-bádavý/YN
+bádavosť/K po:noun is:feminine
+bádavý/YN po:adjective
baden
Baden
Badene
@@ -5436,7 +5431,7 @@ badzgovať
baf
bafať/EN
bafe
-bafkanie
+bafkanie/V po:noun is:neuter
bafkať/EN
bafmi
bafnutie
@@ -5446,45 +5441,42 @@ bafom
bafov
bafu
bafy
-baganča/U
+baganča/U po:noun is:feminine
bagančí
-bagandža/U
+bagandža/U po:noun is:feminine
bagandží
bagasa
-bagatelizovaný/YN
+bagatelizovaný/YN po:adjective
bagatelizovať/WN
-bagateľ/J
+bagateľ/J po:noun is:masculine
bagateľmi
-bagateľný/YN
+bagateľný/YN po:adjective
bagateľoch
bagateľom
bagateľov
bagateľu
-bagážach
-bagážam
-bagáž/D
-Bagdad/B
-bagdadský/YN
+bagáž/D po:noun is:feminine
+Bagdad/B po:noun is:masculine
+bagdadský/YN po:adjective
bagdalín
bágel
-bager/J
-bageta/zZ
-bagetka/zZ
-bagetový/YN
+bager/J po:noun is:masculine
+bageta/zZ po:noun is:feminine
+bagetka/zZ po:noun is:feminine
+bagetový/YN po:adjective
bago
-bagrista/H
+bagrista/H po:noun is:masculine
bagristka
+bagristov/Y po:adjective
bagrovacia
bagrovacie
bagrovacích
bagrovaciu
-bagrovania
-Bagrovanie
-bagrovaním
+bagrovanie/V po:noun is:neuter
bagrovať/WN
bagrovísk
-bagrovisko/M
-bagún/B
+bagrovisko/M po:noun is:neuter
+bagún/B po:noun is:masculine
bagúnovi
bahaí
baháizmus
@@ -5492,49 +5484,50 @@ Bahám
Bahamách
Bahamám
Bahamami
-Bahamčan/c
+Bahamčan/c po:noun is:masculine
+Bahamčanov/Y po:adjective
bahamsky
-bahamský/Y
+bahamský/Y po:adjective
Bahamy/Q
-Bahančanka/zZ
-bahenný/YN
+Bahančanka/zZ po:noun is:feminine
+bahenný/YN po:adjective
Bahia
bahien
-bahnatý/YN
+bahnatý/YN po:adjective
bahni
-bahniatko/M
+bahniatko/M po:noun is:neuter
bahniatok
-bahnica/U
+bahnica/U po:noun is:feminine
Bahník
Bahníka
bahnime
bahnísk
-bahnisko/M
-bahnistý/YN
+bahnisko/M po:noun is:neuter
+bahnistý/YN po:adjective
bahnite
bahniť/EN
-bahnitý/YN
-bahnivý/YN
-bahno/M
-bahnový/YN
+bahnitý/YN po:adjective
+bahnivý/YN po:adjective
+bahno/M po:noun is:neuter
+bahnový/YN po:adjective
Báhoňa
Báhoni
-bahor/O
-Bahrajn/B
-bahrajnský/YN
+bahor/O po:noun is:masculine
+Bahrajn/B po:noun is:masculine
+bahrajnský/YN po:adjective
baht
-bahurina/zZ
+bahurina/zZ po:noun is:feminine
bach
bacha
bachanta
-bachant/B
+bachant/B po:noun is:masculine
bachantmi
bachár
báchať/XN
bachnúť/WN
-bachnutý/YN
+bachnutý/YN po:adjective
Bachom
-bachor/B
+bachor/B po:noun is:masculine
Bachorec
báchorky
Bachov
@@ -5542,19 +5535,21 @@ Bachova
Bachovej
Bachovho
Bachovi
-bachráč/C
+bachráč/C po:noun is:masculine
bachráčik
-bachraňa/U
-bachráň/C
+bachráčov/Y po:adjective
+bachraňa/U po:noun is:feminine
+bachráň/C po:noun is:masculine
bachraní
bachráni
+bachráňov/Y po:adjective
bachratieť/XN
-bachratosť/K
-bachratý/YN
+bachratosť/K po:noun is:feminine
+bachratý/YN po:adjective
baissa
baj
Baja
-bajadéra/zZ
+bajadéra/zZ po:noun is:feminine
Bajan
Bajana
Bajanom
@@ -5564,63 +5559,67 @@ Bajanovi
Bajanových
Bajany
Bajč
-báj/D
+báj/D po:noun is:feminine
báječne
-báječný/YN
+báječný/YN po:adjective
Bajerov
Bajerova
Baji
bájim
bájiť
Bajka
-bajkalský/YN
-bájkar/C
-bájkár/C
-bájkarský/YN
-bájka/zZ
+bajkalský/YN po:adjective
+bájkar/C po:noun is:masculine
+bájkár/C po:noun is:masculine
+bájkarov/Y po:adjective
+bájkárov/Y po:adjective
+bájkarský/YN po:adjective
+bájka/zZ po:noun is:feminine
Bajkonur
Bajkonure
Bajkonuru
-bájkovitý/YN
-bájkový/YN
+bájkovitý/YN po:adjective
+bájkový/YN po:adjective
Bajku
bájme
-bájny/YN
+bájny/YN po:adjective
bajoneta
-bajonet/B
-bajonetový/YN
-bájoslovie/V
-bájoslovný/YN
-bájový/Y
+bajonet/B po:noun is:masculine
+bajonetový/YN po:adjective
+bájoslovie/V po:noun is:neuter
+bájoslovný/YN po:adjective
+bájový/Y po:adjective
Bajtava
-bajt/B
+bajt/B po:noun is:masculine
bajtmi
-bajtový/Y
-bajzbalový/Y
+bajtový/Y po:adjective
+bajzbalový/Y po:adjective
bajzom
Bajzov
-bakalár/C
-bakalárka/zZ
-bakalársky/Y
+bakalár/C po:noun is:masculine
+bakalárka/zZ po:noun is:feminine
+bakalárov/Y po:adjective
+bakalársky/Y po:adjective
bakalárstvo
-bakaný/YN
+bakaný/YN po:adjective
bakarat
-bakelit/B
+bakelit/B po:noun is:masculine
bakelitmi
-bakelitový/Y
+bakelitový/Y po:adjective
bakchanáliách
bakchanáliám
bakchanáliami
bakchanálie/Q
bakchanálií
bakchantka
-bakchantský/YN
-bakchický/YN
+bakchantský/YN po:adjective
+bakchický/YN po:adjective
Bakchovho
-Bakchus/c
+Bakchus/c po:noun is:masculine
+Bakchusov/Y po:adjective
bakláž
-baklažán/B
-baklažánový/Y
+baklažán/B po:noun is:masculine
+baklažánový/Y po:adjective
bakmi
bákmi
bakoch
@@ -5633,31 +5632,32 @@ bákov
bakšiša
bakšiše
bakšiši
-bakšiš/J
+bakšiš/J po:noun is:masculine
bakšišmi
bakšišoch
bakšišom
bakšišov
bakšišu
-bakteriálny/Y
-baktéria/U
+bakteriálny/Y po:adjective
+baktéria/U po:noun is:feminine
baktericíd
baktericidita
-baktericídny/YN
+baktericídny/YN po:adjective
bakteriémia
bakteriofág
bakteriofóbia
-bakteriológ/c
-bakteriológia/U
+bakteriológ/c po:noun is:masculine
+bakteriológia/U po:noun is:feminine
bakteriologicky
-bakteriologický/YN
+bakteriologický/YN po:adjective
bakteriologička
+bakteriológov/Y po:adjective
bakteriolyzín
-bakteriostatický/YN
+bakteriostatický/YN po:adjective
bakteriostatikum
bakteriostáza
bakterioterapia
-baktériový/Y
+baktériový/Y po:adjective
bakterióz
bakterióza
bakteriózami
@@ -5665,23 +5665,23 @@ bakteriúria
bakterizácia
bakterológia
Baku
-bakuľa/U
-bakuský/YN
+bakuľa/U po:noun is:feminine
+bakuský/YN po:adjective
baky/Q
báky/Q
-balada/zZ
-baladickosť/K
+balada/zZ po:noun is:feminine
+baladickosť/K po:noun is:feminine
baladicky
-baladický/YN
+baladický/YN po:adjective
baladik
baladika
Baladin
-baláchanie
+baláchanie/V po:noun is:neuter
baláchať/XN
-balalajka/zZ
-balalajkový/YN
+balalajka/zZ po:noun is:feminine
+balalajkový/YN po:adjective
balamút
-balamuta/zZ
+balamuta/zZ po:noun is:feminine
balamutenia
balamutenie
balamutiť/EN
@@ -5689,131 +5689,124 @@ balanitíd
balans
balanse
balansom
-balansovania
-balansovanie
-balansovaním
-balansovaniu
-balansovaný/YN
+balansovanie/V po:noun is:neuter
+balansovaný/YN po:adjective
balansovať/WN
balansu
-balast/B
+balast/B po:noun is:masculine
balastmi
-balastný/YN
+balastný/YN po:adjective
Balát
balata
-Balaton/B
-balatonský/YN
+Balaton/B po:noun is:masculine
+balatonský/YN po:adjective
Baláže
Balážov
-bal/B
-bál/B
balboa
+bal/B po:noun is:masculine
+bál/B po:noun is:masculine
balbuties
balbutik
balbutizmus
-baldachýn/B
-baldachýnový/YN
+baldachýn/B po:noun is:masculine
+baldachýnový/YN po:adjective
baldovského
baldovskom
-Baldovský/YN
+Baldovský/YN po:adjective
baldrián
Baleárach
Baleárske
baleárskej
Baleárskych
Baleáry
-balenie/V
-balený/Y
+balenie/V po:noun is:neuter
+balený/YN po:adjective
balerín
-balerínach
-balerínam
-balerína/zZ
-balet/B
-baletka/zZ
-baletník/C
-baletný/YN
+balerína/zZ po:noun is:feminine
+balet/B po:noun is:masculine
+baletka/zZ po:noun is:feminine
+baletník/C po:noun is:masculine
+baletníkov/Y po:adjective
+baletný/YN po:adjective
Bali
-baliaci/YN
-baliareň/D
-baliarňach
+baliaci/YN po:adjective
+baliareň/D po:noun is:feminine
Baliarňach
-baliarňam
-balič/C
-balíček/B
+balič/C po:noun is:masculine
+balíček/B po:noun is:masculine
balíčka
balíčkami
-balička/zZ
+balička/zZ po:noun is:feminine
balíčkoch
balíčkom
balíčkov
-balíčkovací/I
-Balíčkovanie
-balíčkovaním
-balíčkovaný/YN
+balíčkovací/I po:adjective
+balíčkovanie/V po:noun is:neuter
+balíčkovaný/YN po:adjective
balíčkovať/WN
-balíčkový/YN
+balíčkový/YN po:adjective
balíčku
balíčky
-balijský/YN
-balík/B
-balíkový/Y
+baličov/Y po:adjective
+balijský/YN po:adjective
+balík/B po:noun is:masculine
+balíkový/Y po:adjective
balisáž
balista
Balistici
-balistickejší/PF
-balistický/YN
+balistickejší/PF po:adjective
+balistický/YN po:adjective
balistik
-balistika/zZ
+balistika/zZ po:noun is:feminine
balistikov
balisty
baliť/EN
-Balkán/B
+Balkán/B po:noun is:masculine
balkanistika
-balkanizácia/U
-balkanizačný/YN
+balkanizácia/U po:noun is:feminine
+balkanizačný/YN po:adjective
balkanizmus
balkanizovať
balkanizuje
-balkánsky/YN
-balka/zZ
-balkón/B
-balkónik/B
-balkónový/YN
-ball
+balkánsky/YN po:adjective
+balka/zZ po:noun is:feminine
+balkón/B po:noun is:masculine
+balkónik/B po:noun is:masculine
+balkónový/YN po:adjective
Ballu
Bally
balmi
bálmi
-balnárka/zZ
+balnárka/zZ po:noun is:feminine
balné
balného
balnému
balneo
balneografia
balneológ
-balneológia/U
+balneológia/U po:noun is:feminine
Balneologicky
-balneologický/YN
+balneologický/YN po:adjective
balneológov
balneotechnika
balneotechnikov
balneotechniky
-balneoterapeutický/YN
-balneoterapia/U
+balneoterapeutický/YN po:adjective
+balneoterapia/U po:noun is:feminine
balným
Baloň
-balón/B
-baloniak/B
-balónik/B
+balón/B po:noun is:masculine
+baloniak/B po:noun is:masculine
+balónik/B po:noun is:masculine
balonistika
-balónový/YN
+balónový/YN po:adjective
balotáž
balotína
balotinovanie
-bálový/Y
+bálový/Y po:adjective
balt
Balt
-baltický/YN
+baltický/YN po:adjective
Baltik
Baltiku
Baltiky
@@ -5824,144 +5817,143 @@ baltista
baltistika
Baltkom
Baltom
-baltský/YN
+baltský/YN po:adjective
Baltu
-balustráda/zZ
-balustrádový/YN
+balustráda/zZ po:noun is:feminine
+balustrádový/YN po:adjective
balušiť/EN
-balušivý/YN
-balvan/B
-balvanovitý/YN
+balušivý/YN po:adjective
+balvan/B po:noun is:masculine
+balvanovitý/YN po:adjective
balza
Balza
balzám
-balzam/B
+balzam/B po:noun is:masculine
balzamovači
-balzamovanie
+balzamovanie/V po:noun is:neuter
balzamovať/WN
-balzamový/Y
+balzamový/Y po:adjective
+bam
bam
-bamacký/YN
+bamacký/YN po:adjective
Bamako
bambino
-bambitka/zZ
+bambitka/zZ po:noun is:feminine
bambolo
bambuch
bambusa
-bambus/B
+bambus/B po:noun is:masculine
Bambusiek
bambuska
Bambusky
-bambusový/YN
+bambusový/YN po:adjective
ban
-báňach
-banalita/zZ
+banalita/zZ po:noun is:feminine
banalizácie
banalizujú
-banálne
-banálnejší/IF
-banálnosť/K
-banálny/YN
-báňam
-banán/B
-banánik/B
+banálnejší/IF po:adjective
+banálnosť/K po:noun is:feminine
+banálny/YN po:adjective
+banán/B po:noun is:masculine
+banánik/B po:noun is:masculine
banánky
-banánovník/B
-banánový/Y
+banánovník/B po:noun is:masculine
+banánový/Y po:adjective
baňato
Banátom
-baňatosť
-baňatosť/K
-baňatý/YN
-baňa/U
-banauzický/YN
-bán/C
-báň/CD
+baňatosť/K po:noun is:feminine
+baňatý/YN po:adjective
+baňa/U po:noun is:feminine
+banauzický/YN po:adjective
+báň/CD po:noun is:feminine po:noun is:masculine
+bán/C po:noun is:masculine
bánd
bandalír
bandaska
-banda/zZ
-bandážach
-bandážam
-bandáž/D
+banda/zZ po:noun is:feminine
+bandáž/D po:noun is:feminine
bandážistika
bandážne
bandážneho
banderila
banderovec
-bandita/H
+bandita/H po:noun is:masculine
banditizmom
banditizmu
banditizmus
banditmi
+banditov/Y po:adjective
banditstvo
-Bandung/B
+Bandung/B po:noun is:masculine
Bandúr
bandura
Bandura
Banduru
Bang
-Bangkok/B
+Bangkok/B po:noun is:masculine
Bangladéša
-Bangladéšan/c
-Bangladéšanka/zZ
+Bangladéšan/c po:noun is:masculine
+Bangladéšanka/zZ po:noun is:feminine
+Bangladéšanov/Y po:adjective
Bangladéši
-Bangladéš/J
+Bangladéš/J po:noun is:masculine
Bangladéšom
-bangladéšsky/Y
+bangladéšsky/Y po:adjective
Bangladéšu
baní
-banícky/Y
+banícky/Y po:adjective
baníctvach
baníctvam
-baníctvo/M
+baníctvo/M po:noun is:neuter
baníčiť/XN
baniek
-baník/C
+baník/C po:noun is:masculine
Baníkova
Baníkovej
-banjalucký/YN
+baníkov/Y po:adjective
+banjalucký/YN po:adjective
banjí
-banjo/M
+banjo/M po:noun is:neuter
bánk
-bankár/C
+bankár/C po:noun is:masculine
bankárova
bankárovho
bankárových
-bankársky/Y
-banka/zZ
-bank/B
-banket/B
-banketový/YN
-banking/B
+bankársky/Y po:adjective
+banka/zZ po:noun is:feminine
+bank/B po:noun is:masculine
+banket/B po:noun is:masculine
+banketový/YN po:adjective
+banking/B po:noun is:masculine
Banknote
bankokracia
-bankomat/C
+bankomat/C po:noun is:masculine
bankomate
-bankomatový/Y
+bankomatov/Y po:adjective
+bankomatový/Y po:adjective
bankomatu
bankomaty
Bankove
-bankovka/zZ
-bankovkový/YN
+bankovka/zZ po:noun is:feminine
+bankovkový/YN po:adjective
bankovníctvach
bankovníctvam
-bankovníctvo/M
+bankovníctvo/M po:noun is:neuter
bankovo
-bankový/YN
+bankový/YN po:adjective
bankrotár
bankrotára
bankrotári
bankrotármi
bankrotárom
bankrotárov
-bankrot/B
+bankrot/B po:noun is:masculine
bankrotmi
bankrotovaného
bankrotovania
bankrotovaných
bankrotovať/WN
-bankrotový/Y
+bankrotový/Y po:adjective
banon
Bánova
Bánová
@@ -5979,14 +5971,17 @@ bánovskou
bánovskú
bánovských
bánovským
-Bánovský/YN
-banskobystrický/YN
-Banskobystričan/c
-Banskobystričanka/zZ
+Bánovský/YN po:adjective
+bánov/Y po:adjective
+báňov/Y po:adjective
+banskobystrický/YN po:adjective
+Banskobystričan/c po:noun is:masculine
+Banskobystričanka/zZ po:noun is:feminine
+Banskobystričanov/Y po:adjective
banskoštiavnicky
-banskoštiavnický/YN
+banskoštiavnický/YN po:adjective
bansky
-banský/YN
+banský/YN po:adjective
bant
bantam
bantamka
@@ -5997,11 +5992,13 @@ bánu
báňu
bány
baobab
-baptista/H
-baptistérium/M
-baptistický/Y
-baptistka/zZ
-baptizmus/B
+ba po:conjunction
+baptista/H po:noun is:masculine
+baptistérium/M po:noun is:neuter
+baptistický/Y po:adjective
+baptistka/zZ po:noun is:feminine
+baptistov/Y po:adjective
+baptizmus/B po:noun is:masculine
bár
Bara
Bára
@@ -6014,16 +6011,15 @@ barackovica
Barách
Barák
Baráka
-barak/B
+barak/B po:noun is:masculine
bárako
Barákom
Barakove
-barakový/YN
+barakový/YN po:adjective
barakud
baráky
-báraký/YN
+báraký/YN po:adjective
barala
-baran/C
baranca
Baranca
barancami
@@ -6032,119 +6028,123 @@ barancoch
barancom
barancov
barancovi
-baranča/A
-baranček/B
+baran/C po:noun is:masculine
+baranča/A po:noun is:neuter
+baranček/B po:noun is:masculine
barančekovi
barančiat
-barančí/I
-barančina/zZ
-barančinový/YN
+barančí/I po:adjective
+barančina/zZ po:noun is:feminine
+barančinový/YN po:adjective
barane
-baranec/B
-baranica/U
-baranidlo/M
-baraní/I
-baranina/zZ
+baranec/B po:noun is:masculine
+baranica/U po:noun is:feminine
+baranidlo/M po:noun is:neuter
+baraní/I po:adjective
+baranina/zZ po:noun is:feminine
baraninka
baránka
baránkami
baránkoch
baránkom
baránkovia
-baránkov/Y
+baránkov/Y po:adjective
baránky
-baránok/L
+baránok/L po:noun is:masculine
+baránokov/Y po:adjective
baraňom
baraňou
Baranovej
baranovu
Baranových
+baranov/Y po:adjective
baranu
barany
bárať
-barážach
-barážam
-baráž/D
-barážový/YN
-bar/B
-Barbados/B
+baráž/D po:noun is:feminine
+barážový/YN po:adjective
+Barbados/B po:noun is:masculine
barbakan
-barbar/C
-barbarka/zZ
+barbar/C po:noun is:masculine
+barbarka/zZ po:noun is:feminine
+barbarov/Y po:adjective
barbarskosť
barbarsky
-barbarský/Y
-barbarstvo/M
+barbarský/Y po:adjective
+barbarstvo/M po:noun is:neuter
barbecue
barbie
barbina
barbitalizmus
-barbiturát/B
+barbiturát/B po:noun is:masculine
Barbôr
Barboráš
Barborášom
-Barbora/zZ
+Barbora/zZ po:noun is:feminine
Barborka
-Barbuda/zZ
+bar/B po:noun is:masculine
+Barbuda/zZ po:noun is:feminine
Barca
Barce
-Barcelona/z
-barcelonský/YN
+Barcelona/z po:noun is:feminine
+barcelonský/YN po:adjective
Barci
bárčím
bárčo
bárčoho
bárčom
bárčomu
-bard/C
-Bardejov/B
-bardejovský/YN
+bard/C po:noun is:masculine
+Bardejov/B po:noun is:masculine
+bardejovský/YN po:adjective
Bardoňova
Bardoňove
Bardoňovo
bardoňovskom
-barel/B
+bardov/Y po:adjective
+barel/B po:noun is:masculine
barelmi
-baret/B
-baretka/zZ
+baret/B po:noun is:masculine
+baretka/zZ po:noun is:feminine
baréž
bargain
barches
-barchet/B
-barchetový/YN
+barchet/B po:noun is:masculine
+barchetový/YN po:adjective
Bari
baribal
Barica
-barický/YN
+barický/YN po:adjective
bariel
bariér
bariérach
bariéram
-bariéra/zZ
-bariérový/YN
+bariéra/zZ po:noun is:feminine
+bariérový/YN po:adjective
barikád
barikádach
barikádam
-barikáda/zZ
-barikádnik/C
-barikádový/YN
+barikáda/zZ po:noun is:feminine
+barikádnik/C po:noun is:masculine
+barikádnikov/Y po:adjective
+barikádový/YN po:adjective
Barilla
Barillou
Barillu
Barilly
-barinastý/YN
-barinatý/YN
-barina/zZ
-barinný/YN
+barinastý/YN po:adjective
+barinatý/YN po:adjective
+barina/zZ po:noun is:feminine
+barinný/YN po:adjective
barióny
bárišní
-bárium/M
+bárium/M po:noun is:neuter
Bark
Barka
bárkade
barkarola
-barkasa/zZ
-bárka/zZ
+barkasa/zZ po:noun is:feminine
+bárka/zZ po:noun is:feminine
bárkde
bárkedy
Barko
@@ -6157,52 +6157,53 @@ Barkov
bárkto
barkuna
bárkým
-barla/zZ
+barla/zZ po:noun is:feminine
barlí
-barlička/zZ
+barlička/zZ po:noun is:feminine
Barma
-barman/C
+barman/C po:noun is:masculine
barmanka
-barmanský/YN
+barmanov/Y po:adjective
+barmanský/YN po:adjective
Barme
Barmu
Barmy
-Barnabáš/C
+Barnabáš/C po:noun is:masculine
+Barnabášov/Y po:adjective
barnabitka
barnavo
-barnavý/YN
+barnavý/YN po:adjective
Barnu
-barnumský/YN
+barnumský/YN po:adjective
Barny
barograf
-barok/B
+barok/B po:noun is:masculine
barokizácia
baroko
barokovo
-barokový/YN
-barometer/J
+barokový/YN po:adjective
+barometer/J po:noun is:masculine
barometria
-barometrický/YN
-barón/B
+barometrický/YN po:adjective
+barón/B po:noun is:masculine
barones
-baronesa/zZ
+baronesa/zZ po:noun is:feminine
baronet
baronetka
baróni
-barónka/zZ
-barónkin/Y
+barónka/zZ po:noun is:feminine
+barónkin/Y po:adjective
barónovej
barónovi
-barónsky/YN
+barónsky/YN po:adjective
baroreceptor
barotraum
barovo
-barový/YN
-barrandien
+barový/YN po:adjective
bárs
bársaj
bársako
-bársaký/YN
+bársaký/YN po:adjective
bársčím
bársčo
bársčoho
@@ -6218,133 +6219,140 @@ bárskomu
bárskto
bárským
bartera
-barter/B
+barter/B po:noun is:masculine
barteri
-barterový/Y
+barterový/Y po:adjective
Bartolom
-Bartolomej/c
-bartolomejský/YN
+Bartolomej/c po:noun is:masculine
+Bartolomejov/Y po:adjective
+bartolomejský/YN po:adjective
Bartoš
Bartoša
Bartošom
Bartošova
Bartošovej
Bartošovi
-barycentrický/YN
-baryón/B
+barycentrický/YN po:adjective
+baryón/B po:noun is:masculine
baryony
-báryový/YN
+báryový/YN po:adjective
barysféra
-baryt/B
-barytón/B
+baryt/B po:noun is:masculine
+barytón/B po:noun is:masculine
barytóni
-barytonista/H
+barytonista/H po:noun is:masculine
+barytonistov/Y po:adjective
barytónovi
-barytónový/YN
+barytónový/YN po:adjective
barytónsaxofón
barytovo
-barytový/YN
+barytový/YN po:adjective
barzo
bás
-basa/zZ
-bas/B
+basa/zZ po:noun is:feminine
basbarytón
-basebal/B
-baseball/B
+bas/B po:noun is:masculine
+basebal/B po:noun is:masculine
+baseball/B po:noun is:masculine
baseballmi
-baseballový/YN
+baseballový/YN po:adjective
basebalmi
-báseň/D
+báseň/D po:noun is:feminine
baset
BASF
-basgitara/zZ
-basgitarista/H
-basgitarový/Y
+basgitara/zZ po:noun is:feminine
+basgitarista/H po:noun is:masculine
+basgitaristov/Y po:adjective
+basgitarový/Y po:adjective
basic
Basic
Basin
-basista/H
-basistka/zZ
-Bask/C
+basista/H po:noun is:masculine
+basistka/zZ po:noun is:feminine
+basistov/Y po:adjective
+Bask/C po:noun is:masculine
baskerville
-basketbal/B
-basketbalista/H
-basketbalistka/zZ
+basketbal/B po:noun is:masculine
+basketbalista/H po:noun is:masculine
+basketbalistka/zZ po:noun is:feminine
+basketbalistov/Y po:adjective
basketbalmi
-basketbalový/Y
-Baskicko/M
+basketbalový/Y po:adjective
+Baskicko/M po:noun is:neuter
baskicky
-baskický/YN
-Baskička/zZ
-baskičtina/zZ
+baskický/YN po:adjective
+Baskička/zZ po:noun is:feminine
+baskičtina/zZ po:noun is:feminine
Baskitsky
-baskitský/Y
-básňach
-básňam
+baskitský/Y po:adjective
+Baskov/Y po:adjective
básnení
básnením
básnicky
-básnický/Y
-básnictvo/M
+básnický/Y po:adjective
+básnictvo/M po:noun is:neuter
básničkár
-básnička/zZ
-básnik/C
-básnikov/Y
+básnička/zZ po:noun is:feminine
+básnik/C po:noun is:masculine
+básnikov/Y po:adjective
básniť/XN
basordyka
basorkáňoš
-basový/YN
-Basra/z
-basreliéf/B
-basreliéfový/YN
+basový/YN po:adjective
+Basra/z po:noun is:feminine
+basreliéf/B po:noun is:masculine
+basreliéfový/YN po:adjective
basriansky
basta
-bastard/C
+bastard/C po:noun is:masculine
bastarde
bastardizácia
bastardizácii
-bastardný/YN
+bastardný/YN po:adjective
+bastardov/Y po:adjective
bastardy
bastila
bastión
bastonád
bastriguli
-baša/H
+baša/H po:noun is:masculine
bašibozuk
-bašovanie/V
+bašovanie/V po:noun is:neuter
bašovať/WN
+bašov/Y po:adjective
bášt
-bašta/zZ
+bašta/zZ po:noun is:feminine
Baštínov
-baštový/YN
+baštový/YN po:adjective
baštrngovať/WN
-batalión/B
-batát/B
+batalión/B po:noun is:masculine
+batát/B po:noun is:masculine
bataty
-batéria/U
-batériový/Y
-baterka/zZ
-baterkový/Y
+batéria/U po:noun is:feminine
+batériový/Y po:adjective
+baterka/zZ po:noun is:feminine
+baterkový/Y po:adjective
bátí
-batik/B
-batikový/YN
-batist/B
+batik/B po:noun is:masculine
+batikový/YN po:adjective
+batist/B po:noun is:masculine
batistmi
-batistový/Y
+batistový/Y po:adjective
batizovská
batizovské
batizovského
batizovskí
-baťko/c
+baťko/c po:noun is:masculine
Batkov
Baťkove
Baťkovej
+baťkov/Y po:adjective
batofóbia
batoha
-batoh/B
-batoľa/A
+batoh/B po:noun is:masculine
+batoľa/A po:noun is:neuter
batoliat
-batoliatko/M
+batoliatko/M po:noun is:neuter
batoliatok
batolit
batoliť/EN
@@ -6353,12 +6361,12 @@ baton
Bátorová
Bátorové
Bátorových
-baťovský/YN
-Bátovský/YN
-batôžik/B
+baťovský/YN po:adjective
+Bátovský/YN po:adjective
+batôžik/B po:noun is:masculine
batožinári
-batožina/zZ
-batožinový/YN
+batožina/zZ po:noun is:feminine
+batožinový/YN po:adjective
batôžka
batôžkami
batôžkoch
@@ -6366,8 +6374,8 @@ batôžkom
batôžkov
batôžku
batôžky
-batôžok/B
-batôžtek/B
+batôžok/B po:noun is:masculine
+batôžtek/B po:noun is:masculine
batrachológia
báťuška
báť/WN
@@ -6375,16 +6383,16 @@ batyál
batygrafia
batymeter
batymetria
-batysféra/zZ
+batysféra/zZ po:noun is:feminine
batyskaf
baud
bauch
-bauxit/B
+bauxit/B po:noun is:masculine
bauxitmi
bauxitovo
-bauxitový/YN
+bauxitový/YN po:adjective
báva
-bavenie/V
+bavenie/V po:noun is:neuter
bavievať/XN
baviť/EN
bavkať/EN
@@ -6392,17 +6400,18 @@ bavĺn
bavlnách
bavlnám
bavlnami
-bavlnár/C
-bavlnársky/YN
+bavlnár/C po:noun is:masculine
+bavlnárov/Y po:adjective
+bavlnársky/YN po:adjective
bavlnárstvach
bavlnárstvam
-bavlnárstvo/M
-bavlna/z
+bavlnárstvo/M po:noun is:neuter
+bavlna/z po:noun is:feminine
bavlneno
-bavlnený/Y
-bavlník/B
-bavlníkový/YN
-bavlnka/zZ
+bavlnený/Y po:adjective
+bavlník/B po:noun is:masculine
+bavlníkový/YN po:adjective
+bavlnka/zZ po:noun is:feminine
Bavor
Bavora
Bavoráci
@@ -6413,19 +6422,19 @@ Bavorov
Bavorova
Bavorove
Bavorovi
-Bavorsko/M
+Bavorsko/M po:noun is:neuter
Bavorsky
-bavorský/YN
+bavorský/YN po:adjective
báz
bázach
-bazalka/zZ
-bazalkový/YN
-bazálny/YN
-bazalt/B
-bazaltový/YN
+bazalka/zZ po:noun is:feminine
+bazalkový/YN po:adjective
+bazálny/YN po:adjective
+bazalt/B po:noun is:masculine
+bazaltový/YN po:adjective
bázam
bazára
-bazár/B
+bazár/B po:noun is:masculine
bazáre
bazári
bazármi
@@ -6433,55 +6442,54 @@ bazároch
bazárom
Bazárom
bazárov
-bazárový/YN
+bazárový/YN po:adjective
bazáru
bazáry
-baza/zZ
-báza/zZ
-bazén/B
-bázeň/D
-bazénik/B
-bazénový/YN
+baza/zZ po:noun is:feminine
+báza/zZ po:noun is:feminine
+bazén/B po:noun is:masculine
+bázeň/D po:noun is:feminine
+bazénik/B po:noun is:masculine
+bazénový/YN po:adjective
bazicita
bazicity
bázicky
-bazický/YN
-bázický/YN
+bazický/YN po:adjective
+bázický/YN po:adjective
Bazileja
-Bazilej/D
+Bazilej/D po:noun is:feminine
Bazilejom
-bazilejský/YN
-bazilián/C
-baziliánsky/YN
-bazilika/zZ
-bazilikový/YN
+bazilejský/YN po:adjective
+bazilián/C po:noun is:masculine
+baziliánov/Y po:adjective
+baziliánsky/YN po:adjective
+bazilika/zZ po:noun is:feminine
+bazilikový/YN po:adjective
baziliškami
bazilišok
-Bazírovanie
+bazírovanie/V po:noun is:neuter
bazírovať/WN
-bázňach
-bázňam
bazofília
-bazový/Y
-bázový/Y
+bazový/Y po:adjective
+bázový/Y po:adjective
bažanta
-bažant/B
+bažant/B po:noun is:masculine
bažanti
Bažantica
-bažantí/I
+bažantí/I po:adjective
bažantmi
-bažantnica/U
+bažantnica/U po:noun is:feminine
bažanťom
bažanťou
bažantovi
baže
-baženie/V
-bažiaci/Y
-bažinatý/YN
+baženie/V po:noun is:neuter
+bažiaci/Y po:adjective
+bažinatý/YN po:adjective
bažiť/EN
baživosť
-baživý/YN
-bažný/YN
+baživý/YN po:adjective
+bažný/YN po:adjective
BB
BBC
BBS
@@ -6489,22 +6497,20 @@ Bc
BC
BCPB
BCT
-bdejúc
-bdelejší/IF
-bdelo
-bdelosť/K
-bdelý/YN
-bdenie/V
+bdelejší/IF po:adjective
+bdelosť/K po:noun is:feminine
+bdelý/YN po:adjective
+bdenie/V po:noun is:neuter
bdieť/XN
Be
beán
-beánia/U
+beánia/U po:noun is:feminine
Beát
Beátach
Beátam
-Beáta/zZ
-beat/B
+Beáta/zZ po:noun is:feminine
+beat/B po:noun is:masculine
beatifikácia
Beátina
beatman
@@ -6515,7 +6521,7 @@ Beatrica
Beatrice
beaufort
beaujolais
-Bebrava/zZ
+Bebrava/zZ po:noun is:feminine
Bebravská
Bebravského
Bebravskej
@@ -6525,16 +6531,17 @@ Beckove
Beckovom
beckovskej
beckovských
-Beckovský/YN
+Beckovský/YN po:adjective
becquerela
-becquerel/B
+becquerel/B po:noun is:masculine
becquerelmi
beč
bečať/RN
bečiaci
-béčkar/C
-béčka/zZ
-béčko/M
+béčkar/C po:noun is:masculine
+béčkarov/Y po:adjective
+béčka/zZ po:noun is:feminine
+béčko/M po:noun is:neuter
Bečov
Bečove
bečovskom
@@ -6544,79 +6551,78 @@ Bečvou
Bečvu
Bečvy
beda
-bedač/D
+bedač/D po:noun is:feminine
bedačenia
bedačiť/EN
-bedákania
-bedákanie
+bedákanie/V po:noun is:neuter
bedákať/XN
-bedár/C
+bedár/C po:noun is:masculine
bedárčiť/XN
bedáriť/XN
-bedárka/zZ
-bedársky/Y
+bedárka/zZ po:noun is:feminine
+bedárov/Y po:adjective
+bedársky/Y po:adjective
bedárstvach
bedárstvam
-bedárstvo/M
-bedeker/J
+bedárstvo/M po:noun is:neuter
+bedeker/J po:noun is:masculine
bedier
-bedľa/U
+bedľa/U po:noun is:feminine
bedlenie
bedliaci
bedliť/EN
bedlivo
-bedlivosť/K
-bedlivý/YN
-bedminton/B
-bedmintonový/YN
+bedlivosť/K po:noun is:feminine
+bedlivý/YN po:adjective
+bedminton/B po:noun is:masculine
+bedmintonový/YN po:adjective
bedňa
bedne
bedovanie
bedovať
bedrá/Q
-bedro/M
-bedrovník/B
-bedrový/YN
-beduín/C
-beduínsky/YN
-beebop
+bedro/M po:noun is:neuter
+bedrovník/B po:noun is:masculine
+bedrový/YN po:adjective
+beduín/C po:noun is:masculine
+beduínov/Y po:adjective
+beduínsky/YN po:adjective
beefsteak
-beezvýhľadný/YN
befel
-beg/C
+beg/C po:noun is:masculine
beghard
-begónia/U
-begóniový/YN
+begónia/U po:noun is:feminine
+begóniový/YN po:adjective
+begov/Y po:adjective
beha
-behačka/zZ
-behák/C
+behačka/zZ po:noun is:feminine
+behák/C po:noun is:masculine
+behákov/Y po:adjective
beháku
beháky
-behaní
-behania
-behanie
-behaním
+behanie/V po:noun is:neuter
behať/EN
behávať/XN
-behaviorálny/Y
-behaviorista/H
-behavioristický/Y
-behaviorizmus/B
-beh/B
-behom
+behaviorálny/Y po:adjective
+behaviorista/H po:noun is:masculine
+behavioristický/Y po:adjective
+behavioristov/Y po:adjective
+behaviorizmus/B po:noun is:masculine
+beh/B po:noun is:masculine
Behúl
behúľa
Behúľa
behúle
-behúľ/J
+behúľ/J po:noun is:masculine
Behúlom
Behúľom
-behúň/C
+behúň/C po:noun is:masculine
behúne
behúni
behúňovej
behúňovou
behúňových
+behúňov/Y po:adjective
behúňu
Behynce
Behynciach
@@ -6627,37 +6633,40 @@ becherovská
bechterev
BEI
Beire
-bej/C
+bej/C po:noun is:masculine
bejovia
-Bejrút/B
+Bejrút/B po:noun is:masculine
bejrútskeho
bejrútskej
bejrútskom
Bejrútskou
bejrútsky
bejú
-bejzbal/B
+bejzbal/B po:noun is:masculine
bejzbalmi
-bejzbalový/YN
-bek/c
-bekhend/B
+bejzbalový/YN po:adjective
+bek/c po:noun is:masculine
+bekhend/B po:noun is:masculine
bekon
+bekov/Y po:adjective
Beky
bel
Bel
Belá
Béla
-belák/C
+belák/C po:noun is:masculine
+belákov/Y po:adjective
beláky
belami
-belaňa/U
+belaňa/U po:noun is:feminine
belaní
beláni
Beláni
-beláň/L
+beláň/L po:noun is:masculine
+beláňov/Y po:adjective
belaria
belasa
-belasastý/YN
+belasastý/YN po:adjective
belasejšej
belasejší
belasejšia
@@ -6672,27 +6681,28 @@ belasejšom
belasejšou
belasieť/XN
belasisto
-belasistý/YN
+belasistý/YN po:adjective
belasiť/EN
beláskavo
-belaskavý/YN
-beláskavý/YN
+belaskavý/YN po:adjective
+beláskavý/YN po:adjective
belásky
belaso
-belások/C
-belasooký/YN
-belasosť/K
-belasozelený/YN
-belastý/YN
-belasý/YN
+belások/C po:noun is:masculine
+belásokov/Y po:adjective
+belasooký/YN po:adjective
+belasosť/K po:noun is:feminine
+belasozelený/YN po:adjective
+belastý/YN po:adjective
+belasý/YN po:adjective
Belavie
belavo
-belavosť/K
-belavý/YN
-belčov/B
-beľ/D
-Belehrad/B
-belehradský/YN
+belavosť/K po:noun is:feminine
+belavý/YN po:adjective
+belčov/B po:noun is:masculine
+beľ/D po:noun is:feminine
+Belehrad/B po:noun is:masculine
+belehradský/YN po:adjective
belej
Belej
belejme
@@ -6700,25 +6710,25 @@ belejte
belejú
belejúc
belemnit
-beletria/U
-beletrista/H
+beletria/U po:noun is:feminine
+beletrista/H po:noun is:masculine
beletristicky
-beletristický/YN
-beletristka/zZ
+beletristický/YN po:adjective
+beletristka/zZ po:noun is:feminine
+beletristov/Y po:adjective
beletrizovať/WN
-Belfast/B
-belfastský/YN
+Belfast/B po:noun is:masculine
+belfastský/YN po:adjective
belg
BELGA
Belge
Belgia
-Belgicko/M
+Belgicko/M po:noun is:neuter
belgicky
-belgický/Y
+belgický/Y po:adjective
Belgie
Belgii
Belgií
-beli
Belianska
Belianske
Belianskeho
@@ -6727,7 +6737,7 @@ Belianskou
Beliansky
Belianskych
Belianskymi
-belica/U
+belica/U po:noun is:feminine
belieť/XN
Belín
Belina
@@ -6735,11 +6745,11 @@ Belince
Belino
Belinského
Belize
-belizský/YN
+belizský/YN po:adjective
beliže
belkanto
Belkin
-belko/BC
+belko/BC po:noun is:masculine
belkova
Belkovej
Belku
@@ -6749,22 +6759,23 @@ Bella
Belle
bellevue
Bellu
-beľmo/M
-Belo/c
-beloch/C
+beľmo/M po:noun is:neuter
+Belo/c po:noun is:masculine
+beloch/C po:noun is:masculine
belochova
+belochov/Y po:adjective
belom
beloň
beloňa
belone
-belorítka/zZ
-belosť/K
+belorítka/zZ po:noun is:feminine
+belosť/K po:noun is:feminine
belostne
-belostnosivý/YN
-belostnosť/K
-belostný/Y
-beloška/zZ
-belošský/YN
+belostnosivý/YN po:adjective
+belostnosť/K po:noun is:feminine
+belostný/Y po:adjective
+beloška/zZ po:noun is:feminine
+belošský/YN po:adjective
belota
Belou
Belova
@@ -6775,6 +6786,7 @@ Belovo
belovom
Belovou
belovým
+Belov/Y po:adjective
belšej
belší
belšia
@@ -6796,7 +6808,7 @@ Beluj
beluša
beluše
Beluše
-beluš/J
+beluš/J po:noun is:masculine
belušmi
belušoch
belušom
@@ -6806,10 +6818,10 @@ belušovi
Belušské
belušskej
Belušských
-belvedér/B
+belvedér/B po:noun is:masculine
belvedéri
Belvedérom
-belvedérsky/Y
+belvedérsky/Y po:adjective
belvica
Bely
belzebub
@@ -6822,28 +6834,30 @@ Belžou
Belžu
Beňadická
Beňadickej
-Beňadik/c
+Beňadik/c po:noun is:masculine
Beňadiková
Beňadikovej
+Beňadikov/Y po:adjective
Beňadiku
Beňadovo
Benátčan
Benátčana
Benátkach
Benátky/Q
-benátsky/YN
+benátsky/YN po:adjective
bendží
-bendžo/M
+bendžo/M po:noun is:neuter
bene
benedikcia
Benedikt
Benedikta
-benediktín/C
+benediktín/C po:noun is:masculine
benediktínka
-benediktínsky/YN
+benediktínov/Y po:adjective
+benediktínsky/YN po:adjective
benefície
-benefícium/M
-benefičný/YN
+benefícium/M po:noun is:neuter
+benefičný/YN po:adjective
Benelux
Beneluxe
Beneluxom
@@ -6852,37 +6866,38 @@ Benešov
Benešova
Benešove
Benešovom
-benešovský/YN
+benešovský/YN po:adjective
Benešovu
-benevolencia/U
+benevolencia/U po:noun is:feminine
benevolentne
-benevolentnosť/K
-benevolentný/Y
+benevolentnosť/K po:noun is:feminine
+benevolentný/Y po:adjective
beng
-bengál/B
+bengál/B po:noun is:masculine
bengálčin
bengálčinách
bengálčinám
bengálčinami
-bengálčina/z
+bengálčina/z po:noun is:feminine
bengáli
bengálmi
-bengálsky
-bengálsky/YN
+bengálsky/YN po:adjective
bench
-Benický/YN
+Benický/YN po:adjective
Benigna
benignita
-benígny/YN
+benígny/YN po:adjective
beniky
-Benin/B
-benjamín/c
-Benjamín/c
+Benin/B po:noun is:masculine
+benjamín/c po:noun is:masculine
+Benjamín/c po:noun is:masculine
benjamíni
-benjamínka/zZ
+benjamínka/zZ po:noun is:feminine
Benjamínkom
-Benkovský/YN
-Beňovský/YN
+benjamínov/Y po:adjective
+Benjamínov/Y po:adjective
+Benkovský/YN po:adjective
+Beňovský/YN po:adjective
bentá
bentonit
bentonitom
@@ -6895,15 +6910,15 @@ Beňuša
Beňuši
Beňušu
benzedrín
-benzén/B
-benzénový/YN
-benzín/B
-benzínka/zZ
-benzínový/YN
-benzol/B
-benzolový/YN
+benzén/B po:noun is:masculine
+benzénový/YN po:adjective
+benzín/B po:noun is:masculine
+benzínka/zZ po:noun is:feminine
+benzínový/YN po:adjective
+benzol/B po:noun is:masculine
+benzolový/YN po:adjective
Beograd
-beolovnatý/Y
+beolovnatý/Y po:adjective
berber
berceuse
Berehov
@@ -6918,11 +6933,11 @@ bergamot
Berchtesgadene
beriel
berkélium
-berla/zZ
+berla/zZ po:noun is:feminine
Berlin
berlina
Berlina
-Berlín/B
+Berlín/B po:noun is:masculine
Berline
berlinetta
berlínska
@@ -6944,33 +6959,35 @@ bermudách
bermudám
bermudami
Bermudami
-bermudový/YN
-bermudský/YN
+bermudový/YN po:adjective
+bermudský/YN po:adjective
bermudy/Q
-Bernard/c
+Bernard/c po:noun is:masculine
Bernardina
-bernardín/B
+bernardín/B po:noun is:masculine
Bernardine
bernardíni
Bernardino
bernardínovi
Bernardove
Bernardovo
+Bernardov/Y po:adjective
Bernardu
-Bern/B
+Bern/B po:noun is:masculine
Berno
Bernolákova
+bernolákovcov/Y po:adjective
bernolákovčín
bernolákovčinách
bernolákovčinám
bernolákovčinami
-bernolákovčina/z
+bernolákovčina/z po:noun is:feminine
Bernolákove
-bernolákovec/C
+bernolákovec/C po:noun is:masculine
Bernolákovo
-bernolákovský/YN
-bernský/YN
-berný/YN
+bernolákovský/YN po:adjective
+bernský/YN po:adjective
+berný/YN po:adjective
Beroun
Beroune
Berounom
@@ -6981,11 +6998,11 @@ berounskej
berounskom
berounskou
berounských
-Berounský/YN
+Berounský/YN po:adjective
Berounu
Bert
berta
-Berta/zZ
+Berta/zZ po:noun is:feminine
bertierit
Bertine
Bertini
@@ -6996,26 +7013,27 @@ Bertranda
bertrandi
Bertrandom
berúci
-beryl/B
-berýliový/Y
+beryl/B po:noun is:masculine
+berýliový/Y po:adjective
berylióza
-berýlium/M
-berylnatý/YN
-berylový/YN
-bes/B
-beseda/zZ
-besednica/U
-besednicový/YN
-besedník/C
+berýlium/M po:noun is:neuter
+berylnatý/YN po:adjective
+berylový/YN po:adjective
+bes/B po:noun is:masculine
+beseda/zZ po:noun is:feminine
+besednica/U po:noun is:feminine
+besednicový/YN po:adjective
+besedník/C po:noun is:masculine
+besedníkov/Y po:adjective
besedovať/WN
-besedujúci/Y
-besemerácia/U
+besedujúci/Y po:adjective
+besemerácia/U po:noun is:feminine
besi
-besiedka/zZ
+besiedka/zZ po:noun is:feminine
Beskýd
Beskydami
Beskydoch
-beskydský/YN
+beskydský/YN po:adjective
Beskydy/Q
besne
besnení
@@ -7030,15 +7048,15 @@ besnime
besnite
besniť/EN
besno
-besnota/zZ
-besný/YN
+besnota/zZ po:noun is:feminine
+besný/YN po:adjective
besovi
bestiofília
bestsellera
-bestseller/B
+bestseller/B po:noun is:masculine
bestselleri
Beša
-bešamel/B
+bešamel/B po:noun is:masculine
bešamelmi
Bešeňov
Bešeňova
@@ -7046,37 +7064,37 @@ Bešeňová
Bešeňove
Bešeňovej
Bešeňovou
-bešeňovský/YN
+bešeňovský/YN po:adjective
Beši
beštialít
-beštialita/zZ
-beštiálne
-beštiálnosť/K
-beštiálny/YN
-beštia/U
+beštialita/zZ po:noun is:feminine
+beštiálnosť/K po:noun is:feminine
+beštiálny/YN po:adjective
+beštia/U po:noun is:feminine
beťaha
-beťah/B
+beťah/B po:noun is:masculine
beťahovi
beťahovia
betaín
betaínu
-beťár/C
+beťár/C po:noun is:masculine
beťárčiť
-beťárky/Y
-beťársky/YN
+beťárky/Y po:adjective
+beťárov/Y po:adjective
+beťársky/YN po:adjective
beťárstvach
beťárstvam
-beťárstvo/M
-betatrón/B
-beta/zZ
+beťárstvo/M po:noun is:neuter
+betatrón/B po:noun is:masculine
+beta/zZ po:noun is:feminine
Betina
Betka
Betku
betla
betlehema
Betlehema
-betlehem/B
-Betlehem/B
+betlehem/B po:noun is:masculine
+Betlehem/B po:noun is:masculine
betlehemca
betlehemcami
betlehemci
@@ -7084,90 +7102,90 @@ betlehemcoch
betlehemcom
betlehemcov
betlehemcovi
-Betlehemčan/c
-Betlehemčanka/zZ
+Betlehemčan/c po:noun is:masculine
+Betlehemčanka/zZ po:noun is:feminine
+Betlehemčanov/Y po:adjective
betlehemček
betlehemec
-betlehemský/YN
+betlehemský/YN po:adjective
Betliar
Betliara
Betliari
Betliarska
Betliarskej
Betliarsky
-betonár/C
-betonáreň/D
-betonárka/zZ
-betonárňach
-betonárňam
-betonársky/Y
+betonár/C po:noun is:masculine
+betonáreň/D po:noun is:feminine
+betonárka/zZ po:noun is:feminine
+betonársky/Y po:adjective
betonárstvo
betonáž
betonáže
betonáži
betonážou
-betón/B
+betón/B po:noun is:masculine
betónovacích
-betónovanie/V
-betónovaný/YN
+betónovanie/V po:noun is:neuter
+betónovaný/YN po:adjective
betónovať/WN
betónovo
-betónový/YN
+betónový/YN po:adjective
Betuša
bétyl
-bez
-bezalkoholický/YN
-bezatomový/YN
-bezatómový/YN
+bezalkoholický/YN po:adjective
+bezatomový/YN po:adjective
+bezatómový/YN po:adjective
bezbariérovo
-bezbariérovosť/K
-bezbariérový/YN
+bezbariérovosť/K po:noun is:feminine
+bezbariérový/YN po:adjective
bezbolestne
-bezbolestnosť/K
-bezbolestný/YN
+bezbolestnosť/K po:noun is:feminine
+bezbolestný/YN po:adjective
bezbožne
bezbožnícky
-bezbožník/C
+bezbožník/C po:noun is:masculine
bezbožníkovho
-bezbožnosť/K
-bezbožný/YN
+bezbožníkov/Y po:adjective
+bezbožnosť/K po:noun is:feminine
+bezbožný/YN po:adjective
bezbranne
-bezbrannosť/K
-bezbranný/YN
+bezbrannosť/K po:noun is:feminine
+bezbranný/YN po:adjective
bezbreho
Bezbrehosť
-bezbrehý/YN
-bezcennosť/K
-bezcenný/YN
-bezcieľne
-bezcieľnosť/K
-bezcieľny/YN
+bezbrehý/YN po:adjective
+bezcennosť/K po:noun is:feminine
+bezcenný/YN po:adjective
+bezcieľnosť/K po:noun is:feminine
+bezcieľny/YN po:adjective
bezcitne
bezcitník
-bezcitnosť/K
-bezcitný/YN
+bezcitnosť/K po:noun is:feminine
+bezcitný/YN po:adjective
bezcolne
-bezcolný/Y
+bezcolný/Y po:adjective
bezčíselným
-bezdaždivý/YN
-bezdetnosť/K
-bezdetný/YN
-bezdevízový/YN
-bezdný/YN
-bezdomovec/C
-bezdomovecký/YN
-bezdomovectvo/M
-bezdomovkyňa/U
+bezdaždivý/YN po:adjective
+bezdetnosť/K po:noun is:feminine
+bezdetný/YN po:adjective
+bezdevízový/YN po:adjective
+bezdný/YN po:adjective
+bezdomovcov/Y po:adjective
+bezdomovec/C po:noun is:masculine
+bezdomovecký/YN po:adjective
+bezdomovectvo/M po:noun is:neuter
+bezdomovkyňa/U po:noun is:feminine
bezdomovo
-bezdomovský/YN
-bezdomovstvo/M
-bezdomový/YN
+bezdomovský/YN po:adjective
+bezdomovstvo/M po:noun is:neuter
+bezdomový/YN po:adjective
+bezdotykový/Y po:adjective
bezdôvodne
-bezdôvodnosť/K
-bezdôvodný/YN
-bezdrevný/YN
+bezdôvodnosť/K po:noun is:feminine
+bezdôvodný/YN po:adjective
+bezdrevný/YN po:adjective
bezdrôtovo
-bezdrôtový/YN
+bezdrôtový/YN po:adjective
bezduchejšej
bezduchejší
bezduchejšia
@@ -7181,349 +7199,350 @@ bezduchejšiu
bezduchejšom
bezduchejšou
bezducho
-bezduchosť/K
-bezduchý/YN
-bezdušový/YN
+bezduchosť/K po:noun is:feminine
+bezduchý/YN po:adjective
+bezdušový/YN po:adjective
bezemšon
-bezfarbý/YN
+bezfarbý/YN po:adjective
bezfarebne
-bezfarebnosť/K
-bezfarebný/YN
-bezforemný/YN
+bezfarebnosť/K po:noun is:feminine
+bezfarebný/YN po:adjective
+bezforemný/YN po:adjective
bezhlasne
-bezhlasný/YN
-bezhlasý/YN
+bezhlasný/YN po:adjective
+bezhlasý/YN po:adjective
bezhlavo
-bezhlavosť/K
-bezhlavý/YN
-bezhlučný/YN
+bezhlavosť/K po:noun is:feminine
+bezhlavý/YN po:adjective
+bezhlučný/YN po:adjective
bezhotovostne
-bezhotovostný/YN
+bezhotovostný/YN po:adjective
bezhranične
bezhraničnosť
bezhraničnosti
-bezhraničný/YN
+bezhraničný/YN po:adjective
bezhrmotne
-bezhrmotný/YN
+bezhrmotný/YN po:adjective
bezhviezdnej
bezcharakterne
-bezcharakternosť/K
-bezcharakterný/YN
-bezcholesterolový/YN
-bezchvostý/YN
+bezcharakternosť/K po:noun is:feminine
+bezcharakterný/YN po:adjective
+bezcholesterolový/YN po:adjective
+bezchvostý/YN po:adjective
bezchybne
-bezchybnosť/K
-bezchybný/YN
+bezchybnosť/K po:noun is:feminine
+bezchybný/YN po:adjective
bezideovo
-bezideovosť/K
-bezideový/YN
-bezjadrový/YN
-bezkofeinový/Y
-bezkonečný/YN
+bezideovosť/K po:noun is:feminine
+bezideový/YN po:adjective
+bezjadrový/YN po:adjective
+bezkofeinový/Y po:adjective
+bezkonečný/YN po:adjective
bezkonfliktnosť
bezkonfliktnosti
bezkonfliktovo
-bezkonfliktovosť/K
-bezkonfliktový/YN
+bezkonfliktovosť/K po:noun is:feminine
+bezkonfliktový/YN po:adjective
bezkonkurenčne
-bezkonkurenčný/YN
-bezkontaktný/Y
-bezkoristný/YN
-bezkrídly/YN
-bezkrký/YN
+bezkonkurenčný/YN po:adjective
+bezkontaktný/Y po:adjective
+bezkoristný/YN po:adjective
+bezkrídly/YN po:adjective
+bezkrký/YN po:adjective
bezkrvne
-bezkrvnosť/K
-bezkrvný/YN
-bezkvetý/YN
-bezlepkový/Y
-bezletový/YN
-bezlistý/YN
+bezkrvnosť/K po:noun is:feminine
+bezkrvný/YN po:adjective
+bezkvetý/YN po:adjective
+bezlepkový/Y po:adjective
+bezletový/YN po:adjective
+bezlistý/YN po:adjective
bezmajetný
bezmála
-bezmäsitý/YN
-bezmäsý/Y
+bezmäsitý/YN po:adjective
+bezmäsý/Y po:adjective
bezmedzne
-bezmedznosť/K
-bezmedzný/YN
+bezmedznosť/K po:noun is:feminine
+bezmedzný/YN po:adjective
bezmenne
-bezmennosť/K
-bezmenný/YN
-bezmerný/YN
+bezmennosť/K po:noun is:feminine
+bezmenný/YN po:adjective
+bezmerný/YN po:adjective
bezmoci
-bezmocne
-bezmocne/PF
-bezmocnosť/K
-bezmocný/YN
-bezmotorový/YN
-bezmračný/YN
+bezmocne/PF po:adjective
+bezmocnosť/K po:noun is:feminine
+bezmocný/YN po:adjective
+bezmotorový/YN po:adjective
+bezmračný/YN po:adjective
bezmyšlienkovite
bezmyšlienkovito
-bezmyšlienkovitosť/K
-bezmyšlienkovitý/YN
+bezmyšlienkovitosť/K po:noun is:feminine
+bezmyšlienkovitý/YN po:adjective
bezmyšlienkovo
-bezmyšlienkový/YN
-beznádej/D
+bezmyšlienkový/YN po:adjective
+beznádej/D po:noun is:feminine
beznádejne
-beznádejnosť/K
-beznádejný/YN
-beznájdený/Y
-beznáročný/YN
-beznohý/YN
-bezo
+beznádejnosť/K po:noun is:feminine
+beznádejný/YN po:adjective
+beznájdený/Y po:adjective
+beznáročný/YN po:adjective
+beznohý/YN po:adjective
bezoblačne
bezoblačno
-bezoblačnosť/K
-bezoblačný/YN
+bezoblačnosť/K po:noun is:feminine
+bezoblačný/YN po:adjective
bezobsažne
bezobsažno
-bezobsažnosť/K
-bezobsažný/YN
-bezočivec/C
+bezobsažnosť/K po:noun is:feminine
+bezobsažný/YN po:adjective
+bezočivcov/Y po:adjective
+bezočivec/C po:noun is:masculine
bezočivo
-bezočivosť/K
-bezočivý/YN
+bezočivosť/K po:noun is:feminine
+bezočivý/YN po:adjective
bezodkladne
-bezodkladnosť/K
-bezodkladný/YN
+bezodkladnosť/K po:noun is:feminine
+bezodkladný/YN po:adjective
bezodne
-bezodný/YN
-bezodpadový/YN
+bezodný/YN po:adjective
+bezodpadový/YN po:adjective
bezodplatne
-bezodplatnosť/K
-bezodplatný/YN
+bezodplatnosť/K po:noun is:feminine
+bezodplatný/YN po:adjective
bezodtokovými
bezohľadne
bezohladnej
-bezohľadnosť/K
+bezohľadnosť/K po:noun is:feminine
bezohladnou
-bezohľadný/YN
-bezoký/YN
-bezolovnatý/YN
+bezohľadný/YN po:adjective
+bezoký/YN po:adjective
+bezolovnatý/YN po:adjective
+bezo po:preposition is:genitive
bezosporu
-bezostený/YN
+bezostený/YN po:adjective
bezostyšne
-bezostyšnosť/K
-bezostyšný/YN
+bezostyšnosť/K po:noun is:feminine
+bezostyšný/YN po:adjective
bezozvyšku
-bezpartajnosť/K
-bezpartajný/YN
+bezpartajnosť/K po:noun is:feminine
+bezpartajný/YN po:adjective
bezpätkové
bezpeč
-bezpečie/VN
+bezpečie/VN po:noun is:neuter
bezpečne
-bezpečnejší/PF
-bezpečnosť/KN
+bezpečnejší/PF po:adjective
+bezpečnosť/KN po:noun is:feminine
bezpečnostne
bezpečnostno
-bezpečnostný/YN
-bezpečný/YN
-bezperspektívne
-bezperspektívnosť/K
-bezperspektívny/YN
+bezpečnostný/YN po:adjective
+bezpečný/YN po:adjective
+bezperspektívnosť/K po:noun is:feminine
+bezperspektívny/YN po:adjective
bezplánovitým
bezplánovitými
bezplatne
bezplatnosť
bezplatnosti
-bezplatný/YN
-bezpočetný/YN
+bezplatný/YN po:adjective
+bezpočetný/YN po:adjective
bezpodmienečne
-bezpodmienečný/YN
+bezpodmienečný/YN po:adjective
bezpodstatne
-bezpodstatný/YN
-bezpohlavnosť/K
-bezpohlavný/YN
+bezpodstatný/YN po:adjective
+bezpohlavnosť/K po:noun is:feminine
+bezpohlavný/YN po:adjective
bezpochyby
+bez po:preposition is:genitive
bezporuchovo
-bezporuchovosť/K
-bezporuchový/YN
+bezporuchovosť/K po:noun is:feminine
+bezporuchový/YN po:adjective
bezpracne
-bezprácne
-bezprácnosť/K
-bezpracný/YN
-bezprácny/YN
+bezprácnosť/K po:noun is:feminine
+bezpracný/YN po:adjective
+bezprácny/YN po:adjective
bezprašne
-bezprašnosť/K
-bezprašný/YN
-bezprávie/V
-bezprávne
-bezprávnosť/K
-bezprávny/YN
+bezprašnosť/K po:noun is:feminine
+bezprašný/YN po:adjective
+bezprávie/V po:noun is:neuter
+bezprávnosť/K po:noun is:feminine
+bezprávny/YN po:adjective
bezprecedentne
-bezprecedentný/YN
+bezprecedentný/YN po:adjective
bezpredm
bezpredmetne
-bezpredmetnosť/K
-bezpredmetný/YN
-bezpríčinný/YN
+bezpredmetnosť/K po:noun is:feminine
+bezpredmetný/YN po:adjective
+bezpríčinný/YN po:adjective
bezpríkladne
-bezpríkladnosť/K
-bezpríkladný/YN
-bezpríspevkový/Y
-bezprístrešný/YN
+bezpríkladnosť/K po:noun is:feminine
+bezpríkladný/YN po:adjective
+bezpríspevkový/Y po:adjective
+bezprístrešný/YN po:adjective
bezpríznakovo
-bezpríznakovosť/K
-bezpríznakový/YN
+bezpríznakovosť/K po:noun is:feminine
+bezpríznakový/YN po:adjective
bezprizorne
-bezprizornosť/K
-bezprizorný/Y
-bezprízorný/YN
+bezprizornosť/K po:noun is:feminine
+bezprízorný/YN po:adjective
+bezprizorný/Y po:adjective
bezproblémovo
bezproblémovosť
bezproblémovosti
bezproblémovosťou
-bezproblémový/YN
+bezproblémový/YN po:adjective
bezprogramovému
bezprogramoví
bezprogramovú
bezprostredne
-bezprostrednosť/K
-bezprostredný/YN
-bezprstý/YN
-bezpultový/YN
+bezprostrednosť/K po:noun is:feminine
+bezprostredný/YN po:adjective
+bezprstý/YN po:adjective
+bezpultový/YN po:adjective
bezradne
-bezradnosť/K
-bezradný/YN
+bezradnosť/K po:noun is:feminine
+bezradný/YN po:adjective
bezriziková
-bezrodový/YN
-bezrohý/YN
-bezruký/YN
+bezrodový/YN po:adjective
+bezrohý/YN po:adjective
+bezruký/YN po:adjective
bezsenne
-bezsennosť/K
-bezsenný/YN
-bezslnečný/YN
-bezslovný/YN
+bezsennosť/K po:noun is:feminine
+bezsenný/YN po:adjective
+bezslnečný/YN po:adjective
+bezslovný/YN po:adjective
bezstarostne
-bezstarostnosť/K
-bezstarostný/YN
-bezstavovec/L
-bezstratovosť/K
-bezstratový/YN
-bezstupový/YN
+bezstarostnosť/K po:noun is:feminine
+bezstarostný/YN po:adjective
+bezstavovcov/Y po:adjective
+bezstavovec/L po:noun is:masculine
+bezstratovosť/K po:noun is:feminine
+bezstratový/YN po:adjective
+bezstupový/YN po:adjective
bezstykovej
-bezšvíkový/YN
-bezšvový/YN
+bezšvíkový/YN po:adjective
+bezšvový/YN po:adjective
beztak
-beztelesný/YN
+beztelesný/YN po:adjective
beztho
-beztiažový/YN
-beztlakový/YN
+beztiažový/YN po:adjective
+beztlakový/YN po:adjective
beztoho
beztresne
beztrestne
-beztrestnosť/K
-beztrestný/YN
-beztriedny/YN
-beztvárne
-beztvárnosť/K
-beztvárny/YN
+beztrestnosť/K po:noun is:feminine
+beztrestný/YN po:adjective
+beztriedny/YN po:adjective
+beztvárnosť/K po:noun is:feminine
+beztvárny/YN po:adjective
beztvaro
-beztvarosť/K
-beztvarý/Y
+beztvarosť/K po:noun is:feminine
+beztvarý/Y po:adjective
bezúčelne
-bezúčelnosť/K
-bezúčelný/YN
+bezúčelnosť/K po:noun is:feminine
+bezúčelný/YN po:adjective
bezúčinne
-bezúčinný/YN
+bezúčinný/YN po:adjective
bezúhonne
-bezúhonnejší/PF
-bezúhonnosť/K
-bezúhonný/YN
-bezuchý/YN
+bezúhonnejší/PF po:adjective
+bezúhonnosť/K po:noun is:feminine
+bezúhonný/YN po:adjective
+bezuchý/YN po:adjective
bezúročne
-bezúročný/YN
+bezúročný/YN po:adjective
bezúspešne
-bezúspešnosť/K
-bezúspešný/YN
+bezúspešnosť/K po:noun is:feminine
+bezúspešný/YN po:adjective
bezútešne
-bezútešnosť/K
-bezútešný/Y
+bezútešnosť/K po:noun is:feminine
+bezútešný/Y po:adjective
bezuzdne
-bezuzdnosť/K
-bezuzdný/YN
+bezuzdnosť/K po:noun is:feminine
+bezuzdný/YN po:adjective
bezvadne
-bezvadný/YN
-bezváhový/YN
-bezvedomie/V
-bezvedomý/YN
-bezverec/C
+bezvadný/YN po:adjective
+bezváhový/YN po:adjective
+bezvedomie/V po:noun is:neuter
+bezvedomý/YN po:adjective
+bezvercov/Y po:adjective
+bezverec/C po:noun is:masculine
bezverectvo
-bezveternosť/K
-bezveterný/YN
-bezvetrie/V
+bezveternosť/K po:noun is:feminine
+bezveterný/YN po:adjective
+bezvetrie/V po:noun is:neuter
bezvízovo
-bezvízový/Y
-bezvládie/V
-bezvládne
-bezvládnosť/K
-bezvládny/YN
-bezvlasý/YN
-bezvodný/YN
-bezvodý/YN
+bezvízový/Y po:adjective
+bezvládie/V po:noun is:neuter
+bezvládnosť/K po:noun is:feminine
+bezvládny/YN po:adjective
+bezvlasý/YN po:adjective
+bezvodný/YN po:adjective
+bezvodý/YN po:adjective
bezvýhľadne
-bezvýhľadnosť/K
-bezvýhľadný/Y
+bezvýhľadnosť/K po:noun is:feminine
+bezvýhľadný/YN po:adjective
+bezvýhľadný/Y po:adjective
bezvýhradne
-bezvýhradnosť/K
-bezvýhradný/YN
+bezvýhradnosť/K po:noun is:feminine
+bezvýhradný/YN po:adjective
bezvýchodiskovo
-bezvýchodiskovosť/K
-bezvýchodiskový/YN
+bezvýchodiskovosť/K po:noun is:feminine
+bezvýchodiskový/YN po:adjective
bezvýchodne
-bezvýchodnosť/K
-bezvýchodný/YN
+bezvýchodnosť/K po:noun is:feminine
+bezvýchodný/YN po:adjective
bezvýnimočne
-bezvýnimočnosť/K
-bezvýnimočný/YN
+bezvýnimočnosť/K po:noun is:feminine
+bezvýnimočný/YN po:adjective
bezvýrazne
-bezvýraznosť/K
-bezvýrazný/YN
+bezvýraznosť/K po:noun is:feminine
+bezvýrazný/YN po:adjective
bezvýsledne
-bezvýslednosť/K
-bezvýsledný/YN
+bezvýslednosť/K po:noun is:feminine
+bezvýsledný/YN po:adjective
bezvýznamne
-bezvýznamnosť/K
-bezvýznamný/YN
+bezvýznamnosť/K po:noun is:feminine
+bezvýznamný/YN po:adjective
bezzákladne
-bezzákladný/YN
-bezzákonnosť/K
-bezzákonný/YN
+bezzákladný/YN po:adjective
+bezzákonnosť/K po:noun is:feminine
+bezzákonný/YN po:adjective
bezzásadovo
-bezzásadovosť/K
-bezzásadový/YN
+bezzásadovosť/K po:noun is:feminine
+bezzásadový/YN po:adjective
bezzemka
bezzemkami
bezzemkoch
bezzemkom
bezzemkov
bezzemkovi
-bezzemok/c
-bezzištný/YN
-bezzmyselný/YN
-bezzrážkový/YN
+bezzemok/c po:noun is:masculine
+bezzemokov/Y po:adjective
+bezzištný/YN po:adjective
+bezzmyselný/YN po:adjective
+bezzrážkový/YN po:adjective
bezzubo
-bezzubosť/K
-bezzubý/YN
+bezzubosť/K po:noun is:feminine
+bezzubý/YN po:adjective
bezzvučne
-bezzvučný/YN
-bezženstvo/M
-bezživotný/YN
-bežaný/YN
+bezzvučný/YN po:adjective
+bezženstvo/M po:noun is:neuter
+bezživotný/YN po:adjective
+bežaný/YN po:adjective
bežať/RN
bežce
bežcu
-bežec/C
-bežecký/YN
-bežiaci/YN
+bežec/C po:noun is:masculine
+bežecký/YN po:adjective
+bežiaci/YN po:adjective
bežiačky
-bežkár/C
-bežkárka/zZ
-bežkársky/YN
+bežkár/C po:noun is:masculine
+bežkárka/zZ po:noun is:feminine
+bežkárov/Y po:adjective
+bežkársky/YN po:adjective
bežkárstvach
bežkárstvam
-bežkárstvo/M
+bežkárstvo/M po:noun is:neuter
bežkať/EN
-bežka/zZ
+bežka/zZ po:noun is:feminine
bežkom
bežkoval
bežkovala
@@ -7540,66 +7559,71 @@ bežkujme
bežkujte
bežkujú
bežkujúc
-bežkyňa/U
+bežkyňa/U po:noun is:feminine
bežne
-bežnejší/PF
+bežnejší/PF po:adjective
Bežník
bežníku
bežno
-bežnosť/K
-bežný/YN
+bežnosť/K po:noun is:feminine
+bežný/YN po:adjective
Bežovce
béžovo
-béžový/YN
+béžový/YN po:adjective
BFZ
bhakti
bhikh
-Bhután/B
-Bhutánčan/c
-Bhutánčanka/zZ
+Bhután/B po:noun is:masculine
+Bhutánčan/c po:noun is:masculine
+Bhutánčanka/zZ po:noun is:feminine
+Bhutánčanov/Y po:adjective
bhutánsky
-Bhutánsky/Y
+Bhutánsky/Y po:adjective
Bialystok
Bialystoku
bianco
bianko
biankooferta
-biatek/B
-biatlon/B
-biatlonista/H
-biatlonistka/zZ
-biatlonový/YN
-bibas/C
+biatek/B po:noun is:masculine
+biatlon/B po:noun is:masculine
+biatlonista/H po:noun is:masculine
+biatlonistka/zZ po:noun is:feminine
+biatlonistov/Y po:adjective
+biatlonový/YN po:adjective
+bibas/C po:noun is:masculine
+bibasov/Y po:adjective
bibelot
Bibián
Bibiana
Bibiánach
Bibiánam
-Bibiána/zZ
+Bibiána/zZ po:noun is:feminine
bibl
-biblia/U
-biblicizmus/B
-biblickosť/K
+biblia/U po:noun is:feminine
+biblicizmus/B po:noun is:masculine
+biblickosť/K po:noun is:feminine
biblicky
-biblický/YN
+biblický/YN po:adjective
bibličtín
bibličtinách
bibličtinám
bibličtinami
-bibličtina/z
+bibličtina/z po:noun is:feminine
biblio
bibliobus
-bibliofil/c
+bibliofil/c po:noun is:masculine
bibliofili
-bibliofília/U
-bibliofilský/YN
+bibliofília/U po:noun is:feminine
+bibliofilov/Y po:adjective
+bibliofilský/YN po:adjective
bibliofilstvo
bibliofób
-bibliograf/C
-bibliografia/U
+bibliograf/C po:noun is:masculine
+bibliografia/U po:noun is:feminine
bibliograficky
-bibliografický/YN
-bibliografka/zZ
+bibliografický/YN po:adjective
+bibliografka/zZ po:noun is:feminine
+bibliografov/Y po:adjective
bibliológia
bibliománia
bibliomantia
@@ -7608,51 +7632,52 @@ bibliopsychológia
biblioték
bibliotékach
bibliotékam
-bibliotekár/C
-bibliotekárka/zZ
-bibliotekársky/YN
-bibliotéka/zZ
+bibliotekár/C po:noun is:masculine
+bibliotekárka/zZ po:noun is:feminine
+bibliotekárov/Y po:adjective
+bibliotekársky/YN po:adjective
+bibliotéka/zZ po:noun is:feminine
biblioterapia
bibret
bicefalus
bicepsami
-biceps/B
-bicepsový/Y
+biceps/B po:noun is:masculine
+bicepsový/Y po:adjective
bicie/Q
-bicí/I
-bicykel/J
+bicí/I po:adjective
+bicykel/J po:noun is:masculine
bicykla
bicyklami
bicykle
-bicyklebal/B
-bicyklebalista/H
+bicyklebal/B po:noun is:masculine
+bicyklebalista/H po:noun is:masculine
+bicyklebalistov/Y po:adjective
bicyklebalmi
-bicyklebalový/Y
+bicyklebalový/Y po:adjective
bicykli
bicyklíka
bicyklíkov
-bicyklista/H
-bicyklistka/zZ
+bicyklista/H po:noun is:masculine
+bicyklistka/zZ po:noun is:feminine
+bicyklistov/Y po:adjective
bicykloch
bicyklom
bicyklov
-bicyklovaní
-bicyklovanie
-bicyklovaním
-bicyklovaniu
+bicyklovanie/V po:noun is:neuter
bicyklovať/WN
-bicyklový/Y
+bicyklový/Y po:adjective
bicyklu
-bičík/B
+bičík/B po:noun is:masculine
bičíkovce
-bičíkovec/C
+bičíkovcov/Y po:adjective
+bičíkovec/C po:noun is:masculine
bičísk
-bičisko/M
-bič/J
-bičovanie/V
-bičovaný/Y
+bičisko/M po:noun is:neuter
+bič/J po:noun is:masculine
+bičovanie/V po:noun is:neuter
+bičovaný/Y po:adjective
bičovať/WN
-bičový/Y
+bičový/Y po:adjective
bidet
Bidet
bidetom
@@ -7660,142 +7685,132 @@ bidetov
bidetu
bidety
bidielko
-bidlo/M
+bidlo/M po:noun is:neuter
bidon
-Bidovský/YN
+Bidovský/YN po:adjective
bied
-bieda/zZ
-biedermeier/J
+bieda/zZ po:noun is:feminine
+biedermeier/J po:noun is:masculine
biedermeiermi
-biedermeierovský/YN
+biedermeierovský/YN po:adjective
biedermeiery
biediť/XN
-biedne
-biednejší/PF
-biednosť/K
-biedny/YN
+biednejší/PF po:adjective
+biednosť/K po:noun is:feminine
+biedny/YN po:adjective
Biel
-bielená
-bielené
-bieleného
-bielenej
-bielení
bielenia
bielenie
-bielenou
-bielenú
-bielených
-bieleným
-bielenými
-Bielený/YN
+bielený/YN po:adjective
+Bielený/YN po:adjective
bieliace
bieliaci
-bieliareň/D
-bielič/C
-bielidlo/M
+bieliareň/D po:noun is:feminine
+bielič/C po:noun is:masculine
+bieličov/Y po:adjective
+bielidlo/M po:noun is:neuter
bielisto
bieliť/XN
-bielizeň/D
-bielizník/B
-bielizňový/YN
-bielko/M
+bielizeň/D po:noun is:feminine
+bielizník/B po:noun is:masculine
+bielizňový/YN po:adjective
+bielko/M po:noun is:neuter
bielkova
bielkove
bielkovi
-bielkovina/zZ
-bielkovinný/YN
-bielkovinový/YN
+bielkovina/zZ po:noun is:feminine
+bielkovinný/YN po:adjective
+bielkovinový/YN po:adjective
bielkovo
bielkovu
-bielkový/YN
-bielo
+bielkový/YN po:adjective
bielob
bielobách
bielobám
bielobami
-bieloba/z
-bielo-červený/Y
+bieloba/z po:noun is:feminine
+bielo-červený/Y po:adjective
bieločierna
-bielo-čierny/Y
-bielogvardejec/C
-bielogvardejský/YN
+bielo-čierny/Y po:adjective
+bielogvardejcov/Y po:adjective
+bielogvardejec/C po:noun is:masculine
+bielogvardejský/YN po:adjective
bielohlávok
-bielohlavý/YN
+bielohlavý/YN po:adjective
bielokarpatskej
-bielok/O
-bielokrídly/YN
+bielok/O po:noun is:masculine
+bielokrídly/YN po:adjective
bielokrvnosť
-bielopotocký/YN
+bielopotocký/YN po:adjective
bielor
bielorus
Bielorus
Bielorusa
Bielorusi
-Bielorusko/M
+Bielorusko/M po:noun is:neuter
bielorusky
-bieloruský/YN
+bieloruský/YN po:adjective
Bielorusom
Bielorusov
bieloruštín
bieloruštinách
bieloruštinám
bieloruštinami
-bieloruština/z
-bielosivý/YN
+bieloruština/z po:noun is:feminine
+bielosivý/YN po:adjective
bieloskvúca
bieloskvúce
bieloskvúceho
bieloskvúci
bieloskvúcimi
bieloskvúcom
-bielosť/K
+bielosť/K po:noun is:feminine
bielota
bielovláska
-bielovlasý/YN
-Bielovský/YN
+bielovlasý/YN po:adjective
+Bielovský/YN po:adjective
Bielskeho
Bielskej
Bielskom
Bielsku
bielučičko
-bielučičký/Y
+bielučičký/Y po:adjective
bielučko
-bielučký/YN
+bielučký/YN po:adjective
bielulinko
-bielulinký/Y
+bielulinký/Y po:adjective
bielunko
-bielunký/Y
+bielunký/Y po:adjective
bieluško
-biely/YN
+biely/YN po:adjective
bienále
biénium
biet
-bifaciálny/YN
+bifaciálny/YN po:adjective
bifenyl
bifidus
-bifilárny/YN
+bifilárny/YN po:adjective
bifliar
bifľoš
-bifľovania
-bifľovanie
+bifľovanie/V po:noun is:neuter
bifľovať/WN
bifokálne
-biftek/B
-bifurkácia/U
-bifurkačný/YN
+biftek/B po:noun is:masculine
+bifurkácia/U po:noun is:feminine
+bifurkačný/YN po:adjective
big
biga
-bigamia/U
-bigamický/YN
+bigamia/U po:noun is:feminine
+bigamický/YN po:adjective
bigamista
-bigbít/B
+bigbít/B po:noun is:masculine
bigbítmi
bígel
bigotne
-bigotnosť/K
-bigotný/YN
+bigotnosť/K po:noun is:feminine
+bigotný/YN po:adjective
Bihár
-bijacovský/YN
+bijacovský/YN po:adjective
bíjať/XN
bíjavať/XN
bijekcia
@@ -7803,18 +7818,18 @@ bijou
bijúce
bijúci
bijúcou
-bikarbonát/B
+bikarbonát/B po:noun is:masculine
biking
Bikini
bikiniek
bikinky/Q
bikiny/Q
-bikonkávny/YN
-bikonvexný/YN
+bikonkávny/YN po:adjective
+bikonvexný/YN po:adjective
bikros
-bilabiála/zZ
+bilabiála/zZ po:noun is:feminine
bilabiálny
-biľag/B
+biľag/B po:noun is:masculine
biľagmi
biľagoch
biľagom
@@ -7822,144 +7837,150 @@ biľagov
biľagovať/WN
biľagu
biľagy
-bilancia/U
-bilancovanie
+bilancia/U po:noun is:feminine
+bilancovanie/V po:noun is:neuter
bilancovať/WN
bilančne
Bilančno
-bilančný/Y
-bilaterálny/YN
+bilančný/Y po:adjective
+bilaterálny/YN po:adjective
Bilbao
Bilbaom
Bilbau
-bilbord/B
-bilbordový/YN
-biletár/C
-biletárka/zZ
+bilbord/B po:noun is:masculine
+bilbordový/YN po:adjective
+biletár/C po:noun is:masculine
+biletárka/zZ po:noun is:feminine
+biletárov/Y po:adjective
bilharzióza
biliarda
-biliard/B
-biliardista/H
-biliardistka/zZ
-biliardový/Y
-biliárny/YN
+biliard/B po:noun is:masculine
+biliardista/H po:noun is:masculine
+biliardistka/zZ po:noun is:feminine
+biliardistov/Y po:adjective
+biliardový/Y po:adjective
+biliárny/YN po:adjective
biligrafia
-bilineárny/YN
-bilingválny/YN
-bilingvista/H
-bilingvistický/YN
-bilingvizmus/B
-bilión/B
+bilineárny/YN po:adjective
+bilingválny/YN po:adjective
+bilingvista/H po:noun is:masculine
+bilingvistický/YN po:adjective
+bilingvistov/Y po:adjective
+bilingvizmus/B po:noun is:masculine
+bilión/B po:noun is:masculine
biliónovo
-biliónový/YN
-bilióntina/zZ
+biliónový/YN po:adjective
+bilióntina/zZ po:noun is:feminine
biliónty
bilirubín
Bíll
-Billa/zZ
-billboard/B
-Bill/c
+Billa/zZ po:noun is:feminine
+billboard/B po:noun is:masculine
+Bill/c po:noun is:masculine
+Billov/Y po:adjective
bilokácia
bim
+bim
bimanuálny
-bim-bam
-bimetal/B
-bimetalický/YN
+bimetal/B po:noun is:masculine
+bimetalický/YN po:adjective
bimetalizmus
-bimetalový/YN
+bimetalový/YN po:adjective
bimilénia
bimilénium
BIMILÉNIUM
bin
Bíňa
-binárne
-binárnosť/K
-binárny/YN
+binárnosť/K po:noun is:feminine
+binárny/YN po:adjective
bíng
-bingo/M
+bingo/M po:noun is:neuter
Binka
Binku
-binokel/B
-binokulár/J
-binokulárny/YN
-binóm/B
-binomický/Y
-binominálny/YN
+binokel/B po:noun is:masculine
+binokulár/J po:noun is:masculine
+binokulárny/YN po:adjective
+binóm/B po:noun is:masculine
+binomický/Y po:adjective
+binominálny/YN po:adjective
bíňovskí
-Bíňovský/YN
+Bíňovský/YN po:adjective
binturong
bioaktivácia
bioakustika
biocenológia
-biocenóza/zZ
-biocentrický/YN
-biocentrizmus/B
-biocíd/B
-biodiverzita/zZ
+biocenóza/zZ po:noun is:feminine
+biocentrický/YN po:adjective
+biocentrizmus/B po:noun is:masculine
+biocíd/B po:noun is:masculine
+biocídny/Y po:adjective
+biodiverzita/zZ po:noun is:feminine
biodynamik
bioelektrina
bioenergeticky
-bioenergia/U
-bioetika/zZ
+bioenergia/U po:noun is:feminine
+bioetika/zZ po:noun is:feminine
biofág
biofaktor
biofília
biofilter
biofyzik
-biofyzikálny
-biofyzika/zZ
-biogenetický/YN
-biogenéza/zZ
+biofyzikálny/Y po:adjective
+biofyzika/zZ po:noun is:feminine
+biogenetický/YN po:adjective
+biogenéza/zZ po:noun is:feminine
biogénia
-biogénny/YN
+biogénny/YN po:adjective
biogeografia
bioglyf
biograf
-biografia/U
+biografia/U po:noun is:feminine
Biograficky
-biografický/YN
+biografický/YN po:adjective
biohelmint
biochem
-biochémia/U
-biochemický/Y
-biochemička/zZ
-biochemik/C
+biochémia/U po:noun is:feminine
+biochemický/Y po:adjective
+biochemička/zZ po:noun is:feminine
+biochemik/C po:noun is:masculine
+biochemikov/Y po:adjective
bioinžinierstve
biokatalyzátor
biokinetika
bioklíma
bioklimatológia
+biokompatibilita/zZ po:noun is:feminine
biol
biolit
-Biolit
-biológ/c
-biológia/U
+biológ/c po:noun is:masculine
+biológia/U po:noun is:feminine
biologicky
-biologický/YN
-biologička/zZ
+biologický/YN po:adjective
+biologička/zZ po:noun is:feminine
+biológov/Y po:adjective
bioluminiscencia
biom
biomás
-biomasa/zZ
-biomechanický/YN
-biomechanika/zZ
-biometeorológia/U
-biometeorologický/YN
-biometria/U
+biomasa/zZ po:noun is:feminine
+biomechanický/YN po:adjective
+biomechanika/zZ po:noun is:feminine
+biometeorológia/U po:noun is:feminine
+biometeorologický/YN po:adjective
+biometria/U po:noun is:feminine
biometricky
-biometrický/YN
+biometrický/YN po:adjective
biometrika
bionáft
-bionafta/zZ
+bionafta/zZ po:noun is:feminine
bionika
bioniky
biont
bioplaziem
-bioplazma/zZ
-bioplyn/B
+bioplazma/zZ po:noun is:feminine
+bioplyn/B po:noun is:masculine
biopolymér
biopotenciál
-biopotravina/zZ
+biopotravina/zZ po:noun is:feminine
biopredpoveď
biopredpoveďami
biopredpovede
@@ -7968,20 +7989,20 @@ biopredpovedí
biopredpovediach
biopredpovediam
biopredpoveďou
-biopreparát/B
-bioprodukt/B
+biopreparát/B po:noun is:masculine
+bioprodukt/B po:noun is:masculine
bioproduktmi
biopsia
biopsie
biopsiou
biopsiu
biorizácia
-biorytmus/B
+biorytmus/B po:noun is:masculine
biosfér
biosférach
biosféram
-biosféra/zZ
-biosférický/YN
+biosféra/zZ po:noun is:feminine
+biosférický/YN po:adjective
Bioskop
Bioskopu
biostatika
@@ -7997,67 +8018,65 @@ biotaxia
biotechnik
biotechnika
biotechniky
-biotechnológia/U
+biotechnológia/U po:noun is:feminine
bioterapia
biotest
-biotický/YN
-Biotik
-Biotika
-biotiká
-Biotike
-Biotiku
+biotický/YN po:adjective
biotín
biotit
-biotop/B
-biotronik/C
+biotop/B po:noun is:masculine
+biotronik/C po:noun is:masculine
+biotronikov/Y po:adjective
bioturbác
-biotyp/B
+biotyp/B po:noun is:masculine
biotypológia
+biozáťaž/D po:noun is:feminine
bipartícia
bipartíciu
bipartít
-bipartita/zZ
-bipartitný/YN
-bipedálny/YN
+bipartita/zZ po:noun is:feminine
+bipartitný/YN po:adjective
+bipedálny/YN po:adjective
bipedia
biplán
-bipolarita/zZ
-bipolárne
-bipolárnosť/K
-bipolárny/YN
+bipolarita/zZ po:noun is:feminine
+bipolárnosť/K po:noun is:feminine
+bipolárny/YN po:adjective
bipolita
bipolitizmus
-bíreš/C
-bíreška/zZ
-bírešský/YN
+bíreš/C po:noun is:masculine
+bíreška/zZ po:noun is:feminine
+bírešov/Y po:adjective
+bírešský/YN po:adjective
biret
+birmovancov/Y po:adjective
birmovane
-birmovanec/C
-birmovanie/V
-birmovanka/zZ
-birmovaný/YN
+birmovanec/C po:noun is:masculine
+birmovanie/V po:noun is:neuter
+birmovanka/zZ po:noun is:feminine
+birmovaný/YN po:adjective
birmovať/WN
-birmovka/zZ
-birmovný/YN
+birmovka/zZ po:noun is:feminine
+birmovný/YN po:adjective
birr
birzy
bis
BIS
bisexuál
-bisexualita/zZ
-bisexuálne
-bisexuálnosť/K
-bisexuálny/YN
-biskup/C
+bisexualita/zZ po:noun is:feminine
+bisexuálnosť/K po:noun is:feminine
+bisexuálny/YN po:adjective
+biskup/C po:noun is:masculine
biskupická
Biskupické
Biskupického
biskupickej
Biskupová
-biskupský/Y
-biskupstvo/M
-biskvit/B
-biskvitový/Y
+biskupov/Y po:adjective
+biskupský/Y po:adjective
+biskupstvo/M po:noun is:neuter
+biskvit/B po:noun is:masculine
+biskvitový/Y po:adjective
Bissau
bistier
bistra
@@ -8075,77 +8094,76 @@ bisťudade
bisťuže
Bitarová
Bitarovská
-bit/B
-bít/B
-bitevný/YN
-bitie/V
-bitkár/C
-bitkársky/Y
+bit/B po:noun is:masculine
+bít/B po:noun is:masculine
+bitevný/YN po:adjective
+bitie/V po:noun is:neuter
+bitkár/C po:noun is:masculine
+bitkárov/Y po:adjective
+bitkársky/Y po:adjective
bitkárstvach
bitkárstvam
-bitkárstvo/M
-bitka/zZ
+bitkárstvo/M po:noun is:neuter
+bitka/zZ po:noun is:feminine
bitkom
bitmi
bítmi
bito
bitonalita
bitovo
-bítový/Y
-bitový/YN
-bitter
-bitume
-bitúmen/C
+bitový/YN po:adjective
+bítový/Y po:adjective
+bitúmen/C po:noun is:masculine
bitúmene
-bitúmenový/YN
+bitúmenov/Y po:adjective
+bitúmenový/YN po:adjective
bitúmeny
-bituminózny/YN
-bitúnkový/YN
-bitúnok/O
+bituminózny/YN po:adjective
+bitúnkový/YN po:adjective
+bitúnok/O po:noun is:masculine
biť/WN
-bitý/Y
+bitý/YN po:adjective
biva
-bivak/B
+bivak/B po:noun is:masculine
bivakovania
bivakovať/WN
-bivalentný/YN
-bizam/B
-bizamový/YN
+bivalentný/YN po:adjective
+bizam/B po:noun is:masculine
+bizamový/YN po:adjective
bizarne
-bizarnosť/K
-bizarný/YN
+bizarnosť/K po:noun is:feminine
+bizarný/YN po:adjective
bizet
-bizmut/B
-bizmutový/YN
-biznis/B
+bizmut/B po:noun is:masculine
+bizmutový/YN po:adjective
+biznis/B po:noun is:masculine
biznismen
-bizonálny/YN
-bizón/B
-bizoní/I
+bizonálny/YN po:adjective
+bizón/B po:noun is:masculine
+bizoní/I po:adjective
bizoňom
bizoňou
bizónovi
-bižutéria/U
+bižutéria/U po:noun is:feminine
BJ
BK
BL
bla
bľabotajúc
-bľabotanie
-bľabotaním
+bľabotanie/V po:noun is:neuter
bľabotať/TN
bľabotavo
-bľabotavosť/K
-bľabotavý/YN
-bľabot/B
+bľabotavosť/K po:noun is:feminine
+bľabotavý/YN po:adjective
+bľabot/B po:noun is:masculine
bľabotiť
bľabotmi
bľač
bľačať/RN
bľačiace
bľačiak
-bľačivý/YN
-blafák/B
+bľačivý/YN po:adjective
+blafák/B po:noun is:masculine
bľafkať
blafovať
bláh
@@ -8161,81 +8179,80 @@ bláhame
bláhaš
bláhate
bláhať/RN
-blahobyt/B
+blahobyt/B po:noun is:masculine
blahobytmi
blahobytne
-blahobytný/YN
-blahodajný/YN
+blahobytný/YN po:adjective
+blahodajný/YN po:adjective
blahodárna
blahodarne
blahodárne
blahodárnej
-blahodarnosť/K
-blahodarný/YN
-blahodatný/YN
-blahodejný/YN
-blaho/M
+blahodarnosť/K po:noun is:feminine
+blahodarný/YN po:adjective
+blahodatný/YN po:adjective
+blahodejný/YN po:adjective
Blahomil
-blahonosný/YN
+blaho/M po:noun is:neuter
+blahonosný/YN po:adjective
blahoprajne
-blahoprajnosť/K
-blahoprajný/YN
+blahoprajnosť/K po:noun is:feminine
+blahoprajný/YN po:adjective
blahopriane
-blahoprianie/V
-blahoprianý/YN
+blahoprianie/V po:noun is:neuter
+blahoprianý/YN po:adjective
blahopriať/XN
-blahorečenie/V
+blahorečenie/V po:noun is:neuter
blahorečiť/EN
blahorodie
blahosklonne
-blahosklonnosť/K
-blahosklonný/YN
-Blahoslav/c
-blahoslavenie/V
-blahoslavený/YN
+blahosklonnosť/K po:noun is:feminine
+blahosklonný/YN po:adjective
+Blahoslav/c po:noun is:masculine
+blahoslavenie/V po:noun is:neuter
+blahoslavený/YN po:adjective
blahoslaviť/EN
+Blahoslavov/Y po:adjective
blahovičník
blahovičníkov
blahovôľach
blahovôľam
-blahovôľa/U
+blahovôľa/U po:noun is:feminine
blahovôlí
blahovoľne
blahovôľne
-blahovoľnosť/K
-blahovoľný/Y
-Blahovský/YN
-blahoželanie/V
+blahovoľnosť/K po:noun is:feminine
+blahovoľný/Y po:adjective
+Blahovský/YN po:adjective
+blahoželanie/V po:noun is:neuter
blahoželať/EN
-blahý/YN
+blahý/YN po:adjective
bľak
bľakotajúc
bľakotať
-bľakot/B
+bľakot/B po:noun is:masculine
bľakotmi
-blamážach
-blamážam
-blamáž/D
+blamáž/D po:noun is:feminine
blamovať/WN
blán
-blana/zZ
+blana/zZ po:noun is:feminine
Blanc
-blanitosť/K
-blanitý/YN
-blanka/zZ
-Blanka/zZ
-blanketa/zZ
-blanketový/YN
+blanitosť/K po:noun is:feminine
+blanitý/YN po:adjective
+blanka/zZ po:noun is:feminine
+Blanka/zZ po:noun is:feminine
+blanketa/zZ po:noun is:feminine
+blanketový/YN po:adjective
blankozmenka
-blankvers/B
-blankyt/B
+blankvers/B po:noun is:masculine
+blankyt/B po:noun is:masculine
blankytmi
blankytne
-blankytný/Y
-blankytový/Y
-blanovitý/YN
-blanový/YN
-blanský/YN
+blankytný/Y po:adjective
+blankytový/Y po:adjective
+blanovitý/YN po:adjective
+blanový/YN po:adjective
+blanský/YN po:adjective
blanšírovanie
blanšírovať
blasfémia
@@ -8250,31 +8267,32 @@ blát
Blatenská
blatenskej
blatísk
-blatisko/M
+blatisko/M po:noun is:neuter
blatisto
-blatistý/YN
+blatistý/YN po:adjective
blativo
-blativý/YN
+blativý/YN po:adjective
blatnato
-blatnatý/YN
+blatnatý/YN po:adjective
Blatnica
Blatnice
Blatnici
Blatnickej
blatnickí
-blatník/C
+blatník/C po:noun is:masculine
+blatníkov/Y po:adjective
blatníku
blatníky
-blatnivý/YN
-blatný/YN
-blato/M
-blatový/Y
+blatnivý/YN po:adjective
+blatný/YN po:adjective
+blato/M po:noun is:neuter
+blatový/Y po:adjective
Blaupunkt
blazar
blazeovane
-blazeovanosť/K
-blazeovaný/YN
-blázinec/J
+blazeovanosť/K po:noun is:feminine
+blazeovaný/YN po:adjective
+blázinec/J po:noun is:masculine
bláznení
bláznenie
bláznieť
@@ -8283,24 +8301,26 @@ blázninca
blázninec
blázniť/XN
bláznivo
-bláznivosť/K
-bláznivý/YN
-bláznovský/YN
-bláznovstvo/M
-bláznov/Y
-blázon/C
+bláznivosť/K po:noun is:feminine
+bláznivý/YN po:adjective
+bláznovský/YN po:adjective
+bláznovstvo/M po:noun is:neuter
+bláznov/Y po:adjective
+blázon/C po:noun is:masculine
+blázonov/Y po:adjective
Blaža
-Blažej/c
+Blažej/c po:noun is:masculine
Blažejovej
Blažejovho
-Blažena/zZ
+Blažejov/Y po:adjective
+Blažena/zZ po:noun is:feminine
blažene
Blaženke
-blaženosť/K
-blažený/YN
+blaženosť/K po:noun is:feminine
+blažený/YN po:adjective
Blažice
blažiť/EN
-blaživý/YN
+blaživý/YN po:adjective
Blažka
Blažke
Blažkov
@@ -8309,7 +8329,8 @@ Blažku
Blažov
Blažovce
Blažovská
-blbec/C
+blbcov/Y po:adjective
+blbec/C po:noun is:masculine
blbla
blbli
blblo
@@ -8326,10 +8347,10 @@ blbnúc
blbnúť
blbo
blbol
-blbosť/K
+blbosť/K po:noun is:feminine
blbotajúc
blbotať/TN
-blbotavý/YN
+blbotavý/YN po:adjective
blbšej
blbší
blbšia
@@ -8342,77 +8363,73 @@ blbšími
blbšiu
blbšom
blbšou
-blbý/YN
+blbý/YN po:adjective
blč
blčať/RN
blčiaceho
blčiaci
blčiacim
-blčivý/YN
+blčivý/YN po:adjective
blé
bleda
-bledastý/YN
-bledavý/YN
+bledastý/YN po:adjective
+bledavý/YN po:adjective
Blede
-bledistý/YN
-blednúci/Y
+bledistý/YN po:adjective
+blednúci/Y po:adjective
blednutie
blednúť/WN
bledo
-bledobelasý/YN
+bledobelasý/YN po:adjective
bledočervene
-bledočervený/YN
-bledofialový/YN
-bledohnedý/YN
-bledolíci/YN
-bledolilavý/YN
-bledomodrý/YN
-bledoružový/YN
-bledosivý/YN
-bledosť/K
+bledočervený/YN po:adjective
+bledofialový/YN po:adjective
+bledohnedý/YN po:adjective
+bledolíci/YN po:adjective
+bledolilavý/YN po:adjective
+bledomodrý/YN po:adjective
+bledoružový/YN po:adjective
+bledosivý/YN po:adjective
+bledosť/K po:noun is:feminine
bledozeleno
-bledozelený/YN
-bledožltý/YN
+bledozelený/YN po:adjective
+bledožltý/YN po:adjective
bledučko
-bledučký/Y
-bleduľa/U
+bledučký/Y po:adjective
+bleduľa/U po:noun is:feminine
bledulinko
-bledulinký/Y
+bledulinký/Y po:adjective
bledunko
-bledunký/Y
+bledunký/Y po:adjective
bleduško
-bledušký/Y
-bledý/YN
+bledušký/Y po:adjective
+bledý/YN po:adjective
blefaritída
blefarochalázia
blejzer
-blen/B
-blenový/YN
+blen/B po:noun is:masculine
+blenový/YN po:adjective
bleskami
-blesk/B
+blesk/B po:noun is:masculine
bleskmo
blesknúť/WN
-bleskný/YN
+bleskný/YN po:adjective
bleskoistiek
bleskoistky
-bleskom
bleskorýchly
bleskot
bleskotať
-bleskotavý/YN
-bleskotný/YN
+bleskotavý/YN po:adjective
+bleskotný/YN po:adjective
bleskove
bleskovíc
Bleskovica
Bleskovice
-bleskovka/zZ
+bleskovka/zZ po:noun is:feminine
bleskovo
-bleskový/YN
-bleskozvod/B
-bleskurýchle
-bleskurýchlo
-bleskurýchly/YN
-blesky
+bleskový/YN po:adjective
+bleskozvod/B po:noun is:masculine
+bleskurýchly/YN po:adjective
blesla
blesli
bleslo
@@ -8431,34 +8448,31 @@ blesol
bĺch
blcháň
blchár
-blcha/zZ
+blcha/zZ po:noun is:feminine
bliakať/XN
bliakni
-blikajúci/YN
-blikaní
-blikania
-blikanie
-blikaniu
+blikajúci/YN po:adjective
+blikanie/V po:noun is:neuter
blikať/EN
blikavo
-blikavý/YN
+blikavý/YN po:adjective
bliknutie
bliknutím
bliknúť/WN
blikot
blikotajúc
-blikotanie
+blikotanie/V po:noun is:neuter
blikotať/TN
blikotavo
-blikotavý/YN
+blikotavý/YN po:adjective
blindáž
blinká
blinkať
-blinkavý/YN
+blinkavý/YN po:adjective
blinker
blinkot
blinkotať
-blinkotavý/YN
+blinkotavý/YN po:adjective
blíz
blíza
blízach
@@ -8470,13 +8484,13 @@ blízk
blízkach
blízkam
blízkami
-blízko
-blízkosť/K
+blízko po:preposition is:genitive
+blízkosť/K po:noun is:feminine
blízkových
-blízkovýchodný/Y
-blízky/YN
-blizňa/A
-blizna/zZ
+blízkovýchodný/Y po:adjective
+blízky/YN po:adjective
+blizňa/A po:noun is:neuter
+blizna/zZ po:noun is:feminine
bliznencami
bliznence
bliznencoch
@@ -8485,22 +8499,23 @@ blizneniec
blizniat
blízo
blízom
-blízosť/K
+blízosť/K po:noun is:feminine
blízu
blízučko
-blízučký/Y
+blízučký/Y po:adjective
blízulinko
-blízulinký/Y
+blízulinký/Y po:adjective
blízunko
-blízunký/Y
+blízunký/Y po:adjective
blížence
-blíženec/C
+blížencov/Y po:adjective
+blíženec/C po:noun is:masculine
blíženie
blíženiec
-blížiaci/Y
+blížiaci/Y po:adjective
blížiť/XN
-blížny/YN
-bližší/PF
+blížny/YN po:adjective
+bližší/PF po:adjective
blk
blká
blkať
@@ -8508,7 +8523,7 @@ bĺkať
blkom
blkoť
blkotať/TN
-blkot/B
+blkot/B po:noun is:masculine
blkoťe
blkoťem
blkoťeme
@@ -8524,7 +8539,7 @@ blky
blnkať
blnkotať
bloc
-bloček/B
+bloček/B po:noun is:masculine
bločka
bločkami
bločkoch
@@ -8532,13 +8547,14 @@ bločkom
bločkov
bločku
bločky
-blokácia/U
-blokačný/YN
+blog/B po:noun is:masculine
+blokácia/U po:noun is:feminine
+blokačný/YN po:adjective
blokád
blokádach
blokádam
-blokáda/zZ
-blok/B
+blokáda/zZ po:noun is:feminine
+blok/B po:noun is:masculine
blokovacej
blokovací
blokovacia
@@ -8549,56 +8565,57 @@ blokovacím
blokovacími
blokovaciu
blokovane
-blokovania
-blokovanie
-blokovaný/YN
+blokovanie/VN po:noun is:neuter
+blokovanie/VN po:noun is:neuter
+blokovaný/YN po:adjective
blokovať/WN
blokovne
blokovňu
blokovo
-blokový/Y
-blokujúci/Y
+blokový/Y po:adjective
+blokujúci/Y po:adjective
blond
Blonďaté
-blondiačik/c
-blondiak/C
-blondínach
-blondínam
-blondína/zZ
-blondín/C
-blondínka/zZ
-bloodhound
+blondiačik/c po:noun is:masculine
+blondiačikov/Y po:adjective
+blondiak/C po:noun is:masculine
+blondiakov/Y po:adjective
+blondína/zZ po:noun is:feminine
+blondín/C po:noun is:masculine
+blondínka/zZ po:noun is:feminine
+blondínov/Y po:adjective
BĽR
-blšací/I
-blšacinec/J
-blší/I
-blšinec/J
+blšací/I po:adjective
+blšacinec/J po:noun is:masculine
+blší/I po:adjective
+blšinec/J po:noun is:masculine
blškách
blškám
-blška/zZ
-bludár/C
+blška/zZ po:noun is:feminine
+bludár/C po:noun is:masculine
bludáriť
-bludárka/zZ
-bludársky/YN
+bludárka/zZ po:noun is:feminine
+bludárov/Y po:adjective
+bludársky/YN po:adjective
bludárstvo
-blud/B
+blud/B po:noun is:masculine
blúdení
blúdenia
blúdenie
blúdeniu
-blúdiaci/Y
-bludička/zZ
+blúdiaci/Y po:adjective
+bludička/zZ po:noun is:feminine
blúdievať/XN
bludísk
-bludisko/M
+bludisko/M po:noun is:neuter
blúdiť/XN
blúdivo
-blúdivý/YN
+blúdivý/YN po:adjective
bludne
-bludný/YN
+bludný/YN po:adjective
bluegrass
-blues/B
-bluf/B
+blues/B po:noun is:masculine
+bluf/B po:noun is:masculine
bluma
Bluma
Blume
@@ -8622,36 +8639,37 @@ bľusol
blúz
blúzach
blúzam
-blúza/zZ
+blúza/zZ po:noun is:feminine
blúzička
-blúzka/zZ
-blúznenie/V
+blúzka/zZ po:noun is:feminine
+blúznenie/V po:noun is:neuter
blúzniaci
blúznina
blúzniť/XN
-blúznivec/C
+blúznivcov/Y po:adjective
+blúznivec/C po:noun is:masculine
blúznivo
-blúznivosť/K
-blúznivý/YN
-blúzočka/zZ
+blúznivosť/K po:noun is:feminine
+blúznivý/YN po:adjective
+blúzočka/zZ po:noun is:feminine
bluzón
-blúzový/YN
+blúzový/YN po:adjective
blyskáčik
-blyskáč/J
+blyskáč/J po:noun is:masculine
blýskajúce
blýskajúcej
blýskajúci
blýskajúcim
-blýskanie
+blýskanie/V po:noun is:neuter
blýskať/XN
-blýskavica/U
+blýskavica/U po:noun is:feminine
blýskavo
-blýskavosť/K
-blýskavý/YN
-blysk/B
+blýskavosť/K po:noun is:feminine
+blýskavý/YN po:adjective
+blysk/B po:noun is:masculine
blysknúť/WN
blyskotať
-blyskot/B
+blyskot/B po:noun is:masculine
blysla
blysli
blyslo
@@ -8669,9 +8687,9 @@ blysnúť
blysol
blyšť
blyšťať/RN
-blyšťavý/YN
-blyštek/B
-blyštiaci/Y
+blyšťavý/YN po:adjective
+blyštek/B po:noun is:masculine
+blyštiaci/Y po:adjective
blyšťme
blyšťte
BM
@@ -8680,7 +8698,6 @@ BMN
BMW
BN
BNY
-bo
boa
bob
BOB
@@ -8690,33 +8707,34 @@ Bôba
bobák
Bobáka
Bobákom
-bôb/B
-bobček/B
+bôb/B po:noun is:masculine
+bobček/B po:noun is:masculine
Bobík
Bobíka
bobina
Bobinet
bobista
bobistov
-bobkový/YN
+bobkový/YN po:adjective
bobmi
bobo
boboch
-bobok/O
+bobok/O po:noun is:masculine
bobom
Bobom
bobôn
bobonársky
-bobona/zZ
-bobor/L
+bobona/zZ po:noun is:feminine
+bobor/L po:noun is:masculine
+boborov/Y po:adjective
Bobot
Boboty
bobov
-bôbový/Y
-bobový/YN
+bobový/YN po:adjective
+bôbový/Y po:adjective
bobra
bobrami
-bobrí/I
+bobrí/I po:adjective
bobroch
bobrov
Bobrovci
@@ -8727,25 +8745,26 @@ bobrovi
Bobrovník
bobrovo
Bobrovským
-bobrový/YN
+bobrový/YN po:adjective
bobry
bobtail
-bobuľa/U
-bobuľka/zZ
+bobuľa/U po:noun is:feminine
+bobuľka/zZ po:noun is:feminine
bobuľovín
bobuľovina
-bobuľovitý/YN
-bobuľový/YN
+bobuľovitý/YN po:adjective
+bobuľový/YN po:adjective
boby/Q
Boca
bocci
Boci
bocianic
-bocianica/U
-bocianí/I
-bocian/L
+bocianica/U po:noun is:feminine
+bocianí/I po:adjective
+bocian/L po:noun is:masculine
bociaňom
bociaňou
+bocianov/Y po:adjective
Bocu
bočenie
Bočiar
@@ -8756,28 +8775,27 @@ bočiarske
bočiarskeho
bočiarskej
Bočiarsky
-bôčik/B
+bôčik/B po:noun is:masculine
bočiť/EN
-bočka/zZ
+bočka/zZ po:noun is:feminine
bočne
-bočnica/U
+bočnica/U po:noun is:feminine
bočník
bočníka
bočníkom
bočníkov
-bočný/YN
+bočný/YN po:adjective
bodáčik
-bodaj
bodajže
-bodák/B
-bodákový/YN
-bodanie
+bodák/B po:noun is:masculine
+bodákový/YN po:adjective
+bodanie/V po:noun is:neuter
bodať/EN
bodavo
-bodavý/YN
-bod/B
-bodcový/YN
-bodec/J
+bodavý/YN po:adjective
+bod/B po:noun is:masculine
+bodcový/YN po:adjective
+bodec/J po:noun is:masculine
bodega
Bodega
Boden
@@ -8788,40 +8806,37 @@ Bodíka
Bodíkoch
Bodíkov
Bodíky
-bodkastý/YN
-bodkavý/YN
-bodka/zZ
-bodkočiarka/zZ
+bodkastý/YN po:adjective
+bodkavý/YN po:adjective
+bodka/zZ po:noun is:feminine
+bodkočiarka/zZ po:noun is:feminine
bodkovane
-bodkovania
-bodkovanie
-bodkovaním
-bodkovaný/YN
+bodkovanie/V po:noun is:neuter
+bodkovaný/YN po:adjective
bodkovať/WN
-bodkový/YN
-bodľač/D
-bodľačie/V
-bodľavý/YN
+bodkový/YN po:adjective
+bodľač/D po:noun is:feminine
+bodľačie/V po:noun is:neuter
+bodľavý/YN po:adjective
bodliaci
-bodliačik/B
-bodliak/B
+bodliačik/B po:noun is:masculine
+bodliak/B po:noun is:masculine
bodliakovi
-bodliakový/YN
-bodnutie
-bodnutím
+bodliakový/YN po:adjective
+bodnutie/V po:noun is:neuter
bodnúť/WN
-bodnutý/YN
-bodný/YN
-Bodocký/YN
+bodnutý/YN po:adjective
+bodný/YN po:adjective
+Bodocký/YN po:adjective
Bodorová
Bodorovej
-bodovací/I
-bodovanie/V
-bodovaný/YN
+bodovací/I po:adjective
+bodovanie/V po:noun is:neuter
+bodovaný/YN po:adjective
bodovať/WN
-bodovník/B
+bodovník/B po:noun is:masculine
bodovo
-bodový/YN
+bodový/YN po:adjective
bodrejšej
bodrejší
bodrejšia
@@ -8836,99 +8851,106 @@ bodrejšom
bodrejšou
bodrel
bodro
-bodrocký/YN
-Bodrog/B
-bodrosť/K
+bodrocký/YN po:adjective
+Bodrog/B po:noun is:masculine
+bodrosť/K po:noun is:feminine
Bodružal
-bodrý/YN
-Bodva/zZ
-body
+bodrý/YN po:adjective
+Bodva/zZ po:noun is:feminine
bodybuilding
-bodyček/B
+bodyček/B po:noun is:masculine
bodyguard
Bodza
Bodze
-boeing
-bogandža/U
+Boeing
+bogandža/U po:noun is:feminine
bogandží
boghead
bogomil
-Bogota/zZ
-bogotský/YN
+Bogota/zZ po:noun is:feminine
+bogotský/YN po:adjective
bohabojne
-bohabojnosť/K
-bohabojný/YN
-boháč/C
-boháčka/zZ
+bohabojnosť/K po:noun is:feminine
+bohabojný/YN po:adjective
+boháč/C po:noun is:masculine
+boháčka/zZ po:noun is:feminine
Boháčovej
boháčovho
-boháčsky/YN
+boháčov/Y po:adjective
+boháčsky/YN po:adjective
bohaprázdnik
bohapusto
-bohapustý/YN
+bohapustý/YN po:adjective
bohate
bohatiera
-bohatier/C
-bohatiersky/Y
+bohatier/C po:noun is:masculine
+bohatierov/Y po:adjective
+bohatiersky/Y po:adjective
bohatierstvo
-bohatnúci/Y
+bohatnúci/Y po:adjective
bohatnutí
bohatnutia
bohatnutie
bohatnutiu
bohatnúť/WN
bohato
-bohatosť/K
-bohatstvo/M
-bohatší/IF
-bohatý/YN
-boh/c
-Boh/c
+bohatosť/K po:noun is:feminine
+bohatstvo/M po:noun is:neuter
+bohatší/IF po:adjective
+bohatý/YN po:adjective
+boh/c po:noun is:masculine
+Boh/c po:noun is:masculine
bohdá
bohdaj
Bohdán
-Bohdana/zZ
-Bohdan/c
+Bohdana/zZ po:noun is:feminine
+Bohdan/c po:noun is:masculine
+Bohdanov/Y po:adjective
Boheľov
-bohéma/zZ
-bohém/c
+bohéma/zZ po:noun is:feminine
+bohém/c po:noun is:masculine
bohemiká
bohémin
-bohemista/H
-bohemistický/YN
-bohemistika/zZ
-bohemistka/zZ
+bohemista/H po:noun is:masculine
+bohemistický/YN po:adjective
+bohemistika/zZ po:noun is:feminine
+bohemistka/zZ po:noun is:feminine
+bohemistov/Y po:adjective
bohemizácia
-bohemizmus/B
+bohemizmus/B po:noun is:masculine
bohemizovať
-bohémka/zZ
-bohémsky/YN
+bohémka/zZ po:noun is:feminine
+bohémov/Y po:adjective
+bohémsky/YN po:adjective
bohémstvo
bohhovie
bohchráň
-Bohorodička/zZ
+Bohorodička/zZ po:noun is:feminine
bohorovne
-bohorovnosť/K
-bohorovný/YN
-bohorúhačský/YN
-bohorúhavý/YN
-bohoslovec/C
-bohoslovecký/YN
-bohoslovie/V
-bohoslovný/YN
-bohoslužba/zZ
-bohoslužobný/Y
+bohorovnosť/K po:noun is:feminine
+bohorovný/YN po:adjective
+bohorúhačský/YN po:adjective
+bohorúhavý/YN po:adjective
+bohoslovcov/Y po:adjective
+bohoslovec/C po:noun is:masculine
+bohoslovecký/YN po:adjective
+bohoslovie/V po:noun is:neuter
+bohoslovný/YN po:adjective
+bohoslužba/zZ po:noun is:feminine
+bohoslužobný/Y po:adjective
bohovať/WN
bohove
bohovo
bohovsky
-bohovský/YN
+bohovský/YN po:adjective
+bohov/Y po:adjective
+Bohov/Y po:adjective
bohu
Bohu
bohuchovaj
bohuchvála
-Bohumila/zZ
-Bohumil/c
+Bohumila/zZ po:noun is:feminine
+Bohumil/c po:noun is:masculine
bohumilejšej
bohumilejší
bohumilejšia
@@ -8942,7 +8964,8 @@ bohumilejšiu
bohumilejšom
bohumilejšou
bohumilo
-bohumilý/YN
+Bohumilov/Y po:adjective
+bohumilý/YN po:adjective
Bohumín
Bohumíne
Bohumínom
@@ -8959,8 +8982,9 @@ bohumínsky
bohumínskych
bohumínskym
Bohumínu
-Bohumír/c
+Bohumír/c po:noun is:masculine
Bohumíre
+Bohumírov/Y po:adjective
Bohunice/Q
bohunická
bohunickej
@@ -8968,7 +8992,7 @@ bohunickí
bohunickú
bohunických
bohunickými
-Bohunický/YN
+Bohunický/YN po:adjective
Bohúňove
Bohúňovo
bohuotcu
@@ -8976,15 +9000,17 @@ bohuotcuprisahám
bohuotcuprisám
bohuprisahám
bohuprisám
-Bohuslava/zZ
-Bohuslav/c
-Bohuslavický/YN
-Bohuš/c
+Bohuslava/zZ po:noun is:feminine
+Bohuslav/c po:noun is:masculine
+Bohuslavický/YN po:adjective
+Bohuslavov/Y po:adjective
+Bohuš/c po:noun is:masculine
Bohušove
+Bohušov/Y po:adjective
bohužiaľ
bohvie
bohvieako
-bohvieaký/YN
+bohvieaký/YN po:adjective
bohviečím
bohviečo
bohviečoho
@@ -8996,16 +9022,16 @@ bohviekde
bohviekedy
bohviekoho
bohviekoľko
-bohviekoľký/YN
+bohviekoľký/YN po:adjective
bohviekom
bohviekomu
bohviekto
bohviekým
bohvieodkiaľ
-bohyňa/U
+bohyňa/U po:noun is:feminine
bohzná
Bochnia
-bochníček/B
+bochníček/B po:noun is:masculine
bochníčka
bochníčkami
bochníčkoch
@@ -9013,47 +9039,46 @@ bochníčkom
bochníčkov
bochníčku
bochníčky
-bochník/B
-bochníkový/YN
+bochník/B po:noun is:masculine
+bochníkový/YN po:adjective
Bochum
boiler
bójach
bojachtivo
-bojachtivosť/K
-bojachtivý/YN
+bojachtivosť/K po:noun is:feminine
+bojachtivý/YN po:adjective
bójam
-bojar/C
+bojar/C po:noun is:masculine
bojarka
-bojarský/YN
+bojarov/Y po:adjective
+bojarský/YN po:adjective
bojarstvo
bojaschopne
-bojaschopnosť/K
-bojaschopný/YN
-bója/U
-bojazlivec/C
+bojaschopnosť/K po:noun is:feminine
+bojaschopný/YN po:adjective
+bója/U po:noun is:feminine
+bojazlivcov/Y po:adjective
+bojazlivec/C po:noun is:masculine
bojazlivo
-bojazlivosť/K
-bojazlivý/YN
+bojazlivosť/K po:noun is:feminine
+bojazlivý/YN po:adjective
bójí
bojísk
-bojisko/M
+bojisko/M po:noun is:neuter
Bojišti
-boj/J
+boj/J po:noun is:masculine
bójka
-bojko/c
-bojkot/B
+bojko/c po:noun is:masculine
+bojkot/B po:noun is:masculine
bojkotmi
bojkotovaná
-bojkotovaní
-bojkotovania
-bojkotovanie
-bojkotovaním
-bojkotovaniu
+bojkotovanie/V po:noun is:neuter
bojkotovaných
bojkotovať/WN
Bojkova
+bojkov/Y po:adjective
bojlera
-bojler/B
+bojler/B po:noun is:masculine
bojleri
Bojná
Bojnej
@@ -9061,87 +9086,86 @@ bojnickej
bojnickou
bojnických
bojnickými
-Bojnický/YN
+Bojnický/YN po:adjective
Bojničiek
Bojničkách
Bojničky
bójok
bojova
-bojovaní
-bojovania
-bojovanie
+bojovanie/V po:noun is:neuter
bojovať/WN
bojove
-bojovejší/PF
+bojovejší/PF po:adjective
bojovne
bojovnícky
-bojovníčka/zZ
-bojovník/C
-bojovnosť/K
-bojovný/YN
+bojovníčka/zZ po:noun is:feminine
+bojovník/C po:noun is:masculine
+bojovníkov/Y po:adjective
+bojovnosť/K po:noun is:feminine
+bojovný/YN po:adjective
bojovo
bojovovo
-bojový/YN
-bojujúci/YN
+bojový/YN po:adjective
+bojujúci/YN po:adjective
bôk
boká
-boka/zZ
-bok/B
+boka/zZ po:noun is:feminine
+bok/B po:noun is:masculine
bokej
boko
-bokombrada/zZ
-bokombriadka/zZ
-bokový/YN
+bokombrada/zZ po:noun is:feminine
+bokombriadka/zZ po:noun is:feminine
+bokový/YN po:adjective
Bokroš
Bokroša
Bokrošov
bokú
-bol
boľ
-bola
-boľačka/zZ
+boľačka/zZ po:noun is:feminine
+bola/N st:byť po:verb is:3rd_person is:feminine is:past
boľavieť/XN
boľavo
-boľavý/YN
+boľavý/YN po:adjective
Boldocká
Boldockej
bôle
-bolehlav/B
+bolehlav/B po:noun is:masculine
bolengať/EN
bolenie
bolením
boleniu
boler
-boleráz/B
+boleráz/B po:noun is:masculine
bolerázska
bolerázske
bolerázskeho
bolerázskej
boleriek
-bolerko/M
-bolero/M
-bolerový/YN
-Boleslav/c
+bolerko/M po:noun is:neuter
+bolero/M po:noun is:neuter
+bolerový/YN po:adjective
+Boleslav/c po:noun is:masculine
Boleslave
Boleslavou
+Boleslavov/Y po:adjective
boleslavské
boleslavskej
boleslavskou
boleslavskú
-Boleslavský/YN
+Boleslavský/YN po:adjective
Boleslavy
bolestínstva
bolestínstve
-bolestiplný/YN
+bolestiplný/YN po:adjective
bolestiť
bolestivo
-bolestivosť/K
-bolestivý/YN
-bolesť/K
+bolestivosť/K po:noun is:feminine
+bolestivý/YN po:adjective
+bolesť/K po:noun is:feminine
bolestne
bolestnícky
bolestnosť
-bolestný/YN
+bolestný/YN po:adjective
Bolešov
Bolešova
Bolešove
@@ -9154,43 +9178,50 @@ bolid
bolier
bolieť/RN
bolievať/XN
-bolívar/B
-bolívarovský/Y
-bolívarský/Y
+boli/N st:byť po:verb is:plural is:past
+bolívar/B po:noun is:masculine
+bolívarovský/Y po:adjective
+bolívarský/Y po:adjective
bolivian
-Bolívia/U
-Bolívijčan/c
-Bolívijčanka/zZ
-bolívijský/Y
-bôľ/J
+Bolívia/U po:noun is:feminine
+Bolívijčan/c po:noun is:masculine
+Bolívijčanka/zZ po:noun is:feminine
+Bolívijčanov/Y po:adjective
+bolívijský/Y po:adjective
+bôľ/J po:noun is:masculine
boľká
boľkovské
boľme
bôľmi
-bôľne
bôľné
-bôľny/Y
-bolo
-Bologna/U
+bol/N st:byť po:verb is:1st_person is:past
+bol/N st:byť po:verb is:2nd_person is:past
+bol/N st:byť po:verb is:3rd_person is:masculine is:past
+bol/N st:byť po:verb is:3rd_person is:neuter is:past
+bôľny/Y po:adjective
+Bologna/U po:noun is:feminine
bôľoch
bôľom
bolomete
-Bolončan/c
-Bolončanka/zZ
-bolonský/YN
+Bolončan/c po:noun is:masculine
+Bolončanka/zZ po:noun is:feminine
+Bolončanov/Y po:adjective
+bolonský/YN po:adjective
+bolo/N st:byť po:verb s:neuter is:past
bôľov
bôľová
bôľové
bolože
boľševicky
-boľševický/YN
-boľševička/zZ
-boľševik/C
+boľševický/YN po:adjective
+boľševička/zZ po:noun is:feminine
+boľševik/C po:noun is:masculine
+boľševikov/Y po:adjective
boľševizácie
boľševizáciou
boľševizáciu
boľševizačnému
-boľševizmus/B
+boľševizmus/B po:noun is:masculine
boľševizovať/WN
Boľševník
boľte
@@ -9200,11 +9231,11 @@ Bolzana
Bolzane
Bolzano
bom
-Bombaj/J
-bombajský/YN
+Bombaj/J po:noun is:masculine
+bombajský/YN po:adjective
bombarďák
bombardéra
-bombardér/B
+bombardér/B po:noun is:masculine
bombardéri
bombardérmi
bombardéroch
@@ -9214,104 +9245,95 @@ bombardérsky
bombardéru
bombardéry
bombardón
-bombardovací/I
+bombardovací/I po:adjective
bombardovane
-bombardovanie/V
-bombardovaný/YN
+bombardovanie/V po:noun is:neuter
+bombardovaný/YN po:adjective
bombardovať/WN
bombast
-bombastickosť/K
+bombastickosť/K po:noun is:feminine
bombasticky
-bombastický/YN
-bomba/zZ
+bombastický/YN po:adjective
+bomba/zZ po:noun is:feminine
bombáž
-bombička/zZ
+bombička/zZ po:noun is:feminine
Bombovo
-bombový/YN
+bombový/YN po:adjective
bonanza
bonapartizmus
-bon/B
bonbel
-bonbón/B
+bonbón/B po:noun is:masculine
bonboniér
bonboniérach
bonboniéram
-bonboniéra/zZ
+bonboniéra/zZ po:noun is:feminine
bonboniérka
bonboniérky
-bonbónik/B
+bonbónik/B po:noun is:masculine
+bon/B po:noun is:masculine
bond
boneshaker
bonhomia
-Bonifác/c
-bonifikácia/U
-bonifikačný/Y
+Bonifác/c po:noun is:masculine
+Bonifácov/Y po:adjective
+bonifikácia/U po:noun is:feminine
+bonifikačný/Y po:adjective
bonifikátor
-bonifikovanie
-bonifikovaný/YN
+bonifikovanie/V po:noun is:neuter
+bonifikovaný/YN po:adjective
bonifikovať/WN
bonitácia
bonitácie
bonitáciu
-bonita/zZ
+bonita/zZ po:noun is:feminine
bonitne
-bonitný/Y
+bonitný/Y po:adjective
bonitovaná
bonitovaných
bonitovať
-bonmot/B
+bonmot/B po:noun is:masculine
bonmotmi
-Bonn/B
-bonnský/YN
+Bonn/B po:noun is:masculine
+bonnský/YN po:adjective
bonsai
-bonsajistika/zZ
-bonsaj/J
-bonsajový/YN
-bontón/B
-bonus/B
-bonviván/C
+bonsajistika/zZ po:noun is:feminine
+bonsaj/J po:noun is:masculine
+bonsajový/YN po:adjective
+bontón/B po:noun is:masculine
+bonus/B po:noun is:masculine
+bonusový/V po:adjective
+bonviván/C po:noun is:masculine
+bonvivánov/Y po:adjective
bonvivánsky
bonvivánstvo
bonz
bonzák
-bonzoval
-bonzovala
-bonzovali
-bonzovalo
-bonzovať
-bonzuj
-bonzuje
-bonzujem
-bonzujeme
-bonzuješ
-bonzujete
-bonzujme
-bonzujte
-bonzujú
-bonzujúc
+bonzovať/WN
bookmaker
bookovanie
booksize
-boom/B
+boom/B po:noun is:masculine
boommi
booster
bootleg
bootstrap
bop
+bo po:conjunction
bóran
Borát
-bórax/B
-bóraxový/YN
-bóra/z
+bórax/B po:noun is:masculine
+bóraxový/YN po:adjective
+bóra/z po:noun is:feminine
borb
-bor/B
-bór/B
-bôr/B
-borba/zZ
+borba/zZ po:noun is:feminine
+bor/B po:noun is:masculine
+bór/B po:noun is:masculine
+bôr/B po:noun is:masculine
borcovanie
borcovať
borcove
Borcovej
+borcov/Y po:adjective
borcujúci
borcujúcu
bordeaux
@@ -9319,42 +9341,44 @@ Bordeaux
bordeauxského
bordeauxsky
bordelár
-bordel/B
+bordel/B po:noun is:masculine
bordelmi
bordereau
bordero
bordó
bordovo
-bordový/YN
+bordový/YN po:adjective
bordúra
bordúrou
bôre
-boreálny/YN
-borec/C
+boreálny/YN po:adjective
+borec/C po:noun is:masculine
borelióza
Borenie
-borgiovec/C
-borgis/B
-borgisový/YN
+borgiovcov/Y po:adjective
+borgiovec/C po:noun is:masculine
+borgis/B po:noun is:masculine
+borgisový/YN po:adjective
boriaci
borid
Borid
borievča
-borievčie/V
+borievčie/V po:noun is:neuter
borievčina
-borievka/zZ
-borievkový/YN
-bôrik/B
-borina/zZ
+borievka/zZ po:noun is:feminine
+borievkový/YN po:adjective
+bôrik/B po:noun is:masculine
+borina/zZ po:noun is:feminine
Borinka
Borinke
Borinky
-Boris/c
+Boris/c po:noun is:masculine
Borislav
Borislava
Borislavom
Borisovej
Borisovou
+Borisov/Y po:adjective
boritá
boritan
borité
@@ -9362,9 +9386,9 @@ boritej
boriteľ
boriť/EN
borito
-borivý/YN
+borivý/YN po:adjective
Bôrka
-borka/zZ
+borka/zZ po:noun is:feminine
Borland
bórmi
bôrmi
@@ -9377,29 +9401,29 @@ bôrom
Borou
bórov
bôrov
-borovica/U
-borovicový/Y
-borovičie/V
-borovička/zZ
-borovičkový/YN
+borovica/U po:noun is:feminine
+borovicový/Y po:adjective
+borovičie/V po:noun is:neuter
+borovička/zZ po:noun is:feminine
+borovičkový/YN po:adjective
boroviek
Borovina
Borovine
Borovka
Borovnici
borovských
-Borovský/YN
-borový/YN
-bórový/YN
-bôrový/YN
-Borský/YN
-borsučí/I
+Borovský/YN po:adjective
+borový/YN po:adjective
+bórový/YN po:adjective
+bôrový/YN po:adjective
+Borský/YN po:adjective
+borsučí/I po:adjective
borsug
-borsuk/B
+borsuk/B po:noun is:masculine
borsukovi
Borša
borščami
-boršč/J
+boršč/J po:noun is:masculine
Borše
Borši
bort
@@ -9418,34 +9442,36 @@ Bosákovou
Bosákovu
bosanova
bosáž
-bos/c
+bos/c po:noun is:masculine
Bose
-bosenský/Y
+bosenský/Y po:adjective
bosket
bosky
-Bosna/z
+Bosna/z po:noun is:feminine
Bosniačka
-bosniak/B
+bosniak/B po:noun is:masculine
Bosnianské
-bosniansky
-bosniansky/YN
+bosniansky/YN po:adjective
boso
-bosonohý/YN
-bosorácky/Y
+bosonohý/YN po:adjective
+bosorácky/Y po:adjective
bosoráctvach
bosoráctvam
-bosoráctvo/M
+bosoráctvo/M po:noun is:neuter
bosoráčiť
-bosorák/C
-bosorátstvo/M
-bosorka/zZ
+bosorák/C po:noun is:masculine
+bosorákov/Y po:adjective
+bosorátstvo/M po:noun is:neuter
+bosorka/zZ po:noun is:feminine
bosorovať/WN
-Bospor/B
-bosporský/YN
-boss/c
-Boston/B
-bostonský/YN
-bosý/YN
+bosov/Y po:adjective
+Bospor/B po:noun is:masculine
+bosporský/YN po:adjective
+boss/c po:noun is:masculine
+bossov/Y po:adjective
+Boston/B po:noun is:masculine
+bostonský/YN po:adjective
+bosý/YN po:adjective
boš
Bošáca
Bošáce
@@ -9466,23 +9492,24 @@ bošianskych
bot
bota
botách
-botanický/Y
-botanička/zZ
-botanika/zZ
-botanik/C
+botanický/Y po:adjective
+botanička/zZ po:noun is:feminine
+botanika/zZ po:noun is:feminine
+botanik/C po:noun is:masculine
+botanikov/Y po:adjective
Boťanoch
Boťany
-botaska/zZ
+botaska/zZ po:noun is:feminine
botela
-botel/B
+botel/B po:noun is:masculine
botelmi
-botelový/YN
+botelový/YN po:adjective
Boteva
Botin
Botka
botky
botrytída
-Botswana/z
+Botswana/z po:noun is:feminine
Bottova
Bottove
Bottovo
@@ -9504,31 +9531,30 @@ bouvier
bovden
bovdenov
bovdeny
-bovinný/YN
+bovinný/YN po:adjective
bowden
bowle
bowling
boxami
-box/B
+box/B po:noun is:masculine
boxera
-boxer/BC
+boxer/BC po:noun is:masculine
boxeri
boxerovi
boxersky
-boxerský/Y
-boxovanie
+boxerský/Y po:adjective
+boxovanie/V po:noun is:neuter
boxovať/WN
-boxový/YN
-boy/C
+boxový/YN po:adjective
+boy/C po:noun is:masculine
+boyov/Y po:adjective
boza
bozkami
-bozkanie
+bozkanie/V po:noun is:neuter
bozkať/EN
-bozkávaní
-bozkávanie
-bozkávaním
+bozkávanie/V po:noun is:neuter
bozkávať/XN
-bozk/B
+bozk/B po:noun is:masculine
bozón
Božčice
bože
@@ -9551,50 +9577,53 @@ božekať
božekáte
božemôj
Božená
-Božena/zZ
+Božena/zZ po:noun is:feminine
božeuchovaj
Božice
Božidár
Božidarách
Božidarám
Božidarami
-Božidara/z
-boží/I
-bôžik/c
+Božidara/z po:noun is:feminine
+boží/I po:adjective
+bôžik/c po:noun is:masculine
+bôžikov/Y po:adjective
božiť/EN
Božka
-božskosť/K
+božskosť/K po:noun is:feminine
božsky
-božský/YN
-božstvo/M
-božtek/B
+božský/YN po:adjective
+božstvo/M po:noun is:neuter
+božtek/B po:noun is:masculine
Bq
br
BRA
brabantka
-braček/c
+braček/c po:noun is:masculine
bračekovať/WN
bračekovci
-Brač/J
-bračský/YN
+bračekov/Y po:adjective
+Brač/J po:noun is:masculine
+bračský/YN po:adjective
brád
-bradáč/C
+bradáč/C po:noun is:masculine
Bradáčova
Bradáčovej
-bradatý/Y
-bradavica/U
+bradáčov/Y po:adjective
+bradatý/Y po:adjective
+bradavica/U po:noun is:feminine
bradavička
-bradavičnatosť/K
-bradavičnatý/YN
-bradavka/zZ
-bradavkový/YN
-brada/zZ
-bradička/zZ
+bradavičnatosť/K po:noun is:feminine
+bradavičnatý/YN po:adjective
+bradavka/zZ po:noun is:feminine
+bradavkový/YN po:adjective
+brada/zZ po:noun is:feminine
+bradička/zZ po:noun is:feminine
bradisko
-bradliansky/Y
-bradlo/M
-bradlový/Y
+bradliansky/Y po:adjective
+bradlo/M po:noun is:neuter
+bradlový/Y po:adjective
Bradová
bradsot
bradybázia
@@ -9606,41 +9635,40 @@ bradylália
bradypnoa
Brahma
Bráhma
-brahman/C
+brahman/C po:noun is:masculine
brahmanka
-brahmanský/YN
+brahmanov/Y po:adjective
+brahmanský/YN po:adjective
brahmanstvo
brachiácia
brachialgia
-brachiálne
-brachiálnosť/K
-brachiálny/YN
-brachiopóda/zZ
+brachiálnosť/K po:noun is:feminine
+brachiálny/YN po:adjective
+brachiopóda/zZ po:noun is:feminine
brachyblast
brachykefália
brachylógia
-brachylogický/YN
+brachylogický/YN po:adjective
brainstorming
braintrust
brainwashing
brajgel
-brakátový/Y
-brak/B
-brakický/YN
+brakátový/Y po:adjective
+brak/B po:noun is:masculine
+brakický/YN po:adjective
brakovanej
-brakovania
-brakovanie
+brakovanie/V po:noun is:neuter
brakovaných
brakovať/WN
-brakový/YN
+brakový/YN po:adjective
brakteát
brál
bralísk
-bralisko/M
-bralistý/YN
-bralnatý/YN
-bralný/YN
-bralo/M
+bralisko/M po:noun is:neuter
+bralistý/YN po:adjective
+bralnatý/YN po:adjective
+bralný/YN po:adjective
+bralo/M po:noun is:neuter
brám
brama
bramách
@@ -9651,61 +9679,62 @@ brán
Braňa
bránach
bránam
-brána/zZ
+brána/zZ po:noun is:feminine
+brancov/Y po:adjective
Branč
Branča
Branči
branding
brandy
-brandža/U
+brandža/U po:noun is:feminine
brandží
-branec/C
-branecký/Y
+branec/C po:noun is:masculine
+branecký/Y po:adjective
bránenia
bránenie
bránením
bráneniu
-bránený/YN
-brania
-brániaci/YN
+bránený/YN po:adjective
+brániaci/YN po:adjective
bránic
Bránic
-bránica/U
-bránicivý/Y
-bránicový/YN
-bránička/zZ
-branie
-braním
-Branisko/M
-Branislava/zZ
-Branislav/c
+bránica/U po:noun is:feminine
+bránicivý/Y po:adjective
+bránicový/YN po:adjective
+bránička/zZ po:noun is:feminine
+branie/VN po:noun is:neuter
+branie/VN po:noun is:neuter
+Branisko/M po:noun is:neuter
+Branislava/zZ po:noun is:feminine
+Branislav/c po:noun is:masculine
+Branislavov/Y po:adjective
brániť/XN
-braniu
-brankár/C
-brankárka/zZ
-brankárov/Y
-brankársky/Y
-bránka/zZ
+brankár/C po:noun is:masculine
+brankárka/zZ po:noun is:feminine
+brankárov/Y po:adjective
+brankársky/Y po:adjective
+bránka/zZ po:noun is:feminine
bránkovísk
-bránkovisko/M
-bránkový/Y
+bránkovisko/M po:noun is:neuter
+bránkový/Y po:adjective
branne
branno
-brannosť/K
-branný/YN
+brannosť/K po:noun is:feminine
+branný/YN po:adjective
Braňo
Branov
Branove
Branovo
-bránový/YN
-braný/Y
+bránový/YN po:adjective
+braný/Y po:adjective
branzol
-branža/U
+branža/U po:noun is:feminine
branží
brašien
Brašna
brašňa
-brašnár/C
+brašnár/C po:noun is:masculine
+brašnárov/Y po:adjective
brašnárska
brašnárske
brašnárskeho
@@ -9716,23 +9745,25 @@ brašnárskych
brašnárskym
brašnárstvach
brašnárstvam
-brašnárstvo/M
+brašnárstvo/M po:noun is:neuter
brašne
brašni
brašní
-Brašov/B
-bratanček/c
-bratanec/C
-bratania
-bratanie
+Brašov/B po:noun is:masculine
+bratancov/Y po:adjective
+bratanček/c po:noun is:masculine
+bratančekov/Y po:adjective
+bratanec/C po:noun is:masculine
+bratanie/V po:noun is:neuter
bratať/EN
-brat/c
+brat/c po:noun is:masculine
bratec
-Bratislava/zZ
-Bratislavčan/c
-Bratislavčanka/zZ
+Bratislava/zZ po:noun is:feminine
+Bratislavčan/c po:noun is:masculine
+Bratislavčanka/zZ po:noun is:feminine
+Bratislavčanov/Y po:adjective
bratislavsky
-bratislavský/YN
+bratislavský/YN po:adjective
Bratka
bratko
Bratkom
@@ -9740,20 +9771,23 @@ bratkovať
bratkovia
bratku
Bratolomejovia
-bratovrah/c
-bratovražda/zZ
-bratovražedný/YN
-bratov/Y
-bratranček/c
-bratranec/C
+bratovrah/c po:noun is:masculine
+bratovrahov/Y po:adjective
+bratovražda/zZ po:noun is:feminine
+bratovražedný/YN po:adjective
+bratov/Y po:adjective
+bratrancov/Y po:adjective
+bratranček/c po:noun is:masculine
+bratrančekov/Y po:adjective
+bratranec/C po:noun is:masculine
bratríčkovania
bratríčkovanie
bratríčkovať
brať/RN
bratsky
-bratský/YN
-bratstvo/M
-bratý/Y
+bratský/YN po:adjective
+bratstvo/M po:noun is:neuter
+bratý/Y po:adjective
braun
Braväcova
Braväcove
@@ -9762,34 +9796,33 @@ brávať/XN
bravce
bravčekov
bravčo
-bravčovina/zZ
-bravčový/YN
+bravčovina/zZ po:noun is:feminine
+bravčový/YN po:adjective
Brave
bravec
bravissimo
-brav/L
+brav/L po:noun is:masculine
bravo
bravó
+bravov/Y po:adjective
Bravu
bravúr
bravúrach
bravúram
-bravúra/zZ
-bravúrne
-bravúrnosť/K
-bravúrny/Y
+bravúra/zZ po:noun is:feminine
+bravúrnosť/K po:noun is:feminine
+bravúrny/Y po:adjective
braz
-brázda/zZ
+brázda/zZ po:noun is:feminine
brázdenie
Brázdeniu
-brázdička/zZ
+brázdička/zZ po:noun is:feminine
brázdiť/XN
-brázdový/Y
+brázdový/Y po:adjective
Brazílčan
Brazílčana
-Brazília/U
-brazílsky
-brazílsky/YN
+Brazília/U po:noun is:feminine
+brazílsky/YN po:adjective
brazoleta
brazoletňa
brbce
@@ -9804,8 +9837,8 @@ brbcú
brbcúc
brblať/TN
brblavo
-brblavosť/K
-brblavý/YN
+brblavosť/K po:noun is:feminine
+brblavý/YN po:adjective
brbloš
brboc
brboce
@@ -9828,67 +9861,67 @@ brbtala
brbtali
brbtalo
brbtať
-brbtavý/YN
-brbt/B
+brbtavý/YN po:adjective
+brbt/B po:noun is:masculine
brbtmi
brčkavo
-brčkavý/YN
-brčka/zZ
+brčkavý/YN po:adjective
+brčka/zZ po:noun is:feminine
brčkom
bŕd
Bŕd
brdár
Brdárka
brdársky
-brdce/S
+brdce/S po:noun is:neuter
bŕdnuť
brdó
Brdoch
-brdo/M
-brdský/YN
+brdo/M po:noun is:neuter
+brdský/YN po:adjective
Brdy/Q
-break/B
-brečka/zZ
-brečtan/B
+break/B po:noun is:masculine
+brečka/zZ po:noun is:feminine
+brečtan/B po:noun is:masculine
brečtanovo
-brečtanový/YN
+brečtanový/YN po:adjective
Breda
Bredou
Bredu
Bredy
-breh/B
+breh/B po:noun is:masculine
Brehove
-brehovitý/YN
-Brehovský/YN
-brehový/Y
-brehuľa/U
+brehovitý/YN po:adjective
+Brehovský/YN po:adjective
+brehový/Y po:adjective
+brehuľa/U po:noun is:feminine
brechá
brechaj
brechajme
brechajte
brechajúc
-brechanie
+brechanie/V po:noun is:neuter
brechať/TN
brechávať/XN
brechnúť
-brechot/B
+brechot/B po:noun is:masculine
brechotmi
-brejk/B
brejkbal
-brejkový/Y
+brejk/B po:noun is:masculine
+brejkový/Y po:adjective
brekcia
brekeke
brekotá
brekotať
brekoty
Brekov
-brekyňa/U
+brekyňa/U po:noun is:feminine
Brém
-bremä/A
+bremä/A po:noun is:neuter
Brémach
Brémami
bremeni
-bremeno/M
+bremeno/M po:noun is:neuter
bremien
brémska
Brémske
@@ -9900,13 +9933,13 @@ Brémy/Q
brenneke
bresse
bresta
-brest/B
+brest/B po:noun is:masculine
Brestovanoch
Brestovany
Brestovca
Brestovci
Brestovec
-brestový/YN
+brestový/YN po:adjective
Brestská
Brestskej
breš
@@ -9923,35 +9956,34 @@ bretón
bretónčina
Bretónec
Bretónka
-Bretónsko/M
-bretónsky
-bretónsky/Y
+Bretónsko/M po:noun is:neuter
+bretónsky/Y po:adjective
breve
-breviár/J
+breviár/J po:noun is:masculine
breviármi
Brezanoch
Brezany
-breza/zZ
+breza/zZ po:noun is:feminine
Brezianski
Brezianskom
Breziansky
-brezička/zZ
-brezina/zZ
+brezička/zZ po:noun is:feminine
+brezina/zZ po:noun is:feminine
Brezinom
-Brezinský/YN
-brezivosť/K
-brezivý/YN
+Brezinský/YN po:adjective
+brezivosť/K po:noun is:feminine
+brezivý/YN po:adjective
Breznica
Breznice
Breznici
-Breznický/YN
+Breznický/YN po:adjective
Breznicu
-Brezno/M
+Brezno/M po:noun is:neuter
Brezov
Brezovec
Brezovica
Brezovici
-Brezovický/YN
+Brezovický/YN po:adjective
Brezovicou
Brezovicu
Brezovička
@@ -9960,62 +9992,62 @@ Brezovo
brezovská
brezovské
brezovskej
-Brezovský/YN
-brezový/Y
+Brezovský/YN po:adjective
+brezový/Y po:adjective
Brežany
-brežnevský/YN
-Brežný/YN
-brhličí/I
-brhlík/B
+brežnevský/YN po:adjective
+Brežný/YN po:adjective
+brhličí/I po:adjective
+brhlík/B po:noun is:masculine
brhlíkovi
brhliť/EN
-briadka/zZ
+briadka/zZ po:noun is:feminine
Brianskej
Briansku
Brianskych
briard
brick
bričesky/Q
-brička/zZ
+brička/zZ po:noun is:feminine
brid
bride
bridiť/EN
-bridivý/YN
-bridký/YN
-bridlica/U
-bridlicovitý/YN
+bridivý/YN po:adjective
+bridký/YN po:adjective
+bridlica/U po:noun is:feminine
+bridlicovitý/YN po:adjective
bridlicovo
-bridlicový/Y
-bridličnatý/YN
+bridlicový/Y po:adjective
+bridličnatý/YN po:adjective
bridoš
bridy
bridže
bridži
-bridž/J
+bridž/J po:noun is:masculine
bridžmi
bridžoch
bridžom
bridžov
bridžu
brie
-Briestenský/YN
+Briestenský/YN po:adjective
briez
-briezka/zZ
-brieždenie/V
+briezka/zZ po:noun is:feminine
+brieždenie/V po:noun is:neuter
brieždiť/XN
-briežik/B
+briežik/B po:noun is:masculine
briežka
briežkami
-briežkatý/YN
+briežkatý/YN po:adjective
briežkoch
briežkom
briežkov
-briežkovitý/YN
+briežkovitý/YN po:adjective
briežku
briežky
Briežky
-briežok/B
-brífing/B
+briežok/B po:noun is:masculine
+brífing/B po:noun is:masculine
brífingmi
brífingoch
brífingom
@@ -10026,15 +10058,16 @@ briga
brigád
brigádach
brigádam
-brigáda/zZ
+brigáda/zZ po:noun is:feminine
brigadír
-brigadírka/zZ
-brigádnicky/Y
-brigádnický/YN
+brigadírka/zZ po:noun is:feminine
+brigádnický/YN po:adjective
+brigádnicky/Y po:adjective
brigádničiť/EN
-brigádnička/zZ
-brigádnik/C
-brigádny/YN
+brigádnička/zZ po:noun is:feminine
+brigádnik/C po:noun is:masculine
+brigádnikov/Y po:adjective
+brigádny/YN po:adjective
brigádoval
brigádovala
brigádovali
@@ -10052,87 +10085,87 @@ brigádujú
brigádujúc
brigant
brigantína
-Brigita/zZ
-briketáreň/D
-briketa/zZ
+Brigita/zZ po:noun is:feminine
+briketáreň/D po:noun is:feminine
+briketa/zZ po:noun is:feminine
briketovacej
Briketovací
briketovacie
briketovacieho
briketovacích
-briketovania
-briketovanie
-Briketovaním
-briketovaný/YN
+briketovanie/V po:noun is:neuter
+briketovaný/YN po:adjective
briketovať/WN
-briketový/YN
+briketový/YN po:adjective
brilancia
brilantína
brilantínou
brilantne
-brilantnosť/K
-brilantný/YN
-briliant/B
+brilantnosť/K po:noun is:feminine
+brilantný/YN po:adjective
+briliant/B po:noun is:masculine
briliantmi
-briliantový/YN
+briliantový/YN po:adjective
brinčať
brink
brinkať/EN
brinknúť/WN
-brioška/zZ
+brioška/zZ po:noun is:feminine
briskne
-briskný/YN
+briskný/YN po:adjective
Bristol
Bristole
Bristolu
-Británia/U
-brit/C
-Brit/C
+Británia/U po:noun is:feminine
+brit/C po:noun is:masculine
+Brit/C po:noun is:masculine
Britka
britko
-britkosť/K
+britkosť/K po:noun is:feminine
Britky
-britký/YN
+britký/YN po:adjective
Britove
Britovia
+Britov/Y po:adjective
britsky
-britský/Y
-britva/zZ
+britský/Y po:adjective
+britva/zZ po:noun is:feminine
bríz
bríza
brizancia
brizancii
brizanciu
-brizantný/YN
-brizolit/B
+brizantný/YN po:adjective
+brizolit/B po:noun is:masculine
brizolitmi
-brizolitový/YN
+brizolitový/YN po:adjective
Brižitská
bŕk
bŕkať/XN
-brko/M
-brkový/YN
+brko/M po:noun is:neuter
+brkový/YN po:adjective
bŕla
bŕľať/XN
brloha
-brloh/B
-brlôžik/B
+brloh/B po:noun is:masculine
+brlôžik/B po:noun is:masculine
brložiť
brlôžkoch
-brlôžok/B
-brlôžtek/B
-brmbolcový/YN
-brmbolec/J
+brlôžok/B po:noun is:masculine
+brlôžtek/B po:noun is:masculine
+brmbolcový/YN po:adjective
+brmbolec/J po:noun is:masculine
brň
Bŕn
-Brňan/c
+Brňan/c po:noun is:masculine
Brňané
Brňania
+Brňanov/Y po:adjective
brnasto
-brnastý/YN
+brnastý/YN po:adjective
brňať
brnavo
-brnavý/YN
+brnavý/YN po:adjective
brnč
brnčať/RN
brnči
@@ -10143,12 +10176,12 @@ brnejme
brnejte
brnejú
brnejúc
-brnenie/V
-brnenský/YN
-brnený/YN
+brnenie/V po:noun is:neuter
+brnenský/YN po:adjective
+brnený/YN po:adjective
brni
-Brnianka/zZ
-brniansky/Y
+Brnianka/zZ po:noun is:feminine
+brniansky/Y po:adjective
brnie
brniem
brnieme
@@ -10156,24 +10189,23 @@ brnieš
brniete
brnieť/RN
brnk
-brnkací/I
-brnkadlo/M
-brnkania
-brnkanie
+brnkací/I po:adjective
+brnkadlo/M po:noun is:neuter
+brnkanie/V po:noun is:neuter
brnkať/EN
brnknúť/WN
brnkotať
-Brno/M
+Brno/M po:noun is:neuter
Bro
-brod/B
+brod/B po:noun is:masculine
brodenie
brodiť/EN
Brodno
-brodový/Y
+brodový/Y po:adjective
brodskej
brodskú
Brodsky
-Brodský/YN
+Brodský/YN po:adjective
Brodzianska
Brodzianske
Brodzianskej
@@ -10182,28 +10214,28 @@ brojenia
brojenie
brojiť/EN
brojlera
-brojler/B
+brojler/B po:noun is:masculine
brojleri
-brokát/B
+brokát/B po:noun is:masculine
brokátmi
-brokátový/YN
-brok/B
+brokátový/YN po:adjective
+brok/B po:noun is:masculine
brokera
-broker/C
+broker/C po:noun is:masculine
brokeri
brokermi
brokeroch
brokerom
brokerov
brokerovi
-brokerský/YN
-brokolica/U
-brokolicový/Y
+brokerský/YN po:adjective
+brokolica/U po:noun is:feminine
+brokolicový/Y po:adjective
Brokove
-brokovnica/U
-brokový/YN
+brokovnica/U po:noun is:feminine
+brokový/YN po:adjective
Brom
-bróm/B
+bróm/B po:noun is:masculine
bromélia
bromičnan
bromid
@@ -10211,45 +10243,46 @@ bromidu
bromizmus
bromoform
bromografia
-bromovodík/B
-bromovodíkový/YN
-brómový/YN
+bromovodík/B po:noun is:masculine
+bromovodíkový/YN po:adjective
+brómový/YN po:adjective
broň
Broňa
bronevik
bronchia
-bronchiálny/YN
+bronchiálny/YN po:adjective
bronchiektázia
bronchiolitída
-bronchitický/Y
+bronchitický/Y po:adjective
bronchitíd
bronchitídach
bronchitídam
-bronchitída/zZ
+bronchitída/zZ po:noun is:feminine
bronchitik
bronchografia
-bronchoskop/B
-bronchoskopia/U
-bronchoskopický/YN
+bronchoskop/B po:noun is:masculine
+bronchoskopia/U po:noun is:feminine
+bronchoskopický/YN po:adjective
bronchospazmus
bronchostenóza
bronieť/XN
-Bronislava/zZ
+Bronislava/zZ po:noun is:feminine
brontograf
-brontosaurus/L
-bronz/J
+brontosaurus/L po:noun is:masculine
+brontosaurusov/Y po:adjective
+bronz/J po:noun is:masculine
bronzova
bronzovo
-bronzový/Y
+bronzový/Y po:adjective
bronzy
-broskyňa/U
+broskyňa/U po:noun is:feminine
broskyňovo
-broskyňový/YN
-brošňa/U
+broskyňový/YN po:adjective
+brošňa/U po:noun is:feminine
brošní
-brošnička/zZ
+brošnička/zZ po:noun is:feminine
Brother
-brovning/B
+brovning/B po:noun is:masculine
brovningmi
brovningoch
brovningom
@@ -10257,17 +10290,17 @@ brovningov
brovningu
brovningy
browning
-brožovaný/YN
+brožovaný/YN po:adjective
brožovať/WN
brožúr
brožúrach
brožúram
-brožúra/zZ
-brožúrka/zZ
+brožúra/zZ po:noun is:feminine
+brožúrka/zZ po:noun is:feminine
brr
-brrmbolcový/YN
+brrmbolcový/YN po:adjective
brrum
-bršlen/B
+bršlen/B po:noun is:masculine
BRT
Bru
brucelóza
@@ -10287,43 +10320,49 @@ bručíme
bručíš
bručíte
bručivo
-bručivý/YN
+bručivý/YN po:adjective
bručme
bručte
-brud/B
+brud/B po:noun is:masculine
Brudno
-brudný/YN
+brudný/YN po:adjective
Brúgg
Bruggy/Q
brúch
-brucháč/C
-brucháčik/C
+brucháč/C po:noun is:masculine
+brucháčik/C po:noun is:masculine
+brucháčikov/Y po:adjective
+brucháčov/Y po:adjective
bruchaj
-bruchaňa/U
-brucháň/C
+bruchaňa/U po:noun is:feminine
+brucháň/C po:noun is:masculine
brucháni
+brucháňov/Y po:adjective
bruchatieť/XN
-bruchatosť/K
-bruchatý/YN
-brucho/M
+bruchatosť/K po:noun is:feminine
+bruchatý/YN po:adjective
+brucho/M po:noun is:neuter
bruchopasníci
bruchopasnícky
-bruchopasník/B
+bruchopasník/B po:noun is:masculine
bruchoplaz
-bruchovravec/C
+bruchovravcov/Y po:adjective
+bruchovravec/C po:noun is:masculine
brum
-brumendo/M
+brumendo/M po:noun is:neuter
Brumov
Brún
brunasto
-Brunejčan/c
-Brunejčanka/zZ
-Brunej/J
+Brunejčan/c po:noun is:masculine
+Brunejčanka/zZ po:noun is:feminine
+Brunejčanov/Y po:adjective
+Brunej/J po:noun is:masculine
Brunejsko
-brunejský/Y
-brunet/C
-brunetka/zZ
-Brunovský/YN
+brunejský/Y po:adjective
+brunet/C po:noun is:masculine
+brunetka/zZ po:noun is:feminine
+brunetov/Y po:adjective
+Brunovský/YN po:adjective
Bruntál
Bruntále
Bruntálom
@@ -10340,91 +10379,89 @@ bruntálskych
bruntálskym
Bruntálu
Bruntály
-brús/B
-Brusel/B
-bruselský/YN
+brús/B po:noun is:masculine
+Brusel/B po:noun is:masculine
+bruselský/YN po:adjective
brúsenie
brúsením
-brúsený/YN
+brúsený/YN po:adjective
brúsiaci
brúsiareň
-brusiareň/D
+brusiareň/D po:noun is:feminine
brúsiarne
brúsiarni
brúsiarňou
brúsič
-brusič/C
-brusička/zZ
-brusičský/YN
+brusič/C po:noun is:masculine
+brusička/zZ po:noun is:feminine
+brusičov/Y po:adjective
+brusičský/YN po:adjective
brúsidlo
-brúsik/B
+brúsik/B po:noun is:masculine
brúsiť/XN
brúsiv
-brúsivo/M
-brúska/zZ
+brúsivo/M po:noun is:neuter
+brúska/zZ po:noun is:feminine
brusliak
Brusna
Brusne
-brusnica/U
+brusnica/U po:noun is:feminine
Brusnická
Brusnickej
Brusnickou
-brusnicový/YN
+brusnicový/YN po:adjective
Brusník
Brusno
-brusný/YN
-brúsny/YN
+brusný/YN po:adjective
+brúsny/YN po:adjective
brúsovo
-brúsový/YN
+brúsový/YN po:adjective
brušiek
-bruško/M
-brušný/Y
+bruško/M po:noun is:neuter
+brušný/Y po:adjective
brut
Brút
-brutalita/zZ
-brutálne
-brutálnosť/K
-brutálny/YN
+brutalita/zZ po:noun is:feminine
+brutálnosť/K po:noun is:feminine
+brutálny/YN po:adjective
brutto
Bruty
bruyere
brvách
brvám
brván
-brva/zZ
+brva/zZ po:noun is:feminine
brvien
brvienko
-brvno/M
-bryndza/U
+brvno/M po:noun is:neuter
+bryndza/U po:noun is:feminine
bryndzí
-bryndziar/C
-bryndziareň/D
-bryndziarňach
-bryndziarňam
-bryndziarsky/YN
+bryndziar/C po:noun is:masculine
+bryndziareň/D po:noun is:feminine
+bryndziarov/Y po:adjective
+bryndziarsky/YN po:adjective
bryndziarstvach
bryndziarstvam
-bryndziarstvo/M
-bryndzovník/B
+bryndziarstvo/M po:noun is:neuter
+bryndzovník/B po:noun is:masculine
bryndzovo
-bryndzový/Y
+bryndzový/Y po:adjective
bryológia
bryzg
-brýzganie
-brýzganím
-brýzganiu
+brýzganie/V po:noun is:neuter
brýzgať/XN
bryzgnúť/WN
bryzgot
bŕzd
-brzdár/C
-brzda/zZ
+brzdár/C po:noun is:masculine
+brzdárov/Y po:adjective
+brzda/zZ po:noun is:feminine
brzdene
brzdenia
brzdenie
brzdením
brzdeniu
-brzdený/YN
+brzdený/YN po:adjective
brzdi
brzdiaca
brzdiaci
@@ -10434,10 +10471,10 @@ brzdite
brzditeľ
brzdiť/EN
brzdne
-brzdný/YN
+brzdný/YN po:adjective
brzdovo
-brzdový/YN
-brzlík/B
+brzdový/YN po:adjective
+brzlík/B po:noun is:masculine
brznúť/WN
Brzotín
Brzotína
@@ -10448,22 +10485,27 @@ BSE
BSP
BŠK
bu
+bu
+bu
+bu
BU
-bubák/C
+bubák/C po:noun is:masculine
Bubákovou
+bubákov/Y po:adjective
bubáky
bubenícky
bubeníček
Bubeníčka
-bubeník/C
+bubeník/C po:noun is:masculine
Bubeníkova
Bubeníkove
Bubeníkovej
Bubeníkovou
-bubienkový/YN
-bubienok/O
+bubeníkov/Y po:adjective
+bubienkový/YN po:adjective
+bubienok/O po:noun is:masculine
bublajúc
bublajúcej
bublajúci
@@ -10472,10 +10514,10 @@ bublala
bublali
bublalo
bublanie
-bublanina/zZ
+bublanina/zZ po:noun is:feminine
bublať
bublavo
-bublavý/YN
+bublavý/YN po:adjective
buble
bublem
bubleme
@@ -10484,17 +10526,17 @@ bublete
bubli
bublifukom
bublime
-bublinatý/YN
-bublina/zZ
-bublinka/zZ
+bublinatý/YN po:adjective
+bublina/zZ po:noun is:feminine
+bublinka/zZ po:noun is:feminine
bublinkovo
-bublinkový/YN
-bublinový/YN
+bublinkový/YN po:adjective
+bublinový/YN po:adjective
bublite
bublú
bublúc
Bubnár
-bubníček/B
+bubníček/B po:noun is:masculine
bubníčka
bubníčkami
bubníčkoch
@@ -10502,33 +10544,30 @@ bubníčkom
bubníčkov
bubníčku
bubníčky
-bubník/B
-bubnovania
-bubnovanie
-bubnovaním
+bubník/B po:noun is:masculine
+bubnovanie/V po:noun is:neuter
bubnovať/WN
-bubnový/YN
+bubnový/YN po:adjective
bubo
-bubon/O
+bubon/O po:noun is:masculine
bububu
-bu-bu-bu
buc
Buca
buckoch
-bucko/M
+bucko/M po:noun is:neuter
buckov
buckovi
buckovia
bucla
bucľatieť
bucľato
-bucľatosť/K
-bucľatý/YN
+bucľatosť/K po:noun is:feminine
+bucľatý/YN po:adjective
Bucovej
buč
Búč
Búča
-bučanie/V
+bučanie/V po:noun is:neuter
Bučanom
bučať/RN
Búči
@@ -10536,15 +10575,15 @@ bučianske
bučianskeho
Bučiansky
búčie
-búčik/B
-bučina/zZ
+búčik/B po:noun is:masculine
+bučina/zZ po:noun is:feminine
Bučiniek
bučinka
bučinkách
bučinkami
bučinku
bučinky
-bučinový/YN
+bučinový/YN po:adjective
bučka
búčka
bučkami
@@ -10562,18 +10601,19 @@ Bučku
búčku
bučky
búčky
-bučný/YN
-bučok/B
-búčok/B
+bučný/YN po:adjective
+bučok/B po:noun is:masculine
+búčok/B po:noun is:masculine
Búčom
bud
búd
búdach
búdam
-Budapešťan/c
-Budapeštianka/zZ
-budapeštiansky/Y
-Budapešť/K
+Budapešťan/c po:noun is:masculine
+Budapešťanov/Y po:adjective
+Budapeštianka/zZ po:noun is:feminine
+budapeštiansky/Y po:adjective
+Budapešť/K po:noun is:feminine
Budatín
Budatíne
Budatínska
@@ -10581,34 +10621,36 @@ Budatínskej
Budatínskou
Budatínsku
Budatínsky
-búda/zZ
+búda/zZ po:noun is:feminine
Budča
Budče
Budči
Budčou
Buddha
Buddhisti
-bude
Budějovice/Q
-budem
-budeme
+budeme/N st:byť po:verb is:1st_person is:plural is:future
+budem/N st:byť po:verb is:1st_person is:future
budene
budenia
budenie
budením
budeniu
-budený/YN
-budeš
-budete
+bude/N st:byť po:verb is:3rd_person is:future
+budený/YN po:adjective
+budeš/N st:byť po:verb is:2nd_person is:future
+budete/N st:byť po:verb is:2nd_person is:plural is:future
budeže
-Budha/H
-budhista/H
-budhistický/Y
-budhizmus/B
-budiaci/Y
-budič/C
+Budha/H po:noun is:masculine
+budhista/H po:noun is:masculine
+budhistický/Y po:adjective
+budhistov/Y po:adjective
+budhizmus/B po:noun is:masculine
+Budhov/Y po:adjective
+budiaci/Y po:adjective
+budič/C po:noun is:masculine
budiče
-budíček/B
+budíček/B po:noun is:masculine
budíčka
budíčkami
budíčkoch
@@ -10616,60 +10658,67 @@ budíčkom
budíčkov
budíčku
budíčky
+budičov/Y po:adjective
budievať/XN
-budík/B
+budík/B po:noun is:masculine
Budikovany
Budín
Budína
Budince
Budíne
-Budinský/YN
+Budinský/YN po:adjective
Budiš
Budiša
Budiši
Budišov
-budišský/YN
+budišský/YN po:adjective
Budišu
-buditeľ/c
-buditeľka/zZ
-buditeľský/YN
+buditeľ/c po:noun is:masculine
+buditeľka/zZ po:noun is:feminine
+buditeľov/Y po:adjective
+buditeľský/YN po:adjective
budiť/EN
budivé
-búdka/zZ
-Budkovský/YN
+búdka/zZ po:noun is:feminine
+Budkovský/YN po:adjective
+buďme/N st:byť po:verb is:1st_person is:plural is:imperative
budmerickom
-Budmerický/YN
+Budmerický/YN po:adjective
+buď/N st:byť po:verb is:2nd_person is:imperative
budoár
-budovanie/V
-budovaný/Y
-budovateľ/c
-budovateľka/zZ
-budovateľský/Y
+budovanie/V po:noun is:neuter
+budovaný/YN po:adjective
+budovateľ/c po:noun is:masculine
+budovateľka/zZ po:noun is:feminine
+budovateľov/Y po:adjective
+budovateľský/Y po:adjective
budovať/WN
-budova/zZ
+budova/zZ po:noun is:feminine
budovísk
-budovisko/M
+budovisko/M po:noun is:neuter
+buď po:conjunction
+buďte/N st:byť po:verb is:3rd_person is:plural is:imperative
buďto
budu
-budú
budúc
-budúci/YN
-budúcno/M
-budúcnosť/K
+budúci/YN po:adjective
+budúcno/M po:noun is:neuter
+budúcnosť/K po:noun is:feminine
budúco
-budúcoročný/Y
-budúcotýždňový/YN
+budúcoročný/Y po:adjective
+budúcotýždňový/YN po:adjective
budujúce
budujúcej
budujúcimi
Budulov
-Budyšín/B
+budú/N st:byť po:verb is:3rd_person is:plural is:future
+Budyšín/B po:noun is:masculine
Budyšínskej
budyšínsky
budzogáňa
budzogáne
budzogáni
-budzogáň/J
+budzogáň/J po:noun is:masculine
budzogáňmi
budzogáňoch
budzogáňom
@@ -10677,34 +10726,32 @@ budzogáňov
budzogáňu
budžet
budžucu
-buenosaierský/YN
+buenosaierský/YN po:adjective
buenosairesky
-buenosaireský/YN
-bufetár/C
+buenosaireský/YN po:adjective
+bufetár/C po:noun is:masculine
bufetárka
bufetárky
-bufet/B
-bufetový/Y
+bufetárov/Y po:adjective
+bufet/B po:noun is:masculine
+bufetový/Y po:adjective
buffa
buffer
buffeting
buffo
Buffy
bugatti
-Bug/B
+Bug/B po:noun is:masculine
buggy
-bugina/zZ
+bugina/zZ po:noun is:feminine
buch
búchač
-búchačka/zZ
+búchačka/zZ po:noun is:feminine
buchál
búchanec
-búchaní
-búchania
-búchanie
-búchaním
+búchanie/V po:noun is:neuter
Bucharin
-buchar/J
+buchar/J po:noun is:masculine
bucharmi
buchary
buchát
@@ -10715,30 +10762,31 @@ Buchenwaldu
buchiek
buchiet
buchkať/EN
-buchnát/B
+buchnát/B po:noun is:masculine
buchnátmi
buchnátovať/WN
buchnutie
buchnutím
buchnúť/WN
-buchnutý/YN
+buchnutý/YN po:adjective
buchotajúc
buchotať/TN
-buchot/B
+buchot/B po:noun is:masculine
buchotmi
-buchta/zZ
-buchtička/zZ
+buchta/zZ po:noun is:feminine
+buchtička/zZ po:noun is:feminine
buchtovať
Buchtovo
-buchtový/YN
+buchtový/YN po:adjective
Buchu
buj
bujabéza
bujačí
bujačik
bujačisko
-bujak/C
+bujak/C po:noun is:masculine
Bujakove
+bujakov/Y po:adjective
bujaky
bujarejšej
bujarejší
@@ -10753,33 +10801,33 @@ bujarejšiu
bujarejšom
bujarejšou
bujaro
-bujarosť/K
-bujarý/YN
+bujarosť/K po:noun is:feminine
+bujarý/YN po:adjective
bújať
bujdošiť/EN
-bujdošský/YN
+bujdošský/YN po:adjective
bujne
bujnenia
bujnenie
bujnením
bujneniu
bujnieť/XN
-bujnosť/K
-bujný/YN
+bujnosť/K po:noun is:feminine
+bujný/YN po:adjective
bujo
-bujón/B
-bujónový/YN
-bujumburský/YN
+bujón/B po:noun is:masculine
+bujónový/YN po:adjective
+bujumburský/YN po:adjective
bukanier
-bukas/B
-bukasový/YN
+bukas/B po:noun is:masculine
+bukasový/YN po:adjective
búkať
-buk/B
-buket/B
+buk/B po:noun is:masculine
+buket/B po:noun is:masculine
buketných
bukinista
buklé
-bukolický/YN
+bukolický/YN po:adjective
bukovanie
Bukovina
Bukovine
@@ -10787,28 +10835,30 @@ Bukovinka
Bukovinke
Bukovinou
bukovo
-Bukovský/YN
-bukový/YN
+Bukovský/YN po:adjective
+bukový/YN po:adjective
bukrét
bukrétach
bukrétam
-bukréta/zZ
+bukréta/zZ po:noun is:feminine
búks
-buksa/zZ
+buksa/zZ po:noun is:feminine
buksér
-Bukurešť/K
-bukureštský/YN
+Bukurešť/K po:noun is:feminine
+bukureštský/YN po:adjective
bukva
-bukvica/U
-bula/zZ
-bulbárny/YN
+bukvica/U po:noun is:feminine
+bula/zZ po:noun is:feminine
+bulbárny/YN po:adjective
bulbus
-buldodží/I
-buldog/L
+buldodží/I po:adjective
+buldog/L po:noun is:masculine
+buldogov/Y po:adjective
buldozéra
-buldozér/B
+buldozér/B po:noun is:masculine
buldozéri
-buldozerista/H
+buldozerista/H po:noun is:masculine
+buldozeristov/Y po:adjective
buldozérmi
buldozéroch
buldozérom
@@ -10816,14 +10866,13 @@ buldozérov
buldozéru
buldozéry
buleta
-bulh
Bulhar
Bulhara
bulharčín
bulharčinách
bulharčinám
bulharčinami
-bulharčina/z
+bulharčina/z po:noun is:feminine
Bulhari
bulharistika
Bulharka
@@ -10832,33 +10881,31 @@ Bulharmi
Bulharoch
Bulharom
Bulharov
-Bulharsko/M
+Bulharsko/M po:noun is:neuter
bulharsky
Bulharsky
-bulharský/Y
+bulharský/Y po:adjective
Bulhary
-bulímia/U
-bulletin/B
-bullion
-bullish
+bulímia/U po:noun is:feminine
+bulletin/B po:noun is:masculine
bulmastif
bulteriér
-bulvár/J
+bulvár/J po:noun is:masculine
bulvármi
-bulvárny/YN
-buľva/zZ
-buly
+bulvárny/YN po:adjective
+buľva/zZ po:noun is:feminine
bum
bumážka
bumážky
-bumbaj/C
+bumbaj/C po:noun is:masculine
+bumbajov/Y po:adjective
Bumbala
bumerangami
-bumerang/B
+bumerang/B po:noun is:masculine
bumerangoch
bumerangom
bumerangov
-bumerangový/YN
+bumerangový/YN po:adjective
bumerangu
bumerangy
bums
@@ -10868,115 +10915,108 @@ bumtarata
Buna
bundáša
bundáše
-bundáš/J
+bundáš/J po:noun is:masculine
bundášmi
bundášoch
bundášom
bundášov
bundášovi
-bundatý/YN
-bunda/zZ
+bundatý/YN po:adjective
+bunda/zZ po:noun is:feminine
bundeslíg
-bundesliga/zZ
+bundesliga/zZ po:noun is:feminine
bundeswehr
-bundička/zZ
-bunečný/YN
-bungalov/B
-bungalovový/YN
+bundička/zZ po:noun is:feminine
+bunečný/YN po:adjective
+bungalov/B po:noun is:masculine
+bungalovový/YN po:adjective
bungalow
-buničinabuničitý/YN
-buničina/zZ
-buničinový/YN
-buničitý/YN
-bunka/zZ
-bunker/J
+buničinabuničitý/YN po:adjective
+buničina/zZ po:noun is:feminine
+buničinový/YN po:adjective
+buničitý/YN po:adjective
+bunka/zZ po:noun is:feminine
+bunker/J po:noun is:masculine
bunkermi
bunkery
-bunkový/YN
+bunkový/YN po:adjective
bunostomóza
buntošiť/EN
-buntošský/YN
+buntošský/YN po:adjective
buntovanie
buntovať
buntovník
-burácajúci/Y
-burácaní
-burácania
-burácanie
+burácajúci/Y po:adjective
+burácanie/V po:noun is:neuter
burácať/XN
-burácavý/YN
-búrací/I
-búračka/zZ
+burácavý/YN po:adjective
+búrací/I po:adjective
+búračka/zZ po:noun is:feminine
buran
Buran
Burana
búranej
-búraní
-búrania
-búranie
-búraním
+búranie/V po:noun is:neuter
búranísk
-búranisko/M
-búraniu
+búranisko/M po:noun is:neuter
búrať/XN
-buravý/YN
-burcovania
-burcovanie
+buravý/YN po:adjective
+burcovanie/V po:noun is:neuter
burcovať/WN
-burcujúci/Y
+burcujúci/Y po:adjective
burcujúco
-burčiak/B
+burčiak/B po:noun is:masculine
Bure
burel
búrenia
búrenie
-burgenlandský/YN
+burgenlandský/YN po:adjective
bürger
burgos
-burgundský/YN
-burgyňa/U
-búriaci/Y
+burgundský/YN po:adjective
+burgyňa/U po:noun is:feminine
+búriaci/Y po:adjective
Burián
Buriatska
Buriatskej
-burič/C
+burič/C po:noun is:masculine
burička
+buričov/Y po:adjective
buričsky
-buričský/YN
-buričstvo/M
-burinatý/YN
-burina/zZ
-burinovitý/Y
-burinový/Y
+buričský/YN po:adjective
+buričstvo/M po:noun is:neuter
+burinatý/YN po:adjective
+burina/zZ po:noun is:feminine
+burinovitý/Y po:adjective
+burinový/Y po:adjective
búriť/XN
burizón
-búrka/zZ
+búrka/zZ po:noun is:feminine
Burke
-Burkina/zZ
-búrkový/YN
+Burkina/zZ po:noun is:feminine
+búrkový/YN po:adjective
burlak
-burleska/zZ
-burleskný/YN
+burleska/zZ po:noun is:feminine
+burleskný/YN po:adjective
búrlivácky
búrliváctvo
-búrlivák/C
+búrlivák/C po:noun is:masculine
+búrlivákov/Y po:adjective
búrlivo
-búrlivosť/K
-búrlivý/YN
-búrne
+búrlivosť/K po:noun is:feminine
+búrlivý/YN po:adjective
burnettovanie
-búrnosť/K
+búrnosť/K po:noun is:feminine
burnus
-búrny/YN
-bürotel
-búrsky/YN
+búrny/YN po:adjective
+búrsky/YN po:adjective
buršikózny
Burundi
-burundský/YN
+burundský/YN po:adjective
Bury
-burý/YN
+burý/YN po:adjective
búrz
-burza/zZ
+burza/zZ po:noun is:feminine
burzián
burziáni
burziánmi
@@ -10986,26 +11026,29 @@ burziánovi
burzitída
burzovníci
burzovníkov
-burzovný/YN
+burzovný/YN po:adjective
burzovo
-burzový/Y
+burzový/Y po:adjective
burž
-buržoa/H
-buržoázia/U
-buržoáznodemokratický/YN
-buržoáznonacionalistický/YN
-buržoázny/YN
-buržuj/c
+buržoa/H po:noun is:masculine
+buržoázia/U po:noun is:feminine
+buržoáznodemokratický/YN po:adjective
+buržoáznonacionalistický/YN po:adjective
+buržoázny/YN po:adjective
+buržoov/Y po:adjective
+buržuj/c po:noun is:masculine
buržuji
buržujka
buržujky
-buržujský/Y
+buržujov/Y po:adjective
+buržujský/Y po:adjective
buržuoch
buržuom
buržuov
buržuovi
buržuovia
-Bush/c
+Bush/c po:noun is:masculine
+Bushov/Y po:adjective
Business
businesse
businessman
@@ -11014,20 +11057,20 @@ businessmanov
businessom
businessu
búst
-busta/zZ
+busta/zZ po:noun is:feminine
buster
Bustin
buša
buše
bušel
bušelov
-búšenie/V
+búšenie/V po:noun is:neuter
buši
búšiacim
bušidó
Bušince
búšiť/XN
-buš/J
+buš/J po:noun is:masculine
bušmi
bušoch
bušom
@@ -11035,34 +11078,34 @@ bušov
Bušovská
bušu
Bušu
-butadién/B
-bután/B
+butadién/B po:noun is:masculine
+bután/B po:noun is:masculine
Butanol
-butánový/Y
+butánový/Y po:adjective
buteľa
buteľka
-butik/B
-butikový/YN
+butik/B po:noun is:masculine
+butikový/YN po:adjective
bútľavieť/XN
-bútľavina/zZ
-bútľavosť/K
-bútľavý/YN
+bútľavina/zZ po:noun is:feminine
+bútľavosť/K po:noun is:feminine
+bútľavý/YN po:adjective
bútly
butor
bútor
butorách
butorám
butorami
-butora/z
+butora/z po:noun is:feminine
bútoriť/EN
bútorte
-butyl/B
+butyl/B po:noun is:masculine
butylky
búvať/XN
buvičkať/EN
buvikať/EN
buvinkať/EN
-buxus/B
+buxus/B po:noun is:masculine
buzar
buzerant
buzeroval
@@ -11091,19 +11134,19 @@ buzogaň
buzogáňa
buzogáne
buzogáni
-buzogáň/J
+buzogáň/J po:noun is:masculine
buzogáňmi
buzogáňoch
buzogáňom
buzogáňov
buzogáňu
-buzola/zZ
+buzola/zZ po:noun is:feminine
Buzuluckej
-bužírka/zZ
+bužírka/zZ po:noun is:feminine
by
býci
-býček/B
-býčí/I
+býček/B po:noun is:masculine
+býčí/I po:adjective
býčka
býčkami
býčkoch
@@ -11111,49 +11154,51 @@ býčkom
býčkov
býčkovi
býčky
-Bydgoszcz/B
-bydgoszczský/YN
+Bydgoszcz/B po:noun is:masculine
+bydgoszczský/YN po:adjective
bydlísk
-bydlisko/M
-bydlo/M
+bydlisko/M po:noun is:neuter
+bydlo/M po:noun is:neuter
bych
-býk/L
-býkovec/C
+býk/L po:noun is:masculine
+býkovcov/Y po:adjective
+býkovec/C po:noun is:masculine
býkovej
+býkov/Y po:adjective
býľ
-byľa/U
-byľ/D
+byľa/U po:noun is:feminine
+byľ/D po:noun is:feminine
bylí
-bylina/zZ
-bylinkár/C
+bylina/zZ po:noun is:feminine
+bylinkár/C po:noun is:masculine
bylinkárka
-bylinkárstvo/M
-bylinka/zZ
-bylinkový/YN
-bylinný/Y
-bylinový/Y
+bylinkárov/Y po:adjective
+bylinkárstvo/M po:noun is:neuter
+bylinka/zZ po:noun is:feminine
+bylinkový/YN po:adjective
+bylinný/Y po:adjective
+bylinový/Y po:adjective
+bylinožravcov/Y po:adjective
bylinožravé
-bylinožravec/L
-byľka/zZ
-byľku
-byľôčka/zZ
-byľu
+bylinožravec/L po:noun is:masculine
+byľka/zZ po:noun is:feminine
+byľôčka/zZ po:noun is:feminine
bypass
býr
-byreta/zZ
-byretka/zZ
-byretový/YN
-byrokracia/U
-byrokrat/C
-byrokratickosť/K
+byreta/zZ po:noun is:feminine
+byretka/zZ po:noun is:feminine
+byretový/YN po:adjective
+byrokracia/U po:noun is:feminine
+byrokrat/C po:noun is:masculine
+byrokratickosť/K po:noun is:feminine
byrokraticky
-byrokratický/YN
+byrokratický/YN po:adjective
byrokratizácia
byrokratizácie
byrokratizácii
byrokratizáciou
byrokratizáciu
-byrokratizmus/B
+byrokratizmus/B po:noun is:masculine
byrokratizovania
byrokratizovanie
byrokratizovať
@@ -11161,9 +11206,10 @@ byrokratizuje
byrokratizujeme
byrokratka
Byrokratovo
-byro/M
-byronizmus/B
-byronovský/YN
+byrokratov/Y po:adjective
+byro/M po:noun is:neuter
+byronizmus/B po:noun is:masculine
+byronovský/YN po:adjective
Bys
Bystranoch
Bystrany
@@ -11188,31 +11234,32 @@ Bystrianskou
Bystriansku
Bystriansky
Bystrianskym
-bystrica/U
-Bystrica/U
+bystrica/U po:noun is:feminine
+Bystrica/U po:noun is:feminine
Bystricky
-bystrický/YN
-bystrička/zZ
-Bystrík/c
-bystrina/zZ
-bystrinka/zZ
-bystrinný/YN
+bystrický/YN po:adjective
+bystrička/zZ po:noun is:feminine
+Bystrík/c po:noun is:masculine
+Bystríkov/Y po:adjective
+bystrina/zZ po:noun is:feminine
+bystrinka/zZ po:noun is:feminine
+bystrinný/YN po:adjective
bystriť/EN
bystro
-bystrohlavý/YN
-bystronohý/YN
-bystrooký/YN
-bystrosť/K
+bystrohlavý/YN po:adjective
+bystronohý/YN po:adjective
+bystrooký/YN po:adjective
+bystrosť/K po:noun is:feminine
bystrota
bystroumnosť
-bystroumný/YN
-bystrozrak/B
+bystroumný/YN po:adjective
+bystrozrak/B po:noun is:masculine
bystrozrako
-bystrozrakosť/K
-bystrozraký/YN
-bystrý/YN
+bystrozrakosť/K po:noun is:feminine
+bystrozraký/YN po:adjective
+bystrý/YN po:adjective
Byšta
-byt/B
+byt/B po:noun is:masculine
Bytča
Bytče
Bytči
@@ -11232,19 +11279,19 @@ Bytčici
Bytčicu
Bytčou
Bytču
-bytie/V
-bytík/B
+bytie/V po:noun is:neuter
+bytík/B po:noun is:masculine
bytmi
byť/N
bytné
bytného
-bytomský/YN
-bytosť/K
+bytomský/YN po:adjective
+bytosť/K po:noun is:feminine
bytostne
-bytostný/YN
-bytovka/zZ
+bytostný/YN po:adjective
+bytovka/zZ po:noun is:feminine
bytovo
-bytový/YN
+bytový/YN po:adjective
býv
bývajúca
bývajúce
@@ -11255,21 +11302,21 @@ bývajúcich
bývajúcim
bývajúcimi
bývajúcu
-bývalý/YN
-bývanie/V
+bývalý/YN po:adjective
+bývanie/VN po:noun is:neuter
bývať/XN
bývavať/XN
-byvol/B
-byvolí/I
+byvol/B po:noun is:masculine
+byvolí/I po:adjective
byvolovi
-Byzancia/U
+Byzancia/U po:noun is:feminine
byzantinizmus
Byzantínka
byzantínskej
byzantológia
-byzantský/YN
+byzantský/YN po:adjective
bzdôch
-bzdocha/zZ
+bzdocha/zZ po:noun is:feminine
bzdoich
Bzenica
Bzenice
@@ -11287,17 +11334,15 @@ bzovíckej
Bzovík
Bzovíka
bzuč
-bzučania
-bzučanie
-bzučaním
+bzučanie/V po:noun is:neuter
bzučať/RN
-bzučiak/B
-bzučivý/YN
+bzučiak/B po:noun is:masculine
+bzučivý/YN po:adjective
bzuk
bzukať
bzukotajúc
bzukotať/TN
-bzukot/B
+bzukot/B po:noun is:masculine
bzukotmi
bzz
bzzz
@@ -11315,7 +11360,7 @@ caban
Cabana
Cabanom
Cabanovej
-Cabovský/YN
+Cabovský/YN po:adjective
cabrales
cabrať
Cabre
@@ -11333,23 +11378,25 @@ Cádizu
caduceus
caducum
caecum
-Caesar/C
+Caesar/C po:noun is:masculine
+Caesarov/Y po:adjective
café
cafetéria
cache
cachucha
CAJC
-cajg/B
+cajg/B po:noun is:masculine
cajgmi
cajgoch
cajgom
cajgov
-cajgový/YN
+cajgový/YN po:adjective
cajgu
cajgy
cajchovaním
cajchovať/WN
cak
+cak
Cak
cakompak
Cakov
@@ -11361,34 +11408,20 @@ Caletku
callgirl
calofrig
calor
-cáloval
-cálovala
-cálovali
-cálovalo
-cálovať
+cálovať/WN
calpulli
calta
Caltu
-cáluj
-cáluje
-cálujem
-cálujeme
-cáluješ
-cálujete
-cálujme
-cálujte
-cálujú
-cálujúc
calvados
CAM
cambozola
-cambridgeský/YN
-camembert/B
+cambridgeský/YN po:adjective
+camembert/B po:noun is:masculine
camembertmi
camerlengo
camorra
campari
-camping/B
+camping/B po:noun is:masculine
campingmi
campingoch
campingom
@@ -11396,36 +11429,36 @@ campingov
campingu
campingy
campr
+campr
canadair
-canberrský/YN
+canberrský/YN po:adjective
cancer
Cancer
canisterapia
Cannes
-canneský/YN
+canneský/YN po:adjective
Canon
cantabile
cantal
canto
-cap
-cáp
cápa
capart
cápať/TN
-cápavý/YN
-cap/C
-capí/I
-capina/zZ
+cápavý/YN po:adjective
+cap/C po:noun is:masculine
+capí/I po:adjective
+capina/zZ po:noun is:feminine
capísk
capiskoch
-capisko/M
+capisko/M po:noun is:neuter
capiskov
capiskovi
capiskovia
capiť/EN
Cápka
capkať/EN
-capko/L
+capko/L po:noun is:masculine
+capkov/Y po:adjective
capky
capla
capli
@@ -11444,12 +11477,13 @@ capnúť
capol
capovej
capovu
+capov/Y po:adjective
Capri
caprícc
capriccií
-capriccio/M
+capriccio/M po:noun is:neuter
capriccioso
-caprijský/YN
+caprijský/YN po:adjective
Caps
captatio
caput
@@ -11458,39 +11492,40 @@ Caracas
Caracase
Caracasom
Caracasu
-cárach/B
+cárach/B po:noun is:masculine
caramba
-cár/c
Carcassone
+cár/c po:noun is:masculine
carezzando
carga
Cargu
cári
cáric
-cárica/U
+cárica/U po:noun is:feminine
Carihrad
Carihrade
-carihradský/YN
+carihradský/YN po:adjective
Carihradu
Carihrady
carioca
-cárizmus/B
-Carlo/M
+cárizmus/B po:noun is:masculine
+Carlo/M po:noun is:neuter
cárofil
-cárok/O
+cárok/O po:noun is:masculine
cárovať
-cárovič/C
-cárovná/Y
-cárov/Y
+cárovič/C po:noun is:masculine
+cárovičov/Y po:adjective
+cárovná/Y po:adjective
+cárov/Y po:adjective
Carrara
-cársky/YN
+cársky/YN po:adjective
cárstvach
cárstvam
-cárstvo/M
+cárstvo/M po:noun is:neuter
cartridge
carving
-Casablanca/zZ
-casablanský/YN
+Casablanca/zZ po:noun is:feminine
+casablanský/YN po:adjective
casanova
Casanova
cash
@@ -11507,8 +11542,9 @@ catering
caudillo
causa
causerie
-causerista/H
-causeristický/YN
+causerista/H po:noun is:masculine
+causeristický/YN po:adjective
+causeristov/Y po:adjective
CB
CBK
CBS
@@ -11526,30 +11562,29 @@ CDU
Cebuánske
Cebuánsky
cecať
-Cecília/U
-ceckatý/YN
-ceckový/Y
-cecnatý/Y
-cecok/O
-céčkar/C
-céčka/zZ
-céčko/M
+Cecília/U po:noun is:feminine
+ceckatý/YN po:adjective
+ceckový/Y po:adjective
+cecnatý/Y po:adjective
+cecok/O po:noun is:masculine
+céčkar/C po:noun is:masculine
+céčkarov/Y po:adjective
+céčka/zZ po:noun is:feminine
+céčko/M po:noun is:neuter
ced
-cedáčik/B
-cedák/B
+cedáčik/B po:noun is:masculine
+cedák/B po:noun is:masculine
cédečiek
-cédečkáreň/D
-cédečkárňach
-cédečkárňam
+cédečkáreň/D po:noun is:feminine
cédéčko
-cédečko/M
+cédečko/M po:noun is:neuter
cedene
-cedenie/V
+cedenie/V po:noun is:neuter
cedent
-cedený/YN
-cédeprehrávač/J
-céder/J
-céderom/B
+cedený/YN po:adjective
+cédeprehrávač/J po:noun is:masculine
+céder/J po:noun is:masculine
+céderom/B po:noun is:masculine
cediace
cediaci
cediacich
@@ -11557,33 +11592,34 @@ cediacim
cediacou
cedič
cediči
-cedidielko/M
-cedidlo/M
+cedidielko/M po:noun is:neuter
+cedidlo/M po:noun is:neuter
cédille
cediť/EN
cedovať
cedrát
cedrela
-cédrový/YN
-ceduľa/U
-ceduľka/zZ
-ceduľový/YN
+cédrový/YN po:adjective
+ceduľa/U po:noun is:feminine
+ceduľka/zZ po:noun is:feminine
+ceduľový/YN po:adjective
cefalalgia
cefalín
cefalometer
cefalometria
cefeida
CEFTA
-cech/B
-cechmajster/C
+cech/B po:noun is:masculine
+cechmajster/C po:noun is:masculine
cechmajsterka
-cechmajstrovský/YN
+cechmajsterov/Y po:adjective
+cechmajstrovský/YN po:adjective
cechmaj