summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sc/source/filter/oox/stylesbuffer.cxx
blob: 4d4a205239a7cc692029e2f2d0565d8809fc69da (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
/* -*- Mode: C++; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*- */
/*
 * This file is part of the LibreOffice project.
 *
 * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 *
 * This file incorporates work covered by the following license notice:
 *
 *  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 *  contributor license agreements. See the NOTICE file distributed
 *  with this work for additional information regarding copyright
 *  ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache
 *  License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file
 *  except in compliance with the License. You may obtain a copy of
 *  the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 .
 */

#include "stylesbuffer.hxx"

#include <com/sun/star/awt/FontDescriptor.hpp>
#include <com/sun/star/awt/FontFamily.hpp>
#include <com/sun/star/awt/FontPitch.hpp>
#include <com/sun/star/awt/FontSlant.hpp>
#include <com/sun/star/awt/FontStrikeout.hpp>
#include <com/sun/star/awt/FontType.hpp>
#include <com/sun/star/awt/FontWeight.hpp>
#include <com/sun/star/awt/FontUnderline.hpp>
#include <com/sun/star/awt/XDevice.hpp>
#include <com/sun/star/awt/XFont2.hpp>
#include <com/sun/star/container/XIndexAccess.hpp>
#include <com/sun/star/container/XNameAccess.hpp>
#include <com/sun/star/style/XStyle.hpp>
#include <com/sun/star/text/WritingMode2.hpp>
#include <com/sun/star/text/XText.hpp>
#include <com/sun/star/table/CellVertJustify2.hpp>
#include <com/sun/star/table/CellJustifyMethod.hpp>
#include <com/sun/star/table/TableBorder.hpp>
#include <editeng/justifyitem.hxx>
#include <editeng/frmdiritem.hxx>
#include <editeng/fontitem.hxx>
#include <editeng/postitem.hxx>
#include <editeng/fhgtitem.hxx>
#include <editeng/wghtitem.hxx>
#include <editeng/udlnitem.hxx>
#include <editeng/colritem.hxx>
#include <editeng/crossedoutitem.hxx>
#include <editeng/contouritem.hxx>
#include <editeng/escapementitem.hxx>
#include <editeng/shdditem.hxx>
#include <editeng/eeitem.hxx>
#include <editeng/boxitem.hxx>
#include <editeng/lineitem.hxx>
#include <editeng/brushitem.hxx>
#include <svx/rotmodit.hxx>
#include <tools/fontenum.hxx>
#include <toolkit/helper/vclunohelper.hxx>
#include <rtl/tencinfo.h>
#include <rtl/ustrbuf.hxx>
#include <oox/core/filterbase.hxx>
#include <oox/helper/attributelist.hxx>
#include <oox/helper/containerhelper.hxx>
#include <oox/helper/propertymap.hxx>
#include <oox/helper/propertyset.hxx>
#include "biffinputstream.hxx"
#include "condformatbuffer.hxx"
#include "excelhandlers.hxx"
#include "themebuffer.hxx"
#include "unitconverter.hxx"
#include "document.hxx"
#include "stlpool.hxx"
#include "docpool.hxx"
#include "ftools.hxx"
#include "scitems.hxx"
#include "attrib.hxx"
#include "globstr.hrc"
#include "xlconst.hxx"

using ::com::sun::star::table::BorderLine2;
namespace oox {
namespace xls {

// ============================================================================

using namespace ::com::sun::star::awt;
using namespace ::com::sun::star::container;
using namespace ::com::sun::star::style;
using namespace ::com::sun::star::table;
using namespace ::com::sun::star::text;
using namespace ::com::sun::star::uno;

using ::oox::core::FilterBase;

// ============================================================================

namespace {

// OOXML constants ------------------------------------------------------------

// OOXML predefined color indexes (also used in BIFF3-BIFF8)
const sal_Int32 OOX_COLOR_USEROFFSET    = 0;    /// First user defined color in palette (OOXML/BIFF12).
const sal_Int32 BIFF_COLOR_USEROFFSET    = 8;    /// First user defined color in palette (BIFF3-BIFF8).

// OOXML font family (also used in BIFF)
const sal_Int32 OOX_FONTFAMILY_NONE     = 0;
const sal_Int32 OOX_FONTFAMILY_ROMAN    = 1;
const sal_Int32 OOX_FONTFAMILY_SWISS    = 2;
const sal_Int32 OOX_FONTFAMILY_MODERN    = 3;
const sal_Int32 OOX_FONTFAMILY_SCRIPT    = 4;
const sal_Int32 OOX_FONTFAMILY_DECORATIVE  = 5;

// OOXML cell text direction (also used in BIFF)
const sal_Int32 OOX_XF_TEXTDIR_CONTEXT   = 0;
const sal_Int32 OOX_XF_TEXTDIR_LTR     = 1;
const sal_Int32 OOX_XF_TEXTDIR_RTL     = 2;

// OOXML cell rotation (also used in BIFF)
const sal_Int32 OOX_XF_ROTATION_NONE    = 0;
const sal_Int32 OOX_XF_ROTATION_90CCW    = 90;
const sal_Int32 OOX_XF_ROTATION_90CW    = 180;
const sal_Int32 OOX_XF_ROTATION_STACKED   = 255;

// OOXML cell indentation
const sal_Int32 OOX_XF_INDENT_NONE     = 0;

// OOXML built-in cell styles (also used in BIFF)
const sal_Int32 OOX_STYLE_NORMAL      = 0;    /// Default cell style.
const sal_Int32 OOX_STYLE_ROWLEVEL     = 1;    /// RowLevel_x cell style.
const sal_Int32 OOX_STYLE_COLLEVEL     = 2;    /// ColLevel_x cell style.

const sal_Int32 OOX_STYLE_LEVELCOUNT    = 7;    /// Number of outline level styles.

// BIFF12 constants -----------------------------------------------------------

// BIFF12 color types
const sal_uInt8 BIFF12_COLOR_AUTO      = 0;
const sal_uInt8 BIFF12_COLOR_INDEXED    = 1;
const sal_uInt8 BIFF12_COLOR_RGB      = 2;
const sal_uInt8 BIFF12_COLOR_THEME     = 3;

// BIFF12 diagonal borders
const sal_uInt8 BIFF12_BORDER_DIAG_TLBR   = 0x01;   /// Top-left to bottom-right.
const sal_uInt8 BIFF12_BORDER_DIAG_BLTR   = 0x02;   /// Bottom-left to top-right.

// BIFF12 gradient fill
const sal_Int32 BIFF12_FILL_GRADIENT    = 40;

// BIFF12 XF flags
const sal_uInt32 BIFF12_XF_WRAPTEXT     = 0x00400000;
const sal_uInt32 BIFF12_XF_JUSTLASTLINE   = 0x00800000;
const sal_uInt32 BIFF12_XF_SHRINK      = 0x01000000;
const sal_uInt32 BIFF12_XF_LOCKED      = 0x10000000;
const sal_uInt32 BIFF12_XF_HIDDEN      = 0x20000000;

// BIFF12 XF attribute used flags
const sal_uInt16 BIFF12_XF_NUMFMT_USED   = 0x0001;
const sal_uInt16 BIFF12_XF_FONT_USED    = 0x0002;
const sal_uInt16 BIFF12_XF_ALIGN_USED    = 0x0004;
const sal_uInt16 BIFF12_XF_BORDER_USED   = 0x0008;
const sal_uInt16 BIFF12_XF_AREA_USED    = 0x0010;
const sal_uInt16 BIFF12_XF_PROT_USED    = 0x0020;

// BIFF12 DXF constants
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FILL_PATTERN  = 0;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FILL_FGCOLOR  = 1;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FILL_BGCOLOR  = 2;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FILL_GRADIENT  = 3;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FILL_STOP    = 4;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_COLOR   = 5;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_TOP   = 6;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_BOTTOM  = 7;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_LEFT   = 8;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_RIGHT  = 9;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_DIAG   = 10;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_VERT   = 11;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_HOR   = 12;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_DIAGUP  = 13;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_BORDER_DIAGDOWN = 14;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_NAME    = 24;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_WEIGHT   = 25;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_UNDERLINE = 26;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_ESCAPEMENT = 27;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_ITALIC   = 28;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_STRIKE   = 29;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_OUTLINE  = 30;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_SHADOW   = 31;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_CONDENSE  = 32;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_EXTEND   = 33;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_CHARSET  = 34;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_FAMILY   = 35;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_HEIGHT   = 36;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_FONT_SCHEME   = 37;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_NUMFMT_CODE   = 38;
const sal_uInt16 BIFF12_DXF_NUMFMT_ID    = 41;

// BIFF12 CELLSTYLE flags
const sal_uInt16 BIFF12_CELLSTYLE_BUILTIN  = 0x0001;
const sal_uInt16 BIFF12_CELLSTYLE_HIDDEN  = 0x0002;
const sal_uInt16 BIFF12_CELLSTYLE_CUSTOM  = 0x0004;

// BIFF constants -------------------------------------------------------------

// BIFF predefined color indexes
const sal_uInt16 BIFF2_COLOR_BLACK     = 0;    /// Black (text) in BIFF2.
const sal_uInt16 BIFF2_COLOR_WHITE     = 1;    /// White (background) in BIFF2.

// BIFF font flags, also used in BIFF12
const sal_uInt16 BIFF_FONTFLAG_BOLD     = 0x0001;
const sal_uInt16 BIFF_FONTFLAG_ITALIC    = 0x0002;
const sal_uInt16 BIFF_FONTFLAG_UNDERLINE  = 0x0004;
const sal_uInt16 BIFF_FONTFLAG_STRIKEOUT  = 0x0008;
const sal_uInt16 BIFF_FONTFLAG_OUTLINE   = 0x0010;
const sal_uInt16 BIFF_FONTFLAG_SHADOW    = 0x0020;
const sal_uInt16 BIFF_FONTFLAG_CONDENSE   = 0x0040;

// BIFF font weight
const sal_uInt16 BIFF_FONTWEIGHT_BOLD    = 450;

// BIFF font underline, also used in BIFF12
const sal_uInt8 BIFF_FONTUNDERL_NONE    = 0;
const sal_uInt8 BIFF_FONTUNDERL_SINGLE   = 1;
const sal_uInt8 BIFF_FONTUNDERL_DOUBLE   = 2;
const sal_uInt8 BIFF_FONTUNDERL_SINGLE_ACC = 33;
const sal_uInt8 BIFF_FONTUNDERL_DOUBLE_ACC = 34;

// BIFF XF flags
const sal_uInt16 BIFF_XF_LOCKED       = 0x0001;
const sal_uInt16 BIFF_XF_HIDDEN       = 0x0002;
const sal_uInt16 BIFF_XF_STYLE       = 0x0004;
const sal_uInt16 BIFF_XF_STYLEPARENT    = 0x0FFF;  /// Styles don't have a parent.
const sal_uInt16 BIFF_XF_WRAPTEXT      = 0x0008;  /// Automatic line break.
const sal_uInt16 BIFF_XF_JUSTLASTLINE    = 0x0080;
const sal_uInt16 BIFF_XF_SHRINK       = 0x0010;  /// Shrink to fit into cell.
const sal_uInt16 BIFF_XF_MERGE       = 0x0020;

// BIFF XF attribute used flags
const sal_uInt8 BIFF_XF_NUMFMT_USED     = 0x01;
const sal_uInt8 BIFF_XF_FONT_USED      = 0x02;
const sal_uInt8 BIFF_XF_ALIGN_USED     = 0x04;
const sal_uInt8 BIFF_XF_BORDER_USED     = 0x08;
const sal_uInt8 BIFF_XF_AREA_USED      = 0x10;
const sal_uInt8 BIFF_XF_PROT_USED      = 0x20;

// BIFF XF text orientation
const sal_uInt8 BIFF_XF_ORIENT_NONE     = 0;
const sal_uInt8 BIFF_XF_ORIENT_STACKED   = 1;    /// Stacked top to bottom.
const sal_uInt8 BIFF_XF_ORIENT_90CCW    = 2;    /// 90 degr. counterclockwise.
const sal_uInt8 BIFF_XF_ORIENT_90CW     = 3;    /// 90 degr. clockwise.

// BIFF XF line styles
const sal_uInt8 BIFF_LINE_NONE       = 0;
const sal_uInt8 BIFF_LINE_THIN       = 1;

// BIFF XF patterns
const sal_uInt8 BIFF_PATT_NONE       = 0;
const sal_uInt8 BIFF_PATT_125        = 17;

// BIFF2 XF flags
const sal_uInt8 BIFF2_XF_VALFMT_MASK    = 0x3F;
const sal_uInt8 BIFF2_XF_LOCKED       = 0x40;
const sal_uInt8 BIFF2_XF_HIDDEN       = 0x80;
const sal_uInt8 BIFF2_XF_LEFTLINE      = 0x08;
const sal_uInt8 BIFF2_XF_RIGHTLINE     = 0x10;
const sal_uInt8 BIFF2_XF_TOPLINE      = 0x20;
const sal_uInt8 BIFF2_XF_BOTTOMLINE     = 0x40;
const sal_uInt8 BIFF2_XF_BACKGROUND     = 0x80;

// BIFF8 diagonal borders
const sal_uInt32 BIFF_XF_DIAG_TLBR     = 0x40000000;  /// Top-left to bottom-right.
const sal_uInt32 BIFF_XF_DIAG_BLTR     = 0x80000000;  /// Bottom-left to top-right.

// BIFF STYLE flags
const sal_uInt16 BIFF_STYLE_BUILTIN     = 0x8000;
const sal_uInt16 BIFF_STYLE_XFMASK     = 0x0FFF;

// BIFF STYLEEXT flags
const sal_uInt8 BIFF_STYLEEXT_BUILTIN    = 0x01;
const sal_uInt8 BIFF_STYLEEXT_HIDDEN    = 0x02;
const sal_uInt8 BIFF_STYLEEXT_CUSTOM    = 0x04;

// BIFF conditional formatting
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_BORDER_LEFT  = 0x00000400;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_BORDER_RIGHT  = 0x00000800;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_BORDER_TOP   = 0x00001000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_BORDER_BOTTOM = 0x00002000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FILL_PATTERN  = 0x00010000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FILL_PATTCOLOR = 0x00020000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FILL_FILLCOLOR = 0x00040000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FONTBLOCK   = 0x04000000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_ALIGNBLOCK   = 0x08000000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_BORDERBLOCK  = 0x10000000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FILLBLOCK   = 0x20000000;
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_PROTBLOCK   = 0x40000000;

const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FONT_STYLE   = 0x00000002;  /// Font posture or weight modified?
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FONT_OUTLINE  = 0x00000008;  /// Font outline modified?
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FONT_SHADOW  = 0x00000010;  /// Font shadow modified?
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FONT_STRIKEOUT = 0x00000080;  /// Font cancellation modified?
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FONT_UNDERL  = 0x00000001;  /// Font underline type modified?
const sal_uInt32 BIFF_CFRULE_FONT_ESCAPEM  = 0x00000001;  /// Font escapement type modified?

// ----------------------------------------------------------------------------

sal_Int32 lclReadRgbColor( BinaryInputStream& rStrm )
{
  sal_uInt8 nR, nG, nB, nA;
  rStrm >> nR >> nG >> nB >> nA;
  sal_Int32 nValue = nA;
  nValue <<= 8;
  nValue |= nR;
  nValue <<= 8;
  nValue |= nG;
  nValue <<= 8;
  nValue |= nB;
  return nValue;
}

} // namespace

// ============================================================================

ExcelGraphicHelper::ExcelGraphicHelper( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  GraphicHelper( rHelper.getBaseFilter().getComponentContext(), rHelper.getBaseFilter().getTargetFrame(), rHelper.getBaseFilter().getStorage() ),
  WorkbookHelper( rHelper )
{
}

sal_Int32 ExcelGraphicHelper::getSchemeColor( sal_Int32 nToken ) const
{
  if( getFilterType() == FILTER_OOXML )
    return getTheme().getColorByToken( nToken );
  return GraphicHelper::getSchemeColor( nToken );
}

sal_Int32 ExcelGraphicHelper::getPaletteColor( sal_Int32 nPaletteIdx ) const
{
  return getStyles().getPaletteColor( nPaletteIdx );
}

// ============================================================================

void Color::setAuto()
{
  clearTransformations();
  setSchemeClr( XML_phClr );
}

void Color::setRgb( sal_Int32 nRgbValue, double fTint )
{
  clearTransformations();
  setSrgbClr( nRgbValue & 0xFFFFFF );
  if( fTint != 0.0 ) addExcelTintTransformation( fTint );
}

void Color::setTheme( sal_Int32 nThemeIdx, double fTint )
{
  clearTransformations();
  static const sal_Int32 spnColorTokens[] = {
    XML_lt1, XML_dk1, XML_lt2, XML_dk2, XML_accent1, XML_accent2,
    XML_accent3, XML_accent4, XML_accent5, XML_accent6, XML_hlink, XML_folHlink };
  setSchemeClr( STATIC_ARRAY_SELECT( spnColorTokens, nThemeIdx, XML_TOKEN_INVALID ) );
  if( fTint != 0.0 ) addExcelTintTransformation( fTint );
}

void Color::setIndexed( sal_Int32 nPaletteIdx, double fTint )
{
  clearTransformations();
  setPaletteClr( nPaletteIdx );
  if( fTint != 0.0 ) addExcelTintTransformation( fTint );
}

void Color::importColor( const AttributeList& rAttribs )
{
  if( rAttribs.getBool( XML_auto, false ) )
    setAuto();
  else if( rAttribs.hasAttribute( XML_rgb ) )
    setRgb( rAttribs.getIntegerHex( XML_rgb, API_RGB_TRANSPARENT ), rAttribs.getDouble( XML_tint, 0.0 ) );
  else if( rAttribs.hasAttribute( XML_theme ) )
    setTheme( rAttribs.getInteger( XML_theme, -1 ), rAttribs.getDouble( XML_tint, 0.0 ) );
  else if( rAttribs.hasAttribute( XML_indexed ) )
    setIndexed( rAttribs.getInteger( XML_indexed, -1 ), rAttribs.getDouble( XML_tint, 0.0 ) );
  else
  {
    OSL_FAIL( "Color::importColor - unknown color type" );
    setAuto();
  }
}

void Color::importColor( SequenceInputStream& rStrm )
{
  sal_uInt8 nFlags, nIndex;
  sal_Int16 nTint;
  rStrm >> nFlags >> nIndex >> nTint;

  // scale tint from signed 16-bit to double range -1.0 ... 1.0
  double fTint = nTint;
  if( nTint < 0 )
    fTint /= -SAL_MIN_INT16;
  else if( nTint > 0 )
    fTint /= SAL_MAX_INT16;

  switch( extractValue< sal_uInt8 >( nFlags, 1, 7 ) )
  {
    case BIFF12_COLOR_AUTO:
      setAuto();
      rStrm.skip( 4 );
    break;
    case BIFF12_COLOR_INDEXED:
      setIndexed( nIndex, fTint );
      rStrm.skip( 4 );
    break;
    case BIFF12_COLOR_RGB:
      setRgb( lclReadRgbColor( rStrm ), fTint );
    break;
    case BIFF12_COLOR_THEME:
      setTheme( nIndex, fTint );
      rStrm.skip( 4 );
    break;
    default:
      OSL_FAIL( "Color::importColor - unknown color type" );
      setAuto();
      rStrm.skip( 4 );
  }
}

void Color::importColorId( SequenceInputStream& rStrm )
{
  setIndexed( rStrm.readInt32() );
}

SequenceInputStream& operator>>( SequenceInputStream& rStrm, Color& orColor )
{
  orColor.importColor( rStrm );
  return rStrm;
}

// ============================================================================

namespace {

/** Standard EGA colors, bright. */
#define PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT \
      0x000000, 0xFFFFFF, 0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0xFF00FF, 0x00FFFF
/** Standard EGA colors, dark. */
#define PALETTE_EGA_COLORS_DARK \
      0x800000, 0x008000, 0x000080, 0x808000, 0x800080, 0x008080, 0xC0C0C0, 0x808080

/** Default color table for BIFF2. */
static const sal_Int32 spnDefColors2[] =
{
/* 0 */  PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT
};

/** Default color table for BIFF3/BIFF4. */
static const sal_Int32 spnDefColors3[] =
{
/* 0 */  PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT,
/* 8 */  PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT,
/* 16 */  PALETTE_EGA_COLORS_DARK
};

/** Default color table for BIFF5. */
static const sal_Int32 spnDefColors5[] =
{
/* 0 */  PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT,
/* 8 */  PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT,
/* 16 */  PALETTE_EGA_COLORS_DARK,
/* 24 */  0x8080FF, 0x802060, 0xFFFFC0, 0xA0E0E0, 0x600080, 0xFF8080, 0x0080C0, 0xC0C0FF,
/* 32 */  0x000080, 0xFF00FF, 0xFFFF00, 0x00FFFF, 0x800080, 0x800000, 0x008080, 0x0000FF,
/* 40 */  0x00CFFF, 0x69FFFF, 0xE0FFE0, 0xFFFF80, 0xA6CAF0, 0xDD9CB3, 0xB38FEE, 0xE3E3E3,
/* 48 */  0x2A6FF9, 0x3FB8CD, 0x488436, 0x958C41, 0x8E5E42, 0xA0627A, 0x624FAC, 0x969696,
/* 56 */  0x1D2FBE, 0x286676, 0x004500, 0x453E01, 0x6A2813, 0x85396A, 0x4A3285, 0x424242
};

/** Default color table for BIFF8/BIFF12/OOXML. */
static const sal_Int32 spnDefColors8[] =
{
/* 0 */  PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT,
/* 8 */  PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT,
/* 16 */  PALETTE_EGA_COLORS_DARK,
/* 24 */  0x9999FF, 0x993366, 0xFFFFCC, 0xCCFFFF, 0x660066, 0xFF8080, 0x0066CC, 0xCCCCFF,
/* 32 */  0x000080, 0xFF00FF, 0xFFFF00, 0x00FFFF, 0x800080, 0x800000, 0x008080, 0x0000FF,
/* 40 */  0x00CCFF, 0xCCFFFF, 0xCCFFCC, 0xFFFF99, 0x99CCFF, 0xFF99CC, 0xCC99FF, 0xFFCC99,
/* 48 */  0x3366FF, 0x33CCCC, 0x99CC00, 0xFFCC00, 0xFF9900, 0xFF6600, 0x666699, 0x969696,
/* 56 */  0x003366, 0x339966, 0x003300, 0x333300, 0x993300, 0x993366, 0x333399, 0x333333
};

#undef PALETTE_EGA_COLORS_LIGHT
#undef PALETTE_EGA_COLORS_DARK

} // namespace

// ----------------------------------------------------------------------------

ColorPalette::ColorPalette( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper )
{
  // default colors
  switch( getFilterType() )
  {
    case FILTER_OOXML:
      maColors.insert( maColors.begin(), spnDefColors8, STATIC_ARRAY_END( spnDefColors8 ) );
      mnAppendIndex = OOX_COLOR_USEROFFSET;
    break;
    case FILTER_BIFF:
      switch( getBiff() )
      {
        case BIFF2: maColors.insert( maColors.begin(), spnDefColors2, STATIC_ARRAY_END( spnDefColors2 ) ); break;
        case BIFF3:
        case BIFF4: maColors.insert( maColors.begin(), spnDefColors3, STATIC_ARRAY_END( spnDefColors3 ) ); break;
        case BIFF5: maColors.insert( maColors.begin(), spnDefColors5, STATIC_ARRAY_END( spnDefColors5 ) ); break;
        case BIFF8: maColors.insert( maColors.begin(), spnDefColors8, STATIC_ARRAY_END( spnDefColors8 ) ); break;
        case BIFF_UNKNOWN: break;
      }
      mnAppendIndex = BIFF_COLOR_USEROFFSET;
    break;
    case FILTER_UNKNOWN: break;
  }
}

void ColorPalette::importPaletteColor( const AttributeList& rAttribs )
{
  appendColor( rAttribs.getIntegerHex( XML_rgb, API_RGB_WHITE ) );
}

void ColorPalette::importPaletteColor( SequenceInputStream& rStrm )
{
  sal_Int32 nRgb = lclReadRgbColor( rStrm );
  appendColor( nRgb & 0xFFFFFF );
}

sal_Int32 ColorPalette::getColor( sal_Int32 nPaletteIdx ) const
{
  sal_Int32 nColor = API_RGB_TRANSPARENT;
  if( const sal_Int32* pnPaletteColor = ContainerHelper::getVectorElement( maColors, nPaletteIdx ) )
  {
    nColor = *pnPaletteColor;
  }
  else switch( nPaletteIdx )
  {
    case OOX_COLOR_WINDOWTEXT3:
    case OOX_COLOR_WINDOWTEXT:
    case OOX_COLOR_CHWINDOWTEXT:  nColor = getBaseFilter().getGraphicHelper().getSystemColor( XML_windowText );  break;
    case OOX_COLOR_WINDOWBACK3:
    case OOX_COLOR_WINDOWBACK:
    case OOX_COLOR_CHWINDOWBACK:  nColor = getBaseFilter().getGraphicHelper().getSystemColor( XML_window );    break;
    case OOX_COLOR_BUTTONBACK:   nColor = getBaseFilter().getGraphicHelper().getSystemColor( XML_btnFace );   break;
    case OOX_COLOR_CHBORDERAUTO:  nColor = API_RGB_BLACK; /* really always black? */               break;
    case OOX_COLOR_NOTEBACK:    nColor = getBaseFilter().getGraphicHelper().getSystemColor( XML_infoBk );    break;
    case OOX_COLOR_NOTETEXT:    nColor = getBaseFilter().getGraphicHelper().getSystemColor( XML_infoText );   break;
    case OOX_COLOR_FONTAUTO:    nColor = API_RGB_TRANSPARENT;                          break;
    default:            OSL_FAIL( "ColorPalette::getColor - unknown color index" );
  }
  return nColor;
}

void ColorPalette::appendColor( sal_Int32 nRGBValue )
{
  if( mnAppendIndex < maColors.size() )
    maColors[ mnAppendIndex ] = nRGBValue;
  else
    maColors.push_back( nRGBValue );
  ++mnAppendIndex;
}

// ============================================================================

namespace {

void lclSetFontName( ApiScriptFontName& rFontName, const FontDescriptor& rFontDesc, bool bHasGlyphs )
{
  if( bHasGlyphs )
  {
    rFontName.maName = rFontDesc.Name;
    rFontName.mnFamily = rFontDesc.Family;
    // API font descriptor contains rtl_TextEncoding constants
    rFontName.mnTextEnc = rFontDesc.CharSet;
  }
  else
  {
    rFontName = ApiScriptFontName();
  }
}

} // namespace

// ----------------------------------------------------------------------------

FontModel::FontModel() :
  mnScheme( XML_none ),
  mnFamily( OOX_FONTFAMILY_NONE ),
  mnCharSet( WINDOWS_CHARSET_DEFAULT ),
  mfHeight( 0.0 ),
  mnUnderline( XML_none ),
  mnEscapement( XML_baseline ),
  mbBold( false ),
  mbItalic( false ),
  mbStrikeout( false ),
  mbOutline( false ),
  mbShadow( false )
{
}

void FontModel::setBiff12Scheme( sal_uInt8 nScheme )
{
  static const sal_Int32 spnSchemes[] = { XML_none, XML_major, XML_minor };
  mnScheme = STATIC_ARRAY_SELECT( spnSchemes, nScheme, XML_none );
}

void FontModel::setBiffHeight( sal_uInt16 nHeight )
{
  mfHeight = nHeight / 20.0; // convert twips to points
}

void FontModel::setBiffWeight( sal_uInt16 nWeight )
{
  mbBold = nWeight >= BIFF_FONTWEIGHT_BOLD;
}

void FontModel::setBiffUnderline( sal_uInt16 nUnderline )
{
  switch( nUnderline )
  {
    case BIFF_FONTUNDERL_NONE:     mnUnderline = XML_none;       break;
    case BIFF_FONTUNDERL_SINGLE:    mnUnderline = XML_single;      break;
    case BIFF_FONTUNDERL_DOUBLE:    mnUnderline = XML_double;      break;
    case BIFF_FONTUNDERL_SINGLE_ACC:  mnUnderline = XML_singleAccounting; break;
    case BIFF_FONTUNDERL_DOUBLE_ACC:  mnUnderline = XML_doubleAccounting; break;
    default:              mnUnderline = XML_none;
  }
}

void FontModel::setBiffEscapement( sal_uInt16 nEscapement )
{
  static const sal_Int32 spnEscapes[] = { XML_baseline, XML_superscript, XML_subscript };
  mnEscapement = STATIC_ARRAY_SELECT( spnEscapes, nEscapement, XML_baseline );
}

// ----------------------------------------------------------------------------

ApiFontUsedFlags::ApiFontUsedFlags( bool bAllUsed ) :
  mbNameUsed( bAllUsed ),
  mbColorUsed( bAllUsed ),
  mbSchemeUsed( bAllUsed ),
  mbHeightUsed( bAllUsed ),
  mbUnderlineUsed( bAllUsed ),
  mbEscapementUsed( bAllUsed ),
  mbWeightUsed( bAllUsed ),
  mbPostureUsed( bAllUsed ),
  mbStrikeoutUsed( bAllUsed ),
  mbOutlineUsed( bAllUsed ),
  mbShadowUsed( bAllUsed )
{
}

// ----------------------------------------------------------------------------

ApiScriptFontName::ApiScriptFontName() :
  mnFamily( ::com::sun::star::awt::FontFamily::DONTKNOW ),
  mnTextEnc( RTL_TEXTENCODING_DONTKNOW )
{
}

// ----------------------------------------------------------------------------

ApiFontData::ApiFontData() :
  maDesc(
    "Calibri",
    220,                      // height 11 points
    0,
    OUString(),
    ::com::sun::star::awt::FontFamily::DONTKNOW,
    RTL_TEXTENCODING_DONTKNOW,
    ::com::sun::star::awt::FontPitch::DONTKNOW,
    100.0,
    ::com::sun::star::awt::FontWeight::NORMAL,
    ::com::sun::star::awt::FontSlant_NONE,
    ::com::sun::star::awt::FontUnderline::NONE,
    ::com::sun::star::awt::FontStrikeout::NONE,
    0.0,
    sal_False,
    sal_False,
    ::com::sun::star::awt::FontType::DONTKNOW ),
  mnColor( API_RGB_TRANSPARENT ),
  mnEscapement( API_ESCAPE_NONE ),
  mnEscapeHeight( API_ESCAPEHEIGHT_NONE ),
  mbOutline( false ),
  mbShadow( false )
{
  maLatinFont.maName = maDesc.Name;
}

// ============================================================================

Font::Font( const WorkbookHelper& rHelper, bool bDxf ) :
  WorkbookHelper( rHelper ),
  maModel( rHelper.getTheme().getDefaultFontModel() ),
  maUsedFlags( !bDxf ),
  mbDxf( bDxf )
{
}

Font::Font( const WorkbookHelper& rHelper, const FontModel& rModel ) :
  WorkbookHelper( rHelper ),
  maModel( rModel ),
  maUsedFlags( true ),
  mbDxf( false )
{
}

void Font::importAttribs( sal_Int32 nElement, const AttributeList& rAttribs )
{
  const FontModel& rDefModel = getTheme().getDefaultFontModel();
  switch( nElement )
  {
    case XLS_TOKEN( name ):   // when in <font> element
    case XLS_TOKEN( rFont ):  // when in <rPr> element
      if( rAttribs.hasAttribute( XML_val ) )
      {
        maModel.maName = rAttribs.getXString( XML_val, OUString() );
        maUsedFlags.mbNameUsed = true;
      }
    break;
    case XLS_TOKEN( scheme ):
      maModel.mnScheme = rAttribs.getToken( XML_val, rDefModel.mnScheme );
    break;
    case XLS_TOKEN( family ):
      maModel.mnFamily = rAttribs.getInteger( XML_val, rDefModel.mnFamily );
    break;
    case XLS_TOKEN( charset ):
      maModel.mnCharSet = rAttribs.getInteger( XML_val, rDefModel.mnCharSet );
    break;
    case XLS_TOKEN( sz ):
      maModel.mfHeight = rAttribs.getDouble( XML_val, rDefModel.mfHeight );
      maUsedFlags.mbHeightUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( color ):
      maModel.maColor.importColor( rAttribs );
      maUsedFlags.mbColorUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( u ):
      maModel.mnUnderline = rAttribs.getToken( XML_val, XML_single );
      maUsedFlags.mbUnderlineUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( vertAlign ):
      maModel.mnEscapement = rAttribs.getToken( XML_val, XML_baseline );
      maUsedFlags.mbEscapementUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( b ):
      maModel.mbBold = rAttribs.getBool( XML_val, true );
      maUsedFlags.mbWeightUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( i ):
      maModel.mbItalic = rAttribs.getBool( XML_val, true );
      maUsedFlags.mbPostureUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( strike ):
      maModel.mbStrikeout = rAttribs.getBool( XML_val, true );
      maUsedFlags.mbStrikeoutUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( outline ):
      maModel.mbOutline = rAttribs.getBool( XML_val, true );
      maUsedFlags.mbOutlineUsed = true;
    break;
    case XLS_TOKEN( shadow ):
      maModel.mbShadow = rAttribs.getBool( XML_val, true );
      maUsedFlags.mbShadowUsed = true;
    break;
  }
}

void Font::importFont( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( mbDxf, "sc", "Font::importFont - unexpected conditional formatting flag" );

  sal_uInt16 nHeight, nFlags, nWeight, nEscapement;
  sal_uInt8 nUnderline, nFamily, nCharSet, nScheme;
  rStrm >> nHeight >> nFlags >> nWeight >> nEscapement >> nUnderline >> nFamily >> nCharSet;
  rStrm.skip( 1 );
  rStrm >> maModel.maColor >> nScheme >> maModel.maName;

  // equal constants in all BIFFs for weight, underline, and escapement
  maModel.setBiff12Scheme( nScheme );
  maModel.setBiffHeight( nHeight );
  maModel.setBiffWeight( nWeight );
  maModel.setBiffUnderline( nUnderline );
  maModel.setBiffEscapement( nEscapement );
  maModel.mnFamily  = nFamily;
  maModel.mnCharSet  = nCharSet;
  // equal flags in all BIFFs
  maModel.mbItalic  = getFlag( nFlags, BIFF_FONTFLAG_ITALIC );
  maModel.mbStrikeout = getFlag( nFlags, BIFF_FONTFLAG_STRIKEOUT );
  maModel.mbOutline  = getFlag( nFlags, BIFF_FONTFLAG_OUTLINE );
  maModel.mbShadow  = getFlag( nFlags, BIFF_FONTFLAG_SHADOW );
}

void Font::importDxfName( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfName - missing conditional formatting flag" );
  maModel.maName = BiffHelper::readString( rStrm, false );
  maUsedFlags.mbColorUsed = true;
}

void Font::importDxfColor( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfColor - missing conditional formatting flag" );
  rStrm >> maModel.maColor;
  maUsedFlags.mbColorUsed = true;
}

void Font::importDxfScheme( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfScheme - missing conditional formatting flag" );
  maModel.setBiff12Scheme( rStrm.readuInt8() );
  maUsedFlags.mbSchemeUsed = true;
}

void Font::importDxfHeight( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfHeight - missing conditional formatting flag" );
  maModel.setBiffHeight( rStrm.readuInt16() );
  maUsedFlags.mbHeightUsed = true;
}

void Font::importDxfWeight( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfWeight - missing conditional formatting flag" );
  maModel.setBiffWeight( rStrm.readuInt16() );
  maUsedFlags.mbWeightUsed = true;
}

void Font::importDxfUnderline( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfUnderline - missing conditional formatting flag" );
  maModel.setBiffUnderline( rStrm.readuInt16() );
  maUsedFlags.mbUnderlineUsed = true;
}

void Font::importDxfEscapement( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfEscapement - missing conditional formatting flag" );
  maModel.setBiffEscapement( rStrm.readuInt16() );
  maUsedFlags.mbEscapementUsed = true;
}

void Font::importDxfFlag( sal_Int32 nElement, SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Font::importDxfFlag - missing conditional formatting flag" );
  bool bFlag = rStrm.readuInt8() != 0;
  switch( nElement )
  {
    case XML_i:
      maModel.mbItalic = bFlag;
      maUsedFlags.mbPostureUsed = true;
    break;
    case XML_strike:
      maModel.mbStrikeout = bFlag;
      maUsedFlags.mbStrikeoutUsed = true;
    break;
    case XML_outline:
      maModel.mbOutline = bFlag;
      maUsedFlags.mbOutlineUsed = true;
    break;
    case XML_shadow:
      maModel.mbShadow = bFlag;
      maUsedFlags.mbShadowUsed = true;
    break;
    default:
      OSL_FAIL( "Font::importDxfFlag - unexpected element identifier" );
  }
}

void Font::finalizeImport()
{
  namespace cssawt = ::com::sun::star::awt;

  // font name
  maApiData.maDesc.Name = maModel.maName;

  // font family
  switch( maModel.mnFamily )
  {
    case OOX_FONTFAMILY_NONE:      maApiData.maDesc.Family = cssawt::FontFamily::DONTKNOW;   break;
    case OOX_FONTFAMILY_ROMAN:     maApiData.maDesc.Family = cssawt::FontFamily::ROMAN;    break;
    case OOX_FONTFAMILY_SWISS:     maApiData.maDesc.Family = cssawt::FontFamily::SWISS;    break;
    case OOX_FONTFAMILY_MODERN:     maApiData.maDesc.Family = cssawt::FontFamily::MODERN;    break;
    case OOX_FONTFAMILY_SCRIPT:     maApiData.maDesc.Family = cssawt::FontFamily::SCRIPT;    break;
    case OOX_FONTFAMILY_DECORATIVE:   maApiData.maDesc.Family = cssawt::FontFamily::DECORATIVE;  break;
  }

  // character set (API font descriptor uses rtl_TextEncoding in member CharSet!)
  if( (0 <= maModel.mnCharSet) && (maModel.mnCharSet <= SAL_MAX_UINT8) )
    maApiData.maDesc.CharSet = static_cast< sal_Int16 >(
      rtl_getTextEncodingFromWindowsCharset( static_cast< sal_uInt8 >( maModel.mnCharSet ) ) );

  // color, height, weight, slant, strikeout, outline, shadow
  maApiData.mnColor     = maModel.maColor.getColor( getBaseFilter().getGraphicHelper() );
  maApiData.maDesc.Height  = static_cast< sal_Int16 >( maModel.mfHeight * 20.0 );
  maApiData.maDesc.Weight  = maModel.mbBold ? cssawt::FontWeight::BOLD : cssawt::FontWeight::NORMAL;
  maApiData.maDesc.Slant   = maModel.mbItalic ? cssawt::FontSlant_ITALIC : cssawt::FontSlant_NONE;
  maApiData.maDesc.Strikeout = maModel.mbStrikeout ? cssawt::FontStrikeout::SINGLE : cssawt::FontStrikeout::NONE;
  maApiData.mbOutline    = maModel.mbOutline;
  maApiData.mbShadow     = maModel.mbShadow;

  // underline
  switch( maModel.mnUnderline )
  {
    case XML_double:      maApiData.maDesc.Underline = cssawt::FontUnderline::DOUBLE; break;
    case XML_doubleAccounting: maApiData.maDesc.Underline = cssawt::FontUnderline::DOUBLE; break;
    case XML_none:       maApiData.maDesc.Underline = cssawt::FontUnderline::NONE;  break;
    case XML_single:      maApiData.maDesc.Underline = cssawt::FontUnderline::SINGLE; break;
    case XML_singleAccounting: maApiData.maDesc.Underline = cssawt::FontUnderline::SINGLE; break;
  }

  // escapement
  switch( maModel.mnEscapement )
  {
    case XML_baseline:
      maApiData.mnEscapement = API_ESCAPE_NONE;
      maApiData.mnEscapeHeight = API_ESCAPEHEIGHT_NONE;
    break;
    case XML_superscript:
      maApiData.mnEscapement = API_ESCAPE_SUPERSCRIPT;
      maApiData.mnEscapeHeight = API_ESCAPEHEIGHT_DEFAULT;
    break;
    case XML_subscript:
      maApiData.mnEscapement = API_ESCAPE_SUBSCRIPT;
      maApiData.mnEscapeHeight = API_ESCAPEHEIGHT_DEFAULT;
    break;
  }

  // supported script types
  if( maUsedFlags.mbNameUsed )
  {
    PropertySet aDocProps( getDocument() );
    Reference< XDevice > xDevice( aDocProps.getAnyProperty( PROP_ReferenceDevice ), UNO_QUERY );
    if( xDevice.is() )
    {
      Reference< XFont2 > xFont( xDevice->getFont( maApiData.maDesc ), UNO_QUERY );
      if( xFont.is() )
      {
        // #91658# CJK fonts
        bool bHasAsian =
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x3041 ) ) ) ||  // 3040-309F: Hiragana
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x30A1 ) ) ) ||  // 30A0-30FF: Katakana
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x3111 ) ) ) ||  // 3100-312F: Bopomofo
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x3131 ) ) ) ||  // 3130-318F: Hangul Compatibility Jamo
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x3301 ) ) ) ||  // 3300-33FF: CJK Compatibility
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x3401 ) ) ) ||  // 3400-4DBF: CJK Unified Ideographs Extension A
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x4E01 ) ) ) ||  // 4E00-9FAF: CJK Unified Ideographs
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x7E01 ) ) ) ||  // 4E00-9FAF: CJK unified ideographs
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xA001 ) ) ) ||  // A001-A48F: Yi Syllables
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xAC01 ) ) ) ||  // AC00-D7AF: Hangul Syllables
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xCC01 ) ) ) ||  // AC00-D7AF: Hangul Syllables
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xF901 ) ) ) ||  // F900-FAFF: CJK Compatibility Ideographs
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xFF71 ) ) );   // FF00-FFEF: Halfwidth/Fullwidth Forms
        // #113783# CTL fonts
        bool bHasCmplx =
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x05D1 ) ) ) ||  // 0590-05FF: Hebrew
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x0631 ) ) ) ||  // 0600-06FF: Arabic
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x0721 ) ) ) ||  // 0700-074F: Syriac
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x0911 ) ) ) ||  // 0900-0DFF: Indic scripts
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0x0E01 ) ) ) ||  // 0E00-0E7F: Thai
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xFB21 ) ) ) ||  // FB1D-FB4F: Hebrew Presentation Forms
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xFB51 ) ) ) ||  // FB50-FDFF: Arabic Presentation Forms-A
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 0xFE71 ) ) );   // FE70-FEFF: Arabic Presentation Forms-B
        // Western fonts
        bool bHasLatin =
          (!bHasAsian && !bHasCmplx) ||
          xFont->hasGlyphs( OUString( sal_Unicode( 'A' ) ) );

        lclSetFontName( maApiData.maLatinFont, maApiData.maDesc, bHasLatin );
        lclSetFontName( maApiData.maAsianFont, maApiData.maDesc, bHasAsian );
        lclSetFontName( maApiData.maCmplxFont, maApiData.maDesc, bHasCmplx );
      }
    }
  }
}

const FontDescriptor& Font::getFontDescriptor() const
{
  return maApiData.maDesc;
}

bool Font::needsRichTextFormat() const
{
  return maApiData.mnEscapement != API_ESCAPE_NONE;
}
::FontFamily lcl_getFontFamily( sal_Int32 nFamily )
{
  namespace cssawt = ::com::sun::star::awt;

  ::FontFamily eScFamily = FAMILY_DONTKNOW;
  switch( nFamily )
  {
    case cssawt::FontFamily::DONTKNOW:
      eScFamily = FAMILY_DONTKNOW;
      break;
    case cssawt::FontFamily::ROMAN:
      eScFamily = FAMILY_ROMAN;
      break;
    case cssawt::FontFamily::SWISS:
      eScFamily = FAMILY_SWISS;
      break;
    case cssawt::FontFamily::MODERN:
      eScFamily = FAMILY_MODERN;
      break;
    case cssawt::FontFamily::SCRIPT:
      eScFamily = FAMILY_SCRIPT;
      break;
    case cssawt::FontFamily::DECORATIVE:
      eScFamily = FAMILY_DECORATIVE;
      break;
  }
  return eScFamily;
}

void Font::fillToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, FontPropertyType ePropType, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  bool bEdit = ( ePropType == FONT_PROPTYPE_TEXT );
  namespace cssawt = ::com::sun::star::awt;
  if ( maUsedFlags.mbNameUsed )
  {
    if( !maApiData.maLatinFont.maName.isEmpty() )
    {
      rtl_TextEncoding eFontEnc = maApiData.maLatinFont.mnTextEnc;
      // taken from binary importer
      rtl_TextEncoding eTempTextEnc = (bEdit && (eFontEnc == getTextEncoding())) ?
        ScfTools::GetSystemTextEncoding() : eFontEnc;

      SvxFontItem aFontItem( lcl_getFontFamily( maApiData.maLatinFont.mnFamily ), maApiData.maLatinFont.maName, OUString(),
        PITCH_DONTKNOW, eTempTextEnc, ATTR_FONT );
      ScfTools::PutItem( rItemSet, aFontItem, bEdit ? EE_CHAR_FONTINFO : ATTR_FONT, bSkipPoolDefs );
    }
    if( !maApiData.maAsianFont.maName.isEmpty() )
    {
      rtl_TextEncoding eFontEnc = maApiData.maAsianFont.mnTextEnc;
      // taken from binary importer
      rtl_TextEncoding eTempTextEnc = (bEdit && (eFontEnc == getTextEncoding())) ?
        ScfTools::GetSystemTextEncoding() : eFontEnc;
      SvxFontItem aFontItem( lcl_getFontFamily( maApiData.maAsianFont.mnFamily ), maApiData.maAsianFont.maName, OUString(),
        PITCH_DONTKNOW, eTempTextEnc, ATTR_FONT );
      ScfTools::PutItem( rItemSet, aFontItem, bEdit ? EE_CHAR_FONTINFO_CJK : ATTR_CJK_FONT, bSkipPoolDefs );
    }
    if( !maApiData.maCmplxFont.maName.isEmpty() )
    {
      rtl_TextEncoding eFontEnc = maApiData.maCmplxFont.mnTextEnc;
      // taken from binary importer
      rtl_TextEncoding eTempTextEnc = (bEdit && (eFontEnc == getTextEncoding())) ?
        ScfTools::GetSystemTextEncoding() : eFontEnc;
      SvxFontItem aFontItem( lcl_getFontFamily( maApiData.maCmplxFont.mnFamily ), maApiData.maCmplxFont.maName, OUString(),
        PITCH_DONTKNOW, eTempTextEnc, ATTR_FONT );
      ScfTools::PutItem( rItemSet, aFontItem, bEdit ? EE_CHAR_FONTINFO_CTL : ATTR_CTL_FONT, bSkipPoolDefs );
    }
  }
  // font height
  if( maUsedFlags.mbHeightUsed )
  {
    sal_Int32 nHeight = maApiData.maDesc.Height;
    // do we use EXC_FONTITEM_HF ( or is it just relevant for the binary filter )
    if( bEdit/* && (eType != EXC_FONTITEM_HF) */)   // do not convert header/footer height
      nHeight = (nHeight * 127 + 36) / EXC_POINTS_PER_INCH;  // 1 in == 72 pt
    SvxFontHeightItem aHeightItem( nHeight, 100, ATTR_FONT_HEIGHT );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aHeightItem, bEdit ? EE_CHAR_FONTHEIGHT : ATTR_FONT_HEIGHT, bSkipPoolDefs );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aHeightItem, bEdit ? EE_CHAR_FONTHEIGHT_CJK : ATTR_CJK_FONT_HEIGHT, bSkipPoolDefs );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aHeightItem, bEdit ? EE_CHAR_FONTHEIGHT_CTL : ATTR_CTL_FONT_HEIGHT, bSkipPoolDefs );
  }
  // font weight
  if( maUsedFlags.mbWeightUsed )
  {
    ::FontWeight fWeight = VCLUnoHelper::ConvertFontWeight( maApiData.maDesc.Weight );
    SvxWeightItem aWeightItem( fWeight, ATTR_FONT_WEIGHT );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aWeightItem, bEdit ? EE_CHAR_WEIGHT : ATTR_FONT_WEIGHT, bSkipPoolDefs );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aWeightItem, bEdit ? EE_CHAR_WEIGHT_CTL : ATTR_CTL_FONT_WEIGHT, bSkipPoolDefs );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aWeightItem, bEdit ? EE_CHAR_WEIGHT_CJK : ATTR_CJK_FONT_WEIGHT, bSkipPoolDefs );
  }
  // font posture
  if( maUsedFlags.mbPostureUsed )
  {
    SvxPostureItem aPostItem( ( maApiData.maDesc.Slant == cssawt::FontSlant_ITALIC ) ? ITALIC_NORMAL : ITALIC_NONE, ATTR_FONT_POSTURE);
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aPostItem, bEdit ? EE_CHAR_ITALIC : ATTR_FONT_POSTURE, bSkipPoolDefs );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aPostItem, bEdit ? EE_CHAR_ITALIC_CJK : ATTR_CJK_FONT_POSTURE, bSkipPoolDefs );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aPostItem, bEdit ? EE_CHAR_ITALIC_CTL : ATTR_CTL_FONT_POSTURE, bSkipPoolDefs );
  }
  // character color
  if( maUsedFlags.mbColorUsed )
  {
    ScfTools::PutItem( rItemSet,SvxColorItem( maApiData.mnColor, bEdit ? EE_CHAR_COLOR : ATTR_FONT_COLOR ) , bSkipPoolDefs );
  }
  // underline style
  if( maUsedFlags.mbUnderlineUsed )
  {
    ::FontUnderline eScUnderl;
    if ( maApiData.maDesc.Underline == cssawt::FontUnderline::DOUBLE )
      eScUnderl = UNDERLINE_DOUBLE;
    else if ( maApiData.maDesc.Underline == cssawt::FontUnderline::SINGLE )
      eScUnderl = UNDERLINE_SINGLE;
    else
      eScUnderl = UNDERLINE_NONE;
    SvxUnderlineItem aUnderlItem( eScUnderl, ATTR_FONT_UNDERLINE );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aUnderlItem, bEdit ? EE_CHAR_UNDERLINE : ATTR_FONT_UNDERLINE, bSkipPoolDefs );
  }
  // strike out style
  if( maUsedFlags.mbStrikeoutUsed )
  {
    ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxCrossedOutItem( maModel.mbStrikeout ? STRIKEOUT_SINGLE : STRIKEOUT_NONE, bEdit ? EE_CHAR_STRIKEOUT : ATTR_FONT_CROSSEDOUT ), ATTR_FONT_CROSSEDOUT, bSkipPoolDefs );
  }

  // outline style
  if( maUsedFlags.mbOutlineUsed )
  {
    ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxContourItem( maApiData.mbOutline, ATTR_FONT_CONTOUR ), bEdit ? EE_CHAR_OUTLINE : ATTR_FONT_CONTOUR, bSkipPoolDefs );
  }

  // shadow style
  if( maUsedFlags.mbShadowUsed )
  {
    ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxShadowedItem( maApiData.mbShadow, ATTR_FONT_SHADOWED ), bEdit ? EE_CHAR_SHADOW : ATTR_FONT_SHADOWED, bSkipPoolDefs );
  }
  if( maUsedFlags.mbEscapementUsed )
  {
    SvxEscapement eScEscapem = SVX_ESCAPEMENT_OFF;
    if ( maApiData.mnEscapement == API_ESCAPE_SUPERSCRIPT )
      eScEscapem = SVX_ESCAPEMENT_SUPERSCRIPT;
    else if ( maApiData.mnEscapement == API_ESCAPE_SUBSCRIPT )
      eScEscapem = SVX_ESCAPEMENT_SUBSCRIPT;
    if( ePropType == FONT_PROPTYPE_TEXT && bEdit )
    {
      // #TODO handle EscapementHeight
      rItemSet.Put( SvxEscapementItem( eScEscapem, EE_CHAR_ESCAPEMENT ) );
    }
  }
}

void Font::writeToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap, FontPropertyType ePropType ) const
{
  // font name properties
  if( maUsedFlags.mbNameUsed )
  {
    if( !maApiData.maLatinFont.maName.isEmpty() )
    {
      rPropMap[ PROP_CharFontName ]  <<= maApiData.maLatinFont.maName;
      rPropMap[ PROP_CharFontFamily ] <<= maApiData.maLatinFont.mnFamily;
      rPropMap[ PROP_CharFontCharSet ] <<= maApiData.maLatinFont.mnTextEnc;
    }
    if( !maApiData.maAsianFont.maName.isEmpty() )
    {
      rPropMap[ PROP_CharFontNameAsian ]  <<= maApiData.maAsianFont.maName;
      rPropMap[ PROP_CharFontFamilyAsian ] <<= maApiData.maAsianFont.mnFamily;
      rPropMap[ PROP_CharFontCharSetAsian ] <<= maApiData.maAsianFont.mnTextEnc;
    }
    if( !maApiData.maCmplxFont.maName.isEmpty() )
    {
      rPropMap[ PROP_CharFontNameComplex ]  <<= maApiData.maCmplxFont.maName;
      rPropMap[ PROP_CharFontFamilyComplex ] <<= maApiData.maCmplxFont.mnFamily;
      rPropMap[ PROP_CharFontCharSetComplex ] <<= maApiData.maCmplxFont.mnTextEnc;
    }
  }
  // font height
  if( maUsedFlags.mbHeightUsed )
  {
    float fHeight = static_cast< float >( maApiData.maDesc.Height / 20.0 ); // twips to points
    rPropMap[ PROP_CharHeight ] <<= fHeight;
    rPropMap[ PROP_CharHeightAsian ] <<= fHeight;
    rPropMap[ PROP_CharHeightComplex ] <<= fHeight;
  }
  // font weight
  if( maUsedFlags.mbWeightUsed )
  {
    float fWeight = maApiData.maDesc.Weight;
    rPropMap[ PROP_CharWeight ] <<= fWeight;
    rPropMap[ PROP_CharWeightAsian ] <<= fWeight;
    rPropMap[ PROP_CharWeightComplex ] <<= fWeight;
  }
  // font posture
  if( maUsedFlags.mbPostureUsed )
  {
    rPropMap[ PROP_CharPosture ] <<= maApiData.maDesc.Slant;
    rPropMap[ PROP_CharPostureAsian ] <<= maApiData.maDesc.Slant;
    rPropMap[ PROP_CharPostureComplex ] <<= maApiData.maDesc.Slant;
  }
  // character color
  if( maUsedFlags.mbColorUsed )
    rPropMap[ PROP_CharColor ] <<= maApiData.mnColor;
  // underline style
  if( maUsedFlags.mbUnderlineUsed )
    rPropMap[ PROP_CharUnderline ] <<= maApiData.maDesc.Underline;
  // strike out style
  if( maUsedFlags.mbStrikeoutUsed )
    rPropMap[ PROP_CharStrikeout ] <<= maApiData.maDesc.Strikeout;
  // outline style
  if( maUsedFlags.mbOutlineUsed )
    rPropMap[ PROP_CharContoured ] <<= maApiData.mbOutline;
  // shadow style
  if( maUsedFlags.mbShadowUsed )
    rPropMap[ PROP_CharShadowed ] <<= maApiData.mbShadow;
  // escapement
  if( maUsedFlags.mbEscapementUsed )
  {
    rPropMap[ PROP_CharEscapement ] <<= maApiData.mnEscapement;
    if( ePropType == FONT_PROPTYPE_TEXT )
      rPropMap[ PROP_CharEscapementHeight ] <<= maApiData.mnEscapeHeight;
  }
}

void Font::writeToPropertySet( PropertySet& rPropSet, FontPropertyType ePropType ) const
{
  PropertyMap aPropMap;
  writeToPropertyMap( aPropMap, ePropType );
  rPropSet.setProperties( aPropMap );
}

// ============================================================================

AlignmentModel::AlignmentModel() :
  mnHorAlign( XML_general ),
  mnVerAlign( XML_bottom ),
  mnTextDir( OOX_XF_TEXTDIR_CONTEXT ),
  mnRotation( OOX_XF_ROTATION_NONE ),
  mnIndent( OOX_XF_INDENT_NONE ),
  mbWrapText( false ),
  mbShrink( false ),
  mbJustLastLine( false )
{
}

void AlignmentModel::setBiffHorAlign( sal_uInt8 nHorAlign )
{
  static const sal_Int32 spnHorAligns[] = {
    XML_general, XML_left, XML_center, XML_right,
    XML_fill, XML_justify, XML_centerContinuous, XML_distributed };
  mnHorAlign = STATIC_ARRAY_SELECT( spnHorAligns, nHorAlign, XML_general );
}

void AlignmentModel::setBiffVerAlign( sal_uInt8 nVerAlign )
{
  static const sal_Int32 spnVerAligns[] = {
    XML_top, XML_center, XML_bottom, XML_justify, XML_distributed };
  mnVerAlign = STATIC_ARRAY_SELECT( spnVerAligns, nVerAlign, XML_bottom );
}

// ----------------------------------------------------------------------------

ApiAlignmentData::ApiAlignmentData() :
  meHorJustify( ::com::sun::star::table::CellHoriJustify_STANDARD ),
  mnHorJustifyMethod( ::com::sun::star::table::CellJustifyMethod::AUTO ),
  mnVerJustify( ::com::sun::star::table::CellVertJustify2::STANDARD ),
  mnVerJustifyMethod( ::com::sun::star::table::CellJustifyMethod::AUTO ),
  meOrientation( ::com::sun::star::table::CellOrientation_STANDARD ),
  mnRotation( 0 ),
  mnWritingMode( ::com::sun::star::text::WritingMode2::PAGE ),
  mnIndent( 0 ),
  mbWrapText( false ),
  mbShrink( false )
{
}

bool operator==( const ApiAlignmentData& rLeft, const ApiAlignmentData& rRight )
{
  return
    (rLeft.meHorJustify == rRight.meHorJustify) &&
    (rLeft.mnHorJustifyMethod == rRight.mnHorJustifyMethod) &&
    (rLeft.mnVerJustify == rRight.mnVerJustify) &&
    (rLeft.mnVerJustifyMethod == rRight.mnVerJustifyMethod) &&
    (rLeft.meOrientation == rRight.meOrientation) &&
    (rLeft.mnRotation  == rRight.mnRotation) &&
    (rLeft.mnWritingMode == rRight.mnWritingMode) &&
    (rLeft.mnIndent   == rRight.mnIndent) &&
    (rLeft.mbWrapText  == rRight.mbWrapText) &&
    (rLeft.mbShrink   == rRight.mbShrink);
}

// ============================================================================

Alignment::Alignment( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper )
{
}

void Alignment::importAlignment( const AttributeList& rAttribs )
{
  maModel.mnHorAlign   = rAttribs.getToken( XML_horizontal, XML_general );
  maModel.mnVerAlign   = rAttribs.getToken( XML_vertical, XML_bottom );
  maModel.mnTextDir   = rAttribs.getInteger( XML_readingOrder, OOX_XF_TEXTDIR_CONTEXT );
  maModel.mnRotation   = rAttribs.getInteger( XML_textRotation, OOX_XF_ROTATION_NONE );
  maModel.mnIndent    = rAttribs.getInteger( XML_indent, OOX_XF_INDENT_NONE );
  maModel.mbWrapText   = rAttribs.getBool( XML_wrapText, false );
  maModel.mbShrink    = rAttribs.getBool( XML_shrinkToFit, false );
  maModel.mbJustLastLine = rAttribs.getBool( XML_justifyLastLine, false );
}

void Alignment::setBiff12Data( sal_uInt32 nFlags )
{
  maModel.setBiffHorAlign( extractValue< sal_uInt8 >( nFlags, 16, 3 ) );
  maModel.setBiffVerAlign( extractValue< sal_uInt8 >( nFlags, 19, 3 ) );
  maModel.mnTextDir   = extractValue< sal_Int32 >( nFlags, 26, 2 );
  maModel.mnRotation   = extractValue< sal_Int32 >( nFlags, 0, 8 );
  maModel.mnIndent    = extractValue< sal_uInt8 >( nFlags, 8, 8 );
  maModel.mbWrapText   = getFlag( nFlags, BIFF12_XF_WRAPTEXT );
  maModel.mbShrink    = getFlag( nFlags, BIFF12_XF_SHRINK );
  maModel.mbJustLastLine = getFlag( nFlags, BIFF12_XF_JUSTLASTLINE );
}

void Alignment::finalizeImport()
{
  namespace csstab = ::com::sun::star::table;
  namespace csstxt = ::com::sun::star::text;

  // horizontal alignment
  switch( maModel.mnHorAlign )
  {
    case XML_center:      maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_CENTER;  break;
    case XML_centerContinuous: maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_CENTER;  break;
    case XML_distributed:    maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_BLOCK;   break;
    case XML_fill:       maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_REPEAT;  break;
    case XML_general:      maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_STANDARD; break;
    case XML_justify:      maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_BLOCK;   break;
    case XML_left:       maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_LEFT;   break;
    case XML_right:       maApiData.meHorJustify = csstab::CellHoriJustify_RIGHT;   break;
  }

  if (maModel.mnHorAlign == XML_distributed)
    maApiData.mnHorJustifyMethod = csstab::CellJustifyMethod::DISTRIBUTE;

  // vertical alignment
  switch( maModel.mnVerAlign )
  {
    case XML_bottom:    maApiData.mnVerJustify = csstab::CellVertJustify2::BOTTOM;  break;
    case XML_center:    maApiData.mnVerJustify = csstab::CellVertJustify2::CENTER;  break;
    case XML_distributed:  maApiData.mnVerJustify = csstab::CellVertJustify2::BLOCK;   break;
    case XML_justify:    maApiData.mnVerJustify = csstab::CellVertJustify2::BLOCK;   break;
    case XML_top:      maApiData.mnVerJustify = csstab::CellVertJustify2::TOP;    break;
  }

  if (maModel.mnVerAlign == XML_distributed)
    maApiData.mnVerJustifyMethod = csstab::CellJustifyMethod::DISTRIBUTE;

  /* indentation: expressed as number of blocks of 3 space characters in
    OOXML/BIFF12, and as multiple of 10 points in BIFF8. */
  sal_Int32 nIndent = 0;
  switch( getFilterType() )
  {
    case FILTER_OOXML: nIndent = getUnitConverter().scaleToMm100( 3.0 * maModel.mnIndent, UNIT_SPACE ); break;
    case FILTER_BIFF:  nIndent = getUnitConverter().scaleToMm100( 10.0 * maModel.mnIndent, UNIT_POINT ); break;
    case FILTER_UNKNOWN: break;
  }
  if( (0 <= nIndent) && (nIndent <= SAL_MAX_INT16) )
    maApiData.mnIndent = static_cast< sal_Int16 >( nIndent );

  // complex text direction
  switch( maModel.mnTextDir )
  {
    case OOX_XF_TEXTDIR_CONTEXT:  maApiData.mnWritingMode = csstxt::WritingMode2::PAGE;  break;
    case OOX_XF_TEXTDIR_LTR:    maApiData.mnWritingMode = csstxt::WritingMode2::LR_TB; break;
    case OOX_XF_TEXTDIR_RTL:    maApiData.mnWritingMode = csstxt::WritingMode2::RL_TB; break;
  }

  // rotation: 0-90 means 0 to 90 degrees ccw, 91-180 means 1 to 90 degrees cw, 255 means stacked
  sal_Int32 nOoxRot = maModel.mnRotation;
  maApiData.mnRotation = ((0 <= nOoxRot) && (nOoxRot <= 90)) ?
    (100 * nOoxRot) :
    (((91 <= nOoxRot) && (nOoxRot <= 180)) ? (100 * (450 - nOoxRot)) : 0);

  // "Orientation" property used for character stacking
  maApiData.meOrientation = (nOoxRot == OOX_XF_ROTATION_STACKED) ?
    csstab::CellOrientation_STACKED : csstab::CellOrientation_STANDARD;

  // alignment flags (#i84960 automatic line break, if vertically justified/distributed)
  maApiData.mbWrapText = maModel.mbWrapText || (maModel.mnVerAlign == XML_distributed) || (maModel.mnVerAlign == XML_justify);
  maApiData.mbShrink = maModel.mbShrink;

}

::SvxCellVerJustify Alignment::GetScVerAlign() const
{
  namespace csstab = ::com::sun::star::table;
  ::SvxCellVerJustify nVert = ::SVX_VER_JUSTIFY_STANDARD;
  switch ( maApiData.mnVerJustify )
  {
    case csstab::CellVertJustify2::BOTTOM:
      nVert = ::SVX_VER_JUSTIFY_BOTTOM;
      break;
    case csstab::CellVertJustify2::CENTER:
      nVert = ::SVX_VER_JUSTIFY_CENTER;
      break;
    case csstab::CellVertJustify2::TOP:
      nVert = ::SVX_VER_JUSTIFY_TOP;
      break;
    case csstab::CellVertJustify2::BLOCK:
      nVert = ::SVX_VER_JUSTIFY_BLOCK;
      break;
    case csstab::CellVertJustify2::STANDARD:
    default:
      nVert = ::SVX_VER_JUSTIFY_STANDARD;
      break;
  }
  return nVert;
}

::SvxCellHorJustify Alignment::GetScHorAlign() const
{
  namespace csstab = ::com::sun::star::table;
  ::SvxCellHorJustify nHori = ::SVX_HOR_JUSTIFY_STANDARD;
  switch( maApiData.meHorJustify )
  {
    case csstab::CellHoriJustify_LEFT:
      nHori = ::SVX_HOR_JUSTIFY_LEFT;
      break;
    case csstab::CellHoriJustify_CENTER:
      nHori = ::SVX_HOR_JUSTIFY_CENTER;
      break;
    case csstab::CellHoriJustify_RIGHT:
      nHori = ::SVX_HOR_JUSTIFY_RIGHT;
      break;
    case csstab::CellHoriJustify_BLOCK:
      nHori = ::SVX_HOR_JUSTIFY_BLOCK;
      break;
    case csstab::CellHoriJustify_REPEAT:
      nHori = ::SVX_HOR_JUSTIFY_REPEAT;
      break;
    case csstab::CellHoriJustify_STANDARD:
    default:
      nHori = ::SVX_HOR_JUSTIFY_STANDARD;
      break;
  }
  return nHori;
}

::SvxFrameDirection Alignment::GetScFrameDir() const
{
  namespace csstxt = ::com::sun::star::text;
  ::SvxFrameDirection eFrameDir = ::FRMDIR_ENVIRONMENT;
  switch( maApiData.mnWritingMode )
  {
    case csstxt::WritingMode2::PAGE:
      eFrameDir = ::FRMDIR_ENVIRONMENT;
      break;
    case csstxt::WritingMode2::LR_TB:
      eFrameDir = ::FRMDIR_HORI_LEFT_TOP;
      break;
    case csstxt::WritingMode2::RL_TB:
      eFrameDir = ::FRMDIR_HORI_RIGHT_TOP;
      break;
    default:
      OSL_FAIL( "GetScFrameDir - unknown CTL text direction" );
  }
  return eFrameDir;
}

void Alignment::fillToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  namespace csstab = ::com::sun::star::table;
  // horizontal alignment
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxHorJustifyItem( GetScHorAlign(), ATTR_HOR_JUSTIFY ), bSkipPoolDefs );
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxJustifyMethodItem( ( maApiData.mnHorJustifyMethod == csstab::CellJustifyMethod::DISTRIBUTE ) ? ::SVX_JUSTIFY_METHOD_DISTRIBUTE : ::SVX_JUSTIFY_METHOD_AUTO, ATTR_HOR_JUSTIFY_METHOD ), bSkipPoolDefs );
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxVerJustifyItem( GetScVerAlign(), ATTR_VER_JUSTIFY ), bSkipPoolDefs );
  // vertical alignment
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxJustifyMethodItem( ( maApiData.mnVerJustifyMethod == csstab::CellJustifyMethod::DISTRIBUTE ) ? ::SVX_JUSTIFY_METHOD_DISTRIBUTE : ::SVX_JUSTIFY_METHOD_AUTO, ATTR_VER_JUSTIFY_METHOD ), bSkipPoolDefs );

  // CTL text direction
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxFrameDirectionItem( GetScFrameDir(), ATTR_WRITINGDIR ), bSkipPoolDefs );
  // set an angle in the range from -90 to 90 degrees
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SfxInt32Item( ATTR_ROTATE_VALUE, maApiData.mnRotation ), bSkipPoolDefs );
  // Orientation
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SfxBoolItem( ATTR_STACKED, maApiData.meOrientation == csstab::CellOrientation_STACKED ), bSkipPoolDefs );
  // indent
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SfxUInt16Item( ATTR_INDENT, maApiData.mnIndent ), bSkipPoolDefs );
  // line wrap
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SfxBoolItem( ATTR_LINEBREAK, maApiData.mbWrapText ), bSkipPoolDefs );
  ScfTools::PutItem( rItemSet, SfxBoolItem( ATTR_SHRINKTOFIT, maApiData.mbShrink ), bSkipPoolDefs );
}

void Alignment::writeToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap ) const
{
  rPropMap[ PROP_HoriJustify ]   <<= maApiData.meHorJustify;
  rPropMap[ PROP_HoriJustifyMethod ] <<= maApiData.mnHorJustifyMethod;
  rPropMap[ PROP_VertJustify ]   <<= maApiData.mnVerJustify;
  rPropMap[ PROP_VertJustifyMethod ] <<= maApiData.mnVerJustifyMethod;
  rPropMap[ PROP_WritingMode ]   <<= maApiData.mnWritingMode;
  rPropMap[ PROP_RotateAngle ]   <<= maApiData.mnRotation;
  rPropMap[ PROP_Orientation ]   <<= maApiData.meOrientation;
  rPropMap[ PROP_ParaIndent ]   <<= maApiData.mnIndent;
  rPropMap[ PROP_IsTextWrapped ]  <<= maApiData.mbWrapText;
  rPropMap[ PROP_ShrinkToFit ]   <<= maApiData.mbShrink;
}

// ============================================================================

ProtectionModel::ProtectionModel() :
  mbLocked( true ),  // default in Excel and Calc
  mbHidden( false )
{
}

// ----------------------------------------------------------------------------

ApiProtectionData::ApiProtectionData() :
  maCellProt( sal_True, sal_False, sal_False, sal_False )
{
}

bool operator==( const ApiProtectionData& rLeft, const ApiProtectionData& rRight )
{
  return
    (rLeft.maCellProt.IsLocked    == rRight.maCellProt.IsLocked) &&
    (rLeft.maCellProt.IsFormulaHidden == rRight.maCellProt.IsFormulaHidden) &&
    (rLeft.maCellProt.IsHidden    == rRight.maCellProt.IsHidden) &&
    (rLeft.maCellProt.IsPrintHidden  == rRight.maCellProt.IsPrintHidden);
}

// ============================================================================

Protection::Protection( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper )
{
}

void Protection::importProtection( const AttributeList& rAttribs )
{
  maModel.mbLocked = rAttribs.getBool( XML_locked, true );
  maModel.mbHidden = rAttribs.getBool( XML_hidden, false );
}

void Protection::setBiff12Data( sal_uInt32 nFlags )
{
  maModel.mbLocked = getFlag( nFlags, BIFF12_XF_LOCKED );
  maModel.mbHidden = getFlag( nFlags, BIFF12_XF_HIDDEN );
}

void Protection::finalizeImport()
{
  maApiData.maCellProt.IsLocked = maModel.mbLocked;
  maApiData.maCellProt.IsFormulaHidden = maModel.mbHidden;
}

void Protection::writeToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap ) const
{
  rPropMap[ PROP_CellProtection ] <<= maApiData.maCellProt;
}

void Protection::fillToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  ScfTools::PutItem( rItemSet, ScProtectionAttr( maApiData.maCellProt.IsLocked, maApiData.maCellProt.IsFormulaHidden ), bSkipPoolDefs );
}

// ============================================================================

namespace {

bool lcl_isBorder(const ::com::sun::star::table::BorderLine& rBorder)
{
  return (rBorder.InnerLineWidth > 0) || (rBorder.OuterLineWidth > 0);
}

}

BorderLineModel::BorderLineModel( bool bDxf ) :
  mnStyle( XML_none ),
  mbUsed( !bDxf )
{
  maColor.setIndexed( OOX_COLOR_WINDOWTEXT );
}

void BorderLineModel::setBiffStyle( sal_Int32 nLineStyle )
{
  static const sal_Int32 spnStyleIds[] = {
    XML_none, XML_thin, XML_medium, XML_dashed,
    XML_dotted, XML_thick, XML_double, XML_hair,
    XML_mediumDashed, XML_dashDot, XML_mediumDashDot, XML_dashDotDot,
    XML_mediumDashDotDot, XML_slantDashDot };
  mnStyle = STATIC_ARRAY_SELECT( spnStyleIds, nLineStyle, XML_none );
}

// ----------------------------------------------------------------------------

BorderModel::BorderModel( bool bDxf ) :
  maStart( bDxf ),
  maLeft( bDxf ),
  maEnd( bDxf ),
  maRight( bDxf ),
  maTop( bDxf ),
  maBottom( bDxf ),
  maDiagonal( bDxf ),
  mbDiagTLtoBR( false ),
  mbDiagBLtoTR( false )
{
}

// ----------------------------------------------------------------------------

ApiBorderData::ApiBorderData() :
  mbBorderUsed( false ),
  mbDiagUsed( false )
{
}

bool ApiBorderData::hasAnyOuterBorder() const
{
  return
    ( ( lcl_isBorder( maTop ) && maTop.OuterLineWidth > 0 ) ) ||
    ( ( lcl_isBorder( maBottom ) && maBottom.OuterLineWidth > 0 ) ) ||
    ( ( lcl_isBorder( maLeft ) && maLeft.OuterLineWidth > 0 ) ) ||
    ( ( lcl_isBorder( maRight ) && maRight.OuterLineWidth > 0 ) );
}

namespace {

bool operator==( const BorderLine& rLeft, const BorderLine& rRight )
{
  return
    (rLeft.Color     == rRight.Color) &&
    (rLeft.InnerLineWidth == rRight.InnerLineWidth) &&
    (rLeft.OuterLineWidth == rRight.OuterLineWidth) &&
    (rLeft.LineDistance  == rRight.LineDistance);
}

} // namespace

bool operator==( const ApiBorderData& rLeft, const ApiBorderData& rRight )
{
  return
    (rLeft.maLeft    == rRight.maLeft)  &&
    (rLeft.maRight   == rRight.maRight) &&
    (rLeft.maTop    == rRight.maTop)  &&
    (rLeft.maBottom   == rRight.maBottom) &&
    (rLeft.maTLtoBR   == rRight.maTLtoBR) &&
    (rLeft.maBLtoTR   == rRight.maBLtoTR) &&
    (rLeft.mbBorderUsed == rRight.mbBorderUsed) &&
    (rLeft.mbDiagUsed  == rRight.mbDiagUsed);
}

// ============================================================================

namespace {

inline void lclSetBorderLineWidth( BorderLine& rBorderLine,
    sal_Int16 nOuter, sal_Int16 nDist = API_LINE_NONE, sal_Int16 nInner = API_LINE_NONE )
{
  rBorderLine.OuterLineWidth = nOuter;
  rBorderLine.LineDistance = nDist;
  rBorderLine.InnerLineWidth = nInner;
}

} // namespace

// ----------------------------------------------------------------------------

Border::Border( const WorkbookHelper& rHelper, bool bDxf ) :
  WorkbookHelper( rHelper ),
  maModel( bDxf ),
  mbDxf( bDxf )
{
}

void Border::importBorder( const AttributeList& rAttribs )
{
  maModel.mbDiagTLtoBR = rAttribs.getBool( XML_diagonalDown, false );
  maModel.mbDiagBLtoTR = rAttribs.getBool( XML_diagonalUp, false );
}

void Border::importStyle( sal_Int32 nElement, const AttributeList& rAttribs )
{
  if( BorderLineModel* pBorderLine = getBorderLine( nElement ) )
  {
    pBorderLine->mnStyle = rAttribs.getToken( XML_style, XML_none );
    pBorderLine->mbUsed = true;
  }
}

void Border::importColor( sal_Int32 nElement, const AttributeList& rAttribs )
{
  if( BorderLineModel* pBorderLine = getBorderLine( nElement ) )
    pBorderLine->maColor.importColor( rAttribs );
}

void Border::importBorder( SequenceInputStream& rStrm )
{
  sal_uInt8 nFlags = rStrm.readuInt8();
  maModel.mbDiagTLtoBR = getFlag( nFlags, BIFF12_BORDER_DIAG_TLBR );
  maModel.mbDiagBLtoTR = getFlag( nFlags, BIFF12_BORDER_DIAG_BLTR );
  maModel.maTop.setBiffStyle( rStrm.readuInt16() );
  rStrm >> maModel.maTop.maColor;
  maModel.maBottom.setBiffStyle( rStrm.readuInt16() );
  rStrm >> maModel.maBottom.maColor;
  maModel.maLeft.setBiffStyle( rStrm.readuInt16() );
  rStrm >> maModel.maLeft.maColor;
  maModel.maRight.setBiffStyle( rStrm.readuInt16() );
  rStrm >> maModel.maRight.maColor;
  maModel.maDiagonal.setBiffStyle( rStrm.readuInt16() );
  rStrm >> maModel.maDiagonal.maColor;
}

void Border::importDxfBorder( sal_Int32 nElement, SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Border::importDxfBorder - missing conditional formatting flag" );
  if( BorderLineModel* pBorderLine = getBorderLine( nElement ) )
  {
    sal_uInt16 nStyle;
    rStrm >> pBorderLine->maColor >> nStyle;
    pBorderLine->setBiffStyle( nStyle );
    pBorderLine->mbUsed = true;
  }
}

void Border::finalizeImport( bool bRTL )
{
  // Swap left/right <-> start/end borders based on RTL
  if ( maModel.maStart.mbUsed || maModel.maEnd.mbUsed )
  {
    if ( bRTL )
    {
      if ( maModel.maStart.mbUsed )
        maModel.maRight = maModel.maStart;
      if ( maModel.maEnd.mbUsed )
        maModel.maLeft = maModel.maEnd;
    }
    else
    {
      if ( maModel.maStart.mbUsed )
        maModel.maLeft = maModel.maStart;
      if ( maModel.maEnd.mbUsed )
        maModel.maRight = maModel.maEnd;
    }
  }
  maApiData.mbBorderUsed = maModel.maLeft.mbUsed || maModel.maRight.mbUsed || maModel.maTop.mbUsed || maModel.maBottom.mbUsed;
  maApiData.mbDiagUsed  = maModel.maDiagonal.mbUsed;

  convertBorderLine( maApiData.maLeft,  maModel.maLeft );
  convertBorderLine( maApiData.maRight, maModel.maRight );
  convertBorderLine( maApiData.maTop,  maModel.maTop );
  convertBorderLine( maApiData.maBottom, maModel.maBottom );

  if( maModel.mbDiagTLtoBR )
    convertBorderLine( maApiData.maTLtoBR, maModel.maDiagonal );
  if( maModel.mbDiagBLtoTR )
    convertBorderLine( maApiData.maBLtoTR, maModel.maDiagonal );
}

void Border::fillToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  if( maApiData.mbBorderUsed )
  {
     SvxBoxItem aBoxItem( ATTR_BORDER );
     ::editeng::SvxBorderLine aLine;

     if ( SvxBoxItem::LineToSvxLine(maApiData.maLeft, aLine, true ) )
     {
       aBoxItem.SetLine( &aLine, BOX_LINE_LEFT );
     }
     if ( SvxBoxItem::LineToSvxLine(maApiData.maRight, aLine, true ) )
     {
       aBoxItem.SetLine( &aLine, BOX_LINE_RIGHT );
     }
     if ( SvxBoxItem::LineToSvxLine(maApiData.maTop, aLine, true ) )
     {
       aBoxItem.SetLine( &aLine, BOX_LINE_TOP );
     }
     if ( SvxBoxItem::LineToSvxLine(maApiData.maBottom, aLine, true ) )
     {
       aBoxItem.SetLine( &aLine, BOX_LINE_BOTTOM );
     }
     ScfTools::PutItem( rItemSet, aBoxItem, bSkipPoolDefs );
  }
  if ( maApiData.mbDiagUsed )
  {
    SvxLineItem aTLBRItem( ATTR_BORDER_TLBR );
    SvxLineItem aBLTRItem( ATTR_BORDER_BLTR );
    ::editeng::SvxBorderLine aLine;
    if ( SvxBoxItem::LineToSvxLine(maApiData.maTLtoBR, aLine, true ) )
    {
      aTLBRItem.SetLine( &aLine );
    }
    if ( SvxBoxItem::LineToSvxLine(maApiData.maBLtoTR, aLine, true ) )
    {
      aBLTRItem.SetLine( &aLine );
    }
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aTLBRItem, bSkipPoolDefs );
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aBLTRItem, bSkipPoolDefs );
  }
}

void Border::writeToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap ) const
{
  if( maApiData.mbBorderUsed )
  {
    rPropMap[ PROP_LeftBorder ]  <<= maApiData.maLeft;
    rPropMap[ PROP_RightBorder ] <<= maApiData.maRight;
    rPropMap[ PROP_TopBorder ]  <<= maApiData.maTop;
    rPropMap[ PROP_BottomBorder ] <<= maApiData.maBottom;
  }
  if( maApiData.mbDiagUsed )
  {
    rPropMap[ PROP_DiagonalTLBR ] <<= maApiData.maTLtoBR;
    rPropMap[ PROP_DiagonalBLTR ] <<= maApiData.maBLtoTR;
  }
}

bool Border::hasBorder() const
{
  if (lcl_isBorder(maApiData.maBottom))
    return true;

  if (lcl_isBorder(maApiData.maTop))
    return true;

  if (lcl_isBorder(maApiData.maLeft))
    return true;

  if (lcl_isBorder(maApiData.maRight))
    return true;

  return false;
}

BorderLineModel* Border::getBorderLine( sal_Int32 nElement )
{
  switch( nElement )
  {
    case XLS_TOKEN( left ):   return &maModel.maLeft;
    case XLS_TOKEN( start ):   return &maModel.maStart;
    case XLS_TOKEN( right ):  return &maModel.maRight;
    case XLS_TOKEN( end ):  return &maModel.maEnd;
    case XLS_TOKEN( top ):   return &maModel.maTop;
    case XLS_TOKEN( bottom ):  return &maModel.maBottom;
    case XLS_TOKEN( diagonal ): return &maModel.maDiagonal;
  }
  return 0;
}

bool Border::convertBorderLine( BorderLine2& rBorderLine, const BorderLineModel& rModel )
{
  rBorderLine.Color = rModel.maColor.getColor( getBaseFilter().getGraphicHelper(), API_RGB_BLACK );
  switch( rModel.mnStyle )
  {
    case XML_dashDot:      lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_THIN );  break;
    case XML_dashDotDot:    lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_THIN );  break;
    case XML_dashed:
    {
                  lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_THIN );
                  rBorderLine.LineStyle = API_LINE_DASHED;
                  break;
    }
    case XML_dotted:
    {
                  lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_THIN );
                  rBorderLine.LineStyle = API_LINE_DOTTED;
                  break;
    }
    case XML_double:      lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_THIN, API_LINE_THIN, API_LINE_THIN ); break;
    case XML_hair:       lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_HAIR );  break;
    case XML_medium:      lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_MEDIUM ); break;
    case XML_mediumDashDot:   lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_MEDIUM ); break;
    case XML_mediumDashDotDot: lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_MEDIUM ); break;
    case XML_mediumDashed:   lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_MEDIUM ); break;
    case XML_none:       lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_NONE );  break;
    case XML_slantDashDot:   lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_MEDIUM ); break;
    case XML_thick:       lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_THICK );  break;
    case XML_thin:       lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_THIN );  break;
    default:          lclSetBorderLineWidth( rBorderLine, API_LINE_NONE );  break;
  }
  return rModel.mbUsed;
}


// ============================================================================

PatternFillModel::PatternFillModel( bool bDxf ) :
  mnPattern( XML_none ),
  mbPattColorUsed( !bDxf ),
  mbFillColorUsed( !bDxf ),
  mbPatternUsed( !bDxf )
{
  maPatternColor.setIndexed( OOX_COLOR_WINDOWTEXT );
  maFillColor.setIndexed( OOX_COLOR_WINDOWBACK );
}

void PatternFillModel::setBiffPattern( sal_Int32 nPattern )
{
  static const sal_Int32 spnPatternIds[] = {
    XML_none, XML_solid, XML_mediumGray, XML_darkGray,
    XML_lightGray, XML_darkHorizontal, XML_darkVertical, XML_darkDown,
    XML_darkUp, XML_darkGrid, XML_darkTrellis, XML_lightHorizontal,
    XML_lightVertical, XML_lightDown, XML_lightUp, XML_lightGrid,
    XML_lightTrellis, XML_gray125, XML_gray0625 };
  mnPattern = STATIC_ARRAY_SELECT( spnPatternIds, nPattern, XML_none );
}

// ----------------------------------------------------------------------------

GradientFillModel::GradientFillModel() :
  mnType( XML_linear ),
  mfAngle( 0.0 ),
  mfLeft( 0.0 ),
  mfRight( 0.0 ),
  mfTop( 0.0 ),
  mfBottom( 0.0 )
{
}

void GradientFillModel::readGradient( SequenceInputStream& rStrm )
{
  sal_Int32 nType;
  rStrm >> nType >> mfAngle >> mfLeft >> mfRight >> mfTop >> mfBottom;
  static const sal_Int32 spnTypes[] = { XML_linear, XML_path };
  mnType = STATIC_ARRAY_SELECT( spnTypes, nType, XML_TOKEN_INVALID );
}

void GradientFillModel::readGradientStop( SequenceInputStream& rStrm, bool bDxf )
{
  Color aColor;
  double fPosition;
  if( bDxf )
  {
    rStrm.skip( 2 );
    rStrm >> fPosition >> aColor;
  }
  else
  {
    rStrm >> aColor >> fPosition;
  }
  if( !rStrm.isEof() && (fPosition >= 0.0) )
    maColors[ fPosition ] = aColor;
}

// ----------------------------------------------------------------------------

ApiSolidFillData::ApiSolidFillData() :
  mnColor( API_RGB_TRANSPARENT ),
  mbTransparent( true ),
  mbUsed( false )
{
}

bool operator==( const ApiSolidFillData& rLeft, const ApiSolidFillData& rRight )
{
  return
    (rLeft.mnColor    == rRight.mnColor) &&
    (rLeft.mbTransparent == rRight.mbTransparent) &&
    (rLeft.mbUsed    == rRight.mbUsed);
}

// ============================================================================

namespace {

inline sal_Int32 lclGetMixedColorComp( sal_Int32 nPatt, sal_Int32 nFill, sal_Int32 nAlpha )
{
  return ((nPatt - nFill) * nAlpha) / 0x80 + nFill;
}

sal_Int32 lclGetMixedColor( sal_Int32 nPattColor, sal_Int32 nFillColor, sal_Int32 nAlpha )
{
  return
    (lclGetMixedColorComp( nPattColor & 0xFF0000, nFillColor & 0xFF0000, nAlpha ) & 0xFF0000) |
    (lclGetMixedColorComp( nPattColor & 0x00FF00, nFillColor & 0x00FF00, nAlpha ) & 0x00FF00) |
    (lclGetMixedColorComp( nPattColor & 0x0000FF, nFillColor & 0x0000FF, nAlpha ) & 0x0000FF);
}

} // namespace

// ----------------------------------------------------------------------------

Fill::Fill( const WorkbookHelper& rHelper, bool bDxf ) :
  WorkbookHelper( rHelper ),
  mbDxf( bDxf )
{
}

void Fill::importPatternFill( const AttributeList& rAttribs )
{
  mxPatternModel.reset( new PatternFillModel( mbDxf ) );
  mxPatternModel->mnPattern = rAttribs.getToken( XML_patternType, XML_none );
  if( mbDxf )
    mxPatternModel->mbPatternUsed = rAttribs.hasAttribute( XML_patternType );
}

void Fill::importFgColor( const AttributeList& rAttribs )
{
  OSL_ENSURE( mxPatternModel.get(), "Fill::importFgColor - missing pattern data" );
  if( mxPatternModel.get() )
  {
    mxPatternModel->maPatternColor.importColor( rAttribs );
    mxPatternModel->mbPattColorUsed = true;
  }
}

void Fill::importBgColor( const AttributeList& rAttribs )
{
  OSL_ENSURE( mxPatternModel.get(), "Fill::importBgColor - missing pattern data" );
  if( mxPatternModel.get() )
  {
    mxPatternModel->maFillColor.importColor( rAttribs );
    mxPatternModel->mbFillColorUsed = true;
  }
}

void Fill::importGradientFill( const AttributeList& rAttribs )
{
  mxGradientModel.reset( new GradientFillModel );
  mxGradientModel->mnType = rAttribs.getToken( XML_type, XML_linear );
  mxGradientModel->mfAngle = rAttribs.getDouble( XML_degree, 0.0 );
  mxGradientModel->mfLeft = rAttribs.getDouble( XML_left, 0.0 );
  mxGradientModel->mfRight = rAttribs.getDouble( XML_right, 0.0 );
  mxGradientModel->mfTop = rAttribs.getDouble( XML_top, 0.0 );
  mxGradientModel->mfBottom = rAttribs.getDouble( XML_bottom, 0.0 );
}

void Fill::importColor( const AttributeList& rAttribs, double fPosition )
{
  OSL_ENSURE( mxGradientModel.get(), "Fill::importColor - missing gradient data" );
  if( mxGradientModel.get() && (fPosition >= 0.0) )
    mxGradientModel->maColors[ fPosition ].importColor( rAttribs );
}

void Fill::importFill( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( mbDxf, "sc", "Fill::importFill - unexpected conditional formatting flag" );
  sal_Int32 nPattern = rStrm.readInt32();
  if( nPattern == BIFF12_FILL_GRADIENT )
  {
    mxGradientModel.reset( new GradientFillModel );
    sal_Int32 nStopCount;
    rStrm.skip( 16 );
    mxGradientModel->readGradient( rStrm );
    rStrm >> nStopCount;
    for( sal_Int32 nStop = 0; (nStop < nStopCount) && !rStrm.isEof(); ++nStop )
      mxGradientModel->readGradientStop( rStrm, false );
  }
  else
  {
    mxPatternModel.reset( new PatternFillModel( mbDxf ) );
    mxPatternModel->setBiffPattern( nPattern );
    rStrm >> mxPatternModel->maPatternColor >> mxPatternModel->maFillColor;
  }
}

void Fill::importDxfPattern( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Fill::importDxfPattern - missing conditional formatting flag" );
  if( !mxPatternModel )
    mxPatternModel.reset( new PatternFillModel( mbDxf ) );
  mxPatternModel->setBiffPattern( rStrm.readuInt8() );
  mxPatternModel->mbPatternUsed = true;
}

void Fill::importDxfFgColor( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Fill::importDxfFgColor - missing conditional formatting flag" );
  if( !mxPatternModel )
    mxPatternModel.reset( new PatternFillModel( mbDxf ) );
  mxPatternModel->maPatternColor.importColor( rStrm );
  mxPatternModel->mbPattColorUsed = true;
}

void Fill::importDxfBgColor( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Fill::importDxfBgColor - missing conditional formatting flag" );
  if( !mxPatternModel )
    mxPatternModel.reset( new PatternFillModel( mbDxf ) );
  mxPatternModel->maFillColor.importColor( rStrm );
  mxPatternModel->mbFillColorUsed = true;
}

void Fill::importDxfGradient( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Fill::importDxfGradient - missing conditional formatting flag" );
  if( !mxGradientModel )
    mxGradientModel.reset( new GradientFillModel );
  mxGradientModel->readGradient( rStrm );
}

void Fill::importDxfStop( SequenceInputStream& rStrm )
{
  SAL_WARN_IF( !mbDxf, "sc", "Fill::importDxfStop - missing conditional formatting flag" );
  if( !mxGradientModel )
    mxGradientModel.reset( new GradientFillModel );
  mxGradientModel->readGradientStop( rStrm, true );
}

void Fill::finalizeImport()
{
  const GraphicHelper& rGraphicHelper = getBaseFilter().getGraphicHelper();

  if( mxPatternModel.get() )
  {
    // finalize the OOXML data struct
    PatternFillModel& rModel = *mxPatternModel;
    if( mbDxf )
    {
      if( rModel.mbFillColorUsed && (!rModel.mbPatternUsed || (rModel.mnPattern == XML_solid)) )
      {
        rModel.maPatternColor = rModel.maFillColor;
        rModel.mnPattern = XML_solid;
        rModel.mbPattColorUsed = rModel.mbPatternUsed = true;
      }
      else if( !rModel.mbFillColorUsed && rModel.mbPatternUsed && (rModel.mnPattern == XML_solid) )
      {
        rModel.mbPatternUsed = false;
      }
    }

    // convert to API fill settings
    maApiData.mbUsed = rModel.mbPatternUsed;
    if( rModel.mnPattern == XML_none )
    {
      maApiData.mnColor = API_RGB_TRANSPARENT;
      maApiData.mbTransparent = true;
    }
    else
    {
      sal_Int32 nAlpha = 0x80;
      switch( rModel.mnPattern )
      {
        case XML_darkDown:     nAlpha = 0x40; break;
        case XML_darkGray:     nAlpha = 0x60; break;
        case XML_darkGrid:     nAlpha = 0x40; break;
        case XML_darkHorizontal:  nAlpha = 0x40; break;
        case XML_darkTrellis:    nAlpha = 0x60; break;
        case XML_darkUp:      nAlpha = 0x40; break;
        case XML_darkVertical:   nAlpha = 0x40; break;
        case XML_gray0625:     nAlpha = 0x08; break;
        case XML_gray125:      nAlpha = 0x10; break;
        case XML_lightDown:     nAlpha = 0x20; break;
        case XML_lightGray:     nAlpha = 0x20; break;
        case XML_lightGrid:     nAlpha = 0x38; break;
        case XML_lightHorizontal:  nAlpha = 0x20; break;
        case XML_lightTrellis:   nAlpha = 0x30; break;
        case XML_lightUp:      nAlpha = 0x20; break;
        case XML_lightVertical:   nAlpha = 0x20; break;
        case XML_mediumGray:    nAlpha = 0x40; break;
        case XML_solid:       nAlpha = 0x80; break;
      }

      sal_Int32 nWinTextColor = rGraphicHelper.getSystemColor( XML_windowText );
      sal_Int32 nWinColor = rGraphicHelper.getSystemColor( XML_window );

      if( !rModel.mbPattColorUsed )
        rModel.maPatternColor.setAuto();
      sal_Int32 nPattColor = rModel.maPatternColor.getColor( rGraphicHelper, nWinTextColor );

      if( !rModel.mbFillColorUsed )
        rModel.maFillColor.setAuto();
      sal_Int32 nFillColor = rModel.maFillColor.getColor( rGraphicHelper, nWinColor );

      maApiData.mnColor = lclGetMixedColor( nPattColor, nFillColor, nAlpha );
      maApiData.mbTransparent = false;
    }
  }
  else if( mxGradientModel.get() && !mxGradientModel->maColors.empty() )
  {
    GradientFillModel& rModel = *mxGradientModel;
    maApiData.mbUsed = true;  // no support for differential attributes
    GradientFillModel::ColorMap::const_iterator aIt = rModel.maColors.begin();
    OSL_ENSURE( !aIt->second.isAuto(), "Fill::finalizeImport - automatic gradient color" );
    maApiData.mnColor = aIt->second.getColor( rGraphicHelper, API_RGB_WHITE );
    if( ++aIt != rModel.maColors.end() )
    {
      OSL_ENSURE( !aIt->second.isAuto(), "Fill::finalizeImport - automatic gradient color" );
      sal_Int32 nEndColor = aIt->second.getColor( rGraphicHelper, API_RGB_WHITE );
      maApiData.mnColor = lclGetMixedColor( maApiData.mnColor, nEndColor, 0x40 );
      maApiData.mbTransparent = false;
    }
  }
}

void Fill::fillToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  if( maApiData.mbUsed )
  {
    SvxBrushItem aBrushItem( ATTR_BACKGROUND );
    if ( maApiData.mbTransparent )
    {
      aBrushItem.SetColor( ::Color( COL_TRANSPARENT ) );
    }
    else
    {
      aBrushItem.SetColor( maApiData.mnColor );
    }
    ScfTools::PutItem( rItemSet, aBrushItem, bSkipPoolDefs );
  }
}

void Fill::writeToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap ) const
{
  if( maApiData.mbUsed )
  {
    rPropMap[ PROP_CellBackColor ] <<= maApiData.mnColor;
    rPropMap[ PROP_IsCellBackgroundTransparent ] <<= maApiData.mbTransparent;
  }
}

// ============================================================================

XfModel::XfModel() :
  mnStyleXfId( -1 ),
  mnFontId( -1 ),
  mnNumFmtId( -1 ),
  mnBorderId( -1 ),
  mnFillId( -1 ),
  mbCellXf( true ),
  mbFontUsed( false ),
  mbNumFmtUsed( false ),
  mbAlignUsed( false ),
  mbProtUsed( false ),
  mbBorderUsed( false ),
  mbAreaUsed( false )
{
}

// ============================================================================

Xf::Xf( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper ),
  maAlignment( rHelper ),
  maProtection( rHelper ),
  meRotationRef( ::com::sun::star::table::CellVertJustify2::STANDARD ),
  mpStyleSheet( NULL )
{
}

void Xf::importXf( const AttributeList& rAttribs, bool bCellXf )
{
  maModel.mbCellXf = bCellXf;
  maModel.mnStyleXfId = rAttribs.getInteger( XML_xfId, -1 );
  maModel.mnFontId = rAttribs.getInteger( XML_fontId, -1 );
  maModel.mnNumFmtId = rAttribs.getInteger( XML_numFmtId, -1 );
  maModel.mnBorderId = rAttribs.getInteger( XML_borderId, -1 );
  maModel.mnFillId = rAttribs.getInteger( XML_fillId, -1 );

  /* Default value of the apply*** attributes is dependent on context:
    true in cellStyleXfs element, false in cellXfs element... */
  maModel.mbAlignUsed = rAttribs.getBool( XML_applyAlignment,  !maModel.mbCellXf );
  maModel.mbProtUsed  = rAttribs.getBool( XML_applyProtection,  !maModel.mbCellXf );
  maModel.mbFontUsed  = rAttribs.getBool( XML_applyFont,     !maModel.mbCellXf );
  maModel.mbNumFmtUsed = rAttribs.getBool( XML_applyNumberFormat, !maModel.mbCellXf );
  maModel.mbBorderUsed = rAttribs.getBool( XML_applyBorder,    !maModel.mbCellXf );
  maModel.mbAreaUsed  = rAttribs.getBool( XML_applyFill,     !maModel.mbCellXf );
}

void Xf::importAlignment( const AttributeList& rAttribs )
{
  maAlignment.importAlignment( rAttribs );
}

void Xf::importProtection( const AttributeList& rAttribs )
{
  maProtection.importProtection( rAttribs );
}

void Xf::importXf( SequenceInputStream& rStrm, bool bCellXf )
{
  maModel.mbCellXf = bCellXf;
  maModel.mnStyleXfId = rStrm.readuInt16();
  maModel.mnNumFmtId = rStrm.readuInt16();
  maModel.mnFontId = rStrm.readuInt16();
  maModel.mnFillId = rStrm.readuInt16();
  maModel.mnBorderId = rStrm.readuInt16();
  sal_uInt32 nFlags = rStrm.readuInt32();
  maAlignment.setBiff12Data( nFlags );
  maProtection.setBiff12Data( nFlags );
  // used flags, see comments in Xf::setBiffUsedFlags()
  sal_uInt16 nUsedFlags = rStrm.readuInt16();
  maModel.mbFontUsed  = maModel.mbCellXf == getFlag( nUsedFlags, BIFF12_XF_FONT_USED );
  maModel.mbNumFmtUsed = maModel.mbCellXf == getFlag( nUsedFlags, BIFF12_XF_NUMFMT_USED );
  maModel.mbAlignUsed = maModel.mbCellXf == getFlag( nUsedFlags, BIFF12_XF_ALIGN_USED );
  maModel.mbProtUsed  = maModel.mbCellXf == getFlag( nUsedFlags, BIFF12_XF_PROT_USED );
  maModel.mbBorderUsed = maModel.mbCellXf == getFlag( nUsedFlags, BIFF12_XF_BORDER_USED );
  maModel.mbAreaUsed  = maModel.mbCellXf == getFlag( nUsedFlags, BIFF12_XF_AREA_USED );
}

void Xf::finalizeImport()
{
  // alignment and protection
  maAlignment.finalizeImport();
  maProtection.finalizeImport();
}

FontRef Xf::getFont() const
{
  return getStyles().getFont( maModel.mnFontId );
}

void Xf::writeToMarkData( ::ScMarkData& rMarkData, sal_Int32 nNumFmtId )
{
  createPattern();
  ScPatternAttr& rPat = *mpPattern;
  ScDocument& rDoc = getScDocument();
  if ( isCellXf() )
  {
    StylesBuffer& rStyles = getStyles();
    rStyles.createCellStyle( maModel.mnStyleXfId );

    mpStyleSheet = rStyles.getCellStyleSheet( maModel.mnStyleXfId );
    if ( mpStyleSheet )
    {
      rDoc.ApplySelectionStyle( static_cast<ScStyleSheet&>(*mpStyleSheet), rMarkData );
    }
    else
    {
      ScStyleSheetPool* pStylePool = rDoc.GetStyleSheetPool();
      if (pStylePool)
      {
        ScStyleSheet* pStyleSheet = static_cast<ScStyleSheet*>(
          pStylePool->Find(
            ScGlobal::GetRscString(STR_STYLENAME_STANDARD), SFX_STYLE_FAMILY_PARA));

        if (pStyleSheet)
          rDoc.ApplySelectionStyle( static_cast<ScStyleSheet&>(*pStyleSheet), rMarkData );
      }
    }
  }
  if ( nNumFmtId >= 0 )
  {
    ScPatternAttr aNumPat(rDoc.GetPool());
    getStyles().writeNumFmtToItemSet( aNumPat.GetItemSet(), nNumFmtId );
    rPat.GetItemSet().Put(aNumPat.GetItemSet());
  }
  rDoc.ApplySelectionPattern( rPat, rMarkData );
}

void Xf::writeToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap ) const
{
  StylesBuffer& rStyles = getStyles();

  // create and set cell style
  if( isCellXf() )
    rPropMap[ PROP_CellStyle ] <<= rStyles.createCellStyle( maModel.mnStyleXfId );

  if( maModel.mbFontUsed )
    rStyles.writeFontToPropertyMap( rPropMap, maModel.mnFontId );
  if( maModel.mbNumFmtUsed )
    rStyles.writeNumFmtToPropertyMap( rPropMap, maModel.mnNumFmtId );
  if( maModel.mbAlignUsed )
    maAlignment.writeToPropertyMap( rPropMap );
  if( maModel.mbProtUsed )
    maProtection.writeToPropertyMap( rPropMap );
  if( maModel.mbBorderUsed )
    rStyles.writeBorderToPropertyMap( rPropMap, maModel.mnBorderId );
  if( maModel.mbAreaUsed )
    rStyles.writeFillToPropertyMap( rPropMap, maModel.mnFillId );
  if( maModel.mbAlignUsed || maModel.mbBorderUsed )
    rPropMap[ PROP_RotateReference ] <<= meRotationRef;

  sal_Int32 eRotRef = ::com::sun::star::table::CellVertJustify2::STANDARD;
  if (maModel.mbBorderUsed && rStyles.hasBorder(maModel.mnBorderId) && maAlignment.getApiData().mnRotation)
    eRotRef = ::com::sun::star::table::CellVertJustify2::BOTTOM;
  rPropMap[ PROP_RotateReference ] <<= eRotRef;
}

void Xf::writeToPropertySet( PropertySet& rPropSet ) const
{
  PropertyMap aPropMap;
  writeToPropertyMap( aPropMap );
  rPropSet.setProperties( aPropMap );
}

const ::ScPatternAttr&
Xf::createPattern( bool bSkipPoolDefs )
{
  if( mpPattern.get() )
    return *mpPattern;
  mpPattern.reset( new ::ScPatternAttr( getScDocument().GetPool() ) );
  SfxItemSet& rItemSet = mpPattern->GetItemSet();
  /* Enables the used flags, if the formatting attributes differ from the
    style XF. In cell XFs Excel uses the cell attributes, if they differ
    from the parent style XF (even if the used flag is switched off).
    #109899# ...or if the respective flag is not set in parent style XF.
   */
  StylesBuffer& rStyles = getStyles();

  const Xf* pStyleXf = isCellXf() ? rStyles.getStyleXf( maModel.mnStyleXfId ).get() : 0;
  if( pStyleXf && !mpStyleSheet )
  {
    rStyles.createCellStyle( maModel.mnStyleXfId );
    mpStyleSheet = rStyles.getCellStyleSheet( maModel.mnStyleXfId );
    OSL_ENSURE( mpStyleSheet, "Xf::createPattern - no parentStyle created" );

    const XfModel& rStyleData = pStyleXf->maModel;
    if( !maModel.mbFontUsed )
      maModel.mbFontUsed = !rStyleData.mbFontUsed || (maModel.mnFontId != rStyleData.mnFontId);
    if( !maModel.mbNumFmtUsed )
      maModel.mbNumFmtUsed = !rStyleData.mbNumFmtUsed || (maModel.mnNumFmtId != rStyleData.mnNumFmtId);
    if( !maModel.mbAlignUsed )
      maModel.mbAlignUsed = !rStyleData.mbAlignUsed || !(maAlignment.getApiData() == pStyleXf->maAlignment.getApiData());
    if( !maModel.mbProtUsed )
      maModel.mbProtUsed = !rStyleData.mbProtUsed || !(maProtection.getApiData() == pStyleXf->maProtection.getApiData());
    if( !maModel.mbBorderUsed )
      maModel.mbBorderUsed = !rStyleData.mbBorderUsed || !rStyles.equalBorders( maModel.mnBorderId, rStyleData.mnBorderId );
    if( !maModel.mbAreaUsed )
      maModel.mbAreaUsed = !rStyleData.mbAreaUsed || !rStyles.equalFills( maModel.mnFillId, rStyleData.mnFillId );
  }
  // cell protection
  if( maModel.mbProtUsed )
  {
    maProtection.fillToItemSet( rItemSet, bSkipPoolDefs );
  }

  // font
  if( maModel.mbFontUsed )
  {
    rStyles.writeFontToItemSet( rItemSet, maModel.mnFontId, bSkipPoolDefs );
  }

  // value format
  if( maModel.mbNumFmtUsed )
  {
    rStyles.writeNumFmtToItemSet( rItemSet, maModel.mnNumFmtId, bSkipPoolDefs );
  }
  // alignment
  if( maModel.mbAlignUsed )
  {
    maAlignment.fillToItemSet( rItemSet, bSkipPoolDefs );
  }

  // border
  if( maModel.mbBorderUsed )
  {
    rStyles.writeBorderToItemSet( rItemSet, maModel.mnBorderId, bSkipPoolDefs );
  }

  // area
  if( maModel.mbAreaUsed )
  {
    rStyles.writeFillToItemSet( rItemSet, maModel.mnFillId, bSkipPoolDefs );
  }

  /* #i38709# Decide which rotation reference mode to use. If any outer
    border line of the cell is set (either explicitly or via cell style),
    and the cell contents are rotated, set rotation reference to bottom of
    cell. This causes the borders to be painted rotated with the text. */
  if( const Alignment* pAlignment = maModel.mbAlignUsed ? &maAlignment : (pStyleXf ? &pStyleXf->maAlignment : 0) )
  {
    SvxRotateMode eRotateMode = SVX_ROTATE_MODE_STANDARD;
    sal_Int32 nBorderId = maModel.mbBorderUsed ? maModel.mnBorderId : (pStyleXf ? pStyleXf->maModel.mnBorderId : -1);
    if( const Border* pBorder = rStyles.getBorder( nBorderId ).get() )
    {
      if( (pAlignment->getApiData().mnRotation != 0) && pBorder->getApiData().hasAnyOuterBorder() )
      {
        meRotationRef = ::com::sun::star::table::CellVertJustify2::BOTTOM;
        eRotateMode = SVX_ROTATE_MODE_BOTTOM;
      }
    }
    ScfTools::PutItem( rItemSet, SvxRotateModeItem( eRotateMode, ATTR_ROTATE_MODE ), bSkipPoolDefs );
  }

  return *mpPattern;
}

// ============================================================================

Dxf::Dxf( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper )
{
}

FontRef Dxf::createFont( bool bAlwaysNew )
{
  if( bAlwaysNew || !mxFont )
    mxFont.reset( new Font( *this, true ) );
  return mxFont;
}

BorderRef Dxf::createBorder( bool bAlwaysNew )
{
  if( bAlwaysNew || !mxBorder )
    mxBorder.reset( new Border( *this, true ) );
  return mxBorder;
}

FillRef Dxf::createFill( bool bAlwaysNew )
{
  if( bAlwaysNew || !mxFill )
    mxFill.reset( new Fill( *this, true ) );
  return mxFill;
}

void Dxf::importNumFmt( const AttributeList& rAttribs )
{
  // don't propagate number formats defined in Dxf entries
  // they can have the same id ( but different format codes ) as those
  // defined globally earlier. We discard the id defined in XML_numFmtId
  // and generate one ourselves ( this assumes that the normal numberformat
  // import has already taken place )
  sal_Int32 nNumFmtId = getStyles().nextFreeNumFmtId();
  OUString aFmtCode = rAttribs.getXString( XML_formatCode, OUString() );
  // we might need to do this generally for format codes,
  // specifically for a fraction code '\ ?/?' is passed to us in xml, the '\' is not
  // an escape character but merely should be telling the formatter to display the next
  // char in the format ( afaics it does that anyhow )
  aFmtCode = aFmtCode.replaceAll("\\", "");
  mxNumFmt = getStyles().createNumFmt( nNumFmtId, aFmtCode );
}

void Dxf::importDxf( SequenceInputStream& rStrm )
{
  sal_Int32 nNumFmtId = -1;
  OUString aFmtCode;
  sal_uInt16 nRecCount;
  rStrm.skip( 4 );  // flags
  rStrm >> nRecCount;
  for( sal_uInt16 nRec = 0; !rStrm.isEof() && (nRec < nRecCount); ++nRec )
  {
    sal_uInt16 nSubRecId, nSubRecSize;
    sal_Int64 nRecEnd = rStrm.tell();
    rStrm >> nSubRecId >> nSubRecSize;
    nRecEnd += nSubRecSize;
    switch( nSubRecId )
    {
      case BIFF12_DXF_FILL_PATTERN:    createFill( false )->importDxfPattern( rStrm );             break;
      case BIFF12_DXF_FILL_FGCOLOR:    createFill( false )->importDxfFgColor( rStrm );             break;
      case BIFF12_DXF_FILL_BGCOLOR:    createFill( false )->importDxfBgColor( rStrm );             break;
      case BIFF12_DXF_FILL_GRADIENT:   createFill( false )->importDxfGradient( rStrm );            break;
      case BIFF12_DXF_FILL_STOP:     createFill( false )->importDxfStop( rStrm );              break;
      case BIFF12_DXF_FONT_COLOR:     createFont( false )->importDxfColor( rStrm );              break;
      case BIFF12_DXF_BORDER_TOP:     createBorder( false )->importDxfBorder( XLS_TOKEN( top ), rStrm );   break;
      case BIFF12_DXF_BORDER_BOTTOM:   createBorder( false )->importDxfBorder( XLS_TOKEN( bottom ), rStrm );  break;
      case BIFF12_DXF_BORDER_LEFT:    createBorder( false )->importDxfBorder( XLS_TOKEN( left ), rStrm );   break;
      case BIFF12_DXF_BORDER_RIGHT:    createBorder( false )->importDxfBorder( XLS_TOKEN( right ), rStrm );  break;
      case BIFF12_DXF_FONT_NAME:     createFont( false )->importDxfName( rStrm );              break;
      case BIFF12_DXF_FONT_WEIGHT:    createFont( false )->importDxfWeight( rStrm );             break;
      case BIFF12_DXF_FONT_UNDERLINE:   createFont( false )->importDxfUnderline( rStrm );            break;
      case BIFF12_DXF_FONT_ESCAPEMENT:  createFont( false )->importDxfEscapement( rStrm );           break;
      case BIFF12_DXF_FONT_ITALIC:    createFont( false )->importDxfFlag( XML_i, rStrm );           break;
      case BIFF12_DXF_FONT_STRIKE:    createFont( false )->importDxfFlag( XML_strike, rStrm );        break;
      case BIFF12_DXF_FONT_OUTLINE:    createFont( false )->importDxfFlag( XML_outline, rStrm );        break;
      case BIFF12_DXF_FONT_SHADOW:    createFont( false )->importDxfFlag( XML_shadow, rStrm );        break;
      case BIFF12_DXF_FONT_HEIGHT:    createFont( false )->importDxfHeight( rStrm );             break;
      case BIFF12_DXF_FONT_SCHEME:    createFont( false )->importDxfScheme( rStrm );             break;
      case BIFF12_DXF_NUMFMT_CODE:    aFmtCode = BiffHelper::readString( rStrm, false );           break;
      case BIFF12_DXF_NUMFMT_ID:     nNumFmtId = rStrm.readuInt16();                     break;
    }
    rStrm.seek( nRecEnd );
  }
  OSL_ENSURE( !rStrm.isEof() && (rStrm.getRemaining() == 0), "Dxf::importDxf - unexpected remaining data" );
  mxNumFmt = getStyles().createNumFmt( nNumFmtId, aFmtCode );
}

void Dxf::finalizeImport()
{
  if( mxFont.get() )
    mxFont->finalizeImport();
  bool bRTL = false;
  // number format already finalized by the number formats buffer
  if( mxAlignment.get() )
  {
    mxAlignment->finalizeImport();
    // how do we detect RTL when text dir is OOX_XF_CONTEXT? ( seems you
    // would need access to the cell content, which we don't here )
    if ( mxAlignment->getModel().mnTextDir == OOX_XF_TEXTDIR_RTL )
      bRTL = true;
  }
  if( mxProtection.get() )
    mxProtection->finalizeImport();
  if( mxBorder.get() )
  {
    mxBorder->finalizeImport( bRTL );
  }
  if( mxFill.get() )
    mxFill->finalizeImport();
}

void Dxf::writeToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap ) const
{
  if( mxFont.get() )
    mxFont->writeToPropertyMap( rPropMap, FONT_PROPTYPE_CELL );
  if( mxNumFmt.get() )
    mxNumFmt->writeToPropertyMap( rPropMap );
  if( mxAlignment.get() )
    mxAlignment->writeToPropertyMap( rPropMap );
  if( mxProtection.get() )
    mxProtection->writeToPropertyMap( rPropMap );
  if( mxBorder.get() )
    mxBorder->writeToPropertyMap( rPropMap );
  if( mxFill.get() )
    mxFill->writeToPropertyMap( rPropMap );
}

void Dxf::writeToPropertySet( PropertySet& rPropSet ) const
{
  PropertyMap aPropMap;
  writeToPropertyMap( aPropMap );
  rPropSet.setProperties( aPropMap );
}

// ============================================================================

namespace {

const sal_Char* const spcLegacyStyleNamePrefix = "Excel_BuiltIn_";
const sal_Char* const sppcLegacyStyleNames[] =
{
  "Normal",
  "RowLevel_",      // outline level will be appended
  "ColumnLevel_",     // outline level will be appended
  "Comma",
  "Currency",
  "Percent",
  "Comma_0",       // new in BIFF4
  "Currency_0",
  "Hyperlink",      // new in BIFF8
  "Followed_Hyperlink"
};
const sal_Int32 snLegacyStyleNamesCount = static_cast< sal_Int32 >( STATIC_ARRAY_SIZE( sppcLegacyStyleNames ) );

const sal_Char* const spcStyleNamePrefix = "Excel Built-in ";
const sal_Char* const sppcStyleNames[] =
{
  "Normal",
  "RowLevel_",      // outline level will be appended
  "ColLevel_",      // outline level will be appended
  "Comma",
  "Currency",
  "Percent",
  "Comma [0]",      // new in BIFF4
  "Currency [0]",
  "Hyperlink",      // new in BIFF8
  "Followed Hyperlink",
  "Note",         // new in OOX
  "Warning Text",
  0,
  0,
  0,
  "Title",
  "Heading 1",
  "Heading 2",
  "Heading 3",
  "Heading 4",
  "Input",
  "Output",
  "Calculation",
  "Check Cell",
  "Linked Cell",
  "Total",
  "Good",
  "Bad",
  "Neutral",
  "Accent1",
  "20% - Accent1",
  "40% - Accent1",
  "60% - Accent1",
  "Accent2",
  "20% - Accent2",
  "40% - Accent2",
  "60% - Accent2",
  "Accent3",
  "20% - Accent3",
  "40% - Accent3",
  "60% - Accent3",
  "Accent4",
  "20% - Accent4",
  "40% - Accent4",
  "60% - Accent4",
  "Accent5",
  "20% - Accent5",
  "40% - Accent5",
  "60% - Accent5",
  "Accent6",
  "20% - Accent6",
  "40% - Accent6",
  "60% - Accent6",
  "Explanatory Text"
};
const sal_Int32 snStyleNamesCount = static_cast< sal_Int32 >( STATIC_ARRAY_SIZE( sppcStyleNames ) );

OUString lclGetBuiltinStyleName( sal_Int32 nBuiltinId, const OUString& rName, sal_Int32 nLevel = 0 )
{
  OSL_ENSURE( (0 <= nBuiltinId) && (nBuiltinId < snStyleNamesCount), "lclGetBuiltinStyleName - unknown built-in style" );
  OUStringBuffer aStyleName;
  aStyleName.appendAscii( spcStyleNamePrefix );
  if( (0 <= nBuiltinId) && (nBuiltinId < snStyleNamesCount) && (sppcStyleNames[ nBuiltinId ] != 0) )
    aStyleName.appendAscii( sppcStyleNames[ nBuiltinId ] );
  else if( !rName.isEmpty() )
    aStyleName.append( rName );
  else
    aStyleName.append( nBuiltinId );
  if( (nBuiltinId == OOX_STYLE_ROWLEVEL) || (nBuiltinId == OOX_STYLE_COLLEVEL) )
    aStyleName.append( nLevel );
  return aStyleName.makeStringAndClear();
}

OUString lclCreateStyleName( const CellStyleModel& rModel )
{
  return rModel.mbBuiltin ? lclGetBuiltinStyleName( rModel.mnBuiltinId, rModel.maName, rModel.mnLevel ) : rModel.maName;
}

} // namespace

// ----------------------------------------------------------------------------

CellStyleModel::CellStyleModel() :
  mnXfId( -1 ),
  mnBuiltinId( -1 ),
  mnLevel( 0 ),
  mbBuiltin( false ),
  mbCustom( false ),
  mbHidden( false )
{
}

bool CellStyleModel::isBuiltin() const
{
  return mbBuiltin && (mnBuiltinId >= 0);
}

bool CellStyleModel::isDefaultStyle() const
{
  return mbBuiltin && (mnBuiltinId == OOX_STYLE_NORMAL);
}

// ============================================================================

CellStyle::CellStyle( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper ),
  mbCreated( false ),
  mpStyleSheet( NULL )
{
}

void CellStyle::importCellStyle( const AttributeList& rAttribs )
{
  maModel.maName   = rAttribs.getXString( XML_name, OUString() );
  maModel.mnXfId   = rAttribs.getInteger( XML_xfId, -1 );
  maModel.mnBuiltinId = rAttribs.getInteger( XML_builtinId, -1 );
  maModel.mnLevel   = rAttribs.getInteger( XML_iLevel, 0 );
  maModel.mbBuiltin  = rAttribs.hasAttribute( XML_builtinId );
  maModel.mbCustom  = rAttribs.getBool( XML_customBuiltin, false );
  maModel.mbHidden  = rAttribs.getBool( XML_hidden, false );
}

void CellStyle::importCellStyle( SequenceInputStream& rStrm )
{
  sal_uInt16 nFlags;
  rStrm >> maModel.mnXfId >> nFlags;
  maModel.mnBuiltinId = rStrm.readInt8();
  maModel.mnLevel = rStrm.readInt8();
  rStrm >> maModel.maName;
  maModel.mbBuiltin = getFlag( nFlags, BIFF12_CELLSTYLE_BUILTIN );
  maModel.mbCustom = getFlag( nFlags, BIFF12_CELLSTYLE_CUSTOM );
  maModel.mbHidden = getFlag( nFlags, BIFF12_CELLSTYLE_HIDDEN );
}

void CellStyle::createCellStyle()
{

  // #i1624# #i1768# ignore unnamed user styles
  bool bDefStyle = maModel.isDefaultStyle();
  if( !mbCreated )
  {
    if ( bDefStyle && maFinalName.isEmpty() )
      maFinalName = ScGlobal::GetRscString( STR_STYLENAME_STANDARD );
    mbCreated = maFinalName.isEmpty();
  }

  if( !mbCreated && !mpStyleSheet )
  {
    bool bCreatePattern = false;
    Xf* pXF = getStyles().getStyleXf( maModel.mnXfId ).get();
    ::ScDocument& rDoc = getScDocument();

    if( bDefStyle )
    {
      // use existing "Default" style sheet
      mpStyleSheet = static_cast< ScStyleSheet* >( static_cast< ScStyleSheetPool* >( rDoc.GetStyleSheetPool() )->Find(
        ScGlobal::GetRscString( STR_STYLENAME_STANDARD ), SFX_STYLE_FAMILY_PARA ) );
      OSL_ENSURE( mpStyleSheet, "CellStyle::createStyle - Default style not found" );
      bCreatePattern = true;
    }
    else
    {
      mpStyleSheet = static_cast< ScStyleSheet* >( static_cast< ScStyleSheetPool* >( rDoc.GetStyleSheetPool() )->Find( maFinalName, SFX_STYLE_FAMILY_PARA ) );
      if( !mpStyleSheet )
      {
        mpStyleSheet = &static_cast< ScStyleSheet& >( rDoc.GetStyleSheetPool()->Make( maFinalName, SFX_STYLE_FAMILY_PARA, SFXSTYLEBIT_USERDEF ) );
        bCreatePattern = true;
      }
    }

    // bDefStyle==true omits default pool items in CreatePattern()
    if( bCreatePattern && mpStyleSheet && pXF )
      mpStyleSheet->GetItemSet().Put( pXF->createPattern( bDefStyle ).GetItemSet() );
  }
}

void CellStyle::finalizeImport( const OUString& rFinalName )
{
  maFinalName = rFinalName;
  if( !maModel.isBuiltin() || maModel.mbCustom )
    createCellStyle();
}

// ============================================================================

CellStyleBuffer::CellStyleBuffer( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper )
{
}

CellStyleRef CellStyleBuffer::importCellStyle( const AttributeList& rAttribs )
{
  CellStyleRef xCellStyle( new CellStyle( *this ) );
  xCellStyle->importCellStyle( rAttribs );
  insertCellStyle( xCellStyle );
  return xCellStyle;
}

CellStyleRef CellStyleBuffer::importCellStyle( SequenceInputStream& rStrm )
{
  CellStyleRef xCellStyle( new CellStyle( *this ) );
  xCellStyle->importCellStyle( rStrm );
  insertCellStyle( xCellStyle );
  return xCellStyle;
}

void CellStyleBuffer::finalizeImport()
{
  // calculate final names of all styles
  typedef RefMap< OUString, CellStyle, IgnoreCaseCompare > CellStyleNameMap;
  CellStyleNameMap aCellStyles;
  CellStyleVector aConflictNameStyles;

  /* First, reserve style names that are built-in in Calc. This causes that
    imported cell styles get different unused names and thus do not try to
    overwrite these built-in styles. For BIFF4 workbooks (which contain a
    separate list of cell styles per sheet), reserve all existing styles if
    current sheet is not the first sheet (this styles buffer will be
    constructed again for every new sheet). This will create unique names
    for styles in different sheets with the same name. Assuming that the
    BIFF4W import filter is never used to import from clipboard... */
  bool bReserveAll = (getFilterType() == FILTER_BIFF) && (getBiff() == BIFF4) && isWorkbookFile() && (getCurrentSheetIndex() > 0);
  try
  {
    // unfortunately, com.sun.star.style.StyleFamily does not implement XEnumerationAccess...
    Reference< XIndexAccess > xStyleFamilyIA( getStyleFamily( false ), UNO_QUERY_THROW );
    for( sal_Int32 nIndex = 0, nCount = xStyleFamilyIA->getCount(); nIndex < nCount; ++nIndex )
    {
      Reference< XStyle > xStyle( xStyleFamilyIA->getByIndex( nIndex ), UNO_QUERY_THROW );
      if( bReserveAll || !xStyle->isUserDefined() )
      {
        Reference< XNamed > xStyleName( xStyle, UNO_QUERY_THROW );
        // create an empty entry by using ::std::map<>::operator[]
        aCellStyles[ xStyleName->getName() ];
      }
    }
  }
  catch( Exception& )
  {
  }

  /* Calculate names of built-in styles. Store styles with reserved names
    in the aConflictNameStyles list. */
  for( CellStyleVector::iterator aIt = maBuiltinStyles.begin(), aEnd = maBuiltinStyles.end(); aIt != aEnd; ++aIt )
  {
    const CellStyleModel& rModel = (*aIt)->getModel();
    if (rModel.isDefaultStyle())
      continue;

    OUString aStyleName = lclCreateStyleName( rModel );
    /* If a builtin style entry already exists, and we do not reserve all
      existing styles, we just stick with the last definition and ignore
      the preceding ones. */
    if( bReserveAll && (aCellStyles.count( aStyleName ) > 0) )
      aConflictNameStyles.push_back( *aIt );
    else
      aCellStyles[ aStyleName ] = *aIt;
  }

  /* Calculate names of user defined styles. Store styles with reserved
    names in the aConflictNameStyles list. */
  for( CellStyleVector::iterator aIt = maUserStyles.begin(), aEnd = maUserStyles.end(); aIt != aEnd; ++aIt )
  {
    const CellStyleModel& rModel = (*aIt)->getModel();
    OUString aStyleName = lclCreateStyleName( rModel );
    // #i1624# #i1768# ignore unnamed user styles
    if( aStyleName.getLength() > 0 )
    {
      if( aCellStyles.count( aStyleName ) > 0 )
        aConflictNameStyles.push_back( *aIt );
      else
        aCellStyles[ aStyleName ] = *aIt;
    }
  }

  // find unused names for all styles with conflicting names
  for( CellStyleVector::iterator aIt = aConflictNameStyles.begin(), aEnd = aConflictNameStyles.end(); aIt != aEnd; ++aIt )
  {
    const CellStyleModel& rModel = (*aIt)->getModel();
    OUString aStyleName = lclCreateStyleName( rModel );
    OUString aUnusedName;
    sal_Int32 nIndex = 0;
    do
    {
      aUnusedName = OUStringBuffer( aStyleName ).append( sal_Unicode( ' ' ) ).append( ++nIndex ).makeStringAndClear();
    }
    while( aCellStyles.count( aUnusedName ) > 0 );
    aCellStyles[ aUnusedName ] = *aIt;
  }

  // set final names and create user-defined and modified built-in cell styles
  aCellStyles.forEachMemWithKey( &CellStyle::finalizeImport );
}

sal_Int32 CellStyleBuffer::getDefaultXfId() const
{
  return mxDefStyle.get() ? mxDefStyle->getModel().mnXfId : -1;
}

OUString CellStyleBuffer::getDefaultStyleName() const
{
  return createCellStyle( mxDefStyle );
}

OUString CellStyleBuffer::createCellStyle( sal_Int32 nXfId ) const
{
  return createCellStyle( maStylesByXf.get( nXfId ) );
}

::ScStyleSheet*  CellStyleBuffer::getCellStyleSheet( sal_Int32 nXfId ) const
{
  return getCellStyleSheet( maStylesByXf.get( nXfId ) );
}

// private --------------------------------------------------------------------

void CellStyleBuffer::insertCellStyle( CellStyleRef xCellStyle )
{
  const CellStyleModel& rModel = xCellStyle->getModel();
  if( rModel.mnXfId >= 0 )
  {
    // insert into the built-in map or user defined map
    (rModel.isBuiltin() ? maBuiltinStyles : maUserStyles).push_back( xCellStyle );

    // insert into the XF identifier map
    OSL_ENSURE( maStylesByXf.count( rModel.mnXfId ) == 0, "CellStyleBuffer::insertCellStyle - multiple styles with equal XF identifier" );
    maStylesByXf[ rModel.mnXfId ] = xCellStyle;

    // remember default cell style
    if( rModel.isDefaultStyle() )
      mxDefStyle = xCellStyle;
  }
}

::ScStyleSheet* CellStyleBuffer::getCellStyleSheet( const CellStyleRef& rxCellStyle ) const
{
  ::ScStyleSheet* pStyleSheet = NULL;
  if ( rxCellStyle.get() )
    pStyleSheet = rxCellStyle->getStyleSheet();
  return pStyleSheet;
}

OUString CellStyleBuffer::createCellStyle( const CellStyleRef& rxCellStyle ) const
{
  if( rxCellStyle.get() )
  {
    rxCellStyle->createCellStyle();
    const OUString& rStyleName = rxCellStyle->getFinalStyleName();
    if( !rStyleName.isEmpty() )
      return rStyleName;
  }
  // on error: fallback to default style
  return lclGetBuiltinStyleName( OOX_STYLE_NORMAL, OUString() );
}

// ============================================================================

AutoFormatModel::AutoFormatModel() :
  mnAutoFormatId( 0 ),
  mbApplyNumFmt( false ),
  mbApplyFont( false ),
  mbApplyAlignment( false ),
  mbApplyBorder( false ),
  mbApplyFill( false ),
  mbApplyProtection( false )
{
}

// ============================================================================

StylesBuffer::StylesBuffer( const WorkbookHelper& rHelper ) :
  WorkbookHelper( rHelper ),
  maPalette( rHelper ),
  maNumFmts( rHelper ),
  maCellStyles( rHelper )
{
}

FontRef StylesBuffer::createFont( sal_Int32* opnFontId )
{
  if( opnFontId ) *opnFontId = static_cast< sal_Int32 >( maFonts.size() );
  FontRef xFont( new Font( *this, false ) );
  maFonts.push_back( xFont );
  return xFont;
}

NumberFormatRef StylesBuffer::createNumFmt( sal_Int32 nNumFmtId, const OUString& rFmtCode )
{
  return maNumFmts.createNumFmt( nNumFmtId, rFmtCode );
}

sal_Int32 StylesBuffer::nextFreeNumFmtId()
{
  return maNumFmts.nextFreeId();
}

BorderRef StylesBuffer::createBorder( sal_Int32* opnBorderId )
{
  if( opnBorderId ) *opnBorderId = static_cast< sal_Int32 >( maBorders.size() );
  BorderRef xBorder( new Border( *this, false ) );
  maBorders.push_back( xBorder );
  return xBorder;
}

FillRef StylesBuffer::createFill( sal_Int32* opnFillId )
{
  if( opnFillId ) *opnFillId = static_cast< sal_Int32 >( maFills.size() );
  FillRef xFill( new Fill( *this, false ) );
  maFills.push_back( xFill );
  return xFill;
}

XfRef StylesBuffer::createCellXf( sal_Int32* opnXfId )
{
  if( opnXfId ) *opnXfId = static_cast< sal_Int32 >( maCellXfs.size() );
  XfRef xXf( new Xf( *this ) );
  maCellXfs.push_back( xXf );
  return xXf;
}

XfRef StylesBuffer::createStyleXf( sal_Int32* opnXfId )
{
  if( opnXfId ) *opnXfId = static_cast< sal_Int32 >( maStyleXfs.size() );
  XfRef xXf( new Xf( *this ) );
  maStyleXfs.push_back( xXf );
  return xXf;
}

DxfRef StylesBuffer::createDxf( sal_Int32* opnDxfId )
{
  if( opnDxfId ) *opnDxfId = static_cast< sal_Int32 >( maDxfs.size() );
  DxfRef xDxf( new Dxf( *this ) );
  maDxfs.push_back( xDxf );
  return xDxf;
}

void StylesBuffer::importPaletteColor( const AttributeList& rAttribs )
{
  maPalette.importPaletteColor( rAttribs );
}

NumberFormatRef StylesBuffer::importNumFmt( const AttributeList& rAttribs )
{
  return maNumFmts.importNumFmt( rAttribs );
}

CellStyleRef StylesBuffer::importCellStyle( const AttributeList& rAttribs )
{
  return maCellStyles.importCellStyle( rAttribs );
}

void StylesBuffer::importPaletteColor( SequenceInputStream& rStrm )
{
  maPalette.importPaletteColor( rStrm );
}

void StylesBuffer::importNumFmt( SequenceInputStream& rStrm )
{
  maNumFmts.importNumFmt( rStrm );
}

void StylesBuffer::importCellStyle( SequenceInputStream& rStrm )
{
  maCellStyles.importCellStyle( rStrm );
}

void StylesBuffer::finalizeImport()
{
  // fonts first, are needed to finalize unit converter and XFs below
  maFonts.forEachMem( &Font::finalizeImport );
  // finalize unit coefficients after default font is known
  getUnitConverter().finalizeImport();
  // number formats
  maNumFmts.finalizeImport();
  // borders and fills
  // is there a document wide RTL setting that we
  // would/could need to pass to finalizeImport here ?
  maBorders.forEachMem( &Border::finalizeImport, false );
  maFills.forEachMem( &Fill::finalizeImport );
  // style XFs and cell XFs
  maStyleXfs.forEachMem( &Xf::finalizeImport );
  maCellXfs.forEachMem( &Xf::finalizeImport );
  // built-in and user defined cell styles
  maCellStyles.finalizeImport();
  // differential formatting (for conditional formatting)
  maDxfs.forEachMem( &Dxf::finalizeImport );
}

sal_Int32 StylesBuffer::getPaletteColor( sal_Int32 nPaletteIdx ) const
{
  return maPalette.getColor( nPaletteIdx );
}

FontRef StylesBuffer::getFont( sal_Int32 nFontId ) const
{
  return maFonts.get( nFontId );
}

BorderRef StylesBuffer::getBorder( sal_Int32 nBorderId ) const
{
  return maBorders.get( nBorderId );
}

XfRef StylesBuffer::getCellXf( sal_Int32 nXfId ) const
{
  return maCellXfs.get( nXfId );
}

XfRef StylesBuffer::getStyleXf( sal_Int32 nXfId ) const
{
  return maStyleXfs.get( nXfId );
}

FontRef StylesBuffer::getFontFromCellXf( sal_Int32 nXfId ) const
{
  FontRef xFont;
  if( const Xf* pXf = getCellXf( nXfId ).get() )
    xFont = pXf->getFont();
  return xFont;
}

FontRef StylesBuffer::getDefaultFont() const
{
  FontRef xDefFont;
  if( const Xf* pXf = getStyleXf( maCellStyles.getDefaultXfId() ).get() )
    xDefFont = pXf->getFont();
  // no font from styles - try first loaded font (e.g. BIFF2)
  if( !xDefFont )
    xDefFont = maFonts.get( 0 );
  OSL_ENSURE( xDefFont.get(), "StylesBuffer::getDefaultFont - no default font found" );
  return xDefFont;
}

const FontModel& StylesBuffer::getDefaultFontModel() const
{
  FontRef xDefFont = getDefaultFont();
  return xDefFont.get() ? xDefFont->getModel() : getTheme().getDefaultFontModel();
}

bool StylesBuffer::equalBorders( sal_Int32 nBorderId1, sal_Int32 nBorderId2 ) const
{
  if( nBorderId1 == nBorderId2 )
    return true;

  switch( getFilterType() )
  {
    case FILTER_OOXML:
      // in OOXML, borders are assumed to be unique
      return false;

    case FILTER_BIFF:
    {
      // in BIFF, a new border entry has been created for every XF
      const Border* pBorder1 = maBorders.get( nBorderId1 ).get();
      const Border* pBorder2 = maBorders.get( nBorderId2 ).get();
      return pBorder1 && pBorder2 && (pBorder1->getApiData() == pBorder2->getApiData());
    }

    case FILTER_UNKNOWN:
    break;
  }
  return false;
}

bool StylesBuffer::equalFills( sal_Int32 nFillId1, sal_Int32 nFillId2 ) const
{
  if( nFillId1 == nFillId2 )
    return true;

  switch( getFilterType() )
  {
    case FILTER_OOXML:
      // in OOXML, fills are assumed to be unique
      return false;

    case FILTER_BIFF:
    {
      // in BIFF, a new fill entry has been created for every XF
      const Fill* pFill1 = maFills.get( nFillId1 ).get();
      const Fill* pFill2 = maFills.get( nFillId2 ).get();
      return pFill1 && pFill2 && (pFill1->getApiData() == pFill2->getApiData());
    }

    case FILTER_UNKNOWN:
    break;
  }
  return false;
}

OUString StylesBuffer::getDefaultStyleName() const
{
  return maCellStyles.getDefaultStyleName();
}

OUString StylesBuffer::createCellStyle( sal_Int32 nXfId ) const
{
  return maCellStyles.createCellStyle( nXfId );
}

::ScStyleSheet* StylesBuffer::getCellStyleSheet( sal_Int32 nXfId ) const
{
  return maCellStyles.getCellStyleSheet( nXfId );
}

OUString StylesBuffer::createDxfStyle( sal_Int32 nDxfId ) const
{
  OUString& rStyleName = maDxfStyles[ nDxfId ];
  if( rStyleName.isEmpty() )
  {
    if( Dxf* pDxf = maDxfs.get( nDxfId ).get() )
    {
      rStyleName = OUStringBuffer( "ConditionalStyle_" ).append( nDxfId + 1 ).makeStringAndClear();
      // create the style sheet (this may change rStyleName if such a style already exists)
      Reference< XStyle > xStyle = createStyleObject( rStyleName, false );
      // write style formatting properties
      PropertySet aPropSet( xStyle );
      pDxf->writeToPropertySet( aPropSet );
    }
    // on error: fallback to default style
    if( rStyleName.isEmpty() )
      rStyleName = maCellStyles.getDefaultStyleName();
  }
  return rStyleName;
}

void StylesBuffer::writeFontToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, sal_Int32 nFontId, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  if( Font* pFont = maFonts.get( nFontId ).get() )
    pFont->fillToItemSet( rItemSet, FONT_PROPTYPE_CELL, bSkipPoolDefs );
}

void StylesBuffer::writeFontToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap, sal_Int32 nFontId ) const
{
  if( Font* pFont = maFonts.get( nFontId ).get() )
    pFont->writeToPropertyMap( rPropMap, FONT_PROPTYPE_CELL );
}

void StylesBuffer::writeNumFmtToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, sal_Int32 nNumFmtId, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  maNumFmts.fillToItemSet( rItemSet, nNumFmtId, bSkipPoolDefs );
}

void StylesBuffer::writeNumFmtToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap, sal_Int32 nNumFmtId ) const
{
  maNumFmts.writeToPropertyMap( rPropMap, nNumFmtId );
}

void StylesBuffer::writeBorderToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, sal_Int32 nBorderId, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  if( Border* pBorder = maBorders.get( nBorderId ).get() )
    pBorder->fillToItemSet( rItemSet, bSkipPoolDefs );
}

void StylesBuffer::writeBorderToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap, sal_Int32 nBorderId ) const
{
  if( Border* pBorder = maBorders.get( nBorderId ).get() )
    pBorder->writeToPropertyMap( rPropMap );
}

void StylesBuffer::writeFillToItemSet( SfxItemSet& rItemSet, sal_Int32 nFillId, bool bSkipPoolDefs ) const
{
  if( Fill* pFill = maFills.get( nFillId ).get() )
    pFill->fillToItemSet( rItemSet, bSkipPoolDefs );
}

void StylesBuffer::writeFillToPropertyMap( PropertyMap& rPropMap, sal_Int32 nFillId ) const
{
  if( Fill* pFill = maFills.get( nFillId ).get() )
    pFill->writeToPropertyMap( rPropMap );
}

void StylesBuffer::writeCellXfToMarkData( ScMarkData& rMark, sal_Int32 nXfId, sal_Int32 nNumFmtId )
{
  if( Xf* pXf = maCellXfs.get( nXfId ).get() )
    pXf->writeToMarkData( rMark, nNumFmtId );
}

bool operator==( const XfModel& rXfModel1, const XfModel& rXfModel2 )
{
  return ( rXfModel1.mbCellXf == rXfModel2.mbCellXf &&
    rXfModel1.mnStyleXfId == rXfModel2.mnStyleXfId &&
    rXfModel1.mbFontUsed == rXfModel2.mbFontUsed &&
    rXfModel1.mnFontId == rXfModel2.mnFontId &&
    rXfModel1.mbNumFmtUsed == rXfModel2.mbNumFmtUsed &&
    rXfModel1.mnNumFmtId == rXfModel2.mnNumFmtId &&
    rXfModel1.mbAlignUsed == rXfModel2.mbAlignUsed &&
    rXfModel1.mbBorderUsed == rXfModel2.mbBorderUsed &&
    rXfModel1.mnBorderId == rXfModel2.mnBorderId &&
    rXfModel1.mbAreaUsed == rXfModel2.mbAreaUsed &&
    rXfModel1.mnFillId == rXfModel2.mnFillId &&
    rXfModel1.mbProtUsed == rXfModel2.mbProtUsed );
}

bool operator==( const Xf& rXf1, const Xf& rXf2 )
{
  if ( rXf1.maModel == rXf2.maModel )
  {
    if ( rXf1.maModel.mbAlignUsed )
    {
      if ( !( rXf1.maAlignment.getApiData() == rXf2.maAlignment.getApiData() ) )
        return false;
    }
    if ( rXf1.maModel.mbProtUsed )
    {
      if ( !( rXf1.maProtection.getApiData() == rXf2.maProtection.getApiData() ) )
        return false;
    }
    return true;
  }
  return false;
}

void StylesBuffer::writeCellXfToPropertySet( PropertySet& rPropSet, sal_Int32 nXfId ) const
{
  if( Xf* pXf = maCellXfs.get( nXfId ).get() )
    pXf->writeToPropertySet( rPropSet );
}

bool StylesBuffer::hasBorder( sal_Int32 nBorderId ) const
{
  Border* pBorder = maBorders.get( nBorderId ).get();
  return pBorder && pBorder->hasBorder();
}

void StylesBuffer::writeStyleXfToPropertySet( PropertySet& rPropSet, sal_Int32 nXfId ) const
{
  if( Xf* pXf = maStyleXfs.get( nXfId ).get() )
    pXf->writeToPropertySet( rPropSet );
}

// ============================================================================

} // namespace xls
} // namespace oox

/* vim:set shiftwidth=4 softtabstop=4 expandtab: */