summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/vcl
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'vcl')
-rw-r--r--vcl/inc/unx/gtk/gtksalmenu.hxx37
-rw-r--r--vcl/unx/gtk/window/gtksalmenu.cxx177
2 files changed, 85 insertions, 129 deletions
diff --git a/vcl/inc/unx/gtk/gtksalmenu.hxx b/vcl/inc/unx/gtk/gtksalmenu.hxx
index 3e30323821c5..3d1073bd8ab4 100644
--- a/vcl/inc/unx/gtk/gtksalmenu.hxx
+++ b/vcl/inc/unx/gtk/gtksalmenu.hxx
@@ -33,7 +33,10 @@
#include <vcl/bitmap.hxx>
#include <unx/gtk/gtkframe.hxx>
#include <unx/salmenu.h>
+
#include <gio/gio.h>
+
+#include "glomenu.h"
#include "gloactiongroup.h"
#include <vector>
@@ -41,8 +44,6 @@
class GtkSalMenuItem;
-typedef std::vector< GtkSalMenuItem* > GtkSalMenuSection;
-
class GtkSalMenu : public SalMenu
{
private:
@@ -53,17 +54,25 @@ private:
GtkSalMenuItem* GetSalMenuItem( sal_uInt16 nId );
public:
- std::vector< GtkSalMenuSection* > maSections;
- GtkSalMenuSection* mpCurrentSection;
-
- Menu* mpVCLMenu;
- GtkSalMenu* mpParentSalMenu;
- const GtkSalFrame* mpFrame;
- gchar* aDBusMenubarPath;
- GDBusConnection* pSessionBus;
- sal_Int32 mBusId;
- sal_Int32 mMenubarId;
- sal_Int32 mActionGroupId;
+ std::vector< GMenuModel* > maSections;
+ std::vector< GtkSalMenuItem* > maItems;
+
+ Menu* mpVCLMenu;
+ GtkSalMenu* mpParentSalMenu;
+ const GtkSalFrame* mpFrame;
+
+ // DBus variables
+ gchar* aDBusMenubarPath;
+ GDBusConnection* pSessionBus;
+ sal_Int32 mBusId;
+ sal_Int32 mMenubarId;
+ sal_Int32 mActionGroupId;
+
+ // GMenuModel attributes
+ GMenuModel* mpMenuModel;
+ GMenuModel* mpCurrentSection;
+// GLOMenu* mpParentMenuModel;
+// std::vector< GLOMenu* > maSectionMenus;
GtkSalMenu( sal_Bool bMenuBar );
virtual ~GtkSalMenu();
@@ -95,9 +104,11 @@ public:
virtual ~GtkSalMenuItem();
sal_uInt16 mnId; // Item ID
+ sal_uInt16 mnPos; // Item position
Menu* mpVCLMenu; // VCL Menu into which this MenuItem is inserted
GtkSalMenu* mpParentMenu; // The menu in which this menu item is inserted
GtkSalMenu* mpSubMenu; // Sub menu of this item (if defined)
+ GMenuModel* mpParentSection; // Section where this item is added.
GMenuItem* mpMenuItem; // The GMenuItem
GAction* mpAction; // The GAction associated with this item
};
diff --git a/vcl/unx/gtk/window/gtksalmenu.cxx b/vcl/unx/gtk/window/gtksalmenu.cxx
index 74ad97a14855..08aa521e6324 100644
--- a/vcl/unx/gtk/window/gtksalmenu.cxx
+++ b/vcl/unx/gtk/window/gtksalmenu.cxx
@@ -68,104 +68,20 @@ dispatchAction (GSimpleAction *action,
}
}
-//GMenuModel* generateMenuModel2( Menu *pVCLMenu )
-//{
-// if (!pVCLMenu)
-// return NULL;
-
-// GMenu *pMenuModel = g_menu_new();
-// GMenu *pSectionMenuModel = g_menu_new();
-
-// for (int i = 0; i < pVCLMenu->GetItemCount(); i++) {
-// MenuItemType itemType = pVCLMenu->GetItemType( i );
-
-// if ( itemType == MENUITEM_SEPARATOR ) {
-// g_menu_append_section( pMenuModel, NULL, G_MENU_MODEL( pSectionMenuModel ) );
-// pSectionMenuModel = g_menu_new();
-// } else {
-// sal_Int16 nId = pVCLMenu->GetItemId( i );
-
-// // Menu item label
-// rtl::OUString aTextLabel = pVCLMenu->GetItemText( nId );
-// rtl::OUString aText = aTextLabel.replace( '~', '_' );
-// rtl::OString aConvertedText = OUStringToOString(aText, RTL_TEXTENCODING_UTF8);
-
-// // Menu item accelerator key
-//// KeyCode accelKey = pVCLMenu->GetAccelKey( nId );
-
-// GMenuItem *menuItem = g_menu_item_new( (char*) aConvertedText.getStr(), NULL);
-
-// GMenuModel *pSubmenu = generateMenuModel2( pVCLMenu->GetPopupMenu( nId ) );
-
-// g_menu_item_set_submenu( menuItem, pSubmenu );
-
-// g_menu_append_item( pSectionMenuModel, menuItem );
-// }
-// }
-
-// g_menu_append_section( pMenuModel, NULL, G_MENU_MODEL( pSectionMenuModel ) );
-
-// return G_MENU_MODEL( pMenuModel );
-//}
-
-
-GMenuModel *generateMenuModelAndActions( GtkSalMenu*, GLOActionGroup* );
-
-GMenuModel *generateSectionMenuModel( GtkSalMenuSection* pSection, GLOActionGroup* pActionGroup )
+void generateActions( GtkSalMenu* pMenu, GLOActionGroup* pActionGroup )
{
- if ( !pSection )
- return NULL;
-
- GMenu *pSectionMenuModel = g_menu_new();
+ if ( !pMenu || !pMenu->mpMenuModel )
+ return;
- for (sal_uInt16 i = 0; i < pSection->size(); i++) {
- GtkSalMenuItem *pSalMenuItem = pSection->at( i );
- GMenuItem *pMenuItem = pSalMenuItem->mpMenuItem;
-
- if (pSalMenuItem->mpSubMenu) {
- GMenuModel *pSubmenu = generateMenuModelAndActions( pSalMenuItem->mpSubMenu, pActionGroup );
- g_menu_item_set_submenu( pMenuItem, pSubmenu );
- }
+ for (sal_uInt16 i = 0; i < pMenu->maItems.size(); i++) {
+ GtkSalMenuItem *pSalMenuItem = pMenu->maItems[ i ];
- g_menu_append_item( pSectionMenuModel, pMenuItem );
-
- if (pSalMenuItem->mpAction) {
+ if ( pSalMenuItem->mpAction ) {
g_lo_action_group_insert( pActionGroup, pSalMenuItem->mpAction );
}
- }
-
- return G_MENU_MODEL( pSectionMenuModel );
-}
-
-GMenuModel *generateMenuModelAndActions( GtkSalMenu *pMenu, GLOActionGroup *pActionGroup )
-{
- if ( !pMenu )
- return NULL;
-
- GMenu *pMenuModel = g_menu_new();
-
-// for (sal_uInt16 i = 0; i < pMenu->maItems.size(); i++) {
-// GtkSalMenuItem *pSalMenuItem = pMenu->maItems[ i ];
-// GMenuItem *pMenuItem = pSalMenuItem->mpMenuItem;
-
-// if (pSalMenuItem->mpSubMenu) {
-// GMenuModel *pSubmenu = generateMenuModelAndActions( pSalMenuItem->mpSubMenu, pActionGroup );
-// g_menu_item_set_submenu( pMenuItem, pSubmenu );
-// }
-// g_menu_append_item( pMenuModel, pMenuItem );
-// g_lo_action_group_insert( pActionGroup, pSalMenuItem->mpAction );
-// }
-
- for (sal_uInt16 i = 0; i < pMenu->maSections.size(); i++) {
- GtkSalMenuSection *pSection = pMenu->maSections[ i ];
-
- GMenuModel *pSectionMenuModel = generateSectionMenuModel( pSection, pActionGroup );
-
- g_menu_append_section( pMenuModel, NULL, pSectionMenuModel );
+ generateActions( pSalMenuItem->mpSubMenu, pActionGroup );
}
-
- return G_MENU_MODEL( pMenuModel );
}
void
@@ -216,25 +132,20 @@ void GtkSalMenu::publishMenu( GMenuModel *pMenu, GActionGroup *pActionGroup )
// FIXME: HIGHLY IMPROVABLE CODE
GtkSalMenuItem* GtkSalMenu::GetSalMenuItem( sal_uInt16 nId )
{
- for ( sal_uInt16 i = 0; i < maSections.size(); i++ )
+ for ( sal_uInt16 i = 0; i < maItems.size(); i++ )
{
- GtkSalMenuSection* pSection = maSections[ i ];
+ GtkSalMenuItem* pSalMenuItem = maItems[ i ];
- for ( sal_uInt16 j = 0; j < pSection->size(); j++ )
- {
- GtkSalMenuItem* pSalMenuItem = pSection->at( j );
+ if ( pSalMenuItem->mnId == nId ) {
+ return pSalMenuItem;
+ }
- if ( pSalMenuItem->mnId == nId ) {
+ if ( pSalMenuItem->mpSubMenu )
+ {
+ pSalMenuItem = pSalMenuItem->mpSubMenu->GetSalMenuItem( nId );
+ if (pSalMenuItem) {
return pSalMenuItem;
}
-
- if ( pSalMenuItem->mpSubMenu )
- {
- pSalMenuItem = pSalMenuItem->mpSubMenu->GetSalMenuItem( nId );
- if (pSalMenuItem) {
- return pSalMenuItem;
- }
- }
}
}
@@ -252,9 +163,12 @@ GtkSalMenu::GtkSalMenu( sal_Bool bMenuBar ) :
mMenubarId( 0 ),
mActionGroupId ( 0 )
{
- mpCurrentSection = new GtkSalMenuSection();
+ mpCurrentSection = G_MENU_MODEL( g_menu_new() );
maSections.push_back( mpCurrentSection );
+ mpMenuModel = G_MENU_MODEL( g_menu_new() );
+ g_menu_append_section( G_MENU( mpMenuModel ), NULL, mpCurrentSection );
+
if (bMenuBar) {
pSessionBus = g_bus_get_sync (G_BUS_TYPE_SESSION, NULL, NULL);
if(!pSessionBus) puts ("Fail bus get");
@@ -279,6 +193,10 @@ GtkSalMenu::~GtkSalMenu()
}
maSections.clear();
+ maItems.clear();
+
+ g_object_unref( mpMenuModel );
+ g_object_unref( mpCurrentSection );
}
sal_Bool GtkSalMenu::VisibleMenuBar()
@@ -288,15 +206,24 @@ sal_Bool GtkSalMenu::VisibleMenuBar()
void GtkSalMenu::InsertItem( SalMenuItem* pSalMenuItem, unsigned nPos )
{
- cout << __FUNCTION__ << " pos: " << nPos << endl;
+ cout << __FUNCTION__ << " pos: " << nPos << " item: " << pSalMenuItem << " menu: " << this << endl;
GtkSalMenuItem *pGtkSalMenuItem = static_cast<GtkSalMenuItem*>( pSalMenuItem );
if ( pGtkSalMenuItem->mpMenuItem ) {
- mpCurrentSection->push_back( pGtkSalMenuItem );
+ sal_uInt16 position = pGtkSalMenuItem->mpVCLMenu->GetItemPos( pGtkSalMenuItem->mnId );
+ pGtkSalMenuItem->mpParentSection = mpCurrentSection;
+ pGtkSalMenuItem->mnPos = g_menu_model_get_n_items( mpCurrentSection );
+
+ maItems.push_back( pGtkSalMenuItem );
+
+ g_menu_insert_item( G_MENU( mpCurrentSection ), pGtkSalMenuItem->mnPos, pGtkSalMenuItem->mpMenuItem );
+
+// g_menu_append_item( G_MENU( mpCurrentSection ), pGtkSalMenuItem->mpMenuItem );
} else {
// If no mpMenuItem exists, then item is a separator.
- mpCurrentSection = new GtkSalMenuSection();
+ mpCurrentSection = G_MENU_MODEL( g_menu_new() );
maSections.push_back( mpCurrentSection );
+ g_menu_append_section( G_MENU( mpMenuModel ), NULL, mpCurrentSection );
}
pGtkSalMenuItem->mpParentMenu = this;
@@ -307,6 +234,10 @@ void GtkSalMenu::RemoveItem( unsigned nPos )
cout << __FUNCTION__ << " Item: " << nPos << endl;
// if (nPos < maItems.size()) {
+// GtkSalMenuItem *pSalMenuItem = maItems[ nPos ];
+
+// g_menu_remove( G_MENU( pSalMenuItem->mpParentSection ), nPos );
+
// std::vector< GtkSalMenuItem* >::iterator iterator;
// iterator = maItems.begin() + nPos;
@@ -323,6 +254,7 @@ void GtkSalMenu::SetSubMenu( SalMenuItem* pSalMenuItem, SalMenu* pSubMenu, unsig
if ( pGtkSubMenu ) {
pGtkSalMenuItem->mpSubMenu = pGtkSubMenu;
+ g_menu_item_set_submenu( pGtkSalMenuItem->mpMenuItem, pGtkSubMenu->mpMenuModel );
if ( !pGtkSubMenu->mpParentSalMenu ) {
pGtkSubMenu->mpParentSalMenu = this;
@@ -379,7 +311,7 @@ void GtkSalMenu::EnableItem( unsigned nPos, sal_Bool bEnable )
GtkSalMenuItem *pSalMenuItem = GetSalMenuItem( itemId );
- if ( pSalMenuItem->mpAction ) {
+ if ( pSalMenuItem && pSalMenuItem->mpAction ) {
gboolean bItemEnabled = (bEnable == sal_True) ? TRUE : FALSE;
g_simple_action_set_enabled( G_SIMPLE_ACTION( pSalMenuItem->mpAction ), bItemEnabled );
}
@@ -398,7 +330,12 @@ void GtkSalMenu::SetItemText( unsigned nPos, SalMenuItem* pSalMenuItem, const rt
GMenuItem *pMenuItem = G_MENU_ITEM( pGtkSalMenuItem->mpMenuItem );
- g_menu_item_set_label( pMenuItem, (char*) aConvertedText.getStr() );
+ g_menu_item_set_label( pMenuItem, aConvertedText.getStr() );
+
+ if ( pGtkSalMenuItem->mpParentSection ) {
+ g_menu_remove( G_MENU( pGtkSalMenuItem->mpParentSection ), pGtkSalMenuItem->mnPos );
+ g_menu_insert_item( G_MENU( pGtkSalMenuItem->mpParentSection ), pGtkSalMenuItem->mnPos, pGtkSalMenuItem->mpMenuItem );
+ }
}
void GtkSalMenu::SetItemImage( unsigned nPos, SalMenuItem* pSalMenuItem, const Image& rImage)
@@ -410,7 +347,7 @@ void GtkSalMenu::SetAccelerator( unsigned nPos, SalMenuItem* pSalMenuItem, const
{
cout << __FUNCTION__ << " KeyName: " << rKeyName << endl;
- GtkSalMenuItem *pMenuItem = static_cast< GtkSalMenuItem* >( pSalMenuItem );
+// GtkSalMenuItem *pMenuItem = static_cast< GtkSalMenuItem* >( pSalMenuItem );
// rtl::OString aConvertedKeyName = OUStringToOString( rKeyName, RTL_TEXTENCODING_UTF8 );
@@ -439,7 +376,11 @@ void GtkSalMenu::SetItemCommand( unsigned nPos, SalMenuItem* pSalMenuItem, const
rtl::OString aItemCommand = "app." + aOCommandStr;
g_menu_item_set_action_and_target( pGtkSalMenuItem->mpMenuItem, aItemCommand.getStr(), NULL );
-// g_object_unref( aGCommand );
+
+ if ( pGtkSalMenuItem->mpParentSection ) {
+ g_menu_remove( G_MENU( pGtkSalMenuItem->mpParentSection ), pGtkSalMenuItem->mnPos );
+ g_menu_insert_item( G_MENU( pGtkSalMenuItem->mpParentSection ), pGtkSalMenuItem->mnPos, pGtkSalMenuItem->mpMenuItem );
+ }
}
void GtkSalMenu::GetSystemMenuData( SystemMenuData* pData )
@@ -458,12 +399,15 @@ void GtkSalMenu::Freeze()
cout << __FUNCTION__ << endl;
GLOActionGroup *mpActionGroup = g_lo_action_group_new();
- GMenuModel *mpMenuModel = generateMenuModelAndActions( this, mpActionGroup );
-// GMenuModel *mpMenuModel = generateMockMenuModel();
+// GMenuModel *pMenuModel = generateMenuModelAndActions( this, mpActionGroup );
+
+ generateActions( this, mpActionGroup );
// this->publishMenu( mpMenuModel, G_ACTION_GROUP( mpActionGroup ) );
+
+ // Menubar would have one section only.
this->publishMenu( mpMenuModel, G_ACTION_GROUP( mpActionGroup ) );
- g_object_unref( mpMenuModel );
+// g_object_unref( pMenuModel );
}
// =======================================================================
@@ -474,6 +418,7 @@ void GtkSalMenu::Freeze()
GtkSalMenuItem::GtkSalMenuItem( const SalItemParams* pItemData ) :
mnId( pItemData->nId ),
+ mnPos( 0 ),
mpVCLMenu( pItemData->pMenu ),
mpParentMenu( NULL ),
mpSubMenu( NULL ),