summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--writerperfect/qa/unit/EPUBExportTest.cxx11
-rw-r--r--writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt37
-rw-r--r--writerperfect/source/writer/exp/txtparai.cxx68
3 files changed, 116 insertions, 0 deletions
diff --git a/writerperfect/qa/unit/EPUBExportTest.cxx b/writerperfect/qa/unit/EPUBExportTest.cxx
index 1760caa05096..d04c2eeeaaa3 100644
--- a/writerperfect/qa/unit/EPUBExportTest.cxx
+++ b/writerperfect/qa/unit/EPUBExportTest.cxx
@@ -87,6 +87,7 @@ public:
void testTableWidth();
void testTextBox();
void testFontEmbedding();
+ void testImageLink();
CPPUNIT_TEST_SUITE(EPUBExportTest);
CPPUNIT_TEST(testOutlineLevel);
@@ -122,6 +123,7 @@ public:
CPPUNIT_TEST(testTableWidth);
CPPUNIT_TEST(testTextBox);
CPPUNIT_TEST(testFontEmbedding);
+ CPPUNIT_TEST(testImageLink);
CPPUNIT_TEST_SUITE_END();
};
@@ -679,6 +681,15 @@ void EPUBExportTest::testFontEmbedding()
#endif
}
+void EPUBExportTest::testImageLink()
+{
+ createDoc("image-link.fodt", {});
+
+ mpXmlDoc = parseExport("OEBPS/sections/section0001.xhtml");
+ // This failed, image was missing.
+ assertXPath(mpXmlDoc, "//xhtml:p/xhtml:a/xhtml:img", 1);
+}
+
CPPUNIT_TEST_SUITE_REGISTRATION(EPUBExportTest);
}
diff --git a/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt b/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt
new file mode 100644
index 000000000000..9414e36fd723
--- /dev/null
+++ b/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt
@@ -0,0 +1,37 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<office:document xmlns:office="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:office:1.0" xmlns:style="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:style:1.0" xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0" xmlns:table="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:table:1.0" xmlns:draw="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:drawing:1.0" xmlns:fo="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:xsl-fo-compatible:1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:meta="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:meta:1.0" xmlns:number="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:datastyle:1.0" xmlns:svg="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:svg-compatible:1.0" xmlns:chart="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:chart:1.0" xmlns:dr3d="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:dr3d:1.0" xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:form="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:form:1.0" xmlns:script="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:script:1.0" xmlns:config="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:config:1.0" xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office" xmlns:ooow="http://openoffice.org/2004/writer" xmlns:oooc="http://openoffice.org/2004/calc" xmlns:dom="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rpt="http://openoffice.org/2005/report" xmlns:of="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:of:1.2" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:grddl="http://www.w3.org/2003/g/data-view#" xmlns:officeooo="http://openoffice.org/2009/office" xmlns:tableooo="http://openoffice.org/2009/table" xmlns:drawooo="http://openoffice.org/2010/draw" xmlns:calcext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:calc:xmlns:calcext:1.0" xmlns:loext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:office:xmlns:loext:1.0" xmlns:field="urn:openoffice:names:experimental:ooo-ms-interop:xmlns:field:1.0" xmlns:formx="urn:openoffice:names:experimental:ooxml-odf-interop:xmlns:form:1.0" xmlns:css3t="http://www.w3.org/TR/css3-text/" office:version="1.2" office:mimetype="application/vnd.oasis.opendocument.text">
+ <office:styles>
+ <style:style style:name="Standard" style:family="paragraph" style:class="text"/>
+ <style:style style:name="Graphics" style:family="graphic">
+ <style:graphic-properties text:anchor-type="paragraph" svg:x="0cm" svg:y="0cm" style:wrap="dynamic" style:number-wrapped-paragraphs="no-limit" style:wrap-contour="false" style:vertical-pos="top" style:vertical-rel="paragraph" style:horizontal-pos="center" style:horizontal-rel="paragraph"/>
+ </style:style>
+ </office:styles>
+ <office:automatic-styles>
+ <style:style style:name="fr1" style:family="graphic" style:parent-style-name="Graphics">
+ <style:graphic-properties style:vertical-pos="top" style:vertical-rel="baseline" style:horizontal-pos="center" style:horizontal-rel="paragraph" style:shadow="none" draw:shadow-opacity="100%" style:mirror="none" fo:clip="rect(0cm, 0cm, 0cm, 0cm)" draw:luminance="0%" draw:contrast="0%" draw:red="0%" draw:green="0%" draw:blue="0%" draw:gamma="100%" draw:color-inversion="false" draw:image-opacity="100%" draw:color-mode="standard"/>
+ </style:style>
+ </office:automatic-styles>
+ <office:master-styles>
+ <style:master-page style:name="Standard" style:page-layout-name="pm1"/>
+ </office:master-styles>
+ <office:body>
+ <office:text>
+ <text:p text:style-name="Standard"><draw:a xlink:type="simple" xlink:href="meta.cover-image.png"><draw:frame draw:style-name="fr1" draw:name="Image1" text:anchor-type="as-char" svg:width="1.806cm" svg:height="1.806cm" draw:z-index="0"><draw:image loext:mime-type="image/png"><office:binary-data>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAQAAAAAYLlVAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFz
+ UkdCAK7OHOkAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPAAA
+ AAJiS0dEAACqjSMyAAAACW9GRnMAAAAGAAAAAAAMc1XTAAAACXBIWXMAAA3XAAAN1wFCKJt4
+ AAAACXZwQWcAAABMAAAAQACdMTgbAAABzUlEQVRo3u3ZPU/CQBjA8X+Jxs3ESUDj4iK+LA5+
+ BBfjqBE1cXB2MlFAEqMgxvhNNL4sLsK3UPQL6ObkoAETz+FKW2mxCPRYnucWUu76/OC59C49
+ cGOCKqrD9kHRc6ddPv7oW2WCwMh0nF63Myz7Tm8hPTNu0pgHMER3scepTbgK6enJNND83RLn
+ /878yRaPmgBZFDuMsNLeWB9gmFQHP77MIg9gsYciR50NFKvtjIy10yk84pSZA7DYpwR8scmF
+ QQCMuoQMpzbh0iAARrlnVn90CWHTsZcAiHPPdINQAuqsc2MQAAnKDUKWEhZ10twaBEDSJWQo
+ YlFj7S9CzwEegkXWIbQsRAQASFJhpplwbRAACS+hANRJBxMiAkDcJeQ4sQkBhYgMoJ+Ozlwo
+ 2YQ7AJ6CRxyiUGnVy3hVKb0Af9v7hUG2Wy9TEQCUelFTDULB2S+YKYGOMcpM6UIccOQnRA6A
+ cSp6ibfI+wkGADBGpTEd8xz1AaAfTQ7huA8AvUw5hVjuA0D/C5OaMN8XACRZ8F0zCggKAQhA
+ AAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAH4zg3feY4w3Xs44M5+oW0qvCWoGcvaIlM3x/f/ab+O738A
+ hOCNQr34oD4AAAAldEVYdGNyZWF0ZS1kYXRlADIwMTAtMTItMjBUMTc6MDg6MzYrMDE6MDB6
+ 5RscAAAAJXRFWHRtb2RpZnktZGF0ZQAyMDEwLTEyLTIwVDE3OjA4OjM3KzAxOjAwgyNmnAAA
+ AABJRU5ErkJggg==
+ </office:binary-data></draw:image></draw:frame></draw:a></text:p>
+ </office:text>
+ </office:body>
+</office:document>
diff --git a/writerperfect/source/writer/exp/txtparai.cxx b/writerperfect/source/writer/exp/txtparai.cxx
index b1359953e325..a7d899547759 100644
--- a/writerperfect/source/writer/exp/txtparai.cxx
+++ b/writerperfect/source/writer/exp/txtparai.cxx
@@ -223,6 +223,72 @@ void XMLTabContext::startElement(const OUString &/*rName*/, const css::uno::Refe
mrImport.GetGenerator().closeSpan();
}
+/// Handler for <draw:a>.
+class XMLTextFrameHyperlinkContext : public XMLImportContext
+{
+public:
+ XMLTextFrameHyperlinkContext(XMLImport &rImport, const librevenge::RVNGPropertyList &rPropertyList);
+ rtl::Reference<XMLImportContext> CreateChildContext(const OUString &rName, const css::uno::Reference<css::xml::sax::XAttributeList> &xAttribs) override;
+
+ void SAL_CALL startElement(const OUString &rName, const css::uno::Reference<css::xml::sax::XAttributeList> &xAttribs) override;
+ void SAL_CALL endElement(const OUString &rName) override;
+ void SAL_CALL characters(const OUString &rChars) override;
+
+private:
+ librevenge::RVNGPropertyList m_aPropertyList;
+};
+
+XMLTextFrameHyperlinkContext::XMLTextFrameHyperlinkContext(XMLImport &rImport, const librevenge::RVNGPropertyList &rPropertyList)
+ : XMLImportContext(rImport)
+{
+ // Inherit properties from parent.
+ librevenge::RVNGPropertyList::Iter itProp(rPropertyList);
+ for (itProp.rewind(); itProp.next();)
+ m_aPropertyList.insert(itProp.key(), itProp()->clone());
+}
+
+rtl::Reference<XMLImportContext> XMLTextFrameHyperlinkContext::CreateChildContext(const OUString &rName, const css::uno::Reference<css::xml::sax::XAttributeList> &/*xAttribs*/)
+{
+ return CreateParagraphOrSpanChildContext(mrImport, rName, m_aPropertyList);
+}
+
+void XMLTextFrameHyperlinkContext::startElement(const OUString &/*rName*/, const css::uno::Reference<css::xml::sax::XAttributeList> &xAttribs)
+{
+ librevenge::RVNGPropertyList aPropertyList;
+ for (sal_Int16 i = 0; i < xAttribs->getLength(); ++i)
+ {
+ const OUString &rAttributeName = xAttribs->getNameByIndex(i);
+ const OUString &rAttributeValue = xAttribs->getValueByIndex(i);
+ if (rAttributeName == "text:style-name")
+ // This affects the nested span's properties.
+ FillStyles(rAttributeValue, mrImport.GetAutomaticTextStyles(), mrImport.GetTextStyles(), m_aPropertyList);
+ else
+ {
+ // This affects the link's properties.
+ OString sName = OUStringToOString(rAttributeName, RTL_TEXTENCODING_UTF8);
+ OString sValue = OUStringToOString(rAttributeValue, RTL_TEXTENCODING_UTF8);
+ aPropertyList.insert(sName.getStr(), sValue.getStr());
+ }
+ }
+
+ mrImport.GetGenerator().openLink(aPropertyList);
+}
+
+void XMLTextFrameHyperlinkContext::endElement(const OUString &/*rName*/)
+{
+ mrImport.GetGenerator().closeLink();
+}
+
+void XMLTextFrameHyperlinkContext::characters(const OUString &rChars)
+{
+ mrImport.GetGenerator().openSpan(m_aPropertyList);
+
+ OString sCharU8 = OUStringToOString(rChars, RTL_TEXTENCODING_UTF8);
+ mrImport.GetGenerator().insertText(librevenge::RVNGString(sCharU8.getStr()));
+
+ mrImport.GetGenerator().closeSpan();
+}
+
/// Handler for <text:a>.
class XMLHyperlinkContext : public XMLImportContext
{
@@ -298,6 +364,8 @@ rtl::Reference<XMLImportContext> XMLParaContext::CreateChildContext(const OUStri
{
if (rName == "text:a")
return new XMLHyperlinkContext(mrImport, m_aTextPropertyList);
+ if (rName == "draw:a")
+ return new XMLTextFrameHyperlinkContext(mrImport, m_aTextPropertyList);
return CreateParagraphOrSpanChildContext(mrImport, rName, m_aTextPropertyList);
}