summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt
diff options
context:
space:
mode:
authorMiklos Vajna <vmiklos@collabora.co.uk>2018-01-18 11:49:45 +0100
committerMiklos Vajna <vmiklos@collabora.co.uk>2018-01-19 09:07:45 +0100
commit5c4d5021000584ac541e4d0323586c4ff926173f (patch)
tree7116ade1f81d473579374e8d023576dbea47b086 /writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt
parentcc2ee044d9fc34d112842ca6e4150567238c7e4f (diff)
EPUB export: fix validation error on invalid relative links
It's valid to have a relative link that points nowhere in ODF, but the same is not true for EPUB. Change-Id: I7884032e277a0c53d0c513cea70dd2ee29ccd85c
Diffstat (limited to 'writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt')
-rw-r--r--writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt2
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt b/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt
index 9414e36fd723..0796cea3e4b1 100644
--- a/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt
+++ b/writerperfect/qa/unit/data/writer/epubexport/image-link.fodt
@@ -16,7 +16,7 @@
</office:master-styles>
<office:body>
<office:text>
- <text:p text:style-name="Standard"><draw:a xlink:type="simple" xlink:href="meta.cover-image.png"><draw:frame draw:style-name="fr1" draw:name="Image1" text:anchor-type="as-char" svg:width="1.806cm" svg:height="1.806cm" draw:z-index="0"><draw:image loext:mime-type="image/png"><office:binary-data>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAQAAAAAYLlVAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFz
+ <text:p text:style-name="Standard"><draw:a xlink:type="simple" xlink:href="http://libreoffice.org/"><draw:frame draw:style-name="fr1" draw:name="Image1" text:anchor-type="as-char" svg:width="1.806cm" svg:height="1.806cm" draw:z-index="0"><draw:image loext:mime-type="image/png"><office:binary-data>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAQAAAAAYLlVAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFz
UkdCAK7OHOkAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPAAA
AAJiS0dEAACqjSMyAAAACW9GRnMAAAAGAAAAAAAMc1XTAAAACXBIWXMAAA3XAAAN1wFCKJt4
AAAACXZwQWcAAABMAAAAQACdMTgbAAABzUlEQVRo3u3ZPU/CQBjA8X+Jxs3ESUDj4iK+LA5+