summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJoan Montane <joan@montane.cat>2013-02-22 09:11:54 +0100
committerCaolán McNamara <caolanm@redhat.com>2013-02-22 09:50:47 +0000
commit4bed5266e90d1741894acf2521c0219a1925105c (patch)
tree23f9be3cf607a686a0290c17014ed36d5163d3ad
parent9d7a8bc5ab4adfe583cdeadabcb8164990fec7b9 (diff)
fdo#61138 add Catalan autocorrection data
Change-Id: I5f28e8968bc993c2f5b545919f1a26929038f882 Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/2328 Reviewed-by: Caolán McNamara <caolanm@redhat.com> Tested-by: Caolán McNamara <caolanm@redhat.com>
-rw-r--r--extras/source/autotext/lang/ca/acor/BlockList.xml17
-rw-r--r--extras/source/autotext/lang/ca/acor/DocumentList.xml355
-rw-r--r--extras/source/autotext/lang/ca/acor/META-INF/manifest.xml17
-rw-r--r--extras/source/autotext/lang/ca/acor/SentenceExceptList.xml173
-rw-r--r--extras/source/autotext/lang/ca/acor/WordExceptList.xml15
-rw-r--r--extras/source/autotext/lang/ca/acor/mimetype0
6 files changed, 577 insertions, 0 deletions
diff --git a/extras/source/autotext/lang/ca/acor/BlockList.xml b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/BlockList.xml
new file mode 100644
index 000000000000..9344bf75d827
--- /dev/null
+++ b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/BlockList.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!--
+ * This file is part of the LibreOffice project.
+ *
+ * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+ * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+ * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+ *
+-->
+<block-list:block-list xmlns:block-list="http://openoffice.org/2001/block-list" block-list:list-name="acor_ca">
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="--&gt;" block-list:package-name="+AC0ALQA+-" block-list:name="--&gt;" block-list:unformatted-text="false"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="-&gt;" block-list:package-name="+AC0APg-" block-list:name="-&gt;" block-list:unformatted-text="false"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;-" block-list:package-name="+ADwALQ-" block-list:name="&lt;-" block-list:unformatted-text="false"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;--" block-list:package-name="+ADwALQAt-" block-list:name="&lt;--" block-list:unformatted-text="false"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;--&gt;" block-list:package-name="+ADwALQAtAD4-" block-list:name="&lt;--&gt;" block-list:unformatted-text="false"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;-&gt;" block-list:package-name="+ADwALQA+-" block-list:name="&lt;-&gt;" block-list:unformatted-text="false"/>
+</block-list:block-list>
diff --git a/extras/source/autotext/lang/ca/acor/DocumentList.xml b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/DocumentList.xml
new file mode 100644
index 000000000000..826fc465ba98
--- /dev/null
+++ b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/DocumentList.xml
@@ -0,0 +1,355 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!--
+ * This file is part of the LibreOffice project.
+ *
+ * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+ * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+ * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+ *
+-->
+<!---
+
+ Aquest document és (c)2013 Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>.
+
+ Han col·laborat Jordi Jover <jordijn@softcatala.org>, Joan Moratinos
+ <jmo@softcatala.org> i Joan Montane <jmontane@softcatala.org>
+
+ Es permet l'ús, distribució i modificació d'aquest document d'acord
+ amb la GNU Lesser General Public License versió 3.0 o superior publicada
+ per la Free Software Foundation o la Mozilla Public Licences versió 2.0
+ o superior publicada per la Mozilla Foundation, a la vostra elecció.
+
+ Requisits:
+
+ 1. Al ser un sistema automàtic no volem que les correccions pugin
+ introduir nous errors. Per aquest motiu, per exemple, no es fa substitució
+ automàtica de barbarismes quan el gènere de la incorrecció és diferent
+ al del mot correcte.
+
+ 2. Volem que la llista contingui aproximadament un 200 mots per no relantizar
+ el funcionament del LibreOffice.
+
+ 3. Volem que sigui capaç de corregir els errors més comuns fent un
+ blanceig entre anàlisi estadístic, errors tipogràfics comuns, i errades
+ documentades en reculls lingüístics.
+
+ PART 1. Implementació:
+
+ Per elaborar aquesta part s'ha creat un corpus amb uns 10.000 documents
+ provinents d'Internet i s'han escollit les paraules amb una freqüència (tf, term
+ frequency) d'aparició més alta. Un cop classificades s'han seguit els següents criteris:
+
+ 1. Que podem escriure sense accent i que només tenen un forma correcta.
+
+ 2. Que s'escriuen amb doble ss i poden ser escrites amb una s
+
+ 3. Que s'escriuen amb doble mm i poden ser escrites amb nm per influència del castellà
+
+ 4. Que s'escriuen amb diesi i que poden ser escrites sense
+
+ 5. Que s'escriuen amb ela geminada i que poden ser escrites sense
+
+ PART 2. Errors tipogràfics comuns
+
+ PART 3. Barbarimes. S'han intentat escollir els barbarismes més comuns
+
+ PART 4. Errors comuns registrats a diferents reculls lingüístics
+
+
+ -->
+<block-list:block-list xmlns:block-list="http://openoffice.org/2001/block-list">
+ <!-- part 1.1-->
+ <!--tf="0.002894"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pero" block-list:name="però"/>
+ <!--tf="0.001796"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="tambe" block-list:name="també"/>
+ <!--tf="0.001697"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="perque" block-list:name="perquè"/>
+ <!--tf="0.001040"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="nomes" block-list:name="només"/>
+ <!--tf="0.000949"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="interprets" block-list:name="intèrprets"/>
+ <!--tf="0.000926"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pais" block-list:name="país"/>
+ <!--tf="0.000926"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aixo" block-list:name="això"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aço" block-list:name="açò"/>
+ <!--tf="0.000758"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="politica" block-list:name="política"/>
+ <!--tf="0.000662"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="catala" block-list:name="català"/>
+ <!--tf="0.000274" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="unio" block-list:name="unió"/>
+ <!--tf="0.000269"-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="familia" block-list:name="família"/>
+ <!--tf="0.000259" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="frances" block-list:name="francès"/>
+ <!--tf="0.000231" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ultims" block-list:name="últims"/>
+ <!--tf="0.000226" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="proces" block-list:name="procés"/>
+ <!--tf="0.000210" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="gairebe" block-list:name="gairebé"/>
+ <!--tf="0.000568" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aixi" block-list:name="així"/>
+ <!--tf="0.000454" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="sera" block-list:name="serà"/>
+ <!--tf="0.000162" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dificil" block-list:name="difícil"/>
+ <!--tf="0.000198" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aqui" block-list:name="aquí"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aci" block-list:name="ací"/>
+ <!--tf="0.000198" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ningu" block-list:name="ningú"/>
+ <!-- part 1.2-->
+ <!--tf="0.000776" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pasat" block-list:name="passat"/>
+ <!--tf="0.000279" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="posible" block-list:name="possible"/>
+ <!--tf="0.000203" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="sesions" block-list:name="sessions"/>
+ <!--tf="0.000195" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="comisió" block-list:name="comissió"/>
+ <!--tf="0.000193" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="asegurar" block-list:name="assegurar"/>
+ <!--tf="0.000157" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="posibilitat" block-list:name="possibilitat"/>
+ <!--tf="0.000150" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="necesitat" block-list:name="necessitat"/>
+ <!--tf="0.000122" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="presió" block-list:name="pressió"/>
+ <!--tf="0.000114" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="profesional" block-list:name="professional"/>
+ <!--tf="0.000112" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pasada" block-list:name="passada"/>
+ <!--tf="0.000089" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="masiva" block-list:name="massiva"/>
+ <!--tf="0.000089" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="asegura" block-list:name="assegura"/>
+ <!--tf="0.000086" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="profesor" block-list:name="professor"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="profesora" block-list:name="professora"/>
+ <!--tf="0.000084" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="terrasa" block-list:name="terrassa"/>
+ <!--tf="0.000079" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="misió" block-list:name="missió"/>
+ <!--tf="0.000079" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="necesari" block-list:name="necessari"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="necesaris" block-list:name="necessaris"/>
+ <!--tf="0.000076" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="misatge" block-list:name="missatge"/>
+ <!--tf="0.000074" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="interesos" block-list:name="interessos"/>
+ <!--tf="0.000071" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="posibles" block-list:name="possibles"/>
+ <!--tf="0.000068" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="profesionals" block-list:name="professionals"/>
+ <!--tf="0.000066" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="posibilitats" block-list:name="possibilitats"/>
+ <!--tf="0.000066" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="asistir" block-list:name="assistir"/>
+ <!--tf="0.000063" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="expresar" block-list:name="expressar"/>
+ <!--tf="0.000058" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="diseny" block-list:name="disseny"/>
+ <!--tf="0.000058" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ingresos" block-list:name="ingressos"/>
+ <!--tf="0.000058" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pasió" block-list:name="passió"/>
+ <!--tf="0.000058" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="imposible" block-list:name="impossible"/>
+ <!-- part 1.3-->
+ <!--tf="0.000043" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmediata" block-list:name="immediata"/>
+ <!--tf="0.000041" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmigrants" block-list:name="immigrants"/>
+ <!--tf="0.000036" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmediatament" block-list:name="immediatament"/>
+ <!--tf="0.000030" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmensa" block-list:name="immensa"/>
+ <!--tf="0.000030" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmediat" block-list:name="immediat"/>
+ <!--tf="0.000025" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmigració" block-list:name="immigració"/>
+ <!--tf="0.000015" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmobiliari" block-list:name="immobiliari"/>
+ <!--tf="0.000015" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmobiliàries" block-list:name="immobiliàries"/>
+ <!--tf="0.000013" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmens" block-list:name="immens"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmunitat" block-list:name="immunitat"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmoble" block-list:name="immoble"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmigrant" block-list:name="immigrant"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inmersió" block-list:name="immersió"/>
+ <!-- part 1.4-->
+ <!--tf="0.000335" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="paisos" block-list:name="països"/>
+ <!--tf="0.000160" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="veins" block-list:name="veïns"/>
+ <!--tf="0.000053" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="produit" block-list:name="produït"/>
+ <!--tf="0.000048" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="continuitat" block-list:name="continuïtat"/>
+ <!--tf="0.000036" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Suissa" block-list:name="Suïssa"/>
+ <!--tf="0.000023" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="veina" block-list:name="veïna"/>
+ <!--tf="0.000020" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="construit" block-list:name="construït"/>
+ <!--tf="0.000015" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="traduit" block-list:name="traduït"/>
+ <!--tf="0.000015" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="reduit" block-list:name="reduït"/>
+ <!--tf="0.000015" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="arruinada" block-list:name="arruïnada"/>
+ <!--tf="0.000013" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="cocaina" block-list:name="cocaïna"/>
+ <!--tf="0.000013" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aillada" block-list:name="aïllada"/>
+ <!--tf="0.000013" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="atribuit" block-list:name="atribuït"/>
+ <!--tf="0.000013" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="suicidi" block-list:name="suïcidi"/>
+ <!--tf="0.000013" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="increible" block-list:name="increïble"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="traició" block-list:name="traïció"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="reduida" block-list:name="reduïda"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="gratuitament" block-list:name="gratuïtament"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="destruit" block-list:name="destruït"/>
+ <!--tf="0.000010" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aigues" block-list:name="aigües"/>
+ <!-- part 1.5-->
+ <!--tf="0.000365" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="novela" block-list:name="novel·la"/>
+ <!--tf="0.000114" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="película" block-list:name="pel·lícula"/>
+ <!--tf="0.000076" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="colaboració" block-list:name="col·laboració"/>
+ <!--tf="0.000061" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="colegi" block-list:name="col·legi"/>
+ <!--tf="0.000056" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="colectiu" block-list:name="col·lectiu"/>
+ <!--tf="0.000048" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ilusió" block-list:name="il·lusió"/>
+ <!--tf="0.000041" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="instalacions" block-list:name="instal·lacions"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="instalació" block-list:name="instal·lació"/>
+ <!--tf="0.000038" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inteligent" block-list:name="intel·ligent"/>
+ <!--tf="0.000036" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ilegal" block-list:name="il·legal"/>
+ <!--tf="0.000033" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="colecció" block-list:name="col·lecció"/>
+ <!--tf="0.000030" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="excelent" block-list:name="excel·lent"/>
+ <!--tf="0.000028" -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="intelectual" block-list:name="intel·lectual"/>
+ <!-- Part 2 -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="--" block-list:name="–"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="--&gt;" block-list:name="→"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="-&gt;" block-list:name="→"/>
+ <!--<block-list:block block-list:abbreviated-name="..." block-list:name="…"/> -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="(C)" block-list:name="©"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="(R)" block-list:name="®"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="(tm)" block-list:name="™"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;-" block-list:name="←"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;--" block-list:name="←"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;--&gt;" block-list:name="↔"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="&lt;-&gt;" block-list:name="↔"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="qeu" block-list:name="que"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="sab" block-list:name="sap"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="reb" block-list:name="rep"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dle" block-list:name="del"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="lse" block-list:name="les"/>
+ <!-- problemàtic <block-list:block block-list:abbreviated-name=" y " block-list:name="i"/> -->
+ <!-- Part 3 -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="el tamany" block-list:name="la mida"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="els tamanys" block-list:name="les mides"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="un tamany" block-list:name="una mida"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="uns tamanys" block-list:name="unes mides"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="programaris" block-list:name="programari"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="maquinaris" block-list:name="maquinari"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="contrassenya" block-list:name="contrasenya"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="contrassenyes" block-list:name="contrasenyes"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="SoftCatalà" block-list:name="Softcatalà"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="la sugerència" block-list:name="el suggeriment"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="les sugerències" block-list:name="els suggeriments"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="la suggerència" block-list:name="el suggeriment"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="les suggerències" block-list:name="els suggeriments"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="una sugerència" block-list:name="la suggeriment"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="unes sugerències" block-list:name="els suggeriments"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="una suggerència" block-list:name="el suggeriment"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="unes suggerències" block-list:name="els suggeriments"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="búsqueda" block-list:name="cerca"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="despreci" block-list:name="menyspreu"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="enfermetat" block-list:name="malaltia"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="cantitat" block-list:name="quantitat"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="fetxa" block-list:name="data"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="impar" block-list:name="imparell"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="promedi" block-list:name="mitjana "/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="títul" block-list:name="títol"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="cumpleanys" block-list:name="aniversari"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aconteixement" block-list:name="esdeveniment"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="agravi" block-list:name="greuge"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="antigüetat" block-list:name="antiguitat"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="apertura" block-list:name="obertura"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="atrassar" block-list:name="endarrerir"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="deshauci" block-list:name="desnonament"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="extrany" block-list:name="estrany"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="per lo tant" block-list:name="per tant"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="cumanda" block-list:name="comanda"/>
+ <!-- Part 4 -->
+ <!-- formes verbals -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="tinc que" block-list:name="he de"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="tenen que" block-list:name="s'han de"/>
+ <!-- Apostròfs -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="l'icona" block-list:name="la icona"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="l'instalació" block-list:name="la instal·lació"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="l'universitat" block-list:name="la universitat"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="la última" block-list:name="l'última"/>
+ <!--v/b -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="avans" block-list:name="abans"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="cambia" block-list:name="canvia"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aburrit" block-list:name="avorrit"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="camvi" block-list:name="canvi"/>
+ <!-- Altres -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="es sap" block-list:name="se sap"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="embaixada" block-list:name="ambaixada"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="menu" block-list:name="menú"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="quasevols" block-list:name="quassevol"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="endevant" block-list:name="endavant"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="agraiment" block-list:name="agraïment"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="agraiments" block-list:name="agraïments"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="neixement" block-list:name="naixement"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="endarrera" block-list:name="endarrere"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="a munt" block-list:name="amunt"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="a baix" block-list:name="abaix"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="seguent" block-list:name="següent"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="siusplau" block-list:name="si us plau"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="tantmateix" block-list:name="tanmateix"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="email" block-list:name="correu electrònic"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="periode" block-list:name="període"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="errònea" block-list:name="errònia"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pendre" block-list:name="prendre"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="cancelar" block-list:name="cancel·lar"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="anular" block-list:name="anul·lar"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="conectar" block-list:name="connectar"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="conexió" block-list:name="connexió"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="escritori" block-list:name="escriptori"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="línea" block-list:name="línia"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="errònea" block-list:name="errònia"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="asunto" block-list:name="assumpte"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="solicitar" block-list:name="sol·licitar"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="solicitut" block-list:name="sol·licitud"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="solicitud" block-list:name="sol·licitud"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="donat que" block-list:name="atès que"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="tals com" block-list:name="com ara"/>
+</block-list:block-list>
diff --git a/extras/source/autotext/lang/ca/acor/META-INF/manifest.xml b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/META-INF/manifest.xml
new file mode 100644
index 000000000000..dcdf3facc051
--- /dev/null
+++ b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/META-INF/manifest.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!--
+ * This file is part of the LibreOffice project.
+ *
+ * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+ * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+ * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+ *
+-->
+<manifest>
+ <file-entry media-type="" full-path="/"/>
+ <file-entry media-type="" full-path="META-INF/"/>
+ <file-entry media-type="text/xml" full-path="DocumentList.xml"/>
+ <file-entry media-type="text/xml" full-path="WordExceptList.xml"/>
+ <file-entry media-type="text/xml" full-path="SentenceExceptList.xml"/>
+ <file-entry media-type="text/xml" full-path="BlockList.xml"/>
+</manifest>
diff --git a/extras/source/autotext/lang/ca/acor/SentenceExceptList.xml b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/SentenceExceptList.xml
new file mode 100644
index 000000000000..e44da0f93ae6
--- /dev/null
+++ b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/SentenceExceptList.xml
@@ -0,0 +1,173 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!--
+ * This file is part of the LibreOffice project.
+ *
+ * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+ * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+ * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+ *
+-->
+<!---
+
+ Aquest document és (c)2013 Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>.
+
+ Han col·laborat Jordi Jover <jordijn@softcatala.org>, Joan Moratinos
+ <jmo@softcatala.org> i Joan Montane <jmontane@softcatala.org>
+
+ Es permet l'ús, distribució i modificació d'aquest document d'acord
+ amb la GNU Lesser General Public License versió 3.0 o superior publicada
+ per la Free Software Foundation o la Mozilla Public Licences versió 2.0
+ o superior publicada per la Mozilla Foundation, a la vostra elecció.
+
+ -->
+<block-list:block-list xmlns:block-list="http://openoffice.org/2001/block-list">
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="abr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="a. C."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="acad."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="adj."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="admtiu."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="admtiva"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="adv."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ag."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ago."/>
+ <!-- Ajuntament -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aj."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aprox."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="art."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="arq."/>
+ <!-- Àtic-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="àt."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="aux."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="av."/>
+ <!-- Baixos-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="bxs."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="c."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="cap."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="5è."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="5é."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="5a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="d. C."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="des."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Dr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Dra."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dte."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dupl."/>
+ <!-- dies vista -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="d/v"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dl."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dt."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dc."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dj."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dv."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ds."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="dg."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ed."/>
+ <!-- Eminentíssim -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Emm."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Emma."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="eng."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="entl."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="esc."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="esp."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="esq."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="etc."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ex."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="p.ex."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="p. e."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="exc."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Excm."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Excma."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="exp."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="feb."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="febr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="gen."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="gov."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="gral."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="hect."/>
+ <!-- verificar-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Kg."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Km."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Hble."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="H."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="I."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Il·ltre."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="íd."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Il.lm."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Il·lm."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Il.lma."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Il·lma."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Im."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Ima."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="imp."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="inst."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="int."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="jul."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="jur."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="llic."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="màx."/>
+ <!-- Molt Honorable Senyor -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. H. Sr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. H. Sra."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. Hble. Sr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. Hble. Sra."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="mil."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="mín."/>
+ <!-- Molt Il·lustre Senyor -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. I. Sr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. I. Sra."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. Il.ltre."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="M. Il·ltre."/>
+ <!-- Mossèn -->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Mn."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="nov."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="núm."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="oct."/>
+ <!-- Obra citada-->
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="op. cit."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pàg."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="p. d."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pg."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pl."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pol."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pres."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="1r."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="1a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="prov."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="pta."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ptge."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="4t."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="4a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="quint."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="rbla."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="ref."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="reg."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="rest."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="rev."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="s."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="secre."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Sr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Sra."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="2n."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="2a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="St."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="Sta."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="supl."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="3r."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="3a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="tel."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="telegr."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="v."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="vol."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="6a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="6è."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="6é."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="7a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="7è."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="7é."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="8a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="8è."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="8é."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="9a."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="9è."/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="9é."/>
+</block-list:block-list>
diff --git a/extras/source/autotext/lang/ca/acor/WordExceptList.xml b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/WordExceptList.xml
new file mode 100644
index 000000000000..faeb6a80fcc4
--- /dev/null
+++ b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/WordExceptList.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!--
+ * This file is part of the LibreOffice project.
+ *
+ * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+ * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+ * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+ *
+-->
+<block-list:block-list xmlns:block-list="http://openoffice.org/2001/block-list">
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="GHz"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="MHz"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="OOo"/>
+ <block-list:block block-list:abbreviated-name="THz"/>
+</block-list:block-list>
diff --git a/extras/source/autotext/lang/ca/acor/mimetype b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/mimetype
new file mode 100644
index 000000000000..e69de29bb2d1
--- /dev/null
+++ b/extras/source/autotext/lang/ca/acor/mimetype