summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorOlav Dahlum <odahlum@gmail.com>2010-10-11 21:30:16 +0200
committerLior Kaplan <kaplan@debian.org>2010-10-11 21:30:16 +0200
commitbcea1653eabed1f888cae22d70267bcb46f6c3ee (patch)
tree6c972f60c23a8b125619000e21aad87c781fe276
parent77710999b84ff5f90326529c312248416d139210 (diff)
Norwegian Bokmål translation update
-rw-r--r--po/lo-build-nb.po247
-rw-r--r--po/nb.po32
2 files changed, 147 insertions, 132 deletions
diff --git a/po/lo-build-nb.po b/po/lo-build-nb.po
index 2f3d39d7c..125ae0e8b 100644
--- a/po/lo-build-nb.po
+++ b/po/lo-build-nb.po
@@ -2,23 +2,23 @@
# @TITLE@
# Copyright (C) 2006, SUSE Linux GmbH, Nuremberg
# This file is distributed under the same license as @PACKAGE@ package. FIRST
-# Olav Pettershagen <olav.pet@gmail.com>, 2008.
#. extracted from (input file name not known)
+# Olav Pettershagen <olav.pet@gmail.com>, 2008.
+# Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ooo-build\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcompo"
-"nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20f"
-"ile%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug."
+"cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20file%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-07 12:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-06 18:59+0200\n"
-"Last-Translator: Olav Pettershagen <olav.pet@gmail.com>\n"
-"Language-Team: norsk bokmål\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-10 18:29+0200\n"
+"Last-Translator: Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lists.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
#: connectivity/source/drivers/postgresql/postgresql.xcu#.Drivers.Installed.sdbc_postgresql__.DriverTypeDisplayName.value.text
@@ -37,11 +37,11 @@ msgstr " Piksel"
#: cui/source/options/optfltr.src#RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT.CB_WBAS_WBCTBL.checkbox.text
msgid "E~xecutable code"
-msgstr "K-jørbar kode"
+msgstr "K~jørbar kode"
#: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_ODMADLG.checkbox.text
msgid "Show ODMA DMS dialogs first"
-msgstr "Vis ODMA DMS-dialoger først"
+msgstr "Vis dialoger for ODMA DMS først"
#: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_SAVE_ALWAYS.checkbox.text
msgid "Allow to save document even when the document is not modified"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Endringer"
#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.9.itemlist.text
msgid "Grid"
-msgstr "Raster"
+msgstr "Rutenett"
#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text
msgctxt "cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text"
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "Kompatibilitet"
#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.14.itemlist.text
msgid "AutoCaption"
-msgstr "AutoCaption"
+msgstr "Autooverskrift"
#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.15.itemlist.text
msgid "Mail Merge E-mail"
@@ -87,20 +87,20 @@ msgstr "Flett e-post"
#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text
msgctxt "cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text"
msgid "Distributed"
-msgstr "Distribuert"
+msgstr "Fordelt"
#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.5.stringlist.text
msgid "Justified"
-msgstr "Begrunnet"
+msgstr "Justert"
#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text
msgctxt "cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text"
msgid "Distributed"
-msgstr "Distribuert"
+msgstr "Fordelt"
#: cui/source/tabpages/autocdlg.src#COMMON_CLB_ENTRIES.ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK.string.text
msgid "Correct accidental use of cAPS LOCK key"
-msgstr "Korriger feil bruk av cAPS LOCK-tast"
+msgstr "Korriger feil bruk av tasten Caps Lock"
#: cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text
msgctxt "cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text"
@@ -109,27 +109,27 @@ msgstr " Piksel"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_BLOCK.string.text
msgid "Justify"
-msgstr ""
+msgstr "Juster"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_CENTER.string.text
msgid "Centered horizontally"
-msgstr ""
+msgstr "Vannrett midtstilling"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_LEFT.string.text
msgid "Align left"
-msgstr ""
+msgstr "Juster til venstre"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_REPEAT.string.text
msgid "Repeat alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenta justering"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_RIGHT.string.text
msgid "Align right"
-msgstr ""
+msgstr "Juster til høyre"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_STANDARD.string.text
msgid "Horizontal alignment default"
-msgstr ""
+msgstr "Standard vannrett justering"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_AUTO.string.text
msgid "Automatic"
@@ -138,24 +138,23 @@ msgstr "Automatisk"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE.string.text
msgctxt "editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE.string.text"
msgid "Distributed"
-msgstr "Distribuert"
+msgstr "Fordelt"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_BOTTOM.string.text
msgid "Align to bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Juster til bunn"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_CENTER.string.text
-#, fuzzy
msgid "Centered vertically"
-msgstr "Midtjuster tittel."
+msgstr "Loddrett midtstilling"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_STANDARD.string.text
msgid "Vertical alignment default"
-msgstr ""
+msgstr "Standard loddrett justering"
#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_TOP.string.text
msgid "Align to top"
-msgstr ""
+msgstr "Juster til topp"
#: extensions/source/propctrlr/formres.src#RID_STR_GROUP_NAME.string.text
msgid "Group name"
@@ -163,27 +162,27 @@ msgstr "Gruppenavn"
#: filter/source/config/fragments/filters/calc_OOXML_Template_ui.xcu#Calc_Office_Open_XML_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Spreadsheet Template"
-msgstr ""
+msgstr "Mal for Office Open XML-regneark"
#: filter/source/config/fragments/filters/calc_OOXML_ui.xcu#Calc_Office_Open_XML.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Spreadsheet"
-msgstr ""
+msgstr "Office Open XML-regneark"
#: filter/source/config/fragments/filters/impress_OOXML_Template_ui.xcu#Office_Open_XML_Presentation_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Presentation Template"
-msgstr ""
+msgstr "Office Open XML-presentasjonsmal"
#: filter/source/config/fragments/filters/impress_OOXML_ui.xcu#Office_Open_XML_Presentation.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Presentation"
-msgstr ""
+msgstr "Office Open XML-presentasjon"
#: filter/source/config/fragments/filters/OOXML_Text_Template_ui.xcu#Office_Open_XML_Text_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Text Template"
-msgstr ""
+msgstr "Office Open XML-tekstmal"
#: filter/source/config/fragments/filters/OOXML_Text_ui.xcu#Office_Open_XML_Text.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Text"
-msgstr ""
+msgstr "Office Open XML-tekst"
#: filter/source/config/fragments/internalgraphicfilters/svg_Import.xcu#svg_Import.UIName.value.text
msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
@@ -191,7 +190,7 @@ msgstr "SVG - skalerbar vektorgrafikk"
#: framework/source/classes/resource.src#STR_STATUSBAR_LOGOTEXT.string.text
msgid "A %PRODUCTNAME product by %OOOVENDOR"
-msgstr ""
+msgstr "Basert på %PRODUCTNAME og utgitt av %OOOVENDOR"
#: helpcontent2/source/text/scalc/01/04060107.xhp#par_id936613.help.text
msgid ""
@@ -204,9 +203,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Kolonneseparatoren (skiller elementer på samme rad) og radseparatoren "
"avhenger av språk og lokalitet. Men i denne hjelpetesten brukes symbolene "
-"';' semikolon and '|' pipe for å vise henholdsvis kolonne- og "
-"radseparatorene. Med den engelske lokaliteten brukes for eksempel ',' komma "
-"som kolonneseparator og ';' semikolon som radseparator."
+"«;» semikolon og «|» for å vise henholdsvis kolonne- og "
+"radseparatorene. Med den engelske lokaliseringen brukes for eksempel «,» "
+"som kolonneseparator og «;» som radseparator."
#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#bm_id3147228.help.text
msgid ""
@@ -226,7 +225,7 @@ msgstr ""
#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#hd_id3147438.help.text
msgid "Enable natural sort"
-msgstr "Aktiver naturlig sortering"
+msgstr "Slå på naturlig sortering"
#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#par_id3149378.help.text
msgid ""
@@ -248,24 +247,24 @@ msgstr ""
"sortering er en algoritme som sorterer tall foran strenger, basert på "
"verdien av det numeriske elementet i hvert sortert tall, i stedet for den "
"tradisjonelle metoden med å sortere dem som vanlige strenger.</ahelp> La oss "
-"f.eks. anta at du har en verdiserie som A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, "
+"for eksempel anta at du har en verdiserie som A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, "
"A20, A21. Når du plasserer disse verdiene i en serie celler og kjører denne "
"sorteringen, vil resultatet bli A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, "
"A3, A4, A5, ..., A9. Selv om denne sorteringsmetoden kan være fornuftig for "
"dem som forstår den underliggende sorteringsmekanismen, vil den virke helt "
"meningsløs og upraktisk for resten av oss. Ved å aktivere naturlig "
-"sortering, vil verdier som i eksempelet ovenfor bli sortert \"riktig\", noe "
+"sortering, vil verdier som i eksempelet ovenfor bli sortert «riktig», noe "
"som generelt gjør sorteringshandlinger mer praktiske å bruke."
#: helpcontent2/source/text/shared/guide/protection.xhp#par_id3153104.13.help.text
msgid ""
"Choose <emph>Edit - Changes - Protect Records</emph>. Enter and confirm a "
"password."
-msgstr ""
+msgstr "Velg <emph>Rediger → Endringer → Beskytt endringer</emph>. Angi og bekreft et passord."
#: helpcontent2/source/text/shared/guide/redlining_protect.xhp#par_id3153345.4.help.text
msgid "Enter a password and confirm it. Click <emph>OK</emph>."
-msgstr ""
+msgstr "Angi et passord og bekreft deg. Trykk på <emph>OK<emph>."
#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text"
@@ -294,7 +293,7 @@ msgid ""
"name=\"Comparison\">Comparison</link>"
msgstr ""
"<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" "
-"name=\"Sammenligning\">Comparison</link>"
+"name=\"Sammenligning\">Sammenligning</link>"
#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3155419.help.text
msgid "Compare Documents"
@@ -330,7 +329,7 @@ msgstr ""
#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149562.help.text
msgid "Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto."
-msgstr "Flere innstillinger for sammenligning hvis valgt modus ikke er Auto."
+msgstr "Flere innstillinger for sammenligning hvis valgt modus ikke er «Automatisk»."
#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3151042.help.text
msgid ""
@@ -373,8 +372,8 @@ msgid ""
"- Compare Document</emph></link>."
msgstr ""
"For å sammenligne dette dokumentet med et annet, velg <link "
-"href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Sett opp sammenligning av "
-"dokumenter\"><emph>Edit - Compare Document</emph></link>."
+"href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Rediger → Sammenlign dokumenter\"> "
+"<emph>Rediger → Sammenlign dokumenter</emph></link>."
#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text"
@@ -389,6 +388,11 @@ msgid ""
"Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - "
"Comparison</emph></variable>"
msgstr ""
+"<variable id=\"comparisonoptions\">Åpne et tekstdokument, velg "
+"<emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME → "
+"Innstillinger</caseinline><defaultinline>Verktøy → "
+"Innstillinger</defaultinline></switchinline> → %PRODUCTNAME Writer → "
+"Sammenligning</emph></variable>"
#: helpcontent2/source/text/swriter/guide/protection.xhp#par_id3144764.32.help.text
msgid ""
@@ -397,28 +401,34 @@ msgid ""
"password</emph> check boxes. (If the section already exists: <emph>Format - "
"Sections</emph>.) Enter and confirm a password."
msgstr ""
+"Marker teksten. Velg <emph>Sett inn → Bolk → Bolk</emph>, og under "
+"<emph>Skrivebeskyttelse</emph>, velg avkryssingboksene <emph>Beskytt</emph> og <emph>Med "
+"passord</emph>. (Hvis bolken allerede finnes: <emph>Format → "
+"Bolker</emph>.) Angi og bekreft et passord."
#: instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages/Control.ulf#OOO_CONTROL_124.LngText.text
msgid ""
"Build contributed in collaboration with the community by The Document "
"Foundation. For credits, see: http://www.documentfoundation.org"
msgstr ""
+"Bygd i samarbeid med miljøet rundt The Document "
+"Foundation. For mer informasjon: http://www.documentfoundation.org"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataForm.Label.value.text
msgid "D~ataForm..."
-msgstr "D~ataformat..."
+msgstr "D~ataskjema …"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleMergeCells.Label.value.text
msgid "M~erge and Center Cells"
-msgstr "S~lå sammen og sentrer celler"
+msgstr "S~lå sammen og midtstill celler"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleSheetGrid.Label.value.text
msgid "Toggle Grid Lines for Current Sheet"
-msgstr "Vis/Skjul rutenett for gjeldende ark"
+msgstr "Vis/skjul rutenettlinjer for gjeldende ark"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_DelBreakMenu.Label.value.text
msgid "Delete Page ~Break"
-msgstr "Slett side ~skift"
+msgstr "Slett side~skift"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertBreakMenu.Label.value.text
msgid "Page ~Break"
@@ -452,29 +462,29 @@ msgstr "~Oppgrader til fullversjon"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_ShowLicense.Label.value.text
msgid "License Information..."
-msgstr ""
+msgstr "Lisensinformasjon …"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno_SubscriptionMenu.Label.value.text
msgid "~Subscription"
-msgstr "~Abonner"
+msgstr "~Abonnement"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_NavigateBack.Label.value.text
msgid "Back"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbake"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_NavigateForward.Label.value.text
msgid "Forward"
-msgstr ""
+msgstr "Forover"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterGlobalWindowState.xcu#..WriterGlobalWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterGlobalWindowState.xcu#..WriterGlobalWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text"
msgid "Navigation"
-msgstr ""
+msgstr "Navigasjon"
#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterWindowState.xcu#..WriterWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterWindowState.xcu#..WriterWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text"
msgid "Navigation"
-msgstr ""
+msgstr "Navigasjon"
#: scp2/source/accessories/module_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES.LngText.text
msgid ""
@@ -494,14 +504,14 @@ msgstr "Flere skrifttyper for %PRODUCTNAME og andre programmer."
#: scp2/source/accessories/module_font_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_FONTS.LngText.text
msgid "Fonts"
-msgstr "Skrifttyper"
+msgstr "Skrifter"
#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
msgid ""
"The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in "
"various themes."
msgstr ""
-"Galleriet %PRODUCTNAME inneholder mer enn tre tusen elementer under "
+"Galleriet i %PRODUCTNAME inneholder mer enn tre tusen elementer under "
"forskjellige temaer."
#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
@@ -537,13 +547,12 @@ msgid ""
"Create perfect documents within seconds with document templates. Common "
"templates contain language intependent templates."
msgstr ""
-"Opprett perfekte dokumenter på noen sekunder ved hjelp av dokumentmaler. "
+"Lag perfekte dokumenter på noen sekunder ved hjelp av dokumentmaler. "
"Vanlige maler finnes på flere språk."
#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
msgid "Create perfect documents within seconds with document templates."
-msgstr ""
-"Opprett perfekte dokumenter på noen sekunder ved hjelp av dokumentmaler."
+msgstr "Lag perfekte dokumenter på noen sekunder ved hjelp av dokumentmaler."
#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
msgid "Common templates"
@@ -556,11 +565,11 @@ msgstr "Maler"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
msgid "Convert Text to Number"
-msgstr ""
+msgstr "Gjør om tekst til nummer"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
msgid "Google Docs & Zoho"
-msgstr ""
+msgstr "Google Docs & Zoho"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
msgid ""
@@ -568,11 +577,14 @@ msgid ""
"articles (eg. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) to avoid bad article and number "
"combination in cross-references."
msgstr ""
+"Verktøylinje for å legge til kryssreferanser med automatiske vilkår for ungarske "
+"artikler (for eksempel: *az* 5. ábra, *a* 6. ábra), slik at ugyldige artikkel og "
+"tegnkombinasjoner unngås."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
-msgstr ""
+msgstr "LanguageTool, åpen kildekode-stavekontroll"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
@@ -585,7 +597,7 @@ msgid ""
"servers without having to know the syntax of the MediaWiki markup language."
msgstr ""
"Med Sun Wiki Publisher kan du opprette Wiki-artikler på MediaWiki-servere "
-"uten å kjenne til sytaksen i MediaWiki markup language."
+"uten å kjenne til syntaksen i MediaWiki markup language."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER.LngText.text
msgid ""
@@ -605,24 +617,24 @@ msgstr ""
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text"
msgid "Solver for Nonlinear Programming"
-msgstr "Beregningsverktøy for ikke-lineær programmering"
+msgstr "Løser for ikke-lineær programmering"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
msgid ""
"The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency conversion "
"spreadsheet functions."
msgstr ""
-"NUMBERTEXT/MONEYTEXT-funksjonene er regnearkfunksjoner for tallbetegnelser "
+"Funksjonene NUMBERTEXT/MONEYTEXT er regnearkfunksjoner for tallbetegnelser "
"og valutakonvertering."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
msgid "Metaweblog Support"
-msgstr "Metaweblog-støtte"
+msgstr "Støtte for Metaweblog"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
msgid "The PDF Import Extension allows you to import and modify PDF documents."
-msgstr "Med PDF Import-utvidelsen kan du importere og redigere PDF-dokumenter."
+msgstr "Med utvidelsen PDF Import kan du importere og redigere PDF-dokumenter."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN.LngText.text
msgid ""
@@ -631,30 +643,33 @@ msgid ""
"notes, and a presentation timer whereas the audience see only the current "
"slide."
msgstr ""
-"Presenter Console-utvidelsen gir deg mer kontroll over presentasjonen, "
-"f.eks. ved at du kan se neste lysbilde, notatene for lysbildene og en "
+"Utvidelsen Presenter Console gir deg mer kontroll over presentasjonen, "
+"for eksempel ved at du kan se neste lysbilde, notatene for lysbildene og en "
"presentasjonsklokke, uten at publikum ser noe annet enn gjeldende lysbilde."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_REPORTDESIGN.LngText.text
-#, fuzzy
msgid "Report Builder"
-msgstr "Sun Report Builder"
+msgstr "Rapportbygger"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK.LngText.text
msgid ""
"Use the OpenOffice.org template package to save time and professional \"look "
"and feel\" of templates ensure output is noticed and read."
msgstr ""
-"Bruk pakken med OpenOffice.org-maler for å spare tid. Maler med et "
+"Bruk pakken med maler for OpenOffice.org for å spare tid. Maler med et "
"profesjonelt utseende sikrer et godt resultat som blir lagt merke til."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
+#, fuzzy
msgid ""
"Toolbar for Graphite smart font features: ligatures, small caps, old style "
"numbers, proportional or monospaced numbers, automatic thousand separators, "
"minus sign, real superscript and subscript, German umlaut variants, "
"fractions."
msgstr ""
+"Verktøylinje for Graphites smarte skriftfunksjoner: ligaturer, små bokstaver, klassiske numre, "
+"størrelsesforhold for (hva mener de her...) tall, automatisk tegn for tusen-skille, minustegn, "
+"ekte hevet og senket skrift, forskjellige tyske aksenttegn, brøker."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text"
@@ -668,7 +683,7 @@ msgstr "Nyttige utvidelser for %PRODUCTNAME."
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
msgid "Convert Text to Number"
-msgstr ""
+msgstr "Gjør om tekst til nummer"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
msgid "GoogleDocs"
@@ -676,12 +691,12 @@ msgstr "GoogleDocs"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
msgid "Hungarian cross-reference toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "Verktøylinje for ungarske kryssreferanser"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
-msgstr ""
+msgstr "LanguageTool, åpen kildekode-stavekontroll"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
@@ -704,7 +719,7 @@ msgstr ""
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text"
msgid "Solver for Nonlinear Programming"
-msgstr "Beregningsverktøy for ikke-lineær programmering"
+msgstr "Løser for ikke-lineær programmering"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
msgid "Numbertext"
@@ -713,7 +728,7 @@ msgstr "Numbertext"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
msgid "Metaweblog Support"
-msgstr "Metaweblog-støtte"
+msgstr "Støtte for Metaweblog"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
msgid "Sun PDF Import"
@@ -733,7 +748,7 @@ msgstr "Sun Professional Template Pack"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
msgid "Typography toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "Typografisk verktøylinje"
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text"
@@ -746,21 +761,21 @@ msgstr "Utvidelser"
#: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
msgid "Support for SVG Import"
-msgstr "Støtte for SVG-import"
+msgstr "Støtte for importering av SVG"
#: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
msgid "SVG Import"
-msgstr "SVG-import"
+msgstr "SVG-importering"
#: scp2/source/ooo/folderitem_ooo.ulf#STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE.LngText.text
msgid ""
"LibreOffice, the office productivity suite provided by The Document "
"Foundation. See http://www.documentfoundation.org"
-msgstr ""
+msgstr "LibreOffice, kontorpakken utgitt av The Document Foundation: http://www.documentfoundation.org"
#: scp2/source/ooo/registryitem_ooo.ulf#STR_REG_VAL_APPCAPABILITY_DESCRIPTION_OOO.LngText.text
msgid "LibreOffice"
-msgstr ""
+msgstr "LibreOffice"
#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_DELLNK.SID_DRAW_HLINK_DELETE.menuitem.text
msgid "~Remove Hyperlink"
@@ -768,27 +783,27 @@ msgstr "~Fjern hyperlenke"
#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_EDITLNK.SID_DRAW_HLINK_EDIT.menuitem.text
msgid "~Hyperlink..."
-msgstr "~Hyperlenke..."
+msgstr "~Hyperlenke …"
#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object"
-msgstr "~Aktiver OLE-objekt"
+msgstr "~Slå på OLE-objekt"
#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object outplace"
-msgstr "~Aktiver OLE-objekt eksternt"
+msgstr "~Slå på OLE-objekt eksternt"
#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object"
-msgstr "~Aktiver OLE-objekt"
+msgstr "~Slå på OLE-objekt"
#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object outplace"
-msgstr "~Aktiver OLE-objekt eksternt"
+msgstr "~Slå på OLE-objekt eksternt"
#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.LAB_DATAFORM_RECORDNO.fixedtext.text
msgid "/"
@@ -796,7 +811,7 @@ msgstr "/"
#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.modaldialog.text
msgid "Data Form"
-msgstr "Dataformat"
+msgstr "Dataskjema"
#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_CLOSE.pushbutton.text
msgid "Close"
@@ -804,7 +819,7 @@ msgstr "Lukk"
#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_DELETE.pushbutton.text
msgid "Delete"
-msgstr "Fjern"
+msgstr "Slett"
#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_LAST.pushbutton.text
msgid "Last Record"
@@ -836,11 +851,11 @@ msgstr "Gruppeboks"
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_CHECKBOX.string.text
msgid "Check Box"
-msgstr "Avkryssingsboks "
+msgstr "Avkryssingsboks"
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LABEL.string.text
msgid "Label"
-msgstr "Betegnelse"
+msgstr "Overskrift"
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LISTBOX.string.text
msgid "List Box"
@@ -885,7 +900,7 @@ msgstr "Rektangel"
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_TEXTBOX.string.text
msgid "Text Box"
-msgstr "Tekstboks"
+msgstr "Skrivefelt"
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text
msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text"
@@ -911,11 +926,11 @@ msgstr "~Funksjon"
#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARRAY_C.fixedtext.text
msgid "Array co~lumn"
-msgstr "Samleko~lonne"
+msgstr "Matriseko~lonne"
#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARRAY_R.fixedtext.text
msgid "Array ~row"
-msgstr "Samle~rad"
+msgstr "Matrise~rad"
#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SYNTAX.fixedtext.text
msgid "Formula ~syntax"
@@ -943,7 +958,7 @@ msgstr "Excel R1C1"
#: sc/source/ui/src/popup.src#RID_POPUP_PAGEBREAK.SID_INSERT_POSTIT.menuitem.text
msgid "Insert Not~e"
-msgstr "Sett inn merkna_d"
+msgstr "Sett inn ~merknad"
#: sc/source/ui/src/sortdlg.src#RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS.BTN_NATURALSORT.checkbox.text
msgid "Enable ~natural sort"
@@ -963,29 +978,29 @@ msgstr "~Eksternt OLE-objekt"
#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_SAVE_GRAPHIC.menuitem.text
msgid "Save ~Graphic..."
-msgstr "Lagre ~grafikk..."
+msgstr "Lagre ~grafikk …"
#: sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_FILLHOLES.metricfield.text
msgctxt "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_FILLHOLES.metricfield.text"
msgid " Pixel"
-msgstr " Piksel"
+msgstr " Punkt"
#: sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text
msgctxt "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text"
msgid " Pixel"
-msgstr " Piksel"
+msgstr " Punkt"
#: sfx2/source/appl/sfx.src#RID_SFXSTR_AVMEDIALINK.string.text
msgid "Audio/Video"
-msgstr "Audio/Video"
+msgstr "Lyd/bilde"
#: sfx2/source/dialog/dinfdlg.src#TP_DOCINFODOC.BTN_CHANGE_PASS.pushbutton.text
msgid "Change ~Password..."
-msgstr "Endre ~passord"
+msgstr "Endre ~passord …"
#: sfx2/source/dialog/passwd.src#DLG_PASSWD.STR_PASSWD_EMPTY.string.text
msgid "(The password can be empty)"
-msgstr "(passord er ikke nødvendig)"
+msgstr "(passordet kan være blankt)"
#: sfx2/source/dialog/passwd.src#DLG_PASSWD.STR_PASSWD_MIN_LEN.string.text
msgid "(Minimum $(MINLEN) characters)"
@@ -993,7 +1008,7 @@ msgstr "(Minimum $(MINLEN) tegn)"
#: sfx2/source/doc/doctempl.src#TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY.11.itemlist.text
msgid "Labels"
-msgstr "Betegnelser"
+msgstr "Overskrifter"
#: svl/source/misc/mediatyp.src#STR_SVT_MIMETYPE_AUDIO_VORBIS.string.text
msgid "Audio file"
@@ -1005,7 +1020,7 @@ msgstr "Videofil"
#: svx/inc/globlmn_tmpl.hrc#ITEM_SHOW_LICENSE.#define.text
msgid "License information..."
-msgstr ""
+msgstr "Lisensinformasjon …"
#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_NO.cancelbutton.text
msgid "~Embed Graphic"
@@ -1018,13 +1033,13 @@ msgid ""
"Do you want to embed the graphic instead?"
msgstr ""
"Filen %FILENAME vil ikke bli lagret sammen med dokumentet. Det vil bare bli "
-"refererert til den via en lenke. Dette er ikke lurt hvis du skal flytte "
+"referert til den via en lenke. Dette er ikke lurt hvis du skal flytte "
"og/eller endre navn på filene. Vil du sette inn grafikken i dokumentet i "
"stedet?"
#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.CB_WARNING_OFF.checkbox.text
msgid "~Ask when linking a graphic"
-msgstr "~Spør om lenke til grafikk"
+msgstr "~Spør ved lenking av grafikk"
#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_OK.okbutton.text
msgid "~Keep Link"
@@ -1420,7 +1435,7 @@ msgstr "Fotografier - reiser"
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PNEUMATIC_PARTS.string.text
msgid "Pneumatic - parts"
-msgstr "Pneumatikk - deler"
+msgstr "Pneumatiske deler"
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_RELIGION.string.text
msgid "Religion"
@@ -1440,15 +1455,15 @@ msgstr "Former 2"
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SIGNS_DANGER.string.text
msgid "Signs - danger"
-msgstr "Skilter - fare"
+msgstr "Fareskilt"
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SIGNS.string.text
msgid "Signs"
-msgstr "Skilter"
+msgstr "Skilt"
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SMILES.string.text
msgid "Smilies"
-msgstr "Fjesinger"
+msgstr "Humørfjes"
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SPECIAL_PICTOGRAMM.string.text
msgid "Special Pictogramms"
@@ -1468,11 +1483,11 @@ msgstr "Vær"
#: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_STR_VERSION.string.text
msgid "%PRODUCTNAME %ABOUTBOXPRODUCTVERSION %PRODUCTEXTENSION"
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME %ABOUTBOXPRODUCTVERSION %PRODUCTEXTENSION"
#: svx/source/stbctrls/stbctrls.src#RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_NO.string.text
msgid "The document has not been modified since the last save."
-msgstr "Dokumentet er ikke endret siden siste gang det ble lagret."
+msgstr "Dokumentet er ikke endret siden det ble lagret."
#: svx/source/stbctrls/stbctrls.src#RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES.string.text
msgid "The document has been modified. Double-click to save the document."
@@ -1505,7 +1520,7 @@ msgstr "Bruk ~RSID"
#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_AUTO.radiobutton.text
msgid "~Auto"
-msgstr "~Auto"
+msgstr "~Automatisk"
#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_CHAR.radiobutton.text
msgid "By ~character"
@@ -1541,7 +1556,7 @@ msgstr "( 1 - 48 )"
msgid ""
"The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF "
"document format. Supported by The Document Foundation."
-msgstr ""
+msgstr "Kontorpakken støttet av The Document Foundation, kompatibel med det åpne og standardiserte dokumentformatet ODF."
# cancel button label
#: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_CANCEL.string.text
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 3ce63090f..d1e3365f7 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,20 +1,22 @@
# Norwegian translations for PACKAGE package.
# Copyright (C) 2003 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2003-2006.
#
+# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2003-2006.
+# Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.1RC3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-18 13:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-04-18 13:50+0200\n"
-"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
-"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 01:03+0200\n"
+"Last-Translator: Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lists.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
#: ../desktop/template.desktop.in.in.h:1
msgid "Office Suite"
@@ -49,16 +51,16 @@ msgid ""
"Manage databases, create queries and reports to track and manage your "
"information by using Base."
msgstr ""
-"Håndter databaser, lag spørringer og rapporter og håndter informasjon ved "
+"Håndter databaser, lag spørringer og rapporter og behandle informasjon ved "
"hjelp av Base."
#: ../desktop/base.desktop.in.in.h:3
msgid "LibreOffice Base"
-msgstr "LibreOffice basis"
+msgstr "LibreOffice Base"
#: ../desktop/web.desktop.in.in.h:1
msgid "Create and edit Web pages by using Writer."
-msgstr "Opprett og rediger nettsider med bruk av Writer."
+msgstr "Lag og rediger nettsider med bruk av Writer."
#: ../desktop/web.desktop.in.in.h:2
msgid "LibreOffice Writer/Web"
@@ -77,8 +79,8 @@ msgid ""
"Perform calculation, analyze information and manage lists in spreadsheets by "
"using Calc."
msgstr ""
-"Utfør beregninger, analyser informasjon og håndter lister i regneark ved å "
-"bruke Calc."
+"Utfør beregninger, analyser informasjon og håndter lister i regneark ved "
+"hjelp av Calc."
#: ../desktop/calc.desktop.in.in.h:3
msgid "Spreadsheet"
@@ -89,7 +91,7 @@ msgid ""
"Create and edit text and graphics in letters, reports, documents and Web "
"pages by using Writer."
msgstr ""
-"Opprett og rediger tekst og bilder i brev, rapporter, dokumenter og "
+"Lag og rediger tekst og bilder i brev, rapporter, dokumenter og "
"nettsider ved å bruke Writer."
#: ../desktop/writer.desktop.in.in.h:2
@@ -98,12 +100,11 @@ msgstr "LibreOffice Writer"
#: ../desktop/writer.desktop.in.in.h:3
msgid "Word Processor"
-msgstr "Tekstbehandling"
+msgstr "Tekstbehandler"
#: ../desktop/draw.desktop.in.in.h:1
msgid "Create and edit drawings, flow charts, and logos by using Draw."
-msgstr ""
-"Opprett og rediger tegninger, flytdiagrammer og logoer ved å bruke Draw."
+msgstr "Lag og rediger tegninger, flytdiagrammer og logoer ved å bruke Draw."
#: ../desktop/draw.desktop.in.in.h:2
msgid "Drawing"
@@ -115,8 +116,7 @@ msgstr "LibreOffice Draw"
#: ../desktop/math.desktop.in.in.h:1
msgid "Create and edit scientific formulas and equations by using Math."
-msgstr ""
-"Opprett og rediger vitenskapelige formler og ligninger ved bruk av Math."
+msgstr "Lag og rediger vitenskapelige formler og ligninger ved bruk av Math."
#: ../desktop/math.desktop.in.in.h:2
msgid "Formula"
@@ -124,4 +124,4 @@ msgstr "Formel"
#: ../desktop/math.desktop.in.in.h:3
msgid "LibreOffice Math"
-msgstr "LibreOffice Math"
+msgstr "LibreOffice Math" \ No newline at end of file