summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 1a9360428d2f37e4a38c7eed281ab4596e74e0ce (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
# Swedish translation for gst-plugins-ugly.
# Copyright (C) 2007-2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-ugly package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-ugly 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 23:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-31 16:08+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"

#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:199
msgid "Could not read from CD."
msgstr "Kunde inte läsa från cd."

#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:406
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."

#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:413
msgid "Disc is not an Audio CD."
msgstr "Skivan är inte en ljud-cd."

#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:231 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:238
msgid "Could not open DVD"
msgstr "Kunde inte öppna dvd"

#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:245 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:621
#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:628
#, c-format
msgid "Could not open DVD title %d"
msgstr "Kunde inte öppna dvd-titel %d"

#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:251
#, c-format
msgid "Failed to go to chapter %d of DVD title %d"
msgstr "Misslyckades med att gå till kapitel %d för dvd-titel %d"

#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:635
#, c-format
msgid "Could not open DVD title %d. Interactive titles are not supported by this element"
msgstr "Kunde inte öppna dvd-titel %d. Interaktiva titlar stöds inte av det här elementet"

#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:989
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara för att dvd:n är krypterad och ett dvd-avkrypteringsbibliotek inte är installerat."

#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:992
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunde inte läsa dvd."

#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:395
msgid "Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
msgstr "Misslyckades med att konfigurera LAME mp3 ljudkodare. Kontrollera dina kodningsparametrar."

#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:427 ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:488
#, c-format
msgid "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The bitrate was changed to %d kbit/s."
msgstr "Den begärda bitfrekvensen %d kbit/s för egenskapen \"%s\" tillåts inte. Bitfrekvensen ändrades till %d kbit/s."

#: ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:411
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
msgstr "Misslyckades med att konfigurera TwoLAME-kodaren. Kontrollera dina kodningsparametrar."

#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:425
msgid "This stream contains no data."
msgstr "Den här strömmen innehåller inget data."

#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:432 gst/asfdemux/gstasfdemux.c:1984
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Fel i intern dataström."