summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po58
1 files changed, 28 insertions, 30 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 32778378..1a936042 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,76 +8,74 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-ugly 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-09-18 16:18+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-09-25 23:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-31 16:08+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:199
msgid "Could not read from CD."
msgstr "Kunde inte läsa från cd."
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:406
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:413
msgid "Disc is not an Audio CD."
msgstr "Skivan är inte en ljud-cd."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:231 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:238
msgid "Could not open DVD"
msgstr "Kunde inte öppna dvd"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:245 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:621
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:628
#, c-format
msgid "Could not open DVD title %d"
msgstr "Kunde inte öppna dvd-titel %d"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:251
#, c-format
msgid "Failed to go to chapter %d of DVD title %d"
msgstr "Misslyckades med att gå till kapitel %d för dvd-titel %d"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:635
#, c-format
-msgid ""
-"Could not open DVD title %d. Interactive titles are not supported by this "
-"element"
-msgstr ""
-"Kunde inte öppna dvd-titel %d. Interaktiva titlar stöds inte av det här "
-"elementet"
+msgid "Could not open DVD title %d. Interactive titles are not supported by this element"
+msgstr "Kunde inte öppna dvd-titel %d. Interaktiva titlar stöds inte av det här elementet"
-msgid ""
-"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
-"decryption library is not installed."
-msgstr ""
-"Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara för att dvd:n är krypterad och ett dvd-"
-"avkrypteringsbibliotek inte är installerat."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:989
+msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
+msgstr "Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara för att dvd:n är krypterad och ett dvd-avkrypteringsbibliotek inte är installerat."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:992
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunde inte läsa dvd."
-msgid ""
-"Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att konfigurera LAME mp3 ljudkodare. Kontrollera dina "
-"kodningsparametrar."
+#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:395
+msgid "Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
+msgstr "Misslyckades med att konfigurera LAME mp3 ljudkodare. Kontrollera dina kodningsparametrar."
+#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:427 ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:488
#, c-format
-msgid ""
-"The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
-"bitrate was changed to %d kbit/s."
-msgstr ""
-"Den begärda bitfrekvensen %d kbit/s för egenskapen \"%s\" tillåts inte. "
-"Bitfrekvensen ändrades till %d kbit/s."
+msgid "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The bitrate was changed to %d kbit/s."
+msgstr "Den begärda bitfrekvensen %d kbit/s för egenskapen \"%s\" tillåts inte. Bitfrekvensen ändrades till %d kbit/s."
+#: ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:411
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att konfigurera TwoLAME-kodaren. Kontrollera dina "
-"kodningsparametrar."
+msgstr "Misslyckades med att konfigurera TwoLAME-kodaren. Kontrollera dina kodningsparametrar."
+#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:425
msgid "This stream contains no data."
msgstr "Den här strömmen innehåller inget data."
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Fel i intern dataström."
+#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:432 gst/asfdemux/gstasfdemux.c:1984
+msgid "Internal data stream error."
+msgstr "Fel i intern dataström."