summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSebastian Dröge <sebastian@centricular.com>2017-04-07 15:07:50 +0300
committerSebastian Dröge <sebastian@centricular.com>2017-04-07 15:07:50 +0300
commitd4db6fa3d27e5d8a53bfc3d0931eb2524bf8af17 (patch)
tree36d1fa3c4673c50210e42aaa742db8c111f70182
parent18d84dfa2352f5db6dc4ed6bc7c4200a49647803 (diff)
po: Update translations
-rw-r--r--po/id.po50
-rw-r--r--po/sv.po58
2 files changed, 54 insertions, 54 deletions
diff --git a/po/id.po b/po/id.po
index 10272bbf..79e3f50b 100644
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -6,74 +6,76 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-ugly 1.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-24 12:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-09 15:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-27 20:04+0700\n"
"Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: id\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:199
msgid "Could not read from CD."
msgstr "Tak dapat membaca dari CD."
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:406
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Tak dapat membuka divais CD untuk dibaca."
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:413
msgid "Disc is not an Audio CD."
msgstr "Cakram bukan CD Audio."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:228 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:235
msgid "Could not open DVD"
msgstr "Tak dapat membuka DVD"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:242 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:618
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:625
#, c-format
msgid "Could not open DVD title %d"
msgstr "Tak dapat membuka judul DVD %d"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:248
#, c-format
msgid "Failed to go to chapter %d of DVD title %d"
msgstr "Gagal pergi ke bab %d dari judul DVD %d"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:632
#, c-format
-msgid ""
-"Could not open DVD title %d. Interactive titles are not supported by this "
-"element"
-msgstr ""
-"Tak dapat membuka judul DVD %d. Judul interaktif tidak didukung oleh elemen "
-"ini"
+msgid "Could not open DVD title %d. Interactive titles are not supported by this element"
+msgstr "Tak dapat membuka judul DVD %d. Judul interaktif tidak didukung oleh elemen ini"
-msgid ""
-"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
-"decryption library is not installed."
-msgstr ""
-"Tak dapat membaca DVD. Hal ini karena DVD terenkripsi dan pustaka dekripsi "
-"DVD tidak diinstal."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:985
+msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
+msgstr "Tak dapat membaca DVD. Hal ini karena DVD terenkripsi dan pustaka dekripsi DVD tidak diinstal."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:988
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Tak dapat membaca DVD."
-msgid ""
-"Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
+#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:394
+msgid "Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
msgstr "Gagal mengatur penyandi audio mp3 LAME. Cek parameter penyandian anda."
+#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:426 ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:486
#, c-format
-msgid ""
-"The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
-"bitrate was changed to %d kbit/s."
-msgstr ""
-"Bitrasi %d kbit/s yang diminta untuk properti '%s' tidak diizinkan. Bitrasi "
-"diubah ke %d kbit/s."
+msgid "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The bitrate was changed to %d kbit/s."
+msgstr "Bitrasi %d kbit/s yang diminta untuk properti '%s' tidak diizinkan. Bitrasi diubah ke %d kbit/s."
+#: ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:411
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
msgstr "Gagal mengatur penyandi TwoLAME. Cek parameter penyandian anda."
+#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:412
msgid "This stream contains no data."
msgstr "Arus ini tidak berisi data."
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Galat arus data internal."
+#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:419 gst/asfdemux/gstasfdemux.c:1971
+msgid "Internal data stream error."
+msgstr "Galat arus data internal."
#~ msgid "Invalid title information on DVD."
#~ msgstr "Informasi judul tidak sah pada DVD."
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 08ab591d..1a936042 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,76 +8,74 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-ugly 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-24 12:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-09-25 23:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-31 16:08+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:199
msgid "Could not read from CD."
msgstr "Kunde inte läsa från cd."
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:406
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."
+#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:413
msgid "Disc is not an Audio CD."
msgstr "Skivan är inte en ljud-cd."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:231 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:238
msgid "Could not open DVD"
msgstr "Kunde inte öppna dvd"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:245 ext/dvdread/dvdreadsrc.c:621
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:628
#, c-format
msgid "Could not open DVD title %d"
msgstr "Kunde inte öppna dvd-titel %d"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:251
#, c-format
msgid "Failed to go to chapter %d of DVD title %d"
msgstr "Misslyckades med att gå till kapitel %d för dvd-titel %d"
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:635
#, c-format
-msgid ""
-"Could not open DVD title %d. Interactive titles are not supported by this "
-"element"
-msgstr ""
-"Kunde inte öppna dvd-titel %d. Interaktiva titlar stöds inte av det här "
-"elementet"
+msgid "Could not open DVD title %d. Interactive titles are not supported by this element"
+msgstr "Kunde inte öppna dvd-titel %d. Interaktiva titlar stöds inte av det här elementet"
-msgid ""
-"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
-"decryption library is not installed."
-msgstr ""
-"Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara för att dvd:n är krypterad och ett dvd-"
-"avkrypteringsbibliotek inte är installerat."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:989
+msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
+msgstr "Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara för att dvd:n är krypterad och ett dvd-avkrypteringsbibliotek inte är installerat."
+#: ext/dvdread/dvdreadsrc.c:992
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunde inte läsa dvd."
-msgid ""
-"Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att konfigurera LAME mp3 ljudkodare. Kontrollera dina "
-"kodningsparametrar."
+#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:395
+msgid "Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
+msgstr "Misslyckades med att konfigurera LAME mp3 ljudkodare. Kontrollera dina kodningsparametrar."
+#: ext/lame/gstlamemp3enc.c:427 ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:488
#, c-format
-msgid ""
-"The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
-"bitrate was changed to %d kbit/s."
-msgstr ""
-"Den begärda bitfrekvensen %d kbit/s för egenskapen \"%s\" tillåts inte. "
-"Bitfrekvensen ändrades till %d kbit/s."
+msgid "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The bitrate was changed to %d kbit/s."
+msgstr "Den begärda bitfrekvensen %d kbit/s för egenskapen \"%s\" tillåts inte. Bitfrekvensen ändrades till %d kbit/s."
+#: ext/twolame/gsttwolamemp2enc.c:411
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att konfigurera TwoLAME-kodaren. Kontrollera dina "
-"kodningsparametrar."
+msgstr "Misslyckades med att konfigurera TwoLAME-kodaren. Kontrollera dina kodningsparametrar."
+#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:425
msgid "This stream contains no data."
msgstr "Den här strömmen innehåller inget data."
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Fel i intern dataström."
+#: gst/asfdemux/gstasfdemux.c:432 gst/asfdemux/gstasfdemux.c:1984
+msgid "Internal data stream error."
+msgstr "Fel i intern dataström."