summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 97909d29a288eb0c73637e97ec042b2680c64e00 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
# Swedish translation for gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-29 12:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 20:29+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunde inte läsa titelinformation för dvd."

#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att öppna dvd-enheten \"%s\"."

msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Misslyckades med att ställa in PGC-baserad spolning."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Internt klockfel."

msgid "Internal data flow error."
msgstr "Internt fel i dataflöde."

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Inget filnamn angavs för skrivning."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Internt fel i dataström."

#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte skriva till filen \"%s\"."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."

#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte öppna framändsenheten \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte få inställningar från framändsenheten \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."

msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för mixningshantering."

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för mixningshantering. Denna version av Open "
"Sound System stöds inte av detta element."

msgid "Volume"
msgstr "Volym"

msgid "Master"
msgstr "Övergripande"

msgid "Front"
msgstr "Fram"

msgid "Rear"
msgstr "Bak"

msgid "Headphones"
msgstr "Hörlurar"

# LFE=lågfrekvenseffekter
msgid "Center"
msgstr "Center"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

msgid "Side"
msgstr "Sida"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Inbyggd högtalare"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ut"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ut"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX ut"

msgid "Bass"
msgstr "Bas"

msgid "Treble"
msgstr "Diskant"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D-djup"

msgid "3D Center"
msgstr "3D-center"

msgid "3D Enhance"
msgstr "3D-förbättring"

msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "Line Out"
msgstr "Linje ut"

msgid "Line In"
msgstr "Linje in"

msgid "Internal CD"
msgstr "Intern cd"

msgid "Video In"
msgstr "Video in"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 in"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 in"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX in"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Record Gain"
msgstr "Inspelningsförstärkning"

msgid "Output Gain"
msgstr "Utgångsförstärkning"

msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofonförstärkning"

msgid "Loopback"
msgstr "Vändslinga"

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnostik"

msgid "Bass Boost"
msgstr "Basförstärkning"

msgid "Playback Ports"
msgstr "Uppspelningsportar"

msgid "Input"
msgstr "Ingång"

msgid "Record Source"
msgstr "Inspelningskälla"

msgid "Monitor Source"
msgstr "Monitorkälla"

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Tangentbordspip"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simulera stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surroundljud"

msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofonförstärkning"

msgid "Speaker Source"
msgstr "Högtalarkälla"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonkälla"

msgid "Jack"
msgstr "Jack"

# LFE=lågfrekvenseffekter
msgid "Center / LFE"
msgstr "Center / LFE"

msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereomix"

msgid "Mono Mix"
msgstr "Monomix"

msgid "Input Mix"
msgstr "Ingångsmix"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF in"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ut"

msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofon 1"

msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofon 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digital ut"

msgid "Digital In"
msgstr "Digital in"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modem"

# Denna är svår att tolka
msgid "Handset"
msgstr "Telefonlur"

msgid "Other"
msgstr "Annan"

msgid "None"
msgstr "Ingen"

msgid "On"
msgstr "På"

msgid "Off"
msgstr "Av"

msgid "Mute"
msgstr "Tyst"

msgid "Fast"
msgstr "Snabb"

msgid "Very Low"
msgstr "Mycket låg"

msgid "Low"
msgstr "Låg"

msgid "Medium"
msgstr "Medel"

msgid "High"
msgstr "Hög"

msgid "Very High"
msgstr "Mycket hög"

msgid "Production"
msgstr "Produktion"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Frontpanelsmikrofon"

msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Linje-in på frontpanel"

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Hörlurar på frontpanel"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Linje-ut på frontpanel"

msgid "Green Connector"
msgstr "Grön kontakt"

msgid "Pink Connector"
msgstr "Rosa kontakt"

msgid "Blue Connector"
msgstr "Blå kontakt"

msgid "White Connector"
msgstr "Vit kontakt"

msgid "Black Connector"
msgstr "Svart kontakt"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Grå kontakt"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Orange kontakt"

msgid "Red Connector"
msgstr "Röd kontakt"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Gul kontakt"

msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Grön frontpanelskontakt"

msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Rosa frontpanelskontakt"

msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Blå frontpanelskontakt"

msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Vit frontpanelskontakt"

msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Svart frontpanelskontakt"

msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Grå frontpanelskontakt"

msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Orange frontpanelskontakt"

msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Röd frontpanelskontakt"

msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Gul frontpanelskontakt"

msgid "Spread Output"
msgstr "Spridd utgång"

msgid "Downmix"
msgstr "Nedmixning"

msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Virtuell mixeringång"

msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Virtuell mixerutgång"

msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Virtuella mixerkanaler"

#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr "%s-funktion"

#, c-format
msgid "%s %d"
msgstr "%s %d"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat "
"program."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Du har inte behörighet att "
"öppna enheten."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Denna version av Open Sound "
"System stöds inte av detta element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Uppspelning stöds inte av denna ljudenhet."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Fel vid ljuduppspelning."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Inspelning stöds inte av denna ljudenhet."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Fel vid inspelning från ljudenhet."

#~ msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att konfigurera TwoLAME-kodaren. Kontrollera dina "
#~ "kodningsparametrar."

#~ msgid ""
#~ "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
#~ "bitrate was changed to %d kbit/s."
#~ msgstr ""
#~ "Den begärda bitfrekvensen %d kbit/s för egenskapen \"%s\" tillåts inte. "
#~ "Bitfrekvensen ändrades till %d kbit/s."

#~ msgid "PCM 1"
#~ msgstr "PCM 1"

#~ msgid "PCM 2"
#~ msgstr "PCM 2"

#~ msgid "PCM 3"
#~ msgstr "PCM 3"

#~ msgid "PCM 4"
#~ msgstr "PCM 4"

#~ msgid "Green connector function"
#~ msgstr "Funktion för grön kontakt"

#~ msgid "Green front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för grön frontpanelskontakt"

#~ msgid "Pink connector function"
#~ msgstr "Funktion för rosa kontakt"

#~ msgid "Pink front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för rosa frontpanelskontakt"

#~ msgid "Blue connector function"
#~ msgstr "Funktion för blå kontakt"

#~ msgid "Blue front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för blå frontpanelskontakt"

#~ msgid "Orange connector function"
#~ msgstr "Funktion för orange kontakt"

#~ msgid "Orange front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för orange frontpanelskontakt"

#~ msgid "Black connector function"
#~ msgstr "Funktion för svart kontakt"

#~ msgid "Black front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för svart frontpanelskontakt"

#~ msgid "Gray connector function"
#~ msgstr "Funktion för grå kontakt"

#~ msgid "Gray front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för grå frontpanelskontakt"

#~ msgid "White connector function"
#~ msgstr "Funktion för vit kontakt"

#~ msgid "White front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för vit frontpanelskontakt"

#~ msgid "Red connector function"
#~ msgstr "Funktion för röd kontakt"

#~ msgid "Red front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för röd frontpanelskontakt"

#~ msgid "Yellow connector function"
#~ msgstr "Funktion för gul kontakt"

#~ msgid "Yellow front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för gul frontpanelskontakt"

#~ msgid "Virtual mixer channel configuration"
#~ msgstr "Kanalkonfiguration för virtuell mixer"

#~ msgid "This file is corrupt and cannot be played."
#~ msgstr "Den här filen är skadad och kan inte spelas upp."

#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Den här filen är krypterad och kan inte spelas upp."