summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: a22075a47142a51d99e377c669bc1af051de1a35 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
# translation of sk.po to
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# This file is put in the public domain.
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-12 12:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 10:23+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"

msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nepodarilo sa prečítať titulok DVD."

#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie DVD '%s'."

msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť PGC posun."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Vnútorná chyba časovača."

msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nebolo zadané žiadne meno súboru pre zápis."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" pre zápis."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa zapísať do súboru \"%s\"."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zariadenie \"%s\" neexistuje."

#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť ovládacie zariadenie \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa získať nastavenia od zariadenia \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" na čítanie."

msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre obsluhu ovládania mixéra."

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre obsluhu ovládania mixéra. Táto "
"verzia Open Sound System nie je podporovaná týmto prvkom."

msgid "Volume"
msgstr "Hlasitosť"

msgid "Master"
msgstr "Hlavné"

msgid "Front"
msgstr "Predné"

msgid "Rear"
msgstr "Zadné"

msgid "Headphones"
msgstr "Slúchadlá"

msgid "Center"
msgstr "Stredné"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Priestorové"

msgid "Side"
msgstr "Postranné"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Zabudovaný reproduktor"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 výstup"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 výstup"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX výstup"

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D hĺbka"

msgid "3D Center"
msgstr "3D stred"

msgid "3D Enhance"
msgstr "3D vylepšenie"

msgid "Telephone"
msgstr "TelefónSlúchadlá"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofón"

msgid "Line Out"
msgstr "Linkový výstup"

msgid "Line In"
msgstr "Linkový vstup"

msgid "Internal CD"
msgstr "Vnútorne CD"

msgid "Video In"
msgstr "Video vstup"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 vstup"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 vstup"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX vstup"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Record Gain"
msgstr "Zisk záznamu"

msgid "Output Gain"
msgstr "Zisk výstupu"

msgid "Microphone Boost"
msgstr "Zosilnenie mikrofónu"

msgid "Loopback"
msgstr "Spätná väzba"

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnostika"

msgid "Bass Boost"
msgstr "Zosilnenie basov"

msgid "Playback Ports"
msgstr "Prehrávacie porty"

msgid "Input"
msgstr "Vstup"

msgid "Record Source"
msgstr "Zdroj záznamu"

msgid "Monitor Source"
msgstr "Zdroj monitora"

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Pípanie klávesnice"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Napodobniť stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Priestorový zvuk"

msgid "Microphone Gain"
msgstr "Zisk mikrofónu"

msgid "Speaker Source"
msgstr "Zdroj reproduktora"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Zdroj mikrofónu"

msgid "Jack"
msgstr "Jack"

msgid "Center / LFE"
msgstr "Stredné / LFE"

msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereo mix"

msgid "Mono Mix"
msgstr "Mono mix"

#, fuzzy
msgid "Input Mix"
msgstr "Vstup mix"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF vstup"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF výstup"

msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofón 1"

msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofón 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitálny výstup"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitálny vstup"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modem"

msgid "Handset"
msgstr ""

msgid "Other"
msgstr "Iné"

msgid "None"
msgstr "Žiadne"

msgid "On"
msgstr "Zap"

msgid "Off"
msgstr "Vyp"

msgid "Mute"
msgstr "Potichu"

msgid "Fast"
msgstr "Rýchla"

msgid "Very Low"
msgstr "Veľmi nízka"

msgid "Low"
msgstr "Nízka"

msgid "Medium"
msgstr "Stredná"

msgid "High"
msgstr "Vysoká"

msgid "Very High"
msgstr "Veľmi vysoká"

msgid "Production"
msgstr "Produkčná"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Mikrofón na prednom paneli"

msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Linkový vstup na prednom paneli"

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Slúchadlá na prednom paneli"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Linkový výstup na prednom paneli"

msgid "Green Connector"
msgstr "Zelený konektor"

msgid "Pink Connector"
msgstr "Ružový konektor"

msgid "Blue Connector"
msgstr "Modrý konektor"

msgid "White Connector"
msgstr "Biely konektor"

msgid "Black Connector"
msgstr "Čierny konektor"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Šedý konektor"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranžový konektor"

msgid "Red Connector"
msgstr "Červený konektor"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Žltý konektor"

msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Zelený konektor na prednom paneli"

msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Ružový konektor na prednom paneli"

msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Modrý konektor na prednom paneli"

msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Biely konektor na prednom paneli"

msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Čierny konektor na prednom paneli"

msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Šedý konektor na prednom paneli"

msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Oranžový konektor na prednom paneli"

msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Červený konektor na prednom paneli"

msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Žltý konektor na prednom paneli"

msgid "Spread Output"
msgstr ""

msgid "Downmix"
msgstr "Zmixovať"

msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Vstup virtuálneho mixéra"

msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Výstup virtuálneho mixéra"

msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Kanály virtuálneho mixéra"

#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr "%s Funkcia"

#, c-format
msgid "%s %d"
msgstr "%s %d"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Nemáte "
"oprávnenie na otvorenie tohto zariadenia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Túto verziu "
"Open Sound System nepodporuje tento prvok."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zariadenie nepodporuje prehrávanie."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba prehrávania zvuku."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zariadenie nepodporuje záznam."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba pri zázname zo zvukového zariadenia."

#~ msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa nakonfigurovať TwoLAME enkodér. Skontrolujte parametre "
#~ "kódovania."

#~ msgid ""
#~ "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
#~ "bitrate was changed to %d kbit/s."
#~ msgstr ""
#~ "Požadovaná bitová rýchlosť %d kbit/s pre vlastnosť '%s' nie je povolená. "
#~ "Rýchlosť bola zmenená na %d kbit/s."

#~ msgid "PCM 1"
#~ msgstr "PCM 1"

#~ msgid "PCM 2"
#~ msgstr "PCM 2"

#~ msgid "PCM 3"
#~ msgstr "PCM 3"

#~ msgid "PCM 4"
#~ msgstr "PCM 4"

#~ msgid "Green connector function"
#~ msgstr "Funkcia zeleného konektora"

#~ msgid "Green front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia zeleného konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Pink connector function"
#~ msgstr "Funkcia ružového konektora"

#~ msgid "Pink front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia ružového konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Blue connector function"
#~ msgstr "Funkcia modrého konektora"

#~ msgid "Blue front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia modrého konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Orange connector function"
#~ msgstr "Funkcia oranžového konektora"

#~ msgid "Orange front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia oranžového konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Black connector function"
#~ msgstr "Funkcia čierneho konektora"

#~ msgid "Black front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia čierneho konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Gray connector function"
#~ msgstr "Funkcia šedého konektora"

#~ msgid "Gray front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia šedého konektora na prednom paneli"

#~ msgid "White connector function"
#~ msgstr "Funkcia bieleho konektora"

#~ msgid "White front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia bieleho konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Red connector function"
#~ msgstr "Funkcia červeného konektora"

#~ msgid "Red front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia červeného konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Yellow connector function"
#~ msgstr "Funkcia žltého konektora"

#~ msgid "Yellow front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia žltého konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Virtual mixer channel configuration"
#~ msgstr "Konfigurácia kanálov virtuálneho mixéra"