summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po240
1 files changed, 66 insertions, 174 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index ca0a94704..46802ca9f 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.11.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-29 12:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-12 21:32+0930\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-12 12:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-19 22:11+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -74,11 +74,10 @@ msgstr ""
"bản Hệ thống Âm thanh Mở này không được yếu tố này hỗ trợ."
msgid "Volume"
-msgstr ""
+msgstr "Âm"
-#, fuzzy
msgid "Master"
-msgstr "Nhanh"
+msgstr "Chủ"
msgid "Front"
msgstr "Trước"
@@ -89,188 +88,176 @@ msgstr "Sau"
msgid "Headphones"
msgstr "Tai nghe"
-#, fuzzy
msgid "Center"
-msgstr "Giữa/LFE"
+msgstr "Giữa"
msgid "LFE"
-msgstr ""
+msgstr "LFE"
-#, fuzzy
msgid "Surround"
-msgstr "Âm thanh vòm"
+msgstr "Vòm"
msgid "Side"
msgstr "Bên"
msgid "Built-in Speaker"
-msgstr ""
+msgstr "Loa dựng sẵn"
msgid "AUX 1 Out"
-msgstr ""
+msgstr "AUX 1 Ra"
msgid "AUX 2 Out"
-msgstr ""
+msgstr "AUX 2 Ra"
msgid "AUX Out"
-msgstr ""
+msgstr "AUX Ra"
msgid "Bass"
-msgstr ""
+msgstr "Trầm"
msgid "Treble"
-msgstr ""
+msgstr "Cao"
msgid "3D Depth"
-msgstr ""
+msgstr "Sâu 3D"
msgid "3D Center"
-msgstr ""
+msgstr "Giữa 3D"
msgid "3D Enhance"
-msgstr ""
+msgstr "Tăng cường 3D"
-#, fuzzy
msgid "Telephone"
-msgstr "Tai nghe"
+msgstr "Điện thoại"
msgid "Microphone"
msgstr "Máy vi âm"
msgid "Line Out"
-msgstr ""
+msgstr "Dây Ra"
-#, fuzzy
msgid "Line In"
-msgstr "Dây vào"
+msgstr "Dây Vào"
msgid "Internal CD"
-msgstr ""
+msgstr "CD nội bộ"
msgid "Video In"
-msgstr ""
+msgstr "Phim Vào"
msgid "AUX 1 In"
-msgstr ""
+msgstr "AUX 1 Vào"
msgid "AUX 2 In"
-msgstr ""
+msgstr "AUX 2 Vào"
msgid "AUX In"
-msgstr ""
+msgstr "AUX Vào"
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
msgid "Record Gain"
-msgstr ""
+msgstr "Khuếch đại Thu"
msgid "Output Gain"
-msgstr ""
+msgstr "Khuếch đại Xuất"
-#, fuzzy
msgid "Microphone Boost"
-msgstr "Máy vi âm"
+msgstr "Tăng Máy vi âm"
msgid "Loopback"
-msgstr ""
+msgstr "Mạch nội bộ"
msgid "Diagnostic"
-msgstr ""
+msgstr "Chẩn đoán"
msgid "Bass Boost"
-msgstr ""
+msgstr "Tăng Trầm"
msgid "Playback Ports"
-msgstr ""
+msgstr "Cổng Phát lại"
msgid "Input"
msgstr "Vào"
msgid "Record Source"
-msgstr ""
+msgstr "Nguồn Thu"
msgid "Monitor Source"
-msgstr ""
+msgstr "Nguồn Màn hình"
msgid "Keyboard Beep"
-msgstr ""
+msgstr "Bíp Bàn phím"
msgid "Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Màn hình"
msgid "Simulate Stereo"
-msgstr ""
+msgstr "Mô phỏng Âm lập thể"
msgid "Stereo"
msgstr "Âm lập thể"
-#, fuzzy
msgid "Surround Sound"
-msgstr "Âm thanh vòm"
+msgstr "Âm thanh Vòm"
-#, fuzzy
msgid "Microphone Gain"
-msgstr "Máy vi âm"
+msgstr "Khuếch đại Máy vi âm"
msgid "Speaker Source"
-msgstr ""
+msgstr "Nguồn Loa"
-#, fuzzy
msgid "Microphone Source"
-msgstr "Máy vi âm"
+msgstr "Nguồn Máy vi âm"
msgid "Jack"
-msgstr ""
+msgstr "Ổ cắm"
msgid "Center / LFE"
msgstr "Giữa/LFE"
-#, fuzzy
msgid "Stereo Mix"
-msgstr "Âm lập thể"
+msgstr "Trộn Âm lập thể"
msgid "Mono Mix"
-msgstr ""
+msgstr "Trộn Nguồn đơn"
-#, fuzzy
msgid "Input Mix"
-msgstr "Hoà tiếng đầu vào"
+msgstr "Trộn Đầu vào"
msgid "SPDIF In"
-msgstr ""
+msgstr "SPDIF Vào"
msgid "SPDIF Out"
-msgstr ""
+msgstr "SPDIF Ra"
-#, fuzzy
msgid "Microphone 1"
-msgstr "Máy vi âm"
+msgstr "Máy vi âm 1"
-#, fuzzy
msgid "Microphone 2"
-msgstr "Máy vi âm"
+msgstr "Máy vi âm 2"
msgid "Digital Out"
-msgstr ""
+msgstr "Thuật số Ra"
msgid "Digital In"
-msgstr ""
+msgstr "Thuật số Vào"
msgid "HDMI"
-msgstr ""
+msgstr "HDMI"
msgid "Modem"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ điều giải"
msgid "Handset"
-msgstr ""
+msgstr "Cầm tay"
msgid "Other"
-msgstr ""
+msgstr "Khác"
msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Không có"
msgid "On"
msgstr "Bật"
@@ -279,13 +266,13 @@ msgid "Off"
msgstr "Tắt"
msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "Câm"
msgid "Fast"
msgstr "Nhanh"
msgid "Very Low"
-msgstr ""
+msgstr "Rất thấp"
msgid "Low"
msgstr "Thấp"
@@ -296,126 +283,100 @@ msgstr "Vừa"
msgid "High"
msgstr "Cao"
-#, fuzzy
msgid "Very High"
msgstr "Rất cao"
msgid "Production"
msgstr "Sản xuất"
-#, fuzzy
msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Máy vi âm bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Dây vào bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Tai nghe bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Front Panel Line Out"
-msgstr "Dây vào bảng trước"
+msgstr "Dây ra bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Green Connector"
msgstr "Đầu kẹp lục"
-#, fuzzy
msgid "Pink Connector"
msgstr "Đầu kẹp hồng"
-#, fuzzy
msgid "Blue Connector"
msgstr "Đầu kẹp xanh"
-#, fuzzy
msgid "White Connector"
msgstr "Đầu kẹp trắng"
-#, fuzzy
msgid "Black Connector"
msgstr "Đầu kẹp đen"
-#, fuzzy
msgid "Gray Connector"
msgstr "Đầu kẹp xám"
-#, fuzzy
msgid "Orange Connector"
msgstr "Đầu kẹp cam"
-#, fuzzy
msgid "Red Connector"
msgstr "Đầu kẹp đỏ"
-#, fuzzy
msgid "Yellow Connector"
msgstr "Đầu kẹp vàng"
-#, fuzzy
msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp lục bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp hồng bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp xanh bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp trắng bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp đen bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp xám bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp cam bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp đỏ bảng trước"
-#, fuzzy
msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Đầu kẹp vàng bảng trước"
msgid "Spread Output"
-msgstr ""
+msgstr "Giăng ra kết xuất"
msgid "Downmix"
-msgstr ""
+msgstr "Trộn xuống"
-#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Input"
-msgstr "Đầu vào bộ hoà tiếng ảo"
+msgstr "Đầu vào Trộn Ảo"
-#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Output"
-msgstr "Đầu ra bộ hoà tiếng ảo"
+msgstr "Đầu ra Trộn Ảo"
-#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Channels"
-msgstr "Đầu vào bộ hoà tiếng ảo"
+msgstr "Kênh Trộn Ảo"
#, c-format
msgid "%s Function"
-msgstr ""
+msgstr "Hàm %s"
#, c-format
msgid "%s %d"
-msgstr ""
+msgstr "%s %d"
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
@@ -452,72 +413,3 @@ msgstr "Thiết bị âm thanh này không hỗ trợ chức năng thu."
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Lỗi thu từ thiết bị âm thanh."
-
-#~ msgid "PCM 1"
-#~ msgstr "PCM 1"
-
-#~ msgid "PCM 2"
-#~ msgstr "PCM 2"
-
-#~ msgid "PCM 3"
-#~ msgstr "PCM 3"
-
-#~ msgid "PCM 4"
-#~ msgstr "PCM 4"
-
-#~ msgid "Green connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp lục"
-
-#~ msgid "Green front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp lục bảng trước"
-
-#~ msgid "Pink connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp hồng"
-
-#~ msgid "Pink front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp hồng bảng trước"
-
-#~ msgid "Blue connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp xanh"
-
-#~ msgid "Blue front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp xanh bảng trước"
-
-#~ msgid "Orange connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp cam"
-
-#~ msgid "Orange front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp cam bảng trước"
-
-#~ msgid "Black connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp đen"
-
-#~ msgid "Black front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp đen bảng trước"
-
-#~ msgid "Gray connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp xám"
-
-#~ msgid "Gray front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp xám bảng trước"
-
-#~ msgid "White connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp trắng"
-
-#~ msgid "White front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp trắng bảng trước"
-
-#~ msgid "Red connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp đỏ"
-
-#~ msgid "Red front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp đỏ bảng trước"
-
-#~ msgid "Yellow connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp vàng"
-
-#~ msgid "Yellow front panel connector function"
-#~ msgstr "Chức năng đầu kẹp vàng bảng trước"
-
-#~ msgid "Virtual mixer channel configuration"
-#~ msgstr "Cấu hình kênh bộ hoà tiếng ảo"